İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI"

Transkript

1 Gzi Üniv Müh Mim Fk Der J Fc Eng Arch Gzi Univ Cilt 20, No 1, , 2005 Vol 20, No 1, , 2005 İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Ergün ERASLAN ve Onur ALGÜN Endüstri Mühendisliği Bölümü, Mühendislik Fkültesi, Bşkent Üniversitesi, 06530, Ankr, (Geliş/Received: ; Kbul/Accepted: ) ÖZET Bu çlışmd, günümüz insn kynklrı uygulmlrındn biri oln performns değerlendirme sistemi için kullnıln değerlendirme yöntemlerinin ve etkinliklerinin çok ölçütlü bir krr problemi olmsındn kynklnn sorun ve eksiklikleri gidermeye yönelik bir çlışm ypılmıştır Çlışmnın ilk bölümünde performns değerlendirme sistemi, yöntemleri ve bu yöntemlerin vntj ve dezvntjlrı üzerinde durulmuştur İkinci bölümde, nlitik hiyerrşi yönteminin ypısı, genel kullnım lnlrı, sğldığı vntjlr ve performns değerlendirme yöntemlerini incelemek için oluşturuln ölçütler ve lterntifler nltılmıştır Son bölümde ise AHP ile incelenen performns değerlendirme yöntemlerinden idel bir performns değerlendirme formu tsrımının dımlrı ve oluşturuln yeni performns değerlendirme formu verilmiştir Anhtr Kelimeler: Performns değerlendirme, nlitik hiyerrşi prosesi, verimlilik ve etkinlik göstergeleri THE ANALYTIC HIERARCHY PROCESS METHOD APPROACH TO DESIGN IDEAL PERFORMANCE EVALUATION FORM ABSTRACT In this study, reserch is conducted to overcome the problems nd deficiencies ssocited with the multicriteri nture of the performnce evlution methods, which re used in the context of evlution methods, being one of the humn resource plnning pplictions The first prt of the reserch dels with performnce evlution systems, methods, indicting the dvntges nd drwbcks of these methods The second prt explins the structure of the Anlyticl Hierrchy Methods, ppliction res in generl, its min dvntges, s well s the criteri nd the lterntives used to exmine the performnce evlution methods In the lst prt of the study, the proposed new performnce evlution form nd the steps to pln n idel performnce evlution form re given Keywords: Performnce evlution, nlytic hierrchy process, productivity nd efficiency indexes 1 GİRİŞ Performns, belirli mçlr yönelik plnlı etkinlikler sonucu nicel y d nitel olrk değer kznmış kvrmlrdır Bir işletmenin performnsı; strtejik, tktiksel ve opersyonel mçlrının gerçekleştirilmesinde, çlışnlrın işin nitelik ve gereklerini yerine getirmek için gösterdikleri tüm çblrın değerlendirilmesi olrk tnımlnbilir Değerlendirme, ölçme sonuçlrını belirli bir ölçüt sistemine dynrk, ölçülen nitelik hkkınd bir değer yrgısın vrm süreci olrk tnımlnbilir [1-3] Performns değerlendirme, bir yöneticinin önceden sptnmış stndrtlrl krşılştırm ve ölçme yoluyl personelin işteki performnsının değerlendirilmesi süreci yd bireyin görevindeki bşrısı, işteki tutumu ve dvrnışlrı, hlki durumu ve özelliklerini yrıntılyn ve bütünleyen, kısc bireyin kuruluşun bşrısın oln ktkılrını değerlendiren plnlı bir rçtır [2,4] Bir diğer deyişle performns değerlendirmesi; çlışn ile yönetici rsınd ortk bir çlışmy, bilgi lışverişine, hem htlr hem de bşrılr çısındn

2 E Ersln ve O Algün İdel Performns Değerlendirme Formu Tsrımınd Anlitik Hiyerrşi Yöntemi Yklşımı sorumluluğunun pylşılmsın, eğitim ve gelişmesine olnk sğlyn dinmik bir sistemdir Performns değerleme kişi düzeyinde bireysel psikolojik, kurum düzeyinde motivsyon yönelik bir ihtiyçtır [1] 11 Performns Değerlendirme Sisteminin Amçlrı ve Kullnım Alnlrı 111 Performns değerlendirmenin mçlrı Performns değerlendirmenin n mçlrını iki grupt toplybiliriz: 1-Yönetsel mçlr: İşletmenin çeşitli birimlerinden en lt birim oln personele kdr bşrı durumlrının ölçülmesine olnk sğlyck ortmı hzırlmk, İşe yerleştirme, dylık dönemindeki çlışnlrın görevlerini sürdürüp sürdüremeyecekleri, terfi, ücret rtışı, özendirici ücret sistemleri, ödüllendirme, cezlndırm ve yer değiştirme gibi çeşitli çlışn işlev ve uygulmlrın ilişkin yönetsel krrlrın lınmsınd gereksinme duyulck bilgi ve nesnel ölçüleri sğlmk, İşletmenin mç ve gereksinimleri ile çlışnlrın mç ve gereksinimlerinin bütünleştirilmesi için gerekli ortmın hzırlnmsın ktkıd bulunmk, İşletmenin işgücü ve yönetim potnsiyeli hkkınd güvenilir bilgiler elde etmek, İşletmenin genel bşrı durumu ve sorunlrın ilişkin bilgi toplmk ve gelecekte orty çıkbilecek olylrın önceden kestirilmesine olnk sğlmk, Dh etkin işgücü politik, pln ve progrmlrının ücret sistemlerinin, eğitim ve geliştirme progrmlrının, işe lm, seçme ve yerleştirme, terfi ve ödüllendirme uygulmlrının geliştirilmesine olnk sğlmk [1,5,6] 2-Geleceğe ilişkin personel geliştirme mçlrı: Çlışnlr bşrı düzeyleri hkkınd bilgi vermek, üstlerinin kendileri hkkınd ne düşündükleri ve neler beklediklerini bilmelerine olnk sğlmk, Kişisel mçlrın belirlenmesini, elde edilen bşrılrın tnınmsı ve ypıln işin nlm kznmsını sğlmk ve dolyısıyl kişinin bşrı gereksinmesini krşılmk, iş ttmini ve motivsyonu rttırmk, işe ybncılşmyı zltmk ve kişinin mçlrı ile işletme mçlrı rsındki çelişkiyi ortdn kldırmk, Çlışnlr htlı ve eksik yönlerini göstererek bunlrın eğitim ve gelişim plnlrı ile giderilmesine olnk sğlmk, Çlışnlrın işletmedeki geleceklerine ilişkin durumlrını çıklyn kriyer plnlmsı uygulmlrın olnk sğlmk [1,5,7,8] 112 Performns değerlendirmenin kullnım lnlrı En yygın kullnım lnı oln çlışnlrın terfi ve kdeme indirimi, görev tnımlrının yeniden ypılndırılmsı uygulmlrı, Ücret düzenlemesi, Personeli ikz etme ve işten çıkrm krrlrı, İşgücü gereksinimlerinin belirlenmesi, Bireysel ve örgütsel eğitim ve gelişim ihtiyçlrının belirlenmesi, Yöneticiler ile çlışnlr rsındki hiyerrşiyi zltıcı, koordinsyonu rttırıcı fliyetler, Çlışnlrl iletişim kurrk çlışnlrın performns gelişimini destekleyici çlışmlr, Kriyer geliştirme uygulmlrı [1,7,9] 12 Performns Değerlendirme Yöntemleri 121 Grfik değerlendirme yöntemi Bu yöntem, belirli bir iş grubundki çlışnlrın işteki bireysel bşrılrını genel olrk değerlendirmek mcıyl kullnılırbir deprtmnd çlışnlrın tümü vey z syıd çlışnı bulunn küçük işletmeler için uygun bir yöntemdir Belirli zmn periyotlrı sonund işgörenin bğlı olduğu yönetici trfındn işgörenin kişilik özellikleri, işe ilişkin dvrnışlrı ve işin çıktılrının değerlendirildiği punlmy dylı sistemtik bir yöntemdir Grfik değerlendirme yönteminin vntjlrı: Geliştirilmesi ve uygulnmsı koly bir yöntem olmsı Kıs sürede değerlendirilmesinden dolyı işletmeye mliyetinin z olmsıdır Grfik değerlendirme yöntemini dezvntjlrı: Bzı kriterler syısllştırılmdığındn işgörenler rsı frklr kimi zmn orty konmz [1,5] 122 Punlm yöntemi Punlm yöntemi her kritere önem sırsın göre pun tnmsın dylı bir yöntemdir Yygın uygulmd kriterler 5 dereceye yrılır ve bu yrım pun rlığınd bşrılıdn bşlyrk bşrısız kdr dlndırılır Bu uygulmd pun tm 3 frklı şekilde ypılbilir: 1- Minimum ğırlıklndırm: Kritere verilecek mksimum pun ilk dereceye tnrk eşit rlıklrl diğer derecelere pun tmyı ess lır 2- Mksimum ğırlıklndırm: Kritere verilecek mksimum pun beşinci dereceye tnrk eşit ve zln rlıklrl diğer derecelere pun tmyı ess lır 3- Geometrik dizi ile ğırlıklndırm: Geometrik dizi çrpnı bulunrk işçilerin motivsyonunu 96 Gzi Üniv Müh Mim Fk Der Cilt 20, No 1, 2005

3 İdel Performns Değerlendirme Formu Tsrımınd Anlitik Hiyerrşi Yöntemi Yklşımı E Ersln ve O Algün rttırmy yönelik ve dh çok bşrıy dh fzl pun veren bir uygulmdır 4- Aritmetik dizi ile ğırlıklndırm: Kriter içi en yüksek ve en düşük pun frkı bulunrk tmlrın eşit rlıklrl ypılmsını ess ln bir uygulmdır Punlm Yönteminin vntjı olrk sonuçlrın değerlendirmesinin kolylığı, punlm yönteminin dezvntjlrı şğıdkiler syılbilir: Geliştirilmesi kriterlere bğlı olrk zorlşbilir, Her deprtmn kendine it kriterlerle değerlendirilmelidir, Fktör punı tmk profesyonellik ister [1,5,7] 123 Derecelendirme yöntemi İşgöreni değerlendirmek için oluşturuln kriterlere en uygun seçeneğin işretlenmesine dylı bir uygulmdır Seçeneklerin çıklm içermesi, değerlendiriciye kriterler ve seçenekler rsı frklrı nlmsın yrdımcı olmktdır Derecelendirme yönteminin vntjlrı: Diğer yöntemlere göre dh çık ve nettir, Tutrlı değerlendirmeye olnk sğlmktdır, Sonuçlrı elde edilmesi koly olduğundn mliyeti düşük bir yöntemdir Derecelendirme yönteminin dezvntjlrı: Seçenekler rsı frklrın çık biçimde ifde edilmesi gerekir, Seçenek tnılrını ypmk profesyonellik ister [1,5,7] 124 Kontrol listesi yöntemi Değerlendiricinin formd belirtilmiş fliyetlerden işgörenin ship olduğu ve gözlediği kriterleri seçmesine dylı bir yöntemdir Fliyetlere pun tm işlemi gerçekleştirilerek formun syısl hle getirilmesi mümkündür Kontrol listesi yönteminin vntjlrı: Prtik ve mliyeti düşük bir yöntemdir, Fliyetler çıklm içerdiğinden değerleyici çısındn işretleme işlemi koly ypılmktdır, Yöntem tutrlı sonuçlr verir Kontrol listesi yönteminin dezvntjlrı: Hlo etkisi görülebilir, Ağırlıklı punlrın iyi tnmsı gerekir, Aynı deprtmnd bile bzı fliyetler ynı ğırlığ ship olmybilir [7,8] 125 Zorunlu seçim yöntemi Değerlendiricinin gruplşmış kriterler içinden her gruptn bir tnesini seçmesine dynn bir yöntemdir Zorunlu seçim yönteminin vntjlrı: Syısl yöntem olmsı değerlendirmeyi kolylştırmktdır, Uygulnmsı prtik ve ekonomiktir Zorunlu seçin yönteminin dezvntjlrı: İşgörenin durumunu belirten bir seçenek yoks bile bir seçenek işretlenmelidir Bu yönteme işgören rsı frk değerlendirmesi için bir engel teşkil etmektedir 126 Pun thsis yöntemi Uygulm bkımındn zorunlu dğılım yöntemine benzeyen bu yöntemde işgörenlerden en bşrılısındn en bşrısızın kdr yukrdn şğı sırlnmsı ve pun tnmsı işlemini içerir Böylece işgörenler rsı bir sırlm oluşturulmuş olur Pun thsis yönteminin vntjlrı: Bsit ve uygulnmsı koly bir yöntemdir Pun thsis yönteminin vntjlrı: Değerlendirici htsın çık bir yöntemdir, Punlm işgörenler rsı frkı gösterme niteliğine ship olmybilir [5,10] 127 Dvrnışsl değerlendirme yöntemi Zorunlu seçim yöntemi ile derecelendirme yönteminin berber kullnılmsı ile oluşturuln bu yöntem işgörenin durumunu belirten tek seçeneğin işretlenmesi essın dynır Dvrnışsl değerlendirme formunun hzırlnmsınd işgörenin ktılımın izin verilmesi,diğer yöntemlere göre işgörenin formu benimsemesi sğlmıştır [1,5] Dvrnışsl değerlendirme yönteminin vntjlrı: İşgörenin diğer yöntemlere göre dh çok benimsediği bir uygulmdır, Ücretlendirme ve kriyer plnlmsın içeriği dolyısıyl kynklık eder, İşgörenin yptığı iş ess lınrk punlmy gidilir Dvrnışsl değerlendirme yönteminin dezvntjlrı: Yöntemin geliştirilmesi uzun zmn ldığı için zmn lıcı ve mliyeti yüksektir [3] 128 İkili krşılştırm yöntemi Belirli bir grup yd deprtmnd çlışn işgörenleri birbirleri ile kıyslyrk sırlm elde eden bir yöntemdir İşgörenler yukrdn şğı ve soldn sğ doğru mtris tblosun tnrk ve her işgörenin diğer işgörenlerle kıyslnıp dh sonr diğer işgörene göre bşrılı görülenlere + işreti tnmsıyl oluşn bir formdur Kıyslmnın en sonund + syısı toplmı fzl olndn en z kdr işgörenlerin sırlm syısı yzılrk form tmmlnır [5] Gzi Üniv Müh Mim Fk Der Cilt 20, No 1,

4 E Ersln ve O Algün İdel Performns Değerlendirme Formu Tsrımınd Anlitik Hiyerrşi Yöntemi Yklşımı İkili krşılştırm yönteminin vntjlrı: Bşrı sırlmsı kolylıkl elde edilir, Her işgören birbirleriyle kıyslnmış olur Kdemesi düşürme vey işten yrılm krrlrı lınmsını kolylştırır İkili krşılştırm yönteminin dezvntjlrı: İşgören syısı çok olduğu durumlrd uygulm süresi ve mliyeti çok fzl rtr, Değerlendirici htlrın çık bir yöntemdir, İşgörenler birbirleriyle kıyslndığındn motivsyon sorunlrı orty çıkbilir[3] 2 ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP) 1970 yıllrınd krr destek rcı olrk geliştirilen Anlitik Hiyerrşi Prosesi, çok ölçütlü krr problemlerinin rştırılmsınd kullnılır Hem objektif hem subjektif değerlendirme ölçütlerini kullnmsı, değerlendirme tutrlılığının test edilmesini sğlmsı, özellikle de çok syıdki ölçüte göre değerlendirilmesi gereken lterntifler içerisinden hngisine öncelik verilmesi gerektiği gibi çok önemli bir krrın krr verici trfındn uygulnmsı nedeniyle AHP önemli bir rçtır [5,11] AHP nin genel kullnım lnlrı: İş değerlendirmesi, Alterntif seçimi, Kr/zrr krşılştırmlrı, Olsı çıktılrın thmini, Krr verme sistemindeki değişiklikleri kontrol etme, Grup krr vermenin kolylştırılmsıdır [11] AHP kullnımının temel nedenleri: Performns Değerlendirme çlışmsının çok ölçütlü bir ypıd olmsı, Geleneksel performns değerlendirme yöntemlerinin nitel ölçütleri objektif olrk değerlendirememesinden kynklnn değerlendirme eksiklikleri ve htlrı, Geleneksel performns değerlendirme yöntemlerinin tutrlılığı, uygulyıcılrın yetenekleri ve bilgileriyle kısıtlı klmsı, Geleneksel performns değerlendirme yöntemlerinin büyük çoğunluğunun uygulm sonund yöneticiye beklediği bilgileri sunmktn uzk klmsıdır [5,11] AHP kullnımının sğlycğı yrrlr: Performns değerlendirme uygulmsının içerdiği çok ölçütlülük nlitik olrk incelenebilecektir, Objektif ve subjektif değerlendirme ölçütlerinin birlikte yürütülmesini mümkün kılıncktır, Değerlendirmelerin tutrlılığı ölçülebilecektir, Çok syıdki ölçütlere göre değerlendirilmesi gereken ltentiflerin ğırlıklndırılmsı sğlncktır [5,11] 21 Problemin Tnımı Performns değerlendirme uygulmsınd, değerlendirici trfındn kullnılck değerlendirme formunun seçimi çok ölçütlü ve çok lterntifli bir problem olduğu için AHP yönteminin kullnılmsı uygun görülmüştür Problemin çözümünde AHP yöntemini dört ölçüt ve dört lterntif ile uygulnmıştır Seçilen ölçütler, çeşitli uygulm lnlrınd performns değerlendirme formlrındn beklenen özellikleri göz önünde tutrk ve Türkiye sivil svunmsı için hizmet veren iki özel şirketin ort ve üst düzey yöneticileri ile ypıln beyin fırtınsı sonucu oluşturulmuştur Günümüz performns değerlendirme yöntemlerinin temel ypısını orty koyn ve ypı olrk birbirinden frklı yöntemler lterntifleri oluşturmuşturbu ölçüt ve lterntifler şğıd görülmektedir Ölçütler: 1- Uygulnbilirlik: Formun bsitliği ve değerlendiricinin seçenekler rsı frklrı koly nlybilmesidir 2- Güvenilirlik: Formun çlışnlr rsı frklrı belirleme yeteneğidir 3- Değerlendirme sonuçlrının etkin kullnımı: Formun yöneticinin trfındn değerlendirdiğinde çlışnlrın eğitim-gelişim ihtiycını ve eksikliklerini gösterebilmesi ve ücretlendirme ve kriyer plnlmsın kynklık ypbilme özelliğidir 4- Ekonomiklik: Form uygulmlrının yöneticiye ktrım süresi ve formun doldurulm süresidir Alterntifler: 1- Derecelendirme Yöntemi 2- İkili Krşılştırm Yöntemi 3- Kontrol Listesi Yöntemi 4- Punlm Yöntemleri: Grfik Değerlendirme yöntemi, Punlm yöntemi, Zorunlu Seçim yöntemi, Dvrnışsl Değerlendirme yöntemi, Pun Thsis yöntemi 22 Hiyerrşik Ypının Kurulmsı Bu ypı kurulurken AHP prensipleri doğrultusund öncelikle mç, bunu tkip eden ölçütler ve bunlrın lterntifleri gösterilmiştir Burd tm hiyerrşik bir ypı ile krşılşılmktdır 23 İkili Krşılştırmlrın Ypılmsı İkili krşılştırmlr AHP nin en önemli şmsıdır İkili krşılştırmlr ile AHP de yrgılr bir mtrise dönüştürülür ij, i özellik ile j özelliğin ikili 98 Gzi Üniv Müh Mim Fk Der Cilt 20, No 1, 2005

5 İdel Performns Değerlendirme Formu Tsrımınd Anlitik Hiyerrşi Yöntemi Yklşımı E Ersln ve O Algün krşılştırm değerini verecek olurs genel olrk ikili krşılştırm mtrisi; A = n n nn 11 = 1/ 1/ 1 12 n 12 1n nn şeklinde yzılır İkili krşılştırm mtrisinin birtkım özellikleri vrdır Bunlr şğıd sırlnmıştır: 1 Mtrisin tüm elemnlrı pozitif syıdır ve kre mtristir 2 Mtris tm tutrlı ise ij jk = ik eşitliği sğlnır 3 Mtris tm tutrlıys herhngi bir stırındn mtrisin diğer tüm fktörleri elde edilir 4 n syısının 2 li kombinsyonu kdr çılım ypılır 5 Mtrisin en büyük özdeğerine krşılık gelen özvektör, AHP mtrisinde ğırlık vey göreli önem vektörü olrk tnımlnır 6 A mtrisinin köşegenleri 1 e eşittir [12,13] Anlitik Hiyerrşi sürecinde ölçütlerin ve lterntiflerin birbirlerine göre önemlerini belirleyebilmek için her bir lterntif, diğer lterntiflerle AHP İkili Krşılştırmlr ölçeği tblosundki ğırlığın bkılrk punlnır [11] Bu ğırlıklr ve nlmlrı Tblo 1 de gösterilmiştir Tblo 1 Sty önem derecesi tblosu [5,12] Önem Anlmı Derecesi 1 Eşit önem Biri diğerine göre ort derecede 3 dh önemli 5 Kuvvetli düzeyde önem 7 Çok kuvvetli düzeyde önem 9 Aşırı düzeyde önem Uzlşm gerektiğinde kullnıln 2,4,6,8 önem dereceleri 24 Göreli Önem Vektörünün Hesplnmsı İkili krşılştırm mrtisinin çözümünden elde edilecek göreli önem vektörü W = (w 1, w 2,, w n ) ile gösterilir Burdki w j değerleri öncelik vey özvektör olrk tnımlnır Bu değerlerden W* mtrisi elde edilir w1 / w1 W* = wn / w1 w1 / wn wn / wn İkili krşılştırm mtrisi tutrlı ise (tutrlılık konusu sonrki bölümde çıklncktır), W* mtrisi ile rsınd çok büyük frklrın olmmsı gerekir Aritmetik ortlm ile göreli önem hesplmsı ypılrk krşılştırmlı vektörlerin (GÖV) değerleri bulunmuştur Bu vektörler, lterntifler ve ölçütler Tblo 5 te verilmiştir [12,13] 3 UYGULAMA Bu çlışmdki mç idel performns değerlendirme formu tsrlnmsıdır Bu mç, uygulnbilirlik, güvenilirlik, değerlendirme sonuçlrının etkin kullnımı ve ekonomiklik gibi dört frklı ölçüt ltınd dh önce nltıln dört frklı form üzerinden oluşturulmuştur 31 Hiyerrşik Ypının Kurulmsı Hiyerrşik ypı Şekil 1 deki gibi kurulmuştur 32 İkili Krşılştırmlrının Ypılmsı Mtris oluşturulurken simetrik elemn, ğırlığın çrpmy göre tersi olrk lınır Tblo 2 de ölçütlerden bir tnesinin lterntiflere göre krşılştırılmlrı gösterilmiştir Bütün lterntifler ölçütlere göre değerlendirildikten sonr ölçütlerin kendi rlrınd krşılştırm işlemi ypılır Sonuçlr Tblo 3 de verilmiştir 33 Tutrlılık Ornlrının Hesplnmsı İkili krşılştırmlr sonucu elde edilen mtrislerin tutrlılığının kontrolü ypılbilir Tutrlılık hesbı için özvektör yöntemi büyük kolylık sğlmktdır Alterntif ve ölçüt syısın göre (n=4) kbul edilebilir tutrsızlık ornı %10 lınmış ve bu konudki hesplmlrd kolylık sğlyn Expert Choise Tril Version yzılımıyl Tblo 4 deki ornlr hesplnmıştır Bu tblodn d görülebileceği gibi, tüm ornlr kbul edilebilir seviye içindedir ve yrgılrımız doğrudur Tblo 2 Uygulnbilirlik ölçütü için ikili krşılştırm mtrisi Uygulnbilirlik İkili Kontrol Punlm Derecelendirme Krşılştırm Listesi yöntemleri İkili Krşılştırm 1 1/7 1/5 1/3 Derecelendirme Kontrol Listesi 5 1/5 1 2 Punlm yöntemleri 3 1/3 1/2 1 Gzi Üniv Müh Mim Fk Der Cilt 20, No 1,

6 E Ersln ve O Algün İdel Performns Değerlendirme Formu Tsrımınd Anlitik Hiyerrşi Yöntemi Yklşımı Uygunlnbilirlik İkili Krşılştırm Derecelendirme Kontrol Listesi Punlm Yöntemleri İdel Performns Değerlendirme Formunun seçilmesi Güvenilirlik Değerlendirme Sonuçlrının Etkin Kullnımı İkili Krşılştırm Derecelendirme Kontrol Listesi Punlm Yöntemleri İkili Krşılştırm Derecelendirme Kontrol Listesi Punlm Yöntemleri AMAÇ Ekonomiklik ÖLÇÜTLER İkili Krşılştırm Derecelendirme Kontrol Listesi Punlm Yöntemleri ALTERNATİFLER Şekil 1 AHP Hiyerrşik Ypısı Tblo 3 Ölçütler ikili krşılştırm mtrisi ÖLÇÜTLER Uygulnbilirlik Güvenilirlik Değ Son Etkin Kul Ekonomiklik Uygulnbilirlik 1 1/3 1/3 1 Güvenilirlik 3 1 1/2 3 Değ Son Etkin Kul Ekonomiklik 1 1/3 1/3 1 Tblo 4 İkili krşılştırm mtrisleri tutrlılık ornlrı Uygulnbilirlik 008 Güvenilirlik 004 Değerlendirme sonuçlrının etkin kullnımı 009 Ekonomiklik 005 Ölçütler mtrisi 002 Bundn sonrki işlem bütünleşik göreli önem vektörlerinin hesplnmsıdır 34 Bütünleşik Göreli Önemler Vektörünün Bulunmsı Ölçütlerin belirlenen kriterler ltınd değerlendirilmesiyle bulunn göreli önem vektörleri, bir üst seviyedeki ölçütlerin kendi içindeki krşılştırmlrı için bulunn göreli önem vektörü ile mtrissel çrpımı sonucund bütünleşik göreli önemlere ulşılır Tblo 5 te bu işlemler gösterilmektedir AHP yönteminin kullnrk en yüksek bütünleşik öneme ship iki yöntem, %60 ğırlıkl Derecelendirme yöntemi ve %26 ğırlıkl ise Punlm Yöntemleri bulunmuştur Projenin kln kısımlrınd bu iki yöntem birleştirilerek yeni bir performns değerlendirme formu hzırlncktır 4 DERECELENDİRME VE PUANLAMA YÖNTEMLERİNİ KULLANARAK YENİ FORMUN OLUŞTURULMASI Derecelendirme ve Punlm Yöntemleri toplm içerisinde %86 gibi bir değer ifde etmektedir Bu nedenle, bu yöntemlerin ortk kullnımıyl oluşturulbilecek bir form istenen özelliklerin tmmın ykınını kpsycktır Böylece yöneticiler tek bir forml birçok değeri ölçme ve denetleme imknın ship olcklrdır Bu formun oluşturulmsınd gerekli oln verimlilik ve etkinlik ölçütlerinin belirlenmesi yerinde olcktır Yönetim bölümü için gerekli bu göstergeler şğıd verilmektedir 100 Gzi Üniv Müh Mim Fk Der Cilt 20, No 1, 2005

7 İdel Performns Değerlendirme Formu Tsrımınd Anlitik Hiyerrşi Yöntemi Yklşımı E Ersln ve O Algün Tblo 5 Bütünleşik Göreli Önem Vektörü Tblosu Uygulnbilirlik Güvenilirlik Değ Son Et Kull Ekonomiklik Wi 0,122 0,312 0,440 0,122 İkili Krşılştırm 0,055 0,064 0,083 0,056 0,03 Derecelendirme 0,587 0,517 0,550 0,279 0,60 Kontrol Listesi 0,213 0,165 0,135 0,139 0,11 Punlm yöntemleri Bütünleşik Göreli Önemler 0,145 0,252 0,232 0,525 0,26 41 Yeni Oluşturulck Formd Yönetim Bölümü İçin Verimlilik ve Etkinlik Göstergeleri Verimlik ve etkinlik göstergeleri seçiminde işletmeler trfındn sptnmsı koly ve işletmelerde performns ölçüm ve denetimi için kullnıln en genel göstergeler kullnılmıştır Böylece formun dh objektif ve nlitik olmsını sğlnmıştır [6,14,15] Üst yönetim düzeyine ilişkin verimlilik ve etkinlik göstergeleri 1- Yıllık Stış İndeksleri 2- Pzr Pyı İndeksleri 3- Gerçekleşen Genel Giderler / Bütçelenen Genel Giderler 4- Toplm Üretim Mliyetleri / Stndrt Üretim Mliyetleri 5- İşten Ayrılnlrın Syısı / Ortlm Çlışn Syısı Klite kontrol bölümüne ilişkin verimlilik ve etkinlik göstergeleri 1- Alımlrd Toplm Denetim Süresi / Alınn Prti Syısı 2- Reddedilen Prti Syısı / Toplm Alınn Prti Syısı 3- Yeniden İşlem Süresi / Toplm Üretim Süresi 4- Klite Önleme Mliyeti / Klitesizliğin Mliyeti Stınlm bölümüne ilişkin verimlilik ve etkinlik göstergeleri 1- Htlı Alımlr / Toplm Alımlr 2- Zmnınd Gelen Alımlr / Toplm Alımlr 3- Alımlrdn Sğlnn Tsrruf / Alınn Siprişlerin Mliyeti 4- Ortlm Temin Süresi Üretim bölümüne ilişkin verimlilik ve etkinlik göstergeleri 1- Kbul Edilen Projeler / Önerilen Projeler 2- Hedef Ürün Mliyeti / Gerçekleşen Ürün Mliyeti 3- Belirli bir dönemde gerçekleşen üretim / Belirli bir dönemde plnlnn üretim Pzrlm bölümüne ilişkin verimlilik ve etkinlik göstergeleri 1- Gerçekleşen Stışlr / Plnlnn Stışlr 2- Net Kr / Net Stışlr 3- Stıln Ürün Miktrı / Toplm Üretim Miktrı Ar-Ge bölümüne ilişkin verimlilik ve etkinlik göstergeleri 1- Yeni Ürün Geliştirmede Sğlnn Tsrruf / Plnlnn Mliyet 2- Uygulnn Öneriler / Geliştirilen Toplm Öneri Syısı 3- Tmmlnn Projeler / Plnlnn Projeler İnsn kynklrı bölümüne ilişkin verimlilik ve etkinlik göstergeleri 1- Bir yıldır çlışnlrın syısı / Bir yıl önceki çlışnlrın syısı 2- Bir yıldn fzl çlışnlrın syısı / Toplm çlışn syısı 3- Eğitim Mliyetleri / Eğitim Süresi 4- Toplm İşe Devmsızlık / Çlışıln Süre 5- Toplm Ücret ve Mşlr / Toplm İşletme Mliyeti 6- Sosyl Ödeme ve Tzmintlr / Toplm Ücretler 7- Kz Syısı / İşçi Syısı Stok bölümüne ilişkin verimlilik ve etkinlik göstergeleri 1- Stoklrın kullnıln sermyeye ornı 2- Günlük Krşılnn Stok Tlepleri / Günlük Toplm Stok Tlepleri 3- Stok eksikliği nedeniyle gecikmeli olrk tmmlnn işler / Toplm tmmlnn işler Bkım ve onrım bölümüne ilişkin verimlilik ve etkinlik göstergeleri 1- Mkine rızsı nedeniyle htlı üretim miktrı / Toplm üretim miktrı 2- Üretimi durdurn rız syısı / Çlışıln Süre 3- Bkım mliyetleri / Bütçelenen bkım mliyetleri 4- Plnlnn bkım işleri süresi / Gerçekleşen bkım işleri süresi Sevkiyt ve tşım bölümüne ilişkin verimlilik ve etkinlik göstergeleri 1- Kullnıln Stok Alnı / Mevcut Stok Alnı 2- Tşım Giderleri / Üretim Giderleri 3- Hsr gören yük syısı / Toplm yük syısı 4- Tşım işçilik süresi / Toplm işçilik süresi 42 Büro ve Atölye İçin Seçenek Tnımlrının Ypılmsı Büro ve tölye kısımlrınd punlm için yöneticiye yrdımcı olck tnımlrın ypılmsı gereklidir Bu Gzi Üniv Müh Mim Fk Der Cilt 20, No 1,

8 E Ersln ve O Algün İdel Performns Değerlendirme Formu Tsrımınd Anlitik Hiyerrşi Yöntemi Yklşımı mçl tölye için 23 det ve yönetim için 24 det kriter belirlenmiştir Bu kriterler 5 seçenek üzerinden yöneticiye sunulmkt, yönetici de çlışn hngi tnım uyguns o ornd punlm ypmktdır Atölye için Emirleri Yerine Getirme ve Bilgi ve Beceri Düzeyi kriterlerinin ypılmış tnımlrı Tblo 6 d görülmektedir Büro için örnek kriter tnımlrı Liderlik ve Sosyl İlişkiler olrk belirlenmiştir ve Tblo 7 de verilmiştir 43 Performns Değerlendirme Sistemi Performns değerlendirme formlrı iki frklı şekilde hzırlnmıştır Bu syede tölye ve büro çlışnlrı için birbirinden frklı ğırlıklr ship oln kriterler belirgin bir şekilde vurgulnmış, sonuçlrın tutrlılığı ve objektif gözlem sğlmk kolylştırılmıştır Atölye çlışnlrı için verimlilik ve etkinlik ölçütü olrk işçinin ltı ylık dönemdeki verimliliği değerlendirici trfındn tespit edilecektirbüro çlışnlrı için hzırlnn formd ise her deprtmnd çlışn personel için yrı yrı verimlilik ve etkinlik ölçütleri kullnılmıştır Böylece her deprtmn kendi deprtmnıyl ilgili kriterlerden toplm pun oln 400 üzerinden 120 pun lck ve kriterlerin belirlenmesi değerlendiriciye bırkılcktır Çünkü kimi kriterler yıl sonlrınd tespit edilebilir (Örneğin Gerçekleşen Genel Giderler/Bütçelenen Genel Giderler) Büro çlışnlrı için kriter syısı ltı ile sınırlndırılmıştır Bu sınırlmnın sebebi değerlendiricinin bu bilgilere hızlı ulşmsını sğlmk ve formun 6 ylık periyotlrl uygulnbilmesine olnk vermektir Atölye çlışnlrı için verimlilik ve etkinlik kriterlerin ğırlıklrı yönetimin politiksın bğlı olrk değerlendirici trfındn belirlenecektir Atölye ve büro yrdımcı formu içerdiği seçenek çıklmlrıyl, değerlendiricinin seçenekler rsındki frklrı çık biçimde nlyrk çlışnlr rsı pun frklrının dh objektif olmsı sğlnmıştır Bu mklede nltıln yöntem, Türkiye sivil svunmsınd önemli rol oynyn özel bir şirkette 1 yıl boyunc uygulnmıştır İnsn kynklrının etkin kullnımı konusund önemli gelişmeler kydedilmiş; iş istsyonlrın işgören tm, personel eğitim ihtiyçlrının tespiti kolylşmış ve işgören verimliliklerinin değerlendirilmesi nlitik ve objektiflik kznılmıştır ATÖLYE İÇİN KRİTERLER Emirleri Yerine Getirme Bilgi ve Beceri Düzeyi MAKS PUAN Tblo 6 Atölye için örnek kriter tnımlrı SEÇENEK 1 SEÇENEK 2 SEÇENEK 3 SEÇENEK 4 SEÇENEK 5 Verilen görev ve emirleri yerine getirmemektedir İş ile ilgili bilgi ve beceriden yoksundur Verilen emir ve görevleri kstmktdır İş ile ilgili temel bilgi ve beceriye shiptir Verilen emir ve görevleri zmnınd yerine getirmektedir İş ile ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmeye çlışmktdır Verilen emir ve görevleri beklenenden erken yerine getirmektedir İş ile ilgili bilgi ve becerilerin tümüne shiptir Emir ve görev beklemeden işi ilgili her türlü çlışmyı ypmktdır İşi ile ilgili tüm bilgi,becerilere shiptir Bilgi ve deneyimini stlrını geliştirmek için kullnmktdır BÜRO İÇİN KRİTERLER MAKS PUAN Liderlik 8 Sosyl İlişkiler 5 Tblo 7 Büro için örnek kriter tnımlrı SEÇENEK 1 SEÇENEK 2 SEÇENEK 3 SEÇENEK 4 SEÇENEK 5 Liderlik vsıflrındn yoksundur Kurllrı kesin ve ktıdır İş ilişkilerinde sygı kurllrı dışın çıkmktdır Otoriter liderlik trzını benimsemiştir Ödül ve cez ile yönetir Bşklrını dinlemez, kendini dinlettirir Çlışnlrı işleri konusund ikn eder ve yönlendirir Kplı ve çekingen bir ypıy shiptir Çlışnlrı etkiler, motive eder ve yönlendirir Kendini dinlettirmekten çok bşklrını dinler Ekibine güven verir Ekip ruhunu işletme hedeflerine göre yönlendirir Kendini ifdede zorluk çekmez İş ile ilgili sorunlrı sygılı bir biçimde çözer 102 Gzi Üniv Müh Mim Fk Der Cilt 20, No 1, 2005

9 İdel Performns Değerlendirme Formu Tsrımınd Anlitik Hiyerrşi Yöntemi Yklşımı E Ersln ve O Algün 5 SONUÇ VE ÖNERİLER Performns değerlendirme günümüzde krmşık bir ypıy shiptir Bunun sıl nedeni üretim sistemlerinin teknolojiye yk uydurrk krmşık bir hl lmsıdır Bu krmşık ypılr içerisinde yöneticilerin bir performns değerlendirme ve ölçme sistemi kurmlrı oldukç zor olmktdır Birçok mevcut performns ölçüm sistemi bulunmkl birlikte bunlrın büyük bir çoğunluğu belli özel sistemler için uygulnbilmektedir Sistemdeki birtkım değişmeler sonucund mevcut formlr yetersiz klmış ve istenen kriterlerin bir kısmını kpsymmışlrdır Bu durum performns ölçümünde isteneni vermekten uzktır Büro ve tölye işlerinin birbirinden frklılıklr göstermesi, performns ölçümünün her iki kısım için frklı ypılmsını gerektirmiş ve ölçüm formlrı birbirinden yrılmıştır Bu çlışmd öncelikle mevcut performns ölçüm yöntemleri incelenerek birbirlerine göre eksik yönleri belirlenmiştir Anck bu sistemlerin bir krmsıyl idel performns ölçümüne dh yklşılbileceği belirlenmiştir Mevcut formlr içinden en iyileri seçilerek bunlrın bileşkesinden idel bir tsrım ulşılmy çlışılmıştır Bu mçl, performns ölçümünde soyut kvrmlrı syısl ifdelere çevirebilen ve yöneticilerin verdiği değer yrgılrının kontrolünü ypbilen AHP yöntemi kullnılmktdır AHP yöntemiyle genel içeriğin önemli bölümünü temsil edebilen iki form seçilip bunlrın birleştirilmesiyle idel bir form elde edilmiştir Formlrın içerdiği kriter ve seçenekler yrı yrı değerlendirilerek tölye ve büro personeli için iki frklı form oluşturulmuştur Formlrın içerdiği bilgilerle performns değerlendirmesi ypılmsı sonrki bölümde şğıdki uygulmlrı mümkün kılmktdır: 1-Ücretlendirme: İş değerlendirme çlışmsı ile birlikte yürütülecek uygulm ile işçiler ldıklrı punlr bkılrk ücret brketleri içindeki hreketlerine göre ücretlendirilebilir 2-Çlışnlrın terfi ve kdeme indirimi uygulmlrı: Çlışnlr değerlendirici trfındn tnn punlr değerlendirilerek terfi ve kdeme indirimi uygulmlrı ypılbilir 3-Personeli ikz etme ve işten çıkrm krrlrı: Çlışnlrın dvrnışsl, kişisel, teknik, genel kriterlere ve verimlilik ve etkinlik kriterlerine göre değerlendiren formlr syesinde punı deprtmndki diğer çlışnlr göre düşük oln çlışn kolyc belirlenebilir ve kişinin sonrki punlrın bkılrk işten çıkrm krrı verilebilir 4-Bireysel ve örgütsel eğitim ve gelişim ihtiyçlrının belirlenmesi: Form içerdiği kriterler ve çıklmlr syesinde eğitim ve gelişim ihtiycı oln çlışnın belirlenmesinde kullnılbilir 5-Çlışnlrl iletişim kurrk çlışnlrın performns gelişimini destekleyici çlışmlr: Değerlendirici yptığı performns değerlendirme çlışmsını sonuçlrın göre belirlediği çlışnlrl performns görüşmesi yprk,çlışnın motivsyonunu rttırıcı uygulmlr ile motivsyonunu ve işe oln ilgisini rttırbilir 6- İşgücü gereksinimlerinin belirlenmesi: Performns değerlendirme verileri sonucu gözetim gereksinimi, bilgi ve beceri düzeyi, iş tecrübesi, verimlilik ve etkinlik kriterleri göz önüne lınrk işgücü gereksinimi belirlenebilir Tsrlnn formlr performns ölçümünde gerçekleştirilmesi istenen birçok konuyu sunmkt ve belli periyotlr dhilinde tekrrlnmsını kolylştırmktdır Böylece yönetim kdemesi dh rht bir değerlendirme ypbilecektir Atölye ve büro personeli syısının fzl olmsı uygulmd birtkım zorluklr getirebilir ve zmn lıcı olbilir Bu nedenle gelecek çlışmlr içerisinde, formlrın günümüz krmşık ypısındki değişimlere çok çbuk dpte edilebildiği ve bu konud veri tbnı oluşturn bir Krr Destek Sistemi yzılımı üzerinde çlışmk yerinde olcktır Bu yzılım syesinde her bir personelin zmn içerisindeki gelişimi görsel bir şekilde yöneticilere sunulbilecektir KAYNAKLAR 1 Brutçugil, ProfDr İ, Performns Yönetimi, Kriyeryyınlrı, 2bsım, İstnbul, Sbuncuoğlu, Z, İnsn Kynklrı Yönetimi, 1Bsım, Ezgi Kitbevi Yyınlrı, Burs, Cnıtez, B, Performns Değerlendirme, Türk Psikoloji Bülteni, Syı 16, Eren, E, Yönetim Psikolojisi, Bet Yyınlrı, İstnbul, Khy, DoçDrE, Performns Değerlemesi, Osmn Gzi Üniversitesi, Ders Notlrı, Eskişehir 6 Willim, J S, Production Opertions Mngement, Sixth Edition, Irwin, McGrw- Hill, USA, 1999, pp320 7 Bingöl, D, İnsn Kynklrı Yönetimi, Bet Yyınlrı, 4bsım, İstnbul, Fındıkçı, İ, İnsn Kynklrı Yönetimi, Alf Yyınlrı, İstnbul, Ksım İzgören, AŞ, İş Yşmınd 100 Knguru, Acdemyplus yyınlrı, Ankr, 2000 Gzi Üniv Müh Mim Fk Der Cilt 20, No 1,

10 E Ersln ve O Algün İdel Performns Değerlendirme Formu Tsrımınd Anlitik Hiyerrşi Yöntemi Yklşımı 10 Kynk, T, İnsn Kynklrı Plnlmsı, Alf Yyınlrı, İstnbul, Gsimov, R, Krr Anlizi, Bşkent Üniversitesi, Ders Notlrı, Ankr, Sty, TL, The Anlytic Hierrchy nd Anlytic Network Processes, The Conference notes, Kore, Jpn, Sty TL, The Anlytic Hierrchy Process, Mc Grw-Hill Interntionl Book Compny, USA, Akl, Z, İşletmelerde Performns Ölçüm ve Denetimi, Mpm yyınlrı, 4bsım, Ankr, Rndle, W, Monroe W H, Better Wys to Mesure Executive Performnce, Mngement Methods, Vol19, No4, Gzi Üniv Müh Mim Fk Der Cilt 20, No 1, 2005

11 İdel Performns Değerlendirme Formu Tsrımınd Anlitik Hiyerrşi Yöntemi Yklşımı E Ersln ve O Algün EK 1 BÜRO PERSONELİ İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU BÜRO PERSONELİ İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU ÇALIŞANIN: AD/SOYAD DEPARTMANI ÜNVANI DEĞERLEYENİN: ADI/SOYADI TARİH GENEL Kişisel Kriterler PUAN İş Tecrübesi Emirleri yerine getirme Üstlere sygı İnsiytif Shibi Olm Liderlik Medeni Hli Tsrruf Alışknlığı Ailevi Sorunlrı İşe Tşım Dvrnışsl Kriterler PUAN İşbirliği ve Uyum içinde Çlışm Güvenilebilirlik Sorumluluk Üstlenme Astlrı Geliştirme Müşteri ile İletişim Yrtıcılık Büro Mlzemelerini Korum Sosyl İlişkiler Disiplin Cezsı Teknik Kriterler PUAN Bilgi ve Beceri Düzeyi Mkine,tkım ve donnımı korumsı Gözetim Gereksinimi Frklı İşlerde Çlışbilme Genel Kriterler PUAN İşe Devm Strese Krşı Dynıklılık Gzi Üniv Müh Mim Fk Der Cilt 20, No 1,

12 E Ersln ve O Algün İdel Performns Değerlendirme Formu Tsrımınd Anlitik Hiyerrşi Yöntemi Yklşımı EK-2 ATÖLYE PERSONELİ İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU ATÖLYE PERSONELİ İÇİN PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU ÇALIŞANIN: AD/SOYAD DEPARTMANI ÜNVANI DEĞERLEYENİN : ADI/SOYADI TARİH GENEL Kişisel Kriterler PUAN İş Tecrübesi Emirleri yerine getirme Üstlere sygı Sğlık durumunun işe uygunluğu Zmn kullnımı Kritik olylr krşısınd soğukknlı olbilme Liderlik Medeni Hli Tsrruf Alışknlığı Dvrnışsl Kriterler PUAN İşbirliği ve Uyum içinde Çlışm Güvenilebilirlik Sorumluluk Üstlenme Astlrı Geliştirme Sosyl İlişkiler Disiplin Cezsı Teknik Kriterler PUAN Bilgi ve Beceri Düzeyi Mkine,tkım ve donnımı korumsı Gözetim Gereksinimi Frklı işlerde Çlışbilme Verimlilik ve Etkinlik Kriterleri Verimlilik 106 Gzi Üniv Müh Mim Fk Der Cilt 20, No 1, 2005

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu PERSONEL SEÇĐMĐNĐN ANALĐTĐK HĐYERARŞĐ PROSESĐ YÖNTEMĐYLE GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ ÖZET Orhn ADIGÜZEL Glolleşmenin neden olduğu ilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri ve kurumlrı dh kliteli insn kynğın

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Syı:2, 2014,57-69/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:2,2014,57-69 TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ ÖZET Emine

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2001; 38 (2-3):143-150 ISSN 1018-8851 Kemlpş (İzmir) Kentsel Dış Meknlrının Yeterliliği Üzerine Bir Arştırm Şerif HEPCAN 1 Adnn KAPLAN 2 Erhn KÜÇÜKERBAŞ 3 Bülent ÖZKAN 4 Summry

Detaylı

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Progrmın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 12. sınıf mtemtik öğretim progrmı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Mtemtiksel Süreç Becerileri

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 6.1. SĐSTEM... 6/ 6.. YÜKLER... 6/4 6..1. Düşey Yükler...

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikrstirmlr.com ISSN:- Mkine Teknolojileri Elektronik Dergisi 5 () - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kıs Mkle Sehim Ornın Bğlı Olrk Bir Mil Üzerinde Oluşn Sıcklık Dğılımının Arştırılmsı Vedt SAVAŞ,

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder

SAYIM FORMÜLERİ (31 Mart saat 24 itibarıyla durumu) SAYIM ÇEVRESİ KONUT AİLE (EV HALKI) KİŞİ. Doğum tarihi. Çalışan kişi aile üyesi olarak ikamet eder HIRVATİSTAN CUMHURİYETİ DEVLET İSTATİSTİK KURUMU SAYIM FORMÜLERİ (31 Mrt st 24 itibrıyl durumu) Formüler P-1 İşbu formüler kpsmındki bütün bilgiler resmi sır olup sdece isttistik mçl kullnılcktır. 1. Soydı

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1 Konu Ģlıklrı ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1) Ölçme ilgisi İle İlgili çıklmlr 2) sit ölçme letleri 3) Doğrulrın elirtilmesi 4) Uzunluklrın Ölçülmesi 5) ln Hesplrı 6) Thomson Yolu İle ln Hesbı 7) Koordint Yrdımı

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI

ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ TEMMUZ 004 CİLT SAYI 4 (7-40) ALTI TEKERLEKLİ TAŞITIN DENEYSEL VE TEORİK OLARAK FREKANS ANALİZİ, DİNAMİK ABSORBER UYGULAMASI ABSTRACT Cihn Y.T.Ü. Mkin Fkültesi,

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1 1 639 syılı Gı Trım ve Hyvnılık Bknlığının Teşkilt ve Görevleri Hkkın Knun Hükmüne Krrnmeye göre şğıkileren hngisi Hyvnılık Genel Müürlüğünün görevlerinen iri eğilir? ) Hyvnılığı geliştirmek, teşvik etmek

Detaylı

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama

A.R. Firuzan - Y. Y. Ayvaz/ SHEWART Kontrol Kartlar nda(çizelgesinde) Tasar m Parametrelerinin Seçimi Üzerine Bir Uygulama YÖNET M VE EKONOM Y l:2005 Cilt:2 Sy : Cll Byr Ünivrsitsi..B.F. MAN SA SHEWHART Kontrol Krtlr nd (Çizlgsind) Tsr m Prmtrlrinin Sçimi Üzrin Bir Uygulm Yrd. Doç. Dr. Ali R z F RUZAN Dokuz Eylül Ünivrsitsi,

Detaylı

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU LKÖ R M MM K 8 Ö RMN KILVUZ K I Lokmn GÜNO U u kitp, Millî itim knl lim ve erbiye Kurulu flknl n n 8.06.00 trih ve 6 sy l krr yl 0-0 ö retim y l ndn itibren (befl) y l süreyle ders kitb olrk kbul edilmifltir.

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor.

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor. .BÖLÜM MATEMAT K Derginin u sy s n fllem ve Moüler Aritmetik konusun çözümlü sorulr yer lmkt r. Bu konu, ÖSS e ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içine

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 29. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI ÇELİK YAILAR DERS NOTLARI Skry Üniversitesi Mühendislik Fkültesi İnşt Mühendisliği Bölümü 1- Çeliğin Trihçesi Ülkemizle trihsel ilişkisi Demir : Düşük ornd krbon(c) içerir, yumuşk, ergime noktsı:1500 0

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Derisi Suleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Science 19(1), 9-18, 215 Boru Çpının Soğutucu Akışkn Hızın ve Soğutm Yüküne Etkisi Murt

Detaylı

DERS 1. Sayı Kümeleri ve Koordinatlar

DERS 1. Sayı Kümeleri ve Koordinatlar DERS Syı Kümeleri ve Koordintlr. Kümeler. Mtemtiğin temel kvrmlrındn biri küme kvrmıdır. Okuyucunun küme kvrmın ybncı olmyıp kümelerle ilgili temel işlemleri bildiğini kbul ediyoruz. Bununl berber, kümelerle

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip İçİndekİler Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumnd ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Bkım ve Temizleme...Tr- Türkçe Sorun Giderme...Tr-

Detaylı

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

Kluyveromyces lactis in EKMEK MAYASI OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ GÜLİZ AKYÜZ

Kluyveromyces lactis in EKMEK MAYASI OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ GÜLİZ AKYÜZ T.C. ORDU ÜNİVERİSTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Kluyveromyces lctis in EKMEK MAYASI OLARAK KULLANILMA POTANSİYELİNİN İNCELENMESİ GÜLİZ AKYÜZ YÜKSEK LİSANS TEZİ ORDU 2016 ÖZET Kluyveromyces lctis in EKMEK

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-38-985-5 Kitpt yer ln bölümlerin tüm sorumluluğu yzrlrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitbın bsım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt.

Detaylı

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü,

2005 ÖSS BASIN KOPYASI SAYISAL BÖLÜM BU BÖLÜMDE CEVAPLAYACAĞINIZ TOPLAM SORU SAYISI 90 DIR. Matematiksel İlişkilerden Yararlanma Gücü, 005 ÖSS SIN KPYSI SYISL ÖLÜM İKKT! U ÖLÜME EVPLYĞINIZ TPLM SRU SYISI 90 IR. İlk 45 Soru Son 45 Soru Mtemtiksel İlişkilerden Yrrlnm Gücü, Fen ilimlerindeki Temel Kvrm ve İlkelerle üşünme Gücü ile ilgilidir.

Detaylı

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi DS7A ĐLERĐ / GERĐ SAYICI Dikkt, Yükk Grilim, Çift / Tkviyli Çöp CE Đşrti Tlik Riki, Elktrik Çrpmı Ylıtımlı Atmyın Uyrı Tliki TEKNĐK ÖZELLĐKLER Ebt : 7x7mm no Kiti : 68x68mm Götrg : x6hn 7 Sgmnt Sym Girişi

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ FINITE

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI)

BİRECİK MYO MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI N.Ö DERS İÇERİKLERİ 1.YIL1. YARIYIL (1. SINIF GÜZ YARIYILI) BİRECİK MESLEK YÜKSEKOKULU MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PROGRAMI 1.SINIFGÜZYARIYILI (1.Yrıyıl) Sır D.Kodu DERSİN ADI Uygulm 1 1205141 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 Z 2 2 1205142 ATATÜRK İLKELERİVEİNKILAPTARİHİ-I

Detaylı

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com

SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com SÜREÇ YÖNETİMİ VE SÜREÇ İYİLEŞTİRME H.Ömer Gülseren > ogulseren@gmail.com Giriş Yönetim alanında yaşanan değişim, süreç yönetimi anlayışını ön plana çıkarmıştır. Süreç yönetimi; insan ve madde kaynaklarını

Detaylı

YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ

YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ Ant Ġzzet Bysl Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi Journl of Socil Sciences Cilt / Volume: 2008-2 Syı / Issue: 17 YENĠÇAĞA ĠLÇESĠ VE DEREKÖY DE GELENEKSEL KADIN KIYAFETLERĠ VE SÜSLEMELERĠ Ftm

Detaylı

gençler bulacak Türkiye kazanacak

gençler bulacak Türkiye kazanacak SAYFA 1 ÖZEL HABER Ed EBrU nneci İzmir'de hyvn ktlimı! İzmir'in Krburun ilçesine bğlı Mordoğn beldesinde, rlrınd bhçede shipli yşynlrın d bulunduğu 118 kedi köpek zehirlenerek öldürüldü PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ

Detaylı

S ralama. Kapak Konusu: S ralamalar

S ralama. Kapak Konusu: S ralamalar Mtemtik Dünys, 00 K fl Kpk Konusu: S rlmlr S rlm x lk yz d her fleyin s rlnmyc n gördük. Am bu, hiçbir fley s rlnmz nlm n gelmez tbii ki. Bz fleyler bl gibi s rln r. Örne in ÖSS s nv sonuçlr n göre gençlerimiz

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 4

Detaylı

4.3. Tan t m 5. Sonuç

4.3. Tan t m 5. Sonuç Günoğu İ.B., Görüntülü Kent Rehberleri Ve Kony Uygulms hkm 2004/90 z okunkl l ğ n yeterli olbilecegi çözünürlükte olml r. Böylece, progrm n h zl çl şbilmesi için gerekli oln, olbilecek en küçük osy boyutu

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 28 Aralık 2012 İÇİNDEKİLER Ara Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların

Detaylı

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri Güç Kontktörleri Ç NDEK LER FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD Kompnzsyon Kontktörleri FCDK FCDK FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D FCDK Güç Kontktörleri Özellikler Kullnım Sınıflrın Göre

Detaylı

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK ALANI HIZLI KLAVYE KULLANIMI (F KLAVYE) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2009 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ÇOCUK DIŞ GİYSİLERİ DİKİMİ (CEKET- MONT- MANTO) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ

YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YILLAR 00 003 00 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS 3 1 1 1 3 YÜZDE VE FAĐZ PROBLEMLERĐ YÜZDE: Bir syının yüzde sı= dır ÖRNEK(1) % i 0 oln syıyı bullım syımız olsun 1 = 0 = 0 ÖRNEK() 800 ün % ini bullım

Detaylı

Laparoskopik bipolar ve ultrasonik enerji aletlerinin kullanımındaki termal yayılımın değerlendirilmesi

Laparoskopik bipolar ve ultrasonik enerji aletlerinin kullanımındaki termal yayılımın değerlendirilmesi 250 Türk Üroloji Dergisi - Turkish Journl of Urology 2009;35(3):250-255 Endoüroloji / Deneysel Arştırm Endourology / Experimentl Investigtion Lproskopik ipolr ve ultrsonik enerji letlerinin kullnımındki

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası Motor izyn ve oersyon rmetreleri Motor kullnıcısı çısınn önemli ktörler şunlrır: işletme shsın motor erormnsı işletme shsın motorun ykıt tüketimi ve gereken ykıtın iytı işletme shsın motorun gürültüsü

Detaylı

Betonarme Kolonlarda Donatı Oranlarının Belirlenmesi *

Betonarme Kolonlarda Donatı Oranlarının Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 01 84-867, Yzı 373 Betonrme Kolonlrd Dontı Ornlrının Belirlenmesi * Hsn ELÇİ* ÖZ Bütün çerçeveleri ve düşey tşıyıcılrı (kolon ve perdeleri) iririne dik iki düzlem içinde ulunn ypılr ortogonl

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş.

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. 27 Şubat 2016 ÜNSPED GÜMRÜK MÜŞAVİRLİĞİ VE LOJİSTİK HİZMETLER A.Ş. Kurumsal Yönetim Notu: 7.30 Priv. YÖNETİCİ ÖZETİ ÜNSPED Gümrük Müşavirliği ve

Detaylı

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ÇELİK BORU TESİSATÇISI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü KİŞİSEL GELİŞİM VE EĞİTİM İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ

ALES / SONBAHAR 2008 DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ A OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL-1 TESTİ DİKKAT! SORU KİTAPÇIĞINIZIN TÜRÜNÜ "A" OLARAK CEVAP KÂĞIDINA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ. SAYISAL BÖLÜM SAYISAL- TESTİ Sınvın bu bölümünden lcğınız stndrt pun, Syısl Ağırlıklı ALES Punınızın (ALES-SAY) hesplnmsınd

Detaylı

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi

Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Giresun Üniversitesi Akademik Değerlendirme Ve Kalite Geliştirme Uygulama Yönergesi Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Giresun Üniversitesi'nin akademik değerlendirme ve kalite geliştirme ile stratejik

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

Tematik Ağ Projesi AEHESIS

Tematik Ağ Projesi AEHESIS Tematik Ağ Projesi AEHESIS Aligning a European Higher Education Structure In Sport Science Spor Bilimleri Eğitimini Avrupa Yükseköğretiminde Uyumlaştırma 3. Yıl Proje Raporu - Özet - 2006 PROJE HAKKINDA

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü SANAT VE TASARIM GUAJ BOYA RESĠM MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2011 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde sanat dallarının değişim ile karşı

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU OMURGA GAYRIMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ ANONİM ŞİRKETİ 1- GENEL BİLGİLER 2015 YILI ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU Raporun Ait Olduğu Dönem: 08.04.2015 30.09.2015 Dönemi Ticaret unvanı : OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY

Detaylı

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba

Ara rma, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba 1.1 Ara rman n Amac Ara rmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl na ba olarak hizmet vermekte olan; 1. Bütçe ve Performans Program ube Müdürlü ü 2. Stratejik Yönetim ve Planlama

Detaylı

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85

ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ () TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ ÇEVRE KORUMA TEMEL ALAN KODU: 85 ANKARA 13 OCAK 2011 İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM: ÖĞRENİM ALANLARI VE ÇALIŞMA YÖNTEMİ...3 1.1.ISCED 97

Detaylı

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi

AB Mevzuatının Uygulanmasına Yönelik Teknik Desteğin Müzakere Edilmesi Genel DEA Eğitimi 6 8 Temmuz 2009 EuropeAid/125317/D/SER/TR Oturum 10-B AB ye Uyum Sürecinde DEA nin Önemi AB ye Uyum Sürecinde DEA nın Avantajları Mevcut mevzuatın revize edilmesine yönelik opsiyonlar

Detaylı

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır.

Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma yapmaktadır. İnsan Kaynaklarının Dönüşümü 2010 Araştırması Sonuçları www.mercer.com 2010 PERYÖN & Mercer İK Dönüşümü Araştırması Mercer küresel/yerel bazda yılda 700 ün üzerinde İK nın farklı konularında araştırma

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili İç Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (x ) Yüksek Lisans( ) Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X)

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 18 Aralık 2015 İÇİNDEKİLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ

HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ HEMŞİRE İNSANGÜCÜNÜN YETİŞTİRİLMESİ VE GELİŞTİRİLMESİ Doç. Dr. Ülkü TATAR BAYKAL İÜ Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi Hemşirelikte Yönetim Anabilim Dalı ve Yönetici Hemşireler Derneği Yönetim Kurulu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Tek Porttan Laparoskopik Kolorektal Cerrahi

Tek Porttan Laparoskopik Kolorektal Cerrahi TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hstl klr Dergisi Tek Porttn Lproskopik Kolorektl Cerrhi Single Port Lprosopi Coloretl Surgery SEZA LEVENTO LU, B. BÜLENT MENTEfi Gzi Üniversitesi T p Fkültesi, Genel Cerrhi Anilim

Detaylı

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 Ara Dönem Faaliyet Raporu 1 A- RAPORUN DÖNEMİ Faaliyet Raporumuz 01.01.2009 31.03.2009 dönemini kapsamaktadır. B- YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ

KİTAP İNCELEMESİ. Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri. Tamer KUTLUCA 1. Editörler. Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice AKKOÇ Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 287-291 287 KİTAP İNCELEMESİ Matematiksel Kavram Yanılgıları ve Çözüm Önerileri Editörler Mehmet Fatih ÖZMANTAR Erhan BİNGÖLBALİ Hatice

Detaylı