TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. 2015 TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI RAPORU"

Transkript

1 TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI RAPORU Değerli Meslektaşlarımız, Altıncı Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) 30 Mayıs 2015 tarihinde, saat ile arasında 76 merkezde gerçekleştirildi. Sınavın yapıldığı tarihte, 92 eğitim veren kurumdan 87 sinde uzmanlık öğrencisi bulunuyrdu. Bu sınava, 60 ı Tıp Fakültesi ve 27 si Sağlık Bakanlığı Eğitim Kliniği lmak üzere tplam 87 kurumdan 718 uzmanlık öğrencimiz katıldı. Bu raprda VI. UEGS ile ilgili deneyim, görüş ve çıkarımlar aktarılacaktır. Rapr kapsamı I. Materyal a. Srular b. Sınav c. Sınav snrası II. III. IV. Snuçlar Tartışma Çıkarımlar V. Teşekkürler I. MATERYAL I A. SORULAR Bu sınav, bir bilgi, düşünce veya tercih belirten tümce veya tümcelerin dğru veya yanlış lduğunu srgulayan 200 srudan luşturuldu. Yanıt seçenekleri dğru, yanlış veya bilmiyrum şeklinde idi. Adaylardan kararsız ldukları yanıtlarda bilmiyrum seçeneğini seçmeleri istendi. 200 sruluk bu sınav için 90 dakikalık bir süre verildi. Srular, Türk Ortpedi ve Travmatlji Eğitim Knseyi (TOTEK) Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlandı. Sru hazırlanması sırasında kaynak larak TOTBİD in ilgili internet sayfasında da belirtilen yayınlara başvuruldu. Bu yayınlar aşağıda sıralanmaktadır. Review f Orthpaedics. Expert Cnsult - Online and Print, 6. Basım (25 Mayıs 2012). Mark D. Miller MD, Stephen R. Thmpsn MBBS MEd FRCSC, Jennifer Hart MPAS. Orthpaedic Basic Science: Fundatins f Clinical Practice. Furth Editin by Regis O'Keefe, Jshua J Jacbs, Cnstance R. Chu and Thmas A. Einhrn (15 Ocak 2013) Tachdjian's Pediatric Orthpaedics. 4. Basım, Jhn Herring. Campbell s Operative Orthpaedics. 12. Basım, S. Terry Canale, James H. Beaty, Rckwd and Green's Fractures in Adults. 7. Basım, Rbert W. Buchlz, James D. Heckman MD, Charles M. Curt- Brwn MD FRCS Ed (Orth), Paul Trnetta III MD. Rckwd and Wilkins' Fractures in Children. 7. Basım James H. Beaty MD, James R. Kasser MD. Çcuk Ortpedisi Emre Çullu. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık. TOTEK Yeterlik Sınavına Hazırlık İlhami Kuru, Bayt Tıbbi Yayıncılık. TOTEK Ortpedi ve Travmatlji Temel Bilimler ve Araştırma Kitabı. 2013, Feza Krkusuz, Bayt Tıbbi Yayıncılık. Kemik ve Yumuşak Dku Tümörleri Kitabı. 2013, Nevzat Dabak, Bayt Tıbbi Yayıncılık.

2 TOTEK Yönetim Kurulu dönemi tplantılarında hazırlanan tüm srular tek tek ele alındı. Gerekli düzeltmeler yapıldı. Yalınlaştırıldı sınavında kullanılacak srular rtak kararlar ile belirlendi. Bilginin her düzeyini ölçmek hedeflenerek, değişik zrluk düzeyinde srular seçildi. TOTEK Yönetim Kurulunun nayından geçen bu srular Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Dç Dr Melih Elçin tarafından değerlendirildi ve teknik analizleri yapıldı. Sru yazım ilkeleri göz önünde tutularak, gerekli görülen değişiklikler yapıldı. Dğru/Yanlış yanıt ranları istenilen düzeye getirildi. Knu kapsamına göre Tabl 1 de belirtilen ranlarda dağılımları yapıldı. Her sru sadece bir knu kapsamına atandı 1, 15. Kapsama alanı Sru sayısı Sru Yüzdesi Temel ve Genel Ortpedi 30 % 15 Pediyatrik Ortpedi 20 % 10 Travmatlji 25 % Omurga Cerrahisi 20 % 10 El ve Üst Ekstremite Cerrahisi 20 % 10 Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi 20 % 10 Spr Yaralanmaları, Artrskpi, Diz Cerrahisi 25 % Artrplasti, Erişkin Reknstrüktif Cerrahi 20 % 10 Ortpedik Onklji 20 % 10 Tabl yılı UEGS srularının knu kapsamına göre dağılımları görülmektedir. I B. SINAV Sınav ile ilgili larak Anabilim Dalı Başkanları, Eğitim Srumluları ve Uzmanlık Öğrencilerine Aralık 2014, Şubat 2015 ve Nisan 2015 de üç kez bilgilendirme-hatırlatma duyuruları yapıldı. Sru kitapçıkları sınavdan iki hafta önce TOTBİD merkezinde basıldı. Cevap kağıdı larak kullanılan ptik frmlar Akbim Kç Bilgisayar LTD de basıldı. Optik frmda TC kimlik numarasına da yer verildi. Sınavdan 10 gün önce gözetmenlere sınav ile ilgili bilgilendirme mektuplarını, sru kitapçıklarını, cevap frmlarını, geri karglama için gereken zarfları, kurşun kalem-silgi-kalemtraş gibi kırtasiye malzemelerini ve TOTBİD anket frmunu içeren kutular karglandı. Bu kargların alıcılara ulaşıp ulaşmadığı teyid edildi. Sınav turumları büyük ölçüde uzmanlık eğitimi öğrencilerinin çalışmakta lduğu kurumlarda yapıldı. Gözetmenler, sınavın yapıldığı kurumda görev yapmamaları ilkesine dayanarak, kurum dışı ve TOTEK Sertifikasına sahip lan meslektaşlarımızdan seçildi. 42 gözetmen bulundukları şehirde, 34 gözetmen farklı bir

3 şehirde görev aldı. Gözetmenlerin sınav yerlerine ulaşımlarının sağlanması için gerekli hazırlıklar TOTBİD sekreterliği tarafından yapıldı. Sınava girebilecek uzmanlık öğrencilerinin listeleri, eğitim aldıkları kurum yetkilileri ile görüşülerek luşturuldu. 92 eğitim veren merkezden 87 inde uzmanlık öğrencisi mevcuttu. Bu 87 kurumda sınava girme kşullarına sahip lan 816 aday belirlendi. Bu 816 adaydan 28 aday sınava katılamayacakları ile ilgili gerekçe bildirdiler. Ayrıca sınav listelerinin belirlenmesinden snra aradan geçen kısa zaman içinde 8 yeni araştırma görevlisinin uzmanlık eğitimine başlayarak sınava katıldığı ve aynı sürede 7 araştırma görevlisini uzman lduğu ve sınava katılamayacağı belirlendi. Snuç larak sınava katılabilecek tplam 816 kişiden 718 kişi sınava katıldı. Katılma ranı % 88 larak gerçekleşti. İstanbul-Trakya Bölgesinde 260, İç Anadlu Bölgesinde 192, Ege Bölgesinde 108, Mersin-Güneydğu Anadlu Bölgesinde 64, Dğu Anadlu Bölgesinde 54 ve Karadeniz Bölgesinde 40 aday sınava girdi. I C. SINAV SONRASI Sınav snrasında sınav sru ve yanıtları TOTBİD internet sayfasında yayınlandı. Sru itirazları için tanınan süre içinde 5 sruya 5 itiraz geldi. İtirazlardan birisi, cevapların internet sayfasından yayınlanması sırasında dğru yerine yanlış cevabın bildirilmesi ile ilişkiliydi. İnternet sayfasında yayınlanan cevap anahtarında gereken düzeltme yapıldı. Sınav kağıtlarının kunmasında kullanılan anahtarda bu farkın lmaması nedeni ile sınav snuçlarının değerlendirilmesinde değişiklik luşmadı. Diğer itirazlar değerlendirildi ve gerekli kaynaklar eklenerek itiraz sahipleri bilgilendirildi. Bu itirazlar nedeni ile sru iptali gerekmedi. Cevap frmları tüm merkezlerden karg ile tplanarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Sekreterliğine ulaştırıldı. Optik frmlar kundu. Analizleri yapıldı. Kişisel ve kurumsal snuçlar ile gelişim belgeleri hazırlandı. Temmuz 2015 ayının üçüncü haftasında snuç ve gelişim belgeleri ilgili anabilim dalı başkanlarına ve eğitim srumlularına karg ile yllandı. Sınav ile ilgili ptik cevap frmları da dahil lmak üzere tüm basılı ve elektrnik belgeler sınav ile ilgili değerlendirmeler tamamlandıktan snra TOTBİD idari merkezine teslim alındı. II. SONUÇLAR 30 Mayıs 2015 tarihinde yapılan UEGS na 718 uzmanlık öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların kıdem yıllarına göre dağılımı Grafik 1. 1 de gösterilmiştir.

4 Grafik 1. 1: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre dağılımı. Sn altı yılda ( ) UEGS na katılan uzmanlık öğrencilerinin kıdem yıllarına göre dağılımı Tabl 1. 1 de verilmiştir. Uzmanlık eğitimine 2011 öncesi girişli 76 uzmanlık öğrencisi 6. yıl, 2011 girişli 149 uzmanlık öğrencisi 5. yıl kategrisinde işlem gördüler. Kıdem Yılı n / (%) n / (%) n / (%) n / (%) n / (%) n / (%) (21, 1) 152 (21, 8) 161 (22, 6) 129 (17, 8) 48 (6, 6) 60 (8, 4) (21, 1) 147 (21, 1) 155 (21, 7) 152 (21, 0) 160 (22, 1) 150 (21, 0) (17, 2) 154 (22, 1) 146 (20, 5) 154 (21, 2) 145 (20, 0) 143 (19, 9) (17, 4) 120 (17, 2) 148 (20, 8) 144 (19, 9) 161 (22, 2) 140 (19, 6) (21, 8) 111 (15, 9) 99 (13, 9) 133 (18, 3) 92 (12, 7) 149 (20, 7) 6 8 (1, 3) 12 (1, 7) 4 (0, 6) 13 (1, 8) 119 (16, 4) 76 (10, 7) Tplam Tabl 1. 1: yılları arasında UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre dağılımı UEGS katılımcılarının genel sınav net puan rtalaması 21,2 (min: -2, max: 51) larak gerçekleşmiştir. Dğru yanıtların rtalaması 87,9 (2-140) iken yanlış yanıtların rtalaması 45,4 (2-102) lmuştur. Bş bırakılan ya da bilmiyrum larak işaretlenen sruların rtalaması ise 66,7 (0-196) lmuştur. Sn altı yılda tüm sınav katılımcıları üzerinden bakıldığında dğru ve yanlış işaretlenen ile bş bırakılan sruların rtalamaları, yüzdeleri ve yüzde net puanlar Tabl 2. 1 de verilmiştir. Yıllar Sru Sayısı Dğru D% Yanlış Y% Bş B% Puan % , 9 51, , 2 18, 2 21, , 1 50, 1 31, 7 31, 7 18, 2 18, 2 18, , 8 46, 8 27, 2 27, 2 25, 9 25, 9 19, , 1 49, 1 24, 3 24, 3 26, 6 26, 6 24, 8

5 , 1 45, 1 51, 6 25, 8 58, 3 29, 2 19, , , 4 22, 7 66, 7 33, 3 21, 2 Tabl 2. 1: yılları arasında UEGS katılımcılarının yanıtlarının ve yüzde net puanlarının dağılımı UEGS katılımcılarının kıdem yılları göz önünde bulundurulduğunda, sınavdaki sruları dğru ve yanlış yanıtlama rtalamaları ile bş bırakma ya da bilmiyrum larak işaretleme rtalamaları Grafik 2. 1 ve yüzde puan rtalamaları Grafik 2. 2 de verilmiştir. Grafik 2. 1: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre dğru ve yanlış yanıt rtalamaları ile bş bıraktıkları/bilmiyrum larak işaretledikleri sruların rtalamalarının dağılımı. Grafik 2. 2: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre başarılarının (yüzde puanlarının) değişimi.

6 Sınava katılan tüm uzmanlık öğrencilerinin sınav kapsamında tanımlanan 9 alandaki srulara verdikleri dğru ve yanlış yanıtlar ile bş bıraktıkları ve bilmiyrum larak işaretledikleri sruların rtalamaları ve her knu alanında rtalama net puanların ilgili alan açısından yüzde perfrmansları Tabl 2. 2 de sunulmuştur. Knu Alanları Sru D Y B N % P sayısı Temel-Genel Ortpedi 30 11, 9 8, 2 9, 9 3, 7 12, 3 Travma 25 12, 3 5, 6 7, 0 6, 7 26, 8 Pediatrik Ortpedi 20 9, 6 5, 5 4, 9 4, 1 20, 5 Omurga Cerrahisi 20 10, 2 3, 0 6, 8 7, 2 36 El, El Bileği ve Üst Ekstremite Cerrahisi 20 7, 2 5, 5 7, 3 1, 7 8, 5 Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi 20 8, 4 3, 6 7, 9 4, 8 24 Spr Travmatljisi, Artrskpi ve Diz Cerrahisi 25 9, 2 6, 4 9, 4 2, 8 11, 2 Ortpedik Onklji 20 10, 7 2, 8 6, 5 7, 9 39, 5 Erişkin Reknstrüktif Cerrahi 20 8, 4 4, 8 6, 8 3, 6 18 Tplam , 9 45, 4 66, 7 42, 5 21, 2 D: Dğru, Y: Yanlış, B: Bş/Bilmiyrum, N: Net dğru, %P: İlgili alandaki % perfrmans ranı Tabl 2. 2: 2015 UEGS katılımcılarının knu alanlarına göre yanıtlarının ve yüzde perfrmanslarının dağılımı UEGS katılımcılarının sınavı luşturan 9 knu alanındaki başarılarının yüzdelik larak ifade edilişine göre dağılımı Grafik 2. 3 de gösterilmiştir. En yüksek perfrmans Ortpedik Onklji knu alanında gerçekleşirken (% 39.5) en düşük perfrmans El, el bileği ve üst ekstremite cerrahisi knu alanında gerçekleşmiştir (% 8.5). Ortpedik nklji (% 39,5), murga cerrahisi % 36), travma (% 26.8) ve ayak ayak bileği cerrahisi (% 24) alanlarında alınan snuçlar genel rtalamanın (% 21.2) üzerindedir. Bun karşın pediyatrik rtpedi (% 20.5), erişkin reknstrüktif cerrahi (% 18), temel ve genel rtpedi (% 12.3), spr travmatljisi artrskpi ve diz cerrahisi (% 11.2) ve el, el bileği ve üst ekstremite cerrahisi (% 8.5) alanları genel rtalamanın altında kalmıştır. Grafik 2. 3: 2015 UEGS katılımcılarının knu alanlarındaki yüzde başarılarının dağılımı.

7 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre her bir knu alanındaki net yüzde puanların dağılımı Tabl 2. 3 ve Grafik 2. 4 de verilmiştir. Alan/Kıdem Yılı Puan% Ortpedik Onklji 29, 0 32, 0 38, 0 45, 0 44, 0 49, 0 39, 5 Omurga Cerrahisi 27, 0 29, 0 33, 0 39, 0 41, 0 42, 0 36 Travma 18, 4 20, 8 25, 6 31, 2 31, 2 32, 0 26, 8 Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi 11, 0 14, 0 22, 0 31, 0 30, 0 34, 0 24 Genel Sınav Eğrisi 14, 3 15, 0 18, 9 24, 9 25, 9 27, 6 21, 2 Pediatrik Ortpedi 12, 0 14, 0 16, 0 22, 0 28, 0 31, 0 20, 5 Erişkin Reknstrüktif Cerrahi 6, 0 5, 0 14, 0 25, 0 28, 0 26, 0 18 Temel-Genel Ortpedi 14, 7 12, 0 10, 7 13, 3 10, 7 13, 3 12, 3 Spr Travmatljisi, Artrskpi ve Diz Cerrahisi 7, 2 5, 6 8, 0 12, 8 16, 8 18, 4 11, 2 El, El Bileği ve Üst Ekstremite Cerrahisi 5, 0 6, 0 7, 0 11, 0 10, 0 12, 0 8, 5 Tabl 2. 3: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre knu alanlarındaki net puanlarının dağılımı. Grafik 2. 4: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre knu alanlarındaki net puanlarının dağılımı.

8 2015 UEGS hazırlıkları kapsamında öncelikle 9 knu alanı belirlenmiş ve knu alanlarının rtpedi ve travmatlji bilim alanın içerisindeki yaklaşık ağırlıkları, uzmanlık eğitimi içinde yer alışları göz önünde tutularak sınav için sru dağılımları belirlenmiştir. Bu süreç alan uzmanları tarafından yürütülmüştür. Snrasında srular hazırlanmış, karar verilen srular üzerinden bu dağılım yeniden kntrl edilmiştir. Sınavın güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir iç tutarlılık göstergesi lan Kuder-Richardsn 20 frmülü ile katsayı hesaplanmasına gidilmiştir. Güvenirlik için daha alt değerler bile kabul görürken beklenen, değerin 0.80 ve üzeri lmasıdır UEGS snrasında yapılan hesaplamada KR-20 katsayısı larak bulunmuştur UEGS snrası yapılan değerlendirmelerde sınav srularının zrluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımları aşağıdaki Tabl 2. 4, Tabl 2. 5, Tabl 2. 6 ve Grafik 2. 5, Grafik 2. 6 da verilmiştir. Zrluk Frekans Yüzde Çk zr 27 13, 5 Zr 64 32, 0 Orta 64 32, 0 Klay 33 16, 5 Çk klay 12 6, 0 Tplam , 0 Tabl 2. 4: 2015 UEGS srularının zrluk derecelerine göre dağılımı. Grafik 2. 5: 2015 UEGS srularının zrluk derecelerine göre dağılımı. Ayırdedicilik Frekans Yüzde

9 Çk düşük 51 25, 5 Düşük 44 22, 0 Orta 53 26, 5 İyi 52 26, 0 Tplam , 0 Tabl 2. 6: 2015 UEGS srularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı. Sruların ayırdedicilik düzeyleri İyi 26.0% Çk düşük 25.5% Orta 26.5% Düşük 22.0% Grafik 2. 6: 2015 UEGS srularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı. AYIRDEDİCİLİK Kullanılmamalı Dikkat edilmeli Düzeltilmeli Ayırdedici TOPLAM Çk zr Zr ZORLUK Orta Klay Çk klay TOPLAM Tabl 2. 6: 2015 UEGS sruların zrluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.

10 III. TARTIŞMA Ortpedi ve travmatlji alanında uzmanlık eğitimi, geleneksel ve dğru larak öğrencilerin bilgi ve deneyimi talep etmesine, deneyimli cerrahların ise bilgi ve birikimlerini arz etmesine; kısaca usta-çırak ilişkisi ne dayalıdır. Kıdemli cerrahlar, lgu tartışmaları, klinik vizitler, ameliyat öncesi ve snrası tartışmalarda uzmanlık öğrencilerinin bilgi düzeyini anlamaya ve nların eğitimine bu şekilde yön vermeye çalışırlar. Eğer bu değerlendirmeler ülke genelinde tüm uzmanlık öğrencilerine yapılabilir ise, rtpedi ve travmatlji eğitiminin genel durumunu anlamak ve uzmanlık eğitimi prgramlarını ülke gereksinimlerini göz önünde tutarak luşturmak lanağı rtaya çıkar. Muhtemelen ilk kez bir ülke genelinde uzmanlık eğitimi sırasında sınav yapma geleneği 50 yıldan uzun bir zaman önce 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile başladı 2, 3. Ülkemiz bütününde ise buna benzer bir sınav Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı adı ile TOTBİD-TOTEK tarafından ilk kez 29 Mayıs 2010 tarihinde Sayın Prf Dr Semih Aydğdu önderliğinde Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren kuruluşları kapsayacak şekilde gerçekleştirildi 4. Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavının amacı, rtpedi ve travmatlji uzmanlık eğitimi alan bireylerde rtpedi ve travmatlji bilgisinin zaman içindeki değişimini belirlemek ve buna dayalı larak kişisel ve kurumsal eğitim prgramlarına yön vermektir. Bu sınavda bir geçme-kalma eşiği yktur. Seçme veya sıralama amacını taşımaz. Sınavdan ede edilen snuçlar sadece adaylar ve anabilim dalı başkanları veya eğitim srumluları ile paylaşılmaktadır. Verilerin gizliliğinin krunmasına özen gösterilmektedir. Hem her yıl ülkemiz genelinde yapıldığı için yıla ait genel verileri elde etme şansını; ve hem de ardışık larak her yıl tekrarlandığı için belirli bir adaya veya kuruma ait gelişim sürecini değerlendirme lanağını sunmaktadır. Sınavda rtpedi ve travmatljinin üst uzmanlık knuları da ayrı ayrı değerlendirildiği için eğitimin içeriğini, ülke gereksinimlerine göre geliştirebilme lanağı da belirmektedir. Uzmanlık eğitimi sırasında yapılan sınavlarda elde edilen snuçlar, daha ileride girilebilecek başka sınavların snuçları ile de uyumluluk gösterebilmektedir 5, 6, 7. Srular Ortpedi ve Travmatlji, hem köklü bir kuramsal birikimi ve hem de ileri bir lkmtr beceri dağarcığını gerektiren çk geniş bir çalışma alanını içermektedir. Test biçimindeki hiçbir sınavın, rtpedi ve travmatlji ile ilgili ölçme ve değerlendirmede yeterli ve mutlak dğru lamayacağına kesin gözü ile bakılabilir. Bu sınavın snuçlarına bakarak bir uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimini tamamlayacak düzeye gelip gelmediğine karar vermek uygun lmaz. Ayrıca genel başarının yükseltilmesinde düzenli-sistematik kumaların ve düzenli bir sınav prgramının daha etkin lduğu görüşü vardır 8. Sru içeriklerinin zenginleştirilmesi ve metin, görüntü, grafik, çizim, ses, vide kaydı ve animasynlar gibi çklu rtamların da kullanıldığı sruların üretilmesi, kuşkusuz sınav snuçlarının geçerliğini artıracaktır yılından itibaren Amerika Birleşik Devletlerinde uzmanlık eğitimi sırasında yapılan gelişim

11 sınavı, bilgisayar rtamında DVD ile yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde adayların memnuniyeti yüksektir 9. Bilgisayar rtamında yapılan sınav uygulama srunlarını ve yüksek maliyeti getirmekle birlikte; vide kayıtları ve renkli ftğraflar dahil lmak üzere çklu rtam içeren sruların sınav kapsamına alınmasını sağlayarak sınav kalitesini yükseltilebilir. TOTBİD-TOTEK Yeterlik Sınavı ve Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı kesintisiz şekilde yeni sru üretimini zrunlu kılmaktadır. Sru üretimine katkıda bulunan kişi sayısı sn derece kısıtlı kalmaktadır. Üretilen bu sruların bir bölümünün sınavlarda kullanılabilmesi için de önemli ölçüde geliştirilmesi gerekmektedir. Yanıt seçenekleri dğru, yanlış veya bilmiyrum şeklinde idi. Adaylardan kararsız ldukları yanıtlarda bilmiyrum seçeneğini seçmeleri istendi. Dğru lmayan her yanıt, bir dğru yanıtın silinmesine neden ldu. Bu yöntemin temel nedeni, tüm srulara yalnızca dğru veya yanlış yanıtının verilmesi durumunda sruların %50 kadarının raslantısal larak dğru larak yanıtlanmasının rtadan kaldırılmasıdır. Cevap seçenekleri dğru, yanlış ve bilmiyrum şeklinde lmasına rağmen çk sayıda adayın, çk sayıda sruyu bş bıraktığı gözlenmiştir. Bu eğilimin seneler içerisinde daha da arttığı gözlenmektedir. Bş bırakılan srular bilmiyrum seçeneği ile eşdeğer kabul edilerek değerlendirilmiştir. Sınav tekniği açısından bu sakıncanın rtadan kaldırılması için sınava katılan kişilerin sınav öncesi bu knuda tekrar uyarılması veya cevap şıklarının dğru veya yanlış şeklinde iki seçenekli larak belirlenmesi ve bş bırakılan sruların bilmiyrum karşılığı kabul edilmesi yararlı labilir. Sru alan dağılımında standart sağlanmış, her alana yönelik srulan sru sayısının arttırılmış ve hazırlanan srular uzman görüşüne sunularak tüm alanları temsil ettiği snucuna ulaşılmıştır. Sınavın kapsam geçerliği vardır. Sru sayısı 2014 de lduğu gibi bu yıl da 200 larak belirlendi. Bu artışın temel nedeni sınav snuçlarının özellikle rtpedi ve travmatljiye ait üst uzmanlık knularındaki başarı puanlarının kapsam geçerliğini artırmaktır. Sınav süresi önceki yıllara ait deneyimlere dayanılarak 90 dakika larak belirlendi ve gözetmenlerden ve sınava giren kişilerden bu süre ile ilgili lumsuz geri dönüş alınmadı. Bir sınavdaki sruların niteliğine yönelik yapılan çalışmalarda iki kriterle ilgili hesaplamaların birlikte yrumlanması önerilmektedir: Zrluk ve ayırdedicilik dereceleri. Zrluk derecesi sruyu dğu yanıtlayanların ranını verirken, ayırdedicilik katsayısı sınavda başarılı lan üst grupla başarısız lan alt grubun sruyu dğru yanıtlayabilme ilişkisine bakar. Bir başka deyişle bilenle bilmeyeni ayırdedebilme derecesini rtaya kyar. Sınav srularının hem belli düzeyde ayırdedicilik göstermesi hem de sınavda yer alan sruların belirli bir zrluk düzeyi çeşitliliğine sahip lması beklenir UEGS değerlendirmelerine bakıldığında sınavda kullanılan sruların % 74.5 inin amaca uygun srulardan (kabul edilebilir ayırdedicilik düzeyine ( 0, 20) sahip luştuğu görülmektedir ve elde edilen değer geçmiş yılın değerinden (% 71) yüksektir. Sınavdaki sruların zrluk düzeylerine bakıldığında 2015 sınavında uç değerlere ait (çk klay ve çk zr) sruların azalmış lması lumlu bir gelişmedir. Sınav bir önceki yıla

12 göre daha dengeli hale gelmiştir. Bu sınavda bir önceki yıla ranla klay srular azalırken rta ve zr srularda bir artma lmuştur. Dağılımın nrmalleşmesi amacı ile zr sruların azaltılıp klay sruların artırılması yararlı labilir. Kıdem yılları arttıkça dğru sayılarının artması ve bş bırakılan ya da bilmiyrum larak işaretlenen sru sayılarının azalması; başarı puanlarının artış göstermesi gelişim sınavlarında luşması beklenen bir durumdur. Sınavın güvenirliğine yönelik larak KR-20: larak hesaplanmıştır. Bu değer çk yüksek bir değerdir UEGS sınavının KR-20 değeri 0.89 düzeyinde lmuştur sınavı bir önceki yıla göre daha güvenilir bir sınav lmuştur. Daha önceki yıllarda 100 sruluk sınavlarda güvenirlik hesaplamaları Crhnbach α katsayısı ile yapılmış lmakla birlikte değerler aralığında değişmektedir. Bu değerler sru sayısının da artmasıyla daha yüksek güvenirlik değerlerine ulaşıldığının göstergesidir. Knu kapsamları ve sru dağılımları Ortpedi ve Travmatljinin knu kapsamında zaman içinde önemli değişiklikler lması ve ilerideki sınavlarda bu knu başlıklarının sayısının artması lasıdır. Bu sınavın yapıldığı tarih itibari ile güncel lan dkuz ana kapsam seçilmiştir. Bu knu başlıklarını seçilmesinde rtpedi ve travmatlji alanında faaliyet gösteren dernek ve şubelerin tercih ettikleri isimlendirmeler de göz önünde bulundurulmuştur. Her bir üst uzmanlık alanını ait snuçların detaylı analizleri, bu knularda eğitim faaliyetleri sürdüren kurum ve kişiler için yl gösterici labilir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu sınav döneminde dahil edilmemiş lmakla birlikte rtpedik araştırma, tıp hukuku ve rehabilitasyn alanları da ileride sınav kapsamına dahil edilebilir. Sınavın geneline bakıldığında en yüksek perfrmans Ortpedik Onklji knu alanında (%39, 5) ve en düşük perfrmans El, El Bileği ve Üst Ekstremite Cerrahisi knu alanında gerçekleşmiştir (%8, 5). Ortpedik nklji (%39.5), murga cerrahisi %36), travma (%26.8), ayak ve ayak bileği cerrahisi (% 24) alanlarında alınan snuçlar genel rtalamanın (% 21.2) üzerindedir. Bun karşın pediyatrik rtpedi (% 20.5), erişkin reknstrüktif cerrahi (% 18), temel ve genel rtpedi (% 12.3), spr travmatljisi artrskpi ve diz cerrahisi (%11.2) ve el, el bileği ve üst ekstremite cerrahisi (% 8.5) alanları genel rtalamanın altında kalmıştır sınavında erişkin reknstrüktif cerrahi alanı (%31) genel rtalamanın (% 19,3) üzerinde iken, 2015 sınavında rtalamanın altına düşmüştür. Buna karşın 2014 sınavında genel rtalamanın altında kalan ayak-ayak bileği cerrahisi (10.4) ve murga cerrahisi (% 15.0), 2015 sınavında rtalamanın üzerine çıkmıştır. Travma alanında rtalama puan düşmekle birlikte rtalamanın üzerindedir. Diğer alanların puanlarında dikkati çeken bir değişiklik lmamıştır. Kaynak seçimi Özellikle internet ve internet bağlantılı elektrnik kaynakların klay erişilebilir hale gelmesi ve yaygınlaşması ile, rtpedi ve travmatlji alanında Türkçe ve yabancı dillerde kaynak bulma srununu büyük ölçüde rtadan kalkmıştır. Bunun yanı sıra TOTBİD in sınavlarda kaynak larak kullanılabilecek yayınlarının sayısı da giderek artmaktadır. Uzmanlık eğitimi alan kişiler

13 kendi eğilim ve tercihlerine göre çk farklı biçimlerde pek çk kaynaktan yararlanabilmektedirler 12, 19, 20. Bu nedenlerle kaynak tercihlerini daraltmamak amacı ile başvuru kaynaklarının sayı ve çeşidi bu yıl artırılmıştır. Bazı saygın dergilerin sınavlara hazırlık amacı ile kullanılabilecek yayınlara daha fazla yer vermekte lduğu gözlenmektedir. Adayların temel rtpedi ve yan dal dergilerini izlemeleri, UEGS başarısı yönünden yararlı labilir 21, 22. Ayrıca travma alanında temel dergilerin uzmanlık eğitimi sınavlarında önemli bir kaynak haline geldiği düşünülmektedir 23. Bazı kaynakların diğerlerine göre farklı snuçlar alınmasına yl açabileceği bilindiği için önümüzdeki sınavlarda daha çk sayı ve çeşitte kaynak belirtmek tercih edilebilir 24, 25. TC kimlik numarasının ve sınav yılının ptik frma eklenmesi Önceki yıllarda sınav öncesinde ptik frmların dldurulması sırasında kurum kdu ve aday kdunun işaretlenmesinde çk sayıda yanlış yapıldığı gözlenmişti. Bu nedenle 2014 sınavında lduğu gibi bu yıl da ptik frma TC kimlik numarası eklendi. Eğer kurum veya aday kdunun girilmesi sırasında bir hata yapılır ya da bu kdlar girilmez ise, bunları TC kimlik numarası üzerinden düzeltebilme lanağı luştu. Sınava ait ptik cevap frmlarının başlık bölümüne sınav yılının eklenmesi, arşivleme yönünden yararlı lacaktır. TC kimlik numarasının eklenmesi sınava giren bireylerin farklı sınavlardaki başarıları ile UEGS ndaki başarılarını kıyaslama lanağı sunabilir. Benzeri çalışmalara tıp eğitimi ile ilgili yayınlarda yer verilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde rtpedi eğitimi sırasında yapılan sınav (OITE) başarısı ile Amerikan Ortpedi Yeterlik Sınavı birinci bölümü (ABOS I) başarısı arasında ilişki lduğu düşünülmektedir 26. Sınav rganizasynu Gözetmenlerin, Anabilim Dalı Başkanlarının, Eğitim Srumlularının ve uzmanlık öğrencilerinin sınava ilgileri bu yıl da üst düzeyde idi. İlgili kişilerin bir sivil tplum örgütü faaliyetine bu denli içtenlikle sahip çıkmaları, üzerinde durulması gereken çk önemli bir husustur. Gözetmenlerin belirlenmesi ve ylculuk riskleri Gözetmenlerin bir bölümü aynı ilden seçilmiş lmakla birlikte, önemli sayıda gözetmenin şehirlerarası ylculuk yapmak zrunlulukları lmuştur. Bu ylculuktan dğan riskler için bir sigrta sisteminin luşturulması gereklidir. Sınava katılma ranı Sınava katılabilme kşullarına sahip 815 kişiden 718 i sınava katıldı. Bu % 88 lik bir ranı yansıtmaktadır. Daha önceki yıllarla uyumluluk göstermektedir. Snuçların mahremiyeti Bu sınavın snuçları sadece sınava katılan uzmanlık öğrencileri ve ilgili anabilim dalı başkanları veya eğitim srumluları ile paylaşılmaktadır. TOTEK Yönetim Kurul üyeleri ve sınav krdinatörü de dahil lmak üzere sınav rganizasynunda görev alan hiçbir kimse, adayların

14 kişisel snuçlarına veya kurumsal snuçlara erişmemektedir. Snuçlar kendilerine ulaşan uzmanlık öğrencilerinin ve kurumların da bu snuçları üçüncü kişilerle veya kamusal alanda paylaşmamaları önemle tavsiye lunur. IV. ÇIKARIMLAR UEGS nın tüm ülke çapında kabul görmüş bir sınav lduğu bir kez daha gözlenmiştir. Sınav rganizasynu kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Kişisel gelişimi yansıtmaktadır. Kurumsal gelişimi yansıtmaktadır. Ülkemizde rtpedi ve travmatlji alanında eğitimin yönlendirilmesi knusunda önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu sınav snuçları TOTBİD-TOTEK için bir kurumsal hafıza özelliği taşımaktadır. İleride rtpedi ve travmatlji eğitimi alanında yapılacak bilimsel çalışmalar için önemli bir veri kaynağı lma ylundadır. Nitelikli sru üretimini artırmak için TOTEK in ölçme, değerlendirme ve sru hazırlamaya yönelik çalıştaylar düzenlemesi yararlı labilir. TEŞEKKÜR Sınava katılan tüm uzmanlık öğrencilerimize, Gözetmenlerimize, Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Srumlularına, Sınav süresince kurumlarında acil hizmetlerin aksamaması için görev yapan uzman meslektaşlarımıza, TOTBİD İdari ve Mali Direktör Yardımcısı Sayın Selin Özyazıcı ya, TOTBİD Ofis Elemanı Sayın Ercan Murat a, Sınav hazırlığı ve gerçekleştirilmesi sırasında büyük destek sağlayan TOTBİD Yönetim Kuruluna ülkemizde rtpedi ve travmatlji alanındaki eğitime yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ederiz. Kaynaklar Orthpaedic In-Training Examinatin Prgram Directrs Reprt. Sayfa 2. American Academy f Orthpaedic Surgens. 2 Mankin HJ. The Orthpaedic In-Training Examinatin (OITE). Clin Orthp Relat Res. 1971;75: Mankin HJ, Carter RM, Krawczyk M. The effect f permissive envirnment n scring f the rthpaedic in-training examinatin. J Bne Jint Surg Am. 1973;55: Mayıs 2010 TOTBİD-TOTEK Ortpedi ve Travmatlji Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) Değerlendirme Rapru. ttbid. rg. tr/uplad/files/2010%20uegs%20sinav%20rapru. pdf 5 Klein GR, Austin MS, Randlph S, Sharkey PF, Hilibrand AS. Passing the Bards: can USMLE and Orthpaedic in-

15 Training Examinatin scres predict passage f the ABOS Part-I examinatin? J Bne Jint Surg Am. 2004;86: Herndn JH, Allan BJ, Dyer G, Jawa A, Zurakwski D. Predictrs f success n the American Bard f Orthpaedic Surgery examinatin. Clin Orthp Relat Res. 2009; 467: Crawfrd CH, Nyland J, Rberts CS, Jhnsn JR. Relatinship Amng United States Medical Licensing Step I, Orthpedic In-Training, Subjective Clinical Perfrmance Evaluatins, and American Bard f Orthpedic Surgery Examinatin Scres: A 12-Year Review f an Orthpedic Surgery Residency Prgram. J Surg Ed. 2010;67:(2): Weglein DG, Gugala Z, Simpsn S, Lindsey RW. Impact f a weekly reading prgram n rthpedic surgery residents' in-training examinatin. Orthpedics May;38(5):e di: / Marsh JL, Hruska L, Mevis H. An electrnic rthpaedic in-training examinatin. J Am Acad Orthp Surg. 2010$18: Sheibani-Rad S, Arncszky SP, Walter NE. Analysis f the Basic Science Sectin f the Orthpaedic in-training Examinatin. Orthpedics. 2012;35:e1251-e Frassica FJ, Papp D, McCarthy E, Weber K. Analysis f the pathlgy sectin f the OITE will aid in trainee preparatin. Clin Orthp Relat Res. 2008;466: Marker DR, Mnt MA, McGrath MS, Frassica FJ, LaPrte DM. Current hand surgery literature as an educatinal tl fr the rthpaedic in-training examinatin. J Bne Jint Surg Am. 2009;91: Srinivasan RC, Seybld JD, Kadakia AR. Analysis f the ft and ankle sectin f the Orthpaedic In-Training Examinatin (OITE). Ft Ankle Int. 2009;30: Srinivasan RC, Seybld JD, Salata MJ, Miller BS. An analysis f the rthpaedic in-training examinatin sprts sectin: the imprtance f reviewing the current rthpaedic subspecialty literature. J Bne Jint Surg Am. 2010;92: Crss MB, Osbahr DC, Gardner MJ, Nguyen JT, Helfet DL, Lrich DG, Dines JS. An Analysis f the Musculskeletal Trauma Sectin f the Orthpaedic In-Training Examinatin (OITE). J Bne Jint Surg Am. 2011;93:e49(1-6). 16 Srikumaran U, Freehill MT, Spiker AM, McFarland EG, Petersen SA. Evaluatin f shulder and elbw questins n the Orthpaedic In-Training Examinatin as an instrument fr enhancing examinatin preparatin. J Bne Jint Surg Am. 2011; 93(11):e Papp DF, Ting BL, Sargent MC, Frassica FJ. Analysis f the pediatric rthpedic surgery questins n the rthpaedic intraining examinatin, 2002 thrugh J Pediatr Orthp. 2010; 30(5): Farjdi P, Khanna AJ, Marker DR, Frassica FJ. Evaluatin f the rthpaedic In-training examinatin: spine questins. J Surg Educ. 2010; 67(3): Marker DR, LaPrte DM, Seyler TM, et al. Orthpaedic jurnal publicatins and their rle in the preparatin fr the Orthpaedic In-Training Examinatin. J Bne Jint Surg Am. 2009; 91(suppl 6): LaPrte DM, Marker DR, Seyler TM, Mnt MA, Frassica FJ. Educatinal resurces fr the rthpedic in-training examinatin. J Surg Ed. 2010;67(3): Haughm BD, Gldstein Z, Hellman MD, Yi PH, Frank RM, Levine BR. An analysis f references used fr the Orthpaedic In-Training Examinatin: what are their levels f evidence and jurnal impact factrs? Clin Orthp Relat Res Dec;472(12): di: /s Epub 2014 Aug Stne NE 3rd, Kang KK, Eisemn EO, Chueka J. The mst-cited surces n the rthpaedic in-training examinatin: questin yield, reading efficiency, and time lag frm publicatin. Bull Hsp Jt Dis (2013). 2013;71(4): Grandizi LC, Hustn JC, Shim SS, Parenti JM, Graham J, Klena JC. Levels f evidence have increased fr musculskeletal trauma questins n the rthpaedic in-training examinatin. J Surg Educ Mar-Apr;72(2): di: /j.jsurg Epub 2014 Dec Miyamt RG Jr, Klein GR, Walsh M, Zuckerman JD. Orthpedic surgery residents study habits and perfrmance n the rthpedic in-training examinatin. Am J Orthp. 2007;36:e185-e188.

TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) DEĞERLENDİRME RAPORU

TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) DEĞERLENDİRME RAPORU TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI (UEGS) - 2017 DEĞERLENDİRME RAPORU 1. SINAV 2017 yılı Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavına 755 uzmanlık öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların kıdem yıllarına göre

Detaylı

2014 TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI RAPORU

2014 TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI RAPORU 2014 TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI RAPORU Değerli Meslektaşlarımız, Beşinci Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) 31 Mayıs 2014 tarihinde, saat 11.00 ile 12.30 arasında, 58 i Tıp Fakültesi

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır.

Ygs-Lys. 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. Ygs-Lys 2010 dan itibaren üniversitelere öğrenci seçimi iki aşamalı sınav uygulanarak yapılacaktır. 1.Aşama : Yükseköğretime Geçiş Sınavı () 2.Aşama : Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) larak adlandırılmıştır.

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

28 Mayıs 2011 TOTBİD-TOTEK II.Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı Genel Sonuçları Prof. Dr.Semih AYDOĞDU

28 Mayıs 2011 TOTBİD-TOTEK II.Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı Genel Sonuçları Prof. Dr.Semih AYDOĞDU 28 Mayıs 2011 TOTBİD-TOTEK II.Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı Genel Sonuçları Prof. Dr.Semih AYDOĞDU Geçtiğimiz yıl bu aylarda, Türkiye deki bütün uzmanlık dalları arasında ilk defa, uzmanlık eğitimi almakta

Detaylı

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TED KOCAELİ KOLEJİ. GĠRĠġ. Bu kılavuz, TED Kocaeli Kolejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. GĠRĠġ Bu kılavuz, TED Kcaeli Klejine kayıt yaptırmak isteyen öğrenci velilerini bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Okulumuza, 2015-2016 eğitim öğretim yılında kul öncesi, ilkkul, 5, 6 ve 7. sınıf

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017

ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM /2017 2017 ÜNİVERSİTEYE YOLCULUK TERCİH YAPIYORUM http://lalasahinpasamtal.meb.k12.tr 2016/2017 Sevgili öğrencilerimiz, Tercih stresinin hâkim lduğu şu günlerde sizlere yl göstermek istiyruz ve uzman görüşü

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

28 Mayıs 2011 TOTBİD-TOTEK II.Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı Genel Sonuçları. Prof. Dr.Semih AYDOĞDU

28 Mayıs 2011 TOTBİD-TOTEK II.Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı Genel Sonuçları. Prof. Dr.Semih AYDOĞDU 28 Mayıs 2011 TOTBİD-TOTEK II.Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı Genel Sonuçları Prof. Dr.Semih AYDOĞDU Geçtiğimiz yıl bu aylarda, Türkiye deki bütün uzmanlık dalları arasında ilk defa, uzmanlık eğitimi almakta

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 12-14 EKİM 2012 istanbul DÜZENLEYENLER

X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 12-14 EKİM 2012 istanbul DÜZENLEYENLER X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU 12-14 EKİM 2012 istanbul DÜZENLEYENLER Klimik Derneşi Tüberkülz Çalışma Grubu GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Tıbbi Mikrbiylji Servisi YAZIŞMA

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI : Đnsan Kaynakları / Brdr / Gld brdr E-BĐLDĐRGE UYGULAMASI Aylık prim ve hizmet belgesi, aylık ve dört aylık larak SSK kurumuna verilen bildirgelerin birleştirilerek yeniden düzenlenmesi ile luşturulmuş

Detaylı

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD) TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ. YETERLİK SINAVI 1. ve 2.

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD) TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ. YETERLİK SINAVI 1. ve 2. TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD) TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ YETERLİK SINAVI 1. ve 2. AŞAMA RAPORU 25 Eylül 2016 16 Ekim 2016 Doç. Dr. Berk GÜÇLÜ TOTEK Yeterlik Sınav

Detaylı

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Özdeğerlendirme Rapru ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği Özdeğerlendirme Rapru İçeriği Hazırlanması Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları Ziyaret Öncesi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 2 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI 01-016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - 01-016 7. SINIF DEĞERLENDİRME SINAVI - MATEMATİK Adı ve Syadı :... Sınıfı :... Öğrenci Numarası :... SORU SAYISI : 0 SINAV SÜRESİ : 40

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul Sunum İçeriği Değerlendirme Sürecinin Üç Evresi Ziyaret Öncesi Evresi Başvurabilen Kurum

Detaylı

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking )

MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) MIM_TKY_ARAÇLAR_BN/2: KIYASLAMA ( benchmarking ) Yrd.Dç.Dr. Emrah ACAR 1 Ocak 2009 (Rev.18. 02/01/2009) 1. NEDİR? Benchmarking sözcüğüne yerli kaynaklarda kıyaslama, örnek edinme/alma, nirengileme gibi

Detaylı

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI. İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08. TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU DOĞU KULÜPLERİ ARASI TENİS LİGİ TALİMATI İlk Yayın Tarihi Değişiklik Tarihi Talimat Seri Numarası 18.08.2011 Dğu_Lig_1001 TTF Dğu Kulüpleri Arası Tenis Ligi Talimatı 1. Kapsam

Detaylı

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ

EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ GEREKÇE VE AMAÇ EK 1: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESİ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

yirmi dört ay ayni sermaye

yirmi dört ay ayni sermaye ANONİM ŞİRKETLER Tanımı Annim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş lan, brçlarından dlayı yalnız malvarlığıyla srumlu bulunan şirkettir. Amaçları Annim şirket, kanunen yasak lmayan her türlü eknmik

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2010 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2010 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2010-2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru

Detaylı

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Eğitimi Başvuru Kılavuzu 2011 GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ BAŞVURU KILAVUZU 2011 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İÇİNDEKİLER İçerik Sayfa Numarası Açıklamalar 2 Başvuru Bilgileri

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO)

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) BİLKENT ÜNİVERSİTESİ İNGİLİZ DİLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İDMYO) İNGİLİZCE YETERLİK VE SEVİYE TESPİT SINAVI (COPE) I. ve II. AŞAMA KILAVUZU www.idmy.bilkent.edu.tr AĞUSTOS & EYLÜL, 2015 İngiliz Dili Meslek

Detaylı

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2

SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ. Emrehan Halıcı. Elektronik Demokrasi Partisi. 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA...2 SEÇİM GÜVENİLİRLİĞİ Emrehan Halıcı Elektrnik Demkrasi Partisi 1 Mayıs 2015 1. GİRİŞ.2 2. SEÇSİS HAKKINDA....2 3. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN YSK YA ÖNERİLERİMİZ...9 4. GÜVENİLİR BİR SEÇİM İÇİN VATANDAŞLARIMIZA

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler

IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler IV. Genç Beyinler Yeni Fikirler Prje Pazarı ve Bitirme Prjeleri Ortak Sergisi 23 Mayıs 2015, İzmir Uluslararası Fuar Alanı - Kültürpark BİTİRME PROJELERİ SERGİSİ Ege Bölgesi Üniversitelerinin Bilgisayar

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU

VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. KURUMSAL YÖNETİM UYUM RAPORU İÇİNDEKİLER 1- KURUMSAL YÖNETİM BEYANI BÖLÜM I- PAY SAHİPLERİ 2- Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi 3- Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı

Detaylı

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama

İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR. Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik profilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama DESTEKLİ İŞ İSTİHDAMI UZMANLARI İÇİN ARAÇLAR Destekli iş istihdamı uzmanlarının yetkinlik prfilii için kalite ve eğitici araçlar tasarlama BİRLEŞTİRİLMİŞ ANKET BULGULARI RAPORU ÖZET GİRİŞ Destekli iş istihdamı;

Detaylı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı BİR EĞİTİMCİ OLARAK MESLEK HAYATIM BOYUNCA KAÇ ÇOCUĞUN / GENCİN, İLGİLERİNİ, YETENEKLERİNİ, DEĞERLERİNİ KEŞFETMESİNE, KENDİSİNİ OLUMLU YÖNDE İFADE EDEBİLMESİNE, ÜRETİCİ BİREYLER

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu 2017 GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU GÖREVDE YÜKSELME SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2017 E r z i n c a n Ü n i v e r s i t e s i P e r s n e l D a i r e s i B a ş k a n l ı ğ ı Sayfa 0 İ Ç İ N D E K İ L E R İÇERİK SAYFA NUMARASI Açıklamalar 2 Sınav

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti

MÜDEK ve Akreditasyon Süreci Özeti MÜDEK ve Akreditasyn Süreci Özeti 10 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme Bulguları ve Snuçları

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TARİHÇE Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi 20 Temmuz 1982 tarihinde, Prf. Dr. Hakkı Dursun Yıldız'ın kurucu dekanlığında; Matematik, Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ

PERSONEL BELGELENDİRME PROSEDÜRÜ 1. Amaç Bu prsedürün amacı, POLY CERT deki persnel belgelendirme sürecini tanımlamaktır. 2. Kapsam POLY CERT tarafından verilen tüm persnel belgelendirme hizmetlerini kapsar. 3. Srumlular Genel Müdür Persnel

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2012, İSO Odakule Tplantı Salnu, İstanbul MÜDEK Kimdir, Nedir? Türkiye ve KKTC deki mühendislik eğitim prgramlarının akreditasynu

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2017 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 12. HAFTA: YAZILIM BAKIMI Bilgisayar tabanlı sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesinden ve kullanıcıya tesliminden snra bakım (maintenance)

Detaylı

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi 1. Gün: 31 Ağusts 2015, Pazartesi Günün knusu: Gürültü Eylem Planlama Gürültü Eylem Planları 1. Bölüm: Arka Plan 09:00 09:30 09:30 09:45 Açılış ve Hşgeldiniz : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gürültü

Detaylı

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları

ODTÜ Kütüphanesi Performans Bütçeleme Projesi ve Toplam Kalite Çalışmaları ODTÜ Kütüphanesi Perfrmans Bütçeleme Prjesi ve Tplam Kalite Çalışmaları Bülent Karasözen ve Ebru Gürbüz ODTÜ Kütüphane ve Dkümantasyn Daire Başkanlığı Üniversitedeki araştırmaların ve eğitimin en önemli

Detaylı

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme

Hızlı Kullanım Kılavuzu. 1. Sistem Gereksinimleri. 2. Kurulum ve Etkinleştirme. Kurulum. Etkinleştirme Hızlı Kullanım Kılavuzu Bu Hızlı Kullanım Kılavuzu, Readiris TM 15'i kurmanıza ve başlamanıza yardımcı lmak içindir. Readiris TM 'in tüm özellikleri hakkında ayrıntılı bilgi için bu yazılım ile birlikte

Detaylı

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler

Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Koruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Diş ve Diş Eti Hastalıklarında Mevcut Durum ve Kruyucu Dişhekimliği İle İlgili Talepler Bugün, ülkemizdeki ağız ve diş sağlığı ranlarına baktığımızda, karşımıza çıkan tabl sn derece lumsuzdur. Halkımızın

Detaylı

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER

TÜBİTAK DESTEKLERİ ve ÖDÜLLERİ DESTEKLER DESTEKLER 1. Knsrsiyumlara Katılma Amaçlı Seyahat Desteği : Hrizn 2020 Prgramı na sunulacak prjelerde, prje yürütücüsü larak görev alacak kişilerin prje pazarları, bilgi günleri, knsrsiyum tplantıları

Detaylı

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü

EYLÜL 2012 EXCEL 2010. Enformatik Bölümü EYLÜL 2012 EXCEL 2010 İÇERİK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 2 2 Genel Bilgiler Excel penceresinin tanıtımı Sekmelerin tanıtımı Temel Kavramlar Çalışma kitabı ile ilgili işlemler Yeni bir çalışma kitabı luşturmak

Detaylı

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK T.C. ERDEMLİ BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BÖLÜM I GENEL HÜKÜMLER AMAÇ MADDE-1 : Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün

Detaylı

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME

STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME STAJLAR HAKKINDA KISA BİLGİLENDİRME Staj başvurusu için ve kntenjan yerleştirmeleri snrasında yapılacakların tanıtımı Staj Rehberi dsyasında ayrıntılı anlatılmaktadır. Stajlar ile ilgili SHGM tarafından

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ORTAK SINAVLAR MAZERET SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MAZERET SINAVLARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ORTAK SINAVLAR MAZERET SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MAZERET SINAVLARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR 2016-2017 ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM ORTAK SINAVLAR MAZERET SINAVLARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR MAZERET SINAVLARI HAKKINDA GENEL AÇIKLAMALAR Ortak sınavlara katılamayan öğrencilerin durumları, Millî Eğitim

Detaylı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı

2015-2016 Erasmus+ Konsorsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı 2015-2016 Erasmus+ Knsrsiyumu Staj Hareketliliği Başvuru İlanı Değerli Öğrencilerimiz, Erasmus+ Prgramı kapsamında, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Krdinatörlüğü nde TÜMSİAD, Hitit Üniversitesi ve Kastamnu

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Rehberlik ve Psikljik Danışma Hizmetlerinin Amaçları Psikljik danışma ve rehberlik uygulamalarının amacını rtaya kyabilmek için öncelikle, "kendini gerçekleştirme" (self-actualizing) kavramından hareket

Detaylı

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş. SERİ:XI NO:29 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ 01 OCAK 30 EYLÜL 2011 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU A. Rapr dönemi ve Yönetim Kurulu hakkında bilgi: Şirket Ünvanı: Gdyear Lastikleri

Detaylı

Aktif Öğrenmenin Tanımı

Aktif Öğrenmenin Tanımı Aktif Öğrenmenin Tanımı Öğrenmenin çğunlukla öğretmenlerle veya knunun kavramaları için öğrenenlere aktarılması şeklinde gerçekleşen pasif bir eylem lduğu düşünülmektedir. Oysa aktif öğrenme araştırma,

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER

TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER 03 Mayıs 2013, İstanbul Ref: EKO/2013-22 TÜSİAD SERMAYE PİYASASI ARAÇLARININ SATIŞ YÖNTEMLERİ VE DAĞITIMI İLE TESLİM ESASLARI TEBLİĞİ TASLAĞI NA İLİŞKİN GÖRÜŞLER Madde 1 Amaç Bu Tebliğin amacı sermaye

Detaylı

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ

TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ TÜRKİYE'DE NÜFUSUN TARİHSEL SÜREÇTEKİ GELİŞİMİ Türkiye de Nüfusun Tarihsel Gelişimi I. Türkiye de nüfus ve nüfus sayımları II. III. IV. Türkiye de nüfus grafiği Türkiye de nüfus sayımının amaçları ve snuçları

Detaylı

Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kontenjanları)

Doğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kontenjanları) Dğrudan Havacılık - Uzay İlişkili Yükseköğretimde 2016 Yılı (Öğretim, Öğretim Kurumları & Öğretim Kntenjanları) Can EREL 1 Uçak Mühendisi can.erel@canerel.cm.tr Dğrudan havacılık ve uzay alanları sayesinde

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR

SIKÇA SORULAN SORULAR ERASMUS Prgramı nedir? SIKÇA SORULAN SORULAR ERASMUS Prgramı, Avrupa daki yükseköğretim kurumlarının birbirleri ile çk yönlü işbirliği yapmalarını teşvik etmeye yönelik bir Avrupa Birliği Prgramıdır. Yükseköğretim

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Dk.Kdu : FR-YLY-15-301 İlk Yay.Tarihi : 15 Nisan 2007 Sayfa Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 1. HİZMET KAPSAMI: Genel Cerrahi Anabilim Dalı (AD), 16 yaşın üzerindeki ayaktan ve yatan hastalara

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İLANI Ssyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü öğretimi için 2011 2012 eğitim-öğretim yılında açılacak prgramlar,

Detaylı

EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI

EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI Yrd. Dç. Dr. Emre ÜNLÜ Bülent Ecevit Üniversitesi EŞ ZAMANLI İPUCU İLE ÖĞRETİM DERS PLANI Öğretilecek Beceri: Ev eşyalarının öğretimi Öğrenciler: Çalışmaya üç öğrenci katılmıştır. Çalışmaya katılan öğrencilerin

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

ENVISTA ARM API Bilgileri

ENVISTA ARM API Bilgileri ENVISTA ARM API Bilgileri Bu dökümanın amacı, EnvistaARM nin izleme istasynlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli APIbilgilerini sunmaktır. Bu dküman, Argate Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti.

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ

2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ 2. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI RAPORU 26-27 HAZİRAN 2008 - ODTÜ 26-27 Haziran 2008 günlerinde ODTÜ de gerçekleştirilen Çalıştay a 27 üniversiteden 47, ilgili kurum ve kuruluşlardan 2 kişi lmak üzere

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

3. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından hasta kabul, tedavi ve bakım veren bölümlerde çalışan tüm personel sorumludur.

3. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından hasta kabul, tedavi ve bakım veren bölümlerde çalışan tüm personel sorumludur. Dk. Kdu : PR-HUD-01 İlk Yay.Tarihi : 15 Mart 2007 Sayfa 1 / 9 Rev. N : 08 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1. Amaç: Bu prsedürün amacı, UÜ-SK nın misyn ve plitikaları dğrultusunda; farklı birimler ve farklı

Detaylı

UYGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME

UYGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi Yıl: 2009, Sayı: 29, Sayfa: 173-185 UYGULAMAYA DAYALI ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI BECERİLERİ ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÖZET İlhan VARANK 1*

Detaylı

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca

Lojistik & Tedarik Zinciri Projesi. 16.02.2015 / B.Arda Dedekoca Ljistik & Tedarik Zinciri Prjesi 16.02.2015 / B.Arda Dedekca Ljistik Genel bakış Ljistik şirketleri cir büyüklüklerine göre 3 grupta tplanabilir A-Yılllık cirsu 0 50 mtl (Pazarın %75 i) yerli sermaye B-Yıllık

Detaylı

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ

YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKLERİ YENİ TÜRK TİCARET KANUNU NUN GETİRDİKERİ AHMET TOKAÇ Yönetim Danışmanı ve SMMM 20.02.2012 D eğerli üyelerimiz, değerli kurlarım, Yeni Türk Ticaret Kanunu ile ilgili srulması gereken sruları ve cevaplarını,

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2014, İstanbul

MÜDEK ve Akreditasyon SüreciS Özeti. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı Ocak 2014, İstanbul MÜDEK ve Akreditasyn SüreciS Özeti MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim 25-26 Ocak 2014, İstanbul Sunum İçeriği MÜDEK - Kuruluş, Temel Özellikler, Yapı Değerlendirme ve Akreditasyn Süreci Özeti Değerlendirme

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü.

Oyun Nintendo tarafından yapıldı ve ilk olarak Nintendo DS için piyasaya sürüldü. Bölüm 1 Oyuna Giriş Bu bölümü lütfen seçtiğniz yuna giriş için kullanınız 1.1 Oyunun Adı Big Brain Academy (Wii ler için) 1.2 Oyunun yapımcıları ve yaratıcıları Başka hangi yunları yaptılar Diğer önemli

Detaylı

26 Mayıs 2012 TOTBİD-TOTEK III. Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) Sonuçları. Dr. Emel GÖNEN

26 Mayıs 2012 TOTBİD-TOTEK III. Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) Sonuçları. Dr. Emel GÖNEN 26 Mayıs 2012 TOTBİD-TOTEK III. Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) Sonuçları Dr. Emel GÖNEN TOTEK düzenleyiciliğinde, TOTBİD in desteği ile, ulusal çapta bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Uzmanlık Eğitimi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE A K PARTİ Sayı: Ar-Ge-81-11-2016/414 25/04/2016 Knu: AK Parti Ar-Ge Başkanlığı 5. Ssyal Bilimler Teşvik Ödülü KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ'NE AK Parti Araştırma

Detaylı

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu

Uygulamaya İlişkin II. AB Komisyonu Raporu AB Türkiye Bildirisi Uygulamaya İlişkin II. AB Kmisynu Rapru 17.06.2016 Sn Durum AB Türkiye Bildirisi snuç vermeye devam ediyr. İlk raprdan bu yana özellikle geri dönüş ve yeniden yerleştirme prgramları

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD) TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ YETERLİK SINAVI. 20 Eylül Ekim 2015

TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD) TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ YETERLİK SINAVI. 20 Eylül Ekim 2015 TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ BİRLİĞİ DERNEĞİ (TOTBİD) TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ EĞİTİM KONSEYİ YETERLİK SINAVI 2 Eylül 215 18 Ekim 215 1. ve 2. AŞAMA RAPORU Prof. Dr. İlhami Kuru TOTEK Yeterlik Sınav

Detaylı