Traktörcülerin örnek sitesi açýldý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Traktörcülerin örnek sitesi açýldý"

Transkript

1 Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al-Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede bulunan Büyükelçi aracý beðendiðini ifade etti. Zorlu Oto Dizayn ortaklarýndan Dinçer Zorlu'nunda hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Zorlu Oto Dizayn Genel Koordinatör Uður Toker araç ile ilgili bilgi verdi. 2 DE Üniversite ve Emniyet Müdürlüðü akademik iþbirliði yapacak 40 KURUÞ Hitit Üniversitesi ve Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü arasýnda, Ýl Emniyet Müdürlüðü personelinin eðitim niteliðini geliþtirmek ve toplumsal sorunlara çözüm üretecek ortak bilimsel projeler hazýrlamak amacýyla protokol imzalandý. 3 TE Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Nuhut, muhtarlarla buluþtu TOKÝ Çorum'a 254 milyon liralýk yatýrým yaptý CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte öðle yemeðinde muhtarlar ile bir araya geldi. Vadi Restoranda organize edilen köy ve mahalle muhtarlarýnýn katýldýðý yemekte konuþan CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, TBMM'nin gündemine gelecek fezlekeler nedeniyle olaðan üstü toplanacaðýna deðinerek çok önemli bir süreçten geçildiðini belirtti. 10 DA Traktörcüler Sitesi Kooperatifi tarafýndan yaptýrýlan Traktörcüler Sitesinin açýlýþý düzenlenen törenle yapýldý. Çevre yolu kenarýnda bulunan Site 15 milyon liraya mal oldu. Törene Vali Sabri Baþköy, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ziya Altunyaldýz, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, daire amirleri ile çok sayýda esnaf katýldý. 3 TE Daþdan, "baþka parti lehine çekileceði" iddialarýný yalanladý KÖYDES'te 10 yýlda 136 milyon liralýk yatýrým yapýldý 3 TE Alaca ilçesinde Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda Toplu Konut Ýdaresi tarafýndan yaptýrýlan 140 konutun anahtarý düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. TOKÝ konutlarýnda düzenlenen törene Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça... 4 TE Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, kendisi hakkýnda "baþka parti lehine adaylýktan çekileceði" yönünde asýlsýz dedikodular yayýlmaya çalýþýldýðýný söyledi. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Bu seçimin kazananý Milliyetçi Hareket Partisi'dir" diyen Ercan Daþdan Çorum halkýnýn kendisine olan ilgi ve desteðinden AK Parti ve CHP'lilerin rahatsýz olduðunu ve asýlsýz iddialarla halkýn kafasýný karýþtýrdýklarýný iddia etti. 10 DA "Barýþ ve kardeþliðimizin zedelenmesine müsaade etmemeliyiz" Vali Sabri Baþköy, 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri ve inþaat sezonunun açýlmasý öncesinde Valilik Toplantý Salonu'nda Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýndaki toplantýya, Vali Yardýmcýsý H.Osman Ebiloðlu, ilçe kaymakamlarý ile Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve ilgili birim müdürleri katýldý. 3 TE "Ana baba hakký hem itikadi hem de ahlaki bir sorumluluktur" Yeni Sebze ve Meyve Hali hizmette Nöbet ücretleri yenidenyüzde 50 artýrýmlý ödenecek Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nde Çarþamba seminerleri devam ediyor. Anne Baba Haklarýnýn iþlendiði bu haftaki semineri il vaizlerinden Fatma Nur Erdem tarafýndan verildi. 10 DA Kazakistan'da dört üniversite ile anlaþma Akademik iþbirliklerinde bulunmak üzere Kazakistan'a giden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarýna katýldý. 7 DE Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan yeni Sebze ve Meyve Hali düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Vali Sabri Baþköy, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ziya Altunyaldýz, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, daire amirleri ile çok sayýda esnaf katýldý. 5 TE Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, artýrýmlý nöbet ücretleriyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Toplu sözleþme kazanýmýmýz olan ve nöbet ücretlerinin artýrýmlý ödenmesi ile ilgili konunun da yer aldýðý duyuru Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yeniden yayýnlandý. 10 DA Ahmet Saatçi

2 Lütfi Akça'dan Vali Baþköy'e ziyaret 2 Ýmsâk : 04:11 Güneþ : 05:37 Öðle : 11:55 Ýkindi : 15:17 Akþam : 18:00 Yatsý : 19:19 2 AJANDA Ay, 31 Gün, 12. Hafta Büyükelçilerin araç dizaynýnda tercihleri Zorlu Oto Dizayn Bir kimse, dünyada din kardeþinin ýrzýný korursa, Allahü teâlâ da, onu Cehennem azabýndan korur. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ve beraberindeki heyet Vali Sabri Baþköy'ü ziyaret etti. Ziyarete, Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdür Yardýmcýsý Yakup Baþoðlu, Amasya Orman Bölge Müdürü Yaþar Sarý, Amasya Orman Bölge Müdür Yardýmcýsý Hayati Özgür, Meteoroloji 10. bölge Müdürü Murat Asar, DSÝ 5. Bölge Müdürü Murat Acu, Orman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müdürü Emin Karaman, DSÝ 54. Þube Müdürü Ýlker Arslan, Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Ali Ýþli ve Çorum Orman Ýþletme Müdürü Halil Oflu da katýldý. Valilik makamýnda gerçekleþen ve bir saat süren görüþmede, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile Bakanlýða baðlý ilgili müdürlüklerin bünyesinde yürütülen Çorum yatýrýmlarý ve projeler ile ilin ihtiyaçlarý ve sorunlarý ele alýnarak deðerlendirildi. ELEMAN ARANIYOR Alagözler Otomotivde çalýþtýrýlmak üzere Askerliðini yapmýþ en az lise mezunu Bay Ön Muhasebe elemaný aranýyor. Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur. Adres: Aþaðý Sanayi Leblebiciler Sitesi No: 28 Tel : SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze 10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr. Müracaat: Sahibinden 1000 M2 Kiralýk Ýþ yeri Eski Ankara Caddesi üzerinde Eski Yimpaþ ve Yunus Marketleri de olarak bilinen Büro yerleri dahil olmak üzere Toplam Bin metrekare alana sahip Ýþ yeri sahibinden Kiralýktýr. Müracaat Tel: Katar'ýn Ýspanya Büyükelçisi Abdulrazzak Al- Abdulghani Çorum'a geldi. Dün Zorlu Oto Dizayn'a sipariþ ettiði VÝP Mercedes Sprinter araçta incelemede bulunan Büyükelçi aracý beðendiðini ifade etti. Zorlu Oto Dizayn ortaklarýndan Dinçer Zorlu'nunda hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Zorlu Oto Dizayn Genel Koordinatör Uður Toker araç ile ilgili bilgi verdi. Toker "Aracýn iç dizayný özel sipariþler ve birinci kalite olarak tasarlandý. Normalde dizel olan araç Almanya'da benzinlisi özel olarak üretilip getirtildi. Aracýn içerisinde nespresso, 3D TV, çay makinesi, led ýþýk sistemi, yüksek teknolojili ses Yýl: 9 Sayý: 2735 ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53 Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: YILLIK ABONELÝK Kentiçi : 100 TL. Yurtiçi : 300 TL. Yurt Dýþý : 200 Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn 6 AYLIK ABONELÝK Kentiçi : 55 TL. Yurtiçi : 160 TL. Yurtdýþý : 100 Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : sistemi, telefon, buzdolabý gibi pek çok ekipman bulunmakta ayrýca koltuklarýn hepsi özel üretilmiþ ithal deridendir. Koltuklar masajlý ve ýsýtmalýdýrda. Bu sistemleri tablet ile istediðiniz þekilde kontrol edebiliyorsunuz. Araç 3 ay önce tasarlanmaya baþlandý ve nisan ayýnda teslim edeceðiz. Türkiye'de oto dizayn firmalarýnda ilk üçte yer alýyoruz. Yurt içi ve yurt dýþýndan sipariþler alýyoruz. Kaliteli ekibimiz ve ürünlerimiz ile müþteri memnuniyetini esas alarak çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz" dedi.toker Katar Türkiye Büyükelçisi Salem Mubarek Al Shafi'nin de sipariþ ettiði aracý incelemek için ziyaret edeceðini kaydetti. Kubilay Kaan YÜCEL Kafkas'tan, "Yaþlýlar Haftasý" mesajý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "18-24 Mart Yaþlýlar Haftasý" dolayýsýyla bir kutlama mesajý yayýmladý. Bir milletin iki temel unsuru olduðunu söyleyen Kafkas, "Bu iki temel unsur; çocuklarý ve yaþlýlarýdýr. Birine geleceðimizi emanet ederken diðerinin tecrübelerinden yararlanýyor, canlý tarihleri, yaþanmýþlýklarý ile geleceðimize yön veriyoruz. Geçmiþimiz olan yaþlýlarýmýz bizim her zaman baþ tacýmýz olmuþ ve her zaman da öyle kalacaktýr" dedi. Kafkas, yaptýðý açýklamada þu ifadeleri kullandý: "Farkýnda olmalýyýz ki çocuk TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN olmadan genç, genç olmadan da yaþlý olunmaz. Yaþlýsýna sahip çýkmayan toplum ise yolunu bulamaz. Bu düþünceden hareketle yaþlýlarýmýza sahip çýkmak, geriye kalan hayatlarýný idame ettirmelerini saðlamak bizlerin asli görevidir. Yaþlýlarýmýza Saðlýk Bakanlýðý olarak her türlü imkâný ve fýrsatý vermeye çalýþýyoruz. Bakanlýk olarak Evde Bakým Hizmetlerini ön plana çýkardýk. Yaþlý veya yataða baðýmlý hastalarýn týbbi bakým ve rehabilitasyonlarýnýn saðlýk kuruluþlarý yerine, kiþinin evinde bakým yapýlmasýný saðladýk. Yaþlýlarýn sosyal hayata katýlýmlarýný saðlamak da bizlerin görevleri arasýndadýr. Bu duygu ve düþüncelerle bütün yaþlýlarýmýzýn Yaþlýlar Haftasý'ný kutluyor, bir gün deðil bir ömür boyu saygý ve sevgiyle anýlmalarýný temenni ediyorum." "Halk Hikayesinden Mesnevi ve Romana" paneli yapýlacak Ýl Kültür Turizm Müdürlüðü Hitit Söyleþi Günleri kapsamýnda "Halk Hikâyesinden Mesnevi ve Romana" konulu panel düzenleyecek. 25 Mart 2014 Salý günü Belediye Turgut Özal Konferans Salonu'nda saat 14.00'te yapýlacak panelin Moderatörlüðünü Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatý Bölüm Baþkaný Doç.Dr. Meral Demiryürek yapacak ve konuþmacý olarak ise Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öðretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr Elif Ayan Nizam, Yrd.Doç.Dr Hiclal Demir ve Yrd.Doç.Dr Atiye Nazlý katýlacak. Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: 1.50 TL TL Baský yapýldýðý yer: TL TL TL TL TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz 50 KR YAÞLILIK Yaþlýlýk, Ah þu yaþlýlýk Ne kadar zor geliyor, Elden ayaktan düþüp, Çoluk çocuða baðýmlýlýk Hayatýn ahirinde zoraki, Doðduðun mekânlardan ayrýlýk Selamsýz þehirlerin sokaklarýnda, Kalabalýklar arasýnda yalnýzlýk Beton yýðýnlarý içerisinde, Yarý açýk cezaevi misali Balkonlara mahkûmluk * Yaþlýlýk, Ah þu yaþlýlýk insana zor geliyor Anýlarla dolu olan Evinden, yurdundan ayrýlýk inan düþmanýný bile özletiyor, Kalabalýk sokaklarda ki, yalnýzlýk * Mahir Odabaþý Ah o eski komþular, Þimdi olacak ki yanýnda Oturup memleket düzelteceksin, Çayý yudumlayarak karþýdaki parkta Ama heyhat nafile Yalnýzým yine sokakta * Yaþlýlýk, ah þu yaþlýlýk kopardý beni öz yurdumdan Ýki kelam edecek bir dost yok Koskoca þu apartmandan * Apartmanlarda bedenler ýsýnýyor, lakin gönüller soðuk mu soðuk Dokunuyor insana bu yaþtan sonra, Demir parmaklý balkonlara mahkûmluk * Torunlar internete, Anneleri dizilere, babalarý spora esir Bu ortamda bende balkona mahkûmum Beni en iyi sen anlarsýn demi cancaðýzým, Balkon mahkûmiyetinden kurtulmam için, Tek çare SANA KAVUÞMAM lazým HAVA DURUMU Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD 2,219 2,220 EUR 3,089 3,090 STERLiN 3,692 3,694 JPY YENi 0,218 0,219 SAAT: ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER DAMLA ECZANESÝ TEL: DUMLUPINAR 5.SOK. NO:2/B KONAK ECZANESÝ TEL: ÝNÖNÜ CAD. 9 - T.E.B. BANK KARÞISI -Önemli Telefonlar- Valilik Belediye Emniyet Müd Kültür ve Turizm Müd Saðlýk Müdürlüðü Deftardarlýðý Müftülük Meteoroloji Müd Telekom Müd PTT Müd D.S.Ý Müd TEDAÞ Müd Devlet Hastanesi (10) hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi Hasan Paþa Devlet Hast Göðüs Hast Çorum Özel Hastane Sýhhi Ýmdat Polis Yangýn Orman Yangýný Ýhbar Alo Zabýta Alo Jandarma Elektrik Arýza Su Arýza Telefon Arýza Ýþ ve Ýþçi Bulma Özel Elitpark Hastanesi

3 3 Traktörcülerin örnek sitesi açýldý Fatih Metin Muharrem Kýrýþ Traktörcüler Sitesi Kooperatifi tarafýndan yaptýrýlan Traktörcüler Sitesinin açýlýþý düzenlenen törenle yapýldý. Çevre yolu kenarýnda bulunan Site 15 milyon liraya mal oldu. Törene Vali Sabri Baþköy, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ziya Altunyaldýz, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, daire amirleri ile çok sayýda esnaf katýldý. Açýlýþ töreninde ilk konuþmayý Traktörcüler Sitesi Kooperatifi Baþkaný Muharrem Kýrýþ yaptý. Traktörcü esnafýna kullanýþlý bir site kazandýrdýklarýný ifade eden Kýrýþ, "Burada hem halkýmýz hemde esnafýmýz kazanmýþtýr. Bu sitenin yapýlmasýnda emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi. Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü ise "Bu site inanýnca azmedince neler yapýlabileceðinin en güzel örneklerinden birisidir. Birbirimize güvendiðimiz ve böyle güzel bir tesisi ortya çýkarttýðýmýz için teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin ise yaptýðý konuþmada 2002'den beri AK Parti'nin "ce-cak" ile deðil hizmetleriyle ön plana çýktýðýný ifade ederek, "Türkiye gibi Çorum'da deðiþiyor geliþiyor. Muzaffer Külcü Yýllar yýlý göç veren Çorum artýk göç alýr hale geldi. Güzel hizmetlerinden dolayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'ye teþekkür ediyorum. Birlikteliðinizden dolayý da kutluyorum" diyerek sözlerini tamamladý. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan dua ile açýlýþ kurdelesi kesildi. Fatih AKBAÞ Nuhut, leblebici esnafýný dinledi kimse ekonomik yönden memnun deðildir. Büyük turizm meydaný yapacaðýz. Çorum'un ekonomisine katkýda bulunacaðým Amacýmýz Çorum esnafýna deðer vermektir" dedi. Yasin YÜCEL KÖYDES'te 10 yýlda 136 milyon liralýk yatýrým yapýldý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut partililerle beraber Ulukavak Mahallesi Çevre yolunda ki esnaflarý ziyaret ederek sorunlarýný dinledi ve projeleri hakkýnda bilgi verdi. Nuhut, esnaf ziyaretinde yaptýðý açýklamada "Arkamda ki dükkân o kadar yatýrým yapmasýna raðmen kapatmýþ. Hiç "Barýþ ve kardeþliðimizin zedelenmesine müsaade etmemeliyiz" Vali Sabri Baþköy, 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri ve inþaat sezonunun açýlmasý öncesinde Valilik Toplantý Salonu'nda Kaymakamlar toplantýsý yaptý. Vali Sabri Baþköy baþkanlýðýndaki toplantýya, Vali Yardýmcýsý H.Osman Ebiloðlu, ilçe kaymakamlarý ile Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan ve ilgili birim müdürleri katýldý. Çorum Valiliði bünyesindeki tüm kurumlarýn organize olmasý ve koordinasyonlu bir þekilde çalýþmasý için gereken tedbirlerin alýnmasý, iþlemlerin gözden geçirilerek; Ýdarede birliðin saðlanmasý ile kamu hizmeti sunulacak tüm vatandaþlara daha etkin ve verimli hizmet sunumunun saðlanmasý amacýyla yapýlan toplantýda, çeþitli gündem maddeleri görüþüldü. 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimler ile gündem konularýnýn ele alýnarak deðerlendirmesinin yapýldýðý toplantýda Vali Baþköy, "Bu yýlki kýþ þartlarý yoðun geçmedi. Havalarýn da yavaþ yavaþ ýsýnmasýyla inþaat sektörü daha da hýzlanacaktýr. Ýlimizdeki yatýrýmlarýn hýzýnda bir aksaklýk olmamasý için azami özeni göstermeliyiz" dedi. 30 Mart Mahalli Ýdareler Seçimlerine de deðinen Vali Baþköy, "Seçimlerin huzur ve güven ortamýnda geçmesi için mülki idare amirler olarak azami güvenlik önlemlerini almalýyýz. Ýlimiz barýþ ve kardeþliðimizin zedelenmesine müsaade etmemeliyiz" ifadelerini kullandý ve Mülki Ýdare Amirlerinden Kaymakamlýklarda hizmetlerin yürütülmesi sýrasýnda herhangi bir aksaklýk olmamasýný istedi.kaymakamlar toplantýsý, diðer gündem maddelerinin görüþülmesi ve yapýlan karþýlýklý deðerlendirmelerin ardýndan sona erdi. Hacý Osman Ebiloðlu KÖYDES Projesi Tahsisat Komisyonu Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu baþkanlýðýnda topanlandý. Valilik toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýda konuþan Vali Yardýmcýsý Hacý Osman Ebiloðlu, KÖYDES projesi kapsamýnda 2014 yýlýnda Çorum'a tahsis edilen ödenek tutarýnýn 8 milyon 327 bin TL olduðunu ifade ederek, "Önceki yýllarda olduðu gibi bu yýlda tahsis edilen ödeneðin KÖYDES projesinin amacýna uygun olarak tahsisi için Özel Ýdaremiz personeli, Kaymakamlarýmýz ve Ýl Genel Meclisi üyelerimiz birlikte çalýþma yapmýþlar ve ihtiyaç duyulan altyapý kalemlerine ödeneðin daðýlýmýný saðlamýþlardýr. KÖYDES Projesinin baþlangýcýndan bu güne kadar geçen 10 yýllýk dönemde ( ) ilimize tahsis edilen toplam KÖYDES ödeneði tutarý 136 milyon 364 bin TL'dir" dedi. Ebiloðlu son 10 yýllýk dönemde tahsis edilen KÖYDES bütçesiyle yapýlan yatýrýmlarý ise þöyle sýraladý: "636 adet içme suyu, 63 adet kanalizasyon tesisi, 31 adet sulama tesisi, km 1.kat asfalt, 802 km 2.kat asfalt, km stabilize, 154,1 km yol onarým, 234 adet menfez, 29 adet köprü ve onarým, 11 adet istinat duvarý, m HDPE boru, m2 kilit taþý, yatýrýmý tamamlanarak köyde yaþayan halkýmýzýn hizmetine sunulmuþtur. Böylece köylerimizde yaþayan nüfusumuzun %100 þebekeli ve saðlýklý içme suyundan % 79 kanalizasyon tesisinden, %87 asfalt yoldan, %55 kilitli beton parkeden yararlanýr hale gelmiþtir." KÖYDES ödeneði olarak tahsis edilen bu miktara yine 10 yýllýk dönemde Özel Ýdare, Bakanlýk, Ýller Bankasý, Avrupa Birliði ve Kalkýnma Ajansýndan saðlanan bütçeler, Ýl Özel Ýdaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birliklerinin Ýnsan Kaynaklarý, makine parký ve kurumsal gücü ile birleþtirilerek yatýrýma dönüþtürüldüðünü kaydeden Ebiloðlu, son 10 yýllýk dönemde Çorum Ýl Özel idaresi ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri tarafýndan 1 milyar TL'lik yatýrým tamamlanarak halkýn hizmetine sunulduðunu söyledi. Yasin YÜCEL Üniversite ve Emniyet Müdürlüðü akademik iþbirliði yapacak Hitit Üniversitesi ve Çorum Ýl Emniyet Müdürlüðü arasýnda, Ýl Emniyet Müdürlüðü personelinin eðitim niteliðini geliþtirmek ve toplumsal sorunlara çözüm üretecek ortak bilimsel projeler hazýrlamak amacýyla protokol imzalandý. Protokole imzalarý Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan ile Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan attý. Protokol kapsamýnda, Ýl Emniyet Müdürlüðü personelinin eðitim seviyesinin artýrýlmasý amacýyla lisansüstü eðitim desteði verilmesi, ortak kongre, konferans, seminer, sergi, yarýþma vb. bilimsel, sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmesi ve yayýnlar yapýlmasý, emniyet personelinin üniversitenin sosyal ve kültürel etkinliklerinden yararlanmasýnýn saðlanmasý, emniyet personelinin çalýþmalarýna akademik destek saðlanmasý, ortak çalýþmalar için gerekli fiziki ortamýn ve desteðin taraflarca saðlanmasý, Çorum ili ile ilgili ortak projeler geliþtirilmesi yer alýyor.

4 4 Mahir ODABAÞI YAÞLILARA SAYGI HAFTASI (18-24 Mart) Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný TOKÝ Çorum'a 254 milyon liralýk yatýrým yaptý Ayhan Karaca Lütfi Akca Alaca ilçesinde Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda Toplu Konut Ýdaresi tarafýndan yaptýrýlan 140 konutun anahtarý düzenlenen törenle hak sahiplerine teslim edildi. TOKÝ konutlarýnda düzenlenen törene Vali Sabri Baþköy, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça, Alaca Kaymakamý Ayhan Yazgan, Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, DSÝ Genel Müdür Yardýmcýsý Yakup Baþoðlu, TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca ve vatandaþlar katýldý. Törende bir açýlýþ konuþmasý yapan Alaca Belediye Baþkaný Muhammet Esat Eyvaz, maketi bile yapýlamaz denilen TOKÝ konutlarýnýn bugün anahtar teslimini gerçekleþtirdiklerini söyledi. TOKÝ konutlarý ile birlikte ilçede deðiþimin baþladýðýný kaydeden Eyvaz, modern kent olma yolunda önemli bir adýmýn atýldýðýný vurguladý. Ne aldanan nede aldatan olduklarýný dile getiren Eyvaz, 2009 yýlýnda halka verdikleri taahhütleri yerine getirmenin mutluluðunu yaþadýklarýný kaydetti. Baþbakan Erdoðan'ýn Türkiye'yi imar ettiði gibi Alaca'yý da imar ettiðini dile getiren Baþkan Eyvaz, "Alaca'nýn da desteði ve duasý Baþbakanýmýzladýr. Ýnþallah Alaca tüm varlýðýyla baþbakanýmýzýn yanýnda olacak ve desteklerini iletecektir. Özellikle TOKÝ konutlarýnýn kazandýrýlmasýnda milletvekillerimize ve TOKÝ Daire baþkanýmýza, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý'nýn kentimize yaptýðý yatýrýmlardan dolayý sayýn bakanýmýz Veysel Eroðlu'na ve her zaman bizden desteklerini esirgemeyen müsteþarýmýza da teþekkür ediyorum" dedi. -"TOKÝ ÇORUM'A 254 MÝLYON TL'LÝK YATIRIM YAPTI"- TOKÝ Finansman Daire Baþkaný Ayhan Karaca, TOKÝ'nin Çorum'a 254 milyon TL'lik bir yatýrým yaptýðýný açýkladý. TOKÝ'nin 58, 59, 60 ve 61 hükümetler döneminde 81 il, 800 ilçede 652 bin konut yaptýðýný belirterek, bu konutlarýn 523 bininin sosyal konutlardan oluþtuðunu, 470 binin ise hak sahiplerine teslim edildiðini açýkladý. Bugüne kadar 63 milyarlýk 5 bin 149 adet ihale yaptýklarýný kaydeden Karaca, sosyal donatý uygulamasý kapsamýnda ise 21 bin 500 derslikli 954 konut okul, 14 üniversite, 978 adet spor salonu, 54 bin 500 kapasiteli 126 yurt, 493 cami, 41, kütüphane, 101 adet kamu binasý, 111 adet kamu binasý, 16 adet stadyum ve 247 adet hastane inþaatýnýn tamamlandýðýný açýkladý. TOKÝ tarafýndan baþlatýlan ikinci 500 bin konut üretimi kapsamýndaki önceliklerinin ise belediyelerle iþbirliði içinde kentsel yenileme ve gece kondu dönüþüm projelerine aðýrlýk vermek, alt gelir, orta gelir ve yoksul grubu vatandaþlara yönelik yeni projeler hayata geçirmek, orta ölçekli il ve ilçelerde örnek projeler gerçekleþtirmek, tarihi doku ve yöresel mimari geliþtirilmesini saðlamak, eðitim saðlýk ve spor tesisleri alanýnda öncülük etmek olduðunu açýklayan Karaca, "Bu çerçevede TOKÝ ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý arasýnda gelir düzeyi düþük vatandaþlarýmýz için 100 bin konut yapmayý hedefledik. Bugüne kadar 39 binini teslim ettik sonuna kadar 100 bin hedefimizi de bu þekliyle tamamlayacaðýz. Proje ihale çalýþmalarý devam eden bin 420 konutla birlikte Çorum'daki toplam konut sayýmýz 4 bin 908 konut sayýsýna ulaþacaktýr. Baþlatýlan uygulamalar kapsamýnda yaklaþýk Çorum'a 254 milyonluk bir yatýrým yaptýk. TOKÝ Çorum'da bugüne kadar 19 þantiyede 3 bin 488 konut, 2 okul, 2 lise, 4 cami 4 spor salonu, 3 ticaret merkezi, 2 kütüphane, 2 saðlýk ocaðý, sosyal tesisler, engelsiz yaþam merkezi, sevgi evi, 7 SGK binasý ile 2 hastanemizle projelerimizi tamamlamýþ olacaðýz. Bundan sonra bize gelecek tüm talepleri hýzlý bir þekilde gerçekleþtirerek Çorum'un 1 milyon konut hedefinden yeterince yararlanacak" diye konuþtu. AK Parti Ýl Kadýn Kollarýndan Ýskilip adaylarýna destek Muhammed Esat Eyvaz Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþarý Prof. Dr. Lütfi Akça ise, hizmet üretmek için gece gündüz demeden çalýþtýklarýný söyledi. Akça, bakanlýk olarak ülke topraklarýný aðaçlandýrmak, fidanlarla buluþturmak, topraklara su getirmek, bereket getirmek, boþa akan sularý enerjiye çevirmek ve taþkýn gibi zararlardan korumayý amaçladýklarýný dile getirdi. 10 yýlda Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý olarak 249 projeyi hayata geçirdiklerini dile getiren Akça, bir yýlda 25 baraj yaptýklarýný belirtti yýlýnda ülke genelinde 35 baraj varken kendilerinin yýlda 25 baraj inþa ettiðine dikkat çeken Akça, "Laf üretmiyoruz, hizmet üretiyoruz. Sayýn baþbakanýmýz 'laf deðil hizmet üretin' diyor. Bizde iþ yapýyoruz. Topraklarýmýzý suluyoruz. Türkiye'nin sulanabilir 8,5 milyon hektar sahasýnýn 6 milyon hektarýný bugün itibariyle suya kavuþturduk. Ýçme suyu tesisleri yapýyoruz. Hiçbir beldemizde, belediyemizde içme suyu sorumuz yok. Bugün ciddi bir kuraklýk yaþýyoruz. Normal yaðacak yaðmurdan yüzde 40 daha az yaðdý. Fakat bu yýl yaz mevsiminde dahi içme suyu sýkýntýmýz olmayacak. Alaca'da bundan sonra inþallah içme suyu sýkýntýmýz olmayacak. Koçhisar Barajýný bitirdik. Ýsale hattýmýz bitti. Ýçme suyu arýtma tesisimiz de en kýsa zamanda hizmete girecek. Musluklarýmýzda normal su kalitesinde suyumuzu kana kana içeceðiz. Ne kadar kuraklýk olsa da Alaca'nýn suyu kesilmeyecek. Koçhisar barajýnýn Alaca'ya büyük bir faydasý daha var. Çorumun en büyük sulama tesisini de yakýn zamanda temelini atmak bizlere nasip olacak. 182 bin dekar araziyi sulayarak alacanýn çiftçisine gelir saðlayacak" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan hak sahiplerine anahtarlarý protokol üyeleri tarafýndan daðýtýldý. AK Parti Ýl Kadýn Kollarý seçim çalýþmalarýný ilçelerde de sürdürüyor. AK Parti Kadýn Kollarý Ýl Baþkaný Arife Betül Gülgün ve AK Parti Ýskilip Belediye Meclis Üyesi adayý Fatma Selvi ilçede vatandaþlara hitap etti. AK Parti Belediye Baþkan adayý Recep Çatma'nýn Ulaþtepe Mahallesinde yaptýðý açýk hava toplantýsýnda konuþan Fatma Selvi AK Parti'nin bayanlara her zaman öncelik verdiðini bunun göstergesinin de belediye meclis üyeliðine aday gösterilmesinin olduðunu ifade ederek bayanlardan destek istedi. Arife Betül Girgin ise sözlerine Ýskilipli Atýf Hoca'yý anarak baþladý ve anýt mezarýnýn AK Parti döneminde yapýldýðýný söyledi. Gülgün, Türkiye'de 10 yýlda bir çok þeyin deðiþtiðini ve ekmek yað kuyruklarýnýn unutulmadýðýný ifade etti. Bahadýr YÜCEL Ülkemizde her yýl Mart tarihleri arasý "Yaþlýlara Saygý Haftasý" olarak kutlanmaktadýr. Yaþlýlýk dönüþü olmayan bir yoldur. Herkes mecburen bu yola girmek zorundadýr. Her insan için deðiþik mana ve önem arz eden yaþlýlýk hayatýn çok özel bir dönemidir. Bu özel dönemi kimi rahat tamamlar, kimi de sýkýntýlar içerisinde. Yaþlýlarýmýz dün ile bugün arasýnda köprü kuran, kültürümüzü ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan en deðerli varlýklarýmýzdýr. Yaþlýlýk dönemi itibar gerektirmektedir bu ayný zamanda bir minnet borcudur. Yaþlý bireylerin toplumla bütünleþmesi, daha aktif olmasý ve yaþama baðlý kýlýnmalarý gerekir. Bizim özümüzde yaþlýlarýn yeri ayrýdýr. Bakýnýz Hz Peygamber: "Bir genç, yaþýndan dolayý bir kimseye saygý gösterirse Allah (cc) da ona yaþlanýnca kendisine saygý gösterecek kiþiler takdir eder" buyurmaktadýr. "Bir milletin yaþlý vatandaþlarýna ve emeklilerine karþý tutumu; o milletin yaþama kudretinin en önemli kýstasýdýr. Geçmiþte çok güçlüyken, tüm gücüyle çalýþmýþ olanlara karþý minnet hissi duymayan bir milletin, geleceðe güvenle bakmaða hakký yoktur."(atatürk) Ýnsanoðlu acýnacak bir varlýktýr. ''Ne oldum deme, ne olacaðým de'' diye darbý mesel haline gelmiþ nasihat verici bu sözü hepimiz biliriz ve zaman zaman da akýbetimizi tahayyül ederiz. Çünkü insan doðar, büyür ve bazen ahir ömründe yaþamý alt üst oluverir. Çok þükür dese de, içinde hüzün cirit atarda, eski mutluluðundan eser kalmaz yüzünde. Hani bazen canýmýz sýkýldýðýnda içimizi dökecek bir dost ararýz. Tek çayýný, kahvesini ben ýsmarlasam da azýcýk sohbet etsek deriz ama aradýðýmýzý bulamayýnca, birazda isyan varý olarak 'MÜBAREK SANKÝ YARI AÇIK CEZAEVÝNDE YAÞIYO- RUM' benzetmesini yaparýz. Bundan kastýmýz, hem serbestliðimiz vardýr hem de yoktur. Çünkü çarþýda, pazarda, apartmanlarda insanlarla olan iliþkilerimizde gözle görünmeyen kalýn sýnýrlar çizilmiþtir. Aile büyüklerimiz elden ayaktan düþüp, temel ihtiyaçlarýný kendi baþlarýna ikame ettiremeyecek konuma geldiklerinde, mecburiyetten ahir ömürlerini çocuklarýnýn yanýnda tamamlamak zorunda kalýrlar. Doðduklarý, büyüdükleri acýsýyla tatlýsýyla yýllarýný verdikleri evlerini, komþularýný terk ederler. Bu terk ediþ % 90 zorunluluktandýr. Hele birde can yoldaþý bu yolculukta yoksa, seyahatin meþakkati bir kat daha artar ve sevincini, üzüntüsünü içine atmak zorunda kalýrlar. Çünkü günümüzde ekseriyetle; TORUNLARI ÝNTERNETE, ANNELERÝ DÝZÝLERE, BABALARI SPORA ESÝR bir nesil ortaya çýkýnca, aile içi iletiþim azaldý ve yaþlýlarýmýzda ister istemez apartmanlarýn balkonlarýna esir oldular. TRT'de yaþlýlarý konu alan ''ömür dediðin'' türü programlarý görünce, hepsi doðru deyip mazinin aþk ateþiyle yandýlar. Yaþlýlarýmýzýn haftasýný tebrik ediyor ellerinden öpüyorum. Allah onlarýn duasýný baþýmýzdan eksik etmesin. Bu vesile ile 18 Mart 2014 gibi önemli günde 84 yaþýnda Hakkýn rahmetine kavuþan Osmancýk Ýlçemizin en yaþlý KORE GAZÝSÝ olan Mehmet USLU (Karacoð ) dedemize Allahtan rahmet, sevenlerine baþsaðlýðý diliyorum. Keþke belgeseli çekilebilseydi diyorum. Ama nafile "Huzurun ve istikrarýn bozulmasýna izin verilimemeli" AK Parti Çorum milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise, ülkedeki huzurun, ahengin istikrarýn bozulmasýna izin verilmemesini istedi. TOKÝ konutlarýnýn anahtar teslimi için gittiði Alaca'da konuþan Uslu, "TOKÝ konutlarýmýz iki yýlda bitirildi. Hem TOKÝ yetkililerine hem müteahhit firmaya teþekkür ediyorum. Alacanýn çevresini deðiþtirdi. Bundan sonraki hedefimiz Cumhuriyet tarihimizle yaþýt olan hükümet konaðýndan kurtulup yeni bir hükümet konaðý yapmak istiyoruz. Doðalgaz meselesinde bu Salim Uslu doðduðum topraklara görevimi yerine getirdiðime inanýyorum. Gelir gelmez, yapýlýr, yapýlmaz diyorlardý. Þükürler olsun ki ihalesi gerçekleþtirildi. Hemþehrilerimiz layýk olduklarý bir konfora ulaþmýþ olacaklar. Karayollarý devam ediyor, çevre yollarýmýz bitti. Beton satýh kaplamaya geçeceðiz. Sulama çalýþmalarý hýzla devam ediyor. Koçhisar biterse inþallah Alaca buðdayý yeniden Alaca'nýn markasý haline gelecek. Çiftçimizin yüzü gülecek" þeklinde kaydetti. TOKÝ tarafýndan Alaca'ya 200 konut daha inþa edileceðini açýklayan Uslu, "Burasý eskiden harman yeriydi. Hayvan Pazarý, sanayi sitesinin yeriydi. Harman yerinde çok yattým. Þimdi burada yatanlar yýldýzlarý deðil 5 yýldýzlý bloklarý seyredecekler. Bu bloklar yetmez Alaca'ya dedik. Madem doðalgaz geliyor yeni bloklarýn inþaatý da gerekli dedik. Alaca'ya hemen mevcut bloklarýn arkasýna ve yan tarafýna 7 blok inþaatýna daha baþlayacaðýz. 5 bloka ilave, 7 blok yapacaðýz. 4 blok 2+1 þeklinde, 3 blokta 3+1 olacak. Burada özellikle 4 blok, alt gelir gruplarý için olacak ve 15 yýl içinde oturanlar 180 ayda buranýn borcunu ödeyecekler. Kira öder gibi oturup borcunu ödeyecekler. 3+1 alanlar ise 10 yýlda içinde kira öder gibi parasýný ödeyecekler. Böylece 7 bloktan oluþan ilave TOKÝ konutumuz olacak" diye konuþtu. TOKÝ'nin ülke genelinde yaptýðý 602 bin konuttan 'neden Alaca ve Çorum üzerine düþen payý almasýn" diyen Uslu, þunlarý kaydetti: "TOKÝ, Çorum'da bugüne kadar 3 bin 488 konut üretti. Buna ilaveten 220 konut daha inþa edip hak sahiplerine teslim edeceðiz. 6 gün sonra baþlamak üzere isteyenler Halk Bankasý'na müracaat parasýný yatýracaklar. Müracaat parasýný yatýranlar 30 Mayýs 2014 tarihine kadar müracaatlarý kabul edeceðiz. Eðer yeterli müracaat toplarsak inþaata hemen baþlayacaðýz. Yeterli müracaat olmazsa topladýðýmýz müracaatlarý deðerlendirip gerekirse süre uzatýmý dahil ona ihtiyacýmýz olacaðýný düþünmüyorum. Bu konutlara müracaat edip alamayanlar yeni konuttu deðerlendireceðiz inþallah. Neredeyse Ayhan Mahallesi kadar konutu burada inþa etmiþ olacaðýz" dedi.

5 5 Yeni Sebze ve Meyve Hali hizmette Çorum Belediyesi tarafýndan yaptýrýlan yeni Sebze ve Meyve Hali düzenlenen törenle hizmete girdi. Törene Vali Sabri Baþköy, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Müsteþarý Ziya Altunyaldýz, Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin, AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, Merkez Ýlçe Baþkaný gündür gerek belediyenin gerekse diðer kurumlarýn yatýrýmlarýnýn açýlýþlarýnýn yapýldýðýný kaydeden Baþkan Külcü, þimdi ise Yeni Sebze ve Meyve Halini esnafa teslim ettiklerini dile getirerek sözlerine baþladý. Göreve geldiklerinde mevcut Hal'de bazý düzenlemeler yaptýklarýný ve bundan sonra iyileþmeler meydana geldiðini ifade eden Baþkan Külcü, "2011'de Hal'in cirosu 2,6 milyon TL iken 2012'de 11,3 milyon TL'ye yükseldi. Yani bir yýlda 8,7 milyon TL ciro artýþý oldu. Hal'de hem saðlýklý sebze meyve transferi hemde ekonomik olarak artýþ saðladýk" dedi. Mustafa Köse, daire amirleri ile çok sayýda esnaf katýldý. Açýlýþ törenine ilk konuþmayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü yaptý. Mevcut Hal'de 31 dükkan olduðunu ve 8 bin metrekare alanda hizmet verdiðini kaydeden Külcü, "Yeni Hal ise 48 bin metrekare alanda hizmet veriyor. 34 dükkan 4 adet soðuk hava deposu var. Lokanta, kahvenahe, mescit, toplantý salonu ve labaratuvar gibi sosyal donatýlar da var. Tesis yýllýk ihtiyacý karþýlayacak" diye belirtti. "Çorum'u yönetmeye talip olanlar bizim yaptýðýmýz bitirdiðimiz projeleri "Çorum'a yapacaðýz" diyorlar. Bizde günaydýn diyoruz" ifadeleriyle muhalefete yüklenen Baþkan Külcü, "Bu millet bizi seviyor bize güveniyor 30 Mart gününü bekliyor. Bizde 1 Nisan sabahýna göre çalýþýyoruz. 5 yýl sonra da onlarca yatýrýmý Çorum'a kazandýrmýþ olacaðýz. Bizim nasýl iþ yaptýðýmýzý ve baþardýðýmýzýn sýrrýný merak edenler varsa buraya gelsin ve bizim halimizi görmek isteyenler varsa Hal'imize baksýnlar" diyerek sözlerini tamamladý. Daha sonra konuþan Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý Bakan Yardýmcýsý Fatih Metin ise dünyanýn hýzla deðiþtiðini ve Türkiye'de de 2002'den beri çok hýzlý bir deðiþim ve dönüþüm olduðunu dile getirerek, "Türkiye'nin her metrekaresinde büyük bir deðiþim ve dönüþüm var. Baþkan Muzaffer Külcü'ye de kente yaptýðý hizmetlerden dolayý teþekkür ediyorum. Türkiye'de çok sayýda Hal geziyorum. Çorum Belediyesinin yaptýðý Hal her türlü imkanlarýyla çaðdaþ bir tesis olmuþ. Türkiye'de bir çok Ýle örnek olacaktýr. Bende gelip görmelerini isteyeceðim" dedi. Fatih Metin, sözlerini "30 Mart'ta önümüzü kesmeye çalýþan bu gezicilere ve paralelcilere izin vermeyeceksiniz" diyerek tamamladý.milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ise "Biz olaðan iþler yapýyoruz. Olaðanüstü toplantýlarla olaðan iþlerimiz engelleniyor" ifadeleriyle sözlerine baþladý. Çorum'da üniversitenin yerleþke sorunun ortadan kaldýrdýklarýný ve Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarýnýn öðrenci kapasitesini yeni yurtlarla 2 bine yükselttiklerini kaydeden Uslu, yurtlarýn öðrenci kapasitesinin yakýnda 3 bin 600'ê yükseleceðini açýkladý. Çorum'da ki yatýrýmlarýn artarak devam edeceðini dile getiren Uslu, "Çorum'u yeniden kuruyoruz. Ama nitelik olarak büyüyor" þeklinde kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan yapýlan duayla açýlýþ kurdelesini protokol üyeleri kesti. Fatih AKBAÞ Muzaffer Külcü Salim Uslu Fatih Metin Ensar Vakfý'ndan Osmancýk'ta Çanakale konferansý Ensar Vakfý Çorum Þubesi tarafýndan Osmancýk'ta "Þühedanýn Ýzinde Zekeriya Iþýk Iþýða Giden Yol Çanakkale" konulu konferans düzenlendi. Hitit üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öðretim görevlisi ve Ensar Vakfý Yönetim Kurulu üyesi Zekeriya Iþýk'ýn konuþmacý olarak katýldýðý konferansýn ev sahipliðini Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi ve Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu yaptý. Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi müdür baþyardýmcýsý ve Eðitim Bir Sen Osmancýk Þube Baþkaný Mahmut Tokel'in açýlýþ konuþmasýyla baþlayan konferansta Zekeriya Iþýk, Çanakkale Deniz Zaferine farklý bir bakýþ açýsý getirerek dönemin þartlarý, verilen þehitler ve Ýslam ruhunun sömürgeciliðe karþý verdiði mücadele hakkýnda bilgiler verdi. Konferansý; Osmancýk Müftüsü Süleyman Çoban, Osmancýk Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Ýbrahim Gökdere, Ensar Vakfý Çorum Þubesi Sekreteri ve Çorum Der Baþkaný Dilaver Çevik, Osmancýk Ýmam Hatip Lisesi Müdürü Ýdris Makineci, Osmancýk Ýmam Hatip Ortaokulu Müdürü Sakin Karakaþ, Dil Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkaný Kazým Sekili, öðrenci velileri öðretmenler iel öðrenciler izledi. Bahadýr YÜCEL TOKÝ Þehit Þükrü Özyol'da anlamlý etkinlik TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu ve Ortaokulu "Çanakkale Zaferi" ni kutlamak ve þehitlerin aziz ruhlarýný yad etmek üzere okul içinde Türkçe Öðretmeni Sertan Koray Yýlmaz koordinesinde bir program düzenledi.saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda yapýlan konuþmada "Bizler, bugünleri yýllar öncesinden kazanýp bize armaðan eden atalarýmýza çok þeyler borçluyuz. Çanakkale Savaþý sýrasýnda 'Ben size savaþmayý deðil, ölmeyi emrediyorum' diyerek askerlerini þahlandýran Mustafa Kemal Atatürk ile Çanakkale'de vataný ve namusu için savaþýp þehit olmuþ askerlerimizin ruhlarý þad olsun" denildi. Günün anlam ve önemini belirten konuþmadan sonra öðrenciler, okuduklarý þiirlerle ve seslendirdikleri türkülerle duygu dolu anlar yaþattýlar. Bu duygu dolu anlara Müzik Öðretmeni Volkan Küçükkafa ney taksimleri ile Matematik Öðretmeni Ahmet Öztürk sazý ile eþlik etti. Kahraman Türk askerinin her ne þartta olursa olsun vatanýný savunduðunu anlatan skeçle program sona erdi. Okul Müdürü Selahattin Kara, "Bir hilal uðruna sayýsýz güneþlerin battýðý, yüz binlerce vatan evladýnýn birer birer þehit düþtüðü, yedi düvele Çanakkale geçilmez dedirten bir büyük destanýn yýl dönümü vesilesiyle hazýrlanan programa emeðe geçenlere teþekkür ederim" dedi. Yasin YÜCEL

6 6 ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: Gsm: Gsm: Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi 25 Cadde No:78 ÇORUM Alaca MYO'dan Kayseri OSB'ye teknik gezi Alaca MYO Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü Kaynak Teknolojisi programý öðrencileri Kayseri Organize Sanayii Bölgesinde bulunan Boydak Þirketler Grubu bünyesindeki Merkez Çelik San. Tic. A.Þ.'ye ve yine Kayseri Organize Sanayii Bölgesinde bulunan Isýsan Isý San. Tic. A.Þ.'ye teknik gezi düzenledi. Geziye Alaca MYO Öðr. Gör. Ali Palta, Öðr. Gör. Þaban Çelik ve Öðr. Gör. Eren Çete rehberlik etti. Gezi kapsamýnda ilk olarak Ýstikbal Merkez Çelik Sanayi Ticaret Anonim Þirketi yetkili mühendisleri eþliðinde üretim aþamalarýný ileri kaynak tekniklerini robotik kaynak makinalarýnýn çalýþma prensiplerini inceleyen öðrenciler Isýsan Firmasýnda Tig Kaynaðý firmasýnda incelemlelerde bulundular. Çorum Obasý Yörükleri Derneðinden þehitlere mevlüt T.C. ÇORUM 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2013/149 TLMT. TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklann toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylann paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukanda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalan ilan olunur. 18/03/ Ýhale Tarihi : 17/04/2014 günü, saat 15:00-15:10 arasý. 2.Ýhale Tarihi : 06/05/2014 günü, saat 15:00-15:10 arasý. Ýhale Yeri : ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ 6. CAD. NO : 4 -ÇORUM No Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri) Deðeri TL ,00 3 %18 3 Adet menkul Bir büyük,iki küçük marka ve numarasýz fýrýn Büyük ,00 TL küçük ,00 TL ,001 1 %18 1 Adet menkul Upo marka karýþtýrýcý ,00 2 %18 2 Adet menkul konkasar -çekici kýrýcý ,001 1 %18 1 Adet menkul kurutma fýrýný ,001 1 %18 1 Adet menkul bilyeli deðirmen ,00 1 %18 1 Adet menkul 5 gözlü elek ,001 1 %18 1 Adet menkul pikolima ünitesi ,00 1 %18 1 Adet menkul stage traktör-kepçe 8073 tipli 1988 model lastikleri eski çalýþýr vaziyette (ÝÝKm.1 14/1,114/3) Basýn: 269 Resmi ilanlar de Arpalýk köyünde Fikret Söner güven tazeledi Arpalýk Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Kültür Derneði'nin 3. Olaðan Genel Kurulu geçtiðimiz hafta sonu köy konaðýnda yapýldý. Tek listeyle gidilen seçimde Fikret Söner baþkanlýðýndaki yönetim kurulu, oylarýn çoðunluðunu alarak güven tazeledi yýlýnda Hamdullah Yýldýrým'ýn Kurucu Baþkanlýðýnda kurulan Arpalýk Köyü Sosyal Yardýmlaþma ve Kültür Derneði 3. Olaðan Genel Kurulu 16 Mart Pazar günü köy konaðýnda yapýldý. Çoðunluðun saðlanmasýyla baþlayan genel kurulun divan baþkanlýðýný Musa Özçiftçi yaptý. Oylarýn çoðunluðunu alarak güven tazeleyen Dernek Baþkaný Fikret Söner, derneðin bugüne kadar olduðu gibi bundan sonra da aktif olarak çalýþacaðýný söyledi yýlýndan bu yana görevde olduklarýný hatýrlatan Dernek Baþkaný Söner, "Derneðimiz kurulduðu günden bu yana hem maddi hem de manevi olarak köylülerimizin yanýnda oldu. Dernek olarak kültürel etkinliklerle köyde, Çorum'da ve þehir dýþýnda yaþayan köylülerimizi bir araya getirdik. Bundan sonra da bu çalýþmalarýmýz artarak devam edecektir. Yapýlan çalýþmalarda büyük emek veren dernek yönetimi ve köylülerimize çok teþekkür ediyorum " dedi. Fikret Söner baþkanlýðýndaki yönetim þu isimlerden oluþtu: "Yönetim Kurulu: Haydar Candan, Elvan Eker, Hamdi Köksal ve Hasan özdemir. Denetim Kurulu: Bektaþ Özçelik, Ali Perçin ve Ali Rýza Özbolat." Çorum Obasý Yörükleri Derneði 18 Mart Çanakkale Þehitleri Anma günü nedeniyle mevlüt okuttu. Mevlüde siyasi partilerin temsilcileri katýldý. Çorum Obasý Yörükleri Derneði Baþkaný Orhan Avcý konu hakkýndan verdiði bilgilde dernek olarak 18 Mart Çanakkale Þehitleri Anma günü nedeniyle Yörükevler Camiinde yaptýklarý mevlüt programýna katýlanlara teþekkür etti. Bahadýr YÜCEL

7 7 Kazakistan'da dört üniversite ile anlaþma KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Akademik iþbirliklerinde bulunmak üzere Kazakistan'a giden Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Astana ve Almatý þehirlerinde düzenlenen Uluslararasý Eðitim Fuarýna katýldý. Rektör Prof. Dr. Alkan'a Kazakistan'da yapmýþ olduðu görüþmelerde, Rektör Danýþmaný/Saðlýk Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. M. Ömer Bostancý, Uluslararasý Ýliþkiler Birimi Personeli Okt. Oya Uslu ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler Koordinatörü Ýsmail Eker de eþlik etti. Rektör Prof. Dr. Alkan ilk ziyaretini Kazakistan'ýn Astana þehrinde bulunan ve ülkenin en iyi üniversitelerinden biri olan L. N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesine yaptý. Türkiye'de yükseköðretimin oldukça geliþmiþ olduðunu belirten L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Abzal Taltenov ve Ekonomi Fakültesi Dekaný Serik B. Makysh, genç bir üniversite olmasýna raðmen Hitit Üniversitesinin çalýþma ve giriþimlerini baþarýlý bulduklarýný bu nedenle yakýn bir gelecekte daha baþarýlý iþlere imza atarak, adýndan daha çok söz ettireceðine inandýklarýný ifade etti. Bu geliþmeler doðrultusunda iki üniversite arasýnda Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda ikili iþbirliði protokolü imzalandý. Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, bu görüþmenin ardýndan baþta Amerika, Ýngiltere, Fransa olmak üzere Dünyanýn çeþitli ülkelerinden 70 üniversitenin katýldýðý uluslararasý eðitim fuarýndaki Hitit Üniversitesi standýný ziyaret etti. Ýstanbul Üniversitesi, Yýldýz Teknik Üniversitesi ve diðer Türk üniversitelerinin yaný sýra Kazakistan'dan da 50 üniversitenin katýldýðý fuarda, Hitit Üniversitesi Kazak öðrencilerle bir araya gelerek öðrencilere akademik ve sosyal olanaklarý ile uluslararasý deðiþim programlarýný tanýttý. Prof. Dr. Reha Metin Alkan, daha sonra da Almatý'da düzenlenen uluslararasý eðitim fuarýna katýldý. Fuar sonrasý Rektör Prof. Dr. Alkan, Yabancý Diller Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabri Hizmetli ile bir araya geldi. Rektör Prof. Dr. Alkan, Prof. Dr. Sabri Hizmetli'ye Üniversitede, Türkiye dýþýndan ve Kazakistan'dan ilk olarak öðrenci göndererek Üniversitenin þu anda geldiði yabancý öðrenci noktasýnda baþlangýcý ve temeli oluþturduðunu bu anlamda da verdiði desteklerden dolayý þükranlarýný sundu. Prof. Dr. Sabri Hizmetli de, Hitit Üniversitesinin yurt dýþýndan gelen öðrencilere bir aile ortamý hazýrladýðýný ve çok ilgilendiðini ifade ederek teþekkürlerini sundu. Her zaman için Hitit Üniversitesi ile çalýþacaklarýný belirten Prof. Dr. Sabri Hizmetli, Kazakistan'ýn 70 bine yakýn öðrencisinin yurtdýþýnda eðitim aldýðýný ve eðitime böyle yoðun bir ilgisi olan ülkede, Hitit Üniversitesine gerekli olan öðrencinin Türkiye'de öðrenim görmesi için yapmýþ olduðu çalýþmalarýn önemine dikkat çekti. Rektör Alkan, sonasýnda ise Almatý þehrinde 3 üniversiteyi akademik iþbirliði amacýyla ziyaret etti. Rektör Alkan daha sonra, Kazakistan'ýn ilk özel üniversitesi Kimep Üniversitesi, Turan Üniversitesi ve Kazak-Amerikan Üniversitelerini ziyaret ederek, Mevlana Deðiþim Programý Protokolü ve ikili iþbirliði protokollerini izledi. Ziyaret edilen 4 üniversitede de ilgiyle karþýlanan Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, ziyaretlerinde üniversiteye iliþkin genel bilgi paylaþýmýnda bulunarak yeni kurulan bir üniversite olmasýna raðmen uluslararasýlaþma ve akademik iþbirliklerine büyük önem verdiðini vurguladý. Yapýlan bu anlaþmalar ile öðrenciler ve öðretim elemanlarý Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda alacaklarý hibe ile karþý üniversiteye gidebilecekler. Bu anlaþmalar ile Mevlana Deðiþim Programý anlaþmalarý 24, ikili iþ birliði anlaþmalarý ise 45'e yükseldi. "Hiçbir belediye çalýþanýnýn aþýyla, ekmeði ile oynanmayacak" CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, hizmet alýmý yoluyla Belediye'nin çalýþtýrdýðý iþçilere, 30 Mart sonrasý iþ güvencesi sözü verdi. Nuhut konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Hiçbir belediye çalýþanýnýn aþýyla, ekmeði ile oynanmayacak. 30 Mart sonrasý sadece bir kiþi iþini kaybedecek. O'da Sayýn Muzaffer Külcü olacak. Muzaffer Bey'in de halk sandýkta iþine son verecek" dedi. CHP Çorum Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, taþeron iþçiler adýyla bilinen, hizmet alýmý yoluyla belediyede istihdam edilen iþçilere yönelik yayýnladýðý mesajda þunlarý söyledi: "Taþeron iþçilik AK Parti hükümetinin getirdiði, uzun yýllardýr da uyguladýðý bir durum. Yükleniciler tarafýndan çalýþtýrýlan iþçilere, ayný hizmetleri yapan iþ güvencesine sahip iþçilere ödenen ücretin altýnda, genellikle yürürlükte bulunan asgari ücret üzerinden ödeme yapýlmaktadýr. Sosyal haklarý hemen hemen hiç yoktur. Bu uygulama yüklenici tarafýndan çalýþtýrýlan iþçiyi maðdur ettiði gibi iþ yerindeki çalýþma huzurunu da olumsuz etkilemektedir. Ayný iþi yapan iki kiþi farklý ücretler ve sosyal haklara sahiptir. Hizmet alýmý ve asýl iþçi ayýrýmý yapýlarak, ayný iþyerinde iki farklý statüde çalýþma bizim kabul etmediðimiz bir durumdur. Çorum Belediyesi'nin de yüzlerce personeli " taþeron iþçi" statüsü ile çalýþmakta. Emeðinin karþýlýðýný alamamaktadýr. Taþeron iþçinin iþ güvencesi olmadýðý gibi, kýdem tazminatý gibi sosyal haklarý da yoktur. Belediyemizde en aðýr koþullarda çalýþan iþçilerimiz 30 Mart'tan sonra bizim korumamýz altýnda olacaktýr. Öncelikle kimse iþinden olmayacaktýr. Kimse iþten çýkarýlmayacaktýr. Hatta konu yasal durum düzeltilinceye kadar özel bir önemle takip edilecek. Ücretleri ve sosyal haklarýnýn daha da iyileþtirilmesi için idari düzenlemeler yapýlacaktýr. Taþeron firmanýn iþçilere karþý vecibelerini yerine getirmesi, ücretlerin zamanýnda ödenmesi, yemek, izin, mesai ve saðlýk gibi sorunlarý titizlikle takip edilecek. Ýþçilerimiz arasýnda yasal durum dýþýnda hiçbir ayrým ya- Kenan Nuhut pýlmadan, huzur içinde çalýþmalarý saðlanacaktýr. Taþeron iþçilerimiz ayrýca, her bölümden ayrý ayrý temsilcileri vasýtasýyla muhatap kabul edilecek. Ýþçi temsilcileri sorunlarý doðrudan birim amirleri aracýlýðý ile baþkanlýðýmýza iletecek, çözüm yoluna gidilecektir. Sonuç olarak, taþeron iþçiler denilen çalýþanlarýmýz bizim kanatlarýmýz altýnda olacak. Hiç kimsemin aþýyla, iþiyle ekmeði ile oynanmayacaktýr. Ýþçilerimizin çalýþma koþullarýnýn iyileþtirilmesi için belediyemiz üzerine düþeni yaparken, Ýþçilerimizin kadroya geçirilmesi için de hükümet nezdinde giriþimlerimiz sürecek." Milletvekili Uslu'dan, Burkani Faso Meclis Baþkaný Ouattara'a onuruna yemek Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Salim Uslu, Burkani Faso Ulusal Meclis Baþkaný Soungalo Ouattara ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna yemek verecek. Burkani Faso Ulusal Meclis Baþkaný Soungalo Ouattara Türkiye'de resmi ziyaretlerde bulunuyor. Öðle saatlerin Türkiye Büyük Millet Meclis Baþkaný Cemil Çiçek ile bir araya gelecek olan heyet akþam yemeðinde Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu ile bir araya gelecek. Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, Burkani Faso Ulusal Meclis Baþkaný Soungalo Ouattara ve Parlamento heyeti; LorcendyLacomiTraore (Milletvekili, Ulusal Meclis Baþkan Yardýmcýsý), SitaOuattara(Türkiye - Burkina Faso Parlamento Arasý Dostluk Grubu Baþkaný), CharlaesLonaOuattara(Türkiye - Burkina Faso Parlamento Arasý Dostluk Grubu Üyesi),SalifouBarro(Türkiye - Burkina Faso Parlamento Arasý Dostluk Grubu Üyesi),RosalieBassole- Kando ( Milletvekili Ulusal Meclis Baþkaný Özel Kalem Müdürü Dýþiþleri ve Bölgesel Ýþbirliði Bakaný Eþi), Maimounata- CompaoreOuattaraBurkani Ulusal Meclisi ParlementerDiplamasi Müdürü onuruna akþam yemeði verecek. TOKÝ Þehit Onur Bakbak Lisesi þehitleri andý 18 Mart Þehitleri Anma Günü dolayýsý ile TOKÝ Þehit Onur Bakbak Lisesi'nde program düzenlendi. Tarih öðretmeni Esin Demiray'ýn sorumluluðunda gerçekleþtirilen program, okulun adýna yakýþýr þekilde gerçekleþti. Okul öðrencilerinin rol aldýðý programda Çanakkale Savaþlarýný konu alan gösteriler sergilendi ve þehitlikle alakalý þiirler okundu ve türküler söylendi. Programda vatan sevgisi ve þehitlik bilincine vurgu yapýldý.

8 YAÞAM 8 Yorgan Gidince Gecenin bir yarýsýnda Hoca'nýn evinin önünde iki kiþi kavgaya tutuþunca Hoca meraklanmýþ. Karýsýnýn itirazýný dinlemeden dýþarý çýkmýþ. Üstüne de serinlikte üþümemek için yorganýný almýþ. Adamlara: - Yahu durun, neden kavga Günün Sudoku Bulmacasý Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Kelime Avý ediyorsunuz? demeye fýrsat kalmadan biri Hoca nýn sýrtýndaki yorganý kaptýðý gibi kaçmýþ, öteki de baþka bir yöne sývýþmýþ. Hoca eve eli boþ dönmüþ. Karýsý sormuþ: - E Hocam kavgayý ayýrabildin mi? Hoca: - Hayýr haným. Yorgan gitti, kavga bitti, demiþ. Sudoku bulmacasýnýn çözümü Çocuðunuz bilgisayar oyunlarý ile Deðil akýl oyunlarý ile büyüsün PAL Eðitici Oyuncak Ürün Müdürü Murat Üstünbaþ, oyuncak konusunda çocuktan önce anne babayý eðitmek gerektiðini söyledi. Üstünbaþ, "Bilgisayar oyunlarýnýn baþýnda fazla zaman harcayan çocuklar ölme, öldürme, zaman ve mekân iliþkisini tam kavrayamýyor. Bu durum onlarýn zihinsel, duygusal ve bedensel geliþimini olumsuz yönde etkiliyor. Bilgisayar oyunlarýnda sürekli görsel þiddete maruz kalan çocuklarýn bir noktadan sonra bu durumu normalleþtirdiði uzmanlar tarafýndan gözlemlenmiþ ve sýkça dile getirilmiþtir." uyarýsýnda bulundu. Saatlerini bilgisayar oyunlarý baþýnda geçiren çocuklarýn enerjilerini boþaltamadýðýna dikkat çekerek, "Enerjisini boþaltamayan çocuklar bilgisayar oyunlarýndaki yoðun þiddet yüzünden belirli bir noktadan sonra saldýrgan ve hýrçýn davranýþlar sergileyebiliyor." dedi. Üstünbaþ, "Ýlköðretim çaðýný tamamlamýþ bir çocuk TV ve bilgisayar oyunlarý yolu ile ortamla 100 bin þiddet ve 8 bin ölüm sahnesine maruz kalýyor. Çocuklarýn þiddeti özümseyerek büyümesi uzun vadede çocuklarýn suça sürüklenmesine neden olan en önemli etken haline geldi." þeklinde konuþtu. Çocuklarýnýzý sýk sýk öpmeyin! Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Özlen Kaya Çardak, çocuðunuzdaki halsizlik, boðaz aðrýsý, bademcik büyümesi ve ateþin nedeni kimi zaman yetiþkinler tarafýndan sýk sýk öpülmesinden kaynaklanýyor olabileceðini söyledi. Çardak, "Çocuklarý günlerce yataða düþürebilen bu rahatsýzlýk baðýþýklýk sisteminin zayýflamasýna baðlý olarak pek çok ciddi hastalýða da davetiye çýkarabilir." dedi. Memorial Ataþehir Hastanesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Bölümü'nden Uz. Dr. Özlen Kaya Çardak, çocuklardaki öpücük hastalýðý ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi. Halk arasýnda öpücük hastalýðý olarak bilinen enfeksiyon EBV (Epstein- Barr virus) adlý virüse baðlý olarak geliþmektedir diyen Çardak, "Ýnsandan insana tükürük yolu ile bulaþma olduðu için öpücük hastalýðý olarak bilinmektedir. Týbbi adý 'Ýnfeksiyöz mononükleoz' dur. Öpücük hastalýðýnýn kuluçka dönemi yaklaþýk 40 gündür ama küçük çocuklarda bu süre güne kadar kýsalabilmektedir. Bu virüs bulaþan kiþilerde hastalýk tablosunun oluþmasý o kiþinin baðýþýklýk sistemi ile ilgilidir. Bazý kiþilerde virüs bulaþmýþ olsa bile baðýþýklýk sistemi iyi çalýþýyorsa hastalýðýn klinik bulgularý gözlenmemektedir. Hastalýk küçük çocuklarda (2 yaþ altýnda) hiç belirti vermeden de geçirilebilmektedir." diye konuþtu. Uz. Dr. Özlen Kaya Çardak þöyle dedi: "Öpücük hastalýðý bulaþan kiþilerin aðýz ve boðaz salgýlarýnda çoðalan virüs diðer insanlara öpüþme yoluyla geçmektedir. Kan ve kan ürünleri yoluyla da bulaþmalar olabilir. Nadiren hasta kiþilerin tükürüðü ile bulaþmýþ bardak, çatal, kaþýk gibi þeylerden de bulaþmalar olabilir. Virüs bulaþan kiþilerin ilk 2 hafta þikayetleri olmaz. Bu virüs tükürük bezleri ve aðýz içi lenf dokusunda çoðalýr. Daha sonra kana karýþan virüs ile birlikte þikayetler baþlar. Ýlk belirtiler sýradan bir üst solunum yolu enfeksiyonu gibidir. Halsizlik, boðaz aðrýsý, ateþ ve boyun lenf bezlerinde büyümeler gözlenir. Bademcikler büyür, boðaz kýzarýr. Hastalarýn %30'unda bademcik üzerinde yaygýn beyaz renkte iltihap gözle görülebilir. %50 hastada dalak büyümesi, %20 hastada karaciðer Ailelerin çocuklarýn bilgisayar kullanýmý takip etmesi gerektiðini vurgulayan Üstünbaþ, "Aileler, çocuklarýn bilgisayar oyunlarýný yakýndan incelemeli ve bilgisayar oyunlarýndaki uyarýlarý dikkate almalý. Ülkemizde son yýllarda bilgisayar oyunlarýna karþý güçlü bir alternatif geliþiyor. Akýl oyunlarý özellikle çocuklarýn fiziksel, zihinsel ve duygusal geliþimlerini destekliyor. Çocuklarýnýn geliþimlerini yakýndan takip eden ebeveynler akýl oyunlarý yardýmýyla çocuklarýný þiddet oyunlarýndan uzak tutarken ayný anda onlarýn yeteneklerini de geliþtiriyor." ifadelerini kullandý. PAL Eðitici Oyuncak Ürün Müdürü, çocuklarýn görsel algý yeteneðini geliþtirmek isteyen ebeveynlerinn tangramino, blockbuddies, shappy gibi akýl oyunlarýndan faydalanabileceðini dile getirdi. Bunun yaný sýra keva, six, mangala gibi akýl oyunlarý ile de çocuklarda düþünme becerileri ve problem çözme yeteneklerinin geliþtirilebileceðini kaydeden Üstümbaþ, "Pomela, Kulami, Pentago, Reversi, Six, Q-Bitz gibi akýl oyunlarý ile de çocuðunuzun kendi yeteneklerini keþfetmesine yardýmcý olabilirsiniz." tavsiyesinde bulundu. (CÝHAN) büyümesi muayene ile saptanabilir. Yüz ve dudaklarda ödem görülebilir." Bazen antibiyotik tedavisinin iþe yaramayacaðýný söyleyen Çardak, "Bazý hastalarda tüm vücutta döküntü de geliþir. Ateþ çok yüksek olur ve sýradan bir boðaz enfeksiyonuna göre uzun sürer. 7-8 gün yüksek ateþ devam (39-39,5) edebilir. Hastalýk etkeni bir virüs olduðu için antibiyotik tedavisi burada etkisizdir ve kiþi antibiyotik kullansa bile ateþin düþmemesi ve boðaz bulgularý öpücük hastalýðýný akla getirir. Bu hastalýðýn klinik bulgularý "Beta" mikrobuna baðlý boðaz enfeksiyonu ile karýþabilir. Bu nedenle ayýrt etmek için boðaz kültürü alýnmalý beta enfeksiyonu bulunamazsa öpücük hastalýðý incelemeleri yapýlmalýdýr. Nadir de olsa böbrek ve kalp yetmezliði, sarýlýk, artrit (eklem iltihabý), kansýzlýk, hepatit, menenjit ve dalak yýrtýlmasý gibi çok ciddi klinik tablolar oluþabilmektedir. Hastalýk ile iliþkili halsizlik durumu aylarca sürebilir." dedi. Hastalýk durumunda vakit kaybetmeden doktora baþvurulmalý diyen Uz. Dr. Özlen Kaya Çardak, "Hastalýðýn tanýsý tipik klinik bulgular ile konulur. Laboratuvar testlerinde lökosit artýþý gözlenir. Bu lökositlerin bir kýsmý öpücük hastalýðýna özgü özel lenfositlerdir (atipik lenfositler). Kesin taný için kan tahlillerinde bu virüse karþý oluþan antikorlar ölçülebilir. Bu antikor testleri hastalýðýn daha önceden geçirilmiþ olduðunu veya o anda geçirilmekte olduðunu kesin olarak saptayabilir. Ateþli dönemde ateþ düþürücü ilaçlar kullanýlýr. Yatak istirahati þarttýr. Özellikle dalak büyümesi olan hastalarda dalaðýn yýrtýlma riski olmasý nedeniyle yatak istirahati çok önemlidir. Dalak hassasiyet kazandýðý için spor faaliyetleri esnasýnda kolayca yýrtýlabilir. Anti viral ilaçlarýn öpücük hastalýðýnda etkinliði kesin olarak saptanamamýþtýr. Öpücük hastalýðý bulaþýcý bir hastalýk olduðu için bu taný konan çocuklar okuldan en az 15 gün uzak tutulmalýdýr. Þüpheli vakalar bardak, çatal býçak gibi yemek malzemelerini baþkalarý ile paylaþmamalýdýr. Takibinde dalak büyümesi olanlar dalak normale küçülene kadar spor faaliyetlerinden uzak kalmalýdýr." ifadelerini kullandý. (CÝHAN) 20:00 Boynu Bükükler Anne babasýz olduklarý için yokluðun ve yoksulluðun üstesinden kendi zekice yöntemleriyle gelen ve kendi aralarýnda bir aile olan Boynu Bükükler, okul müdürleri Führer Fuat ýn katý disipliniyle mücadele ettikleri gibi, bir de üzerine 'Ersen ve Galoþlar' kod adlý sevgi arsýzý ve zengin çocuklarla mücadele etmek zorunda kalýrlar. Ailelerine sürekli problem çýkaran ve iki kere okuldan atýlan 'Ersen ve Galoþlar' grubu, Boynu Bükükler'in hayatýný her anlamda daha da zorlaþtýracaktýr. Oyuncular : Sedef Avcý, Ahmet Yelan Saraçoðlu, Murat Akkoyunlu, Ünal Yeter, Barýþ Baþar, Ali Tutal, Mine Þenhuy Teber, Ahmet Olgun Sünear, Çaðlar Ertuðrul, Gün Koper Yönetmen : Ömer Uður 22:15 Fatih Harbiye Macit'in yaþattýðý hayal kýrýklýðýnýn etkisinde olan Neriman, Faiz Bey'in öfkesinin yatýþýp, kendisine makul davranmasýnýn altýnda ezilir. Henüz olayýn þokunu atlatamayan Neriman, babasýna durumu nasýl açýklayacaðýnýn derdine düþer. Macit, kendisini doðru ifade etmek için Neriman'a ulaþma çabalarý içindeyken, Pelin intikamýný almýþ olmanýn verdiði zafer coþkusunu yaþamaktadýr. Þahika, kendi çýkarlarý için Neriman'a sýrtýný dönmeye karar verir.oyuncular : Neslihan Atagül, Kadir Doðulu, Yunus Emre Yýldýrýmer, Dilara Öztunç Yönetmen : Sadullah Celen 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu Efsane kahramanlar bu kez, para için birleþmiþ küresel çeteye baþkaldýrýyor. Düþman koltuðunda bu defa Mehmet Karahanlý ve ekibi gibi kukla mafyalar deðil, bu coðrafyaya hakim olmak isteyen uluslararasý güçlerin oluþturduðu küresel çete oturuyor. Bu küresel güç aktörleri ile Polat Alemdar'ýn ekibinin buluþma noktasý ise Türkiye...Saat : 20:00-23:15 (195 dakika) Tür : Dizi (Aksiyon) Oyuncular : Necati Þaþmaz, Kenan Çoban, Hakan Boyav, Reha Özcan Yönetmen : Onur Tan BAHARATLI GULAÞ Gökhan Tepe 8 Þubat 1978, Kartal, Ýstanbul,doðumlu olan Gökhan Tepe, ilkokulu Yeþilyurt Hamdullah Suphi Tanrýöver Ýlköðretim Okulu'nda okudu. Ýlkokuldan sonra müziðe olan yeteneðinin görülmesi üzerine 1988 yýlýnda Ýstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarý'na girdi.1996 yýlýnda prodüktörlüðünü Ýskender Ulus'un yaptýðý "Çöz Beni" adlý albümünü çýkardý. Bu albümde yer alan "Dönmem", "Aþk Belasý", "Zor Gelir" ve "Çöl Çiçeði" adlý parçalarýna klip çekti. Ardýndan 1999 yýlýnda ikinci albümü "Canözüm" piyasaya çýktý. Selim Çaldýran ve Cenk Eroðlu'nun yaptýðý albümde, albüme ismini veren "Canözüm" adlý parça ile çýkýþ yaptý. Bu albümden kliplenen bir diðer þarký da "Sevmeler Yasak Bana" isimli þarký oldu.2002 yýlýna gelindiðinde "Belki Hüzün Belki De Aþk" adlý albümü müzikseverlerle buluþtu. Yine bu albümde yer alan "Annem" ve "Tanrým Affeder Mi?" kýsa sürede listelerde üst sýralara týrmandý. Bu albümde ayný zamanda söz ve müziði sanatçýya ait birçok parça bulunuyordu.müziðe 4 yýl ara verdikten sonra 2006 yýlýnýn Temmuz ayýnda "Yürü Yüreðim" adlý albümü müzik marketlerdeki yerini aldý. Sanatçýnýn müzik yaþamýndan önemli bir yere sahip olan bu albümde, albüme adýný veren "Yürü Yüreðim"in yaný sýra "Ýnsanoðlu" ve "Gel Aþkým" adlý parçalara klip çekildi. Gökhan Tepe, kendi albümünde yer alan parçalarýnýn yanýnda baþka sanatçýlar için beste çalýþmalarý da yaptý.gökhan Tepe'nin müzik çalýþmalarý hýzla devam ederken bir yandan da Show TV'de yayýnlanan "Maçolar" adlý dizide Burhan Öçal ve Özlem Tekin ile ilk kez kamera karþýsýna geçti. Televizyondaki bu baþarýsý üzerine ardýndan Kanal D'nin beðeni ile takip edilen dizisi "Elveda Derken"de Ece Uslu ve Burcu Kara gibi isimlerle baþrolünü paylaþtýðý dizide yer aldý.2008 yýlýnda "Vur" isimli albümünü DMC etiketiyle piyasaya sürdü ve bu albümden "Vur" ve "Çok Özlüyorum Seni" parçalarýna video klip çekti.2011 yýlýnda Aþk Sahnede albümünü çýkardý.kýrmýzý halý,yalan olur,söz gibi þarkýlarýna klip çekti. Kim güzelliðini ortaya dökerse Baþýna yüzlerce kötü kaza gelir. - Hz. Mevlana Malzemeler 800 gr Dana Kuþbaþý 4 Soðan 80 gr Tereyaðý veya Margarin 1 Çay Kaþýðý Kýrmýzý Pulbiber 1 Çorba Kaþýðý Sirke 4-5 Diþ Sarmýsak 2 Defne Yapraðý 4 Olgun Domates 1 Su Bardaðý Et Suyu 1 Tutam Mercanköþk 1 Tutam Kimyon Tuz Yemeðin Tarifi 1) Eti iri kuþbaþý þeklinde doðrayýn. Soðanlarý soyup ince ince kýyýn. Domateslerin kabuklarýný soyup küp þeklinde doðrayýn. 2) Tavada tereyaðýný eritin. Soðanlarý ilave edip pembeleþinceye kadar orta ateþte kavurun. Kýrmýzý pulbiber ve sirke ekleyip karýþtýrýn. 3) Eti tavaya ilave edip karýþtýrýn. Defne yapraklarý, mercanköþk ve kimyonu ekleyin. Sarýmsak diþlerini soyup bütün olarak yemeðe ilave edin. Et suyu ve tuzu ekleyip rengi deðiþinceye kadar kavurun.4) Doðranmýþ domatesi ilave edip kapaðý kapalý olarak aðýr ateþte saat piþirin. Etin dibe yapýþmamasý için ara sýra tahta kaþýkla karýþtýrýn. Suyunu çektikçe kaynar et suyu ilave edebilirsiniz. Gulaþ piþtikten sonra sarýmsak diþlerini içinden çýkarýn. Sýcak olarak servis yapýn.not: Mümkünse baharatlý gulaþý bakýr bir kapta hazýrlayýn. 07:00 Haberler 08:00 Kara Gurbet 09:45 Dr Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Adana ya Bir Kýz Geçti Gördün mü? 15:00 Alemin Kralý 16:00 Zahide Ýle Yetiþ Hayata 19:00 Ana Haber 20:00 Kurtlar Vadisi Pusu 23:15 Dosta Doðru 06:00 Haber Saati 08:00 Yabancý Sinema 09:45 Dr.Feridun Kunak 12:15 Yasemince 14:00 Hayat Dediðin 15:50 Tv Filmi 18:00 Ana Haber 18:45 Hayat Dediðin 19:40 Sosyete Þaban 21:30 Haber Saati 22:20 Ömer Döngeloðlu ile Önden Gidenler 08:00 Pepee 08:30 Yeni 1 Gün 10:00 Her Þey Dahil 12:00 Gülben 14:00 Sev Dedi Gözlerim 16:00 Adýný Feriha Koydum 17:45 Pepee 18:15 Ana Haber 19:00 Büyük Risk 20:00 Güldür Güldür 22:15 Fatih Harbiye 09:00 Doktorum 11:00 Mutfaðým 12:15 Gün Arasý 12:30 Kaynana Gelin Seda ya Gelin 15:00 Evim Þahane 17:00 Arka Sokaklar 18:50 Koca Kafalar 19:00 Ana Haber 20:00 Boynu Bükükler 22:30 Arkadaþým Hoþgeldin 09:00 Seksenler 11:10 Ýyi Fikir 12:50 1 Dakika 13:20 Hava Durumu 13:30 Avrupa Avrupa 14:30 Aileler Yarýþýyor 16:05 6 Mantý 17:20 Cevap Soruda 19:00 Ana Haber 19:50 Hava Durumu 19:55 Zengin Kýz Fakir Oðlan 22:55 Süper Dadý 05:00 Belgesel 06:00 Merhaba Yenigün 08:30 Saðlýcakla 10:10 Tv Filmi 11:45 Tv Filmi 13:30 TV Filmi 16:45 Karanlýkta Kalanlar 18:00 Ana Haber 18:50 Ýki Dünya Arasýnda 19:45 Ýki Dünya Arasýnda 21:00 Ötesiz Ýnsanlar 23:00 Nizama Adanmýþ Ruhlar

9 "Milli Ýrade Bildirisi tüm konseptiyle Memur Sen'indir" Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, milli irade bildirisiyle ilgili yaptýðý açýklamada "Türkiye, 17 Aralýk operasyonu ile birlikte illegal dinlemeler ve kirli ses kaydý arþivleriyle enerjisi kaybettirilen ve toplumsal kaos oluþturmak istenen bir ülkeye dönüþtürülmek istenmektedir" dedi. Konseptle ilgili açýklamalarda bulunan Saatçi, "Bu çerçevede içeriðinde konfederasyonumuzun isminin geçtiði, ana temasýnýn 5 Aralýk 2013 tarihinde ulusal düzeyde yayýn yapan gazetelerde yer alan "Bin yýl sürecek denmiþti " baþlýklý "Milli Ýrade" bildirisinin hazýrlanýþ ve yayýnlanýþ sürecinin oluþturduðu ses kayýtlarýyla ilgili olarak kamuoyuna açýklama yapma zaruriyeti doðmuþtur. Yayýnlanan bu illegal ses kayýtlarý ile kirli bir platformun varlýðý artýk kesinleþmiþtir. Bu noktada Türkiye demokratik bir hukuk devleti olmanýn gereði olarak bireylerin ve kurumlarýn hukukunu, kiþisel verilerini, itibarlarýný hedef alan kiþi yada oluþumlara karþý en üst düzey tedbirleri almak ve toplumun manipülasyonuna yönelik giriþimleri sona erdirmek durumundadýr. Aralarýnda konfederasyonumuzun da yer aldýðý 97 sivil toplum kuruluþunun imzasýyla yayýnlanan 'Milli Ýrade' bildirisi, Türkiye'nin demokratikleþme sürecindeki kazanýmlarýný korumak ve sürecin tekemmülünü saðlamak, bunun yanýnda baþta 28 Þubat süreci olmak üzere doðrudan milli iradeyi hedef alan vesayet çabalarýna, kalkýþmalarýna bir karþý koyuþtur. Bu anlamda yayýnlanmýþ olan bildiriye konfederasyonumuz tarafýndan atýlan imza sivil ya da resmi, özel yada kamu, her hangi bir kiþinin yada kurumun baskýsýnýn deðil, doðrudan doðruya Memur Sen'in kurumsal iradesinin tezahürüdür. Bu çerçevede kuruluþundan bu yana vesayete karþý direnç merkezi odaðý olan Memur Sen, Türkiye'nin insan onurunu esas alan demokratik sosyal hukuk devleti olma mücadelesinin öncü kuruluþlarýndandýr. Bu doðrultuda 'Milli Ýrade' bildirisi her kelimesi ve cümlesi ile, tüm konseptiyle Memur Sen'in bildirisidir. Söz konusu bildiri hangi hal ve þartta olursa olsun Memur Sen'in imzalamaktan imtina etmeyeceði içeriðiyle bütün bireyler ve Ahmet Saatçi kuruluþlar tarafýnda da imzalanacak nitelikte millet vicdanýnýn ortak kararýdýr. Söz konusu ses kayýtlarýný kaydeden/yayýnlayanlarca "STK'lara baský yapýldý" baþlýðýyla oluþturulmak istenen algý 17 Aralýk sürecinin "darbe" olarak isimlendirilmesini haklý kýlmaktadýr. "Milli Ýrade" bildirisi Konfederasyonumuz tarafýndan yönetim kurulunca deðerlendirilmiþ, sonrasýnda Baþkanlar Kuruluna sunularak görüþler alýnmýþtýr. Bu çerçevede hedefiyle ilgili eleþtiri yapmaksýzýn bildiri taslaðýnda tercih edilen, anlatým ve üsluba iliþkin öneriler bildirinin hazýrlanýþ ve yayýnlanmasýnda koordinasyonu yürüten STK'larýn yöneticileriyle paylaþýlmýþtýr. Memur Sen bütün çalýþmalarýnda olduðu gibi söz konusu bildirinin imzalanmasýnda da kurumsal ortak akýlla hareket etmiþtir. Bu anlamda Memur Sen'e yönelik bir baskýdan ya da söz konusu bildiriyi baský sonucu imzaladýðýmýzdan bahsedenler açýk bir iftiranýn/yalanýn odaðýdýr. Anýlan kayýtlarda Memur Sen'e yönelik çirkin ifadeler kullanan kiþileri, konfederasyonumuzu anlamak ve algýlamak konusundaki yetersizliklerini bu þekilde dýþa vuran, ayný ifadeleri Memur Sen yönetimine karþý kullanma cesaretinden yoksun acziyet ile temas içerisinde olan kiþiler olarak görüyoruz. Yürüttükleri görevin ve sahip olduklarý makamýn sorumluluðunun farkýnda olmayan bu kiþileri esefle kýnýyoruz. Sonuç olarak; kuruluþundan bu yana sahip olduðu aksiyoner özgürlük hareketi kimliðini zirveye taþýyan Memur Sen, milli iradenin sözcülüðünü yapmaya, vesayetin her türlüsü ile mücadele etmeye, insanýmýzý özgürleþtirmeye, baðýmsýz ve demokratik hukuk devleti Türkiye'yi büyütmeye devam edecektir. Ýllegal ses kayýtlarýný kaydeden/yayýnlayanlar ile Memur Sen'in kurumsal kimliðine yönelik hakaret beyanýnda bulunanlarýn hukuk önünde hesap vermesi için gerekenleri yapmakta kararlýyýz" ifadelerini kullandý. 9 T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk Mah.) Satýþ Memurluðu 2012/10 SATIÞ TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Satýlmasýna karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAÞINMAZIN Özellikleri : Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 3309 Ada No, 3 Parsel No, ULUKAVAK Mahalle/Mevkii, 2 Baðýmsýz Bölüm 917,05 m2 yüzölçümlü arsa vasfýndaki taþýnmazýn 220/2400 paylý 1.kat baðýmsýz bölüm 2 nolu mesken niteliðindeki taþýnmaz, daire 2010 yýlýnda ayrým nizamlý olarak yapýlmýþ binanýn 1. katýndadýr, 134 m2'dir, çevreyolu bulvarýna bakan güneybatý cephededir, 3 oda, 1 salon, 1 kiler, 1 koridor, 1 wc, 1 banyo, 2 balkonludur, kombili ýsýtmalý olup henüz kombi baðlanmamýþtýr, dýþ kapýsý çelik, iç kapýlan amerikan panel, pencereleri ahþap doðramalý, ýsý camlý, duvarlarý afçý üzeri plastik boyalýdýr. Taþýnmaz tapu kaydýndaki hacizlerle yükümlü olarak satýlacaktýr. Adresi : Ulukavak Mah. Çevre Yolu Bulvarý Ersoy Apt. 1.Kat No: 78/2 ÇORUM Yüzölçümü : 134 m2 Arsa Payý : 220/2400 Ýmar Durumu : Ayrýk nizam 8 kat olup konut alanýndadýr. Kýymeti : ,00 TL KDV Oraný : %1 Kaydýndaki Þerhler: Hissedarlarýn hisseleri üzerinde hacizler mevcuttur. 1. Satýþ Günü : 29/04/2014 günü 10:00-10:10 arasý 2. Satýþ Günü : 26/05/2014 günü 10:00-10:10 arasý Satýþ Yeri : ÇORUM ADLÝYE SARAYI MÜZAYEDE SALONU Satýþ þartlarý : 1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden, artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada tahmin edilen deðerin %50 sini ve rüçhaiýlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmek þartý ile ihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada da malm tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir. 2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ bedelinden ödenir. 3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarýný özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarým dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr. 4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale farktan ve diðer zararlardan ve aynca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt faizi aynca hükme hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alýnacaktýr. 5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir. 6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca bilgi almak isteyenlerin 2012/10 Satýþ sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan olunur. 17/03/2014 Basýn: 266 Resmi ilanlar de Kafkas, Afþin'de Ýçme Suyu Projesi temeli attý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Kahramanmaraþ'ýn Afþin ilçesinde Akdere Ýçme Suyu Projesinin temel atma törenine katýldý. Afþin ilçesi ile bu ilçeye baðlý tüm belde ve köylerin 2045 yýlýna kadar su problemini ortadan kaldýracak olan 68 milyon TL tutarýndaki içme suyu isale hattýnýn temeli, Afþin Ýlçe Meydaný'nda düzenlenen törenle atýldý. Adalet Bakan Yardýmcýsý Veysi Kaynak, AK Parti Grup Baþkanvekili ve Kahramanmaraþ Milletvekili Mahir Ünal, Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Orman ve Su Ýþleri Bakan Yardýmcýsý Nurettin Akman, Kahramanmaraþ Valisi Þükrü Kocatepe, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Müsteþar Yardýmcýsý Bahattin Kaptan, AK Parti Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti Afþin Belediye Baþkan Adayý Mehmet Fatih Güven ve çok sayýda davetli ile vatandaþlarýn katýldýðý programýn sonunda butona basýlarak, projenin temeli atýldý. Öðrencilerden yaþlýlara anlamlý ziyaret Çorum Belediyesi tarafýndan baþlatýlan Gönül Köprüsü projesi geniþleyerek devam ediyor. Gönül Köprüsü Projesi kapsamýnda Kýz Meslek Lisesi öðrencileri Atýl Uzelgün Huzurevi ile Hacý Kamile-Ahmet Akdað Huzurevi'nde kalan yaþlýlarý ziyaret etti. Yaþlýlar Haftasý nedeniyle düzenlenen ziyarette öðrenciler yaþlýlara karanfil ve çeþitli hediyeler verdi. Çorum Belediyesi Sosyal Yardým Ýþleri Müdürlüðü personelinin de hazýr bulunduðu ziyarette öðrenciler yaþlýlara gitar dinletisi de sundu. Atýl Uzelgün Huzurevi ile Hacý Kamile-Ahmet Akdað Huzurevi'nde kalan yaþlýlar ziyaret nedeniyle öðrencilere ve Çorum Belediyesi personeline teþekkür etti. Kur'an Kurslarý seminerlerine devam Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi tarafýndan Ýl Müftülüðü ile birlikte düzenlenen seminerlerin 15.'si Kereb-i Gazi ve Pelit Cami Kýz Kur'an Kurslarýnda devam etti. Sosyal Hizmet Uzmaný Aysun Tonbul ve Aile Eðitim Merkezi Müdiresi Zehra Betül Özseçer tarafýndan verilen seminerlerde kadýnlara aile içi iletiþim konusunda bilgiler verildi. Çorum Belediyesi tarafýndan yürütülen sosyal projeler hakkýnda da bilgiler verilen seminerlerde ebeveyn olmak ve ebeveyn-çocuk iliþkisi de anlatýldý. Seminer sonunda, seminere katýlan kadýnlarýn sorularý da cevaplandý. Baþkan Yazýcý'dan Kaymakama veda ziyareti 30 Mart 2014 tarihinde görev süresi sona erecek Osmancýk Belediye Meclis üyeleri Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ile birlikte Kaymakam Sezgin Üçüncü'ye veda ziyaretinde bulundu.sýcak bir sohbet havasýnda geçen ziyarette Osmancýk Kaymakamý Sezgin Üçüncü, "Osmancýk'a yeni atanmam nedeniyle kýsa bir süre birlikte görev yaptýk. Bu süre içinde gerek belediye baþkanýmýz gerekse belediyenin diðer organlarý ile karþýlýklý diyalog içinde sorunlarý çözmeye gayret ettik. 5 yýllýk süre içinde ilçenin kalkýnmasý ve geliþmesi için aldýðýnýz kararlar ve yapýlan çalýþmalar için Osmancýklýlar size saygýyla anacaktýr. Hepinize bundan sonraki hayatýnýzda saðlýklý günler diliyorum" diyerek, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý ise, "Birlikte görev yaptýðýmýz dönem içerisinde sayýn kaymakamýmýza göstermiþ olduðu yapýcý tutum nedeniyle belediyemiz adýna teþekkür ediyoruz" diyerek günün anýsý olarak üstünde Osmancýk tarihi eserlerinin olduðu kabartma bir tablo hediye etti.

10 10 Nuhut, muhtarlarla buluþtu CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ile birlikte öðle yemeðinde muhtarlar ile bir araya geldi. Vadi Restoranda organize edilen köy ve mahalle muhtarlarýnýn katýldýðý yemekte konuþan CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, TBMM'nin gündemine gelecek fezlekeler nedeniyle olaðan üstü toplanacaðýna deðinerek çok önemli bir süreçten geçildiðini belirtti. Demokrasinin birinci basamaðýnda görev yapan muhtarlardan beklediklerinin Çorum'u beraber yönetmek olduðunu söyleyen Köse, Çorum'un birlikte yönetildiði takdirde Marka Kent haline geleceðini ifade etti. Kenan Nuhut'un Cumhuriyet Halk Partisi'nin Belediye Baþkaný olarak deðil, Çorum'un belediye baþkaný olarak görev yapmak üzere bulunduðunu kaydeden Köse, Çorumlularýn Kenan Nuhut'a ve CHP iktidarýna ihtiyacý olduðunu düþündüklerini dile getirdi. CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere ise konuþmasýnda, "Siz Muhtarlar herhangi bir siyasi gücü arkanýza almadan kiþiliðinizi, çevrenizi ve yapacaklarýnýzý halka doðrudan sunarak seçim kazanan bireylersiniz ve bu nedenle çok önemlisiniz. Vatandaþlarýn birinci elden ulaþtýðý, sorunlarýný paylaþtýðý baþrolde olan bireyler olarak çok önemlisiniz. Muhtarlarýmýz çalýþmalarýmýzda halkla aramýzda köprü görevi görecektir. Bu nedenle çalýþmalarýmýzda muhtarlarýn fikirler ve düþünceleri ile çalýþmalarýný mutlaka göz önünü alacaðýz ve görüþlerinizi alarak birlikte çalýþacaðýz" dedi. CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut, yaklaþýk 2 aydýr Çorum'u marka kent yapmak için adým adým, karýþ karýþ Çorum'da kapýlarý aþýndýrdýklarýný dile getirerek, vatan sevgisiyle hareket ettiklerini söyledi. Türkiye'nin 31 Mart'ta mikrofonu eline alanlarýn özerkliklerini ilan edeceklerini çok rahat konuþacaðý bir ülke haline geldiðini belirten Nuhut, "Türkiye bizim, Çorum bizim, çok dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimize ülkemiz adýna büyük görevler düþüyor. Bu ülkenin parçalanmamasý ve bölünmemesi adýna mutlaka bu 10 günü çok iyi deðerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü bizler bu vatanýn gerçek koruyucularýyýz. Gerçek sahipleriyiz. Muhtarlar da bu baðlamda bizler için çok önemli. Muhtarlar devletin en küçük birimidir ve devlet yönetiminde söz sahibi olmasý gereken kiþilerdir. Çünkü muhtarlarýmýz halk ile belediye arasýndaki köprüdür. Bu nedenle halk tarafýndan seçilen ve devleti temsil eden muhtarlarýmýza Belediyede masa vereceðiz. Çünkü bu büyük bir gerekliliktir. Muhtarlara belediyede tahsis edeceðimiz bir odayla onlarý olmasý gerektiði gibi yönetimde söz sahibi yapacaðýz. Þeffaf bir belediyecilik anlayýþýyla çalýþacak kapýlarýmýzý herkese ama herkese açýk tutacaðýz" ifadelerini kullandý. Kenan Nuhut'tan Külcü'ye geçmiþ olsun CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ve CHP Belediye Meclis üyesi adaylarý Heri Haber internet haber sitesi imtiyaz Sahibi Mustafa Külcü'yü hasta yataðýnda ziyaret etti. Mustafa Külcü önceki akþam aniden rahatsýzlanarak kaldýrýldýðý Elitpark Hastanesinde safra kesesi ameliyatý oldu. Ameliyatýn ardýndan özel odada tedavisine devem edilen Mustafa Külcü'yü CHP Belediye Baþkan adayý Kenan Nuhut ve Belediye Meclis üyesi adaylarý ziyaret ederek geçmiþ olsun dileklerini sundu. Kendisine yapýlan ziyaretten dolayý mutluluðunu ifade eden Külcü, seçim çalýþmalarýnda Kenan Nuhut'a ve Belediye Meclis üyesi adaylarýna baþarýlar diledi. Daþdan, "baþka parti lehine çekileceði" iddialarýný yalanladý Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Baþkan adayý Ercan Daþdan, kendisi hakkýnda "baþka parti lehine adaylýktan çekileceði" yönünde asýlsýz dedikodular yayýlmaya çalýþýldýðýný söyledi. Konu hakkýnda yaptýðý açýklamada, "Bu seçimin kazananý Milliyetçi Hareket Partisi'dir" diyen Ercan Daþdan Çorum halkýnýn kendisine olan ilgi ve desteðinden AK Parti ve CHP'lilerin rahatsýz olduðunu ve asýlsýz iddialarla halkýn kafasýný karýþtýrdýklarýný iddia etti. Daþdan, Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafla buluþtu. Esnafýn sorumlarýný dinleyen ve hedeflerini anlatan Ercan Daþdan "Ýnþallah seçimin galibi biz olacaðýz ve herkese nasýl belediyecilik yapýldýðýný göstereceðiz" dedi. Daþdan esnaf ziyaretleri sýrasýnda yaptýðý açýklamada seçime son bir hafta kala bazý kiþilerin siyasi nezaketsizlik yaptýðýný da söyledi. Daþdan "Siyasi ahlaktan ve siyasi nezaketten uzak bir davranýþ var bunun tek sebebi bizim seçimi kazanacak olmamýzdan kaynaklanýyor" ifadelerini kullandý. Daha önceden AK Parti'ye oy veren seçmenin bu seçimde Muzaffer Külcü'ye oy vermeyi düþünmediðini, CHP'ye oy verenlerin ise Kenan Nuhut'a oy vermeyi düþünmediðini iddia eden Daþdan, "Halkýmýz bizi birleþme ve oy vereceði adres olarak görüyor. 30 Mart'ta birleþmenin adresi Milliyetçi Hareket Partisidir" þeklinde kaydetti. Bahadýr YÜCEL "Ana baba hakký hem itikadi hem de ahlaki bir sorumluluktur" Çorum Belediyesi Aile Eðitim Merkezi'nde Çarþamba seminerleri devam ediyor. Anne Baba Haklarýnýn iþlendiði bu haftaki semineri il vaizlerinden Fatma Nur Erdem tarafýndan verildi. Ailede sorunun karþýlýklý hak ihlallerinden kaynaklandýðýný ve hak konusunda en çok ana baba hakkýna dikkat edilmesi gerektiðini söyleyen Fatma Nur Erdem, "Kur'an ve sünnet ekseninde ana baba hakký hem itikadi hem de ahlaki bir sorumluluktur. Cenab-ý Hakk, kendi hakkýndan sonra anne babaya iyi davranmayý ilk sýrada zikretmektedir. Cenab-ý Hak, anne babaya itaatsizliði büyük günah saymakta ve onlara itaati en makbul ibadetler sýralamasýnda 2. sýrada yer almaktadýr" dedi. Fatma Nur Erdem, "Madem ki bizler anne babalar olarak Kur'an ve sünnetle taltif edilmiþ bir hakka sahipsek bunun yaný sýra evlatlarýmýza karþý olan sorumluluklarýmýzý da unutmamamýz gerekiyor. Anne baba olarak saygý görmek istiyorsak evlatlarýmýza da o noktada yetiþtirmeye çalýþmalýyýz. Aile içi iliþkileri saðlam zemine oturtursak, ailede gönül, deðer, teþekkür, dua, özür ve sükut dilini, bu altý dili iþler hale getirirsek ailemizde þiddet olmaz. Ýçi dýþý rahmet olur" ifadelerini kullandý. Saadet Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk, Saadet Partisi Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk ve Saadet Partisi Belediye Meclis üyesi ve Ýl Genel Meclis üyesi adaylarý, Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi'ni ziyaret ettiler. Saadet Partisi Çorum Belediye Baþkan adayý Adnan Cýdýk ziyaretinde, adaylýk süreci ile ilgili açýklamalarda bulundu. Cýdýk, "Biz ideolojik bir partiyiz, ideolojik partiler daima ayakta kalýrlar fakat kitle partileri bir gün yok olmaya mahkumdur. Milli Görüþü temsil etmekteyiz ve davamýz için çalýþmaktayýz. Geçmiþte baþarýlý bir belediyecilik örneði gösterdik, Milli Görüþ belediyeciliði her zaman hizmette öncüdür. Milli Görüþ belediyelerinin geçmiþteki icraatlarý gelecekteki yapacaðýmýz belediyeciliðin teminatýdýr" dedi ve Ýlim Yayma Cemiyeti'ne misafirperverliðinden dolayý teþekkür etti. Ýlim Yayma Cemiyeti Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný Av. Mehmet Karadað ise ziyaretten dolayý duyguðu memnuniyeti dile getirerek teþekkür etti. SP'den Ýlim Yayma'ya ziyaret Dursun Taþkaya Gülabibey'e aday Nöbet ücretleri yeniden yüzde 50 artýrýmlý ödenecek Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatçi, artýrýmlý nöbet ücretleriyle ilgili yaptýðý basýn açýklamasýnda, "Toplu sözleþme kazanýmýmýz olan ve nöbet ücretlerinin artýrýmlý ödenmesi ile ilgili konunun da yer aldýðý duyuru Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan yeniden yayýnlandý. Daha önce konu ile ilgili yayýnlanan duyuru Maliye Bakanlýðý'na görüþ sormak amacý ile geri çekilmiþti. Saðlýk Bakanlýðý Maliye Bakanlýðý'ndan gelecek görüþün sonucunu beklemeden nöbet ücretlerinin yüzde 50 artýrýmlý ödenmesini de içeren duyuruyu yeniden yayýnladý" dedi. Artýrýmlý nöbet ücretlerine ilave edilen yerler hakkýnda da bilgi veren Saatçi, "Diyaliz ve ameliyathane birimlerinde tutulan nöbetlerde söz konusu artýrýmýn uygulanmasýnda yaþanan tereddütler yayýnlanan duyuru ile giderildi. Duyuruda "Söz konusu %50 artýrýmlý nöbet ücretinin Toplu Sözleþmenin "nöbet ücreti" alt baþlýklý 7 inci maddesi uyarýnca yoðun bakým, acil servis ve 112 acil saðlýk hizmetleri yanýnda diyaliz ve ameliyathane birimleri içinde geçerli olduðu" ifadesine yer verildi. Duyuruda yoðun bakým, diyaliz, ameliyathane, acil servis ve 112 Acil Servis Hizmetleri'nde görev yapanlarýn nöbet ücretlerinin yüzde 50 artýrýmlý ödenmesi ve buna ek olarak dini bayramlarda tüm birimlerde tutulan nöbetlerin yüzde 20 fazla ödenmesi gibi konular yer almaktadýr" ifadelerini kullandý. Bahadýr YÜCEL 30 Mart'ta yapýlacak Mahalli Ýdareler seçimlerde Dursun Taþkaya Gülabibey Mahallesi'nden muhtarlýða aday olduðunu açýkladý. Seçim bürosunda konuþan Taþkaya "27 yýldýr bu mahallede yaþýyorum. Tekel'den emekliyim. Evli ve üç çocuk babasýyým. Seçildiðim taktirde mahallemize yakýþýr hizmetler etmek için elimden gelen gayreti göstereceðim" dedi. Kubilay Kaan YÜCEL

11 SPOR 11 Çorum Belediyespor Samsun grubunda Genç kýzlarda þampiyon Gençlikspor Amasya'da gerçekleþtirilen U 15 Türkiye Futbol Þampiyonasý 1. Kademe Grup Birinciliði'ni birinci sýrada tamamlayarak U15 Türkiye Futbol Þampiyonasý Yarý Final Grup Birinciliði'nde Samsun'da mücadele edecek. Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre Mart tarihlerinde oynanacak U 15 Türkiye Futbol Þampiyonasý Yarý Final müsabakalarý Kütahya ve Malatya'da altýþar takým, Samsun ve Eskiþehir'de ise dörder takýmýn katýlýmý ile yapýlacak. U15 þampiyonasýnda ilimizi temsil edecek olan Çorum Belediyespor U 15 takýmý Samsun Grup Merkezinde Zonguldak Karadeniz Ereðli Belediyespor, Ankara Hacettepespor ve Erzurum Yakutiyespor takýmlarý ile mücadele edecek. Dört takýmýn tek devreli lig statüsünde oynayacaklarý maçlar sonunda birinci olan takým Türkiye Finallerinde mücadele etme hakký kazanacak. ADNAN YALÇIN 1.olan Gençlikspor Kulüplerarasý Genç Kýzlar Basketbol Ýl Birinciliði'nin final maçýnda HE Kültürspor takýmýný 63-58'lik skorla yenen Gençlikspor þampiyon oldu. Final maçýnda kaybeden HE Kültürspor ise ikincilikle yetindi. H.E Kültürspor A: 58 - Gençlikspor: 63 SALON : Atatürk HAKEMLER : Haluk Yakýn, Ýbrahim Coþkun GENÇLÝKSPOR: Tuðçe-Fatma-Cansu-Sevgi-Ýpek-Ýrem-Eda- Ezgi-Hasret H.E KÜLTÜRSPOR A: Damla-Ayça-Amine-Betül-Büþra- Leyla-Gamze-Ferdanes-Azra-Yeþim PERÝYODLAR : 14-14, 14-10, 17-14, BASKETBOL ÝHTÝSAS ÜÇÜNCÜ Genç Kýzlar Basketbol Ýl Birinciliði'nde final maçýný kazanan Gençlikspor þampiyonluðu elde ederken, final maçýndan önce oynanan üçüncülük maçýnda ise Basketbol Akademi-B takýmýný yenen Basketbol Ýhtisas takýmý üçüncü, Basketbol 2.olan H.E Kültürspor Akademi-B takýmý ise dördüncü oldu. Basketbol Akademi B: 26 - Basketbol Ýhtisas: 31 SALON : Atatürk HAKEMLER : Haluk Yakýn, Dursun Uðral, BASKETBOL AKADEMÝ B: Tuðçe-Gülþah-Ebru-Büþra- Damla-Erenur-Vesile-Fatma-Bengüsu-Meliha BASKETBOL ÝHTÝSAS: Fatmanur-Ecem-Özenç-Mine- Rümeysa-Rana-Ezgi-Þeymanur-Simge-Cansu-Meltem PERÝYODLAR : 8-6, 7-9,, 5-8, 6-8 KUPALAR VERÝLDÝ Müsabakalar sonunda düzenlenen kupa töreninde Gençlikspor'un kupasýný Basketbol Ý Temsilcisi Demet Gökmen verirken, ikinci olan HE Kültürspor'a eski hakem Nizamettin Alagöz, üçüncü olan Basketbol Ýhtisas'a Beden eðitimi öðretmeni Hakan Kaya ve dördüncü olan Basketbol Akademi takýmýna ise beden eðitimi öðretmeni Hakan Kýlcý verdi. ADNAN YALÇIN Cumhuriyet Lisesi yarý finalde Tokat'ta mücadele edecek 3.olan Basketbol Ýhtisas 4.olan Basketbol Akademi Malatya'da yapýlan Okullararasý Türkiye Futsal Þampiyonasý birinci grubundan yarý finallere birinci olarak yükselen Cumhuriyet Ortaokulu yarýn final maçlarýný Tokat'ta oynayacak. Tokat Grup Merkezi'nde oynanacak yarý final müsabakalarýnda Çorum Cumhuriyet Ortaokulu ile birlikte Adana Meryem Abdurrahim Gizer, Gaziantep Vali Lütfü Bilgin, Ýstanbul birincisi Sultangazi Orhangazi, Kayseri Burhan Dinçbal, Mersin Namýk Kemal, Hatay Mehmet Rende ve Sivas Mevlana Ortaokulu takýmlarý mücadele edecekler. Yarý final grup müsabakalarýnda sekiz takým dörderli iki grupta mücadele edecek. Gruplarýnda ilk iki sýrayý alan takýmlar çapraz olarak yarý finalde karþýlaþacaklar. Rakiplerine üstünlük saðlayan iki takým Türkiye þampiyonunun belirleneceði finallere yükselecek. ADNAN YALÇIN 9. Çesder Halý Saha Futbol Turnuvasý baþladý Toplam 16 takýmýn katýldýðý 9. ÇESDER Geleneksel Halý Saha Futbol Turnuvasý geçtiðimiz hafta Cumartesi günü oynanan karþýlaþmalarla baþladý. Haftasonu oynanan maçlar zevkli maçlara sahne oldu. Turnuvanýn ilk maçlarýnda genç kadrosuyla Klüp Müstahdem takýmý güzel futboluyla dikkat çekti. Geçen yýlýn þampiyonu Sungurlu Hürriyet ile Eðitimciler19 arasýnda oynanan karþýlaþmada turnuvanýn çekiþmeli maçlara sahne olacaðýnýn sinyalini verdi. GRUPLARDA OYNANAN ÝLK MAÇLARDA ÞU SONUÇLAR ALINDI: A Grubu:Çorum Halk Eðitim-Ýstiklal Ýlkokulu: 3-0 (Hükmen), Mecitözü Dostlukspor-Mukadderat Spor: 4-3 B Grubu: Alaca Osmanlý Gücü-Uðurludaðspor: 2-3, Ýskilipspor- Hacý Hamzaspor: 0-3(Hükmen) C grubu: Eðitimciler 19-Sungurlu Hürriyet: 8-5 Pehlivanlarspor-Mehmetçik Gözcü Gýda: 6-1 D Grubu: Klüp Müstahdem-Aktif Bilgespor: 10-3, Y. Sultan Selim Ortaokulu-ANAFEN: 6-1 Futbol ÝL tertip Kurulu'nun aldýðý karara göre, 22 Mart 2014 Cumartesi günü oynanmasý gereken 1. Amatör Küme U19 Liginin son hafta müsabakalarýnýn 5 Nisan 2014 Cumartesi günü oynatýlmasýna karar verildi. 23 Mart 2014 Pazar günü ülke genelinde Yüksek Öðretime Geçiþ Sýnavý (YGS) yapýlacaðýndan Bu yaþ grubunda sýnava girecek öðrencilerin çok olmasý "Play-Off'a inandýk" Bülent Kurt U19 Liginde 14. Hafta maçlarý 5 Nisan'a ertelendi nedeni ile bu müsabakalarýn 5 Nisan 2014 tarihinde oynatýlmasýna karar verildi. Hatýrlanacaðý üzere ligin bitmesine 2 hafta kala Eti Lisesi Gençlikspor þampiyonluðunu ilan etmiþ, Çimentospor'da bu ligden düþen tek takým olmuþtu. Öte yandan oynanacak olan 14. Hafta müsabakalarý lig sýralamasýný etkilemeyecek Amatör Futbol Sezonunda U19 Ligini Eti Lisesi Gençlikspor birinci olarak tamamlarken Çorumspor ikinci, Gençlerbirliðispor ise üçüncü oldu. U16 LÝGÝ 5. HAFTA MAÇLARINDA DA DEÐÝÞÝKLÝÐE GÝDÝLDÝ Ýl Futbol Tertip Kurulu 17 Mart 2014 Pazartesi Batman Petrolspor Basýn Sözcüsü Bülent Kurt, play-off hesaplarýnýn sürdüðünü belirterek; "Aksaray'ý seyircimizin desteðiyle devirerek yolumuza devam edeceðiz" dedi. Kýrmýz-Beyazlý ekibin Basýn Sözcüsü Bülent Kurt, play-off yolunda iddialarýný sürdürdüklerini söyledi. Cumartesi günü 68 Yeni Aksarayspor maçýnda taraftarýn sadece takýmý desteklemesini isteyen Kurt; "Rakibimiz deplasmanda bir galibiyet ve altý beraberlik almýþ. Son altý haftadýr galibiyetleri yok. Biz iç sahada hiçbir rakibimize puan vermek istemiyoruz. Rakibimizin kadrosunda iki Batmanlý futbolcu var. Yönetim olarak bu maçýn daha çok zorlu geçeceðinin günü yaptýðý olaðan toplantýsýnda Mart 2014 tarihlerinde oynanacak olan U16 Ligi 5. Hafta müsabakalarýnýn programýnda deðiþiklik yaptý. Buna göre, 22 Mart 2014 Cumartesi günü saat da 2 nolu sahada oynanmasý gereken Çorum Belediyespor-H.E. Kültürspor müsabakasý, 20 Mart 2014 Perþembe günü saat de 2 nolu sahada oynatýlacak. U16 Liginde diðer deðiþiklik ise 23 Mart 2014 Pazar günü saat da 2 nolu sahada oynanmasý gereken Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor- Gençlik Çepnispor müsabakasýnda yapýldý. Ýl Özel Ýdaresi Gençlikspor-Gençlik Çepnispor Müsabakasýnýn baþlama saati dan a alýndý. ADNAN YALÇIN farkýndayýz. Futbolcularýmýzda ayný bilinçteler. Taraftarýmýz sadece takýmýmýzý desteklesin. Artýk ceza almak istemiyoruz" dedi. Batman Petrolsporlu futbolcular, Cumartesi günü sahalarýnda oynayacaklarý 68 Yeni Aksarayspor karþýlaþmasýna kenetlendi. Kýrmýzý-Beyazlý ekibin futbolcularý; "Taraftarýmýzýn önünde galibiyet almak istiyoruz. Hafta baþýndan bu yana bu maça odaklandýk. Kendimize güveniyoruz. Rakibimizin durumu bizi ilgilendirmez. Bizim galibiyetlere ihtiyacýmýz var. Taraftarýmýzý maça bekliyoruz. Play-off'a kalmak için iþi sýký tutuyoruz" dediler. Kaynak: Batman Çaðdaþ

12 Balçova ýþýðý yaktý Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta deplasmanda Aksarayspor'u 1-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir adým atan Balçova Belediyespor'da gözler Elazýð Belediyespor maçýna çevrildi. Düþme hattýyla aralarýnda 5 puan fark olduðunu, lig sonuncusu Elazýð Belediyespor'u yenerek rahat nefes almak istediklerini belirten teknik direktör Vedat Akbuðday, "Balçova, ligde kalýcý olacaktýr. Ýkinci yarýda kadroda kabuk deðiþtirmemize raðmen elimizde iyi bir oyuncu grubu var. Bizi sevenleri sezon sonunda üzmeyeceðiz" dedi. Çorumspor sürat yaptý Etimesgut Belediyespor maçýndan alýnan puanýn verdiði moralle hazýrlýklarýný sürdüren Çorumspor dün yaptýðý antrenmanda sürat çalýþtý. Antrenör Cemil Kaya idaresinde yapýlan çalýþma lise maçlarý nedeniyle 2 nolu sahada gerçekleþtirildi. Sakatlýðý nükseden Hüseyin ile izinli olan kaleci Akýn dýþýnda tüm futbolcular dünkü çalýþmada yer aldý. Isýnma hareketlerinin ardýndan kýsa mesafeli depar koþularý ile baþlayan sürat ve çeviklik çalýþmasý yaklaþýk 45 dakikada sürdü. Sürat çalýþmalarý arasýnda 5'e 2 ve topla teknik çalýþmalar yaptýran teknik adam antrenmaný oyunsal formatta yine sürat çalýþmasý ile tamamladý. Çorumspor bugün Safranboluspor karþýlaþmasýnýn taktik çift kalesini yaparak hazýrlýklarýna devam edecek. Kýrmýzý siyahlý teknik adam Cuma ve Cumartesi günü futbolculara izin vereceðini Pazar günü ise yan top çalýþmalarý ve duran top çalýþmalarý ile Safranboluspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamlayacaklarýný söyledi. Taktik çalýþmada gol sorunu dikkat çekti Cumartesi günü Maltepespor ile kritik bir maça çýkacak olan Çorum Belediyespor, dün yaptýðý tek antrenmanda bu maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Nazmi Avluca sahasýnda saat 11.00'de yapýlan antrenmana sakatlýðý bulunan Mehmet Akif dýþýnda tüm futbolcular katýlýrken, ayak bileðinde aðrý olan Osman Bodur ile kasýðýnda sakatlýðý olan Sefa takýmdan ayrý olarak düz koþu yaptýlar. Belediyespor'da antrenman çabuk kuvvet ve koordinasyona dayalý istasyon çalýþmasý ile baþlarken, istasyon çalýþmasý üç seri olarak yapýldý. Teknik adam bu çalýþmada futbolculardan yüksek tempoya çýkmalarýný istedi. GOL POZÝSYONLARINDA ETKÝSÝZ KALINDI Taktik çalýþmada futbolculara bölge çalýþmasý yaptýran Öztabað, orta alanda prese ve çabuk pasa dayalý bir çalýþma yaptýrdý. Bu çalýþmada futbolcularý sýk sýk uyaran Öztabað'ýn gol bölgesine geçildiðinde yapýlan yanlýþ pas tercihleri ve boþ alana hareketlenmeyen yanlýþ pozisyon alan forvet oyuncularýnýn hatalarý dikkat çekti. Geçtiðimiz hafta yapýlan taktik çalýþmada da gol sorunu dikkat çekmiþti. Bu çalýþma sýrasýnda futbolculardan gol isteyen Öztabað aþýrý pas yapmalarý ve ataklarý golle sonuçlandýramamalarý üzerine sert uyarýlarda bulundu. Çalýþmanýn son bölümünde ise yarý sahada taktik aðýrlýklý bir çalýþma yapan Çorum Belediyespor, Maltepespor maçýnýn hazýrlýklarýný bugün yapacaðý taktik çalýþma ile tamamlayacak. ADNAN YALÇIN Küçüklerde en büyük Mimar Sinan LÝSELERARASI GENÇLER FUTBOL ÝL BÝRÝNCÝLÝÐÝ ANADOLU ÝHL: 1 ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha HAKEMLER: Burak Þahinkara, Mehmet Tuðluk, Müjde Arça. ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ : Ertuðrul, M. Cihat, Deniz, Fatih, Batuhan, Mustafa, Enes, O. Murat, Salih, Burak, Tunahan, Mücahit, Sefa, Seydullah, Turgay, A. Selçuk, Ömer, Salih MERKEZ ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ : Ertuðrul, Salih, Fatih Emre, Batuhan, Deniz, Yunus, Fatih Cam, M. Enes, Mustafa, Burak, ömer, Mücahit, Turgay, Seyfullah, Tunahan, Mücahit Çöp, Elvan, Oðuzhan. GOL: 36. dak. Batuhan (Merkez Anadolu Ýmam Hatip Lisesi). SPOR LÝSESÝ: 7 TURÝZM OTELCÝLÝK LÝSESÝ: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha HAKEMLER: Mehmet Tuðluk, Burak Þahinkara, Vuslat Ay. SPOR LÝSESÝ : Onur, Can, ümit, Batuhan, Cihat, Mustafa, Recep, R. Can, Ahmet, Abdulkadir, Ömer Faruk, Ömer, Bilge, Serkan, Ýbrahim, Abdulkadir, Dursun. ANADOLU OTELCÝLÝK TURÝZM VE MESLEK LÝSESÝ : Can Doðan, Mehmet, Dilaver, Alican, Melih, Salim, Sergen, Hakan, Murat, Furkan, Göktuð, Yiðitcan, Mahmut, Enes, Tolga, Embiya, M. Emin. GOL: 6. (penaltý) ve 24. dakikalarda Ümit, ve 45. dakikalarda Cihat, 55. dak. R. Can, 65. (penaltýdan) Batuhan Uðurludað Ç.P. Lisesi TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: 7 ÖZEL PINAR SAÐLIK LÝSESÝ: 0 SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha HAKEMLER: TÝCARET MESLEK LÝSESÝ: M. Bekir, Yasin, Ahmet, Mikail, Orhan, Özkan, Ali Mert, Tunahan, Berkay, Oktay, Kahraman, Hamdi, Ali Özdemir, Erdem, Ýlker, Kürþat, Umut. ÖZEL PINAR SAÐLIK LÝSESÝ: Alperen, Yiðiter, Mert, Murat, Ali, A. Kadir, Ataberk, Melih, Koray, Sercan, Nurettin, Taha, Mehmet, Fatih, Eren, Bekir, Ahmet, Emre GOLLER: 10. ve 25. dakikalarda Özkan, 20. ve 38. dakikalarda Orhan, 40. dak. Ali Mert, 45. dak. Mikail, 68. dak. Kahraman (Ticaret Meslek Lisesi). UÐURLUDAÐ Ç.P. LÝSESÝ: 0 ETÝ ANADOLU LÝSESÝ: 4 SAHA: 1 Nolu Sentetik Saha HAKEMLER: UÐURLUDAÐ Ç.P. LÝSESÝ: Murat, Yakup, Recep, Mücahit, Ahmet, Ramazan, Burak, Mehmet, Nurettin, Muammer, Mücahit, Veysel, Dursun, Uður, Mert, Þükrü ETÝ ANADOLU LÝSESÝ : Serhat, Ogün, Candan, Onurcan, Berkant, Cem, Ozan, Ali, Erkan, Emre, Hasan Mert, Eray, Haydar, Ýrfan, Önder, Mertcan, Alper, Ertan. GOLLER: 10. dak. Erkan, 15. ve 26. dakikalarda Emre, 55. dak. Ýrfan (Eti Anadolu Lisesi). Ticaret meslek Lisesi Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilciliði faaliyet programýnda yer alan Küçükler Futbol Ýl Birinciliði dün oynanan final grubunun son maçýyla sona erdi. Dün 2 Nolu Sentetik Saha'da oynanan þampiyonu belirleyecek karþýlaþmada Yavuz Sultan Selim'i Abdulsamet'in 10.dakikada attýðý golle 1-0 yenen Mimar Sinan Ortaokulu þampiyon oldu. Üçlü finallere kalan takýmlardan Türkiyem Ortaokulu averajla ikinci olurken, 25 takýmýn mücadele ettiði il birinciliðinde üçüncü ise Yavuz Sultan Selim Ortaokulu oldu. Mimar Sinan Ortaokulu'nun kazandýðý maçýn bitiminde final grubunda mücadele eden takýmlara kupa ve madalya töreni düzenlenirken, birinci olan Mimar Sinan Ortaokulu'nun kupa ve madalyalarýný Okul Sporlarý Federasyonu Ýl Temsilcisi Baki Aygün verdi. Ýkinci Türkiyem Ortaokulu'nun kupa ve madalyalarýný Ýl Hakem Atama Sorumlusu Kahraman Ölçer verirken, üçüncü Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nun kupa ve madalyalarýný ise Mimar Sinan Ortaokulu Müdür Yardýmcýsý Selami Körükçü verdi. Küçük Erkekler Futbol Ýn Birinciliði'ni kazanan Mimar Sinan Küçük Erkek Futbol takýmý Türkiye Futbol Þampiyonasý'nda ilimizi temsil edecek. Merkez Endüstri Meslek Lisesi okul güreþ takýmý Yaþ Güreþ il birinciliðinde kazandýklarý kupayý okul idaresine teslim ettiler. Merkez Endüstri Meslek Lisesi Güreþ takýmý Amasya'da yapýlacak grup Birinciliði'nde serbest stilde dört, grekoromen stilde ise iki sporcu ile gruplarda Çorum'u temsil edecek. Ýl birinciliðinde serbest stilde dokuz, grekoromen stilde ise altý sýklette madalya kazanan Merkez Endüstri Meslek Lisesi sporcularýndan altýn madalya kazanan Serbest stilde 46 Kg'da Fazlý Kartal, 50 Kg'da Deniz Akkaya, 55 Kg'da MÝMAR SÝNAN: 1 Y. SULTAN SELÝM: 0 SAHA: 2 Nolu Sentetik HAKEM: Yüksel Basar MÝMAR SÝNAN: Adem, Ahmet, Mahmut, Nurettin, A. Samet, Savaþ, Süleyman, Feyyaz, Kerem, Alperen, Fatih, Burak YAVUZ SULTAN SELÝM ORTAOKULU : Tamer, Emircan, Muhammet, Meftun, Sefercan, Adem, Melihcan, Baha, Tufan, Osman, Y. Can, M. Akut, H. Merdin. GOL:10. Dk A. Samet Þampiyona kupasýný Baki Aygün verdi Kupa Merkez Endüstri Meslek Lisesi'nde Bayram Doðan ve 120 Kg'da Bekir Eryücel sýkletlerinde birinci olarak Çorum'u temsil etmeye hak kazandý. Grekoromen stilde ise 66 Kg'da Ümit Kýrçiçek, 96 Kg'da Sefa Öncel ve 120 Kg'da ise Mücahit Alkaç sýkletlerinde birinci oldular. Kupa tesliminde açýklama yapan okul idaresi Amasya'da yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý'nda sporcularýna baþarýlar dileyerek öðrencilerinin baþarýlarýndan dolayý mutluluk duyduklarýný ifade ettiler. SPOR SERVÝSÝ

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý

(Ç.HAK:639) KÖYDES için Çorum a 8.3 milyon TL ödenek 10 yýlda Çorum un köylerine 136 milyon TL harcandý (Ç.HAK:516) HACI ADAYLARININ DÝKKATÝNE! HAC DA EN ÝYÝ HÝZMET, EN ÝYÝ FÝYAT, DOÐRU BÝLGÝ 2014 yýlý ÝNTEGRAL-HÝRA TURÝZM iþbirliðiyle HAC KAYITLARINA BAÞLAMIÞTIR. NÝSAN-HAZÝRAN UMRE KAYITLARIMIZ DEVAM ETMEKTEDÝR.

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler )

KPSS PUANLARI. Avrupa Birliði Genel Sekreterliði. Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Avrupa Birliði Uzman Yardýmcýsý ( Uluslararasý Ýliþkiler ) KPSS PUANLARI AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken testler harflerle ifade edilmiþtir. Harflerin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER

TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER TABLO-2 A GRUBU KADROLARA PERSONEL ALIMINA ÝLÝÞKÝN BAZI BÝLGÝLER AÇIKLAMALAR: Bu tabloda daha az yerde daha fazla bilgi verebilmek için bazý kýsaltmalar yapýlmýþtýr. Testlere verilecek aðýrlýklar gösterilirken

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR...

Tehlikeli Atýk Çözümünde EKOVAR... ARA DEPOLAMA www. ekovar.com info@ ekovar.com Hilal Mah. 50. Sokak, 4. Cad. No: 8/8 Yýldýz - Çankaya / ANKARA Tel : +(90) 312 442 13 05 +(90) 312 442 11 43 Faks : +(90) 312 442 13 06 Tehlikeli Atýk Çözümünde

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

Doktorlar Týp Bayramý'nda

Doktorlar Týp Bayramý'nda Kemal Kýlýçdaroðlu'nun bugünilk duraðý Çorum olacak SAYFA 3 TE www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Doktorlar Týp Bayramý'nda çalýþmayacak "Adaylar arasýnda kýrýcý bir üslup olmamasý güzel" 4 TE Saadet Partisi

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Ceylan: Ýstifa etmem!

Ceylan: Ýstifa etmem! TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜK FUTBOL ORGANÝZASYONU BAÞLIYOR www.yildizhaber.com 40 KURUÞ "AK Parti Çorum'a 11 yýldýr kaybettiriyor" Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) verilerine göre 13 ilin nüfusunda 2008-2012

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26

30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/ :26 30 SORULUK DENEME TESTÝ Gönderen : abana - 10/11/2008 12:26 Konu: 30 Soruluk Test Gönderim Zamaný: 21-Mart-2007 Saat 10:32 MALÝYET MUHASEBESÝ DENEME SINAVI 1- Aþaðýdakilerden hangisi maliyet muhasebesinin

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için

KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için NEDEN KOBÝ lerin iþ süreçlerini daha iyi yönetebilmeleri için SAP Business One çözümünü seçmelerinin nedeni 011 SAP AG. Tüm haklarý saklýdýr. SAP Business One müþterileri SAP'ye olan güvenlerini gösteriyor.000+

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı

ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı ICMME-2017 Matematik ve Matematik Eğitimi Uluslararası Konferansı Şanlıurfa da Yapıldı Her yıl matematikçileri, matematik eğitimcilerini, eğitim uygulamasını yapan öğretmen ve öğrencileri, ayrıca kamuda

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Açýldý TOHAV'ýn mülteci ve sýðýnmacýlara yönelik devam ettirdiði çalýþmalar kapsamýnda açtýðý SURUÇ MÜLTECÝ DANIÞM MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 1 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir,

Orta Anadolu Geliþim Projesi adý verilen Ankara, Amasya, Eskiþehir, 09 EKÝM 2015 CUMA www.yildizhaber.com 40 KURUÞ Kent Konseyi güzel çalýþmalara imza atýyor Kent Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Halil Ýbrahim Aþgýn, Kent Konseyi'nin son yýllarda güzel çalýþmalara imza attýðýný

Detaylı

Bozdað dan hodri meydan

Bozdað dan hodri meydan (Ç.HAK:516) Nerede mazlum var, biz oradayýz 26 MART 2014 ÇARÞAMBA Günlük Siyasi Gazete Fiyatý : 40 Kuruþ Agah Kafkas Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, "Kýsa süre önce Sudan'da bir hastane açtýk, nisan

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi

Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi. Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de Futsal'da Baþvurularý devam eden Futsal Turnuvasý'na katýlýmlar yoðun bir þekilde sürerken, turnuvada Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi de yerini alacak.

Detaylı

maybesan makina sanayi ltd. þti. BETON SANTRALÝ EKÝPMANLARI hakkýmýzda Amacýmýz: Tam müþteri memnuniyeti Uygun ve yüksek teknoloji Kaliteli ürün yelpazesi Vizyonumuz: Geleceði bugün birlikte yaþamak için,

Detaylı

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA.

KÝPAÞ 2016 KATALOG HAVALANDIRMA. KÝPAÞ HAVALANDIRMA 2016 KATALOG www.kipashavalandirma.com Hamidiye Mah.Said Nursi Cad. Gündem Sok. No:11 ÇEKMEKÖY-ISTANBUL T : +90 216 641 01 79 M : info@kipashavalandirma.com.tr W : www.kipashavalandirma.com.tr

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI

ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI ÝNTES ÝN AYLIK GELENEKSEL TOPLANTISI 01 HAZÝRAN 2001 TARÝHÝNDE ÝSTANBUL DA YAPILDI Türkiye Ýnþaat ve Tesisat Müteahhitleri Ýþveren Sendikasý (ÝNTES) 01 Haziran 2001 tarihinde Ýstanbul'da Hilton Otelinde

Detaylı

Çorum Dubai'de tanýtýldý

Çorum Dubai'de tanýtýldý Borsa'dan HGYD'ye tebrik Çorum Ticaret Borsasý Yönetimi, Hitit Gazeteciler ve Yayýncýlar Derneði'ni ziyaret etti.ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar

Þehir Hastanesi. temeli atýldý Çorum'a AMATEM açýlacak. Gýda Paketi ve saat daðýtarak oy peþinde koþuyorlar Malatya'ya Çorumlu müftü Ýstanbul Kartal Ýlçe Müftüsü Ümit Çimen, Malatya'ya Ýl Müftüsü olarak atandý. SAYFA 4 TE Ümit Çimen www.yildizhaber.com 40 KURUÞ SP Çorum Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk: Baþkan

Detaylı

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK

PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI. Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK PRÝZMATÝK MODÜLER SÝSTEM SU DEPOLARI % 100 Yerli Teknoloji Ýle Üretilmiþ, Ýçme Suyu, Atýk Su, Tarým Uygulamalarý Kimyasal Sývý Depolamarýnda En Ýyi Çözm Gelecek Ýçin Üretiyoruz TSEK MODÜLER PRÝZMATÝK DEPO

Detaylı

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI

01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI 01.02.2014 AKSARAY TİCARET VE SANAYİ ODASI ALIŞVERİŞ GÜNLERİ YAKINDA BAŞLIYOR SAYFA 1 EĞİTİM İÇİN AKSARAY'A GELDİLER SAYFA 2 ATSO SENDİKA ZİYARETLERİ SAYFA 3 ATSO'DAN ALMANYA'YA ÇIKARMA SAYFA 4 KOÇAŞ AYKAŞ'I

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor

TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor TOPLUMSAL SAÐLIK DÜZEYÝNÝN DURUMU: Türkiye Bunu Hak Etmiyor Türkiye'nin insanlarý, mevcut saðlýk düzeyini hak etmiyor. Saðlýk hizmetleri için ayrýlan kaynaklarýn yetersizliði, kamunun önemli oranda saðlýk

Detaylı

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek

BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM. Öte yandan olayý görüntülemek BÝZÝMLE YÜRÜ ÇORUM Evi olmayan muhtaç ailelere her ay 200 lira kira yardýmý yapýlacaktýr. asgari ücret net 1400 tl olacak. MHP ÇORUM 1. SIRA MÝLLETVEKÝLÝ ADAYI VAHÝT KAYIRICI Hitit ile Khurasan Üniversitesi

Detaylı

DENÝZ LÝSESÝ KOMUTANLIÐI Denizcilik tarihin en eski ve en köklü mesleðidir. Bu köklü ve þerefli mesleðin insanlarýnýn eðitimi için ilk adým atacaklarý Deniz Lisesi, bu güne kadar Türk ve dünya denizcilik

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007

Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi Borcu Olmadýðýna Dair Belge Ýle Ýlgili Cuma, 31 Aðustos 2007 Taþpýnar Muhasebe Kamu Ýhalelerine Katýlacak Olan Mükelleflere Verilecek Vergi

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı