Çarpanlar ve Katlar Üslü İfadeler

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çarpanlar ve Katlar Üslü İfadeler"

Transkript

1 Çarpanlar ve Katlar Üslü İfadeler

2 Pozitif Tam Sayıların Çarpanları EBOB - EKOK Aralarında Asal Sayılar Tam Sayıların Kuvvetleri Üslü İfadelerle İşlemler Çözümleme Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar Bilimsel Gösterim Ünite eğerlendirme Testi Ünite eğerlendirme Analizi

3 . Ünite: Pozitif Tam Sayıların Çarpanları. 0 Bir çarpma işleminde çarpılan sayıların her birine çarpan denir.. 5 = 0 Çarpan Çarpan Örneğin; 4 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulalım.. 4 = 4. = 4. 8 = = 4 Yukarıdaki çarpma işlemlerine göre 4 ün pozitif tam sayı çarpanları,,, 4, 6, 8, ve 4 tür. Pozitif tam sayılar üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı şekilde yazılabilir. Bu işlemi yaparken çarpan ağacı veya asal çarpanlar algoritması kullanılabilir. Örneğin; 96 sayısını üslü ifadelerin çarpımı şekilde yazarak gösterelim.. Yol : Çarpan ağacı yöntemi. Yol : Asal çarpanlar algoritması yöntemi = = 5 96 = = 5 A. Aşağıda verilen sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulunuz B. Aşağıda verilen sayıları asal çarpanlar algoritmasını kullanarak üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız

4 v.. Ünite: Pozitif Tam Sayıların Çarpanları C. Aşağıda verilen tam sayıları çarpan ağacı yöntemini kullanarak üslü ifade veya üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazınız Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların yanına, yanlış olanların yanına Y yazınız.. 60 sayısının 5 tane asal çarpanı vardır.. 50 sayısı 5 şeklinde yazılabilir.. 5 sayısının tane asal olmayan çarpanı vardır sayısının asal çarpanı yoktur sayısının tane asal çarpanı vardır. 6. Asal çarpanlarına ayırılmış şekli 5 7 olan sayı 40 tır. E. Aşağıda verilen eşitliklerin doğru olması için kutucukların içerisine yazılması gereken sayıları bulunuz.. 45 = = 5. 7 = = 5. 6 = = 5 F. Aşağıdaki harflerin yerine yazılması gereken sayıları bulunuz. A B C 7 K L M N 7 A =, B =, C = K =, L =, M =, N = 8

5 . Ünite: Pozitif Tam Sayıların Çarpanları.. I. 0 sayısının pozitif tam sayı çarpanları,, 4, 5, 0 ve 0 dir. II. 0 sayısının asal çarpanları ve 5 tir. III. 5 sayısının pozitif tam sayı çarpanları,, 5 ve 5 tir. IV. 5 sayısının asal çarpanları ve 5 tir. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) B) C) ) 4 4. M K Y Yukarıda verilen topların içine bir doğal sayının tüm pozitif tam sayı bölenleri ok yönünde küçükten büyüğe doğru yazılacaktır. ve sayılarının yeri doğru verildiğine göre M, K ve Y harflerinin yerine yazılacak sayıların toplamı kaçtır? A) 47 B) 46 C) 45 ) 44. Aşağıdaki sayılardan hangisinin kendisi hariç pozitif çift tam sayı çarpanlarının toplamı kendisine eşittir? A) B) 6 C) 8 ) 4 5. Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları, ve 5 tir? A) 00 B) 0 C) 00 ) ifadesi bir pozitif tam sayı belirtiyorsa A yerine A aşağıdakilerden hangisi gelemez? A) 6 B) 7 C) ) 5 Tabeladaki sayının üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazılışı aşağıdakilerden hangisidir? A) 5 B) 5 C) 5 ) 5 9

6 v.. Ünite: Pozitif Tam Sayıların Çarpanları 7. Sedat ın telefon faturasındaki sayının asal çarpanlarının en küçüğü, en büyüğü 7 dir. Buna göre Sedat ın telefon faturası aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) 6 B) 54 C) 70 ) 6 0. İki basamaklı en büyük çift doğal sayının asal çarpanları aşağıdakilerden hangisidir? A) ve B) ve 7 C) ve 7 ) 5 ve 7 Bir sayının asal çarpanlarının sayısı, o sayının basamak sayısından az ise bu sayıya ekonomik sayı denir.. BARAJ SORUSU Örneğin 50 sayısı, bir ekonomik sayıdır. Çünkü 50 = 5 dir. 50 nin asal çarpanları ve 5 tir. Asal çarpan sayısı : Basamak sayısı : 50 nin asal çarpan sayısı, basamak sayısından az olduğu için 50 sayısı bir ekonomik sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ekonomik sayı değildir? A) 6 B) 5 C) 40 ) 88 a ve b asal sayılar olmak üzere, a x b y = 4 eşitliği veriliyor. Buna göre, x + y kaçtır? Yukarıdaki soru, bir bilgi yarışmasında bir üst tura geçiş sorusudur. Aşağıda grupların bu soruya verdikleri cevaplara göre hangi grup bir üst tura çıkar? A). Grup : 4 B). Grup : 5 C). Grup : 6 ) 4. Grup : 7 9. a =, b = ve c = 5 olduğuna göre 50 sayısının a, b ve c cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir? A) a : b : c B) a : b: c C) a: b : c ) a: b: c. Asal çarpanları, ve 7 olan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? A) 4 B) 48 C) 94 ) 588 0

7 . Ünite: EBOB - EKOK. 0 İki doğal sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne en büyük ortak bölen (EBOB) denir. Örneğin; 8 ve 4 sayılarının en büyük ortak bölenini bulalım. 8 in bölenleri :,,, 6, 9, 8 4 ün bölenleri :,,, 4, 6, 8,, 4 8 in ve 4 ün ortak bölenleri,, ve 6 dır. Bunların en büyüğü 6 olduğundan bu iki sayının en büyük ortak böleni 6 dır. A ve B doğal sayılarının en büyük ortak böleni EBOB(A, B) veya (A, B) ebob şeklinde gösterilir. A ve B doğal sayılarının EBOB u bulunurken asal çarpanlar algoritmasından yararlanılabilir. Örneğin; 8 ve 4 sayılarının en büyük ortak bölenini bulalım. 8 4 Bu çözüme ek olarak; ortak asal çarpanlardan kuvveti küçük olanların çarpımı en büyük ortak böleni verir = 7 4 = 7 EBOB(8, 4) = 7 = 4 olur. EBOB(8, 4) = 7 = 4 olur. Bir problemde verilen bütün daha küçük parçalara ayrılıyorsa bu problemlerin çözümünde EBOB kullanılır. İki doğal sayının ortak katlarının en küçüğüne en küçük ortak kat (EKOK) denir. Örneğin; ve 8 sayılarının en küçük ortak katını bulalım. nin katları :, 4, 6, 48, 60, 7,... 8 in katları : 8, 6, 54, 7, 90, 08,... ve 8 in ortak katları 6, 7,... şeklinde devam eder. Bunların en küçüğü 6 olduğundan bu iki sayının en küçük ortak katı 6 dır. A ve B doğal sayılarının en küçük ortak katı EKOK(A, B) veya (A, B) ekok şeklinde gösterilir. İki doğal sayının EKOK unu bulurken asal çarpanlar algoritmasından yararlanılabilir. 0 ve 4 sayılarının en küçük ortak katını bulalım. Bu çözüme ek olarak; ortak asal çarpanlarından kuvveti büyük olanlar ile ortak olmayanların çarpımı en küçük ortak katı verir. 0 = 5 4 = EKOK (0, 4) = 5 = 0 EKOK(0, 4) = 5 = 0 olur. Bir problemde verilen parçalardan bir bütün oluşturuluyorsa bu problemlerin çözümünde EKOK kullanılır.

8 v.. Ünite: EBOB - EKOK A. Aşağıda verilen sayı çiftlerinin en büyük ortak bölenini bulunuz.. 45 ve ve ve ve 50 B. Aşağıda verilen sayı çiftlerinin en küçük ortak katını bulunuz.. 8 ve ve 5. 5 ve ve 45 C. Aşağıda üslü ifadelerin çarpımı şeklinde verilen sayıların en büyük ortak bölenini bulunuz.. A = 5 B = 5. C = 5 7 = 5 7. E = 5 7 F = 5. Aşağıda üslü ifadelerin çarpımı şeklinde verilen sayıların en küçük ortak katını bulunuz.. A = B =. C = 5 = 5 4. E = 7 F = 5 7

9 . Ünite: EBOB - EKOK Yukarıda verilen asal çarpan algoritmasına göre EBOB(0, 50) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 5 B) 0 C) 5 ) 0 4. A B 8 9 Yukarıda A ve B doğal sayıları çarpan ağacı yöntemi uygulanarak asal çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre EBOB(A, B) aşağıdakilerden hangisindir? A) 4 B) 6 C) ) 4. A = 5 B = 7 Yukarıdaki eşitliklere göre EBOB(A, B) nin değeri kaçtır? 5. 4 ve sayılarının EBOB u kaçtır? A) 4 B) 8 C) ) 6 A) 6 B) C) 8 ) M K 0 Y. 54 ve 08 sayılarının en büyük ortak böleni kaçtır? Buse nin sorduğu sorunun cevabı aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıda verilen diyagramda boyalı olmayan karelere den 6 ya kadar ( ve 6 dahil) olan doğal sayıların tümü yazılacaktır. Büyük karenin dışında verilen sayılar bulunduğu satırdaki ya da sütundaki sayıların çarpımıdır. Buna göre M + K + Y kaçtır? A) 4 B) 6 C) 9 ) 54 A) 5 B) 4 C) )

10 v.. Ünite: EBOB - EKOK 7. A 5 5 B Yukarıda A ve B doğal sayıları çarpan ağacı yöntemi ile çarpanlarına ayrılmıştır. Buna göre EKOK(A, B) aşağıdakilerden hangisidir? A) 00 B) 0 C) 50 ) 80 5 dk. 45 dk. İki zilden biri 5 dakika arayla, diğeri 45 dakika arayla çalmaktadır. İki zil ilk kez saat 0.00 da beraber çaldıklarına göre ikinci kez saat kaçta aynı anda çalarlar? A) 5.00 B) 5.5 C) 5.45 ) 6.5 M = 5 N = 5 Yukarıdaki zarfların içinden çıkan M ve N sayılarının en küçük ortak katı kaçtır? A) 60 B) 90 C) 450 ) 900. Bir bahçedeki iki fıskiyeden biri 5 dakikada bir, diğeri ise 9 dakikada bir yirmişer litre su fışkırtmaktadır. Bu fıskiyeler birlikte su fışkırttıktan sonra tekrar birlikte su fışkırtma anına kadar toplam kaç litre su fışkırtırlar? A) 60 B) 40 C) 0 ) litrelik ve 75 litrelik bidonlarda bulunan iki ayrı zeytinyağı birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulmak isteniyor. Buna göre en az kaç şişeye ihtiyaç vardır? A) 9 B) C) 5 ) silgi ve 54 kalem her kutuda eşit sayıda ürün olmak şartıyla birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde ayrı ayrı paketlenecektir. Buna göre bir pakette en fazla kaç tane ürün olabilir? A) 9 B) 8 C) 6 ) 5

11 . Ünite: EBOB - EKOK.. 0 cm 96 cm 4. A = 5 B = 7 Yukarıdaki iki çubuk eşit uzunlukta parçalara ayrılacaktır. Hiç artmayacak şekilde göre en az sayıda parça elde etmek için kaç kesim yapılmalıdır? A) 5 B) 6 C) 7 ) 8 Yukarıdaki eşitliklere göre EKOK(A, B) aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 5 7 B) 5 C) 7 ). Almanya dan 4 kişilik ve İngiltere den 60 kişilik öğrenci grubu gezi için ülkemize geliyorlar. Bir odada sadece aynı ülke öğrencilerinin bulunması ve her odada eşit sayıda öğrenci olması isteniyor. 5. BİLGİ Bu öğrenciler için en az kaç oda ayarlanması gerekir? A) 6 B) 7 C) ) 7 Sarı ve mavi renklerin karışımıyla yeşil renk oluşur Sevda, yukarıda verilen den 00 e kadar numaralandırılmış kartlardan ün katı olanları sarıya, 5 in katı olanları maviye boyuyor... soru: 80 kg pirinç ve 96 kg bulgur birbirine karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde paketlenecektir. Her paket eşit büyüklükte olacağına göre en az kaç pakete ihtiyaç vardır?. soru: Ali kalemlerini onarlı ve on ikişerli grupladığında her seferinde 4 kalemi artıyor. Ali nin en az kaç kalemi vardır?. soru: cm ve 5 cm uzunluğundaki cetvellerden yeteri sayıda kullanılarak aynı boyda iki uzun cetvel oluşturulacaktır. Oluşturulan cetvellerin boyu en az kaç santimetredir? Yukarıdaki sorulardan hangilerinin çözümünde EKOK (En Küçük Ortak Kat) kullanılabilir? A), ve B) ve C) ve ) ve Buna göre kaç tane kartın rengi yeşil olur? A) 5 B) 6 C) 7 ) 8 6. Mehmet in yaşının 4 fazlası 6 ve 8 e kalansız bölünebilmektedir. Buna göre Mehmet en az kaç yaşındadır? A) 8 B) 0 C) ) 4 5

12 v.. Ünite: EBOB - EKOK 7. Bir asker 5 günde bir, başka bir asker günde bir nöbet tutmaktadır. Bu iki asker birlikte nöbet tuttuktan sonra 50 gün içinde kaç kez daha birlikte nöbet tutarlar? 0. ve 0 sayılarına bölündüğünde kalanını veren iki basamaklı doğal sayı kaçtır? A) 8 B) 6 C) 49 ) 7 A) B) C) 4 ) 5 4 sayısı ile aşağıdaki sayılardan hangisinin en büyük ortak böleni 8 dir? A) 0 B) 6 C) 40 ) 44. EBOB u 4 olan farklı iki doğal sayının toplamı en az kaçtır? A) 60 B) 7 C) 80 ) Çiğdem tokalarını üçerli ve beşerli saydığında hep tokası artıyor. Çiğdem in 50 den fazla tokası olduğu bilindiğine göre en az kaç tokası vardır?. EKOK u 0 olan farklı iki doğal sayının toplamı en çok kaçtır? A) 60 B) 45 C) 40 ) A) 58 B) 6 C) 7 ) 77 6

13 . Ünite: Aralarında Asal Sayılar. 04 Ortak böleni sadece olan iki pozitif tam sayıya aralarında asal sayılar denir. Örneğin; 5 ve sayıları aralarında asaldır. 5 nin bölenleri:, 5, 5 nin bölenleri:,, 4, 8, 6, Yukarıda da görüldüğü gibi 5 ve nin ortak böleni sadece dir. Bu yüzden 5 ve aralarında asal sayılardır. Örneğin; 8 ve 4 sayıları aralarında asal değildir. 8 in bölenleri:,,, 6, 9, 8 4 in bölenleri:,,, 6, 7, 4,, 4 Yukarıda da görüldüğü gibi 8 ve 4 nin ortak böleni,, ve 6 dır. Bu yüzden 8 ve 4 aralarında asal sayılar değildir. Aralarında asal sayıların EBOB u dir. Aralarında asal sayıların çarpımı bu sayıların EKOK una eşittir. Farklı iki asal sayı, aralarında asaldır. ile tüm pozitif tam sayılar aralarında asaldır. Ardışık iki pozitif tam sayı aralarında asaldır. Ardışık iki tek sayı aralarında asaldır. Çift sayılar aralarında asal değildir. A. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden aralarında asal olanların yanına, olmayanların yanına koyunuz.. 8 ve 5. ve 6. 8 ve 4. 0 ve ve 6. 0 ve ve 8 6 ve ve 4 0. ve 40 B. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına, yanlış olanların yanına Y yazınız.. İki çift sayı kesinlikle aralarında asaldır.. İki tek sayı kesinlikle aralarında asaldır.. 0 ile 4 sayıları aralarında asaldır. 4. ile 4 sayıları aralarında asaldır ile 00 sayıları aralarında asaldır den küçük doğal sayılardan 8 tanesi 0 ile aralarında asaldır. 7

14 v 4.. Ünite: Aralarında Asal Sayılar. Aşağıda verilen hangi sayı çifti aralarında asaldır? A) 4 ve 6 B) 45 ve 54 C) 60 ve 80 ) 75 ve 9 4. MK iki basamaklı sayısı ile aralarında asal olan KM iki basamaklı sayısının yan yana yazılmasıyla elde edilen dört basamaklı MKKM sayısına simetrik sayı denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi simetrik sayıdır? A) 88 B) 66 C) 8558 ) ? Yukarıdaki sarkaçların üzerinde yazılı olan sayılar aralarında asalsa birbirini çekmekte, aralarında asal değilse birbirini itmektedir. 5. Aşağıda bir kenar uzunluğu ve alanları verilen dikdörtgenlerden hangisinin kısa ve uzun kenar uzunluğu aralarında asaldır? A) 0 cm B) cm Buna göre? yerine aşağıdaki sayılardan hangisi yazılırsa sarkaçlar birbirini çeker? A) 48 B) 8 C) 0 ) cm C) 5 cm 75 cm 08 cm ) 6 cm 96 cm. I. Farklı asal iki sayı aralarında asaldır. II. Ardışık doğal sayılar aralarında asaldır. III. En büyük ortak böleni olan iki sayı aralarında asaldır. IV. İki basamaklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı en büyük doğal sayı aralarında asaldır. Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur? A) B) C) ) 4 6. A ve A6 iki basamaklı doğal sayılardır. A ve A6 sayıları aralarında asal olduğuna göre A yerine aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? A) B) C) ) 4 8

15 . Ünite: Tam Sayıların Kuvvetleri n tane a sayısının tekrarlı çarpımı a n ifadesiyle de gösterilebilir. a n şekildeki ifadelere üslü ifade denir. aaa a = a 4444 n tane taban an kuvvet (üs) = 5 n 55 = 5 4 = 4: 4: 4 = 64 4 = : : : = 8 Tabanı olan üslü ifadelerin değeri dir. = 0 = 07 = Her sayının birinci kuvveti kendisine eşittir. = 5 = 5 0 = 0 Tabanı 0 ve kuvveti pozitif tam sayı olan üslü ifadelerin değeri 0 dır. (0 0 tanımsızdır.) 0 = = = 0 Kuvveti 0 olan üslü ifadelerin değeri dir. (0 0 hariç) 0 = 5 0 = 0 0 = Pozitif tam sayıların tüm kuvvetlerinin değeri pozitiftir. Parantez içindeki negatif tam sayıların çift kuvvetlerinin değeri pozitiftir. Negatif tam sayıların tek kuvvetlerinin değeri negatiftir. ( ) = 8 = 8 ( ) 4 = 6 4 = 6 a 0 ve a bir tam sayı ve n bir doğal sayı olsun. a a -n - = n a = a - a = dir. a = 0 = = = = - = 0 5 = = = - = = =

16 v 4.. Ünite: Tam Sayıların Kuvvetleri A. Aşağıda verilen tekrarlı çarpımları üslü ifade şeklinde yazınız =. ( ) ( ) ( ) =. = = = 6. ( 4) ( 4) ( 4) ( 4) = B. Aşağıda verilen üslü ifadelerin değerlerini hesaplayınız.. 4 =. 5 =. 5 = 4. ( ) 4 = 5. ( ) = 6. ( 6) = 7. 7 = 7 9 = 8 9. ( 4) = - 64 C. Aşağıda verilen eşitliklerden doğru olanların yanına, yanlış olanların yanına Y yazınız.. = 4. 0 = 0. 0 = 4. ( ) = 5. = 4 6. = = 0 = 8 9. ( 4) = 6. Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulunuz.. 0 =. 9 =. 8 = 4. 7 = 5. 6 = 6. 5 = 7. 4 = = 9. = 0. =. 0 =. =. = 4 4. = = 6 0

17 . Ünite: Tam Sayıların Kuvvetleri 5.. = 4 0 = 5 = ( ) = 4. Aşağıdakilerden hangisi 8 e eşit değildir? A) 8 B) 4 C) 9 ) 8 Yukarıdaki kutucuklardan herhangi birinin yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelemez? A) 5 B) C) 4 ) 8. Bir eşit kollu terazinin sol kefesinde 4 4 gramlık bir kütle, sağ kefesinde 4 gramlık bir kütle bulunmaktadır. Buna göre bu terazinin denge durumuna gelmesi için sağ kefesine kaç gramlık bir kütle daha konulmalıdır? A) 96 B) 94 C) 9 ) Bir ayrıtının uzunluğu x metre olan küpün hacmi x metreküptür. Buna göre ayrıtlarından birinin uzunluğu 6 metre olan küpün hacmi kaç metreküptür? A) 8 B) 7 C) 80 ) 6. ( ) ifadesinin değeri kaçtır? A) 6 B) 9 C) - ) , +9,, +,, + 9,... Yukarıdaki sayı örüntüsünde verilmeyen 7. terimin üslü gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) ( ) B) ( ) C) ( ) ) ( )

18 v 5.. Ünite: Tam Sayıların Kuvvetleri 7. ( 5) 0. Bilgisayarlar verileri ifade etmek için Binary Kodlarını kullanır. Siz klavyenizle bir harf yazdığınızda bilgisayar bu harfi 0 ve sayılarından oluşan bir koda dönüştürmektedir. Ali 5 0,00 Ayşe Örneğin U harfinin Binaryı Kodu 0000 olup bu kodun değeri 85 tir. Bu değer = = 85 Can Filiz Yukarıdaki her öğrenci elindeki kartta yazılı olan üslü ifadenin eşitinin yazılı olduğu kartı masadan alacaktır. Buna göre kodu 00 olan w harfinin değeri kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 ) 9 Buna göre hangi öğrenci masadan kart almamalıdır? A) Ali B) Ayşe C) Can ) Filiz a = ve b = için (a) b + (b) a. 0 H = ve 0 s = 0 0 eşitliklerini sağlayan H ve s sembollerinin değerleri toplamı kaçtır? A) B) 0 C) ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) - B) - C) ) ntane ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) ( ) n B) n C) n -n ) c m. I. ( ) II. ( ) III. ( ) 0 IV. 4 V. ( ) Yukarıda verilen üslü ifadelerden kaç tanesi pozitiftir? A) B) C) 4 ) 5

19 . Ünite: Üslü İfadelerle İşlemler Tabanları aynı olan iki üslü ifade çarpılırken kuvvetler toplanarak ortak tabana kuvvet olarak yazılır. a n a m = a n+m Kuvvetleri aynı olan iki üslü ifade çarpılırken tabanlar çarpılır ve ortak kuvvet bu çarpıma kuvvet olarak yazılır. a n b n = (a b) n Tabanları aynı olan iki üslü ifade bölünürken kuvvetler çıkarılarak ortak tabana kuvvet olarak yazılır. n m n- m a ' a = a Kuvvetleri aynı olan iki üslü ifade bölünürken tabanlar bölünür ve ortak kuvvet bu bölüme kuvvet olarak yazılır. a n ' b n = ^a' bh n Üslü bir sayının kuvveti alınırken kuvvetler çarpılarak tabana kuvvet olarak yazılır. (a m ) n = a n m A. Aşağıda verilen çarpma işlemlerinin sonucunu bulunuz.. 4 =. 5 = = 4. 7 = = = B. Aşağıdaki ifadelerin doğru olabilmesi için kutucukların içine yazılması gereken sayıları bulunuz.. =. 5 5 = = = = ( ) ( ) = 6

20 v 5.. Ünite: Üslü İfadelerle İşlemler C. Aşağıda verilen bölme işlemlerinin sonucunu bulunuz.. 5 = =. 7 7 = 4. 9 = = =. Aşağıda verilen üslü ifadelerin eşit olduğu üslü ifadeleri yazınız.. ( ) =. (4 ) =. (5 ) = 4. (6 ) = 5. ( ) = 6. (7 ) = E. Aşağıdaki üslü ifadeleri nin kuvveti şeklinde yazınız.. 4 =. 8 6 =. 6 0 = 4. 4 = 5. 6 c m = 6. c m = 4 F. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların yanına (), yanlış olanların yanına (Y) yazınız : =. 5 6 : =. 6 ' 6 = ' 5 = : 5 = 0 6. : = ' = 5 _ i 4 = 9. _ i = = =. = = = = 0 G. Aşağıdaki çarpma işlemlerinin sonuçlarını bulunuz =. 5 8 = = = = = ' 6 = 4 5 ' = ' 6 = ' 9 9 =. 65 ' 5 8 =. 5 ' 5 = 4

21 . Ünite: Üslü İfadelerle İşlemler H = eşitliğini sağlayan H sembolünün değeri kaçtır? 5 A C A) 7 B) 5 C) 5 ) 8 5 B Yukarıdaki çarpma işlemi tablosuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A) A = B) = 5 C C) B C = ) B A = 5. H s = 6 olduğuna göre H ve s sembolleri yerine gelebilecek değerler aşağıdakilerden hangisi olamaz? H s A) B) 4 C) 7 ) A = 4. B = 6 olduğuna göre hangi eşitlik doğrudur? A) A = B B) B = A A C) A = B ) = B işleminin sonucu kaçtır? A) B) 4 C) 6 ) 8 6. a sıfırdan farklı bir rasyonel sayı olmak üzere aşağıda verilen eşitliklerden kaç tanesi doğrudur? I. a n a k = a n+k n a n k II. = a a k III. a^ n a h k k 0 = IV. a n = n a A) B) C) ) 4 5

22 v 6.. Ünite: Üslü İfadelerle İşlemler 7. 4 s = eşitliğini sağlayan s sembolü yerine aşağıdaki sayılardan hangisi gelmelidir? A) 6 B) C) 4 ) 6 0. : A 9 C 9 B 4 (- 4) 8 işleminin sonucunu Zeynep aşağıdaki çözümle bulmuştur.. Adım: ( ) = ( ). Adım: ( ) 8. Adım: 9 Yukarıdaki bölme tablosu ok yönünde işlem yapılarak doldurulacaktır. Buna göre hangisi doğrudur? B A) = 9 B) = C 9 C) B C = 9 ) C A = 4. Adım: 8 9 Sonuç: Zeynep in çözümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A). Adım da hata yapılmıştır. B). Adım da hata yapılmıştır. C). Adım da hata yapılmıştır. ) Sonuç doğru çözümle bulunmuştur c m 5 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) ) (- 4) - 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 4 C) ) 0. ( ) 4 6 c m işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) ) 4 6

23 . Ünite: Üslü İfadelerle İşlemler sayısının yarısı kaçtır? A) 4 0 B) 8 5 C) 4 5 ) sayfalık bir kitabın her gün 64 sayfasını okuyan Mehmet, bu kitabın tamamını kaç günde okur? A) B) 4 C) 5 ) 6. Bir okuldaki kız öğrencilerin sayısı 8 ve erkek öğrencilerin sayısı 9 dur. Kız öğrencilerin dörtte biri ile erkek öğrencilerin sekizde biri bir etkinliğe katılacaklardır. Buna göre etkinliğe toplam kaç öğrenci katılacaktır? A) 64 B) 8 C) 56 ) : işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 B) C) ) 5. Bir yarışmaya takımın her birinden eşit sayıda kişi katılmıştır. Bu kişiler bir otelin 4 odasının her birinde kişi kalacak biçimde odalara yerleştirilmiştir. Buna göre bu yarışmaya bir takımdan kaç kişi katılmıştır? A) B) 6 C) 9 ) 6. A B C 4 cm 5 cm H 4 cm Şekilde kenar uzunlukları verilen ABC dikdörtgeninin alanının EFGH karesinin alanına oranı kaçtır? A) B) C) ) E F G 7

24 v 7.. Ünite: Üslü İfadelerle İşlemler a = 0 4, b = 0, c = 0 olduğuna göre aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu en büyüktür? 0 4 X A) a b c B) a$ b c a C) b $ c c ) a $ b Şekildeki eşit kollu terazi dengededir. Terazinin bir kefesinde 0 gramlık bir kütle diğerinde 4 x gramlık bir kütle bulunmaktadır. Buna göre x kaçtır? A) 5 B) C) 0 ) sayısının sondan kaç basamağı sıfırdır? A) 5 B) 6 C) 9 ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 5 C) 5 ) ca^- h k m işleminin sonucu kaçtır? A) 8 B) 4 C) ) 8

25 . Ünite: Çözümleme Bir ondalık gösterimin, rakamlarının basamak değerlerinin toplamı şeklinde yazılmasına ondalık gösterimin çözümlemesi denir. a b c, d e f Bindebirler Basamağı (0 ) Yüzdebirler Basamağı (0 ) Ondabirler Basamağı (0 ) Birler Basamağı (0 0 ) Onlar Basamağı (0 ) Yüzler Basamağı (0 ) abc, def ondalık gösteriminin çözümlenmiş hâli: a x 0 + b x 0 + c x 0 + d x 0 + e x 0 + f x 0 tü. r Çözümlemede 0 in bulunduğu basamağı yazmaya gerek yoktur. 0 Örneğin; 04,0 = x 0 + 4x 0 + x 0 + x 0 A. Aşağıdaki ondalık gösterimleri 0 un kuvvetlerini kullanarak çözümleyiniz.. 7, =. 0,0 =.,0 = 4. 70,506 = 5. 4,8 = 6. 84, = 7. 4,7 =,4 = 9. 78,6 = 0. 56,9 = 9

26 v 6.. Ünite: Çözümleme B. Aşağıda çözümlenmiş ondalık gösterimleri yazınız.. x x x 0 + x 0 + x x 0 =. 8 x 0 + x x 0 + x 0 =. 7 x x 0 + x x 0 = 4. 6 x x x x 0 + x 0 = C. Aşağıda bazı ondalık gösterimlerin çözümlenmiş hâlleri verilmiştir. Verilen eşitliklerdeki boşlukları doldurunuz.., 45 = x x x 0. 7,59 = x x x 0. 5,7 = x 0 + x x ,06 = x x x ,4 = 9 x x x 0 + x 0. Aşağıda çözümlenmiş hâlleri verilen ondalık gösterimlerin bazı rakamları silinmiştir. Silinen bu rakamları bulunuz.. x x x x x 0 = 65, 7. 6 x x x x 0 = 60 7,9. x x x x 0 = 6, x 0 + x x 0 =, x x 0 + x 0 =,6 0

27 . Ünite: Çözümleme ifadesi hangi ondalık gösterimin çözümlenmiş biçimidir? A) 000,04 B) 00,4 C) 00,04 ) 0,4 4. 0,4 sayısında rakamının basamak değeri kaçtır? A) 0 B) 0 C) 0 0 ) 0. 0 sayısının kuvvetleri kullanılarak yazılacak,4 sayısının çözümlenmiş şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) ) ,75 ondalık gösteriminin 0 basamağında hangi rakam bulunur? A) B) C) 4 ) 7. Berna,,0 ondalık gösterimini aşağıdaki gibi çözümlemiştir: 0 x x0 a bx0 + 0 x Buna göre a + b kaçtır? A) B) 0 C) ) 6. Çözümlenmiş hâli 6 x x x x x 0 olan ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? A) 986,5 B) 986,5 C) 689,5 ) 689,5

28 v. Ünite: Çözümleme 7. 6,005 = 6 0 x + 0 y z Yukarıdaki eşitliğe göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) x + z = 4 B) y z = C) x + y = ) x z = 0. 54,86 ondalık gösterimin çözümlemesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi kullanılmaz? A) x0 B) 4x0 0 C) x0 ) 8x0 Aşağıdaki çözümlemelerden hangisi doğrudur? A) 6,6 = 6 x 0 + x x 0 B) 6,6 = 6 x 0 + x 0 + x x 0 C) 6,6 = 6 x 0 + x x x 0 ) 6,6 = 6 x 0 + x x x 0. 4,05 = x 0 + x 0 + a x b x 0 + x 0 c Yukarıdaki eşitliğe göre a + b + c kaçtır? A) B) 9 C) 6 ). 5, 0 9. Aşağıdaki ondalık gösterimlerden hangisinin çözümlenmiş biçimde x 0 ifadesi bulunur? A) 4,7 B),45 C) 9, ) 80,4 Şekildeki sehpanın fiyat etiketinden iki rakam silinmiştir. Sehpanın fiyatının çözümlenmiş biçimi x x x x 0 olduğuna göre silinmiş rakamlar aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A) 4 ve 9 B) 5 ve 9 C) 0 ve 9 ) ve 9

29 . Ünite: Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar , gibi sağ tarafından bolca sıfır bulunan sayılara çok büyük sayı denir. 0,005, 0,0008, 0,00005 gibi virgülün sağında bolca sıfır bulunan sayılara çok küçük sayı denir. Sayılar, çok büyük ya da çok küçük olmaları durumunda a x 0 n şeklinde yazılabilirler. a = ax0 n 4444 n tane s f r 0, a 444 n tane basamak Örneğin; = ax0 -n (Sayının sağdaki sıfır sayısı 0 un kuvvetine yazılır.) = x = 4 x = 48 x = 9 x 0 0, 00 = x 0 0, = 5 x 0 0, 00 = x0 0, 0076 = 76 x0 (Virgülün sağındaki basamak sayısı 0 un kuvvetine yazılır ve ( ) değer alır.) A. Aşağıdaki çok büyük sayıları a x 0 n şeklinde yazınız = = = = = = = = = = B. Aşağıdaki çok küçük sayıları a x 0 n şeklinde gösteriniz.. 0,007 =. 0,00005 =. 0,00005 = 4. 0, = 5. 0,004 = 6. 0,8 = 7. 0,0 = 0,5 = 9. 0,045 = 0. 0,007 =

30 v 7.. Ünite: Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar C. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların yanına (), yanlış olanların yanına (Y) yazınız = x = 8 x = x = 4 x ,0004 = 4 x ,000 = x , = 9 x 0 7 0,0084 = 84 x , = 64 x = 4 x 0 4. Aşağıda verilen eşitliklerin doğru olması için noktalı yerlere yazılması gereken sayıları bulunuz.. 4, x 0 = x x 0 5 = x 0. 0,005 x 0 = x , x 0 9 = 7 x 5. 0, x 0 4 = x x 0 5 = 0, x E. Aşağıdaki eşitliklerden doğru olanların yanına (), yanlış olanların yanına (Y) yazınız.. 4 x 0 6 = 4, x x 0 5 = 0,8 x 0.,5 x 0 7 = 5 x , x 0 0 = x ,0 x 0 = x = 8, x ,05 =,5 x =,8 x ,0007 = 7, x x 0 5 =, x 0 7 4

31 . Ünite: Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar sayısı aşağıdakilerden hangisinde eşittir? A) 8 x 0 8 B) 8 x 0 7 C) 8 x 0 6 ) 8 x ,00 x 0,0008 işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 6 x 0 8 B) 6 x 0 7 C) 6 x 0 6 ) 6 x ,0004 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 4 x 0 6 B) 4 x 0 5 C) 4 x 0 4 ) 4 x =,4 x 0 a eşitliğinde a kaçtır? A) 6 B) 5 C) 4 ). 000 x işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) 8 x 0 0 B) 8 x 0 9 C) 8 x 0 8 ) 8 x ,00008 = 0,8 x 0 m eşitliğinde m kaçtır? A) 8 B) 6 C) 4 ) 5

32 v 9.. Ünite: Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar 7. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? A), x 0 6 = 0, x 0 5 B),8 x 0 4 = 0,8 x 0 5 C),7 x 0 5 = 7 x 0 4 ) 4,4 x 0 0 = 44 x Aşağıdakilerden hangisi ondalık gösterimi 0,004 olan sayıya eşittir? A),4 x 0 B),4 x 0 C) 4 x 0 4 ) 4 x 0 4 x 0 0 sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? A),4 x 0 9 B) 0,4 x 0 6 C),4 x 0 8 ) 40 x 0 9. x 0 7 = A x 0 5 ve 0,0 x 0 = B x 0 7 olduğuna göre A + B kaçtır? A) B) 0 C) 480 ) sayısı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? A) 0 x 0 7 B), x 0 7 C) 0, x 0 4 ) 0,0 x 0.,08 0 H ifadesinde H sembolü yerine en küçük hangi tam sayı yazılırsa elde edilen çarpım den büyük olur? A) B) 4 C) 5 ) 6 6

33 . Ünite: Bilimsel Gösterim 09 Çok küçük ve çok büyük sayılar a x 0 n şeklinde gösterilebilir. Bu ifadede a değeri e eşit veya büyük ve aynı zamanda 0 dan küçük olduğunda bu ifade bilimsel gösterim olur. n bir tam sayı ve a < 0 olmak üzere a x 0 n şeklindeki ifadelere bilimsel gösterim denir. Örneğin: 4 x 0 6 Bilimsel gösterimdir. 8 x 0 Bilimsel gösterimdir., x 0 8 Bilimsel gösterimdir.,8 x 0 4 Bilimsel gösterimdir. 4,58 x 0 0 Bilimsel gösterimdir. 0,8 x Bilimsel gösterim değildir. 0,4 x Bilimsel gösterim değildir. 4 x Bilimsel gösterim değildir. 8 x Bilimsel gösterim değildir. A. Aşağıda verilen ifadelerden bilimsel gösterim olanların yanına (4), olmayanların yanına (8) koyunuz.. 0, x 0 5., x 0 9.,007 x x x x ,6 x x x 0 8.,65 x ,0 x 0 6 B. Aşağıda verilen ifadeleri bilimsel gösterime çeviriniz.. 84 x 0 5 =. 7 x 0 8 =. 0,4 x 0 6 = 4. 0,0 x 0 0 = 5. 0,04 x 0 9 = 6. 6 x 0 0 = x 0 4 =, x 0 6 = 9. 7,8 x 0 9 = x 0 0 = 7

34 v. Ünite: Bilimsel Gösterim C. Aşağıda verilen sayısal değerlerin bilimsel gösterimlerini yazınız.. Işığın hızı: m/sn =. Ay ile ünya arasındaki uzaklık: km =. Bir hidrojen atomunun yaklaşık kütlesi: 0, g = 4. Güneş in çap uzunluğu: km = 5. AIS virüsünün uzunluğu: 0,000 mm =. Aşağıda verilen tabloyu inceleyerek boş kısımları örnekteki gibi doldurunuz. Gezegenler Gezegenlerin güneşe olan uzaklığı (km) Uzaklığın Bilimsel Gösterimi Merkür ,79 x 0 7 Satürn () ünya () Mars (),7 x 0 8 Venüs (4),08 x 0 8 E. Başlangıç noktasından başlayıp verilenlerin doğru olup olmadığına karar vererek yönlendirici okları takip ediniz. Son olarak ulaştığınız çıkış hangisidir? 7, x 0 > 7 x 0. Çıkış 5 x 0 5 = 50 x 0 4 Y. Çıkış Y. Çıkış x 0 > x 0 0, x 0 5 = x 0 4 Y 4. Çıkış Başlangıç 0 x 0 < 4 x Çıkış Y Y 6. Çıkış 0, x 0 > 0 Y 7. Çıkış 400 x 0 6 < 0 8 Y Çıkış 8

35 . Ünite: Bilimsel Gösterim 0.. Aşağıdakilerden hangisi bir sayının bilimsel gösterimidir? A) 45 x 0 6 B) 6,7 x 0 5 C) 0,4 x 0 9 ), x x 0 6 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 5,88 x 0 4 B)5,88 x 0 8 C) 0,588 x 0 ) 0,588 x ,00006 sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 6 x 0 6 B) 6 x 0 6 C) 6, x 0 5 ) 6, x Aşağıdaki sayılardan hangisi en küçüktür? A) 64 x 0 5 B),69 x 0 C) 6, x 0 6 ) 0,66 x x işleminin sonucunun bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 4 x 0 7 B) 4 x 0 9 C),4 x 0 6 ),4 x sayısının bilimsel gösterimi a x 0 n dir. Buna göre a + n kaçtır? A) 4, B) 5, C) 77 ) ,0005 sayısının bilimsel gösterimi a x 0 n ve sayısının bilimsel gösterimi b x 0 m dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) a = 5 B) b = 4,7 C) m = 5 ) n = 5 9

36 v 0.. Ünite: Bilimsel Gösterim, x x 0 5, x x x x 0 0 Yukarıdaki noktalı yerlere sırasıyla =, <, > sembollerinden hangileri gelmelidir? A) =, <, > B) <, =, > C) <, >, = ) >, <, = 9. Objektifimizi güneşe çevirelim ve fotoğrafını çekelim. Bu fotoğraf çekildiği an, görüntünün yaklaşık 8 dakika önceye ait olduğunu biliyor muydunuz? Çünkü güneş ışınları bize yaklaşık 8 dakika sonra ulaşır. Çevre Ortaokulu öğrencileri, mahallelerine yukarıda hazırladıkları afişlerden asmışlardır. Bu afişe göre yılda 0 L atık yağı ilgililere teslim eden bir ailenin kirlenmekten kurtarabileceği su miktarının litre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 5 B) 0 6 C) 0 7 ) 0 8 Işık saniyede km yol aldığına göre dünyanın güneşe uzaklığının kilometre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A),44 x 0 8 B), x 0 7 C), x 0 6 ),8 x Normal koşullarda saniye içinde insan vücudunda yenilenen hücre sayısı 50 milyondur. Buna göre dakika içinde insan vücudunda yenilenen hücre sayısının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 0 8 B) 0 9 C),5 0 0 ) 0. Türkiye de her ev eski ampullerinden birini yeni verimli ampul ile değiştirdiğinde yılda m karbondioksit salınımını engellemiş olacaktır. Yanda afişi olan kampanya hedefine ulaşırsa her evde yılda metreküp cinsinden salınımı önlenen karbondioksit miktarının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Verimli Ampul Kullan, Tasarruf Yaparak Çevreni Koru! Hedef Ampulü eğiştirmek A),5 x 0 8 B),05 x 0 8 C),5 x 0 6 ),05 x

37 ÜNİTE EĞERLENİRME TESTİ..,,, 4, 6, 8 ve 9 rakamları birer kağıda yazılıp bir torbaya atılıyor. Mustafa bu torbadan dört kağıt alıyor. Kemal ise torbada kalan kağıtlar arasından ikisini alıyor. Mustafa ve Kemal in aldığı kağıtlarda yazan sayıların çarpımı birbirine eşit ve 7 dir.. A B Buna göre torbada kalan kağıttaki sayı kaçtır? A) B) C) ) 4 Yukarıda verilen diyagrama, ve 5 rakamları her satır ve sütuna yalnız bir kez yazılarak doldurulacaktır. Çemberlerin içindeki sayılar etrafındaki karelerdeki sayıların çarpımını ifade etmektedir. Buna göre A ve B yerine yazılacak rakamların toplamı kaçtır? A) 0 B) 8 C) 7 ) 6. Yalnız tek katlarda durur Yalnız 5 ve katlarında durur 0 katlı bir apartmanda soldaki asansör yalnız tek katlarda, sağdaki asansör ise yalnız 5 ve 5 in katı olan katlarda durmaktadır. Bu apartmanın farklı katlarında oturan Ali ve Ayşe her iki asansöre giriş kattan birlikte binmiş ve her biri kendi oturduğu katın düğmesinde basmıştır. Asansör önce Ayşe nin oturduğu katta durduğuna göre Ali ve Ayşe kaçıncı katlarda oturmaktadır? Ali Ayşe A) 5 5 B) 0 0 C) 5 5 ) m m 40 m 56 m 70 m Yukarıda her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? A) 6 B) 40 C) 4 ) 48 4

38 v. ÜNİTE EĞERLENİRME TESTİ 5. A metrelik düz bir yarış pistine başlangıç noktasına uzaklıkları metre cinsinden nin pozitif tam sayı kuvvetleri olacak şekilde yerleştirilebilecek en fazla sayıda engel yerleştiriyor. Bu pistte 6 atletin yarıştığı bir engelli koşusunda yarışmacılardan biri pistin yarısında, bir diğeri pistin 4 inde, bir diğeri ise bitime 00 metre kala yarışı bırakıyor. iğer yarışmacılar yarışı tamamladığına göre yarış bittiğinde atletlerin her birinin üzerinden atlandığı engel sayılarının toplamı kaçtır? A) 54 B) 5 C) 5 ) 5 C B Yukarıda bir kenar uzunluğu 500 cm uzun olan kare şeklindeki parkın A köşesinde Ali, C köşesinde Ece bulunmaktadır. Ali nin her adımı 60 cm dir ve A dan B ye ulaşmak için attığı adım sayısı tam sayıdır. Ece nin her adımı 48 cm dir ve C den ye ulaşmak için attığı adım sayısı tam sayıdır. Buna göre Ali parkın etrafında tur attığında en az kaç atmış olur? A) 0 B) 44 C) 60 ) 68 M, K ve Y rasyonel sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. M = a K = b Y = c Bu sayıların sıralaması M > K > Y şeklindedir. Bu bilgilere göre a, b ve c yerine hangi seçenekteki sayılar yazılabilir? a b c A) B) C) ) 6. 4A ve B9 iki basamaklı sayılardır. 4 ile B aralarında asaldır. A ile 9 aralarında asal değildir. 4A sayısı B9 sayısından küçüktür. Bu şartları sağlayan kaç farklı A + B değeri kaçtır? A) 5 B) 6 C) 7 ) ,07 x 0 a ifadesinin değeri 000 den küçüktür. Buna göre a nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? A) B) 4 C) 5 ) 6 4

39 ÜNİTE EĞERLENİRME TESTİ. 0. Aşağıda üslü ifadelerle işlemler ve sonuçları verilmiştir. Bu eşitliklerden doğru olanların başına, yanlış olanların başına Y yazılacaktır.. x z y t = x t z y İŞLEM SONUÇ Yukarıda verilen kurala göre ifadesininin değeri kaçtır? A) B) C) ) Tablo doğru şekilde doldurulduğunda aşağıdaki görüntülerden hangisi elde edilir? A) Y Y B) Y Y C) Y ) Y Y.. 8, 6,, 64, 8, 56 sayıları aşağıdaki tabloya her satırdaki ve sütunları sayıların çarpımı olacak şekilde yazılacaktır. A Şekilde yanyana koyulmuş dört tane teneke kutu vardır. Her kutunun hacmi sağındaki kutunun hacminin 8 katı kadardır. En büyük kutunun hacmi 4 0 santimetrüp olduğuna göre en küçük kutunun hacmi kaç santimetreküptür? A) 0 B) C) ) B 4 Buna göre B ve A yerine yazılacak sayılar için B A kaçtır? A) 5 B) 4 C) ) 4

40 v. ÜNİTE EĞERLENİRME TESTİ 4. Aşağıdaki tabloda x, y ve z üslü ifadeleri verilmiştir. x y z I. y z II. III. x y x: y z IV. x z Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesinin değeri tam sayıdır? A) 4 B) C) ) 6. Konya Selçuklu Belediyesi gerçekleştirdiği çevreci projelerle geleceğe emin adımlarla yürüyor. Geri dönüşüm projesi ile yılın ilk 6 ayında ---- ton kağıt toplanırken,0 x 0 5 ağaç kesilmekten kurtarılmıştır. ton kullanılmış kağıdın geri dönüştürülmesiyle 7 ağaç kesilmekten kurtarıldığına göre yukarıdaki gazete küpüründe boş bırakılan yere aşağıdaki sayılardan hangisi yazılmalıdır? A),6 x 0 4 B),6 x 0 C) 6 x 0 4 ) 6 x 0 5. Meltem in okuduğu 0 sayfalık kitabın kapak ve yaprak kalınlığı aşağıdaki tabloda verilmiştir. KALINLIK (cm) Yaprak 0, Kapak 0,5 Buna göre Meltem in okuduğu kitabın kalınlığının milimetre cinsinden bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? 7. Uzunlukları 5 cm ve m olan iki ağaç kütüğü, kesme makinesi ile santimetre cinsinden tam sayı olan eşit uzunlukta parçalara ayırılacaktır. Her kesme işi 8 saniye sürdüğüne göre işin tamamı en az ne kadar sürede bitirilebilir? A) 4 dakika 45 saniye B) 4 dakika 40 saniye C) 4 dakika 5 saniye ) 4 dakika 0 saniye A) 7 0 B) 7 0 C) )

41 ÜNİTE EĞERLENİRME ANALİZİ. Ünite değerlendirme testini çözdükten sonra cevaplarınızı aşağıda verilen doğru seçeneklerle karşılaştırınız. oğru yaptığınız soruyu ile yanlış yaptığınız soruyu ile işaretleyiniz. Yanlış yaptığınız soruların dönütlerine göre konu eksiklerinizi gideriniz. Adı Soyadı: ı: oğru Seçenekler Seçeneğiniz B C B B B B A B A B C C B değilse Pozitif Tam Sayıların Çarpanları konusunu tekrar ediniz. değilse EBOB - EKOK konusunu tekrar ediniz. değilse Pozitif Tam Sayıların Çarpanları konusunu tekrar ediniz. değilse EBOB - EKOK konusunu tekrar ediniz. değilse EBOB - EKOK konusunu tekrar ediniz. değilse Aralarında Asal Sayılar konusunu tekrar ediniz. değilse Tam Sayıların Kuvvetleri konusunu tekrar ediniz. değilse Tam Sayıların Kuvvetleri konusunu tekrar ediniz. değilse Çok Büyük ve Çok Küçük Sayılar konusunu tekrar ediniz. değilse Üslü İfadelerle İşlemler konusunu tekrar ediniz. değilse Üslü İfadelerle İşlemler konusunu tekrar ediniz. değilse Üslü İfadelerle İşlemler konusunu tekrar ediniz. değilse Üslü İfadelerle İşlemler konusunu tekrar ediniz. değilse Üslü İfadelerle İşlemler konusunu tekrar ediniz. değilse Bilimsel Gösterim konusunu tekrar ediniz. değilse Üslü İfadelerle İşlemler konusunu tekrar ediniz. değilse EBOB - EKOK konusunu tekrar ediniz. Toplam oğru Sayısı Toplam Yanlış Sayısı 45

42 v. ÜNİTE EĞERLENİRME ANALİZİ Öğrenci / Veli eğerlendirmesi Öğretmen eğerlendirmesi 46

43 I. YAZILI SORULARI I. A. Aşağıda verilen sayılar ile bu sayılara eşit olan üslü ifadeleri eşleştiriniz. 0 puan. Aşağıda verilen ondalık gösterimlerin çözümlenmiş hallerini yazınız. 0 puan. 75 a b ,08 =. 90 c d e. 5. 5,69 = 4 5 f. 5 E. Aşağıda verilen işlemlerin sonuçlarını yazınız = 0 puan. 6 6 = B. Aşağıda verilen sayıların en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) bulunuz. SAYILAR EBOB EKOK 4 ve 0 0 puan = = = = 5 ve ( ) = C. Aşağıda verilen sayı çiftlerinden aralarında asal olanların yanına, olmayanların yanına işaretini koyunuz. 5 puan b l 5 5 = 9. ^ h 5 ^ 5 h =. ile = 8. 5 ile 5. 8 ile 8 F. İçlerinde 56 kg pirinç ve 7 kg mercimek bulunan iki çuval vardır. Bu çuvallardaki bakliyatlar birbirine karıştırılmadan eşit büyüklükte torbalara koyulacaktır. Bu iş için en az kaç torbaya ihtiyaç vardır? 5 puan 4. ile 5. 6 ile 7 47

44 v I. I. YAZILI SORULARI E. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları yanıtlayınız. 0 puan. İki deniz feneri sırasıyla 5 ve 45 dakikada bir yanıp sönmektedir. İkisi birden ilk olarak 000 da yandığında göre ikinci kez aynı anda ne zaman yanar? A) 0.45 B).5 C).45 ) ' 0 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 6 C) 5 ) M K 75 Y 48 Şekildeki M, K ve Y harflerinin her biri, harfin bağlı olduğu iki sayının ortak bölenlerinin en büyüğüne eşittir. Buna göre M + K + Y kaçtır? A) 4 B) 7 C) 0 ) Jüpiter Venüs Jüpiter in kütlesi: 0 7 kg Venüs ün kütlesi: kg Yukarıda verilenlere göre Jüpiter in kütlesi Venüs ün kütlesinin kaç katıdır? A) 5 B) 40 C) 50 ) 400. ( ), ( ), ( 4) sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? A) ( ) < ( ) < ( 4) B) ( ) < ( ) < ( 4) C) ( ) < ( 4) < ( ) ) ( 4) < ( ) < ( ) 6. ünya nın Güneş e uzaklığı km dir. Buna göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? A), B), C) 49,6 0 6 ) 4,

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır.

MATEMATİK ÜSLÜ SAYILAR. Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti. Üslü sayı, bir sayının kendisi ile tekrarlı çarpımıdır. Kazanım Tam sayıların tam sayı kuvvetlerini belirler. MATEMATİK KAZANIM FÖYÜ- Tam Sayıların Tam Sayı Kuvveti.Adım..Adım...Adım Yanda verilen örüntünüyü 6.Adıma kadar ilerletiniz. HATIRLA Üslü sayı, bir

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BİRLİKTE ÇÖZELİM

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden

8.Sınıf MATEMATİK. Çarpanlar ve Katlar Konu Testi. Test sayısının tek bölenlerinin sayısı aşağıdakilerden Çarpanlar ve Katlar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. I. 1, her sayının bölenidir. II. 2, asal bir çarpandır. III. Her sayı kendisinin bir çarpanıdır. IV. Bir sayının çarpanları, aynı zamanda o sayının

Detaylı

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48

sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden. 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 1. Aşağıdakilerden hangisi 96 sayısının çarpanlarından biri değildir? A) 16 B) 28 C) 32 D) 48 4. 216 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış biçimi aşağıdakilerden hangisidir? A) 3 2 2 3 5 B) 2 2 2 3 C) 2

Detaylı

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ

MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ MERKEZİ ORTAK SINAV KAZANDIRAN MATEMATİK FÖYÜ ÖRNEK: 18 sayısının pozitif çarpanları nelerdir? Çarpımları 18 olan sayılar arayalım. 18 = 1. 18 18 =. 9 18 =. 6 Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde

Detaylı

egitim ögretim yili matematik AÇIK UÇLU SORULAR

egitim ögretim yili matematik AÇIK UÇLU SORULAR 2017-2018 egitim ögretim yili matematik AÇIK UÇLU SORULAR 8 ADI SOYADI: 1- NO: Altuğ un aklından tuttuğu sayının asal çarpanlarının en küçüğü 5, en büyüğü 11 dir. Buna göre Altuğ un aklından tuttuğu sayının

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim.

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim. SINIF ÇARPANLAR ve KATLAR www.tayfunolcum.com 8.1.1.1: Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. Çarpan ( bölen ) Her

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar

ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar ÇALIŞMA KAĞIDI Kazanım: Çarpanlar ve Katlar 8 basamaklı en büyük asal sayının kaç tane çarpanı vardır? 30 sayısının çarpanlarını yazınız Asal çarpanlarına ayrılış halı 2 3.5 3 olan sayıyı 96 sayısının

Detaylı

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır?

Örnek...1 : Yandaki bölme işlemin de bölüm ile kalanın toplamı kaçtır? BÖLME İŞLEMİ VE ÖZELLİKLERİ A, B, C, K doğal sayılar ve B 0 olmak üzere, BÖLÜNEN A B C BÖLEN BÖLÜM Örnek...4 : x sayısının y ile bölümündeki bölüm 2 ve kalan 5 tir. y sayısının z ile bölümündeki bölüm

Detaylı

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula

++ :8. SINIF. ÜNİTE Çarpanlar ve Katlar UYGULAMA BÖLÜMÜ. Anla-Uygula ÜNİTE 1 8.1.1 Çarpanlar ve Katlar Anla-Uygula 1 A B ++ :8. SINIF C D UYGULAMA BÖLÜMÜ 8.1.1.2 İki doğal sayının en büyük ortak bölenini (EBOB) ve en küçük ortak katını (EKOK) hesaplar; ilgili problemleri

Detaylı

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR

MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR ATU MATEMATİK Fasikül 1 KONU ANLATIMLI FASİKÜL SET ZENGİN İÇERİKLİ ÖZGÜN KONU ANLATIMI ÖLÇEN SIRA SENDE UYGULAMALARI ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK SORULAR BİLGİ KONTROLÜ ODAKLI KARMA SORULAR PEKİŞTİREN BÖLÜMLERİ AKILLI

Detaylı

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA

4BÖLÜM. ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA 4BÖLÜM ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA ASAL SAYILAR, BÖLÜNEBİLME ve ÇARPANLARA AYIRMA TEST 1 1) Aşağıdaki sayılardan kaç tanesi 80 sayısının çarpanıdır? 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,15,18,20,25,30,40,45,80

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz.

MATEMATİK. Denemenin çözümlerine www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. MATEMATİK Denemenin çözümlerine "www.zekakupuyayinlari.com.tr / portal" adresinden cevap anahtarlarına tıklayarak ulaşabilirsiniz. 1. DÖNEM DENEME 1 1. 4. 28 ve 35 sayılarının EKOK ve EBOB u kaçtır? EKOK

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

M a t e m a t i k. 8. Sınıf & Ders Notları

M a t e m a t i k. 8. Sınıf & Ders Notları ÇARPANLAR VE KATLAR Hatırlatma: Asal Sayı: 1 ve kendisinden başka bir sayıya bölünemeyen, 1 den büyük doğal sayılara asal sayı denir. Buna göre asal sayılar : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,.. Örnek

Detaylı

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır?

TEST. Çarpanlar ve Katlar. 1. Asal çarpanların çarpımı olan sayı kaçtır? sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? Çarpanlar ve Katlar 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. Asal çarpanların çarpımı..5 olan sayı kaçtır? A) 40 B) 480 C) 60 D) 70 4. 60 sayısının kaç tane birbirinden farklı asal çarpanı vardır? A) B) C)

Detaylı

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP

Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK. Prof. Dr. Emin KASAP 3 Asal Çarpanlara Ayırma / EBOB-EKOK ORTAK DERSLER MATEMATİK Prof Dr Emin KASAP 1 Ünite: 5 ASAL ÇARPANLARA AYIRMA / EBOB - EKOK Prof Dr Emin KASAP İçindekiler 51 ASAL ÇARPANLARA AYIRMa 3 511 Asal Sayılar

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖĞRENİYORUM ÖĞRENİYORUM Bir pozitif tam sayıyı birden fazla pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazarken kullandığımız her bir sayıya o sayının çarpanı denir. Örnek: nin çarpanları,, 3, 4, 6 ve dir. UYGULUYORUM Verilmeyen

Detaylı

1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER

1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER 1. ÜNİTE:SAYILAR VE İŞLEMLER 2 DERS SAATİ:Verilen iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını belirler. ASAL SAYILAR 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısı ile bölünemeyen 1 den büyük doğal sayılara

Detaylı

Çarpan Kavramı ve Asal Çarpanlara Ayırma 5. A B C A) 25 B) 60 C) 75 D) A) 78 B) 138 C) 246 D) 576 MATEMATİK 8

Çarpan Kavramı ve Asal Çarpanlara Ayırma 5. A B C A) 25 B) 60 C) 75 D) A) 78 B) 138 C) 246 D) 576 MATEMATİK 8 8 MTEMTİK Çarpan Kavramı ve sal Çarpanlara yırma Test. 8 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? ). ) 8.7 C). D)..7. C D Yanda verilen bölen listesi yöntemine göre, ) ) 6

Detaylı

Çözüm : * ebob = = * ekok = = * ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır?

Çözüm : * ebob = = * ekok = = * ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır? 1) 24 ve 36 sayılarının ebob ve ekok u kaçtır? 24 36 2 * ebob = 2.2.3 =12 12 18 2 * ekok = 2.2.2.3.3 = 72 6 9 2 3 9 3 * 1 3 3 1 Ebob ( 24, 36 ) = 12 ( * lı olanların çarpımı) Ekok ( 24, 36 ) = 72 ( Hepsinin

Detaylı

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır?

sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? Yukarıdaki toplama işlemine göre verilmeyen toplanan kaçtır? 5.SNF MTEMTİK UYG. 1.DÖNEM 1.YZ SOU 1. 398 531 793 sayısının binler bölüğündeki 5 rakamının basamak değeri kaçtır? ) 500 ) 5000 C) 50000 D) 500000 6. 3 6 4 8 2 1 0 9 9 5 7 1 Yukarıdaki toplama işlemine

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR

Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR 1 Çarpanlar ve Katlar Föyü KAZANIMLAR Verilen pozitif sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar. İki doğal

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA

MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA MATEMATİK DERSİ UZAKTAN EĞİTİM DERS NOTLARI 3. HAFTA 3. Ondalık Sayılarda İşlemler: Toplama - Çıkarma: Ondalık kesirler toplanırken, virgüller alt alta gelecek şekilde yazılır ve doğal sayılarda toplama-çıkarma

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ . Sınıf Matematik AD SOYAD C E V A P L A R I M NUMARAM A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D TAM SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ.

Detaylı

ASAL SAYILAR ASAL SAYILAR

ASAL SAYILAR ASAL SAYILAR Kazanım : Asal sayıları özellikleriyle belirler. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler. ASAL SAYILAR 1 ve kendisinden başka hiçbir sayma sayısına tam bölünemeyen 1 den büyük doğal sayılara asal sayılar

Detaylı

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda

Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. b Payda Matematik6 Bir Bakışta Matematik Kazanım Defteri Özet bilgi alanları... Kesirlerle İşlemler KESİR ve KESİRLERDE SIRALAMA Bir bütünün eş parçalarının bütüne olan oranı kesir olarak adlandırılır. Bir kesirde

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR

OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR OBEB OKEK ÇÖZÜMLÜ SORULAR 1) 4, 36 ve 48 sayılarının ortak bölenlerinin en büyüğü kaçtır? A) 1 B)16 C) 18 D) 4 E) 7 1) Sayılarınhepsini aynı anda asal çarpanlarına ayıralım; 4 36 48 1 18 4 6 9 1 3 9 6

Detaylı

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN EBOB

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN EBOB EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN 1 ve 18 in bölenlerini bulalım ve ortak olanlarını inceleyelim. 1 nin bölenleri: 1,,,4,6,1 18 in bölenleri: 1,,,6,9,18 Aşağıdaki sayı ikililerinin en büyük ortak bölenini ebob bulunuz.

Detaylı

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik

KILAVUZ SORU ÇÖZÜMLERİ Matematik 9. Çarpanlar ve Katlar b Dikdörtgenin alanı 4 cm olduğuna göre, kısa ve uzun kenarının çarpımı 4 cm 'dir. a. b = 4 a 6. Asal Çarpanlar A B C D E Yukarıda verilen asal çarpanlara ayırma işleminin son satırında

Detaylı

8.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama

8.Sınıf MATEMATİK KONU ANLATIMI. Testler. Konu Anlatımı. Uygulama 8.Sınıf MATEMATİK Konu Anlatımı Alt başlıklara ayrılmış, detaylandırılmış konu anlatımı ve bunlarla ilgili çözümlü örnek sorular konuyu kavramınızı sağlayacaktır. Uygulama Testler Konu anlatımın sonlarında

Detaylı

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler

1. BÖLÜM Mantık BÖLÜM Sayılar BÖLÜM Rasyonel Sayılar BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler ORGANİZASYON ŞEMASI 1. BÖLÜM Mantık... 7. BÖLÜM Sayılar... 13 3. BÖLÜM Rasyonel Sayılar... 93 4. BÖLÜM I. Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler... 103 5. BÖLÜM Mutlak Değer... 113 6. BÖLÜM Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar

Tek Doğal Sayılar; Çift Doğal Sayılar Bölüm BÖLÜNEBİLME VE ÇARPANLARA AYIRMA. Bölünebilme Kuralları Bir a doğal sayısı bir b sayma sayısına bölündüğünde bölüm bir doğal sayı ve kalan sıfır ise, a doğal sayısı b sayma sayısına bölünebilir.

Detaylı

A) 5 1, 5 2 B) 5 0, 5 3 C) 5-2, 5 3 D) 5 4, 5-1 A) 20 = 2 5 B) 24 = 2 6 C) 27 = 3 3 D) 35 = 3 5

A) 5 1, 5 2 B) 5 0, 5 3 C) 5-2, 5 3 D) 5 4, 5-1 A) 20 = 2 5 B) 24 = 2 6 C) 27 = 3 3 D) 35 = 3 5 1. 3. Yukarıdaki asal çarpan ağacına göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A) Asal çarpanları 2 ve 3 tür. B) 6 adet pozitif tamsayı böleni vardır. C) Tüm bölenlerinin toplamı 28 dir. D) 2 2.3

Detaylı

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA

TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA 7. Kazanım Tam sayılarla toplama çıkarma işlemlerini yapar. SINIF MATEMATİK tam SAYILAR TAM SAYILARLA TOPLAMA ÇIKARMA ( + 6) + ( + ) ( + 8) ( ) + ( ) ( 9) 8 Aynı işaretli sayılarda toplama yapılırken,

Detaylı

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Temel Kavramlar Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 01 MATEMATİK 1. TEMEL KAVRAMLAR 1.1. RAKAM Sayıların yazılmasında kullanılan sembollere rakam denir. Onluk

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9

ÇARPANLAR VE KATLAR ÖRNEK. 8 Sayılar ve İşlemler. 2 x x 2 x 6. 2 x 2 x 2 x 9 ÇARPANLAR VE KATLAR POZİTİF TAM SAYILARIN ÇARPANLARI Her pozitif tam sayı, iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir. Bu iki doğal sayıdan her birine o sayının çarpanı denir. Bir sayının çarpanı aynı

Detaylı

8. SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER

8. SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER . SINIF MATEMATİK ÜSLÜ İFADELER... Tam sayıların, tam sayı kuvvetlerini hesaplar, üslü ifade şeklinde yazar....... a.a.a.a...a a n HATIRLATMA KÖŞESİ- n HATIRLATMA KÖŞESİ- Her sayının sıfırıncı kuvveti

Detaylı

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki

5. Üç basamaklı ABC doğal sayısı 2 ile, 5 ile ve 9 ile tam. 6. Dört basamaklı AB24 sayısının 36 ile bölümünden kalan iki Bölme ve Bölünebilme BÖLÜM 03 Test 01 1 Üç basamaklı 5AB sayısı iki basamaklı AB sayısına bölündüğünde, bölüm 13 ve kalan 8 olmaktadır Buna göre, A + B toplamı A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 5AB = 13 AB + 8

Detaylı

2. A SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MATEMATİK

2. A SINAVLA ÖĞRENCİ ALACAK ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA İLİŞKİN MERKEZÎ SINAV EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI MATEMATİK 2017-2018 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI A 1. Bu testte 20 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdına işaretleyiniz. 1. Kenarlarının uzunlukları 6 cm ve 8 cm olan bir dikdörtgene benzer olacak şekilde, kenar

Detaylı

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB) NOT: 12 ve 6 sayılarının En Büyük Ortak Böleni EBOB (12,18)=6 veya (12,18) EBOB =6 şeklinde ifade edilir.

EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB) NOT: 12 ve 6 sayılarının En Büyük Ortak Böleni EBOB (12,18)=6 veya (12,18) EBOB =6 şeklinde ifade edilir. 8.1.8 EN BÜYÜK ORTAK BÖLEN (EBOB) İki veya daha fazla sayma sayısının ortak bölenlerinden en büyük olanına, bu sayıların En Büyük Ortak Böleni EBOB u denir. NOT: 12 ve 6 sayılarının En Büyük Ortak Böleni

Detaylı

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-1

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-1 A KİTAPÇIK TÜRÜ İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 206 DENEME- Bu deneme de emeği geçen bütün İlkMatZum öğretmenlerine teşekkürü borç biliriz. WWW.OGRETMENFORUMU.COM Adı ve Soyadı Sınıfı Öğrenci Numarası.../.../206

Detaylı

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz.

BİRLİKTE ÇÖZELİM. 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. 6. SINIF MATEMATİK.ÜNİTE 1. Aşağıdaki kesirleri ondalık gösterimle ifade ediniz. a. 5 2 = 0,4 4 c. = 1,72 25 b. 40 1 = 0,025 1 d. = 0,026 500 2. Aşağıdaki kesirleri bölme işlemi yaparak ondalık gösterim

Detaylı

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI

TEOG. Matematik ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI TEOG ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI Deneme. (Çarpanlar ve Katlar) EKOK (0,60) 0 Bu araçlar ilk defa 0 saniye dakika sonra yan yana gelirler.. (Üslü İfadeler) ^0, h c m c m 0 0. 6 6 0 olduğundan geriye 0 0 00 km yol.

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI MATEMATİK 2016 A SORU SAYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI 23 KASIM 2016 Saat: 10.10 Adı

Detaylı

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-1

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-1 KİTAPÇIK TÜRÜ İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 206 DENEME- u deneme de emeği geçen bütün İlkMatZum öğretmenlerine teşekkürü borç biliriz. WWW.OGRETMENFORUMU.COM Adı ve Soyadı Sınıfı Öğrenci Numarası.../.../206

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK) EKOK UYGULAMA SORULARI : 1) Aşağıda verilen sayıların EKOK'unu bulunuz.

EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK) EKOK UYGULAMA SORULARI : 1) Aşağıda verilen sayıların EKOK'unu bulunuz. 8.1.7 EN KÜÇÜK ORTAK KAT (EKOK) İki veya daha fazla sayma sayısının ortak katlarından en küçük olanına, bu sayıların En Küçük Ortak Katı olan EKOK u denir. 8.1.7 EKOK UYGULAMA SORULARI : 1) Aşağıda verilen

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR

SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR 1 SAYILAR DOĞAL VE TAM SAYILAR RAKAM: Sayıları ifade etmek için kullandığımız 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembollerinden her birine rakam denir. Soru: a ve b farklı rakamlar olmak üzere a + b nin alabileceği

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR SİBEL BAŞ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRT. MAT. ÖĞRT. 2. SINIF

ÜSLÜ SAYILAR SİBEL BAŞ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRT. MAT. ÖĞRT. 2. SINIF ÜSLÜ SAYILAR SİBEL BAŞ 20120907010 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAK. İLKÖĞRT. MAT. ÖĞRT. 2. SINIF 1 ANLATIMI ÜSLÜ SAYILAR KONU Üslü sayılar konu anlatımı içeriği; Üslü sayıların gösterimi, Negatif üslü

Detaylı

GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. Sınıf Matematik dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır.

GENEL AÇIKLAMA. 1. Bu kitapçıkta, 8. Sınıf Matematik dersi Ünite Değerlendirme Sınavı bulunmaktadır. 8. Sınıf Matematik 01 Ünite ÇARPANLAR VE KATLAR / ÜSLÜ İFADELER Konular Çarpanlar ve Katlar EBOB ve EKOK Aralarında Asal Sayılar Adım Soyadım :... Sınıfım :... Numaram :... Doğru :... Yanlış:... Boş:...

Detaylı

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c

140. 2< a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9 2,4 2,7 3,2 3,7. a a c b ve c a a b c 138. a ve b gerçel sayılardır. a < a, 6a b 5= 0 b ne olabilir? (11) 4 5 8 11 1 139. < 0 olmak üzere, 4 3. =? ( 3 ) a 1 140. < a< 1 ise kesrinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? (3,7) a 1,9,4,7 3,

Detaylı

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-2

İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-2 A KİTAPÇIK TÜRÜ İLKMATZUM 8. SINIF MATEMATİK 2016 DENEME-2 Bu deneme de emeği geçen bütün İlkMatZum öğretmenlerine teşekkürü borç biliriz. WWW.OGRETMENFORUMU.COM Adı ve Soyadı Sınıfı Öğrenci Numarası.../.../2016

Detaylı

4. 3 A) 2 3 B) 4 4 C) 4 6 D) x = 1 iken, ( x) 2 x 3 işleminin sonucu kaçtır? 6. ( 3 4 ) ( 3) 1 + ( 3) 3

4. 3 A) 2 3 B) 4 4 C) 4 6 D) x = 1 iken, ( x) 2 x 3 işleminin sonucu kaçtır? 6. ( 3 4 ) ( 3) 1 + ( 3) 3 Üslü İfadeler 8. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST. I. II. ( ) 9 ( ) ( 97) 0-9 Yukarıda I. sütunda verilen sayılar ile, II. sütundaki sayılardan eşit olanlar eşleştirildiğinde, II. sütunda hangi sayı açıkta

Detaylı

1-)BİLİNMESİ GEREKEN ÜSLÜ İFADELER VE DEĞERLERİ

1-)BİLİNMESİ GEREKEN ÜSLÜ İFADELER VE DEĞERLERİ 1-)BİLİNMESİ GEREKEN ÜSLÜ İFADELER VE DEĞERLERİ * 2 0 = * 3 0 = * 4 0 = * 5 0 = * 2 1 = * 3 1 = * 4 1 = * 5 1 = * 2 2 = * 3 2 = * 4 2 = * 5 2 = * 2 3 = * 3 3 = * 4 3 = * 5 3 = * 2 4 = * 3 4 = * 4 4 = *

Detaylı

MATEMATİK SINIF. Pozitif Tam Sayıların Çarpanlarını Bulma KAZANIM FÖYÜ-1. Çarpımları 18 olan pozitif tam sayılar bulalım.

MATEMATİK SINIF. Pozitif Tam Sayıların Çarpanlarını Bulma KAZANIM FÖYÜ-1. Çarpımları 18 olan pozitif tam sayılar bulalım. 8. MATEMATİK ÇARPANLAR KATLAR Kazanım = Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade yada üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. SINIF KAZANIM FÖYÜ- Pozitif Tam Sayıların

Detaylı

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR

TEOG HAZIRLIK. Musa BOR TEOG HAZIRLIK sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa

Detaylı

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü Sayfa : 1 60 ve 72 nin OBEB VE toplamları kaçtır? A) 30 B) 360 C) 372 D) 420 E) 448 24, 36, 60 sayılarının i OBEB inin kaç katıdır? A) 12 B) 20 C) 30 D) 45 E) 54 Cevaplar: C C Sayfa : 2 54 ve 78 sayılarını

Detaylı

AKILLI. sınıf. Musa BOR

AKILLI. sınıf. Musa BOR AKILLI sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa Yay.

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü

Ortak Bölenlerin En Büyüğü & Ortak Katların En Küçüğü Sayfa : 1 60 ve 72 nin OBEB VE toplamları kaçtır? A) 30 B) 360 C) 372 D) 420 E) 448 24, 36, 60 sayılarının i OBEB inin kaç katıdır? A) 12 B) 20 C) 30 D) 45 E) 54 Cevaplar: C C Sayfa : 2 54 ve 78 sayılarını

Detaylı

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: RASYONEL SAYILAR KONU: Rasyonel Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNTE: RASYONEL SAYILAR ONU: Rasyonel Sayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE SORULAR VE ÇÖZÜMLER. işleminin sonucu B) D) ki rasyonel sayının farkını bulmak için çıkan terimin toplama işlemine göre tersi alınarak

Detaylı

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23 Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 1) Aşağıda verilen üslü ifadelerin açılımlarını yazınız? 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D)

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR. 1) 72 sayısının pozitif bölenlerin tamamı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

ÇARPANLAR VE KATLAR. 1) 72 sayısının pozitif bölenlerin tamamı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 1) 72 sayısının pozitif bölenlerin tamamı hangi seçenekte doğru verilmiştir? A)2 ve 3 B)1,2,3,8,9,18,24,36 ve 72 C)2,3 ve 5 4) 240=2 a.3 b.5 c ifadesi veriliyor.aşağıdakilerden hangisi aa. bb cc İfadesinin

Detaylı

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği

Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği Matematik Yarıyıl Tatili Etkinliği 1) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarına D, yanlış olanlarına Y harfi yazınız. (.) İşlem önceliğinde çarpma her zaman bölmeden önce yapılır. (.) Asal sayıların tamamı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X

ÖZEL EGE LİSESİ 12. OKULLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI A) B) X C) 2X D) 3X . < a < b < < c 2 sıralamasında birbirini izleyen sayılar arasındaki farklar eşittir. Buna göre, a+c toplamı kaçtır? 3. X=.+3.3+5.5+ +5.5 Y=.3+3.9+5.5+ +5.53 ise Y X farkının X cinsinden değeri kaçtır?

Detaylı

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar

Atatürk Anadolu. Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar Atatürk Anadolu Lisesi M A T E M A T İ K Bölme, Bölünebilme, Asal Sayılar, Obeb, Okek, Rasyonel Sayılar, Basit Eşitsizlikler ve Mutlak Değer Üzerine Kısa Çalışmalar KONYA \ SELÇUKLU 07 Bölme, Bölünebilme,

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.

TEMEL MATEMATİK. 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. TEMEL MTEMTİK. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.. ir satranç tahtasındaki 6 kareye den 6 e kadar olan doğal sayılar yazılıyor.

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR. Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1

ÇARPANLAR VE KATLAR. Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1 ÇARPANLAR VE KATLAR Başarı Başaracağım Diye Başlayanındır. 1 ÖRNEK 1 48 sayısının çarpanlarını bulalım. 1.Gökkuşağı yöntemi 48 sayısının çarpanlarını küçükten büyüğe sıralayarak eşleştiriniz. 48 çarpanlarını

Detaylı

KONU: ÇARPANLAR VE KATLAR

KONU: ÇARPANLAR VE KATLAR 8. SINIF KONU DEĞERLENDİRE SINAVI- KONU: ÇARPANLAR VE KATLAR. Ahmet 80 metre uzunluğundaki bir ipi eşit şekilde kesmek istiyor. Buna göre Ahmet ipi aşağıda verilen aralıklardan hangisi ile keserse, eşit

Detaylı

EBOB- EKOK. 4) 30,40 ve 50 sayılarının EBOB u kaçtır? 1) 24 ve 32 sayılarının EBOB u kaçtır? A)10 B)5 C)2 D)1 A)4 B)8 C)12 D)16

EBOB- EKOK. 4) 30,40 ve 50 sayılarının EBOB u kaçtır? 1) 24 ve 32 sayılarının EBOB u kaçtır? A)10 B)5 C)2 D)1 A)4 B)8 C)12 D)16 1) 24 ve 32 sayılarının EBOB u kaçtır? A)4 B)8 C)12 D)16 4) 30,40 ve 50 sayılarının EBOB u kaçtır? A)10 B)5 C)2 D)1 2) 18 ve 24 sayılarının EKOK u kaçtır? A)6 B)48 C)72 D)96 5) Ebob(8,12)+Ekok(8,12)=?

Detaylı

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır.

5. İki sayının toplamı 60 tır. Büyük sayı küçük sayının. 6. Bir çiftlikte toplam 20 tavuk ve koyun bulunmaktadır. Denklemler 7. Sınıf Matematik Soru Bankası TEST 0. kg. Denge durumunda verilen eşit kollu teraziye göre, kütlesinin kaç kg olduğunu veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? A) + = + B) + = + C) + = +

Detaylı

MATEMATİK KÖKLÜ SAYILAR

MATEMATİK KÖKLÜ SAYILAR MATEMATİK Kazanım= Tam kare pozitif tam sayılarla bu sayıların karekökleri arasındaki ilişkiyi belirler. KAZANIM FÖYÜ-1 ÖRNEK= Aşağıda verilen tablodaki boşluklara uygun doğal sayılar gelecek şekilde doldurunuz.

Detaylı

MATEMATİK Kazanım =Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME

MATEMATİK Kazanım =Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME .SINIF MATEMATİK Kazanım Rasyonel sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir. RASYONEL SAYILAR VE SAYI DOĞRUSUNDA GÖSTERME RASYONEL SAYILAR 0,,,,... gibi a şeklinde yazılabilen sayılara rasyonel sayılar

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama KURAL: Bir sayının belli bir sayıda yan yana çarpımının kolay yoldan gösterimine üslü sayılar denir. Örneğin 5 sayısının

Detaylı

++ :8. C SINIF ÜNİTE 1 BÖLÜM TESTİ A B C D Üslü İfadeler. Mesut YAŞA 1) 2-4

++ :8. C SINIF ÜNİTE 1 BÖLÜM TESTİ A B C D Üslü İfadeler.  Mesut YAŞA 1) 2-4 ÜNİTE.. Üslü İfadeler A B ++ :. C SINIF D BÖLÜM TESTİ A B C D ) - ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisinde yanlış verilmiştir? A) B) C) D) 5). A) B) C) D) ) 5 - ifadesinin sonucu kaçtır? A) B) C) D)

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET)

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MATEMATİK DERSİ MERKEZÎ ORTAK SINAVI (MAZERET) MTEMTİK 2016 SORU SYISI : 20 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 8. SINIF 1. DÖNEM MTEMTİK DERSİ MERKEZÎ ORTK SINVI (MZERET) 17 RLIK 2016 Saat:. dı ve Soyadı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

TEST. Tam Sayılar 1. ( 36) : (+12).( 3) : ( 2) 3 + [( 6) ( 2)] işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 1 C) 1 D) 9

TEST. Tam Sayılar 1. ( 36) : (+12).( 3) : ( 2) 3 + [( 6) ( 2)] işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 9 B) 1 C) 1 D) 9 Tam Sayılar 1. ( 6) : (+12).( ) 7. Sınıf Matematik Soru Bankası 5. 4 2 : () + [( 6) ()] TEST 1 A) 9 B) C) 1 D) 9 A) B) 4 C) D) 2. 6. Yukarıdaki sayı doğrusu üzerinde modellenen işlem aşağıdakilerden (

Detaylı

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2

2017 YGS MATEMATİK. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 SORULARI 1. 4. a sayısı iki farklı asal sayının çarpımıdır. OBEB (a,15) + OBEB(a,22)=2 işleminin sonucu kaçtır? A) 2 B) 1 C) 1 D) 2 E) 3 olduğuna göre, a nın en küçük değerinin rakamları çarpımı? A)6 B)7

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Mustafa Sezer PEHLİVAN. Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü * Yüksek İhtisas Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü SAYILAR Doğal Sayılar, Tam Sayılar, Rasyonel Sayılar, N={0,1,2,3,,n, } Z={,-3,-2,-1,0,1,2,3, } Q={p/q: p,q Z ve q 0} İrrasyonel Sayılar, I= {p/q

Detaylı

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK

2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 2017 MÜKEMMEL YGS MATEMATİK 1. 2,31 0,33 0,65 0,13 + 3,6 0,6 işleminin sonucu kaçtır? A)0,5 B) 0,8 C)0,9 D)5 E)8 4. Üç basamaklı ABB doğal sayısı 4 e ve 9 a kalansız bölünmektedir. Buna göre, A+B toplamının

Detaylı

YGS ÖNCESİ. 1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır?

YGS ÖNCESİ.   1) 1! + 3! + 5! ! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 1) 1! + 3! + 5! +. + 1453! Toplamının birler basamağındaki rakam kaçtır? 6) Rakamları sıfırdan farklı iki basamaklı bir AB doğal sayının rakamları yer değiştiğinde sayının değeri 63 artıyor. Buna göre,

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

30 m 2 30 m m 2. Koridor. 42 m 2 42 m m 2

30 m 2 30 m m 2. Koridor. 42 m 2 42 m m 2 . 30 m 30 m... 30 m Koridor 4 m 4 m... 4 m Bir alışveriş merkezinin. katının planı yukarıdaki gibidir. Koridorun sol tarafında 30 m 'lik, sağ tarafında 4 m 'lik mağazalar vardır. Mağazalar dikdörtgen biçimindedir.

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı