ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ ADIM m(ëa) + m(b) = m(ëa) = ise 2.m(ëA ) = =

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ ADIM m(ëa) + m(b) = m(ëa) = ise 2.m(ëA ) = ="

Transkript

1 ETKİNLİK ÇÖZÜMLERİ DIM 0. m(ë) ise.m(ë ) m(ë) m(ë) m(ë) m() dir. 08 R R 80 radandır irim çemberin üzerindeki bir nokta eşitliğini sağlamaktadır. halde f p k k t k olur.. m(ë) 0 m(ë) radan radan m(ëc) 80 ( ) olur. olduğundan olduğundan doğru cevap E seçeneğidir. dımda Matematik 8

2 olduğundan radan olur. radanın esas ölçüsü radandır. DIM 0. a ve q açılarını ugun erlere taşıalım. tana ve cotq olduğundan tana cotq olur.. D 6k ve D k olsun k D k 0 kñ 60 ke 7k C [DE] ^ [C] olacak şekilde [DE] i çizersek E k, DE kñ ve FC 7k bulunur. k halde, tana olur. 7k 7. m(éd) 90 ve m(éc) 90 olduğundan m(éc) m(éc) 90 olur dımda Matematik 8 olduğundan 9 6 radanın esas ölçüsü 9 radanın esas ölçüsü de 6 6 radan 80 0 olur. 6 6 radan, radandır D 90 C uradan C cm, D cm tan olur. 86

3 . [CE] // [D] olacak şekilde [CE] i çizelim. 7. D C D C E m(eéc) 90 olacağından tana olur. E 7 F [CF] ^ [E] çizelim. ÿe ÿcf olacağından F cm, CF cm ve EF 7 cm olur. halde, tana 7. coë cotëc 6 ise D DC 6 D DC 6 D DC bulunur. ( ) halde lan(c) D DC. 8 cm olur. 8. ir dik üçgen çizerek üzerine sin a olacak şekilde bir açısı erleştirelim. a C 6. m(cé) m(éc) a olur. C D Pisagor Teoremi nden a a a olduğundan tan a olur. a CD üçgeninde cot D olduğundan D cota D üçgeninde D D sina olduğundan sin cot olur. sin 9. C 9 cota olur. D dımda Matematik 87

4 0. C bir üçgen ise C 80 C 90 c olduğundan cos sin olur.. noktasının koordinatları (cos0, sin0 ) olduğundan cos0 cos0 ve C cos0 olur.. f p sin 60 cos f p 6 olur.. üçgeninde Pisagor Teoremi ugulanırsa f p 6 6. cos.tan60 cos0 ise cos.ñ olduğundan 60 olur. cos birim olur. halde cosa tür. DIM 0.. C E D 0 0 dımda Matematik 90 0 K 70 K noktası pozitif önlü 90 lik açının, negatif önlü 70 lik açının bitiş noktasıdır. halde K(cos90, sin90 ) vea K(cos( 70 ), sin( 70 )) olur. ÿce ÿde olduğundan CE DE dir. DE cos0 olduğundan CD.cos0 ve E sin0 olur. halde. cos0. sin 0 lan(cd) cos0.sin0 olur. 88

5 . E C ÿe ÿf olduğundan F F br olur. 8. fc m. sin. cos.( ). 7 olur.. bölge sin > 0 cos > 0. bölge sin < 0 cos < 0. bölge sin > 0 cos < 0. bölge sin < 0 cos > 0 F d n F 9 F 9 8 F br C olduğundan 000 nin esas ölçüsü 80 dir. 80,. bölgede bir açı olduğundan sinüsü negatif, kosinüsü pozitiftir. halde a sin80 < 0 b cos80 > 0 c sin80.cos80 < 0 olur. (cos( 0 ), sin( 0 )) olduğundan cos( 0 ) ve sin( 0 ) olur. 0. a ı dar açı kabul ederek dik üçgen üzerine erleştirelim. ò0 7. cos sinc m ( ) cos olur. Pisagor teoreminden (0) 9 0 bulunur. halde cosa olur. 0 a,. bölgede olduğundan kosinüs değerinin negatif olacağını unutmaınız. dımda Matematik 89

6 cos70 cos0 cos f() (sin ) 9 sin sin (sin ) 6 (sin ) 9 7 P() 7 olduğundan f fonksionunun görüntü kümesi [, 7] dir. irim çemberden de görüleceği gibi cos00 > cos0 > cos70 ani a > b > c olur. DIM 0.. Önce, ve kesirlerini küçükten büüğe doğru 7 sıralaalım. Kesirlerin palarını eşitlersek olduğundan < < olur. 7 irinci bölgede açı büüdükçe kosinüs küçüldüğünden a > b > c olur. Pisagor Teoremi nden () ñ olduğundan tana ñ olur.. dımda Matematik. cos cos cos cos k olduğundan k nın alabileceği en küçük değer en büük değer dir. m(é) a olduğundan cota olur. ñ 90

7 . 6. noktasının apsisi cosa değeridir. cota ise a açısının dar açı kabul ederek dik üçgen üzerine erleştirelim. Pisagor Teoremi nden (ñ7) 6 ñ6 olduğundan cota ñ6 olur. ñ olduğundan cosa olur. (90 < a < 80 olduğundan cosa değerinin negatif olduğuna unutmaınız.) 7. cota ise noktasının apsisi ve H birimdir.. D üçgeni 0, 60, 90 üçgenidir. H 0 60 θ olduğundan birimdir. üçgeninde Öklid Teoremi ugulanırsa H H. H. noktasının ordinatı sina, noktanın ordinatı ise tana değeridir. halde sina olduğundan $ H H birim bulunur. 8. C tana ve C ise C üçgeninde Pisagor Teoremi nden ve tana olur. ( ) C C ( ) tan a tan tan olur. dımda Matematik 9

8 6. a açısını dar açı kabul ederek dik üçgen üzerine erleştirelim. 8. ñ6 c b a (ñ6) ò olduğundan Yukarıdaki birim çemberden de görüldüğü gibi a < b < a olur. sina.cosa 6 $ 6 9. (, tan0 ) 6 olur (, tan0 ) (, tan0 ) olduğundan radanlık açının esas ölçüsü radandır. Yani açı. bölgede ve a > 0 olur. Yukarıdaki birim çemberden de görüldüğü gibi tan0 < tan0 < tan80 ani a < b < c dir. DIM 0 dımda Matematik 8 6 olduğundan radanlık açının esas 7 ölçüsü radandır ani açı. bölgededir ve b < 0 olur. olduğundan radanlık açının esas 6 7 ölçüsü radandır ani açı 6 6. bölgededir ve c > 0 olur. halde a, b ve c nin işaretleri sırasıla,, olur.. ( sin)( sin) ( cos).( cos) sin cos cos sin olur.. sin cos eşitliğinin iki tarafının karesini alalım. (sin cos ) sin sin.cos cos sin.(sin.cos) cos sin cos $ d n sin cos 9 7 olur. 9 9

9 . erine sin cos azalım. sincos sin sin cos cos ( sin cos ) sin cos 0 < < için cos < sin olduğundan (sin cos) cos sin olur. 6. (sin tan).(cot.cos cot) sin cos cos dsin n $ d $ cos n cos sin sin cos cos sin e o$ $ ( cos ) cos sin cos sin olur. 7. tan cot sin cosec cos $ $ sec cos sin sin cos. cos sin sin cos cos cos $ sin sin cos sin cos cos olur. sin cos sin cos $ $ cos sin cos sin $ sin $ $ cos cos sin olur.. tan tan tan $ cot a cot a cot sin cos cos sin cos sin sin cos sin cos cos sin cos sin cos tan olur. sin $ sin cos 8. sin cos ise 0sin cos sin cos sin cos 6sin 9cos sin 9 cos 6 tan bulunur. açısını dar açı kabul ederek dik üçgen üzerine erleştirelim. Pisagor Teoremi nden a a a bulunur. halde, cos olur. açısı. bölgede olduğundan cos < 0 olduğunu unutmaınız. a dımda Matematik 9

10 9. tan cot ñ ise (tan cot) (ñ) tan tancot cot tan cot tan cot 7 bulunur. Eşitliğin iki tarafının karesini alırsak (tan cot ) 7 tan tan cot cot 9 tan cot 9 tan cot 7 olur.. C C üçgeninde Pisagor Teoremi nden ( ) tan a tan tan sin a cos a 0. cos sin cos cos ( cos ) cos cos cos cos cos 0 cos cos (cos ).(cos ) 0 cos 0 vea cos 0 cos cos bulunur. açısın. bölgede olduğundan cos < 0 olmalıdır. halde cos olur. cos a sin a cos a cos a cos a seca olur.. sin cos sin sincos cos 9 sincos 9 sincos 9 8 ise (sin cos) d n sin.cos 9 bulunur. sin cos tan cot cos sin ( sin) ( cos) dımda Matematik. cos sincos ise cos sincos sin sin.cos sin 0 olduğundan eşitliğin iki tarafını sin ile bölersek sin cos sin cos tan olur. sin cos sincos sincos 9 9 olur. 9

11 DIM 06. cos ise ñ sind n$ tan(p ) cos.( tan) sin cos $ cos sin. cos e o sina tan (p a) tana sin(p a) sina cot f p tana halde; sina tana sina tana 0 bulunur. olur.. 8. tan0 tan(90 0 ) cot0 a tan00 tan(80 0 ) tan0 a tan0 tan(70 0 ) cot0 a tan90 tan(70 0 ) cot0 a tan0 tan00 tan0 tan90 a a a a a a a a bulunur. D F noktasından [D] e paralel olacak şekilde [F] çizilirse D F 9 br, DF 8 br, FC br olur. CF üçgeni (9 ) dik üçgeni olduğundan, tan(80 a) 9 tana tan a bulunur. C. p p dir. cos( ) cos(p ) cos bulunur.. Pozitif önlü açısının ölçüsü 0 dir. noktasının koordinatları, cos0 cos(70 0 ) sin0 sin0 sin(70 0 ) cos0 (, ) (sin0, cos0 ) bulunur. Cevap E dımda Matematik 9

12 6. a sin60 sin(80 0 ) sin0 b cos0 cos(60 0 ) cos0 sin0 c tan tan(80 ) tan d cot90 cot(70 0 ) tan0 d negatif olduğu için diğerlerinden daha küçüktür. irim çember üzerinde a, b ve c arasındaki sıralamaı görmee çalışalım. sinüs c b a 0 0 Tanjant cosinüs DIM 07. D üçgeninde D D.. D.cos(éD)...cos(éD).cos(éD) cos(éd) bulunur. C üçgeninde C C.. C.cos(C).. $ 8 7 ñ7 Şekilde de görüldüğü üzere a < b < c dir. d negatif olduğu için diğerlerinden küçüktür demiştik. halde sıralama, d < a < b < c şeklindedir. 7. sinc m sin < c mf sinc m cos tand n tan > d nh tan d n cot. Soruda verilenlere göre, C üçgenini çizelim. cotc m tan ò0 sinc m tand n $ cotc m cos ( cot).( tan) cos cot.tan 8 bulunur. Kosinüs teoremine göre, C C.. C.cos(éC) (ò0) ().. $ 0 0 C dımda Matematik sin cos 0 olduğundan 0 cm olur. 96

13 . DC üçgeninde kosinüs teoreminden D C DC. C. DC.cos(CD) (6)...cos(CD) 6 0 6cos(CD) cos(cd) olur. C dik üçgeninde C cos(cd) C 7. C D cm bulunur.. Kosinüs teoremine göre, a b c bc.cosë olduğundan b c bc.cosë b c bc bc.cosë bc cosë bulunur. uradan m(ë) 0 olur. m(dé) a ise m(déc) 80 a ve D olsun. DC üçgeninde kosinüs teoreminden...cos(80 a).( cosa) cosa D üçgeninde kosinüs teoreminden...cosa cosa () ve () birlikte çözülürse cosa cosa 6cosa 8 cosa. C üçgenine kosinüs teoremi ugulanırsa () ( ).. ).cos60..( ) $ 0 ( )( ) 0 vea olduğundan olur. 8. C üçgeninde kosinüs teoreminden (ñ)...cos(éc) 0 6cos(éC) cos(éc) bulunur. 6. c a b a b r a ise c a b abñ m(eéd) m(c) olduğundan cos(eéd) olur. c a b abñ olur. ED üçgeninde kosinüs teoreminden C üçgeninde c b ab.cosëc a b abñ ab.cosc abñ cosëc olur. halde m(ëc) 0 dir cos(EéD) $ 6 68 ise 68 7 olur. dımda Matematik 97

14 9. C üçgeninde kosinüs teoreminden C C.. C.cos(éC) (ñ)...cos(éc) 8 0 6cos(éC) cos(éc) bulunur. 8 m(eéd) 80 m(éc) olduğundan cos(eéd) cos(80 m(éc)) cos(éc) bulunur. 8. ED üçgeninde m(éde) olduğundan sinüs teoreminden 9 6 sin sin a 9 6 sin a sin a olur. ED üçgeninde kosinüs teoreminden...cos(eéd) $ d n 8 ve 9 birim olur. DIM C üçgeninde sinüs teoreminden C sin0 sin C. cosinüs fonksionunun derecesi çift olduğundan dolaı, Periot bulunur. ñ. C ñ. C 6 olur.. a) Periot b) Periot $ dir.. C üçgeninde sinüs teoreminden dımda Matematik C C k olsun. sinθ sin sin β halde C 8 k ve k sinθ sin k bulunur. uradan C sin β k olur.. cos (6 ) in periodu 90 tan c m nin periodu: 60 olduğundan, f() fonksionunun periodu (P) P KEK (60, 90 ) 80 p olarak bulunur. 98

15 . f() fonksionunun periodu (n tek saı ve a olduğundan) T radan, g() fonksionunun periodu T radandır. halde f() g() fonksionunun periodu T EKK c, m. cos cos p radan olur sin f() cos fonksionunun periodu T radan olduğundan grafiği (0, p] aralığında çizelim. 0 cos 0 0 sin tan 0 0 Grafik (0, p] ve (p, p] aralıklarında anen tekrar edeceğinden fonksionun (0, p] aralığındaki grafiği tan 7 dımda Matematik 99

16 DIM 09. sinfarccos p sin cos(arcsin) cos 0 dir. una göre, dir.. sin( rccos) θ sin ( θ) sinq rccos q cosq Ugun bir dik üçgen çizelim ve cosq değerini bulalım. sinf arccos p cos_ arcsini 0 dir.. cos[arcsin (tan )] cos(arcsin) cos 0 bulunur. olarak q sinq ñ cosq cosq bulunur.. arccos[cot (arccos )] arccos ; cot E arccos 0 olarak bulunur. dımda Matematik. rccot( ) rctan q olsun. rccot( ) q ise cotq rctan q ise tanq cotq tür. halde, cotq 9 tür. 6. rcsin ise sin rctan ise tan ñ tir. dir. Dik üçgenden de görüleceği üzere rcsin rctan olarak bulunur. 00

17 6. arctan( ) arccot( ) q ise tanq ve cotq olur. halde tanq.cotq ( ).( ) 7. f().sin sin sin arcsin e o f ñ bulunur. arcsin $ e o olduğundan () $ arcsind n olur. 0. f c m değerini bulmak için arctan d n eşitliğindeki değerini bulmalıız. halde arctan d n DIM. f() 0 0 tan c m olur. 0 olduğundan fonksionunun eksenini kestiği nokta (, 0) noktasıdır. 0 f(0) 0 8. tan ise tan 6 tan 7 7 tan 7 olduğundan arctan olur. olduğundan fonksionun eksenini kestiği nokta (0, ) noktasıdır. (, 0) ve (0, ) noktaları arasındaki uzaklık d ise d ( 0 ) ( 0) 6 ò0 ñ birim olur.. f() 0 ise 0 vea 0 9..sin(.arccos) ñ ise sin(.arccos) < 0 olmadığı için alınmaz) 0 olduğu için alınır..arccos cos 6 olur. olduğundan fonksionun eksenini kestiği nokta d, 0n noktasıdır. f(0).0 olduğundan fonksionun eksinin kestiği nokta (0, ) noktasıdır. dımda Matematik 0

18 . Fonksionun grafiğini çizersek 7. [, ] aralığındaki ortalama değişim hızı f() f( ) ( ) f( ) f() f() olur. fonksionun maksimum değerinin olduğu görülür.. DIM. f() (a ) a a fonksionu bir parabol ise lü terimin katsaısı sıfır olmalıdır. a 0 ise a olur. halde, a erine azarsak f() parabolünün eksenini kestiği noktanın ordinatı f(0) dir. Grafikten de görüldüğü gibi fonksion (, 0) aralığında azalan, (0, ) aralığında artandır.. f().g() 0 olması için f() ve g() fonksionları anı işaretli olmalıdır. < < için f() > 0 ve g() > 0 olduğundan f().g() > 0 olur. Dolaısıla bu şartı sağlaan negatif tam saısı sadece tür.. Parabol (, 6) noktasından geçtiğinden f() 6 olmalıdır. f() a. 6 a 6 a olur. halde fd n $ d n 7 bulunur. 8 dımda Matematik 6. İlk saat bounca ortalama değişim hızı a 90 0 sonraki saat bounca ortalam değişim hızı 0 80 b 0 olduğundan a b 90 ( 0) 0 dir. 0. ve nin apsislerinin toplamı (a ) 6a 0 denkleminin köklerinin toplamıdır. a a olduğundan. 6a olur.

19 .. olduğundan (, 0) ise (, 0) olacaktır. ve nin apsislerinin toplamı 6 m 0 denkleminin kökler toplamına eşit olacağından 6 6 bulunur. ve nin apsislerinin çarpımı da 6 m 0 denkleminin kökler çarpımına eşit olacağından. m.8 m m m olur. 7. Parabol (, 0) noktasından geçtiğinden f( ) 0 olmalıdır. f( ) m m m 0 m bulunur. halde f() parabolünün eksenini kestiği diğer noktaı bulmak için, 0 ( ) ( ) 0 vea olduğundan (, 0) bulunur. Parabolün eksenini kestiği nokta için f(0) olduğundan (0, ) bulunur. uradan (0, ) ve (, 0) noktaları arasındaki uzaklık ( 0) ( 0 ( )) 6 6 ñ olur.. Parabolün eksenini kestiği noktaları bulmak için 0 ( ) ( ) 0 ve olduğundan (, 0) ve C(, 0) olur. noktasının ordinatı ise f(0) tir. halde lan(c) C br dir. 6. Parabol eksenine teğet ise (m ) m 7 0 denkleminin diskriminantı sıfıra eşit olmalıdır. D (m ).(m 7) m 8m 6 m 8 0 m m 0 (m 6)(m ) 0 m 6 vea m olur. 8. Parabollerin eksenin nokta anı olduğundan f(0) g(0) m m m bulunur. halde, f parabolünün eksenini kestiği noktalar f() 6 0 ( )( ) 0 ve g parabolünün eksenini kestiği noktalar g() 7 6 ( 6)( ) 0 6 ve olacağından (, 0), (6, 0) ve 9 birim olur. dımda Matematik 0

20 DIM 6. r ise ( m ) m m f( ) ise (m ) n n n n olduğundan m n 0 olur.. 0 ise 8 ve ± ñ olduğundan parabol eksenini ( ñ, 0) ve (ñ, 0) noktalarında keser. 0 için olduğundan parabol eksenini (0, ) noktasında keser. 0 r 0 ve k f(0) olduğundan $ parabolün tepe noktası (0, ) olur. halda parabolü çizersek. f() parabolünün tepe noktası T (, n ) ile g() parabolünün tepe noktası T (m, 0) anı ise m ve n 0 m n olduğundan m n olur. ñ ñ. r olduğundan k f() m m bulunur. Tepe noktası (, m) doğrusu üzerinde ise m m olur. 6. Parabol doğrusuna teğet ise tepe notasının ordinatı k dir. r ise k f( ) m m m m m olur. dımda Matematik. Parabol eksenine teğet ise (m ) 0 denkleminin diskriminantı sıfır olmalıdır. D (m ). m m 6 m m m m 0 ise (m 6)(m ) 0 m 6 vea m Parabol eksenine negatif tarafta teğet ise r < 0 olmalıdır. ( m ) m r ifadesini negatif apan m değeri 6 olur. 7. ( ) ise r ve k olduğundan T(, ) dir. 0 için olduğundan parabol eksenini (0, ) noktasında keser. halde parabolü çizersek T 0

21 8. f() ( ) ( ) olduğundan a, b, c ve a.b.c 8 olur. DIM 7. Parabolün tepe noktası eksenini üzerindese (m ) 0 m vea m Parabolün kolları aşağı doğru olduğundan m < 0 olmalıdır. Dolaısıla m seçilir ve parabolün denklemi olur. 0 ñ vea ñ olduğundan ( ñ, 0) ve (ñ, 0) olur. f(0) olduğundan T(0, ) olur. halde. lan(t). Dikdörtgenin alanını veren (8 ).( ) 0 ifadesini f() 0 biçiminde azarsak f() in alabileceği en büük değer için 0 r.( ) k f() olduğundan f() in en büük değeri 8 dir. Dolaısıla dikdörtgenin alanı en çok 8 cm olur.. 0 ise ( 6)( ) 0 olduğundan 6 ve parabolün eksenini kestiği noktalardır. r k f( ) olduğundan parabolün tepe noktası (, ) olur. ñ br dir. 6. Parabol eksenine göre simetrikse tepe noktası ekseni üzerindedir. Yani (m ) 0 m olur. halde parabolün denklemi 7 ve k f(0) 7 değeri fonksionun minimum değeridir. 6 Şekilden de görüleceği gibi [ 6, 0] aralığında f() in en küçük değeri f( ), en büük değeri f( 6) 0 dır.. f() ( ( ) ) r k Parabolün simetri ekseni r doğrusu olduğundan m, fonksionun olabileceği en büük değer k olduğundan n tir. uradan m n olur. 6. f() in simetri ekseni doğrusu ise r olur. m r ise m olduğundan f() fonksionun en küçük değeri k f() $ 8 olur. 0 dımda Matematik

22 6. Parabol orijinden geçtiğine göre m 0 ve m olur. halde 0 parabolünde 0 r k f() 0 olduğundan T(, ) olur. u durumda. lan(t) br dir.. Parabolün tepe notası (, 0) olduğundan denklemi a( ) şeklindedir. (0, 8) noktası parabolün üzerinde olduğundan 8 a.(0 ) a 8 a bulunur. halde parabolün denklemi f() ( ) ve f().( ) olur. 7. r 9 9 k fd n m m m m olur.. Parabolün tepe noktası (, ) olduğundan denklemi a( ) şeklindedir. (0, ) noktası parabolün üzerinde olduğundan a.(0 ) a bulunur. halde parabolün denklemi f() ( ) olur. f( ) 0 ise ( ) 0 0 ±ñ olur. DIM 8 dımda Matematik. Parabolün eksenini kestiği noktaların apsisleri ve olduğundan denklemi f() a.( ( )).( ) a.( ).( ) şeklindedir. (, ) noktası parabolün üzerinde olduğundan f() a.. ise a olduğundan denklem f() $ ( ).( ) olur. halde f() f () $ 6. 6 bulunur.. r olduğundan parabolün tepe noktası (, ) dir. halde parabolün denklemi a( ) şeklindedir. (, 0) noktası parabolün üzerinde olduğundan 0 a( ) a bulunur. uradan parabolün denklemi ( ) olur. 06

23 . m m ise m 0 ortak denkleminin diskriminantı pozitif olmalıdır. D..( m ) 8m 8 8m 8 m > 0 8m > m > olduğundan m nin en geniş değer aralığı d, n olur. 6. Önce parabolün denklemini azalım. Tepe noktası (, 0) olduğundan a( ) şeklindedir. (0, ) noktası parabolün üzerinde olduğundan a(0 ) a bulunur. halde parabolün denklemi ( ) ile doğrunun denklemi i birbirine eşitlersek ( ) 0 denkleminin kökler toplamı değeri ve nin apsislerinin toplamıdır. 8. Önce parabolün denklemini azalım. Tepe noktası (, ) olduğundan denklem a( ) şeklindedir. Parabol (0, ) noktasından geçtiğinden a.( ) a a bulunur. halde parabolün denklemi ( ) olur. Doğrusu denklemi ise dir. Parabol ve doğru denklemlerini birbirine eşitlersek ise 0.( ) 0 0 ve olduğundan noktasının apsisi tir. değerini doğru (vea parabol) denkleminde erine azarsak 6 olacağından (, 6) ve nın koordinatları toplamı olur. 7. m ise (m ) 0 ortak denkleminin diskriminantı (D) sıfıra eşit olmalıdır. D (m ).. m m 6 m m denkleminin kökler toplamı olan değeri m nin alabileceği değerlerin toplamıdır. 9. m doğrusu parabolüne teğet ise ortak denklenin diskriminantı sıfır olmalıdır. m ise m 0 D ( m) m m 0 ise m vea m bulunur. ncak doğrunun eğimi pozitif olduğundan m alınır. halde ortak denklemin kökü 0 ( ) 0 olduğundan nın apsisi, ordinatı ise dir. Dolaısıla nın koordinatlarının toplamı olur. dımda Matematik 07

24 0.. parabolünün tepe noktası (, ), parabolünün tepe noktası (, 8) dir. birim aşağıa (, ) (, 8) birim sağa n halde a, b ve a b 7 olur. parabolü üzerinde bulunan ve doğrusuna en akın olan nokta, bu doğrua paralel ve parabole teğet olan n doğrusunun parabole değdiği noktasıdır. n doğrusunun parabole değdiği noktasıdır. parabolü ve doğrusu birbirine teğet ise ortak denklemin diskriminantı (D) sıfır olacağından n ise n 0 D ( ).( n) 6 n 6 n 0 n bulunur. n değeri ortak denklemde erine azılırsa 0 ( ) 0 değeri noktasının apsisidir. değeri parabolünde erine azılırsa nın ordinatı. 6 bulunur. Dolaısıla noktasının koordinatları (, 6) dır.. f() grafiği birim sola ve birim ukarı ötelenirse f( ) grafiği elde edilir. Önce f( ) grafiğini çizelim. f( ) DIM 0 dımda Matematik. Yeni parabolü elde etmek için tepe noktasını ötelemek eterlidir. f() ( ) parabolünün tepe noktası olan (, ) noktası birim aşağı ve birim sağa ötelenirse eni tepe noktası (, 0) olur. halde parabolün denklemi ( ) olur. f( ) 08

25 . Önce f() fonksionunun grafiğinin eksenine göre simetriğini alarak f( ) grafiğini elde edelim. 6. $ f( ) grafiğini elde etmek için f() grafiğindeki değerleri ile değerleri ile çarpılmalıdır. halde istenen grafik Şimdi de elde ettiğimiz grafiğin eksenine göre simetriğini alarak f( ) grafiğini elde edelim.. f( ) fonksionunu grafiği birim sağa ötelenip eksenine göre simetriği alınırsa f() grafiği elde edilir. halde önce f( ) grafiğini birim sağa öteleelim. 7..f() grafiğini elde etmek için f() grafiğindeki değerleri ile değerleri ile çarpılmalıdır. halde istenen grafik 7 f() Şimdi de elde ettiğimiz grafiğin eksenine göre simetriğini alalım. 8 f() 7 şeklinde olur. u durumda taralı bölgenin alanı 8. 6 br olur. dımda Matematik 09

26 8. $ f( ) grafiğini elde etmek için f() grafiğindeki değerleri ile değerleri ile çarpılmalıdır. halde istenen grafik $ f( ). denkleminden i alnız bırakıp ifadesini diğer denklemde erine azalım. ( ) 0 ( )( ) 0 vea olur. ulduğumuz değerlerini denkleminde erine aarsak için için olur. halde denklem sisteminin çözüm kümesi {(, ), (, )} olur. DIM dımda Matematik. ise olur. ulduğumuz ifadesini diğer denklemde erine azarsak ( ) ( ).( ) 0 vea olur. 8 ise $ d n ise.( ) olacağından denklem sisteminin çözüm kümesi 8 * d, n, (, ) olur.. ( ).( ) ; olur. ise ve olacağından denklem sisteminin çözüm kümesi {(, )} olur. 0

27 . İkinci denklemi ile genişletip iki denklemi alt alta toplaalım. 8 7 ±ñ olur. ulduğumuz değerlerini denkleminde erine azarsak ñ ise ± ñ ise ± olacağından denklem sisteminin çözüm kümesi {( ñ, ),( ñ, ), (ñ, ), (ñ, )} olur. 7. İki denklemi alt alta toplarsak 8 0 ( ) 0 olur. için olacağından denklem sisteminin çözüm kümesi {(, 6)} olur.. ise olacağından ( ) 0 D ( ).. 7 olur. D < 0 olduğundan 0 denklemini sağlaan gerçek saı değeri oktur. Dolaısıla denklem sisteminin çözüm kümesi boş küme olur. 6. eşitliğinden i alnız bırakıp ifadesini diğer denklemde erine azalım. 9 ( ) ( ) olur. için olacağından denklem sisteminin çözüm kümesi {(, )} olur. 8. ise ifadesini diğer denklemde erine azalım. 0 ( )( ) 0 vea olur. ulduğumuz değerlerini ifadesinde erine azarsak için.( ) Ç.K için. ±ñ olacağından denklem sisteminin çözüm kümesi {(, ñ), (, ñ)} olur. dımda Matematik

28 DIM. f() 7 fonksionunda a, b 7, c tir. zaman b ac 7.( ).( ) 9 > 0 dır. b 7 9 a.( ) b 7 9 a.( ) bulunur.. 0 ise ( 6)( ) vea olur. a > 0 olduğundan tablo aşağıdaki gibi olur. 6 u durumda Ç.K (, 6) olacağından in alabileceği tam saı değerleri, 0,,,, ve olmak üzere 6 tanedir. Şimdi işaret tablosunu apalım. f() a. f() 7 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi, Ç.K, # #, < F (! R < <, R b. f() 7 < 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi, Ç.K (, ), d n R <, F ( < vea <,! R. ( ) 6 ise olur. 6 0 ise ( )( ) 0 vea a > 0 olduğu için 6 Soruda olduğu için Ç.K [, ] olur.. Önce f() 8 fonksionunun işaret tablosunu apalım. f() 8 denkleminde a, b, c 8 dir. b ac..8 0 olur. dımda Matematik, b! 0 a. 8 bulunur. a. f() 8 > 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi, Ç.K (, ) {} R {} b. f() 8 0 eşitsizliğinin çözüm kümesi, Ç.K {}. a. Grafikten görüleceği gibi < < için f() in değerleri g() in değerlerinden küçüktür. halde, f() < g() eşitsizliğinin çözüm kümesi Ç.K (, ) olur. b. Grafikten de görüleceği gibi < ve > için f() in değerleri g() in değerlerinden büük, ve için de f() ve g() in değerleri birbirine eşittir. halde, f() g() eşitsizliğinin çözüm kümesi Ç.K (, ] [ ) olur.

29 6. f() < g() ise < 7 6 < 0 olur. 6 0 ise ( )( ) 0 vea olur. a < 0 olduğundan. Kritik noktalar,, tür. Eşitsizlik tablosu apılırsa, 6 Ç.K (, ) (, ) olur. aşkatsaıların işaretleri çarpımı () olduğundan en sağdan () ile işaretlenmee başlanır. Eşitsizliğin çözüm kümesi (, ] [, ] aralığıdır. u aralıktaki doğal saılar 0,,, olup toplamları 6 dır. 7. m > 0 eşitsizliğinin daima sağlanması için D < 0 ve a > 0 olmalıdır. a > 0 olduğundan D < 0 şartının sağlanması eterlidir. D.(m ) < 0 6 m < 0 m < 0 m > olur.. Kritik noktalar, dir. de çift kat kök vardır. İşaret tablosu apılırsa * DIM padaı 0 aptığı için çözüm kümesine alınmaz. Ç.K [, ) elde edilir.. Önce her bir çarpanın köklerini bulalım. 0 ( )( ) 0 ve 0 ( ).( ) 0 ve bulunur. Dolaısıla kritik noktalar, ve dir. Her bir çarpanını en büük dereceli terimlerinin işaretleri çarpılarak vea bölünerek f() in işareti bulunur ve tabloda en sağa azılır. Daha sonra tek katlı köklerde işaret değiştirilip çift katlı köklerde işaret değiştirilmeerek f() in işaret tablosu apılır. Kritik noktalar tek katlı kök, tek katlı kök, çift katlı köktür. çarpanınında nin işareti () dır. ( ) çarpanında da işaret () dır. ( ) olduğundan ( ). 0 0 ( ) 0 eşitsizliği elde edilir. urada işaret tablosunu aparsak, tabloda en sağa () azılır. * * f() Ç.K (, ) olur. * Ç.K (, ) [, ) R [, ) olur. dımda Matematik

30 8 ( 6)( ) ( 7).( ) şeklinde çarpanlarına arılır. uradan kritik noktalar 6,, 7, bulunur. İşaret tablosu apılırsa 6 7 ve 7 değerleri padaı 0 aptığı için çözüme dahil edilmez. Ç.K (, ) [, 6] (7, ) < 0 ( ) ( ) 8. <.( ) < 0 ( ).( ) < 0 ( ).( ) elde edilir. urada işaret tablosunu aparsak, < 0 ( ).( ) ( ).( ) Ç.K (, ) (, ) olur. 7. Verilen ifadede ve terimlerinden gerçek kök bulunamaz. Kritik nokta dir. İşaret tablosu apılırsa Ç.K (, ] bulunur. DIM 7. # 0 8 # 0, # 0.( ).( ) Denklemin kritik noktaları, ñ, ñ tür.. (I) 0 ise 0 ise (II) 0 ise 0 ise dımda Matematik ñ Ç.K (, ñ] (, ñ] u aralıktaki en büük tam saısı tür. ñ Eşitsizlik sistemi Ç.K (, ) olur. Ç.K

31 . (I) 0 0 ise (II) 0 ise 0 (çift katlı) 0 ise ± 0 ( ) ( ) Eşitsizlik sistemi Ç.K (, 0) olur. Ç.K. (I) 0 f() 0 ise vea (çift katlı) (II) 0 ise 0 (çift katlı) f() 0 ise vea (çift katlı) 0.f() f() Eşitsizlik sistemi Ç.K (, 0) olur. Ç.K. (I) < 0 0 ise vea (II) > 0 0 ise vea Eşitsizlik sistemi Ç.K (, ) olur. Ç.K dımda Matematik

32 dımda Matematik 6

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a İKİNCİ DERECEDEN FNKSİYNLARIN GRAFİKLERİ a,b,c,z R ve a 0 olmak üzere, F : R R f() = a + b + c şeklinde tanımlanan fonksionlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksionlar denir. Bu tür fonksionların grafikleri

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir@ahoo.com.tr Türev TEST I 7. f() = sin cos fonksionunun. f()= sin( + )cos( ) için f'() nin eşiti nedir? A) B) C) 0 D) E) için erel minimum değeri nedir? A) B)

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ

İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ TANIM: a, b, c R ve a olmak üzere, f : R R, = f ( ) = a + b + c fonksionuna, ikinci dereceden bir bilinmeenli fonksion denir. { } (, ) : = f ( ) R kümesinin

Detaylı

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz.

Örnek...1 : f (x)=2x 2 5x+6 parabolü K(2,p) noktasından geçiyorsa p kaçtır? Örnek...2 : Aşağıda çeşitli parabol grafikleri verilmiştir incele yi niz. a, b,c R,a 0 olmak koşulula f ()=a 2 +b+c fonksionuna ikinci dereceden bir değişkenli fonksion ve bu fonksionun belirttiği eğrie de parabol denir. Uarı ir parabolün grafiği başkatsaı olan a saısına bağlı

Detaylı

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir?

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir? MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@ahoo.com.tr. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler- TEST I A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1. 1/ = 0 denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden

Detaylı

TRİGONOMETRİ Test -1

TRİGONOMETRİ Test -1 TRİGONOMETRİ Test -. y. y K O O. nalitik düzlemde verilen O merkezli birim çemberde hangi noktanın koordinatları (0, ) dir? (O noktası orijindir.) O y [OK] açıortay olmak üzere, nalitik düzlemde verilen

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR Fonksionlar ve Özel Tanımlı Fonksionlar Özel tanımlı fonksionlar konusu fonksionların alt bir dalıdır. Bu konuu daha ii anlaabilmemiz için fonksionlar ile ilgili bilgilerimizi

Detaylı

9. BÖLÜM. Özel Tanımlı Fonksiyonlar ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: ÖRNEK ÖRNEK ÇÖZÜM ÇÖZÜM. M A T E M A T İ K

9. BÖLÜM. Özel Tanımlı Fonksiyonlar ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: ÖRNEK ÖRNEK ÇÖZÜM ÇÖZÜM. M A T E M A T İ K M A T E M A T İ K www.akademitemellisesi.com ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: f:ar (A R) fonksionu için, 9. BÖLÜM ) Her A için f( ) = f() ise f e çift fonksion denir. olduğundan ne tek nede çifttir. MUTL AK DEĞER

Detaylı

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x)

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x) 6 II. DERECEDEN FNKSÝYNLR (Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MTEMTÝK 1. f(). f() 6 8 T Yukarıda grafiği verilen = f() parabolünün denklemi nedir?( = 6) Yukarıda grafiği verilen

Detaylı

2.2 Bazıözel fonksiyonlar

2.2 Bazıözel fonksiyonlar . Bazıözel fonksionlar Kuvvet fonksionu, polinomlar ve rasonel fonksionlar, mutlak değer ve tam değer fonksionları, pratik grafik çizimleri. 1-) Lineer fonksionlar: m ve n sabit saılar olmak üzere f()

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

alalım. O noktasına, bu eksenlerin sıfır noktası(orijin, merkez) denir. Pozitif sayılar, yatay

alalım. O noktasına, bu eksenlerin sıfır noktası(orijin, merkez) denir. Pozitif sayılar, yatay 1 DİK (KARTEZYEN) KOORDİNAT SİSTEMİ: Bir O noktasında dik olarak kesişen ata ve düşe doğrultudaki iki saı eksenini ele alalım. O noktasına, u eksenlerin sıfır noktası(orijin, merkez) denir. Pozitif saılar,

Detaylı

Taşkın, Çetin, Abdullayeva

Taşkın, Çetin, Abdullayeva BÖLÜM Taşkın, Çetin, Abdullaeva FONKSİYONLAR.. FONKSİYON KAVRAMI Tanım : A ve B boş olmaan iki küme a A ve b B olmak üzere ( ab, ) sıralı eleman çiftine sıralı ikili denir. ( ab, ) sıralı ikilisinde a

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1...

İÇİNDEKİLER. Tekrar Zamanı TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU ÇÖZÜMLÜ TEST 1... 52 ÇÖZÜMLÜ TEST 2... 54 MAKS. - MİN. PROBLEMLERİ. Uygulama Zamanı 1... İÇİNDEKİLER TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU Teğet ve Normal Doğruların Eğimi... Teğet Doğrusunun Eğim Açısı... Teğet ve Normal Denklemleri... Eğrinin Teğetine Paralel ve Dik Doğrular... Grafikte Teğet I... 5

Detaylı

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ

TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ TRİGONOMETRİK FONKSİYONLARIN GRAFİKLERİ A. PERİYODİK FONKSİYONLAR A, düna ve güneşin hareketleri, a ve güneş tutulmaları her 7 ılda bir Halle kuruklu ıldızının dünamızı ziareti periodik olarak medana gelen

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

BÖLÜM 4 4- TÜREV KAVRAMI 4- TÜREV KAVRAMI. Tanım y = fonksiyonunda x değişkeni x. artımını alırken y de. kadar artsın. = x.

BÖLÜM 4 4- TÜREV KAVRAMI 4- TÜREV KAVRAMI. Tanım y = fonksiyonunda x değişkeni x. artımını alırken y de. kadar artsın. = x. - TÜREV KAVRAMI - TÜREV KAVRAMI 7 iadesinin türevini alınız. Çözüm lim lim 7 7 lim 7 7 lim lim onksionunun türevini alınız. Tanım onksionunda değişkeni artımını alırken de kadar artsın. oranının giderken

Detaylı

NOKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ NOKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ

NOKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ NOKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ NKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ NKTANIN ANALİTİK İNCELEMESİ Başlangıç noktasında birbirine dik olan iki saı doğrusunun oluşturduğu sisteme "Dik Koordinat Sistemi" denir. Dik Koordinat Sisteminin belirttiği

Detaylı

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır?

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır? . SINIF M Fonksionlar. f ( + a ) + vef( ) 7 olduğuna göre a kaçtır? E) TEST. f ( ) k + 6 fonksionu sabit fonksion olduğuna f ( ) göre aşağıdakilerden k E). f( ) 6 k ve f ( ) olduğuna göre k kaçtır? E)

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK TÜRKİY GNLİ SINVI LYS - 1 7 MYIS 017 LYS 1 - TSTİ 1. u testte 80 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz. + k+ n 15 + 10 1. : = + 6 16 + 8 0 + 8 olduğuna

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır. -A Adı Soadı kulu Sınıfı LYS- MATEMATİK TESTİ Bu Testte; Toplam Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 7 dakikadır. Süre bitiminde Matematik Testi sınav kitapçığınızı gözetmeninize verip Geometri Testi

Detaylı

Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonlar ve Grafikleri Fonksionlar ve Grafikleri Isınma Hareketleri Aşağıda verilenleri inceleiniz. A f f(a) 7 çocuk baan f: Çocukları annelerine götürüor. Fonksion olma şartı: Her çocuğun annesi olmalı ve bir tane olmalı. (

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MTEMTİK TESTİ. Bu testte soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. d + n - d + n d - + n- d + + n işleminin sonucu kaçtır?., R olmak üzere, + +

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? 996 ÖYS. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin saısı kaçtır? 8 C) 6 D) E) 6. Saatteki hızı V olan bir hareketti A ve B arasındaki olu

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonlar ve Grafikleri Fonksionlar ve Grafikleri Isınma Hareketleri Aşağıda verilenleri inceleiniz. A f f(a) 7 f: Çocukları annelerine götürüor. Fonksion olma şartı: Her çocuğun annesi olmalı ve bir tane olmalı. ( çocuk annenin

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. Üç basamaklı doğal saılardan kaç tanesi, 8 ve ile tam bölünür? 8 9. ile in geometrik ortası z dir. ( z). ( z ). z aşağıdakilerden hangisidir?. 9 ifadesinin cinsinden değeri

Detaylı

Cebir Notları. Trigonometri TEST I. 37π 'ün esas ölçüsü kaçtır? Gökhan DEMĐR,

Cebir Notları. Trigonometri TEST I. 37π 'ün esas ölçüsü kaçtır? Gökhan DEMĐR, , 00 M ebir Notları Gökhan EMĐR, gdemir@yahoo.com.tr Trigonometri. TEST I π 'ün esas ölçüsü kaçtır? ) p ) p ) p ) π p. tanθ = ) ) olduğuna göre, sinθ değeri kaçtır? ) ). 0 'nin esas ölçüsü kaçtır?. θ

Detaylı

YARDIRMALI MATEMATİK TÜREV FASİKÜLÜ

YARDIRMALI MATEMATİK TÜREV FASİKÜLÜ YRIRMLI MTEMTİK TÜREV FSİKÜLÜ Maksimum-Minimum Problemleri MESUT ERİYES MKSİMUM - MİNİMUM PROLEMLERİ Maksimum ve minimum problemlerini çözmek için şu kurallar ugulanır; 1) Maksimum a da minimum olması

Detaylı

6. loga log3a log5a log4a. 7. x,y R olmak üzere;

6. loga log3a log5a log4a. 7. x,y R olmak üzere; log. 5 5 0 olduğuna göre, değeri kaçtır? A) 5 B) 0 C) 6 8 E) 6. loga loga log5a loga eşitliğini sağlaan a değeri kaçtır? 5 A) 5 5 B) 5 5 C) 5 E) 5. loga logb logc ifadesinin eşiti aşağıdakilerden a c A)

Detaylı

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm:

EKSTREMUM PROBLEMLERİ. Örnek: Çözüm: Örnek: Çözüm: EKSTREMUM PROBLEMLERİ Ekstremum Problemleri Bu tür problemlerde bir büyüklüğün (çokluğun alabileceği en büyük (maksimum değer ya da en küçük (minimum değer bulunmak istenir. İstenen çokluk bir değişkenin

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak safası İÇİNDEKİLER. ÜNİTE FNKSİYNLARDA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Fonksionların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri... 4 Tek ve Çift Fonksionlar... 4 Fonksionlarda İşlemler... 6 Konu Testleri -...

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. abba dört basamaklı, ab iki basamaklı doğal saıları için, abba ab. a b eşitliğini sağlaan kaç farklı (a, b) doğal saı ikilisi vardır? 7 olduğuna göre, a b toplamı kaçtır? 9.,,

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E)

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E) 77 ÜSS. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?. C) 4 E). Şekilde a+b+c+d açılarının toplamı kaç dik açıdır? (açılar pozitif önlüdür.) 4 C) 6 7 E) 8 Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

DERS: MATEMATİK I MAT101(04)

DERS: MATEMATİK I MAT101(04) DERS: MATEMATİK I MAT0(0) ÜNİTE: FONKSİYONLAR KONU:. TRİGONOMETRİK FONKSİYONLAR Öncelikle açı ölçü birimlerine göz atalım: Bilindiği gibi bir tam açının ölçüsü 0 derecedir. Diğer bir açı ölçü birimi de

Detaylı

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU

TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU f :R R, =f ( fonksionuna düzlemde A karşılık gelen f( +h eğri anda ki =f( P gibi olsun. f( Eğrinin P(,f( noktasındaki teğetlerini +h araştıralım. Bunun için P(,f( noktasının sağıda

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. - - ^- h + c- m - (-5 )-(- ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 5 E).

Detaylı

TÜREV ALMA KURALLARI TÜREVİN UYGULAMALARI - I TÜREVİN UYGULAMALARI - II ANALİZ TESTLERİ

TÜREV ALMA KURALLARI TÜREVİN UYGULAMALARI - I TÜREVİN UYGULAMALARI - II ANALİZ TESTLERİ ÖÜ ÜV eğişim ranı, rtalama ve nlık Hız...7 ürev lma uralları... Parçalı ve utlak eğer Fonksionların ürevi...9 ürev ve üreklilik... gulama estleri...7 ÖÜ ÜVİ G - rtan ve zalan Fonksionlar...6 kstremum oktalar...6

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması www.mustafaagci.com.tr, 11 Cebir Notları Mustafa YAĞCI, agcimustafa@ahoo.com Parabol Denkleminin Yazılması B ir doğru kaç noktasıla bellidi? İki, değil mi Çünkü tek bir noktadan geçen istediğimiz kadar

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER HEDEFLER GRAFİK ÇİZİMİ. Simetri ve Asimtot Bir Fonksiyonun Grafiği

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR İÇİNDEKİLER HEDEFLER GRAFİK ÇİZİMİ. Simetri ve Asimtot Bir Fonksiyonun Grafiği HEDEFLER İÇİNDEKİLER GRAFİK ÇİZİMİ Simetri ve Asimtot Bir Fonksionun Grafiği MATEMATİK-1 Prof.Dr.Murat ÖZDEMİR Bu ünitei çalıştıktan sonra; Fonksionun simetrik olup olmadığını belirleebilecek, Fonksionun

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. n olmak üzere; n n toplamı ten büük n nin alabileceği tamsaı değerleri kaç tanedir? 9 B) 8 7.,, z reel saılar olmak üzere; ( 8) l 8 l z z aşağıdakilerden hangisidir? B) 8. tabanındaki

Detaylı

11 SINIF MATEMATİK. Fonksiyonlarda Uygulamalar Denklemler ve Eşitsizlik Sistemleri

11 SINIF MATEMATİK. Fonksiyonlarda Uygulamalar Denklemler ve Eşitsizlik Sistemleri SINIF MATEMATİK Fonksionlarda Ugulamalar Denklemler ve Eşitsizlik Sistemleri Fonksionlarla İlgili Ugulamalar İkinci Dereceden Fonksionlar ve Grafikleri Fonksionların Dönüşümleri Denklem ve Eşitsizlik Sistemleri

Detaylı

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir?

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? 99 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal saısının 7 katı, iki basamaklı bir doğal saısına eşittir. Buna göre, doğal saısı en az kaç olabilir? A) B) C) 6. Bugünkü aşları 6 ve ile orantılı olan iki kardeşin 6 ıl sonraki

Detaylı

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır.

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır. AYT 08 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. ai ai i ai ai aii ai ai ai ai 0 ai a 0 olmalıdır. Cevap : E 8 in asal çarpanları ve 3 tür. 8.3 3 40 ın asal çarpanları ve 5 tir. 40.5 İkisinde

Detaylı

[ 1, 1] alınırsa bu fonksiyon birebir ve örten olur. Bu fonksiyonun tersine arkkosinüs. f 1 (x) = sin 1 (x), 1 x 1

[ 1, 1] alınırsa bu fonksiyon birebir ve örten olur. Bu fonksiyonun tersine arkkosinüs. f 1 (x) = sin 1 (x), 1 x 1 ..3 Ters Trigonometrik Fonksionlar Önceki kesimde belirtilen bütün trigonometrik fonksionlar perodik olduklarından görüntü kümesindeki her değeri sonsuz noktada alırlar. Bölece trigonometrik fonksionlar

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012 Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi e Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.8. ta rih ve sa ı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve - Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren u gu lana cak olan prog ra ma gö re ha zır

Detaylı

Chapter 1 İçindekiler

Chapter 1 İçindekiler Chapter 1 İçindekiler Kendinizi Test Edin iii 10 Birinci Mertebeden Diferansiel Denklemler 565 10.1 Arılabilir Denklemler 566 10. Lineer Denklemler 571 10.3 Matematiksel Modeller 576 10.4 Çözümü Olmaan

Detaylı

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular LYS LYS 6 Sınavlara en akın özgün sorular MATEMATİK- SORU BANKASI çözümlü sorular ıldızlı testler M. Ali BARS M. Ali Bars LYS Matematik Soru Bankası ISBN 978-65-8-7-9 Kitapta er alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS- MATEMATİK (MF-TM). Bu testte Matematik ile ilgili soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz..

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. A.. n saısının tamsaı bölenlerinin saısı olduğuna göre, n 0. R de tanımlı " " işlemi; ο ο işleminin sonucu 0. (6) 6 (6) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6 6 (6)

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. ANADOLU LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. TRİGONOMETRİ 7 6 6.. Yönlü

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere,

Denklemler İkinci Dereceden Denklemler. İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler. a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, Bölüm 33 Denklemler 33.1 İkinci Dereceden Denklemler İkinci dereceden Bir Bilinmeyenli Denklemler a,b,c IR ve a 0 olmak üzere, ax 2 + bx + c = 0 biçimindeki her açık önermeye ikinci dereceden bir bilinmeyenli

Detaylı

Trigonometrik Fonksiyonlar

Trigonometrik Fonksiyonlar Trigonometrik Fonksiyonlar Yazar Prof.Dr. Vakıf CAFEROV ÜNİTE 6 Amaçlar Bu üniteyi çalıştıktan sonra; açı kavramını hatırlayacak, açıların derece ölçümünü radyan ölçümüne ve tersine çevirebilecek, trigonometrik

Detaylı

Örnek...1 : Birim çember kullanarak aşağıdaki ifadeleri hesapla yın ız. Örnek...2 : sin 2 12+cos sin 67+cos 34. sin41 işleminin sonucu kaçtır?

Örnek...1 : Birim çember kullanarak aşağıdaki ifadeleri hesapla yın ız. Örnek...2 : sin 2 12+cos sin 67+cos 34. sin41 işleminin sonucu kaçtır? RİGNMERİ İR AÇININ KSİNÜS VE SİNÜS DEĞERLERİ Merk ezi orijin ve arıçapı birim olan çem bere birim çem ber denir. Standart pozisonda (Köşesi orijinde, başlangıç kenarı ve Kosinüs Sinüs önü pozitif ön olan

Detaylı

Mustafa YAĞCI, Parabol ile Eğrilerin Kesişimi

Mustafa YAĞCI, Parabol ile Eğrilerin Kesişimi www.mustafaagci.com.tr, 11 Ceir Notları Mustafa YAĞCI, agcimustafa@ahoo.com Paraol ile Eğrilerin Kesişimi P araol İle Doğrunun Birirlerine Göre Durumları. Aslında sadece paraol ve doğru çifti için değil,

Detaylı

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm:

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm: 99 ÖYS. a b c d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? A) B) 6 C) 9 D) E) a, b, c, d rakamları birbirinden

Detaylı

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.Y.S MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.Y.S. 996 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? A) B) 8 C) 6 D) E) Çözüm Toplam öğrenci

Detaylı

NLİTİK EMETRİ lan ve ğırlık Merkezi 5. ölüm Örnek 0 nalitik düzlemde üçgen [] açıorta [] // [] (6 0 (6 (6 (6 0 [H] [] [K] [] H = K = br K ile H üçgenl

NLİTİK EMETRİ lan ve ğırlık Merkezi 5. ölüm Örnek 0 nalitik düzlemde üçgen [] açıorta [] // [] (6 0 (6 (6 (6 0 [H] [] [K] [] H = K = br K ile H üçgenl NLİTİK EMETRİ lan ve ğırlık Merkezi 5. ölüm lan Örnek 0 nalitik düzlemde ( 0 c h b h a h c b ( 0 ( 0 a a h b h a b c h lan( = = = c Yukarıdaki verilenlere göre lan( kaç birimkaredir? 6 8 9 E c b Taban:

Detaylı

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar

11. SINIF. No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ TRİGONOMETRİ Yönlü Açılar Trigonometrik Fonksiyonlar 11. SINIF No Konular Kazanım Sayısı GEOMETRİ Ders Saati Ağırlık (%) 11.1. TRİGONOMETRİ 7 56 26 11.1.1. Yönlü Açılar 2 10 5 11.1.2. Trigonometrik Fonksiyonlar 5 46 21 11.2. ANALİTİK GEOMETRİ 4 24 11 11.2.1.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ 11.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI 11.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU 08-09 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI. FEN LİSESİ.SINIF MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLLIK PLANI.SINIF KAZANIM VE SÜRE TABLOSU No Konular Kazanım sayısı Ders Saati Ağırlık (%).. TRİGONOMETRİ 8 6 6.. Yönlü Açılar

Detaylı

Doğrusal Fonksiyonlar, Karesel Fonksiyonlar, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Fonksiyon Çizimleri

Doğrusal Fonksiyonlar, Karesel Fonksiyonlar, Polinomlar ve Rasyonel Fonksiyonlar, Fonksiyon Çizimleri Doğrusal Fonksionlar, Karesel Fonksionlar, Polinomlar ve Rasonel Fonksionlar, Fonksion Çizimleri Bir Fonksionun Koordinat Kesişimleri(Intercepts). Bir fonksionun grafiğinin koordinat eksenlerini kestiği

Detaylı

FONKSİYONLAR ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİT

FONKSİYONLAR ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİT FONKSİYONLAR ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT. Kazanım : Gerçek saılar üzerinde tanımlanmış fonksion kavramını açıklar. Tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi kavramlarını açıklar.. Kazanım : Fonksionların

Detaylı

7 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3. Not : a buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı

7 2 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 3. Not : a buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı ) 3 4 5 3 0 A) B) 6 C) 5 D) 4 E) 3 0 Not : a 0 3 4 5 3 4 5 3 3 3.3.3... ÜSLÜ SAYILAR QUİZİ VE CEVAPLARI 6 4 4 3 buluruz. Doğru Cevap : E şıkkı 0 ) n bir doğal saı olmak üzere, ( ) ( ) n ( ) n n n A) 4

Detaylı

a 2 = b 2 +c 2 a 2 +b 2 =c 2

a 2 = b 2 +c 2 a 2 +b 2 =c 2 1.1. ELİPS 1.2. HİPERBOL 1.3. ORTAK özellikler =-a 2 /c =a 2 /c K =-a 2 /c B(b,0) K =a 2 /c Asal Eksen Uzunluğu: AA =2a Yedek Eksen Uzunluğu: BB =2b p A'(-a,0) F'(-c,0) p p Odak Uzaklığı: FF =2c Dış Merkezlik:

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1

EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1 EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1 1. 9 5. 69 A) (, ] B) (, ) C) (, ) D) [, ] E) [, ) A) B) {} C) {, } D) R E) R {}. 5 6. 1 A) (, 5) B) [, 5] C) (, 5) D) (5, ) E) (, ) A) (, 1] B) (, ) C) [1, ) D) (, ] [1,

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

Sayfa No. Test No İÇİNDEKİLER TRİGONOMETRİ

Sayfa No. Test No İÇİNDEKİLER TRİGONOMETRİ TRİGONOMETRİ İÇİNDEKİLER Sayfa No Test No YÖNLÜ AÇI VE YÖNLÜ YAY KAVRAMI -AÇI ÖLÇÜ BİRİMLERİ...00-00.... BİRİM ÇEMBER...00-00.... BİR AÇININ ESAS ÖLÇÜSÜ...00-00.... BİR AÇININ TRİGONOMETRİK ORANLARININ

Detaylı

TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY

TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY TRIGONOMETRI AÇI, YÖNLÜ AÇI, YÖNLÜ YAY A. AÇI Başlangıç noktaları aynı olan iki ışının birleşim kümesine açı denir. Bu ışınlara açının kenarları, başlangıç noktasına ise açının köşesi denir. B. YÖNLÜ AÇI

Detaylı

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri

π a) = cosa Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Haziran 2007 Matematik II Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) 7 Haziran 7 Matematik II Soruları ve Çözümleri. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * ( + i) işleminin sonucu

Detaylı

Çözüm: Örnek: 3. BÖLÜM TEST - 1. 4x 3 +3y 2 2x 4y=9 eğrisinin (1, 1) noktasındaki teğetinin denklemi nedir?

Çözüm: Örnek: 3. BÖLÜM TEST - 1. 4x 3 +3y 2 2x 4y=9 eğrisinin (1, 1) noktasındaki teğetinin denklemi nedir? . BÖLÜM TÜREVİN GEOMETRİK YORUMU TEST TEST - 4 + 4=9 eğrisinin (, ) noktasındaki teğetinin denklemi nedir?. f()=( ). ( 5) fonksionun =4 noktasındaki teğetinin eğimi kaçtır? A) 4 B) C) D) E) 6. fonksionun.

Detaylı

Matematik 1 - Alıştırma 1. i) 2(3x + 5) + 2 = 3(x + 6) 3 j) 8 + 4(2x + 1) = 5(x + 3) + 3

Matematik 1 - Alıştırma 1. i) 2(3x + 5) + 2 = 3(x + 6) 3 j) 8 + 4(2x + 1) = 5(x + 3) + 3 Matematik 1 - Alıştırma 1 A) Denklemler 1. Dereceden Denklemler 1) Verilen denklemlerdeki bilinmeyeni bulunuz (x =?). a) 4x 6 = x + 4 b) 8x + 5 = 15 x c) 7 4x = 1 6x d) 7x + = e) 5x 1 = 10x + 6 f) 0x =

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ Ö.S.S. 7 MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. Karmaşık sayılar kümesi üzerinde * işlemi, Z * Z Z + Z + Z Z biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, ( i) * (+i) işleminin sonucu nedir? A) + 8i B) - 8i C) 8 + i

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER

ÜNİTE. MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI İÇİNDEKİLER HEDEFLER DOĞRULAR VE PARABOLLER HEDEFLER İÇİNDEKİLER DOĞRULAR VE PARABOLLER Birinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Doğru Doğru Denklemlerinin Bulunması İkinci Dereceden Polinom Fonksiyonlar ve Parabol MATEMATİK-1 Yrd.Doç.Dr.Ömer TARAKÇI

Detaylı

T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L

T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L T I M U R K A R A Ç AY, H AY D A R E Ş, O R H A N Ö Z E R K A L K U L Ü S N O B E L 1 Denklemler 1.1 Doğru deklemleri İki noktası bilinen ya da bir noktası ile eğimi bilinen doğruların denklemlerini yazabiliriz.

Detaylı

3.2. Euler Yüksek Mertebeden Değişken Katsayılı Diferansiyel Denklemi

3.2. Euler Yüksek Mertebeden Değişken Katsayılı Diferansiyel Denklemi 3.2. Euler Yüksek Mertebeden Değişken Katsaılı Diferansiel Denklemi (n). (n) + (n-). (n-) + + 2. +. + = Q() Değişken dönüşümü apalım. Diferansiel denklemi sabit katsaılı ( erine t bağımsız değişkeni )

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 14.MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR FİNAL SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 14.MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR FİNAL SORULARI 8 SINIFLAR FİNAL SORULARI 1 3+ 1 denkleminin çözüm kümesini bulunuz ( R ) Aritmetik bir dizinin ilk 0 teriminin toplamı 400 ve dördüncü terimi olduğuna göre, birinci terimini bulunuz 3 4 öğrencinin katıldığı

Detaylı

LYS MATEMATÝK II - 10

LYS MATEMATÝK II - 10 ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS UYGULM FÖYÜ (MF-TM) DERSHNELERÝ LYS MTEMTÝK II - 0 PRL - I Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý :... u kitapçýðýn her hakký

Detaylı

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07

İÇİNDEKİLER UZAY AKSİYOMLARI... 001-006... 01-03 UZAYDA DOGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 04-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-014... 06-07 UZY GEMETRİ İÇİNDEKİLER Safa No Test No UZY KSİYMLRI... 001-00... 01-0 UZYD DGRU VE DÜZLEMLER... 007-010... 0-05 DİK İZDÜŞÜM... 011-01... 0-07 PRİZMLR... 015-0... 08-1 KÜP... 05-00... 1-15 SİLİNDİR...

Detaylı

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir.

Dik koordinat sisteminde yatay eksen x ekseni (apsis ekseni), düşey eksen ise y ekseni (ordinat ekseni) dir. ANALĐTĐK GEOMETRĐ 1. Analitik Düzlem Bir düzlemde dik kesişen iki sayı doğrusunun oluşturduğu sisteme analitik düzlem denir. Analitik düzlem, dik koordinat sistemi veya dik koordinat düzlemi olarak da

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16.MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF FİNAL SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16.MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF FİNAL SORULARI 10. SINIF FİNAL SORULARI 1. a,b,c,d sıfırdan farklı reel sayılar olmak üzere, + c + d = 0 denkleminin kökleri a ve b, + a + b = 0 denkleminin kökleri c ve d ise b + d değerini bulunuz.. sin + cos cos +

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II ÝREY DERSHNELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS NLTIM FÖYÜ DERSHNELERÝ Konu Ders dý ölüm Sýnav DF No. MTEMTÝK - II PRL - I MF TM LYS 09 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr. dý Soadý

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

Cebir Notları. Parabol Mustafa YAĞCI,

Cebir Notları. Parabol Mustafa YAĞCI, www.mustaaagci.com, 005 ebir Notları Mustaa YĞI, agcimustaa@ahoo.com Notlara çemberin tanımıla gireim de siz de Ne alaka! dein Nedir çemberin tanımı? Yuvarlak geometrik şekil değil elbet. Düna uvarlak

Detaylı

TÜREV TÜREV. Kurallar. Konu Kavrama Çalışması. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

TÜREV TÜREV. Kurallar. Konu Kavrama Çalışması. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu f()= 6 ise f ı ()=6. 6 =6 5 Cevap: 6 5 TÜREV TÜREV Bu bölümde fonksionların türevlerinin nasıl alınacağını öğrenmee başlıoruz. = f() fonksionunun türevi f ı (), d(f()) vea d ile gösterilebilir. d d Kurallar

Detaylı