Karşılaştırmalı Durağan Analiz ve Türev kavramı. 6. Bölüm :Alpha Chiang,Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Karşılaştırmalı Durağan Analiz ve Türev kavramı. 6. Bölüm :Alpha Chiang,Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri"

Transkript

1 Karşılaştırmalı Durağan Analiz ve Türev kavramı 6. Bölüm :Alpha Chiang,Matematiksel İktisadın Temel Yöntemleri 1

2 Karşılaştırmalı durağan analiz 6. Karşılaştırmalı Durağanlıklar ve Türev Kavramı 6.1 doğası Karşılaştırmalı durağan analizin 6.2 Değişim oranı ve türev 6.3 Türev ve bir eğrinin eğimi 6.4 Limit Kavramı 6.5 Eşitsizlikler ve Mutlak Değer 6.6 Limit Teoremleri 6.7 Süreklilik ve bir fonksiyonun türevinin alınabilirliği 2

3 6 Karşılaştırmalı Durağan Analiz Parametreleri ya da dışsal değişkenleri değiştirdiğimizde içsel değişkenlerin değerinde ne kadar değişme olduğu. Örnekler Tek mallı piyasa modeli (P,Q ) (shock) (P 1,Q 1 ) Milli gelir modeli (Y, C ) (shock) (Y 1, C 1 ) E1 P1 E P Talep2 Talep1 Q Q1 3

4 Örnek Varsayalım ki Starbucks firması için filtre kahve talep ve arz eğrileri için denklemleri şu şekilde olsun: Q D = 1-2P+.5Y Talep Eğrisi Q S =1+3P Arz Eğrisi P:Kahvenin Fiyatı Y:Tüketicilerin Gelirleri. Q:Miktar Varsayalım ki tüketicilerin ortalama geliri 1 TL olsun. Q D = 1-2P+.5(1)= 15-2P 4

5 Çözüm Talep Arz Denge Q T 1 2P,5Y Q S 1 3P Q D Q S QD=QS 1-2P+,5Y =1+3P 9-,5 Y =5P Q S =1+3P * P*(=28) i Talep ya da Arz denkleminde yerine koyarsak 18+,1 Y ve Y =1 ise Q S =1+3(28) P * =28 olur. Q S =Q D =94 5

6 GRAFĠK ÇALIŞMASI Q D 1 2P,5Y Y 1 Q D 15 2P P: Fiyat FĠYAT P 75 Q= ĠÇĠN P=? : =15-2P P=75 P= ĠÇĠN Q=? Q=6-3()Q=15 15 Q: Miktar 6

7 GRAFĠK ÇALIŞMASI FĠYAT P ARZ Q S 1 3P ARZ EĞRĠSĠ Q= ĠÇĠN P=-33 P= ĠÇĠN Q=1 MĠKTAR Q 7

8 GRAFĠK ÇALIŞMASI FĠYAT P ARZ EĞRĠSĠ 28 TALEP EĞRĠSĠ 1 94 MĠKTAR Q 8

9 Örnek Yukarıdaki örnekte tüketicilerin ortalama gelirleri 1TL olduğu söylenmişti. Ceteris-paribus (tüketicilerin gelirleri sabitken) denge düzeyi bulunmuştu. Eğer tüketicilerin gelirleri artar ve 12 TL olursa durum ne olur? Talep Eğrisi Q D = 1-2P+.5Y Tüketici Geliri 1 TL iken: Q D = 1-2P+.5(1) Q D = 15-2P Arz Eğrisi Q S =1+3P Tüketici Geliri 12 TL iken: Q D = 1-2P+.5(12) Q D =16-2P 9

10 Çözüm Q D =Q S = 1-2P+,5Y =1+3P P=18+,1Y VE Y =12 P=18+,1(12) P* değeri talep (ya da arz) denkleminde yerine konulursa: Q=1+3(3) Q*=1 olur. P*=3 1

11 GRAFĠK ÇALIŞMASI TALEP-1 Fiyat P TALEP-2 Arz Eğrisi Miktar 11

12 GRAFĠK ÇALIŞMASI Fiyat P 3 B 28 A 94 1 Q Miktar 12

13 Örnek IS-LM modeli:milli gelir modeli: Örneğin Milli gelir denge düzeyini bulduk. Dışsal değişkenlerden bir tanesinin değeri değişirse, denge milli gelir düzeyi nasıl değişir? Denge Milli Gelir düzeyinin hesaplanması ile ilgili olarak Bkz, Cramer yöntemi. 13

14 Örnek Y=C+I +G C=a+b(Y-T) T=T +ty (a>, <b<1) (<t<1) 14

15 Örnek: Keynes Modeli 15...(1) I G C Y...(2) a bt C by...(3) T T ty,, T a G I d ve T C Y X t b b A

16 16 CRAMER KURALINI UYGULAYALIM: A T t b a b G I C A T b a G I Y 1 1 ; bt b bt a G I Y 1 bt b bt t G I b a C 1 ) )(1 ( Çözüm

17 Çözüm 1 b 1 1 I a G T t A T T T ( 1 b) at t( I G ) 1 b bt 17

18 Çözüm Y I G a bt Y 1 b bt I? 1--DIŞSAL BİR DEĞİŞKEN OLAN I DEĞİŞİRSE DENGE MİLLİ GELİR DÜZEYİ NE OLUR? C a b( I G )(1 t) 1 b bt bt C T 2-- T (Örneğin) artarsa bu artış tüketim harcamalarını nasıl etkiler? T T ( 1 b) at t( I G ) 1 b bt T b 3 Marjinal tüketim eğilimi (örneğin) artarsa, bu artış vergi gelirlerine nasıl etki eder? 18

19 Karşılaştırmalı Statik Analiz harcama Y=E E 1 B E A 45 gelir Y Y 1 19

20 6.1 Karşılaştırmalı durağan analizin doğası İlk denge durumunu varsayarak başlar ve yeni dengeyi eskisi ile karşılaştırırız Bu karşılaştırma nicel (değişimin miktarı) olabileceği gibi nitel (değişimin yönü) de olabilir Problemin özü değişim oranının bulunmasıdır Türev kavramı 2

21 6.2 Değişim Oranı ve Türev Durağan analizde elimizde bir fonksiyon vardır: y = f(x) Karşılaştırmalı durağan analizde ise aynı obje ya da manzara iki ayrı durumda (ya da zamanda) fotoğraflanmakta ve karşılaştırılmaktadır: y1 - y = f(x1) - f(x) Bu obje ya da manzaraya Y=f(x) dersek, bu manzaranın ya da objenin durumu için elimizdeki resmi y = f(x) Ve 1 durumu için elimizdeki resmi y1 = f(x1) dir. İşte karşılaştırmalı durağan analizde amaç bu değişimleri daha anlaşır yapmaktan başka bir şey değildir. 21

22 6.2 Değişim Oranı ve Türev Burada X ve Y deki değişmeler: y 1 - y = f(x 1 )- f(x )...(4) y 1 - y = y..(5) x 1 - x = x.(6) 6 Numaralı Denklemi yeniden yazacak olursak: x 1 = x+ x...(7) 4 Numaralı denkleme 5 ve 7 numaralı denklemleri entegre edersek: y 1 - y = f(x+ x )- f(x )...(8) Olur. 22

23 6.2 Değişim Oranı ve Türev 8 Numaralı denklemin her iki tarafını X e bölelim: 9 numaralı denklemin limitini alacak olursak: X (sıfıra giderek daha çok yaklaşır, ama gerçekte hiçbir zaman sıfır olmaz anlamında) sıfıra yaklaşırken f(x) fonksiyonunun değerine biz türev diyoruz. 23

24 6.2 Değişim Oranı ve Türev 24

25 ÖRNEK 25

26 ÖRNEK 26

27 ÖRNEK 27

28 6.3. TÜREV: BİR EĞRİNİN EĞİMİ Türevle ilgili altı çizilmesi gereken önemli bir nokta türev bir fonksiyondur; gerçekten de türev sözcüğü türetilmiş fonksiyon anlamında kullanılmaktadır. 28

29 6.3. TÜREV: BİR EĞRİNİN EĞİMİ TÜREV AYRICA BĠR FONKSĠYONUN BELĠRLĠ BĠR NOKTADAKĠ EĞĠMĠDĠR: 29

30 3

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 6.4. LİMİT KAVRAMI Bir değişken, diyelim ki x değişkeni belli bir değere yaklaşırken ( gibi) başka bir değişken y hangi değere yaklaşır Bu sorunun anlamlı olabilmesi için y, x in bir fonksiyonu olmalı Bir fonksiyonun limiti her zaman var olmayabilir. Limitin var olabilmesi için x değişkeni, x a sağdan ya da soldan yaklaşırken fonksiyonun aldığı değer aynı olmalı. 36

37 6.4. LİMİT KAVRAMI lim lim xx xx L 37

38 6.6. LİMİT TEOREMELERİ Tek fonksiyona ait Teoremler İki fonksiyonlu Durumlara İlişkin Teoremler Çok Terimli (Polinomsal) Fonksiyonların Limiteri 38

39 39

40 ÖRNEK f ( x) y lim 2x 2 6x 3? x2 lim f ( x) 2(2) 2 6.(2) 3 23 x2 4

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45

46 6.7. Bir Fonksiyonun Türevinin Alınabilme Koşulları Bir fonksiyonun x noktasında türevinin alınabilmesi için o noktada limitinin var olması gereklidir. 46 Eğer bir fonksiyonun x=a noktasında limiti varsa o noktada türevi alınabilir. Bu da gereklidir. x x f x x f dx dy x f x ) ( ) ( lim ) ( x a f x a f x a f x a f x x ) ( ) ( lim ) ( ) ( lim

47 SÜREKLİLİK Süreklilik: y=f(x) gibi bir fonksiyonun x noktasında limiti varsa ve bu f(x ) a eşit ise f(x) fonksiyonu x noktasında süreklidir. Bir fonksiyonun x noktasında sürekli olması için aşağıdaki üç şartın yerine getirilmesi gerekir: 47

48 TÜREV ALINABİLME ŞARTLARI Süreklilik türevlenebilirlik için gerekli şarttır ama yeterli değildir. Sürekli olup türevi alınamayan fonksiyonlarda vardır Bir fonksiyonun belirli bir noktada türevlenebilir olması için aşağıdaki limitin olması gerekir. Yani fonksiyon o noktada smooth geçişli olması gerekir. f f ( x x) f ( x) ( x) lim x x 48

49 49

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı

1. Toplam Harcama ve Denge Çıktı DERS NOTU 03 TOPLAM HARCAMALAR VE DENGE ÇIKTI - I Bugünki dersin içeriği: 1. TOPLAM HARCAMA VE DENGE ÇIKTI... 1 HANEHALKI TÜKETİM VE TASARRUFU... 2 PLANLANAN YATIRIM (I)... 6 2. DENGE TOPLAM ÇIKTI (GELİR)...

Detaylı

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E)

1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir? A) ** B) C) D) E) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi MAT 152 Genel Matematik II Final Sorularının Çözümleri: 1) Toplam gelir fonksiyonu olarak verildiğine göre marjinal gelir fonksiyonu MG aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE)

TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Ünite 10: TAM REKABET PİYASASINDA DENGE FİYATININ OLUŞUMU (KISMÎ DENGE) Tam rekabetçi bir piyasada halen çalışmakta olan firmalar kısa dönemde normal kârın üzerinde kâr elde ediyorlarsa piyasaya yeni firmalar

Detaylı

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ

DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ DERS NOTU 09 DIŞLAMA ETKİSİ UYUMLU MALİYE VE PARA POLİTİKALARI PARA ARZI TANIMLARI KLASİK PARA VE FAİZ TEORİLERİ Bugünki dersin içeriği: 1. MALİYE POLİTİKASI VE DIŞLAMA ETKİSİ... 1 2. UYUMLU MALİYE VE

Detaylı

15.010/15.011 Örnek Ara sınav Cevap Kâğıdı - 1999. 1) Doğru, Yanlış, Belirsiz

15.010/15.011 Örnek Ara sınav Cevap Kâğıdı - 1999. 1) Doğru, Yanlış, Belirsiz 15.010/15.011 Örnek Ara sınav Cevap Kâğıdı - 1999 1) Doğru, Yanlış, Belirsiz a) DOĞRU. İki mağaza tarafından arz edilen videolar birbirlerine ikame. Somerville deki Hollywood mağazasındaki videoların fiyatı

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır?

Hangi mallar/hizmetler ne miktarda üretilmelidir? Hangi kaynaklar ne kadar kullanılarak üretimde bulunulmalıdır? 3. TERCİH, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ KURAMLARI Bu bölümde, mikro iktisadın iki önemli yapı taşı üretici ve tüketicinin rasyonel davranışlarının iktisadi olarak nasıl analiz edileceğini öğreneceğiz. Üretici ve

Detaylı

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I-

DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I- DOĞRUSAL OLMAYAN PROGRAMLAMA -I- Dışbükeylik / İçbükeylik Hazırlayan Doç. Dr. Nil ARAS Anadolu Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü İST38 Yöneylem Araştırması Dersi 0-0 Öğretim Yılı Doğrusal olmayan

Detaylı

Tüketim ve Yatırm Teorileri. 1. Mallar. 1.1 Yatırım Malları. 1.2 Tüketim Malları. 2. Tüketim Mallarıyla İlgili Tüketim Teorileri:

Tüketim ve Yatırm Teorileri. 1. Mallar. 1.1 Yatırım Malları. 1.2 Tüketim Malları. 2. Tüketim Mallarıyla İlgili Tüketim Teorileri: Tüketim ve Yatırm Teorileri 1. Mallar 1.1 Yatırım Malları 1.2 Tüketim Malları 2. Tüketim Mallarıyla İlgili Tüketim Teorileri: 2.1 Keynes in Mutlak Gelir Hipotezi: C=f(Y) C=Co+cY Co =Otonom tüketim harcamaları;gelirden

Detaylı

POZİTİF EĞİMLİ MARJİNAL GELİR VE MONOPOLCÜ BİR FİRMA İÇİN ÇOKLU KÂR DENGELERİ. Ertuğrul DELİKTAŞ * Recep KÖK ** ÖZET

POZİTİF EĞİMLİ MARJİNAL GELİR VE MONOPOLCÜ BİR FİRMA İÇİN ÇOKLU KÂR DENGELERİ. Ertuğrul DELİKTAŞ * Recep KÖK ** ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:14, Sayı:1, Yıl:1999, ss:97-112 POZİTİF EĞİMLİ MARJİNAL GELİR VE MONOPOLCÜ BİR FİRMA İÇİN ÇOKLU KÂR DENGELERİ Ertuğrul DELİKTAŞ * Recep KÖK ** ÖZET Talep kanununa uygun doğrusal

Detaylı

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi

Bölüm 7. Para Talebi. 7.1 Klasik İktisat ve Paranın Miktar Teorisi Bölüm 7 Para Talebi Paranın ekonomi üzerindeki etkilerinin anlaşılması için para talebini etkileyen faktörleri, para talebinin istikrarlı olup olmadığını da incelememiz gerekir. Merkez bankalarının para

Detaylı

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2

GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 GRAFİK ÇİZİMİ VE UYGULAMALARI 2 1. Verinin Grafikle Gösterilmesi 2 1.1. İki Değişkenli Grafikler 3 1.1.1. Serpilme Diyagramı 4 1.1.2. Zaman Serisi Grafikleri 5 1.1.3. İktisadi Modellerde Kullanılan Grafikler

Detaylı

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10

p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat esnekliği -1 dir. (0.5-1)/1 bölü (15-10)/10 İKTİSADA GİRİŞ Fayda sağladığında yok olup, biten mallara dayanıksız mallar denir. Bir kararı uygularken vazgeçilen bir başka kararafırsat maliyeti denir. p0=10, p1=15, q0=1, q1=0.5kg ise talebin fiyat

Detaylı

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET...

TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... TAM REKABET... 2 1. TAM REKABET... 2 1.1. ENDÜSTRİ VE FİRMANIN TALEP ESNEKLİĞİ... 2 2. TAM REKABETTE FİRMANIN SEÇİMLERİ... 3 2.1. HASILAT VE KAR... 3 2.2. KARI MAKSİMİZE EDEN ÇIKTI... 4 2.3. KISA DÖNEMDE

Detaylı

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ

BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ BÖLÜM 1: MADDESEL NOKTANIN KİNEMATİĞİ 1.1. Giriş Kinematik, daha öncede vurgulandığı üzere, harekete sebep olan veya hareketin bir sonucu olarak ortaya çıkan kuvvetleri dikkate almadan cisimlerin hareketini

Detaylı

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası

2. PİYASA ve FİYAT. 2.1 Piyasa Çeşitleri. 2.1.1 Tam Rekabet Piyasası 2. PİYASA ve FİYAT Piyasa kısaca alıcı (talep eden) ve satıcının (arz eden) buluştuğu yerdir olarak tanımlanabilir. Piyasanın herhangi bir sokakta, bir alanda vb. yerlerde yer alması zorunlu değildir.

Detaylı

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları

Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Para, Faiz Hadleri ve Döviz Kurları Öğr. Gör. Dr. Bahattin Büyükşahin March 19, 2003 Contents 1 Giriş 3 2 Paranın Tanımı 3 2.1 Paranin Bazı Nitelikleri...................... 3 2.2 Para Nedir?............................

Detaylı

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ

İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İŞLETMENİN GELİR- GİDER VE KÂR HEDEFLERİ İşletme yöneticileri belli bir dönem sonunda belli miktarda kâr elde etmeyi hedeflerler. Kâr = Gelirler - Giderler Olduğuna göre, kârı yönetmek aslında gelirler

Detaylı

MİKRO İKTİSAT. Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr.

MİKRO İKTİSAT. Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr. MİKRO İKTİSAT Erkan DEMİRBAŞ Doç.Dr. 1 BÖLÜM 9 ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÜRÜN: Üretim faktörlerinin (emek, sermaye toprak) üretim sürecine katılmasıyla elde edilen çıktıdır. İMALAT: Hammadde veya yarı mamûllerin

Detaylı

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır;

Para talebi ekonomik bireylerinin yanlarında bulundurmak istedikleri para miktarıdır. Ekonomik bireylerin para talebine tesir eden iki neden vardır; B.E.A. Para Piyasaları (Finans Piyasaları): Ekonomide mal-hizmet piyasalarının yanında para piyasaları bulunmaktadır. Bu piyasanın amacı mal piyasasının (reel veya üretim piyasaları) ihtiyaç duyduğu ihtiyaçları

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM

uzman yaklaşımı iktisat Branş Analizi Özden BAYRAM Branş Analizi iktisat İktisat soruları bir bütün olarak değerlendirildiğinde kolay bir sınavdı denilebilir. Bu anlamda sürpriz bir soru yoktu. Ancak Türkiye ekonomisindeki soruların istatistik bilgiye

Detaylı

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN Doğrusal olmayan programlama Suat ATAN İçindekiler 1 Giriş 2 2 Optimizasyon 2 3 Doğrusal olmayan programlama 4 3.1 Tek değişkenli fonksiyonun optimumluk şartları.................. 6 3.2 Çok Değişkenli

Detaylı

Massachusetts teknoloji Enstitüsüsü- Profesörler Berndt, Chapman, Doyle ve Stoker

Massachusetts teknoloji Enstitüsüsü- Profesörler Berndt, Chapman, Doyle ve Stoker Sloan Yönetim Okulu 15.010/15.011 Massachusetts teknoloji Enstitüsüsü- Profesörler Berndt, Chapman, Doyle ve Stoker NOTLARI #1 Piyasa Tanımı, Esneklik ve Rantlar Cuma- Eylül 10, 2004 BUGÜNÜN PROBLEM ÇÖZME

Detaylı

15.433 YATIRIM. Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş. Bahar 2003

15.433 YATIRIM. Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş. Bahar 2003 15.433 YATIRIM Ders 2: Menkul Kıymetler ve Wall Street de Rassal Yürüyüş Bahar 2003 İçerik Olasılık Teorisi Olasılık dağılımlarının kısa bir gözden geçirmesi Rassal olayları normal olaylarla değerlendirmek

Detaylı

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 564 C. M. BAYDUR Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? 5 İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının

Detaylı

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele

Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Bölüm 12 Rasyonel Beklentiler Teorisinin Politika Yansımaları ve Enflasyonla Mücadele Geçen haftaki derste rasyonel beklentiler kavramını açıklamış ve bu kavramla birlikte ortaya çıkan Yeni Klasik ve Yeni

Detaylı

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı),

Ekonomi I FĐRMA TEORĐSĐ. Piyasa Çeşitleri. Tam Rekabet Piyasası. Piyasa yapılarının çeşitli türleri; Bir uçta tam rekabet piyasası (fiyat alıcı), Ekonomi I Tam Rekabet Piyasası FĐRMA TEORĐSĐ Bu bölümü bitirdiğinizde şunları öğrenmiş olacaksınız: Hasılat, maliyet ve kar kavramları ne demektir? Tam rekabet ne anlama gelir? Tam rekabet piyasasında

Detaylı