MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MENKUL KIYMET DEĞERLEMESİ"

Transkript

1 MENKUL KIYMET EĞERLEMESİ.. Hiss Sdii Tk ömlik Gtirisii Hsaplaması Bir mkul kıymti gtirisi, bkl akit akımlarıı, şimdiki piyasa fiyatıa şitly iskoto oraıdır. Mkul kıymti özlliği gör bu akit akımları faiz ödmlri, aapara ödmlri ya da tmttü ödmlri olabilir. Gtiri, bir yatırımda sağlaa glir il bu yatırımı piyasa dğridki dğişmdir. Gtiri, gllikl başlagıçtaki piyasa fiyatıı yüzd oraı olarak taımlamaktadır. Bir hiss sdii grçklş vya bkl gtirisi, kar payıda v srmay kazacıda oluşmaktadır. Kar payı gliri: Hiss sdii ld tutulduğu döm içrisid, hiss sdi başıa öd kar payı gliridir. Kar payı gtirişi, kar payı glirii hiss sdi fiyatıa bölümsiyl buluur. Srmay (dğr artış) kazacı: Hiss sdii ld tutulduğu döm içrisid, hiss sdii fiyatı artmış is srmay kazacı; hiss sdii fiyatı, alış fiyatıı altıa düşmüş is, srmay kaybı söz kousudur. Srmay kazacı vya kaybı, satış fiyatı il alış fiyatı arasıdaki farkı, alış fiyatıa bölümsiyl buluur. Hiss sdii toplam gtirişi aşağıdaki formül yardımıyla hsaplaabilir: E( R) ( ) E( R) E(R) : bkl (grçklş) gtiri : dağıtılacak vya dağıtıla kar payı : t zamaıda hiss sdii piyasa fiyatı : t zamaıda hiss sdii piyasa fiyatı Örk: A İşltmsii hiss stlrii 5,6 TL'd satı ala bir yatırımcı, hiss sdi fiyatıı yılsouda 8,8 TL'y çıkacağıı v hiss başı,5 TL kar payı dağıtılacağıı bklmktdir. Yatırımcıı bkl gtirisii hsaplayıız. Cvap:,66 Hiss sdii bir dömlik gtirisii hsaplamasıda aşağıdaki formül d kullaılabilir;

2 ( k ) vya ( k ( g) ( p) ( k ) ) ( k ) : hiss sdii t- dömidki dğri : t- dömidki tmttü tutarı : t dömidki tmttü tutarı : hiss sdii t dömidki fiyatı g: tmttü büyüm oraı p: hiss sdi fiyat artışı k : hiss sdid bkl vrim oraıdır. Örk: Hiss stlri borsada 4 TL d işlm gör MNG firmasıı hiss başıa, TL kar payı ödtcğii v hiss sdi fiyatıı yıl sora 6 TL olacağıı ögör bir yatırımcıı bkldiği gtiri oraı % dir. Bua gör hiss sdii olması grk fiyatıı hsaplayıız. Yatırımcı, bu hiss sdii satı almalı mıdır? Cvap: 4,95 TL Yukarıda hsaplaa hiss sdii ksikli gtirisidir. Hiss sdii sürkli bilşik gtirisi d hsaplaabilir. Sürkli bilşik gtiri, ksikli gtiriy gör daha küçük bir dğr almakta, fakat gtirilr arasıda bir öcki döm gör büyük dğişmlri olması durumuda, iki yötm gör hsaplaa gtiri dğrlri arasıdaki fark büyümktdir. Sürkli bilşik gtiri aşağıdaki formül yardımıyla hsaplaabilir: r t l t t t r t = Hiss sdii t zamaıdaki gtirisii. L = oğal logaritmayı, t = Hiss sdii t zamaıdaki fiyatıı, t = Hiss sdii t zamaıda öd kar payıı v, = Hiss sdii t- zamaıdaki fiyatıı göstrmktdir.

3 .. HİSSE SENEİ EĞERLEMESİNE KULLANILAN YÖNTEMLER... KAR AYI MOELİ Hiss sdii dğrii hsaplamada yaygı kullaıla yötmlrd biridir. Kar payı modli gör, bir hiss sdii grçk dğri, dağıtılacak (bkl) kar paylarıı blli bir iskoto oraı üzrid bugü idirg dğrlrii toplamıdır. Hiss sdii vadsi olmadığı v kar payları sosuza kadar ödcği içi, hiss sdi fiyatıı vr formül şu şkild yazılabilir: ( k ) t t ( k ) ( k ) t... ( k ) : hiss sdii fiyatıı, : dömsl kar paylarıı k : bkl gtiri vya vrim oraıı göstrmktdir. Örk: A İşltmsii hiss sdi yatırım yapa bir yatırımcı, yatırımda üç yıl boyuca, TL,,5 TL v,5 TL kar payı ld tm bklmktdir. Yatırımcıı bkldiği gtiri oraı %5 is, bu hiss sdii piyasa fiyatı kaç TL olmalıdır? Cvap:,8 TL İşltmi glck dömlrd dağıtacağı kar paylarıı sabit olmasıa, sabit bir orada artmasıa v düzsiz olmasıa gör, kar payı dağıtımı modli aşağıdaki şkillrd ifad dilbilir: Büyümi olmadığı kar payı iskoto modli, Büyümi sabit olduğu kar payı iskoto modli, Büyümi düzsiz olduğu kar payı iskoto modli. A. Büyümi Olmadığı Kar ayı Iskoto Modli Büyümi olmadığı kar payı iskoto modlid, hiss sdid bkl glcktki kar paylarıı dğişmycği v sosuza kadar sabit bir tutarda dvam dcği varsayılmaktadır. ağıtılacak kar paylarıı yıllar içid sabit kalacağı v hp ayı dğrii alacağı varsayımı altıda, hiss sdii fiyatıı blirlmsid kullaıla şitlik şu şkild ifad dilbilir:

4 ( k ) ( ( k ) k ( k )... ( k... ( k )... ) ( k ) ) Örk: Tua A.Ş.'i hr yıl hiss sdi başıa ödycği kar payı tutarı,5 TL v yatırımcıı bu hiss sdid bkldiği vrim oraı %5 is, hiss sdii grçk dğrii hsaplayıız. Bu hiss sdii piyasa fiyatı,75 TL is, yatırımcı, hiss sdii satı almalı mıdır? Cvap: TL Blirli bir döm kar payı ödmsi olmaya hiss stlrii dğrldirilmsid d kar payı modli kullaılabilir. Bu durumda, öclikl, hiss sdii kar payı ödmlrii başladığı tarihtki dğri buluur. aha sora, hiss sdii dğri bkl gtiri oraıda bugü idirgrk cari dğri ld dilir. k Örk: Yi kurula bir işltm ilk 6 yıl boyuca kar payı ödmycğii, 7. yıl v soraki yıllarda is hiss başıa, TL kar payı ödycğii açıklamıştır. Bkl gtiri oraı %6 ola bir yatırımcıı bu hiss sdi içi ödmk istycği fiyatı hsaplayıız. Cvap: 3 TL B. SABİT ORANA BÜYÜYEN KAR AYI ISKONTO MOELİ Gordo modli olarak da adladırıla sabit orada büyüm modlid, hiss sdi başıa kar paylarıı hr döm sosuza kadar sabit bir orada artacağı varsayılmaktadır. İşltmi hr yıl dağıtacağı kar paylarıı sabit bir (g) oraıda büyüycği varsayıldığıda, hiss sdii fiyatı aşağıdaki şkild buluur: ( g) ( k ) k g k g ( g) ( k ) ( g)... ( k )

5 g: büyüm oraı v k >g olduğu varsayımıdır. Örk: Örk: Öümüzdki yıl hiss sdi başıa,5 TL kar payı dağıtacağıı açıklaya K İşltmsii, kar paylarıı hr yıl % büyüycği tahmi dilmktdir. Bkl gtiri oraı %3 is, K İşltmsii hiss stlrii grçk dğri kaç TL'dir? Cvap:,5 TL Örk: Bir işltmi hiss stlrii cari piyasa dğri 4 TL'dir. Bu şirkti glck yıl TL tmttü dağıtması v hr yıl % oraıda büyümsi bklmktdir. Bu işltmi hiss sdii bkl gtirişii hsaplayıız. Cvap: %35 Sabit orada büyüy kar payı iskoto modlid, büyüm oraıı (g) tahmi dilmsid çşitli yötmlr kullaılabilir. Bu yötmlr; gçmiş büyüm vrilri dayaa tarihi büyüm oraı yötmi, dağıtılmaya karlara bağlı büyüm oraı yötmi v aalist v uzmaları tahmilri dayaa modldir. B. Tarihi Büyüm Oraı: Bu yötmd gçmişt hiss başıa düş kar () v hiss başıa düş kardaki artışlar dğrldirilrk glcğ yölik bir büyüm oraı (g) tahmi dilir. Gçmiş vrilr dayalı büyüm oraıı hsaplamasıda, aritmtik ortalama vya gomtrik ortalama kullaılabilir. Aritmtik ortalama gçmiş dömlri ortalamasıdır. Gomtrik ortalama is gçmiş dömlri bilşik büyümsii dikkat almaktadır. Örği, gçmiş yıllarda hiss başıa dağıtıla kar payları aşağıdaki gibi ola bir işltm içi büyüm oraı (g) şöyl hsaplaacaktır: Yıl Hiss Başıa ağıtıla Kar ayı 995,5 TL 996,5 TL 997,5 TL 998,6 TL g g, /3 Yukarıdaki örkt, gomtrik ortalama kullaılarak g hsaplamıştır. Gomtrik ortalama, gçmiş dömi bilşik büyümsii dikkat aldığı içi daha kullaışlıdır. Buu dışıda, gçmiş vrilr kullaılarak büyüm oraıı hsaplamasıda, rgrsyo v zama srilri gibi sayısal modllr d kullaılabilir.

6 B. ağıtılmaya Karları Büyüm Oraıa ayaa Modl: Bu modl, büyüm oraıı tahmi dilmsid kullaıla diğr bir yötmdir. İşltmlr, arta satışlarıda ld ttiklri karı bir kısmıı ortaklara dağıtmayarak fo ihtiyaçlarıı karşılayabilirlr. Uzu dömd, yabacı kayağa ihtiyaç duymada öz srmayi büyüm oraıı (g), özsrmay karlılığı v dağıtılmaya kar oraı blirlr: t kar dağağıtılm a kar g = x özsrmay t kar g = özsrmaykarlıarlı x dağağıtılm a kar oraı Örği, bir firmaı gçmiş yıllarda karıı %6 ıı tmttü olarak hissdarlarıa dağıttığıı v bu dömd ortalama özsrmay gtirisii %5 olduğuu varsayalım. Bu durumda, firmaı bkl büyüm oraı %6 olacaktır. g =,5 x (-.6).6 B3. Uzmaları Tahmii: Uzma kişi vya kuruluşlar, firmayla ilgili gçmiş vrilrd yararlaarak büyüm oralarıı tahmi dbilirlr. Uzmalar, firmayla ilgili tarihi vrilri dışıda, glcğ ilişki makrokoomik bkltilr, rakiplr, rkabt düzyi, firmaya ilişki kamuya açıklamamış bilgilr gibi vrilri d kullamaktadırlar. C. Kar aylarıı Farklı Oralarda Büyümsi urumuda Kar ayı Modli (Çok Aşamalı Büyüm Modli) Bu modl büyümi düzsiz olduğu kar payı iskoto modli d dilmktdir. İşltmlr; yi buluşlar, yi mal vya hizmt ürtilmsi, tkolojik yiliklr vb. dlrl ilk yıllarda olağa üstü kar ld dbilirlr. Fakat izly yıllarda, piyasaya yi rakiplri girmsi vya rakiplri yi tkolojilri uygulaması gibi dlrl işltmi tklci karı ortada kalkar v ormal bir düzy ir. Normalüstü büyümi dvam ttiği sür N yıl v kar paylarıı ormalüstü büyüm hızı (g s ), ormal büyüm hızı (g ) v kar payıı ormalüstü büyüm dömi souda ulaşacağı tutar N il göstrilirs, hiss sdii cari fiyatıı vr formül şu şkild yazılabilir: N t ( gs) ( k ) tn N ( g ) ( k ) Örk: KLM şirktii hiss başıa cari kar payı () TL dir. Blirli dömlr içi kar paylarıda bkl büyüm oraları şu şkilddir: Yıl Büyüm oraı (g) -3 %3 4-6 % 7 v soraki yıllar %

7 Bkl gtiri % olduğua gör hiss sdii dğrii hsaplayıız. Cvap: 3,5 TL

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ

FİNANSAL YÖNETİM ÇALIŞMA SERMAYESİ FİNANSAL YÖNETİM İŞLETME (ÇALIŞMA) SERMAYESİ YÖNETİMİ VE Yrd.Doç.Dr. Serkan ÇANKAYA ÇALIŞMA SERMAYESİ Kısa vadeli veya cari varlıklar ve borçlar topluca çalışma sermayesi olarak bilinir. Dönen Varlıklar:

Detaylı

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK

İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK Kostadi Treçevski Aeta Gatsovska Naditsa İvaovska İKTİSATÇILAR İÇİN MATEMATİK DÖRT YILLIK MESLEKİ OKULLARA AİT SINIF III İKTİSAT - HUKUK VE TİCARET MESLEĞİ TİCARET VE PAZARLAMA TEKNİSYENİ Deetleyeler:

Detaylı

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014

A dan Z ye FOREX. Invest-AZ 2014 A da Z ye FOREX Ivest-AZ 2014 Adres Telefo E-mail Url : Büyükdere Caddesi, Özseze ş Merkezi, C Blok No:126 Esetepe, Şişli, stabul : 0212 238 88 88 (Pbx) : bilgi@ivestaz.com.tr : www.ivestaz.com.tr Yap

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır.

DESTEK DOKÜMANI. Mali tablo tanımları menüsüne Muhasebe/Mali tablo tanımları altından ulaşılmaktadır. Mali Tablolar Mali tablo tanımları mnüsün Muhasb/Mali tablo tanımları altından ulaşılmatadır. Mali tablolarla ilgili yapılabilc işlmlr ii gruba ayrılır. Mali Tablo Tanımları Bu bölümd firmanın ullanacağı

Detaylı

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır.

ÖRNEK 1. X işletmesi daha önce satın aldığı hisse senetlerinin 80.000 TL lik kısmını A) 95000 TL ye satmıştır. B) 75000 TL ye satmıştır. ÖRNEK 1 X işletmesi / /2014 tarihinde nominal bedeli 120.000 TL olan hisse senetlerini banka aracılığı ile 130.000.-TL ye satın almıştır. Bu işlemle ilgili 3000 TL gidere katlanmıştır. X işletmesi daha

Detaylı

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU

TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ. Araş. Gör. Gündüz AKSU TAKIM LİDERİNİN ÇALIŞANLARIN MOTİVASYONU ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ÇAĞRI MERKEZİ İNCELEMESİ Araş. Gör. Gündüz AKSU ÖZ İltişim, nformayon, ulaşım v tknoloji gibi alanlarda kürllşn dünyada artık ürtimin yrl olmaktan

Detaylı

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME

GENEL MUHASEBE - I / FİNAL DENEME 1. Aşağıdakilerden hangisi sınırsız kabul edilen işletme ömrünün, belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden bağımsız olarak ele alınması, gelir, hâsılat ve karların

Detaylı

Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir?

Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? Hisse Senetleri Nasıl Değerlenir? Tevfik Uyar İşletme Finansının Temelleri, S: 115-142 1 5.1 Menkul Kıymetler Özkaynaklarıarttırmanın yollarından birisi yeni hisse senedi satmaktır. Yatırımcılar, hisse

Detaylı

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI

ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM ŞİRKETLERDE KÂR DAĞITIMI ANONİM 1 GİRİŞ İşletme yönetimi faaliyetlerinin temel ve öncelikli amaçlarından biri de kâr elde etmektir. Elde edilen kârın şirketin yapısına göre nasıl değerlendirileceği,

Detaylı

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ

AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU İZAHNAME DEĞİŞİKLİĞİ AVIVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM

Detaylı

Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar

Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar Karın Sermayeye Eklenmesi Neticesinde Verilen Bedelsiz Hisse Senetlerinin Vergisel Sonuçları ve Özellikli Durumlar İLYAS EMRE YAYLA Eski Hesap Uzmanı Öz Karın sermayeye eklenmesi neticesinde verilen bedelsiz

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı S102 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı SERMYE PİYSSI KURULU LİSNSLM SINVLRI TÜREV RÇLR (T) 17 RLIK 2011 Saat:

Detaylı

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER

ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN F NANSAL VER LER ARACI KURUM SEKTÖRÜNÜN FİNANSAL VERİLERİ 2008 yılından itibaren aracı kurumlar, mali tablolarını Sermaye Piyasası Kurulunun 9 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazetede

Detaylı

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi:

1. Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Tarihçesi: Değeri başka bir finansal varlığın veya malın değerine bağlı olan türetilen finansal araçlar türev araç olarak adlandırılmaktadır. Türev araçlar, dayanak varlığın sahipliğinin el değiştirmesine gerek olmaksızın,

Detaylı

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı.

Net Bugünkü Değer. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I. Net Bugünkü Değer (NBD) Projenin nakit akımlarının bugünkü değeri eksi başlangıç yatırımı. Bölüm 6 Yatırım Kriterleri - I İşlenecek Konular Yöntemi Geri Ödeme Süresi Yöntemi Getiri Oranı Yöntemi İç verim oranı Getiri oranı yönteminin tuzakları Sermaye Kısıtlaması Gevşek Kısıtlama Katı Kısıtlama

Detaylı

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)...

PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK...111. Konu Özeti...111. Testler (1 11)...115. Yazılıya Hazırlık Soruları (1 2)... ÜNİTE PERMÜTASYON, KOMBİNASYON, BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK Bölüm PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM VE OLASILIK! = (...... ) PERMÜTASYON, KOMBİNASYON BİNOM, OLASILIK VE İSTATİSTİK PERMÜTASYON, KOMBİNASYON,

Detaylı

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN

FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN FİNANSÇI OLMAYAN YÖNETİCİLER İÇİN MALİ TABLOLARI OKUMA VE ANALİZ TEKNİKLERİ Doç. Dr. R. İlker GÖKBULUT FİNANS YÖNETİCİSİNİN ROLÜ (2) (1) Firma faaliyetleri Finans Yöneticisi (4a) Finansal piyasalar (3)

Detaylı

Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması

Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması Prof. Dr. Lale Karabıyık Dr. Adem Anbar Hisse Senedi Swapları ve Hisse Senedi Swaplarının Fiyatlandırılması Prof. Dr. Lale KARABIYIK Dr. Adem ANBAR Uludağ Üniversitesi, İİBF Özet Swap, iki taraf arasında

Detaylı

Bizim Menkul Değerler A.Ş 05 Kasım 2014-1 -

Bizim Menkul Değerler A.Ş 05 Kasım 2014-1 - Bizim Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan bu rapor Sermaye Piyasası Kurulu nun VII-128.1 no lu Pay Tebliği nin 29. Maddesi çerçevesinde Alternatif Yatırım A.Ş tarafından hazırlanan AvivaSA Emeklilik

Detaylı

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE

TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE TARAF GAZETECİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE FİNANSAL BİLGİLERE İLİŞKİN BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU İÇİNDEKİLER SAYFA Bağımsız

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi

Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi ANALİZ YÖNTEMLERİ Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi EYLÜL 2011 Bu notlar, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği () tarafından SPK Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak

Detaylı

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK...

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM... KALİTE VE ETİK... DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY DEĞİŞİM. Sürkli Kurumsl Glişim Projsi il vtdş mmuiytii ö pld tut, tik dğrlr bğlı, klitli v hızlı hizmt lyışıı sürkliliği sğlmktdır. Kurumumuzu hdflri ulşmsı v misyouu grçklştirmsid,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006)

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI SEKTÖR BİLANÇOLARI DEĞERLENDİRMESİ - GEÇİCİ VERİLER - (2004-2006) İSTATİSTİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1 AĞUSTOS 2007 İÇİNDEKİLER Veri Setinin Özellikleri... 1 Finansman Yapısı

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10

SERMAYE PİYASASI KURULU. Halka Açılma. SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SERMAYE PİYASASI KURULU Halka Açılma SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 SPK Yatırımcı Bilgilendirme Kitapçıkları-10 Uyarı: Bu kitapçık yatırımcıları (tasarruf sahiplerini) bilgilendirmek amacıyla

Detaylı

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi

Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (18) 2009 / 2 : 1-34 Türkiye Finansal Raporlama Standartları Açısından Varlıklarda Değer Düşüklüğü Ve Şerefiyenin İncelenmesi Ali İhsan Akgün * Özet:

Detaylı

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E)

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi MAT 152 Genel Matematik II Final Sorularının Çözümleri: 1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010

Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 01.01.2010 31.03.2010 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 1 / 26 Merkez B Tipi Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sayfa 2 / 26 NOT 1 ORTAKLIĞIN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Merkez B Tipi Menkul

Detaylı

Ulusal Gelir Hesapları ve. Ödemeler Dengesi. Contents. March 7, 2003

Ulusal Gelir Hesapları ve. Ödemeler Dengesi. Contents. March 7, 2003 Ulusal Gelir Hesapları ve Ödemeler Dengesi Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 7, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Gayri Safi Yurtiçi Hasıla( Gross Domestic Product GDP) 3 2.1 Toplam Üretim Yaklaşımı....................

Detaylı

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ

DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ TC. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU DÖNEM SONU MUHASEBE İŞLEMLERİ (DERS NOTU) Yard. Doç.Dr. Alaettin İMAMOĞLU Öğr.Gör.Dr. Nuri Sait ALTUN Öğr.Gör. Aydın BAĞDAT MART-2013 0 KISALTMALAR

Detaylı