KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAN MERKEZLERİ. Dr. S. Haldun BAL. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi"

Transkript

1 KAN MERKEZLERİ Dr. S. Haldun BAL Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dr. Raşit DURUSOY Kan Merkezi

2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Eski Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 2

3 Eski Kanun a göre Kan bankaları Kan istasynları (...ihtiyacını kan merkezlerinden sağlayan, gerektiğinde kan alma - dağıtım işlemi yapabilen ) Kan merkezleri ( kanın alındığı, labratuvar testlerinin uygulandığı, muhafaza ve dağıtımının yapıldığı, kan ürünlerinin üretildiği ) A tipi kan merkezleri B tipi kan merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 3

4 Eski Kanun a göre Açma Zrunluluğu: (Kan Merkezi açma zrunluğu lan kurum ve kuruluşların hangi tip kan merkezi açacağı Bakanlıkça belirlenir.) Tıp Fakülteleri Kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim hastaneleri Türkiye Kızılay Derneği Bakanlıkça tesbit edilen yataklı tedavi kurumları Kan merkezleri Kan istasynları Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 4

5 Kanun, Yönetmelik, Rehber Yeni Kanun Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 5

6 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 6

7 Hizmet Birimi Bölge kan merkezi (BKM): Bakanlığın belirleyeceği bölgelerde kurulan, kendi bölgesindeki kan bağış ve transfüzyn merkezleri ile işbirliği içinde çalışan, srumlu lduğu bölgenin kan ihtiyacını karşılayacak kapasitede lan, kan bankacılığı ile ilgili bütün iş ve işlemlerin yapılabildiği en kapsamlı birimi, Kan bağışı merkezi (KBM): Bağışçıdan kan alan, işleyiş yönünden bölge kan merkezine bağlı larak çalışan birimi, Transfüzyn merkezi (TM): Acil durumlar dışında kan bağışçısından kan alma yetkisi lmayan, temin edilen kanı veya bileşenini transfüzyn için çapraz karşılaştırma ve gerek duyulan diğer testleri yaparak hastalara kullanılması amacıyla hazırlayan birimi, Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 7

8 BKM BKM BKM BKM BKM BKM BKM BKM BKM Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 8

9 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 9

10 Açma zrunluluğu: Bölge kan merkezi Kan bağışı merkezi Kamu kurum ve kuruluşları Türkiye Kızılay Derneği Transfüzyn merkezi (bünyesinde acil müdahale şartlarını taşıyan özel sağlık kuruluşları) Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 10

11 Kan Merkezlerinin Yapısı Bina - Teknik Dnanım

12 Kan Bankacılığı ve Transfüzyn uygulamaları etkin, güvenli, sürekli ve izlenebilir lmalıdır. Bunun için gereken bina-teknik dnanımın özellikleri ve sayısal yeterliliği, hizmet birimlerinin kapasitelerine göre belirlenmelidir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 12

13 Bölge Kan Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 13

14 Fnksiynel birimleri İdari Birim: Müdür Odası Sekreter Danışma Kalite Yönetimi vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 14

15 Fnksiynel birimleri Kan Bağışı Birimi: Bekleme Frm Dldurma yeri Kan Bağışçısı Kayıt Aferez / Kan Bağışı Bölümü vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 15

16 Fnksiynel birimleri Labratuarlar: Tarama Gruplama Kalite Kntrl Dğrulama Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 16

17 Fnksiynel birimleri Kan Bileşeni Hazırlama Bölümü: İşlem öncesi karantina Bileşen Hazırlama Labratuarı İşlem snrası karantina vb Kan Bileşenleri Dağıtım Bölümü: Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 17

18 Fnksiynel birimleri Teknik Hizmetler: Bilgisayar/Biymedikal ve Teknik Hizmetler ile ilgili atölyeler, Santral vb Deplar: Sarf Malzeme Depları, Mbil Ekip Hazırlama Yeri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 18

19 Fnksiynel birimleri Arşivler: Tıbbi arşiv İdari/Mali arşiv Diğer Bölümler: Eğitim/Tplantı Salnu Persnel Giyinme Odaları Tuvalet (engelli dahil) vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 19

20 Teknik dnanımı Kan Bağış Salnu: Hemgram Cihazı Tansiyn Aleti Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı Kan alma yatağı Hrtum Kapama Cihazı vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 20

21 Teknik dnanımı Labratuarlar: Distile Su Cihazı Isı Nem Ölçer Kan Gruplama Sistemleri Kit Saklama Dlabı vb Kalite Kntrl Labratuarı: Spektrftmetre Kagülmetre Ph Metre Nem Ölçer vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 21

22 Teknik dnanımı Kan Bileşeni Hazırlama Bölümü: Ekstraktör Hrtum Birleştirme Cihaz Hrtum Kapama Cihazı Sğutmalı Santrifüj vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 22

23 Teknik dnanımı Kan Depsu: Kan saklama dlapları Derin dndurucular vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 23

24 Kan Bağış Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 24

25 Fnksiynel birimleri İdari Birim: Yönetici Odası Kalite Yönetim Mali Ljistik birim Kan Bağışı Birimi: Danışma Bekleme Frm Dldurma Aferez/Kan Bağışı Salnu vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 25

26 Fnksiynel birimleri Arşivler: Tıbbi, Mali, İdari,vb Deplar: Tam Kan ve Kan Örnek Tüplerinin Biriktirilme Yeri Sarf Malzeme Depları vb Diğer Bölümler: Persnel Giyinme Odaları Tuvaletler vb Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 26

27 Teknik dnanımı Hemgram, Kan Sayım Cihazı Ateş Ölçer Kan Saklama Dlabı Tansiyn Aleti Numune saklama dlabı Stteskp Trmbsit İnkübatörü Terazi Elektrikli Kan Nakil Kutusu Kan Çalkalama ve Tartı Cihazı Elektriksiz Kan Nakil Kutusu (mbil ekiplere de yetecek sayıda) Hrtum Kapama Cihazı Kan Alma Yatağı Acil Müdahale Dnanımı (mbil ekiplere de yetecek sayıda) Hrtum Sıyırma Pensi (mbil ekiplere de yetecek sayıda) Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 27

28 Transfüzyn Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 28

29 Fnksiynel birimleri İdari Birim: Yönetici Odası, Kalite Yönetim Birimi Labratuar: İmmünhematlji lab. Mikrbiylji lab. (Acil kan alımında hızlı testler için) Kan Depsu: Kan bileşenleri için dlaplar Kan Bileşenleri Dağıtım Bölümü: Örnek kabul Kan çıkış sekretaryası Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 29

30 Fnksiynel birimleri Deplar: Tıbbi, temizlik, kırtasiye, diğer Arşivler: Tıbbi, mali, idari, vb Kan Bağışı Birimi: Acil durumda kan alınması için yeterli kşulları sağlayan frm dldurma, muayene, kan alma, ikram dası Diğer Bölümler: Persnel Giyinme Odaları Tuvaletler (engelli, lanak varsa) Tplantı dası Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 30

31 Teknik dnanımı Otmatik ve/veya Manuel Kan Gruplama Sistemleri Mikrskp (tüp yöntemi kullanan merkezlerde) Hrtum kapama cihazı Hrtum sıyırma cihazı Derin Dndurucu Plazma Eritme Cihazı Kan Saklama Dlabı Trmbsit İnkübatörü ve Ajitatörü Kit Saklama Dlabı Kan Nakil Kutusu Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 31

32 Küçük ölçekli TM nde, kurumun diğer labratuar ve bölümleriyle rtak kullanılan dnanım, cihaz ya da materyalin bulunması mümkündür. Böyle bir durumda işleyiş, görev ve srumluluklar prsedürlerde net larak tanımlanmalıdır. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 32

33 Kan Merkezi Persneli Görev - Srumluluklar

34 Bölge Kan Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 34

35 Hizmet Birimi Srumlusu Pzisyn prfili: Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp dktru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı knusunda yüksek lisans yapmış tıp dktru lmalıdır. Daha önce ruhsatlandırılmış kan merkezlerinde en az 3 yıl çalışmış lduğunu belgeleyebilmelidir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 35

36 Hizmet Birimi Srumlusu Görev tanımı: Bütün rganizasynel-idari srumluluğu taşır. Kendine bağlı birimlerin görevlerini planlamak ve rganize etmek; Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, kalite standartlarına uygun larak yürütülmesini sağlamak; Kan bağışçısı kazanım prgramlarını, bölgede etkin ve verimli bir şekilde uygulatmak gibi görevleri vardır. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 36

37 Kan Bağış Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 37

38 Hizmet Birimi Srumlusu Pzisyn prfili: Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp dktru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı knusunda yüksek lisans yapmış tıp dktru lmalıdır. Sertifikalarının bulunmaması halinde, atamalarını takip eden altı ay içinde Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı sertifikası kursuna katılması ve sertifika alması zrunludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 38

39 Hizmet Birimi Srumlusu Görev tanımı: BKM hizmet birimi srumlusuna bağlıdır ve KBM nin rganizasynel ve idari srumluluğunu taşır. Srumlusu lacağı hizmet biriminin; Verimli, kaliteli, uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, Yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli krdinasynu sağlamak, Mbil kan bağışı çalışmaları için gerekli rganizasynu sağlamak, BKM ile krdinasynu sağlamak ve BKM srumlusunun vereceği mevzuata uygun diğer görevleri yapmak gibi görevleri vardır. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 39

40 Transfüzyn Merkezleri Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 40

41 Hizmet Birimi Srumlusu Pzisyn prfili: Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp dktru veya Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı kursu sertifikasına sahip veya kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı knusunda yüksek lisans yapmış tıp dktru lmalıdır. Sertifikalarının bulunmaması halinde, atamalarını takip eden altı ay içinde Bakanlıkça verilen kan bankacılığı ve transfüzyn tıbbı sertifikası kursuna katılması ve sertifika alması zrunludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 41

42 Hizmet Birimi Srumlusu Görev tanımı: Bağlı bulunduğu sağlık kuruluşu idari amirine bağlı larak görev yapar ve TM nin rganizasynel ve idari srumluluğunu taşır. Srumlusu lacağı hizmet biriminin; Verimli, kaliteli, uyum ve işbirliği içinde çalışmasını sağlamak, Yürütülen tüm faaliyetlerle ilgili gerekli krdinasynu sağlamak, Hizmet birimindeki tüm çalışmaların yasal mevzuata, bağlı lduğu kalite standartlarına ve standart işletim prsedürlerine uygun larak yürütülmesini sağlamak, BKM ile krdinasynu sağlamak ve bağlı bulunduğu sağlık kuruluşu transfüzyn kmitesinin dğal üyesi lmak gibi görevleri vardır. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 42

43 Hizmet Birimi Persneli Persnel sayısı ve çeşidi hizmet biriminin kapasitesi dğrultusunda, hizmet biriminin srumlusu tarafından belirlenir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 43

44 Hizmet Birimi Persneli Labratuvar Yöneticisi Dktr Kalite Yönetimi Srumlusu Kalite Kntrl Teknikeri Labratuvar Teknikeri Biymedikal Teknikeri Bilgisayar Teknikeri Teknisyen Flebtmist Kan Bağışçısı Kazanım Persneli Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 44

45 Labratuvar Yöneticisi Pzisyn prfili ve srumlulukları: Kendi uzmanlık dalı müfredat prgramında labratuvar eğitimi almış Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip uzman tıp dktru lmalıdır. Kan bankacılığının labratuar uygulamalarına yönelik alanlarında yeterli bilgi, birikime sahip lmalı ve bu knuda en az üç yıllık deneyimi lmalıdır. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 45

46 Labratuvar Yöneticisi Görev tanımı: Biriminin bu yönetmelikte belirtilen birim görevlerini planlar, rganize eder, yönetir, krdine ve kntrl eder, izler, değerlendirir, geliştirir ve denetler. Labratuvarın, kalite süreçlerine uygun işletilmesinden srumludur, Labratuvar çalışmalarını izler ve denetler, Labratuvar test snuçlarını imzalayarak ve ürünlerin etiketlenmesi sürecini naylar, Kullanılan araç ve gereçlerin teminini, muhafazasını, bakım ve narımını sağlar, Knuyla ilgili literatürü takip eder, yeni labratuvar tekniklerinin uygulanmasını kan hizmetleri yönetimine önerir, Labratuvarda yapılan testlerde kullanılan tıbbi alet ve cihazların, çalışır ve hazır durumda bulundurulmasını sağlar, Labratuvar persnelinin nöbet ve günlük çalışma çizelgelerini düzenler, takip eder ve bu çizelgelerin arşivlenmesini sağlar, Labratuvarda yapılan testlerin snuçlarını değerlendirir, Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 46

47 Dktr Pzisyn prfili ve srumlulukları: Türkiye de mesleğini icra etme yetkisine sahip tıp dktru Faaliyetlerinin ilgili mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesinden, Kan Bağışı Merkezi Yöneticisine ve Bölge Kan Merkezi Srumlusuna karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 47

48 Dktr Görev tanımı: Kan alacak hastalara güvenli kanın sağlanması için, kan bağışçısı seçiminin bilimin ve tıbbın gereklerine uygun larak gerçekleştirilmesini sağlar, Kan bağışçısı seçimini yaparken kanı bağışlayacak kişinin sağlık kşullarının tıbbın gereklerine uygun larak değerlendirilmesini sağlar, kişinin kan bağışı işleminden dlayı karşılaşabileceği riskleri en aza indirilmesi için gerekli kşulları luşturur, Kan bağışı ile ilgili her aşamada gerçekleştirilen her türlü işlemin en uygun tıbbi şartlarda gerçekleştirilmesini sağlar, gerekli denetlemeleri yapar, saptadığı eksikliklerin giderilmesi için raprla bir üst yöneticisine bildirir, Kan bağışı sağlamak üzere kurulan mbil ekiplere başkanlık eder, kan bağışı tplama ekibindeki persnelin uyum içinde verimli bir şekilde çalışmasını sağlar, Merkezde nöbet hizmetlerine girer, kan alma faaliyetlerine nezaret eder, kan alma yerinin genel düzeninin kan bankacılığı uygulamaları gereklerine uygun hale getirilmesini sağlar ve nöbet süresi byunca hizmet birimine amirlik yapar, Bağlı lduğu birim yöneticisi tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 48

49 Kalite Yönetimi Srumlusu Pzisyn prfili ve srumlulukları: Üniversitelerin; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekkulları nın Tıbbi Labratuar Teknikerliği bölümü Yüksek Hemşirelik Okulu Rehber yürürlüğe girdiği tarihte kan merkezlerinde hali hazırda çalışmakta lan persnel bu görevini sürdürecektir Görevlerini ilgili kalite prsedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak yapmakla yükümlüdür ve görevlerinin yerine getirilmesi knusunda yöneticisine karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 49

50 Kalite Yönetimi Srumlusu Görev tanımı: Kan hizmetlerinde Tplam Kalite Yönetimi felsefesinin yerleşmesi için; BKM ve bağlılarında gerekli eğitimleri, planlama faaliyetlerini ve uygulamaları gerçekleştirir, Kalite sistem dkümantasynunun hazırlanması - krdinasynunu sağlar, Kalite srunlarını belirlemek, iyileştirme önerileri geliştirir, Düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır ve krdinasynunu sağlar, Yeni kalite yaklaşımları knusunda araştırma yapar ve öneriler geliştirir, BKM ve bağlılarında prsedür ve talimatların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlar, Hizmet birimi srumlusunun verdiği mevzuata uygun diğer görevleri yerine getirir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 50

51 Kalite Kntrl Teknikeri Pzisyn prfili ve srumlulukları: Üniversitelerin; Hemşirelik Okulu, Sağlık Meslek Yüksekkulu Sağlık Memurluğu Bölümü (lisans eğitimi veren) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Labratuvar Teknikerliği Bölümü Kalite kntrl faaliyetlerinin ilgili mevzuatlara, bilimsel standartlara ve gelişmelere uygun bir şekilde yürütülmesinden BKM Srumlusuna karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 51

52 Kalite Kntrl Teknikeri Görev tanımı: Kanın tplanmasından serbest bırakılmasına kadar geçen süreci rehbere göre kntrl eder ve iyileştirme çalışmaları yapar, Sabit ve mbil kan bağış ekiplerinde denetlemelerde bulunur ve denetleme raprunu birim srumlularına sunar, Rasgele seçilen ürünlerden, ürünlerin kalite kntrlünü yapar, raprlarla görüş bildirir, Hizmet birimindeki ekipman, reagen ve teknik kntrlleri yapar, Lab. da kullanılan ekipman ve testlerin validasynlarını yapar, Yapılan kalite kntrl çalışmalarını, idari larak srumlu lduğu yönetime ve çalışma larak bağlı lduğu Kalite Kntrl Birimine iletir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 52

53 Labratuvar Teknikeri Pzisyn prfili ve srumlulukları: Üniversitelerin; Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okullarının Tıbbi Labratuvar Teknikerliği Bölümü Bulunduğu birimin faaliyetlerini ilgili mevzuatlara, bilimsel standartlara ve gelişmelere uygun larak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesinden Yöneticisine karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 53

54 Labratuvar Teknikeri Görev tanımı: Labratuvar temizlik ve düzeninden srumludur, Kullandığı cihazların bakım ve temizliğini sağlar, Testleri azami dikkat ve titizlikle çalışır, Biyemniyet kurallarına uyar, Kayıtları düzenli bir şekilde tutar ve kurallara göre dsyalar, Görevi ile ilgili larak nöbet tutar, Otmasyn prgramı bünyesinde gerekli kayıtları yapar, Bağlı lduğu birim yöneticisi ve srumlusu tarafından verilecek görevleri yapar. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 54

55 Biymedikal Teknikeri Pzisyn prfili ve srumlulukları: Üniversitelerin; Biymedikal ile ilgili eğitim veren yüksek kulları Görevlerini ilgili kalite prsedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak yapmakla bağlı lduğu yöneticisine karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 55

56 Biymedikal Teknikeri Görev tanımı: Srumlu lduğu bölge veya haricinde; eğitim, bakım ve kalibrasyn ölçümleri gibi Biymedikal hizmetler kapsamında verilecek görevleri yapar, BKM ve bağlı hizmet birimlerinde kullanılmakta lan tüm tıbbi; cihazların dsyalarını luşturur, cihazların envanterini hazırlar, cihaz & dnanımların teknik/periydik bakımlarını yapar, cihaz & dnanımlar ile ilgili persnele eğitimler verir, Yöneticisi tarafından incelenmesi istenen knular hakkında inceleme ve araştırma yaparak, rapr hazırlar, görüş bildirir, Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 56

57 Bilgisayar Teknikeri Pzisyn prfili ve srumlulukları: En az iki yıllık meslek yüksek kulları elektrik, elektrnik bölümlerinden bilgisayar, Görevlerinin yerine getirilmesinden dlayı BKM srumlusuna karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 57

58 Bilgisayar Teknikeri Görev tanımı: Her türlü bakım-narım işlerini kayıt altında tutar, garanti sürelerini takip eder, bakım sözleşmelerini takip eder, Bilgisayar ağına dâhil tüm unsurların düzgün çalışmaları için gerekli kşulları sağlar, Kan Bankacılığı Bilgi Yönetim Sistemi uygulamalarına hakim lur, Dnanım ve araçlarının düzenli larak bakım-temizliği yapılmasını sağlar, Sistemin açılış, kapanış ve yedeklemelerinin düzgün takibini yapar, Arıza anında srumluluğu çerçevesinde ilk müdahaleyi yapar, Bağlı lduğu yöneticisi ve srumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 58

59 Teknisyen Pzisyn prfili ve srumlulukları: Elektrik, elektrnik, inşaat, tesisat işleri ile ilgili yüksek kul veya meslek liseleri Görevlerini ilgili, mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak etkin, verimli ve uyumlu bir şekilde yapmaktan BKM srumlusuna karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 59

60 Teknisyen Görev tanımı: Periydik larak sigrtaların, ampullerin, anahtar, duy ve prizlerin kntrllerini yapar, bzuk lanları değiştirir, Sıhhi ve elektrik tesisatları ilgili srunları giderir, Isıtma ve sğutma sistemlerinin bakım ve narımını yapar, Elektrikli/elektrnik cihazların periydik bakımlarını yapar, yapılmasını sağlar, Görevi ile ilgili malzemeler, kullanılacak alet, cihaz ve avadanlıkları işe hazır halde bulundurur, Çalışma rtamının tertip ve düzenini sağlar, Bağlı lduğu yöneticisi ve srumlusu tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 60

61 Flebtmist Pzisyn prfili ve srumlulukları: Hemşirelik kulları Üniversitelerin; 4 yıllık Sağlık Meslek Memurluğu Bölümü Yüksekkulları Sağlık Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulları Tıbbi Labratuvar Teknikerliği Bölümü Görevlerini ilgili prsedürler, mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak yerine getirmekten genel larak Kan Hizmet Birimi Srumlusuna, mbil ve sabit kan alma çalışmalarında ve nöbetlerde ise dktra karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 61

62 Flebtmist Görev tanımı: Kan alma işlemlerini, standart prsedürlere göre gerçekleştirir. Gerekli durumlarda Kan Bağışçısı Bilgilendirme ve Srgu Frmu nun dldurulmasında bağışçıya yardımcı lur ve kan bağışıyla ilgili larak bağışçıyı bilgilendirir, Bağış öncesi gerekli testleri yapar, kan bağışçısının vital bulgularını ölçer. Mbil kan bağışı çalışmaları için gerekli lan ekip malzemelerini hazırlar, çalışmalara katılır, alınan kanların ve kan numunelerinin uygun şartlarda krunmasını sağlar ve nakle hazır hale getirir, Görevli lduğu alanın ve kullandığı tıbbi cihazların, tıbbi prsedürlere uygunluğunu, düzenini ve temizliğini sağlar, Bağlı lduğu yöneticisi tarafından verilecek mevzuata uygun diğer görevleri yapar. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 62

63 Kan Bağışçısı Kazanım Persneli Pzisyn prfili ve srumlulukları: Üniversitelerin sağlık eğitimi veren fakülteleri Görevlerini ilgili kalite prsedürleri, mevzuat, karar ve direktiflere uygun larak yapmakla KBM srumlusuna karşı srumludur. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 63

64 Kan Bağışçısı Kazanım Persneli Görev tanımı: Srumluluk sahası içerisinde bulunan, kurum ve kuruluş çalışanları ile ptansiyel kan bağışçılarına, bilinçlendirme eğitimini sağlar, Kan bağışı yapılan sahada halktan gelebilecek kan bağışı ile ilgili her türlü sruya uygun şekilde yanıt verir, Gönüllü kazanımı için sivil tplum örgütleriyle iletişime geçerek gönüllü eğitiminin sağlanmasında aktif rl alır, Kan bağışçısı şikâyetlerini alır ve yöneticisine bildirir, Kan bağışı ile ilgili kan bağışçısı çağrı işlevini gerçekleştirir, Mbil kan bağışı çalışmaları öncesine ait tüm planlamayı yapar, Gezici kan bağışı tplama çalışmalarına eşlik etmesi durumunda gönüllü kan bağışçısı kazanımını artıracak şekilde aktivitelerde bulunur Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 64

65 Kan Merkezi Yönetimi

66 Bir ülkede; ihtiyacı lan hastaların transfüzyn tedavisi için, yeterli ve güvenli kan ve kan bileşeninin temin edilmesi önemli ve öncelikli bir sağlık hizmetidir ve sağlık hizmetlerini düzenleyen Merkezi Otrite bunu sağlamaktan srumludur. Ülkemizde bu kapsamdaki tüm hizmetlerin planlanması, yürütülmesi ve denetlenmesinden Sağlık Bakanlığı yetkili ve srumludur Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 66

67 Ulusal kan stklarının güvenli, yeterli ve kaliteli lmasını ve ihtiyacı lan tüm hastaların kan transfüzyn tedavisine ulaşabilmesini sağlamak hükümetlerin sağlık alanındaki öncelikli görevleridir. Dünya Sağlık Örgütü güvenli kana ulaşmadaki stratejiyi; İyi rganize edilmiş, işbirliği ve iletişimin sağlandığı ulusal hizmet birimlerinin luşturulması; Tüm alanlarda kalite sisteminin kurulması; Güvenli kan bağışçılarının kazanılması Tplanan kanın işlenmesi ve test edilmesinde uygun ve etkin yöntemlerin kullanılması Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 67

68 DSÖ güvenli kan stratejisine ulaşmak için; Ulusal kan plitikasının hazırlanması Güvenlik ve Etkinlik Ulaşılabilirlik Rasynel kullanım Kalite yönetimi Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 68

69 Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 69

70 Bölgesel kan merkezi Kan bağışı merkezi Transfüzyn merkezi Bölgesel kan merkezi; yükümlülük ve srumluluklarını geniş bir çerçevede ele almalıdır. Yönetim, Krdinasyn, Gönüllü kan bağışının rganizasynu, Labratuvar, Dğrulama, Kntrl, Araştırma geliştirme, Dağıtım, İdari ve mali işler düzenlenmelidir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 70

71 Kan bağışı merkezi ve Transfüzyn merkezi; BKM ile işbirliğinde çalışan hizmet birimleri lduğundan, yönetimleri, yükümlülük ve srumlulukları kapsamındaki alanlarda ulusal ve uluslar arası düzenleme ve standartlara uygun kşulları sağlamalıdır. İyi bir kan hizmet birimi yönetimi; kurum ya da hastanenin üst yönetim seviyesi ile başlar Üst yönetimin ilke ve uygulamalara bağlı lması.. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 71

72 Üst yönetim; Kurumsal plitikanın kurulmasından, Plitika; İnsan, malzeme ve mali kaynakların uygun şekilde kullanımını sağlamak amacıyla transfüzyn merkezi faaliyetlerini planlamak, prgramlamak, yönetmek, krdine etmek ve değerlendirmek Eğitim, sürekli eğitim ve mtivasynu sağlayan bir persnel plitikası luşturulmasından, Hizmet birimi yöneticisi; Üst yönetimin luşturduğu kurum plitikalarını uygulamak, güvenlik ve kaliteyi sağlamak ve persneli mtive etmekten, Hizmet birimi persneli; Faaliyetlerin ve plitikaların uygulanmasından Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 72

73 İyi Yönetim Uygulamaları gerçekleştirilmelidir. 1. İyi labratuvar yönetimi; Labratuvarın işleyişiyle ilgili iyi tanımlanmış, uluslararası düzeyde kabul gören bir dizi ilke ve uygulama ile ilgilidir. Süreçle, yani işlerin nasıl yapıldığı ile ilgilidir. Transfüzyn tedavisi için yeterli, güvenli ve kaliteli kan bileşeninin temin edilmesini Klinisyenlerin, persnelin ve sağlık tritesinin hizmetlere güven duymasını 2. Veri yönetimi 3. Biygüvenlik 4. Cihaz yönetimi 5. Stk yönetimi Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 73

74 Sn larak; yeni yasa ile ülke genelinde, entegre bir kan transfüzyn hizmetinin sağlanabilmesi için stabil bir finans yönetimine ihtiyaç vardır. Bunun sağlanabilmesi için gerçek maliyetlerin hesaplanması ve dikkate alınmasının yanı sıra; Ssyal Güvenlik Kurumları, Sağlık Bakanlığı ve diğer ilgili tarafların sürekli işbirliği gereklidir. Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 74

75 Snuç ve Ümit Kan prgramının ulusal krdinasynu, Eğitilmiş, gönüllü ve karşılıksız kan bağışçılarının kazanılması, Kan merkezlerinde kalite yönetiminin yerleştirilmesi, Denetim mekanizmasının kurulması, Transfüzyn sürecinin tüm halkalarını kapsayan bir hemvijilans sisteminin kurulması, İnsan kaynağının bilgi ve becerisinin sürekli artırıldığı bir eğitim stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanmasına Ulusal Kan Merkezleri ve Transfüzyn Tıbbı Kursu 75

76 Teşekkür ederim

KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları

KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları KAN MERKEZİ PERSONELİNİN Görev ve Sorumlulukları MELTEM EREN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI - MARMARA ÜNİVERSİTESİ PENDİK EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ KAN MERKEZİ Bölge Kan Merkezleri Hizmet Birimi Sorumlusu Görev

Detaylı

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr

Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Uz.Bio. Mehmet Yay, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kan Merkezi Kayseri myay@erciyes.edu.tr Kanun, Yönetmelik, Rehber 2 Kanun, Yönetmelik, Rehber Madde 14 (2): Hizmet Birimi Binası: Mobil alanlar dahil

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR VE TRANSFÜZYON BİRİMİ ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ LABORATUVAR VE TRANSFÜZYON BİRİMİ ORYANTASYON REHBERİ. 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları Dök.kd YÖN.RH.07 Rev. Tar/n../00 Sayfa 1 / 7 Genel Uyum Eğitimi Bölüm Uyum Eğitimi 1. Hastanenin Genel Tanıtımı 1. Bölüm Yöneticileri Ve Çalışanları 2. Hastanenin Fiziki Yapısı 2. Bölümün Faaliyetleri

Detaylı

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi

TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi Teknik Destek Projesi Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir Türkiye 2008 Ulusal IPA (Katılım Öncesi Mali Yardım) Programı TR0802.15-01/001 Türkiye de Kan Tedarik Sisteminin Güçlendirilmesi

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ - ÇEVRE KURUL ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ VE KAPSAM: Özyeğin Üniversitesinde iş sağlığı ve güvenliği/çevre başlığı kapsamında tüm süreçlerin irdelenmesini, süreç ve çalışanların kaza ve tehlikelerden uzak tutulup güvenli bir şekilde kesintiye

Detaylı

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN

MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN MEVZUAT HİZMET KALİTE STANDARTLARI, VE HUKUKSAL SORUNLAR DR.YÜCE AYHAN KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun no:5624 Resmi Gazete :02.05.2007/26510 KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Genel Esaslar Madde 3-c Kan, kan

Detaylı

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - -

Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - Yürürlük i: 27.11.2012 TRANSFÜZYON MERKEZİ Revizyon i: - UYUM REHBERİ Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No - Yeni yayınlandı. - - KAPSAM: Transfüzyon Merkezi Hazırlayanlar: Duygu SIDDIKOĞLU

Detaylı

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM PROSEDÜRÜ Sayfa N 1/5 1. AMAÇ Bu prsedürün amacı müşteri tarafından memnuniyetinin sağlanması için kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerin tümü ile ilgili müşteri görüşlerinin tplanması, bu knuda veri tplama

Detaylı

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır.

Her bir kişi hayat kurtarmak için potansiyele sahip. İlk Yardım eğitimleri ve uygulamaları bu hedeflere ulaşmak için kullanılan zaruri kaynaklardır. İLK YARDIM POLİTİKASI Giriş Bugün Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri dünyada en çk ilk yardım sağlayan derneklerdir. Bu hasta ve yaralılara ayrım yapmaksızın yaralı askerlere ilk yardım yapıldığı Slferin Savaşından

Detaylı

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1)

KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) KONU: KURUMSAL YÖNETİM İLKELER (KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ SERİ II NO:17.1) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 30.12.2011 tarih Seri IV, N: 56 Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİRİM GÖREV DAĞILIMI ENSTİTÜ MÜDÜRÜ Düzce Üniversitesi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun larak; Enstitünün vizynu ve misynu dğrultusunda eğitim

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Sağlık Hizmetleri Finansman Yapısının Güçlendirilmesi ve Yeniden Yapılandırılması için Altyapı Geliştirme Prjesi II. Faz Genel Sağlık Sigrtası Sağlık Bakım Hizmetleri Ödemeleri için

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK Prgram Değerlendiricileri erlendiricileri Eğitim E Sunum İçeriği Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci Evreleri

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2012 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı EĞİTİM PROGRAMI 2012 Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Sedex B Tipi Kullanıcı Eğitimi 02.07.2012 Yarım Gün

Detaylı

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ

OKYANUS YÖNETİM EĞİTİMLERİ OKYANUS YÖNETİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri Telefnda İletişim

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UZMANLIK SERTİFİKA PROGRAMI EĞİTİMİ EĞİTİM ADI İnsan Kaynakları Yönetimi Uzmanlık Sertifika Prgramı Eğitimi EĞİTİMİN AMACI İşletmelerin sahip ldukları en önemli kaynaklardan birisi,

Detaylı

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN

KAN HİZMET BİRİMLERİNİN KAN HİZMET BİRİMLERİNİN RUHSATLANDIRMA VE DENETİM İŞLEMLERİ Page 1 Günümüzde gelişen ve değişen tıp bilimi karşısında artan ve çeşitlik gösteren kan ve kan ürünleri ihtiyaçları ile ilgili düzenlemeleri

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Fakültenin yönetsel birimleri şunlardır: Sekreterlik Bürsu Persnel İşleri Öğrenci İşleri İdari ve Mali İşler Kütüphane Teknik Hizmetler Yardımcı

Detaylı

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri

MÜDEK Değerlendirme Ölçütleri MÜDEK Değerlendirme erlendirme Ölçütleri MÜDEK MÜDEK Mühendislik Lisans Prgramları Değerlendirme erlendirme Ölçütleri (Sürüm m 2.0) 1. Öğrenciler 2. Prgram Eğitim Amaçları 3. Prgram Çıktıları (Değişti/gelişti)

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. N : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 6 NOT: Üst Bilgide Başlığa Anabilim Dalı veya Bilim Dalı İsmini, Dküman kdunda XXX Bölüne Anabilim Dalı/ Bilim Dalı kdunuzu giriniz 1. HİZMET KAPSAMI: Göz Anabilim

Detaylı

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme

3. Kalite Güvence Sisteminin Genel Yapısı ve Gözden Geçirilmesine İlişkin Değerlendirme Vera Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş. 2015 yılı Kalite Güvence Sistemi Gözden Geçirme Rapru 22 Nisan 2016 Bu rapr, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından naylanan, 01.11.2006 tarih

Detaylı

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ ISO 9001:2015 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ YÖNETİM SİSTEMLERİ EĞİTİMLERİ OKYANUS KALİTE, MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ve BİLGİ GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ Okyanus Kalite Eğitimleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetimi (Entegre

Detaylı

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI

SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI SR EK-1 STANDART İLAN FORMU VE BAŞVURU EVRAKLARI Bu prgram T.C. Lefkşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilmektedir. T.C. Çukurva Kalkınma Ajansı bu prgram kapsamında teknik destek vermektedir. Kalyncu

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek.9 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Ders Verme Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ

KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ KAMU İÇ DENETİM PLANI ve PROGRAMI HAZIRLAMA REHBERİ I. GİRİŞ Bu rehber, iç denetim birimlerince hazırlanacak iç denetim planı ve prgramının temel esaslarını belirlemek üzere, İç Denetçilerin Çalışma Usul

Detaylı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı

Kurumsal Sosyal Sorumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Programı Kurumsal Ssyal Srumluluk Denetim ve Belgelendirme 2010 Yılı Eğitim ve Seminer Prgramı Eğitim Adı Tarih Eğitim Süresi Eğitim Yeri Ürün Güvenliği ve Kalite Sistem İç Denetçi 29&30 Mart 2010 2 Gün Intertek

Detaylı

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU

MERKEZ STRATEJİK PLAN SORUMLUSU Stratejik Plan Bilgi Frmları EK B 1 / 14 SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BATI ÇÜNÜR KAMPÜSÜ, ISPARTA TEL: 0 246 211 3192 / 3099 FAX: 0 246 237 0920 MERKEZ STRATEJİK

Detaylı

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Sayın Paydaşımız; T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK BÖLÜMÜ DIŞ PAYDAŞ ANKET FORMU Bu anketin amacı, Mezunlarımızın Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünden

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Fakültenin yönetsel birimleri şunlardır: Sekreterlik Bürsu Persnel İşleri Öğrenci İşleri İdari ve Mali İşler Kütüphane Teknik Hizmetler Yardımcı

Detaylı

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim

Uzaktan Eğitim. Web Tabanlı Kurumsal Eğitim Uzaktan Eğitim Uzaktan eğitim alternatif bir eğitim tarzıdır. Iletişim terisinde ki süreci incelediğimizde kaynak ve alıcı arasındaki süreç farklı fiziksel rtamlarda gerçekleşiyrsa buna uzaktan eğitim

Detaylı

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm

Kentsel Planlama ve Kentsel Altyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm Kentsel Planlama ve Kentsel ltyapı İlişkisinde Yeni bir Dönem; Kentsel Dönüşüm.Faruk GÖKSU Kentsel Strateji td.şti. nahtar Kelimeler: Kentsel Planlama, Kentsel ltyapı, kıllı Büyüme (smart grwth), Kentsel

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI

BİYOMEDİKAL MÜHENDİSİ GÖREV YETKİ ve SORUMLULUKLARI REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Mustafa Arnavut Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü 1/5 1. ÇALIŞTIĞI BÖLÜM Biyomedikal

Detaylı

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler

ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ. I. Portföy Aracılığı Kapsamında Sunulacak İşlemler ODEABANK SERMAYE PİYASASI HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ Sermaye Piyasası Lisans Grubu 1. Prtföy Aracılığı 2. İşlem Aracılığı 3. Emir İletimine Aracılık 4. Sınırlı Saklama İlgili Sermaye Piyasası İşlemleri

Detaylı

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir.

Bu Bölüm, Projenin hem Faz 1 hem de Faz 2 aşaması için geçerlidir. 17 PROJENİN ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM SİSTEMİ 17.1 GİRİŞ Bu bölüm, Türkiye nin yürürlükteki kanunları ve yönetmeliklerine ve ayrıca Kredi Kuruluşları nın Bölüm 1.3.2 de belirtilen gerekliliklerine uygun

Detaylı

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ

ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015 GEÇİŞ REHBERİ SAYFA NO 1/5 YAYIN TARİHİ 15.08.2016 ONAYLAYAN EA Bu rehber; ISO 9001:2008 ve/veya ISO 14001:2004 belgeli müşterilerimizin ISO 9001:2015 ve/veya ISO 14001:2015 geçişleri ve ilk kez belgelendirme başvurusu

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 3 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER... 18 1. Fiziksel Yapı... 21 2. Örgüt Yapısı...

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu 2013 1/11 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

305/2011/AB YAPI MALZEMELERİ KAPSAMINDA UYGUNLUK

305/2011/AB YAPI MALZEMELERİ KAPSAMINDA UYGUNLUK PGM TEKNİK HİZMET PROSEDÜRLERİ : TPR.50 01 02.12.2014 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI Revizyn 00 18.12.2013 S.Bülent YILMAZ Arzu YAĞCI İlk Yayın Rev. Tarih Hazırlayan Onay Açıklama- Değişiklik Tarifi Dküman

Detaylı

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI

OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN TANITIMI OKUL REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİNİN A. AMACIMIZ: TANITIMI Öğrenci yaşamında bilgi ve başarının yanı sıra düşünce ve davranış hazırlığının da önemli bir etken lduğumdan hareketle yla çıkan

Detaylı

İŞLETME STAJI RAPORU

İŞLETME STAJI RAPORU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR VE BİLİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ İŞLETME STAJI RAPORU ONUR DEMİR 1112.00008 ABB TÜRKİYE 2014-2015 İŞLETME STAJI RAPORU HAKKINDA Bu rapr; işletme

Detaylı

X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 12-14 EKİM 2012 istanbul DÜZENLEYENLER

X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU. 12-14 EKİM 2012 istanbul DÜZENLEYENLER X. TÜBERKÜLOZ LABORATUVAR TANI YÖNTEMLERİ UYGULAMALI KURSU 12-14 EKİM 2012 istanbul DÜZENLEYENLER Klimik Derneşi Tüberkülz Çalışma Grubu GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Tıbbi Mikrbiylji Servisi YAZIŞMA

Detaylı

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ

KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ KÖTÜ ŞARTLARDAKİ ÇOCUK İŞÇİLİĞİNİN YASAKLANMASI VE ORTADAN KALDIRILMASINA İLİŞKİN 182 SAYILI ACİL ÖNLEMLER SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, ILO'nun temel haklara ilişkin 8 sözleşmesinden biridir. Uluslararası Bürsu

Detaylı

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu

.-_ TEKLİF MEKTUBU TÜRKİYE. Teklif Formu TÜRKİYE T_C_ Kaya! N: 142059 SAĞLIK BAKANLIĞI KAMU HASTANELERİ KURUMU _ v TRABZON ILl KAMU HASTANELER! BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU Sayı 123618724/ 53 04.01.2016

Detaylı

ECZACI yetkinlik klavuzu

ECZACI yetkinlik klavuzu ECZACI yetkinlik klavuzu T A N I M I İ Ş G E R E K L E R İ ( Ç a l ı ş a n P r f i l i ) İ Ş T A N I M I ( İ ş P r f i l i ) - Y E T K İ N L İ K L E R 2 POZİSYON Eczacı (Eczane Eczacısı) TANIMI Eczacılık

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

SİVİL HAVACILIK DAİRESİ MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜDÜR MUAVİNİ KADROSU : Müdür Muavini : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi Sayılmayan Diğer Yöneticiler) : II (İlk Atanma ve Yükselme Yeri) Maaşı : Barem 17 A (1) Hava liman ve meydanlar

Detaylı

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU

T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU T.C. MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS DERS TANITIM FORMU Dersin Adı İnsan Kaynakları Yönetimi Kdu Dönemi Zrunlu/Seçmeli MSGSÜ Kredi AKTS İST 373 3

Detaylı

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Uluslararası Rekabetçi Olmak Uluslararası rekabetçi endüstriler, rekabetçi üstünlük yaratmak ve sürdürülebilir kılmak için firmalarının yeterli

Detaylı

1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar.

1. AMAÇ Bu dokümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar. 1. AMAÇ Bu dkümanın amacı,xxxxx Çalışanlarının kariyer hareketlerini tanımlar. 2. KAPSAM Tüm XXXXX Persnelini kapsar. 3. TANIMLAR Bu dküman içinde yer alan tanım ve kısaltmalara XXXXX Sözlük ten ulaşabilirsiniz.

Detaylı

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI

TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB ÜCRETLENDİRME POLİTİKASI TEB İnsan Kaynakları Grubu Aralık 2012 İçindekiler A/ Giriş... 3 B/ Amaç... 3 C/ Kapsam... 3 D/ Ücretlendirme Plitikası nın Düzenlenmesi... 3 E/ Sürecin Yönetim ve İdaresi...

Detaylı

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI

DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI DOĞAKA GENEL SEKRETERLĠĞĠ ORGANĠZASYON YAPISI Merkezi Hatay da bulunan, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde de faaliyetlerini yürütmekte lan Dğu Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; 5 Birim BaĢkanlığı,

Detaylı

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY

BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR Yrd. Doç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY BLM 426 YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ BAHAR 2016 Yrd. Dç. Dr. Nesrin AYDIN ATASOY 3. HAFTA: PLANLAMA Yazılım geliştirme sürecinin ilk aşaması, planlama aşamasıdır. Başarılı bir prje geliştirebilmek için prjenin

Detaylı

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3)

ARIZA PROSEDÜRÜ (Ek Form 3) ARIZA PROSEDÜRÜ Bakanlık birimlerinde kullanılmakta lan ürünlerin arızalanması halinde arıza, arızalı ürünün bulunduğu birimden srumlu Bilgi İşlem Müdürlüğüne, Bilgi İşlem Şefliğine veya Bilgi İşlem Bürsuna

Detaylı

3. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından hasta kabul, tedavi ve bakım veren bölümlerde çalışan tüm personel sorumludur.

3. Sorumlular: Bu prosedürün uygulanmasından hasta kabul, tedavi ve bakım veren bölümlerde çalışan tüm personel sorumludur. Dk. Kdu : PR-HUD-01 İlk Yay.Tarihi : 15 Mart 2007 Sayfa 1 / 9 Rev. N : 08 Rev.Tarihi : 13 Haziran 2012 1. Amaç: Bu prsedürün amacı, UÜ-SK nın misyn ve plitikaları dğrultusunda; farklı birimler ve farklı

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır.

Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. T.C SAĞLIK BAKANLIĞI PENDİK DEVLET HASTANESİ TEMİZLİK HİZMETLERİ BÖLÜM ORYANTASYON REHBERİ Bu kitap yeni atanan personelin birimine uyumunu sağlamak için yapılmıştır. EĞİTİM KOMİTESİ GENEL TANITIM Birim

Detaylı

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar]

Hayatboyu Öğrenme Programı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Modeli (Personel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Ek V.12 Hayatbyu Öğrenme Prgramı Hayatbyu Öğrenme Prgramı Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği Sözleşme Mdeli (Persnel ile Üniversite arasında) [Asgari şartlar] Bundan böyle kurum larak adlandırılacak taraf:

Detaylı

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU

VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYET RAPORU 2013 VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI Strateji ve Dış İlişkiler Şube Müdürlüğü Çukurambar Mahallesi Dumlupınar Bulvarı N:33 Çankaya/ANKARA Tel: (312) 253

Detaylı

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ

MÜŞTERİ İSTEK-ÖNERİ-MEMNUNİYET- ŞİKAYET YÖNETİM SÜRECİ PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ ENEKO A.Ş. de, müşteri istek, öneri, memnuniyet ve şikayetlerinin değerlendirilmesini, snuçlandırılmasını ve süreçte uygulanacak prsesleri belirlemektir, ayrıca bu prsesin etkinliğini sürekli iyileştirmek

Detaylı

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI),

R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU. STAREGISTER International Inc. (PANNCI), STAREGISTER Internatinal Inc. (PANNCI), R.5000 SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI (STK) YETERLİLİK REGULASYONU 20.12.2015 1 / 14 Bu Regulasynun tüm hakları STAREGISTER_INT_Inc aittir. STAREGISTER Internatinal Inc.

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. GEBZE BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler: Amaç ve Kapsam: MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gebze Belediye

Detaylı

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek

EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek EUA Heyeti BEÜ yü Değerlendirecek Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) Heyeti 21-22 Mart 2016 tarihleri arasında Üniversitemizin Kurumsal Değerlendirmesini yapacaktır. Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA)

Detaylı

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri

Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Konu : 2009 Yılı Egzoz Gazı Emisyon Ölçümleri T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.02-010-06/ 6916 29 Nisan 2009 Knu : 2009 Yılı Egzz Gazı Emisyn Ölçümleri GENELGE (2009/12) Sayıları sürekli artış gösteren

Detaylı

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ

GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ GDF SUEZ GRUP KÜRESEL SAĞLIK GÜVENLİK ANLAŞMASI ÖNSÖZ Temel haklar, ssyal diyalg ve sürdürülebilir kalkınma knulu 16 kasım 2010 tarihli GDF SUEZ küresel anlaşmasını imzalayan tarafların hedeflerinden biri,

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara

31 Mayıs 2014 Mövenpick Hotel, Ankara Özdeğerlendirme Rapru ve MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları 31 Mayıs 2014 Mövenpick Htel, Ankara Sunum İçeriği Özdeğerlendirme Rapru İçeriği Hazırlanması Uyarılar MÜDEK Değerlendirmesi Aşamaları Ziyaret Öncesi

Detaylı

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU

KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU Kanun Numarası : 5624 Kabul Tarihi : 11/4/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/5/2007 Sayı : 26510 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 46 Sayfa: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 BAKAN SUNUŞU Medeniyetin simgesi lan su, günümüze kadar sadece miktar larak değerlendirilmiş lup, kalite açısından

Detaylı

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ

TRANSFÜZYON MERKEZİ ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ AMAÇ: Özel Vitale Hastanesi Kan merkezinde kan ürünlerinin hazırlanması, kan merkezi kan grubu bakma, kan merkezi cross match testi uygulama, kan torbasına kan alma gibi spesifik işlerin tanımlanması yanında

Detaylı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı

İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı İnsan Kaynakları Yönetimine İş Süreçleri Yaklaşımı Giriş Hatırlanacağı gibi 1980 ler tmasyn dönemiydi. Üretimde rbt kullanımı özellikle Batı ülkelerinde çk yaygındı. 1990 larda ise Tplam Kalite Yönetimi

Detaylı

EMRAM Değerlendirmesi ve Seviye 6 ve 7 Süreci. Antalya, Mart 2015

EMRAM Değerlendirmesi ve Seviye 6 ve 7 Süreci. Antalya, Mart 2015 EMRAM Değerlendirmesi ve Seviye 6 ve 7 Süreci Antalya, Mart 2015 AVRUPA ETK BENİMSEME MODELİ 7 aşamada en kaliteli tedavi hizmeti Tamamen Kağıtsız hasta kaydı, en ileri tedavi hizmeti, veri devamlılığı

Detaylı

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri

1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri AB eşleştirme Prjesi Türkiye Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Perfrmans Yönetimi KURS PROGRAMI 1.2.4 Fayda-Maliyet Analizi & ilgili analiz yöntemleri TARİH : Kursun 1. kısmı: 30.5 17.6.2011 2. kısmı 04.07

Detaylı

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 23.06.2015 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. MERKEZİ KAYDİ SİSTEM İŞ VE BİLİŞİM UYGULAMA İLKE VE KURALLARI YÖNERGESİ A. GENEL İLKELER 15. Yatırımcıların internet ve mbil iletişim tabanlı interaktif bağlantılar

Detaylı

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi

Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi www.pwc.cm.tr Finansal Risk Yönetimi Mevzuat Bilgilendirmesi Ocak 2016 Basel Standartlarına Uyum Kapsamında Yayımlanan Risk Yönetimi Düzenlemeleri İçerik Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

Resmî Gazete YÖNETMELİK. Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç 8 Mart 2010 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27515 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmeti

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 04 Yürürlük Tarihi: 05.01.2012 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, TÜRKAK

Detaylı

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI

TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI X. ÜNİTE TURKİYE DE MERKEZİ HÜKÜMET BÜTÇESİNİN HAZIRLANMASI VE TBMM NDE ONAYLANMASI BÜTÇE DÖNEMİ ( MALİ YIL ) Bütçenin uygulanma dönemine mali yıl denir. Bu süre genellikle bir yıldır ve takvim yılıyla

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VERİMLİLİĞİ HİZMETLERİNİ YÜRÜTMEK İSTEYEN TÜZEL KİŞİLERİN ENERJİ VERİMLİLİĞİ DANIŞMANLIK (EVD) ŞİRKETİ OLARAK YETKİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELERE

Detaylı

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI

LOJİSTİK MESLEK ELEMANI LOJİSTİK MESLEK ELEMANI TANIM Müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere her türlü ürün, hizmet ile hammaddenin; nakliyesi, dağıtımı, barkdlaması (etiketleme) stklanması, paketlenmesi, deplanması ve tüketileceği

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

KAN BANKASI YÖNETİMİ KLİMİK 2016-30. yıl Kurultayı

KAN BANKASI YÖNETİMİ KLİMİK 2016-30. yıl Kurultayı KAN BANKASI YÖNETİMİ KLİMİK 2016-30. yıl Kurultayı Mart 2016- Antalya Prof. Dr. Birsen Mutlu Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD Kan Bankası birim sorumlusu

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ. Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ Emekli Baş İş Müfettişi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı İnşaat Mühendisi Şenel ŞEN Sıra No / Konu Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri 9 / İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI

T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI T.C. BAKIRKÖY KAYMAKAMLIĞI ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU 2015-2019 STRATEJİK PLANI i ii iii iv OKUL İLETİŞİM BİLGİLERİ BAKIRKÖY ATAKÖY ATATÜRK ORTAOKULU ADRES TELEFON 0212 560 10 42 FAKS 0212 661 24 79 WEB

Detaylı

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA

TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) ES01-KA GÜVENLİ BALIKÇILIK HABER BÜLTENİ Sayı 3, Mayıs 2016 TROL BALIKÇILIG INDA RIṠK ÖNLEME VE GÜVENLI K I ÇIṄ BI LIṠ IṀ VE I LETIṠ IṀ TEKNOLOJIṠI TEMELLI EG IṪIṀ ARACI (DVD: GÜVENLI BALIKÇILIK) 2014-1-ES01-KA202-004404

Detaylı

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri

MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu Harcama ve Muhasebe BiliĢim Sistemi Sistemleri Hizmet Süreleri Sıra N Hizmet Tipi Knu Çözüm Süresi Açıklama 1 Arıza Birimin Çalışmasının Tümüyle durması 2 Takvim Gün Birimin

Detaylı

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor.

Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. 2007 MAYIS -SEKTÖREL Yeni Kan ve Kan Ürünleri Kanunu Neler Getiriyor. Günlük hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan birçok etkenin mevcut olduğu malum. Bunların başında sağlık geliyor elbette. Kanuni Sultan

Detaylı

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme;

Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; Transfüzyon merkezinde süreçlerin işleyişine yönelik yazılı düzenleme bulunmalıdır. Yazılı düzenleme; o Hangi durumlarda bağışçıdan kan alınacağı, o Bağışçının seçilmesi, bağışçının reddi, bağışçıdan kan

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ. KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ. KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CELAL BAYAR ÜNĠVERSĠTESĠ KISMĠ ZAMANLI ÖĞRENCĠ ÇALIġTIRMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge; Celal Bayar Üniversitesinde kısmi zamanlı larak geçici

Detaylı

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101]

5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 5.1. Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması [2012/101] 2012/101 Eğitimin Niteliğini Artırmak Amacıyla Durum Tespitine Yönelik Çalışmalar Yapılması İLGİLİ DİĞER

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ. İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYESİ İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1) AMAÇ : BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Bu yönetmeliğin amacı Süleymanpaşa Belediye Başkanlığı srumluluk alanı

Detaylı

Değerlendirme erlendirme Süreci: S

Değerlendirme erlendirme Süreci: S Değerlendirme erlendirme Süreci: S Öğrenci Değerlendirici erlendirici Bilgileri MÜDEK 222 Kasım 2014, MÜDEK M Ofisi, İstanbul Sunum İçeriği Öğrenci Değerlendiricilerin Yükümlülükleri Değerlendirme Süreci

Detaylı

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik T. C İzmir Bornova Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik; Belediye hizmetlerinin

Detaylı

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Konservasyon Laboratuarı Deneyimi. Latif Özen

Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Konservasyon Laboratuarı Deneyimi. Latif Özen Anadlu Medeniyetleri Müzesi, Knservasyn Labratuarı Deneyimi Latif Özen Kültür ve Turizm Uzmanı-Kimya Mühendisi/Knservatör, Anadlu Medeniyetleri Müzesi, Ankara, Türkiye 1921 yılında, milli mücadelenin en

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ...

Etkili Liderlik, Koçluk OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM EĞİTİMLERİ... ...1 1 BEDEN DİLİ FARKINDALIĞI IĞI EĞİTİMİ...2 2 DUYGUSAL ZEKA EĞİTİMİ... OKYANUS KURUMSAL VE KİŞİSEL GELİŞİM Okyanus Yöneticilik ve Kişisel Gelişim Eğitimleri Temel Yöneticilik Becerileri Ekip Çalışması, Tplantı Yönetimi Etkili Liderlik, Kçluk Eğitici Eğitimi, Sunum Teknikleri

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi.

TEKLİF MEKTUBU SAĞLIK BAKANLIĞI_. TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi. SAĞLIK BAKANLIĞI_ T_C_ Kayıt N: 137920 _TURKIYE KAMU HASTANELERI KURUMU _ TRABZON ILI KAMU HASTANELERI BIRLIGI GENEL SEKRETERLIGI Kanuni Eğitim Araştırma Hastanesi TEKLİF MEKTUBU, ı 07122015 Sayı : 23618724

Detaylı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı

10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 10. Yılında MÜDEK A. Erbil PAYZIN MÜDEK Yönetim Kurulu Başkanı 28 Eylül 2012, İSO Odakule Tplantı Salnu, İstanbul MÜDEK Kimdir, Nedir? Türkiye ve KKTC deki mühendislik eğitim prgramlarının akreditasynu

Detaylı

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA:

1. AMAÇ: 4. KISALTMALAR: EKK : Enfeksiyon Kontrol Komitesi SHKS : Sağlıkta Hizmet Kalite Standartları 5. UYGULAMA: Kalite Yönetim Birimi SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Hastanemizdeki; sağlıkta hizmet kalite standartları ve kalite yönetim sistemine uygunluğunun; sürekliliğini, yeterliliğini ve etkinliğini sağlamak için, planlanmış

Detaylı