JENERK MARKA SMLERNN OLUUMU VE TDK SÖZLÜÜNE GR EKLLER FORMATION OF GENERIC BRAND NAMESAND ENTRY MODES INTO THE TDK DICTIONARY Lemi AKIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "JENERK MARKA SMLERNN OLUUMU VE TDK SÖZLÜÜNE GR EKLLER FORMATION OF GENERIC BRAND NAMESAND ENTRY MODES INTO THE TDK DICTIONARY Lemi AKIN"

Transkript

1 JENERK MARKA SMLERNN OLUUMU VE TDK SÖZLÜÜNE GR EKLLER FORMATION OF GENERIC BRAND NAMESAND ENTRY MODES INTO THE TDK DICTIONARY Lemi AKIN Öz Dil sürekli gelien canlı bir varlıktır. Bu geliim süreci içerisinde dile yeni kelimelerin girii farklı yollardan olur. Marka özel isimlerinin cins isme dönüerek bir ürün ismi nitelii kazanması ve bu ürün isimlerinin de sözlüklerde kendilerine yer bulmaları, bu yollardan sadece birisidir. Bu jenerik marka isimlerinin çou yabancı kökenli olsa da söyleyite Türkçeleerek günlük hayatta sık sık yer alırlar. Bu çalımada, jenerik marka isimlerinin Türk dilindeki yeri üç ana balık altında incelenecektir. lk olarak jenerik marka isimlerinin ortaya çıkıı ele alınacak, daha sonra bunların güncel Türk Dil Kurumu Sözlüünde yer alı biçimleri üzerinde durulacak, son olarak da bu isimlerin oluturdukları birleik yapılara kısaca deinilecektir. Böylelikle jenerik marka isimlerinin yaayan dildeki kullanımlarına dikkat çekilecektir. Anahtar Kelimeler: Jenerik Marka, Genelleme, Marka simleri, Marka, Dil ve Ekonomi. Abstract Language is a living entity constantly evolving. In the process of this development the entry of new vocabularies into language occur in different ways. Transforming into a common noun from brand proper names assuming the character of a product name and this product names find a place for themselves in the dictionary, this is just one of the ways. Though most of these generic brand names are foreign origin, as utterance they became Turkish word frequently take place in our daily lives. In this study, the place of brand names in our language will be examined under three main headings First the occurrence of brand names will be discussed, afterward their depictions in the current Turkish Language Institute will be focused on finally, the composite structures of these names briefly will be mentioned. Thus the usage of generic brand names in the living language will be drawn. Keywords: Generic Brand, Generalization, Brand Names, Trademarks, Language and Economy. Yrd. Doç. Dr., stanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü,

2 20 Giri Günlük hayatta, birçok insan yüzlerce farklı sözcüü bilinçli veya bilinçsiz bir ekilde kullanır. Bilinçli olarak kullanılan sözcükler, genellikle anlamına dikkat edilen, daha önce okunan bir kitaptan veya sözlüklerden örenilensözcüklerdir. Bilinçsiz olarak kullanılansözcükler ise genellikle televizyondan, radyodan, internetten veya bakalarından duyarak veya görerek örenilensözcüklerdir. Örnein, dil konusunda belli bir yetkinlie ulamamı bir birey, televizyondaki lego reklamını izlerken, orada reklamı yapılan ürünün isminin lego olduunu örenir. Daha sonra ailesinden kendisine bu ürünü almasını isterken Bana lego alır mısınız? diye ifade eder. Fakat o reklamdaki ürünün 1932 yılında Danimarka da kurulmu ve halen dünyada en çok lego satan Lego irketine ait olup olmadıını, lego ismininde Danimarka dilinde leggod yani güzel oyun anlamına geldiini bilmez. Zaten yetikin olmayan bu birey için,ürünün kendisi esas olup ismi çok da önemli deildir. Yetikin bireyler için de durum aynıdır. Televizyon dizisinde, bir oyuncu kafede otururken garson gelir ve ne istediini sorar. O da Bir neskafe, lütfen. der. Daha sonrasında getirilen ürünün Nestle markasına ait neskafe mi yoksa farklı bir markanın ürünü mü olduu bilinmez. Nasıl olsa adı geçen irketler dıında birçok irket tarafından bu ürünler üretilmi ve hepsine de aynı isim verilmitir. Yukarıda verilen örneklerdeki bireyler için, istedikleri ürünlerin markası veya kalitesi çok önemli olmayabilir. Fakat bilinçli bireyler için aldıkları ürünlerin deerlerinin bilinmesi çou zaman önemlidir.bundan dolayı genellikle bir ürün alınmadan önce kısa bir aratırma yapılır. Buna da marka farkındalıı denir. Bu yazının en önemli amaçlarından birisi de bu farkındalıı ortaya koyabilmektir. Günlük hayatta sıkça kullanılan jilet, neskafe, aygaz, selpak gibi sözcüklerejenerik marka isimleri denir. Fransızca jenerik sözcüü, tanıtma adı; (sinema ve televizyon için) tanıtma yazısı. olarak sözlüklerde geçer. 1 marka ise talyanca kökenli olup Bir ticari malı, herhangi bir nesneyi tanıtmaya, benzerinden ayırmaya yarayan özel ad veya iaret. anlamındadır. 2 Jenerik Marka ise terim özellii kazanmıtır. Jenerik Marka, bir marka isminin bir süre sonra ürünün ismi olması durumu veya marka ismi ile ürün isminin özdelemesi, eklinde açıklanabilir. Türk dilinde, Jenerik marka isimleri dilbilim aratırmacılarının çok fazla dikkatini çekmemitir. Reklam ve ticari sektörlerde jenerik markalarla ilgili bir 1Kurul (2011). Türkçe Sözlük, 11. bs., Ankara: TDK yayınları, s Kurul, age., s takım yazılar yazılmıtır 3, fakat özellikle dil alanında yapılmı çalıma yok denecek kadar azdır. Konuya ilk dikkat çekenmuharrem Dayanç ın Dilde Farklı Bir Genelleme ve Kirlenme Hadisesi adlı çalımasıdır. 4 Dayanç, bu çalımada günlük hayatta kullanılanjenerik marka isimlerini tespit etmitir. Daha sonra, bunları kullanımlarına göre üç balık altında sınıflandırarak incelemitir. Yurtdıında konuyla ilgili çalımalar daha fazladır. Bu makaleye zemin tekil eden Shanwn M. Clankie nin aratırması bunlar içinde en önemlilerinden biridir. 5 Clankie, çalımasındajenerik marka isimlerinin oluumunu bir genelleme hadisesi olarak tespit eder. Jenerik markaların ortaya çıkı sebeplerinide dört balık altında inceler.japonya da,syugo Hotta da dil ile ticari markalar arasındaki ilikiyi, sosyal ve ekonomik açılardan incelemitir. 6 Dier önemli bir çalıma da Ronald R. Butters inaratırmasıdır. 7 Butters; Clankie ve Hotta dan farklı olarak konuyu dilbilim çerçevesinde ele alır. Ticari markalar ile marka isimleri arasındaki ilikiyi dilbilim verilerinin sınırları içerisinde ortaya koyar.dier bir makale,karen Sullivan ve Eve Sweetser in birlikte yaptıkları bir çalımadır. 8 ncelemelerinde, Jenerik marka isimlerinin genel kullanım içerisinde, aslında kendilerine has özel bir yapılarının olduu vurgulanır. Bu analiz, konuyu anlambilim üzerinden incelemesi bakımından dierlerinden ayrılır.bu çalımalara bütüncül bir gözle bakıldıında, deiik dillerde konunun farklı yönleri ile ele alındıı görülür. Bu makalede ise,jenerik marka isimlerinin Türk dilindeki varolu süreçleriele alınmaktadır. Jenerik marka isimlerinin durumu, dilbilim açısından iki aamalı olarak ele alınabilir. Birincisi dikey daralma (cinsleme), ikincisi de yatay genileme (genelleme) eklinde deerlendirilebilir. Dikey daralma, özel ismin cins isme dönümesi eklinde, açıklanabilir. Örnein, Gillete özel isminden jilet cins isminin, yani jilet adlı bir ürünün domasıdır. Yatay genileme ise jilet cins isminin bundan sonra bu ürünü üretecek bütün firmalar tarafından ürün ismi olarak -marka ismi deil- kullanılmasıdır. 3Mehmet Ba, Cemalettin Aktepe (2006). Türkiye nin En Büyük Be Perakendecisinin Marka Deeri Unsurları Açısından ncelenmesi ve Ankara li Uygulaması, 11. Ulusal Pazarlama Kongresi, 1-3 Kasım, zmir,;eyma Öncel (2004). Jenerik Markanın Sonu mu Geliyor?, Capital ve Ekonomi Dergisi, S. 43, s Muharrem Dayanç (2006). Dilde Farklı Bir Genelleme ve Kirlenme Hadisesi, Arayılar (nsan Bilimleri Aratırmaları), S. 15, s ShawnM.Clankie (2000). Genericization: A Theory of SemanticBroadening in themarketplace Northernreview, S.28, s Syugo Hotta (2006). Functions of Language in Trademarks, RitsumekanLawReview, S. 23, s Ronald R.Butters (2008). Trademarksandotherproprietaryterms, Dimensions of ForensicLiguistics, S. 12, s Karen Sullivan, Eve Sweetser (2009). s Generic is Specific a Metaphor? Meaning, Form and Body, S. 19, s

3 Son dönemlerdeki ekonomik gelimeler,irket sayılarını her geçen gün biraz daha arttırmakta, bu artı da marka isimlerine direkt olarak yansımaktadır. Fakat beklenenin aksinejenerik marka sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Bunun önemli sebeplerinden birisi de yeni çıkan bir ürünün benzerinin baka firmalar tarafından çok kısa bir süre içinde piyasaya sürülmesidir. Dier bir sebep, bir firma için kendi alanında jenerik marka olma, ilk aamada olumlu gibi gözükse de daha sonraki aamalarda marka isminin bu durumdan olumsuz etkilenmesine neden olur. Buna en güzel örnek Selpak markasıdır. Kâıt mendili ilk çıkartan firmalardan biri olan ve belli bir süre zirvede kalan bu marka, daha sonra adını bütün kâıt mendillere vermitir. Herhangi bir ticari iletmeye gidildiinde otomatik olarak selpak mendil istenmekte, satıcı da Selpak mendil yok, u an nova mendil var. deme ihtiyacı bile hissetmeden farklı marka mendil verir. Bu olayda ne alıcı ne de satıcı kâıt mendilin markasını önemser. Bu gibi durumlar belli bir süre sonra dilde marka isimlerinin cins isme dönüüp yaamasına ramen, irketlerin marka deerlerini yitirip yok olmalarına sebep olur. Sözlüklere giren birçok jenerik marka ismi olduu gibi, girmeyenlerin sayısı da azımsanamayacak kadar çoktur. Bunların bazıları günlük yaamda çok sık kullanılan neskafe, aygaz, kot, bankamatik gibi isimler olmakla birlikte,bazıları da sadece belli bir alana mahsus oldukları için, o alanla ilgilenenler tarafından bilinir: vespa (motosiklet), formika (ahap veya plastik laminat), zodyak (kauçuk deniz botu) gibi. Bu çalımada,örneklerin fazlalıı nedeniyle belli bir sınırlamaya gidilmek zorunda kalınmıtır. Sınırlar çizilirken, en sık kullanılan ve Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüüne girmi 30 jenerikmarka incelemeye dahil edilmitir. lk bölümde,jenerik markaların ortaya çıkıları üzerinde durulmu, bu da be balık altında ele alınmıtır. Tüm jenerik markaların dodukları ve daha sonra yayıldıkları ülkelerde jenerikleme nedenlerinin baında,alanında yeni olmaları önemli bir faktör olarak tespit edilmitir. 9 Bundan dolayı, bütün jenerik marka isimlerinin tarihçeleri,bu bölümdeki lk Olmak balıı altında verilmesi uygun görülmütür. Jenerik marka isimlerinin tarihçeleri tespit edilirken internetten ve çeitli dergilerden tarama yapılmıtır. Yabancı 9 Daha geni bilgi için bkz.:michael Adams (2005) Lexicalpropertyrights: TrademarksandAmericandictionaries Verbatim: The Language Quarterly,S. 30, s. 1-8; Genine Lentine, RogerW.Shuy (1990). Meaning in themarketplace, AmericanSpeech,S. 65, s ; ShahrzadParhizgar (2010). Theinfluence of Brands on Communicativelanguageand how theybecomepart of language, An Analysis over 5 casestudies, Unpublishedmaster'sthesis, Surrey: University of SurreyFaculty of artsand Human ScienceDepartment of English. kaynaklardan alınan bilgiler tercüme edilerek özetlenmitir. Ayrıca internetten elde edilen veriler tekrar gözden geçirilerek düzenlenmitir. kinci olarak, jenerik marka isminden çıkıp cins isim özellii kazanarak TDK nın sözlüüne girmi isimler üzerinde durulmutur. simlerin sözlüe alını ekillerini tam olarak tespit edebilmek için, alınan sözcük tanımları, üzerinde herhangi bir deiiklie gidilmeden aynen yazılmıtır. Buradan hareketle sözlükteki düzensizlie dikkat çekilmek istenmitir. Ayrıca çou yabancı kökenli olan bu isimlerin, hangi dilden geldiklerini tespit edebilmek için, bunlar da kendi içerisinde gruplandırılmıtır. Üçüncü kısımda ise,jenerik marka isimlerinin dil içerisinde daha etkin bir ekilde kullanıldıını gösteren birleik yapılar üzerinde durulmutur. Bu yapılar, dilin artık bu kelimelerden bazılarını tamamıyla bünyesine kattıını göstermesi bakımından önemlidir. I. Jenerik Markaların Oluumu Dil ile ekonomi arasındakiiliki,doru orantılıdır. Ekonomisi güçlü olan devletlerin dilleri, yayılım ve kullanım açısından ekonomisi zayıf olanlara göre daha güçlüdür. Günümüzde, ngilizcenin bütün dünya dilleri üzerindeki etkisi herkes tarafından kabul edilir. Bu geni etkinin önemli sebeplerinden biri, Amerika ve ngiltere nin I. Dünya Savaı ndan sonra dünya üzerindeki ekonomik üstünlüüdür. Ekonomisi güçlü olan ülkeler genellikle ortaya yeni bir ürün çıkartıp bunu dünyaya pazarlayabilen ülkelerdir. Yeni ürünler için yeni isimler bulunur ve bunlar iyi bir reklam aı ile dünyaya pazarlanır. Bu yeni isimler genellikle ya ürünü ilk defa ortaya çıkartan ahsın veya firmanınismidir. Fakat daha sonra deiik firmalar benzer ürünü farklı isimlerle piyasaya sürseler de toplumun zihninde yer etmi olan ilk isim, daha sonradan piyasaya girmi olan dier isimlere yaama ansı vermez. Jenerik marka denilen hadise de tam burada ortaya çıkar. Bu ilk ürün ismine veya baskın marka ismine jenerik marka ismi denir. Jenerik marka oluturmak temel olarak iki ekilde gerçekleir. Birincisi planlı bir ekilde hareket edip yeni bir ürün çıkarma ve bunu reklamla destekleyerek en kısa sürede alıcıların uur altına ilemektir. kincisi ise yine, yeni bir ürünü piyasaya sürmek ve doal süreç içerisinde bunun jenerik marka haline gelmesini beklemektir. Her iki durumda da ürünün yeni, yani ilk olması belirleyici temel unsurdur. Bunların dıında da belli faktörler vardır; fakat jenerik marka olmada en önemli unsurlardan birisi ilk olmaktır. 21

4 22 A. lk olmak: Yeni bir ürünü, hangi marka piyasaya sürüyorsa bazen o ürün o markanın ismi ile anılmaya balanır. Daha sonra farklı markalar benzer ürünleri, kendi adları ile piyasaya sürseler bile, ürünü ilk çıkartan firmanın ismi baskın gelir. O ürün ile onu çıkartan firma arasında kavramsal bir iliki oluur. uuraltındaürün ile marka ismi elemesi gerçekleir ve bunun sonucu olarak ürün, o marka ismiyle istenir. Aynı ürünü daha sonra piyasaya süren dier marka isimleri akla gelmez. Aaıdaki jenerik markalar bunlara örnektir. Aspirin:Aspirinin ortaya çıkması, kimyager FelixHoffmann'ın 1897 de saf asetilsalisilik asit (ASA) üretmesiyle balar. ASA, arı kesici ve ate düürücü olarak kullanılan Aspirinin etken maddesidir. Kaynaı ise dünyanın her yerinde yetien söüt aacıdır. Aspirin, hâlâ Bayer in tescilli markasıdır. Dünyada en yaygın arı kesici olarak bilinir. 10 Atari: NolanBushnellandTedDabney tarafından Amerika da 1972'de kurulan oyun bilgisayarları,oyun konsolları ve video oyunları alanlarında faaliyet gösteren bir irket adıdır. 11 Bankamatik: lk bankamatik, 27 Haziran 1967 tarihinde De La Rue firmasınca, Barclays Bank için üretilerek, Londra'nın Enfield kasabasında hizmete sunulur. Türkiye de ise ilk defa 1982 yılında Bankası tarafından, Bankamatik ismiyle hizmet vermeye balar. Daha sonra, bütün bankaların ATM leri için bankamatik ismi kullanılır. 12 Ciklet:Ciklet sözcüü, ABD'li Cadbury Adams firmasının 1906 da ürettii Chicklets marka sakızlardan dolayı Türkçeye yerleir. Ayrıca ciklet isminin de ngilizceye Meksika yerlilerinin dilinden geçtii düünülür. 13 Cip: Cip (Jeep) Amerikan Chrysler otomotiv grubuna ait tescilli bir arazi aracı markasıdır. Jeep isminin nereden geldii tam olarak bilinmemekle birlikte, Ford'un yarıma için ürettii 'Ford GP'isminden geldiine inanılır. 'GP' isminin ise General- Purpose (Genel maksatlı) ya da G (Government) ve ABD'deki 4X4 sınıfını ifade eden P'nin birleimiyle olutuu düünülür. O güne kadar ABD ordusunda kullanılan araçlar "GP" (General Purpose okunuu: cipi) olarak adlandırılır, bu yüzden de Willy ilk üretilen araçlara Jeep ismini koyar http://www.aspirin.com/scripts/pages/en/aspirin_history/index. php 11http://en.wikipedia.org/wiki/Atari 12http://tr.wikipedia.org/wiki/Bankamatik http://tr.wikipedia.org/wiki/Jeep Dorse: Dorse adı,1911 de kurulmu DorseyTrailer adlı Amerikan kamyon kasası imalatçısının adından gelir. 15 Eroin:Bayer in kimyagerlerinden Dr. FelixHoffmann, 10 Austos 1897 tarihinde salisilik asidi asetik asit ile sentezleyerek saf asetilsalisilik asidi üretmeyi baardıktan 11 gün sonra, aynı yolla diasetilmorfini sentezler ve eroini bulur. Kuru öksürük ve veremin tedavisinde kullanılan eroine büyük ümit balanır. Aynı zamanda I. Dünya Savaı nda aır yaralı hastalara arı kesici olarak verilir. Morfin baımlılarını kurtarmak için fayda salayabilecei ileri sürülür. Ancak eroinin kendisinin baımlılık yapan çok ciddi bir uyuturucu olduu anlaılınca, 1930 lu yılların baında adı ilaç listelerinden silinir. 16 Gırgır: zmir'de 1960'lı yıllarda üretilmeye balanan bir tür mekanik halı süpürgesinin markasıdır. Mekanik halı süpürgelerinin ilk üreticisi, toza karı allerjisi olan Melville R. Bissell'dir. 1876'da üretilen bu alet, kısa sürede yaygınlaır. zmirli sanayici, Göztepe Kulübü nün eski bakanlarından Tacettin Hiçyılmaz da bu mekanik halı süpürgesini Türkiye'de ilk kez seri olarak üretir ve "Gırgır" adını da kendisi koyar. "Gırgır giren eve dırdır girmez.", firmanın o yıllarda kullandıı bir reklam sloganıdır. 17 Greyder: lk greyder 1920 yılında Amerika da, RussellGrader irketi tarafından icat edilmitir. 18 Isıcam: Türkiye'de ilk çift cam uygulamasına, 1974 yılında Isıcam markasıyla iecam balar. u anda da iecam Topluluu içinde faaliyet gösteren Trakya Cam A.. tarafından ısıcam üretimi devam etmektedir. 19 Jakuzi:Candido Jakuzi, 1900 lerin baında Amerika ya göçen yedi çocuklu talyan bir ailenin en küçük çocuudur. Kardeleri ile birlikte öncelikle uçak imalatı üzerine çalıır. Daha sonra 1943 te on be aylık hasta olan olunun tedavisi için evde pompalar yardımı ile özel bir küvet tasarlama fikri doar de bunu daha da gelitirerek hastalar için özel küvetler yapmaya balar te de ticari olarak ürününü tedavi amaçlı pazarlar de ise jakuzi artık zenginlerin evlerinde, bugünkü fonksiyonu ile yer alır. 20 Jetski:ClaytonJacopson, çok çalıan ve hobi olarak motokros yapmayı seven bir bankacıdır. Bir dergiye verdii röportajda jetskinin ortaya çıkıını u ekilde anlatır: "Benim için bir stres atma yöntemiydi. Ama motosikletten yere çakılmak pek ho olmuyordu. te aklıma kiisel bir deniz motosikleti düüncesi bu yüzden 15http://www.dorseytrailer.net/ 16http://tr.wikipedia.org/wiki/Eroin 17tr.cyclopaedia.net/wiki/GIRGIR 18http://en.wikipedia.org/wiki/Grader http://en.wikipedia.org/wiki/Jacuzzi

5 23 geldi. Yumuak düüe uygun bir zemin arıyordum; suyu buldum. Denizde kullanılabilecek bir çeit motosiklet fikri böyle dodu." Jacobson'ın 1965'te çalıır haldeki ilk prototipini, 1966 yılında fiberglas malzemeden gelitirdii ikinci prototip izledi. 1970'te Kawasaki firmasıylasözleme imzaladı. 1973'te de ticari amaçlı ilk Jet-Ski deniz aracıüretildi. Jetski hâlâ Kawasaki firmasının tescilli su kızaı markasıdır. 21 Jilet:KingCampGillette (jilet), ABD'de 1901 yılında ilk iki taraflı jileti kefeder. Birinci Dünya Savaı yıllarına kadar sadece 168 jilet ve 51 makine satabilir. Sava balarında ABD hükümeti ordunun ihtiyacını karılamak için firmaya 3,5 milyon tıra makinesi sipari eder ve böylece tıra bıçaı bir sektör haline gelir. 22 Jöle: 1899 yılında PearleWait, hazırladıı jelatinin tarifini OratorWoodward a 450 dolara satar. Jell-O adı verilen ve bize jöle olarak geçen jelatinin 1902 yılında satıı 250 bin dolar civarındadır. Günümüzde jöle (Jell-O) markası, gıda devi Kraft ın tescilli markasıdır. 23 Kolonya: lk kolonyayı 18. yüzyıl balarında talyan GiovanniPaolo de Feminis, bir keiin Macaristan Kraliçesi Elizabeth için ürettii "Macar Suyu" olarak bilinen kokunun içine bergamot, limon ve portakal esansı katarak yapar. Feminis, "eauadmirable" (Hayranlık uyandıran su) ismiyle ürettii kokuyu, Kölne yerletikten sonra seri olarak üretmeye balar. Cologne (Kolonya) adı da Buradan gelir. "Eau de Cologne" "Köln Suyu" demektir. Köln Tıp Fakültesi'nin bu kokuyu tıbbi ürün olarak onaylamasının ardından kolonya Avrupa da yaygınlaır. 24 Konyak: Fransa nın Charente ve Charente-Maritime bölgelerinin belli yerlerinde üretilen alkollü içkidir. Konyak adı Chrante bölgesine balı Cognac ehrinin isminden gelir. 25 Kot: Kot sözcüünün Türkçeye yerlemesinin asıl nedeni, bu ismin Türkiye'de blucini (ng.: bluejeans) üreten ilk kiinin soyadından geliyor olmasıdır. Türkiye'deki ilk kot üretimini yapan, Muhteem Kot, 1940 yılında Fransa'ya yaptıı bir gezide blucinle karılaır. Salamlıına ve dikim tarzına hayran kalan Muhteem Kot, bu kumaı Türkiye'de üretmeye karar verir. Türkiye'ye döndüünde bu kumaı üretmeyi baarır ve 1960 yılında günde 200 adet üretimi yakalamıtır. Bu kuma o dönemde özellikle köylüler ve içiler tarafından tutulur yılında kot adı 21http://www.patentmuzesi.com/buluscu/ClaytonJacobson 22http://www.answers.com/topic/the-gillette-company 23http://amerikabulteni.com/2012/12/01/abdde-yanlislikla-genelisim-olarak-kullanilan-unlu-markalar/ 24http://tr.wikipedia.org/wiki/Kolonya 25http://tr.wikipedia.org/wiki/Konyak Halk arasında kanyak olarak da bilinir. 26http://tr.wikipedia.org/wiki/Kot 27http://www.marleyfloor.net/ 28http://tr.wikipedia.org/wiki/Mauser 29http://tr.wikipedia.org/wiki/Naylon 30http://www.nescafe.com.tr/ 31MuratDirican (2009). Pipetin cadı, Bilim ve Teknik, Ankara: Tübitak Yayınları, S. 494, s http://www.technotoday.com.tr/detay/4844/Polaroid-geridonuyor markalaır yılında satıları düen firma üretimini durdurur. 26 Marley: 1970 lerin sonunda ngiliz Marley Floors Ltd. irketi, üzerinde daha rahat dans yapılabilen zeminler üretmeye balar. Daha sonra marley ismi bu tarzda üretilen bütün ürünlere verilir. 27 Mavzer:Mauser, bir Alman tüfek firmasının adıdır yılında, Prusya ordusu için tüfek üretmek amacıyla kurulur. Üretilen ilk tüfek Mauser (mavzer) dir. O dönemde Alman mparatorluu nda standart piyade tüfei haline gelir. Ayrıca mavzer terimi, I. Dünya Savaı sırasında Alman mparatorluu nun ürettii, Osmanlı mparatorluu nun da kullandıı sürgülü tüfee Türkçede verilen genel isimdir. 28 Naylon: Genellikle lif halinde üretilen naylon, ilk kez 1930'da Amerikalı kimyacı Wallace H. Carothers'e balı bir aratırma grubu tarafından gelitirilmitir. 29 Neskafe:Neskafe nin ortaya çıkıı, 1930 yılında Brezilya Hükümetinin Nestle ye bavurması sonucu balar. Nestle nin mucitlerinden MaxMorgenthaler, ekibiyle kahvenin doallıını koruyarak sadece su eklenmesiyle kaliteli bir fincan kahve yapabilmenin yolunu arar ve sviçre laboratuvarlarında 7 yıl süren aratırmalar sonucunda neskafeyi üretmeyi baarır. Bu yeni ürene Nestle ve cafe kelimelerinin birlemesinden oluan Nescafe ismi verilir. lk defa 1 Nisan 1938 de sviçre de satıa sunulan Neskafe 2. Dünya Savaı sırasında Avrupa da çok popüler olur. Hâlâ Nestle nin tescilli markasıdır. 30 Pipet: 3 Ocak 1888 de sigara kutusu üreticisi Marvin C. Stone ilk kâıt pipetin patentini alır. Bu kâıt pipet o güne dein çavdar bitkisinin sapından üretilen ve aynı amaçla kullanılan kamıların yerine geçer. Stone ilk pipetini, kâıdı bir kurun kalemin çevresine sarmal olarak sarıp yapıtırarak elde eder. Böyle üretilen pipetler ilk balarda elle yapılır ve iki yıl sonra Stone'un fabrikası sigara kutusundan çok pipet üretmeye balar. 31 Polaroid:1937'de Edwin H. Land tarafından kurulan, merkezi ABD'de bulunan uluslararası tüketici elektronik ve gözlük irketinin 1947 de ürettii fotoraf makinesidir. Makinanın en önemli özellii, fotorafı banyo etmeye gerek kalmadan hemen vermesidir. 32 Rimel: lk rimel ürünü, 19. yüzyılda EugeneRimmel tarafındanüretilir.rimel

6 24 sözcüü Türkçe, Portekizce (rímel) gibi birçok dilde maskara anlamındadır. Maskara sözcüü de talyancada maske anlamına gelen maschera dan gelir. 33 Selobant: 1930 yılında Amerikan 3M irketinde çalıan mühendis Richard Drew, Scotch Selüloz bandı icat eder. Daha sonra ismi Selobant olarak da anılan bu bant, bakkal ve fırınlarda özellikle paketleme için kullanılmaya balanır. Halen Scotch ve 3M markası altında 400'den fazla bant çeidi üretilmektedir. 34 ampanya:ngiliz Kraliyet Akademisi nin kayıtlarına göre, u anda methodechampenoise (ampanya metodu) olarak bilinen yöntem, ilk olarak 1662 de ngiltere de kayda geçirilir. Fakat,smini Fransa'daki Champagne bölgesinden alır. Madrid Anlaması (1891) sadece Champagne bölgesinin bu ismi kullanabileceini karara balar, Versailles Anlaması (1919) bu kararı teyit eder. 35 Termos: Termos, 1906'da skoçyalı J. Dewar tarafından kefedilir. Dewar, ilk olarak içine konulan sıvının ısısını koruyan içiçe geçmi iki kaptan oluan bir sistem yapar. Daha sonra bunu gelitirir ve buna termos adını da kendisi verir. 36 Vazelin: Gaz yaı ticareti yapan iflasın eiindeki New York'lu kimyager Robert A. Chesebrough, 1859 yılında Pennsylvania'da yeni bulunan petrol kuyularına gittiinde bir maddenin içilerin ayaklarına yapıtıını görür. Bu parafine benzer maddenin içilerin ayaklarındaki kesik ve yaraları iyiletirdiini gözlemler. Chesebrough, bu tuhaf maddeyi kavanozlara doldurarak New York'a döner.üstünde aylarca çalıarak petrolden ayrıtırdıı maddenin vücuttaki yaraları iyiletirdiini kefeder. 1870'te de ilk vazelini "Vazelin Petrol Jeli" ismiyle satıa sunar. 37 Zeplin: 1900 yılında Ferdinand GrafZeppelin tarafından yapılan ilk omurgalı, güdümlü balondur. Zeplin, ilk olarak 2 Temmuz 1900 tarihinde saat 20:00 de havalanır ve 18 dakikalık uçuunu, 5 kii ve 350 kiloluk aırlıkla gerçekletirir. Alman Sava Bakanlıı savalarda da kullanmak amacıyla özellikle zeplin üretimini destekler. I. Dünya Savaı sırasında Paris ve Londra zeplinler kullanılarak bombalanır yılında bir zeplinin New Jersey e inii sırasında, ate alıp 33http://us.rimmellondon.com/content/about-rimmel 34http://solutions.3m.com.tr/wps/portal/3M/tr_TR/EUScotchbrand /Home/Resources/History/Timeline/ 35http://www.tuhafbilgiler.net/2012/02/sampanyay-kim-kesfetti.html 36http://www.tarihintaniklari.com/contents/print.asp?HaberID=53 37http://www.vaseline.com.pk/about-us/history/ saniyeler içinde yanmasından sonra, zeplinin baarısı sona erer ve yapımı durdurulur. 38 B. Uzunluk ve Baskınlık Bazı jenerik marka isimlerinin uzunluu, dildeki kolay söyleme temayülüne aykırıdır. Bundan dolayı dil daha kısa söyleyii tercih eder. Örnein, bilgisayar oyunu yerine atari demek daha kolaydır. Yine hidromasajlı küvet yerine jakuzi demek daha pratiktir. Bu örneklerde de görüldüü gibi bir ürünün jenerik marka olması isteniyorsa, kısa bir isimtercih edilmelidir. C. Genelleme Dilde, adlamı isim tamlaması olarak açıklanabilecek bir durumdur. Marka ismi ile oluturulmu isim tamlamalarında, tamlananın kendi anlamını tamlayana yükleyerek dümesi sonucu oluan bir yapıdır. Kot (pantolon), çiti (bulaık deterjanı), polaroid (fotoraf makinesi), chiclets (sakızı) bu gruba giren örneklerdir. Tamlayan (Marka smi) + Tamlanan (Cins sim) Selpak mendil Düme (mendil) Özel sim (Selpak) Cins sim (selpak) Tablo 1: Genelleme D. Marka ismi ile ürün arasında anlamsal bir iliki bulunması Çok fazla örnei olmamakla birlikte, bazı marka isimleri ile ürün arasında anlamsal bir ba kurulur. Örnein, walkman anlam olarak yürüyen adam diye çevrilebilir. Burada asıl olan yürüyen bir kiinin bu alet sayesinde bir eyler dinleyebilecei çarıımını yapmaktır. Yine Türk diline girmi olan gırgır ismi, bu aletle süpürme esnasında çıkan sesten mülhem konulmutur.baka bir örnek olarak da camın ısı geçiini engelleyerek içerideki ısının her zaman normal seviyede kaldıını çarıtıran ısıcam örnei verilebilir. E. Yer isminden gelenler Bazı jenerik markalara daortaya çıktıkları yerlerin isimleriverilmitir: ampanya (Champagne Fransa), kolonya (Cologne - Almanya), konyak (Cognac - Fransa) gibi. II. Jenerik Marka simlerinin TDK Sözlüünde Yer Alı Biçimleri 38tr.cyclopaedia.net/wiki/49_Saat_Graf_Zeppelin_ile_Havada

7 25 Piyasada, farklı alanlarda birçok marka vardır. Bunlardan jenerik marka özellii kazanmı olanlar, halk tarafından daha fazla bilinir ve youn bir ekilde de kullanılır. Bunların içerisindeki en kuvvetlileri de sözlüklere girmi olanlarıdır. Bir ismin sözlük deeri kazanması, bir yönüyle o ismin Türkçelemesi olarak algılanabilir. Jenerik marka isimleri köken bakımından yabancı olsalar da söyleyi olarak çou Türkçelemitir. Bu bölümde, isimlerin kökenlerine dikkat edilerek bir tasnif yapılmı ve Türkçe jenerik marka isimlerinin oranı tespit edilmeye çalıılmıtır. TDK nın sözlüüne girmi 30 jenerik marka ismi üzerinde durulmutur. Bu markalar, sözlüe alınırken çok da özenli davranılmadıı gözlenir. Sözlükte, marka isimlerinin açıklaması yapılırken Jacuzzi tescilli ürün adından, marka adından, Gilette özel adından, Fransızca rimmel gibi tanımlamalar yapılmıtır. Birçouna ise herhangi bir açıklama yapılmamıtır. Hâlbuki bunların hepsi için tek bir tanımlama yapılması daha salıklı olabilirdi.ayrıca bazı isimlerin kökenleri sözlükte verildii gibi de deildir. Örnein, vazelin ismi sözlükte isim, kimya Fransızca vaseline eklinde yer alır. Fakat vazelin isminin kökü Almanca wasser (su) ile Eski Yunanca elaion (ya) sözcüklerinin birlemesinden meydana gelmitir. Çalımada, bu tarz isimler dipnotlarda belirtilmitir. Bunlar köken bakımından sıralandıında öyle bir tablo ortaya çıkar: 39 A. Türkçe olanlar a. kot 1. isimgiysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kuma, blucin. 2. sıfat Bu kumatan yapılan (giysi) Kot pantolon b. gırgır 1. isim Mekanik olarak çalıan süpürge 2. denizcilik Açık denizlerde balık avlamakta kullanılan büyük a c. çiti 40 isimçitme ii. B. Fransızca olanlar a. rimel isim Fransızca rimmel 39 Marka isimleri, üzerinde herhangi bir deiiklik yapılmadan, TDK sözlüünde geçtii ekliyle alınmıtır. 40 Çiti, TDK nın sözlüünde deterjan markası olarak yer alır. Fakat bir dönem bütün sıvı deterjanlar için, yaygın bir marka adı olarak kullanılmıtır. çitile- fiilinin de bu deterjan isminden geldii söylenir. Fakat bunun bir gerçeklik payı yoktur. Çit- fiili Ahmet Vefik Paa nın Lugat-ı Osmani sinde (1876) Elde çamaır ovalamak ekliyle yer alır. Fakat yine aynı dönemde mehur olan Fay, Vim gibi deterjan markalarından fayla-, vimle- fiilleri türetilmi ve yaygın olarak kullanılmıtır. Ayrıca ürünün plastik kabı kullanılı olduu için, bu kap halk arasında bir miktar birimi olarak da kullanılmıtır: bir çiti buday, bir çiti ceviz gibi. Kadınların kirpiklerini kıvırmak ve daha uzun göstermek için fırça ile sürdükleriyalı sürme; maskara. "Nihayet kirpiklerine de birer fırça rimel dokundurdu,onları da dikletirdi." - P. Safa b. vazelin 41 isim, kimya Fransızca vaseline Ham petrolden çıkarılan, merhem ve kremlerde kullanılan ve 31 C'de eriyen bir tür mineral ya. c. termos 42 isim (te'rmos) Fransızca thermos Yalıtım maddesiylekaplı metal kılıf içine yerletirilen aralarında hava boluubulunan çift çeperli cam ieden oluan, içine konan sıvının ısısını uzun sürekoruyan kap. "Benim termosumda bir parça su kalmıtı." - R. N. Güntekin d. ampanya 43 isim (ampa'nya) Fransızca champagne Açık renkli, tatlı ve köpüklü arap. "Misafirlerin girmesiyle birçok ampanyaiesinin patlaması bir oldu." - Y. K. Karaosmanolu e. konyak -ı isim Fransızca cognac spirto derecesi yüksek, özel kokulu, kiremit renginde bir içki türü, kanyak"senin için bir ie rakı, kendime de konyak aldım." - R. H. Karay f. naylon 44 isim (na'ylon, l ince okunur) Fransızca nylon 1. isim, Dayanıklı ve esnek döküm maddesi. "Geç saatlere kadar çöpten toplayacakları demirleri, ieleri, naylonları nasıl satacaklarını konutular." - L. Tekin 2. sıfat, Bu maddeden yapılan. "Plastik deyince bu devirde birtakım naylon eya,u bu geliyor hatıra." - N. F. Kısakürek 3. sıfat, Düzme, düzmece, sahte. g.polaroit -di isim, fizik (l ince okunur) Fransızca polaroït 1. isim, fizik Geçirdii ııı polaran saydam yaparak çekim ve baskı ilemleriniçok çabuk ve otomatik olarak yapan fotoraf makinesi. 2. Bu makineyle çekilen fotoraf. h. aspirin 45 isim, tıp Fransızca aspirine Arı kesici, ate düürücü ve kanı sulandırıcı olarak kullanılan beyaz renkli hap."baım kazan gibiydi, bir kavanoz aspirin içsem arımın geçeceine ihtimalvermiyordum." - T. Dursun ı. eroin Almanca wasser (su) + Eski Yunanca elaion (ya) kelimelerinin birlemesinden meydana gelmitir. 42 Eski Yunancadan termos (sıcak) 43 Latinceden campania (ova, düz ülke) 44 Kelimenin kökeni meçhuldür. New York-London kent adlarının ilk harf ve hecelerinden türetildii rivayet edilir. 45Aspirin ismindeki a asetil klorürün (acetylchloride) ilk harfinden, spir de salisilik asit elde edilen bir bitki türü olan spiraeaulmaria isminin ilk harflerinden ve sondaki in eki de ilaçlar için kullanılan ortak bir ekten gelir.

8 26 isim, Fransızca héroïne Morfinden kimyasal yolla elde edilen uyuturucu bir madde. "Ama kısa süre sonra üzerinde eroinle ele geçmi." - A. Ümit i. jöle isim, Fransızca gelée 1. Meyve suyunun ekerle kaynatılmasıyla istenilen younlukta elde edilmi ekerleme. 2. Et suyunun souduktan sonra gevek ve esnek bir kıvam almı durumu. "Tavuk jölesi. Dana jölesi." 3. Saçın düzgün bir biçimde uzun süre kalmasını salayan yalı, parlak ve yapıkan madde C. ngilizce olanlar a. jilet isim, Gilette özel adından nce çelikten yapılmı, iki yanı keskin tıra bıçaı. b. marley isim, mimarlık (marka adından) Yapılarda döeme gereci olarak kullanılan plastik madde. c. jakuzi isim, Jacuzzi tescilli ürün adından Salık havuzu. d. greyder 47 isim, ngilizce grader Altında bulunan ve deiik açılarda çalıabilen bıçaı ile topraı kazıyan veyayayan yol makinesi. e. dorse isim, ngilizce dorsal Kara taıma araçlarındaki kasa. f. cip isim, ngilizce jeep Her türlü arazide kullanılabilen motorlu taıt. g.jetski isim, ngilizce jet ski Su kızaı. h. ciklet 48 isim Sakız. ı. selobant -dı isim (l ince okunur) Yapıtırma ilerinde kullanılan ince, saydam, bir yüzü yapıkan erit; seloteyp. ı. pipet 49 isim, ng.: pipette, Alm.: Pipette 46 Eski Yunancadan, heros (kahraman) adından alınmıtır. 47 ngilizceden alınmıtır: togrede (kazımak, tırmalamak), grater (kazıyıcı). 48 Halk arasında çiklet eklinde de söylenir. 49 Fransızca pipette borucuk anlamındadır. Fransızca pipe boru ve ette kamı isimlerinin birlemesi ile olumutur. Ayrıca dereceli pipet, otomatik pipet, volumetrik pipet gibi sıfat tamlaması yapısında kullanımları da vardır., Kurul (2009). Kimya Terimleri Sözlüü, Ankara: TDK yayınları. marka ismidir. Belirli miktarda sıvıyı ölçmeye veya transfer etmeye yarayan derecelendirilmi açık cam kap. D. Almanca olanlar a. zeplin isim, Almanca Zeppelin Hava gemisi. b. mavzer sim, askerlik eskimi (Mauser özel adından) Atı hızı dakikada ortalama altı mermi olan ve orduda kullanılan bir tüfek tipi. imdi de kucaında evirip çevirdii ngiliz malı, kız gibi mavzerine bakıyor, gözlerini ondan ayırmıyordu. T. Bura E. talyanca olan a. kolonya isim (kolo'nya) talyanca colonia çinde, limon, lavanta, tütün vb. bitkilerin yaı bulunan, hafif kokulu alkollü bir madde. "O giderken yanaklarına, ellerine kolonya sürdürdü." H. E. Adıvar F. Japonca olan a. atari 50 isim Bilgisayarlarda basit programlarla düzenlenmi bir oyun türü. G. Birleik Yapılar a. ısıcam isim (ısı cam) ki cam plakanın çevresel olarak metal bir ara çıtası yardımıyla birbirinebalanması temeline dayanan pencere camı. b. bankamatik 51 -i isim Bankaların para ilemlerini günün her saatinde otomatik olarak yapan makine. c. neskafe 52 isim, Nescafe tescilli ürün adından Hazır kahve. III. Jenerik Marka simlerinin Farklı Yapılarda Kullanımı Bazı marka isimleri, sadece jeneriklemekle kalmayıp birleik yapılar da oluturmulardır. Bazıları da günlük yaamın içinde en canlı ekliyle kullanılmılardır. Örnein; Çiti marka isminin en yaygın olduu zamanlarda ç Anadolu nun bazı köylerinde bir 50 Japonca ataru, dikkat veya nian al anlamında emir. 51Banka: tly. Banco dan; -matik: ng. Automatic ten 52Nestle nin nes ile, ngilizce cafe nin birlemesi ile elde edilmi bir

9 27 çiti un, bir çiti bal gibi söylemler yaygın olarak kullanılmıtır. A. talanmı kot isim, Sert bir yüzeye sürtülerek yer yer rengi açılmı ve kullanılmı görünümü verilmi kuma. B. ampanya bardaı isim, ampanya içmeye ayrılmı özel, ince, uzun veya geni tabanlı kısa bardak. C. naylon fatura isim, Faturası olmayan bir mal için alıcıya verilen veya birini harcama yapmı gibi göstermek amacıyla yasa dıı olarak düzenlenen faturanın halk arasındaki adı. D. naylon kız isim mecaz 1. Çada, modern kız 2. Gerçekte olması gerektii gibi davranmayan kız E. bebe aspirini isim, Daha düük dozda aspirin içeren küçük çocuklar için hazırlanmı ilaç. F. atari salonu 53 isim, Bilgisayar oyunlarının oynandıı salon. G. jilet gibi isim, çok keskin. H. jilet atmak 1. jiletle saldırmak. ki jilet at, çiçee yatmı hasta gibi hurda et yüzünü. K. Korcan. 2. kendini jiletlemek. Sonuç Çalımanın önemli sonuçlarından biri,günlük dildekijenerik marka isimlerinin cins isme dönüme sürecinin tespiti ve bunların sözlükte yer alı biçimlerinin ortaya konması olarak açıklanabilir. TDK Sözlüünde jenerik marka isimlerinin hangi kaynaktan geldikleri tam olarak belirtilmemitir. Bunların sadece % 16 sında... marka adından ibaresi olduu,tespit edilmitir. Bu ibarede de bir birliktelik yoktur. Bunun için üç ekil kullanılmıtır:... tescilli ürün adından,... özel adından, marka adından. Dier örneklerde ise sadece ismin hangi dile ait olduu belirtilmitir. Türkçe, birçok yabancı kelimeyi bünyesine katarken bu kelimelerikendi söyleyiine uydurur.jenerik marka isimlerinde de bu eilim gözlenir. Sözlük deeri kazanan jenerik marka isimlerinin % 87 siorijinal söyleniinden ayrılarak Türkçe söyleyie uymutur. Jenerik marka isimlerinin köken bakımından daılımları, çalımanın baında belirtilen ekonomi ile dil arasındaki ilikiyi teyit eder. Ekonomik güçle balantılı 53TDK sözlüünde yer almamakta. olarak öncelikle Fransızcanın, daha sonra da ngilizcenin etkisi,bu dillerden Türkçeye giren kelimelerin oranında görülür. Jenerik marka isimlerinin % 36 sı Fransızcadan, % 33 ü ngilizceden, % 7 si Almancadan, % 3 ü talyancadan, % 3 ü Japoncadan alınmıtır. Türkçenin oranı ise % 13 tür. Bir sözcüün dilde yer edinmi olmasının önemli göstergelerinden biri, bu sözcüündeyim içerisinde kullanılabilmesi, birleik yapılar yapabilmesi gibi özelliklerdir.jenerik marka isimlerinin bu tarz kullanımlardaki oranı ise sadece % 17 dir. Bu tarz kullanımlar için aynı anlama gelen ciklet ve sakız isimlerini örnek olarak verilebilir. Ciklet ngilizce bir isim olup sözlükte sadece sakız anlamı ile yer alır. Bunun dıında bir deyim içerisinde veya bir birleik yapıda kullanımı sözkonusu deildir. Sakız ismi ise çok eski bir Türkçe kelime olup DivanüLügati t-türk te sakır-: yapımak; sakır/sakız: yapıkan ey anlamında geçer. Sakız kelimesi tarihi seyir içerisinde sakız gibi, damla sakızı, afyon sakızı, sakız tatlısı gibi birçok kelime ile birleik yapılar meydana getirmitir. Sakız ile ilgili sözlük deeri kazanmı birleik yapıların sayısı 21 dir. Bu tespit de jenerik marka isimlerinin Türkçede henüz çok yeni olduklarını göstermesi bakımından önemlidir. Son olarak, aratırmanın baında da belirtildii gibi bu konuda yapılmı aratırmalar yok denecek kadar azdır. Bu çalıma ile konuya dikkat çekilmi ve bundan sonra yapılacak aratırmalara da bir kaynak oluturulmak istenmitir. KAYNAKÇA ADAMS, M. (2005). Lexicalpropertyrights: TrademarksandAmericandictionaries Verbatim: The Language Quarterly,S.30, s BA, Mehmet, AKTEPE C. (2006). Türkiye nin En Büyük Be Perakendecisinin Marka Deeri Unsurları Açısından ncelenmesi ve Ankara li Uygulaması, 11. Ulusal Pazarlama Kongresi, 1-3 Kasım, zmir. BUTTERS, Ronald R. (2008). Trademarksandotherproprietaryterms, Dimensions of ForensicLiguistics,S. 12, s CLANKE, Shawn M. (2000). Genericization: A Theory of SemanticBroadening in themarketplace Northernreview, S. 28 s DAYANÇ, Muharrem (2006). Dilde Farklı Bir Genelleme ve Kirlenme Hadisesi, Arayılar (nsan Bilimleri Aratırmaları), S. 15, s DRCAN, Murat (2009). Pipetin cadı, Bilim ve Teknik, Ankara: Tübitak Yayınları, S. 494, s. 18. HOTTA, Syugo (2006). Functions of Language in Trademarks, RitsumekanLawReview, S. 23, s KAGARLI, Mahmud (1990). DivanüLugati t-türk (Tıpkıbasım), Ankara: KültürBakanlıı Yayınları. KURUL (2009). Kimya Terimleri Sözlüü, Ankara: TDK yayınları. KURUL (2011). Türkçe Sözlük, Ankara: TDK yayınları. LENTNE, G., SHUY, R. W. (1990). Meaning in themarketplace, AmericanSpeech,S. 65, s ÖNCEL, eyma (2004). Jenerik Markanın Sonu mu Geliyor?, Capital veekonomi Dergisi, S.43, s

10 28 PARHZGAR, Shahrzad (2010). Theinfluence of Brands on Communicativelanguageand how theybecomepart of language, An Analysis over 5 casestudies, Unpublishedmaster'sthesis, Surrey: University of SurreyFaculty of artsand Human ScienceDepartment of English. SULLVAN, K., SWEETSER, E. (2009). s Generic is Specific a Metaphor? Meaning, Form and Body, S. 19, s Home/Resources/History/Timeline/ p tr.cyclopaedia.net

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM

ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM ALTERNATF BR ENERJ KAYNAI ÜRETELM Hazırlayanlar Cannur KURUOLU 6B Pırıl ALP 6B Danıman Öretmen Demet EROL 2011 ÇNDEKLER Projenin Amacı.....1 Projenin Hedefi.1 Proje çalımaları sırasında gerçekletirilen

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

a b e f g h i SHOG NED R?

a b e f g h i SHOG NED R? 9 8 7 6 5 4 3 2 1 a b c d e f g h i SHOG NEDR? SHOG, Japonya da yaklaık 20 milyon kiinin oynadıı bir oyundur. Hedefleri, karı tarafın ah ını tuzaa düürmek olan iki oyuncu arasında oynanan bir zihinsel

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

IRROMETER NASIL ÇALIIR...

IRROMETER NASIL ÇALIIR... IRROMETER NASIL ÇALIIR... Irrometer bir tansiyometre prensibi ile görev yapar. Irrometer içi saf su dolu bir tüp, bir vakum göstergesi ve gözenekli porselen bir balık ihtiva eder. Kök bölgesi derinliine

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM

TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM TÜM OTOBÜSÇÜLER VE LETMECLER FEDERASYONU KARAYOLU YOLCU TAIMACILII SEKTÖRÜNÜN TARHSEL GELM 1955 ten 1999 a kadar karayolu yolcu taımacılıının ulaım biçimleri içindeki payı Karayolu ile yolcu taımacılıının

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

!  #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' -  ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302

mekan Kasımpaşa Deniz Hastanesi İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 mekan İLKBAHAR 2014 SAYI: 302 40 41 Kasımpaşa Deniz Hastanesi YÜK. MİMAR BEYZA ŞENER mekan 42 43 BİNALAR DA İNSANLAR GİBİ DOĞAR BÜYÜR ÖMRÜNÜ TAMAMLAYINCA DA ÖLÜR VE YERİNİ YENİLERİ ALIR. Bu ya am bazen

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9

Kullanım Kılavuzu. Çamaır Makinası PW9 Kullanım Kılavuzu Çamaır Makinası PW9 38 9065-31 05.51 çinder Genel...3 Program butonları...3 Opsiyon butonları... Balama butonu... Deterjan Haznesi... Gösterge bilgilsi...5 Arıza Kodları...6 Yıkama Programı...7

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri  # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI

ESK EH R T CARET ODASI A(H1N1) GR P SALGINI ESKEHR TCARET ODASI A(H1N1) GRP SALGINI A (H1N1) virüsü nedir? A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalıa yol açan viral bir hastalıktır. Hastalık ilk kez Meksika ve ABD de görülmü ve daha

Detaylı

MADDEYİ TANIYALIM ÇEVREMİZDE SAYISIZ MADDE VARDIR MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ MADDENİN HALLERİ MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR

MADDEYİ TANIYALIM ÇEVREMİZDE SAYISIZ MADDE VARDIR MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ MADDENİN HALLERİ MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR MADDEYİ TANIYALIM ÇEVREMİZDE SAYISIZ MADDE VARDIR MADDENİN HALLERİ MADDENİN ÖLÇÜLEBİLİR ÖZELLİKLERİ MADDENİN DEĞİŞİMİ MADDENİN ISI ETKİSİYLE DEĞİŞİMİ MADDELER DOĞADA KARIŞIK HALDE BULUNUR KARIŞIMLAR AYRILABİLİR

Detaylı

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var

Esrar kullanımı dengeleniyor, gençler arasında gördüü rabetin azaldıına dair belirtiler var YILLIK RAPOR 2007: ÖNEML NOKTALAR AB uyuturucu raporunun ilettii olumlu mesajlar, uyuturucuya balı ölümlerin yüksek düzeyi ve artan kokain kullanımıyla gölgeleniyor (22.11.2007, LZBON AMBARGO 10.00 CET)

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. infrastructure 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

Türk Bankacılık Sektörü

Türk Bankacılık Sektörü Hisse Senedi / Sektör Raporu Türk Bankacılık Sektörü /0/01 Kredi mevduat spredleride geçen aya göre iyileme görülüyor Toplam krediler bir miktar geriledi. BDDK nın açıkladıı haftalık bankacılık sektörü

Detaylı

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra;

Bu dönemde daha önce belirttiim gibi yatırımlarımızla ilgili almı olduumuz kararlarımızın yanı sıra; BORYAD / Aralık 2009 1. 2009, finansal anlamda fırtınalı bir yıldı. Kısaca iecam ın 2009 yılını deerlendirebilir misiniz? Öncelikli konularınız neler oldu, kârlılık hedefleriniz de büyük amalar görüldü

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov.

Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi. (e.t.t.e) Er can Tür kan. (ercan. turkan@tcmb. gov. Özel t üket im t alebinin izlenmesinde kart lı alıveri: Yeni bir tüketim endeksi önerisi (e.t.t.e) Er can Tür kan (ercan. turkan@tcmb. gov. t r) Tür kiye Bankalar Bir lii 28 Kasım 2007 Sunum içerii* Tüketim

Detaylı

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$(

,$( -./(,$( 0$0$ 1 2 134(,$( !"#$ %& '()*' ' + -./( 0$0$ 1 2 134( 5(/ 4 2 " $#56L = {a n b n c n : n 0}222 #.(.)", #22(# 7# 2", #6,489: 7", #24$62.. ' # #2(; 7 #", #2, #2.24$;7" $.7 2# < #44 )" -2 # 22)#( #4# 7 #7= 8"- 2 " >"",.'#

Detaylı

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney)

DENEY RAPORU. Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) M.Hilmi EREN 04-98 - 3636 Enstrümantel Analiz II Lab. 9.Deney Grubu DENEY RAPORU DENEY ADI Fotometrik Yöntemle Karıım Tayini (11 No lu deney) DENEY TARH 31 Ekim 2003 Cuma AMAÇ Lambert-Beer yasasından ve

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM

GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM GERİ DÖNÜŞÜM VE GERİ KAZANIM Cam, metal, plastik, kağıt / karton gibi değerlendirilebilir. Gıda ambalaj atıkları çeşitli fiziksel ve kimyasal işlemlerden geçirilerek yeni bir hammaddeye veya ürüne dönüştürülebilirler.

Detaylı

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010

Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalı ması: STANBUL - 2010 Pozisyon Kontrol Sistemi Üzerine Karakteristik Yapı Çalıması: Set Üzerinde Kullanılacak Ekipman: 1 Motor sürücü ve çıkı potansiyometresi, 1 Ayarlama amplifikatörü, 1 Türevsel amplifikatör, 1 Toplama amplifikatörü,

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

TULAR-------------------------------------------------------------------------------------

TULAR------------------------------------------------------------------------------------- TULAR------------------------------------------------------------------------------------- (P) Program ve onay (+) Arttır ( Menüde gezer veya rakam attırır.) ( -) Azalt(Menüde gezer veya rakam azaltır.)

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir?

Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir? On5yirmi5.com Ülkemizdeki başlıca madenler nelerdir? Türkiyedeki madenler ve kullanım alanları nelerdir? Yayın Tarihi : 14 Kasım 2012 Çarşamba (oluşturma : 1/7/2016) Ülkemizdeki başlıca madenler a. Demir

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI

BENMAR VE KURUTMA DOLABININ KULLANIMI S.D.U. ARKKARAAAÇ MESLEK YÜKSEKOKULU GIDA LABORATUVARINDA BULUNAN BAZI MKROLEMCL ARAÇLARIN PROGRAMLANMASI VE ÇALITIRILMASI Mikroilemcili bir ekipmana program yapabilmek için ilemin yapılacaı anda herhangi

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

! " # $ % & '( ) *' ' +, -. /) /) 0 # /) %, %, 1 2

!  # $ % & '( ) *' ' +, -. /) /) 0 # /) %, %, 1 2 !"#$ %& '()*' ' +,-./) /) 0 #/) %,%, 12 $$(/3#/ " '$$(/34" '$$(//44 / 4 /4/ 4# ##4" 5-6/'$##/" 7#! a(a * b * )b regular expression ile önce bir a üretilir. Ardından iki durumdan birisine göre devam edilir.

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

AX5000 KONTROL PANELLER

AX5000 KONTROL PANELLER AX5000 KONTROL PANELLER ÜRÜN SPESFKASYONU UYGULAMA AX5000 serisi, farklı modellerde kontrol panellerinden oluur. Bazı AX5000 panelleri tek baına ya da bir haberleme aı içinde baka panellerle kullanılabilirler.

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri

Ki!i, Yer, ve eylerin Hayat Hikayeleri Ki!i, Yer, ve "eylerin Hayat Hikayeleri!nsanların hayatları ya"adıkları evlerin hayatları ile nasıl iç içe geçmistir? Evlerin içerisine bırakılan ipuçları, ev sakinleri hakkında ne tür bilgiler verebilir?

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI

KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLERNN TÜREL DAILIMI Kemal Selçuk ÖÜT Ara. Gör., stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı 1. KENTÇ TOPLU TAIMA SSTEMLER Kentiçi toplu taıma sistemleri iki

Detaylı

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2

S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2 S R K Ü L E R : 2 0 0 8 / 3 2! " # $%&'( )*!! " #$!" ## $ %& &'()& & * + (,( %! # -.&%( & $/(%&& % 0 1 / # %(# 2 1 / (' 3'!! # % ##%.&% - ## (( '( 4% / (%&& % & 5'(67 8 / ('#3 ( 3'! (-.&% ## (( &&&! /

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY

ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER. Uur Kaan DNÇSOY Giri ERP MPLEMENTASYONU PROJELERNDE DENETM SÜRECNN ÖNEM ve KARILAILAN RSKLER Uur Kaan DNÇSOY ERP (Enterprise Resource Planning - Kurumsal Kaynak Planlaması), bilgi sistemleri profesyonelleri tarafından

Detaylı

2. Kozmetik Kongresi, Subat 2012, Antalya. Prof.Dr. Mustafa BĐRĐNCĐOĞLU

2. Kozmetik Kongresi, Subat 2012, Antalya. Prof.Dr. Mustafa BĐRĐNCĐOĞLU 2. Kozmetik Kongresi, 17-19 Subat 2012, Antalya Prof.Dr. Mustafa BĐRĐNCĐOĞLU Kozmetik, bir kimseyi daha çekici hale getirmek ya da görünüm sorunlarını gidermek için kullanılan ürünleri, bakımları ve tedavileri

Detaylı

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN

TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN ÖZEL EGE LSES TEMZ BR HAYAT ÇN SZ DE DETERJANI KESN HAZIRLAYAN ÖRENC: Zeynep ÇALANDA 63 6B DANIMAN ÖRETMEN: Özgem Ayça BEKTUR ZMR (2011) ÇNDEKLER Sayfa Konu, Özet, Giri.3 Projenin Amacı, Projenin Hedefleri

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4 17.07.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 5 4! "#$ % &'# ( $ ) * "#$ )#+( "#$')'#),-. )-). ) /'# (! % % % $ + & %("- (. +'-. ) -). ) )( #$! &-++)$#(, * 0. ) % )(-). + -+ ) -+, *&%.- &- -). +, ")(!$ +,! & 122"

Detaylı

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret.

Bayvızyon. Ürün Kataloğu. Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret. Bayvızyon 2017 Endüstriyel Tüketim Malzemeleri Sanayi ve Ticaret Ürün Kataloğu www.bayvizyon.com DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (LÜX) DAR ISLAK MOP (EKO) GENİŞ ISLAK MOP (EKO) NEMLİ MOP NEMLİ MOP (ORLON)

Detaylı

Selefon. kazanır. Kısaca ürünlerin üzerine uygulanan çok ince plastik. Termal selefon ve tutkallı selefon olmak üzere iki tiptir.

Selefon. kazanır. Kısaca ürünlerin üzerine uygulanan çok ince plastik. Termal selefon ve tutkallı selefon olmak üzere iki tiptir. Selefon Baskı koruma yöntemlerinde amaç baskıyı tüketiciye en sağlam ve en güzel görünümde sunmak, baskıyı daha uzun ömürlü kılmaktır. Baskının sağlamlığı güvenilirliği tüketici memnuniyetini arttırır.

Detaylı

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6.

1.Kameranın Toplumsal Tarihi. 2.Film ve Video Kameraları. 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması. 4.Objektif. 5.Kamera Kulanım Özellikleri. 6. 1.Kameranın Toplumsal Tarihi 2.Film ve Video Kameraları 3.Video Sinyalinin Yapılandırılması 4.Objektif 5.Kamera Kulanım Özellikleri 6.Aydınlatma 1 7.Ses 8.Kurgu 0888 228 22 22 WWW.22KASİMYAYİNLARİ.COM

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950

Kullanım kılavuzunuz DYMO LABELMANAGER 120P http://tr.yourpdfguides.com/dref/2816950 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya DYMO LABELMANAGER 120P için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki DYMO LABELMANAGER 120P tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma,

Detaylı

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION)

PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) PÜSKÜRTME ŞEKİLLENDİRME (SPRAY FORMING / SPRAY DEPOSITION) Püskürtme şekillendirme (PŞ) yöntemi ilk olarak Osprey Ltd. şirketi tarafından 1960 lı yıllarda geliştirilmiştir. Günümüzde püskürtme şekillendirme

Detaylı

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir.

SES (HARF) BİLGİSİ. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. İSMET ÖZCAN SES (HARF) BİLGİSİ Dili oluşturan sesleri göstermeye yarayan işaretlere (sembollere) harf denir. Türkçe alfabemizde (abecemizde) 29 harf vardır. Alfabetik sırası şöyledir. a, b, c, ç, d, e,

Detaylı

Bir Suistimalcinin Profili

Bir Suistimalcinin Profili Bir Suistimalcinin Profili!dil Gürdil, CPA, CFE, SMMM Ortak, Risk Yönetimi Danı"manlı#ı 17 Ekim 2011 Danı!manlık Ara!tırma Bir Suistimalcinin Profili - 69 ülke - 348 vaka 1 Temel Bulgular Bir Suistimalcinin

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir.

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 26.12.2007 SAYI :2007-096

Detaylı

$$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ o! " # "!!$ o %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.

$$%$ $ '! '( )$ *$ +,-. /001 4005 $& 2 3 $! 1 ' ( )$ *$ +,-. ',- - - % 6%$ % % % %$ o!  # !!$ o %% %%&! $  ' ! ( 8',-(1 +*%. !"#$%!" #$%%&$ $$%$ $ '! '(" )$ *$ +,-. /001 $&23 $%$ 4005 $& 2 3 $! 1 ' (" )$ *$ +,-. ',- - -" % 6%$ % % % %$ ',-(7 " )$.-%-"- # %$"! " # "!!$ %% %%&! $ " '" "! ( 8',-(1 +*%.-"- % 6%$96% &*%* 66$&$$ %

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' !  #!  $ ! #$!!%&  %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&!  % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak!

Femsoft, kolay kullanımı ve genileyebilen esnek yapısı ile ilerinizi çok kolaylatıracak! Femsoft Ticari Paket Programı küçük ve orta ölçekli iletmelerin optimum seviyede ilemlerini yapabilmesi için tasarlanmıtır ve ileri teknoloji içermektedir. Femsoft Ticari Paket Programı destekledii SQL

Detaylı

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur.

Durum böyle olmakla birlikte, özet çeviri metninin okuyucuların gerçekten yararlanabilecekleri i levsel bir doküman oldu u ku kusuzdur. AVUSTRALYA NIN YEN GÜNEY GALLER EYALET SAYITAYI PERFORMANS DENETM RAPORU Yıllık Raporlardan Hareketle Performansın Deerlendirilmesi: Sekiz Kuruluun Yıllık Raporlarının ncelenmesi (Özet Çeviri) Sacit Yörüker

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu.

taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. taahhüt ettii yabancı sermaye tutarı 300 bin dolar düzeyinde kalıyor ki, üzerinde asıl düünülmesi gereken nokta da bu. Kamu dıında yapılan bir baka aratırmaya göre ise, son iki yıl içinde 44 bin 740 yabancı

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI 26 Kasım 2015 Kerem ÇEVİK ARGEDA-TTO Fikri Mülkiyet Hakları Modül Yöneticisi Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi Sorumlusu Üniversitelerde Sınai Mülkiyet Bilgisinin Yaygınlaştırılması

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır.

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 05.02.2008 SAYI :2008-012

Detaylı

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R

Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R Özel Ege Lisesi 5. Sınıf Ö rencileri Yıllık projesi Baran B L Bu ra Ülgen ÖZBEK Ekin EV NÇ Orkun KARAGÖZ Tahsin TA ER Yi it SARITABAK Danı man Ö retmen: Selvinaz GÖKALP 26/5/2011, ZM R ÇNDEKLER Home Office

Detaylı

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklıın Ünvanı ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU :Türkiye ie ve Cam Fabrikaları A.. Adresi : Kuleleri, Kule-3 4.Levent/stanbul Telefon No. :0 212 350 39 51/55 Fax No. :0 212 350 57 87 Tarih ve Referans No. :05.12.2007-25/1353

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı