6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = veriliyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor."

Transkript

1

2

3

4

5 Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının toplamı 4 tür. Buna göre, bu sayıların en büyüğü en fazla A) 8 B) 84 C) 85 D) 86 E) 87. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab + ba = 88 olduğuna göre, a + b toplamı A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7. A = veriliyor. A sayısını oluşturan toplamanın her terimi azaltılırsa, A sayısı kaç azalır? A) 69 B) 7 C) 75 D) 78 E) 8. Dört basamaklı AB7 sayısı iki basamaklı AB sayısının 04 katı olduğuna göre, A+B toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 8. a tek doğal sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A) a + a + a B) a + a C) a + 4 D) a + a E) a + 4a 4. (n" ")! (n"+")! = 7 olduğuna göre, n A) 8 B) 9 C) 8 D) 4 E) Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 40 olduğuna göre, eksilen sayı A) 0 B) 5 C) 40 D) 65 E) ab ve ba iki basamaklı sayılar ve ab + ba = ab ba = 8 olduğuna göre, a.b çarpımı A) 5 B) 8 C) 0 D) 8 E) 5 0. Rakamları farklı üç basamaklı farklı dört doğal sayının toplamı 58 dir. Buna göre, bu sayıların en küçüğü en fazla A) 7 B) 8 C) 9 D) 4 E) 45 5

6 Test:. İki basamaklı bir doğal sayıdan, bu sayının rakamları toplamı çıkarılıyor. Elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 8 B) C) 45 D) 48 E) 55 Temel Kavramlar 6. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab sayısı rakamları toplamıyla çarpıldığında 4, ba sayısı rakamları toplamıyla çarpıldığında 648 bulunuyor. Buna göre, ab sayısı aşağıdakilerden A) 4 B) 7 C) 6 D) 45 E) 48 " 7.! +! +! + 4! !. ( 0 : 4) : [ ( 4)] işleminin sonucu A) 4 B) C) D) E) sayısının birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden A) 0 B) C) D) E) Yukarıdaki toplama işleminde ardışık terimler arasındaki ortak fark 7 dir. Buna göre, bu toplamanın sonucu A) 484 B) 9 C) 97 D) 400 E) Rakamları farklı dört basamaklı en küçük çift doğal sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en büyük çift doğal sayının toplamı A) 00 B) 06 C) 08 D) 09 E) Rakamları farklı, üç basamaklı, farklı dört doğal sayının toplamı 70 dir. Buna göre, bu dört doğal sayıdan en büyüğü en az A) 79 B) 80 C) 8 D) 8 E) a, b birer pozitif tamsayı ve a + b = 9 olduğuna göre, a.b nin en büyük değeri A) 84 B) 88 C) 90 C) 9 D) 94 0.!"+"!"+"!! işleminin sonucu A) B) C) D) 56 E) Üç basamaklı a5 sayısı a rakamının 05 katı olduğuna göre, a rakamı A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 DOĞRU SEÇENEKLER. C. D. E 4. A 5. E 6. C 7. B 8. D 9. B 0. D. C. D. E 4. C 5. D 6. B 7. D 8. A 9. D 0. A 6

7 Test: Temel Kavramlar. Dört basamaklı 7ABC sayısı, üç basamaklı ABC sayısının katından 70 fazladır. Buna göre, A + B + C toplamı ! = a.5 n eşitliğinde a ve n pozitif tamsayılardır. n nin alabileceği en büyük değer A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 40 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. Rakamları a, b, c olan üç basamaklı (abc) sayısından, üç basamaklı (cba) sayısı çıkarıldığında, sonuç üç basamaklı (79x) sayısı olduğuna göre, x rakamı 7. Bir kitabın sayfaları den 500 e kadar numaralanmıştır. Kaç tane 9 rakamı kullanılmıştır? A) 90 B) 95 C) 99 D) 00 E) 05 A) B) C) D) 4 E) 5 8. m, n N + olmak üzere,. (ab) ve (cd) iki basamaklı, (abcd) dört basamaklı doğal sayı olmak üzere, (ab).x = ve (cd).x = 45 olduğuna göre, 8 m. 5 n ifadesi basamaklı en küçük tamsayı olduğuna göre, m + n toplamı A) 9 B) 0 C) D) E) (abcd).x çarpımının değeri A) 45 B) 54 C) 54 D) 45 E) x ve y tamsayılar olmak üzere, 5 < x < < y < 5 olduğuna göre, x y ifadesinin en küçük değeri A) 0 B) 5 C) 0 D) E) sayısı kaç basamaklıdır? A) 9 B) 0 C) D) E) 5. A =.! +.! +.! ! + sayısı hesaplandığında sondan kaç basamağı sıfır olur? A) 6 B) 7 C) 9 D) 0 E) 0. Bir kalem kutusundaki kalemlerin sayısı iki basamaklı bir sayıdır. Bu sayının rakamları toplamı kadar kalemi kutudan çıkardığımızda geriye 0 ile 0 arasında kalem kalıyor. Kutuda kalan kalemlerin sayısı A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7

8 Test:. Rakamları farklı dört basamaklı en küçük doğal sayı ile üç basamaklı en küçük negatif tamsayının toplamı A) 0 B) 0 C) 4 D) 4 E) 0 6. x, y, z tamsayılardır. Temel Kavramlar (x. y + z) x bir negatif tek tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? A) x.y B) x+y C) y+z D) y.z E) x.z. Rakamları farklı iki basamaklı, farklı dört tek doğal sayının toplamı 00 dür. Bu sayılardan en büyüğü en çok 7. k ve k 7 sayıları ardışık iki sayıdır. Buna göre, k nın alabileceği değerler toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 55 B) 5 C) 5 D) 49 E) 47. a, b, c pozitif tamsayılardır. """"""a < b < c a""+ b"= 4 8. ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere, ab + ba = (a + b) dir. Buna göre, a + b toplamının en büyük değeri A) 6 B) 67 C) 85 D) 0 E) olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük değeri A) B) 4 C) 6 D) 7 E) 9. İki basamaklı ab, ba, aa ve bb sayıları veriliyor. ab"+"ba aa" "bb = 5 eşitliğini sağlayan en küçük ab sayısı için a + b toplamı 4. a Z olmak üzere, (5a ) çift sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) 6 B) 5 C) D) 0 E) 5 A) a a + B) (a ) + (a + ) C) a D) a " "a E) (4a ) (a + ) 0. A, B, C birer rakam, ABC üç ve BC iki basamaklı sayılardır. ABC + BC = 586 olduğuna göre, A + B + C toplamı kaç olabilir? A) B) C) 4 D) 5 E) 7 5. x y ve xy, yx iki basamaklı sayılar olmak üzere, xy + yx = 54 tür. Buna göre, x + y nin en küçük değeri DOĞRU SEÇENEKLER. E. B. A 4. C 5. A 6. B 7. D 8. B 9. C 0. C. C. B. D 4. E 5. B 6. D 7. D 8. C 9. E 0. A A) 98 B) 00 C) 44 D) 79 E) 96 8

9 Test: Temel Kavramlar. Birbirinden farklı beş doğal sayının toplamı 657 dir. Bu sayılardan en büyüğü en az A) 9 B) C) 4 D) 7 E) x, y, z ardışık tek sayılar ve x < y < z dir. Buna göre, (x y). (y z). (x z) nin değeri A) 6 B) 8 C) D) E) den küçük rakamları farklı, dört farklı tamsayının toplamı 57 dir. Bu sayıların en küçüğü en az A) 76 B) 7 C) 67 D) 6 E) Birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı 6 dır. Bu iki sayının çarpımının en küçük değeri x, en büyük değeri y olduğuna göre, x + y toplamı A) 80 B) 64 C) 6 D) 49 E). x = y z = x y olduğuna göre, xyz biçiminde kaç tane üç basamaklı doğal sayı yazılabilir? A) 6 B) C) 9 D) 6 E) 8. x ve y pozitif tamsayılardır. 9x + 5y = 86 olduğuna göre, x + y toplamı en az A) 0 B) C) D) E) 4 4. Dört ardışık çift sayının toplamı 9 olduğuna göre, en büyüğü A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 9. x, y, z Z + ve x + y + z = 6 olduğuna göre, x in alabileceği en büyük değer A) 6 B) 8 C) 4 D) 4 E) Ardışık dört çift sayının toplamı 40 tır. Bu sayılardan en büyüğünün e bölümünden kalan A) 0 B) C) D) 5 E) 7 0. İki ardışık tek doğal sayının kareleri farkı 40 tır. Buna göre, bu sayıların toplamı A) 6 B) C) 8 D) 4 E) 0 9

10 Test:. a, b, c Z + ve.a.b"+"7 4 = c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) c tektir B) a çifttir. C) b tek ise c çifttir. D) a ve b çifttir. E) a ve b tektir. 6. a, b, c Z + ve Temel Kavramlar a.b 4c"+" = 5 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) b ve c tek sayılardır. B) a ve b tek sayılardır. C) a ve c tek sayılardır. D) a ve c çift sayılardır. E) a ve b çift sayılardır.. x ve y doğal sayılardır. x + y = 0 olduğuna göre, x + 4y toplamının en küçük değeri A) 40 B) 4 C) 44 D) 48 E) 5 7. a ve b aralarında asal iki doğal sayıdır. (a + ). (b + ) = 05 olduğuna göre, a + b toplamı en az A) 9 B) C) D) 4 E) 8. (x + )! = (y + )! olduğuna göre, (x y)!. a a b + b b 0 6 Yandaki toplama işleminde a ve b birer rakamdır. Buna göre, a b farkı A) B) 6 C) 4 D) 0 E) 70 A) B) C) D) 5 E) 6 9. a, b, c, d ardışık sayılardır. a < b < c < d olduğuna göre, (a$ $d) $+$(c$ $b) (b$ $a) ifadesinin değeri A) B) C) 5 D) 8 E) 0 4. A A x B B Yandaki çarpma işlemine göre, A + B toplamı = x olduğuna göre; A) 9 B) C) D) 5 E) toplamının x türünden değeri aşağıdakilerden A) 40 x B) 40 + x C) 80 x D) 80 + x E) x 5. (n ) ve (4n ) sayılarını ardışık tamsayı yapan n değerlerinin farkının mutlak değeri A) B) C) 4 D) 5 E) 6 DOĞRU SEÇENEKLER. C. C. E 4. C 5. A 6. A 7. C 8. A 9. C 0. E. E. A. C 4. D 5. A 6. B 7. C 8. D 9. E 0. C 0

11 Test: 4 Temel Kavramlar. Rakamları farklı, birbirinden farklı dört doğal sayının toplamı 507 dir. Bu sayıların en küçüğü en çok A) 9 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4 6. a tek doğal sayıdır. a + den önce gelen iki ardışık tek sayının toplamı 88 olduğuna göre, a A) B) C) 5 D) 7 E) 9. a, b ve c birer rakamdır. 0 < b < a < 7 ve a b = c olduğuna göre, (abc) şeklinde kaç tane üç basamaklı sayı yazılabilir? 7. (a + ) ve (b + ) aralarında asal sayılardır. a.b + a + b = 98 olduğuna göre, a + b toplamı A) 7 B) 8 C) 0 D) E) A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 8. x, y, z sıfırdan farklı tamsayılardır. Aşağıdakilerden hangisi sıfıra eşit olabilir?. İki ardışık çift doğal sayının kareleri farkı 5 olduğuna göre, bu iki sayının toplamı A) 8 B) C) 6 D) 0 E) 4 A) (x y) + x B) x z C) ( x) + (y z) D) x xy + z + y E) x + (y + z) 4. Üç ardışık çift doğal sayıdan ortadakinin karesi, diğer iki sayının toplamının 4 katıdır. Buna göre, bu sayılardan en büyüğü A) 8 B) 0 C) D) 4 E) 6 9. x, y ve z ardışık doğal sayılar olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) x + y + z B) x"+"y"+"z C) y(x + z) D) x y z E) z(x + y) 0. a, b, c birbirinden farklı pozitif tamsayılardır. 5. ab iki basamaklı bir doğal sayıdır. ab = 5(a + b) olduğuna göre, a + b A) 40 B) 4 C) 4 D) 4 E) 44 a + b + 5c = 5 olduğuna göre, c nin en büyük değeri A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

12 Test: 4. abc üç basamaklı sayı olmak üzere, abc +.(abc) +.(abc) = 696 dır. Buna göre, a + b + c toplamı A) 6 B) 7 C) 8 D) 0 E) Temel Kavramlar 6. (abc) dört basamaklı, (abc4) beş basamaklı sayılardır. x = (abc) ( ) y = abc4 olduğuna göre, y nin x türünden ifadesi aşağıdakilerden A) 0x + 9 B) 0x" 9 C) 9x + D) 0x 4 E) 0x + 4. Basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin çarpımı 54 olan üç basamaklı sayılardan en küçüğü ile en büyüğünün toplamı A) 6 B) 7 C) 6 D) 5 E) 0 7. Üç basamaklı (xyz) doğal sayısı, iki basamaklı (xz) doğal sayısının 7 katından 7 fazladır. Buna göre, x + y + z toplamının en büyük değeri A) 0 B) C) D) 5 E) 7. ab, bc ve ca iki basamaklı sayılardır. ab + bc + ca = olduğuna göre, a + c toplamının alabileceği en küçük değer A) 8 B) 7 C) 5 D) E) 9 8. A ve B rakamlarından oluşan iki basamaklı (AB) sayısı rakamları toplamının 9 katı olduğuna göre, bu sayının rakamları farkı aşağıdakilerden A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 4. Üç basamaklı bir sayının birler basamağının katı onlar, katı da yüzler basamağıdır. Bu koşula uygun üç basamaklı farklı sayıların 9. ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere, ab ba = a b dir. Buna göre, a + b nin en küçük değeri A) B) 6 C) 4 D) 45 E) 65 toplamı A) 96 B) 86 C) 86 D) 78 E) Birbirinden farklı üç basamaklı abc ve cba sayılarının farkı 400 den büyük olduğuna göre, (a + b + c) toplamı en az A) 5 B) 6 C) 7 D) E) 4 5. İki basamaklı (ab), (aa), (ba) sayılarının toplamı 65 tir. Buna göre, b kaç farklı değer alır? A) 0 B) 9 C) 7 D) 5 E) DOĞRU SEÇENEKLER. D. D. C 4. B 5. B 6. C 7. C 8. E 9. C 0. B. C. E. D 4. A 5. D 6. E 7. A 8. C 9. A 0. C

13 Test: 5 Temel Kavramlar. Rakamlardan her birini birer kez kullanarak yazılabilen iki basamaklı beş doğal sayının toplamı en çok a ve en az b olduğuna göre, a b A) 40 B) 0 C) 00 D) 80 E) İki basamaklı ab sayısının rakamlarının yerleri değiştirilince sayı 6 azalıyor. Bu koşula uyan en küçük ab sayısı A) 95 B) 84 C) 7 D) 5 E) ab ve ba iki basamaklı sayılardır.. a > 5 > b olmak üzere, üç basamaklı acb sayısı ile üç basamaklı bca sayısının farkı 97 dir. Buna göre, a + b toplamı en az (ab) (ba) = 8.b koşulunu sağlayan (ab) sayılarının toplamı A) B) 9 C) 4 D) 55 E) 86 A) 4 B) 7 C) 9 D) E) 4. Üç basamaklı abc ve bac sayılarının farkı 70 dir. Buna göre, a + b toplamı A) B) 5 C) 9 D) E) 8. Rakamları farklı iki basamaklı ab sayısı ile rakamları yer değiştirildiğinde elde edilen sayının toplamı 66 oluyor. Bu sayının rakamlarının kareleri farkı en çok A) 6 B) 6 C) 4 D) E) 4. x, y, z birer rakam olmak üzere, xy ve yz iki basamaklı sayılardır. xy + z = yz +.x + olduğuna göre, x kaç farklı değer alabilir? 9. ab üç basamaklı, ab iki basamaklı sayılar olmak üzere; ab + ab = 69 olduğuna göre, a + b toplamı A) B) 0 C) 9 D) 8 E) 7 A) B) C) D) 4 E) 5 5. AB ve BA iki basamaklı sayılardır. (AB) (BA) = 89 olduğuna göre, AB sayısı A) 4 B) 4 C) 45 D) 54 E) Üç basamaklı bir sayının rakamları toplamı, sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlarının çarpımına eşittir. Birler ve yüzler basamağı yer değiştirdiğinde sayının değeri 97 azalıyor. Bu koşula uyan en büyük üç basamaklı sayı A) 996 B) 69 C) 60 D) 59 E) 4

14 Test: 5. (ab) iki basamaklı ve rakamları farklı bir doğal sayıdır. (ab) a.b = a + b eşitliğini sağlayan (ab) sayıla- Temel Kavramlar 6. a, n N ve 40! = a.6 n olduğuna göre, n nin en büyük değeri A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) rındaki a nın alabileceği değerlerin toplamı A) 8 B) 9 C) 40 D) 4 E) 4 7. a = olduğuna göre, a sayısı kaç basamaklıdır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. Üç ardışık tek doğal sayının çarpımının birler basamağı kaç farklı değer alabilir? A) B) C) D) 4 E) 5 8. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 5 < a < 4 5 < b < 8 olduğuna göre, (a b) nin alabileceği en büyük değer. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. A) 8 B) 9 C) 0 D) E) (ab) (ba) = 69 olduğuna göre, a + b toplamı A) 4 B) 5 C) 7 D) 0 E) 9. abc ve cba üç basamaklı sayılardır. abc cba = 96 ve a = c olduğuna göre, kaç farklı abc sayısı yazılabilir? A) 8 B) 0 C) 8 D) 0 E) 0 4. Her biri üç basamaklı ve birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı 508 dir. Bu sayıların en büyüğü en çok A) 0 B) 0 C) 0 D) 04 E) Üç basamaklı 4AB sayısı, iki basamaklı AB sayısının 6 katıdır. Buna göre, A + B toplamı A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 5. a, b N + ve 54a = b olduğuna göre, a + b nin en küçük değeri A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 DOĞRU SEÇENEKLER. D. C. C 4. A 5. D 6. E 7. E 8. A 9. A 0. B. E. C. B 4. E 5. D 6. B 7. D 8. C 9. B 0. D 4

15 Test: 6 Temel Kavramlar. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı üç basamaklı abc, bca ve cab sayılarının toplamı en az A) 0 B) 6 C) 660 D) 666 E) a, b, c N + ve (a.b.c) a+b sayısı tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A) a c + b + c B) (a + b) c C) a + b + a.b D) a(b + c + ) E) a.(b + c ). a ve b birer rakam olmak üzere, (aba) + (bab) = A olduğuna göre, A (abb) + (baa) A) B) 0 C) D) 00 E) 7. Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı abc sayısının seçilen iki basamağındaki rakamlar yer değiştirirse, sayı en çok kaç artar? A) 99 B) 900 C) 899 D) 89 E) = m n. x, y, z pozitif tamsayılardır. x + y + z = ve x + y = z olduğuna göre, x. y. z çarpımının en küçük değeri m ve n pozitif tamsayılar olduğuna göre, m+n nin en küçük değeri A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 6 B) 4 C) 40 D) 48 E) a = n(n + ) b = n(n + ) 4. Birler basamağı 7 olan iki basamaklı doğal sayıların toplamı olduğuna göre, (a b) nin n türünden değeri aşağıdakilerden A) 5 B) 5 C) 5 D) 54 E) 55 n + A) B) n C) n D) (n + ) E) (n ) 5. a = b olduğuna göre, üç basamaklı aab sayısı ile üç basamaklı baa sayısının farkı en çok kaç olabilir? A) 594 B) 564 C) 549 D) 97 E) (n +)! n! (n +)! + n! = 4 5 olduğuna göre, n doğal sayısı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5

16 Test: 6 Temel Kavramlar. + M M N M N 9 M Yandaki toplama işlemine göre, M+N A) B) C) 4 D) 5 E) 6 6. Beş basamaklı (AB0AB) sayısı, iki basamaklı (AB) sayısına bölündüğünde, bölüm aşağıdakilerden hangisi olur? A) 0 B) 00 C) 00 D) 0 E) 00. a ve b ardışık pozitif tamsayılardır. c = a.b olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) a.(b + c) B) a.b + C) a.b + c D) (c + a).b E) a.b.c sayı tabanını göstermektedir. 5 n = ( ) 5 olduğuna göre, n tamsayısı tane A) B) C) D) 4 E) 5. a, b, c pozitif tamsayılardır. 6 a = b = c + olduğuna göre, c en büyük değerini aldığında a+b+c toplamı kaç olur? 8. a ve b pozitif tamsayılardır. a = b + 6 olduğuna göre, a.b çarpımının en büyük b değeri A) 6 B) 8 C) 9 D) E) 5 A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 9. A =! +! +! ! dir. A sayısının 4 e bölümünden kalan 4. ab ve bc iki basamaklı doğal sayılardır. A) 9 B) C) 5 D) 8 E) b c = 7 olduğuna göre, ab bc farkının en büyük değeri A) 7 B) C) 5 D) 7 E) 9 0. a ve b pozitif tamsayılar olmak üzere, a + (a+) + (a+) (a+b) = 400 eşitliğini sağlayan a ve b değerleri için b a farkı kaç olabilir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 4 5. İki basamaklı (xy) sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı dir. (xy) sayısının iki rakamının arasına 4 yazıldığında değeri 0 artıyor. Buna göre, y değeri A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 DOĞRU SEÇENEKLER. D. A. D 4. C 5. A 6. E 7. E 8. B 9. A 0. D. C. B. A 4. D 5. E 6. B 7. C 8. D 9. A 0. D 6

17 Test: 7 Temel Kavramlar. m ve n pozitif tamsayılardır. 56! 55! = m. n olduğuna göre, n nin en büyük değeri 6. 4 n. 5 7 sayısının sondan 4 rakamı sıfır olduğuna göre, bu sayı en az kaç basamaklıdır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) B) C) 4 D) 5 E) 6. a + 5 = a.b eşitliğinde a ve b tamsayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) a 0 B) b 0 C) a b D) b çift sayı E) a tek sayı 7. İlk terimi 5 olan 5 terimli bir aritmetik dizinin ortak farkı x, ilk terimi 5 olan 5 terimli bir aritmetik dizinin ortak farkı y dir. Bu dizilerin terimleri toplamları birbirine eşit olduğuna göre, x+y toplamının alabileceği en küçük değer nedir? A) 48 B) 46 C) 4 D) E). (n + 4) ve (n ) ardışık çift sayılar olduğuna göre, n nin alabileceği değerlerin toplamı A) 0 B) C) D) E) 4 8. M =! +! + 4! n! toplamındaki,, 4,..., n sayıları birer artırılırsa M sayısı ne kadar artar? A) (n+)! B) (n+)! C) n! D) n! + E) n! 4. x ve y doğal sayılardır. 4.x = (y+) eşitliğini sağlayan en küçük x sayısı için x.y çarpımı A) 0 B) 48 C) 56 D) 60 E) xyzt dört basamaklı sayısı iki basamaklı bir tamsayının karesidir. xyzt sayısının 85 fazlası ise başka bir tamsayının karesidir. Buna göre, x + y + z + t toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5. n bir doğal sayı olmak üzere, 6!. n = a!. b! eşitliğinde a+b nin alabileceği en büyük değer A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 0. ab iki basamaklı sayıdır. ab = 7(a + b) koşulunu sağlayan kaç tane ab sayısı vardır? A) B) C) D) 4 E) 5 7

18 Test: 7. ab iki basamaklı bir sayıdır. ab = a.b + koşulunu sağlayan en küçük ab sayısının rakamları toplamı A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 Temel Kavramlar 6. Farklı a ve b rakamlarıyla yazılabilecek en büyük ve en küçük (aab) 4 sayılarının toplamı 0 tabanına göre aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 79 B) 80 C) 8 D) 89 E) 90. m, n ve a doğal sayılardır. 50! m = a olduğuna göre, n. m+n toplamının en büyük değeri 7. abc, üç basamaklı sayısında a ve b rakamları yer değiştirilerek ilk sayıdan çıkarıldığında sonuç iki basamaklı olduğuna göre, iki basamaklı ab sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 98 B) 87 C) 76 D) 64 E) 4 A) 55 B) 60 C) 69 D) 7 E) İki basamaklı a ile a sayısının farkı iki basamaklı b sayısı olduğuna göre, a + b toplamı A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. k! sayısının sonunda 9 tane 9 rakamı bulunduğuna göre, k nin en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı A) 04 B) 95 C) 94 D) 85 E) İki sayının kareleri toplamı 0 dir. Bu sayılardan her birine eklenirse kareleri toplamı 44 oluyor. Buna göre bu sayıların toplamı A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 4 4. {,,,4,5,6} kümesinin her bir elemanının sadece bir defa kullanılması ile yazılabilecek basamaklı sayının toplamı en çok A) 64 B) 56 C) 47 D) 8 E) 9 0. ABCD ve ADCB dört basamaklı birer sayıdır. Bu iki sayının farkı 495 olduğuna göre, B D A) B) C) D) 4 E) 5 5. a = b, b = c koşullarına uygun yazılabilecek üç basamaklı (abc) sayılarının toplamı A) 4 B) 846 C) 69 D) 69 E) 696 DOĞRU SEÇENEKLER. E. D. C 4. D 5. E 6. C 7. D 8. B 9. D 0. D. E. C. E 4. B 5. C 6. C 7. D 8. D 9. E 0. E 8

19 Test: 8 Temel Kavramlar. Rakamları farklı en büyük iki basamaklı negatif tamsayı ile en küçük üç basamaklı pozitif tek sayının toplamı A) 89 B) 9 C) 0 D) 04 E) x, y ve z tamsayıları arasında x < y < 0 < z sıralaması varsa aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) z" "y x D) x" "z y B) xy z C) x" "y z" "y E) xz + y. x, y ve z tamsayıları için; 5.x"+"4.y = z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) x çift ise y ve z tektir. B) x ve y tek ise z çifttir. 7. Üç basamaklı, rakamları farklı, üç farklı doğal sayının toplamı olduğuna göre, bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olur? A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 6 C) x tek ise y çift ve z tektir. D) x çift ise z çifttir. E) x çift ise z tektir. 8. x, y ve z negatif tamsayılardır. 4.x = 5.y ve y =.z olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?..a =.b + bağıntısını sağlayan (ab) iki basamaklı sayılarının toplamı A) 66 B) 56 C) 6 D) 6 E) 66 A) z < x < y B) x < z < y C) x < y < z D) z < y < x E) y < z < x 4. a ve b pozitif tamsayılarının çarpımı çift sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) a + b B) a b C) a b D) a.b + b E) (a + ).(b + ) 9. a, b ve c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, a + b = 5 b + c = 8 eşitliklerini sağlayan üç basamaklı (abc) sayılarının toplamı A) 77 B) 60 C) 486 D) 0 E) 6 5. a ve b asal sayılar olmak üzere, a +.b = tür. Buna göre, b.a ifadesinin en büyük değeri A) B) C) 5 D) 7 E) 9 0. x, y ve z birer rakam olmak üzere, 7x y + 4z ifadesinin en küçük değeri A) B) 7 C) D) 4 E) 8 9

20 Test: 8. a ve b farklı doğal sayılar olmak üzere, a.b = 7.(a + b) olduğuna göre, a + b toplamı A) 8 B) 44 C) 5 D) 64 E) 70 Temel Kavramlar 6. a, b ve c tamsayı, a.b = 4 b.c = 7 olduğuna göre, a + b c ifadesinin en küçük değeri A) B) 86 C) 5 D) 0 E) 8. x ve y birer tamsayı, 5 < x < 8 ve < y < olduğuna göre, x.y ifadesinin en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı 7. Ardışık iki tek doğal sayının çarpımının birler basamağındaki rakamın alabileceği farklı değerlerin toplamı A) B) 5 C) 8 D) 4 E) 7 A) 6 B) 40 C) 45 D) 80 E) a, b ve c birer rakam ve a.b a.c = 4.(b c) olmak üzere, a + b + c toplamının en büyük değeri. Bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için 9 A) B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 tane rakam kullanılmıştır. Bu kitap kaç sayfadır? A) 0 B) C) D) 4 E) 5 4. a, b ve c birer tamsayı ve b < 0 dır. a.b = 9. x, y, z, t ve u doğal sayılarından üç tanesi çift, iki tanesi tek sayıdır. (y + x), (y + z + t) ve (y + ).(t + ) sayıları birer tek sayı olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi tek sayıdır? A) y + t B) y.z C) x.u D) t + u E) z + u b.c = olduğuna göre, a + b + c toplamı A) 0 B) 5 C) D) E) 4 0. b < 0 < a olmak üzere, 5a 0 + ab = 0 eşitliğini sağlayan a ve b tamsayıları için a.b çarpımının en büyük değeri A) 5 B) 5 C) 0 D) 45 E) Rakamları çarpımı, rakamları toplamından eksik olan kaç tane rakamları farklı iki basamaklı sayı vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 DOĞRU SEÇENEKLER. B. D. C 4. E 5. B 6. D 7. A 8. A 9. C 0. E. D. A. C 4. C 5. C 6. E 7. E 8. D 9. E 0. C 0

21 Test: 9 Temel Kavramlar. x ve y doğal sayıları için (x y + ).(x + y + ) = olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? A) x B) y C) x + y + 5. x ve y pozitif tamsayıları arasında x + y 5 = 7 bağıntısı varsa x ile y arasındaki fark en çok A) 6 B) 59 C) 5 D) 9 E) D) y x + x + E) xy + 5. İki basamaklı, birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı 45 tir. Bu sayılardan sadece birinin onlar basamağı artırılıyor, sonra her ikisinin birler basamağı azaltılıyor. Son durumda elde edilen sayılar arasındaki farkın mutlak değeri en az kaç olur? A) 0 B) C) D) 5 E) a ve b doğal sayılardır. a 5 + a" " = b olduğuna göre, a + b nin en küçük değeri A) 5 B) 7 C) 8 D) 4 E) 0 7. x ve y doğal sayıları için (x + ).(y 5) çarpımı asal sayı olduğuna göre, x in en küçük değeri için (x + y) toplamının en küçük değeri A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8. a, b ve c farklı rakamlar olmak üzere, (ab), (bc) ve (bb) iki basamaklı sayılarının toplamı en çok A) 54 B) 66 C) 76 D) 85 E) En küçük asal sayı ile en büyük iki basamaklı negatif tamsayının toplamı A) 97 B) 9 C) 8 D) E) 0 4. Rakamları farklı, üç basamaklı beş doğal sayının toplamı 60 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en az A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 9. 5x + 7y = 85 eşitliğini sağlayan x ve y sayma sayıları için x + y toplamının en büyük değeri A) 6 B) 5 C) 4 D) E)

22 Test: 9 0. Ardışık on bir tane çift doğal sayıdan en büyüğü en küçüğünden kaç fazladır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 Temel Kavramlar 6. n N + için aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) (n )! B) (n + )! C) (n )! D) (n )! E) (n 4 )! toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 7 B) 76 C) 78 D) 80 E) 8 7. A = 9! + 0! ve B = 0! +! sayılarının ortak katlarının en küçüğü A) 9! B) 0! C)! D)! E)!. A = B = verildiğine göre, A B aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 50 B) 49 C) D) 6 E) 5 8.,, 5, 7... tek doğal sayılarından gerektiği kadarını sırasını bozmadan kullanarak yazılan 5 basamaklı sayının 9 ile bölümünden elde edilen kalan A) 0 B) C) D) E) 4. 4!"+"5!"+"6! 4!"+"5! işleminin sonucu aşağıdakilerden A) 6 B) C) 0 D) 9 E) ! + 9! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? A) B) 4 9 C) 5 4 D) 7 E) ! 6n bir doğal sayı olduğuna göre, en büyük n 0. 6! 6n = A eşitliğinde A N olduğuna göre, n nin A) 98 B) 97 C) 95 D) 46 E) 8 alabileceği en büyük değer A) 8 B) 7 C) 6 D) E) DOĞRU SEÇENEKLER 5. 5!"+"4!!"+"! işleminin sonucu A) 8 B) 0 C) D) 4 E) 6. D. B. D 4. D 5. B 6. A 7. E 8. C 9. B 0. E. B. E. A 4. B 5. A 6. B 7. D 8. B 9. A 0. B

23 Test: 0 Temel Kavramlar. a < b < c < d ardışık sayma sayıları için aşağıdaki önermelerden hangileri daima doğrudur? I. ab cd çift sayıdır. II. III. ac bd çift sayıdır. a"+"b"+"c tek sayıdır. A) I B) I III C) I II D) II III E) III çarpımının sonucu A) D) 006! 007 B) 007! 008 E) 008! 009 C) 005! ! + 6! toplamı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? A) 7 B) 9 C) D) 5 E) 9 7. Ardışık yedi tek doğal sayının toplamı 9 ise bu sayıların en büyüğü ve en küçüğünün toplamı A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0. 55! sayısının sondan kaç basamağında sıfır vardır? A) 0 B) C) D) E) 4 8. Ardışık üç doğal sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 6 B) 4 C) 45 D) 55 E) 6 4. a, b ve c tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır? A) a + b B) a + b + c C) a"+"b D) a " "b E) ab bc 9. a < b < c < d ardışık sayma sayıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) a" "b c" "d > 0 D) c" "a b" "d > a"+"d B) b"+"c > 0 d" "a E) b"+"c < a"+"b"+"c C) d > 5. a, b, c ardışık doğal sayılardır. a < b < c c! = a!. 4 olduğuna göre, b A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) ve 4 sayılarının arasında kalan tek sayıların toplamı A) 7 B) 94 C) 84 D) 94 E) 46

24 Test: 0. Ardışık dört tek doğal sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 4 B) 88 C) 90 D) 96 E) 8 6. Temel Kavramlar A B C Yandaki toplama işleminde; + C B A A, B, C ve D farklı rakamlardır. D B D A, B ve C rakamlarını kullanarak kaç tane farklı üç basamaklı ABC sayısı yazılabilir? A) 4 B) 8 C) D) 6 E) 40. a ve b çift doğal sayılarının arasına bu iki sayıyla birlikte ardışık 8 çift sayı oluşturulacak şekilde 6 çift sayı yerleştiriliyor. a + b = 6 olduğuna göre, b sayısı 7. a < b < c koşuluyla yazılan basamaklı en büyük abc sayısının rakamları toplamı A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 8. A. 80 = B eşitliğini sağlayan A sayma sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 80 B) 00 C) 450 D) 00 E) 500. Üç basamaklı aaa sayısının soluna 5 rakamı konulduğunda, sağına 5 rakamı konulduğundan bbb sayısı kadar büyük bir sayı elde edildiğine göre, a + b toplamı A) 5 B) 4 C) D) E) = A çarpma işleminde 6 ve 7 rakamlarının yerleri değiştirildiğinde çarpımın sonucu ne olur? A) A + 90 B) A C) A D) A E) A Üç basamaklı aaa, bbb ve iki basamaklı ab ve ba sayıları veriliyor. aaa + bbb = 0.ab + 0.ba + 6 eşitliğini sağlayan en büyük ab sayısı A) B) 4 C) 5 D) 5 E) 6 0. aaa, bbb ve ccc üç basamaklı üç sayıdır. aaa + bbb + ccc = olduğuna göre, en büyük ab iki basamaklı sayısı kaç olabilir? A) 87 B) 88 C) 89 D) 90 E) 9 DOĞRU SEÇENEKLER 5. 6! 5! sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E). A. B. D 4. B 5. B 6. D 7. C 8. D 9. D 0. C. C. E. C 4. C 5. B 6. C 7. C 8. D 9. E 0. E 4

25 Test: Taban Aritmetiğ i. (0) a + (a00) 4 sayısının 0 tabanındaki değeri A) 7 B) 6 C) 47 D) 4 E) 9 6. () 5. x = (700) 9 olduğuna göre, x A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7. a ve 8 sayı tabanını göstermek üzere,. (4a) 6 = (a06) 8 olduğuna göre, a rakamı A) B) C) D) 4 E) 5 (a4) 7 + (45) a toplamının 0 tabanındaki değeri A) 8 B) 85 C) 9 D) 94 E) (aaa) 8 + (bbb) 8 = 9. x = (a5) 6 ve y = (b) 8 olduğuna göre, x + y nin en büyük değeri on tabanında olduğuna göre, a + b toplamı A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 95 B) 98 C) D) 4 E) (0) 4 = (abc) 0 olduğuna göre, a + b + c toplamı A) 0 B) C) D) E) 4 sayısı 9 tabanında aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) (04056) 9 B) (4056) 9 C) (4506) 9 D) (45) 9 E) (456) sayısı 4 tabanına göre yazılırsa kaç basamaklı sayı elde edilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 0. On sayısını gösteren rakam A ve on bir sayısını gösteren rakam B olmak üzere, on iki tabanında verilen (AB) sayısının on tabanındaki karşılığı aşağıdakilerden A) 57 B) 575 C) 578 D) 58 E) 59 5

26 Test: Taban Aritmetiğ i. () 5 < x < () 8 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tamsayısı vardır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 6. (5) a = () 4 olduğuna göre, a tabanı A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) ve 0 sayı tabanını göstermek üzere,. A = (54) 6 olduğuna göre, A + 4A + 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) (000) 6 B) (00) 6 C) (00) 6 D) (00) 6 E) (0000) 6 (45) 6. (6) 0 işleminin sonucu aşağıdakilerden A) (4500) 6 B) (450) 6 C) (4500) 6 D) (450) 6 E) (5400) 6. 5 tabanında verilen (a) 5 sayısı çift sayıdır. Buna göre, a rakamının alabileceği farklı değerlerin toplamı A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 8. m ve n sayı tabanı olmak üzere, () m = (45) n olduğuna göre, m + n nin en küçük değeri A) 0 B) C) D) 4 E) 5 4. Her biri altı tabanında birer üç basamaklı sayı olan (abc) 6 ve (cba) 6 sayıları için, (abc) 6 = (cba) tir. 9. a = olduğuna göre, a nın tabanındaki değeri kaç basamaklıdır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Buna göre, kaç farklı üç basamaklı (abc) 6 sayısı yazılabilir? A) 4 B) 6 C) 8 D) E) sayı tabanı olmak üzere, () 5 sayısının 5 katı, 5 tabanında A) (00) 5 B) (00) 5 C) (00) 5 D) (0) 5 E) (000) sayı tabanı ve (4) 5 + (4) 5 = (abcd) 5 olduğuna göre, a + b + c + d toplamı on tabanında A) 6 B) 5 C) 4 D) E) DOĞRU SEÇENEKLER. B. B. E 4. B 5. E 6. C 7. D 8. A 9. E 0. B. B. E. A 4. D 5. A 6. D 7. A 8. E 9. D 0. A 6

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar Bölüm BÖLÜNEBİLME VE ÇARPANLARA AYIRMA. Bölünebilme Kuralları Bir a doğal sayısı bir b sayma sayısına bölündüğünde bölüm bir doğal sayı ve kalan sıfır ise, a doğal sayısı b sayma sayısına bölünebilir.

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. MATEMATİK Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 1. DÖNEM DENEME 1 1. 4. 28 ve 35 sayılarının EKOK ve EBOB u kaçtır? EKOK

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

MATEMATİK DERS PLÂNI. : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K) MATEMATİK DERS PLÂNI Başlangıç Tarihi :.. Dersin adı Sınıf Öğrenme Alanı Alt Öğrenme Alanı Planlanan Süre : Matematik : 9. Sınıf : Sayılar : Doğal Sayılar (Asal Sayılar Bölünebilme O.B.E.B ve O.K.E.K)

Detaylı

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim.

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim. SINIF ÇARPANLAR ve KATLAR www.tayfunolcum.com 8.1.1.1: Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. Çarpan ( bölen ) Her

Detaylı

Asal Çarpan, OBEB - OKEK

Asal Çarpan, OBEB - OKEK Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. 15 in doğal sayı çarpanları II. 1 nin tam sayı bölenleri a) 1,, 3, 4, 6, 1 1,, 3, 4, 6, 1 b) 1, 3, 5, 15 III. 140 ın asal çarpanlara ayrılışı c) 140

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir.

TABAN ARĠTMETĠĞĠ. ÇÖZÜM (324) 5 = = = = 89 bulunur. Doğru Seçenek C dir. TABAN ARĠTMETĠĞĠ Kullandığımız 10 luk sayma sisteminde sayılar {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} kümesinin elemanları (Rakam) kullanılarak yazılır. En büyük elemanı 9 olan, 10 elemanlı bir kümedir. Onluk sistemde;

Detaylı

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula ÜNİTE 1 8.1.1 Çarpanlar ve Katlar Anla-Uygula 1 A B ++ :8. SINIF C D UYGULAMA BÖLÜMÜ 8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 ÖSS-YGS - - - 2 2 / - 2/ 2/ / LYS OBEB OKEK OBEB: iki veya daha fazla sayıyı birlikte bölebilen en büyük tamsayıya bu sayıların OBEB i denir Sayılar

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI

BÖLÜNEBĐLME KURALLARI YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS - 2 2-2 1 1-1 1 kalanı bulmak için sağdan ve + ile başlamak gerekir BÖLÜNEBĐLME KURALLARI 2 Đle Bölünebilme: tüm çift sayılar, yani birler

Detaylı

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır?

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? Çarpanlar ve Katlar 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. Asal çarpanların çarpımı..5 olan sayı kaçtır? A) 40 B) 480 C) 60 D) 70 4. 60 sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? A) B) C)

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR TEOG HAZIRLIK sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9 ÇARPANLAR VE KATLAR POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI Her pozitif tam sayı, iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı

Detaylı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı

MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13. TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı MODÜLER ARİTMETİK A)1 B)3 C)8 D)11 E)13 TANIM Z tam sayılar kümesinde tanımlı ={(x,y): x ile y nin farkı n ile tam bölünür} = {(x,y): n x-y, n N + } bağıntısı bir denklik bağıntısıdır. (x,y) ise x y (mod

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ

EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ EĞİTİM BİLİMLERİ MERKEZİ 0 EBİM KPSS Kurslarının öğretmen adaylara armağanıdır. SAYILAR Z{,-,-,-,0,,,, } Z - {,-,-,-} negatif tam sayılar kümesi {0} (elemanı 0 olan bir küme) Z + {,,,,n,n+, } pozitif

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23 Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 1) Aşağıda verilen üslü ifadelerin açılımlarını yazınız? 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

SAYILAR TEORİSİ. KİTAPTA BULUNAN, TEOREM İSPATLARI, KONU ANLATIMI ve ÇÖZÜMLERİN OLDUĞU KISIMLAR, BU DÖKÜMANA KONULMAMIŞTIR.

SAYILAR TEORİSİ. KİTAPTA BULUNAN, TEOREM İSPATLARI, KONU ANLATIMI ve ÇÖZÜMLERİN OLDUĞU KISIMLAR, BU DÖKÜMANA KONULMAMIŞTIR. 2 SAYILAR TEORİSİ - MUSTAFA ÖZDEMİR SAYILAR TEORİSİ Bu kitap üniversitelerimizin Matematik ve Matematik Eğitimi bölümlerinde okutulmakta olan Sayılar Teorisi derslerine de yardımcı olacaktır. Bunun yanında,

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) <

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri 24 E) < Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 6 Kasım 2008 Matematik Soruları ve Çözümleri. Aşağıdaki kesirlerin en büyüğü hangisidir? 0 A) B) 2 2 C) 3 2 D) 22 24 E)

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ

4 BÖLÜNEBÝLME KURALLARI ve BÖLME ÝÞLEMÝ ÖLÜNÝLM KURLLRI ve ÖLM ÝÞLMÝ YGS MTMTÝK. Rakamları farklı beş basamaklı 8y doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre, + y toplamı kaç farklı değer alabilir?(). ltı basamaklı y tek doğal sayısının hem

Detaylı

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 1. A saısının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm 9 kalan olduğuna göre, A saısı A) 3 B) C) 7 D) 8 E) 9. x, N olmak üzere, x 6 ukarıdaki bölme işlemine göre x in alabileceği

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10

Kamu Personel Seçme Sınavı. KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 30 Haziran Matematik Soruları ve Çözümleri = = 10 Kamu Personel Seçme Sınavı KPSS / Genel Yetenek Testi / Lisans / 0 Haziran 007 Matematik Soruları ve Çözümleri. 5 9 işleminin sonucu kaçtır? 0, 0,5 A) 9 B) 0 C) D) 5 E) 6 Çözüm 5 9 5 0 9 000.( ).( ) 0,

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4

NİSAN 2010 DENEMESİ A)75 B)80 C)85 D)90 E)95 A)0 B)1 C)2 D)3 E)4 NİSAN 21 DENEMESİ 1) ABCD dikdörtgeninin AB kenarı üzerindeki M noktasından geçen ve CM doğrusuna dik olan doğru AD kenarını E noktasında kesiyor. M noktasından CE doğrusuna indirilen dikmenin ayağı P

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

4.2.1 Sayma Sistemleri

4.2.1 Sayma Sistemleri . Taban Aritmetiği.. Sayma Sistemleri a. 9 Etkinlik. a. gün; kaç yıl, kaç ay, kaç hafta, kaç gündür? ( yıl gün, ay 0 gün sayılacaktır.) b. 7 saniye; kaç saat, kaç dakika, kaç saniyedir? c. 7 kg fındık

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 SORULARI 1. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3 olduğuna göre, a nın en küçük değerinin rakamları çarpımı? A)6 B)7

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. x ile y pozitif tam sayılardır. EBOB(x,y) = 9 ve x+y = 7 olduğuna göre, x kaç farklı değer alır? 3. 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 9 7 49 1 5 36 10 4? n n-5. Uygun yerlere parantezler yerleştirilerek, 1::3:4:5:6:7:8

Detaylı

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C )

Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) :5-3 = = 11 ( C ) Önce ÇARPMA ve Bölme, sonra Toplama ve Çıkarma. 3.4+10:5-3 = 12+2-3 = 11 ( C ) Önce parantez içindeki işlemler yapılır. 150:(6+3.8)-5 = 150:(6+24)-5 = 150:30-5 = 5-5 = 0 ( A ) 72:24+64:16 = 3+4 = 7 ( B

Detaylı

AKILLI. sınıf. Musa BOR

AKILLI. sınıf. Musa BOR AKILLI sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa Yay.

Detaylı

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES)

AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) 00000000001 AKADEMİK PERSONEL VE LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ GİRİŞ SINAVI (ALES) plam cevaplama süresi 150 akikadır. (,5 saat) SAYISAL BÖLÜM SAYISAL - 1 TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y harfi yazınız. (.) İşlem önceliğinde çarpma her zaman bölmeden önce yapılır. (.) Asal sayıların tamamı

Detaylı

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI TEOG ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Deneme. (Çarpanlar ve Katlar) EKOK (0,60) 0 Bu araçlar ilk defa 0 saniye dakika sonra yan yana gelirler.. (Üslü İfadeler) ^0, h c m c m 0 0. 6 6 0 olduğundan geriye 0 0 00 km yol.

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1.

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI. 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin. ÇÖZÜM: 1000a 10b 1000.a b 1. SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ ÇÖZÜMLÜ SORULARI 1) 1000a 10b ifadesi aşağıdaki sayılardan hangisinin çözümlenmiş biçimidir? A) ab B) a0b C) a0b0 D) ab0 E) ab00 1000a 10b 1000.a 100.0 10.b 1.0 a0b0 Doğru Cevap:

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

DGS 2008 (1) DGS SORU BANK. / 87. SAYFA / 4. SORU. ( a).(a).( a) ( a).( a).(a)

DGS 2008 (1) DGS SORU BANK. / 87. SAYFA / 4. SORU. ( a).(a).( a) ( a).( a).(a) DGS 2008 (1) DGS SORU BANK. / 87. SAYFA / 4. SORU 1. a sıfırdan büyük bir gerçek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi negatiftir? A) 3 a B) a 4 C) a 6 D) a 5 E) a 3 4. a bir tam sayı olmak üzere;

Detaylı

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA 2003 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA 00 I. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. + + 5 0 + + + 0 40 toplamının sonucu kaçtır? A) 5 B) C) D) E) + 4. a,b,c Z olmak üzere, a + b + c 7 = 6 ise, a.b.c kaçtır? A) 6 B) 8 C) D) 6 E) 8 y.

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI

14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI 14. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI EKİP FİNAL SORULARI - 008 SORU -1 1 0.7 0.1 0.48 = 0.018 0.8 0. eşitliğini sağlayan sayısı kaçtır? [ 0.15] SORU - c d d c a b 4 c d b b a ifadesinin i i sayısal ldeğeri

Detaylı

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır?

1991 ÖYS. 9. Parasının 7. ünü kardeşine veren Ali nin geriye lirası kalmıştır. Buna göre, Ali nin başlangıçtaki parası kaç liradır? 99 ÖYS.,8 + (, + ), işleminin sonucu kaçtır? B) 7 D) 86 987 B) D). a, b, c birer pozitif gerçel sayı ve a=b b=c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? a

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ 16. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK OLİMPİYATLARI BİRİNCİ AŞAMA SORULARI A A A A A A A SINAV TARİHİ VESAATİ:16 NİSAN 2011 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav

Detaylı

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA

6. SINIF GENEL AÇIKLAMA 6. SINIF GENEL AÇIKLAMA Bu kitapçık 3 bölümden oluşmaktadır. 1. bölümde yer alan 5 sorunun her biri 1, puan değerindedir.. bölümde yer alan 15 sorunun her biri,4 puan değerindedir. 3. bölümde yer alan

Detaylı

DGS 2010 DGS SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DGS 2010 DGS SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DGS 00 DGS SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında ; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-EA) hesaplanmasında,8; Sözel DGS

Detaylı

1 8 'i 14 olan sayının 4 7. A) 32 B) 36 C) 64 D) 48 E) 92 nın farkı en az kaçtır? 9. 12! + 13! toplamı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

1 8 'i 14 olan sayının 4 7. A) 32 B) 36 C) 64 D) 48 E) 92 nın farkı en az kaçtır? 9. 12! + 13! toplamı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? , 006 MC Ceir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@yahoo.com.tr Tam Sayılar TEST I 1. a > üzere a üç asamaklı ir sayıdır. Bu koşulları sağlayan 6 ile tam ölüneilen kaç farklı sayı vardır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak

MATEMATİK SORULARI 1) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) 55 b) 56 c) 59 d) 60 2) sayısında 3 rakamlarının basamak MATEMATİK SORULARI ) 66 ile 6 doğal sayıları arasında kaç tane doğal sayı vardır? a) b) 6 c) 9 d) 60 2) 2 sayısında rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? a) 00 b)2 c)000 d)00000 ) 208 sayısının

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

Bu ders materyali 22.05.2015 09:35:42 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 22.05.2015 09:35:42 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -1- Bu ders materyali.05.015 09:35:4 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından SAYI KÜMESİ TAMAMLAYARAK BÖLÜNEBİLME KURALLARINI UYGULAMA SORU-1) "Rakamları kalansız bölünebilen sayılara TEKİN

Detaylı