TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1. 2015 TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI RAPORU"

Transkript

1 TOTBİD-TOTEK UZMANLIK EĞİTİMİ GELİŞİM SINAVI RAPORU Değerli Meslektaşlarımız, Altıncı Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) 30 Mayıs 2015 tarihinde, saat ile arasında 76 merkezde gerçekleştirildi. Sınavın yapıldığı tarihte, 92 eğitim veren kurumdan 87 sinde uzmanlık öğrencisi bulunuyrdu. Bu sınava, 60 ı Tıp Fakültesi ve 27 si Sağlık Bakanlığı Eğitim Kliniği lmak üzere tplam 87 kurumdan 718 uzmanlık öğrencimiz katıldı. Bu raprda VI. UEGS ile ilgili deneyim, görüş ve çıkarımlar aktarılacaktır. Rapr kapsamı I. Materyal a. Srular b. Sınav c. Sınav snrası II. III. IV. Snuçlar Tartışma Çıkarımlar V. Teşekkürler I. MATERYAL I A. SORULAR Bu sınav, bir bilgi, düşünce veya tercih belirten tümce veya tümcelerin dğru veya yanlış lduğunu srgulayan 200 srudan luşturuldu. Yanıt seçenekleri dğru, yanlış veya bilmiyrum şeklinde idi. Adaylardan kararsız ldukları yanıtlarda bilmiyrum seçeneğini seçmeleri istendi. 200 sruluk bu sınav için 90 dakikalık bir süre verildi. Srular, Türk Ortpedi ve Travmatlji Eğitim Knseyi (TOTEK) Yönetim Kurulu üyeleri tarafından hazırlandı. Sru hazırlanması sırasında kaynak larak TOTBİD in ilgili internet sayfasında da belirtilen yayınlara başvuruldu. Bu yayınlar aşağıda sıralanmaktadır. Review f Orthpaedics. Expert Cnsult - Online and Print, 6. Basım (25 Mayıs 2012). Mark D. Miller MD, Stephen R. Thmpsn MBBS MEd FRCSC, Jennifer Hart MPAS. Orthpaedic Basic Science: Fundatins f Clinical Practice. Furth Editin by Regis O'Keefe, Jshua J Jacbs, Cnstance R. Chu and Thmas A. Einhrn (15 Ocak 2013) Tachdjian's Pediatric Orthpaedics. 4. Basım, Jhn Herring. Campbell s Operative Orthpaedics. 12. Basım, S. Terry Canale, James H. Beaty, Rckwd and Green's Fractures in Adults. 7. Basım, Rbert W. Buchlz, James D. Heckman MD, Charles M. Curt- Brwn MD FRCS Ed (Orth), Paul Trnetta III MD. Rckwd and Wilkins' Fractures in Children. 7. Basım James H. Beaty MD, James R. Kasser MD. Çcuk Ortpedisi Emre Çullu. Bayçınar Tıbbi Yayıncılık. TOTEK Yeterlik Sınavına Hazırlık İlhami Kuru, Bayt Tıbbi Yayıncılık. TOTEK Ortpedi ve Travmatlji Temel Bilimler ve Araştırma Kitabı. 2013, Feza Krkusuz, Bayt Tıbbi Yayıncılık. Kemik ve Yumuşak Dku Tümörleri Kitabı. 2013, Nevzat Dabak, Bayt Tıbbi Yayıncılık.

2 TOTEK Yönetim Kurulu dönemi tplantılarında hazırlanan tüm srular tek tek ele alındı. Gerekli düzeltmeler yapıldı. Yalınlaştırıldı sınavında kullanılacak srular rtak kararlar ile belirlendi. Bilginin her düzeyini ölçmek hedeflenerek, değişik zrluk düzeyinde srular seçildi. TOTEK Yönetim Kurulunun nayından geçen bu srular Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Dç Dr Melih Elçin tarafından değerlendirildi ve teknik analizleri yapıldı. Sru yazım ilkeleri göz önünde tutularak, gerekli görülen değişiklikler yapıldı. Dğru/Yanlış yanıt ranları istenilen düzeye getirildi. Knu kapsamına göre Tabl 1 de belirtilen ranlarda dağılımları yapıldı. Her sru sadece bir knu kapsamına atandı 1, 15. Kapsama alanı Sru sayısı Sru Yüzdesi Temel ve Genel Ortpedi 30 % 15 Pediyatrik Ortpedi 20 % 10 Travmatlji 25 % Omurga Cerrahisi 20 % 10 El ve Üst Ekstremite Cerrahisi 20 % 10 Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi 20 % 10 Spr Yaralanmaları, Artrskpi, Diz Cerrahisi 25 % Artrplasti, Erişkin Reknstrüktif Cerrahi 20 % 10 Ortpedik Onklji 20 % 10 Tabl yılı UEGS srularının knu kapsamına göre dağılımları görülmektedir. I B. SINAV Sınav ile ilgili larak Anabilim Dalı Başkanları, Eğitim Srumluları ve Uzmanlık Öğrencilerine Aralık 2014, Şubat 2015 ve Nisan 2015 de üç kez bilgilendirme-hatırlatma duyuruları yapıldı. Sru kitapçıkları sınavdan iki hafta önce TOTBİD merkezinde basıldı. Cevap kağıdı larak kullanılan ptik frmlar Akbim Kç Bilgisayar LTD de basıldı. Optik frmda TC kimlik numarasına da yer verildi. Sınavdan 10 gün önce gözetmenlere sınav ile ilgili bilgilendirme mektuplarını, sru kitapçıklarını, cevap frmlarını, geri karglama için gereken zarfları, kurşun kalem-silgi-kalemtraş gibi kırtasiye malzemelerini ve TOTBİD anket frmunu içeren kutular karglandı. Bu kargların alıcılara ulaşıp ulaşmadığı teyid edildi. Sınav turumları büyük ölçüde uzmanlık eğitimi öğrencilerinin çalışmakta lduğu kurumlarda yapıldı. Gözetmenler, sınavın yapıldığı kurumda görev yapmamaları ilkesine dayanarak, kurum dışı ve TOTEK Sertifikasına sahip lan meslektaşlarımızdan seçildi. 42 gözetmen bulundukları şehirde, 34 gözetmen farklı bir

