EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EuropeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi, Türkiye Çıktı 5."

Transkript

1 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Bu prje, AvrupaBirliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi (EurpeAid/131352/D/SER/TR) Çıktı 5.1 Dğrulama Planı 11 Şubat 2015 D ğ r u l a m a P l a n ı

2 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ DİREKTİFİNİ UYGULAMA KAPASİTESİ İÇİN TEKNİK YARDIM PROJESİ EurpeAid/131352/D/SER/TR Çıktı 5.1 Dğrulama Planı 11 Şubat 2015 D ğ r u l a m a P l a n ı

3 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Sözleşme N Sözleşme Makamı Faydalanıcı / İş sahibi Rapr Adı Belgenin Dsya Adı TR2009/ /001 Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çıktı Dğrulama Planı Deliverable 5.1_ _v2.1_TR Yayın Tarihi Hazırlayan Simn Shiltn, Kilit Uzman 2 İnceleyen Dr. Vlker Irmer, Takım Lideri Belge Geçmişi Revizyn N Revizyn Tarihi Revizynu Yapan Değişikliklerin Özeti Takım Lideri 1. Taslak Kilit Uzman 2 Türkçe çeviri Yüklenici ÇŞB den gelen yrumlara göre revizyn D ğ r u l a m a P l a n ı

4 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Özet Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine yönelik vegenellikle Çevresel Gürültü Direktifi (ÇGD) larak bilinen 2002/49/EC Direktifi, çevresel gürültünün etkilerine karşı krunmak amacıyla AB tarafından rtak bir Avrupa hedefine ulaşmak için rtaya knmuştur. Türkiye de ise 2010 yılına ait Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (RAMEN/Yönetmelik), bu Direktifi Türk Mevzuatı na aktarmaktadır. Bu Yönetmeliğin temel ilkeleri aşağıdaki gibidir: Gürültüye ilişkin çevresel srunun gözlemlenmesi, Kamuyunu bilgilendirme ve kamuyuna danışma, Yerel gürültü knularının üzerine eğilme, Uzun süreli bir strateji geliştirme. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki üç aşama rtaya knmuştur: Çevresel gürültüye lan maruziyeti belirlemek amacıyla stratejik gürültü haritalama çalışması gerçekleştirilmekte; bu çalışmayla birlikte veri incelemesi ve tplaması yluyla çevresel srun takip edilmektedir, Aarhus Sözleşmesi dğrultusunda çevresel gürültü ve bu gürültünün etkileri ile ilgili bilgikamuyuna ulaştırılmaktadır, Gerekli görülen yerlerde ve maruziyet seviyelerinin özellikle insan sağlığına lan zararlı etkilerini önlemek ve azaltmak ve ayrıca çevresel gürültü kalitesinin iyi lduğu yerlerde bu durumu krumak amacıyla gürültü haritalama snuçlarına dayanarak eylem planları hazırlanmaktadır. Stratejik gürültü haritalama çalışmasının her 5 yılda bir tekrarlanması gerekmektedir; Türkiye deki Yönetmelik, ilk haritalama aşamasının 2013 Haziran snu itibariyle ve ikinci aşamanın ise 2018 Haziran snu itibariyle hazırlanmış lmasını gerekli kılmaktadır. Nüfus maruziyeti, kapsam istatistikleri ve kalite bilgisi gibi haritalardan rtaya çıkacak bilgilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) bu tarihlerden itibaren 6 ay içerisinde temin edilmesi gerekmektedir. ÇGD veyönetmelik uyarınca, seçilmiş yetkili kurumların den fazla nüfusa sahip yerleşim alanlarının ve ana karaylu, ana demirylu, ana havaalanı gibi ana gürültü kaynaklarının stratejik gürültü haritalarını çıkarması gerekmektedir. Yöntem Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, EurpeAid/131352/D/SER/TR kapsamında, gerçek zamanlı ses seviyesi izlemesi ya da ölçüm snuçları kullanarak karaylu, demirylu, sanayi ve havaalanı için luşturulan stratejik gürültü haritalarınındğrulama işleminin yapılması gerekmektedir. 3 ile 7 günlük sürekli izlemeye dayalı uzun süreli ölçümler, stratejik gürültü haritalaması içerisinde kullanılan emisyn mdellerini dğrulamak amacıyla karaylu, demirylu, sanayi D ğ r u l a m a P l a n ı

5 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı ve havaalanı gürültü kaynaklarına maruz kalan yerlerde yapılacaktır. Bu uzun süreli ölçümler aynı zamanda stratejik gürültü haritalamasının alıcı snuçlarını dğrulamak amacıyla gürültüye hassas alanlarda da yapılacaktır. Bu ölçüm snuçları; zaman aralığı, hava kşulları ve kaynak emisynlarına göre katmanlı snuç setleri halinde incelenecektir. İzlenecek bu yöntem IMAGINE İş Paketi 1 isimli nihai rapr ile ISO 1996 daki hususlarla aynı dğrultudadır. Katmanlar halinde elde edilen ölçüm snuçları daha snra stratejik gürültü haritaları ve gürültü ölçüm çalışmaları sırasında elde edilen dinamik verilere dayanarak gürültü hesaplama snuçlarıyla karşılaştırılacaktır. Bu taslak dğrulama planı henüz gerçek zamanlı ses ölçümlerinin yapılacağı spesifik yerleri tanımlamamaktadır. Bu yerler tamamlanacak ve stratejik gürültü haritalamasının nihai kapsamının naylanmasını takiben Çıktı 5.2 başlıklı bir snraki dğrulama raprunda bir rapr halinde sunulacaktır. Snuçlar Bu dğrulama planı; karaylu ve demirylu trafiği, sanayi ve havaalanı için stratejik gürültü haritalarını dğrulama sürecindeki arka plan, tartışma ve yöntem hususlarını rtaya kymaktadır. 3 ile 7 günlük sürekli izlemeye dayalı uzun süreli ölçümler; karaylu, demirylu, sanayi ve havaalanı kaynaklarına maruz kalan yerlerde ve gürültüye hassas alanlarda yapılacaktır. Stratejik gürültü haritalarından elde edilen snuçların analizi ve hesaplama snuçlarıyla yapılacak karşılaştırma çalışması; hesaplanan seviyelerle karşılaştırılan ölçüm seviyelerin bir değerlendirmesini sunmak amacıyla IMAGINE İş Paketi 1 nihai raprunun içerisinde verilen yöntem dğrultusunda gerçekleştirilecektir. Dğrulama planının naylanmasının ardından ölçüm faaliyetleri ile ilgili yer, süre ve prgramı karara bağlamak üzere ayrıntılı uygulama faaliyetlerine geçilecektir. D ğ r u l a m a P l a n ı

6 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı İÇERİK TABLOSU ÖZET 4 Yöntem 4 Snuçlar 5 1. GİRİŞ 7 2. ARKA PLAN Dğrulama ile ilgili Genel Değerlendirme ISO 9001: ISO : WG-AEN İyi Uygulama Rehberi v IMAGINE İş Paketi 1 Nihai rapr Stratejik Gürültü Haritalarının Dğrulanması ile ilgili Tartışma DOĞRULAMAYA İLİŞKİN YAKLAŞIM Karaylu Trafik Gürültüsü Kaynağı Demirylu Trafik Gürültüsü Kaynağı Sanayi Gürültü Kaynağı Havaalanı Gürültü Kaynağı Hassas Binalarda Gürültü Maruziyeti ÖZET VE SONUÇLAR 21 EK 1: AKUSTİK VE TEKNİK TERİMLER 22 EK 2: KAYNAKÇA 24 D ğ r u l a m a P l a n ı

7 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı 1. GİRİŞ Çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimine yönelik ve genellikle Çevresel Gürültü Direktifi (ÇGD) larak bilinen 2002/49/EC Direktifi, çevresel gürültünün etkilerine karşı krunmak amacıyla AB tarafından rtak bir Avrupa hedefine ulaşmak için rtaya knmuştur. Türkiye de ise 2010 yılına ait Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (RAMEN/Yönetmelik), bu Direktifi Türk Mevzuatı na aktarmaktadır. Bu Yönetmeliğin temel ilkeleri aşağıdaki gibidir: Gürültüye ilişkin çevresel srunun gözlemlenmesi, Kamuyunu bilgilendirme ve kamuyuna danışma, Yerel gürültü knularının üzerine eğilme, Uzun süreli bir strateji geliştirme. Bu amaç çerçevesinde aşağıdaki üç aşama rtaya knmuştur: Çevresel gürültüye lan maruziyeti belirlemek amacıyla stratejik gürültü haritalama çalışması gerçekleştirilmekte; bu çalışmayla birlikte veri incelemesi ve tplaması yluyla çevresel srun takip edilmektedir, Aarhus Sözleşmesi dğrultusunda çevresel gürültü ve bu gürültünün etkileri ile ilgili bilgi kamuyuna ulaştırılmaktadır, Gerekli görülen yerlerde ve maruziyet seviyelerinin özellikle insan sağlığına lan zararlı etkilerini önlemek ve azaltmak ve ayrıca çevresel gürültü kalitesinin iyi lduğu yerlerde bu durumu krumak amacıyla gürültü haritalama snuçlarına dayanarak eylem planları hazırlanmaktadır. Stratejik gürültü haritalama çalışmasının her 5 yılda bir tekrarlanması gerekmektedir; Türkiye deki Yönetmelik, ilk haritalama aşamasının 2013 Haziran snu itibariyle ve ikinci aşamanın ise 2018 Haziran snu itibariyle hazırlanmış lmasını gerekli kılmaktadır. Nüfus maruziyeti, kapsam istatistikleri ve kalite bilgisi gibi haritalardan rtaya çıkacak bilgilerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına (ÇŞB) bu tarihlerden itibaren 6 ay içerisinde temin edilmesi gerekmektedir. ÇGD ve Yönetmelik uyarınca, seçilmiş yetkili kurumların den fazla nüfusa sahip ana karaylu, ana demirylu, ana havaalanı ve yerleşim alanlarından luşan ana gürültü kaynaklarının stratejik gürültü haritalarını çıkarması gerekmektedir. Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, EurpeAid/131352/D/SER/TR kapsamında, gerçek zamanlı ses seviyesi izlemesi ya da ölçüm snuçları kullanarak karaylu, demirylu, sanayi ve havaalanı için luşturulan stratejik gürültü haritalarının dğrulama işleminin yapılması gerekmektedir. Bu dğrulama planı; karaylu ve demirylu trafiği, sanayi ve havaalanı için stratejik gürültü haritalarını dğrulama sürecindeki arka plan, tartışma ve yöntem hususlarını rtaya kymaktadır. Bu taslak dğrulama planı henüz gerçek zamanlı ses ölçümlerinin yapılacağı spesifik yerleri tanımlamamaktadır. Bu yerler tamamlanacak ve stratejik gürültü haritalamasının nihai D ğ r u l a m a P l a n ı

8 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı kapsamının naylanmasını takiben Çıktı 5.2 başlıklı bir snraki dğrulama raprunda bir rapr halinde sunulacaktır. S a y f a 8

9 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı 2. ARKA PLAN 2.1 Dğrulama ile ilgili Genel Değerlendirme Stratejik gürültü haritalarını irdelemeden önce, bir snraki kısımda karşımıza çıkacak lan tartışma bölümü ve burada önerilen yaklaşıma ilişkin birkaç referans sunmak yerinde lacaktır ISO 9001:2005 ISO 9001: 2005 dğrulama knusunu şu şekilde tanımlamaktadır: Dğrulama işlemi bir süreç lup belirli gerekliliklerin yerine getirildiğini teyit etmek için nesnel kanıtlar kullanmaktadır. Belirli gereklilikler yerine getirildiğinde ise dğrulanmış bir durum elde edilir. Bu standart bağlamında, dğrulama terimi en az iki farklı durumda kullanılmaktadır: tasarım ve geliştirme ve satın alma. Tasarım ve geliştirmeye ilişkin dğrulama çalışmalarında, bu duruma ait çıktıların belirli girdi gerekliliklerini yerine getirdiğini teyit etmek amacıyla nesnel kanıtlar kullanılmaktadır. Benzer şekilde, satın alınan ürünlerin belirli satın alma gerekliliklerini yerine getirdiğini dğrulamak ya da teyit etmek amacıyla nesnel kanıtların kullanılması gerekmektedir. Gerekliliklerin yerine getirilip getirilmediğini dğrulamanın pek çk ylu bulunmaktadır. Örneğin; test yapabilir, demnstrasyn gerçekleştirebilir, alternatif hesaplamalar yapabilir, daha önceden ispatlanmış bir tasarım şartnamesi ile yeni bir tasarım şartnamesini kıyaslayabilir ya da tebliğ etmeden önce belgeleri kntrl edebilirsiniz ISO :2006 ISO :2006ise dğrulama hakkında şöyle der: Daha önceden üzerinde anlaşmaya varılmış dğrulama ölçütlerine karşı sera gazı bildiriminin değerlendirilmesi için sistematik, bağımsız ve belgelenmiş süreç. Dğrulama ölçütlerini ise şu şekilde tanımlar: Karşılaştırması yapılan kanıt için bir referans larak kullanılan plitika, prsedür ya da gereklilik. S a y f a 9

10 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı WG-AEN İYİ UYGULAMA REHBERİ V2 AB Çalışma Grubu (WG-AEN) İyi Uygulama Rehberi v2 de 2.03 n lu kısımda gürültü ölçümünün rlü şu şekilde ifade edilmiştir: Knu ÇGD nin II n lu Ekinde (1) stratejik gürültü haritalaması için (değerlendirme nktalarında) L gag ve L gece değerlerinin hesaplama ya da ölçümle belirlenebileceği ve tahminleme için sadece hesaplamanın uygulanabilir lduğu ifade edilmiştir. Tartışma ÇGD uyarınca ölçüm yluyla stratejik gürültü haritalama çalışması srunlu bir durum arz etmektedir; bunun sebebi ise geniş alanlarda yeterli çözünürlükte rtalama bir yılı temsil edecek şekilde yeteri kadar uzun bir zaman süreci için yeterli nktada ölçüm yapmak mümkün değildir. Aynı zamanda, bu şekilde elde edilecek snuçlar da önerilen eylem planlarının etkilerini öngörmek için kullanılamaz (bkz. Kısım 2.02). Ancak, gürültü ölçümleri; seçili bazı nktalarda gürültü haritalarını dğrulamak, kamuyunun bu haritalara lan güvenini arttırmak, ayrıntılı eylem planları hazırlamaya yardımcı lmak ve uygulamaya geçildiğinde eylem planlarının gerçek etkilerini göstermek için kullanılabilir. Örneğin endüstriyel prseslere ilişkin hesaplama yluylaekstraple edilecek emisyn seviyelerini ya da temel seviyeleri belirlemek için gürültü ölçümlerine ihtiyaç duyulabilir. AB Çalışma Grubu (WG-AEN) nun Tavsiyeleri WG-AEN, mümkün lan yerlerde stratejik gürültü haritalama çalışmasının hesaplama yluyla yapılmasını tavsiye etmektedir. Ancak gürültü ölçümünün, ÇGD nin etkili bir şekilde uygulanmasında pek çk tamamlayıcı rlününlduğu da göz ardı edilmemelidir IMAGINE İŞ PAKETİ 1 NİHAİ RAPORU IMA01-TR ARPAT12 Stratejik gürültü haritalamasına ilişkin kılavuz ve iyi uygulamalar başlıklı IMAGINE prjesine ait8. Rapr un içerisinde bulunan 6.4n lu kısımda ölçüm yluyla elde edilen kalite güvencesi şu şekilde ifade edilmiştir: Dğrudan ölçümler; hesaplamaların güvenilirliğini desteklemek, iyi tanımlanmış durumlarda hesaplamaları dğrulamak, mevcut öngörü mdelinde gereğince kapsama alınmamış ya da alındığı düşünülmeyen durumları değerlendirmek ve genelde gürültü haritalama prjesinin kalitesini sağlama almak için yapılmaktadır. S a y f a 10

11 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Ancak dğru snuçları elde etmek için sarfedilmesi gereken gayretten dlayı, geniş çaplı değerlendirmeler için ölçümler uygun değildir. Ölçüm dğrulama çalışması gerçekleştirmek için, İş Paketi 3 (WP3) te Ölçüm kullanarak Lgag ve Lgece değerlerinin belirlenmesi başlıklı IMA32TR SP08 IMAGINE Rapru nda ÇGD de tanımlandığı üzere Lgag ve Lgece değerlerinin tanımlanması için kullanılabilecek perasynel bir prsedür rtaya knmuştur. Aslında böyle bir snucun dğrudan ölçümlerle elde edilmesi pek de mümkün değildir; gerçek ölçüm sırasında rtaya çıkan snuçlardan farklı lan, referans işletme ya da yayılım kşullarında düzeltme yapmak amacıyla, sıklıkla ölçüm snuçlarının bazı hesaplamalarla kmbine edilmesi gerekmektedir. Her bir durumda uzun vadeli eşdeğer ses basınç seviyesi, işletme halindeki farklı kaynakların luşum frekansını ve ses yayılım kşullarını göz önünde bulundurarak hesaplanır. Önerilen yöntem uyarınca, ölçüm belirsizliğinin belirlenip her bir durum için ayrı ayrı rapr edilmesi gerekmektedir. ÇGD nin ileri sürdüğü göstergeler, gürültü seviyelerinin dğrudan ölçümünde yeni zrluklar rtaya çıkarmaktadır. WP3 te, farklı gürültü kaynaklarını birbirinden ayırma işlemi ilegelen ve cepheden yansıyan ses arasıdaki ayrımın nasıl ele alınması gerektiğine dair bazı tavsiyelerde bulunulmuştur. Test yöntemleri, gücünün çğunu dğrudan ölçümün mümkün lmadığı yerlerde bile farklı durumlara adapte edilebilme knusundaki esnekliğinden almaktadır. Test yöntemleri, değerlendirmenin yapıldığı knumdaki gerçek gürültüye ilişkin güvenilir bir değerlendirme sunmak amacıyla ölçüm ile hesaplamaları kmbine etmektedir. Diğer yandan test yöntemleri dğruluk knusuna ilişkin hiçbir spesifik gereklilik sunmamakta; ancak istenen belirsizlik seviyesinin ışığında kullanıcıya ölçüm efrunu belirleme fırsatı sunmaktadır. Ölçüm yluyla belirlenen Lgag ve Lgece gürültü göstergeleri, sayısal mdellerle elde edilen gürültü seviyeleri ile dğrudan kıyaslanabilmektedir. Hem ölçülen hem de hesaplanan gürültü seviyelerinin yanında belirsizliğe ilişkin şartname varsa, istatistiksel önem analizi uygulanabilir. Bu husus da hesaplanan gürültü haritasının kalitesini, diğer bir deyişle hesaplanan gürültü seviyelerinin istenen dğruluk derecesine lan uygunluğunu değerlendirmek için nesnel bir ölçüt sunmaktadır. 2.2 Stratejik Gürültü Haritalarının Dğrulanması ile ilgili Tartışma ÇGD yayımlandığından bu yana, yöntemler, yazılım paketleri, naylama ve dğrulama gibi knularla ilgili kapsamlı tartışmalar rtaya çıkmaktadır. Stratejik gürültü haritalama işleminin dğrulanması ile ilgili herhangi bir yöntemi tartışmaya açmadan önce, yöntemleri ve ölçümler sırasında elde edilen snuçları uygulayan farklı tahmin yöntemleri ile yazılım paketleri arasındaki ayrımı rtaya kymak ldukça önemlidir. Pek çk çalışmada, terim larak yöntem, kaynak emisynu ya da ses yayılımını tanımlayan hesaplama algritmaları seti larak ve yazılım paketi terimi de bu yöntemleri uygulayan bilgisayar yazılımı larak ifade edilmektedir. Bazı tahmin yöntemlerinin çeşitli yazılım paketlerinde uygulanması ve bazı yazılım paketlerinin de çeşitli yöntemleri S a y f a 11

12 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı uygulaması yaygın bir durumdur. Onaylama terimi ise gürültü tahmin yöntemlerinin dğruluk testi ve/ya bu yöntemlerin yazılım uygulamaları larak tanımlanabilir; diğer yandan stratejik gürültü haritalarını dğrulama çalışması, teslim edilen stratejik gürültü haritalarının kullanıcı ya da herhangi bir tanımlı kalite ölçüt gerekliliklerini yerine getirip getirmediğinin test edilmesi larak ifade edilebilir. Yukarıda verilen tanımlamalar çerçevesinde stratejik gürültü haritalarının dğrulanması sırasında bütün haritalama sürecinin değerlendirildiği unutulmamalıdır. Stratejik gürültü haritalarının dğrulanması ile ilgili en ppüler yaklaşımlar, birkaç yerde gerçekleştirilen kısa dönemli larak adlandırılan dğrulama çalışmalarıdır. Bu alanların sayısı bir çk durumda kaynakların etkileşimi, nüfus yğunluğu, arazi mrfljisi vb. gibi çeşitli etkenlere bağlıdır ve ölçüm nktalarını haritalanan geniş araziye temsili larak dağıtma çalışmaları devam etmektedir. Gürültü seviyelerini ölçüm çalışmaları genellikle, dışarıda kullanım amaçlı mikrfn kiti ile birlikte, zeminden 4 m yükseklikte tip 1 ses seviye ölçer kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Gürültü seviyeleri nrmalde aşağıdaki standartlar uyarınca yapılmalıdır: ISO :2003 Akustik Çevresel gürültünün tanımı, ölçümü ve değerlendirilmesi - - Kısım 1: Temel nicelikler ve değerlendirme prsedürleri; ISO :2007 Akustik -- Çevresel gürültünün tanımı, ölçümü ve değerlendirilmesi -- Kısım 2: Çevresel gürültü seviyelerinin belirlenmesi. Karşılaştırma çalışmasına bir temel luşturması amacıyla gürültü hesaplama mdelinin, ölçüm süresince mevcut gürültü emisyn ve yayılımının bir değerlendirmesini ele alacak gerekli bütün ayrıntıları içermesi gerekmektedir. Bu hususların içerisinde tpgrafik bilgi, bina ve engellerin bağıl yükseklikleri, kaynak ve alıcılar arasındaki mesafeler ve diğer herhangi bir engel ile ilgili göreceli hususlar yer almaktadır. Stratejik karaylu trafiğine ait gürültü haritalarının dğrulanması durumunda, ± %15 lik bir pay içerisinde trafik verisi ile ilgili bilgi tplanması gerekmektedir. Trafik hacmi, akışı, hızı ve kmpzisynunu ölçmek amacıyla trafik ölçüm araçlarının kullanılması da gerekmektedir. Örneğin Alman yöntemi; knuyla ilgili larak haftasnları, resmi tatiller ya da 00:00-04:00 saatleri arasında karaylu trafiğine ait gürültü ölçümlerinin yapılmamasını şiddetle tavsiye etmektedir. Rüzgar yönündeki ya da rüzgarın ters yönüne ilişkin kşulların dğrulanması için bir yandan hava sıcaklığı, bağıl nem, rüzgar hızı ve yönünü ölçerken aynı anda 0.5 m ve 10 m lmak üzere iki farklı yükseklikte gürültü ölçümlerinin yapılması gerekmektedir. Ortalama rüzgar yönünün, yldan mikrfnun bulunduğu yere dğru çizilen dik açılı dğrunun ± 60 derece etrafında lması gerekmektedir. Etkili bir kaynak-alıcı mesafesi, yldan mikrfnun bulunduğu yere çizilen dğru ile rtalama rüzgar hız vektörü arasındaki açının açı rtayı byunca yer alması gerekmektedir; bkz. Şekil 2.1. S a y f a 12

13 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Şekil 2.1:Bir yldan gelen lumlu yayılım kşulları ve etkili d kaynak-alıcı mesafesi Gürültü ölçümlerini meterljik veri tplama işlemiyle senkrnize etme ihtiyacından dlayı, çeşitli ölçüm cihazlarındaki zaman saatlerinin aynı lduğundan emin lmak için ayrıntılı bazı aşamaların belirlenmesi gerekmektedir ya da bunun yerine merkezi bir bilgisayar sistemi kullanılabilir. Yıllık rtalama durumu tahmin etmek için snuçların içerisinde farklı rüzgar kşullarının lduğu zaman dilimleri gibi setlere ayrılması gerekmektedir ve bu çalışma gerçekleştirilirken rüzgarın karaylundan alıcıya dğru estiği sürede elde edilen snuçlar ile kaynaktan karayluna dğru estiği sürede elde edilen snuçların birbirinden ayrı tutulmasına dikkat etmek gerekmektedir. Her bir ölçüm aralığı snunda, ISO 1996 standardı uyarınca aşağıda bulunan bilgilerin kaydedilip raprlanması tavsiye edilmektedir: a) ölçümlerin saati, günü ve yeri, b) kullanılan cihazlar ve kalibrasynu, c) ölçülen ve uygun ise A-ağırlıklı ve isteğe bağlı larak frekans bantlarında gösterilen düzeltilmiş ses basınç seviyeleri (L eqt, L E, L max), d) ölçülen aşım seviyesinin hesaplandığı temel (örnekleme ranı ve diğer parametreler) de dâhil N yüzdesi (L N,T), e) kapsama lasılığı ile birlikte ölçüm belirsizliğinin tahmin edilmesi, f) ölçümler sırasında rtaya çıkan artık ses basınç seviye bilgisi, g) ölçümlerin zaman aralıkları, h) zemin kaplaması ve kşulları ile zeminden yükseklik, mikrfn ve kaynak knumları da dâhil lmak üzere ölçüm alanının kapsamlı larak tanımlanması, i) taşıt geçiş/uçak iniş kalkış sayısı dâhil her bir uygun kategri için belirlenmiş perasyn kşullarının tanımlanması, j) rüzgar hızı, yönü, bulut örtüsü, sıcaklık, barmetrik basınç, nem ve yağış durumu ile rüzgar ve sıcaklık sensörlerinin knumu dâhil meterljik kşulların tanımlanması, k) ölçülen değerleri diğer kşullara ekstraple etmek üzere kullanılan yöntem(ler). Test alanlarının sayısı büyük ölçüde bir dizi duruma bağlıdır. Örneğin, Hırvatistan Cumhuriyeti nde bulunan, den fazla nüfusa sahip VelikaGrica Şehri, Şekil 2.2 de görüldüğü üzere 10 adet ölçüm nktası kullanarak karaylu trafiği gürültüsüne ait stratejik gürültü haritası ile ilgili dğrulama çalışması gerçekleştirmiştir. Ölçüm nktalarının sayısı, ölçüm süresi, trafik akış parametrelerinde istenen snuçlar ile hava kşulları; ideal larak S a y f a 13

14 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı her bir senaryyu güvenilir kılacak yeterli örnekleri sağlayan tplam bir numune seti luşturmaktadır. Şekil2.2: Hırvatistan Cumhuriyeti nde bulunan VelikaGrica Şehri ndeki karaylu trafiği gürültüsüne ait stratejik gürültü haritası ile ilgili dğrulama çalışması örneği Şekil2.3: Hırvatistan Cumhuriyeti nde bulunan VelikaGrica Şehri ndeki stratejik karaylu trafiği gürültü haritası ile ilgili dğrulama çalışması sırasında hesaplanan gürültü kategrileri örneği Şekil 2.3. teki gibi stratejik gürültü haritalarını ve ölçüm çalışmaları sırasında elde edilen verileri temel alarak ölçülen gürültü seviyeleri ile gürültü mdelinin rtaya çıkardığı seviyeleri birbirleriyle kıyaslamak mümkündür. Bunun için, ölçüm sırasındaki mevcut durum kullanılmalı ve hem ölçülen hem de hesaplanan seviyelerle ilgili tahminde bulunulmalıdır. ÇGD ve Yönetmelik uyarınca stratejik gürültü haritalaması, gürültüye uzun süreli maruziyeti çalışmasına temel luşturmaya yönelik yıllık rtalama bir durumu rtaya kymayı ve S a y f a 14

15 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı haritalanan alanın tamamı ile ilgili bir gürültü sunumu gerçekleştirmeyi hedeflemektedir. Genellikle çevresel etki değerlendirmesi (ÇED), belirli bir gün ya da belirli bir hava kşulunu rtaya kymak için kullanılan en kötü durum senarysunu sunmayı hedeflememektedir. Bu sebeple IMAGINE Rapru nda da irdelendiği üzere, stratejik gürültü haritalarında gerçek zamanlı gürültü seviyesi ölçümlerinin yapılması pratik bir durum teşkil etmemektedir. Gürültü seviyesi ölçümleri ile hesaplanmış stratejik gürültü haritalama snuçları arasında yapılacak herhangi bir karşılaştırma çalışması sadece spesifik ölçüm nktaları ile ilgili genel bir güvenilirlik düzeyi bilgisi sunmaktadır, ki bu bilgi de her bir snuç ancak belirsizlik açısından tek tek incelendiği takdirde elde edilebilmektedir. S a y f a 15

16 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı 3. DOĞRULAMAYA İLİŞKİN YAKLAŞIM 3.1 Karaylu Trafik Gürültüsü Karaylu trafik gürültü emisyn mdelini dğrulama çalışması için stratejik gürültü haritalamasında XPS Yöntemi kullanılacak ve bu yöntem uyarınca aşağıda belirtildiği üzere karaylu ağının haritalanan kesitleri byunca bulunan nktalarda gerçek zamanlı gürültü ölçümleri yapılacaktır: Gerçek zamanlı trafik sayım ekipmanı bulunduğu için Istanbul ve Izmir lmak üzere iki yerleşim alanına ölçümler yapılacaktır, 7 gün byunca sürekli gerçek zamanlı gürültü ölçümü ve meterljik ölçüm yapmak üzere gerçek zamanlı bir trafik sayım cihazının bulunduğu yerdeki her bir yerleşim alanında iki ya da üç (tplamda en fazla 5) nktada ölçüm yapılacaktır: Ses seviye ölçümleri en az 63 Hz ile 8 khz arasındaki ktav bantlarında yapılacaktır, Bu ölçümler rtalama 1 hafta byunca L gündüz, L akşam vel gecezaman dilimi verileri şeklinde incelenecek ve gerekli yerlerde farklı hava kşulları ile ilgili setler halinde gruplandırılacaktır, IMAGINE Rapru nda ele alındığı üzere dışarıdan gelen gürültü, ölçülen veriden çıkarılacaktır, Gürültü ölçüm zaman dilimi süresinde kaydedilen gerçek trafik sayım verileri karaylları yetkililerinden alınacaktır, Ölçüm nktaları, ölçüm prgramı süresinde tplanan gerçektrafik sayımı ve meterljik veriler kullanılarak gürültü haritalama yazılımında mdellenecektir, Tplanan trafik, meterlji, ve gürültü verilerine dayanarak, istenenyıllık durumu elde etmek amacıyla 7 günlük temsili izleme çalışmasından elde edilen IMAGINE rapru ile aynı dğrultuda belirsizlik tahminleri yapılacaktır. Seçilen yerlerdeki baskın gürültü kaynağı, trafik sayımının yapıldığı karaylundan gelen trafik gürültüsü lmalıdır. Diğer kaynaklardan ve dışarıdan gelen ve arkaplan gürültüsü, ilgili karaylundan gelen gürültüden 10 db(a) daha düşük lmalıdır. Ölçüm alanı ile ölçülen karaylunun arasında herhangi bir bariyer ve en az 5 metre yakınında düşey yansıtıcı bir yüzeyin lmaması gerekmektedir. Kesin nktaların seçimi, karaylu ağı ile trafik sayım alanları knusunda faydalanıcılarla mutabakata varıldıktan ve uygun nktalar belirlendikten snra yapılacaktır. 3.2 DemiryluTrafik Gürültüsü Demirylu trafik gürültü emisyn mdelini dğrulama çalışması için stratejik gürültü haritalamasında RMR Geçici Yöntemi kullanılacak ve bu yöntem uyarınca aşağıda belirtildiği üzere demirylu ağının haritalanan kesitleri byunca bulunan nktalarda gerçek zamanlı gürültü ölçümleri yapılacaktır: S a y f a 16

17 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı 7 gün byunca sürekli gerçek zamanlı meterljik ölçümler ile birlikte perasynel demirylu hatları byunca tplamda en fazla 5 nktada ölçüm yapılacaktır: Ses seviye ölçümleri en az 63 Hz ile 8 khz arasındaki ktav bantlarında yapılacaktır, Bu ölçümler rtalama 1 hafta byunca L gündüz, L akşam ve L gece zaman dilimi verileri şeklinde incelenecek ve gerekli yerlerde farklı hava kşulları ile ilgili setler halinde gruplandırılacaktır, IMAGINE Rapru nda ele alındığı üzere dışarıdan gelen gürültü, ölçülen veriden çıkarılacaktır, Ölçüm nktalarından geçen belirli bir türdeki tren sayısını belirlemek üzere gürültü ölçüm verisi kullanılacak ve demirylu yetkililerinden alınacak trafik akış verileri ile karşılaştırılacaktır, Ölçüm nktaları, ölçüm prgramı süresinde tplanan gerçek trafik sayımı ve meterljik verileri kullanılarak gürültü haritalama yazılımında mdellenecektir, Tplanan trafik, meterlji, ve gürültü verilerine dayanarak, istenen yıllık durumu elde etmek amacıyla 7 günlük temsili izleme çalışmasından elde edilen IMAGINE rapru ile aynı dğrultuda belirsizlik tahminleri yapılacaktır. 7 günlük sürekli izlemenin yanı sıra, tren geçiş ölçümleri Hllanda nın RMR yöntemi (2006 Demirylu Trafiği Emisynunu Ölçme Yöntemi ile ilgili Teknik Düzenlemeler) dğrultusunda ilgili kılavuzlar kullanılarak gerçekleştirilecektir. Bu ölçümler, kılavuzlarda tanımlandığı üzere eşzamanlı üç ölçüm nktası kullanılarak bir nktada, tren geçişleri ile ilgili bir örnekleme çalışması yluyla yapılacaktır. Seçilen yerlerdeki baskın gürültü kaynağı, ölçümü yapılan spesifik demirylu kridrundan gelen demirylu trafik gürültüsü lmalıdır. Diğer kaynaklardan ve dışarıdan gelen ve arkaplan gürültüsü, ilgili demirylu araçlarındankaynaklanangeçiş gürültüsüden 10 db(a) daha düşük lmalıdır. Ölçüm alanı ile ölçülen demirylunun arasında herhangi bir bariyer ve en az 5 metre yakınında düşey yansıtıcı bir yüzeyin lmaması gerekmektedir. Kesin nktaların seçimi, perasynel demirylu ağı knusunda faydalanıcılarla mutabakata varıldıktan ve uygun nktalar belirlendikten snra yapılacaktır. 3.3 Sanayi Gürültüsü Sanayi gürültü emisyn mdelini dğrulama çalışması için stratejik gürültü haritalamasında ISO 8297 Standardı kullanılacak ve bu yöntem uyarınca aşağıda belirtildiği üzere haritalanan sanayi gürültü kaynakları byunca bulunan nktalarda gerçek zamanlı gürültü ölçümleri yapılacaktır: Izmir-Aliağa sanayi bölgesinde ölçümler yapılacaktır, Her bir mdellenen alansal gürültü kaynağının çevresindeki nktalarda ISO 8297 de belirtilen yöntem dğrultusunda gerçek zamanlı gürültü ve meterljik ölçümler yapılacaktır, S a y f a 17

18 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Ses seviye ölçümleri en az 63 Hz ile 8 khz arasındaki ktav bantlarında yapılacaktır, Bu ölçümler rtalama 1 hafta byunca L gündüz, L akşam ve L gece zaman dilimi verileri şeklinde incelenecek ve gerekli yerlerde farklı hava kşulları ile ilgili setler halinde gruplandırılacaktır, IMAGINE Rapru nda ele alındığı üzere dışarıdan gelen gürültü, ölçülen veriden çıkarılacaktır, Tplanan trafik, meterlji, ve gürültü verilerine dayanarak, istenen yıllık durumu elde etmek amacıyla 7 günlük temsili izleme çalışmasından elde edilen IMAGINE rapru ile aynı dğrultuda belirsizlik tahminleri yapılacaktır. Seçilen yerlerdeki baskın gürültü kaynağı, ilgili alansal kaynaktan gelen sanayi gürültüsü lmalıdır. Diğer kaynaklardan ve dışarıdan gelen ve arkaplan gürültüsü, ilgili sanayi gürültüsüden 10 db(a) daha düşük lmalıdır. Ölçüm alanı ile ölçülen sanayi alanı arasında herhangi bir bariyer ve en az 5 metre yakınında düşey yansıtıcı bir yüzeyin lmaması gerekmektedir. Kesin nktaların seçimi, sanayi kaynakları knusunda faydalanıcılarla mutabakata varıldıktan ve uygun nktalar belirlendikten snra yapılacaktır. 3.4 Havaalanı Gürültüsü Havaalanı gürültü emisyn mdelini dğrulama çalışması için stratejik gürültü haritalamasında ECAC Dc. 29 kullanılacak ve bu yöntem uyarınca aşağıda belirtildiği üzere Adana Havaalanı nın perasynelharitalanan kesitleri byunca bulunan nktalarda gerçek zamanlı gürültü ölçümleri yapılacaktır: 3 günlük bir süre için sürekli gerçek zamanlı meterljik ölçümler ile birlikte perasynel demirylu hatları byunca tplamda en fazla 3 nktada ölçüm yapılacaktır: Ses seviye ölçümleri en az 63 Hz ile 8 khz arasındaki ktav bantlarında yapılacaktır, Bu ölçümler rtalama 3 gün byunca L gündüz, L akşam ve L gece zaman dilimi verileri şeklinde incelenecek ve gerekli yerlerde farklı hava kşulları ile ilgili setler halinde gruplandırılacaktır, IMAGINE Rapru nda ele alındığı üzere dışarıdan gelen gürültü, ölçülen veriden çıkarılacaktır, Gürültü ölçüm verileri uçakların transit uçuşlarını tanımlamak ve her bir transit uçuş için uçak türünü tanımlamak üzere uçak peratörlerinden alınacak gerçek uçuş bilgileri ile karşılaştırılacaktır, Ölçüm nktası, ölçüm prgramı süresinde tplanan gerçek trafik sayımı ve meterljik verileri kullanarak gürültü haritalama yazılımında mdellenecektir, Tplanan uçuş, meterlji, ve gürültü verilerine dayanarak, istenen yıllık durumu elde etmek amacıyla 3 günlük temsili izleme çalışmasından elde edilen IMAGINE rapru ile aynı dğrultuda belirsizlik tahminleri yapılacaktır. S a y f a 18

19 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı Seçilen yerlerdeki baskın gürültü kaynağı, ölçülen uçuş patikasından gelen uçak gürültüsü lmalıdır. Diğer kaynaklardan ve dışarıdan gelen ve arkaplan gürültüsü, ilgili uçakgürültüsüdengelen üst geçiş gürültü seviyelerinden 10 db(a) daha düşük lmalıdır. Ölçüm alanı ile ölçülen uçak arasında herhangi bir bariyer ve en az 5 metre yakınında düşey yansıtıcı bir yüzeyin lmaması gerekmektedir. Kesin nktaların seçimi, uçuş patikaları knusunda faydalanıcılarla mutabakata varıldıktan ve uygun nktalar belirlendikten snra yapılacaktır. 3.5 Hassas Binalardaki Gürültü Maruziyeti Gürültüye hassas binalarda hesaplanmış stratejik gürültü haritalarını dğrulama çalışması için gürültüye hassas binaların karaylu, demirylu, sanayi ve uçak gürültüsüne en fazla maruz kalan cephesinde gerçek zamanlı gürültü ölçümleri yapılacaktır: Ölçümlerin; karaylu trafiği, demirylu trafiği, sanayi ve uçak gürültüsüne maruz kalan gürültüye hassas binaların en fazla maruz kalan cephelerinde ilgili gürültü kaynak seviyelerini ölçmek için kullanılan ölçüm nktalarının çevresinde yapılması gerekmektedir. Mikrfnun knumu temel alınarak (bş alan, yarı bş alan ve cephede bulunan mikrfn) uygun düzeltmeler yapılacaktır. Karaylu ve demirylu gürültüsü için 7 gün byunca sürekli gerçek zamanlı meterljik ölçümlerin yapılması için tplamda en fazla 5 nkta;sanayi ve uçak gürültüsü için 3 gün byunca sürekli gerçek zamanlı meterljik ölçümlerin yapılması için tplamda en fazla 2 nkta seçilecektir: Ses seviye ölçümleri en az 63 Hz ile 8 khz arasındaki ktav bantlarında yapılacaktır, Bu ölçümler rtalama 3 gün byunca L gündüz, L akşam ve L gece zaman dilimi verileri şeklinde incelenecek ve gerekli yerlerde farklı hava kşulları ile ilgili setler halinde gruplandırılacaktır, IMAGINE Rapru nda ele alındığı üzere dışarıdan gelen gürültü, ölçülen veriden çıkarılacaktır, Gürültü ölçüm zaman dilimi süresince gerçek trafik sayım verileri, karaylları ve demirylları yetkililerinden ya da uçak peratörlerinden temin edilecektir, Sanayi kaynakları ile ilgili gerçek gürültü emisyn ölçümleri, gürültü ölçüm süresince yapılacaktır, Ölçüm nktası, ölçüm prgramı süresinde tplanan gerçek ve meterljik veriler ile karaylu ve demirylu trafik sayım verileri kullanarak gürültü haritalama yazılımında mdellenecektir, Tplanan trafik, meterlji, ve gürültü verilerine dayanarak, istenen yıllık durumu elde etmek amacıyla 7 ya da 3 günlük temsili izleme çalışmasından elde edilen IMAGINE rapru ile aynı dğrultuda belirsizlik tahminleri yapılacaktır. Seçilen yerlerdeki baskın gürültü kaynağı, ölçülen zaman dilimi içerisindeki mevcut karaylu trafiği, demirylu trafiği, sanayi ve uçak gürültüsü lmalıdır. Diğer kaynaklardan ve dışarıdan gelen ve arkaplan gürültüsü, ilgili uçak gürültüsüden gelen üst geçiş gürültü seviyelerinden 10 db(a) daha düşük lmalıdır. Ölçüm alanı ile ölçülen kaynak arasında herhangi bir bariyer S a y f a 19

20 EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifini Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Çıktı 5.1 Dğrulama Planı ve alıcı nktanın kendi cephesi dışında en az 5 metre yakınında düşey yansıtıcı bir yüzeyin lmaması gerekmektedir. Kesin nktaların seçimi, karaylu, demirylu, sanayi ve hava araçlarına yönelik ölçüm nktaları belirlendikten snra yapılacaktır. S a y f a 20

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama

Detaylı

Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan ikamet eden kişi sayısı. Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan alanların büyüklüğü.

Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan ikamet eden kişi sayısı. Belirli ses basınç seviyelerine maruz kalan alanların büyüklüğü. Gürültü Haritalama Gürültü Haritalama Nedir? Gürültü haritalaması, bir bölgede yaşayan nüfusun gürültüden dlayı ne kadar rahatsız lduğunun belirlenmesi ve bu nüfusun maruz kaldığı çevresel gürültünün değerlendirilmesidir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış

Detaylı

Gürültü hesaplama metodu nedir?

Gürültü hesaplama metodu nedir? TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Gürültü hesaplama

Detaylı

Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı

Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for the Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritalarının Amacı ve Kullanımı Simon Shilton Kilit Uzman 2 İçerik Kişisel

Detaylı

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültü Ölçümleri Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Endüstriyel Kirlilik İzleme Şube Müdürlüğü Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2 Gürültü Ölçümleri (1/12)

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması

Çizelge 1. Yeraltısuyu beslenim sıcaklığı ve yükseltisi tahmininde kullanılan yöntemlerin karşılaştırılması YERALTISUYU BESLENİM SICAKLIK VE YÜKSELTİSİNİN BELİRLENMESİ Yeraltısuyu sistemlerinde beslenim kşulları, arazi gözlemleri ile tpgrafik, jeljik, hidrjeljik, meterljik bilgilerin birleştirilmesi ile belirlenebilir.

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM FİNAL PROJE ÖDEVİ BİLGİSAYA DESTEKLİ TASAIM FİNAL POJE ÖDEVİ Teslim Tarihi 22 Ocak 2014 (Saat 17:00) Ödev rapru elden teslim edilecektir. İlgili MATLAB dsyaları ise sduehmcad@gmail.cm adresine gönderilecektir. Elden teslimler

Detaylı

Maruziyet Değerlendirmesi Örnek Çalışma Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Saul DAVIES, Kilit Uzman 4

Maruziyet Değerlendirmesi Örnek Çalışma Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Saul DAVIES, Kilit Uzman 4 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Maruziyet Değerlendirmesi Örnek Çalışma

Detaylı

ECAC Havaalanı Gürültüsü Hesaplama Metodunun Teknik Detayları Vitor Rosão

ECAC Havaalanı Gürültüsü Hesaplama Metodunun Teknik Detayları Vitor Rosão TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi ECAC Havaalanı

Detaylı

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları Simon Shilton, Kilit Uzman 2 Genel Bakış Gürültü

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Detaylı

Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi

Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for the Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Çevresel Gürültü Teknik Yardım Projesi Volker Irmer, Ekip Lideri İÇERİK Giriş AB Çevresel

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2016 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi

31 Ağustos 4 Eylül 2015, Antalya Eğitim Gündemi 1. Gün: 31 Ağusts 2015, Pazartesi Günün knusu: Gürültü Eylem Planlama Gürültü Eylem Planları 1. Bölüm: Arka Plan 09:00 09:30 09:30 09:45 Açılış ve Hşgeldiniz : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gürültü

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ARAZİ ÇALIŞMASI - 2 İSTANBUL, 2017 Dersin Amacı: Bu dersin amacı, ftgrametri, kartgrafya ve arazi yönetimine ilişkin uygulama becerilerinin

Detaylı

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4

Environmental Noise Directive. Veri Yönetimi Uzmanı Saul DAVIS, Anahtar Uzman 4 TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Bu Proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Gürültü-Titreşim Parametrelerinde Dikkat Edilecek Hususlar İş Hijyeni Ayhan ÖZMEN İSG Uzmanı Fizik Mühendisi İSGÜM Şubat

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri Havaalanları

Gürültü kaynağı verileri Havaalanları Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü

Detaylı

Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR)

Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi (EuropeAid/131352/D/SER/TR) EurpeAid/131352/D/SER/TR Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Prjesi, Türkiye Bursa Büyükşehir Belediyesi Stratejik Gürültü Haritalama Rapru Bu prje Avrupa Birliği ve Türkiye

Detaylı

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK

HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK HAZİNE GARANTİLERİ VERİLMESİ, İZLENMESİ, BÜTÇELEŞTİRİLMESİ VE RAPORLANMASINA İLİŞKİN ESAS VE USULLERE DAİR YÖNETMELİK (12 Nisan 2002 tarih ve 24724 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır) Madde 1- Amaç Bu

Detaylı

Gürültü Eşleştirme Projesi (2006-2008)

Gürültü Eşleştirme Projesi (2006-2008) TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Gürültü Eşleştirme

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

Gürültü Haritalama için Gürültü Ölçümleri

Gürültü Haritalama için Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültü Direk$finin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementa6on Capacity for the Environmental Noise Direc6ve Gürültü Haritalama için Gürültü Ölçümleri

Detaylı

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler:

AB 7. ÇERÇEVE PROGRAMI İŞBİRLİĞİ ÖZEL PROGRAMI VE KAPASİTELER ÖZEL PROGRAMI PROJE TEKLİFİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ. İçindekiler: İçindekiler: ÇP lerde Hakemlik Prje tekliflerinin değerlendirilmesi Değerlendirme Süreci Evaluatin criteria applicable t Cllabrative prject prpsals Işbirliği Prjeleri Değerlendirme Kriterleri Evaluatin

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Yasal çerçeve, mevzuat hükümleri & sorumluluklar

Yasal çerçeve, mevzuat hükümleri & sorumluluklar TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifnin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Yasal çerçeve,

Detaylı

XPS 31-133/NMPB Geçici Metodun Detayları - Karayolları

XPS 31-133/NMPB Geçici Metodun Detayları - Karayolları TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi XPS 31-133/NMPB

Detaylı

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması Ekim Bakirci:Sablon 25.08.2011 16:51 Page 18 Ekim BAKIRCI Prof. Dr. Mehmet ÇALIŞKAN Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması Abs tract: The prediction of noise propagating from roof

Detaylı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Bütün kaynaklardan yayılan çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirme yöntemlerinin uluslararası uyumlaştırılmasına katkıda bulunmak 02.11.2010 2 Akustik

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI

SBS MATEMATİK DENEME SINAVI SS MTEMTİK DENEME SINVI 8. SINIF SS MTEMTİK DENEME SINVI. 4.. Güneş ile yut gezegeni arasındaki uzaklık 80000000 km dir. una göre bu uzaklığın bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? ),8.0 9 km

Detaylı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı AKÇEV Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı Adres: Emek Mahallesi Bişkek Caddesi 37/5 Çankaya - ANKARA Tel: + 90 312 215 79 00 Faks: + 90 312 215 79 01 www.akcev.com.tr info@akcev.com.tr akcevmuhendislik@gmail.com

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

DESTEK DOKÜMANI. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır. Ürün : GO Brdr-Tiger2Brdr-IK Bölüm : Brdr * Dkümanda GBrdr, Tiger2Brdr ve Đk kısaca Lg Đk ürünleri larak ifade edilmektedir. 1 Ocak 2010 tarihinden itibaran banka hesap numarası yerine IBAN numarası kullanılacaktır.

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONULU ÇEVRE İZNİNE TABİ TESİSLERİ İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1

GÜRÜLTÜ KONULU ÇEVRE İZNİNE TABİ TESİSLERİ İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI GÜRÜLTÜ KONULU ÇEVRE İZNİNE TABİ TESİSLERİ İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1 A. GENEL BİLGİLER 1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Kasım 2015 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Dış yardım sözleşmeleri

Dış yardım sözleşmeleri Bernard Brunhes Internatinal Mali Yön Dış yardım sözleşmeleri www.bb-internatinal.eu Eğitimin Amaçları Hizmet sözleşmeleri ve hibelere öncelik vererek, Sözleşme bütçesinin yapısını anlamak: şabln, bütçe

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

Daha Geniş Teknik Kapsam

Daha Geniş Teknik Kapsam TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Daha Geniş Teknik

Detaylı

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul

Rapor Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler Eğitim Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK Ofisi, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Öğrenci Değerlendiriciler erlendiriciler Eğitim E Çalıştayı 22 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı

Detaylı

Geçici ISO 9613-2 Standardının Detayları

Geçici ISO 9613-2 Standardının Detayları TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Geçici ISO 9613-2

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA GÜVENLİ BALIKÇILIK HABER BÜLTENİ Sayı 3, Mayıs 2016 TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE GÜVENLI K I ÇIṄ BI LIṠ IṀ VE I LETIṠ IṀ TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) 2014-1-ES01-KA202-004404

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi

YÖNETİCİ ÖZETİ. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi. 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt no lu Raporlama Süresi YÖNETİCİ ÖZETİ Değerlemeyi Talep Eden Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Dayanak Sözleşmesi 02 Aralık 2013 tarih ve 8408-10 kayıt n lu Raprlama Süresi 4 iş günü Değerlenen Mülkiyet Hakları Tam /

Detaylı

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul

Rapor Yazımı. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 11 Ekim 2014, İstanbul Rapr Yazımı MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı İçerik MÜDEK Raprları Raprlamada Dikkat Edilmesi Gerekenler Frmat Üslup Terminlji Derinlik/Ayrıntı Düzeyi Yeterli Belgeleme Türkçe nin ve Yazım

Detaylı

Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı Gürültü Azaltma Tedbirlerinin CadnaA Ortamında Analizi

Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı Gürültü Azaltma Tedbirlerinin CadnaA Ortamında Analizi Çevresel Gürültü DirekJfinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementa6on Capacity for the Environmental Noise Direc6ve Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

Çok yıllı Sözleşme TR2010/

Çok yıllı Sözleşme TR2010/ Çk yıllı Sözleşme Demirylu sektörü finans yapısına genel bakış UB MB Diğer DDGM Altyapı TAC Üçüncü taraf Müşteri YÜK PAX Ylcu biletler ÇYS: Çk yıllı sözleşme KHS: Kamu Hizmet Sözleşmesi TAC: Hat erişim

Detaylı

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ UYGULAMA İMAR PLANI MANİSA İLİ, SALİHLİ İLÇESİ, DURASILLI MAHALLESİ, 4834, 4938, 4939 VE 4940 PARSELLERE YÖNELİK 1/1000 ÖLÇEKLİ -------------------- PLAN AÇIKLAMA RAPORU Aslıhan BALDAN Dğuş BALDAN ŞEHİR

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Ölçüm Tarihi: Firma/ĠĢletme Adı: Ölçümün yapıldığı ilgili standart veya metot: A. GENEL BĠLGĠLER 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin adresi, 3) Tesis/İşletmenin

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR

İLGİLİ DİĞER KAR ARLAR 6.1. Ar-Ge, Yenilik ve Girişimcilik Destek Mekanizmalarında Bütünsellik, Uyum ve Hedef Odaklılığın Sağlanması için Krdinasyn Kurulu Oluşturulması [2011/102] KARAR NO Y Ar-Ge, yenilik ve girişimcilik destek

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

Örnek Çalışmalar Simon SHILTON, Kilit uzman 2 Saul DAVIES, Kilit uzman 4 Sarah Joubert, Kilit olmayan CSB uzmanı

Örnek Çalışmalar Simon SHILTON, Kilit uzman 2 Saul DAVIES, Kilit uzman 4 Sarah Joubert, Kilit olmayan CSB uzmanı TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Örnek Çalışmalar

Detaylı

Gürültü haritalama nedir?

Gürültü haritalama nedir? TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Gürültü haritalama

Detaylı

SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI

SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI SteelPRO 2017 ÇELİK YAPI TASARIMI ÖĞRENCİ YARIŞMASI 1. Yarışmanın Amacı Çelik yapının özelliklerini vurgulayan yaratıcı çözümler geliştirmek, Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği bölümlerinde kuyan öğrencilerin

Detaylı

ENVISTA ARM API Bilgileri

ENVISTA ARM API Bilgileri ENVISTA ARM API Bilgileri Bu dökümanın amacı, EnvistaARM nin izleme istasynlarından veri alabilmesini sağlayabilmek için gerekli APIbilgilerini sunmaktır. Bu dküman, Argate Yazılım ve Bilişim Ltd. Şti.

Detaylı

ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI

ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI 69 ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI Ekim BAKIRCI Mehmet ÇALIŞKAN ÖZET Bu çalışmada yapıların çatılarına yerleştirilen tesisat ögelerinden yayılan çevresel gürültünün haritalanması

Detaylı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı

Çevre ve İmar Hukuku. Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı Çevre ve İmar Hukuku Murat Taşdemir Çevre Mühendisi Yabataş Mühendislik Çevre Mühendisleri Odası Eski Genel Başkanı 02.11.2016 Yabataş Mühendislik Ltd. Şti. Refik Belendir Skak 53/5 Yukarı Ayrancı/Çankaya/Ankara

Detaylı

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ ÇALIŞMA TABLOSU: İNŞAAT YÖNETMELİĞİNİN ETKİ DEĞERLENDİRMESİ GÖREV: 1. Örnek Olay İncelemesi Çalışma Tablsunun tamamını kuyarak knuya

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

KARAYOLUNDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARĐTALANMASI ve BĐNALARIN DIŞ CEPHESĐNE ETKĐSĐNĐN BELĐRLENMESĐ

KARAYOLUNDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARĐTALANMASI ve BĐNALARIN DIŞ CEPHESĐNE ETKĐSĐNĐN BELĐRLENMESĐ 9.Ulusal Akustik Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 26-27 Mayıs 2011 KARAYOLUNDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARĐTALANMASI ve BĐNALARIN DIŞ CEPHESĐNE ETKĐSĐNĐN BELĐRLENMESĐ Ekim BAKIRCI 1,

Detaylı

İZNE TABİ TESİSLER İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1 A. GENEL BİLGİLER

İZNE TABİ TESİSLER İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1 A. GENEL BİLGİLER İZNE TABİ TESİSLER İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1 A. GENEL BİLGİLER 1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM GÜNCELLEMELER VE YÜRÜRLÜK TARİHLERİ BDS 260 Üst Yönetimden Srumlu Olanlarla Kurulacak İletişim

Detaylı

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI

İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI Sayfa No 1/8 1. AMAÇ -KAPSAM Bu talimatın amacı; gürültü seviyesi ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair

Detaylı

Avrupa Çevre Ajansı Elektronik Gürültü Verisi Raporlama Mekanizması (ENDRM) 2012 Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

Avrupa Çevre Ajansı Elektronik Gürültü Verisi Raporlama Mekanizması (ENDRM) 2012 Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Avrupa Çevre Ajansı Elektronik Gürültü

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9

Algoritma, Akış Şeması ve Örnek Program Kodu Uygulamaları Ünite-9 Örnek 1 Algritma, Akış Şeması ve Örnek Prgram Kdu Uygulamaları Ünite-9 Klavyeden girilen A, B, C sayılarına göre; A 50'den büyük ve 70'den küçük ise; A ile B sayılarını tplayıp C inci kuvvetini alan ve

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İNGİLİZCE HAZIRLIK BİRİMİ 2013-2014 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ BİLGİLENDİRME EL KİTABI 1. YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2013-2014 AKADEMİK TAKVİMİ GÜZ YARIYILI

Detaylı

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI Çevre Kanununca Alınması

Detaylı

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ

IBF, PIRI Group ve Jacobs & Associates Konsorsiyumu DEA REHBERİ IBF, PIRI Grup ve Jacbs & Assciates Knsrsiyumu DEA REHBERİ 1. GİRİŞ Bu Rehber, Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin kapsamına giren ve milli güvenlikle ilgili hususlar ile kesin hesap

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman

REHBER DOKÜMAN. Aktif madde tedarikçileri hakkında rehber doküman REHBER DOKÜMAN BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN PİYASAYA ÇIKARILMASI VE KULLANIMINA İLİŞKİN 528/2012 (AB) SAYILI TÜZÜK (BÜT) HAKKINDA REHBER DOKÜMAN Baskı 1.0 Temmuz 2013 2 Baskı 1.0 Temmuz 2013 YASA UYARI İşbu dküman

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

Orta Ölçekli Yazılım Firmaları İçin İdeal Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme Organizasyon Yaklaşımı

Orta Ölçekli Yazılım Firmaları İçin İdeal Bağımsız Doğrulama ve Geçerleme Organizasyon Yaklaşımı Orta Ölçekli Yazılım Firmaları İçin İdeal Bağımsız Dğrulama ve Geçerleme Organizasyn Yaklaşımı Erdem Yıldırım 1, Mehmet Umut Pişken 2 1 STM (Savunma Teknljileri Mühendislik) A.Ş., Yazılım Mühendisi, Ankara

Detaylı

TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive (EuropeAid/131352/D/SER/TR)

TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive (EuropeAid/131352/D/SER/TR) TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Stratejik Gürültü

Detaylı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı NOKTASAL KAYNAKLI KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ TEKNİK DOKÜMANI ANKARA, 2009 i İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. KİRLENMİŞ SAHALAR YÖNETİM SİSTEMİ ANA BİLEŞENLERİ... 1

Detaylı

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN EK-1 VE EK-2 SĠNDE YER ALMAYAN TESĠSLER ĠÇĠN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEVĠYESĠ 1 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin

Detaylı

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul

MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları. MÜDEK Program Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul MÜDEK Değerlendirmesi Evre ve Aşamaları MÜDEK Prgram Değerlendiricileri Eğitim Çalıştayı 8-9 Ekim 2016, İstanbul Sunum İçeriği Değerlendirme Sürecinin Üç Evresi Ziyaret Öncesi Evresi Başvurabilen Kurum

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı