m 2 v m 1 F 2 F 1 τ t

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "m 2 v m 1 F 2 F 1 τ t"

Transkript

1 . Sütünesiz yatay bi düze üzeinde buunakta oan kütei cisi duakta, kütei cisi ise ızı ie biinci cise doğu yakaşaktadı. İki cisi aasında ta esnek bi çapışa eçekeşiyo. Çapışadan sona biinci cisin ızı, ikinci cisin ızı di. Cisiein, enişiği oan bi kuyunun kaşı kenaına eçtikei özenektedi. Biinci cisi kuyunun dikey kenaaı e kuyunun dibi ie, ikinci cisi ise sadece kuyunun dibi ie ta esnek oaak çapışaktadı. İki cisi kuyu dibinin ta ota noktasına çapaktadı. Aşağıdaki ifadeeden anisi doğudu? (= ) F F F τ t t. Kütesi oan bi cisi yatay e sütünesiz asa üzeinde buunakta oup duun aden aekete eçektedi. Uyuanan kuet zaana öe doğusa bi şekide F =7F 0 değeinden F =F 0 değeine kada t zaanda ataktadı. Bu cisi son oentuunun yaısını ik τ süede kazanaktadı. τ zaanı kaç t 5t di? 8. Kütesi =4 oan ikizkena dik üçen şekindeki iki takoz yatay e sütünesiz düze üzeinde uç uca buunaktadı. Takozadan biisinin üzeine =5 yüksekikten sebest bıakıan e kütesi = oan bi cisi iki takoz ie bie kee esnek çapışaa yaptıktan sona kaç yüksekiğe çıka? () 4. Küteei e oan iki küe aynı noktadan uzunuğu oan iki ipe asııdı. kütei küenin bağı oduğu ip düşeye =60 açı yapacak şekide saptııdıktan sona sebest bıakııyo. Cisie en at noktada eastik e ekezi oaak çapışıyo. kütei küe çapışadan sona sapacağı 7 açının kosinüsü nedi? 8 5. Boyu kütesi oan bi aat bi ucundan tutuaak ızı ie yeden yukaı doğu dik oaak kadııaktadı. aatın küte ekezinin iesi nedi? oaak buunu. M 50 c/s B Şeki. M B Şeki. M 0 c/s A, /s M =0 A 6. İki ada yatay, sütünesiz bi düze üzeindeki aabaada buunaktadıa. e iki aabanın da adaaa biikte topa küteei M=00'e k dı. A aabası 0 c/s, B aabası ise 50 c/s ik ıza sağa doğu aeket etektedi. B aabasındaki ada =5 k ık topu A aabasındaki adaa doğu ataktadı (Şeki.) Topun yatay oaak aeket ettiğini asayınız. A aabasındaki ada ise kendisine doğu een topu yakaayıp tes döneek topu sağa doğu yee öe, /s ik ıza ataak üzeinde buunduğu aabayı duduabiektedi. (Şeki.) Bu duuda B aabası ani ıza e ne yöne doğu aeket etektedi? (,5 c/s, sağ9

2 F 4 (N) 7. Kütesi k oan bi cisi duun aden başayaak ieenektedi. Yandaki afik, cise etki eden net kuetin zaana değişiini östeektedi. Buada kuet Newton, zaan saniye cinsinden eiişti. Dödüncü saniyede cisin ızı yakaşık oaak kaç /s di? (,5 /s) 4 5 t(s) 8. Küteei e oan iki basit sakaç yan yana duaktadı. cisi = yüksekiğine kadıııp sebest oaak bıakıınca en at noktada duakta oan cisine çapakta e sona /s ıza soa doğu itektedi. Çapışadan sona kütei cisi ise 4 = yüksekiğine çıkaktadı. cisinin çapışadan een 9 önceki ızı kaç /s di? (6 /s) s 9. p kütei bi pipet yaısı aada diğe yaısı asa üzeinde oacak biçide bi asanın kenaında denede duaktadı. s = 4 p kütei bi sinek pipetin x p asa üzeindeki ucuna konduktan sona pipetin diğe ucuna doğu yüüeye başıyo. Pipet ie asa aasında sütüne oadığına öe sinek diğe uca uaştıktan sona ik sineğin een yanına konacak ikinci bi sineğin kütesi en 5 p az ne oaıdı ki pipetin denesi bozusun? 0. Bi dua düzeine dik oaak 0 ızı ie su çapaktadı. Çapan suyun kütesinin n kada kısı e yönde duaa teğet oaak dağıaktadı. Gei kaan kısı ise - 0 yönünde (eiye doğu) sıçaaktadı. Duaın suya uyuadığı kuetin ifadesi nedi? (Suyun yoğunuğunu ρ e yüzey aanını çapadan önce e sona S aınız e ye çekiini ia ediniz) [ρs 0 (-n)]. Yatay e sütünesiz düze üzeinde kütesi oan bi cisi, duun ade buunan e kütesi oan bi cise ızı ie yakaşaktadı. kütei cisi düşey bi duadan kada uzakta buunaktadı. İki cisi aasında esnek çapışa eçekeşektedi. İki cisi duadan uzakta iken çapışakta ise oanı nedi? () M 0. Bi eğik düzein at ucuna üst yüzü düze oan M kütei bi aaba şekide östeidiği ibi konuuştu. Küte ie eğik düze aasında e aaba tekeekei ie zein aasında sütüne yoktu. kütei bi cisi eğik düze üzeinde yüksekiğinden sebest bıakıdığında aabanın ota noktasına eip duaktadı. Cisi eğik düze üzeinde ani yüksekikten bıakıısa aabanın en sağ ucuna kada idip oada duu? () R ρ 5R R ρ. Yaıçapı R özkütesi ρ oan bi küe ie yaıçapı R e özkütesi ρ oan iki küe aasında sadece eense çeki kueti oduğunu asayınız. Küee ekezei aasındaki uzakık 5R iken sebest bıakııyoa. Bu küee çapıştıkaı anda kütesi büyük oan küe ne kada yo aıştı? (,4R9

3 . Yeden beii bi açı ie aaya atıan bi top eisi en yüksek noktasına adığında patayaak iki özdeş paçaya böünektedi. Paçaadan bii adığı you aynen ei ideek topun üzeine düşektedi. Eğe einin patadığı noktanın topa oan yatay uzakığı ise, diğe paça toptan ne kada uzakta yee düşe? (49 0. Sütünesiz e kütesiz bi sabit akaanın iki taafında ipe bağı oan kütei iki cisiden biisi, yatay e sütünesiz asa üzeinde, ta akaanın atında e akaadan =40 aşağıda buunaktadı. Masa üzeindeki kütei cisi, yedeki kütei cise doğu sabit 0 =0 /s ızıya idip çapışakta e ona yapışaktadı. =4 ise, sistedeki cisie duuncaya kada adıkaı yoaın oanı nedi? (9) 4. Çapı (), kaınığından çok daa uzun oan 4 taa puu üst üste duaktadı. Bunaa özdeş bi başka taa puu bu desteye doğu 0 buundukaı yüzey üzeinde ıza öndeiiyo e esnek çapışa eçekeşiyo. Tü yüzeyedeki kinetik sütüne katsayısı f k, statik sütüne katsayısı f s, e e bi puun kütesi oaak eiiyo. Fıatıan puun destenin en atındakine çaptığı anki ızı 0 ise; en attaki puun desteden kutuduğu 98fk s 0 andaki s ızının 0 a oanı nedi? 0 8 Ι A f f B A B C 5. Kütesi C =7, boyu oan bi C boğu sütünesiz bi asa üzeinde duaktadı. Bu boğun iki ucunda küteei sıasıya A = e B = oan küçük A e B cisiei buunaktadı. Bu cisiee C boğu aasındaki sütüne katsayıaı sıası ie f A e f B di. Başanıçta üç cisi de aeketsiz duudadı. A cisi, üzeine uyuanan çok kısa süei bi Ι itesi sayesinde sağa doğu aekete başaaktadı. B cisinin C ye öe aeketsiz kadığı şata atında, A cisinin B ye uaşabiesi için eeki itenin en küçük değei nedi? ( 0fA ) oaak buunu. 0 k 6. Kütesi =0,k oan cisi yüksekiği =,6 oan eğik düzein en üst noktasından 0 = /s ik ızı ie eğik düze yüzeyine paae oaak aekete başaaktadı. Yatay düzee yuuşak bi eçiş yapıp aeketine dea edeek you üzeinde duakta oan =0, k ık bi cisi ie ta esnek bi çapışa yapaktadı. Çapışadan sona cisi yaya yapışaak yayı sıkıştıaktadı. Yayın sıkışa iktaının aksiu değei ie kütesinin eğik düze üzeinde teka çıkabieceği aksiu yüksekik eşit ise, yay sabiti k kaç N/ di? (Cisiee yüzeye aası sütüne yoktu). (80 N/) 7. Kütesi A oan patenci doğu yönünde A ızı ie, kütesi B =,5 A oan patenci ise kuzey yönünde A B = ızı ie kayakta iken esnek oayan bi şekide çapışıyoa e düşeek için bibiine tutunup biikte kayaya dea ediyoa. Çapışa nedeni ie topa kinetik enejide ouşan kayıp yakaşık yüzde kaçtı? (%47)

4 4 8. Düzün atıen şekinde, kütei, çok ince bi koşu patfou inşa ediişti. Kütesi oan bi koşucu, patfoa öe e zaan sabit oan bi ızıya patfo üzeinde koşaktadı. Patfo buunduğu düze üzeinde sütünesiz oaak aeket edebiektedi. Patfo t=0 anında yee öe aeketsiz duaktadı. Koşucu ik köşeyi döndükten sona, patfoun yee öe ızı ne ou? (Koşucunun köşeyi dönesinin anık bi aeket oduğunu asayınız) 9. Kütesi =50 a oan eta bi top =,8 yüksekikten sebest oaak bıakııyo. Top yatay düzee çapıp yukaı doğu çıkakta e teka aşağı doğu düşeek yee çapakta e bu aeket at ada teka etektedi. Düşe e çıka aeketei ep aynı düşey doğutu üzeinde oaktadı. Top yee e çapışında ızı / ü kada azaakta ise, top yee topa oaak kaç k./s ik oentu aktaı? (,5 k./s) M k 0. Kütesi oan bi ei sabit ızı ie yatay oaak ideken sütünesiz yatay düzede duakta oan bi M=00 kütei tata küpün içine iip, aeket doğutusunu değiştieden çok kısa bi süede küpün kaşı yüzünden sabit ızıya dışaı çıkakta e youna dea etektedi. Kaşı taaftaki duaa, yay sabiti k=600 N/ oan bi yaya bağı buunan küp ise 0 c yo adıktan sona bi an için duaktadı. Bu ana kada otaya çıkan ısının sadece tata taafından eidiğini asayasak, küpün sıcakığının C atası için einin kütesi yakaşık kaç a oaıdı? (Tatanın öz ısısı 0,5 ca/. C di) ( ). Sabit u ızıya yukaı çıkan bi asansöün içindeki top zeinine ızı ie yüzeye dik oaak çapaktadı. Top zeine bi kee daa çaptıktan een sona topun ızı oaktadı. Tü çapışaa ensek oduğuna öe iki çapışa aasında topun adığı topa yo nedi? Yeçekii iesi di e söz konusu ızaın epsi yeyüzü sisteine öe oan ızadı. 0u. Kütesi e ızı oan bi cisi yatay e sütünesiz asa üzeinde buunan, kütesi e uzunuğu oan içi boş dikdöten şekideki bi kutunun içinde sütünesiz oaak aeket etektedi. Cisi ie kutunun duaaı aasındaki çapışaa esnekti. Cisin aynı dua ie çapışaa aasında eçen süe nedi?. Kütesi oan bi bok yatay e sütünesiz asa üzeinde buunaktadı. Boğun üzeinde buunan dikey bi çubuğa uzunuğu ip sayesinde kütesi oan noktasa bi cisi asııdı. Cisi ip ie beabe 90 ik açıya dene duuundan saptıııyo e sebest bıakııyo. İp çubuka açısı yaptığında boğun ızı nedi? Boğa etki eden tepki kueti nedi? cos ( + )cos ; ( +cos )+ ( + sin )( + ) ( + sin ) 4. Yatay sütünesiz düze üzeinde kayan bi küp düşey sütünei duaa açısı e bi kenaı duaa paae oaak aeket etektedi. Küp ie dua aasındaki sütüne katsayısı f oaak eiiyo. Küp duadan nası bi açı ie yansıyacaktı. [actan(tan-f)] f F 5 (N) 5. Bi doğu boyunca sütünesiz oaak aeket eden bi cisi zaana öe şekideki ibi değişen bi kuet etkisinde aeketine dea etektedi. Cisin ik ızı 0 =0 /s kütesi =0 k oaak eiiyo. İki dakika sona cisi kazandığı ız nedi? (0 /s) t(s)

5 0 k 5 6. kütei, küp şekindeki iki özdeş cisi yatay e sütünesiz bi düze üzeinde buunuyoa. Cisieden biisi sabiteştiiiş oup, ancak bei bi F kuetinin uyuanasından sona aekete eçekte e aekete eçtikten sona F kueti otadan kadııaktadı. Bu cise yay sabiti k oan bi yay tuttuuuştu. Diğe cisi bu cise doğu 0 ızı ie iki küpün ekezeini bieştien doğu üzeinde aeket etektedi. Çapışadan sona iki küpün ızaını buup tü oası aeketeini, ik 0 ızına e F kuetine bağı oaak inceeyiniz. F F F F ; k k k k 7. Çok uzun bi ipin ucunda bibiinden esafesinde küteei e oan iki cisi bağanıştı. Attaki kütei cise yatay yönde nası bi ız eiesi eeki ( + ) ki iki cisi aynı izaya eebisin? Yeçekii iesi eiiyo. 8. Yüksekiği oan sütünesiz bi asa üzeinde kütesi oan bi cisi buunuyo. Bu cise asanın een atında buunan e kütesi oan bi cisi ip ie tuttuuuştu. Siste aekete eçtikten sona kütei cisi ie zein aasında esnek oayan çapışa eçekeşiyo. kütei cisin çıkacağı yüksekik nedi? 4 ( + ) 9. Üst üste buunan e kütei cisie yüksekiğinden sebest bıakııyoa Bütün çapışaa düşey doğutu üzeinde eçekeşekte e taaen esnekti. Küteein ani oanı için at cisi çapışaadan sona aeketsiz kaı? Bu duuda üst cisin çıkabieceği yüksekik nedi? ; Yatay e sütünesiz düze üzeinde dikey konuunda buunan bi çubuka biikte kütesi oan bi bok, çubuğa uzunuğu oan ip sayesinde kütesi oan küçük bi cisi asııdı. Cise eien ik ızı 0 en az ne 4 oaıdı ki cisi bi dei yapabisin? Yatay e sütünesiz düze üzeinde kütesi = oan küçük cisi 0 ızı ie aeket etektedi. Cisi eği açısı =60, kütesi = e yükseki oan sütünesiz üçen şekindeki piza üzeinde aeketine dea etektedi. Cisin çıkabieceği aksiu yüksekik ne kadadı? Yatay e sütünesiz düze üzeinde yüksekiği sütünesiz bi piza buunaktadı. Pizanın üzeinde ufak bi cisi en yüksek noktadan aekete eçektedi. Çok uzun bi süe sona c os ( + ) cisin ızı nedi? + + sin

6 6 D D F. Bi yükü tanecik kaynağından çıkan tanecike D detektöünden eçeek F eektikse kuetin uyuandığı böeden yansıakta e D detektöünden eçektedi. Kuet aanı ie detektöe aasındaki uzakık di. İki detektöden eçen tanecikein iniu eçiş süesi t oaak öçüü. Tanecikein kütesi Ft nedi? 6 4. yüksekikte buunan bi usuktan ik ızı oaksızın su akaktadı. Su bi kaba düştüğünde, suyun düştüğü yede suda << bi deineşe özeniyo. Bu deineşenin yaıçapını buunuz. Musuktan akan suyun debisi D, yeçekii iesi oaak eiiyo. π D f O 5. Yaıçapı, dönen bi disk üzeine yüksekiğinden bi cisi sebest bıakııyo. Cisi ie disk aasındaki sütüne katsayısı f oaak eiiyo. Cisin sıçadıktan sona een een aynı yüksekiğe çıktığını kabu ediiyo. Diskin ekseninden ne kada iniu uzakıktan cisin bıakıası eeki ki sıçaadan sona diskin dışına çıkabisin? ( ) (8f) 6. Yatay e sütünei düze üzeinde bibieine uzunuktaki uzaayan bi ip ie bağı, kütei bi köpek e ( > ) kütei bi kızak buunaktadı. Köpek e kızağın düze ie aaaındaki sütüne katsayıaı eşitti. Köpek kızağın yanından f f ızanaak koşaya başa e duana kada koşaya dea ede. Kızak ağı oduğu için köpek e defasında teka kızağının yanına ei döne e teka ızanaak iei koşa. Köpek böye bi ae ie kızağı yatay yönde ne kada iei ötüebii? Not: İpin eii oduğu anada ip yatay konudadı. 7. Kütesi e ızı oan bi cisi ie duun ade buunan e kütesi oan bi cisi aasında ekezi esnek çapışa eçekeşiyo. Duan cise aktaıan enejinin aksiu oası için kütee aasındaki iişki ne oaıdı? = () 4 8. Kütesi oan bi cisi önce yüksekiğinden aşağı doğu e sona da yaıçapı çebe şekindeki ay üzeinde aeket edeek en at noktada buunan e kütesi oan cise ta esnek oaak çapıyo. Çapışadan 4 sona ikinci cisi yüksekiğe kada çıktıktan sona cisin ayaa teası kesiiyo e cisi yee düşüyo. Biinci cisi ise önce ei dönüyo e sona iei idip ikinci cisin teasının kesidiği yüksekikte teası kesiiyo. Bu aeketei eçekeştiek için iki cisin küteei aasındaki oan ne kada oaıdı? yüksekiğini cinsinden ifade ediniz. = ; =6 =

7 7 9. Eği açısı =0 e kütesi oan sütünesiz bi takoz sütünesiz yatay düze üzeinde buunaktadı. Masa üzeinde 0 buunan e kütesi oan bi cisi 0 ik ızıya takoza doğu fıatıaktadı. kütesi üzeine çıkaken teas iç kayboadığına öe, kütesinin eğik düzein tepe noktasına adığında kütesine öe aeketsiz oası için oanı ne oaıdı? Yeçekii iesi oaak eiiyo Yatay e sütünesiz düze üzeinde buunan, küteei, e oan üç noktasa cisi aynı doğu üzeinde aeket edebiektedie. Kütesi oan cise diğe cisiee doğu ızı eiiyo. Çapışaa sonucunda kütesinin ızının aabieceği aksiu değede oası için kütesi ne kada oaıdı? ( ) n n n 4 n 4. Kütesi e ızı oan bi cisi aynı izada buunan ipee asıan e küteei n, n, n., n k oan cisieden iki ie esnek e ekezi oaak çapışıyo. Son cisin ızı nedi? k n + K F L 4. Sütünesiz aya üzeinde küteei oan K e L okootifei duaktadı. K okootifi eektik otounun uyuadığı sabit F kueti sayesinde ızanıp t zaan sona L okootifi ie ta esnek çapışa eçekeşektedi. K okootifinin çapışa anındaki ızı di. Daa sona K okootifi L okootifi ie ikinci e üçüncü kez çapışıyo. K okootifinin üçüncü çapışadan sonaki ızı kaç di? () 4. Bi eyik koşaken odukça uzun ataaa yapabiektedi. Bu eyik e defasında sıçayışa başaak için kısa e sabit bi süede içinde aka ayak kasaı ie kuet uyuaakta e sıçadıktan s sona teka yee düşüp teka sıçaaktadı. Geyik biinci atayışta 4,5, ikinci atayışta ise 5 yo kat etişti. Biinci atayışta eyiğin aka ayakaındaki kasaın uyuadığı kuet 80 N du. Geyiğin ikinci atayışta aka ayakaındaki kasaın uyuadığı kuet kaç N du? (000 N) oaak buunu Yatay e sütünesiz düze üzeinde kütesi oan küçük bi küe, 0 ızı ie kütesi e eğii değişen oan bi takoza doğu aeket etektedi. Cisi takoz üzeinde kaak şatı ie yüksekiğine çıkaktadı. Eğe piza cise doğu 0 ızı ie aeket edese cisi takoz üzeinde kaak şatı ie yüksekiğine çıkaktadı. Eğe cisi 0 ızı pizaya doğu e piza cise doğu 0 ızı ie aeket edese, cisi takoz üzeinde kaak şatı ie yüksekiğine çıkaktadı. : : oanı nedi? (:4:9) 0 0

8 8 0 O 60 A B 45. Yatay e sütünesiz düze üzeinde kütesi oan sütünesiz bi bok buunuyo. Boğun iki yatay kısın aasındaki eçiş çebe şekindeki bi böeden sağanaktadı. Bu böenin ekezi açısı 60 di. Bok üzeinde kütei küçük cise nası bi 0 ız eieidi ki cisi A noktadan itibaen eğik atış yapaak B noktasına isabet etsin? Çebese böenin yaıçapı, boğun üst yatay böenin uzunuğu da oaak eiiyo. ( + 4) 46. yüksekiğinden düşen kütei bi cisi e sıçayışta ξ kada daa az ızı ie sıçaaktadın + + ξ =ξ<. Bu cisin aktadığı topa oentu nedi? n ξ ızı ie aeket eden e kütesi oan bi cisi ie duun ade buunan e kütesi oan cisi aasında ekezci e esnek çapışa eçekeşiyo. Çapışadan sona iki cisi zıt yönde eşit ızaa aeket etektedi. Bu duuun eçekeşesi için iki cisin küteei aasındaki oan ne kada oaıdı? () 48. Kütesi =5 k oan bi cisi 0 =60 /s ik ızı ie dikey yukaıya atııyo. Cisi =60 yüksekikte iç pataa sonucu iki paçaya ayıaktadı. Küteei = k oan paça =60 /s e dikeye =5 açı yapacak şekide aekete eçiyo. Diğe cisin ızı e dikeye yaptığı açı nedi? (0 /s; 7 ) ızı 0 e kütesi oan bi ei kütesi e kenaı küp şekinde oan takoz içine needeyse küpün dış yüzeyine yakın sapanıp kaıyo. Meiye etki eden otaaa dieniş kueti nedi? 0 ( + ) 50. Bibiine ekeniş oan yatay e sütünesiz ie eğik düzee üzeinde şekideki ibi üç özdeş aon buunaktadı. Biinci aon eğik düzein en at noktasından =50 uzakta buunaktadı. İkinci e üçüncü aona =0 yüksekiğinde buunaktadı. Tü aona aasında kiitene ekanizası ecuttu. İk oaak ikinci aon sebest bıakııyo. t= s sona üçüncü aon da sebest bıakııyo. Üç aon eğik düzein en at noktasından kaç ete uzakta bibiine keneteniş oacaktı? (0 ) k 0 5. Kütesi oan bi sütünesiz bi cisi kütesi oan bi bok, bu bok ise yatay e sütünesiz asa üzeinde buunuyo. Boğa yay sabiti k oan bi yay tuttuuuştu. Cise yaya doğu 0 ik ız eiiyo. Boğun k kazanabieceği aksiu ie nedi? 0 ( + ) 0 5. Küteei e oan iki cisi yatay düze üzeinde yan yana buunup uzunuktaki bi ip ie bibiine bağıdı. kütei cise düşey yukaıya doğu 7 0 = 5 ik ızı eiiyo. İki cisi zeinden kaç yüksekikte çapışı? 6

9 9 5. Küteei e oan iki cisi bibiine idea bi yay ie bağı oup siste yatay e sütünesiz düze üzeinde iki dikey ene aasına sıkıştııaktadı. kütei cisin taafındaki ene kadıııyo e siste aekete eçiyo. Bu duuda sistein küte ekezinin kazandığı ız di. Eğe kütei cisi taafından ene kadıısaydı sitein küte ekezinin ızı di. oanı nedi? Biinci x duuda aeket esnasında yayın aksiu uzaası x, ikinci duuda x ise oanı nedi? x ; Kütesi oan bi cisi yatay e sütünesiz düze üzeinde 0 ızı ie aeket etektedi. Cisi kütesi oan bi cisi ie esnek çapışıyo. Çapışadan sona biinci cisi ik ıza öe dik yönde ızı ie aeket etektedi. Bu cisiein küteei oanını, ikinci cisin ızı e ikinci cisin saçıa açısı ıza cinsinden nedi? 0 0 ; F Yatay e sütünesiz düze üzeinde buunan, küteei = k e = k oan iki noktasa cisieden biincisinin ızı 0 =4 /s, diğei ise aeketsizdi. İki cisi aasındaki esafe =0 oduğunda biinci cisin aeket yönünde sabit F= N oan bi kuet etki eteye başaaktadı. İki cisi aasında esnek çapışa eçekeşektedi. Cisiein çapışadan sonaki ızaı nedi? (4 /s; /s) 0 α 56. Kütesi = k oan bi cisi 0 =40 /s ik ızı ie eğik yataya =5 oacak şekide fıatııyo. Cisi yatay e sütünesiz asa üzeinde buunan kütesi =4 k, uzunuğu =40 e eği açısı α=0 oan piza şekindeki bi takozun ota noktasına düşekte e takoza kenetenektedi. Sistein itesi e ızı nedi? (5 k./s; /s) 57. Moentuu p oan bi paçacık duun ade buunan e kütesi n katı oan bi paçacıktan 90 ik açıya saçıaktadı. Saçıan paçacığın oentuu nedi? n p n p + nκ Κ 58. Yatay e sütünesiz düze üzeinde buunan, kütesi e kinetik enejisi n Κ oan noktasa cisi ie kütesi aeketsiz noktasa cisi aasında ekezci e esnek çapışa eçekeşiyo. kütei cisi eiye Κ kinetik enejisi n ie döndüğüne öe oanı nedi? n Kütesi oan bi cisi ızı ie sütünesiz kütesi oan takoz üzeinde aeket etektedi. Takoz sütünesiz asa üzeinde buunaktadı e yüksekiği önesiz dik çıkıntıya saipti. Cisin çıkacağı 0 aksiu yüksekik nedi? ( + ) 60. Kütesi oan bi cisi = i + j ızı ie aeket etektedi. Bu cisi kütesi e ızı =4 i -7 j oan bi cisi ie esnek oayan çapışa yapaktadı. Kenetenen cisiein ızaı kaç /s di? (5 /s)

10 0 6. Yatay e sütünesiz düze üzeinde küteei e oan iki takoz buunaktadı. kütei takoz üzeinde yüksekiğinde kütei sütünesiz bi cisi tutuaktadı. Bu cisi sebest bıakıısa diğe takoz üzeinde çıkacağı aksiu yüksekik kaç tı? 6. kütei cisi sükunette buunan kütei bi cisi ie ekezi e esnek çapışadan sona ei 4 kee daa küçük eneji ie dönüyo. oanı nedi? 6. Kütesi oan tata takoz yatay e sütünesiz asa üzeinde buunaktadı. Bu takozun içinde bi yay yeeştiiişti. Kütesi oan bi cisi ta yayın doğutusunda sütünesiz oaak aeket etektedi. Yayın aksiu x kada sıkışaktadı. Bunun için ızı ne kada oaıdı? kx ( + ) 64. Küteei e noktasa oan cisie aynı noktadan uzunukaı aynı oan iki ipe asııdı. kütei cisi ip ie beabe bei bi açı düşeye öe saptıııyo e sebest bıakııyo. En at noktada iki cisi ta esnek çapıştıktan sona düşeye öe aynı açıya sapaktadı. oanı nedi? () 65. Sütünesiz eğik düze üzeinde yüksekiğinden aekete başayan kütei bi cisi, yaıçapı oan çebe şekindeki bi youn en at noktasında buunan kütei bi cisi ie esnek oayan çapışa eçekeşektedi. İki cisi çebese youn en üst noktasından eçebieei için yüksekiği kaç oaıdı? (0) f 66. Kütesi e uzunuğu oan bi aabanın so ucuna eği açısı oan eğik sütünesiz düzein at ucu teas etektedi. Eğik düze üzeinde yüksekiğinden kütesi oan küçük bi cisi sebest bıakıdığında cisi aabanın sağ ucuna kada eip oada duası için cisi ie aaba aasındaki sütüne cos katsayısı f ne kada oaıdı? ( + ) K L 67. Yaıçapı oan sütünesiz yaıküenin çapı üzeinde K e L noktaaında, küteei e oan iki cisi noktasa cisie buunaktadı. İki cisi aynı anda sebest bıakııyo. İki cisi aasında esnek oayan çapışa eçekeşektedi. İki cisin çıktıkaı yüksekik = n ise oanı nedi? n + n

11 68. Boyu kütesi oan bi yıan sabit ızı ie yükseektedi. Yıanın zeine uyuadığı kuet nedi? + 0 o 69. Κ kinetik enejisi ie aeket eden kütesi oan bi tanecik ie duun ade buunan özdeş bi tanecik ie ekezci oayan esnek çapışa eçekeşiyo. Çapışadan sona biinci tanecik ik doğutu ie 0 ik açı ie aeket etektedi. Çapışadan sona biinci taneciğin kinetik enejisi Κ, ikincinin Κ ise Κ Κ oanı nedi? () 70. Kütesi oan bi cisi uzunuğu e kütesi içi boş şekideki enee doğu ızı ie aeket etektedi. Cisi e ene yatay e sütünesiz düze üzeinde buunaktadı. =n ise cisi eneden çıkıncaya kada ne kada yo aı? + 7. Kütesi e ızı oan bi paçacık kütesi duun ade buunan bi paçacığa esnek oaak çapıp, ik aeket doğutusuya 90 açı yapacak şekide saçııyo. e paçacığın son ızaı nedi? İkinci paçacığın ik aeket doğutusuya yaptığı açı nedi? ; ; cos + ( ) Yaıçapı içi boş e sütünesiz oan küese oyuuş bi boğun kütesi oup iç taafında en yüksek seiyede kütesi oan bi cisi buunuyo. Cisi sebest bıakııyo. Cisi boğun en at noktasına ediğinde boğa etki eden tepki kueti nedi? ( + + ) O 7. Kütesi oan bi bok, yatay e sütünesiz düze üzeinde buunaktadı. Boğun yüzeyi yaıçapı çeyek çebe şekindedi. Boğun en üst noktasından, kütesi oan bi cisi aekete eçiyo. Kütesi oan cisi ie bok aasında sütüne yoktu. = duuda cisi boğu taaen tek ettiğinde kazandığı ız nedi? Bu anda cise etki eden tepki kueti nedi? (5) 74. Yaıçapı e aci V oan bi küenin içinde buunan N tane kütei e ızı oeküein N ouştuduğu basınç nedi? Buunan denke az denkei oaak biini. PV = 75. Yeyüzünde yayıan bi yanını söndüekte öe aan bi itfaiyecinin kuandığı otudan 5 dakikada 8 ton su fışkıaktadı. otuun yaıçapı c ise itfaiyeciye etki eden kuet nedi? otudan çıkan su fıskiyenin yeden yüksekiği,8 ise e anda aada buunan su kütesi nedi? Suyun özkütesi 000 k/ oaak eiiyo. (6 k) 76. Uzunuğu oan yan yana asıı oan iki ipin ucunda buunan e küteei e oan cisie dikey konuundan yatay konuuna een kada zıt yönde saptııdıktan sona sebest bıakııyo. Cisie aasında en at noktada esnek oayan çapışa eçekeşiyo. İpe dikey konuundan açısına saptıkaına öe cisiein sin küteein oanı nedi? + sin

45 h. v 2. g m K L M. m 2. f=0 f=0,2

45 h. v 2. g m K L M. m 2. f=0 f=0,2 . Bi nehin A ianından su ie aynı yönde yüzen bi bot B ianına 3 saatte aıyo. Nehi taafından süükenen bi kütük ise iki ian aasındaki esafeyi saatte aıyo. Buna öe bot B ianından A ianına kaç saatte ide? u.

Detaylı

L diğer araca doğru uçmaktadır. Bu durumda iki araç yan yana gelinceye kadar güvercinden alınan yol x 1 olsun. İkinci bir durumda ise araçlar aynı

L diğer araca doğru uçmaktadır. Bu durumda iki araç yan yana gelinceye kadar güvercinden alınan yol x 1 olsun. İkinci bir durumda ise araçlar aynı . Şekideki ibi paae ayada buunan teneden X tenin uzunuğu, Y tenin uzunuğu y di. Y y Y y y 4 İki tenin ızaının oanı = 3 oaak eiiyo. İki tenin aka Şeki. Şeki. taaaı başanıçta Şeki. deki ibi aynı izada, beii

Detaylı

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır.

Sınav Süresi 60 dakikadır, artı 15 dakika giriş yapma süresi bulunmaktadır. Sınav Süesi 60 dakikadı, atı dakika giiş yapa süesi buunaktadı. Dikkat!! Cevapaın giiş dakikaaını sou çözek için kuanayın çünkü sınava katıan sayı yüksek oduğundan intenet işeeinde sıkıntı yaşanabii!!

Detaylı

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650

- 1 - 3 4v A) 450 B) 500 C) 550 D) 600 E) 650 - -. Bi cisi uzunutai younu sabit hızı ie at eteye başıyo. Cisi youn yaısını at ettiğinde hızını yaıya düşüüp aan youn yaısını at ettiğinde yine hızını yaıya düşüetedi. Cisi aan youn yaısını gittiğinde

Detaylı

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3

C) 2 2 2 2H c. D) v = v + 2uv + 2u ; tanθ= C) v 0 =10 3 m/s; tanθ= 2 3 . Bi uça sesten ızı oaa, H yüseiğinde üstüüzden uçaen ta tepeizden geçtiten τ süe sona sesini duyabiiyouz. es ızı c ise uçağın ızını buunuz. H c τ H c τ H c τ H c τ H c τ tenis oeti u o v tenis topu. Kütesi

Detaylı

noktasına geri dönüyor. oranı nedir?

noktasına geri dönüyor. oranı nedir? 5 o u L. Genişiği e akını ızı u oan nein e bi kıyısından ızı ie aynı anda iki kayık şekideki ibi aekee eçiyo. Biinci kayık O nokasından yoa çıkıp, O doğuusu boyunca idip iç sapadan zaanda idip eiyo. Diğe

Detaylı

olarak veriliyor. Sadece L ve M cisimleri asıldığında D dinamometresinin gösterdiği 9G değer kaç G dir? (İplerin uzunlukları eşittir.

olarak veriliyor. Sadece L ve M cisimleri asıldığında D dinamometresinin gösterdiği 9G değer kaç G dir? (İplerin uzunlukları eşittir. 1 ELEKTRİK ALAN VE POTANSİYELİ 1 1 1. Bi ipin ucuna kütesi =100 ve ükü 1 oan noktasa bi cisi asıı oup dene duuundadı. 1 ükünün başanıçta denede duduğu noktaa, sonsuzdan ükünü etiisek, 1 ükünün dene duuuna

Detaylı

- 1 - D) t t. 2 ρ. oranı nedir? ise C) 4 D) 4

- 1 - D) t t. 2 ρ. oranı nedir? ise C) 4 D) 4 - - V. ULUSL İZİK OLİMPİYTI BİİNCİ ŞM SINVI -997 K t t H g B) t t L C). K e L şehieini bieştien doğu üzeinde aynı anda kaşı kaşıya e hızaı ie iki aaç haekete başıyo. İki aaç yoda kaşıaştıktan sona, K şehinden

Detaylı

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum

Dönerek Öteleme Hareketi ve Açısal Momentum 6 Döneek Ötelee Haeketi e Açısal Moentu Test 'in Çözülei.. R L P N yatay M Çebe üzeindeki bi noktanın yee göe hızı, o noktanın ekeze göe çizgisel hızı ile çebein ötelee hızının ektöel toplaına eşitti.

Detaylı

- 1 - denklemi ile verilmektedir. ε 0 ve µ 0 ın birimleri hangi şıkta doğru olarak

- 1 - denklemi ile verilmektedir. ε 0 ve µ 0 ın birimleri hangi şıkta doğru olarak - - XXI. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİİNİ AŞAMA SINAVI-. Işığın boşuktaki ızı, c, iki tee sabite bağıdı. Buna; boşuğun dieektik sabiti ε e anyetik geçigeniği µ oup, c denkei ie eiektedi. ε e µ ın biiei angi

Detaylı

DÜZ AYNALAR. 3 cm) düzlem ayna

DÜZ AYNALAR. 3 cm) düzlem ayna 45 DÜZ AYNALAR. Bi düzem aynanın noktasına 45 ik açı ie geen ışık ekandaki A noktasına uaşmakta oup BA=0 cm di. Ayna noktası etaında saat yönünün tesine 7,5 döndüüüse ışık ekanda başka bi noktaya uaşmaktadı.

Detaylı

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim

BASİT MAKİNELER. Kuvvet Kazancı. Basit Makinelerin Genel Özellikleri. Basit Makinelerde Verim BASİT MAİNELER Makine; dendiğinde, dişieden, mieden ve daa biçok aeketi paçadan ouşmuş büyük cisimei kadımaya, kımaya yaayan kamaşık bi yapı akımıza gei. Oysa bi işi yapaken daa az kas gücü kuanmak veya

Detaylı

g H tarafından engel kaldırılsaydı sitemin kütle merkezinin hızı v 2 dir. oranı nedir? Birinci durumda

g H tarafından engel kaldırılsaydı sitemin kütle merkezinin hızı v 2 dir. oranı nedir? Birinci durumda . Bir uçak sesten hızı oarak, yüksekiğinde üstüüzden uçarken ta tepeizden geçtikten τ süre sonra sesini duyabiiyoruz. Ses hızı c ise uçağın hızını buunuz. h u. =00 /s sabit hızı ie hareket eden tanecikerinin

Detaylı

m XXII. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI-2014

m XXII. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI-2014 - - XXII. ULUAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA INAVI-4 4 b b 6 b. Bigisaya ie yapıan eğik atış siüasyonada çeki ivesi g4 b/s oup ava dienci ia ediektedi. iüasyonda yatay zein üzeinde buunan bi cisiden

Detaylı

3. Düzlemde hareket eden A ve B cisimlerinin zamana bağlı konum vektörleri r

3. Düzlemde hareket eden A ve B cisimlerinin zamana bağlı konum vektörleri r 1 1. Eiizde duan tenis aete doğu geen top tenis aetin noa yönü ie 6 açı yapatadı. Noae göe yansıa açısının 3 oası için tenis aeti nası bi hız ie haeet eteidi? 1 K M L. Şeide aynı doğutuda e zıt yönede

Detaylı

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:...

ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu. Tarih.../.../... ALDIĞI NOT:... ADI: SOYADI: No: Sınıfı: A) Grubu Tarih.../.../... ADIĞI NOT:.... Boşluk doldura a) uetin büyüklüğünü ölçek için... kullanılır. b) Uyduların gezegen etrafında dolanasını sağlayan kuet... c) Cisilerin hareket

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 1 Desin içeiği AKİNE ÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Des 1 akine ilgisi ile ilgili genel ilgile, tanıla e sınıflandıala Eneji kaynaklaı e genel özelliklei otola e iş akineleinin sınıflandıılası Santalle e elektik enejisi

Detaylı

12. SINIF KONU ANLATIMLI

12. SINIF KONU ANLATIMLI . SINIF NU NIMI. ÜNİE: DÜZGÜN ÇEMBERSE HREE. onu : DÜZGÜN ÇEMBERSE HREE EİNİ VE ES ÇÖZÜMERİ Düzgün Çebesel Haeket. Ünite. onu Etkinlik nın Çözülei. ~ ~ 4 ad/ s bulunu. İpteki geile kuetlei; 60.. 0,5. 6.

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olipiyat Okulu Seçe Sınavı. Akış hızı u=.5/s olan bir nehrin kıyısının O noktasından kıyıya dik yönde nehre bir taş atılıyor. Sudaki yüzey gerili dalgalarının yayıla hızı c=/s olduğuna göre

Detaylı

SABİT HIZLI SORULARI. n -1 2

SABİT HIZLI SORULARI. n -1 2 SABİT HIZI SORUARI. İki atet 360 meteik pakda yaışmaktadıa. Biinci atet pakn yaısını 8 m/s, diğe yaısını ise 4 m/s ıza koşmşt. İkinci atet ise koş zamanının yaısını 8 m/s e kaan zamanı da 4 m/s ıza koştğna

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 7 BÖÜM İTME E MMENTUM MDE SRU - DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ Cisi esnek çarpışa yaptığına göre, çarptığı hızla engelden eşit açıyla yansır II engeline dik geldiğinden üzerinden geri döner II I 45 45 45 3 Cis e

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2000 I. GRUP

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2000 I. GRUP A t - - EYLÜL KAMPI SINAVI- I. GRUP. A e cisilei aynı anda, aynı notadan haeete başlıyola. A cisinin hız zaan eğisi bi çebein dötte biidi. 'nin hız zaan eğisi bi doğudu. A cisi duduğu anda cisi ona yetişetedi.

Detaylı

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p

VİDALAR VE CIVATALAR. (DĐKKAT!! Buradaki p: Adım ve n: Ağız Sayısıdır) l = n p VİDALA VE CIVAALA d : Miniu, inö yada diş dibi çapı (=oot) d : Otalaa, noinal çap yada böğü çapı (=ean) d : Maksiu, ajö çap, diş üstü çapı λ : Helis açısı p : Adı (p=pitch) l (hatve): Civatanın bi ta dönüşüne

Detaylı

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003

- 1 - EYLÜL KAMPI SINAVI-2003 - - EYLÜL KAMPI SINAVI-. a) İki uçak birbirilerine doğru hızıyla yaklaşaktadırlar. Aralarındaki uzaklık iken birebirlilerini görebilektedirler. Ta o anda uçaklardan birisi hızı ile bir yarı çeber çizdikten

Detaylı

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi

Ekon 321 Ders Notları 2 Refah Ekonomisi Ekon 321 Des Notlaı 2 Refah Ekonoisi Refah Ekonoisinin Biinci Teel Teoei: İdeal işleyen bi sebest piyasa ekanizası kaynaklaın en etkin (optiu) bi şekilde dağılasını sağla. Topla net fayda (Topla Fayda-

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!!

UYGULAMALAR ÇIKIŞ OLSAYDI!! UYGULAMALAR ( Duruş Görüş Uzunuğu, Fren Eniyet Meaei, Stopping Sight Ditance ) PROBLEM: 90 k/a' ik hıza uygun, % 3 eğii bir yo üzerinde tairat (onarı) ebebiye işaret ( uyarı) evhaı konuacaktır. Bu evha

Detaylı

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa;

Basınçlı hava borusundaki akış rejimini belirlemek için Re sayısı hesaplanacak olursa; 0. Boru çaı 00 ve uzunuğu 00 oan basınçı hava borusunun başınaki basınç 6,4 at ir. Bu boruan saatte 800 N hava geçiriirse boru sonunaki basınç ne our. Boru iç yüzeyineki ürüzerin boyutu 0,, basınçı hava

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Distances)

GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Distances) GÖRÜŞ UZUNLUKLARI (Sight Ditance) Göüş uzunuğu üücünün iei doğutuda göebidiği yo uzunuğudu. Yo Emniyeti ( güveniği ) ve Youn Kapaitei ( hız düşee youn kapaitei de düşecekti ) açıından önemi bi uzunuktu

Detaylı

- 1 - Cevap: e 2x sin 2 x. e e Cevap: Cevap: e 1. Cevap: e (e 2) Cevap: (x + 2) e 2. Cevap: e 1. Cevap: e αx sinβx. Cevap: e ax cos 2 bx.

- 1 - Cevap: e 2x sin 2 x. e e Cevap: Cevap: e 1. Cevap: e (e 2) Cevap: (x + 2) e 2. Cevap: e 1. Cevap: e αx sinβx. Cevap: e ax cos 2 bx. . Aşağıdaki fonksiyonarın türvrini buunuz. a) y=-n ( ) - - + + + + sin cos b) y= 8 c) y= arctg + d) y= n n ) y= + +n f) y= arctan g) y= n ( ) + + + + + sin + -arctan arctan h) y= i) y=(-) α n + -n αsinβ

Detaylı

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI

XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-2006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI 006 / BİRİNCİ AŞAMA SINAVI TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI XIV. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI-006 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI 6

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ . BÖÜ BASİ AİNEER ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ. Ve im %00 ol du ğun dan sü tün me yok tu. İlk du um da 0 N ile ikin ci du um da 50 N ile den ge sağ la nı yo. İlk du um da ve im % 00 ise ikin ci du um

Detaylı

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI

NEWTON UN HAREKET KANUNLARI NEWTON UN HAREET ANUNARI. I. aza anında eniyet keeri olayan yolcunun ön cadan fırlaası. II. Hızlanan bir araç içindeki kolilerin devrilesi. III. Masa üzerinde duran vazonun asa örtüsü hızla çekildiğinde

Detaylı

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket

Fizik 101: Ders 6 Ajanda. Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Fizik 101: Ders 6 Ajanda Tekrar Problem problem problem!! ivme ölçer Eğik düzlem Dairesel hareket Özet Dinamik. Newton un 3. yasası Serbest cisim diyagramları Problem çözmek için sahip olduğumuz gereçler:

Detaylı

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR

FİZİK BASİT MAKİNELER MAKARALAR İZİ AARAAR : BASİ AİEER Haeketli akaa : Sabit akaa : x h Önek : Şekildeki haeketli makaa sistemini dengede tutmak için; a) akaa ağılıksız ise =? h b) akaa ağılığı 0 ise =? x 60 c) akaa ağılısız ise yükü

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKET... 35. Basit Harmonik Hareket... 35. Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi... 37. Basit Sarkaç...

BASİT HARMONİK HAREKET... 35. Basit Harmonik Hareket... 35. Yaya Bağlı Bir Kütlenin Basit Harmonik Hareketi... 37. Basit Sarkaç... KUVVET VE HREKET Sayfa No BSİT HRMONİK HREKET................................................ 35 Basit Haoni Haeet............................................ 35 Yaya Bağlı Bi Kütlenin Basit Haoni Haeeti.......................

Detaylı

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur

BASIT MAKINALAR. Basit makinalarda yük P, dengeleyici kuvvet F ile gösterilir. Bu durumda ; Kuvvet Kazancı = olur SIT MKINR Günlük yaşantımızda iş yapmamızı kolaylaştıan alet ve makineledi asit makinelele büyük bi yükü, küçük bi kuvvetle dengelemek ve kaldımak mümkündü asit makinalada yük, dengeleyici kuvvet ile gösteili

Detaylı

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir

AĞIRLIK MERKEZİ. G G G G Kare levha dairesel levha çubuk silindir AĞIRLIK MERKEZİ Bir cise etki eden yerçekii kuvvetine Ağırlık denir. Ağırlık vektörel bir büyüklüktür. Yere dik bir kuvvet olup uzantısı yerin erkezinden geçer. Cisin coğrafi konuuna ve yerden yüksekliğine

Detaylı

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş

Mühendislik Mekaniği Dinamik. Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Mühendislik Mekaniği Dinamik Yrd.Doç.Dr. Akın Ataş Bölüm 13 Parçacık Kinetiği: Kuvvet ve İvme Kaynak: Mühendislik Mekaniği: Dinamik, R.C.Hibbeler, S.C.Fan, Çevirenler: A. Soyuçok, Ö. Soyuçok. 13 Parçacık

Detaylı

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji

ENERJİ. 2 kg. 20N 20.5= ½.2.V² V=10 m/s. X=5 m ÖRN: 2 kg. W=Ekı-Ek W=½.2.16-½.2.4 W =F.x 12=20.x x=0,6 m 20N X=? Potansiyel Enerji ENERJİ İş yapabile yeteneğine enerji denir. Hareket alindeki bir cisi areket sebebiyle iş yapabilir. Bu durudaki enerjiye cisin areket enerjisi ya da kinetik enerji denir. Yerin çeki alanı içinde bulunan

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç)

İŞ-GÜÇ-ENERJİ 1.İŞ 2.GÜÇ 3.ENERJİ. www.unkapani.com.tr. = (ortalama güç) P = F.V (Anlık Güç) İŞ-GÜÇ-ENERJİ Herangi bir cise kuvvet uyguladığıızda cisi kuvvet doğrultusunda yol alıyorsa kuvvet iş yapıştır denir. Yapılan işin değeri kuvvet ile kuvvet doğrultusunda alınan yolun çarpıına eşittir.

Detaylı

Newton Kanunlarının Uygulaması

Newton Kanunlarının Uygulaması BÖLÜM 5 Newton Kanunlarının Uygulaması Hedef Öğretiler Newton Birinci Kanunu uygulaması Newtonİkinci Kanunu uygulaması Sürtünme ve akışkan direnci Dairesel harekette kuvvetler Giriş Newton Kanunlarını

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı

ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 2011 Seçme Sınavı ITAP Fizik Olimpiyat Okulu 11 Seçme Sınavı 1. Dikey yönde atılan bir taş hareketin son saniyesinde tüm yolun yarısını geçmektedir. Buna göre taşın uçuş süresinin en fazla olması için taşın zeminden ne

Detaylı

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER

ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER ZAMANA BAĞLI ISI İLETİMİ ÖRNEK PROBLEMLER 1) Annesi bebeğine süt ısıtmak için cm çaplı ince cidarlı bir cam bardağa su koyuyor. Bardakdaki sütün yüksekliği 7 cm dir. Daa sonra cam bardağı 0 o C de sıcak

Detaylı

- 1 - v 0. A) a = 8 m/s. = 5 m/s C) 2. Uzunluğu l olan bir sarkacın asılma noktası h= 2 D)

- 1 - v 0. A) a = 8 m/s. = 5 m/s C) 2. Uzunluğu l olan bir sarkacın asılma noktası h= 2 D) - - XXIv. ULUSAL FİZİK OLİMPİYATI BİRİNCİ AŞAMA SINAVI- 9 8 7 5 v (/s). Sbit ivei eket ie igii bi deneyde eketinin ızını bei zn ık öçüekte ve ız-zn kdint sisteinde snuç işetenektedi. Aştıcı deneyse nktdn

Detaylı

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70

SORULAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma hızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 SORUAR 1. Serbest düşmeye bırakılan bir cisim son iki saniyede 80 m yol almıştır.buna göre,cismin yere çarpma ızı nedir? a) 40 b) 50 c) 60 d) 70 2. cismi v ızı ile ukarı atılıp, ise serbets bırakılıyor.

Detaylı

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa;

MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ. Yalnız K anahtarı kapatılırsa; 1. BÖÜ EESTROSTATİ ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ ODE SORU - DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 1.. 1. Z. yatay üzlem 8 yatay üzlem ve küeleinin ve küeciğinin yükleinin işaeti I., II. ve III. satılaaki gibi olabili.

Detaylı

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A.

FİZ102 FİZİK-II. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Grubu Bahar Yarıyılı Bölüm-III Ankara. A. FİZ12 FİZİK-II Ankaa Ünivesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B-Gubu 214-215 Baha Yaıyılı Bölüm-III Ankaa A. Ozansoy Bölüm-III: Gauss Kanunu 1. lektik Akısı 2. Gauss Kanunu 3. Gauss Kanununun Uygulamalaı

Detaylı

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar.

ELEKTROSTATİK. 3. K kü re si ön ce L ye do kun - du rul du ğun da top lam yü kü ya rı çap la rıy la doğ ru oran tı lı ola rak pay la şır lar. . BÖÜ EETROSTATİ AIŞTIRAAR ÇÖÜER EETROSTATİ. 3 olu. 3. kü e si ön ce ye o kun - u ul u ğun a top lam yü kü ya çap la y la oğ u oan t l ola ak pay la ş la. top 3 olu. Bu u um a, 3 6 ve olu. Da ha son a

Detaylı

oranı ρ ρ 1 öz- S S S h h h h h h uyguladığı sıvı basınç kuvveti F Z ise oranı nedir? K L M L oranı nedir?

oranı ρ ρ 1 öz- S S S h h h h h h uyguladığı sıvı basınç kuvveti F Z ise oranı nedir? K L M L oranı nedir? . ilindi şeklindeki kabın içinde eşit kütleli ve özkütlelei ve olan iki ıvı bulunaktadı. İki ıvının topla yükekliği tı. ıvılaın kabın dibine uyguladığı ıvı baıncı nedi?. eit alanı olan özdeş kaplada şekildeki

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. BÖÜM A DAGAARI MDE SRU - 1 DEİ SRUARIN ÇÖZÜMERİ 1. 5. T x x x uvvet vektörüü degede uzaklaşa ucu ile hız vektörüü ları çakışık olalıdır. Bua göre şeklide. Dal ga la rı ge li ği de ge ok ta sı a ola

Detaylı

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç

Fizik 101: Ders 12 Ajanda. Problemler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Fizik 101: Ders 1 Ajanda Probleler İş & Enerji Potansiyel Enerji, Kuvvet, Denge Güç Proble: Yaylı Sapan Yay sabiti k olan iki yaydan bir sapan yapılıştır. Her iki yayın başlangıç uzunluğu x 0. Kütlesi

Detaylı

- 1 - v v + D) A) 0,9 B) 0,3 C) 45 D) 1,25 E) 0,75

- 1 - v v + D) A) 0,9 B) 0,3 C) 45 D) 1,25 E) 0,75 - - XVII. ULUSL FİZİK OLİMPİYTI BİİNCİ ŞM SINVI-9. Mtru bir kayık, sabit ıza akan bir neirde tru sabit güç tüketecek şekide areket etektedir. Kayık akıntı ızı ie aynı yönde areket ederse yere göre ızı

Detaylı

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R

- 1 - ŞUBAT KAMPI SINAVI-2000-I. Grup. 1. İçi dolu homojen R yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında 0 açısal hızı R - - ŞUBT KMPI SINVI--I. Grup. İçi dolu omojen yarıçaplı bir top yatay bir eksen etrafında açısal ızı ile döndürülüyor e topun en alt noktası zeminden yükseklikte iken serbest bırakılıyor. Top zeminden

Detaylı

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi

Fizik 101: Ders 16. Konu: Katı cismin dönmesi Fizik 0: Ders 6 Konu: Katı cisin dönesi Döne kineatiği Bir boyutlu kineatik ile benzeşi Dönen sistein kinetik enerjisi Eylesizlik oenti Ayrık parçacıklar Sürekli katı cisiler Paralel eksen teorei Rotasyon

Detaylı

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN

3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Grv. M. ERYÜREK Arş. Grv. H. TAŞKIN 3. EĞĐK DÜZLEMDE HAREKET Hazırlayanlar Arş. Gr. M. ERYÜREK Arş. Gr. H. TAŞKIN AMAÇ Eğik düzlemdeki imeli hareketi gözlemek e bu hareket için yol-zaman, hız-zaman ilişkilerini incelemek, yerçekimi imesini

Detaylı

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ

11. SINIF SORU BANKASI. 1. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ . SINIF SORU BANKASI. ÜNİTE: KUVVET VE HAREKET 7. Konu İTME VE ÇİZGİSEL MOMENTUM TEST ÇÖZÜMLERİ 7 İtme e Çizgisel Momentum Test in Çözümleri. Patlamadan önceki momentum +x yönünde; P 5 4 0 kg.m/s. Cismin

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

ATOM FİZİĞİ-1 BÖLÜM-1

ATOM FİZİĞİ-1 BÖLÜM-1 ATOM FİZİĞİ ÖLÜM HİDROJEN ATOMUNDA MERKEZCİL ALAN ÇÖZÜMLERİ ÖLÜM ATOMİK HAMİLTONİYENİN AZI TERİMLERİ Ruthefod oh Copton Pauli Fei Feynan ÖLÜM ATOMİK SPEKTROSKOPİ ÖLÜM 4 TEMEL PARÇACIKLAR ATOM FİZİĞİ- ÖLÜM-

Detaylı

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY

3. BÖLÜM. HİDROLİK-PNÖMATİK Prof.Dr.İrfan AY HİDROLİK-PNÖMATİK 3. BÖLÜM 3.1 PİSTON, SİLİNDİR MEKANİZMALARI Hiolik evelee piston-silini ikilisi ile oluşan oğusal haeket aha sona önel, yaı önel, oğusal önel haeket olaak çevilebili. Silinile: a) Tek

Detaylı

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA)

SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) 016-017 EÖY AKIŞKANLAR MEKANİĞİ & HİDROLİK SUYUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (UYGULAMA) Özgül Ağırlığı γ = 6 g/d olan bir sıvı içerisinde rölatif basıncın 150 g/c olabilesi için ne kadar derine inek gerektiğini

Detaylı

- 1 - m 2. m 1. azot hidrojen. oranı nedir? (7) M. M H ise

- 1 - m 2. m 1. azot hidrojen. oranı nedir? (7) M. M H ise - - m k m k. Isıca yaıtımış bir kabın içinde bir yay ve yayın ucunda kütesi m =4 k oan demir bir cisim buunuyor. Cisim yayı iç ermeyecek durumda bir mıknatıs sayesinde tutumaktadır. Cisim serbest bırakııyor.

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod

Yazanlar : w c. Ekran modülasyonlu C sınıfı bir RF yükseltici Şekil : l de gösterilmiştir. Şekil : l deki anod UDK : 621.396.019 Düşük Güçü Vericierde Ekran Moiasyonunun Uyguanası ve Anod Modiiasyonu ie Ekonoik Mukayesesi Yazanar : Dr. Mustafa N. PARLAR (*) Atunkan HIZAL (**) Kuanıan Seboer : W nn w c ** i f E.V

Detaylı

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir.

ÖDEV SETİ 4. 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. ÖDEV SETİ 4 1) Aşağıda verilen şekillerde her bir blok 5 kg olduğuna göre yaylı ölçekte ölçülen değerler kaç N dir. 2) a) 3 kg lık b) 7 kg lık blok iki ip ile şekildeki gibi bağlanıyor, iplerdeki gerilme

Detaylı

BÖLÜM 4 4- TÜREV KAVRAMI 4- TÜREV KAVRAMI. Tanım y = fonksiyonunda x değişkeni x. artımını alırken y de. kadar artsın. = x.

BÖLÜM 4 4- TÜREV KAVRAMI 4- TÜREV KAVRAMI. Tanım y = fonksiyonunda x değişkeni x. artımını alırken y de. kadar artsın. = x. - TÜREV KAVRAMI - TÜREV KAVRAMI 7 iadesinin türevini alınız. Çözüm lim lim 7 7 lim 7 7 lim lim onksionunun türevini alınız. Tanım onksionunda değişkeni artımını alırken de kadar artsın. oranının giderken

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II

Yatay zemin. Özdeş küplerden oluşan Şekil I ve II deki cisimlerin yatay zemine yaptıkları basınçlar sırasıyla P 1 ve P 2. Şekil II MEV Özel Ankara kullar Ad -Soyad : 11.SINIF SÖMESTR TAT F EV ÇAI MASI Ödevin Verili Tarii: 24 cak 2015 Ödevin Tesli Tarii: 09 Subat 2015 S n f -Nuaras : Söestr Tatili Fizik Ev Çal as a d, 1.Döne i ledi

Detaylı

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N

Soru 1. Cisim dengede ise F¹ ve F² nedir? F¹ = 50.cos 53 = 30N F² = 50.sin 53 = 40N. Soru 2. P² = 8+16 = 24N P³ = 12-6 = 6N DENGE VE DENGE ŞARTLARI Bir cisim duruyorsa veya düzgün hızla bir doğru boyunca hareket ediyorsa ya da sabir hızla bir eksen etrafında dönüyorsa ``cisim dengededir`` denir. Cisim olduğu yerde duruyorsa,

Detaylı

DÝFERANSÝYEL DENKLEMLER ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK

DÝFERANSÝYEL DENKLEMLER ( Genel Tekrar Testi-1) KPSS MATEMATÝK DÝFERANSÝYEL DENKLEMLER ( Genel Teka Testi-). Aşağıdaki difeansiel denklemlein hangisinin mete - besi (basamağı, sıası) tü?. Aşağıdaki difeansiel denklemlein hangisinin mete - besi (basamağı, sıası) ve

Detaylı

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan)

DENGELEME 1.) Kütle dengelemesi (Rotor) 2.) Periyodik çevrimli makinaların dengelenmesi (Krank-Biyel) 3.) Güç dengelenmesi (Volan) Doç. D. Rahi GÜÇÜ, Makine Dinaiği Des Notlaı DENGEEME. Kütle engeleesi (Roto. Peiyoik çevili akinalaın engelenesi (Kank-iyel 3. Güç engelenesi (Volan. Kütle Dengelenesi : Makine ühenisliğine bütün nen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: MAKİNE MÜHENDİSİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğelendime ve çıköğetim Kuumlaı aie aşkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ dayın dı ve Soyadı : day Numaası (T.. Kimlik No) : SĞLIK KNLIĞI PERSONEL GENEL

Detaylı

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III

1.Seviye ITAP 09 Aralık_2011 Sınavı Dinamik III .Seviye ITAP 9 Aralık_ Sınavı Dinamik III.Kütlesi m=.kg olan bir taş, yüksekliği h=5m olan bir kaleden yatay yönde v =5m/s hızı ile atılıyor. Cismin kinetik ve potansiyel enerjisini zamanın fonksiyonu

Detaylı

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız.

Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi. 2. Bir cismin kinetik enerjisi negatif bir değere sahip olabilir mi? Açıklayınız. Kinetik Enerji ve İş-Kinetik Enerji Teoremi 1. İki takımın bir halatı, hiçbir hareket olmayacak şekilde birbirine denk bir şekilde çekildiği halat çekme oyununu düşününüz. Halatın uzamadığını varsayınız.

Detaylı

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? BSNÇ S-1 Yatay bir düzlem üzerinde bulunan küp şeklindeki bir cismin yatay düzleme yaptığı basıncı arttırmak için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır? - Özdeş küplerden üzerine "bir" tane küp koymak

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır.

Newton un ikinci yasası: Bir cisim ivmesi cisim üzerine etki eden toplam kuvvet ile doğru orantılı cismin kütlesi ile ters orantılıdır. Bölüm 5: Hareket Yasaları(Özet) Önceki bölümde hareketin temel kavramları olan yerdeğiştirme, hız ve ivme tanımlanmıştır. Bu bölümde ise hareketli cisimlerin farklı hareketlerine sebep olan etkilerin hareketi

Detaylı

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag. 1. 250 g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =. 2014 2015 Ödevin Veriliş Tarihi: 12.06.2015 Ödevin Teslim Tarihi: 21.09.2015 MEV KOLEJİ ÖZEL ANKARA OKULLARI 1. Aşağıda verilen boşluklarara ifadeler doğru ise (D), yanlış ise (Y) yazınız. A. Fiziğin ışıkla

Detaylı

Fizik 101: Ders 14 Ajanda

Fizik 101: Ders 14 Ajanda Fizik 0: Ders 4 Ajanda Boyutta inelastik çarpışa Patlaalar Boyutta elastik çarpışa Kütle erkezi referans gözle çerçeesi Çarpışan arabalar Elastik çarpışanın özellikleri Moentuun Korunuu dp F DIŞ 0 dt dp

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

50 40 ----------30 20 10

50 40 ----------30 20 10 HACİM Maddenin uzayda kaplamış olduğu yedi.bi cismin kapladığı yei aynı anda başka bi cisim kaplayamaz.hacim biimlei m3 veya cm3 tü.ayıca sıvıla için Lite kullanılı. 1 Lite=1 dm3 1 ml=1cm3=1cc A)Katılaın

Detaylı

2.DENEY. ... sabit. Araç kalem, silgi, hesap. makinası. olduğundan, cisim. e 1. ivme her zaman sabittir (1) (2)

2.DENEY. ... sabit. Araç kalem, silgi, hesap. makinası. olduğundan, cisim. e 1. ivme her zaman sabittir (1) (2) NEWTON HAREKET YASALARI.DENEY. Aaç: Haa rayı düzeneği ile Newon hareke yasalarının leşirilesi. Araç e Gereçler: Haa rayı, haa üfleyici, elekronik süre ölçer, opik kapılar, farklı küleli lar, kefe, 0g lık

Detaylı

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014,

ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, ERDEMLİ ANADOLU LİSESİ 1. FİZİK OLİMPİYATI 24 MAYIS 2014, 10.00-12.30 SINAVIN YAPILDIĞI İL:.... ADI: SOYADI:.... OKULU:...... HABERLEŞME ADRESİ VE TELEFONU:... İMZA... SINAVLA İLGİLİ UYARILAR: Bu sınavda

Detaylı

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1

MAK TERMODİNAMİK BAHAR YARIYILI ARA SINAV-1 Soru - Su buharı sürekli akışlı bir türbine Ma basınç, 50ºC sıcaklık e 00 /s hızla irekte, 00 ka basınçta doyuş buhar olarak 50 /s hızla çıkaktadır. ürbinin iriş kısı, çıkış kısından daha yüksektedir.

Detaylı

Şekil 8.1: Cismin yatay ve dikey ivmesi

Şekil 8.1: Cismin yatay ve dikey ivmesi Deney No : M7 Deneyin Adı : EĞİK ATIŞ Deneyin Amacı : 1. Topun ilk hızını belirlemek 2. Ölçülen menzille hesaplanan menzili karşılaştırmak 3. Bir düzlem üzerinde uygulanan eğik atışta açıyla menzil ve

Detaylı

R DEVRESİ L DEVRESİ C DEVRESİ

R DEVRESİ L DEVRESİ C DEVRESİ 6 BÖÜM ATENATİF AKIM AIŞTIMAA - ÇÖÜME DEESİ DEESİ DEESİ f 80 4 A olu 0 snωt snπft 4vsnπ50t 4vsn00πt olu Akıın zaanla dğş dnklndn, (t) snft sn50 400 sn 4 v A olu Gln aksu dğ, 0v 0v olu Gl dnkl, (t) snft

Detaylı

Komisyon ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon ÖABT FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. omisyon ÖABT FİZİ ÖĞRETMENİĞİ TAMAMI ÇÖZÜMÜ 10 DENEME ISBN 978-05-318-197- itapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Fizik 101: Ders 21 Gündem

Fizik 101: Ders 21 Gündem Fizik 101: Ders 21 Gündem Yer çekimi nedeninden dolayı tork Rotasyon (özet) Statik Bayırda bir araba Statik denge denklemleri Örnekler Asılı tahterevalli Asılı lamba Merdiven Ders 21, Soru 1 Rotasyon Kütleleri

Detaylı

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ

MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ DİNAMİK MADDESEL NOKTALARIN DİNAMİĞİ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ - Konum, Hız ve İvme - Newton Kanunları 2. MADDESEL NOKTALARIN KİNEMATİĞİ - Doğrusal

Detaylı

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8

İŞ, GÜÇ, ENERJİ BÖLÜM 8 İŞ, GÜÇ, EERJİ BÖÜ 8 ODE SORU DE SORUARI ÇÖZÜER 5 Cise eti eden sür- tüne uvveti, IFI0 ür F α F T W (F ür ) (Fcosα (g Fsinα)) düzle Ya pı lan net iş de ğe ri α, ve ütleye bağ lı dır G düzle 00,5 G0 0 I

Detaylı

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ

DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ DENİZLİ ANADOLU LİSESİ 2006-2007 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI FİZİK DERSİ YILLIK ÖDEVİ Öğrencinin ; Adı : Özgür Soyadı : ATİK Numarası : 387 Sınıfı : 10F/J Ders Öğretmeninin ; Adı : Fahrettin Soyadı : KALE Ödevin

Detaylı

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği

Fizik 101-Fizik I 2013-2014. Dönme Hareketinin Dinamiği -Fizik I 2013-2014 Dönme Hareketinin Dinamiği Nurdan Demirci Sankır Ofis: 364, Tel: 2924332 İçerik Vektörel Çarpım ve Tork Katı Cismin Yuvarlanma Hareketi Bir Parçacığın Açısal Momentumu Dönen Katı Cismin

Detaylı