ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1"

Transkript

1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5 III. 6 4? I ve II'de belirtilen ilişkiye göre III'ü aşağıdakilerden hangisi tanımlar? A) 8 B) 5 C) 0 D) 6 E). I. x + = 0 II. = III. x = IV. =? Yukarıdaki eşitliklerde, ve sembolleri belli birer sayının yerine kullanılmıştır. Buna göre sembolünün değeri kaçtır? 5. A) 5 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 a b c de f a c e f b d a e c f d b? Yukarıdaki şekil dizisinde soru işaretinin yerine hangi şekil gelmelidir? A) a f B) ae cf c d. I. = b e b d II. + = 5 C) ae cf D) a b III. =? Yukarıdaki eşitliklerde ve sembolleri belli bir sayının d b c e f d yerine kullanılmıştır. E) e Buna göre, ( ) nin değeri kaçtır? a c b d A) B) C) 4 D) 5 E) 6 f

2 6. 8. I. a c a 8 (4a + 4a + c + 6b) b Başlangıç konumu yukarıda verilen ve 6 eşit parçaya bölünmüş olan çark merkezi etrafında, ok yönünde 40 döndürülüyor. Döndürme işlemi bittiğinde, çarkın görünümü aşağıdakilerden hangisidir? A) B) II. III.? 88 I. ve II. satırda, belirlenen ilişkiye göre III. satırı aşağıdakileden hangisi tamamlar? TASARI AKADEMİ YAYINLARI C) D) E) A) 96 B) 88 C) 7 D) 64 E) Her biri beş tane birim kareden oluşan aşağıdaki şekillerin hangisinde, birim karelerin tümünün içinden geçen bir doğru çizilemez? A) B) C) 9? 8 6 D) E) Yukarıdaki şekilde sayılar aynı kurallara göre dizilmiştir. Soru işareti yerine hangi sayı gelmelidir? A) 6 B) 8 C) D) 4 E) 6

3 0.. I (I) (II) Yukarıdaki teraziler,, türünden ağırlıklar kullanılarak dengelenmiştir. II III? Buna göre, yukarıdaki terazinin denge durumunda olması için sağ kefeye türü ağırlıktan kaç tane koymak gerekir? A) 5 B) 4 C) D) E) Soru işaretinin yerine aşağıdaki şekillerden hangisi olmalıdır? A) B) C) D) E).. I II III? Şekilde? yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yukarıdaki şekilde gösterilen terazinin kefelerine konan ağırlıkların kütleleri, üzerine yazılmıştır. Terazinin dengeye gelmesi için her iki kefeden hangi ağırlıkların alınması gerekir? A) B) C) D) E) A) (4-6) B) (7-9) C) ( - 6) D) (-8) E) ( - 4)

4 4. I II III IV? V Olduğuna göre? yerine aşağıdaki şekillerden hangisi gelmelidir? A) B) TASARI AKADEMİ YAYINLARI C) D) E) 5. I II a = b III a = b + c IV a = 6d a =? Yukarıdaki şemada belirtilen kurala göre a nedir? A) c + d B) b + c + d C) d + c + d D) c + 4d E) b + c Cevap Anahtarı ) E ) D ) B 4) A 5) C 6) C 7) E 8) D 9) C 0) D ) C ) A ) C 4) D 5) A

5 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ - ÇÖZÜMLER TEST. Şekilleri sembolize edelim. 4. Şekiller incelendiğinde a b c a + b = c a b = b a = b birinci denklemde yerine yazalım. a + b = b + b = c b = c (Oran sorularında tek değişken oluşturalım.) c+ a = b+ b = 5b = 5 bulunur. b b b İçindeki sayının karesi İçindeki sayı biri böler İçindeki sayının iki katı İçindeki sayıların toplamı 6 4 en içteki şekilden başlanır. i) kare =. 6 = ii) Altıgen = 4 = 6 iii) Daire = + 6 = 8 iv) Üçgen = 8. a b c I. a x a + b = 0 a + b = 0 II. a c = a ( c = a III. c x b = c b = bulunur. O halde I'den a + = 0 a = 9 a = c = 9 olduğundan 5. Şekil incelendiğinde a yukarıya bir adım b sağa bir adım c çapraz köşegen üzerinde bir adım d sola bir adım e çapraz köşegen üzerinde bir adım f yukarı bir adım o halde şeklimiz: ae cf c = 9 bulunur. d b 6. A. Şekilleri sembolize edelim. a b olsun. B I. a = & a = k ve b b = k II. a + b = 5 k + k = 5 5k = 5 k = III. a b = k k = k olduğunda a b = bulunur. her bir dilim 60 'lik olduğunda her taralı bölge 40 için 4 dilim yer değiştirmeli B A şekli oluşur.

6 7. E seçeneğinden bütün karelerden geçerek bir doğru çizilemez. 8. Şekiller incelendiğinde 8 katı 4 katı katı. Sol kefe Sağ kefe Aralarındaki fark 4. O halde soldan alınan kütle ile sağdan alınan kütle arasındaki fark 4 olmalı ki terazi dengelensin. sol sağ 6 ( 6) 6 katı İçindeki değerin o halde. Bir dilim ilerlemekte TASARI AKADEMİ YAYINLARI 8 =. ( ) =. = 64 bulunur Sayılı şekil sorularında bir çok yöntem düşünmeli bu şekillerde sağlı ve sollu sayılar çarpılıp alttaki sayıya bölünmüş ve ortadaki değer elde edilmiştir. I. şekil 0. 4 = 5 8 II. şekil 6. 4 = III. şekil 9. 8 = bulunur. 6 O halde? yerine İki dilim ilerlemekte İki dilim ilerlemekte. Şekil incelendiğinde birinci şeklin ikinci şeklin üzerine konulduğu görülür. O halde? yerine 4) Şeklin tamamlanması için 0. D olmalı Ü K 5. I II I. şekil 8D = K + Ü II. şekil Ü + D = K (I. şekilde yerine yazılırsa) 8D = Ü + D + Ü 8D D = 4Ü 6D = 4Ü D = Ü III. şekilde D sorulduğundan boş kefeye konulmalıdır. b b a = b IV c c d d d a = c + d c c b a = b + c

7 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ - KÜP TEST. 5. Boyasız kaç küçük küp kalır? A) 8 B) 6 C) D) 7 E) 6. TASARI AKADEMİ YAYINLARI Yukarıda hazırlanan bir küpün karşılıklı yüzlerdeki toplam nokta sayıları eşit olacak şekilde noktalar konulmuştur. Buna göre yukarıda açılmış hali verilen küpün bu özelliği sağlaması için hangi yüzlerin yer değiştirmesi gerekir? A) - ve 4-6 B) - ve 4-5 C) - ve 5-6 D) - ve 5-6 E) - 4 ve soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Şekildeki küpün karşılıklı yüzeyine aynı geometrik şekiller çizilmek üzere her yüzeyine bir geometrik şekil çizilmiştir. Küpün açık şekli aşağıdakilerden hangisidir? A) B) C) Şekildeki küp birbirine eş 5 küçük küpten oluşmuştur. Oluşan büyük küpün bütün yüzeyleri maviye boyanırsa D). Üç yüzü boyalı kaç küçük küp oluşur? A) 5 B) 8 C) 0 D) 6 E) 5. Yalnız iki yüzü boyalı kaç küçük küp oluşur? E) A) B) 4 C) 6 D) 8 E) Yalnız bir yüzü boyalı kaç küçük küp oluşur? A) 54 B) 48 C) 6 D) E) 6

8 7. Kartonlardan yapılmış dört küpün üzerine, karşılıklı yüzlerdeki toplam yıldız sayısı 6 olacak şekilde yıldızlar çizilmiştir. Aşağıdaki açılımlardan hangisi, bu küplere ait olamaz? A) B) C) D) 9. K harfinin karşısında hangi harf vardır? A) K B) L C) N D) R E) P 0. Şekil 'de bulunan küpün altında hangi harf bulunmaktadır? A) K B) L C) R D) P E) N E) 8. Birbirine eş 64 küçük küpten oluşmuş büyük bir küpün bütün yüzeyleri kırmızıya boyandığında boyasız kaç küçük küp kalır?. Aşağıda verilen harflerden hangileri birbirinin karşısındadır? A) K - L B) M - N C) R - P D) L - N E) P - L A) 4 B) 8 C) 6 D) 4 E) soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 5 x y K M L L M Yukarıda verilen şekil, şekil ve şekil 'te küp şeklinin farklı konumlarındaki görünüşleri verilmiştir. Küpün üzerinde K, L, M, N, R, P harfleri bulunmaktadır. N K L R Yukarıdaki şekillerin tümü aynı küpü göstermektedir. Buna göre x ve y küpün hangi yüzlerini göstermektedir? x y A) 4 B) 4 C) 4 D) E) 4

9 . 5. x? Küpün tamamlanması için aşağıdakilerden hangisi şekle eklenmelidir? A) B) A) B) 6 C) 40 D) 54 E) 64 C) D) TASARI AKADEMİ YAYINLARI E) 4. x 4 x? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 Cevap Anahtarı ) A ) B ) C 4) A 5) D 6) B 7) D 8) B 9) C 0) C ) E ) A ) D 4) B 5) E 4

10 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ - KÜP ÇÖZÜMLER TEST. Küpün 6 yüzündeki noktaların toplamı = 67. = 'dir. 6 yüz karşılıklı toplam eşitliğinde 'e ayrılır. = 7 iki yüzdeki toplam nokta sayısı O halde karşılıklı yüzler olur. Buna göre şekildeki ve ayrıca 4 ve 6 yer değiştirirse eşitlik sağlanır. 4. Bir yüzü boyalı küp sayısı 6. (n ) = 6. (5 ) = 6. 9 = 54 tanedir. 5. Boyasız küp sayısı (n ) = (5 ) = = 7 tanedir. Küpün Özellikleri: * Küpün 8 köşesi * Küpün kenarı * Küpün 6 yüzeyi vardır. * Üç yüzü boyalı küçük küpler sadece köşelerdekilerdir. O halde 8 küçük küp vardır. * Yalnız iki yüzü boyalı küçük küp sayısı ise n = Bir kenardaki küçük küp sayısı. (n ) formülüyle bulunabilir. 6. Kodlama yaptığımızda. karşında 5. karşında 4. karşında 6 şeklin açılmış hali * Boyasız küp sayısı ise (n ) formülüyle = 5 n = 5 üç yüzü boyalı küpler köşedeki küpledir. Bunlarda 8 tanedir. 7. D seçeneğinde,. n = 5. (n ) =. (5 ) =. = 6 tane iki yüzü boyalı küp bulunur. karşılıklı bakan toplamı 5 yapar. 5

11 8. 64 = 4 n = 4 Büyük küpün bir kenarındaki küçük küp sayısı (n ) = (4 ) = = 8 tanedir.. Seçenekler incelendiğinde üst köşede üç küp ve altında bir küpe ihtiyaç vardır. 9. Şekil sola doğru çevrildiğinde K'nın karşında N bulunmakta. Şekil üste doğru çevrildiğinde M'nin karşından R çıkar. O halde K karşında N M karşında R P karşında L bulunmakta. N harfinin karşında K bulunmakta. TASARI AKADEMİ YAYINLARI 0. Şekil 'de bulunan küpün üst kısmında M harfi var. O halde karşında R bulunur.. K - N M - R P - L dir. 4. Bu tür sorulardan noktalar birleştirilerek oluşan küp sayısı bulunur. x = 9 tane toplamda = 7 tane küçük küp vadır. x x = 8 tane. Şekiller incelendiğinde birinci şekildeki 4 yana çevrildiğide soldan çıkmakta. Bu da 'ün karşında 'nin olduğunu gösterir. Şekil 'deki 5 üste çıkmakta buradan da 'in karşında 5'in olduğunu görürüz. 4 karşında da 6 bulunmakta O halde x = 4 veya 6 olabilir. y = 'tür. Seçeneklerden x = 4 ve y = bulunur. 5. Küpteki noktaları birleştirdiğimizde bir kenarında 4 küp bulunan büyük bir küp oluşturulmuş. O halde burada 4 = 64 tane küçük küp bulunmaktadır. 6

12 SAYISAL MANTIK SUDOKU TEST soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız sayısının bulunduğu kutucuğun tam altındaki kutucuğa yerleştirilecek sayı hangisidir? A) 8 B) 9 C) D) 4 E) 5 5. Aşağıdaki şekilde her kutuya, her satır ve her sütunda,,, 4 ve 5 rakamları birer kez yazılacaktır. 5 Yukarıdaki sayı tablosunda boş olan kutulara,,, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 sayılarını satır, sütun ve köşegen toplamları eşit olacak şekilde yerleştirilecektir. 5 4 x 5 Buna göre, x işareti yerine hangi rakam yazılmalıdır? A) B) C) D) 4 E) 5. Sayılar istenilen şekilde yerleştirildiğinde satır, sütun ve köşegen toplamları kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 8 E) 0. Sayılar istenilen şekilde yerleştirildiğinde ortadaki sayı hangisidir? A) B) C) 5 D) 6 E) 7 6. Beş sorudan oluşan bir ankette her soruya A, B, C, D ve E yanıtlarından birinin verilmesi gerekmektedir. Aşağıdaki tabloda Ali, Hasan, Hüseyin, Cem, Deniz'in bu anketteki sorulara vermiş oldukları yanıtların bazıları gösterilmiştir.. Soru. Soru. Soru 4. soru 5. Soru Ali C A Hasan D C Hüseyin E B Cem Deniz E A C soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Tablo, bu kişilerin verdikleri diğer yanıtlarla tümüyle doldurulduğunda hiçbir satır ve hiçbir sütunda harf tekrarı bulunmadığına göre Cem 4. soruya hangi yanıtı verir? Aşağıdaki karenin boş kutucuklarına 8, 9,,, 4 ve 5 sayıları, satır ve sütun toplamları eşit olacak şekilde yerleştirilecektir Sayıları gereken şekilde yerleştirildiğinde satır, sütun ve köşegen toplamları kaç olur? A) 0 B) C) 4 D) 6 E) 40 A) A B) B C) C D) D E) E 7. Bazı kutucuklarda sayıları verilmiş olan aşağıdaki karenin her kutucuğunda bir sayı vardır. 5 8 Bu karenin her satırındaki her sütunundaki ve her köşegenindeki sayıların toplamı aynı sabit sayıya eşit olduğuna göre, bu sabit sayı kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 0 7

13 8. Şekildeki tablonun A, B, C, D ve E sütunlarına şekildeki gibi pozitif tamsayılar 'den başlanarak yazılıyor. A B C D E Buna göre, 407 sayısı hangi sütunda yer alır? A) A B) B C) C D) D E) E. Tabloya göre A kaçtır?. A) B) 4 C) 5 D) 8 E) 9 L. K B işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Şekildeki tablonun A, B, C, D ve E sütunlarına şekildeki gibi pozitif tamsayılar 'den başlanarak yazılıyor.. E C + D işleminin sonucu kaçtır? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 A B C D E TASARI AKADEMİ YAYINLARI satır. satır 8. satır 4. satır 5. satır 9. Buna göre, 78 sayısı hangi sütunda yer alır? A) A B) B C) C D) D E) E 0. Buna göre C sütununun 7. satırında hangi sayı bulunur? soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız 'den 6'ya kadar olan tamsayılar yukarıda verilen kutucuklara aşağıdaki kurallara göre yerleştiriliyor. Her bir kutucukta farklı bir sayı olmalıdır. Her satırda bulunan sayıların toplamı aynıdır. Satırdaki sayılar soldan sağa doğru artmaktadır. A) B) 7 C) 4 D) 47 E) 5 4. Her satırdaki sayıların toplamı kaçtır?. -. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. A) 7 B) 0 C) 4 D) 5 E) 8 Aşağıdaki işlem şemasında 'den 9'a kadar olan rakamlar bir kez kullanılmıştır ile aynı sütunda bulunan diğer üç sayının toplamı kaçtır? 8 B X C + D X 7 L + K X + A E 0 8 Oklarla gösterilen kutulardaki sayılar, bulundukları satır veya sütunun işlemleri sonucunda elde edilmiştir. A) 0 B) 7 C) 0 D) E) 8 Cevap Anahtarı ) C ) C ) D 4) C 5) B 6) A 7) D 8) B 9) E 0) C ) A ) B ) E 4) C 5) D

14 SAYISAL MANTIK SUDOKU - ÇÖZÜMLER TEST 4. Bu soru tipinde her satır her sütun ve köşegen toplamları eşit ise yerleştirilen sayıların tamamı toplanır ve 'e bölünür = = 5 (Satır, sütun ve köşegen toplamlarıdır.) x x = olur.. Şekil üzerine yerleştirildiğinde, Ali C A B D E Hasan Hüseyin Cem Deniz A E D B D C B E C D E A E B A C B A C D Cem'in 4. soruya verdiği yanıt A'dır. çizilen ek kutucuklar silinir, ortadaki sayı 5'tir x 8 y = = 6 (satır, sütun ve köşegen toplamlarıdır.) 4. 6 sayısının bulunduğu kutucuğun tam altındaki kutucuğa yerleştirebilecek sayı bulmak için yerleştirelim. Satır = Sütun = Köşegen + x + y = 5 + x + y = 6 bulunur. O halde Satır = 8 + y + = = 6 bu sayı 'dir Şekil tablo incelendiğinde A sütununda birler basamağı veya 6 olan sayılar B sütununda birler basamağı veya 7 olan sayılar C sütununda birler basamağı veya 8 olan sayılar O halde 407 sayısı B sütununda yer alır. 9

15 9. Sütunlar incelendiğinde A sütunu birler basamağında, 6 B sütunu birler basamağında 4, 9 C sütununda birler basamağında, 7 D sütununda birler basamağında 0, 5 E sütununda birler basamağında, 8 olan sayılar bulunmakta O halde 78 sayısının birler basamağı 8 olduğundan E sütununda bulunur.. E = 5, C = 6, D = 9 E C + D = = 8 TASARI AKADEMİ YAYINLARI 0. C sütununda sayılar sırasıyla, şeklinde beşer beşer artmakta. satır. satır 7 5. satır 7. satır 7 9. satır. satır 7. satır 5. satır 7 7. satır 4 bulunur.. 4 X Dört satırdan oluşmakta olan bu tabloda bütün sayılar toplanır 4 bölünür = 6. 7 Bir satırdaki sayıların toplamı; = 6 sayıların toplamı 6 = 4 bulunur Her satırdaki sayılar soldan sağa doğru artıyor ise 'nin solunda, 4'ün solunda olmalıdır. Birinci satırdaki X 7 + X = 4 olması için iki kutunun toplamı olmalı bunlarda 5 ile 6'dır. Şimdi tabloya uyarlayalım A buradan olduğu görülür. 5 ile aynı sütundaki diğer üç sayı = bulunur.. L = 8, K =, B = 4 olduğundan 8. = bulunur. 4 0

16 SAYISAL MANTIK IZGARA - KARE TEST soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. 4. x x Aynı uzunluktaki kibrit çöpleri kullanılarak x birim karelik bir şeklide 4 çöp x birim karelik bir şekilde 0 çöp kullanılarak oluşturulmuştur. Şekil birbirine eş karelerden oluşan bir tel ızgaradır. Küçük karelerin bir kenar uzunluğu cm ise büyük ızgara oluştururken kaç cm tel kullanılmıştır? A) 84 B) 00 C) 0 D) 0 E) 40. Buna göre x5 birim karelik bir şekil kaç kibrit çöpüyle oluşturulur? A) 5 B) 0 C) 6 D) 46 E) kibrit çöpüyle kaç birim karelik bir şekil oluşturulur? 5. A) x5 B) x4 C) x0 D) x9 E) x8 Şekildeki gibi eş karelerden oluşan kare biçimindeki ızgara için 580 cm tel kullanılmıştır. Bu ızgaranın çevresi kaç cm'dir? A) 60 B) 00 C) 0 D) 0 E) 40. x x x Aynı uzunluktaki tel parçaları kullanılarak x birim karelik şekilde 4 tel parçası, x birim karelik şekilde tel parçası, x birim karelik şekilde 4 tel parçası ile oluşturulmuştur. Aynı şekilde x birim karelik şekil yapmak için kaç tane tel parçasına ihtiyaç vardır? 6. Şekil x'lik karelere bölünmüştür. Bu şekil üzerinde kaç tane farklı kare çizilebilinir? A) 44 B) 56 C) 86 D) 00 E) A) 4 B) C) 0 D) 9 E) 8

17 soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.. -. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Kenar uzunlukları tamsayı olan bir dikdörtgen yine kenar uzunlukları tamsayı olan karelere bölünecektir. Kenar uzunluğu en büyük kareler elde edilmeye çalışılmaktadır. Şekildeki gibi x'lik karelere bölünmüş 4x6'lık bir dikdörtgen verilmiştir. Örnek: 8x0'lık dikdörtgen bu yöntem ile bölündüğünde 8 7. Dikdörtgen üzerinde x'lik kaç tane farklı kare çizilebilinir? 8 A) 4 B) 8 C) D) 5 E) 0 5 kareye bölünmüştür. TASARI AKADEMİ YAYINLARI 8. Dikdörtgen üzerinde 4x4'lük kaç tane farklı kare çizilebilinir? A) B) 8 C) D) 5 E) 4 9. Bu dikdörtgen üzerinde kaç tane farklı kare çizilebilinir? A) 6 B) 44 C) 46 D) 48 E) Şekildeki dikdörtgen kaç kareye bölünür? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) Bir bahçe şekildeki gibi birbirine eş karelere bölünüp karelerin köşelerine birer fide dikilecektir. Bir kenarının uzunluğu 0m olan kare şeklindeki bu bahçe, bir kenarının uzunluğu m olan karelere bölünürse kaç tane fide dikilebilinir? 60 Şekildeki dikdörtgen kaç kareye bölünür? A) 04 B) 00 C) 6 D) 600 E) 68 A) B) C) 4 D) 5 E) 6

18 . S I R 5. I R M R M A Yukarıdaki tabloda S harfinden başlayıp çapraz gitmeden ve kutucuk atlamadan yalnızca yatay ve dikey doğrultuda ilerlenecek ve geçilen kutucuklardaki harfler yan yana yazılacaktır. Bu kurala göre, SIRMA sözcüğü kaç farklı yoldan gidilerek yazılabilir? Şekildeki gibi birbirine eş uzunluktaki kibrit çöpleri ile yandaki şekil oluşturulmuştur. Buna göre, şekilde kaç kibrit çöpü kullanılmıştır? A) 8 B) 0 C) 8 D) 4 E) 50 A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 9 4. Şekildeki x'lik karelere bölünmüş 4x4'lük bir dikdörtgen verilmiştir. Buna göre alanı 9 br olan kaç tane kare vardır? A) B) 4 C) 9 D) 6 E) 4 Cevap Anahtarı ) D ) A ) E 4) D 5) B 6) A 7) D 8) A 9) E 0) E ) D ) C ) D 4) B 5) C

19 SAYISAL MANTIK IZGARA - KARE - ÇÖZÜMLER TEST 5. x 5 satır sayısı sütun sayısı * Satır sayısı bir artırılır, sütun ile çarpılır. * Sütun sayısı bir artırılır, satır sayısı ile çarpılır. * Çıkan iki sonuç toplanır. O halde ( x 5) + ( x 6) = = 46 adet kibrit çöpü kullanılır. 5. Şekil 4 x 6 birim kareliktir. Kullanılan tel parçası (5 x 6) + (4 x 7) = = 58 adet tel parçası kullanılmıştır. Bir tel parçasının uzunluğu; 580 = 0 cm 58 şeklin çevresi 40 cm TASARI AKADEMİ YAYINLARI. Satır sayısı Sütun sayısı a olsun. ( x a) + ( x (a + )) = 76 a + a + = 76 a = 75 a = 5 x 5 birim karelik bir şekil oluşur.. x satır sayısı sütun sayısı = ( x ) + ( x ) = = tel parçasına ihtiyaç vardır. Çevresi =. ( ) = 00 cm'dir. 60 cm 6. n satır m sütun sayısındaki bir şekilde kaç karenin olduğunu bulmak için satır bir azaltılır, sütun bir azaltılarak herhangi birinde değeri bulunana kadar devam edilir. Şeklimiz x birim karelik x x 9 x x 4 x x Kare çeşitleri Kare sayısı 4. O halde x'lik kare sayısı 9 tane x'lik kare sayısı 4 tane x'lük kare sayısı tane toplam şekildeki kare sayısı = 4 tanedir. 5x5 Öncelikle kullanılan tel parça sayısını bulalım. 5x5 birim karelik şekilde (6 x 5) + (5 x 6) = = 60 parça tel kullanılmıştır. Her bir parçanın uzunluğu cm ise Büyük ızgara için 60 x = 0 cm tel kullanılmıştır. 7. 4x6 birim karelik şekilde 4x6 x5 x4 x x x x 4x4 Kare çeşitleri Kare sayısı x'lik kare çeşidi 5 tane 4

20 8. 7. sorunun çözümünden 4x4'lük tane kare vardır.. Bu tür sorularda S harfinden orta sağ köşedeki R'ye kaç farklı yol ve R'den A'ya kaç farklı yolla gidilir işlemi yapılır. S I R 9. Toplam kare sayısı = 50 tane I R R M M A 0. Bahçenin bir kenarındaki bölme sayısı O halde şeklimiz 40x40'lıktır. 0 = 40 tanedir. = = = 6 Kenarsayısnn ı ı Kenar sayısnn ı ı c mx c m bir fazlası bir fazlası = 4x4 = 68 tane fidan dikilebilinir Şekil 4x4"lik 4x4 x x x x x x 4x4 Kare çeşitleri Kare sayısı Görüldüğü üzere 6 kare bölünür. 9 br alanı olan 4 tane kare vardır Şekil x5'lik kibrit çöp adedi = (4x5) + (x6) = = 8 adet kibrit çöpü 4 tane kareye bölünür. 5

21 SAYISAL MANTIK FONKSİYON TİPİ SORULAR TEST soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. a, b, c ve d birer rakam olmak üzere = K olduğuna göre K kaçtır? A) 8 B) C) 6 D) 5 E) 6 a c b d = a. d + b. c şeklinde tanımlanıyor x = 96 olduğuna göre x kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5 TASARI AKADEMİ YAYINLARI A) 8 B) 0 C) 8 D) 4 E) 5. 7 x 6 = 6 olduğuna göre x kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6. x y = 4 olduğuna göre x ve y'nin değerler toplamının en büyük değeri kaçtır? A) B) 0 C) 9 D) 8 E) x y z = 6 olduğuna göre, x, y, z rakamlarının toplamı en az kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Asal çarpan; bir pozitif sayısının çarpanlarından asal olan sayılara denir. x pozitif tam sayısı için M(x), x sayısının birbirinden farklı asal çarpanlarının toplamını ifade etmektedir soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. x, y, z ve a birer rakam olmak üzere a. x y z gösterimi, a. x y z = a. x + a. y + a. z olarak tanımlanıyor. Örnek: M(8) = + = 5 M(0) = = 0 7. M(60) kaçtır? A) 5 B) 0 C) 7 D) 8 E) Örnek:. 4 5 = = = 6 8. M(x) = 4 olan kaç tane iki basamaklı tam sayı vardır? A) B) C) D) 4 E) 5

22 soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. x pozitif tamsayı olmak üzere f(x) şöyle tanımlanıyor. f(x) = {x'in pozitif tam bölenlerinin çarpımı} [a] = x {x, a sayısının en yakın tam sayıya yuvarlanması} Örnek: f(9) =.. 9 = 7. [, 4] + [5, 7] [7, ] işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5 9. f() + f(0) toplamı kaçtır? A) 88 B) 78 C) 68 D) 00 E) [a] = 9 [b] = 4 olduğuna göre [a + b]'nin alabileceği en büyük değeri kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 0. f(7). f() çarpımı kaçtır? A) B) 9 C) 70 D) 9 E) soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.. -. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. AB iki basamaklı pozitif bir tamsayı olmak üzere, H(AB) işlemi H(AB) = A. B + A B ise H(AB) = A + B A < B ise biçiminde tanımlanmıştır. n tek sayı olmak üzere n tane ardışık pozitif tamsayının toplamı, ortadaki sayı ile n çarpılarak bulunur. Bu kural ardışık çift sayılar içinde geçerlidir. Örnek: = 0. = n 444 = = 8. = n 444 = 5. Buna göre toplamı kaçtır? A) 50 B) 55 C) 65 D) 75 E) 80. H(AB) = olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi AB sayı olamaz? A) 4 B) 49 C) 6 D) 67 E) 8 6. Buna göre toplamı aşağıdaki çarpanlardan hangisine eşittir? A) 68x9 B) 66x C) 66x9 D) 68x E) 70x9. x = {H(AB) = 9 şartını sağlayan en büyük AB sayısı} y = {H(AB) = 7 şartını sağlayan en küçük AB sayısı} ise x y farkı kaçtır? A) 8 B) 5 C) 7 D) 0 E) 7 Cevap Anahtarı ) C ) B ) A 4) E 5) A 6) C 7) B 8) C 9) A 0) D ) E ) E ) B 4) C 5) C 6) A

23 SAYISAL MANTIK FONKSİYON TİPİ SORULAR - ÇÖZÜMLER TEST 8 Genelde işlem konusuna benzer mantıklar kullanılır. Veriler doğru bir şekilde anlaşılmalı ve kurala uygulama yapılmalıdır. a, b, c ve d birer rakam olmak üzere = K = K = K K = 6 bulunur. a c b d = a. d + b. c şeklinde tanımlanıyor x = 96 TASARI AKADEMİ YAYINLARI. a c b d = a. d + b. c işleminde a =, b = 5, c = 4, d = 6'dır = = = 8 bulunur.. 7 x 6 = 6 işleminde a = b = x c = 7 d = 6'dır. O halde. 6 + x. 7 = 6 7x = 6 7x = 4 x = bulunur x = x = 96 64x = 64 x = bulunur. 6.. x y z = 6 x +. y +. z = 6 x + 4y + 8z = en az olması için katsayısı büyük olan z en büyük seçilmeli x = 0, y =, z = 4 x + y + z = = 5. x y = 4 a = x, b =, c = y, d = x. +. y = görüldüğü üzere x ve y'nin en büyük toplamı x + y = 0 + = bulunur. 7. M(60) 60 sayısını asal çarpanlarına ayıralım 60 =.. 5 M(60) = = 0 8. Toplamları 4 olan asal sayılar {, 5, 7} ve {, } dir. x =. = x =. = 99 x = = 70 soruda iki basamaklı ifadesine dikkat edilmeli koşuluna uyan iki basamaklı tane sayı vardır.

24 9. f() = = 78 f(0) = = 00 f() + f(0) = = 88 bulunur.. [, 4] = [5, 7] = 6 [7, ] = 7 [, 4] + [5, 7] [7, ] = = 0. f(7) =. 7 = 7 f() =. = f(7). f() = 7. = 9 4. [a] = 9 a = 9, 4 [b] = 4 o b = 4, 4 [a + b] = [9, 4 + 4, 4] = [, 8] = 4 bulunur.. Şıkları inceleyelim. a) 4 A = 4 B = A > B H(4) = 4. + = b) 49 A = 4 B = 9 A < B H(49) = = c) 6 A = 6 B = A > B H(6) = 6. + = d) 67 A = 6 B = 7 A < B H(67) = = e) 8 A = 8 B = A > B H(8) = 8. + = 4 + = 5 bulunur Terim sayısı = = tane Ortadaki sayı = = 5'dir. O halde Bu sayıların toplamı 5. = 65'dir.. AB sayısının en büyük olması için A B olmalıdır. Öyleyse H(AB) = A. B + H(AB) = 9 A. B + = 9 A. B = 8 olur. Rakamları çarpımı 8 olan en büyük AB sayısı 8'dir. x = 8 AB sayısının en küçük olması için yine A B kuralıyla A. B + = 7 A. B = 6 olur. A = 4 ve B = 4 için AB = 44 = y x y = 8 44 = 7 bulunur Terim sayısı = = 8 + = 9 Ortadaki sayı = = 68 Bu sayıların toplamı 68 x 9'dur

25 SAYISAL MANTIK İŞLEM TEST -. Gerçel sayılar kümesinde r işlemi a r b = a + b işlemi tanımlanıyor. Buna göre ( r ) işleminin sonucu kaçtır? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 6. Reel sayılar kümesinde r ve işlemleri a r b = a + b x y = x + y biçiminde tanımlanıyor. Buna göre ( 5 r 4) (r 4) işleminin sonucu kaçtır? A) 0 B) 6 C) 4 D) 4 E) 0. Reel sayılar kümesinde tanımlı işlemi a b b a = 4a b işlemi veriliyor. Buna göre (9 8) işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 7. Tamsayılar kümesi üzerinde işlemi a b = a b + biçiminde tanımlanıyor. k (k) = 9 olduğuna göre, k kaçtır?. Reel sayılarda tanımlı işlemi a 5 b = a b 7 olduğuna göre (4 ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 7 C) D) E) 4 A) 4 B) C) D) E) 6 8. Reel sayılar kümesi üzerinde a9 b = a + b ise ( r 4) işleminin sonucu kaçtır? A) 4 B) C) 5 D) 8 E) 4. Reel sayılar kümesinde a, b için a o b = a + b ab biçiminde o işlemi tanımlanıyor. Bu işleme göre (o ( )) o 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 8 B) 7 C) D) 5 E) 7 9. a b = {a. b'nin en büyük asal böleni} şeklinde tanımlı işlemi için (6 ) ( 57) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 7 D) 9 E) 5. Tamsayılar kümesinde x. y x > y xi y= ' x+ y x y şeklinde tanımlı r işlemi veriliyor. ( r ) r ( r 7) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 0 C) 8 D) 7 E) 5 0. Reel sayılarda r işlemi a r b = (a + b) 4ab işlemi tanımlanıyor. Buna göre (450 r 448) işleminin sonucu kaçtır? A) 4 B) 6 C) 56 D) 898 E) 08 49

26 . x r y = max {x. y, y} ve a b = min {a b, a + b} şeklinde tanımlanan r ve işlemlerine göre (( ) ) r (6 ( )) işleminin sonucu kaçtır? A) 00 B) 50 C) 00 D) 50 E) Reel sayılar kümesinde r işlemi a r b = a + b biçiminde tanımlandığına göre r işleminin etkisiz elemanı kaçtır? A) 0 B) C) D) E) 6 TASARI AKADEMİ YAYINLARI. Reel sayılarda tanımlı işleminin değişim özelliği vardır. a b = a + b (b a) biçiminde tanımlanıyor. Buna göre (5 7) işleminin sonucu kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. r ve işlemleri x r y = x y ve x y = x. y + şeklinde tanımlanıyor. 6. Reel sayılar kümesinde her a, b için a b = a + b ab işlemi tanımlanmıştır. Buna göre 4'nin tersi kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 4. (4 r ) işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) 6 E) 7 Cevap Anahtarı 4. (6 4) r k = 4 olduğuna göre k kaçtır? ) B ) A ) C 4) E 5) A 6) A 7) B 8) D A) B) C) D) 4 E) 5 9) D 0) A ) A ) B ) C 4) E 5) D 6) C 50

27 SAYISAL MANTIK İŞLEM - ÇÖZÜMLER TEST - * Bu ünitedeki amaç öğrencinin dikkatini ölçmek ve uygulama becerisini görmektir. Öğrenci elindeki verileri soru üzerinde uygulamayı öğrenir.. a r b = a + b r işleminde a = ve b = olur. r =. + = 6 + = 7 bulunur. 5. ( r ) r ( r 7) işleminde her parantez ayrı ayrı ele alınır. * r işlemine göre x = ve y = x > y olduğuna göre parçalı fonksiyondaki x. y denklemi kullanılır. r =. = 6 ** ( r 7) işlemine göre x = ve y = 7 x < y olduğuna göre x + y denklemi kullanılır. ( r 7) = + 7 = 6. a b b a = 4a b 9 8 işleminde a b = 9 ve b a = 8 olduğuna dikkat edilmeli a b = 9 a b = b a = 8 b a = buradan a = ve b = olduğu anlaşılır. O halde 9 8 = 4.. = 6 = 6 olur.. a = 4 & a= 6 b = & b= 9 alınır. a 5 b = a b 7 45 = = 7 = bulunur. 7 * ve **'den 6 r 6 işleminde x = 6 ve y = 6 x = y olduğundan x + y denklemi kullanılır. 6 r 6 = = bulunur. 6. ( 5 r 4) ( r 4) işleminde sırasıyla ( 5 r 4) işlemine ve ( r 4) işlemine bakalım. ( 5 r 4) işleminde a = 5 ve b = 4 a r b = a + b (5 r 4) = = ( r 4) işleminde a = ve b = 4 ( r 4) = 4 = 4 ve buradan ( ) ( 4) işleminde x = ve y = 4 alınır. x y = x + y ( ) ( 4) =. ( ) + ( 4) = 6 4 = 0 bulunur. 4. ( o ( )) o 4 işleminde öncelikle parantezli kısım yapılır. a o b = a + b ab o ( ) işleminde a = ve b = alınır. o ( ) = + ( ). ( ) = = 7 bulunur. * 7 o 4 işleminde a = 7 ve b = 4 alınır. 7 o 4 = = = 7 7. k (k) = 9 işleminde a = k ve b = k alınır. a b = a b + k k = k. k + = 9 k 6k + = 9 4k = 9 4k = 8 k = bulunur. 5

28 8. r 4 işleminde a = ve b = 4 = + a9 b a b = () = = (içler dışlar çarpımı) ( r 4) = 8 r 4 = 8 bulunur.. Değişim özelliği var ise a b = b a olur. O halde a b = a + b (b a) (a b) + (b a) = a + b (a b) = a + b a b = a + b işlemi oluşur. 5 7 = = 4 bulunur = TASARI AKADEMİ YAYINLARI 9. a b = {a. b'nin en büyük asal böleni} * (6 ) = 6. çarpımının en büyük asal böleni 'dir. ** ( 57) =. 57 çarpımının en büyük asal böleni 9'dır. 9 =. 9 çarpımının en büyük asal böleni 9 bulunur. 0. (a + b) 4ab = (a b) özdeşliğine eşittir. O halde 450 r 448 işleminde a = 450 b = r 448 = ( ) = = 4 bulunur.. işlemi a b = min {a b, a + b} şeklinde tanımlanmış. (( ) ) işleminde a = ve b = ( ) = min {, + } = min { 5, } işleminin sonucu 5 bulunur. (6 ( )) işleminde a = b ve b = (6 ( )) = min{6 ( ), 6 } = min {6 +, 4} = min {8, 4} işleminin sonucu 4 olur. r işlemi x r y = max {x. y, y} şeklinde tanımlanmış. ( 5) r 4 işleminde x = 5 ve y = 4 = max {( 5). 4, 4} = max {00, 4} işleminin sonucu 00 bulunur.. (4 r ) işleminden (4 r ) = 4 = = işleminde =. + = 4 bulunur = = 5 bulunur. 5 r k = 5 = 4 k 5 = 4 + k 5. k = 5 k = 5'dir. 5. Etkisiz birim eleman e olsun. Birim eleman var ise x r e = e r x = x olmalıdır. x r e = x + e x + e = x e = bulunur. 6. Reel sayılar kümesinde her a, b için a b = a + b ab işlemi tanımlanmıştır. Buna göre 4'nin tersini bulmak için önce birim elemanı bulalım. x e = x x + e xe = x e( x) = 0 e = 0 olur. 4'nin tersini 4 = k ile gösterelim. 4 k = e 4 + k. 4k = 0 4 7k = 0 k = 7 4 bulunur. 5

29 SAYISAL MANTIK MODÜLER ARİTMETİK TEST - 4. KEMALKEMAL yazılımında 07. harf aşağıdakilerden hangisidir? A) K B) E C) M D) A E) L sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) çarpımının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? A) B) 5 C) 6 D) 7 E) sayısının 7 ile bölümünden kalan kaçtır? A) B) C) 4 D) 5 E) 6. Bir bayan dokuduğu kilimi sırasıyla kırmızı, beyaz, sarı, mavi, siyah, yeşil olmak üzere 6 renkte iple dokumaktadır. Buna göre baştan 75. sırayı hangi ip ile dokumuştur? A) Kırmızı B) Beyaz C) Sarı D) Mavi E) Yeşil sayısının 6 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) C) D) E) sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) C) D) E) x(mod6) denkliğini sağlayan x'in en küçük pozitif tam sayı değeri kaçtır? sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 5 A) B) 4 C) 5 D) 7 E) sayısının birler basamağındaki rakam kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) x (mod7) denkliğini sağlayan x kaçtır? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 6

30 sayısının 5 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) C) D) E) toplamının 99 ile bölümünden kalan kaçtır? A) 0 B) C) D) E) 4 TASARI AKADEMİ YAYINLARI 4. = a 5 = a 9 = a = b 6 = b 0 = b = c 7 = c 4 = d 8 = d Yukarıda verilenlere göre 40 aşağıdakilerden hangisine eşittir? A) a B) b C) c D) d E) e 5. 5, devirli ondalık sayının virgülden sonraki 'üncü basamağında hangi rakam bulunur? A) 0 B) C) D) E) 4 Cevap Anahtarı ) B ) C ) C 4) E 5) D 6) B 7) A 8) C 9) C 0) E ) A ) E ) A 4) D 5) C

31 SAYISAL MANTIK MODÜLER ARİTMETİK - ÇÖZÜMLER TEST - 4 Amaç: * Modüllerde oluşan bir dizide n. terimi bulabilme * Modüller üzerinde kurgulanan problemleri çözebilme * n gün sonraki veya önceki günü bulabilme * a n sayısının m ile bölümünden kalanı bulabilme Özellikler. x y (modm) m > m Z + x'in m ile bölümünden kalan y'dir.. İpleri sırasıyla renklerine göre dokuduğumuzda 6 renkte bir tekrar edildiği görülür. 75 x (mod6) 75 (mod6). renk kırmızı. renk beyaz. renk sarı 4. renk mavi 5. renk siyah 6. renk yeşil. x y (modm) z t (modm) x ± z y ± t (modm) x. z y. t (modm) x n y n (modm). KEMALKEMAL yazılımında aynı harfe 5 harfte bir sıra gelmektedir. 07 x (mod5) 07 (mod5) K E M A L 4 5 Kalan ve 07. harf E'dir. O halde 75. sıradaki ip rengi sarı olur x (mod5) 4 4 Buna göre 4'ün katı olan bütün kuvvetlerde kalan 'dir Kalan: ( 4 ).. 4 (mod5) 90 4 (mod5) olur. yani kalan 4'tür.. 7 sayısının 9 ile bölümünden kalan, 548 sayısının 9 ile bölümünden kalan 8'dir. Bu durumda 7 (mod9) x (mod9) (mod9) (mod9) Böylece kalan 6 bulunur sayısının 0 ile bölümünden kalan, birler basamağındaki rakamı verir. 67 x (mod0) ( 4 ) (mod0) 7 (mod0) Birler basamağındaki rakam 7'dir.

32 x (mod0) 4 4 (mod0) (Kalan ile işleme devam edilir.) 4 6 (mod0) (mod0)'a göre 4 n + = 4 4 n = 6 4'ün tek kuvvetlerinde kalan 4, çift kuvvetlerinde 6'yı verdiği görülür. Sorunun kuvveti tek olduğundan (mod0) birler basamağındaki rakam 4'tür x (mod6) İkili grup halinde tekrarlanacaktır. Bu durumda 07 Kalan: birinci kuvvette kalandır. Cevap 'dir. TASARI AKADEMİ YAYINLARI x (mod0) Yukarıda görüldüğü gibi 'nin hiçbir kuvvetinde bulamayız., 4, 8, 6 sayıları dörtlü grup halinde tekrarlanacaktır. Bu durumda 78 4 Kalan: yani ikinci sayıdır. Cevap 4'tür (mod6) 5 (mod6) 5 5 (mod6) 5 4 (mod6) kuvveti tek olanların kalan sonucu 5 kuvveti çift olanların tek kuvvetli 4 terim çift kuvvetli terim bulunmaktadır (mod6) 5 (mod6) x = 5'tir x (mod7) 64 5 (mod7) 'i 6. kuvvete bulduğumuz için 4'yi 6'ya böleriz x (mod7) modül asal sayı 7 olduğu için olmalıdır. 005 kalan: 6 4 Not: a b (modm) a sayısı m'in katı olmayan pozitif bir tamsayı ve m asal sayı ise a m (modm) olur. (005 6 ) (mod7) \ x = 'tür.

33 x (mod5) her bir terimin ayrı ayrı işlemi yapılır. * 55 a (mod5) 4 4 ( 4 ). (mod5) * 44 b (mod5) 4 4 ( 4 ) (mod5) , = 5, 04 virgülden sonraki 5 basamakta bir devir olmakta o halde 5 Kalan: virgülden sonra. üncü basamaktır. 5, basamakta rakamı bulunur (mod5) bu toplamın 5 ile bölümünden kalan 4'tür.. İlk ve son iki terimi inceleyelim. 87 (mod99) 86 (mod99) x (mod99) görüldüğü gibi ikişer ikişer birbirini götürüyor ( ) 0 (mod99) ( ) 0 (mod99) Buna göre kalan sıfırdır. 4. Veri doğru incelendiğinde 4 = d 8 = d = d olduğu görülür bu da kuvvet 4 ve 4'ün katlarında d olduğunu gösterir. 40'da 4'ün katı olduğundan 40 = d olur.

34 SAYISAL MANTIK SAAT PROBLEMLERİ TEST saat 0 dakika 5 saniyelik bir süre kaç saniye eder? 6. Saat 6'yı 40 geçe akrep ile yelkovan arasındaki küçük açı kaç derecedir? A) 565 B) 505 C) 465 D) 65 E) 55 A) 6 B) 40 C) 45 D) 60 E) 80 TASARI AKADEMİ YAYINLARI. Akrep ile yelkovanı olan bir saat 07:0'yi gösteriyor. 70 saat sonra saat kaçı gösterir? A) 6:0 B) 7:0 C) 8:0 D) 9:0 E) 9:40. 5 dakikada yelkovan kaç derecelik yay çizer? A) 0 B) 0 C) 50 D) 80 E) Saat 6'yı kaç geçe akrep ile yelkovan üst üste gelir? A) 0 B) 7 C) 7 D) 8 E) soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Her saatte 4 dakika olmak üzere düzenli olarak geri kalan bir saat, saat 0:00'da doğru zamana ayarlanmıştır. 8. Ayarlamanın yapıldığı gün doğru zamanın 8:00 olduğu anda ayarlanan saat kaç dakika geri kalmıştır? dakikada akrep kaç derecelik yay çizer? A) 6 B) C) 4 D) 8 E) A) B) 8 C) 0 D) E) 8 5. Saat 5'i kaç geçe akrep ile yelkovan arasındaki açı 8 'dir? A) 4 B) 40 C) 6 D) 4 E) 9. Ayarlamanın yapıldığı günün ertesi sabah doğru zaman olarak 07:00'da uyanmak isteyen bir kişi ayarlanan saati kaça kurmalıdır? A) 08:4 B) 08: C) 08:40 D) 09: E) 09:4

35 0. -. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Bir işyerinde üç adet telefon hattı bulunmaktadır. Bu telefon hatlarının çalma süreleri şöyledir. A hattı : 8 dakika B hattı : 6 dakika C hattı : 4 dakika da bir çalmaktadır. 4. Gece süresinin gündüz süresinden saat 0 dakika daha uzun olduğu bir günde güneş saat 06:45'de doğmuştur. Buna göre güneş saat kaçta batar? A) 9:05 B) 8:05 C) 7:45 D) 7:05 E) 6:05 0. B hattı 0 defa çaldığında C hattı kaç defa çalmaktadır? 5. A) 5 B) 0 C) D) 6 E) 40. Aynı anda başlayarak bu üç telefon hattı 8 saat boyunca çalıyor. Buna göre bu üç hat toplam kaç defa çalmıştır? A) 80 B) 0 C) 00 D) 40 E) 60 Yukarıdaki görüntü bir saatin aynadaki görüntüsüdür. Aynada saat 0:45 olarak görülmektedir. Buna göre gerçekte saat kaçtır? A) 0:5 B) 9:5 C) 8:5 D) 7:5 E) 7:05. Üç saatte 8 dakika geri kalan bir saat pazar 4:00'de ayarlanıyor. Buna göre bu saat aynı hafta perşembe saat 4:00'de kaçı gösterir? A) 9:44 B) 0:00 C) 0:6 D) :44 E) :6. Günde 6 dakika geri kalan bir yelkovanlı akrepli bir saat kurulduktan en az kaç gün sonra doğru zamanı gösterir? A) 60 B) 0 C) 0 D) 40 E) 40 Cevap Anahtarı ) A ) B ) C 4) C 5) A 6) B 7) D 8) C 9) A 0) B ) E ) A ) B 4) B 5) C

36 SAYISAL MANTIK SAAT PROBLEMLERİ - ÇÖZÜMLER TEST - 7 SAAT PROBLEMLERİ Bir gün 4 saat saat = 60 dakika dakika = 60 saniye Akrebi ve yelkovanı olan bir saatin yüzeyi saat olarak 'ye bölünmüştür. Dakika olarak 60 eş parçaya bölünmüştür. Saat kadranı 60 'lik bir yay çizer. Ardışık iki saat dilimi arasındaki yayın ölçüsü 60 = 0 ' dir. 5. Akrep ile yelkovanı olan bir saatte saatte bir saat aynı saati gösterir. O halde tekrar 0 artan saat buradan 5 defa saat 07:0'yi gösterir. Artan saat eklendiğinde 07:0 + 0:00 = 7:0 olur. (veya 5:0) TASARI AKADEMİ YAYINLARI Ardışık iki dakikalık dilim arasında yayın ölçüsü 0 = 6 ' dr ı. 5 Akrep Yelkovan saatte 0 saatte 60 dakikada 0,5 dakikada 6 Akrebin dakikalık ilerlemesi yelkovanda dakikadır. Akrep ile yelkovanın arasındaki açının ölçüsü dakikada 6 0,5 = 5,5 değişir. Akrep ile Yelkovan arasındaki açının hesaplanması α = Akrep ile yelkovan arasındaki açı a =. dakika 60. saat Formülle bulunan açı 80 'den büyük ise küçük açıyı bulmak için açı 60 'den çıkarılır. Saat 8'e 0 kala gibi ifadeler formüle yerleştirilirken 7:40 şeklinde alınır.. Yelkovan dakikada 6 'lik yay çizer ise 5 x 6 = 50 yay çizer. 4. Akrep dakikada 0,5 'lik yay çizer. 40 x 0,5 = 0 yay çizer. 5. dakika x olsun. saat = 5 α = 8 a =. dakika 60. saat 8=. x x 00 = 6 x = 46 x = 4 geçe. saat = 60 dakika dakika = 60 saniye saat = 600 saniye'dir. O halde 4 saat = 4 x 600 = dakika = 0 x 60 = dakika = 40 saat = 6 α =? a =. dakika 60. saat a = a = α = 40 'dir.

37 7. Akrep ile yelkovanın üst üste (çakışma) gelmesi aralarındaki açının α = 0 olmasıdır. a =. dakika 60. saat 0 =. x x 60 = 0 x = 60 x = 60 x = 8. Pazar Perşembe 4:00 4:00 4 gün x 4 = 96 saat saatte 8 dakika geri kalıyorsa 96 = kez geri kalmıştır.. 8 = 56 dakika 56 dk = 4 saat 6 dakika geri kalmıştır. O halde saat 4:00 4:6 = 9:44 gösterir. 8. 8:00 0:00 8:00 Her saatte 4 dakika geri kalacağına göre 8. 4 = dakika geri kalmıştır.. Günde 6 dakika geri kalıyorsa 60 = 0 günde 6 saat geri kalır. Akrep - yelkovanlı saatlerde saat aralığı olduğundan x 0 = 0 gün sonra saat doğru zamanı gösterir. 9. 0:00 4:00 07:00 4 saat 7 saat = saat sonrası. 4 = 84 dakika geri kalacaktır. 84 dk = saat 4 dakikadır. 07:00'ye ekleyelim. 07:00 + :4 = 08:4'e ayarlamalı 4. saat 0 dakika = 80 dakika uzun süre 'ye bölünerek kısadan çıkarılır fazla olana eklenir. Gündüz Gece :00 : :40 :0 :40 0. B hattı 0 defa çaldığına göre; 0 x 6 = 0 dakika da C hattı 4 dakikada da bir çaldığına göre Buna göre güneş 06:45 + :0 = 8:05 de batar. 0 = 0 defa çalmıştır Bu üç hat 8 saat çaldığında 8 x 60 = 480 dakika A hattı = 480 = 60 defa çalmıştır. 8 B hattı = C hattı = = 80 defa çalmıştır. = 0 defa çalmıştır. Toplam üç hat = 60 defa çalmıştır. Yukarıdaki görüntü 0:45 aynada Bu tür simetri sorularında verilen görüntü :60'dan çıkarılarak simetrisi bulunur. :60 :45 0:5 gerçekteki saat yani 08:5'dir.

38 SAYISAL MANTIK TABLO OKUMA TEST soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda bir manavdaki A, B, C, D ve E meyvelerinin satış miktarı ve satış tutarı verilmiştir. Meyve Satış Miktarı (kg) Satış Tutarı (TL) A 6 6 B 80 0 C 0 70 D 6 E Verilen bilgilere göre, aşağıdakilerden hangisi doğru değildir? A) Ağaç sayıları birbirine en yakın olan meyveler şeftali ve vişnedir. B) Vişne ve ayva ağaçlarının sayıları toplamı kiraz ağacı sayısından fazladır. C) Kiraz ve şeftaliden alınan toplam ürün, elmadan alınandan fazladır. D) Hem ağaç sayısı hem de bir yılda alınan ürün miktarı en fazla olan meyve elmadır. E) Hem ağaç sayısı hem de bir yılda alınan ürün miktarı en az olan meyve ayvadır.. Fiyatı en yüksek olan meyve hangisidir? A) A B) B C) C D) D E) E soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.. Fiyatı en yüksek olan meyve fiyatı en düşük olan meyveden yüzde kaç fazladır? A) 50 B) 00 C) 50 D) 00 E) soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız. Aşağıdaki tabloda K, L, M, N, P ürünlerinin eski ve yeni birim fiyatları verilmiştir. İlaç Eski Birim Fiyatı (TL) Yeni Birim Fiyatı (TL) K L M ,000 N P Aşağıdaki tabloda meyvelerin ağaç sayısı ve ürün miktarları verilmiştir. Meyve Ağaç Sayısı (000 adet) Ürün Miktarı (000 ton) Şeftali 00 Ayva 0 Elma Vişne 8 Kiraz Hangi ürünün birim fiyatındaki artış yüzdesi en fazladır? A) K B) L C) M D) N E) P 7. Bu beş ürünün birim fiyatlarındaki toplam artış kaç TL dir? A) 975 B) 055 C) 5 D) 975 E) Bu meyvelerin tümünden alınan ürünün % kaçı şeftalidir? A) 5 B) 0 C) 5 D) 0 E) 0 8. Dört birim L ürünün eski fiyatına ödenen para, yeni birim fiyatlarına göre aşağıdakilerden hangisinin satın alınmasına yetmez? 4. Ağaç başına en az ürün hangi meyveden elde edilmiştir? A) Şeftali B) Elma C) Ayva D) Vişne E) Kiraz A) 5 birim K ürünü B) birim L ürünü C) birim M ürünü D) 5 birim N ürünü E) birim P ürünü

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1

ŞEKİL YETENEĞİ TEST 1 SAYISAL MANTIK ŞEKİL YETENEĞİ TEST. + = = 4. I. a c a + b + c Yukarıdaki eşitliklerden,, sembolleri belli bir sayının yerine kullanılmıştır. b + nin değeri kaçtır? II. c b b c + m c A) B) C) D) 4 E) 5

Detaylı

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol:

EBOB - EKOK EBOB VE EKOK UN BULUNMASI. 2. Yol: En Büyük Ortak Bölen (Ebob) En Küçük Ortak Kat (Ekok) www.unkapani.com.tr. 1. Yol: EBOB - EKOK En Büyük Ortak Bölen (Ebob) İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca Ebob ile gösterilir. Örneğin,

Detaylı

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D)

ÇARPANLAR VE KATLAR I sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden A) B) C) D) 8. Sınıf MATEMATİK ÇARPANLAR VE KATLAR I. Aşağıdakilerden hangisi 6 nın çarpanlarından biridir? A) 3 B) 6 C) 8 D) TEST. 360 sayısının asal çarpanlarına ayrılmış hâli aşağıdakilerden hangisidir? A) 3. 3.

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz.

MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA. ÖRNEK 120 sayısını asal çarpanlarına ayırınız. ÖRNEK 150 sayısının asal çarpanları toplamını bulunuz. MATEMATİK ASAL ÇARPANLARA AYIRMA A S A L Ç A R P A N L A R A A Y I R M A T a n ı m : Bir tam sayıyı, asal sayıların çarpımı olarak yazmaya, asal çarpanlarına ayırma denir. 0 sayısını asal çarpanlarına

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 18 Kasım 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. Bir sayının 0,02 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, aynı sayının aşağıdakilerden

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK Soruları

2012 YGS MATEMATİK Soruları 01 YGS MATEMATİK Soruları 1. 10, 1, 0, 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B), C) 6 D) 6, E) 7. + ABC 4 x 864 Yukarıda verilenlere göre, çarpma işleminin sonucu kaçtır? A) 8974 B) 907 C) 9164 D) 94 E) 98. 6

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR

2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR 2. ÜNİTE RASYONEL,ÜSLÜ VE KÖKLÜ SAYILAR KONULAR 1. RASYONEL SAYILAR 2. Kesir Çeşitleri 3. Kesirlerin Sadeleştirilmesi 4. Rasyonel Sayılarda Sıralama 5. Rasyonel Sayılarda İşlemler 6. ÜSLÜ İFADE 7. Üssün

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal II / 16 Kasım Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal II / 6 Kasım 008 Matematik Soruları ve Çözümleri. a 3 < 5 7 eşitsizliğini sağlayan en küçük a doğal sayısı kaçtır? A) 4 B)

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. a ve b birer pozitif tamsayıdır. 12. a = b³ olduğuna göre, a + b toplamının alabileceği en küçük değer kaçtır? A) 21 B) 23 C) 24 D) 25 3. Beş kişinin yaşlarının aritmetik ortalaması 24 tür. Aşağıda

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı

Özel AKEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı Özel KEV İlköğretim Okulu Fen ve Matematik Olimpiyatı DİKKT! CEVP KĞIDININ TEST -- BÖLÜMÜNE MTEMTİK SORULRI İŞRETLENECEKTİR. ) 3 basamaklı 4 tane sayının aritmetik ortalaması 400 dür. Bu dört sayının birler

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 1 01511-1 Ortak kıl dem ÇİL li an GÜLLÜ yhan YNĞLIŞ arbaros GÜR arış EMİR eniz KRĞ Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Hatice MNKN Kemal YIN Köksal YİĞİT Muhammet YVUZ Oral YHN

Detaylı

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

ALES / İLKBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal Ağırlıklı ALES Puanınızın (ALES-SAY)

Detaylı

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır?

90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 90 sayısının asal çarpanlarının toplamı kaçtır? 2 a.3 b.5 c =750 olduğuna göre a+b-c kaçtır? 25 ve 41 i böldüğünde 1 kalanını veren en büyük doğal sayı kaçtır? 6 ve 8 e bölünebilen iki basamaklı en büyük

Detaylı

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi

TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi YGS MATEMATĠK DENEMESĠ-1 Muharrem ġahġn TMÖZ Türkiye Matematik Öğretmenleri Zümresi Eyüp Kamil YEġĠLYURT Gökhan KEÇECĠ Saygın DĠNÇER Mustafa YAĞCI Ġ:K Ve TMÖZ üyesi 14 100 matematik ve geometri sevdalısı

Detaylı

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI

SAYILARIN ASAL ÇARPANLARINA AYRILMASI ASAL SAYILAR Asal sayılar, 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan 1' den büyük tamsayılardır. En küçük asal sayı, 2' dir. 2 asal sayısı dışında çift asal sayı yoktur. Yani, 2 sayısı dışındaki

Detaylı

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA

KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA KPSS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI ANKARA İÇİNDEKİLER Matematiğe Giriş... Temel Kavramlar... Bölme - Bölünebilme Kuralları... 85 EBOB - EKOK... Rasyonel Sayılar... Basit Eşitsizlikler... 65 Mutlak

Detaylı

Temel Matematik Testi - 4

Temel Matematik Testi - 4 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -.

Detaylı

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır?

a.c = 48 3a + 2b c = 37 ise, a nın alacağı en küçük değer kaçtır? . a,b,c birbirinden farklı tamsayılar ve a sıfırdan. a, b, c R olmak üzere farklı olmak üzere, a.b = 0 c

Detaylı

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama

ÜSLÜ SAYILAR. AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama AMAÇ 1: 6 ve 7. Sınıflarda görmüş olduğumuz üslü ifadelerdeki temel kavramları hatırlama KURAL: Bir sayının belli bir sayıda yan yana çarpımının kolay yoldan gösterimine üslü sayılar denir. Örneğin 5 sayısının

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 17. MATEMATİK YARIŞMASI 6. SINIF TEST SORULARI 1. x ile y pozitif tam sayılardır. EBOB(x,y) = 9 ve x+y = 7 olduğuna göre, x kaç farklı değer alır? 3. 4 A) B) 3 C) 4 D) 5 9 7 49 1 5 36 10 4? n n-5. Uygun yerlere parantezler yerleştirilerek, 1::3:4:5:6:7:8

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 10 Mayıs Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal II / 0 Mayıs 009 Matematik Soruları ve Çözümleri. ( ) 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) 4 D) E) 6 Çözüm ( ) 4 ( ) 4 4 6.

Detaylı

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim.

ÇARPANLAR ve KATLAR ASAL SAYILAR. Örnek-2 : 17 ve 27 sayılarının asal sayı olup olmadığını inceleyelim. SINIF ÇARPANLAR ve KATLAR www.tayfunolcum.com 8.1.1.1: Verilen pozitif tam sayıların çarpanlarını bulur; pozitif tam sayıları üslü ifade ya da üslü ifadelerin çarpımı seklinde yazar. Çarpan ( bölen ) Her

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI

KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI KRTEZYEN ÇRPIM VE BĞINTI 3. Bölüm TEST -2 1. β={(x,y):2x+y=8,x,y N} şeklinde tanımlı β bağıntısı kaç elemanlıdır? ) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. R'de bağıntısı yansıyan ise a.b kaçtır? ) 18 B) 9 C) 2 D) 18

Detaylı

Temel Matematik Testi - 5

Temel Matematik Testi - 5 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 005. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü

Sayısal öğrencisi olan Ali nin bir hafta sonu çözdüğü 13. ( n + 3 )! ( n + )! ( n + 1 )! = 3. 3. 5. 7 15. b olduğuna göre, n kaçtır? 3 6 9 a c d ) 1 ) 3 ) 4 ) 6 ) 8 16 14. V 3 V V 1 Yukarıda verilen düzgün altıgen şeklindeki pistin noktasından belirtilen

Detaylı

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS

YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 ÖSS-YGS YILLAR 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 200 20 ÖSS-YGS - - - 2 2 / - 2/ 2/ / LYS OBEB OKEK OBEB: iki veya daha fazla sayıyı birlikte bölebilen en büyük tamsayıya bu sayıların OBEB i denir Sayılar

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI

Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI TUSİ Ortaöğretim Öğretmenleri için Olimpiyat Eğitimi CANSU DENEME SINAVI 15.11.2013-29.11.2013 2 1. Bir x sayısı x = 1 1 + x eşitliğini sağlamaktadır. x 1 x hangisidir? in en basit hali aşağıdakilerden

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit

Detaylı

Temel Matematik Testi - 3

Temel Matematik Testi - 3 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: 003. u testte 0 soru vardır. 2. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi

ÜNİTE: TAM SAYILAR KONU: Tam Sayılar Kümesinde Çıkarma İşlemi ÜNE: AM AYIAR N: am ayılar ümesinde Çıkarma şlemi ÖRNE RAR VE ÇÖZÜMER 1. [(+17) (+25)] + [( 12) (+21)] işleminin sonucu A) 41 B) 25 C) 25 D) 41 Çıkarma işlemi yapılırken çıkanın işareti değişir ve eksilen

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

DGS SAYISAL BÖLÜM. 1) 6,20 sayısı hangi sayının % 31 idir? A) 10 B) 15 C) 20 D) 25 E) 30. olduğuna göre, y kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 DGS SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında 3; Eşit Ağırlıklı DGS Puanınızın (DGS-E hesaplanmasında,8; Sözel DGS Puanınızın (DGS-SÖZ)

Detaylı

2. Aşağıdaki pseudocode ile verilen satırlar işletilirse, cnt isimli değişkenin son değeri ne olur?

2. Aşağıdaki pseudocode ile verilen satırlar işletilirse, cnt isimli değişkenin son değeri ne olur? Numarası : Adı Soyadı : SINAV YÖNERGESİ İşaretlemelerinizde kurşun kalem kullanınız. Soru ve cevap kağıtlarına numaranızı ve isminizi mürekkepli kalem ile yazınız. Sınavın ilk 30 dakikasında sınıftan çıkılmayacaktır.

Detaylı

TEMEL MATEMATİK TESTİ

TEMEL MATEMATİK TESTİ TEMEL MTEMTİK TESTİ 1. u testte 0 soru vardır.. evaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 010 YGS / MT 1. 0, 0,0 0,. + 1 ) 1 7 0 ) 1 + 1 1.. ( a+ 1) ( a )

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

Asal Çarpan, OBEB - OKEK

Asal Çarpan, OBEB - OKEK Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. 15 in doğal sayı çarpanları II. 1 nin tam sayı bölenleri a) 1,, 3, 4, 6, 1 1,, 3, 4, 6, 1 b) 1, 3, 5, 15 III. 140 ın asal çarpanlara ayrılışı c) 140

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8. Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18. Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 İçindekiler 1. ÜNİTE Bölüm 1 : Üslü Sayılar... 8 Bölüm 2 : Doğal Sayılar... 18 Bölüm 3 : Doğal Sayı Problemleri... 30 Bölüm 4 :- Çarpanlar ve Katlar, Bölünebilme... 40 Bölüm 5 : Asal Sayılar, Ortak Bölenler,

Detaylı

2011 YGS MATEMATİK Soruları

2011 YGS MATEMATİK Soruları 0 YGS MTEMTİK Soruları. + + ) 8 ) 0 ) 6 ) E). a = 6 b = ( a)b olduğuna göre, ifadesinin değeri kaçtır? ) ) 6 ) 9 ) 8 E). (.0 ) ) 0, ) 0, ) 0, ) E) 6. x = y = 8 z = 6 olduğuna göre, aşağıdaki sıralamalardan

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Sonbahar / Sayısal I / 19 Aralık Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Sonbahar / Sayısal I / 9 Aralık 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. + 4 işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) D) 4 E) 6 Çözüm + 4 + 4 4 + 4 4.. işleminin

Detaylı

Temel Matematik Testi - 8

Temel Matematik Testi - 8 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D008. u testte 40 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 40 dakikadır. Temel Matematik Testi

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM Sınavın bu bölümünden alacağınız standart puan, Sayısal DGS Puanınızın (DGS-SAY) hesaplanmasında ; Eşit

Detaylı

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1

ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 ASAL SAYILAR - TAM BÖLENLER - FAKTÖRİYEL Test -1 1. ve y aralarında asal iki doğal sayıdır. 7 y 11 olduğuna göre, y farkı 5. 364 sayısının en büyük asal böleni A) 3 B) 7 C) 11 D) 13 E) 17 A) B) 3 C) 4

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ OKULLAR ARASI 18. MATEMATİK YARIŞMASI 10. SINIF TEST SORULARI . a 6 b a b 8 ifadesinin açılımında b çarpanının bulunmadığı terim aşağıdakilerden hangisidir?. Bir toplulukta en az iki kişinin yılın aynı ayı ve haftanın aynı gününde doğduğu kesin bilindiğine göre,

Detaylı

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası

AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası AKSARAY Mesleki E ğitim Merkezi Matematik ve Meslek Matematiği Soru Bankası SORU 1 525 + 2834 + 379 toplama işlemini alt alta yazarak yapınız. 525 2834 +379 3738 SORU 2 Manavdan kilogramı 4 TL olan armut

Detaylı

1 kesrinin yüzde olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1. 8 A) % 1,25 B) % 1,8 C) % 12,5 D) % 18 E) % 25. Çözüm 1. = % x olsun.

1 kesrinin yüzde olarak karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1. 8 A) % 1,25 B) % 1,8 C) % 12,5 D) % 18 E) % 25. Çözüm 1. = % x olsun. Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 16 Temmuz 006 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 8 1 kesrinin yüzde

Detaylı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı. ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007. Matematik Soruları ve Çözümleri Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES / Đlkbahar / Sayısal I / 22 Nisan 2007 Matematik Soruları ve Çözümleri 3 1 1. x pozitif sayısı için, 2 1 x 12 = 0 olduğuna göre, x kaçtır? A) 2

Detaylı

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır.

ÖSYM M TEMEL MATEMATİK TESTİ YGS / MAT. Diğer sayfaya geçiniz. 1. Bu testte 40 soru vardır. TEMEL MATEMATİK TESTİ 2011 - YGS / MAT M9991.01001 1. Bu testte 40 soru vardır. 1. 2. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. işleminin sonucu kaçtır?

Detaylı

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER EXCEL DE ARİTMETİKSEL İŞLEMLER Toplama İşlemi. Bu İşlemleri yapmadan önce ( toplama- Çıkarma Çarpma-Bölme ve formüllerde) İlk önce hücre İçerisine = (Eşittir) işareti koyman gerekir. KDV HESAPLARI ÖRNEK;

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI Ortak kıl YGS MTEMTİK ENEME SINVI 040- Ortak kıl dem ÇİL yhan YNĞLIŞ arış EMİR elal İŞİLİR eniz KRĞ Engin POLT Ersin KESEN Eyüp ULUT Fatih SĞLM Fatih TÜRKMEN Hakan KIRI Kadir LTINTŞ Köksal YİĞİT Muhammet

Detaylı

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür.

Matematikte karşılaştığınız güçlükler için endişe etmeyin. Emin olun benim karşılaştıklarım sizinkilerden daha büyüktür. - 1 - ÖĞRENME ALANI CEBİR BÖLÜM KARMAŞIK SAYILAR ALT ÖĞRENME ALANLARI 1) Karmaşık Sayılar Karmaşık Sayıların Kutupsal Biçimi KARMAŞIK SAYILAR Kazanım 1 : Gerçek sayılar kümesini genişletme gereğini örneklerle

Detaylı

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c)

ORAN-ORANTI TEST 1. 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) 7BÖLÜM ORAN - ORANTI ORAN-ORANTI TEST 1 1) Asağıdaki şekillerde mavi bölgelerin kırmızı bölgelere oranını bulunuz. a) b) c) ) Aşağıda okunuşları verilen oranları yazınız. a) 16 nın 14 e oranı b) 6 nın

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İkinci Dereceden Denklemler a, b ve c reel sayı, a ¹ 0 olmak üzere ax + bx + c = 0 şeklinde yazılan denklemlere ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklem denir. Aşağıdaki denklemlerden

Detaylı

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI

;] u Y hb* p(a/ > V aaa!a!a!a!!!!!a! BASIN KİTAPÇIĞI BASIN KİTAPÇIĞI 00000000 AÇIKLAMA 1. Bu kitapç kta Lisans Yerle tirme S nav -1 Matematik Testi bulunmaktad r. 2. Bu test için verilen toplam cevaplama süresi 75 dakikadır. 3. Bu kitapç ktaki testlerde

Detaylı

Temel Matematik Testi - 10

Temel Matematik Testi - 10 Test kodunu sitemizde kullanarak sonucunuzu öğrenebilir, soruların video çözümlerini izleyebilirsiniz. Test Kodu: D00. Bu testte 0 soru vardır.. Tavsiye edilen süre 0 dakikadır. Temel Matematik Testi -

Detaylı

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika

THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014. Süre: 1 saat ve 30 dakika THE ENGLISH SCHOOL GİRİŞ SINAVI 2014 MATEMATİK BİRİNCİ SINIF Süre: 1 saat ve 30 dakika Tüm soruları cevaplayınız. Tüm işlemlerinizi gösteriniz ve cevaplarınızı soru kâğıdında bırakılan uygun yerlere yazınız.

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır?

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994. Matematik Soruları ve Çözümleri = 43. olduğuna göre a kaçtır? Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 17 Nisan 1994 Matematik Soruları ve Çözümleri 4.10 +.10 1. 4 10 4 işleminin sonucu kaçtır? A) 0,4 B) 4, C) 4 D) 40 E) 400 Çözüm 1 4.10 +.10 4 10 4 4.10 +.10 10 1+ 1 = 4 4 (40+

Detaylı

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ

DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. MATEMATİK SINAVI MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 50 soru vardır.. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Matematik Testi için

Detaylı

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI.

SERĠMYA 2011 - IX. ULUSAL ĠLKÖĞRETĠM MATEMATĠK OLĠMPĠYATI. 9. Ulusal. serimya. İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI. Sayfa1 9. Ulusal serimya İLKÖĞRETİM 7. Ve 8. SINIFLAR ARASI MATEMATİK YARIŞMASI 2011 Sayfa2 1. Bir ABCD konveks dörtgeninde AD 10 cm ise AB CB? m( Dˆ ) 90, ( ˆ) 150 0 0 m C ve m Aˆ m Bˆ ( ) ( ) olarak

Detaylı

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme

Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları DENEME SINAVI. 4. Deneme Türkiye Ulusal Matematik Olimpiyatları Birinci Aşama Zor Deneme Sınavı 11 Haziran 2016 DENEME SINAVI 4. Deneme Soru Sayısı: 32 Sınav Süresi: 210 dakika Başarılar Dileriz... Page 1 of 9 DENEME SINAVI (4.

Detaylı

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D

Cevap: A. Cevap: E. Cevap: A. 8. a b. Cevap: D . 0,5, 0,5 0, 0,75 5 5. () 5 5 Verilenler arasında 0 a en yakın olan 0,5 yani.. 8 8 8 6 8 0,0006 0,08 0000 00 0,08 8 000 8 6 0 8 0 0 0 6 8 0 8 0 6 6. Not : a b a b a b 65 65 65 65 65 65 0 00 65 65 00 00

Detaylı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM. 4.1. Aritmetik işlemler DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4.1. Aritmetik işlemler Bu bölümde öğrencilerin lisede bildikleri aritmetik işlemleri hatırlatacağız. Bütün öğrencilerin en azından tamsayıların toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerini

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32.

Diğer sayfaya geçiniz. 2012 KPSS / GYGK CS 33. 31. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) B) C) A) B) C) 34. 32. 31. 33. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 32. 34. işleminin sonucu kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 84 B) 80 C) 72 64 60 9 35. 37. x ve y gerçel sayıları işleminin sonucu kaçtır? eşitsizliklerini

Detaylı

I F L. IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi,

I F L. IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi, I F L IĞDIR FEN LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 YILI 8. SINIFLAR I. MATEMATİK OLİMPİYAT YARIŞMASI Soru kitapçığı türü A 15 Mayıs 2010 Cumartesi, 10.00-12.30 ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO OKULU / SINIFI SALON

Detaylı

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI

ÖZEL EGE LİSESİ EGE BÖLGESİ OKULLAR ARASI 16. MATEMATİK YARIŞMASI 8. SINIF ELEME SINAVI TEST SORULARI ., x x 0,,4 0,7 eşitliğinde x kaçtır? 4. a b b c 3 olduğuna göre a b c ifadesinin değeri kaçtır? A) 0, B) 0,5 C) 0, D) 0,5 A) 9 B) 8 C) D) 4 3. x.y 64, y.x 6 olduğuna göre, x.y ifadesinin değeri kaçtır?

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 11 Nisan 2010. Matematik Soruları ve Çözümleri 12 E) 25 Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / Nisan 00 Matematik Soruları ve Çözümleri. 0, 0,0 0, işleminin sonucu kaçtır? A) B) 4 7 C) 0 8 D) E) Çözüm 0, 0,0 0, = 0,00 0,0 0, = 0,7 0, 000 7 7. = = 000 00 0... işleminin

Detaylı

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ

TEMEL MATEMATİK YGS DENEME SINAVI - 2 YGS AYHAN YANAĞLIBAŞ TEMEL MTEMTİK YGS DENEME SINVI - YGS YHN YNĞLIBŞ 05-06 Bu çalışmanın her aşamasında emeğini esirgemeyen öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ederim. ralık-05 TEMEL MTEMTİK TESTİ YGS-. 04, 04, 4-08, + - 0, işleminin

Detaylı

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır?

Diğer sayfaya geçiniz. 2013 - YGS / MAT TEMEL MATEMATİK TESTİ. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? TEMEL MATEMATİK TESTİ 1. Bu testte 40 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Temel Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 1. 3. olduğuna göre, a kaçtır? olduğuna göre, m kaçtır? A)

Detaylı

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 SAYISAL BÖLÜM

MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 2010 SAYISAL BÖLÜM MESLEK YÜKSEKOKULLARI İLE AÇIK ÖĞRETİM ÖN LİSANS PROGRAMLARI MEZUNLARININ LİSANS ÖĞRENİMİNE DİKEY GEÇİŞ SINAVI 4 TEMMUZ 00 SAYISAL BÖLÜM. 0, nin 5 katı olan sayı 0,0 in kaç katıdır? A) 00 B) 0 C) D) 0,

Detaylı

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez?

C C C C C C CC CC. 8.Sınıf MATEMATİK. Fraktallar Konu Testi. Test Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar Konu Testi MATEMATİK 8.Sınıf Test-01 1. Aşağıdakilerden hangisi fraktallar için söylenemez? Fraktallar, bir şeklin orantılı olarak küçültülmesi ya da büyütülmesiyle elde edilir. Fraktalın, küçük

Detaylı

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1

Ortak Akıl MATEMATİK DENEME SINAVI 3 201412-1 Ortak Akıl YGS MATEMATİK DENEME SINAVI 011-1 Ortak Akıl Adem ÇİL Ayhan YANAĞLIBAŞ Barış DEMİR Celal İŞBİLİR Deniz KARADAĞ Engin POLAT Erhan ERDOĞAN Ersin KESEN Fatih TÜRKMEN Kadir ALTINTAŞ Köksal YİĞİT

Detaylı

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere,

2012 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ. b 27 18. 3. a 12 8 A) 4 2 B) 3 3 C) 4 D) 5 E) 6. Çözüm : Cevap : E. 4. x ve y birer gerçel sayı olmak üzere, 01 YGS MATEMATİK SORU VE ÇÖZÜMLERİ 1. 10, 5,1 0,5 0, işleminin sonucu kaçtır? A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7. a 1 8 b 7 18 olduğuna göre a b çarpımı kaçtır? A) 4 B) C) 4 D) 5 E) 6 10, 5,1 105 1 41 1 5 0,

Detaylı

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199

1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ. 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 1.DENEME HAZIRLIK MATEMATİK MATEMATİK TESTİ 1-En yakın yüzlüğe yuvarlandığında 2200 olan en küçük sayı hangisidir? A-2150 B-2151 C-2190 D-2199 2-Onlar basamağı 5, yüzler basamağı 2 ve binler basamağı 6

Detaylı

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM

2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM 2BÖLÜM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM DOĞAL SAYILAR ve DÖRT İŞLEM TEST 1 1) Güzelyurt ta oturan bir aile piknik için arabayla Karpaz a gidip, geri dönüyor. Bu yolculuk sonunda arabanın km göstergesini kontrol

Detaylı

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23

Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D) 23 Kazanım: Doğal sayıların kendisiyle tekrarlı çarpımlarını üslü nicelik olarak yazar. 1) Aşağıda verilen üslü ifadelerin açılımlarını yazınız? 5) 6.(2+3)-7= işleminin sonucu kaçtır? A) 22 B) 37 C) 8 D)

Detaylı

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ

İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ İSTANBUL İLİ İLKÖĞRETİM OKULLARI 4, 5, 6. SINIFLAR ARASI MATEMATİK OLİMPİYATI SORU KİTAPÇIĞI 13 NİSAN 2013 T.C İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL AKASYA KOLEJİ DİKKAT: 1. Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı

Detaylı

SIRA SENDE DÖRT İŞLEM, İŞLEM ÖNCELİĞİ BİLGİ. = 1 2 ile 3 zıt işaretli olduğundan 3 ten 2 yi çıkarıp 1 bulduk ve büyük olan 3 ün işaretini ( ) 1 in

SIRA SENDE DÖRT İŞLEM, İŞLEM ÖNCELİĞİ BİLGİ. = 1 2 ile 3 zıt işaretli olduğundan 3 ten 2 yi çıkarıp 1 bulduk ve büyük olan 3 ün işaretini ( ) 1 in ÖRT ŞLM, ŞLM ÖCLĞ SORU 0 3 04 + 0 ) B) 0 C) ) ) = ile 3 zıt işaretli olduğundan 3 ten yi çıkarıp bulduk ve büyük olan 3 ün işaretini ( ) in önüne koyduk. SR S C BLG Tam sayılarda aynı işaretli sayılar

Detaylı

TEST-8. Yandaki at resminin bir bölümü silinmiştir. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu resmi tamamlar? A) B) C) D)

TEST-8. Yandaki at resminin bir bölümü silinmiştir. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu resmi tamamlar? A) B) C) D) TEST-8 Matematik Yarışmalarına Hazırlık 1 Yandaki at resminin bir bölümü silinmiştir. Aşağıdaki şekillerden hangisi bu resmi tamamlar? A) B) C) D) 2 Yandaki kareden çizgiler boyunca kesilerek çeşitli şekiller

Detaylı

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir.

İl temsilcimiz sizinle irtibata geçecektir. Biz, Sizin İçin Farklı Düşünüyor Farklı Üretiyor Farklı Uyguluyoruz Biz, Sizin İçin Farklıyız Sizi de Farklı Görmek İstiyoruz Soru Bankası matematik konularını yeni öğrenen öğrenciler için TMOZ öğretmenlerince

Detaylı

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır?

2002 ÖSS Soruları. 5. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve 123,4 0, ,234 12,34. işleminin sonucu kaçtır? 00 ÖSS Soruları 3,4.,34 0, 34,34 işleminin sonucu kaçtır? ) 0 ) 0, ) 9,9 ) 0, E),. a, b, c, d pozitif tam sayılar ve a 7 a 4 : = c, : = d b 0 b 4 olduğuna göre, c + d nin alabileceği en küçük değer kaçtır?

Detaylı

AKILLI. sınıf. Musa BOR

AKILLI. sınıf. Musa BOR AKILLI sınıf. Musa BOR AFG Matbaa Yayıncılık Kağ. İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS. Bölge / Sk. No: Buca-İZMİR Tel:.. - Faks: 6 6 Bu kitabın tüm hakları AFG Matbaa Yay. Kağ. İnş. Teks. Paz. İm. San. ve Tic.

Detaylı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı

Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Meslek Yüksekokulları Đle Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı Dikey Geçiş Sınavı / DGS / 15 Temmuz 007 Matematik Soruları ve Çözümleri 1. 4A < 457 olduğuna

Detaylı

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri

Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran Matematik I Soruları ve Çözümleri Öğrenci Seçme Sınavı (Öss) / 15 Haziran 008 Matematik I Soruları ve Çözümleri 1. ( ).( 4 1 + ) 1 işleminin sonucu kaçtır? A) 7 B) 4 C) 1 D) 4 E) 7 Çözüm 1 ( ).( 4 1 + ) 1 = 7 ( 1).( ) = 1 7 1 = 7 ( ).

Detaylı

1 ü ( üçte biri): 3 SAYI PROBLEMLERİ. A. Problem Çözme Stratejisi. 12. Bu sayının küpünün 4 katı: 13. BU sayının 2 katı ile 3 katının toplamı: 2x

1 ü ( üçte biri): 3 SAYI PROBLEMLERİ. A. Problem Çözme Stratejisi. 12. Bu sayının küpünün 4 katı: 13. BU sayının 2 katı ile 3 katının toplamı: 2x SAYI PROBLEMLERİ A. Problem Çözme Stratejisi 1. Verilenler belirlenir.. İstenen belirlenir.. Verilenler matematik diline çevrilir. 4.. adımda elde edilen bağıntılar, denklem çözme metotlarından yararlanılarak

Detaylı

Cebir Notları. Gökhan DEMĐR, ÖRNEK : A ve A x A nın bir alt kümesinden A ya her fonksiyona

Cebir Notları. Gökhan DEMĐR, ÖRNEK : A ve A x A nın bir alt kümesinden A ya her fonksiyona , 2006 MC Cebir Notları Gökhan DEMĐR, gdemir23@yahoo.com.tr Đşlem ĐŞLEM A ve A x A nın bir alt kümesinden A ya her fonksiyona ikili işlem denir. Örneğin toplama, çıkarma, çarpma birer işlemdir. Đşlemler

Detaylı