VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Etkisi"

Transkript

1 February 1-, h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB-BİST Endeks Sözleşmeleri İşlem Hacminin BİST Endekslerine Ekisi Mirrasoul SEYEDGHOMI PhD (Candidae) in Accouning and Finance Insiue of Social Sciences Gazi Universiy Ankara, Turkey Habib Y.AZARI; PhD (Candidae) in Business Adminisraion- Accouning and Finance Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Selcuk Universiy Konya, Turkey Absrac- Relaionships beween fuures and spo markes have been he subjec of many researches. Fuures have been examined in various direcions especially wih regard o he esimaion on he direcion of expecaions in capial markes. In he hesis, i is examined wheher fuures have impacs on sock exchange securiies ransaced in BIST (Sock Exchange Isanbul) and indexes, if exis, how powerful hey are and in which way hey have impacs. ARCH, GARCH and regression mehod are used in he sudy. I has been deermined ha volume changes in mos of sock exchange securiies wihin he scope of sudy have been affeced by rading volumes of VOB İMKB index conracs, 30 and 100 a he same day and up o he preceding nd, 3rd, 4h, 5h, 6h, 7h and 8h day, besides, hese sock exchange securiies have been affeced by heir own volumes up o he 10h day prior o he ransacion. Price changes in sock exchange securiies are affeced by he same index conracs price changes a he same day and preceding nd, 3rd, and 4h day, and by is own price change up o 5h day prior o he ransacion. Modellings of sock exchange securiies as GARCH and EGARCH included in index and BIST indexes indicae he exisence of asymmeric impac, and i has been deermined ha good news ha will affec he rading volumes of index conracs, BIST 30 and 100 in spo marke will increase he volailiy of hese indexes and sock exchange securiies included in hese indexes, bad news ha will affec he price change in same index conracs will increase he volailiy of hese indexes and sock exchange securiies included in hese indexes. Key Words: Fuures Exchanges; BIST 30 INDEX; BIST 100 INDEX; Trading Volume; Price Changes Öze- Vadeli işlemler ile spo piyasalar arasında ilişkiler lieraür de çoğu çalışmanın konusu olmuşur. Özellikle sermaye piyasasındaki beklenilerin yönünün ahmini konusunda vadeli işlemler değişik yönleri ile incelenmekedir. Tezde Türkiye de çok yeni olan vadeli işlemlerin BİST (Borsa İsanbul) de işlem gören hisse seneleri ve endeksler üzerine ekisinin olup olmadığı, eki varsa ne yönde ve ne kadar güçlü olduğu incelenmekedir. Çalışmada analiz yönemi olarak ARCH ve GARCH ve regresyon yönemleri kullanılmakadır. Çalışma kapsamındaki hisse seneleri çoğunun hacim değişimleri VOB-BİST BİST 30 ve 100 endeks konraı işlem hacminden aynı gün ve önceki, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. güne kadar ekilendiği, ayrıca bu hisse senelerinin 10 gün öncesine kadar kendi işlem hacminden de ekilendiği espi edilmişir. Hisse senelerin fiya değişimleri ise aynı endeks konralarının fiya değişiminden aynı gün ve önceki, 3, ve 4. Gün, kendi fiya değişiminden ise 5 gün öncesine kadar ekilenmekedirler. BİST endeks ve endekse dahil hisse senelerinin GARCH ve EGARCH olarak modellemeleri asimerik bir ekinin varlığını gösermeke olup BİST 30 ve 100 endeks konralarının işlem hacimlerini ekileyecek iyi haberlerin spo piyasada bu endeksler ve endekse dahil hisse senelerinin oynaklığını, aynı endeks konralarının fiya değişimini ekileyecek köü haberlerin ise spo piyasada bu endeksler ve endekse dahil hisse senelerinin oynaklığını arırdığı espi edilmişir. Anahar Kelimeler: VOB; BİST-30; BİST-100; İşlem Hacmi; Fiya Değişimi I. INTRODUCTION Özellikle 1980 li yıllardan iibaren yaygın olarak işlem gören ürev ürünlerin bir kısmı organize borsa, bir kısmı da finansal kuruluş ve yaırımcı arasında yapılabilmekedir. Bu ür borsalara vadeli işlem borsaları denilmekedir. Bu piyasaların oraya çıkmasının en önemli amacı, piyasalarda fiya riskini elimine emekir. Dünya ve Türkiye ekonomilerinde aran risklerden dolayı vadeli işlem piyasalarına olan ihiyaç da armaka dolaysıyla yaırımcıların ve firmaların bu piyasalara ilgisi de armakadır. Bu ilgiye karşılık vermek amacıyla 4 Şuba 005 arihinde İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası faaliyee başlamışır. Vadeli işlem piyasaları doğru yolda hareke eiği akdirde piyasada işlem yapan yaırımcı ve kuruluşların, işleme konu olan ürünün geleceke gerçekleşecek fiyaları hakkında gerçekçi bilgiye sahip olma olasılığı aracak ve alım saımlarda geçmiş fiyalarla beraber gelecekeki fiyaları da dikkae alarak karar verebileceklerdir. Bu açıdan bakıldığında vadeli işlem piyasası ekonomide yaırımcıların risklerini minimize emeke ve yaırım yapabilmelerini kolaylaşırmakadır. BİST-30 ve BİST-100 endeksi konralarının, VOB daki işlem hacminin ve oynaklığının arması BİST-30 ve BİST-100 endeksleri ve bu endekslere dahil hisse senelerinin oynaklığının arırması beklenmekedir. Aynı şekilde endeks konralarının

2 February 1-, h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey geiri seviyelerindeki oynaklığının BİST-30 ve BİST-100 endeksleri ve bu endekslere dahil olan hisse senelerinin geirilerindeki oynaklığı da arırması beklenmekedir. Bu çalışmada, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nda (VOB) işlem gören İsanbul Menkul Kıymeler Borsası Ulusal 30 ve Ulusal 100 endeks konralarının Aralık 006 arihinden Şuba 013 arihleri arası günlük verileri baz alınarak endeks konralarının işlem hacmi ve fiya değişiminin BİST-30 ve BİST-100 endeksleri işlem hacimleri ve geirileri üzerine ekisi ve bu ekinin yönü belirlenmeye çalışılmışır. Bu çalışmada çeşili ülkelerdeki vadeli işlem piyasalarının spo piyasa üzerindeki ekisini araşıran çalışmalar incelenmekedir. Analiz yönemi olarak seçilen isaisiksel ekniğin anıılması sonrasında, meodolojinin açıklanmasından sonra, analiz kısmına geçilmişir. Analiz önce Vadeli işlem piyasasında BİST-100 ve BİST-30 endeksleri işlem hacminin oynaklığının spo piyasada işlem gören endeks ve endekse dahil hisse senelerinin işlem hacmi oynaklığı üzerinde ekisi, sonra söz konusu endekslerin vadeli işlem borsasındaki geiri oynaklığının spo piyasada bu endeksler ve endekslere dahil olan hisse senelerinin geirisi ve oynaklığı üzerine ekisi ve ekinin yönü incelendiken sonra bölüm analiz sonuçlarının değerlendirilmesi ve sonuç ve öneriler kısmı ile biirilmekedir. Lieraürde, vadeli işlem piyasalarının spo piyasadaki oynaklığı azalığı veya oynaklığa ekisi olmadığı sonucuna ulaşan çalışmalar bulunmakadır. Bu çalışmalar genellikle endeks vadeli işlem sözleşmelerinin, hisse seneleri oynaklığı ve işlem hacmi üzerine ekisi emel alınarak yapılmışır yıllarını kapsayan çalışmasında vadeli işlemlerin, Hong Kong menkul kıyme borsası (SEHK) üzerinde ekisini araşırmışlardır. Regresyon yönemi kullanılan bu çalışmada Hong Kong menkul kıyme borsasındaki hisse senelerinde, ürev işlemlerin vadesinden önce ve sonra önemli bir arış espi edilmişir. (Y.Chan, K.C.J. Wei, 001) yılları arasında Kanada vadeli işlem borsasında işlem hacminin TSE 300 endeksi üzerinde ekisini araşıran N. Charupa GARCH modeli kullandığı çalışmasında, Kanada vadeli işlem borsasında işlem hacminin TSE 300 endeksi üzerinde önemli bir ekisinin olmadığını bulmuşur. (N. Charupa, 006) Sahu Hindisan da vadeli işlem piyasalarının işleyişinin spo piyasa dalgalanmasına olası ekisini incelemişir. Çalışmada CNX Nify endeksi kullanılmış ve vadeli işlemin yapılması neicesinde spo piyasada dalgalanma seviyesinin düşüğünü ve vadeli işlemlerin spo piyasanın dalgalanması üzerine ekisinin negaif olduğunu bulmuşur. (Sahu, 01) Chris Downing ve Frank Zhang yılları kapsayan çalışmalarında bonolar üzerinde işlem hacmi ve oynaklığı incelemişlerdir. Resgresyon yönemi kullanılan bu çalışmalarında bonolarda işlem hacmi arıkça fiya oynaklığının da arığını bulmuşlardır. (Chris Downing ve Frank Zhang, 004) Hiren M. Maniar, Rajesh Bha ve Dharmesh M. Maniyar Hindisan da fuure ve opsiyon sözleşmelerinin vade sonunun S&P CNX Nify endeksinin hacmi, varyansı ve fiyaı üzerindeki ekisini araşırmışlardır yıllarını kapsayan çalışmada GARCH modeli ile analiz yapılmış ve vadeli işlemlerin vadesi geldiğinde, özellikle son yarım saae gerçekleşen işlemlerin S&P CNX Nify endeksinin hacminde önemli bir arışa sebep olduğunu espi emişledir. (Hiren M. Maniar v.d. 009) Hindisan da yapılan başka bir çalışmada yıllarında vadeli işlemlerde dalgalanmanın S&P CNX Nify endeksi ve BSE Sensex endeksi dalgalanmalarında ekisini GARCH yönemini kullanarak araşırmış ve vadeli işlemlerin hacmindeki dalgalanmanın bu endeksler üzerinde sabi bir ekisi olmadığını bulmuşlardır. (T.Mallikarjunappa ve Afsal E.M. 008) Angelos Siopis ve Kaerina Lyroudi yıllarını arasında Yunanisan da FTSE/ASE-0 endeksinde fuure sözleşmeleri işleme başladıkan sonra, endekse dâhil olan hisse senelerinin dalgalanmasını incelemişlerdi. Çalışmada analiz yönemi olarak ARCH ve GARCH modeli kullanılmış ve sonuç olarak endekse vadeli işlem yapılmasının neicesinde dalgalanmanın azaldığını bulmuşlardır. (Angelos Siopis ve Kaerina Lyroudi, 007) Wee Ching Pok ve Sunil Poshakwale Malezyanın ilk vadeli işlem borsasi olan Kuala Lumpur Opions and Financial Fuures Exchange (KLOFFE) de gerçekleşen işlemler üzerine bir çalışma yapmışlardır yıllarını kapsayan bu çalışmada ARCH GARCH modeli kullanılmaka ve vadeli işlem piyasasında gerçekleşen işlemlerin spo piyasalarla karşılıklı ilişkileri olduğunu espi emişlerdir. Ayrıca Fuure işlemlerinin spo piyasa dalgalanması üzerinde poziif ekisi olduğunu bulmuşlar, ancak bu ekinin kısa ve bir gün olduğunu espi emişlerdir. (Wee Ching Pok ve Sunil Poshakwale, 004) Kore de yılları arasında vadeli işlem yapılan işlemlerin spo piyasası üzerindeki ekisini, The Korea Sock Price Index 00 (KOSPI 00) endeksini baz alarak inceleyen Hyun-Jung Ryoo and Graham Smih ARCH GARCH modeli kullanmış ve sonuça vadeli işlem sözleşmelerinin spo piyasanın fiyalarının dalgalanmama derecesinin azalmasında ekili olduğunu epi emişlerdir. (Hyun-Jung Ryoo and Graham Smih, 004) Kousubh Kani Ray ve Ajaya Kumar Panda, The Securiy and Hindisan sermaye piyasası (SEBI) ve BSE vadeli işlem borsasında yapılan vadeli işlemlerin Bombay sermaye piyasası (BSE) ve Nify-fuures vadeli işlem piyasası Ulusal sermaye piyasası (NSE) üzerinde ekisini incelemişlerdir. Çalışmada vadeli işlemler işlem görmeğe başlamadan önce ( Ocak 1998 den 9 Haziran 001 e) ve vadeli işlemlerin başlanmasından sonraki dönemi ( Temmuz 001 arihinden 31 Aralık 009 arihlerini) kapsayan dönem incelenmişir. İncelemeye konu olan 15 hisse senedinden 8 inde vadeli işlemler öncesi dalgalanma seviyesinde önemli değişiklik yaşadığını espi emişlerdir. Hisse senelerinin çok azında vadeli işlemler öncesi dalgalanma seviyesinde değişiklik espi edememişlerdir. Ayrıca vadeli işlem piyasasında gerçekleşen işlem hacminin spo piyasa üzerindeki ekisi çok düşük bulunmuşur. Çalışmada ARCH GARCH yönemi

3 February 1-, h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey kullanılmışır. (Kousubh Kani Ray ve Ajaya Kumar Panda, 011) Sumon Bhaumik ve Suchismia Bose yıllarını kapsayan çalışmalarında NSE sermeye piyasasında vadeli işlem piyasası işlem hacminin hisse senedi üzerinde ayın son 5 gününde ilk hafalara kıyasla daha önemli eki olduğunu espi emişlerdir. Bu çalışmada da ARCH GARCH modeli kullanılmışır. (Sumon Bhaumik ve Suchismia Bose, 007) Ravi Agarwal, Shiva Kumar, Wasif Mukhar ve Hemanh Abar, Haziran 000 yılının kapsayan çalışmasında NSY deki vadeli işlem piyasasının NSE endeks (he Nify ) S&P CNX Nify, Nify Fuures VIX üzerindeki ekisini araşırmışlar. Regresyon yönemi kullanılan bu çalışmada vadeli işlem piyasasında gerçekleşen işlem hacmi dalgalanmaları spo piyasa fiyaı üzerinde ekisi olmadığını espi emişlerdir. (Ravi Agarwal v.d., 009) G. William Schwer New York Borsası nda (NYSE) vadeli işlem piyasasının işlem göremeye başlamasının hisse senedi piyasası oynaklığını üzerindeki ekisini incelemekedir. Ekim 1987 Ekim 1989 arihini kapsayan bu çalışmada vadeli işlem piyasasının hisse senedi piyasası oynaklığını arırmadığını bulmuşur. Çalışmada kullanılan analiz yönemi de sandar sapmalar karşılaşırma yönemi kullanılmışır. (G.William Schwer, 1990) Panayiois Alexakis yıllarını kapsayan bu çalışmada Yunanisan vadeli işlem piyasasında FTSE/ASE-0 endeks konraı faaliyee başlamasıyla hisse senedi piyasası oynaklığının dengelenmesini ve asimerik oynaklığın düşürdüğünü espi emişir. Çalışmada GARCH modeli kullanılmışır. (Panayiois Alexakis, 007) II. ANALİZ YÖNTEMİ Finansal veriler sivrilik (lepokurosis), oynaklık (volailie) kümelenmesi, uzun hafıza ve kaldıraç ekisi özelliklerinden bir veya daha fazlasına sahipir. Finansal verilerde görülen bu özelliklerden dolayı bu veriler sabi varyans varsayımını da çiğner ve doğrusal modellerle açıklanamazlar. Oynaklığın modellenmesi için Engle (198) Ardışık Bağlanımlı Koşullu Değişen Varyans (Auoregressive Condiional Heeroscedasic), ARCH modelini gelişirmişir. Ekonomik eori koşullu varyansaki zamana ilişkin değişimleri açıklamada çok sınırlıdır. Bu nedenle finansal piyasa volailiesini ahmin emek için özellikle ARCH yaklaşımının kullanılması daha uygundur (Bollerslev, 199:7, Engle, 1993:74: Akaran Sevükekin ve Nargeleçekenler, 006: 50). Bollerslev (1986) ARCH modelini genişleerek (Genelleşirilmiş Ardışık Bağlanımlı Koşullu Değişen Varyans (Generalized Auoregressive Condiional Heeroscedasic) GARCH modelini elde emişir. (Yalçin, 008) Zaman içinde değişen varyansın modellenebilmesi için öncelikle seride koşullu değişen varyansın başka bir ifadeyle ARCH ekisinin olup olmadığının sınanması gerekmekedir. ARCH ekisi, Whie esi, Gold-Field Quan ve ARCH-LM esi, gibi pek çok yaklaşım kullanılarak es edilebilmekedir. Burada sadece Engle (198) arafından önerilen ARCH-LM esine yer verilecekir. Bunun için ilk önce Y = X β + ε regresyon modeli göz önüne alındığında β paramere vekörünün EKK ahmin edicisi b = (X'X) -1 X'Y olmak üzere, arıklar ε = Y - X b olacakır. ARCH-LM yönemine göre arıkların karesi için AR(p) modeli p 0 1 i V i1 ele alınsın. Burada p, ooregresif modelin gecikme uzunluğunu gösermekedir. Uygun gecikme uzunluğu Campbell-Perron (1991) yaklaşımı veya AIC (Akaike Bilgi Krieri) ya da SIC (Schwarz Bilgi Krieri) gibi model belirleme krierleri ile belirlenebilir. ARCH ekisinin esinde kullanılacak "ARCH ekisi yokur" yokluk hipoezi H0 1 s :... 0 şeklinde anımlanır. Yokluk hipoezinin doğru olduğu varsayımı alında TR değeri asimpoik olarak serbeslik derecesi s olan ki-kare dağılımına sahipir ( TR ~ X s (Engle, 198). Burada T, gözlem sayısı, s, kısı sayısıdır ve ARCH ekisinin araşırıldığı gecikme sayısıdır. Elde edilen ki-kare değeri ablo değerinden büyük ise yokluk hipoezi red edilir. Başka bir ifadeyle seride varyans zamanla değişmekedir ve bu varyansın uygun bir meod ile modellenmesi gerekmekedir. (Yalçin, 008) Çalışmada ARCH ipi modellerden ARCH, GARCH ve EGARCH modellerine yer verilecekir. ARCH Modeli ARCH modeli bu koşullu varyansı zamanındaki haa erimlerinin karelerinin bir fonksiyonu olarak belirlemişir (Engle, 198: 988). ARCH modelleri varyansın gecikmeli öngörü haalarının karelerinin bir fonksiyonu olarak değişmesine izin verir (Gökçe, 001:36). Model zamanındaki haa erimi varyansının önceki haa erimi karelerine bağlı olduğu bir fonksiyon şeklinde göserilir. y geiri değişkenini gösermek üzere ARCH aşağıdaki şekilde ifade edilir: y u u ~ N 0, 0 q 1 u j i Yukarıdaki model genel ARCH göserimidir ve ARCH(q) olarak adlandırılır. Burada modelde yer alan gecikmeli geiri kare sayısını göseren q yu 1 alırsak model aşağıdaki ARCH(1) modeline dönüşür: 0 1u 1 )

4 February 1-, h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey koşullu varyansı göserdiğinden elde edilen sonuç her zaman poziif olmalıdır. ARCH(l) sürecindeki koşullu varyansın negaif olmaması için α 0 > 0 and α 1 0 olmalıdır. Bu sağlanmadığı akdirde (Sevükekin ve Nargeleçekenler, 006: 51). GARCH Modeli in negaif sonuç oraya çıkabilir Bollerslev (1986) ve Taylor (1986) GARCH(p,q) rassal sürecini gelişirmişlerdir. Süreç değişkenin koşullu varyansının, kendi gecikmeli değerlerine bağlı olmasına izin veren bir modeldir. Oralama denkleminden gelen haa kareler geçmiş dönemlerdeki oynaklık hakkında bilgi vermekedir. Sandar GARCH(p,q) modeli (5) de görülmekedir. Burada q p 0 iui i i1 i1 q p i i1 i1 1 olmalıdır. Eğer bu iki paramerenin oplamı 1 ise model Büünleşik GARCH (Inegraed GARCH) (IGARCH) süreci olarak adlandırılır. A) ARCH MODDELERİ İÇİN GÜÇLÜLÜK TESTLERİ Tahmin edilen paramereler hakkında isaisiksel çıkarımların yapılabilmesi için modelden elde edilen arıkların beyaz gürülü sürecine uyması gerek. Başka bir ifadeyle arıkların sıfır oralama ve sabi varyanslı birbirinden bağımsız aynı dağılıma sahip olması gerekir. Arıkların bu özellikleri sağlayıp sağlanmadığının araşırılmasında kullanılan eslere güçlülük esi denilmekedir. Bu çalışmada kullanılan esler aşağıda açıklanmakadır. Arıkların ardışık bağımlılığı için Ljung-Box Q esi ve Lagrange Çarpanı (LM) esi olarak iki ür es kullanılmakadır. Ljung-Box Q esi: Bu yönem ilk m arık ardışık bağımlılığının orak esine dayanmakadır. Ljung ve box (1978) a göre Q isaisiği aşağıdaki gibi anımlanmakadır: Burada i r k (ε) : örnek ardışık bağımlılık değeridir. ARMA(p,q) modelinden elde edilen arıkların birden m e kadarki gecikmelerinde ardışık bağımlılığın olmadığından söylenen yoklul hipoezi alında Q isaisiği asimpoik olarak (m-p-q) serbeslik dereceli X dağılımına sahipir (Franses ve Dijk, 004). p: ARMA modelinin AR kısmının gecikme uzunluğu, q: MA kısmının gecikme uzunluğudur. Lagrange Çarpanı (LM): AR(p) modelinin AR(p+r) veya ARMA (p,q) modeline karşı esinde regresyonu kullanılır. i m Q(m) = T(T + ) / (T - k) r k (f ) k = 1 f = a 1 Y a p Y - p + b 1 f b r f - s + v Burada ε ler AR(p) modelinin arıklarıdırve 0 için ε sıfıra eşiir. H 0: β 1 = = β s = 0 yokluk hipoezinin doğrulu varsayımı alında TR değeri asimpoik olarak s serbeslik dereceli kikare dağılımına sahipir. B) VERİLER Çalışmanın bu kısmında İZVOB da işlem gören BİST-100 ve BİST-30 endekserinin oynaklığının spo piyasada aynı endeks ve endekslere dahil olan hisse senelerinin oynaklığı üzerinde ekisini araşırmak amacıyla 87 ade hisse senedi ve endeks değişkeni incelemeye alınmışır. Veriler İZVOB elekronik veri dağıım sisemi ve Foreks FXPlus ve Euroline pake programlarından günlük olarak elde edilmişir. C) ARCH ETKİSİNİN SINAMASI Burada İZVOB da BİST-100 ve BİST-30 endeks konraları işlem hacmi oynaklığının BİST da aynı endeks ve endekse dahil şirkelerin işlem hacmi ve fiyaı üzerinde ekisi ve ekini yönü incelenmekedir. Ayrıca aynı endeks konralarının İZVOB da fiya oynaklığının BİST da işlem gören endeks ve hisselerin fiyaı üzerinde ekiyi ölçmeye çalışılmışır. Çalışma işlem hacmi ve fiya üzerinde ekisi olarak iki başlık ve her bir başlık BİST-100 ve BİST-30 olarak iki al başlık alında incelenmekedir. Bu başlıklar kapsamına alınan değişkenlerin oynaklık yapılarını modellemeye geçmeden önce bu değişkenlerin ARCH ekisine sahip olup olmadıklarını sınaması gerekmekedir. Başka bir ifadeyle, çalışma kapsamına alınan endeks ve hisse seneleri verilerinin değişen varyansa sahip olup olmadığını incelemek için ARCH-LM esi yapılmışır. 1. BİST Endeks Konra Hacminin Endeks Ve Endekse Dahil Hisse Senelerinin Hacmi Üzerinde Ekisi BİST-100: VOB daki BİST-100 endeks sözleşmesi hacminin BİST-100 endeksi ve bu endekse dahil hisse seneleri hacimleri üzerinde ekisi araşırmak üzere yapılan ARCH ekisi sınaması sonuçları Tablo 1 de verilmişir. Seri T * R T * R T * R p-değeri T * R p-değeri AKENR * * ASELS * * BANVT * * BJKAS * * BOYNR * * CLEBI * * GOODY * * HURGZ * * PRKME * * SASA * * SKBNK * * ULKER * * * 0.05 anlamlık düzeyinde isaisiksel olarak anlamlı değildir

5 February 1-, h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey Tablo 1. BİST-100 Endeks ve Endekse Dahil Hisse Seneleri ARCH Ekisi Sınaması Sonuçları (Hacim Üzerinde ekisi) ARCH ekisi yokur yokluk hipoezi AKENR, ASELS, BANVT, BJKAS, BOYNR, CLEBI, GOODY, HURGZ, PRKME, SASA, SKBNK ve ULKER hisse seneleri dışında üm değişkenler için %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmişir. Yani bu değişkenler dışındaki üm değişkenlerde ARCH ekisi görülmekedir. VOB daki BİST-30 endeks sözleşmesi hacminin BİST-30 endeksi ve bu endekse dahil hisse seneleri hacimleri üzerinde ekisi araşırmak üzere yapılan ARCH ekisi sınaması sonuçları Tablo de verilmişir. Seri T * R T * R T * R p-değeri T * R p-değeri ASELS * * TCELL * * * 0.05 anlamlık düzeyinde isaisiksel olarak anlamlı değildir Tablo. BİST-30 Endeks ve Endekse Dahil Hisse Seneleri ARCH Ekisi Sınaması Sonuçları (Hacim Üzerinde ekisi) ARCH ekisi yokur yokluk hipoezi ASELS ve TCELL hiss seneleri dışında üm değişkenler için %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmişir. Yani bu değişkenler dışındaki üm değişkenlerde ARCH ekisi görülmüşür.. BİST Endeks Konra Fiya Değişiminin Endeks ve Endekse Dahil Hisse Senelerinin Fiyaı Üzerinde Ekisi BİST-100: VOB daki BİST-100 endeks sözleşmeleri fiya değişiminin BİST-100 endeksi ve bu endekse dahil hisse seneleri fiyaı üzerinde ekisini araşırmak üzere yapılan ARCH ekisi sınaması sonuçları Tablo 3 e görünmekedir. Seri T * R T * R T * R p-değeri T * R p-değeri AFYON * * AKENR * * ALARK * * ASYAB * * AYGAZ * * BAGFS * * BANVT * * ENKAI * * EREGL * * GARAN * * GOODY * * GUBRF * * IHEVA * * KARSN * * * 0.05 anlamlık düzeyinde isaisiksel olarak anlamlı değildir Tablo 3. BİST-100 Endeks ve Endekse Dahil Hisse Seneleri ARCH Ekisi Sınaması Sonuçları (Fiya Değişimi Üzerinde ekisi) ARCH ekisi yokur yokluk hipoezi AFYON, AKENR, ALARK, ALKIM, ASYAB, AYGAZ, BAGFS, BANVT, ENKAI, EREGL, GARAN, GOODY, GUBRF, IHEVA, KARSN, KOZAA, KRDMD, OTKAR, PETKM, SKBNK, TIRE ve TRCAS hisse seneleri dışında üm değişkenler için %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmişir. Yani bu değişkenler dışındaki üm değişkenlerde ARCH ekisi görülmekedir. VOB daki BİST-30 endeks sözleşmeleri fiya değişiminin BİST-30 endeksi ve bu endekse dahil hisse seneleri fiyaı üzerinde ekisini araşırmak üzere yapılan ARCH ekisi sınaması sonuçları Tablo 4 e verilmişir. Seri T * R T * R T * R p-değeri T * R p-değeri ASYAB * * ENKAI * * EREGL * * GARAN * * ISCTR * * KCHOL * * KOZAA * * PETKM * * YKBNK * * * 0.05 anlamlık düzeyinde isaisiksel olarak anlamlı değildir Tablo 4. BİST-30 Endeks ve Endekse Dahil Hisse Seneleri ARCH Ekisi Sınaması Sonuçları (Fiya Değişimi Üzerinde ekisi) ARCH ekisi yokur yokluk hipoezi ASYAB, ENKAI, EREGL, GARAN, ISCTR, KCHOL, KOZAA, PETKM ve YKBNK hiss seneleri dışında üm değişkenler için %5 anlamlılık düzeyinde reddedilmişir. Yani bu değişkenler dışındaki üm değişkenlerde ARCH ekisi görülmüşür. ARCH ekisi yokluk hipoezilerinin sınanmasından sonra ikinci adım olarak ARCH ekisinin modellemesine geçilmişir. Değişen varyansın modellemesinde ARCH ve GARCH modelleri kullanılmakadır. Paramere ahminleri ise EViews7.1 pake programı kullanarak elde edilmişir ve sonuçlar aşağıda açıklanmakadır. D) Oralama Denklemi Paramere Tahmini Sonuçları Çalışma kapsamına alınan üm değişkenlere ai oralama denklemi paramere ahmin sonuçları endeks konraı hacmindeki değişikliğin spo piyasada ayni endeks ve endekse dahil hisse seneleri hacmi üzerinde ekisi ve vadeli işlem piyasasındaki fiya değişiminin spo piyasada fiya değişimi üzerinde ekisi olarak iki başlıka ve her başlık BİST-100 endeksi ve BİST-30 endeksi olmak üzere iki al başlıka incelenmekedir. Ayrıca ARCH ekisi olmayan hisse senelrine basi regresyon yapılmışır ve sonuçları her endekse ai olan ablonun alında verilmişir. 1. BİST Endeks Konra Hacminin Endeks Ve Endekse Dahil Hisse Senelerinin Hacmi Üzerinde Ekisi BİST-100: Vadeli işlem borsası BİST-100 endeks konra hacmindeki oynaklığının spo piyasada BİST-100 endeksi ve endekse dahil hisse seneleri hacmi üzerinde ekisini incelemek üzere yapılan analizlerin oralama denklemi paramere ahmini sonuçları Tablo 5 e verilmişir.

6 February 1-, h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse VOB_1 VOB_1 VOB_1 VOB_1 VOB_1 VOB_1 VOB_1 Hisse C (-1) (-) (-3) (-4) (-5) (-6) (-7) (-8) (-9) (-10) 00 (-1) (-) (-3) (-4) (-5) (-10) AEFES AFYON ISCTR ISFIN ISGYO IZMDC KARSN KCHOL KONYA KOZAA KRDMD MGROS MNDRS NTHOL OTKAR PETKM RHEAG SISE TCELL TEBNK THYAO No : Paran ez içinde verilen sayılar ahmin sonucunun p*değeridir. Tablo 5. Oralama Denklemi Paramere Tahmini Sonuçları BİST-100 Hacim - Hacim 5 nolu Tablodan da anlaşılacağı gibi AFYON, BRISA ve ISFIN hisse seneleri haricindeki hisse senelerinin ümü VOB-BİST 100 endeks konraı işlem hacminden aynı gün ve bir gün öncesinden ekilenmekedirler. AFYON VOB-BİST 100 endeks konraı işlem hacminden önceki 4.gün,BRISA önceki, 3, 4, 5, 6, 7. gün işlem hacminden ekilenmekedir ISFIN hiç ekilenmediği espi edilmişir. Ayrıca bu hisseler 10 gün öncesine kadar kendi işlem hacminden de ekilenmekedirler. Vadeli işlem borsası BİST-30 endeks konra hacmindeki oynaklığının spo piyasada BİST-30 endeksi ve endekse dahil hisse seneleri hacmi üzerinde ekisini incelemek üzere yapılan analizlerin oralama denklemi paramere sonuçları Tablo 6 da verilmişir. Hisse Hisse Hisse Hisse VOB_10 Hisse C VOB_10 VOB_10 VOB_10 VOB_10 (-1) (-) (-3) (-4) 0 (-1) (-) (-3) (-4) ASYAB DOHOL EREGL GARAN IHLAS IPEKE ISCTR KCHOL KOZAA KRDM D M GROS PETKM SISE THYAO TOASO TTRAK XU YKBNK No: Paranez içinde verilen sayılar ahmin sonucunun p*değeridir. Tablo 6. Oralama Denklemi Paramere Tahmini Sonuçları BİST-100 Fiya - Fiya 6 nolu Tablolardan da anlaşılacağı gibi hisse senelerinin ümü VOB-BİST 30 endeks konraı işlem hacminden aynı gün ve bir gün öncesinden ekilenmekedirler. BİST-30 endeksi VOB-BİST 30 endeks konraı işlem hacminden önceki, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. güne kadar ekilenmeke ve MGROS hisse senedi sadece aynı günden ekilenmemekedir. BİST-100 endeks ve bu endekse dahil olan hisse senelerinde olduğu gibi bu hisseler de 10 gün öncesine kadar kendi işlem hacminden ekilenmekedirler.. BİST Endeks Konra Fiya Değişiminin Endeks ve Endekse Dahil Hisse Senelerinin Fiyaı Üzerinde Ekisi BİST-100: Vadeli işlem borsası BİST-100 endeks konra fiya değişimindeki oynaklığın spo piyasada BİST-100 endeksi ve endekse dahil hisse seneleri fiyaı üzerinde ekisini incelemek üzere yapılan analizlerin oralam denklemi paramere ahmini sonuçları Tablo 7 de verilmişir. Hisse C VOB_100 VOB_100 VOB_100 VOB_100 VOB_100 VOB_100 Hisse Hisse Hisse Hisse (-1) (-) (-3) (-4) (-5) (-1) (-) (-3) (-4) AEFES AKSA ALGYO M ETRO M GROS M NDRS NETAS NTHOL PRKM E RHEAG SAHOL SASA SISE TCELL TEBNK THYAO TOASO TRKCM ULKER VESTL XU YKBNK ZOREN N o : Paranez içinde verilen sayılar ahmin sonucunun p*değeridir. Tablo 7. Oralama Denklemi Paramere Tahmini Sonuçları BİST-100 Fiya Fiya 7 nolu Tablolardan da anlaşılacağı gibi hisse senelerinin ümü VOB-BİST 100 endeks konraı fiya değişiminden aynı gün ekilenmekedirler. BİST-100 endeksi VOB-BİST 100 endeks konraı fiya değişiminden aynı gün haricinde önceki, 3, ve 4. gün ekilenmekedir. Aynı şekilde bu hisseler 5 gün öncesine kadar kendi fiya değişimlerinden de ekilenmekedirler. Vadeli işlem borsası BİST-100 endeks konra hacmindeki oynaklığının spo piyasada BİST-100 endeksi ve endekse dahil hisse seneleri hacmi üzerinde ekisini incelemek üzere yapılan analizlerin oralam denklemi paramere sonuçları Tablo 8 de verilmişir.

7 February 1-, h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey VOB_100 VOB_100 VOB_100 VOB_100 VOB_100 Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse Hisse C VOB_100 (-1) (-) (-3) (-4) (-5) (-1) (-) (-3) (-4) (-5) ARCLK ASELS BIM AS DOHOL IHLAS IPEKE KRDM D M GROS SAHOL SISE TCELL THYAO TOASO TTRAK XU N o : Paranez içinde verilen sayılar ahmin sonucunun p*değeridir. Tablo 8. Oralama Denklemi Paramere Tahmini Sonuçları BİST-30 Fiya Fiya 8 nolu Tablolardan da anlaşılacağı gibi hisse senelerinin ümü VOB-BİST 30 endeks konraı fiya değişiminden aynı günde ekilenmekedirler. BİST-30 endeksi VOB-BİST 30 endeks konraı fiya değişiminden aynı gün haricinde çnceki, 3, ve 4. gün ekilenmekedir. Aynı şekilde bu hisseler 5 gün öncesine kadar kendi fiya değişimlerinden de ekilenmekedirler. E) Varyans Denklemi Paramere Tahmin Sonuçları BİST endeks ve endekse dahil hisse senelerinin GARCH ve EGARCH olarak modellenmeleri asimerik bir ekinin varlığını gösermekedir. Asimerik ilişkinin yönünü beliren kasayı (L) nin poziif olması ilgili endeks konraının hacim veya fiya değişimini ekileyen köü haberlerin bu endeks ve endekse dahil hisse senelerinin hacim ve fiya oynaklığını arırdığını gösermekedir. Tam ersi durumda yani (L) kasayısının negaif olması durumunda BİST endeks konraı hacim veya fiya harekelerini ekileyecek iyi haberler bu endeks ve endekse dahil hisse senelerinin hacim veya fiya oynaklığını arırmaka olduğunu gösermekedir. Çalışma kapsamına alınan üm değişkenlere ai varyans denklemi paramere ahmin sonuçları endeks konraı hacmindeki değişikliğin spo piyasada ayni endeks ve endekse dahil hisse seneleri hacmi üzerinde ekisi ve vadeli işlem piyasasındaki fiya değişiminin spo piyasada fiya değişimi üzerinde ekisi olarak iki başlıka ve her başlık BİST-100 endeksi ve BİST-30 endeksi olmak üzere iki al başlıka incelenmekedir. Ayrıca ARCH ekisi olmayan hisse senelerine basi regresyon yapılmışır ve sonuçları her endekse ai olan ablonun alında verilmişir. 1. BİST Endeks Konra Hacminin Endeks ve Endekse Dahil Hisse Senelerinin Hacmi Üzerinde Ekisi Vadeli işlem borsası BİST-30 endeks konra hacim değişimindeki oynaklığın spo piyasada BİST-30 endeksi ve endekse dahil hisse seneleri hacmi üzerinde ekisini incelemek üzere yapılan analizlerin oralama denklemi paramere ahmini sonuçları ablo 9 da verilmişir. Hisse AEFES AFYON ALGYO TSKB TSPOR TTRAK VESTL XU100 YKBNK Tablo 9. Varyans Denklemi Paramere Tahmin Sonuçları BİST-30 Hacim-Hacim. BİST Endeks Konra Fiya Değişiminin Endeks ve Endekse Dahil Hisse Senelerinin Fiyaı Üzerinde Ekisi BİST-100: GARCH/TARCH C 1 1 h 1 C ZOREN Paranez içinde verilen sayılar ahmin sonucunun p-değeridir. G 1 h Paranez içinde verilen sayılar ahmin sonucunun p-değeridir. G ( / h ( / D) / (1/ D) L ( / h )) 1/ D 1 EGARCH G L 1 log h 1 log h ( (1/ D) / (3 / D)) / D 1/ Vadeli işlem borsası BİST-100 endeks konra fiya değişimindeki oynaklığın BİST-100 endeksleri ve endekse dahil hisse seneleri fiyaı üzerinde ekisini incelemek üzere yapılan analizlerin varyans denklemi paramere ahmini sonuçları ablo 10 da verilmişir. Hisse AEFES AFYON ALGYO TSKB TSPOR TTRAK VESTL XU100 YKBNK ZOREN GARCH/TARCH 1 C 1 C h h EGARCH G G Paranez içinde verilen sayılar ahmin sonucunun p-değeridir. / D 1/ G ( / h ( / D) / (1/ D) L ( / h )) ( (1/ D) / (3 / D)) 1/ D 1 Tablo 10. Varyans Denklemi Paramere Tahmin Sonuçları BİST-100 Fiya - Fiya L 1 log h

8 February 1-, h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey F) Güçlülük Tesleri Ve Sonuçları Çalışmada ookorelasyon esi olarak 5, 10, 0 ve 30 gecikme uzunluklarında Box-Ljung Q esi ve değişen varyans esi olarak; 5, 10, 0 ve 30 gecikme uzunluklarında ARCH-LM esleri yapılmışır. 5, 10, 0 ve 30 gecikme uzunluklarında yapılan ookorelasyon eslerinde ve değişen varyans eslerinde de sandarlaşırılmış arıklar arasında ookorelasyon yokur ve sandarlaşırılmış arıklar değişen varyansa sahip değildir sıfır hipoezleri %5 anlamlılık düzeyinde red edilmemişir. Yani sandarlaşırılmış arıklarda ookorelasyon ve değişen varyans sorunu bulunmamakadır. Çalışma kapsamına alınan üm değişkenlere ai güçlülük esi sonuçları endeks konraı hacmindeki değişikliğin spo piyasada ayni endeks ve endekse dahil hisse seneleri hacmi üzerinde ekisi ve vadeli işlem piyasasındaki fiya değişiminin spo piyasada fiya değişimi üzerinde ekisi olarak iki başlıka ve her başlık BİST-100 endeksi ve BİST-30 endeksi olmak üzere iki al başlıka incelenmekedir. 1. BİST Endeks Konra Hacminin Endeks ve Endekse Dahil Hisse Senelerinin Hacmi Üzerinde Ekisi Vadeli işlem borsası BİST-30 endeks konra hacim değişimindeki oynaklığın spo piyasada BİST-30 endeksi ve endekse dahil hisse seneleri hacmi üzerinde ekisini incelemek üzere yapılan güçlülük esleri sonuçları ablo 11 de verilmişir. Seri Q(5) Q(10) Q(0) Q(30) ASYAB DOHOL EREGL GARAN IHLAS IPEKE ISCTR KCHOL KOZAA XU030 YKBNK Arch Arch Arch Arch LM(5) LM(10) LM(0) LM(30) (0.005**) (0.04*) (0.003**) (0.00**) (0.031*) (0.006**) (0.04*) (0.014*) (0.000**) (0.000**) (0.001**) (0.04*) (0.0176*) Paranez içinde verilen sayılar ahmin sonucunun p-değeridir. *0,05 anlamlılık düzey için H 0 red edilmişir. **0,01 anlamlılık düzey için H 0 red edilmişir. Tablo 11. Güçlülük Tesleri Sonuçları BİST-30 Hacim Hacim. BİST Endeks Konra Fiya Değişiminin Endeks ve Endekse Dahil Hisse Senelerinin Fiyaı Üzerinde Ekisi Vadeli işlem borsası BİST-30 endeks konra fiya değişimindeki oynaklığın spo piyasada BİST-30 endeksi ve endekse dahil hisse seneleri fiyaı üzerinde ekisini incelemek üzere yapılan güçlülük esleri sonuçları ablo 1 de verilmişir.

9 February 1-, h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey Hisse Q(5) Q(10) Q(0) Q(30) ARCLK ASELS BIM AS DOHOL IHLAS IPEKE KRDM D M GROS SAHOL SISE TCELL THYAO TOASO TTRAK XU030 III. SONUÇ VE ÖNERİLER Arch Arch Arch Arch LM (5) LM (10) LM (0) LM (30) (0.004**) (0.003**) (0.014*) (0.000**) (0.015*) (0.000**) (0.065*) (0.003**) (0.010*) (0.034*) (0.000**) (0.048*) (0.011*) (0.00*) Vadeli işlemler ile spo piyasalar arasında özellikle vadeli işlemlere dayanak eşkil eden varlık piyasalarında ilişkiler sürekli inceleme konusu olmuşur. Özellikle sermaye piyasasındaki beklenilerin yönünün kesirilebilmesi vadeli piyasalarda alım saım ve işlem hacimlerinin incelenmesi ile belirlenmeye çalışılmakadır. Bunun nedeni vadeli işlemlerin yaırımcıların gelecekle ilgili beklenilerin iyi olması vadeli işlemlerde işlem hacmini ekilerken vadeli konraların oluşan fiyaları da dayanak vadeli işlem fiyalarını gelecekeki beklenilerinin bir gösergesidir. Niekim spekülaörler vadeli piyasalardaki pozisyonları vasıasıyla üslendikleri riski azalmak veya elimine edebilmek için spo piyasada da pozisyon aldıklarından, bunun da işlem hacmine yansıması olumlu yönde olmakadır. Çalışmamızda Türkiye de çok yeni olan vadeli işlemlerin BİST (Borsa İsanbul) de işlem gören hisse seneleri ve endeksler üzerine ekisinin olup olmadığı, eki varsa ne yönde ve ne kadar güçlü olduğu incelenmekedir. Çalışmada analiz yönemi olarak ARCH ve GARCH yönemi kullanılmakadır. Ekonomik değişkenlerde ve özellikle finansal zaman serisinde yüksek oynaklık olması ve bu durumda sabi varyans varsayımını yapmanın uygun olmaması durumunda değişen varyans modellerinden ARCH ve GARCH modeli daha uygun olmakadır. Bu nedenle çalışmada ARCH ve GARCH modelleri kullanılmışır. Analizde önce ARCH ekisinin olup olmadığı ARCH(LM) esi kullanılarak sınandıkan sonra, ARCH ekisi olan verilere (oplam verilerin yaklaşık %90 nı) ARCH ve GARCH analizi yapılmış, diğer verilere en küçük kareler yönemi (regresyon analizi) uygulanmışır. Sonarki aşamad ise elde edilen analiz sonuçları için güçlülük esleri yapılmışır. Çalışmada ookorelasyon esi olarak 5, 10, 0 ve 30 gecikme uzunluklarında Box-Ljung Q esi ve değişen varyans esi olarak; 5, 10, 0 ve 30 gecikme uzunluklarında ARCH-LM esleri uygulanmışır. Analiz VOB-30 ve 100 endeks konralarının işlem hacmi ve fiyaları için ayrı ayrı yapılmış olup, endeksler ve endeksler dahil olan hisse seneleri için her bir durum ayrı ayrı incelenmişir. Çalışma sonucunda elde edilen sonuçlar aşağıda özelenmekedir. AFYON, BRISA ve ISFIN hisse seneleri haricindeki hisse senelerinin ümü VOB-BİST 100 endeks konraı işlem hacminden aynı gün ve bir gün öncesinden ekilenmekedirler. AFYON hisse senedi VOB-BİST 100 endeks konraı işlem hacminden, önceki 4.gün, BRISA önceki, 3, 4, 5, 6, 7. gün işlem hacminden ekilenirken ISFIN hisse senedinin ise hiç ekilenmediği espi edilmişir. Ayrıca bu hisseler 10 gün öncesine kadar kendi işlem hacminden de ekilenmekedirler. BİST-30 endekse dahil hisse senelerinin ümü VOB-BİST 30 endeks konraı işlem hacminden aynı gün ve bir gün öncesinden ekilenmekedirler. BİST-30 endeksi VOB-BİST 30 endeks konraı işlem hacminden önceki, 3, 4, 5, 6, 7, ve 8. güne kadar ekilenirken, MGROS hisse senedi sadece aynı günden ekilenmemekedir. BİST-100 endeks ve bu endekse dahil olan hisse senelerinde olduğu gibi bu hisseler de 10 gün öncesine kadar kendi işlem hacminden ekilenmekedirler. BİST-100 endekse dahil hisse senelerinin ümü VOB-BİST 100 endeks konraı fiya değişiminden aynı gün ekilenmekedirler. BİST-100 endeksi VOB-BİST 100 endeks konraı fiya değişiminden aynı gün haricinde önceki, 3, ve 4. gün ekilenmekedir. Aynı şekilde bu hisseler 5 gün öncesine kadar kendi fiya değişimlerinden de ekilenmekedirler. BİST-30 endekse dahil hisse senelerinin ümü VOB-BİST 30 endeks konraı fiya değişiminden aynı günde ekilenirken BİST-30 endeksi VOB-BİST 30 endeks konraı fiya değişiminden aynı gün haricinde önceki, 3, ve 4. gün ekilenmekedir. Aynı şekilde bu hisseler 5 gün öncesine kadar kendi fiya değişimlerinden de ekilenmekedirler. BİST endeks ve endekse dahil hisse senelerinin GARCH ve EGARCH olarak modellemeleri asimerik bir ekinin varlığını gösermekedir. Asimerik ilişkinin yönünü beliren kasayı (L) nin poziif olması ilgili endeks konraının hacim veya fiya değişimini ekileyen köü haberlerin, bu endeks ve endekse dahil hisse senelerinin hacim ve fiya oynaklığını arırdığını gösermekedir. Tam ersi durumda yani (L) kasayısının negaif olması durumunda BİST endeks konraı hacim veya fiya harekelerini ekileyecek iyi haberler bu endeks ve endekse dahil hisse senelerinin hacim veya fiya oynaklığını arırmaka olduğunu gösermekedir. BİST 30 ve 100 endeks konralarının işlem hacimlerini ekileyecek iyi haberlerin spo piyasada bu endeksler ve endekse dahil hisse senelerinin oynaklığını, aynı endeks konralarının fiya değişimini ekileyecek köü haberlerin spo piyasada bu

10 February 1-, h Inernaional Scienific Conference of Iranian Academicians Abroad in Turkey endeksler ve endekse dahil hisse senelerinin oynaklığını arırdığı espi edilmişir. Vadeli işlemlerin Türkiye de derinliğinin arması ile spo piyasalardaki dalgalanmaların azalacağı açıkır. Günümüzde vadeli işlemlerden çoğunlukla mali kuruluşlar ve uluslararası yaırımcılar yararlanmakadırlar. Bu piyasalardan gerek özel sekör işlemeleri gerekse ulusal yaırımcıların yararlanması ülkedeki yaırım hacmine ve risk yöneimine olumlu kakılar sağlayacakır. Ancak bu kakının sağlanabilmesi vadeli işlemlerin derinliğinin arması ve uzman risk yöneicilerinin yardımı ile olacakır. Bu amaçla vadeli işlemlerle spo piyasalar arasındaki ilişkilerin espi edilmesi için daha fazla bilimsel çalışmaların yapılmasının faydalı olacağı kanısındağız. Çalışmamız sonucunda elde edilen sonuçlar yaırımcılara sığ olan piyasalarımız da piyasaların birbirine ekisinin görülebilmesi açısından ışık uacakır. Sonraki çalışmaların daha spesifik alanlarda yapılması; örneğin reel sekör ve mali sekör işlemeleri açısından risk yöneimi, kur riski, faiz riski ve porföy sigorası amaçlı kullanılabilirliği gibi, bu piyasalarda işlem yapacaklara ve bilime daha fazla kakı sağlayabilecekir. ACKNOWLEDGMENT The preferred spelling of he word acknowledgmen in America is wihou an e afer he g. Avoid he siled expression, One of us (R. B. G.) hanks... Insead, ry R. B. G. hanks. Pu applicable sponsor acknowledgmens here; DO NOT place hem on he firs page of your paper or as a foonoe. REFERENCES [1] AGARWAL. Ravi v.d.; Greaer Noida, Organized by BIMTECH, Indian Finance Summi Dergi 009.J. Clerk Maxwell, A Treaise on Elecriciy and Magneism, 3rd ed., vol.. Oxford: Clarendon, 189, pp [] AKGÜÇ, Özin; Finansal Yöneim, İsanbul, 1994.K. Elissa, Tile of paper if known, unpublished. [3] AKOVA, Yücel; Ticare Borsaları Fuures Piyasalar ve Fuures Piyasaların Türkiye de Tarımsal Ürünlere Uygulanabilirliği, Ankara, T.C. Başbakanlık Dış Ticare Müseşarlığı İhracaı Gelişirme Eü Merkezi, [4] AKSOY, Ahme, TANRIÖVEN, Cihan; Sermaye Piyasası Yaırım Araçları ve Analizi, Ankara, Gazi Kiabevi, 007. [5] AKSOY, Ahme, TANRIÖVEN, Cihan; Sermaye Piyasası Yaırım Araçları ve Analizi,, Deay Yayıncılık, 4.Baskı, 013. [6] AKYÜZ, Zeynep; Vadeli İşlem Piyasaları, İzmir Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası nın İncelenmesi ve Pamuk Üreicilerinin Eğiimine Yönelik Bir Araşırma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversiesi Eğiim Bilimleri Ensiüsü, Ankara, 006. [7] ALEXAKIS. Panayiois; On he Effec of Index Fuures Trading on Sock Marke Volailiy, Inernaional Research Journal of Finance Economics Dergi, sayı.11, Nisan 007. [8] ALKAN, Gönul İpek, Finansal Piyasalar (Kurumlar ve Araçlar), Ankara, 009. [9] ALPAN, Fulya; Örneklerle Fuures Anlaşmalar ve Opsiyonlar, İsanbul, Lieraür Yayıncılık, [10] AYDOGAN, Kürşa; Spo ve Vadeli İşlem Piyasaları İlişkisi Üzerine Bir No, BİST Dergisi, Sayı 5, Ocak Mar [11] AYDIN, Nurhan; Finansal Yöneim, Ankara, Deay Yayıncılık, 010. [1] AYRIÇAY Y.; Sisemik Risk Açısından Türev Piyasalarda Yaşanan İflas ve Zararlar, Sandard Ekonomik ve Teknik Dergi, Sayı 494, Şuba, 003 [13] CHANCE, M. Don; An Inroducion o Opion and Fuures, Florida, The Dryden Pres, [14] CHARUPAT, Nara; The effec of derivaive rading on he underlying markes: Evidence from Canadian insalmen receips rading, Inernaional Review of Economics and Finance Dergi, sayı. 15, 006. [15] COŞKUN, Mein; Para ve Sermaye Piyasaları, Kurumlar, Araçlar, Analiz, Ankara, 010. [16] ÇAĞLAR, Keyder, Dünya Ekonomis İçinde Türkiye, Vakfı Yur Yayınları, 199. [17] DOĞUKANLI, Haice ve Serpil Canbaş; Finansal Pazarlar: Finansal Kurumlar ve Sermaye Pazarı Analizleri, Genişleilmiş 3. Baskı, Bea Basım Yayım Dağıım A.Ş., Adana, 001. [18] DÖNMEZ, Ç. A., v.d.; Finansal Vadeli İşlem Piyasalarına Giriş, İsanbul, BİST Yayınları, 001. [19] Y. Yorozu, M. Hirano, K. Oka, and Y. Tagawa, Elecron specroscopy sudies on magneo-opical media and plasic subsrae inerface, IEEE Transl. J. Magn. Japan, vol., pp , Augus 1987 [Digess 9h Annual Conf. Magneics Japan, p. 301, 198]. [0] M. Young, The Technical Wrier's Handbook. Mill Valley, CA: Universiy Science, [1] hp://borsa.ku.edu.r/dokumanlar/web%0egiim%0semineri- 1-piyasalar.pdf, 15 Nisan 01, s.4-6. [] hp://borsaisanbul.com/kurumsal/borsa-isanbul-hakkinda, Mayıs 013 [3] hp://www.cme.com/rading/da/del/globex.hml [4] hp://www.e-kiapara.com/piyasa-kavramlari.hml, 17 Nisan 01. [5] hp://www.euronex.com/ediorial/wide/0,5371,173_997839,0 0.hml

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ

KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ KONYA İLİ SICAKLIK VERİLERİNİN ÇİFTDOĞRUSAL ZAMAN SERİSİ MODELİ İLE MODELLENMESİ İsmail KINACI 1, Aşır GENÇ 1, Galip OTURANÇ, Aydın KURNAZ, Şefik BİLİR 3 1 Selçuk Üniversiesi, Fen-Edebiya Fakülesi İsaisik

Detaylı

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim

İMKB de Fiyat-Hacim İlişkisi - Asimetrik Etkileşim YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:009 Cil:6 Sayı: Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA İMKB de Fiya-Hacim İlişkisi - Asimerik Ekileşim Yrd. Doç. Dr. Koray KAYALIDERE Celal Bayar Üniversiesi,U.B.Y.O., Bankacılık

Detaylı

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ

İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Sosyal Bilimler Dergisi 2010, (4), 25-32 İMKB NİN LATİN AMERİKA BORSALARIYLA İLİŞKİSİ ÜZERİNE ÇOK DEĞİŞKENLİ GARCH MODELLEMESİ Özlem YORULMAZ - Oya EKİCİ İsanbul Üniversiesi İkisa Fakülesi Ekonomeri Bölümü

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ

KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN EDİLMESİ Cil/Volume: 15 Sayı/Issue: Haziran/June 017 ss./pp. 163-181 İ. E. Kayral Doi: hp://dx.doi.org/10.11611/yead.6404 KOŞULLU DEĞİŞEN VARYANS MODELLERİ İLE TÜRKİYE ALTIN PİYASASI ENDEKSİ VOLATİLİTELERİNİN TAHMİN

Detaylı

BIST 100. BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... Ata Yatırım Araştırma. 19 Mart 2015

BIST 100. BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... Ata Yatırım Araştırma. 19 Mart 2015 Ata Yatırım Araştırma 19 Mart 2015 BIST 100 BIST-100 4. Çeyrek Kar Performansları... BIST-100 Net Kar Dönemsel Karşılaştırması Sektör 4Ç14 4Ç13 y/y D 3Ç14 ç/ç D 2014 2013 y/y D Bankacılık 4,221 3,366 25%

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇOK DEĞİŞKENLİ EŞİKSEL OTOREGRESİF MODELLER ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA Ümran Münire KAHRAMAN DOKTORA TEZİ İsaisik Anabilim Dalı 2012 KONYA Her Hakkı Saklıdır TEZ

Detaylı

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi

İMKB 100 endeksindeki kaldıraç etkisinin ARCH modelleriyle iki alt dönemde incelenmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:41, Sayı/No:, 1, 14-6 ISSN: 133-173 www.ifdergisi.org 1 İMKB 1 endeksindeki kaldıraç

Detaylı

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler

Dolar Kurundaki Günlük Hareketler Üzerine Bazı Gözlemler Dolar Kurundaki Günlük Harekeler Üzerine Bazı Gözlemler Türkiye Bankalar Birliği Ekonomi Çalışma Grubu Toplanısı 28 Nisan 2008, İsanbul Doç. Dr. Cevde Akçay Koç Finansal Hizmeler Baş ekonomis cevde.akcay@yapikredi.com.r

Detaylı

BIST 100. 2Ç14 Sonuçları. Ata Yatırım Araştırma

BIST 100. 2Ç14 Sonuçları. Ata Yatırım Araştırma Ata Yatırım Araştırma 20 Ağustos 2014 BIST 100 2Ç14 Sonuçları BIST 100 de 2014 ikinci çeyrek itibariyle Cnbc-e konsensus beklentilerini aşan ve altında kalan hisseleri aşağıdaki tabloda; net satışlar,

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkiye Cumhuriye Merkez Bankası Sayı: 2010-8 / 24 Mayıs 2010 EKONOMİ NOTLARI TCMB Faiz Kararlarının Piyasa Faizleri Ve Hisse Senedi Piyasaları Üzerine Ekisi Mura Duran Refe Gürkaynak Pınar Özlü Deren

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Dokuz Eylül Üniversiesi Yayın Geliş Tarihi: 13.11.2013 Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi Yayına Kabul Tarihi: 05.07.2014 Cil: 16, Sayı: 2, Yıl: 2014, Sayfa: 281-302 Online Yayın Tarihi: 30.09.2014 ISSN:

Detaylı

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi

Reel Kesim Güven Endeksi ile İMKB 100 Endeksi arasındaki dinamik nedensellik ilişkisi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:38, Sayı/No:1, 009, 4-37 ISSN: 1303-173 - www.ifdergisi.org 009 Reel Kesim Güven Endeksi

Detaylı

Teknik Aylık Bülten. ARAŞTIRMA Tahminlerimiz. 3 Kasım 2015. Ekim Ayında Öne Çıkardığımız Hisse Performansları. Kasım Ayında Öne Çıkardıklarımız

Teknik Aylık Bülten. ARAŞTIRMA Tahminlerimiz. 3 Kasım 2015. Ekim Ayında Öne Çıkardığımız Hisse Performansları. Kasım Ayında Öne Çıkardıklarımız Teknik Aylık Bülten Ekim ayında yayınladığımız Teknik Aylık Bülten de öngördüğümüz direnç bölgelerin test edilmesi sonrasında 15 Ekim tarihinde revize ettiğimiz aylık teknik bültenimizde BİST100 için 84,000,

Detaylı

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks

IMKB 30. Hisse Açıklaması Likidite Endeks IMKB 30 TEMİNAT ALINABİLECEK MENKUL KIYMETLER VE TEMİNAT ORANLARI Hisse Hisse Açıklaması Likidite Endeks AEFES AEFES ANADOLU EFES 0.80 IMKB30 1 AKBNK AKBNK AKBANK 0.90 IMKB30 2 AKGRT AKGRT AKSİGORTA 0.80

Detaylı

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama

Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (6) 2003 / 2 : 49-62 Box-Jenkıns Modelleri ile Aylık Döviz Kuru Tahmini Üzerine Bir Uygulama Hüdaverdi Bircan * Yalçın Karagöz ** Öze: Bu çalışmada geleceği

Detaylı

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI YABANCI İŞLEMLERİ. Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) IMKB Yabancı İşlem Hacimi

İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI YABANCI İŞLEMLERİ. Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) IMKB Yabancı İşlem Hacimi İMKB HİSSE SENETLERİ PİYASASI YABANCI İŞLEMLERİ KASIM 212 Yıl Yabancı Net Alış- Satış mn $ IMKB Toplam İşlem Hacmi IMKB Yabancı İşlem Hacimi Yabancıların İşlem Hacmindeki Payı (%) IMKB-1 Aylık Getiri(%)

Detaylı

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç*

BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR. Piyasa Değeri / Defter Değeri* Fiyat/Kazanç* 1 Aralık 2014 BIST100 SEKTÖREL DAĞILIM VE ÖNEMLİ TEMEL RASYOLAR Holding Alarko Holding ALARK 17,89 0,78 0,78 1,66 3% -8% Holding Doğan Holding DOHOL - 0,56-1,35-2,78-4% 7% Holding Eczacıbaşı Yatırım ECZYT

Detaylı

20 Temmuz 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler.

20 Temmuz 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler. Ana Sayfa BIST100 VIOP30 VIOP USD/TL Spot USD/TRY Hisse Önerileri BIST30 Özet Teknik Tablo Para Giriş-Çıkış BIST30 Teknik Göstergeler BIST100 Endeksi Teknik Tablo GYO Hisseleri Teknik Tablo 20 Temmuz 2017

Detaylı

Teknik Aylık Bülten. ARAŞTIRMA Tahminlerimiz. 1 Ekim 2015. Ekim Ayı Performansları BIST 100 MSCI GOP. BİST 100 Son Çeyrek Performansları

Teknik Aylık Bülten. ARAŞTIRMA Tahminlerimiz. 1 Ekim 2015. Ekim Ayı Performansları BIST 100 MSCI GOP. BİST 100 Son Çeyrek Performansları Teknik Aylık Bülten Veriler ARAŞTIRMA Tahminlerimiz 1 Ekim 2015 BİST100 endeksi yılın son çeyreğine girerken, 3.çeyreği %9 luk değer kaybıyla tamamladı. Endekste yıl başından bu yana kayıp TL bazında %13

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH-GARCH YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASINDA DEĞİŞKENLİĞİN (VOLATİLİTENİN) ARCH- YÖNTEMLERİ İLE MODELLENMESİ ÖZET Yard.Doç. Dr. Tülin ATAKAN İsanbul Üniversiesi, İşleme Fakülesi, Finans Anabilim Dalı Bu çalışmada,

Detaylı

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul

Long memory and structural breaks on volatility: evidence from Borsa Istanbul MPRA Munich Personal RePEc Archive Long memory and srucural breaks on volailiy: evidence from Borsa Isanbul Emrah Ismail Cevik and Gülekin Topaloğlu Namık Kemal Universiy, Bülen Ecevi Universiy 014 Online

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Yıl: 24 Sayı:88 Temmuz 2010 97 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI NDA EŞHAREKETLİLİK VE ASİMETRİK AYARLAMA Ebru Yüksel* - Güldal Güleryüz** 32 Öze Bu makale, İsanbul Menkul Kıymeler Borsası na (İMKB) ai

Detaylı

Günlük Bülten 23 Mayıs 2016

Günlük Bülten 23 Mayıs 2016 Şirket Haberleri ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. HSBC Yatırım Araştırma birimi; Petrol fiyatlarında son haftalarda yaşanan toparlanmanın ve Rus ekonomisindeki daralmanın yavaşlamakta oluşunun Enka açısından

Detaylı

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi

İstanbul Menkul Kıymetler Borsası nda haftanın günü etkisi ve Ocak ayı anomalilerinin ARCH-GARCH modelleri ile test edilmesi İsanbul Üniversiesi İşleme Fakülesi Dergisi Isanbul Universiy Journal of he School of Business Adminisraion Cil/Vol:37, Sayı/No:2, 2008, 98-110 ISSN: 1303-1732 - www.ifdergisi.org 2008 İsanbul Menkul Kıymeler

Detaylı

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET

Murat MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.tr Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ÖZET İMKB Piyasalarındaki Volailienin Modellenmesi ve Öngörülmesi: Asimerik GARCH Modelleri ile bir Uygulama Mura MAZIBAŞ mmazibas@bddk.org.r Bankacılık Düzenleme ve Deneleme Kurumu (BDDK) ÖZET Çalışmada, 5

Detaylı

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu

Türkiye de Kırmızı Et Üretiminin Box-Jenkins Yöntemiyle Modellenmesi ve Üretim Projeksiyonu Hayvansal Üreim 53(): 3-39, 01 Araşırma Türkiye de Kırmızı E Üreiminin Box-Jenkins Yönemiyle Modellenmesi ve Üreim Projeksiyonu Şenol Çelik Ankara Üniversiesi Fen Bilimleri Ensiüsü Zooekni Anabilim Dalı

Detaylı

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ

ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ ENFLASYON BELİRSİZLİĞİ İLE PAY SENEDİ GETİRİSİ VE VOLATİLİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Doç. Dr. Emrah İsmail Çevik Namık Kemal Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi eicevik@nku.edu.r

Detaylı

Günlük Bülten 31 Mayıs 2016

Günlük Bülten 31 Mayıs 2016 İngiltere ve ABD de piyasaların kapalı olduğu haftanın ilk gününde Almanya DAX endeksi %0.5 yükseldi. Türkiye hisse senedi piyasaları geçen haftaki pozitif ayrışma sonrasında bu haftaya da pozitif ayrışarak

Detaylı

Günlük Bülten 22 Temmuz 2016

Günlük Bülten 22 Temmuz 2016 Avrupa Merkez Bankası beklentilere paralel olarak ana finansman faizi ve mevduat faizini değiştirmeyerek sırasıyla %0.0 ve %-0.40 seviyelerinde korudu. Hisse senedi piyasaları dün S&P nin not indirimine

Detaylı

Günlük Bülten 28 Kasım 2016

Günlük Bülten 28 Kasım 2016 ABD de güçlü açıklanan ekonomik veriler Trump ın başkan seçilmesinin ABD uzun vadeli tahvil faizleri üzerinde yukarı yönlü etkisini artırırken, 10-yıllık tahvil faizi %2.42 ye kadar yükseldi. PPK kararı

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni BIST 100 Teknik Analiz Vade Üssel H.O. H.O. Kesişim Trend Yönü Trendin Gücü En son 5 gün önce 20 gün önce Kısa 5 günlük 5-22 Yukarı Kuvvetlenen yükseliş 107,430 105,952 104,067 Orta 22 günlük 22-50 Yukarı

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni BIST 100 Teknik Analiz Vade Üssel H.O. H.O. Kesişim Trend Yönü Trendin Gücü En son 5 gün önce 20 gün önce Kısa 5 günlük 5-22 Yukarı Kuvvetlenen yükseliş 111,081 107,675 104,049 Orta 22 günlük 22-50 Yukarı

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 106,217 0.99% 105,939 105,476 104,735

Detaylı

Günlük Bülten 20 Ekim 2017

Günlük Bülten 20 Ekim 2017 ABD de John Taylor ın Fed in Yellen sonrası yeni başkanı olabileceğine dair beklentiler dün öğlen saatlerine kadar doların küresel olarak değer kazanmasına neden oldu. Öğlen saatlerinden itibaren ise doların

Detaylı

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ

TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ PĐYASALARI ÜZERĐNE ETKĐSĐ Cenral Bank Review Vol. 10 (July 2010), pp.23-32 ISSN 1303-0701 prin / 1305-8800 online 2010 Cenral Bank of he Republic of Turkey hp://www.cmb.gov.r/research/review/ TCMB FAĐZ KARARLARININ HĐSSE SENEDĐ

Detaylı

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI

HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA SÜRÜ DAVRANIŞI: BİST TE BİR ARAŞTIRMA HERDING IN STOCK MARKETS: A RESEARCH IN BIST Bahadır ERGÜN Hatice DOĞUKANLI Uluslararası Sosyal Araşırmalar Dergisi The Journal of Inernaional Social Research Cil: 8 Sayı: 40 Volume: 8 Issue: 40 Ekim 2015 Ocober 2015 www.sosyalarasirmalar.com Issn: 1307-9581 HİSSE SENEDİ PİYASALARINDA

Detaylı

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini

White ın Heteroskedisite Tutarlı Kovaryans Matrisi Tahmini Yoluyla Heteroskedasite Altında Model Tahmini Ekonomeri ve İsaisik Sayı:4 006-1-8 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ Whie ın Heeroskedisie Tuarlı Kovaryans Marisi Tahmini Yoluyla Heeroskedasie Alında Model Tahmini

Detaylı

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 5 Nisan 2012

GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 5 Nisan 2012 GÜNLÜK YATIRIM BÜLTENİ 5 Nisan 2012 PİYASALARA BAKIŞ 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Güne FED toplantı tutanaklarının yakın zamanda yeni bir tur parasal genişleme olmayacağına

Detaylı

Günlük Bülten 18 Kasım 2016

Günlük Bülten 18 Kasım 2016 Fed Başkanı Yellen ın açıklamaları ABD uzun vadeli tahvil faizlerinde yükselişe neden oldu. Türkiye piyasaları güne beklentimize paralel olarak temkinli iyimser bir seyirle başlarken ABD uzun vadeli tahvil

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 31 Ağustos 2017 Piyasa Beklentisi Salı gününü %0,08 lik yükselişle oldukça yatay geçiren BİST-100 endeksi, günü 110,423 puandan tamamladı. ABD ekonomisinin 2Ç17 de yaklaşık son iki

Detaylı

BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR

BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR 16/03/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 106,963-0.78% 106,858 106,181 105,400

Detaylı

Günlük Bülten 30 Mart 2016

Günlük Bülten 30 Mart 2016 Şirket Haberleri SABANCI HOLDİNG A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısında, 1 Nisan 2016 tarihinde, hisse başına 15 krş. nakit kar payı FORD OTOSAN A.Ş. Olağan Genel Kurul Toplantısında, 4 Nisan 2016 tarihinde,

Detaylı

abc Euro/dolar paritesinde paritede ilk direnç seviyesi. Bu seviyenin aşılması durumunda direnci gündeme gelebilir.

abc Euro/dolar paritesinde paritede ilk direnç seviyesi. Bu seviyenin aşılması durumunda direnci gündeme gelebilir. Türk finansal varlıkları dün, ABD ve Türkiye arasındaki vize başvurularının durdurulması sonrasında önemli değer kayıpları gösterirken küresel piyasalarda sakin bir seyir izledik. Euro/dolar paritesinde

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 105,324 0.39% 105,165 104,737 104,151

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni BIST 100 Teknik Analiz Vade Üssel H.O. H.O. Kesişim Trend Yönü Trendin Gücü En son 5 gün önce 20 gün önce Kısa 5 günlük 5-22 Aşağı Zayıflayan düşüş 104,862 103,520 112,095 Orta 22 günlük 22-50 Aşağı Kuvvetlenen

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 Dokuz Eylül Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Cil:22 Sayı:2, Yıl:2007, ss:49-66 SPOT VE VADELİ İŞLEM FİYATLARININ VARYANSLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK TESTİ Emrah İsmail ÇEVİK * Mehme

Detaylı

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK

ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK ULUSAL HİSSE SENETLERİ PİYASASI NDA ETKİNLİK Nuray ERGÜL ÖZET Son yıllarda, Türk Sermaye Piyasalarında hukuk, muhasebe ve deneim alanlarında, uluslararası kuralların uygulanması için büyük değişiklikler

Detaylı

Aralık 2013 Aylık Rapor

Aralık 2013 Aylık Rapor Aralık 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: A TİPİ İMKB ULUSAL 100 ENDEKSİ FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) B. KURUCUNUN ÜNVANDENİZBANK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Detaylı

BIST-100 Teknik Bülten

BIST-100 Teknik Bülten BIST-100 Teknik Bülten XU100 Endeks Tahmini Yükselme Pot. Tarih Piyasa Görüşü GOÜ&Türkiye Prim/İskonto 97,000 29% 6/18/2015 AL -18% Kodu* 1G Değ. (2) (4) MACD(26.12) Signal(9) RSI ADX XU030 92,453-1.23%

Detaylı

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1

BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 BİR YATIRIM ARACI OLARAK ALTIN İLE HİSSE SENEDİ ENDEKSİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ANALİZİ: TÜRKİYE ÜZERİNE AMPİRİK UYGULAMA 1 Bülen DOĞRU* Musafa UYSAL** ÖZET Bu çalışmanın amacı 2000:1-2012:09 döneminde Türkiye

Detaylı

VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler. Para Giriş-Çıkış

VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler. Para Giriş-Çıkış Ana Sayfa BIST100 VIOP30 VIOP USD/TL Spot USD/TRY Hisse Önerileri BIST30 Özet Teknik Tablo Para Giriş-Çıkış BIST30 Teknik Göstergeler BIST100 Endeksi Teknik Tablo GYO Hisseleri Teknik Tablo İlgili BIST

Detaylı

BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR

BIST 50 SENETLERİNDEN İŞLEM HACMİ EN ÇOK ARTANLAR 20/02/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın

Detaylı

Günlük Bülten 02 Mayıs 2016

Günlük Bülten 02 Mayıs 2016 Şirket Haberleri TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. Banka 2016-1.çeyrek sonuçlarını bugün açıklayacak. (HSBC Yatırım beklentisi: 1,016 milyon TL net kar, Piyasa beklentisi: 985 milyon TL net kar) TOFAŞ. Şirket 2016-1.çeyrek

Detaylı

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*)

NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüneyt AKAR (*) NET YABANCI İŞLEM HACMİ İLE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDA UZUN DÖNEMLİ İLİŞKİ VAR MIDIR? Cüney AKAR (*) Öze: Bu çalışmada ne yabancı işlem hacmiyle hisse senedi geirileri arasında uzun dönemli bir ilişkinin

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 28 Temmuz 2017 Piyasa Beklentisi Dünü %1,11 lik yükselişle 108.392 puandan tamamlayan BİST 100 endeksi, iki günlük yatay seyrin ardından yükselişine kaldığı yerden devam etti. Dün

Detaylı

Günlük Bülten 12 Ağustos 2016

Günlük Bülten 12 Ağustos 2016 Şirket Haberleri SABANCI HOLDİNG A.Ş. Şirket, 2.çeyrek sonuçlarının açıklanmasını takiben, şirketin 2016 yılı için büyüme beklentilerinde enerji sektörü dışında herhangi bir değişiklik beklemediğini duyurdu.

Detaylı

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ PETROL FİYATLARININ BORSA İSTANBUL SANAYİ FİYAT ENDEKSİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ Yrd.Doç.Dr. Cüney KILIÇ Çanakkale Onsekiz Mar Üniversiesi Biga İ.İ.B.F., İkisa Bölümü Yrd.Doç.Dr. Yılmaz BAYAR Karabük Üniversiesi

Detaylı

Günlük Bülten 03 Ağustos 2016

Günlük Bülten 03 Ağustos 2016 Türkiye de Temmuz enflasyon verileri bugün 10:00 da açıklanacak. HSBC Portföy olarak tahminimiz aylık TÜFE enflasyonunun %0.4 seviyesinde açıklanması. ABD ve Almanya kısa vadeli tahvil faizleri arasındaki

Detaylı

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, InroducoryEconomericsA Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Günlük Bülten 12 Nisan 2016

Günlük Bülten 12 Nisan 2016 Yeni TCMB Başkanı piyasalarda olumlu karşılandı İtalya da bankaları desteklemek amacıyla bir fon kurulacağı haberleriyle Avrupa borsaları haftaya olumlu bir başlangıç yaptı. Merkez Bankası Başkanı Erdem

Detaylı

Saygılarımızla, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.gedik.com

Saygılarımızla, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. www.gedik.com Sermaye Piyasası Kurulu nun Seri: V No: 65 sayılı Kredili İşlemler, Açığa Satış, Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Tebliği dikkate alınarak Gedik Yatırım bünyesinde kredili olarak alınabilecek, teminata kabul

Detaylı

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract

THE CAUSALITY RELATION BETWEEN CONSUMER CONFIDENCE AND STOCK PRICES: CASE OF TURKEY. Abstract Ekonomik ve Sosyal Araşırmalar Dergisi, Bahar 20, Cil:7, Yıl:7, Sayı:, 7:53-65 TÜKETİCİ GÜVENİ VE HİSSE SENEDİ FİYATLARI ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ * Yusuf Volkan TOPUZ ** THE CAUSALITY

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 31 Temmuz 2017 Piyasa Beklentisi Cuma günü satıcılı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,64 değer kaybıyla 107.700 seviyesinden kapattı. Yurt içi tarafta yarın açıklanacak olan

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 4 Ekim 2017 Piyasa Beklentisi Japonya ve Çin de hafta başından bu yana açıklanan veri serisinin beklenenden iyi gelmesi ile Asya seansı pozitif seyrini koruyor. ABD piyasaları dün

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 8 Eylül 2017 Piyasa Beklentisi Dün Halkbank ta yaşanan %5 değer kaybına rağmen, BİST-100 endeksi günü %0,12 değer artışı ile 109.743 seviyesinden kapattı. Bugün yurtiçinde saat 10:00

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 108,953 0.33% 108,949 108,649 108,346

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 110,246-1.47% 110,888 109,278 108,309

Detaylı

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi

Reel Döviz Kuru Endeksinin Otoregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yöntemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi: İki Eşikli Tarch Yönemi İle Modellenmesi Reel Döviz Kuru Endeksinin Ooregresif Koşullu Değişen Varyanslılığının Analizi:

Detaylı

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi

Türkiye nin Kabuklu Fındık Üretiminde Üretim-Fiyat İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL and NATURAL SCIENCES www.urkjans.com Türkiye nin Kabuklu Fındık Üreiminde Üreim-Fiya İlişkisinin Koyck Yaklaşımı İle Analizi Şenol ÇELİK*

Detaylı

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri

24.05.2010. Birim Kök Testleri. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök Testleri, Eşbütünleşme, Hata Düzeltme Modelleri Yıldız Teknik Üniversiesi İkisa Bölümü Ekonomeri II Ders Noları Ders Kiabı: J.M. Wooldridge, Inroducory Economerics A Modern Approach, 2nd. ed., 2002, Thomson Learning. Zaman Serisi Modelleri: Birim Kök

Detaylı

Mart 2013 Aylık Rapor

Mart 2013 Aylık Rapor Mart 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER Global Menkul Değerler A.ġ. A TĠPĠ ġemsġye FONU'NA BAĞLI HEDEF ALPHA DEĞĠġKEN ALT FONU A. FONUN ADI: (Hisse Senedi Yoğun Fon) (1.Alt Fon) B. KURUCUNUN ÜNVANI:

Detaylı

08/07/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ

08/07/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ 08/07/2015 TEKNİK ANALİZ BÜLTENİ Bu Doküman HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş Araştırma Bölümü tarafından değil, HSBC Türkiye satış ekibi tarafından hazırlanmıştır. Bu dokümandaki tüm tavsiyeler hazırlayanın

Detaylı

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI

BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI BİRİM KÖK TESTLERİNDE YAPISAL KIRILMA ZAMANININ İÇSEL OLARAK BELİRLENMESİ PROBLEMİ: ALTERNATİF YAKLAŞIMLARIN PERFORMANSLARI Arş. Gör. Furkan EMİRMAHMUTOĞLU Yrd. Doç. Dr. Nezir KÖSE Arş. Gör. Yeliz YALÇIN

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 5 Temmuz 2017 Piyasa Beklentisi Dün alıcılı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,68 değer artışı ile 101.208 seviyesinden kapattı. Banka endeksinin olumlu yönde ayrıştığını

Detaylı

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI

ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSAL BAĞLANTI ÇOKLU DOĞRUSALLIĞIN ANLAMI Çoklu doğrusal bağlanı; Bağımsız değişkenler arasında doğrusal (yada doğrusala yakın) ilişki olmasıdır... r xx i j paramereler belirlenemez hale gelir.

Detaylı

28 Eylül 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler.

28 Eylül 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler. Ana Sayfa BIST100 VIOP30 VIOP USD/TL Spot USD/TRY Hisse Önerileri BIST30 Özet Teknik Tablo Para Giriş-Çıkış BIST30 Teknik Göstergeler BIST100 Endeksi Teknik Tablo GYO Hisseleri Teknik Tablo 28 Eylül 2017

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 11 Ağustos 2017 Piyasa Beklentisi Dün yurtdışında yaşana gelişmeler ve özellikle Kuzey Kore ile ilgili olarak gelen haber akışı küresel risk iştahını olumsuz yönde etkiledi ve bunun

Detaylı

17 Ağustos 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler.

17 Ağustos 2017 VIOP30 BIST100 VIOP USD/TL. Spot USD/TRY. BIST30 Özet Teknik Tablo. Hisse Önerileri. BIST30 Teknik Göstergeler. Ana Sayfa BIST100 VIOP30 VIOP USD/TL Spot USD/TRY Hisse Önerileri BIST30 Özet Teknik Tablo Para Giriş-Çıkış BIST30 Teknik Göstergeler BIST100 Endeksi Teknik Tablo GYO Hisseleri Teknik Tablo 17 Ağustos

Detaylı

Günlük Bülten 17 Kasım 2016

Günlük Bülten 17 Kasım 2016 Dün küresel piyasalarda ABD tahvil faizinde görülen düşüş daha sonraki saatlerde yerini yükselişe bırakırken, bu durum gelişmekte olan piyasa para birimlerindeki kazancın yerini kayıplara bırakmasına neden

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 10 Ekim 2016 Piyasa Beklentisi Cuma günü ABD den gelen tarım dışı istihdam rakamları gelişmekte olan ülkeler tarafında risk iştahını bir miktar artırıcı yönde algılanırken, TL varlıklarda

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 27 Temmuz 2017 Piyasa Beklentisi Dün gün içi dalgalı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,15 değer kazanarak 107.206 seviyesinden kapattı. Dün Fed in faiz kararı ve sonrasında

Detaylı

Günlük Bülten 23 Ekim 2017

Günlük Bülten 23 Ekim 2017 Dolar, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi indirimi konusunda zafere yakın olduğu ve yakında Fed Başkanı'nı seçebileceği yönündeki iyimserliğin etkisiyle yükseldi. ABD'de 10 yıl vadeli hazine tahvillerinin

Detaylı

2Ç15 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri

2Ç15 Sanayi Şirketleri Kar Tahminleri Borsa İstanbul da işlem gören finans dışı şirketlerin 2. çeyrek kar açıklama dönemi bugün TTKOM un finansallarıyla başlıyor. 2 Temmuz tarihli Strateji Raporu muzda da belirttiğimiz gibi, TL deki değer

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 107,800-0.84% 108,338 107,262 106,723

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 2 Ekim 2017 Piyasa Beklentisi Cuma günü dalgalı seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,30 değer artışı ile 102.908 seviyesinden kapattı. Sanayi endeksi günü %1,30 değer artışı ile

Detaylı

Kasım 2013 Aylık Rapor

Kasım 2013 Aylık Rapor Kasım 2013 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI A. FONUN ADI: HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU B. KURUCUNUN ÜNVANI: Global Men.Değ.A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 6 Temmuz 2017 Piyasa Beklentisi Dün yatay bir seyir izleyen BİST-100 endeksi gün sonuna doğru gelen satışlarla birlikte günü %0,46 değer kaybı ile 100.744 seviyesinden kapattı. Güney

Detaylı

Teknik Görünüm Raporu

Teknik Görünüm Raporu Teknik Görünüm Raporu BIST 100 Teknik Analiz Görünümü Destek Direnç Seviyeleri ve Pivot Değeri Kodu Son Fiyat 1 Gün Pivot 1.Destek 2.Destek 1.Direnç 2.Direnç BIST-100 110,143 1.55% 109,593 109,043 107,943

Detaylı

İçindekiler. Toplam İşlem Hacmi, Enstrüman Bazında Dağılımı, Endeksler, Repo Oranı, Gösterge Tahvil. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası

İçindekiler. Toplam İşlem Hacmi, Enstrüman Bazında Dağılımı, Endeksler, Repo Oranı, Gösterge Tahvil. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BORSA İSTANBUL AYLIK RAPOR Ekim 214 İçindekiler Konsolide Veriler, Piyasalar Bazında Dağılımı, BIST Ana Endeksleri Pay Piyasası, Pazar Bazında Dağılımı, İşlem Miktarı Piyasa Değeri, Ayın İlk 1 ları Borçlanma

Detaylı

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi

Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Etkisi Kocaeli Üniversiesi Sosyal Bilimler Ensiüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 23-35 Enflasyonun Borsa Performansı Üzerindeki Ekisi Osman Karamusafa * Ayku Karakaya ** Öze: Bu çalışmanın amacı, enflasyon oranının

Detaylı

İMKB ŞİRKETLERİNİN SON 5 YILLIK BRÜT TEMETTÜLERİ VE VERİM ORANLARI (%)

İMKB ŞİRKETLERİNİN SON 5 YILLIK BRÜT TEMETTÜLERİ VE VERİM ORANLARI (%) İMKB ŞİRKETLERİNİN SON 5 YILLIK BRÜT TEMETTÜLERİ VE VERİM ORANLARI Verimi MRDIN 94.023.734 77.208.209 15,6 MRDIN 68.401.818 56.689.696 19,7 MRDIN 89.027.774 80.998.120 11,2 MRDIN 78.042.495 70.922.470

Detaylı

Teknik Analiz Bülteni

Teknik Analiz Bülteni Teknik Analiz Bülteni 10 Mart 2017 Piyasa Beklentisi Dün satıcılı bir seyir izleyen BİST-100 endeksi günü %0,54 değer kaybı ile 89.003 seviyesinden kapattı. Satış banka, holding ve hizmet endekslerinde

Detaylı

Günlük Bülten 11 Ekim 2017

Günlük Bülten 11 Ekim 2017 ABD Başkanı Trump ın vergi indirim paketinin hayata geçemeyeceğine dair endişeler dün doların küresel olarak değer kaybetmesinin ana nedeniydi. Trump ın Cumhuriyetçi Senator Corker la atışması paketin

Detaylı

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik:

Hisse Senedi Fiyatlarıyla Yabancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Hisse Senedi Fiyalarıyla abancı İşlem Hacmi Arasında Nedensellik: Toda-amamoo aklaşımı Dr. Cüney AKAR Balıkesir Üniversiesi, Bandırma İİBF. Öze Bu çalışmada İsanbul Menkul Kıymeler Borsasında (İMKB) IMKB100

Detaylı

Günlük Bülten 28 Mart 2016

Günlük Bülten 28 Mart 2016 Şirket Haberleri DOĞUŞ OTOMOTİV A.Ş.- 2015 Yılı Kar Payı Dağıtımı Hakkında Olağan Genel Kurul Toplantısında, hisse başına Brüt 1,3636364 TL ve Net 1,1590909 TL nakit kar payı dağıtılmasına karar verildi.

Detaylı