KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi"

Transkript

1 KAN MERKEZLERİ Dr. S. Haldun BAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Eski Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 2

3 Eski Kanun a göre Kan bankaları Kan istasynları (...ihtiyacını kan merkezlerinden sağlayan, gerektiğinde kan alma - dağıtım işlemi yapabilen ) Kan merkezleri ( kanın alındığı, labratuvar testlerinin uygulandığı, muhafaza ve dağıtımının yapıldığı, kan ürünlerinin üretildiği ) A tipi kan merkezleri B tipi kan merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 3

4 Eski Kanun a göre Açma Zrunluluğu: (Kan Merkezi açma zrunluğu lan kurum ve kuruluşların hangi tip kan merkezi açacağı Bakanlıkça belirlenir.) Tıp Fakülteleri Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim hastaneleri Türkiye Kızılay Derneği Bakanlıkça tesbit edilen yataklı tedavi kurumları Kan merkezleri Kan istasynları Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 4

5 Kanun, Yönetmelik, Rehber Yeni Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 5

6 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 6

7 Hizmet Birimi Bölge kan merkezi (BKM): Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde kurulan, kendi bölgesindeki kan bağış ve transfüzyn merkezleri ile işbirliği içinde çalışan, srumlu lduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede lan, kan bankacılığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yapılabildiği en kapsamlı birimi, Kan bağışı merkezi (KBM): Bağışçıdan kan alan, işleyiş yönünden bölge kan merkezine bağlı larak çalışan birimi, Transfüzyn merkezi (TM): Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi lmayan, temin edilen kanı veya bileşenini transfüzyn için çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması amacıyla hazırlayan birimi, Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 7

8 BKM BKM BKM BKM BKM BKM BKM BKM BKM Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 8

9 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 9

10 Açma zrunluluğu: Bölge kan merkezi Kan bağışı merkezi Kamu kurum ve kuruluşları Türkiye Kızılay Derneği Transfüzyn merkezi (bünyesinde acil müdahale şartlarını taşıyan özel sağlık kuruluşları) Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 10

11 Kan Merkezlerinin Yapısı Bina - Teknik Dnanım

12 Kan Bankacılığı ve Transfüzyn uygulamaları etkin, güvenli, sürekli ve izlenebilir lmalıdır. Bunun için gereken bina-teknik dnanımın özellikleri ve sayısal yeterliliği, hizmet birimlerinin kapasitelerine göre belirlenmelidir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 12

13 Bölge Kan Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 13

14 Fnksiynel birimleri İdari Birim: Müdür Odası Sekreter Danışma Kalite Yönetimi vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 14

15 Fnksiynel birimleri Kan Bağışı Birimi: Bekleme Frm Dldurma yeri Kan Bağışçısı Kayıt Aferez / Kan Bağışı Bölümü vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 15

16 Fnksiynel birimleri Labratuarlar: Tarama Gruplama Kalite Kntrl Dğrulama Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 16

17 Fnksiynel birimleri Kan Bileşeni Hazırlama Bölümü: İşlem öncesi karantina Bileşen Hazırlama Labratuarı İşlem snrası karantina vb Kan Bileşenleri Dağıtım Bölümü: Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 17

18 Fnksiynel birimleri Teknik Hizmetler: Bilgisayar/Biymedikal ve Teknik Hizmetler ile ilgili atölyeler, Santral vb Deplar: Sarf Malzeme Depları, Mbil Ekip Hazırlama Yeri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 18

19 Fnksiynel birimleri Arşivler: Tıbbi arşiv İdari/Mali arşiv Diğer Bölümler: Eğitim/Tplantı Salnu Persnel Giyinme Odaları Tuvalet (engelli dahil) vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 19

20 Teknik dnanımı Kan Bağış Salnu: Hemgram Cihazı Tansiyn Aleti Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı Kan alma yatağı Hrtum Kapama Cihazı vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 20

21 Teknik dnanımı Labratuarlar: Distile Su Cihazı Isı Nem Ölçer Kan Gruplama Sistemleri Kit Saklama Dlabı vb Kalite Kntrl Labratuarı: Spektrftmetre Kagülmetre Ph Metre Nem Ölçer vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 21

22 Teknik dnanımı Kan Bileşeni Hazırlama Bölümü: Ekstraktör Hrtum Birleştirme Cihaz Hrtum Kapama Cihazı Sğutmalı Santrifüj vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 22

23 Teknik dnanımı Kan Depsu: Kan saklama dlapları Derin dndurucular vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 23

24 Kan Bağış Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 24

25 Fnksiynel birimleri İdari Birim: Yönetici Odası Kalite Yönetim Mali Ljistik birim Kan Bağışı Birimi: Danışma Bekleme Frm Dldurma Aferez/Kan Bağışı Salnu vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 25

26 Fnksiynel birimleri Arşivler: Tıbbi, Mali, İdari,vb Deplar: Tam Kan ve Kan Örnek Tüplerinin Biriktirilme Yeri Sarf Malzeme Depları vb Diğer Bölümler: Persnel Giyinme Odaları Tuvaletler vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 26

27 Teknik dnanımı Hemgram, Kan Sayım Cihazı Ateş Ölçer Kan Saklama Dlabı Tansiyn Aleti Numune saklama dlabı Stteskp Trmbsit İnkübatörü Terazi Elektrikli Kan Nakil Kutusu Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı Elektriksiz Kan Nakil Kutusu (mbil ekiplere de yetecek sayıda) Hrtum Kapama Cihazı Kan Alma Yatağı Acil Müdahale Dnanımı (mbil ekiplere de yetecek sayıda) Hrtum Sıyırma Pensi (mbil ekiplere de yetecek sayıda) Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 27

28 Transfüzyn Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 28

29 Fnksiynel birimleri İdari Birim: Yönetici Odası, Kalite Yönetim Birimi Labratuar: İmmünhematlji lab. Mikrbiylji lab. (Acil kan alımında hızlı testler için) Kan Depsu: Kan bileşenleri için dlaplar Kan Bileşenleri Dağıtım Bölümü: Örnek kabul Kan çıkış sekretaryası Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 29

30 Fnksiynel birimleri Deplar: Tıbbi, temizlik, kırtasiye, diğer Arşivler: Tıbbi, mali, idari, vb Kan Bağışı Birimi: Acil durumda kan alınması için yeterli kşulları sağlayan frm dldurma, muayene, kan alma, ikram dası Diğer Bölümler: Persnel Giyinme Odaları Tuvaletler (engelli, lanak varsa) Tplantı dası Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 30

31 Teknik dnanımı Otmatik ve/veya Manuel Kan Gruplama Sistemleri Mikrskp (tüp yöntemi kullanan merkezlerde) Hrtum kapama cihazı Hrtum sıyırma cihazı Derin Dndurucu Plazma Eritme Cihazı Kan Saklama Dlabı Trmbsit İnkübatörü ve Ajitatörü Kit Saklama Dlabı Kan Nakil Kutusu Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 31

32 Küçük ölçekli TM nde, kurumun diğer labratuar ve bölümleriyle rtak kullanılan dnanım, cihaz ya da materyalin bulunması mümkündür. Böyle bir durumda işleyiş, görev ve srumluluklar prsedürlerde net larak tanımlanmalıdır. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 32

33 Kan Merkezi Persneli Görev - Srumluluklar

34 Bölge Kan Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 34

35 Hizmet Birimi Srumlusu Pzisyn prfili: Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp dktru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı knusunda yüksek lisans yapmış tıp dktru lmalıdır. Daha önce ruhsatlandırılmış kan merkezlerinde en az 3 yıl çalışmış lduğunu belgeleyebilmelidir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 35

36 Hizmet Birimi Srumlusu Görev tanımı: Bütün rganizasynel-idari srumluluğu taşır. Kendine bağlı birimlerin görevlerini planlamak ve rganize etmek; Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, kalite standartlarına uygun larak yürütülmesini sağlamak; Kan bağışçısı kazanım prgramlarını, bölgede etkin ve verimli bir şekilde uygulatmak gibi görevleri vardır. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 36

37 Kan Bağış Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 37

38 Hizmet Birimi Srumlusu Pzisyn prfili: Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp dktru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı knusunda yüksek lisans yapmış tıp dktru lmalıdır. Sertifikalarının bulunmaması halinde, atamalarını takip eden altı ay içinde Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı sertifikası kursuna katılması ve sertifika alması zrunludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 38

39 Hizmet Birimi Srumlusu Görev tanımı: BKM hizmet birimi srumlusuna bağlıdır ve KBM nin rganizasynel ve idari srumluluğunu taşır. Srumlusu lacağı hizmet biriminin; Verimli, kaliteli, uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, Yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli krdinasynu sağlamak, Mbil kan bağışı çalışmaları için gerekli rganizasynu sağlamak, BKM ile krdinasynu sağlamak ve BKM srumlusunun vereceği mevzuata uygun diğer görevleri yapmak gibi görevleri vardır. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 39

40 Transfüzyn Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 40

41 Hizmet Birimi Srumlusu Pzisyn prfili: Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp dktru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı knusunda yüksek lisans yapmış tıp dktru lmalıdır. Sertifikalarının bulunmaması halinde, atamalarını takip eden altı ay içinde Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı sertifikası kursuna katılması ve sertifika alması zrunludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 41

42 Hizmet Birimi Srumlusu Görev tanımı: Bağlı bulunduğu sağlık kuruluşu idari amirine bağlı larak görev yapar ve TM nin rganizasynel ve idari srumluluğunu taşır. Srumlusu lacağı hizmet biriminin; Verimli, kaliteli, uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, Yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli krdinasynu sağlamak, Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, bağlı lduğu kalite standartlarına ve standart işletim prsedürlerine uygun larak yürütülmesini sağlamak, BKM ile krdinasynu sağlamak ve bağlı bulunduğu sağlık kuruluşu transfüzyn kmitesinin dğal üyesi lmak gibi görevleri vardır. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 42

43 Hizmet Birimi Persneli Persnel sayısı ve çeşidi hizmet biriminin kapasitesi dğrultusunda, hizmet biriminin srumlusu tarafından belirlenir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 43

44 Hizmet Birimi Persneli Labratuvar Yöneticisi Dktr Kalite Yönetimi Srumlusu Kalite Kntrl Teknikeri Labratuvar Teknikeri Biymedikal Teknikeri Bilgisayar Teknikeri Teknisyen Flebtmist Kan Bağışçısı Kazanım Persneli Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 44

45 Labratuvar Yöneticisi Pzisyn prfili ve srumlulukları: Kendi uzmanlık dalı müfredat prgramında labratuvar eğitimi almış Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp dktru lmalıdır. Kan bankacılığının labratuar uygulamalarına yönelik alanlarında yeterli bilgi, birikime sahip lmalı ve bu knuda en az üç yıllık deneyimi lmalıdır. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 45

46 Labratuvar Yöneticisi Görev tanımı: Biriminin bu yönetmelikte belirtilen birim görevlerini planlar, rganize eder, yönetir, krdine ve kntrl eder, izler, değerlendirir, geliştirir ve denetler. Labratuvarın, kalite süreçlerine uygun işletilmesinden srumludur, Labratuvar çalışmalarını izler ve denetler, Labratuvar test snuçlarını imzalayarak ve ürünlerin etiketlenmesi sürecini naylar, Kullanılan araç ve gereçlerin teminini, muhafazasını, bakım ve narımını sağlar, Knuyla ilgili literatürü takip eder, yeni labratuvar tekniklerinin uygulanmasını kan hizmetleri yönetimine önerir, Labratuvarda yapılan testlerde kullanılan tıbbi alet ve cihazların, çalışır ve hazır durumda bulundurulmasını sağlar, Labratuvar persnelinin nöbet ve günlük çalışma çizelgelerini düzenler, takip eder ve bu çizelgelerin arşivlenmesini sağlar, Labratuvarda yapılan testlerin snuçlarını değerlendirir, Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 46

47 Dktr Pzisyn prfili ve srumlulukları: Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip tıp dktru Faaliyetlerinin ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Kan Bağışı Merkezi Yöneticisine ve Bölge Kan Merkezi Srumlusuna karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 47

48 Dktr Görev tanımı: Kan alacak hastalara güvenli kanın sağlanması için, kan bağışçısı seçiminin bilimin ve tıbbın gereklerine uygun larak gerçekleştirilmesini sağlar, Kan bağışçısı seçimini yaparken kanı bağışlayacak kişinin sağlık kşullarının tıbbın gereklerine uygun larak değerlendirilmesini sağlar, kişinin kan bağışı işleminden dlayı karşılaşabileceği riskleri en aza indirilmesi için gerekli kşulları luşturur, Kan bağışı ile ilgili her aşamada gerçekleştirilen her türlü işlemin en uygun tıbbi şartlarda gerçekleştirilmesini sağlar, gerekli denetlemeleri yapar, saptadığı eksikliklerin giderilmesi için raprla bir üst yöneticisine bildirir, Kan bağışı sağlamak üzere kurulan mbil ekiplere başkanlık eder, kan bağışı tplama ekibindeki persnelin uyum içinde verimli bir şekilde çalışmasını sağlar, Merkezde nöbet hizmetlerine girer, kan alma faaliyetlerine nezaret eder, kan alma yerinin genel düzeninin kan bankacılığı uygulamaları gereklerine uygun hale getirilmesini sağlar ve nöbet süresi byunca hizmet birimine amirlik yapar, Bağlı lduğu birim yöneticisi tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 48

49 Kalite Yönetimi Srumlusu Pzisyn prfili ve srumlulukları: Üniversitelerin; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekkulları nın Tıbbi Labratuar Teknikerliği bölümü Yüksek Hemşirelik Okulu Rehber yürürlüğe girdiği tarihte kan merkezlerinde hali hazırda çalışmakta lan persnel bu görevini sürdürecektir Görevlerini ilgili kalite prsedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak yapmakla yükümlüdür ve görevlerinin yerine getirilmesi knusunda yöneticisine karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 49

50 Kalite Yönetimi Srumlusu Görev tanımı: Kan hizmetlerinde Tplam Kalite Yönetimi felsefesinin yerleşmesi için; BKM ve bağlılarında gerekli eğitimleri, planlama faaliyetlerini ve uygulamaları gerçekleştirir, Kalite sistem dkümantasynunun hazırlanması - krdinasynunu sağlar, Kalite srunlarını belirlemek, iyileştirme önerileri geliştirir, Düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır ve krdinasynunu sağlar, Yeni kalite yaklaşımları knusunda araştırma yapar ve öneriler geliştirir, BKM ve bağlılarında prsedür ve talimatların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar, Hizmet birimi srumlusunun verdiği mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 50

51 Kalite Kntrl Teknikeri Pzisyn prfili ve srumlulukları: Üniversitelerin; Hemşirelik Okulu, Sağlık Meslek Yüksekkulu Sağlık Memurluğu Bölümü (lisans eğitimi veren) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Labratuvar Teknikerliği Bölümü Kalite kntrl faaliyetlerinin ilgili mevzuatlara, bilimsel standartlara ve gelişmelere uygun bir şekilde yürütülmesinden BKM Srumlusuna karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 51

52 Kalite Kntrl Teknikeri Görev tanımı: Kanın tplanmasından serbest bırakılmasına kadar geçen süreci rehbere göre kntrl eder ve iyileştirme çalışmaları yapar, Sabit ve mbil kan bağış ekiplerinde denetlemelerde bulunur ve denetleme raprunu birim srumlularına sunar, Rasgele seçilen ürünlerden, ürünlerin kalite kntrlünü yapar, raprlarla görüş bildirir, Hizmet birimindeki ekipman, reagen ve teknik kntrlleri yapar, Lab. da kullanılan ekipman ve testlerin validasynlarını yapar, Yapılan kalite kntrl çalışmalarını, idari larak srumlu lduğu yönetime ve çalışma larak bağlı lduğu Kalite Kntrl Birimine iletir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 52

53 Labratuvar Teknikeri Pzisyn prfili ve srumlulukları: Üniversitelerin; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Labratuvar Teknikerliği Bölümü Bulunduğu birimin faaliyetlerini ilgili mevzuatlara, bilimsel standartlara ve gelişmelere uygun larak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesinden Yöneticisine karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 53

54 Labratuvar Teknikeri Görev tanımı: Labratuvar temizlik ve düzeninden srumludur, Kullandığı cihazların bakım ve temizliğini sağlar, Testleri azami dikkat ve titizlikle çalışır, Biyemniyet kurallarına uyar, Kayıtları düzenli bir şekilde tutar ve kurallara göre dsyalar, Görevi ile ilgili larak nöbet tutar, Otmasyn prgramı bünyesinde gerekli kayıtları yapar, Bağlı lduğu birim yöneticisi ve srumlusu tarafından verilecek görevleri yapar. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 54

55 Biymedikal Teknikeri Pzisyn prfili ve srumlulukları: Üniversitelerin; Biymedikal ile ilgili eğitim veren yüksek kulları Görevlerini ilgili kalite prsedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak yapmakla bağlı lduğu yöneticisine karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 55

56 Biymedikal Teknikeri Görev tanımı: Srumlu lduğu bölge veya haricinde; eğitim, bakım ve kalibrasyn ölçümleri gibi Biymedikal hizmetler kapsamında verilecek görevleri yapar, BKM ve bağlı hizmet birimlerinde kullanılmakta lan tüm tıbbi; cihazların dsyalarını luşturur, cihazların envanterini hazırlar, cihaz & dnanımların teknik/periydik bakımlarını yapar, cihaz & dnanımlar ile ilgili persnele eğitimler verir, Yöneticisi tarafından incelenmesi istenen knular hakkında inceleme ve araştırma yaparak, rapr hazırlar, görüş bildirir, Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 56

57 Bilgisayar Teknikeri Pzisyn prfili ve srumlulukları: En az iki yıllık meslek yüksek kulları elektrik, elektrnik bölümlerinden bilgisayar, Görevlerinin yerine getirilmesinden dlayı BKM srumlusuna karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 57

58 Bilgisayar Teknikeri Görev tanımı: Her türlü bakım-narım işlerini kayıt altında tutar, garanti sürelerini takip eder, bakım sözleşmelerini takip eder, Bilgisayar ağına dâhil tüm unsurların düzgün çalışmaları için gerekli kşulları sağlar, Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarına hakim lur, Dnanım ve araçlarının düzenli larak bakım-temizliği yapılmasını sağlar, Sistemin açılış, kapanış ve yedeklemelerinin düzgün takibini yapar, Arıza anında srumluluğu çerçevesinde ilk müdahaleyi yapar, Bağlı lduğu yöneticisi ve srumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 58

59 Teknisyen Pzisyn prfili ve srumlulukları: Elektrik, elektrnik, inşaat, tesisat işleri ile ilgili yüksek kul veya meslek liseleri Görevlerini ilgili, mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yapmaktan BKM srumlusuna karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 59

60 Teknisyen Görev tanımı: Periydik larak sigrtaların, ampullerin, anahtar, duy ve prizlerin kntrllerini yapar, bzuk lanları değiştirir, Sıhhi ve elektrik tesisatları ilgili srunları giderir, Isıtma ve sğutma sistemlerinin bakım ve narımını yapar, Elektrikli/elektrnik cihazların periydik bakımlarını yapar, yapılmasını sağlar, Görevi ile ilgili malzemeler, kullanılacak alet, cihaz ve avadanlıkları işe hazır halde bulundurur, Çalışma rtamının tertip ve düzenini sağlar, Bağlı lduğu yöneticisi ve srumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 60

61 Flebtmist Pzisyn prfili ve srumlulukları: Hemşirelik kulları Üniversitelerin; 4 yıllık Sağlık Meslek Memurluğu Bölümü Yüksekkulları Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Tıbbi Labratuvar Teknikerliği Bölümü Görevlerini ilgili prsedürler, mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak yerine getirmekten genel larak Kan Hizmet Birimi Srumlusuna, mbil ve sabit kan alma çalışmalarında ve nöbetlerde ise dktra karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 61

62 Flebtmist Görev tanımı: Kan alma işlemlerini, standart prsedürlere göre gerçekleştirir. Gerekli durumlarda Kan Bağışçısı Bilgilendirme ve Srgu Frmu nun dldurulmasında bağışçıya yardımcı lur ve kan bağışıyla ilgili larak bağışçıyı bilgilendirir, Bağış öncesi gerekli testleri yapar, kan bağışçısının vital bulgularını ölçer. Mbil kan bağışı çalışmaları için gerekli lan ekip malzemelerini hazırlar, çalışmalara katılır, alınan kanların ve kan numunelerinin uygun şartlarda krunmasını sağlar ve nakle hazır hale getirir, Görevli lduğu alanın ve kullandığı tıbbi cihazların, tıbbi prsedürlere uygunluğunu, düzenini ve temizliğini sağlar, Bağlı lduğu yöneticisi tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 62

63 Kan Bağışçısı Kazanım Persneli Pzisyn prfili ve srumlulukları: Üniversitelerin sağlık eğitimi veren fakülteleri Görevlerini ilgili kalite prsedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak yapmakla KBM srumlusuna karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 63

64 Kan Bağışçısı Kazanım Persneli Görev tanımı: Srumluluk sahası içerisinde bulunan, kurum ve kuruluş çalışanları ile ptansiyel kan bağışçılarına, bilinçlendirme eğitimini sağlar, Kan bağışı yapılan sahada halktan gelebilecek kan bağışı ile ilgili her türlü sruya uygun şekilde yanıt verir, Gönüllü kazanımı için sivil tplum örgütleriyle iletişime geçerek gönüllü eğitiminin sağlanmasında aktif rl alır, Kan bağışçısı şikâyetlerini alır ve yöneticisine bildirir, Kan bağışı ile ilgili kan bağışçısı çağrı işlevini gerçekleştirir, Mbil kan bağışı çalışmaları öncesine ait tüm planlamayı yapar, Gezici kan bağışı tplama çalışmalarına eşlik etmesi durumunda gönüllü kan bağışçısı kazanımını artıracak şekilde aktivitelerde bulunur Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 64

65 Kan Merkezi Yönetimi

66 Bir ülkede; ihtiyacı lan hastaların transfüzyn tedavisi için, yeterli ve güvenli kan ve kan bileşeninin temin edilmesi önemli ve öncelikli bir sağlık hizmetidir ve sağlık hizmetlerini düzenleyen Merkezi Otrite bunu sağlamaktan srumludur. Ülkemizde bu kapsamdaki tüm hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesinden Sağlık Bakanlığı yetkili ve srumludur Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 66

67 Ulusal kan stklarının güvenli, yeterli ve kaliteli lmasını ve ihtiyacı lan tüm hastaların kan transfüzyn tedavisine ulaşabilmesini sağlamak hükümetlerin sağlık alanındaki öncelikli görevleridir. Dünya Sağlık Örgütü güvenli kana ulaşmadaki stratejiyi; İyi rganize edilmiş, işbirliği ve iletişimin sağlandığı ulusal hizmet birimlerinin luşturulması; Tüm alanlarda kalite sisteminin kurulması; Güvenli kan bağışçılarının kazanılması Tplanan kanın işlenmesi ve test edilmesinde uygun ve etkin yöntemlerin kullanılması Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 67

68 DSÖ güvenli kan stratejisine ulaşmak için; Ulusal kan plitikasının hazırlanması Güvenlik ve Etkinlik Ulaşılabilirlik Rasynel kullanım Kalite yönetimi Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 68

69 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 69

70 Bölgesel kan merkezi Kan bağışı merkezi Transfüzyn merkezi Bölgesel kan merkezi; yükümlülük ve srumluluklarını geniş bir çerçevede ele almalıdır. Yönetim, Krdinasyn, Gönüllü kan bağışının rganizasynu, Labratuvar, Dğrulama, Kntrl, Araştırma geliştirme, Dağıtım, İdari ve mali işler düzenlenmelidir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 70

71 Kan bağışı merkezi ve Transfüzyn merkezi; BKM ile işbirliğinde çalışan hizmet birimleri lduğundan, yönetimleri, yükümlülük ve srumlulukları kapsamındaki alanlarda ulusal ve uluslar arası düzenleme ve standartlara uygun kşulları sağlamalıdır. İyi bir kan hizmet birimi yönetimi; kurum ya da hastanenin üst yönetim seviyesi ile başlar Üst yönetimin ilke ve uygulamalara bağlı lması.. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 71

72 Üst yönetim; Kurumsal plitikanın kurulmasından, Plitika; İnsan, malzeme ve mali kaynakların uygun şekilde kullanımını sağlamak amacıyla transfüzyn merkezi faaliyetlerini planlamak, prgramlamak, yönetmek, krdine etmek ve değerlendirmek Eğitim, sürekli eğitim ve mtivasynu sağlayan bir persnel plitikası luşturulmasından, Hizmet birimi yöneticisi; Üst yönetimin luşturduğu kurum plitikalarını uygulamak, güvenlik ve kaliteyi sağlamak ve persneli mtive etmekten, Hizmet birimi persneli; Faaliyetlerin ve plitikaların uygulanmasından Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 72

73 İyi Yönetim Uygulamaları gerçekleştirilmelidir. 1. İyi labratuvar yönetimi; Labratuvarın işleyişiyle ilgili iyi tanımlanmış, uluslararası düzeyde kabul gören bir dizi ilke ve uygulama ile ilgilidir. Süreçle, yani işlerin nasıl yapıldığı ile ilgilidir. Transfüzyn tedavisi için yeterli, güvenli ve kaliteli kan bileşeninin temin edilmesini Klinisyenlerin, persnelin ve sağlık tritesinin hizmetlere güven duymasını 2. Veri yönetimi 3. Biygüvenlik 4. Cihaz yönetimi 5. Stk yönetimi Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 73

74 Sn larak; yeni yasa ile ülke genelinde, entegre bir kan transfüzyn hizmetinin sağlanabilmesi için stabil bir finans yönetimine ihtiyaç vardır. Bunun sağlanabilmesi için gerçek maliyetlerin hesaplanması ve dikkate alınmasının yanı sıra; Ssyal Güvenlik Kurumları, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili tarafların sürekli işbirliği gereklidir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 74

75 Snuç ve Ümit Kan prgramının ulusal krdinasynu, Eğitilmiş, gönüllü ve karşılıksız kan bağışçılarının kazanılması, Kan merkezlerinde kalite yönetiminin yerleştirilmesi, Denetim mekanizmasının kurulması, Transfüzyn sürecinin tüm halkalarını kapsayan bir hemvijilans sisteminin kurulması, İnsan kaynağının bilgi ve becerisinin sürekli artırıldığı bir eğitim stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasına Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 75

76 Teşekkür ederim

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR. LÜTFİ KIRDAR KARTAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL EYLEM PLANI 1. AMAÇ : a. Tüm hastane persnelinin acil laylara karşı hazırlıklı lmasını sağlamak, b. Tüm hastane persnelini acil laylara karşı eğitmek, c. Vuku bulan acil layda ilk müdahaleyi yapmak, d. Acil lay için

Detaylı

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ

BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ REHBERİ Haziran 2013 ANKARA BELGE ADI: SDR.4, Bilişim Sistemleri Denetimi Rehberi VERSİYON NO: 2013/1 VERSİYON TARİHİ

Detaylı

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5)

TBD. Bilişim Kentleri. Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) TBD Bilişim Kentleri Çalışma Grubu BİLİŞİM KENTLERİ KILAVUZU (V_5) Belge N : TBD/ Bilişim Kentleri Kılavuzu V5 Tarihi : 9 Eylül 2013 i EYLÜL 2013 ÖNSÖZ Türkiye Bilişim Derneği (TBD) bünyesinde kurulan

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI

SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TALİMATI SU ÜRÜNLERİ İŞLEME VE DEĞERLENDİRME TESİSİ DENETİMİ TLİMTI.1. GİRİŞ Ülkemiz, su ürünleri işleme ve değerlendirme sanayinde özellikle sn yıllarda lumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Bu lumlu gelişmelerin en

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046

Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 Resmi Gazete Tarihi: 11.05.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24046 ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; acil sağlık hizmetlerinin

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Diyarbakır Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 3.4 GÖREV TANIMLARI 3.4.1 YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ GÖREV TANIMI GÖREVİN ADI : Meslek Yüksek Okulu Müdürü GÖREVİN KAPSAMI : Meslek Yüksekokulu GÖREVİN KISA TANIMI Dicle Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AFETLERDE SAĞLIK HİZMETLERİ BİRİMİ ve ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİNİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE 2010 AFETLERDE SAĞLIK

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TAŞRA TEŞKİLATI HİZMET BİRİMLERİNİN GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KADRO STANDARTLARI HAKKINDA YÖNERGE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği İş Güvenliği Uzmanlarının Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik İşyeri Hekimlerinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik

Detaylı

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. SİVAS İL ÖZEL İDARESİ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 35. maddesi

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi İKİNCİ BÖLÜM Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görev Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı; Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge

Detaylı

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI

K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K. VEREM SAVAŞININ ÖRGÜTLENMESİ, KURULUŞ VE KİŞİ GÖREV TANIMLARI K1. VEREM SAVAŞI ÖRGÜTLENMESİ * TB kontrolünde merkez birimi Verem Savaşı Daire Başkanlığı oluşturmaktadır. Verem Savaşı Daire Başkanlığı,

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar

PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar Amaç PALYATİF BAKIM HİZMETLERİNİN UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, kapsam, dayanak ve tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, yaşamı tehdit eden hastalıklara bağlı olarak

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ANTALYA SU VE ATIKSU ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĠĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu İdaresi' ne ait işyerlerinde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Orman Genel Müdürlüğü İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi ile iç

Detaylı

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iç denetçilerin; kamu idareleri itibarıyla sayılarını,

Detaylı

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI

HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI HEMŞİRE GÖREV TANIMLARI ALAN ÇALIŞMASI [İzmir Örneği; Rapor] Aralık 2013 İzmir İli Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı Sağlık Bakım Hizmetleri Koordinatörlüğü

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar,İlkeler Amaç ve Kapsam MADDE 1 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1

Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013. Revizyon Numarası : 1.0.1 Yayınlanma Tarihi : 26.08.2013 Revizyn Numarası : 1.0.1 İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 4 GİRİŞ... 6 I. E-FATURA UYGULAMASI NEDİR?... 6 A. YARARLARI NELERDİR?... 7 B. E-FATURA UYGULAMASI HANGİ ŞİRKETLER

Detaylı

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını,

TERİMLER, SİMGELER VE KISALTMALAR. DONANIM: Ağ, bilgisayar veya çevre birimlerinin elektronik, elektromekanik ve mekanik aksamını, Meslek SİSTEM İŞLETMENİ Seviye 5 I Referans Kodu 12UMS0255-5 Standardı Hazırlayan Kuruluş İTO Koordinasyonunda TBV Türkiye Bilişim Vakfı, TÜBİDER Bilişim Sektörü Derneği ve TEKİS Tüm Özel Eğitim Kurumları

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İç Denetim Birimi Başkanlığının işleyişi ve yönetimi

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYONEL BİLGİLER Ünitesi : Bartın Üniversitesi Bölümü : Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Görevi : M.Y.O. Müdürü / Harcama

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İç Denetim Biriminin işleyişi ve

Detaylı

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını,

Kaza geçirenlerin kurtarılması ve tedavisini, Çalışanların Misafirlerin kurtarılmasını, Mala ve malzemeye gelecek hasarın azaltılmasını, Rev. N : AMAÇ: Tesislerde luşabilecek her türlü lağanüstü durumlarda persnelin yaralanıp zarar görmesini, üretimin kısmen veya tamamen durmasını, çevrenin lumsuz yönde etkilenmesini önlemek için yapılması

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı