TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU"

Transkript

1 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU

2 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımladığı raporlar ile kamuoyunu bilgilendirir. hükmü gereğince hazırlanmaktadır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE İLETİŞİM BİLGİLERİ: FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI TEL: (212) , FAKS: (212) KASIM 2013 ISSN

3 İÇİNDEKİLER DÖNEMİ KURUMSAL GELİŞİM PLANI MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ SİGORTA PRİMİ GELİRLERİ MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER FONUN BÜTÇE HARCAMALARI MEVDUAT SİGORTACILIĞI REZERV YÖNETİMİ ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKALAR FONA DEVREDİLEN BANKALAR GERİ KAZANIM FAALİYETLERİ FONUN TAKİPLİ ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER FONUN TARAF OLDUĞU DAVALAR HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA YAPILAN ÖDEMELER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER DİĞER FAALİYETLER ULUSLARARASI FAALİYETLER DİĞER KURUMLAR İLE İLİŞKİLER

4 TABLOLAR Tablo 1: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2013 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri... 4 Tablo 2: Mart 2013 dönemine ilişkin sigorta primi gelirleri... 6 Tablo 3: Temmuz-Eylül döneminde Fona devredilen zamanaşımına uğramış kıymetler... 8 Tablo 4: 2013 yılı gider bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı... 8 Tablo 5: Çözümleme faaliyetleri 2013 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri Tablo 6: Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar Tablo 7: Sigortalı mevduat ödemeleri kapsamında aktarılan kaynaklar ve iflas masaları tarafından yapılan geri ödemeler Tablo 8: İmar Bankası DİBS ödemeleri Tablo 9: Çözümleme faaliyet gelirlerinin dağılımı Tablo 10: TMSF nin takipli alacaklarından Temmuz-Eylül döneminde yapılan nakdi ve ayni tahsilatlar Tablo 11: Banka hakim ortaklarından sağlanan net tahsilatlar Tablo 12: 2013 yılı Temmuz-Eylül döneminde satışı onaylanan ticari ve iktisadi bütünlükler 21 Tablo 13: 2013 yılı Temmuz-Eylül döneminde devralınan iştirakler Tablo 14: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili davalar Tablo 15: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili icra takipleri Tablo 16: Uluslararası dava ve takipler Tablo 17: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili davalar Tablo 18: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili icra takipleri Tablo 19: Kredi dışı davalar Tablo 20: Kredi dışı icra takipleri Tablo 21: 2013 yılı Temmuz-Eylül döneminde Hazine Müsteşarlığına yapılan ödemeler GRAFİKLER Grafik 1: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları... 5 Grafik 2: Dönemler itibarıyla sigorta primleri... 6 Grafik 3: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı Grafik 4: İştiraklerin itibarıyla durumu

5 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Egebank A.Ş. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. İnterbank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş. Kentbank A.Ş. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Etibank A.Ş. Toprakbank A.Ş. Bank Ekspres A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Sümerbank A.Ş. Sitebank A.Ş. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu Devlet İç Borçlanma Senedi Devlet Borçlanma Senedi Geri Ödeme Sözleşmesi Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu Ticari ve İktisadi Bütünlük TMSF-Fon BDDK TCMB Egebank Yurtbank Yaşarbank Bank Kapital Ulusalbank İnterbank Esbank İktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank Tarişbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Bayındırbank Pamukbank TYT Bank Marmara Bank Impexbank Birleşik Fon Bankası IADI EFDI DİBS DBS Protokol FYYS ABK TİB 3

6 DÖNEMİ KURUMSAL GELİŞİM PLANI TMSF nin planlama dönemi kurumsal performans yönetim modeli olan Kurumsal Gelişim Programı (KGP) birer perspektif olarak konumlandırılmış olan üç adet stratejik amaç etrafında yapılandırılmıştır. Bu amaçlar, TMSF nin mevduat sigortacılığı, banka çözümleme ve kurumsal gelişim faaliyetlerinin etkinliğini artırmaktır. Fonun stratejik hedefleri ise bu üç stratejik amaç çerçevesinde belirlenmiş ve her bir stratejik hedef için stratejik faaliyet ve projeler tanımlanmıştır. Bu çerçevede Kurum ve Birim Gelişim Planları hazırlanmıştır yılının üçüncü üç aylık döneminde Fonun planlama çalışmaları kapsamında, 2013 yılı Kurum ve Birim Gelişim Planlarının uygulanması, izlenmesi ve raporlanması faaliyetlerine devam edilmiştir. 2. MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ 2012 yılı sonu itibarıyla milyon USD olan mevduat sigortacılığı rezerv tutarı itibarıyla milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Rezerv (dönem başı) Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri 2 Finansal Gelirler (Faiz vb.) 3 Bütçe ve Diğer Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Giderleri Çözümleme Faaliyetlerine Aktarılan Evalüasyon ve Değerleme Farkı 4 Rezerv (dönem sonu) 3 Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri 2013 Yılı Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (milyon USD) 1 Performans Hedefi Yılı Temmuz-Eylül Gerçekleşme Ocak-Eylül Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı İtibarıyla Kümülatif Gerçekleşme % %79, %80, %80, % %87, Tablo 1: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2013 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1 Tabloda yer alan tutarlar Fonun kuruluşundan itibaren nakit olarak ve Devlet Borçlanma Senetleri (DBS) ile gerçekleştirdiği işlemler ve tarihi kurlar esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Mevduat sigortacılığı faaliyet gelirleri; sigorta primleri, zamanaşımı gelirleri, idari para cezaları vb. kalemlerden oluşmaktadır. 3 Mevduat sigortacılığı rezervinin DBS lerde değerlendirilen kısmı milyon USD olup DBS lere ilişkin faiz ve değerleme farkı 139 milyon USD dir. Bu tutar dahil edildiğinde dönem sonu rezervi milyon USD ye ( milyon TL) ulaşmaktadır. 4 Tabloda yer alan tutarların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir tarihi itibarıyla sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarı 254,5 milyar TL olup mevduat sigortacılığı rezervinin bu tutara oranı %5,54 tür. Fon, 2013 yılının üçüncü üç aylık döneminde 185 milyon USD tutarında mevduat sigortacılığı faaliyet geliri ve 144 4

7 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiştir. Fonun bütçe ve diğer mevduat sigortacılığı faaliyet giderleri ise üçüncü üç aylık dönemde 9 milyon USD olarak gerçekleşmiştir Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Eylül 2013 dönemi itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 32 mevduat bankası ve 4 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplam 902,6 milyar TL ye ulaşmış olup, bu tutarın %28,2 si sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları Eylül 2012 dönemine göre %45,5 oranında artarak toplam 254,5 milyar TL ye yükselmiştir. 1 Bankalar nezdinde bulunan toplam ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonuna ilişkin tutarlar Grafik 1 de gösterilmektedir. milyar TL 1000 Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları Eylül 2012 Aralık 2012 Mart 2013 Haziran 2013 Eylül 2013 Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Grafik 1: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları Not: TL karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Sigorta Primi Gelirleri Mevduat bankaları ve katılım bankalarından Temmuz-Eylül 2013 dönemi içerisinde tahsil edilen Haziran 2013 dönemine ait sigorta prim gelirleri, Haziran 2012 dönemine göre %45,3 oranında artış göstererek 364 milyon TL olmuştur. Bu tutarın %7,6 lık kısmı (27,8 milyon TL) katılım bankalarından tahsil edilmiştir. 1 Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelik te yapılan ve tarih, sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren değişiklik ile sigortaya tabi tasarruf mevduatı ve katılım fonlarının tutarı 50 bin TL den 100 bin TL ye yükseltilmiştir. 5

8 Dönemler itibarıyla tahsil edilen sigorta prim gelirlerinin toplam TL ve USD karşılıkları Grafik 2 de yer almaktadır. milyon TL* 400 Dönemler İtibarıyla Sigorta Primleri** milyon USD* Haziran 2012 Eylül 2012 Aralık 2012 Mart 2013 Haziran Toplam TL Karşılığı Toplam USD Karşılığı Grafik 2: Dönemler itibarıyla sigorta primleri * TL ve USD karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. ** tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan "Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" ile sigortaya tabi mevduat ve katılım fonu tutarı 50 bin TL den 100 bin TL ye yükseltilmiştir yılı Temmuz-Eylül aylarında Haziran 2013 dönemine ilişkin olarak sigorta kapsamında bulunan 244,45 milyar TL tutarında mevduat ve katılım fonu üzerinden toplam TL tutarında sigorta primi tahsil edilmiştir. Söz konusu primlere ilişkin detaylı bilgi Tablo 2 de yer almaktadır. Banka Grubu Döviz Cinsi Prim Matrahı 1 Sigorta Primi Tutarı Mevduat Bankaları Katılım Bankaları Toplam TL USD EUR TL USD EUR TL USD EUR Genel Toplam (TL karşılığı) 2 TL Tablo 2: Haziran 2013 dönemine ilişkin sigorta primi gelirleri 1 Sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu tutarlarından oluşmaktadır. 2 TL karşılıkların hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır 6

9 2.3. Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirler Fonun sigorta primlerine ilave olarak, Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesinde belirtilen zamanaşımına uğrayan kıymet gelirleri, bankacılık sistemine giriş payları, hisse devir payları, adli ve idari para cezaları ve diğer gelirleri bulunmaktadır. Bu kapsamda 2013 yılı üçüncü üç aylık dönemde toplam 7,59 milyon TL tutarında gelir sağlanmış olup söz konusu gelirlere ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır Para Cezaları Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesi çerçevesinde, söz konusu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının %50 si ile verilecek idari para cezalarının %90 ı Fona gelir kaydedilmektedir. Temmuz-Eylül döneminde bu hüküm çerçevesinde Fon tarafından toplam 726 bin TL tutarında idari para cezası tahsil edilmiştir. Tahsil edilen bu tutardan 72,6 bin TL lik kısım ilgili mevzuat gereğince Maliye Bakanlığına aktarılmış olup kalan kısım Fona gelir kaydedilmiştir Hisse Devir Payları Bankacılık Kanunu nun 18 inci maddesi gereğince BDDK iznine tabi tutulan pay devirleri çerçevesinde bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin %1 i oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur. Bu kapsamda, 2013 yılı üçüncü üç aylık dönemde Fon tarafından 3,37 milyon TL tutarında hisse devir payı tahsil edilmiştir Zamanaşımına Uğrayan Kıymetler tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 8 inci maddesi gereğince, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listeler Şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve Fonun internet sitesinde 4 ay müddetle ilan edilmektedir. İlan edilen zamanaşımına uğramış mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, ilgili bankalar tarafından Haziran ayı sonuna kadar Fona devredilmekte olup bu tutarlar Fona gelir kaydedilmektedir. Bu kapsamda, 2013 yılının üçüncü üç aylık döneminde 3,49 milyon TL Fona gelir kaydedilmiştir. Fona devredilen zamanaşımına uğramış kıymetlerin para cinslerine göre dağılımı Tablo 3 te yer almaktadır. 7

10 Fona Devredilen Zamanaşımına Uğramış Tutarlar TL - NOK ,62 USD ,86 SEK - EUR ,58 DKK ,72 CHF ,16 AUD 983,12 GBP 2.184,27 SAR 9.384,22 JPY 2,187,00 CAD 1.187,12 Tablo 3: Temmuz-Eylül döneminde Fona devredilen zamanaşımına uğramış kıymetler * TL karşılıkların hesaplanmasında tutarların tahsil edildiği tarihte geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Sisteme Giriş Payları Bankacılık Kanunu nun 10 uncu maddesi gereğince BDDK tarafından kurulmasına izin verilen bankanın faaliyete geçebilmesi için banka hissedarları tarafından Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen asgari sermayenin %10 u tutarındaki sisteme giriş payının Fon hesaplarına yatırılması zorunludur. Temmuz-Eylül döneminde bu kapsamda tahsil edilen herhangi bir tutar bulunmamaktadır Fonun Bütçe Harcamaları TMSF Teşkilat Yönetmeliği ile Fon Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde, Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan 2013 yılı Gider Bütçesi, Fon Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmuştur yılı Gider Bütçesinde toplam 66,5 milyon TL ödenek öngörülmüş ve üçüncü üç aylık dönemde yaklaşık 16,63 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tutar, toplam bütçe ödeneğinin %25,01 ine tekabül etmektedir. Harcamaların 10,91 milyon TL sini personel giderleri, 3,39 milyon TL sini mal ve hizmet alımları, 2,33 milyon TL sini ise diğer harcamalar oluşturmaktadır yılı bütçe ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı Tablo 4 te yer almaktadır Yılı Gider Bütçesi Ödeneklerinin ve Harcamalarının Dağılımı (TL) Temmuz-Eylül Ocak-Eylül Gerçekleşme Ödenek Türü 2013 Ödeneği Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı Personel Giderleri %73,74 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri %69,24 Mal ve Hizmet Alım Giderleri %57,26 Cari Transferler %10,89 Sermaye Giderleri %48,39 Toplam %64,86 Tablo 4: 2013 yılı gider bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı 8

11 2.5. Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi Fonun, tarihi itibarıyla milyon TL (DBS lere ilişkin faiz gelir reeskont tutarı dahil olup açıklamalar Tablo 1 de yer almaktadır.) tutarındaki mevduat sigortacılığı faaliyet rezervinin; milyon TL lik kısmı DBS olarak (%89), milyon TL lik kısmı ise vadeli mevduat hesaplarında (%11) değerlendirilmektedir. Mevduat sigortacılığı rezervinin TL, USD ve EUR dağılımı sırasıyla %85,4, %8,6 ve %6 dır. 9

12 3. ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 1994 yılından itibaren faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen 5 banka ve temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen 20 banka ile ilgili olarak Fon tarafından halen tasfiye, çözümleme ve geri kazanım çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler sonucunda, 2013 yılı üçüncü üç aylık döneminde Fon, 111 milyon USD tutarında çözümleme geliri elde etmiş, çözümleme faaliyetlerine ilişkin rezervin değerlemesinden ise 5 milyon USD tutarında finansal gelir sağlamıştır. Aynı dönem içerisinde Hazine Müsteşarlığına yapılan ödeme tutarı 35 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Çözümleme faaliyetlerine ilişkin 2013 yılı mali hedefleri ve üçüncü üç aylık dönem gerçekleşmeleri Tablo 5 te yer almaktadır. Rezerv (dönem başı) Çözümleme Faaliyetleri 2013 Yılı Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (milyon USD) 1 Performans Hedefi Yılı Temmuz-Eylül Gerçekleşme Ocak-Eylül Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı İtibarıyla Kümülatif Gerçekleşme %100 - Çözümleme Gelirleri %80, Borçlanma Mevd. Sigortacılığı Gelirlerinden Aktarılan Finansal Gelirler (Faiz vb.) %68, Çözümleme Giderleri %57, Hazine ye Ödemeler %77, TCMB Avans Ödemeleri Diğer Kurum/Kuruluş Ödemeleri Evalüasyon ve Değerleme Farkı 5 Rezerv (dönem sonu) %92, %118, Tablo 5: Çözümleme faaliyetleri 2013 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1 Tabloda yer alan tutarlar TMSF nin nakit olarak ve DİBS ile gerçekleştirdiği işlemler ve işlem tarihinde geçerli kurlar esas alınarak hesaplanmıştır sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince TMSF tarafından 3 ayda bir hazırlanan nakit projeksiyon tutarları performans hedefi olarak esas alınmıştır. 3 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler gelirlerden düşülmemiş olup ilgili gider kalemlerinde gösterilmiştir. 4 Borçlanma tutarının milyon USD lik kısmı TCMB den kullanılan avanstır. 5 Tabloda yer alan tutarların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir. 6 Söz konusu tutarın 254 milyon USD lik kısmı sıra cetvelleri oluşturulması çalışmaları süren tahsilatlar ile yasal işlemleri devam eden tahsilatların izlendiği bloke hesaplardan oluşmaktadır. 10

13 3.1. Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılarak iflasına karar verilen bankalara ilişkin mevcut durum Tablo 6 da yer almaktadır. Banka Adı Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar Faaliyet İzninin Kaldırıldığı Tarih İflas Karar Tarihi Alacak Kayıt Adedi Kabul Edilen Alacak Tutarı 1 (milyon TL) Ödenen Anapara (milyon TL) İflas Tarihinden Sonra Ödenen Yasal Faiz 2 (milyon TL) Marmara Bank ,3 16,7 41,2 TYT Bank ,1 21,6 0,7 Impexbank ,3 41,1 37,6 Kıbrıs Kredi Bankası ,4 0,3 - İmar Bankası , ,5 - Tablo 6: Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 195 inci maddesi gereğince, alacak tutarına iflas tarihine kadar işlemiş faizler, kayıtlı alacak tutarları içinde yer almaktadır. İflas tarihinden sonraki döneme ilişkin faiz tutarları ise bu tutarlara dahil değildir sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 196 ncı maddesi gereğince, kabul edilen alacak tutarlarına iflas tarihinden sonra işleyen yasal faizler kayıtlı alacakların ödenmesinden sonra iflas masalarında bakiye kalması halinde ödenebilmektedir. 3 Kabul edilen alacak kayıt tutarına, TMSF tarafından Uzan Grubuna ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışından elde edilen ve 5472 sayılı Kanunla değişik 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Maliye Bakanlığı na aktarılan 1.162,1 milyon TL lık tutar dahildir. Söz konusu bankalar nezdindeki mevduat sigortası kapsamındaki hesaplara ilişkin olarak Temmuz-Eylül döneminde Fon tarafından herhangi bir kaynak aktarımı yapılmamıştır. Faaliyet izni kaldırılan bankalardaki sigortalı mevduat ile ilgili olarak Fon tarafından yapılan ödemeler, Fonun iflas masalarına kayıtlı alacak tutarları, müflis banka iflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar ve kalan Fon alacağı tutarları Tablo 7 de gösterilmektedir. 11

14 Banka Adı Marmara Bank Fon Tarafından Sigortalı Mevduat Ödemeleri Kapsamında Aktarılan Kaynaklar ile İflas Masaları Tarafından Fona Yapılan Geri Ödemeler ( tarihi itibarıyla) (TL) Fon Tarafından Aktarılan Kaynak Fonun İflas Masalarına Kayıtlı Alacak Tutarı 1 İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Anapara İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Yasal Faiz Fonun İflas Masalarından Kalan Alacağı (Anapara) Fonun İflas Masalarından Kalan Faiz Alacağı (Yasal Faiz) TYT Bank Impexbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Toplam Tablo 7: Sigortalı mevduat ödemeleri kapsamında aktarılan kaynaklar ve iflas masaları tarafından yapılan geri ödemeler sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 195 inci maddesi gereğince Fon tarafından bankaya aktarılan kaynak tutarına iflas tarihine kadar işleyen faizler Fonun iflas masasına kayıtlı alacak tutarına dahil edilmiştir. 2 Fonun iflas masasına kayıtlı alacağına, iflas tarihinden sonraki dönemde işleyen faiz tutarları bu sütunda gösterilmektedir sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 196 ncı maddesi gereğince, kabul edilen alacak tutarlarına iflas tarihinden sonra işleyen yasal faizler kayıtlı alacakların ödenmesinden sonra iflas masalarında bakiye kalması halinde ödenebilmektedir. 3 Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasından sonra tasarruf mevduatı sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin olarak, T. Emlak Bankası geçici yönetimi tarafından iflas tarihinden önce toplam ,87 TL nin Fona geri ödenmesi nedeniyle, bu kısım iflas masasına kaydedilen alacak tutarı içinde yer almamıştır. 4 Söz konusu tutara ödenen gelir vergisi tutarı dahil edilmiş olup Fondan yapılan toplam kaynak çıkışını ifade etmektedir İmar Bankası DİBS Ödemeleri İmar Bankası bünyesinde, karşılığında DİBS bulunmamasına rağmen ikincil piyasada DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin 5667 sayılı Kanun ve 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde, söz konusu tutarların hak sahiplerine ödenmesi görevi Fona verilmiştir. Banka nezdinde toplam yatırımcının hesapta toplam adet işlemi bulunmakta olup işlem tutarları toplamı 728 milyon TL dir. Hak sahiplerinin tamamının başvurması halinde 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin 6 numaralı fıkrasına konu olabilecek işlem tutarı (anapara+faiz) maksimum 970 milyon TL olacaktır. TMSF tarafından bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda hak sahiplerinin başvuruları değerlendirilmiş ve gerekli hazırlıklar tamamlanarak, İmar Bankası tarafından DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine tarihinde başlanmıştır. Daha önce yapılan 47 etap ödemeye ilave olarak, 2013 yılının üçüncü üç aylık döneminde 1 etap ödeme daha yapılmıştır tarihi itibarıyla yapılan ödemelere ilişkin bilgiler Tablo 8 de yer almaktadır. 12

15 İmar Bankası DİBS Ödemeleri ( tarihi itibarıyla) (TL) İşlem Tutarı Net Faiz Gelir Vergisi Toplam Kaynak Çıkışı tarihi itibarıyla etap ( ) Toplam Tablo 8: İmar Bankası DİBS ödemeleri 3.2. Fona Devredilen Bankalar Fon, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalardan Birleşik Fon Bankası A.Ş. ve Türk Ticaret Bankası A.Ş. ile ilgili çözümleme faaliyetlerine halen devam etmektedir. Birleşik Fon Bankası Faaliyetlerini, Fon Yönetim Kurulunun tarihli Kararı gereğince, diğer Fon bankalarından kendisine intikal eden varlık ve yükümlülüklerin çözümlenmesi amacıyla küçülerek sürdürmektedir. Bankanın itibarıyla toplam aktifleri 818 milyon TL, likit değerleri 470 milyon TL, özkaynakları yaklaşık 610 milyon TL olup kârı ise 31 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Türkbank Bankanın tarihi itibarıyla toplam aktifleri 154 milyon TL, likit değerleri 143 milyon TL, özkaynakları ise 133 milyon TL dir Geri Kazanım Faaliyetleri Bankacılık Kanunu nun ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun un Fona tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde yapılan takipler sonucunda özellikle 2005 yılından itibaren kamu alacağının etkin bir şekilde tahsilinde çok önemli mesafeler kaydedilmiştir. Fonun bankalara aktarmış olduğu kaynakların geri kazanımını sağlamak üzere çözümleme faaliyetlerinden elde edilen nakit tahsilatlar yıllar itibarıyla Grafik 3 te gösterilmektedir. 13

16 Yıllık tahsilat tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı Temmuz-Eylül 2013 Çözümleme Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı (milyon USD) Yıllık Tahsilat Tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı Grafik 3: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı Fonun tarihi itibarıyla çözümleme faaliyetlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı 21,27 milyar USD ye ulaşmıştır yılının üçüncü üç aylık döneminde finansal gelirler dahil olmak üzere 116 milyon USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tahsilata ilişkin bilgiler Tablo 9 da yer almaktadır. Çözümleme Gelirlerinin Dağılımı (milyon USD) 1 Çözümleme Faaliyet Gelirleri (Brüt) 2 Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar (Fona devir+ Faaliyet İzni Kaldırılan) Performans Hedefi Temmuz-Eylül Gerçekleşme Ocak-Eylül Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı İtibarıyla Kümülatif %80, %71, %100, %71, %99, Diğer Tahsilat Finansal Gelirler %68, Toplam %80, Tablo 9: Çözümleme faaliyet gelirlerinin dağılımı 1 Tabloda yer alan tutarlar TMSF nin nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat tutarları dikkate alınmış, tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. 14

17 3.4. Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler Fon, Bankacılık Kanunu nun kendisine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde; faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları kendisine devredilen bankaların kaynaklarının istismar edilmesinden ve sigortaya tabi mevduatın eksik beyan edilmesinden doğan alacaklar ile temlik almış olduğu alacaklar ve diğer alacaklar sebebiyle takip ve tahsil işlemleri yürütmektedir. Fon, alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yerine getirmektedir. Fon, kendisine devredilen bankaların çözümlenmesi kapsamında tarihi itibarıyla toplam 208 bin adet ve 8,8 milyar TL tutarında alacak dosyası devir ve temlik almıştır. Söz konusu alacak dosyalarının 23 adedi bedelsiz olarak 2013 yılının üçüncü üç aylık döneminde devir ve temlik alınmıştır. Takipli alacaklar ile ilgili olarak Temmuz-Eylül dönemi içerisinde nakdi ve ayni olarak sağlanan net tahsilat tutarı (tahsilatlardan yapılan iadeler düştükten sonra) 64,09 milyon USD olup bu tutarın 57,75 milyon USD lik kısmı hukuki süreçler tamamlanıncaya kadar tevzi edilecek hesaplara alınmıştır. Söz konusu tahsilat tutarlarına ilişkin detaylı bilgi Tablo 10 da yer almaktadır. TMSF nin Takipli Alacaklarından 2013 Yılında Yapılan Nakdi ve Ayni Tahsilatlar (milyon USD) 1 Banka Hakim Ortaklarından/İştiraklerden Kurumsal Alacak Dosyalarından Bireysel Alacak Dosyalarından Tevzi Edilecek Hesaplarda Bekleyen Tahsilat 2 Toplam Temmuz-Eylül İtibarıyla Kümülatif 4, ,21 1, ,85 0,38 123,83 57,75 238,92 64, ,81 Tablo 10: TMSF nin takipli alacaklarından Temmuz-Eylül döneminde yapılan nakdi ve ayni tahsilatlar 1 Tabloda yer alan tutarların hesaplanmasında net tahsilat tutarları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemlerden kaynaklanan tutarlar tahsilatlardan düşülmüştür sayılı Kanun ile Ticari ve İktisadi Bütünlük kapsamında yapılan satışlar neticesinde ve diğer yollarla Fon hesaplarına yatırılan veya ayni olarak sağlanan, ancak hukuki süreçlerin kesinleşmesini müteakip ilgili gruplardan mahsup edilmesi ve/veya diğer üçüncü şahıs, kamu kurum ve alacaklılarına ödenmesi muhtemel tahsilatlar ile diğer tahsilatlardan oluşmaktadır Banka Hakim Ortaklarına İlişkin Alacaklar Fon, devralmış olduğu hakim ortak alacakları ile hakim ortaklardan banka kaynaklarının istismar edilmesinden kaynaklanan alacaklarını 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 6183 sayılı Kanun çerçevesinde takipler yapılması, söz konusu hakim ortaklar ile protokoller veya FYYS'ler imzalanması ve bankacılık mevzuatının Fona vermiş olduğu diğer yetkilerin kullanılması gibi yollarla tahsil etmektedir. Fon, banka hakim ortakları ile borç tutarı ve geri ödeme şartları üzerinde anlaşmalar yapmakta ve kamu alacağının azami düzeyde tahsilini teminen önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, Fonun alacak ilişkisi içerisinde bulunduğu banka 15

18 hakim ortakları ile imzalanan protokollerin bir kısmı ödenmek suretiyle kapanmaktadır. Hakim ortakların yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise temerrüde ilişkin yasal yetkiler kullanılmaktadır tarihi itibarıyla banka hakim ortaklarından elde edilen net tahsilat tutarları Tablo 11 de yer almaktadır. Tahsilat tutarları, hakim ortak gruplarından yapılan ayni ve nakdi tahsilatları ifade etmekte olup iadeler tahsilat tutarlarından düşülmüştür. Banka Adı Banka Hakim Ortaklarından Sağlanan Net Tahsilatlar Net Tahsilat Tutarı (milyon USD) Hakim Ortak Grubu Temmuz-Eylül Dönemi İtibarıyla Toplam Sitebank Sürmeli Grubu - 12,30 Yaşarbank Yaşar Grubu - 270,69 Kentbank Süzer Grubu - 188,16 Demirbank Cıngıllı Grubu - 103,43 Sümerbank Garipoğlu Grubu - 356,52 Pamukbank Çukurova Grubu ,81 Bank Kapital Ceylan Grubu 0,48 69,06 EGS Bank 1 EGS Grubu 0,62 66,19 TYT Bank Lapis Grubu 0,01 3,43 Yurtbank 1 Balkaner Grubu 0,61 208,64 Etibank 1-2 Medya Grubu 0,00 955,62 Esbank 1-2 Zeytinoğlu Grubu 0,00 342,86 İnterbank 1 Nergis Grubu 0,12 627,69 Bayındırbank 2 Bayındır Grubu 0,58 60,12 Toprakbank 1 Toprak Grubu - 396,73 Bank Ekspres Korkmaz Yiğit Grubu 1,19 56,01 İktisat Bankası 1 Erol Aksoy Grubu 0,44 210,76 İmar Bankası 3 Uzan Grubu 0,01 889,19 Egebank Demirel Grubu 0,05 174,69 Türkbank 4 TTB Munzam Vakfı 0,00 16,31 Tarişbank 4 Pamuk, Zeytin, Üzüm, İncir Tarım Satış Kooperatifleri Birlikleri - - Tablo 11: Banka hakim ortaklarından sağlanan net tahsilatlar Toplam 4, ,21 1 Grup şirketlerine yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Fon tarafından kullandırılan kaynak tutarları ve bazı kamu bankaları ile Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Medya ve Toprak Gruplarından olan alacaklarına karşılık bu bankalara ödenen tutarlar toplam tahsilat rakamlarından düşülmüştür. 2 Atv-Sabah, Sagra ve Kümaş Ticari ve İktisadi Bütünlükleri kapsamında Fon payı çerçevesinde Hazine Müsteşarlığına aktarılan tutarlar Medya, Bayındır ve Zeytinoğlu Gruplarının kümülatif tahsilat tutarlarına dahil edilmiştir. 3 Uzan Grubuna ilişkin olarak yürütülen takip ve satışlar neticesinde sağlanan brüt tahsilat tutarı 7,46 milyar USD dir. Bu tutarın 889,2 milyon USD lik kısmı Grubun Fona olan borcundan düşülmüş olup kalan kısım ise üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan ödemelerden ve ihalenin feshi davalarının sonuçlanmasını müteakip oluşturulacak sıra cetveli kapsamında aktarılacak tutarlardan oluşmaktadır. 4 Türk Ticaret Bankası ve Tarişbank hakim ortaklarının Fon tarafından temlik alınmış herhangi bir nakit borcu bulunmamaktadır. Tarişbank ın gayrinakdi riskleri ile Türk Ticaret Bankası nın iştiraklerinden kaynaklanan alacaklarına ilişkin takiplere ise devam edilmektedir. Söz konusu hakim ortak grupları ile ilgili olarak 2013 yılı üçüncü üç aylık döneminde kaydedilen önemli gelişmeler aşağıda sıralanmıştır: 16

19 Pamukbank: Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan ana sözleşme kapsamındaki nakit borçların tamamı tarihinde imzalanan ek sözleşme çerçevesinde revizyona tabi tutularak ödeme planına bağlanmış ve tahsil edilmiştir. Çözümü mahkeme sonucuna bırakılmış olan borçların Fona ödenmesi ile diğer sorunların çözüme kavuşturulması hususlarını içeren ve ana sözleşmeye bağlı olarak tarihinde imzalanan ek protokolün tarihli son taksidi ile İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen ve birikmiş faizi ile 249 milyon USD tutarında olan banka kaynağının tahsili amacıyla Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan protokolün tarihli taksit tutarı protokollerde belirtilen ek süreler dahilinde ödenmemiş olup Çukurova Grubu na dahil 27 şirket ile Gruba mensup 5 yönetici hakkında yeniden başlatılan takiplere devam edilmektedir. Ayrıca muhtelif Fon Kurulu Kararları ile yönetimi Fon tarafından devralınan 23 adet Çukurova Grubu şirketinin 21 adedi hakkında 6183 sayılı Kanun kapsamında başlatılan takip işlemlerine de devam edilmektedir. Temettü hariç ortaklık hakları ile yönetimi Fon tarafından devir alınan Çukurova Grubuna dahil T Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Satıcı) ve Ciner Medya Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Alıcı) arasında, Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.nin Show TV logosu ile faaliyet gösteren kanalı dahil olmak üzere Show logosu eklentili ve/veya markalı diğer hissedarı olduğu şirketlerdeki hisselerinin ve/veya Show logosu eklentili ilgili markalarının ve varlıklarının satışı ile ilgili kapanış işlemleri tamamlanmış ve bu kapsamda tarihinde 87 milyon USD tahsil edilmiştir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan kesinleşmiş toplam tahsilat tutarı 2,24 milyar USD dir. Bank Kapital: Ceylan Grubu ile TMSF ve alacaklı diğer kuruluşlar arasında tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. Temmuz-Eylül döneminde hakim ortak bağlantılı firmalardan 489 bin USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat 69,06 milyon USD dir. EGS Bank: Deniz A.Ş. ile Fon arasında ve tarihlerinde imzalanan protokoller kapsamında Temmuz-Eylül döneminde bir adet borçludan kefalet taahhütnamesi alınmıştır. Ayrıca, tarihinde 6183 sayılı Kanun kapsamında kanuni temsilcilere ait bir adet araç 9 bin TL bedelle satılmıştır. EGS Grubundan 2013 yılının üçüncü üç aylık döneminde 624 bin USD tutarında tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat 66,19 milyon USD dir. TYT Bank: Fon ile TYT Bank eski hakim ortağı Lapis Grubu arasında Fon alacağının tahsiline yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında işlemlere devam edilmektedir. 17

20 Temmuz-Eylül döneminde TYT Bank A.Ş. nin mali sorumlulukları bulunan eski yöneticileri hakkında yapılan takiplerden tahsil edilen toplam 66 bin USD lik tutar hukuki süreçler kesinleşinceye kadar geçici hesaplarda bloke edilmiştir. Ayrıca, TYT Grubu borçlusu olan üçüncü şahıslardan sağlanan yaklaşık 7 bin USD lik tutar protokol borcuna mahsup edilmiş olup tarihi itibarıyla TYT Bank Grubu borçlularından sağlanan toplam tahsilat 3,43 milyon USD dir. Yurtbank: Fonun Balkaner Grubundan olan alacaklarının tahsili çalışmaları kapsamında Grup borçlularından Tekmar Mermer Granit Sanayi ve Dış Ticaret A.Ş. nin kanuni temsilcileri hakkında Fon Kurulu kararları doğrultusunda 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre başlatılan takibe devam edilmektedir. Balkaner Grubundan 614 bin USD lik kısmı üçüncü üç aylık dönemde olmak üzere tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat 208,64 milyon USD dir. Etibank: Fonun Medya Grubundan olan alacaklarının tahsilini teminen çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda Medya Grubu ve bağlantılı üçüncü şahıs borçlularından tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat 955,62 milyon USD dir. Medya Grubunun sorumlu tutulduğu bazı borç kalemlerine ilişkin olarak daha önce tahsil edilen 33,85 milyon USD lik tahsilat kurumsal alacak tahsilatları içinde izlenmektedir. Esbank: Zeytinoğlu Grubunun Fona olan borçlarının tasfiyesi amacıyla takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Gruptan tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 342,86 milyon USD dir. İnterbank: Fonun Nergis Grubundan olan alacaklarının tahsilini teminen TOKİ ile imzalanan protokol kapsamında çalışmalar devam etmekte olup Temmuz-Eylül döneminde 120 bin USD tutarında tahsilat sağlanmıştır tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat 627,69 milyon USD dir. Bayındırbank: Bayındır Grubu ile Fon ve diğer alacaklı 16 banka ve finans kuruluşu arasında tarihinde düzenlenen FYYS sorunlu hale gelmiş olup tarihli Fon Kurulu Kararıyla Grup hakkında temerrüde ilişkin hükümlerin uygulanmasına karar verilmiş ve 6183 sayılı Kanun kapsamında yasal takip işlemlerine başlanmıştır. Ancak kredi borçlularından olan Fon alacağının takip edilememiş olması ve Fon alacağını karşılayacak düzeyde mal varlıkları tespit edilemediğinden söz konusu Kanunun mükerrer 35 inci maddesi kapsamında borçlu şirketlerin kanuni temsilcileri hakkında takibe başlanmıştır. Bayındır Grubu borçları ile ilgili olarak, büyük kısmı ilişkili firmalardan olmak üzere, Temmuz-Eylül döneminde yaklaşık 580 bin USD tutarında tahsilat sağlanmış olup itibarıyla toplam tahsilat 60,12 milyon USD ye ulaşmıştır. 18

21 Toprakbank: Toprak Grubu firmalarının tarihi itibarıyla Fona olan borçlarını kapsayacak şekilde düzenlenen tarihli ana ve tarihli birinci ek protokollere ek olarak Toprak Grubu ile TMSF arasında tarihinde ikinci ek protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol, ana ve birinci ek protokollerde belirlenen borçlar ve bu protokollerden sonra meydana gelen kaynak aktarımları ve diğer borçları içermektedir. Bu kapsamda borçlulara ait taşınmazların rızaen devri ve TİB satışları sonucunda elde edilen gelirlere ilişkin sıra cetvellerinin kesinleşmesiyle borç tasfiye edilmekte olup itibarıyla Gruptan sağlanan kümülatif tahsilat tutarı 396,73 milyon USD dir. Bank Ekspres: Korkmaz Yiğit Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Fon Kurulunun tarihli Kararına konu ve Kanal 6 A.Ş. nin Korkmaz Yiğit Grubu alacakları arasında takip olunan kısmı hakkında 6183 sayılı Kanun kapsamında tesis olunan işlemlerin haktan feragat sonucu doğurmayacak şekilde geri alınarak, İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesinin E.2002/452 sayılı dava dosyasına devam edilmesi ile ilgili olarak tarihinde Fon Kurulu Kararı alınmıştır. Korkmaz Yiğit Grubundan üçüncü üç aylık dönemde 1,19 milyon USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat tutarı 56,01 milyon USD ye ulaşmıştır. İktisat Bankası: Erol Aksoy Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil işlemleri kapsamında, İktisat Bankası eski hakim ortaklarının grup şirketleri hakkında 6183 sayılı Kanun kapsamında yapılan takip sonucunda Fon alacaklarının tahsil edilememiş olması nedeniyle, Fon Kurulunun tarihli Kararı ve 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi kapsamında yapılan takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Davacılar sıfatıyla bir kısım Aksoy Grubu şirketleri tarafından tarihli Fon Kurulu Kararının, Aks Televizyonculuk Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Yönetim ve Denetim Kurullarına birer üye atanmasına ilişkin kısmının iptali ve Aks Televizyonculuk Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'deki Genel Denizcilik Nakliyatı A.Ş.'ye ait %13,18 oranındaki hissenin pay defterine Fon adına işlenmesine ilişkin bölümünün yok hükmünde sayılması talepleriyle İstanbul İdare Mahkemeleri nezdinde açılan 11 adet davadan, davacı şirketler tarafından feragat edilmiş olup Fon tarafından da vekalet ücreti ve masraflardan feragat edilmiştir. Gruptan 2013 yılının üçüncü üç aylık döneminde 436 bin USD tahsilat sağlanmış olup itibarıyla toplam tahsilat tutarı 210,76 milyon USD dir. 19

22 İmar Bankası: Uzan Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir sayılı Kanun kapsamında tarihinde düzenlenen ihalede Adabank A.Ş. ye ait bir adet araç 13 bin TL bedelle satılmıştır. Uzan Grubundan Temmuz-Eylül döneminde yaklaşık 15 bin USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan net tahsilat tutarı toplam 889,19 milyon USD dir. Egebank: Demirel Grubundan olan alacakların takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Bu kapsamda, Egebank A.Ş. ve diğer Fon bankaları tarafından kredi kullandırılmış olan hakim ortak ve hakim ortak bağlantılı firmalarda kanuni temsilci sıfatını haiz kişiler hakkında 6183 sayılı Kanunun mükerrer 35 inci maddesi uyarınca tesis edilen işlemler kapsamında toplam 54 bin USD tahsilat sağlanmıştır tarihi itibarıyla toplam tahsilat 174,69 milyon USD dir. Türkbank: Türkbank iştiraklerinden Tasfiye Halindeki Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş. den devir ve temlik alınan bir adet borçlu firmanın Fona olan borçlarının tahsil ve tasfiyesine yönelik olarak tarihinde imzalanan borç tasfiye protokolü, hükümlerinin yerine getirilmemesi sebebiyle temerrüde düşmüştür tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat 16,31 milyon USD dir Ticari ve İktisadi Bütünlükler Fon, Bankacılık Kanunu çerçevesinde ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczettiği gerçek ve tüzel kişilere ait mal, hak ve varlıkların tamamını veya bir kısmını ticari ve iktisadi bütünlük oluşturmak suretiyle satabilmektedir. Böylece Fon, satışa konu olan ticari işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmesini ve yüksek değerle alıcı bulmasını sağlamaktadır. Diğer yandan, Bankacılık Kanunu gereğince, borçlulara ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya ayrı ayrı cebri icra yoluyla satış bedellerinden söz konusu kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenmektedir yılı üçüncü üç aylık döneminde satışı onaylanan ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin durum Tablo 12 de yer almaktadır. 20

23 2013 Yılı Temmuz-Eylül Döneminde Satışı Onaylanan Ticari ve İktisadi Bütünlükler Ticari ve İktisadi Hakim Bütünlüğün Adı Ortak Grubu Satış Bedeli Açıklama Fon Kurulunun tarihli Kararı ile ihale Show Radyo Erol Aksoy USD onaylanmıştır. İhale bedeli tarihinde tahsil edilmiş olup aynı gün devir ve teslim anlaşması imzalanmıştır. Fon Kurulunun tarihli Kararı ile ihale Esyem Adapazarı Zeytinoğlu TL onaylanmıştır. İhale bedeli tarihinde tahsil edilmiş olup aynı gün devir ve teslim anlaşması imzalanmıştır. Tablo 12: 2013 yılı Temmuz-Eylül döneminde satışı onaylanan ticari ve iktisadi bütünlükler Ticari ve iktisadi bütünlüklere ilişkin olarak Temmuz-Eylül döneminde kaydedilen diğer önemli gelişmeler ise aşağıda sıralanmıştır: Denizli Alışveriş Merkezi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedelinin USD lik kısmı tarihinde ödenmiş ve bu ödemeye ilişkin daha önce sunulmuş olan teminat mektupları iade edilmiştir. Fon Kurulunun tarihli Kararı ile T. Medya Yatırım Sanayi ve Ticaret A.Ş., T Medya Pazarlama ve Dış Ticaret A.Ş., ADD Production Medya A.Ş., Karova Medya Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alem Radyo ve Televizyon Yayıncılık Ticaret A.Ş., Bilişim Radyo Televizyon Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., T Medya Baskı Teknolojileri A.Ş., T Medya Magazin Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., AD Grup Basın Servisleri ve Ticaret A.Ş. ve T. Medya Televizyon Yayıncılık ve Reklam Pazarlama A.Ş. nin Güneş ve Akşam Gazeteleri, Alem FM ve Lig Radyo radyoları ile Alem, Platin, Four Four Two, Stuff ve Autocar dergilerinin yayın ve her türlü faaliyetleri için kullanılan tüm mal, hak ve varlıklar bir araya getirilerek T Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oluşturulmuştur. Fon Kurulunun tarihli Kararı ile BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü kapsamına bir kısım eklemeler ve çıkarmalar yapılmış ve TL muhammen bedel ile satışa sunulmasına karar verilmiştir Kurumsal ve Bireysel Alacaklar Temmuz-Eylül döneminde Fon nezdinde takip edilen kurumsal kredi alacakları ile ilgili olarak 130 bin USD; RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye İkinci Alacak Satış İhalesi kapsamında fiziki devir, teslim ve alacak temlik işlemleri gerçekleştirilen alacak dosyaları ile ilgili olarak ise 1,7 milyon USD olmak üzere toplam 1,83 milyon USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemde bireysel kredi alacaklarından sağlanan toplam tahsilat tutarı ise yaklaşık 382 bin USD dir. Dönem içerisinde 808 adet dosyaya ilişkin alacağın sona ermesi ile birlikte tasfiye edilen dosya adedi toplam e ulaşmıştır. 21

24 İştiraklere İlişkin Faaliyetler Fona devredilen bankalardan ve borçlu gruplardan tarihi itibarıyla Fon portföyüne alınan iştirak sayısı toplam 198 adettir yılı üçüncü üç aylık döneminde devralınan bir adet iştirak hisselerine ilişkin bilgiler Tablo 13 te yer almaktadır. Temmuz-Eylül Döneminde Devralınan İştirakler TMSF Hisse Devir Tarihindeki Unvanı Ödenmiş Sermayesi Devir Alınma Tarihi Oranı Defter Değeri Sabah Yayıncılık A.Ş TL %0, TL Tablo 13: 2013 yılı Temmuz-Eylül döneminde devralınan iştirakler Temmuz-Eylül döneminde Fon portfoyündeki iştiraklerden A-Tel Pazarlama ve Servis A.Ş., Birleşik Basın Dağıtım A.Ş., Medya Holding A.Ş., Bilgin Yayıncılık A.Ş., Sabah Yayıncılık A.Ş. ve AKS Televizyon, Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. olmak üzere 6 adedinin hisse devir işlemi tamamlanmıştır. Fon portföyünde tarihi itibarıyla 18 adet bağlı ortaklık ve 10 adet iştirak bulunmaktadır. Fona devredilen iştiraklerin tarihi itibarıyla durumu Grafik 4 te yer almaktadır. İştiraklerin İtibarıyla Durumu (adet) Hisse devri gerçekleştirilen Tasfiye halinde Hisse devir işlemi devam eden Tasfiye edilen Sicilden terkin edilen Mevcut Grafik 4: İştiraklerin itibarıyla durumu Fonun Gayrimenkul ve Menkullerine İlişkin Faaliyetler tarihi itibarıyla Fon portföyüne alınan gayrimenkul sayısı toplam adettir. Temmuz-Eylül dönemi içerisinde Fon portfoyünde yer alan gayrimenkullere ilişkin kaydedilen gelişmeler aşağıda sıralanmıştır: 22

25 Kayıtlı değeri ,78 TL olan 1 adet gayrimenkul devredilmiştir. Kayıtlı değerleri toplamı ,36 TL olan 5 adet gayrimenkul (1 adedi satış protokolü ile olmak üzere) ihale yoluyla TL bedelle satılmıştır Fonun Taraf Olduğu Davalar TMSF'nin taraf olduğu dava ve takipler genel olarak 5 ana grupta izlenmektedir. Dava ve takiplere ilişkin genel bilgiler ile tarihi itibarıyla dava ve takiplerin durumları aşağıda sıralanmıştır Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili Dava ve Takipler Fon tarafından, hisseleri Fona intikal eden bankaların eski hakim ortak ve yöneticileri aleyhine; Banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle açılmış olan iade ve tazmin davaları, Kanunun ve ana sözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmeyerek, gerçeğe aykırı bilanço, kar ve zarar cetveli düzenleyerek ve bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı davranışlarla usulsüz kredi kullandırarak bankayı zarara uğratmaları nedeniyle açılan mali sorumluluk davaları, Kanuna aykırı karar ve işlemleri ile bankanın Fona devrolmasına neden olmaları sebebiyle, bankaya verdikleri zararla sınırlı olarak açılmış bulunan şahsi iflas davaları, Hakim ortaklardan olan alacakların ve/veya hakim ortak dışı kurumsal kredi alacaklarının takip ve tahsili talebi ile İcra ve İflas Kanunu uyarınca yürütülen takiplere yapılan itirazların kaldırılması talebi ile açılan itirazın iptali davaları, Banka eski hakim ortakları ile yöneticileri aleyhine Türk Ceza Kanunu ve Bankacılık Kanunu nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan suç duyuruları üzerine açılan ceza davaları takip edilmektedir. Ayrıca, Fonun tesis ettiği işlemlere karşı söz konusu bankaların eski hakim ortak ve yöneticileri ile diğer ilgililer tarafından Fon aleyhine idari davalar açılmıştır. Banka hakim ortak ve yöneticileri ile ilgili dava ve icra takiplerinin tarihi itibarıyla durumu Tablo 14 ve Tablo 15 te yer almaktadır. 23

26 Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili Davalar Dava Sayısı Dava Tutarı (TL) 1 Fon Tarafından Açılan Davalar Fona Karşı Açılan Davalar Sayılı Kanun Çerçevesinde Açılan Davalar Ceza Davaları Toplam Tablo 14: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili davalar 1 Davaya konu tutarlar olup fazlaya ilişkin saklı tutulan haklar ve faiz tutarları dahil edilmemiştir. Tutarların TL karşılıklarının hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili İcra Takipleri Takip Sayısı Takip Tutarı (TL) 1 Fon Tarafından Açılan İcra Takipleri Fona Karşı Açılan İcra Takipleri Toplam Tablo 15: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili icra takipleri 1 Takibe konu tutarlar olup fazlaya ilişkin saklı tutulan haklar ve faiz tutarları dahil edilmemiştir. Tutarların TL karşılıklarının hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Uluslararası Dava ve Takipler Fonun faaliyet alanı ile bağlantılı dava ve işlerle ilgili olarak uluslararası düzeyde de dosya takibi yapılmakta, Fona borçlu hakim ortaklar ve diğer borçlular hakkında takip işlemleri yürütülmektedir tarihi itibarıyla TMSF tarafından takibi yapılan veya koordinasyonu sağlanan uluslararası dava ve takiplere ilişkin bilgiler Tablo 16 da yer almaktadır. Fon/Yönetimi Devralınan Şirketler Tarafından Açılan Uluslararası Dava ve Takipler Dava/Takip Sayısı Dava/Takip Tutarı (USD) Fon/T.C. Aleyhine Açılan Toplam Tablo 16: Uluslararası dava ve takipler 1 Takibe konu tutarlar olup fazlaya ilişkin saklı tutulan haklar ve faiz tutarları dahil edilmemiştir. Tutarların USD karşılıklarının hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Kurumsal Kredilerle İlgili Dava ve Takipler Genel kredi sözleşmesine istinaden kullandırılmış ve TMSF tarafından devir ve temlik alınmış ticari kredilerden kaynaklanan ve 2004 sayılı Kanun kapsamında takibe konu edilmiş/edilmemiş bütün dosyalar, 1 inci ve 2 nci Alacak Satış İhalesi kapsamında satılan

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan Haziran 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu FAALİYETLER...........3 1. BANKALARA İLİŞKİN GELİŞMELER... 3 1.1. Halen TMSF Bünyesinde

Detaylı

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4 1.2. MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER...5 1.3.

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU Mart 2009 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 18/09/2017 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 17/10/2011 BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL) a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 573.53,6 2.21.946,22 1.628.443,16

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU Mart 2015 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 212 FAALİYET RAPORU Mart 213 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık

Detaylı

~"t. "' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J

~t. ' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J -S ~"t "' rr. 1~J.aV!J!J.:\ r ~,. ~!J V~ J\J ~ ~ J J ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\: J rforkiye'de MEVDUATA G0VENCE GETIRILMIŞ OLAN DÜZENLEMELER SAÖLANMASI KONUSUNDA ;;.. TOrkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455 TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK

İTİBARİYLE AÇIKLANMASI İSTENEN AYLIK TARİH: 31/03/2014 SAYI : MUH 130 BORSA İSTANBUL BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN ŞUBAT 2014 BİLGİLER EKTE SUNULMUŞTUR İTİBARİYLE AYLIK

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 01/02/2016 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30.06.2011 SAYI : MUH 22 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN MAYIS 2011 İTİBARİYLE AÇIKLANMASI

Detaylı

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama)

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama) 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN KASIM 2011 İTİBARİYLE AYLIK BİLGİLER

Detaylı

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ

SON BEŞ YILA AİT YILLIK GELİR VERGİLERİ VE ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ ( BİN TL) YILI NET GELİR ÖDEDİĞİ GELİR VERGİSİ EK- ŞİRKET KURUCULARINA/HİSSE DEVRALACAKLARA İLİŞKİN BEYANNAME (GERÇEK KİŞİLER) ADI-SOYADI : DOĞUM YERİ VE TARİHİ : UYRUĞU : ANA ADI : BABA ADI : İKAMETGAH ADRESİ : ÖĞRENİM DURUMU : (Ayrıntılı) HALEN ÇALIŞTIĞI

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 55, 2005 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * I. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 29 Aralık 2005 tarih ve 26038 sayılı Resmi Gazete de; Anadolu Finans Kurumu

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı