TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2"

Transkript

1 Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı: 1, Yıl: 2005, ISSN: , Syf: TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ Ünl ASAN 1, İrhim ÖZDEMİR 2 1 İÜ Ormn Fkültesi Orm. Müh. Böl, İstnul, 2 SDÜ Ormn Fkültesi, Orm. Müh. Böl., 32260, Isprt, ÖZET Bu mklede, Fethiye yöresinde, yzın yoğun ziyretçi kının uğryn trihi ve turistik yerlerin ön görünüm lnınd ulunn ormnlrın menjmn sorunlrı ele lınmıştır. Bu yörede ugüne kdr ypıln menjmn plnlrının ve unlr dynılrk gerçekleştirilen uygulmlrın, unlrın ynı sır geniş lnlrd ypıln ğçlndırmlrın, u ormnlr üzerindeki zı olumsuz etkileri değerlendirilmiştir. Klsik plnlrd genellikle Muhfz Ormnı İşletme Sınıfı olrk yrıln ve silvikültürel çıdn hiçir müdhle öngörülmeyen u ormnlrı, kendi hline terk etmenin doğurğı tehlikelere işret edilerek, ormn ekosisteminin sürdürüleilirliğinin sğlnmsı için, gençleştirme çlışmlrının ypılmsının gerekliliği vurgulnmıştır. Fonksiyonel Plnlmnın u ğlmdki önemine değinilerek, u lnlrın Peyzj Korum İşletme Sınıfı içiminde yrılmsının sğlyğı yrrlrın ve u işletme sınıflrınd sürekliliğin sğlnmsınd, Yş Sınıflrı Metodunun Küçük Mktlı Vryntının uygun ir seçenek olileeğinin ltı çizilmiştir. Anhtr Kelimeler: Estetik Değer, Küçük Mktlı Yş Sınıflrı Metodu PLANNING PRINCIPLES AND MANAGEMENT PROBLEMS OF FORESTS SURROUNDING TOURISM CENTERS ABSTRACT In this pper, it ws disussed the mngement prolems of forests loted in the historil res nd touristis ples of Fethiye ity tht visited intensively in summer y tourists. The negtive effets of oth the pplitions sed on the trditionl mngement plns nd plnttions on these forests were evluted. Pointing out the risks resulting from the lk of silviulturl tretments in the trditionl plns, the importne of neessity of regenertion tivities ws emphsized for sustinle forestry. Emphsizing the dvntge of multiple-use plnning system, it ws stted the usefulness of seprtion of these res s the Aestheti Conservtion mngement unit. It is underlined tht the ge lsses method sed on the smll regenertion re ould e onvenient lterntive for this mngement unit. Keywords: Aestheti Vlue, Age Clsses Method Bsed on the Smll Regenertion Are

2 S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S İ D E R G İ S İ 1. GİRİŞ Turizm, ülkemiz ekonomisinin temel tşlrındn iridir. Ülkemize gelen ynı turist syısı yıllık 17 milyon yklşmıştır. Bodrum, Mrmris, Fethiye, Kş ve Antly yı içine ln Btı Akdeniz ile Güney Ege Bölgesi, en yoğun ziyretçi ln yörelerimizin şınd gelmektedir. Bu ölge, hem deniz-kum-güneş içiminde tnımlnn kıyı turizmi, hem yyl turizmi, ve hem de doğ turizmi gii lterntif turizm kynklrı yönünden önemli ir potnsiyele shiptir. İster klsik nlyışl, ister lterntif turizm yklşımıyl ypılsın, u yörelerdeki turizm ktivitelerinin çok üyük ir ölümü ormn ekosistemlerinin içinde vey çok ykınınd gerçekleştirilmektedir. Bulunduğu yerdeki doğl peyzjın estetik değerini yükselten ormnlrın, dım şı değişen güzellikleri ile turizm yörelerinin çekiiliğini rtırdığı herkesin pylştığı genel ir olgudur. Ormnlrımız uzun yıllr sdee odun üretimi mıyl işletilmiştir. Son yıllrd ormn kynklrının odun hmmddesi dışındki hizmet ve fydlrının önemi nlşılmış ve u kynğın tüm ormn fonksiyonlrı dikkte lınrk plnlnmsı gereği orty çıkmıştır. Nitekim, u yöndeki görüşlerin ğırlık kznmsıyl, zı ormn işletmelerinin fonksiyonel plnlm yklşımıyl plnlndığı görülmektedir (Asn, 1992). Fonksiyonel plnlmnın irini şmsı, pln ünitelerinde öne çıkn konumsl ormn fonksiyonlrının elirlenerek hritlnmsıdır (Köse vd., 1998; Asn, 1999, Köse vd., 2002). Konumsl ormn fonksiyonlrı; ilgili pln ünitesinin sosyo-ekonomik konumu, genel topogrfysı ve toprk özellikleri ile, ulusl ormnılık politiksı çerçevesinde sivil toplum örgütlerinden, kmu kurum ve kuruluşlrındn gelen tlepler yrdımıyl elirlenmektedir (Hızl ve Asn, 1995, Asn vd., 2003). Bu ğlmd, turizm merkezlerinin ön görünümünde kln ormnlr ile n kryollrının iki ynındki ormnlrın, doğl peyzjı geliştireek içimde plnlnmsı ve estetik fonksiyon uygun olrk işletilmesi; fonksiyonel plnlm yklşımının temel gereğidir. Ormn menjmnı prtiğinde ürün ve hizmet kışının sürekliliği işletme sınıflrı yrdımıyl sğlndığındn (Asn, 1998), estetik fonksiyonun n mç olduğu ormnlık lnlrın Peyzj Korum İşletme Sınıfı dı ltınd yrı ir işletme sınıfı içiminde ele lınmsı uygun görülmektedir. Toplumun ir ormn lnındn irden çok mçl yrrlnm tlei orty çıktığınd, tlep edilen fonksiyonlrdn zılrının iriri ile çelişmesi olğn ir durumdur. Örneğin, estetik fonksiyon odun üretimi fonksiyonu ile çelişirken, yn hytını korum, erozyonu önleme ve hidrolojik gii zı ormn fonksiyonlrı ile uyum sğlyilmektedir (Asn ve Şengönül, 1987). Nitekim, Kızılçmd odun üretimi mıyl geniş lnlrd ypıln tırşlm kesimlerin, u yörelerde hem estetik 118

3 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE fonksiyonu ve hem de toprk ve yn hytı korum fonksiyonlrını kesintiye uğrttığı çıkç ortddır. Ormn menjmnın mı, ir işletme sınıfınd ürün vey hizmet kışının sürekliliğini, ekosistemin dengesini ve sğlığını ozmdn gerçekleştirmektir (Bşkent, 1995). Peyzj Korum İşletme sınıfı olrk yrıln lnlrd, odun üretimi mıyl ypıln tırşlm kesimlerin olumsuz etkisini önlemek mıyl, u lnlrın Muhfz İşletme Sınıfı dı ltınd üretim fliyetleri dışınd tutulmsı, klsik plnlm sisteminde ir önlem olrk düşünülmüştür. Ank, klsik plnlm sisteminde, u işletme sınıflrınd ormn ekosisteminin geleeğini grntileme yönünde hiçir silvikültürel işlem önerilmediğinden, hizmet kışı sürekliliğinin sekteye uğrm riski ortdn klkmmktdır (Asn, 1998). Bu mklede, Fethiye yöresinde turizm merkezlerine ykın konumdki ormnlrın plnlm sorunlrın dikkt çekilmiştir. Klsik plnlm sisteminde Muhfz İşletme Sınıfı içinde gösterilen u lnlrın ileride krşılşğı sorunlr işret edilerek, u ormnlrın Fonksiyonel Plnlm yklşımın uygun içimde Peyzj Korum İşletme Sınıfı olrk yrılmsı hlinde, estetik fonksiyonun kesintisizliğinin nsıl sğlnğı çıklnmıştır. Ayrı, u ormnlrd optiml kuruluşlrın nsıl elirleneeği ve fydlnmnın düzenlenmesinde, Yş Sınıflrı Metodunun küçük lnd gençleştirmeye dylı vryntının nsıl uygulnğı, teorik ir işletme sınıfı üzerinde gösterilmiştir. 2. PEYZAJ KORUMA İŞLETME SINIFLARININ KLASİK PLAN- LAMA SİSTEMİMİZ İÇİNDEKİ DURUMU Cnlı ir vrlık oln ormn ekosistemi, doğl olrk her nlı gii doğr, üyür ve ölür. Ormnılığın mı, ypıln kım ve gençleştirme çlışmlrı ile gerekli teknik müdhleleri yprk, ir yndn ormn ekosistemini oluşturn elmnlr rsındki ilişki ve etkileşim süreini koruyup gözetirken, diğer yndn d u sistem içinde kendiliğinden oluşn ürün ve hizmetlerden toplumu sürekli içimde yrrlndırmktır Uygulnn teknik işlemler ile, ormn ekosisteminin skın öğesi oln ğçlr, işletme mçlrın ğlı olrk sptnn idre sürelerine göre doğl ömürlerini tmmlmdn öne kesilerek yerine genç ireyler getirilmekte, öylee ekosistemin sürekli sğlıklı ireylerden oluşmsı sğlnmktdır. Ülkemiz ormnlrının üyük ir ölümü ykın geçmişe kdr sdee odun üretimi mıyl işletilmiştir. Bu süreçte, yüksek ormn zonlrındki, srp ve kylık rziler üzerindeki, rj ve göletlerin etrfındki ormnlr ile, gençleştirme prolemlerinin yşndığı zı 119

4 S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S İ D E R G İ S İ ormn lnlrı Muhfz İşletme Sınıfı olrk yrılmıştır (Asn, 1988). Özellikle Ege ve Akdeniz ölgelerinin turistik yörelerdeki zı ormnlr d u ğlmd ele lınrk Muhfz İşletme Sınıfı n dhil edilmiştir. Klsik plnlm sisteminde u işletme sınıfın yrıln ormnlrd hiçir teknik işlem öngörülmemiştir. Bu ormnlrın kendi hline ırkılmsı durumund, eklenen fonksiyonlrı en iyi içimde sğlyğı düşünülmüştür. Ank, ormnın kendisini nsıl yenileyeeği dikkte lınmmıştır. Gençleşmenin olmdığı ir ormndn uzun vdede ir fyd sğlnmyğı çıktır. Ülkemizde kendi hline ırkıln ormnlrın geleeği, gelişeileek doğl olylr ve ysdışı yrrlnmlr ğlıdır. Ormn menjmnınd zı lnlrı, ekolojik rştırmlr vey süksesyonun doğl seyrinin izlenmesi gii ilimsel mçlr için yırmk mümkün ise de, u lnlrı klsik nlmd Muhfz İşletme Sınıfı ktegorisinde değerlendirmek skınlıdır. Ormn korumsı ve silvikültürel çıdn u konud orty çıkileek zı tehlikeler şğıd sırlnmıştır; Kuruyn ve devrilen ğçlrın ulunduğu meşereler ile sık meşerelerde çok fzl ynıı mdde oluşğındn yngın riski rtktır. Özellikle Akdeniz de u lnlrın ynmsı, özellikle ön görünümdeki ormnlrın sğldığı görsel kliteyi sıfır indireektir. Görsel klitenin yükselmesi ise uzun ir zmn gerektireektir. Doğl ömürlerini sonun yklşmış yşlı, sğlık durumu ozulmuş ğçlr rız oln zrrlı öekler diğer sğlıklı ireyleri tehdit edeektir. Özellikle turizme thsis edilen lnlrd çok yşlı ğçlr rız oln öek ve mntrlr, unlrın rüzgr krşı dirençlerini zltğındn, u ğçlrın çevredeki insnlr ve tesislere zrr verme riski yükseleektir. Bugün de uygulmsı devm eden klsik plnlm sistemimizde, tepe kplılığı % 10 ve dh şğıd oln ormn lnlrının tmmı Bozuk olrk sınıflndırılmkt ve unlrı verimli hle getirmek için yoğun içimde ğçlndırılmsı önerilmektedir. Nitekim, estetik fonksiyon görmesi gereken, genellikle mki elemnlrı ve ozuk Kızılçm meşerelerinden oluşn lnlr d, u nlyışl ğçlndırılmış ve sonuçt geniş lnlrd sf meşereler orty çıkmıştır. Bu rd, eğimli rzilerde mkineli toprk hzırlığı ypılırken, çok miktrd toprk tşınmsı d gerçekleşmiştir. Kez, u ormnlrd doğl olrk ulunn Defne, Delie, Sndl, Keçioynuzu, Kermes Meşesi, Skız, Tespih v. gii odunsu tksonlr, sürgün kontrolü dı ltınd lndn sürekli uzklştırılmıştır. Benzer uygulmlr Fethiye Yöresinde de ypıldığındn, ivr ormnlrın üyük çoğunluğu ynıyşlı ve tek ktlı sf Kızılçm ormnlrın dönüşmüştür. Sonuçt, istenmeden de ols, hem estetik ve 120

5 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE toprk korum, hem de iyolojik çeşitliliğin korunmsı çısındn çok önemli oln, yukrıd dı geçen türlerin miktrı zlmıştır. Eğimli rzilerde uygulnn mkineli toprk hzırlığı ile, Fethiye körfezinin toprkl dolm sürei hızlndırılmıştır. Diğer trftn, ğçlndırm yolu ile kuruln genç meşerelerde kım çlışmlrının geikmesi nedeniyle, ynıı mdde miktrı d çoğlmktdır (Neyişi vd., 1999). 3. PEYZAJ KORUMA İŞLETME SINIFLARININ FONKSİYONEL PLANLAMA SİSTEMİ İÇİNDEKİ DURUMU İLE FETHİYE YÖRESİ NDE UYGULAMA ESASLARI Bir pln ünitesinde değişik fonksiyonlrdn kesintisiz içimde yrrlnilmek, unlrın her irisi için iririnden ğımsız yrı irer işletme sınıfı oluşturmk ve u işletme sınıflrı içinde fonksiyon mın uygun meşereleri ulundurmkl mümkündür. Bu meşerelerin vrlığını sürdüreilmek için gereken silvikültürel işlemler diğerlerinden frklı olduğundn, uygulnk menjmn metotlrı d doğl olrk frklıdır. Diğer trftn, ormn kynklrının plnlnmsınd gözetilen temel ilkelerden iri, Çok Amçlı Kullnım dır. Türkiye de çok mçlı kullnım ilkesini uygulmd gerçekleştiren sistemlerden en etkin olnı fonksiyonel plnlmdır. Fonksiyonel plnlm; fydlnmnın düzenlenmesinde ormn fonksiyonlrını öne çıkrn ir plnlm sistemidir. Ormn fonksiyonlrındn yerinde ve zmnınd sürekli ve kesintisiz ir içimde çok yönlü yrrlnmyı n ilke kul eden u plnlm yklşımınd, idel ir menjmn plnı düzenleyeilmek için izlenen iş kışı şğıd elirtilmiştir (Asn, 2004). 1-Pln ünitesinde ormn fonksiyonlrının elirlenmesi, 2-Fonksiyonel işletme sınıflrının yrılmsı, 3-Ağç türü ve yetişme ortmı koşullrını dikkte lrk, ormn fonksiyonlrın uygun düşen ormn formu ve meşere kuruluşlrının krrlştırılmsı, 4-An fonksiyon, ğç türü, yetişme ortmı, ormn formu ve meşere kuruluşlrını dikkte lrk, en uygun işletme şeklini (tek ğç, küme, grup, küçük ln vey yş sınıflrı) ve un uygun menjmn metodunun krrlştırılmsı, 5-Krrlştırıln işletme şekli ve ormn formun göre, değişik ormn fonksiyonlrı için optiml kuruluş kriterlerinin (ln, yş, yş sınıfı / mç çpı, çp smğı, ğç syısı / mç göğüs yüzeyi, çp sınıfı / mç servet, çp sınıfı ) krrlştırılmsı, 6-Plnlm zının (ölmeik, ölme, işletme sınıfı, tüm pln ünitesi) elirlenmesi 121

6 S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S İ D E R G İ S İ 7-Mevut ktüel kuruluşlrın sptnmsı, 8-Aktüel kuruluşlrın optiml kuruluşlr ile krşılştırılmsı, 9-Optimlden spm içimi ve üyüklüğüne göre ktüel kuruluşu optimle götürmek mıyl uygulnk pln lterntiflerinin oluşturulmsı, 10-Çeşitli lterntifleri teknik, ekonomik ve sosyl kriterler ile değerlendirerek, optimle ulşmd en uygun süre ve strtejinin krrlştırılmsı, 11-Krrlştırıln strtejiye göre, ilk pln döneminde uygulnk kesim plnlrının hzırlnmsı ve etlrın hesplnmsı, 12-Silvikültürel işlem hritsının düzenlenmesi ve 13-Teknik rpor yzımıdır. Yukrıd 13 mdde hlinde sırlnn u şmlr fonksiyonel plnlmnın genel lgoritmsıdır. Bu lgoritmyı turizm lnlrı ykınınd ulunn ormnlr uygulmd ypılk ilk iş, pln üniteleri içinde estetik fonksiyon göreek lnlrın elirlenmesidir. Klsik plnlm nlyışınd estetik fonksiyon yrıln lnlr, pln ünitesi içinde istenmeyen görüntüleri perdeleme (estetik mçlı yol korum) mıyl yol kenrlrınd ve rekresyon lnlrı ivrınd ırkıln değişik yşlı ormn perdeleri nlşılmktdır (Ersln ve Eler 2004). Fonksiyonel plnlm yklşımınd u fonksiyon dh geniş ir içerik kznmkt ve klsik yklşımdkine ek olrk ön görünümdeki tüm ormnlr içinde siluet, mozik ve pnromik çıdn görsel etkiye ship ütün lnlr u fonksiyon içinde ele lınmktdır (Asn ve Özdemir 2002). Ülkemizde estetik fonksiyon gören lnlrd görsel klitenin ölçülmesi mıyl çeşitli metotlr uygulnmktdır (Gül, 2001). İstnul Korulrı için düzenlenen 13 det menjmn plnınd d olduğu gii, Syısl Arzi Modelleri (SAM) u ğlmd önemli ir rç olrk krşımız çıkmktdır (Asn vd., 2003). Bu modeller üzerinde ypılk görüleilirlik nlizleriyle, turizm merkezleri ve unlrı iririne ğlyn yollr, mnzr seyir noktlrının ön görünümündeki lnlr kolylıkl elirleneilmektedir. Uygulmd, estetik fonksiyon göreek lnlr u içimde elirlendikten sonr, ölme ve ölmeik sınırlrın dyndırılrk hritlnmktdır (Asn ve Özdemir, 2002). Diğer fonksiyonlrı göreek lnlr d hritlndıktn sonr, tek ve çok fonksiyonlu shlr sptnrk, unlrın hngisinin n hngisinin yn fonksiyon olğı krrlştırılmktdır. Son olrk, n fonksiyonu estetik oln tüm lnlr toplu Peyzj Korum İşletme Sınıfı olrk yrılmkt, yrı ir renk vey trm ile gösterilmektedir. 122

7 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE Fonksiyonel plnlmd üçünü dım, ğç türü ve yetişme ortmı koşullrını dikkte lrk ormn fonksiyonlrın uygun düşen ormn formu ve meşere kuruluşlrının krrlştırılmsıdır. Fonksiyonel çıdn ele lındığınd, n mı estetik ve peyzj korum oln işletme sınıflrınd fonksiyon mın uygun meşere kuruluşlrının en z iki ktlı olmsı, n meşereyi oluşturn üst ktmnd gevşek kplı ve yer yer oşluklu yşlı ve görkemli ğçlrın ulunmsı, r ve lt ktmndki ireylerin yetişme ortmın uygun diğer ğç ve ğççık türlerinin krışımındn meydn gelmesi uygun ve gerekli görülmektedir. Mümkünse değişik yşlı ormn formu oluşturulmlı. Çünkü değişik yşlı ormnlr ynı yşlı ormnlr göre, estetik çıdn dh değerlidir (Asn ve Şengönül, 1987). Görsel klitenin ölçülüp sınıflndırılmsı her ne kdr gelen ziyretçilerle ypılk nketler ve sivil toplum kuruluşlrın ktılımı sğlnrk elirlenmesi uygun ise de, Fethiye Yöresindeki ekolojik koşullrın dyttığı ir zorunluluk olrk unun, üst ktmnd kızılçm, lt ktmnd mki elemnlrınd oluşn ir meşere kuruluşu olmsı gerekeektir. Fonksiyonel plnlmd dördünü dım; n fonksiyon, ğç türü, yetişme ortmı, ormn formu ve meşere kuruluşlrını dikkte lrk, en uygun işletme şeklini (tek ğç, küme, grup, küçük ln vey yş sınıflrı) ve un uygun menjmn metodunun krrlştırılmsı olmktdır. Koşullr Fethiye Yöresi için düşünüldüğünde, hkim türün tm ir ışık ğı olmsı nedeniyle, en uygun menjmn metodunun, Yş Sınıflrı Metodunun uzun idre süresi ve uzun gençleştirme süresine dylı küçük mktlı vryntı olmsı gerekmektedir. 4. FETHİYE YÖRESİNDEKİ PEYZAJ KORUMA İŞLETME SINIFLARINDA FAYDALANMANIN FONKSİYONEL PLANLA- MA İLE DÜZENLENMESİ Fonksiyonel plnlm sistemini, Fethiye Yöresi ndeki turizm lnlrı ykınınd ulunn kızılçm ormnlrın uygulr isek, peyzj korum işletme sınıfın dhil oln lnlrın elirlenmesinden sonr ypılk işler, öne ğç türü ve yetişme ortmı koşullrın göre ormn formu ve işletme şeklini elirlemek, sonr d un uygun menjmn metodunu seçmektir. Dh öne d çıklndığı üzere, Fethiye Yöresinde turizme thsis edilen lnlrd ve yerleşim yerleri ivrınd n ğç türü Kızılçm olup, Defne, Delie, Sndl, Keçioynuzu, Kermes Meşesi, Skız, Tesih v. gii ğç ve ğççık türleri u ormnlrd doğl olrk ulunmktdır. Kızılçm için genelde düşük onitet oln u ormnlrd çoğunluğunu mki elmnlrının oluşturduğu yprklı türler r ve lt tkd yer 123

8 S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S İ D E R G İ S İ lmktdır. Açıklnn u gerekçeler, Fethiye Yöresindeki peyzj korum işletme sınıflrınd fydlnmnın, yş sınıflrı metodunun küçük mktlı vryntın göre düzenlenmesi gereğini orty koymktdır. Metodun uygulm içimi ve değişik şmlrdki krr verme sürei şğıdki lt şlıklr ltınd çıklnmıştır Düzenleme kriterlerinin seçimi ve göstergelerin elirlenmesi Yş sınıflrı metodunun korum ve hizmet üretim mçlı işletme sınıflrınd uygulnışı sırsınd en önemli şm, idre süresi ve gençleştirme süresine ğlı, yş sınıfı rlığının elirlenmesidir. Fonksiyonel plnlm yklşımınd idre süreleri fonksiyon mın uygun meşere kuruluşlrın göre elirlenir. Bu ormnlrd idre süreleri, meşerelerin ypy vey doğl yoll kuruluşundn şlyrk optiml kuruluş ulştıktn sonr, rtık u fonksiyonu göremez hle gelene kdr geçen zmn rlığı olrk kul edilir. Çünkü; fonksiyonel çıdn optiml kuruluş ulşn meşere, zmn içinde kendisini oluşturn ğçlrın yşlnmsıyl yıkım (göçme) dönemine girer. Bu nedenle, hizmet üretimi mıyl işletilen ormnlrd idre süreleri, yıkım döneminden öneki yş ğlı olrk elirlenmelidir. Böylee, meşerenin kendisini oluşturn ğçlrın yşlnmsıyl yıkım döneminden öne gençleştirilmesi sğlnmış olur. Estetik fonksiyonlu ormnlrd görsel etki, meşere göğüs yüzeyine ğlı olrk öne rtrk devm eder. İleri ir yşt mksimum ulştıktn sonr görsel klitenin etkisi zlmy şlr (Asn ve Şengönül, 1987). Alemdğ (1962) trfındn düzenlenen hsılt tlosun göre III. onitet sınıfınd müdhle görmemiş doğl Kızılçm ormnlrınd meşere göğüs yüzeyi 25. yşt 15,74 m² den şlyrk 70. yşt 26,4 m² ye kdr yükselir, dh sonrn yvş ir trend ile zlrk 150. yşt 24,79 m² ye iner. Peyzj korum işletme sınıfındki Kızılçm meşerelerinde lt ktmndki türlere yeterli ışık sğlmk ve ynı zmnd görsel etkinin dereesini de fzl zltmmk düşünesiyle, mç göğüs yüzeyinin 25 m² olrk lınmsı uygun olur (Asn, 1998). Bun göre, hem Kızılçm türünün doğl ömrünün ltınd ir yş olmsı ve hem de meşere göğüs yüzeyinin yklşık 25 m² ivrınd ulunmsı nedeniyle, Fethiye Yöresinde estetik fonksiyon göreek Kızılçm ormnlrınd idre süresini 150 yıl lmk uygun görünmektedir. Kez, yine hem Türkiye de kul edilen pln süresinin tm ktı olmsı ve hem de küçük mktlrın genel gençleştirme sürelerine uygun düşmesi dikkte lınrk, yş sınıfı genişliğini de 30 yıl düşünmek gerekir. Bu durumd peyzj korum işletme sınıfının optiml kuruluşu, 5 (750 / 150) det yş sınıfındn oluşn ve her yş sınıfınd Çizelge 1 in son sütunund gösterilen miktrd göğüs yüzeyi ulunn ir ypı göstereektir. Bu işletme sınıfının optiml kuruluşunun grfik görünümü Şekil 1 de gösterilmiştir. 124

9 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE Çizelge yıllık İdre Süresi İle İşletilen 750 h Büyüklüğündeki Peyzj Korum Fonksiyonlu Bir Kızılçm İşletme Sınıfının Optiml Kuruluşu. Periyotlrın No Sınırlrı 150 Yıllık İdre Süresi İle İşletilen 150 h Büyüklüğündeki Bir İşletme Sınıfı İçin Periyodik Aln h Periyot ortsı Göğüs Yüzeyi m²/h 30 Yıllık, 30 h Alnd m² 150 Yıllık İdre Süresi İle İşletilen 750 h Büyüklüğündeki İşletme Bir İşletme Sınıfı İçin Periyodik Aln h 30 Yıllık, 150 h Alnd m² I II ,15 725, III ,00 750, IV ,00 750, V ,00 750, Toplm , Göğüs Yüzeyi (m 2 ) I II III IV V Yş Sınıflrı Şekil 1. Amç göğüs yüzeyine göre işletilen 750 h üyüklüğündeki Estetik fonksiyonlu III. onitet ir kızılçm işletme sınıfının optiml kuruluşu 4.2. Fydlnm düzeninin kurulmsı ve ilk yş sınıfının oluşturulmsı Tm ir ışık ğı oln Kızılçmın peyzj korum işletme sınıflrınd doğl yol ile gençleştirilmesi, en z m² üyüklüğündeki lnlrd ypıln silvikültürel uygulmlrı gerekli kılmktdır. Bu durum, korum ve hizmet üretim mıyl işletilen Kızılçm ormnlrınd ktlı kuruluşlrın nk üyük grup seçme kesimleri ile sğlnileeğini unun d, gençleştirme gruplrının periyodik fydlnm lnın küçük mktlr hlinde dğılmsıyl mümkün 125

10 S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S İ D E R G İ S İ olileeğini göstermektedir. Bu durumd meşere içindeki gençlik gruplrı rsınd onr yıllık yş frklrı ile istenilen syıd grup elde etmek mümkün olilmektedir (Odşı vd., 2004). Yukrıd prmetreleri verilen peyzj korum işletme sınıfınd u uygulmnın nsıl ypılğı, mkt lnı 1,5 h, gençleştirme gruplrı 5000 m 2 kul edilerek şğıd gösterilmiş ulunmktdır. Yş sınıflrı metodunun küçük mktlı vryntının uygulmsı dört şmd gerçekleştirilir (Şekil 2). Birini şm, periyodik fydlnm lnı PFA nın hesplnmsı ve gençleştirileek lnlrın işletme sınıfı içindeki konumlrının elirlenmesidir. Diğer şmlr ise, sırsıyl gençleştirme loklrının, gençleştirme mktlrının ve gençleştirme gruplrının lnlrını irirlerine ğlı içimde hesplyrk, unlrın iriri içindeki konumsl dğılımlrını düzenlemektir. Yukrıdki örnek işetme sınıfının Periyodik Fydlnm Alnı; (PFA)= (F / U) x n = (750/150) x 30 = 150 h dır. Gençleştirme Alnlrının (PFA) Belirlenmesi ve İşletme Sınıfı İçindeki Konumsl Dğılımı PFA = (F/U) x n I 7 4 II V V Gençleştirme Bloklrının Belirlenmesi ve Periyodik Fydlnm Alnlrı İçindeki Konumsl Dğılımı N = PFA / BA Gençleştirme Prsellerinin (Küçük Mktlrın) Belirlenmesi ve Bir Gençleştirme Blok u İçindeki Konumsl Dğılımı BA = MA x 10 Gençleştirme Gruplrının Belirlenmesi ve Bir Gençleştirme Prseli (Küçük Mkt) İçindeki Konumsl Dğılımı MA = GA x 3 PFA=Periyodik fydlnm lnı (h), U=İdre süresi (yıl), n=gençleştirme süresi (Yş sınıfı genişliği), N=Gençleştirme Blok u syısı, BA=Gençleştirme Blok u lnı, GA = Gençleştirileek en küçük ln irimi (grup), 10=Pln süresi, MA=Gençleştirme prselleri (Mkt) lnı (h), 3=Onr yıllık pln syısı Şekil 2. Yş sınıflrı metodunun küçük mktlı vryntının uygulnışınd temel şmlr. 126

11 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE Gençleştirme loklrı, mktlrdn, mktlr ise gruplrdn oluşmktdır. Bun göre her ir gençleştirme loğunun lnı; 30 yıl içinde gerçekleştirileek mktlrın lnlrı toplmı kdr olktır. Yş sınıfı genişliği 30 yıl olduğun göre her ir sınıf içinde onr yş r ile üçer grup oluşturmk gerekeektir. Bu durumd 1,5 h üyüklüğündeki her ir mkt, üyüklüğü 5000 m², özel gençleştirme süresi 10 r yıl oln üçer gruptn oluşktır. Grup lnı (GA) 5000 m² olduğun göre her mktnın lnı MA = GA x 3 = 5000 x 3 = m², yni 1,5 h olktır. Her irisi onr mktdn oluşn gençleştirme loklrının ortlm lnı (BA) ise, BA= MA x 10 = 15 h olktır. Ülkemizde menjmn plnlrının geçerli olduğu süre genelde 10 yıl olduğundn, yukrıd verilen örnekte loklr içinde oluşturulk mkt syısı d 10 det olrk elirlenmiştir. Her mkt içinde oluşturulk gençleştirme gruunun syısı ise, gençleştirme süresi içinde her ir mkty giriş syısın ğlı olrk elirlenmiştir. Böylee, her prsel içinde ulunk gençleştirme gruu syısı; 30 / 10 = 3 det olrk krrlştırılmış ulunmktdır. Küçük mktlı yş sınıflrı metodunun uygulmsın, Şekil 3 de örneği verilen her ir prsel içinde ynı hrf ile gösterilen gruplrın ynı pln suresi içinde gençleştirilmesi ile şlnktır. Böylee, ilk pln süresinde sdee () hrfi ile, ikini pln süresinde sdee () hrfi ile, üçünü pln süresinde de sdee () hrfi ile gösterilen lnlr gençleştirileektir. Bir gençleştirme loğund 10 det mkt olduğu için, 10 yıllık pln süresi içinde her mktdn irer (0,5 h ), her loktn onr (0,5 x 10 = 5 h) det ln gençleşmiş olktır. Birini pln süresi sonund 10 det gençleştirme loğunun tmmınd 5 x 10 = 50 h, ikini pln süresi tmmlndığınd toplm 100 h, gençleştirme süresi oln 30. yıl sonund üçünü pln süresi sonund ise, periyodik fydlnm lnın eşit oln toplm 150 h ln gençleştirilmiş olmktdır Şekil yıllık idre süresi ve 30 yıllık gençleştirme süresi ile işletilen peyzj korum fonksiyonlu ir işletme sınıfınd ir gençleştirme lok u içinde mktlrın oluşturulmsı ve gençleştirme lnlrının mktlr içinde dğıtılmsı. 9

12 S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S İ D E R G İ S İ Sonuç olrk; çıklnn prosedür tm olrk uygulndığınd 30. yılın sonund, 750 h işletme sınıfının 150 hektrlık ölümünde lnın tmmın homojen içimde dğılmış 10 lok hlinde her irisi 1,5 h. üyüklüğünde oln 100 mkt meydn geleektir. Bir şk nltıml; 30. yıl sonund işletme sınıfı lnının 1 / 5 ine 0,5 h lık gruplr hlinde gömülmüş 1-30 yşınd 300 det küçük lndn oluşn I. Yş Sınıfı orty çıkktır. 15 h lık ir gençleştirme loğu içinde 30 yılı kpsyn 3 pln dönemi sonund geçleştirme gruplrının lok içindeki durumu Şekil 4 de gösterilmiştir. Peyzj korum işletme sınıfı, yukrıd çıklnn küçük mktlı yş sınıflrı metodun göre, ir yndn ln olrk norml kuruluşun yklştırılmy çlışılırken, diğer yndn uygulnk silvikültürel işlemlerle, işletme sınıfındki her meşere estetik fonksiyon için uygun ir form kvuşturulur. 5. SONUÇ ve ÖNERİLER Ülkemiz ormn kynklrı, çğdş ir nlyışl çok mçlı olrk plnlnmlıdır. Çok mçlı plnlmnın en güçlü rı fonksiyonel plnlm sistemidir. Bu sistemde estetik fonksiyon göreek lnlr elirlenerek, Peyzj Korum İşletme Sınıfı dıyl yrılmlıdır. Peyzj Korum İşletme Sınıflrının sürdürüleilirliği için Küçük Mktlı Yş Sınıflrı Metodu, uygun ir seçenek olrk krşımız çıkmktdır. Ank, yöntemin uygulnilmesi için zı koşullrın yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlr; Mevut Yşlı Genersyon İlk Pln Süresinde Gençleştirilen Gruplr İkini Pln Süresinde Gençleştirilen Gruplr Üçünü Pln Süresinde Gençleştirilen Gruplr Şekil 4. Üçünü pln Dönemi Sonund Gençleştirme Gruplrının Bir Blok İçindeki Değişimi. 128

13 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE Bu lnlrd otltm, yngın gii tehlikelere krşı korum tedirleri lınmlıdır. Özellikle ğçlndırm lnlrınd ve sık gelmiş doğl gençliklerde silvikültürel kımlr (sıklık kımı, rlm) zmnınd ypılmlıdır. Yöntemin, entnsif ir ormnılık ypılmsını gerektirdiği çıkç ortdır. Önelikle ormn işletmeleri, teknik elemn ve lt ypı olrk yeterli düzeyde olmlıdır. Her türlü verinin sklnmsın ve günelleştirilmesine olnk sğlyn Coğrfi ilgi sistemi (CBS) teknolojilerinden yrrlnm yolun gidilmelidir (Köse ve Bşkent, 1993; Köse vd., 1995; Bşkent, 1997; Bşkent vd., 2002). Bu deree küçük lnlrı (gençleştirme gruplrını) 1/25000 ölçekli stndrt meşere hritlrınd göstermek güçtür. Bu yüzden, Korum İşletme Sınıflrınd, Periyodik Fydlnm Alnı için en z 1/5000 ölçekli yrı ir hrit düzenlemek gerekmektedir. Her türlü konumsl hrit, CBS teknolojisi kullnılrk ilgisyr ortmınd hzırlnmlıdır. Çünkü, rzide yer ve yön ulmd kullnılmk üzere, gençleştirileek küçük mktlrın sınırlrın it koordint değerleri syısl ortmd hzırlnmış u hritlr üzerinde, kolylıkl elirleneilmektedir. Elde edilen değerler ve Küresel Konum Belirleyii (GPS) yrdımıyl gençleştirileek mktlrın rzideki yerleri, ugünkü teknoloji ile ± 7 m htyl ulunilmektedir. Fkt, uygulm sırsınd GPS lerin, değişik ormn örtüleri ltınd frklı sonuçlr vereileeği de göz önüne lınrk, özellikle tm kplı meşerelerde, meşere oşluklrındn ypılk GPS ölçümlerinden vey röper noktlrdn yrrlnm yolun gidilmelidir. Bu yöredeki Peyzj Korum İşletme Sınıflrınd, önelikle Kızılçm için getirileek gençliğin yeterli ışığ ulşilmesi için de gençleştirme mktlrının üyüklüğünün elirlenmesi gerekmektedir. Bu üyüklük, yetişme ortmı koşullrın göre değişeilir. Örneğin Kızılçm nemli yetişme ortmlrınd gölgeye dh fzl dynildiği gözlenmektedir (Eler 1984). Bu kımdn gerekli rştırmlrın, plnlm şmsındn öne ypılrk, en küçük gençleştirme lnlrının üyüklüğünün elirlenmesi önem tşımktdır. Bu üyüklükler, yetişme ortmı ünitelerine dyndırılmsı gerekeeğinden, yetişme ortmı hritlrın d hzırlnmsı üyük yrr sğlyktır. Peyzj Korum İşletme Sınıfını oluşturn meşerelerin, estetik fonksiyonu en iyi sğlyk kuruluşlrının elirlenmesi gereklidir. Bu yöre için, üst tkd gevşek kplı Kızılçm, r ve lt tkd Defne, Sndl, Keçioynuzu, Kermes meşesi, Skız gii mki elemnlrındn oluşn iki tklı ir meşere tipi, ilk kışt estetik fonksiyon için uygun ir seçenek olrk gözükmektedir. Ank, dh öne değinildiği gii u, ziyretçilerle ypılk nketler sonuu ilimsel olrk orty 129

14 S D Ü O R M A N F A K Ü L T E S İ D E R G İ S İ konmlıdır (Dniel, 2001; Gül ve Kurdoğlu, 2002). Dere içlerindeki nemli yetişme ortmlrınd ise, Sığl, Çınr, Kızılğç gii yprklı türlerden oluşn meşereler kurulmlıdır. Estetik fonksiyonu en iyi içimde sğlyn meşere kuruluşu ve ormn formu krrlştırıldıktn sonr, u kuruluş ulşmyı sğlyk gerekli silvikültürel işlemler elirlenmelidir. Estetik etkiyi rtırmk mıyl, Kızılçm meşerelerinde krışım, yörenin doğl yprklı türlerinin ynınd, İnir, Servi ve Kırıs Aksysı gii yngın dynıklı türlerin de sokulmsı yrrlı olktır. KAYNAKLAR Alemdğ, Ş Türkiyedeki Kızılçm Ormnlrının Gelişimi, Hsıltı ve Amenjmn Esslrı. Ormnılık Arştırm Enstitüsü Yyınlrı, Teknik Bülten Serisi, Yyın No: 11, Ankr, 160 s. Asn, Ü., Amenjmn Plnlrınd Ayrıln Muhfz İşletme Sınıflrının Fonksiyonel Açıdn İrdelenmesi. Ormn Mühendisliği Dergisi, 10: Asn, Ü., Ormn Amenjmnınd Fonksiyonel Plnlm ve Türkiye deki Uygulmlr, Ormnılığımızd Ormn Amenjmnının Dünü, Bugünü ve Geleeğine İlişkin Genel Görüşme, Bildiriler, Ankr, s Asn, Ü., Fonksiyonel Plnlmd İdre Süreleri ve Amç Çplrı. İ.Ü. Ormn Fk. Dergisi, : Asn, Ü., Ormn Fonksiyonlrının Hritlnmsı ve İşletme Sınıfı Ayrımı, İ.Ü. Ormn Fkültesi Dergisi, 49: Asn, Ü., Fonksiyonel Plnlmd Temel Aşmlr. 11 Syf. Ormn Amenjmnı Seminer Notlrı (Bsılmmıştır) Asn, Ü., Özdemir İ., İstnul Korulrınd Konumsl Fonksiyonlrın Belirlenmesi ve Hritlnmsı, Ormn Amenjmnınd Kvrmsl Açılımlr ve Yeni Hedefler Sempozyumu, Bildiriler, Ü. Asn, A. Yeşil (Eds), Nisn, İstnul, s Asn, Ü., Şengönül K., Ormn Formlrının Fonksiyonel Açıdn krşılştırılmsı. İ.Ü. Ormn Fk. Dergisi, 4: Asn, Ü., Yeşil, A., Destn, S., Multi Benefil Forest Use nd Funtionl Plnning, Bulgrin Forest Siene, Asn, Ü., Yeşil, A., Özdemir, İ., Özkn, U.Y., Konumsl Ormn Fonksiyonlrının Belirlenmesinde Ktılımı Yklşımın Önemi ve Syısl Arzi Modellerinin Yeri. II. Ulusl Ormnılık Kongresi, Mrt 2003, Türkiye Ormnlrının Yönetimi, ISBN , Ankr, s Bşkent, E.Z., Doğy Uygun Ormn Amenjmnı ve Konumsl Plnlm, O. Erdş, S. Köse (Eds), I. Ulusl Krdeniz Ormnılık Kongresi Ekim, Bildiriler 4. Cilt, Trnzon, s Bşkent, E.Z., Türkiye Ormnılığı İçin Nsıl Bir Cğrfi Bili Sistemi (CBS) Kurulmlıdır? Ön Çlışm ve Kvrmsl Yklşım, Tr. J. Of Agriulture nd Forestry, 21:

15 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE Bşkent, E.Z., Köse, S., Sönmez, T., Sivriky, F., Ormn Amenjmn Plnlrının Ypımınd Coğrfi Bilgi Sistemlerinin Kullnılmsı, Ormn Amenjmnınd Kvrmsl Açılımlr ve Yeni Hedefler Sempozyumu, Bildiriler, Ü. Asn, A. Yeşil (Eds), Nisn, İstnul, s Dniel, T.C., Whither Seni Beuty? Visul Lndspe Qulity Assessment in the 21 st Century. Lndspe nd Urn Plnning, 54: Eler, Ü., Antly Bölgesi Doğl Kızılçm Meşerelerinde Kuruluş Biçimi ve Yş Dğılımı, Ormnılık Arştırm Enstitüsü Yyınlrı, Teknik Bülten Serisi, No:142. Ersln, İ., Eler, Ü., Ormn İşletmesinin Plnlnmsı ve Denetimi, SDÜ Ormn Fkültesi, Yyın No: 35, Isprt, 408 s. Gül, A., Kurdoğlu, O., Biyolojik Çeşitlilik ve Görsel Klitenin Syısl Olrk Orty Konmsı, Ormn Amenjmnınd Kvrmsl Açılımlr ve Yeni Hedefler Sempozyumu, Bildiriler, Ü. Asn, A. Yeşil (Eds), Nisn, İstnul, s Gül, A.U., Ormn Amenjmnınd İşlevsel Plnlmnın Doğrusl Progrmlm ile Gerçekleştirilmesi, İ.Ü. Ormn Fkültesi dergisi, 1: Hızl, A., Asn, Ü., Aliey Brjı (Mlov Dere) Hvzsınd Ormn Fonksiyonlrı ve Su Verimi Üzerindeki Etkileri, İstnul Su Kongresi Teliğleri, İstnul, s Köse, S., Bşkent, E.Z., Coğrfi Bilgi Sisteminin Ormnılıktki Önemi, Ormnılık Şursı, Cilt 3, Köse, S., Bşkent, E.Z., Sivriky, F., Yolsığmz, H.A., Krdeniz de Ormn Fonksiyonlrının Belirlenmesi ve Örnek Uygulmlr, Z. Yhyoğlu, S. Güner (Eds), II. Ulusl Krdeniz Ormnılık Kongresi, Myıs, Bildiriler Kitı, Cilt 1, Artvin, s Köse, S., Mısır, M., Yolsığmz, H.A., Coğrfi Bilgi Sistemleri ile Ormn Fonksiyon Hritlrının Hzırlnmsı, Cumhuriyetimizin 75. Yılınd Ormnılığımız Sempozyumu, Ekim 1998, İ.Ü. Yyın No: 4187, Fkülte Yyın No: 458, İstnul, s Köse, S., Özkn, M., Bşkent, E.Z., Gül, A.U., Ormn İşletmelerinde Veri Tnı Oluşturulmsı, O. Erdş, S. Köse (Eds), I. Ulusl Krdeniz Ormnılık Kongresi, Bildiriler, Cilt 4, Trzon, s Neyişi, T., Ayşlıgil, Y., Ayşlıgil, T., Sönmezışık, S., Yngın Dirençli Ormn Kurm İlkeleri, Tüitk Togtg-1342, TMMOB Ormn Mühendisleri Odsı, Yyın No: 21, Ankr, 137 s. Odşı, T., Çlışkn, A., Bozkuş, F. 2004: Silvikültür Tekniği (Silvikültür II). İ.Ü.Ormn Fkültesi Yyınlrı No: 4459 / 475, İstnul, 314 s. 131

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ DOĞA Çevre Yönetimi ve Alterntif Enerji Teknolojileri Mühendislik Dnışmnlık Eğitim Hizmetleri Sn. Ti. Ltd. Şti. ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gzete Trihi / Syısı 04.06.2010

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER

TEOG. Tam Sayılar ve Mutlak Değer ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK TAMSAYILAR MUTLAK DEĞER TEOG Tm Syılr ve Mutlk Değer TAMSAYILAR Eksi sonsuzdn gelip, rtı sonsuz giden syılr tm syılr denir ve tm syılr kümesi Z ile gösterilir. Z = {...,,, 1,0,1,,,... } Tmsyılr kümesi ikiye yrılır: ) Negtif Tmsyılr:

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bknlığı trfındn geliştirilen modüller;

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR OSMNGZİ ÜNİVERSİESİ Müendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müendisliği Bölümü E-Post: ogu.met.topu@gmil.om We: ttp://mmf.ogu.edu.tr/topu Bilgisyr Destekli Nümerik nliz Ders notlrı met OPÇU n>m 8 8..

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET

İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ. İsmail ÖZKAN ÖZET İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİNE BAKIŞI VE BEKLENTİLERİ İsmil ÖZKAN ÖZET İnşt sektörünün inşt mühenislerine kışı ve eklentilerinin sptnmsı için r ln sh çlışmsı mçlnrk on eş sorun oluşn ir nket çlışmsı

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İNŞAAT TEKNOLOJİSİ İKLİM VE MİMARİ DURUM RENK TASARIMI 582YIM446 Ankr, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlrınd uygulnn Çerçeve Öğretim Progrmlrınd yer ln yeterlikleri

Detaylı

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen

ÇOKGENLER Çokgenler çokgen Dışbükey (Konveks) ve İçbükey (Konkav) Çokgenler dış- bükey (konveks) çokgen içbükey (konkav) çokgen ÇONLR Çokgenler rdışık en z üç noktsı doğrusl olmyn, düzlemsel şekillere çokgen denir. Çokgenler kenr syılrın göre isimlendirilirler. Üçgen, dörtgen, beşgen gibi. ışbükey (onveks) ve İçbükey (onkv) Çokgenler

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ

Yorum Raporu BAY X. 5 Mayıs 2015 GİZLİ Yorum Rporu Myıs 1 GİZLİ Yorum Rporu Giriş Myıs 1 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 1PF'den elde edilmiş ilgiler 1PF konusund uzmnlşmış kişilere yorumlnmlıdır. Bilgisyr ortmınd otomtik olrk oluşturuln u rpord

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING

Sigma 28, 124-137, 2010 Review Paper / Derleme Makalesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Journl of Engineering nd Nturl Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Sigm 28, 24-37, 200 Review Pper / Derleme Mklesi ANALYTIC HIERARCHY PROCESS FOR SPATIAL DECISION MAKING Dery ÖZTÜRK*, Ftmgül

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS)

BOYUT ANALİZİ- (DIMENSIONAL ANALYSIS) BOYU ANAİZİ- (IMENSIONA ANAYSIS Boyut nlizi deneysel ölçümlerde ğımlı ve ğımsız deney değişkenleri rsındki krmşık ifdeleri elirlemekte kullnıln ir yöntemdir. eneylerde ölçülen tüm fiziksel üyüklükler temel

Detaylı

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd.

ANTALYA VAI.İLİÖI il fyi^halli Idafaler Mûd. T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARI B.Şehir Bid. Bşk. V. Mesut KOCAGÖZ Hlil ÖZTÜRK Muhmmet URAL Krr Trihi 12-02-2016 Celse No Krr No 233 Konyltı Belediye Meclisinin 04.02.2016 gün ve 24 syılı

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4.

BİREYSEL YARIŞMA SORULARI. IV. BAHATTİN TATIŞ MATEMATİK YARIŞMASI Bu test 30 sorudan oluşmaktadır. 2 D) a = olduğuna göre, a 1 1. 4 2 3 + 1 4. IV. HTTİN TTIŞ MTEMTİK YRIŞMSI u test 30 sorudn oluşmktdır. İREYSEL YRIŞM SORULRI 1. 4 3 + 1 4. 3 3 + = + 1 + 1 denkleminin çözüm kümesi şğıdkilerden hngisidir? ) 5 3 ) ) 3 D) 13 3 ) { 0 } ) { 1} ) { }

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve Açıköğretim Kurumları Daire Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme Değerlendirme ve çıköğretim Kurumlrı Dire Bşknlığı KİTPÇIK TÜRÜ T.C. SĞLIK BKNLIĞI PERSONELİNİN UNVN DEĞİŞİKLİĞİ SINVI 43. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI TMMOB Hrit ve Kdstro Mühendisleri Odsı. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı 2 Mrt Nisn 05, Ankr UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE HAVA FOTOĞRAFLARINDAKİ GELİŞMELERİN HARİTA ÜRETİM SÜRECİNE YANSIMALARI H.Akdeniz,

Detaylı

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN

ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN ÖZEL EGE ORTAOKULU ÜÇGENĠN ĠÇĠNDEKĠ GĠZEMLĠ ALTIGEN HAZIRLAYAN ÖĞRENCĠLER: Olçr ÇOBAN Sevinç SAYAR DANIġMAN ÖĞRETMEN: Gizem GÜNEL AÇIKSÖZ ĠZMĠR 2014 ĠÇĠNDEKĠLER 1. PROJENĠN AMACI... 2 2. GĠRĠġ... 2 3.

Detaylı

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT

DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİTE 2. ÜNİT DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT BİRİNCİ DERECEDEN DENKLEM ve EŞİTSİZLİKLER. Kznım : Gerçek syılr kümesinde birinci dereceden eşitsizliğin özelliklerini belirtir.. Kznım : Gerçek

Detaylı

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI Ömer GÜZELDAL ÖZET Bu ildiride, Arlık 2003 trihinde, lojistik şirket için gerçekleştirilen, lojistik opersyon için süreç tsrımı ve iyileştirme çlışmsı

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-364-027-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 0 DENEME SINAVI ISBN 97-0--07- Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt. Dn. Hizm. Tic. Ltd. Şti

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Mehmet POLAT BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 1. GİRİŞ

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları

Kelime (Text) İşleme Algoritmaları Kelime (Text) İşleme Algoritmlrı Doç.Dr.Bnu Diri Trie Ağcı Sonek Ağcı (Suffix Tree) Longest Common String (LCS) Minimum Edit Distnce 1 Ağçlrın Bğlı Ypısı Düğüm (node), çeşitli ilgiler ile ifde edilen ir

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 16 Mrt 2007 trihli 26464 syılı Resmi Gzete Telekomüniksyon Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr ve Tnımlr Amç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin mcı;

Detaylı

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y ORAN ORANTI TANIM Anı irimden iki çokluğun iririle krşılştırılmsın orn denir. ornınd ve nı irimden olduğu için nin irimi oktur. ÖRNEK - 1 ve tmsıdır. = ve + = 0 olduğun göre, kçtır? A) 1 B) C) 0 9 D) 1

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR

TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR TMMOB Hrit ve Kstro Mühenisleri Osı 13. Türkiye Hrit Bilimsel ve Teknik Kurultyı 18 22 Nisn 2011, Ankr TÜRKİYE ULUSAL ORTOFOTO BİLGİ SİSTEMİ VE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇALIŞMALAR H.Mrş 1, Ö.Aşık 2, A.Yılmz 1,

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 27 Kasım Matematik Sorularının Çözümleri Akdemik Personel ve Lisnsüstü Eğitimi Giriş Sınvı ALES / Sonbhr / Syısl II / 7 Ksım 0 Mtemtik Sorulrının Çözümleri. Bölüm şeklindeki kreköklü ifdenin pydsını krekökten kurtrmk için py ve pydyı, pydnın

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2001; 38 (2-3):143-150 ISSN 1018-8851 Kemlpş (İzmir) Kentsel Dış Meknlrının Yeterliliği Üzerine Bir Arştırm Şerif HEPCAN 1 Adnn KAPLAN 2 Erhn KÜÇÜKERBAŞ 3 Bülent ÖZKAN 4 Summry

Detaylı

Harita Dik Koordinat Sistemi

Harita Dik Koordinat Sistemi Hrit Dik Koordint Sistemi Noktlrın ir düzlem içinde irirlerine göre konumlrını elirlemek için, iririni dik çı ltınd kesen iki doğru kullnılır. Bun dik koordint sistemi denir. + X (sis) Açı üyütme Yönü

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? ()

sayısından en az kaç çıkarmalıyız ki kalan sayı 6,9,12 ve 15 ile kalansız bölünebilsin? () 1. x,y,z,t rdışık çift syılrdır. Bun göre (xy)-(zt)=. İki smklı () syısının değeri, rkmlrı toplmının 7 ktıdır. Üç smklı () syısının ile ölümünden elde edilen ölüm kçtır. En z dört smklı ir doğl syının

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. NİĞDE ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ SYF:1/6 I. YRIYIL DERSLERİ SPY1001 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR BİLİMLERİ (3 0) KTS:4 BEDEN EĞİTİMİ, VE SPOR KVRMLRINI VE MESLEKİ LNLRINI TNITMK İNSN VE BEDEN EĞİTİMİ SPOR RSINDKİ İLİŞKİLERİ İNCELEMEK SPY1003

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi

ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ. Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusal Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi ÇALIŞMA ŞARTNAMESİ Türkiye de Mesleki Yeterlilik Kurumunun ve Ulusl Yeterlilik Sisteminin Güçlendirilmesi(UYEP) Projesi VOC-TEST Merkezleri Hie Progrmı Ktm Değer ve İstihdm Odklı Belgeli İşgüü Sefererliği(KİBİS)

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VEKTÖRLER. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. YÖNLÜ

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı

Ünite Planı Şablonu. Öğretmenin. Fatma BAĞATARHAN Yunus Emre Anadolu Lisesi. Ġnönü Mahallesi. Bingöl. Adı, Soyadı. Okulunun Adı Intel Öğretmen Progrmı Ünite Plnı Şlonu Öğretmenin Adı, Soydı Okulunun Adı Okulunun Bulunduğu Mhlle Okulun Bulunduğu Ġl Ftm BAĞATARHAN Yunus Emre Andolu Lisesi Ġnönü Mhllesi Bingöl Ünit Bilgisi Ünite Bşlığı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır?

1988 ÖYS. 1. Toplamları 242 olan gerçel iki sayıdan büyüğü küçüğüne bölündüğünde bölüm 4, kalan 22 dir. Küçük sayı kaçtır? 988 ÖYS. Toplmlrı 4 oln gerçel iki syıdn üyüğü küçüğüne ölündüğünde ölüm 4, kln dir. Küçük syı kçtır? A) 56 B) 5 C) 48 D) 44 E) 40. 0,5 6 devirli (peryodik) ondlık syısı şğıdkilerden hngisine eşittir?

Detaylı

FONKSĐYONLAR MATEMATĐK ĐM. Fonksiyonlar YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

FONKSĐYONLAR MATEMATĐK ĐM. Fonksiyonlar YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 YILLAR 00 00 00 005 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - LYS - - - - - - - - FONKSĐYONLAR A ve B oşn frklı iki küme olsun A dn B ye tnımlı f fonksiyonu f : A B ile gösterilir A y tnım kümesi, B ye

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

c) Bire bir fonksiyon: eğer fonksiyonun görüntü kümesindeki her elemanının tanım kümesinde yalnız bir karşılığı varsa bu fonksiyonlara denir.

c) Bire bir fonksiyon: eğer fonksiyonun görüntü kümesindeki her elemanının tanım kümesinde yalnız bir karşılığı varsa bu fonksiyonlara denir. FONKSİYONLAR Boş kümeden frklı oln A ve B kümeleri verildiğinde, A kümesindeki her elemnı B kümesindeki ir elemn krşı getiren ğıntıy A dn B ye fonksiyon denir. y=f(x) ile gösterilir. Bir diğer ifdeyle

Detaylı

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ

LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ Krdeniz Teknik Üniversitesi Bilgisyr Mühendisliği Bölümü Syısl Tsrım Lorturı LOJİK DEVRELERDE SORUNLAR ve GİDERİLMESİ 1. Giriş Şimdiye kdr ypıln teorik kominsyonel devre tsrımlrınd girişe uygulnn tüm işretlerin

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gzete Syı : 28408 YÖNETMELİK Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundn: KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ (KET) CİHAZLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amç, Kpsm, Dynk, Kısltmlr

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

b göz önünde tutularak, a,

b göz önünde tutularak, a, 3.ALT GRUPLAR Tnım 3.. bir grup ve G, nin boş olmyn bir lt kümesi olsun. Eğer ( ise ye G nin bir lt grubu denir ve G ile gösterilir. ) bir grup Not 3.. ) grubunun lt grubu olsun. nin birimi ve nin birimi

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı