6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = veriliyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor."

Transkript

1

2

3

4

5 Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının toplamı 4 tür. Buna göre, bu sayıların en büyüğü en fazla A) 8 B) 84 C) 85 D) 86 E) 87. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab + ba = 88 olduğuna göre, a + b toplamı A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7. A = veriliyor. A sayısını oluşturan toplamanın her terimi azaltılırsa, A sayısı kaç azalır? A) 69 B) 7 C) 75 D) 78 E) 8. Dört basamaklı AB7 sayısı iki basamaklı AB sayısının 04 katı olduğuna göre, A+B toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 8. a tek doğal sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A) a + a + a B) a + a C) a + 4 D) a + a E) a + 4a 4. (n" ")! (n"+")! = 7 olduğuna göre, n A) 8 B) 9 C) 8 D) 4 E) Bir çıkarma işleminde eksilen, çıkan ve farkın toplamı 40 olduğuna göre, eksilen sayı A) 0 B) 5 C) 40 D) 65 E) ab ve ba iki basamaklı sayılar ve ab + ba = ab ba = 8 olduğuna göre, a.b çarpımı A) 5 B) 8 C) 0 D) 8 E) 5 0. Rakamları farklı üç basamaklı farklı dört doğal sayının toplamı 58 dir. Buna göre, bu sayıların en küçüğü en fazla A) 7 B) 8 C) 9 D) 4 E) 45 5

6 Test:. İki basamaklı bir doğal sayıdan, bu sayının rakamları toplamı çıkarılıyor. Elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 8 B) C) 45 D) 48 E) 55 Temel Kavramlar 6. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. ab sayısı rakamları toplamıyla çarpıldığında 4, ba sayısı rakamları toplamıyla çarpıldığında 648 bulunuyor. Buna göre, ab sayısı aşağıdakilerden A) 4 B) 7 C) 6 D) 45 E) 48 " 7.! +! +! + 4! !. ( 0 : 4) : [ ( 4)] işleminin sonucu A) 4 B) C) D) E) sayısının birler basamağındaki rakam aşağıdakilerden A) 0 B) C) D) E) Yukarıdaki toplama işleminde ardışık terimler arasındaki ortak fark 7 dir. Buna göre, bu toplamanın sonucu A) 484 B) 9 C) 97 D) 400 E) Rakamları farklı dört basamaklı en küçük çift doğal sayı ile rakamları farklı üç basamaklı en büyük çift doğal sayının toplamı A) 00 B) 06 C) 08 D) 09 E) Rakamları farklı, üç basamaklı, farklı dört doğal sayının toplamı 70 dir. Buna göre, bu dört doğal sayıdan en büyüğü en az A) 79 B) 80 C) 8 D) 8 E) a, b birer pozitif tamsayı ve a + b = 9 olduğuna göre, a.b nin en büyük değeri A) 84 B) 88 C) 90 C) 9 D) 94 0.!"+"!"+"!! işleminin sonucu A) B) C) D) 56 E) Üç basamaklı a5 sayısı a rakamının 05 katı olduğuna göre, a rakamı A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 DOĞRU SEÇENEKLER. C. D. E 4. A 5. E 6. C 7. B 8. D 9. B 0. D. C. D. E 4. C 5. D 6. B 7. D 8. A 9. D 0. A 6

7 Test: Temel Kavramlar. Dört basamaklı 7ABC sayısı, üç basamaklı ABC sayısının katından 70 fazladır. Buna göre, A + B + C toplamı ! = a.5 n eşitliğinde a ve n pozitif tamsayılardır. n nin alabileceği en büyük değer A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 40 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. Rakamları a, b, c olan üç basamaklı (abc) sayısından, üç basamaklı (cba) sayısı çıkarıldığında, sonuç üç basamaklı (79x) sayısı olduğuna göre, x rakamı 7. Bir kitabın sayfaları den 500 e kadar numaralanmıştır. Kaç tane 9 rakamı kullanılmıştır? A) 90 B) 95 C) 99 D) 00 E) 05 A) B) C) D) 4 E) 5 8. m, n N + olmak üzere,. (ab) ve (cd) iki basamaklı, (abcd) dört basamaklı doğal sayı olmak üzere, (ab).x = ve (cd).x = 45 olduğuna göre, 8 m. 5 n ifadesi basamaklı en küçük tamsayı olduğuna göre, m + n toplamı A) 9 B) 0 C) D) E) (abcd).x çarpımının değeri A) 45 B) 54 C) 54 D) 45 E) x ve y tamsayılar olmak üzere, 5 < x < < y < 5 olduğuna göre, x y ifadesinin en küçük değeri A) 0 B) 5 C) 0 D) E) sayısı kaç basamaklıdır? A) 9 B) 0 C) D) E) 5. A =.! +.! +.! ! + sayısı hesaplandığında sondan kaç basamağı sıfır olur? A) 6 B) 7 C) 9 D) 0 E) 0. Bir kalem kutusundaki kalemlerin sayısı iki basamaklı bir sayıdır. Bu sayının rakamları toplamı kadar kalemi kutudan çıkardığımızda geriye 0 ile 0 arasında kalem kalıyor. Kutuda kalan kalemlerin sayısı A) 4 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7

8 Test:. Rakamları farklı dört basamaklı en küçük doğal sayı ile üç basamaklı en küçük negatif tamsayının toplamı A) 0 B) 0 C) 4 D) 4 E) 0 6. x, y, z tamsayılardır. Temel Kavramlar (x. y + z) x bir negatif tek tamsayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle çift sayıdır? A) x.y B) x+y C) y+z D) y.z E) x.z. Rakamları farklı iki basamaklı, farklı dört tek doğal sayının toplamı 00 dür. Bu sayılardan en büyüğü en çok 7. k ve k 7 sayıları ardışık iki sayıdır. Buna göre, k nın alabileceği değerler toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) 55 B) 5 C) 5 D) 49 E) 47. a, b, c pozitif tamsayılardır. """"""a < b < c a""+ b"= 4 8. ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere, ab + ba = (a + b) dir. Buna göre, a + b toplamının en büyük değeri A) 6 B) 67 C) 85 D) 0 E) olduğuna göre, a + b + c toplamının en küçük değeri A) B) 4 C) 6 D) 7 E) 9. İki basamaklı ab, ba, aa ve bb sayıları veriliyor. ab"+"ba aa" "bb = 5 eşitliğini sağlayan en küçük ab sayısı için a + b toplamı 4. a Z olmak üzere, (5a ) çift sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) 6 B) 5 C) D) 0 E) 5 A) a a + B) (a ) + (a + ) C) a D) a " "a E) (4a ) (a + ) 0. A, B, C birer rakam, ABC üç ve BC iki basamaklı sayılardır. ABC + BC = 586 olduğuna göre, A + B + C toplamı kaç olabilir? A) B) C) 4 D) 5 E) 7 5. x y ve xy, yx iki basamaklı sayılar olmak üzere, xy + yx = 54 tür. Buna göre, x + y nin en küçük değeri DOĞRU SEÇENEKLER. E. B. A 4. C 5. A 6. B 7. D 8. B 9. C 0. C. C. B. D 4. E 5. B 6. D 7. D 8. C 9. E 0. A A) 98 B) 00 C) 44 D) 79 E) 96 8

9 Test: Temel Kavramlar. Birbirinden farklı beş doğal sayının toplamı 657 dir. Bu sayılardan en büyüğü en az A) 9 B) C) 4 D) 7 E) x, y, z ardışık tek sayılar ve x < y < z dir. Buna göre, (x y). (y z). (x z) nin değeri A) 6 B) 8 C) D) E) den küçük rakamları farklı, dört farklı tamsayının toplamı 57 dir. Bu sayıların en küçüğü en az A) 76 B) 7 C) 67 D) 6 E) Birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı 6 dır. Bu iki sayının çarpımının en küçük değeri x, en büyük değeri y olduğuna göre, x + y toplamı A) 80 B) 64 C) 6 D) 49 E). x = y z = x y olduğuna göre, xyz biçiminde kaç tane üç basamaklı doğal sayı yazılabilir? A) 6 B) C) 9 D) 6 E) 8. x ve y pozitif tamsayılardır. 9x + 5y = 86 olduğuna göre, x + y toplamı en az A) 0 B) C) D) E) 4 4. Dört ardışık çift sayının toplamı 9 olduğuna göre, en büyüğü A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 9. x, y, z Z + ve x + y + z = 6 olduğuna göre, x in alabileceği en büyük değer A) 6 B) 8 C) 4 D) 4 E) Ardışık dört çift sayının toplamı 40 tır. Bu sayılardan en büyüğünün e bölümünden kalan A) 0 B) C) D) 5 E) 7 0. İki ardışık tek doğal sayının kareleri farkı 40 tır. Buna göre, bu sayıların toplamı A) 6 B) C) 8 D) 4 E) 0 9

10 Test:. a, b, c Z + ve.a.b"+"7 4 = c olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? A) c tektir B) a çifttir. C) b tek ise c çifttir. D) a ve b çifttir. E) a ve b tektir. 6. a, b, c Z + ve Temel Kavramlar a.b 4c"+" = 5 olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) b ve c tek sayılardır. B) a ve b tek sayılardır. C) a ve c tek sayılardır. D) a ve c çift sayılardır. E) a ve b çift sayılardır.. x ve y doğal sayılardır. x + y = 0 olduğuna göre, x + 4y toplamının en küçük değeri A) 40 B) 4 C) 44 D) 48 E) 5 7. a ve b aralarında asal iki doğal sayıdır. (a + ). (b + ) = 05 olduğuna göre, a + b toplamı en az A) 9 B) C) D) 4 E) 8. (x + )! = (y + )! olduğuna göre, (x y)!. a a b + b b 0 6 Yandaki toplama işleminde a ve b birer rakamdır. Buna göre, a b farkı A) B) 6 C) 4 D) 0 E) 70 A) B) C) D) 5 E) 6 9. a, b, c, d ardışık sayılardır. a < b < c < d olduğuna göre, (a$ $d) $+$(c$ $b) (b$ $a) ifadesinin değeri A) B) C) 5 D) 8 E) 0 4. A A x B B Yandaki çarpma işlemine göre, A + B toplamı = x olduğuna göre; A) 9 B) C) D) 5 E) toplamının x türünden değeri aşağıdakilerden A) 40 x B) 40 + x C) 80 x D) 80 + x E) x 5. (n ) ve (4n ) sayılarını ardışık tamsayı yapan n değerlerinin farkının mutlak değeri A) B) C) 4 D) 5 E) 6 DOĞRU SEÇENEKLER. C. C. E 4. C 5. A 6. A 7. C 8. A 9. C 0. E. E. A. C 4. D 5. A 6. B 7. C 8. D 9. E 0. C 0

11 Test: 4 Temel Kavramlar. Rakamları farklı, birbirinden farklı dört doğal sayının toplamı 507 dir. Bu sayıların en küçüğü en çok A) 9 B) 8 C) 6 D) 5 E) 4 6. a tek doğal sayıdır. a + den önce gelen iki ardışık tek sayının toplamı 88 olduğuna göre, a A) B) C) 5 D) 7 E) 9. a, b ve c birer rakamdır. 0 < b < a < 7 ve a b = c olduğuna göre, (abc) şeklinde kaç tane üç basamaklı sayı yazılabilir? 7. (a + ) ve (b + ) aralarında asal sayılardır. a.b + a + b = 98 olduğuna göre, a + b toplamı A) 7 B) 8 C) 0 D) E) A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 8. x, y, z sıfırdan farklı tamsayılardır. Aşağıdakilerden hangisi sıfıra eşit olabilir?. İki ardışık çift doğal sayının kareleri farkı 5 olduğuna göre, bu iki sayının toplamı A) 8 B) C) 6 D) 0 E) 4 A) (x y) + x B) x z C) ( x) + (y z) D) x xy + z + y E) x + (y + z) 4. Üç ardışık çift doğal sayıdan ortadakinin karesi, diğer iki sayının toplamının 4 katıdır. Buna göre, bu sayılardan en büyüğü A) 8 B) 0 C) D) 4 E) 6 9. x, y ve z ardışık doğal sayılar olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) x + y + z B) x"+"y"+"z C) y(x + z) D) x y z E) z(x + y) 0. a, b, c birbirinden farklı pozitif tamsayılardır. 5. ab iki basamaklı bir doğal sayıdır. ab = 5(a + b) olduğuna göre, a + b A) 40 B) 4 C) 4 D) 4 E) 44 a + b + 5c = 5 olduğuna göre, c nin en büyük değeri A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

12 Test: 4. abc üç basamaklı sayı olmak üzere, abc +.(abc) +.(abc) = 696 dır. Buna göre, a + b + c toplamı A) 6 B) 7 C) 8 D) 0 E) Temel Kavramlar 6. (abc) dört basamaklı, (abc4) beş basamaklı sayılardır. x = (abc) ( ) y = abc4 olduğuna göre, y nin x türünden ifadesi aşağıdakilerden A) 0x + 9 B) 0x" 9 C) 9x + D) 0x 4 E) 0x + 4. Basamaklarındaki rakamların sayı değerlerinin çarpımı 54 olan üç basamaklı sayılardan en küçüğü ile en büyüğünün toplamı A) 6 B) 7 C) 6 D) 5 E) 0 7. Üç basamaklı (xyz) doğal sayısı, iki basamaklı (xz) doğal sayısının 7 katından 7 fazladır. Buna göre, x + y + z toplamının en büyük değeri A) 0 B) C) D) 5 E) 7. ab, bc ve ca iki basamaklı sayılardır. ab + bc + ca = olduğuna göre, a + c toplamının alabileceği en küçük değer A) 8 B) 7 C) 5 D) E) 9 8. A ve B rakamlarından oluşan iki basamaklı (AB) sayısı rakamları toplamının 9 katı olduğuna göre, bu sayının rakamları farkı aşağıdakilerden A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 4. Üç basamaklı bir sayının birler basamağının katı onlar, katı da yüzler basamağıdır. Bu koşula uygun üç basamaklı farklı sayıların 9. ab ve ba iki basamaklı sayılar olmak üzere, ab ba = a b dir. Buna göre, a + b nin en küçük değeri A) B) 6 C) 4 D) 45 E) 65 toplamı A) 96 B) 86 C) 86 D) 78 E) Birbirinden farklı üç basamaklı abc ve cba sayılarının farkı 400 den büyük olduğuna göre, (a + b + c) toplamı en az A) 5 B) 6 C) 7 D) E) 4 5. İki basamaklı (ab), (aa), (ba) sayılarının toplamı 65 tir. Buna göre, b kaç farklı değer alır? A) 0 B) 9 C) 7 D) 5 E) DOĞRU SEÇENEKLER. D. D. C 4. B 5. B 6. C 7. C 8. E 9. C 0. B. C. E. D 4. A 5. D 6. E 7. A 8. C 9. A 0. C

13 Test: 5 Temel Kavramlar. Rakamlardan her birini birer kez kullanarak yazılabilen iki basamaklı beş doğal sayının toplamı en çok a ve en az b olduğuna göre, a b A) 40 B) 0 C) 00 D) 80 E) İki basamaklı ab sayısının rakamlarının yerleri değiştirilince sayı 6 azalıyor. Bu koşula uyan en küçük ab sayısı A) 95 B) 84 C) 7 D) 5 E) ab ve ba iki basamaklı sayılardır.. a > 5 > b olmak üzere, üç basamaklı acb sayısı ile üç basamaklı bca sayısının farkı 97 dir. Buna göre, a + b toplamı en az (ab) (ba) = 8.b koşulunu sağlayan (ab) sayılarının toplamı A) B) 9 C) 4 D) 55 E) 86 A) 4 B) 7 C) 9 D) E) 4. Üç basamaklı abc ve bac sayılarının farkı 70 dir. Buna göre, a + b toplamı A) B) 5 C) 9 D) E) 8. Rakamları farklı iki basamaklı ab sayısı ile rakamları yer değiştirildiğinde elde edilen sayının toplamı 66 oluyor. Bu sayının rakamlarının kareleri farkı en çok A) 6 B) 6 C) 4 D) E) 4. x, y, z birer rakam olmak üzere, xy ve yz iki basamaklı sayılardır. xy + z = yz +.x + olduğuna göre, x kaç farklı değer alabilir? 9. ab üç basamaklı, ab iki basamaklı sayılar olmak üzere; ab + ab = 69 olduğuna göre, a + b toplamı A) B) 0 C) 9 D) 8 E) 7 A) B) C) D) 4 E) 5 5. AB ve BA iki basamaklı sayılardır. (AB) (BA) = 89 olduğuna göre, AB sayısı A) 4 B) 4 C) 45 D) 54 E) Üç basamaklı bir sayının rakamları toplamı, sayının birler ve yüzler basamağındaki rakamlarının çarpımına eşittir. Birler ve yüzler basamağı yer değiştirdiğinde sayının değeri 97 azalıyor. Bu koşula uyan en büyük üç basamaklı sayı A) 996 B) 69 C) 60 D) 59 E) 4

14 Test: 5. (ab) iki basamaklı ve rakamları farklı bir doğal sayıdır. (ab) a.b = a + b eşitliğini sağlayan (ab) sayıla- Temel Kavramlar 6. a, n N ve 40! = a.6 n olduğuna göre, n nin en büyük değeri A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) rındaki a nın alabileceği değerlerin toplamı A) 8 B) 9 C) 40 D) 4 E) 4 7. a = olduğuna göre, a sayısı kaç basamaklıdır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. Üç ardışık tek doğal sayının çarpımının birler basamağı kaç farklı değer alabilir? A) B) C) D) 4 E) 5 8. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 5 < a < 4 5 < b < 8 olduğuna göre, (a b) nin alabileceği en büyük değer. ab ve ba iki basamaklı doğal sayılardır. A) 8 B) 9 C) 0 D) E) (ab) (ba) = 69 olduğuna göre, a + b toplamı A) 4 B) 5 C) 7 D) 0 E) 9. abc ve cba üç basamaklı sayılardır. abc cba = 96 ve a = c olduğuna göre, kaç farklı abc sayısı yazılabilir? A) 8 B) 0 C) 8 D) 0 E) 0 4. Her biri üç basamaklı ve birbirinden farklı 4 doğal sayının toplamı 508 dir. Bu sayıların en büyüğü en çok A) 0 B) 0 C) 0 D) 04 E) Üç basamaklı 4AB sayısı, iki basamaklı AB sayısının 6 katıdır. Buna göre, A + B toplamı A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 5. a, b N + ve 54a = b olduğuna göre, a + b nin en küçük değeri A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 DOĞRU SEÇENEKLER. D. C. C 4. A 5. D 6. E 7. E 8. A 9. A 0. B. E. C. B 4. E 5. D 6. B 7. D 8. C 9. B 0. D 4

15 Test: 6 Temel Kavramlar. Rakamları sıfırdan ve birbirinden farklı üç basamaklı abc, bca ve cab sayılarının toplamı en az A) 0 B) 6 C) 660 D) 666 E) a, b, c N + ve (a.b.c) a+b sayısı tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi çift sayıdır? A) a c + b + c B) (a + b) c C) a + b + a.b D) a(b + c + ) E) a.(b + c ). a ve b birer rakam olmak üzere, (aba) + (bab) = A olduğuna göre, A (abb) + (baa) A) B) 0 C) D) 00 E) 7. Rakamları sıfırdan farklı üç basamaklı abc sayısının seçilen iki basamağındaki rakamlar yer değiştirirse, sayı en çok kaç artar? A) 99 B) 900 C) 899 D) 89 E) = m n. x, y, z pozitif tamsayılardır. x + y + z = ve x + y = z olduğuna göre, x. y. z çarpımının en küçük değeri m ve n pozitif tamsayılar olduğuna göre, m+n nin en küçük değeri A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 6 B) 4 C) 40 D) 48 E) a = n(n + ) b = n(n + ) 4. Birler basamağı 7 olan iki basamaklı doğal sayıların toplamı olduğuna göre, (a b) nin n türünden değeri aşağıdakilerden A) 5 B) 5 C) 5 D) 54 E) 55 n + A) B) n C) n D) (n + ) E) (n ) 5. a = b olduğuna göre, üç basamaklı aab sayısı ile üç basamaklı baa sayısının farkı en çok kaç olabilir? A) 594 B) 564 C) 549 D) 97 E) (n +)! n! (n +)! + n! = 4 5 olduğuna göre, n doğal sayısı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5

16 Test: 6 Temel Kavramlar. + M M N M N 9 M Yandaki toplama işlemine göre, M+N A) B) C) 4 D) 5 E) 6 6. Beş basamaklı (AB0AB) sayısı, iki basamaklı (AB) sayısına bölündüğünde, bölüm aşağıdakilerden hangisi olur? A) 0 B) 00 C) 00 D) 0 E) 00. a ve b ardışık pozitif tamsayılardır. c = a.b olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) a.(b + c) B) a.b + C) a.b + c D) (c + a).b E) a.b.c sayı tabanını göstermektedir. 5 n = ( ) 5 olduğuna göre, n tamsayısı tane A) B) C) D) 4 E) 5. a, b, c pozitif tamsayılardır. 6 a = b = c + olduğuna göre, c en büyük değerini aldığında a+b+c toplamı kaç olur? 8. a ve b pozitif tamsayılardır. a = b + 6 olduğuna göre, a.b çarpımının en büyük b değeri A) 6 B) 8 C) 9 D) E) 5 A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 9. A =! +! +! ! dir. A sayısının 4 e bölümünden kalan 4. ab ve bc iki basamaklı doğal sayılardır. A) 9 B) C) 5 D) 8 E) b c = 7 olduğuna göre, ab bc farkının en büyük değeri A) 7 B) C) 5 D) 7 E) 9 0. a ve b pozitif tamsayılar olmak üzere, a + (a+) + (a+) (a+b) = 400 eşitliğini sağlayan a ve b değerleri için b a farkı kaç olabilir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 4 5. İki basamaklı (xy) sayısının rakamlarının sayı değerleri toplamı dir. (xy) sayısının iki rakamının arasına 4 yazıldığında değeri 0 artıyor. Buna göre, y değeri A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 DOĞRU SEÇENEKLER. D. A. D 4. C 5. A 6. E 7. E 8. B 9. A 0. D. C. B. A 4. D 5. E 6. B 7. C 8. D 9. A 0. D 6

17 Test: 7 Temel Kavramlar. m ve n pozitif tamsayılardır. 56! 55! = m. n olduğuna göre, n nin en büyük değeri 6. 4 n. 5 7 sayısının sondan 4 rakamı sıfır olduğuna göre, bu sayı en az kaç basamaklıdır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) B) C) 4 D) 5 E) 6. a + 5 = a.b eşitliğinde a ve b tamsayıdır. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) a 0 B) b 0 C) a b D) b çift sayı E) a tek sayı 7. İlk terimi 5 olan 5 terimli bir aritmetik dizinin ortak farkı x, ilk terimi 5 olan 5 terimli bir aritmetik dizinin ortak farkı y dir. Bu dizilerin terimleri toplamları birbirine eşit olduğuna göre, x+y toplamının alabileceği en küçük değer nedir? A) 48 B) 46 C) 4 D) E). (n + 4) ve (n ) ardışık çift sayılar olduğuna göre, n nin alabileceği değerlerin toplamı A) 0 B) C) D) E) 4 8. M =! +! + 4! n! toplamındaki,, 4,..., n sayıları birer artırılırsa M sayısı ne kadar artar? A) (n+)! B) (n+)! C) n! D) n! + E) n! 4. x ve y doğal sayılardır. 4.x = (y+) eşitliğini sağlayan en küçük x sayısı için x.y çarpımı A) 0 B) 48 C) 56 D) 60 E) xyzt dört basamaklı sayısı iki basamaklı bir tamsayının karesidir. xyzt sayısının 85 fazlası ise başka bir tamsayının karesidir. Buna göre, x + y + z + t toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5. n bir doğal sayı olmak üzere, 6!. n = a!. b! eşitliğinde a+b nin alabileceği en büyük değer A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 0. ab iki basamaklı sayıdır. ab = 7(a + b) koşulunu sağlayan kaç tane ab sayısı vardır? A) B) C) D) 4 E) 5 7

18 Test: 7. ab iki basamaklı bir sayıdır. ab = a.b + koşulunu sağlayan en küçük ab sayısının rakamları toplamı A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 Temel Kavramlar 6. Farklı a ve b rakamlarıyla yazılabilecek en büyük ve en küçük (aab) 4 sayılarının toplamı 0 tabanına göre aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 79 B) 80 C) 8 D) 89 E) 90. m, n ve a doğal sayılardır. 50! m = a olduğuna göre, n. m+n toplamının en büyük değeri 7. abc, üç basamaklı sayısında a ve b rakamları yer değiştirilerek ilk sayıdan çıkarıldığında sonuç iki basamaklı olduğuna göre, iki basamaklı ab sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 98 B) 87 C) 76 D) 64 E) 4 A) 55 B) 60 C) 69 D) 7 E) İki basamaklı a ile a sayısının farkı iki basamaklı b sayısı olduğuna göre, a + b toplamı A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. k! sayısının sonunda 9 tane 9 rakamı bulunduğuna göre, k nin en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı A) 04 B) 95 C) 94 D) 85 E) İki sayının kareleri toplamı 0 dir. Bu sayılardan her birine eklenirse kareleri toplamı 44 oluyor. Buna göre bu sayıların toplamı A) 6 B) 8 C) 0 D) E) 4 4. {,,,4,5,6} kümesinin her bir elemanının sadece bir defa kullanılması ile yazılabilecek basamaklı sayının toplamı en çok A) 64 B) 56 C) 47 D) 8 E) 9 0. ABCD ve ADCB dört basamaklı birer sayıdır. Bu iki sayının farkı 495 olduğuna göre, B D A) B) C) D) 4 E) 5 5. a = b, b = c koşullarına uygun yazılabilecek üç basamaklı (abc) sayılarının toplamı A) 4 B) 846 C) 69 D) 69 E) 696 DOĞRU SEÇENEKLER. E. D. C 4. D 5. E 6. C 7. D 8. B 9. D 0. D. E. C. E 4. B 5. C 6. C 7. D 8. D 9. E 0. E 8

19 Test: 8 Temel Kavramlar. Rakamları farklı en büyük iki basamaklı negatif tamsayı ile en küçük üç basamaklı pozitif tek sayının toplamı A) 89 B) 9 C) 0 D) 04 E) x, y ve z tamsayıları arasında x < y < 0 < z sıralaması varsa aşağıdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) z" "y x D) x" "z y B) xy z C) x" "y z" "y E) xz + y. x, y ve z tamsayıları için; 5.x"+"4.y = z olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? A) x çift ise y ve z tektir. B) x ve y tek ise z çifttir. 7. Üç basamaklı, rakamları farklı, üç farklı doğal sayının toplamı olduğuna göre, bu sayılardan en büyüğü en çok kaç olur? A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 6 C) x tek ise y çift ve z tektir. D) x çift ise z çifttir. E) x çift ise z tektir. 8. x, y ve z negatif tamsayılardır. 4.x = 5.y ve y =.z olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur?..a =.b + bağıntısını sağlayan (ab) iki basamaklı sayılarının toplamı A) 66 B) 56 C) 6 D) 6 E) 66 A) z < x < y B) x < z < y C) x < y < z D) z < y < x E) y < z < x 4. a ve b pozitif tamsayılarının çarpımı çift sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) a + b B) a b C) a b D) a.b + b E) (a + ).(b + ) 9. a, b ve c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere, a + b = 5 b + c = 8 eşitliklerini sağlayan üç basamaklı (abc) sayılarının toplamı A) 77 B) 60 C) 486 D) 0 E) 6 5. a ve b asal sayılar olmak üzere, a +.b = tür. Buna göre, b.a ifadesinin en büyük değeri A) B) C) 5 D) 7 E) 9 0. x, y ve z birer rakam olmak üzere, 7x y + 4z ifadesinin en küçük değeri A) B) 7 C) D) 4 E) 8 9

20 Test: 8. a ve b farklı doğal sayılar olmak üzere, a.b = 7.(a + b) olduğuna göre, a + b toplamı A) 8 B) 44 C) 5 D) 64 E) 70 Temel Kavramlar 6. a, b ve c tamsayı, a.b = 4 b.c = 7 olduğuna göre, a + b c ifadesinin en küçük değeri A) B) 86 C) 5 D) 0 E) 8. x ve y birer tamsayı, 5 < x < 8 ve < y < olduğuna göre, x.y ifadesinin en büyük ve en küçük değerlerinin toplamı 7. Ardışık iki tek doğal sayının çarpımının birler basamağındaki rakamın alabileceği farklı değerlerin toplamı A) B) 5 C) 8 D) 4 E) 7 A) 6 B) 40 C) 45 D) 80 E) a, b ve c birer rakam ve a.b a.c = 4.(b c) olmak üzere, a + b + c toplamının en büyük değeri. Bir kitabın sayfalarını numaralandırmak için 9 A) B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 tane rakam kullanılmıştır. Bu kitap kaç sayfadır? A) 0 B) C) D) 4 E) 5 4. a, b ve c birer tamsayı ve b < 0 dır. a.b = 9. x, y, z, t ve u doğal sayılarından üç tanesi çift, iki tanesi tek sayıdır. (y + x), (y + z + t) ve (y + ).(t + ) sayıları birer tek sayı olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi tek sayıdır? A) y + t B) y.z C) x.u D) t + u E) z + u b.c = olduğuna göre, a + b + c toplamı A) 0 B) 5 C) D) E) 4 0. b < 0 < a olmak üzere, 5a 0 + ab = 0 eşitliğini sağlayan a ve b tamsayıları için a.b çarpımının en büyük değeri A) 5 B) 5 C) 0 D) 45 E) Rakamları çarpımı, rakamları toplamından eksik olan kaç tane rakamları farklı iki basamaklı sayı vardır? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 DOĞRU SEÇENEKLER. B. D. C 4. E 5. B 6. D 7. A 8. A 9. C 0. E. D. A. C 4. C 5. C 6. E 7. E 8. D 9. E 0. C 0

21 Test: 9 Temel Kavramlar. x ve y doğal sayıları için (x y + ).(x + y + ) = olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi asal sayı değildir? A) x B) y C) x + y + 5. x ve y pozitif tamsayıları arasında x + y 5 = 7 bağıntısı varsa x ile y arasındaki fark en çok A) 6 B) 59 C) 5 D) 9 E) D) y x + x + E) xy + 5. İki basamaklı, birbirinden farklı iki doğal sayının toplamı 45 tir. Bu sayılardan sadece birinin onlar basamağı artırılıyor, sonra her ikisinin birler basamağı azaltılıyor. Son durumda elde edilen sayılar arasındaki farkın mutlak değeri en az kaç olur? A) 0 B) C) D) 5 E) a ve b doğal sayılardır. a 5 + a" " = b olduğuna göre, a + b nin en küçük değeri A) 5 B) 7 C) 8 D) 4 E) 0 7. x ve y doğal sayıları için (x + ).(y 5) çarpımı asal sayı olduğuna göre, x in en küçük değeri için (x + y) toplamının en küçük değeri A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8. a, b ve c farklı rakamlar olmak üzere, (ab), (bc) ve (bb) iki basamaklı sayılarının toplamı en çok A) 54 B) 66 C) 76 D) 85 E) En küçük asal sayı ile en büyük iki basamaklı negatif tamsayının toplamı A) 97 B) 9 C) 8 D) E) 0 4. Rakamları farklı, üç basamaklı beş doğal sayının toplamı 60 olduğuna göre, bu sayıların en büyüğü en az A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E) 9. 5x + 7y = 85 eşitliğini sağlayan x ve y sayma sayıları için x + y toplamının en büyük değeri A) 6 B) 5 C) 4 D) E)

22 Test: 9 0. Ardışık on bir tane çift doğal sayıdan en büyüğü en küçüğünden kaç fazladır? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 Temel Kavramlar 6. n N + için aşağıdakilerden hangisi daima çift sayıdır? A) (n )! B) (n + )! C) (n )! D) (n )! E) (n 4 )! toplamı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 7 B) 76 C) 78 D) 80 E) 8 7. A = 9! + 0! ve B = 0! +! sayılarının ortak katlarının en küçüğü A) 9! B) 0! C)! D)! E)!. A = B = verildiğine göre, A B aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 50 B) 49 C) D) 6 E) 5 8.,, 5, 7... tek doğal sayılarından gerektiği kadarını sırasını bozmadan kullanarak yazılan 5 basamaklı sayının 9 ile bölümünden elde edilen kalan A) 0 B) C) D) E) 4. 4!"+"5!"+"6! 4!"+"5! işleminin sonucu aşağıdakilerden A) 6 B) C) 0 D) 9 E) ! + 9! sayısı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? A) B) 4 9 C) 5 4 D) 7 E) ! 6n bir doğal sayı olduğuna göre, en büyük n 0. 6! 6n = A eşitliğinde A N olduğuna göre, n nin A) 98 B) 97 C) 95 D) 46 E) 8 alabileceği en büyük değer A) 8 B) 7 C) 6 D) E) DOĞRU SEÇENEKLER 5. 5!"+"4!!"+"! işleminin sonucu A) 8 B) 0 C) D) 4 E) 6. D. B. D 4. D 5. B 6. A 7. E 8. C 9. B 0. E. B. E. A 4. B 5. A 6. B 7. D 8. B 9. A 0. B

23 Test: 0 Temel Kavramlar. a < b < c < d ardışık sayma sayıları için aşağıdaki önermelerden hangileri daima doğrudur? I. ab cd çift sayıdır. II. III. ac bd çift sayıdır. a"+"b"+"c tek sayıdır. A) I B) I III C) I II D) II III E) III çarpımının sonucu A) D) 006! 007 B) 007! 008 E) 008! 009 C) 005! ! + 6! toplamı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? A) 7 B) 9 C) D) 5 E) 9 7. Ardışık yedi tek doğal sayının toplamı 9 ise bu sayıların en büyüğü ve en küçüğünün toplamı A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0. 55! sayısının sondan kaç basamağında sıfır vardır? A) 0 B) C) D) E) 4 8. Ardışık üç doğal sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 6 B) 4 C) 45 D) 55 E) 6 4. a, b ve c tek sayı olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle tek sayıdır? A) a + b B) a + b + c C) a"+"b D) a " "b E) ab bc 9. a < b < c < d ardışık sayma sayıları için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) a" "b c" "d > 0 D) c" "a b" "d > a"+"d B) b"+"c > 0 d" "a E) b"+"c < a"+"b"+"c C) d > 5. a, b, c ardışık doğal sayılardır. a < b < c c! = a!. 4 olduğuna göre, b A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) ve 4 sayılarının arasında kalan tek sayıların toplamı A) 7 B) 94 C) 84 D) 94 E) 46

24 Test: 0. Ardışık dört tek doğal sayının toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 4 B) 88 C) 90 D) 96 E) 8 6. Temel Kavramlar A B C Yandaki toplama işleminde; + C B A A, B, C ve D farklı rakamlardır. D B D A, B ve C rakamlarını kullanarak kaç tane farklı üç basamaklı ABC sayısı yazılabilir? A) 4 B) 8 C) D) 6 E) 40. a ve b çift doğal sayılarının arasına bu iki sayıyla birlikte ardışık 8 çift sayı oluşturulacak şekilde 6 çift sayı yerleştiriliyor. a + b = 6 olduğuna göre, b sayısı 7. a < b < c koşuluyla yazılan basamaklı en büyük abc sayısının rakamları toplamı A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 8. A. 80 = B eşitliğini sağlayan A sayma sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 80 B) 00 C) 450 D) 00 E) 500. Üç basamaklı aaa sayısının soluna 5 rakamı konulduğunda, sağına 5 rakamı konulduğundan bbb sayısı kadar büyük bir sayı elde edildiğine göre, a + b toplamı A) 5 B) 4 C) D) E) = A çarpma işleminde 6 ve 7 rakamlarının yerleri değiştirildiğinde çarpımın sonucu ne olur? A) A + 90 B) A C) A D) A E) A Üç basamaklı aaa, bbb ve iki basamaklı ab ve ba sayıları veriliyor. aaa + bbb = 0.ab + 0.ba + 6 eşitliğini sağlayan en büyük ab sayısı A) B) 4 C) 5 D) 5 E) 6 0. aaa, bbb ve ccc üç basamaklı üç sayıdır. aaa + bbb + ccc = olduğuna göre, en büyük ab iki basamaklı sayısı kaç olabilir? A) 87 B) 88 C) 89 D) 90 E) 9 DOĞRU SEÇENEKLER 5. 6! 5! sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E). A. B. D 4. B 5. B 6. D 7. C 8. D 9. D 0. C. C. E. C 4. C 5. B 6. C 7. C 8. D 9. E 0. E 4

25 Test: Taban Aritmetiğ i. (0) a + (a00) 4 sayısının 0 tabanındaki değeri A) 7 B) 6 C) 47 D) 4 E) 9 6. () 5. x = (700) 9 olduğuna göre, x A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 7. a ve 8 sayı tabanını göstermek üzere,. (4a) 6 = (a06) 8 olduğuna göre, a rakamı A) B) C) D) 4 E) 5 (a4) 7 + (45) a toplamının 0 tabanındaki değeri A) 8 B) 85 C) 9 D) 94 E) (aaa) 8 + (bbb) 8 = 9. x = (a5) 6 ve y = (b) 8 olduğuna göre, x + y nin en büyük değeri on tabanında olduğuna göre, a + b toplamı A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 95 B) 98 C) D) 4 E) (0) 4 = (abc) 0 olduğuna göre, a + b + c toplamı A) 0 B) C) D) E) 4 sayısı 9 tabanında aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) (04056) 9 B) (4056) 9 C) (4506) 9 D) (45) 9 E) (456) sayısı 4 tabanına göre yazılırsa kaç basamaklı sayı elde edilir? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 0. On sayısını gösteren rakam A ve on bir sayısını gösteren rakam B olmak üzere, on iki tabanında verilen (AB) sayısının on tabanındaki karşılığı aşağıdakilerden A) 57 B) 575 C) 578 D) 58 E) 59 5

26 Test: Taban Aritmetiğ i. () 5 < x < () 8 eşitsizliğini sağlayan kaç tane x tamsayısı vardır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 6. (5) a = () 4 olduğuna göre, a tabanı A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) ve 0 sayı tabanını göstermek üzere,. A = (54) 6 olduğuna göre, A + 4A + 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) (000) 6 B) (00) 6 C) (00) 6 D) (00) 6 E) (0000) 6 (45) 6. (6) 0 işleminin sonucu aşağıdakilerden A) (4500) 6 B) (450) 6 C) (4500) 6 D) (450) 6 E) (5400) 6. 5 tabanında verilen (a) 5 sayısı çift sayıdır. Buna göre, a rakamının alabileceği farklı değerlerin toplamı A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 8. m ve n sayı tabanı olmak üzere, () m = (45) n olduğuna göre, m + n nin en küçük değeri A) 0 B) C) D) 4 E) 5 4. Her biri altı tabanında birer üç basamaklı sayı olan (abc) 6 ve (cba) 6 sayıları için, (abc) 6 = (cba) tir. 9. a = olduğuna göre, a nın tabanındaki değeri kaç basamaklıdır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 Buna göre, kaç farklı üç basamaklı (abc) 6 sayısı yazılabilir? A) 4 B) 6 C) 8 D) E) sayı tabanı olmak üzere, () 5 sayısının 5 katı, 5 tabanında A) (00) 5 B) (00) 5 C) (00) 5 D) (0) 5 E) (000) sayı tabanı ve (4) 5 + (4) 5 = (abcd) 5 olduğuna göre, a + b + c + d toplamı on tabanında A) 6 B) 5 C) 4 D) E) DOĞRU SEÇENEKLER. B. B. E 4. B 5. E 6. C 7. D 8. A 9. E 0. B. B. E. A 4. D 5. A 6. D 7. A 8. E 9. D 0. A 6

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 ÖSS-YGS - - - 2 2 / - 2/ 2/ / LYS OBEB OKEK OBEB: iki veya daha fazla sayıyı birlikte bölebilen en büyük tamsayıya bu sayıların OBEB i denir Sayılar

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR Test -1

TEMEL KAVRAMLAR Test -1 TEMEL KAVRAMLAR Test -1 1. 6 ( ) 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 E) 6 5. 4 [1 ( 3). ( 8)] A) 4 B) C) 0 D) E) 4. 48: 8 5 A) 1 B) 6 C) 8 D) 1 E) 16 6. 4 7 36:9 18 : 3 A) 1 B) 8 C) D) 4 E) 8 3. (4: 3 + 1):4 A) 3 B) 5

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1

BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 BÖLME - BÖLÜNEBİLME Test -1 1. A saısının 6 ile bölümünden elde edilen bölüm 9 kalan olduğuna göre, A saısı A) 3 B) C) 7 D) 8 E) 9. x, N olmak üzere, x 6 ukarıdaki bölme işlemine göre x in alabileceği

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

1 8 'i 14 olan sayının 4 7. A) 32 B) 36 C) 64 D) 48 E) 92 nın farkı en az kaçtır? 9. 12! + 13! toplamı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez?

1 8 'i 14 olan sayının 4 7. A) 32 B) 36 C) 64 D) 48 E) 92 nın farkı en az kaçtır? 9. 12! + 13! toplamı aşağıdakilerden hangisine tam bölünemez? , 006 MC Ceir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@yahoo.com.tr Tam Sayılar TEST I 1. a > üzere a üç asamaklı ir sayıdır. Bu koşulları sağlayan 6 ile tam ölüneilen kaç farklı sayı vardır? A) 10 B) 9 C) 8 D) 7

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

Bu ders materyali 22.05.2015 09:35:42 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 22.05.2015 09:35:42 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -1- Bu ders materyali.05.015 09:35:4 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından SAYI KÜMESİ TAMAMLAYARAK BÖLÜNEBİLME KURALLARINI UYGULAMA SORU-1) "Rakamları kalansız bölünebilen sayılara TEKİN

Detaylı

t sayı tabanı ve üzere, A (abcde) sayısının basamakları: ( 2013) sayısını çözümleyelim. A (abcde) sayısının, ( 30214) sayısını çözümleyelim.

t sayı tabanı ve üzere, A (abcde) sayısının basamakları: ( 2013) sayısını çözümleyelim. A (abcde) sayısının, ( 30214) sayısını çözümleyelim. SAYI SİSTEMLERİ A. Basamak ve Taban Bir doğal sayıyı oluşturan rakamlardan her birine basamak, rakamların bulundukları yerdeki değerine basamak değeri ve bu doğal sayının tanımlandığı sayı sistemine de

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Ö.S.S. 1994. MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ = 43. olduğuna göre a kaçtır? Ö.S.S. 1994 MATEMATĐK SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 4.10 1. 4 10 +.10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 4 4 (40+ ).10 10 4 4 4 (98² 98²) 00.9.

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır?

SAYILAR. Temel Kavramlar. 5) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere A = a + b c ifadesinin alabileceği en büyük değer kaçtır? Bu testi çözmen gereken dakika DGS'de bu testten çıkan soru sayısı Temel Kavramlar ) 6-(-) + 8.(-) işleminin sonucu kaçtır? A) -6 B) -0 C) -4 D) 4 E) 6 ) a, b, c birbirinden farklı rakamlar olmak üzere

Detaylı

ygs temel matematik DO AL SAYILAR VE TAM SAYILAR - I 6. 2x (3y + 5x) (2y 2x) + 5y 7. 8 [ 5 [ 2 ( 3)]] 8. a = 3 ve b = 4 olmak üzere,

ygs temel matematik DO AL SAYILAR VE TAM SAYILAR - I 6. 2x (3y + 5x) (2y 2x) + 5y 7. 8 [ 5 [ 2 ( 3)]] 8. a = 3 ve b = 4 olmak üzere, Üniversite ygs temel matematik Hazırlık 0 DO AL SAYILAR VE TAM SAYILAR - I. 8 : ( 4) + 4 : ( ) işleminin sonucu 6. x (y + 5x) (y x) + 5y işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 8 B) 6 C) 4 D) E)

Detaylı

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92

MATEMATİK. Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi 5. SINIF 3. 55 + 37 = (55+10)+10+10+7 = (65+10) + 10 + 7 = (75+10) + 7 = 85+7 =92 5. SINIF KULA ARDICI VE SINAVLARA HAZIRLIK Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemi TEST-10 1. Aşağıdaki toplama işlemlerinden hangisi "onlukları ve birlikleri ayırarak ekleme" yöntemi ile yapılmıştır? A) 46

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

1 kesrinin yüzde olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1. 8 A) % 1,25 B) % 1,8 C) % 12,5 D) % 18 E) % 25. Çözüm 1. = % x olsun.

1 kesrinin yüzde olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1. 8 A) % 1,25 B) % 1,8 C) % 12,5 D) % 18 E) % 25. Çözüm 1. = % x olsun. Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 16 Temmuz 006 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 8 1 kesrinin yüzde

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1

Test 16. 1. Teorem: a R ve a 1 ise 1 1. 4. İddia: 5 = 3 tür. 2. Teorem: x Z ve. Kanıt: Varsayalım ki, 1 olsun. a 1 Test 6. Teorem: a R ve a ise a dir. Kanıt: Varsayalım ki, olsun. a a olduğundan a 0 dır. Bu durumda, eşitsizliğin yönü değişmeden, a a olur. Demek ki, a a dir. Fakat bu durum a hipotezi ile çelişmektedir.

Detaylı

SAYI BASAMAKLARI. çözüm

SAYI BASAMAKLARI. çözüm SAYI BASAMAKLARI Sayı Basamakları Günlük hayat m zda 0 luk say sistemini kullan r z. 0 luk say sistemini kullanmam z n nedeni, sayman n parmaklar m zla ba lamas ve iki elimizde toplam 0 parmak olmas olarak

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / Nisan 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0, 0,0 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B) 4 7 C) 0 8 D) E) Çözüm 0, 0,0 0, = 0,00 0,0 0, = 0,7 0, 000 7 7. = = 000 00 0... işleminin

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında ; Eşit

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim.

ÇARPANLAR VE KATLAR BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA. 3. Aşağıda verilen sayıların çarpanlarından asal olanları belirleyelim. ÇARPANLAR VE KATLAR 8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. BİR DOĞAL SAYININ ÇARPANLARINI BULMA Her doğal

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 15. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 7. SINIF ELEME SINAVI SORULARI . a ve b pozitif tam sayılar olmak üzere a 2b+2 2 b+4 yukarıdaki bölme işleminde, a nın alabileceği en küçük değer kaçtır?. 25 soruluk bir sınavda her doğru cevaba 5 puan verilirken, her yanlış cevaptan

Detaylı

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI

YGS TEMEL MATEMA MA T TEMA T K KONU ANLATIMLI YGS TEMEL MATEMAT K KONU ANLATIMLI YGS KONU ANLATIMLI TEMEL MATEMAT K Bas m Yeri ve Y l stanbul / 0 Bask Cilt Ek Bil Matbaac l k Tel: 0 () 87 ISBN 978 60 70 6 Copyright Ayd n Bas n Yay n Matbaa Sanayi

Detaylı

C) p = 7 için, 2p + 1 = 2.7 + 1 = 15 asal olmadığından, Sophie Germen asal sayısı değildir.

C) p = 7 için, 2p + 1 = 2.7 + 1 = 15 asal olmadığından, Sophie Germen asal sayısı değildir. Meslek Yüksekokulları Đle Açık Öğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 4 Temmuz 010 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 0, nin 5 katı olan

Detaylı

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D . 0,5, 0,5 0, 0,75 5 5. () 5 5 Verilenler arasında 0 a en yakın olan 0,5 yani.. 8 8 8 6 8 0,0006 0,08 0000 00 0,08 8 000 8 6 0 8 0 0 0 6 8 0 8 0 6 6. Not : a b a b a b 65 65 65 65 65 65 0 00 65 65 00 00

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 19 Aralık 010 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. a, b ve c sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere aşağıdaki ifadelerden

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ

ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ ÖZEL SAMANYOLU LİSELERİ 8. İLKÖĞRETİM MATEMATİK YARIŞMASI 31 MART 2012 A KİTAPÇIĞI Bu sınav çoktan seçmeli 40 Test sorusundan oluşmaktadır. Süresi 150 dakikadır. Sınavla İlgili Uyarılar Cevap kağıdınıza,

Detaylı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / Temmuz 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a sıfırdan büyük bir

Detaylı

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız.

1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. 2) Aşağıdaki ifadeleri matematiksel ifade olarak yazınız. 9BÖLÜM DENKLEMLER DENKLEMLER TEST 1 1) Aşağıdaki tabloda verilen ifadelerin matematiksel karşılığını yazınız. Sözel İfade Matematiksel İfade Orhan ın yaşının dört eksiği Bir sayının sekiz fazlası Cebimdeki

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI

ÖZEL LİDER SİMYA EĞİTİM KURUMLARI 4. SINIF OLİMPİYATI 1. AŞAMA SORULARI SORU: 1 SORU: 4 30 dilim baklavanın 0,3 ünü yiyen birisi kaç dilim baklava yemiştir? A) 6 ) 7 C) 8 D) 9 Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? A) 1,02 < 1,2 < 1,002 ) 7,6 < 7,67 < 7,63 C) 8, 06 < 8,

Detaylı

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005

x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 2005 TÜBİTAK TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU BİLİM İNSANI DESTEKLEME DAİRE BAŞKANLIĞI x13. ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATI - 005 BİRİNCİ AŞAMA SINAVI Soru kitapçığı türü A 1. AB = olmak üzere, A

Detaylı

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3

DENEME II 15.12.2013. 1. Bir havuzun tamamını A musluğu 12 saatte doldururken havuzun 1 3 DENEME II 5..03. Bir havuzun tamamını A musluğu saatte doldururken havuzun 3 ünde bulunan bir B musluğu 0 saatte boşaltıyor. Havuz boş iken iki musluk aynı anda açılırsa havuz kaç saatte dolar? A) 30 B)

Detaylı

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ

MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE DEVLET OLGUNLUK SINAVI. Testin Çözme Süresi: 180 dakika ADAY ÝÇÝN AÇIKLAMALAR - YÖNERGE DEVLET SINAV MERKEZÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ ADAYIN ÞÝFRESÝ BURAYA YAPIÞTIR DEVLET OLGUNLUK SINAVI DEVLET SINAV MERKEZÝ MATEMATÝK - TEMEL SEVÝYE MATEMATÝK TEMEL SEVÝYE Testin Çözme Süresi: 180 dakika Haziran, 2009 yýlý BÝRÝNCÝ deðerlendiricinin þifresi

Detaylı

Sınav : MATEMATĐK (TÜRKÇE) ÖĞRETMENĐ-GOÖD-MTÖD. Yarışma Sınavı A ) B ) C ) E ) 4 1200 sayısının asal olmayan tamsayı bölenlerinin

Sınav : MATEMATĐK (TÜRKÇE) ÖĞRETMENĐ-GOÖD-MTÖD. Yarışma Sınavı A ) B ) C ) E ) 4 1200 sayısının asal olmayan tamsayı bölenlerinin 1 Üç basamaklı XYZ doğal sayısının 7 ile bölümünden kalan 6 dır. Buna göre X ve Y rakamları 4 arttırılır, Z rakamı 8 azaltılırsa elde edilen sayının 7 ile bölümünden kalan kaç olur? 1 3 2 0 4 3 2 Đki basamaklı

Detaylı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 15 Temmuz 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 4A < 457 olduğuna

Detaylı

4. x, y, z ve t birbirinden farklı gerçel sayılardır. y - z = x ve x.z.t = 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

4. x, y, z ve t birbirinden farklı gerçel sayılardır. y - z = x ve x.z.t = 0 olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? 04 - YGS / MAT GENETİK K.. Bu testte 40 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. 5.. 5 7 işleminin sonucu kaçtır? D) 7 9 E) 7 C). 4 6 8.6

Detaylı

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir.

Bunu bir örnek üzerinde gösterelim : Örneğin, ,... birer 5 0 2 3, 0 5 0 4. ondalık kesirdir. Bölüm ONDALIK KESİRLER Paydası 0 un tam kuvveti olan veya bu duruma getirilebilen kesirlere ondalık kesirler denir. Örneğin, ondalık kesirdir. 0 ; 00 ; 000,... birer Paydaları 0 un tam kuvveti olmayan

Detaylı

d) x TABAN ARĐTMETĐĞĐ

d) x TABAN ARĐTMETĐĞĐ YILLAR 00 00 00 00 00 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 1 - - - - - - - TABAN ARĐTMETĐĞĐ Genel olarak 10 luk sayı sistemini kullanırız fakat başka sayı sistemlerine de ihtiyaç duyarız Örneğin bilgisayarın

Detaylı

I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.)

I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.) I.BÖLÜM (Toplam 35 soru bulunmaktadır.) 1. ve B ise aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? )B=B B)B=B )(B) D)(B) E)(B) 5. 19 4 B5 7 Bölme işleminde ve B sıfırdan farklı birer rakam olmak üzere +B kaç

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-318-010-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP KOLEJİ 4.SINIF OLİMPİYAT SORULARI

ÖZEL MÜRÜVVET EVYAP KOLEJİ 4.SINIF OLİMPİYAT SORULARI 1)Net kütlesi 300 gr olan bir paket fıstığın fiyatı 132 000 tldir.bunagöre,fıstığın bir kilogramı kaç bin tldir? A) 340 B) 380 C) 440 D) 460 8) saatte ortalama 20 sn.geri kalan bir saat,bir haftada kaç

Detaylı

TEOG SINAV SORUSU OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1.

TEOG SINAV SORUSU OKYANUS KOLEJLERİ SINAV SORUSU MATEMATİK MATEMATİK MATEMATİK. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1. 1. (0,5) 4 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) & 1 ½ B) > 1 & C) 16 A) 625 1. ù 1$ú 2 ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 16 B) > 1 & C) > 1 & D) 16 2. 15 ile 75 arasında

Detaylı

SAYILAR - 3. 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685 tir. Bu üç sayıdan en küçüğü en az kaç olabilir?

SAYILAR - 3. 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685 tir. Bu üç sayıdan en küçüğü en az kaç olabilir? SAYILAR - 3 1) (x + y) ile (y + z) aralarında asal sayılardır. 7x + 3y = 4z olduğuna göre x - z farkı kaçtır? A) -3 B) -2 C) -1 D) 0 E) 1 2) Birbirinden farklı üç basamaklı üç doğal sayının toplamı 2685

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATİK DENEMESİ- Muharrem ŞAHİN TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEŞİLYURT Gökhan KEÇECİ Saygın DİNÇER Mustafa YAĞCI İ:K Ve TMÖZ üyesi 4 00 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

... 2.Adım 3. Adım 4. Adım

... 2.Adım 3. Adım 4. Adım 1-.... 2.Adım 3. Adım 4. Adım Yukarıda verilen şekillerdeki üçgen sayısı ile örüntülü bir sayı dizisi oluşturulmuştur. İki basamaklı doğal sayılardan rastgele seçilen bir sayının bu sayı dizisinin elemanı

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4.1. Aritmetik işlemler Bu bölümde öğrencilerin lisede bildikleri aritmetik işlemleri hatırlatacağız. Bütün öğrencilerin en azından tamsayıların toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini

Detaylı

7. a,b,c,d pozitif tamsayılardır.

7. a,b,c,d pozitif tamsayılardır. . 3.3 işleminin sonucu kaçtır? A) 4 ) C) ) 0 E) 4 5. işleminin sonucu kaçtır? 4 5 A) ) C) ) E) 3 3 3 3. 30!+5! sayısı, 30! 5! sayısından kaç fazladır? A) 5! ).5! C) 0! ) 30! E).30! 6. x ve y ardışık iki

Detaylı

5. SINIF COŞMAYA SORULARI

5. SINIF COŞMAYA SORULARI . BÖLÜM DİKKAT! Bu bölümde den a kadar puan değeri, olan sorular vardır. ) Her biri en az dört basamaklı üç tane doğal sayıdan, birincinin yüzler basamağı artırılır, ikincinin binler basamağı azaltılır

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 15 Kasım 2009. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 5 Kasım 2009 Matematik Soruları ve Çözümleri. + işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) C) 4 D) 2 E) Çözüm + = + = 4 2 = 4. 2

Detaylı

3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6

3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6 10,25 3,1 1. 0,5 0,2 işleminin sonuu kaçtır? ) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 3. a 12 8 b 27 18 olduğuna göre, a b çarpımı kaçtır? ) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6 2. 2 3 6 4.6 2 3 3 2.3 işleminin sonuu kaçtır?

Detaylı

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR

6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR 6BÖLÜM ONDALIK SAYILAR ONDALIK SAYILAR TEST ) Aşağıdaki kesirleri ondalık sayıya çeviriniz. a) 3 b) 2 c) 9 d) 4 5 25 20 2) Aşağıdaki ondalık sayıların basamaklarındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini

Detaylı

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A

18. ULUSAL ANTALYA MATEMATİK SORULARI A A A A A A A KDENİZ ÜNİVERSİTESİ 18. ULUSL NTLY MTEMTİK OLİMPİYTLRI BİRİNCİ ŞM SORULRI SINV TRİHİ VESTİ:30 MRT 2013 - Cumartesi 10.00-12.30 Bu sınav 25 sorudan oluşmaktadır vesınav süresi 150 dakikadır. SINVL İLGİLİ

Detaylı

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir?

7. 60 sayısı, ayrı ayrı kaç deste ve kaç düzine yapar? 9. Ahmet in babasının yaşı, 4 düzineye. Ahmet in babası aşağıdakilerden hangisidir? 2. SINIF TEST- Deste - Düzine. Aşağıdakilerden hangisi bir deste oluşturur? A) 4. B) Yukarıdaki kalemlerin sayısı kaçtır? A) İki düzine 2. B) İki deste Bir düzine Yukarıdaki elmaların sayısı, hangi seneçekte

Detaylı

MADDE ve ÖZELLİKLERİ

MADDE ve ÖZELLİKLERİ MADDE ve ÖZELLİKLERİ 1 1. Aşağıdaki birimleri arasındaki birim çevirmelerini yapınız. 200 mg =.. cg ; 200 mg =... dg ; 200 mg =...... g 0,4 g =.. kg ; 5 kg =... g ; 5 kg =...... mg t =...... kg ; 8 t =......

Detaylı

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların,

Detaylı

11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler

11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler 11.Konu Tam sayılarda bölünebilme, modüler aritmetik, Diofant denklemler 1. Asal sayılar 2. Bir tam sayının bölenleri 3. Modüler aritmetik 4. Bölünebilme kuralları 5. Lineer modüler aritmetik 6. Euler

Detaylı

9) A B ve B A ise A=B dir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme eşit kümedir.

9) A B ve B A ise A=B dir. Birbirinin alt kümesi olan iki küme eşit kümedir. CEVAPLAR .BÖLÜM - TEST ) {K.K.T.C nin g harfi ile başlayan ilçeleri} ) İlkbahar, yaz, sonbahar, kış mevsimlerinin bazıları ile oluşturulacak kümeler farklı olacağından, bir küme oluşturmazlar. ) Okulumuzdaki

Detaylı

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1

3. Ünsal Tülbentçi Matematik Yarışması Mayıs 2014 8.Sınıf Sayfa 1 . Alanı 36 5 olan bir ABC ikizkenar üçgeninde ==2 ise bu üçgende B den AC ye inilen dikmenin ayağının C noktasına olan uzaklığı nedir? ) 2,8) 3) 3,2 ) 3,7 ) 4, 2. Ayrıt uzunlukları 4, 0 ve 4 5 olan dikdörtgenler

Detaylı

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK & GEOMETRİ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI

KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK & GEOMETRİ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI KPSS GENEL YETENEK MATEMATİK & GEOMETRİ KONU ANLATIMLI SORU BANKASI KPSS - 011 TÜM ADAYLAR İÇİN KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KONU ANLATIMLI MODÜLER SET YAZAR Recep AKSOY EDİTÖR Murat CANLI YAYIN KOORDİNATÖRÜ

Detaylı

SAYILAR TEORİSİ - PROBLEMLER

SAYILAR TEORİSİ - PROBLEMLER SAYILAR TEORİSİ - PROBLEMLER 1. (p + 1) q sayısının hangi p ve q asal sayıları için bir tam kare olduğunu 2. n+2n+n+... +9n toplamının bütün basamakları aynı rakamdan oluşan bir sayıya eşit olmasını sağlayan

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek:

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON. Örnek: Örnek: Örnek: SAYMANIN TEMEL KURALLARI Toplama Kuralı : Sonlu ve ayrık kümelerin eleman sayılarının toplamı, bu kümelerin birleşimlerinin eleman sayısına eşittir. Mesela, sonlu ve ayrık iki küme A ve B olsun. s(a)=

Detaylı

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ

ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ S E R İ M Y A ÖZEL SERVERGAZİ LİSELERİ VII. İ L K Ö Ğ R E T İ M O K U L L A R I A R A S I M A T E M A T İ K Y A R I Ş M A S I AÇIKLAMALAR Bu sınav çoktan seçmeli 35 ve 3 klasik sorudan oluşmaktadır. Sınav

Detaylı

YGS MATEMATİK DENEME SINAVI I

YGS MATEMATİK DENEME SINAVI I YGS MATEMATİK DENEME SINAVI I Sınav 2015 ve sonrası YGS sınavlarının müfredatına uygundur. 1. -2 [3 (2-5)-(2-3 5)] = işleminin sonucu kaçtır? A) -10 B) -8 C) 6 D) 10 E) 12 5. A= 24 + 2 2 olup 24 2 2 ifadesinin

Detaylı

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME

MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME MATEMATİK DERSİ GENEL DEĞERLENDİRME Adı Soyadı :.. 1. Aşağıdaki sayıları sembol kullanarak küçükten büyüğe sıralayınız. 456, 56, 71,877,950,95,2,857 7) 75 misket beş kardeş arasında paylaştırılıyor. Küçük

Detaylı

Doğal sayılar sayma sayıları olarak da bilinir ve kısaca saymak için kullanılan

Doğal sayılar sayma sayıları olarak da bilinir ve kısaca saymak için kullanılan DOĞAL SAYILAR -Tanım Doğal sayılar sayma sayıları olarak da bilinir ve kısaca saymak için kullanılan sayılara verilen isimdir. Sayma sayılarına verilen örnek, bir sepet içindeki elmaların sayısıdır. Doğal

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım.

4 3 ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. KESİR PROBLEMLERİ Bir sayısının ü : tir. ü ile sinin farkı 9 olan sayıyı bulalım. İstenen sayı olsun. Bir sayısının ü : tür. Bir sayısının yarısının fazlası : tür. 9.. 9 9 ( ) () 9 ( 9).( ) bulunur. Bir

Detaylı

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK

Başlayanlara AKTİF MATEMATİK KPSS - YGS - DGS - ALES Adayları için ve 9. sınıfa destek 0 dan Başlayanlara AKTİF MATEMATİK MEHMET KOÇ ÖNSÖZ Matematikten korkuyorum, şimdiye kadar hiç matematik çözemedim, matematik korkulu rüyam! bu

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29.

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - KPSS / GY - CS. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. 29. 28. - 30. soruları aşağıdaki bilgilere göre birbirinden bağımsız olarak cevaplayınız. Ahmet, Hasan ve Zafer isimli üç kişi; A, B, C, D, E ve K vitamin değerlerinin tamamını ölçtürmüşlerdir. Vitaminlerin

Detaylı