DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s Mayıs 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 s. 53-71 Mayıs 2004"

Transkript

1 DEÜ ÜHENDİSLİK AKÜLTESİ EN ve ÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Saı: 2 s aıs 2004 KESEYE ZORLANAN İNCE ÇELİK LEVHALARLA YAPILAN CİVATALI BAĞLANTILARDA HASAR ŞEKİLLERİ (AILURE ODES O BOLTED-THIN SHEET STEEL CONNECTIONS) LOADED IN SHEAR S. SAYLAN*,. BELEVİ** ÖZET / ABSTRACT Genellikle çatı döşemelei, zemin döşemelei, duva panellei ve köpülede kullanılan G300 ve G550 soğuk çekilmiş saclala apılan cıvatalı bağlantılaın tasaımında, AS/NZS 4600, AISI, CSA-S 36, Euocode 3 gibi ulusal standatlaa uulmaktadı ve kena ıtılma hatası, uva hatası ve net kesit hatası olmak üzee üç faklı hata modu gözlenmektedi. Bu hata modlaının çekme kuvvetleini tahmin edilebilmek için uluslaaası tasaım standatlaı değişik fomülle önemektedi. Dene veileinin, tasaım standatlaı kullanılaak hesaplanan değelele kaşılaştıılması sonucu, Euocode 3 tasaım standadının, en doğu ve güvenili hata modu tahmini sağladığı sonucuna vaılmıştı. AS/NZS 4600, AISI, CSA-S 36, Euocode 3 standads ae used to design of cold fomed sheet steels which ae geneall used fo oof decks, floo decks, wall panels and bidge foms. Thee diffeent failue modes ae obseved shea tests of bolted connections that ae fabicated fom thin G300 and G550 sheet steels; end pull-out, beaing and net section failues. The national design standads ecommended diffeent design equations fo pedict to ultimate capacit that failue modes. As a esult of compae to expeimental tests data with pedicted ultimate connection stengths which ae detemined using design standads, all failue modes ae moe accuatel pedicted to using Euocode 3 design standads. ANAHTAR KELİELER / KEYWORDS Soğuk çekilmiş, İnce sac, Cıvatalı bağlantılı, Hata modu Cold fomed, Sheet steel, Bolted connection, ailue mode * Göktepe Plastik A.Ş., Işıkkent, İZİR. ** DEÜ ühendislik ak., akina üh. Bölümü, Bonova, İZİR.

2 Safa No: 54 S. SAYLAN,. BELEVİ. GİRİŞ Soğuk çekilmiş saclala apılan cıvatalı bileştimelede, AS/NZS 4600 (Avustala-Yeni Zellanda), AISI (Ameika), Euocode 3 (Avupa) ve CSA-S 36 (Kanada) gibi tasaım standatlaına uulmalıdı (Roges ve Hancock, 2000). Geilme konsantasonlaının eleman ve bağlantılaın üzeindeki zaalı etkileini azaltmak, anı zamanda bu eleman ve bağlantılaın apısal davanışlaını etkilemeen küçük deplasmanlaı gösteebilmesine olanak sağlamak için saclaın minimum uzama kabilietine sahip olması geekmektedi (Dhalla ve Winte, 974 a,b). Denelei apılan 0.42 mm kalınlığında G300 (σ ç =300 pa) umuşak sac ve 0.8 mm kalınlığında G550 (σ ç = 550 pa) üksek mukavemetli saclala apılan bağlantılaın maksimum ük taşıma kapasitesi, saclaın soğuk haddelenme önüne göe enine, bouna, çapaz kesilmesine (Wu vd., 995); kesilmiş sacın şekline ve boutlaına; civata tipine, saısına ve sac üzeine eleşimine bağlı olaak uva hatası, kena ıtılması, net kesit hatası ve civata kesilmesi gibi olası hata modlaından bii taafından önlendiilmektedi (Winte, 956). Ancak ince saclala apılan bağlantılada civata kesilmesine astlanmamaktadı mm G300 ve 0.8 mm G550 sacdan apılmış 63 adet bağlantının davanışlaı incelendiğinde, AISI ve AS/NZS 4600 ile CSA-S 36 tasaım standatlaının kesmee çalışan ince sac bağlantılaın hata modunun doğu tahmininde, Euocode 3 standadına göe daha başaısız olduklaı gözlenmiş ve bağlantının ük taşıma kapasitesine en akın ve doğu değelee, Euocode 3 tasaım standadı fomüllei kullanılaak ulaşılmıştı 2. SOĞUK ÇEKİLİŞ SACLAR 2.. Soğuk Çekilmiş G300 Yumuşak Sac ve G550 Yüksek ukavemetli Sacla Bu aaştımada incelenen sacla, soğuk çekileek üetilmiş, bu üetim öntemi ile tam ve doğu kalınlık elde edilmiş, mukavemet ve setliği attıılmış sacladı. Bu poses soğuk çekilmiş sacın tane apısının haddeleme önünde uzamasına sebep olu ve malzeme mukavemeti doğusal olaak ata, düktilitesi azalı. Soğuk çekilmenin bi sonucu olan toplam dislokason oğunluğunun atışından dolaı tane distosionlaı ata, ancak ısıl işlem olula bozuk tane apısını değiştimek ve çelik özellikleini kontol etmek mümkündü. Hem G300 hem de G550 saclaına geilim gideme tavlaması ugulanmış, bu esnada ekistalizason oluşmamasına ağmen toplam dislokason oğunluğu azalmıştı. Geilim gideme tavlaması çeliğin ekistalizason sıcaklığının altına ısıtılıp kalınlık bounca ısı sabit olana kada o ısıda tutulup adından avaşça soğutulmasıla apılı. G300 saclaın tavlanması, G550 ile kaşılaştııldığında daha üksek sıcaklıktadı. Bu ola bi mikta tecihli tane önlenmesi gözlenmesine ağmen umuşak saclada (G300) aklaşık İzotopik malzeme özellikleile sonuçlanı (Roges ve Hancock, 999). G550 ve G300 saclaının malzeme özelliklei, paçalaın haddelenme önüne göe kesilme doğultusuna ve haddelenme oanına bağlı olaak değişi. alzeme soğuk olaak haddeleneek ne kada fazla inceltilise sacın mukavemeti o kada üksek olu, tanele haddeleme doğultusunda uzaaak önleni, tane sınılaı kabolmaa başla ve haddeleme miktaı attıkça tanelein uzaması ve önlenmesi ataak mukavemet ükseli. Şekil de enine kesilmiş sacdaki, Şekil 2 de çapaz önde kesilmiş sacdaki tane önlenmesi göülmektedi. Ancak düşük haddeleme oanına sahip umuşak saclada tane önlenmesi gözlemlenemez, tane büüklüğü bibileine akın ve tane sınılaı beligindi. Bu üzden mukavemet düşüktü. Haddeleme önünde (bouna), dik önde (enine), 45 açıla (çapaz) kesilen

3 en ve ühendislik Degisi Cilt : 6 Saı : 2 Safa No: 55 malzemele faklı çekme mukavemetlei göstemektedi. Enine kesilen saclaın çekme ve akma mukavemet değelei, bouna ve çapaz önde kesilmiş öneklee göe oldukça üksekti. Haddeleme oanı ükseldikçe kesilme önüne bağlı mukavemetle aasındaki fak atmaktadı. Şekil. Enine kesilmiş sac tane apısı (5x objektif) Şekil 2. Çapaz kesilmiş sac tane apısı (5x objektif) Denelede kullanılan G550 ince saclaın soğuk çekilme miktaı üksek olduğu için mukavemeti üksekti ve enine, bouna, çapaz kesilen önekle aasında mukavemet fakı vadı (σ enine =577 Pa, σ çapaz =553 Pa, σ bouna =539 Pa). G300 ince sacın ise çok düşük haddeleme miktaından dolaı mukavemeti düşüktü ve umuşak sac olaak nitelendiili. Aıca tane önlenmesinin az olmasından dolaı kesilme önüne bağlı olaak fazla bi mukavemet faklılığı gözlenmediği için G300 sacın malzeme özelliklei kesilme önüne bağlı değildi die düşünülebili (σ enine = Pa, σ çapaz =340.4 Pa, σ bouna =333. Pa) Soğuk Çekilmiş Saclaın Avantajlaı Soğuk çekilmiş çeliklein bina konstüksionlaında kullanılmaa başlanması 850 lede Ameika ve İngiltee de başlanmıştı. Bununla bilikte 940 ladan sona agın olaak kullanılmaa başlanmıştı. Genel olaak soğuk çekilmiş sacla bina tasaımında aşağıdaki avantajlaı sağla, i. Kalın sıcak çekilmiş saclala kıaslandığında, düşük ük ve kısa mesafelede daha ekonomik bi tasaım otaa çıkmaktadı.

4 Safa No: 56 S. SAYLAN,. BELEVİ ii. Alışılmış olandan faklı kesit konfigüasonlaı, soğuk çekilme işlemlei ile ekonomik olaak sağlanabili ve sonuç olaak avantajlı mukavemet/ağılık oanı elde edili (Şekil 3). iii. Yük taşıma panellei ve döşemelei, zemin, çatı, duva konstüksionu için aalı üzele sağladığı gibi elektik ve elektiksel iletim boulaı için kapalı küçük hücele oluştuu. iv. Yük taşıma panellei ve döşemelei alnızca üzee dik gelen kuvvetlee değil, anı zamanda kesme kuvvetleine de kaşı koa. Şekil 3. Soğuk çekilmiş kesitlein değişik şekillei Soğuk şekillendiilmiş çelik apısal elemanla, tahta, beton gibi diğe malzemelele kaşılaştııldığında aşağıdaki özelliklei gösteile;. Hafiflik 2. Yüksek mukavemet ve ijitlik 3. Sei imalat ve pefabikason kolalığı 4. Hızlı ve kola montaj demontaj 5. İklimsel koşulladan oluşan gecikmele azalı (öneğin, beton dökümü hava sıcaklığına bağlı olaak zolaşmaktadı). 6. Daha doğu detalandıma 7. Çeve sıcaklığında büzülme ve eğilme olmaz. 8. Ünifom kalite 3. BAĞLANTI TASARII VE HATALARI 3.. Soğuk Çekilmiş Saclaın Cıvatalı Bağlantı Tasaım Koşullaı Bu bölümde cıvatalı bağlantılaın mukavemetinin tahmini için kullanılan Avustala AS/NZS 4600, Ameika AISI, Kanada CSA-S 36 ve Avupa Euocode 3 tasaım

5 en ve ühendislik Degisi Cilt : 6 Saı : 2 Safa No: 57 standatlaındaki mukavemet fomülleinin açıklamalaı, kaşılaştıılmalaı ve şatlaı değelendiilmektedi. AS/NZS 4600 ve AISI tasaım standadının net kesit kuvveti için önediği bağıntı, net =(-0.9+3d/s)A n.σ ç = An.σ ç () olup buada; : cıvatalala iletilen kuvvetin paça kesitindeki kuvvete oanı, d: civata çapı, s:ince malzemele için sac genişliği, A n : net kesit alanı ve σ ç : malzemenin çekme mukavemetidi. Eşitlik () de gösteilen denklem Euocode 3 tasaım fomülasonuna benzemektedi; ancak, Euocode 3 te, d: civata deliğinin nominal çapı olaak tanımlanı. CSA-S 36 tasaım standadı, kesitteki cıvatalaın pozison ve saısına bağlı geilim azaltma faktöü içemez ve net kesit kuvveti, = A n. σ ç (2) fomülü ile hesaplanı. Yuva kuvveti, tasaım standadına bakmaksızın, b = c.t.d. σ ç (3) olup, buada d: cıvatanın nominal çapı, t: sac kalınlığı ve c: değişken uva katsaısıdı. AS/NZS 4600 ve AISI standatlaı, somun ve civata kafasının altında ondela bulunan tek kesme düzlemli bindime bağlantı için c=3 olaak belilemişti. Osaki anı şatladaki bağlantı için Euocode 3 tasaım standadı c katsaısını 2 olaak kabul etmişti. Kanada standadında c katsaısı, civata çapının sac kalınlığına oanına bağlı olan delik kenaının stabilitesi die tanımlanı ve c değelei Çizelge de gösteilmişti. Çizelge. Değişken uva katsaısı, c d/t c d/t =0 3 0< d/t <5 30 t/d d/t =5 2 Şekil 4. Tek cıvatanın kena ıtılma öüngesi Cıvatalı bağlantının kena ıtılma kuvveti, civata deliğinden, kuvvet ugulama önüne uzanan iki paalel düzlemin uzunluğuna bağlıdı. Hatalaın bu tipi blok kesme kopmasından faklıdı (Blok kesme kopması, ük önüne dik kesitte ıtılma ile ük önüne paalel önde bouna kesilmenin bilikte oluşumu sonucu numunenin kopmasıdı). Çünkü he cıvatanın ıtılması Şekil 4 te gösteilen kendi öüngesi bouncadı. He cıvatanın kena ıtılma kuvveti AS/NZS 4600 ve AISI standatlaında

6 Safa No: 58 S. SAYLAN,. BELEVİ e = t.e. σ ç (4) şeklindedi ve e: kenaa akın deliğin mekezinin kuvvet düzlemine vea sac kenaına olan uzaklığıdı. Euocode 3 tasaım standadında kena ıtılma kuvveti, ukaıdaki fomülasondan faklı olaak, bi faktöle azaltılmıştı ve aşağıdaki gibidi. e = t.e. σ ç /.2 (5) CSA-S 36 tasaım standadı kullanılan bi bağlantıdaki he cıvatanın nominal kena ıtılma kuvveti, Eşitlik 2 de daha önceden tanımlanan net kesit kuvveti ile hesaplanı. Buada Şekil 4 te gösteilen civata için net kesit alanı, A n = 0,6.2t.(e-d h /2) (6) eşitliği ile belileni ve buada d h : civata deliğinin çapıdı Olası Hata odlaı Cıvatalı bağlantılaın hata modlaı 4 sınıfa aılmıştı; bunla, kena ıtılması, net kesit hatası, civata kesilmesi ve uva hatasıdı. Denelei apılan bütün cıvatalı bağlantı öneklei sadece sac hatalaının oluşacağı şekilde ölçülendiilmişti ve bu üzden civata kesilmesi tanımlanmamıştı. Testle esnasında oluşan tipik hatala Şekil 5 te gösteilmişti. Kena ıtılma hatası, tek cıvatalı bağlantılada, civata deliği mekezinin kenaa olan uzaklığının, civata çapının 3 katından küçük olduğu duumlada medana geli. Bu ıtılma hatası sıasında ıtılan sac Şekil 5a da göüldüğü gibi ığılaak sac levha kenaına doğu ilelemektedi. İnce sac bağlantılaı, cıvatanın önünde sacın ığılması ile ük önünde başlangıç ıtılmasının oluştuğu, kena ıtılma hatasının oluşumuna benze uva hatası göstemektedi (Şekil 5b). Bazı öneklede, ilave ıtılmala, test paçasının sonuna akın biikmiş malzemenin kenaında gözlemleni. Bazı test öneklei için, ığılmış malzemenin kenaındaki bu ıtılmala Şekil 5c de gösteildiği gibi ük ekseninin önüne dik doğultuda aılmaktadı. Sac düzlem dışına ve cıvatanın akasına doğu kıvıldığında ve ondelanın önünde sac ığılması oluştuğunda, numunenin çekme ükü ıtılma ile ilişkilidi. Bu düzlem dışına kıvılma, sac levhanın uç kısmı kıvılaak sınılanı ve ıtılma miktaı azaltılabili. Kenalaın kıvılaak sağlamlaştıılması vea küçük metal klipslein kullanılması ile bağlantının kenaının düzlemde kalması sağlanı. G300 umuşak sac, G550 sacla kaşılaştııldığında, daha üksek defomason kapasitesine sahipti. Bunun sebebi, G300 sacın daha üksek düktilitesidi (Roges ve Hancock,997). Düzlem dışı defomason kapasitesindeki atış düzlem dışı defomason ıtılmalaı ile önlendiili ve bu ıtılmala, cıvatanın önünde ığılmış malzemenin köşesinde medana gelmeip, oijinal civata deliği mekezinde oluşu. Cıvatalı bağlantı öneklei, net kesit bounca çatlak ilelemesinden önce büük miktada uva distosionlaı segile. Net kesit çatlağı bu duumda, numunenin boun vemesinden sona, kenadan en uzak olan oijinal civata deliği mekezindeki kısa aıklala devam ede, malzemenin akması genişlik bounca olu ve adından çekme ükünde net kesit aığı oluşu (Şekil 5d). Yumuşak sacla üksek defomason setleşmesi kapasitesine sahipti ve soğuk çekilmiş G550 saclala kaşılaştııldığında, daha fazla akma ve bounlanma segilele. İnce G550 saclaın çoğunda, son çatlak bölgesine bitişik alanda bounlaşma göülebili. Bu davanış, kenaa en akın civata deliği önünde biikmiş sacdtan başlaan çapaz vea dikine aıklaın oluştuğu uva hatalaından faklıdı.

7 en ve ühendislik Degisi Cilt : 6 Saı : 2 Safa No: 59 (a) (b) (c) (d) Şekil 5. Cıvatalı bağlantı hata öneklei (a) Kena ıtılması; (b) Kena kıvılması engellenmiş uva hatası; (c) Kenaı kıvılmış uva hatası; (d) Net kesit hatası

8 Safa No: 60 S. SAYLAN,. BELEVİ 3.3. Yuva Hatası ve Net Kesit Çatlağının Tanımlanmasında Öneilen Yöntemle Yapısal tasaım için kullanılan fomülasonun gelişiminde, test sonuçlaının öneilen fomülle ile kaşılaştıılması geekmektedi. Oluşan hata modu ile öneilen tasaım modelinin eşleştiilebilmesi için denelede gözlemlenen hatala dikkatli bi şekilde değelendiilmelidi. Yuva hatasının oluştuğu ve test öneğinin kenaında düzlem dışı kıvılmanın engellenemediği bazı cıvatalı bağlantılada hata modu tanımlanamaabili. Civata deliğinde lokal ıtılma tanımlanamaabili ve bu da uva hatasının özelliğidi. Başlangıç gözlemi olaak, bu test önekleinde, net kesitin çatlaması saesinde hata belimektedi; bununla bilikte gözlemlenen sac ıtılmasına, civata deliğinin çevesinde oluşan düzlem dışı sac distosionlaına ve lokal uva geilimleine neden olabili. Net kesit çatlağı aşağıdaki özelliklele tanımlanabili,. Bounlanma, test öneğinin genişliği bouncadı. 2. Bounlanma, test öneğinin kalınlığı bouncadı. 3. Net kesit hatası, numunenin kenaa en uzak olan civata deliğinde oluşu. 4. Test öneğinde önemli bi düzlem dışı kıvılma oluşmaz. 5. Civata deliğinin akınında önemli bi düzlem dışı defomason oluşmaz. Test paçasının sonunda oluşan tipik uva hatası duumunda, düzlem dışı kıvılma ve civata deliğinin akınında sacın kapsamlı düzlem dışı distosionu oluşmaz, paçanın ıtılma eğilimi azalı. Eğe ıtılmala belli değilse ve civata önünde ığılma vasa, hata uva geiliminden kanaklanabili. Eğe ıtılmala göülüosa, uva geiliminin bi sonucu olaak hesaplanabili ve aşağıdaki özellikle gözlemleni:. Test paçasının kenaında önemli düzlem dışı kıvılma oluşu. 2. Cıvatalaın akınında önemli düzlem dışı defomasonla oluşu. 3. Test paçası genişliğince bounlanma olmaz. 4. Sac paçası kalınlığınca ıtılma oluşmaz 5. Yıtılmala ondela vea cıvatanın önünde ığılan malzemenin akınında oluşu ve mekezi civata deliğinin ekseni değildi. 6. Yıtılmala genellikle test paçasının kenaına çapaz doğultuda aılmaktadı. Yuva ile ilişkilendiilmiş ıtılmalaın, çekme ükünden sona oluşumuna sıklıkla astlanı ve bundan dolaı bağlantının ük taşıma kapasitesi, çekme ükünden etkilenmez. Bununla bilikte ük önüne aklaşık dik olan önemli ıtılmala hata modunun fakedilmesini oldukça etkilemektedi ve çoğunlukla hata tipinin tanımlanamamasıla sonuçlanmaktadı. 4. DENEYSEL ÇALIŞA 4.. alzeme Özelliklei ve Dene Koşullaı Toplam 63 adet tek kesme düzlemli bindime saclaın cıvatalı bağlantı testlei Dokuz Elül Ünivesitesi alzeme ve etaluji ühendisliği Bölümü laboatuvalaında apılmıştı. Denesel testlein amacı, G300 ve G550 ince sacdan apılan cıvatalı bağlantılaın vaolan Euocode 3, AS/NZS 4600, AISI ve CSA-S 36 tasaım koşullaının değelendiilmesi ve hata modlaının belilenmesidi. Soğuk çekilmiş sacla standat ulola halindedi. alzeme özelliklei ve kalınlıklaı anı olmasına ağmen, soğuk çekilmiş saclaın anisotopik apılaından dolaı, anı sacdan faklı önde kesilen paçala faklı mukavemetle göstemektedi (Çizelge 2 ve Çizelge 3).

9 en ve ühendislik Degisi Cilt : 6 Saı : 2 Safa No: 6 Kesmee göe test edilen tek kesme düzlemli bindime bağlantılaının faklı ebat ve şekilledeki öneklei, civata tip ve saısının faklılıklaı ile bilikte kena ıtılma, uva ve net kesit hatalaı olmak üzee üç ana hata modunu otaa çıkaı. Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 de gözlemlenmesi geeken hata modlaı ve o hatanın oluşmasını sağlaacak sac paametelei gösteilmektedi. Çizelge mm üksek mukavemetli ince sac denesel mukavemet sonuçlaı Enine Kesilmiş Sac Bouna Kesilmiş Sac Çapaz kesilmiş sac Çekme ukavemeti (Pa) Uzama % 2,9 25 9,4 Çizelge mm umuşak ince sac denesel mukavemet sonuçlaı Enine Kesilmiş Sac Bouna Kesilmiş Sac Çapaz kesilmiş sac Çekme ukavemeti (Pa) Uzama % Şekil 6. Tek cıvatalı, kena ıtılma hatası oluşan test öneği Şekil 7. Tek cıvatalı, uva hatası oluşan test öneği Şekil 8. İki cıvatalı, net kesit hatası oluşan test öneği Yapılan denelede civata kesilmesi hatasıla kaşılaşmamak için 8x8 kalite 2 galvanizli civata ve dış çapı 33.6 mm olan ondela kullanılmıştı. Roges & Hancock taafından apılan G550 sac-cıvatalı bağlantı test sonuçlaında, klasik vea bileşik ondelanın kullanılması ile çekme uva ükünde önemli bi faklılığın olmadığı göülmüştü. Test numunelei, çekme kuvveti ile anı eksendeki, tek, iki vea üç cıvatalı, eş mekezli üklenecek tek kesme düzlemli bindime bağlantıladı. Civata çapından 2 mm büük civata deliği açılmasından dolaı, delik mekezine göe cıvatanın mekezinin değişik konumlaı oluşabilmektedi. Bütün cıvatala minimal ükten sona bağlantının kaabilmesi için 0 Nm den az bi tokla sıkılmıştı ve bundan dolaı 0-4 mm aasında olası bi kama mümkündü. Bununla bilikte 2-4 mm lik bağlantı kaması nomaldi. Bağlantıla test

10 Safa No: 62 S. SAYLAN,. BELEVİ ediliken çekme ükündeki büük faklılıklaın ve sapmalaın otadan kaldıılabilmesi için 2 mm/dak. gibi avaş bi hızla çekilmişti. Bağlantının başlangıç kamasından dolaı bi defomason sınıı kullanılmadan çekme ükü elde edili. Sac malzemelein tümünün akma ve çekme mukavemetlei TS 38 standadına göe apılan çekme testleinden elde edili. Sac paçalaın tüm tipleinin malzeme özelliklei, sac kalınlıklaı kullanılaak hesaplanı Test edilen G550 saclaın tümünde çok az defomason setleşmesi ile süekli akma olu ve G300 sacla bi geilim defomason bölgesinin adından akma bölgesini takip eden keskin bi akma noktası göstei (Şekil 9 ve Şekil 0). Şekil mm G300 sac numune kuvvet-uzama diagamı Şekil mm G550 sac numune kuvvet-uzama diagamı

11 en ve ühendislik Degisi Cilt : 6 Saı : 2 Safa No: 63 Yapılan denelede saclaın kesilme önüne bakmaksızın uva hatası ile net kesit hatası ahatça gözlenebilmişti. Şekil de gösteilen iki cıvatalı test öneği, sac malzemenin cıvatanın önünde ığıldığı tipik uva hatası davanışı segilemektedi. Buada numunenin kıvılması e almamakta ve bu üzden sacın dik ıtılması gözlemlenmemektedi. Şekil. İki cıvatalı bağlantı uva hatası Bazı öneklede uva hatasıla bileşmiş ıtılmanın, aklaşık olaak kuvvet önüne dik doğultuda oluştuğu Şekil 2. de gösteilmişti. Yapılan denelede sacın civata deliğinin akınındaki düzlem dışına önemli defomasonu ile bağlantılı uva hatası gözlemlenmişti. İki cıvatalı bağlantıda oluşan net kesit hatası Şekil 3 te gösteilmişti Şekil 2. Kenaa 48 mm uzaktaki tek cıvatalı bağlantı uva hatası 4.2. Çekme Test Sonuçlaı ile Tasaım omülleinin Yeteliliğinin Kaşılaştıılması Dinamik çekme test ükü, P t, 0.75σ Ak ve 0.75σ ç azaltma faktöü kullanılmadan, ilgili standatla kullanılaak hesaplanan tahmini çekme ükü, P p, ile kaşılaştıılmaktadı. Tahmini hata modunun belilenmesinde, tasaım standatlaının içindeki değişik bağlantı eşitlikleinden hesaplanan en küçük ük kullanılmıştı. Test ükü/tahmini ük oanının kaşılaştıılmasına daanan tasaım fomülünün eteliliği hakkındaki sonuçla, oluşan hata modu ile tahmin edilen hata modu eşleştiilemezse geçesizdi.

12 Safa No: 64 S. SAYLAN,. BELEVİ Şekil 3. İki cıvatalı bağlantı net kesit hatası Roges ve Hancock a göe sadece CSA-S 36 tasaım standadı faklı cıvatalı bağlantı test önekleinin hata modu tahmininde ugun olaak kullanılabiliken, bizim apmış olduğumuz 0.42 mm umuşak sac ve 0.8 mm üksek mukavemetli saclaın cıvatalı bağlantı test önekleinin hata modu tahmininde Euocode 3 tasaım standadı daha ugun olmaktadı. AS/NZS 4600 VE AISI tasaım standatlaı için doğu hata modu tahmininin, anlış hata modu tahminine oanı, 39/24 dü ve buada anlış tahminlein çoğunluğu uva hatası oluştuğunda net kesit hatasının belilenmesidi. Tasaım denklemleinden kanaklanan tahmini hata modlaındaki hata, uva diencinin fazla, net kesit diencinin eksik hesaplanmasına ol açabili. CSA-S 36 tasaım standadı kullanıldığında doğu/anlış hata modu tahmini 49/4 olu. Bu 4 anlış tahmin, net kesit hatası beklenmesine ağmen uva hatasının oluştuğu önekledi. d/t 5 olan bağlantıla için CSA-S 36 uva hatası denkleminde c=2 di ve uva dienci fazla tahmin edilebilmektedi. Euocode 3 tasaım standadı kullanıldığında, doğu/anlış hata modu tahmini 58/4 olmaktadı. Bu 4 anlış hata modu, net kesit hatası tahminine ağmen uva hatasının oluştuğu 0.42 mm umuşak sacda oluşmuştu. Buna ağmen diğe tasaım standatlaıla mukaese edildiğinde, Euocode 3 standadı özellikle üksek mukavemetli sacla için hata modu tahminine en ugun tasaım standadıdı (Çizelge 4, Çizelge 5) Tasaım Standadı Tahmini Yükü ile Test Çekme Yükünün Kaşılaştıılması Testlei apılmış olan cıvatalı bağlantıla, kadedilen hata modlaına göe guplaa aılmıştı. Bölece o hata modu için geliştiilen tasaım fomülü kullanılaak hesaplanan he cıvatalı bağlantının çekme ükü ile tahmini bağlantı kapasitesi kaşılaştıılı. Yuva hatasının oluştuğu tüm önekle standatladaki tahmini uva kapasitesi fomülasonuna göe hesaplanaak mukaese edili. Bu taz hatalaın ana mukaese kitei, he bi tasaım denkleminin çekme ükü/tahmini ük oanının e akınlığı (P t /P p =) olaak açıklanabili (Çizelge 4, Çizelge 5, Çizelge 6 ve Çizelge 7).

13 DENEY SOUNÇLARI P t : Test Çekme Yükü (N) Çizelge mm soğuk çekilmiş umuşak ince saclaın çeşitli cıvatalı bağlantılaının dene veilei ve test/tahmini oanlaı Kena Y ıtılması Yuva Hatası Net Kesit Hatası TEK DELİK (e=2 mm) TEK DELİK (e=48 mm) İK İ DELİK Kesim Yönü: ENİNE CAPRAZ BOYUNA ENİNE CAPRAZ BOYUNA ENİNE CAPRAZ BOYUNA P t : P t2 : P t3 : P t4 : Otalama P t : 87, , , , , , , , ,667 P t =t.e.σ ç P t =c.σ ç.d.t (c=3) P t =( d/s).A n.σ ç, d=civata çapı AS/NZS 4600 ve AISI Standatlaına göe Hesaplanan tahmini Yük, P p P t /P p :,060,053,032 0,96 0,946 0,984,25,30,294 P t2 /P p :,05,053,050 0,888 0,99 0,88,254,243,294 P t3 /P p :,83,07,040 0,940 0,932 0,923,247,322,292 P t4 /P p : 0,986,034 Ot. P t /P p :,06,053,04 0,95 0,933 0,929,25,292, S.D: 0, , , , , , , , , C.o.V. 0, , ,35887E-05 0, , , ,90835E-06 0, ,94964E-07 P t =t.e.σ ç /.2 P t =c.σ ç.d.t (c=2,5) P t =( d/s).A n.σ ç, d=delik çapı EUROCODE 3 Standadına göe Hesaplanan Tahmini Yük, P p P t /P p :,272,264,239,00,36,8,78,225,2 P t2 /P p :,28,263,260,066,03,057,8,62,2 P t3 /P p :,420,285,248,27,8,07,75,237,209 P t4 /P p :,84,242 Ot. P t /P p :,273,263,249,098,9,5,78,208, S.D: 0, , , , , , , , , C.o.V. 0, , ,774E-05 0, , , ,240E-06 0, ,8309E-07 P t =,2. ( e-d h /2).σ ç P t =c.σ ç.d.t (c=2) P t =A n.σ ç CSA-S 36 Standadına göe Hesaplanan Tahmini Yük, P p P t /P p : 2,20 2,07 2,064,375,420,476,096,38,25 P t2 /P p : 2,029 2,06 2,00,332,379,322,099,080,25 P t3 /P p : 2,366 2,42 2,080,409,398,384,093,49,23 P t4 /P p :,973 2,069 Ot. P t /P p : 2,22 2,06 2,08,372,399,394,096,22, S.D: 0, , , , , , , , , C.o.V. 0, , , , , , ,3040E-06 0, ,75884E-07 Not: σenine=350,7 Pa, σçapaz= Pa, σbouna= 333, Pa, t: sac kalınlığı, e: delik eksenin kenaa olan mesafesi, d: civata çapı, s: sac genişliği, c: uva katsaısı, : paça kesitindeki kuvvet/cıvatalala iletilen kuvvetin oanı

14 DENEY SOUNÇLARI Çizelge mm soğuk çekilmiş üksek mukavemetli ince saclaın çeşitli cıvatalı bağlantılaının dene veilei ve test/tahmini oanlaı P t : Test Çekme Yükü (N) Kena Y ıtılması Yuva Hatası Net Kesit Hatası TEK DELİK(e=2 mm) TEK DELİK(e=48 mm) İK İ DELİK Kesim Yönü: ENİNE CAPRAZ BOYUNA ENİNE CAPRAZ BOYUNA ENİNE CAPRAZ BOYUNA P t : P t2 : P t3 : P t4 : Otalama P t : 5096, , P p =t.e.σ ç P p =c.σ ç.d.t (c=3) P p =( d/s).A n.σ ç, d:civata çapı AS/NZS 4600 ve AISI Standatlaına göe Hesaplanan Tahmini Yük, EUROCODE 3 Standadına göe Hesaplanan Tahmini Yük, P p CSA-S 36 Standadına göe Hesaplanan Tahmini Yük, P p P p P t /P p : 0,949 0,876 0,903 0,740 0,744 0,765,086,9,27 P t2 /P p : 0,89 0,963 0,937 0,897 0,956 0,955,089,2,05 P t3 /P p : 0,923 0,903 0,908 0,8 0,84 0,829,087,26,49 P t4 /P p : 0,97 0,936 0,932 0,826 0,888 0,89,088 Ot. P t /P p : 0,920 0,920 0,920 0,88 0,850 0,860,088,9, S.D: 0, , , , , , , , , C.o.V. 0, , , , , , ,22254E-06 3,5453E-05 0, P p =t.e.σ ç /,2 P p =c.σ ç.d.t (c=2,5) P p =( d/s).A n.σ ç, d=delik çapı P t /P p :,39,05,084 0,888 0,892 0,98,022,055,063 P t2 /P p :,070,56,24,076,47,45,025,048,042 P t3 /P p :,08,084,090 0,973 0,976 0,994,023,062,084 P t4 /P p :,00,23,8 0,99,066,069 Ot. P t /P p :,04,03,04 0,982,020,032,024,055, S.D: 0, , , , , , , , , C.o.V. 0, , , , , , ,37478E-06 3,5255E-05 0, P p =,2. ( e-d h /2).σ ç P p =c.σ ç.d.t (c=2) P p =An.σ ç P t /P p :,898,752,807,0,5,47 0,953 0,98 0,988 P t2 /P p :,783,926,873,345,434,432 0,955 0,975 0,969 P t3 /P p :,846,806,87,27,220,243 0,954 0,988,008 P t4 /P p :,834,87,864,239,332,336 0,954 Ot. P t /P p :,840,839,840,228,276,290 0,954 0,98 0, S.D: 0, , , , , , , , , C.o.V. 0, , , , , ,0892 9,40872E-07 2,72663E-05 0, Not: σ enine = 577 Pa, σ çapaz = 553 Pa, σ bouna = 539 Pa, t: sac kalınlığı, e: delik eksenin kenaa olan mesafesi, d: civata çapı, s: sac genişliği, c: uva katsaısı, : paça kesitindeki kuvvet/cıvatalala iletilen kuvvetin oanı

15 en ve ühendislik Degisi Cilt : 6 Saı : 2 Safa No: 67 AS/NZS 4600 ve AISI tasaım standatlaının ikiside cıvatalı bağlantının net kesit hata ükünün emnietli tahmininde kullanılabili mm umuşak sac için test çekme ükü/tahmini ük oanı otalama.278; 0.8 mm üksek mukavemetli sac içinde. olaak geçekleşmişti. Bununla bilikte üksek mukavemetli sac için olaak hesaplanan test çekme kuvveti/tahmini kena ıtılma kuvveti oanı emnietsiz bulunabili. Yuva hatasının oluştuğu bağlantılaın kapasitesi AS/NZS 4600 ve AISI standatlaında va olan şatlala doğu tahmin edilememektedi. 0.8 mm mukavemetli saclaın enine, bouna, çapaz önde kesilmiş bağlantı öneklei için sıasıla 0.92, 0.9, 0.93 test çekme ükü/tahmini ük oanlaı, emnietsizdi. Hata odu Çizelge mm üksek mukavametli ince sac hata kiteleinin istatiksel sonuçlaı İstatiksel Bilgi Bouna Pt/Pp İstatiksel Bilgi Enine Pt/Pp İstatiksel Bilgi Çapaz Pt/Pp (a) AS/NZS 4600 (cold fomed 996) ve AISI (996 edition 997) Dene Saısı Kena Standat Sapma Yıtılması C.o.V Dene Saısı Yuva Standat Sapma Hatası C.o.V Dene Saısı Net Kesit Standat Sapma Hatası C.o.V (b) CSA-S 36 (cold fomed 994) Dene Saısı Kena Standat Sapma Yıtılması C.o.V Dene Saısı Yuva Standat Sapma Hatası C.o.V Net Kesit Standat Sapma Hatası C.o.V (c) Euocode 3 (Euopean Committee 996) Dene Saısı Kena Standat Sapma Yıtılması C.o.V Dene Saısı Yuva Standat Sapma Hatası C.o.V Dene Saısı Net Kesit Standat Sapma Hatası C.o.V C.o.V: Değişim Katsaısı

16 Safa No: 68 S. SAYLAN,. BELEVİ CSA-S 36 tasaım standatı umuşak ve mukavemetli sacla için geeğinden fazla emnietli kena ıtılma kuvveti tahmini sağla. Test çekme ükü/tahmini ük oanı bouna, enine, çapaz kesilmiş umuşak sac için sıasıla 2.08, 2.2, 2. ve mukavemetli sac için sıasıla.84,.84,.83 olaak geçekleşmişti. Net kesit hatası bağlantı kapasitesi, net kesit alanı ve malzemenin çekme mukavemeti, geilim azaltma faktösüz kullanılaak doğu olaak modellenebili. Test çekme ükü/tahmini ük oanlaı, mukavemetli sac için otalama ve umuşak sac için otalama. olaak hesaplanmıştı. Yuva hatası çekme kuvvetinin tahmin edilebililiği, CSA-S 36 standadı gözönüne alınaak hesaplandığında, umuşak sac için denede gözlemlenen çekme üküne göe aklaşık %25 kada, emnietli bulunmaktadı. Cıvatalı bağlantılaın çekme kuvveti Euocode 3 tasaım standadı kullanılaak hesaplandığında, diğe tasaım standatlaına göe daha doğu olaak hesaplanabilmektedi. Euocode 3 e göe kena ıtılma kuvveti, CSA-S 36 standadından daha makul seviede bi emnietle. test çekme ükü/tahmini ük oanında hesaplanı. Geek uva kuvveti geekse net kesit kuvveti, Euocode 3 tasaım standadı kullanıldığında daha doğu olaak tahmin edili ve test çekme ükü/tahmini ük oanı aklaşık.02 civaındadı. Çizelge mm umuşak ince sac hata kiteleinin istatiksel sonuçlaı İstatiksel Bouna İstatiksel Enine İstatiksel Çapaz Hata odu Bilgi Pt/Pp Bilgi Pt/Pp Bilgi Pt/Pp (a) AS/NZS 4600 (cold fomed 996) ve AISI (996 edition 997) Dene Saısı Kena Standat Sapma Yıtılması C.o.V Dene Saısı Yuva Standat Sapma Hatası C.o.V Dene Saısı Net Kesit Standat Sapma Hatası C.o.V (b) CSA-S 36 (cold fomed 994) Dene Saısı Kena Standat Sapma Yıtılması C.o.V Dene Saısı Yuva Standat Sapma Hatası C.o.V Dene Saısı Net Kesit Standat Sapma Hatası C.o.V (c) Euocode 3 (Euopean Committee 996) Dene Saısı Kena Standat Sapma Yıtılması C.o.V Dene Saısı Yuva Standat Sapma Hatası C.o.V Dene Saısı Net Kesit Standat Sapma Hatası C.o.V C.o.V: Değişim Katsaısı

17 en ve ühendislik Degisi Cilt : 6 Saı : 2 Safa No: Çekme Hatası Geilimlei ile alzeme ukavemetinin Kaşılaştıılması He önek için çekme ükündeki kesit geilimi, a kena ıtılması a uva hatası ada bunlaın kombinasonu olan hatalaa ol aça. Çekme kesit geilimi σ ç nin ana metal çekme mukavemeti σ ç e oanı, e/d oanıla kaşılaştıılı (Şekil 4). Yumuşak sac için sonuç gafikleinden kitik uva diencinin, malzeme çekme mukavemetinin aklaşık 2.5 katına ulaştığı göülmektedi. Tek kesme düzlemli bindime saclaın cıvatalı bağlantı uva dienci, AS/NZS 4600 ve AISI tasaım standadı için malzeme çekme mukavemetinin 3 katı, Euocode 3 e göe çekme mukavemetinin 2.5 katı ve CSA-S 36 standadına göe, d/t 5 olan ince malzemele için 2 katı olmaktadı. Kena ıtılmasına ol açan kitik kesit geilimi, uva hatasındaki kesit geiliminden düşüktü ve Euocode 3 e göe tahmin edilen kena ıtılma geilimine daha akındı. Çekme ükündeki kesit geiliminin oluştuduğu net kesit hatalaına ait kaşılaştıma Şekil 5 te veilmişti. Kitik net kesit geiliminin σ net, malzemenin dinamik çekme mukavemeti σ ç e oanı, d/s oanına bağlıdı ve AS/NZS 4600 ve AISI standatlaı kullanılaak hesaplanı. Tek cıvatalı bağlantıla, malzemenin ince olmasından dolaı net kesit çatlağına ol açmaz. Bu üzden elimizdeki iki ve üç cıvatalı bağlantıla için sınılı miktada vei vadı. Çoğu önekte net kesit geiliminin çekme mukavemetine oanı, aklaşık olaak anı. değeidi ve bu da göstemektedi ki ve d/s oanına bağlı olan geilim azaltma faktöü kullanmak umuşak ve mukavemetli sacla için oldukça önemlidi. AS/NZS 4600, AISI ve Euocode 3 standatlaında kullanılan azaltma faktöü, CSA-S 36 standadında e almaıp, net kesit hata geilimi, delik saısına bağlı değildi Kena Yıtılması Yuva / Kena Yıtılması Yuva hatası AS/NZS 4600, AISI Euocode 3 sç/sç CSA-S e/d Şekil mm umuşak sac numunele için kena ıtılma ve uva geilimleinin çekme mukavemetine oanı

18 Safa No: 70 S. SAYLAN,. BELEVİ snet/sç =/3 =/2 İki Civatalı Üç Civatalı snet/sç=(- 0,9 + 3(d/s)) = d/s Şekil mm umuşak sac numunele için net kesit hata geiliminin çekme mukavemetine oanı 5. SONUÇ ve TARTIŞA. Yapılan denelein veilei göstemektedi ki AS/NZS 4600 ve AISI tasaım standatlaı, ince umuşak sac ve mukavemetli sacladan apılan bağlantılaın hata modunun tahmininde kullanılamaz. Yapılan denelede sadece 0.42 mm umuşak malzeme için AISI ve AS/NZS 4600 tasaım standadının kena ıtılma fomülü geçek değee akın bi tahmin sağlaabilmişti. Bundan dolaı bu tasaım standatlaı tahmini ükteki bi hata kiteine daanan bağlantının uva kuvveti ve net kesit kuvvetinin doğu olaak hesaplanmasında kullanılamaz. 2. Yüksek mukavemetli saclada Euocode 3 standadında öneilen tasaım fomülü kena ıtılma hatasının en ii tahminini sağla. Yapılan denesel gözlemlee göe sac malzemenin ıtıldığı cıvatalı bağlantının defomasonlaı uva hata moduna ait olabili. Ya umuşak sacın defomason kapasitesindeki atışın sonucuna göe a da paçanın kena kıvılmasının sebep olduğu ekstem düzlem dışı defomasonlaı ile lokal ıtılmala oluşabili. Bu tip lokal ıtılmala gösteebilen önekle Euocode 3 tasaım standadında belilenmiş uva tasaım metodunun kullanılması ile ugun şekilde tasalanabili. Yıtılma uva hatalaının bu tipi hatanın net kesit çatlak modu ile ilgili değildi mm lik umuşak sac ve 0.8 mm lik mukavemetli sacladan oluşan bağlantılaın net kesit hatası CSA-S 36 tasaım standadında paça genişliği ve cıvatalaın eleşimine bağlı geilim azaltma faktöü kullanılmaksızın hesaplanmaa çalışılmış ve umuşak saclada doğu ve güvenili tahmin sağlamasına ağmen mukavemetli sacla için elde edilen tahminle eteince emnietli olmamıştı. Bu üzden mukavemetli saclaın uva hatasını belilemede daha tam ve güvenili tahminle sağlaabilen Euocode 3 tasaım standadı kullanılmalıdı. 4. Roges ve Hancock taafından apılan testlede AS/NZS 4600 ve AISI standatlaının cıvatalı bağlantılaın hata modunun doğu tahmininde kullanılamaacağı belitilmişti. Geek G300 saclaın, geekse G550 saclaın net kesit dienci, CSA-S 36 standadına göe, net kesit alanı ile çekme mukavemeti kullanılaak hesaplanabilmektedi. Kena ıtılması oluşan bağlantılada Euocode 3 tasaım standadı ve uva hatası oluşan bağlantılada da CSA-S 36 tasaım standadı öneilmektedi.

19 en ve ühendislik Degisi Cilt : 6 Saı : 2 Safa No: 7 Denelede kullandığımız sacla Avupa da imal edilmiş olup, aptığımız denelein sonuçlaı da Avupa tasaım standadına büük uum göstemektedi. Avupa tasaım standadı hazılanıken Avupa da üetilen saclaın esas alınmasının buna neden olduğunu düşünmekteim. Bu tip saclala apılan tasaımlada, kullanılan sacın menşeinin ve uum göstediği standadın gözönüne alınması geekmektedi. TEŞEKKÜR Tez çalışmam sıasında beabe çalıştığım danışman hocam, Yad. Doç D. elih BELEVİ ve Aaş. Gö. Bahadı UYULGAN a, D.E.Ü. akina ühendisliği bölümü öğetim üeleine ve aaştıma göevlisi akadaşlaıma, numunelein hazılanmasındaki katkılaından dolaı uhammed YAŞA a teşekküü bi boç biliim. KAYNAKLAR Dhalla A.K., Winte G. (974a): Steel Ductilit easuements, Jounal of Stuctual Division, ASCE, 00(2), Dhalla A.K., Winte G. (974b): Suggested Steel Ductilit Requiements, Jounal of Stuctual Division, ASCE, 00(2), Roges C.A., Hancock G.J. (997): Bolted Connection Test of Thin G550 and G300 Sheet Steels, Jounal of Stuctual Engineeing, ASCE, 24(7), Roges C.A., Hancock G.J. (999): Bolted Connection Design fo Sheet Steels Less than.0 mm Thick, Jounal of Constuctional Steel Reseach 5, Roges C.A., Hancock G.J. (2000): ailue odes of Bolted-Sheet-Steel Connections Loaded in Shea, Jounal of Stuctual Engineeing, ASCE, 26(3), Winte G. (956): Tests on Bolted Connections in Light Gage Steel, Jounal of Stuctual Division, ASCE, 82(2), Wu S.W.W., LaBoube R.A. (995): Stength of lexual embes using Stuctual Gade of A653 and Gade E of A6 Steels, st Pogess Repot, Depatment of Civil Engineeing, Univesit of issoui-rolla, Stud 95-5.

20 DEÜ ÜHENDİSLİK AKÜLTESİ EN ve ÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Saı: 2 sh aıs 2004 ÇEKEYE ARUZ KAYNAKLI ÇELİK PLAKALARIN KIRILA DAVRANIŞININ SINTAP YÖNTEİYLE İNCELENESİ (INVESTIGATION O THE RACTURE BEHAVIOR O WELDED STEEL PLATE SUBJECTED TO TENSION BY SINTAP PROCEDURE) Binnu GÖREN KIRAL* ÖZET/ABSTRACT Kanaklı bağlantıla endüstide makina ve apı elemanlaında sıklıkla kullanılmaktadı. Üetim vea işletme aşamalaında bu gibi elemanlada çatlak benzei kusula oluşabilmektedi. Çatlak içeen bu tü apılaın işletme ükleine kaşı daanıklılığın taini önemlidi. Çünkü söz konusu paça nüklee bi santal, bi petokima tesisi vea hehangi bi endüstiel işletmede emniet açısından kitik bi paça olabili. Bu çalışmanın amacı, kanaklı çelik apılada, apının daanabileceği hasa ükleini ve ani gevek kıılmalaa sebep olmaacak kitik çatlak uzunluklaını tespit etmekti. Bunun için, dokuz Avupa Biliği ülkesinin aaştıma mekezlei, ünivesitelei ve sanai kuuluşlaının e aldığı Avupa Komisonu taafından geliştiilmiş olan SINTAP (Euopean Stuctual Integit Assessment Pocedue) posedüü kullanılmıştı. Welded connections ae widel used in indust as machine and constuction components. Cack-like defects in welded connections ma occu duing manufactuing o sevice life. The assessment of the integit of stuctues containing such cacks is ve impotant, since these components could be a citical pat in a nuclea powe plant, a petochemical o an industial plant. This stud aims to assess the failue loads and citical cack sizes which the welded steel stuctue can withstand unless bittle factue occus. To this end, SINTAP (Euopean Stuctual Integit Assessment Pocedue), developed b the Euopean Commission coveing eseach centes, univesities and industies of nine Euopean counties, is used. ANAHTAR KELİELER/KEYWORDS SINTAP Yöntemi, Kıılma, Kanaklı çelik plaka, Geilme şiddet faktöü SINTAP Pocedue, actue, Welded steel plate, Stess intensit facto * DEÜ ühendislik akültesi, akina ühendisliği Bölümü, 3500, Bonova, İZİR

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 sh Mayıs 2004

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 6 Sayı: 2 sh Mayıs 2004 DEÜ ÜHENDİSİ AÜTESİ EN ve ÜHENDİSİ DERGİSİ Cilt: 6 Saı: sh. 5-34 aıs 4 ÇEEYE ARUZ AYNAI ÇEİ PAAARIN IRIA DAVRANIŞININ SINTAP YÖNTEİYE İNCEENESİ (INVESTIGATION O THE RACTURE EHAVIOR O EDED STEE PATE SUJECTED

Detaylı

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ

MATLAB GUI TABANLI ELEKTROMIKNATIS DEVRE TASARIMI VE ANALİZİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K B İ L İ MLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 005 : 11 : 1 : 13-19

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI

BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İLE ALÇAK GEÇİREN FİLTRE TASARIMI BASAMAK TİPİ DEVRE YAPISI İE AÇAK GEÇİREN FİTRE TASARIMI Adnan SAVUN 1 Tugut AAR Aif DOMA 3 1,,3 KOÜ Mühendislik Fakültesi, Elektonik ve abeleşme Müh. Bölümü 41100 Kocaeli 1 e-posta: adnansavun@hotmail.com

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = mm T = 70 C = 2. SAE 10 için ÖRNEK mm çapında, mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 9 d/dk hızla dönmekte ve kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu. mm alaak SAE,, ve yağlaı için güç kayıplaını hesaplayınız. Çalışma

Detaylı

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI

POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI .. SAU Fen Bilimlei Enstitüsü Degisi 6.Cilt, 1.Saı (Mat 2002) Pozison Kontolüne Yönelik DC Moto Ugulaması A.İ.Doğman, A.F.Boz POZiSYON KONTROLÜNE YÖNELİK DC MOTOR UYGULAMASI 'oj Ali lhsan DOGMAN, Ali Fuat

Detaylı

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları

2013 2013 LYS LYS MATEMATİK Soruları LYS LYS MATEMATİK Soulaı. LYS 5. LYS ( + a ) = 8 < < olmak üzee, olduğuna öe, a kaçtı? I. A) D) II. + III. (.) ifadeleinden hanileinin değei neatifti? A) Yalnız I Yalnız II Yalnız III D) I ve III II ve

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ELEKTRİK TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA ÖLÇÜMLERİ VE ÖLÇÜM SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB ELEKTİK MÜHENDİSLEİ ODASI ELEKTİK TESİSLEİNDE TOPAKLAMA ÖLÇÜMLEİ VE ÖLÇÜM SONUÇLAININ DEĞELENDİİLMESİ Not : Bu çalışma Elk.Y.Müh. Tane İİZ ve Elk.Elo.Müh. Ali Fuat AYDIN taafından Elektik Mühendislei

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TRİBOLOJİ LABORATUARI DENEY FÖYÜ DENEY ADI RADYAL KAYMALI YATAKLARDA SÜRTÜNME KUVVETİNİN ÖLÇÜLMESİ DERSİN ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.

Detaylı

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University

MATERIALS. Basit Eğilme. Third Edition. Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf. Lecture Notes: J. Walt Oler Texas Tech University CHAPTER BÖLÜM MECHANICS MUKAVEMET OF I MATERIALS Ferdinand P. Beer E. Russell Johnston, Jr. John T. DeWolf Basit Eğilme Lecture Notes: J. Walt Oler Teas Tech Universit Düzenleen: Era Arslan 2002 The McGraw-Hill

Detaylı

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte

5. ( 8! ) 2 ( 6! ) 2 = ( 8! 6! ). ( 8! + 6! ) Cevap E. 6. Büyük boy kutu = 8 tane. Cevap A dakika = 3 saat 15 dakika olup Göksu, ilk 3 saatte Deneme - / Mat MTEMTİK DENEMESİ Çözümle. 7 7 7, 0, 7, + + = + + 03, 00,, 3 0 0 7 0 0 7 =. +. +. 3 = + + = 0 bulunu.. Pa ve padaa eklenecek saı olsun. a- b+ b =- a+ b+ a & a - ab+ a =-ab-b -b & a + b =

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Final Sınavı KOCEİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik akültesi Makina Mühendisliği ölümü Mukavemet I inal Sınavı dı Soadı : 9 Ocak 0 Sınıfı : h No : SORU : Şekildeki ucundan ankastre, ucundan serbest olan kirişinin uzunluğu

Detaylı

1. MİLLİKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ

1. MİLLİKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ . MİLLİKAN YAĞ DAMLASI DENEYİ Amaç Bu denede, Ye çekiminin etkisinde ve düzgün bi elektik alan içeisinde bulunan üklü bi ağ damlasının haeketi inceleneek elektonun ükünün ölçülmesi; Yağ damlalaının ükleinin

Detaylı

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU

BÖLÜM 2 GAUSS KANUNU BÖLÜM GAUSS KANUNU.1. ELEKTRİK AKISI Elektik akısı, bi yüzeyden geçen elektik alan çizgileinin sayısının bi ölçüsüdü. Kapalı yüzey içinde net bi yük bulunduğunda, yüzeyden geçen alan çizgileinin net sayısı

Detaylı

DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN REKTİFİKASYONU: SENSÖR MODELLERİ, GEOMETRİK GÖRÜNTÜ DÖNÜŞÜMLERİ VE YENİDEN ÖRNEKLEME

DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN REKTİFİKASYONU: SENSÖR MODELLERİ, GEOMETRİK GÖRÜNTÜ DÖNÜŞÜMLERİ VE YENİDEN ÖRNEKLEME TMMOB Haita ve Kadasto Mühendislei Odası 1. Tükie Haita Bilimsel ve Teknik Kuultaı 8 Mat - 1 Nisan 5, Ankaa DİJİTAL GÖRÜNTÜLERİN REKTİFİKASYONU: SENSÖR MODELLERİ, GEOMETRİK GÖRÜNTÜ DÖNÜŞÜMLERİ VE YENİDEN

Detaylı

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER

KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ ÖRNEKLER BİR KUYRUK SİSTEMİNİN ÖRNEKLER KUYRUK SİSTEMİ VE SİSTEM SİMULASYONU 5. KUYRUK SİSTEMLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa ya da

Detaylı

Nokta (Skaler) Çarpım

Nokta (Skaler) Çarpım Nokta (Skale) Çapım Statikte bazen iki doğu aasındaki açının, veya bi kuvvetin bi doğuya paalel ve dik bileşenleinin bulunması geeki. İki boyutlu poblemlede tigonometi ile çözülebili, ancak 3 boyutluda

Detaylı

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır?

EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015. Bireysel emeklilik sistemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi(leri) yanlıştır? EMEKLILIK SİSTEMLERİ SINAV SORULARI WEB-ARALIK 2015 Sou-1 Bieysel emeklilik sistemine ilişkin olaak aşağıdakileden hangisi(lei) yanlıştı? I. Bieysel emeklilik sistemindeki biikimle Sosyal Güvenlik Sistemine

Detaylı

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek.

3. EŞPOTANSİYEL VE ELEKTRİK ALAN ÇİZGİLERİ AMAÇ. Bir çift elektrot tarafından oluşturulan elektrik alan ve eş potansiyel çizgilerini görmek. 3. EŞPOTNSİYEL VE ELEKTRİK LN ÇİZGİLERİ MÇ i çift elektot taafından oluştuulan elektik alan ve eş potansiyel çizgileini gömek. RÇLR Güç kaynağı Galvanomete Elektot (iki adet) Pob (iki adet) İletken sıvı

Detaylı

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi

Otomatik Depolama Sistemlerinde Kullanılan Mekik Kaldırma Mekanizmasının Analizi Uluslaaası Katılımlı 17. Makina Teoisi Sempozyumu, İzmi, 14-17 Hazian 21 Otomatik Depolama Sistemleinde Kullanılan Mekik Kaldıma Mekanizmasının Analizi S.Telli Çetin * A.E.Öcal O.Kopmaz Uludağ Ünivesitesi

Detaylı

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014

ASTRONOTİK DERS NOTLARI 2014 YÖRÜNGE MEKANİĞİ Yöüngeden Hız Hesabı Küçük bi cismin yöüngesi üzeinde veilen hehangi bi noktadaki hızı ve bu hızın doğultusu nedi? Uydu ve çekim etkisinde bulunan cisim (Ye, gezegen, vs) ikili bi sistem

Detaylı

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU

BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU BÖLÜM 5 İDEAL AKIŞKANLARDA MOMENTUMUN KORUNUMU Linee İmpuls-Momentum Denklemi Haeket halinde bulunan bi cismin hehangi bi andaki doğusal hızı, kütlesi m olsun. Eğe dt zaman aalığında cismin hızı değişiyosa,

Detaylı

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ

SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ SİSTEM SİMULASYONU KUYRUK SİSTEMLERİ KUYRUK SİSTEMİ VE BİLEŞENLERİ Bi kuyuk sistemi; hizmet veen bi veya biden fazla sevise sahipti. Sisteme gelen müşteile tüm sevislei dolu bulusa, sevisin önündeki kuyuğa

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri Basit Makinele BASİ MAİNELER est in Çözümlei. Şekil üzeindeki bilgilee göe dinamomete değeini göstei. Cevap D di.. Makaa ve palanga sistemleinde kuvvetten kazanç sayısı kada yoldan kayıp vadı. uvvet kazancı

Detaylı

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ11 FİZİK Ankaa Üniesitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ankaa Aysuhan OZANSOY Bölüm-III : Doğusal (Bi boyutta) Haeket 1. Ye değiştime e Haeketin Tanımı 1.1. 1 Mekanik Nedi? 1.. Refeans çeçeesi, Konum, Ye

Detaylı

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ

SENKRON RELÜKTANS MAKİNASININ ANALİZİ SENKRON REÜKTANS MAKİNASNN ANAİZİ Esoy BEŞER 1 H.Taık DURU 2 Sai ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esa KANDEMİR 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi Koeli Ünivesitesi, Vezioğlu Kampusü, 411, Koeli

Detaylı

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ

KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ KÖPRÜLERİN YAPISAL ÖZELLİKLERİNİN DİNAMİK ÖLÇÜMLER VE MODAL ANALİZ İLE BELİRLENMESİ Ahmet TÜRER*, Hüseyin KAYA* *Ota Doğu Teknik Üniv., İnşaat Müh. Böl., Ankaa ÖZET Köpülein yapısal duumu hakkındaki değelendimele

Detaylı

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT

3 FAZLI SİSTEMLER. şartlarda daha fazla güç nakli mümkündür. 26.05.2013 3 fazlı sistemler 1 3-FAZLI DENGELİ SİSTEMLER V OR V OS O V OT 3 FA İEME n Çok azlı sistemle, geilimleinin aasında az akı bulunan iki veya daha azla tek azlı sistemin bileştiilmiş halidi ve bu işlem simetik bi şekilde yapılı. n ek azlı sistemlede güç dalgalı olduğu

Detaylı

7. VİSKOZ ( SÜRTÜNMELİ ) AKIŞLAR

7. VİSKOZ ( SÜRTÜNMELİ ) AKIŞLAR Tüm aın haklaı Doç. D. Bülent Yeşilata a aitti. İinsi çoğaltılama. III/ 7. İSKOZ ( SÜTÜNMELİ ) AKIŞLA 7.. Giiş Bi akışta iskoite etkisi önemli ise bu akış isko (sütünmeli) akış adını alı. Akışkan iskoitesinden

Detaylı

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ

ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ OTEKON 4 7 Otomotiv Teknolojilei Kongesi 6 7 Mayıs 04, BURSA ARAÇ YOL YÜKLERİNİN DIŞ DİKİZ AYNAYA ETKİLERİ VE DIŞ DİKİZ AYNA TİTREŞİM PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ Basi ÇALIŞKAN *, İan KAMAŞ *, Tane KARSLIOĞLU

Detaylı

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet

FİZ101 FİZİK-I. Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Grubu 3. Bölüm (Doğrusal Hareket) Özet FİZ11 FİZİK-I Ankaa Üniesitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü B Gubu 3. Bölüm (Doğusal Haeket) Özet.1.14 Aysuhan Ozansoy Haeket Nedi? Mekanik; kuetlei e onlaın cisimle üzeine etkileini inceleyen fizik dalıdı

Detaylı

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b

YX = b X +b X +b X X. YX = b X +b X X +b X. katsayıları elde edilir. İlk olarak denklem1 ve denklem2 yi ele alalım ve b Kadelen Bisküvi şiketinin on şehideki eklam statejisi Radyo-TV ve Gazete eklamı olaak iki şekilde geçekleşmişti. Bu şehiledeki satış, Radyo-TV ve Gazete eklam veilei izleyen tabloda veilmişti. Şehi No

Detaylı

3.1. KAFES VE EĞİLMEYE ÇALIŞAN SİSTEMLERDE MESNET ÇEŞİTLERİ

3.1. KAFES VE EĞİLMEYE ÇALIŞAN SİSTEMLERDE MESNET ÇEŞİTLERİ ÖLÜM3 KS SİSTMLR ÖLÜM 3 3.1. KS V ĞİLMY ÇLIŞN SİSTMLR MSNT ÇŞİTLRİ Mesnet; bi sistemde elemanın/elemanlaın taşıdığı üklei belli noktalaa ve oadan da zemine aktaıldığı noktalaa deni. Öneğin bi otomobilin

Detaylı

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

LYS TÜREV KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI LYS TÜREV KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Tüev... Sağdan Ve Soldan Tüev... Tüev Alma Kuallaı...7 f n () in Tüevi... Tigonometik Fonksionlaın Tüevi... 6 Bileşke Fonksionun Tüevi... Logaitma

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Jounal of Engineeing and Natual Sciences Mühendislik ve Fen Bilimlei Degisi Sigma 6 47-66, 8 Aaştıma Makalesi / eseach Aticle DESIGN OF GOUNDING GID WITH AND WITHOUT GOUNDING OD IN TWO-LAYE SOIL MODEL

Detaylı

Saf Eğilme (Pure Bending)

Saf Eğilme (Pure Bending) Saf Eğilme (Pure Bending) Bu bölümde, doğrusal, prizmatik, homojen bir elemanın eğilme etkisi altındaki deformasonları incelenecek. Burada çıkarılacak formüller, en kesiti an az bir eksene göre simetrik

Detaylı

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi

Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bir Silindirik Borunun Gerilme Analizi Uludag.Üniv.Zi.Fak.Deg., 25) 19: 23-36 Sonlu Elemanla Yöntemiyle Yumuşak Polietilen Bi Silindiik Bounun Geilme Analizi Muhaem ZEYTİNOĞLU * ÖZET Taım, anayii ve konut ektöünde kullanılan, ıvı ve gaz iletim

Detaylı

BURKULMA DENEYİ DENEY FÖYÜ

BURKULMA DENEYİ DENEY FÖYÜ T.C. ONDOKUZ MYIS ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ MKİN MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BURKULM DENEYİ DENEY FÖYÜ HZIRLYNLR Prof.Dr. Erdem KOÇ Yrd.Doç.Dr. İbrahim KELEŞ EKİM 1 SMSUN BURKULM DENEYİ 1. DENEYİN MCI

Detaylı

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ

ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ Uludağ Ünivesitesi Mühendislik Mimalık Fakültesi Degisi, Cilt 9, Sayı, 004 ENJEKSİYON YIĞMA YÖNTEMİNDE KUVVET VE MALZEME AKIŞINA DEFORMASYON BÖLGESİ BOYUT ORANININ ETKİLERİ M Tahi ALTINBALIK Yılmaz ÇAN

Detaylı

MÜNFERİT KUVVETLERE MARUZ PLAKLARDA KALINLIK TAYİNİ (A PRACTICAL METHOD OF DETERMINING THICKNESS OF PLATES SUBJECTED TO INDIVIDUAL END FORCES)

MÜNFERİT KUVVETLERE MARUZ PLAKLARDA KALINLIK TAYİNİ (A PRACTICAL METHOD OF DETERMINING THICKNESS OF PLATES SUBJECTED TO INDIVIDUAL END FORCES) EÜ ÜHENİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve ÜHENİSLİK EGİSİ Cilt: Saı: s. 67-74 aıs 000 ÖZET/ABSTACT ÜNFEİT KUVVETLEE AUZ PLAKLAA KALINLIK TAYİNİ (A PACTICAL ETHO OF ETEINING THICKNESS OF PLATES SUBJECTE TO INIVIUAL

Detaylı

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ

SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ SİSTEM MODELLEME VE OTOMATİK KONTROL FİNAL/BÜTÜNLEME SORU ÖRNEKLERİ.Gup: Vize sou önekleindeki son gup (Routh-Huwitz testi) soula dahildi. Bunla PID soulaıyla bilikte de soulabili..) Tansfe fonksiyonu

Detaylı

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU

Bölüm 5 Manyetizma. Prof. Dr. Bahadır BOYACIOĞLU ölüm 5 Manyetizma Pof. D. ahadı OYACOĞLU Manyetizma Manyetik Alanın Tanımı Akım Taşıyan İletkene Etkiyen Kuvvet Düzgün Manyetik Alandaki Akım İlmeğine etkiyen Tok Yüklü bi Paçacığın Manyetik Alan içeisindeki

Detaylı

Uçuş Kumanda Yüzeyi Kilitlenme Etkilerini Düzeltici Otomatik Pilot Tasarımı

Uçuş Kumanda Yüzeyi Kilitlenme Etkilerini Düzeltici Otomatik Pilot Tasarımı Uçuş Kumanda Yüzei Kilitlenme Etkileini Düzeltici Otomatik Pilot Tasaımı Coşku Kasnakoğlu 1, Ünve Kanak 1 Elektik ve Elektonik Müendisliği Bölümü TOBB Ekonomi ve Teknoloji Ünivesitesi, Söğütözü, Ankaa

Detaylı

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar:

Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kullanılan Temel Matematiksel Fonksiyonlar: Kominikayon da ve de Sinyal Đşlemede kllanılan Temel Matematiksel Fonksiyonla: Unit Step fonksiyon, Implse fonksiyon: Unit Step Fonksiyon: Tanim: Unit Step fonksiyon aşağıdaki gibi iki şekilde tanımlanabili

Detaylı

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ

ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ ÇEMBERİN ANALİTİK İNCELENMESİ Öncelikle çembein tanımını hatılayalım. Neydi çembe? Çembe, düzlemde bi noktaya eşit uzaklıkta bulunan noktala kümesiydi. O halde çembein analitik incelenmesinde en önemli

Detaylı

Bölüm 6: Dairesel Hareket

Bölüm 6: Dairesel Hareket Bölüm 6: Daiesel Haeket Kaama Soulaı 1- Bi cismin süati değişmiyo ise hızındaki değişmeden bahsedilebili mi? - Hızı değişen bi cismin süati değişi mi? 3- Düzgün daiesel haekette cismin hızı değişi mi?

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s Ocak 2006 SOĞUK ÇEKİLMİŞ LEVHA MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s Ocak 2006 SOĞUK ÇEKİLMİŞ LEVHA MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 8 Sayı: 1 s. 129-138 Ocak 2006 SOĞUK ÇEKİLMİŞ LEVHA MALZEMELERDE GERİLME ANALİZİ (STRESS ANALYSIS OF COLD-FORMED STEEL STRIPS) S. Özmen ERUSLU*,

Detaylı

Malzemenin Mekanik Özellikleri

Malzemenin Mekanik Özellikleri Bölüm Amaçları: Gerilme ve şekil değiştirme kavramlarını gördükten sonra, şimdi bu iki büyüklüğün nasıl ilişkilendirildiğini inceleyeceğiz, Bir malzeme için gerilme-şekil değiştirme diyagramlarının deneysel

Detaylı

50 40 ----------30 20 10

50 40 ----------30 20 10 HACİM Maddenin uzayda kaplamış olduğu yedi.bi cismin kapladığı yei aynı anda başka bi cisim kaplayamaz.hacim biimlei m3 veya cm3 tü.ayıca sıvıla için Lite kullanılı. 1 Lite=1 dm3 1 ml=1cm3=1cc A)Katılaın

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ. 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Bölüm-4 MALZEMELERDE ÇEKME-BASMA - KESME GERİLMELERİ VE YOUNG MODÜLÜ 4.1. Malzemelerde Zorlanma ve Gerilme Şekilleri Malzemeler genel olarak 3 çeşit zorlanmaya maruzdurlar. Bunlar çekme, basma ve kesme

Detaylı

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 1 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK Bu testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının vea bi

Detaylı

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER

1. BÖLÜM 1. BÖLÜM BASİ BAS T İ MAKİ T MAK N İ ELER NELER BÖÜ BASİ AİNEER AIŞIRAAR ÇÖZÜER BASİ AİNEER yatay düzlem 0N 0N 0N 0N fiekil-i fiekil-ii yatay düzlem 06 5 06 7 08 He iki şe kil de de des te ğe gö e tok alı nı sa a) kuvvetinin büyüklüğü 04 + 08 80 + 60

Detaylı

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2.

TORK. τ = 2.6 4.sin30.2 + 2.cos60.4 = 12 4 + 4 = 12 N.m Çubuk ( ) yönde dönme hareketi yapar. τ K. τ = F 1. τ 1. τ 2. τ 3. τ 4. 1. 2. AIŞIRMAAR 8 BÖÜM R ÇÖZÜMER R cos N 4N 0 4sin0 N M 5d d N ve 4N luk kuv vet lein çu bu ğa dik bi le şen le i şekil de ki gi bi olu nok ta sı na gö e top lam tok; τ = 6 4sin0 + cos4 = 4 + 4 = Nm Çubuk yönde

Detaylı

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır.

Basit Makineler. Test 1 in Çözümleri. 3. Verilen düzenekte yük 3 ipe bindiği için kuvvetten kazanç 3 tür. Bu nedenle yoldan kayıp da 3 olacaktır. 9 Basit Makinele BASİ MAİNEER est in Çözülei.. Veilen düzenekte yük ipe bindiği için kuvvetten kazanç tü. Bu nedenle yoldan kayıp da olacaktı. kasnak ükün 5x kada yükselesi için kasnağa bağlı ipin 5x.

Detaylı

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem

Bölüm 30. Biot-Savart Yasası Giriş. Biot-Savart Yasası Gözlemler. Biot-Savart Yasası Kurulum. Serbest Uzayın Geçirgenliği. Biot-Savart Yasası Denklem it-savat Yasası Giiş ölüm 30 Manyetik Alan Kaynaklaı it ve Savat, elektik akımının yakındaki bi mıknatısa uyguladığı kuvvet hakkında deneyle yaptı Uzaydaki bi nktada akımdan ilei gelen manyetik alanı veen

Detaylı

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007)

MEKANİK TİTREŞİMLER. (Dynamics of Machinery, Farazdak Haideri, 2007) MEKANİK TİTREŞİMLER TİTREŞİM ÖLÇÜMÜ: Titeşim ölçümü oldukça kapsamlı bi koudu ve mekaik, elektik ve elektoik bilgisi içeiklidi. Titeşim ölçümleide titeşim geliği (ye değiştime-displacemet, hız-velocity

Detaylı

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ

FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ XVIII. ULUSAL MEKANİK KONGRESİ 6-30 Ağustos 013, Celal Baya Ünivesitesi, Manisa FONKSİYONEL DERECELENDİRİLMİŞ DÖNEN SİLİNDİRLERDE ELASTİK GERİLME ANALİZİ Ali Kuşun *, Eme Kaa *, Halil Aykul *, Muzaffe

Detaylı

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ YENİ NESİL ASANSÖRLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET Egün ALKAN Elk.Y.Müh. Buga Otis Asansö Sanayi ve Ticaet A.Ş. Tel:0212 323 44 11 Fax:0212 323 44 66 Balabandee Cad. No:3 34460 İstinye-İstanbul

Detaylı

Basit Makineler Çözümlü Sorular

Basit Makineler Çözümlü Sorular Basit Makinele Çözümlü Soula Önek 1: x Çubuk sabit makaa üzeinde x kada haeket ettiilise; makaa kaç tu döne? x = n. n = x/ olu. n = sabit makaanın dönme sayısı = sabit makaanın yaıçapı Önek : x Çubuk x

Detaylı

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı. Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi ve Spo Yüksekokulu 2014 Yılı Özet: Özel Yetenek Sınavı Sonuçlaının Değelendiilmesi Mehmet Emin YILDIZ 1* Buak GÜRER 2 Ubeyde GÜLNAR 1 1 Batman Ünivesitesi Beden Eğitimi

Detaylı

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI

MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME ve UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ MALİ UZLAŞTIRMA HESAPLAMALARI 11 Ekim 2011, Ankaa Hüseyin ALTUNTAŞ Piyasa Mali Uzlaştıma Mekezi Gündem Uzlaştıma Uzlaştıma Süeçlei Gün Öncesi Piyasası

Detaylı

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals

ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eigenfrequency Contours of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Crystals Ç.Ü Fen e Mühendislik Bilimlei Deisi Yıl:0 Cilt:8-3 ZnX (X=S, Se, Te) FOTONİK KRİSTALLERİNİN ÖZFREKANS KONTURLARI * Eienfequency Contous of ZnX (X=S, Se, Te) Photonic Cystals Utku ERDİVEN, Fizik Anabilim

Detaylı

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN

TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ. Öğr. Gör. Adem ÇALIŞKAN TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ 3 Malzemelerin esnekliği Gerilme Bir cisme uygulanan kuvvetin, kesit alanına bölümüdür. Kuvvetin yüzeye dik olması halindeki gerilme "normal gerilme" adını alır ve şeklinde

Detaylı

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni

z z Genel yükleme durumunda, bir Q noktasını üç boyutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni GERİLME VE ŞEKİL DEĞİŞTİRME DÖNÜŞÜM BAĞINTILARI Q z Genel ükleme durumunda, bir Q noktasını üç boutlu olarak temsil eden kübik gerilme elemanı üzerinde 6 bileşeni gösterilebilir: σ, σ, σ z, τ, τ z, τ z.

Detaylı

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( )

( ) ( ) ( ) ϕ ( ) ( ) TRANFORMATORLAR Genel Elektiksel Özelliklei ve Gücünün Belilenmesi TRGT ODABAŞ Fiziksel Temelle Giiş Tansfomatole geilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatla için dizayn

Detaylı

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D.

5. Açısal momentum korunduğu için eşit zaman aralıklarında. 6. Uydular eşit periyotta dönüyor ise yörünge yarıçapları CEVAP: D. KOU 5 VSL ÇK SS Çözüle. S 5- ÇÖÜL 5. çısal oentu kounduğu için eşit zaan aalıklaında eşit açı taala. L v CVP: C liptik öüngede dönen udua etki eden çeki kuvveti h z vektöüne dik de ildi. Bundan dola çeki

Detaylı

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1.

29- Eylül KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü ( 1. ve 2. Öğretim 2. Sınıf / B Şubesi) Mukavemet Dersi - 1. SORU-1) Şekildeki dikdörtgen kesitli kolonun genişliği b=200 mm. ve kalınlığı t=100 mm. dir. Kolon, kolon kesitinin geometrik merkezinden geçen ve tarafsız ekseni üzerinden etki eden P=400 kn değerindeki

Detaylı

ÇELİK YAPILARDA BAYRAK LEVHALARININ SİSMİK DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI

ÇELİK YAPILARDA BAYRAK LEVHALARININ SİSMİK DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Osmangazi Üniversitesi Müh.Mim.Fak.Dergisi C.XVII, S.1, 2003 Eng.&Arch.Fac.Osmangazi Universit, Vol.XVII, No: 1, 2003 ÇELİK YAPILARDA BAYRAK LEVHALARININ SİSMİK DAVRANIŞININ ARAŞTIRILMASI Yavuz Selim TAMA

Detaylı

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017

KOÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) Bölümleri MÜH 110 Statik Dersi - 1. Çalışma Soruları 03 Mart 2017 KÜ. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği ( 1. ve 2. Öğretim ) ölümleri SRU-1) Mühendislik apılarında kullanılan elemanlar için KSN (Tarafsız eksen) kavramını tanımlaınız ve bir kroki şekil çizerek

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MIM331 MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR DERSİ 3 NOKTA EĞME DENEY FÖYÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD.DOÇ.DR.ÖMER KADİR

Detaylı

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ

METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ METALURJİ VE MALZEME MÜH. LAB VE UYG. DERSİ FÖYÜ ALIN KAYNAKLI LEVHASAL BAĞLANTILARIN ÇEKME TESTLERİ A- DENEYİN ÖNEMİ ve AMACI Malzemelerin mekanik davranışlarını incelemek ve yapılarıyla özellikleri arasındaki

Detaylı

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma

Parçacıkların Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çarpışma Paçacıklaın Kinetiği Impuls-Momentum Yöntemi: Çapışma İki kütle bibii ile kısa süe içeisinde büyük impulsif kuvvetlee yol açacak şekilde temas edese buna çapışma (impact) deni. Çapışma 1. Diekt mekezcil

Detaylı

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK

TG 8 ÖABT İLKÖĞRETİM MATEMATİK KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN İLGİSİ TESTİ İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ TG ÖAT İLKÖĞRETİM MATEMATİK u testlein he hakkı saklıdı. Hangi amaçla olusa olsun, testlein tamamının veya bi

Detaylı

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan

SAE 10, 20, 30 ve 40 d = 200 mm l = 100 mm W = 32 kn N = 900 d/dk c = 0.100 mm T = 70 C l d. olduğu biliniyor. Buradan ÖRNEK 00 mm çapında, 00 mm uzunluğundaki bi kaymalı yatakta, muylu 900 d/dk hızla dönmekte kn bi adyal yükle zolanmaktadı. Radyal boşluğu 0.00 mm alaak AE 0, 0, 0 40 yağlaı güç kayıplaını hesaplayınız.

Detaylı

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ

FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ FARKLI DIġ DUVAR YAPILARI ĠÇĠN OPTĠMUM ISI YALITIM KALINLIĞI TESPĠTĠNĠN EKONOMĠK ANALĠZĠ, Zafe ĠNGĠZ Düzce Ünivesitesi, Düzce Meslek Yüksekokulu, Teknik Pogamla Uzunmustafa, 81010 DÜZE. Email: etemguel@gmail.com

Detaylı

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi

En Küçük Kareler Ve Toplam En Küçük Kareler Yöntemleri İle Deformasyon Analizi En Küçük Kaele Ve oplam En Küçük Kaele Yöntemlei İle Defomasyon nalizi Mustafa CR,evfik YN, Ohan KYILMZ Özet u çalışmada, oplam En Küçük Kaele (EKK) yönteminin defomasyon analizinde uygulanması, elde edilen

Detaylı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı

Temel zemin etkileşmesi; oturma ve yapı hasarı Temel emin etkileşmei; otuma ve yapı haaı Foundation oil inteaction; ettlement and tuctual damage Altay Biand Otadoğu Teknik Üniveitei, Ankaa, Tükiye ÖZET: Oganik eminlein valığı dışında yapı haaında genelde

Detaylı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı

BASMA DENEYİ MALZEME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 1. Basma Deneyinin Amacı 1. Basma Deneyinin Amacı Mühendislik malzemelerinin çoğu, uygulanan gerilmeler altında biçimlerini kalıcı olarak değiştirirler, yani plastik şekil değişimine uğrarlar. Bu malzemelerin hangi koşullar altında

Detaylı

Çekme testi ve gerilme-birim uzama diyagramı

Çekme testi ve gerilme-birim uzama diyagramı MCHANICS OF MATRIALS Beer Johnston DeWolf Maurek Çekme testi ve gerilme-birim uama diagramı Sünek bir maleme için çekme testi diagramı P P Lo P 2009 The McGraw-Hill Companies, Inc All rights reserved -

Detaylı

SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ

SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ SİLİNDİRİK MAKARALI RULMANLAR - E SERİLERİ Dünyanın önde gelen ulman, linee teknoloji paçalaı ve dieksiyon sistemlei üeticileinden bii olaak; müşteileimizin hızlı kaa veme süeci, zamanında teslimat ve

Detaylı

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ

BÖLÜM 2 KORUNUM DENKLEMLERİ BÖLÜM KORUNUM DENKLEMLERİ.-Uzayda sabit konumlu sonlu kontol hacmi.- Debi.3- Haeketi takiben alınmış tüev.4- üeklilik denklemi.5- Momentum denklemi.6- Eneji Denklemi.7- Denklemlein bilançosu Kounum Denklemlei

Detaylı

Nlαlüminyum 5. αlüminyum

Nlαlüminyum 5. αlüminyum Soru 1. Bileşik bir çubuk iki rijit mesnet arasına erleştirilmiştir. Çubuğun sol kısmı bakır olup kesit alanı 60 cm, sağ kısmı da alüminum olup kesit alanı 40 cm dir. Sistem 7 C de gerilmesidir. Alüminum

Detaylı

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ

OPTİMUM RADAR PARAMETRELERİNİN SÜREKLİ GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA KARIŞTIRMA ORTAMINDA RADAR MENZİLİNİN MAKSİMİZE EDİLMESİ İÇİN BELİRLENMESİ Optimum ada Paameteleinin Süekli Genetik Algoitma Yadımıyla Kaıştıma Otamında ada Menzilinin Maksimize Edilmesi İçin Belilenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLEİ DEGİSİ TEMMUZ 2004 CİLT 1 SAYI 4 (41-46)

Detaylı

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler

GESTRA Ürün Programı. Her türlü uygulama için optimum çözümler GESTRA Üün Pogamı He tülü uygulama için optimum çözümle Kondenstop (buha kapanı) Çek valfle BK Seisi PN 630 a kada olan duo paslanmaz çelik bimetalik egülatölü kondenstopladı. BK tipi kondenstopla, en

Detaylı

Çözüm Kitapçığı Deneme-4

Çözüm Kitapçığı Deneme-4 KMU PERSONEL SEÇME SINVI ÖĞRETMENLİK LN İLGİSİ TESTİ LİSE MTEMTİK ÖĞRETMENLİĞİ -5 ŞUT 7 Çözüm Kitapçığı Deneme- u tetlein he hakkı aklıdı. Hangi amaçla olua olun, tetlein tamamının vea bi kımının Mekezimizin

Detaylı

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi

Yakın Yer Uydularının Duyarlı Yörüngelerinin Belirlenmesi TMMOB Haita ve Kadasto Mühendislei Odası, 5. Tükiye Haita Bilimsel ve Teknik Kuultayı, 25 28 Mat 25, Ankaa. Yakın Ye Uydulaının Duyalı Yöüngeleinin Belilenmesi Sekan Doğanalp *, Aydın Üstün 2 Necmettin

Detaylı

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ

BÖLÜM 6. MANEVRA 6.1. GĐRĐŞ ÖÜM 6. MANEVRA 6.. GĐRĐŞ üm deniz aaçlaı için temel dizayn geekleinden biisi yeteli manea kabiliyetine sahip olmaktı. Manea kabiliyeti temel olaak geminin istenen bi yönde kontollü şekilde yön değiştiebilmesini

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS OR ENGINEERS: STATICS edinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hai ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ

ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME ANALİZİ Gazi Üniv. Müh. Mim. Fak. De. J. Fac. Eng. Ach. Gazi Univ. Cilt 8, No 4, 33-44, 003 Vol 8, No 4, 33-44, 003 ÜNİFORM OLMAYAN İÇ ISI ÜRETİMİ ETKİSİNDE UÇLARI SABİT BİR SİLİNDİRDE ELASTİK-PLASTİK GERİLME

Detaylı

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler

Burulma (Torsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS 009 he MGraw-Hill Companies, In. All rights reserved. - Burulma (orsion): Dairesel Kesitli Millerde Gerilme ve Şekil Değiştirmeler ifthmechanics OF MAERIALS ( τ ) df da Uygulanan

Detaylı

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI

SIVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKSEK KAYMA MODÜLLÜ ZEMİN ÇİMENTO KARIŞIMI KOLONLARLA AZALTILMASI Beşinci Ulusal Depem Mühendisliği Konfeansı, 6-30 Mayıs 003, İstanbul Fifth National Confeence on Eathquake Engineeing, 6-30 May 003, Istanbul, Tukey Bildii No: AT-004 IVILAŞMA ETKİLERİNİN YÜKEK KAYMA

Detaylı

KIRILMA MEKANİĞİ UYGULAMALARI

KIRILMA MEKANİĞİ UYGULAMALARI IRILMA MEANİĞİ ÖRNE IRILMA MEANİĞİ UYGULAMALARI alınlığı 3 cm, genişliği 30cm olan uzun bi plaka va, Muayene tekniği esası kullanılaak 8,5 mm uzunluğunda ilk kena çatlağının va olduğu faz edilmişti.,8

Detaylı

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması.

Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. 1 Deneyin Adı Çekme Deneyi Deneyin Amacı Çekme deneyinin incelenmesi ve metalik bir malzemeye ait çekme deneyinin yapılması. Teorik Bilgi Malzemelerin statik (darbesiz) yük altındaki mukavemet özelliklerini

Detaylı

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Çekme Testi

MMT310 Malzemelerin Mekanik Davranışı Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Çekme Testi MMT31 Malzemelerin Mekanik Davranışı Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi - Çekme Testi Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 211-212 Bahar Yarıyılı 2. Mukavemet ve deformasyon özelliklerinin belirlenmesi

Detaylı

Metalik malzemelerdeki kaynakların tahribatlı muayeneleri-kaynaklı yapıların soğuk çatlama deneyleri-ark kaynağı işlemleri Bölüm 2: Kendinden ön gerilmeli deneyler ISO 17642-2:2005 CTS TESTİ Hazırlayan:

Detaylı

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir

ÜNİTE: KUVVET VE HAREKETİN BULUŞMASI - ENERJİ KONU: Evrende Her Şey Hareketlidir ÜNTE: UET E HAREETN BUUŞMASI - ENERJ NU: Evende He Şey Haeketlidi ÖRNE SRUAR E ÇÖZÜMER. x M +x Bi adam önce noktasından noktasına daha sona ise noktasından M (m) 3 3 (m) noktasına geldiğine göe adamın

Detaylı

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi

Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı. Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çeliklerin Kaynağı Özlem Karaman Metalurji ve Malzeme Mühendisi Kaynak Mühendisi Yüksek Mukavemetli Düşük Alaşımlı Çelikler Yüksek mukavemetli ince taneli çelikler, yani

Detaylı

Master Panel NOVA 5TM Çatı

Master Panel NOVA 5TM Çatı Master Panel NOVA 5TM Çatı Ürün Tanımı Yangın riskinin yüksek olduğu yapılarda ve azami yangın dayanımı istenen binalarda güvenle kullanılırken beş hadveli formuyla geniş açıklıkların güvenle geçilmesini

Detaylı

FRACTURE ÜZERİNE. 1. Giriş

FRACTURE ÜZERİNE. 1. Giriş FRACTURE ÜZERİNE 1. Giriş Kırılma çatlak ilerlemesi nedeniyle oluşan malzeme hasarıdır. Sünek davranışın tartışmasında, bahsedilmişti ki çekmede nihai kırılma boyun oluşumundan sonra oluşan kırılma nedeniyledir.

Detaylı

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS

VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Seventh Edition VECTOR MECHANICS FOR ENGINEERS: STATICS Fedinand P. Bee E. Russell Johnston, J. Des Notu: Hayi ACAR İstanbul Teknik Üniveistesi Tel: 285 31 46 / 116 E-mail: acah@itu.edu.t Web: http://atlas.cc.itu.edu.t/~acah

Detaylı