Manyetokalorik Malzemeler ve Manyetik Soğutmanın Temelleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Manyetokalorik Malzemeler ve Manyetik Soğutmanın Temelleri"

Transkript

1 TTD rt Nn nyetoklork lzemeler ve nyetk Soğutmnn Temeller gnetoclorc terl nd gnetc Refrgerton Bc noly AKDEİR*, Orhn EKREN, Ahmet YLANC Özet Bu çlşmd, mnyetoklork mlzemeler ve mnyetoklork etkye dynn mnyetk oğutm döngüü (mnyetoklork oğutm, KS) çklnmktdr. Gdolnyum gb ferromnyetk mlzemeler (tüm geçş metller ve Lntnt-er elemenetler) mnyetoklork etk götermektedr. nyetk ln mruz kln br ferromgnet, nm eğlm göterr vey tm ter, mnyetk ln kldrldğnd ferromgnet, oğum eğlmndedr, bun mnyetoklork etk denr. Bu etkden yrrlnrk, mnyetk oğutm (S) tem oluşturulmktdr. KS tem, konvenyonel buhr kştrml oğutm çevrmlerne göre; dh verml ve çevre dotu br temdr. Teork olrk, bu tem çn performn kty (COP) Crnot vermnn %30-60 n ulşmktdr. nyetk oğutm tem le brlkte, ürekl ve düşük değerl mnyetk ln kullnrk od cklğ cvrnd oğutm çn tcr br chz oluşturmk mçlmktdr. Bu mkle, bşlc; mnyetoklork etkye (KE) dynn mnyetk oğutm ve bu temlerde kullnlblecek oln mnyetoklork mlzemelere odklnmştr. Anhtr Kelmeler: nyetoklork lzeme, Ferromnyetzm, Od Scklğ Cvrndk Soğutm, nyetk Soğutm. Abtrct n the tudy, mgneto clorc mterl nd mgnetc refrgerton (mgneto clorc refrgerton, CR) cycle, whch be on mgneto clorc effect re repreented. The ferromgnetc mterl (ll trnent metl nd lnthnde-ere element) uch Gdolnum (Gd) demontrte the mgneto clorc effect. The mgneto clorc effect when the mgnetc feld ppled, the mterl Ferro mgnet tend to heted up, nd vce ver. Uge of th effect, mgnetc refrgerton conttuted. The CR ytem n envronmentlly frendly nd more effcent thn conventonl refrgerton cycle ytem bed on vpor compreon. The coeffcent of the performnce (COP) for the ytem reche 30-60% of Crnot effcency n theoretcl. gnetc refrgerton beng purued ung low mgnetc feld ner room temperture n hope of enblng commercl devce ung permnent mgnet the feld ource. Th rtcle mnly focue on the mgnetc refrgerton on the b of the mgneto clorc effect nd the mgneto clorc mterl. Key word: gnetoclorc terl, Ferromgnetm, Ner-Room Temperture Refrgerton, gnetc Refrgerton.. Grş Günümüzde kullnln konvenyonel buhr kştrml oğutm temler, ev uygulmlr ve büyük tcr uygulmlr çn yygn olrk kullnlmktdr. Bun rğmen, konvenyonel buhr kştrml oğutm temlernn tükettğ enerj mktr ve kullnln oğutucu kşknn (CFC vb.) çevreye oln zrrlrndn doly, oğutm uygulmlrnd lterntf yöntem ryşlr ürmektedr. Bun bğl olrk, bu yöntem ryşlrnd gelştrlmekte oln nyetk Soğutm Stemler üzerne Ar-Ge çlşmlr ürdürülmektedr. nyetk oğutm tem, ferromnyetk y d prmnyetk mlzemenn mnyetoklork etk göterme ve bu etknn, br eşnjörü çernde trnfer kşkn kullnlrk, ortmdn lşverşn ğlm en dynr. nyetoklork etk özellğ tşyn br mlzeme, mnyetk ln uygulndğnd, mnyetk momentlernn, uygulnn mnyetk ln prlel yerleşmenden doly nm; mnyetk ln kldrldğnd e mnyetk momentlernn dzlm ek hlne döndüğü çn oğum eğlm göterr. nyetoklork etky göteren mlzemeler rnd en verml, Sndemn trfndn ypln termodnmkel heplm ve deneylere göre Gdolnyum ve bleşklerdr. [].

2 6 TTD rt Nn 204 nyetoklork etk, lk olrk 88 ylnd, Almn fzkç Eml Gbrel Wrburg trfndn demr örneğnn, mnyetk ln çerne konulm le mk (ml Kelvn) mertebende np, mnyetk lndn çkrldğ zmn e ek cklğn tekrrdn oğuduğu keşfedlmştr[2]. Brbrnden bğmz olrk Debye, 926, Guque e 927 ylnd, prmnyetk tuzu mnyetk ln çernde kullnrk, ternr proe oluşturup; şrdüşük cklklr ulşblen mnyetoklork etk çlşmlr ürdürmüşlerdr. nyetk oğutm le lgl lk deney e Guque ve cdougll trfndn 933 ylnd hyt geçrlmş olup; kullnln teknoloj le K nn ltndk cklk değerlerne kdr oğutm elde edlmştr. Günümüzde e mnyetk oğutm le, bt teknolojler kullnrk, şrdüşük cklk değerlerne ulşblmektedr. Od cklğn ykn mnyetk oğutm uygulmlr, konvenyonel buhr kştrml oğutm temlerne krş öneml br lterntf oluşturmktdr. Bu durum, çevrmde oğutucu gz olmmndn çevre dotu olmndn, bt dzyn, düşük şletm mlyetnn czp olmndn ve temde düşük verml bleşenler olmdğndn (konvenyonel oğutm temlerndek kompreör vb.) enerj vermllğnn yükek olmndn, gürültüüz çlşmndn ve dh düşük bnç değerlerne neblmenden kynklnmktdr. [3,4,5] Bu vntjlrn yn r, mnyetzedemnyetze olm döngüünde trnfer gerçekleştrebldğnden, tem üzernde çeştl modfkyonlr yprk yükek verm değerlerne ulşlblmek mümkündür. [6] nyetoklork mlzemelern rştrlm, 970 l yllrn ortlrnd önem kznmş olup; 976 ylnd Brown trfndn ypln deneyler onucu, lk od cklğn-ykn (47 K cklk frk elde ederek) mnyetk oğutm tem oluşturulmuştur. [7] 982 ylnd, Brcly ve Steyert, Aktf mnyetk oğutucu (AR) tem gelştrmş ve bu çlşm le, modern oğutm konuund lk kez ptent lmştr. [8] 998 ylnd, Ame Lbortuvr ve Hvclk - Uzy Kurumu (Atronutc Corporton) trfndn ortk br çlşmyl oluşturulmuş oln bşk br ktf mnyetk oğutm tem (AR) le 5 T lk mnyetk ln değerl mgnet kullnlrk, od cklğndk cklk dğlm 2 K, performn kty (COP) 6.6 ve oğutm kpte 550 W ulşn onuçlr elde edlmştr [9]. 200 ylnd yn şbrlğ trfndn, 2. ve 3. jeneryon mnyetk oğutm temler gelştrlmştr. Bu temler özetlenecek olur; knc jeneryond,.5 T lk devml br mgnet kullnlmş ve bu yede 50 W lk br oğutm gücü le 25 o C değernde cklk dğlm elde edlmştr. Üçüncü jeneryon mnyetk oğutm temnde e rotyon hreket gerçekleştren k det.5 T lk mgnet kullnlmş ve 840 W değernde br oğutm gücü le 0 o C değernde cklk dğlm elde edlmştr. [0] Ypln bu çlşmlr kpmnd, mnyetk oğutmd kullnln phl ve kontrolü zor elektromgnet, üperletken kullnmnn gerekl olmdğ kntlnmştr. Bu durum, mnyetk oğutmnn ev ve tcr uygulmlr oln uygunluğu gözönüne erlmektedr. [] Son zmnlrd, mnyetk oğutm üzerne ypln çlşmlr göre mnyetk oğutucu ve kşkn, rejenertör kullnm, dzyn ve morfoloj [2,3], bunlr ek olrk döngü frekn [4,5] ve mnyetk ln değer çn de optmzyon gerçekleştrlmektedr. Bunlrl eş zmnl olrk, oğutucu çlşmlr, yen gelştrlen mnyetk fz geçşler ve durumdk mnyetoterml özellkler çn çlşmlr ürdürülmektedr. Temel olrk en öneml özellkler, mnyetk ve terml htere döngüü, terml letkenlk, korozyon özellkler ve mknlştrlblmedr. Soğutm mkn rştrmlrnd, oğutucu morfoloj, mkroyp ve mnyetoklork özellklernn de etk ydnmmldr. [6] Bu çlşm kpmnd, mnyetoklork etk konept, mnyetoklork mlzemeler, mnyetk oğutm elr, termodnmkel yklşm, konvenyonel buhr kştrml oğutm tem le krşlştrm, vntjdezvntj değerlendrme ve bugüne kdr ypln rştrmlr rdelenmştr. 2. nyetoklork Etk nyetoklork etk (KE), mnyetk mlzemelern ç özellğ olrk kendn götermektedr. Bu etk, mlzemeye dş mnyetk ln uygulndğnd y d kldrldğnd y borbe etme y d yym en dynr. nyetk ln uygulm le mlzemenn mnyetk entrop değer zlr ve mnyetk oğutm temnden ortm doğru zoterml olrk

3 TTD rt Nn yylr. Y d bu proen tm ter olrk, mnyetk ln kldrldğnd, mnyetk entrop rtr ve ortmdn çeklr, yn mnyetk oğutucu trfndn dybtk olrk borbe edlr. N Sck nyetk mlzeme Soğuk fc" İ- r< lyeme mnyetye edlmş r *v JuT beme ouoyetyc edlmemş > Şekl. : CE Proe ) mnyetzm b) demnyetzm [7] KE, Şekl ve 2 le dh y çklnblr. Şekl de mnyetk ln çerne gren br mnyetoklork (ferromnyetk) mlzemenn, ortml lşverş görülmektedr. Burd, mnyetk ln uygulndğnd; mnyetk momentlern uygulnn mnyetk ln prlel yerleşmenden doly, mlzeme nr, y d tm ter olrk; mnyetk lndn çkrln ferromnyetk mlzemenn mnyetk moment dzlm ek düzenzlğne kmen döner, bu nedenle de mlzeme oğumy bşlr. [7] Şekl Bt=0 V T S; -cont AS* C 8, >Bt P» * İl onlr otherml proce. AS * q (Şu>S) S > BJ 0 = 0 t. * İT order Adbtc proce: ATo 0 (T >To> Şekl 2. : KE d mnyetzm demnyetzm proe [7] 2, mlzemenn dş mnyetk ln uygulnm ve kldrlm durumundk mnyetk moment yönlern ve proelern özellkler hkknd blg ednmemz ğlr. nyetk oğutm döngüü, zoterml mnyetzm hl ve dybtk demnyetzm hl olrk k şm çerr. KE, mnyetk ln yoğunluğu ve cklk rnd kuvvetl br fonkyonel lşk vrdr. Scklğn belrl br değernn ltnd vey ütünde, mnyetk ln uygulnmdn ble mlzeme çerndek mnyetk momentler kendlğnden düzene grer y d düzenzleşr. Bu cklk değer, her mlzeme çn frkllk göterr ve Cure cklğ olrk dlndrlr. KE de düşük cklk elde etmek, mlzemenn bulunduğu düşük entrop hl le lşklendrlr. Br mddenn krtl ypndk terml düzenzlk ve pnlerndek ynlş yönelm mnyetk düzenzlk le oluşn ttreşmler mlzemenn entropne ktk ğlr ve bu ttreşmlerden doly oluşn entrop, mlzemenn düzenzlk hln krkterze eder. nyetoklork mlzemeye uygulnck oln mnyetk ln bğl permeblte değer le rttrlblr, bu değer boşlukt 0 = 4 x 0-7 T ma olrk verleblr. Permeblte, mnyetk ln uygulndğnd [8, 9] mnyetkleşme derece olrk dlndrlr. Htere, br proen yol y d orn bğllğdr. Bu bğllk, temn brden fzl şmd bulunmndn doly oluşur. nyetzm-demnyetzm durumund oln htere döngüü Şekl 3 te verlmştr. Bu noktd, k öneml krktertk durum nltlmldr; Retentvte: (Remnence) mlzemenn mnyetk doym ndükyonun krşlk gelen yerleşk k yoğunluğu (redul flux denty) dur. Bşk br deyşle, mnyetk ln fr olduğu zmn, mlzemenn çernde rtm olrk kln mnyetk k yoğunluğu olrk tnmlnblr. Coercvte: lzeme çernde kln mnyetk k yoğunluğunun (retentvte) fr olm çn gereken ter mnyetk ln mktrdr [6,7,8,9,20]

4 8 TTD rt Nn 204 -H gnetzng Force m Oppote Drecton Coerwty Relentvty Şekl 3. : Htere Döngüü [8] 3. nyetoklork lzemeler ve Ferromnyetzm nyetoklork etkden y br şeklde yrrlnblmek çn, ortm cklğnd büyük entrop değşm götereblecek, düşük cklk ve düşük mnyetk ln değernde çlşblecek mlzemeler gerekmektedr. En öneml mnyetoklork mlzemeler; tüm geçş metller, lntnt er elementler (Gd vb.) dr. nyetoklork mlzemeler rnd özellkle ferromnyetk mlzemeler öneml yer tutr [2] Ferromnyetzm: demr, nkel, koblt ve bz doğl mddelern (Gd vb.) göterdğ eşz br ntelktr. Bu özellk, mlzemenn yüzeyndek nrlr (domn) çernde eşleşmemş elektron pnlernn brbrne prlel olmn ğlr. nyetk nrlr (mgnetc domn) bu nrlrn tomk evyede, kuntum meknkel etkleşm le uzun boyutt rlnm le oluşur. Bu etkleşm, tomk evyede düzenzlğe ebep oln terml krşklk olmn rğmen, tomun mnyetk momentn komşu tomlrnkne prlel tutmy ğlr. Snr çernde mnyetk ln yoğun e, mlzemenn dğer nrlr kend kendne ve brbrne göre düzende olduğu çn, örnek çn genel durumd mnyetze olmmş hlde bulunur. Bu tür mlzemelerde nrlr, 0. mm den brkç mm e kdr değşklk götereblr. lzemeye, mnyetk ln uygulndğnd, nrlr komşulr le yn doğrultud dzlm göterr. Verlen br Ferromnyetk mlzemede, oluşmuş oln mnyetk nr; belrl br cklk değer çn (Cure cklğ, T C ), n br şeklde kybolblr. Cure cklğ denlen pefk nokt, mlzemenn ç mnyetk momentlernn dzlmnn mnyetk nrlr çn gereken enerjy B Flux Denty O Sturton m Oppote Drecton _ Flux Denty -Ö m Oppote Drecton Seturhon gnetzng Force ldğ noktdr. Bu cklk değer, mlzemeden mlzemeye değşklk göterr, nck, tüm mlzemeler çn ortk br durum mevcuttur k, bu d, Cure cklğnn ltnd; mlzemenn mnyetk momentler mnyetk ln uygulndğ durum hrcnde rgele dzlmş şeklde, ve bu cklğn üzernde e; yne mnyetk ln yokluğund, mnyetk momentler komşu tomlrnkne prlel olrk dzlmş şeklde bulunur. Gd 5 (S 2 Ge 2 ) mlzemenn göterdğ, KE özellğnn Perchrky ve Gchneder trfndn keşfedlme le; mnyetk oğutm lnnd br dönüm nokt oluşmuştur. KE çlşmlr, bu buluştn onr, mnyetk entropdek değşm ebebyle oluşn kpte olrk devm etmştr. [22,23] Bz mnyetk mlzemeler, mnyetk oğutm uygulmlrnd kullnlm konuund gelecek vdetmektedr: İkl ve üçlü ntermetlk bleşkler Gdolnyum-lkon-germnyum bleşkler ngntler Lnthnyum-demr bzl bleşkler ngnez-ntmon rent Demr-mngnez-renk foftlr Amorf y eşleşmel -tp lşmlr (oldukç yen). [24] nyetoklork mlzemeler k n bşlk ltnd nceleneblr: Brnc Sevye nyetk Geçş (FOT) lzemeler: Bu tür mlzemeler, mnyetk dpollern eş zmnl olrk dzlme ve krtln ypnn geçş le değşmen götermektedr. Bu geçşe uyn mlzemeler, terml ve mnyetk htere götermezler. Bu mddelern KE özellk göterme zmn lr (k bmkl nye mertebende). İknc Sevye nyetk Geçş (SOT) lzemeler: Bu mlzemelern mnyetk momentler geçş rnd dzlm göterr. Htere göterrler, krtl dzlm değşm gerçekleşmez ve KE özellğ çok k zmnd gerçekleşr (mkronye mertebende).

5 TTD rt Nn Tblo. Bz nyetoklork lzemelern Özellkler [7] olrk lzemeler Geçş Tp Cure Scklğ (K) k. Td (K) k. S (JkgK) Gd SOT (0-2 T) 5.75 (0-2T) Gd 0.74 Tb 0.26 SOT (0-2) 6 (0-2 T) Gd 0.9 Dy 0. SOT (0-9 T) Gd 5 Ge 2 S 2 FOT (0-2 T) 28 (0-2 T) L(Fe 0.9 S 0. ) 3 H. FOT (0-2 T) 30 (0-2 T) na FOT 38 3(0-5T) 35 (0-5 T) Ltertürdek mnyetoklork mlzemelere göre; Sndemn mlzemeler rnd termodnmkel olrk br krşlştrm ypmş olup; bu elr onucund, Gdolnyum ve bleşklern en verml mnyetoklork mlzeme olrk tept etmştr(tblo ). [9] 4. nyetk Soğutm Stem Son zmnlrd, KE y kullnn oğutm temler od cklğn ykn ve krjonk cklklrdk uygulmlr çn lterntf teknoloj olrk görülmektedr. nyetk oğutm tem, ozon tbkn zrrl gzlr (CFC ler), zrrl tehlkel kmyllr (NH 3 ) kullnmmndn ve er gz emyonu gzlrn (HCLC ve HFC ler) çğ çkrmmndn doly çevre dotu br teknolojdr. nyetk oğutm temlernde, kt br oğutucu mdde (küreel y d nce flmler hlnde) ve konvenyonel trnfer kşkn (u, u-lkol krşm, hv, helyum gz vb...) kullnlr. nyetk oğutmnn, buhr kştrml oğutm temlernden dğer br öneml frk e; kompreör gb vermz br prçnn bu temlerde kullnlmmndn doly, enerj kyb konvenyonel oğutm temne göre dh zdr. nyetk oğutm temler en verml Gd bleşkler le kullnldğ ürece, %60 mertebende Crnot vermne ulşmştr. Konvenyonel temlerde e; bu verm değer %40 cvrdr. Bu temdek bşk br öneml prmetre, tm oğutm kptedr. SS de tm ve oğutm kpte, mnyetk moment büyüklüğünün uygulnn mnyetk ln değerne orn olrk düşünüleblr. [8,9] nyetk oğutm temler, mnyetkleşme ve demnyetkleşme proelern çeren br döngü düşünüleblr. Uygulnn mnyetk ln; elektromgnetlerle, lneer gt-gel hreket ypn ürekl mgnet temleryle y d ürekl mgnet ve hreketl mgnetoklork mlzeme bloklryl oluşturulblr ve değştrleblr. [0] Şekl 4 mnyetk ln çernde lneer gtgel hreket yptrln br mnyetoklork mlzemenn, mnyetkleştrme ve demnyetkleştrme rnd oluşn oğutm döngüünü götermektedr. Adtebfrc mjtçretjjftûn fn Şekl 4. : gnetc Refrgerton Cycle [23] nyetk oğutmd kullnlmk çn, Crnot, Bryton ve Ercon döngüler uygundur. Uygulmd kullnlm durumund, Ercon ve Bryton çevrmler, od cklğ yknndk uygulmlr çn, büyük cklk dğlm götereblr ve bu temlern şletm kolydr. [2] 4.. nyetk Soğutm le Konvenyonel Buhr Skştrml Soğutm Stem Krşlştrm nyetk oğutm temndek mnyetkleşme -demnyetkleşme, konvenyonel buhr kştrml oğutm temlerndek kştrm- H fttttlî tttttlt H«* mmv \ v İ =* =>.. n tftl AtâtJt&hc fttttlî jfl tfemjçftfjtkm

6 20 TTD rt Nn 204 genleştrme proelerne benzerdr. Anck, mnyetzyon-demnyetzyon proeler, herhng br kyp çermedğnden yumuşk mnyetoklork mlzemeler çn ternr temler deneblr. Şekl 5 te konvenyonel oğutm tem le mnyetk oğutm temnn frkllklr ve benzerlkler görülmektedr. Bun göre; konvenyonel buhr kştrml oğutm temlerndek 4 şm: buhr kştrm, çkş, buhr genleştrme ve njekyonu olrk görülmektedr. Bu proelerden çkş ve buhr genleşme mekn oğutmd ktf rol oynr, nck en öneml proe; buhrn genleşmedr. Bu şmlr, mnyetk oğutm çevrm le benzerlk götermektedr. Örneğn; mnyetoklork mlzeme mnyetk ln çnde tutulur e; nr ve çkş gerçekleştrlr, bunun rdndn; mnyetk ln mlzemeden uzklştrlr e; on şm olrk d teme geçş gerçekleşr. [7,8,0] 4.2. nyetk Soğutucu Çeştler nyetk oğutm temlernn çeştler, k n bşlk ltnd: gt-gel hreket ypn mnyetk oğutuculr ve rotyon hreket ypn mnyetk oğutuculr olrk toplnblr. Gt-gel oğutucu dzyn, mnyetoklork mlzemenn br ytk boyunc yerleştrlmenden ve letm kşkn vey gznn, mnyetzyondemnyetzyon proelernde ytk boyunc hreket etme le oluşur. Rotyonlu temlerde e; mnyetoklork mlzeme y d ürekl mgnetler rotyon hreket ypn br çrk y d ytk çerne yerleştrlr ve böylece, mlzeme, mnyetk ln çne grer ve çkr Gt-Gel Hreketl nyetk Soğutucu Bugüne kdr yplmş gt-gel hreketl mnyetk oğutucu temlernden br, 998 ylnd Crl Zmm trfndn gelştrlmş oln ktf mnyetk oğutucu (AR) dur. Bu tem ypnd, 3 kg lk Gd mnyetoklork Conventonl gnetc C«mpr>. nd llw*bv»«nl tn g* W*mpu hfh wtf en m e Ho Flud Out -ÿ «m ftnm hol mm tr>ow( flud. t JL Hot flud Out f Îİ nr Cool Flud n f W Cool Flud n-ÿ Cxfnd. *nd COCJ th* 4 * l ' DOmgnot», nd hnrt) cool th* wu. N Abnotfe hul from coo*mg lod Cool Flud n +- rcoo Flud n >v Cold Flud Out <4- Abwt DH from (Wtng lod J pcold Flud «Şekl 5. : nyetk Soğutm ve Buhr Skştrml Soğutm Arndk Benzerlk [0]

7 TTD rt Nn mlzemen çeren k ytk ve br ck, br oğuk olmk üzere k det eşnjörü çerr. (Fg. 6) nyetoklork ytklr, mnyetzedemnyetze olm durumunu peryodk olrk, gt-gel hreket yende yprlr. nyetk ln, NbT uperletken mgnetler le 5 T değernde ğlnr. Bu temde çlşm prenb şu şekldedr; mnyetoklork ytklr ck eşnjörü le terml eştlkte olm durumund ken, ytk mnyetze olur; mnyetoklork mlzemenn cklğ rtr. Soğuk eşnjöründen, ck eşnjörüne kn trnfer kşkn mnyetoklork mlzeme ytğnn cklğn bşlngç değerne getrr. trnfer kşkn, ck eşnjörüne kend n ejekte eder. Akş durduğu zmn, mnyetoklork mlzeme (K) nn oğum çn mnyetk ln uzklştrlr. trnfer kş, mnyetoklork ytk boyunc olduğund, kşkn mnyetoklork mlzemeye trnfer gerçekleştrr ve bu d oğuk eşnjörüne doğru geçer. Bu temn COP değer 4 olrk belrlenmştr. [0] nw.-ÿnf Hrno ve dğ., 2002 ylnd br ktf mnyetk oğutucu gelştrmş olup, k lndrk kp çernde pton ve mnyetoklork mlzemenn olm le brlkte, ptonun hreket ettrlme en dynr. nyetoklork mlzeme 0.3 mm çpnd, toplmd 2.2 kg ğrlğnd Gd kürelerdr ve bu mlzeme, peryodk br şeklde pton gt-gel hreket yptkç mnyetk ln çerne grp çkr, yn mnyetze-demnyetze olur. Bu temde kullnln mnyetk ln büyüklüğü 4 T dr. Bu oğutm temnn şemtk göterm, Şekl 7 de görülmektedr ve COP değer e; 5.6 cvrnddr. * Cooled duelng gnclc Tcrl Cold5#e Ol Cylnder C.Ctyowkr n 4 3 d >S> ± J* Hut Super *)uçtkg Co DmrtpfjJ Vâm Şekl 7. : AR nn Şemtk Göterm [0] \ m Url Fhu rcr Wter Pump *-j h - \;nrl.ny "W"* re'tg#'* : Rotyon Hreketl nyetk Soğutucu Günümüze kdr gelştrlen, rotyon hreketl mnyetk oğutuculrdn br; Krol ve Dcu trfndn 987 ylnd gelştrlmş oln temdr. Burd oğutucu; mm klnlğnd 26 Gd dk şeklnde dzlmş olup, toplm ğrlğ 270 g dr. Burd kullnln yükek mnyetk ln, 0.9 T lk ürekl mkntl ğlnmştr. (Şekl 8) n :t :ohfh :t -.j fll A Şekl 6. : Gt-gel Hreket Steml nyetk Soğutucu [0]

8 22 TTD rt Nn 204 HghDvH t( Pump 3 Şekl 8. : Krol ve Dcu un Oluşturduğu Rotry nyetk Soğutucu [0] Pump k Flud low t 4 Roîor moton Prwtuf % gî? S>8 îj:îî Stemde bulunn dklerden mnyetze olmuş kmlr ndğnd, trnfer kşkn bu y borblr ve ck eşnjörünün çne ejekte eder. Dkler, demnyetze olduğund, cklklr düşer ve onuç olrk; trnfer kşknndn lr. 200 ylnd, Zmm et l trfndn rotyon hreket ypn bşk br mnyetk oğutucu trlnd. Bu temde, dönen çrk çernde 60 g Gd küre ve boşluklu brden çok ytk çermekte olup, trnfer kşkn olrk d u kullnlmktdr. (Şekl 9) Stem çerndek,.5 T lk mnyetk ln, Nd 2 Fe 4 B mkntndn ğlnr ve COP değer 5.7 cvrnd belrlenmştr. [0] Tblo 2 de bugüne kdr yplmş oln, tüm mnyetk oğutm temlernn yplş trh, kullnln mkntlrn özellkler ve krşlştrlm mevcuttur. o- 0«CCTtW«f ru'c K'3* f 4 h n VAL V TO HfT HCî =e-v frl S*CW: \y "**'< r> Jj X f.v.îv. :' * ta > ;' K J -*JS< TCK ft _. &**.- T -* t *» İ'İ. & j'y'n rr FFÿAFNT ; rfl w ; ux.< WHEEL WTH * ' : «LEJ V*L*t OlfK y C Î! u Şekl 9. : ) Rotyon Hreket Ypn nyetk Soğutucu İçerndek Şemtk Akş Dygrm b) Rotyon Hreket Ypn nyetk Soğutucunun Deney Düzeneğ [0]

9 23 TTD rt Nn 204 Tblo 2. : Günümüze kdr yplmş oln nyetk Soğutucu Stemler ve Spefk Özellkler [0] \ İ 3»* ; c S \ t t! *! î 3İ l l, S E m S3 S JL İ S 3 R! ll : H 0 : t o «* *? * A? 3 A! İh * f 5 [! îl İ S l 3 3 S İUl 3 İS! İÛ $ 3 İ 3 3 t 3 3î S! 3 3 3! î! \ ü İ» e n- t İl * 9 m T * * **» * * - m 2 - H O } İ 0 *r "\ < * 7. 2 * Pl fp f! h 4! ö *k. Jl î î S S : S 3 X rt X ! 3 0 ' 3 E r : J? 3 m S S T T -ÿ «0 0 0 t 0. ; V! l î l l î! S 3 : r?! 3 Pl r 5 f İ İ S S f İ î«> l % f $ r îfb SpJ 0 Pl Pl * -! $ r S n İN m 9 Ul î u 3 :! S3 S 3 4 f < İ 35 * Jl.h! rp r 3 T 9 H İ Ü!". u! S! > t 3 * <* N l z z t?] t : İ r İ İ.b î! l!] J! «,, l!,, 3 u İH E p e Alll!l lilll'pl!' İ! î -f!, û 'A? İl İl llhtjljj Jlll îlll l 5 İŞİ S ;! ljl ll 3 İİİİÜ! 5 } PS! Üİ!? E îp'j FJ Pfe * HH mâ R % T! İÜ»*l 2 2 S S 2 W 7P S Jl S S 5 * 2 S, " ; î * * 2 0 r-,

10 24 TTD rt Nn Termodnmkel Yklşm nyetoklork mlzemelerde, mutlk entrop, cklk ve ndükyonun fonkyonu olmkl brlkte; bu değer, mnyetk entrop (S m ), örgü (lttce) entrop (S lt ), kondükyon elektronlrnn entrop (S el ) fonkyonlrnn kombnyonu olrk düşünüleblr. [3,2,22,23] S(T,E)p = [Sm(TpB] + Su«(T,B) + Burd, S (JK - ) entrop, T(K) cklk ve B(T) e mnyetk ln ndükyonudur. nyetoklork mlzemelerde, entrop değşm; dş mnyetk ln uygulm vey uzklştrlm le belrgn şeklde etklenr. Belrl br mlzeme çn, KE, dece bşlngç koşulundk cklk ve mnyetk ln değerne bğldr. Bu yüzden, KE, oterml entrop değşm y d dybtk cklk değşm olrk ele lnblr Denklem (2), entropnn cklk ve mnyetk ln le değşmn götermektedr: ds(t,e) = <H)dT,(H)jB Spefk kpte CB (Jm -3 K) denklem (3) ve burdn d entropnn cklğ bğl olrk değşm (4) denklem le verlr; WJ" T Denklem (2) ve (4) ten (5) denklem elde edleblr: d;t.ej=ÿ (r + ( p)db Oluşn proen dybtk olm durumund (ds=0), cklk değşm denklem (6) le verleblr: dt.- CÿdB c Vw xwell denklemler le ( (A m - ), mnyetzm değer), (FF) [] [2] [3] [4] [5] [6] [7] denklem elde edlr. (6) ve (7) denklemlernn kombnyonu le (8) denklem elde edlr; _ fd\ ÖJVA Vr Vr KE, cklktk dbtk değşmn fonkyonu olrk, ATÿCr&dB = CE le verlr. İoterml proe durumund, entrop değşm (0) denklem le belrlenr; ds(t,b) = fâ)db xwell denklem kullnlrk entrop değşm () denklem le fde edlr; 6.Sonuç [8] [9] [0] [] Soğutm teknolojler çn lterntf oln mnyetk oğutm tem, çevredotu ve enerj verml br tem olm çndn önem teşkl etmektedr. Stem çndn bkldğnd, kt Gd gb mnyetoklork mlzemeler ve trnfer kşkn olrk u kulnldğndn; çevre duyrllğ yükek br çevrm oluşturmkl brlkte, mnyetoklork döngü büyük ölçüde ternrdr. Stemn ternr olmndn ve kompreör gb vermz prçlr çermemenden doly, verm yükektr. Dğer br vntj e; mnyetk oğutm temnde, yükek enerj yoğunluğu kompkt chzlrd ğlnblr. nyetk oğutm, gelecek vdeden br oğutm çevrm olmn rğmen, bz şlm gereken orunlr çermektedr. Bunlrdn br, yükek verm değer, yükek mnyetk ln gerektrmedr. Bu d ev uygulmlr ve dolyyl nn ğlğ çn tehlke rz etmektedr.

11 TTD rt Nn Refernlr []Hytere nd gnetoclorc Effect, Retrved 28th Aprl, 204, from http: WhtHytere.html. [2]Ktnovk A., Egolf P.W., Thermodynmc of mgnetc refrgerton, nterntonl Journl of Refrgerton Vol.29, 2006, pp [3]GE' reerch tem, GE-mgnetcrefrgerton-prototype, Retrved 28th Aprl, 204, from comnew5food-ndutryge-crete-mgnetc-refrgertor-prototype [4]Zmm, C., Jtrb, A., Sternberg, A., Pechrky, V., Gchneder, K., Oborne,., Anderon,., Decrpton nd performnce of ner-room temperture mgnetc refrgertor, Advnce n Cryogenc Engneerng, Vol.43, 998, pp [5]Stenmetz, C.H., On The Lw Of Hytere And The Theory Of Ferrc nductnce, th Generl eetng of the Amercn nttute of Electrcl Engneer, ABD, 894. [6] Hyper Phyc, Retrved 28th Aprl, 204, from hbeoldhyt.html. [7]Bouchekr H. R., Nh., 200, ntechopen. 02, [8]gnetc Refrgerton t Room Temperture, 20th nformtory Note on Refrgertng Technologe. Retrved Februry 28th, 204, from Content_FleEcoLbrum2008 Februry pdf [9]Ktnovk A., Egolf P.W., Vurnoz, D., Debold,., Beon, C., An ntroducton to gnetc Refrgerton, Retrved 28th Aprl, 204, from documentvew809462n-ntroductonto-mgnetc-refrgerton-centro-tud-glleo [0] Tur A.. Degn nd Anly of Neted Hlbch Permnent gnet gnetc Refrgertor. Unverty of Vctor []Brcly J.A- Scvcr W.A., Actve gnetc Regenertor, U.S. Ptent No , 982. [2]Zmm C., Jtrb A., Sternberg A.,Pechrky V., Gchneder K., Oborne., Anderon, Decrpton nd performnce of ner-room temperture mgnetc refrgertor, Advnce n Cryogenc Engneerng, Vol.,998, pp [3]Gchnedner K., Pechrky V. nd Tokol A.A., Recent Development n gnetoclorc terl, Report on Progre n Phyc,Vol.,2005, pp [4] Peteren, T.F., Numercl odellng nd Anly of Room Temperture gnetc Refrgerton Sytem, Report number: Rø- PhD-33(EN), Denmrk: Techncl Unverty of Denmrk. [5]Hytere Effect, Retrved Aprl 28th, 204, from phychytereeffect.html. [6]Hytere loop, Retrved Aprl 28th, 204, from EductonReourceCommuntyCollege gprtclephychytereloop.html. [7]gnetc Coolng, nterntonl nttute of Refrgerton, Retrved Aprl 28th, 204, from [8]Deckmnn, J., gnetc Refrgerton, ASHRAE Journl (ASHRAE Journl), Vol., 2007, pp. [9]Buh, J The gnetoclorc Effect nd gnetoclorc terl, Retrved Aprl 28th, 204, from fle2009_200agnetocalorceffect. pdf [20]Sndemn, K., gnetoclorc mterl: The erch for new ytem, Scrpt terl Vol.67, 202, pp [2]Ame Lbortory, Room Temperture gnetc Refrgerton, Retrved Aprl 28th, 204, from gfrdge_foundton.pdf [22]Egolf, W.P., gnetc Hetng md Refrgerton : A New Technology of Het nd Cold Producton, Retrved Aprl 28th, 204, from energecolconfcolloque2006jcuepe06_ Egolf.pdf [23]uller C., Vle C., Rer., Hetzler J., Keth B., New Ar Condtonng nd Refrferton gnetoclorc G Free Sytem, nterntonl Sympoum on Next Generton Ar Condtonng nd Refrgerton Tcehnology, 7-9 Februry 200, Tokyo, Jpn, pp.-8. [24]Shen, B.G., Sun, J.R., Hu, F.X., Zhng, H.W., Cheng, Z.H., Recent Progre n Explorng gnetoclorc terl, Advnced terl, Vol.2, 2009, pp

12 26 TTD rt Nn 204 ÖZGEÇİŞLER noly AKDEİR Cell Byr Ünverte Fzk bölümünden 2008 ylnd mezun olmuştur. Ardndn, 203 ylnd İzmr Yükek Teknoloj Enttüü Enerj ühendlğ nblm dlndn yükek ln derecen lmy hk kznmştr. 203 ylndn tbren, Ege Ünverte Güneş Enerj Enttüü nde doktor eğtmn ürdürmektedr. Çlşm konulr, Süperkşknlk, Bnlrd Dnmk Enerj ve Ekerj Anlz, HVAC Stemler Enerj ve Ekerj Anlz, LowEx, Enerj Vermllğ ve nyetk Soğutmdr. Orhn EKREN Ln eğtmn Dokuz Eylül Ünverte kn ühendlğ bölümünde 999 ylnd tmmlmştr ylnd İzmr Yükek Teknoloj Enttüü Enerj ühendlğ nden yükek ln derece le mezun olmuştur. Ayn bölümde, yllr rnd rştrm görevllğ ypmştr ylnd Dokuz Eylül Ünverte kn ühendlğ bölümünü Termodnmk nblmdlndn doktor unvnn lmştr. 20 ylnd doktor onr rştrm çn, Southern llno Unverty kn ühendlğ bölümünde br yl üreyle rştrmc olrk görev lmştr yllr rnd DSİ 2.Bölge üdürlüğünde kontrol mühend olrk görev lmştr ylndn buyn Ege Ünverte'nde öğretm elemn olrk çlşmktdr. 204 mrt yndn tbren Ege Güneş Enerj Enttüü nde Doç.Dr. unvn le çlşmlrn ürdürmektedr. Çlşm konulr rnd, Yenleneblr Enerj Kynklr, Hbrd Enerj Stemler Boyutlndrm, Soğutm Stem Kpte odulyonu ve Enerj Vermllğ, Enerj Depolm, HVAC&R, Pomp Stemler, Alterntf Soğutm Yöntemler yer lmktdr. Ahmet YLANC Dokuz Eylül Ünverte kn ühendlğ Bölümü nden 2000 ylnd mezun olmuştur. Ardndn, Pmukkle Ünverte nde yükek ln eğtmn 2004 ylnd, doktor eğtmn e 2008 ylnd tmmlmştr yllr rnd, Unverty of Ontro nttute of Technology (Knd) de zyretç rştrmc olrk bulunmuştur. Pmukkle Ünverte nde yllr rnd Arştrm Görevl, yllr rnd Dr. Arştrm Görevl olrk, yllr rnd e Yrd. Doç. Dr. unvn le görev lmştr. 203 ylndn tbren, Ege Ünverte Güneş Enerj Enttüü nde Yrd. Doç. Dr. unvn le çlşmlrn ürdürmektedr. Çlşm konulr rnd, Hdrojen Enerj, Ekerj Anlz, Enerj Vermllğ, Fotovoltk Güç Stemler, Jeoterml Stemler, Enerj Depolm, Enerj Dönüşüm Stemler ve nyetk Soğutm yer lmktdr.

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

basit cebirsel denkleminin geçerli olduğunu varsayalım. denklemine ait İAD. çıkış düğümüne olan ve kazancı a

basit cebirsel denkleminin geçerli olduğunu varsayalım. denklemine ait İAD. çıkış düğümüne olan ve kazancı a İşret Aış Drmlrı: İşret Aış Drmlrı (İAD), blo drmlrın bstleştrlmş hl olr örüleblr. Ft, İAD fzsel örünüş ve mtemtsel urllr bğlılı ısındn zım urllrı dh serbest oln blo drmlrındn frlıdır. Blo drmlrı, rmşı

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain *

Direct Decomposition of A Finitely-Generated Module Over a Principal Ideal Domain * BİR ESAS İDEAL BÖLGESİ ÜZERİNDEKİ SONLU DOĞURULMUŞ BİR MODÜLÜN DİREK PARÇALANIŞI * Drec Decompoon of A Fnely-Generaed Module Over a Prncpal Ideal Doman * Zeynep YAPTI Fen Blmler Enüü Maemak Anablm Dalı

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

Plakall 151 E~anjorleri Slcak ye Soguk Su Akumulatorleri. ve fazlasl...

Plakall 151 E~anjorleri Slcak ye Soguk Su Akumulatorleri. ve fazlasl... Plkll 151 Enjorleri Slck ye Soguk Su Akumultorleri Milkemmel ve fzlsl... Pmp Plkll 151 Enjorleri.. Sgldlgl Avntjlr ORW 8eri8i contll tip plkll 181 enjbrleri ynl vey birbirinden frkll bzelliklere 8hip iki

Detaylı

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK

1.Hafta. Statik ve temel prensipler. Kuvvet. Moment. Statik-Mukavemet MEKANİK Ders Notlrı 1.hft 1.Hft Sttik ve temel prensipler Kuvvet Moment MEKNİK Kuvvetlerin etkisi ltınd kln cisimlerin denge ve hreket şrtlrını nltn ve inceleyen bilim dlıdır. Meknikte incelenen cisimler Rijit

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

0,1,..., n p polinomu bulma işlemine interpolasyon ve px ( )

0,1,..., n p polinomu bulma işlemine interpolasyon ve px ( ) Ç.Ü Fe Blmler Esttüsü Yl:29 Clt:2-1 İNTERPOLASYON VE KALAN TEORİSİ Iterpolto d Remder Theory Fge GÜLTÜRK Mtemt Ablm Dl Yusuf KARAKUŞ Mtemt Ablm Dl ÖZET Bu çlşmd İterpolsyo tmlmş, Lgrge İterpolsyo Formülü

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise,

ÇÖZÜMLER. 3. I. Ortam sürtünmesiz ise, a) Di na mi ğin te mel pren si bi sis te me uy gu lan dığın 30 T 1 T 1. II. Ortamın sürtünme katsayısı 0,1 ise, BÖÜM DİNAMİ AIŞIRMAAR ÇÖZÜMER DİNAMİ 1 4kg 0N yty M düzle rsınd : rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise uygulnn kuvvet, 1 4 0 N olur M rsınd : M rsınd cisin ivesi /s olduğundn cise etki eden sürtüne kuvveti,

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:134-4141 Makne Teknolojler Elektronk Dergs 28 (1) 61-68 TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Kısa Makale Tabakalı Br Dskn Termal Gerlme Analz Hasan ÇALLIOĞLU 1, Şükrü KARAKAYA 2 1

Detaylı

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ

AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ AMORTİSMAN MALİYETİ SAPTAMA YÖNTEMLERİ Geel olrk 4 tp yötem kullılır.. Düz çzg yötem: Mlı değer zml doğrusl olrk zldığı vrsyılır. Mlı hzmet ömrü boyuc her yıl ç yı mktr mortsm olrk yrılır. V V d = S d:

Detaylı

Açık Poligon Dizisinde Koordinat Hesabı

Açık Poligon Dizisinde Koordinat Hesabı Açık Polon Dzsnde Koordnat Hesabı Problem ve numaralı noktalar arasında açılacak tüneln doğrultusunu belrlemek amacıyla,,3,4, noktalarını çeren açık polon dzs tess edlmş ve şu ölçme değerler elde edlmştr.

Detaylı

İntegralin Uygulamaları

İntegralin Uygulamaları Bölüm İntegrlin Uygulmlrı. Aln f ve g, [, b] rlığındki her x için f(x) g(x) eşitsizliğini sğlyn sürekli fonksiyonlr olmk üzere y = f(x), y = g(x) eğrileri, x = ve x = b düşey doğrulrı rsındki S bölgesini

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor.

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor. .BÖLÜM MATEMAT K Derginin u sy s n fllem ve Moüler Aritmetik konusun çözümlü sorulr yer lmkt r. Bu konu, ÖSS e ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içine

Detaylı

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir?

1981 ÜYS Soruları. 1. Bir top kumaşın önce i, sonra da kalanın ü. satılıyor. Geriye 26 m kumaş kaldığına göre, kumaşın tümü kaç metredir? 98 ÜYS Sorulrı. r top kumşın önce, sonr d klnın ü 5 stılıor. Gere 6 m kumş kldığın göre, kumşın tümü kç metredr? ) 7 ) 65 ) 6 ) 55 ) 5 4. r şekln, u brm uzunluğun göre ln ölçüsü, v brm uzunluğun göre ln

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler.

KÜRESEL AYNALAR. 1. Çukur aynanın odağı F, merkezi M (2F) dir. Aşağıdaki ışınlar çukur aynada yansıdıktan sonra şekillerdeki gibi yol izler. . BÖLÜ ÜRESEL AYNALAR ALŞRALAR ÇÖZÜLER ÜRESEL AYNALAR. Çukur ynnın odğı, merkez () dr. Aşğıdk ışınlr çukur ynd ynsıdıktn sonr şekllerdek b yol zler. / / 7 / / / / / 8 / / / / / 9 / / / / N 0 OPİ . Çukur

Detaylı

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er

B R NC Amaç, Kapsam, Dayanak ve. Kanun: Entegre Devre Topo Entegre devre: Elektron k b r lev veya bunun g b d er Entegre Devre Topo ekl n B R NC Amç, Kpsm, Dynk ve Amç Mdde 1 enlemekt r. Kpsm Mdde 2 k n usul ve Dynk Mdde 3 Mdde 4 geçen; b vurusunun er vuru Entegre Devre Topo Bu Ptent Knun: Entegre Devre Topo Entegre

Detaylı

BETONARME ÇERÇEVE TÜRÜ YAPILARDA HASAR DÜZEYİ TAHMİN GÖSTERGELERİ. Engin YILMAZKUDAY 1, Kamuran ÖZTEKİN 2 enginyk@hotmail.com, kamuranoz@yahoo.

BETONARME ÇERÇEVE TÜRÜ YAPILARDA HASAR DÜZEYİ TAHMİN GÖSTERGELERİ. Engin YILMAZKUDAY 1, Kamuran ÖZTEKİN 2 enginyk@hotmail.com, kamuranoz@yahoo. BETONRME ÇERÇEVE TÜRÜ YPILRD HSR DÜZEYİ THMİN GÖSTERGELERİ Engn YILMZKUDY 1, Kamuran ÖZTEKİN 2 engnyk@hotmal.com, kamuranoz@yahoo.com ÖZ: Bu çalışmada herhang olaı br deprem önce mevcut yapıda oluşablecek

Detaylı

LYS 2016 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ

LYS 2016 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ LYS 06 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ 6.. 5. 5. ( ) 8 6 65 buluruz. 5. 5 5 Doğru Cevp: C Şıkkı 8 7 ()... 9 buluruz. Doğru Cevp : D Şıkkı 9 8 8 9 8 9 8 9 9 9 9 9 8 buluruz. 8 8 8 8 8 Doğru Cevp : A Şıkkı (n )! (n

Detaylı

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ SA U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndnn Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğ KAPALI MAHALLERDE TERMAL KONFOR, HA V ALANDIRMA

Detaylı

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf

Çevre ve Alan. İlköğretim 6. Sınıf Çevre ve Aln İlköğretim 6. Sınıf Çevre Merhb,ilk olrk seninle birlikte evin çevresini bulmy çlışlım Kırmızı çizgiler evin çevre uzunluğunu verir. Çevre Şimdi sır futbol shsınd Çevre Şimdi,Keloğlnın Pmuk

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MKİNLR LBORTUVR DC ŞÖNT JNRTÖR DNY 3504. MÇ: Şönt bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULMLR:. ln kımının şönt bğlı DC jenertörün

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

BULANIK MANTIK VE PI DENETİMLİ DC-DC KONVERTÖR MODELLENMESİ VE DİNAMİK PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

BULANIK MANTIK VE PI DENETİMLİ DC-DC KONVERTÖR MODELLENMESİ VE DİNAMİK PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI BUANIK MANTIK VE PI DENETİMİ D-D KONVETÖ MODEENMESİ VE DİNAMİK PEFOMANS KAŞIAŞTIMASI Mutafa ŞEKKEİ eyhun YIDIZ H.ıza ÖZÇAIK,, K.Maraş Sütçü İmam Ünverte, Mühendlk- Mmarlık Fakülte, Elektrk-Elektronk Bölümü,

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR

MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR H A V A A N D I R M A M A K İ N A S A N A Y İ v e T İ C. A. Ş. MUTFAK ASPİRATÖRÜ KITCHEN HOOD ASPIRATOR TSEK TEKN K ÖZE KER SPECIFICATIONS VENCO Mutfk Aspirtörleri, Endüstriyel Mutfklrd ve yemek pişirme

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ

T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER 1 ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ T. C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DENEYLER ÇOKLU ISI DEĞİŞTİRİCİSİ DENEYİ ÖĞRENCİ NO: ADI SOYADI: DENEY SORUMLUSU: YRD. DOÇ. DR. BİROL ŞAHİN

Detaylı

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim.

Standart Model (SM) Lagrange Yoğunluğu. u, d, c, s, t, b. e,, Şimdilik nötrinoları kütlesiz Kabul edeceğiz. Kuark çiftlerini gösterelim. SM de yer alacak fermyonlar Standart Model (SM) agrange Yoğunluğu u s t d c b u, d, c, s, t, b e e e,, Şmdlk nötrnoları kütlesz Kabul edeceğz. Kuark çftlern gösterelm. u, c ve t y u (=1,,) olarak gösterelm.

Detaylı

Otomatik Kontrol I. P(oransal)I(integral)D(türevsel) kontrol. Dr. Vasfi Emre Ömürlü

Otomatik Kontrol I. P(oransal)I(integral)D(türevsel) kontrol. Dr. Vasfi Emre Ömürlü Oomk onrol I PornlInegrlDürevel konrol Dr Vf Emre Ömürlü PID konrol memğ Doğru kım mooru üzernde uygulm By Vf Emre Ömürlü, PhD, 005 PID konrol ullnım kolylığı dolyııyl endürde çoğunlukl kullnılmkdır Ornl

Detaylı

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü

ZKÜ Mühendislik Fakültesi - Makine Mühendisliği Bölümü ISI VE TERMODİNAMİK LABORATUVARI Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değiştirgeci Deney Föyü ZKÜ Müendslk Fakültes - Makne Müendslğ Bölümü Sudan Suya Türbülanslı Akış Isı Değştrge Deney Föyü Şekl. Sudan suya türbülanslı akış ısı değştrge (H950 Deneyn adı : Boru çnde sudan suya türbülanslı akışta

Detaylı

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları

3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları 3. Parçaları Arasında Aralık Bulunan Çok Parçalı Basınç Çubukları Basınç çubukları brden fazla profl kullanılarak, bu profller arasında plan düzlemnde bell br mesafe bulunacak şeklde düzenleneblr. Bu teşklde,

Detaylı

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR www.teknolojkarastrmalar.com ISSN:305-63X Yapı Teknolojler Elektronk Dergs 008 () - TEKNOLOJĐK ARAŞTIRMALAR Makale Başlığın Boru Hattı Etrafındak Akıma Etks Ahmet Alper ÖNER Aksaray Ünverstes, Mühendslk

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

ANAHTARLAMALI DC/DC ÇEVİRİCİLER

ANAHTARLAMALI DC/DC ÇEVİRİCİLER NHTRM C/C ÇEİRİCİER EN BSİT C/C ÇEİRİCİ (Bu konu erste tht zılrk nltılmıştır.) ÇTC (BUCK) (Bu konu erste tht zılrk nltılığı n bur lnız eres e formüller erlmştr.) Enüktns kımı süreklse:,, T ( ) 8C π ( )

Detaylı

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Progrmın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 12. sınıf mtemtik öğretim progrmı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Mtemtiksel Süreç Becerileri

Detaylı

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre

1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon. F t SORU 2 : SORU 1 : Bahar, t=1,3,5. yılların sonunda. Bir yatırım fonu, 0 t 1. için. anlık faiz oranına göre SORU 1 : Bhr, t=1,3,5. yıllrın sonund 1000(1,025) t TL ödeyerek bir fon oluşturmuştur. Üç ylığ dönüştürülebilir nominl iskonto ornı 4/41 olrk verildiğine göre, bu fonun 7. yıl sonundki birikimli değeri,

Detaylı

---- >0.01. b0.05 >0.1 >0.1 >0.25 >0.25 70 Î 5 0.1 0.5 1 5 10 0.1

---- >0.01. b0.05 >0.1 >0.1 >0.25 >0.25 70 Î 5 0.1 0.5 1 5 10 0.1 Bna Kabuğunda Isı Ger Kazanımı Heat Recovery n Buldng Envelopes Max Howard SHERMAN, lan S. WALKER, Çevren: Devrm GÜRSEL ---- 1 >.1 25 >.1 b.5 Tpk Ev Pe Sayısı 9 f=.5 >.1 >.1 >.25 8 2 \ >.25 7 Tp» Ev Pesayısı

Detaylı

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2

Vektör - Kuvvet. Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) I. grubun oyunu kazanabilmesi için F 1. kuvvetinin F 2 7 Vektör - uvvet 1 Test 1 in Çözümleri 5. A) B) C) 1. 1 2 I. grubun oyunu kznbilmesi için 1 kuvvetinin 2 den büyük olmsı gerekir. A seçeneğinde her iki grubun uyguldığı kuvvetler eşittir. + + + D) E) 2.

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ

FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ FLYBACK DÖNÜŞTÜRÜCÜ TASARIMI VE ANALİZİ 1 Nasır Çoruh, Tarık Erfdan, 3 Satılmış Ürgün, 4 Semra Öztürk 1,,4 Kocael Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü 3 Kocael Ünverstes Svl Havacılık Yüksekokulu ncoruh@kocael.edu.tr,

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

1-Fan kontrolu (iki konumlu)

1-Fan kontrolu (iki konumlu) FAN-COIL ÜNİTELER Mhl içi tipi iklimlenirme ünitelerinin fiziksel ve kpsite çsnn küçük olnlr genele fn-coil ünite olrk lnrlr. İç tip üniteleren en büyük frkllklr; koly ve ekortif monte eilebilmeleri ynsr

Detaylı

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler

Adi Diferansiyel Denklemler NÜMERİK ANALİZ. Adi Diferansiyel Denklemler. Adi Diferansiyel Denklemler 6.4.7 NÜMERİK ANALİZ Yrd. Doç. Dr. Hatce ÇITAKOĞLU 6 Müendslk sstemlernn analznde ve ugulamalı dsplnlerde türev çeren dferansel denklemlern analtk çözümü büük öneme saptr. Sınır değer ve/vea başlangıç

Detaylı

Fizik 101: Ders 15 Ajanda

Fizik 101: Ders 15 Ajanda zk 101: Ders 15 Ajanda İk boyutta elastk çarpışma Örnekler (nükleer saçılma, blardo) Impulse ve ortalama kuvvet İk boyutta csmn elastk çarpışması Önces Sonrası m 1 v 1, m 1 v 1, KM KM V KM V KM m v, m

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır?

Örnek...1 : a, b ve c birbirlerinden farklı birer rakamdır. a.b+9.b c en çok kaçtır? RAKAM Syılrı ifde etmek için kullndığımız 0,,2,3,4,5,6,7,8,9 sembollerine rkm denir. Örnek... :, b ve c birbirlerinden frklı birer rkmdır..b+9.b c en çok kçtır? DOĞAL SAYILAR N={0,,2,3...,n,...} kümesine

Detaylı

S_IN UZO_IDAL SIKLIK KEST_IR_IM_INDE ONS UZGE CLEMEN_IN CRAMER-RAO ALT SINIRLARINA ETK_IS_I

S_IN UZO_IDAL SIKLIK KEST_IR_IM_INDE ONS UZGE CLEMEN_IN CRAMER-RAO ALT SINIRLARINA ETK_IS_I S_I UZO_IDAL SIKLIK KEST_IR_IM_IDE OS UZGE CLEME_I CRAMER-RAO ALT SIIRLARIA ETK_IS_I Mustf A. Altnky, Bulent Snkur, Emin Anrm Elektrik-Elektronik Muhendisligi Bolumu, Bogzici Universitesi, 8085 Beek _

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ

MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ ZKÜ Fen Blmler Ensttüsü Makne Mühendslğ Anablm alı MAK 744 KÜTLE TRANSFERİ TERMOİNAMİK ve TRANSPORT BÜYÜKLÜKLERİNİN HESAPLANMASI İÇİN FORMÜLLER VE TABLOLAR Mustafa EYRİBOYUN ZONGULAK - 007 1. TERMOİNAMİK

Detaylı

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için,

TRANSFORMATÖRLER. 4. a) Pri mer dev re ye uy gu la nan al ter na tif ge ri li min et kin de ğe ri; 1. İdeal transformatörler için, 7. BÖÜ TRAFORATÖRER AIŞTIRAAR ÇÖZÜER TRAFORATÖRER. İdeal transformatörler çn, eştlğn kullanırsak, 0 00 & 0 0. 0 A 800 400 Transformatör deal olduğundan, 400 8 800 4A A ampermetresnn gösterdğ değer 4A A

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri

İlişkisel Veri Modeli. İlişkisel Cebir İşlemleri İlişkisel Veri Modeli İlişkisel Cebir İşlemleri Veri işleme (Mnipultion) işlemleri (İlişkisel Cebir İşlemleri) Seçme (select) işlemi Projeksiyon (project) işlemi Krtezyen çrpım (crtesin product) işlemi

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND MOTOR DENEY AMAÇ: Eklemeli kompund bağlanmış DC motorun moment/hız ve verim karakteristiklerini incelemek.

EKLEMELİ DC KOMPOUND MOTOR DENEY AMAÇ: Eklemeli kompund bağlanmış DC motorun moment/hız ve verim karakteristiklerini incelemek. ĐNÖNÜ ÜNĐVRSĐTSĐ MÜHNDĐSLĐK FAKÜLTSĐ LKTRĐK-LKTRONĐK MÜH. BÖL. KLMLİ DC KOMPOUND MOTOR DNY 324-03. AMAÇ: klemeli kompund bğlnmış DC motorun moment/hız ve verim krkteritiklerini incelemek. 2. UYGULAMALAR:.

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N

2 MANYETİZMA. 7. Etki ile mıknatıslanmada mıknatısın 5. K L M F F S N S N S N 3 Manyetzma Test Çözümler 1 Test 1'n Çözümler 3. 1 2 3 4 5 6 1. X Şekl I M 1 2 Y 3 4 Mıknatıs kutupları Şekl I dek gb se 4 ve 5 numaralı kutuplar zıt şaretl olur. Manyetk alan çzgler kutup şddet le doğru

Detaylı

Communication Theory

Communication Theory Communcaton Theory ENFORMASYON TEORİSİ KODLAMA Doç. Dr. Hakan Doğan ENFORMASYON DEYİMİ NEDEN KULLANILMIŞ? Kaynaklarn, kanalların,alıcıların blg karakterstklern ncelemek. Blgnn letmn optmze etmek çn İletmn

Detaylı

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI

PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI PÜRÜZLÜ AÇIK KANAL AKIMLARINDA DEBİ HESABI İÇİN ENTROPY YÖNTEMİNİN KULLANILMASI Mehmet ARDIÇLIOĞLU *, Galp Seçkn ** ve Özgür Öztürk * * Ercyes Ünverstes, Mühendslk Fakültes, İnşaat Mühendslğ Bölümü Kayser

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı