ÖRNEKTÝR ) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÖRNEKTÝR 1111111111) Emeklilik Sözleþmesi Teklif Formu IVR ONAY KODU"

Transkript

1 Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU ) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan Kurum Partaj No Referans Saðlayan Kiþi Partaj No 1 2 KATILIMCI BÝLGÝLERÝ Kiþisel Bilgiler Adý Soyadý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Medeni Durum Evli Bekar Uyruk TC Diðer Ülke Eðitim Durumu Ýlk Orta Lise Lisans Lisansüstü Anne Adý Baba Adý Anne Kýzlýk Soyadý Meslek Sektör Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi T.C. Kimlik No Pasaport No (Yabancý Uyruklular için) TIN No (A.B.D vergi mükellefi numarasý) Yok ise Yazýþma Adresi Ev Ýþ Ýlçe Ýl Posta Kodu Ev Telefonu ( ) Ýþ Telefonu ( ) Dahili Cep Telefonu ( ) Faks ( ) E Finansal Bilgiler Çalýþtýðý Sektör Aylýk Ortalama Gelir Aralýðý Çalýþtýðý Kurum / Þirket (B.A.Ü: Aylýk Brüt Asgari Ücret) Ýþe Baþlama Tarihi B.A.Ü ve altý Vergi Dairesi B.A.Ü x 1 B.A.Ü x 2 Vergi Numarasý B.A.Ü x 2 B.A.Ü x 3 Banka / Þube Adý B.A.Ü x 3 B.A.Ü x 6 Hesap Numarasý B.A.Ü x 6 B.A.Ü x 10 B.A.Ü x 10 ve üstü Þirket Kopyasý Geliri Yok 1

2 Aktarým için Yeni Sözleþme için Kampanya Kodu Aracý Adý Soyadý Referans Saðlayan Kurum Adý Referans Saðlayan Kiþi Adý Soyadý 1 2 IVR ONAY KODU ) Teslim Tarihi Aracý Þube Adý Referans Saðlayan Kurum Partaj No Referans Saðlayan Kiþi Partaj No 1 2 KATILIMCI BÝLGÝLERÝ Kiþisel Bilgiler Adý Soyadý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Medeni Durum Evli Bekar Uyruk TC Diðer Ülke Eðitim Durumu Ýlk Orta Lise Lisans Lisansüstü Anne Adý Baba Adý Anne Kýzlýk Soyadý Meslek Sektör Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi T.C. Kimlik No Pasaport No (Yabancý Uyruklular için) TIN No (A.B.D vergi mükellefi numarasý) Yok ise Yazýþma Adresi Ev Ýþ Ýlçe Ýl Posta Kodu Ev Telefonu ( ) Ýþ Telefonu ( ) Dahili Cep Telefonu ( ) Faks ( ) E Finansal Bilgiler Çalýþtýðý Sektör Aylýk Ortalama Gelir Aralýðý Çalýþtýðý Kurum / Þirket (B.A.Ü: Aylýk Brüt Asgari Ücret) Ýþe Baþlama Tarihi B.A.Ü ve altý Vergi Dairesi B.A.Ü x 1 B.A.Ü x 2 Vergi Numarasý B.A.Ü x 2 B.A.Ü x 3 Banka / Þube Adý B.A.Ü x 3 B.A.Ü x 6 Hesap Numarasý B.A.Ü x 6 B.A.Ü x 10 B.A.Ü x 10 ve üstü Müþteri Kopyasý Geliri Yok 1

3 Kredi Kartý 1 Kredi Kartý 2 (*) Kart Sahibinin Adý Soyadý Banka Adý Kart No Kart Türü Master Visa Master Visa Geçerlilik Tarihi / (aa/yy) CVV / (aa/yy) CVV (*) Ýlk kredi kartýndan tahsilat yapýlamamasý durumunda, tahsilat belirtmiþ olduðunuz ikinci kredi kartýndan yapýlacaktýr. KATILIMCI AD VE HESABINA KATKI PAYI ÖDEYEN KÝÞÝ BÝLGÝLERÝ Kiþisel Bilgiler : Gerçek kiþi ise doldurulacaktýr. Adý Soyadý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Medeni Durum Evli Bekar Uyruk TC Diðer Ülke Eðitim Durumu Ýlk Orta Lise Lisans Lisansüstü Anne Adý Anne Kýzlýk Soyadý Baba Adý Meslek Sektör Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi T.C. Kimlik No Pasaport No (Yabancý Uyruklular için) TIN No (A.B.D vergi mükellefi numarasý) Yok ise Banka / Þube Hesap Numarasý Vergi Dairesi Vergi No Yazýþma Adresi Ev Ýþ Ýlçe Ýl Posta Kodu Ev Telefonu ( ) Ýþ Telefonu ( ) Dahili Cep Telefonu ( ) Faks ( ) E Þirket Kopyasý 2

4 Kredi Kartý 1 Kredi Kartý 2 (*) Kart Sahibinin Adý Soyadý Banka Adý Kart No Kart Türü Master Visa Master Visa Geçerlilik Tarihi / (aa/yy) CVV / (aa/yy) CVV (*) Ýlk kredi kartýndan tahsilat yapýlamamasý durumunda, tahsilat belirtmiþ olduðunuz ikinci kredi kartýndan yapýlacaktýr. KATILIMCI AD VE HESABINA KATKI PAYI ÖDEYEN KÝÞÝ BÝLGÝLERÝ Kiþisel Bilgiler : Gerçek kiþi ise doldurulacaktýr. Adý Soyadý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Medeni Durum Evli Bekar Uyruk TC Diðer Ülke Eðitim Durumu Ýlk Orta Lise Lisans Lisansüstü Anne Adý Anne Kýzlýk Soyadý Baba Adý Meslek Sektör Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi T.C. Kimlik No Pasaport No (Yabancý Uyruklular için) TIN No (A.B.D vergi mükellefi numarasý) Yok ise Banka / Þube Hesap Numarasý Vergi Dairesi Vergi No Yazýþma Adresi Ev Ýþ Ýlçe Ýl Posta Kodu Ev Telefonu ( ) Ýþ Telefonu ( ) Dahili Cep Telefonu ( ) Faks ( ) E Müþteri Kopyasý 2

5 Kiþisel Bilgiler (Tüzel kiþi / Grup Kurucusu ise doldurulacaktýr) Þirket Unvaný Sektörü Ticaret Sicil No / Mersis No Faaliyet Konusu Yazýþma Adresi Ev Ýþ Posta Kodu Vergi Dairesi Telefon Numarasý ( ) Faks Numarasý ( ) E Posta Ýnternet Adresi Ýlçe Vergi No Yetkili Kiþi Adý Soyadý Unvaný Baba Adý Anne Adý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Uyruk TC Diðer Ülke Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi T.C. Kimlik No Telefon Numarasý ( ) Cep Telefonu Numarasý ( ) E Kredi Kartý 1 Kredi Kartý 2 (*) Kart Sahibinin Adý Soyadý Banka Adý Kart No Kart Türü Master Visa Master Visa Geçerlilik Tarihi / (aa/yy) CVV / (aa/yy) CVV (*) Ýlk kredi kartýndan tahsilat yapýlamamasý durumunda, tahsilat belirtmiþ olduðunuz ikinci kredi kartýndan yapýlacaktýr. Þirket Yetkili Kiþi Ýmzasý Ýl 3

6 Kiþisel Bilgiler (Tüzel kiþi / Grup Kurucusu ise doldurulacaktýr) Þirket Unvaný Sektörü Ticaret Sicil No / Mersis No Faaliyet Konusu Yazýþma Adresi Ev Ýþ Posta Kodu Vergi Dairesi Telefon Numarasý ( ) Faks Numarasý ( ) E Posta Ýnternet Adresi Ýlçe Vergi No Yetkili Kiþi Adý Soyadý Unvaný Baba Adý Anne Adý Doðum Tarihi / / Cinsiyeti Kadýn Erkek Doðum Yeri Ýlçe Ýl Uyruk TC Diðer Ülke Kimlik Türü Kimlik Seri No Kimlik Veriliþ Yeri / Tarihi T.C. Kimlik No Telefon Numarasý ( ) Cep Telefonu Numarasý ( ) E Kredi Kartý 1 Kredi Kartý 2 (*) Kart Sahibinin Adý Soyadý Banka Adý Kart No Kart Türü Master Visa Master Visa Geçerlilik Tarihi / (aa/yy) CVV / (aa/yy) CVV (*) Ýlk kredi kartýndan tahsilat yapýlamamasý durumunda, tahsilat belirtmiþ olduðunuz ikinci kredi kartýndan yapýlacaktýr. Müþteri Yetkili Kiþi Ýmzasý Ýl 3

7 LEHDARA / LEHDARLARA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER LEHDAR1 LEHDAR2 LEHDAR3 Ad Soyad Cinsiyeti Kadýn Erkek Kadýn Erkek Kadýn Erkek Anne Adý Anne Kýzlýk Soyadý Baba Adý Doðum Tarihi / Yeri T.C. Kimlik Numarasý Uyruðu TIN No (*) Telefon Numarasý Faks Numarasý Yazýþma Adresi Ev Ýþ Ev Ýþ Ev Ýþ E posta Vergi Dairesi / Kimlik No Lehdar Payý (%) Lehdar belirtilmemesi durumunda kanuni varisler lehdar olarak kabul edilecektir. (*) A.B.D vergi mükellefi numarasý Tercih Edilen Emeklilik Planý : TERCÝH EDÝLEN EMEKLÝLÝK PLANI BÝLGÝLERÝ Plan No Plan Adý Plan Kapsamýnda Sunulan Fonlar Fon Kod Fon Unvaný Fon Daðýlým Oraný ANK Aegon Emeklilik ve Hayat Para Piyasasý Likit Kamu Fonu ANG Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Kamu Borçlanma Araçlarý Standart Fonu ANU Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Esnek Fonu ANE Aegon Emeklilik ve Hayat Dengeli Fonu ANS Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Hisse Senedi Fonu ANY Aegon Emeklilik ve Hayat Esnek Fonu Fon daðýlýmý katýlýmcýnýn tercihine göre belirlenir. Herhangi bir tercihte bulunmayan katýlýmcýlarýn birikimleri AEGON Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Kamu Borçlanma Araçlarý Standart Fonu'na yönlendirilir. Devlet Katkýsý, katký payý ödemelerinden ayrý olarak takip edilir ve AEGON Emeklilik ve Hayat Katký Emeklilik Yatýrým Fonu'nda yatýrýma yönlendirilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmayan katýlýmcýlarýn katký paylarý için devlet katkýsý ödemesi yapýlmayacaktýr. Þirket Kopyasý 4

8 LEHDARA / LEHDARLARA ÝLÝÞKÝN BÝLGÝLER LEHDAR1 LEHDAR2 LEHDAR3 Ad Soyad Cinsiyeti Kadýn Erkek Kadýn Erkek Kadýn Erkek Anne Adý Anne Kýzlýk Soyadý Baba Adý Doðum Tarihi / Yeri T.C. Kimlik Numarasý Uyruðu TIN No (*) Telefon Numarasý Faks Numarasý Yazýþma Adresi Ev Ýþ Ev Ýþ Ev Ýþ E posta Vergi Dairesi / Kimlik No Lehdar Payý (%) Lehdar belirtilmemesi durumunda kanuni varisler lehdar olarak kabul edilecektir. (*) A.B.D vergi mükellefi numarasý Tercih Edilen Emeklilik Planý : TERCÝH EDÝLEN EMEKLÝLÝK PLANI BÝLGÝLERÝ Plan No Plan Adý Plan Kapsamýnda Sunulan Fonlar Fon Kod Fon Unvaný Fon Daðýlým Oraný ANK Aegon Emeklilik ve Hayat Para Piyasasý Likit Kamu Fonu ANG Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Kamu Borçlanma Araçlarý Standart Fonu ANU Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Esnek Fonu ANE Aegon Emeklilik ve Hayat Dengeli Fonu ANS Aegon Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Hisse Senedi Fonu ANY Aegon Emeklilik ve Hayat Esnek Fonu Fon daðýlýmý katýlýmcýnýn tercihine göre belirlenir. Herhangi bir tercihte bulunmayan katýlýmcýlarýn birikimleri AEGON Emeklilik ve Hayat Gelir Amaçlý Kamu Borçlanma Araçlarý Standart Fonu'na yönlendirilir. Devlet Katkýsý, katký payý ödemelerinden ayrý olarak takip edilir ve AEGON Emeklilik ve Hayat Katký Emeklilik Yatýrým Fonu'nda yatýrýma yönlendirilir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmayan katýlýmcýlarýn katký paylarý için devlet katkýsý ödemesi yapýlmayacaktýr. Müþteri Kopyasý 4

9 Plandan Yapýlan Kesintiler : * Yönetim Gider Kesintisi %1 %2 Ödeme þekline Göre Blokaj Süresi (**) Kredi Kartý... gün / iþ günü Fon Ýþletim Gideri Katký Payý Ödemeye Ara Verme Katký Payý ve Giriþ Aidatý (TL) : Ýlk tahsilatýn yapýlmasýný istediðiniz tarih? Takip eden tahsilatlarýn ayýn hangi günü yapýlmasýný istersiniz? Herbir Fonun Net Varlýk Deðeri Üzerinden Günlük Yüzbinde ANK = 2.73, ANG = 4.75, ANU = 4.75 ANE = 4.75, ANS = 5.43, ANY = 5.43 Vadesinde ödenmeyen katký payýnýn ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir katký payý ödemesi yapýlmamasý durumunda, ilgili sözleþmede ödemeye ara verildiði kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, yukarýda belirtilen üç aylýk sürenin tamamlanmasýný takiben,ilgili sözleþmeye katký payý ödemesi yapýlmayan her tam ay için katýlýmcý hesabýndan iki Türk Lirasý ek yönetim gideri kesintisi alýnýr. Bir yýldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabýna iliþkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezine þirket tarafýndan ödenen sabit giderler, katýlýmcý hesabýndan indirilir. Katký Payý Yýllýk Tutarý Ödeme Þekli Kredi Kartý Diðer Baþlangýç Katký Payý Tutarý Ödeme Þekli Kredi Kartý Diðer Katký Payý Ödeme Dönemi Aylýk 3 Aylýk 6 Aylýk Yýllýk Peþin Giriþ Aidatý Tutarý (***) Ödeme Þekli Kredi Kartý Diðer Ertelenen Giriþ Aidatý Tutarý : Sözleþmenin yürürlük tarihinden itibaren; (****) Ýlk 3 yýl içinde Üç yýlý doldurduktan sonra altý yýldan önce Altý yýlý doldurduktan sonra on yýldan önce (*) Kesintilerle ilgili detaylý bilgileri Bireysel Emeklilik Sözleþmesi ile Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emeklilik Planlarý Tanýtým Kýlavuzu nda bulabilirsiniz. (**) Blokaj süresi ödeme þekillerine göre deðiþkenlik göstermektedir.sözleþmeniz yürürlüðe girdikten sonra tarafýnýza iletilecek olan kiþiye özel Aegon Online þifresi ile blokaj sürelerini görüntüleyebilirsiniz. (***) Giriþ Aidatý: Teklif formunun imzalandýðý tarihte geçerli aylýk brüt asgari ücretin yüzde yetmiþ beþini aþmayacak þekilde emeklilik þirketi tarafýndan belirlenir. Giriþ aidatý peþin olarak tahsil edilir. (****)Ertelenen Giriþ Aidatý Tutarý: Katýlýmcýnýn Bireysel Emeklilik hesabýný en az 10 yýl boyunca Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'de bulundurmasý halinde giriþ aidatýnýn ertelenmiþ kýsmý tahsil edilmez. Þirket Kopyasý 5

10 Plandan Yapýlan Kesintiler : * Yönetim Gider Kesintisi %1 %2 Ödeme þekline Göre Blokaj Süresi (**) Kredi Kartý... gün / iþ günü Fon Ýþletim Gideri Katký Payý Ödemeye Ara Verme Katký Payý ve Giriþ Aidatý (TL) : Ýlk tahsilatýn yapýlmasýný istediðiniz tarih? Takip eden tahsilatlarýn ayýn hangi günü yapýlmasýný istersiniz? Herbir Fonun Net Varlýk Deðeri Üzerinden Günlük Yüzbinde ANK = 2.73, ANG = 4.75, ANU = 4.75 ANE = 4.75, ANS = 5.43, ANY = 5.43 Vadesinde ödenmeyen katký payýnýn ödeme tarihini müteakip üç ay içinde, ilgili hesaba herhangi bir katký payý ödemesi yapýlmamasý durumunda, ilgili sözleþmede ödemeye ara verildiði kabul edilir. Ödemeye ara verilmesi halinde, yukarýda belirtilen üç aylýk sürenin tamamlanmasýný takiben,ilgili sözleþmeye katký payý ödemesi yapýlmayan her tam ay için katýlýmcý hesabýndan iki Türk Lirasý ek yönetim gideri kesintisi alýnýr. Bir yýldan fazla ödemeye ara verme durumunda, bireysel emeklilik hesabýna iliþkin olarak Emeklilik Gözetim Merkezine þirket tarafýndan ödenen sabit giderler, katýlýmcý hesabýndan indirilir. Katký Payý Yýllýk Tutarý Ödeme Þekli Kredi Kartý Diðer Baþlangýç Katký Payý Tutarý Ödeme Þekli Kredi Kartý Diðer Katký Payý Ödeme Dönemi Aylýk 3 Aylýk 6 Aylýk Yýllýk Peþin Giriþ Aidatý Tutarý (***) Ödeme Þekli Kredi Kartý Diðer Ertelenen Giriþ Aidatý Tutarý : Sözleþmenin yürürlük tarihinden itibaren; (****) Ýlk 3 yýl içinde Üç yýlý doldurduktan sonra altý yýldan önce Altý yýlý doldurduktan sonra on yýldan önce (*) Kesintilerle ilgili detaylý bilgileri Bireysel Emeklilik Sözleþmesi ile Bireysel Emeklilik Sistemi ve Emeklilik Planlarý Tanýtým Kýlavuzu nda bulabilirsiniz. (**) Blokaj süresi ödeme þekillerine göre deðiþkenlik göstermektedir.sözleþmeniz yürürlüðe girdikten sonra tarafýnýza iletilecek olan kiþiye özel Aegon Online þifresi ile blokaj sürelerini görüntüleyebilirsiniz. (***) Giriþ Aidatý: Teklif formunun imzalandýðý tarihte geçerli aylýk brüt asgari ücretin yüzde yetmiþ beþini aþmayacak þekilde emeklilik þirketi tarafýndan belirlenir. Giriþ aidatý peþin olarak tahsil edilir. (****)Ertelenen Giriþ Aidatý Tutarý: Katýlýmcýnýn Bireysel Emeklilik hesabýný en az 10 yýl boyunca Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'de bulundurmasý halinde giriþ aidatýnýn ertelenmiþ kýsmý tahsil edilmez. Müþteri Kopyasý 5

11 Deðiþiklik Bilgilendirme Notu : Talep Ettiðim Ýletiþim Kanalý E posta Faks Posta Diðer E-Makbuz gönderimi : Makbuzunuz tarafýnýza e posta ile gönderilecektir. Bu anlamda e posta adresinizi yazmayý unutmayýnýz. Farklý talepleriniz için numaralý Müþteri Ýliþkileri Merkezimize ulaþabilirsiniz. Katký Payý Artýrýmý Katký payý her sene ilgili sözleþmenin yürürlük tarihini takip eden senenin bitiminde artýrýlýr. Artýrým, Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun ilgili dönem için açýklanan yýllýk ÜFE oranýnýn uygulanmasý ile elde edilen katký payý tutarýnýn en yakýn 1 TL'ye yuvarlanmasý ile bildirimsiz gerçekleþtirilir. Haklarýn Kullanýmý Katýlýmcý bir yýl içerisinde 4 kez plan deðiþikliði, 6 kez fon daðýlým oraný deðiþikliði yapabilir. Emeklilik hakký kazandýðýnda ayný ve farklý þirketlerde açýlmýþ olan bireysel emeklilik hesaplarý birleþtirilebilir. Yürürlük tarihi itibariyle en az iki yýl þirkette kalmasý koþuluyla sözleþmesini baþka bir Bireysel Emeklilik Þirketine aktarabilir. Kredi Kartlarýna Ýliþkin Beyan Metni Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'ye (Aegon) beyan etmiþ olduðum kredi kartýmýn ve/veya kredi kartlarýmýn son kullanma tarihinin deðiþmesi halinde, Aegon'un son kullanma tarihlerini deðiþtirerek ayný kredi kartlarýmdan çekim denemeleri gerçekleþtirmesi iþlemine ve katký payýmýn deðiþmesi ve/veya giriþ aidatý taksitlerimin vadelerinin gelmesi halinde ilgili bedellerin çekim iþlemlerine onay verdiðimi beyan ederim. Birden Fazla Sözleþme Satýn Alan Kiþilere Ýliþkin Beyan Metni Ýþbu aþaðýda belirtilen teklif numaralarý ile birden fazla bireysel emeklilik sözleþmesi baþvurusunda bulunduðumu, ilgili emeklilik sözleþmelerimin, teklif formlarýmýn kabulü halinde vermiþ olduðum kredi kartýmdan birden fazla sözleþme için katký payý çekileceðini, ayrýca yine sözleþme için, fon iþletim gideri, yönetim gideri kesintisi yapýlacaðýný bildiðimi ve onayladýðýmý beyan ederim. Bireysel emeklilik mevzuatý uyarýnca, Þirketiniz nezdinde bulunan ilk sözleþmemden giriþ aidatý ve ertelenen giriþ aidatý kesileceðini ancak ikinci ve/veya daha sonraki sözleþmelerimden ilgili kesintinin yapýlmayacaðýný bilmekte ve bu hususdan feragat etmekteyim. Ancak ilk sözleþmemden giriþ aidatý ve/veya ertelenen giriþ aidatý kesintisi yapýlmadan, ilk sözleþmeme ara vermem, sözleþmemi sona erdirmem, sözleþmeden caymam, sözleþmemin sona ermesi hallerinde Þirketinizde bulunan diðer sözleþmelerimden giriþ aidatý ve/veya ertelenen giriþ aidatýnýn kesilmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Katýlýmcý Ad Soyad: Þirket Kopyasý Ýmza 6

12 Deðiþiklik Bilgilendirme Notu : Talep Ettiðim Ýletiþim Kanalý E posta Faks Posta Diðer E-Makbuz gönderimi : Makbuzunuz tarafýnýza e posta ile gönderilecektir. Bu anlamda e posta adresinizi yazmayý unutmayýnýz. Farklý talepleriniz için numaralý Müþteri Ýliþkileri Merkezimize ulaþabilirsiniz. Katký Payý Artýrýmý Katký payý her sene ilgili sözleþmenin yürürlük tarihini takip eden senenin bitiminde artýrýlýr. Artýrým, Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun ilgili dönem için açýklanan yýllýk ÜFE oranýnýn uygulanmasý ile elde edilen katký payý tutarýnýn en yakýn 1 TL'ye yuvarlanmasý ile bildirimsiz gerçekleþtirilir. Haklarýn Kullanýmý Katýlýmcý bir yýl içerisinde 4 kez plan deðiþikliði, 6 kez fon daðýlým oraný deðiþikliði yapabilir. Emeklilik hakký kazandýðýnda ayný ve farklý þirketlerde açýlmýþ olan bireysel emeklilik hesaplarý birleþtirilebilir. Yürürlük tarihi itibariyle en az iki yýl þirkette kalmasý koþuluyla sözleþmesini baþka bir Bireysel Emeklilik Þirketine aktarabilir. Kredi Kartlarýna Ýliþkin Beyan Metni Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'ye (Aegon) beyan etmiþ olduðum kredi kartýmýn ve/veya kredi kartlarýmýn son kullanma tarihinin deðiþmesi halinde, Aegon'un son kullanma tarihlerini deðiþtirerek ayný kredi kartlarýmdan çekim denemeleri gerçekleþtirmesi iþlemine ve katký payýmýn deðiþmesi ve/veya giriþ aidatý taksitlerimin vadelerinin gelmesi halinde ilgili bedellerin çekim iþlemlerine onay verdiðimi beyan ederim. Birden Fazla Sözleþme Satýn Alan Kiþilere Ýliþkin Beyan Metni Ýþbu aþaðýda belirtilen teklif numaralarý ile birden fazla bireysel emeklilik sözleþmesi baþvurusunda bulunduðumu, ilgili emeklilik sözleþmelerimin, teklif formlarýmýn kabulü halinde vermiþ olduðum kredi kartýmdan birden fazla sözleþme için katký payý çekileceðini, ayrýca yine sözleþme için, fon iþletim gideri, yönetim gideri kesintisi yapýlacaðýný bildiðimi ve onayladýðýmý beyan ederim. Bireysel emeklilik mevzuatý uyarýnca, Þirketiniz nezdinde bulunan ilk sözleþmemden giriþ aidatý ve ertelenen giriþ aidatý kesileceðini ancak ikinci ve/veya daha sonraki sözleþmelerimden ilgili kesintinin yapýlmayacaðýný bilmekte ve bu hususdan feragat etmekteyim. Ancak ilk sözleþmemden giriþ aidatý ve/veya ertelenen giriþ aidatý kesintisi yapýlmadan, ilk sözleþmeme ara vermem, sözleþmemi sona erdirmem, sözleþmeden caymam, sözleþmemin sona ermesi hallerinde Þirketinizde bulunan diðer sözleþmelerimden giriþ aidatý ve/veya ertelenen giriþ aidatýnýn kesilmesini kabul, beyan ve taahhüt ederim. Katýlýmcý Ad Soyad: Müþteri Kopyasý Ýmza 6

13 Teklif Formu, Giriþ Bilgi Formu,Hizmet Sözleþmesi ve 0023 Numaralý Ýkinci Bahar 0025 Numaralý Safir Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu'nun bir kopyasý ve tanýtým kýlavuzunu aldým. Tanýtým Kýlavuzu, plan kapsamýndaki tüm fonlarýn fon tanýtým formlarýný ve 0023 Numaralý Ýkinci Bahar 0025 Numaralý Safir Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu'nu okudum ve anladým. Bu teklif formunda verdiðim bilgilerin tamamen doðru olduðunu, verdiðim bilgilerin incelenip Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. tarafýndan kabul edilmesinden sonra emeklilik sözleþmesinin tanzim olacaðýný, tarafýmdan doldurulmuþ olan bu teklif formu ile Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin bir taahhüt altýna girmediðini, yanlýþ veya eksik beyanda bulunduðum tespit edildiði takdirde ortaya çýkacak anlaþmazlýklarda Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin herhangi bir sorumluluk altýna girmediðini ve girmeyeceðini, bu sözleþmenin gerçek faydalanýcýsýnýn tarafým olduðunu ve baþkasý hesabýna hareket etmediðimi kabul ve beyan ederim. Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin dahil olduðum plan kapsamýndaki giriþ aidatý ve/veya katký payý tutarýný yazýlý bir talimatla durdurulmasýný talep etmediðim sürece bu formda belirttiðim kredi kartý hesabýmdan tahsil etmesine muvaffakat veririm. Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn ve Terörün Finansmanýnýn Önlenmesine Dair Mevzuat uyarýnca, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. personeli ve/veya AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Acentesi personelinin, tarafýmla, hayat sigorta poliçesi baþvuru formu doldurma görüþmesini adresimde gerçekleþtirdiðini beyan, kabul ve taahhüt ederim. Ýþ bu beyan metni MASAK'ýn B.07.0.MSK.Ü /2772 Sayýlý yazýsý uyarýnca "Adres Teyidi" olarak kullanýlabilecektir Teklif Tarihi : / / (gg/aa/yyyy) Katýlýmcý Ad Soyad / Unvan: Ýmza Grup Kurucusu / Katýlýmcý Ad ve Hesabýna Katký Payý Ödeyen Kiþi Ad Soyad / Unvan: Kaþe / Ýmza Bireysel Emeklilik Aracýsý Ad Soyad : Ýmza Aracý Sicil No : Aracýnýn Baðlý Olduðu Bölge / Þube : Þirket Bilgileri Ticaret Unvaný Adresi : Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. : Kozyataðý Mahallesi, Sarý Kanarya Sokak K2 Plaza No:14 Kat: Kadýköy Ýstanbul Mersis Numarasý : Tel No : Faks No : E Posta : Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiþ olup, bir örneði katýlýmcýda kalacaktýr. Þirket Kopyasý 7

14 Teklif Formu, Giriþ Bilgi Formu,Hizmet Sözleþmesi ve 0023 Numaralý Ýkinci Bahar 0025 Numaralý Safir Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu'nun bir kopyasý ve tanýtým kýlavuzunu aldým. Tanýtým Kýlavuzu, plan kapsamýndaki tüm fonlarýn fon tanýtým formlarýný ve 0023 Numaralý Ýkinci Bahar 0025 Numaralý Safir Emeklilik Planý Ek Bilgilendirme Formu'nu okudum ve anladým. Bu teklif formunda verdiðim bilgilerin tamamen doðru olduðunu, verdiðim bilgilerin incelenip Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. tarafýndan kabul edilmesinden sonra emeklilik sözleþmesinin tanzim olacaðýný, tarafýmdan doldurulmuþ olan bu teklif formu ile Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin bir taahhüt altýna girmediðini, yanlýþ veya eksik beyanda bulunduðum tespit edildiði takdirde ortaya çýkacak anlaþmazlýklarda Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin herhangi bir sorumluluk altýna girmediðini ve girmeyeceðini, bu sözleþmenin gerçek faydalanýcýsýnýn tarafým olduðunu ve baþkasý hesabýna hareket etmediðimi kabul ve beyan ederim. Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ.'nin dahil olduðum plan kapsamýndaki giriþ aidatý ve/veya katký payý tutarýný yazýlý bir talimatla durdurulmasýný talep etmediðim sürece bu formda belirttiðim kredi kartý hesabýmdan tahsil etmesine muvaffakat veririm. Suç Gelirlerinin Aklanmasýnýn ve Terörün Finansmanýnýn Önlenmesine Dair Mevzuat uyarýnca, AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. personeli ve/veya AEGON Emeklilik ve Hayat A.Þ. Acentesi personelinin, tarafýmla, hayat sigorta poliçesi baþvuru formu doldurma görüþmesini adresimde gerçekleþtirdiðini beyan, kabul ve taahhüt ederim. Ýþ bu beyan metni MASAK'ýn B.07.0.MSK.Ü /2772 Sayýlý yazýsý uyarýnca "Adres Teyidi" olarak kullanýlabilecektir Teklif Tarihi : / / (gg/aa/yyyy) Katýlýmcý Ad Soyad / Unvan: Ýmza Grup Kurucusu / Katýlýmcý Ad ve Hesabýna Katký Payý Ödeyen Kiþi Ad Soyad / Unvan: Kaþe / Ýmza Bireysel Emeklilik Aracýsý Ad Soyad : Ýmza Aracý Sicil No : Aracýnýn Baðlý Olduðu Bölge / Þube : Þirket Bilgileri Ticaret Unvaný Adresi : Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. : Kozyataðý Mahallesi, Sarý Kanarya Sokak K2 Plaza No:14 Kat: Kadýköy Ýstanbul Mersis Numarasý : Tel No : Faks No : E Posta : Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiþ olup, bir örneði katýlýmcýda kalacaktýr. Müþteri Kopyasý 7

15 Hizmet Sözleþmesi ) Kozyataðý Mahallesi, Sarý Kanarya Sokak K2 Plaza No:14 Kat: Kadýköy Ýstanbul adresinde yerleþik Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. (Þirket) ile... (Müþteri) arasýnda, Þirket'in internet, telefon ve faks aracýlýðýyla sunduðu hizmetler ve bu hizmetlerle sýnýrlý olmamak kaydýyla deðiþtirilecek veya geliþtirilecek yeni hizmet kanallarýndan Müþterinin aþaðýdaki koþullar çerçevesinde yararlanmasýný içeren bu Sözleþme düzenlenmiþtir. Hizmet Kanallarý 1. Þirket, internet çaðrý merkezi sesli yanýt sistemi hizmetleri ve bu hizmetlerle sýnýrlý olmamak kaydýyla deðiþtirilecek veya geliþtirilecek yeni hizmet kanallarýndan yararlanabilmesi için müþteriye bir kullanýcý kodu ve þifre verecektir. Þirket, Müþteriye vereceði kullanýcý kodunu ve þifreleri herhangi bir gerekçeyle deðiþtirebilir. Müþteri, böyle bir durumda Þirket'in belirleyeceði her türlü deðiþikliðe uyacaðýný kabul ve taahhüt eder. 2. Bu Sözleþme kapsamýndaki Hizmet Kanallarý'ndan yararlanma hakký münhasýran Müþteriye aittir. Müþteri, hizmet kanallarý aracýlýðýyla sunulan hizmetlerle ilgili iþlemleri sistem gereði imzasý olmaksýzýn Þirket tarafýndan kendisine verilen kullanýcý kodu ve þifre ile yapacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Müþteri; kullanýcý kodu ve þifrenin gizli kalmasý için gerekli dikkat ve özeni gösterir, bunlarý üçüncü kiþilere açýklamaz, bunlarýn üçüncü kiþiler tarafýndan kullanýlmasýnýn sonuçlarýndan sorumlu olup, bununla ilgili olarak hiçbir þekil ve surette þirketten talepte bulunamaz. Bunlarýn deðiþtirilmesi doðrultusunda Þirket'e yazýlý talimat vermediði sürece mevcut kullanýcý kodu ve þifre ile yapýlan iþlemler kendisini baðlar. Þirket'in kullanýcý kodu ve þifreyi kullanan üçüncü kiþilerin kimliklerini belirleme yükümlülüðü bulunmamaktadýr. 3. Müþteri, hizmet kanallarýndan yararlanýrken Þirket tarafýndan kendisine bildirilen iþlem adýmlarýna uyar. Þirket, uygun gördüðü zamanda ve Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn iþlem adýmlarýný deðiþtirebilir veya yeni iþlem adýmlarý ekleyebilir. 4. Müþteri, kullanýcý kodu ve þifre aracýlýðýyla, Þirket'in hizmet kanallarýnda bulunan görüntüleme, poliçe/sözleþme bilgilerini dinleme, deðiþiklik talebinde bulunma ve deðiþiklik iþlemlerini yapabilecektir. Ancak, Þirket talep edilen deðiþiklikleri yapýp yapmamakta serbesttir. Her türlü deðiþiklik iþleminin yapýlmasý ve yapýlan deðiþikliðin içeriði konusunda müþteri sorumludur. 5. Müþteriye hizmet kanallarýndan hizmet verilmesi donaným ve yazýlým saðlanmasý konusunda bir Þirket taahhütü oluþturmaz. 6. Müþteri, yazýlý, sözlü veya hizmet kanallarý aracýlýðýyla Þirket'e verdiði bilgilerin tamamýnýn doðru, eksiksiz ve güncel olmasýndan ve aksi takdirde doðacak zararlardan sorumludur. 7. Müþteri, hizmet kanallarýnýn kullanýmý sýrasýnda uðramýþ olduðu zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz, söz konusu hizmetleri kullanýrken üçüncü kiþilere verdiði zararlardan da kendisi sorumludur. 8. Þirket, Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn hizmet kanallarýnýn kapsamýný daraltabilir, geniþletebilir ve bu hizmetleri kýsmen veya tamamen durdurabilir. Müþteri, hizmetlerin sýnýrlandýrýlmasý veya durdurulmasý nedeniyle uðrayabileceði zarar ve kayýplardan dolayý Þirket'i sorumlu tutamaz. Hizmet kanallarýnýn kapsamýnýn geniþletilmesi yoluyla eklenecek iþlemlerde de bu Sözleþme koþullarý uygulanýr. 9. Þirket, Müþterinin hizmet kanallarýný hiçbir sebep göstermeksizin Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn bu hizmetlerin sunulmasýný geçici veya sürekli olarak durdurabilir. 10. Müþteri, hizmet kanallarýnýn kesintiye uðramasý keza, donaným, yazýlým veya hizmet kanallarý sunucularýndan kaynaklanan aksaklýklar sonucunda üçüncü kiþilerin kendisine ait bilgilere ulaþmasýndan kaynaklanabilecek zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz. 11. Müþteri, hizmet kanallarýný kullanýrken yürürlükteki yasalara aykýrý davranmayacaðýný, dile getireceði tüm fikir, düþünce, ifade ve yazýlarýn kendisine ait olacaðýný, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykýrý, baþkalarýný rahatsýz veya taciz edici þekilde hareket etmeyeceðini, üçüncü kiþilerin hizmet kanallarýný kullanmasýný önleyici veya zorlaþtýrýcý eylem ve uygulamalarda bulunamayacaðýný kabul ve taahhüt eder. Þirket Kopyasý 8

16 Hizmet Sözleþmesi ) Kozyataðý Mahallesi, Sarý Kanarya Sokak K2 Plaza No:14 Kat: Kadýköy Ýstanbul adresinde yerleþik Aegon Emeklilik ve Hayat A.Þ. (Þirket) ile... (Müþteri) arasýnda, Þirket'in internet, telefon ve faks aracýlýðýyla sunduðu hizmetler ve bu hizmetlerle sýnýrlý olmamak kaydýyla deðiþtirilecek veya geliþtirilecek yeni hizmet kanallarýndan Müþterinin aþaðýdaki koþullar çerçevesinde yararlanmasýný içeren bu Sözleþme düzenlenmiþtir. Hizmet Kanallarý 1. Þirket, internet çaðrý merkezi sesli yanýt sistemi hizmetleri ve bu hizmetlerle sýnýrlý olmamak kaydýyla deðiþtirilecek veya geliþtirilecek yeni hizmet kanallarýndan yararlanabilmesi için müþteriye bir kullanýcý kodu ve þifre verecektir. Þirket, Müþteriye vereceði kullanýcý kodunu ve þifreleri herhangi bir gerekçeyle deðiþtirebilir. Müþteri, böyle bir durumda Þirket'in belirleyeceði her türlü deðiþikliðe uyacaðýný kabul ve taahhüt eder. 2. Bu Sözleþme kapsamýndaki Hizmet Kanallarý'ndan yararlanma hakký münhasýran Müþteriye aittir. Müþteri, hizmet kanallarý aracýlýðýyla sunulan hizmetlerle ilgili iþlemleri sistem gereði imzasý olmaksýzýn Þirket tarafýndan kendisine verilen kullanýcý kodu ve þifre ile yapacaðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Müþteri; kullanýcý kodu ve þifrenin gizli kalmasý için gerekli dikkat ve özeni gösterir, bunlarý üçüncü kiþilere açýklamaz, bunlarýn üçüncü kiþiler tarafýndan kullanýlmasýnýn sonuçlarýndan sorumlu olup, bununla ilgili olarak hiçbir þekil ve surette þirketten talepte bulunamaz. Bunlarýn deðiþtirilmesi doðrultusunda Þirket'e yazýlý talimat vermediði sürece mevcut kullanýcý kodu ve þifre ile yapýlan iþlemler kendisini baðlar. Þirket'in kullanýcý kodu ve þifreyi kullanan üçüncü kiþilerin kimliklerini belirleme yükümlülüðü bulunmamaktadýr. 3. Müþteri, hizmet kanallarýndan yararlanýrken Þirket tarafýndan kendisine bildirilen iþlem adýmlarýna uyar. Þirket, uygun gördüðü zamanda ve Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn iþlem adýmlarýný deðiþtirebilir veya yeni iþlem adýmlarý ekleyebilir. 4. Müþteri, kullanýcý kodu ve þifre aracýlýðýyla, Þirket'in hizmet kanallarýnda bulunan görüntüleme, poliçe/sözleþme bilgilerini dinleme, deðiþiklik talebinde bulunma ve deðiþiklik iþlemlerini yapabilecektir. Ancak, Þirket talep edilen deðiþiklikleri yapýp yapmamakta serbesttir. Her türlü deðiþiklik iþleminin yapýlmasý ve yapýlan deðiþikliðin içeriði konusunda müþteri sorumludur. 5. Müþteriye hizmet kanallarýndan hizmet verilmesi donaným ve yazýlým saðlanmasý konusunda bir Þirket taahhütü oluþturmaz. 6. Müþteri, yazýlý, sözlü veya hizmet kanallarý aracýlýðýyla Þirket'e verdiði bilgilerin tamamýnýn doðru, eksiksiz ve güncel olmasýndan ve aksi takdirde doðacak zararlardan sorumludur. 7. Müþteri, hizmet kanallarýnýn kullanýmý sýrasýnda uðramýþ olduðu zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz, söz konusu hizmetleri kullanýrken üçüncü kiþilere verdiði zararlardan da kendisi sorumludur. 8. Þirket, Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn hizmet kanallarýnýn kapsamýný daraltabilir, geniþletebilir ve bu hizmetleri kýsmen veya tamamen durdurabilir. Müþteri, hizmetlerin sýnýrlandýrýlmasý veya durdurulmasý nedeniyle uðrayabileceði zarar ve kayýplardan dolayý Þirket'i sorumlu tutamaz. Hizmet kanallarýnýn kapsamýnýn geniþletilmesi yoluyla eklenecek iþlemlerde de bu Sözleþme koþullarý uygulanýr. 9. Þirket, Müþterinin hizmet kanallarýný hiçbir sebep göstermeksizin Müþteriye önceden bildirimde bulunmaksýzýn bu hizmetlerin sunulmasýný geçici veya sürekli olarak durdurabilir. 10. Müþteri, hizmet kanallarýnýn kesintiye uðramasý keza, donaným, yazýlým veya hizmet kanallarý sunucularýndan kaynaklanan aksaklýklar sonucunda üçüncü kiþilerin kendisine ait bilgilere ulaþmasýndan kaynaklanabilecek zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz. 11. Müþteri, hizmet kanallarýný kullanýrken yürürlükteki yasalara aykýrý davranmayacaðýný, dile getireceði tüm fikir, düþünce, ifade ve yazýlarýn kendisine ait olacaðýný, kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykýrý, baþkalarýný rahatsýz veya taciz edici þekilde hareket etmeyeceðini, üçüncü kiþilerin hizmet kanallarýný kullanmasýný önleyici veya zorlaþtýrýcý eylem ve uygulamalarda bulunamayacaðýný kabul ve taahhüt eder. Müþteri Kopyasý 8

17 Hizmet Sözleþmesi ) 12. Müþteri, hizmet kanallarý ve bu hizmetlerin sunumuyla ilgili görsel ve iþitsel materyali Þirket'in izni olmaksýzýn kullanamayacaðýný, hizmet sýrasýnda kullanýlan yazýlýmlarýn Þirket'e ait olduðunu ve bu yazýlýmlarý çoðaltýp daðýtamayacaðýný kabul eder. Ýþ bu yazýlýmlarýn herhangi bir þekilde üçüncü þahýslarýn kullanýmýna sebep olmasý halinde oluþacak zarardan sorumlu olacaðýný kabul ve taahhüt eder. 13. Müþterinin hizmet kanallarýndan bedensel olarak yararlanamayacak ölçüde bir kazaya maruz kalmasý veya vefat etmesi halinde, bu durum þirkete yazýlý olarak bildirilene kadar Müþteriye ait kullanýcý kodu ve þifreyle yapýlan iþlemlerde Þirket'in sorumluluðu, dolayýsýyla da mirasçýlarýn veya lehtarlarýn bu nedenle Þirket'ten talep hakký bulunmamaktadýr. 14. Þirket'in hizmet kanallarý ile ilgili verdiði genel veya kiþiye özel bilgi ve açýklamalar tam, uygun, güncel veya yeterli olmayabilir. Müþteri, bundan dolayý Þirket'i sorumlu tutamaz. 15. Müþteri, telefon hizmetlerinden yararlanabilmek için Þirket'in ilan ettiði telefon numarasýný aramak zorundadýr. Þirket ilan ettiði telefon numarasýný lüzumu halinde deðiþtirebilir. Müþteri, söz konusu telefon numaralarýnýn deðiþmesinden kaynaklanabilecek zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz. 16. Þirket, Müþteri ile yapýlan telefon görüþmelerinin teknik kalitesinden, ortaya çýkabilecek teknik sorunlardan ve görüþme sýrasýnda oluþabilecek aksama, gecikme ve zararlardan sorumlu deðildir. Þirket, Müþteri ile güvenli ve saðlýklý bir telefon görüþmesi yapýlamadýðý takdirde iþleme baþlamama hakkýna sahiptir. Þirket, telefon cihazý ve hatlarýndaki arýzalar ile diðer teknik arýzalardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu deðildir. 17. Müþteri ile Þirket arasýnda yapýlan tüm konuþmalar hizmet kalitesi ve güvenilirliðinin saðlanmasý ve oluþabilecek sorunlara karþý Þirket'in tedbir alabilmesi amacýyla ses kaydedilebilecektir. Müþteri telefon görüþmelerinin ses kayýt sistemi ile kaydýný kayýt sistemiyle peþinen kabul eder. Müþteri; kaydedilen görüþme sýrasýnda müþteri temsilcisine veya sesli yanýt sistemine vereceði bilgi ve talimatlarýn H.U.M.K maddesi uyarýnca kesin delil olarak kullanýlabileceðini ve verdiði talimat doðrultusunda gerçekleþen iþlemle anlaþmazlýklarda Þirket kayýtlarýnýn esas alýnacaðýný kabul eder. 18. Þirket, telefon hizmetlerinden yararlanabilmesi için Müþteriye elektronik þifre yerine geçmek üzere kullanýcý bilgileri, þifre ve/veya parola verecektir. Müþteri bunlarý; gizli tutmakla yükümlü olduðunu, üçüncü kiþilere açýklamayacaðýný ve kullanmalarýna imkan vermeyeceðini, üçüncü kiþilerin kullanmasýndan sorumlu olduðunu, kullanan üçüncü kiþilerin kimliklerinin belirlenememesinden Þirket'in sorumlu olmadýðýný kabul eder. 19. Müþteri, kýsa mesaj servisi (SMS) özelliðine sahip bir cep telefonu aracýlýðýyla, faks veya e posta aracýlýðýyla bilgi almayý talep edebilir. Þirket, uygun görmesi halinde talep edilen bilgileri Müþterinin bildirdiði telefon numarasýna, faks numarasýna veya e posta adresine gönderebilir. Müþteri, söz konusu telefon veya faks numarasýnýn, e posta adresinin deðiþmesi, kaybolmasý veya çalýnmasý durumunda Þirket'i yazýlý þekilde haberdar etmediði takdirde doðabilecek sonuçlardan sorumludur. 20. Müþteri þirkette mevcut ve yeni açýlacak hesaplarý ile ilgili olarak yapacaðý iþ ve iþlemlerde faks ile göndereceði standart form ve dilekçelerin geçerli olduðuna, faks ile verilecek emirlerden meydana gelebilecek herhangi bir hatadan þirketi sorumlu tutmayacaðýný gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. 21. Müþteri, Þirket'e gönderdiði ve Þirket'ten aldýðý mesajlarýn geç veya hiç ulaþmamasý, gönderilen ve alýnan mesajlardaki bilgilerin üçüncü kiþilerce öðrenilmesi veya üçüncü kiþilerin bu bilgilere ulaþmasý nedeniyle Þirket'in herhangi bir sorumluluðu bulunmamaktadýr. Genel Hükümler yaþýndan küçüklerin veya vesayet altýndaki kiþilerin bu Sözleþme kapsamýnda sunulan hizmetlerden yararlanabilmeleri kanunî temsilcilerinin onayýyla mümkündür. Söz konusu hizmetlerin bu kiþiler tarafýndan kullanýlmasý sýrasýnda onlarý her türlü maddi ve manevi zarar ve kayýptan korumak kanunî temsilcilerinin sorumluluðunda olup Þirket bu tür zarar ve kayýplardan dolayý sorumlu tutulamaz. 23. Þirket, Müþterinin bu Sözleþme kapsamýnda sunulan hizmetlerden yararlanmak amacýyla verdiði bilgileri Müþteri mahremiyetine özen gösterecek þekilde, Müþterinin rýzasýný almaksýzýn üçüncü kiþilere vermeye yetkilidir. Þirket Kopyasý 9

18 Hizmet Sözleþmesi ) 12. Müþteri, hizmet kanallarý ve bu hizmetlerin sunumuyla ilgili görsel ve iþitsel materyali Þirket'in izni olmaksýzýn kullanamayacaðýný, hizmet sýrasýnda kullanýlan yazýlýmlarýn Þirket'e ait olduðunu ve bu yazýlýmlarý çoðaltýp daðýtamayacaðýný kabul eder. Ýþ bu yazýlýmlarýn herhangi bir þekilde üçüncü þahýslarýn kullanýmýna sebep olmasý halinde oluþacak zarardan sorumlu olacaðýný kabul ve taahhüt eder. 13. Müþterinin hizmet kanallarýndan bedensel olarak yararlanamayacak ölçüde bir kazaya maruz kalmasý veya vefat etmesi halinde, bu durum þirkete yazýlý olarak bildirilene kadar Müþteriye ait kullanýcý kodu ve þifreyle yapýlan iþlemlerde Þirket'in sorumluluðu, dolayýsýyla da mirasçýlarýn veya lehtarlarýn bu nedenle Þirket'ten talep hakký bulunmamaktadýr. 14. Þirket'in hizmet kanallarý ile ilgili verdiði genel veya kiþiye özel bilgi ve açýklamalar tam, uygun, güncel veya yeterli olmayabilir. Müþteri, bundan dolayý Þirket'i sorumlu tutamaz. 15. Müþteri, telefon hizmetlerinden yararlanabilmek için Þirket'in ilan ettiði telefon numarasýný aramak zorundadýr. Þirket ilan ettiði telefon numarasýný lüzumu halinde deðiþtirebilir. Müþteri, söz konusu telefon numaralarýnýn deðiþmesinden kaynaklanabilecek zararlardan Þirket'i sorumlu tutamaz. 16. Þirket, Müþteri ile yapýlan telefon görüþmelerinin teknik kalitesinden, ortaya çýkabilecek teknik sorunlardan ve görüþme sýrasýnda oluþabilecek aksama, gecikme ve zararlardan sorumlu deðildir. Þirket, Müþteri ile güvenli ve saðlýklý bir telefon görüþmesi yapýlamadýðý takdirde iþleme baþlamama hakkýna sahiptir. Þirket, telefon cihazý ve hatlarýndaki arýzalar ile diðer teknik arýzalardan kaynaklanabilecek zararlardan sorumlu deðildir. 17. Müþteri ile Þirket arasýnda yapýlan tüm konuþmalar hizmet kalitesi ve güvenilirliðinin saðlanmasý ve oluþabilecek sorunlara karþý Þirket'in tedbir alabilmesi amacýyla ses kaydedilebilecektir. Müþteri telefon görüþmelerinin ses kayýt sistemi ile kaydýný kayýt sistemiyle peþinen kabul eder. Müþteri; kaydedilen görüþme sýrasýnda müþteri temsilcisine veya sesli yanýt sistemine vereceði bilgi ve talimatlarýn H.U.M.K maddesi uyarýnca kesin delil olarak kullanýlabileceðini ve verdiði talimat doðrultusunda gerçekleþen iþlemle anlaþmazlýklarda Þirket kayýtlarýnýn esas alýnacaðýný kabul eder. 18. Þirket, telefon hizmetlerinden yararlanabilmesi için Müþteriye elektronik þifre yerine geçmek üzere kullanýcý bilgileri, þifre ve/veya parola verecektir. Müþteri bunlarý; gizli tutmakla yükümlü olduðunu, üçüncü kiþilere açýklamayacaðýný ve kullanmalarýna imkan vermeyeceðini, üçüncü kiþilerin kullanmasýndan sorumlu olduðunu, kullanan üçüncü kiþilerin kimliklerinin belirlenememesinden Þirket'in sorumlu olmadýðýný kabul eder. 19. Müþteri, kýsa mesaj servisi (SMS) özelliðine sahip bir cep telefonu aracýlýðýyla, faks veya e posta aracýlýðýyla bilgi almayý talep edebilir. Þirket, uygun görmesi halinde talep edilen bilgileri Müþterinin bildirdiði telefon numarasýna, faks numarasýna veya e posta adresine gönderebilir. Müþteri, söz konusu telefon veya faks numarasýnýn, e posta adresinin deðiþmesi, kaybolmasý veya çalýnmasý durumunda Þirket'i yazýlý þekilde haberdar etmediði takdirde doðabilecek sonuçlardan sorumludur. 20. Müþteri þirkette mevcut ve yeni açýlacak hesaplarý ile ilgili olarak yapacaðý iþ ve iþlemlerde faks ile göndereceði standart form ve dilekçelerin geçerli olduðuna, faks ile verilecek emirlerden meydana gelebilecek herhangi bir hatadan þirketi sorumlu tutmayacaðýný gayri kabili rücu kabul ve taahhüt eder. 21. Müþteri, Þirket'e gönderdiði ve Þirket'ten aldýðý mesajlarýn geç veya hiç ulaþmamasý, gönderilen ve alýnan mesajlardaki bilgilerin üçüncü kiþilerce öðrenilmesi veya üçüncü kiþilerin bu bilgilere ulaþmasý nedeniyle Þirket'in herhangi bir sorumluluðu bulunmamaktadýr. Genel Hükümler yaþýndan küçüklerin veya vesayet altýndaki kiþilerin bu Sözleþme kapsamýnda sunulan hizmetlerden yararlanabilmeleri kanunî temsilcilerinin onayýyla mümkündür. Söz konusu hizmetlerin bu kiþiler tarafýndan kullanýlmasý sýrasýnda onlarý her türlü maddi ve manevi zarar ve kayýptan korumak kanunî temsilcilerinin sorumluluðunda olup Þirket bu tür zarar ve kayýplardan dolayý sorumlu tutulamaz. 23. Þirket, Müþterinin bu Sözleþme kapsamýnda sunulan hizmetlerden yararlanmak amacýyla verdiði bilgileri Müþteri mahremiyetine özen gösterecek þekilde, Müþterinin rýzasýný almaksýzýn üçüncü kiþilere vermeye yetkilidir. Müþteri Kopyasý 9

19 Hizmet Sözleþmesi ) 24. Bu Sözleþme kapsamýndaki hizmetlerden yararlanýrken kullanmýþ olduðu telefon hattýnýn her türlü masrafý Müþteriye aittir. 25. Þirket, Müþteriye herhangi bir bildirim veya uyarýda bulunmaksýzýn Sözleþmeyi feshetmek suretiyle hizmeti durdurmaya yetkilidir. Müþterinin bundan dolayý herhangi bir itiraz hakký olmayacaktýr. 26. Müþteri, bu Sözleþme kapsamýndaki hizmetler ile ilgili olarak Þirket'te kayýtlý adresine yapýlacak bildirimlerin kendisine yapýlmýþ sayýlacaðýný, adresinin deðiþmesi ve yeni adresini yazýlý þekilde bildirmemesi halinde eski adresine yapýlacak bildirimleri geçerli sayacaðýný kabul eder. 27. Müþteri, bu Sözleþmenin uygulamasýndan çýkabilecek her türlü anlaþmazlýklarda Þirket'in defter, mikrofilm, mikrofiþ, bilgisayar ve diðer kayýtlarýnýn H.U.M.K maddesi uyarýnca geçerli, baðlayýcý ve kesin delil olacaðýný, bunlara karþý her türlü itiraz ve def'i haklarýndan ve dava dahilinde Þirket defterlerinin usulüne uygun tutulduðu hususunda yemin teklif haklarýndan peþinen feragat ettiðini kabul eder. 28. Müþteri ile Þirket, aralarýnda bu Sözleþme ve eklerinden doðabilecek tüm uyuþmazlýklarýn çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýnýn uygulanacaðýný ve Ýstanbul Merkez Adliyesi Mahkeme ve Ýcra Dairelerinin yetkili olacaðýný peþinen ve itirazsýz kabul ederler. 29. Bu Sözleþme uyarýnca ödenen/ödenecek ücret, masraf ve komisyonlar ile her türlü vergi, resim, harç ve diðer mali yükümlülükler Müþteriye aittir. 30. Þirket, bireysel emeklilik sözleþmesine sahip müþteriye Takasbank ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.Þ. hizmetlerinden yararlanabilmesi için eriþim þifresi verebilir. Müþteri; þifrenin gizli kalmasý için gerekli dikkat ve özeni gösterir, bunlarý 3. kiþilere açýklamaz. Bunlarýn 3. kiþiler tarafýndan kullanýlmasýnýn sonuçlarýndan sorumludur. Takasbank ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.Þ.'nin vereceði hizmetin türü ve kapsamý, anýlan kurum tarafýndan belirlenir. Anýlan kurumun uygulamalarýnýn deðiþikliðinden, verdiði hizmetlerin türü ve kapsamý ile ilgili Þirket'in herhangi bir sorumluluðu bulunmamaktadýr. 31. (31) maddeden ibaret bu Sözleþme taraflarca tamamen okunup tam bir mutabakatla kabul edildiði beyanýyla bir nüsha düzenlenmiþ ve imzalanmýþ olup katýlýmcýnýn hizmetlerden yararlandýðý sürece devam edecek ve Þirket tarafýndan muhafaza edilecektir. KATILIMCI Ad Soyad : Ýmza T.C. Kimlik No : Tarih : / / (gg/aa/yyyy) EKÝP/BÝRÝM YÖNETÝCÝSÝ Ad Soyad : Ýmza Tarih : / / (gg/aa/yyyy) Þirket Kopyasý 10

20 Hizmet Sözleþmesi ) 24. Bu Sözleþme kapsamýndaki hizmetlerden yararlanýrken kullanmýþ olduðu telefon hattýnýn her türlü masrafý Müþteriye aittir. 25. Þirket, Müþteriye herhangi bir bildirim veya uyarýda bulunmaksýzýn Sözleþmeyi feshetmek suretiyle hizmeti durdurmaya yetkilidir. Müþterinin bundan dolayý herhangi bir itiraz hakký olmayacaktýr. 26. Müþteri, bu Sözleþme kapsamýndaki hizmetler ile ilgili olarak Þirket'te kayýtlý adresine yapýlacak bildirimlerin kendisine yapýlmýþ sayýlacaðýný, adresinin deðiþmesi ve yeni adresini yazýlý þekilde bildirmemesi halinde eski adresine yapýlacak bildirimleri geçerli sayacaðýný kabul eder. 27. Müþteri, bu Sözleþmenin uygulamasýndan çýkabilecek her türlü anlaþmazlýklarda Þirket'in defter, mikrofilm, mikrofiþ, bilgisayar ve diðer kayýtlarýnýn H.U.M.K maddesi uyarýnca geçerli, baðlayýcý ve kesin delil olacaðýný, bunlara karþý her türlü itiraz ve def'i haklarýndan ve dava dahilinde Þirket defterlerinin usulüne uygun tutulduðu hususunda yemin teklif haklarýndan peþinen feragat ettiðini kabul eder. 28. Müþteri ile Þirket, aralarýnda bu Sözleþme ve eklerinden doðabilecek tüm uyuþmazlýklarýn çözümünde Türkiye Cumhuriyeti kanunlarýnýn uygulanacaðýný ve Ýstanbul Merkez Adliyesi Mahkeme ve Ýcra Dairelerinin yetkili olacaðýný peþinen ve itirazsýz kabul ederler. 29. Bu Sözleþme uyarýnca ödenen/ödenecek ücret, masraf ve komisyonlar ile her türlü vergi, resim, harç ve diðer mali yükümlülükler Müþteriye aittir. 30. Þirket, bireysel emeklilik sözleþmesine sahip müþteriye Takasbank ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.Þ. hizmetlerinden yararlanabilmesi için eriþim þifresi verebilir. Müþteri; þifrenin gizli kalmasý için gerekli dikkat ve özeni gösterir, bunlarý 3. kiþilere açýklamaz. Bunlarýn 3. kiþiler tarafýndan kullanýlmasýnýn sonuçlarýndan sorumludur. Takasbank ÝMKB Takas ve Saklama Bankasý A.Þ.'nin vereceði hizmetin türü ve kapsamý, anýlan kurum tarafýndan belirlenir. Anýlan kurumun uygulamalarýnýn deðiþikliðinden, verdiði hizmetlerin türü ve kapsamý ile ilgili Þirket'in herhangi bir sorumluluðu bulunmamaktadýr. 31. (31) maddeden ibaret bu Sözleþme taraflarca tamamen okunup tam bir mutabakatla kabul edildiði beyanýyla bir nüsha düzenlenmiþ ve imzalanmýþ olup katýlýmcýnýn hizmetlerden yararlandýðý sürece devam edecek ve Þirket tarafýndan muhafaza edilecektir. KATILIMCI Ad Soyad : Ýmza T.C. Kimlik No : Tarih : / / (gg/aa/yyyy) EKÝP/BÝRÝM YÖNETÝCÝSÝ Ad Soyad : Ýmza Tarih : / / (gg/aa/yyyy) Müþteri Kopyasý 10

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO UYGUNLUK TESTÝ Bu anketin amacý size sunulacak ürün veya hizmetin risklerini anlayabilecek bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadýðýnýzýn anlaþýlmasý,

Detaylı

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ MENKUL KIYMET ALIM SATIM SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER AÞ SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI MENKUL KIYMET ALIM SATIM RÝSK BÝLDÝRÝM FORMU VARANTLARA ÝLÝÞKÝN

Detaylı

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ

YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ YURT ÝÇÝ ve YURT DIÞI ALIM SATIM ÝÞLEMLERÝ ARACILIK SÖZLEÞMESÝ SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. SANKO SÖZLEÞME TÜRLERÝ Sayfa UYGUNLUK TESTÝ ACÝL ve BEKLENMEDÝK DURUM PLANI SERMAYE PÝYASASI ÝÞLEMLERÝ RÝSK BÝLDÝRÝM

Detaylı

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla,

Değerli Katılımcımız. Aklınızda herhangi bir kaygı olmasın, çünkü emekliliğiniz artık ERGO güvencesi altında! Saygılarımızla, Değerli Katılımcımız Her birimiz aktif çalışma hayatımızdaki yaşam standartlarımızı emeklilik döneminde de korumak adına hem kaygılar yaşar hem de o zamana ilişkin hayaller kurarız. Sizlerin de şirketimizi

Detaylı

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU

BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU BİREYSEL TEKLiF FORMU TEKLİF FORMU 01 Halk Emeklilik Kopyası 01 Katılımcı Kopyası RİSK GETİRİ PROFİLİ FORMU 1 Yatırım tecrübeniz nedir? 1 Yıldan Az, Tecrübesiz -3 Puan 1-3 yıl, Orta veya Az Tecrübeli -1

Detaylı

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU

ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU ARAÇ KÝRALAMA SÖZLEÞME FORMU Etiler - Ýþbu sözleþme ile kiralayan...bu kira sözleþmesinde tanýmlanan vasýtayý (bu sözleþmede vasýta olarak belirtilecektir.) sözleþmede adý ve adresi geçen kiracýya kiralamýþtýr.

Detaylı

SON KULLANICI ÖN ÖDEMELÝ TOPLU KISA MESAJ GÖNDERÝM TAAHHÜTNAMESÝ hizmetidir Mobildev Hizmeti ile birlikte verilen Toplu SMS Hizmeti Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. ad ve hesabýna verilmektedir. TAAHHÜTNAMEYÝ

Detaylı

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU

AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU AKTARIM İÇİN 25 NOLU VAKIF EMEKLİLİK FERDİ PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın,

Detaylı

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi

Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi 11. Protokol ile deðiþtirilen metin Avrupa Antlaþmalarý Serisi, No. 5 Bu metinler, Avrupa Komisyonu/Avrupa Konseyi nin Türkiye ile Ortak

Detaylı

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU

YENİ SÖZLEŞME İÇİN 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU 18 NOLU VAKIF EMEKLİLİK GRUP PLAN TEKLİF FORMU GİRİŞ BİLGİ FORMU (Katılımcı) Sözleşme No AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler

Detaylı

2022 SAYILI KANUN KAPSAMINDAKÝ AYLIKLARA ÝLÝÞKÝN UYGULAMA KILAVUZU Primsiz Ödemeler Genel Müdürlüðü Defterdarlýk, mal müdürlükleri ve saðlýk kuruluþlarý için... www.sgk.gov.tr BOÞ 2022 AYLIKLARI UYGULAMA

Detaylı

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER

ÖRNEKTİR KESİNTİLER AVANTAJLARIM SÖZLEŞME DİĞER BİLGİLER G İ R İ Ş B İ L G İ F O R M U AVANTAJLARIM KESİNTİLER DEVLET KATKISI Ödeyeceğim katkı paylarının %25 ine karşılık gelen tutarın, yasal limitler dahilinde devlet tarafından hesabıma katkı olarak ödeneceğini

Detaylı

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012

ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 m M ADANA SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI SERBEST MUHASEBECÝ VE SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝR' in EL KÝTABI 2012 Bu kitapçýkta bulunabilecek eksiklik ve hatalardan sorumlu deðiliz. Okuyucunun,

Detaylı

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU

EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU EMEKLİLİK SÖZLEŞMESİ TEKLİF FORMU Yeni Sözleşme Başka Şirketten Aktarım BEH No: Vakıf/Sandık/Dernekten Aktarım 1. KATILIMCI BİLGİLERİ Adı : Soyadı : Uyruk : T.C. T.C. Kimlik No* : Diğer Yabancı Kimlik

Detaylı

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40%

ÖNERİLEN ORAN FON ADI Korumacı Dağılım Dengeli Dağılım Girişimci Dağılım Atılgan Dağılım 55% 40% Katılımcı Adı Soyadı : T.C. Kimlik No : Yabancı Kimlik No* : TERCİH EDİLEN FON DAĞILIMI EMEKLİLİK GELİR PLANINA GEÇİŞ VE PROGRAMLI GERİ ÖDEME BİLGİ FORMU Teklif No:... Bireysel Emeklilik Sözleşme No :

Detaylı

Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ Gayrimenkul Yatýrým Ortaklýðý A.Þ. Faaliyet Raporu 26 Ýþ GYO: Türkiye nin lider gayrimenkul yatýrým ortaklýðý Türkiye nin gayrimenkul yatýrým

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer verilmiþtir.

Detaylı

HABERLER Haziran-Temmuz 2001 Sayý: 3 Ýnternet ve Bilgi Teknolojileri Bülteni FÝNANS Türkiye Ýþ Bankasý finans bilgi portalý: Ýþ te Yatýrým. DenizBank tan B2B Projesi: e-denizbank. ÝNTERNET ERÝÞÝMÝ / PORTAL

Detaylı

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde

makale - 2 Giriþ Mehmet Nusret BEDÜK Dumlupýnar Üniversitesi, Söðüt Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný. Halbuki, Sosyal Sigortalar Hukuku sistemimizde makale - 2 1968 yılında Siirt'te do mu tur. lk ve ortaö renimini stanbul'- da tamamlamı tır. 1986 yılında stanbul Özel Darü afaka Lisesi'nden mezun olmu tur. Bir süre serbest çalı tıktan sonra, girdi i

Detaylı

UFRS Öncelikli 20 Konu

UFRS Öncelikli 20 Konu UFRS Öncelikli 20 Konu Ýçindekiler Yönetici Özeti 2 4 5 7 9 11 Ýþletme Birleþmeleri Konsolide finansal tablolar Finansal tablolarýn sunumu Hasýlatýn muhasebeleþtirilmesi Ýþletmelerin sürekliliði ile ilgili

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 16 Nisan - Mayýs - Haziran 2015 Dergimizin 16. sayýsý ile sizlerle beraberiz. 15. sayýnýn baskýsýndan bu yana geçen zaman diliminde baðýmsýz denetim limitlerine yeni

Detaylı

Grant Thornton Haber Bülteni

Grant Thornton Haber Bülteni Grant Thornton Haber Bülteni Sayý: 15 Ocak - Þubat - Mart 2015 2015 in ilk sayýsý ile birlikte sizlere tekrar ulaþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. 2015 ortasýnda gerçekleþtirilecek olan milletvekili genel

Detaylı

VOBJEKTÝF VADELÝ ÝÞLEM VE OPSÝYON BORSASI HABER BÜLTENÝ Sayý6 Eylül 2005 VOB ilk altý ayýný baþarýyla tamamladý! Döviz mi? DöVÝS mi? Aracý kurum gözüyle VOB VOB Takas Merkezi: TAKASBANK Türev ürünler ve

Detaylı

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan

Bireysel Emeklilik. Sistemi ve Tanıtım Kılavuzu. Bugünlerin birikimleri yarınların güvencesi... Aegon Yarını Değiştirir. 0023 ve 0025 No lu Plan Aegon Yarını Değiştirir Güven, saygı, kalite ve şeffaflık ilkeleriyle yürüyen Aegon; Amerika, Avrupa ve Asya da faaliyet gösteren şirketleri ve 28 binden fazla çalışanı ile hayat sigortası, emeklilik ve

Detaylı

Ambalaj - Geri Kazaným - Çevre Entegre Yönetim Sistemleri Hazýrlayan: Ýlkay Kýran, ASD Çevre Uzman Yardýmcýsý Giriþ: Günümüzde kurumlarýn dünyadaki geliþmelere de ayak uydurabilmesi, uluslar arasý kuruluþlarla

Detaylı

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým)

Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Tablo 3A, Tablo 3B ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköðretim Programlarýnýn Koþul ve Açýklamalarý (1. Kýsým) Yükseköðretim programlarý ile ilgili bazý özel koþul ve açýklamalara bu kýlavuzda özet olarak yer

Detaylı

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI

GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI TMMOB GIDA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB KÝMYA MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI GIDA SEKTÖRÜNDE SORUMLU YÖNETÝCÝNÝN EL KÝTABI (50 Soruda Sorumlu Yöneticilik) Tasarým- Dizgi TMMOB Ziraat Mühendisleri

Detaylı

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER

KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER I- GÝRÝÞ KAYIT DIÞI ÝSTÝHDAMIN DENETÝMÝ VE SOSYAL GÜVENLÝK REFORMUYLA YAPILAN DÜZENLEMELER Yakup SÜNGÜ * Kayýt dýþý istihdam; nedenleri, sonuçlarý, ekonomik, mali ve sosyal etkileri çok farklý þekillerde

Detaylı

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR

KUVEYT TÜRK EVKAF FÝNANS KURUMU A.ª. 31 ARALIK 2001 TARÝHÝ ÝTÝBARÝYLE BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR BAÐIMSIZ DENETÝM RAPORU VE KONSOLÝDE MALÝ TABLOLAR Baºaran Nas Serbest Muhasebeci Mali Müºavirlik A.ª. a member of PricewaterhouseCoopers BJK Plaza, Süleyman Seba Caddesi No:92 B Blok Kat 9 Akaretler Beºiktaº

Detaylı

SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA YILINDA SAÐLIK ve SOSYAL GÜVENLÝK RAPORU 2010, Ankara SOSYAL SÝGORTALAR ve GENEL SAÐLIK SÝGORTASI (SSGSS) YASASININ II. UYGULAMA

Detaylı