ROBOTLU ÜRETİM HATTI ENTEGRASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ROBOTLU ÜRETİM HATTI ENTEGRASYONU"

Transkript

1 ROBOTLU ÜRETİM HATTI ENTEGRASYONU Dilek (Bilgin) Tükel 1 1 Dğuş Üniversitesi, Kntrl Mühendisliği Bölümü, Acıbadem,Kadıköy TÜRKİYE Tel: GSM: E-Psta: Özet Otmtiv sektöründe, rbtlar özellikle gövde, kaprta atölyeleri, byahane ve preshane bölümlerinde yaygın larak kullanılmaktadır Ülkemizde bu sektörünün hızla ilerlemesiyle ve rekabet kşullarının araç üreticilerini yeni mdel üretimine zrlaması, canlı bir hat entegrasyn sektörüne sebep lmuştur. Rbtlar, eğer üretim ve ürün rbtlu uygulamaya uygun larak tasarlanmışsa yüksek perfrmansla çalışır. Hat entegrasynu yapan firma, tasarım aşamasından başlayarak, ürün mdülerliği ve standartlaşması sağlandığında, hızlı ve klay rbtlu üretime geçiş sağlanır. Yazılım sistemin esnekliğinin temel elemanlarındandır. Yazılım güvenliği, belirli süre belirli rtamda hatasız larak çalışması ile ölçülür. Yazılım sağlamlığı, sistemin güvenilirliğinin temeldir. Dnanımsal güvenlikten farklı larak tasarım mükemmelliğinin göstergesidir. Anahtar sözcükler: Otmasyn, Rbtik, Yazılım, Hat Entegrasynu 1. GİRİŞ Rbt teknljisinin amacı, insan için tehlikeli, tek düze veya fiziksel yeteneğini zrlayan işleri yapabilecek tnm sistemler geliştirmektir. Sn 30 yıl içersinde rbtlu sistemler, dünyada ve Türkiye'de tüm endüstri alanlarında hızla kabul görmüş ve kullanılır hale gelmiştir. Şekil 1 de gösterildiği gibi bugün dünyada 1,000,000 den fazla çalışır durumdaki rbt, başlıca kaynak, byama, yapıştırma, katlama ve malzeme transferinde kullanılmaktadır. yaratıcılık, değişen talebe hızlı yanıt verme yeteneği, ürün çeşitliliği ve geleceğe yatırım ile belirlenir lmuştur[1]. Müşteri eğilimleri belirlemekte ve daha sık aralıklarla ürün geliştirme, dlayısıyla marka ve mdel yaratabilme başarımı önem kazanmaktadır. Firmalar taleplerdeki hızlı farklılaşmaları cevap verebilmek için teknljik değişimleri en yakından takip etmek zrundadır. Bunun farkında lan tmtiv üreticileri yaygın larak esnek üretim sistemleri ve rbt teknljilerini kullanmaktadır. Bu makalede rbtlu üretim hatlarını hızlı ve başarılı bir şekilde devreye almak için prje yönetiminden başlayarak nasıl bir endüstriyel yazılım sistemi altyapısı kurulması gerektiği incelenecektir. 2. PROJE PLANLAMASI Prje yönetiminin ilk aşaması prje tanımlanmasıdır. Çözüm yöntemleri ve uygulama knusunda anlaşıldıktan snra, prje planlama süreci başlar. Prjenin tasarımdan kabule kadar birçk aşamaları vardır[2]. Bu aşamalar(şekil.2) : 2.1. Sözleşme Kullanımına izin verilen malzeme listesi, fabrika yerleşim planı, süreç analizi, hedeflenen çevrim zaman bilgileri entegratör firmaya verilir Tasarım Ürün/süreç ağacı, parça tutucu düzenekler, rbt elleri, güvenlik kafesleri, simülasyn yazılımları kullanarak erişebilirlik analizleri, perfrmans ölçütlerinin lurluğunun hesaplanması, ayrıntılı planlama ve gerekirse değişiklikler için öngörüler bu aşamada yapılır ve gerçekleştirilir Tasarım Teknik nayı Ürün/süreç uygulanabilirliği, prses dğrulanması, nayı, bütün tasarım çalışmaların görsel kalite ve labilirlik açısından irdelenip naylanır Üretim ve Mntaj Şekil 1. Endüstriyel Rbt Nüfüsu Türk tmtiv sanayi pek çk açıdan Türk eknmisi için sürükleyici sektör knumundadır. Geçmişte ağırlıklı larak fiyat esasına göre rekabet edilirken günümüzde rekabet; fiyat ile birlikte kalite, etkin bir pazarlama, üründe Atölye de prttip luşturulur. Gerekirse istenilen perfrmansı yakalayabilmek için sisteme yeni eklemeler veya değişikler yapılır Test&Mdifikasyn İstenilen perfrmansı ve çevrim zamanını ulaşabilmek için gerekli lan değişiklikler bu aşamada gerçekleştirilir. Hat güvenlik ve işleyiş açısından parçalı ve parçasız test edilir.

2 SÖZLEŞME TASARIM TEKNİK ONAY PROTOTİP TEST&MODİFİK ASYON NAKLİYE İÇİN TEKNİK ONAY SAHA MONTAJI TEST&MODI FIKASYON Şekil 2. Prje Aşamaları 2.6. Nakliye için teknik nay Sistem, önceden belirlenen sayıda (örneğin: 500) çevrim, parçasız larak hiç hatasız, durmadan çalışması gerekir. Bu test tamamlandıktan snra, hat nakliyeye hazırdır Gemetri Kabulü Hat fabrikaya nakledilip, kurulduktan snra üretilen ürünün gemetrisi, sağlamlığı ve nüfus derinliğinin istenilen değerler içinde lup lmadığı özel testlerle kntrl edilir Üretim için teknik nay Sistemin önceden belirlenen sayıda (örneğin: 3000 adet) ürünü tmatik mdda hiç hatasız larak ürettiğinde, seri üretime geçebilir. Bütün bu aşamaları geçiren hat üretime başladığında, üretim sırasında teknik asistanlık yaparak sürecin prblemsiz lması sağlanır. Prjenin başarısı, prje tanımında belirlenen iş hedeflerine uyulması ve zaman kıstasının başarılması ile ölçülür. Bu başarı, dğru dnanım, yazılım, imalatla, srumluluk ve yetkilerin dğru belirlenmesi ve her aşamada denetimle gerçekleştirilebilir. 3. KONTROL SİSTEMİ GEOMET- RİK KABUL SERİ ÜRETİM Otmtiv sektöründe, her araç üretici firma farklı dnanım ve yazılım standartları ile çalışmaktadır. Rbtlu hat entegrasynu yapan firmalar için farklı firmalar için farklı standartları uygulamak zrunda kalmak klay lmamaktadır. Japn tmbil üretici firma, Kawasaki, OTC-Daihen, Fanuc, Mitsubishi, Omrn, Typuc ürünlerini tercih ederken, Fransız tmbil üreticileri Schneider, Siemens, KUKA, ABB ürünlerini, Alman ve İtalyan tmbil üreticileri Siemens, ABB ve KUKA ürünlerini tercih etmektedir. Hangi ürün kullanılmak zrunda lursa lsun hattı kısa zamanda ve srunsuz larak devreye alabilmek için mutlaka dnanım ve yazılım mdülerliği mutlaka sağlanması gereklidir. Uluslararası prje yapabilme becerisi farklı marka ürünleri kullanabilme ve bunların entegrasynun başarabilmekten geçmektedir. Günümüzün teknljinde, hat tmasynu için en yaygın larak PLC ler (Prgrammable Lgic Cntrllers) kullanılmaktadır. Hattı bağımsız çalışan hücrelere bölmek hattın esnekliğini arttırırken, maliyeti arttır. Hattın herhangi bir yerinde luşan arızada, bağımsız çalışmasını istediğim bölgeler varsa, bu bölgeleri yazılım ve dnanım larak bu prensibe göre tasarlamamız gerekmektedir. Güvenlik PLC si, özel güvenlik gereken hücrelerde kullanılmalıdır. Endüstride çğunlukla güvenlik, hücreyi kafesle kapatıp kntrllü girişe izin veren güvenlik kapıları ve güvenlik röleleri kullanarak yapılmaktadır. Büyük ve karışık sistemlerde güvenlik röle ve devrelerini, güvenlik PLC leri ile değiştirmek, dnanım, kabllama ve maliyet avantajı sağlamaktadır. Ayrıca, pan byutları küçülmekte ve hata bulma klaylaşmaktadır. Yazılım geliştirirken dört temel kurala[3] uyarak, yazım kalitesi garanti altına alınabilir. Sağlam ve anlaşılır lmalıdır. Şekil (Yazım) kurallarına uymalıdır. Yardımcı fnksiynlar ve özel kitaplıklarla sadeleştirilmelidir. Desteklenebilir lmalıdır. Yazılım güvenliği, belirli süre belirli rtamda hatasız larak çalışması ile ölçülür. Yazılım sağlamlığı, sistemin güvenilirliğinin temeldir. Dnanımsal güvenlikten farklı larak tasarım mükemmelliğinin göstergesidir. Yardımcı fnksiynlar ve özel kitaplıklar kullanılması, yazılımın hmjen lmasını sağlar. Bu şekilde klay prgram kunurluğu da garantilenir. Yazılım kunabilirliği, yazılım kdunun klay çözülebilmesi[4] demektir. Desteklenebilirlik, uzun süreli perfrmansın temelidir. Bakım ve değişiklik işlemlerinin klay ve hatasız yapılabilmesini sağlar. Daha snradan hatta yapılacak ilaveler klaylıkla sisteme adapte edilebilecektir. 4. ROBOT HÜCRESİ Rbt seçiminde, entegratör aşağıda belirtilen nktalara dikkat edilmesi gerekir:

3 Yük ve atalet hesabı Erişebilirlik ve fizibilite(yapılabilirlik) kntrlü Uygulamanın özellikleri Yerleşim Yük ve atalet hesabı rbt seçimi için çk önemlidir, rbt üreticisinin belirlediği limitlerin %90 seviyesinde kalmak tavsiye edilir[5]. Erişebilirlik hesabında rbt bazası ve rbtun fiziksel byutları ve kullanılacak lan rbtik el, spt tabancası, ark kaynak trcu gibi aletlerin byutları hesaba katılmalıdır. Rbtun ulaşması istenilen bütün yörüngelerin erişilebilirliği test edilmelidir. Rbtun çalışma uzayında başka rbtlar varsa, çarpışma kntrlü de yapılmalıdır. Öngerilen uzaya erişimi dışında, bakım amaçlı yerleşimde kntrl edilmelidir. Kntrl kabinin yeri ve erişiebilirliği, trç temizlemenin yeri ve erişilebilirliği, güvenlik kapılarının yeri ve sayısı belirlenmelidir. Sistemin kendi ürettiği gazları, sıvıları, buharları ve diğer atıklaardan kaynaklanan riskleri önlemesi gereklidir. Kirletici maddeyi üretim alanından tplayan düzenek, hava akımını düzgün dağılmalı, çıkan havayı, taze hava girişinden desteklenmeli, kirli hava temiz hava giriş alanının dışına atılmalıdır. Çalışma alanındaki aydınlatma yeterli lmalı, bakım ve ayar amaçlı amaçlı gerekiyrsa ilave aydınlatma kullanılmalıdır. Kumanda ekipmanları açıkça görülebilir ve tanımlanabilir, güvenli bir çalışma alanına yerleştirilmiş lmalıdır. Gerekli yerlere acil durdurma butnları yerleştirmek gereklidir. Rbt el terminalinde acil durdurma mutlaka lmalı, tüm sistemi durdurabilmeli, bu özellik ancak özel bir prsedür ile uzman tarafından devre dışı edilebilir lmalıdır. Hareketli ekipmanlar mümkün lduğunca kaza riskine sebep lmayacak şekilde kapatılmalıdır. Manuel kumanda için bütün önlemler alınarak, çift el butnu, ışık bariyeri, güvenlik kapısı, alan kruyucu gibi ekipmanlarla risk sıfıra indirilmelidir. Sistemin çalışmaya başlaması görsel ve sesli uyarı ile duyurulmalıdır. Acil durumda yazılım ve dnanımsal larak kntrl enerjisi kesilmeli. Otmatik çalıştırma, peratörün nayı ile yapılmalı, sesli ve görsel larak uyarı yapılmalı. Bir kapının kapanması, ışık bariyerinden çıkılması, acil durdurma butnunun çözülmesi ile sistem başlamamalıdır. Durdurma kmutu geldiğinde, ilgili hareket vericilere giden enerji, makinanın durmasından snra kesilir. Birlikte çalışmak üzere tasarlanmış makinalar ya da hareketli aksamlare lduğunda, durdurma düzeneği, makinanın yanı sıra, önceki ve snraki yönde tüm düzenekleri durdurur. Acil durdurma düzeneği klay ulaşılabilir bir knumda lmalıdır. Tehlike durumunda, sistemin mümkün lan en kısa sürede durmasını sağlar. Sistemi blke eder, acil durdurmanın kaldırılması ile sistem çalışmaz, ama yeniden başlamaya izin verir. Acil durdurmada gerekiyrsa kmşu ekipmanlarda blke edilir. Ayar durumunda düşük hız ile çalışmaya izin verilmeli, sistemde adım adım kntrl mdu lmalıdır. Uygunluk kntrlleri içinde sistem uygun lmayan bir şekilde çalışmaya izin verip vermediği, bir parçanın veya hareketli aksamın düşmesi veya fırlaması, kruyucu düzeneklerin devre dışı kalması, güvenlik düzeneklerine ait kumanda devresinin tekrar devreye alınması, blkaj veya devrenin istenilerek kesilmesiyle luşacak durumun kntrlü dikkatle yapılmalıdır. Her bir güvenlik kumanda ekipmanının, çalışmasının kntrlü, tehlike arz eden parçaların durdurulması, acil durdurmalar, çift elle çalışan kumandalar, güvenlik halıları, bölge sınırlayıcılar, ışık bariyerleri, limit sensörleri, limit durdurucuların(takz) işlevlerinin dğru yapıp yapmadığı mutlaka kntrl edilmelidir. Sabit kruyucuların, sağlamlığı, tehlike alanına yeterince uzak lup lmadığı, iş çevrimini kısıtlayıp kısıtlamadağı kntrl edilmelidir. Hareketli kruyucuların kitleme düzeneğinin sağlamlık kntrl edilmelidir. Elektrstatik yük kruma, güvenlik işaretleri, malzeme, şalter, sigrta kruması yapılmalıdır. Aşırı yük, kısa devre kruması, kabllama, tpraklama gerekli işaretleme, kılıflamanın uygunluğuna bakılmalıdır. Yanıcı maddeler varsa, sistem ilgili ATEX standardına uymalıdır. Titreşim, gürültü kntrlü yapılmaklıdır. İş ekipmanına yapılacak bakım klay ve güvenli bir şekilde yapılabilmelidir. Ayarlama, yağlama, bakım nktaları çalışma alanının dışında lmalıdır. Bakım ve narım ve temizlik makina durduğunda yapılabilmelidir. Aksi durum zrunlu ise gerekli güvenlik önlemleri alınmalıdır. Rbtlu hücreye giriş güvenlik kapılarından, tanımlanmış prsedür ile yapılmalıdır. Zeminden geçen düşme riski dğuran sistemler lmamalıdır. Taşıma hızı 40metre/dakikadan düşükse ışıklı veya sesli sinyal taşımalar sırasında çalışır. Çk yönlü hareket alanı, zemine siyah/sarı çizgilerle işaretlenmeli, trafik sinyali tipli iki renkli sinyal yerleştirilmeli. Hız daha yüksekse (40-60 metre/dakika) geçiş yasaklama düzeneği eklenmelidir, mekanik bariyer, ftselli hücreler kullanılır. 60 meter/dakikadan yüksekse tarama sistemleri gerekir. Akış içinde düşük riskli bölgelerde krkuluk, kapı, zemin byama yeterliyken, riskli bölgelerde 400 ve 900mm yüksekliğinde minimum 2 ışıklı demetden luşan bir giriş önleme hücresi knulmalıdır. 5. ÇALIŞMA MODLARI Rbt hücre çalışma : Manuel Çalışma Mdu: Bu md peratör panelden, SCADA dan ya da kumanda kutularındaki düzenekler kullanılarak seçilir. Her hareketli parça ayrı ayrı seçilerek veya sistem tasarımı sırasında gruplar luşturmasına izin

4 verilip bu gruplar seçilerek, hareket kmutunu ileri ve geri butnlarını (sft butnlar labileceği gibi fiziksel lması tercih edilmelidir) kullanılarak verilebilir. Manüel mdda çalışabilmek için ilk larak sistemde hata lmaması gerekmektedir. Ardından da peratör pansunda ki md seçici anahtarı ile MANUEL seçilmelidir. Operatör panelden manuel kumanda edilmek istenen ekipman seçilir İLERİ ve GERİ butnlarına basılarak güvenlik kşulları da izin veriyrsa ekipman hareket ettirilir. Otmatik Çalışma Mdu: Bu md manuel çalışma mdunda lduğu gibi, peratör panelden, SCADA dan ya da kumanda kutularından seçilir. Çalışmayı başlatmak için çevrim başlat kmutunun verilmesi gereklidir. Parçalı md: Seri üretim mdudur, üretim parçası ile yapılır. Parçasız : Test mdudur, parçasız larak zamanlayıcılar kullanılarak yapılır, sistemin hatasız çalıştığını görmek için önemlidir ve ön kabülün bir aşamasıdır. Test aşamalarda parça ile çalışılırsa, çk fazla test ürününe ihtiyaç lucakdır ve bu ürünler işlem snucunda atık durumuna geleceği için maddi bir külfete sebep lacaktır. Bu md test için devreye alırken veya sistem fabrikaya kurulduktun snra herhangi bir mdifikasyn yaptığımızda test edebilmemizi klaylaştıracaktır. edilen şartlar istasyna özeldir. Örneğin istasyna rbt dâhil ise rbtun iş bitti hafızasının da resetlenip resetlenmediği kntrl edilir. Sn adımda iş bitti hafızası luşturulur ve adımlar sıfırlanarak Adım 0 a dönülür. Adım 0 ile sn adım arasına istasyndaki işlemlerin sırası adım sırası larak yazılır. Eğer bazı işlemlerin aynı anda lması gerekiyrsa bu işlemler aynı adımda gössterilebilir. 6.2 Adım atlama Her bir adımda işlemin tamamlanmadığını gösteren ve HMI(Human Man Interface) da da gösterilen mesajlar luşturulur. Bunlar MSG (Message-Mesaj) ve RQT (Request Time Out-talep zaman aşımı) tur. Örneğin Adım 5 te Fikstür A daki 3 numaralı pistnun çalışma knumuna gitmesi gerekiyrsa, önce 3 numaralı pistnun hareket fnksiynuna bu istek iletilir. Pistn çalışma sensörü aktive lmadığı sürece adım için ayrılan RQT hafızası ON durumundadır. Aktive lduğu anda hafıza OFF lur ve adımlarda herhangi bir MSG veya RQT aktif lmadığı için tmatikte lan sistem StepCunter fnksiynu ile adım atlar. Sn adıma geldiğinde de gene aynı fnksiyn ile Adım 0 a döner. Emniyet kütüphanesi ile gelen emniyet PLC ler için özel larak luşturulmuş kütüphanedeki fnksiynlar (Tabl.1) bu tür uygulamarda kullanılması zrunlu fnksiynlardır. TABLO 1. Emniyet Fnksiynları Emniyet Fnksiynları F_TON F_TOFF Açıklama Gecikme zamanlayıcı fnksiyn Gecikme zamalayıcı fnksiyn Yarı tmatik: Bu mdda, işlemleri adım adım yapabildiğimizden yeni aşamalara ileri butnunu kullanarak geçmemize izin verir. Bu da hata tespitini çk klaylaştıran bir çalışma mdudur. F_2HAND F_MUTING F_12DI Çift el butnu fnksiynu Susturma fnksiynu Farklılık Değerlendirme fnksiynu 6. PLC PROGRAM YAPISI Eğer bir bölgedeki işlemler tek bir çevrim (birbirini takip eden ve snra başa dönüp tekrardan başlayan işlem dizisi) değilse, bölge bölümlere, her bölüme tek çevrim düşecek şekilde, bölünür. Tek çevrimden luşan her bir bölüm bir istasyndur. Örnek A fikstüründe ve B fikstüründe ayrı ekipmanların bulunduğunu, bunların farklı bir işlem gerçekleştirdiğini ve aynı zamanda da çalışabildiklerini de düşünürsek (paralel işlemler) bu fikstürlerin ayrı istasynlarda lmaları gerektiği snucunu çıkarırız. 6.1 İstasyn adımları Her istasyn minimum iki adımdan luşur. İlk adım, Adım 0 dır. Bu adımda standart larak istasynun tmatikte lup lmadığı, istasynun dinlenme(başlangıç) knumunda lup lmadığı ve istasyn iş bitti hafızasının resetlenip resetlenmediği kntrl edilir. Bunların dışında kntrl F_ESTOP1 F_FDBACK F_SFDOOR F_SENDDP F_RCVDP 6.3 Servis Fnksiynları Kategry 1 Acil durdurma Geri Besleme İzleme Güvenlik kapısı izleme DP-DP veri yllama DP-DP Veri alma Lkal ya da merkezi larak istasynların mdlarının değiştirilmesi, çevrimin çevrim snunda ya da hemen durdurulması, çevrimin başlatılması, istasyn adımlarının uygun kşullar luştuğunda arttırılıp resetlenmesi servis fnksiynları (Tabl. 2) tarafından yönetilir.

5 TABLO 2. Servis Fnksiynları Servis Fnksiynları StepCunter StaMde Gate LineMde Açıklamalar Her istasyn için ayrı larak çağrılır. Operasyn adımlarının arttırılması, azaltılması, resetlenmesini sağlar. Her istasyn için ayrı larak çağrılır. Operasynun mdunun HMI destekli larak değiştirilmesi, çevrimin durdurulup başlatılması ve gerekli md ve çevrim bilgilerinin tekrar HMI a bildirilmesi için kullanılır. Desteklediği mdlar: Otmanuel-t-lkal-başlangıca dön Her kapı için ayrı larak çağrılır. Kapı girişler isteklerinde çevrimin durdurulması, kapı kutusundaki butnlar ile çevrimin tekrar başlatılmasını yönetir. Kapının açık lup lmadığı ve giriş isteğinin var lup lmadığı ile ilgili çıkışların verilmesini sağlar. Her istasyn tmatik mdda iken uzaktan erişime yani tplu kmutlara açık durumdadır. Ana bir merkezden yönetilebilirler. LineMde girişleri merkezi bir Scada sisteminden yönlendirilen kmutlar ile çıkışları da StaMde fnksiynunun girişleri ile bağlanır. Eğer emniyet PLC si kullanılıyrsa, psiynel larak emniyet kütüphanesinden faydalanılır. Bu kütüphanesindeki standart blklar hatta bulunan kapılar, ışık bariyerleri, acil durdurma butnları, laser tarayıcılar gibi güvenlik ekipmanlarının çalışmasını denetlemek için her bir ekipman için ayrı ayrı kullanılır. Bu blkların çıkışları hangi güvenlik ekipmanının hangi bölgeyi etkileyeceğine karar verildikten snra bölge (zne) ve istasyna spesifik larak ayrı yerlerde kullanılabilir. Emniyet mdüller herhangi bir arıza durumunda passivatin durumuna geçebilirler. Bu durumda arıza giderildikten snra mdülü passivatin durumundan çıkarmak için failsafe blklar derlenirken tmatik larak luşan mdüllerdeki failsafe IO kartlarına spesifik datablklardaki ilgili bitleri aktive ederek işleyen ayrı bir fnksiyn çağrılır. 6.4 HMI Haberleşme Fnksiynları HMI (Human Machine Interface), sistemi kullananların sistem ile bir ekran üzerinden iletişim kurdukları ekipmanların genel adıdır. Bu ürünlerin ekranları ve PLC ile haberleşme şekilleri standarttır. HMI PLC ile haberleşmesinde kullanıcının hangi sayfada lduğunu ve hangi butna(f1-f23 vb.) bastığını gönderir. Bunlar PLC tarafından uygun şekilde değerlendirilir. Temel larak HMI üzerinde gösterilen bilgiler şöyledir: -Sistemde luşan arızalar Arıza gösterme yöntemi P-Diag labildiği gibi iligili hafızanın direk larak ilgili bite atanması ile de labilir. -Sistemin genel görünüm ve durumu İstasynların görünüşleri verilir ve durumları PLC den gelen bilgiler ile gösterilir. -İstasyn md ve çevrim durumları PLC nin Md ile ilgili HMI a gönderdiği bilgiler burada gösterilir. -Ekipman manüel kntrl sayfaları İlgili istasyn manuel mdda iken ekipmanlarının seçilip hareket ettirildiği sayfalarda aynı zamanda bu ekipmanların durumları (sensör bilgileri: ileride-geride, gönderilen kmut bilgileri: ileri git-geri git ve diagnstik bilgisi: zaman aşımıpzisyn kaybı) izlenebilir. -Rbt izleme ve kntrl sayfaları Rbt ile ilgili giden gelen haberleşme bitleri ve rbttan gelen hatalar görülebilir, rbtlara gerekli kmutlar (Mtr On/Off, Restart vb.) seçilebilir. 6.5 Hareketli Ekipman Fnksiynları Hareketli ekipmanlar sistemdeki pistnlar, knveyörler, asansörler dir. Manuel hareket sistemdeki HMI dan ilgili ekipman seçimi yapılıp ileri/geri ya da çalışma/dinlenme butnları ile hareketin yönünün tayin edilmesi ile yalnızca manuel mdda iken sağlanır. Otmatik mdda ise adımlarda bu hareketler belirlenip kumanda edilir. Ekipmanın sensörle belirlenen knum bilgileri ve hata diagnstik fnksiynlar yardımı ile HMI a bildirilir. 7. SONUÇLAR Hat entegrasynunda başarının anahtarı ön hazırlık ve prje planlamasının iyi yapılmasıdır. Planlamanın her aşaması titizlikle kntrl edilmeli, prblemlere ivedilikle çözüm bulmak gereklidir. Bütün sistem mdüler, standart ürünlerle tasarlanış lmalıdır. Yazılım ve kntrl sisteminde standartlara uymak yapılan prjenin başarısını göstermektedir. 8. KAYNAKÇA [1] G. Urdaneta, J.A. Clmenares, N.V. Quepi, N. Arape, A reference sftware architecture fr the develpment f industrial tmatin high-level applicatins in the petrleum industry", Cmputers in Industry, Ocak 2007, s [2] DB. Tükel, T. Talu, Rbtlu Kaynak Üretim Hattı tasarımı, Akıllı Sistemler, Yenilikler ve Uygulamaları Sempzyumu, ASYU 2010 [3] W. Wang, D. Pan, M. Che, Architecture-based sftware reliability mdeling, The Jurnal f Systems and Sftware, Ocak 2006, s [4] H. Flrdal M. Fabiana, K.Akessna, D. Spensieri, Otmatic mdel generatin and PLC-cde implementatin fr interlcking plicies in industrial rbt cells, Cntrl Engineering Practice, Eylül 2007, vl. 15 s ,. [5] Renault Kaynak PEGI, Makina güvenlik kabulü, EB , 2006

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı

VRS4 İklimlendirme Sistemleri Kataloğu

VRS4 İklimlendirme Sistemleri Kataloğu Arçelik; ürünlerinin renk, görünüm ve özelliklerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Olabilecek baskı ve yazım hataları bağlayıcı değildir. VRS4 İklimlendirme Sistemleri Katalğu İçindekiler 2 VRS4

Detaylı

IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14

IBM Yazılım Markaları...2. Kategoriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5. Rational Ürün Ailesi...9. Rational Rapid Developer...14 İçindekiler İçindekiler...1 IBM Yazılım Markaları...2 Ltus...2 Websphere...2 Ratinal Rse...3 DB2...3 Tivli...4 Kategriye Göre IBM Yazılım Ürünleri...5 Ratinal Ürün Ailesi...9 Ratinal Rapid Develper...14

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L

ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER. Ertuğrul AKBAŞ A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L ANET YAZILIM BİLGİ GÜVENLİĞİ SÜREÇLER Ertuğrul AKBAŞ 2011 A N E T Y A Z I L I M - I S T A N B U L Birleşik Tehdit Yönetimi Ağ Güvenlik Cihazları (UTM Firewall) Değerlendirme Hizmetleri...3 Firewall Kural

Detaylı

Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Modem Türkçe Eğitim ve Kurulum Kılavuzu

Telemobil Bilgi İletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Modem Türkçe Eğitim ve Kurulum Kılavuzu Telembil Bilgi iletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Mdem Sayfa 1 / 17 Telembil Bilgi İletişim Hizmetleri GM310 GSM/GPRS Mdem Türkçe Eğitim ve Kurulum Kılavuzu Üretici Firma Bilgileri: Telembil Bilgi İletişim

Detaylı

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri

Satınalma, Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma, Ljistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimleri Satınalma Yönetimi ve Teknikleri Eğitimi İleri Derece Satınalma Yönetimi Satınalma ve Tedarik Zinciri Yönetimi Eğitimi Satınalma da ileri Yönetim

Detaylı

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ

ERP NEDİR. Dr. Ragıp BAŞBUĞ ERP NEDİR Dr. Ragıp BAŞBUĞ Faturamızı kesiyr, muhasebemizi tutuyruz, daha ne istiyrsunuz! Peki;İş Zekası kullanıyrmusunuz, Tedarik Yönetim Sistemi kurdunuzmu, Karar Destek Sisteminiz varmı, CRM işiniz

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en

Detaylı

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ Editörler Uzm. Dr Oğuz SARIYILDIZ Dr. Serdar MERCAN Yazarlar

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

ERP de Ürün ve Stok Yönetimi

ERP de Ürün ve Stok Yönetimi ERP de Ürün ve Stk Yönetimi SMM - Satılan Malın Maliyeti ( Karlılık ) DMM - Duran Malın Maliyeti ( Envanter ) Dr. Ragıp BAŞBUĞ Kurumsal Kaynak Planlaması larak bilinen ve herkesin duyduğu yeni mda terim

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MESLEKİ EĞİTİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASI PROJESİ GENEL TANIM TRA1(Erzurum/Erzincan/Bayburt) bölgesindeki mesleki ve teknik eğitim kurumları, iş sağlığı ve güvenliği mesleki eğitim

Detaylı

Logo Connect. Basit Kural Tanımları

Logo Connect. Basit Kural Tanımları Bu Dküman Kimler için? Lg Cnnect Basit kural tanımlarını ve ilgili knuları öğrenmek isteyen tüm kullanıcılar için hazırlanmıştır. Olabildiğince basit ama ayrıntıya giren bir anlatım şekli seçilmiştir.

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

Yazılım kılavuzu. GoPal Navigatör sürüm 5.5

Yazılım kılavuzu. GoPal Navigatör sürüm 5.5 Yazılım kılavuzu GPal Navigatör sürüm 5.5 GPal Navigatör sürüm 5.5 İçindekiler 1. BÖLÜM: GİRİŞ... 1 Önsöz...1 CD/DVD'nin içindekiler...1 Sistem gereksinimleri...3 Bu kılavuzdaki anlaşmalar...3 Tavsiyeler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ TEMEL PLC SİSTEMLERİ ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

http://alikoker.name.tr

http://alikoker.name.tr I. BİLGİSAYARLAR A. BİLGİSAYAR NEDİR? Bilgisayar, kullanıcıdan aldığı verilerle aritmetik ve mantıksal işlemleri yapabilen ve yaptığı işlemlerin snucunu saklayabilen, sakladığı bilgilere istenildiğinde

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI VE İLERİ TEKNOLOJİYE GEÇİŞ ENDÜSTRİYEL OTOMASYON KAVRAMI Otomatik üretim modern sanayinin temeli ve teknik ilerlemenin genel eğilimi olmaktadır. Bu da yeni fabrikasyon süreçleri,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMETLERİ DEPO TASARIMI 840UH0034 T.C. MİLLÎ ĞİTİM BAKANLIĞI ULAŞTIRMA HİZMTLRİ DPO TASARIMI 840UH0034 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ T.C MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SCADA SİSTEMLERİNE GİRİŞ ANKARA, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul / kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ WEB TABANLI UZAKTAN KONTROL 481BB0008 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

Veri Toplama nın ABC si

Veri Toplama nın ABC si Veri Tplama - Enstrümantasyn Teknik Nt TN-TR-401 Veri Tplama nın ABC si Anahtar Kelimeler: Veri Tplama Sistemi, Sensör, Algılayıcı, Analg Dijital Çevirici, SNR, Sinyal Gürültü Oranı, Çözünürlük, Eş Zamanlı

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ

E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ E-TİCARET VE TURİZM SEKTÖRÜ İÇİNDEKİLER 1. BAŞKAN DAN.... 3 2. ELEKTRONİK TİCARET (E- TİCARET) KAVRAMI. 4 3. E-TİCARETİN AVANTAJLARI.. 6 3.1. E-TİCARETİN FİRMALAR AÇISINDAN AVANTAJLARI 6 3.2. E-TİCARETİN

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

Ford Otosan İnönü Fabrikası 2 boyutlu tasarımdan 3 boyutlu tasarıma Autodesk Inventor ile geçti

Ford Otosan İnönü Fabrikası 2 boyutlu tasarımdan 3 boyutlu tasarıma Autodesk Inventor ile geçti Frd Otsan İnönü Fabrikası 2 byutlu tasarımdan 3 byutlu tasarıma Autdesk Inventr ile geçti Daha önce çalışmalarını 2 byutlu larak gerçekleştiren Frd Otsan İnönü Fabrikası, İmalat Mühendisliği, Kalite Güvence,

Detaylı