Avrupa Konseyi Proje No EC/1062

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Avrupa Konseyi Proje No EC/1062"

Transkript

1 Avrupa Konseyi Proje No EC/1062!"#$ Projenin Adı Proje Alanı Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik (TYEC) Türkiye Projenin Balangıç Tarihi 30 Kasım 2007 Finansman Avrupa Komisyonu (%90) ve Avrupa Konseyi (%10) Projenin Süresi 24 ay (1 Aralık Kasım 2009) Uygulama (Mali Suçlar ubesi / birlii Müdürlüü / DG-HL) Avrupa Konseyi Proje Bütçesi 1, Euro Rapor Tarihi 15 ubat 2008 Rapor Dönemi 1 Aralık ubat 2008 Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik Avrupa Konseyi tarafından uygulanan ve Avrupa Komisyonu e finansmanlı bir proje

2 Detaylı bilgi için irtibat bilgileri: Yolsuzluk ve Dolandırıcılık Birimi / Mali Suçlar ubesi birlii Müdürlüü DG-HL Avrupa Konseyi F Strasbourg Cedex FRANSA Tel /2976 Faks Eposta: / -2 -

3 ÇNDEKLER 1 ÖN BLG Faydalanıcı Ülke ve Kurum(lar) dare Uygulayıcı Kurum Projenin Amacı PROJE ANALZ Ülke Balamı Etik Alanında Yasal Çerçeve Projenin Amaçları Proje Çıktılarının / Amaçlarının Özeti Metodoloji PROJE BALANGIÇ AAMASI Balangıç Dönemindeki Proje Faaliyetleri Projenin Tanıtılması ve Tartıılması için Türkiye ye yapılan Çalıma Ziyareti Balangıç Çalıtayları Proje Ekibinin Kurulması Balangıç Konferansı ve Proje Çalıma Planının Kabul Edilmesi Görünürlük/Medyada Yer Alma SONUÇ VE SONRAK ADIMLAR EKLER Ek 1: TYEC Proje Özeti Ek 2: Çalıtaylar Özeti Ek 3: Balangıç Konferansı Programı Ek 4: Konferans Sunumları Ek 5: TYEC Çalıma Planı Ek 6: Balangıç Konferansı Basın Bildirisi

4 5.7 Ek 7: TYEC Uygulama Takvimi Ek 8: TYEC Raporlama Düzenlemeleri

5 1 ÖN BLG TYEC Türkiye de Yolsuzluun Önlenmesi çin Etik Projesi 1 Aralık 2007 tarihinde balamıtır. Bu Proje Balangıç Raporunda 15 ubat 2008 tarihine kadar gerçeklemi olan proje faaliyetlerine kapsamlı bir bakı sunulmaktadır. 1.1 Faydalanıcı Ülke ve Kurum(lar) Faydalanıcı ülke Türkiye dir. Ana faydalanıcı kurulu Kamu Görevlileri Etik Kurulu dur. 1.2 dare Avrupa Komisyonu (AK). 1.3 Uygulayıcı Kurum Projenin uygulanmasından ve Avrupa Komisyonu tarafından salanan fonların kullanılmasından Avrupa Konseyi sorumludur. Strazburg daki Avrupa Konseyi Genel Sekreterlii nde bulunan Mali Suçlar ubesi (nsan Hakları ve Hukuki ler Müdürlüü) genel proje yönetim ve denetiminden sorumludur. Ankara da bir proje ofisi kurulmutur. Projeye bir Yerel Proje Görevlisi (LPO) ve Uzun Süreli Danıman (LTA) atanmı ve ie balamıtır. Projenin uygulanıını ve günlük faaliyetlerin nasıl yönetildiini denetlemek ve Ankara daki ekibe yardımcı olmak üzere Strazburg da bir Proje Koordinatörü / Müdürü (PM) görevlendirilmitir. 1.4 Projenin Amacı TYEC Projesinin genel amacı Avrupa standartları ve dier uluslararası standartlar gerei davranı kurallarının uygulanması ve yolsuzluu önleyici tedbirlerin gelitirilmesiyle Türkiye de yolsuzluun önlenmesine katkıda bulunmaktır. Proje özeti Ek 1 de verilmitir. 2 PROJE ANALZ 2.1 Ülke Balamı Yapılan nicel aratırmalar yolsuzluun olumsuz etkilerine ve bu konunun ele alınması yönündeki acil ihtiyaca dikkat çekmektedir de yaanan ekonomik kriz (ve sonrasında yaanan devalüasyon) dier etkenlerin yanı sıra yolsuzlua balanmı ve 2002 seçimlerinin sonuçları halkın siyasi reform arzusunu ve yolsuzlua karı katı tavrının bir göstergesi olarak yorumlanmıtır. Transparency International'ın 2007 Yolsuzluk Algılaması Endeksi nde (TI CPI) Türkiye 4.1 puan ile 179 ülke arasından 64. sıraya yerlemitir. Bu puan on yıllık -5 -

6 dönemin balangıcından bu yana kademeli bir düüe iaret etmekte ve on yıl önceki seviyeye geri dönü olduunu göstermektedir. Transparency International 1 TI CPI Türkiye Son yıllarda yapılan gözden geçirmelerde hem dikkate alınması gereken alanlar, hem de ilerleme kaydedilen alanlar belirtilmitir. Türkiye nin Katılım Ortaklıı Belgesinde yer alan ilke, öncelik ve koullara ilikin 23 Ocak 2006 tarihli Konsey Kararında 2 hükümetin yolsuzlukla mücadele politikalarında her seviyede yolsuzlukla mücadele etmede tam kararlılık içinde olduu, bu çerçevede ilgili tüm kurumların güçlendirilmesi ve bu kurumlar arasında egüdümün salanması, Kamu Görevlilerinin Etik Davranması Yönetmeliinin uygulanmasının salanması ve bu yönetmelik hükümlerinin seçilmi görevliler, hakimler, akademisyenler ve askeri personele uygulanması ve meclis dokunulmazlıklarının Avrupa uygulamalarında olduu ekilde sınırlandırılması taahhütlerinin de yer aldıı ifade edilmektedir. Kamuda Dürüstlük Sisteminin Unsurlarına likin 2006 SIGMA Raporu nda 2 yolsuzluk ve adam kayırmanın hem yerel, hem de merkezi hükümet seviyesinde siyasi nedenlerden kaynaklandıı belirtilmektedir. ncelenen dönemde meydana gelen yolsuzluk skandallarının sivil toplumun siyasi yolsuzluklara karı daha bilinçli ve duyarlı hale gelmesi ve çözüm bekleyen bir sorun olarak görmeye balaması, hükümetin de bu soruna 9. Reform Paketinde nispeten daha iyi yapılandırılmı bir yolsuzlukla mücadele stratejisine yer vermesi gibi önemli gelimelere yol açmı olduu ifade edilmitir. Özellikle SIGMA raporunda AB nin Türkiye üzerinde etkisinin katılım müzakerelerinin baladıı 2005 yılı sonundan bu yana daha fazla saydamlık talebi yönünde olduu öne sürülmektedir. Aslında AB Türkiye ye daha iyi yönetiimin gelitirilmesi ve açık siyasi destek alan uzun vadeli bir yolsuzlukla mücadele politikası benimsenmesi açısından bir gerekçe tekil etektedir Yolsuzlua Karı Devletler Grubu (GRECO) Türkiye Raporu nda yer alan tavsiyelerden biri Etik Kurulunun kamu idarelerinde yeni etik kuralları oluturup tevik edebilmesi, üst düzey kamu görevlileri aleyhine yapılan ikayetlerin doru ekilde incelenebilmesi ve kamu yönetiminde etik davranılar ve yolsuzluk açısından endie verici bazı alanlarda proaktif giriimlerde bulunması, tüm kamu görevlilerine verilecek olan yeni Etik Kuralları ve yolsuzlukla mücadele politikaları eitimi için eitim materyallerinin hazırlanması ve tüm bakanlık ve kamu hizmet kurumlarının bu eitimi müfredatlarına almalarının istenmesi, bu eitimin göreve yeni balayan yeni kamu görevlilerinin balangıç eitimleri ve hizmet içi eitimler sırasında verilmesinin salanması ve yolsuzlukla mücadele için alınan tedbirlerin etkilerini izlemek üzere çeitli sektörlere yönelik sistemler gelitirilmesi için yeterli derecede baımsızlık, uygun bütçe ve personel salanması 2, 4 Ekim 2007 tarihinde Türkiye, deerlendirme programı ve emsal tarama sürecine göre uygunluk raporunu GRECO ya sunmutur. Ancak, bu rapor GRECO nun 31 Mart - 4 Nisan 2008 tarihleri arasında Strazburg da yapılacak olan bir sonraki genel kurulunda incelenecektir. 1 Kaynak:

7 Avrupa Komisyonu nun 2007 Türkiye Raporu nda kamu harcamalarına ilikin meclis gözetiminin etkinletirilmesi, milletvekillerine ve kamu görevlilerine tanınan kapsamlı dokunulmazlık ve ayrıcalıklar, siyasi partiler ve seçim kampanyalarının finanse edilmesi ve etik kurallarının milletvekilleri, akademisyenler, askeri personel ve hakimleri kapsayacak ekilde geniletilmesi ve yolsuzlukla mücadele stratejisinin gelitirilmesinde kaydedilen ilerlemeler gibi alanlarda eksiklikler olduu belirtilmektedir. Genel anlamda, yolsuzluk yaygın olup yolsuzlukla mücadelede sınırlı mesafe katedilmitir 2 Mevcut proje bu tavsiyeleri yansıtmakta olup kaydedilen ilerlemenin gelitirilmesini amaç edinmektedir. Bu proje Türkiye nin GRECO tavsiyelerini uygulamasına yardımcı olacak ve Avrupa Birlii ne katılım sürecine yönelik ilerleme kaydedilmesine katkıda bulunacaktır. Projede bu konular ele alınacak olup dier kategorilerde yer alan kamu görevlileri ya da çalıanları için etik kuralları gelitirilmesini destekleyecektir. 2.2 Etik Alanında Yasal Çerçeve Bu konuda, Türkiye deki kamu idarelerinde çalıan kamu görevlilerine yönelik resmi kurallar 1960 ların ortalarından beri yürürlüktedir. Bununla birlikte, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 2 kurulması, ardından da etik kurallarının benimsenmesi 2 kamu yönetiminde iyi yönetiim ilkelerine uygun bir etik kültürü oluturmak için bir fırsat sunmaktadır. Kurul ve Etik Kurallarının belirlenmi olması Türkiye de yolsuzluun önlenmesi stratejisinin yapı taları olma potansiyeli de taımaktadır. Etik Kurulu nda 4 yıl süreyle Bakanlar Kurulu tarafından seçilen on bir üye yer alır. Kurulun görevleri unlardır: Kamu görevlilerinin görevlerini ifa ederken Etik Kurallarına uyup uymadıklarını tespit etmek Etik Kurallarında belirtilen ilkelerin en fazla genel müdür ya da dengi bir üst düzey kamu görevlisi tarafından ihlal edildii iddialarını incelemek 3 Yapılan incelemelerin sonuçlarını ilgili makamlara bildirmek Kamu yönetiminde etik kültürü oluturmaya yardımcı olacak çalıma ve aratırmalar gerçekletirmek ya da balatmak. Ayrıca, Etik Kuralları (Madde 25) Kurula kamu görevlilerine yönelik eitim programları hazırlama, koordine etme ve gerçekletirme ya da ilgili bakanlıklar, kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum örgütleriyle bu konuda ibirlii yapma görevi vermektedir. O nedenle, Etik Kurulu kurumların Etik Kurallarına uygun hareket etmesini ve hizmet içi eitim programlarında etik ilkelerine yer vermelerini salamak için çok sayıda kuruma destek vermelidir. 2.3 Projenin Amaçları Proje, Avrupa standartları ve dier uluslararası standartlar uyarınca eitimlerle Etik Kurallarının uygulanması ve yaygınlatırılması ve ayrıca yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin gelitirilmesi suretiyle Türkiye de yolsuzluun önlenmesi amacına katkıda bulunarak Etik Kurallarının eitimler ve incelemeler yoluyla uygulanması ihtiyacını dil getirecek ve dier 2 13 Nisan 2005 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kamu Görevlilerinin Etik Davranı lkeleri Yönetmelii. 3 Etik Kuralları Ek 2 de verilen listeye bakınız. Etik Kuruluna dier görevlilerle ilgili olarak gelen ikyetler Kurul tarafından daha ileri incelemeye alınmadan ilgili kurumun disiplin makamına iletilir. -7 -

8 kamu görevlileri için de etik kuralları gelitirilmesini tevik edecektir. Bunu gerçekletirebilmek için Etik Kurallarının ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu talimatlarının iyi anlaılıp uygulanmasına yardım edilecek ve desteklenecektir. kinci olarak da, önleme ve dier yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin etkinliinin izlenmesi için bir sistem gelitirilmesi gerektiinden, proje önceki yıllarda uygulanmı olan ceza kanunu reformu, Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Etik Kuralları gibi dier anahtar tedbirlerin etkinliini analiz etmede kullanılan sistemi destekleyecektir. Proje bu analizlerin sonuçlarına göre daha geni kapsamlı yolsuzlukla mücadele tedbir ve reformlarının gelitirilmesini destekleyecektir. Proje Hükümet tarafından uygulanmakta olan yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin koordinasyonunda görev alan Bakanlıklar Arası Kurula yardımcı olan teknik komisyonla yakın ibirlii içerisinde çalıacaktır. Ayrıca, Türkiye nin yolsuzlukla mücadele stratejilerinin koordinasyonu ve izlenmesinde daha iyi sonuçlar elde etmek için kapsamlı öneriler gelitirilmesine yardımcı olunacaktır. 2.4 Proje Çıktılarının / Amaçlarının Özeti Genel Amaç Avrupa standartları ve dier uluslararası standartlar uyarınca Türkiye de yolsuzluun önlenmesine katkıda bulunmak Projenin Amacı Etik Kuralların eitimler ve incelemeler yoluyla uygulanmasını ve dier kamu görevlileri için de etik kuralları gelitirilmesini salamak Önleme ve dier yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin etkinliinin izlenmesi için sistemler gelitirmek ve yolsuzlukla mücadele alanında daha kapsamlı tedbir ve reformlar gelitirmek. Çıktı 1 Faaliyet 1.1 Faaliyet 1.2 Faaliyet 1.3 Faaliyet 1.4 Etik kurulu personeli kendilerine verilen görev bildirisindeki talimatları daha iyi uygulayabilmek için eitilmi ve kendilerine gereken çalıma araçları ve prosedürler temin edilmitir. Kamu Görevlileri Etik Kurulu nun ve sekretaryasının çalıma prosedürlerinin gözden geçirilmesi ve iyiletirme için getirilen önerilerin uygulanması (Ankara) Alınan ikayetlerin yönetilmesinden sorumlu sekretarya personelinin eitilmesi (Ankara) Etik Kurulu üyelerine ikayetlerin incelenmesi için gereken eitimin verilmesi (Ankara) Etik Kurulu üyeleri arasından iki kiinin dier Avrupa Birlii ülkelerinde bulunan benzer kurumlara çalıma ziyaretinde bulunmasının desteklenmesi ve organize edilmesi (spanya ve rlanda / Fransa) Çıktı 2 Kamu görevlilerine yönelik etik kurallarının uygulanmasını desteklemek amacıyla bir eitim paketi / modülü hazırlanmıtır. Faaliyet 2.1 Dier ülkelerde mevcut etik eitimi materyallerinin çevrilip gözden geçirilmesi (Ankara) Faaliyet 2.2 Etik Kuralları esasında verilecek etik eitimlerine yönelik tutarlı bir eitim paketi / müfredatı oluturulması (Ankara) -8 -

9 Faaliyet 2.3 Faaliyet 2.4 Çıktı 3 Faaliyet 3.1 Faaliyet 3.2 Faaliyet 3.3 Çıktı 4 Faaliyet 4.1 Faaliyet 4.2 Çıktı 5 Faaliyet 5.1 Faaliyet 5.2 Eitim paketinin denenmesinden sonra (çıktı 4 ve 5 e göre), eitim paketine son eklinin verilmesi ve hizmet içi eitimlerde kullanılmak üzere farklı kurumlara gönderilmesi (Ankara) Bilgisayar destekli eitime uygun bir CD hazırlanıp daıtılması (genel daıtım 81 il) Eiticilerin eitilmesi programı mevcuttur - (En az 10 eiticiye eitim verilmi olup etik eitimi verebilecek duruma getirilmitir) Kamu idaresinde yer alan eitim kurumlarından eiticinin seçilmesi (Ankara) Bu eiticilerin eitim paketini uygulamak üzere eitilmesi (Ankara) Bu eiticilerin ilk eitimlerde desteklenmesi (çıktı 4 ve 5 kapsamında) (Ankara) 81 ilin valileri, vali yardımcıları ve etik komisyonu üyelerine kamu görevlilerine yönelik etik kuralların uygulanması eitimi verilmitir. Valiler, vali yardımcıları ve kaymakamlara yönelik 10 eitim semineri düzenlenmesi l ve belediyelerdeki etik komisyonlarının üyeleri için 15 eitim semineri düzenlenmesi Etikten sorulu merkezi kurum ve kuruluların yetkililerine (etik kurullarının üyeleri ve üst düzey yöneticiler) kamu görevlilerine yönelik etik kurallarının uygulanması eitimi verilmitir Etik komisyonu üyeleri ile farklı kamu kurumlarında hizmet içi eitimlerden sorumlu yetkililer için 6 eitim semineri düzenlenmesi (Ankara) Merkezi kamu kurumlarında görev yapan üst düzey yetkililer için (müstear, genel müdür, bakan, genel sekreter ve genel sekreter yardımcısı) 4 eitim semineri düzenlenmesi (Ankara) Çıktı 6 Etik dıı davranılarla balantılı yolsuzluk risklerini irdeleyen en az 10 aratırma çalıması mevcut olup kamuda tartıılmıtır Faaliyet 6.1 En az 10 aratırma çalıması balatılması (proje balangıç aamasında tespit edilecektir) Faaliyet 6.2 Bu çalımaların sonuçlarının yayınlanıp daıtılmasının organize edilmesi Ankara ve dier bölgeler Faaliyet 6.3 Etik Kuruluna Ankara da bu çalımaların sonuçlarının deerlendirilecei 5 çalıtay düzenlenmesinde destek verilmesi (proje balangıç aamasından sonra teyit edilecektir) Çıktı 7 Faaliyet 7.1 Seçilmi kamu görevlileri ve hakimler için etik kuralları gelitirilmesine destek verilecektir. Seçilmi kamu görevlileri ile hakimler için davranı kuralları gelitirilmesi -9 -

10 ihtiyacının ve olasılıklarının tartıılacaı çalıtaylar düzenlenmesi: Giri ve bu kuralların ne ekilde ve hangi kapsamla gelitirileceine yönelik önerilerin ele alınacaı beyin fırtınası oturumları (Ankara) Faaliyet 7.2 Çıktı 8 Faaliyet 8.1 Faaliyet 8.2 Seçilmi kamu görevlilerine yönelik olarak çalıtaylar ve dorudan teknik tavsiyelerle belirlenmi davranı kurallarının gelitirilip kaleme alınacaı toplantıların desteklenmesi (Ankara) Davranı kuralları ile dier yolsuzlukla mücadele önlemlerinin Türkiye de ne derece etkili olduu deerlendirilip ileriye yönelik önleyici stratejilere ilikin öneriler sunulacaktır Önceki yıllarda uygulanan ceza kanunu balamındaki tedbirler, bilgi alma özgürlüü kanunu, Etik Kuralları gibi yolsuzlukla mücadele tedbirlerinin etkinliinin deerlendirilmesine yönelik çalımalar yapılması Bu çalımalar ııında, ileride uygulanacak yolsuzlukla mücadele stratejilerine yönelik önerilerde bulunulması Faaliyet 8.3 Türkiye de yolsuzluun önlenmesine yönelik 2 ulusal konferans düzenlenmesi (Ankara ve stanbul) Çıktı 9 Faaliyet 9.1 Faaliyet 9.2 Türkiye de dier yolsuzlukla mücadele tedbirleriyle birlikte etik boyutunun da tevik edilmesi için çalımaların koordine edilmesi Bakanlıklar Arası Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu na yardım etmek üzere teknik komisyonla düzenli aralıklarla yapılacak toplantılara (altı ayda bir) destek olunması Türkiye de yolsuzlukla mücadele stratejilerinin daha iyi yönetilmesi, koordine edilmesi ve izlenmesi için öneriler gelitirilmesi 2.5 Metodoloji Proje amaçlarını yerine getirmek için aaıdaki faaliyetler öngörülmütür: Uzman tavsiyesi Uzun süreli danımanın sahip olduu bilgi/deneyimlerle ya da gerekli hallerde sahip oldukları uzmanlıa göre seçilen kısa süreli danımanların kamu görevlileriyle çalıma planında belirtilmi konular üzerinde ve gerektiinde tek tek ve gruplar halinde yapmı olduu dorudan görümelerde verilen tavsiyeler. Uzman görüü Avrupa Birlii ne Üye Devletlerin baısız uzmanları tarafından Avrupa Konseyi Sekreterlii üzerinden mevzuat ya da yasa tasarısı ya da dier dokümanlarla ilgili görü bildirmek üzere yazılı olarak sunulur. AB ye Üye Devletlere yapılan çalıma ziyaretleri Teorik kısmı tamamlamak ve bireylerin prosedür ve yaklaımlarda yapılan deiiklikleri inceleyebilmeleri için birinci elden deneyim kazanmalarını salayan ziyaretlerdir. AB ye Üye Devletlerle ibirlii yapma ve irtibat kurma fırsatı da verir

11 Yuvarlak masa toplantıları ve seminerler Paydaların / meslek gruplarının ve bireylerin kendi politikalarını nasıl reforme edebileceklerini tartıtıkları toplantılardır. Belli bir konuda uzmanlık gerektiren bilgilerin daha geni ekilde tartıılabilmesi için de kullanılabilirler. Çalıtaylar- Birbirleriyle ibirlii yapan çeitli tarafların belli bir görevi yerine getirmek üzere yaptıkları çalıma toplantılarıdır. Bu toplantılarda uzmanlar sahip oldukları bilgileri uygulayıcılarla ve yetkililerle paylaırlar. Çalıtaylar belli bir konu üzerinde özel ileri eitim vermek üzere de kullanılabilir. Eitim kursları Katılımcıların yetkin bir eiticiyle etkileime girerek yeni bilgiler ve/veya mesleki beceriler edinmelerine imkan tanıyan kurslardır. Kendi kendine eitim eklinde de olabilir. Aratırma Belli bir konuda yapılan ve ileri analizler için temel tekil eden kapsalı bir gözden geçirme yöntemidir. Çeviriler Önemli belge ve bilgilerin yerel dillerde emre amade kılınmasına imkan tanır ve eiti faaliyetleriyle seminerlerde araç olarak kullanılabilir. Basım yayım- Belli bir uzmanlık ya da bilginin mümkün olan en geni kitleye ulamasını salayacak metinlerin ve/veya görsel-iitsel CD-ROM ların basım yayımı. 3 PROJE BALANGIÇ AAMASI 3.1 Balangıç Dönemindeki Proje Faaliyetleri Aaıda belirtilen genel faaliyetler, projenin balangıç aamasında yürütülmütür: Genel Faaliyetin Açıklaması Durum Tarih Faaliyet 1 Muhataplara proje çıktılarının açıklanması ve tartıılması ve Proje Ekibinin kurulması Faaliyet 2 Avrupa Konseyi Ofisinde ve Etik Kurulunda Proje Ofislerinin kurulması Faaliyet 3 Faaliyetlerin çalıma planını balatmak için 4 adet Balangıç çalıtayının düzenlenmesi Faaliyet 4 Balangıç Konferansı ve Proje Faaliyetleri Çalıma Planının Kabul edilmesi Tamamlandı 6 ve 7 Aralık 2007 Ocak 2008 Tamamlandı Aralık 2007 ubat 2008 Tamamlandı 21, 23, 24 Ocak 2008 Tamamlandı 7 ubat Projenin Tanıtılması ve Tartıılması için Türkiye ye yapılan Çalıma Ziyareti 5 ve 6 Aralık 2007 tarihinde, Avrupa Konseyi nin TYEC Proje Yönetim Ekibi (PYE), aaıda belirtilen amaçları yerine getirmek üzere Ankara ya proje balangıç çalıma ziyaretinde bulunmutur: lgili muhataplar ve Etik Kurulu sekreterliinin üyeleri ile proje çıktıları ve faaliyetlerinin tartıılması; -11 -

12 Projenin mantıksal çerçevesi uyarınca proje Çalıma Planına ilikin tartıma yapılması ve çalıma planı taslaının hazırlanması; Yerel Proje Görevlisi pozisyonu için bavuran adaylarla görüme yapılması; ve Proje ofisi binasının ziyaret edilmesi. 3.3 Balangıç Çalıtayları Ocak 2008 tarihinde PMT tarafından gerçekletirilen ilk çalıma ziyaretleri projenin balangıcına iaret etmekte olup, Etik Kurulu üyeleri ile gayri resmi toplantılar yapılmıtır. 21, 23 ve 24 Ocak 2008 tarihlerinde üç Balangıç çalıtayı gerçekletirilmi olup, bu çalıtaylarda merkezi ve yerel kurumların üst düzey temsilcileri, sivil toplum ve meslek örgütlerinin temsilcileri, Ankara daki medya temsilcileri ve etik konusunda çalımalar yapan akademisyenlerden oluan 50 katılımcı yer almıtır. Çalıtaylara katılım yüksek olmu ve konu ve olası çözümlere yönelik olarak önemli bir farkındalık sergilenmitir. lk çalıtayın açılıı, Babakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Avrupa Konseyi Sekreterlii ve Etik Kurulu temsilcilerinin katılımları ile gerçeklemi ve açılı konumaları yapılmıtır. Ulusal televizyon kanalları konumayı canlı olarak yayınlamı ve ardından medyada oldukça geni yer bulmutur. Üç balangıç çalıtayında da aynı konulara deinilmitir: lgili sektörlerde etik ile ilgili ana konular; Etik kültürünün gelitirilmesine yönelik eylemler ve reformlar dahil olmak üzere önerilen çözümler; ve Mantıksal çerçevesi uyarınca Projenin uygulanmasına ilikin tartımalar ve öneriler. Balangıç çalıtaylarında ayrıca aaıdaki konular da ele alınmıtır; Özel sektörde hediye verme gelenei; Yolsuzlukla ilgili ikayetlerde bulunulması; Yasalar, önleme, farkındalık ve yatırımlarla ilgili planlama yapılması; ve partilere maddi destek verilmesi. Yapılan öneriler arasında varlık beyanında bulunulması, davranı kurallarının uygulama alanının geniletilmesi, kamuda saydamlıın artırılması, eitim de dahil olmak üzere toplumun bütününde etiin yaygınlatırılması ve yolsuzlukla mücadelede bir ulusal stratejik yaklaımın benimsenmesi yer almıtır. Çalıtaylarda gerek kamu idarelerinin gerekse toplumun konu ve olası çözümlerine yönelik farkındalıkları sergilenmi ve aynı zamanda mevcut aların ve kuruluların proje çalımalarına destek olma iradeleri ortaya konmutur. Çalıtayların takvimi ve ilgili konuların ve yapılan tavsiyelerin bir özeti Ek 2 de verilmitir. Ardından her üç çalıtayda da proje tartıılmıtır. Çalıtaya katılan bir dizi temsilci ve kurumun olası katkıları ve önerileri ile, planlanan faaliyetlerin çou üzerinde anlamaya varılmı ve faaliyetler destek bulmutur. Yapılan yorumlar dikkate alınmı ve Balangıç Konferansında sunulmak üzere ardından PMT tarafından tamamlanarak, Proje Çalıma Planına dahil edilmitir. 3.4 Proje Ekibinin Kurulması Hem Strazburg hem de Ankara da yerleik olan proje yönetim ekibi, 4 üyeden oluacaktır. Strazburg daki Yolsuzlukla Mücadele ve Dolandırıcılık Birimi, günlük esasta proje uygulamasının izlenmesinden ve projenin uygulanması ve proje hedeflerinin karılanmasına ilikin olarak Avrupa Konseyi adına rapor vermekle sorumludur. Proje Koordinatörü ve Müdürü Sayın lknur Yüksek, proje faaliyetlerinin günlük yönetiminden sorumlu olacaktır

13 u anda Ankara da proje uygulama ekibinin kurulması tamamlanmı olup, Sayın Serhan Alemdar, TYEC Yerel Proje Görevlisi (LPO) olarak seçilmitir. Mali Suçlar ubesi, Uzun Süreli Danıman görevi için deerlendirme süreci balatmı ve Sayın Alan Doig le sözleme yapmayı teklif etmitir. Adaylar daha önce proje baıçı kuruluu (Avrupa Komisyonu) ve ana muhatap kurum (Kamu Görevlileri Etik Kurulu) tarafından onaylanmıtır. Ayrıca Etik Kurulu Ulusal Proje Müdürü olarak Sayın Ömer Atalar ı görevlendirmi olup, kendisi Avrupa Konseyi ve dier muhatap kurumlar nezdinde proje yönetim ekibi ile günlük esasta irtibatı salayacaktır. Yukarıda adı geçen kiiler proje uygulama ekibini oluturmakta olup, proje sözlemesi ve eklerinde belirtilen artlar uyarınca Strazburg daki proje yönetim ekibi tarafından desteklenecektir. Proje uygulama ekibinin bir bölümü, Kamu Görevlileri Etik Kurulunun binasında yerleik olacaktır. Proje belgeleri uyarınca, projenin kullanacaı ofis alanı, Etik Kurulu tarafından tahsis edilmi olup, AK nin yerel ekibinin ihtiyaçlarını karılamaktadır. Ayrıca, belli balı proje faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan altyapıyı da salamaktadır (konferans odası ve binadaki dier tesisler). Proje uygulama ekibi ayrıca Avrupa Konseyi ofisinde yerleik olacak ve böylelikle çevrim-içi eriim ve finans sistemine eriim imkanı salanacak ve çevirmen kabinlerinin yer aldıı bir toplantı odasından faydalanılması mümkün olacaktır. 3.5 Balangıç Konferansı ve Proje Çalıma Planının Kabul Edilmesi Muhataplar ve baıçı kurulula yapılan istiareler ve hazırlık toplantılarının sonucunda, projenin balangıç konferansı 7 ubat 2008 tarihinde Ankara da Hilton Otelinde gerçekletirilmitir. 100 den fazla katılımcısı ile medyada yankı bulan TYEC Projesi Balangıç Konferansı Bakanlıklar, farklı sivil toplum kuruluları, medya, uluslararası kurulular ve Elçiliklerin üst düzey temsilcilerini bir araya getirmitir. Balangıç Konferansının açılıında, Babakan Recep Tayyip Erdoan, Kamu Görevlileri Etik Kurulu Bakanı Prof. Dr Bilal Eryılmaz, Avrupa Konseyi Hukuk Reformu Bölümü Bakanlıı, birliinden sorumlu Müdür Sayın Margaret Killerby ve Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Bakanı Büyükelçi Sayın Marc Pierini konuma yapmıtır. Balangıç Konferansında ayrıca konuyla ilgili ulusal ve uluslararası uzmanlar konuma yapmıtır. Sayın Margaret Killerby konumasında yolsuzlukla mücadeleyi güçlendirmek için Avrupa standartlarını uygulamanın önemine iaret etmitir. Sayın Killerbv ayrıca, Türkiye de devam eden reformların önemi ve bunların Avrupa ile bütünleme yolunda ülkenin taahhütlerinin desteklenmesi üzerindeki etkisinin altını çizmitir. Projenin, aynı amaca hizmet eden dier Avrupa Konseyi projeleri arasındaki önemini vurgulamıtır. Büyükelçi Marc Pierini, yolsuzluun Türkiye ye özgü olmadıını ancak gelimekte olan demokrasi ve hukukun üstünlüü balamında ayrılmaz bir parça olarak ele alınması gerektiini ve yabancı yatırımlar ve ekonomik ilerlemeye ket vurduunu ifade etmitir. Etik Kurulunun çalımaları ve daha geni kapsamlı reformlara duyulan ihtiyacın altını çizmitir. Büyükelçi Pierini, TYEC projesinin çok önemli bir proje olduunu ancak aynı zamanda konusu ve Türkiye deki yolsuzlukla mücadele reformlarına ilikin müktesebatla olan ilgisi dikkate alındıında çok hassas bir proje olduunu söylemitir. Prof. Dr Eryılmaz, Etik Kurulunun görevinden ve söz konusu yeni proje ve aynı zamanda Konseyin genel Etik eitimi programları çerçevesinde gerçekletirilecek olan faaliyetlerden bahsetmitir. Açılı oturumu Babakanın konuması ile sona ermitir. Babakan da dier konumacılar gibi, yalnızca Türkiye yi deil tüm dünyayı büyük ölçüde etkileyen evrensel bir olgu olan -13 -

14 yolsuzluk ve küreselleme konularına deinmitir. Babakan Erdoan, günümüzde, yolsuzlukla mücadelede küresel ölçekte harekete geçmeliyiz ve bu konuda Avrupa ile ibirlii yapıyor olmaktan çok memnunuz çünkü yolsuzluk dorudan ekonomi ile balantılıdır ve dalgalanmalara neden olmaktadır ifadelerinde bulunmutur. Buna ek olarak Babakan yolsuzluun önlenmesi tedbirlerinin, özellikle eitim ve özelletirme alanlarında olmak üzere önemli araçlar olduunun altını çizmitir. Babakan sözlerine son verirken, hükümetimizin asıl hedefi, yolsuzlukla mücadelede sonuna kadar gitmektir. Bunu yapabiliriz çünkü kanunun uygulanmasından sorumlu olan bizleriz demitir. Açılıın ardından, Türk ve yabancı uzmanlar teknik bildiriler sunmutur. Fransa dan katılan ve Önleyici Yolsuzlukla Mücadele Hizmetleri Kurumunun eski bir üyesi olan Sayın Jean Pierre Bueb, yolsuzluun önlenmesinde uzun süreli bir yaklaımın gerektiini, önceliklerin belirlenmesi ve ilgili her alanda kapsamlı bir yolsuzlukla mücadele stratejisi gelitirilmesi gerektiine vurgu yapmıtır. Ekonomik birlii ve Kalkınma Tekilatı nın Kamu Yönetiimi ve Bölgesel Kalkınma Müdürlüü Ba darecisi Sayın Janos Bertok, OECD nin bu alandaki görevinden bahsetmi ve etkili bir mücadele yürütmek için sistemli ve kapsamlı bir yaklaımın, satın alma ya da hediyeler gibi riskli alanların deerlendirilmesini nasıl içereceini açıklamıtır. Dokuz Eylül Üniversitesi, ktisadi ve dari Bilimler Fakültesinden Prof. Dr. Cokun Can Aktan, yolsuzluk konusuna ulusal bir bakı açısı getirmi ve yolsuzlua neden olan karmaık konuları çözmek için yeni yaklaımlara ihtiyaç duyulduunu belirtmitir. Bunların kapsamlı ve uzun süreli olması gerektii ve devletin büyüklüü ve yetkilerinin sınırlandırılması gibi makro reformlara vurgu yapılması gerektiini ifade etmitir. Son olarak Hacettepe Üniversitesinden Doçent Uur Ömürgönülen, Türkiye de etik ve yolsuzlukla ilgili mevzuat ve kurumların ayrıntılı bir analizini yapmıtır. Her ikisinin kapsamının da reform sorunun bir parçası olduunu belirtmi ve reform sürecinde tutarlılık ve egüdüm ihtiyacının altını çizmitir. Balangıç Konferansının programı Ek 3 ve uzmanların sunumları ise Ek 4 te yer almaktadır. Konferansın ikinci bölümünde ise, projenin Çalıma Planının nihai taslaı sunulmu ve tartımaya açılmıtır. Çalıma Planı, ocak ayında gerçekletirilen dört Balangıç Çalıtayında nihai hale getirilmi ve faydalanıcı kuruluların temsilcileri tarafından ayrıca sunulmu ve tartıılmıtır. Sonunda Çalıma Planı, Balangıç Konferansında tüm katılımcılar tarafından kabul edilmitir. Bu plan, proje faaliyetlerinin her biri ve bunların uygulanma yöntemleri, tarihleri ve yerlerine ilikin olarak, proje yönetimine rehber tekil edecektir. Çalıma Planının nihai hali, Ek 5 te yer almaktadır. 3.6 Görünürlük/Medyada Yer Alma Projenin balangıcı, Avrupa Konseyi nin basınla ilikiler birimi tarafından ve mali suçlar ubesinin internet sayfasından duyurulmutur ( Ayrıca, Ankara daki Avrupa Konseyi Ofisi ve Etik Kurulu Ankara da ortak bir basın bildirisinde bulunmutur. Konferansa Türkiye nin en önemli ulusal televizyon kanalları ve basın kurulularının temsilcileri katılmı ve projenin büyük ölçüde görünürlüü salanacak ekilde konferansa medya ve basında yer verilmitir. Ayrıca, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve Etik Kurulunun temsilcileri ile çeitli ulusal televizyon kanallarında röportajlar yapılmıtır. Basın bildirisi Ek 6 da yer almaktadır. Mali Suçlar ubesinin internet sayfasında özel bir bölüm ayrılacak ve tüm proje faaliyetlerine ilikin ayrıntılar burada yayınlanacaktır. Yeni internet sayfası (http: 1 Mart 2008 tarihi itibariyle faaliyete geçecektir

15 4 SONUÇ VE SONRAK ADIMLAR Projenin ana ortaı, gelitirilmesine yardımcı olmak, kamu görevlileri için etik gerekliliklerin yaygınlatırılması ve yolsuzlukla daha iyi mücadele edilmesi amacıyla projenin ubat ve Mart 2008 de gerçekletirilecek Çalıma Planı Durum Faaliyetler Referansı rlanda/ngiltere deki kurumlara ziyaretler Faaliyet 1.4 Talepler ve bilgiler gönderilmitir: ngiltere Haziran 2008 ziyaretini kabul etmitir Eiticilerin Eitimi El Kitabı/Materyali Faaliyet 2.1 Devam ediyor Etik Eitimi Materyali Faaliyet 2.1 Devam ediyor ikayetler/soruturmalar El Kitabı Materyali Faaliyet 1.2 Devam ediyor Yasama Organı için Kurallar konulu Tartıma Faaliyet 7.1 Devam ediyor Belgesi Yargı Organı için Kurallar konulu Tartıma Faaliyet 7.1 Devam ediyor Belgesi Aratırma konuları Faaliyet 6.1 Devam ediyor Aratırma Teklifi ablonu Faaliyet 6.1 Devam ediyor Aratırma konularını tartımak üzere Etik Kurulu Faaliyet 6.1 Mart için anlaılmıtır ile toplantı Kurul ile ilgili konuları deerlendirmek üzere Etik Faaliyet 1.1 Devam ediyor Kurulu üyeleri ve sekreterliine yönelik sorular Kurula ilikin konuları tartımak üzere Etik Kurulu Faaliyet 1.1 Mart için anlaılmıtır ile toplantı uygulanmasına destek olacaı yönündeki iradesini tekrar etmitir. PMT, proje faaliyetlerinin uygulanmasına ilikin olarak, ilgili muhatapların gösterdikleri siyasi irade ve katılımları ile ilgili olarak olumlu izlenimler edinmitir. Proje ve bu kapsamdaki faaliyetlerin uygulanmasına ilikin takvim, faaliyetlerin yeri, gerekli olan kaynaklar ve aynı zamanda tarihleri, yeni kabul edilen çalıma planı çerçevesinde düzenlenmitir. Nihai Faaliyetler Takvimi, Ek 7 de yer almaktadır. Ayrıca, PMT nin Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu, Merkezi Mali Kontrol Birimine yapacaı raporlamaya ilikin düzenlemeler üzerinde anlamaya varılmı olup, bu düzenlemeler Ek 8 de yer almaktadır. Bu Balangıç Raporu, Balangıç Döneminin sona erdiine iaret etmekte olup, projenin baladıı ve bu kapsamdaki faaliyetlerin balatılacaını göstermektedir. Proje kapsamındaki ilk faaliyetler u anda devam etmektedir. Bu faaliyetler esasen eiticilerin eitimi kurslarında kullanılacak eitim materyallerinin, etik eitimi için iyi uygulamalar örnek materyallerinin bir araya getirilmesi ve hazırlanması ve aynı zamanda Etik Kurulu temsilcilerinin Haziran 2008 de gerçekletirecei çalıma ziyaretinin hazırlık çalımaları ile ilgilidir. Bu kapsamda özellikle aaıda belirtilenler yer alacaktır: -15 -

16 5 EKLER 5.1 Ek 1: TYEC Proje Özeti 5.2 Ek 2: Çalıtaylar Özeti 5.3 Ek 3: Balangıç Konferansı Programı 5.4 Ek 4: Konferans Sunumları 5.5 Ek 5: TYEC Çalıma Planı 5.6 Ek 6: Balangıç Konferansı Basın Bildirisi 5.7 Ek 7: TYEC Uygulama Takvimi 5.8 Ek 8: TYEC Raporlama Düzenlemeleri -16 -

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN

HAZIRLAYAN KONTROL EDEN ONAYLAYAN Sayfa No 1 / 145 TANIMI ve N GEREKLER 1. N KML Kadro Unvanı Müfetti Fiili Görev Unvanı Müfetti stihdam Türü (Statü) Memur Tarih Kod No 2. E LKN BLGLER 2.1. in Özeti...belediyesi; faaliyet ve ilemlerinde

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 22.06.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28331 KIRSAL KALKINMA PROGRAMI YÖNETİM OTORİTESİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010

YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SON 10 YILDA YAŞANAN GELİŞMELER BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU 2010 Sunum Planı Yolsuzlukla Mücadele Alanında Bugüne Kadar Yapılanlar Yapılan Çalışmaların Uluslar arası Yolsuzluk Ölçümlerine

Detaylı

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU

21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU 21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ş U B A T 2 0 0 7 MALİ YÖNETİM MERKEZİ UYUMLAŞTIRMA DAİRESİ 2006 YILI FAALİYET RAPORU BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİ... 3 A Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B Fiziksel

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ

KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ KAMUDA ETİK KÜLTÜRÜN GÜÇLENDİRİLMESİ Avrupa Konseyi Destekli Hibe Projesi Bütçesi 1.5 milyon Avro Süresi 24 ay Neden TYEC II Projesine İhtiyaç Duyuldu? 2007-2009 : «Yolsuzlukla Mücadelede Etik» Projesi

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası

Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Gençlik karti kullanilmak suretiyle gerçekleştirilecek olan, gençliğin dolaşimiyla ilgili kismi anlaşma Gençlik geliştirme politikası Barış sosyal dayanışma kültürler arası diyalog katılım insan hakları

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002. " ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması" Hk.

Bilgi Notu ARA TIRMA VE TASN F GRUBU 30.05.2002.  ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumlulu u çin Bir Yapı Olu turulması Hk. Bilgi Notu ARATIRMA VE TASNF GRUBU 30.05.2002 "ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması" Hk. ç Kontrol: Kamusal Hesapverme Sorumluluu çin Bir Yapı Oluturulması Kamu Kurumlarındaki

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÖREVLER

ÜNVERSTELERN GÖREVLER ÜNVERSTELERN GÖREVLER VE YENDEN YAPILANMA Günümüz Türkiye sini gelecee taıyanlar i adamlarıdır. Ancak, i hayatının gayretleri Türkiye yi belli bir sınıra kadar ilerletebilir. Eer Türkiye, kaybettii bilimin

Detaylı

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm

2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm 2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Hukuk İşleri Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi, Hukuk İşleri Müdürlüğünün

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen; TÜBİTAK BİLİM, TEKNOLOJİ VE YENİLİK POLİTİKALARI DAİRE BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik ile, Bilim

Detaylı

TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN 16-18 MAYIS TARHLER ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI KONFERANS KONUSUNDA BASIN DUYURUSU

TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN 16-18 MAYIS TARHLER ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI KONFERANS KONUSUNDA BASIN DUYURUSU TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI TARAFINDAN 16-18 MAYIS TARHLER ARASINDA DÜZENLENECEK OLAN ULUSLARARASI KONFERANS KONUSUNDA BASIN DUYURUSU Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 16-18 Mayıs 2005 tarihleri

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı

AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ. Mehmet Cangir Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Genel Sekreter Yardımcısı AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ VALİLİKLERİN AB SÜRECİNDE ETKİNLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ Proje Değerlendirme ve İllerimiz AB ye Hazırlanıyor Programı Bilgilendirme Toplantısı 23 Şubat 2011 Mehmet Cangir

Detaylı

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DEVLET MALZEME OFİSİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMA VE ÖDÜL YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönergenin amacı, Devlet Malzeme Ofisi Merkez, Taşra Teşkilâtı ve

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PROJE YÖNETİMİ OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Proje Yönetimi

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER:

TARH:29/01/2010 TARH:08/02/2010 HABER: TARH:29/01/2010 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 31.12.2009 Mali Tablonun Verildii Otorite : BDDK Mali Tablonun Verilme Nedeni : Zorunlu Mali Tablonun Verilme

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 19 Aralık 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28856 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ ŞİDDET VE SUÇLA MÜCADELE UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 20 Ağustos 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28741 YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇALIŞMA GRUPLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Başkanlık Divanı Karar Tarihi : 02.04.2013 Sayı : 45 Resmi Gazete Yayım Tarihi : 07.06.2013 Sayı : 28670 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI PROJE HAZIRLAMA, GELİŞTİRME VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel

ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel Türkiye de Yasama Etiği Çalışmaları ve Öneriler Yrd. Doç. Dr. Cüneyt Yüksel MARDĐN MĐLLETVEKĐLĐ AK PARTi SĐYASĐ VE HUKUKĐ ĐŞLER BAŞKAN YARDIMCISI YARGI ETĐĞĐ VE YASAMA ETĐĞĐ ULUSLARARASI KONFERANSI 18

Detaylı

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE VARLIKLARIN DEERLEMES: SM VE SMMM LERN UYGULAMA DÜZEYLERNN TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA

ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE VARLIKLARIN DEERLEMES: SM VE SMMM LERN UYGULAMA DÜZEYLERNN TESPTNE YÖNELK BR ARATIRMA T.C. SÜLEYMAN DEMREL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI ULUSAL VE ULUSLAR ARASI MUHASEBE STANDARTLARINA GÖRE VARLIKLARIN DEERLEMES: SM VE SMMM LERN UYGULAMA DÜZEYLERNN TESPTNE YÖNELK BR

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Ardahan Üniversitesinden: ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 17 Nisan 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28975 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ

AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ AVRUPA BİRLİĞİ İLE KATILIM MÜZAKERELERİ SÜRECİ ÇİSEL İLERİ 10-14 Ekim 2011 Katılım Müzakereleri Nedir? AB ile katılım müzakereleri klasik anlamda bir müzakere değildir. Aday ülke AB müktesebatının tümünü

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ PROJE GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı; İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinde kurulan Proje

Detaylı

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI

DA stanbul Döeme Sanayii A.. YÖNETM KURULU TOPLANTI TUTANAI TOPLANTI TARH : 08/04/2005 TOPLANTI NO : 583 TOPLANTI SAAT : 10:30 NECDET NARN A. SERVET BERKÖZ 1. 2004 Aralık dönemi denetim sonrası mali raporların müzakere edilmesi 2. 2005 ubat dönemi mali raporların

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme

1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM PROGRAMI 1.2.3 Kamu Değeri & Politika Analizi ve Değerlendirme EĞİTİM TARİHİ: 7.3 27.5.2011 YER: Hazine Müsteşarlığı Eğitim Binası Gazi Mustafa Kemal Bulvarı No:97 Ziraat Bankası Binası 6. kat Maltepe/

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 23. Hafta (4-10 Haziran 2012)

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 23. Hafta (4-10 Haziran 2012) T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI Haftalık Türkiye - AB Gündemi 23. Hafta (4-10 Haziran 2012) 4 HAZİRAN 2012, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Kurumsal Yapılanma Başkanı Pınar Tanlak

Detaylı

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER

GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER GSD HOLDNG ANONM RKET'NDEN ORTAKLARIN YEN PAY ALMALARINA LKN SRKÜLER ÇIKARILMI SERMAYEMZ 50.000.000 YEN TÜRK LRASI NAKT KARILII, 200.000.000 YEN TÜRK LRASINDAN 250.000.000 YEN TÜRK LRASINA ARTIRILMAKTADIR.

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER

TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER Ek 7 Etik lkeler TÜRKYE HALK BANKASI A.. ETK LKELER GR Etik lkeler; Türkiye Halk Bankası A.. çalıanlarının, görevlerini yerine getirirken uymaları gereken ilkeleri ve çalıma düzenine ilikin düzenlemeleri

Detaylı

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BABAKANLIK DI TCARET MÜSTEARLII 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI BAKANIN SUNUU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kurumlarına kaynakların rasyonel alanlarda, etkin ve verimli kullanılması,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI FASIL 32: MALİ KONTROL Ekim 2011 1 SUNUM PLANI Mali Kontrol Faslı Alt Başlıklar AB Mevzuatı Ulusal Mevzuat Müzakere Sürecinde Gelinen Aşama Fasıl Kapsamında Başlıca Projeler 2

Detaylı

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010)

Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği. Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen Bağış ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği Haftalık Türkiye - AB Gündemi 4. Hafta (25 31 Ocak 2010) 25 OCAK 2010, PAZARTESİ 09:00-17:00 Avrupa Birliği Genel

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

TÜRKIYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETIĞIN GÜÇLENDIRILMESI PROJESI (TYEC2) TEKNİK RAPOR

TÜRKIYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETIĞIN GÜÇLENDIRILMESI PROJESI (TYEC2) TEKNİK RAPOR TÜRKIYE DE KAMU SEKTÖRÜNDE ETIĞIN GÜÇLENDIRILMESI PROJESI (TYEC2) TEKNİK RAPOR EĞİTİM İHTİYAÇLARININ GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE ÖNERİLER HAKKINDA TASLAK RAPOR Hazırlayan Mr Gary Hickey, TYEC 2 Uzun Dönemli

Detaylı

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL

TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL TMMOB ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI SERBEST MÜAVR MÜHENDSLK HZMETLER YÖNETMEL 2006 ENAZ ÜCRET KTABINDAN Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliin amacı, 27/01/1954 tarihli ve 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birlii

Detaylı

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI

YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER ÇALIŞTAYI SAHTECİLİK VE YOLSUZLUKLA MÜCADELEDE SAYIŞTAYLARIN ROLÜ: ASOSAI 2012 FİLİPİNLER

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

'! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ##

'! % ) * + ### '! % # ' %! # $ %&',!! ## ## !"#!!#"#!!$ "# % &#"# "## '"## % ( #"## '! % ) * + #"## '! % "# "'" %!" # $ %&',!! ## ## 1 !"#$ Kurumlar Vergisi Genel Teblii (Seri No: 7) Bu Teblide, 31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının

Detaylı

YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI

YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI 1 YEREL YÖNETMLER ULUSLARARASI PROJE FNANSMAN KAYNAKLARI Koordinatör Kenan Çamurcu Danıma Kurulu Hulusi entürk brahim Ciminli Osman Danı Salih Kenan

Detaylı

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ

ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI BASIN BİLDİRİSİ AÇILIŞ TOPLANTISI Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği

Detaylı

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİSYON ÇALIŞMASI Tablo 1. Misyon Çalışması Sonuçları Konsolide Misyon Sürdürülebilir kalkınma ve toplumsal refahı arttırmak için, mali disiplin içerisinde, kaynakların

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNASYON OFİSİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, ulusal ve uluslararası bilimsel araştırma ve geliştirme

Detaylı