LYS MATEMATİK SINAV ÖNCESİ TEKRAR TESTİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LYS MATEMATİK SINAV ÖNCESİ TEKRAR TESTİ"

Transkript

1 LYS MATEMATİK SINAV ÖNCESİ TEKRAR TESTİ

2 İÇİNDEKİLER POLİNOMLAR... KÜMELER... 9 BAĞINTI VE FONKSİYON... 7 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK... İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER... 7 PERMÜTASYON - KOMBİNASYON - OLASILIK... TRİGONOMETRİ... 9 KARMAŞIK SAYILAR... 9 LOGARİTMA... - SEMBOLLERİ... 6 DİZİLER - SERİLER... 6 ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR... 7 LİMİT TÜREV... 8 İNTEGRAL... 9 LİNEER CEBİR CEVAP ANAHTARI...

3 POLİNOMLAR. + (n + ) + m + 7 polinomunun derecesi ise, m + n. TEST 6. P() = +, Q() = + polinomları verilior. P() in Q() e bölümü nedir? P() ve Q() polinomları için; [ P( )]. Q()polinomu- [P()] nun derecesi, polinomunun derecesi Q() olduğuna göre, P(). Q() polinomunun derecesi 6 7. P() = , Q() = + olarak verilior. P( ) in eşiti nedir? Q() P() ve Q() birer polinomdur. P( ) = Q( ). Q( ) ise, P() polinomunun derecesi aşağıdakilerden hangisi olamaz? P() = a, Q() = polinomları verilior. P(). Q() çarpımı apıldığında 7 li terimin katsaısı 6 ise, a 6. ( + ). ( + + ) çarpımı apıldığında ün katsaısı kaç olur? 6 8 m m 9. P() = + ifadesinin bir polinom olabilmesi için m N ne olmalıdır? m m m m m. P() = + (a + ). + b ve Q() = (c ) 8 dir. P() = Q() ise, a + b c nin değeri 6 6. P() = ( ) 7 polinomunun terimlerinin katsaıları toplamı Aperatif Test

4 . P(, ) = + ise, P(, ) aşağıdakilerden hangisine eşittir? P() = polinomunun ile bölümünden kalan. P() bir polinomdur. P( + ) = olduğuna göre, P() in + ile bölümünden kalan P( + ) = olduğuna göre, P() polinomu aşağıdakilerden P() = a + polinomunun ( ) ile tam bölünebildiğine göre, a R P() = polinomunun çarpanlarından biri ( ) ise, diğer çarpan nedir? P( ) +. P() ve Q() polinomları için; = bağıntısı verilior. P() in ( ) ile bölümünden kalan ise, Q( + ) Q() in ( ) ile bölümünden kalan. P( ) = + olduğuna göre, P( + ) nee eşittir? P(). P() ve Q() iki polinom ve Q( ) = dir. P() in ( + ) e bölümünde kalan ise, Q( ) ün değeri. P( ) = + verilior. Q( + ) Q() in ile bölümünden kalan ise, P( ) 6. P( ) = a ve P() = 6 olduğuna göre, a reel saısı 6 6. P() = ( ) m+n + ( + ) n ( + ) m polinomu e tam bölündüğüne göre, m n Aperatif Test 6

5 POLİNOMLAR. n bir doğal saı olmak üzere; aşağıdaki ifadelerden hangisi 'e göre daima bir polinomdur? n+ + n + n + n + n n n + ( ) n +. TEST 7. ( ). P( + ) = + (m + ) m + eşitliğine göre, P() polinomu nedir? n. P() = n + +. ifadesinin bir polinom olabilmesi için n nin alabileceği kaç değer vardır? 8. P() + P( ) ise, P( + ) polinomu nedir? P(,, z) = z + 8 z 9 + polinomunun derecesi P() polinomu için, ( ). P() + m + n = + + eşitliği verilior. Buna göre, m + n P() ve Q() birer polinomdur. der.[p( ). Q()] = P () ve der. > H = ise, der. P() + der. Q() Q (). P() = m n polinomu ile bölündüğünde, bölüm ve kalan birbirine eşit oluor. Buna göre, m + n 9 7. P() = ( 7 m + ). ( + ) polinomunun bir terimi 9 ise, m. P() = (m + ) + (m n + ) + m n polinomu sabit polinomdur. Buna göre, P() 7 6. A B C = + + eşitliğinde, A+ B + C + toplamı. P() polinomunun 8 ile bölümünden kalan ise, ile bölümünden kalan 8 7 Aperatif Test

6 . P( + ) = + polinomu verilior. P() polinomunun ile bölümünden kalan 7 9. P() = polinomunun, ile bölümünden kalan 9 7. P( ) = + + eşitliği verilior. P( + ) polinomunun + ile bölümünden kalan. Üçüncü dereceden bir P() polinomu, ( + ), ( + ) ve ( + ) ile tam bölünebilmektedir. Bu P() polinomunun ( ) ile bölümünden kalan ise, ( ) ile bölümünden kalan 6 8. P() polinomunun ile bölümünden bölüm + ve kalan + 7 dir. P() in + ile bölümünden kalan 8. P() = + a + b + c polinomu ( + ) ile tam bölünüorsa, c 6. P() = ( + ) polinomunun çift dereceli terimlerinin katsaıları toplamı a, tek dereceli terimlerin katsaıları toplamı b ise, a : b P( ) = ( ). Q( ) 7 eşitliği verilior. P() polinomunun katsaılar toplamı ise, Q() polinomunun sabit terimi P( + ) = + + m polinomu verilior. P( ) polinomu + ile tam bölünüor ise, m 6 7. Bir P() polinomunun ( ) ile bölümünden bölüm Q(), kalan tür. Q() polinomunun ( + ) ile bölümünden kalan tür. Buna göre, P() in ( ) ile bölümünden kalan nedir? P() =. P( ) + eşitliği verilior. P() polinomunun ( ) ile bölümünden kalan 8. Bir P() polinomunun ( ) ile bölümünden kalan, ( + ) ile bölümünden kalan dir. Bu P() polinomunun + 6 ile bölümünden kalan nedir? +. = ( ) olduğuna göre, ifadesi kaça eşittir? 96 6 Aperatif Test 8

7 KÜMELER. A = {, {, }, {}, } ise, aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur? I. A II. {} A III. {} A IV. {, } A V. {} A VI. {, } A VII. {, } A VIII. {{}} A 6. s(a = ve s(b =. s(a olduğuna göre, A kümesinin eleman saısı en çok kaç olabilir? A B C. TEST ma s(a,. s( =, s( = ise oranı min s(a, Şekildeki taralı bölgei aşağıdaki kümelerden hangisi gösterir? (A B (A (B (A B (A \ B A B C. A = { <, Z}, B = { < <, Z} kümeleri verilior. AB kaç elemanlıdır? Şekildeki taralı bölge aşağıdakilerden hangisi ile gösterir? A C B A B C A B C (B A (A B B A C. A B olmak üzere verilen A ve B kümeleri için; A B = {,, }, A B = {,,, } olduğuna göre, B \ A kümesi aşağıdakilerden {, } {,, } { } {, } {} 8. A = {a, b}, C = {a, b, c, d, e, f} kümeleri verilior. A B C ve A B, B C olmak koşulu ile kaç farklı B kümesi azılabilir? Aperatif Test

8 9. A B = {, }, A B = {,,,, } olduğuna göre, B nin bir elemanlı alt küme saısı. A = {,,,, } kümesinin üç elemanlı kaç alt kümesinde çift saı bulunur? Bir kümenin iki elemanlı alt kümelerinin saısı ile dört elemanlı alt kümelerinin saısı birbirine eşittir. Bu kümenin ikiden az elemanlı alt kümelerinin saısı A = {,,,, } kümesinin 'ü eleman olarak bulunduran üç elemanlı alt kümelerinin saısı A = {,,,,, } kümesinin dört elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde ve bulunur? A = { 8 <, Z} kümesinin en çok bir elemanlı alt kümelerinin saısı kaç tanedir? 6 8. A = {,,,, } kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde ve birlikte bulunmaz? s( =. s(a,. s(b \ = s( dir. A \ B kümesinin bir elemanlı alt küme saısı 6 ise, s( A = {,,,,, } kümesinin alt kümelerinden kaç tanesinde vea bulunur? s(b \ = s(a +, s(a \ =. s(b \ ve s(a = 7 ise, s(a. A = {,, } ve A B ={,,,,, 6, 7} kümeleri verilior. B kümesi elemanlı bir küme olduğuna göre, kaç farklı B kümesi azılabilir? 6. [(A (A B )] [(A (A ] işleminin sonucu aşağıdakilerden E A B A B A B Aperatif Test

9 KÜMELER. E = {,,,,, 6, 7, 8} evrensel kümesinde tanımlı A = {,,, 7}, B = {, 6, 8} kümeleri için (A B ) kümesi aşağıdakilerden {} {6, 8} {,,, 6, 7, 8} {, }. TEST 6. A B = A ve C (A B ) ise, [C (A ] [(B A ) C] kümesi aşağıdakilerden C C A B E. E = {,,,,, 6, 7, 8} evrensel kümesinde tanımlı A = {,,, 7}, B = {, 6, 8} kümeleri verilior. Buna (A kümesi aşağıdakilerden {, } {,,,,, 6, 7, 8} {} {,,, 6, 7, 8} 7. A B, Anı evrensel kümede tanımlı A ve B kümeleri için s( =, s(a ) = 7 ve s(b ) = 8 ise, (A en çok kaç tane alt kümesi olabilir? 7. A B, s(a B ) = 6, s(a = 9, s(b A ) =. s(a B ) ise, (A kümesinin eleman saısı en fazla kaç olur? kişilik toplulukta A, B, C gazeteleri okunmaktadır. En çok bir gazete okuanların saısı, alnız iki gazete okuanlar saısı 6 ise, s(a B 6 6. A kümesinin ikiden az elemanlı alt kümelerinin saısı 8, s(a B ) = ve B nin eleman saısı A nın eleman saısının iki katı ise, B A kaç elemanlıdır? 9. kişilik bir sınıftaki kızların saısı erkeklerin katıdır. Gözlüklü olanlar vea kızların saısı ise, gözlüksüz erkeklerin saısı 8 6. s(a ) = 6, s(b ) = 8 ve s( = ise, (A B ) nin en çok kaç elemanı olabilir? 7 6. Bir sınıftaki gözlüklü erkeklerin saısı gözlüklü kız saısının iki katıdır. Gözlüksüz kız, gözlüksüz erkek ve gözlüklü kız saısı eşittir. Buna göre, sınıf mevcudu aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aperatif Test

10 . İngilizce vea Almanca konuşanların bulunduğu bir grupta bu dillerden en fazla birini bilenlerin saısı 8, alnız birini bilenlerin saısı ise, İngilizce vea Almanca bilmeenlerin saısı 6. A = { <, N} kümesinin elemanlarından kaç tanesi ile bölündüğü halde ile bölünmez? 6 7. A kümesinin üç elemanlı alt kümelerinin saısı, dört elemanlı altı kümelerinin saısına eşittir. A kümesinin en az iki elemanlı alt kümelerinin saısı A = { Z ve < }, A kümesinin elemanlarından kaç tanesi vea ile bölünebilir? Anı E evrensel kümesinde tanımlı A ve B kümeleri için; s( + s(b ) =, s( + s(a ) = ise, s( 8. s( = 6, s( = 8, A B dir. s(a nin en küçük ve en büük değerlerinin toplamı E evrensel kümesinde tanımlı A ve B kümeleri verilior. [(A B ) (B ] E işleminin sonucu nedir? A A B E 9. Bir grupta A ve B gazetelerinden en çok birini okuanların saısı grubun % 9 dır. A ve B gazetesini okuanların saısı 9 kişi ise, grubun tümü kaç kişidir? E evrensel kümesinde tanımlı A ve B kümeleri B A koşulunu sağlıorsa aşağıdakilerden hangisi anlıştır? A B = A A B = A A B B / A = A \ B E \ A = B. A ve B kümeleri için; s(a + s(a\ = 6, s(a ) = 7 ve B nin den az elemanlı alt küme saısı 6 ise, s(b ) Aperatif Test

11 KÜMELER. A = {a, b, {a, c}, {b, c}, {d}} kümesi için; I. {d} A II. {b, c} A III. {b, {a, c}} A IV. s( = V. {a, c} A önermelerinden kaç tanesi doğrudur?. TEST 7. A = { Z; < < } ve B = { Z; = k} olduğuna göre, s(a (A B ) [(A A] kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A B A B A B. A = {a, b, {c, d, e}, {f, g}} kümesinin kaç tane özalt kümesi vardır? A B = (A (A olmak üzere; s(a =, s( =, s(a ise, s( en az kaç olabilir? 8 9. I. A B ise, A B = A II. A C = B C ise, A = B III. A B ise, B A IV. A B = A ise, A B = A V. A B ise, A B = B Yukarıdaki önermelerden kaç tanesi daima doğru değildir?. A ve B kümeleri için, s(a =, s(a = 7, s(a = ve s(a ) = 6 ise, s(a. A B = {,, } ve A C = {,, 6} olduğuna göre, A (B kümesi aşağıdakilerden {,, } {,, 6} {,,,,, 6} {,}. s(a =. s(b, s( = ve s( = 7 ise, s(a. s( = ve s( = 8 ise s(a nin alabileceği en büük ve en küçük değerlerin toplamı A = { Z; } ve B = { Z; > 9} olduğuna göre, s(a B ) 6. Yanda verilen şemaa göre, [A (B C )] kümesinin en az iki elemanlı alt kümelerinin saısı 8 A B C 7 Aperatif Test

12 . En çok iki elemanlı alt kümelerinin saısı 7 olan küme, kaç elemanlıdır? A = {,,,,, 6} kümesinin üç elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde vea eleman olarak bulunur? 6. A = {a, b, c}, C= {a, b, c, d, e, f, g} ve s( 6 olmak üzere, A B C koşuluna uan kaç farklı B kümesi vardır? 6. Almanca ve İngilizce dillerinden en az birini bilen kişilik bir grupta, her iki dili de bilen kişi vardır. Yalnız Almanca bilenler, alnız İngilizce bilenlerin katıdır. Bu grupta İngilizce bilen kaç kişi vardır? 8 9. Bir kümenin üç elemanlı alt kümelerinin saısı, beş elemanlı alt kümelerinin saısına eşittir. Bu kümenin en az edi elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? A ve B gazetelerinden en az birini alan 6 kişilik bir grubun % si A, % 7 i de B gazetesini almaktadır. Bu grupta alnız A gazetesini alan kaç kişi vardır? A = {a, b, c, d, e, f} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde a vea b bulunur? A = {,,,,, 6, 7} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde çift saı bulunmaz? kişilik bir sınıfta Marmaris'i görenlerin, Bodrum'u görenlerin ve bu iki eri de görmeenlerin saıları eşittir. Marmaris'i vea Bodrum'u gören kişi olduğuna göre, her iki eri de gören kaç kişi vardır? A = {(, ); + = 9;, Z + } kümesinin dört elemanlı kaç alt kümesi vardır? 7. Bir sınıfta gitar vea pianodan alnız birini çalanların saısı, en az birini çalanların saısı tür. Bu enstrümanlardan en çok birini çalan 8 öğrenci varsa, sınıf kaç kişidir? 6 7 Aperatif Test

13 KÜMELER. Şekildeki taralı A bölgei belirten küme aşağıdakilerden B C. [A (B A )] (A kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A B A B A B 6. TEST A (C A (B A B C A [(B (B ] A [(B (C ] 6. A = {,,,,, 6} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir asal saı bulunur? Şekildeki taralı bölge aşağıdakilerin hangisile ifade edilebilir? A B 7. A = {(, ); + =,, Z} kümesinin iki elemanlı alt küme saısı B (A A (B (A B (B C B (A C 8. Bir kümenin eleman saısı n, alt küme saısı m ise, m + n toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 8. Aşağıdakilerden kaç tanesi A = {,, {, }, {}} kümesinin hem elemanı hem de alt kümesidir? I. {} II. {} III. {{, }} IV. {, } V. {{}} 9. A ve B kümeleri için, s( =, s(b = ise, s(a s(a = 6, s[(a ] =, s(b ) = 9 ise, s(a [(A B ) A] kümesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A B A B A B A B B A. A = {a, b, c, d, e} kümesinin üç elemanlı alt kümelerinin kaçında a bulunup, b bulunmaz? Aperatif Test

14 . A = {! R: },B = {! R: > } kümeleri için, A B kümesi aşağıdakilerden {} {,, } [, ] (, ) [, ]. 'den küçük, ile bölünebilen doğal saılardan kaç tanesi ile bölünemez? 8 9. Bir grupta kişi sarışın, kişi esmer ve kişi gözlüklüdür. Sarışın vea gözlüksüz olanların saısı ise, gözlüklü esmerlerle, gözlüksüz sarışınların saısı 6 8. Bir kişinin en çok iki gazete aldığı kişilik bir grup vardır. Bu grupta en çok bir gazete alan 8 kişi, en az bir gazete alan kişi vardır. Buna göre, alnız bir gazete alan kaç kişi vardır? Bir sınıftaki herkes fizik vea kimadan başarısızdır. Kimadan başarısız erkeklerin dışında 8 öğrenci, fizikten başarısız erkeklerin dışında 6 öğrenci vardır. Sınıfta 6 kız öğrenci varsa, kaç erkek öğrenci vardır? 6 7. kişilik bir grupta, erkeklerin saısı kızlardan 8 fazladır. Gözlüklü erkek saısı ise gözlüksüz kız saısının katıdır. Gruptaki gözlüksüz erkek saısı ise, gözlüklü kız saısı Bir sınıftaki herkes matematik ve bioloji derslerinin en az birinden başarısızdır. Bu sınıfta her iki dersten kalanların saısı alnız matematik dersinden kalanların arısı ve alnız bioloji dersinden kalanların üçte biridir. Buna göre, sınıftaki öğrenci saısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 6 9. Bir sınıftaki öğrencilerin 'si fizikten, 'ü matematikten, 'i kimadan kalmıştır. öğrenci matematik ve fizikten, 7 öğrenci matematik ve kimadan, 6 öğrenci fizik ve kimadan, öğrenci ise her üç dersten de kalmıştır. Bu sınfta kaç öğrenci vardır? Bir turist grubu İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden en az birini bilenlerden oluşmaktadır. Grupta İngilizce bilen, Almanca bilen, Fransızca bilen 7, İngilizce ve Almanca bilen, İngilizce ve Fransızca bilen 6, Almanca ve Fransızca bilen 7 kişi vardır. İngilizce ve Almanca bilenlerin ü Fransızca bilmemektedir. Buna göre, grupta kaç kişi vardır? A = {,,,,, 6, 7, 8, 9} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir 'ün tam katı bulunur? 8. kişilik bir gruptaki öğrencilerin tümü matematik, fizik ve kima derslerinin en az birinden kalmıştır. Fizik dersinden kalanların tümü kima dersinden de kalmış ancak hepsi matematik dersinden geçmiştir. Yalnız bir dersten kalan öğrenci varsa, iki dersten birden kalan kaç öğrenci vardır? 9 8. n elemanlı bir kümenin ten az elemanlı alt kümelerinin saısı n + ; n ten çok elemanlı alt kümelerinin saısı (6n + 6) dır. Buna göre, n ile arasındaki tamsaılardan kaç tanesi vea 6 ile bölünür, 8 ile bölünmez? Aperatif Test 6

15 BAĞINTI VE FONKSİYON. f : R R, f() fonksionu için; f( ) = ve A = {,,, } ise, f( nedir? {,, 7, } {7,, 7, } {,, 8, } {, 9,, 9} {, 7,, 7} 7. TEST 7 6. fc m = ise, f() ün değeri ; < 7. f() = * fonksionları tanımlanıor. ;. A = {,,, } ve B = {,,, 7} kümeleri için; f: A B fonksionu tanımlanıor. Aşağıdakilerden hangisi bir fonksion belirtir? {(, ), (, ), (, ), (, )} {(, ), (, ), (, 7), (, 7)} {(, ), (, ), (, ), (7, )} {(, ), (, )} {(, ), (, ), (, ), (, 7)} f() + f() nin değeri nedir? f() = 7 ise, a.f() + 7 =.f(a) ise, a 7. f: A B, f() =, g: B C, g() = fonksionları verilior. A = {,, } olduğuna göre, C kümesinin elemanlarının toplamı f( )= + ise, a.f() =. f(a) ise, a nın değeri 8. f() = (a b ) (a + b ) fonksionu sabit fonksion ise, a. b çarpımının değeri 8. f c m = ve f(k) = 7 ise, k nın değeri 8 6. f() = ( m + n ) (m + n) fonksionu birim fonksion ise, m n oranı. f() = a + b doğrusal fonksiondur. f() =, f() = olduğuna göre, f() nedir? 7 Aperatif Test

16 . f() = m + mt fonksionu verilior. f(m) = t ise, t nin m cinsinden değeri nedir? m m m m m m + m m m m 7. f() = fonksionu verilior. f() in f() cinsinden değeri aşağıdakilerden.f().f() f().f() f(). f( + ) = + + ise, f( ) fonksionu nedir? f() 8. f() = fonksionu için; f c m + f( ) toplamının değeri. f() f() = olduğuna göre, f() fonksionu aşağıdaki reel saılardan hangisi için tanımlı. f c = m ise, f( + ) fonksionu aşağıdakilerden değildir?. f( ) = fonksionu verilior. f() fonksionunun f( + ) fonksionu cinsinden değeri nedir? f( + ) 8 f( + ) 6 f( + ) 6 f( + ) + 8 f( + ) + 6. f() = fonksionu verilior. f() in f() cinsinden değeri aşağıdakilerden f() + f() f() + f() + f(). f() = m + m fonksionu verilior. f(m) f() = f(m ) + m + ise, f() aşağıdakilerden hangisine eşittir? f() 6. f() = + fonksionu verilior. f( ) fonksionunun f() cinsinden değeri aşağıdakilerden f () f() f () 9 f() 9 f() 9 Yukarıdaki tabloa göre f() aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aperatif Test 8

17 BAĞINTI VE FONKSİYON. f() = verilior. + f () aşağıdakilerden TEST 7. f(a b) = + verilior. f () = ve f () = ise, f () nedir? f( + ) = ise f + ( ) in değeri nedir? 8. f( ) = + verilior. f (9) un değeri 6 7. f = + c m ise, f () + f() toplamının değeri f( 7) = + verilior. f () ün değeri 8 7. f: ;, + ", + m 6 hf() = 9 + ise, f () nedir?. f() = + 7 fonksionu verilior. f () fonksionunun f() cinsinden değeri nedir? f() f() 9 f() 7 9 f() + f() f k c m = ve f + + k () = ise, k 6 6 a. f() = verilior. f a ( ) = ise, a 6. f + = + c m verilior. f () in değeri. f().. f() = fonksionu verilior. f () fonksionu aşağıdakilerden + 9 Aperatif Test

18 . f() = fonksionu verilior. (fofof)() in eşiti nedir? f c m = + ise, (fofof) () in değeri aşağıdakilerden f () =, g() = fonksionları verilior. (fog) () nedir? f() = + ve (gof) () = + ise, g() fonksionu aşağıdakilerden g() = ve (gof) () = g( ) olduğuna göre, (fog) () aşağıdakilerden hangisine eşittir? f() =, g( ) = +, h( + ) = fonksionları verilior. (gofoh) ( ) in değeri f() = ve g() + fonksionları verilior. + (fog) () = eşitliğini sağlaan değeri ; > 7. f() = * fonksionu tanımlanıor. + ; (fofofof)( ) değeri. f() ve g() = (f og) () = g () koşulunu sağlaan değeri 7. f() sabit fonksion, g() ise birim fonksiondur. Aşağıdaki fonksionların kaç tanesi sabit fonksiondur? I. (fog) () II. (gof) () III. (g of) () IV. (fog ) () V. (gogo... og) () 8. f() = m m, g() = + m ve (gof) () = 8 ise, m nin değeri. f() = + ve (fog) () + g() = ise, g(8) in değeri 6 8 Aperatif Test

19 BAĞINTI VE FONKSİYON 9. TEST. f() = ve g() = a fonksionları için; + a + (g of) () = ise, a 8 6. Şekilde f() fonksio- nunun grafiği verilmiştir. f( ) + f() f () değeri f(). f() = m fonksionu verilior. (fof) () = f ( ) ise, m nin değeri R den R e tanımlanan ve aşağıda verilen grafiklerden hangisi R den R e bir fonksion belirtmez? Şekilde f() fonksionun grafiği verilmiştir. f() Taralı alan br ise, f () değeri Şekildeki grafik f() e aittir. f( ) f() Buna göre, f() + f() in değeri f(). R den R e tanımlanan ve aşağıda grafikleri verilen fonksionlardan hangisinin tersi bir fonksiondur? 8. f() g() Şekilde f() ve g() fonksionlarının grafikleri verilmiştir. (fog) () fonksionu aşağıdakilerden Aperatif Test

20 9. Yandaki grafik f() doğrusal fonksionu ile g() fonksionuna aittir. (gof ) (o) + f() + f () değeri g() f() f(). Şekilde grafik f() fonksio- nunun grafiğidir. Buna göre, (fofof) ( ) ün değeri. Şekildeki grafik f() ve g() doğrusal fonsionlarına aittir. _ f ogi^ h+ _ g ofi^ h ifadesinin değeri g() f(). Şekildeki grafik f() e aittir. Buna göre, (fof)( ) f() + f() + f() ifadesinin eşiti nedir? + 9. f(). Şekildeki grafik f() fonksionuna aittir. f[f( )] = ise, kaç olabilir? 6 f() Şekilde f() fonksionunun grafiği verilmiştir. (fof)() + f( ) ifadesinin değeri (fof)( ) + f() 7. Şekilde f() fonksionunun grafiği verilmiştir. 6. Grafiği verilen f() fonksionu için aşağıdakilerden hangisi anlıştır? f() f() + f() + f() + f() ün değeri nedir? f(f()) = f(f( )) = f( ). f() > f( ). f() < f(). f( ) < Aperatif Test

21 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK., R için; = + ise, işleminin sonucu aşağıdakilerden 8 6. TEST 6. Gerçek saılarda işlemi = T şeklinde tanımlanıor. Buna göre, ün eşiti nedir? Pozitif tamsaılar kümesinde at b = a ve aob = b b a işlemleri tanımlanıor. T(oa) Buna göre, ifadesinin değeri o( T a) 7. Reel saılar kümesinde; o =, ise * ile, > ise tanımlı o işlemi verilior. ( o) o(o) işleminin sonucu. R de tanımlı aob = a (b a + ) ve a b = a b + işlemlerine göre (o) ün değeri aşağıdakilerden at b = + a b işlemi tanımlanmıştır. a + b = eşitliğini sağlaan değeri + ;. çift ise. 7 = * işlemine göre, ( 7 ) 7 ;. tek ise işleminin sonucu aşağıdakilerden , R+ d için; T = ve + 7 = biçiminde T ve 7 işlemleri tanımlanıor. a T 8 = ve a 7 b = 9 ise, b nin değeri 6 6., Q için = ve 7 = verilior. (T) 7 (T ) ifadesinin değeri aşağıdakilerden. Reel saılar kümesinde; o = + + işlemi tanımlanıor. o işlemine göre Aperatif Test

22 . R de tanımlı bir işlemi; = ( + ) + şeklindedir. Aşağıdakilerden hangisi anlıştır? R kümesi işlemine göre kapalıdır. işleminin değişme özelliği vardır. işleminin birim elemanı dir. işlemine göre, in tersi oktur. işlemine göre, nin tersi tür.. Reel saılar kümesinde; aob = a 6ab + b şeklinde tanımlanan o işlemine göre hangi elemanın tersi oktur?. aob = a+ b işleminde 7 nin tersi aşağıdakilerden R de bir "7" işlemin 7 = + t olarak tanımlanıor. Bu işlemin birim elemanı ise, 9 un tersi nedir? 8. R de "7" işlemi 7 = + + z biçimde tanımlanıor. Bu işleme göre, ün tersi 8 ise, "z" ise A = {,, 6, 8} kümesinde 6 8 tanımlı 7 işlemi tablo ile verilior. 8 6 ( 7a)7 8 = ise, a saısı 8 6 aşağıdakilerden (7 işlemine göre in tersi dir.) Bulunmaz. a b = a + b ab işlemi tanımlanıor. Tersi kendisine eşit olan elemanların toplamı. Rasonel saılar kümesinde, o = + + işlemi verilior. o işlemine göre, nin tersi aşağıdakilerden Yoktur. A = {a, b, c, d, e} kümesinde a b c d işlemi andaki tablo ile gösterilmiştir., A için 7 = ( ) ise, a 7d nin eşiti nedir? a b c d e c d e a d e a b e a b c a b c d b c d e ( in tersi dir.) d c a b e e b c d e a 6. Reel saılar kümesinde tanımlı o = + işlemine göre, nin tersi için aşağıdakilerden hangisi sölenir? Yoktur. Tabloda verilen işlemine a b c d göre, [(a b) (c d)] a e a b c eşiti nedir? b a b c d c b c d e d c d e a e d e a b a b c d e e d e a b c Aperatif Test

23 İŞLEM VE MODÜLER ARİTMETİK toplamının ile bölümünden kalan. TEST 7. n > 8 olmak üzere; 8(mod n) denkliğini sağlaan "n" değerlerinin toplamı () 99 saısının ile bölümünden kalan 9 8. m N olmak üzere; 7 m+ + m saısının birler basamağındaki rakam k+ nin ile bölümünden kalan nedir? (k N + ) 9. (mod) denkliğini sağlaan iki basamaklı en büük saısı n (mod) denkliğinde n değeri aşağıdakilerden. (8) 8 saısının ile bölümünden kalan (mod 9) eşitliğini sağlaan a(mod 7) ise, "a" değeri aşağıdakilerden 6. (mod) olduğuna göre, in alacağı değerlerin kümesi nedir? {: = k, k N} {: = k +, k N} {: = k +, k N} {: = k, k N} {: = k, k N} Aperatif Test

24 . (mod 8) olduğuna göre, in alabileceği en büük iki negatif değerin toplamı Z/ de, ( + ) ( + ) çarpımının eşiti aşağıdakilerden saısının ile bölümünden kalan 8. Z/6 da, = denkleminin çözüm kümesi nedir? {, } {, } {, } {} {, }. = (mod 9) denkliğinde erine azılabilecek en küçük pozitif tamsaı aşağıdakilerden Z/ = {,,,, } kümesinde; (fog) () = + ve g() = + ise, f () nin değeri. (mod ) denkliğini sağlaan en küçük iki pozitif doğal saının toplamı 6 8. Z/7 de, f ve g fonksionları, f() = + 6 ve g() = + biçiminde tanımlanıor. (fog) () ifadesinin sonucu aşağıdakilerden (mod 6) denklemini sağlaan en küçük pozitif tamsaısı. Z/6 = {,,,,, } kümesinde + = denkleminin çözüm kümesi kaç elemanlıdır? Aperatif Test 6

25 İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER. TEST. + + = denklemini sağlaan "" değerlerinin toplamı + 7. denkleminin köklerinin çarpı- n = + n + n + mı nedir? n n n n. c m c m 6 = denkleminin kökleri toplamı 8. + = denkleminin kökleri ve dir. Kökleri ve olan ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden + 6 = = 6 = 6 8 = =. (m ) + m = denkleminin çözüm kümesi bir elemanlı ise, m = denkleminin kökleri ve ise, kökleri ve olan denklem aşağıdakilerden 6 + = = 6 + = 6 + = 6 + =. (m + ) = denkleminin kökleri ve dir. + = ise, m değeri m = ve + m + = denklemlerinin birer kökleri ortaktır. Buna göre, m aşağıdakilerden hangisine eşittir? 9. + (a b) a = ve b + = denklemlerinin çözüm kümeleri anı ise, b. b + l b + l = denkleminin kökler toplamı 6. a + b = ikinci dereceden denkleminin köklerinden biri ise a ise, oranı aşağıdakilerden (a, b Q) b. k R + için; + k 8 = denkleminin bir kökü k dır. k + t = denkleminin iki kökünün toplamı k ise, t reel saısı Aperatif Test

26 . a + + c = denkleminin bir kökü, diğerinin iki katına eşit ise, a ile c arasındaki bağıntı aşağıdakilerden a = c a + c = a = c a = c ac = 9. n + n = denkleminin bir kökü = ise, (n + ) n + = denkleminin köklerinin çarpmaa göre terslerinin toplamı nedir?. 6 + n = denkleminin kökleri arasında = bağıntısı olduğuna göre, + (n ) + = denkleminin çözüm kümesi nedir? {, } {} { } {, }. + k = denkleminin kökleri arasında = bağıntısı olduğuna göre,. çarpımı 6.. = denkleminin kökler toplamı. + (a + ) + = denkleminin kökleri ve dir.. +. = ise, a değerlerinin toplamı 6. + a + b = denkleminin köklerinin toplamı ve çarpımı olan saılar aralarında asaldır. Köklerin çarpmaa göre tersleri toplamı olduğuna göre, a + b toplamı kaç olabilir? m + n = denkleminin bir kökü, + k + t = denkleminin bir kökü 6 dır. Bu iki denklemin diğer kökleri ortak ve m + k = 7 ise, n + t 7. m( ) = denkleminin kökleri, dir. + = + koşulunu sağlaan m saılarının toplamı 8. + = denkleminin reel köklerinin toplamı. Aritmetik ortalamaları 6, geometrik ortalamaları olan iki saıı kök kabul eden ikinci derece denklemi aşağıdakilerden + + = 6 + = + = + = + = Aperatif Test 8

27 İKİNCİ DERECEDEN EŞİTSİZLİKLER. TEST., < + sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden [, ] [, ] [, ] [, ] [, ) 6. + (m ) + m + 7 > eşitsizliğinin R için gerçekleşmesi için m aşağıdakilerden hangisini sağlamalıdır? < m < 6 m < 6 < m < m < < m <. ^ h. ^ + h eşitsizliğini sağlaan. ^ + h kaç tane negatif tamsaı vardır? 7. (m ) + m m = denkleminin zıt işaretli iki kökünün olması için m aşağıdakilerden hangisini sağlamalıdır? m < m > m < < m < < m <. ^ + h. < için; eşitsizliğini sağlaan + in kaç tamsaı değeri vardır? 8. + m = denkleminin kökleri ve dir. < < olması için m aşağıdaki koşullardan hangisini sağlamalıdır? m > m > m < m < m <. + eşitsizliği her reel saısı (m ) + m için sağlanıorsa m aşağıdaki aralıkların hangisinde er alır? m > m > 7 < m < 7 m < < m < 9. (m + ) + m = denkleminin ters işaretli iki reel kökü varsa m aşağıdakilerden m < < m < < m < m > m = +. (m + ) + m = denkleminin farklı pozitif iki kökü varsa aşağıdakilerden hangisi doğrudur? m < 7 < m < < m < < m < vea < m < < m <. ( + m) + ( m) + m = denkleminin kökleri < < koşulunu sağladığına göre m nin alacağı kaç tamsaı değeri vardır? 9 Aperatif Test

28 . ( n) (n + ) n = denkleminin kökleri ve dir. < < sıralamasının daima gerçekleşmesi için n erine kaç değişik tamsaı gelebilir? 6 6. < eşitsizliğini sağlaan kaç tane pozitif 6 tamsaı vardır?. > eşitsizlik sistemini sağlaan saıları hangi aralıkta bulunur? + (, ) (, ) (, ) (, ) (, ) 7. (m ) + m < eşitsizliği R için sağlandığına göre, m için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? m < m > m > m < < m < < m <. a (a + ) + = denkleminin kökleri ve dir. < < ve > ise, a için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? a < < a < a < a > a > 8. (a ) a = denkleminin kökleri ve olup < < eşitsizliği gerçeklendiğine göre, a'nın alabileceği en büük tamsaı değeri. ^ + h < eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? > > < < < < < <. eşitsizliğinin çözüm kümesi nedir? 6 < < < < < < 9. (m ) m + = denkleminin kökleri ve dir. < < ve > koşullarını sağlaan kaç farklı m tamsaısı vardır? Aperatif Test

29 İKİNCİ DERECE FONKSİYONLAR. TEST. f() = + n n + fonksionunun tepe noktasının = + doğrusu üzerinde olması için n aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? vea vea 6. Şekildeki parabolün eksenine en akın noktasının koordinatları toplamı 6 = +c 6. = + (a ) + a + parabolünün eksenini pozitif bölgede iki noktada kesmesi için a ne olmalıdır? < a < < a < < a < a < a < 7. f() = + k + eğrisi ile f() = k + k doğrusu kesiştiklerine göre, k için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? < k < k < k < < k < k >. = + m eğrisinin alacağı en küçük değer ise, m 6 8. = + eğrisinin, = doğrusuna göre simetriği, = + n doğrusuna teğet olduğuna göre, n. f() = + p 6 parabolünün + = doğrusuna göre simetriği eksenine teğet olduğuna göre p nin değeri Şekildeki taralı bölge aşağıdakilerden hangisile ifade edilebilir?. f() = + a + b parabolünün = için en küçük değeri olduğuna göre, a + b toplamı + >, + < >, < + >, > <, + < >, > Aperatif Test

30 . = + a a parabolü ile A(, ) noktası verilior. R için; A noktası parabolün dışında kaldığına göre, a için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?. Şekildeki; f() = + m eğrisi d doğrusuna f() d < a < a < < a < (p, p) noktasında a > < a < teğettir. Buna göre, m. k >, f() = + k + k + fonksionunun en küçük değeri ise, fonksionun düşe ekseni kestiği noktanın ordinatı f() = (p ) + (p + ) + p + eğrilerinin R için; ekseninin alt tarafında kalması için p ne olmalıdır? < p < 7 p < 7 p < p > vea p < 7 7 < p < 6. Yandaki grafikte ABCD karesinin alanı 6 br ise, F noktasının apsisi E A B D C = +m F. Şekilde; = f() = a + b + c eğrisi verilmiştir. a. f(n) < koşulunun sağlaan n tamsaılarının toplamı Şekildeki ABC üçgeninin alanı f() = a + b +c br ve DB = BC A ise, b D C B,, 9 7. = + ve = + + parabollerinin kesim noktalarından geçen doğrunun denklemi nedir? = + + = + = + = = 6 8. f() = + ve g() = + ise, (gof) () fonksionunun o eksenini kestiği noktaların apsisleri toplamı Aperatif Test

31 PERMÜTASYON KOMBİNASYON. P(n, ) =. P(n +, ) ise, n TEST 7. kız ve erkek öğrenci; kızlar anana durmak koşulu ile bir sırada kaç farklı şekilde sıralanabilirler? P(, ) + 8. P(n, ) = P(n, ) ise, n {,,,,, } kümesinin rakamları ile üç basamaklı, rakamları farklı ve den büük kaç tek saı azılabilir? A = {,,,,,, 6} kümesinin elemanları ile üç basamaklı, rakamları farklı ve den küçük kaç çift saı azılabilir? 6 9. kişinin katıldığı bir arışmada arışmanın birinci, ikinci ve üçüncüsü kaç farklı şekilde seçilebilir? 6 6. A ={,,,,,, 6, 7} kümesinin elemanları ile dört basamaklı, rakamları farklı ve in katı olan kaç saı azılabilir? mektup, posta kutusuna kaç değişik şekilde bırakılabilir? saısının rakamları ile edi basamaklı kaç doğal saı azılabilir? 6. kız ve erkek öğrenci anana durarak resim çektireceklerdir. Anı cinsietten ikisi anana gelmemek koşulu ile kaç değişik saıda sıralanabilir? Anne, baba ve çocuk; anne ve baba anana oturmak koşulu ile, uvarlak bir masa etrafına kaç farklı şekilde oturabilirler? 6 8. Aralarında Aslı ve Emre'nin bulunduğu 6 kişilik bir grup; Aslı ve Emre anana gelmemek koşulu ile uvarlak bir masa etrafında kaç değişik şekilde oturur? Aperatif Test

32 . KARAKARTAL sözcüğünün harfleri ile harfli anlamlı a da anlamsız kaç sözcük azılabilir? {,,,,, 6} kümesinin elemanları arasından, çarpımları çift olacak şekilde iki rakam kaç farklı şekilde seçilebilir? m ve n doğal saılardır. C(8, m + n) = C(8, n m) olduğuna göre, n aşağıdakilerden hangisi olabilir? 7. Şekildeki noktalar ile kaç D farklı üçgen oluşturulabilir? C B A. n + )! + (n + )! = 88 ise, n n! + (n )! H G F E n!.(n )! (n )! + = ise, n. (n )! erkek ve kız öğrenci arasından en az ü erkek olmak üzere; kişilik bir grup kaç farklı şekilde seçilebilir? 8 8 n n 7. n doğal saı olmak üzere; c m > c m > c n mise, n en az {a, b, c, d, e, u} kümesinin elemanları ile oluşturulan lü permütasonların kaç tanesinde iki sesli ve iki sessiz harf vardır? futbolcudan ü kalecidir. Bu gruptan kişilik bir futbol takımı kaç farklı şekilde seçilebilir? Düzlemde ü paralel 7 farklı doğru en çok kaç noktada kesişir? kişilik bir sınıfta kız öğrencilerden oluşturulabilecek lü grupların saısı, sınıftaki erkek öğrenci saısına eşit olduğuna göre, sınıftaki kız öğrenci saısı Aperatif Test

33 PERMÜTASYON KOMBİNASYON. A = {,,, 7, 8} kümesinin elemanları ile rakamları farklı ve arasında kaç saı azılabilir? TEST 7. doğrudan tanesi bir A noktasından geçior. A ile birlikte bu doğrular en çok kaç farklı noktada kesişirler? erkek ve 6 kız öğrenci iki kız arasına bir erkek gelecek şekilde uvarlak bir masa etrafına kaç değişik şekilde oturabilirler? 6!!! 6!.!!.! 8. Bir dönemde okutulan dersten ü meslek dersidir. Bir öğrenci en az meslek dersi seçmek koşulu ile gireceği 8 dersi kaç farklı şekilde seçebilir? 6. doktor ve hemşirenin bulunduğu bir grupta en az doktor olacak şekilde kişilik sağlık ekibi kaç farklı şekilde seçilebilir? kişi arasından kişilik bir takım ve bu takımdan da bir kaptan kaç farklı saıda seçilebilir? erkeğin bulunduğu bir grupta, en az ikisi erkek olacak şekilde kişilik bir grup 6 farklı şekilde oluşturulabildiğine göre, bu grupta kaç kişi vardır? 9. soruluk bir sınavda soru cevaplaacak bir öğrenci ilk sorudan en az ünü cevaplamak zorunda olduğuna göre, kaç farklı cevaplama apabilir? öğrenci kişilik sıraa kaç değişik şekilde oturabilirler? ! 8!. 7!. 6! 6 6. {a, b, c, d, e, f} kümesinin üçlü permütasonlarının kaç tanesinde a bulunur? A = {, a,, b,, c} kümesinin iki elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde en az bir rakam bulunur? 8 Aperatif Test

34 . 8 kişi ve er kişilik iki farklı asansöre anı anda kaç değişik şekilde binebilir? c m açılımında sondan. terim k. n şeklinde ise, oranı ( + z) açılımının katsaıları toplamı 8 9. d n açılımındaki sabit terim c + 6 m açılımındaki sabit terim 9. b l açılımındaki terimin katsaısı c. m açılımının ortanca terimi aşağıdakilerden.. (a + ) 6 =...+ k. a açılımında k d + n açılımındaki sabit terim nedir? 7 6. ba + a l =... + k. a açılımında k ( n + ) 8 =... + k ise, kn oranı 6 6 n 7. d + n açılımının baştan 7. teriminde olmadığına göre, n ^ h 8 açılımının rasonel olan terimlerinin katsaıları toplamı Aperatif Test 6

35 PERMÜTASYON KOMBİNASYON OLASILIK. P( = 8,P( = ve P(A + = ise, P(A olasılığının değeri TEST 6. A kutusunda 6 kırmızı, siah kalem, B kutusunda ise kırmızı ve 8 siah kalem vardır. A dan bir kalem çekilip rengine bakılmaksızın B kutusuna atılıor. Sonra B den bir kalem çekilior. B den çekilen bu kalemin siah olma olasılığı P( =,P( = ve P(, = 9 ise, P(A 7 olasılığının değeri Bir torbada kırmızı ve siah bile vardır. Torbadan anı anda çekilen bilenin anı renkte olma olasılığı Bir torbada den e kadar ( dahil) numaralanmış tane kart bulunmaktadır. Torbadan rastgele çekilen bir karttaki saının tek vea in katı olma olasılığı kız ve erkek öğrenci arasından rastgele seçilecek öğrenciden en az ikisinin kız olma olasılığı Bir sınıfta kız ve 6 erkek öğrenci vardır. kız ve 6 erkek öğrenci mavi gözlüdür. Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin erkek vea mavi gözlü olma olasılığı zar ve madeni para birlikte atılıor. Paralardan ikisinin azı ve zarların anı saı gelme olasılığı kız ve erkek öğrenci arasından kişilik bir grup seçilecektir. Bu grupta erkek ve kız bulunma olasılığı Bir torbada siah ve 6 kırmızı bile vardır. Geri konulmaksızın ardarda çekilen bileden en az birisinin siah olma olasılığı Aperatif Test

36 . A kutusunda siah, kırmızı top; B kutusunda siah ve 6 kırmızı kalem vardır. Kutulardan çekilen bir top ve bir kalemin anı renkte olma olasılığı Bir kutudaki tane pilden 8 i dolu, ü boştur. Bu kutudan rastgele seçilen pilden en az ikisinin dolu olma olasılığı 7 6. Bir torbadaki beaz bile saısı, kırmızı bile saısının iki katıdır. Bu torbadan geri konulmaksızın ardarda çekilen iki bileden birincinin kırmızı ve ikincinin beaz olma olasılığı dir. Buna göre, başlangıçta torbada kaç bile vardır? {,,,,,, } saıları arasından rastgele seçilen üç saının çarpımının pozitif olma olasılığı {,,,,, } kümesinin elemanları ile rakamları farklı üç basamaklı azılan saılar bir torbaa konuluor. Torbadan rastgele seçilen bir saının in katı olma olasılığı Şekildeki 9 noktadan rastgele seçilecek iki noktanın sadece üçgene ait olma olasılığı 6 9 E D F B 9 A C M K L. A, B ve C nin hedefi vurma olasılıkları sırası ile, = tür. 7 Üçü anı anda hedefe ateş ettiklerinde en az birisinin hedefi vurma olasılığı Bir sınıftaki öğrenciden i matematikten, 7 si fizikten başarılıdır. Sınıftan seçilen bir öğrencinin matematikten başarılı olduğu bilindiğine göre, fizikten başarısız olma olasılığı 8 7. ( + ) 7 açılımındaki terimlerden rastgele seçilen bir terimin katsaısının olma olasılığı Bir torbada beaz ve kırmızı top vardır. Bu torbalardan bir top çekilip erine diğer renkten bir top konuluor. Çekilen ikinci topun beaz olma olasılığı Aperatif Test 8

37 TRİGONOMETRİ 8. TEST. Şekilde birim çember üzerindeki A noktasına aşağıdaki açı ölçülerinden hangisi karşılık gelemez? 6. sin = a ise a reel saısı için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? a a a a A a 9 π π 7. f() = cos fonksionunun görüntü kümesi aşağıdakilerden ;, 9 9 E ;, E [ 9, 9] [, ] [, ]. cos9 sin7 + tan sih9 cos8 ifadesinin değeri 8. a = sin. cos, b = sin. sin, c = cos ise a + b + c toplamının eşiti nedir? sin6, cos( ), tan, cot trigonometrik değerlerinin işaret sırası nedir? +, +,, +,,, +, +,, + +,, +,,, +, tana + cota toplamının eşiti aşağıdakilerden sin a cos a tan a sec a. a = sin, b = cos, c = tan ise a, b, c nin sıralaması nedir? a > b > c a > c > b c > a > b c > b > a b > c > a. < < π ve sin = cos ise sin sin. cos ifadesinin eşiti nedir?. π < < < π olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? sin < sin cot < cot tan < tan sin. cos > cos < cos. sin(π ) + cos(π ) + sin π c + m ifadesinin eşiti nedir? sin cos sin cos 9 Aperatif Test

38 . sin = ise tan'in eşiti. Şekilde ABC dar açılı A üçgeninde AB = AC dir. % sinbac = % ise tanbca nedir? 8. Şekilde [AH] [BC], [AB] [AC] dir. AC = 6 ve sin( ) BX = ise BC uzunluğu B A H 6 C B C. Şekilde [AB] [AC] ve A BD = DC dir. AD = 6, AB = 8 ve % m(db ise sin B 8 6 C 9. 7a = π olduğuna göre, sina cosa + tan6a ifadesinin eşiti nedir? sina cosa tana. 6. sin + sin + cos ifadesinin eşiti nedir? sin cos tan sin + cos tan sin cos + = 8 i se 'in değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir? sin + sin π π π π π 6 6. tan = a ise, tan tan ifadesinin a türünden eşiti aşağıdakilerden tan( ) a a + a a a a a a a 7. Şekilde [AB] // [CD], D C AD = BC =, CD =, AD =, % m(ad = ise, A cos B. π olmak üzere cot + sin = ise açısı aşağıdakilerden + cos π π π π π 8 6 Aperatif Test

39 TRİGONOMETRİ 9. TEST. Şekilde A D % % m(ba = m(ad dir. AB = 7, AC =, AD = ve CD = ise, 7 BC = B C Şekilde O noktası A ABC üçgeninin iç teğet çemberinin 9 merkezidir. AB = 9, AC = ve m(ob = ise tan B O C. Şekilde A AB = AC = BC = ve CD = ise, AD = 7. Bir ABC üçgeninde b = 6, a = 8 ve m( W = ise cota W nın değeri B C D D. Şekilde AB = 6, A a BC = CD = 8, AD = ve [AB] [BC] dir. 6 8 % m(ad = a ve cosa B 8 C Şekilde, AB =, A AC = ve DC =. BD dir. % m(ba = ve % m(da = ise tan B D 9. Şekilde A A(AD & = A(FC & dir. Verilenlere göre, D CF = E 6 C B C F. Bir ABC üçgeninde m( W =, AC =, AB = ise cosc X nin değeri Bir ABC üçgeninde a = b + 7c olduğuna göre, a. CosB b.cosa ifadesinin eşiti nedir? Şekilde verilenlere göre A ABCD dörtgeninin alanı 6 kaç br dir? B 6 D C Aperatif Test

40 . Şekilde verilenlere göre, ABCD dörtgeninin alanı kaç br dir? D 6 O A 7 9 C. Şekilde verilenlere göre & Alan (AB kaç br dir? B A C 6 8 D B E. Bir ABC üçgeninin kenar uzunlukları arasında; a = b + c + bc 6. Şekilde BC = 6 ve sin(b + = ise çevrel çemberin arıçapı R A O bağıntısı olduğuna göre, A açısının ölçüsü aşağıdakilerden B 6 C Şekilde verilenlere göre, AC = A 7. Şekilde verilenlere A göre, AB = E B 6 C B C D Şekildeki verilenlere A. Şekildeki ABC üçgeninde cosa 8 a B A a C göre, CD = B C E D Aperatif Test

41 TRİGONOMETRİ. ABCD kare, AE = ED ve D C m(bf = E F. TEST. sin + sin = ve cos + cos = ise cos( ) A B 6. cos6 sin6 ifadesinin eşiti cos sin. Şekilde A [AC] [CD] dir. CD =, 7. sin + cos = ise cot+ tan toplamı 8 8 AB = AC = BC = ise D % sin(ba B C cos = ise sin cos + sin 9 9. Şekilde [AB] [BC], A AB =, BD =, DC = m(da % = ise tan B D C sin8 = a ise sin nin a türünden eşiti aşağıdakilerden a a a a + a. < < π olmak üzere sin cos = ise tan. Bir ABC üçgeninde tan X ve tan B = = X C ise tanaw 9 6. cos π. sin π sin π. cos π ifadesinin değeri Aperatif Test

42 . cos c + sin sin cos m. cos ifadesinin eşiti 8. sin = ise sin + cos ifadesinin değeri sin + cos. cos. cos. cos çarpımının sonucu 8 tan8 tan8 8 cot cos = ise cos in eşiti sin + cos sin cos = ise sin aşağıdakilerden 9. = π ise (sin sin) + (cos cos) ifadesinin değeri. tan = ise sin sin. tan = olduğuna göre, + toplamının cos değeri aşağıdakilerden r r r π π 6. sin cos ifadesinin sadeleşmiş şekli aşağıdakilerden tan cot tan cot tan. cos π + sin π = a ise a nın değeri aşağıdakilerden Şekilde A AB = AC = ve BC = ise tana X. + sin + sin cos + cos ifadesinin eşiti aşağıdakilerden B C tan tan tan tan tan Aperatif Test

43 TRİGONOMETRİ. TEST. sin7 + cos sin8 ifadesinin eşiti nedir? 6. = π ise cos + cos ifadesinin değeri cos. cos. sin7 + cos7 sin7 cos 7 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden 7. sin + sin + sin7 ifadesinin eşiti nedir? cos + cos + cos7 tan cot sin cos 8. sin + sin + sin ifadesinin eşiti nedir? + cos + cos sin cos sin cos. c cos sin m ifadesinin eşiti nedir? 9. Grafiği verilen fonksion aşağıdakilerden hangi- sidir? f() = sin f() = sin f() = sin. sin7 + sin cos cos8 ifadesinin eşiti aşağıdakilerden f() = sin f() = sin sin sec sec cosec sec. f() = sin( ) + fonksionunun periodu nedir? r r r π π 6. 8 = π olmak üzere sin + cos6 ifadesinin eşiti nedir? cos sin6 cos cosec sec cot tan. f() = sin7.sin fonksionunun periodu nedir? π π π r r Aperatif Test

44 . f() = sin ( + ) + tan c m + cos fonksionunun periodu nedir? r 6π π π π 6. cos cos + cos cos7 sin + sin + sin + sin7 ifadesinin eşiti nedir? tan cot tan cot cot 7. sin + sin cos + ifadesinin eşiti nedir? sin cos cos tan sin. f() = cos ( + ) + sin( + ) fonksionunun periodu nedir? r r π π π r r 8. cosa + k + cos c m ifadesinin eşiti nedir? sin sin 9. + = ise cos cos ifadesinin eşiti nedir?. f() = + ve g() = sin b l olduğuna göre, (fog) () in periodu nedir? 6π π π π π. = π olmak üzere cos + cos ifadesinin sin6 sin eşiti nedir?. Grafiği verilen fonksion aşağıdakilerdedir? hangisi- = sin + = cos + = cos + = cos = cos. Grafiği verilen fonksion aşağıdakilerden = cos + = cos = + cos = cos = cos Aperatif Test 6

45 TRİGONOMETRİ. TEST. tan arcsin c m 7. arctan + arctan(6 ) = arctan c m ise sincarctan + arcsin m ifadesi 8. f() = sin ise f () nedir? arcsin arcsin arcsin arcsin arcsin. sin(arctan) 9. sin(arctan) = ise. arctan( + ) = r ise. sin = cos eşitliğini sağlaan değerlerinden birisi aşağıdakilerden 6 8. tan(arcsin) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden +. sin = cos denkleminin (, π) aralığındaki en büük pozitif kökü aşağıdakilerden 7r r r r r 6. arcsin = ise arctan'in eşiti nedir? r r 7r r r 6 r. cos = cos denkleminin [, π] aralığında kaç tane kökü vardır? 6 7 Aperatif Test

46 . arccos = arcsin eşitliğini gerçekleen değeri aşağıdakilerden 9. cos + cos = ise hangi aralıktadır? r r a, C, r r c m r ;,r E 6 r,r@. sin + cos = denkleminin köklerinden birisi aşağıdakilerden 7 6. cos + cos = sin + sin denklemini sağlaan en küçük dar açının tanjantı cos. cos = sin. sin denkleminin [, π] aralığında kaç tane kökü vardır?. sin = cos denkleminin [, 9 ] aralığındaki kökü kaç derecedir? 7 6 7, 7, 7, 6..cos + sin = denkleminin köklerinden birisi aşağıdakilerden 6 r r r r 6 r. + = 8 denkleminin dar açı olan çözümü nedir? cos sin r r r r r Birim çember üzerinde sin + koşulunu sağlaan çember aının uzunluğu kaç π dir? r sin. olmak üzere; cot + + cos açısı aşağıdakilerden r r π 6 r = ise 8 r 8. cos + sin = denkleminin [,) aralığındaki köklerinin saısı. r < < r olmak üzere cos tan π. sin = denkleminin kökü aşağıdakilerden r 9r 6 8r 7r r Aperatif Test 8

47 KARMAŞIK SAYILAR. i = ise i + i + i toplamının sonucu nedir? i i. TEST 6. z C olmak üzere; z i = + zi eşitliğini sağlaan z karmaşık saısı aşağıdakilerden 7 8 i i + i i i. a, b, c R olmak üzere a + b + c = denkleminin köklerinden birisi = i ise a + b + c toplamı aşağıdakilerden 7. z i = 6 + i. z eşitliğini sağlaan z karmaşık saısı aşağıdakilerden i + i + i + i i işleminin sonucu aşağıdakilerden i 6 i i + i 8. z i = i eşitliğini sağlaan z karmaşık saısı aşağıdakilerden 6 + i + i i + i i. ( + i) 7 + ( i) 7 işleminin sonucu i z = i + i olduğuna göre, İm(z) nedir? + i i. Z = a + (b )i Z = b + (a + )i ve Z = Z ise a + b z karmaşık saısı için z i = z + olduğuna göre, Re(z) 9 Aperatif Test

48 . ( i) z i = zi ise z 7. z = i olduğuna göre, z saısının imajiner kısmı aşağıdakilerden 8. C den C e f ve g fonksionları; f(z) = z + i ve g(z) = z z şeklinde tanımlanıor. Buna göre, (fog) ( i) işleminin sonucu aşağıdakilerden 8. z = + i saısı orijin etrafında pozitif önde 9 döndürülürse aşağıdaki saılardan hangisi elde edilir? + i i + i + i i. A = {z C: z + i } kümesinin elemanı olan karmaşık saılar arasında orjine en uzak olanın reel kısmı 7 9. z = + i, z = i ve z = + i ise z.z Arg c m z nedir? r π r r 6 r ^ ih ^ ih. z = ise z + i cos + isin. z = olduğuna göre, İm(z) cos + isin. A( + i), B( + i) noktalarına eşit uzaklıkta ve sanal eksen üzerinde olan noktanın imajiner kısmı 7 6. z = sin icos ise z ün eşiti aşağıdakilerden + i i i + i + i. z = i eşitliğini sağlaan z karmaşık saısı aşağıdakilerden + i i i 6 + i i Aperatif Test

49 KARMAŞIK SAYILAR. TEST. i c m saısının eşiti nedir? + i i i + i 8. z = + i + i olduğuna göre, İm ( ) i + i z nedir? ^ i h. ^ + ih ifadesinin eşiti aşağıdakilerden i i + i 9. z = ise z + i i. ( i ). ( i ). ( + i) işleminin sonucu nedir? + i i i. z z = i eşitiğini sağlaan z karmaşık saısı aşağıdakilerden i + i i + i i. z = + i saısı için Re(z ) = olduğuna göre, 6 6 ^ + ih z + z. z = ise i z işleminin sonucu. ( + i)( i) + ( + i) = i( i) olduğuna göre, farkı 7. + a + bi = i ise a + b toplamı + i a i + a + i = 6 bi olduğuna göre, a.b çarpımı. Karmaşık düzlemde, A( + i), B( +i), C( + i), D( +i) noktaları bir paralelkenarın ardışık köşeleri ise + 7. n N + olmak üzere i8n + in + işleminin sonucu i n i8n + i i + i i + i. z =, z = 7 i ve z. z = z olduğuna göre, z Aperatif Test

50 . Grafikte verilen z ve z karmaşık saıları için z z aşağıdakilerden z z z = + i saısı için z + = ise ile arasında z + aşağıdaki bağıntılardan hangisi vardır? = = + = + = = i + i i + i 8. z = + i karmaşık saısı için Arg(z ) nedir? π π π 6 π π 6. < < π ve tan = olduğuna göre, (cos + isin). (cos isin) işleminin sonucu nedir? i + i + i + i + i. z = sin + icos ise Argz nedir? 7. + i = denkleminin kökleri ve ise, Arg(. ) nedir? π π π π π z = + i saısının kutupsal biçimi aşağıdakilerden cis π 6. cis π cis π. cis π 6 cis π 8. Grafikteki taralı bölge aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?. z = i ise z nedir?.i z + + i z z + i z i z + i. z = i karmaşık saısı orijin etrafında negatif önde döndürülürse aşağıdaki saılardan hangisi elde edilir? + i + i i + i i Aperatif Test

51 KARMAŞIK SAYILAR. n N + olmak üzere; n n + n + 6 i + i + i n + 7 n + 8 n + 9 işleminin sonucu nedir? i + i + i i + i i. TEST 7. z =. z ise z. z çarpımı 9 9. (a i). ( + i) = i (b + ) + ( + i) olduğuna göre a. b 8. ( i)( + i) ve z = 6 olduğuna göre, in pozitif değeri nedir? + i 6. ^z h ( + i) = i eşitliğini sağlaan z saısı aşağıdakilerden + i i + i i i 9. z = + i ve z + z + = ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? + = = = = + + =. a + a 8 + bi ise a + b i z i = olduğuna göre, z nin en büük ve en küçük değerlerinin çarpımı 7 8. z + i = ise z nedir? z z + i koşulunu sağlaan z saılarının oluşturduğu bölgenin alanı kaç br dir? π π π π π 6. z = ise z i + i. A( + 6i), B( i), C( + i) noktaları verilior. A nın [BC] nin ortasına uzaklığı kaç br dir? Aperatif Test

52 . z i = koşulunu sağlaan z karmaşık saının argümenti θ ise tanθ 6 8. z = + i ve u = i karmaşık saıları olduğuna göre, z.u değeri nedir? 6 + i + i i. Karmaşık düzlemde (cos + sin) = cos + isin olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi in değerlerinden biridir? r r r r π 6 9. z = + ( + )i ve z + iz = ise reel saısı. z = + i ve z = z olduğuna göre, z nin karmaşık düzlemdeki geometrik eri aşağıdakilerden gerçel eksene dik bir doğru sanal eksene dik bir doğru. f() = z + ise f( + i) aşağıdakilerden z i i + i + i 6 i + birim çaplı bir çember bir parabol birim çaplı bir çember r. z = 6. cis ise z aşağıdakilerden i + i i + i + i 6. z = + i olduğuna göre, z 9 aşağıdakilerden hangisine eşittir? i + i i i 7. z + i = eşitliğini sağlaan z karmaşık saılarının geometrik erinin denklemi aşağıdakilerden. z = (cos + isin ) ve z = (cos + isin ) olduğuna göre, karmaşık düzlemde z ve z noktaları arasındaki uzaklık kaç br dir? ( ) + ( ) = 6 ( ) + ( ) = 6 ( + ) + ( ) = ( ) + ( ) = 8 ( ) + ( + ) =. z = (cos + isn ) ve z z = (cos + isin ) ise z işleminin sonucu i i i Aperatif Test

53 LOGARİTMA. log log8 + log işleminin sonucu 6. TEST 8. f() = ln(a) ve g() = olmak üzere (fog)() = ise a e e e e e. log 8 = a ise log 8 6 saısının a türünden eşiti aşağıdakilerden a a a + a a 9. f() = ln( + ) ise f (ln) in eşiti nedir? e e +. log 9 (log 8 ) = log 8 ise 9 9. log ( + log ) = ise. log a = loga = ise nin türünden eşiti aşağıdakilerden log = a ve + + = ise nedir? a a + a + a a a + a a a a log. =. denklemini sağlaan reel saılarının çarpımı 6. log = a log = b ise Log 6 saısının a ve b türünden eşiti aşağıdakilerden a + b b b a + a + b b a + b a + b b +. log = a ise a için aşağıdakilerden hangisi 8 doğrudur? < a < < a < < a < < a < < a < 7. f() = log ( + a) ve f (6) = ise a = a a a ise log a in eşiti nedir? Aperatif Test

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. Üç basamaklı doğal saılardan kaç tanesi, 8 ve ile tam bölünür? 8 9. ile in geometrik ortası z dir. ( z). ( z ). z aşağıdakilerden hangisidir?. 9 ifadesinin cinsinden değeri

Detaylı

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır.

1-A. Adı Soyadı. Okulu. Sınıfı LYS-1 MATEMATİK TESTİ. Bu Testte; Toplam 50 Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 75 dakikadır. -A Adı Soadı kulu Sınıfı LYS- MATEMATİK TESTİ Bu Testte; Toplam Adet soru bulunmaktadır. Cevaplama Süresi 7 dakikadır. Süre bitiminde Matematik Testi sınav kitapçığınızı gözetmeninize verip Geometri Testi

Detaylı

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol

1. BÖLÜM Polinomlar BÖLÜM II. Dereceden Denklemler BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler BÖLÜM Parabol ORGANİZASYON ŞEMASI . BÖLÜM Polinomlar... 7. BÖLÜM II. Dereceden Denklemler.... BÖLÜM II. Dereceden Eşitsizlikler... 9. BÖLÜM Parabol... 5 5. BÖLÜM Trigonometri... 69 6. BÖLÜM Karmaşık Sayılar... 09 7.

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte 5 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. - - ^- h + c- m - (-5 )-(- ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 5 E).

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir?

2. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler x 2 2x + 2m + 1 = 0 denkleminin kökleri x 1 ve x 2 dir. 4x 1 + 5x 2 = 7 ise m aşağıdakilerden hangisidir? MC www.matematikclub.com, 006 Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir3@ahoo.com.tr. Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler- TEST I A) 1 B) C) 3 D) 4 E) 5 1. 1/ = 0 denkleminin köklerinin toplamı aşağıdakilerden

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. A.. n saısının tamsaı bölenlerinin saısı olduğuna göre, n 0. R de tanımlı " " işlemi; ο ο işleminin sonucu 0. (6) 6 (6) ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? 6 6 (6)

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. abba dört basamaklı, ab iki basamaklı doğal saıları için, abba ab. a b eşitliğini sağlaan kaç farklı (a, b) doğal saı ikilisi vardır? 7 olduğuna göre, a b toplamı kaçtır? 9.,,

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. n olmak üzere; n n toplamı ten büük n nin alabileceği tamsaı değerleri kaç tanedir? 9 B) 8 7.,, z reel saılar olmak üzere; ( 8) l 8 l z z aşağıdakilerden hangisidir? B) 8. tabanındaki

Detaylı

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK

TÜRKİYE GENELİ DENEME SINAVI LYS - 1 MATEMATİK TÜRKİY GNLİ SINVI LYS - 1 7 MYIS 017 LYS 1 - TSTİ 1. u testte 80 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz. + k+ n 15 + 10 1. : = + 6 16 + 8 0 + 8 olduğuna

Detaylı

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x.

2014 LYS MATEMATİK. x lü terimin 1, 3. 3 ab olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? 2b a ifade- sinin değeri kaçtır? olduğuna göre, x. 4 LYS MATEMATİK. a b b a ifade- ab olduğuna göre, sinin değeri kaçtır? 5. ifadesinin değeri kaçtır? 5. P() polinomunda katsaısı kaçtır? 4 lü terimin 4 log log çarpımının değeri kaçtır? 6. 4 olduğuna göre,.

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 08 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SRU KİTPÇIĞI 08 U SRU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SRULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik Testi

Detaylı

BAĞINTI - FONKSİYON Test -1

BAĞINTI - FONKSİYON Test -1 BAĞINTI - FONKSİYON Test -. A,,,4,5 B,, olduğuna göre, AB kümesinin eleman saısı A) 8 B) C) D) 4 E) 5 5. A ve B herhangi iki küme AB,a,,a,,a,,b,,b,,b olduğuna göre, s(a) + s(b) toplamı A) B) 4 C) 5 D)

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan

Detaylı

A A A A A A A A A A A

A A A A A A A A A A A LYS MTEMTİK TESTİ. Bu testte soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz.. d + n - d + n d - + n- d + + n işleminin sonucu kaçtır?., R olmak üzere, + +

Detaylı

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56

7. f(x) = 2sinx cos2x fonksiyonunun. π x 3 2 A) y = 9. f(x) = 1 2 x2 3x + 4 eğrisinin hangi noktadaki teğetinin D) ( 10 3, 4 9 ) E) ( 2 3, 56 , 006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir@ahoo.com.tr Türev TEST I 7. f() = sin cos fonksionunun. f()= sin( + )cos( ) için f'() nin eşiti nedir? A) B) C) 0 D) E) için erel minimum değeri nedir? A) B)

Detaylı

6. loga log3a log5a log4a. 7. x,y R olmak üzere;

6. loga log3a log5a log4a. 7. x,y R olmak üzere; log. 5 5 0 olduğuna göre, değeri kaçtır? A) 5 B) 0 C) 6 8 E) 6. loga loga log5a loga eşitliğini sağlaan a değeri kaçtır? 5 A) 5 5 B) 5 5 C) 5 E) 5. loga logb logc ifadesinin eşiti aşağıdakilerden a c A)

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak Akıl LYS MATEMATİK DENEME SINAVI 0505- Ortak Akıl Adem ÇİL Ali Can GÜLLÜ Ayhan YANAĞLIBAŞ Barbaros GÜR Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN

Detaylı

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4.

POLİNOMLAR I MATEMATİK LYS / 2012 A1. 1. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? 6. ( ) ( ) 3 ( ) 2. 2. ( ) n 7 8. ( ) 3 2 3. ( ) 2 4. POLİNOMLAR I MATEMATİK. Aşağıdakilerden kaç tanesi polinomdur? I. ( ) P = + II. ( ) P = + III. ( ) + + P = + 6. ( ) ( ) ( ) P = a b a + b sabit polinom olduğuna göre ( ) ( ) ( ) P a +P b +P 0 toplamı kaçtır?

Detaylı

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E)

1977 ÜSS. 2 y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 1 x. 2 y. 1 y. 1 y. 1 x. 2 x. 2 x. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y. 1 x. 1 y 2 C) 4 E) 77 ÜSS. ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?. C) 4 E). Şekilde a+b+c+d açılarının toplamı kaç dik açıdır? (açılar pozitif önlüdür.) 4 C) 6 7 E) 8 Verilen şekilde açıların ölçüleri verilmiştir. En

Detaylı

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır?

1996 ÖYS. 2 nin 2 fazlası kız. 1. Bir sınıftaki örencilerin 5. örencidir. Sınıfta 22 erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin sayısı kaçtır? 996 ÖYS. Bir sınıftaki örencilerin nin fazlası kız örencidir. Sınıfta erkek öğrenci olduğuna göre, kız öğrencilerin saısı kaçtır? 8 C) 6 D) E) 6. Saatteki hızı V olan bir hareketti A ve B arasındaki olu

Detaylı

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır?

12. SINIF. Fonksiyonlar - 1 TEST. 1. kx + 6 fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre aşağıdakilerden hangisidir? k. = 1 olduğuna göre k. kaçtır? . SINIF M Fonksionlar. f ( + a ) + vef( ) 7 olduğuna göre a kaçtır? E) TEST. f ( ) k + 6 fonksionu sabit fonksion olduğuna f ( ) göre aşağıdakilerden k E). f( ) 6 k ve f ( ) olduğuna göre k kaçtır? E)

Detaylı

LYS Y OĞRU MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a ve b asal

Detaylı

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI

LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS GENEL KATILIMLI TÜRKİYE GENELİ ONLİNE DENEME SINAVI LYS- MATEMATİK (MF-TM). Bu testte Matematik ile ilgili soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için arılan kısmına işaretleiniz..

Detaylı

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir?

1998 ÖYS. 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7. iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? 99 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal saısının 7 katı, iki basamaklı bir doğal saısına eşittir. Buna göre, doğal saısı en az kaç olabilir? A) B) C) 6. Bugünkü aşları 6 ve ile orantılı olan iki kardeşin 6 ıl sonraki

Detaylı

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33

12-B. Polinomlar - 1 TEST. olduğuna göre P(x - 2, y + 4) polinomunun katsayılar toplamı kaçtır? olduğuna göre A B kaçtır? A) 78 B) 73 C) 62 D 58 E) 33 -B TEST Polinomlar -. Py _, i= y- y + 5y- olduğuna göre P( -, y + ) polinomunun katsayılar toplamı. - 6 = A - 5 + - + B - olduğuna göre A B 78 B) 7 6 D 58 E) B) D) - E) -. -a- b = _ + -5i_ -ci eşitliğine

Detaylı

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular

LYS MATEMATİK-2 SORU BANKASI LYS. M. Ali BARS. çözümlü sorular. yıldızlı testler. Sınavlara en yakın özgün sorular LYS LYS 6 Sınavlara en akın özgün sorular MATEMATİK- SORU BANKASI çözümlü sorular ıldızlı testler M. Ali BARS M. Ali Bars LYS Matematik Soru Bankası ISBN 978-65-8-7-9 Kitapta er alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler?

10. SINIF. Sayma TEST. 1. Bir otobüse binen 3 yolcu yan yana duran 4 boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? SINI Sama. ir otobüse binen olcu an ana duran boş koltuğa kaç farklı şekilde oturabilirler? ) ) ) 8 ) 6 ) 8 KZNI KVR. = #,,,,, - kümesinin elemanları kullanılarak basamaklı rakamları birbirinden farklı

Detaylı

EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1

EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1 EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ Test -1 1. 9 5. 69 A) (, ] B) (, ) C) (, ) D) [, ] E) [, ) A) B) {} C) {, } D) R E) R {}. 5 6. 1 A) (, 5) B) [, 5] C) (, 5) D) (5, ) E) (, ) A) (, 1] B) (, ) C) [1, ) D) (, ] [1,

Detaylı

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir?

1997 ÖSS Soruları. 5. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? 997 ÖSS Soruları. ( ) + ( ).( ) işleminin sonucu kaçtır? ) ) ) ) 8 6 ) 6. Rakamları birbirinden farklı olan üç basamaklı en büük doğal saı aşağıdakilerden hangisi ile kalansız bölünebilir? ) ) 9 ) 6 )

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ

LYS YE DOĞRU MATEMATİK TESTİ MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 75 dakikadır.. a, b ve c birer rakam

Detaylı

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu

2012 LYS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ Niyazi Kurtoğlu .SORU 8 sayı tabanında verilen (5) 8 sayısının sayı tabanında yazılışı nedir?.soru 6 3 3 3 3 4 6 8? 3.SORU 3 ise 5? 5 4.SORU 4 5 olduğuna göre, ( )? 5.SORU (y z) z(y ) y z yz bulunuz. ifadesinin en sade

Detaylı

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012

Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 24.08.2011 ta rih ve 121 sa yı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve 2011-2012 Mil li Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi e Ku ru lu Baş kan lı ğı nın.8. ta rih ve sa ı lı ka ra rı ile ka bul edi len ve - Öğ re tim Yı lın dan iti ba ren u gu lana cak olan prog ra ma gö re ha zır

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. ab iki basamaklı saısı b ile bölündüğünde, bölüm 5 ve kalan b 5 tir. u şartlara uan kaç farklı ab iki basamaklı saısı vardır? ) 5 6 7 5. a, b, c, d, e sıfırdan farklı tamsaılar

Detaylı

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır.

MATEMATİK TESTİ LYS YE DOĞRU. 1. Bu testte Matematik ile ilgili 50 soru vardır. MTMTİK TSTİ LYS-. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.. a, b, c birer reel sayı

Detaylı

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No:

ÖRNEK LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - 1 GEOMETRİ TESTİ. Ad Soyad : T.C. Kimlik No: LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI - GEOMETRİ TESTİ ÖRNEK Ad Soyad : T.C. Kimlik No: Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Metin Yayınları nın yazılı

Detaylı

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI

DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ 23. LİSELERARASI MATEMATİK YARIŞMASI BİREYSEL YARIŞMA SORULARI CEVAPLARI CEVAP KAĞIDI ÜZERİNE YAZINIZ. SORU KİTAPÇIĞINI KARALAMA MAKSATLI KULLANABİLİRSİNİZ 1

Detaylı

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları

13. 2x y + z = 3 E) 1. (Cevap B) 14. Dikdörtgen biçimindeki bir tarlanın boyu 10 metre, eni 5 metre. Çözüm Yayınları Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümleri BÖLÜM 04 Test 0. y = y = 6 denklem sisteminin çözüm kümesi aşağıdakilerden A) {(, 4)} B) {(, )} C) {(, 4)} D) {( 4, )} E) {(, )}./ y = / y = 6 5 = 5 = = için y

Detaylı

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu

PARABOL. çözüm. kavrama sorusu. çözüm. kavrama sorusu PARABL Bu bölümde birinci dereceden fonksion =f()=a+b ve ikinci dereceden fonksion =f()=a +b+c grafiklerini üzesel olarak inceleeceğiz. f()=a +b+c ikinci dereceden bir bilinmeenli polinom fonksionun grafiği

Detaylı

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?

PARABOL Test -1. y x 2x m 1 parabolü x eksenini kesmiyorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir? PROL est -. m parabolü eksenini kesmiorsa m nin alabileceği değerler kümesi aşağıdakilerden hangisidir?. f a b c (, ) ) (, ) (, ) (, ) ( 6, ). m parabolü eksenini iki farklı noktada kesmektedir. una göre,

Detaylı

LYS MATEMATİK DENEME - 1

LYS MATEMATİK DENEME - 1 LYS MATEMATİK DENEME - BU SORULAR FİNAL EĞİTİM KURUMLARI TARAFINDAN SAĞLANMIŞTIR. İZİNSİZ KOPYALANMASI VE ÇOĞALTILMASI YASAKTIR, YAPILDIĞI TAKDİRDE CEZAİ İŞLEM UYGULANACAKTIR. LYS MATEMATİK TESTİ. Bu testte

Detaylı

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45

1990 ÖYS. 1. si 13 olan si kaçtır? A) 91 B) 84 C) 72 D) 60 E) 52 A) 65 B) 63 C) 56 D) 54 E) 45 990 ÖYS. si olan si kaçtır? A) 9 B) 8 C) D) 60 E) 5. Ağırlıkça %0 si şeker olan 0 kg lık un-şeker karışımına 8 kg daha un eklendiğine göre, yeni şeker (kg) karışımın oranı kaçtır? un (kg) A) B) C) D) E)

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ 10. OKULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIFLAR SORULARI 0 KULLARARASI MATEMATİK YARIŞMASI 0 SINIFLAR SRULARI (5xy) dört basamaklı sayıdır 5 x y 6 - a 3 Yukarıdaki bölme işlemine göre y nin alabileceği değerler toplamı kaçtır? 4 m pozitif bir tamsayı olmak üzere;

Detaylı

Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonlar ve Grafikleri Fonksionlar ve Grafikleri Isınma Hareketleri Aşağıda verilenleri inceleiniz. A f f(a) 7 çocuk baan f: Çocukları annelerine götürüor. Fonksion olma şartı: Her çocuğun annesi olmalı ve bir tane olmalı. (

Detaylı

Taşkın, Çetin, Abdullayeva

Taşkın, Çetin, Abdullayeva BÖLÜM Taşkın, Çetin, Abdullaeva FONKSİYONLAR.. FONKSİYON KAVRAMI Tanım : A ve B boş olmaan iki küme a A ve b B olmak üzere ( ab, ) sıralı eleman çiftine sıralı ikili denir. ( ab, ) sıralı ikilisinde a

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 MATEMATİK TESTİ 11 HAZİRAN 2017 PAZAR Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır?

1994 ÖYS. 6. x, y, z sıfırdan büyük birer tam sayı ve 2x+3y-z=94 olduğuna göre, x in en küçük değeri kaçtır? 99 ÖYS. Üç basamaklı abc sayısının birler basamağı tür. Birler basamağı ile yüzler basamağı değiştirildiğinde oluşan yeni sayı, abc sayısından 97 küçüktür. Buna göre, abc sayısının yüzler basamağı kaçtır?.,

Detaylı

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10

MATEMATİK MATEMATİK-GEOMETRİ SINAVI LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-1 TESTİ SORU KİTAPÇIĞI 10 LİSNS YRLŞTİRM SINVI- MTMTİK-GOMTRİ SINVI MTMTİK TSTİ SORU KİTPÇIĞI 0 U SORU KİTPÇIĞI LYS- MTMTİK TSTİ SORULRINI İÇRMKTİR. . u testte 0 soru vardýr. MTMTİK TSTİ. evaplarýnýzý, cevap kâðýdýnın Matematik

Detaylı

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm:

1995 ÖYS. a+ =3a a= Cevap:D. Çözüm: Çözüm: Çözüm: 99 ÖYS. a b c d ve a, b, c, d tek sayılar olmak üzere, abcd dört basamaklı en büyük sayıdır? Bu sayı aşağıdakilerden hangisine kalansız bölünebilir? A) B) 6 C) 9 D) E) a, b, c, d rakamları birbirinden

Detaylı

Fonksiyonlar ve Grafikleri

Fonksiyonlar ve Grafikleri Fonksionlar ve Grafikleri Isınma Hareketleri Aşağıda verilenleri inceleiniz. A f f(a) 7 f: Çocukları annelerine götürüor. Fonksion olma şartı: Her çocuğun annesi olmalı ve bir tane olmalı. ( çocuk annenin

Detaylı

FONKSİYONUN TANIMI ve FONKSİYON ÇEŞİTLERİ

FONKSİYONUN TANIMI ve FONKSİYON ÇEŞİTLERİ KONU: Fonksionlar FONKSİYONUN TANIMI ve FONKSİYON ÇEŞİTLERİ. A,, kümesinden B a, b, c, d kümesine tanımlanan aşağıdaki bağıntılardan hangisi bir fonksiondur?,a,,b,,c,,d,a,,d,,a,a,,b,,c,,d,b,, c,,d,a,,b,,c,,a.

Detaylı

LYS Y ĞRU MTMTİK TSTİ. u testte Matematik ile ilgili 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. u testteki süreniz 7 dakikadır.., y reel sayılar

Detaylı

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7

1998 ÖYS. orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı kaçtır? 1. Üç basamaklı bir x doğal sayısının 7 998 ÖYS. Üç basamaklı bir doğal sayısının 7 katı, iki basamaklı bir y doğal sayısına eşittir. Buna göre, y doğal sayısı en az kaç olabilir? orantılı olacaktır. Bu iki kardeşten büyük olanın bugünkü yaşı

Detaylı

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI

BÖLÜM 24 TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI TÜREV VE UYGULAMALARI YILLAR 966 967 968 969 97 97 97 975 976 977 978 980 98 98 98 98 985 986 987 988 989 990 99 99 99 99 995 996 997 998 006 007 ÖSS / ÖSS-I ÖYS / ÖSS-II 5 6 6 5

Detaylı

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x)

6 II. DERECEDEN FONKSÝYONLAR 2(Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MATEMATÝK. y f(x) f(x) 6 II. DERECEDEN FNKSÝYNLR (Parabol) (Grafikten Parabolün Denklemi-Parabol ve Doðru) LYS MTEMTÝK 1. f(). f() 6 8 T Yukarıda grafiği verilen = f() parabolünün denklemi nedir?( = 6) Yukarıda grafiği verilen

Detaylı

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR

ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR ÖZEL TANIMLI FONKSİYONLAR Fonksionlar ve Özel Tanımlı Fonksionlar Özel tanımlı fonksionlar konusu fonksionların alt bir dalıdır. Bu konuu daha ii anlaabilmemiz için fonksionlar ile ilgili bilgilerimizi

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matemat Deneme Sınavı. ii basamalı doğal saıdır. 6 en büü saısı ile en üçü saısının toplamı açtır? 8 89 8 6. için, 9 ( ) ifadesinin sonucu aşağıdailerden hangisidir? 6. ile saıları arasındai çift saıların

Detaylı

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ

MATEMATÝK GEOMETRÝ DENEMELERÝ NM 1 MTMTÝK OMTRÝ NMLRÝ 1. o o = 75 ve y = 5 olduğuna göre,. 3 + 8 = 0 sin( y)cos( + y) + sin( + y)cos( y) sin( y)sin( + y) cos( + y)cos( y) denkleminin kaç tane farklı reel kökü vardır? ifadesinin eşiti

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI. MATEMATİK YARIŞMASI 0. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 5. sayısının virgülden sonra 9 99 999 5. basamağındaki rakam kaçtır? A) 0 B) C) 3 D) E) 8!.!.3!...4! 4. A= aşağıdaki hangi

Detaylı

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde

{ x,y x y + 19 = 0, x, y R} = 3 tir. = sonlu kümesinin 32 tane alt kümesinde 1. Aşağıdaki kümelerden hangisi sonsuz küme belirtir? A) A = { x 4 < x < 36,x N} B) B = { x 19 < x,x asal sayı} C) C = { x x = 5k,0 < x < 100,k Z} D) D = { x x = 5, x Z} E) E = { x x < 19,x N}. A, B ve

Detaylı

Cebir Notları. Karmaşık sayılar TEST I. Gökhan DEMĐR, 2006

Cebir Notları. Karmaşık sayılar TEST I. Gökhan DEMĐR,  2006 MC Karmaşık saılar www.matematikclub.cm, 006 Cebir Ntları Gökhan DEMĐR, gdemir@ah.cm.tr TEST I. i 897 + i 975 + i 997 i 995 tplamının snucu i B) i C) i D) i E) 5i 8. Z = i nin kutupsal biçimi (cs0 + isin0)

Detaylı

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM

BASIN KİTAPÇIĞI ÖSYM BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

9. BÖLÜM. Özel Tanımlı Fonksiyonlar ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: ÖRNEK ÖRNEK ÇÖZÜM ÇÖZÜM. M A T E M A T İ K

9. BÖLÜM. Özel Tanımlı Fonksiyonlar ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: ÖRNEK ÖRNEK ÇÖZÜM ÇÖZÜM. M A T E M A T İ K M A T E M A T İ K www.akademitemellisesi.com ÇİFT VE TEK FONKSİYONLAR: f:ar (A R) fonksionu için, 9. BÖLÜM ) Her A için f( ) = f() ise f e çift fonksion denir. olduğundan ne tek nede çifttir. MUTL AK DEĞER

Detaylı

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =?

Örnek...1 : Örnek...5 : n bir pozitif tamsayı ise i 4 n + 2 +i 8 n + 1 2 +i 2 0 n + 6 =? KARMAŞIK SAYILAR Karmaşık saılar x 2 + 1 = 0 biçimindeki denklemlerin çözümünü apabilmek için tanım lanm ıştır. Örnek...2 : Toplamları 6 ve çarpımları 34 olan iki saı bulunuz. a ve b birer reel saı ve

Detaylı

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2

1986 ÖYS. 1. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? C) 3 A) 11 B) 10 C) 3 D) 8 E) 7 E) 2 8 ÖYS. Aşağıdaki ABC üçgeninde. BD kaç cm dir? 8 7. Aşağıdaki şekilde ABCD bir yamuk ve AECD bir paralel kenardır.. Aşağıdaki şekilde EAB ve FBC eşkenar üçgendir. AECD nin alanı 8 cm Buna göre CEB üçgeninin

Detaylı

kişi biri 4 kişilik, üçü ikişer kişilik 4 takıma kaç farklı şekilde ayrılabilir? (3150)

kişi biri 4 kişilik, üçü ikişer kişilik 4 takıma kaç farklı şekilde ayrılabilir? (3150) PERMÜTASYON KOMBİNASYON. A = {,,,,5} kümesinin alt kümelerinin kaç tanesinde 5 elemanı bulunur? (). 7 elemanlı bir kümenin en az 5 elemanlı kaç tane alt kümesi vardır? (9). A { a, b, c, d, e, f, g, h}

Detaylı

( B) ( ) PERMÜTASYON KOMBİNASYON BİNOM OLASILIK

( B) ( ) PERMÜTASYON KOMBİNASYON BİNOM OLASILIK PERMÜTASYON KOMBİNASYON BİNOM OLASILIK.... n = n! olmak üzere, ( n + )! = 0 n! + n! ise, n kaçtır? (A) ( ) A)0 B) C) D) E). ( n +,) = 6 C olduğuna göre, n kaçtır? (B) A) B)6 C) D)8 E)9. ( n, ). C( n,)

Detaylı

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2

Lys x 2 + y 2 = (6k) 2. (x 2k) 2 + y 2 = (2k 5) 2 olduğuna göre x 2 y 2 =? Cevap: 14k 2 1. 1 =? Lys 1 7. x + y = (6k) (x k) + y = (k 5) olduğuna göre x y =?. 6 a.b = ise a + 1 b. b 1 a =? 1k 8. x ve y birbirinden farklı pozitif gerçel sayılar olmak üzere, x y y x. x.y = (x y) ise x y =?.

Detaylı

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır.

ÖZEL EGE LİSESİ 11. MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI 3. (abc) üç basamaklı, (bc) iki basamaklı doğal sayılardır. . A = {,,,4,5,6 } kümesinin boş olmayan bütün alt kümelerindeki en küçük elemanların aritmetik ortalaması kaçtır? 6 7 8 9 40 A) B) C) D) E) 9 0 0 ÖZEL EGE LİSESİ. MATEMATİK YARIŞMASI. (abc) üç basamaklı,

Detaylı

FONKSİYONLAR ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİT

FONKSİYONLAR ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİTE 3. ÜNİT FONKSİYONLAR ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİTE. ÜNİT. Kazanım : Gerçek saılar üzerinde tanımlanmış fonksion kavramını açıklar. Tanım kümesi, değer kümesi, görüntü kümesi kavramlarını açıklar.. Kazanım : Fonksionların

Detaylı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı

XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı XII. Ulusal Matematik Olimpiyatı Birinci Aşama Sınavı A 1. Köşeleri, yarıçapı 1 olan çemberin üstünde yer alan düzgün bir n-genin çevre uzunluğunun alanına oranı 4 3 ise, n kaçtır? 3 a) 3 b) 4 c) 5 d)

Detaylı

( ) ( ) { } ( ] f(x) = sinx fonksiyonunun x=0 için türevi aşağıdakilerden hangisidir. 3 ün (mod 7) ye göre denk olduğu sayı aşağıdakilerden

( ) ( ) { } ( ] f(x) = sinx fonksiyonunun x=0 için türevi aşağıdakilerden hangisidir. 3 ün (mod 7) ye göre denk olduğu sayı aşağıdakilerden . 4 ün (mod 7) ye göre denk olduğu sayı aşağıdakilerden hangisidir? B) 4 E ) (mod 7) (mod 7) 6 (mod 7) 6 4 (mod 7) 4 (mod 7). R R olduğuna göre f : f() = - fonksiyonunun tanım kümesi nedir? { :-< < } B)

Detaylı

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik

ÖSYM. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz AYT/Matematik MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 2. a bir gerçel sayı olmak üzere, karmaşık sayılarda eşitliği veriliyor.

Detaylı

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar,

6. Ali her gün cebinde kalan parasının (2009) a, b ve c farklı pozitif tamsayılar, 9. x, y, z pozitif gerçek sayılar, 1. 9 2 x 2 ifadesinin açılımında sabit x terim kaç olur? A) 672 B) 84 C) 1 D) -84.E) -672 6. Ali her gün cebinde kalan parasının %20 sini harcamaktadır. Pazartesi sabahı haftalığını alan Ali ni Salı günü

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak safası İÇİNDEKİLER. ÜNİTE FNKSİYNLARDA İŞLEMLER VE UYGULAMALARI Fonksionların Simetrileri ve Cebirsel Özellikleri... 4 Tek ve Çift Fonksionlar... 4 Fonksionlarda İşlemler... 6 Konu Testleri -...

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI A) 80 B) 84 C) 88 D) 102 E) 106 1. n bir doğal sayı olmak üzere, n! sayısının sondan k basamağı 0 dır. Buna göre, k tamsayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? 3. (x+y+z+t ) 6 ifadesinin açılımında kaç terim vardır? A) 80 B) 84 C) 88 D)

Detaylı

LYS Matemat k Deneme Sınavı

LYS Matemat k Deneme Sınavı LYS Matematk Deneme Sınavı. a 9! 8!, 9! 8! OKEK (a, ) OBEB (a, ) ifadesinin değeri kaçtır?. a ve a ile arasındaki ağıntı nedir? a a a a a a a a. ( ). ( ). ( ) 8 nın insinden eşiti nedir?. z z z toplamı

Detaylı

TRİGONOMETRİ Test -1

TRİGONOMETRİ Test -1 TRİGONOMETRİ Test -. y. y K O O. nalitik düzlemde verilen O merkezli birim çemberde hangi noktanın koordinatları (0, ) dir? (O noktası orijindir.) O y [OK] açıortay olmak üzere, nalitik düzlemde verilen

Detaylı

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4

1989 ÖYS. olduğuna göre a-b kaçtır? A) 2 B) 2 C) 2 2 D) 2 2 E) 4 989 ÖYS. a a a b 8 olduğuna göre a-b kaçtır? C). a ile b nin aritmetik ortalaması 5 tir. a ile geometrik ortalaması 0, b ile geometrik ortalaması 0 olan sayı nedir? 0 C) 8 ise a+b+d toplamı ne-. a+b+c=d

Detaylı

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 )

ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 2010 ) ULUSAL MATEMATİK OLİMPİYATLARI DENEMESİ ( ŞUBAT 010 ) 1) Dar açılı ABC üçgeninde BB 1 ve CC 1 yükseklikleri H noktasında kesişiyor. CH = C H, BH = B H ise BAC açısını bulunuz. 1 1 A)0 0 B)45 0 C) arccos

Detaylı

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a

- 2-1 0 1 2 + 4a a 0 a 4a İKİNCİ DERECEDEN FNKSİYNLARIN GRAFİKLERİ a,b,c,z R ve a 0 olmak üzere, F : R R f() = a + b + c şeklinde tanımlanan fonksionlara ikinci dereceden bir değişkenli fonksionlar denir. Bu tür fonksionların grafikleri

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ

İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ İKİNCİ DERECEDEN FONKSİYONLAR VE GRAFİKLERİ TANIM: a, b, c R ve a olmak üzere, f : R R, = f ( ) = a + b + c fonksionuna, ikinci dereceden bir bilinmeenli fonksion denir. { } (, ) : = f ( ) R kümesinin

Detaylı

İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI

İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI İZMİR MATEMATİK OLİMPİYATI 1. AŞAMA SINAVI 20.05.2018 Sınava giren öğrencinin ADI SOYADI :.......................................................................... T.C. KİMLİK NO :..................................................................

Detaylı

11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI

11. SINIF 1. DÖNEM 1. YAZILI . SINIF SOYADI : MATEMATİK. DÖNEM. YAZILI DENEME. Aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi önermedir? I. Cuma sinemaya gidelim. II. Bugün hava çok güzel. III. Beşiktaş ilk futbol takımıdır. IV. = 00. A) 0 B) C)

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 9. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI. 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç 1. Rakamları toplamından büyük olan kaç tane doğal sayı vardır? A) 0 B) 1 C) 3 D) 8 E) 10 4. c tabanındaki iki basamaklı ardışık üç sayının toplamı (0) cc ise c nin alamayacağı en büyük değer kaçtır? A)

Detaylı

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT

KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT KÜMELER ÜNİTE 1. ÜNİTE 1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 1. ÜNİT Kümelerde Temel Kavramlar 1. Kazanım : Küme kavramını açıklar; liste, Venn şeması ve ortak özellik yöntemleri ile gösterir. 2. Kazanım : Evrensel küme,

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNERMELER BİLEŞİK ÖNERMELER AÇIK ÖNERMELER İSPAT YÖNTEMLERİ

İÇİNDEKİLER ÖNERMELER BİLEŞİK ÖNERMELER AÇIK ÖNERMELER İSPAT YÖNTEMLERİ - MANTIK İÇİNDEKİLER Safa No Test No ÖNERMELER...-... - BİLEŞİK ÖNERMELER...-... -6 AÇIK ÖNERMELER...-6... 7-8 İSPAT YÖNTEMLERİ...7-8... 9-9 - KÜMELER KÜMELERDE TEMEL KAVRAMLAR...9-4... - KÜMELERDE İŞLEMLER...5-6...

Detaylı

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır?

2(1+ 5 ) b = LYS MATEMATİK DENEMESİ. işleminin sonucu kaçtır? A)2 5 B)3 5 C)2+ 5 D)3+ 5 E) işleminin sonucu kaçtır? 017 LYS MATEMATİK DENEMESİ Soru Sayısı: 50 Sınav Süresi: 75 ı 1. 4. (1+ 5 ) 1+ 5 işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B)3 5 C)+ 5 işleminin sonucu kaçtır? D)3+ 5 E)1+ 5 A) B) 1 C) 1 D) E) 3. 4 0,5.16 0,5 işleminin

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 14.MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR FİNAL SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 14.MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIFLAR FİNAL SORULARI 8 SINIFLAR FİNAL SORULARI 1 3+ 1 denkleminin çözüm kümesini bulunuz ( R ) Aritmetik bir dizinin ilk 0 teriminin toplamı 400 ve dördüncü terimi olduğuna göre, birinci terimini bulunuz 3 4 öğrencinin katıldığı

Detaylı

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x

Ö.S.S MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ 1 E) x x. x x = x Ö.S.S. MATEMATĐK II SORULARI ve ÇÖZÜMLERĐ. olduğuna göre, kaçtır? A B C D E Çözüm. -. : ifadesinin sadeleştirilmiş biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A B C D E Çözüm :... :....... . olduğuna göre, - ifadesinin

Detaylı

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır.

AYT 2018 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ. ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. 1 ai i a i 1 ai ai i. 1 ai ai 1 ai ai 0 2ai a 0 olmalıdır. AYT 08 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ ai i İçler dışlar çarpımı yapalım. ai ai i ai ai aii ai ai ai ai 0 ai a 0 olmalıdır. Cevap : E 8 in asal çarpanları ve 3 tür. 8.3 3 40 ın asal çarpanları ve 5 tir. 40.5 İkisinde

Detaylı

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları...

FONKSİYONLAR FONKSİYONLAR... 179 198. Sayfa No. y=f(x) Fonksiyonlar Konu Özeti... 179. Konu Testleri (1 8)... 182. Yazılıya Hazırlık Soruları... ÜNİTE Safa No............................................................ 79 98 Fonksionlar Konu Özeti...................................................... 79 Konu Testleri ( 8)...........................................................

Detaylı

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500

1984 ÖYS A) 875 B) 750 C) 625 D) 600 E) 500 984 ÖYS. + + a a + a + a işleminin sonucu nedir? a A) +a B) a C) +a D) a E) +a a b ab. ifadesinin kısaltılmış biçimi a b + a b + ab a + b A) a b a b D) a b B) a b a + b E) ab(a-b) C) a b a + b A) 87 B)

Detaylı