MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ"

Transkript

1 Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul MANYEZİT ARTIĞI KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİLERDEN Co(II) İYONLARININ GİDERİMİ İlkr KIPÇAK, Turgut Giray ISIYEL Eskişhir Osmangazi Ünivrsitsi, Kimya Mühndisliği Bölümü, 648, Mşlik, Eskişhir ÖZET Bu çalışmada, adsorban olarak manyzit artığı kullanılarak sulu çözltilrindn Co(II) iyonlarının gidrimi inclnmiştir. Çalışmada ph, adsorban miktarı, tmas sürsi, başlangıç drişimi v sıcaklığın Co(II) gidrimi üzrin tkilri araştırılmıştır. Adsorpsiyon kintiğinin blirlnmsi için yalancı birinci drc kintik, yalancı ikinci drc kintik v parçacık içi difüzyon modllri uygulanmış v adsorpsiyon sürcinin yalancı ikinci drc kintik modl uyduğu bulunmuştur. Adsorpsiyon izotrmi Langmuir v Frundlich izotrmlri kullanılarak inclnmiş, adsorpsiyon sürcinin Langmuir izotrmin daha uygun olduğu blirlnmiştir. Ayrıca adsorpsiyon ntalpisi (ΔH ), gibbs srbst nrjisi (ΔG ) v adsorpsiyon ntropisi (ΔS ) trmodinamik paramtrlri saptanmıştır. Çalışmanın sonuçları manyzit artığının sulu çözltilrdn Co(II) iyonlarının gidrimi için düşük maliytli bir adsorban olarak kullanımının uygun olacağını göstrmiştir. Anahtar klimlr: Adsorpsiyon, ağır mtal, kobalt, gidrim, manyzit 1. GİRİŞ Endüstriyl atıksulardan ağır mtal gidrimind iyon dğişimi, kimyasal çöktürm, filtrasyon, adsorpsiyon gibi mtotlar kullanılmaktadır. Bu mtotlar arasında n yaygın olarak kullanılanlar iyon dğişimi v kimyasal çöktürmdir. Kimyasal çöktürmy nazaran iyon dğişimi yüksk gidrim vrimi v az çamur oluşumu gibi avantajlar sağlamaktadır. Ancak iyon dğişimi sürcind kullanılan rçinlr yüksk maliytlr ndn olmaktadır [1,]. Son zamanlarda atıksulardan ağır mtal gidrimind düşük maliytli doğal maddlrin kullanıldığı adsorpsiyon çalışmaları hız kazanmıştır. Bu amaçla, birçok araştırmacı manyzit, dolomit v kalsit gibi çşitli doğal inorganik maddlrin tkinliğini araştırmışlardır [3-6]. Manyzit, magnzyum v bilşiklrinin ürtimind kullanılan kaynakların başında glir. Bu minrallr v bilşiklr rfraktr v inşaat malzmsi, gübr, hayvan ymi, ilaç, plastik v kağıt ürtimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Doğal manyzit silisyum, dmir v kalsiyum gibi safsızlıklar içrir. Bu ndnl ocaktan çıkarılan manyzit cvhri ll ayıklama, optik ayırma, flotasyon, ağır ortam ayırması gibi yöntmlrl znginlştirm işlmin tabi tutulur. Ayrılan manyzit artıkları hiçbir şkild dğrlndirilmyip ürtim alanlarında stoklanmaktadır. Bu artıkların dğrlndirilmmsi ülk konomisi için bir kayıptır v bu ndnl bu artıkların dğrlndirilmsi için yapılan çalışmalar önm kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı manyzit artığının sulu çözltilrdn Co(II) iyonlarının gidrimind kullanılabilirliğini araştırmaktır. ph, adsorban miktarı, tmas sürsi, başlangıç drişimi v sıcaklığın Co(II) gidrimi üzrin tkilri inclnmiştir. Adsorpsiyon kintiği araştırılmış, adsorpsiyon izotrmi blirlnmiştir. Ayrıca trmodinamik paramtrlr saptanmıştır.. DENEYSEL YÖNTEM Dnysl çalışmalarda kullanılan manyzit artıkları KÜMAŞ Tsisi ndn tmin dilmiştir. Artıklar l il ayıklama yöntmi il ayrılmış olup, kuvars-kalsit damarlı minral yapıda v 4- mm tan boyutundadır. Artık boyutu çnli kırıcıda mm tan boyutunun

2 q. Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul altına düşürülmüş v bilyli dğirmnd öğütülmüştür. ASTM standartlı lklr kullanılarak, ksikli sarsmalı lm tkniği il farklı boyutlara sınıflandırılmıştır. Elnn örnklr 1 C dki tüvd 5 saat kurutulup, stoklanmıştır. Dnylrd -75 µm tan boyutlu artık kullanılmıştır. Manyzit artığının kimyasal analizi XRF ARL 861 modl X-ray florsans cihazı il yapılmıştır. Artığın kimyasal bilşimi: %37,8 MgO, %11,17 SiO, %6,5 CaO, %,77 F O 3, %,13 Al O 3, %,5 MnO, %,1 K O, %,1 P O 5, %<,1 Na O, %<,1 TiO v 43,7% kızdırma kaybı şklinddir. Manyzit artığının minral yapısı X-ray difraktogram (XRD) analiziyl inclnmiştir. XRD analizlri Philips X'prt Pro modl cihaz il grçklştirilmiştir. XRD analizi artığın büyük oranda manyzit (MgCO 3 ) v daha düşük oranlarda kuvars (SiO ) v dolomit (CaMg(CO 3 ) ) içrdiğini göstrmiştir. Dnylrd suda blirlnn miktarda CoCl.6H O çözülrk hazırlanan 1 mg/l Co(II) drişimindki stok çözltisindn syrltilrk hazırlanan çözltilr kullanılmıştır. Çözltilrin ph ı syrltik HCl v NaOH çözltilri kullanılarak ayarlanmıştır. ph dğrlrinin blirlnmsind Hanna HI 8314 modl bir ph mtr kullanılmıştır. Adsorpsiyon dnylri ksikli olarak 1 ml lik kapaklı rlnlr içind grçklştirilmiştir. Sıcaklığı sabit tutmak için Nüv marka trmostatlı çalkalayıcılı bir su banyosu kullanılmıştır. Adsorpsiyon çalışmalarında hr dny için rln blirli miktar örnk konulmuş, üzrin 5 ml, blirlnn drişimd, ph ı ayarlanmış Co(II) çözltisi ilav dilmiştir. Daha sonra rln, blirli sıcaklığa ayarlanan su banyosuna yrlştirilrk, blirlnn sür boyunca 15 dvir/dk olan maksimum çalkalama hızında çalkalanmıştır. Bu sür sonunda çözlti siyah bant süzgç kağıdından süzülmüştür. Adsorpsiyon sonunda çözltid kalan Co(II) miktarı Thrmo ICE 33 modl atomik absorpsiyon spktrofotomtrsi il saptanmıştır. Başlangıçta çözltid bulunan Co(II) miktarı il adsorpsiyon sonrası çözltid kalan Co(II) miktarı arasındaki farktan, adsorban tarafından adsorplanan Co(II) miktarı blirlnmiştir. Bu dğrin başlangıçta çözltidki Co(II) miktarına oranı alınarak da Co(II) gidrim oranı blirlnmiştir. 3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 3.1. Başlangıç ph ının tkisi Başlangıç ph ın Co(II) gidrimin tkisini inclmk için çözltinin ph ı -8 dğrlrin ayarlanarak dnylr yapılmıştır. Eld diln sonuçlar Şkil 1 d vrilmiştir. Başlangıç ph ının çözltinin orijinal ph dğri olan 6 ya kadar artmasıyla gidriln Co(II) miktarının arttığı; sonrasında is azaldığı blirlnmiştir. Bu ndnl gidrim için n uygun ph dğrinin 6, olduğu saptanmıştır. Düşük ph dğrlrind gidrim miktarının azalmasına drişimi artan H + katyonunun Co + katyonu il adsorpsiyon mrkzlri için yarışması ndn olmaktadır. ph 6 nın üzrindki azalma is Co(II) iyonlarının ortamda artan hidroksit v bikarbonat anyonları ndniyl farklı bilşiklri halin dönüşmsindn kaynaklanmaktadır Şkil 1. Başlangıç ph ının Co(II) gidrimin tkisi (adsorban miktarı =,1 g/5 ml, tmas sürsi = 144 dk, başlangıç Co(II) drişimi = 5 mg/l, sıcaklık = 5 C). ph

3 Kobalt gidrim vrimi (%). Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul 3.. Adsorban miktarının tkisi Adsorban miktarının Co(II) gidrimin tkisini inclmk amacıyla farklı miktarlardaki (,1-, g) manyzit artıkları il çalışılmıştır. Sonuçlar Şkil d vrilmiştir. Çözltidn gidriln Co(II) miktarının, adsorban miktarının 1,5 grama kadar artmasıyla arttığı, sonrasında hmn hmn sabit kaldığı blirlnmiştir. Bu durum çözltidki Co(II) drişiminin azalmasından kaynaklanmıştır ,,5 1, 1,5, m (g/5 ml) Şkil. Adsorban miktarının Co(II) gidrimin tkisi (ph = 6,, tmas sürsi = 144 dk, başlangıç drişimi = 5 mg/l, sıcaklık = 5 C) Tmas sürsinin tkisi Tmas sürsinin Co(II) gidrimin tkisini inclmk amacıyla 5-88 dk arasında dğişn sürlrl 5, 35, 45 v 55 C sıcaklıklarda dnylr yapılmıştır. Şkil 3 tn Co(II) gidriminin başlangıçta hızlı bir şkild grçklştiği, dng durumuna yaklaşıldıkça gidrim hızının yavaşladığı görülmktdir. 7 dakika sonunda çözltidki Co(II) iyonunun %75 indn fazlasının manyzit artığı tarafından gidrildiği v bu sür sonunda toplam gidrimin %9 ından fazlasına ulaşıldığı saptanmıştır. Şkil 3 tn ayrıca, sıcaklığın artmasıyla gidriln Co(II) miktarının arttığı da görülmktdir. Bu durum sürcin ndotrmik olduğunu göstrmktdir. 3 qt t (dk) 5 C 35 C 45 C 55 C Şkil 3. Tmas sürsinin Co(II) gidrimin tkisi (ph = 6,, adsorban miktarı = 1, g/5 ml, başlangıç drişimi = 5 mg/l) Başlangıç drişiminin tkisi Çözltinin başlangıç drişiminin Co(II) gidrimin tkisini inclmk amacıyla farklı drişimlrd (5-5 mg/l) Co(II) iyonu içrn çözltilrl 5, 35, 45 v 55 C sıcaklıklarda çalışılmıştır. Eld diln sonuçlar Şkil 4 t vrilmiştir. Şkil inclndiğind başlangıçtaki Co(II) drişiminin artması il dngd adsorplanan Co(II) miktarının arttığı gözlnmktdir. Bu artışa çözlti il adsorban yüzyi arasındaki drişim farkının artması ndn olmaktadır. 3

4 Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul 8 q C 35 C 45 C 55 C 4 6 C (mg/l) Şkil 4. Başlangıç drişiminin Co(II) gidrimin tkisi (ph = 6,, adorban miktarı = 1, g/5 ml, tmas sürsi = 88 dk) Adsorpsiyon kintiği Co(II) iyonunun manyzit artığı üzrind adsorpsiyon mkanizmasının açıklanması için yalancı birinci drc v yalancı ikinci drc kintik modllri il parçacık içi difüzyon modli göz önünd bulundurulmuştur. Lagrgrn tarafından gliştiriln yalancı birinci drc kintik modli aşağıdaki dnklml ifad dilir [7]: log( q q ) log q k t t 1 /,33 (1) Burada q v q t sırasıyla, dng halind v t (dk) sür sonunda adsorplanan madd miktarlarını, k 1 is yalancı birinci drc adsorpsiyonun hız sabitini (1/dk) ifad dr. Yalancı ikinci drc kintik modlinin şitliği is aşağıdaki şkild vrilir [8]: t / qt 1/ kq t / q () Dnklmd k yalancı ikinci drc adsorpsiyonun hız sabitini (g/mg dk) ifad dr. Parçacık içi difüzyon modli aşağıdaki gibi ifad dilir [9]: q t = k p t 1/ + C (3) Dnklmd k p parçacık içi difüzyonun hız sabiti (mg/g dk 1/ ), C is adsorban il adsorbat arasında oluşan tabakanın kalınlığı hakkında bilgi vrn bir sabittir. Şkil 3 t yr alan vrilr kullanılarak çiziln t y karşı log (q - q t ), t y karşı t/q t v t 1/ y karşılık q t grafiklrindn hsaplanan kintik paramtrlr v korlasyon katsayıları Çizlg 1 d vrilmiştir. Çizlg 1. Co(II) Adsorpsiyonu için Hsaplanan Kintik Paramtrlr v Korlasyon Katsayıları T ( C) q dny Yalancı birinci drc Yalancı ikinci drc Parçacık içi difüzyon q k 1 (1/dk) R q k (g/mg dk) R k p (mg/g dk 1/ ) C 5,6 1,38,3.1-3,99,9 6,45.1-3,998,35,831,86 35,47 1,3,53.1-3,987,5 7,76.1-3,998,34 1,11,835 45,63 1,5,76.1-3,988,65 9,47.1-3,999,3 1,36,81 55,67 1,16 3,45.1-3,989,69 13,13.1-3,999,8 1,576,785 R Çizlg 1 dn yalancı ikinci drc modl için hsaplanan korlasyon katsayılarının diğr modllrdn daha yüksk olduğu görülmktdir. Buna ilavtn hsaplanan q dğrlri dnysl olarak bulunan dğrlrl (q dny ) kıyaslandığında, yalancı ikinci drc modlin oldukça yakın sonuçlar vrdiği görülmktdir. Bu ndnlrl, Co(II) iyonunun manyzit artığı tarafından adsorpsiyonunun yalancı ikinci drc kintik modl uyduğu blirlnmiştir. 4

5 Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul 3.6. Adsorpsiyon izotrmi Adsorpsiyon izotrmlri, adsorban üzrind tutulan madd miktarı il sıvı içrisind çözünmüş hald bulunan madd miktarı arasındaki ilişkinin açıklanmasında kullanılırlar. Bu izotrmlr içind n yaygın olarak kullanılanlar Langmuir v Frundlich izotrmlridir. Langmuir izotrmi tamamn homojn bir adsorpsiyon yüzyi üzrind ld dilmişkn, Frundlich izotrmi htrojn ortamlar için gçrlidir. Langmuir v Frundlich izotrmlri sırasıyla aşağıdaki dnklmlrl ifad dilmktdir [1,11]: C 1 C (4) q q b q log q log K (1/ n) log C (5) f Burada C dng drişimini (mg/l), q dngd adsorplanan miktarı, q maksimum adsorpsiyon kapasitsini v b adsorpsiyon nrjisin bağlı sabiti (L/mg) tanımlar. K f v n dğrlri sırasıyla adsorpsiyon kapasitsi v adsorpsiyon şiddti hakkında bilgi vrn Frundlich izotrm sabitlridir. C y karşı C /q dğrlri grafiğ gçirildiğind ld diln doğrunun ğimi 1/q dğrini, ksim noktası is 1/q b dğrini vrir. log C y karşı çiziln log q dğrlrindn ld diln doğrudan K f v n dğrlri hsaplanabilir. Langmuir izotrminin önmli özlliklri boyutsuz bir sabit olan ayırma faktörü (R L ) il açıklanabilir. Ayırma faktörü aşağıdaki şitliktn hsaplanabilir [1]: R 1 L 1 bc (6) Burada C çözltinin başlangıç drişimi (mg/l) dir. Bu çalışmada Co(II) iyonunun manyzit artığıyla adsorpsiyonu Langmuir v Frundlich izotrmlri kullanılarak modllnmiştir. Farklı sıcaklıklarda ld diln adsorpsiyon izotrmlrindn hsaplanan Langmuir v Frundlich izotrm sabitlri v korlasyon katsayıları il ayırma faktörü dğrlri Çizlg d vrilmiştir. Çizlg. Co(II) Adsorpsiyonu için Hsaplanan İzotrm Sabitlri v Korlasyon Katsayıları T ( C) q b (L/mg) Langmuir R R L Frundlich K f (L/mg) 1/n n R 5 3,44 4,83.1 -,996,4-,8 1,751 9,85, ,5 6,75.1 -,998,3-,,11 8,97, ,17 8,74.1 -,999,-,18,798 1,1, ,6 11,1.1 -,999,-,15 3, 8,8,996 Çizlg d vriln korlasyon katsayıları inclndiğind, Langmuir izotrmi için ld diln korlasyon katsayılarının oldukça yüksk dğrlrd olduğu görülmktdir. Bu sonuç, Co(II) iyonunun manyzit artığı üzrin adsorpsiyon sürcinin Langmuir izotrmin daha uygun olduğunu göstrmktdir. Ayrıca hsaplanan R L dğrlrinin il 1 arasında olması izotrmin uygun olduğuna işart tmktdir Trmodinamik paramtrlr Langmuir dng sabiti (b) dğrlrindn yararlanılarak Gibbs srbst nrjisi (ΔG o ), ntalpi (ΔH o ) v ntropi (ΔS o ) gibi trmodinamik paramtrlrin hsaplanması için aşağıdaki şitliklr kullanılmıştır: ΔG o = - R T lnb (7) o o ΔS ΔH ln b (8) R RT 5

6 Onuncu Ulusal Kimya Mühndisliği Kongrsi, 3-6 Eylül 1, Koç Ünivrsitsi, İstanbul Dnklmlrd R idal gaz sabiti (8,314 J/mol K) v T çözlti sıcaklığıdır (K). ΔH o v ΔS o, 1/T y karşı lnb dğrlrinin grafiğ gçirilmsi il ld diln doğrunun ğim v ksim noktasından hsaplanmıştır. Hsaplanan paramtrlr Çizlg 3 t vrilmiştir. Çizlg 3. Co(II) Adsorpsiyonu için Langmuir İzotrm Sabitindn (b) Hsaplanan Trmodinamik Paramtrlr T ( o C) ΔG (kj/mol) ΔH (kj/mol) ΔS (J/mol K) 5-19,7 35-1,3 45 -, ,95,5 14,91 Çizlg 3 tn görülcği üzr hsaplanan ΔG nin dğrlrinin ngatif olması inclnn sıcaklık aralığında manyzit artığı üzrind Co(II) adsorpsiyonunun kndiliğindn grçklştiğini göstrmktdir. ΔH v ΔS dğrlrinin pozitif olması is sırasıyla adsorpsiyonun ndotrmik olduğuna v sistmin düznsizliğinin arttığına işart tmktdir. TEŞEKKÜR Bu çalışma Eskişhir Osmangazi Ünivrsitsi Araştırma Fonu tarafından no lu proj il dstklnmiştir. KAYNAKLAR [1] T.A. Kurniawan, G.Y.S. Chan, W-H. Lo, S. Babl, Physico-chmical tratmnt tchniqus for wastwatr ladn with havy mtals, Chm. Eng. J. 118 (6), [] I. Gaballah, G. Kilbrtus, Rcovry of havy mtal ions through dcontamination of synthtic solutions and industrial fflunts using modifid barks, J. Gochm. Explor. 6 (1998), [3] T. Shahwan, S. Suzr, H.N. Ertn, Sorption studis of Cs + and Ba + cations on magnsit, Int. J. Appl. Radiat. Is. 49 (1998), [4] M. Lhmann, A.I. Zouboulis, K.A. Matis, Rmoval of mtal ions from dilutd aquous solutions a comparativ study of inorganic sorbnt matrials, Chmosphr 39 (1999), [5] S. L, J.A. Dyr, D.L. Sparks, N.C. Scrivnr, E.J. Elzinga, A multi-scal assssmnt of Pb(II) sorption on dolomit, J. Colloid Intrf. Sci. 98 (6), -3. [6] A. Garcia-Sanchz, E. Alvarz-Ayuso, Sorption of Zn, Cd and Cr on calcit. Application to purification of industrial wastwatrs, Minr. Eng. 15 (), [7] S. Lagrgrn, Zur thori dr sognanntn adsorption glöstr stoff, Kungliga Svnska Vtnskapsakadmins, Handlingar 4 (1898), [8] Y.S. Ho, G. McKay, Sorption of dy from aquous solution by pat, Chm. Eng. J. 7 (1998), [9] W.J. Wbr, J.C. Morris, Kintics of adsorption on carbon from solution, J. Sanitary Eng. Div. ASCE 89 (1963), [1] I. Langmuir, Th adsoption of gass on plan surfacs of glass, mica and platinum, J. Am. Chm. Soc. 4 (1918), [11] H. Frundlich, Colloid and Capillary Chmistry, Mthun, London, (196). [1] K.R. Hall, L.C. Eaglton, A. Acrivos, T. Vrmuln, Por- and solid diffusion kintics in fixd-bd adsorption undr constant-pattrn conditions, Ind. Eng. Chm. Fund. 5 (1966),

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE DEHİDRATE EDİLEN BUĞDAY KEPEĞİ İLE Cu(II) İYONLARININ ADSORPSİYONU A. ÖZER, D.ÖZER Fırat Ünivrsitsi, Mühndislik Fakültsi, Kimya Mühndisliği Bölümü. 23279-ELAZIĞ ÖZET Bu çalışmada, sülfürik

Detaylı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı

Çay Atıklarından Aktif Karbon Üretimi ve Adsorpsiyon Proseslerinde Kullanımı ÖZET Çay Atıklarından Aktif Karbon Ürtimi v Adsorpsiyon Prosslrind Kullanımı Mrym OZMAK a, Işıl Gürtn b, Emin YAĞMUR b, Zki AKTAŞ b a DSİ Gn.Md. TAKK Dairsi Başkanlığı, Ankara, 61 b Ankara Ünivrsitsi Mühndislik

Detaylı

Bazik Mavi-16 Boyarmaddesinin Kil Üzerine Adsorpsiyonu &

Bazik Mavi-16 Boyarmaddesinin Kil Üzerine Adsorpsiyonu & Avrupa Bilim v Tknoloji Drgisi Cilt. 1, No. 2, S. 29-38, Haziran 214 Tlif hakkı EJOSAT a aittir Araştırma Makalsi www.josat.com ISSN:2148-2683 Europan Journal of Scinc and Tchnology Vol. 1, No. 2, pp.

Detaylı

SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU

SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU SÜLFÜRİK ASİTLE MUAMELE EDİLEN FISTIK KABUKLARI İLE Cr(VI) İYONLARININ ADSORPSİYONU Vyis SELEN, Ali YARAŞ 2, Cansu YILMAZ 3, M. Şaban TANYILDIZI 4, Dursun ÖZER 5 Fırat Ünivrsitsi Mühndislik Fakültsi Kimya

Detaylı

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ

ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Onuncu Ulual Kimya Mühndiliği Kongri, 3-6 Eylül 2012, Koç Ünivriti, İtanbul ETİL ASETAT ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI TEPKİMELİ DAMITMA KOLONUNUN AYIRIMLI ( DECOUPLING ) PID KONTROLÜ Abdulwahab GIWA, Sülyman KARACAN

Detaylı

ULTRASES KULLANARAK AKTİF KARBON ÜZERİNE REACTİVE BLUE 19 UN ADSORPSIYON TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ

ULTRASES KULLANARAK AKTİF KARBON ÜZERİNE REACTİVE BLUE 19 UN ADSORPSIYON TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ ULTRASES KULLANARAK AKTİF KARBON ÜZERİNE REACTİVE BLUE 19 UN ADSORPSIYON TERMODİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ Ens ŞAYAN a,*, O. Nuri ATA b a,b,* Atatürk Ünivrsitsi Mühndislik Fakültsi Kiya Mühndisliği Bölüü, 25240,

Detaylı

Nikel(II) Ġyonlarının Sulu Çözeltiden Granül Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonu

Nikel(II) Ġyonlarının Sulu Çözeltiden Granül Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonu BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi Cilt 14(2) 1-6 (212) Nikel(II) Ġyonlarının Sulu Çözeltiden Granül Aktif Karbon Üzerine Adsorpsiyonu Fatma TÜMSEK, Belgin KARABACAKOĞLU * Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık

Detaylı

Kabak Çekirdeği Kabuğundan Elde Edilen Aktif Karbonun Sulu Çözeltiden Boyarmadde Gideriminde Değerlendirilmesi

Kabak Çekirdeği Kabuğundan Elde Edilen Aktif Karbonun Sulu Çözeltiden Boyarmadde Gideriminde Değerlendirilmesi Afyon Kocatp Ünivrsitsi Fn v Mühndislik Bilimlri Drgisi Afyon Kocatp Univrsity Journal of Scinc and Enginring AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özl Sayı (212 217) AKU J. Sci. Eng. 16 (2016) Özl Sayı (212 217) Kabak

Detaylı

4-NITROFENOLÜN BENTONİTLE ADSORPSİYONU

4-NITROFENOLÜN BENTONİTLE ADSORPSİYONU 4-NITROFENOLÜN BENTONİTLE ADSORPSİYONU ADSORPTINON OF 4-NITROPHENOL FROM AQUEUS SOLUTIONS ONTO BENTONITE Elif YILMAZ*, Rmziy YAZICI**, Slin TOP**, Elif SEKMAN**, M. Sinan BİLGİLİ***, Gamz VARANK***, Ahmt

Detaylı

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ

ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ ORTAM SICAKLIĞININ SOĞUTMA ÇEVRİMİNE ETKİSİNİN SAYISAL OLARAK MODELLENMESİ Srkan SUNU - Srhan KÜÇÜKA Dokuz Eylül Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü -posta: srhan.kuuka@du.du.tr Özt: Bu çalışmada, komprsör,

Detaylı

İyon Kaynakları ve Uygulamaları

İyon Kaynakları ve Uygulamaları İyon Kaynakları v Uygulamaları E. RECEPOĞLU TAEK-Sarayköy Nüklr Araştırma v Eğitim Mrkzi rdal.rcpoglu rcpoglu@tak.gov.tr HPFBU-2012 2012-KARS KONULAR İyon kaynakları hakkında gnl bilgi İyon kaynaklarının

Detaylı

KURŞUNUN ZEOLİTLE ADSORPSİYONUNUN İZOTERM VE KİNETİK ANALİZİ

KURŞUNUN ZEOLİTLE ADSORPSİYONUNUN İZOTERM VE KİNETİK ANALİZİ KURŞUNUN ZEOLİTLE ADSORPSİYONUNUN İZOTERM VE KİNETİK ANALİZİ İrm OYMAK *, Elif SEKMAN **, Slin TOP **, Rmziy YAZICI **, M. Sinan BİLGİLİ ***, Ahmt DEMİR ***, Gamz VARANK *** * Yıldız Tknik Ünivrsitsi,

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

HİDROKSİAPATİT KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİDEN BAKIR İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI. Arzu ENGİN 1, İsmail GİRGİN 2

HİDROKSİAPATİT KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİDEN BAKIR İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI. Arzu ENGİN 1, İsmail GİRGİN 2 Afyon Kocatp Ünivrsitsi Özl Sayı Afyon Kocatp Univrsity FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 95-104 JOURNAL OF SCIENCE HİDROKSİAPATİT KULLANILARAK SULU ÇÖZELTİDEN BAKIR İYONLARININ UZAKLAŞTIRILMASI Arzu ENGİN 1, İsmail

Detaylı

Güçlü Bir Katyon Değişim Reçinesi Kullanarak Sentetik Atıksudan Cr(III) ün Giderimi

Güçlü Bir Katyon Değişim Reçinesi Kullanarak Sentetik Atıksudan Cr(III) ün Giderimi Araştırma Makalsi / Rsarch Articl Iğdır Üni. Fn Bilimlri Enst. Dr. / Iğdır Univ. J. Inst. Sci. & Tch. 7(1): 225-236, 2017 Iğdır Ünivrsitsi Fn Bilimlri Enstitüsü Drgisi Iğdır Univrsity Journal of th Institut

Detaylı

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ

IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ IŞINIM VE DOĞAL TAŞINIM DENEYİ MAK-LAB005 1. DENEY DÜZENEĞİNİN TANITILMASI Dny düznği, şkild görüldüğü gibi çlik bir basınç kabının içind yatay olarak asılı duran silindirik bir lman ihtiva dr. Elman bakırdan

Detaylı

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi

Infrared Kurutucuda Ayçiçeği Tohumlarının Kuruma Davranışı ve Kuruma Modellerine Uyum Analizi Fırat Üniv. Mühndislik Bilimlri Drgisi Fırat Univ. Journal of Enginring 7(1), 51-56, 015 7(1), 51-56, 015 Infrard Kurutucuda Ayçiçği Tohumlarının Kuruma Davranışı v Kuruma Modllrin Uyum Analizi Özt * Mhmt

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi. Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi, Cilt 19, Sayı 6, 013, Sayfalar 66-74 Pamukkal Ünivrsitsi Mühndislik Bilimlri Drgisi Pamukkal Univrsity Journal of Enginring Scincs DIŞ MERKEZ ÇAPRAZLI BİR

Detaylı

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri

Kayıplı Dielektrik Cisimlerin Mikrodalga ile Isıtılması ve Uç Etkileri Kayıplı Dilktrik Cisimlrin Mikrodalga il Isıtılması v Uç Etkilri Orhan Orhan* Sdf Knt** E. Fuad Knt*** *Univrsity of Padrborn, Hinz ixdorf Institut, Fürstnall, 3302 Padrborn, Almanya orhan@hni.upb.d **Istanbul

Detaylı

KADMİYUM İYONU GİDERİMİNDE CAM ENDÜSTRİSİ ATIKLARININ KULLANIMI

KADMİYUM İYONU GİDERİMİNDE CAM ENDÜSTRİSİ ATIKLARININ KULLANIMI KADMİYUM İYONU GİDERİMİNDE CAM ENDÜSTRİSİ ATIKLARININ KULLANIMI M. Szin GÖKSEL a*, Gay İnanç ŞENEL a, Cm KILIÇOĞLU b, Smra ÇORUH a a Ondokuz Mayıs Ünivristsi, Mühndislik Fakültsi, Çvr Mühndisliği Bölümü

Detaylı

TOA10 SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE NİTRİT GİDERİMİ

TOA10 SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE NİTRİT GİDERİMİ TOA SULU ÇÖZELTİDEN ADSORPSİYON YÖNTEMİYLE NİTRİT GİDERİMİ N. Öztürk, T. E. Köse Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Meşelik Kampusü 2648 Eskişehir

Detaylı

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma *

Yuvarlakada Kavşakların Kapasiteleri Üzerine Bir Tartışma * İMO Tknik Drgi, 21 4935-4958, Yazı 323 Yuvarlakada Kavşakların Kapasitlri Üzrin Bir Tartışma * Srhan TANYEL* Nadir YAYLA** ÖZ Çalışmada, İzmir d bulunan dört kavşağa ait gözlmlrdn yararlanılarak, çok şritli

Detaylı

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

VOLEYBOLCULARIN FARKLI MAÇ PERFORMANSLARI İÇİN TEKRARLANAN ÖLÇÜMLER YÖNTEMİNİN KULLANILMASI 96 OLEBOLCULAIN FAKLI MAÇ PEFOMANSLAI İÇİN TEKALANAN ÖLÇÜMLE ÖNTEMİNİN KULLANILMASI ÖET Gürol IHLIOĞLU Süha KAACA Farklı yr, zaman v matryallr üzrind tkrarlanan dnylr il bir vya birdn fazla faktörün tkisi

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problemleri DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum Minimum Problmlri Bundan öncki drst bir fonksiyonun grafiğini çizmk için izlnbilck yol v yapılabilck işlmlr l alındı. Bu drst, grafik çizim stratjisini yani grafik çizimind

Detaylı

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ AYÇİÇEK YAĞI ÜRETİMİ YAN ÜRÜNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ U. OLGUN, Ö. ÖZYILDIRIM, V. SEVİNÇ Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, Mithatpaşa, 54, Sakarya ÖZET Ayçiçek yağı üretim tesislerinden

Detaylı

TOA51 ASİTLE AKTİVE EDİLMİŞ KİLİN BOYARMADDE GİDERİM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI

TOA51 ASİTLE AKTİVE EDİLMİŞ KİLİN BOYARMADDE GİDERİM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI TOA51 ASİTLE AKTİVE EDİLMİŞ KİLİN BOYARMADDE GİDERİM MEKANİZMASININ ARAŞTIRILMASI Meral TURABİK 1, Halil KUMBU 1 Mersin Üniversitesi, Mersin Meslek Yüksekokulu, Teknik Programlar Bölümü, Kimya Programı

Detaylı

- BANT TAŞIYICILAR -

- BANT TAŞIYICILAR - - BANT TAŞIYICILAR - - YAPISAL ÖZELLİKLER Bir bant taşıyıcının nl örünümü aşağıdaki şkild vrilmiştir. Bant taşıyıcıya ismini vrn bant (4) hm taşınacak malzmyi için alan bir kap örvi örn, hm d harkt için

Detaylı

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER

Mühendisler İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Mühndislr İçin DİFERANSİYEL DENKLEMLER Doç. Dr. Tahsin Engin Prof. Dr. Yunus A. Çngl Sakara Ünivrsitsi Makina Mühndisliği Bölümü Elül 8 SAKARYA - - Mühndislr İçin Difransil Dnklmlr İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ

Detaylı

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU

AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ VE KESME PARAMETRELERİNİN TAGUCHİ YÖNTEMİYLE OPTİMİZASYONU Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. Dr. Journal of th Faculty of Enginring and Architctur of Gazi Univrsity Cilt 28, No 3, 437-444, 2013 Vol 28, No 3, 437-444, 2013 AISI 316L ÇELİĞİNİN İŞLENMESİNDE TAKIM RADYÜSÜ

Detaylı

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan

metal (bakır) metaloid (silikon) metal olmayan (cam) iletken yar ı iletken yalıtkan 1 YARI İLETKENLER Enstrümantal Analiz ir yarı iltkn, iltknliği bir iltkn il bir yalıtkan arasında olan kristal bir malzmdir. Çok çşitli yarıiltkn malzm vardır, silikon v grmanyum, mtalimsi bilşiklr (silikon

Detaylı

Acid Blue 121 Boyar Maddesinin Muz Kabuğuna Kesikli Sistemde Adsorpsiyonunun Araştırılması

Acid Blue 121 Boyar Maddesinin Muz Kabuğuna Kesikli Sistemde Adsorpsiyonunun Araştırılması Acid Blue 121 Boyar Maddesinin Muz Kabuğuna Kesikli Sistemde Adsorpsiyonunun Araştırılması 1. Ahmet Bircan USLU a,*, 2. Onur Gürkan Elbağlı b, 3. Yakup Şen c, 4.Deniz Uzunoğlu d, 5.Ayla Özer e a,* Mersin

Detaylı

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ

YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ . Ulusal Tasarım İmalat v Analiz Kongrsi 11-1 Kasım 010- Balıksir YÜK KANCALARI VİDALI BAĞLANTILARINDA KULLANILAN FARKLI VİDA DİŞ PROFİLLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERİLME ANALİZİ Aydın DEMİRCAN*, M. Ndim

Detaylı

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111

Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 Sayfa 1 /10 Üçüncü Tek Saatlik Sınav 5.111 İsminizi aşağıya yazınız. Sınavda kitaplarınız kapalı olacaktır. 6 problemi de çözmelisiniz. Bir problemin bütün şıklarını baştan sona dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Detaylı

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz

Detaylı

BAZI FARMASETİK MADDELERİN AKTİF ÇAMUR BİYOKÜTLESİ TARAFINDAN ADSORBLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ *

BAZI FARMASETİK MADDELERİN AKTİF ÇAMUR BİYOKÜTLESİ TARAFINDAN ADSORBLANMA ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ * Ç.Ü Fn Bilimlri Enstitüsü Yıl:29 Cilt:2- BAZI FARMASETİK MADDEERİN AKTİF ÇAMUR BİYOKÜTESİ TARAFINDAN ADSORBANMA ÖZEİKERİNİN İNCEENMESİ * Invstigation Of Adsorption Charactristic Of Som Pharmacuticals By

Detaylı

Üzüm Posası (Cibre) ile Sulu Çözeltilerden Ni(II) ve Zn(II) Giderimi

Üzüm Posası (Cibre) ile Sulu Çözeltilerden Ni(II) ve Zn(II) Giderimi Üzüm Posası (Cibre) ile Sulu Çözeltilerden Ni(II) ve Zn(II) Giderimi 1. Nurgül ÖZBAY a, 2. Murat KILIÇ b *, 3. Başak B. UZUN b, Ayşe E. PÜTÜN b a Bilecik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Proses ve

Detaylı

ATIKSULARDA BULUNAN KURŞUN (II) İYONLARININ P.putida İLE BİYOSORPSİYONU

ATIKSULARDA BULUNAN KURŞUN (II) İYONLARININ P.putida İLE BİYOSORPSİYONU ATIKSULARDA BULUNAN KURŞUN (II) İYONLARININ P.putida İLE BİYOSORPSİYONU Mehtap TANYOL a, Gülşad USLU a,* a Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Elazığ, 23100 * Fırat Üniversitesi

Detaylı

İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ

İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ İYONİK ÇEVRENİN ENZİM-ULTRAFİLTRASYON MEMBRAN ARAYÜZEY ETKİLEŞİMLERİNE ETKİSİ Sema SALGIN *, Serpil TAKAÇ **, H.Tunçer ÖZDAMAR ** * Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü

Detaylı

AMONYAK/ SU AKIŞKAN ÇİFTİ İLE ÇALIŞAN KAPALI DEVRE SOĞURMALI ISI TRANSFORMATÖRÜNÜN TERMODİNAMİK ANALİZİ

AMONYAK/ SU AKIŞKAN ÇİFTİ İLE ÇALIŞAN KAPALI DEVRE SOĞURMALI ISI TRANSFORMATÖRÜNÜN TERMODİNAMİK ANALİZİ EKNOLOJİ, (001), Sayı 1-, 9-7 EKNOLOJİ AMONYAK/ SU AKIŞKAN ÇİFİ İLE ÇALIŞAN KAPALI DEVRE SOĞURMALI ISI RANSFORMAÖRÜNÜN ERMODİNAMİK ANALİZİ Musa Galip ÖZKAYA G.Ü. knik Eğitim Fakültsi, Makin Eğitimi Bölümü,

Detaylı

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması

Bilgi Tabanı (Uzman) Karar Verme Kontrol Kural Tabanı. Bulanık. veya. Süreç. Şekil 1 Bulanık Denetleyici Blok Şeması Bulanık Dntlyicilr Bilgi Tabanı (Uzman) Anlık (Kskin) Girişlr Bulandırma Birimi Bulanık µ( ) Karar Vrm Kontrol Kural Tabanı Bulanık µ( u ) Durulama Birimi Anlık(Kskin) Çıkış Ölçklm (Normali zasyon) Sistm

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİ ATIĞININ ALTERNATİF ADSORBAN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MOBİLYA ENDÜSTRİSİ ATIĞININ ALTERNATİF ADSORBAN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MOBİLYA ENDÜSTRİSİ ATIĞININ ALTERNATİF ADSORBAN OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Kılıç a, Gamzenur Özsin a, Ersan Pütün b, Ayşe E. Pütün a, * a Anadolu Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ

TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ TÜRK EKONOMİSİNDE PARA İKAMESİNİN BELİRLEYİCİLERİNİN SINIR TESTİ YAKLAŞIMI İLE EŞ-BÜTÜNLEŞME ANALİZİ Cünyt DUMRUL * ÖZ Bu çalışma ticarî dışa açıklık, bklnn döviz kuru, bklnn nflasyon oranı v Türkiy il

Detaylı

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu

Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Fındık Çotanağı İle Bazik Mavi 41 Boyarmaddesinin Sulu Çözeltisinden Adsorpsiyonu Nazan Muslu, Özlem Makaracı ve *Mustafa İmamoğlu 1 Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü, Sakarya, Türkiye

Detaylı

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TEK FAZLI TRANSFORMATÖRÜN ÇALIŞMA NOKTASININ BELİRLENMESİ. Ali İhsan ÇANAKOĞLU

SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TEK FAZLI TRANSFORMATÖRÜN ÇALIŞMA NOKTASININ BELİRLENMESİ. Ali İhsan ÇANAKOĞLU Sonlu Elmanlar Yöntmi İl Tk Falı Transformatörün 7. Sayı Aralık 008 Çalışma Noktasının Blirlnmsi SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE TEK FAZLI TRANSFORMATÖRÜN ÇALIŞMA NOKTASININ BELİRLENMESİ Ali İhsan ÇANAKOĞLU

Detaylı

Basic Red 46 Boyarmaddesinin Montmorillonitli Kireç Taşına Adsorpsiyonu

Basic Red 46 Boyarmaddesinin Montmorillonitli Kireç Taşına Adsorpsiyonu Basic Red 46 Boyarmaddesinin Montmorillonitli Kireç Taşına Adsorpsiyonu 1.Deniz Uzunoğlu a,*, 2. Zeynep Özdemir b, 3.Ayla Özer a a,* Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

Acid Blue 324 Boyarmaddesinin Levrek Balığı Puluna Adsorpsiyonu 1. Abdullah Küntaş a,*, 2. Ercan Tuncay b, 3.Deniz Uzunoğlu c, 4.

Acid Blue 324 Boyarmaddesinin Levrek Balığı Puluna Adsorpsiyonu 1. Abdullah Küntaş a,*, 2. Ercan Tuncay b, 3.Deniz Uzunoğlu c, 4. Acid Blue 324 Boyarmaddesinin Levrek Balığı Puluna Adsorpsiyonu 1. Abdullah Küntaş a,*, 2. Ercan Tuncay b, 3.Deniz Uzunoğlu c, 4.Ayla Özer d a,* Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği

Detaylı

KULLANILAN BAZI TIBBİ İLAÇLARIN CANLI AKTİF ÇAMUR BİYOKÜTLESİ TARAFINDAN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ *

KULLANILAN BAZI TIBBİ İLAÇLARIN CANLI AKTİF ÇAMUR BİYOKÜTLESİ TARAFINDAN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNİN İNCELENMESİ * Ç.Ü Fn Bilimlri Enstitüsü Yıl:2009 Cilt:20-2 KUANIAN BAZI TIBBİ İAÇARIN CANI AKTİF ÇAMUR BİYOKÜTESİ TARAFINDAN ADSORPANMA ÖZEİĞİNİN İNCEENMESİ * An Examination Of Th Adsorption Charactristics Of Various

Detaylı

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için

DERS 9. Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problemleri. 9.1. Grafik çiziminde izlenecek adımlar. y = f(x) in grafiğini çizmek için DERS 9 Grafik Çizimi, Maksimum-Minimum Problmlri 9.. Grafik çizimind izlnck adımlar. y f() in grafiğini çizmk için Adım. f() i analiz diniz. (f nin tanım kümsi, f() in tanımlı olduğu tüm rl sayıların oluşturduğu

Detaylı

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar NOKTASAL KAYNAKLI TOPRAK KİRLİLİĞİNİN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak v Tanımlar MADDE 1 Bu Yöntmliğin amacı; alıcı ortam olarak toprağın kirliliktn korunması, noktasal kaynaklı

Detaylı

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

KANUN TOHUMCULUK KANUNU. Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar 8 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Rsmî Gazt Sayı : 26340 KANUN TOHUMCULUK KANUNU Kanun No. 5553 Kabul Tarihi : 31/10/2006 Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam v Tanımlar MADDE 1 Bu Kanunun amacı; bitkisl ürtimd vrim v

Detaylı

Adsorpsiyon. Selçuk Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II DENEYİN AMACI

Adsorpsiyon. Selçuk Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Kimya Mühendisliği Bölümü. Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II DENEYİN AMACI Selçuk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Kimya Mühendisliği Laboratuvarı II Adsorpsiyon DENEYİN AMACI Çalışmanın amacı katı adsorbent ile çözeltiden adsorbsiyonun denge ve hız

Detaylı

ARITILMASI: DENEYSEL VE MODELLEME ÖZET

ARITILMASI: DENEYSEL VE MODELLEME ÖZET SAÜ. F n Bilimlri Drgisi, 13. Cilt, 1. Sayı, s. 6673, 09 Evrnsl Atıksuyun Ardaşık Ksikli Biyrakstör il Arıtılması: Dnysl v Mdlirn D. Tpalğlu EVSEL ATIKS ARDIŞIK KESİ K 1 Ai BİYOREAKTÖR İLE ARITILMASI:

Detaylı

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi&

Tekirdağ&Ziraat&Fakültesi&Dergisi& ISSN:130*7050 NamıkKmalÜnivrsitsi TkirdağZiraatFakültsiDrgisi Jurnal(f(Tkirdag(Agricultural(Faculty( ( ( ( ( ( ( An(Intrnatinal(Jurnal(f(all(Subjcts(f(Agricultur( Cilt(/(Vlum:(1Sayı(/(Numbr:((((((Yıl(/(Yar:(015

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matmatk Dnm Sınavı. Bir saıı,6 il çarpmak, bu saıı kaça bölmktir? 6. a, b, c saıları sırasıla,, saıları il trs orantılı a b oranı kaçtır? a c 7. v pozitif tamsaılardır.! ifadsi bir asal saıa şittir.

Detaylı

e-posta:

e-posta: CHEMAZOL REACTİVE RED 3BS.R.O.195 BOYAR MADDESİNİN ŞEKER PANCARI KÜSPESİNDEN ELDE EDİLEN AKTİF KARBONLA GİDERİMİNDE ADSORPSİYON KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Özlem TEPE a, Nilüfer N. KOÇER a, Arzu Y. DURSUN

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ ÖZET YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI AÇISINDAN RÜZGAR ENERJİSİNİN TÜRKİYE DEKİ KAPASİTESİ LEVENT YILMAZ Istanbul Tknik Ünivrsitsi, İnşaat Fakültsi, Hidrolik v Su Yapıları Kürsüsü, 8626, Maslak, Istanbul. ÖZET

Detaylı

KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale)

KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale) KONYA ve SELÇUK ÜNÜVERSİTESİ KİMYA-1 (Çalıştay 2010) 03-1 1 Temmuz 201 0 (Çanakkale) TABİİ ADSORBANLAR İLE AĞIR METALLERİN SULU ÇÖZELTİLERDEN SORPSİYONU Prof. Dr. Erol PEHLİVAN KİMYA-1 (Çalıştay 2010)

Detaylı

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI

AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI AKTİFLEŞTİRİLMİŞ DOĞAL ZEOLİT İLE SULU ÇÖZELTİLERDEN METİLEN MAVİSİNİN ADSORPLANMASI Naime Özdemir, Melek Bağrıaçık, Melek Yılgın, Ayşe Biçer, Filiz Kar* *Fırat Üniversitesi, Müh. Fak., Kimya Müh. Bölümü,

Detaylı

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı

ÖZEL KONU ANLATIMI SENCAR Başarının sırrı, bilginin ışığı GENİŞLETİLMİŞ GERÇEL SAYILARDA LİMİT R = Q I küsin Rl Sayılar Küsi dniliyor. Rl Sayılar Küsid; = Tanısız v = olduğunu biliyorduk. -- R = R { -, + } gnişltiliş grçl sayılar küsind: li = -, - = -, li = +

Detaylı

doldurulması sırasında yayınlanan karakteristik X-ışınlarını bulması

doldurulması sırasında yayınlanan karakteristik X-ışınlarını bulması BETA () BOZUNUMU Çkirdklrin lktron yayınlamaları yy ilk gözlnn radyoaktif olaylardan birisidir. Çkirdğin atom lktronlarından birisini yakalaması, 1938 d Amrikalı fizikci Luis Waltr Alvarz in çkirdk k tarafından

Detaylı

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum.

BÖLÜM 7. Sürekli hal hatalarının değerlendirilmesinde kullanılan test dalga şekilleri: Dalga Şekli Giriş Fiziksel karşılığı. Sabit Konum. 9 BÖLÜM 7 SÜRELİ HAL HATALARI ontrol itmlrinin analizind v dizaynında üç özlliğ odaklanılır, bunlar ; ) İtniln bir gçici hal cvabı ürtmk. ( T, %OS, ζ, ω n, ) ) ararlı olmaı. ıaca kutupların diky knin olunda

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı

Günlük Bülten. 26 Aralık 2012. Merkez Bankası Erdem Başçı 2013 Yılı Para ve Kur Politikası nı açıkladı 26 Aralık 2012 Çarşamba Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 77,596.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 302,542.1 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 87,060.7 Günlük İşlm Hami-TÜM ($m) 976.12 Yurtdışı piyasalar Borsalar Kapanış

Detaylı

TOA08 SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİTİN (CO 2 ) FARKLI KALİTEDE ARGONNE KÖMÜRLERİNE ADSORPSİYONU

TOA08 SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİTİN (CO 2 ) FARKLI KALİTEDE ARGONNE KÖMÜRLERİNE ADSORPSİYONU TOA08 SÜPERKRİTİK KARBON DİOKSİTİN (CO 2 ) FARKLI KALİTEDE ARGONNE KÖMÜRLERİNE ADSORPSİYONU Ekrem Özdemir (i), H. Erbil Abacı (i), Özgür Şen (i), Karl Schroeder (ii), Badie Morsi (iii), ve Robert Enick

Detaylı

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi

Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Üçlü Sistemler - 1 Çimento Araştırma ve Uygulama Merkezi Günümüzde yapı kimyasalları sektöründe doğan farklı ihtiyaçlar için (yüksek sıcaklık, erken mukavemet, hızlı priz, çatlaksız yapı) farklı çözümler

Detaylı

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö.

Asenkron Makinanın Alan Yönlendirme Kontrolünde FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. Asnkron Makinanın Alan Yönlndirm Kontrolünd FPGA Kullanımı ALAN İ., AKIN Ö. ABSTRACT In this study, th fasibility of usag of fild programmabl gat arrays (FPGA) in th fild orintd control (FOC) of induction

Detaylı

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ

FARKLI SICAKLIKLARDAKİ GÖZENEKLİ İKİ LEVHA ARASINDA AKAN AKIŞKANIN İKİNCİ KANUN ANALİZİ FARKLI ICAKLIKLARDAKİ GÖZEEKLİ İKİ LEVHA ARAIDA AKA AKIŞKAI İKİCİ KAU AALİZİ Fthi KAMIŞLI Fırat Ünivrsit Mühndislik Fakültsi Kimya Mühndisliği Bölümü, 39 ELAZIĞ, fkamisli@firat.du.tr Özt Farklı sıcaklıklara

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Deney Laboratuvarı Adresi : Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, 1605 Cadde, Dilek Binası BİLKENT 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 444 50 57 Faks : 0 312 265 09 06

Detaylı

DESIGN OF A FUZZY-PI CONTROLLED THREE-PHASE ACTIVE POWER FILTER

DESIGN OF A FUZZY-PI CONTROLLED THREE-PHASE ACTIVE POWER FILTER 5. Uluslararası İlri Tknolojilr Smpozyumu (IATS 9), 3-5 Mayıs 29, arabük, Türkiy ULANI-PI DENETİMLİ ÜÇ FAZLI PARALEL ATİF GÜÇ FİLTRESİNİN TASARIMI DESIGN OF A FUZZY-PI CONTROLLED THREE-PHASE ACTIE POWER

Detaylı

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ

ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LABORATUAR FÖYÜ T SKRY ÜNİERSİTESİ TEKNOLOJİ FKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ELM202 ELEKTRONİK-II DERSİ LBORTUR FÖYÜ DENEYİ YPTIRN: DENEYİN DI: DENEY NO: DENEYİ YPNIN DI v SOYDI: SINIFI: OKUL NO: DENEY GRUP

Detaylı

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ

ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-20 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ ALIQUAT-336 EMDİRİLMİŞ HP-2 ve HP-2MG REÇİNELERİYLE SULU ÇÖZELTİLERDEN Cr(VI) GİDERİLMESİNDE POLİMER ADSORBAN TÜRÜNÜN ETKİSİNİN İNCELENMESİ M. ARDA *, Ö. SOLAK **, N. KABAY **, M. YÜKSEL **, M. AKÇAY **,

Detaylı

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ

BOYAR MADDELERDE AKTİF KARBONUN ADSORPLANMA ÖZELLİĞİNE HİDROJEN PEROKSİTİN ETKİSİ TÜBİTAK BİDEB KİMYA LİSANS ÖĞRENCİLERİ KİMYAGERLİK, KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ, KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BİYOMÜHENDİSLİK ARAŞTIRMA PROJESİ KİMYA 3 (Çalıştay 2012) KİMYA PROJE RAPORU GRUP AKTİF PROJE ADI BOYAR MADDELERDE

Detaylı

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ

ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ ISI GERİ KAZANIMI (Çapraz Akış) DENEY FÖYÜ (Dny Yürüücüsü: Arş. Gör. Doğan ERDEMİR) Dnyin Amacı v Dny Hakkında Gnl Bilgilr Dnyin amacı sı gri kazanımı (çapraz akış) sismlrind;. Sıcaklık dğişimlrinin ölçümü

Detaylı

Kirişli döşemeler (plaklar)

Kirişli döşemeler (plaklar) Kirişli döşmlr (plaklar) Dört tarafından kirişlr oturan döşmlr Knarlarının bazıları boşta olan döşmlr Boşluklu döşmlr Düznsiz gomtrili döşmlr Üç tarafı kirişli bir tarafı boşta döşm Bir tarafı kirişli

Detaylı

TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU

TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU TEKSTİL BOYASI REAKTİF MAVİ 221 in POMZA ile ADSORPSİYONU Aybüke AKSU, Gazi Ün. Fen Bilimleri Ens. Kimya Müh. Anabilim Dalı- Ankara- 06570 aybuke_aksu@hotmail.com Atilla MURATHAN, Gazi Ün. Müh. Fak. Kimya

Detaylı

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 2007 SORULARI DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK KLÜBÜ FEN LİSELERİ TAKIM YARIŞMASI 007 SORULARI Doğuş Ünivrsitsi Matmatik Kulübü tarafından düznlnn matmatik olimpiyatları, fn lislri takım yarışması sorularından bazıları

Detaylı

SIVILAŞMAYA KARŞI GÜVENLİK KATSAYISININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ: DENİZLİ-GÜMÜŞLER ÖRNEĞİ

SIVILAŞMAYA KARŞI GÜVENLİK KATSAYISININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ: DENİZLİ-GÜMÜŞLER ÖRNEĞİ S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Drg., c.3, s.-, 007 J. Fac.Eng.Arch. Slcuk Univ., v.3, n.-, 007 SIVILAŞMAYA KARŞI GÜVENLİK KATSAYISININ YAPAY SİNİR AĞLARI İLE TAHMİN EDİLMESİ: DENİZLİ-GÜMÜŞLER ÖRNEĞİ Gulmustafa ŞEN,

Detaylı

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210

TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU. Modeller UBA4234-R. Versiyon : KK_UBA_V3.0210 SAT-IF / CATV Ultra Gniş Bantlı Dağıtım Yükslticilri (UBA-Srisi) TANITIM v KULLANIM KILAVUZU Modllr UBA4234-R Vrsiyon : KK_UBA_V3.0210 1.Gnl Tanıtım UBA Srisi Dağıtım Yükslticilri, uydu (950-2150MHz) v

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü

IKTI 102 25 Mayıs, 2010 Gazi Üniversitesi-İktisat Bölümü DERS NOTU 10 (Rviz Edildi, kısaltıldı!) ENFLASYON İŞSİZLİK PHILLIPS EĞRİSİ TOPLAM ARZ (AS) EĞRİSİ TEORİLERİ Bugünki drsin içriği: 1. TOPLAM ARZ, TOPLAM TALEP VE DENGE... 1 1.1 TOPLAM ARZ EĞRİSİNDE (AS)

Detaylı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı

Günlük Bülten. 06 Mart 2013. Merkez Bankası, Şubat Ayı Fiyat Gelişmelerini açıkladı. Yurtiçi otomotiv satışları Şubat ta geçen yıla göre %17 arttı XU 100 US D/TRY (Sağ taraf) 06 Mart 2013 Çarşama Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 81,051.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 318,088.0 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 90,822.1 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,695.51 Yurtdışı

Detaylı

ORTA NOKTASINDAN P YÜKÜNE MARUZ HER İKİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ METAL MATRİKSLİ KOMPOZİT BİR KİRİŞ İÇİN ELASTİK GERİLME ANALİZİ

ORTA NOKTASINDAN P YÜKÜNE MARUZ HER İKİ TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ METAL MATRİKSLİ KOMPOZİT BİR KİRİŞ İÇİN ELASTİK GERİLME ANALİZİ AMUKKAE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ Sİ K FAKÜTESİ AMUKKAE UNIVERSITY ENGINEERING COEGE MÜHENDİ Sİ K BİİMERİ DERGİ S İ JOURNA OF ENGINEERING SCIENCES YI CİT SAYI SAYFA : 00 : 0 : : 8-86 ORTA NOKTASINDAN YÜKÜNE

Detaylı

TÜBİTAK BİDEB (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) KİMYA PROJE RAPORU GRUP POMZA PROJE ADI ATIK SULARDAKİ AĞIR METALLERİN POMZA TAŞI İLE ADSORBSİYONU PROJE EKİBİ

TÜBİTAK BİDEB (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) KİMYA PROJE RAPORU GRUP POMZA PROJE ADI ATIK SULARDAKİ AĞIR METALLERİN POMZA TAŞI İLE ADSORBSİYONU PROJE EKİBİ TÜBİTAK BİDEB LİSE ÖĞRETMENLERİ-FİZİK, KİMYA, BİYOLOJİ, MATEMATİK- PROJE DANIŞMANLIĞI EĞİTİMİ ÇALIŞTAYI (LİSE-4 [ÇALIŞTAY 2014]) KİMYA PROJE RAPORU GRUP POMZA PROJE ADI ATIK SULARDAKİ AĞIR METALLERİN POMZA

Detaylı

Mangan Oksit Kaplı Sepiolit KullanılarakSulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Giderilmesi

Mangan Oksit Kaplı Sepiolit KullanılarakSulu Çözeltilerden Kadmiyum İyonlarının Giderilmesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi Afyon Kocatepe University Journal of Science and Engineering AKÜ FEMÜBİD 16 (2016) Özel Sayı (205 211) AKU J. Sci.Eng.16 (2016) Özel Sayı

Detaylı

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi

Günlük Bülten. 05 Mart 2013. Şubat ayında TÜFE %0.30 arttı, ÜFE %0.13 azaldı. Şubat ayında elektrik tüketimi %6 düşüş gösterdi XU 100 U SD /TR Y (S ağ taraf) 05 Mart 2013 Salı Günlük Bültn İMKB vrilri İMKB 100 80,612.2 Piyasa Dğri-TÜM ($m) 315,101.9 Halka Açık Piyasa Dğri-TÜM ($m) 89,968.2 Günlük İşlm Hacmi-TÜM ($m) 1,595.93 Şuat

Detaylı

TOA46. ÇİMENTO HAMMADDESİ KİLLE Cu(II) VE Cd(II) İYONLARININ YARIŞMALI ADSORPSİYONU

TOA46. ÇİMENTO HAMMADDESİ KİLLE Cu(II) VE Cd(II) İYONLARININ YARIŞMALI ADSORPSİYONU TOA46 ÇİMENTO HAMMADDESİ KİLLE Cu(II) VE Cd(II) İYONLARININ YARIŞMALI ADSORPSİYONU Mehmet ERDEM ve Arzu ÖZVERDİ F.Ü. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 23279, Elazığ e-posta: merdem@firat.edu.tr

Detaylı

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ İlyas CAN*, İbrahim BÜYÜKÇAYIR* *Durer Refrakter Malzemeleri San. Ve

Detaylı

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ *

BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * BAZI ENDÜSTRİLERDEN ÇIKAN ATIK ÇAM URLARIN BOY AR M ADDE GİDERİMİNDE ADSORBAN OLARAK KULLANIMININ İNCELENMESİ * Investigation of the Use of Waste Sludges Generated from Various İndustries As an Adsorbent

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 KLERİ DERS NOTLARI TOZ ÜRETİM TEKNİKLER KLERİ DERS NOTLARI YRD. DOÇ.. DR. ATİLLA EVCİN Tozun Karakteristik Özellikleri Bir toz, ince katı taneciklerin bir araya gelmesiyle oluşur. Tozlar genelde yüzeyde var olan birçok kafes

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Su Kimyasının Önemi

HİDROJEOLOJİ. Su Kimyasının Önemi HİDROJEOLOJİ 9.Hafta Su Kimyası Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su Kimyasının Önemi Yüzey ve yeraltısuları farklı oranlarda çözünmüş ve askıda maddeler içerirler. Suyun kimyasal bileşimi

Detaylı

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2

BÖLÜM II A. YE Đ BETO ARME BĐ ALARI TASARIM ÖR EKLERĐ ÖR EK 2 BÖLÜ II A. YE Đ BETO ARE BĐ ALARI TASARI ÖR EKLERĐ ÖR EK SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARE PERDELĐ / ÇERÇEELĐ BĐ A SĐSTEĐ Đ EŞDEĞER DEPRE YÜKÜ YÖ TEĐ ĐLE A ALĐZĐ E TASARII.1. GENEL BĐNA BĐLGĐLERĐ...II./..

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOĞAL NANO KİLLER İLE ATIKSULARDAN Zn +2 VE Pb +2 AĞIR METALLERİNİN GİDERİLMESİ Okan DUMAN YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Eylül-2012

Detaylı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı

01.04.2010. Tambur dişlisinin tambura montajı 01.04.0 TAMBURLAR Kaldırma makinalarında kullanılan tamburların yapısı aşağıdaki şkild görülmktdir. 1 4 Tambur dişlisinin tambura montajı 5 6 1 01.04.0 Tamburların yataklanma v tahrik skillri aşağıdaki

Detaylı

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-118 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 13 Asitler ve

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DİNAMİK ANALİZİ Altı krlkli aşıtın Dinamik Analizi HAVACILIK VE UZAY EKNOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ 5 CİL SAYI (1-14) ALI EKERLEKLİ AŞIIN DİNAMİK ANALİZİ Cihan DEMİR Yıldız knik Ünivrsitsi, Makin Fakültsi, Makin Mühndisliği

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Su Kimyası. 9.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Su Kimyası. 9.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 9.Hafta Su Kimyası Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Su Kimyasının Önemi Yüzey ve yeraltısuları farklı oranlarda çözünmüş ve askıda maddeler içerirler. Suyun kimyasal bileşimi

Detaylı

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0)

e sayısı. x için e. x x e tabanında üstel fonksiyona doğal üstel fonksiyon (natural exponential function) denir. (0,0) DERS 4 Üstl v Logaritik Fonksionlar 4.. Üstl Fonksionlar(Eponntial Functions). > 0, olak üzr f ( ) = dnkli il tanılanan fonksiona taanında üstl fonksion (ponntial function with as ) dnir. Üstl fonksionun

Detaylı

Makine Öğrenmesi 4. hafta

Makine Öğrenmesi 4. hafta ain Öğrnmsi 4. hafta Olasılı v Koşullu Olasılı ays Tormi Naïv ays Sınıflayıcı Olasılı Olasılı ifadsinin birço ullanım şli vardır. Rasgl bir A olayının hrhangi bir olaydan bağımsız olara grçlşm ihtimalini

Detaylı

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.

Örtü Torba Yöntemi ile Örneklenen Sürütme Ağlarında Seçicilik Parametrelerinin Hesaplanması Üzerine Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0. Su Ürünlri Drgisi Cilt No: 15 Sayı:3-4 305-314 İzmir-Bornova 1998 Örtü Tora Yöntmi il Örnklnn Sürütm Ağlarında Sçicilik Paramtrlrinin Hsaplanması Üzrin Bir Bilgisayar Programı (L50 Sürüm: 1.0.0) Akın T.

Detaylı