ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM. Sürüm 2.1"

Transkript

1 ALE HEKML UYGULAMASINDA PERFORMANS HESAPLAMA YÖNTEM Sürüm 2.1 Salık Bakanlıı Bilgi lem Daire Bakanlıı Mart.2007

2 ÇERK Dokümandaki Yenilikler...3 Sürüm 2.1 Yenilikleri...3 Sürüm 2.0 Yenilikleri...3 Amaç...4 Kapsam...5 Mevzuata Göre Performans Standartları...6 Tanımlamaların Önemi...7 Performansa Esas Bilgiler Nasıl Elde Ediliyor?...8 Performans Hesaplamasında Kullanılan Tanımlar...9 Kesin Kayıtlı...9 Misafir/Baka Doktora Kayıtlı Hasta...11 Bebek...12 Çocuk...13 Gebe...14 Sevk...16 Performans Kesinti Formülleri...17 Aı Baarı Oranı...17 Aı Baarı Oranı Formülü...17 Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları...17 Aı Baarı Oranında Dikkate Alınan Aılar...18 Örnek hesaplama:...18 Performans Hesabı çin Kullanılan Aı Takvimi...19 Bebek zlem Baarı Oranı...20 Bebek zlem Formülü...20 Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları...20 Örnek hesaplama:...20 Bebek zlem Takvimi...21 Gebe zlem Baarı Oranı...22 Gebe zlem Formülü...22 Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları...22 Örnek hesaplama:...23 Gebe zlem Takvimi...23 Sevk Oranı...26 Sevk Oranı Formülü...26 Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları...26 Örnek hesaplama:...26 Gezici (Mobil) Hizmete Tabi Hasta Sayısı...27 Tanım / 24

3 Hesaplanma Yöntemi / 24

4 Dokümandaki Yenilikler Bu doküman, Kasım 2006 tarihinde 1.0 sürümü ile yayınlanmıtı. 1.0 sürümü, AHBS 2.0 kullanan Pilot illerimizde (Düzce, Eskehir) kullanılmakta olan performans hesabı kriterlerini açıklamaktaydı. Ancak, AHBS uygulamasında Bakanlıın ilgili birimleriyle yapılan çalımalar neticesinde Minimum Veri Setlerinin desteklendii AHBS 3.0 sürümü gelitirilmiti. AHBS 3.0 ile, daha önce yapılmakta olan performans hesabında da bazı deiiklikler yapılması talepleri yeniden deerlendirilmi ve bu dokümanımızda deiiklikler yapılmıtır. Sürüm 2.1 Yenilikleri 1. Performans Hesaplamasında Kullanılan Tanımlamalar a. Gebe tanımında, hatalı bildirilmi gebelikler ile yalancı gebelikler arasındaki fark açıklandı ve hatalı gebeliklerin de ayrıca bildirilebilmesi için gebelik sonuçlandırma seçeneklerinde deiiklik yapıldı, 2. Aı Baarı Oranı a. Daha önce iki tane aı takvimi vardı. Bunlar birletirilerek tek tablo haline getririldi. Sürüm 2.0 Yenilikleri 1. Gebe izlem baarı oranı: a. Gebe zlem Takvimi eklendi, b. Gebe izlem baarı oranı formülü deiti 2. Bebek izlem baarı oranı: a. Bebek izlem baarı oranı formülü deiti, b. Bebek izlem takvimi eklendi 3. Aı izlem: a. Aı izlem takvimi deiti 3 / 24

5 Amaç Bu doküman, Aile Hekimlii uygulamasında geçerli olan performans kriterlerini ve bu kriterlerde kullanılan kavramları açıklayarak, aile hekimlerimizi bu konuda bilgilendirmek ve eksik veya yanlı bilgilenme nedeniyle oluabilecek sorunların önlenmesine katkıda bulunmak amacıyla hazırlanmıtır. 4 / 24

6 Kapsam Doküman, Aile Hekimlerimizin maa hesaplamalarına dair tüm konuları deil; sadece, maatan yapılacak kesintilerin nasıl hesaplandıını açıklamaktadır. Bu anlamda doküman, uygulanmakta olan hesaplama yöntemini açıklayan teknik içerikli bir dokümandır ve yeni bir mevzuat düzenlemesi getirmemektedir. Aile Hekimlerinin maalarının nasıl hesaplandıı, Resmi Gazete de 12 Austos 2005 tarihinde yayınlanan sayılı yönetmelikle 1 Bakanlık tarafından düzenlenmitir. 1 Aile Hekimlii Pilot Uygulaması Kapsamında Salık Bakanlıınca Çalıtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleme artları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/esaglik/ahbs/dok.aspx) 5 / 24

7 Mevzuata Göre Performans Standartları 6 Temmuz 2005 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanan ve sayılı Aile Hekimlii Pilot Uygulaması Hakkında Yönetmelik, Aile Hekimlii sistemi ile ilgili temel prensipleri tanımlamıtır. Bu yönetmeliin, üçüncü bölümünde, Performans ve Hizmet Standartları ile bu standartların ücretlendirmeye etkisi u ekilde açıklanmıtır: Performans standartları Madde 14 Aile hekimlerinin performans deerlendirmesinde vermi oldukları kiisel koruyucu salık hizmetleri ve sevk oranları dikkate alınır. Sevk oranları, Bebek ve Gebe izlemi ve aılama oranlarının hesaplanmasına dair usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir. Hizmet kalite standartları Madde 15 Aile hekimi ve aile salıı elemanı, Bakanlıkça belirlenen birinci, ikinci aama ve aile hekimliine yönelik yıllık hizmet içi eitimlerin en az % 80 ine katılarak hizmet kalite standartlarının yükseltilmesini salamakla yükümlüdür. Öngörülen sevk oranını aan aile hekimleri, sevk ettii vakaların niteliine göre hizmet içi eitime tabi tutulabilirler. Standartların ücretlendirmeye etkisi Madde 16 Bu Yönetmeliin 14 üncü maddesinde belirtilen performans kriterleri ücretlendirmede esas alınır. Bunun dıında, ilgili yönetmelik, aile hekimlerimizin maalarına uygulanacak olan kesintilerin türlerini ve oranlarını da bazı maddelerde belirlemitir. Ancak, yukarıdaki 14. maddede ifade edildii üzere, kesintilerde kullanılacak olan formüller, Bakanlıkça belirlenmektedir. Bu doküman, Bakanlıın halen uygulamakta olduu performans kesinti formüllerini açıklamaktadır. 6 / 24

8 Tanımlamaların Önemi Bilindii üzere, Aile Hekimlii uygulamasında elektronik veri alı-verii kullanılmakta ve Aile Hekimlerimiz, sundukları hizmetlere ait verileri, elektronik olarak dorudan Salık Bakanlıı na iletmektedirler. imdiye kadar kullanılan ve alıık olunan bir takım kavramlar, performans hesabı için kullanılırken farklı anlamlarla veya farklı koullarda kullanılabilmektedir. Bununla birlikte, Aile Hekimlerimizin, Bakanlıa gönderdii ve göndermedii tüm verilerin kopyaları, kendi bilgisayarlarında da saklandıı için, benzer veriler üzerinden, hem Aile Hekimleri, hem de Bakanlık ayrı ayrı sorgulamalar yapmaktadır. Bir kavramın, performans hesabında kullanılan anlamı ile Aile Hekiminin kendi bilgisayarında aldıı raporlardaki anlamının farklı olması, Aile Hekimlerimizde haklı olarak kafa karııklıına neden olmakta ve hatta kullandıkları programların tüm verileri Bakanlıa iletmedii kanaatini oluturmaktadır. Aslında kullanılan tüm veriler Bakanlıa iletilmi olsa bile, aaıda bahsedilen pek çok sebepten dolayı Aile Hekimlerimizin programlarındaki raporlarla, Bakanlıın performans hesaplarken kullandıı raporlardaki deerlerin farklı olması normal ve beklenen bir sonuçtur. Sanki bir karmaa imi gibi görünen bu durumun çözümlenmesi için temelde iki yol vardır: a. Aile Hekimlerimizin kullandıkları programların rapor kriterleri ile Bakanlıın kullandıı kriterler sürekli aynı tutulabilir, b. Her iki yerde alınan raporların aynı olmamasının normal olduu sebepleri ile birlikte açıklanıp, bilgi eksiklii giderilebilir. Burada, birinci yolu takip etmek, teknik açıdan kolay deildir, ayrıca karmaayı da kesin ve tam olarak ortadan kaldırmaktan uzaktır. Çünkü Aile Hekimlerimizin kullandıkları programlar, kurallar gerei yapılan her ilemi Bakanlıa ilet(e)memekte (örnein baka doktora kayıtlı Gebe zlem verilerini gönderse bile Bakanlık kabul etmemektedir) ve geçmi tarihli bir veritabanı yedeine dönü yapılması... vb gibi durumlarda veritabanındaki veriler deiebilmektedir. Buna benzer elde olmayan pek çok senaryo, Aile Hekimlerinin programlarının üretecei raporlardaki deerler ile Bakanlıktaki deerlerin aynı olmamasını salayacaktır. Bu nedenle, ikinci yol tercih edilmi ve Aile Hekimlerimizin bu konuda bilinçlenmesi hedeflenmitir. 7 / 24

9 Performansa Esas Bilgiler Nasıl Elde Ediliyor? Aile Hekimlerimizin maa ve bordrolarının hazırlanması, l Salık Müdürlüklerimizde kullanılan, web tabanlı ve veritabanı Bakanlıkta yer alan Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) programı kullanılarak hesaplanmaktadır. Ancak, ÇKYS programı, Aile Hekimlerimizin maalarına esas olacak Performans Standartlarına dair verileri, Aile Hekimlerimiz tarafından Bakanlıa gönderilen verilerin saklandıı Aile Hekimlii Elektronik Salık Kaydı veritabanından almaktadır. Bu aktarma ileminin dier özellikleri unlardır: a. Performans hesabı her dönem için, bir sonraki ayın 5 inde yapılır, b. Performans hesabı, aylık dönemlere göre hesaplanır. Buna göre her ayın ilk günü ve son günü hesaba dâhil edilir, c. Aktarma yapılmadan önce, performans baarı oranları hesaplanır, ÇKYS ye hesaplanmı deerler gönderilir. d. ÇKYS, AHBS sisteminden aldıı hesaplanmı deerleri, mevzuata göre uygulanan formüllere koyarak, kesinti miktarlarını hesaplar. AHBS ve ÇKYS arasındaki veri akıını gösteren ema aaıdaki gibidir; 8 / 24

10 Performans Hesaplamasında Kullanılan Tanımlar Kesin Kayıtlı Tanım: T.C. Kimlik numarası olduu halde bir Aile Hekimine kaydını yaptırmı, Aile Hekimi tarafından da kaydı Bakanlıa gönderilerek gerekli kontrollerden (T.C. kimlik numarasının yeniden dorulanması, halen baka doktora kayıtlı olup olmadıının kontrol edilmesi... vb) geçirildikten sonra kaydı, Bakanlık tarafından da onaylanarak ilgili Aile Hekimine atanmı kiidir. 2 Kullanıldıı Yerler: Kesin Kayıtlı ifadesi, hasta, Bebek ve Gebe için aaıda belirtildii üzere niteleyici olarak kullanılır: a. Kesin Kayıtlı hasta sayısı, b. Kesin Kayıtlı Bebek sayısı, c. Kesin Kayıtlı Gebe sayısı, Sınır Koulları: a. Bir kii, aynı anda sadece bir aile hekimine Kesin Kayıtlı olabilir. Ancak, kii birden fazla aile hekimine muayene olabilir ve dolayısıyla birden fazla aile hekimi tarafından kaydı alınmı olabilir. Kiinin Kesin Kayıtlı olduu aile hekimi dıındaki aile hekimlerine yapılan kayıtlar misafir/baka doktora kayıtlı hasta olarak adlandırılır, b. Kesin Kayıtlı hasta/gebe/lohusa/bebek/çocuk sayısı, belirli bir tarihe göre sorgulanır. Örnein, ayın son günü yapılan bir sorgulamadaki Kesin Kayıtlı sayısı ile baka bir gün yapılan sorgulama farklı deerler verebilir. Performans hesaplanırken, sadece belirlenen günlerdeki deerler esas alınır. Bu durumda, aybaında, ortasında veya sonunda kayıt yaptıran kiilerin ilgili ay içerisinde kaç gündür kayıtlı oldukları dikkate alınmaz, c. Bir Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı hasta/gebe/lohusa/bebek/çocuk sayısında, sadece Bakanlıktaki deerler esas alınır. Aile Hekiminin bilgisayarındaki deerler (henüz 2 Bir kiinin, Kesin Kayıtlı olamaması, o kiiye salık hizmeti verilmeyecei anlamına kesinlikle gelmemektedir. Aile Hekimlerinin kimlere salık hizmeti sunacaı kanunda açıkça belirtilmitir. 9 / 24

11 senkronizasyon olmamı olması, eski tarihli bir veritabanı yedeine dönü yapmı olması... vs gibi nedenlerden dolayı) güncel olmayıp, Bakanlıktaki deerlere göre farklılık arz edebilir, d. Kaybolma, vatandalıktan çıkartılma... vb nedenlerden ötürü, MERNS tarafından kimlik kaydı kapatılan 3 kiiler, bir Aile Hekimine kayıtlı olsalar bile, Kesin Kayıtlı hastalar arasında sayılmazlar, e. Bir hastanın ölmesi halinde Aile Hekimi ölüm bildirimi yapmısa, bakılır; i. Bu kiinin ölüm bildirimi, ilgili nüfus müdürlüünce MERNS e de iletilmise (yani MERNS teki kaydı kapatılmısa ) hastanın ölü olduu kabul edilir ve hastanın Aile Hekimi ile iliii kesilir; ii. Eer MERNS e göre bu kiinin ölü olduuna dair henüz bir kayıt yoksa Aile Hekiminin yaptıı ölüm bildirimi kabul edilir; ancak, kiinin ölüm bilgisi MERNS e kaydedilinceye kadar, Hasta Aile Hekimine kayıtlı sayılır. f. Bir hastanın ölmesi, fakat Aile Hekimi tarafından ölüm bildirimi yapılmamı olması halinde; eer Bakanlık tarafından MERNS ile yapılan periyodik kontrollerde bu hastanın öldüü tespit edilirse; i. Bu hastanın, Aile Hekimi ile ilikisi kesilir ve Kesin Kayıtlı hastalar arasında sayılmaz. Durum hakkında Aile Hekimine bilgi verilir ve ölüm bildirimi yapması beklenir. g. u kiiler, T.C. Kimlik Numarasını beyan edinceye kadar Kesin Kayıtlı hale gelemezler: i. Henüz kimlik numarası alınmamı bebekler, ii. Kimlik numarası olmayan vatandalar, iii. Kimlik numarasını bilmeden kayıt yaptıran vatandalar, iv. Yabancı uyruklu kiiler (oturum izni olanlar dâhil) 3 MERNS, bazı durumlarda kiilerin kimlik kayıtlarının durumunu kapalı hale getirmektedir. Eer kapatma sebebi ortadan kalkarsa (kaybolan kii bulunursa, vatandalıktan çıkartılan bir kii yeniden vatandalıa alınırsa...vs), kayıt durumunu tekrar açık hale getirilmektedir. 10 / 24

12 Misafir/Baka Doktora Kayıtlı Hasta Tanım: Bir Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olduu halde, baka bir aile hekimine muayene/izlem... vb amacıyla giden ve bu ilemlerin yapılabilmesi için kayıt yaptıran hastalardır. Bu kiilerin kayıtları, baka bir Aile Hekimine kayıtlı oldukları için Kesin Kayıtlı hale getirilemez. Bu tanıma uyan hastalar, AHBS 3.0 a kadar olan sürümlerde, Baka Doktora Kayıtlı olarak nitelenirken, 3.0 sonrasındaki sürümlerde Misafir Hasta ifadesi kullanılmıtır. Bu dokümanda, aynı anlamı ifade etmek için sadece Misafir hasta ifadesi kullanılacaktır. Kullanıldıı Yerler: Misafir Hasta ifadesi performans hesabında bir formülde dorudan kullanılmaz; ancak, sevk sayıları hesaplanırken, Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı ve Misafir Hasta olarak kaydettii kiilere yaptıı sevkler dikkate alındıı için, performans hesabına dolaylı bir kullanımı vardır. Sınır Koulları: a. Bir kii, aynı anda sadece bir aile hekimine Kesin Kayıtlı olabilir. Ancak, bir kii, birden fazla aile hekimine Misafir Hasta olarak kaydolabilir. b. Bir Aile Hekimi, kendisine herhangi bir ekilde kayıtlı olan (T.C. Kimlik Numarası olmasa bile) tüm hastalara, her türlü salık hizmetini verebilir; ancak, kayıt altına alınan bu verilerden, sadece; i. Kesin Kayıtlı olan hastaların tüm bilgilerini (muayene, izleme... vb), ii. Misafir Hasta olan hastaların sadece muayene (sevk dâhil) bilgilerini Bakanlıa iletebilir. 11 / 24

13 Bebek Tanım: Dünyaya gelen her birey, 0. gün ile 365. gün (365.gün dâhil) Bebek olarak adlandırılır gün artık Bebek deildir, çocuk sıfatını kazanmıtır. Kullanıldıı Yerler: Bebek ifadesi uralarda kullanılır: a. Kesin Kayıtlı Bebek sayısı, b. Bebek izlem sayısı, c. aı yapılması gereken Bebek sayısı 12 / 24

14 Çocuk Tanım: Bir birey, 1 yaından büyük (366. gün dâhil) ve 6. yaından gün almamı (60. ayını doldurana kadar) ise çocuk olarak adlandırılır. Kullanıldıı Yerler: Çocuk ifadesi, performans hesabında herhangi bir formülde dorudan kullanılmaz. Ancak, Aı Takvimine göre 12. ay içerisinde yapılması gereken aılar, Bebek 12. ayını doldurup çocuk dönemine girdikten sonra sorgulanmaktadır. Bu nedenle, Bebek ve çocuk kavramlarının iyi anlaılmasında fayda vardır. 13 / 24

15 Gebe Tanım 4 : Aile hekimi tarafından yapılan tetkik, gözlem ve incelemelere göre hamile olduu kabul/tespit edilen, hamileliine ait gerekli bildirim verileri kayıt altına alınarak Bakanlıa iletilen ve Aile Hekimi tarafından hamileliin sonlandıına dair henüz bir bildirim yapılmamı olan kadın bir hasta, yaına bakılmaksızın Gebe olarak kabul edilir. Kullanıldıı Yerler: Gebe ifadesi uralarda kullanılır: a. Kesin Kayıtlı Gebe sayısı, b. Gebe izlem sayısı, Sınır Koulları: a. 40. haftasını doldurmu olan bir "Gebe için, doum yapıldı bilgisi iletilmemi olsa bile, performans hesabında Gebe sayısı hesaplanırken, Gebe olarak deerlendirilmez, b. Bir hastanın yaı, ya arasında olmadıı halde, Aile Hekimi tarafından bu hasta için Gebelik bildirimi yapılırsa, Aile Hekiminin beyanı kabul edilir, hastanın yaına bakılmaz (Ancak, olası bir hatayı engellemek için, Aile Hekimlerinin kullandıkları programların, 15 yaından küçük / 49 yaından büyük hastalar için Gebelik bildirimi yapıldıı sırada bir uyarı vermesi önerilir), c. Yalancı Gebelik veya tespit hatası gibi durumlarda, daha önce Bakanlıa yapılan Gebelik bildirimi varsa, bu hastanın Gebelii sonlandırılır ve Gebelik Sonucu kısmına Yalancı Gebelik Bildirimi seçenei seçilir. Bu tür durumlarda, bu kiinin daha önce yapılan Gebelik bildirimi (performans hesabı açısından geçersiz sayılır). Ancak, yanlı bildirilen bir Gebelik bu ekilde sonlandırılmadıı sürece, yukarıdaki artlara da uygunsa normal bir Gebelik olarak kabul edilir. d. Yanlı Gebelik Bildirimi gibi durumlarda, daha önce Bakanlıa yapılan Gebelik bildirimi varsa, bu hastanın Gebelii sonlandırılır ve Gebelik Sonucu kısmına Hatalı/Yanlı Gebelik Bildirimi seçenei seçilir. Bu tür durumlarda, bu kiinin daha önce yapılan Gebelik bildirimi geçersiz sayılır. Ancak, yanlı bildirilen bir Gebelik bu 4 Burada, tıbbî anlamda Gebe tarifi yapılmadıı, sadece Performans Hesaplaması açısından Gebe zlemi yapılmadıı takdirde performans kesintisine sebep olan Gebe lerin tanımladıı unutulmamalıdır. 14 / 24

16 ekilde sonlandırılmadıı sürece, yukarıdaki artlara da uygunsa normal bir Gebelik olarak kabul edilir. 15 / 24

17 Sevk Tanım: Aile Hekimi tarafından Kesin Kayıtlı ya da Misafir Hasta olarak kayıt altına alınarak, kayıt bilgileri Bakanlıa iletilmi olan hastalara yapılan muayene ilemi içerisinde kayıt altına alınan sevk ilemidir. Kullanıldıı Yerler: Sevk ifadesi uralarda kullanılır: a. sevk sayısı, Sınır Koulları: a. Aile Hekimi tarafından kayıt altına alınan bir muayeneye girilen sevksiz konsültasyon kayıtları sevk sayılmaz. Sevksiz konsültasyon, hastanın Aile Hekimine uramadan dorudan hastaneye bavurması ve hastanenin kendisine verdii epikriz formunu Aile Hekimine getirmesi neticesinde kayıt altına alınan konsültasyon türüdür. b. Aile hekimine Kesin Kayıtlı ya da misafir olarak kaydedilmemi olan ve T.C. Kimlik Numarası olmayan veya yanlı olan kiilere (yeni doan Bebek...vb) ait kayıt ve muayene bilgileri Bakanlıa iletilmedii için bu kiilere yapılan sevk ilemleri de Bakanlıa iletilmez ve sevk sayısı arasında hesaplanmaz, c. Ancak, yeni doan bir Bebek veya kimlik numarasını bilmeyen bir vatanda kayıt altına alınırken, uygulama, geçici bir T.C. Kimlik Numarası üretir. Bu numara ile muayene ve dier ilemler yapılır. Daha sonra kiinin (bebein) T.C. Kimlik Numarası örenilir ve geçici üretilen T.C. Kimlik Numarası dorusu ile güncellenirse, o zamana kadar yapılan tüm ilemler (muayene, izlem... vb) Bakanlıa iletilebilir hale gelir. Bu nedenle daha sonra iletilen bu verilerde yer alan sevklerden, performans hesabının yapıldıı döneme (aya) ait olanlar da, performans hesabında dikkate alınır. Ancak, daha önceki dönemler için, geriye dönük hesaplanmaz. 16 / 24

18 Performans Kesinti Formülleri Aı Baarı Oranı Aı Baarı Oranı Formülü Aı Baarı Oranı, her bir aı için ayrı ayrı u formülle hesaplanır: Aı Baarı Oranı = Yapılan Aı Sayısı _ Yapılması Gereken Aı Sayısı Her bir aı için ayrı ayrı Aı Baarı Oranları hesaplandıktan sonra, bu deerlerin ortalaması alınır. öyle ki; Genel Aı Baarı Oranı= (BCG + DBT + HIB + OPV + Hepatit B + KKK[ve ya MMR]) / 6 Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları öyledir: Aı Baarı Oranı, performans hesabında kullanılan aı takvimi esas alınarak, her bir aı için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebeklerin kaç aylık oldukları dikkate alınarak, yapılması gereken toplam aı sayısının, bu Bebeklere yapılan aı sayısına oranı olarak hesaplanır. Yapılan Aı Sayısı, aile hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebeklere her bir aı için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, yapılan aı sayısıdır. Yapılması Gereken Aı Sayısı, performans hesabında kullanılan aı takvimi ne göre Kesin Kayıtlı olan Bebeke yapılması gereken aı sayısıdır. Yapılması gereken aı sayısı, kümülatif olarak hesaplanır. Dolayısıyla aı takvimine göre geç yapılan bir aıdan dolayı yapılan performans kesintisi, bir defaya mahsus yapılır. Yani bir aı gecikmesinden dolayı mükerrer kesinti uygulanmaz. 17 / 24

19 Aı Baarı Oranında Dikkate Alınan Aılar Performans hesabında dikkate alınan aılar unlardır 5 : a. BCG, b. DBT (I, II, III), c. HIB (I, II, III), d. OPV (I, II, III), e. Hepatit B (I, II, III), f. KKK (MMR) veya Kızamık Örnek hesaplama: Performans Hesabı yapılırken, Salık Bakanlıı tarafından yayınlanan Resmi Aı Takvimi nde, her bir aının uygulanması gereken süre aralıı, genellikle ±30 günlük tolerans tanınarak dikkate alınmaktadır. Bunun performans hesabında uygulanması u ekilde olmaktadır: Örnein, bir Aile Hekimine Kesin Kayıtlı 125 günlük bir Bebek varsa, bu bebee yapılması gereken aılar, aaıdaki tabloda kalın harflerle belirtilmitir: Aının yapılması gereken Bebek/çocuk ya aralıı (gün) Doumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 3.ayın sonu 4.ayın sonu BCG DBT I II III HIB I II III OPV I II III KKK (MMR) veya Kızamık Hepatit B I II Yani, bu bebee ngünleri arasında DBT, HIB ve OPV aılarının yapılmı olması gereklidir. HIB aısı, takvimde yer almasına ramen performans hesabında kullanılmamaktadır. I 5 HIB aısı, daha önce performans hesabında dikkate alınmazken; 1 Ocak 2007 itibarilye Performans Hesabında dikkate alınmaktadır. 18 / 24

20 Performans Hesabı çin Kullanılan Aı Takvimi 6 Aının yapılması gereken Bebek ya aralıı (gün) 0 3 gün Doumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 3.ayın sonu 4.ayın sonu 6.ayın sonu 12.ayın sonu BCG I DBT I II III HIB I II III OPV I II III KKK (MMR) veya Kızamık Hepatit B I II III I NOT: Performans Hesabı yapılırken, Salık Bakanlıı tarafından yayınlanan Aı Takvimi ndeki her bir aının uygulanması gereken süre aralıı dikkate alınır. Performans hesabının yapıldıı tarih itibariyle, Aile Hekimine kesin kayıtlı olan Bebeklerin, aı takvimine göre herhangi bir aının yapılması için tanınan süreyi doldurup doldurmadıı, (örnein, Hepatit B II için 60. gününü doldurduu) kontrol edilir. Eer bu süre dolmusa, ilgili bebek için o aının hesaplanmasında Yapılması Gereken Aı Sayısı 1 artırılır. Yapılması gereken aı sayısı bu ekilde hesaplandıktan sonra, Aile Hekiminin yaptıı aı sayısı da hesaplanarak Aı Baarı Oranı hesaplanır. Yani, Aile Hekiminin, her bir bebeine bu aı takvimine göre aılarını yapıp yapmadıı birer birer kontrol edilir tarihinde TSHGM tarafından resmi olarak yayınlanan yayınlanan ve Aile Hekimlii uygulamasında halen kullanılmakta olan aı takvimi 7 KKK (MMR) aısının yapılıp yapılmadıının kontrolü, çocuklar 500 günlük oluncaya kadar devam eder. Dolayısıyla bu aı, çocuk 500 günlük olana kadar yapılmamısa, bu aıdan dolayı yapılan performans kesintisi, çocuk 500 günlük oluncaya kadar her ay yeniden uygulanır.

21 Bebek zlem Baarı Oranı Bebek zlem Formülü Bebek zlem u formülle hesaplanır: Bebek zlem Baarı Oranı = Yapılan Bebek zlem Sayısı Yapılması Gereken Bebek zlem Sayısı Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları öyledir: Bebek zlem Baarı Oranı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebekler için, ayrı ayrı hesaplanan ve performansın hesaplandıı dönem (ay) içinde ve Bebek zlem Takvimine uygun olarak (belirtilen hafta aralıklarında) yapılan izlem sayısının, yine Bebek zlem Takvimine göre belirtilen aralıklarda yapılması gereken izlem sayısına oranıdır. Yapılan Bebek zlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebeklere performansın hesaplandıı dönem (ay) içerisinde ve Bebek zlem Takvimine göre uygun günler arasında yapılan bebek izlemlerin sayısıdır. Yapılması Gereken Bebek zlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Bebekler için ayrı ayrı hesaplanmak üzere, performansın hesaplandıı dönem (ay) içerisinde ve Bebek zlem Takvimine göre uygun günler arasında yapılmı olması gereken bebek izlemlerin sayısıdır. Örnek hesaplama: Kesin Kayıtlı bebek sayısı = 10 Yapılan Bebek zlem Sayısı = 4 Yapılmı Olması Gereken Bebek zlem Sayısı = 4 Bebek zlem Baarı Oranı = (4 / 4) = 1 Yani, bir Aile Hekiminin o ay içerisinde Bebek zlem Takvimine Göre izlem dönemi gelen bebeklere yapılması gereken izlem sayısı 6 ise, Aile Hekimi bütün bu bebeklere izlem yapmalıdır.

22 Bebek zlem Takvimi Bebek zlem Takvimi, bebeklere aı uygulanması geeken sürelere göre ayarlanmıtır (7. izlem hariç). Dolayısıyla ilk 6 izlem için, Aile Hekimlerinin aı takviminde belirtilen tarihlerde bebeklere hem aı hem de izlem yapmaları yeterli olacaktır. zlemin yapılması gereken Bebek ya aralıı (gün) Doumda 1.ayın sonu 2.ayın sonu 3.ayın sonu 4.ayın sonu 6. ayın sonu 9.ayın sonu Bebek izlem

23 Gebe zlem Baarı Oranı Gebe zlem Formülü Gebe zlem u formülle hesaplanır: Gebe zlem Baarı Oranı = Gebe zlem Sayısı Yapılması Gereken Gebe zlem Sayısı Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları öyledir: Gebe zlem Baarı Oranı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Gebeler için, ayrı ayrı hesaplanan ve performansın hesaplandıı dönem (ay) içinde ve Gebe zlem Takvimine uygun olarak (belirtilen hafta aralıklarında) yapılan izlem sayısının, yine Gebe zlem Takvimine göre belirtilen aralıklarda yapılması gereken izlem sayısına oranıdır. Gebe zlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Gebelere, performansın hesaplandıı ay içerisinde Gebe zlem Takvimine göre izlem yapılması gereken haftalara rast gelen izlem sayısıdır. Yapılması Gereken zlem Sayısı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan Gebelere, performansın hesaplandıı ay içerisinde Gebe zlem Takvimine göre izlem yapılmı olması gereken haftalara rast gelen izlem sayısıdır. NOTLAR: 1. Gebe zlem Takviminde belirtilen izlem haftaları, gebelik için önemli olan haftalardır. Bu haftalarda yapılmayan izlemler, performans kesintilerine sebep olmaktadır. Dier haftalarda yapılan izlemler, ara izlem kanbul edilmektedir. 2. Gebe zlem Baarı Oranı, her bir gebe için ayrı ayrı hesaplanıp, daha sonra bu deerler toplanıp ortalaması alınır. Dolayısıyla, Gebe zlem Takvimine göre izlem yapılması gereken haftalar arasında bir gebeye bir yerine daha fazla izlem yapılmı olması, baka bir gebeye yapılması gerekip de yapılmamı olan izlemlerden kaynaklanacak performans kesintisini telafi etmemektedir.

24 Örnek hesaplama: Bir aile hekiminin haftalara göre gebe sayıları öyle olsun: Gebelik Haftası I II III IV Görüldüü üzere, burada bazı gebeler (D, E, F, H, I,, J, K) Gebe zlem Takvimine göre izlem yapılması gereken hafta aralıklarını doldurmu, bazıları ise hala izlem yapılması için izin tanınan sürelerini doldurmamılardır Gebe zlem Sayısı = 10 Yapılması Gereken Gebe zlem Sayısı = 10 Gebe zlem Baarı Oranı = 10 / 10 = 1 Yani, bir Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı Gebelerinden, o maa dönemi (ay) içerisinde, Gebe zlem Takvimine göre yapılması gereken gebe izlem sayısı 10 ise tüm bu gebelere de izlem yapılması gereklidir.

25 Gebe zlem Takvimi 8 zlem yapılması gereken gebelik haftaları; 1.izlem: izlem: 24, 25, 26 3.izlem: 30, 31, 32 4.izlem: 36, 37, 38 (ilk gebelik tespitinden itibaren 12. gebelik haftası son gününe (dahil) kadar yapılacak) (24. gebelik haftası ilk gününden itibaren 26. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) (30. gebelik haftası ilk gününden itibaren 32. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) (36. gebelik haftası ilk gününden itibaren 38. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) 8 Gebe zlemde belirtilen izlem hafta aralıkları, bilgisayarlada maa hesabı yapılırken marjlar esnek tutularak yapılmaktadır. 24 / 24

26 Gebe zlem Takvimi 9 Gebelik Haftası I II III IV zlem yapılması gereken gebelik haftaları; 1.izlem: izlem: 24, 25, 26 3.izlem: 30, 31, 32 4.izlem: 36, 37, 38 (ilk gebelik tespitinden itibaren 12. gebelik haftası son gününe (dahil) kadar yapılacak) (24. gebelik haftası ilk gününden itibaren 26. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) (30. gebelik haftası ilk gününden itibaren 32. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) (36. gebelik haftası ilk gününden itibaren 38. gebelik haftası son gününe ( dahil) kadar yapılacak) 9 Gebe zlemde belirtilen izlem hafta aralıkları, bilgisayarlada maa hesabı yapılırken marjlar esnek tutularak yapılmaktadır. 25 / 24

27 Sevk Oranı Sevk Oranı Formülü Sevk Oranı u formülle hesaplanır: Sevk Oranı = Sevk Sayısı x 12 _ Kesin Kayıtlı Hasta Sayısı x Ön Görülen Muayene Sayısı Formülde Kullanılan fadelerin Tanımları Formülde yer alan ifadelerin açıklamaları öyledir: Sevk Oranı: Aile Hekimine Kesin Kayıtlı veya Misafir Hasta olarak kayıt altına alınan hastalara yapılan muayene içerisinde kaydedilen ve Bakanlıa iletilen Sevk Sayısı nın, Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan hasta sayısı ile Ön Görülen Muayene Sayısı na oranıdır. Sevk Sayısı: Aile Hekiminin, kendisine Kesin Kayıtlı ya da Misafir Hasta olarak kayıt yaptırmı olan hastalara yapılan muayene ile birlikte kayıt altına alınan ve Bakanlıa iletilen sevk sayılarını ifade eder. Kesin Kayıtlı Hasta Sayısı: Performans ölçümünün yapıldıı dönem sonu itibariyle, Aile Hekimine Kesin Kayıtlı olan hasta sayısıdır. Ön Görülen Muayene Sayısı: Bir hastanın, bir yıl içerisinde bir salık kurumuna/aile hekimine öngörülen ortalama müracaat sayısını ifade eder. Ön Görülen Muayene Sayısı, Aile Hekiminin fiilen yaptıı ve Bakanlıa ilettii muayene kayıtları dikkate alınarak hesaplanmaz. Bunun yerine Türkiye deki istatistikler dikkate alınarak öngörülmü ve 5 olarak belirlenmitir. Örnek hesaplama: Sevk Sayısı = 500 Kesin Kayıtlı Hasta Sayısı = Ön Görülen Muayene Sayısı = 5 Sevk Oranı = (500 x 12) / (3.000 x 5) = 0,4 Yani, bir Aile Hekiminin Kesin Kayıtlı hastası varsa ve kendisine misafir ve Kesin Kayıtlı olarak kayıtlı olan hastalara 500 sevk yaparsa, sevk oranı 0,4 çıkar. Hangi sevk oranlarına performans kesintisinin uygulanacaı, yönetmelikte 10 detaylı olarak açıklanmıtır. 10 Aile Hekimlii Pilot Uygulaması Kapsamında Salık Bakanlıınca Çalıtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleme artları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/esaglik/ahbs/dok.aspx)

28 Gezici (Mobil) Hizmete Tabi Hasta Sayısı Tanım Gezici (Mobil) hizmete tabi olan hastalar, Aile Hekimi ne Kesin Kayıtlı olan ve kayıt sırasında Mobil Hizmete Tabi seçenei iaretlenen hastalardır. Hesaplanma Yöntemi Aile Hekiminin performansının hesaplandıı dönem sonu itibariyle, kendisine Kesin Kayıtlı olan hastaları arasında mobil hizmete tabi olarak iaretlenen hastaların sayısıdır. Gezici (Mobil) Hizmete Tabi Hasta Sayısı, performansta kesinti olarak uygulanan bir deer deildir. Aksine, Aile Hekiminin maaına pozitif etki yapan bir deerdir. Bu etkinin nasıl ve ne oranlarda olduu, ilgili yönetmelikte 11 detaylı olarak açıklanmaktadır. 11 Aile Hekimlii Pilot Uygulaması Kapsamında Salık Bakanlıınca Çalıtırılan Personele Yapılacak Ödemeler ve Sözleme artları Hakkında Yönetmelik (http://www.saglik.gov.tr/esaglik/ahbs/dok.aspx) 27 / 24

TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL

TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL Page 1 of 8 22 Eylül 2007 CUMARTES Resmî Gazete Sayı : 26651 Salık Bakanlıından: TEBL BEER LAÇLARIN FYATLANDIRILMASI HAKKINDA TEBL Amaç ve dayanak MADDE 1 (1) Bu Tebliin amacı 30/6/2007 tarihli ve 25568

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 31 Mart 2009 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve Dipnotları Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi çindekiler: Bilanço Nazım hesaplar tablosu

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ

SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ SAĞLIK BAKANLIĞI NDA PERFORMANS DEĞERLENDİRME ve EK ÖDEME SİSTEMİ İpek ÖZKAL SAYAN * Yusuf ŞAHAN ** 1980 li yıllarla birlikte ortaya çıkan Yeni Kamu Yönetimi anlayışının bir parçası olarak tanımlanması

Detaylı

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili

TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili TCARET SCL YÖNETMEL BRNC KISIM Genel Hükümler BRNC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliin amacı, ticaret sicili kayıtlarının tam ve salıklı tutulmasını ve emredici hukuk

Detaylı

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ

YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ YATIRIM - IBOXX TÜRKYE GÖSTERGE TAHVL B TP BORSA YATIRIM FONU ÇTÜZÜÜ MADDE 1 - FONUN KURULU AMACI 1.1. Yatırım Menkul Deerler A.. tarafından 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 37 ve 38'inci maddelerine

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

www.katilimendeksi.org/modelportfoy KATILIM MODEL PORTFÖY ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI

www.katilimendeksi.org/modelportfoy KATILIM MODEL PORTFÖY ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI KATILIM KURAL KİTAPÇIĞI KATILIM 1. AMAÇ Katılım Model Portföy Endeksi Katılım Bankalarının çalışma prensipleri gereğince, müşterilerinin yatırım yapabileceği payların fiyat ve getiri performanslarının

Detaylı

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011

Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 ÖLÇME, SEÇME VE YERLETRME MERKEZ BAKANLIININ TEKLAT VE GÖREVLER HAKKINDA KANUN Kanun No. 6114 Kabul Tarihi: 17/2/2011 BRNC BÖLÜM Amaç ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Kanunun amacı, Ölçme, Seçme ve Yerletirme

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ TIP DOKTORLUĞU PROGRAMI EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNERGESİ AMAÇ ve KAPSAM Madde 1. (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Doktorluğu

Detaylı

www.katilimendeksi.org/katilim30 KATILIM 30 ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI

www.katilimendeksi.org/katilim30 KATILIM 30 ENDEKSİ KURAL KİTAPÇIĞI KATILIM 30 KURAL KİTAPÇIĞI 1. AMAÇ Katılım 30 Endeksi Katılım Bankalarının çalışma prensipleri gereğince, müşterilerinin yatırım yapabileceği payların fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla

Detaylı

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLII ANONM RKET 31.03.2010 TARH TBARIYLA FNANSAL TABLO DPNOTLARI ÇNDEKLER FNANSAL DURUM TABLOSU... KAPSAMLI GELR TABLOSU... ÖZ SERMAYE DEM TABLOSU... NAKT AKIM TABLOSU... FNANSAL TABLOLARA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII SOSYAL GÜVENLİİK KURUMU BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü

Prof.Dr. Ay e AKIN Ba kent Üniversitesi Kad n-çocuk Sa l ve Aile Planlamas Ara t rma ve Uygulama Merkezi Müdürü 1 Önsöz Dünyada tüm ölüm nedenleri arasnda ikinci srada bulunan kanserlerin, 2030 ylna kadar hzla artarak birinci sraya yükselecei öngörülmektedir. Morbidite ve mortalitesinin yüksek olmas nedeniyle kanserler

Detaylı

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN

YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN YAP LET DEVRET MODEL LE YAPILAN ZMT EHR KENTSEL VE ENDÜSTRYEL SU TEMN PROJES HAKKINDA SAYITAY RAPORU Nisan 2002 832 sayılı Sayıtay Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenen bu Raporun Sayıtay Genel Kurulunun

Detaylı

# $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 *

# $ % & %# !$& &! $ '$  ( '  ) ! * & (+* &, & * $( ! %  -.!&/& ' )  & 0 (&( * & # &0 ,* -.'* -.' * -' -1( &2 0 #  ) & * 3 * !"""! "! # "!! $! # $ %" & %# "!$& &! $ '$ " ( ' " ) "! * & (+* &, & * $( "! % " -.!&/& ' ) " & 0 (&( * & # &0 ",* -.'* -.' * -' -1( &2 0 # " ) & *" 3 * ) "!*,$ " (&!! " * " $ ( (((! 4!5! $ " $ " (&-.6!$&*

Detaylı

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45

ISSN 1300-1981. Sayı tay. Dergisi. Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 ISSN 1300-1981 Sayıtay Dergisi Ocak-Haziran 2002 Sayı 44-45 Sahibi : Sayıtay Dergisi Genel Koordinatör ve Yayın Kurulu Bakanı Sorumlu Müdür : T.C. Sayıtay Bakanlıı adına Genel Sekreter Kamil DURU : Uzman

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye Piyasası Kurulu (Kurul) nca.../.../...

Detaylı

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden

Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Bankpozitif Kredi ve Kalkınma Bankası Anonim irketi'nden Ortaklıımızın halka arz edilecek 100.000.000.-TL nominal deerli tahvillerinin satıına ilikin duyurudur. Söz konusu tahviller, Sermaye Piyasası Kanunu

Detaylı

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00

SSK GERÇE. Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay. Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 SSK GERÇE! Yayına Hazırlayanlar: Dr. Tufan Kaan Dr. Selçuk Atalay Kasım 2004 Ankara Tel: 0312 418 87 00 GR 2 35 MLYON NSANA HZMET VEREN SSK NIN SALIK HZMET SUNUMUNDAK YER 3 SSK NIN DEVRNN ARKASINDAK GERÇEKLER!

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

BIST PAY ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI

BIST PAY ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI BIST PAY ENDEKSLERİ TEMEL KURALLARI 1. BÖLÜM: AMAÇ BIST Pay Endeksleri, Borsa İstanbul da işlem gören payların gruplar halinde ortak performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur. 2. BÖLÜM: TANIMLAR

Detaylı

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii, Resmi Gazete nin 14.03.2005 Pazartesi tarih ve 25755 Sayısında yayınlanmıtır Çevre ve Orman Bakanlıından: Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmelii BRNC BÖLÜM Amaç,

Detaylı

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR.

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A..'NN B TP ALTIN BORSA YATIRIM FONU 1.000.000 ADET 1. TERTP KATILMA PAYLARININ HALKA ARZINA LKN ZAHNAMEDR. BU ZAHNAME KATILMA PAYLARININ SATIININ YAPILDII YERLERDE FON ÇTÜZÜÜ VE HER AY TBARYLE HAZIRLANAN, FONA LKN MAL BLGLERN YER ALDII AYLIK RAPORLARLA BRLKTE TASARRUF SAHPLERNN NCELEMESNE SUNULMAK VE ÜCRETSZ

Detaylı

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011

Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 Sicil Yönetimi LOGO Kasım 2011 içindekiler Sicil Yönetimi... 5 Sicil Kartları... 6 Sicil Bilgileri... 8 Ana Bilgiler... 8 Ödeme Bilgileri... 11 Bordro Bilgileri... 13 Diğer Bilgiler... 14 Muafiyetler...

Detaylı

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN

SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN SERMAYE PYASASI KURULU BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. ZAHNAME MUAFYET KAPSAMINA GREN PAY HALKA ARZLARINDA KULLANILACAK DUYURU METN BURÇELK VANA SANAY VE TCARET A.. DUYURU METNDR Bu duyuru metni Sermaye

Detaylı

11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742)

11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742) 11.2.1964 TARHL VE 403 SAYILI TÜRK VATANDALII KANUNUNUN UYGULANMASINA LKN YÖNETMELK (Resmi gazete ile neir ve ilan; 1 Temmuz 1964 Sayı:11742) Kazanma yolları BRNC BÖLÜM Vatandalıın Kazanılması Madde 1-Anayasanın

Detaylı

KURUMSAL YÖNETM LKELER

KURUMSAL YÖNETM LKELER KURUMSAL YÖNETM LKELER nternet sitemizde Kurumsal Yönetim lkeleri gerei gerekli deiiklikler yapılmı, hissedarlarımıza ve irketimizle ilikili tüm taraflara irketimize ve faaliyetlerimize ilikin bilgilendirme

Detaylı

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR AR-GE VE YENİLİK PROJELERİNİN FİNANSAL YÖNETİMİNDE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Prof.Dr.Atila Bağrıaçık Ar-Ge Hibe Fonları Uygulayıcısı, YMM abdanmer@gmail.com l- GİRİŞ Firmalar yenilikler için üstleneceği

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı