olsun. Bu halde g g1 g1 g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri olur. b G için a b b a değişme özelliği sağlanıyorsa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "olsun. Bu halde g g1 g1 g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri olur. b G için a b b a değişme özelliği sağlanıyorsa"

Transkript

1 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1), G de bir ikili işlemdir. 2) a, b, c G için a( bc) ( ab) c (Birleşme özelliği). 3) a G için ae ea a olacak şekilde e G( ) ) a G için aa a a e olacak şekilde a ( elemanına a nın tersi denir) Not ) (G, ) grubunun birim elemanı tektir. Gerçekten kabul edelim ki e ve iki birim eleman olsun. e birim eleman olduğundan a G için ae ea a ve özel olarak alınırsa bulunur. Aynı şekilde bir birim eleman olduğundan a G için ve özel olarak a e alınırsa bulunur. Böylece olur. 2) (G, ) grubunun her g G elemanının tersi tektir. Kabul edelim ki g nin tersi iki tane g 1 ve g 2 olsun. Bu halde g g1 g1 g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri sağlanır. Böylece g1 g1 ( g g2) ( g1 g) g2 e g2 g2 olur. Tanım 1.3. ( G, ) bir grup ve a, b G için ab b a değişme özelliği sağlanıyorsa grubuna değişmeli grup veya Abel grubu denir. Tanım 1.4. G sonlu bir küme ise ( G, ) grubuna bir sonlu grup denir ve eleman sayısına grubun mertebesi denir. G sonsuz bir küme ise ( G, ) grubuna bir sonsuz grup denir. (G, ) grubunun mertebesi ile gösterilecektir. Not 1.5. ( ) grubunda işlem genellikle toplama ( ) ve çapma ( ) işaretleri kullanılır. İşlem ( ) ise, gruba toplamsal grup denir. Bu durumda yerine, yazılır. Toplamsal grubun etkisiz elemanı 0 G ile ve bir elemanının tersi ile gösterilir. İşlem ( ) ise, gruba çarpımsal grup denir. Bu durumda yerine veya ab yazılır. Çarpımsal grubun etkisiz elemanı veya ile gösterilir. Bir nin tersi ile gösterilir. Bir G grubunda işlem belirtilmiyorsa G grubunu çarpımsal grup kabul edeceğiz. G 1

2 Örnekler ), * işlemine göre bir grup ve birim eleman ise grubunun işlem tablosu aşağıdaki gibidir. Tablodan anlaşıldığı gibi bu grup değişmelidir. 2) * işlemine göre bir grup ve birim eleman ise grubunun işlem tablosu aşağıdaki gibidir Tablodan anlaşıldığı gibi bu grup değişmelidir. 3) }, * işlemine göre bir grup ve birim eleman ise grubunun işlem tablosu aşağıdaki gibi 4 değişik biçimdedir. a) c) b) d) b) deki grubunda her elemanın karesi birim olan (Kleinin 4-lü grubu) bir değişmeli grup olduğu anlaşılır. 4 ) Z tamsayılar kümesi, bilinen toplama işlemine göre bir toplamsal gruptur. 2

3 5) rasyonel sayılar kümesi ve reel sayılar kümesi, bilinen toplama işlemine göre bir toplamsal gruptur. 6) -{0} ve -{0} kümeleri, bilinen çarpma işlemine göre bir değişmeli çarpımsal gruptur. 7) G ={ 1, -1 } kümesi, çarpma işlemine göre mertebesi 2 olan bir değişmeli gruptur. 8) G ={1, -1, i, i} kümesi, çarpma işlemine göre mertebesi 4 olan bir değişmeli gruptur. 9 ) n bir pozitif tamsayı ve reel sayılar kümesi olsun. Girdileri içinde olan lik matrisler kümesini ile gösterelim. Bu halde her n 1 için ( ) matrislerde çarpma işlemine göre bir gruptur. Matrislerde değişme özelliği olmadığından ( ) değişmeli olmayan bir gruptur. 10) Z {0, 1, 2,..., n 1} ( ) olmak üzere işlemi n altında ( Z, ) bir gruptur. Bu grubun birimi 0 dır. n 11) reel sayılar kümesi olsun. x, y G için x y ( x y) / (1 xy) ile bir işlemi tanımlansın. ( G, ) nın bir değişmeli grup olduğunu gösterelim. a) 2 [( x y) / (1 xy)] 1 (1- Böylece için xy G dir. x 2xy y 1 2xy x y x )(1- y ) 0 b) x, y, z G için x( y z) ( x y z xyz) / (1 xy xz yz) ( x y) z olduğundan x, y, z G için x( y z) ( x y) z dir. c) olduğundan 0 birim elemandır. d) ( ) ( ) olduğundan x elemanının tersi x dir. e) x, y G için x y y x olduğundan ( G, ) bir değişmeli gruptur. 12) Aşağıdaki kümelerin hangileri verilen işlemi altında bir grup oluşturur? a) ab max{ a, b} işlemi altında ( Z, ) b) ab min{ a, b} ile ( Z, ) c) ab a b ab ile ( ) 3

4 ÇÖZÜMLER a) Grup değildir.1, birim eleman fakat 2a 1 olması max{2,a}=1 olmasını gerektirir. Bu çelişki oluşturur. b) Grup değildir. Birim elemanı yoktur. e gibi birim elemanı olsaydı a Z için a e olurdu. e, Z nin en büyük elemanı olurdu. Bu çelişki oluşturur. c) Grup değildir. 0 birim elemandır. 1b 0 olması 1=0 olmasını gerektirdiğinden 1 in tersi yoktur. 13 ) ( ) ( ) iki grup olsun. ( ) ( ) için ( ) ( ) ( ) ile tanımlanan. işlemine göre gruptur. Bu gruba ile nin direkt çarpımı denir. i) Her ( ) ( ) için ( ) ( ) ( ) olduğundan kapalılık vardır. ii) Her ( ) ( ) ( ) için [( ) ( )] ( ) ( ) ( ) (( ) ( ) ) ( ) [( ) ( )] ( ) ( ) ( ( ) ( ) ( ) ( ) ) Dolayısıyla [( ) ( )] ( ) ( ) [( ) ( )] olur. iii) sırasıyla nin birim elemanı iseler ( ) de işlemine göre birimdir. ( ) için ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) iv) deki herhangi bir eleman ( ) nin tersi, nin işlemine göre tersi ve nin o işlemine göre tersi olmak üzere ( ) dir. 4

5 14) Herhangi bir 2 için nin ile aralarında asal olan elemanlarının oluşturduğu kümeyi ile gösterelim. ( ) kümesi için olmak üzere işlemi tanımlansın. ( ) bir gruptur. Gerçekten, i) için ( )= ( ) 1 olması ( )= 1 olmasını gerektirdiğinden dir. ii) işlemi üzerinde birleşme özelliğine sahiptir. iii) ve her için = olduğundan (, ) nın birim elemanıdır. iv) ise ile aralarında asal olduğundan = 1 olacak şekilde. = olduğundan tersinirdir. < > değişmeli bir gruptur. Önerme 1.7. ( Kısaltma Özelliği) ( G, ) bir grup ise a,b,cg için aşağıdaki ifadeler sağlanır. i) ab ac b c ve ii) ac bc a b İspat: i) ab ac 1 a ( ab) a 1 ( a c) 1 1 b ( a a) b ( a a) c c ii) ac bc ( ac) c ( bc) c 1 1 a cc b c c 1 1 ( ) ( ) ae b e a b Not 1.8. ( G, ) grubunda birleşme özelliği sağlandığından, herhangi üç eleman için; ( ab) c a( b c) yerine ab c yazılabilir. Tümevarımla k N için de tanımlanabilir ve genel birleşme kuralı sağlanır. Şimdi çarpımsal bir grupta bir elemanın kuvvetini tanımlayalım. Tanım 1.9. bir çarpımsal grup ve olsun. için ile tanımlanır. { 5

6 Önerme bir grup ve olsun. için i) ii) ( ) iii) değişmeli bir grup ise ( ) İspat: i) olduğunu, üzerinden tümevarım uygulayarak ispatlayalım. için olduğu tanımdan kolayca görülür. için kabul edip için eşitliği ispatlayalım: ( ) ( ) ii) için ( ) olur.n için kabul edip için eşitliği ispatlayalım: ( ) ( ) ( ) iii) ( ) ( )( )( ) ( ) Not için ( ) =( ) olduğundan Önerme 1.7. için doğrudur. Toplamsal grupta kuvvet yerine kat tanımlanabilir. Tanım (,+) bir grup ve olsun. için ile tanımlanır. { ( ) ( ) ( ) Önerme (,+) bir grup ve olsun. için i) ( ) ii) ( ) ( ) iii) ( ) İspat. İspat okuyucuya bırakılmıştır. 6

7 Önerme bir küme ve, de bir ikili işlem olsun. işlemi, kapalılık ve birleşme aksiyomları ile aşağıdaki aksiyomları sağlasın: A) olmak şartıyla (sol birim) ve B) de alınan herhangi bir a elemanı için olmak şartıyla bir ( nın sol tersi ) bulunabilsin. Bu takdirde kapalılık, birleşme, A), B) koşulları grup aksiyomlarına denktirler. İspat. 1), 2) ve A), B) özellikleri varsa ( ) nın bir grup olacağını gösterelim. 3) ( ) ( ) (( ) ) ( ) [( ) ] [ ] ( ) Bu halde Şimdi birimin de işlemine göre birim olduğunu yani için eşitliğini gösterelim. B) den için olacak şekilde. Böylece ( ) ( ) Tersine, (, ) bir grup ise A) ve B) sağlanır. Sorular 1) G bir grup olmak üzere aşağıdaki özdeşlikleri gösteriniz. (a) birim eleman olmak üzere. (b) olmak üzere ( ). (c) için ( ). 2) Aşağıdaki kümelerin verilen işlem altında bir grup olup olmadığını belirleyiniz. (a) tamsayılar kümesi ve olmak üzere ( ), (b) reel sayılar kümesi ve olmak üzere ( ), (c) pozitif reel sayılar kümesi olmak üzere (, ). 3) R reel sayılar olmak üzere = ( ) olmak üzere ( ) ( ) ( ) işlemi altında ( ) nın bir grup olduğunu gösteriniz. 4) ve olmak üzere ( ) nin bir grup olup olmadığını inceleyiniz., 7

8 5) { } kümesi kompleks sayılardaki çarpma işlemine göre bir gruptur. Gösteriniz. 6) reel sayılar olmak üzere ( ) olsun. ( ) ( ) ile dönüşümünü tanımlayalım. ( ) ={ } kümesinin bileşke işlemi altında bir grup olduğunu gösteriniz. 7) rasyonel sayılar kümesi ve olmak üzere ( ) bir grup mudur? 8) Aşağıdaki kümelerin verilen işlem altında bir grup olup olmadığını belirleyiniz. (a) reel değerli matrislerin kümesi, matris toplamına göre, (b) reel değerli matrislerin kümesi, matris çarpımına göre, (c) reel değerli köşegen matrislerin kümesi, matris çarpımına göre. 9) ) ( ) ( ) kümesinin matris çarpımına göre bir grup oluşturduğunu gösteriniz. Bu gruba ikinci dereceden özel lineer grup denir b ) n bir pozitif tamsayı ve reel sayılar kümesi olsun. Girdileri içinde olan lik matrisler kümesini ile gösterelim. Bu halde her n 1 için ( ) kümesinin matris çarpımı altında bir grup olduğunu gösteriniz. Bu gruba n. dereceden özel lineer grup denir 10) ( ) kümesinin matris çarpımına göre bir grup oluşturduğunu gösteriniz. 11) ( ) grubunda [ ] elelmanının varsa tersini bulunuz. 12) ( ) kümesinin ( ) ( ) ( ) ikili işlemi ile birlikte bir değişmeli grup olduğunu gösteriniz. 13) ( ) kümesinin ( ) ( ) ( ( ) ) şeklinde tanımlanan * işleme göre bir grup olup olmadığını inceleyiniz. 14) boş olmayan bir küme ( ) in tüm alt kümelerinin ailesi (kuvvet kümesi) olmak üzere aşağıda verilen ikili işlemlere göre ( ) in bir grup olup olmadığını belirleyiniz. ( ) olsun. (a) (b) (c) ( ) ( ) 8

9 15) ( ) bir grup ve olsun. ve ise olduğunu gösteriniz. 16) G bir grup olmak üzere için ise, G grubunun değişmeli olduğunu gösteriniz. 17) Bir G grubunda ( ) ise olduğunu gösteriniz. 18) ( ) bir grup ve olsun. ( ) olması için gerek ve yeter koşul olmasıdır, gösteriniz. 19) Eleman sayısı çift olan bir grupta, tersi kendisine eşit olan birimden farklı bir eleman var olduğunu ispatlayınız. 20) Aşağıdaki ifadeler doğru veya yanlış mıdır? Doğru ise ispatlayınız, yanlış ise nedenini bir örnekle açıklayınız. (a) Bir grupta birden fazla birim eleman bulunabilir. (b) sonlu bir grup, olsun. olacak şekilde bir vardır. (c) ( ) grup ise denklemi de tek türlü çözüme sahiptir. (d) ( ) bir grup ve olsun. ise dir. (e) ( ) bir grup ve olsun. ( ) dir. (f) grubu iki elemanlı ise değişmelidir. (g) ( ) bir grup ve olsun. ( ) dir. 21 ) ( ) grubunun Kleinin 4-lü grubu olduğunu gösteriniz. KAYNAKLAR [1] D.S.Malik, John.N.Mordeson, M.K.Sen, Abstract algebra, Mc Graw Hill International Editions,1997. [2] Fethi Çallıalp, Örneklerle Soyut Cebir, Birsen Yayınevi, [3] Göksel Ağargün, Erol Balkanay, Nilgün Aygör, Soyut Cebir, [4] Joseph A.Gallian, Contemporary Abstract Algebra,1992. [5] John B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra. [6] Thomas W. Hungerford, Algebra,Springer. 9

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun.

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun. 11. Cauchy Teoremi ve p-gruplar Bu bölümde Lagrange teoreminin tersinin doğru olduğu bir özel durumu inceleyeceğiz. Bu teorem Cauchy tarafından ispatlanmıştır. İlk olarak bu teoremi sonlu değişmeli gruplar

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

1. KÜMELER TEORİSİ 1. Giriş. Modern matematiğin en önemli kullanım araçlarından birisi kümeler teorisidir. Kümeler teorisi çalışmaları matematiğin temelinde kullanılışı 20. yüzyılın başlangıcında Frege,

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SERBEST İDEAL HALKALARI ÜZERİNDEKİ MODÜLLER MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SERBEST İDEAL

Detaylı

MB1001 ANALİZ I. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü

MB1001 ANALİZ I. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü MB1001 ANALİZ I Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 2013, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı 1.8.Reel Sayılar Kümesinin Tamlık Özelliği Rasyonel sayılar kümesi ile rasyonel olmayan sayıların kümesi olan irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine reel sayılar kümesi denir ve IR ile gösterilir. Buna

Detaylı

15. Bağıntılara Devam:

15. Bağıntılara Devam: 15. Bağıntılara Devam: Yerel Bağıntılardan Örnekler: Doğal sayılar kümesi üzerinde bir küçüğüdür (< 1 ) bağıntısı: < 1 {(x, x+1) x N} {(0,1), (1, 2), } a< 1 b yazıldığında, a doğal sayılarda bir küçüktür

Detaylı

ANALİZ III. Mert Çağlar

ANALİZ III. Mert Çağlar ANALİZ III Mert Çağlar Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Mert Çağlar C Matematik-Bilgisayar Bölümü

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

Mat624 Cebir II. Ders Notları. Bülent Saraç Hacettepe University Department of Mathematics http://www.mat.hacettepe.edu.tr/personel/akademik/bsarac/

Mat624 Cebir II. Ders Notları. Bülent Saraç Hacettepe University Department of Mathematics http://www.mat.hacettepe.edu.tr/personel/akademik/bsarac/ Mat624 Cebir II Ders Notları Bülent Saraç Hacettepe University Department of Mathematics http://www.mat.hacettepe.edu.tr/personel/akademik/bsarac/ İçindekiler Kısım 1. CİSİM TEORİSİ iii Bölüm 1. Eşitliklerin

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

Model Teoriye Giriş. Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur

Model Teoriye Giriş. Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur Model Teoriye Giriş Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur 16 Nisan 2012 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü http://mat.msgsu.edu.tr/ Bu notlar, Bruno Poizat nın

Detaylı

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez.

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez. BÖLÜM IV (KÜÇÜK FERMAT VE WİLSON TEOREMLERİ Teorem 4. (Fermat Teoremi F a olan bir asal sayı olsun. Bu durumda a (mod İsat: a sayısının a a a K ( a gibi ilk ( katından oluşan sayı takımını gözönüne alalım.

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu REEL ANALİZ Tunç Mısırlıoğlu 9 Ocak 2011 Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Tunç Mısırlıoğlu C Matematik-Bilgisayar

Detaylı

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SONSUZ MATRĠSLERLE TANIMLANAN ÖZEL OPERATÖRLER.

T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SONSUZ MATRĠSLERLE TANIMLANAN ÖZEL OPERATÖRLER. T.C. ADIYAMAN ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ YÜKSEK LĠSANS TEZĠ SONSUZ MATRĠSLERLE TANIMLANAN ÖZEL OPERATÖRLER Zeliha MAĞDEN MATEMATĠK ANABĠLĠM DALI ADIYAMAN 2012 TEZ ONAYI Zeliha MAĞDEN tarafından

Detaylı

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu

18.701 Cebir 1. MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu MIT Açık Ders Malzemeleri http://ocw.mit.edu 18.701 Cebir 1 2007 Güz Bu malzemeden alıntı yapmak veya Kullanım Şartları hakkında bilgi almak için http://ocw.mit.edu/terms ve http://tuba.acikders.org.tr

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Bölüm 2 Matematik Dili

Bölüm 2 Matematik Dili Bölüm 2 Matematik Dili Kümeler p Küme(Set) = ayrık nesnelerden oluşmuş topluluğa küme denir p Kümenin elemanları element olarak adlandırılır p Kümeler nasıl gösterilir Liste şeklinde p Örnek: A = {,3,5,7}

Detaylı

İLKÖĞRETİM MATEMATİK SOYUT CEBİR LİNEER CEBİR

İLKÖĞRETİM MATEMATİK SOYUT CEBİR LİNEER CEBİR ÖABT 205 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK SOYUT CEBİR LİNEER CEBİR Konu Anlatımı Özgün Sorular Ayrıntılı Çözümler Test Stratejileri

Detaylı