TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU"

Transkript

1 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU OCAK-MART FAALİYET RAPORU

2 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımladığı raporlar ile kamuoyunu bilgilendirir. hükmü gereğince hazırlanmaktadır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE İLETİŞİM BİLGİLERİ: FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI TEL: (212) , FAKS: (212) MAYIS 2011 ISSN

3 İÇİNDEKİLER DÖNEMİ KURUMSAL GELİŞİM PLANI MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Sigorta Primi Gelirleri Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirler Fonun Bütçe Harcamaları Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar Fona Devredilen Bankalar Geri Kazanım Faaliyetleri Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler Fonun Taraf Olduğu Davalar Hazine Müsteşarlığına Yapılan Ödemeler Kurum ve Kuruluşlara Yapılan Ödemeler DİĞER FAALİYETLER Uluslararası Faaliyetler Diğer Kurumlar ile İlişkiler Diğer Faaliyetler

4 TABLOLAR Tablo 1: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2011 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri... 6 Tablo 2: Aralık 2010 dönemine ilişkin sigorta primi gelirleri... 8 Tablo 3: 2011 yılı gider bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı Tablo 4: Çözümleme faaliyetleri 2011 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri Tablo 5: Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar Tablo 6: Sigortalı mevduat ödemeleri kapsamında aktarılan kaynaklar ve iflas masaları tarafından yapılan geri ödemeler Tablo 7: İmar Bankası DİBS ödemeleri Tablo 8: Çözümleme faaliyet gelirlerinin dağılımı Tablo 9: Fonun takipli alacaklarından 2011 Ocak-Mart döneminde yapılan tahsilatlar Tablo 10: Banka hakim ortaklarından sağlanan net tahsilatlar Tablo 11: Satışa sunulan ticari ve iktisadi bütünlüklerin tarihi itibarıyla durumu Tablo 12: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili davalar Tablo 13: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili icra takipleri Tablo 14: Uluslararası dava ve takipler Tablo 15: Kredi dışı davalar Tablo 16: Kredi dışı icra takipleri Tablo 17: 2011 yılı Ocak-Mart döneminde Hazine Müsteşarlığına yapılan ödemeler ŞEKİLLER Şekil 1: TMSF dönemi Strateji Haritası... 4 GRAFİKLER Grafik 1: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları... 7 Grafik 2: Dönemler itibarıyla sigorta primleri... 7 Grafik 3: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı Grafik 4: İştiraklerin itibarıyla durumu

5 KISALTMALAR Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Egebank A.Ş. Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Ulusalbank T.A.Ş. İnterbank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. İktisat Bankası T.A.Ş. Kentbank A.Ş. Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Etibank A.Ş. Toprakbank A.Ş. Bank Ekspres A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Sümerbank A.Ş. Sitebank A.Ş. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Bayındırbank A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu Devlet İç Borçlanma Senedi Devlet Borçlanma Senedi Geri Ödeme Sözleşmesi Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Alacaklı Bankalar Konsorsiyumu Ticari ve İktisadi Bütünlük TMSF-Fon BDDK TCMB Egebank Yurtbank Yaşarbank Bank Kapital Ulusalbank İnterbank Esbank İktisat Bankası Kentbank EGS Bank Etibank Toprakbank Bank Ekspres Demirbank Sümerbank Sitebank Tarişbank Türkbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Bayındırbank Pamukbank TYT Bank Marmara Bank Impexbank Birleşik Fon Bankası IADI EFDI DİBS DBS Protokol FYYS ABK TİB 3

6 DÖNEMİ KURUMSAL GELİŞİM PLANI TMSF nin planlama dönemleri üçer yıllık olup, 2011 yılının başlaması ile planlama dönemine geçilmiştir. Bu çerçevede, TMSF üst yönetiminin de katılımı ile dönemini planlamak üzere 06 Kasım 2010 tarihinde IV. Strateji Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Zirvede dönemine ilişkin olarak TMSF nin vizyonu, ilkeleri ve stratejik hedefleri belirlenerek TMSF Dönemi Strateji Haritası oluşturulmuş ve yeni planlama döneminde Kurumsal Gelişim Programı (KGP) adı verilen yeni bir kurumsal performans yönetim modeline geçilmesine karar verilmiştir dönemi Kurumsal Gelişim Programı; Fonun ilk planlama dönemi olan döneminde uygulanmış olan Kurumsal Gelişim Planı ve ikinci planlama dönemi olan döneminde uygulanmış olan ve uluslararası alanda genel kabul görmüş bir kurumsal performans yönetim modeli olan Kurumsal Karne (Balanced Scorecard) Yaklaşımlarının güçlü yönlerinin birleştirilmesi suretiyle oluşturulmuş bir performans yönetim modelidir. Şekil 1: TMSF dönemi Strateji Haritası KGP, kurumsal düzeyde ana plan ve birim düzeyinde alt planlar olmak üzere iki seviyeli gelişim planlarından oluşmaktadır. Kurum Gelişim Planı, Birim Gelişim Planlarında yer alan ve kurumsal düzeyde stratejik önem arz eden proje ve faaliyetlerin bileşiminden oluşmaktadır. 4

7 TMSF dönemi Strateji Haritasının Fon Kurulu tarafından onaylanmasının ardından 2011 yılının birinci üç aylık döneminde Fonun stratejik planlama çalışmaları kapsamında; Tüm TMSF birimlerinin temsilcilerinden oluşan KGP Temsilcileri Grubu kurularak Birim Gelişim Planlarının hazırlanması için KGP Çalıştay Takvimi oluşturulmuş, KGP Temsilcilerinin ve birim yöneticilerinin katılımları ile yürütülen çalıştaylar neticesinde 2011 Yılı Birim Gelişim Planları hazırlanmış, Birim Gelişim Planlarının hazırlanmasının akabinde, TMSF 2011 Yılı Kurum Gelişim Planı hazırlanmış ve TMSF 2011 yılı Kurum ve Birim Gelişim Planları Mart ayı sonu itibarıyla yürürlüğe girmiştir. TMSF 2011 yılı Kurum ve Birim Gelişim Planlarının performansı, üçer aylık dönemler itibarıyla raporlanacak olup, altı aylık periyotlar ile revize edilebilecektir. 5

8 2. MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ 2010 yılı sonu itibarıyla milyon USD olan ve 2011 yılı sonunda milyon USD ye ulaşacağı öngörülen mevduat sigortacılığı rezerv tutarı itibarıyla milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri 2011 Yılı Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (milyon USD) 1 Performans Hedefi Yılı Ocak-Mart Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı İtibarıyla Kümülatif Gerçekleşme Rezerv (dönem başı) Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri %25, Finansal Gelirler (Faiz vb.) %30, Bütçe ve Diğer Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Giderleri %23, Çözümleme Faaliyetlerine Aktarılan Evalüasyon ve Değerleme Farkı %38, Rezerv (dönem sonu) %92, Tablo 1: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2011 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1 Tabloda yer alan rakamlar Fonun kuruluşundan itibaren nakit olarak ve Devlet Borçlanma Senetleri (DBS) ile gerçekleştirdiği işlemler ve tarihi kurlar esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Mevduat sigortacılığı faaliyet gelirleri; sigorta primleri, zamanaşımı gelirleri, idari para cezaları vb. kalemlerden oluşmaktadır. 3 Mevduat sigortacılığı rezervinin DBS lerde değerlendirilen kısmı milyon USD olup DBS lere ilişkin faiz ve değerleme farkı 164 milyon USD dir. Bu tutar dahil edildiğinde dönem sonu rezervi milyon USD ye (8.583 milyon TL), döneme ilişkin finansal gelirler ise 263 milyon USD ye ulaşmaktadır tarihi itibarıyla milyon USD olan mevduat sigortacılığı rezervi dönem başı rezervine göre % 37,55 oranında artış göstermiştir. 4 Tabloda yer alan rakamların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir tarihi itibarıyla sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonu tutarı 158 milyar TL olup mevduat sigortacılığı rezervinin bu tutara oranı %5,43 tür. Fon, 2011 yılının birinci üç aylık döneminde 135 milyon USD tutarında faaliyet geliri ve 99 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiştir. Fonun bütçe ve diğer mevduat sigortacılığı faaliyet giderleri ise birinci üç aylık dönemde 8 milyon USD olarak gerçekleşmiştir Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Mart 2011 dönemi itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 31 mevduat bankası ve 4 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplamı 629 milyar TL ye ulaşmış olup bu tutarın %25 i sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları, Aralık 2010 dönemine göre %3 oranında artarak 158 milyar TL seviyesine ulaşmıştır. Bankalar 6

9 nezdinde bulunan toplam ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonuna ilişkin tutarlar Grafik 1 de gösterilmektedir. milyar TL Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları Mart 2010 Haziran 2010 Eylül 2010 Aralık 2010 Mart 2011 Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Grafik 1: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları Not: TL karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Sigorta Primi Gelirleri Mevduat bankaları ve katılım bankalarından 2011 yılı birinci üç aylık dönemi içerisinde tahsil edilen Aralık 2010 dönemi prim gelirleri, Aralık 2009 dönemine göre %9,75 oranında artış göstererek 201 milyon TL olmuştur. Bu tutarın %7,6 lık kısmı (15,28 milyon TL) katılım bankalarından tahsil edilmiştir. Dönemler itibarıyla tahsil edilen sigorta prim gelirlerinin toplam TL ve USD karşılıkları Grafik 2 de yer almaktadır. milyon TL* Dönemler İtibarıyla Sigorta Primleri milyon USD* Aralık 2009 Mart 2010 Haziran 2010 Eylül 2010 Aralık 2010 Toplam TL Karşılığı Toplam USD Karşılığı Grafik 2: Dönemler itibarıyla sigorta primleri Not: USD karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. 7

10 2011 yılı birinci üç aylık dönemde Aralık 2010 dönemine ilişkin olarak sigorta kapsamında bulunan 153,4 milyar TL tutarındaki mevduat ve katılım fonları üzerinden tahsil edilen sigorta primlerine ilişkin detaylı bilgi Tablo 2 de yer almaktadır. Banka Grubu Döviz Cinsi Prim Matrahı 1 Sigorta Primi Tutarı TL Mevduat Bankaları USD EUR TL Katılım Bankaları USD EUR TL Toplam USD Genel Toplam (TL Karşılığı) 2 Tablo 2: Aralık 2010 dönemine ilişkin sigorta primi gelirleri EUR TL Sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu tutarlarından oluşmaktadır. 2 TL karşılıkların hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. 3 Ocak-Mart 2011 döneminde, geçmiş dönemlere ilişkin olarak ilgili bankalardan TL tutarında prim farkı tahsil edilmiştir Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirler Fonun sigorta primlerine ilave olarak, Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesinde belirtilen zamanaşımına uğrayan kıymet gelirleri, bankacılık sistemine giriş payları, hisse devir payları, adli ve idari para cezaları ve diğer gelirleri bulunmaktadır Para Cezaları Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesi çerçevesinde, söz konusu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının %50 si ile verilecek idari para cezalarının %90 ı Fona gelir kaydedilmektedir. Ocak-Mart döneminde bu hüküm çerçevesinde Fon tarafından toplam 548 bin TL tutarında idari para cezası tahsil edilmiştir. Ayrıca, tahsil edilen idari para cezalarından 137 bin TL lik kısım söz konusu dönem içerisinde ilgili mevzuat gereğince Maliye Bakanlığına aktarılmıştır. 8

11 Hisse Devir Payları Bankacılık Kanunu nun 18 inci maddesi gereğince BDDK iznine tabi tutulan pay devirleri çerçevesinde bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin %1 i oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur. Bu kapsamda, 2011 yılı birinci üç aylık döneminde Fon tarafından 10,39 milyon TL tutarında hisse devir payı tahsil edilmiştir Zamanaşımına Uğrayan Kıymetler tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listeler Şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve Fonun internet sitesinde 3 ay müddetle ilan edilmektedir. İlan edilen zamanaşımına uğramış mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Mayıs ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar bankalar tarafından Mayıs ayı sonuna kadar Fona devredilmekte olup söz konusu tutarlar gelir olarak kaydedilmektedir. Bu kapsamda, Fon tarafından 2011 yılının birinci üç aylık döneminde 11,7 bin TL tutarında zamanaşımı geliri tahsil edilmiştir Fonun Bütçe Harcamaları TMSF Teşkilat Yönetmeliği ile Fon Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde, Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan 2011 yılı Gider Bütçesi, Fon Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmuştur yılı Gider Bütçesinde toplam 53,25 milyon TL ödenek öngörülmüş ve birinci üç aylık dönemde 12,1 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tutar toplam bütçe ödeneğinin %22,73 üne tekabül etmektedir. Harcamaların 8,7 milyon TL sini personel giderleri, 2,5 milyon TL sini mal ve hizmet alımları, 0,9 milyon TL sini ise diğer harcamalar oluşturmaktadır yılı bütçe ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı Tablo 3 te yer almaktadır. 9

12 2011 Yılı Gider Bütçesi Ödeneklerinin ve Harcamalarının Dağılımı (TL) Ödenek Türü 2011 Ödeneği Ocak-Mart Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) Personel Giderleri ,47 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,37 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,39 Cari Transferler ,07 Sermaye Giderleri ,60 Toplam ,73 Tablo 3: 2011 yılı gider bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı 2.5. Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi Fon, mevduat ve katılım fonlarını sigortalamasından dolayı bulundurduğu rezervini mevduat, katılım fonu ve Devlet Borçlanma Senetlerinde (DBS) değerlendirmektedir. Bu kapsamda, tarihi itibarıyla milyon TL (DBS lere ilişkin faiz gelir reeskont tutarı dahil olup açıklamalar Tablo 1 de yer almaktadır.) tutarındaki mevduat sigortacılığı faaliyet rezervinin; milyon TL lik kısmı DBS olarak (%65), milyon TL lik kısmı ise vadeli hesaplarda (%35) değerlendirilmektedir. Mevduat sigortacılığı rezervinin TL, USD ve EUR dağılımı sırasıyla % 72, % 15 ve % 13 tür. 10

13 3. ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ Bankacılık sisteminde 1994 yılından itibaren faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen 5 banka ve temettü hariç ortaklık hakları Fona devredilen 20 banka ile ilgili olarak Fon tarafından halen tasfiye, çözümleme ve geri kazanım çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler sonucunda 2011 yılı birinci üç aylık döneminde Fon 36 milyon USD tutarında çözümleme geliri, çözümleme faaliyetlerine ilişkin rezervin değerlemesinden ise 12 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiştir. Aynı dönem içerisinde Hazine Müsteşarlığına yapılan ödeme tutarı 157 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Çözümleme faaliyetlerinin 2011 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmelerine ilişkin mevcut durum Tablo 4 te gösterilmektedir. Çözümleme Faaliyetleri 2011 Yılı Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (milyon USD) 1 Performans Hedefi Yılı Ocak-Mart Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı İtibarıyla Kümülatif Gerçekleşme Rezerv (dönem başı) Çözümleme Gelirleri %3, Borçlanma Mevduat Sigortacılığı Gelirlerinden Aktarılan Finansal Gelirler (Faiz vb.) %28, Çözümleme Giderleri %25, Hazine ye Ödemeler %17, TCMB Avans Ödemeleri Diğer Kurum/Kuruluş Ödemeleri %2, Evalüasyon ve Değerleme Farkı Rezerv (dönem sonu) %91, Tablo 4: Çözümleme faaliyetleri 2011 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1 Tabloda yer alan rakamlar TMSF nin nakit olarak ve DİBS ile gerçekleştirdiği işlemler ve işlem tarihinde geçerli kurlar esas alınarak hesaplanmıştır sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince; 3 ayda bir TMSF tarafından hazırlanan nakit projeksiyon tutarları performans hedefi olarak esas alınmıştır. 3 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. 4 Borçlanma tutarının milyon USD lik kısmı TCMB den kullanılan avanstır. 5 Tabloda yer alan rakamların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir. 6 Söz konusu tutarın 790 milyon USD lik kısmı sıra cetvelleri oluşturulması çalışmaları süren tahsilatlar ile yasal işlemleri devam eden tahsilatların izlendiği bloke hesaplardan oluşmaktadır. Bakiye tutar ise TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereği Fonda tutulan 115 milyon USD den oluşmaktadır. 11

14 3.1. Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılarak iflasına karar verilen bankalara ilişkin mevcut durum Tablo 5 te yer almaktadır. Banka Adı Marmara Bank Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar Faaliyet İzninin Kaldırıldığı Tarih İflas Karar Tarihi TYT Bank Impexbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Tablo 5: Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar Mevcut Durumu İflas masasına adet alacak kaydı yaptırılmış ve 16,8 milyon TL tutarındaki alacak kaydı kabul edilmiştir. Kabul edilen alacağın 14,9 milyon TL'lik kısmı ile yasal faizin 39,8 milyon TL lik kısmı ödenmiştir. İflas masasına 942 adet alacak kaydı yaptırılmış ve 23 milyon TL tutarındaki alacak kabul edilmiştir. Kabul edilen alacağın 13 milyon TL'lik kısmı ödenmiştir. İflas masasına adet alacak kaydı yaptırılmış ve 40,3 milyon TL tutarındaki alacak kabul edilmiştir. Kabul edilen alacağın 40,1 milyon TL lik kısmı ile yasal faizin 20,3 milyon TL lik kısmı ödenmiştir. İflas masasına 13 adet alacak kaydı yaptırılmış ve 384 bin TL tutarındaki alacak kabul edilmiştir. Kabul edilen alacağın 238 bin TL lik kısmı ödenmiştir. İflas masasına adet alacak kaydı yaptırılmış ve 21,1 milyar TL tutarında alacak kabul edilmiştir. Birinci ve ikinci sıra cetvelinde toplam Fon alacağı 1 13,1 milyar TL, vergi dairelerinin alacağı 6,7 milyar TL 2 ve Hazine Müsteşarlığının alacağı 928 milyon TL olup muvakkat pay cetvelinde birinci sırada 214 kişiye 1,3 milyon TL 3 tutarında ödeme yapılmıştır. 1 Fon alacağı; Fon tarafından ödenen toplam mevduat, zamanaşımına uğrayan mevduat ve sigorta prim farkları ile iflas tarihine kadar olan yasal faizler toplamından oluşmaktadır. Alacaklılar 1. ve 2. sıra cetvelinde kabul edilen Fon alacağından ipotek ve ticari işletme rehinleri bedeli olarak 142,6 milyon TL mahsup edilmiştir. 2 T.C. Maliye Bakanlığı nın (Vergi Daireleri) alacaklılar 1. ve 2. sıra cetvelinde kabul edilen toplam alacağından 1,2 milyar TL mahsup edilmiştir. 3 Muvakkat pay cetveli kapsamında birinci sırada yapılan ödemelerden yasal kesintiler mahsup edilmiştir Fon Tarafından Yapılan Mevduat Ödemeleri Müflis İmar Bankası T.A.Ş. nezdindeki mevduat sigortası kapsamındaki hesaplar için tarihinde 32. etap ödemesi kapsamında 8 mudiye ödenmek üzere toplam TL (gelir vergisi dahil) kaynak aktarımı yapılmıştır sayılı Kanunun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında ise herhangi bir ödeme yapılmamıştır İflas Masaları Tarafından Fona Yapılan Ödemeler Faaliyet izni kaldırılan bankalar ile ilgili olarak Fon tarafından yapılan ödemeler ile söz konusu banka iflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar ve kalan Fon alacağı tutarları Tablo 6 da gösterilmektedir. 12

15 Banka Adı Sigortalı Mevduat Ödemeleri Kapsamında Aktarılan Kaynaklar ve İflas Masaları Tarafından Yapılan Geri Ödemeler ( tarihi itibarıyla) (TL) Fon Tarafından Aktarılan Kaynak İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Anapara İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Faiz Kalan Fon Alacağı (Anapara) Marmara Bank TYT Bank Impexbank Kıbrıs Kredi Bankası İmar Bankası Toplam Tablo 6: Sigortalı mevduat ödemeleri kapsamında aktarılan kaynaklar ve iflas masaları tarafından yapılan geri ödemeler 1 Söz konusu tutara ödenen gelir vergisi tutarı dahil edilmiş olup Fondan yapılan toplam kaynak çıkışını ifade etmektedir. 2 Söz konusu tutar, ipotek ve ticari işletme rehni bedellerinin Fon alacağına mahsup edilen kısmıdır İmar Bankası DİBS Ödemeleri İmar Bankası bünyesinde karşılığında DİBS bulunmamasına rağmen ikincil piyasada DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin 5667 sayılı Kanun ve 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde söz konusu tutarların hak sahiplerine ödenmesi görevi Fona verilmiştir. Banka nezdinde toplam yatırımcının hesapta adet işlemi bulunmakta olup işlem tutarları toplamı ise 728 milyon TL dir. Hak sahiplerinin tamamının başvurması halinde 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin 6 numaralı fıkrasına konu olabilecek işlem tutarı (anapara+faiz) maksimum 970 milyon TL olacaktır. TMSF tarafından bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda hak sahiplerinin başvuruları değerlendirilmiş ve gerekli hazırlıklar tamamlanarak İmar Bankası tarafından DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine tarihinde başlanmıştır. Daha önce yapılan 32 etap ödemeye ilave olarak 2011 yılının birinci üç aylık döneminde 2 etap ödeme daha yapılmıştır tarihi itibarıyla yapılan ödemelere ilişkin bilgiler Tablo 7 de yer almaktadır. 13

16 tarihi itibarıyla İmar Bankası DİBS Ödemeleri ( tarihi itibarıyla) (TL) İşlem Tutarı Net Faiz Gelir Vergisi Toplam Kaynak Çıkışı etap ( ) etap ( ) Toplam Tablo 7: İmar Bankası DİBS ödemeleri 3.2. Fona Devredilen Bankalar Fon, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalardan Birleşik Fon Bankası A.Ş. ve Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş. ile ilgili çözümleme faaliyetlerine halen devam etmektedir. Birleşik Fon Bankası Fon Yönetim Kurulunun tarihli Kararı gereğince faaliyetlerini, diğer Fon bankalarından kendisine intikal eden varlık ve yükümlülüklerin çözümlenmesi amacıyla Fon bünyesinde küçülerek sürdürmektedir. Bankanın itibarıyla toplam aktifleri 791,5 milyon TL, likit değerleri 674 milyon TL, özkaynakları 593 milyon TL olup karı ise 12 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Türkbank Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni BDDK tarafından kaldırılan bankanın fiilen 2003 yılında başlanan fiziki tasfiyesi, hukuki problemi olan hesaplar dışında tamamlanmıştır. Bankanın tarihi itibarıyla toplam aktifleri 481 milyon TL, likit değerleri 112 milyon TL ve özkaynakları ise 233 milyon TL olarak gerçekleşmiştir Geri Kazanım Faaliyetleri Bankacılık Kanunu nun ve 6183 sayılı Kanun un Fona tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde yapılan takipler sonucunda özellikle 2005 yılından itibaren kamu alacağının etkin bir şekilde tahsilinde çok önemli mesafeler kaydedilmiştir. Fonun bankalara aktarmış olduğu kaynakların geri kazanımını sağlamak üzere çözümleme faaliyetlerinden elde edilen nakit tahsilatlar yıllar itibarıyla Grafik 3 te gösterilmektedir. 14

17 Yıllık tahsilat tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı Ocak-Mart Çözümleme Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı (milyon USD) Yıllık Tahsilat Tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı Grafik 3: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı Fonun tarihi itibarıyla çözümleme gelirlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı 19,7 milyar USD ye ulaşmıştır yılının birinci üç aylık döneminde finansal gelirler dahil olmak üzere 48 milyon USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tahsilata ilişkin bilgiler Tablo 8 de yer almaktadır. Çözümleme Gelirlerinin Dağılımı (milyon USD) 1 Performans Hedefi Ocak-Mart Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı İtibarıyla Kümülatif Çözümleme Faaliyet Gelirleri (Brüt) %3, Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar %3, İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar - Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar - Tasfiyedeki Banka ve İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar 11 5 %36, Finansal Gelirler %28, Toplam %4, Tablo 8: Çözümleme faaliyet gelirlerinin dağılımı 1 Tabloda yer alan rakamlar TMSF nin nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. Ocak-Mart 2011 döneminde takipli alacaklardan yapılan brüt tahsilat tutarlarından iade, ödeme vb. işlemler düşüldükten sonra kalan net nakit tahsilat tutarı 31,32 milyon USD dir Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler Fon, Bankacılık Kanunu nun kendisine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde; faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları kendisine devredilen bankaların kaynaklarının istismar edilmesinden ve sigortaya tabi mevduatın eksik beyan edilmesinden doğan alacaklar ile temlik almış olduğu alacaklar ve diğer alacaklar sebebiyle takip ve tahsil işlemleri yürütmektedir. 15

18 Fon alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenmiştir. Fon, kendisine devredilen bankaların çözümlenmesi kapsamında tarihi itibarıyla toplam adet ve 8,8 milyar TL tutarında alacak dosyası devir ve temlik almıştır yılının birinci üç aylık döneminde bir adedi bedelsiz, 3 adedi 6,38 bin TL bedelli toplam 4 adet dosya devralınmış, 4,73 bin TL bedelli bir adet dosya ise devredilmiştir. Takipli alacaklar ile ilgili olarak Ocak-Mart dönemi içerisinde sağlanan net tahsilat tutarı 34,84 milyon USD dir. Söz konusu tahsilat tutarına ilişkin detaylı bilgi Tablo 9 da yer almaktadır. Fonun Takipli Alacaklarından 2011 Ocak-Mart Döneminde Yapılan Net Tahsilatlar(milyon USD) 1 Nakdi Tahsilat Ayni Tahsilat Toplam Banka Hakim Ortaklarından/İştiraklerinden 16,02 3,52 19,54 Kurumsal Alacak Dosyalarından 4,03-4,03 Bireysel Alacak Dosyalarından 0,40-0,40 Diğer 2 10,87-10,87 Toplam 31,32 3,52 34,84 Tablo 9: Fonun takipli alacaklarından 2011 Ocak-Mart döneminde yapılan tahsilatlar 1 Tabloda yer alan tutarların hesaplanmasında net tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemlerden kaynaklanan tutarlar tahsilatlardan düşülmüştür sayılı Kanun ve TİB kapsamında yapılan satışlar neticesinde ve diğer yollarla Fon hesaplarına yatırılan ancak hukuki süreçlerin kesinleşmesini müteakip ilgili gruplara aktarılması ve/veya diğer üçüncü şahıs, kamu kurum ve alacaklılarına ödenmesi muhtemel tahsilatlardan oluşmaktadır. Söz konusu tahsilatın 5,2 milyon USD lik kısmı Radyo 5 Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedeli, 0,85 milyon USD lik kısmı Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedeli olup kalan kısmı ise muhtelif borçlulardan sağlanan tahsilat tutarıdır Banka Hakim Ortaklarına İlişkin Alacaklar Fon, devralmış olduğu hâkim ortak alacakları ile hâkim ortaklardan banka kaynaklarının istismar edilmesinden kaynaklanan alacakları 2004 ve 6183 sayılı Kanunlar çerçevesinde takipler yapılması, söz konusu hakim ortaklar ile protokoller veya FYYS'ler imzalanması ve bankacılık mevzuatının Fona vermiş olduğu diğer yetkilerin kullanılması gibi yollarla tahsil etmektedir. Fon, banka hakim ortakları ile borç tutarı ve geri ödeme şartları üzerinde anlaşmalar yapmakta ve kamu alacağının azami düzeyde tahsilini teminen önemli gelişmeler kaydetmektedir. Bu çerçevede Fonun alacak ilişkisi içerisinde bulunduğu banka hakim ortakları ile imzalanan protokollerin bir kısmı ödenmek suretiyle kapanmaktadır. Hakim ortakların yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise temerrüde ilişkin yasal yetkiler kullanılmaktadır tarihi itibarıyla banka hakim ortaklarından elde edilen net tahsilat tutarları Tablo 10 da yer almaktadır. 16

19 Banka Adı Banka Hakim Ortaklarından Sağlanan Net Tahsilatlar Hakim Ortak Grubu Ocak-Mart Dönemi Net Tahsilat Tutarı (milyon USD) İtibarıyla Toplam Sitebank Sürmeli Grubu - 9,59 Yaşarbank Yaşar Grubu - 270,69 Kentbank Süzer Grubu - 188,16 Demirbank Cıngıllı Grubu - 103,43 Sümerbank Garipoğlu Grubu 0,02 355,55 Pamukbank Çukurova Grubu ,79 Bank Kapital Ceylan Grubu 0,80 57,51 EGS Bank EGS Grubu 0,75 45,98 TYT Bank 2 Lapis Grubu 0,05 3,02 Yurtbank 3 Balkaner Grubu 0,02 132,08 Etibank 4 Medya Grubu - 278,14 Esbank 3 Zeytinoğlu Grubu 1,33 86,94 İnterbank 3 Çağlar Grubu 0,18 515,84 Bayındırbank 5 Bayındır Grubu - 39,29 Toprakbank 3-6 Toprak Grubu - 253,49 Bank Ekspres Korkmaz Yiğit Grubu - 47,43 İktisat Bankası 3 Erol Aksoy Grubu 14,87 177,56 İmar Bankası 7 Uzan Grubu 0,06 785,75 Egebank Demirel Grubu 0,04 128,38 Türkbank 8 TTB Munzam Vakfı 1,42 8,13 Pamuk, Zeytin, Üzüm, İncir Tarişbank 8 Tarım Satış Kooperatifleri - - Birlikleri Toplam 19, ,75 Tablo 10: Banka hakim ortaklarından sağlanan net tahsilatlar 1 Tahsilat tutarları; gruplardan yapılan ayni ve nakdi tahsilatları ifade etmektedir. Tahsilatlardan yapılan iadeler tutarlardan düşülmüştür. 2 Lapis Grubundan sağlanan tahsilatın tabloda gösterilen tutar dışında kalan 0,68 milyon USD lik kısmı iflas masası paylaşımına göre dağıtılacağından tevzi edilecek hesaplarda tutulmaktadır. 3 Grup şirketlerine yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Fon tarafından kullandırılan kaynak tutarları toplam tahsilat rakamlarından düşülmüştür (Balkaner Grubu 15,02 milyon USD, Zeytinoğlu Grubu 9,59 milyon USD, Çağlar Grubu 17,27 milyon USD, Toprak Grubu 65,51 milyon USD ve Erol Aksoy Grubu 2,65 milyon USD) tarihinde ihale edilen ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedeli olan 1,1 milyar USD, sıra cetveline itiraz davaları devam ettiğinden bloke hesaplarda izlenmektedir. Satış bedelinden Fona isabet edecek tutar Grubun tahsilat tutarlarına dahil edilmemiştir. 5 Grup firmalarına ait varlıklardan oluşturulan ve tarihinde ihale edilen Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedeli olan 77,05 milyon USD, ihalenin feshi ve sıra cetveline itiraz davaları devam ettiğinden bloke hesaplarda izlenmekte olup Gruptan sağlanan tahsilat tutarına dahil edilmemiştir. 6 Toprak Grubu ile ilgili olarak tahsil edilen ancak hukuki süreç ve sıra cetveli çalışmaları devam ettiğinden Grubun borcundan henüz mahsup edilmeyen tutar itibarıyla 41,25 milyon USD dir. Türkiye İş Bankası A.Ş.'nin Toprak Grubu şirketlerinden olan alacakları, alacakların teminatını oluşturan gayrimenkullere ilişkin satış işlemlerinin yapılabilmesini teminen tarihinde 161,8 milyon USD bedelle (anapara+faiz) Fon tarafından temlik alınmıştır. Söz konusu temlik bedeli (anapara+faiz) Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarından mahsup edilmiştir. 7 Uzan Grubuna ilişkin olarak yürütülen takip ve satışlar neticesinde sağlanan brüt tahsilat tutarı 6,95 milyar USD olup bu tutarın 6,17 milyar USD lik kısmı üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmış veya aktarılacaktır. Tabloda bakiye tutara yer verilmiştir. 8 Türk Ticaret Bankası ve Tarişbank hakim ortaklarının Fon tarafından temlik alınmış herhangi bir nakit borcu bulunmamaktadır. Tarişbank ın gayrinakdi riskleri ile Türk Ticaret Bankası nın iştiraklerinden kaynaklanan alacakların takibi ise devam etmektedir. 17

20 Söz konusu hakim ortak grupları ile ilgili olarak mevcut durum ve 2011 yılı birinci üç aylık döneminde kaydedilen önemli gelişmeler aşağıda sıralanmıştır: Sitebank: Sürmeli Grubu ile imzalanan protokoller ve peşin tahsilatlar çerçevesinde toplam 9,6 milyon USD tahsilat sağlanmış ve Gruptan olan Fon alacakları 2005 yılında tasfiye edilmiştir. Yaşarbank: Yaşar Grubunun protokole konu nakit borcu 2006 yılında nakden ve defaten tahsil edilerek kapatılmıştır. Grubun gayri nakdi risklerinin izlenmesine devam edilmektedir. Kentbank: Süzer Grubunun tarihinde imzalanan protokol kapsamındaki borcu 2007 yılında nakden ve defaten ödenmek suretiyle tasfiye edilmiştir. Demirbank: Cıngıllı Grubunun Fona olan nakit borçları yapılan tahsilatlar neticesinde 2007 yılında tasfiye edilmiştir. Sümerbank: Fonun Garipoğlu Grubundan olan alacaklarının 2010 yılı içerisinde imzalanan iki ek protokol kapsamında tahsil edilmesini takiben protokol kapsamında yer alan diğer edimlerin yerine getirilmesi çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda, hisseleri Fon adına tescil edilen Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin %71,8 oranındaki hissesi ile Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. nin hisselerinin tamamı iade edilmiştir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 355,55 milyon USD dir. Pamukbank: Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan ana sözleşme kapsamındaki nakit borçların tamamı tarihinde imzalanan ek sözleşme çerçevesinde revizyona tabi tutularak ödeme planına bağlanmış ve tahsil edilmiştir. Ana Sözleşmeye bağlı olarak; çözümü mahkeme sonucuna bırakılmış olan borçların Fona ödenmesi ile diğer sorunların çözüme kavuşturulması hususlarını içeren ve tarihinde imzalanan ek protokol ile İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen 249 milyon USD tutarındaki banka kaynağının tahsili amacıyla Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan protokol halen yürürlükte olup bu protokoller kapsamındaki yükümlülükler zamanında yerine getirilmektedir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 2,21 milyar USD dir. Bank Kapital: Ceylan Grubu ile TMSF ve alacaklı diğer kuruluşlar arasında tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir. Grup ile ödeme planına yönelik Ek FYYS-9 un imzalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Ocak-Mart döneminde hakim ortak bağlantılı firmalardan 799 bin USD nakit tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat 57,51 milyon USD dir. 18

21 EGS Bank: Deniz A.Ş. ile Fon arasında tarihinde imzalanan protokol kapsamında bugüne kadar 75 adet taahhütname düzenlenmiş olup söz konusu taahhütnameler ile EGS Bank eski Yönetim Kurulu Üyeleri, kanuni temsilcileri ve bağlantılı firmalardan olan Fon alacaklarının tahsil ve takibine yönelik işlemlere devam edilmektedir. EGS Grubu ile yeni bir protokol yapılmasına yönelik çalışmalara devam edilmekte olup Grup borçlularından Ekoten A.Ş. nin ödeme planı revize edilmiştir. Gruptan 2011 yılının birinci üç aylık döneminde 750 bin USD tutarında tahsilat sağlanarak tarihi itibarıyla toplam tahsilat 45,98 milyon USD ye ulaşmıştır. TYT Bank: Fon ile TYT Bank eski hakim ortağı Lapis Grubu arasında Fon alacağının tahsiline yönelik olarak imzalanan protokol kapsamında işlemlere devam edilmektedir. Ocak-Mart döneminde Gruptan 48,45 bin USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla TYT Bank Grubu borçlularından sağlanan toplam tahsilat 3,02 milyon USD dir. Ayrıca mali sorumlulukları bulunan TYT Bank eski yöneticileri hakkında yapılan takiplerden 2011 yılı birinci üç aylık döneminde tahsil edilen toplam 71 bin USD hukuki süreçleri kesinleşinceye kadar geçici hesaplarda bloke edilmektedir. Yurtbank: Balkaner Grubu ile tarihinde imzalanan protokolün revize edilmesi hususunda Grupla görüşmelere devam edilmektedir. Balkaner Grubundan olan alacaklara ilişkin olarak 2011 yılının birinci üç aylık döneminde 16,82 bin USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat tutarı 132,08 milyon USD dir. Etibank: Fonun Medya Grubundan olan alacaklarının tahsilini teminen çalışmalar devam etmektedir. Bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar Medya Grubundan ve bağlantılı üçüncü şahıs borçlularından toplam 278,14 milyon USD tahsilat sağlanmıştır. Medya Grubunun sorumlu tutulduğu bazı borç kalemlerine ilişkin olarak daha önce tahsil edilen 33,85 milyon USD lik tahsilat kurumsal alacak tahsilatları içinde izlenmektedir. Ayrıca, tarihinde ihale edilen ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedeline ilişkin sıra cetvelinde Gelir İdaresi Başkanlığı için ayrılan alacak rakamı, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun kapsamında alacaklı Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından bildirilen alacak rakamına göre Satış Komisyonu tarafından tadil edilmiş olup buna ilişkin Sıra Cetveli Tadil Metni yayımlanmak üzere Resmi Gazete ye gönderilmiştir. 19

22 Fon Kurulunun tarihli Kararı ile ATV Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü Sıra Cetveli Tadil Metni kapsamında alacaklı Vergi Dairesi Müdürlükleri tarafından bildirilen peşin borç tutarı olan ,87 TL nin sıra cetvelinin kesinleşmesi beklenmeksizin 6111 sayılı Kanunda belirtilen ödeme için son tarih olan tarihine kadar Gelir İdaresi Başkanlığına ödenmesine karar verilmiştir. Esbank: Zeytinoğlu Grubunun Fona olan borçlarının tasfiyesi amacıyla takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Gruptan Ocak-Mart döneminde 1,33 milyon USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat 86,94 milyon USD dir. İnterbank: Çağlar Grubu ile imzalanan 440,43 milyon USD tutarındaki protokol kapsamında Gruptan son 3 aylık dönemde 175,72 bin USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat 515,84 milyon USD dir. Bayındırbank: Bayındır Grubu ile Fon ve diğer alacaklı 16 banka ve finans kuruluşu arasında tarihinde düzenlenen FYYS sorunlu hale gelmiş olup Grup hakkında temerrüde ilişkin hükümlerin uygulanmasına yönelik süreç devam etmektedir. Ayrıca, Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedeline ilişkin sıra cetveli kapsamında ipotek alacaklısı T.H. Türkiye Emlak Bankası A.Ş. için ayrılan TL'nin taahhütname alınması kaydıyla ödenmesine karar verilmiştir tarihi itibarıyla, önemli bir kısmı ilişkili firmalardan olmak üzere sağlanan toplam tahsilat tutarı 39,29 milyon USD dir. Toprakbank: Toprak Grubu ile imzalanan ek protokole ilişkin bazı edimlerin yerine getirilmemesi sebebiyle temerrüt hali oluşmuş olup Gruba dahil gerçek ve tüzel kişiler hakkında başlatılan takip işlemlerine devam edilmektedir. Danıştay 13. Daire Başkanlığının 2009/2942 E. ve 2009/6309 E. sayılı dosyalarından verilen yürütmeyi durdurma kararı üzerine yapılacak işlemler hususundaki tarihli Fon Kurulu Kararına istinaden, 2009/18 sayılı Fon Kurulu Kararı üzerine yapılan işlemlerden hukuki imkansızlık bulunanlar dışındaki tüm işlemlerin geri alındığı ve 2009/235 sayılı Fon Kurulu Kararına istinaden yapılan işlemlerden hukuki imkansızlık bulunmayan satışlar ile borçlulara gönderilen ödemeye çağrı mektubu ve ödeme emirlerinin kaldırıldığına dair yazılar ilgililere tebliğ için gönderilmiştir. Mahkemenin belirlediği borç tutarının güncellenmesi dahilinde tarihli Fon Kurulu Kararına istinaden, 485,55 milyon TL tutarındaki Fon alacağının takip ve tahsili için hakkında takibe başlanılan kişiler hakkında ihtiyati haciz onayı alınmış olup alınan ihtiyati haciz onayına istinaden yürütmeyi durdurma kararının gereğini yerine getirmek adına hacizleri kaldırılan gayrimenkuller için tekrar haciz konulması hususunda ilgili tapulara tebligatta 20

23 bulunulmuştur tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan tahsilat tutarı 253,49 milyon USD dir. Bank Ekspres: Korkmaz Yiğit Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Gruptan Ocak-Mart döneminde 3,6 bin USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla toplam tahsilat tutarı 47,43 milyon USD dir. İktisat Bankası: Erol Aksoy Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Gruptan 2011 yılının birinci üç aylık döneminde 14,87 milyon USD tahsilat sağlanmış olup toplam tahsilat tutarı 177,56 milyon USD ye ulaşmıştır. İmar Bankası: Ocak-Mart döneminde Uzan Grubu borçlusu olan gerçek ve tüzel kişilere yapılan hacizler ve menkul satışları yoluyla 60 bin USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla Grubun borcundan mahsup edilen toplam tahsilat tutarı 785,75 milyon USD dir. Egebank: Demirel Grubundan olan alacakların takip ve tahsil işlemlerine devam edilmekte olup Gruptan Ocak-Mart döneminde 44 bin USD tahsilat sağlanmıştır tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 128,38 milyon USD dir. Türkbank: Türkbank iştiraklerinden devir ve temlik alınan alacakların tahsiline ilişkin olarak yapılan protokoller kapsamında Gruptan Ocak-Mart döneminde 1,42 milyon USD tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat 8,13 milyon USD dir Ticari ve İktisadi Bütünlükler Fon, Bankacılık Kanunu çerçevesinde ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczettiği gerçek ve tüzel kişilere ait mal, hak ve varlıkların tamamını veya bir kısmını ticari ve iktisadi bütünlük oluşturmak suretiyle satabilmektedir. Böylece Fon, satışa konu olan ticari işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmesini ve yüksek değerle alıcı bulmasını sağlamaktadır. Diğer yandan, Bankacılık Kanunu gereğince, borçlulara ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya ayrı ayrı cebri icra yoluyla satış bedellerinden söz konusu kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenmektedir. Satışa sunulan ticari iktisadi bütünlüklere ilişkin tarihi itibarıyla durum Tablo 11 de yer almaktadır. 21

24 Ticari ve İktisadi Bütünlüğün Adı Hakim Ortak Grubu Satışa Sunulan Ticari ve İktisadi Bütünlüklerin Tarihi İtibarıyla Durumu Muhammen Bedeli Açıklama Toprak Sağlık Gereçleri Bozüyük Toprak Karo Bozüyük Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası Kanlıca Gayrimenkulleri Denizli Alışveriş Merkezi Emzet Akaryakıt Le Chic FM Bursa TV/Bursa FM Radyo 5 Plato Veri Dağıtım Hizmetleri Maxi TV Show Radyo Viva TV/ Radyo Viva Toprak Grubu Demirel Grubu EGS Grubu Zeytinoğlu Grubu Medya Grubu Erol Aksoy Grubu USD USD USD TL USD USD USD TL USD USD USD USD USD Danıştay 13. Daire Başkanlığının verdiği yürütmeyi durdurma kararı çerçevesinde TİB e ilişkin tüm işlemler geri alınmıştır tarihli ihale tatil edilerek Toprak Lice Yağ ve Yem Fabrikası TİB i satıştan çekilmiştir. Satışa çıkarılmış olup ihale tarihi dir tarihli ihale, teklif veren olmadığından gerçekleşmemiştir tarihli ihale, teklif veren olmadığından gerçekleşmemiştir tarihinde ihale bedeli tahsil edilerek devir ve teslim sözleşmesi imzalanmıştır tarihinde ihale bedeli tahsil edilerek devir ve teslim sözleşmesi imzalanmıştır tarihinde ihale bedeli tahsil edilerek devir ve teslim sözleşmesi imzalanmıştır tarihli ihalede DirectFN Ltd. ye ihale edilmiş olup ihale bedeli tahsil edilerek tarihinde devir ve teslim sözleşmesi imzalanmıştır. İhale bedelinden geçmiş dönem borcu ödemesi kapsamında Aksoy Grubu şirketlerine TL ödenmiştir. İhale bedeli olan USD tarihinde tahsil edilerek devir ve teslim sözleşmesi imzalanmıştır tarihli açık artırma ve tarihli pazarlık ihalelerinde Arto Radyo Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye USD bedelle ihale edilmiş ancak Fon Kurulu ihaleyi onaylamamıştır. Yeniden satışa çıkarılmış olup ihale tarihi dir tarihli açık artırma ve tarihli pazarlık ihalelerinde Artı Radyo Televizyon Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş. ye USD bedelle ihale edilmiş olup Rekabet Kurumu ve RTÜK nezdindeki işlemler devam etmektedir. Cine 5 TV USD tarihli açık artırma ve tarihli pazarlık ihalelerinde Al Jazeera Türk Yayıncılık Hizmetleri A.Ş. ye ihale edilmiştir. Rekabet Kurumu nezdindeki işlemler tamamlanmış olup RTÜK nezdindeki işlemler devam etmektedir. Tablo 11: Satışa sunulan ticari ve iktisadi bütünlüklerin tarihi itibarıyla durumu Kurumsal ve Bireysel Alacaklar tarihi itibarıyla Fon nezdinde kurumsal kredi alacakları ile ilgili olarak toplam 4,43 milyon USD tutarında 3 adet borç geri ödeme sözleşmesi takip edilmektedir. 22

25 Ocak-Mart döneminde Fon nezdinde takip edilen kurumsal kredi alacakları ile ilgili olarak 996 bin USD, RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye İkinci Alacak Satış İhalesi kapsamında fiziki devir, teslim ve alacak temlik işlemleri gerçekleştirilen alacak dosyaları ile ilgili olarak ise 3,03 milyon USD olmak üzere toplam 4,03 milyon USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemde bireysel kredi alacaklarından sağlanan toplam tahsilat tutarı ise 397 bin USD dir. Dönem içerisinde 615 adet dosyaya ilişkin alacağın sona ermesi ile birlikte tasfiye edilen dosya adedi toplam ye ulaşmıştır İştiraklere İlişkin Faaliyetler Fona devredilen bankalardan ve borçlu gruplardan tarihi itibarıyla toplam 193 iştirak Fon portföyüne alınmıştır. Fon portföyünde tarihi itibarıyla 20 adet bağlı ortaklık ve 15 adet iştirak bulunmaktadır. Fona devredilen iştiraklerin tarihi itibarıyla durumu Grafik 4 te yer almaktadır. İştiraklerin İtibarıyla Durumu (adet) Hisse devri gerçekleştirilen Sicilden terkin edilen Mevcut Tasfiye edilen/halinde Hisse devir işlemi devam eden Grafik 4: İştiraklerin itibarıyla durumu 2011 yılı birinci üç aylık döneminde Fon iştiraklerinden Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. de Fonun sahip olduğu TL nominal değerli ve adet hisseden TL nominal değerli hissenin devri gerçekleştirilmiş olup kalan 2.-TL nominal değerli hissenin devir süreci devam etmektedir. Ayrıca, yine Fon iştiraklerinden Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. de MSM Mali Sistemler Müşavirlik A.Ş. nin sahip olduğu %1,19 oranındaki hissenin mülkiyetinin Fon adına tescili gerçekleştirilmiştir. Devir işlemi ile birlikte Fonun söz konusu şirkette sahip olduğu hisse oranı %3,89 a ulaşmıştır. 23

26 Fonun Gayrimenkul ve Menkullerine İlişkin Faaliyetler tarihi itibarıyla Fon portföyüne alınan gayrimenkul sayısı toplam adettir. Ocak-Mart dönemi içerisinde TL bedelle 33 adet gayrimenkulün satışı yapılmış; ayrıca kayıtlı değerleri toplamı TL olan 146 adet gayrimenkul ilgili grupla yapılan protokol ve/veya mahkeme kararı doğrultusunda eski maliklerine iade edilmiştir. Böylece tarihi itibarıyla satılan/iade edilen gayrimenkul sayısı adede ulaşmıştır Fonun Taraf Olduğu Davalar TMSF'nin taraf olduğu dava ve takipler genel olarak 5 ana grupta takip edilmektedir. Dava ve takiplere ilişkin genel bilgiler ile tarihi itibarıyla dava ve takiplerin durumları aşağıda sıralanmıştır: Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili Dava ve Takipler Fon tarafından, hisseleri Fona intikal eden bankaların eski hakim ortak ve yöneticileri aleyhine; Banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle açılmış olan iade ve tazmin davaları, Kanunun ve ana sözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmeyerek, gerçeğe aykırı bilanço, kar ve zarar cetveli düzenleyerek ve bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı davranışlarla usulsüz kredi kullandırarak bankayı zarara uğratmaları nedeniyle açılan mali sorumluluk davaları, Kanuna aykırı karar ve işlemleri ile bankanın Fona devrolmasına neden olmaları sebebiyle, bankaya verdikleri zararla sınırlı olarak açılmış bulunan şahsi iflas davaları, Hakim ortaklardan olan alacakların ve/veya hakim ortak dışı kurumsal kredi alacaklarının takip ve tahsili talebi ile İcra ve İflas Kanunu uyarınca yürütülen takiplere yapılan itirazların kaldırılması talebi ile açılan itirazın iptali davaları, Banka eski hakim ortakları ile yöneticileri aleyhine Türk Ceza Kanunu ve Bankacılık Kanunu nun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan suç duyuruları üzerine açılan ceza davaları takip edilmektedir. Ayrıca, Fonun tesis ettiği işlemlere karşı söz konusu bankaların eski hakim ortak ve yöneticileri ile diğer ilgililer tarafından Fon aleyhine idari davalar açılmıştır. Banka 24

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan Haziran 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu FAALİYETLER...........3 1. BANKALARA İLİŞKİN GELİŞMELER... 3 1.1. Halen TMSF Bünyesinde

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4 1.2. MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER...5 1.3.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU Mart 2009 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU Mart 2015 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 212 FAALİYET RAPORU Mart 213 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 18/09/2017 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 17/10/2011 BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL) a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 573.53,6 2.21.946,22 1.628.443,16

Detaylı

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

~"t. "' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J

~t. ' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J -S ~"t "' rr. 1~J.aV!J!J.:\ r ~,. ~!J V~ J\J ~ ~ J J ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\: J rforkiye'de MEVDUATA G0VENCE GETIRILMIŞ OLAN DÜZENLEMELER SAÖLANMASI KONUSUNDA ;;.. TOrkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 11.03.2016 Sirküler No : 2016/9 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR SERMAYE ARTIRIMINDA İNDİRİMİN USUL VE ESASLARI BELİRLENDİ 1. Genel Bilgi: Bilindiği üzere 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL

2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL 87 88 2016 YILI TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAYNAKLARINDAN KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ NE SAĞLANAN KREDİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN PROTOKOL Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA

T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ndan: 11.7.2003 T. ĐMAR BANKASI T.A.Ş. MÜŞTERĐLERĐNĐN KURUMUMUZA ĐLETTĐKLERĐ SORULARA ĐLĐŞKĐN AÇIKLAMA T. Đmar Bankası T.A.Ş.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN İLAN DOSYA NO: 2003/8 Fon Kurulunun 28.01.2015 tarih ve 2015/21 sayılı kararıyla; 25.12.2014 tarih ve

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler *

Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * Bankacılar Dergisi, Sayı 56, 2006 Bankacılığa İlişkin Mevzuat ve Yeni Düzenlemeler * (Ocak-Mart 2006) 1. Bankacılık Kanununa İlişkin Düzenlemeler 31 Ocak 2006 tarih ve 26066 sayılı Resmi Gazete de; Maden

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ATAŞEHİR GAYRIMENKULLERI TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/3 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER EK - VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİN KURULUŞUNDA ARANACAK BELGELER. Kurucularca imzalanmış ortaklık ana sözleşme taslağı.. Varlık yönetim şirketi kurulmasından beklenen faydayı analiz eden ve yapılması düşünülen

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ADABANK TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2003/8 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Fon tarafından

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU

STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 841.02.03.00 602.07.01.00 841.01.01.00 602.08.01.00 STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MEVZUAT TAKİP FORMU 1 Performans Programının Hazırlanması 1-5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 9.

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455 TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 01/02/2016 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TRAKYA SANAYİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2004/77 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( Fon ) tarafından

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI

BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI BORSA BAŞKANLIĞI DUYURULARI Yaşanan olağan dõşõ gelişmeler sonucunda Borsa da işlem gören hisse senetlerinin değerini değiştirebilecek ve yatõrõmcõlarõn yatõrõm kararlarõnõ etkileyebilecek önemde bilgilerin

Detaylı

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama)

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama) 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik

Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Devlet Bakanlığından: Dış Borç Ödeme Hesabı Oluşturulması ve İşleyişine İlişkin Esas ve Usullere Dair Yönetmelik Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI NİSAN - 2016 BARTIN A. 2016 YILI GEÇİCİ BÜTÇE DÖNEMİ GERÇEKLEŞMELERİ 5018 sayılı Kamu

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı Genel Müdürlük Adresi : Bankpozitif

Detaylı

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL)

a) İlgili ayda (2009 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 2009 (TL) a) İlgili ayda (9 yılı Nisan ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : MART 9 NİSAN 9 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 1.833.474,4 1.833.474,4 T.İş

Detaylı