T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU"

Transkript

1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Eylül

2 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş Giriş. 5 3.Yönetici Özeti. 5 4.Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin tarihçesi..7 6.Birimin organizasyon şeması Özdeğerlendirme Girdiler 11 Kurumsal nitelikler ve özellikler...13 Eğitim ve öğretim süreçleri...20 Araştırma ve geliştirme süreçleri...32 Uygulama ve hizmet süreçleri...36 Đdari süreçler ve destek süreçlerinin değerlendirilmesi...37 Yönetsel özelliklerin ( yapısal ) değerlendirilmesi...38 Yönetsel özelliklerin (davranışsal ) değerlendirilmesi..39 Çıktılar / Sonuçların Değerlendirilmesi...40 Yükseköğretim Misyonunun Başarma Performansının Değerlendirilmesi Çevre Değerlendirme Çalışmaları SWOT (GZTF) Analizi...41 Özdeğerlendirme...41 Çevre Değerlendirmesi Ekler Şarköy Meslek Yüksekokulu Performans göstergeleri tablosu -2-

3 Tablo listesi Tablo- 1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Çalışma Grubu.. 6 Tablo- 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Çalışma Programı. 6 Tablo- 3 Birim gelişim tablosu... 7 Tablo- 4 Şarköy Meslek Yüksekokulu Kurulu üye listesi.. 9 Tablo- 5 Şarköy Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üye listesi Tablo- 6 Girdiler ( Kaynaklar ve Đlişkiler ) Değerlendirme Tablosu Tablo- 7 Birim Ön Lisans Programları Üniversite giriş puan ortalamaları...12 Tablo- 8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları Tablo- 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu...13 Tablo-10 Kurumsal nitelikler veri tablosu 14 Tablo-11 Akademik personel verileri...17 Tablo-12 Birim 2009 yılı ağırlıklı hizmet alanı/ alanları..19 Tablo-13 Eğitim ve Öğretim süreçleri değerlendirme tablosu..20 Tablo-14 Mezun Öğrenci verileri..21 Tablo-15 Birime bağlı bölüm ve programlar.21 Tablo-16 Program ders listesi...22 Tablo-17 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu...32 Tablo-18 Bilimsel yayın ve etkinlik sayısı 33 Tablo-19 Uygulama ve hizmet süreçleri değerlendirme tablosu..36 Tablo-20 Đdari süreçler ve destek süreçleri değerlendirme tablosu Tablo-21 Yönetsel özelliklerin ( yapısal ) değerlendirme tablosu Tablo-22 Yönetsel özelliklerin ( davranışsal) değerlendirme tablosu.. 39 Tablo-23 Çıktılar / Sonuçların değerlendirme tablosu..40 Tablo-24 Yükseköğretim Misyonunu Başarma Performansının Değerlendirme tablosu...40 Şekil listesi Şekil -1 Birim Organizasyon Şeması..8-3-

4 1. Sunuş Bu belge ile Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu 2009 yılı kurumsal değerlendirme raporu belgede yer alan ana başlıklar altında sunulmaktadır tarihinde 41 lı Kanun Hükmünde Kararname ile Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulan Şarköy Meslek Yüksekokulu Öğretim yılında Turizm ve Otelcilik ile Fermantasyon Programları ile faaliyete geçmiştir tarih ve 5467 sayılı Kanun ile bağlantısı değiştirilerek Trakya Üniversitesinden Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu olarak aktarıldı Eğitim Öğretim yılında gündüz ve Đ.Ö. 6 Programda toplam 692 öğrenci, 6 Öğretim Görevlisi ve 7 Đdari Personeli ile Eğitim ve Öğretime devam edilmektedir. Yüksekokulun kurucu müdürü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman ŞĐMŞEK yılları arası görev yapmıştır yılından itibaren Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Elman BAHAR Yüksekokul Müdürlüğünü yürütmektedir. Birimimiz zaman içerisinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürebilmek amacı ile Üniversite düzeyinde çalışma ve eğitim toplantılarına katılmış olup birimimizin eğitimöğretim, araştırma ve geliştirme ile toplum hizmetleri alanlarında vermiş olduğu hizmetlerin kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Emeği geçen birim kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışma grubu Koordinatör ve üyeleri ile çeşitli şekillerde çalışmalarımıza yardımcı olan Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü ne teşekkürlerimi sunarım. Yrd.Doç. Dr.Elman BAHAR Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu Müdürü Şarköy, Tekirdağ- Eylül

5 2. Giriş 2.1. Dokümanın amacı Bu dokümanın amacı Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu nun yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunu sunmaktır. 3- Yönetici Özeti Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu, Sürüm no.1, Eylül 2009, 67 sayfa (Tekirdağ, Namık Kemal Üniversitesi). 4. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu gerek 5018 gerekse 2547 sayılı Kanunlar çerçevesinde kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarını yürütmek üzere Yüksekokul Müdürlüğü ne rapor veren bir Koordinatör başkanlığında bir Yüksekokul Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu (KDSP) oluşturmuştur. Bu çalışma grubu 2008 yılında 3 akademik personelden oluşmuştur. Birim öğrenci temsilcisi öğrencilerimizi temsilen çalışmalarımıza katkıda bulunmuştur. Đdari personelimiz Yüksekokul Sekreteri ile çalışma grubunda temsil edilmiştir. Toplam üye sayısı 5 olmuştur. Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversite Rektörlüğü tarafından kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama üzerine verilmiş olan bilgilendirme, eğitim ve danışmanlık hizmetlerinden yararlanmıştır. Kurumsal değerlendirme ve stratejik planlama çalışmalarında yararlanılmak üzere başta öğrencilerimiz, personelimiz ve programlarımız ile bilimsel yayınlarımıza ilişkin veriler Birim KDSP Grubumuz tarafından itina ile toplanması için alt yapı oluşturma çalışmaları Üniversitemizin koordinasyonunda yıl içerisinde sürdürülmüştür yılında Birimimiz tarafından takip edilmiş olan çalışma programı aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Planların tesliminden sonra maliyetlendirme ve düzeltme aşamalarında da Birim KDSP Çalışma Grubu, Üniversitemizin planlama ve maliyetlendirme ekipleri ile yakın çalışacaktır. Yapılmış olan düzeltmeler ve maliyetlendirme çalışmaları ışığında Birim Stratejik Planı güncellenip planın ikinci sürümü hazırlanacaktır. Birim KDSP çalışma grubu tarafından hazırlanmış olan Birim stratejik planın ilk sürümü paydaş görüşüne açılacaktır. -5-

6 Tablo -1 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Grubu Soyad, Ad Unvan Görev Bölüm ve program Halis U.ERGEN AKTAŞ Savaş ORHAN SERĐN Buket ÖNAL Hasibe Öğr.Gör. Müdür Yard. Teknik Programlar Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Müdür Yrd. Đktisadi ve Đdari Programlar Bölüm Başkanı Öğr.Gör. Öğr Gör. Teknik Programlar Yüksekokul Sekreteri KARAKAŞ Adil M.Y.O Öğrenci Temsilcisi Turizm ve Otel Đşletmeciliği Programı 2.sınıf öğrencisi Tablo -2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma Programı Çıktı No. Tarih Çalışma Birim 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi ( 1. Sürüm) Birim 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporunun teslimi ( 2. Sürüm) Birim 2009 yılı Đdare Faaliyet Raporunun teslimi ( 1. Sürüm) Birim 2009 yılı Đdare Faaliyet Raporunun teslimi ( 2. Sürüm) -6-

7 5. Birimin tarihçesi : Şarköy Meslek Yüksekokulu tarihinde 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Trakya Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur tarih ve 5467 sayılı Kanun ile bağlantısı değiştirilerek Namık Kemal Üniversitesi Şarköy Meslek Yüksekokulu olarak aktarıldı Eğitime başlandığı yılda Đktisadi ve Đdari Programlara bağlı olarak Turizm ve Otelcililik ile Teknik Programlara bağlı olarak Fermantasyon programı ile faaliyete geçmiştir. Yüksekokulun kurucu müdürü Tekirdağ Ziraat Fakültesi Gıda Müh. Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Osman ŞĐMŞEK yılları arası görev yapmıştır yılından itibaren Tekirdağ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Elman BAHAR Yüksekokul Müdürlüğünü yürütmektedir. Meslek Yüksekokulumuzda faaliyet gösteren bölüm ve programlar aşağıda tabloda faaliyete geçmiş olduğu eğitim ve öğretim yıllarına ilişkin bilgi ile birlikte gösterilmiştir. Kuruluş yılında 70 öğrenci ve 3 Öğretim Elemanı ile öğretime başlayan Meslek Yüksekokulumuz 2009 yılı sonu itibarı ile toplam 7 Öğretim Elemanı ile 692 öğrenciye hizmet vermiştir. Tablo - 3 Birim gelişim tablosu Bölüm ve programlar Faaliyete geçiş dönemi Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümü Ağırlama Hizmetleri Ağırlama Hizmetleri ( Đ.Ö.) Muhasebe ve Vergi Üuygulamaları Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ( Đ.Ö.) Teknik Programlar Bölümü Seracılık Şarap Üretim Teknolojisi Birim organizasyon şeması Meslek Yüksekokulumuz 2009 yılı sonu itibarı ile organizasyon şeması aşağıdaki şekilde verilmiştir yılı sonu itibarı ile Meslek Yüksekokulumuzda Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümünde Turizm ve Otel Đşletmeciliği, Turizm ve Otel Đşletmeciliği ( Đ.Ö.) ve Muhasebe Programı ile Teknik Programlar Bölümünde Seracılık ve Şarap Üretim Teknolojisi ve Bağcılık Programlarında faaliyet göstermiş olup, Ön lisans düzeyinde 5 (birinci ve ikinci öğretim ) Program ile hizmet verilmiştir sayılı yasa gereğince kurulan Meslek Yüksekokulu Kurulu 2009 yılında 3 kez,meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu ise 2009 yılında 24 kez toplanmıştır. Kurul üyelerinin listesi 2009 yılı sonu itibarı ile aşağıdaki tabloda verilmiştir. -7-

8 M.Y.O.MÜDÜRÜ Yrd.Doç.Dr.Elman BAHAR M.Y.O.Yönetim Kurulu M.Y.O. Kurulu Müd.Yard. Öğr.Gör.Savaş AKTAŞ Eğitim- Öğretim Müd.Yard. Öğr.Gör.H.Ulubey ERGEN Đdari ve Mali Đşler Bölüm Başkanlıkları Meslek Yüksekokulu Sekreteri Hasibe ÖNAL Đktisadi ve Đdari Programlar Öğr.Gör.Savaş AKTAŞ Teknik Programlar Öğr.Gör.H.Ulubey ERGEN Yazı Đşleri Ağırlama Hizmetleri Programı Seracılık Öğrenci Đşleri Ağırlama Hizmetleri Programı (Đ.Ö.) Şarap Üretim Teknolojisi Muhasebe Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Kütüphane Uygulama Alanları Güvenlik Görevlisi Yardımcı Hizmetler Teknik Hizmetler Diğer

9 Tablo -4 Şarköy Meslek Yüksekokulu Kurulu üye listesi isim Bölüm Đdari görev Meslek Yüksekokulu idari görev dışı 1 Yrd.Doç.Dr.Elman BAHAR Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 2 Öğr.Gör. Halis U.ERGEN Đkt. ve idari Prog. 3 Öğr.Gör. Savaş AKTAŞ Đkt.ve idari Prog. Müdür Akademik Kurul Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Müdür Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Başkanı Prog.Bölüm Staj Komisyonu Üyesi Yemek Komisyonu Başk. Müdür Yard. Yönetim Kurulu Üyesi Đkt.veĐdariProg.Bölüm Başk. Staj Komisyonu Başkanı Üniversite Senato Üyesi 4 Öğr.Gör. Bekir ŞĐMŞEK Đkt.ve idari Prog. Yönetim Kurulu Üyesi Đkt.ve Đdari Prog.Bölüm Başk. Yard. Staj Komisyonu Üyesi 5 Öğr.Gör. Buket SERĐN ORHAN Teknik Prog. Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başk.Yard. Staj Komisyonu Üyesi tarihi itibarı ile -9-

10 Tablo 5 Şarköy Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu üye listesi isim Bölüm Đdari görev Meslek Yüksekokulu dışı idari görev 1 Yrd.Doç.Dr.Elman BAHAR Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Müdür M.Y.O Kurul Başkanı Yönetim Kurulu Başkanı Üniversite Senato Üyesi 2 Öğr.Gör. Halis U.ERGEN Đkt.ve idari Prog. Müdür Yard. M.Y.O. Kurul Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başkanı Staj Komisyonu Üyesi Yemek Kömisyonu Başk. 3 Öğr.Gör. Savaş AKTAŞ Đkt.ve idari Prog. Müdür Yard. M.Y.O Kurul Üyesi Yönetim Kur.Üyesi Đkt.veĐdariProg.Bölüm Başk. Eğitim Koms. Başk. Staj Komisyonu Başkanı 4 Öğr.Gör. Bekir ŞĐMŞEK Đkt.ve idari Prog. M.Y.O Kurul Üyesi Yönetim Kurul Üyesi Eğitim Koms. Üyesi Đkt.ve Đdari Prog.Bölüm Başk. Yard. 5 Öğr.Gör. Buket SERĐN ORHAN Teknik Prog. M.Y.O. Kurul Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başk.Yard. Eğitim Koms. Üyesi Staj Komisyonu Üyesi * tarihi itibarı ile -10-

11 7. Öz değerlendirme : Girdiler : Şarköy Meslek Yüksekokulu ( Kaynaklar ve Đlişkiler ) Değerlendirme Tablosu Aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler Şarköy Meslek Yüksekokulunun 28/09/2009 tarihi itibarı ile Girdilerinin ( kaynaklar ve ilişkiler )ortalamasının 2.9 olduğu görülmektedir. Tablo- 6 Girdiler (Kaynaklar ve Đlişkiler) Değerlendirme Tablosu Değerlendirme notu 1) Öğrenci niteliğinde beklenen düzey 2) Akademik personel niteliğinde beklenen düzey 3) Đdari Personel niteliğinde beklenen düzey; 4) Mali kaynakların yeterliliği; 5) Bilgi Teknolojileri ve kaynaklarının (Bilgisayar, internet, iletişim, kitap, yayın, vb)yeterliliği; 6) Đş Teknolojilerinin yeterliliği; 7) Fiziksel olanakların yeterliliği; 8) Temin edilen hizmetlerin yeterliliği; 9) Sanayi ile ilişkilerin yeterliliği; 10) Toplum ile ilişkilerin yeterliliği; 11) Kamu Kurum ve Kuruluşları ile ilişkilerin yeterliliği; 12) Mezunlar ile ilişkilerin yeterliliği; 13) Çalışanlar ile ilgili ilişkilerin yeterliliği; 14) Öğrenciler ile ilişkilerin yeterliliği; 15) Yükseköğretim alanında ulusal ilişkilerin yeterliliği; 16) Yükseköğretim alanında uluslararası ilişkilerin yeterliliği;

12 Tablo - 7- Birim Ön lisans programları üniversite giriş puan ortalamaları Puan türü En az puan ortalaması En fazla puan ortalaması Ortalama puan Yerleştirilen öğrenci sayısı Đktisadi ve Đdari Programlar Bölümü Ağırlama Hizmetleri Programı Eşit Ağırlıklı Ağırlama Hizmetleri Programı ( Đ.Ö.) Eşit Ağırlıklı Muhasebe Eşit Ağırlıklı Muhasebe ( Đ.Ö.) Eşit Ağırlıklı Teknik Prog.Bölümü Seracılık Programı Eşit Ağırlıklı Şarap Üretim Tekn.ve Bağcılık Programı sal * ÖSS Verileri 2009 Temmuz ayı itibarı ile verilmiştir. Tablo -8 Meslek Yüksekokulu ortaöğretim başarı puan ortalamaları Đktisadi ve Đdari Prog. Bölümü Yerleştirilen öğrenci sayısı Ortaöğretim başarı puan ortalamaları Ağırlama Hizmetleri Programı 81 2,78. Ağırlama Hizmetleri ( Đ.Ö.) Programı 21 2,81 Muhasebe 41 2,84 Muhasebe ( Đ.Ö.) 44 2,77 Teknik Programlar Bölümü Seracılık Programı 16 2,79 Şarap Üretim Tekn.ve Bağcılık Programı 26 2,96 * ÖSS Verileri 2009 Temmuz ayı itibarı ile verilmiştir. -12-

13 Kurumsal nitelikler ve özellikler Şarköy Meslek Yüksekokulu Kurumsal Nitelikler ve Özellikler Değerlendirme Tablosu Aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler Şarköy Meslek Yüksekokulunun 28/09/2009 tarihi itibarı ile Kurumsal Nitelikler ve Özellikler ortalamasının 3.2 olduğu görülmektedir. Tablo 9 Kurumsal nitelikler ve özellikler değerlendirme tablosu 1) Öğrenci sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokullar, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 5 Değerle ndirme notu 2) Öğretim elemanı sayıları (Profesör, Doçent, Yrd. Doçent, Öğretim Görevlisi, Okutman, Araştırma görevlisi, Uzman vb) ve yeterliliği; 2 3) Đdari personel sayıları (kadrolu ve sözleşmeli) ve yeterliliği; 4 4) Çalışanların yaş ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 3 5) Çalışanların kadın-erkek personel dağılımının değerlendirilmesi (öğretim üyeleri, öğretim elemanları, araştırma görevlileri ve idari personel için ayrı ayrı) ve yeterliliği; 3 6) Çalışanların kıdem ortalamaları (Öğretim üyeleri, öğretim elemanları ve idari personel) ve yeterliliği; 4 7) Akademik personelin ortalama unvan düzeyi; 3 8) Đdari Personelin Eğitim Düzeyi; 4 9) Akademik birimlerin ve bu birimlerdeki programların sayıları (Fakülte, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulları, Yüksek Lisans ve Doktora) ve yeterliliği; 3 10) Kurumun ağırlıklı akademik alanı/alanları ve yeterliliği; 3 11) Kurumun fiziksel büyüklüğü ve altyapısı (m²) ve yeterliliği; 3 i) Kampus alanı; 3 ii) Toplam kapalı alan; 3 iii) Eğitim-Öğretim ve Araştırma; 3 iv) Sosyal ve diğer hizmet alanları; 3-13-

14 Tablo 10 Kurumsal nitelikler veri tablosu Öğrenci verileri akademik yılına aittir. sayılar I Öğrenci sayıları Önlisans öğrenci sayısı 692 Lisans öğrenci sayısı - Yüksek lisans öğrenci sayısı - Doktora öğrenci sayısı - Toplam öğrenci sayısı 692 Engelli öğrenci sayısı - Uluslar arası değişim programına katılan öğrenci sayısı - II Öğretim elemanı sayıları Profesör - Doçent 1 Yardımcı doçent 1 Öğretim görevlisi 6 Okutman Uzman Doktoralı Araştırma görevlisi Araştırma görevlisi Toplam öğretim üyesi sayısı 2 Toplam ders veren öğretim elemanı sayısı 6 Toplam öğretim elemanı sayısı 8 III Đdari personel sayısı Kadrolu personel 5 Sözleşmeli personel - Diğer personel ( 1 personel 13/b-4 ile Rektörlük idari ve mali işler daire başkanlığından, 1 personel 13/b-4 ile Araştırma ve Uygulama Hastanesinden görevlendirme) 2 Toplam idari personel sayısı -14-7

15 IV Çalışanların yaş ortalaması Öğretim üyeleri 42 Diğer öğretim elemanları 39 Tüm öğretim elemanları 40 Đdari personel 38 V Çalışanlar arasında bayan sayısı Öğretim üyeleri - Diğer öğretim elemanları 2 Tüm öğretim elemanları 2 Đdari personel 4 VI Çalışanların kıdem ortalaması Öğretim üyeleri 19 Diğer öğretim elemanları 13.8 Tüm öğretim elemanları 14.8 Đdari personel 12.8 VII Öğretim elemanlarının ortalama akademik unvan ortalaması Yüksek Lisans VIII Bölümün ağırlıklı akademik alanı/alanları (alan adları) Alan 1: Đktisadi ve Đdari Programlar ( 1-Turizm ve Otel Đşlet.,2.Turizm ve Otel Đşlet. Đ.Ö., 3- Muhasebe 4- Muhasebe ( Đ.Ö.) Alan 2: Teknik Programlar ( 1- Seracılık, 2- Şarap Üretim Tekn.ve Bağcılık ) 4 Program 2 Program IX Bölüm/program/ABD sayısı - Bölüm sayısı 2 Program sayısı 6 ABD sayısı

16 X Đdari personel eğitim düzeyi Lise öncesi diplomalı eleman sayısı - Lise mezun sayısı 2 Ön lisans mezun sayısı 4 Lisans mezun sayısı 1 Yüksek lisans mezun sayısı - Doktoralı eleman sayısı - Öğrenci verileri tarihlerine aittir. Personel dahil tüm veriler tarihi itibarı ile verilmiştir. -16-

17 Tablo 11 Akademik personel verileri Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Alanı Bilim Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 1 BAHAR Elman Yrd.Doç. Dr. Ziraat Fak. Bahça Bitk. Bağ Yetiştiriciliği ve ıslahı Müdür Ak.Kurul Bşk Yön.Kur.Başk. Üniversite Senato Üyesi 2547 lı Kanun un 20-b mad.müdür olarak atanmıştır. 2 KÖKLÜ Gassan Doç. Dr. 17Ziraat Fak. Bitki Koruma Fitapotoloji Ziraat ve Ormancılık Fitopatoloji ve Entomoloji 2547 sayılı kanun un 13/b/4 ile Ziraat Fak. Bitki Koruma bölümünden görevlendirilmiştir 3 ERGEN Ulubey Halis Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Muhasebe Đşletme ve Müdür Yard. Ak. Kur. Üyesi Yön.Kur.Üyesi Teknik Prog.Böl.Başk anı StajKomis.Üy esi Yemek Kom.Başk 4 Müdür Yard. AKTAŞ Savaş Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Turizm ve Otel Đşletmeciliği Ak. Kur. Üyesi Yön.Kur.Üyesi Đk.ve Đdari Prog.Böl.Başk anı Staj Başk. Komis. Eğitim Koms.Başk. 5 ŞĐMŞEK Bekir Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Turizm ve Otel Đşletmeciliği Akademik Kurul Üyesi Yönetim kurulu Üyesi Đkt.ve Đdari Prog.Bölüm Başk. Yard.

18 -17- Sıra no Đsim Unvan Anabilim dalı/program Temel Bilim Alanı Đdari görev Birim içi Đdari görev Birim dışı Notlar 6 ORHAN SERĐN Buket Öğr.Gör. Teknik Programlar Örtü Altı Yetiş. AkademikKurulÜyesi YönetimKur. Üyesi Teknik Prog.Bölüm Başk.Yard. Staj Komis. Üyesi 7 ÖZDÜVEN Fatma Öğr.Gör Teknik Programlar Örtü Altı Yetiş sayılı kanun un 13/b/4 ile Hayrabolu Meslek Yüksekokuluna görevlendirilmiştir. 8 CĐNNĐOĞLU Hasan Öğr.Gör. Đktisadi ve Đdari Prog. Turizm ve Otel işletmeciliği 9 AKGÜL Gönül Öğr.Gör. Teknik Programlar Kimya Mühendisliği Veriler tarihi itibarı ile verilmiştir. -18-

19 Tablo 12 Birim 2009 yılı Ağırlıklı Hizmet Alanı/Alanları No 1 BĐLĐM TEMEL ALANI Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı ÖĞRENCĐ AKADEMĐK PERSONEL sı % sı % Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı Filoloji Temel Alanı Güzel Sanatlar Temel Alanı Hukuk Temel Alanı Đlahiyat Temel Alanı Mesleki ve Teknik Eğitim Temel Alanı 692 % Mimarlık Temel Alanı Mühendislik Temel Alanı Sağlık Bilimleri Temel Alanı Sosyal, Beşeri ve Đdari Bilimler Temel Alanı Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı Toplam 692 %

20 Eğitim ve öğretim süreçleri Şarköy Meslek Yüksekokulu Eğitim ve Öğretim Süreçleri Değerlendirme Tablosu Aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler Şarköy Meslek Yüksekokulunun 28/ tarihi itibarı ile Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin ortalamasının 3 olduğu görülmektedir. Tablo 13 Eğitim ve öğretim süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Programların ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 2) Programların eğitim hedeflerinin yeterliliği; 3 3) Programların kapsamı ve niteliklerinin (ders çeşitliliği, ders yükleri ve uyumluluğu) yeterliliği; 3 4) Programların anlaşılabilirliği ve hedeflerinin açıklığı; 3 5) Programların bütünlüğünün ve devamlılığının yeterliliği; 3 6) Programların çıktılarının (programın kazandırması beklenen nitelikler) yeterliliği; 3 7) Program kaynaklarının (öğretim elemanı, ders notları vb.) yeterliliği; 3 8) Programların diğer programlarla ilişkilerinin yeterliliği; 3 9) Öğrencilere sunulan rehberlik/danışmanlık hizmetlerinin yeterliliği; 3 10) Engelli öğrencilere sunulan eğitim hizmetlerinin yeterliliği; 3 11) Öğrenci değerlendirme prosedür ve araçlarının (sınav, ödev, proje vb.) yeterliliği; 3 12) Yeni öğrencilerin programlara hazırlama prosedür ve uygulamalarının yeterliliği; 3 13) Öğrencilere sunulan eğitimin etkinliğini arttıracak eğitsel destek hizmetlerinin (yabancı dil, IT teknolojileri ve bilgisayar donanımı vb.) yeterliliği; 3 14) Programların ilgili ulusal ve uluslar arası programlarla uyumundaki yeterliliği; 3 15) Uluslar arası öğrenci değişimi programlarına öğrenci katılımının yeterliliği; 3-20-

21 Şarköy Meslek Yüksekokulu mezun öğrenci sayıları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şarköy Meslek Yüksekokulu tarihleri arasında 227 mezun vermiştir. Tablo 14 Mezun öğrenci verileri I Mezun öğrenci sayıları Önlisans mezun öğrenci sayısı 227 Lisans mezun öğrenci sayısı - Yüksek lisans mezun öğrenci sayısı - Doktora mezun öğrenci sayısı - Toplam mezun öğrenci sayısı 227 Şarköy Meslek Yüksekokulu programlarında kayıtlı 2009 yılı öğrenci verileri program bazında aşağıdaki Tabloda verilmiştir. Tablo 15 Birime bağlı bölüm ve programları Bölümler Program düzeyi Program adı Temel Bilim Alanı Đlk eğitim öğretim yılı 2009 yılı öğrenci sayısı Đktisadi ve Đdari Prog.Bölümü Önlisans Ağırlama Hizmetleri Ağırlama (Đ.Ö.) Hizmetleri Muhasebe ve Vergi Uyg. Muhasebe ve Vergi Uyg. [Đ.Ö.) Teknik Prog.Böl. Önlisans Seracılık Şarap Üret.Teknolojisi Toplam sayı 6 Toplam sayı 724 Veriler tarihi itibarı ile verilmiştir. -21-

22 Tablo :16 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIRLAMA HĐZMETLERĐ PROGRAMI DERS ĐÇERĐKLERĐ I. Yarıyıl Ders Kodu Dersin Adı Toplam Teorik Uyg. Kredi ECTS Tipi GOD 108 Bilgisayar Zorunlu AHG 101 Turizm Ekonomisi Zorunlu AHG 102 Beslenme Đlkeleri ve Mönü Planlama ,5 4 Zorunlu AHG 103 Temizlik Ürünleri Kullanımı ve Denetimi ,5 2 Zorunlu AHG 104 Önbüro Đşlemleri Zorunlu GOD 158 Đletişim Zorunlu GOD 203 Ticari Matematik ,5 2 Zorunlu AHG 105 Gıda Teknolojisi ,5 2 Zorunlu GZD 101 Türk Dili I Y.Ö.K GZD 102 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Y.Ö.K GZD 104 Yabancı Dil Y.Ö.K GZD 151 Güzel Sanatlar * Seçmeli(Y) GZD 152 Beden Eğitimi* Seçmeli(Y) Toplam Yarıyıl GOD 208 Bilgisayar Zorunlu GOD 253 Genel Muhasebe Zorunlu AHG 201 Otel Đşletmeciliği Zorunlu AHG 202 Mutfak Hizmetleri Yönetimi ,5 2 Zorunlu AHG 203 Önbüro Yönetimi ,5 2 Zorunlu AHG 204 Yiyecek Đçecek Hizmetleri Yönetimi ,5 2 Zorunlu AHG 205 Temizlik Hizmetleri Đşletmeciliği ,5 2 Zorunlu GZD 201 Türk Dili II Y.Ö.K GZD 202 Atatürk Đlkeleri ve Đnkılap Tarihi Y.Ö.K GZD 204 Yabancı Dil Y.Ö.K GZD 251 Güzel Sanatlar * Seçmeli (Y) GZD 252 Beden Eğitimi* Seçmeli (Y) GZD 153 Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik Zorunlu Toplam Yarıyıl AHG 301 Turizm Pazarlaması ,5 4 Zorunlu AHG 302 Kongre ve Fuar Yönetimi Zorunlu

23 AHG 303 Turizm Đşletmelerinde Maliyet Analizleri ,5 4 Zorunlu AHG 304 Turizm Mevzuatı Zorunlu AHG 305 Seyahat Acentacılığı ve Tur Operatörlüğü Zorunlu AHG 306 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu AHG 307 Gıda ve Personel Hijyeni ,5 2 Zorunlu AHG 350 Yiyecek Đçecek Đşletmeciliği Seçmeli AHG 351 Ziyafet ve Đkram Hizmetleri Yönetimi Seçmeli AHG 352 Endüstriyel Yiyecek Üretimi Seçmeli AHG 353 Önbüro-Kat Hizmetleri Otomasyonu Seçmeli AHG 354 Kat Hizmetleri Yönetimi Seçmeli AHG 355 Özel Đlgi Turizmi ,5 AHG 356 Ekoljik Turizm ,5 Seçmeli Toplam , Yarıyılda 8 saatlik seçmeli ders seçimi yapılacaktır. Önbüro-Kat Hizmetleri Dalı (A) 4. Yarıyıl AHK 401 Odalar Bölümü Yönetimi ,5 4 Zorunlu AHK 402 Kat Hizmetleri Yönetimi Zorunlu AHK 403 Önbüro-Kat Hizmetleri Otomasyonu Zorunlu AHK 404 Mobilya ve Oda Dizaynı ,5 4 Zorunlu AHK 405 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu AHG 450 Araştırma Teknikleri ,5 Seçmeli AHG 451 Turizm ve Çevre Seçmeli AHG 452 Konaklama Đşl.Finansal Yön Seçmeli AHG 453 Turizm Đşlet.Etik Seçmeli GOD 454 Đş Hukuku ,5 8 Seçmeli GOD 453 Girişimcilik ,5 Seçmeli AHG 455 Đnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli GOD 456 Konaklama Muhasebesi Seçmeli A-B Dalından Ders Seçebilir Toplam GENEL TOPLAM 95,5 Seçmeli Yiyecek-Đçecek ve Mutfak Dalı (B) AHY 401 Yiyecek Đçecek Maliyet Kontrolü ,5 4 Zorunlu AHY 402 Yiyecek Đçecek Đşletmeciliği Zorunlu AHY 403 Endüstriyel Yiyecek Üretimi Zorunlu AHY 404 Yiyecek Đçecek Hizmetleri Otomasyonu ,5 6 Zorunlu AHG 405 Mesleki Yabancı Dil Zorunlu AHG 450 Araştırma Teknikleri ,5 Seçmeli AHG 451 Turizm ve Çevre ,5 Seçmeli AHG 452 Konaklama Đşl.Finansal Yön Seçmeli AHG 453 Turizm Đşlet.Etik ,5 8 Seçmeli GOD 357 Đş Hukuku Seçmeli GOD 453 Girişimcilik Seçmeli GOD 455 Đnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli

24 GOD 456 Konaklama Muhasebesi Seçmeli B-A Dalından Ders Seçebilir Seçmeli Toplam ,5 30 GENEL TOPLAM Yarıyılda 8 saatlik seçmeli ders seçimi yapılacaktır. Yaşam Becerileri ve Sosyal Etkinlik Dersi 1. veya 2. yarıyılda verilebilir. I. YARIYIL GOD 108 BĐLGĐSAYAR I (2+2) Windows Đşletim Sistemi ve diğer paket yazılımlar, Đnternet Explorer, Đnternet kullanımı ile ilgili temel işlemleri yapabilme AHG101 TURĐZM EKONOMĐSĐ (2+0) Turizm Ekonomisi ile Đlgili Temel Kavramlar. Turizm Piyasası ile ilgili arz, talep, fiyat oluşumu ve piyasa türleri ve Turizmin Ekonomik Etkileri AHG101 BESLENME ĐLKELERĐ VE MÖNÜ PLANLAMA (2+1) Sağlıklı beslenme için gerekli besinlerin özellikleri, dengeli beslenme için gerekli günlük besin miktarı ve beslenme ilkeleri. Mönü planı, planlamaya etki eden faktörler. Misafirlerin sosyal ve ekonomik durumlarına uygun mönülerin, standart reçetelerin, porsiyonların oluşturulması AHG102 TEMĐZLĐK ÜRÜNLERĐ KULLANIMI VE DENETĐMĐ (2+1) Plan ve programlar doğrultusunda temizlik standartlarının belirlenmesi. Temizlik ürün kullanımında uygulama yöntemleri ve Kullanım Maliyetleri AHG104 ÖN BÜRO ĐŞLEMLERĐ (2+0) Otel ve önbüro bölümünün organizasyon şemasını ve bu bölümde çalışanların görevleri ile diğer bölümler arasında fonksiyonel ilişkileri. Önbüroda kullanılan yabancı terimler. Önbüroda kullanılan evrakların içerik ve işlevleri.

25 Otele giriş-çıkış ve ön muhasebe işlemleri. Problem çözme, bilgi verme, yönlendirme tekniklerini kavrayabilme ve olağan olmayan durumlarda sorumluluklar ve ilkeler GOD158 ĐLETĐŞĐM (2+0) Đletişimin tanımı ve tarihi. Sözlü Đletişim. Yazılı Đletişim. Meslek Hayatında Đletişim. Grafik Đletişim. Teknolojik Araçlar Kullanarak Đletişim GOD203 TĐCARĐ MATEMATĐK (1+1) Hesapları, Orantı hesapları, Alış, Maliyet, Satış ve Kar Hesapları, Karışım, Bileşim ve Alaşım Problemleri. Basit ve bileşik faiz hesabı yapabilme. Đç ve dış iskonto hesabı AHG105 GIDA TEKNOLOJĐSĐ (1+1) Gıda teknolojisinin tanımı. Hazır gıda teknolojisinde hammaddeler ve bileşimleri, gıda bozulma etkenleri ve kontrolü. Fiziksel gıda yöntemleri, Kimyasal gıda muhafaza yöntemleri ve biyolojik gıda muhafaza teknikleri. GZD 101 TÜRK DĐLĐ I (2-0) Dil, Diller ve Türk Dili; Dil Bilgisi, Sözcük ve Cümle Bilgisi; Ses Bilgisi:Ses-Harf-Hece ve Sözcük / Kök-Gövde- Ek; Sözcük türleri; Anlamları yönünden sözcükler; Sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları; Kelimelerde anlam genişlemesi ve daralması; Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri; Edebi Türler; Deneme-Fıkra vb.; Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel Đlkeleri. GZD102 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ I (2-0) Temel Kavramlar; Osmanlı imparatorluğunun yıkılışını hazırlayan iç ve dış nedenler; Türk Đnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar; Türk Đnkılâplarının hazırlık dönemi; Mondros Ateşkes Antlaşması, Türk Milletinin tepkisi ve milli teşekküller; M. Kemal Paşanın Samsun a çıkışı ve kongreler süreci; Kuvay-ı Milliye ve Misak-ı Milli; Türk Đstiklâl Savaşı; TBMM nin Açılması, Sakarya Savaşına kadar Milli mücadele; Sakarya Savaşı ve Büyük Taarruz; Mudanya Mütarekesi; Osmanlı Saltanatının Kaldırılması GZD 104 YABANCI DĐL I (4+0) Konuşma: Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme; Dinleme ve Anlama: Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme; Yazma: Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme; Okuma ve Anlama: Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme; Kelime dağarcığını geliştirme. GSD 151 GÜZEL SANATLAR I (0+1) Öğrencilerin genel kültürlerini arttırmak amaçlı güzel sanat alanlarıyla ilgili bilgi alanlarında uygulamalar yoluyla beceri geliştirmek. vermek; Öngörülen sanat GSD 152 BEDEN EĞĐTĐMĐ I (0+1) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar; Bireysel ve takım sporları uygulamaları; Yüksekokul öğrencilerinin kaynaşmasını sağlayarak değişik spor branşlarında faaliyetler. -25-

26 II. YARIYIL GOD 208 BĐLGĐSAYAR II (2+2) Word,Excel, Powerpoint uygulamaları, belgelerin oluşturulması, tablolar, madde imleri, paragraf ayarları, yazdırma seçenekleri, kenarlık ve gölgelendirme, sayfa ve yazı ayarları, biçimlendirme, Excel ile hesaplamalar, Powerpoint ile slayt oluşturma God253 GENEL MUHASEBE (2+0) Muhasebe kavramı ve Muhasebe bilgi sistemi, kayıt yöntemleri, defter tutma ve muhasebe süreçleri. Tek düzen muhasebe sistemi ve tek düzen hesap planı. Bilanço ve gelir tablosu AHG201 OTEL ĐŞLETMECĐLĐĞĐ (2+0) Turizm ve konaklama endüstrisi. Otel yatırımları ve finansmanı. Otel işletmeleri yönetimi ve yönetim fonksiyonları AHG202 MUTFAK HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ (2+1) Mutfak yönetimi, Mutfak bilgisi. Mutfakta temizlik ve sağlık. Gıda maddelerinin beslenme değerlerine göre ayırımı. Yiyecek üretim maliyetlerinin hesaplanması,satın alma,depolama ve mutfakta bilgisayar kullanımı AHG203 ÖNBÜRO YÖNETĐMĐ (2+1) Yönetim fonksiyonları ve önbüro personel yönetim ilkeleri. Önbüro yönetiminde güvenlik ve temizlik ilkeleri. Önbüro rezervasyon, resepsiyon, önkasa, santral işlemlerinin yönetimi ve kontrol süreçleri. Önbüro da üniformalı hizmetler yönetimi ve denetimi. Önbüro da gece hizmetleri yönetimi ve denetimi AHG204 YĐYECEK ĐÇECEK HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ (2+1) Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin tanımlanması, sınıflandırılması ve özellikleri. Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde yönetim ve önemi. Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinin temel fonksiyonları, organizasyon yapıları, hizmetlerin planlanması ve pazarlaması AHG295 TEMĐZLĐK HĐZMETLERĐ ĐŞLETMECĐLĐĞĐ (2+1) Đşletme çeşitliliği ve sektörün yapısına göre temizlik programların oluşturulması. Temizlik hizmetleri işletmeciliğinde kontrol, denetim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması. Temizlik hizmetleri işletmeciliğinde beklenen ve istenen temizlik programları dahilinde maliyet ve bütçe hazırlama, pazarlama teknikleri GZD 201 TÜRK DĐLĐ II (2+0) Yazılı ve sözlü anlatım türleri; Kompozisyon yazımı; Düşünce yazıları; Deyimler, ikilemler ve terimler; Dilekçe, tebliğ, tutanak ve rapor örnekleri; Tartışma çeşitleri; Panel-Konferans-Sempozyum Uygulamaları; Noktalama ve yazım kuralları; Noktalama işaretlerinin uygulaması; Anlatım bozuklukları; Dil yanlışları (sözcük yapısı ve anlamıyla ilgili yanlışlar); Kitap okuma alışkanlığının desteklenmesi, Đş mektubu ve özgeçmiş örnekleri. -26-

27 GZD 202 ATATÜRK ĐLKELERĐ VE ĐNKILAP TARĐHĐ II (2+0) Sosyal ve iktisadi alanda Milli Mücadele; Eğitim ve kültürel alanlarda Mili Mücadele; Atatürk Dönemi Đnkılapları; Türkiye Cumhuriyeti nin Atatürk Dönemindeki Dış Siyaseti; Atatürk Đlkeleri ve Atatürkçülük. GZD 204 YABANCI DĐL II (4+0) Konuşma: Yabancı dili anlaşılır bir şekilde konuşabilme; Dinleme ve Anlama: Normal hızda konuşulduğunda konuşmacıdan gelen mesajı anlayabilme; Yazma: Dil bilgisi ve yazım kurallarını uyarak amaca uygun yazabilme; Okuma ve Anlama: Yabancı dilde okuyabilme ve okuduğunu anlayabilme; Kelime dağarcığını geliştirme. GSD 251 GÜZEL SANATLAR I (0+1) Öğrencilerin genel kültürlerini arttırmak amaçlı güzel sanat alanlarıyla ilgili bilgi alanlarında uygulamalar yoluyla beceri geliştirmek vermek; Öngörülen sanat GSD 252 BEDEN EĞĐTĐMĐ I (0+1) Beden eğitimi ve sporda temel kavramlar; Bireysel ve takım sporları uygulamaları; Yüksekokul öğrencilerinin kaynaşmasını sağlayarak değişik spor branşlarında faaliyetler. GZD 153 YAŞAM BECERĐLERĐ VE SOSYAL ETKĐNLĐK (2+0) Tanıtım, kendini tanıma ve ısınma; Đletişim ve etkileşim; Đletişim ve etkileşim becerileri; Kaygı, stres ve diğer olumsuz duygularla baş etme; Karar verme becerileri; Kendini ortaya koyma; Diğer sosyal beceriler; Sosyal etkinliklere katılım, Kariyer Gelişimi. III.YARI YIL AHG301 TURĐZM PAZARLAMASI (2+1) Pazarlama ve turizm pazarlaması ile ilgili temel kavramlar. Turizm işletmelerinde Pazar bölümlemesi, Pazar ve pazarlama stratejileri. Turizm pazarlama karması elemanları ve pazarlama araştırmaları. Turizm işletmeleri açısından modern pazarlama teknikleri AHG302 KONGRE VE FUAR YÖNETĐMĐ (2+2) Turizm endüstrisinde Ulusal ve Uluslar arası kongre-fuar organizasyonlarının boyutları. Kongre organizasyonu ve yönetimi. Kongre organizasyonu faaliyetlerinde bulunan kurum-kuruluşların çalışmalarını ve amaçlarını kavrayabilme. Kongre ve fuar. AHG303 TURĐZM ĐŞLETMELERĐNDE MALĐYET ANALĐZLERĐ (2+1) Turizm muhasebesi ile turizm endüstrisindeki maliyet ilişkileri. Konaklama işletmelerinde maliyet yönetimi. Konaklama işletmelerinde maliyet teknikleri, yöntemleri, verimlilik amacı ve uygulama -27-

28 AHG304 TURĐZM MEVZUATI (2+0) Turizm hukuku ve kaynakları. Türkiye de turizme ilişkin yasal düzenlemeler. Turizm mevzuatı, yasa, tüzük ve yönetmelikler. AHG305 SEYAHAT ACENTACILIĞI VE TUR OPERATÖRLÜĞÜ (2+0) Ulaştırma işletmeleri rezervasyonları; havayolu rezervasyonu (BSP) denizyolu rezervasyonu, demiryolu rezervasyonu, seyahat acenteleri rezervasyonları. Seyahat acentelerinin otel işletmeleri ve tur operasyonlarına yönelik yurt içi rezervasyonu, yurt dışı rezervasyonu. Merkezi rezervasyon sistemleri ve uygulamaları AHG306 MESLEKĐ YABANCI DĐL I (2+2) Konuşma. Dinleme-Anlama. Yazma. Okuma-Anlamaya yönelik bilgiler AHG307 GIDA VE PERSONEL HĐJYENĐ (1+1) Hijyenin tanımı ve önemi. Bakteriler, mayalar, küfler, virüsler ile ilgili bilgiler. Yararlı patojen mikroorganizmalar ve bunların gelişme ortamları ile ilgili bilgiler. Patojen bakterilerin gıdalara geçişi, gıda zehirlenmeleri ve bakterilerin gelişmesinin kontrol altına alınması ile ilgili bilgiler. Besin, bina, hava, su, personel hijyeni ile ilgili ilkeler. SEÇMELĐ DERSLER AHG350 YĐYECEK-ĐÇECEK ĐŞLETMECĐLĐĞĐ I (2+2) Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin önemi, sınıfları ve işletmeye açılmaları. Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin kuruluş yeri, yatırım maliyetleri, finansmanı ve rantabilite hesapları. Yiyecek içecek hizmeti veren işletmelerin yönetimi ve yönetim fonksiyonları AHG351 ZĐYAFET VE ĐKRAM HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ (2+2) Đşletme içi ve işletme dışı yiyecek içecek hizmetlerinin önemi ve tanımı. Ziyafet (Banket) ve ikram (Catering) hizmetlerinde yönetim şeklini ve yönetim fonksiyonları. Ziyafetlerden beklenen faydanın sağlanması için yapılması gerekenler. Ziyafet ve ikram hizmetlerinin satış ve pazarlaması AHG352 ENDÜSTRĐYEL YĐYECEK ÜRETĐMĐ I (2+2) Yiyecek hazırlama teknikleri. Standart pişirme yöntemleri. Standart yemek kalitesinde uygun yiyecek hazırlama. Yiyecek süsleme ve sunumu AHG353 ÖNBÜRO KAT HĐZMETLERĐ OTOMASYONU I (2+2) Programlar ile ilgili genel kavramlar. Programdaki işletim yöntemleri, kullanımı ve teknikleri. Önbüro programı. Kat hizmetleri programı -28-

29 AHG354 KAT HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ I (2+2) Kat hizmetlerinde tesisin kuruluş aşamasında planlama ilgili işlevsel bilgiler. Kat hizmetlerinde açılış öncesi organizasyonla ile ilgili yönetsel bilgiler. Kat hizmetlerinde tesisin açılış öncesi koordinasyon ile ilgili yönetimsel bilgiler. AHG355 ÖZEL ĐLGĐ TURĐZMĐ (1+1) Özel ilgi turizmi ile ilgili temel kavramlar ve özellikler. Özel ilgi grupları. Özel ilgi turizm türleri. AHG356 EKOLOJĐK TURĐZM(1+1) Turizm nedir, turizm çevre ilişkisi nasıldır, turizmde yeni akımlar, sürdürülebilir turizm, ekolojik turizmin tanımı, amaçları ve tarihçesi, karşılaştırmalı özellik ve ilkeleri, ekolojik turizmde denge ve koruma, ekolojik turizm aktiviteleri, korunan alanlarda ekolojik turizm planlamasına ilişkin yurtiçi ve yurtdışı örnekler. IV. YARIYIL ÖNBÜRO KAT HĐZMETLERĐ DALI (A) AHK401 ODALAR BÖLÜMÜ YÖNETĐMĐ (2+1) Odalar bölümü yönetim ilkeleri ve faaliyetlerinin kontrolü. Oda satış teknikleri ve tahmin raporları. Oda-satış pazarlama çalışmaları. Otel işletmelerinde getiri yönetimi uygulama modeli AHK402 KAT HĐZMETLERĐ YÖNETĐMĐ II (2+2) Kat hizmetlerinde tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet süresince iş gücü kaynağı yaratma ve yönetme işlevleri. Tesisin faaliyete geçiş dönemindeki ve faaliyet süresince devam eden eğitim işlevleri. Tesisin faaliyet sürecindeyken kat hizmetlerinde işin kontrolü ve çalışan denetimi ile ilgili yönetsel işlevler. Kat hizmetlerinde çalışma performanslarının dönemsel olarak değerlendirilmesi ile ilgili yönetsel işlevler AHK403 ÖN BÜRO KAT HĐZMETLERĐ OTOMASYONU II (2+2) Ön büro programları. Kat hizmetleri programları. Laboratuar ve sektör uygulamaları AHK404 MOBĐLYA VE ODA DĐZAYNI (2+1) Turizm konaklama endüstri kavramı içerisinde otel yapıları ve fiziksel planlama ilkeleri. Konaklama işletmelerinde yerleşim ve kullanım planlarına göre kullanım maliyetleri. Dekoratif ürünlerin uyum kategorilerini oluşturarak estetik boyutunu kazandırılması ve uygulanması -29-

30 AHK401 MESLEKĐ YABANCI DĐL II (2+2) Yabancı dile iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak, doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla konuşma.. Dinleme-Anlama. Yazma. Okuma-Anlamaya yönelik bilgiler YĐYECEK ĐÇECEK MUTFAK DALI (B) AHY401 YĐYECEK-ĐÇECEK MALĐYET KONTROL (2+1) Yiyecek içecek maliyet kontrolün kapsam ve önemi. Kontrol sisteminin işletmelere sağladığı faydalar. Yiyecek içecek maliyet kontrol süreç ve aşamaları. Standart yiyecek-içecek reçetelerinin oluşturulması. Maliyetlerin hesaplanması. Yiyecek içecek faaliyetleri ile ilgili dönemsel verilerin istatistiksel yöntemlerle raporlanması AHY402 YĐYECEK-ĐÇECEK ĐŞLETMECĐLĐĞĐ II (2+2) Yiyecek-Đçecek hizmeti veren işletmelerin önemi,sınıfları ve işletmeye açılmaları. Yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerin kuruluş yeri, yatırım maliyetleri, finansmanı ve rantabilite hesapları. Yiyecek-içecek hizmeti veren işletmelerin yönetimi ve yönetim fonksiyonları AHY403 ENDÜSTRĐYEL YĐYECEK ÜRETĐMĐ I I (2+2) Toplu beslenme kurum ve kuruluşların tanımı, özellikleri. Toplu beslenme üretiminde ve servislerde yiyecek reçetelerinin standartlaştırılması ve değerlendirilmesi. Toplu beslenme hizmetlerinde yemek dağıtım yöntemleri. Toplu beslenme servislerinde sanitasyon AHY404 YĐYECEK-ĐÇECEK HĐZMETLERĐ OTOMASYONU (2+1) Otel otomasyonları hakkında temel bilgiler. Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde bilgisayar ve bilgisayar destekli hizmetleri tanıma. Yiyecek-içecek hizmet işletmelerinde teknoloji kullanımı yöntemleri AHY405 MESLEKĐ YABANCI DĐL II (2+2) Yabancı dile iş hayatında doğru kelime ve ifadeleri kullanarak, doğru telaffuz, vurgu ve tonlamayla konuşma.. Dinleme-Anlama. Yazma. Okuma-Anlamaya yönelik bilgiler SEÇMELĐ DERSLER AHG450 ARAŞTIRMA TEKNĐKLERĐ (1+1) Deneysel yöntemdeki temel kavramlar; iç ve dış geçerlik; deneysel kontrol teknikleri; deneysel olmayan araştırma desenleri; araştırma tasarlamanın temel ilkeleri; ölçme ve ölçek türleri; geçerlik; güvenirlik; basit istatistik yöntemleri; araştırma etiği. AHG451 TURĐZM VE ÇEVRE (1+1)Turizmin gelişmesinde çevrenin önemi ve etkileri ile ilgili genel kavramlar. Turizm faaliyetlerinin doğal çevre üzerine etkileri, ekolojik risk analizi, sürdürülebilir turizm açısından çevrenin önemi. Turizm ve çevre dengesi, Türkiye de turizm ve çevre politikaları ve ulusal ve uluslar arası standartları -30-

31 AHG452 KONAKLAMA ĐŞLETMELERĐNDE FĐNANSAL YÖNETĐM (2+2) Konaklama işletmelerinde finansal yönetimin yeri, amacı, örgütlenmesi ile ilgili bilgiler. Finansal analizde oranlar ve fon akım tabloları, çalışma sermayesi yönetimi. Konaklama işletmelerinde kullanılan finansman kaynakları AHG453 TURĐZM ĐŞLETMELERĐNDE ETĐK (1+1) Etik Kavramının Kuramsal Temelleri, Etik Davranışının Toplumsal Etkenleri / Etik Sistemleri / Etik Đşlevleri GOD 454 Đş Hukuku (2+0) Bireysel iş hukuku (1475 sayılı iş kanunu), iş hukukunun konusu ve nitelikleri, doğuşu dünya da ve Türkiye de gelişimi, iş hukukuna yön veren temel ilke ve düşünceler ile yasal düzenlemelerinin anlatılması; Đş hukukunda temel kavramları; işçi, çırak ve stajyer, işveren vekili, alt işveren, işyeri ve işletme kavramları, Hizmet akdinin tanımı, çeşitleri ve taraflara yüklediği borçları, Hizmet akdi çeşitlerinin sona ermesi ve sonuçlarına (kıdem-đhbar tazminatları ve hesaplama yöntemleri) yönelik örnek olay çözümleri, Đşin düzenlenmesi; çalışma süreleri, ara dinlenmesi, ücretli tatiller, yıllık izin ücreti ve iş hayatının teftişi, Toplu iş hukuku ( sayılı sendikalar, toplu iş sözleşmesi, grev ve lokavt kanunları), toplu iş hukukunun konusu, tarafları ile toplu iş uyuşmazlıkları çözüm konularına yönelik yasal düzenlemeler; Toplu iş hukukunda işçi ve işveren kuruluşları kavram ve unsurları, Toplu iş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları, Sosyal güvenlik hukuku; Sosyal güvenlik kavramı, tarihsel gelişimi, evrensel boyutları ve çağdaş eğilimler, Türkiye deki zorunlu sosyal güvenlik kurumları ve kapsamları, 506 sayılı SSK nın uygulama alanı, yönetimi, finansman kaynakları, SSK amacı, kapsamı zorunluluğu ve tarafların sorumluluğu ile cezai yaptırımları, Sigorta kollarının tanımı, kapsamı ve sigortalıya ve yakınlarına sağlanan yardımlar GOD 453 Girişimcilik (2+0) Girişimcilik Đle Đlgili Kavramlar; Girişimciliğin Önemi ve Gelişimi; Girişimcilerdeki Özellikler; Đç ve Dış Girişimcilik; Girişimcilikte Motivasyon; Girişimcilikte Yaratıcılık ve Yenilikçilik; Buluş, Marka ve Tasarımların Korunması; Girişimcilikte Đş Fikirleri; Đş Planı Hazırlama ve Doküman Haline Getirilmesi; Đş Planı Đçinde Yönetim, Pazarlama, Finans ve Üretim Planları; Girişimcilik Öyküleri; Girişimcilikte Örnek Olay Đncelemeleri GOD 455 Đnsan Kaynakları Yönetimi (2+0) Đnsan kaynakları yönetiminin tanımı, örgütlenmesi ve çevresi; Đnsan Kaynakları Yönetimi ile Đlgili Gelişmeler, Đnsan kaynakları yönetimi bölümünün örgütlenmesi ve çevre ile ilişkileri, Đnsan kaynakları plânlaması; Bir Organizasyonun Faydalanabileceği Đnsan Kaynakları, Đnsan kaynağı ihtiyacının belirlenmesi süreci, Basit bir görev analizi, Đnsan kaynağını bulma, Seçme ve yönlendirme; Đnsan Kaynağını Bulma Süreci, Đnsan kaynağını seçme süreci ve bu konuda uygulanan yöntemler, Đnsan kaynaklarının yönlendirilmesi ve motivasyon teorileri, Đnsan kaynağının eğitimi ve geliştirilmesi; Bir Organizasyon Đçin Basit Bir Personel Eğitim ve Geliştirme Politikası Hazırlama, Eğitim ve gelişmeye olan ihtiyacı ortaya koyma, Eğitim ve geliştirmenin, organizasyonun başarısına katkısı, Đnsan kaynağının değerlemesi ve ücretlendirilmesi; Başarı Değerlemesinin Önemi ve Yöntemleri, Başarı değerleme sonuçlarının nasıl kullanıldığı, Çeşitli ücret sistemleri ve iş değerlemesi yöntemleri GOD456 KONAKLAMA MUHASEBESĐ (2+0)Turizm ve konaklama endüstrisini tanıyabilme. Konaklama işletmelerinde hesap planı ve Muhasebe uygulamaları -31-

32 Tablo :17 Araştırma ve geliştirme süreçleri Şarköy Meslek Yüksekokulu Araştırma ve Geliştirme Süreçleri Değerlendirme Tablosu Aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler Şarköy Meslek Yüksekokulunun tarihi itibarı ile Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin ortalamasının 3 olduğu görülmektedir. Tablo -17 Araştırma ve geliştirme (bilgi üretme) süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendir me notu 1) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 2) Araştırma ve geliştirme olanak ve kaynakların yeterliliği; 3 3) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 3 4) Araştırma ve geliştirme önceliklerinin belirginliği; 3 5) Araştırma ve geliştirme çalışmaların bütünlüğü ve devamlılığı; 3 6) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterlilik; 3 7) Uluslar arası araştırma ve geliştirme çalışmalarının yeterliliği; 3 8) Uluslar arası araştırma ve geliştirme çalışmalarına akademik personelin katılımının yeterliliği; 3 9) Araştırmayı özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 3 10) Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önceliklere uygunluğu; 3 11) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 3 12) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile eğim-öğretim faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 3 13) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 14) Araştırma ve geliştirme çalışmalarının oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; ) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının topluma faydaya dönüşmesindeki yeterliliği; 3 16) Araştırma ve geliştirme sonuçlarının kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterliliği; 3-32-

33 Tablo -18 Bilimsel yayın ve etkinlik sayıları A. Uluslar arası hakemli bilimsel makaleler (toplam) - 1. ISI atıf dizininde yer alan makaleler (toplam) - 1.a. ISI SCI atıf dizininde yer alan makaleler - 1.b. ISI SSCI de yer alan makaleler - 1.c. ISI AHCI de yer alan makaleler 2. Diğer atıf dizinleri (Örneğin Google Scholar, Scopus) ve bilimsel yayın veri tabanlarında (Örneğin Medline, Compendex, Academic Search), Ingenta, vb. yer alan makaleler 3.a Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan uluslararası hakemli dergilerde yer alan makaleler - 3.b Hiçbir atıf dizini ve veri tabanında yer almayan diğer ülke ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler - B. Ulusal hakemli bilimsel makaleler (toplam) - 4. Ulusal hakemli dergilerde yer alan makaleler (toplam) - 4.a. ISI da dizinlenmiş makaleler 4.b. Diğer uluslar arası dizinlerde dizinlenmiş makaleler - 4.c. ULAKBĐM veri tabanlarında dizinlenmiş makaleler - 4.d. Hiçbir dizinde dizinlenmemiş makaleler - C. Bilimsel tam metin basılmış bildiriler (toplam) - 5. Uluslar arası bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler - 6. Ulusal bildiri kitaplarında yer almış tam metin bildiriler - D. Bilimsel sunumlar (toplam) - 7. Uluslararası bildiriler(tam metin basılı olmayan) - 8. Ulusal bildiriler (tam metin basılı olmayan) E. Bilimsel kitap bölümleri (toplam) - 9. Uluslar arası kitaplarda yer almış bölümler Ulusal kitaplarda yer almış bölümler - F. Bilimsel kitaplar (toplam) Uluslar arası kitaplar (ders kitapları hariç) Ulusal kitaplar (ders kitapları hariç)

34 G. Bilimsel proje yayınları (araştırma raporları) (toplam) 13. Uluslararası bilimsel araştırma proje yayınları Ulusal bilimsel proje yayınları - H. Dergi yayın tecrübesi (toplam) Uluslararası bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) Ulusal bilimsel dergi editörlüğü, hakemliği, yayın kurul üyeliği (hangisi olduğu belirtilecek) - I. Bilim ve teşvik ödülleri (toplam) Uluslararası bilim ve teşvik ödülleri Ulusal bilim ve teşvik ödülleri (TUBĐTAK, TUBA Ödülleri dâhil) - J. Araştırma projeleri (toplam) Uluslar arası araştırma ve uygulama projeleri 20. Ulusal araştırma ve uygulama projeleri - - K. Çalışma grubu üyelikleri (toplam) Uluslar arası komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık 22. Ulusal komisyonlarda, çalışma gruplarında üyelik, danışmanlık - - L. Bilimsel toplantı düzenleyiciliği (toplam) Uluslar arası bilimsel toplantı düzenleme koordinatörlüğü Ulusal Toplantı düzenleme koordinatörlüğü - - M. Tez danışmanlığı (toplam) Tez danışmanı olarak bitirilmiş doktora tezleri Tez danışmanı olarak devam etmekte olan doktora tezleri 27. Tez danışmanı olarak bitirilmiş yüksek lisans tezleri Tez danışmanı olarak devam etmekte olan yüksek lisans tezleri Tez danışmanı olarak bitirilmiş bitirme tezleri Tez danışmanı olarak devam etmekte olan bitirme tezleri - N. Bilimsel danışmanlık hizmetleri (toplam) - 31.a. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt içi - 31.b. Verilmiş olan bilimsel danışmanlık hizmetleri yurt dışı

35 O. Tez yayınları - 32.a. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt içi - 32.b. Tez danışmanlığı verilmiş olan tezlerden üretilmiş olan bilimsel yayınlar yurt dışı - P. Patentler Alınmış olan patentler - Q. Eğitim öğretim amaçlı yayınlar (toplam) - 34 Üniversite ders kitabı Diğer okul ders kitabı Kitap dışındaki diğer üniversite ders malzemeleri Kitap dışındaki diğer okul ders malzemeleri - R. Toplumu geliştirme amaçlı yayınlar (toplam) Diğer kitaplar Gazete yazıları - 40 Dergi yayınları - 41 TV yayınları - 42 Diğer toplum amaçlı yayınlar

36 Uygulama ve Hizmet Süreçleri Şarköy Meslek Yüksekokulu Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin Değerlendirme Tablosu Aşağıdaki şekilde verilmiştir. Tabloda verilen veriler Şarköy Meslek Yüksekokulunun tarihi itibarı ile Uygulama ve Hizmet Süreçlerinin ortalamasının 3 olduğu görülmektedir Tablo -19 Uygulama ve Hizmet Süreçleri değerlendirme tablosu Değerlendirme notu 1) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin ulusal ve çevre ihtiyaçlarına uygunluğu; 3 2) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin olanak ve kaynaklarının yeterliliği; 3 3) Uygulama ve hizmet faaliyetleri düzeylerinin yeterliliği; 3 4) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin önceliklerinin belirginliği; 3 5) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin disiplinler arası yapılabilmesindeki yeterliliği; 3 6) Uluslararası uygulama ve hizmet faaliyetlerinin yeterliliği; 3 7) Uygulama ve hizmet faaliyetlerini özendiren ve destekleyen araçların yeterliliği; 3 8) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının yeterliliği; 3 9) Eğitim-Öğretim ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 3 10) Araştırma ve geliştirme çalışmaları ile uygulama ve hizmet faaliyetleri arasındaki ilişkinin yeterliliği; 3 11) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin sonuçlarının duyurulması ve paylaşılması ile ilgili araç, ortam ve mekanizmaların yeterliliği; 12) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin oluşturulmasında ve yürütülmesinde paydaşlarla (endüstri, kamu kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları vb.) kurulan yapısal ilişkilerin yeterliliği; ) Yaşam Boyu Eğitim faaliyetlerinin yeterliliği; 3 14) Topluma yönelik bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin yeterliliği; 3 15) Topluma yönelik sanatsal, kültürel ve sportif faaliyetlerin yeterliliği; 3 16) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin topluma faydaya dönüşmesindeki yeterlilik; 3 17) Uygulama ve hizmet faaliyetlerinin kuruma/birime fayda olarak (ekonomik, itibar vb.) dönmesindeki yeterlilik; 3-36-

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2007 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2007 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 1.0 1 Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri 3 1.Sunuş...4 2.Giriş.4

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2007 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2008 Đçindekiler Giriş Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Birimin Tarihçesi Birim

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2010 YILI STRATEJĐK PLANI T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 YILI STRATEJĐK PLANI Sürüm no. 1.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Temmuz 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo, şekil listeleri

Detaylı

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME

1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1. KURUMSAL DEĞERLENDİRME 1.1. ÖZDEĞERLENDİRME Bu raporda yer alan özdeğerlendirme çalışmaları Yükseköğretim Kurumlarında Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Rehberi nin 2007 yılında yayınlanan

Detaylı

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini

Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini Girdiler: Kaynaklar ve İlişkiler Öğrenci niteliğindeki düzey Bu soruyu; ilgili olduğunuz bölüm veya programlara yerleştirilen öğrenci niteliğini (üniversiteye giriş puanlarını ve yüzdelik dilimlerini)

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No 1 Saray, Ekim 2009 1 Đçindekiler Listesi Sayfa Sunuş 1 I. GĐRĐŞ 2 1. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ŞARKÖY MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm no. 2.0 Şarköy- TEKĐRDAĞ- Şubat 2009-1- Đçindekiler listesi Resmi yazı Kapak. 1 Đçindekiler.. 2 Tablo,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Bilimler Bölümü 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU. 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU. Sürüm No:1 T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ MALKARA MESLEK YÜKSEKOKULU 2009 YILI AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME RAPORU Sürüm No:1 Malkara Meslek Yüksekokulu Malkara/TEKİRDAĞ, Ekim 2009 SUNUŞ... 5 1. GİRİŞ...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu. Sürüm no. 1. Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 İçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Tekirdağ, Ocak 2010 İçindekiler 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 6 6. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ. Sayı : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ : B.30.2.NKÜ.0.Y1.00.00 / Konu: 2010 Yılı Stratejik Planı.../ /2009 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE Đlgi: 25.03.2009 tarih ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Plan Çalışması Bilgilendirme Notu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2009 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.0 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli 9.6.4.1.1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler) Lise sistemindeki Hazırlık sınıflarının kalkması yönündeki değişiklik öğrenci niteliğini olumsuz etkilemektedir.

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 12 Şubat 2008 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/48 saı yazınız. Enstitümüz 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu ile Çevre Mühendisliği,

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Uzm. Sevinç Adiloğlu Namık Kemal Üniversitesi Muratlı Meslek Yüksekokulu Tekirdağ, Haziran 2008 Đçindekiler

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ BĐLGĐ ĐŞLEM DAĐRESĐ BAŞKANLIĞI 008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. OCAK 009 İçindekiler Listesi. Kapak..... İçindekiler.... 3. Tablo Listesi. 3 4. Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Eylül 2009 Đçindekiler Tablosu Đçindekiler Tablosu... 2 Tablo Listesi... 4 Şekil Listesi...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1

Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 2009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Namık Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu 009 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1 Tekirdağ, Ekim 009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... 5. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU

2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI KURUMSAL DEĞERLENDİRME RAPORU Ocak 2011 TEKİRDAĞ İçindekiler Listesi SUNUŞ... 3 1. Giriş... 4 1.1 Dokümanın Amacı... 4 1.2 Dokümanın

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Mart 2008 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...5 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri...5 3. Sunuş...6

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, Mart 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Giriş...Hata!

Detaylı

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6

Tablo 2 Birim Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışma. Grubu... 6 Đçindekiler listesi 1. Kapak 2. Đçindekiler, tablo, şekil listeleri I,II,III 3. Sunuş IV 4. Giriş 1 5. Yönetici Özeti 4 6. Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 5 7. Birimin tarihçesi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Marmara Ereğlisi Meslek Yüksekokulu 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1, EKĐM 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler listesi... 2 3. Tablo listesi...

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ SARAY MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Saray, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi Kapak... i Đçindekiler, tablo, şekil listeleri... ii Sunuş... 1 1.Giriş...

Detaylı

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey

Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli. 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 1. Beklenen düzeyin çok altı 2. Beklenen düzeyin altı 3. Beklenen düzey 4. Beklenen düzeyin üstü 5. Beklenen düzeyin çok üstü Yükseköğretim Kurumlarında Özdeğerlendirme Modeli ORTA DOĞU TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız.

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 sayılı yazınız. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ REKTÖRLÜĞÜNE (Proje Geliştirme Bürosu) Đlgi : 23 Eylül 2009 tarihli ve B.30.2.NKÜ.0.70.00.00.00/89-2617 saı yazınız. Enstitümüz 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu 1. sürümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Bölümleri Stratejik Plan Hazırlama Rehberi Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Proje Geliştirme Bürosu Tekirdağ, Şubat 2008 Đçindekiler listesi Yönetici

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU. 2010 Yılı Stratejik Planı T.C. NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ MURATLI MESLEK YÜKSEKOKULU 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Temmuz 2009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...1 2. Đçindekiler listesi...2 2. Tablo listesi...............3 2.

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİRİNCİ YIL NO DERS ADI TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 3 0 3 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı Genel Koordinatörlüğü 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler Giriş... 5 1. Kapak... Hata! Yer

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ

Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ Namık Kemal Üniversitesi SÜREKLĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 2.0 Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Tekirdağ, Ocak 2010 1. SunuĢ Bu

Detaylı

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB.

İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. KREDİ AKTS 2.DÖNEM DERSLERİ DERS ADI KODU S/Z TEORİ UYG. LAB. İŞLETME MÜFREDAT PROGRAMI 1.DÖNEM DERSLERİ İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ İŞL1101 ZORUNLU 4 0 0 4 6 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI İŞL1103 ZORUNLU 3 0 0 3 5 İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK İŞL1105 ZORUNLU 2 0 0 2 5 İKTİSADA

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi 2008 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 6 2. Yönetici Özeti... 10 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu. Sürüm No: 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2008 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No: 1.0 Tekirdağ, Ocak 2009 İçindekiler. Sunuş... 4 4. Giriş... 5 5. Yönetici Özeti... 7 6. Kurumsal

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları 2008 yılı Çıktıları Ön Raporu Namık Kemal Üniversitesi (2009) Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI KARABÜK ÜNİVERSİTESİ SAFRANBOLU TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ MÜFREDAT PROGRAMI HAZIRLIK 1.Yarıyıl Dersleri 2.Yarıyıl Dersleri TOPLAM Hazırlık I TOPLAM Hazırlık II 1. SINIF 1.Yarıyıl Dersleri

Detaylı

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I

Ders Kod Ders Ad T U L K AKTS DİL. AGE100 Temel Biligi Teknolojileri TD101 Türk Dili I AGE106 Muhasebe I ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ 2014/15 ÖĞRETİM PROGRAMI 14.11.2014 Hazırlık YD001 Hazırlık Sınıfı 0 0 0 0 60 60 1. Yarıyıl AGE100 Temel Biligi Teknolojileri 2

Detaylı

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME

S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 1.YARIYIL S.Ü. BEYŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU 2010-2011 ÖĞRETİM YILI DERS DAĞITIM ÇİZELGESİ İŞLETME 5301120 5307120 TÜRK DİLİ (I) Z 2 0 2 5301121 5307121 ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR. (I) Z 2 0 2 5301122 5307122

Detaylı

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YIL TEORİK UYGULAMA AKTS 1 Turizme Giriş 2 İktisada Giriş 2 0 2 3 Genel İşletme 3 0 3 4 Türk Dili I Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları Bilgilendirme Notu No. 2 Öğr. Gör. Özcan Konur Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Mayıs Đçindekiler listesi Özet... 3

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Mayıs 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no..0 Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tekirdağ, Eylül 2009 Đçindekiler listesi

Detaylı

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( )

YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ ( ) YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI YÖDEK ANALİZİ (2008-2014) No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2008 Yılı 2009 Yılı 2010 Yılı 2011 Yılı 2012 Yılı 2013 Yılı 2014 Yılı Önlisans programlarına 1 sınavlı veya sınavsız

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL T.C OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETİM ve ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ / İŞLETME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TDL101 Türk Dili 1 (2+0) Dil, Diller

Detaylı

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek.

MİSYONUMUZ. Toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermek. 1 MİSYONUMUZ Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki gelişmeleri izleyebilen, ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen

Detaylı

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ

OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURULU OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI TEMMUZ, 011 DERS KATEGORİLERİ ZORUNLU DERSLER MESLEK DERSLERİ T.C. OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2011 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu İÇİNDEKİLER İçindekiler 1 Tablolar Dizini 2 Şekiller Dizini 4 Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KAYNARCA SEYFETTİN SELİM MESLEK YÜKSEKOKULU MALİYE PROGRAMI 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PLANI AKTS KREDİLERİ 1. Yarıyıl Ders Planı ENF 101 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİSİ KULLANIMI

Detaylı

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ

ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ T.C OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ OSMANĠYE MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ Yönetim Ve Organizasyon Bölümü I. GÜZ YARIYILI ĠġLETME YÖNETĠMĠ / ĠġLETME PROGRAMI DERS ĠÇERĠKLERĠ (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili

Detaylı

Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi

Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Yiyecek ve İçecek Servis ve Yönetimi Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans ( ) Lisans (x) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (x)

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ GENEL SEKRETERLĐK 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU SÜRÜM NO. 1 Tekirdağ Ocak 2009 1 Đçindekiler listesi 1. Kapak... 1 2. Đçindekiler, Tablo, Şekil Listeleri... 2 3. Sunuş...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2010 yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1, Haziran 2009 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi yazı... 8 1. Kapak...

Detaylı

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI

2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI 2012-2013 GÜZ YARIYILI AHLAT MESLEK YÜKSEKOKULU BÜTÜNLEME SINAV PROGRAMI BİLGİSAYAR TARİH DERS SAAT DERSLİK ÖĞRETİM ELEMANI SINIF 21.01.2013 Türk Dili 09:00 D1-2/D3 İ.ESER BİLGİSAYAR I 21.01.2013 Muhasebe

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu

Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2008 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Mart 2009 Tekirdağ Đçindekiler listesi 1. Sunuş... 5 2. Giriş... 6 3. Yönetici Özeti... 9 4. Kurumsal

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ DERS İÇERİKLERİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ AHMETLİ MESLEK YÜKSEKOKULU YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. SINIF I. DÖNEM DERS İÇERİKLERİ Atatürk İlkeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Öğrenci Đşleri Dairesi Başkanlığı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi si 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm no. 1.0 Öğr. Gör. Muammer GĐRGĐN si Başkan Vekili Tekirdağ, Temmuz 2008 2 Đçindekiler listesi Kapak...Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ GAZİ ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ BİRİNCİ YARIYIL TUR 101 Turizme Giriş Z 3 0 3 3 5 TUR 121 Genel Ekonomi Z 3 0 3 3 5 TUR 131 Genel Muhasebe Z 3 0 3 3 5 TUR 141 Hukuk Başlangıcı

Detaylı

Seçmeli Ders -2 Seçmeli

Seçmeli Ders -2 Seçmeli KODU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI MÜFREDATI 1. SINIF 1. YARIYIL ADI 5318163 Bankacılığa Giriş Zorunlu 3 0 3 3 4 5318164 Sigortacılığa Giriş Zorunlu 2 0 2 2 3 5318165 Mikro İktisat Zorunlu 3 0 3

Detaylı

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri.

Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2. Ders Bilgileri. Ön Koşul Dersleri. Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : TÜRK DİLİ I Ders No : 0020050007 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili Öğretim Tipi

Detaylı

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ...

SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİNİN GELİŞİMİ... 1 I. TARİHSEL GELİŞİM... 1 II. SEYAHAT ACENTALARININ GELİŞMESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER... 10 A. DENİZYOLU ULAŞTIRMASI... 10 B. DEMİRYOLU ULAŞTIRMASI...

Detaylı

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ (ETÜ- İİBF) İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRETİM PROGRAMI I. SINIF I. YARIYIL II. YARIYIL İŞL101 Muhasebe I 3 0 3 6 İŞL102 Muhasebe II 3 0 3 6 İŞL103

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu

Namık Kemal Üniversitesi. Çorlu Meslek Yüksek Okulu Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Meslek Yüksek Okulu 2010 Yılı Stratejik Planı Sürüm No. 1 Temmuz 2009 1 Đçindekiler Sunuş... 5 Giriş 6 Yönetici Özeti 9 Kurumsal değerlendirme ve Stratejik Planlama Çalışmaları..

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ STRATEJİK PLANI GAZİ ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BÖLÜMÜ 2007 2010 STRATEJİK PLANI 1. GİRİŞ 1982 yılında kurulan İlişkiler Bölümümüzün 2007 2010 yılları stratejik plan ve hedeflerini ortaya koymayı amaçlayan bu

Detaylı

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1

T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-2014 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. 1 T.C NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAĐRE BAŞKANLIĞI 2009-204 YILI STRATEJĐK PLANI SÜRÜM NO. Tekirdağ,Temmuz 2008 ĐÇĐNDEKĐLER Sunuş 4. Giriş..5 2. Yönetici Özeti.7 3. Kurumsal Değerlendirme

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ BİGA MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DERS İÇERİKLERİ BÖLÜM: Yönetim ve Organizasyon PROGRAM: İşletme Yönetimi 1. Yarıyıl (Güz) T.C. 101 Genel Muhasebe 4 (3+1): Muhasebe bilgi sistemi, muhasebenin gelişimi, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü 28 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No.1.; Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU GÜADEK 2010 GAZİ ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK DEĞERLENDİRME ve KALİTE GELİŞTİRME KURULU ÜYELERİ Prof. Dr. Rıza AYHAN Prof. Dr. Duran ALTIPARMAK Prof. Dr.

Detaylı

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü

KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI. Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü KURUMSAL ÖZ DEĞERLENDİRME VE KALİTE ÇALIŞMALARI Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme (ADEK) Koordinatörlüğü BOLOGNA SÜRECİ: AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM REFORMU Süreç: Bologna Deklarasyonu, 1999 (29 ülke)

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti...5 Giriş...8 Rehber...8 Resmi yazı...8 1. Kapak...10 2. Đçindekiler,

Detaylı

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL

ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI DERS KİTABININ ADI SAYFA SAYISI SATIŞ FİYATI-TL I.YARIYIL ADALET ÖNLİSANS UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMI Klavye Kullanımı (1-2) 86 8,00 Adalet Meslek Etiği 122 12,00 Hukuka Giriş 82 8,00 Yargı Örgütü 103 10,00 Anayasa Hukuku Bilgisi 92 9,00 Medeni Hukuk Bilgisi 136

Detaylı

Yiyecek İçecek Yönetimi (TUR 515) Ders Detayları

Yiyecek İçecek Yönetimi (TUR 515) Ders Detayları Yiyecek İçecek Yönetimi (TUR 515) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Yiyecek İçecek Yönetimi TUR 515 Güz 4 2 0 6 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi

Namık Kemal Üniversitesi Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm no. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Çorlu, Tekirdağ, Eylül 2009 1 İçindekiler Listesi 1. Kapak...

Detaylı

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 1

NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 1 NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU 2008 YILI KURUMSAL DEĞERLENDĐRME RAPORU Sürüm No: 1 Ocak 2009, Hayrabolu, Tekirdağ - 1 - Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... Hata! Yer işareti tanımlanmamış.

Detaylı

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. YIL / II. YARIYIL ( Yeni)

TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. YIL / II. YARIYIL ( Yeni) TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. YIL / II. YARIYIL (2016-2017 Yeni) MIKR 102 YİYECEK İÇECEK SERVİSİ I Z 3 0 3 5 MIKR 301 GIDA VE PERSONEL HİJYENİ Z 3 0 3 5 MTUR 203 KAT HİZMETLERİ YÖNETİMİ Z 3

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL, LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO OTEL LOKANTA VE İKRAM HİZMETLERİ BÖLÜMÜ TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Öğrenme

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili Konaklama İşletmeciliği Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans (X) Lisans ( ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan Öğretim(

Detaylı

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU

ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU ĐZMĐR EKONOMĐ ÜNĐVERSĐTESĐ 2005 YILI AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME RAPORU Ekim 2006 ĐÇĐNDEKĐLER ĐÇĐNDEKĐLER... 1 1. GĐRĐŞ... 2 2. AKADEMĐK DEĞERLENDĐRME VE KALĐTE GELĐŞTĐRME KURULU VE ÇALIŞMA

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8 Resmi

Detaylı

Turizm Ulaştırması (TUR 517) Ders Detayları

Turizm Ulaştırması (TUR 517) Ders Detayları Turizm Ulaştırması (TUR 517) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu D Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Turizm Ulaştırması TUR 517 Bahar 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin

Detaylı

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI

FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI FEN BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ 2010-2011 ÖĞRETĐM YILI LĐSANSÜSTÜ BAŞVURULARDA ARANACAK MEZUNĐYET ALANLARI ANABĐLĐM DALI AYNI ÇIKIŞLI VEYA NORMAL ÖĞRENCĐNĐN MEZUN OLDUĞU BÖLÜM (Birim) (Lisans-Yüksek Lisans) AYRI

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM FAKÜLTESİ KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ UYUM KOMİSYONU KARARI 2014-2015 MEVCUT EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM PROGRAMI 1. YARIYIL DERSLERİ 1. YARIYIL

Detaylı

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu

Türk-Alman Üniversitesi. Ders Bilgi Formu Türk-Alman Üniversitesi Ders Bilgi Formu Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Yarıyılı TUR001 Türkçe 1 5 ECTS Ders Kredisi (saat/hafta) (saat/hafta) (saat/hafta) 2 2 - - Ön Koşullar Dersin Dili Dersin Seviyesi

Detaylı

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2008-2009 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI

ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2008-2009 1.YARIYIL DERSİN KODU ADI ÖĞRETİM PLANI AKADEMİK YILI 2008-2009 1.YARIYIL SOİ 101 Bilgisayar I 2 2 3 4 Microsoft Office Programları; Microsoft Word, Seçilen bir metin parçasını biçimlendirme, Doküman üzerinde tablolar hazırlama

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.)

İŞLETME YÖNETİMİ (I. ÖĞR.) İŞLETME YÖNETİMİ (II. ÖĞR.) CUMA GÜN TARİH SAAT 1. SINIF (202) 2. SINIF (202) 1. SINIF (205) 2. SINIF (205) PAZARLAMA İLKELERİ(16) PAZARLAMA İLKELERİ(12) MİKRO EKONOMİ (7) MİKRO EKONOMİ(1) ULUS.İKTİSAT (6) ULUS.İKTİSAT (6)* GENEL

Detaylı

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ

İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI 2014-2015 DÖNEMİ DERS İÇERİKLERİ I. GÜZ YARIYILI (Teori+UYG ) TDL 101 Türk Dili I (2+0) Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Cümle, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1. Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 2009 Yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ Eylül 2009 2. İçindekiler, tablo, şekil listeleri İçindekiler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ŞEBİNKARAHİSAR MYO MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI BÖLÜMÜ BİLGİ FORMU Bölüm Bölüm Başkanı Bölümün amacı Bölümün Hedefi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1,

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Anabilim Dalı 2009-2014 Yılları Stratejik Planı Sürüm No.1, Tekirdağ, Eylül 2008 Đçindekiler listesi Yönetici Özeti... 5 Giriş... 7 Rehber... 8

Detaylı

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2

T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 T. C. Namık Kemal Üniversitesi 2007 Yılı Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm no. 1.2 Namık Kemal Üniversitesi Tekirdağ, Nisan 2008 Đçindekiler listesi Sunuş... 5 1. Giriş... 7 2. Yönetici

Detaylı

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri

Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri Dış Ticaret Programı(METEB) Ders İçerikleri TDB 103 Türk Dili I Dil, diller ve Türk dili Dil bilgisi, sözcük, cümle Kelime Türleri Anlatımın öğeleri ve anlatım türleri Düzgün ve etkili konuşmanın temel

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI GİRESUN ÜNİVERSİTESİ ÖZDEĞERLENDİRME EL KİTABI KASIM 2010 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ. 3 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARI. 4 PUANLAMA. 4 ÖZDEĞERLENDİRME KONULARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 5 1. Girdiler (Kaynaklar ve İlişkiler)..

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ Hiç yeterli değil Yeterli değil Kararsızım Oldukça yeterli Tamamen yeterli KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PAYDAŞ ANALİZİ ANKETİ AKADEMİK PERSONEL Aşağıdaki ifadeler

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI I.SINIF(A-ŞUBESİ) II

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BEYPAZARI MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRETİM YILI BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI I.SINIF(A-ŞUBESİ) II 2015-2016 ÖĞRETİM YILI BANKACILIK VE SİGORTACILIK PROGRAMI I.SINIF(A-ŞUBESİ) II. DÖNEM YARIYIL SONU SINAV PROGRAMI 30 Mayıs 2016 10.00 Bankacılık Sistemi ve Mevzuatı 30 Mayıs 2016 16.00 Temel Yabancı Dil

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ. No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Yabancı Diller Yüksek Okulu 2011 YILI PERFORMANS GÖSTERGELERİ No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi Değeri 1 Ön lisans programlarına sınavlı veya sınavsız geçişle yerleşen tüm

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Raporu Sürüm No. 1.0 Çorlu, Tekirdağ 009 Đçindekiler listesi 1. Kapak...

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0

Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Namık Kemal Üniversitesi Meslek Yüksekokulu 2007 yılı Kurumsal Değerlendirme Raporu Sürüm No. 1.0 Tekirdağ, Temmuz 2008 2009-2014 yılları Stratejik Planları,Sürüm No.1 İçindekiler Giriş...5 1. Kapak...Hata!

Detaylı