3 şehirde görev aldı. Gözetmenlerin sınav yerlerine ulaşımlarının sağlanması için gerekli hazırlıklar TOTBİD sekreterliği tarafından yapıldı. Sınava girebilecek uzmanlık öğrencilerinin listeleri, eğitim aldıkları kurum yetkilileri ile görüşülerek luşturuldu. 92 eğitim veren merkezden 87 inde uzmanlık öğrencisi mevcuttu. Bu 87 kurumda sınava girme kşullarına sahip lan 816 aday belirlendi. Bu 816 adaydan 28 aday sınava katılamayacakları ile ilgili gerekçe bildirdiler. Ayrıca sınav listelerinin belirlenmesinden snra aradan geçen kısa zaman içinde 8 yeni araştırma görevlisinin uzmanlık eğitimine başlayarak sınava katıldığı ve aynı sürede 7 araştırma görevlisini uzman lduğu ve sınava katılamayacağı belirlendi. Snuç larak sınava katılabilecek tplam 816 kişiden 718 kişi sınava katıldı. Katılma ranı % 88 larak gerçekleşti. İstanbul-Trakya Bölgesinde 260, İç Anadlu Bölgesinde 192, Ege Bölgesinde 108, Mersin-Güneydğu Anadlu Bölgesinde 64, Dğu Anadlu Bölgesinde 54 ve Karadeniz Bölgesinde 40 aday sınava girdi. I C. SINAV SONRASI Sınav snrasında sınav sru ve yanıtları TOTBİD internet sayfasında yayınlandı. Sru itirazları için tanınan süre içinde 5 sruya 5 itiraz geldi. İtirazlardan birisi, cevapların internet sayfasından yayınlanması sırasında dğru yerine yanlış cevabın bildirilmesi ile ilişkiliydi. İnternet sayfasında yayınlanan cevap anahtarında gereken düzeltme yapıldı. Sınav kağıtlarının kunmasında kullanılan anahtarda bu farkın lmaması nedeni ile sınav snuçlarının değerlendirilmesinde değişiklik luşmadı. Diğer itirazlar değerlendirildi ve gerekli kaynaklar eklenerek itiraz sahipleri bilgilendirildi. Bu itirazlar nedeni ile sru iptali gerekmedi. Cevap frmları tüm merkezlerden karg ile tplanarak, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Sekreterliğine ulaştırıldı. Optik frmlar kundu. Analizleri yapıldı. Kişisel ve kurumsal snuçlar ile gelişim belgeleri hazırlandı. Temmuz 2015 ayının üçüncü haftasında snuç ve gelişim belgeleri ilgili anabilim dalı başkanlarına ve eğitim srumlularına karg ile yllandı. Sınav ile ilgili ptik cevap frmları da dahil lmak üzere tüm basılı ve elektrnik belgeler sınav ile ilgili değerlendirmeler tamamlandıktan snra TOTBİD idari merkezine teslim alındı. II. SONUÇLAR 30 Mayıs 2015 tarihinde yapılan UEGS na 718 uzmanlık öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların kıdem yıllarına göre dağılımı Grafik 1. 1 de gösterilmiştir.

4 Grafik 1. 1: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre dağılımı. Sn altı yılda ( ) UEGS na katılan uzmanlık öğrencilerinin kıdem yıllarına göre dağılımı Tabl 1. 1 de verilmiştir. Uzmanlık eğitimine 2011 öncesi girişli 76 uzmanlık öğrencisi 6. yıl, 2011 girişli 149 uzmanlık öğrencisi 5. yıl kategrisinde işlem gördüler. Kıdem Yılı n / (%) n / (%) n / (%) n / (%) n / (%) n / (%) (21, 1) 152 (21, 8) 161 (22, 6) 129 (17, 8) 48 (6, 6) 60 (8, 4) (21, 1) 147 (21, 1) 155 (21, 7) 152 (21, 0) 160 (22, 1) 150 (21, 0) (17, 2) 154 (22, 1) 146 (20, 5) 154 (21, 2) 145 (20, 0) 143 (19, 9) (17, 4) 120 (17, 2) 148 (20, 8) 144 (19, 9) 161 (22, 2) 140 (19, 6) (21, 8) 111 (15, 9) 99 (13, 9) 133 (18, 3) 92 (12, 7) 149 (20, 7) 6 8 (1, 3) 12 (1, 7) 4 (0, 6) 13 (1, 8) 119 (16, 4) 76 (10, 7) Tplam Tabl 1. 1: yılları arasında UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre dağılımı UEGS katılımcılarının genel sınav net puan rtalaması 21,2 (min: -2, max: 51) larak gerçekleşmiştir. Dğru yanıtların rtalaması 87,9 (2-140) iken yanlış yanıtların rtalaması 45,4 (2-102) lmuştur. Bş bırakılan ya da bilmiyrum larak işaretlenen sruların rtalaması ise 66,7 (0-196) lmuştur. Sn altı yılda tüm sınav katılımcıları üzerinden bakıldığında dğru ve yanlış işaretlenen ile bş bırakılan sruların rtalamaları, yüzdeleri ve yüzde net puanlar Tabl 2. 1 de verilmiştir. Yıllar Sru Sayısı Dğru D% Yanlış Y% Bş B% Puan % , 9 51, , 2 18, 2 21, , 1 50, 1 31, 7 31, 7 18, 2 18, 2 18, , 8 46, 8 27, 2 27, 2 25, 9 25, 9 19, , 1 49, 1 24, 3 24, 3 26, 6 26, 6 24, 8

5 , 1 45, 1 51, 6 25, 8 58, 3 29, 2 19, , , 4 22, 7 66, 7 33, 3 21, 2 Tabl 2. 1: yılları arasında UEGS katılımcılarının yanıtlarının ve yüzde net puanlarının dağılımı UEGS katılımcılarının kıdem yılları göz önünde bulundurulduğunda, sınavdaki sruları dğru ve yanlış yanıtlama rtalamaları ile bş bırakma ya da bilmiyrum larak işaretleme rtalamaları Grafik 2. 1 ve yüzde puan rtalamaları Grafik 2. 2 de verilmiştir. Grafik 2. 1: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre dğru ve yanlış yanıt rtalamaları ile bş bıraktıkları/bilmiyrum larak işaretledikleri sruların rtalamalarının dağılımı. Grafik 2. 2: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre başarılarının (yüzde puanlarının) değişimi.

6 Sınava katılan tüm uzmanlık öğrencilerinin sınav kapsamında tanımlanan 9 alandaki srulara verdikleri dğru ve yanlış yanıtlar ile bş bıraktıkları ve bilmiyrum larak işaretledikleri sruların rtalamaları ve her knu alanında rtalama net puanların ilgili alan açısından yüzde perfrmansları Tabl 2. 2 de sunulmuştur. Knu Alanları Sru D Y B N % P sayısı Temel-Genel Ortpedi 30 11, 9 8, 2 9, 9 3, 7 12, 3 Travma 25 12, 3 5, 6 7, 0 6, 7 26, 8 Pediatrik Ortpedi 20 9, 6 5, 5 4, 9 4, 1 20, 5 Omurga Cerrahisi 20 10, 2 3, 0 6, 8 7, 2 36 El, El Bileği ve Üst Ekstremite Cerrahisi 20 7, 2 5, 5 7, 3 1, 7 8, 5 Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi 20 8, 4 3, 6 7, 9 4, 8 24 Spr Travmatljisi, Artrskpi ve Diz Cerrahisi 25 9, 2 6, 4 9, 4 2, 8 11, 2 Ortpedik Onklji 20 10, 7 2, 8 6, 5 7, 9 39, 5 Erişkin Reknstrüktif Cerrahi 20 8, 4 4, 8 6, 8 3, 6 18 Tplam , 9 45, 4 66, 7 42, 5 21, 2 D: Dğru, Y: Yanlış, B: Bş/Bilmiyrum, N: Net dğru, %P: İlgili alandaki % perfrmans ranı Tabl 2. 2: 2015 UEGS katılımcılarının knu alanlarına göre yanıtlarının ve yüzde perfrmanslarının dağılımı UEGS katılımcılarının sınavı luşturan 9 knu alanındaki başarılarının yüzdelik larak ifade edilişine göre dağılımı Grafik 2. 3 de gösterilmiştir. En yüksek perfrmans Ortpedik Onklji knu alanında gerçekleşirken (% 39.5) en düşük perfrmans El, el bileği ve üst ekstremite cerrahisi knu alanında gerçekleşmiştir (% 8.5). Ortpedik nklji (% 39,5), murga cerrahisi % 36), travma (% 26.8) ve ayak ayak bileği cerrahisi (% 24) alanlarında alınan snuçlar genel rtalamanın (% 21.2) üzerindedir. Bun karşın pediyatrik rtpedi (% 20.5), erişkin reknstrüktif cerrahi (% 18), temel ve genel rtpedi (% 12.3), spr travmatljisi artrskpi ve diz cerrahisi (% 11.2) ve el, el bileği ve üst ekstremite cerrahisi (% 8.5) alanları genel rtalamanın altında kalmıştır. Grafik 2. 3: 2015 UEGS katılımcılarının knu alanlarındaki yüzde başarılarının dağılımı.

7 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre her bir knu alanındaki net yüzde puanların dağılımı Tabl 2. 3 ve Grafik 2. 4 de verilmiştir. Alan/Kıdem Yılı Puan% Ortpedik Onklji 29, 0 32, 0 38, 0 45, 0 44, 0 49, 0 39, 5 Omurga Cerrahisi 27, 0 29, 0 33, 0 39, 0 41, 0 42, 0 36 Travma 18, 4 20, 8 25, 6 31, 2 31, 2 32, 0 26, 8 Ayak, Ayak Bileği Cerrahisi 11, 0 14, 0 22, 0 31, 0 30, 0 34, 0 24 Genel Sınav Eğrisi 14, 3 15, 0 18, 9 24, 9 25, 9 27, 6 21, 2 Pediatrik Ortpedi 12, 0 14, 0 16, 0 22, 0 28, 0 31, 0 20, 5 Erişkin Reknstrüktif Cerrahi 6, 0 5, 0 14, 0 25, 0 28, 0 26, 0 18 Temel-Genel Ortpedi 14, 7 12, 0 10, 7 13, 3 10, 7 13, 3 12, 3 Spr Travmatljisi, Artrskpi ve Diz Cerrahisi 7, 2 5, 6 8, 0 12, 8 16, 8 18, 4 11, 2 El, El Bileği ve Üst Ekstremite Cerrahisi 5, 0 6, 0 7, 0 11, 0 10, 0 12, 0 8, 5 Tabl 2. 3: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre knu alanlarındaki net puanlarının dağılımı. Grafik 2. 4: 2015 UEGS katılımcılarının kıdem yıllarına göre knu alanlarındaki net puanlarının dağılımı.

8 2015 UEGS hazırlıkları kapsamında öncelikle 9 knu alanı belirlenmiş ve knu alanlarının rtpedi ve travmatlji bilim alanın içerisindeki yaklaşık ağırlıkları, uzmanlık eğitimi içinde yer alışları göz önünde tutularak sınav için sru dağılımları belirlenmiştir. Bu süreç alan uzmanları tarafından yürütülmüştür. Snrasında srular hazırlanmış, karar verilen srular üzerinden bu dağılım yeniden kntrl edilmiştir. Sınavın güvenirliğinin değerlendirilmesi amacıyla bir iç tutarlılık göstergesi lan Kuder-Richardsn 20 frmülü ile katsayı hesaplanmasına gidilmiştir. Güvenirlik için daha alt değerler bile kabul görürken beklenen, değerin 0.80 ve üzeri lmasıdır UEGS snrasında yapılan hesaplamada KR-20 katsayısı larak bulunmuştur UEGS snrası yapılan değerlendirmelerde sınav srularının zrluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımları aşağıdaki Tabl 2. 4, Tabl 2. 5, Tabl 2. 6 ve Grafik 2. 5, Grafik 2. 6 da verilmiştir. Zrluk Frekans Yüzde Çk zr 27 13, 5 Zr 64 32, 0 Orta 64 32, 0 Klay 33 16, 5 Çk klay 12 6, 0 Tplam , 0 Tabl 2. 4: 2015 UEGS srularının zrluk derecelerine göre dağılımı. Grafik 2. 5: 2015 UEGS srularının zrluk derecelerine göre dağılımı. Ayırdedicilik Frekans Yüzde

9 Çk düşük 51 25, 5 Düşük 44 22, 0 Orta 53 26, 5 İyi 52 26, 0 Tplam , 0 Tabl 2. 6: 2015 UEGS srularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı. Sruların ayırdedicilik düzeyleri İyi 26.0% Çk düşük 25.5% Orta 26.5% Düşük 22.0% Grafik 2. 6: 2015 UEGS srularının ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı. AYIRDEDİCİLİK Kullanılmamalı Dikkat edilmeli Düzeltilmeli Ayırdedici TOPLAM Çk zr Zr ZORLUK Orta Klay Çk klay TOPLAM Tabl 2. 6: 2015 UEGS sruların zrluk ve ayırdedicilik derecelerine göre dağılımı.

10 III. TARTIŞMA Ortpedi ve travmatlji alanında uzmanlık eğitimi, geleneksel ve dğru larak öğrencilerin bilgi ve deneyimi talep etmesine, deneyimli cerrahların ise bilgi ve birikimlerini arz etmesine; kısaca usta-çırak ilişkisi ne dayalıdır. Kıdemli cerrahlar, lgu tartışmaları, klinik vizitler, ameliyat öncesi ve snrası tartışmalarda uzmanlık öğrencilerinin bilgi düzeyini anlamaya ve nların eğitimine bu şekilde yön vermeye çalışırlar. Eğer bu değerlendirmeler ülke genelinde tüm uzmanlık öğrencilerine yapılabilir ise, rtpedi ve travmatlji eğitiminin genel durumunu anlamak ve uzmanlık eğitimi prgramlarını ülke gereksinimlerini göz önünde tutarak luşturmak lanağı rtaya çıkar. Muhtemelen ilk kez bir ülke genelinde uzmanlık eğitimi sırasında sınav yapma geleneği 50 yıldan uzun bir zaman önce 1963 yılında Amerika Birleşik Devletleri ile başladı 2, 3. Ülkemiz bütününde ise buna benzer bir sınav Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı adı ile TOTBİD-TOTEK tarafından ilk kez 29 Mayıs 2010 tarihinde Sayın Prf Dr Semih Aydğdu önderliğinde Tıp Fakülteleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı uzmanlık eğitimi veren kuruluşları kapsayacak şekilde gerçekleştirildi 4. Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavının amacı, rtpedi ve travmatlji uzmanlık eğitimi alan bireylerde rtpedi ve travmatlji bilgisinin zaman içindeki değişimini belirlemek ve buna dayalı larak kişisel ve kurumsal eğitim prgramlarına yön vermektir. Bu sınavda bir geçme-kalma eşiği yktur. Seçme veya sıralama amacını taşımaz. Sınavdan ede edilen snuçlar sadece adaylar ve anabilim dalı başkanları veya eğitim srumluları ile paylaşılmaktadır. Verilerin gizliliğinin krunmasına özen gösterilmektedir. Hem her yıl ülkemiz genelinde yapıldığı için yıla ait genel verileri elde etme şansını; ve hem de ardışık larak her yıl tekrarlandığı için belirli bir adaya veya kuruma ait gelişim sürecini değerlendirme lanağını sunmaktadır. Sınavda rtpedi ve travmatljinin üst uzmanlık knuları da ayrı ayrı değerlendirildiği için eğitimin içeriğini, ülke gereksinimlerine göre geliştirebilme lanağı da belirmektedir. Uzmanlık eğitimi sırasında yapılan sınavlarda elde edilen snuçlar, daha ileride girilebilecek başka sınavların snuçları ile de uyumluluk gösterebilmektedir 5, 6, 7. Srular Ortpedi ve Travmatlji, hem köklü bir kuramsal birikimi ve hem de ileri bir lkmtr beceri dağarcığını gerektiren çk geniş bir çalışma alanını içermektedir. Test biçimindeki hiçbir sınavın, rtpedi ve travmatlji ile ilgili ölçme ve değerlendirmede yeterli ve mutlak dğru lamayacağına kesin gözü ile bakılabilir. Bu sınavın snuçlarına bakarak bir uzmanlık öğrencisinin uzmanlık eğitimini tamamlayacak düzeye gelip gelmediğine karar vermek uygun lmaz. Ayrıca genel başarının yükseltilmesinde düzenli-sistematik kumaların ve düzenli bir sınav prgramının daha etkin lduğu görüşü vardır 8. Sru içeriklerinin zenginleştirilmesi ve metin, görüntü, grafik, çizim, ses, vide kaydı ve animasynlar gibi çklu rtamların da kullanıldığı sruların üretilmesi, kuşkusuz sınav snuçlarının geçerliğini artıracaktır yılından itibaren Amerika Birleşik Devletlerinde uzmanlık eğitimi sırasında yapılan gelişim

11 sınavı, bilgisayar rtamında DVD ile yapılmaya başlanmıştır. Bu yöntemde adayların memnuniyeti yüksektir 9. Bilgisayar rtamında yapılan sınav uygulama srunlarını ve yüksek maliyeti getirmekle birlikte; vide kayıtları ve renkli ftğraflar dahil lmak üzere çklu rtam içeren sruların sınav kapsamına alınmasını sağlayarak sınav kalitesini yükseltilebilir. TOTBİD-TOTEK Yeterlik Sınavı ve Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı kesintisiz şekilde yeni sru üretimini zrunlu kılmaktadır. Sru üretimine katkıda bulunan kişi sayısı sn derece kısıtlı kalmaktadır. Üretilen bu sruların bir bölümünün sınavlarda kullanılabilmesi için de önemli ölçüde geliştirilmesi gerekmektedir. Yanıt seçenekleri dğru, yanlış veya bilmiyrum şeklinde idi. Adaylardan kararsız ldukları yanıtlarda bilmiyrum seçeneğini seçmeleri istendi. Dğru lmayan her yanıt, bir dğru yanıtın silinmesine neden ldu. Bu yöntemin temel nedeni, tüm srulara yalnızca dğru veya yanlış yanıtının verilmesi durumunda sruların %50 kadarının raslantısal larak dğru larak yanıtlanmasının rtadan kaldırılmasıdır. Cevap seçenekleri dğru, yanlış ve bilmiyrum şeklinde lmasına rağmen çk sayıda adayın, çk sayıda sruyu bş bıraktığı gözlenmiştir. Bu eğilimin seneler içerisinde daha da arttığı gözlenmektedir. Bş bırakılan srular bilmiyrum seçeneği ile eşdeğer kabul edilerek değerlendirilmiştir. Sınav tekniği açısından bu sakıncanın rtadan kaldırılması için sınava katılan kişilerin sınav öncesi bu knuda tekrar uyarılması veya cevap şıklarının dğru veya yanlış şeklinde iki seçenekli larak belirlenmesi ve bş bırakılan sruların bilmiyrum karşılığı kabul edilmesi yararlı labilir. Sru alan dağılımında standart sağlanmış, her alana yönelik srulan sru sayısının arttırılmış ve hazırlanan srular uzman görüşüne sunularak tüm alanları temsil ettiği snucuna ulaşılmıştır. Sınavın kapsam geçerliği vardır. Sru sayısı 2014 de lduğu gibi bu yıl da 200 larak belirlendi. Bu artışın temel nedeni sınav snuçlarının özellikle rtpedi ve travmatljiye ait üst uzmanlık knularındaki başarı puanlarının kapsam geçerliğini artırmaktır. Sınav süresi önceki yıllara ait deneyimlere dayanılarak 90 dakika larak belirlendi ve gözetmenlerden ve sınava giren kişilerden bu süre ile ilgili lumsuz geri dönüş alınmadı. Bir sınavdaki sruların niteliğine yönelik yapılan çalışmalarda iki kriterle ilgili hesaplamaların birlikte yrumlanması önerilmektedir: Zrluk ve ayırdedicilik dereceleri. Zrluk derecesi sruyu dğu yanıtlayanların ranını verirken, ayırdedicilik katsayısı sınavda başarılı lan üst grupla başarısız lan alt grubun sruyu dğru yanıtlayabilme ilişkisine bakar. Bir başka deyişle bilenle bilmeyeni ayırdedebilme derecesini rtaya kyar. Sınav srularının hem belli düzeyde ayırdedicilik göstermesi hem de sınavda yer alan sruların belirli bir zrluk düzeyi çeşitliliğine sahip lması beklenir UEGS değerlendirmelerine bakıldığında sınavda kullanılan sruların % 74.5 inin amaca uygun srulardan (kabul edilebilir ayırdedicilik düzeyine ( 0, 20) sahip luştuğu görülmektedir ve elde edilen değer geçmiş yılın değerinden (% 71) yüksektir. Sınavdaki sruların zrluk düzeylerine bakıldığında 2015 sınavında uç değerlere ait (çk klay ve çk zr) sruların azalmış lması lumlu bir gelişmedir. Sınav bir önceki yıla

12 göre daha dengeli hale gelmiştir. Bu sınavda bir önceki yıla ranla klay srular azalırken rta ve zr srularda bir artma lmuştur. Dağılımın nrmalleşmesi amacı ile zr sruların azaltılıp klay sruların artırılması yararlı labilir. Kıdem yılları arttıkça dğru sayılarının artması ve bş bırakılan ya da bilmiyrum larak işaretlenen sru sayılarının azalması; başarı puanlarının artış göstermesi gelişim sınavlarında luşması beklenen bir durumdur. Sınavın güvenirliğine yönelik larak KR-20: larak hesaplanmıştır. Bu değer çk yüksek bir değerdir UEGS sınavının KR-20 değeri 0.89 düzeyinde lmuştur sınavı bir önceki yıla göre daha güvenilir bir sınav lmuştur. Daha önceki yıllarda 100 sruluk sınavlarda güvenirlik hesaplamaları Crhnbach α katsayısı ile yapılmış lmakla birlikte değerler aralığında değişmektedir. Bu değerler sru sayısının da artmasıyla daha yüksek güvenirlik değerlerine ulaşıldığının göstergesidir. Knu kapsamları ve sru dağılımları Ortpedi ve Travmatljinin knu kapsamında zaman içinde önemli değişiklikler lması ve ilerideki sınavlarda bu knu başlıklarının sayısının artması lasıdır. Bu sınavın yapıldığı tarih itibari ile güncel lan dkuz ana kapsam seçilmiştir. Bu knu başlıklarını seçilmesinde rtpedi ve travmatlji alanında faaliyet gösteren dernek ve şubelerin tercih ettikleri isimlendirmeler de göz önünde bulundurulmuştur. Her bir üst uzmanlık alanını ait snuçların detaylı analizleri, bu knularda eğitim faaliyetleri sürdüren kurum ve kişiler için yl gösterici labilir 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Bu sınav döneminde dahil edilmemiş lmakla birlikte rtpedik araştırma, tıp hukuku ve rehabilitasyn alanları da ileride sınav kapsamına dahil edilebilir. Sınavın geneline bakıldığında en yüksek perfrmans Ortpedik Onklji knu alanında (%39, 5) ve en düşük perfrmans El, El Bileği ve Üst Ekstremite Cerrahisi knu alanında gerçekleşmiştir (%8, 5). Ortpedik nklji (%39.5), murga cerrahisi %36), travma (%26.8), ayak ve ayak bileği cerrahisi (% 24) alanlarında alınan snuçlar genel rtalamanın (% 21.2) üzerindedir. Bun karşın pediyatrik rtpedi (% 20.5), erişkin reknstrüktif cerrahi (% 18), temel ve genel rtpedi (% 12.3), spr travmatljisi artrskpi ve diz cerrahisi (%11.2) ve el, el bileği ve üst ekstremite cerrahisi (% 8.5) alanları genel rtalamanın altında kalmıştır sınavında erişkin reknstrüktif cerrahi alanı (%31) genel rtalamanın (% 19,3) üzerinde iken, 2015 sınavında rtalamanın altına düşmüştür. Buna karşın 2014 sınavında genel rtalamanın altında kalan ayak-ayak bileği cerrahisi (10.4) ve murga cerrahisi (% 15.0), 2015 sınavında rtalamanın üzerine çıkmıştır. Travma alanında rtalama puan düşmekle birlikte rtalamanın üzerindedir. Diğer alanların puanlarında dikkati çeken bir değişiklik lmamıştır. Kaynak seçimi Özellikle internet ve internet bağlantılı elektrnik kaynakların klay erişilebilir hale gelmesi ve yaygınlaşması ile, rtpedi ve travmatlji alanında Türkçe ve yabancı dillerde kaynak bulma srununu büyük ölçüde rtadan kalkmıştır. Bunun yanı sıra TOTBİD in sınavlarda kaynak larak kullanılabilecek yayınlarının sayısı da giderek artmaktadır. Uzmanlık eğitimi alan kişiler

13 kendi eğilim ve tercihlerine göre çk farklı biçimlerde pek çk kaynaktan yararlanabilmektedirler 12, 19, 20. Bu nedenlerle kaynak tercihlerini daraltmamak amacı ile başvuru kaynaklarının sayı ve çeşidi bu yıl artırılmıştır. Bazı saygın dergilerin sınavlara hazırlık amacı ile kullanılabilecek yayınlara daha fazla yer vermekte lduğu gözlenmektedir. Adayların temel rtpedi ve yan dal dergilerini izlemeleri, UEGS başarısı yönünden yararlı labilir 21, 22. Ayrıca travma alanında temel dergilerin uzmanlık eğitimi sınavlarında önemli bir kaynak haline geldiği düşünülmektedir 23. Bazı kaynakların diğerlerine göre farklı snuçlar alınmasına yl açabileceği bilindiği için önümüzdeki sınavlarda daha çk sayı ve çeşitte kaynak belirtmek tercih edilebilir 24, 25. TC kimlik numarasının ve sınav yılının ptik frma eklenmesi Önceki yıllarda sınav öncesinde ptik frmların dldurulması sırasında kurum kdu ve aday kdunun işaretlenmesinde çk sayıda yanlış yapıldığı gözlenmişti. Bu nedenle 2014 sınavında lduğu gibi bu yıl da ptik frma TC kimlik numarası eklendi. Eğer kurum veya aday kdunun girilmesi sırasında bir hata yapılır ya da bu kdlar girilmez ise, bunları TC kimlik numarası üzerinden düzeltebilme lanağı luştu. Sınava ait ptik cevap frmlarının başlık bölümüne sınav yılının eklenmesi, arşivleme yönünden yararlı lacaktır. TC kimlik numarasının eklenmesi sınava giren bireylerin farklı sınavlardaki başarıları ile UEGS ndaki başarılarını kıyaslama lanağı sunabilir. Benzeri çalışmalara tıp eğitimi ile ilgili yayınlarda yer verilmektedir. Amerika Birleşik Devletlerinde rtpedi eğitimi sırasında yapılan sınav (OITE) başarısı ile Amerikan Ortpedi Yeterlik Sınavı birinci bölümü (ABOS I) başarısı arasında ilişki lduğu düşünülmektedir 26. Sınav rganizasynu Gözetmenlerin, Anabilim Dalı Başkanlarının, Eğitim Srumlularının ve uzmanlık öğrencilerinin sınava ilgileri bu yıl da üst düzeyde idi. İlgili kişilerin bir sivil tplum örgütü faaliyetine bu denli içtenlikle sahip çıkmaları, üzerinde durulması gereken çk önemli bir husustur. Gözetmenlerin belirlenmesi ve ylculuk riskleri Gözetmenlerin bir bölümü aynı ilden seçilmiş lmakla birlikte, önemli sayıda gözetmenin şehirlerarası ylculuk yapmak zrunlulukları lmuştur. Bu ylculuktan dğan riskler için bir sigrta sisteminin luşturulması gereklidir. Sınava katılma ranı Sınava katılabilme kşullarına sahip 815 kişiden 718 i sınava katıldı. Bu % 88 lik bir ranı yansıtmaktadır. Daha önceki yıllarla uyumluluk göstermektedir. Snuçların mahremiyeti Bu sınavın snuçları sadece sınava katılan uzmanlık öğrencileri ve ilgili anabilim dalı başkanları veya eğitim srumluları ile paylaşılmaktadır. TOTEK Yönetim Kurul üyeleri ve sınav krdinatörü de dahil lmak üzere sınav rganizasynunda görev alan hiçbir kimse, adayların

14 kişisel snuçlarına veya kurumsal snuçlara erişmemektedir. Snuçlar kendilerine ulaşan uzmanlık öğrencilerinin ve kurumların da bu snuçları üçüncü kişilerle veya kamusal alanda paylaşmamaları önemle tavsiye lunur. IV. ÇIKARIMLAR UEGS nın tüm ülke çapında kabul görmüş bir sınav lduğu bir kez daha gözlenmiştir. Sınav rganizasynu kurumsal bir nitelik kazanmıştır. Kişisel gelişimi yansıtmaktadır. Kurumsal gelişimi yansıtmaktadır. Ülkemizde rtpedi ve travmatlji alanında eğitimin yönlendirilmesi knusunda önemli bilgiler sağlamaktadır. Bu sınav snuçları TOTBİD-TOTEK için bir kurumsal hafıza özelliği taşımaktadır. İleride rtpedi ve travmatlji eğitimi alanında yapılacak bilimsel çalışmalar için önemli bir veri kaynağı lma ylundadır. Nitelikli sru üretimini artırmak için TOTEK in ölçme, değerlendirme ve sru hazırlamaya yönelik çalıştaylar düzenlemesi yararlı labilir. TEŞEKKÜR Sınava katılan tüm uzmanlık öğrencilerimize, Gözetmenlerimize, Anabilim Dalı Başkanları ve Eğitim Srumlularına, Sınav süresince kurumlarında acil hizmetlerin aksamaması için görev yapan uzman meslektaşlarımıza, TOTBİD İdari ve Mali Direktör Yardımcısı Sayın Selin Özyazıcı ya, TOTBİD Ofis Elemanı Sayın Ercan Murat a, Sınav hazırlığı ve gerçekleştirilmesi sırasında büyük destek sağlayan TOTBİD Yönetim Kuruluna ülkemizde rtpedi ve travmatlji alanındaki eğitime yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ederiz. Kaynaklar Orthpaedic In-Training Examinatin Prgram Directrs Reprt. Sayfa 2. American Academy f Orthpaedic Surgens. 2 Mankin HJ. The Orthpaedic In-Training Examinatin (OITE). Clin Orthp Relat Res. 1971;75: Mankin HJ, Carter RM, Krawczyk M. The effect f permissive envirnment n scring f the rthpaedic in-training examinatin. J Bne Jint Surg Am. 1973;55: Mayıs 2010 TOTBİD-TOTEK Ortpedi ve Travmatlji Uzmanlık Eğitimi Gelişim Sınavı (UEGS) Değerlendirme Rapru. ttbid. rg. tr/uplad/files/2010%20uegs%20sinav%20rapru. pdf 5 Klein GR, Austin MS, Randlph S, Sharkey PF, Hilibrand AS. Passing the Bards: can USMLE and Orthpaedic in-

15 Training Examinatin scres predict passage f the ABOS Part-I examinatin? J Bne Jint Surg Am. 2004;86: Herndn JH, Allan BJ, Dyer G, Jawa A, Zurakwski D. Predictrs f success n the American Bard f Orthpaedic Surgery examinatin. Clin Orthp Relat Res. 2009; 467: Crawfrd CH, Nyland J, Rberts CS, Jhnsn JR. Relatinship Amng United States Medical Licensing Step I, Orthpedic In-Training, Subjective Clinical Perfrmance Evaluatins, and American Bard f Orthpedic Surgery Examinatin Scres: A 12-Year Review f an Orthpedic Surgery Residency Prgram. J Surg Ed. 2010;67:(2): Weglein DG, Gugala Z, Simpsn S, Lindsey RW. Impact f a weekly reading prgram n rthpedic surgery residents' in-training examinatin. Orthpedics May;38(5):e di: / Marsh JL, Hruska L, Mevis H. An electrnic rthpaedic in-training examinatin. J Am Acad Orthp Surg. 2010$18: Sheibani-Rad S, Arncszky SP, Walter NE. Analysis f the Basic Science Sectin f the Orthpaedic in-training Examinatin. Orthpedics. 2012;35:e1251-e Frassica FJ, Papp D, McCarthy E, Weber K. Analysis f the pathlgy sectin f the OITE will aid in trainee preparatin. Clin Orthp Relat Res. 2008;466: Marker DR, Mnt MA, McGrath MS, Frassica FJ, LaPrte DM. Current hand surgery literature as an educatinal tl fr the rthpaedic in-training examinatin. J Bne Jint Surg Am. 2009;91: Srinivasan RC, Seybld JD, Kadakia AR. Analysis f the ft and ankle sectin f the Orthpaedic In-Training Examinatin (OITE). Ft Ankle Int. 2009;30: Srinivasan RC, Seybld JD, Salata MJ, Miller BS. An analysis f the rthpaedic in-training examinatin sprts sectin: the imprtance f reviewing the current rthpaedic subspecialty literature. J Bne Jint Surg Am. 2010;92: Crss MB, Osbahr DC, Gardner MJ, Nguyen JT, Helfet DL, Lrich DG, Dines JS. An Analysis f the Musculskeletal Trauma Sectin f the Orthpaedic In-Training Examinatin (OITE). J Bne Jint Surg Am. 2011;93:e49(1-6). 16 Srikumaran U, Freehill MT, Spiker AM, McFarland EG, Petersen SA. Evaluatin f shulder and elbw questins n the Orthpaedic In-Training Examinatin as an instrument fr enhancing examinatin preparatin. J Bne Jint Surg Am. 2011; 93(11):e Papp DF, Ting BL, Sargent MC, Frassica FJ. Analysis f the pediatric rthpedic surgery questins n the rthpaedic intraining examinatin, 2002 thrugh J Pediatr Orthp. 2010; 30(5): Farjdi P, Khanna AJ, Marker DR, Frassica FJ. Evaluatin f the rthpaedic In-training examinatin: spine questins. J Surg Educ. 2010; 67(3): Marker DR, LaPrte DM, Seyler TM, et al. Orthpaedic jurnal publicatins and their rle in the preparatin fr the Orthpaedic In-Training Examinatin. J Bne Jint Surg Am. 2009; 91(suppl 6): LaPrte DM, Marker DR, Seyler TM, Mnt MA, Frassica FJ. Educatinal resurces fr the rthpedic in-training examinatin. J Surg Ed. 2010;67(3): Haughm BD, Gldstein Z, Hellman MD, Yi PH, Frank RM, Levine BR. An analysis f references used fr the Orthpaedic In-Training Examinatin: what are their levels f evidence and jurnal impact factrs? Clin Orthp Relat Res Dec;472(12): di: /s Epub 2014 Aug Stne NE 3rd, Kang KK, Eisemn EO, Chueka J. The mst-cited surces n the rthpaedic in-training examinatin: questin yield, reading efficiency, and time lag frm publicatin. Bull Hsp Jt Dis (2013). 2013;71(4): Grandizi LC, Hustn JC, Shim SS, Parenti JM, Graham J, Klena JC. Levels f evidence have increased fr musculskeletal trauma questins n the rthpaedic in-training examinatin. J Surg Educ Mar-Apr;72(2): di: /j.jsurg Epub 2014 Dec Miyamt RG Jr, Klein GR, Walsh M, Zuckerman JD. Orthpedic surgery residents study habits and perfrmance n the rthpedic in-training examinatin. Am J Orthp. 2007;36:e185-e188.

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2015-2016 1 İçindekiler Önsöz 3 1. Ben neredeyim? 4 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 4 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip?

Detaylı

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI

YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ EL KİTABI 2014-2015 İÇİNDEKİLER Önsöz 1. Ben neredeyim? 2. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir kurum? 3. Yabancı Diller Yüksekkulu nasıl bir rganizasyna sahip? 4. Yabancı

Detaylı

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU

İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU İSTANBUL SU ve KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2008-2012 STRATEJİK PLANI ve 2008 YILI PERFORMANS PROGRAMI PROJE NİHAİ RAPORU A. HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 1. PROJE YÖNETİM ve ORGANİZASYONU Hazırlık sürecinin

Detaylı

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ

CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ U L U S L A R A R A S I D I Y A B E T F E D E R A S Y O N U CCCDİYABET SAĞLIK PROFESYONELLERİ İÇİN ULUSLARARASI EĞİTİM REHBERİ Diyabet Eğitimi Danışma Kurulu Internatinal Diabetes Federatin, 2008 Tüm hakları

Detaylı

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ

MİKROKREDİ MODELİ YOLUYLA YOKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNEĞİ ISTANBUL TİCART DASI MİKRKRDİ MDLİ YLUYLA YKSULLUĞUN AZALTILIVIASI İSTANBUL ÖRNĞİ Prje Krdinatörü Prf. Dr. sfender Krkmaz Prje Grubu Üyeleri Yard. Dç. Dr. Burhan Balğlu Yard. Dç. Dr. Kutluk Kağan Sümer

Detaylı

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü

Ayşe SİREL aysesirel@yahoo.com.tr İstanbul Aydın Üniversitesi, Müh. Mim. Fakültesi, Mimarlık Bölümü DEĞİŞEN ZAMAN VE MEKAN İÇİNDE VAR OLAN ÖZGÜNLÜKLERİN YENİDEN FARKETTİRİLMESİNDE PROJE YARIŞMA KÜLTÜRÜNÜN ÖNEMİ: EDİRNE SELİMİYE CAMİİ VE ÇEVRESİ KENTSEL TASARIM PROJE YARIŞMASI DENEYİMİ THE IMPORTANCE

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 -

Özet. Abstract. Akademik Bilişim 2003-1 - Türkiye deki Üniversitelerde İnternet Tabanlı Akademik Kayıt ve Nt Takip Sistemleri Y.Dç.Dr.Ender Özcan Yeditepe Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ezcan@ics.yeditepe.edu.tr

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME

ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME EKONOMiK YAKLAŞlM 303 ÇEVRE KiRLiLiGiNiN VERGiLENDiRiLMESi:iLKELER, UYGULAMALARI VE TÜRKiYE AÇlSlNDAN GENEL DEÖERLENDiRME Harun TANRIVERMiS*, * GİRİŞ Çvre kirliliği, insanların yapay larak dğal dengeye

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya

Anadolu Üniversitesi Koleksiyonu Feyhaman DURAN Atatürk Portresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı boya Anadlu Üniversitesi Kleksiynu Feyhaman DURAN Atatürk Prtresi, 121x89 cm., Tuval üzerine yağlı bya 2 0 1 1 Y I L I İ D A R E F A A L İ Y E T R A P O R U 1 2 A N A D O L U Ü N İ V E R S İ T E S İ Baskı:

Detaylı

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ

ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ ANKARA 2. BÖLGE KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ MERKEZİ STERİLİZASYON ÜNİTELERİNİN MEVCUT DURUMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ VE MODELLEMESİ Editörler Uzm. Dr Oğuz SARIYILDIZ Dr. Serdar MERCAN Yazarlar

Detaylı

Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri

Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri T.C. ULUDAG ÜNiVERSiTESi ilahiyat FAKÜLTESi DERGiSi Ci lt: 19, Sayı: 1, 201 O s. 275-299 Fransa'daki Türklerin Din Görevlilerini Mesleki Yeterlik Açısından Değerlendirmeleri ismail SAGLAM Dr., U.Ü. ilahiyat

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı

FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM. Ramazan Aktaș Mete Doğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı FİNANSAL YÖNETİM www.firstgate.cm.tr FİNANSAL YÖNETİM FİNANSAL YÖNETİM Prf. Dr. Prf. Dr. Yrd. Dç. Dr. Yrd. Dç. Dr. Ramazan Aktaș Mete Dğanay Atılım Murat Eșref Savaș Bașcı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim

Detaylı

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır.

Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet yolunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet yolunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Türk milletinin istidadı ve kesin kararı, medeniyet ylunda durmadan, yılmadan ilerlemektir. Medeniyet ylunda başarı, yenileşmeye bağlıdır. Seyrek Nüfuslu Su Blluğu Su Yeterli Su Sıkıntısı Su Kıtlığı Su

Detaylı

Erken Postpartum Dönemde Meme Başı Ağrısı Ve Çatlaklarının Önlenmesinde Anne Sütü Ve Zeytinyağının Etkisi *

Erken Postpartum Dönemde Meme Başı Ağrısı Ve Çatlaklarının Önlenmesinde Anne Sütü Ve Zeytinyağının Etkisi * Online Adres http://www.hemarge.rg.tr/ Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Derneği-HEMAR-G yayın rganıdır ISSN:1307-9557 (Basılı), ISSN: 1307-9549 (Online) Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2013,

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KUZEY KIBRIS KAMPUSU STRATEJİK PLANI 2009 2014 Şubat 2009 ii ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu

Detaylı

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar

CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar CV'de Yer Alması Gereken Temel Başlıklar İsim, E mail, Telefn, Adres CV'nizi gönderdiğiniz kişilerin sizinle irtibata geçebilmek için, CV'nizde belirtmiş lduğunuz irtibat bilgilerinden başka bir lanaklarının

Detaylı

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ YÖNERGESİ Dküman N MM-YR-01 Revizyn Tarihi 01.08.2011 Revizyn N 00 Sayfa N 1/11 1. Amaç ve Kapsam Bu Yönergenin amacı, Selçuk Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ders planında

Detaylı

BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1

BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 BAŞİSKELE BELEDİYESİ 2010-2014 STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1 BAŞİSKELE STRATEJİK PLANI STRATEJİK PLANLAMA KURULU 1 SUNUŞ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı değişim süreci kamuda da bir takım değişiklikleri zrunlu kılmış ve bunun neticesinde 5018 sayılı Kamu Mali

Detaylı

ÖZEL IŞIKKENT İLKOKULU

ÖZEL IŞIKKENT İLKOKULU ÖZEL IŞIKKENT İLKOKULU Aile El Kitabı 1 İÇİNDEKİLER sayfa Önsöz 3 Eğitim Felsefemiz 4 Haftalık Ders Prgramımız 5 Okul Takvimimiz 6 Akademik Prgramlarımız 7 Öğretmenlerimiz 8 Ölçme ve Değerlendirme Anlayışımız

Detaylı

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri

Özel Eğitim Öğretmen Adaylarının ve Öğretmenlerinin Zihin Engelliler Öğretmenliği Lisans Programı Yeterliklerine İlişkin Görüşleri Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(1) Kış/Winter 499-522 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT _ 397 ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TÜRKİYE DEKİ MEVZUAT Burak OLGUN Orkan KURTULUŞ Serdar GÜLTEK Hasan A. HEPERKAN ÖZET Ülkemizde 1980 li yıllardaki eknmik kalkınma ile enerji üretim ve tüketim dengeleri büyük

Detaylı

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU

LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN ÜLKEMİZDEKİ GELİŞİMİ ve REKABET VİZYONU Dç. Dr. Muazzez BABACAN Dkuz Eylül Üniversitesi İzmir Meslek Yüksekkulu Pazarlama Prgramı babacan@deu.edu.tr ÖZET Ülkemizde ljistik sektörü sn

Detaylı

HAZIRLAYANLAR YAYIN SAHİBİ. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR. Prof. Dr.

HAZIRLAYANLAR YAYIN SAHİBİ. Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prof. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR. Prof. Dr. HAZIRLAYANLAR YAYIN SAHİBİ Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Adına Fakülte Dekanı Prf. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR Prf. Dr. Metin SARIBAŞ EDİTÖR YARDIMCILARI Yrd. Dç. Dr. Selma ÇELİKYAY Yrd. Dç. Dr. Latif

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 Cem TERZİ,

Detaylı

Doğuş Otomotiv* Etik Kod

Doğuş Otomotiv* Etik Kod Dğuş Otmtiv* Etik Kd Ekim 2012 v1.0 İşimizi yaparken en dğru kararları vermek Dürüst yaklaşım, şeffaf iş ilişkisi *Dğuş Otmtiv Servis ve Ticaret A. Ş. ile Dğuş Ot Pazarlama ve Ticaret A.Ş. nin Kurumsal

Detaylı

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni

TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni TTB Ulusal Yeterlik Kurulu Bülteni Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu Ulusal Yeterlik Kurulu YIL: 2013 SAYI:1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 2 Prof. Dr. İskender SAYEK ULUSAL YETERLİK KURULU

Detaylı

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr.

ERP de CRM ve SSH. CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetimi. 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) Dr. ERP de CRM ve SSH CRM ve SSH Yönetimi Müşteri İlişkileri ve Satış Snrası Hizmetler Yönetimi Dr. Ragıp Başbuğ 1. Müşteri İlişkileri Yönetimi ( CRM ) CRM veya Tükçesi ile MİY ( Müşteri İlişkileri Yönetimi

Detaylı