T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat

2 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş Giriş. 5 3.Yönetici Özeti. 5 4.Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi..7 6.Birimin organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler 11 Kurumsal nitelikler ve özellikler...13 Eğitim ve öğretim süreçleri...20 Araştırma ve geliştirme süreçleri...31 Uygulama ve hizmet süreçleri...35 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi...36 Yönetsel özelliklerin ( yapısal ) değerlendirilmesi...37 Yönetsel özelliklerin (davranışsal ) değerlendirilmesi..38 Çıktılar / Sonuçların Değerlendirilmesi...39 Yükseköğretim Misyonunun Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları SWOT (GZTF) Analizi...41 Özdeğerlendirme...41 Çevre Değerlendirmesi Ekler Şarköy Meslek Yüksekokulu Performans göstergeleri tablosu -2-

3 Tablo listesi Tablo- 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Çalışma Grubu.. 6 Tablo- 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Çalışma Programı. 6 Tablo- 3 Birim gelişim tablosu... 7 Tablo- 4 Şarköy Meslek Yüksekokulu Kurulu üye listesi.. 9 Tablo- 5 Şarköy Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üye listesi Tablo- 6 Girdiler ( Kaynaklar ve Đlişkiler ) Değerlendirme Tablosu Tablo- 7 Birim Ön Lisans Programları Üniversite giriş puan ortalamaları...12 Tablo- 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları Tablo- 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu...13 Tablo-10 Kurumsal nitelikler veri tablosu 14 Tablo-11 Akademik personel verileri...17 Tablo-12 Birim 2008 yılı ağırlıklı hizmet alanı/ alanları..19 Tablo-13 Eğitim ve Öğretim süreçleri değerlendirme tablosu..20 Tablo-14 Mezun Öğrenci verileri..21 Tablo-15 Birime bağlı bölüm ve programlar.21 Tablo-16 Program ders listesi...22 Tablo-17 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu...31 Tablo-18 Bilimsel yayın ve etkinlik sayısı 32 Tablo-19 Uygulama ve hizmet süreçleri değerlendirme tablosu..35 Tablo-20 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo-21 Yönetsel özelliklerin ( yapısal ) değerlendirme tablosu Tablo-22 Yönetsel özelliklerin ( davranışsal) değerlendirme tablosu.. 38 Tablo-23 Çıktılar / Sonuçların değerlendirme tablosu..39 Tablo-24 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu...39 Şekil listesi Şekil -1 Birim Organizasyon Şeması..8-3-

4 1. Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu 2008 yılı kurumsal değerlendirme raporu belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır tarihinde 41 lı Kanun Hükmünde Kararname ile Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Şarköy Meslek Yüksekokulu Öğretim yılında Turizm ve Otelcilik ile Fermantasyon Programları ile faaliyete geçmiştir tarih ve 5467 sayılı Kanun ile bağlantısı değiştirilerek Trakya Üniversitesinden Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu olarak aktarıldı Eğitim Öğretim yılında gündüz ve Đ.Ö. 5 Programda toplam 664 öğrenci, 6 Öğretim Görevlisi ve 7 Đdari Personeli ile Eğitim ve Öğretime devam edilmektedir. Yüksekokulun kurucu müdürü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman ŞĐMŞEK yılları arası görev yapmıştır yılından itibaren Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Elman BAHAR Yüksekokul Müdürlüğünü yürütmektedir. Birimimiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup birimimizin eğitimöğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen birim kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Yrd.Doç. Dr.Elman BAHAR Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Şarköy, Tekirdağ- Şubat

5 2. Giriş 2.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu 2008 yılı kurumsal değerlendirme raporunu sunmaktır. 3- Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi (2008) Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm no.2, 23 Şubat 2008, 66 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). 4. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Yüksekokul Müdürlüğü ne rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Yüksekokul Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Yüksekokul Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Birim KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Birim KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. -5-

6 Tablo -1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program AKTAŞ Savaş ERGEN U.Halis ORHAN SERĐN Buket ÖNAL Hasibe Öğr.Gör. Müdür Yard. Đktisadi ve Đdari Programlar Bölüm Başk. Öğr.Gör. Müdür Yrd. Teknik Programlar Bölüm Başk. Öğr.Gör. Öğr Gör. Teknik Programlar Yüksekokul Sekreteri KARAKAŞ Adil M.Y.O Öğrenci Temsilcisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programı 2.sınıf öğrencisi Tablo -2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Sıra no. Tarih Çalışma 1 31 Mart 2008 Birim 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 2 30 Haziran 2008 Birim yılları stratejik planı taslağının teslimi 3 30 Eylül 2008 Birim yılları stratejik planın teslimi 4 1 Aralık 2008 Birim yılları stratejik planın güncellenmiş sürümünün sunulması 5 19 Ocak 2009 Birim 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi 6 16 Şubat 2009 Birim 2008 yılı idare faaliyet raporunun teslimi -6-

7 5. Birimin tarihçesi : Şarköy Meslek Yüksekokulu tarihinde 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur tarih ve 5467 sayılı Kanun ile bağlantısı değiştirilerek Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu olarak aktarıldı Eğitime başlandığı yılda Đktisadi ve Đdari Programlara bağlı olarak Turizm ve Otelcililik ile Teknik Programlara bağlı olarak Fermantasyon programı ile faaliyete geçmiştir. Yüksekokulun kurucu müdürü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman ŞĐMŞEK yılları arası görev yapmıştır yılından itibaren Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Elman BAHAR Yüksekokul Müdürlüğünü yürütmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda faaliyet gösteren bölüm ve programlar aşağıda tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim ve öğretim yıllarına ilişkin bilgi ile birlikte gösterilmiştir. Kuruluş yılında 70 öğrenci ve 3 Öğretim Elemanı ile öğretime başlayan Meslek Yüksekokulumuz 2008 yılı sonu itibarı ile toplam 6 Öğretim Elemanı ile 664 öğrenciye hizmet vermiştir. Tablo - 3 Birim gelişim tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümü Turizm ve Otel Đşletmeciliği Turizm ve Otel Đşletmeciliği ( Đ.Ö.) Muhasebe Teknik Programlar Bölümü Seracılık Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Birim organizasyon şeması Meslek Yüksekokulumuz 2008 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir yılı sonu itibarı ile Meslek Yüksekokulumuzda Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümünde Turizm ve Otel Đşletmeciliği, Turizm ve Otel Đşletmeciliği ( Đ.Ö.) ve Muhasebe Programı ile Teknik Programlar Bölümünde Seracılık ve Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Programlarında faaliyet göstermiş olup, Ön lisans düzeyinde 5 (birinci ve ikinci öğretim ) Program ile hizmet verilmiştir sayılı yasa gereğince kurulan Meslek Yüksekokulu Kurulu 2008 yılında 2 kez,meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu ise 2008 yılında 37 kez toplanmıştır. Kurul üyelerinin listesi 2008 yılı sonu itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. -7-

8 M.Y.O.MÜDÜRÜ Yrd.Doç.Dr.Elman BAHAR M.Y.O.Yönetim Kurulu M.Y.O. Kurulu Müd.Yard. Öğr.Gör.Savaş AKTAŞ Eğitim- Öğretim Müd.Yard. Öğr.Gör.H.Ulubey ERGEN Đdari ve Mali Đşler Bölüm Başkanlıkları Meslek Yüksekokulu Sekreteri Hasibe ÖNAL Đktisadi ve Đdari Programlar Öğr.Gör.Savaş AKTAŞ Teknik Programlar Öğr.Gör.H.Ulubey ERGEN Yazı Đşleri Turizm ve Otel Đşletmeciliği Seracılık Öğrenci Đşleri Turizm ve Otel Đşletmeciliği(Đ.Ö) Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Muhasebe Muhasebe Kütüphane Uygulama Alanları Güvenlik Görevlisi Yardımcı Hizmetler Teknik Hizmetler Diğer

9 Tablo -4 Şarköy Meslek Yüksekokulu Kurulu üye listesi isim Bölüm Đdari görev Meslek Yüksekokulu idari görev dışı 1 Yrd.Doç.Dr.Elman BAHAR Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 2 Öğr.Gör. Halis U.ERGEN Đkt. ve idari Prog. 3 Öğr.Gör. Savaş AKTAŞ Đkt.ve idari Prog. Müdür Akademik Kurul Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Müdür Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Başkanı Prog.Bölüm Staj Komisyonu Başk. Yemek Kömisyonu Başk. Müdür Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Đkt.veĐdariProg.Bölüm Başk. Staj Komisyonu Üyesi Üniversite Senato Üyesi 4 Öğr.Gör. Bekir ŞĐMŞEK Đkt.ve idari Prog. Yönetim Kurulu Üyesi Đkt.ve Đdari Prog.Bölüm Başk. Yard. 5 Öğr.Gör. Buket SERĐN ORHAN 6 Teknik Prog. Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başk.Yard. Staj Komisyonu Üyesi Yemek Komisyonu Üyesi tarihi itibarı ile -9-

10 Tablo 5 Şarköy Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üye listesi isim Bölüm Đdari görev Meslek Yüksekokulu dışı idari görev 1 Yrd.Doç.Dr.Elman BAHAR Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Müdür M.Y.O Kurul Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Üniversite Senato Üyesi 2 Öğr.Gör. Halis U.ERGEN Đkt.ve idari Prog. Müdür Yard. M.Y.O. Kurul Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başkanı Staj Komisyonu Başk. Yemek Kömisyonu Başk. 3 Öğr.Gör. Savaş AKTAŞ Đkt.ve idari Prog. Müdür Yard. M.Y.O Kurul Üyesi Yönetim Kur.Üyesi Đkt.veĐdariProg.Bölüm Başk. Eğitim Koms. Başk. Staj Komisyonu Üyesi 4 Öğr.Gör. Bekir ŞĐMŞEK Đkt.ve idari Prog. M.Y.O Kurul Üyesi Yönetim Kurul Üyesi Eğitim Koms. Üyesi Đkt.ve Đdari Prog.Bölüm Başk. Yard. 5 Öğr.Gör. Buket SERĐN ORHAN Teknik Prog. M.Y.O. Kurul Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başk.Yard. Eğitim Koms. Üyesi Staj Komisyonu Üyesi Yemek Komisyonu Üyesi * tarihi itibarı ile -10-

11 7. Öz değerlendirme : Girdiler : Şarköy Meslek Yüksekokulu ( Kaynaklar ve Đlişkiler ) Değerlendirme Tablosu Aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler Şarköy Meslek Yüksekokulunun 31/ tarihi itibarı ile Girdilerinin ( kaynaklar ve ilişkiler )ortalamasının 2.9 olduğu görülmektedir. Tablo- 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği;

12 Tablo - 7- Birim Ön lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Puan türü En az puan ortalaması En fazla puan ortalaması Ortalama puan Yerleştirilen öğrenci sayısı Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümü Turizm ve Otel Đşlet. Prog. Turizm ve Otel Đşlet (Đ.Ö.) Prog. Muhasebe Eşit Ağırlıklı Eşit Ağırlıklı Eşit Ağırlıklı 233, , , , , , , Teknik Prog.Bölümü Seracılık Programı Eşit Ağırlıklı , Şarap Üretim Tekn.ve Bağcılık Programı sal , , * Veriler akademik yılına aittir. Tablo -8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları Đktisadi ve Đdari Prog. Bölümü Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Turizm ve Otel Đşlet. Prog Turizm ve Otel Đşlet (Đ.Ö.) Prog Muhasebe Teknik Programlar Bölümü Seracılık Programı Şarap Üretim Tekn.ve Bağcılık Programı * Öğrenci verileri akademik yılına aittir. -12-

13 Kurumsal nitelikler ve özellikler Şarköy Meslek Yüksekokulu Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Değerlendirme Tablosu Aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler Şarköy Meslek Yüksekokulunun 31/ tarihi itibarı ile Kurumsal Nitelikler ve Özellikler ortalamasının 3.2 olduğu görülmektedir. Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 5 Değerle ndirme notu 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 2 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 4 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 3 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 4 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 4 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 3 i) Kampus alanı; 3 ii) Toplam kapalı alan; 3 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 3 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 3-13-

14 Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu Öğrenci verileri akademik yılına aittir. sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 664 Lisans öğrenci sayısı - Yüksek lisans öğrenci sayısı - Doktora öğrenci sayısı - Toplam öğrenci sayısı 664 Engelli öğrenci sayısı - Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı - II Öğretim elemanı sayıları Profesör - Doçent 1 Yardımcı doçent 1 Öğretim görevlisi 7 Okutman Uzman Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı 2 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 6 Toplam öğretim elemanı sayısı 8 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel ( 1 personel 13/b-4 ile Rektörlük genel sekreterlikte görevlendirme) 6 Sözleşmeli personel - Diğer personel ( 2 personel 13/b-4 ile Rektörlük idari ve mali işler daire başkanlığından, 1 personel 13/b-4 ile Tekirdağ Mes.Yük.Okulundan görevlendirme) 3 Toplam idari personel sayısı -14-9

15 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 41 Diğer öğretim elemanları 39 Tüm öğretim elemanları 40 Đdari personel 36 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri - Diğer öğretim elemanları 2 Tüm öğretim elemanları 2 Đdari personel 4 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 19 Diğer öğretim elemanları 18 Tüm öğretim elemanları 18.5 Đdari personel 12.6 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması Yüksek Lisans VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Đktisadi ve Đdari Programlar ( 1-Turizm ve Otel Đşlet.,2.Turizm ve Otel Đşlet. Đ.Ö., 3- Muhasebe Alan 2: Teknik Programlar ( 1- Seracılık, 2- Şarap Üretim Tekn.ve Bağcılık 3 Program 2 Program IX Bölüm/program/ABD sayısı - Bölüm sayısı 2 Program sayısı 5 ABD sayısı

16 X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı - Lise mezun sayısı 3 Ön lisans mezun sayısı 4 Lisans mezun sayısı 1 Yüksek lisans mezun sayısı - Doktoralı eleman sayısı - Öğrenci verileri akademik yılına aittir. Personel dahil tüm veriler tarihi itibarı ile verilmiştir. -16-

17 Tablo 11 Akademik personel verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Alanı Bilim Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 BAHAR Elman Yrd.Doç. Dr. Ziraat Fak. Bahça Bitk. Bağ Yetiştiriciliği ve ıslahı Müdür Ak.Kurul Bşk Yön.Kur.Başk. Üniversite Senato Üyesi 2547 lı Kanun un 20-b mad.müdür olarak atanmıştır. 2 KÖKLÜ Gassan Doç. Dr. Ziraat Fak. Bitki Koruma Fitapotoloji Ziraat ve Ormancılık Fitopatoloji ve Entomoloji 2547 sayılı kanun un 13/b/4 ile Ziraat Fak. Bitki Koruma bölümünden görevlendirilmiştir 3 ERGEN Ulubey Halis Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Muhasebe Đşletme ve Müdür Yard. Ak. Kur. Üyesi Yön.Kur.Üyesi Teknik Prog.Böl.Başk anı StajKomis.Baş k. Yemek Kom.Başk 4 Müdür Yard. AKTAŞ Savaş Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Turizm ve Otel Đşletmeciliği Ak. Kur. Üyesi Yön.Kur.Üyesi Đk.ve Đdari Prog.Böl.Başk anı Staj Üyesi Komis. 5 ŞĐMŞEK Bekir Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Turizm ve Otel Đşletmeciliği Akademik Kurul Üyesi Yönetim kurulu Üyesi Đkt.ve Đdari Prog.Bölüm Başk. Yard. -17-

18 Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 6 ORHAN SERĐN Buket Öğr.Gör. Teknik Prog. Örtü Altı Yetiş. AkademikKurulÜyesi YönetimKur. Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başk.Yard. Staj Komis. Üyesi Yemek Kom. Üyesi 7 ÖZDÜVEN Fatma Öğr.Gör Teknik Prog. Örtü Yetiş. Altı 2547 sayılı kanun un 13/b/4 ile Hayrabolu Meslek Yüksekokuluna görevlendirilmiştir. 8 CĐNNĐOĞLU Hasan Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Turizm ve Otel işletmeciliği 2547 sayılı kanun un 13/b/4 ile Tekirdağ Meslek Yüksekokuluna görevlendirilmiştir 9 YENĐGÜN Tekin Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Maliye 2547 sayılı kanun un 13/b/4 ile Rektörlük Döner Sermaye Đşletme Müd. Görevlendirilmiştir. Doç.Dr. Gassan KÖKLÜ tarihi itibarı ile DOÇENT kadrosuna atanmıştır. Veriler tarihi itibarı ile verilmiştir. -18-

19 Tablo 12 Birim 2008 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No 1 BĐLĐM TEMEL ALANI Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Filoloji Temel Alanı Güzel Sanatlar Temel Alanı Hukuk Temel Alanı Đlahiyat Temel Alanı Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 664 % Mimarlık Temel Alanı Mühendislik Temel Alanı Sağlık Bilimleri Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam 664 %

20 Eğitim ve öğretim süreçleri Şarköy Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu Aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler Şarköy Meslek Yüksekokulunun 31/ tarihi itibarı ile Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin ortalamasının 3 olduğu görülmektedir. Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 3 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 3 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 3 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 3 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 3 14) Programların ilgili ulusal ve uluslar arası programlarla uyumundaki yeterliliği; 3 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 3-20-

21 Şarköy Meslek Yüksekokulu mezun öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şarköy Meslek Yüksekokulu 2008 yılında 227 mezun vermiştir. Tablo 14 Mezun öğrenci verileri 2008 I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 227 Lisans mezun öğrenci sayısı - Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı - Doktora mezun öğrenci sayısı - Toplam mezun öğrenci sayısı 227 Şarköy Meslek Yüksekokulu programlarında kayıtlı 2008 yılı öğrenci verileri program bazında aşağıdaki Tabloda verilmiştir. Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2008 yılı öğrenci sayısı Đktisadi ve Đdari Prog.Bölümü Önlisans Turizm ve Otel Đşlet Turizm ve Otel Đşlet (Đ.Ö.) Muhasebe Teknik Prog.Böl. Önlisans Seracılık Şarap Bağcılık Üret.Tekn.ve Toplam sayı 5 Toplam sayı 700 Veriler tarihi itibarı ile verilmiştir. -21-

22 Tablo 16 ŞARKÖY MESLEK YÜKSEK OKULU GÜZ ve BAHAR YARIYILLARI ECTS DERS LĐSTELERĐ Muhasebe Programı I. YARIYIL Dersin Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi ECTS Kodu MUH 101 Türk Dili MUH 102 Atatürk Đlkeleri ve Đnkilap Tarihi-1 2 MUH 103 Beden Egitimi 1* MUH 104 Güzel Sanatlar-1* MUH 105 Yabancı Dil MUH 106 Genel Muhasebe 3 1 3,5 4 MUH 107 Bilgisayara Giriş 1 1 1,5 2 MUH 108 Genel Đşletme 3 1 3,5 4 MUH 109 Büro Yönetimi ve Đletişim 1 1 1,5 Teknikleri 2 MUH 110 Đktisada Giriş MUH 111 Matematik 2 1 2,5 3 MUH 112 Genel Hukuk Bilgisi TOPLAM: ,5 29 Seçmeli dersler II. YARIYIL Dersin Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi ECTS Kodu MUH 201 Türk Dili MUH 202 Atatürk Đlkeleri ve Đnkilap Tarihi-2 2 MUH 203 Beden Egitimi 2* MUH 204 Güzel Sanatlar-2* MUH 205 Yabanci Dil MUH 206 Dönem Sonu Muhasebe 3 1 3,5 Đşlemleri 4 MUH 207 Bilgisayar Büro Programları 3 1 3,5 4 MUH 208 Đşletme Becerileri Grup 1 1 1,5 Çalışması 3 MUH 209 Makro Đktisat MUH 210 Ticari Matematik 1 1 1,5 3 MUH 211 Ticaret Hukuku Bilgisi MUH 212 Đstatistik 1 1 1,5 3 TOPLAM: ,5 30 Seçmeli dersler -22-

23 III. YARIYIL Dersin Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi Kodu ECTS MUH 301 Bilgisayarlı Muhasebe ,5 4 MUH 302 Vergi Hukuku 3 1 3,5 4 MUH 303 Maliyet Muhasebesi 3 1 3,5 4 MUH 304 Şirketler Muhasebesi 2 1 2,5 3 MUH 305 Dış Ticaret Đşlemleri Yönetimi 1 1 1,5 2 MUH 306 Araştırma Teknikleri MUH 307 Mesleki Yabancı Dil-1* MUH 308 Finansal Yönetim* 3 1 3,5 3 MUH 309 Muhasebe Sistemleri ve 1 1 1,5 Organizasyonu* 3 MUH 310 Kooperatif Muhasebesi* 1 1 1,5 3 MUH 311 Borçlar Hukuku* MUH 312 Kamu Maliyesi* MUH 313 Đnşaat Muhasebesi* 1 1 1,5 2 TOPLAM: 30 * Seçmeli dersler IV. YARIYIL Dersin Dersin Adı Teorik Uygulama Kredi Kodu ECTS MUH 401 Bilgisayarlı Muhasebe ,5 4 MUH 402 Türk Vergi Sistemi 3 1 3,5 4 MUH 403 Muhasebe Denetimi 2 1 2,5 3 MUH 404 Đş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 1 1 1,5 2 MUH 405 Dış Ticaret Đşlemleri 1 1 1,5 Muhasebesi 3 MUH 406 Araştırma Teknikleri MUH 407 Mesleki Yabancı Dil 2* MUH 408 Mali Tablolar Analizi* 3 1 3,5 4 MUH 409 Banka Muhasebesi* 2 1 2,5 3 MUH 410 Masa Üstü Yayıncılık* 3 1 3,5 3 MUH 411 Enflasyon Muhasebesi* 1 1 1,5 3 MUH 412 Konaklama Muhasebesi* 1 1 1,5 2 TOPLAM: 30 * Seçmeli dersler -23-

24 MUHASEBE PROGRAMI DERS ĐÇERĐKLERĐ I. YARIYIL TÜRK DĐLĐ 1 Fert ve millet hayatındaki dilin önemi, dil bilgisinin tanımı, sözcük ve cümlelerin neler olduğu, iletişim açısından önemi. Kelimelerin oluşumları, çeşitleri nerelerde ve nasıl kullanılması gerektiği. Yazılı anlamda başarılı olmanın yolları. Sözlü anlatım türleri ve ilkeleri. ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKĐLAP TARĐHĐ I Türk Đnkılabının özellikleri ve kavramları, kavramların karşılaştırması, Atatürkçü düşünce sisteminin ortaya çıkışı ve yeni Türkiye Cumhuriyeti nin yapacağı inkilaplara etkisi. Türk Đstiklal Savaşı, Atatürk ün inkilapları. YABANCI DĐL I ( Đngilizce ) Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarına uyarak yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme. GENEL MUHASEBE Muhasebe ile ilgili temel kavramlar (bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb) tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeler, bilançoda yer alan hesapların özellikleri, işletmenin belli dönemlerde bir gelir tablosu düzenleme zorunluluğu BĐLGĐSAYARA GĐRĐŞ Bilgisayarın tarihi gelişimi, Bilgisayarın yapısı, donanım ve yazılım türleri, Đşletim sistemlerinin tanıtımı ve özellikleri, işletim sistemi komutları Windows işletim sistemi GENEL ĐŞLETME Đşletmeyle ilgili temel kavramlar, işletmelerin amaçları ve çevre ile ilişkileri. Đşletmeleri özelliklerine göre sınıflandırma. Kuruluş yeri seçimi faktörleri, işletmenin kuruluşundaki aşamalar, büyüklük ve kapasite kavramları, işletme fonksiyonları ve bunlar arasındaki ilişkiler. BÜRO YÖNETĐMĐ VE ĐLETĐŞĐM TEKNĐKLERĐ Yönetim ve büro yönetimi ile ilgili temel. Örgüt yönetimi ve büro yönetimi alanında yaşanan gelişmeler. Örgüt yönetimi içinde büro yönetiminin. Büro faaliyetlerinin etkin biçimde yerine getirilmesini sağlayacak yöntemler, büro verimliliği ve etkinliğinde planlama, örgütleme, kadrolama, yöneltme ve denetim etkinliğinin Dosyalamanın ve arşivlemenin önemi. Đletişimin kodlama, iletme ve bilgi kullanımı, gönderici ve alıcı arasındaki mesajın etkin iletim yılları, iletişim etkinliğinin artırılması. Organizasyonlarda iletişimin yeri ve örgütsel iletişimin; iş tatmini, çalışma barışı, örgütsel çalışmanın giderilmesi, örgütsel bağlılık ve sağlık konusundaki rolü -24-

25 ĐKTĐSADA GĐRĐŞ Ekonomi ile ilgili temel kavramları ve ekonomik Mal ve hizmetlerin fiyatlarının belirlenmesi. Tüketim ve üretim olaylarının birey, firma ve ekonomi üzerindeki etkileri. Değişik piyasalardaki denge şartları. Üretim faktörlerinin gelirden aldığı pay ve genel denge, piyasa başarısızlığı ve sonuçları. MATEMATĐK Aritmetik işlemle, hesap makinesi kullanabilme ve üs, kök hesabı yapabilme cebirsel işlemler, formüller ve sadeleştirme işlemleri. Birinci ve ikinci dereceden denklemler ve eşitsizlikler doğrusal ve ikinci dereceden fonksiyonlar, Üstel fonksiyonlar, bileşik faiz, ekonomik büyüme, nüfus artışı vb. ile ilgili hesaplar. Doğrunun eğimi, lineer denklem sistemleri ve çözümü, matris ve determinantlar. Fonksiyonların türevini ve mesleki alanda kullanma,. basit integral kuralları. GENEL HUKUK BĐLGĐSĐ Türk hukuk diğer hukuk sistemleriyle mukayese etme. Başlıca hukuk kaynakları ve hukukun sınıflandırılması Türk yargı sisteminin genel özellikleri ve yargı kuruluşlarıyla dava türleri. Kamu hukuku ve özel hukuk kapsamındaki olaylar ve hukuki işlemlerin özellikleri, unsurları türleri ve hukuki işlemlerdeki kavramı, mirasın kazanılması, kaybedilmesi ve yasal mirasçıları tanıma. Mülkiyet hakkı ve bu haktan doğan yetki ve ödevler. Borçların oluşumu ve borç dolayısıyla ortaya çıkan sorumluk ve sözleşmenin kurulmasındaki şekil şartları. Serbest Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik mevzuatının ana hükümleri. II. YARIYIL TÜRK DĐLĐ II Yazı dili ve yazılı anlatımı. Yazma çalışmalarında işaretlerin doğru ve yerinde kullanımı. Doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki yeri. ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKĐLAP TARĐHĐ II Türkiye Cumhuriyeti Devleti nin kuruluşunu gerçekleştiren Atatürk dönemi inkilapları, Atatürk ün izlediği dış siyaset. Atatürk ilkelerinin doğuş sebepleri YABANCI DĐL II ( Đngilizce ) Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme. Normal hızda konuşulduğunda gelen mesajı anlayabilme. Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme. Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme, kelime dağarcığını geliştirme. DÖNEM SONU MUHASEBE ĐŞLEMLERĐ Envanter işlemleri ile ilgili temel. Bir işletme için envanterin önemi. Muhasebe dışı ve muhasebe içi envanter çalışmaları farkı, muhasebe içi bilgiler arasındaki uyumsuzluğu giderici kayıtlar. Bir işletmenin bir faaliyet dönemi ile ilgili olarak düzenlemesi gereken mali tabloları. -25-

26 BĐLGĐSAYAR BÜRO PROGRAMLARI Kelime işlem programında oluşturulan belgeleri ve tabloları yazım kurallarına göre biçimlendirme. Çalışma tablosu programlarının temel prensipleri ve bilgi giriş özellikleri ile çalışma tablolarındaki sayısal değerlere dayanarak grafik hazırlama ve yorumlama, Đnternet ve Elektronik Posta kullanımı ile ilgili temel bilgiler. ĐŞLETME BECERĐLERĐ GRUP ÇALIŞMASI Đşletme yönetiminde ortaya çıkan sorunlar ve çözüm yolları. Đletişim süreci, iletişimdeki engeller ve çeşitleri iletişim araçlarının analizi, Đş hayatında çalışanlarla, çevreyle, etkili ve verimli ilişkiler kurarak grup çalışması yapabilme, kendini geliştirme ve kendini yönetme yöntemleri. MAKRO ĐKTĐSAT Milli gelir ile ilgili. Milli gelirin hesaplama yöntemleri, istihdam ve işsizlik sorunları, paranın çeşitleri, fonksiyonları para ile ilgili sistemler ve para politikaları, Dış ticaretin işleyişi dış ticaret politikalarının işletmeler ve ülke ekonomisindeki yeri ekonomik büyüme, ekonomik dalgalanma ve gelir dağılımı ve sorunları. TĐCARĐ MATEMATĐK Basit yüzde ve binde hesapları, hesap makinesi ile pratik işlemler, alış fiyatı, maliyet fiyatı, satış fiyatı, net satış fiyatı, brüt satış fiyatı, net kar, brüt kar gibi kavramlar, maliyetten kar yada zarar, satıştan kar yada zarar gibi, orantının özellikleri, ortaklık işlerinde oranlı bölme ve problemler, karışım, ortalama fiyat bileşim ve alaşım terimleri ve problem çözümleri, Đç ve dış iskonto hesap problemi çözme. TĐCARET HUKUK BĐLGĐSĐ Ticaret hukukunun esasları, ticari işletmenin unsurları ile ticari hayata ilişin hukuk kuralları ve kaynakları, ticari hayatta faaliyet gösteren şirket çeşitleri, bu şirketlerin kuruluşları, işleyişleri sorumlulukları ve birbirleriyle mukayeseleri, kıymetli evrak ve ticaretteki önemi. ĐSTATĐSTĐK Đstatistiğin önemi, bir istatistiki olaya ilişkin verilerin toplanması, düzenlenmesi ve sunulması tekniklerinin kullanımı, toplanan verileri karakterize eden ortalamalar ve dağılım ölçüleri tekniklerinin kullanımı, mikro ve makro düzeydeki fiyat ve miktar veri değişimlerinin ölçülmesi, fiyat serilerindeki gerçek değerlerin hesaplanması, olasılık kuralları ile işletme finansmanı ve proje değerlendirme konularında kullanılan, beklenen değer ve varyanslar, matematiksel formüller yardımıyla değişkenler arasındaki ilişkiler. -26-

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI

T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI İŞLETME YÖNETİMİ EĞİTİM PROGRAMI 1. YIL I. YARIYIL 1 TÜRK DİLİ -I 1. Yıl I. Yarıyıl 2 (Teori: 2, Uygulama:

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.02 Çerkezköy/Tekirdağ, Ekim 2009 1 1. GĐRĐŞ... 1.1. Dokümanın Amacı... 1.2. Dokümanın Kapsamı....

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri

Detaylı

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi

Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0. Namık Kemal Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Fakültesi, Çorlu, Tekirdağ, Ekim 2009 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri Đçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ. Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1. Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Malkara Meslek Yüksekokulu STRATEJİK PLAN (2009-2014) Sürüm No:1 Malkara/TEKİRDAĞ Temmuz-2008 1 İçindekiler Sunuş...5 1. GİRİŞ...6 1.1. Dokümanın Amacı... 6 1.2. Dokümanın

Detaylı

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I.

T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. T.C HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS MÜFREDATI I. YARIYIL ISPC 101 MATEMATİK 2 0 2 3 Temel kavramlar: kümeler, sayı sistemleri,

Detaylı

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU 2008 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Mayıs 2009 ĐÇĐNDEKĐLER 1. GĐRĐŞ... 3 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU ÇALIŞMA SÜRECĐ... 3 3. BELĐRLENEN PERFORMANS GÖSTERGELERĐ...

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ İŞLETME YÖNETİMİ Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380

Detaylı

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI

Gelecek Elimizde. Bişkek 2010 KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLANI Gelecek Elimizde KIRGIZİSTAN TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ Bu belge, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi nin 2011 2015 yılları arasında eğitim kalitesini artırabilmesi ve uluslararası eğitim standartlarına

Detaylı

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK

DERS İ ÇERİ KLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL GÜVENLİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DERS İ ÇERİ KLERİ SOSYAL GÜVENLİK Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Uzunmustafa Mah. DÜZCE Tel: 0 380 514 4892 - Fax: 0 380 514

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1

NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 NAMIK KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ Çerkezköy Meslek Yüksek Okulu 010 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No:1 Çerkezköy/Tekirdağ, Ocak 011 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 TeĢekkür... 1 1. GiriĢ... 1.1. Dokümanın

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ STRATEJİK PLAN (2015 2019) 2015 ORDU İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... ii GRAFİKLER LİSTESİ... iv TABLOLAR LİSTESİ... iv ŞEKİLLER LİSTESİ... iv SUNUŞ... vi A. GENEL BİLGİLER... 1 1. Tarihsel

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 2012-2013 I.DÖNEM 5129102-5130102 GENEL MUHASEBE (3+1) Muhasebe ile ilgili temel kavramlar ve belgeler hakkında

Detaylı

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ T. C. DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE FİNANS BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF - 1. YARIYIL Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bilgisayara giriş niteliğindeki bu ders,

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2015-2019 STRATEJİK PLANI ADIYAMAN 2015 www.adiyaman.edu.tr 1 SUNUŞ Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), araştıran, bilgiye ulaşan, ulaştığı bilgiyi kullanan ve paylaşan, uluslararası düzeyde

Detaylı

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl

Ders İçerikleri. Birinci Sınıf. I. Yarıyıl EK 2 Ders İçerikleri Birinci Sınıf I. Yarıyıl Turizme Giriş Genel olarak turizm ve turist kavramları, turizm ve seyahatin tarihi gelişimi ve diğer bilim dalları ile ilişkisi, turizm çeşitleri(geleneksel

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite

Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ. değer üreten üniversite Bilgi Teknolojisi Çözümleri DÜZCE ÜNİVERSİTESİ değer üreten üniversite DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME RAPORU 2008 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1. KURUM HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Detaylı

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ

GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ GALATASARAY ÜNĠVERSĠTESĠ 2013-2017 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER I. HAZIRLIK ÇALIġMALARI ----------------------------------------------------------------------- 8 1. İzlenen Yöntem ve Planlama Süreci ----------------------------------------------------------

Detaylı

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu

2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2012 Yılı İdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karşısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını,

Detaylı

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1)

1.YIL. Yabancı Dil I(2+1) I. YARIYIL TD I 1.YIL Türk Dili I(2+0) Dil ve dilin önemi, dillerin doğuşu ve yayılışı, yapı bakımından diller, Türk dili ve gelişimi, diğer diller arasındaki yeri ve yayıldığı alanlar; Türk yazı dili

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI KARS MALİYE PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Bilginin en önemli güç kaynağı olduğu günümüzde, refah seviyesi yüksek bir toplum oluşturmak için

Detaylı

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2011 2015 STRATEJİK PLANI PROF.DR. TAMER YILMAZ DOÇ.DR. SALİM YÜCE DOÇ.DR. MUHLİS NEZİHİ SARIDEDE DR. ZEYNEP IŞIK NİSAN 2010 Sayfa 2 SUNUŞ Üniversitelerin

Detaylı

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL İŞT 101 Bilgisayara Giriş Bilgisayarın tarihi gelişimi ve bilgisayar sisteminin özellikleri, Bilgisayarın yapısı ve işleyişi

Detaylı

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ

T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ İKİZCE MESLEK YÜKSEKOKULU BANKAÇILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI (I. VE II. ÖGRETİM) DERS İÇERİKLERİ Bankacılığa Giriş ve Temel Bankacılık İşlemleri (3 0 3) Bankacılığın tarihçesi,

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ERZURUM 2014 Erzurum Teknik Üniversitesi; bölgenin problemlerine bilimsel çözümler üretecek sosyal ve ekonomik çalışmalar yapmayı, bölgesinde

Detaylı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı

Nihat ERGÜN Sanayi ve Ticaret Bakanı BAKAN SUNUŞU 2009 yılı bütün dünyayı derinden etkileyen küresel finansal krizin gölgesinde geçti. Dünyanın pek çok ülkesinde küresel krizin etkilerini azaltmak üzere bir yandan anlık ve geçici tedbirler

Detaylı

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ

T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ T.C CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ ve İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ LİSANS DERS İÇERİKLERİ Birinci Y arıyıl İŞL101 - Muhasebe I (3-0-3) Muhasebenin Önemi ve Türleri, Genel Muhasebe İlkeleri,

Detaylı

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ Kod : UTL101 Ders : GENEL İŞLETME Kredi : 3 AKTS : 5 İşletmenin genel esasları ve kavramlar, İşletmenin doğuşu, tarihsel gelişimi, İşletmenin amaçları,

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın müspet fikirlerini veriniz. Geleceğin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı