KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY"

Transkript

1 KNC DÜNYA HARB ÖNCES TÜRK-NGLZ-FRANSIZ ORTAK DEKLARASYONU TURKISH-ENGLISH-FRENCH JOINT DECLARATION ON THE EVE OF THE SECOND WORLD WAR Figen ATABEY Öz Almanya nın Mart 1939 da Çekoslovakya yı igali, ardından talya nın Nisan 1939 ayında Arnavutluk u igali, ngiltere ve Fransa yı bir takım karı tedbirler almaya itmitir. Bu igaller Türkiye de de büyük kaygı ve endie yaratmıtır. ngiltere ve Fransa, Yunanistan ve Romanya nın yanı sıra,13 Nisan 1939 da Türkiye ye de Akdeniz de bir saldırıya karı garanti vermek istemilerdir. Ancak Türkiye, bu ibirliinin bir ittifak çerçevesinde gerçekletirilmesini teklif etmitir. Bunun üzerine Türkiye ile ngiltere arasında 12 Mayıs 1939 tarihinde ortak bir deklarasyon imzalanmıtır. Türkiye ve ngiltere yayınladıkları ortak deklarasyon ile savaın Akdeniz bölgesine yayılması hâlinde taraflar arasında karılıklı yardım ve i birlii konularında kalıcı bir antlama imzalanıncaya dein anlatıklarını ilan etmilerdir. ki hükümet aynı zamanda Balkanlarda güvenliin salanması gereini de kabul etmilerdir. Fransa ile de Hatay sorununun çözümü üzerine 23 Haziran 1939'da mahiyetleri itibariyle aynı olan bir deklarasyon imzalanmıtır. Bahse konu deklarasyonlar ile Türkiye, yaklaan kinci Dünya Harbi ndeki politikasını belirlemi ve19 Ekim 1939 tarihinde imzalanacak olan Üçlü ttifak Antlaması ile anti-revizyonist devletlerle ibirlii içinde bulunacaını en baından ilan etmitir. Anahtar Kelimeler:Türk-ngiliz-Fransız Ortak Deklarasyonları, Karılıklı Yardım Antlaması, 1939 Türk-ngiliz-Fransız ttifakı, kinci Dünya Savaı, Mihver Devletleri. Abstract Germanian occupation of Czechoslovakiain March 1939 and then the Italian occupation of Albania in April 1939 led Britain and France to take counter-measures. These occupations had also created a great worry and anxiety in Turkey. Britain and France had given guarantee to Greece, Romania and Turkey against attack in the Mediterranean on 13 April 1939; however, Turkey proposed that this collaboration should take the form of an alliance. The meetings between Britain, France and Turkey ended with the Turco-British and Turco-French Declarations of 12 May 1939 and 23 June 1939 respectively. The Anglo-Turkish Declaration was made on May 12, With this declaration Turkey and England declared that the two countries provides mutual assistance in the event of an act of aggression leading to war in the Mediterranean area. These governments also recognized that it is necessary to ensure the establishment of security in the Balkans. The Franco-Turkish Declaration identical with the Anglo-Turkish Declaration was signed on 23 June 1939, after the settlement of Hatay guestion. After the declarations of 1939 s between Turkey, England and France, Turkey took a bolder step on October 19th of the same year by signing a long term security pact with Britain and France. These declarations defined categorically what would be the policy of Turkey in the Second World War. Keywords:Turkish-English-French Joint Declarations, Treaty of Mutual Assistance, 1939 Turkish-English-French Alliance, The Second World War, Axis Powers. Yrd. Doç.Dr. Figen ATABEY, Arı brahim Çeçen Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.

2 297 Giri Atatürk dönemi Türkiye Cumhuriyeti nin dı politikası her eyden önce ülkenin egemenliinin sarsılmaması ve millî çıkarlarının korunması temeline göre düzenlenmitir. Böyle bir politikanın ııı altında yürütülmesi öngörülen diplomasi, iyi komuluk ilikilerini gelitirmeyi ve bu amaçla dünya politikasında aırlıı olan bazı ülkelerle ibirlii yapmayı gerektirmitir. Lozan Barı Antlaması nın imzalanmasından sonra Türkiye ile ngiltere arasında en önemli sorun Musul konusunda yaanmıtır. Bu sorunun 1926 yılında kesin bir ekilde çözümlenmesinden sonra iki devlet arasındaki ilikiler, dostane olmamakla birlikte, normal bir seyirde takip etmitir yılından sonra Akdeniz deki talyan tehlikesi, Yunanistan ile Türkiye arasındaki soukluu sona erdirmi, 1934 te Romanya, Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasında Balkan Paktı imzalanmıtır. Türkiye, özellikle talya nın genileme çabalarının açıa vurulduu 1934 yılından sonra, Sovyetler Birlii ile dostluk ve dayanımasını sürdürürken, ngiltere ve Fransa yı izleyerek, Milletler Cemiyeti çerçevesinde alınan yaptırım kararlarına katılmı, ayrıca bu yaptırımlar yüzünden talya nın bir saldırısına karı ngiltere ile geçici bir ittifak anlaması imzalamıtır (Armaolu, 2005: 354) yılının Haziran ayında toplanan Montreux Konferansı'nda Türk-ngiliz yakınlaması belirgin bir ekilde ortaya çıkmıtır. talya nın Habeistan a saldırması üzerine Türkiye,20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan Montreux Boazlar Sözlemesi ile stanbul ve Çanakkale Boazlarını silahlandırarak, bu çok önemli deniz geçitlerinin denetimine sahip olmutur. Bir taraftan talya nın Akdeniz de güçlenmesini istemeyen Fransa ve ngiltere, dier taraftan Karadeniz i kapalı bir deniz durumuna dönütürmek isteyen Sovyet Rusya, Türkiye nin Montreux deki isteklerine zorluk çıkarmamılardır (Gönlübol-Sar, 1969: 128) yılından itibaren talya'nın Balkanlara yönelik saldırgan hareketi ve Almanya'nın giderek Balkanlara yönelmesi, Türkiye'yi batılı ülkeler ile ortak hareket etmeye ve mümkünse bir ittifak antlaması imzalamaya doru yönlendirmitir.avrupa güç dengesinin kesin sınırlarla bozulduu, ikinci bir büyük savaa hızla gidilmeye balanan 1939 yılı baından itibaren Türkiye, diplomatik tavrını ve yönünü iyice belirginletirmeye balamıtır. Saldırgan ve yayılmacı bir politikayı daha 1938 yılından itibaren yürürlüe koyan Mihver blou ülkeleri olarak adlandırılan Almanya ve talya nın Balkanlara yönelik hareketlerini geniletmesi, Türkiye'yi bu bloa karı önlemler almaya sevk etmitir (Özgüldür, 1999:83).Bu çerçevede 13 Nisan 1939'da balayan Türk-ngiliz görümeleri,12 Mayıs 1939'da Ankara'da Deklarasyon (Declaration Commune) adıyla anılan bir ön anlama niteliindeki sözlemenin imzalanmasıyla sona ermitir(soysal, 2000: 591). 1. Deklarasyon Öncesi Türk-ngiliz-Fransız Görümeleri 1930 lu yıllarda Türk-ngiliz ilikileri devamlı bir gelime gösterdii hâlde iki devlet arasındaki iyi ilikiler somut bir formüle balanmamı, bir dostluk ya da tarafsızlık antlaması imzalanmamıtır yılında bir ittifak antlaması akdi için Türkiye tarafından yapılan teklif böyle bir antlamanın yapılmasına durumun müsait olmadıı gerekçesi ile talya ve Almanya ya karı yatıtırma politikası izleyen ngiliz Chamberlain Hükümeti nce reddedilmitir Eylül ayında Fransa ile balayan görümelerde Türkiye, yapılacak antlamaya, Fransa ile birlikte ngiltere nin de katılmasını ve bu arada Hatay uyumazlıına son verilmesini talep etmitir. ngiltere, o sırada yatıtırma siyaseti izlediinden ve Mihver Devletleri ile ilikisini bozmak istemediinden bu talebe olumlu yanıt vermemitir (Oran,2001: 274).Ancak Almanya nın 15 Mart 1939 da Çekoslovakya yı igalinin ardından7 Nisan 1939 tarihinde talya nın Arnavutluk u igali, artık Avrupa da genel bir savaın kaçınılmaz olduunu göstermitir. talya nın Türkiye nin güvenlik bölgesi sayılan Arnavutluk u igal etmesi, Türkiye yi de bir takım ittifak arayılarına itmitir.ngiltere, kendi çıkarlarının tehlikeye girdiini sezinleyince 1939 yılı Mart ayından itibaren Türk-ngiliz ittifakını gerçekletirebilmek için büyük bir çaba sarf etmeye balamıtır. Mihver Devletlerinin bu birbirini izleyen saldırıları karısında Fransa ve ngiltere, Sovyetler Birlii ile birlikte, Mihverin yeni saldırılarına karı çare ararken, ngiltere, yatıtırma siyasetini bir kenara bırakarak, 31 Mart 1939 da Polonya ya tek yanlı güvence vermitir.sovyetler Birlii, Almanya yı Çekoslovakya yı igali sebebiyle19 Mart 1939 da protesto etmi, Londra ve Paris ile görümelere geçerek, 21 Mart ta ngiltere, Fransa vepolonya, ile birlikte, bir savunma cephesi

3 kurulması önerisinde bulunmutur (NA, FO , C3694/3356/18). ngiliz ve Fransız Hükümetleri, 13 Nisan 1939 da Yunanistan ve Romanya ya tek yanlı güvence (garanti) verdiklerini resmen açıklamılardır. Daha sonra bu güvenceye Türkiye nin de katılmasını istemilerdir(documents on British Foreign Policy,1956: ). Böylece,13 Nisan 1939 tarihinde balayan Türk-ngiliz görümeleri, Fransa nın da bunu desteklemesiyle bir ay kadar sürmütür. ngiltere Dıileri Bakanı Halifax tarafından 12 Nisan 1939 dangiltere nin Ankara Büyükelçisi Knatchbull-Hugessen e gönderilen tasarı metni, 13 Nisan 1939 da bir muhtıra ile Dıileri Bakanı ükrü Saraçolu na iletilmitir. ngiliz Hükümeti,bahse konu yazı ile Mihver Devletlerinin Avrupa yı egemenlii altına almak istediini belirterek, bir ittifak önerisinde bulunmutur(na, FO , E 2467/297/44). Bahse konu metinde, ngiltere nin Akdeniz bölgesinde talya nın dorudan ya da dolaylı bir tehdidine karı Türkiye ye yardıma kararlı olduu, buna karı Türkiye nin de bir talyan-ngiliz Savaı nda onun yardımına gelmesi gerektii, bu temel üzerine karılıklı yükümlülüklerin görüülebilecei, dier taraftan bir Alman saldırısına karı ngiltere ve Fransa nın, Polonya ile birlikte, Romanya ya bir güvence vermeyi düündükleri, Türkiye nin de bu güvenceye katılmak isteyip istemedii, ayrıca Bulgaristan ın hiç deilse tarafsızlıını salamak konusunda Türkiye nin ne düündüünün örenilmek istendii, belirtilmitir. Türk Hükümeti tarafından 15 Nisan 1939 da ngiltere Büyükelçiliine gönderilen iki sayfalık yanıtta ise; Mihver Devletleri nin Avrupa yı egemenlikleri altına almak istedikleri, talya nın Akdeniz e egemen olması olasılıının ngiltere gibi Türkiye yi de tehdit ettii, bu durumda iki ülkenin çıkarlarının birbirine kout olduu belirtilmitir(soysal,1982: ). Türkiye, bahse konu yazıda; Mihver Devletleri, Akdeniz de veya Balkanlarda saldırıya geçmedikçe Türkiye nin tarafsız kalması, Boazların savunulması için ngiltere nin yardım etmesi,sovyetler Birlii ile ibirliinin salanması, Bulgaristan ile Romanya yı uzlatırma teebbüsüne ngiltere nin yardım etmesi, görümelerin gizli tutulması, gibi taleplerde bulunmutur (Gürün,1991: 177). Mihver Devletlerinin sert tepkisini üzerine çekmek istemeyen Türkiye, ngiltere nin garantisini kabul etmekle beraber, bunun tek taraflı deil, iki taraflı yani karılıklı olmasını talep etmitir.bir baka deyile Türkiye, ngiltere nin nasıl bir yardımda bulunabilecei hakkında açık taahhütlere sahip olmak istemitir (Documents on British Foreign Policy, 1956:355).Türkiye nin bu talebi 298 ngiltere tarafından da benimsenmi ve iki taraf arasında görümeler balamıtır. 2. Türk-ngiliz Deklarasyonuna Giden Yol Türkiye, karılıklı görümeler sürecinde savaın Akdeniz'e ve Balkanlara yayılması olasılıı üzerinde durmu ve bu durumda ngiltere ile Türkiye'nin ibirlii içerisinde olmasını salayacak bir anlama önerisini ngiliz Hükümetine sunmutur. Yine Türkiye nin istei üzerinde Türk-ngiliz görümeleri tam bir gizlilik içinde yürütülmütür(soysal,1982: 376). Türk-ngiliz görümeleri devam ederken Almanya da Ankara Büyükelçiliine eski babakanlarından Franz vonpapen i atamıtır. Alman Büyükelçisi Papen, Türkiye yi Alman dı politikasına mümkün olduu kadar yakın tutmak ya da en azından büyük bir savata Türkiye nin tarafsızlıını salamak ve böylece ngiltere ile görümelerin bir ittifak ile sonuçlanmasına engel olmak amacı ile 27 Nisan 1939 tarihinde Ankara ya gelmitir (Burçak, 1946: 75). Cumhurbakanı smet nönü ve Dıileri Bakanı ükrü Saraçolu tarafından Alman Büyükelçisi Papenile yapılan görümelerde, talya nın Arnavutluk u igal etmesinin ve Oniki Ada da tahkimat yapmasının Türkiye de uyandırdıı endieler kendisine açıkça ifade edilmitir (Burçak, 1946:75). Bir ay kadar süren Türk-ngiliz görümeleri Ankara da Dıileri Bakanı ükrü Saraçolu ile ngiltere nin Ankara Büyükelçisi Knatchbull- Hugessen arasında gerçekletirilmitir. Gelimelerden Türkiye nin Londra Büyükelçisi Tevfik Rütü Aras a da bilgi verilmitir(bca, Fon No: , Kutu No:243, Dosya No: 642, Sıra No:25). Fransa nın Ankara Büyükelçisi Massigli ise Londra ile Paris arasındaki görümeleri yakından takip ederek, hemen her nokta üzerinde Fransa nın onayını bildirmitir(güçlü, 2001: 17-18).Bunun üzerine 10 Mayıs 1939 da ngiliz ve Fransız Büyükelçileri, Saraçolu nu birlikte ziyaret edip, durumu görümülerdir. Saraçolu öneriyi ilke olarak iyi karılamı, ancak Hatay ın gelecei (Türkiye ye balanması) üzerinde kesin bir karara ulaılmadan Fransa ile bir ittifaka girmenin mümkün olmadıını, deklarasyonların ikili olarak ayrı ayrı ve zamanı gelince imzalanabileceini ifade etmitir. 3.Türk-Sovyet Görümeleri Türk-ngiliz görümeleri devam ederken, Sovyet Dıileri Bakan Yardımcısı Potemkin, 28 Nisan 1939 da Ankara ya gelmi ve Türk Hükümeti ile 5 Mayıs 1939 a kadar süren görümelerde

4 bulunmutur. Türk Hükümeti tarafından Potemkin in Ankara ya gelii iyi karılanmı ve Türk Sovyet dostluunun bütün samimiyeti ile devam ettii ifade edilmitir. Türk Hükümeti,13 Nisan 1939 tarihinden itibaren ngiltere ve Fransa ile gerçekletirilen görümelerden, Sovyetler Birlii ne düzenli olarak bilgi vermitir (Soysal, 1982: 387).1925 Türk-Sovyet Saldırmazlık Paktı nın 1929'da imzalanan Uzatma Protokolü ile iki devletin birbirinin haberi ve onayı olmadan baka devletlerle siyasal baıtlar yapmamaları ilkesini benimsenmitir. ngiliz Hükümeti ile 13 Nisan 1939 da gerçekletirilen ilk görü alıverii üzerine Saracolu, aynı gün Moskova Büyükelçiliine bu durumu bildirmitir. Saracolu15 Nisan 1939 da ngiliz Büyükelçisine verdii metinde, Sovyetler Birliinin ibirliini salama zorunluluunu belirtmi, ayrıca bir Türk-ngiliz antlaması konusunda karara varılabilmek için Sovyetlerin takınacaı tutumu bilmek gerektiini, vurgulamıtır. 25 Nisan 1939 tarihli mektubunda ise Saracolu, Türk-ngiliz Antlamasına kout bir ngiliz-sovyet Antlaması gerektiini bildirmitir. Saracolu, 26 Nisan 1939 da ngiliz Büyükelçisine, Türkiye nin Sovyetler ile yapmayı düündüü antlamanın Türk-ngiliz Antlaması gibi geni kapsamlı bir antlama deil, yalnız Balkanlar ve Karadeniz bölgesini kapsayacak yani Sovyetler Birliinin Polonya ve Baltık sınırlarını kapsam dıı bırakacak biçimde olmasını istediini ifade etmitir. Batıda Almanya, douda Japonya nın tehditlerinden çekinen Sovyet Rusya, güvenliini ve statüsünün devamını salayabilmek için bir taraftan ngiltere-fransa ile dier taraftan Türkiye görümelerini sürdürmütür. Türk-ngiliz görümeleri devam ederken, Ankara da gelimeleri yakından takip eden Sovyet Dıileri Bakanı Yardımcısı Potemkin, Sovyetlerin batan beri kolektif güvenlik taraftarı olup, bunu ngiltere, Fransa ve Türkiye ile beraber yapmak istediklerini, belirtmitir (Gürün, 1991:187). Kısaca Potemkin, Ankara da sürdürdüü resmi temaslarda muhtemel bir Türk-ngiliz-Fransız-Sovyetler Birlii ittifakını kurmak istediklerini hükümet yetkililerine bildirmitir.bu dönemde görümeler devam ederken, her üç devlet, aynı zamanda Sovyetler ile ayrı ayrı karılıklı yardım antlamaları imzalama çabasına girmilerdir. Ancak Sovyet Rusya, askerlerini Polonya topraklarından geçirme konusunda ngiltere ve Fransa dan bekledii destei göremeyince, batılı devletlere olan güvenini kaybetmi ve bu 299 durum Sovyet Rusya yı tamamen Almanya ya döndürmütür. Bu nedenle Alman-Sovyet görümeleri hızla ilerlemi ve 23 Austos 1939 da beklenmedik bir ekilde Moskova da Sovyet-Alman Saldırmazlık Paktı imzalanmıtır. Türkiye, ngiltere ve Fransa nın bütün ümitleri 21 Austos 1939 da imzalanan Alman-Sovyet Paktı ile yıkılmıtır. Hiç beklenmedik bu gelime, bu üç devletin bütün hesaplarını alt üst etmitir. (Erkin,1968: 126). 4. Türk-ngiliz Ortak Deklarasyonunun mzalanması Ankara'da 12 Mayıs 1939'da imzalanan Türk- ngiliz Ortak Deklarasyonu (Declaration Commune), Babakan Dr. Refik Saydam tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi nde, ngiltere Babakanı Neville Chamberlain tarafından da ngiltere parlamentosunda aynı zamanda ilan edilmitir (Jivkova,1978: 220). Türkiye ve ngiltere yayınladıkları ortak deklarasyon ile, uzun süreli bir karılıklı yardım antlaması imzalanıncaya kadar bir saldırı hâlinde karılıklı yardım ve i birlii konularında anlatıklarını beyan etmilerdir. (TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: IV, C.3, , s.67-68; Düstur, Tertip III, C.20, s.631; NA,FO 371/23743/R-4035) Yedi Maddeden oluan deklarasyonun metni aaıda verildii gibidir; 1.Türkiye ve Büyük Britanya Hükümetleri, aralarında sıkı istiarelerde bulunmulardır. Aralarında geçen ve bugün de sürdürülmekte olan görümeler, her zamanki görü birliini ortaya koymutur. 2. ki Devletin, kendi ulusal güvenlikleri yararına olarak, karılıklı yükümleri içerecek uzun süreli kesin bir anlama imzalamaları kararlatırılmıtır. 3. Bu kesin anlamanın yapılmasına dein, Türkiye Hükûmeti ve Büyük Britanya Hükûmeti, ortaya çıkacak bir saldırı eyleminin Akdeniz bölgesinde bir savaa neden olması durumunda fiili olarak ibirlii yapmaya ve birbirlerine ellerinden gelen tüm yardım ve kolaylıı (aide et assistance) göstermeye hazır bulunduklarını açıklamılardır. 4. Gerek bu deklarasyon ve gerekse öngörülen kalıcı antlama hiçbir ülkeye karı yöneltilmi olmayıp, ancak gerektiinde Türkiye'ye ve Büyük Britanya'ya karılıklı bir yardım ve destek salamayı amaçlamaktadır. 5.Kesin antlamanın yapılmasından önce, karılıklı yükümlerin ilerlik kazanmasını gerektirecek koulların daha açık biçimde belirlenmesi ve kimi sorunların daha

5 derin bir inceleme gerektirdii her iki hükümetçe kabul edilmitir. Bu inceleme u sırada sürdürülmektedir. 6. ki Hükümet Balkanlarda güvenliin kurulmasını salamak gereini de kabul ederler ve bu amaca en kısa zamanda ulamak üzere görüme içinde bulunmaktadırlar. 7. urası da kararlatırılmıtır ki, yukarıda açıklanan hükümler, iki hükümetten herhangi birinin, barıın güçlendirilmesindeki genel yararın gerei olarak, baka ülkelerle antlamalar yapmasını engellemez. Bahse konu deklarasyon ile taraflar, ilk olarak, gerçekleebilecek bir saldırı eyleminin Akdeniz bölgesinde bir savaa neden olması durumunda birbirleriyle ibirlii yapmaya ve ellerinden gelen tüm yardım ve destei birbirlerine göstermeye hazır bulunduklarını açıklamılardır. kinci olarak, iki hükümet Balkanlarda güvenliin salanmasının gereini kabul etmi olmakla birlikte bu hususta henüz bir karara varılmamıtır. Bu hususun görüme safhasında olduu, kesin antlamanın imzalanmasından önce yapılacak görümeler sonucu karara varılacaı belirtilmitir. Görümeler sırasında ngiltere,3.maddenin Akdeniz den baka Balkanları da kapsamasını istemi, ancak Türkiye bunu Sovyet Rusya ve Bulgaristan sebebiyle kabul etmemitir. Onun için Deklarasyonun 6.maddesinde Balkanların güvenlii için de iki hükümetin görümelere devam edecei bildirilmitir. ngiltere,verdii garanti sebebiyle Romanya nın yardımına gitmek zorunda kalırsa,bunu ancak Boazlar yoluyla yapabileceinden Balkanlar konusuna fazlasıyla önem vermitir. Ancak, Montreux Sözlemesine göre Türkiye nin savaan bir taraf olarak ngiltere ye Boazları açabilmesi için kendisinin de savaa katılmı olması gerektiinden Türkiye, bir Sovyet saldırısına karı Romanya ya garanti vermeye cesaret edememitir(soysal,1982: ). Bahse konu deklarasyonda iki husus dikkati çekmitir. Bunlardan birincisi her iki hükümetin uzun süreli bir antlama akdetme kararlarını açıklamasıdır. Dier husus ise,deklarasyonun hiçbir ülkeye karı olmadıını belirtmesidir.bu suretle Atatürk döneminden beri sistemli bir ekilde gelien Türk-ngiliz dostluu nihai ittifaka giden kesin bir yol almıtır(erkin, 1968:126).Netice olarak 12 Mayıs 1939 tarihli deklarasyon ile yapılacak kesin antlamaya dein, yalnız Akdeniz Bölgesinde bir saldırı-ki talya nın olası bir saldırısı söz konusu idi-karısında karılıklı yardım öngörülmü (Mad.2), Balkanların güvenlii konusunda ise bahse konu devletlerin henüz görüme içinde bulundukları belirtilmitir (Mad.6) (Soysal, 2000:594). 300 Babakan Dr. Refik Saydam, Türkiye Büyük Millet Meclisi (T.B.M.M.) nde yaptıı konumasında bahse konu deklarasyonun önemini öyle vurgulamıtır (TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: IV, C.3, , s.68-69; Ayın Tarihi, Mayıs 1939:232); Ülkemizi, gelecein tehlikeli olgularından olanaklı ölçüde uzak tutmak, Avrupa da ve tüm dünyada ba gösteren karııklıklar önünde barıçı tutumumuzun içten bir göstergesi olan tarafsızlıı korumak, Cumhuriyet Hükümeti nin güttüü siyasetin temeli idi. Ancak, olayların Balkan yarımadasına geçmesi ve Akdeniz güvenliinin ulusal yaamımızda kendisini yeniden duyurması anından balayarak, Hükümetimiz ciddi bir güvenlik sorunu karısında kalmı ve bu güvenlii tehlikeli rastlantılara bırakmaksızın, ilgisiz ve tarafsız bir durumda bulunmanın olanaksız olduu kanısına varmıtır. Hükümetimiz ile ngiltere Hükümeti arasında görümeler balamı, barı ve güvenlik için birleen görülerimiz iki ülkenin gelecei bakımından daha temelli ve daha sürekli bir ibirliinin gereine inancı ortaya koymakta gecikmemitir. Bunun içindir ki; amacımızı anlatırken barı ve güvenlik sözcüklerini kullandım. Babakan Dr. Refik Saydam açıklamasında Fransa ile de aynı içerikte bir deklarasyonun imzalanması amacıyla görümeler yapıldıını ve Sovyetler Birlii ile de görümelerin devam ettiine dikkati çekmitir (TBMM Zabıt Ceridesi, , s.69).bu suretle 19 Ekim 1939 tarihinde imzalanacak olan Türk-ngiliz-Fransız ttifak Antlamasının önemli ikinci aaması da sonuçlandırılmıtır. Aynı mahiyetteki bu deklarasyonlarda yapılacak kesin antlamaya dein, Akdeniz Bölgesi nde bir saldırı-ki talya'nın olası bir saldırısı söz konusu idikarısında karılıklı yardım öngörülmütür. Deklarasyonun açıklanmasından sonra ngiliz yetkililer ile yapılan görümeler daha çok bunun bir ittifak antlamasına dönümesi ve Türkiye'ye yapılacak iktisadî ve askerî yardım konusunda younlamıtır. Bu konuda Genelkurmay Bakanı Fevzi Çakmak ile ngiliz yetkililer arasında Ankara'da görümeler sürerken, General Kazım Orbay da Londra'da silah alımı konusunda görümelerini sürdürmütür. Fransa'nın Orta Dou'daki ordularının komutanı General Weygand, bu konu ile ilgili temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelmitir. Türkiye Avrupa'da savaın giderek yaklatıı bu dönemde malî yardımının önemini, Alman iktisadi

6 301 üstünlüünden kurtulmanın bir gerei olarak kabul etmitir (Jivkova, age, s.220).bu kapsamda Türkiye, malî ve askerî yardımı yapılacak olan uzun süreli ve kalıcı antlamaya bir kout olarak ileri sürmütür. Türk-ngiliz deklarasyonunun imzalanması Türk basınında da büyük heyecan ve coku ile karılanmıtır. 13 Mayıs 1939 tarihli Cumhuriyet gazetesinde Yunus Nadi,Türk- ngiliz Ortak Deklarasyonu ile ilgili olarak u açıklamayı yapmıtır(ayın Tarihi, Mayıs 1939: ); Dün Bavekil Refik Saydam ın Meclis te verdii beyanatından örendiimiz Türk-ngiliz antlamasını, son haftaların en mühim siyasi hadisesi olarak telakki etmekle hata ilemi olmayız. Bu antlama ile Türkiye Cumhuriyeti, imdiye kadar takip etmeye çalıtıı kesin tarafsızlık politikasını bırakmı ve demokrasiler cephesine katılmı bulunuyor.kurulduu günden itibaren kendi emniyetinden sonra dünya emniyeti urunda çalımayı hedef tutan Türkiye Cumhuriyeti, iki diktatörlük tarafından son aylar zarfında Balkan komularımıza yapılan muameleler üzerine, haklı olarak, dünya emniyeti ile beraber kendi emniyetini de tehlike de görmü ve icap eden tedbirleri almak için daha fazla gecikmeyi uygun bulmamıtır. Bu antlama herhangi bir devlete zarar verecek taarruzi bir mahiyet taımamaktadır. Dün, Büyük Millet Meclisi nde Bavekil Refik Saydam tarafından ilan edilen yeni antlama, Türkiye Cumhuriyeti nin kurulduu günden beri takip ettii Yurda Sulh, Cihanda Sulh politikasındaki samimilii gösteren canlı bir vesikadır. ngiltere Babakanı Chamberlain, deklarasyonun imzalanması dolayısıyla ngiliz Parlamentosunda u açıklamayı yapmıtır; "Kesin anlamanın imzalanmasını beklemekte olan ngiliz ve Türk Hükûmetleri, Akdeniz bölgesinde savaa yol açabilecek bir saldırı hâlinde, etkin bir ibirlii yapmaya hazır olduklarını ve birbirlerine fiili olarak yardımda bulunacaklarını beyan etmilerdir". ngiliz-türk deklarasyonunun imzalanması Londra'da da büyük bir memnuniyetle karılanmıtır. ngiltere ile Türkiye arasında imzalanan deklarasyon, bütün ngiliz yetkilileri ve ngiliz basını tarafından Batı devletlerinin büyük bir baarısı olarak nitelendirilmitir(daily Sketch, June 9, 1939). ngiliz basını genel olarak, bahse konu antlama ile ngiltere nin, Orta Dou'da Almanya ve talya'ya karı önemli bir müttefik kazandıı görüünü taımıtır. Yine ngiliz basını, bahse konu deklarasyon ile ngiltere nin Türkiye'yi, Batı demokrasilerine çekmek suretiyle Avrupa'da, Yakın ve Orta Dou'da sarsılan stratejik ve politik mevzilerini güçlendirme fırsatını bulduunu yazmıtır (New Chronicle, May 15, 1939; Times May 13, 1939). Daily Telegraph&Morning Post gazetesi de, 18 Mayıs 1939 tarihli haberinde, ngiltere nin Türkiye gibi çok büyük stratejik ve jeopolitik öneme sahip bir müttefik kazandıını, herhangi bir sava durumunda ngiliz gemileri için Boazlardan serbestçe geçmenin temin edildii, bilgisine yer vermitir (Daily Telegraph&Morning Post, 18 Mayıs 1939). 5. Türk-ngiliz Ortak Deklarasyonuna Tepkiler a.mihver Devletlerinin Tepkisi Türk-ngiliz ve Türk-Fransız deklarasyonlarının imzalanması, üphesiz Almanya ve talya da olumsuz karılanmıtır.bahse konu deklarasyonlar, Almanya yı telalandırmı ve buna engel olmak için Almanya, Türkiye üzerinde tehditte bile bulunmutur (Armaolu, 2005: 356). Jeopolitik konumu nedeniyle Türkiye nin beklenen savataki önemini bilen Alman Hükümeti, Türkiye yi yaklaan savata hiç deilse tarafsız tutmak endiesini taımıtır. Türk dı ticaretinin yaklaık yarısı Almanya ile yapıldıından Almanya nın elindeki en büyük koz Türkiye ile yaptıı ticari ilikiler olmutur. Türk-ngiliz yakınlamasından rahatsız olan Alman Hükümeti, Almanya'nın Türkiye'ye ihracatı keseceini,her türlü ekonomik ve kültürel ibirliine son vereceini söyleyerek, Türkiye ye psikolojik baskıda bulunmutur (Jivkova,1978: 228). Alman Büyükelçisi Franz vonpapen, tüm çabasını bu ara antlamanın(deklarasyonun) kesin antlamaya dönümesini önlemek, ya da böyle bir antlamanın koullarını Almanya için daha az zararlı kılmak üzerine harcamıtır (Soysal,1982: 389).Ancak Alman büyükelçisi Papen, Türkiye nin batılılara balanmasını önleme görevinde baarı kazanamamıtır. Bahse konu deklarasyonun imzalanması, Alman basınında da sert bir tepkiye ve saldırılara yol açmıtır. Alman Dıileri Bakanı Joachim von Ribbentrop, Türkiye ile dostça ilikiler kurmak için elinden gelen her eyi yaptıını, fakat Türkiye nin buna ramen Almanya yı çemberleyen pakta ilk katılan devletlerden biri olduunu ve hatta pakttan Alman Hükümetini haberdar etme gereini bile duymamı olduunu ifade etmitir. Deklarasyon imzalandıktan sonra da Almanya ısrarla Türkiye nin tarafsızlıının salanması için Sovyet Hükümetine baskı kurmutur (Esmer-Oral, 1987:141). Mihver devletlerinden talya nın tepkisi ise çok daha sert olmutur(na,fo , R 4101/661/67). talyan Hükümeti, Türkiye nin

7 kararlı tutumu karısında Ankara ya bir baskı yapmaktan ziyade, daha çok ngiltere yi sıkıtırmaya çalımıtır(soysal,1982:391).nitekim Mayıs ayı sonlarında Mussolini, Roma daki ngiliz Büyükelçisi SirPercy Lorraine aracılıı ile Türk-ngiliz Deklarasyonu konusunda aydınlatılmasını istemitir. ngiliz yetkilileri, 9 Haziran 1939 da talya Dıileri Bakanı Kont Ciano ya bilgi vererek, deklarasyonun Balkanlarda Balkan Paktı gibi güven ortamına yardımcı olacaını ve Türkiye nin Akdeniz de güvenliini artıracaını belirtmi, Ciano ise deklarasyonu, Mihver Devletleri için dümanca bulduunu bildirmitir. Dier taraftan talya, Yugoslav Hükümetine, Balkan Paktı ndan çekilmeniz zamanı geldi, diyerek kıkırtmada bile bulunmutur.on iki ada açısından da Türk- ngiliz yakınlaması, talya yı endielendirmitir.talya, Türk-ngiliz ittifakını kuatma politikası (encirclement policy) olarak adlandırmıtır (Ataöv,1965:27). b.balkan Devletlerinin Tepkileri Balkan Devletlerine gelince Türk Hükümeti, Türk-ngiliz görümeleri ve hazırlanan deklarasyon üzerinde Balkan Paktı üyeleri Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya ya arkasından da Bulgaristan ve Sadâbat Paktı Devletlerine (Irak, ran, Afganistan) bilgi vermitir. Bulgaristan, Türk-ngiliz Deklarasyonu ndan kukusuz tedirgin olmutur.çünkü, Romanya da Güney Dobruca ve Yunanistan da Ege kıyıları üzerindeki emellerinden vazgeçmemi olan Bulgarlar, Balkanlarda anti-revizyonist devletlerin güçlenmesinden rahatsız duymutur. Deklarasyondan en çok memnuniyet duyan Balkan devleti,romanya olmutur.çünkü Balkanlar dıından saldırıya geçildii takdirde ngiltere ve Fransa nın verdikleri güvencenin gerçek bir anlamının olması yardımın Boazlardan geçmesine balı olmu, Türkiye nin bunu kabul etmesi beklenmitir. Bir Bulgar saldırısına karı ise Türkiye nin, Balkan Paktı çerçevesinde, zaten bir yükümlülüü bulunmutur. Yine de Romanya Alman ve talyan korkusundan deklarasyonun Balkanlarla ilgili Altıncı paragrafına karı olmutur. Türkiye, Romanya'nın bu tavrına cevaben; deklarasyonda ifade edilen Balkanlarda dayanımayı artırma isteinin, Balkan ülkelerinden hiç birinin baımsızlıını zedelemeyeceini ve Balkan Antantının ruhuna ters dümeyeceini,belirtmitir. Türk Hükümeti, bu maddenin, antant yararına ve bunun güçlendirilmesine katkıda bulunacaı için üstlendiini vurgulamıtır (Jivkova, age, 225). 302 Yunanistan da talya dan (Arnavutluk üzerinden) ya da Almanya dan (kuzeyden Yugoslavya üzerinden) gelebilecek bir saldırı tehlikesine karı 13 Nisan 1939 tarihli ngiliz- Fransız güvencesine sahip bulunmutur. Bulgaristan ın saldırısına ya da herhangi bir saldırıya katılmasına karı ise Türkiye nin, 1933 Türk-Yunan Dostluk Antlaması ve 1934 Balkan Antantı çerçevesinde yükümlülüü bulunmutur.yine de Yunanistan da Romanya daki gibi deklarasyona karı çok olumlu tepki görülmemitir (Soysal, 1982:392).Yugoslavya ya gelince bahse konu deklarasyon, bu devleti büyük bir sıkıntı içine sokmutur.yugoslavya, deklarasyon imzalanmadan önce Türkiye'nin ngiltere ile yakınlama kararına sert bir tepki göstermitir.çünkü Yugoslavya 1937 yılının Ocak ayında Bulgaristan ile bir Dostluk ve aynı yılın Mart ayında da talya ile bir Dostluk ve Tarafsızlık Antlaması imzaladıından dolayı Balkan Paktı ile balarını zayıflatmı, 1938 te Almanya ile, 1939 Nisan ayında da talya ile komu olunca, onların siyasal ve ekonomik baskısı altına girmi, müttefiki Fransa nın etkisinden uzaklamı, tarafsızlık siyasetine yönelmitir. Bu hava içinde Yugoslav Hükümeti, bir Türk ngiliz Deklarasyonu nun imzalandıını örenince telaa dümütür (Jivkova, 1978: 222).Zaman içinde Yugoslavya Balkan Antantından çekilmekten kaçınmı, ancak aynı zamanda Mihveri kollayarak, Büyük Devletler blokları arasında tarafsız bir tutum izlemeyi yelemitir. 6. Türk- Fransız Ortak Deklarasyonunun imzalanması 7 Nisan 1939 da talya nın Arnavutluk u igal etmesi, ngiltere gibi Fransa yı da Türkiye ile biran önce anlamaya iten bir olgu olmutur.türkiye, Fransa ile aynı içerikli bir deklarasyonu, ancak Haziran ayı sonunda imzalayabilmitir. Bu gecikmenin en önemli nedeni, Hatay sorunundan kaynaklanmıtır. Türkiye ile Batılılar arasında bir ittifak yapılması yolunda ilk somut giriim 1938 Eylül ayında Fransa dan gelmitir(na, FO/ /E- 5758).Ancak Türkiye ile Fransa arasında Hatay ile ilgili sorunlar tam olarak çözüme kavuturulmadıı için Türkiye bu giriime sıcak bakmamıtır.hatay Devleti,3 Temmuz 1938 de Ankara da imzalanan Türk-Fransız Dostluk Antlaması nı müteakiben 2 Eylül 1938 te kurulmutur, ancak Hatay henüz Türkiye ye balanmadıı için, Türk Fransız görümeleri de ilerleyememitir (BCA, Fon No: , Kutu No:224, Dosya No: 510, Sıra No:11).1939

8 baharında Avrupa da tehlikeler büsbütün artınca, ngiltere yaklaan sava nedeniyle Fransa'ya telkinde bulunarak Hatay'ı, Türkiye'ye bırakmasını önermitir(soysal, 1982: 371).ngiltere'nin Balkanlar ve Dou Akdeniz bölgesinin savunması bakımından yaamsal önemi olan Türkiye ile 12 Mayıs 1939'da bir deklarasyon ilan etmesinden sonra, Fransa da bir an önce Türkiye ile anlama yapma gereksinimini duymutur. Fransa bu deklarasyonu benimsemi bulunduundan, artık, Fransa Hükümeti, Hatay konusunda Türkiye nin kabul edemeyecei hemen hemen tüm önerilerinden vazgeçmitir. Bunun üzerine, Türk-Fransız görümeleri 17 Haziran 1939 da balamı ve altı gün kadar sürmütür(na, FO.371/23295).23 Haziran 1939 günü Hatay ın Türkiye Cumhuriyeti'ne katılmasına ilikin Ankara'da antlama imzalandıı gün, Türk-ngiliz Deklarasyonu ile aynı mahiyette bir deklarasyon Paris'te Dıileri Bakanı M. Bonnet ile Türkiye Büyükelçisi Suat Davaz tarafından imzalanmıtır (TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem: VI, , s ; NA, FO E-4552/1142/44; Ayın Tarihi, No:67:89). Sonuç ve Deerlendirme Türkiye, 1939 yılının baharına kadar Avrupa da kararan bulutlar karısında Lozan Barı Antlamasından beri takip etmi olduu barı ve tarafsızlık politikası yolundan ayrılmamıtır. Bütün komuları ile sorunlarını barı yolu ile çözümlemi, 1932 de Milletler Cemiyeti ne, 1934 te Balkan Antantı nı ve 1937 de Sadâbat Paktı nı imzalayarak Balkanların ve Orta Dou nun barı ve istikrarına büyük hizmetlerde bulunmutur. Avrupa güç dengesinin kesin sınırlarla bozulduu, ikinci bir büyük savaa hızla gidilmeye balanan 1939 yılı baından itibaren Türkiye, diplomatik tavrını ve yönünü belirginletirmeye balamıtır. Saldırgan ve yayılmacı bir politikayı daha 1938 yılından itibaren yürürlüe koyan Mihver blou ülkeleri ve özellikle talya'nın Balkanlara yönelik hareketlerini geniletmesi, Türkiye'yi bu bloa karı önlemler almaya sevk etmitir. Türkiye yi, ngiltere ve Fransa ile bir ittifak imzalamaya iten gelimeler, talya nın 1939 Nisan ayında Arnavutluk u igal ederek, Türkiye nin güvenlik bölgesine ayak basmasıyla balamıtır. Türkiye ile ngiltere arasında 13 Nisan 1939 da balayan görümeler, 12 Mayıs 1939 da Türkiye yi Barı Cephesi ne balayan bir deklarasyonun yayınlanması ile sonuçlanmıtır. Böylece, Türkiye, 12 Mayıs 1939 ve 23 Haziran 1939 tarihli deklarasyonlar ile yaklaan dünya harbi 303 arifesinde kendisini emniyete altına almaya çalımıtır. Akdeniz bölgesinde yardımlama yükümü, Türkiye ile ngiltere arasında 12 Mayıs 1939 tan, Türkiye ile Fransa arasında da Türk- Fransız Ortak Deklarasyonunun yapıldıı 23 Haziran 1939 dan balamak üzere geçerlilik kazanmı, 19 Ekim 1939 tarihli Karılıklı Yardım Antlaması dier bir adıyla Ankara Antlaması ile üçlü ittifak biçimine girerek, geçerliliini sürdürmütür. KAYNAKÇA ARMAOLU, Fahir(2005).20 nci Yüzyıl Siyasi Tarihi ( ), Ankara: Alkım Yayınevi. ATAÖV,Türkkaya(1965).TurkishForeignPolicy( ),Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi. Ayın Tarihi, No:66, (Mayıs 1939). Ayın Tarihi, No:67, (Haziran 1939). Babakanlık Cumhuriyet Arivi (BCA), Fon No: , Kutu No:224, Dosya No: 510, Sıra No:11 Babakanlık Cumhuriyet Arivi (BCA), Fon No: , Kutu No:243, Dosya No: 642, Sıra No:25 BURÇAK, Rıfkı Salim(1946).Türk-Rus-ngiliz Münasebetleri ( ), kinci Cihan Harbi'nde Türkiye'nin Durumu, stanbul. Daily Sketch, June 9, Düstur, Tertip III, C.20. Documents on British Foreign Policy, ,(1956),Vol.V, London, His Majesty sstationery Office, Third Series. Düstur, 3.Tertip, C.20,s ESMER, A..- Sander, O.(1987). Olaylarla Türk Dı Politikası ( ), C.I, Ankara: A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:558. ERKN, Feridun Cemal (1968).Türk-Sovyet likileri ve Boazlar Meselesi,Ankara:Banur Matbaası. GÖNLÜBOL, Mehmet- Sar, Cem(1969).Olaylarla Türk Dı Politikası ( ),Ankara: Sevinç Matbaası. GÜÇLÜ, Yücel (2001). "Turco-British Reapprochment On The Second World War", Belleten,S.65,Nisan, GÜRÜN, Kamuran(1991).Türk-Sovyet likileri ( ), Ankara: TTK Basımevi. KURAT,YuluTekin (1975). Elli Yıllık Cumhuriyetin Dı Politikası ( ), Belleten, Nisan, S.154, JVKOVA,Litmova(1978).ngiliz-Türk likileri, (Çev:F. Muharrem-F. Erdinç), stanbul: Habora Kitabevi. NationalArchives-Londra (NA) FO R-4036/661/67. NA, FO E-4552/1142/44. NA,FO E NA, FO E-4552/1142/44. NA,FO , E 2467/297/44. NA,FO 371/23743/R SOYSAL, smail(2000).türkiye'nin Siyasal Antlamaları( ),C.I,3.Baskı, Ankara: TTK Basımevi. SOYSAL, smail (1982). "1939 Türk-ngiliz-Fransız ttifakı", Belleten, Sayı:182, Nisan 1982, s ORAN, Baskın (2001).Türk Dı Politikası ( ), C. I, stanbul: letiim Yayıncılık. ÖZGÜLDÜR, Yavuz(1999). kinci Dünya Savaı'nda Türk Dı Politikasını Belirleyen ki Antlama ve Sonuçları:Türk-ngiliz- Fransız ttifak Antlaması ve Türk-Alman Dostluk ve Saldırmazlık Antlaması", Altıncı Askeri Tarih Semineri Bildirileri II,Ankara: Genelkurmay Basımevi, Ulus Gazetesi, 13 Mayıs 1939, 24 Haziran 1939.

9 304 TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem:5, C.2, TBMM Zabıt Ceridesi, Dönem:6, C.3, EK: 12 Mayıs 1939 Tarihli Türk-ngiliz Ortak Deklarasyonu (The National Archives, FO 371/23743/R-4035)

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947)

Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947) Türkiye Üzerindeki Sovyet Talepleri ve Türk-Sovyet likileri (1939-1947) Soviet Demands on Turkey and Turkish-Soviet Relations (1939-1947) Barı ERTEM Özet II. Dünya Savaı nın yaklatıı günlerde Türkiye,

Detaylı

BALKANLARDA TTFAK ARAYII VE TÜRKYE BRNC BALKAN TTFAKI

BALKANLARDA TTFAK ARAYII VE TÜRKYE BRNC BALKAN TTFAKI T. C. SELÇUK ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TARH ANABLM DALI ATATÜRK LKELER VE NKILÂP TARH BLM DALI BALKANLARDA TTFAK ARAYII VE TÜRKYE BRNC BALKAN TTFAKI YÜKSEK LSANS TEZ Danıman Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

MONTERUX KONFERANSI NDAN İKİNCİ DÜNYA HARBİ NE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ Figen ATABEY

MONTERUX KONFERANSI NDAN İKİNCİ DÜNYA HARBİ NE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ Figen ATABEY AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:2 Sayı:4 Ocak 2014 Türkiye MONTERUX KONFERANSI NDAN İKİNCİ DÜNYA HARBİ NE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ Figen ATABEY ÖZET Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyetler Birliği

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Türk-İngiliz Siyasi İlişkileri (1936-1939) Turkish-English Political Relations (1936-1939)

Türk-İngiliz Siyasi İlişkileri (1936-1939) Turkish-English Political Relations (1936-1939) ISSN: 1309 4173 (Online) 1309-4688 (Print),, p. 25-45, Türk-İngiliz Siyasi İlişkileri (1936-1939) Turkish-English Political Relations (1936-1939) Yrd. Doç. Dr. Figen ATABEY Ağrı Çeçen Üniversitesi - Ağrı

Detaylı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı

RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ. Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı RAN SLÂM CUMHURYET ANKARA BÜYÜKELÇS SAYIN FROOZ DAWLATABAD LE RÖPORTAJ Kırmızı Çizgi dergisinde yayımlanan bu röportajı Sayın Büyükelçi, futbolu sever misiniz? Evet, fıtrî bir oyundur... Seyretmekten holanırım.

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

II. DÜNYA SAVAI SONRASI SOVYET RUSYA NIN BOAZLARLA LGL TALEPLER AFTER THE WORLD WAR II THE DEMANDS CAME FROM SOVIET RUSSIA ABOUT BOSPHORUS Ömer ERDEN

II. DÜNYA SAVAI SONRASI SOVYET RUSYA NIN BOAZLARLA LGL TALEPLER AFTER THE WORLD WAR II THE DEMANDS CAME FROM SOVIET RUSSIA ABOUT BOSPHORUS Ömer ERDEN Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 II. DÜNYA SAVAI SONRASI SOVYET RUSYA

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER

GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 45-74 45 GENEL HATLARIYLA ATATÜRK DÖNEM TÜRKYE NN KL LKLER Mahmut BOLAT Gazi Üniversitesi, Kırehir Eitim Fakültesi, Sosyal Bilgiler Öretmenlii

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME

RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME RUSYA-UKRAYNA ENERJ KRZ STRATEJK BR DEERLENDRME I. RUSYA NIN YEN STRATEJS OCAK 2005 1- Rusya, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan yeniden güçlenmek ve öncelikle bölgesinde nüfus sahibi olabilmek stratejisinde

Detaylı

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR.

www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. www.kpss.info NOT: BU SORULAR VE CEVAPLARI SINAVA GRENLER TARAFINDAN TESPT EDLENLLERDR. EKSKKLKLER VE FARKLILIKLAR OLABLR. ANAYASA 1. Aaıdakilerden hangisi G-8 daimi üyelerinden deildir? a) Almanya b)

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES

BAKIM HZMETLER SÖZLEMES BAKIM HZMETLER SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: Bir taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen Bakım hizmetini üstlenen. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde taraflar kısaca

Detaylı

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те.

9-10 Еким/Касым 2012. turkelyeni@yahoo.com www.туркелpress.com 3 те. 24 èþëÿ 1923 áûë ïîäïèñàí Ëîçàííñêèé äîãîâîð, ïî êîòîðîìó ïðèçíàâàëàñü ïîëíàÿ íåçàâèñèìîñòü Òóðöèè. Áûëè óïðàçäíåíû Óïðàâëåíèå îñìàíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà è êàïèòóëÿöèè, îòìåíèëè èíîñòðàííûé êîíòðîëü

Detaylı

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ

BATI CEPHESİ'NDE SAVAŞ T.C. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK TEOG ÇIKMIŞ SORULAR - 3. ÜNİTE Batı cephesinde Kuvâ-yı Millîye birliklerinin faaliyetlerini ve düzenli ordunun kurulmasını değerlendirir.türk milletinin Kurtuluş Savaşı

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985

Yüksek Lisans: Hacettepe Üni., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Tarih Blm. 1985 Prof. Dr. YUSUF SARINAY Kişisel Web Sayfası: http: ysarinay@etu.edu.tr İdari Görevler : Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Tarih Bölüm Başkanı E-Posta : ysarinay@etu.edu.tr Telefon: : +90 (312) 292 41 31 +90

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942)

REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942) Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Fırat University Journal of Social Science Cilt: 21, Sayı: 1, Sayfa: 289-313, ELAZIĞ-2011 REFİK SAYDAM HÜKÜMETLERİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE NİN DIŞ POLİTİKASI (1939-1942)

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

7. Yayınlar 7.1 Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp

Detaylı

TÜRKYE, YUNANSTAN VE AVRUPA LKLERNDE KIBRIS

TÜRKYE, YUNANSTAN VE AVRUPA LKLERNDE KIBRIS TÜRKYE, YUNANSTAN VE AVRUPA LKLERNDE KIBRIS Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ 1. Türk Dı Siyasetinde Kıbrıs Meselesi Kıbrıs Meselesi Türkiye nin son yıllarda her platformda karısına çıkan dı problemlerinin baında

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI

5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ. Prof. Dr. Atilla SANDIKLI 5. ULUSLARARASI MAVİ KARADENİZ KONGRESİ Prof. Dr. Atilla SANDIKLI Karadeniz bölgesi; doğuda Kafkasya, güneyde Anadolu, batıda Balkanlar, kuzeyde Ukrayna ve Rusya bozkırları ile çevrili geniş bir havzadır.

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

NGLZ BELGELERNDE TÜRKYE NN BALKANLARDAK POLTKASINA DAR BR MEMORANDUM

NGLZ BELGELERNDE TÜRKYE NN BALKANLARDAK POLTKASINA DAR BR MEMORANDUM NGLZ BELGELERNDE TÜRKYE NN BALKANLARDAK POLTKASINA DAR BR MEMORANDUM Doç. Dr. M. Metin HÜLAGÜ * ngiliz Dıileri Arivi nden elde etmi olunan ve aaıda tercümesini sunulan memorandum Mr. Monsieur Wesselitzki

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

!  #$! ## #!  $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923)

Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz 1923) Lozan Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı nı sona erdiren antlaşmadır. Bu antlaşma ile Misak-ı Milli büyük ölçüde gerçekleşmiştir. Şekil 1. Kasım 1922 de Lozan Konferansı

Detaylı

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ

ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ ORSAM AYLIK IRAK TÜRKMENLERİ GÜNCESİ Hazırlayanlar: Habib Hürmüzlü, ORSAM Danışmanı / Bilgay Duman, ORSAM Ortadoğu Uzmanı / Temmuz - Ağustos 2013 - Sayı: 27 15 Temmuz 2013: Tuzhurmatu olaylarının araştırılması

Detaylı

Amerikan Stratejik Yazımından...

Amerikan Stratejik Yazımından... Amerikan Stratejik Yazımından... DR. IAN LESSER Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Jeopolitik Aldatma veya bağımsız bir Kürt Devletinden yana olmadığını ve NATO müttefiklerinin bağımsızlığını

Detaylı

THE ACCESSION PERIOD OF HATAY TO MOTHERLAND

THE ACCESSION PERIOD OF HATAY TO MOTHERLAND AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt:4 Sayı:7 Temmuz 2015 Türkiye HATAY IN ANAVATANA KATILMA SÜRECİ Figen ATABEY ÖZ Hatay sorunu, Fransa nın Suriye ye bağımsızlık verme kararı üzerine 1936 yılında

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK E KARI ALMAN VE TALYANLARIN DÜZENLED SUKAST GRMLER. Doç Dr. M. Metin HÜLAGÜ *

MUSTAFA KEMAL ATATÜRK E KARI ALMAN VE TALYANLARIN DÜZENLED SUKAST GRMLER. Doç Dr. M. Metin HÜLAGÜ * MUSTAFA KEMAL ATATÜRK E KARI ALMAN VE TALYANLARIN DÜZENLED SUKAST GRMLER Doç Dr. M. Metin HÜLAGÜ * I- Giri Suikast teebbüsü insanlık tarihi kadar eskidir dense yanlı olmasa gerek. Zira insanlık çok defa

Detaylı

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA BALKANLARDAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE NİN TUTUMU

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA BALKANLARDAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE NİN TUTUMU U.Ü. FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl: 8, Sayı: 13, 2007/2 İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI NDA BALKANLARDAKİ GELİŞMELER VE TÜRKİYE NİN TUTUMU Kahraman GÜRBÜZ * ÖZET Bu çalışmada, İkinci Dünya Savaşı

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES

LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Madde 1) TARAFLAR: LETME SORUMLULUU HZMET SÖZLEMES Bi taraftan, dier taraftan aaıda belirtilen iletme sorumluluu hizmetini üstlenen.. bu sözlemenin taraflarını olutururlar. Sözlemenin devam eden bölümlerinde

Detaylı

KNC BALKAN SAVAI'NDA ROMANYA ROMANIA IN THE SECOND BALKAN WAR Abidin TEMZER

KNC BALKAN SAVAI'NDA ROMANYA ROMANIA IN THE SECOND BALKAN WAR Abidin TEMZER KNC BALKAN SAVAI'NDA ROMANYA ROMANIA IN THE SECOND BALKAN WAR Abidin TEMZER Öz Birinci Balkan Savaı'na dâhil olmayan Romanya, Balkan devletlerinin Osmanlı Devleti karısında beklenmedik baarısı karısında

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu 1985 Yüksek Lisans Uluslararası ilişkiler Beykent Üniversitesi 2005 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. Mail : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp Okulu

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI

BİRİNCİ D NYA SAVAŞI BİRİNCİ D NYA SAVAŞI KONUYA GİRİŞ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİNDEKİ GELİŞMELER VE BLOKLAŞMALAR BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN NEDENLERİ / Genel - Başlatan BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI NIN GELİŞİMİ OSMANLI DEVLETİ NİN

Detaylı

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ)

AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 439 AGİK Sonuç Bildirgesi AVRUPA GÜVENLİK VE İŞBİRLİĞİ KONFERANSI SONUÇ BİLDİRGESİ (HELSİNKİ BELGESİ) 3 Temmuz 1973'te Helsinki'de açılan ve 18 Eylül 1973'ten 21 Temmuz 1985'e kadar Cenevre'de süregelen

Detaylı

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar:

Sayı: 7/2017. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı. yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 30 Ocak 2017 tarihli Otuzüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com

MİLLİ MÜCADELE TRENİ www.egitimhane.com MİLLİ MÜCADELE TRENİ TRABLUSGARP SAVAŞI Tarih: 1911 Savaşan Devletler: Osmanlı Devleti İtalya Mustafa Kemal in katıldığı ilk savaş Trablusgarp Savaşı dır. Trablusgarp Savaşı, Mustafa Kemal in ilk askeri

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi

SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER. Modern Siyaset Teorisi SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ ZORUNLU DERSLER Modern Siyaset Teorisi Dersin Kodu SBU 601 Siyaset, iktidar, otorite, meşruiyet, siyaset sosyolojisi, modernizm,

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYDIN

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYDIN Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası (1932-1938) Ünite 9 5İ Ortak Dersler ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Yrd. Doç. Dr. Mehmet AYDIN 1 Ünite 9 ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1932-1938) Yrd. Doç.

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık

Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri. SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Yrd. Doç. Dr. Ferhat Dikbıyık Ülkelerin Siber Savaş Kabiliyetleri SG 507 Siber Savaşlar Güz 2014 Siber Savaş Kabiliyeti Nasıl Ölçülür? Cyber War The Next Threat to National Security and What to Do about it, Richard Clarke, 2010. Siber

Detaylı

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör

Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi Doktora İnkılâp Tarihi Ankara Üniversitesi Unvan Alan Üniversite Yıl Doçent Profesör ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Veli Yılmaz 2. Doğum Tarihi : 25.11.1948 3. Unvanı : Doktor 4. Öğretim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Subay Kara Harp Okulu 1969 Y. Lisans Kurmaylık Kara Harp Akademisi

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? RAPOR ÖZET VE ÖNERLER I LKLERNDE GER KABUL: HANG ARTLARDA? I u eitsiz ilikinin tazmini olarak, Türkiye-AB geri kabul müzakereleri sırasında Türkiye ve AB arasında külfet

Detaylı

SIPA PRESS Fotoğrafçılarından 1989 Küresel Olayları 6-24 Kasım 2009

SIPA PRESS Fotoğrafçılarından 1989 Küresel Olayları 6-24 Kasım 2009 BASIN DOSYASI SIPA PRESS Fotoğrafçılarından 1989 Küresel Olayları 6-24 Kasım 2009 ÖZET 1 Basın bildirisi s.3 2 Konferans konuları s. 4 3 - Konuşmacı biyografileri s.5 Basın Bildirisi Notre Dame de Sion

Detaylı

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine,

KARMA TESTLER 03. A) Yalnız l B) Yalnız II. C) Yalnızlll D) I ve II E) I, II ve III. 2. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'na girmesine, KARMA TESTLER 03 1. Osmanlı Devleti'nde matbaanın kurulması, I. Sanayi II. Ticaret III.Kültür alanlarından hangileri ile ilgili değişikliğin hız kazanmasını sağlamıştır? A) Yalnızl B) Yalnız II C) Yalnızlll

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar

Etik lkeler. Genel lkelere likin Esaslar Etik lkeler Genel lkelere likin Esaslar Genel lkeler Sermaye piyasası faaliyetlerinin, toplumsal ve ekonomik yararın artırılması, aracılık mesleinin saygınlıının korunması ve gelitirilmesi, dier aracı

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV.

Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. 339 GENEL LİSE Haftalık ders sayısı 2, yıllık toplam 74 ders saati Kategoriler Alt kategoriler Ders içerikleri Kazanımlar Dersler arası ilişki IV. Yeniçağ 3. Yeniçağda Avrupa 6. Eğitim, kültür, bilim ve

Detaylı

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE

Fevzi Karamw;o TARIH 10 SHTEPIA BOTUESE Fevzi Karamw;o TARIH 10 FEN LisESi DERS KiTABI SHTEPIA BOTUESE LIBRI SHKOLLOR Prishtine, 2012 i

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor?

stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? Sayıtay Dergisi Sayı: 44-45 Performans Denetimi Raporu: stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor? stanbul Depreme Nasıl Hazırlanıyor Raporu, Sayıtay Bakanlıınca 6.5.2002 tarihinde TBMM Bakanlıına gönderilmitir.

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

TÜRKİYE'NİN SİYASAL ANDLAŞMALARI

TÜRKİYE'NİN SİYASAL ANDLAŞMALARI TÜRK TARlH KURUMU YAYINLARI XVI. Dizi Sa. 38 İSMAİL SOYSAL TARİHÇELERİ VE AÇIKLAMALARI İLE BİRLİKTE TÜRKİYE'NİN SİYASAL ANDLAŞMALARI I. CİLT (1920-1945) TÜRK TARİH KURUMU BASIMEVİ ANKARA 19 8 3 1930 TÜRK

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K

ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER. Av. Sancar BAYAZIT GENEL SEKRETER YETKL K ÇES LETM BLGLER KURUMUN ADI ADRES LETM BLGLER YETKL K ÇMENTO ENDÜSTRS VERENLER SENDKASI Kuleli Sokak No: 14 Gaziosmanpaa / ANKARA / TÜRKYE Tel: +90 312 447 20 25 Faks: +90 312 447 85 17 E-Posta: genel@ceis.org.tr

Detaylı

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1)

BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, (1) BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI, 1914-1918 (1) Topyekûn Savaş Çağı ve İlk Büyük Küresel Çatışma Mehmet Beşikçi I. Dünya Savaşı nın modern çağın ilk-en büyük felaketi olarak tasviri Savaşa katılan toplam 30 ülkeden

Detaylı

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya

NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya NATO Zirvesi'nde Gündem Suriye ve Rusya Zirveye, aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama nın da bulunduğu 28 ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor. 09.07.2016 / 10:21 Türkiye'yi Cumhurbaşkanı

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Politikası

İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Politikası İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin Politikası Genç Türkiye'nin yöneticileri, Osmanlı İmparatorluğu'nun Birinci Dünya Savaşı'na sürüklenerek nasıl ortadan kalktığını, Türk Ulusu'nun nasıl yok olma tehlikesiyle

Detaylı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı

HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER. AB Liderleri Jean-Claude Juncker in AB Komisyonu Başkanı Olması İçin Uzlaştı SİYASİ GELİŞMELER HAZİRAN AYINDA ÖNE ÇIKAN GELİŞMELER AB Liderleri 27 Haziran da Jean- Claude Juncker i AB Komisyon Başkan adayı olarak belirledi. Schulz yeniden AP Başkanı oldu. AB Liderleri Jean-Claude

Detaylı

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU

BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU BLG SSTEMLERNN GÜVENLNE LKN OECD REHBER LKELER- GÜVENLK KÜLTÜRÜNE DORU 14 Aralık 1960 tarihli ktisadi birlii ve Gelime Tekilat Anlamasının, özellikle 1b), 1 c), 3 a) ve 5 b) maddeleri uyarınca; 23 Eylül

Detaylı

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B

C D E C B A C B B D C A A E B D D B E B A A C B E E B A D B 1- XIX. ve XX. yüzyılın başlarında. Osmanlı. Devleti her alanda çöküntü içinde olmasına karşılık, varlığını ve bağımsızlığını uzun süre korumuştur. Bu durumun en önemli nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Atahan Birol KARTAL Doğum Tarihi: 14.04.1967 Unvanı : Yrd.Doç.Dr. İletişim : atahankartal@beykent.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/program Üniversite Yıl Lisans Yönetim Kara Harp

Detaylı

Babanzade smail Hakkı nın Tanin

Babanzade smail Hakkı nın Tanin Babanzade smail Hakkı nın Tanin de Yayımlanmı Makalelerine Göre Osmanlı Devleti ve Dı Politika (1911) Ottoman Empire and Foreign Policy According to the Articles of Babanzade smail Hakkı which are Published

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

!  #$! # $$ $!  % % # $ &&&  '( % )*  '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

Kanun No: 2320 Kabul Tarihi: 17.10.1980 (23.10.1980 gün ve 17140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES,

Kanun No: 2320 Kabul Tarihi: 17.10.1980 (23.10.1980 gün ve 17140 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıtır.) GEREKÇES, 1475 SAYILI KANUNUNUN 1927 SAYILI KANUNLA DEK 14 NCÜ MADDESNN DETRLMES, 98 NC MADDESNE BR FIKRA EKLENMES; 193 SAYILI GELR VERGS KANUNUNUN 1927 SAYI- LI KANUNLA DEK 25 NC MAD- DESNN 7 NC FIKRASININ DE-

Detaylı

OSMANLI DI BORÇLARININ EKONOMK VE SYAS SONUÇLARI Nedim DKMEN (*)

OSMANLI DI BORÇLARININ EKONOMK VE SYAS SONUÇLARI Nedim DKMEN (*) OSMANLI DI BORÇLARININ EKONOMK VE SYAS SONUÇLARI Nedim DKMEN (*) Özet: Bu aratırmada, Osmanlı mparatorluu nun 19. yüzyılın ikinci yarısında dı borçlanma nedenleri, devleti borçlanmaya iten iç ve dı faktörler,

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

II. DÜNYA SAVAI SIRASINDA TÜRKYE-IRAK LKLER VE IRAK HAKKINDA BLNMEYEN BR KAYNAK: ZYA KARAMÜRSEL N IRAK SEYAHAT NOTLARI

II. DÜNYA SAVAI SIRASINDA TÜRKYE-IRAK LKLER VE IRAK HAKKINDA BLNMEYEN BR KAYNAK: ZYA KARAMÜRSEL N IRAK SEYAHAT NOTLARI II. DÜNYA SAVAI SIRASINDA TÜRKYE-IRAK LKLER VE IRAK HAKKINDA BLNMEYEN BR KAYNAK: ZYA KARAMÜRSEL N IRAK SEYAHAT NOTLARI An Unknown Source About Iraq And Turkey-Iraq Relations During World War II: Iraq Itineraries

Detaylı