Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri"

Transkript

1

2 Güç Kontktörleri Ç NDEK LER FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD Kompnzsyon Kontktörleri FCDK FCDK FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D FCDK Güç Kontktörleri Özellikler Kullnım Sınıflrın Göre Kontktör Seçimi Kontktörün Kullnım Sınıflrı Elektriksel Ömüre Göre Kontktör Seçimi Kontktör rızlrı ve Etkileri Bğlntı Kesitleri Teknik Tlo Teknik Resimler Sipriş Kodlrı Kompnzsyon Kontktörleri Özellikler Çlışm Prensii Teknik Tlo Sipriş Kodlrı Teknik Resimler Tristör nhtrlmlı Kompnzsyon Kontktör Özellikler Teknik Tlo Teknik Resimler Yüksek kım Kontktörleri Özellikleri Teknik Tlo Bğlntı Şemsı Sipriş Kodlrı Teknik Resimler FCDK FCDK FC0DK FCDK Tristör nhtrlml Kontktörler FCTK FCTK FCT0K TS EN 07 IEC 07 EN 07 Yüksek k m Kontktörleri EC0... EC00 Montj pozisyonu : Ön yüz fl hriç Rk m : 000 m (mx) B l Nem : %0 (0 o C), %0 (0 o C) Çevre s kl : o C ile + 0 o C rs Kirlilik dereesi : III

3 Kontktörler, flt elektrik motorlr olmk üzere; kompnzsyon, s tm gii elektrik tesislerinin klo ile uzktn kumnd edilmelerine imkn s lrlr. Termik röleler ile kulln ld nd ise ihzlr ve tesisleri fl r yük k mlr n krfl korurlr. Federl kontktörleri uluslrrs IEC 07, TS EN07 stndrdlr n ve ye uygun olrk iml edilir. n ve yrd m kontklr ile oin ve yrd m kontk loklr koly tk l p ç krt lilir. FC tipi kontktörler üç uçlu oine shiptir. Böylee ir lnt esnekli i s lnm flt r. Kontktörlerin oinleri, nm oin geriliminin 0, il, kt rs nd güvenle kumnd edileilir. C ile + C rs ndki ortm s kl klr nd tm verimle çl fl r. Kontktörlerin ry montj edileilme imkn tesis esns nd üyük kolyl klr s lr. Mlzeme yp lr itiriyle 00V luk gerilime dynilir. Kontktörün fll özellikleri: Kontktör, herhngi ir ozulmy vey kynmy mruz klmdn yüksek k m de erlerini tfl ml d r. Bu d kontklr n (kontk yüzey teknolojisi ile kynk teknolojisi) klitesine l d r. Özellikle C s n f nd ve kondnstör kumnds nd kontktör seçimi çok önemlidir. Kontktör kpl iken, kontklr üzerinden kn k m s nmy neden olur. Bu s nm stndrdlrd s n rlnd r lm flt r. IEC 07 e göre sürekli termik k m (Ith) st oyun n kontklrdn geçirildi inde kontktör terminllerindeki mksimum s rt fl K y flmml d r. Kontktör k m keserken, iririnden yr ln kontklr rs nd elektrik rk oluflturur. rk, termik etki sonuu kontk mlzemesinden kopn elektron ve iyon k m d r. rk s kl inlere dereeye ulfl r ki, u d kesme hüreleri ve kontklr n yp m nd kulln ln metl ve yl tknlr n tfl yilee i s kl n çok üzerindedir. Bunun için rk mümkün oldu un çuk son ermelidir. Bu mçl kontktörlerde sepertör kulln lmktd r. Kul edileilir sürekli termik k m Ith: Kul edileilir termik k m, IEC 07 e göre yp ln s kl k rt fl testinde kulln lk test k m n n en üyük de eridir. Bu test st süre oyun PVC yl t ml k r iletkenler üzerinden kontktör terminllerine k m uygulms ess n dyn r. Bu durumd kontktör terminllerindeki s kl k de iflimi (ΔQ) K yi flmml d r. Kpm kpsitesi: Kpm kpsitesi, kontktörün kontklr n n hsr görmeden kpyilee i k m de eridir. Güç fktörü ve kpmn n s kl kpm / kpsitesine etkide ulunn fktörlerdir. IEC07 de C kulln m s n f için; le mx. motor çl flm k m ise; kpm kpsitesi= x le olml d r. Kesme kpsitesi: Kesme kpsitesi; kontktör kontklr n n ve rk söndürme hürelerinin zrr görmeden flr yl kesileilee i k m de eridir. Gerilim de eri yükseldikçe kesme kpsitesi düflme gösterir. IEC 07 de C kulln m s n f için; le mx. motor çl flm k m ise; Kesme kpsitesi = x le olml d r. Meknik ömür: Kontktörün n kutuplr ndn k m geçirmeksizin sdee oini eslenerek, herhngi ir k m ifllemi gerektirmek sizin yp lileek mksimum kpm+çm sy s kontktörün meknik dyn m n elirler. Elektriksel ömür: Elektriki dyn m; kontktörün kutuplr ndn yük k m geçerken, herhngi ir k m ifllemi gerektirmek sizin yp lileek mksimum kpm+çm sy s d r. Elektriki dyn m çeflitli kulln m s n flr için elirlenen tipik devreler üzerinde yp ln testlerin sonuund elirlenir. C: Omik yükler, kpnn k m=kesilen k m=ie C: Sinp kfesli senkron motorlr, kpnn k m = Ie (Yolverme) kesilen k m = Ie (Ie=In) C: Sinp kfesli vey ilezikli senkron motorun kesikli çl flms ve k ml frenleme uygulmlr, kpnn k m = kesilen k m = Ie. Kulln m S n flr n Göre Kontktör Seçimi Kontktör seçiminin en önemli noktlrdn irisi, yükü iyi nlyilmek ve ni yük krkteristik üyüklüklerini iyi tespit edeilmektir. Önemli seçim prmetreleri: flletme gerilimi (Ue), flletme k m (le), Boin gerilimi, Kesileek k m (l), Kullnm s n f, çl flm türü ve kontk ömrüdür. Motorlr için kontktör seçimi: Motorlr için kontktör seçiminde önemli seçim prmetreleri; Çl flm gerilimi (Ue), Motor çl fl rken ki kesme k m = flletme k m (le), Motor klk fl k m (l=m x le), Klk fl s kl (K), Opersyon sy s d r.. Kfesli senkron motorlr: Motor nm güü (kw), iflletme gerilimi ve motor çl flm tipi (sürekli, kesintili, k s süreli vs.) dikkte l n r. Özellikle yüksek çevre s kl klr vey rtt r lm fl güvenlik, tehlikeli ölge gii seeplerden düflük güçte çl flt r ln motorlr için kontktör seçimi yprken, motor çl flm k m dikkte l nml d r.. Bilezikli senkron motorlr: Sttor ve rotor devresi için yr yr seçim yp l r. Sttor kontktörünün seçimi Ith termik k m n göre yp l r. Rotor devresindeki seçim için önemli kriterler ise; iflletim durumu (klk fl, yrlm), yl t m (toprklm vr vey yok), uygulm türü (r kontktör vey son kontktör) dür.. C Motorlr yol vermede kontktör seçimi: Do rudn yol vermede; C kullnm ktegorisinde ve motor nominl güüne göre seçim yp l r. Yüksüz hlde y ld z üçgen yol vermelerde y ld z kontktöründen, motor nominl k m n yklfl k / ü geçee inden, y ld z kontktörü; C kullnm ktegorisine göre nominl motor güün / ü de erinde seçilir. Enerji ve üçgen kontktörü, motor srg lr ile seri l oldu undn iflletme esns nd u kontktörlerden motor srg k m geçer. Onun için u kontktörler C ktegorisine göre motor nominl güün / ü yni 0, kt de erinde seçilir. Yük lt nd yol ln motorlr y ld z üçgen yol vermede ütün kontktörler C kullnm ktegorisine göre ve motor nominl güün / ü yni 0, kt de erinde seçilir. d. DC k m için kontktör seçimi: Do ru k md rk n söndürülmesi lterntif k m göre dh zordur. Seçim iflleminde yükün zmn siti L/R en z yük gerilimi ve k m kdr önemli ir üyüklüktür. Zmn siti (L/R) yklfl k olrk endüktif olmyn yüklerde ms, flönt motorlrd 7, ms, seri motorlrd ms, elektrom knt slrd ise 0 ms dir. Endüktif DC yükü nhtrlmd önemli prmetreler; gerilim, yük türü (omik vey endüktif) ve nhtrlm s kl d r. e. Omik yükler: Devreye l pç krmk için omik yükler en sorunsuz yüklerdir, çünkü kontktör üzerinden yln z nm k m geçer. Kpm k m kesme k m n eflittir. nhtrlm s kl rtt kç orty ç kk s n n dh fzl ol göz önünde ulundurulml ve C e göre seçilen kontktörlerin nm k m dh düflük kul edilerek hesplm yp lml d r. Genellikle tek fzl oln s t devreleri eslerken kulln ln fzl kontktörlerin vey kutu seri hle getirilir. ki kutup seri ise nm çl flm k m,xie, kutup seri ise xie olrk hesplnml d r.

4 Kfesli senkron motorlr yol vermede kontktör seçimi Do rudn yol verme Norml y ld züçgen yol verme Empedns ile yol verme Ototrnsformtörle yol verme n kontktör k m = Ie n kontktör : 0, Ie Üçgen kontktörü : 0, Ie Y ld z kontktörü : 0, Ie Geçifl kontktörü : 0, Ie n kontktör : Ie Klk fl kontktörü : 0,7 Ie n kontktör Trfo kontktörü Y ld z kontktörü Sinp kfesli senkron motorlr do rudn yol vermede kontktör seçimi: Trifze /00V kw In () 0,7,0 0,, 0,,,,,,,,,, 7,,,, Termik röle yr shs (),,,,,,,,, 7, FCD FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC0D : Ie : Ie : 0, Ie Uygun FEDERL Kontktör Sinp kfesli senkron motorlr Y ld züçgen yol vermede kontktör seçimi : /00V kw 7,, In (),, Termik röle Uygun FEDERL Kontktör yr shs () Ht Üçgen Y ld z 7, FCD FCD FCD FCD FCD FCD FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC0D FC0D FC0D FCD FCD FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC0D FC0D FC0D FCD FCD FCD FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC0D FC0D f. Kompnzsyon uygulmlr : Kondnstörler lnd klr devrelerde devreye sokulm n nd yüksek freknsl (...khz) ve yüksek de erli geçii k mlr neden olur. Tek ir kondnstörün vey ir kondnstör gruu içindeki ir kpsitörün nhtrlnms iririnden frkl özellikler gösterir. Kondnstör gruplr ndki kdemeli devreye lm ifllemi kontktör için çok dh zordur. Çünkü kondnstör gruplr ndki kondnstörler kdemeli olrk devreye l n rken tryn n çekim k m ndn flk prlel kondnstör rs nd ir dolfl m k m oluflur ve kontktörü zorlr. Bu yüzden kompnzsyon uygulmlr için özel kontktörler ve kominsyonlr gelifltirilmifltir. Gereken durumlrd k m s n rlmk için flok oini kulln l r. Üç fzl kondnstörlerin kumnds için gelifltirilen kontktörler klk flt k m n de erini s n rlyn, s n rlm dirençli geçifl kontk loklr ile tsrlnm flt r. g. yd nltm tesisi uygulmlr : yd nltm uygulmlr nd zmn zmn oluflilen dre gerilim ve k mlr kontktörü zorlyilir. Seçim için tip dvrn fl ve kpmkesme çl flms ç s ndn s n flnd r lm flt r. yd nltm devrelerinde kontktör seçimi yprken mpül tipi, lnt, kompnzsyon olup olmd, devreye lm ve çl flt rm k m ve güç fktörü önemli noktlrd r. Flmnl lmlrd kontktör, kpm s rs nd lm nm k m n n kt n kdr yüklenirken kesme k m nm k m n eflittir. Deflrj ve fluoresn lmlrd ise kompnzsyon yp l p yp lmd çok önemlidir. Yüksek s nçl iv uhrl lmlrd ön s tm süresine (yklfl k dkik) iflletme k m n n iki kt ir k m söz konusudur. Hlojen lmlrd ve sodyum uhrl lmlrd ise u rejim süresi yklfl k dkikd r. /

5 Kontktörün kulln m s n flr : Kullnm s n f n n do ru tespit edilmesi ve u s n f uygun olrk seçim yp lms, kontktörün s l kl çl flilmesi için en önemli noktd r. Uygulmd krfl lfl ln ir çok r zn n seei kontktörlerin kullnm s n f n göre do ru seçim yp lmms d r. C s n f : Güç fktörü en z 0, oln lterntif k m yüklerini kpsr. Bun en yyg n örnek olrk s tm uygulmlr gösterileilir. C s n f : En yyg n uygulm s n f d r. Yol ld ktn sonr, çl flmkt iken devre d fl rk ln kfesli senkron motorlr n kpsmktd r. Kpm n nd, kontktör kontklr ndn motorun nm k m n n...7 kt oln motor klk fl k m geçer. çm n nd, kontktör, motorun çekti i nm k m n keseektir. O nd kontktör kutuplr rs ndki gerilim nominl gerilimin %0 si kdrd r. Bu koly ir kesme durumudur. Bu s n f örnek olrk mkinlrdki tüm stndrt sinp kfesli motorlr ve ek olrk ilezikli senkron motorlr n sttoru ve sttor kumnds, snsörler, yürüyen merdivenler, konveyörler, pomplr, vntiltörler, kr flt r lr, klim ihzlr, so utuulr, vnlr gösterileilir. C s n f : Kfesli vey ilezikli motorlr n kesik çl flm ve ters k ml frenleme uygulmlr ile ilgilidir. Kontktör, motorun nm k m n n...7 kt oln yol lm k m nd çr ve kpt r. Düflük h zd kesme zor flrtlrd gerçekleflir. Örnek uygulmlr, sk mkineleri, tel ve klo mkineleri, kesik çl flml tk m tezghlr, metlurji, kld rm, elektrovnlr, kvrmlr s rlnilir.. IEC 07 e göre kontktör kulln m s n flr : k m insi lterntif k m Kullnm ktegorisi C C C C C Kulln m yeri Endüktif olmyn vey çok z endüktif oln yükler, direnç oklr Sinp kfesli motorlr; yol verme, motor çl fl rken durdurm Sinp kfesli motorlr; yol verme, yön de iflmeli çl flm, d ml çl flm Elektrik deflrj lms kontrol düzenlerinin nhtrlnms Kondnstör gruplr n n nhtrlnms FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FC0D FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D 7 Milyon çmkpm, Kesilen k m () fiekil Elektriksel ömüre göre kontktör seçimi (Ue 0 V C s n f için) 0 Hz iflletme gerilimine göre güçler (kw) /

6 Kontktör r zlr ve etkileri: Kontktörler ktloglrd verilen teknik verilere uygun olrk kulln lmd vey esleme fleekesinde htlr meydn geldi i tkdirde, r zlr söz konusu olilir. Kontktörlerin ols devre d fl klm nedenleri: Genel olrk kontktörler sl nd koly koly r z ypmyn ihzlrd r. Seçim do ru yp ld ys ve iflletme flrtlr ozuk de ilse, ir kontktör milyonlr kez güvenli ir flekilde çmkpm ypilir. fl d, kontktörlerde en s k krfl lfl ln r zlr ile u r zlr n nedenleri ve çözümleri verilmifltir. Kumnd (oin) devresi klolr n n fl r uzun olms z sorunlr yol çilir. Uzun klolr oyun gerilim düflümünün üyük olms kpmy zorlflt r rken, fl r üyük kesitli klo kpsitns ise çmy engel oluflturur. Kumnd klosu tvsiye edilen de erden uzun oluyors dh üyük ir oyutt kontktör kullnmk, dh düflük oin gerilimi kullnmk vey oine prlel ir direnç vey endüktif empedns lmk tvsiye edilir. B lnt kesitleri: Min. ve mx. lnt kesitleri n kontk Yrd m kontk Kontktör içerisinde kir vey yn prç klr n olms, zorlu tmosfer koflullr ve korozyon, özellikle uzktn kumnd ile kontktörün kpnms ifllemini engelleyeilir. Böyle ir ht ile krfl lfl ld nd kir ve toz krfl kuvvetli ir temiz hv k m ile kontktör temizlenmeli, muhfz dh kpl ve korunkl hle getirilmeli, devre kontrol edilmeli, iletkenli i ozuu ir etken vrs ertrf edilmelidir. Kontktör oini düflük vey yüksek gerilim sonuund ynilir. fieeke geriliminin çok dlglnd durumlrd voltj regültörü kulln lms gereklidir. yr hv rl ndki toz ve yn isimler de unu kolylflt r r. Boin ynms yl krfl lfl ld nd öne gerilim ve frekns kontrol edilmeli, krrl ir kumnd gerilimi s lnml d r. Kpsitif etkiden flk çmy engelleyen ir flk olyd kontklr n yp flms d r. Bu yp flmn n seei; yüksek k md nhtrlm, k s devre vey y ld züçgen geçiflindeki ht olilir. Bir k s devre oluflmufls öne k s devrenin seei ulunml d r. Kontktörün gürültülü çl flms n seep oln olylr ise hv rl nd toz v. yn prç klr n ulunms, nüve yüzeyinin uzun süre çl flmktn yenilmifl olms,uygun olmyn gerilim ve freknst r. Bunlr engellemek için nüve yüzeyinin temiz klms s lnml ve gerekirse gerilim ve frekns göre oin de iflikli i yp lml d r. Boin de ifltirme: Kontktörün iki yn nd ulunn vidlr sökerek, üst prçlr y r p, lt k sm nd kln oini yuvs ndn çekip lrk yerine yeni oin tk l r. Üst prç yerine yerlefltirilerek kontktör kpt l r. nk montj esns nd yy n yerine oturms n dikkt edilmelidir. çm k m n l kontk ömrü: Belli ir fllt ihz ndki kontk erime ky, genel olrk çm k m n l d r ve kontk ömürleri diygrmlrl verilir. Kontktörlerin en üyük kulln m ln motorlr n iflletilmesidir. Motorlr n frkl iflletme türleri IEC 07 de s n flnd r lm flt r. (mm ) mm mm mm mm mm FC 0D FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D ,..., +...,...,... +,......,... +,......,..., +..., ,..., +...,,...,... +,......,..., +..., ,,...,......,,......,,......, , +...,,... +,...,... +,......, +...,,... +,......, +..., , +..., /

7 FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D Kulln m s n f : C Ie mx Ue< 0 V Kulln m s n f : C 0 C Ie mx C nm yl t m gerilimi Ui (..) 00 Hz V nm dre dyn m gerilimi Uimp kv Motor kontrolü ~ C Yol verme Durdurm nm k m C rl k Yrd m kontk sy s 0 / V kw / 00 V kw V kw 00 V kw 0 / 0 V kw gr.,,, 0, N vey NK,,,,,, 7, 7, 0, 0, 0, N N N vey NK vey NK vey NK 7,, 7,,, 0, 0, 0, N N N vey NK vey NK vey NK,, N + NK 70, N + NK Boin güç srfiyt (tutmd) Kutup fl n güç ky plr Mx. min. s km torku W W Nm 0,, 0,, 0,, 0,,,00,,7,00,,7,,,00,,,0,, Koly de ifltirileilen oinler FCCD0 FCCD FCCD Yrd m kontk loklr (Yn Montj). rkm N kontk sy s. rkm NK kontk sy s Yrd m kontk loklr (Öne Montj). rkm N kontk sy s. rkm NK kontk sy s FCBF0 FCBF0 FCBF FCBF FCBF0 FCBF0 FCBF0 FCBF FCBF FCBF FCBF0 Meknik Kilit N : Normlde ç k konkk NK : Normlde kpl kontk /

8 / KONTKTÖRLER KONTKTÖRLER FCBF0 FCBF0 FCBF FCBF0 FCBF FCBF FCBF FCBF0 FCBF FCBF0 FCBF0 FCCD CCD F FCCD FCD,, 7, FC0D,,, FC0D 0 7, 0, FC0D 0 7, 0, FC0D 0 7, 0 7,00 00 FC00D ,00 0 FC0D ,00 0 0, FCD 70,,0,, N + NK FC0D 0,,,00 N + NK 0 FCD 0,,,0 N + NK FCD , , ,00 FCCD

9 /7 R N Monofze motorlr Trifze motorlr Monofze motorlr,,,,,,7,,, kw HP 0 V kw HP 00 V V V 0 V 00 V 0 V 00 V 0 V 0,7 0, 0,,,,,,,, 7 7, 0, 0,,, 7 7,,,,,,7,7,,,,7,,,,,,,,,,7, 7,, 7,,,,7 0,, 0 0,7 0, 0,,,,,7, 7,, , 0,,, 7,, ,0,,,, 7,7,,,, ,,, 7,, ,,,,7,0,,77 7, 7,,,7, 0,,,,, ,,,,,,,,,, , 0,,,,,,,,,,, 7,,,,, , 0, 0,,,,,, 7 7,, Trifze motorlr R T S N KONTKTÖRLER KONTKTÖRLER

10 / KONTKTÖRLER KONTKTÖRLER FC 0D FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD 7 7 FCD FC0D,, FCD FCD FC0D FC0D FC0D FC0M FC0M C DC C DC C DC C DC C DC C DC

11 FC00D ,7 0,7, FCD FC0D, /

12 Meknik Kilit Yn Tk ln Kontk Blo u FCD / FCD Öne Montj Yrd m Kontk Blo u:. FCD / FCD Öne Montj Yrd m Kontk Blo u: 7 0 FC0D / FCD / FCD Öne Montj Yrd m Kontk Blo u: FC0D Öne Montj Yrd m Kontk Blo u: 0 0 7, 7 Meknik Kilit Yrd m Kontk Yrd m Kontk Yrd m Kontk Yrd m Kontk 7 Yrd m Kontk Yrd m Kontk 0 /

13 Yrd m kontk loklr siprifl kodlr : Üste Tk ln FCBF0 FCBF FCBF0 FCBF0 FCBF FCBF FCBF FCBF0 Yn Tk ln FCBF FCBF0 FCBF0 Siprifl kodu DD DD00000 DD DD DD00000 DD DD DD Siprifl kodu DDB00000 DDB DDB Yedek oin siprifl kodlr : Siprifl kodu FCCD FCCD FCCD FCCD FCCD FCCD 70 Boin çl flm gerilimini elirtir Yedek n kontk tk mlr siprifl kodlr : Siprifl kodu FC0 D DD FC D DD FC D DD FC D DD FC D DD FC0 D DD FC0 D DD FC D DD FC0 D DD FC D DD FC D DD00000 FC0 D DD FC00 D DD FC0 D DD FC0 D DD FC00 D FC D DD DD00000 FC0 D DD FC0 D DD FC0 D DD Kontktör tip kodlr n tn mlr : FC 0 D K (Örnek kontktör tipi) Boin gerilim de eri Yrd m kontk sy s () Kontktör tipi () nm k m (C) Federl kontktör () ilk rkm normlde ç k (N) kontk sy s n, ikini rkm normlde kpl (NK) kontk sy s n gösterir. Örnek; = N + NK () M : Mini kontktör D : Stndrt kontktör DK : Kompnzsyon kontktörü / Kontktörlerin siprifl kodlr : C Ie kw 00 V Stndrt yrd m Siprifl kodu FC0M* (). kontk N + NK DM K 000 FC0M FC0M FCD FCD FCD FCD FC0D FCD FC0D FCD , 7,, 7 N NK N NK N NK N NK N NK N NK N NK N + NK N + NK N + NK N + NK N + NK FCD FC0D FC0D FC0D FC0D FC00D FCD FC0D 0 00 Meknik kilit siprifl kodlr : Siprifl kodu...fcd FC0D...FCD Boin gerilimleri : FC0... FC Kontktör Boini: Kontktörlerin oin gerilimlerini fl dki tloy göre veriniz. C V V D V E DDMK DDMK V 0V V 0V H K N R V S V 0V 00V T U V DC E H K U Örnek: 0 V, 0/0 Hz oin gerilim için; K. Örnek: C s n f, nor mlde kpl, oin gerilim V 0/0 Hz oln kontktör için: FC DO E. Örnek: C s n f, nor mlde kpl ve ç k yrd m kontkl, oin gerilim 0 V 0/0 Hz oln kontktör ihtiy iç FC DK + FCBF0 (Kontktör ile det FCB F0 kontk lo u yeterli olkt r.) FC... FC0 Kontktör Boini (Elektronik Kontrol Devreli): 00V C IEC stndrtlr n göre oinler Boin geriliminin % inde kontktörü kptilmelidir. Boin geriliminin % %70 rs nd kontktörü çt rilmelidir. 00 Boin gerilimini seçerken ifl stlerindeki gerilim düflümleri ile geeleri gerilim yükselmeleri göz önüne l nml d r.

14 Kompnzsyon Kontktörleri: Kompnzsyon kontktörleri kondnstör nhtrlms için tsrlnm fl olup, özel tsr mlr syesinde kompnzsyon devrelerinde emniyetle kulln lilir. Kontktörler, ship olduklr k m s n rly kontk loklr syesinde kondnstörlerin klk fl k mlr n s n rlnd r r. Böylee gerek kondnstörlerin gerekse devre koruyuu ihzlr n ömrü uzr. FEDERL kompnzsyon kontktörlerinin norml kontktörlerden tek frk kontktör üzerinde n kontklr prlel lnn k m s n rly dirençlere ship geçifl lo u olms d r. Devre fiems : Kompnzsyon kontktörünün kulln m seepleri: Bilindi i gii kondnstörler ilk devreye l nm n nd ile khz rs nd yüksek frekns ve nm k m n n onlr kt n ç kilen, çok k s süreli yüksek k mlr seep olurlr. Bu k mlr s n rlmk için kondnstörün lnd her üç fz d endüktns (flok oini) ilve edileilir. nk prtik olrk u ifllem zor oldu u için sdee u mç için dizyn edilen kompnzsyon kontktörleri kulln l r. Bu syede kontktörün ömrü norml kontktöre göre %0 rtkt r. Örnek vermek gerekirse norml kontktörlerin mksimum yükte elektriksel ömürleri ise, kompnzsyon kontktörlerinin ömrü dir. Çl flm prensii: Kompnzsyon kontktörlerin çl flm prensii flöyledir. Kontktör oini enerjilendi i zmn, ilk olrk geçifl lo unun kontklr kpn r. Kondnstörün ilk klk fl k m u kontklr n üzerinden geçtikten ortlm, ms sonr geçifl lo unun kontklr ç l r ve kondnstörlerin nominl k m n n kontklr tfl r. L L L L L L Direnç (R) Direnç (R) (R ) (R ) T T T fiekil FCDK / FCDK / FCDK / FCDK T T T fiekil FCDK / FCDK Kontktör tipi FCDK FCDK FCDK FCDK FCDK FCDK FC0DK Kulln m s n f C Iemx Ue V nm s l k m (Ith) nm kondnstör güü (kvr) Q 0 C 0/0 V / V nm yl t m gerilimi nm dre dyn m gerilimi Elektriksel ömür (çmkpm) Yrd m kontk sy s rl k V kv kg N + NK 0, N + NK N + NK N + NK N + NK N + NK 0,0 0, 0,0,, Boin güç srfiyt W,7,7,, Kutup fl n güç ky plr Mx. min. s km torku N vey NK, W 0,,00,00,,0,0,0 Nm,,,,,, /

15 0 KONTKTÖRLER Kompnzsyon kontktörlerinin siprifl kodlr : C Ie () FCDK FCDK FCDK FCDK FCDK FCDK 7 FC0DK kvr 00 V Stndrt yrd m kontk N + NK N + NK N + NK N + NK N + NK N + NK N NK Siprifl kodu Kompnzsyon kontktörü ksesurlr siprifl kodlr : Siprifl kodu Kompnzsyon lo u Kompnzsyon direnç lo u FCDK / FCDK FCDK / FCDK Kompnzsyon Blo u. Kompnzsyon Blo u 7 0 FCDK / FCDK FC0DK , 0 7 Kompnzsyon Blo u Kompnzsyon Blo u 0 /

16 Elektrik yüklerini devreye l p ç krtmd meknik kontktörler yerine güç elektroni i elemnlr n n kulln m teknolojinin ilerlemesi ile dh fzl kulln m ln ulmktd r. Tristör nhtrl kompnzsyon kontktörü ile çok h zl çm kpm yp lilir. Böylee kdemenin ir periyotluk süre içinde devreye girip ç kms s ln r. Özelikle otomotiv, k t, mlj, g d, tekstil, m ve çimento sektöründe kulln ln: punto kynk mkins, limn vinç, kynk mkinlr, snsör, mtkp, elektrik rk f r nlr, dreli yükler, indüksiyon oklr gii çok h zl devreye girip ç kn üyük güçlü yüklerin h zl kompnzsyonu yp lilmektedir. Geliflen teknoloji ile irlikte güç elektroni i nhtrlm elemnlr n n k m ve gerilim kpsiteleri rtmkt fiytlr ise uuzlmktd r. fl d d elirtildi i gii yr iletkenlerle yp ln nhtrlmn n meknik nhtrlm krfl s nd önemli üstünlükleri vrdır. Yr iletken nhtrlm ypmn n vntjlr : Hreketli prç içermezler nhtrlm n nd rk oluflmz fl nm olmz Kontrol trf nd indüktns ulunmz Sessizdir Elektromnyetik przit oluflturmz Yüksek nhtrlm h z n shiptir Güvenirli i yüksektir Uzun ömürlüdür fiok ve titreflimlere dyn kl d r Fz ç s s f r iken nhtrlm ypmk mümkündür Yüksek girifl ç k fl izolsyonun shiptir Kdemeler gerilimin s f r geçifl n nd devreye l nd ndn kontktörlü sistemlerde olufln rk oly meydn gelmez yn sistemden eslenen elektronik ihzlrd nhtrlm n nd meydn gelen geçii dreler, ni pikler, ozulmlr, przitler meydn gelmez. I fiekil de de görülee i gii devreye girme esns nd kondnstörün çekti i fl r k m n tepe de eri nominl k m n tepe de erinin yklfl k olrk kt ivrlr ndd r. t fiekil: Bir kompnzsyon kondnstörünün kompnzsyon kontktörü ile devreye l nms n I Yr iletken kontktörle yp ln nhtrlm iflleminde ise fiekil de de görülee i gii fl r k m oluflmmktd r. t fiekil: yn kondnstörün yr iletken kontktörle devreye l nms s rs nd kondnstör üzerindeki gerilim ve k m dlg flekilleri I t fiekil d görülen k m dreleri flk ir kondnstörün devreye girmesiyle meydn gelen przitlerdir. Bflk ir kondnstör devreye girerken çekti i hrmonikli k m, kendisine prlel olrk devrede oln kondnstörlerden de çekilee i için u tür przitlerin oluflms kç n lmzd r. Kompnzsyon sistemindeki yr iletken kontktörle nhtrlnn kondnstörlerin devreye girmesi s rs nd, kendisi üzerinden ir fl r k m geçmeyee i gii, fiekil d görüldü ü gii kendisine prlel flk kondnstörler üzerinde de przit oluflmykt r. fiekil : Kompnzsyon kontktörü ile nhtrlm yp ln ir kompnzsyon kondnstörünün üzerinden geçen k mlr görülmektedir. /

17 fiekil7 de ir kondnstörün kompnzsyon kontktörü ile devreye l nms n nd çekti i k m dlg flekli görülmektedir. Burd k m drelerinin rk rky przit oluflturk flekilde tekrrlnms kontktörün kontklr n n iririne yp flms n nd olufln meknik titreflimlerden kynklnmktd r. k m drelerinin nominl k m n kt ndn dh fzl oldu u flekilden de görüleilir. fiekil7 fiekil de tristör nhtrlml kompnzsyon kontktörü ile nhtrlnn ir kondnstörün devreye girifl n nd kydedilmifl k m dlg flekilleri verilmifltir. Görülee i gii devreye girme n nd hiçir fl r k m oluflmmktd r. Yklfl k periyot kdr süren k mdki dlglnm devreye l oln hrmonik filtresi nedeniyle olufln geçii ir durumdur. Bu flekilde devreye l nn ir kondnstörün kendi üzerinden fl r k mlr geçmedi i gii, kendisine prlel oln kondnstörlerin üzerinde de ir przitlik oluflmykt r. fiekil L L L Not: Hrmonik filtre rektörü vey filtresiz kompnzsyon sistemlerinde k m s n rly rektör kulln lms, korum için ise süper flink NH sigort kulln lms zorunludur. fiekil Tristör nhtrl kompnzsyon sisteminde ir kdemeye it lnt flems /

18 Çl flm gerilimi Un Tepe gerilimi nm k m Tepe k m (t= msn) Çl flm s kl Depolm s kl Reksiyon süresi mx Kontrol gerilimi Kontrol k m nm kondnstör güü Siprifl Kodu V V C C ms m kvr FCTK FCTK FCT0K V C, V DCC DEK V C, V DCC 0 DEK V C, V DCC DEK0000 FCTKFCTK Kontrol Klemensi 70,, 0 0, 7,,7 L L L 0, 0 70,, 7, T T T Kontrol Klemensi Kontrol Klemensi Kontrol Klemensi 0 0, 7,,7 70,, Kontrol Klemensi Kontrol Klemensi,,, /

19 Federl Yüksek k m Kontktörleri: Omik, endüktif ve kpsitif C ile DC devrelerinde, fleekejenertör enversör sistemlerinde güvenle kulln l r. Kontktörler TS EN 07 stndrd n uygundur. Norml olrk kutuplu oln kontktörler, siprifl üzerine, ve kutuplu olrk d iml edilmektedir. Federl kontktörleri DC k m n kesmek için dizyn edilmifltir. DC'de rk söndürme oly C'ye nzrn dh zor oldu u için, Federl kontktörleri C devrelerinde de emniyetli ve uzun ömürlü olrk kulln lilir. Teknik de erler tlosund muhtelif kulln m s n flr ve gerilimler için kontktörlerin seçimi gösterilmifltir. vntjlr : rk kontklr oldu undn, demerj ve kesme k mlr nd n kontklr thrip olmz. Büyük rk sepertörleri, mnyetik üfleme ve özel kontk sistemi syesinde kompkt kontktörlerin dynmd r flrtlrd emniyetle kulln lilir. Yüksek freknslrd oin nüvesinin s nms önlenmifltir. Bu özelli inden doly indüksiyon oklr nd kulln m elverifllidir. Kontktör devrede iken gürültü ypmz. Güç srfiyt çok zd r. Gerilim dlglnmlr ndn etkilenmez. Yeteri kdr yrd m kontk mevuttur. ( stenirse yrd m kontk sy s rtt r lilir.) Yedek prç sorunu yoktur. Elektriksel kilitleme yn nd istendi inde meknik kilitleme oln d vrd r. Bu vntjlr n yn s r ekonomik olms d ir vntj teflkil eder. Çift kontkl olduklr için yüksek elektriksel ömürleri vrd r. Boin devresi: C kumnd esleme gerilimi, ir köprü diyotl DC'ye çevrilerek kontktör oinine uygulnmktd r. B lnt flems ndn d görülee i gii, fllm utonu C devresine, durdurm utonu ve termik röle çm kont ise DC devresine konmufltur. Gerilim dlglnmlr ndn etkilenerek kontktör çmz. Mesel, kumnd esleme gerilimi (Us) 0V oln ir fleekede kontktörün çms için gerilimin V'un (0.xUs) lt n düflmesi gerekir. Kontktör ilk devreye girerken en fzl, devrede iken en fzl m k m çekmektedir. Burdn d nlfl y gii Federl kontktörlerinin güç srfiyt çok zd r. Boin devresinde nüve sçlr n n kirlenmesi vey pslnms ndn doly kontktörün ses ç krms kesinlikle sözkonusu de ildir. Kontk sistemi: Kontktörün n devresinde rk ve n kontklr mevuttur. Kpm durumund önelikle rk kontklr devreyi kpt r ve meydn geleileek nominl k m üzerindeki ni yol verme k mlr n u kontk üzerine l r. Dh sonr n kontklr kpnrk tm tems s lnm fl olur. Bu kpm düzeni syesinde n kontklr n iririne çrprk thrip olms ve oluflk rklrdn doly fl nms önlenmifltir. çm durumund, oin gerilimi kesilir kesilmez yy kuvveti ile önelikle n kontklr, rks ndn d rk kontklr ç l r. Böylee meydn geleileek rkdn doly, n kontklr thrip olmz. Yrd m kontklr: Kontktör üzerinde ç k, kpl yrd m kontk vrd r. Bunlrdn ç k ve kpl kontk, oin devresinde kulln lm flt r. Di er kontk ( ç k, kpl ) ise yedek olrk ulunmktd r. stenirse unlr ç k, kpl kontk dh ilve edileilmektedir. rk sepertörleri: Kontktördeki elektromnyetik üfleme ile, çm esns nd meydn gelen rk, rk sepertörleri içine do ru itilir ve sepertör içindeki rk ölüüleri, rk ölerek rk n sönmesini temin ederler. Doly s yl kontktörler, rk sepertörleri tk lmdn gerilim lt nd kesinlikle ç l p kpnmml d r. C ve DC devrelerinde lnt flekilleri: C ve de iflik DC gerilimleri için kontktörlerin lnt flekli fiekil d gösterilmifltir. nk C ve DC kontktörlerinde çm yy ed ve mesfesi frkl d r. Siprifllerde u husus göz önüne l nml d r. Elektromnyetik üflemenin rk sepertörler içine iteilmesi için, kontktöre enerji dim sepertörlerin ulundu u üst terminllerden girilmelidir. R S T N P(N) N(P) 0 V ~ 0 V P(N) N(P) P(N) N(P) fiekil 0 V 0 V /7

20 EC 0 EC 00 EC EC 00 EC 0 EC 0 EC 000 EC 00 Kulln m s n f (Ith) Ie mx C 0 C Kutup sy s * d.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, nm dre dyn m gerilimi kv Motor kontrolü için (Sinp kfesli motorlr) ~ C 0 / V / 00 V 00 V kw kw kw Kompnzsyon devrelerinde / 00 V kvr nm yl t m gerilimi Ui ~ V Boin gerilimi Us (C) Us (DC) ~ V V,,, 0, 0,,,,, 0, 0,, Boin gerilimi çl flm rl xus ~ V 0,7, Yrd m kontklr N () NK () d d Boin güç srfiyt Çekmede Tutmd W W Meknik ömür Opersyon Boyutlr En mm Boy mm Yükseklik mm rl k kg,,,,,,,, Kutup fl n güç ky plr W 0 Us: Kumnd esleme gerilimi. * Yüksek k m Kontktörleri stndrt olrk kutuplu üretilmektedir. /

21 B lnt flems : R e0 Kpm I 7 K 7 K K K R e ON OFF Nötr Fz Klemens B lnt fiems e0 R e e0 KD K 7 7 çm 0 Yrd m Kontk Blo u B lnt fiems K fiekil N e0 : sigort e0 : sigort e : Termik röle kont (Kulln iste ine l ) : Kulln n n yp lnt lr (Stop düzene i) R : Gerilim ölüü direnç (00 Ω W) KD : Köprü diyot K : Boin : S r klemensleri VRN=0 V için R=(00±%)ΩW Stop utonunu flemdki gii DC devresine koyunuz, ksi hlde çmd ir geikme olkt r. ve no'lu klemensler test için k s devre edilmifltir. Kulln u husus dikkt etmeli ve flemy göre lnt ypml d r. Meknik kilitleme lnt flems : Kontktörlerin siprifl kodlr : EC 0 EC 00 EC EC 00 EC 0 EC 0 EC 000 EC 00 C Ie () kw 00 V Stdrt yrd m kontk N + NK N + NK N + NK N + NK N + NK N + NK N + NK N + NK Siprifl kodu 0 Boin gerilimleri : C DC V V E E V H H 0 V K K 0 V R R : Kutup sy s. (,,, gii) V S S V T T fiekil /

22 EC0EC00ECEC00 : Enerji girifli Seprtörler Ø. Montj deli i 0 Ø. Montj deli i 0 mm.(min) EC0 EC0 : Enerji girifli Seprtörler Ø. Montj deli i Montj deli i Ø. 0 EC000 EC00 : Enerji girifli Seprtörler 0 mm.(min) 0 mm.(min) Montj plks Ø. Montj deli i 70 Montj deli i Ø /0

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16

ege yayıncılık Oran Orant Özellikleri TEST : 91 a + 3b a b = 5 2 0,44 0,5 = 0,22 oldu una göre, a + b en az kaçt r? A) 3 B) 11 C) 14 D) 15 E) 16 Orn Ornt Özellikleri TEST : 91 1. 0,44 0,5 = 0,22 5. + 3 = 5 2 2. 3. 4. oldu un göre, kçt r? A) 0,2 B) 0,25 C) 0,5 D) 0,6 E) 0,75 y = 3 4 + y oldu un göre, y orn kçt r? A) 7 B) 1 C) 1 D) 7 E) 10 oldu un

Detaylı

Kontak İbreli Termometreler

Kontak İbreli Termometreler E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.co.uk www.jumo.us Veri Syfsı 608523 Syf 1/8 Kontk İbreli Termometreler Özellikler Pnel montj vey ek cihz gibi proses değeri göstergeli sıcklık kontrolörü

Detaylı

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5

Komisyon. ALES EŞİT AĞRILIK ve SAYISAL ADAYLARA TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 978-605-364-214-5 Komisyon LES EŞİT ĞRILIK ve SYISL DYLR TMMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN 97-605-36-1-5 Kitpt yer ln ölümlerin tüm sorumluluğu yzrın ittir. Pegem kdemi Bu kitın sım, yyın ve stış hklrı Pegem kdemi Yy. Eğt. Dn.

Detaylı

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri

Ç NDEK LER. Güç Kontaktörleri. Güç Kontaktörleri Güç Kontaktörleri Ç NDEK LER FC06M FC09M FCD FCD FCD FCD FC0D FC6D FC0D FC9D Kompanzasyon Kontaktörleri FCDK FCDK FCD FC0D FC0D FC60D FC0D FC00D FCD FC60D FC0D FC6DK FC9DK Güç Kontaktörleri Özellikler

Detaylı

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi

Kesir Örnek Çözüm. 1. Yandaki şekilde bir TEST - 1. 1. Taralı alanı gösteren. bütün 8 eş parçaya bölünmüş ve bu parçalardan 3 tanesi Kesir.. Trlı lnı gösteren kesri bulunuz. kesrini ile genişlettiğimizde elde edilecek kesri bulunuz.. Yndki şekilde bir bütün 8 eş prçy bölünmüş ve bu prçlrdn tnesi trnmıştır. Trlı lnı gösteren kesir syısı

Detaylı

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki "TEMEL MATEMAT K TEST " bölümüne iflaretleyiniz. 4.

A A A A A TEMEL MATEMAT K TEST. + Bu bölümdeki cevaplar n z cevap ka d ndaki TEMEL MATEMAT K TEST  bölümüne iflaretleyiniz. 4. TEMEL MTEMT K TEST KKT! + u bölümde cevplyc n z soru sy s 40 t r + u bölümdeki cevplr n z cevp k d ndki "TEMEL MTEMT K TEST " bölümüne iflretleyiniz.. ( + )y + = 0 (b ) + 4y 6 = 0 denklem sisteminin çözüm

Detaylı

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.

Bahçe Mah. Soğuksu Cad. No:73 MERSİN www.sratanitim.com info@sratnitim.com. Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0. Tnıtım Bhçe Mh. Soğuksu Cd. No:73 MERSİN www.srtnitim.com info@srtnitim.com Tel :0.324 336 41 24 :0.324 336 41 26 Gsm :0.532 592 60 05 çık hvdki prestijiniz 1 Tnıtım ,Büfe Durk Rket 118 x 178 cm Gintbord

Detaylı

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz.

Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullanabiliriz? Alan tahmin etmede kullanabiliriz. 4.1 Aln Neler Ö renece iz? Geometrik flekillerin lnlr n hesplyc z. Ö rendiklerimizi Nerelerde Kullnbiliriz? Aln thmin etmede kullnbiliriz. Söz Vrl Prlelkenrsl bölge Bir y içinde yklfl k lt metre krelik

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+6CB Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm Düşük sıklıklı split Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel

Detaylı

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y

DO ALGAZ SAY DO ALGAZ SA AÇLARI Y Do lgz Syçlr Ç NDEK LER G Do lgz Syçlrı Genel Özellikler Ön Öemeli Kompkt Do lgz Syı Teknik Tlo Bsınç Kyı ve Ht E rileri Teknik Resimler Ön Öeme Moülü Genel Özellikler Teknik Tlo Teknik Resimler G G-CPPU

Detaylı

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX

KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX TR KULLANIM KITAPÇIĞI EFL50555OX 2 www.electrolux.com 1x 1x 2x 3x Ø 10 3x Ø 6x70 6x Ø 2,9x9,5 13x Ø 3,5x6,5 1x 1x Type 14 1x 3 4 www.electrolux.com SX BACK R1 FRONT RX R1 ( ) SX BACK Y FRONT RX 3 x Ø 10mm

Detaylı

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir?

1.BÖLÜM SORU. (x+3) (4x 2 13) = 3(x+3) denklemini sa layan x de- erlerinin çarp m kaçt r? x+3 kümesi afla dakilerden hangisidir? 1.BÖLÜM MATEMAT K Derginin u s s nd kinci Dereceden Denklemler, Eflitsizlikler ve Prol konusund çözümlü sorulr er lmktd r. Bu konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik ollr,

Detaylı

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre,

TEST - 1 KATI BASINCI. I. yarg do rudur. II. yarg yanl flt r. Buna göre, fiekil-i de K ve L cisimlerinin yere yapt klar bas nçlar eflit oldu una göre, TI BSINCI TEST - 1 1 1 π dir π Bun göre, 4 > 1 CEV B de ve cisimlerinin e ypt klr s nçlr eflit oldu un göre, SX S Z + 4 8 S Y I II III CEV B Tu llr n X, Y ve Z noktlr n ypt s nç, X S Y S Z S dir Bun göre,

Detaylı

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka)

PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ. (19-22 Ağustos 2013 Akyaka) PLAJLARDA ÇEVRE BİLİNÇLENDİRME PROJESİ (19-22 Ağustos 213 Akyk) Pljlr Çevre Bilinçlenirme Projesi 19-22 Ağustos trihleri rsın TÜRÇEV Muğl Şuesi ve Akyk Beleiyesi iş irliği ile gerçekleştirili. Proje TÜRÇEV

Detaylı

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın.

Bu ürünü kullanmadan önce verilen talimatları dikkatlice okuyun ve daha sonra tekrar faydalanmak üzere saklayın. KLİMA Duvr Monte Tip İçİndekİler Güvenlik Önlemleri...Tr- İç Ünite ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Uzktn Kumnd ile ilgili Genel Bkış ve Çlıştırm...Tr- Bkım ve Temizleme...Tr- Türkçe Sorun Giderme...Tr-

Detaylı

Baymak Fuel-Oil Brülörü Kitapç

Baymak Fuel-Oil Brülörü Kitapç Bymk Fuel-Oil Brülörü Kitpç MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU 63 9810.0024 - Rev.00-2/09/2007 Bymk Fuel-Oil Brülörü MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Lütfen cihzınızı kullnmy fllmdn önce u kılvuzu okuyunuz.

Detaylı

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor.

1.BÖLÜM SORU SORU. Reel say larda her a ve b için a 2 b 2 = (a+b) 2 2ab biçiminde bir ifllemi tan mlan yor. .BÖLÜM MATEMAT K Derginin u sy s n fllem ve Moüler Aritmetik konusun çözümlü sorulr yer lmkt r. Bu konu, ÖSS e ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel ilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içine

Detaylı

Montör başvuru kılavuzu

Montör başvuru kılavuzu Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı + EVLQ05+08CA EHYHBH05AA EHYHBH/X08AA Montör şvuru kılvuzu Dikin Altherm hyrid ısı pompsı Türkçe İçindekiler İçindekiler 1 Genel güvenlik önlemleri 4

Detaylı

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI

OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI OKUL DENEYİMİ VE KAYNAŞTIRMA UYGULAMALARI Uygulm Yönerge Kitpçığı 11.02.2015 ESOGÜ Eğitim Fkültesi Özel Eğitim Bölümü ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖZEL EĞİTİM BÖLÜMÜ 2014-2015 BAHAR

Detaylı

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise

SORU SORU. ABCDEF... düzgün çokgenin ard fl k köfleleridir. m(ebf) = 12 ise GMR erginin bu sy s nd Çokgenler ve örtgenler konusund çözümlü sorulr yer lmktd r. u konud, ÖSS de ç kn sorulr n çözümü için gerekli temel bilgileri ve prtik yollr, sorulr m z n çözümü içinde ht rltmy

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri

Yükseköğretime Geçiş Sınavı (Ygs) / 1 Nisan 2012. Matematik Soruları ve Çözümleri Yükseköğretime Geçiş Sınvı (Ygs) / Nisn 0 Mtemtik Sorulrı ve Çözümleri. 0,5, işleminin sonuu kçtır? 0,5 0, A) 5 B) 5,5 C) 6 D) 6,5 E) 7 Çözüm 0,5 0,5, 0, 05 50 5.5.4 5.5. 4 4 0 5 .. 4.6 6 işleminin sonuu

Detaylı

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme

Uzunluklar Ölçme. Çevre. Alan. Zaman Ölçme. S v lar Ölçme. Hacmi Ölçme MTEMT K Uzunluklr Ölçme Çevre ln Zmn Ölçme S v lr Ölçme Hcmi Ölçme Temel Kynk 5 Uzunluklr Ölçme UZUNLUKLRI ÖLÇME Çevremizde metre, sntimetre, milimetre vey bunlr n herhngi ikisi ile söyledi imiz uzunluklr

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu

Yrd. Doç. Dr., Süleyman Demirel Üniversitesi, Yalvaç Meslek Yüksek Okulu PERSONEL SEÇĐMĐNĐN ANALĐTĐK HĐYERARŞĐ PROSESĐ YÖNTEMĐYLE GERÇEKLEŞTĐRĐLMESĐ ÖZET Orhn ADIGÜZEL Glolleşmenin neden olduğu ilgi ve teknolojideki gelişmeler, işletmeleri ve kurumlrı dh kliteli insn kynğın

Detaylı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı

Sistem Dinamiği ve Modellemesi. Doğrusal Sistemlerin Sınıflandırılması Doğrusal Sistemlerin Zaman Davranışı Sim Dinmiği v Modllmi Doğrul Simlrin Sınıflndırılmı Doğrul Simlrin Zmn Dvrnışı Giriş: Sim dinmiği çözümlmind, frklı fizikl özlliklr şıyn doğrul imlrin krkriiklrini blirlyn ml bğınılr rınd bnzrlik noloji

Detaylı

ANSAN TR050 PANTHER VR.0.P TR www.nsn.om www.nsn.om 444 40 Müþteri Hizmetleri Müþteri hizmetleri httýný tüm illerden ve ep telefonlrýndn þýn ln kodu koymdn ryilirsiniz. Profesyonellere profesyonel çözümler...

Detaylı

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler

Parabol, Elips ve Hiperbol Cebirsel Tan mlar ve Geometrik Çizimler Mtemtik Düns, 2005 Yz Kpk Konusu: Konikler Geçen z d, ir koni in denkleminin, düzlemin eksenlerini döndürerek ve öteleerek, 0, c ve ƒ sitleri için, 2 + c 2 = 0, 2 = ƒ, 2 + c 2 = 1, d = 2 içiminde z lilece

Detaylı

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI

İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Gzi Üniv Müh Mim Fk Der J Fc Eng Arch Gzi Univ Cilt 20, No 1, 95-106, 2005 Vol 20, No 1, 95-106, 2005 İDEAL PERFORMANS DEĞERLENDİRME FORMU TASARIMINDA ANALİTİK HİYERARŞİ YÖNTEMİ YAKLAŞIMI Ergün ERASLAN

Detaylı

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar

CDC17. Fonksiyon. Aç klama. AC kontaktörler Standart: IEC 60947-4-1. Teknik veriler. Standart. Genel boyutlar CDC7 Standart: IEC 474 Fonksiyon CDC7 i, afla daki fonksiyonlar sa lamak için kullan lailir: C motorlara yol verilmesi ve devrenin uzaktan kontrol ile aç lmas ve kapat lmas Devrenin afl r yüke veya faz

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner.

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner. Bir Elektrik Motorunun Kısımlrı Bir elektrik motorunun prçlrı: Rotor, sttor içinde döner. İki kutuplu bir DA motoru -kutuplu mkinnın kısımlrı ve elemnlrı Dört kutuplu bir DA motoru-endüktör Kutup nüvesi

Detaylı

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma

Kemalpaşa (İzmir) Kentsel Dış Mekanlarının Yeterliliği Üzerine Bir Araştırma Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2001; 38 (2-3):143-150 ISSN 1018-8851 Kemlpş (İzmir) Kentsel Dış Meknlrının Yeterliliği Üzerine Bir Arştırm Şerif HEPCAN 1 Adnn KAPLAN 2 Erhn KÜÇÜKERBAŞ 3 Bülent ÖZKAN 4 Summry

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim

JOVO STEFANOVSKİ NAUM CELAKOSKİ. Sekizyıllık İlköğretim JOVO STEFNOVSKİ NUM CELKOSKİ Sekizyıllık İlköğretim Syın Öğrenci! u kitp, ders proğrmınd öngörülen ders mlzemesini öğrenmek için yrdımcı olcktır. Vektörler, öteleme ve dönme hkkınd yeni ilginç bilgiler

Detaylı

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI

12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI 12. SINIF MATEMATİK DERSİ İLERİ DÜZEY ÖĞRETİM PROGRAMI Progrmın öğrencilerde geliştirmeyi hedeflediği becerilerle 12. sınıf mtemtik öğretim progrmı ilişkisi Modelleme/Problem çözme Mtemtiksel Süreç Becerileri

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400

Tezgah Tipi Testere GÖLZ MS400 Ø 400mm elms testere dhil Tezgh Tipi Testere GÖLZ MS400 Profeyoneller için üretilmiştir. y k Sö üle b i li r s u t e k n es i bi r l n li r k e s i m t k sı ıl bile n e le k t rik li K o l y s p sı 2014

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR www.teknolojikrstirmlr.com ISSN:- Mkine Teknolojileri Elektronik Dergisi 5 () - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR Kıs Mkle Sehim Ornın Bğlı Olrk Bir Mil Üzerinde Oluşn Sıcklık Dğılımının Arştırılmsı Vedt SAVAŞ,

Detaylı

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI

BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI BÖLÜM II B. YENĐ ÇELĐK BĐNALARIN TASARIM ÖRNEKLERĐ ÖRNEK 6 ĐKĐ DOĞRULTUDA SÜNEKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK MERKEZĐ ÇAPRAZ PERDELĐ ÇELĐK BĐNANIN TASARIMI 6.1. SĐSTEM... 6/ 6.. YÜKLER... 6/4 6..1. Düşey Yükler...

Detaylı

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI

KARŞI AKIŞLI SU SOĞUTMA KULESİ BOYUTLANIDIRILMASI KARŞI AKIŞI SU SOĞUTMA KUESİ BOYUTANIDIRIMASI Yrd. Doç. Dr. M. Turh Çob Ege Üiversitesi, Mühedislik Fkultesi Mkie Mühedisliği Bölümü turh.cob@ege.edu.tr Özet Bu yzımızd ters kışlı soğutm kulelerii boyut

Detaylı

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4

Veri, Sayma ve Olasılık. Test / 30. soru 1. soru 5. soru 2. soru 6. soru 3. soru 7. soru 8. soru 4 Test / 0 soru soru Bir zr t ld nd üste gelen sy n n tek oldu u ilindi ine göre, sy n n sl sy olm Bir çift zr t ld nd üste gelen sy lr n toplm n n 0 oldu u ilindi ine göre, zrlrdn irinin olm soru soru Bir

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ

VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ TEKNOLOJİ, Cilt 7, (24), Syı 3, 415-425 TEKNOLOJİ VORTEKS TÜPÜNDE AKIŞKAN OLARAK KULLANILAN HAVA İLE OKSİJENİN SOĞUTMA SICAKLIK PERFORMANSLARININ DENEYSEL İNCELENMESİ ÖZET Hüseyin USTA* Kevser DİNCER**

Detaylı

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ

TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg., Cilt:4, Syı:2, 2014,57-69/Ordu Univ. J. Sci. Tech., Vol:4, No:2,2014,57-69 TÜRKİYE DE İLLERİN TRAFİK GÜVENLİĞİNİN ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ (AHP)İLE BELİRLENMESİ ÖZET Emine

Detaylı

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI

ÇELİK YAPILAR DERS NOTLARI ÇELİK YAILAR DERS NOTLARI Skry Üniversitesi Mühendislik Fkültesi İnşt Mühendisliği Bölümü 1- Çeliğin Trihçesi Ülkemizle trihsel ilişkisi Demir : Düşük ornd krbon(c) içerir, yumuşk, ergime noktsı:1500 0

Detaylı

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler

Ç NDEK LER. Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler Termik Röleler Ç NDEK LER FTR5 0.A... 5A Özellikler Karakteristik Eğriler Teknik Tablo Sipariş Kodları Teknik Resimler FTR 5A - A 0A - 9A EN 60947-4- TS EN 60947-4- IEC 60947-4- Rak m : 000 m (max) Ba

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİNİN UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI 29. GRUP: ELEKTRİK TEKNİSYENİ T.. MİLLÎ EĞİTİM KNLIĞI EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜÜRLÜĞÜ Ölçme eğerlenirme ve çıköğretim Kurumlrı ire şknlığı KİTPÇIK TÜRÜ TRIM VE KÖYİŞLERİ KNLIĞI PERSONELİNİN UNVN EĞİŞİKLİĞİ SINVI 29. GRUP: ELEKTRİK

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 :

SAYI KÜMELERİ. Örnek...1 : SAYILAR SAYI KÜMELERİ RAKAM S yı l r ı i f d e e t m ek i ç i n k u l l n d ı ğ ı m ız 0,,,,,,6,7,8,9 semollerine rkm denir. DOĞAL SAYILAR N={0,,,...,n,...} k üm e s i n e d o ğ l s yı l r k üm e s i d

Detaylı

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası

Mustafa YAĞCI, yagcimustafa@yahoo.com Parabolün Tepe Noktası Mustf YĞCI www.mustfgci.com.tr, 11 Ceir Notlrı Mustf YĞCI, gcimustf@hoo.com Prolün Tepe Noktsı Ö nce ir prolün tepe noktsı neresidir, onu htırltlım. Kc, prolün rtmktn zlm ve zlmktn rtm geçtiği nokt dieiliriz.

Detaylı

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a.

BÖLÜM 5. MATRİS ve DETERMİNANTLAR 5.1. MATRİSLER. Taşkın, Çetin, Abdullayeva. reel sayılardan oluşan. olmak üzere tüm a. MTEMTİK BÖLÜM 5 Tşkın, Çetin, bdullyev MTRİS ve DETERMİNNTLR 5 MTRİSLER Tnım : mni,,, j + olmk üzere tüm ij reel syılrdn oluşn m m n n mn tblosun m x n tipinde bir mtrisi denir ve kısc şeklinde gösterilir

Detaylı

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR

ORAN ORANTI 2 1 3 - - 4 4 2 1 1 2 ÖYS. = = yazılabilir. veya ALIŞTIRMALAR YILLAR 00 003 00 00 006 00 008 009 00 0 3 - - ÖYS ORAN ORANTI ve t. t. t.e zılilir. f Or: E z iri sıfır frklı ı iste iki çokluğu ölümüe or eir. Or irimsizir. Ortı : iki ve h fzl orı eşitliğie ortı eir.

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MKİNLR LBORTUVR DC ŞÖNT JNRTÖR DNY 3504. MÇ: Şönt bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULMLR:. ln kımının şönt bğlı DC jenertörün

Detaylı

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi

Dikkat, Yüksek Gerilim, Çift / Takviyeli Çöpe CE Đşareti Tehlike Riski, Elektrik Çarpması Yalıtımlı Atmayın Uyarı Tehlikesi DS7A ĐLERĐ / GERĐ SAYICI Dikkt, Yükk Grilim, Çift / Tkviyli Çöp CE Đşrti Tlik Riki, Elktrik Çrpmı Ylıtımlı Atmyın Uyrı Tliki TEKNĐK ÖZELLĐKLER Ebt : 7x7mm no Kiti : 68x68mm Götrg : x6hn 7 Sgmnt Sym Girişi

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ

EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye EKSTRÜZYONLA ŞEKİLLENDİRİLEN TİCARİ SAFLIKTAKİ ALÜMİNYUMUN SONLU ELEMANLAR METODUYLA MODELLENMESİ VE ANALİZİ FINITE

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası

faydalı motor işletme sahasında her devirdeki muhtemel maksimum güç veya maksimum moment motor işletmesinin tatminkar olduğu devir ve güç sahası Motor izyn ve oersyon rmetreleri Motor kullnıcısı çısınn önemli ktörler şunlrır: işletme shsın motor erormnsı işletme shsın motorun ykıt tüketimi ve gereken ykıtın iytı işletme shsın motorun gürültüsü

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

Şalterleri. Motor Koruma

Şalterleri. Motor Koruma Motor Koruma Şalterleri Motor Koruma Şalterleri İçindekiler Genel Bilgiler...197 Standart Özellikler...197 Teknik Özellikler...197 Motor Koruma Şalteri Seçim Tablosu...198 Aksesuar Seçimi...198 Devre Şemaları...199

Detaylı

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c.

Yarım Toplayıcı (Half Adder): İki adet birer bitlik sayıyı toplayan bir devredir. a: Birinci Sayı a b c s. a b. s c. Syıl Devreler (Lojik Devreleri) Tümleştirilmiş Kominezonl Devre Elemnlrı Syıl itemlerin gerçekleştirilmeinde çokç kullnıln lojik devreler, klik ğlçlrın ir ry getirilmeiyle tümleştirilmiş devre olrk üretilirler

Detaylı

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1

Cevap: Cevap: Cevap: Cevap: Sayfa 1 1 639 syılı Gı Trım ve Hyvnılık Bknlığının Teşkilt ve Görevleri Hkkın Knun Hükmüne Krrnmeye göre şğıkileren hngisi Hyvnılık Genel Müürlüğünün görevlerinen iri eğilir? ) Hyvnılığı geliştirmek, teşvik etmek

Detaylı

Tek Porttan Laparoskopik Kolorektal Cerrahi

Tek Porttan Laparoskopik Kolorektal Cerrahi TEMEL KONU - GÜNCELLEME & Hstl klr Dergisi Tek Porttn Lproskopik Kolorektl Cerrhi Single Port Lprosopi Coloretl Surgery SEZA LEVENTO LU, B. BÜLENT MENTEfi Gzi Üniversitesi T p Fkültesi, Genel Cerrhi Anilim

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

NH Sigortal yük ay r c lar

NH Sigortal yük ay r c lar SPX >>> SPX NH Sigortal yük ay r c lar NH Sigortal yük ay r c lar 6052 00 6052 02 6052 04 6052 06 6052 08 Teknik özellikler (s. 114) Ölçüler (s. 115) Amb. Ref. SPX NH Sigortal yük ay r c lar IEN 60947-3

Detaylı

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLERİ

Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ALÇAK GERİLİM KONTAKTÖRLERİ Güvenliğinizi şansa bırakmayın! ISO 9001 : 2008 İçindekiler Genel... 1 Avantajları... 1 Çalışma Koşulları... 1 Teknik Özellikler... 2 Kullanma Kategorileri... 7 Kontaktörlerin En Çok Kullanıldığı Kullanma

Detaylı

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ

ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1 Konu Ģlıklrı ÖLÇME TEKNĠKLERĠ DERSĠ 1) Ölçme ilgisi İle İlgili çıklmlr 2) sit ölçme letleri 3) Doğrulrın elirtilmesi 4) Uzunluklrın Ölçülmesi 5) ln Hesplrı 6) Thomson Yolu İle ln Hesbı 7) Koordint Yrdımı

Detaylı

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU

LKÖ RET M MATEMAT K 8 Ö RETMEN KILAVUZ K TABI. Lokman GÜNDO DU LKÖ R M MM K 8 Ö RMN KILVUZ K I Lokmn GÜNO U u kitp, Millî itim knl lim ve erbiye Kurulu flknl n n 8.06.00 trih ve 6 sy l krr yl 0-0 ö retim y l ndn itibren (befl) y l süreyle ders kitb olrk kbul edilmifltir.

Detaylı

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor.

West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor. i zd iz b en. n d p k k tü n r süssiniz. i l t n y 9 n 12 z m bilir 200 ülte d mulln B ve k m rl t r n Aile in hz l boyu fl ç p o K n iç zi y -y n. y nkulln sizi vimini l t tk in-k üle kes güle g e c it

Detaylı

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y

ORAN ORANTI ORAN ORANTI ORANTININ ÖZELLİKLERİ ÖRNEK - 1 TANIM. x ve y tamsayıdır. x y ORAN ORANTI TANIM Anı irimden iki çokluğun iririle krşılştırılmsın orn denir. ornınd ve nı irimden olduğu için nin irimi oktur. ÖRNEK - 1 ve tmsıdır. = ve + = 0 olduğun göre, kçtır? A) 1 B) C) 0 9 D) 1

Detaylı

Fonksiyonlara Genel Girifl

Fonksiyonlara Genel Girifl Mtemtik Dünys, 00 K fl Kpk Konusu: Fonksiyonlr Fonksiyonlr Genel Girifl. Tn m. Fonksiyon kvrm n n mtemti in en önemli kvrmlr nn iri olu unu söylemek fonksiyon kvrm n üyük hks zl k olur. Fonksiyon, mtemti

Detaylı

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR

S GORTALI ve S GORTASIZ YÜK AYIRICILAR S GORTLI ve S GORTSIZ YÜK YIRICILR Sigortal Yük y r c lar Ç NEK LER FSF NH00 / FSF 0 FSF 400 NH1 / 0 NH2 / 400 FSF 60 NH / 60 Özellikler Yük yırıcıların Yapısı Sigortalı Yük yırıcılar Teknik Tablo Sipariş

Detaylı

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA)

η= 1 kn c noktasında iken A mesnedinin mesnet tepkisi (VA) ölüm Đzosttik-Hipersttik-Elstik Şekil Değiştirme TESİR ÇİZGİSİ ÖRNEKLERİ Ypı sistemlerinin mruz kldığı temel yükler sit ve hreketli yüklerdir. Sit yükler için çözümler önceki konulrd ypılmıştır. Hreketli

Detaylı

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi

Havadan Suya Isı Pompası Sistemleri Yenilenebilir Isıtma Teknolojisi Hvn Suy Isı Pompsı Sistemleri Yenileneilir Isıtm Teknolojisi Dh Çok Enerji Tsrrufu Dh Fzl Konfor Dh Koly Kurulum Kullnıcı Dostu Kontrol Hızlı, Bsit Kurulum Hepsi ir r&kompkt Küçük oyutlrı syesine, tşınmsı,

Detaylı

0,37-5,5KW 1-6 POMPALI GRUPLAR (D.O.L)DİREK YOLVERME

0,37-5,5KW 1-6 POMPALI GRUPLAR (D.O.L)DİREK YOLVERME 0,37-5,5KW 1-6 POMPALI GRUPLAR (D.O.L)DİREK YOLVERME 1 Pomplı Direk Yolverme Güç Motor Termik Kontktör lter Trfo Kumnd Hp Kw Akımı(Ie) Akım AC3 Q1 220/24V sı KCP1-0.37 0,55 0,37 0,98 0,63-1 9A 20 60VA

Detaylı

ANAHTARLAMALI DC/DC ÇEVİRİCİLER

ANAHTARLAMALI DC/DC ÇEVİRİCİLER NHTRM C/C ÇEİRİCİER EN BSİT C/C ÇEİRİCİ (Bu konu erste tht zılrk nltılmıştır.) ÇTC (BUCK) (Bu konu erste tht zılrk nltılığı n bur lnız eres e formüller erlmştr.) Enüktns kımı süreklse:,, T ( ) 8C π ( )

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI

PROSES FMEA FORMUNUN KULLANIMI BİR PROE FMEA GELİŞTİRMEK (Q 9000 - üçüncü bsk) Proses sorumlusu mühendis, Proses FMEA hzrlklrnd kendisine yrdmc olbilecek tüm dokümnlr ship olmldr. Proses FMEA, bir prosesin ne olms ve ne olmms konusundki

Detaylı

Patlama korumalı ek termostat

Patlama korumalı ek termostat E-mil: Fx: +49 661 6003-607 www.jumo.net www.jumo.us Veri Syfsı 605051 Syf 1/7 Ptlm korumlı ek termostt Tip ATH-EXx Serisi Özellikler 10 A kontk derecesi Bölge 1, 2, 21 ve 22'de doğrudn yerleştirilebilir

Detaylı

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6

Sayfa 13-2 Sayfa 13-6 Sayfa -2 Sayfa -6 63A KADAR OTOMATİK SİGORTALAR 11P, 1P+N, 2P, 3P ve 4P modeller IEC anma akımı In: 1-63A IEC kısa-devre kapasitesi Icn: 10kA (1P+N için 6kA) Trip özellikli eğri: B, C, D modeller. 80-125A

Detaylı

Enerjinizi bofla harcamay n

Enerjinizi bofla harcamay n [ Hv ] Is tm Bizim flimiz! AKII ISITMA S STEMER [ Su ] [ Toprk ] [ Buderus ] Buderus Yüksek norm kullnm verimi, Düflük su hcimli kompkt yp s, Koly temizlik imkn veren, rülörü sökmeden tmmen ç lilen kzn

Detaylı

2.3 Ötelemeli Mekanik Sistemlerin Transfer Fonksiyonları

2.3 Ötelemeli Mekanik Sistemlerin Transfer Fonksiyonları Bölü : Frekn-doeninde Modellee yf 4. Öteleeli Meknik Sitelerin rnfer Fonkiyonlrı Meknik itelerin dvrnışlrı kütle, yy ve vikoz ürtüne ile odelleneilir. ütle ve yy, elektrik devrelerindeki kondntör ve endüktör

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon DİKEY GEÇİŞ SINAVI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ ÇIKMIŞ SORULAR ISBN 978-605-38-985-5 Kitpt yer ln bölümlerin tüm sorumluluğu yzrlrın ittir. Pegem Akdemi Bu kitbın bsım, yyın ve stış hklrı Pegem Akdemi Yy. Eğt.

Detaylı

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri

ORAN ve ORANTI-1 ORAN-ORANTI KAVRAMI. 1. = olduğuna göre, aşağıdaki ifadelerin. + c c sisteminin çözümüne. 3. olduğuna göre, nin değeri ORAN ve ORANTI- ORAN-ORANTI KAVRAMI A) B) 9 C) 7 D) 5 E). olduğun göre, şğıdki ifdelerin hngisi d doğrudur? + d A) d + 4 + d C) 4 d E) 5 + 5 5 5 + d d + d B) n + m n + md D) d x y z. 4 5 sisteminin çözümüne

Detaylı

DERS 1. Sayı Kümeleri ve Koordinatlar

DERS 1. Sayı Kümeleri ve Koordinatlar DERS Syı Kümeleri ve Koordintlr. Kümeler. Mtemtiğin temel kvrmlrındn biri küme kvrmıdır. Okuyucunun küme kvrmın ybncı olmyıp kümelerle ilgili temel işlemleri bildiğini kbul ediyoruz. Bununl berber, kümelerle

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi

Boru Çapının Soğutucu Akışkan Hızına ve Soğutma Yüküne Etkisi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Derisi Suleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Science 19(1), 9-18, 215 Boru Çpının Soğutucu Akışkn Hızın ve Soğutm Yüküne Etkisi Murt

Detaylı

o t o m a t i k s i g o r t a l a r 1 2 O t o m a t i k S i g o r t a l a r Vikotech 3 VT B - Kesme Kapasitesi 3 = 3kA 4 = 4,5kA 6 = 6kA 10 = 10kA Devre Kesici (Breaker) Kablo giriþi Her tip otomat barasý

Detaylı