ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1"

Transkript

1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007

2 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4 Kapsam...5 Mevzuata Göre Performans Standartları...6 Tanımlamaların Önemi...7 Performansa Esas Bilgiler Nasıl Elde Ediliyor?...8 Performans Hesaplamasında Kullanılan Tanımlar...9 Kesin Kayıtlı...9 Misafir/Baka Doktora Kayıtlı Hasta...11 Bebek...12 Çocuk...13 Gebe...14 Sevk...16 Performans Kesinti Formülleri...17 Aı Baarı Oranı...17 Aı Baarı Oranı Formülü...17 Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları...17 Aı Baarı Oranında Dikkate Alınan Aılar...18 Örnek hesaplama:...18 Performans Hesabı çin Kullanılan Aı Takvimi...19 Bebek zlem Baarı Oranı...20 Bebek zlem Formülü...20 Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları...20 Örnek hesaplama:...20 Bebek zlem Takvimi...21 Gebe zlem Baarı Oranı...22 Gebe zlem Formülü...22 Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları...22 Örnek hesaplama:...23 Gebe zlem Takvimi...23 Sevk Oranı...26 Sevk Oranı Formülü...26 Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları...26 Örnek hesaplama:...26 Gezici (Mobil) Hizmete Tabi Hasta Sayısı...27 Tanım / 24

3 Hesaplanma Yöntemi / 24

4 Dokümandaki Yenilikler Bu doküman, Kasım 2006 tarihinde 1.0 sürümü ile yayınlanmıtı. 1.0 sürümü, AHBS 2.0 kullanan Pilot illerimizde (Düzce, Eskehir) kullanılmakta olan performans hesabı kriterlerini açıklamaktaydı. Ancak, AHBS uygulamasında Bakanlıın ilgili birimleriyle yapılan çalımalar neticesinde Minimum Veri Setlerinin desteklendii AHBS 3.0 sürümü gelitirilmiti. AHBS 3.0 ile, daha önce yapılmakta olan performans hesabında da bazı deiiklikler yapılması talepleri yeniden deerlendirilmi ve bu dokümanımızda deiiklikler yapılmıtır. Sürüm 2.1 Yenilikleri 1. Performans Hesaplamasında Kullanılan Tanımlamalar a. Gebe tanımında, hatalı bildirilmi gebelikler ile yalancı gebelikler arasındaki fark açıklandı ve hatalı gebeliklerin de ayrıca bildirilebilmesi için gebelik sonuçlandırma seçeneklerinde deiiklik yapıldı, 2. Aı Baarı Oranı a. Daha önce iki tane aı takvimi vardı. Bunlar birletirilerek tek tablo haline getririldi. Sürüm 2.0 Yenilikleri 1. Gebe izlem baarı oranı: a. Gebe zlem Takvimi eklendi, b. Gebe izlem baarı oranı formülü deiti 2. Bebek izlem baarı oranı: a. Bebek izlem baarı oranı formülü deiti, b. Bebek izlem takvimi eklendi 3. Aı izlem: a. Aı izlem takvimi deiti 3 / 24

5 Amaç Bu doküman, Aile Hekimlii uygulamasında geçerli olan performans kriterlerini ve bu kriterlerde kullanılan kavramları açıklayarak, aile hekimlerimizi bu konuda bilgilendirmek ve eksik veya yanlı bilgilenme nedeniyle oluabilecek sorunların önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıtır. 4 / 24

6 Kapsam Doküman, Aile Hekimlerimizin maa hesaplamalarına dair tüm konuları deil; sadece, maatan yapılacak kesintilerin nasıl hesaplandıını açıklamaktadır. Bu anlamda doküman, uygulanmakta olan hesaplama yöntemini açıklayan teknik içerikli bir dokümandır ve yeni bir mevzuat düzenlemesi getirmemektedir. Aile Hekimlerinin maalarının nasıl hesaplandıı, Resmi Gazete de 12 Austos 2005 tarihinde yayınlanan sayılı yönetmelikle 1 Bakanlık tarafından düzenlenmitir. 1 Aile Hekimlii Pilot Uygulaması Kapsamında Salık Bakanlıınca Çalıtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleme artları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/esaglik/ahbs/dok.aspx) 5 / 24

7 Mevzuata Göre Performans Standartları 6 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan ve sayılı Aile Hekimlii Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik, Aile Hekimlii sistemi ile ilgili temel prensipleri tanımlamıtır. Bu yönetmeliin, üçüncü bölümünde, Performans ve Hizmet Standartları ile bu standartların ücretlendirmeye etkisi u ekilde açıklanmıtır: Performans standartları Madde 14 Aile hekimlerinin performans deerlendirmesinde vermi oldukları kiisel koruyucu salık hizmetleri ve sevk oranları dikkate alınır. Sevk oranları, Bebek ve Gebe izlemi ve aılama oranlarının hesaplanmasına dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Hizmet kalite standartları Madde 15 Aile hekimi ve aile salıı elemanı, Bakanlıkça belirlenen birinci, ikinci aama ve aile hekimliine yönelik yıllık hizmet içi eitimlerin en az % 80 ine katılarak hizmet kalite standartlarının yükseltilmesini salamakla yükümlüdür. Öngörülen sevk oranını aan aile hekimleri, sevk ettii vakaların niteliine göre hizmet içi eitime tabi tutulabilirler. Standartların ücretlendirmeye etkisi Madde 16 Bu Yönetmeliin 14 üncü maddesinde belirtilen performans kriterleri ücretlendirmede esas alınır. Bunun dıında, ilgili yönetmelik, aile hekimlerimizin maalarına uygulanacak olan kesintilerin türlerini ve oranlarını da bazı maddelerde belirlemitir. Ancak, yukarıdaki 14. maddede ifade edildii üzere, kesintilerde kullanılacak olan formüller, Bakanlıkça belirlenmektedir. Bu doküman, Bakanlıın halen uygulamakta olduu performans kesinti formüllerini açıklamaktadır. 6 / 24

8 Tanımlamaların Önemi Bilindii üzere, Aile Hekimlii uygulamasında elektronik veri alı-verii kullanılmakta ve Aile Hekimlerimiz, sundukları hizmetlere ait verileri, elektronik olarak dorudan Salık Bakanlıı na iletmektedirler. imdiye kadar kullanılan ve alıık olunan bir takım kavramlar, performans hesabı için kullanılırken farklı anlamlarla veya farklı koullarda kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, Aile Hekimlerimizin, Bakanlıa gönderdii ve göndermedii tüm verilerin kopyaları, kendi bilgisayarlarında da saklandıı için, benzer veriler üzerinden, hem Aile Hekimleri, hem de Bakanlık ayrı ayrı sorgulamalar yapmaktadır. Bir kavramın, performans hesabında kullanılan anlamı ile Aile Hekiminin kendi bilgisayarında aldıı raporlardaki anlamının farklı olması, Aile Hekimlerimizde haklı olarak kafa karııklıına neden olmakta ve hatta kullandıkları programların tüm verileri Bakanlıa iletmedii kanaatini oluturmaktadır. Aslında kullanılan tüm veriler Bakanlıa iletilmi olsa bile, aaıda bahsedilen pek çok sebepten dolayı Aile Hekimlerimizin programlarındaki raporlarla, Bakanlıın performans hesaplarken kullandıı raporlardaki deerlerin farklı olması normal ve beklenen bir sonuçtur. Sanki bir karmaa imi gibi görünen bu durumun çözümlenmesi için temelde iki yol vardır: a. Aile Hekimlerimizin kullandıkları programların rapor kriterleri ile Bakanlıın kullandıı kriterler sürekli aynı tutulabilir, b. Her iki yerde alınan raporların aynı olmamasının normal olduu sebepleri ile birlikte açıklanıp, bilgi eksiklii giderilebilir. Burada, birinci yolu takip etmek, teknik açıdan kolay deildir, ayrıca karmaayı da kesin ve tam olarak ortadan kaldırmaktan uzaktır. Çünkü Aile Hekimlerimizin kullandıkları programlar, kurallar gerei yapılan her ilemi Bakanlıa ilet(e)memekte (örnein baka doktora kayıtlı Gebe zlem verilerini gönderse bile Bakanlık kabul etmemektedir) ve geçmi tarihli bir veritabanı yedeine dönü yapılması... vb gibi durumlarda veritabanındaki veriler deiebilmektedir. Buna benzer elde olmayan pek çok senaryo, Aile Hekimlerinin programlarının üretecei raporlardaki deerler ile Bakanlıktaki deerlerin aynı olmamasını salayacaktır. Bu nedenle, ikinci yol tercih edilmi ve Aile Hekimlerimizin bu konuda bilinçlenmesi hedeflenmitir. 7 / 24

9 Performansa Esas Bilgiler Nasıl Elde Ediliyor? Aile Hekimlerimizin maa ve bordrolarının hazırlanması, l Salık Müdürlüklerimizde kullanılan, web tabanlı ve veritabanı Bakanlıkta yer alan Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) programı kullanılarak hesaplanmaktadır. Ancak, ÇKYS programı, Aile Hekimlerimizin maalarına esas olacak Performans Standartlarına dair verileri, Aile Hekimlerimiz tarafından Bakanlıa gönderilen verilerin saklandıı Aile Hekimlii Elektronik Salık Kaydı veritabanından almaktadır. Bu aktarma ileminin dier özellikleri unlardır: a. Performans hesabı her dönem için, bir sonraki ayın 5 inde yapılır, b. Performans hesabı, aylık dönemlere göre hesaplanır. Buna göre her ayın ilk günü ve son günü hesaba dâhil edilir, c. Aktarma yapılmadan önce, performans baarı oranları hesaplanır, ÇKYS ye hesaplanmı deerler gönderilir. d. ÇKYS, AHBS sisteminden aldıı hesaplanmı deerleri, mevzuata göre uygulanan formüllere koyarak, kesinti miktarlarını hesaplar. AHBS ve ÇKYS arasındaki veri akıını gösteren ema aaıdaki gibidir; 8 / 24

10 Performans Hesaplamasında Kullanılan Tanımlar Kesin Kayıtlı Tanım: T.C. Kimlik numarası olduu halde bir Aile Hekimine kaydını yaptırmı, Aile Hekimi tarafından da kaydı Bakanlıa gönderilerek gerekli kontrollerden (T.C. kimlik numarasının yeniden dorulanması, halen baka doktora kayıtlı olup olmadıının kontrol edilmesi... vb) geçirildikten sonra kaydı, Bakanlık tarafından da onaylanarak ilgili Aile Hekimine atanmı kiidir. 2 Kullanıldıı Yerler: Kesin Kayıtlı ifadesi, hasta, Bebek ve Gebe için aaıda belirtildii üzere niteleyici olarak kullanılır: a. Kesin Kayıtlı hasta sayısı, b. Kesin Kayıtlı Bebek sayısı, c. Kesin Kayıtlı Gebe sayısı, Sınır Koulları: a. Bir kii, aynı anda sadece bir aile hekimine Kesin Kayıtlı olabilir. Ancak, kii birden fazla aile hekimine muayene olabilir ve dolayısıyla birden fazla aile hekimi tarafından kaydı alınmı olabilir. Kiinin Kesin Kayıtlı olduu aile hekimi dıındaki aile hekimlerine yapılan kayıtlar misafir/baka doktora kayıtlı hasta olarak adlandırılır, b. Kesin Kayıtlı hasta/gebe/lohusa/bebek/çocuk sayısı, belirli bir tarihe göre sorgulanır. Örnein, ayın son günü yapılan bir sorgulamadaki Kesin Kayıtlı sayısı ile baka bir gün yapılan sorgulama farklı deerler verebilir. Performans hesaplanırken, sadece belirlenen günlerdeki deerler esas alınır. Bu durumda, aybaında, ortasında veya sonunda kayıt yaptıran kiilerin ilgili ay içerisinde kaç gündür kayıtlı oldukları dikkate alınmaz, c. Bir Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı hasta/gebe/lohusa/bebek/çocuk sayısında, sadece Bakanlıktaki deerler esas alınır. Aile Hekiminin bilgisayarındaki deerler (henüz 2 Bir kiinin, Kesin Kayıtlı olamaması, o kiiye salık hizmeti verilmeyecei anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aile Hekimlerinin kimlere salık hizmeti sunacaı kanunda açıkça belirtilmitir. 9 / 24

11 senkronizasyon olmamı olması, eski tarihli bir veritabanı yedeine dönü yapmı olması... vs gibi nedenlerden dolayı) güncel olmayıp, Bakanlıktaki deerlere göre farklılık arz edebilir, d. Kaybolma, vatandalıktan çıkartılma... vb nedenlerden ötürü, MERNS tarafından kimlik kaydı kapatılan 3 kiiler, bir Aile Hekimine kayıtlı olsalar bile, Kesin Kayıtlı hastalar arasında sayılmazlar, e. Bir hastanın ölmesi halinde Aile Hekimi ölüm bildirimi yapmısa, bakılır; i. Bu kiinin ölüm bildirimi, ilgili nüfus müdürlüünce MERNS e de iletilmise (yani MERNS teki kaydı kapatılmısa ) hastanın ölü olduu kabul edilir ve hastanın Aile Hekimi ile iliii kesilir; ii. Eer MERNS e göre bu kiinin ölü olduuna dair henüz bir kayıt yoksa Aile Hekiminin yaptıı ölüm bildirimi kabul edilir; ancak, kiinin ölüm bilgisi MERNS e kaydedilinceye kadar, Hasta Aile Hekimine kayıtlı sayılır. f. Bir hastanın ölmesi, fakat Aile Hekimi tarafından ölüm bildirimi yapılmamı olması halinde; eer Bakanlık tarafından MERNS ile yapılan periyodik kontrollerde bu hastanın öldüü tespit edilirse; i. Bu hastanın, Aile Hekimi ile ilikisi kesilir ve Kesin Kayıtlı hastalar arasında sayılmaz. Durum hakkında Aile Hekimine bilgi verilir ve ölüm bildirimi yapması beklenir. g. u kiiler, T.C. Kimlik Numarasını beyan edinceye kadar Kesin Kayıtlı hale gelemezler: i. Henüz kimlik numarası alınmamı bebekler, ii. Kimlik numarası olmayan vatandalar, iii. Kimlik numarasını bilmeden kayıt yaptıran vatandalar, iv. Yabancı uyruklu kiiler (oturum izni olanlar dâhil) 3 MERNS, bazı durumlarda kiilerin kimlik kayıtlarının durumunu kapalı hale getirmektedir. Eer kapatma sebebi ortadan kalkarsa (kaybolan kii bulunursa, vatandalıktan çıkartılan bir kii yeniden vatandalıa alınırsa...vs), kayıt durumunu tekrar açık hale getirilmektedir. 10 / 24

12 Misafir/Baka Doktora Kayıtlı Hasta Tanım: Bir Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olduu halde, baka bir aile hekimine muayene/izlem... vb amacıyla giden ve bu ilemlerin yapılabilmesi için kayıt yaptıran hastalardır. Bu kiilerin kayıtları, baka bir Aile Hekimine kayıtlı oldukları için Kesin Kayıtlı hale getirilemez. Bu tanıma uyan hastalar, AHBS 3.0 a kadar olan sürümlerde, Baka Doktora Kayıtlı olarak nitelenirken, 3.0 sonrasındaki sürümlerde Misafir Hasta ifadesi kullanılmıtır. Bu dokümanda, aynı anlamı ifade etmek için sadece Misafir hasta ifadesi kullanılacaktır. Kullanıldıı Yerler: Misafir Hasta ifadesi performans hesabında bir formülde dorudan kullanılmaz; ancak, sevk sayıları hesaplanırken, Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı ve Misafir Hasta olarak kaydettii kiilere yaptıı sevkler dikkate alındıı için, performans hesabına dolaylı bir kullanımı vardır. Sınır Koulları: a. Bir kii, aynı anda sadece bir aile hekimine Kesin Kayıtlı olabilir. Ancak, bir kii, birden fazla aile hekimine Misafir Hasta olarak kaydolabilir. b. Bir Aile Hekimi, kendisine herhangi bir ekilde kayıtlı olan (T.C. Kimlik Numarası olmasa bile) tüm hastalara, her türlü salık hizmetini verebilir; ancak, kayıt altına alınan bu verilerden, sadece; i. Kesin Kayıtlı olan hastaların tüm bilgilerini (muayene, izleme... vb), ii. Misafir Hasta olan hastaların sadece muayene (sevk dâhil) bilgilerini Bakanlıa iletebilir. 11 / 24

13 Bebek Tanım: Dünyaya gelen her birey, 0. gün ile 365. gün (365.gün dâhil) Bebek olarak adlandırılır gün artık Bebek deildir, çocuk sıfatını kazanmıtır. Kullanıldıı Yerler: Bebek ifadesi uralarda kullanılır: a. Kesin Kayıtlı Bebek sayısı, b. Bebek izlem sayısı, c. aı yapılması gereken Bebek sayısı 12 / 24

14 Çocuk Tanım: Bir birey, 1 yaından büyük (366. gün dâhil) ve 6. yaından gün almamı (60. ayını doldurana kadar) ise çocuk olarak adlandırılır. Kullanıldıı Yerler: Çocuk ifadesi, performans hesabında herhangi bir formülde dorudan kullanılmaz. Ancak, Aı Takvimine göre 12. ay içerisinde yapılması gereken aılar, Bebek 12. ayını doldurup çocuk dönemine girdikten sonra sorgulanmaktadır. Bu nedenle, Bebek ve çocuk kavramlarının iyi anlaılmasında fayda vardır. 13 / 24

15 Gebe Tanım 4 : Aile hekimi tarafından yapılan tetkik, gözlem ve incelemelere göre hamile olduu kabul/tespit edilen, hamileliine ait gerekli bildirim verileri kayıt altına alınarak Bakanlıa iletilen ve Aile Hekimi tarafından hamileliin sonlandıına dair henüz bir bildirim yapılmamı olan kadın bir hasta, yaına bakılmaksızın Gebe olarak kabul edilir. Kullanıldıı Yerler: Gebe ifadesi uralarda kullanılır: a. Kesin Kayıtlı Gebe sayısı, b. Gebe izlem sayısı, Sınır Koulları: a. 40. haftasını doldurmu olan bir "Gebe için, doum yapıldı bilgisi iletilmemi olsa bile, performans hesabında Gebe sayısı hesaplanırken, Gebe olarak deerlendirilmez, b. Bir hastanın yaı, ya arasında olmadıı halde, Aile Hekimi tarafından bu hasta için Gebelik bildirimi yapılırsa, Aile Hekiminin beyanı kabul edilir, hastanın yaına bakılmaz (Ancak, olası bir hatayı engellemek için, Aile Hekimlerinin kullandıkları programların, 15 yaından küçük / 49 yaından büyük hastalar için Gebelik bildirimi yapıldıı sırada bir uyarı vermesi önerilir), c. Yalancı Gebelik veya tespit hatası gibi durumlarda, daha önce Bakanlıa yapılan Gebelik bildirimi varsa, bu hastanın Gebelii sonlandırılır ve Gebelik Sonucu kısmına Yalancı Gebelik Bildirimi seçenei seçilir. Bu tür durumlarda, bu kiinin daha önce yapılan Gebelik bildirimi (performans hesabı açısından geçersiz sayılır). Ancak, yanlı bildirilen bir Gebelik bu ekilde sonlandırılmadıı sürece, yukarıdaki artlara da uygunsa normal bir Gebelik olarak kabul edilir. d. Yanlı Gebelik Bildirimi gibi durumlarda, daha önce Bakanlıa yapılan Gebelik bildirimi varsa, bu hastanın Gebelii sonlandırılır ve Gebelik Sonucu kısmına Hatalı/Yanlı Gebelik Bildirimi seçenei seçilir. Bu tür durumlarda, bu kiinin daha önce yapılan Gebelik bildirimi geçersiz sayılır. Ancak, yanlı bildirilen bir Gebelik bu 4 Burada, tıbbî anlamda Gebe tarifi yapılmadıı, sadece Performans Hesaplaması açısından Gebe zlemi yapılmadıı takdirde performans kesintisine sebep olan Gebe lerin tanımladıı unutulmamalıdır. 14 / 24

16 ekilde sonlandırılmadıı sürece, yukarıdaki artlara da uygunsa normal bir Gebelik olarak kabul edilir. 15 / 24

17 Sevk Tanım: Aile Hekimi tarafından Kesin Kayıtlı ya da Misafir Hasta olarak kayıt altına alınarak, kayıt bilgileri Bakanlıa iletilmi olan hastalara yapılan muayene ilemi içerisinde kayıt altına alınan sevk ilemidir. Kullanıldıı Yerler: Sevk ifadesi uralarda kullanılır: a. sevk sayısı, Sınır Koulları: a. Aile Hekimi tarafından kayıt altına alınan bir muayeneye girilen sevksiz konsültasyon kayıtları sevk sayılmaz. Sevksiz konsültasyon, hastanın Aile Hekimine uramadan dorudan hastaneye bavurması ve hastanenin kendisine verdii epikriz formunu Aile Hekimine getirmesi neticesinde kayıt altına alınan konsültasyon türüdür. b. Aile hekimine Kesin Kayıtlı ya da misafir olarak kaydedilmemi olan ve T.C. Kimlik Numarası olmayan veya yanlı olan kiilere (yeni doan Bebek...vb) ait kayıt ve muayene bilgileri Bakanlıa iletilmedii için bu kiilere yapılan sevk ilemleri de Bakanlıa iletilmez ve sevk sayısı arasında hesaplanmaz, c. Ancak, yeni doan bir Bebek veya kimlik numarasını bilmeyen bir vatanda kayıt altına alınırken, uygulama, geçici bir T.C. Kimlik Numarası üretir. Bu numara ile muayene ve dier ilemler yapılır. Daha sonra kiinin (bebein) T.C. Kimlik Numarası örenilir ve geçici üretilen T.C. Kimlik Numarası dorusu ile güncellenirse, o zamana kadar yapılan tüm ilemler (muayene, izlem... vb) Bakanlıa iletilebilir hale gelir. Bu nedenle daha sonra iletilen bu verilerde yer alan sevklerden, performans hesabının yapıldıı döneme (aya) ait olanlar da, performans hesabında dikkate alınır. Ancak, daha önceki dönemler için, geriye dönük hesaplanmaz. 16 / 24

18 Performans Kesinti Formülleri Aı Baarı Oranı Aı Baarı Oranı Formülü Aı Baarı Oranı, her bir aı için ayrı ayrı u formülle hesaplanır: Aı Baarı Oranı = Yapılan Aı Sayısı _ Yapılması Gereken Aı Sayısı Her bir aı için ayrı ayrı Aı Baarı Oranları hesaplandıktan sonra, bu deerlerin ortalaması alınır. öyle ki; Genel Aı Baarı Oranı= (BCG + DBT + HIB + OPV + Hepatit B + KKK[ve ya MMR]) / 6 Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları öyledir: Aı Baarı Oranı, performans hesabında kullanılan aı takvimi esas alınarak, her bir aı için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebeklerin kaç aylık oldukları dikkate alınarak, yapılması gereken toplam aı sayısının, bu Bebeklere yapılan aı sayısına oranı olarak hesaplanır. Yapılan Aı Sayısı, aile hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebeklere her bir aı için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, yapılan aı sayısıdır. Yapılması Gereken Aı Sayısı, performans hesabında kullanılan aı takvimi ne göre Kesin Kayıtlı olan Bebeke yapılması gereken aı sayısıdır. Yapılması gereken aı sayısı, kümülatif olarak hesaplanır. Dolayısıyla aı takvimine göre geç yapılan bir aıdan dolayı yapılan performans kesintisi, bir defaya mahsus yapılır. Yani bir aı gecikmesinden dolayı mükerrer kesinti uygulanmaz. 17 / 24

19 Aı Baarı Oranında Dikkate Alınan Aılar Performans hesabında dikkate alınan aılar unlardır 5 : a. BCG, b. DBT (I, II, III), c. HIB (I, II, III), d. OPV (I, II, III), e. Hepatit B (I, II, III), f. KKK (MMR) veya Kızamık Örnek hesaplama: Performans Hesabı yapılırken, Salık Bakanlıı tarafından yayınlanan Resmi Aı Takvimi nde, her bir aının uygulanması gereken süre aralıı, genellikle ±30 günlük tolerans tanınarak dikkate alınmaktadır. Bunun performans hesabında uygulanması u ekilde olmaktadır: Örnein, bir Aile Hekimine Kesin Kayıtlı 125 günlük bir Bebek varsa, bu bebee yapılması gereken aılar, aaıdaki tabloda kalın harflerle belirtilmitir: Aının yapılması gereken Bebek/çocuk ya aralıı (gün) Doumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 3.ayın sonu 4.ayın sonu BCG DBT I II III HIB I II III OPV I II III KKK (MMR) veya Kızamık Hepatit B I II Yani, bu bebee ngünleri arasında DBT, HIB ve OPV aılarının yapılmı olması gereklidir. HIB aısı, takvimde yer almasına ramen performans hesabında kullanılmamaktadır. I 5 HIB aısı, daha önce performans hesabında dikkate alınmazken; 1 Ocak 2007 itibarilye Performans Hesabında dikkate alınmaktadır. 18 / 24

20 Performans Hesabı çin Kullanılan Aı Takvimi 6 Aının yapılması gereken Bebek ya aralıı (gün) 0 3 gün Doumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 3.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12.ayın sonu BCG I DBT I II III HIB I II III OPV I II III KKK (MMR) veya Kızamık Hepatit B I II III I NOT: Performans Hesabı yapılırken, Salık Bakanlıı tarafından yayınlanan Aı Takvimi ndeki her bir aının uygulanması gereken süre aralıı dikkate alınır. Performans hesabının yapıldıı tarih itibariyle, Aile Hekimine kesin kayıtlı olan Bebeklerin, aı takvimine göre herhangi bir aının yapılması için tanınan süreyi doldurup doldurmadıı, (örnein, Hepatit B II için 60. gününü doldurduu) kontrol edilir. Eer bu süre dolmusa, ilgili bebek için o aının hesaplanmasında Yapılması Gereken Aı Sayısı 1 artırılır. Yapılması gereken aı sayısı bu ekilde hesaplandıktan sonra, Aile Hekiminin yaptıı aı sayısı da hesaplanarak Aı Baarı Oranı hesaplanır. Yani, Aile Hekiminin, her bir bebeine bu aı takvimine göre aılarını yapıp yapmadıı birer birer kontrol edilir tarihinde TSHGM tarafından resmi olarak yayınlanan yayınlanan ve Aile Hekimlii uygulamasında halen kullanılmakta olan aı takvimi 7 KKK (MMR) aısının yapılıp yapılmadıının kontrolü, çocuklar 500 günlük oluncaya kadar devam eder. Dolayısıyla bu aı, çocuk 500 günlük olana kadar yapılmamısa, bu aıdan dolayı yapılan performans kesintisi, çocuk 500 günlük oluncaya kadar her ay yeniden uygulanır.

21 Bebek zlem Baarı Oranı Bebek zlem Formülü Bebek zlem u formülle hesaplanır: Bebek zlem Baarı Oranı = Yapılan Bebek zlem Sayısı Yapılması Gereken Bebek zlem Sayısı Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları öyledir: Bebek zlem Baarı Oranı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebekler için, ayrı ayrı hesaplanan ve performansın hesaplandıı dönem (ay) içinde ve Bebek zlem Takvimine uygun olarak (belirtilen hafta aralıklarında) yapılan izlem sayısının, yine Bebek zlem Takvimine göre belirtilen aralıklarda yapılması gereken izlem sayısına oranıdır. Yapılan Bebek zlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebeklere performansın hesaplandıı dönem (ay) içerisinde ve Bebek zlem Takvimine göre uygun günler arasında yapılan bebek izlemlerin sayısıdır. Yapılması Gereken Bebek zlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebekler için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, performansın hesaplandıı dönem (ay) içerisinde ve Bebek zlem Takvimine göre uygun günler arasında yapılmı olması gereken bebek izlemlerin sayısıdır. Örnek hesaplama: Kesin Kayıtlı bebek sayısı = 10 Yapılan Bebek zlem Sayısı = 4 Yapılmı Olması Gereken Bebek zlem Sayısı = 4 Bebek zlem Baarı Oranı = (4 / 4) = 1 Yani, bir Aile Hekiminin o ay içerisinde Bebek zlem Takvimine Göre izlem dönemi gelen bebeklere yapılması gereken izlem sayısı 6 ise, Aile Hekimi bütün bu bebeklere izlem yapmalıdır.

22 Bebek zlem Takvimi Bebek zlem Takvimi, bebeklere aı uygulanması geeken sürelere göre ayarlanmıtır (7. izlem hariç). Dolayısıyla ilk 6 izlem için, Aile Hekimlerinin aı takviminde belirtilen tarihlerde bebeklere hem aı hem de izlem yapmaları yeterli olacaktır. zlemin yapılması gereken Bebek ya aralıı (gün) Doumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 3.ayın sonu 4.ayın sonu 6. ayın sonu 9.ayın sonu Bebek izlem

23 Gebe zlem Baarı Oranı Gebe zlem Formülü Gebe zlem u formülle hesaplanır: Gebe zlem Baarı Oranı = Gebe zlem Sayısı Yapılması Gereken Gebe zlem Sayısı Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları öyledir: Gebe zlem Baarı Oranı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Gebeler için, ayrı ayrı hesaplanan ve performansın hesaplandıı dönem (ay) içinde ve Gebe zlem Takvimine uygun olarak (belirtilen hafta aralıklarında) yapılan izlem sayısının, yine Gebe zlem Takvimine göre belirtilen aralıklarda yapılması gereken izlem sayısına oranıdır. Gebe zlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Gebelere, performansın hesaplandıı ay içerisinde Gebe zlem Takvimine göre izlem yapılması gereken haftalara rast gelen izlem sayısıdır. Yapılması Gereken zlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Gebelere, performansın hesaplandıı ay içerisinde Gebe zlem Takvimine göre izlem yapılmı olması gereken haftalara rast gelen izlem sayısıdır. NOTLAR: 1. Gebe zlem Takviminde belirtilen izlem haftaları, gebelik için önemli olan haftalardır. Bu haftalarda yapılmayan izlemler, performans kesintilerine sebep olmaktadır. Dier haftalarda yapılan izlemler, ara izlem kanbul edilmektedir. 2. Gebe zlem Baarı Oranı, her bir gebe için ayrı ayrı hesaplanıp, daha sonra bu deerler toplanıp ortalaması alınır. Dolayısıyla, Gebe zlem Takvimine göre izlem yapılması gereken haftalar arasında bir gebeye bir yerine daha fazla izlem yapılmı olması, baka bir gebeye yapılması gerekip de yapılmamı olan izlemlerden kaynaklanacak performans kesintisini telafi etmemektedir.

24 Örnek hesaplama: Bir aile hekiminin haftalara göre gebe sayıları öyle olsun: Gebelik Haftası I II III IV Görüldüü üzere, burada bazı gebeler (D, E, F, H, I,, J, K) Gebe zlem Takvimine göre izlem yapılması gereken hafta aralıklarını doldurmu, bazıları ise hala izlem yapılması için izin tanınan sürelerini doldurmamılardır Gebe zlem Sayısı = 10 Yapılması Gereken Gebe zlem Sayısı = 10 Gebe zlem Baarı Oranı = 10 / 10 = 1 Yani, bir Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı Gebelerinden, o maa dönemi (ay) içerisinde, Gebe zlem Takvimine göre yapılması gereken gebe izlem sayısı 10 ise tüm bu gebelere de izlem yapılması gereklidir.

25 Gebe zlem Takvimi 8 zlem yapılması gereken gebelik haftaları; 1.izlem: izlem: 24, 25, 26 3.izlem: 30, 31, 32 4.izlem: 36, 37, 38 (ilk gebelik tespitinden itibaren 12. gebelik haftası son gününe (dahil) kadar yapılacak) (24. gebelik haftası ilk gününden itibaren 26. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) (30. gebelik haftası ilk gününden itibaren 32. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) (36. gebelik haftası ilk gününden itibaren 38. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) 8 Gebe zlemde belirtilen izlem hafta aralıkları, bilgisayarlada maa hesabı yapılırken marjlar esnek tutularak yapılmaktadır. 24 / 24

26 Gebe zlem Takvimi 9 Gebelik Haftası I II III IV zlem yapılması gereken gebelik haftaları; 1.izlem: izlem: 24, 25, 26 3.izlem: 30, 31, 32 4.izlem: 36, 37, 38 (ilk gebelik tespitinden itibaren 12. gebelik haftası son gününe (dahil) kadar yapılacak) (24. gebelik haftası ilk gününden itibaren 26. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) (30. gebelik haftası ilk gününden itibaren 32. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) (36. gebelik haftası ilk gününden itibaren 38. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) 9 Gebe zlemde belirtilen izlem hafta aralıkları, bilgisayarlada maa hesabı yapılırken marjlar esnek tutularak yapılmaktadır. 25 / 24

27 Sevk Oranı Sevk Oranı Formülü Sevk Oranı u formülle hesaplanır: Sevk Oranı = Sevk Sayısı x 12 _ Kesin Kayıtlı Hasta Sayısı x Ön Görülen Muayene Sayısı Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları öyledir: Sevk Oranı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı veya Misafir Hasta olarak kayıt altına alınan hastalara yapılan muayene içerisinde kaydedilen ve Bakanlıa iletilen Sevk Sayısı nın, Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan hasta sayısı ile Ön Görülen Muayene Sayısı na oranıdır. Sevk Sayısı: Aile Hekiminin, kendisine Kesin Kayıtlı ya da Misafir Hasta olarak kayıt yaptırmı olan hastalara yapılan muayene ile birlikte kayıt altına alınan ve Bakanlıa iletilen sevk sayılarını ifade eder. Kesin Kayıtlı Hasta Sayısı: Performans ölçümünün yapıldıı dönem sonu itibariyle, Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan hasta sayısıdır. Ön Görülen Muayene Sayısı: Bir hastanın, bir yıl içerisinde bir salık kurumuna/aile hekimine öngörülen ortalama müracaat sayısını ifade eder. Ön Görülen Muayene Sayısı, Aile Hekiminin fiilen yaptıı ve Bakanlıa ilettii muayene kayıtları dikkate alınarak hesaplanmaz. Bunun yerine Türkiye deki istatistikler dikkate alınarak öngörülmü ve 5 olarak belirlenmitir. Örnek hesaplama: Sevk Sayısı = 500 Kesin Kayıtlı Hasta Sayısı = Ön Görülen Muayene Sayısı = 5 Sevk Oranı = (500 x 12) / (3.000 x 5) = 0,4 Yani, bir Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı hastası varsa ve kendisine misafir ve Kesin Kayıtlı olarak kayıtlı olan hastalara 500 sevk yaparsa, sevk oranı 0,4 çıkar. Hangi sevk oranlarına performans kesintisinin uygulanacaı, yönetmelikte 10 detaylı olarak açıklanmıtır. 10 Aile Hekimlii Pilot Uygulaması Kapsamında Salık Bakanlıınca Çalıtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleme artları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/esaglik/ahbs/dok.aspx)

28 Gezici (Mobil) Hizmete Tabi Hasta Sayısı Tanım Gezici (Mobil) hizmete tabi olan hastalar, Aile Hekimi ne Kesin Kayıtlı olan ve kayıt sırasında Mobil Hizmete Tabi seçenei iaretlenen hastalardır. Hesaplanma Yöntemi Aile Hekiminin performansının hesaplandıı dönem sonu itibariyle, kendisine Kesin Kayıtlı olan hastaları arasında mobil hizmete tabi olarak iaretlenen hastaların sayısıdır. Gezici (Mobil) Hizmete Tabi Hasta Sayısı, performansta kesinti olarak uygulanan bir deer deildir. Aksine, Aile Hekiminin maaına pozitif etki yapan bir deerdir. Bu etkinin nasıl ve ne oranlarda olduu, ilgili yönetmelikte 11 detaylı olarak açıklanmaktadır. 11 Aile Hekimlii Pilot Uygulaması Kapsamında Salık Bakanlıınca Çalıtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleme artları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/esaglik/ahbs/dok.aspx) 27 / 24

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEMİ

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEMİ AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEMİ Sürüm. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Nisan.008 / İÇERİK Dokümandaki Yenilikler... 4 Sürüm. Yenilikleri... 4 Sürüm. Yenilikleri...

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: 6009 S. Kanunla Belirlenen Yeni Ücret Tarifesine Göre Önceki Aylarda Fazla Kesilen Vergilerin adesi Hk 274 Nolu Tebli Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-041 Tarih: 19.08.2010

Detaylı

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene

Doküman Tarihçesi. Bildirimi Zorunlu Enfeksiyon Etkenleri Muayene Sağlık-NET Projesi İş Kuralları Kılavuzu T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Tarih : 23.06.2008 Sürüm : 2.0 Doküman Tarihçesi Sürüm Tarih Değişiklik MSVS 1.0 02.01.2008 İlk Yayın Genel

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı.

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006. Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 43 ST, 18. 08. 2006 çindekiler: Yıllık alı ve satıların formlar ile bildirilmesi hakkında tebli yayımlandı. YILLIK ALI VE SATILARIN FORMLAR LE BLDRLMES HAKKINDA TEBL YAYIMLANDI

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 62 ST, 20. 07. 2005 ÖZET: * SSK ek genelgesi yayımlandı. SSK EK GENELGES(16/347) YAYIMLANDI S.S.K.Bakanlıı Sigorta leri Genel Müdürlüü Sigorta Primleri Daire Bakanlıı nın 04.07.2005

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9

S R K Ü L E R : 2007 / 4 9 18.06.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 4 9! "#$# %#& ' # $ ' # ( & $ )# * $ +,-!./ + * ( ' *. ' $./ + 0& " 1 '! 2.. # 3$ *# %# */& / $') $ ' $') # ' ' ( / '. $.' 4 ( # $ ' %#' 5$#$ $&$# # $ ' * # 0 * (. './

Detaylı

statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar -

statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - statistiksel Proses Kontrol -Uygulamalar - Prof.Dr. Erhan Öner eoner@marmara.edu.tr Prof.Dr. Erhan Öner/PK Problemleri/2002-1/34 Kontrol Diyagramları Niceliksel (kantitatif) kalite özellikleri ile oluturulan

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ

EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ EK-7 KORUYUCU HİZMET GÖSTERGELERİ Gösterge Adı Gebe Tespit Oranı (Yüzde) Gebelik sürecindeki riskli durumlarla ilgili oluşabilecek sorunları en aza indirmek için gebe sayısının tespit edilmesidir. İlgili

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4

S R K Ü L E R : 2007 / 5 4 17.07.2007 S R K Ü L E R : 2007 / 5 4! "#$ % &'# ( $ ) * "#$ )#+( "#$')'#),-. )-). ) /'# (! % % % $ + & %("- (. +'-. ) -). ) )( #$! &-++)$#(, * 0. ) % )(-). + -+ ) -+, *&%.- &- -). +, ")(!$ +,! & 122"

Detaylı

1.Gebelik Bildirim (223)

1.Gebelik Bildirim (223) 1.Gebelik Bildirim (223) Gebelik Bildirim Paketi Gebelik Paket Genel İş Kuralları 1. Hastaya ait Gebelik Sonucu gönderilmemiş bir gebelik kaydı var ise Bu veri seti gönderilebilir. 2. Hastaya ait gebe

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır.

BÜLTEN. KONU: Mükelleflerin zahat (Özelge) Taleplerinin Cevaplandırılmasına Dair Yönetmelik Yayınlanmıtır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-044 Tarih: 31.08.2010

Detaylı

S R K Ü L E R : 2007 / 6

S R K Ü L E R : 2007 / 6 S R K Ü L E R : 2007 / 6 27.12.2006! " # $% $ & '()) * & +, '-. /, 0& & $ & $ '& + $!0&&, & ' +0 +!0&&0 /!'-# $%". /1,. '&! -,! & &2-3(4-3(4 && -53(4 &6 & ' 7 &+ 8'& & / '&! ()) 7 * + ' $&& / + - ' & 8,$,

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI HEKİM ADAYI AİLE SAĞLIĞI BİRİMİ ÇALIŞMA DOSYASI HEKİM ADAYININ Adı Soyadı : Numarası : Staj Tarihleri : Danışman Öğretim Üyesi : DANIŞMAN AİLE

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ / 39 ST, Elektronik defter ve belge düzeni hakkında tebli yayımlandı. ELEKTRONK DEFTER VE BELGE DÜZEN

SRKÜLER NO: POZ / 39 ST, Elektronik defter ve belge düzeni hakkında tebli yayımlandı. ELEKTRONK DEFTER VE BELGE DÜZEN SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 39 ST, 25. 07. 2006 çindekiler: Elektronik defter ve belge düzeni hakkında tebli yayımlandı. ELEKTRONK DEFTER VE BELGE DÜZEN Vergi Usul Kanunu düzenlemeleri ile Maliye Bakanlıı;

Detaylı

yonetmelik Administrator tarafından yazıldı. Pazar, 27 Ocak 2013 18:13 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK MADDE 1 1 / 40

yonetmelik Administrator tarafından yazıldı. Pazar, 27 Ocak 2013 18:13 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK MADDE 1 1 / 40 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Sa A İ B İ Ama ç Ama ç MADDE 1 1 / 40 a) Birinci basamak sa b) c) Aile hekimli ç ) Aile sa d) E e) E f) Meslek ilkelerini, i ş g) Hasta sevk evrak

Detaylı

! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22)

! #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - ) & Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii. (SeriNo: 22) ! " #$$% & ' ( ) ) ' *+ + & &, ( (-,, ) &!!. ' )' - " ) & /!,!, Özel Tüketim Vergisi Genel Teblii (SeriNo: 22) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan kayıt ve tescile

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005 SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 87 ST, 30.12. 2005 27.12.2005 tarih ve 26036 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 26 seri no.lu Motorlu Taıtlar Vergisi Genel Teblii ile (I) sayılı tarifede yer alan ve kasko deerinin

Detaylı

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU

AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU EK 2 AHB GRUBU AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu /ÇKYS Kodu : 42..../... Tarih :... /. /2013 Aile Hekiminin Adı :... Sözleşmeli Görevlendirmeli Aile Sağlığı Elemanının

Detaylı

EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU

EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU EK 2 AĠLE HEKĠMLĠĞĠ BĠRĠMĠ DEĞERLENDĠRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin Ġl Kodu / ÇKYS Kodu :.../... Tarih :../ / Aile Hekiminin Adı : Sözleşmeli / Görevlendirmeli Aile Sağlığı Elemanının Adı : Sözleşmeli

Detaylı

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI

ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI ADANA İLİ AİLE HEKİMLİĞİ MOBİL SAĞLIK HİZMETLERİ UYGULAMA KURALLARI Ev Ziyaretleri: Adana İlinde aile hekimliği uygulamasına fiili olarak 21.05.2008 tarihinde başlanacaktır. Tüm Aile Hekimleri kendilerine

Detaylı

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN

3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN 3065 SAYILI KATMA DEER VERGS KANUNUNUN BAZI MADDELERNN DETRLMESNE LKN KANUN Kanun No: 3099 Kabul Tarihi: 6.12.1984 (15 Aralık 1984 gün ve 18606 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıtır.) GEREKÇESi KANUN TASARISI

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer

Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer Sanayi ve Ticaret Bakanlıından: Sanayi Mallarının Satı Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, ekli listede yer alan malların kullanım ömürleri ile satı sonrası montaj,

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Değişiklik No Değişiklik Tarihi SKRS V2.2 18.02.2015 SKRS V2.2 20.06.2015 SKRS

Detaylı

11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne)

11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne) Sayı :B100TSH0130000- Konu :Kaliteyi Geliştirme ve Performans Değerlendirme Yönergesi T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 11.12.2006-19157...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğüne)

Detaylı

18 Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) T.C.Kimlik Numarası, Tetkikler vs. 2 GÜN

18 Sürekli İlaç Kullanım Raporu (AH Uzmanı) T.C.Kimlik Numarası, Tetkikler vs. 2 GÜN AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (10.12.001) 5 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Numarası AİLE HEKİMLİĞİ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (10.12.002) 5 Sağlık Kurumuna Sevk T.C.Kimlik Numarası AİLE

Detaylı

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008

BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 02.05.2008 SAYI :2008-036

Detaylı

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % &

GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! # $ % & 2014 GEÇERSZ SGORTALILIK STATÜSÜNDE YATAN PRMLERN GEÇERL SGORTALILIK STATÜSÜNE AKTARILMASI!!! " # $ % & T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sigorta Primleri Genel Müdürlüü Sayı Konu : 19662804-866 : Geçersiz

Detaylı

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI

Eitim ve Öretim Bakanlıı. Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Eitim ve Öretim Bakanlıı Panele Alınmak için Sözlemeli Okul Temizlik Çalıanı Bavurusu BLG FORMU VE TERM BANKASI Victoria Hükümetine ait okullarda i yapmaya devam etmek veya yeni i almak isteyen temizlik

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması

Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Türkiye de Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Bakanlıklar Tarafından Uygulanması Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org / BilgilenmeHakki.Org 28 Eylül 2004 Sürüm 1.1 Güncelleme

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir.

BÜLTEN. KONU: Fason tekstil konfeksiyon ilerine tekrar tevkifat getirilmektedir. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 26.12.2007 SAYI :2007-096

Detaylı

! "#$%& " !"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 #

! #$%& !# # $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # ! "#$%& " '(! "#$%& "!"#!"# "# $ % &' ()%%*+,#-.,# % /# #0/.0&/ 1 %. '%% & &%%'% /!2!0 # )*+ $, "- (.,/ 0..1)2#$,# &%& 0! #. # #. &&/& %# -$ 1. $.1 3 - ' # % # 1/% & & 2%% &#&&% '% /!2% &%&& #,# '%' #

Detaylı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı

GİZLİ EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU. Aile Hekiminin Adı. Sözleşmeli Görevlendirmeli Yetkilendirilmiş. Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB GRUBU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu :42.... / ÇKYS Kodu :... Tarih :... /... / 2014 Aile Hekiminin Adı Aile Sağlığı Elemanının Adı AHB nin güncel telefonu

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI

TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI TOPLU HAVALE EFT PROGRAMI Toplu Havale EFT programı ile kurumlar, piyasa ve maa ödemelerine ilikin bilgileri hazırlayabilmekte ve bu bilgileri dosyalar halinde Garanti Bankası'na transfer edebilmektedirler.

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır

BÜLTEN. KONU: Menkul Kıymetlerin Vergilendirilmesi Hk 277 Nolu GVK G.T. Yayınlanmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-054 Tarih: 27.12.2010

Detaylı

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28

T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü GENELGE 2004 / 28 SAYI : B100TSH0110002 KONU : Triinelloz T.C. SALIK BAKANLII Temel Salık Hizmetleri Genel Müdürlüü 0.03.2004 037 GENELGE 2004 / 28 Hayvanlardan insanlara geçen ve zoonozlar olarak bilinen hastalıkların

Detaylı

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ

. HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ . HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVE YENİ BAŞLAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN UYUM REHBERİ İÇİNDEKİLER Önsöz T.C. Sağlık Bakanlığı Teşkilat Şeması Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Organizasyon Yapısı. Halk Sağlığı

Detaylı

! " ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$!

! ,. $ $$ $. , 0 0 1 #! #01 , $! $ $ #. 2# $ %,. $ $ $... $ $ , 3!!. $ , + $ $... ,4$. $ 5# $... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!.. ,. 374 8 4, , 02 -$... 2$! !! ## $%! # # $ $ &&'#( ## )% %&'()'(*** $ * ##+%!+, -$../.,-$ -$,. $ $$ $., 0 0 1 #! #01, $! $ $ #. 2# $ 2,01 $$ (,..!$ %,. $ $ $... $ $, %&'()'(***, 3!!. $, + $ $...,4$. $ 5# $.... 5, 6 $ $ 5 $ ' $!..,.

Detaylı

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin;

Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; ! "! # $% & % & ' &! ' ( )* +$' #,*,-. / - Gecici Madde 3 Bu maddenin yürürlüe girdii tarih itibarıyla bu Kanuna göre kurulan serbest bölgelerde faaliyette bulunmak üzere ruhsat almı mükelleflerin; a)

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

!"# # $!% & $ % #'' ! " #! " $ !" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( (

!# # $!% & $ % #'' ! #! $ ! #$!!%& %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( !"# # $!% & $ % #''! " #! " $!" #$!!%& " %(% #)* $+, -.-/ &' # $ ' (&&! " % (% # )* $+,.0/ ( )***(* +( ( (,, ( -.(( ( ( ( / 0 ( / " 0,.( / & 1 ( / 2 +( / 4., ( /! 5,( (* *,. / 1 ' 7 " & 6+1(( / 8** ((

Detaylı

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır

BÜLTEN. KONU: 6183 Sayılı Kanunda Ve 5084 Nolu Tevik Kanununda Deiiklik Yapılmıtır Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI :2010-009 Tarih: 11.02.2010

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı

Misafir Anne Web Servisi Projesi

Misafir Anne Web Servisi Projesi Misafir Anne Web Servisi Projesi Amaç : Misafir Anne web servisi projesinin temel amacı, bu hizmete ihtiyaç duyan gebelere talep işlemlerinin yapılabilmesi için Sağlık Bakanlığı sunucularında çalışan bir

Detaylı

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI

YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI YARDIMCI WEB SERVİSLER ENTEGRASYON KILAVUZU DOKÜMANI Tarih: 26.02.2014 SağlıkNET Hazırlayan: Nurdan KARADAYI Değişen Sayfa Tüm Sayfadaki WSDL adresleri Hasta Kartı web servisi Online Regular Web Servisler

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü

T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü !!"!!"#$%&' T.C. SOSYAL GÜVENLK KURUMU BAKANLII Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-309 12/5/2011 Konu: 6111 sayılı Kanun uyarınca Kurumumuz alacaklarının yapılandırılmasına

Detaylı

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik -

üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - üzere 1/2000 veya 1/5000 ölçekte düzenlenen, detaylı bir raporla açıklanan ve raporu ile bir bütün olan plandır. Çevre Düzeni Planı;10) (Deiik - R.G.: 17.3.2001-24345 / m.4) Çevre Düzeni Planı: Konut,

Detaylı

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Bilgi lem Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1. Bu Yönetmeliin amacı; Bilgi lem Müdürlüünün tekilat yapısını, hukukî statüsünü, görev, çalıma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır.

BÜLTEN. KONU: Ba-Bs formlarının verilmesi ile ilgili deiiklikler yapılmaktadır. Kültür Mah. 1375 Sk. No:25 Cumhuruiyet hanı K:5 35210 Alsancak - zmir-turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN Tarih: 05.02.2008 SAYI :2008-012

Detaylı

(SGK) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

(SGK) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ (SGK) SOSYAL GÜVENLİK KURUMU DESTEK ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ALBAX olarak sunduğumuz hizmetlerin tamamı «ekonomik fayda» yaratma üzerinedir. Bu nedenle hizmetlerimiz standart bir ücret ile değil «kazan-kazan»

Detaylı

Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU

Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU Sağlık-Net Klinik Veri Gönderim İşlemleri KULLANICI KLAVUZU 1 Sisoft Sağlık Bilgi Versiyon Bilgisi Doküman No Versiyon 2.0.0.558 Tarih 30.01.2014 2 Sisoft Sağlık Bilgi Sağlık-NET Klinik Veri Gönderim İşlemleri

Detaylı

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES

MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES MENKUL KIYMETLERN ÖDÜNÇ LEM ÇERÇEVE SÖZLEMES Sözleme No Düzenleme Tarihi :. :. 1- TARAFLAR A.. (Aaıda kısaca Müteri diye anılacaktır.) Adres : Vergi Kimlik No :. Telefon :. Faks :. E-posta :. Müterinin

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU

EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU EK 2 AİLE HEKİMLİĞİ BİRİMİ İZLEME DEĞERLENDİRME FORMU Aile Hekimliği Biriminin İl Kodu/ÇKYS Kodu :.../... Tarih :../ / Aile Hekiminin Adı : Sözleşmeli /Görevlendirmeli /Yetkilendirilmiş Aile Sağlığı Elemanının

Detaylı

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ

TEA TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ TÜRKYE ELEKTRK LETM A.. GENEL MÜDÜRLÜÜ ( KASTAMONU L-NEBOLU LÇES ) NEBOLU ANKARA-HAZRAN 2008 1 BÖLÜM - 1 GENEL LKELER 2 Çevresel Yükümlülük ve lkeler 2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden yayımlanan

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ / 54 ST,

SRKÜLER NO: POZ / 54 ST, - SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 54 ST, 21.12. 2006 20.12.2006 tarih ve 26382 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 28 seri no.lu Motorlu Taıtlar Vergisi Genel Teblii ile (I) sayılı tarifede yer alan ve kasko deerinin

Detaylı

e-fatura Suite 8 kullanım kılavuzu

e-fatura Suite 8 kullanım kılavuzu e-fatura Suite 8 kullanım kılavuzu Sürüm 14122013 Bu döküman elektronik fatura düzenlemekle mükellef olan ve Micros-Fidelio ürünleri kullanan işletmeler için hazırlanmıştır. Mevzuat ve uygulama sürüm değişikliklerinden

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YÖNETİMİ

AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YÖNETİMİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YÖNETİMİ Doç. Dr. Ayşe Palanduz Aile Hekimliği Anabilim Dalı DERS PLANI TARİH DERS 07.09.2015 Sağlık Hizmetlerinin Basamaklandırılması ve Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri 07.09.2015

Detaylı

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam

337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam Balık 337 SIRA NO'LU VERG USUL KANUNU GENEL TEBL Resmi Gazete No 25552 Resmi Gazete Tarihi 13/08/2004 Kapsam 5228 sayılı Kanun(1) ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun bazı maddelerinde düzenlemeler, bir

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. y. f t. M... VALİLİĞİNE (Halk Sağlığı Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı. y. f t. M... VALİLİĞİNE (Halk Sağlığı Müdürlüğü) T C. Sağlık Bakanlığı TOrklye Halk Sağlığı Türkiye Halk Sağlığı Başkanlığı ^.HLIÖI - THSK AİLE HEKİMLİĞİ U LEifâ v e DEĞERLENDÎFsME d a ire i : ra sk jule hekim liği elem e ve D E dm E N B & M E DAİRE

Detaylı

Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık.NET2. Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı

Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü. Sağlık.NET2. Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Dr. Ünal HÜLÜR Daire Başkanı Gündem Yabancılar & içeriği Gönderim Paketleri Minimum Sağlık Veri Setleri Hasta Tipleri Sağlık Turizm i ve 2 Sağlık Bakanlığının mevcut iki

Detaylı

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI

KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI KELKİT AYDIN DOĞAN MESLEK YÜKSEKOKULU EK DERS MEVZUATI EK DERS MEVZUATI Eğitim-Öğretimin başladığı günden itibaren istenen belgeler: 1- Akademik Takvim 2- Ders Programları 3- Yönetim Kurulu Kararı 4-2547

Detaylı

ATS STOK KULLANIM PROSEDÜRÜ. Konu ATS Üzerinden Stok Kabul ve Transfer İşlemleri ile Aşı Sorgulama ve Uygulama adımlarını anlatan dökümandır.

ATS STOK KULLANIM PROSEDÜRÜ. Konu ATS Üzerinden Stok Kabul ve Transfer İşlemleri ile Aşı Sorgulama ve Uygulama adımlarını anlatan dökümandır. ATS STOK KULLANIM PROSEDÜRÜ Konu ATS Üzerinden Stok Kabul ve Transfer İşlemleri ile Aşı Sorgulama ve Uygulama adımlarını anlatan dökümandır. İsmail DALKIRAN Ismail.dalkiran@asitakipsistemi.com Belge Geçmişi

Detaylı

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE,

GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : TÜM ÜYELERMZE, GENEL MEKTUP NO: 2007/07 TARH : 09.11.2007 TÜM ÜYELERMZE, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereince, terörün finansmanının önlenmesine ilikin üpheli ilem bildirim yükümlülüünün

Detaylı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı

Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Sayfa No: 1 Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 30 Mart 2009 Tarihinde Yapılan Olaan Genel Kurul Toplantı Tutanaı Atlantis Yatırım Ortaklıı Anonim irketinin 2008 yılına ait Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838

Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 Sosyal Riski Azaltma Projesi Kapsamında Şartlı Nakit Transferi Uygulaması Tarihi:03.05.2004 Sayısı:2004/64-1838 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü ANKARA Sayı :

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SOSYAL GÜVENLİK KURUMU GENEL SAĞLIK SİGORTASI MEDULA GENEL BİLGİLENDİRME Sürüm: 2.1 2006-2007 Sosyal Güvenlik Kurumu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 1 İKİNCİ VERSİYON FARKLARI... 3 2 SİSTEMİN İŞLEYİŞİ... 3 3 ANA

Detaylı

T.C. VAN VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ

T.C. VAN VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ T.C. VAN VALİLİĞİ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ AİLE HEKİMLİĞİ PERFORMANS VE İTİRAZ DEĞERLENDİRME KOMİSYON TALİMATNAMESİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu Komisyonun amacı; Van

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü)

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005....VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B100THG0100002/3120 5603 22.03.2005 Konu: Kurumsal Performans Yönergesi...VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/ 50 209 sayılı Sağlık

Detaylı

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme

#$% &'#(# Konular. Bits of Information. Binary Özellikler Superimposed Coding Signature Formation Deerlendirme !" #$% &'#(# Konular Binary Özellikler Deerlendirme Binary Özellikler Bir binary özellik iki deer alabilir (kapalı veya açık; var veya yok gibi) Bir kiiye ait bilgiler binary olarak aaıdaki gibi gösterilebilir

Detaylı

DÜZCE LNDE ALE HEKML PRE-PLOT UYGULAMASINDA KULLANILAN VER KALTESNN DEERLENDRLMES NHA ANALZ RAPORU. Hazırlayan Yrd.Doç. Dr.

DÜZCE LNDE ALE HEKML PRE-PLOT UYGULAMASINDA KULLANILAN VER KALTESNN DEERLENDRLMES NHA ANALZ RAPORU. Hazırlayan Yrd.Doç. Dr. DÜZCE LNDE ALE HEKML PRE-PLOT UYGULAMASINDA KULLANILAN VER KALTESNN DEERLENDRLMES NHA ANALZ RAPORU Hazırlayan Yrd.Doç. Dr. Talat BAHÇEBAI 1 I. GR Türkiye, kendisine özgü salık planlarını düzenlerken; Dünya

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/

&' ($ *!+ *,+ $*-!+ *./( !/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ $ $ / + / 2 %/ !"!" #$ %!" &' ($ $) *!+ *,+ $*-!+ *./( " "!/ ( (! + * 0 $ 1 /+%$ "$ $ / + "/ 2 %/ $* "3'4" 50! 1 Vergi Usul Kanunu Genel Teblii (Sıra No: 408) 1. Giri 213 sayılı Vergi Usul Kanununun (VUK) 5 inci maddesinin

Detaylı

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli

Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Sermaye Piyasası Kurulundan: Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda mzalanarak Gönderilmesine likin Esaslar Hakkında Tebli Seri : VIII No : BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç ve

Detaylı

Aile Hekimliği İçin Ödeme Yöntemi Önerisi

Aile Hekimliği İçin Ödeme Yöntemi Önerisi Aile Hekimliği İçin Ödeme Yöntemi Önerisi TEPAV Dr. N.Yalçın KAYA Dünyada Aile Hekimliği Avustralya da birinci basamak hizmetler tüm hekimlerin %42 si olan ve Medicare ile kontratlı olarak özel çalışan

Detaylı

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER

BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER Resmi Gazete Tarihi 31.07.2004 Resmi Gazete No 25539 Kanun No 5228 BAZI KANUNLARDA VE 178 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEKLK YAPILMASI HAKKINDA KANUN VAKIF VE DERNEKLER LGLENDREN MADDELER MADDE 15.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 1 (12.03.2013 Tarihli ve 28585 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU

ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI 2011 YILI FAALİYET RAPORU ECEABAT SAĞLIK GURUP BAŞKANLIĞI İlçemiz 2011 yılı nüfusu 9493 tür.(12 köy dahil) Asya ile Avrupa Kıtaları arasında köprü durumunda Tarihi, turistik

Detaylı

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır.

Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. Belge, ABYSIS içinde kullanılan, kayıt, fiş, fatura, hesap kartı gibi bir tanımı veya bir işlemi ifade eden kayıt veya evraklardır. ROBO Framework içinde uygulanan tüm belgeler aynı yapıdan miras yolu

Detaylı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı Uyum Hizmetleri KPMG Türkiye kpmg.com.tr kpmgvergi.com Çalışan bir şirketin sahip olduğu en önemli değerdir. Sürdürülebilirlik, karlılık, büyüme, inovasyon gibi hedeflerin

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 72 ST, 01. 12. 2005. 96 Seri no.lu KDV Genel Teblii ile bazı KDV uygulamaları hakkında aaıdaki açıklamalar yapılmıtır.

SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 72 ST, 01. 12. 2005. 96 Seri no.lu KDV Genel Teblii ile bazı KDV uygulamaları hakkında aaıdaki açıklamalar yapılmıtır. SRKÜLER NO: POZ - 2005 / 72 ST, 01. 12. 2005 ÖZET: 96 Seri no.lu KDV Genel Teblii ile bazı KDV uygulamaları hakkında aaıdaki açıklamalar yapılmıtır. 1.KÜLTÜR VE TABAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNU KAPSAMINDAK

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Otomatik Gün Hesaplama

DESTEK DOKÜMANI. Otomatik Gün Hesaplama Otomatik Gün Hesaplama Puantaj kartlarında, Normal Mesai, Haftasonu ve Resmi Tatil günleri sistem tarafından hesaplanmaktadır. Otomatik Hesaplamanın yapılabilmesi için, Çalışma Parametreleri / Mesailer

Detaylı

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii

nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü Görev ve Çalıma Yönetmelii Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliin amacı, Avcılar Belediyesi nsan Kaynakları ve Eitim Müdürlüü nün kurulu, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalıma

Detaylı

EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ

EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu) ndan: EĞİTİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; kurumsal sözleşme imzalamak suretiyle eğitim aile

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 26959

Resmî Gazete Sayı : 26959 6 Ağustos 2008 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26959 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: 5746 SAYILI ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) 1. Giriş Teknoloji

Detaylı