Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yüz İfadelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullanılabilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme"

Transkript

1 Yüz İfdelerini Öğreniyorum Web Sitesinin Kullnılbilirliği İçin Sezgisel Değerlendirme Filiz İŞLEYEN, K. Hkn GÜLKESEN, Neşe ZAYİM, M. Keml SAMUR Buket CİNEMRE b Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz Üniversitesi, Antly b Psikiytri AD, Akdeniz Üniversitesi, Antly Heuristic Evlution of Usbility for Lerning Fcil Expressions Web Site Abstrct: Lerning Fcil Expressions web site softwre consists of eductionl gmes were prepred considering people with schizophreni. To increse the effectiveness of this type of softwre design nd development processes, evlution studies must be done. There re mny methods such s cognitive wlkthrough, heuristic evlution, think-loud, questionnires, observtion, interviewing, nd mny different methods nd techniques used in usbility studies. In this study, web softwre interfces hs been evluted by eight experts using heuristic evlution method. Totl 63 of mjor nd minor problems hve been found relted with usbility. Among ll problems, Flexibility nd efficiency of use cme first (16), wheres; Consistency nd stndrds cme second (12).Problems hve been found in the design phse nd then solved quickly, hence it hs been done significnt improvements for web site. Key Words: Heuristic Evlution, Usbility, Gme, Schizophreni Özet: Yüz İfdelerini Öğreniyorum web sitesi yzılımı şizofrenisi oln insnlr dikkte lınrk hzırlnmış eğitici oyunlrdn oluşn bir web yzılımıdır. Bu tip yzılımlrın etkiliğini rtırmk için tsrım ve geliştirme süreçlerinde değerlendirme çlışmlrı ypılmsı gerekmektedir. Kullnılbilirlik çlışmlrınd bilişsel gözden geçirme, sezgisel değerlendirme, sesli düşünme, nket, gözlem, görüşme ypm ve dh birçok frklı yöntem ve teknik kullnılmktdır. Bu çlışmd, web yzılımı ryüzleri sezgisel değerlendirme yöntemi kullnılrk, sekiz uzmn trfındn değerlendirilmiştir. Aryüzlerde kullnılbilirlikle ilgili 63 det mjör ve minör problem bulunmuştur. Kullnılbilirlikle ilgili bulunn bütün problemler içerisinde en çok Kullnımd etkinlik ve esneklik ile ilgili bulunurken(16) ikinci olrk Tutrlılık ve Stndrtlr gelmiştir(12). Problemlerin web sitesi henüz tsrım şmsınd iken bulunmsı ve çözülmesiyle web sitesi için belirgin iyileştirmeler ypılmıştır. Anhtr Kelimeler: Sezgisel Değerlendirme; Kullnılbilirlik, Oyun; Şizofreni 154

2 1. Giriş Şizofreni hstlrınd sık rstlnn yüz ve duygu tnım bozukluğu hstlrın sosyl çevrelerinden izole olmlrın neden olbilecek bir sürece yol çmktdır. Yüze it duygulrı tnımd sıkıntı yşyn şizofreni hstlrı için bu durum günlük hytlrını olumsuz nlmd etkilemektedir [1-5]. Ypıln çlışmlr bilgisyrd vey internet üzerinde hstlr verilen eğitimlerin geleneksel olrk verilen eğitimlerden dh çok ilgi çekici bulunduğunu ve hstlrın iyileşme süreçlerine dh çok ktkı sğldıklrını göstermiştir[6-8]. Yüz İfdelerini Öğreniyorum isimli web tbnlı eğitim yzılımınd, şizofrenisi oln insnlrın yüze it duygu ifdelerini tnıymm sıkıntılrını gidermek için çeşitli oyunlr geliştirilmiştir. Bozulmuş sosyl biliş ve zyıf zihinsel işlem yeteneği şizofreninin genel olrk bilinen özelliklerinden biridir [9]. Şizofreni hstlrının dikkt, bellek ve soyutlm sorunlrı dikkte lınrk onlr için hzırlnn eğitimlerin içeriği yvş yvş, bol tekrr ypm, yeniden ele lm ve pozitif güçlendirmelerle sunulmlıdır. Bsit tepki ve dvrnışlrdn dh krmşık dvrnışlr geçilmelidir [10-12]. Geliştirilen oyunlr şizofrenisi oln insnlrın özellikleri dikkte lınrk bsitten krmşığ doğru geçiş şeklinde tsrlnmıştır. Yüze it duygu ifdelerini öğretmeyi hedefleyen web sitesindeki bütün oyunlrd kullnıln yüz ifdelerinin tmmı bu çlışm için oluşturuln Yüze Ait Duygu İfdeleri fotoğrf setinden lınmıştır [13]. Ne kdr zekice tsrlnmış ols d kullnılmdıktn sonr geliştirilen sistem, yzılım y d oyun hiçbir işe yrmz. Bu nedenle yzılımlrın y d geliştirilen sistemlerin kullnılbilirliğinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Değerlendirme ypmnın vntjı, geliştirilen sistemle ilgili elde edilen geri bildirimlerle uygulm üzerinde emek, zmn ve kynk hrcnmdn olsı problemlerin ortdn kldırılmsını sğlmsıdır. Kullnıcı ile değerlendirme ypmdn önce yzılımın tsrım değerlendirmesini yprk sürecin bşınd değişiklik ypmk sonrki şmlrd değişiklik ypmktn dh koly ve ucuzdur. Kullnılbilirlik çlışmlrınd bilişsel gözden geçirme, sezgisel değerlendirme, sesli düşünme, nket, gözlem, görüşme ypm ve dh birçok frklı yöntem ve teknik kullnılmktdır[14-16]. Uygun kullnılbilirlik değerlendirme yönteminin seçimi rştırmcının mcın, vr oln imknlr, mli olnklr, rştırm grubunun elverişliliği gibi etkenlere bğlıdır. Bu yöntemlerin içerisinde Sezgisel Değerlendirme (SD), ucuz olmsı ve uygulnmsının kolylığı nedeniyle en çok tercih edilen yöntemdir [17, 18]. SD geliştirilen bir sistemin tsrım özellikleri ile önceden belirlenmiş kullnılbilirlik prensipleri krşılştırılrk uzmn görüşüne dylı olrk ypıln bir değerlendirmedir [19]. Bu değerlendirme ile sistem y d r yüzün, belirlenen kullnılbilirlik kriterleriyle uyumlu olup olmdığını nlmk ve büyük, küçük bütün problemleri tespit edebilmek mümkündür. Bu çlışmnın mcı SD yöntemi ile Yüz İfdelerini Öğreniyorum isimli web tbnlı eğitim yzılımının kullnılbilirliğini değerlendirip, web sitesiyle ilgili mjör ve minör kullnılbilirlik problemlerini orty çıkrmktır. 155

3 2. Yöntem Sezgisel değerlendirme yönteminin uygulnmsı, birbirinden bğımsız bir grup değerlendirici uzmn trfındn, kullnılbilirlik kriterlerinin bir ry toplndığı bir çizelge rcılığıyl, problemlerin tespit edilmesi ve yrı yrı hzırlnn rporlrın birleştirilmesi yoluyl gerçekleştirilmektedir. Uzmn her bir kullnılbilirlik sorunun ciddiyetini 4 fktör temelinde değerlendirmektedir [19]: 0 - Bunun önemli bir Kullnılbilirlik problemi olduğunu düşünmüyorum. 1 Bu sdece kozmetik bir problem, hemen düzeltilmesine gerek yok, proje için ekstr uygun zmn olurs düzeltilebilir. 2 Düşük seviyede bir kullnılbilirlik problemi, düzeltme için düşük öncelik verilmeli. 3 Önemli bir kullnılbilirlik problemi, düzeltilmesine öncelik verilmeli. 4 Kullnılbilirlik ktlimı, mutlk ve mutlk sistem kullnım çılmdn düzeltilmeli. Değerlendirme yprken Nielsen trfındn belirlenen 10 det fktör kullnılmktdır [20]. 1. Sistem Durumunun Görünürlüğü 2. Sistem ve gerçek düny rsınd bir eşleşme vr mı? 3. Kullnıcı kontrolü ve özgürlüğü 4. Tutrlılıklr ve stndrtlr 5. Ht Önleme 6. Geri çğırmdn tnım (geriye dönmeden) 7. Kullnım esnekliği ve verimliliği 8. Estetik ve minimlist bir tsrım 9. Htlrın düzeltilmesi, ne olduğunun belirlenmesi ve tnınmsı konusund kullnıcı yrdımı 10. Belgeleme ve yrdım Nielsen göre, sistemin kullnılbilirliğinin değerlendirilmesi için üç y d beş uzmn yeterlidir [20]. Bu çlışmd Yüz İfdelerini Öğreniyorum isimli web sitesinin tsrım şmsındki problemleri sptmk üzere tıp bilişimi lnınd yedi ve bir tne de bilgisyr ve eğitim teknolojileri uzmnı olmk üzere toplm sekiz kişi kullnılbilirlik problemlerini bulmk için web sitesini değerlendirmişlerdir. Uzmnlr, sezgisel değerlendirme yprken kullnmlrı için önceden hzırlnmış bir senryo verilmiştir. Çlışmnın mcı web yzılımının kullnılbilirlik değerlendirmesi olduğu için uzmnlr sitenin kullnımıyl ilgili ek bir bilgi verilmemiştir. Her bir uzmn birbirinden bğımsız olrk, kendi bilgisyrlrınd web yzılımın online bğlnrk değerlendirmeyi ypmışlrdır. 3. Bulgulr Her bir uzmnın Sğlnmyn Kullnılbilirlik Fktörü (SKF) için web sitesinde bulduğu problemler incelenmiştir. Uzmnlr değerlendirmelerini bğımsız olrk yptıklrı için ynı sorun birden fzl uzmn trfındn görülüp ifde edilmiş ve bunlr tek bir sorun ismi ltınd birleştirilmiştir. İfde edilen problemlerin bzılrı ise web sitesinin kullnılbilirliği ile değil oyun tsrımlrıyl ilgili olmlrı sebebiyle 156

4 çlışmnın yürütücüleri trfındn göz rdı edilmiştir. Bu işlemlerden sonr uzmnlrdn elde edilen sezgisel değerlendirme sonuçlrı Tblo-1 de sunulmuştur. Tblo-1. Sezgisel Değerlendirme Sonuçlrı Sğlnmyn Kullnılbilirlik Fktörü Problem Ortlm Uzmn (SKF) Syısı Pun Syısı Sistem Durumunun Görünürlüğü Sistem ile gerçek dünynın eşleşmesi Kullnıcının Kontrolü ve Özgürlüğü 10 2,6 7 Tutrlılık ve stndrtlr Ht Önleme Htırlm yerine tnım işlemine öncelik verme Kullnımd esneklik ve etkinlik 16 2,6 6 Estetik ve minimum tsrım Kullnıcılrın htlrı görmesinde, belirlemelerinde ve htlrın üstesinden 3 2,6 3 gelmelerinde yrdımcı olmk Yrdım ve dokümntsyon Toplm 63-8 Yüz İfdelerini Öğreniyorum web sitesi sezgisel olrk değerlendirildiğinde 63 tne kullnılbilirlik problemi sptnmıştır. Tblo 1 de görüldüğü gibi uzmnlr en çok kullnımd esneklik ve etkinlik fktörü (16) ltınd problem tespit etmişlerdir. Bu fktörü Tutrlılık ve stndrtlr(12) tkip etmektedir. Ht Önleme fktörüyle ilgili bir problem bulunmzken Htırlm yerine tnım işlemine öncelik verme fktörüyle ilgili tek bir sorun sptnmıştır. Uzmnlr trfındn belirlenen problemler ve onlr verilen punlr tek fktör temelinde ele lındığınd belirlenen mjör problemler tblo 2 de sunulmuştur. Mjör problemler belirlenirken uzmnlrdn en z iki tnesinin fikir birliğine vrdığı problemler seçilmiştir. Bu problemlerinde ortlm punının 2,5 ve üzeri olmsın dikkt edilmiştir. Sdece iki det SKF için uzmnlrın verdiği punlrın ortlmsı 2 ols d çlışmnın yürütücüleri trfındn öncelikle hlledilmesi gereken sorunlr tblosund olmsın krr verilmiştir. 157

5 Tblo-2. Sezgisel Değerlendirme Sonucu Sptnn Mjör Problemler Sğlnmyn Kullnılbilirlik Problem İçeriği Problemin Uzmn Fktörü (SKF) Ortlm Punı Syısı Sistem Durumunun Görünürlüğü Seviye bilgilendirme yok 3,2 5 Sistem ile gerçek dünynın eşleşmesi Bekleme süresi çok uzun 3,5 2 Seçili kln buton sorunu Kullnıcının Kontrolü ve Özgürlüğü Sistemden çıkış butonu yok 2,8 4 Verilen dönütlerde tutrsızlık Tutrlılık ve stndrtlr vr 3,5 4 Oyunlrın çıklmlrı stndrt değil 3,5 2 Ht Önleme Htırlm yerine tnım işlemine öncelik verme Kullnımd esneklik ve etkinlik Oyun isimleri yzmıyor 2 2 Oyundki gri ln belirli değil 2 2 Estetik ve minimum tsrım Kullnıcılrın htlrı görmesinde, belirlemelerinde ve htlrın üstesinden gelmelerinde yrdımcı olmk Yrdım ve dokümntsyon Tblo-2 de belirlenen problemler çlışmnın bir sonrki dımı oln kullnıcı değerlendirme çlışmsı öncesinde ivedilikle çözülmesi gereken sorunlr olduğu için web sitesini geliştiren ekip trfındn gerekli değişiklikler kıs bir süre içinde ypılmıştır. 4. Trtışm Bu çlışmd sezgisel değerlendirme yöntemiyle Yüz İfdelerini Öğreniyorum web sitesi kullnılbilirlik problemlerini orty çıkrmk için değerlendirilmiştir. SD çlışmsı web sitesi hl tsrım süreci içerisindeyken ypılmıştır. Elde edilen bulgulr doğrultusund web sitesinin kullnışlılığı ile ilgili mjör problemler uzmnlr trfındn belirlenmiş ve tsrım ekibi trfındn bu problemler kıs zmnd çözülmüştür. Web sitelerinin kullnılbilirliğinin değerlendirilmesi için uzmnlrl ypılbilecek bilişsel gezinti (cognitive wlkthrough), model tbnlı değerlendirme vey sezgisel değerlendirme gibi yöntemler bulunmktdır. Bu yöntemlerin rsınd sezgisel değerlendirme yöntemi uzmnlr trfındn en önemli kullnılbilirlik 158

6 problemleri kıs sürede bulunbildiği için tercih edilmiştir [21]. SD yönteminde uzmnlr kendilerini kullnıcı yerine koyrk sistem tsrımınd kullnıcının krşılşbileceği zorluklrı problem olrk tnımlr. Anck bu değerlendirme çlışmsıyl mükemmel çözümler üretmek y d tüm kullnılbilirlik problemlerinin bulunmsı grnti edilemez. Her değerlendirme yönteminin güçlü ve zyıf olduğu noktlr vrdır. Uzmnlrl ypıln değerlendirmelerde birçok kullnılbilirlik sorunu tespit edilmesine rğmen bu tip çlışmlrın mutlk gerçek kullnıcılrl ypılck kullnılbilirlik değerlendirmeleriyle de desteklenmesi sistemlerin kullnılbilirliğini rtırcktır [22]. Geçmiş çlışmlrd d belirtildiği gibi yöntemin uygulnmsının koly ve uzmn syısının z olmsı ve değerlendirme sürelerinin 1-2 sti geçmemesi nedeniyle zmn tsrruflu olduğu bu çlışm ile de görülmüştür [17, 18, 20]. Yüz ifdelerini öğreniyorum web sitesi içerisinde değişik menülerde toplm dokuz tne oyun bulunmktdır. Bu oyunlr şizofrenisi oln ve yüze it duygu ifdelerini tnım konusund sıkıntı yşyn insnlrı bu konud eğitmek için tsrlnmıştır. Bozulmuş sosyl biliş ve zyıf zihinsel işlem yeteneği şizofreninin genel olrk bilinen özelliklerinden biridir [9]. Bu nedenle tsrlnn oyunlrd bekleme süreleri mümkün olduğunc uzun tutulmuştur. Anck web sitesini değerlendiren uzmnlr için sürelerin uzun olmsı sistem yvşlığını y d kullnıcının beklerken sıkılbileceği endişesini duymlrın ve bunu bir problem olrk belirtmelerine sebep olmuştur. Çlışmd, oyunlrın bekleme sürelerinin uzun olmsıyl ilgili belirlenen problemler dh sonr ypılmsı plnlnn kullnıcı değerlendirme çlışmsıyl netlik kzncğı için sptnn bu sorunl ilgili bir düzenleme ypılmmıştır. Kullnılbilirlik değerlendirme çlışmsı sonucu mjör problemler içerisinde Sistem durumunun görünürlüğü ktegorisinde belirtilen Seviye bilgilendirme yok ifdesi uzmnlrın çoğunluğu (5) trfındn bulunn bir problemdir. Her ne kdr oyunlrd kullnıcıy seviye geçişlerinde bilgi verilse de kullnıcının istediği zmn bu bilgiyi htırlymyck olmsı çısındn oldukç önemli bir kullnılbilirlik problemidir. Bun ek olrk uzmnlr oyunlrın nsıl oynncğının çıklndığı bilgilerde ve kullnıcıy ypıln geri dönütlerde de tutrsızlık olduğunu görmüşlerdir. Web sitesindeki her oyunun mcı ynı ols d oynm şekilleri ve ypıln işlerin frklılığı bu tutrsızlığ neden olmuş olbilir. Anck bu oyunlr kullnıcılr eğitim vermek için tsrlnmlrı nedeniyle kullnıcının yptığı doğru ve ynlışlr için belli bşlı geri dönütlerin birbirleriyle tutrlı olmsı beklenmektedir. Uzmnlrın ve çlışm yürütücülerinin ortk krrı doğrultusund mjör problem olrk sptnn bu kullnılbilirlik problemi kullnıcıyl ypılck oln değerlendirme çlışmsı öncesinde düzeltilmiştir. Sonuç olrk, bu çlışmd sezgisel değerlendirme çlışmsı ile Yüz İfdelerini Öğreniyorum web sitesi için önemli kullnılbilirlik problemlerinin kıs sürede bulunduğu görülmüştür. Problemlerin web sitesi henüz tsrım şmsınd iken bulunmsı ve çözülmesiyle web sitesi için belirgin iyileştirmeler ypılmıştır. Elbette web sitelerinin kullnılbilirliği için gerçek kullnıcılrl ypılck kullnılbilirlik değerlendirme çlışmsı ypılmlıdır. Anck onun öncesinde sezgisel değerlendirme yöntemiyle önemli kullnılbilirlik problemlerinin frkın vrılmsı d web sitelerinin gelişim dönemini kısltck bir dım olrk görülebilir. 159

7 5. Kynkç [1] Kohler, C.G., et l., Fcil emotion perception in schizophreni: met-nlytic review. Schizophr Bull, (5): p [2] Lroi, F., et l., Bsic emotion recognition nd psychopthology in schizophreni. J Nerv Ment Dis, (1): p [3] Corbett, B.A., et l., A functionl nd structurl study of emotion nd fce processing in children with utism. Psychitry Res, (3): p [4] Wolwer, W., et l., Remedition of impirments in fcil ffect recognition in schizophreni: efficcy nd specificity of new trining progrm. Schizophr Res, (2-3): p [5] Bigelow, N.O., et l., Perception of socilly relevnt stimuli in schizophreni. Schizophr Res, (2-3): p [6] Frommnn, N., M. Streit, nd W. Wolwer, Remedition of fcil ffect recognition impirments in ptients with schizophreni: new trining progrm. Psychitry Res, (3): p [7] Silver, H., et l., Brief emotion trining improves recognition of fcil emotions in chronic schizophreni. A pilot study. Psychitry Res, (2): p [8] Russell, T.A., E. Chu, nd M.L. Phillips, A pilot study to investigte the effectiveness of emotion recognition remedition in schizophreni using the micro-expression trining tool. Br J Clin Psychol, (Pt 4): p [9] Ünl, S., Şizofrenide Öznel Yşntılr ve Duygulrın İfdesi. Klinik Psikiytri, : p [10] Libermn, R.P., Wllce,C.J., Blckwell,G., Eckmn,T.A., Vccro, J.V.,Keuehnel, T.G.,, Innovtions in skills trining for the seriouslymentl ill: the UCLA Socil nd Independent Living Skills Modules. Innov. Res., : p [11] Libermn, R.P., Derisi, W.J. & Mueser, K.T., Socil skills trining for psychitric ptients. Psychology Prctioner Guidebooks, [12] Yıldız M., Y.A., Ünl S., Aker T., Özgen G., Ekmekçi H., Duy B., Torun F., Ünsl G., Coşkun S., Siphi B., Çkıl G., Eryıldız M., Şizofreninin ruhsl-toplumsl tedvisinde sosyl beceri eğitimi: Belirtilerle bşetme ve ilç tedvisi yklşımının Türkiye de çok merkezli bir uygulmsı. Türk Psikiytri Dergisi, (1): p [13] Gulkesen K.H., I.F., Cinemre B., Zyim N., Smur M.K., Wht re the Chrcteristics of People who re Successful on Recognizing Humn Fcil Expressions on Computer Monitor? Interntionl Conference on Biomedicl Engineering nd Informtics: p [14] Dix, A., Humn-computer interction. 3rd ed. 2004, Hrlow, Englnd ; New York: Person/Prentice- Hll. xxv, 834 p. [15] Yen, P.Y. nd S. Bkken, A comprison of usbility evlution methods: heuristic evlution versus end-user think-loud protocol - n exmple from web-bsed communiction tool for nurse scheduling. AMIA Annu Symp Proc, : p [16] Thyvlikkth, T.P., et l., Comprtive study of heuristic evlution nd usbility testing methods. Stud Helth Technol Inform, : p [17] Allen, M., et l., Heuristic evlution of pper-bsed Web pges: simplified inspection usbility methodology. J Biomed Inform, (4): p [18] Nielsen J, M.R., Heuristic evlution of user interfces. Proceedings of the SIGCHI conference on Humn fctors in computing systems: Empowering people., 1990: p [19] Nielsen, J., Usbility engineering. 1993, Boston: Acdemic Press. xiv, 358 p. [20] Nielsen, J. nd R.L. Mck, Usbility inspection methods. 1994, New York: Wiley. xxiv, 413 p. [21] Kushniruk, A.W. nd V.L. Ptel, Cognitive nd usbility engineering methods for the evlution of clinicl informtion systems. J Biomed Inform, (1): p [22] Hollingsed T., N.D.G., Usbility inspection methods fter 15 yers of reserch nd prctice. SIGDOC '07 Proceedings of the 25th nnul ACM interntionl conference on Design of communiction, 2007: p Sorumlu Yzrın Adresi Filiz İŞLEYEN, e-post: 160

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir?

Bilgisayar Ekranında Yüze Ait Duygu İfadelerini Tanımada Başarılı Olan İnsanların Özellikleri Nelerdir? Bilgisyr Ekrnınd Yüze Ait Duygu İfdelerini Tnımd Bşrılı Oln İnsnlrın Özellikleri Nelerdir? Filiz İşleyen, K. Hkn Gülkesen, Neşe Zyim Buket Cinemre b, M. Keml Smur Biyoisttistik ve Tıp Bilişimi AD, Akdeniz

Detaylı

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi

Web Tabanlı Yoğun Bakım Karar Destek Sistemi TURKMIA 10 Proceedings 26 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Web Tbnlı Yoğun Bkım Krr Destek Sistemi Deniz ÖZEL, Uğur BİLGE, Neşe ZAYİM, Melike CENGİZ Osmn SAKA b, Ftih ÖZBEK, Biyoisttistik ve

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Yüz İfadelerini Öğreniyorum: Şizofreni Hastalarına Yüz İfadelerini Öğretmek İçin Geliştirilmiş Oyun Web Sitesi

Yüz İfadelerini Öğreniyorum: Şizofreni Hastalarına Yüz İfadelerini Öğretmek İçin Geliştirilmiş Oyun Web Sitesi Yüz İfadelerini Öğreniyorum: Şizofreni Hastalarına Yüz İfadelerini Öğretmek İçin Geliştirilmiş Oyun Web Sitesi Filiz İŞLEYEN a, K. Hakan GÜLKESEN a, M. Kemal SAMUR a, Neşe ZAYİM a b Buket CİNEMRE a Biyoistatistik

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu

Atriyal fibrilasyon tedavi kılavuzu ES KLAVUZU Atriyl fibrilsyon tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği nin (ES) Atriyl Fibrilsyon Tedvisi İçin Görev Grubu Avrup Klp Ritmi irliği nin (EHRA) özel ktkısı ile geliştirilmiştir. Avrup Krdiyotorsik

Detaylı

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi

Çocuk Acil Ünitesine Başvuran 0-18 Yaş Arası Zehirlenme Olgularının İncelenmesi Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB2014480105 Çocuk Acil Ünitesine Bşvurn 0-18 Yş Arsı Zehirlenme Olgulrının İncelenmesi Dilek Aygin 1, Hnde Açıl 1 ÖZET: Çocuk cil ünitesine bşvurn 0-18 yş rsı zehirlenme

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu

Miyokardiyal Revaskülarizasyon Kılavuzu ESC KLAVUZU Miyokrdiyl Revskülrizsyon Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Krdiyotorsik Cerrhisi Derneği (EACTS) Miyokrdiyl Revskülrizsyon Görev Gruu Avrup Perkütn Krdiyovsküler Girişim Derneği

Detaylı

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet

Mobil Uygulamalar ile Kişiye Özel Sağlık Uygulamalarına Bir Örnek; Diyet TURKMIA 10 Proceedings 7 VII. Ulusl Tıp Bilişimi Kongresi Bildirileri Mobil Uygulmlr ile Kişiye Özel Sğlık Uygulmlrın Bir Örnek; Diyet Şengül Sngu TALAK, Müge ÖZYURT, Gözde ŞAHİN Ahmet ŞAHİN Beslenme ve

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018)

CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU STRATEJİK PLAN (2014-2018) 1 2 Cezevlerinin Terbiye, Islh ve İş Esslrın Göre Düzeltilmesi Yolundki Hyırlı Fliyetlerin Genişletilmesi, Cemiyete; Doğru

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu

Pulmoner hipertansiyon tanı ve tedavi kılavuzu Europen Hert Journl (2009) 30, 2493 2537 doi:10.1093/eurhertj/ehp297 ESC KILAVUZLARI Pulmoner hipertnsiyon tnı ve tedvi kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ESC) ve Avrup Solunum Derneği (ERS) Pulmoner Hipertnsiyon

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up

Ürolojik Laparoskopik Cerrahide Kullanılan Ekipmanlar ve Operasyon Odasının Dizaynı Urologic Laparoscopy Equipment and Operating Room Set-Up 126 ADIM ADIM LAPAROSKOPİK CERRAHİ I STEP BY STEP LAPAROSCOPIC SURGERY Ürolojik Lproskopik Cerrhide Kullnıln Ekipmnlr ve Opersyon Odsının Dizynı Urologic Lproscopy Equipment nd Operting Room Set-Up Ömer

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT

Görüntüleme. Dr. Gündüz ÖĞÜT 5 Kolorektl KANSERlerde Görüntüleme Dr. Gündüz ÖĞÜT Rdyoloji; kolorektl knserlerin tnısınd, evrelendirmesinde ve tedvi sonrsı dönemde metstzlrın rştırılmsı ile tkiinde önemli ir yer lmktdır. Çift kontrst

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Hkkınd EsyMP Multi PC Projection Trfındn Önerilen Toplntı Stilleri... 5 Birden Çok Görüntü Kullnrk Toplntı Ypm... 5 Ağ

Detaylı

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Multi PC Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Multi PC Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Multi PC Projection Uygulmsın Giriş EsyMP Multi PC Projection Uygulmsının Özellikleri... 5 Çeşitli Aygıtlr Bğlntı... 5 Dört Pnelli Ekrn...5

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KISA ELYAF TAKVİYELİ KOMPOZİT PLAKLARDA TİTREŞİM ANALİZİ Sit Özmen ERUSLU DOKTORA TEZİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI TEZ DANIŞMANI: Doç Dr. Metin AYDOĞDU

Detaylı

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu

Q 2013 ESC Kararlı Koroner Arter Hastalığı Yönetimi Kılavuzu Q 2013 ES Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Kılvuzu Avrup Krdiyoloji Derneği (ES) Krrlı Koroner Arter Hstlığı Yönetimi Görev Gruu Görev Gruu Üyeleri: Gilles Montlescot* (şkn) (Frns), Udo Sechtem* (şkn)

Detaylı

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu

EasyMP Network Projection Kullanım Kılavuzu EsyMP Network Projection Kullnım Kılvuzu İçindekiler 2 EsyMP Network Projection Hkkınd EsyMP Network Projection Uygulmsının Fonksiyonlrı... 5 Çeşitli Ekrn Aktrımı Fonksiyonlrı...5 Yzılımı Kurm... 6 Yzılım

Detaylı

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI

SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI Pmukkle Tıp Dergisi Pmukkle Medicl Journl SPINAL MR GÖRÜNTÜLEMEDE RESTORE TSE SEKANSININ TANIYA OLAN KATKISI DIAGNOSTIC CONTRIBUTION OF RESTORE TSE SEQUENCE IN SPINAL MR IMAGING Özkn ÜNAL, Keml KIRMACI,

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi

Avrupa Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Avrup Konseyi Sözleşmeler Dizisi - No. 201 Çouklrın Cinsel Suistiml ve Cinsel İstismr krşı Korunmsın İlişkin Avrup Konseyi Sözleşmesi Lnzrote, 25.X.2007 2 CETS 201 Çouklrın Cinsel Suistimle ve Cinsel İstismr

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ

TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 006,1(1):13-139 J. of Fc. of Agric., OMU, 006,1(1):13-139 TANELİ ÜRÜNLERDE ÜRÜN ŞEV KARAKTERİSTİKLERİNE BAĞLI DEPOLAMA YÜKLERİ Turgut ÖZTÜRK Hkn KİBAR Ondokuz Myıs Üniversitesi Zirt

Detaylı