Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: ULAIM CORAFYASI AÇISINDAN TÜRKYE DE KARAYOLU ULAIMININ TARHSEL GELM VE MEVCUT YAPISI HISTORICAL PROGRESS AND CURRENT STATE OF HIGWAY TRANSPORTATION IN TURKEY WITH RESPECT TO TRANSPORTATION GEOGRAPHY Erol KAPLUHAN * Öz Türkiye Cumhuriyeti nin ulaım politikasında öncelik demiryolu siyasetinin olmutur. Karayolu, 1950 yılına kadar uygulanan ulaım politikalarında demiryolunu bütünleyecek bir sistem olarak görülmütür. Ancak bu dönemden sonra, demiryolları adeta yok sayılarak, Marshall yardımlarıyla karayolu yapımına balanmıtır. Planlı dönemle birlikte uygulanan karayolu aırlıklı ulaım politikaları sonucunda karayolları ulaım sistemleri arasında ilk sıraya yerlemitir. Günümüzde Türkiye de mevcut durum itibarıyla, yolcu taımacılıının % 90,5 i, yük taımacılıının ise % 87,4 u karayoluyla gerçekletirilmektedir. Karayolu yük taımacılıı Türkiye de en çok tercih edilen ulatırma türüdür. Bu çalımada karayollarının Cumhuriyetin ilanında bu yana gösterdii geliim, dönemlere ayrılarak ele alınmıtır ve günümüzde hâkim ulaım sistemi haline gelen karayolu taımacılıının Türkiye deki durumu incelenmitir. Anahtar Kelimeler: Ulaım Corafyası, Ulaım, Türkiye, Karayolu Ulaımı. Abstract The Turkish Republic gave priority to railroads in their transportation policy. According to the results of this study the transportation policies for the highway transportation had been seen as a system integrating with the railway transportation until 1950s. However, after 1950s, the railways had been nearly ignored and the highways construction by Marshall aids became the main practice. As a result of the highways dominated transportation policies of the planned period, the highway transportation has become the main transportation system in Turkey. Today the highway transportation is made in the % 90,5 of the passenger transport and % 87,4 of freight transport in Turkey. Freight transport on roads is the most preferred type of transport in Turkey. In this study, the development of this system between the foundation of the Republic and the present is investigated periodically and the highway transportation system which currently became the dominated transportation system in Turkey is examined. Keywords: Transportation Geography, Transportation, Turkey, Higway Transportation. GR Ulaım faaliyeti çeitli yerler, bölgeler arasında ilikinin kurulabilmesi, bu ilikinin ölçülebilmesinde ve corafî görünümün ekillenmesinde önemli rol oynamaktadır. Ulaımın görülebilen etkisi, en belirgin olarak kara ulaımında ortaya çıkmaktadır. Hava ve denizyollarında ise bu etki, kalkı ve varı yerleri açısından belirirken, tüm ulaım sistemleri mekânsal farklılama ve arazi kullanımında deiime yol açar (Tümertekin, 1987: 1 2).

2 Ulatırma sektörü, mal akılarını düzenlemesi, sürecin sürekliliini salaması ve istihdam yaratıcı bir sektör olması nedeniyle ekonomik büyüme açısından önemli sektörlerden birisi olarak görülmektedir. Ulatırma olanaklarının iyilemesi, makroekonomik açıdan istihdamı, yatırımları ve üretim düzeyini; mikro ekonomik açıdan ise, satı ve daıtım aamasında iletmelerin faaliyetlerini olumlu yönde etkilemektedir (Çekerol & Nalçakan, 2011: 324). Ulatırma talebini etkileyen faktörlerden bir kısmı, ekonomik gelime, igücü artıı, üretim artıı, tüketim artıı, ekonomik faaliyetlerin mekânsal alanda yayılımı, küreselleme, uluslararası ilikiler ve anlamalar, enerji fiyatları ve turizm sektörü olarak ifade edilebilir (KGM, 2007: 48). Zemine, topografyaya, taınacak yük miktarına ve zamana göre en esnek, kolay, hızlı ve aktarmasız taıma olanaı vermesi nedeniyle karayoluna olan talep sürekli artan bir eilim göstermektedir. Birçok ülkede olduu gibi ülkemizde de karayolu ulatırması, ulatırma türleri arasında yük ve yolcu taımacılıında en çok kullanılan ulaım türüdür. Türkiye Cumhuriyeti 1923 yılında Osmanlı mparatorluu ndan 4000 km si iyi durumda km uzunluunda yol devralıtır. Cumhuriyetin ilk yıllarında ose ve Köprüler Reislii yol ile ilgili çalımaları yaparken, o yıllarda öncelik demiryollarına verilmitir. kinci Dünya Savaından sonra bütün Dünya Ülkelerinde olduu gibi Türkiye de de karayollarına öncelik verilmitir. Türkiye de 1950 lerden sonra karayolları yapımına aırlık verilmi ve ülkenin sanayi ve tarım ürünleri daha etkin daıtım imkânlarına kavuarak ekonomik kalkınmanın hızlanması salanmıtır (Karluk, 2009: 261). Karayolları Genel Müdürlüü, 1950 yılında ülkenin karayolu aının kurulması ve devamlılıının salanması amacıyla kurulmutur. Önceleri ülkenin her yöresine ulaabilmeyi hedeflenmitir. O dönemde çok az olan motorlu taıt trafii henüz yüksek standartlı yollar gerektirmiyor gerekçesiyle daha alt limitlerde bir standardizasyon kullanılarak yollar ina edilmeye çalıılmıtır yılları arasında yol çalımaların ilk stratejisi salık, eitim gibi toplumsal hizmetlerin ülkenin her yöresine götürülebilmesi için yolların yaz kı geçit verir durumda olabilmesi hedeflenmitir. Bu dönemde kademeli inaat sistemi gerei, bir yandan trafik younluuna uygun olarak yollar iyiletirilmekte, dier yandan yeni güzergâhlar belirlenerek, modern ölçüler kapsamında uygun yol eritleriyle ülkenin ekonomik bölgeleri arasında balantı kurulması stratejisi düünülmü, 1960 lı yıllara gelindiinde, sürat teknikleri uygulanarak, Türkiye nin o gün için gereksindii km. lik bir yol aı ortaya çıkarılmıtır. Ancak, yol aı belli bir düzeye eritikten sonra, trafiin artmasıyla birlikte yılları arasındaki dönem asfalt kaplamaya aırlık verilmesini gereksinimi hissedilmitir lerde motorlu taıt sanayinin kuruluu, karayolu stratejisine yeni boyutlar katmıtır. Trafik younluu olan bazı ana akslarda ve büyük ehir çevrelerinde, çok eritli ekspres yollar ya da otoyol yapımı ekonomik olma nitelii kazanmıtır. Ekonomik deerlendirmelerin önem kazandıı bu tip yolların planlanması, finansmanı, projelendirilmesi ve yapımı dier yollara oranla daha karmaık olduundan, yeni bir teknoloji gerekmitir. Karayolları Genel Müdürlüü bu konudaki ilk ciddi uygulamasını Boaziçi Köprüsü ve stanbul Çevre Yolu projesi ile gerçekletirebilmitir. Bölgelerarası gelimilik farklılıkları Türkiye ekonomisinin temel sorunlarından biridir. Bu farklılıklar, bölgelerin içerisinde yer aldıı corafi koullar, yetimi insan gücü, uygulanan kalkınma modelleri, altyapı kapasitesi, pazara ve girdi piyasalarına yakınlık gibi birçok faktörün etkisiyle ortaya çıkmaktadır. Sonuçta, görece azgelimi bölgeler ülkenin dier bölgeleri ile bütünleememekte ve iç pazarın derinlemesi salanamamaktadır (Eiyok & Sekmen, 2012: 1). Türkiye, Asya, Avrupa, Orta Dou ile Kafkasya arasındaki konumu nedeniyle stratejik önem kazanmakta; Avrupa ile Asya dan gelen karayolu balantılarının geçiine imkân salamaktadır. Ayrıca yer aldıı corafyanın sahip olduu nüfusun büyüklüü ülke için önemli

3 bir pazar olarak gösterilmektedir. Türkiye, bölgesel ve bölgeler arası karayolu balantısını salamaya yönelik birçok uluslararası karayolu ulaımı koridorlarının gelitirilmesi projesinde de rol almaktadır. Bu projeler, AB (Avrupa Birlii), BM (Birlemi Milletler), KE (Karadeniz Ekonomik birlii), ET (Ekonomik birlii Tekilatı) ve TRACECA (Avrupa Kafkasya Ulaım Koridoru) çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu kapsamda Türkiye sınırlarından geçen uluslararası karayolu koridorlarının toplam uzunluu 10 bin km yi bulmaktadır (MEVKA, 2013: 7). Planlı dönemde karayollarına verilen önem artmı ülkenin gereksinmeleri dorultusunda Boaziçi Köprüsü ve ekspres yollar yapılmıtır li yılların balarından itibaren bir yandan mevcut devlet ve il yollar üzerinde fiziki ve geometrik kapasite artırım çalımaları sürerken dier yandan otoyol yapımına hız verilmitir li yıllara gelindiinde ise bölünmü yol çalımalarına aırlık verilmi ve yolların standardı yükseltilmeye çalıılmıtır. Bu dönemde önceki dönemlerdeki plansız uygulamaların doal bir sonucu olarak, ulatırma türleri arasında ciddi dengesizlikler olumu, karayolu taımacılıı gerek yükte, gerekse yolcuda çok belirgin ekilde öne çıkmıtır. Türkiye corafik konumunun bilincinde olarak, Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında ulatırma balantıları oluturmak konusunda ciddi stratejiler üretmesi gereken bir ülkedir. Ülkemizin karayolları aı sistemi, kendi ulusal gelimesi, aynı zamanda bulunduu bölgede bütünlüün ve genel anlamda gelimenin salanabilmesi için bir gereklilik tekil etmektedir. Bu çalımanın amacı Ülke karayollarının tarihsel süreçte geliimini inceleyerek bugünkü mevcut durumu hakkında bilgiler vermektir. I DÖNEM KARAYOLLARI Osmanlı mparatorluunun son dönemlerinden itibaren demiryolu, ülkenin iç ve kıyı kesimleri arasında balantının salanmasında kullanılan en önemli ulaım sistemini oluturmaktaydı (Avcı, 2005: 88). Bu dönemde demiryoluna dayandırılan ulaım politikası dorultusunda karayolu yapımı genellikle demiryolunu tamamlayan bir unsur olarak görülmü ve esas yatırım olanakları demiryollarına aktarılmıtır. Bu durumun bir nedeni, ülkedeki motorlu araç sayısının yetersiz olması ve karayollarında hayvana balı araçların kullanılmasıdır. Yol yapımı için Türkiye Cumhuriyetinin ilk yıllarında birçok atılımlar yapılmıtır. Bu amaçla kanunlar, genelgeler çıkartılmı her yurtta bu ite sorumlu tutulmutur. Yol yapım çalımalarında öncelik ekonomisi ilek, corafi olarak ticari kavakları yüksek olan Aydın, zmir, stanbul ve Trabzon a öncelik verilmitir (Tökin, 1990: 33) yılı öncesinde karayollarıyla ilgili olarak sadece 1921 tarihli ve 102 sayılı Tarık Bedeli Nakdisi hakkında çıkarılan kanun görülmektedir Bu kanunla amaçlanan, yol yapım çalımalarında yaanılan maddi zorlukları amaktır (Durgun, 2006: 29). Cumhuriyet in ilanıyla kazanılan ivme ile ülke ekonomisi ve gelimesine yönelik atılımlar, ulatırma sektöründe de aynı duyarlılık ve kararlılıkla uygulanmı, özellikle demiryolu taımacılıının Türkiye nin kendi kaynaklarının kullanılmasıyla gelitirilebilecei dikkate alınarak, yılları arasında büyük aamalar kaydedilmitir te Cumhuriyet kurulduunda, Türkiye sınırları içerisinde, km si esaslı onarıma muhtaç, km.si tesviye halinde toplam km. karayolu vardı. Yüzölçümü ile kıyaslandıında neredeyse yok denecek kadar az olan bu yol uzunluunda, Osmanlı mparatorluu nun, önceleri karayolu aı oluturmaya yönelik politikasının olmaması, süreç içerisinde bu yönde bir politika olusa da, hazırlanan karayolu programlarının uygulamaya geçemeyen, genelde kâıt üzerinde kalan yol programları olmasının etkisinin yanı sıra, uzun sava yıllarının tahrip edici ve yıkıcılıı da belirleyici bir etken olmutur (en, 2003: 67). Ayrıca

4 bu yolların büyük kısmının geniliklerinin az ve meyillerinin fazla olması, nakil vasıtalarının bu yolları kullanmalarını güçletirmitir. Cumhuriyetin ilk yıllarında yol sorununa yönelik belirli bir plân bulunmamasına ve yapılan yolların teknik bakımdan yönetimiyle yükümlü bulunan Nafıa Vekâletinin ülke genelinde iyi bir tekilata sahip olamamasına ragmen, genç devletin yönetici kadrosu, elde bulunan sınırlı olanaklarla yapabileceklerinin en iyisini yapma kararlılıını gösterebilmitir. Bu kararlılıı, 1923 bütçesinde somut bir biçimde görebilmekteyiz. Bütçede, dier bakanlıkların ödeneklerine kimi sınırlamalar getirilmi olmasına ramen, sadece devlet yollarıyla ilgili ödenein tamamının kullanılmasına izin verilmitir (Mutlu, 1989: 31). Çalımalar bu yönde ilerlerken, zamanla 1921 Tarik Bedeli Nakdisi Kanunu, Devletin hedefleri için yetersiz görülmeye balanmı, bu eksiklii gidermek amacıyla 13 Ocak 1925 te 524 sayılı Yol Mükellefiyeti Kanunu kabul edilmitir. Bu kanuna göre; ya arası erkek nüfus yol mükellefiyetine tabi tutulmutur. Mükellefiyetin süresi 6-12 gün olmak üzere, l Genel Meclisi nce her yıl tayin edilecek süre zarfında ortalama kuvvetteki bir isçinin görebilecei iten ibaret olacaktır. Mükellefiyet, daha çok Turuk-u hususiyeye (il yolları) aitti. Mükellefler, bulunduu ilden en fazla 8 saat uzaklıktaki yollarda çalıacaktır. Yine bu kanunla _l Genel Meclisleri ne bir görev veriliyordu. Bu göreve göre meclisler, o ilde yapılacak yolların tanzimi için, yolların önemlerine göre 5 yıllık bir program hazırlayacaklardı (As, 2006: 150,151). 524 sayılı kanuna ramen, devlet karayolları yapımına, 1926 yılından itibaren giriilen büyük imar hamleleri ve demiryolu faaliyetinin kazandıı ivme nedeniyle gerekli ödenek ayrılamamıtır (en, 2003: 70). Devlet yollarının ödeneksizlik nedeniyle bakımsız kalması, Cumhuriyet idarecilerini yeni düzenlemeler yapmaya itmitir. 12 Haziran 1927 tarih, 1131 sayılı yasayla, devlet ve il yolları ayrımına son verilerek, yolların yapım, bakım ve onarımları l Özel idarelerine verilmitir. Barda bu durumu, geni çapta karayolu inaatının tamamıyla durması seklinde yorumlamaktadır (Barda, 1958: 295). Bu yasaya göre önemli köprüler ile yapım ve onarımının geciktirilmemesi gereken bazı yolların yapımı, onarım atölyelerinin kurulması, makinistlerin eitilmesi gibi faaliyetler Bayındırlık Bakanlıına bırakılmıtır. Böylece her vilayet sınırları içindeki tüm yolların yapımını üstlenerek bu çalıma için bütçeden kaynak yardımı alacaktır (Gürgözener, 1997: 73). Genel olarak bakıldıında, 1927 yılındaki bu yasayla yol yapım isinin vilayetlere bırakılmasının, yol yapımına zarar verdii söylenebilir. Çünkü bu kanun gereince genel bütçeden illere yardım yapılması kararlatırılmısa da buna yönelik yeterli finansman salanamamıtır. l Özel dareleri ndeki ödenek, ancak yolun toprak tesviyesinde kullanılan araçların masraflarını karılıyordu. Yol islerinde çalıan mükellefler, kendilerine yakın olan yerlerden tasın taınması ve bu tasların kırılıp ose kenarına getirilmesinden sorumlu idiler. ller, ellerindeki ödenekle ancak bu getirilen tasların silindirle düzeltilmesini salayabiliyorlardı. Tam anlamıyla yol bitirilemiyordu (Diker, 1938: 32). Cumhuriyet Döneminde teknik anlamda ilk önemli yol kanunu 2 Haziran 1929 tarih ve 1525 sayılı ose ve Köprüler Kanunu dur. Bu yasanın çıkması tesadüfî deildir yılında Recep Peker in Nafia Vekili olduu dönemde hazırlanan bir Umur-u Nafia Programının uygulanmasını salamak için çıkarılmıtır. Bu kanunla yollar, milli oseler ve il yolları ayrımına tabi tutularak, milli oselerin programlanması ve inası merkezi idareye verilirken, illerin üçer yıllık yol programları hazırlayarak Bayındırlık Bakanlıı na onaylatması art koulmutur (Tekeli & lkin, 2004: 384) lu yılların getirdii yeni koullarla birlikte, devletçilik, göreli olarak dıa kapalı bir ekonomide, sanayilemenin iç kaynaklarla, ekonominin kendi öz güçlerine dayalı olarak gelitii bir dönem oldu: Bu dönemde bazı dı krediler kullanılmakla birlikte, dıa baımlılıın bir göstergesi olarak kullanılabilecek dı ticaret açıı ortadan kalkmıtır. Dı ticaret dengesinin salanmasında ithalatın yarı yarıya kısılması temel faktör olmutur (Eiyok, 2006: 7)

5 Karayolları inaatında döneminde görülen yetersizlik, esas itibariyle devletin mali sıkıntılarından kaynaklanmaktadır. Mahiyet icabı devletçe finanse edilmesi gereken yol ina ve bakımına hükümetler, yeterli kaynaklar salayamamılardır. Ulatırma türleri içinde tercihin demiryollarına verilmi olması, devletin zaten yetersiz olan kaynaklarından, karayolları için ayrılabilecek olan parayı sınırlandırmıtır (Yaa, 1980: 272). Bu olumsuzluklara ramen yılları arasında dorudan doruya Nafıa Vekâleti tarafından yaptırılan yollar ise unlardır (Bayındırlık Dergisi, 1936: 41-56; Bayındırlık leri Dergisi, 1937: 42; Bayındırlık Dergisi, 1938: 247). 1-Balya-Çanakkale Asfaltı yolu (160 km ) 2- stanbul-edirne Asfaltı yolu (328 km) : Bu yol hemen hemen bütün Trakya bölgesini karadan stanbul a ve merkeze balayan en youn karayolumuzdur da tamamlanmıtır. 3-Hopa-Borçka yolu (35 km ) 4-Malatya-Elazı arasındaki varyant yol (19 km ) 5-Ankara-Çubuk yolunda bir varyant (14 km ) 6-Ankara civarı asfalt yolları (30 km) 7-Trabzon-ran Transit Yolu (642 km): Bu yol Trabzon da sahilde balayıp, Trabzon, Gümühane, Erzurum ve Arı vilayetlerini batanbaa geçerek ran hududu ile Gürbulak civarında birleir.1940 da tamamlanmıtır. 8-Florya ltisat yolu (2.5 km) 9-Elazı-Plür yolu 10-Persek-Mamiki yolu 11-stanbul-Ankara-Tayyare Meydanı Kısmı 12-Diyarbakır stasyonu-urfa Kapısı yolu 13-Malatya-stasyon Parke Yolu 1936 yılına gelindiinde Nafıa Vekâleti yeni bir yol kanunu tasarısı hazırlamı ve Devlet ûrasına sunmutur. Tasarı, tüm esaslarıyla birlikte ûra tarafından kabul edilmitir. Tasarıda, ehirlerarası yol inaatının, - modern devlet kuruluunun mahalli idarelere yükledii görevlerin gün geçtikçe çoalıp genilemesi dolayısıyla geri bırakıldıı, son yıllarda yol vergisi gelirlerinin ehirlerin dier islerine harcanması zorunluluunun doduunu, ülkede sürekli artan okuma arzusunun, ilkokul kadrosunu elinde tutan özel idare bütçelerinin büyük kısmını, kültür islerine tahsis etmek mecburiyetinde bıraktıını, öretmen maaları, açılan yeni okullar vb. nedenlerle, yol için vatandatan alınan paranın baka islere harcandıı belirtilmi, Nafıa Vekâleti hissesinin tekrar eski haline getirilmesi (% 15 ten % 50 ye çıkarılması) öngörülmütür yılında kurulan Celal Bayar Hükümeti nin programında karayollarına geni yer verilmi, özellikle demiryollarını destekleyecek ekilde yapılacak karayollarının ülkenin geliimine katkıda bulunduu vurgulanmıtır (As, 2006: 156, 157) yılında km. olan karayolları uzunluu, 1945 te km.ye yükselmitir Buna göre sava yıllarını da içine alan dokuz yıllık periyotta 3.149, yılda ortalama 349 km. yol ina edildii görülmektedir (Tablo 1). Ancak nitelikleri itibarıyla yol ebekesinde bu dönemde de önemli bir iyileme görülmemektedir yılında km. uzunlukta gösterilen bu yolların istatistiklerde sadece km sinin iyi olarak nitelendirildii, geri kalanının bozuk sayıldıı görülmekte, dolayısıyla ulaıma rahatlıkla olanak salamadıı anlaılmaktadır. Bu dönem içinde dikkate deer tek gelime, parke yolların 177 km ye çıkmı olmasıdır. Savaın ortaya koyduu askeri ihtiyaçlar, asker ve malzeme naklinde uranılan büyük güçlükler,

6 karayolları ebekemizin uzunluk, fakat özellikle nitelik itibarıyla yetersizliini bütün açıklııyla ortaya koymutur. Yıllar (l Yolları) Kaplamalı Yollar Tablo 1: Döneminde Karayolları Aı (km) Parke Toprak Yollar Yollar Stabilize, Kırma ta Yollar Geçit Vermeyen Yollar Genel Toplam Kaynak: Tablo KGM Ulaım statistikleri 2012a: 3 den elde edilen bilgilerle oluturulmutur. Tablo 1 de görüldüü üzere Türkiye Cumhuriyetinde yol yapımına önem verilmekle beraber ekonomik yetersizlikten dolayı çok fazla yol yapılamamıtır. Milli savunma, ekonomi ve turizm için önemli olan yollara öncelik verilerek hazırlanan 175 milyon lira finans gerektiren yol programının uygulanmasına 1938 de balanmıtır (en, 2003: 81). Uzun bir sava döneminin yarattıı kaynak yetersizlii, daha sonra gelen dünya ekonomik bunalımı ve son olarak II. Dünya Savaı, çalımaları engelleyici unsurlar olmutur. Savatan sonra yol yapım çalımalarına yeniden balanılmı ve 1950 de Karayolları Genel Müdürlüü kurularak çalımalara hız verilmitir. Tablo 2: Arası Bütçeden Karayollarına Ayrılan Pay Yıllar Genel Bütçe(Lira) Genel Bütçede Karayolu Payı( ) Genel Bütçede Bayındırlık Payı (Lira) Bayındırlık çinde Karayol Payı (%) Karayolları Payı (Lira) Kaynak: Karacan, 2005: Tablo 2 de devletin karayolları için ayırdıı kaynakların ne kadar yetersiz olduu görülmektedir döneminde devletin gerek genel bütçe içinde gerekse bayındırlık yatırımları içerisinde karayollarına ayırdıı pay oldukça azdır. Bu dönem Türkiye sindeki ulaım, demiryolu ve deniz yolu endeksli olduu için karayollarına yapılacak yatırımlar yolun limana ve demiryoluna yakınlıı ile ilgiliydi. Demiryolu ve limana yakın olan bölgelerdeki yerleim birimleri ve yollar uzak olanlara nispeten daha gelimi durumdaydı. Ancak Cumhuriyetin ilk yılları özellikle 1925 ve 1926 yıllarında karayolları, bayındırlık yatırımları içerisinde % 15 lik deer ile dier alanlardan daha fazla pay almıtır. Bu pay ile ülkenin deiik bölgelerinde özellikle kırsal alanda yol yapım çalımaları balatılmıtır (Karacan, 2005: 36-40). II. Dünya Savaı yıllarında yol yapımına ayrılan bu kaynakların yeterli olamaması, devlet, il, köy yollarının birbirinden baımsız çalıan dairelerin elinde bırakılarak ülkeye uygun bir yol politikasını tespit edip yürütecek bir tekilatın kurulmamı olması, nihayet yol inaatı alanında

7 modern teknolojiye ülkemizin yabancı kalmaya devam etmesi, alınan sonuçların arzulanan seviyede olmasını önlemitir. Üstelik eski yollar, sava yılları içinde daha da bozulmu, yeni yapılanların bir kısmı da oldukça aceleye geldii ve gerekli biçimde kontrol edilemedii için, önceden tespit edilen niteliklerin altında kalmıtır DEN GÜNÜMÜZ KADAR OLAN DÖNEM kinci Dünya savaından sonra Türkiye, ABD den aldıı finansal yardımlar sayesinde ulaımda özellikle de karayollarında büyük bir ilerleme sürecine girmitir. Bu dönemde demiryolu ulaım sistemi terk edilerek karayolu birinci plana çıkmıtır (Gürgözener, 1997: 50). Marshall Planı çerçevesinde Türkiye ye dayatılan ulaım politikası uyarınca demiryolları atıl bırakılarak karayolu merkezli ulaım politikası benimsenmitir. kinci Dünya Savaı ndan karlı çıkan Amerikan otomotiv irketleri ve petrol tekelleri tercihlerinin karayolu yapımı olduunu ABD hükümetine çok net ifade etmilerdir (Yıldız, 2008: 38). Marshall yardımlarından daha ekonomik olmasına ramen demiryollarından çok karayolları lehine yararlanılması, petrolle çalıan lastikli araçların egemen olduu bir ulaım politikasının kabul edilmesi karayolu yapımını hızlandırmıtır. te bu politika ABD nin Türkiye de uyguladıı ve dier ülkelere de telkin ettii ulatırma politikasının özünü oluturmaktaydı (Aydın, 2001: 78) yılında yol harcamalarının bütçe içerisindeki payı % 2,9 iken, 1955 de % 7,2 ye, 1960 da %7,7 ye yükselmitir (Cillov, 1962: 132). Amerikan hükümeti 1947 den itibaren ülkemiz karayolları inasına yardım etmeye balamıtır (Tablo 3). Bu yardım önceleri askeri yardım heyeti tarafından yapılmıtır. Ayrıca daha sonra da görülecei gibi karayolları inaatına ve bakımına ayrılan ödenek de artırılmıtır. Amerika dan yol ina ve bakımı için modern makineler ithal edilmi, ayrıca Amerikan Devlet Yollar daresi nden getirilen çeitli düzeydeki teknik personelden, yolların ina, bakım ve idaresinde olduu gibi, Türk personelin yetitirilmesinde de yararlanılmıtır. Türkiye de stabilize yol inaatı ilk defa bu ibirlii çerçevesi içinde 1948 de balamıtır (As, 2006: 307). Tablo 3: Döneminde Alınan Marshall Yardımı ve Ulatırma Sektörlerine Daılımı Yıllar Karayolları ($) Demiryolları($) Denizyolları($) Toplam Kaynak: As, 2006: 299. Karayolları Genel Müdürlüü 1 Mart 1950 tarih ve 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüü Kurulu ve Görevleri Hakkında Kanun ile kurulmutur (KGM, 2012b: 16). lk aamada 1950 yılına kadar uygulanan ulaım politikalarında demiryolunu besleyecek, bütünleyecek bir sistem olarak görülen karayolları, bu tarihten sonra esas ulaım sistemi olarak kabul edilmitir (Avcı, 2005: 89) deki km. uzunluk, 1960 ta km.ye ulamıtır. Karayollarındaki gelime, bu alanda etkili bir tekilat kurulması yanında, kamu kaynaklarından bu alana büyük fonlar ayrılmasıyla birlikte salanabilmitir. Devlet karayolları ödenekleri 1950 de toplam harcamaların sadece % 4,1 i iken, bu oran 1955 te % 11, 1960 ta ise % 13,3 e yükselmitir. Ayrıca dı yardım fonlarının önemli bir kısmı da bu sektör için harcanmıtır. Genel olarak bakıldıında ise arasında ulatırma faaliyetinin GSMH içindeki oranının % 5 ten % 7 ye çıktıı görülmektedir. Bu deime, % 40 oranında bir artıı ifade etmektedir. Hâlbuki aynı oran, sanayi sektörü için % 22 dir. Yine aynı dönemde faal nüfusun ulatırmada istihdam edilen payı % 1.22 den % 1.90 a yükselmitir. Bu artı, dier bütün iktisadi faaliyet kesimlerinde olduundan daha hızlıdır. Bu alanda da en hızlı artı, beton köprü cinsinde olmu, eski köprülerin birçou da yeni yolların standartlarına uygun olmadıı için terk edilmitir. Dönem içinde beton köprü sayısı 606 dan 1542 ye yükselmitir. Karayollarının gelimesi, motorlu taıt araç kullanımını kolaylatırmıtır. Bu nedenle dönem içinde motorlu araç miktarında büyük artı görülmektedir

8 1950 de olan motorlu kara nakil araçları sayısı, 1955 te ye, 1960 ta ise e çıkmıtır (As, 2006: 402, 403) den sonraki yıllar karayolunun artık demiryoluna karı ezici üstünlüünü kabul ettirdii yıllar olmutur. Demiryolu taımacılıına yapılan % 100 oranında zam artıı, ülke içerisinde otomotiv sanayiinin montaj yoluyla da olsa kurulması, köy yolları yapımı için Köy leri Bakanlıına balı olarak Yol-Su-Elektrik (Y.S.E.) Genel Müdürlüünün kurulması, yol inaatında kullanılmak üzere makine ve teçhizat için dı kredi olanaklarının salanması, kamyon ithalatının serbest bırakılması gibi birçok faktörler karayolu taımacılıının beklenenin çok üstünde gelimesine ve bugün ulatırma sistemleri arasında karayolu ile yapılan yük taımacılıında % 90 ve yolcu taımacılıında da % 95 gibi dengesiz bir daılımın olumasına zemin hazırlamıtır dan sonraki yıllar (balangıç 1963) beer yıllık kalkınma-planlarının yapıldıı dönemlerdir. Karayollarında 1950 den itibaren salanan ilerlemelerin, tarım sektörünün piyasa ekonomisine girmesinde, tarım, ticaret ve sanayinin gelimesinde çok olumlu bir rol oynamıtır. 1. Be Yıllık Kalkınma Plan (B.Y.K.P.) Döneminde karayollarının geometrik standartlarının yurt ihtiyacının üstünde olduu düünülürken, 2. Be Yıllık Kalkınma Planı Döneminde karayollarının geometrik standartlarının da yükseltilmesinin gerekli olduu sonucuna varılmı ve yolların geometrik standartlarının yükseltilmesi içinde ilave harcamalar yapılmıtır (Baol, 2012). Ulatırma sektörünün sabit yatırımlar içindeki payı gün geçtikçe artmıtır dönemi sanayileme açısından önemli gelimelerin kaydedildii, sanayi sektörünün yıllık ortalama büyüme hızının % 9,3 gibi yüksek bir deere ulatıı bir dönem olarak dikkat çekmektedir dönemi, dönemi ile birlikte hızlı sanayilemenin gerçekletii ikinci dier bir dönem olarak dikkat çekmektedir dönemi, ithal ikameci birikim modeli çerçevesinde ve uygulanan popülist politikalar sayesinde sanayi sektörünün altın yılları olmutur (Eiyok, 2006: 15). Karayolu alarının bir bölümünün, artan ekonomik faaliyetlerin sonucu önemli oranda ticari trafik taımaya balamasıyla bu kesimlerde fiziksel yetersizlikler ortaya çıkmı ve 1970 li yıllarda karayolu politikası yeni boyutlar kazanmıtır. Bu dönemde mevcut yol aı uzunluunu artırmak yerine, fiziki ve geometrik standartların iyiletirme çalımalarına aırlık verilmitir lerde motorlu taıt sanayinin kuruluu, karayolu politikasına yeni boyutlar katmıtır. Trafik sıkııklıı olan bazı ana akslarda ve büyük ehir çevrelerinde, çok eritli ekspres yollar ya da otoyol yapımı ekonomik olma nitelii kazanmıtır (Tablo 4). Ekonomik deerlendirmelerin önem kazandıı bu tip yolların planlanması, finansmanı, projelendirilmesi ve yapımı dier yollara oranla daha karmaık olduundan, yeni bir teknoloji gerekmitir. Karayolları Genel Müdürlüü bu konudaki ilk uygulamasını Boaziçi Köprüsü ve stanbul Çevre Yolu projesi ile gerçekletirmitir. Tablo 4: Yıllar itibariyle iletmeye açılan Otoyollar Yıllar Otoyol Uzunluu Balantı Yolu Toplam (km)

9 BB ye devredilen Adan çıkan yol Genel Toplam Kaynak: zindaacilanotoyol.pdf, Avrupa Yatırım Bankası ndan alınan kredi ile 1970 yılında yapımına balanan Boaziçi Köprüsü 1973 yılında trafie açılmı ve bu sayede Avrupa ile Asya kıtaları karayolu ile birbirine balanmıtır. Ayrıca, bu köprünün yapımı ile ülkemizde ilk ücretli yol ve köprü politikası balatılmıtır li yıllarda bir yandan mevcut devlet ve il yolları üzerinde fiziki ve geometrik iyiletirme çalımaları sürerken dier yandan yeni bir atılımla tam erime kontrollü otoyol yapımına hız verilmitir yılında hizmete açılan 38 km uzunluundaki Gebze-zmit Ekspres yolu ile balatılan ücretli yol politikası günümüzde de devam etmektedir yılında inaatı balatılan 2. Boaz Köprüsü nün (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) 1988 yılında hizmete açılmasıyla Avrupa Asya ya ikinci kez karayolu ile balanmıtır (KGM 2012b: 16). Yine aynı dönemde turizm sektörünü canlandırmak için özellikle güney sahillerinde fiziki yapısı ve geometrik standardı yüksek olan yolların yapımına aırlık verilmitir. Planlama dönemine ramen demiryolları güç kaybetmeye devam etmi, devlet tarafından etkin bir iletmenin kurulamaması ve mevcut olan hatlara da yeteri ölçüde bakım ve onarım yapılmayarak geometrik standartlarının arttırılamaması sonucu TCDD iletmesi devamlı zarar etmeye balamıtır. Planlama dönemlerinde demiryollarını kalkındırmak için bir takım çalımalar yapılsa da baarı salanamamıtır. Karayolu ile yapılan taımacılıın demiryolu ve denizyoluna kaydırılması ve boru hatlarının da daha da gelitirip yaygınlatırılması kısacası daha ekonomik, güvenli, hızlı ve etkin bir taıma sisteminin gerçekletirilebilmesi için Ulatırma Ana Planı hazırlanmıtır. Bu planın uygulamaya balaması ve somut hedeflerin ortaya konması ulatırma sistemlerinin yük ve yolcu taımacılıındaki paylarının dengelenmesi adına umut verici olmutur. Ülkemizde yapılan tek ulusal ulatırma planı Ulatırma Ana Planı (U.A.P) olmasına ramen bu plan 1986 yılında anlaılmaz bir biçimde uygulamadan kaldırılmıtır (Akgüngör & Demirel, 2004: 425) ihtilali sonrasındaki yıllar Türkiye de otoyollar döneminin baladıı yıllardır. Devrin hükümetleri bu dönemde Türkiye de otoyol yapımını desteklemilerdir. Böylece bata demiryolu olmak üzere dier ulatırma sistemlerinin kaderi deimemi bu defa da otoyolların gölgesi altında ezilmilerdir yılından itibaren balatılan bölünmü yol yapım çalımaları ulusal ve uluslararası a bütünlüü ve trafik younluu nedeniyle kapasite artırılması gereken ana arterler üzerinde younlamıtır yılında balanan yol yapımı 24 km den 2014 itibariyle km ye ulamıtır itibariyle toplam Devlet yolları toplamı km. l yolları toplamı km dir (Tablo 4 ve Tablo 5). Karayolları Genel Müdürlüü nün sorumluluu altında bulunan

10 karayolu uzunluu tarihi itibariyle toplam km. olup, 3 sınıf yoldan olumaktadır: Otoyol, Devlet Yolu, l Yolu. Tablo 5: Tarihi tibariyle Satıh Cinsine Göre Yol Aı (km) Asfalt Betonu Sathi Kaplama Parke Stabilize Toprak Dier Yollar TOPLAM (Km) Otoyol (*) Devlet Yolları l Yolları TOPLAM (*) Otoyol uzunluuna Ana Gövde ve Balantı yolu dâhil olup, Yan yol ve Kavak kolları dâhil deildir. Kaynak: Türkiye nin 2011 yılındaki toplam ihracat ve ithalatının taıma modlarına göre deer bazında daılımını incelendiinde en yüksek payı denizyolu alırken, karayolu ve havayolu ikinci ve üçüncü sırada gelmektedirler. Demiryolunun çok az kullanıldıı görülmektedir. Son yıllarda az maliyetli bir taıma ekli olan demiryolunun kullanım oranını artırmaya yönelik bazı çalımalar yapılmaktadır. Yurtiçi taımacılıkta ise karayollarının aırlıı hissedilmektedir yılında karayolu ile yolcu taımacılıı ve yük taımacılıının toplam içindeki oranı sırasıyla % 95 ve % 91,5 olarak gerçeklemitir (BAKA, 2013: 19). Türkiye genelinde hem yük hem de yolcu taımacılıı acısından karayolu aırlıklı bir taımacılıın olduu görülmektedir. Ülkedeki ehir merkezlerini dıarıya balayan yolların bolunmu yola dönütürülmesi önemli oranda tamamlanmı olup, hali hazırda çalımalar devam etmektedir (Tablo 6). Tablo 6: tibariyle Bölünmü Yollar (km) Bölünmü Yollar Otoyollar Devlet Yolu l Yolu Toplam km km km km Kaynak: Türkiye de karayolları aının sık olması ve ehirlerarası yolcu taımacılıının çounluunun karayolu ile yapılması, Türkiye turizm ulatırmasında da karayolunun payını artırmaktadır. Türkiye de karayolu aı sık olmasına ramen, ulaım hatlarının yüzey ekilleri etkisi altında olduu görülmektedir. Kuzey ve güneyde daların kıyıya paralel olarak uzanması, ancak belirli geçitlerden iç kısımlara ulaım olanaı salamaktadır. Bu nedenle Karadeniz ve Akdeniz kıyılarını boyuna aan karayolu hattı olmasına ramen, iç kesimle balantı belirli geçitlerden olmaktadır. Bu durum turizmde tur hatlarını etkileyerek, tur hatlarının bölgelerarası balantı salayan ana karayollarını izlemesine ve ana karayolu hatlarına göre içeride bulunan bazı ehirlerin, doal ve kültürel kaynakların turizmden faydalanamamasına neden olmaktadır (Doaner, 1998: 3, 4). lk iki plan döneminde hedeflenen ve gerçekletirilen arasında bir uyum vardır. Ancak,

11 3. Plan döneminden itibaren demiryolunun gerçekleme yüzdesi hedeflenenin hep altında kalırken, karayolu 3. Plan döneminde hedeflenenin % 22,6, 4. Plan döneminde % 13,9 ve 6. Plan döneminde de % 3,8 üstüne çıkarak gerçeklemitir yılında karayolu hariç yalnız otoyollara ayrılan pay tüm ulatırma sektörüne ayrılan payın % 58, 1995 yılında % 52 si ve 2000 yılında da % 36 sı olmutur. Aynı yıllarda demiryolu, havayolu ve denizyolunun toplamı için ayrılan pay ise sırasıyla % 9, % 16 ve % 23 dür (Akgüngör & Demirel, 2004: 426). Bugün ülkemizde karayolları, yolcu ve yük taımacılıında en fazla tercih edilen ulaım türüdür. Yurtiçi yolcu taımacılıının % 90,5 i ve yük taımacılıının % 87,4 ü karayolu ile yapılmaktadır. Özellikle yolcu taımacılıında karayolunun payının son on yılda azalmakta olduu, havayollarının payının ise artmakta olduu görülmektedir yılında havayolu ile yapılan yolcu taımacılıının payı % 1,6 iken 2011 yılında bu oran % 6,7 ye yükselmitir. Karayolları ile yapılan 2012 yılındaki yük taımacılıı Milyon ton-km ye yolcu taımacılıı Milyon yolcu-km ye ve gerçekleen toplam yol kullanımı Milyon taıt-km deerine ulamıtır. Türkiye, karayollarında yapılan yük taımacılıında Avrupa nın ilk be ülkesi arasında yer almaktadır yılları arasında taıt-km deeri yıllık ortalama % 6,1, ton-km deeri % 4,2, yolcu-km deeri ise % 2,7'lik bir artı göstermitir (KÇGR, 2013: 57). Ülkemizde 2013 Mart ayı itibarıyla toplam adet taıtın otomobildir. Ülkemizde henüz kiiye düen otomobil sayısı 114 iken bu rakam gelimi ülkelerde 500 ü bulmaktadır. Otomobil sahipliinin ülkemizde doyum noktasının henüz çok altında bulunduu ve önümüzdeki yıllarda bu oranın çok daha üst düzeylere çıkacaı beklenmektedir. Yol kullanımının % 75 i devlet yollarında, % 15,5 i otoyollarda ve % 9,5 i il yollarında gerçeklemektedir (KÇGR, 2013: 58,59). ehirlerarası karayollarında aır taıt oranı % 25 ile % 50 arasında deiim göstermektedir. Aır taıt oranının yüksek oluu ve aırı yüklemelerin % 25 seviyelerini bulması, yollarımızın öngörülen süreden önce bozulmasına neden olmaktadır (KÇGR, 2013: 60). Ulaım sistemleri arasında bir dengenin kurulması, bir yandan büyük oranda ithalata balı enerjinin etkin kullanımını salayacak dier yandan ise aır taımaların yol üst yapısında neden oldukları bozulmaları azaltarak karayolları üstyapısının hizmet seviyesini yükseltecektir. Harita 1: Türkiye Karayollarının Mevcut Durumu SONUÇ Kaynak: Kurulu ve gelime sürecindeki Türkiye de demiryolu yapımı sadece bir ulaım aracı olarak görülmemi, aynı zamanda ülke savunması, iktisadi kalkınma ve sosyo-kültürel

12 gelimenin temel unsurlarından birisi olarak kabul görmütür. Bu amaçla, arasında dı etkilerden uzak, ülke ihtiyaçlarını ön planda tutan Milli ve Baımsız bir demiryolu politikası takip edilmitir. Bu politika, biri yeni demiryolu yapımları, dieri de yabancı irketlerin elindeki mevcut demiryollarının satın alınarak, demiryollarına milli bir nitelik kazandırmak eklinde iki yönde ilerlemitir. Ulaımın dier araçları olan karayolu, denizyolu ve havayoluna cumhuriyetin ilk yıllarında gereken önem verilmemi, kısır bir ilerleme salanmıtır. Avrupa, Asya ve Orta Dou nun kesiim noktasında bulunan Türkiye de ulatırma hizmetleri önemini giderek artırmaktadır. Ancak uzun yıllar boyunca, ülkede ulatırma türlerinin dengeli bir ekilde gelitirilmesi mümkün olmamıtır. Türkiye de yurt içi taımacılıın ve dı ticaretin büyük oranda karayolu üzerinden gerçekletiriliyor olması, hem maliyetleri arttırmakta hem de verimlilii düürmektedir. Ülkemizde ulatırma sektörleri içersinde demiryolları, denizyolları ve havayolları ihmal edilerek karayolu aırlıklı bir politika izlendii belirgindir. Karayollarımızdaki trafik kazalarının fazlalıının yanı sıra, bakım ve onarım için gereken masrafların büyüklüü ve enerjide dıa baımlılık ulatırma politikalarımızdaki yanlılıkları gözler önüne sermektedir. Ulatırma kendi içinde balı baına önemli bir hizmet sektörüdür. Aynı zamanda ekonomik bir faaliyet olmasıyla beraber bata turizm, sanayi ve tarım kesimleriyle karılıklı etki-tepki içerisindedir. Piyasa mekanizması ulatırma faaliyetlerine balı olarak deiip gelimektedir. Ekonomik kalkınma sürecinde ulatırma faaliyetleri itici bir güç oluturur. Dolayısıyla ulatırmaya yönelik alınacak kararlar, uygulanacak politikalar ve yapılacak planlar aynı zamanda gelimeye yönelik ekonomik içerikli bir yapıya sahip olacaktır. Ekonomik faaliyetlerin younluu ve çeitlilii ulatırma hizmetlerine olan talebi artırmaktadır. Yük trafiinin younluu ekonomik gelimilik hakkında da fikir vermektedir. Bu balamda, Türkiye de iller düzeyinde karayolu yük trafii younluunun farklılıklar sergilemesi bölgesel eitsizliklerle ilgili bir olgudur. Türkiye, bugüne kadar uygulanan ulaım politikaları, sosyo-kültürel ve sosyoekonomik özeliklerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı büyük bir trafik problemi ile karı karıya bulunduu yukarıda bahsedilen verilerden kolaylıkla anlaılabilir. Meydana gelen kazalardaki can kayıpları, maddi kayıplar, yük ve yolcu taımacılıında karayollarının aırlıklı payı göz önüne alındıında, problemi çözmek üzere ortaya konacak hedeflerin, uygulanacak politikaların ve izlenecek yöntemlerin belirlenmesi için yapılacak çalımaların ne derece önemli olduu açıktır. Mevcut karayolu ulaım sistemi son derece pahalı ve dıa baımlıdır. Petrole baımlıdır. Bakım ve onarım giderleri yüksek, iletme maliyeti fazla, ekonomik ömrü kısadır. Her yıl petrol, otomobil, lastik ve yedek parça için milyonlarca dolar ödenmektedir. Var olan ulaım sisteminin neden olduu zararlardan biri de çevre kirliliidir. ehirlerarası yolcu ve yük taımacıının neredeyse tümünün gerçekletii karayollarımızda, taımacılık denetimi çok zayıf, trafik denetimi ise yetersizdir. Korsan yük taımacılıı yüzünden, yollarda dolaan yüzlerce bo kamyon, trafik kazalarına ve milli servetin boa harcanmasına yol açmaktadırlar. Otobüs taımacılıında aynı anda aynı yerlere farklı firmalar tarafından çok sayıda otobüs seferi konulmakta ve bu otobüsler % dolulukla kalkı yapmaktadırlar. Türkiye de genel ulatırma hizmetlerinin ulaım sistemleri arasında daha dengeli bir hal almasının çok önemli olduu açıktır. Bu durum geçmi dönemlerde olduu gibi ulaım faaliyetlerinin tek eksenli gerçeklemesini de engelleyici bir faktör olacaktır. Ancak bu yapılırken, ülkenin fiziki ve beeri corafya artlarının iyi deerlendirilmesi ve arz talep dengesi içinde yeni yatırım planlamalarının gerçekletirilmesi gerekmektedir

13 Karayolu ulaım aının km olarak uzatılmasından ziyade nitelik olarak kalitesinin arttırılması ve dier ulaım sistemleri ile koordinasyonu salanması gerekir. Özellikle yük taımacılıındaki karayolu aırlıı demiryolu ve denizyolları bata olmak üzere dier sistemlere aktarılmalıdır. Ayrıca mevcut yolların geometrik standartlarının yükseltilmesi, karayolları ile ilgili mevzuatlarda yeni düzenlemelerin getirilmesi, trafiin yönetiminde ve yol kullanıcılarının bilgilendirilmesinde akıllı bilgi sistemlerinin kullanılması, planlanan otoyolların hizmete açılması gerekmektedir. 21. yüzyılda ulatırma ve haberleme alanında kendi öz kaynaklarımızı da dikkate alacak politikalar izlenmek, kültürel, sosyal ve ekonomik ülke ihtiyaçları gözetilmek zorundadır. Tüm bu balamda karayolu stratejilerinin belirlenmesinde üniversitelerle yeterli düzeyde ibirlii salanması son derece önemlidir. Ulatırma sisteminin çok türlü ve çok dallı bir yapıya sahip olması, sorunları çözmek için de aynı yapıdaki insan kaynaı gruplarının egüdümlü olarak birlikte çalımalarını gerektirir. Ancak bu, deiik meslek gruplarının ulatırma çatısı altında bir ön eitimden geçmeleri ve aratırmalarını birlikte sürdürmekle gerçekletirilebilir. Aratırmalar göstermektedir ki geçen 25 yıldaki büyüme eiliminin sürmesi durumunda 2020 yılında Türkiye deki yolcu trafii bugünkü düzeyinin yaklaık 3,3 katına yani 540 milyar yolcu-km ye, yük trafii ise 2,5 katına yani 300 milyar ton-km ye çıkacaktır (Gerçek, 1997). Artıın bu ekilde devam ettii düünüldüünde yük taıma talebinin artık karayolu ile sürdürülebilmesi mümkün görünmemektedir. Belirlenecek olan yeni politikalarla demiryolları ve deniz yolları ve havayollarının yük ve yolcu taımacılıında daha aktif ve etkin bir ekilde kullanılması vazgeçilmez bir zorunluluktur. Karayolu taımacılıının Türkiye ekonomisi için taıdıı önem göz önünde tutularak sektördeki bütün yükün karayolları üzerine yıılmasının önüne geçilmeli ve iller arası karayolu yük trafii daılımındaki eitsizlikler dikkate alınmalıdır. Bunun için, bölgesel ve yerel kalkınmayı salayacak politikaların öncelik kazanması, sürdürülebilir bir kalkınmayı salayacak altyapının gelitirilmesi, gerekmektedir. Türkiye nin ulaım sisteminin temelini oluturan karayolu ulaımında en önemli sorun, yeterli altyapı ve denetim sisteminin olmamasıdır li yıllardan itibaren balayan otoyol inaatları, 2000 li yıllarda gündeme gelen bölünmü yol projeleri, karayolu ulaım sisteminin gelimesine katkıda bulunmaktadır. Türkiye de karayolu ulaım araçlarının sayısı günden güne hızla artmakta, buna karılık kullanılan yollar yetersiz kalmakta ve trafik yeterince denetlenememektedir. Uzun mesafeli yolcu ve yük taımacılıının karayollarından demiryollarına aktarılmasını salayacak önlemler, karayolları üzerindeki baskının azalmasına katkıda bulunacaktır. KAYNAKÇA AKGÜNGÖR, Ali Payidar & DEMREL, Abdulmuttalip (2004), Türkiye de Ulatırma Sistemlerinin Analizi ve Ulatırma Politikaları, Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 3, Sayfa: , Denizli. AS, Efdal (2006), Cumhuriyet Döneminde Ulaım Politikaları ( ), Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk lkeleri nkılâp Tarihi Enstitüsü, Yayınlanmamı Doktora Tezi, zmir. AVCI, Sedat (2005), Ulaım Corafyası Açısından Türkiye nin Ulaım Politikaları ve Corafi Sonuçları, Ulusal Corafya Kongresi (Prof. Dr. smail Yalçınlar anısına), Bildiri Kitabı, Sayfa: 87-96, Eylül 2005, stanbul. AYDIN, Suavi (2001), Türkiye nin Demiryolu Serüvenine Muhtasar Bir Bakı, Kebikeç-nsan Bilimleri çin Kaynak Aratırmaları Dergisi, Sayı: 11, Sayfa: 49-94, Ankara. BARDA, Süleyman (1958), Münakale Ekonomisi, Akgün Matbaası, stanbul. BAOL, Koray (2012), Türkiye Ekonomisi, Türkmen Kitabevi, 11. Baskı, stanbul. BATI KARADENZ KALKINMA AJANSI (BAKA), (2013), TR 81 Düzey 2 Bölgesi Ulaım ve Lojistik Master Planı, (E.T ). CLLOV, Haluk (1962), Türkiye Ekonomisi, stanbul Üniversitesi Yayınları No: 962, stanbul. ÇEKEROL, Gülsen Serap & NALÇAKAN, Meserret (2011) Lojistik Sektörü çerisinde Türkiye Demiryolu Yurtiçi Yük Taıma Talebinin Ridge Regresyonla Analizi, Marmara Üniversitesi..B.F. Dergisi, Cilt:31, Sayı: II, Sayfa: , stanbul

14 DKER, R. Vecdi (1938) Bitümlü Yol naatında Son Terakkiler, T.C. Nafıa Vekâleti Bayındırlık leri Dergisi, (1 Terinievvel 1938), Sayfa: 30-36, Ankara. DOANER, Suna (1998), Türkiye Ulaım Sistemleri Turizm ve Çevre likileri, stanbul Üniversitesi Corafya Dergisi, Sayı: 6, Sayfa: 1-25, stanbul. DURGUN, Bülent (2006), Cumhuriyetin lk Yıllarında Türkiye de Karayolu Ulaımı ve zmir Uygulamaları, Çada Türk Tarihi Aratırmaları Dergisi (ÇTTAD), Volume: 13, Sayfa: 25-49, zmir. EYOK, Bayram Ali (2006), ktisadi Dönemler tibariyle Türkiye Ekonomisinde Kalkınma ( ), Türkiye Kalkınma Bankası A.. Aratırma Müdürlüü, Ekonomik Aratırmalar, Ankara. EYOK, Bayram Ali & SEKMEN, Faruk (2012) Türkiye Ekonomisinde Bölgesel Gelimilik Farklılıkları, Dou Anadolu nun Bölgesel Gelimedeki Yeri ve Çözüm Önerileri, Türkiye Kalkınma Bankası ekonomik ve Sosyal Aratırmalar Müdürlüü, Türkiye Kalkınma Bankası Yayını, Ankara. GERÇEK, Haluk (1997), Ulatırma- Ekonomi likisi Çerçevesinde Türkiye de Ulatırmanın ve Demiryollarının Gelecei, 2. Ulusal Demiryolu Kongresi, Aralık 1997, stanbul. GÜRGÖZENER, Enver (1997), Cumhuriyet Döneminde Karayollarındaki Gelimeler ( ), TC. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Elazı. KARACAN, Özcan (2005), Atatürk Döneminde Yapılan Karayolları, Barajlar ve Limanlar ( ), Ankara Üniversitesi, Türk nkılâp Tarihi Enstitüsü, A...T Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Ankara. KARLUK, Sadık Rıdvan (2009), Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye Ekonomisinde Yapısal Dönüüm, Beta Basım, stanbul. KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÜ (KGM) (2007), Stratejik Plan , Karayolları Genel Müdürlüü Yayını, Ankara. (E. T: ). KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÜ (KGM) (2012a), Ulaım statistikleri 2012, Karayolları Genel Müdürlüü Yayını, Ankara pdf, (E.T ). KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÜ (KGM) (2012b), Stratejik Plan , Karayolları Genel Müdürlüü Yayını, Ankara. ( E.T ). EN, Leyla (2003), Türkiye de Demiryolları ve Karayollarının Geliim Süreci, TESAV Yayınları, Ankara. OSELER, (Ekim 1937), T.C. Bayındırlık Bakanlıı Bayındırlık leri Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 5, Ankara. TEKEL, lhan & SELM, lkin (2004), Cumhuriyetin Harcı-III Modernitenin Altyapısı Oluurken, 2. Baskı, stanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, stanbul. TÖKN, smail Hüsrev (1990), Türkiye de Köy ktisadiyatı, efik Matbaası, 2.Baskı, stanbul. TÜMERTEKN, Erol (1987), Ulaım Corafyası, stanbul Üniversitesi Yayınevi, stanbul. TÜRKYE DE YOL LER, (Ekim 1936), T. C. Bayındırlık Bakanlıı Bayındırlık Dergisi, Yıl:3, Sayı:5, Ankara. TÜRKYE CUMHURYET ULATIRMA DENZCLK VE HABERLEME BAKANLII, (2013), Karayolu Çalıma Grubu Raporu(KÇGR), 11. Ulatırma Denizcilik ve Haberleme urası (Herkes için Ulaım ve Hızlı Eriim), Ankara. (E.T: ) MEVLANA KALKINMA AJANSI (MEVKA) (2013), TR52 Düzey2 Bölgesi 2023 Vizyon Raporu (Ulatırma Sektörü) Taslak, (E.T: ) MUTLU, N. Yücel (1989), Bayındırlık Bakanlıı Tarihi ( ), Bayındırlık ve skân Bakanlıı Matbaası, Ankara. YAA, Memduh (1980), Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi , Akbank Kültür Yayını, stanbul. YILDIZ, Arzu (2008), Ulaım ve Trafik Politikalarında Planlama Zorunlu, Mühendis ve Makine Dergisi, Sayı: 580, Cilt. 49, Sayfa: YOL LER (Ekim 1938), T.C. Bayındırlık Bakanlıı, Bayındırlık Dergisi, Sayı:5, Ankara. lanotoyol.pdf, (E.T: ) ( E.T: ). ( E.T: )

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü

Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ula tırma Sektörü 28 ubat 2007 TS/BAS-BÜL/07-20 Kurumsal Yapısı, Yasal Çerçevesi ve Göstergeleriyle Ulatırma Sektörü Özet Bulgular Türk Sanayicileri ve adamları Dernei (TÜSAD), ulatırma yöntemlerinin sürdürülebilir büyümeye

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Dün,bugün,yarın KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Dün,bugün,yarın Mayıs, 2014 diye çıktık yola Yollar İnsanoğlunun ortak mekanı... Yollar, insanın ileriye yolculuğudur, zamanla yarışıdır toplumların. Yol, ülke kalkınmasına,

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü

Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii. Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Kent çi Ulaımda Enerji Verimlilii Derya AYDEMR Elektrik Mühendisi Elektrik leri Etüt daresi Genel Müdürlüü Dünya Yolcu Trafii 4.500 4.000 3.500 Air Voiture 2.000 1.500 3.000 2.500 2.000 Car ou Bus Rail

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN

ULAŞTIRMA. Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN ULAŞTIRMA Yrd. Doç. Dr. Sercan SERİN 2 1-GİRİŞ Ulaştırma 3 Yol Nedir? Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre Yol: 1. Karada, havada, suda bir yerden bir yere gitmek için aşılan uzaklık 2. Karada insanların ve

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. Güz 2012 Fall 2012 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 5 Sayı: 23 Volume: 5 Issue: 23 Güz 2012 Fall 2012 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 MARDN LNDEN VERLEN

Detaylı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı

Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı TÜRKYE CUMHURYET MERKEZ BANKASI Türkiye de Ekonomik Aktivite çinde Yabancı Sermaye Payı Ercan TÜRKAN Danıman (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 19 Ocak 2005 çindekiler Sayfa No. Giri... 4 I. Kullanılan Metodoloji

Detaylı

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak

Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Çank r Karatekin Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Dergisi Türkiye de Karayollar n n Geli imine Tarihsel Bir Bak Birol ÇET N * Gaziosmanpa a Üniversitesi ktisat Bölümü bcetin@gop.edu.tr Serap

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI

LOJİSTİK SEKTÖRÜ BÜYÜME ORANLARI RAPOR: TÜRKİYE NİN LOJİSTİK GÖRÜNÜMÜ Giriş: Malumları olduğu üzere, bir ülkenin kalkınması için üretimin olması ve bu üretimin hedefe ulaşması bir zorunluluktur. Lojistik, ilk olarak coğrafyanın bir ürünüdür,

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr

AYDIN KESEN. ZMR TCARET BORSASI-Gazi Bulvarı No:2 35210 zmir, Tel: (0232) 425 13 70 (5 Hat), Fax: (0232) 484 29 54, www.itb.org.tr The Developments in Production and Trade of Biotech Cotton in Turkey and Traceability Türkiye de Biyoteknolojik Pamuk Üretim ve Ticaretindeki Gelimeler ve Biyoteknolojik pamukların zlenebilirlii Aydın

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE

BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE BA ALANLARINDAK AZALMA NEDENLER VE BALICA BACILIK SORUNLARI: TEKRDA MERKEZ LÇE ÖRNE Elman BAHAR 1 Ahmet KUBA 2 lknur DOAN 1 Özay DENZL 1 Baak GÜZEYCAN 1 1. Trakya Üniversitesi, Tekirda Ziraat Fakültesi,

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ

1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DÖNEMİ (TÜRKİYE) EKONOMİSİNİN TARİHSEL TEMELLERİ 13 1.1.Türkiye Ekonomisine Tarihsel Bakış Açısı ve Nedenleri 14 1.2.Tarım Devriminden Sanayi Devrimine

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURYET MERKEZ BANKASI ÜÇ AYLIK BÜLTEN SAYI: 2005-I A Ç I K L A M A Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Merkez Bankası tarafından hazırlanan Üç Aylık Bülten'de yer alan, bankaların

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015

CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 CEZAYİR ÜLKE RAPORU 11.11.2015 YÖNETİCİ ÖZETİ Uludağ İhracatçı Birlikleri nin kayıtlarına göre, Bursa dan Cezayir e ihracat yapan 234 firma bulunmaktadır. 30.06.2015 tarihi itibariyle Ekonomi Bakanlığı

Detaylı

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K

TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKL NE L K N YÖNETMEL K TOPLU KONUT DARES KAYNAKLARININ KULLANIM EKLNE LKN YÖNETMELK Bakanlar Kurulu Karar Numarası ve Tarihi: 2002/3888-18.3.2002 Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / KHK/412-9.4.1990 Resmi Gazete

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ?

TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? TÜRK KONSEYİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ YETERLİ Mİ? Dr. Fatih Macit, Süleyman Şah Üniversitesi Öğretim Üyesi, HASEN Bilim ve Uzmanlar Kurulu Üyesi Giriş Türk Konseyi nin temelleri 3 Ekim 2009 da imzalanan Nahçivan

Detaylı

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS

AVRUPA B RL KAPI ARALI INA SIKI MI ÜLKE: KUZEY KIBRIS 12 Mart 2009 TS/BAS-BÜL/09-19 AVRUPA BRL KAPI ARALIINA SIKIMI ÜLKE: KUZEY KIBRIS Özet Bulgular Yönetim Kurulu Bakanı Arzuhan Doan Yalçında bakanlıındaki TÜSAD heyeti, 12 Mart 2009 tarihinde Lefkoa yı ziyaret

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Lojistik. Lojistik Sektörü

Lojistik. Lojistik Sektörü Lojistik Sektörü Gülay Dincel TSKB Ekonomik Araştırmalar dincelg@tskb.com.tr Kasım 014 1 Ulaştırma ve depolama faaliyetlerinin entegre lojistik hizmeti olarak organize edilmesi ihtiyacı, imalat sanayi

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop

1. Ulaştırma. www.kuzka.gov.tr. TR82 Bölgesi Kastamonu Çankırı Sinop 1. Ulaştırma Ulaştırma; sermaye, işgücü, hizmetler ve malların ülke düzeyinde ve uluslararası düzeyde en hızlı biçimde hareket etmesi için büyük önem arz etmektedir. Bu altyapının güçlü olmasının yanı

Detaylı

Türkiye Enerji Forumu

Türkiye Enerji Forumu Türkiye Enerji Forumu ULUSAL ENERJ FORUMU 2001-2005 0 / 9 Ulusal Enerji Ödülleri 2001-2050 Sürdürülebilir bir gelecein oluumu için gelecek nesillerin ihtiyacını karılama sorumluluu ile uygar yaamın gereksinimi

Detaylı

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015

ÖMER FARUK BACANLI. DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 ÖMER FARUK BACANLI DTD Genel Sekreteri 10 Eylül 2015 * DTD hakkında Genel Bilgi, * Ulaştırma Sektör üne Genel Bakış, * Türkiye nin Ulaştırma Sektör ündeki Yeri, * Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi,

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

PricewaterhouseCoopers

PricewaterhouseCoopers 1 YEN TÜRK LRASI 5083 SAYILI TÜRKYE CUMHURYET DEVLETNN PARA BRM HAKKINDA KANUN ve UYGULAMASI 7 Ekim 2004 Hakan Eraslan Kanuni Düzenleme Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER Kemal Selçuk ÖÜT stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı, Ayazaa 80626, stanbul ÖZET : Çok amaçlı alıveri merkezleri

Detaylı

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md.

Dış Ticaret ve Lojistik. Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Dış Ticaret ve Lojistik Berkay CANPOLAT FedEx Türkiye Pazarlama Md. Lojistik Kavramı Genel kabul gören tanımı ile lojistik; Hammaddenin başlangıç noktasından ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik

Detaylı

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr

ULAŞIM. AFYONKARAHİSAR 2015 www.zafer.org.tr ULAŞIM 2023 kara taşımacılığı hedeflerinde, büyük merkezlerin otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir ve Afyonkarahisar

Detaylı

A. K I S A L T M A L A R

A. K I S A L T M A L A R KKTC Merkez Bankası, 2004 Adres Bedreddin Demirel Caddesi, Lefkoa - KKTC Yazıma Adresi P.K. 857, Lefkoa- KKTC Telefon 0392-228 32 16 (10 Hat) Fax +0392-228 21 31 +0392-228 52 40 Telex 57493 Websitesi http://www.kktcmb.trnc.net

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./(  !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ...

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V TABLOLAR LİSTESİ... XI ŞEKİLLER LİSTESİ... XIII FOTOGRAFLAR LİSTESİ... XIV KISALTMALAR... XV GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM A. DÜNYADA DEMİRYOLLARININ TARİHSEL GELİŞİMİ... 10 B. DEMİRYOLLARININ

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

Metropol Bölge ve Yönetiim

Metropol Bölge ve Yönetiim Metropol Bölge ve Yönetiim Prof.Dr. Nee Kumral Ege Üniversitesi ktisat Bölümü nese.kumral@ege.edu.tr Metropol Bölge ve Yönetiim 1.Metropol Bölge Yönetiiminde Amaç ve lkeler ehirleme hızının artması ile

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI

KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI KRUVAZİYER TURİZMİNDE DÜNYA VE İZMİR, TÜRKİYE KRUVAZİYER PLATFORMU NUN ÇALIŞMALARI DÜNYA KRUVAZİYER PAZARI NEREYE GİDİYOR? Hazırlayan: Mine Güneş Kruvaziyer destinasyonlar içerisinde, son yıllara kadar

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir.

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir. TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, irketimiz açısından baarılı bir yıl olan 2003 yılı olaan genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu siz deerli ortaklarımızın dikkatina sunmaktan

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o!  # !!$ o %% %%&! $  ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri

Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Avrupa ve Türkiye de Lojistik Köyleri Aydın G. T. 1, Öüt K. S. 2 1 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma AD, Türkiye (gulsentaydin@gmail.com) 2 stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fak. Ulatırma

Detaylı

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER

YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER YAKIN DÖNEM EKONOMK GELMELERN ANALZ VE BEKLENTLER I. DURUM TESPT VE TANIMLAR HAZRAN 2006 1- Mayıs ayı içinde yaanan ekonomik gelimeler dalgalı döviz kuru rejimi içinde döviz kurlarının kısa sürede, yukarı

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları

ULAŞIM. 1 Tablo 85 - AB 27 Ülkelerinin 1995-2008 Yılları 2 Ulaştırma ve GSMH Artış Oranları ULAŞIM Günümüzde ekonomik, ticari ve sosyal ilişkilerin artması ve insanların daha uzak mesafelere daha çabuk, zamanında ve konforlu biçimde erişme isteği ulaşım sektörünün önemini arttırmıştır. AB 27

Detaylı

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134

KATILIMCI YEREL YÖNET M ANLAYI INDA. H.Burçin HENDEN. Özet. Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 Uluslararası nsan Bilimleri Dergisi ISSN: 1303-5134 www.insanbilimleri.com 02.01.2005 KATILIMCI YEREL YÖNETM ANLAYIINDA E-BELEDYECLN YER VE ÖNEM H.Burçin HENDEN Özet 21. yüzyılın yönetim felsefesi Verimlilik,

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 BURSA KENTNE YÖNELK GÖÇLERN GECEKONDULAMA SÜRECNE ETKLER: ULUDA YAMAÇLARINDAK GECEKONDULAR

Detaylı

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler

Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Cumhuriyetin lanından Günümüze Türkiye de Okul Öncesi Eitim ve lköretimde Niceliksel ve Niteliksel Gelimeler Qualitative and Quantitative Developments and Evaluations in Preschol between the Foundation

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

"./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07

./01 23/40./ /0531,7,++'7%/4' '/90+07 !" ###!$# " %&'(')*+,+,- Türkiye nin en büyük özel ticari bankalarından biri olan Türkiye Bankası A.. tarafından, 74 yıl önce Türkiye de kurulan irket in hisseleri stanbul Menkul Kıymetler Borsası nda

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 312 266 2529 Faks: + 312 266 5140 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 2002 1. Giri: 1995 Meksika

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI

TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI TEKSTL BANKASI ANONM RKET NN 15 MART 2010 TARHNDE YAPILAN 2009 YILI OLAAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAI Tekstil Bankası Anonim irketi nin 2009 yılına ait Olaan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2010 tarihinde,

Detaylı

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015

INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 INTERNATIONAL MONETARY FUND IMF (ULUSLARARASI PARA FONU) KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM OCAK 2015 Hazırlayan: Ekin Sıla Özsümer AB ve Uluslararası Organizasyonlar Şefliği Uzman Yardımcısı IMF Küresel Ekonomik

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD

Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında Türkiye nin Yeri Hacer Uyarlar UTİKAD 10.09.2015 UTİKAD Türk Taşımacılık ve Lojistik Sektörünün Çatı Kuruluşu Temsil ve Organizasyonlar Eğitim ve Yayınlar Projeler

Detaylı

2001 KRZNDEN 2005 E EGE EKONOMS MUSTAFA SÖNMEZ(*)

2001 KRZNDEN 2005 E EGE EKONOMS MUSTAFA SÖNMEZ(*) 2001 KRZNDEN 2005 E EGE EKONOMS MUSTAFA SÖNMEZ(*) Türkiye ekonomisi, 2001 de yaanan büyük ekonomik krizin ardından dört yıl üstüste yaadıı yüksek büyüme hızları ile tüm dünyanın ilgisini çekerken, büyümenin

Detaylı

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K

ALTYAPILI ARSA ÜRET M VE BU ARSALARIN TAHS S YOLUYLA SATI INA L K N YÖNETMEL K Toplu Konut daresi Bakanlıından: ALTYAPILI ARSA ÜRETM VE BU ARSALARIN TAHSS YOLUYLA SATIINA LKN YÖNETMELK Dayandıı Kanun Numarası ve Tarihi: 2985-2.3.1984 / 1164-9.4.1969 Resmi Gazete ile Neir ve lânı:

Detaylı