TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ"

Transkript

1 TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA PROGRAMI ŞEKİL TANIMA ÖDEV 2 KONU : DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ Kenan KILIÇASLAN Okul No:

2 1. DESTEK VEKTÖR MAKİNELER İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER 1.1. Vektör İşlemleri Vektörlerin Skaler Çarpımı n boyutlu =A(,,, vektörü ile =B(,,, vektörünü scaler olarak çarpmak için aşağıdaki formül kullanılır... (1.1) A vektörünün transpozesi (1.1) Denkleminin sonucu (1.2).... (1.3) Vektörlerin Uzunluğu ya da Normu Vektörlerin uzunluğu aşağıdaki şekilde bulunur.,,, vektörünün uzunluğu ile gösterilir ve aşağıdaki gibi gösterilir. (1.4) 1.2. Lagrange Fonksiyonu Lagrange fonksiyonları Destek Vektör Makinelerinde ve iyi kararı vermek için kullanılır. Şekil 1.1, hem serbest (kısıtsız) durumda oluşan maksimum ile kısıtlama konulması durumunda oluşan maksimumu göstermektedir. Kısıtlamalı maksimum, hiçbir zaman serbest maksimumdan büyük değer alamaz. Karar verme ile ilgili aşağıdaki örneği verelim. Örnek: Fayda fonksiyonu ve bütçe kısıt fonksiyonu aşağıdaki gibi olsun Fayda fonksiyonu Bütçe kısıt fonksiyonu 1

3 Bütçe kısıt fonksiyonundan yi çekelim ve fayda fonksiyonuna koyalım Maksimum değeri bulmak için fayda fonksiyonun türevini sıfıra eşitleyip çözeceğiz den 8; 14 Şekil 1 1 Serbest ve kısıtlı uçdeğer Kısıt fonksiyonu daha karmaşık olursa veya birden fazla kısıt olursa yukarıdaki metodu uygulamak zorlaşmaktadır. Analitik olarak lagrange çarpanı yöntemi ile problemi çözmek gerekir. Lagrange çarpanının özü, kısıtlamalı bir uçdeğer problemini, serbest uçdeğer probleminin birinci sıra koşulunun uygulanabileceği bir biçime dönüştürmektir. Yukarıdaki fayda maksimizasyonu problemine Lagrange çarpanı yöntemiyle yaklaşalım. Lagrange fonksiyonu şöyle oluşacaktır: değeri önceden bilinmeyen bir parametredir ve Lagrange çarpanı olarak ifade edilmektedir. Kısıtı tamamen yerine getirirsek, λ ortadan kalkar ve Z ile F eşitlenir. Böylece U nun kısıtlamalı maksimizasyonu yerine, Z nin serbest maksimizasyonunu çözer duruma geliriz. Buna göre, parantez içindeki ifadenin yok olmasını nasıl sağlarız? Bunun yolu, Lagrange fonksiyonunda λ yı ek bir değişken gibi dikkate almaktır. Yani,,,.Bu durumda birinci sıra koşullar şöyle yazılır: 2

4 , 14 4, 128 Bunu genelleştirelim Amaç fonksiyon, Kısıt fonksiyonu ise Lagrange fonksiyonu En iyi karar için gerekli koşullar zfx,x,,x (1.5) gx,x,,x c (1.6) Zfx,x,,x λcgx,x,,x (1.7) 0, 0,., 0, 0 (1.8) 1.6 denklemi ile birlikte hx,x,,x d ikinci bir kısıt fonksiyonu daha olursa benzer şekilde Lagrange fonksiyonu aşağıdaki gibi olur. Zfx,x,,x λcgx,x,,x μdhx,x,,x (1.9) Gerekli koşullar, Z x 0,i1,2,,n 3

5 Z λ 0 Z μ 0 4

6 2. LİNEER SINIFLANDIRMA 2.1. Lineer Diskriminant Fonksiyonları ve Karar Hiperdüzlemleri İki sınıf halinde ve göz önünde bulundurulan lineer diskriminant fonksiyonlarına bir kez daha odaklanalım. l boyutlu hiperyüzey özellik boşluğu ile ilgili karar hiperdüzlemdir. gx w x w 0 (2.1) Burada,,,, bilinen ağırlık vektörü, başlangıç değer., karar hiperdüzleminde iki nokta ise aşağıdaki geçerlidir. 0 0 (2.2) Şekil 2 1 Karar çizgisi için geometri. Çizginin bir tarafı g(x)>0 (+), g(x)<0 ( ) fark vektörü açıkça belli ki, karar hiperdüzlemi üzerindedir (herhangi bir, için). Şekil 2.1 de görüldüğü gibi w vektörü karar hiperdüzlemine diktir. Şekil 2.1 de gösterilen geometri 0, 0 ve 0 içindir. Matematikten anımsarsak, 5

7 (2.3) ve (2.4) Burada, karar hiperdüzleminin noktasının Öklid mesafesinin ölçümüdür. Düzlemin bir tarafında pozitif bir değer, diğer tarafında negatif bir değer vardır. Özel durumlarda düzlemin merkezidir Destek Vektör Makineleri (DVM) Biz, iki sınıf doğrusal ayrılabilir görev ve daha sonra ayrılamaz verilerin genel durumları için metotlara varacağız., 1,2,, eğitim setinin özellik vektörüdür. Bunlar, sınıflarına ait ve doğrusal ayrılabilir olduğu varsayılır. Bir kez daha bir hiperdüzlem tasarlanmalıdır. gx w x w 0 (2.5) bu düzgün tüm eğitim vektörlerini sınıflandırır. Şekil 2.2 de iki geçerli hiperdüzlem sonucu için sınıflandırma görülmektedir. Hiperdüzlem için eğitim seti ayarlayın. Ancak bu iki mantıklı pratik uygulama sınıflandırmasında uygulama dışında bir eğitim seti olarak seçsin mi? Şüphesiz cevap: bir tam satır. Nedeni bu hiperdüzlem bölge iki tarafında, her iki sınıf için daha az hata riski vardır. Dolayısıyla, bilinmeyen verilerle karşılaşıldığında böyle bir hiperdüzlem daha güvenilir olabilir. Burada, sınıflandırma dizaynı aşamasında çok önemli bir konuya değinilmiştir. Bu sınıflandırmanın genellemesi bilinmektedir. Bu sınıflandırma yeteneği anlamına gelir, eğitim veri kümesi kullanılarak tasarlanmış, tatmin edici bu set dışında veri ile çalışmak üzere bir bu konu üzerine tekrar geleceğiz. Yukarıdaki kısa tartışmalar sonrasında, kabul için bu hiperdüzlem sınıflandırıcısı için çok mantıklı seçim her iki sınıf arası marjı maksimum olanıdır. Şimdi her iki sınıftan ayıran hiperdüzlem sınırını sayıya dökelim. Her hiperdüzlem yön ( tarafından) ve uzayda onun gerçek konumu ( ) ifade eder. Sınıfın herhangi birini tercih etmek istiyoruz. ve deki ilgili karalardan, hangi aralığa sahip seçilen hiperdüzlemin 6

8 her bir doğrultusu için mantıklıdır. Bu şekil 2.3 dedir. Koyu renk ile gösterilen Şekil 2 2 Doğrusal ayrılabilir iki sınıf problemi örneği hiperdüzlemler ilgili yönde sonsuz kümesinden seçilmiştir. Yön1 de sınır 2 ve yön2 de sınır 2 dir. Amacımız maksimum sınır aralığını aramaktır. Bununla birlikte her hiperdüzlem bir ölçülenme faktörü içinde belirlenir. Bölüm 2.1 e tekrar bakarsak noktalar arası uzaklık, dır. Şimdi ölçüsünü bulacağız, in değeri böylece noktalarında, için 1 e eşit, için -1 e eşittir., de kenar Bu eşitlik,

9 Yön 2 Yön 1 Şekil 2 3 Yön1 margini, yön2'den daha geniştir. 1, 1, değerine ihtiyaç duyar. Şimdi matematik devralacak noktaya geldi. Her bir x için y ile (w için 1, w için1) ilgili sınıf işaretçisini göstereceğiz. İşimizi özetlersek : hiperdüzlemin, parametresini hesaplamak. minimize (2.6) burada, 1, 1,2,, (2.7) Açıkça bu form minimize marjı maksimum yapar. Bu lineer eşitlik kısıtlamasının lineer olmayan (ikinci dereceden) optimizasyon görev tanımıdır. Karush-Kuhn-Tucker (KKT) koşulları 2.6 ve 2.7 nin minimizasyonudur.,, 0 (2.8) 8

10 ,, 0 (2.9) 0, 1,2,, (2.10) 1 0, 1,2,, (2.11) burada vektörü lagrange çarpanının vektörüdür.,,, fonksiyonunda tanımlanmıştır ile 2.8 ve 2.9 u birleştirirsek,, 1 (2.12) 0 (2.13) 0 (2.14) KKT koşulları doğrusal olmayan modellemelerin çözümünde optimizasyon yapmak yani mümkün olan alternatifler içindeki en uygun değeri bulmak için kullanılan yöntemdir. Uyarılar - Lagrange çarpanı sıfır yada pozitiftir. Böylece, optimal sonucun w parametre vektörü herhangi bir 0 için özellik vektörünün lineer karışımıdır. (2.15) Bu destek vektörleri ve destek vektör makinesi (DVM), optimum hiperdüzlem sınıflandırıcısı olarak bilinir. Bundan dolayı 0 için 2.11 deki kısıtlamayı düzenlemeyi önermektedir. Destek vektörleri iki hiperdüzlemde herhangi bir konumdadır. 1 (2.16) Yani onlar lineer sınıflandırmaya en yakın vektörlerdir ve eğitim kümesinin kritik unsurlarını oluşturmaktadır. (2.16) iki hiperdüzlem arasındaki bölgeyi tanımlar, özellik vektörü 0 her iki konumun dışında sınır ayırma bandı tekabül eder veya onlar bu hiperdüzlemlerin birine konumlanır. Sonuç hiperdüzlem sınıflandırması sayıya ve özellik vektörü gibi konuma duyarsızdır. Onlar çapraz olmayan sınıf ayırma bandı yapar. - Bununla beraber, w açıkça bellidir. w 0 koşulların herhangi biri tarafından kesin olarak elde edilebilir (tümleyen durgunluk). 9

11 - 2.6 daki maliyet fonksiyonu kesin dışbükey(konveks)dir. Bu özellik olay tarafından garanti edilmiştir. Bu hessian matrisi pozitif tanımlıdır. Böylece, eşitsizlik lineer fonksiyonlardan oluşan koşullardır. Bir destek vektör makinesinin en uygun hiperdüzlem benzersizdir. Bir destek vektör makinesinin optimum hiperdüzlemi çok ilginç özelliklere sahiptir. Sonraki adım ilişkili parametrelerin hesaplanmasıdır. Gözüken hesaplama noktasından bu daima belirtilen algoritma ve kolay görev değildir. Biz bu yola kayacağız, 2.6 ve 2.7 de verilen optimizasyon görevimizin özel doğasından olan önerilir. Problem konveks programlama ailesine aittir. Maliyet fonksiyonu konvekstir ve kısıtlamaların grubu lineerdir ve kabul edilebilir sonuçlar konveks tanımlanmıştır. Bu gibi durumlar lagrange duality tarafından çözümlenebilir. Maksimize,, (2.17) burada, (2.18) 0 (2.19) 0 (2.20) İki eşitlik kısıtlamalarında (w ve ile gösterilen) lagrange gradyeninde sıfır eşitlik sonucu vardır. Zaten bir şey kazanmıştık. Eğitim özellik vektörleri eşitlik kısıtlamaları değil, eşitsizlik olanlarla sorun gidermek kolay olabilir. (2.18), (2.19) u (2.17) de yerine koyarsak, max, (2.21) 0 (2.22) 0 (2.23) Daha önce olduğu gibi optimum lagrange çarpanı 2.21 maksimizasyonunda hesaplanmıştır. Optimum hiperdüzlem vasıtasıyla ve w tamamlayıcı boşluk koşuluyla elde edilir Ayrılamaz Sınıflar Bu durum için önceki durumlar geçersizdir ve şekil 2.4 de gösterilmektedir. İki sınıf ayrılamaz. Bazı noktalar ayırma bandına girmişlerdir. Paralel hiperdüzlem aşağıdaki gibi tanımlanmıştır. 10

12 1 Eğitim özellik vektörü üç kategoride incelenir. - Vektörler bu grubun dışında kalan ve doğru olarak sınıflandırılır. Bu vektörler (2.7) deki kısıt ile uyumludur. - Vektörler grup içinde düşen ve doğru olarak sınıflandırılır. Bu şekil 2.4 de kare noktalardır ve eşitsizlik, Vektörlerden yanlış sınıflandırılan vardır. Buda kapalı daire olarak gösterilmiştir. Bu eşitsizlik, 0 Her üç durumu tek bir formülde toplarsak, 1 (2.24) Şekil 2 4 Ayrılamaz durumda noktalar sınıf ayırma bandı içine girmişlerdir. 11

13 Birinci kategoride 0, ikincisi 0 1 ve üçüncüsü 1 dir. serbest değişken olarak bilinir. Optimize görev daha karmaşık hale gelir, ancak önceki ile aynı mantıktadır. Amaç sonuçta daha geniş ayırma bölgesi yapmak fakat 0 ile daha küçük gerçekleşir. Bunu matematik olarak ifade edelim.,, (2.25), elemanları olan bir vektördür ve 1, 0 (2.27) 0, 0 C hesaplanan iki durum için pozitif sabittir. Bununla birlikte optimizasyon zor olan I(.) fonksiyonunu gerektirir. Bunu aşağıdaki gibi optimize edersek, Minimize,,, (2.28) Burada, 1, 1,2,, (2.29) Bu problemi bir konveks programlama ve lagrangian ile, KKT koşullarından, 0, 1,2,, (2.30),,,, 1 (2.31) 0 veya (2.32) 0 veya 0 (2.33) 0 veya 0, i=1,2,,n (2.33) 1 0 (2.34) 0 (2.35) 0, 0 (2.36) Wolf dual olarak yeniden gösterirsek, Minimize,,,,, 12

14 Burada, 0 0 0, 0 Lagrangian da yerine koyarsak, max, (2.37) Burada 0 (2.38) 0 (2.39) Not: Bu lagrange çarpanları marj içinde bulunan noktalardır veya sınıf hata tarafındadır( 0 ). Tüm eşitliklerde maksimum kullanılabilir değer C, için KKT durumları de 0 ı gösterir. Bir başka deyişle, bu noktalar w sonuç çözümünde en kabul edilir şekle sahiptir. Örnek 2.1 : Bu aşağıdaki noktaları içeren iki sınıf görevi içersin, : 1,1, 1, 1 : 1,1, 1, 1 DVM yaklaşımı kullanılacak, optimum ayırma hiperdüzlemini göstereceğiz. 0 ve farklı lagrange çarpanları ile elde edilir. Şekil 2.5 de noktalar karenin köşelerine konumlanmıştır. Problemin temel şekli DVM lineer sınıflandırması için izin verir. Gerçekten şekil 2.5 i dikkatli incelemek gerekir. Optimal değer, 0 13

15 Burada 0 ve 1 ise 0 Bu durum için dolayısıyla, tüm dört nokta destek vektörüdür ve her iki sınıf ayırma çizgisi üzerindedir ve 1 e eşittir. Herhangi bir doğrultu için g(x)=0 dir ve marj daha küçüktür. KKT koşulları ile ilişkilenirse elde edilen aynı sonuçlar o işaret olmalıdır. Şekil 2 5 Dört noktalı destek vektör örneği g(x)=0 daha küçük ve optimal olanı g(x) dir. Bizim problemi matematiksel olarak ifade edersek, lineer eşitsizlik kısıtlamaları, Lagrangian fonksiyonu ile ilişkilendirirsek, 14

16 KKT Koşullarını girersek,,,, ,,, 0 Yukarıdaki denklemlerde 1, 0 koyalım. Bu durumda dört bilinmeyen için üç denklem aşağıdadır Bu denklemlerden birden fazla çözüm bulunur. Ancak tüm bunlar benzersiz optimum ayırma yolu gösterir. Örnek

17 Şekil 2.6 da gösterilen öğrenme veri noktaları iki boyutlu uzayda ve iki ayrılmaz sınıfa bölünmüştür. Düz çizgi şekil 2.6a da C=0,2 ye tekabül eden ve Platt s kullanılarak elde edilen çizgidir. Noktalı çizgiler (2.16) daki koşula ve ayrılan iki sınıfın tanımlanan iki aralığında buluşurlar, o noktalar için 0 daki şekil 2.6b, C=1000 için düzenlenmiştir. Büyük C için daha küçük aralık görülmektedir. Çünkü (2.25) de ikinci terimde C vardır. (2.25) yoluyla tasarlanan sınıflandırma yumuşak sınır sınıflandırmasıdır v-dvm Şekil 2.6 İki ayrılamayan sınıf örneği ve DVM lineer sınıflandırma (dolu çizgi) ve sınırlar noktalı çizgidir. (a) C=0,2 ve (b) C=1000 için Örnek 2.2 de gösterilen kapalı ilişki C parametresi dışındadır ve bu optimizasyon prosesinin sonucunda marj genişliği elde edilir. Böylece marj DVM in dizaynında önemli bir varlıktır(tümünden sonra maksimizasyonda DVM in temelidir.). Bir doğal soru ortaya çıkar, o maliyet fonksiyonunda yolu yönlendirir. Kendi parametrede kontrol yerine ayrılır. Bu niçin içermez (C vs.). Biz de transparan olmayan magrin ile güçlü olmasına rağmen kimin ilişkisidir. Yumuşak marj DVM az değiştiği tanıtılmıştı. Hiperdüzlem çifti tarafından margin tanımlanmıştı, (2.40) ve ρ0 optimizasyonda soldaki gibi serbest değişkendir. Yeni düzenleme ile birincil problem (2.28) ve (2.30) aşağıdaki gibi verebilir. 16

18 Minimize, Jw, w,ξ,ρ w νρc ξ (2.41) Burada, y w xw ρξ, i 1,2,, N (2.42) ξ 0, i1,2,,n (2.43) ρ 0, i 1,2,, N (2.44) ρ nun rolü anlaşılmıştır. Not: ξ 0 için (2.42) deki kısıtlama durumu marjı ayıran iki sınıf ya eşittir. Önceki formülasyon v-dvm olarak bilinir. ξ 0 ile noktaların ortalama sayısı basittir, ρ margin değeri tarafından kontrol edilmektedir. Belirli yönde w için ρ marjı ve noktalarının sayısı yüksek marj içindedir. ν parametresi maliyet fonksiyonunda ikinci terimi etkiler ve bu konumun değeri [0,1] aralığındadır. (2.41) (2.44) formüllerini lagrangian fonksiyonu olarak birleştirirsek, w, w,λ,ξ,μ,δ w νρ ξ μ ξ 2.45 Bölüm 2.3 deki adımları takip edersek,kkt koşullarından sonuç, (2.46) 0 (2.47), 1,2,, (2.48) (2.49) 0 (2.50) μ ξ 0 (2.51) 0 (2.52) μ 0, 0, 0 (2.53) Wolf dual olarak daha basit olarak gösterirsek, Maksimize w, w,λ,ξ,μ,δ (2.54) 17

19 burada, (2.55) 0 (2.56), 1,2,, (2.57) (2.58) μ 0, 0, 0 (2.59) (2.56) ile (2.58) arasını lagrangian olarak gösterirsek dual problem olarak eşitlik max, (2.60) Burada 0, 1,2,, (2.61) 0 (2.62) (2.63) Bir kez daha, problem lagrange çarpanlar ve serbest değişkenler girilir. 18

20 KAYNAKLAR [1] THEODORIDIS.S, KOUTROUMBAS.K, Pattern Recognition, Academic Press, 2006 Third edition, [2] ( ) Kısıtlamalı optimizasyon [3] ( ) Probability Densities [4] TOLUN.S Destek Vektör Makineleri : Banka başarısızlığının Tahmin Üzerine Bir Uygulama, İstanbul Üniversitesi FBE Doktora tezi (2008) 19

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN Doğrusal olmayan programlama Suat ATAN İçindekiler 1 Giriş 2 2 Optimizasyon 2 3 Doğrusal olmayan programlama 4 3.1 Tek değişkenli fonksiyonun optimumluk şartları.................. 6 3.2 Çok Değişkenli

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTSTİTÜSÜ DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİNİ KULLANARAK YÜZ BULMA Fatih KARAGÜLLE Yüksek Lisans Tezi Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Danışman: Yrd. Doç. Dr. Rembiye

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU

DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DİYAFRAM YAYLARIN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ VE OPTİMİZASYONU Murat ÖZBAKIŞ Temmuz, 2008 İZMİR DEBRİYAJ SİSTEMLERİNDE

Detaylı

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA

TOPOLOJİ DERS NOTLARI. Prof. Dr. İsmet KARACA TOPOLOJİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İsmet KARACA 2013 Contents 1 KÜMELER VE FONKSİYONLAR 4 1.1 Kümeler........................................ 4 1.1.1 Tarihçe...................................... 4 1.1.2

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar

T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM. Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar T.C. ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜZ TANIMA YÜKSEK LĠSANS TEZĠ MESUT YILDIRIM Anabilim Dalı: Matematik-Bilgisayar Programı: Matematik-Bilgisayar Tez DanıĢmanı: Yard. Doç. Dr. S.

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ METEOROLOJİK VERİLERİN VERİ MADENCİLİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Ömer Osman DURSUN Tez Yöneticisi: Prof. Dr. Asaf VAROL YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

"BU NOKTA HANGİ PAFTA İÇİNDEDİR?" PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ALGORİTMA Ahmet YAŞAYAN

BU NOKTA HANGİ PAFTA İÇİNDEDİR? PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ALGORİTMA Ahmet YAŞAYAN "BU NOKTA HANGİ PAFTA İÇİNDEDİR?" PROBLEMİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN BİR ALGORİTMA Ahmet YAŞAYAN 49 GİRİŞ Bir harita proje alanındaki nirengi, poligon vb sabit noktaların ve diğer ayrıntı noktalarının hangi pafta

Detaylı

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014

Karar Destek Sistemleri. Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar. Karar Verme 20.10.2014 Karar Destek Sistemleri Bölüm 1: Karar Destek Sistemleri-Genel Kavramlar Bölüm 2: CBS Tabanlı Çok Ölçütlü Karar Analizi Bölüm 3: Karmaşık Problemler için Analitik Hiyerarşi Yönteminin Kullanılması Yrd.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İZ DÜŞÜM ÇİZİMLERİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde

2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ. 2.1. Saf Madde 2. SAF MADDENİN ÖZELİKLERİ 2.1. Saf Madde Her noktasında aynı ve değişmeyen bir kimyasal bileşime sahip olan maddeye saf madde denir. Saf maddenin sadece tek bir kimyasal element veya bileşimden oluşması

Detaylı

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM

BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM BÖLÜM 4: MADDESEL NOKTANIN KİNETİĞİ: İMPULS ve MOMENTUM 4.1. Giriş Bir önceki bölümde, hareket denklemi F = ma nın, maddesel noktanın yer değiştirmesine göre integrasyonu ile elde edilen iş ve enerji denklemlerini

Detaylı

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI

BULANIK MANTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULANMASI HVCILIK VE UZY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 3 CİLT SYI (63-7) BULNIK MNTIK ve UÇUŞ KONTROL PROBLEMİNE UYGULNMSI rş. Grv. Emre KIYK nadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Y.O., Eskişehir ekiyak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kullandıkları Sayı Duyusu Stratejilerinin Belirlenmesi Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(3) 1951-1974 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.3.1365

Detaylı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04.

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, İnönü Bulvarı No: 18, 06041, Ankara. Geliş Tarihi/Received : 18.11.2008, Kabul Tarihi/Accepted : 24.04. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, 2009, Sayfa 227-252 Öğrenme Etkili Erken/Geç Tamamlanma Çizelgeleme Problemleri İçin bir Literatür Araştırması A Literature Survey

Detaylı

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI

FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI FİZİK LAB. 3 (OPTİK) ÇALIŞMA NOTLARI İçindekiler 1. Dalgalar 1.1. Tanımlar 1.. İlerleyen Dalga 1.3. Kararlı (Durağan) Dalga 1.4. İki Ucu Sabit Bir Telde Kararlı Dalgalar. Işığın Doğası.1. Elektromanyetik

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı

Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Bankacılar Dergisi, Sayı 54, 2005 Firma Derecelendirme Çalışmaları Konusunda Çok Değişkenli İstatistiksel Analize Dayalı Karar Destek Sistemlerinin Kullanımı Hüseyin Tatlıdil 1, Murat Özel 2 1. Giriş Kredi

Detaylı

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI

PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ OCAK 25 CİLT 2 SAYI 1 (19-36) PARALEL MEKANİZMALARIN KİNEMATİĞİ, DİNAMİĞİ VE ÇALIŞMA UZAYI Elmas ANLI Uçak Müh. Böl İstanbul Teknik Üni. anli@itu.edu.tr Hüseyin

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz

İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz GÜFBED/GUSTIJ (2012) 2 (2):55-67 Research/Araştırma 1 İstatistiksel Regresyon Yöntemlerinin Farklı Veri Gruplarına Uygulanması Üzerine Bir Analiz Serkan ÖZTÜRK 1,* 1 Gümüşhane Üniversitesi, Müh. Fak. Jeofizik

Detaylı

Asimetrik Enformasyon. Murat Donduran

Asimetrik Enformasyon. Murat Donduran Asimetrik Enformasyon Murat Donduran Mart 18, 2008 2 İçindekiler 1 Enformasyon İktisadında İleri Konular 5 1.1 Amir-Vekil Modellerine Giriş................... 5 1.1.1 Çabanın Teşviği: Basit Bir Örnek............

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİLERİ BİYOLOJİK İŞARETLERİN SAYISAL İŞLENMESİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı

Detaylı