Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj :42 Page 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ortaokul_Kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 13:42 Page 1"

Transkript

1 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :42 Page 1

2 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :42 Page 2

3 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :42 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanık Afet ve Aci Durum Yönetimi Başkanığı tarafından Afete Hazır Türkiye - Afete Hazır Oku Biinçendirme ve Eğitim Kampanyası kapsamında düzenenen Afet Biinci Eğitimeri Çaıştayı sonuçarı referans aınarak hazıranmıştır. Kasım 2013, Ankara Copyright 2013 Tüm hakarı sakıdır. Bu kitabın hiçbir böümü igii kurumar ve yayımcı kurumun yazıı izni omadan eektronik, dijita veya mekanik yoara çoğatııp dağıtıamaz. Bu kitap kâr amaçı kuanıamaz. i

4 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :42 Page ii AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (ORTAOKUL) Hazırayanar ve Katkıda Buunanar* Prof. Dr. A. Tamer AKER Doç. Dr. Ümit ALNIAÇIK Doç. Dr. Özgür ERDUR BAKER Prof. Dr. Şerif BARIŞ Özden TİMURLENK ÇELİK Yrd. Doç. Dr. Serpi GERDAN Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA Dr. Büent ÖZMEN *Soyadı afabetik sırasına göre verimiştir. Redaksiyon Prof. Dr. Şerif BARIŞ Doç. Dr. Esma BULUŞ KIRIKKAYA Kapak Tasarım Sadık SAKA, Yusuf BUDAK Grafik Tasarım ve Uyguama Sadık SAKA, Yusuf BUDAK, Banu KÜÇÜKSARAÇ, Hakan KÜÇÜKSARAÇ Proje Yönetimi Başkan Dr. Fuat OKTAY Panama ve Zarar Azatma Dairesi Başkanı Mehmet Akif DANACI Afet ve Aci Durum Eğitim Merkezi Müdürü Mete MİRZAOĞLU ii

5 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :42 Page iii AFETE HAZIR OKUL Önsöz Afetere karşı bigi ie mücadee edebiiriz. Sevgii gençer, Ükemiz nüfusunun yaşadığı şehirerin bir çoğu maaesef deprem bögesinde buunmaktadır. Yaşanan depremerde ve diğer afeterde insanarımız hayatını kaybetmekte, çok sayıda vatandaşımız yaraanmaktadır. Afeter, sadece kendimize ve aiemize deği, çoğu zaman üke ekonomimize de onarımaz zararar verebimektedir. Bu zararardan kurtumanın çaresi ise en kısa sürede, afete hazır bir Türkiye hedefine uaşmamızdır. Bunun için de, Başbakanık AFAD, afetere hazırık ve afet duyarıığının artırıması amacıya bir eğitim seferberiği başatmıştır. Afeteri en az zarara atatmak, geeceğin yöneticieri oacak oan siz gençerin eindedir. Şimdiden aacağınız afete hazırık eğitimi, geeceğimizin daha güveni omasına büyük katkı sağayacaktır. Sevgii gençer; afetten en az zarara kurtuabimek için hazıranan bu kitaptaki bigieri öğrenin, arkadaşarınıza payaşın. Hayatınızın bir parçası gibi düşünün. Unutmayın ki, bigi hayat kurtarır. Öğrendiğiniz bigiere gerekirse, zaman zaman arkadaşarınıza tatbikatar yapın. Yapıan tatbikatara mutaka katıın. Afetere ne zaman, nerede karşıaşacağınız bei omaz. Afete hiçbir zaman karşıaşmayabiirsiniz, ama her an yaşayabiirsiniz de. Bunun için, eğitim seferberiğimize desteğinizin artarak devam edeceği inancıya, sizeri afetere hazır gençer oarak görmeyi ümit ediyor, çaışmaarınızda başarıar diiyorum. Beşir ATALAY Başbakan Yardımcısı iii

6 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :42 Page iv AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (ORTAOKUL) Başkan ın Mesajı Afetere karşı bigi ie mücadee edebiiriz. Sevgii gençer, Afeter, sizerin fizikse, sosya ve ekonomik kayıpara uğramasına neden oan, İnsan yaşamını ve faaiyeterini kesintiye uğratan, Yaşamı oumsuz etkieyen doğa kaynakı, teknoojik ya da insan kökeni oayardır. Başta deprem omak üzere; se, heyean, yangın, çığ gibi doğa oayarı ükemizde sık sık yaşanmaktadır. Afeter bizim başımıza gemez diye düşünmemeiyiz. Bir gün biz de bir afete karşıaşabiiriz. Bunun için mutaka hazırıkı omaıyız. Eğer hazırıksız yakaanırsak; afeter bizim aiemizin ve sevdikerimizin hayatında büyük zararara yo açabiir. Bu zararar bazen yaşadığımız evin, buunduğumuz mahaenin yıkıması ie karşımıza çıkabiir. Bazen de daha üzücü sonuçara sevdikerimizi aramızdan aıp götürebiir. Afet zarararını azatmak, kayıparı en aza indirebimek ise, en başta siz genç arkadaşarım omak üzere, hepimizin afet eğitimi aması ie mümkün. Bunun için, Başbakanık AFAD oarak bir kampanya başattık. Eğitim materyaeri hazıradık. Einizdeki bu kitapta afet türeri ve yapıması gereken davranışar detayı bir şekide anatımıştır. Sizden bekentimiz; afet öncesi, anı ve sonrasında neer yapmanız gerektiğini iyi öğrenmenizdir. Sevgii gençer, bu kitapta sizere anatıan ve hayatta kamaya yöneik bigierin afet anında; sizin, aienizin ve arkadaşarınızın hayata tutunmasını sağayacağını unutmayınız. Değeri genç arkadaşarım; afet kütürü ie yetişmiş bireyer oarak sizeri afetere hazırık çaışmaarımızda yanımızda görmek istiyor, çaışmaarınızda başarıar diiyorum. Dr. Fuat OKTAY AFAD Başkanı iv

7 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :42 Page v AFETE HAZIR OKUL İçindekier Giriş : 1 AFETLERLE İLGİLİ TEMEL BİLGİ VE KAVRAMLAR : 1 İk 72 Saat : 1 Tehike ve Risk : 2 Afet Yönetimi : 2 Oay, Aci Durum, Afet : 2 Afet Türeri ve Etkieri : 3 YAŞAM ÇEVREMİZDEKİ RİSKLER : 4 Ükemiz, İimiz, Mahaemiz ve Yapıarımızdaki Risker : 4 AFET BİLİNCİ KÜLTÜRÜ : 7 AFET HAZIRLIKLARINDA TOPLUMSAL GÜÇ BİRLİĞİ : 8 Afete Hazır Bir Topum İçin Kurumarın ve Bireyerin Sorumuukarı : 8 Afet öncesi, sırası ve sonrasında sorumuukarımız : 8 Afetere mücadeede bireyse hazırığın önemi : 9 YAŞAM ÇEVREMİZDEKİ RİSKLERİN AZALTILMASI : 9 Yapıara İgii Risker : 9 Afete Dirençi Yapıaşmanın Önemi : 10 YAPISAL OLMAYAN RİSKLERİ AZALTMAK : 10 Riski Eşyaarın Sabitenmesi : 10 AİLE AFET VE ACİL DURUM PLANI : 13 Afet ve Aci Durum Çantası : 15 Önemi Aie Bigieri : 16 Böge Dışı ve Şehir İçi Destek Kişieri : 16 Afet ve Aci Durum Bigi Kartarı (Yetişkin, Çocuk) : 17 Afet ve Aci Durum İetişim Bigieri Kartı : 17 v

8 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :42 Page vi AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (ORTAOKUL) İçindekier Aci Durumarda Aranacak Kurumar : 18 TOPLANMA ALANI VE BULUŞMA YERLERİ : 19 ÖZEL İHTİYAÇ VE ÖZEL İLGİ GRUPLARI : 19 EVCİL HAYVANLAR : 20 AFETLERDE DOĞRU DAVRANIŞ ŞEKİLLERİ : 21 Yaşadığımız Bögenin Afet Riskeri Doğrutusunda Davranmak : 21 AFET SONRASI İLK SAATLER : 34 Afet Sonrası Karşıaşıabiecek Tehike ve Risker : 34 Tahiye Bigisi : 35 Afet Sonrası Ruhsa Destek : 36 Afet Sonrası Teme İhtiyaçarımız : 36 KAYNAKLAR : 38 vi

9 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :42 Page 1 AFETE HAZIR OKUL Giriş Doğa yaşamımızın kaynağıdır. Doğanın bir parçası oan bizerin yaşam kaitesi bu gezegeni bizime payaşan tüm canıara bağıdır. Daha iyi bir yaşam ve geecek için doğayı korumamız gerekir. Doğa daima hareket etmekte ve değişmektedir. Örneğin yağmurar, rüzgarar, yer sarsıntıarı veya toprağın erozyona uğraması gibi oayar doğanın hareketine ve değişimine neden our. Depremer, seer, yangınar, fırtınaar, heyeanar ve vokanik püskürmeerin hepsi tıpkı güneş veya ay gibi doğanın bir parçasıdır ve bu oayar tüm gezegende meydana geir. İnsanar ik çağarda bu oayarı efsaneere açıkamaya çaışırardı. Biim, teknooji ve tarih bize bu oayardan korkmak yerine anamaya yardım etmektedir. Buna rağmen bu tür doğa oayarı bazen afetere dönüşebimekte, birçok insanı veya yeterince önem aınmayan dünyanın her köşesini etkieyebimektedir. Bu kitap ve eğitime ortaoku öğrencierinin afetere hazıranması, afeterden daha az etkienmeeri için yapması gerekener öğretiecektir. 1

10 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :03 Page 2 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (ORTAOKUL) Afetere İgii Teme Bigi ve Kavramar İk 72 Saat Bir afet sonrasında o bögedeki insanarın aranması ve kurtarıması ie yapıacak aci yardımar için geçecek ik 72 saatik kritik süreyi ifade eder. Afet durumunda can kaybı, yaraanma, maddi ve manevi kayıparı en aza indirmek için afetin hemen ardından ik 72 saatte yapıacak etkin müdahae çaışmaarı çok önemidir. Bu nedene bir afet sonrasındaki ik 72 saatin ne kadar değeri oduğunu ifade etmek için atın saater kavramını kuanıyoruz. Afet sonrasında ik 72 saatte yardıma geener yakın çevremizdeki kişier, aie bireyeri ve komşuarımızdır. Ne tür afetere karşıaşacağımızı biir ve oma oasııkarını düşünerek hareket edersek, afetere hazırıkı omak mümkündür. Afetten sonra bazıarımız zarar gördüğü için Afetzede bazıarımız ise daha iyi durumdaysak yardım eden konumunda oacağız. Yardım eden ya da müdahaeci konumdaysak, afetin oduğu ik zamanarda uygun ve doğru davranışar göstererek hayat kurtarabiiriz. Unutmayaım ki; zaman çok önemidir! Afetin meydana gediği ik zamanarda afetzedeerin yanında yanızca afetten fizikse ve psikoojik oarak az etkienmiş kişier oacaktır. Profesyone ekiper gediğinde birçok kişi için geç kaınmış oabiir. Zamana göre hayatta kama oranarı atın saater oarak biinen ik 72 saatin özeike depremer için ne kadar önemi oduğunu açıkça göstermektedir. Afet sonrası ik 72 saat Atın Saater oarak adandırıır. Tehike ve Risk Tehike, insanar için can ve ma kayıparına veya yaraanmaara ekonomik düzenin bozuması veya kötüye gitmesine sebep oan, zarar verme ihtimai oan, oayarın tümüdür. Risk ise bir oayın meydana getirebieceği oumsuz sonuçarın tümüne denir. 2

11 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :03 Page 3 AFETE HAZIR OKUL Afetere İgii Teme Bigi ve Kavramar Afet Yönetimi Afet yönetimi kavramı afeterin önenmesi ve zarararının azatıması amacıya bir afet oayının öncesi, sırası ve sonrasında yapıması gereken çaışmaardır ve tüm kurum ve kuruuşarın kaynakarını bu ortak amaç doğrutusunda kuanmasını gerektiren çok geniş bir kavramdır. Oay, Aci Durum, Afet Oay İnsanarı igiendiren sosya, ekonomik, kütüre ve benzeri aanarda meydana geen, igi çeken veya çekebiecek her türü ouşumardır. Aci Durum Oabidiğince hızı müdahae etmeyi ve aci yardım faaiyeterini yürütmeyi gerektiren tüm oay ve durumarın karşıığı oarak kuanımaktadır. Afet Fizikse, ekonomik ve sosya kayıpar meydana getiren, norma yaşamı ve insan faaiyeterini durdurarak veya kesintiye uğratarak topuukarı etkieyen, uaşım, habereşme gibi var oan hizmeterin kiitendiği, kaynakarın yetersiz kadığı, doğa kaynakı, teknoojik ve insan kökeni oayara afet denir. Afeter, çeşiti nedenere tehikeye açık insanarı ve/veya coğrafi bögeeri etkier, odukça yaygın hasar, kesinti ve kayıpar ouşturur, etkiediği topumarda norma sistemerin çaışmasını engeer. 3

12 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :03 Page 4 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (ORTAOKUL) Afetere İgii Teme Bigi ve Kavramar Afet Türeri ve Etkieri Afet Türeri Afeteri kökenerine göre doğa kaynakı, teknoojik ve insan kaynakı afeter omak üzere üçe ayırabiiriz. n Ouşumu engeenemeyen yağmur, yer sarsıntısı, vokanik etkinik gibi doğa oayarı sonucunda yereşim, üretim, at yapı, uaşım, habereşme gibi gene hayatın akışını bozacak öçüde aniden veya beiri bir süreç içerisinde meydana geen oayarın sonuçarına doğa kökeni afeter denir. Depremer, heyeanar, seer - su baskınarı, çığ ve fırtınaar, vb. doğa oayarı sonucu meydana geen afetere örnek oarak veriebiir. n İnsan eiye kasıtı veya hata sonucu ouşan, gene hayatın akışını bozacak öçüde sonuçar doğuran oayara insan kaynakı afet denir. n İnsan faaiyeteri ya da doğa oayarının tetikemesi sonucunda ouşan uaşım, endüstriye, maden, nükeer kazaar, kritik yapı çökmeeri, büyük yangınar, terörizm (kimyasa, biyoojik, radyoojik, nükeer tehditer) ie çevrese tehikeer gibi can kaybına, hastaıkara, sosya, ekonomik ve çevrese bozumaara neden oan afet ya da aci durumara teknoojik afet denir. Afeterin insanar ve yaşam çevresi üzerinde birçok oumsuz etkieri vardır. Yaraanma ve can kayıparına neden omaarı, buaşıcı ve sagın hastaıkar meydana getirmeeri, at yapıda bozukukar meydana getirmeeri, eğitim ve öğretimde aksamaara yo açmaarı, barınma ve besenme sorunarı ortaya çıkarmaarı gibi birçok oumsuz etki sayıabiir. 4

13 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :03 Page 5 AFETE HAZIR OKUL Yaşam Çevremizdeki Risker Ükemiz, İimiz, Mahaemiz ve Yapıarımızdaki Risker Ükemiz, jeoojik özeikeri, coğrafik yapısı ve ikimi nedeniye doğa kökeni afeteri sıkça yaşayan ükeerden birisidir. Doğa kökeni afeter neden odukarı can kaybı yanında önemi ekonomik kayıpar da meydana getirmektedir. Bu konudaki istatistiker inceendiğinde, doğa kökeni afeterin her yı ekonomimizde doğrudan ve doayı önemi kayıpara yo açtığını görebiiriz. Ükemizde başta depremer omak üzere se, heyean, çığ, orman yangınarı, kurakık gibi afeter süreki yaşanmaktadır (Pampa ve Özmen, 2009). Ükemiz, doğa oayarı sonucu ouşan başıca dört tip afete eğiimidir. m Deprem; Buunduğumuz coğrafi konum ve büyük pakaar arasında sıkışması nedeniye deprem etkiniği en yüksek ükeerden birisiyiz. Türkiye, dünyada deprem etkiniği açısından atıncı sıradadır ve Avrasya, Afrika ve Arap pakaarının etkisi atındadır. Anadou nun büyük bir kısmının yer adığı Anadou pakası, Avrasya pakasının küçük bir böümüdür. Nüfusunun %70 i deprem tehikesi çok yüksek bögeerde yaşar. Ükenin %66 sı aktif fay bögeerinde buunmaktadır. Geçen yüzyıda hasar gören binaarın %75 i ve topam afet kayıparının %64 ü depremer nedeniyedir. m Heyean (toprak kayması) Toprak parçasının yerçekimi nedeniye eğim aşağı hareket etmesi ie ouşur. Heyeanar, doğanın toprağı yeniden dağıtması, dengeye getirmesidir. Heyeanar yağmur, se, deprem, madenciik, eğim tesviyesi gibi insani ve doğa etkenere tetikenebiir. Ükemiz toprakarının %25 i heyeanara maruz kaır. Topam nüfusumuzun %11 i heyeanı bögeerde yaşamaktadır. Sırasıya en çok heyean oayı gözenen ier: Trabzon (1.123), Rize (1.049), Kastamonu (613), Erzurum (573) ve Artvin (471) ieridir. Parantez içindeki rakamar heyean sayısını göstermektedir. Topam afet zarararının %16 sı heyeanar yüzündedir. m Seer, aşırı yağmurar sebebiye ouşan ani su baskınarıdır. Toprakarımız, orman kayıparı, erozyon ve bigisiz geişmenin yarattığı etkiere seere karşı çok savunmasızdır. Topam afet zarararının %15 i se kaynakıdır. Yaygın oarak Karadeniz Bögesi nde ve bu bögeye komşu ierde görüür. Deprem Heyean Se 5

14 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :04 Page 6 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (ORTAOKUL) Yaşam Çevremizdeki Risker m Orman Yangınarı ve Sanayi Yangınarı; Ükemizde her yı çok sayıda orman, işyeri ve konut yangını omaktadır (Sungur, 2004). Türkiye de Orman Gene Müdürüğünün sayfasındaki 2009 istatistikerine göre son 10 yıda çıkan orman yangınında hektar ormanın yandığı beirtimektedir. En büyük orman Yangın yangınarı da Ege ve Akdeniz bögeerinde yaşanmaktadır. İnsan kaynakı yangınarın büyük kısmı kasıt, ihma, dikkatsizik ve kazaardan kaynakanmaktadır. Öyeyse orman yangınarına sebep oabiecek bizerden kaynakanacak nedeneri en aza indirmek eimizdedir. Tüm duyarıığımıza oası hataar için çevremizdekieri uyarmak ve her zaman dikkati davranmak zorunda oduğumuzu unutmamaıyız. Ükemizde nispeten daha az görüen ve doğa oayarı sonucu ouşan diğer afet türeri de fırtına ve hortumdur. m Fırtına; rüzgarın çok yüksek hızarda (yakaşık 50 km/saat ve üzeri) esmesine verien gene bir addır. Her fırtına yıdırımar ouşturur. Yağmur üretmesine göre yağışı ve kuru fırtınaar omak üzere iki türü vardır. Iık ve nemi koşuar fırtına için uygun ortamardır. Fırtınaarın sadece % 10 u tehikei oarak sınıfandırımaktadır. Türkiye'de tropik kuşakardaki gibi veya okyanusardaki gibi çok şiddeti fırtınaar ouşmaz. Yağmuru ve fırtınaı havaarda ağaç atında bekenmemeidir. m Hortum; kuvveti rüzgararın hortum şekinde ouşturduğu dönen buutardır. Saniyede 300 metreik kuvveti bir hıza esen rüzgarardır. Dünyanın hemen her tarafında hortumar görüebiir. Geneike tropika ikimerde, ABD ve Japonya gibi ükeerde yaygın görüür. Su koonarı ve deniz üzerindeki küçük fırtınaar karaya doğru hareket ederek hortuma neden oabiirer. Dünyada birçok üke, buundukarı coğrafya, tehikeer, eğitim seviyesi ve ekonomik geişmişik seviyeerine göre birbirinden çok farkı afetere maruz kamaktadırar. Dünyada her kıta farkı türde afetere karşı karşıya kamaktadır. Artan şehir nüfusu ve dünya nüfusu, geişmekte oan sanayi, kürese ısınma ve çevre kiriiği gibi nedenerden doayı afeterin yarattığı hasarar son yirmi yıda artmıştır. 6

15 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :04 Page 7 AFETE HAZIR OKUL Yaşam Çevremizdeki Risker Şehrimiz Yaşadığımız şehrin/içenin/köyün karşı karşıya kadığı doğa ve insan kökeni afeter pek çok faktörden etkienebiir. Buna ek oarak bögedeki nüfus, yereşim, sanayi kuruuşarı ve geçiş yoarının durumuna göre zaman içerisinde yeni risker ortaya çıkabiir. Bu durumu günce oarak takip etmei ve oası tehikeerin kaynakarına göre bigierimizi günceememiz gerekmektedir. Mahaemiz Yaşadığımız mahaedeki yereşim, çaışma, sosya yaşam aanarı ve atyapı sistemerinin dağıımı, kuanımı ve bunarda ortaya çıkacak değişikikeri de yakından takip ederek, ortaya çıkabiecek yeni riskeri gözeyebiiriz. Bununa birikte, yakın yaşam çevremizdeki riskeri değerendirmek için önceike şu soruara cevap amaıyız: n n n n n n n n Evimizin Zorunu Deprem Sigortası (DASK) var mı? Oturduğumuz binada, sonradan bir değişikik yapımış mı? Oası bir afette evimizdeki eşyaar bize zarar verebiir mi? Bunu önemek için ne yapmaıyız? Yaşadığımız yerde, teknoojik afet riski ouşturabiecek bir tesis (petro doum tesisi-nükeer santra vb.) var mı? Bir kaza oması durumuna yöneik ne gibi önemer aınmış? Afet sırasında nası davranmaıyız? Bir afet sonrasında aie bireyeriye nası habereşeceğiz? Nası ve nerede bir araya geeceğiz? Okuumuzda afete hazırık çaışmaarı var mı? Aie büyükerinin çaıştığı işyererinde afete hazırık çaışmaarı var mı? 7

16 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :04 Page 8 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (ORTAOKUL) Afet Biinci Kütürü Afet biinci, içinde yaşadığımız topumda ve bögede afet tehikeerinin getirebieceği zararar hakkında bigienmemizi, bunardan korunmak için hazırıkı omamızı ve bu biinci etrafımızdaki diğer kişiere de payaşmayı ifade etmektedir. Afet biinci ve hazırık, hem tek tek bizerin, hem de topumun afet biinci kütürünün önemi bir parçasıdır. Birey oarak kendimizin ve etrafımızdakierin yaşam kaitesini artırabimek için hayatın tüm aanarında ouşmuş ve ouşabiecek tehike ve riskerin farkında omaı, gereki tedbireri aarak yaşamaı, bireyse ve topumsa sorumuuk amaı, topumsa güç biriği ouşturarak, sorunun deği çözümün bir parçası oma yakaşımı ie çevremize duyarı hareket etmeiyiz. Bu bağamda, oası bir afet öncesinde ve sonrasında, kendimizin ve çevremizdekierin hayatını korumak ve güveni bir yaşam çevresi ouşturmak için gereki bigi ve becerieri eğitim youya kazanabiiriz. Afete Haz Hazırık zırık Küçük Adımar A Adımardan dan Oușur O $LOH $LOH DIHWH H DIHWH K KD]ÕUOÕN WRS SODQWÕVÕ WRSODQWÕVÕ \D DSPDN \DSPDN *DUGURSODUÕ *DUGURSODUÕ VDELWOHPHN <DWDNODUÕ < D DWDNODUÕ SH HQFHUHGHQ SHQFHUHGHQ X] ]DNODċWÕUPDN X]DNODċWÕUPDN <DWDĊÕQ \DQÕQGD HO < D DWDĊÕQ \DQÕQGD HO IH HQHUL D\DNNDEÕ IHQHUL D\DNNDEÕ YH H\D NDSDOÕ VDĊODP YH\D NDSDOÕ VDĊODP WH HUOLN YH Lċ HOGLYHQL WHUOLN YH Lċ HOGLYHQL EX XOXQGXUPDN EXOXQGXUPDN 8 % OJH GÕċÕ EDĊOD % OJH GÕċÕ EDĊODQWÕ DQWÕ NLċLVL EHOLUOHPHN N 6X GHSRODPDN 6X GH HSRODPDN

17 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :04 Page 9 AFETE HAZIR OKUL Afet Hazırıkarında Topumsa Güç Biriği Afetere Hazır Bir Topum için Kurumarın ve Bireyerin Sorumuukarı Afetere hazır bir topum için birçok çaışma yapıabiir. Ancak yapıacak çaışmaarda sivi ve resmi kurumarın yanı sıra bireyerin işbiriği içinde oması, daha da önemisi sorumuğu payaşması önemidir. Afetere hazır bir topumun gerçekeştiriebimesi için topumun tüm kurum ve kuruuşarının sahip odukarı oası imkân ve kaynakarını birbirini güçendirecek şekide aynı amaç doğrutusunda yönendirmesi şarttır. Bu nedene afetere hazırık; resmi otoriteerin, beediyeerin (yere yönetim), üniversiteerin, sivi topum kuruuşarının, öze sektörün ve bireyerin, yani topumun tüm kesimerinin sorumuuğundadır. Afetere hazır bir topumun gerçekeştirimesinde, başarı için yukarıda sayıan tüm bieşenerin ve topumunun içinde buunduğu bir ekip çaışması şarttır. Bu nedene devet görevieri, yere yönetimer, üniversiteer, sivi topum örgüteri, medya ve öze sektör kuruuşarı ve tüm bireyerin ortak hareket etmesi gerekidir. Afet öncesi, sırası ve sonrasında sorumuukarımız Afet öncesinde; afete neden oabiecek tehike ve riskerin beirenmesi, mümkünse önenmesi veya oası etkierinin azatıması ve oayara karşı eğitim ve tatbikatara tüm paydaşarın hazırıkı omasının sağanması ve afetere karşı biinçi ve dirençi nesier yetiştirimesi, bireyden topuma herkesin sorumuuğudur. Bireyer, kurum ve kuruuşar bu süreç içerisinde sorumu odukarı aanara ait faaiyeterini titizike sürdürmeidir. Afet sırasında; eğitim ve tatbikatara kazanımış doğru davranış biçimerinin uyguanması ve afet anında yük yerine katkı sağayan bireyer omak en büyük sorumuuğumuzdur. Afet öncesi çaışmaara destekenmiş arama- kurtarma, ik yardım ve güveni tahiye işemerinin aksatımadan uyguanması ise kurumsa sorumuukarın başında gemektedir. 9

18 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :04 Page 10 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (ORTAOKUL) Afet Hazırıkarında Topumsa Güç Biriği Afet sonrasında ise; oaya zamanında, hızı ve etkii oarak müdahae ederek kayıparın en düşük düzeyde tutuması, oabiecek zincireme etkier veya ikinci afeterin önenmesi ve norma yaşama bir an önce dönüebimesi için gereken iyieştirme çaışmaarının hızı ve etkii oarak yürütümesinin sağanması önemidir. Bu süreçte yürütüecek çaışmaarın bir sonraki oası afet müdahaesinin başarısını etkieyeceği unutumamaıdır. Afetere mücadeede bireyse hazırığın önemi Bir afetin oumsuz etkierini ve yaşanacak zarararı azatmak konusunda herkesin önceike kendi aabieceği basit önemeri bimesi ve bunarı uyguaması gerekir. Buna evimizde Tehike Avı yaparak başayabiiriz. Ayrıca ik yardım eğitimerine katıarak kendimizi, aiemizi ve yakın çevremizdekieri biinçendirebiir ve afet sırasında da koruyabiir, onara yardım edebiiriz. Afet sonrası sorumuukarımızdan biri de düzenin sağanmasına ve hizmeterin yürütümesine yardımcı omaktır. 10

19 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :04 Page 11 AFETE HAZIR OKUL Yaşam Aanımızdaki Riskerin Azatıması Yapıara İgii Risker Yapının bieşeneri ie igii oan risker; taşıyıcı omayan yapı eemanarının hasar görmesi sonucu ouşabiecek risker (böme duvararının yıkıması, devrimesi, sıvaarın dökümesi, camarın kırıması) ve taşıyıcı yapı eemanarının hasar görmesi durumunda ouşabiecek risker (koon, kiriş, perde, teme, döşeme) omak üzere ikiye ayrıır.taşıyıcı yapı eemanarının hasar görmesi ie ortaya çıkacak zararar daha büyük oabiir. Yapısa zarararın çoğunuka insan hataarından kaynakandığı söyenebiir. Bu hataar; zemin özeikeri dikkate aınmadan, dere ve eski su yatakarına yapıan inşaatar, kaçak kat yaparak binaya iave yük getirmek, yönetmeiğe uygun omayan binaarın yapıması gibi birçok nedene bağı oabiir. 11

20 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :04 Page 12 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (ORTAOKUL) Yaşam Aanımızdaki Riskerin Azatıması Afete Dirençi Yapıaşmanın Önemi İçinde yaşadığımız evimiz, ders dinediğimiz okuar, hastaneer, sinema ve tiyatro saonarı aışveriş için gittiğimiz mağaza ya da marketer, eğence ve kütür merkezeri ya da çaıştığımız işyereri, bir afet durumunda uğrayabieceğimiz zararı etkieyen en önemi faktörerden biridir. Bu durumda yaşam aanımızdaki tüm binaarın afet açısından ne gibi risker taşıdığını bimemiz önemidir. 12

21 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :04 Page 13 AFETE HAZIR OKUL Yapısa Omayan Riskeri Azatmak Riski Eşyaarın Sabitenmesi Afetere hazırıkta, binamız ve zemini ie igii aacağımız önemerin yanı sıra evimizde/okuumuzda da bazı önemer amamız gerekecektir. Binanın kendisi afette hasar görmemiş osa bie evin içindeki eşyaar, cihazar yaraanmaara, can kayıparına veya yangın gibi diğer istenmeyen sonuçara neden oabiir. Bununa beraber özeike yeni yapıaşma kütüründe sıkıka kuanıan dış cephe kapamaarı, oukar, mimari çatı detayarı, uydu ve habereşme sistemeri gibi unsurar da yapısa omayan eemanardır. Ükemizde depremerdeki yaraanmaarın en az yarısı yapısa omayan riskerden kaynakanmaktadır (AHEP, 2004). Bunar eşyaarın kuanımından doğan riskerdir. Bu nedene, evde, okuda, işyerinde vb., aınacak basit tedbirer (eşyaarın sabitenmesi gibi) afet sırasında yaraanmaarı öneyecektir. Afetere hazırıkı ounması ve yaşanacak zarararın azatıması konusunda önceike kendi evimizde ve okuumuzda aabieceğimiz basit önemer buunmaktadır. Aınacak önemere yaşadığımız ve ders çaıştığımız mekânarda TEHLİKE AVI yaparak başayabiiriz; Afet sırasında hareket edebiecek, kayabiecek, düşebiecek ve kırıabiecek her şey tehike yaratır. Her gün yaşadığımız aanara bu göze baktığımızda birçok riskin farkına varır ve yeni risker beireyebiiriz. Yapısa omayan riskeri azatmaya yöneik işeri yapmak için evde bir iş böümü beireyebiiriz. Tüm aie ferterine düşen bir görev omaı ve aienin oku çağındaki en küçük bireyinin de bu çaışmaara katıımı sağanmaıdır. Tehike avı yapmak ve güveni yereri saptamak için evimizin her odasının fotoğrafını çekebiir, sonra bu fotoğrafarın üzerinde güveni ve risk ouşturan yereri beireyebiiriz. 1. Tespit Edeim. Evimizdeki / okuumuzdaki tehikeer neerdir? 2. Riskeri Beireyeim. Yatağımızın yanında duran kitapık devriirse üstümüze düşer mi? Okudaki kütüphanede rafar sabitenmiş mi? Oturduğumuz odadaki TV sehpası hareketi mi? 13

22 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :05 Page 14 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (ORTAOKUL) Yapısa Omayan Riskeri Azatmak 3. Sabiteyeim Özeike düşüp kayabiecek, devriebiecek ve bu nedene zarara neden oabiecek eşyaardan kaynakanan riskeri azatmak için en etkii yo, tekniğine uygun bir şekide sabitemektir. Sabitemeerin işinin ustası oan kişierce uyguanması önemidir. CIRT BANTLAR Kendinden yapışkanı cırt bantarın birbirerine bastırıdıkarında tutucu oan bir yumuşak bir de sert tarafı vardır. Kendinden yapışkanı arka yüzeyeri birçok değişik yüzeyde kuanıabiir. Cırt bant, gerektiğinde eşyanın koayıka çıkarııp tekrar yerine sabitenmesine oanak verir. Cırt bantar, farkı uyguamaar için değişik en ve boyarda üretiir. Kuanım aanarı: Açak faks makinaarı, yazıcıar ve benzer cihazar, video ve DVD oynatıcıarı, veya açak müzik seteri, teefonar, saater vb. ekipman. KAYDIRMAZ ÖRTÜLER Kaydırmaz pastik örtüer geneike önceden kesimiş kareer ya da ruoar hainde, büyük marketer, yapı marketer ve tekne mazemeeri satan dükkanarda satıırar. Bu mazemeer, doap içerindeki nesneerin kayma oasıığını azatmak için de kuanıabiirer. Kuanım Aanarı: Doap içeri, porseen tabakarın araarı, teefonar, küçük hoparörer, bigisayar kavyeeri. 14

23 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :05 Page 15 AFETE HAZIR OKUL Yapısa Omayan Riskeri Azatmak 4. Riski Konumdaki Eşyaarın Yererini Değiştireim Yapısa omayan riskerin azatımasında en teme ve aynı zamanda masrafsız yöntem, eşyaarın yererinin değiştirimesidir. Bu yönteme azatabieceğimiz risker tahmin edebieceğimizden de fazadır. En basit uyguamaar, uyuma ve çaışma yererinizi riski yererden uzakaştırmak oabiir. Sabiteme yapımamışsa veya güveni hae getirimemişse riski yerer cam ve pencere kenararı ie düşebiecek herhangi bir nesnenin atı oabiir (asma tavanar, aydınatma eemanarı kitapığımızdaki biboar vb.). Aie bireyerinin, öğrencierinizin veya iş arkadaşarınızın en çok nereerde zaman geçirdiğini düşünün İk etapta eşyaarınızın yererini değiştirerek de neden oabiecekeri tehikeeri azatabiirsiniz Oturmak ve dinenmek için çoğunuka tercih edien eşyaar pencereden, ağır ve yüksek mobiyaardan uzakaştırıabiir mi? Bu aanarda daha güveni başka bir yere taşıyabieceğiniz, ağır ve yüksek eşyaar var mı? 15

24 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :05 Page 16 AFET BİLİNCİ EĞİTİMİ (ORTAOKUL) Afet ve Aci Durum Panı Afeteri her zaman, her yerde yaşayabiiriz. Afette görevi kurumar afet sonrası sizin ihtiyaçarınızı hemen karşıayamayabiir. Afeterden zarar görmeden ya da en az zarara kurtumak için, afet öncesinde hazırık yapmak önemidir. Afet hazırığının temei; afetin öncesi, sırası ve sonrasındaki tüm uyguamaarın pananmasıdır. Afeterde ik üç günü, hayatta kamak için çok kritik bir süreç oarak adandırabiiriz. Bu süreyi kapsayan bir Aie Afet ve Aci Durum Panımızın oması gerekir. Aie Afet ve Aci Durum Panı afet ve aci durumarda bize ne yapmamız, nası davranmamız gerektiğini önceden panama fırsatı verir. Herkes ne yapacağını öğrendiğinde, yaşanabiecek karışıkıkar azaır ve zorukar karşısında daha dirençi ouruz. Neden afet ve aci durumara karşı bir Aie Afet ve Aci Durum Panı hazıramak önemidir? Çünkü; u u Afet ve aci durumar her zaman, her yerde oabiir ve korkutucu boyutar aabiir. Evimizi terk etmek zorunda kaabiiriz ve aie üyeeri ie ietişim kuramayabiiriz. u Afet sonrası igii kurumar bize hemen uaşamayabiir ve bizim ihtiyaçarımızı hemen karşıayamayabiir. Tüm aie üyeerinin katıımı ie bir aie topantısı yaparak Aie Afet ve Aci Durum Panını ouşturmaıyız. Bunu yaparken aie üyeerinin her birinin pan içinde yer amasına ve beirediğimiz işeri tamamamaya özen göstermeiyiz. Özeike aiedeki tüm bireyeri, afetin ne oduğu, afet sırasında nası davranıması gerektiği ve yapacağımız Aie Afet ve Aci Durum Panı konuarında okuda öğrendikerimize bigiendirmeiyiz. Okuda adığımız afet eğitimi ie igii bigieri aiemize payaşmaı, Aie Afet ve Aci Durum Panımızı, panda yer aan biginin değişmesi hainde (teefon numarası, adres bigieri) günceemeyi unutmamaıyız. 16

25 Ortaoku_Kitabi:Mizanpaj :05 Page 17 AFETE HAZIR OKUL Afet ve Aci Durum Panı Afet ve Aci Durum Çantası Afeterden hemen sonra ihtiyaç duyabieceğimiz mazemeerin buunduğu bir Afet ve Aci Durum Çantamızın hazır ve uaşabieceğimiz bir yerde oması önemidir. Afet ve Aci Durum Çantası sorumu oduğumuz kişi/kişier (bebeker, yaşıar, engeier) ve varsa evci hayvanarımız için gereki ihtiyaçarı içermeidir. Aie Afet ve Aci Durum Çantası içinde oması öneriebiecek mazemeer Çantanın hazıranması sırasında aktif ro amaı içinde neer oduğunu bimeiyiz. Aşağıda çeşiti önerier var. Ancak herkes kendi koşuarını düşünerek buunduğu bögenin özeikerine göre bu çantayı günceeyebiir. Gıda Yüksek kaorii, vitamin ve karbonhidrat içeren, su kaybını öneyen ve dayanıkı (çabuk bozumayan) gıdaar (Konserve, kuru meyveer, tahin pekmez, meyve suyu, vb.). Önemi bege fotokopieri ü Kimik kartarı (nüfus cüzdanı, ehiyet vb.) ü Tapu, sigorta, ruhsat begeeri ü Zorunu Deprem Poiçesi ü Dipomaar ü Pasaport, banka cüzdanı vb. ü Diğer (evci hayvan sağık karnesi, vb.) Giyeceker ü İç çamaşırı ü Çorap ü Yağmuruk ü İkime uygun giysier Su ü Her bir aie üyesi düşünüerek yeteri içme suyu amaıyız. Hijyen mazemeer ü Sabun ve Dezenfektanar ü Diş fırçası ve macunu ü Isak mendi ü Tuvaet kâğıdı ü Hijyenik ped Diğer mazemeer ü İk yardım çantası ü Uyku tuumu veya battaniye ü Çakı, düdük, küçük makas ü Kâğıt, kaem ü Pii radyo, e feneri ve yedek pier (dayanıkı/uzun ömürü pi seçimei) 17

Engelli_kitabi:Mizanpaj :32 Page 1

Engelli_kitabi:Mizanpaj :32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 1 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page 2 Engelli_kitabi:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:32 Page i AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil

Detaylı

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Enerji Verimiiği 5627 SAYILI ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU; 02 Mayıs 2007 tarih ve 26510 sayıı Resmi Gazetede yayımanarak yürürüğe girmiştir. Enerji Verimiiği: Binaarda yaşam standardı ve hizmet kaitesinin,

Detaylı

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis

Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Servis ve Destek Videojet Uzaktan Servis Ethernet özeiki 1000 Serisi yazıcıar için Üretkeniği artırmak için verierin ve bağantının gücünü kuanın Artık yazıcınızın verierine anında erişerek daha hızı yanıt

Detaylı

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu

Türkiye'nin Tükenmeyen Kalemi. Adalet Meslek Yüksekokulu Türkiye'nin Tükenmeyen Kaemi Adaet Mesek Yüksekokuu Atatürk, 1923 yıında çağdaş ve aik anayışa temeendirien Genç Cumhuriyetimizin, aydınanma younda ışığını gençerden aması gereğinin biinci ie eğitime yönedi.

Detaylı

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM

3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM 3. ve 4. SINIFLAR İÇİN ÇEVRECİ KEDİ ÇEVKİ İLE GERİ KAZANIM İLKOKULLAR İÇİN ÇEVRE EĞİTİMİ KİTABI Şubat 2016 ISBN 978-605-83720-1-6 ÇEVKO Çevre Koruma ve Ambaaj Atıkarı Değerendirme Vakfı 2016 Cenap Şahabettin

Detaylı

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması

Bina Isıtmada Enerji Tüketiminin Optimum Kontrolü JAGA Araştırması Bina Isıtmada Tüketiminin Optimum Kontroü JAGA Araştırması İç mekan ısıtma ve soğutma sistemerinde enerji tüketiminin kontro edimesi ısınma ve ikimeme teorisinde daima önemi ro oynayan bir konu omuştur.

Detaylı

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI

TEKNOPAZAR TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM VE TEKNOLOJİ TEKNOLOJİK ÜRÜN TANITIM VE PAZARLAMA DESTEK PROGRAMI Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji Gene Müdürüğü Biim, Sanayi ve Teknooji Bakanığı Biim ve Teknooji

Detaylı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Türkiye Hak Sağığı Kurumu 2014-2017 STRATEJİK PLANI Vatandaşın sağığı ve sağamığı her zaman üzerinde dikkate duruacak uusa sorunumuzdur. Çünkü; Cumhuriyet

Detaylı

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ

GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ 2. Türkiye Deprem Müendisiği ve Sismooji Konferansı 25-27 Eyü 213 MKÜ HATAY GÜÇLENDİRME PERDELERİNDE BOŞLUKLARIN KAPASİTEYE OLAN ETKİSİ ÖZET: K. Pençereci 1, S. Yıdırım 1, Y.İ. Tonguç 1 1 İnş. Yük. Mü.,Promer

Detaylı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı

CI/SfB Ro8. (Aq) Eylül 2012. Geliştirilmiş Yeni Temperli Cam. Pilkington Pyroclear Yangın Camı CI/SfB Ro8 (Aq) Eyü 2012 Geiştirimiş Yeni Temperi Cam Pikington Pyrocear Yangın Camı Pikington Pyrocear, yangın camı cephe: bütünük içeren tipik bir uyguama (E30) Pikington Pyrocear Yeni nesi Pikington

Detaylı

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE İ S T A N B U L K A L K I N M A A J A N S I BAĞIMLILIKLA MÜCADELE MALİ DESTEK PROGRAMI (Kar Amacı Gütmeyen Kuruuşar) 2015 Yıı Tekif Çağrısı Başvuru Rehberi Referans No: İSTKA/2015/BGM Son Başvuru Tarihi:

Detaylı

Türkiye'de Mesken Tipleri

Türkiye'de Mesken Tipleri Zeus tarafndan yazd. Perembe, 06 Austos 2009 18:53 - Son Günceeme Sa, 01 Arak 2009 15:20 Türkiye'de Mesken Tiperi Türkiye'de en ike saz meskenden en modern gökdeenere kadar çok çeiti mesken tiperi buunur.

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. İnşaat Malzemeleri Markaama, kodama ve sistem çözümeri İnşaat Mazemeeri 2 Neredeyse süreki çaışma süreeri, tozu ortamar ve aşırı sıcakık koşuarında sizin kadar çok çaışan bir kodama çözümüne ihtiyaç duyarsınız. Zoru ortamar

Detaylı

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU

Kurumsal KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI Kurumsa Kasim 2013-01 BURSA KURUMSAL YÖNETİM ALGI ARAŞTIRMASI RAPORU Rapor Hakkında; Bursa Kurumsa Yönetim Agı Araştırması Raporu, Türkiye Kurumsa Yönetim Derneği (TKYD)

Detaylı

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM)

2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) 2013 SBS (ORTAÖĞRETİME GEÇİŞTE TEK SINAV YENİ SİSTEM) (Şubat 2011-2641 Miî Eğitim Bakanığı Tebiğer Dergisi 113 Değişikikeri ie) 2012-2013 öğretim yıından itibaren 8. sınıfta uyguanacak oan yeni sistemde

Detaylı

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ

DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREME HAZIRLANIYORUZ KORKMUYORUZ DEPREM NEDİR? Dünyamızın yüzeyi yap-boz şeklindeki büyük parçalardan oluşan bir kabukla kaplıdır. Bu parçalar her zaman hareketlidir. Birbirlerini itmeleri ya da birbirlerine

Detaylı

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER

2) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER ) ÇELİK YAPILARDA BİRLEŞİMLER Çeik yapıarda kuanıan hadde ürüneri için, aşağıdaki sebepere bireşimer yapıması gerekmektedir. Farkı taşıyıcı eemanarın (koon-koon, koon-kiriş, diyagona-koon, kiriş-kiriş,

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Kimyasallar Markaama, kodama ve sistem çözümeri Kimyasaar Üretim hatarınızda karşıaştığınız zorukarın farkındayız Kimyasa imaatında kodama, sıcak, tozu ve ısak oabien zoru üretim ortamarı nedeniye zor oabiir. Güveniir

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı?

ÇALIŞMA ORTAMI. İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010. Çocuk Hakları Nerede Kaldı? ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 111 Temmuz - Ağustos 2010 Dünyadaki Çirkinikerin Yükünü Çocukar Taşıyor Çocuk Hakarı Nerede Kadı? İnşaatarda Yatıp Kakma Yereri İş Sağığı ve Güveniği

Detaylı

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük

Yükseköğretimde Akademik Özgürlük DOI: 10.5961/jhes.2013.074 Yükseköğretim ve Biim Dergisi/Journa of Higher Education and Science Yükseköğretimde Akademik Özgürük Academic Freedom in Higher Education Tokay GEDİKOĞLU Öz Bu çaışmada akademik

Detaylı

Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu

Afete Hazır Okul Kampanyası. Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu. Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu Afete Hazır Okul Kampanyası Afet Bilinci Eğitimi Eğitmen Kılavuzu Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Detaylı

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI

AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLELER İÇİN AFETE HAZIRLIK PLANI AİLEMİZİN HAZIRLIK PLANI 1. SU ve YİYECEK Önceliğiniz su olmalıdır. Çünkü bir insan susuz yalnız birkaç gün yaşayabilir. Diğer su kaynaklarınızı belirleyin. Gerektiğinde

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çalışma Ortamının Belgesi: İş Cinayetleri Almanağı 2013 ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 135 ISSN 1302-3519 Temmuz - Ağustos 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Çocukları Soracak Olursanız; Umutlarını Yitiriyorlar ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 130 ISSN 1302-3519 Eyü - Ekim 2013 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi

Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR. Türkiye de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Hibe Programı. Hibe Uygulama Rehberi Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik Eğitimin Kaitesinin Arttırıması Hibe Programı Hibe Uyguama Rehberi Temmuz 2014 Referans: EuropeAid/133086/M/ACT/TR Türkiye de Meseki ve Teknik

Detaylı

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü

Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Markaama, kodama ve sistem çözümeri Et ve Kümes Hayvanı Eti Sektörü Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz güçükeri biiyoruz Çeşiti ambaaj mazemeerini ve biçimerini yönetmekten yıkama sırasında aşırı

Detaylı

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları

Nazar Boncuğu Sağlık. Sigortası Özel Şartları ve Sağlık Sigortası Genel Şartları Nazar Boncuğu Sağık Sigortası Öze Şartarı ve Sağık Sigortası Gene Şartarı Sayın Sigortaımız, Sağık Sigortası aanındaki öncüüğümüzü sürdürerek sizere modern sağık kuruuşarında, en hızı sağık hizmetini,

Detaylı

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis.

Emici Torbalar. Ev Bakımında ya da Huzur Evlerinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümler. Durulama Gerektirmeyen Banyo. www.cleanis. Ev Bakımında ya da Huzur Everinde hijyen ve konfor için eşsiz çözümer Emici Torbaar Duruama Gerektirmeyen Banyo www.ceanis.com Emici Torbaar Yatak Sürgüsü Kapaması Daha iyi dezenfeksiyon sağamak için,

Detaylı

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor

Bild in der Größe 215x70 mm einfügen. İşletme Talimatı Axor Bid in der Größe 215x70 mm einfügen İşetme Taimatı Axor İşareter ve Semboer d e İkaz hatıratması Çevre hatıratması! Oası araç hasararı i b İpucu Davranış taebi b Yapıması gereken işem (birçok b) É=É É=É

Detaylı

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS

INVESTIGATION OF VARIATION OF SURFACE WATER QUALITY PARAMETERS IN WESTERN BLACK SEA BASIN AND CLASSIFICATION OF STATIONS USING CLUSTER ANALYSIS 5. Uusararası İeri Teknoojier Sempozyumu (IATS 09), 1315 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye BATI KARADENİZ SULARI HAVZASINDAKİ YÜZEY SUYU KALİTESİ PARAMETRELERİNDEKİ DEĞİŞİMİN İNCELENMESİ VE CLUSTER ANALİZİ

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 94 Yoksuuğun Pençesindeki Çocukar İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - II E ve Taşınabiir Eektriki E Aeteri www.fisek.org.tr Eyü - Ekim 2007

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Şekerleme Markaama, kodama ve sistem çözümeri Şekereme Üretim hatarınızda karşıaştığınız benzersiz zorukarı biiyoruz Birçok farkı ambaaj türünü yönetmekten, havada uçuşan şeker parçacıkarının buunduğu bir ortamda

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI

KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ. 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. Kurumsa Uusararası KURUMSAL YÖNETİM ZİRVESİ 15 Ocak 2014 SABANCI CENTER HACI ÖMER KONFERANS SALONU SPONSORLUK DOSYASI VII. ULUSLARARASI KURUMSAL..... YONETIM ZIRVESI 15 Ocak 2013 Şirketerin Piyasa

Detaylı

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Bu Kılavuz Hakkında Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler 3 İçerik Mod Referans Rehberi MO1502-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5441 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Saatinizin içerisinde yön ve ısı öçümerinin yapıabimesi için sensörer yereştirimiştir.

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı ve yűk dengei forkifter 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1.5 3.5 ton FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Operatörün maksimum verim aması

Detaylı

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir.

Seramiklerin, metallerin ve plastiklerin ısıl özellikleri nasıl değişkenlik gösterir? Isı Kapasitesi. Malzemenin ısıyı emebilme kabiliyetidir. Terma Özeiker Mazemeer ısı etkisi atında nası bir davranış sergierer? Isı özeikeri nası öçeriz ve tanımarız... -- ısı kapasitesi? -- terma uzama? -- ısı ietkenik? -- ısı şok direnci? Seramikerin, metaerin

Detaylı

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj :07 Page 1

Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj :07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 1 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page 2 Afet_Plani_Hazirlama_Kilavuzu:Mizanpaj 1 09.12.2013 11:07 Page i AFETE

Detaylı

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ

TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ TOPLUM LİDERLERİNİ TEŞKİLATLANDIRMA PROJESİ AFET ZARARLARINI AZALTMA PROGRAMI DEPREM VE KORUNMA BİLİNCİ İÇERİK Depremlerin Oluşumu ve Kaydedilmesi (Video) Yapısal Bilinç Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr.

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklar ve Çocuk Bayramının Düşündürdükleri Toplum Hekimliğine Gönül Verenler - 3: Bir Mutlu İnsan: Dr. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 110 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Çaışan Çocukar

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret

ÇALIŞMA ORTAMI. İş Sağlığı Güvenliği. Yeni Yılda, Çocukların Dünyasındaki Yenilik Yalnızca Takvim Yapraklarından İbaret ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 133 ISSN 1302-3519 Mart - Nisan 2014 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YŰK DENGELİ FORKLİFTLER 4 Tekeri, Pnömatik Lastiki 1,5 3,5 ton S FD/FG15N FD/FG18N FD/FG20CN FD/FG20N FD/FG25N FD/FG30N FD/FG35N Üstün performans... paranızın tam karşıığı Maksimum verim ede etmek

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071

Tebrik. Genel Rehber. MO0702-EA Kullanım Kılavuzu 3071 MO0702-E Kuanım Kıavuzu 3071 Tebrik Bu CSIO saati seçtiğini için önceike sizi tebrik ederiz. Ürünümüzden tüm özeikeriye faydaanmak için ütfen bu kuanım kıavuzunu dikkate okuyunuz. Uyguamaar Bu saate yereştirien

Detaylı

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82

3. İşbirliği için etkin bir yapı, deneyimler ve alınan dersler, Kjell LARSSON... 82 İÇİNDEKİLER Avrupa Biriği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Egemen BAĞIŞ ın Önsözü... 1 I. Giriş. 2 II. Konferans Programı... 3 III. Açıış Konuşmaarı... 4 IV. Yönetici Özeti... 25 V. Üst Düzey Yuvarak Masa

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik

ÇALIŞMA ORTAMI. Sevgi Yumağı Çocuk İşçiliğine Hayır, Kaliteli Eğitime Evet. Ali Osman Abacı : Zor Yollardan Geçtik ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 141 Sevgi Yumağı Çocuk İşçiiğine Hayır, Kaitei Eğitime Evet Ai Osman Abacı : Zor Yoardan Geçtik Temmuz - Ağustos 2015 İŞÇİ SAĞLIĞI

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3144

Kullanım Kılavuzu 3144 MO0804-EA Kuanım Kıavuzu 3144 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında

Tebrik. Genel Rehber. Zaman İşleyişi. Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157. Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi.

ÇALIŞMA ORTAMI. Dünyanın Bütün Irmakları. İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yanıltıcı Sayılar. Büyüteç: Bakanlıkların Yeniden Örgütlenmesi. ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 118 Dünyanın Bütün Irmakarı İş Sağığı ve Güveniğinde Yanıtıcı Sayıar Büyüteç: Bakanıkarın Yeniden Örgütenmesi Mardin Yaz Okuu Çağrımız Şu: Gençer,

Detaylı

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız.

MO1104-EA Kullanım Kılavuzu 3261 3281. Pil gücü göstergesi. Saatinizin şarjı yeterli. Detaylı bilgi için Saatin Şarj Edilmesi ne (sayfa 12) bakınız. MO1104-EA Kuanım Kıavuzu 3261 3281 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. 1 Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer için tasaranmamıştır. Bu saatin

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD-P Serisi Dagıç DMDP Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi

ÇALIŞMA ORTAMI. ANNEM Dr. Şahende Köymen (1916-1997) Keçiören Çocuk Esirgeme Yuvası nın Kurucu Başhekimi ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 114 Ocak - Şubat 2011 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği

ÇALIŞMA ORTAMI. Adalet ve Çocuk. Basından Esirgenen Çıraklar, Bir İyi Uygulama Örneği ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 123 Adaet ve Çocuk Basından Esirgenen Çırakar, Bir İyi Uyguama Örneği Temmuz - Ağustos 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE

Detaylı

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu

Tesisat Sektörü, İki Uluslararası Etkinlikle Önce İstanbul, Ardından Antalya da Buluştu Tesisat Sektörü, İki Uusararası Etkinike Önce İstanbu, Ardından Antaya da Buuştu Uusararası Yapıda Tesisat Teknoojisi Sempozyumu na İgi Büyük Odu TTMD - Türk Tesisat Mühendiseri Derneği tarafından iki

Detaylı

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi

Premiks Tam Yoğușmalı Kombi. Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU. GARANTi Premiks Tam Yoğușmaı Kombi Seradens TASARRUF VE YÜKSEK VERİMİN MÜKEMMEL UYUMU GARANTi Üstün Özeiki Tam Yoğuşmaı Kombi Seradens Premiks tam yoğuşmaı kombi Seradens; Aarko nun en çok tercih edien kombisi

Detaylı

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi

Dalgıç Pompa. 4 DMD Serisi Dagıç Pompa DMD Serisi Aarko dagıç pompaarı, kuanım ve içme suyu aanında her an kuanıma hazır, dertsiz, yatırımı kısa sürede geri ödeyen KESİNTİSİZ, KİŞİSEL TEK SU KAYNAĞIDIR. Endüstriye tesis ve işetmeerde

Detaylı

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell

cdc.de Almanca Kursları Fiyatlar ve Tarihler 2009 Berlin Köln Münih Radolfzell cdc.de Amanca Kursarı ar ve Tariher 2009 Berin Kön Münih Radofze Gene Bigier Ön bigiye sahip kursiyerer kursarına her defasında, Pazartesi güneri başayabiirer. Kursun başangıcında bir seviye tespit sınavı

Detaylı

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M

2 0 1 6 / 1. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.) Şirinever Eğitim

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin

ÇALIŞMA ORTAMI. Toplum Hekimliğine Gönül Verenler: Sıtma Mücadelesinde Bir Öncü : Yüzbaşı Şahin ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 115 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK Topum Hekimiğine

Detaylı

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan

İş Sağlığı Güvenliği ÇALIŞMA ORTAMI. Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü. Kopan; Vinç, Halat, Sapan ISSN 1302-3519 İş Sağığı Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 140 Ufkunun Ötesi : Çırak Hüseyin Güneş in Yaşam Öyküsü Isparta Gü Sektörünün Yapısa Sorunarı ve Topumsa Cinsiyet Eşitsiziği

Detaylı

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık

Markalama, kodlama ve sistem çözümleri. Otomotiv ve havacılık Markaama, kodama ve sistem çözümeri Otomotiv ve havacıık Üretim hatarınızda, kendine has zorukara karşıaştığınızı biiyoruz Otomotiv ve havacıık sektörerinde, söz konusu ürün kaitesi oduğunda hataara yer

Detaylı

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ

SEÇİMLERE KATILIMIMIZ SEÇİMLERE KATILIMIMIZ İki Topumu Radika So İşbiriği (Drasy/Eyem) farkı poitik aanardan geen ve aşağıdaki teme ekseneri kapsayan ortak bir siyasi öneride biraraya gemiş insanarın birikteiğinden ouşan bir

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak

Sağlık ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenlik Çevre. Çalışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010. Çocuk İşçiliğinden İşverenliğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü: Erdal Burak Sağık ISSN 1302-3519 Güvenik Çevre ÇALIŞMA ORTAMI Çaışma Ortamı Sayı 109 Mart Nisan 2010 SÖYLEŞİ Ercüment Erbay Gürhan Fişek Çocuk İşçiiğinden İşvereniğe Uzanan Bir Yaşamın Öyküsü : Erda Burak İki Ayda

Detaylı

Kullanım Kılavuzu 3173

Kullanım Kılavuzu 3173 MO0908-E Kuanım Kıavuzu 3173 Bu SIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Özeiker Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde yön, barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar

Toplumsal cinsiyet, özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi, sendikalar Ortak tepki: Öze istihdam büroarı ik konuşumaya başadığı andan itibaren Türkiye'deki işçi konfederasyonarının ortak tepkisini çekti. DİSK, Türk-İş, Hak-İş üç büyük konfederasyon kendi çizgieri doğrutusunda,

Detaylı

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi

www.ersa.com.tr Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler Bu Kılavuz Hakkında İçerik Mod Referans Rehberi MO1503-EA 2015 CASIO COMPUTER CO., LTD. Kuanım Kıavuzu 5446 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. TÜRKÇE Uyarı! Bu saatte buunan öçüm işemeri profesyone ve endüstriye kesinik isteyen öçümer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi)

ÇALIŞMA ORTAMI. Göz Göre Göre Kullanılan Çocuk Emeği. Karıncalar Mesaide. (Özer Akbaşlı ile Söyleşi) ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 124 Göz Göre Göre Kuanıan Çocuk Emeği Eyü - Ekim 2012 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN

Detaylı

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için

Hiçbir hukuk kuralı olmadığında, özgür konuşma suç olduğunda, çeşitli kutsal mazeretlere işkence ve kötü muamele uygulamalarını haklı çıkarmak için Hiçbir hukuk kuraı omadığında, özgür konuşma suç oduğunda, çeşiti kutsa mazeretere işkence ve kötü muamee uyguamaarını hakı çıkarmak için başvuruduğunda, hiçbir e kitabı ya da prensip bireyeri koruyamaz.

Detaylı

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote

Korozyon ve Kimyasal Madde Etkilerine Karşı. En Üst Düzey Koruma. 3M Scotchkote 3M Scotchkote Korozyon ve Kimyasa Madde Etkierine Karşı En Üst Düzey Koruma Copon ve Thortex, 3M Scotchkote ürün yepazesi kapsamında yeniden adandırıarak piyasaya sürümüşerdir. 3 Giriş 3M, kuanım aanı

Detaylı

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor.

Robot Kaynağı. Lazer Kesim. Üstün Teknoloji. KOZLUSAN Önce kalite, önce hizmet, önce memnuniyet anlayışı ile çalışıyor. LUSN firması Saih Kozu tarafından 978 yıında Manisa'nın khisar içesinde tarım makinaarı imaatı ie faaiyeterine başamıştır. 000 yıında kaorifer kazanı üretimine adım atan firmamız, şu an.000 m² kapaı aan

Detaylı

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları

www.fisek.org.tr ÇALIŞMA ORTAMI Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? ISBN 1302-3519 İstismar ve Şiddetin Kurbanları ISBN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 92 İstismar ve Şiddetin Kurbanarı Cinseiğin Ticarieşmesi : Kürese Sömürünün Yeni Boyutu İşyeri Hekimine Erişimde Adaetsiziker - I HAZOP (Tehike

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK

ÇALIŞMA ORTAMI. Devletimizin Çocuklara Bakış Açısı. Suçlu Ayağa Kalk! Çalışma ve Yürüme Yüzeyleri. Mustafa TAŞYÜREK ISSN 1302-3519 ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 121 Devetimizin Çocukara Bakış Açısı Mustafa TAŞYÜREK Topum Hekimiğine Gönü Verener - 8 Cüzzamıarın Babası Etem Utku Çingeneer ve Sosya Poitika

Detaylı

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688

Tebrik. Genel Rehber. Radyo-Kontrollü Atomik Zaman İşleyişi. MO0306-EA Kullanım Kılavuzu 2608 2638 2688 MO0306-EA Kuanım Kıavuzu 2608 2638 2688 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Ürününüzden en iyi seviyede yararanmak için bu e kıavuzunu dikkatice okuyarak, gerektiğinde tekrar bakmak

Detaylı

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler..

DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümler.. DÜNYA da vetürkiye de İŞÇİ SAĞLIĞI ve İŞ GÜVENLİĞİ Sorunu ve Çözümer.. Dr. Ahmet SALTIK AÜTF Hak Sağığı AbD www.ahmetsatik.net, profsatik@gmai.com 2014-15 Ders Yıı, Ankara EMEK EN YÜCE DEĞERDİR VE EMEĞE

Detaylı

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında

Genel Rehber. MO1106-EA Kullanım Klavuzu 5208. Bu Kılavuz Hakkında MO1106-EA Kuanım Kavuzu 5208 buundurunuz. Parak ışık aydınık yererde buundurunuz. odukça düşer. 1 Pi aydınıkta şarj our. Hangi fonksiyonun hangi şarj seviyesinde kuanımdan çıkacağı saatin modeine bağıdır.

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Hak Partisi İşte Türkiye nin hai! Tarih : 26.04.2012 i s i i k r Bakanığı nın yürüttüğü Türkiye de Aie Yapısı Araştırması nda Türkiye geneinde topam 12 bin 56 hane ie anket çaışması yapıdı.

Detaylı

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM

AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM 68 AĠLE ĠġLETMELERĠNDE NESĠLLER ARASI YÖNETĠCĠ DEĞERLERĠNDEKĠ DEĞĠġĠM Öğr. Gör. Yavuz Tansoy YILDIRIM ÖZET DeğiĢim ie karģı karģıya kaan topumarda sadece maddi unsurar deği aynı zamanda değerer gibi manevi

Detaylı

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043

Tebrik. Bu Kılavuz Hakkında. MO0602-EA Kullanım Kılavuzu 3043 MO0602-EA Kuanım Kıavuzu 3043 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ierde de bakabimek için e atında

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği

ÇALIŞMA ORTAMI. Çalışan Çocuklara Vefa Borcu nuzu Ödemek İster misiniz? Güvenliği İş SağığıISBN 1302-3519 Güveniği ÇALIŞMA ORTAMI İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 98 İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ HİJYENİ ÇEVRE TOPLUM ÖRGÜTÇÜLÜĞÜ ÇOCUK EMEĞİ KADIN SOSYAL POLİTİKA NÜFUS SOSYAL HEKİMLİK

Detaylı

Deprem anında neler yapmalıyız?

Deprem anında neler yapmalıyız? On5yirmi5.com Deprem anında neler yapmalıyız? Evde, arabada, iş yerinde, sinemada, metro ve otobüslerde depreme yakalandığımızda neler yapmalıyız? İşte yanıtı... Yayın Tarihi : 26 Şubat 2014 Çarşamba (oluşturma

Detaylı

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan.

ÖZEL ALAN MI OLDU? SANCAKTEPE'DE YOL, DURUM iç AÇICI DEĞİL. lambası şart! Buraya trafik POLONEZKÖY DE. Başkan Ali Kılıç tan. Düzce de adrenain dou bir gün RAFTiNG HEYECANI FLASHABER / Çekmeköy Sanayici ve İşadamarı Derneği ÇEKSİ- AD ın organize ettiği etkinikte Düzce deki 13 km ik parkurda rafting heyecanı yaşandı. Katıımcıar

Detaylı

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında

Saatinizi Kullanmaya Başlamadan Önce Kontrol Etmeniz Gerekenler. Modlar İçin Referans Rehber. Bu Kılavuz Hakkında MO1004-EB Kuanım Kıavuzu 3202 Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Uyguamaar Bu saate konmuş oan agıayıcıar sayesinde barometrik basınç, ısı ve yüksekik öçümeri yapabiirsiniz. Öçüen değerer

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Yüksek Sesle Söyle. Devrim İçin Eğitim. Yeterli Güvenlik Önlemi Alınmayan Yükün Altına Girme. Can Kaygısı İle İşi Reddetme ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 139 Yüksek Sese Söye Sanat ve Baskıcı Yöntemer Can Kaygısı İe İşi Reddetme O Bizerden Biri - Hukuk Tutkunu Bir Hukuk Adamı:

Detaylı

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi

1.9.2. Koordinat Sisteminin İfade Edilişi Şeki.4: Robot koordinat sistemi.9.. Koordinat Sisteminin İfade Ediişi Koordinat sistemi, dikdörtgen, siindirik ve kutupsa koordinatara göre ayrı ayrı ifade ediir. Şeki.5: Koordinat tarifi Örnek : Dikdörtgen

Detaylı

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü sarsma olayıdır. Bir deprem planı hazırlamalıyız. Bu planda

Detaylı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı

Üstün performans... paranızın tam karşılığı DİZEL VE YÜK DENGELİ FORKLİFTLER 4 TEKERLİ, PNÖMATİK LASTİKLİ 1,5 3,5 ton S FD/FG15NT FG15ZNT FD/FG18NT FG18ZNT FD/FG20CNT FD/FG20NT FG20ZNT FD/FG25NT FG25ZNT FD30N, FG30NT FD35N, FG35NT Üstün performans...

Detaylı

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com.

Alsancakıizmir/TÜRKiYE Tel :+90(232)464 30 40 (PBX) Fax:+90(232)464 39 19. Web site : http://www.hlbsaygin.com.lre-posta:mailbox@hlbsaygin.com. ID!B Saygın Yemini Mai Müşavirik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Rapor N : SYMM 116/1795-184 BÜYÜME AMAÇLI HİsSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU'NUN YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİşKİN

Detaylı

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil

Sason ilçesi Dörtbölük köyünde G-3. çarpıştı. Yaralı kadın, karda mahsur kaldı! Kurtarma ekipleri seferber oldu. ışık ihlali yapan iki otomobil GENEL İLETİŞİM MEDIA SEMBOL VE YÖNLER GELİŞTİRİCİLER İKONLARI ARAÇLAR AYARLAR VE GÖRÜNÜM DOSYA VE KLASÖR ZAMAN VE SAAT OFİS ARAÇLARI OYUN Hava Meydan Komutanığı nda asker kavgası G-3 Vatani görevini yapan

Detaylı

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y

Y ö n e. Ko mi te. Komite ve Talepleri. Sonuç 39. MESLEK KOMİTESİ - YOLCU TAŞIMACILIĞI 39 TARİH KARAR Y Ko mi t 39 Tarih Komit v Tapri YSERİ 39 TİCARET ODASI OLARAK YAPILAN İŞLER 39 TARİH KARAR Y Y ö n Sonuç A 39 04.07.2013 TIR Karnri v Oda hizmt bdrinin krdi kartı i ödnbimsi Ödnbimktdir. d2 K bgrindki ytki

Detaylı

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında

Tek cam genişliğinde. Çift cam sıcaklığında Isı Yaıtımı Eyü 2012 Tek cam genişiğinde. Çift cam sıcakığında Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia Yeniikçi vakumu cam. Pikington Spacia vakumu cam Geişmiş Pikington Spacia teknoojisi

Detaylı

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20

Doğal Gaz ve LPG'li Kombi. Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI SR 27 SR 20 Doğa Gaz ve LPG'i Kombi Serena TEKNOLOJİNİN İKİ HARİKASI Üstün Özeiker TAMAMEN YENİ! Aarko Kombi satışarı içinde %60 ık paya ve 100.000 adete varan satışıya önemi bir yere sahip oan SERENA KOMBİ, en üstün

Detaylı

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M

2 0 1 5 / 3. D Ö N E M MALİ MÜŞAVİRLİK YETERLİLİK SINAVI HAZIRLIK KURSLARI YENİLENEN KURSLARIMIZIN AVANTAJLARINDANYARARLANIN Hedeferinize bizime uaşın KURS YERLERİ Şişi (Gayrettepe, Dedeman İş Merkezi) Kadıköy (Hasanpaşa Mh.)

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü

ÇALIŞMA ORTAMI. Çocuk Gelinler. İnsan Uyur, Tehlike Uyumaz. Nükleer Kazalar Perdeler Kapalı Kaldı. Kedi Gözü ÇALIŞMA ORTAMI ISSN 1302-3519 İki Ayda Bir Çıkar / Sayı : 117 Çocuk Geiner Nükeer Kazaar Perdeer Kapaı Kadı BÜYÜTEÇ : Kaçak Göçmen İşçier İnsan Uyur, Tehike Uyumaz İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ ERGONOMİ İŞ

Detaylı

GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN

GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN GÜVENLİ YAŞAM 4/A EBRAR TEKİN KAZA Dün öğretmenimiz okula gelmemişti Hepimiz çok meraklanmıştık. Ertesi gün öğretmenimiz geldiğinde çok üzgündü. Okula gelirken bir çocuk topun peşinden koşarak caddeye

Detaylı

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında

ÇALIŞMA ORTAMI. Güvenliği. Çalışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Aralık 2014. Halk Sağlığı Önderi Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında ÇALIŞMA ORTAMI İş Sağığı ISSN 1302-3519 Güveniği Çaışma Ortamı Sayı 137 Kasım-Araık 2014 ÇOCUK HABER Everdeki Acı ANIMSA Prof.Dr.Nusret H.Fişek 100 Yaşında İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ Taner Akpınar Güze Ödüer

Detaylı

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR

MERKEZİ ISITMA SİSTEMLERİ KAZANLAR KAZANLAR MULTIBLOC Serisi Tam Geçişi Düşük sıcak su teknoojisi ie yüksek verim verim sınıfı: Düşük su teknoojisi ie 0 çaışmada yüksek ısı verim tam geçiş ie düşük emisyon değereri, çevre dostu Termomix

Detaylı

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi

Aydınlatmada Son LED Teknolojisi www.osram.com.tr Ayınatmaa Son LED Teknoojisi OSRAM LED aiesi ie hem bütçeen hem enerjien tasarruf ein. DÜNYAYA YENİ BİR IŞIKLA BAKIN Osram LED Lambaar LED Yeteriiği ve Başarı Faktöreri Öncü teknooji,

Detaylı

Seçimin medya karnesi

Seçimin medya karnesi Mimar Sinan Mahaesi nde KADIN DAYANIŞMASI GALiP GELDi Hasan Can, ustaık dönemi zaferini Ümraniyeiere kutadı FLASHABER / Ümraniye Beediye Başkanığı için 3 üncü kez %49,5 oya hakın güvenoyunu aan Başkan

Detaylı

TEST 20-1 KONU DALGALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 20-1 KONU DALGALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 0 GR Çözümer TST 0-1 ÇÖÜR 8. aga boyu 1. Hız ortama bağıdır. rtam aynı oduğu için sürater eşittir. nerji taşırar, iereyen enerjidir ortam ieremez. Genik Çukur. nerji genik ie igiidir. enge konumuna en

Detaylı

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak

Gelecek Trendler. Sadece yenilenebilir enerjiyle çalışmak & Geecek Trender Yeniikçiik ve geecek araşt rmaar dergisi Araık 2014 www.siemens.com.tr Laboratuvar ada Sürdürüebiir enerji, sadece eektrikten tasarruf etmek kadar basit bir iş deği. Danimarka nın Bornhom

Detaylı

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157 Bu Kılavuz Hakkında

www.ersa.com.tr Tebrik Genel Rehber Zaman İşleyişi Dijital Pusula/Termometre MO0806-EA KULLANIM KILAVUZU 3157 Bu Kılavuz Hakkında MO0806-EA KULLAIM KILAVUZU 3157 Tebrik Bu CASIO saati seçtiğiniz için sizi tebrik ederiz. Saatinizden tüm oanakarıya faydaanabimeniz için bu kuanım kıavuzunu dikkatice okuyup, ieride de bakabimek için

Detaylı