YÜKSEK PLANLAMA KURULU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜKSEK PLANLAMA KURULU"

Transkript

1 YÜKSEK PLANLAMA KURULU Tarh : 4/02/2008 Karar No : 2008/T-5 Konu : Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları Yüksek Planlama Kurulu nca; Enerj ve Tab Kaynaklar Bakanlığı, Devle Planlama Teşklaı Müseşarlığı, Hazne Müseşarlığı ve Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu le lgl Kamu İksad Teşebbüsler emslclernn kaılımı le hazırlanan ekl Enerj KİT lernn Uygulayacağı Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Usul ve Esasları nın kabulüne, 540 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenn 5. maddesne göre karar verlmşr.

2 ENERJİ KİT LERİNİN UYGULAYACAĞI MALİYET BAZLI FİYATLANDIRMA MEKANİZMASININ USUL VE ESASLARI I. AMAÇ VE ESASLAR 233 sayılı Kamu İksad Teşebbüsler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye ab Türkye Kömür İşlemeler Kurumu (TKİ), Boru Haları le Perol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), Elekrk Ürem A.Ş. (EÜAŞ), Türkye Elekrk Tcare ve Taahhü A.Ş. (TETAŞ) le 24//994 arhl ve 4046 sayılı Özelleşrme Uygulamaları Hakkında Kanuna ab olup sermayesnn yüzde ell (%50) snden fazlası kamuya a olan elekrk dağıım şrkelernn (EDAŞ lar) mal açıdan sağlıklı ve sürdürüleblr br yapıya kavuşurulması emel amaçır. Bu amaç doğrulusunda, yukarıda adı geçen Kamu İksad Teşebbüsler le EDAŞ ların (enerj KİT ler) alım/ürem malyelerndek değşmlern saış fyalarına yansıılmasını sağlayacak Enerj KİT ler Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzması (MBF) uygulanacakır. MBF den beklenen emel faydalar;. Pyasanın serbesleşmes sürecnde sağlıklı br fyalama mekanzmasının ess edlmes,. Mal yapıları güçlenen EDAŞ ların (EK-) ve EÜAŞ uhdesnde yer alan porföy ürem gruplarının (EK-2) özelleşrme sürecnn olumlu eklenmes,. Mal hedeflere ulaşılmasının emn edlmesdr. II. MBF NİN UYGULANMASININ GENEL ESASLARI II.. Uygulama Dönem MBF, arhnde yürürlüğe grecek ve 4628 sayılı Elekrk Pyasası Kanunun Geçc 9. maddesnde belrlen geçş dönem süresnce yürürlüke kalacakır. II.2. Uygulamanın Kapsamı MBF; TKİ, BOTAŞ, EÜAŞ uhdesndek porföy ürem grupları le TETAŞ ve EDAŞ ları kapsamakadır. II.3. MBF nn İşleyşne İlşkn Genel Usul ve Esaslar. Enerj KİT ler, Ocak ayı çn (2008 yılında Temmuz ayı çn) yılı Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen saış fyalarını uygulayacaklardır.. Enerj KİT ler Ocak ayını (2008 yılında Temmuz ayını) zleyen dönemlerde uygulayacakları yen arfelern, EK-3 e ve/veya lgl mevzuaa yer alan formülasyonlara göre belrleyeceklerdr. 2

3 . Enerj KİT ler, belrleyecekler yen arfeler le güncel Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen mal hedefler uuracaklardır. v. Malye dışı fakörlere bağlı olarak, yıllık kâr ve faz dışı fazla hedeflernde öneml ölçüde sapma hmal oraya çıkması durumunda, bu husus enerj KİT ler arafından dkkae alınacakır. v. Enerj KİT ler, yılın ger kalan dönem çn uygulayacakları yen arfelern esp ederken; EK-3 e ve/veya lgl mevzuaa yer alan formülasyonlara göre belrlenen malyelerdek değşmler le yıl sonuna yönelk revze makro ekonomk göserge varsayımlarını (dövz kuru, perol fyaı, TEFE, TÜFE vs.) kullanacakır. Bu varsayımlar, aylık olarak Devle Planlama Teşklaı Müseşarlığınca (DPT) lgl enerj KİT lerne bldrlecekr. II.4. MBF nn Uygulanması çn Gerekl Mevzua ve Sözleşme Değşklkler MBF nn uygulamaya konulması çn Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu (EP) le enerj KİT lernn amamlamaları gereken mevzua ve/veya sözleşme değşklkler, EK-4 e yer almakadır. II.5. MBF nn Uygulanma Peryolarına İlşkn Usul ve Esaslar MBF nn uygulanma peryolarına lşkn usul ve esaslar, her br enerj KİT çn aşağıda yer almakadır: II.5.. Türkye Kömür İşlemeler Kurumu. TKİ, Termk Sanrallere Kömür Verlmes le İlgl Prookol ün 4.4 maddesndek mevcu Baz Kalor Değer Fyaını, EK-3 e yer alan formülasyonun kullanılması sureyle; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden geçerl olmak üzere yenden esp edecekr.. TKİ, porföy ürem grupları bünyesnde yer alan ermk sanraller dışındak müşerlerne yapacağı kömür saış fyaları revzelernde, yılın ger kalan dönem çn uygulayacağı saış fyalarını belrlerken, güncel Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen mal hedeflern uurulmasını sağlayacakır. II.5.2. Boru Haları le Perol Taşıma A.Ş.. BOTAŞ, YTL le doğal gaz saışı yapığı abonelerne uygulayacağı aylık arfelern, EK-3 e yer alan formülasyonu kullanarak belrleyecekr.. BOTAŞ ın kendsnden doğrudan gaz alan; Yap-İşle-Devre ve Yap-İşle Sanraller, Hamaba Elekrk Ürem Anonm Şrke le Elekrk Ürem Anonm Şrkene a sanrallere uygulayacağı fyalar, mevcu sözleşmelerdek hükümler çerçevesnde belrlenecekr. 3

4 . BOTAŞ II.5.2.() maddes kapsamında, yılın ger kalan dönem çn uygulayacağı saış fyalarını belrlerken, güncel Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen mal hedeflern uurulmasını sağlayacakır. II.5.3. Elekrk Ürem A.Ş.. EÜAŞ, porföy ürem gruplarının EDAŞ lara uygulayacağı arfelern, EK-3 e yer alan ve her br porföy ürem grubu çn belrlenen formülasyonları kullanarak; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden geçerl olmak üzere yenden esp edecekr.. EÜAŞ, TETAŞ a yapacağı enerj saışlarında, güncel Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen fyaları uygulayacakır. II.5.4. Türkye Elekrk Tcare ve Taahhü A.Ş.. TETAŞ, özel sekör dağıım şrkeler dahl olmak üzere dağıım şrkelerne; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden geçerl olmak üzere uygulayacağı yen arfelern lgl mevzua çerçevesnde esp ederek EP ya sunacakır.. EP revze arfeler; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden baren geçerl olacak şeklde onaylayacakır.. TETAŞ, lem ssemne doğrudan bağlı müşerlerne yapacağı enerj saışına lşkn arfeler revze ederken, dağıım şrkeler çn belrleyeceğ fya değşm oranını kullanacakır. II.5.5. Dağıım Şrkeler. EDAŞ lar, TETAŞ ve porföy ürem gruplarının 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm barıyla uygulayacağı revze arfeler dkkae alarak belrleyecekler yen arfelern mevzuaa öngörülen süreler de göz önünde bulundurarak EP ya sunacaklardır. EP, yen arfeler; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm barıyla yürürlüğe grecek şeklde onaylayacakır.. Dengeszlken kaynaklanan PMUM malyeler, elekrk saış fyalarına dahl edlecekr. III. MBF Yİ TAMAMLAYICI UNSURLAR. İlgl mevzuaa veya dağıım/ürem şrkelernn/gruplarının mevcu kompozsyonlarında değşklk yapılması halnde, lave br karara gerek olmaksızın lgl kurum ve kuruluşlar MBF nn şleyşne lşkn kend görev alanlarına gren değşklkler yapacaklardır.. Hazne Müseşarlığı (HM), MBF nn uygulanmasına lşkn gerekl gözem ve koordnasyonu yapacakır. Bu çerçevede, enerj KİT ler MBF nn uygulanması sürecnde fya ayarlamaları ve/veya EP ya yapacakları arfe başvurularıyla lgl 4

5 şlemlern br örneğn, şlem akp eden 5 gün çersnde HM ye ve DPT ye bldrecekr.. Bu Karar da belrlen hükümlern uygulanması amacıyla zlenecek usul ve esaslar, HM ve DPT arafından hazırlanacak ve bu Karar ın yayımını akp eden 5 ş günü çnde, HM arafından lgl kurum ve kuruluşlara duyurulacakır. Buna göre, MBF nn şleyşne lşkn herhang br sorunun oraya çıkması durumunda, sorunun çözümünü emnen, enerj KİT ler belrlenen usul ve esaslar çerçevesnde HM ye yazılı olarak başvuracaklardır. HM nn uygulamaya lşkn alacağı karar esas olacakır. v. Geçş Dönem sonuna kadar, BOTAŞ ve dağıım şrkelernn müşer gruplarına uygulayacakları arfelern malye esaslı br yapıya kavuşurulması sağlanacakır. v. EÜAŞ uhdesnde bulunan ve EK-2 de yer almayan sanraller le Ankara Doğal Elekrk Ürem ve Tcare A.Ş. (ADÜAŞ) bünyesndek sanraller de MBF ye dahldr. v Programında enerj sekörü le lgl olarak belrlenen dğer hususlara lşkn gerekl düzenlemeler yapılacakır. EKLER: EK- TEDAŞ ın Yenden Yapılandırılmasıyla Oluşurulan Dağıım Şrkelernn Lses EK-2 Porföy Ürem Grupları le Porföy Ürem Grupları çnde Yer Alan Ürem Tesslernn Lses EK-3 Enerj KİT ler Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzması Kapsamında İlgl Kuruluşların Uygulayacakları Tarfe Revzyonu Formülasyonları Lses. EK-4 Enerj KİT ler Malye Bazlı Fyalandırma Mekanzmasının Uygulanması İçn Gerekl Mevzua ve/veya Sözleşme Değşklkler le Yapılacak Değşklklere İlşkn Sorumlu Kurum ve Kuruluşlar Lses. EK- 5

6 TEDAŞ IN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE OLUŞTURULAN ELEKTRİK DAĞITIM ŞİRKETLERİ LİSTESİ - Akdenz Elekrk Dağıım A.Ş. 2- Anadolu Yakası Elekrk Dağıım A.Ş. 3- Aras Elekrk Dağıım A.Ş. 4- Başken Elekrk Dağıım A.Ş. 5- Boğazç Elekrk Dağıım A.Ş. 6- Çamlıbel Elekrk Dağıım A.Ş. 7- Aras Elekrk Dağıım A.Ş. 8- Dcle Elekrk Dağıım A.Ş. 9- Fıra Elekrk Dağıım A.Ş. 0- Gedz Elekrk Dağıım A.Ş. - Göksu Elekrk Dağıım A.Ş. 2- Menderes Elekrk Dağıım A.Ş. 3- Meram Elekrk Dağıım A.Ş. 4- Osmangaz Elekrk Dağıım A.Ş. 5- Sakarya Elekrk Dağıım A.Ş. 6- Trakya Elekrk Dağıım A.Ş. 7- Toroslar Elekrk Dağıım A.Ş. 8- Uludağ Elekrk Dağıım A.Ş. 9- Vangölü Elekrk Dağıım A.Ş. 20- Yeşlırmak Elekrk Dağıım A.Ş. EK-2 6

7 PORTFÖY ÜRET GRUPLARI İLE PORTFÖY ÜRET GRUPLARININ İÇİNDE YER ALAN ÜRET TESİSLERİ No lu Porföy Ürem Grubu: 4 No lu Porföy Ürem Grubu: Sanral Adı Yakı Tp Sanral Adı Yakı Tp Keskköprü Hdroelekrk Hasan Uğurlu Hdroelekrk Adıgüzel Hdroelekrk Sua Uğurlu Hdroelekrk Kapulukaya Hdroelekrk Karacaören Hdroelekrk Menzele Hdroelekrk Hrfanlı Hdroelekrk Ambarlı D.G. Doğal Gaz Aslanaş Hdroelekrk Ambarlı Fuel Ol SeyÖmer Soma Çaalağzı Lny Lny Taş Kömürü 2 No lu Porföy Ürem Grubu: 5 No lu Porföy Ürem Grubu: Sanral Adı Yakı Tp Sanral Adı Yakı Tp Derben Hdroelekrk Özlüce Hdroelekrk Alınkaya Hdroelekrk Köklüce Hdroelekrk Karkamış Hdroelekrk Çaalan Hdroelekrk Kemer Hdroelekrk Afşn Elbsan A Lny Almus Hdroelekrk Afşn Elbsan B Lny Bursa D.G. Doğal Gaz Hopa Fuel Ol Kangal Lny 3 No lu Porföy Ürem Grubu: 6 No lu Porföy Ürem Grubu: Sanral Adı Yakı Tp Sanral Adı Yakı Tp Yence Hdroelekrk Çamlıgöze Hdroelekrk Gökçekaya Hdroelekrk Kürün Hdroelekrk Sarıyar Hdroelekrk Kılıçkaya Hdroelekrk Demrköprü Hdroelekrk Kemerköy Lny Doğanken Hdroelekrk Yenköy Lny Torum Hdroelekrk Yaağan Lny Gezende Hdroelekrk Alağa Moorn Orhanel Lny Tunçblek Lny Çan Lny Hamaba Doğal Gaz 7

8 EK-3 ENERJİ KİT LERİ MALİYET BAZLI FİYATLANDIRMA MEKANİZMASI KAPSAMINDA İLGİLİ KURULUŞLARIN UYGULAYACAKLARI TARİFE REVİZYONU RMÜLASYONLARI LİSTESİ. Türkye Kömür İşlemeler Kurumunun Porföy Ürem Gruplarındak Elekrk Ürem Tesslerne Uygulayacağı Saış Fyaının Belrlenmesnde ve Revze Edlmesnde Kullanılacak Formülasyon: F k, F k T Y M ω ω ω, k, T k,2 Y k,3 M F k, F k,- k : k sanral çn dönemnde uygulanacak kömür saış fyaı (YTL/Ton) : k sanral çn - dönemnde uygulanan kömür saış fyaı (YTL/Ton) : Sanral : Tarfenn uygulanacağı dönem - : Br öncek dönemdek arfe ω k, : k sanralne verlen kömürlere lşkn personel malyelernn yukarıdak formülasyonun hesaplanmasında kullanılan oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) ω k,2 : k sanralne verlen kömürlere lşkn akaryakı malyelernn yukarıdak formülasyonun hesaplanmasında kullanılan oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) ω k,3 : k sanralne verlen kömürlere lşkn akaryakı dışındak malzeme malyelernn yukarıdak formülasyonun hesaplanmasında kullanılan oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) T : 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden baren yürürlüğe grecek arfelern hesaplanmasında kullanılacak, Nsan, Temmuz ve Ekm aylarına a Türkye İsask Kurumu 2003 Temel Yıllı Tükec Fyaları Endeks (TÜFE) T - : - dönemndek arfenn hesaplanmasında kullanılan Türkye İsask Kurumu 2003 Temel Yıllı Tükec Fyaları Endeks (TÜFE) 8

9 Y : 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden baren yürürlüğe grecek arfelern hesaplanmasında kullanılacak, Nsan, Temmuz ve Ekm aylarına a 2003 Temel Yıllı Ürec Fyaları Endeks Al Sekörlere Göre Endeksler ablosunun Rafne Edlmş Perol Ürünler süunundak sayı Y - : - dönemndek arfenn hesaplanmasında kullanılan 2003 Temel Yıllı Ürec Fyaları Endeks Al Sekörlere Göre Endeksler ablosunun Rafne Edlmş Perol Ürünler süunundak sayı M : 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm arhnden baren yürürlüğe grecek arfelern hesaplanmasında kullanılacak, Nsan, Temmuz ve Ekm aylarına a 2003 Temel Yıllı Ürec Fyaları Endeks Al Sekörlere Göre Endeksler ablosunun Genel süunundak sayı M - : - dönemndek arfenn hesaplanmasında kullanılan 2003 Temel Yıllı Ürec Fyaları Endeks Al Sekörlere Göre Endeksler ablosunun Genel süunundak sayı. 2. Boru Haları le Perol Taşıma A.Ş. nn YTL le Doğal Gaz Saışı Yapığı Abonelerne Uygulayacağı Saış Fyaının Belrlenmesnde ve Revze Edlmesnde Kullanılacak Formülasyon: F YTL Fya () F YTL Fya (-) X ( kur alım) F YTL Fya () (YTL/m 3 ) F YTL Fya (-) (YTL/m 3 ) : Tarfenn uygulanacağı ay, : nc ayda BOTAŞ arafından uygulanacak doğal gaz opan saış fyaı : - nc ayda BOTAŞ arafından uygulanan doğal gaz opan saış fyaı kur : - nc ayda gerçekleşen oralama ABD Dolar kurunun -2 nc ay çnde gerçekleşen oralama ABD Dolar kuruna göre değşm oranı alım : - nc ay çnde BOTAŞ arafından emn edlen doğal gazın ABD Doları cnsnden ağırlıklı oralama alım fyaının -2 nc ay çnde gerçekleşen ağırlıklı oralama alım fyaına göre değşm oranı 9

10 0 3. Porföy Ürem Gruplarının 20 Elekrk Dağıım Şrkene Uygulayacağı Saış Fyaının Belrlenmesnde ve Revze Edlmesnde Kullanılacak Formülasyon:. PORTFÖY λ ρ ϕ OAEF OEAEF λ ρ ϕ 2. PORTFÖY λ ρ ϕ OEAEF OEAEF λ ρ ϕ 3. PORTFÖY λ ρ ϕ OEAEF OEAEF λ ρ ϕ 4. PORTFÖY DGF DGF λ γ DGF DGF OEAEF OEAEF λ γ

11 5. PORTFÖY DGF DGF ϕ ρ γ λ OEAEF OEAEF ϕ ρ DGF γ DGF λ 6. PORTFÖY ϕ ρ DGF γ DGF λ OEAEF OEAEF ϕ ρ DGF γ DGF λ : Tarfenn uygulanacağı dönem - : Br öncek arfe dönem ve - dönemler:.dönem : Ocak ayı gerçekleşme ve Şuba Aralık dönem ahmn değerlerne göre Şuba ayında hesaplanacak ve 0 Nsan dan baren geçerl olacak olan revze saış fyaının hesaplandığı dönem. 2.Dönem : Ocak Nsan gerçekleşme ve Mayıs Aralık dönem ahmn değerlerne göre Mayıs ayında hesaplanacak ve 0 Temmuz dan baren geçerl olacak olan revze saış fyaının hesaplandığı dönem. 3.Dönem : Ocak Temmuz gerçekleşme ve Ağusos Aralık dönem ahmn değerlerne göre Ağusos ayında hesaplanacak ve 0 Ekm den baren geçerl olacak olan revze saış fyaının hesaplandığı dönem. : dönemnde uygulanacak Asgar Enerj saışına lşkn Anlaşma Efekf Fyaı (Ykr/KWh) - : - dönemnde uygulanan Asgar Enerj saışına lşkn Anlaşma Efekf Fyaı (Ykr/KWh) OEAEF : dönemnde uygulanacak Opsyonel Enerj saışına lşkn Anlaşma Efekf Fyaı (Ykr/KWh) OEAEF - : : - dönemnde uygulanan Opsyonel Enerj saışına lşkn Anlaşma Efekf Fyaı (Ykr/KWh)

12 : Porföy ürem grubu φ : nc porföy ürem grubunun dövz kurundan kaynaklanan malyelernn nc porföy ürem grubuna a oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak T.C. Merkez Bankası ABD Doları Dövz Saış Kuru (YTL/ABD Doları) - : - dönemnde dönemn son günü barıyle geçerl T.C. Merkez Bankası ABD Doları Dövz Saış Kuru (YTL/ABD Doları) : nc porföy ürem grubunun şçlk malyenden kaynaklanan malyelernn nc porföy ürem grubuna a oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak Tükec Fya Endeks (TÜFE) - : - dönem fyaının belrlenmesnde kullanılan Tükec Fya Endeks (TÜFE) ( ve - hesabında Türkye İsask Kurumu verler esas alınacakır) ρ : nc porföy ürem grubunun kömür alım malyenden kaynaklanan malyelernn nc porföy ürem grubuna a oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak, kömürün ürec şrkee oralama saış fyaı (YTL/Ton) - : - dönem fyaının belrlenmesnde kullanılan, kömürün ürec şrkee oralama saış fyaı (YTL/Ton) γ : nc porföy ürem grubunun doğal gaz alım malyenden kaynaklanan malyelernn nc porföy ürem grubuna a oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) DGF : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak, doğal gazın ürec şrkee saış fyaı (YTL/000m 3 ) DGF - : - dönem fyaının belrlenmesnde kullanılan, doğal gazın ürec şrkee saış fyaı (YTL/000m 3 ) (DGF ve DGF - hesabında BOTAŞ verler esas alınacakır) 2

13 λ : nc porföy ürem grubunun fuel ol alım malyenden kaynaklanan malyelernn nc porföy ürem grubuna a oplam ürem malye çndek ağırlık oranını emsl eden değşken kasayı (Bu kasayı, 0 Ocak le arfe revzyonunun yapıldığı arh arasındak malye gerçekleşmeler esas alınarak hesaplanacakır) : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak, Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu nun yayınladığı en büyük şlem hacmne sahp lk 8 dağııcı frmanın 6 nolu Fuel Ol n oralama saış fyaı (YTL/Kg) - : - dönem fyaının belrlenmesnde kullanılan Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu nun yayınladığı en büyük şlem hacmne sahp lk 8 dağııcı frmanın dönemn son günü yayınlanan 6 nolu Fuel Ol n oralama saış fyaı (YTL/Kg) ( ve - hesabında Enerj Pyasası Düzenleme Kurumu nun verler esas alınacakır) : dönemnde uygulanacak fyaın belrlenmesnde kullanılacak PMUM dan gelen Sıfır Bakye Malye (Ykr/KWh) 4. Türkye Elekrk Tcare ve Taahhü A.Ş. nn Elekrk Dağıım Şrkene Uygulayacağı Saış Fyaının Belrlenmes ve Revze Edlmes: TETAŞ; lgl mevzua çerçevesnde, Genel Yaırım ve Fnansman Programında belrlenen mal hedeflern uurulmasını sağlayacak revze arfelern sıfır bakye malye de dahl olmak üzere EP ya sunacak ve arfelern onaylanmasını müeakben, 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm barıyla revze arfelern yürürlüğe koyacakır. 5. Türkye Elekrk Dağıım A.Ş. nn Uygulayacağı Saış Fyaının Belrlenmes ve Revze Edlmes: Elekrk Dağıım Şrkenn uygulayacağı saış fyaları; 2 Aralık 2006 arhl ve sayılı Resm Gazeede yayımlananan 20 Dağıım Şrkenn İlk Uygulama Dönemne İlşkn Gelr Düzenlemes Hakkında Teblğn revze edlecek 6. maddes çerçevesnde, dengeszlken kaynaklanan malyelern (PMUM malyeler) arfelere yansıılmasını sağlayacak şeklde belrlenerek; 0 Nsan, 0 Temmuz ve 0 Ekm barıyla yürürlüğe konulacakır. 3

14 EK-4 ENERJİ KİT LERİ MALİYET BAZLI FİYATLANDIRMA MEKANİZMASI NIN UYGULANMASI İÇİN GEREKLİ MEVZUAT VE/VEYA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ İLE YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN SORUMLU KURUM VE KURULUŞLAR LİSTESİ Yapılacak Mevzua ve/veya Sözleşme Değşklkler TKİ le EÜAŞ arasında mzalanan Termk Sanrallere Kömür Verlmes le İlgl Prookolün 4.4. maddesndek mevcu Baz Kalor Değer Fyaı, EK-3 e yer alan formülasyona göre revze edlecek şeklde değşrlecek ve söz konusu prookolde bu uygulamaya lşkn gerekl düzenleme yapılacakır. Porföy ürem grupları le EDAŞ lar arasında mzalanan Geçş Dönem Sözleşmelernde enerj saış fyaının belrlenmesne lşkn hükümler, EK-3 e yer alan ve her br porföy ürem grubu çn belrlenen formülasyonlar çerçevesnde, arfe revzyonu yapılmasına mkan anıyacak şeklde değşrlecekr. TETAŞ le EDAŞ lar arasındak Geçş Dönem Sözleşmelernde enerj saış fyaının belrlenmesne lşkn hükümler, EK-3 e yer alan hükümler çerçevesnde, arfe revzyonu yapılmasına mkan anıyacak şeklde değşrlecekr. 20 Dağıım Şrkenn İlk Uygulama Dönemne İlşkn Gelr Düzenlemes Hakkında Teblğ, PMUM malyelernn arfelere yansıılmasını sağlayacak şeklde revze edlecekr. Mevzua veya Sözleşme Değşklkler çn Sorumlu Kurum veya Kuruluşlar TKİ EÜAŞ TETAŞ EP 4

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları

Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Türkiye Elektrik Sektöründe Özelleştirme Çalışmaları Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Mart 2013 Elektrik Sektörü Özelleştirmelerinin Gerekçeleri Daha rekabetçi bir piyasa oluşturulması Verimliliğin artırılması

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık

i 01 Ekim 2008 tarihinde yurürlüğe.giren 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık . '" ıo:."'. >.. ~. T.C. BAŞBAKANLIK Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü Sayı, Konu :B.02.ı.SYD.0.08.300.5990/8237 :tılkemz Vatandaşı Olmayan ve Muhtaç Durumda Bulunan Yabancılara S\'D Vakınarından

Detaylı

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi

TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi. İletim Sistemi Sistem Kullanım ve Sistem İşletim Tarifelerini Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bildirimi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm EK-1 TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G.

2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR ( T R.G. 2014/7137 İRAN İSLAM CUMHURİYETİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR (.2014 T. 29222 R.G. 4. Mük.) Karar Sayısı : 2014/7137 Ekl İran İslam Cumhuryet Menşel

Detaylı

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

Resmi Gazetenin 29.12.2012 tarih ve 28512 sayılı ile yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem Bldrm Resm Gazetenn 29.12.2012 tarh ve 28512 sayılı le yayınlanmıştır. TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket Bu Doküman

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATL RESMİ GAETEDE YAYNLANMŞTR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 20 DAĞITIM ŞİRKETİNİN İLK UYGULAMA DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİR DÜZENLEMESİ HAKKINDA TEBLİĞ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Tebliğ, 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ

ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ ELEKTRİK DAĞITIM BÖLGELERİNDE UYGULANACAK FİYAT EŞİTLEME MEKANİZMASI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Kısalmalar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1Bu Tebliğ, 4628 sayılı

Detaylı

Tanıtım ve Faaliyetler

Tanıtım ve Faaliyetler EÜAŞ IN ENERJĐ TEKNOLOJĐLERĐNE BAKIŞI Enerji Teknolojileri Platformu Raşit Đş PEK Üyesi, EÜAŞE Genel Md. Yrd. 2008 1 Tanıtım ve Faaliyetler 19 TERMĐK SANTRAL 103 HĐDROELEKTRĐK SANTRAL Sermayesi...: 5.6

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. KURUL KARARI. Karar No: 5398-1 Karar Tarihi: 30/12/2014 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Enerj Pyasası Düzenleme Kurumundan : KURUL KARARI Karar No: 5398-1 Karar Tarh: 30/12/2014 Enerj Pyasası Düzenleme Kurulunun 30/12/2014 tarhl

Detaylı

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

T.c. MALİYE BAKANLIGI. KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü) Sayı : 7291 1396-903.99-E.1 16043 Konu : Seyahat Kartları T.c. MALİYE BAKANLIGI Gelr İdares Başkanlığı İnsan Kaynakları Dare Başkanlığı SÜREl 04/12/2015 KÜTAHYA VALİLİGİNE (Defterdarlık Personel Müdürlüğü)

Detaylı

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR.

EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. EK-1 01 OCAK 2014 TARİHLİ VE 28869 SATILI RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam

BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam MERKEZİ KARŞI TARAFLARDAN KAYNAKLANAN RİSKLER İÇİN SERMAYE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN HESAPLANMASI Tanımlar BİRİNCİ KISIM Tanımlar ve Kapsam 1. Müşter veya üye kuruluşun temnatlarının flastan fraz edlmes; Merkez karşı

Detaylı

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2009 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ

Detaylı

TURKISH POWER MARKET

TURKISH POWER MARKET TURKISH POWER MARKET Yeşim Akcollu Turkish Competition Authority Lead Energy & Competition Specialist 6th Emerging Europe Energy Summit November 4-5, 2010, İstanbul Contents Structure of the Turkish Power

Detaylı

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR

2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR 2007 YILI HESAPLARI İTİBARİYLE TBMM KİT KOMİSYONU DENETİMİ KAPSAMINDAKİ KURULUŞLAR BANKACILIK VE FİNANS SEKTÖRÜ 1. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 2. ZİRAAT MENKUL DEĞERLER A.Ş. 3. ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Detaylı

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA

T.C. KEÇiÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI Mali Hizmetler Müdürlüğü BAŞKANLIK MAKAMINA l!l KEÇÖREN BELEDİYE BAŞKANLIGI KEÇöREN BELeDYES SA YI : M.06.6.KEç.O-31/2009KONU: Yetk Devr bo f.!200fd 6.1. BAŞKANLIK MAKAMINA Blndğ üzere O 1.01.2006 tarhnden tbaren tüm yerel yönetmlerde 31.12.2005

Detaylı

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü

T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü T.C. MİLLı EGİTİM BAKANLIÜI İnsan Kaynakları Genel MüdürWğü Sayı : 68898891-( 19)/9001 ı 2 ı 0579 02.02.2016 Konu: İLKSAN lçe-il Temsleler Seçm DAGITIM YERLERİNE : a) LKSAN Ana Statüsü, b) LKSAN Tamslcler

Detaylı

Seralarda Isıtma Kapasitelerinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Bilgisayar Programı

Seralarda Isıtma Kapasitelerinin Hesaplanmasına Yönelik Bir Bilgisayar Programı Seralarda Isıma Kapaselernn Hesaplanmasına Yönelk Br Blgsayar Programı Gürkan Alp Kağan GÜRDİL 1, Kemal Çağaay SELVİ 1, Hasan ÖNDER 2 1 Ondokuz Mayıs Ünverses, Zraa Faküles, Tarım Maknaları Bölümü, Samsun

Detaylı

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE-AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. DENGELĐ EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALĐYET RAPORU Bu rapor Aegon Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2009 30.09.2009 dönemne

Detaylı

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I

ÖRNEK SET 5 - MBM 211 Malzeme Termodinamiği I ÖRNE SE 5 - MBM Malzeme ermdnamğ I 5 ºC de ve sabt basınç altında, metan gazının su buharı le reaksynunun standart Gbbs serbest enerjs değşmn hesaplayın. Çözüm C O( ( ( G S S S g 98 98 98 98 98 98 98 Madde

Detaylı

Emerging Europe Energy Summit ELECTRICITY GENERATION SECTOR IN TURKEY

Emerging Europe Energy Summit ELECTRICITY GENERATION SECTOR IN TURKEY Emerging Europe Energy Summit 1 Contents Development Trend of Turkish Electricity Market Electricity Generation Statistics in Turkey Demand Forecast for Turkey Investment Requirement for Turkey EÜAŞ Power

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

QKUIAN. SAĞLIK BAKANLIĞI_ KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Ili Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi V tsttşfaktör T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU Trabzon Il Kamu Hastaneler Brlğ Genel Sekreterlğ Kanun Eğtm ve Araştırma Hastanes Sayı ı 23618724/?ı C.. Y** 08/10/2015 Konu : Yaklaşık Malyet

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU GENELGE 2016/1

T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU GENELGE 2016/1 T.C. BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU Sayı : 24049440-730.02-E. 28/03/206 Konu : Kred rsk standart yaklaşıma lşkn açıklamalar GENELGE 206/ Blndğ üzere, Basel-II düzenlemelernn uygulamasına lşkn

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

ORDU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU KURUM KODU (B.30.2.MEÜ.0) STANDART DOSYA PLANI KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARASI HİZMETTEN YARARLANANLAR HİZMETİ SUNMAKLA GÖREVLİ / YETKİLİ KURUMLARIN

Detaylı

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE

T.C. Adana Valiliği Halk Sağlığı Müdürlüğü. YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ... MÜESSESESİNE Sayı Konu : ı..bcg- : Yaklaşık Malyet T.C. Adana Vallğ Halk Sağlığı Müdürlüğü YAKLAŞıK MALİYETE ESAS FORM ADANA lo /01/2012... MÜESSESESİNE Müdürlüğümüzün htyacı olan aşağıda cns, mktarı ve özellkler belrtlen

Detaylı

Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi

Saklı Markov modelleri kullanılarak Türkiye de dolar kurundaki değişimin tahmin edilmesi İsanbul Ünverses İşleme Faküles Dergs Isanbul Unversy Journal of he School of Busness Admnsraon Cl/Vol:38, Sayı/o:, 2009, -23 ISS: 303-732 - www.fdergs.org 2009 Saklı Markov modeller kullanılarak ürkye

Detaylı

Türkiye Elektrik Piyasası

Türkiye Elektrik Piyasası Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Elektrik - Elektronik Mühendisi (EE 04) Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267 milyar

Detaylı

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FAİZ VE KUR İLİŞKİSİ

FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FAİZ VE KUR İLİŞKİSİ KMU ĠĠBF Dergs Yıl:10 Sayı:15 Aralık/2008 FİNANSAL SERBESTLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİNDE FAİZ VE KUR İLİŞKİSİ Öze Doğan UYSAL * Mehme MUCUK ** Volkan ALPTEKĠN *** 1989 yılında alınan 32 Sayılı Karar

Detaylı

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na

DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na DOGRU HUKUK 27.09.2010 HUKUKİ İNCELEME RAPORU İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na Konu: İsraulıul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) Kotasyon Yönetmelğ'nn 13'üncü maddesnn (h) ve (k) bentler ve

Detaylı

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI LADİK MALMÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI Sıra No 1 Hzmetn Adı Her Türlü Gelrn Tahsl Edlmes Başvuruda İstenlen Belgeler 2. Konusuna göre a) İlgl İdarenn Yazısı b) Mahkeme Kararı c) İdar Para Cezası Karar

Detaylı

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü

'~'l' SAYı : 34203882-821 i ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozisyon Yarışması. T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü BÖLÜM: Temel Eğtm T.C SINCAN KAYMAKAMllGI Ilçe Mll Eğtm Müdürlüğü SAYı : 34203882-821 ı 1-1 C _:J 1...110/2013 KONU : Kompozsyon Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERNE SNCAN Ilg :Vallk Makamının 25.10.2013 tarh

Detaylı

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi Türkiye Elektrik Piyasası Emrah Besci Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi Üyesi http://emrah.besci.gen.tr Emrah@Besci.gen.tr Elektriğe ulaşamayan 1,267

Detaylı

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT

İMKB BİLEŞİK 100 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ ANALYSIS OF ISTANBUL STOCK EXCHANGE 100 INDEX S RETURN VOLATILITY ABSTRACT İsanbul Tcare Ünverses Sosyal Blmler Dergs Yıl:7 Sayı:3 Bahar 008 s.339-350 İMKB BİLEŞİK 00 ENDEKSİ GETİRİ VOLATİLİTESİNİN ANALİZİ Ünal H. ÖZDEN ÖZET Fnansal serlerde, aşıdıkları özellkler nedenyle doğrusal

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN

TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SiNCAN T.C SİNCAN KAYMAKAMLIGI lçe Mll Eğtm Müdürlüğü Sayı : 34203882/30-36676 / ~I\)'~...L Ql/03/203 Konu : Resm Yarışması TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SNCAN İlg: 26.0.20 ı 3 tarhl ve 36676 sayılı yazısı İl Mll Eğİtm

Detaylı

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J TARIH 28.01.2016 SAYı [Adı soyadlticaret Unvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon Faks T.C BART/N L ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF

Detaylı

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI

4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU KAPSAMINDAKİ YAPIM İŞLERİNDE BEKLENMEYEN FİYAT ARTIŞLARI NEDENİYLE UYGULANACAK İLAVE FİYAT FARKI ESASLARI Mustafa BAŞARAN Sayıştay Denetçisi GİRİŞ: 26.12.2008

Detaylı

:"... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. ". ~,lna... _,~~MUL..

:... ,..'. AknENız.. KıMY' Vi ll. hn~lettve. . ~,lna... _,~~MUL.. .'. '.'... '.',;..... '.',(,.:.Q, 'k, Jı!.." 'm, ". ı.,'",....lb: :...,~:. Sayı: :"...,..'. AknENız.. KıMY' V ll. hn~lettve lt ~DEF ". ~,lna... _,~~MUL.. ÜA' ' ';. [ERI". IH,lCATÇI1ARIBIRtlClf....'14976197-ttM,AKla,ı2.EÖr.20

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1 DENEY TASARIMI VE ANALİZİ 1.1. Varyans Analz 1.. Tek Yönlü Varyans Analz Model 1.3. İk Yönlü Varyans Analz Model Prof Dr. Leven ŞENYAY XII-1 İsask II Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde

Detaylı

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı)

= P 1.Q 1 + P 2.Q P n.q n (Ürün Değeri Yaklaşımı) A.1. Mll Gelr Hesaplamaları ve Bazı Temel Kavramlar 1 Gayr Saf Yurtç Hâsıla (GSYİH GDP): Br ekonomde belrl br dönemde yerleşklern o ülkede ekonomk faalyetler sonucunda elde ettkler gelrlern toplamıdır.

Detaylı

NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dinamiği Aygıtının Kullanımı İle İlgili Bilgiler Başlıklı Bölümü okuyunuz.

NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dinamiği Aygıtının Kullanımı İle İlgili Bilgiler Başlıklı Bölümü okuyunuz. 8. AÇISAL HIZ, AÇISAL İVME VE TORK Hazırlayan Arş. Grv. M. ERYÜREK NOT: Deney kılavuzunun Dönme Dnamğ Aygıının Kullanımı İle İlgl Blgler Başlıklı Bölümü okuyunuz. AMAÇ 1. Küle merkez boyunca geçen ab br

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

FORUM 2009 Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve Bunun Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri, Kasım 2009, Trabzon

FORUM 2009 Doğu Karadeniz Bölgesi Hidroelektrik Enerji Potansiyeli ve Bunun Ülke Enerji Politikalarındaki Yeri, Kasım 2009, Trabzon TEDAŞ ÇALIŞMALARI Sami KOVANCI Ar-Ge Planlama ve Dış İlişkiler Daire Başkanı 233 sayılı KHK ye istinaden, TEK nun TEDAŞ ve TEİAŞ olarak yeniden yapılandırılması ile 1993 yılında kurulmuştur. Şirketimiz,

Detaylı

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN

T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Milli Eğitim Müdürlüğü TÜM OKUL MÜDÜRLÜKLERİNE SİNCAN T.C. SİNCAN KA YMAKAMLIGI Mll Eğtm Müdürlüğü Bölüm: Özel Eğt. Reh. ve Danış. Hz. Sayı : 850144831160/"6~ r Konu : Rehberlk ve Pskolojk Danışma Hzmetler Yıl Sonu Raporu ve Okullarda Şddetn Önlenmes Dönem

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

Avrupa Birliği ve Türkiye de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi ile Analizi

Avrupa Birliği ve Türkiye de Mali Saydamlığın Panel Veri Yöntemi ile Analizi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cl: Özel Sayı 0 ss. 59-73 Avrupa Brlğ ve Türkye de Mal Saydamlığın Panel Ver Yönem le Analz Fscal Transparency of he European Unon and Turkey wh Panel Daa Analyss

Detaylı

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı 10. 03.2010 00747. ... VALİLİGİNE (İl Milli Eğitim Müdürlüğü) T.C. MİLLİ EGİTİM BAKANLIGI Sağlık İşler Dares Başkanlığı SA YI : B.08.0.SDB.0.ll.00.00/ KONU: Beslenme Dostu Okullar Projes 10. 03.2010 00747... VALİLİGİNE (İl Mll Eğtm Müdürlüğü) İlg: a)bakanlığımız

Detaylı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı

KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı KİRALIK OTOMOBİL YATIRIMLARINA UYGULANAN DEVLET YARDıMLARı Yrd. Doç. Dr. Ahmet Burçr YERELW> 1- GİRİş: B,ı- ~aca~lz s.a~ayi.olara~ kab~ ~dlen turzm ~es.m ülkemzn dövz f"'" gelırlerı uzerınde onemlı bır

Detaylı

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ

2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ -.!'!uyseri ŞEKER FABRİKAsı A.Ş. ~ BOGAZLIY AN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİsİ 1. İşİN KONUSU: 2015-2016 METALURJİK KOK KÖMÜRÜ SATINALMA ŞARTNAME VE SÖZLEŞMESİ Şrketmz Fabrkalarında kullanılacak Metalurjk

Detaylı

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR:

i 'I KONU: Madde: 2- Bu protokol, ailesi tarafından ihmal ve istismar edilen, evden atılan, TARAFLAR: SOSYAL HİzlVlETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUlVIU GENEL MÜDÜRLÜGÜ, SAMSUN VALİLİcİ, SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIGI VE SAlVISVN 19 MAYIS üniversitesi İŞBİRLİcİ İLE SAMSUN ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ'NİN

Detaylı

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler.

. ÖZEL DAR ARTNAME. Bu bölüm, elektrik özel artnamesinde bulunan tüm alt bölümlere uygulanacak temel prensipleri belirler. ! " # $ % % & & ' . ÖZEL DAR ARTNAME A. N TANIMI,...projelernde gösterlen elektrk lernn özel teknk artnamesnde anlatıldıı eklde, verlen standartlara uygun olarak, kusursuz, eksksz, fen ve sanat kurallarına

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Naural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 329-339, 2011 PhD Research Arcle / Dokora Çalışması Araşırma Makales A MULTI-STAGE SUPPLY CHAIN MODEL TO DETERMINE OPTIMAL

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

DÖV Z KURU ve P YASA D NAM KLER L (Türkiye Ekonomisi çin Ampirik Bir Çal ma)

DÖV Z KURU ve P YASA D NAM KLER L (Türkiye Ekonomisi çin Ampirik Bir Çal ma) DÖV Z KURU ve P YASA D NAM KLER L K S (Türkye Eknms çn Amprk Br Çal ma) H. Al ATA * brahm ARSLAN ** ÖZ Gel meke lan ülkelern pek ç unda, enflasyn aç s ndan köü br mazye sahp lmalar nedenyle kura dayal

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ

TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ 2. HAFTA Doç. Dr. Haka GÜLER (2015-2016) 1. TRAFİK AKIM PARAMETRELERİ Üç öeml rafk akım parameres vardır: Hacm veya akım oraı, Hız, Yoğuluk. 2. KESİNTİSİZ AKIM HACİM E AKIM

Detaylı

October 2011 Republic of Turkey Privatization Administration

October 2011 Republic of Turkey Privatization Administration Privatization of Electricity Generation Sector in Turkey October 2011 Republic of Turkey Privatization Administration Agenda Overview of Electricity Turkish Electricity Generation Generation Company Sector

Detaylı

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ

DENEY TASARIMI VE ANALİZİ DENEY TASARIMI VE ANALİZİ Bundan öncek bölümlerde bell br araşırma sonucu elde edlen verlere dayanılarak populasyonu anıma ve paramere ahmnlerne yönelk yönemlerden söz edld. Burada se sözü edlecek olan,

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi Sürecinde Para Talebi İstikrarının ARDL Modeli Yaklaşımı İle Analizi: Türkiye ve Endonezya Örneği

Enflasyon Hedeflemesi Sürecinde Para Talebi İstikrarının ARDL Modeli Yaklaşımı İle Analizi: Türkiye ve Endonezya Örneği Enflasyon Hedeflemes Sürecnde ara Taleb İskrarının ARDL Model Yaklaşımı İle Analz: Türkye ve Endonezya Örneğ Musa ATGÜR Dokora Öğrencs Ege Ünverses, Sosyal Blmler Ensüsü musaagur@yahoo.com N. Oğuzhan ALTAY

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-15 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI TÜFE de Sat ve Değşken Ağırlık Sstem Yaklaşımları: Türkye Taze Meyve-Seze Fyatları Üzerne Br Uygulama Oğuz Atuk Orhun Sevnç

Detaylı

;-c::.. KARA.RNO. Jl6.02.2015 {lv201s. KARAR 'r ARİJHn!:

;-c::.. KARA.RNO. Jl6.02.2015 {lv201s. KARAR 'r ARİJHn!: ANKARA İLKHAYVAN KARAR 'r ARİJHn!: SACLIK ZABrr ASJI KOIVIL[SYON MRARK Jl6.02.2015 {lv201s KARA.RNO Hayvan sağlığının doğrudan nsan sağlığını etkledğ ve hayvansal ürünlern nsan beslenmesndek tartışmasız

Detaylı

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri

İşletmeye Giriş. Ekonomik Fonksiyonlarına na göre; g. Mal Üreten. İşletmeler Hizmet Üreten Pazarlama İşletmeleri İşletme BölümüB Yönetm ve Organzasyon Anablm Dalı İşletmeye Grş Ders Notu - 4 Öğr. Grv.. Dr. M. Volkan TÜRKERT vturker@marmara marmara.edu..edu.tr www.volkanturker volkanturker.com..com.tr İşletmelern

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı GENELGE 2009/70 Bür okr as n n Azal t ı l masıveidar Bas t l eşt r me(2009/70) T ar h :18. 11. 2009 Sayı :11558 Sı r ano:2009/ 70 Ekl er : Yönet mel ğ nuygul anmasıt ak pt abl osu ( YUTT) ' nada raçı kl amal ar T.C. SAĞLIK

Detaylı

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ...

T.C BARTIN u ÖZELiDARESi PLANPROJEYATIRIMVE inşaatmüdürlügü. TEKLiF MEKTUBU. TEKliF SAHiBiNiN ... T.C BARTIN u ÖZELDARES PLANPROJEYATIRIMVE NŞAATMÜDÜRLÜGÜ TARH:....111/2015 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal TEKLF

Detaylı

Yeni Dönemde Nasıl Bir Enerji Sektörü

Yeni Dönemde Nasıl Bir Enerji Sektörü 13. Uluslararası Enerji Arenası Yeni Dönemde Nasıl Bir Enerji Sektörü 9 Eylül 2011 Sami Sevinç Dağıtım ile ilgili Yorumlar 3.Dağıtım İhalelerinde yükümlülüklerini yerine getiremeyen girişimcilerin yerine

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI

SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI SIVILAŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ DEPOLAMA ŞİRKETLERİ İÇİN TARİFE HESAPLAMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İsenecek Veriler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ

ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER İÇİN BİR PANEL EŞBÜTÜNLEŞME ANALİZİ önem ve Ekonom Araşırmaları Dergs / Journal of Managemen and Economcs Research Cl/Volume: 5 Sayı/Issue: Ocak/January 207 Do: hp://dx.do.org/0.6/yead.306823 EERJİ TÜKETİMİ VE EKOOMİK BÜÜME: GELİŞMEKTE OLA

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU

İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ ANADOLU BÖLGESİ ENERJİ FORUMU ( 20 NİSAN 2007 SİVAS ) Sami KOVANCI AR-GE Plan. Ve Dış İliş. Daire Başkanı Sunum İçeriği Hakkında Faaliyet Alanları Temel

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

TÜREK 2012. Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan

TÜREK 2012. Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan TÜREK 2012 Lisanssız Elektrik Üretimi i Oturumu Yalçın KIROĞLU, Ğ Başkan 1 Neden Lisanssız Elektrik Bizce yakın tarihimizin en önemli adımlarından 3. Köprü, Hızlı Tren Elektrik Piyasası Reformu 2001 Lisanssız

Detaylı

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2

Sabit Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = s 2 X Sabt Varyans Y Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = s Eşt Varyans EKKY nn varsayımlarından br anakütle regresyon fonksyonu u lern eşt varyanslı olmasıdır Her hata term varyansı bağımsız değşkenlern verlen değerlerne

Detaylı

(Resmi Gazete ile yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991)

(Resmi Gazete ile yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991) -1849- TURKIYE CUMHURİYETİ İLE MAKEDONYA CUMHURİYETİ ARASINDAKİ SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN (Resm Gazete le yayımı: 12.3.2000 Sayı:23991) Kanun No Kabul Tarh

Detaylı

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN)

CLK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) (İNDİRİMLİ ELEKTRİK TAAHHÜTNAMESİ MESKEN) İşbu ek Mesken Elektrik Enerjisi Satış Sözleşmesi nin özel şartlarını ihtiva etmekte olup, Sözleşme nin ayrılmaz bir parçasıdır. 1. SÖZLEŞME İNDİRİM ORANI VE FATURA

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 42. Dönem Çalışma Raporu EMO HUKUK RAPORU EMO HUKUK RAPORU 167 168 ÖZELLEŞTİRME DAVALARI 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. nin yüzde 55 oranındaki hissesinin blok olarak satışına ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan 01.07.2005

Detaylı

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY

PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY BİR İŞLETMEDE KİTLESEL ÖZEL ÜRETİME YÖNELİK HEDEF PROGRAMLAMA TABANLI ÜRETİM PLANLAMA PRODUCTION PLANNING BASED ON GOAL PROGRAMMING FOR MASS CUSTOMIZATION IN A COMPANY ESRA AKBAL Başkent Ünverstes Lsansüstü

Detaylı

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011)

SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. SEK Tahmincilerinin Arzulanan Özellikleri. Ekonometri 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekim 2011) SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler İk Değşkenl Bağlanım Model SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler Ekonometr 1 Konu 9 Sürüm 2,0 (Ekm 2011) http://www.ackders.org.tr SEK Tahmnclernn Arzulanan Özellkler

Detaylı

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler

AİLEM VE ŞİRKETİM. Piyasalardan Haberler (Sayfa 9) Aile Şirketlerinde Kavganın Faturası 300 Milyar Dolar. Türkiye'ye En Çok Yatırım Yapan Ülkeler Sayı 72 Eylül Ekm 2015 AİLEM VE ŞİRKETİM Türkye de İnovasyon (Sayfa 2-3) Teknoloj Üreten Türkye Çalıştayı (4-5) - H. Erkan Uncu - CGS Center Fnansal Yönetm Hzmetler Kıdeml Uzman Dünya da İnovasyon (6-7-8)

Detaylı

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman

Farklı Varyans. Var(u i X i ) = Var(u i ) = E(u i2 ) = σ i2. Eşit Varyans. Hata. Zaman Farklı Varyans Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Eşt Varyans Y X Farklı Varyans Hata Var(u X ) = Var(u ) = E(u ) = σ Farklı Varyans Zaman Farklı Varyans le Karşılaşılan Durumlar Kest Verlernde. Kar dağıtım

Detaylı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: İLETİM GELİRİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, TEİAŞ

Detaylı

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007

ENERJİ. Isı Enerjisi. Genel Enerji Denklemi. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyon Kocatepe Üniversitesi 2007 Yrd. Doç. Dr. Atlla EVİN Afyon Kocatepe Ünverstes 007 ENERJİ Maddenn fzksel ve kmyasal hal değşm m le brlkte dama enerj değşm m de söz s z konusudur. Enerj değşmler mler lke olarak Termodnamğn Brnc Yasasına

Detaylı