TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU"

Transkript

1 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU

2 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak üçer aylık dönemler itibarıyla yayımladığı raporlar ile kamuoyunu bilgilendirir. hükmü gereğince hazırlanmaktadır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE İLETİŞİM BİLGİLERİ: FİNANSMAN DAİRE BAŞKANLIĞI TEL: (212) FAKS: (212) AĞUSTOS 2015 ISSN

3 İÇİNDEKİLER DÖNEMİ KURUMSAL GELİŞİM PLANI MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ SİGORTA PRİMİ GELİRLERİ MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER FONUN BÜTÇE HARCAMALARI MEVDUAT SİGORTACILIĞI REZERV YÖNETİMİ ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ FAALİYET İZNİ KALDIRILAN BANKALAR FONA DEVREDİLEN BANKALAR GERİ KAZANIM FAALİYETLERİ FONUN TAKİPLİ ALACAKLARININ TAHSİLİNE İLİŞKİN FAALİYETLER FONUN TARAF OLDUĞU DAVALAR HAZİNE MÜSTEŞARLIĞINA YAPILAN ÖDEMELER KURUM VE KURULUŞLARA YAPILAN ÖDEMELER DİĞER FAALİYETLER ULUSLARARASI MEVDUAT SİGORTACILARI BİRLİĞİ (IADI) VE AVRUPA MEVDUAT SİGORTACILARI FORUMU (EFDI) İLE İLGİLİ FAALİYETLER DİĞER KURUMLAR İLE İLİŞKİLER

4 TABLOLAR Tablo 1: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2015 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri... 4 Tablo 2: Mart-2015 dönemine ilişkin sigorta primi gelirleri... 6 Tablo 3: 2015 yılında Fona devredilen zamanaşımına uğramış kıymetler... 7 Tablo 4: 2015 yılı gider bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı... 8 Tablo 5: Çözümleme faaliyetleri 2015 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri... 9 Tablo 6: Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar Tablo 7: Sigortalı mevduat ödemeleri kapsamında aktarılan kaynaklar ve iflas masaları tarafından yapılan geri ödemeler Tablo 8 : İmar Bankası DİBS ödemeleri Tablo 9: Çözümleme faaliyet gelirlerinin dağılımı Tablo 10: TMSF nin takipli alacaklarından Nisan-Haziran döneminde yapılan nakdi ve ayni tahsilatlar Tablo 11 : Banka hakim ortaklarından sağlanan net tahsilatlar Tablo 12: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili davalar Tablo 13:Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili icra takipleri Tablo 14: Uluslararası dava ve takipler Tablo 15: Kurumsal krediler ile ilgili davalar Tablo 16: Kurumsal krediler ile ilgili icra takipleri Tablo 17: Kredi dışı davalar Tablo 18: Kredi dışı icra takipleri Tablo 19: 2015 yılı Nisan-Haziran döneminde Hazine Müsteşarlığına yapılan ödemeler GRAFİKLER Grafik 1: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları... 5 Grafik 2: Dönemler itibarıyla sigorta primleri... 6 Grafik 3: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı Grafik 4: İştiraklerin itibarıyla durumu

5 KISALTMALAR Asya Katılım Bankası A.Ş. Avrupa Mevduat Sigortacıları Forumu Bank Ekspres A.Ş. Bank Kapital T.A.Ş. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bayındırbank A.Ş. Birleşik Fon Bankası A.Ş. Demirbank T.A.Ş. Devlet Borçlanma Senedi Devlet İç Borçlanma Senedi Ege Giyim Sanayicileri Bankası A.Ş. Egebank A.Ş. Eskişehir Bankası T.A.Ş. Etibank A.Ş. Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi Geri Ödeme Sözleşmesi İktisat Bankası T.A.Ş. İnterbank A.Ş. Kentbank A.Ş. Kıbrıs Kredi Bankası Ltd. Milli Aydın Bankası T.A.Ş. Müflis Marmara Bankası A.Ş. Müflis Türkiye İthalat ve İhracat Bankası A.Ş. Müflis Türkiye Turizm Yatırım ve Dış Ticaret Bankası A.Ş. Pamukbank T.A.Ş. Sermaye Piyasası Kurumu Sivil Toplum Kuruluşları Sitebank A.Ş. Sümerbank A.Ş. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Ticari ve İktisadi Bütünlük Toprakbank A.Ş. Türk Ticaret Bankası A.Ş. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Türkiye İmar Bankası T.A.Ş. Türkiye Tütüncüler Bankası Yaşarbank A.Ş. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği Yurt Ticaret ve Kredi Bankası A.Ş. Asya Katılım Bankası EFDI Bank Ekspres Bank Kapital BDDK Bayındırbank Birleşik Fon Bankası Demirbank DBS DİBS EGS Bank Egebank Esbank Etibank FYYS Protokol İktisat Bankası İnterbank Kentbank Kıbrıs Kredi Bankası Tarişbank Marmara Bank Impexbank TYT Bank Pamukbank SPK STK Sitebank Sümerbank TMSF-Fon TİB Toprakbank Türkbank TCMB Hazine İmar Bankası Yaşarbank IADI Yurtbank 3

6 DÖNEMİ KURUMSAL GELİŞİM PLANI TMSF nin Stratejik Planlama Dönemi nde kurumsal performans yönetim modeli olan Kurumsal Gelişim Planı (KGP) birer perspektif olarak konumlandırılmış üç stratejik amaç etrafında yapılandırılmıştır. Bu amaçlar, TMSF nin; Mevduat Sigortacılığı, Banka Çözümleme ve Geri Kazanım Kurumsal Gelişim faaliyetlerinin etkinliğini artırmaktır. Fonun stratejik hedefleri ise bu üç stratejik amaç çerçevesinde belirlenmiş ve her bir stratejik hedef için stratejik faaliyet ve projeler tanımlanmıştır yılının ikinci üç aylık döneminde Fonun planlama çalışmaları kapsamında, TMSF Strateji Haritası çerçevesinde 2015 yılı TMSF Kurumsal Gelişim Planına ilişkin uygulama, izleme ve raporlama faaliyetlerine devam edilmiştir. 2. MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ 2014 yılı sonu itibarıyla milyon USD olan ve 2015 yılı sonunda milyon USD ye ulaşacağı öngörülen mevduat sigortacılığı rezerv tutarı itibarıyla milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Mevduat Sigortacılığı Faaliyetleri 2015 Yılı Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (milyon USD) 1 Performans Hedefi Yılı Nisan- Ocak- İtibarıyla Gerçekleşme Haziran Haziran Kümülatif Oranı (%) Gerçekleşme Gerçekleşme Gerçekleşme Rezerv (dönem başı) Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Gelirleri , Finansal Gelirler (Faiz vb.) , Bütçe ve Diğer Mevduat Sigortacılığı Faaliyet Giderleri Kullandırılan Sermaye Benzeri Kredi Çözümleme Faaliyetlerine Aktarılan Evalüasyon ve Değerleme Farkı , , Rezerv (dönem sonu) , Tablo 1: Mevduat sigortacılığı faaliyetleri 2015 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1 Tabloda yer alan tutarlar Fonun kuruluşundan itibaren nakit olarak, Devlet Borçlanma Senetleri (DBS) ve kira sertifikası ile gerçekleştirdiği işlemler ve tarihi kurlar esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Mevduat sigortacılığı faaliyet gelirleri; sigorta primleri, zamanaşımı gelirleri, idari para cezaları vb. kalemlerden oluşmaktadır. 3 Tabloda yer alan tutarların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir. 4 Mevduat sigortacılığı rezervinin kira sertifikası ve DBS lerde değerlendirilen kısmı milyon USD olup, kira sertifikası ve DBS lere ilişkin faiz ve değerleme farkı 390 milyon USD dir. Bu tutar dahil edildiğinde dönem sonu rezervi sermaye benzeri kredi dahil milyon USD ye ( milyon TL) ulaşmaktadır. 4

7 Fon, 2015 yılının ikinci üç aylık döneminde 209 milyon USD tutarında mevduat sigortacılığı faaliyet geliri ve 167 milyon USD tutarında finansal gelir elde etmiştir. Fonun bütçe ve diğer mevduat sigortacılığı faaliyet giderleri ise ikinci üç aylık dönemde 7 milyon USD olarak gerçekleşmiştir Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonlarının Gelişimi Haziran 2015 dönemi itibarıyla bankacılık sektöründe faaliyet gösteren 34 mevduat bankası ve 5 katılım bankası nezdindeki mevduat ve katılım fonları toplam 1.167,7 milyar TL ye ulaşmış olup, bu tutarın % 27,29 u sigorta kapsamındadır. Sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonları Haziran 2014 dönemine göre % 13,67 oranında artarak toplam 318,7 milyar TL ye yükselmiş olup, mevduat sigortacılığı rezervinin bu tutara oranı % 6 dır. Bankalar nezdinde bulunan toplam ve sigorta kapsamındaki mevduat ve katılım fonuna ilişkin tutarlar Grafik 1 de gösterilmektedir. milyar TL Toplam ve Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları Haziran 2014 Eylül 2014 Aralık 2014 Mart 2015 Haziran 2015 Sigorta Kapsamındaki Mevduat ve Katılım Fonu Toplam Mevduat ve Katılım Fonu Grafik 1: Toplam ve sigortaya tabi mevduat ve katılım fonları Not: TL karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır Sigorta Primi Gelirleri 2015 yılı Nisan-Haziran aylarında Mart 2015 dönemine ilişkin olarak sigorta kapsamında bulunan 305,29 milyar TL tutarında mevduat ve katılım fonu üzerinden tahsil edilen sigorta primleri Mart 2014 dönemine göre % 13,78 oranında artış göstererek 475 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın % 6,48 lik kısmı (30,76 milyon TL) katılım bankalarından tahsil edilmiştir. Dönemler itibarıyla tahsil edilen sigorta prim gelirlerinin toplam TL ve USD karşılıkları ile Mart 2015 dönemine ilişkin olarak tahsil edilen sigorta primlerinin detayı sırasıyla Grafik 2 ve Tablo 2 de yer almaktadır. 5

8 milyon TL* Dönemler İtibarıyla Sigorta Primleri milyon USD* Mart 2014 Haziran 2014 Eylül 2014 Aralık 2014 Mart 2015 Toplam TL Karşılığı Toplam USD Karşılığı Grafik 2: Dönemler itibarıyla sigorta primleri *TL ve USD karşılıkların hesaplanmasında dönem sonlarında geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. Banka Grubu Döviz Cinsi Prim Matrahı 1 Sigorta Primi Tutarı Mevduat Bankaları Katılım Bankaları Toplam TL USD EUR TL USD EUR TL USD EUR Genel Toplam (TL karşılığı) 2 TL Tablo 2: Mart-2015 dönemine ilişkin sigorta primi gelirleri 1 Sigorta kapsamındaki tasarruf mevduatı ve katılım fonu tutarlarından oluşmaktadır. 2 TL karşılıkların hesaplanmasında tarihinde geçerli TCMB döviz alış kurları kullanılmıştır. 3 Nisan-Haziran 2015 döneminde yukarıdaki tutarlara ilave olarak, ilgili bankalardan geçmiş dönemlere ilişkin (gecikme zamları hariç olmak üzere) TL ilave prim tahsilatı yapılmıştır Mevduat Sigortacılığına İlişkin Diğer Gelirler Fonun, sigorta primlerine ilave olarak, Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesinde belirtilen zamanaşımına uğrayan kıymet gelirleri, bankacılık sistemine giriş payları, hisse devir payları, adli ve idari para cezaları ve diğer gelirleri bulunmaktadır. Söz konusu gelirlere ilişkin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır Para Cezaları Bankacılık Kanunu nun 130 uncu maddesi çerçevesinde, söz konusu Kanun hükümlerine aykırılık dolayısıyla hükmolunacak adli para cezalarının % 50 si ile verilecek idari para cezalarının % 90 ı Fona gelir kaydedilmektedir. 6

9 Nisan-Haziran döneminde bu hüküm çerçevesinde Fon tarafından toplam 2,09 milyon TL tutarında idari para cezası tahsil edilmiştir. Tahsil edilen bu tutardan 209 bin TL lik kısım ilgili mevzuat gereğince Maliye Bakanlığına aktarılmış olup, kalan kısım Fona gelir kaydedilmiştir Hisse Devir Payları Bankacılık Kanunu nun 18 inci maddesi gereğince BDDK iznine tabi tutulan pay devirleri çerçevesinde bankanın devralınan hisselerinin nominal değerinin % 1 i oranında devir payının devralan tarafından Fona yatırılması zorunludur. yapılmıştır. Bu kapsamda, 2015 yılı ikinci üç aylık dönemde Fon tarafından 3,17 milyon TL tahsilat Zamanaşımına Uğramış Kıymetler tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 8 inci maddesi gereğince, bankalar nezdinde zamanaşımına uğrayan her türlü mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklara ilişkin listeler Şubat ayının başından itibaren ilgili bankaların ve Fonun internet sitesinde 4 ay müddetle ilan edilmektedir. İlan edilen zamanaşımına uğramış mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan Haziran ayının onbeşinci gününe kadar hak sahibi veya mirasçıları tarafından aranmayanlar, ilgili bankalar tarafından Haziran ayı sonuna kadar Fona devredilmekte olup, bu tutarlar Fona gelir kaydedilmektedir. Bu kapsamda, 2015 yılında 64,8 milyon TL (gecikme bedeli dahil) Fona gelir kaydedilmiştir. Fona devredilen zamanaşımına uğramış kıymetlerin para cinslerine göre dağılımı Tablo 3 te yer almaktadır. Fona Devredilen Zamanaşımına Uğramış Kıymetler TL ,50 NOK 533,51 USD ,34 SEK ,43 EUR ,62 DKK 556,09 CHF 2.222,43 AUD 518,04 GBP ,78 SAR 949,86 JPY CAD 322,55 Tablo 3: 2015 yılında Fona devredilen zamanaşımına uğramış kıymetler Ayrıca, bankalarda zamanaşımına uğradıkları için Fona devredilen altınlardan değerleme işlemleri tamamlanan 2.714,28 gramlık kısmı için altın hesabı açılmıştır. Açılan hesabın Türk Lirası karşılığı ,85 TL dir. 7

10 Sisteme Giriş Payları Bankacılık Kanunu nun 10 uncu maddesi gereğince BDDK tarafından kurulmasına izin verilen bankanın faaliyete geçebilmesi için banka hissedarları tarafından Kanunun 7 nci maddesinde belirtilen asgari sermayenin % 10 u tutarındaki sisteme giriş payının Fon hesaplarına yatırılması zorunludur. Bu kapsamda, 2015 yılının ikinci üç aylık döneminde sisteme giriş payı kapsamında 750 bin TL tahsilat yapılmıştır Fonun Bütçe Harcamaları TMSF Teşkilat Yönetmeliği ile Fon Kuruluna verilen yetkiler çerçevesinde, Fonun ana stratejisi ile amaç ve hedeflerine uygun olarak hazırlanan 2015 yılı Gider Bütçesi, Fon Kurulu Kararı ile uygulamaya konulmuştur yılı Gider Bütçesinde toplam 74,80 milyon TL ödenek öngörülmüş ve ikinci üç aylık dönemde 15,39 milyon TL tutarında harcama gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tutar, toplam bütçe ödeneğinin % 20,58 ine tekabül etmektedir. Harcamaların 8,01 milyon TL sini personel giderleri; 4,27 milyon TL sini mal ve hizmet alımları; 3,10 milyon TL sini ise diğer harcamalar oluşturmaktadır yılı bütçe ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı Tablo 4 de yer almaktadır Yılı Gider Bütçesi Ödeneklerinin ve Harcamalarının Dağılımı (TL) 2015 Nisan-Haziran Ocak-Haziran Gerçekleşme Ödenek Türü Ödeneği Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) Personel Giderleri ,45 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ,41 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,14 Cari Transferler ,83 Sermaye Giderleri ,45 Toplam ,02 Tablo 4: 2015 yılı gider bütçesi ödeneklerinin ve harcamalarının dağılımı 2.5. Mevduat Sigortacılığı Rezerv Yönetimi Fonun, tarihi itibarıyla milyon TL (DBS lere ilişkin faiz gelir reeskont tutarı dahil olup, Birleşik Fon Bankasına kullandırılan Sermaye Benzeri Kredi hariçtir. Açıklamalar Tablo 1 de yer almaktadır.) tutarındaki mevduat sigortacılığı faaliyet rezervinin milyon TL lik kısmı DBS ve Kira Sertifikası olarak (% 99), 275 milyon TL lik kısmı ise vadeli mevduat hesaplarında (% 1) değerlendirilmektedir. Mevduat sigortacılığı rezervinin TL, USD ve EUR dağılımı sırasıyla % 82,7, % 10,6 ve % 6,4 tür. 8

11 3. ÇÖZÜMLEME FAALİYETLERİ 1994 yılından itibaren faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen 5 banka ve temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen 20 banka ile ilgili olarak Fon tarafından tasfiye, çözümleme ve geri kazanım çalışmaları halen yürütülmektedir. Bu kapsamda yürütülen faaliyetler sonucunda, 2015 yılı ikinci üç aylık döneminde Fon, 28 milyon USD tutarında çözümleme geliri elde etmiş, çözümleme faaliyetlerine ilişkin rezervin değerlemesinden ise 2 milyon USD tutarında finansal gelir sağlamıştır. Aynı dönem içerisinde Hazine Müsteşarlığına yapılan ödeme tutarı 1 milyon USD olarak gerçekleşmiştir. Çözümleme faaliyetlerine ilişkin 2015 yılı mali hedefleri ve ikinci üç aylık dönem gerçekleşmeleri Tablo 5 te yer almaktadır. Çözümleme Faaliyetleri 2015 Yılı Mali Hedefleri ve Gerçekleşmeleri (milyon USD) 1 Performans Hedefi Yılı İtibarıyla Nisan-Haziran Ocak-Haziran Gerçekleşme Kümülatif Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) Gerçekleşme Rezerv (dönem başı) Çözümleme Gelirleri , Borçlanma Mevduat Sigortacılığı Gelirlerinden Aktarılan Finansal Gelirler (Faiz vb.) , Emanet Tahsilatlar Çözümleme Giderleri , Off-Shore Davaları Hazine ye Ödemeler , TCMB Avans Ödemeleri Diğer Kurum/Kuruluş Ödemeleri , Emanet Tahsilatlardan Yapılan Ödemeler Evalüasyon ve Değerleme Farkı , Rezerv (dönem sonu) , Tablo 5: Çözümleme faaliyetleri 2015 yılı mali hedefleri ve gerçekleşmeleri 1 Tabloda yer alan tutarlar TMSF nin nakit olarak ve DİBS ile gerçekleştirdiği işlemler ve işlem tarihinde geçerli kurlar esas alınarak hesaplanmıştır sayılı Kanun kapsamında Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereğince TMSF tarafından 3 ayda bir hazırlanan nakit projeksiyon tutarları performans hedefi olarak esas alınmıştır. 3 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat rakamları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir. 4 Borçlanma tutarının milyon USD lik kısmı TCMB den kullanılan avanstır. 5 BMC Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ticari işlemleri ile ilgili olarak Fon emanet hesaplarına gelen tutarlar ile bu hesaplardan yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 6 Off-shore davalarına ilişkin olarak mahkeme kararları gereğince yapılan ödemelerden oluşmaktadır. 7 Tabloda yer alan tutarların USD para cinsinden gösterimi nedeniyle oluşan kur farklarını ifade etmektedir. 8 Söz konusu tutarın 220 milyon USD lik kısmı sıra cetvelleri oluşturulması çalışmaları süren tahsilatlar ile yasal işlemleri devam eden tahsilatların izlendiği bloke hesaplardan oluşmaktadır. Bakiye tutar ise TMSF nin Nakit Fazlasının Hazine Müsteşarlığı Hesaplarına Aktarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar gereği çözümleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesini teminen Fonda tutulan 100 milyon USD tutarındaki ihtiyati rezerv ile 20 milyon USD ye ulaşması halinde Hazine ye aktarılacak serbest rezerv tutarından oluşmaktadır. 9

12 3.1. Faaliyet İzni Kaldırılan Bankalar Bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izinleri kaldırılarak iflasına karar verilen bankalara ilişkin mevcut durum Tablo 6 da yer almaktadır. Banka Adı Faaliyet İzni Kaldırılarak Haklarında İflas Kararı Verilen Bankalar Faaliyet İzninin Kaldırıldığı Tarih İflas Karar Tarihi Alacak Kayıt Adedi Kabul Edilen Alacak Tutarı 1 (milyon TL) Ödenen Anapara (milyon TL) İflas Tarihinden Sonra Ödenen Yasal Faiz 2 (milyon TL) Marmara Bank ,3 17,0 42,8 TYT Bank ,1 21,6 0,9 Impexbank ,7 41,6 42,4 Kıbrıs Kredi Bankası ,4 0,3 - İmar Bankası , ,3 - Tablo 6: Faaliyet izni kaldırılarak haklarında iflas kararı verilen bankalar sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 195 inci maddesi gereğince, alacak tutarına iflas tarihine kadar işlemiş faizler, kayıtlı alacak tutarları içinde yer almaktadır. İflas tarihinden sonraki döneme ilişkin faiz tutarları ise bu tutarlara dahil değildir sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 196 ncı maddesi gereğince, kabul edilen alacak tutarlarına iflas tarihinden sonra işleyen yasal faizler kayıtlı alacakların ödenmesinden sonra iflas masalarında bakiye kalması halinde ödenebilmektedir. 3 Kabul edilen alacak kayıt tutarına, TMSF tarafından Uzan Grubuna ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında satışından elde edilen ve 5472 sayılı Kanunla değişik 5411 sayılı Bankacılık Kanunu gereğince Maliye Bakanlığı na aktarılan 1.164,1 milyon TL lık tutar dahildir. Söz konusu bankalar nezdindeki mevduat sigortası kapsamındaki hesaplara ilişkin olarak 2015 yılının Nisan-Haziran döneminde Fon tarafından herhangi bir kaynak aktarımı yapılmamıştır. Faaliyet izni kaldırılan bankalardaki sigortalı mevduat ile ilgili olarak Fon tarafından yapılan ödemeler, Fonun iflas masalarına kayıtlı alacak tutarları, müflis banka iflas masaları tarafından Fona ödenen tutarlar ve kalan Fon alacağı tutarları Tablo 7 de gösterilmektedir. 10

13 Banka Adı Marmara Bank Fon Tarafından Sigortalı Mevduat Ödemeleri Kapsamında Aktarılan Kaynaklar ile İflas Masaları Tarafından Fona Yapılan Geri Ödemeler ( tarihi itibarıyla) (TL) Fon Tarafından Aktarılan Kaynak Fonun İflas Masalarına Kayıtlı Alacak Tutarı 1 İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Anapara İflas Masaları Tarafından Fona Ödenen Yasal Faiz Fonun İflas Masalarından Kalan Alacağı (Anapara) Fonun İflas Masalarından Kalan Faiz Alacağı (Yasal Faiz) TYT Bank* Impexbank Kıbrıs Kredi Bankası** İmar Bankası*** Toplam Tablo 7: Sigortalı mevduat ödemeleri kapsamında aktarılan kaynaklar ve iflas masaları tarafından yapılan geri ödemeler sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 195 inci maddesi gereğince Fon tarafından bankaya aktarılan kaynak tutarına iflas tarihine kadar işleyen faizler Fonun iflas masasına kayıtlı alacak tutarına dahil edilmiştir. 2 Fonun iflas masasına kayıtlı alacağına, iflas tarihinden sonraki dönemde işleyen faiz tutarları bu sütunda gösterilmektedir sayılı İcra ve İflas Kanunu nun 196 ncı maddesi gereğince, kabul edilen alacak tutarlarına iflas tarihinden sonra işleyen yasal faizler kayıtlı alacakların ödenmesinden sonra iflas masalarında bakiye kalması halinde ödenebilmektedir. 3 Bankanın faaliyet izninin kaldırılmasından sonra tasarruf mevduatı sahiplerine yapılan ödemelere ilişkin olarak, T. Emlak Bankası geçici yönetimi tarafından iflas tarihinden önce toplam ,87 TL nin Fona geri ödenmesi nedeniyle, bu kısım iflas masasına kaydedilen alacak tutarı içinde yer almamıştır. 4 Söz konusu tutara ödenen gelir vergisi tutarı dahil edilmiş olup, Fondan yapılan toplam kaynak çıkışını (devir sonrası tahakkuk ettirilen TÜFE faiz tutarı hariç) ifade etmektedir. *Ödenen anapara ve faiz tutarına, Fonun İcra ve İflas Kanunu nun 245 inci maddesine göre devir aldığı dosyalardan yaptığı tahsilatlardan toplam ,32 TL lik mahsuben ödeme dahildir. **Ödenen anapara tutarına, Fonun İcra ve İflas Kanunu nun 245 inci maddesine göre devir aldığı dosyalardan yaptığı tahsilatlardan ,35 TL lik mahsuben ödeme dahildir. *** Ödenen anapara tutarına, Fon tarafından yapılan ipotek ve işletme rehinleri bedeli tahsilatı, Uzan Grubu ndan sağlanan tahsilat ve mudilere sehven ödenen fazla tutarların tahsilatı olmak üzere toplam ,49 TL lik mahsuben ödeme dahildir İmar Bankası DİBS Ödemeleri İmar Bankası bünyesinde, karşılığında DİBS bulunmamasına rağmen ikincil piyasada DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine ilişkin 5667 sayılı Kanun ve 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri çerçevesinde, söz konusu tutarların hak sahiplerine ödenmesi görevi Fona verilmiştir. Banka nezdinde toplam yatırımcının hesapta toplam adet işlemi bulunmakta olup, işlem tutarları toplamı 728 milyon TL dir. Hak sahiplerinin tamamının başvurması halinde 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin 6 numaralı fıkrasına konu olabilecek işlem tutarı (anapara+faiz) maksimum 970 milyon TL olacaktır. TMSF tarafından bu kapsamda yürütülen çalışmalar sonucunda hak sahiplerinin başvuruları değerlendirilmiş ve gerekli hazırlıklar tamamlanarak, İmar Bankası tarafından DİBS satışı adı altında toplanan tutarların ödenmesine tarihinde başlanmıştır. Daha önce 11

14 yapılan 51 etap ödemeye ilave olarak, 2015 yılının ikinci üç aylık döneminde bir etap ödeme daha yapılmıştır tarihi itibarıyla yapılan ödemelere ilişkin bilgiler Tablo 8 de yer almaktadır. İmar Bankası DİBS Ödemeleri ( tarihi itibarıyla) (TL) İşlem Tutarı Net Faiz Gelir Vergisi Toplam Kaynak Çıkışı tarihi itibarıyla etap ( ) Toplam Tablo 8 : İmar Bankası DİBS ödemeleri Diğer taraftan Müflis Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi DİBS masraf ödemelerine ilişkin 2007/12398 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı nın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına istinaden 2 adet başvuru kapsamında 2 adet hak sahibine 2.271,35 TL ödeme gerçekleştirilmiştir Fona Devredilen Bankalar Fon, temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen bankalardan Birleşik Fon Bankası A.Ş., Türk Ticaret Bankası A.Ş. ve Asya Katılım Bankası A.Ş. ile ilgili çözümleme faaliyetlerine halen devam etmektedir. Birleşik Fon Bankası Birleşik Fon Bankası diğer Fon bankalarından kendisine intikal eden varlık ve yükümlülüklerin çözümlenmesi amacıyla Fon bünyesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Banka faaliyetlerine 2015 yılının ikinci üç aylık dönemi içerisinde de devam edilmiş olup, Bankanın toplam aktifleri 2.192,37 milyon TL, likit değerleri 587,49 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bankanın tarihi itibarıyla özkaynak tutarı 588,16 milyon TL, net karı ise 9,34 milyon TL düzeyindedir. Fon Kurulu kararıyla Birleşik Fon Bankası A.Ş. bünyesinde devren birleştirilen bankalara ihtiyat olarak aktarılan tutarların izlendiği olağanüstü yedek akçeler hesabında tarihi itibarıyla tespit edilen 23,75 milyon TL tutarındaki kaynak fazlasının, Hazine Müsteşarlığına yapılacak ödemelerde değerlendirilmek üzere Fona iadesine karar verilmiştir. Türkbank Bankanın tarihi itibarıyla toplam aktifleri 170,36 milyon TL, özkaynakları 147,16 milyon TL olup, likit değerleri ise 157,53 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. Bankanın tarihi itibarıyla net karı 7,21 milyon TL düzeyindedir. 12

15 Yıllık tahsilat tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı Üç Aylık Faaliyet Raporu Nisan-Haziran 2015 Asya Katılım Bankası 2015 yılının ikinci üç aylık dönemi içerisinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun tarihli Kararına istinaden 5411 sayılı Kanun un 71 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (b) bendi hükmü çerçevesinde temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi Fona devredilen Asya Katılım Bankası A.Ş. ye ilişkin çalışmalar yürütülmüştür Geri Kazanım Faaliyetleri Bankacılık Kanunu nun ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun un Fona tanımış olduğu yetkiler çerçevesinde yapılan takipler sonucunda, özellikle 2005 yılından itibaren kamu alacağının etkin bir şekilde tahsilinde çok önemli mesafeler kaydedilmiştir. Fonun bankalara aktarmış olduğu kaynakların geri kazanımını sağlamak üzere çözümleme faaliyetlerinden elde edilen nakit tahsilatlar yıllar itibarıyla Grafik 3 te gösterilmektedir. Çözümleme Gelirlerinin Yıllara Göre Dağılımı (milyon USD) Yıllık Tahsilat Tutarları Kümülatif Tahsilat Tutarı Grafik 3: Çözümleme gelirlerinin yıllara göre dağılımı Fonun tarihi itibarıyla çözümleme faaliyetlerinden sağladığı toplam tahsilat tutarı finansal gelirler dahil milyon USD ye ulaşmıştır. Bu tahsilatın 30 milyon USD lik kısmı 2015 yılının ikinci üç aylık döneminde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu tahsilata ilişkin bilgiler Tablo 9 da yer almaktadır. 13

16 Çözümleme Gelirlerinin Dağılımı (milyon USD) 1 Performans Hedefi Nisan-Haziran Gerçekleşme Ocak-Haziran Gerçekleşme Gerçekleşme Oranı (%) İtibarıyla Kümülatif Çözümleme Faaliyet Gelirleri (Brüt) , Takipli Alacaklardan Yapılan Tahsilatlar , İştiraklerden Yapılan Tahsilatlar Gayrimenkul ve Menkullerden Yapılan Tahsilatlar - Fon Bünyesindeki Bankalardan Yapılan Tahsilatlar (Fona devredilen+ Faaliyet izni kaldırılan) , , Diğer Tahsilatlar Finansal Gelirler , Toplam , Tablo 9: Çözümleme faaliyet gelirlerinin dağılımı 1 Tabloda yer alan tutarlar TMSF nin nakit olarak gerçekleştirdiği işlemler esas alınarak hesaplanmıştır. 2 Çözümleme gelirlerinde brüt tahsilat tutarları dikkate alınmış, tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemler tutarlardan düşülmemiştir Fonun Takipli Alacaklarının Tahsiline İlişkin Faaliyetler Fon, Bankacılık Kanunu nun kendisine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde; faaliyet izni kaldırılan veya temettü hariç ortaklık hakları kendisine devredilen bankaların kaynaklarının istismar edilmesinden ve sigortaya tabi mevduatın eksik beyan edilmesinden doğan alacaklar ile temlik almış olduğu alacaklar ve diğer alacaklar sebebiyle takip ve tahsil işlemleri yürütmektedir. Fon, alacaklarının takip ve tahsiline ilişkin işlemleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Alacaklarının Takip ve Tahsiline İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik çerçevesinde yerine getirmektedir. Fon, kendisine devredilen bankaların çözümlenmesi kapsamında kurumsal kredilerle ilgili olarak Nisan Haziran döneminde 1 adet temliği bedelsiz olarak almıştır tarihi itibarıyla 208 bin adet ve 8,8 milyar TL tutarında alacak dosyası devir ve temlik almıştır. Takipli alacaklardan, Fona devir tarihlerinden tarihine kadar ayni ve nakdi olarak toplam 9.038,03 milyon USD (tahsilatlardan yapılan iade ve ödemeler düştükten sonra) net tahsilat sağlanmıştır yılı Nisan-Haziran dönemi içerisinde ise takipli alacaklardan sağlanan net tahsilat tutarı 14,49 milyon USD olup, bu tutarın 1,50 milyon USD lik kısmı hukuki süreçler tamamlanıncaya kadar tevzi edilecek hesaplara alınmıştır. Söz konusu tahsilat tutarlarına ilişkin detaylı bilgi Tablo 10 da yer almaktadır. 14

17 TMSF nin Takipli Alacaklarından Yapılan Nakdi ve Ayni Tahsilatlar (milyon USD) 1 Nisan-Haziran İtibarıyla Kümülatif Banka Hakim Ortaklarından/İştiraklerden 10, ,70 Kurumsal Alacak Dosyalarından 1, ,06 Bireysel Alacak Dosyalarından 0,72 126,53 Tevzi Edilecek Hesaplarda Bekleyen Tahsilat 2 1,50 230,74 Toplam 14, ,03 Tablo 10: TMSF nin takipli alacaklarından Nisan-Haziran döneminde yapılan nakdi ve ayni tahsilatlar 1 Tabloda yer alan tutarların hesaplanmasında net tahsilat tutarları dikkate alınmıştır. Tahsilatlardan yapılan iade, ödeme vb. işlemlerden kaynaklanan tutarlar tahsilatlardan düşülmüştür sayılı Kanun ile Ticari ve İktisadi Bütünlük kapsamında yapılan satışlar neticesinde ve diğer yollarla Fon hesaplarına yatırılan veya ayni olarak sağlanan, ancak hukuki süreçlerin kesinleşmesini müteakip ilgili gruplardan mahsup edilmesi ve/veya diğer üçüncü şahıs, kamu kurum ve alacaklılarına ödenmesi muhtemel tahsilatlar ile diğer tahsilatlardan oluşmaktadır Banka Hakim Ortaklarına İlişkin Alacaklar Fon, devralmış olduğu hakim ortak alacakları ile hakim ortaklardan banka kaynaklarının istismar edilmesinden kaynaklanan alacaklarını 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu ve 6183 sayılı Kanun çerçevesinde takipler yapılması, söz konusu hakim ortaklar ile protokoller veya FYYS'ler imzalanması ve bankacılık mevzuatının Fona vermiş olduğu diğer yetkilerin kullanılması gibi yollarla tahsil etmektedir. Fon, banka hakim ortakları ile borç tutarı ve geri ödeme şartları üzerinde anlaşmalar yapmakta ve kamu alacağının azami düzeyde tahsilini teminen önemli çalışmalar gerçekleştirmektedir. Bu çerçevede, Fonun alacak ilişkisi içerisinde bulunduğu banka hakim ortakları ile imzalanan protokollerin bir kısmı ödenmek suretiyle kapanmaktadır. Hakim ortakların yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde ise temerrüde ilişkin yasal yetkiler kullanılmaktadır tarihi itibarıyla banka hakim ortaklarından elde edilen net tahsilat tutarları Tablo 11 de yer almaktadır. Tahsilat tutarları, hakim ortak gruplarından yapılan ayni ve nakdi tahsilatları ifade etmekte olup, iadeler tahsilat tutarlarından düşülmüştür. 15

18 Banka Adı Banka Hakim Ortaklarından Sağlanan Net Tahsilatlar Hakim Ortak Grubu Net Tahsilat Tutarı (milyon USD) 1 Nisan-Haziran Dönemi İtibarıyla Toplam Sitebank Sürmeli Grubu - 12,30 Yaşarbank Yaşar Grubu - 270,69 Kentbank Süzer Grubu - 188,16 Demirbank Cıngıllı Grubu - 103,43 Sümerbank Garipoğlu Grubu 0,00 361,06 Pamukbank Çukurova Grubu 0, ,87 İnterbank 2 Çukurova Grubu - 28,36 İnterbank Çağlar Grubu 0,06 556,63 Bank Kapital Ceylan Grubu 0,00 70,16 EGS Bank 7-8 EGS Grubu 0,08 99,17 TYT Bank Lapis Grubu 0,00 3,43 Yurtbank Balkaner Grubu 3,64 326,53 Etibank 3-4 Medya Grubu 0,00 955,62 Esbank 6 Zeytinoğlu Grubu 0,96 393,14 Bayındırbank 5 Bayındır Grubu 0,25 72,81 Toprakbank Toprak Grubu 0,00 395,44 Bank Ekspres Korkmaz Yiğit Grubu 5,08 79,00 İktisat Bankası 3-9 Erol Aksoy Grubu 0,01 226,78 İmar Bankası 10 Uzan Grubu 0,00 963,55 Egebank Demirel Grubu 0,35 177,07 Türkbank 11 TTB Munzam Vakfı 0,02 16,50 Tablo 11 : Banka hakim ortaklarından sağlanan net tahsilatlar Toplam 10, ,70 1 Tahsilat tutarları; gruplardan yapılan ayni ve nakdi tahsilatları ifade etmektedir. Tahsilatlardan yapılan iadeler tutarlardan düşülmüştür. 2 İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen anaparası 249 milyon USD tutarındaki banka kaynağı ile ilgili olarak Çukurova Grubundan yapılan tahsilat tutarını göstermektedir. 3 Grup şirketlerine yasal yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla Fon tarafından kullandırılan kaynak tutarları toplam tahsilat rakamlarından düşülmüştür. (Erol Aksoy Grubu 17,82 milyon USD, Medya Grubu 6,97 milyon USD, Nergis Grubu 4,87 milyon USD) tarihinde 1,1 milyar USD bedelle ihale edilen ATV-Sabah Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedelinden Fon payı çerçevesinde 682,79 milyon USD lik tutar 2011 yılında Hazine Müsteşarlığına aktarılmış olup, Grubun tahsilat tutarlarına dahil edilmiştir. 5 Grup firmalarına ait varlıklardan oluşturulan ve tarihinde ihale edilen Sagra Ticari ve İktisadi Bütünlüğü nün satış bedeli olan 77,05 milyon USD nin 26 milyon USD lik kısmı Fon payı çerçevesinde Hazine Müsteşarlığına aktarılmış olup (2008 yılında 6 milyon USD, 2011 yılında 12 milyon USD, 2015 yılında 8 milyon USD) Grubun tahsilat tutarlarına dahil edilmiştir. 6 Zeytinoğlu Grubu borçları ile ilgili Eston Deniz, Eston Yapı ve Çatı İnşaat satışıyla ilgili tevzide tutulan 35 milyon USD, 2015 yılında Hazine Müşteşarlığına aktarılmış, bahse konu tutar grubun kümülatif tahsilat tutarına ilave edilmiştir. 7 EGS Grubu borçlarıyla ilgili Denizli AVM TİB satış bedelinin tevzide bekleyen 20 milyon USD lik kısmı 2015 yılında Hazine Müsteşarlığına aktarılmış olup, bahse konu tutar grubun kümülatif tahsilat tutarına ilave edilmiştir. 8 EGS Grup tahsilatının 1,43 milyon USD lik kısmı Güçbirliği Grubu tahsilatıdır. 9 Erol Aksoy Grubu borçlarıyla ilgili Show Radyo bedelinin tevzi hesapta tutulan 6 milyon USD lik kısmı 2015 yılında Hazine Müsteşarlığına aktarılmış olup, ilgili grubun kümülatif tahsilat tutarına ilave edilmiştir 10 Uzan Grubuna ilişkin olarak yürütülen takip ve satışlar neticesinde sağlanan brüt tahsilat tutarı 7.533,06 milyon USD olup, bu tutarın 6.556,33 milyon USD lik kısmı üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmış; 13,18 milyon USD lik kısmı ise ihalenin feshi davalarının sonuçlanmasını müteakip oluşturulacak sıra cetveli kapsamında aktarılacaktır. Tabloda bakiye tutara yer verilmiştir. 11 Türk Ticaret Bankası ve Tarişbank hakim ortaklarının Fon tarafından temlik alınmış herhangi bir nakit borcu bulunmamaktadır. Tarişbank ın gayrinakdi riskleri ile Türk Ticaret Bankası nın iştiraklerinden kaynaklanan alacakların takibi ise devam etmektedir. 16

19 Söz konusu hakim ortak grupları ile ilgili olarak 2015 yılı ikinci üç aylık döneminde kaydedilen önemli gelişmeler aşağıda sıralanmıştır: Sümerbank: Fonun Garipoğlu Grubundan olan nakit alacakları 2010 yılı içerisinde imzalanan ek protokol kapsamında tahsil edilmiştir. Gayri nakdi risklerinin izlenmesine devam edilen Grubun Fona olan nakit borçlarının tahsilini takiben hisseleri Fon adına tescil edilen veya temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimleri Fona devredilen Grup şirketleri iade edilmiştir. Halen Efektifbank (Off Shore) Ltd. mudi ödemeleri takip edilmekte olup, tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 361,06 milyon USD dir. Pamukbank: Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan Ana Sözleşme konusu nakit Fon alacakları, tarihinde imzalanan Ek Sözleşme çerçevesinde revizyona tabi tutularak ödeme planına bağlanmış ve tahsil edilmiştir. Ana Sözleşmeye bağlı olarak; çözümü mahkeme sonucuna bırakılmış olan borçların Fona ödenmesi ile diğer sorunların çözüme kavuşturulması hususlarını içeren ve tarihinde imzalanan Ek Protokolün tarihli taksit tutarı ile İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen 249 milyon USD tutarındaki banka kaynağının tahsili amacıyla Çukurova Grubu ile tarihinde imzalanan protokolün tarihli taksit tutarı, her iki protokolde belirtilen ek süreler sonunda da ödenmemiştir. Ek protokolün vadeli taksit borcu, faizleriyle birlikte Fon Kurulunun tarihli kararı kapsamında BMC Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale bedelinden tarihi itibarıyla yapılan tahsilat ile kapatılmıştır. Fon tarafından temettü hariç ortaklık haklarıyla yönetimleri devralınmış olan Aks Televizyon Reklamcılık ve Filmcilik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aks Uluslararası Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Aks Maksimum Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Medya Pazarlama A.Ş. ve Eksen Yayıncılık Dağıtım Pazarlama Dış Ticaret A.Ş. nin yönetimleri, İstanbul 7. İdare Mahkemesince verilen yürütmenin durdurulması kararı gereği Ciner Görsel Televizyon Prodüksiyon A.Ş. ye iade edilmiştir. İnterbank ın Nergis Grubuna satışı sırasında Çukurova Grubu firmalarına edindirilen banka kaynağının tahsili amacıyla imzalanan tarihli protokol kapsamında Çukurova Grubundan 28,36 milyon USD tahsil edilmiştir. Borçlu Grup ile imzalanan protokoller kapsamında ve protokol öncesi tahsilatlar ile gecikme faizleri de dahil olmak üzere yapılan toplam tahsilat tutarı 2.264,23 milyon USD ye ulaşmıştır. İnterbank: Fonun Çağlar Grubundan olan alacaklarının tahsilini teminen çalışmalar devam etmekte olup Nisan-Haziran döneminde 60 bin USD lik tahsilat gerçekleştirilmiştir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat 556,63 milyon USD dir. 17

20 Çağlar Grubunun Fona olan borçlarının tasfiyesine yönelik olarak TOKİ ile imzalanan protokol kapsamında çalışmalar devam etmektedir. Bank Kapital: Ceylan Grubu ile Fon ve alacaklı diğer kuruluşlar arasında tarihinde imzalanan FYYS nin yürürlüğü devam etmektedir yılının Nisan-Haziran döneminde hakim ortak bağlantılı firmalardan 4,6 bin USD tahsilat sağlanmış olup, tarihi itibarıyla Gruptan yapılan toplam tahsilat tutarı 70,16 milyon USD ye ulaşmıştır. EGS Bank: EGS Grubu ile tarihinde imzalanan protokol kapsamında borçların tahsil ve tasfiye işlemlerine devam edilmektedir. Nisan-Haziran döneminde Grup borçlularından 3 gerçek kişi ile karşılıklı olarak ibralaşılmıştır. Söz konusu dönemde Gruptan 78,43 bin USD tahsilat sağlanmış olup, tarihi itibarıyla toplam tahsilat tutarı 99,17 milyon USD ye ulaşmıştır. TYT Bank: Fon alacağının tahsiline yönelik olarak TYT Bank eski hakim ortağı Lapis Grubu ile 2007 yılında imzalanan protokoller kapsamında işlemlere devam edilmektedir tarihi itibarıyla TYT Bank hakim ortaklarından toplam 3,43 milyon USD tahsil edilmiştir. Yurtbank: Yurtbank hakim ortağı Ali Avni Balkaner tarafından banka kaynağı aktarılan üçüncü şahıs ve şirketlerle ilgili olarak 4389 sayılı Bankalar Kanunu nun 15 inci maddesinin 7-b bendi ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 134 üncü maddesi çerçevesinde ilgili şahıs ve şirketlere yapılan takip ve tahsilatlar devam etmektedir. Tekmar Grubunun Balkaner Grubu şirketlerine kefaletinden kaynaklanan 4,26 milyon USD tutarındaki borç ile ilgili imzalanan protokol gereği aylık olarak tahsilatlar yapılmaktadır. Nisan-Haziran döneminde, Bakırköy/Kartaltepe taşınmazı ile ilgili daha önce tahsil edilerek tevziye aktarılmış olan 20,29 milyon USD anapara ve 3,25 milyon USD nema bedeli kümülatif tahsilata eklenmiştir. Ayrıca, daha önce tahsil edilerek Ahmet Uğur Balkaner ile Fon arasındaki hukuki süreç nedeniyle bloke hesaplara alınan 11,73 milyon USD (anapara+faiz) söz konusu hukuki sürecin Fon lehine sona ermesi neticesinde kümülatif tahsilata ilave edilmiştir. Balkaner Grubundan 3,64 milyon USD lik kısmı ikinci üç aylık dönemde olmak üzere tarihi itibarıyla toplam 326,53 milyon USD tahsilat sağlanmıştır. Etibank: Fonun Medya Grubundan olan alacaklarının tahsilini teminen çalışmalar devam etmektedir. Medya Grubu ve bağlantılı üçüncü şahıs borçlularından tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 955,62 milyon USD dir. Esbank: Zeytinoğlu Grubunun Fona olan borçlarının tasfiyesi amacıyla takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Gruptan Nisan-Haziran döneminde 959 bin USD lik tahsilat sağlanmış olup tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 393,14 milyon USD dir. 18

21 Bayındırbank: Bayındır Grubu ile Fon ve diğer alacaklı 16 banka ile finans kuruluşu arasında tarihinde imzalanan FYYS sorunlu hale gelmiş olup, Fon Kurulunun tarihli kararıyla Grup hakkında temerrüt hükümlerinin uygulanmasına karar verilmiştir. Fon Kurulu kararına istinaden 6183 sayılı Kanun kapsamında borçlular ve kanuni temsilciler hakkında yasal takip işlemleri devam etmektedir ve 2014 yıllarında satışı gerçekleştirilen 2 adet gayrimenkule ilişkin 1,31 milyon USD (anapara+faiz) hukuki sürecin tamamlanması neticesinde Nisan-Haziran döneminde kümülatif tahsilata ilave edilmiştir. Ayrıca, daha önce satışı gerçekleştirilen 2 adet taşınmazın satış bedeline işleyen faiz bedelinden Fon payına düşen 252 bin USD Nisan-Haziran döneminde Grubun dönem tahsilatına ilave edilmiştir. Bayındır Grubu borçları ile ilgili olarak, büyük kısmı ilişkili firmalardan olmak üzere, itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 72,81 milyon USD dir Toprakbank: Toprak Grubu ile TMSF arasında tarihinde ikinci ek protokol imzalanmıştır. Söz konusu protokol, tarihli ana protokol ve tarihli birinci ek protokole ilave olarak imzalanmış olup, bu protokollerde belirlenen borçlar ile bu protokollerden sonra ortaya çıkan kaynak aktarımı ve diğer borçları içermektedir. Bu kapsamda borçlulara ait taşınmazların rızaen devri ve TİB satışları sonucunda elde edilen gelirlere ilişkin sıra cetvellerinin kesinleşmesiyle borç tasfiye edilmiştir. Mali Sorumluluk ve Şahsi İflas davalarına konu alacak tutarları ile ilgili olarak bir kısmının Toprak Grubu hakim ortak protokolleri ile tahsilinin sağlanmış olması, bir kısmının ise hakim ortak dışı imzalanan protokoller ve/veya yapılan tahsilatlar ile tasfiye edilmek suretiyle dava konusu edilen tutarların üzerinde realize edilmiş olması nedenleriyle bir kısım davalılar yönünden davanın konusu kalmadığı yönünde mahkemelere beyanda bulunulmuştur. Gruptan, bankanın Fona devir tarihinden tarihine kadar sağlanan toplam tahsilat tutarı 395,44 milyon USD dir. Bank Ekspres: Fonun Korkmaz Yiğit Gurubu kaynaklı borçlarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir yılının ikinci üç aylık döneminde Grupla bağlantılı üçüncü şahıslardan 5,08 milyon USD tahsilat sağlanmış olup, tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan toplam tahsilat tutarı 79 milyon USD ye ulaşmıştır. İktisat Bankası: Erol Aksoy Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir. Gruptan 2015 yılının ikinci üç aylık döneminde yapılan 7,02 bin USD lik tahsilatla birlikte, tarihi itibarıyla toplam 226,78 milyon USD tahsilat sağlanmıştır. İmar Bankası: Uzan Grubundan olan Fon alacaklarının takip ve tahsil işlemlerine devam edilmektedir tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan brüt tahsilat milyon USD olup söz konusu tutardan 5472 sayılı Bankacılık Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 19

22 değişik 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 134 üncü maddesinin 5 inci fıkrası ile geçici 24 üncü maddesi hükümleri uyarınca toplam milyon USD üçüncü şahıslar ile kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmıştır. Ayrıca tevzi hesaplarda izlenen 13,19 milyon USD lik tahsilat muhtelif itirazlara bağlı davaların sonuçlanmasını müteakip oluşturulacak sıra cetvelleri kapsamında paylaştırılacaktır tarihi itibarıyla Gruptan sağlanan net tahsilat tutarı toplam 963,55 milyon USD dir. Egebank: Egebank hakim ortağı Demirel Grubunun Fona temlik edilen borçları ile ilgili olarak gerek hakim ortak grubu gerek banka kaynağını edinen/edindiren gerçek ve tüzel kişiler hakkında takip ve tahsilat süreçleri devam etmektedir. Gruptan 2015 yılının Nisan-Haziran döneminde yapılan 345 bin USD tahsilat ile birlikte tarihi itibarıyla sağlanan toplam tahsilat tutarı 177,07 milyon USD dir. Türkbank: Türkbank iştiraki olan Tasfiye Halinde Ticaret Factoring Hizmetleri A.Ş. den devir ve temlik alınan borçların tahsil ve tasfiyesine yönelik işlemlere devam edilmektedir. Gruptan 2015 yılının ikinci üç aylık döneminde 20,57 bin USD tahsilat sağlanmış olup, bu döneme kadar tevzide bekleyen 81,26 bin USD nin de kümülatif tahsilat tutarına ilave edilmesiyle birlikte tarihi itibarıyla elde edilen toplam tahsilat tutarı 16,50 milyon USD ye ulaşmıştır Ticari ve İktisadi Bütünlükler Fon, Bankacılık Kanunu hükümleri çerçevesinde ve 6183 sayılı Kanun hükümleri uyarınca haczettiği gerçek ve tüzel kişilere ait mal, hak ve varlıkların tamamını veya bir kısmını ticari ve iktisadi bütünlük oluşturmak suretiyle satabilmektedir. Böylece Fon, satışa konu olan ticari işletmelerin faaliyetlerini devam ettirmesini ve yüksek değerle alıcı bulmasını sağlamaktadır. Diğer yandan Bankacılık Kanunu gereğince, borçlulara ait varlıkların ticari ve iktisadi bütünlük kapsamında veya ayrı ayrı cebri icra yoluyla satış bedellerinden söz konusu kişilerin Devlete ve sosyal güvenlik kuruluşlarına olan borçları ile Hazine payı borçları ödendikten sonra kalan kısım kişilerin diğer kamu kurum ve kuruluşları ile üst kurullara olan borçlarına garameten taksim edilerek ödenmektedir. Bu kapsamda, 2015 yılının Nisan-Haziran döneminde Ticari ve İktisadi Bütünlüklere ilişkin kaydedilen önemli gelişmeler şu şekildedir: Fon Kurulunun tarih ve 2015/77 sayılı kararıyla Emzet Akaryakıt Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 7,6 milyon USD muhammen bedelle satışa sunulmuştur tarihlerinde yapılan açık artırma/pazarlık ihaleleri 20

23 neticesinde en yüksek teklif Seyhan Akaryakıt Taşımacılık İnşaat Turizm Sanayi Ticaret Ltd. Şti. tarafından 5,7 milyon USD olarak verilmiş, ancak Fon Kurulunun tarih ve 2015/112 sayılı kararıyla ihale onaylanmamıştır. Fon Kurulunun tarih ve 2015/145 sayılı kararı ile Sifaş Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü 15 milyon TL muhammen bedelle yeniden satışa sunulmuş olup son başvuru tarihi olan itibarıyla ihaleye herhangi bir başvuru olmadığından tarihli ihale gerçekleştirilememiştir. Fon Kurulunun tarih ve 2015/146 sayılı kararı ile Polylen Makineleri Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oluşturulmuş ve Fon Kurulunun tarih ve 2015/153 sayılı kararı ile 9,38 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulmuştur tarihli ihaleye katılan olmadığından ihale gerçekleştirilememiştir. Fon Kurulunun tarih ve 2015/120 ve 121 sayılı kararı ile Olay Medya Ticari ve İktisadi Bütünlüğü oluşturulmuş olup, yine Fon Kurulunun tarih ve 2015/121 sayılı kararı ile 24 milyon TL muhammen bedelle satışa sunulmuştur. İhale takvimi uzatma kararı gereğince ihale tarihi , pazarlık tarihi ise olarak belirlenmiştir. Fon Kurulunun tarih ve 2015/122 sayılı Kararı ile Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü ihale takvimi uzatılmış olup, uzatma kararı gereğince ihale tarihi , ihalenin gerçekleşmesi halinde pazarlık tarihi olarak belirlenmiş olup, ihaleye katılan olmadığından ihale gerçekleştirilememiştir Kurumsal ve Bireysel Alacaklar 2015 yılının Nisan-Haziran döneminde, Fon nezdinde takip edilen kurumsal kredi alacakları ile ilgili olarak 565 bin USD, RCT Varlık Yönetim A.Ş. ye İkinci Alacak Satış İhalesi kapsamında fiziki devir, teslim ve alacak temlik işlemleri gerçekleştirilen alacak dosyaları ile ilgili olarak ise 1,26 milyon USD olmak üzere toplam 1,82 milyon USD tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. Söz konusu dönemde bireysel kredi alacaklarından sağlanan toplam tahsilat tutarı ise 197 bin USD olup, 633 dosyaya ilişkin alacağın sona ermesi ile birlikte tasfiye edilen dosya adedi toplam ye ulaşmıştır İştiraklere İlişkin Faaliyetler Fona devredilen bankalardan ve Fona borçlu gruplardan tarihi itibarıyla toplam 197 adet iştirak Fon portföyüne alınmıştır. Ayrıca Fonun, Bankacılık Kanunu nun 21

24 143 üncü maddesinin verdiği yetki çerçevesinde RCT Varlık Yönetim A.Ş. de % 100 oranında hissesi bulunmaktadır. Fon portföyünde tarihi itibarıyla 16 adet bağlı ortaklık ve 9 adet iştirak bulunmakta olup, iştiraklerin durumu Grafik 4 te yer almaktadır. İştiraklerin İtibarıyla Durumu (adet) Hisse devri gerçekleştirilen Tasfiye halinde Mevcut Tasfiye edilen Sicilden terkin edilen Grafik 4: İştiraklerin itibarıyla durumu Fonun Gayrimenkul ve Menkullerine İlişkin Faaliyetler tarihi itibarıyla Fon portföyüne alınan gayrimenkul sayısı toplam adet olup, 2015 yılının Nisan-Haziran dönemi içerisinde kayıtlı değerleri toplamı ,93 TL olan 8 adet gayrimenkulün TL bedelle satışı yapılmış olup, kayıtlı değerleri toplamı TL olan 17 adet gayrimenkul ise, üzerlerinde Tasfiye Halinde Emlak Bankası A.Ş. lehine bulunan ipotekler nedeniyle icra satışına konu olmuş ve Fon mülküyetinden çıkmıştır. Bu kapsamda tarihi itibarıyla satılan/iade edilen gayrimenkul sayısı adede ulaşmıştır Fonun Taraf Olduğu Davalar TMSF nin taraf olduğu dava ve takipler genel olarak 5 ana grupta izlenmektedir. Dava ve takiplere ilişkin genel bilgiler ile tarihi itibarıyla dava ve takiplerin durumları şu şekildedir; Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili Dava ve Takipler Fon tarafından, hisseleri Fona intikal eden bankaların eski hakim ortak ve yöneticileri aleyhine; Banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle açılmış olan iade ve tazmin davaları, Kanunun ve ana sözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmeyerek, gerçeğe aykırı bilanço, kar ve zarar cetveli düzenleyerek ve bankacılık ilke ve 22

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 5 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2017 ISSN TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 2 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Temmuz - Eylül KASIM 2016 ISSN TMSF Temmuz - Eylül KASIM ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 TEMMUZ-EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 1 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 OCAK - MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 9 EKİM - ARALIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 TEMMUZ - EYLÜL FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3

İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 Nisan-Haziran 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma ve diğer faaliyetleri ile ilgili olarak

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 0 8 NİSAN - HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007

TMSF Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2007 Ocak-Mart 2007 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ...3 2- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 2.1. SİGORTA KAPSAMINDAKİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ GELİŞİMİ...4 2.2. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz-Eylül 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ekim-Aralık 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASINA İLİŞKİN

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan-Haziran 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Nisan Haziran 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF İkinci Üç Aylık Faaliyet Raporu FAALİYETLER...........3 1. BANKALARA İLİŞKİN GELİŞMELER... 3 1.1. Halen TMSF Bünyesinde

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 4 NİSAN-HAZİRAN FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Temmuz Eylül 2005 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER TMSF Üçüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu A- FONUN ESAS FAALİYETLERİNE İLİŞKİN İŞLEMLER......3 1. MEVDUAT SİGORTASI... 3 1.1.

Detaylı

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK

SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK SİGORTAYA TABİ MEVDUAT VE KATILIM FONLARI İLE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNCA TAHSİL OLUNACAK PRİMLERE DAİR YÖNETMELİK 07/11/ 2006 Tarih ve 26339 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI

Detaylı

TMSF Faaliyet Raporu 2004

TMSF Faaliyet Raporu 2004 Ocak-Mart 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu II TMSF Faaliyet Raporu 2004 İÇİNDEKİLER 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......3 1.1. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA PRİM GELİRLERİ...3 1.2. MEVDUAT SİGORTASI KAPSAMINDA

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 3 OCAK-MART FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006

TMSF Dördüncü Üç Aylık Faaliyet Raporu - 2006 Ekim-Aralık 2006 Üç Aylık Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ...3 1- MEVDUAT SİGORTACILIĞI FAALİYETLERİ......4 1.1. SİGORTA PRİM GELİRLERİ...4 1.2. MEVDUAT SİGORTACILIĞINA İLİŞKİN DİĞER GELİRLER...5 1.3.

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU. Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org. TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri: Ahmet MUTLU Hazýrlayanlar: Raf Temizliði

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI

Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI Av. Ayşegül ÖZKURT BANKACILIK HUKUKUNDA TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN KALDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii İÇİNDEKİLER...ix KISALTMALAR... xvii GİRİŞ...1 Birinci Bölüm TÜZEL KİŞİLİK VE TÜZEL KİŞİLİK PERDESİNİN

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BÜYÜKDERE CADDESİ NO:143 ESENTEPE/İSTANBUL-TÜRKİYE TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2008 FAALİYET RAPORU Mart 2009 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU 2 0 1 4 YILLIK FAALİYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU MART 2015 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 18/09/2017 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 17/10/2011 BASIN DUYURUSU ÖDEME LİSTESİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2 0 1 0 TEMMUZ - EYLÜL FAALĠYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip,

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2014 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2014 FAALİYET RAPORU Mart 2015 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası

Rezerv para Rezerv Parasal taban Parasal Parası AKTİF: PASİF: Rezerv para Parasal Taban, Merkez Bankası Parası Türkiye Ekonomisi PARA - BANKA 1 1. Kavramlar: Türkiye ekonomisinde banknot çıkartma yetkisi 1930 yılında faaliyete geçen Merkez Bankası A.Ş.'ye verilmiştir. Türkiye'de MB, emisyonu belirlemenin dışında

Detaylı

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR

MAYIS 2010 HAZİRAN 2010 ÖDENEN TUTAR EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Haziran ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri MAYIS 21 HAZİRAN 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455

TMSF ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU. Ocak Mart MAYIS 2016 ISSN 1308-9455 TMSF Ocak Mart MAYIS ISSN 1308-9455 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Üç Aylık Faaliyet Raporu, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesinin Fon; dava, alacak, takip, tahsil, yeniden yapılandırma

Detaylı

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. EYLÜL - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 212 FAALİYET RAPORU Mart 213 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Mart ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri ŞUBAT 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2013 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 26 Şubat 2014

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2014 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 27 Şubat 2015

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2016 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 07 Mart 2017

Detaylı

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL)

a) İlgili ayda (2008 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 2008 (YTL) a) İlgili ayda (28 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri : EYLÜL 28 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN TL Kredi 573.53,6 2.21.946,22 1.628.443,16

Detaylı

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016

2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 2015 FAALİYET RAPORU Mart 2016 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

OCAK 2010 ŞUBAT 2010

OCAK 2010 ŞUBAT 2010 EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Şubat ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri OCAK 21 ÖDENEN AY İÇİNDE TUTAR ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2014 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU v ADABANK A.Ş. HAZİRAN - 2015 ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1. İletişim bilgileri Bankanın Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40, Kat: 2 34394 Mecidiyeköy-İstanbul Bankanın Telefon

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (2010 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ekim ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket

Detaylı

YILLIK FAALİYET RAPORU

YILLIK FAALİYET RAPORU Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu YILLIK FAALİYET RAPORU 2010 TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 2010 FAALİYET RAPORU Mart 2011 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı

Detaylı

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ

ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ 31Aralık 2015 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu na Göre Yönetim Kurulu Tarafından Hazırlanan Bağlı Şirket Raporu 04 Mart 2016

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ ŞİRKETLERİN TASFİYESİNE DAİR YÖNETMELİK 02/09/2006 tarih ve 26277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONUNUN KONTROLÜNDEKİ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Tapu Dairesi Başkanlığı 1 / 6 DAĞITIM YERLERİNE İlgi : 26 08 2016 tarih ve 29813sayılı Resmi Gazete. İlgi Resmi Gazete'de yayımlanan 19.08.2016 tarih ve 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketinin Kurulması ile

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

~"t. "' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J

~t. ' rr. !J V~ J\J ~ ~ J J. 1~J.aV!J!J.:\ r ~ ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\:) J -S ~"t "' rr. 1~J.aV!J!J.:\ r ~,. ~!J V~ J\J ~ ~ J J ~ '/!J!J ~.:.\ j~j.:.\: J rforkiye'de MEVDUATA G0VENCE GETIRILMIŞ OLAN DÜZENLEMELER SAÖLANMASI KONUSUNDA ;;.. TOrkiye'de tasarruf mevduatının korunmasına

Detaylı

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU. Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 2015 YILI II. ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01 Ocak 2015 30 Haziran 2015 Bankanın Ticaret Unvanı Genel Müdürlük Adresi : Asya Katılım Bankası A.Ş. : Saray

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU ESKİŞEHİR ODUNPAZARI GAYRİMENKULLERİ TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜĞÜ" SATIŞ KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN TİCARİ VE İKTİSADİ BÜTÜNLÜK SATIŞ İLANI DOSYA NO: 2008/388 Tasarruf Mevduatı

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem

TEBLİĞ. Konsolide özkaynak kalemlerine ilişkin bilgiler: Cari Dönem Önceki Dönem 22 Eylül 2007 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26651 TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR HAKKINDA

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin

BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER. Yrd. Doç. Dr. Figen Esin BANKA MUHASEBESİ 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Yrd. Doç. Dr. Figen Esin 2 YATIRIM AMAÇLI DEĞERLER VE DİĞER AKTİFLER Kısa vade içinde likide çevrilebilme kabiliyeti taşımayan veya kısa vadede

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Ağustos ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri TEMMUZ 21 AĞUSTOS 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş

Detaylı

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler,

Sayfa-1. b) Aralık 2011 itibarı ile banka bazında kısa ve uzun vadeli krediler, Sayfa-1 BERDAN TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NİN AYLIK BİLDİRİMİ DÖNEMİ: ARALIK 2011 1. Şirketimizin banka kredilerine ilişkin bilgiler; Kısa Vadeli Krediler a) alınan ve ödenen krediler, Krediler 30.11.2011

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU

TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU BASIN DUYURUSU TASARRUF MEVDUATI SİGORTA FONU 01/02/2016 BASIN DUYURUSU Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 03.07.2003 tarihli ve 1085 sayılı Kararı ile bankacılık işlemleri yapma ve mevduat kabul etme izni

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. 10.02.2017 SİRKÜLER NO: 2017 / 20 Konu: Nakdi sermaye artışlarında kurumlar vergisi matrahından indirim uygulaması hk. Bilindiği üzere 27.03.2015 tarihli ve 6637 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

ÖZET. Ağustos 2016 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2016 AĞUSTOS ÖZET 2016 Dönemi Gerçekleşmeleri 2015 yılı ayında 5,2 milyar TL fazla veren bütçe, 2016 yılı ayında 3,6 milyar TL fazla vermiştir. 2015 yılı ayında 8,9 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken

Detaylı

DENET VERGİ SİRKÜLER

DENET VERGİ SİRKÜLER DENET VERGİ SİRKÜLER BDO Yayıncılık A.Ş. Sirküler Tarihi : 26.10.2016 Sirküler No : 2016/089 6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUNDA YER ALAN BAZI SÜRELERİN UZATILMASI HAKKINDA

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. a) İlgili ayda (29 yılı Kasım ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri EKİM 29 KASIM 29 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası Şirket Kredi Kartı 1.441,78.-TL

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 19.10.2005 tarih ve 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu na bir geçici madde eklenmesi (İhlas Finans Mağdurlarının Alacaklarının İadesi) Hakkında Kanun Teklifi gerekçesiyle

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu

Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu m. Dipnotlar 2011 2010 2009 Faiz ve benzeri gelirler 6 34,878 28,779 26,953 Faiz giderleri 6 17,433 13,196 14,494 Net faiz geliri 6 17,445 15,583 12,459

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Aralık ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri KASIM 21 ARALIK 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş. EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ a) İlgili ayda (21 yılı Eylül ayında) alınan ve ödenen krediler ile ilgili ay sonu kısa ve uzun vadeli kredi bakiyeleri AĞUSTOS 21 EYLÜL 21 ÖDENEN TUTAR AY İÇİNDE ALINAN T.İş Bankası

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU

TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU C EKÝM 2009 TASARRUF MEVDUATI SÝGORTA FONU Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe/ÝSTANBUL Tel.: (212) 340 22 00 Faks: (212) 288 53 35 www.tmsf.org.tr Proje Ekibi Proje Lideri:

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017

2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017 2016 FAALİYET RAPORU Mart 2017 5411 sayılı Bankacılık Kanunu nun 124 üncü maddesi gereğince Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun faaliyetlerine ilişkin olarak hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporu, Fonun performans

Detaylı

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama)

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama) 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU

BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU BANKPOZİTİF KREDİ VE KALKINMA BANKASI ANONİM ŞİRKETİ 31 MART 2015 ARA DÖNEM KONSOLİDE FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2015 31.03.2015 Bankanın Ticaret Ünvanı : Bankpozitif Kredi ve Kalkınma

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2011 31 Mart 2010 Faiz ve benzeri gelirler 8,369 6,541 Faiz giderleri 4,202 2,870 Net faiz geliri 4,167 3,671 Kredi

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş)

Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu(denetlenmemiş) Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmemiş) m. 31 Mart 2012 31 Mart 2011 Faiz ve benzeri gelirler 8,375 8,369 Faiz giderleri 4,182 4,202 Net faiz geliri 4,193 4,167 Kredi

Detaylı

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL

TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD EMİRGAN/ İSTANBUL TARİH: 30/12/2011 SAYI : MUH 44 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI REŞİTPAŞA MAH. TUNCAY ARTUN CAD. 34467- EMİRGAN/ İSTANBUL KONU:AYLIK BİLDİRİM. ŞİRKETİMİZDEN KASIM 2011 İTİBARİYLE AYLIK BİLGİLER

Detaylı

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri. Ocak-Haziran 2017 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 217 217 Dönemi Gerçekleşmeleri 216 yılı ayında 7,9 milyar TL açık veren bütçe, 217 yılı ayında 13,7 milyar TL açık vermiştir. 216 yılı ayında 5,7 milyar TL faiz dışı açık verilmiş iken 217 yılı ayında

Detaylı

I- GİRİŞ. Bankanın Yetkili Organları

I- GİRİŞ. Bankanın Yetkili Organları I- GİRİŞ 15.11.2000 tarihli 4603 sayılı yasa ile Türkiye Emlak Bankası A.Ş. nin, T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve T. Halk Bankası A.Ş. ile birlikte, çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı