1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır."

Transkript

1 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G vardır. 3) a G için denir) vardır. 1 1 a a a a e olacak şekilde a G 1 ( elemanına a nın tersi Not ) (G, ) grubunun birim elemanı tektir. Gerçekten kabul edelim ki e ve iki birim eleman olsun. e birim eleman olduğundan a G için a e e a a ve özel olarak alınırsa bulunur. Aynı şekilde bir birim eleman olduğundan a G için ve özel olarak a e alınırsa bulunur. Böylece olur. 2) (G, ) grubunun her g G elemanının tersi tektir. Kabul edelim ki g nin tersi g 1 ve g 2 olsun. Bu halde 1 1 g g g g e ve g g2 g2 g e eşitlikleri sağlanır. Böylece g1 g1 ( g g2) ( g1 g) g2 e g2 g2 olur. Tanım 1.3. ( G, ) bir grup ve a, b G için a b b a değişme özelliği sağlanıyorsa G grubuna değişmeli grup veya Abel grubu denir. Tanım 1.4 ( G, ) grubu değişmeli değilse bu gruba değişmeli olmayan grup denir. Tanım 1.5. G sonlu bir küme ise ( G, ) grubuna bir sonlu grup denir ve eleman sayısına grubun mertebesi denir. G sonsuz bir grup ise ( G, ) grubuna bir sonsuz grup denir. ( G, ) grubunun mertebesini ile göstereceğiz. 1

2 Örnekler ), * işlemine göre bir grup ve birim eleman ise grubunun işlem tablosu aşağıdaki gibidir. Tablodan anlaşıldığı gibi bu grup değişmelidir. 2) * işlemine göre bir grup ve birim eleman ise grubunun işlem tablosu aşağıdaki gibidir. Tablodan anlaşıldığı gibi bu grup değişmelidir. 3) }, * işlemine göre bir grup ve birim eleman ise grubunun işlem tablosu aşağıdaki gibi 4 değişik biçimdedir( İzomorfizma farkıyla dördüncü mertebeden sadece 2 tane grup olduğunu daha sonra göstereceğiz). 2

3 a) c) b) d) b) deki grubunda her elemanın karesi birim olan (Kleinin 4-lü grubu) bir değişmeli grup olduğu anlaşılır. 4) tamsayılar kümesi, bilinen toplama işlemine göre bir toplamsal gruptur. 5) Rasyonel sayılar kümesi Q ve R reel sayılar kümesi, bilinen toplama işlemine göre bir toplamsal gruptur. 6) Q -{0} ve R -{0} kümeleri, bilinen çarpma işlemine göre bir değişmeli çarpımsal gruptur. 7) G ={ 1, -1 } kümesi, çarpma işlemine göre mertebesi 2 olan bir değişmeli gruptur. 8) G ={1, -1, i, i} kümesi, çarpma işlemine göre mertebesi 4 olan bir değişmeli gruptur. 9 ) n birpozitif tamsayı ve R reel sayılar kümesi olsun. Girdileri R içinde olan lik matrisler kümesini R ile gösterelim. Bu halde her n 1 için R R : 0 matrislerde çarpma işlemine göre bir gruptur. Matrislerde değişme özelliği olmadığından R değişmeli olmayan bir gruptur. Bu gruba n. dereceden Genel Lineer grup denir. 10) Z {0, 1, 2,..., n 1} olmak üzere işlemi n altında ( Z, ) bir değişmeli gruptur. Bu grubun birimi 0 dır. n 3

4 11) R reel sayılar kümesi R olsun. x, y G için x y ( x y) / (1 xy) ile bir işlemi tanımlansın. ( G, ) nın bir değişmeli grup olduğunu gösterelim. a) 2 [( x y) / (1 xy)] 1 (1- Böylece için x y G dir. x 2xy y 1 2xy x y x )(1- y ) 0 b) x, y, z G için x ( y z) ( x y z xyz) / (1 xy xz yz) ( x y) z olduğundan x, y, z G için x ( y z) ( x y) z dir. c) 0 0 olduğundan 0 birim elemandır. d) 0 olduğundan x elemanının tersi x dir. e) x, y G için x y y x olduğundan ( G, ) bir değişmeli gruptur. 12) Aşağıdaki kümelerin verilen işlemi altında bir grup oluşturmadığını gösterelim. a) a b max{ a, b} işlemi altında ( Z, ) b) a b min{ a, b} ile ( Z, ) c) a b a b ab ile R Çözüm. a) 1, birim eleman fakat 2 a 1 olması max{2,a}=1 olmasını gerektirir. Bu çelişki oluşturur. b) Birim elemanı yoktur. e gibi birim elemanı olsaydı a Z için a eolurdu. e, Z nin en büyük elemanı olurdu. Bu çelişki oluşturur. c) 0 birim elemandır. 1 b 0 olması 1=0 olmasını gerektirdiğinden 1 in tersi yoktur. 13 ) iki grup olsun. için ile tanımlanan. işlemine göre gruptur. Bu gruba ile nin direkt çarpımı denir. Şimdi grup aksiyomlarının sağlandığını gösterelim. i) için olduğundan kapalılık özelliği sağlanır. ii) için 4

5 Dolayısıyla olur. iii) sırasıyla nin birim elemanı iseler de işlemine göre birimdir. Gerçekten, için olur. iv) deki herhangi bir eleman nin tersi, nin işlemine göre tersi ve nin o işlemine göre tersi olmak üzere ( ) dir. 14) Herhangi bir 2 için nin ile aralarında asal olan elemanlarının oluşturduğu kümeyi ile gösterelim. Yani olsun. kümesi için olmak üzere işlemi tanımlansın. ( ) bir gruptur. Gerçekten, i) için = 1 olması = 1 olmasını gerektirdiğinden dir. ii) işlemi üzerinde birleşme özelliğine sahip olduğu açıktır. iii) ve her için = olduğundan (, ) nın birim elemanıdır. iv) ise ile aralarında asal olduğundan = 1 olacak şekilde. = 0 olduğundan tersinirdir. Ayrıca için olduğundan < > değişmeli bir gruptur. Önerme 1.7. ( Kısaltma Özelliği) (G, ) bir grup ise a,b,c G için aşağıdaki ifadeler sağlanır. i) a b a c b c ii) a c b c a b İspat: i) a b a c 1 a ( a b) a 1 ( a c) 1 1 b ( a a) b ( a a) c c ii) a c b c ( a c) c ( b c) c 1 1 a c c b c c 1 1 ( ) ( ) a e b e 5

6 a b Tanım 1.8. olmak üzere bir pozitif tam sayı ve bir grup olsun. olmak üzere olarak tanımlanır. Teorem 1.9. Bir grubunda aşağıdaki gibi alınan herhangi bir n ( ) li çarpımda aşağıdaki kural geçerlidir : ( * ). olur. İspat. olsun. Şu halde olup ( * ) eşitliğini ( ** ) olarak ifade edebiliriz. Şimdi k yı sabit tutalım ve ( ** ) eşitliğinin her için doğru olduğunu tümevarımla gösterelim. için Tanım 1.8 den eşitliği vardır. ve iddia için doğru olsun. Yani olsun. Tanım 1.8 den elde edilir ve böylece den eşitliği elde edilir. Birleşme özelliğinden ve Tanım 1.8 den olduğundan eşitliğini ederiz. Böylece ispat tamamlanmış olur. 6

7 Önerme bir küme ve, de bir ikili işlem olsun. işlemi, kapalılık ve birleşme aksiyomları ile aşağıdaki aksiyomları sağlasın: A) olmak şartıyla (sol birim) ve B) de alınan herhangi bir a elemanı için olmak şartıyla bir ( nın sol tersi ) bulunabilsin. Bu takdirde kapalılık, birleşme, A), B) koşulları grup aksiyomlarına denktirler. İspat. işlemi üzerinde kapalılık ve birleşme aksiyomlarını sağladığını kabul edelim. Ayrıca A) ve B) özellikleri varsa ( ) nın bir grup olacağını gösterelim : olur. Şu halde elde ederiz. Böylece dir. Şimdi sol birimin de işlemine göre birim olduğunu yani için eşitliğini gösterelim. B) den için olacak şekilde vardır. Böylece elde ederiz. Tersine,, bir grup ise A) ve B) özellikleri sağlanır. Not grubunda işlemi yerine genellikle toplama veya çapma işaretleri kullanılır. İşlem ise, gruba toplamsal grup denir. Bu durumda yerine, yazılır. Toplamsal grubun etkisiz elemanı 0 G ile ve bir elemanının tersi ile gösterilir. İşlem ise, gruba çarpımsal grup denir. Bu durumda yerine veya ab yazılır. Çarpımsal grubun etkisiz elemanı veya ( veya sadece e ) ile gösterilir. Bir nin tersi ile gösterilir. Şimdi çarpımsal bir grupta bir elemanın kuvvetini tanımlayalım. Tanım bir çarpımsal grup ve olsun. için 7

8 0 0 0 ile tanımlanır. Önerme bir çarpımsal grup ve olsun. için, i) ii) iii) değişmeli bir grup ise İspat: i) olduğunu, üzerinden tümevarım uygulayarak ispatlayalım. için olduğu tanımdan kolayca görülür. için kabul edip için eşitliği ispatlayalım: ii) için olur. Eşitliğin n için doğru olduğunu kabul edip için eşitliği ispatlayalım : iii) İspatı n üzerinden tümevarımla yapalım. için birleşme ve değişme özelliğinden elde ederiz. Şimdi için eşitliğin doğru olduğunu kabul edelim. Yani, olsun. Son eşitlin her iki yanını ile çarparsak elde ederiz. Birleşme ve değişme özelliğini kullanarak, eşitliğini elde ederiz. Böylece ispatı tamamlamış oluruz. 8

9 Not için = olduğundan Önerme 1.13, için doğrudur. Tanım (,+) bir grup ve olsun. için ile tanımlanır Önerme (,+) bir grup ve olsun. için i) ii) iii) İspat. Önerme 1.13 deki ispat teknikleriyle yapabiliriz. Sorular 1) G bir grup olmak üzere aşağıdaki eşitlikleri gösteriniz. (a) birim eleman olmak üzere. (b) olmak üzere. (c) için. 2) Aşağıdaki kümelerin verilen işlem altında bir grup olup olmadığını belirleyiniz. (a) tamsayılar kümesi ve olmak üzere, (b) R reel sayılar kümesi ve olmak üzere R, (c) R pozitif reel sayılar kümesi olmak üzere (R, ). 3) R reel sayılar olmak üzere R = R olmak üzere işlemi altında R nın bir grup olduğunu gösteriniz. 4) R ve olmak üzere nin bir grup olup olmadığını inceleyiniz., 9

10 5) Q 0 0 kümesi kompleks sayılardaki çarpma işlemine göre bir gruptur. Gösteriniz. 6) R reel sayılar olmak üzere R R R olsun. ile R R dönüşümünü tanımlayalım. R = R kümesinin bileşke işlemi altında bir grup olduğunu gösteriniz. 7) Q rasyonel sayılar kümesi olmak üzere Q bir grup mudur? 8) Aşağıdaki kümelerin verilen işlem altında bir grup olup olmadığını belirleyiniz. (a) Matrislerde toplama işlemine göre lik reel matrislerin kümesi (b) Matrislerde çarpma işlemine göre lik reel matrislerin kümesi (c) lik reel değerli köşegen matrislerin kümesi 9) R R kümesinin matris çarpımına göre bir grup oluşturduğunu gösteriniz. 10) 0 gösteriniz. Ayrıca kümesinin matris çarpımına göre bir grup oluşturduğunu deki her elemanın mertebesinin sonsuz olduğunu görünüz. 11) R grubunda elemanının varsa tersini bulunuz. 12) kümesinin ikili işlemi ile birlikte bir değişmeli grup olduğunu gösteriniz. 13) kümesinin şeklinde tanımlanan * işleme göre bir grup olup olmadığını inceleyiniz. 14) boş olmayan bir küme in tüm alt kümelerinin ailesi (kuvvet kümesi) olmak üzere aşağıda verilen ikili işlemlere göre in bir grup olup olmadığını belirleyiniz. olsun. (a) (b) (c) 15) bir grup ve olsun. ve ise olduğunu gösteriniz. 10

11 16) G bir grup olmak üzere için ise, G grubunun değişmeli olduğunu gösteriniz. 17) Bir G grubunda ise olduğunu gösteriniz. 18) bir grup ve olsun. olması için gerek ve yeter koşul olmasıdır, gösteriniz. 19) Eleman sayısı çift olan bir grupta, tersi kendisine eşit olan birimden farklı bir eleman var olduğunu ispatlayınız. 20) Q Q olmak üzere Q ve Q nin değişmeli grup olduğunu gösteriniz. 21 ) bir grup ve olsun. Şu halde, ve denklemlerinin G içinde bir tek çözümü olduğunu ispatlayınız. 22) olmak üzere 0 ( ) kümesinin çarpım altında bir grup olduğunu gösteriniz. 23) Aşağıdaki ifadeler doğru/ yanlış mıdır? Doğru ise ispatlayınız, yanlış ise nedenini bir örnekle açıklayınız. (a) Bir grupta birden fazla birim eleman bulunabilir. (b) sonlu bir grup, olsun. olacak şekilde bir vardır. (c) grup ise denklemi de tek türlü çözüme sahiptir. (d) bir grup ve olsun. ise dir. (e) bir grup ve olsun. dir. (f) grubu iki elemanlı ise Abel grubudur. (g) bir grup ve olsun. dir. (h) Bir grupta her lineer denklemin çözümü vardır. KAYNAKLAR [1] D.S.Malik, John.N.Mordeson, M.K.Sen, Abstract algebra, Mc Graw Hill International Editions,1997. [2] Fethi Çallıalp, Örneklerle Soyut Cebir, Birsen Yayınevi, [3] Göksel Ağargün, Erol Balkanay, Nilgün Aygör, Soyut Cebir, [4] Joseph A.Gallian, Contemporary Abstract Algebra,1992. [5] John B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra. [6] Thomas W. Hungerford, Algebra,Springer. 11

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun.

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun. 11. Cauchy Teoremi ve p-gruplar Bu bölümde Lagrange teoreminin tersinin doğru olduğu bir özel durumu inceleyeceğiz. Bu teorem Cauchy tarafından ispatlanmıştır. İlk olarak bu teoremi sonlu değişmeli gruplar

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

Analiz I (Temel Gerçel Analiz)

Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Ali Nesin Analiz I (Temel Gerçel Analiz) Nesin Yayıncılık A.Ş. İnönü Mahallesi Çimen Sokak No: 50/A Elmadağ Şişli/İstanbul Tel: 022 29 49 89 Faks: 022 234 7 77 nesin@nesinyayinevi.com www.nesinyayinevi.com

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

Kafes Yapıları. Hatırlatma

Kafes Yapıları. Hatırlatma Kafes Yapıları Ders 7 8-1 Hatırlatma Daha önce anlatılan sıra bağıntısını hatırlayalım. A kümesinde bir R bağıntsı verilmiş olsun. R bağıntısı; a. Yansıma (Tüm a A için, sadece ve sadece ara ise yansıyandır(reflexive)).

Detaylı

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına

SAYMA. Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına SONLU MATEMATİK SAYMA SAYMANIN İKİ TEMEL PRENSİBİ TOPLAMA PRENSİBİ Ayrık iki kümenin bileşimindeki eleman sayısı, bu kümelerin eleman sayıları toplamına eşittir. Örnek. Bir sınıftaki her öğrencinin, iki

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri

Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 91-99 Temmuz 2010 Bazı Sonlu Klingenberg Düzlemleri İçin Üzerinde Olma Matrisleri Atilla AKPINAR * Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü, Görükle,

Detaylı

S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ

S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ S5EC ve KD45-O MODAL MANTIKLARININ MODELLERİ ÜZERİNE YÜKSEK LİSANS TEZİ Ayşe BÖLÜK 1009041002 Anabilim Dalı : Matematik - Bilgisayar Programı :

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK

EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK EN AZ SAYIDA AĞIRLIKLA AĞIRLIKLARI TARTMAK Amaç: 1 den n ye kadar olan tamsayı ağırlıkları, toplamları n olan en az sayıda ağırlığı kullanarak tartmak. Giriş: Bu araştırmanın temelini Ulusal Bilgisayar

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

"Bütün kümelerin kümesi", X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in "Alt kümeleri kümesi" de X'in alt kümesidir.

Bütün kümelerin kümesi, X olsun. Öyle ise her alt kümesi kendisinin elemanıdır. X'in Alt kümeleri kümesi de X'in alt kümesidir. Matematik Paradoksları: Doğru Parçası Paradoksu: Önce doğru parçasının tarifini yapalım: Doğru Parçası: Başlangıcı ve sonu olan ve sonsuz adet noktadan oluşan doğru. Pekiyi nokta nedir? Nokta: Kalemin

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ

ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ ÖZEL EGE LİSESİ ELEMANLARI DENK KÜMELER OLAN VE HER FARKLI İKİ ELEMANININ SİMETRİK FARKINI İÇEREN KÜMELERİN ELEMAN SAYILARININ EN BÜYÜK DEĞERİ HAZIRLAYAN ÖĞRENCİ: ATAHAN ÖZDEMİR DANIŞMAN ÖĞRETMEN: DEFNE

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ

ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ ŞEKİL DEĞİŞTİRME HALİ GİRİŞ Önceki bölümde cisme etkiyen kuvvetlerin dengesi incelenerek gerilme kavramı geliştirildi. Bu bölümde ise şekil değiştiren cisim mekaniğinin en önemli kavramlarından biri olan

Detaylı

SU DALGALARINDA GİRİŞİM

SU DALGALARINDA GİRİŞİM SU DALGALARINDA GİRİŞİM Yukarıda iki kaynağın oluşturduğu dairesel su dalgalarının meydana getirdiği girişim deseni gösterilmiştir Burada kesikli çizgiler dalga çukurlarını, düz çizgiler dalga tepelerini

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

Önermeler. Önermeler

Önermeler. Önermeler Önermeler ers 1 1-1 Önermeler 1-2 1 Önerme Mantığı ve İspatlar Mantık önermelerin doğruluğunu kanıtlamak için kullanılır. Önermenin ne olduğu ile ilgilenmek yerine bazı kurallar koyar ve böylece önermenin

Detaylı

LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ LOJİK İFADENİN VE-DEĞİL VEYA VEYA-DEĞİL LOJİK DİYAGRAMLARINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ Sayısal tasarımcılar tasarladıkları devrelerde çoğu zaman VE-Değil yada VEYA-Değil kapılarını, VE yada VEYA kapılarından daha

Detaylı

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA

BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BULANIK DOĞRUSAL PROGRAMLAMA VE BİR BİSKÜVİ İŞLETMESİNDE OPTİMUM ÜRÜN FORMÜLÜ OLUŞTURMA Hazırlayan Bayezid GÜLCAN İşletme Anabilim Dalı

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ

OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ OLASILIK VE OLAY ÇEŞİTLERİ KAZANIMLAR Örnek uzay Olasılık kavramı Bir olayın olasılığının hesaplanması Teorik olasılık kavramı Deneysel olasılık kavramı Öznel olasılık kavramı Bağımsız olay Bağımlı olay

Detaylı

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir,

Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, biçiminde gösterilir. Aynca; 0! = 1 ve 1!=1 1 dir. [Bunlar kabul değildir, 14. Binom ve Poisson olasılık dağılımları Faktöriyeller ve kombinasyonlar Faktöriyel: 1'den n'ye kadar olan tüm pozitif tamsayıların çarpımına, n! denir ve n! = 1.2.3...(n-2).(n-l).n biçiminde gösterilir.

Detaylı