Samsun ehir Ta k nlar n n Kronolojisi, 2012 Y l Samsun Ta k n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Samsun ehir Ta k nlar n n Kronolojisi, 2012 Y l Samsun Ta k n"

Transkript

1 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Samsun ehir Taknlarnn Kronolojisi, 2012 Yl Samsun Takn Yrd. Doç. Dr. Asl ÜLKE*, Ar. Gör. Ayenur USLU*, Ör. Gör. Neslihan BEDEN** *Ondokuz Mays Üniversitesi, Mühendislik Fak., naat Mühendislii Bölümü, Samsun. **Ondokuz Mays Üniversitesi, Kavak Meslek Yüksekokulu, Samsun. ÖZET Karadeniz bölgesinin orta bölümünde Yeilrmak ve Kzlrmak nehirlerinin Karadeniz e döküldükleri deltalar arasnda yer alan Samsun li, 735 mm lik yllk ortalama ya yükseklii ile ülke ortalamasnn üzerindedir. Kzlrmak ile Yeilrmak n yan sra ilde irili ufakl çok sayda akarsu bulunmaktadr. Samsun ili, her iki- üç ylda bir takna maruz kalmaktadr. Bu çalmada Samsun ehir Taknlarnn tarihsel bir kronolojisi verilmekte, taknn sebepleri, mevcut mühendislik yaplaryla takn olaylar arasndaki ilikiler, 2012 yl Temmuz ve Austos aynda yaanan taknlar ve herhangi bir takn olaynda zararn en aza indirilmesi için yerel yönetimlerce alnabilecek önlemler tartlmaktadr. Historical Chronology of Samsun City Floods and 2012 Year Samsun Flood ABSTRACT Samsun city is placed in the middle of Blacksea region where Kzlrmak and Yeilrmak rivers poured deltas. Samsun with a height of 735mm mean annual precipitation is above the national average. With Kzlrmak and Yeilrmak rivers there are many large and small streams. Samsun city is exposed to flooding every two to three years. In this study, a chronology of the historical city floods are given the reasons for flood, the relationship between existing engineering structures with flood events, floods that occurred in July and August of 2012 and in order to minimize flood damage in the event of any flood precautions to be taken by local authorities are discussed. 1. GR Ülkemizde taknlar depremlerden sonra en büyük ekonomik kayplara neden olan doal afetlerdir. Özellikle yerleim alanlarn etkileyen taknlar önemli ölçüde can ve mal kayplarna sebep olmaktadr. Karadeniz Bölgesi, engebeli bir toporafik yapya sahip olmas ve yllk yan fazlal nedeniyle takn ve heyelan olaylarnn en yaygn olduu bölgelerden biridir.

2 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon 1.1. Samsun ili corafyas, iklimi, bitki örtüsü Karadeniz sahil eridinin orta bölümünde Yeilrmak ve Kzlrmak nehirlerinin Karadeniz e döküldükleri deltalar arasnda yer alan Samsun ili 9083 km² lik bir yüz ölçüme sahiptir. Samsun li yeryüzü ekilleri bakmndan üç ayr özellik gösterir. Birincisi güneyindeki dalk kesim, ikincisi; dalk kesimle ky eridi arasnda kalan yaylalar, üçüncüsü; yaylalarla Karadeniz arasndaki ky ovalardr. Bölgedeki akarsular topra yeteri derecede parçalayarak arazide yer yer yaylalar meydana getirmitir. Samsun genellikle lman bir iklime sahiptir. Ancak sahil eridi ve iç kesimlerinde iklim iki ayr özellik gösterir. Sahil eridinde (Merkez ilçe, Terme, Çaramba, Bafra, Alaçam, 19 Mays, Tekkeköy ve Yakakent) Karadeniz ikliminin etkileri görülür. Bunun için sahil eridinde yazlar scak, klar lk ve yal geçer. ç kesimler (Vezirköprü, Havza, Ladik, Kavak, Asarck ve Salpazar) yükseklii 2000 metreyi bulan Akda ve 1500 metreyi bulan Canik dalarnn etkisi altnda kalr. Buradaki dalarn etkisinden dolay klar souk, yamur ve kar yal, yazlar ise serin geçer. Scaklk ve ya yönünden Samsun hiç bir bölgeye benzemez. Samsun da ayn gün içerisinde havann bir kaç kez deitii görülür. Baz yllar k ortalarnda yazdan günler yaanr. Yllk ortalama ya ülke ortalamasnn üzerindedir (735 mm). Buna karlk ildeki ya oran, Bat Karadeniz Bölgesi illerindekinden farkldr. lde ya en çok Ekim (86,5 mm) ve Kasm (81,2 mm) aylarnda olmaktadr. lin dousundaki ya miktar batsna göre daha fazladr. Yllk ortalama yal gün says 156 gün civarndadr [1]. Çizelge 1. Samsun da Yllar Arasnda Gerçekleen Ortalama Meteorolojik Deerler [1] Aylar Ort. Yal Gün Says Ort. Ya Miktar (kg/m 2 ) Samsun su kaynaklar yönünden oldukça zengin bir corafi yapya sahiptir. lin en büyük akarsular Kzlrmak ile Yeilrmak tr. Bu iki akarsu il topraklarn geçtikten sonra Karadeniz e ularlar. Bunlarn yan sra ilde irili ufakl çok sayda akarsu bulunmaktadr (ekil 1). Ancak bu akarsularn düzensiz bir debisi ve ak vardr. Samsun ili, bitki örtüsü bakmndan da zengindir. Ovalar ba, bahçe, çayr ve ekili alanlarla örtülüdür. Dalar ormanlarla kapldr. l topraklarnn % 48 i orman ve fundalk; % 3 ü çayrlk; % 47 si ekili ve dikili alanlarla kapldr. lin önemli tarmsal ürünleri buday, tütün, msr, sebze, ayçiçei, ekerpancar, fndk ve çeltiktir [2].

3 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 1. Samsun ilinden geçen dereler 2. SAMSUN L TAKINLARI Bölge de ilk ölçümler DS tarafndan 1960 yllarnda balamtr. Elde edilen kaytlar 1960 ylndan itibaren 13 tane kayda deer büyük takn felaketinin yaandn göstermektedir yl takn tarihinde Çaramba ve civarna düen büyük deerdeki yalar drenaj imkânndan mahrum yerlerde toplanarak göllenmi ve önemli zararlara neden olmutur. Çaramba da günlük ya deeri 203 mm yi bulmutur. Samsun da ise bu deer 9.4 mm dir. Özellikle Tekkeköy ve Abdal kanallarnn memba ksmlarnda rüsubat fazladr. Tekkeköy de su izlerinden faydalanarak hesaplanan takn deeri 80 m 3 /sn dir yl taknlar Kzlrmak havzasna düen devaml yalar ve muhtemelen kar erimeleri sonucunda günü Kzlrmak Nehri Bafra civarnda ve özellikle Bafra nn Kou Köyü arazisine tamak suretiyle ky oyulmalar ile birlikte çeitli zararlar meydana gelmitir. Kzlrmak üzerindeki istasyonlardan alnan en büyük akm deerine baklrsa günü Kzlrmak-nözü akm rasat istasyonunda 556 m 3 /sn olarak ölçülmütür. Ayn bölgede ayn yl 25 Mays' da meydana gelen taknn pik deeri için ayn rasat istasyonunda 800 m 3 /sn olarak ölçülmütür yl takn Abdal Irma Çaramba Ovasndan geçerek denize karan bir deredir yl Ocak aynn ilk haftasnda meydana gelen takn sularnn brakt izlere istinaden alnan en kesitte bu taknn pik deeri 219m 3 /sn bulunmutur.

4 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon 1967 yl taknlar A) Takna Abdal Irma, Yeilrmak ve Terme deresi memba ksmlarnda 26 Haziran 1967 günü yamaya balayan saanak yalar sebep olmutur. Abdal Irmann mansabnda kanal ksmnda feyezan debisinin 350 m 3 /sn olduu tespit edilmitir. Abdal Irma nn kanal olarak slah edilen ksm 500 m 3 /sn debiye göre açlm olmasna ramen kanaln rüsubatla dolmu olmas sonucunda su kanaldan tamtr. B) 8-9 Kasm 1967 günü düen iddetli ve yüksek miktardaki yalar sebebiyle Samsun civarnda yer yer önemli taknlar olmu ve büyük zararlar meydana getirmitir. Bu takna itirak eden dereleri ve takn yerlerini Karadeniz kys boyunca u ekilde snflandrabiliriz: 1-Tekkeköy-Kerimbey-Kirazlk Köyleri Bu ksmda takna itirak eden dereler unlardr; Güneyyaka Deresi, Hzrilyas Deresi, Ökse Deresi. Bu üç dere fazla miktarda ince rüsubat getirmektedir. Güneyyaka ve Ökse dereleri kuru derelerdir. Hzrilyas ise sürekli debili bir deredir ve deredeki 10 yllk maksimum debi 11.7 m 3 /sn dir. Fakat takn kontrolü için o zamana kadar herhangi bir tesis yaplmamtr. 2- Samsun ehir içi ve çevresi Samsun ve çevresinde bu takna itirak eden dereler unlardr; Mert rma, Samsun ehir içi yan dereleri (Mezarlk Deresi, Doymaz Deresi, Aabeli Deresi), Kürtün rma. ehrin merkezini boydan boya geçen Kürtün ve Mert rmaklar genel olarak fazla rüsubat tamaktadr. Mert rma üzerinde denizden 8 km membada bulunan demiryolu köprüsünün 500 m mansabnda alnan kesit feyezan izlerine göre yaplan hesapta bu takna ait debi 730 m 3 /sn bulunmutur, bu feyezan debisinin 50 yllk tekerrüre tekabül ettii görülmütür. Kürtün rmandan ise ayn tarihte 160 m 3 /sn debi geçmitir. 3- Alaçam civar Takn yapan yan dereler ve Uluçay deresi ya havzalarna oranla boyu ksa derelerdir. Vadi yamaçlar diktir ve ormandan açma tarlalar feyezan ve rüsubatn artmasna sebep olmaktadr. Uluçay Deresi Taknnn dere yatanda brakt izlere göre feyezan debisi 565 m 3 /sn hesap edilmitir. Alaçam ilçesinde meydana gelen bu taknda 1 can kayb vardr yl takn Samsun-Alaçam ilçesi Gümenez Deresi tarihinde havzann memba ksmlarna yaan iddetli dolu ve yamur sonunda takn meydana gelmitir. Takn meydana getiren ya lokal bir ya olup civardaki meteoroloji istasyonlarnda ölçülen yalardan çok daha büyüktür. Takn en kesitinde yaplan hesaplamalara göre takn debisi 92.5 m 3 /sn bulunmutur. Takn piki 86 m 3 /sn olarak hesap edilmi ve takn debisinin bu deeri at görülmütür. Meydana gelen bu taknda da 1 can kayb vardr yl takn Samsun ehri civarnda tarihinde yaan iddetli yamur sonunda takn meydana gelmitir. Samsun ehrinin 8 km batsndaki sahada meydana gelen takn büyük zararlara sebep olmutur. Takn yapan yan dereler, Kuruzeytin, Afanl, Öteköy, Türkerçeme, Gerçeme, Derecik ve Kürtün dereleridir. Kürtün rmandan alnan en kesitteki takn izlerine baklarak hesaplanm takn debisi 270 m 3 /sn dir yl takn günü takn, Bafra deltasnn sa tarafnda, Samsun ile Bafra arasnda kalan ve Karadeniz e dökülen küçüklü büyüklü yan derelerden, Deirmen, Çakrlar, Taflan, Muta, Karaköy ve Kumsalçay derelerinde meydana gelmitir. Bu derelerde takn srasnda görülen pik deerler 22 m 3 /sn ile 90 m 3 /sn arasnda deimektedir. Fakat bu takn olaynda en büyük debiyi Engiz ve Karaköy Dereleri geçirmitir, srasyla takn izlerinden hesaplanan pik

5 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon deerler 456 ve 306 m 3 /sn dir. Bu deerler Engiz Deresi için 25 yllk debiye Karaköy Deresi için 100 yllk debiye karlk gelmektedir yl takn günü düen iddetli dolu ve saanak ya Samsun-Havza, Amasya-Suluova- Merzifon, Tokat-Turhal, Çorum-Mecitözü yöresinde can ve mal kaybna yol açan taknlara sebep olmutur. Takn neticesinde Suluova Kavalck deresi takn debisi 88 m 3 /sn bulunmu ve taan sular kömür iletmesinin bacasndan galerilere indiinden 16 içinin ölümüne sebep olmutur. Ayn bölgede 11 de can kayb meydana gelmitir yl takn günü balayan saanak yalar de Çaramba ve Tekkeköy ilçelerinde taknlara sebep olmutur. Ayn gün Hasanuurlu DS istasyonunda 406 mm ya ölçülmütür günü Yeilrmak da Kale AG da ölçülen takn debisi 676 m 3 /sn, Çaramba AG den ölçülen debi 1300 m 3 /sn dir. Barajlarn yaplmas sonucu bu takn büyük ölçüde kontrol altna alnmtr. Abdal rmanda ise ayn gün 1175 m 3 /sn lik takn piki geçmitir. Bu debi deeri 250 yllk yinelenmeye karlk gelmektedir. Can kayb olmamtr yl taknlar ve tarihleri arasnda Samsun-Tekkeköy ve Ayvack yöresinde deiik günlerde çok lokal ve deiken iddetli saanak yalar yan derelerle Ayvack ilçesi Çatak deresinde taknlara sebep olmutur. Taknlarn meydana geldii yöre Yeilrmak havzasnn sol sahilinde Karadeniz ky ksmlardr. Tekkeköy Kirazlk, abanolu ve Hdrellez derelerindeki taknda takn pikinin 60 m 3 /sn olduu tahmin edilmektedir. Bu da yaklak 13 yllk yinelenmeye karlk gelmektedir yl takn Samsun il merkezi ve Dereköy beldesinde Cuma saat 03:40 da balayan ve saat 05:18 e kadar devam eden saanak ya Samsun il merkezi ve Dereköy beldesinde taknlara neden olmutur. Samsun il merkezinde yer alan Karasamsun (Baruthane) deresi, Askerlik ubesi (Kilise) deresi, Aabali deresi ile Dereköy beldesinde yer alan Kelin deresi, 1 No lu dere, Stmapnar deresi, Gülistan deresi, Ortada ve Fideli derelerinde taknlara neden olmutur. Bu dereler yaklak 25 km 2 alan sular altnda brakmtr [3, 4] yl takn Samsun ili ve ilçelerinde 2012 yl içinde ve tarihlerinde ksa sürede düen ani saanak yalar sonucu, hem ehir merkezinde hem de ilçelerde can kayplar yannda, büyük miktarlarda maddi hasarlar meydana getiren taknlar olumutur Tarihli takn Sal günü 23:30 da balayp Çaramba 05:50 ye kadar devam eden iddetli saanak ya ilin özellikle dou ilçelerinde taknlara neden olmutur. DM Genel Müdürlüünce yaplan meteorolojik deerlendirmeye göre, Ylanl, ncirli ve Karaaaç derelerinin ya havzalarna 240 mm yan dütüü bildirilmitir.

6 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon 1 - Ylanl Deresi; Derenin 1000 yl frekansl takn pik debisi Q=217 m 3 /s iken; Takn srasnda gelen debi 710 m 3 / olarak hesaplanmtr. Gelen takn debisinin, hesap edilenkadastrofal pik debinin 2.37 kat olmasolayn bir afet boyutunda olduunu göstermektedir. Takn sonras;yeilova Mahallesinde (7) kii hayatn kaybetmi, AVM, çok sayda konut, araba ve i yerleri, eski sanayi, ehir stadyumu takndan zarar görmütür. 2 - ncirli Deresi; Derenin, 1000 yl frekansl takn pik debisi Q=121,3 m 3 /s iken; Takn srasnda gelen debi 172,7 m 3 /s olarak hesaplanmtr. Bu debi, hesap edilen takn pik debilerine göre (9138) yl frekansl takn pik debisine karlk gelmektedir. Burada da, olayn afet boyutunda olduu görülmektedir. Takn sonras; Hasköy Mahallesinde yer alan AVM de, büyük çapta maddi zarar olmutur. ekil 2. Ylanldere Taknnn Canik ilçesine verdii zarar 3 - Karaaaç Deresi; Derenin, 1000 yl frekansl takn pik debisi Q=103,5 m 3 /s iken; Takn srasnda gelen debi 131,4 m 3 /s olarak hesaplanmtr. Bu debi, hesap edilen takn pik debilerine göre (9087) yl frekansl takn pik debisine karlk gelmektedir. Takn sonras; PO Dolum tesislerinde, büyük çapta maddi zarar olmutur, Kirazlk Mahallesinde (5) kii hayatn kaybetmi, Karayolu ulam aksamtr.

7 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon ekil 3.ncirli Deresi Taknnn AVM ye verdii zarar ekil 4. Karaaaç Deresi Takn PO dolum tesisi bölgesine zarar Tarihli takn Sabah 05:00 de balayp ve saat 08:00 e kadar devam eden iddetli saanak ya, ilin bat bölgelerinde etkili olmu, özellikle Atakum ilçesinde youn yaanmtr. Kuruzeytin (Çobanl), Afanl, Deirmen derelerinde takn ve su basknlarna sebep olmutur. 1 - Kuruzeytin (Çobanl) Deresi Derenin, 1000 yl frekansl takn pik debisi Q=160,7 m 3 /s iken; Takn srasnda gelen debi 55 m 3 /s olarak hesaplanmtr. Bu debi, takn debileri olarak hesap edilen Q 100 =100,3

8 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon m 3 /s den bile küçüktür. Bu durum, takn felaketinin dere yataklarna müdahaleden kaynaklandn göstermektedir. Takn sonras; Kuruzeytin (Çobanl) deresinin mansap bölümü yol olarak kullanldndan, takn sular ulamn aksamasna, çevredeki çok sayda bina ve iyerinde maddi hasara neden olmutur. ekil 5. Kuruzeytin (Çobanl) Deresi Taknnn bölgeye verdii zarar 2 - Afanl Deresi Derenin, 1000 yl frekansl takn pik debisi Q=254,1 m 3 /s iken; Takn srasnda gelen debi 75 m 3 /s olarak hesaplanmtr. Bu debi, takn debileri olarak hesap edilen Q 100 =157,1 m 3 /s den küçüktür. Bu da ayn ekilde, takn felaketinin dere yataklarna müdahaleden kaynaklandn göstermektedir. Takn sonras; Samsun-Sinop Karayolu üzerindeki dere geçiindeki menfezin yetersiz olmas nedeniyle araçlarda ve iyerlerinde maddi hasarlar meydana gelmitir. 3 - Deirmen Deresi Derenin, 1000 yl frekansl takn pik debisi Q=192,4 m 3 /s iken; Takn srasnda gelen debi 35 m 3 /s olarak hesaplanmtr. Bu debi, takn debileri olarak hesap edilen Q 100 =117,5 m 3 /s den bile küçüktür. Bu da ayn ekilde, takn felaketinin dere yataklarna müdahaleden kaynaklandn göstermektedir. ekil 6. Afanl Deresi Taknnn bölgeye verdii zarar

9 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon Takn sonras; Samsun-Sinop Karayolu üzerindeki dere geçiindeki menfezin yetersiz olmas nedeniyle araçlarda ve iyerlerinde maddi hasarlar meydana gelmitir [3, 4]. ekil 7. Deimendere Taknnn bölgeye verdii zarar 3. SONUÇ VE ÖNERLER Samsun ili, bulunduu iklim kua nedeniyle sürekli olarak bol ya almakta ve su basknlar riski altnda bir bölgede yer almaktadr. Bölgede geçmite sk sk su basknlar ve seller gündeme gelmitir. Bu taknlar incelendiinde özellikle yaz yamurlarnn takna neden oldu görülmektedir. Gittikçe artan ya iddetinde küresel iklim deiikliinin bir etkisi görülmekle birlikte 2012 taknna bakldnda ya deerlerinin afet boyutunda olmad durumlarda bile takn olduu görülmektedir. Bu tamamen düzensiz yaplama ve yetersiz altyap ile taknda insan unsurudur. Kentlemenin hzla büyüdüü ve gelitii dolaysyla krsal bölgelerin azalmas, toprak zeminlerin yerini beton ve asfalt ve geçirimsiz maddelerle kaplanmas sebebiyle yalarn büyük ksm aka geçmi ayn zamanda altyap sisteminin tayamamas yan iddetli ve uzun sürmesi sonucu büyük takn zararlar olumutur. Kimi kuru dere yataklar yok saylarak caddeye dönütürülmü, dere yataklar imara açlp üzerlerine çok katl binalar yaplmtr. Yllar içinde kentin denize bakan ksmna yaklak 500 m civarnda dolgu alan oluturulmutur. Bu nedenle eimli güney cephesinden gelen yamur sular düz alana ulanca dolguyu geçerek denize ulamak durumundadr. Yeterli altyap sisteminin olmamas sonucu sular denize ulaamayarak bu bölgede zarara neden olmutur. Samsun il merkezindeki doal gaz çalmalar ve ardndan yaplan asfaltlama, insanlarn yamursuyu kanallarnn temizlii konusunda duyarsz davranmalar, ani ve youn yan sonucunda yamur sularnn sisteme alnamamas nedeniyle takn zarar büyümütür [5, 6, 7]. Devlet Su leri nin verilerine göre son 20 ylda tüm Türkiye de 300 ü akn takn meydana gelmi, bu taknlarda yaklak 500 kii hayatn kaybetmitir. Taknlar Türkiye için deprem gibi doal olaylardr ancak bu doal olaylar afete dönütüren ise yerel yönetimler ve idarecilerdir. KAYNAKLAR [1] ( (son ziyaret Mays 2013) [2] ( (son ziyaret Mays 2013) [3] Kadzade B., Engiz, Mert ve Kürt Irma, (2013). Bitirme Projesi, OMÜ Mühendislik Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Samsun.

10 Takn ve Heyelan Sempozyumu / Ekim 2013, Trabzon [4] Devlet Su leri 7. Bölge Müdürlüü Samsun, (Aralk 2012) 2012 Samsun Taknlar Raporu. [5] Marm G., Suyun Yerel Yönetimlerden ntikam Ar Oldu, TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri, say /3, 2002 [6] Mimarlar Odas Samsun ubesi, (2012). Samsun da Yaanan Afete likin Rapor, Samsun. [7] Ukay S., Aksu S., (2002). Ülkemizde Taknlar, Nedenleri, Zararlar ve Alnmas Gereken Önlemler, TMH - Türkiye Mühendislik Haberleri, Say / 2002/4-5-6.

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17

Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü. 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Mustafa ALTUNDAL DS 2. Bölge Müdürü 22-24 Mart 2010-AFYON DÜNYA SU GÜNÜ 1 / 17 Bilindii gibi, taknlar doal bir olay olmakla beraber ekonomi ve toplum yaam üzerinde olumsuz etkileri fazla olan doal bir

Detaylı

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma

Türkiye de Olu an Ta k nlar n Nedenleri ve Etkilerinin Azalt lmas Üzerine Bir Çal ma Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 533 - Türkiye de Oluan Taknlarn Nedenleri ve Etkilerinin Azaltlmas Üzerine Bir Çalma Doç,Dr. Necati Gülbahar Geliim Üniversitesi,Mühendislik ve Mimarlk

Detaylı

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi

Do u Karadeniz deki iddetli Ya lar ve Ta k n Debilerine Uyan Da l mlar n Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 4-6 Ekim 013, Trabzon - 377 - Dou Karadeniz deki iddetli Yalar ve Takn Debilerine Uyan Dalmlarn Analizi Prof. Dr. Ömer YÜKSEK (1), Ara. Gör. Tuçe ANILAN (), Yük. n. Müh. Uur

Detaylı

ehir Ta k nlar ve Etkileri: 19 Haziran 2010 Denizli Ta k n Örne i

ehir Ta k nlar ve Etkileri: 19 Haziran 2010 Denizli Ta k n Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 483 - ehir Taknlar ve Etkileri: 19 Haziran 2010 Denizli Takn Örnei Doç. Dr. Mahmud GÜNGÖR 1, Doç. Dr. Mahmut FIRAT 2, Jeoloji Yük. Müh. Mustafa KAYA

Detaylı

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI)

MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) MER A YLETRME ve EROZYON ÖNLEME ENTEGRE PROJES (YENMEHMETL- POLATLI) I- SORUN Toprak ve su kaynaklarnn canllarn yaamalar yönünden tad önem bilinmektedir. Bu önemlerine karlk hem toprak hem de su kaynaklar

Detaylı

Ta k n ve Denizli li Örne i

Ta k n ve Denizli li Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 475 - Takn ve Denizli li Örnei Ülker Güner Bacanl 1, Ahmet Tanrkulu 2 1 Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Denizli ugbacanli@pau.edu.tr

Detaylı

klim De i ikli i Ve Plans z ehirle menin Giresun ehrinde Yol Açt Sel Felaketleri

klim De i ikli i Ve Plans z ehirle menin Giresun ehrinde Yol Açt Sel Felaketleri Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 173 - klim Deiiklii Ve Plansz ehirlemenin Giresun ehrinde Yol Açt Sel Felaketleri Yard.Doç.Dr.Recep YURT G.Ü. Fen Edebiyat Fak. Corafya Bölümü 28100

Detaylı

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET

GÖLMARMARA SULAK ALANININ H DROLOJ S. Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 ÖZET GÖLMARMARA SULAK ALANININ HDROLOJS Hüseyin KARAKU 1 Harun AYDIN 2 1 Dumlupnar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendislii Bölümü, KÜTAHYA, karakus@dpu.edu.tr 2 Yüzüncü Yl Üniversitesi, Mühendislik-Mimarlk

Detaylı

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır.

5. SINIF SOSYAL BİLGİLER BÖLGEMİZİ TANIYALIM TESTİ. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. 1- VADİ: Akarsuların yataklarını derinleştirerek oluşturdukları uzun yarıklardır. PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış, akarsular tarafından derince yarılmış geniş düzlüklerdir. ADA: Dört tarafı karayla

Detaylı

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i

L-Moment Yöntemi le Bölgesel Ta k n Frekans Analizi ve Genelle tirilmi Lojistik Da l m le Do u Karadeniz Havzas Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 349 - L-Moment Yöntemi le Bölgesel Takn Frekans Analizi ve Genelletirilmi Lojistik Dalm le Dou Karadeniz Havzas Örnei Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar?

1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? 1) 40* Do?u boylam?nda güne? 05.20 'de do?ar ise 27* do?u boylam?nda kaçta do?ar? A) 06.12 B) 04.28 C) 05.32 D) 05.07 E) 07.02 2) 60* bat? meridyeninde bulunan bir noktada yerel saat 11.12 iken yerel saati

Detaylı

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi

n as Öngörülen Afyon Antalya Yüksek H zl Tren Hatt Güzergâh n n Hidrolojik Aç dan K smi De erlendirmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 631 - nas Öngörülen Afyon Antalya Yüksek Hzl Tren Hatt Güzergâhnn Hidrolojik Açdan Ksmi Deerlendirmesi Yrd. Doç. Dr. N. Özgür BEZGN 1, Doç. Dr. Cevza

Detaylı

ASMOLEN UYGULAMALARI

ASMOLEN UYGULAMALARI TURGUTLU TULA VE KREMT SANAYCLER DERNE ASMOLEN UYGULAMALARI Asmolen Ölçü ve Standartlar Mart 2008 Yayn No.2 1 ASMOLEN UYGULAMALARINDA DKKAT EDLMES GEREKL HUSUSLAR Döeme dolgu tulas, kil veya killi topran

Detaylı

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama

Ta k n Alanlar n n Co rafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi K n kl Yerle kesi çin Bir Uygulama Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 391 - Takn Alanlarnn Corafi Bilgi Sistemi ve Hidrolik Modelleme Teknikleri ile Belirlenmesi: Pamukkale Ünivesitesi Knkl Yerlekesi çin Bir Uygulama

Detaylı

ISI HTYACI KMLK BELGES

ISI HTYACI KMLK BELGES ISI HTYACI KMLK BELGES Pafta / Ada / Parsel Proje Tarihi Bina Tan(m( YÖNETM BNALARI l / lçe ZMR Cadde bina numaras( Belediye Kullan(lacak Yak(t Türü FUEL OL Proje Sahibi Müsaade edilen maksimum Hesaplanan

Detaylı

Samsun Liseleri TEOG Taban Puanları

Samsun Liseleri TEOG Taban Puanları Onyirmi.com 01-01 Samsun Liseleri TEOG Taban Puanları İşte Samsun Liselerinin 01-01 TEOG Taban Puanları... Yayın Tarihi : 1 Temmuz 01 Cuma (oluşturma : /0/01) l / lçe Okul Alan Cin s Taban Puan Samsun

Detaylı

& Meydana Meydana Richter ölçeine geldiiyer geldii yl göre büyüklüü _ #. Tektonik depremler: Yer kabuunu meydana getiren Ievhalarn hareketlerinin sonu

& Meydana Meydana Richter ölçeine geldiiyer geldii yl göre büyüklüü _ #. Tektonik depremler: Yer kabuunu meydana getiren Ievhalarn hareketlerinin sonu ] yer kabuunun bir bütün olmadn ve levhalardan olutuunu önceki yllarda okudurnuz sosyal bilgiler ve corafya derslerinden biliyorsunuz. Harita 1.1'i incelediinizde depremlerin Dünya üzerinde daha çok nerelerde

Detaylı

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i

Ekstrem Ya lar n iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 155 - Ekstrem Yalarn iddet-süre-tekerrür Analizi: Melbourne Örnei Dr. Abdullah Gökhan Ylmaz Victoria University, College of Engineering and Science,

Detaylı

Meteorolojik Karakterli Sel Ve Ta k nlar n Erken Tespitinde Meteoroloji Radarlar n n Kullan lmas

Meteorolojik Karakterli Sel Ve Ta k nlar n Erken Tespitinde Meteoroloji Radarlar n n Kullan lmas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 145 - Meteorolojik Karakterli Sel Ve Taknlarn Erken Tespitinde Meteoroloji Radarlarnn Kullanlmas Dr. Kurtulu Öztürk ve Meteoroloji Müh. Cüneyt Geçer

Detaylı

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ *

K TAP TANITIMI. Döndü DÜ ÜNMEZ * TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:313317 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:313317 KTAPTANITIMI OyaDALAR,War,EpidemicsandMedicineintheLateOttomanEmpire(19121918),

Detaylı

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI

TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SU YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞKIN YÖNETİMİNDE MODELLEME ÇALIŞMALARI Tuğçehan Fikret GİRAYHAN Orman ve Su İşleri Uzmanı 17.11.2015- ANTALYA İÇERİK Taşkın Kavramı ve Türkiye

Detaylı

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007)

TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) EVOLUTION OF FOREIGN TRADE IN TURKEY (2000-2007) TÜRKYE DE DI TCARETN GELM (2000-2007) Yrd.Doç.Dr.Sevim AKDEMR * Ar.Gör.Fatih KONUR ** ÖZET Türkiye ekonomisinde 2001 y(l(ndan itibaren yüksek oranlarda büyüme gerçeklemitir. Ancak ekonomide yüksek büyüme

Detaylı

Üç Baraj n Muhtemel Maksimum Ta k n Hidrograflar Pik Debileri Tekerrür Peryotlar n n Ta k n Frekans Analizi ile Tahmini

Üç Baraj n Muhtemel Maksimum Ta k n Hidrograflar Pik Debileri Tekerrür Peryotlar n n Ta k n Frekans Analizi ile Tahmini Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 521 - Üç Barajn Muhtemel Maksimum Takn Hidrograflar Pik Debileri Tekerrür Peryotlarnn Takn Frekans Analizi ile Tahmini Prof. Dr. Tefaruk Haktanr

Detaylı

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR

BÖLÜM 2 D YOTLU DO RULTUCULAR BÖLÜ 2 DYOTLU DORULTUCULAR A. DENEYN AACI: Tek faz ve 3 faz diyotlu dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga dorultucular, omik ve indüktif

Detaylı

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri

Doğal Su Ekosistemleri. Yapay Su Ekosistemleri Okyanuslar ve denizler dışında kalan ve karaların üzerinde hem yüzeyde hem de yüzey altında bulunan su kaynaklarıdır. Doğal Su Ekosistemleri Akarsular Göller Yer altı su kaynakları Bataklıklar Buzullar

Detaylı

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

ARTVN L GELME PLANI. Artvin l Geneli-2000. Bilinmeyen 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 ARTVN L GELME PLANI Artvin l Geneli-2000 Bilinmeyen Erkek 80+ 75-79 70-74 65-69 60-64 Kad n Y a Gruplar 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34. 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 12 9 6 3 0 3 6 9 12 % NÜFUS

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları

Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hidrolojik Erken Uyarı Sistemleri ve DSİ Genel Müdürlüğü Uygulamaları Akif ÖZKALDI DSİ Genel Müdür Yardımcısı II. Ulusal Taşkın Sempozyumu/Afyonkarahisar

Detaylı

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI

MÜZ K Ö RETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI Bildiriler. Ulusal Müzik Eitimi Sempozyumu, Eylül 00, OMÜ MÜZK ÖRETMENL PROGRAMLARININ KPSS SONUÇLARI DORULTUSUNDA BRBRLERYLE VE EM FAKÜLTELERN DER RETMENLK PROGRAMLARI LE KARILATIRILMASI Doç. Enver TUFAN

Detaylı

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i

Ta k n Tehlike Alanlar n n Olu turulmas : Samsun Terme Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 315 - Takn Tehlike Alanlarnn Oluturulmas: Samsun Terme Örnei Serdar Sürer*, Baar Bozolu*, Taha Emre Erdin** *Hidrosaf Yazlm, Teknokent ODTÜ, Ankara,

Detaylı

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası

Harita 12 - Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası AFET YÖNETİMİ Kütahya ve çevresi illeri yoğun deprem kuşağında olan illerdir. Bu çevrede tarih boyunca büyük depremler görülmüştür. Kütahya ve çevre iller doğal afet riski taşıyan jeolojik ve topografik

Detaylı

2015-2016 Bahar. Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1.

2015-2016 Bahar. Hidroloji. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 1. Hidroloji Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi naat Mühendislii Bölümü 1 Hidroloji

Detaylı

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ

SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY. Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ SOSYAL GÜVENLK KURMUNUN YAPISI VE LEY Sosyal Güvenlik Kurumu Bakanl Strateji Gelitirme Bakan Ahmet AÇIKGÖZ KURUMUN AMACI ve GÖREVLER' Sosyal sigortalar ile genel salk sigortas bakmndan kiileri güvence

Detaylı

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ARSAN TEKST L T CARET VE SANAY ANON M RKET SER :XI NO:29 SAYILI TEBL E ST NADEN HAZIRLANMI YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU 1. Raporun Dönemi : 01.01.2008 31.03.2008 2. Faaliyet Konusu Arsan Tekstil Ticaret Ve Sanayi A.. (irket) 1984 ylnda Türkiye de kurulmu# olup faaliyet konusu; her türlü pamuk ipli)i üretimi, sentetik iplik

Detaylı

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ

MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü MERİÇ NEHRİ TAŞKIN ERKEN UYARI SİSTEMİ Dr. Bülent SELEK, Daire Başkanı - DSİ Etüt, Planlama ve Tahsisler Dairesi Başkanlığı, ANKARA Yunus

Detaylı

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar:

1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 01/01/2005-30/06/2005 DÖNEMNE LKN YAPI KRED EMEKLLK A.. GELR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVZ) EMEKLLK YATIRIM FONU FAALYET RAPORU 1) Ekonominin Genel Durumu ve Piyasalar: 2005 yl gelimekte olan ülke

Detaylı

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi

Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Karadeniz ve Ortadoğu Bölgesel Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi Hayreddin BACANLI Araştırma Dairesi Başkanı 1/44 İçindekiler Karadeniz ve Ortadoğu Ani Taşkın Erken Uyarı Projesi. Gayesi. Model Genel Yapısı.

Detaylı

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r.

Gaziantep-Nizip Ekip Ba kanl kurulumu devam etmekte olup, 03.10.2012 tarihi itibariyle misafir kabulüne ve malzeme da t m na ba lanm t r. GENELDURUM Suriye de yaanan iç karklk neticesinde, 29 Nisan 2011 tarihinden itibaren, Hatay dan snr geçerek ülkemize giri yapan Suriye vatandalarnn acil ihtiyaçlarnn karlanmas amacyla Türk Kzlay tarafndan

Detaylı

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI

ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU ARTVİN-MERKEZ-SALKIMLI RESMİ KURUM ALANI 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 1 İçindekiler 1. MEVCUT DURUM... 2 1.1. Genel Konum... 2 1.2. Ulaşım Yapısı...

Detaylı

SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR

SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR SAMSUN DA YAŞANAN AFETE İLİŞKİN RAPOR Samsun da 4 Temmuz 2012 tarihinde gerçekleşen yağış sonrası doğu bölgesinde ve Canik Belediyesi sınırları içerisinde sel meydana gelmiştir. Bunun sonucunda TOKİ, Samsun

Detaylı

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012

Yüzeysel Akış. Giriş 21.04.2012 Yüzeysel Akış Giriş Bir akarsu kesitinde belirli bir zaman dilimi içerisinde geçen su parçacıklarının hareket doğrultusunda birçok kesitten geçerek, yol alarak ilerlemesi ve bir noktaya ulaşması süresince

Detaylı

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir

MATEMATK TEST. 5. Olimpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir MTMTK TST. 46 4,6 23 23 + : ileminin sonucu kaçt%r? 0,23 2323 ) 000 ) 0 ) 0 ) 0 5. limpiyatlara haz%rlanan bir atlet her gün, bir önceki gün kotu9u mesafenin 5 6 kat% kadar kouyor. u atlet ilk gün 625

Detaylı

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR

TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR TÜRKYE DE TARIM SEKTÖRÜNE YAPILAN DORUDAN YABANCI YATIRIMLAR ve GELM SEYR ÖZET Mustafa Terin 1 brahim Yldrm 1 Ülkelerin ekonomik kalknmasnda yatrmlar büyük önem tamaktadr. Sermaye birikiminin yetersiz

Detaylı

1 ve 2 Boyutlu Ta k n Yay l m Alanlar n n Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örne i

1 ve 2 Boyutlu Ta k n Yay l m Alanlar n n Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örne i Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 617-1 ve 2 Boyutlu Takn Yaylm Alanlarnn Belirlenmesi; Cedar Nehri, ABD Örnei Ar.Gör.Osman Sönmez 1, Doç.Dr.Emrah Doan 1, Prof.Lütfi Saltaba 1, Ar.Gör.Gökmen

Detaylı

TAŞKIN KONTROLÜ. Taşkınların Sınıflandırılması Taşkın Kontrolü

TAŞKIN KONTROLÜ. Taşkınların Sınıflandırılması Taşkın Kontrolü TAŞKIN KONTROLÜ Akarsuyun yatağından taşarak çevredeki arazileri ve yerleşim birimlerini su altında bırakması taşkın olarak tanımlanır. Taşkın Kontrolü Taşkınların Sınıflandırılması Oluşturan sebeplere

Detaylı

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir.

P I. R dir. Bu de er stator sarg lar n direnci. : Stator bir faz sarg n a.c. omik direncini ( ) göstermektedir. Asenkron Motorun Bota Çalmas Bota çallan asenkron motorlar ebekeden bir güç çekerler. Bu çekilen güç, stator demir kayplar ile sürtünme ve vantilasyon kayplarn toplam verir. Bota çalan motorun devir say

Detaylı

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir:

2 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: SORU 1: 400 TL tutarndaki 1 yllk kredi, aylk taksitler halinde aadaki iki opsiyondan biri ile geri ödenebilmektedir: (i) Ayla dönütürülebilir yllk nominal %7,8 faiz oran ile her ay eit taksitler halinde

Detaylı

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi

An#t#n ad#: Topkap# Saray# #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye. Dönem / Hanedan: Osmanl# Dönemi An#t#n ad#: Topkap# Saray# Di#er ad(lar)#: Saray-# Hümayun; Saray-# Cedide-i Amire; Yeni Saray #ehir: Sultanahmet, #stanbul, Türkiye #n#a tarihi: II. Mehmed döneminde in#a edilmeye ba#lanm##t#r, eklenen

Detaylı

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir?

1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? 1- Çevresine göre alçakta kalmış ve vadilerle derin yarılmamış düzlüklere ne denir? a. Ova b. Vadi c. Plato d. Delta 2- Coğrafi bölgelerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. Coğrafi özellikleri

Detaylı

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr.

Kare tabanl bir kutunun yükseklii 10 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (2, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. SORU : Kare tabanl bir kutunun yükseklii 0 cm dir.taban uzunluunu gösteren X ise (, 8) arasnda uniform (tekdüze) dalmaktadr. Kutunun hacminin olaslk younluk fonksiyonu g(v) a%adakilerden hangisidir? v

Detaylı

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI

BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI BanliyöveRaylSistemYatrmlarndanSorumluDaireBakanl BANLÝYÖ VE RAYLI SÝSTEM YATIRIMLARINDAN SORUMLU DAÝRE BAÞKANLIÐI zmirulam AnaPlançerçevesinde,alternatifulamtürleriarasndaentegrasyonusalayanrayltoplutama

Detaylı

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ

KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ KIZILIRMAK NEHRİ TAŞKIN RİSK HARİTALARI VE ÇORUM-OBRUK BARAJI MANSABI KIZILIRMAK YATAK TANZİMİ Sunan Dr. Burak Turan NFB Mühendislik ve Müşavirlik Dr. Burak TURAN 1, Fayik TURAN 2, M. Denizhan BÜTÜN 3

Detaylı

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi

Onüçüncü Bölüm Zaman Serisi Analizi OnüçüncüBölüm ZamanSerisiAnalizi Hedefler Buüniteyiçalktansonra; Zaman serisine en uygun tahmin denklemini belirler, Tahmin denklemini kullanarak projeksiyon yapar, Tahminler için yaplan hatay ölçer, Belli

Detaylı

SAMSUN LNDE DOAL KAYNAKLARA DAYALI TURZM ARZI VE PLANLANMASI THE TOURISM POTENTIAL BASED ON THE NATURAL RESOURCES AND PLANNING IN SAMSUN

SAMSUN LNDE DOAL KAYNAKLARA DAYALI TURZM ARZI VE PLANLANMASI THE TOURISM POTENTIAL BASED ON THE NATURAL RESOURCES AND PLANNING IN SAMSUN SAMSUN LNDE DOAL KAYNAKLARA DAYALI TURZM ARZI VE PLANLANMASI THE TOURISM POTENTIAL BASED ON THE NATURAL RESOURCES AND PLANNING IN SAMSUN Kemalettin AHN * 1 Ali YILMAZ ** 2 Özet Bu çalımanın amacı, Samsun

Detaylı

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013

Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Doç. Dr. Eyüp DEBİK 10.12.2013 Ünitelerin fiziksel yerleşimi Arıtma ünitelerinin, Bağlantı kanallarının, Yol ve park alanlarının, Yönetim binasının, Bakım ve onarım kısımları vb dikkatle ele alınmalıdır.

Detaylı

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933)

TÜRK YE DE TARIMSAL MAK NELE ME (1923 1933) TARHNPENDE ULUSLARARASITARHveSOSYALARATIRMALARDERGS Yl:2010,Say:3 Sayfa:119136 THEPURSUITOFHISTORY INTERNATIONALPERIODICALFORHISTORYANDSOCIALRESEARCH Year:2010,Issue:3 Page:119136 TÜRKYE DETARIMSALMAKNELEME(19231933)

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-02-a-3a / K19-d-02-a-4b PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r.

Mali Yönetim ve Denetim Dergisinin May s-haziran 2008 tarihli 50. say nda yay nlanm r. HURDAYA AYRILAN VARLIKLARIN MUHASEBELELMELER VE YAPILAN YANLILIKLAR Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman info@omerdag.net 1.G Kamu idarelerinin kaytlarnda bulunan tarlar ile maddi duran varlklar doalar gerei

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ELEKÇ DERES (FATSA) HAVZASI NIN HDROLOJK SORUNLARI VE BUNLARIN KLM

Detaylı

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU

128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ AÇIKLAMA RAPORU AKÇAKALE KÖYÜ (MERKEZ/GÜMÜŞHANE) 128 ADA 27 VE 32 PARSEL NUMARALI TAŞINMAZLARA YÖNELİK 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 2016 AKÇAKALE KÖYÜ-MERKEZ/GÜMÜŞHANE 128 ADA 27 VE 32 NUMARALI PARSELLERE

Detaylı

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi

Ceyhan Havzas çin Bölgesel Ta k n Frekans Analizi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 13 - Ceyhan Havzas çin Bölgesel Takn Frekans Analizi Mehmet Altu ahin (1), Prof.Dr.Zuhal Akyürek (2) ODTÜ-naat Müh. Böl. Su Kaynaklar Lab.06531 Ankara

Detaylı

Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları

Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları Türkiye de Havza Su Bütçesi Hesaplamalarında Uzaktan Algılama ve Evapotranspirasyon Haritalama Tekniklerinin Kullanılma Olanakları Eyüp Selim Köksal Ersoy Yıldırım Türkiye Su Bütçesinin Belirlenmesi Çalıştayı

Detaylı

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008

MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK , S: İSTANBUL ISSN: Copyright 2008 MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 17, OCAK - 2008, S:172-184 İSTANBUL ISSN:1303-2429 Copyright 2008 http://www.marmaracografya.com YÜKSELDİKÇE BÖLGELERİMİZE GÖRE HER 100 M.DEKİ YAĞIŞ ARTIŞI ÜZERİNE BİR DENEME

Detaylı

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI

VE SÜRDÜRÜLEB L R YEK UYGULAMALARI YENLENEBLR ENERJ KAYNAKLARI MALYET ANALZ VE SÜRDÜRÜLEBLR YEK UYGULAMALARI Ömer Faruk ERTURUL omerfarukertugrul@gmail.com TEA 16. letim Tesis ve letme Grup Müdürlüü, Batraman Yolu Üzeri 2. km. 72070, Batman

Detaylı

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri

Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Almanya Bilgileri,Turistik Mekanlar ve Vize??lemleri Yeni Ülkeler isimli kategoride Bircok ülke hakk?nda (?uana kadar 30 kadar üke icin yaz?lar haz?rlad?k) bilgiler veriyoruz ve beraberinde o ülke hakk?nda

Detaylı

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ

MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ MANİSA İLİ SARUHANLI İLÇESİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU ÖLÇEK:1/1000 Pafta No: K19-d-01-b-3b / K19-d-02-a-4a PİM PLANLAMA BÜROSU Yılmaz Şevket KOCATUĞ / Şehir Plancısı Yarhasanlar

Detaylı

TURHAL ŞEHRİNİ ETKİLEYEN ANİ SELLERİN OLUŞUMU VE SONUÇLARI

TURHAL ŞEHRİNİ ETKİLEYEN ANİ SELLERİN OLUŞUMU VE SONUÇLARI TMMOB AFET SEMPOZYUMU 241 TURHAL ŞEHRİNİ ETKİLEYEN ANİ SELLERİN OLUŞUMU VE SONUÇLARI Doç. Dr. H. İbrahim Zeybek 1 SUMMARY The floods are one of the most effective natural hazards both in world wide and

Detaylı

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI

TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI TMMOB 2. İzmir Kent Sempozyumu / 28-30 Kasım 2013 1 TEMEL AFET BİLİNCİ, AFET TOPLANMA MERKEZLERİ AFET HAZIRLIK MÜDAHALE KURULU NUN AMAÇLARI VE ÇALIŞMALARI Abdullah İNCİR İnşaat Mühendisi abdullah_incir@yahoo.com.tr

Detaylı

TARIM İSTATİSTİKLERİ

TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜİK TARIM İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU TÜİK 3169 MTB:2008-0473 - 50 Adet ISBN 978-975-19-4272-2 Önsöz ÖNSÖZ Türkiye statistik Kurumu karar alclarn, aratrmaclarn ve tüm istatistik kullanclarnn

Detaylı

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde

jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi van depreminde Prof. Dr. Tamer Topal- ODTÜ Jeoloji Mühendisliði Bölümü van depreminde jeolojik özelliklerin yýkýmlar üzerindeki etkisi 6 Van depremlerine jeolojik açýdan bakýldýðýnda, alüvyonlu alanlardaki hasarlarýn

Detaylı

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR

ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR ENSTTÜ PROGRAMLARINA BAVURABLMEK ÇN GEREKL GENEL KOULLAR 1. Salk Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarna bavuracak adaylarn, bavuracaklar programa girebilme önkouluna sahip olmalar gerekir.

Detaylı

AKARSU AKIMI VE TAŞKINLAR

AKARSU AKIMI VE TAŞKINLAR AKARSU AKIMI VE TAŞKINLAR Dr. İrfan Yolcubal KOU, Jeoloji Müh. DRENAJ HAVZASI,SU TOPLAMA HAVZASI Drenaj havzası: Akarsuların üzerinde aktığı ve yağmur yağışlarından kaynaklanan yüzey akışını toplayan alana

Detaylı

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye

BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES. M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD Ç.Ü., naat Mühendislii Bölümü, Adana / Türkiye ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS CLT.19 SAYI.2 Aral,k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 BAYINDIRLIK LER BRM FYAT ANALZLERNDEK GÜCÜ VERMLLKLERNN RDELENMES M.Emin ÖCAL, Ali TAT ve Ercan ERD

Detaylı

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar

ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 107 - ev Stabilizasyonunda Blok Polistiren Köpük Uygulamalar Doç. Dr. smail Hakk Aksoy TÜ naat Fakültesi, naat Mühendislii Bölümü, Maslak stanbul,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3. 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3. 3.2 Göletlerde Su Temini... 3

İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3. 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3. 3.2 Göletlerde Su Temini... 3 İÇİNDEKİLER 1 AMAÇ... 3 2 KAPSAM... 3 3 ÇALIŞMA KONULARI... 3 3.1 Su Temini ( Su Potansiyeli )... 3 3.1.1 Barajlarda Su Temini... 3 3.2 Göletlerde Su Temini... 3 3.3 Regülatörlerde Su Temini... 3 3.3.1

Detaylı

5. Öneri ve Tedbirler

5. Öneri ve Tedbirler Öneri ve Tedbirler 5.ÖneriveTedbirler Kurumsal düzeyde hizmet kalitesinin artrlmas için Bütünleik Yönetim Sistemleri kapsamnda kalite güvence belgelerinin alnmas ve personel verimliliinin gelitirilmesine

Detaylı

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ

ÇORUH NEHRİ GENEL GELİŞME PLANI BOYKESİTİ TMMOB 2. Su Politikaları Kongresi 33 ÇORUH HAVZASI PROJELERİ Sezai SUCU Bölge Müdürü DSİ 26. Bölge Müdürlüğü, Artvin Talha DİNÇ İnşaat Mühendisi ÖZET Ülkemiz sınırları içerisinde Bayburt ilinde doğan ve

Detaylı

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji

İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Hafta_8 İNM 106 İnşaat Mühendisleri için Jeoloji Yüzey Suları ve Kıyı süreçleri Yrd.Doç.Dr. İnan KESKİN inankeskin@karabuk.edu.tr, inankeskin@gmail.com Dersin Amacı Yer bilimlerinin temel kavramlarını

Detaylı

TÜRKİYE DE DERE YATAKLARINA MÜDAHALELERİN TAŞKINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRKİYE DE DERE YATAKLARINA MÜDAHALELERİN TAŞKINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TÜRKİYE DE DERE YATAKLARINA MÜDAHALELERİN TAŞKINLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ -UZMANLIK TEZİ- HAZIRLAYAN BİLAL KİRMENCİOĞLU ANKARA 2015 T.C. ORMAN VE SU

Detaylı

TRAKYA DA DEĞER SINIFLARINA GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI PRECIPITATION DISTRIBUTION IN TRAKYA (THRACE) ACCORDING TO SELECTED RAINFALL CATEGORIES

TRAKYA DA DEĞER SINIFLARINA GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI PRECIPITATION DISTRIBUTION IN TRAKYA (THRACE) ACCORDING TO SELECTED RAINFALL CATEGORIES Ekim 2008 Cilt:16 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 615-622 TRAKYA DA DEĞER SINIFLARINA GÖRE YAĞIŞ DAĞILIMI Duran AYDINÖZÜ Kastamonu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü, 37200, Kastamonu. Nihat

Detaylı

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ HEYELANLAR Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Doğal zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın; yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Detaylı

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme. 3.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT

HİDROJEOLOJİ. Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme. 3.Hafta. Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT HİDROJEOLOJİ 3.Hafta Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Akış ve süzülme Prof.Dr.N.Nur ÖZYURT nozyurt@hacettepe.edu.tr Hidrolojik Çevrim Bileşenleri Buharlaşma-terleme Yağış Yüzeysel akış Yeraltına süzülme ve

Detaylı

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1

TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 TÜRKYE'DE KENTLERN BÜYÜMES VE ZIPH KANUNU Erturul Delikta 1 Özet Türkiye de 1950'den sonra hzl bir kentleme süreci yaanrken, özellikle metropolan kentlerin daha hzl büyüdüü ve baz kentlerin küçüldüü görülmektedir.

Detaylı

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma

Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl b) Üçünün de ayn renkte olma 1 Bir torbada 6 beyaz 5 krmz ve 4 siyah bilye vardr. Torbadan rastgele çekilen 3 bilyenin a) Üçünün de beyaz olma olasl" b) Üçünün de ayn renkte olma olasl" c) Üçünün de farkl renkte olma olasl" d) 1.

Detaylı

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi

Y ll k Maksimum Ak mlar n Baz Olas l k Da l mlar na Uygunlu unun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 339 - Yllk Maksimum Akmlarn Baz Olaslk Dalmlarna Uygunluunun Ki-Kare Ve Kolmogorov-Smirnov Testleriyle Belirlenmesi Yrd.Doç.Dr. Fatih SAKA 1, Prof.Dr.

Detaylı

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği

HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği HEC serisi programlarla Ardışık barajların taşkın önleme amaçlı işletilmesi Seyhan Havzasında Çatalan-Seyhan barajları örneği Prof. Dr. Osman Nuri Özdemir Gazi Üniversitesi-Mühendislik Fakültesi-İnşaat

Detaylı

Bahar. Derivasyon Tünel (ler) i. Baraj. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 3.

Bahar. Derivasyon Tünel (ler) i. Baraj. Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi n aat Mühendisli i Bölümü 3. 05-06 Bahar Su Yapıları II Derivasyon Tesisleri Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yozgat Yrd. Doç. Dr. Burhan ÜNAL Bozok Üniversitesi

Detaylı

2229-2 07 2013-1 2229-28 2013-2 ÖNSÖZ 28 Haziran - 07 Temmuz 2013 (ZONGULDAK) 201 - - lisans 10 arazi 3 3 5 6 78 121 237 239 258 4 - Üniversite 1 2 Sakarya 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Detaylı

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas

EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas EKG Sinyallerinde Gürültü Gidermede Ayrk Dalgack Dönüümünde Farkl Ana Dalgacklarn Ve Ayrtrma Seviyelerinin Karlatrlmas Cengiz Tepe 1 Hatice Sezgin 1, Elektrik Elektronik Mühendislii Bölümü, Ondokuz May#s

Detaylı

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI

TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI ISSN 1019-1011 Ç.Ü.MÜH.MM.FAK.DERGS C$LT.19 SAYI.2 Aral-k December 2004 Ç.Ü.J.FAC.ENG.ARCH. VOL.19 NO.2 TEKSTLDE KULLANILAN SUYUN ÖNEM VE ÖRNEK BR LETMEDE YAPILAN SU ANALZ ÇALIMALARI Serin MAVRUZ ve R.

Detaylı

Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çal mas

Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çal mas Takn ve Heyelan Sempozyumu / 24-26 Ekim 2013, Trabzon - 585 - Bursa li ntam Bölgesi Heyelan Analizleri ve mar Plan Revizyonuna Yönelik Jeoloji Jeoteknik Etüt Çalmas Dr. Jeoloji Yük. Müh. Fazilet Altnk

Detaylı

EK:1 A CETVELİ - GELİR BÜTÇESİ

EK:1 A CETVELİ - GELİR BÜTÇESİ EK:1 A CETVELİ - GELİR BÜTÇESİ KODLAR GELİR KALEMLERİ TAHMİNİ GELİR TAHSİLAT TAHMİNİ KALAN 01 MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAYLAR 20.083.539,00 4.017.000,00 0,00 01 Merkezi Yönetim Bütçesinden

Detaylı

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M

2012 2013 E T M ve Ö RET M YILI ÖRGÜN ve YAYGIN E T M KURUMLARI ÇALI MA TAKV M 2012 2013 ETM ve ÖRETM YILI ÖRGÜN ve YAYGIN ETM KURUMLARI ÇALIMA TAKVM SIRA NO ÇALIMA KONULARI TARH 1. Okul Öncesi Ve lköretim Okullar 1. Snf Örencilerinin Eitim- Öretime Hazrlanmalar ( Bamsz Anaokullar

Detaylı

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com 1.1.Su Kaynakları ve Hidrolojik Rejim Üzerindeki 1.2. Toprak Kaynakları Üzerindeki 1.3. Atmosfer Üzerindeki 1.2.Toprak Kaynakları Üzerindeki Toprak Tuzluluğu ve Suya Doygunluk Toprak u Sedimentasyon 1.2.Toprak

Detaylı

Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim CD ler

Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim CD ler Ekosistemi Bilinçlendirme Programı Etkinlik Başlığı Ekosistemi Bilinçlendirme Programı Etkinlik Tarihi 30.09.2014-12.06.2015 Etkinlik Yeri Samsun Eğitimde Kullanılan Materyaller 5.8.sınıf/9.12. sınıf Eğitim

Detaylı

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac

BÖLÜM 3. A. Deneyin Amac BÖLÜM 3 TRSTÖRLÜ DORULTUCULAR A. Deneyin Amac Tek faz ve 3 faz tristörlü dorultucularn çalmasn ve davranlarn incelemek. Bu deneyde tek faz ve 3 faz olmak üzere tüm yarm ve tam dalga tristörlü dorultucular,

Detaylı

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI

3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10. ÇEVRESEL SORUNLAR VE RİSK ALGISI 3.10.1. İstanbul da Çevresel Konular 3.10.1.1. Hava Kalitesi İstanbul un nüfusunun hızlı artışı ve kalitesiz yakıt kullanımı nedeniyle 1985 li yıllardan itibaren

Detaylı

AKARSU KÖPRÜLERİNDE HİDROLİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AKARSU KÖPRÜLERİNDE HİDROLİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ AKARSU KÖPRÜLERİNDE HİDROLİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Büyük taşkınlar, akarsular üzerindeki karayolu köprülerinde, zaman zaman trafiğin aksamasına, kapanmasına can ve mal kaybına neden olan göçme ve

Detaylı

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine

Çan Aç k Oca nda Patlatma Kaynakl Titre imlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Çan Açk Ocanda Patlatma Kaynakl Titreimlerin ncelenmesi The Analysis of Ground Vibrations Induced by Blasting at Çan Open Pit Mine Mehmet Aksoy, Ali Kahriman, Ümit Özer, Abdulkadir Karadoan, Kaan Özdemir

Detaylı