YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS"

Transkript

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa DOANER AYDIN

2 i ÖZ Bu çalımada, yalı tüketicilerin satın alma karar süreçlerinde televizyon reklâmlarının rolü ele alınmıtır. Tüketici kavramına ve davranılarına kısaca deinilmi, satın alma karar süreçlerini etkileyen faktörler üzerinde durulmutur. Yalı tüketicilerin karar süreçleri belirlenmeye çalıılmı ve yalı pazarının önemi vurgulanmak istenmitir. Televizyon reklâmlarının yalı tüketiciler satın alma karar süreçlerindeki etkinliini ortaya koyan bir uygulama çalıması yapılmıtır. Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranıları, Satın Alma Karar Süreci, Yalı Tüketici, Televizyon Reklâmları. ABSTRACT This study clarifies the effects of TV advertisement on mature consumer. In the study, firstly, consumer behavior has been briefly explained then it has been focused on the factors of consumer s decision-making process. In this framework, it has been tried to specify the decision-making process of mature consumer and stressed on the importance of mature market. Finally, it was applied a survey, which required the effects of TV advertisement on mature consumer. Key Words: Consumer Behavior, Consumer s Decision-Making Process, Mature Consumer, TV Advertisement.

3 ii ÇNDEKLER ÖZ... ABSTRACT... ÇNDEKLER... ÇZELGELER LSTES...V EKLLER LSTES...X KISALTMALAR VE SMGELER...X GR... BRNC BÖLÜM TÜKETC DAVRANILARI VE SATIN ALMA KARAR SÜREC 1. Tüketici Kavramı Tüketici Davranıları Tüketici Davranılarını Etkileyen Faktörler Kiisel Faktörler Örenme Güdü Algı Tutum Yaam Tarzı Sosyo-Kültürel Faktörler Kültür Altkültür Sosyal Sınıf Referans Grupları Aile Rol Ve Statü

4 iii 3.3. Demografik Faktörler Ya Meslek Gelir Kiilik Cinsiyet Durumsal Faktörler Tüketici Satın Alma Karar Süreci Bir htiyacın Ortaya Çıkması Alternatiflerin Belirlenmesi Alternatiflerin Deerlendirilmesi Satın Alma Kararının Verilmesi Satın Alma Sonrası Duygular Tüketici Davranıları ve Satın Alma Karar Süreci likisi KNC BÖLÜM YALI TÜKETCLER VE SATIN ALMA KARAR SÜREÇLER 1. Tüketici Pazarlarındaki Demografik Deiim Yalılık ve Yalı Tüketici Kavramı Yalılık Kavramı Yalı Tüketici Kavramı Baby Boommers Yalılıın Gençlemesi Yalılıın Kadınsallaması Yalılıın Tekillemesi Yalı Tüketicilerin Genel Özellikleri Kiisel Özellikler Örenme Motivasyon-Güdü Algı Tutum

5 iv Yaam Tarzı Sosyo-Kültürel Özellikler Kültür Altkültür Sosyal Sınıf Referans Grupları Ve Aile Roller ve Statü Demografik Özellikler Ya Eitim Cinsiyet Gelir Kiilik Yalı Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreçleri Bir htiyacın Ortaya Çıkması Alternatiflerin Belirlenmesi Alternatiflerin Deerlendirilmesi Satın Alma Kararının Verilmesi Satın Alma Sonrası Duygular Yalı Tüketicilerin Satın Alma Alıkanlıkları Yalı Tüketicilerin ihtiyaçları Salık Tatil-Seyahat Medya Finans Giyim-Kozmetik Yalı Tüketicinin Tüketici Pazarlarındaki Önemi Yalı Tüketici Pazarının Bölümlenmesi Yalı Tüketiciler Pazarına Yönelik Konumlandırma Demografik Deiime Balı Olarak Ortaya Çıkabilecek Pazar Fırsatları

6 v ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TELEVZYON REKLÂMLARI VE YALI TÜKETCLER 1. Reklâma Genel Bakı Reklâmın Tanımı Reklâmın Amaçları Reklâmın Türleri Reklâmı Yapanlar Açısından Reklâm Amaç Açısından Reklâm Mesaj Açısından Reklâm Ödeme Açısından Reklâm Corafi Alan Açısından Reklâm Reklâm Araçları Reklâmın Etkileri Televizyon Televizyon Reklâmlarının Etkileri Yalı Tüketiciler ve Televizyon Reklâmları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM UYGULAMA 1. Türkiye de Yalı Nüfus Aratırma Yöntemi Aratırma Bulgularının Deerlendirilmesi SONUÇ ÖZET SUMMARY TEEKKÜR KAYNAKÇA ÖZGEÇM

7 vi ANKET FORMU EK-1. TÜRKYE GENELNDE 55 YA VE ÜSTÜ CNSYET ORANLARINA GÖRE NÜFUS DAILIMI EK DÜNYA NÜFUSUNUN YA VE CNSYET OLARAK DAILIMI ( 1000 ÜZERNDEN)

8 vii ÇZELGELER LSTES Çizelge 1: Deien Tüketicinin Özellikleri Çizelge 2: Güdüleri ortaya çıkaran ihtiyaçlar Çizelge 3: Referans grupları ve özellikleri Çizelge 4: Tüketicinin hayat seyri Çizelge 5: Tüketici riskleri Çizelge 6: Az gelimi ülkelerde 60 ya üzeri nüfus ve % olarak daılımı Çizelge 7: Gelimi ülkelerde 60 ya üzeri nüfus ve % olarak daılımı Çizelge 8: yıllarında dünya üzerindeki yalı nüfus Çizelge 9: Avusturalya, Çin, talya, Japon, ngiltere ve Amerika daki 50 ya üstü nüfusun karılatırılması Çizelge 10: Yalılık ve sınıflandırılması Çizelge 11: Kronolojik yalanma tablosu Çizelge 12: Dünya nüfusundaki cinsiyet daılımı Çizelge 13: 2050 yılında dünyada 55 ve daha üstü ya gruplarının cinsiyet daılımı Çizelge 14: yılları arasında dünyadaki 60 ya üzeri nüfus oranı Çizelge 15: 2005 yılında dünya nüfusunda 55 ya ve üstü cinsiyet daılımı Çizelge 16: Yalı tüketicilerin alıveri davranıları Çizelge 17: letmelerin yalı pazara bakıları Çizelge 18: Reklâm sınıflandırması Çizelge 19: Reklâm araçları ve olumlu-olumsuz yanları Çizelge 20:Reklâmın tüketici üzerindeki etkisi Çizelge 21: Reklâm adedi ve hatırlanma oranı Çizelge 22: Reklâm sıralaması ve hatırlanma oranı Çizelge 23: Bilgi kaynaklarına duyulan güven, ngiltere-türkiye karılatırması Çizelge 24: Ya gruplarına göre hafta için günlük TV izleme saatleri Çizelge 25: Cinsiyete göre reklâmları izleme Çizelge 26: 50 ya ve üstü modellerin medyada yer aldıkları ürünler Çizelge 27: 2050 yılına kadar Türkiye genelinde beklenen nüfus artıı Çizelge 28: yılları arasındaki demografik projeksiyonları Çizelge 29: 2020 yılında 50 ve üstü ya gruplarına göre nüfus projeksiyonu

9 viii Çizelge 30: Farklı hedef kitle büyüklükleri ve hata düzeyleri için ihtiyaç duyulan örneklem büyüklükleri Çizelge 31: Nazilli lçesinin yıllara göre nüfusu Çizelge 32: 2000 yılına göre Nazilli lçesi 55 ve üstü ya gruplarının nüfus daılımı Çizelge 33: Ya Gruplarının Nüfus Oranlarına Göre Uygulanan Anket Sayısı Çizelge 34: Ankete katılanların cinsiyetleri Çizelge 35: Ankete Katılanların Ya Gruplarına Göre Daılımı Çizelge 36: Aratırmaya Katılanların Eitim Durumuna Göre Daılımı Çizelge 37: Ankete katılanların medeni durumu Çizelge 38: Aratırmaya Katılanların Gelir Durumlarına Göre Daılımı Çizelge 39: Ankete katılanların meslekleri Çizelge 40: Ankete katılanların gün içinde televizyon izleme vakitleri Çizelge 41: Ankete katılanların gün içinde televizyon izleme süreleri Çizelge 42: Ankete katılanların izlemeyi tercih ettikleri televizyon programları Çizelge 43: Televizyon yayınları sırasında verilen reklâmları izleme durumları Çizelge 44: En çok dikkat ettikleri reklâmlar Çizelge 45: Reklâmların satın alma kararlarında etkili olup olmadıı Çizelge 46: Reklâma duyulan güven Çizelge 47: Reklâmın karılatırma olanaı saladıı fikrine katılanlar Çizelge 48: Reklâmlarda kendi ya gruplarını görmeyi isteme fikri Çizelge 49: Reklâmların satın alma isteini ortaya çıkadıına katılanlar Çizelge 50: Reklâmın satın alma kararlarında etkili olduu fikrine katılıyor musunuz? Sorusuna verilen cevapların daılımları Çizelge 51: Televizyon reklâmlarının ürün hakkında bilgi veren güvenilir bir kaynak olduu fikrine katılıyor musunuz? Sorusuna verilen cevapların daılımı Çizelge 52: Televizyon reklâmının piyasadaki ürünler arasında karılatırma yapma olanaı saladıı fikrine katılıyor musunuz? Sorusuna verilen cevapların daılımları Çizelge 53: zlediiniz bir reklâmdan sonra o ürüne karı satın alma istei duyuyor musunuz? Sorusuna verilen cevapların daılımları

10 ix EKLLER LSTES ekil 1:Tüketiciye yönelik pazarlama ekil 2: Tüketici davranıı genel modeli ekil 3: Tüketici Davranıının Pazarlama Stratejisi Gelitirilmesine Katkısı ekil 4 : Satın alma kararını etkileyen durumsal faktörler ekil 5: Tüketicinin ihtiyaç tanımlaması ekil 6: Tüketicinin bilgi edinmesini etkileyen faktörler ekil 7: Tüketici Karar-Verme Tipleri ekil 8: Tüketici davranıı ve satın alma karar süreci ekil 9: letiim süreci olarak reklâm ekil 10: Ürünün Hayat Seyri ve Reklâmlar ekil 11: Ankete katılanların cinsiyete göre daılımı ekil 12: Ankete Katılanların Ya Gruplarına Göre Daılımı ekil 13: Aratırmaya Katılanların Eitim Durumuna Göre Daılımı ekil 14: Ankete katılanların medeni durumu ekil 15: Aratırmaya Katılanların Gelir Durumlarına Göre Daılım ekil 16: Ankete katılanların meslekleri

11 x KISALTMALAR VE SMGELER CBDA: Charles Biondo Design Associates DE: Devlet statistik Enstitüsü ETEK: Eitim Teknolojileri Genel Müdürlüü HÜ GEBAM: Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Aratırma ve Uygulama Merkezi KTE: Kiilik Tipi Envanteri KTHP: Kültür ve Turizm Haber Portalı KTO: Kayseri Ticaret Odası MEB: Milli Eitim Bakanlıı SHU: Sosyal Hizmet Uzmanı SP: Salık Platformu TSK: Türkiye veren Sendikaları Konfederasyonu TÜK: Türkiye statistik Kurumu VOA: Voice of America

12 - 1 - GR Tezin balıı okunduunda akla gelebilecek ilk soru, niçin bu konunun seçildii olacaktır. Yalı tüketiciler konu olarak seçilmitir çünkü dünya nüfusu demografik bir deiim içerisindedir. Tıp, bilim ve teknoloji üçgenindeki gelimelere paralel olarak insan ömrü uzamaya dolayısıyla da yalı nüfus artmaya balamıtır. Bu artı nüfusun daha detaylı bir ekilde incelenmesini gerektirmektedir. Yalı tüketicilerin satın alma davranıları özellikle pazarlamacılar için önem arz etmektedir. Ancak pazarlamacılar yalı nüfusu bir kâr kapısı olarak görmediklerinden yalı nüfus göz ardı edilmektedir. Yalı tüketicileri fark eden çok az irket vardır ve onlarında ilgileri henüz istenilen boyutlarda deildir. Yakın zamanda irketler yalıların ihtiyaçlarına yanıt vermek zorunda kalacaklardır. Çünkü yalıların giderek artan sayısı ihtiyaçlarına ve yaam tarzlarına uygun ürün ve hizmetlerin oluturulmasını gerektirecektir. Tez konusu, Yalı tüketicilerin satın alma karar süreçlerinin anlaılması olarak tanımlanabilir. Ancak çok geni olan bu konunun sınırlandırılması için karar alma süreçlerine etki eden pek çok faktörden yalnızca biri ele alınmıtır. Yapılan aratırmalar yalıların dier tüketici gruplarına göre % 60 daha çok televizyon izlediini göstermektedir( Solomon, ). Yalı tüketicilerin gençlere ve dier ya gruplarına göre daha çok televizyon izlediklerinden yola çıkarak televizyon reklâmlarının satın alma karar süreçlerine etkileri incelenmeye çalıılmıtır. Yalılar için televizyon önemli bir kitle iletiim aracıdır. Acaba televizyon reklâmları da yalı tüketiciler için televizyon kadar önemli midir? Eer televizyon reklâmları yalı tüketiciler için etkiliyse, satın alma sürecinin hangi aamalarında daha etkili? Çalımanın ilk bölümünde genel olarak tüketici davranılarına ve satın alma karar sürecine yer verilmitir. Tüketici davranıları, bireylerin hangi mal ve hizmetlerin satın alınacaına kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alınacaına ve satın alınıp alınmayacaına ilikin kararlarına ait süreçtir (Walters, 1974: 6-7). Tüketicilerin zaman, enerji ve para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketim için nasıl kullandıklarını incelemektedir (Odabaı, 2003: 30). Tüketici satın alma davranıı oldukça karmaık bir süreçtir. Satın alma eylemini gerçeklestirirken tüketici birçok iç ve dı deikenin etkisinde kalmaktadır. Bu nedenle tüketici davranıını etkileyen faktörler; kiisel, sosyo-kültürel, demografik ve durumsal olarak 4 balık

13 - 2 - altında kısaca ele alınmıtır. Her balık kendi alt balıkları içinde tanımlanmı böylece konuya açıklık getirilmeye çalıılmıtır. Çalımanın birinci bölümünde yer alan ikinci önemli balık, tüketici satın alma karar sürecidir. Tüketici satın alma karar süreci, tüketicinin ürünü veya hizmeti alırken geçirmi olduu 5 basamaklardan olumaktadır. Satın alma karar süreci, doyurulmamı bir ihtiyacın gerilim yaratmasıyla balamaktadır. htiyacın ortaya çıkmasından sonra ürün ve marka seçeneklerinin belirlenmesi ikinci aamayı oluturmaktadır. Üçüncü aama alternatiflerin deerlendirilmesidir. Bu aamada tüketici, belirledii seçenekler arasından hangisini seçeceinin deerlendirmesini yapmaktadır. Tüketici deerleme aamasından sonra satın alacaı ürüne ya da hizmete ilikin pek çok karar vermek zorundadır. Tüketicinin alım sonrası ortaya çıkan deerlendirmeleri, duygu ve düünceleri de pazarlama açısından önemlidir (Mucuk, 2001: 90). Tüketici bu aamada ürününü satın aldıktan sonra üründen bekledii ve üründen bulduu tatmini karılatırarak bir deerlendirme yapmaktadır. Çalımanın ikinci bölümünde yalı tüketicilerin genel özellikleri ve satın alma karar süreçleri incelenmitir. Daha önce genel olarak deinilen tüketici davranıları ve satın alma karar süreci aaması, bu bölümde yalı tüketiciler perpektifiyle aratırılmaya çalıılmıtır. Yalılık insan hayatının belirli bir aamasını oluturan kendine özgü üstünlükleri ve eksiklikleri olan bir dönemdir. Yalı nüfusun artmasıyla birlikte yalılık döneminde kiinin sosyal, ekonomik, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçları deimektedir. Öncelikle yalılık kavramı üzerinde durulmutur. Yalılık, 60 yaın balangıç olarak kabul edildii, kronolojik bir kavramdır. Genç yalı (65 74), orta yalı (75 84), ve yalı yalı (85 90) olarak kabul edilmektedir. Yalılık ve yalanma ile ilgili biyolojik, fizyolojik ve duygusal bata olmak üzere farklı tanımlamalar mevcuttur. Yalı ve yalılık kavramının ardından yalı tüketici tanımlanmıtır. Algılama, tutum ve tüketim davranıları bakımından farklılık gösteren, altmı yaından hayatın sonuna kadar olan ihtiyarlık dönemini de kapsayan tüketiciler bu gruba dâhil edilmitir. Yalı tüketici kavramı günümüzdeki yalı tüketici kavramıyla ekillenen kavramlar içerisinde incelenmitir. Bu kavramlar, Baby boomers, yalılıın gençlemesi, kadınsallaması ve tekillemesidir. Yalı tüketici ile yapılan aratırmalar genellikle baby boomers ile ilgilidir. Yalılarda kendi aralarında bölümlere ayrıldıında Yalı ve olgun kavramı 55 ya üstü için

14 - 3 - kullanılmaktadır yıllarında domu olan Baby Boomerlar için bu kavram tercih edilmektedir. Yüksek refah düzeyine sahip bir ortamda büyüyen, bireysellii ön planda tutan bu kuak pazarlama anlayıında pek çok unsuru deitirmitir ve deitirmeye devam edecek görünmektedir. leri yalardaki insanların kendilerini daha genç hissetmelerine balı olarak yaamlarında ortaya çıkan deiimler yalılıın gençlemesi olarak tanımlanmıtır (Tufan, 2003: 46 47). Kadınların erkeklerden daha uzun yaıyor olmaları yalıların kadınsallaması kavramını yalnız yaayan yalıların sayısındaki artı yalılıın tekillemesi kavramını ortaya çıkarmıtır. kinci bölümde yer alan bir dier önemli balıkta, yalı tüketicilerin genel özellikleridir. Kiisel, sosyo-kültürel ve demografik faktörler olarak 3 balık altında kısaca ele alınmı ve her balık kendi alt balıkları içinde tanımlanmıtır. Benzer ekilde yalı tüketicinin satın alma karar süreci 5 basamakta incelenmitir. Bu bölümde yalı tüketiciyi genel tüketiciden ayıran farklı özelliklerine ıık tutmak amaçlanmıtır. Yalı tüketicilerin tüketici pazarlarındaki önemi, yalı pazarının bölümlenmesi, konumlandırılması ve demografik deiime balı olarak ortaya çıkan pazar fırsatlarına deinilerek bu bölüm noktalanmıtır. Yalı tüketiciler ve televizyon reklâmları balıklı üçüncü bölümde, reklâm-televizyon ve yalı üçgeni arasındaki ilikinin netletirilmesi amaçlanmıtır. Üçüncü bölümün ilk balıı reklâma genel bakıdır. Reklâmın tanımı, amaçları, türleri anlatılmıtır. Reklâm, yaratıcı stratejilerle desteklenen ve sınırları tam olarak çizilmi bir alanda uygulanan kitle iletiim yöntemidir. Reklâm araçlarının anlatıldıı balıkta asıl anlatılmak istenen televizyonun tek ve vazgeçilmez bir reklâm medyası olarak görmenin yanlılııdır. Televizyon çok etkili bir kitle iletiim aracıdır ancak her hedef kitleye yalnız televizyon ile ulaabilmek mümkün deildir. Reklâmlar deerleri deitirme gücüne sahiptir. Ancak reklâmın gücü tartımalara konu olmaktadır. Tartımaların ana balıı reklâmın gücünün zayıf mı kuvvetli mi olduu üzerinedir. Bu nedenle bir dier balıkta televizyon reklâmlarının etkilerine deinilmitir. Bu etkiler olumlu ve olumsuz yanları ile sıralanmıtır. Televizyona ve reklâmlara yansıyan yalı tüketiciler üçüncü bölümün son balıını oluturmaktadır. Günümüzde pek çok reklâm yalı tüketiciyi dılamaktadır. Televizyon izleme oranları yüksek olan yalılar için bu anlaılması zor bir durumdur. Yalılar için reklâmlarda kullanılan deyimler espriler sempatik olmaktan ziyade itici olmakta ve yalılardaki satın alma

15 - 4 - potansiyelini azaltmaktadır. Yalı tüketicinin dikkatini çekebilmek için oluturulacak reklâm mesajlarının nasıl olması gerektii tartıılmıtır. Yalı tüketicilerin reklâmları ile ilgili olarak karar verilen udur: Dili basit olmalı, mesaj tek bir eyden bahsetmeli, açık konuulmalı, kelime sayısı az olmalı, açık ve parlak renkler kullanılmalıdır. Reklâmcılar yalı tüketicinin yükselen bir deer olduunun farkına varmaya balamıtır. Yaın, toplumsal ve etnik profilinin sürekli deimesi reklâmcıları zorlamaktadır. Bazı ürünler zaten yalı tüketiciye de hitap ettikleri için bu konuda anslıdırlar. Bu çalımanın dördüncü bölümünde, Türkiye de yalı tüketiciler pazarı kısaca ele alınmıtır. Bu son bölümün aırlıklı kısmını uygulama oluturmaktadır. Sonuç kısmında anket çalıması bulguları deerlendirilmi ve önerilerde bulunulmutur.

16 - 5 - MATERYAL VE YÖNTEM Çalımanın Amacı Bu çalımanın konusunu,, yalı tüketicilerin satın alma karar süreçlerindeki televizyon reklâmlarının rolü oluturmaktadır. Amaç, yalıların televizyon reklâmlarından ne ekilde etkilendiklerini ortaya koymak ve yalılara yönelik uygun pazarlama stratejilerinin gelitirilmesine zemin hazırlamaktır. Çalımanın Önemi Dünyadaki yalı nüfusun artıı bu nüfusun daha detaylı bir ekilde incelenmesini gerektirmektedir. Pazarlamacılar yalı nüfusu bir kâr kapısı olarak görmemektedirler. Nitekim pazarlamacıların yalı nüfus ile ilgilenmeleri de henüz istenilen boyutlarda deildir. Ancak irketler, çok yakın bir zamanda yeni ürünler gelitirerek ya da mevcut olanları deitirerek yalıların ihtiyaçlarına yanıt vermek zorunda kalacaklardır. Çünkü yalıların giderek artan sayısı ihtiyaçlarına ve yaam tarzlarına uygun ürün ve hizmetlerin oluturulmasını gerektirecektir. Yalı tüketici üzerine çalımalar özellikle gelimi ülkelerde yılardan beri youn olarak yapılmaktadır. Ancak yalı tüketici kavramı Türkiye de oldukça yeni bir aratırma alanıdır. Kültürel ve toplumsal farklılıklardan dolayı baka ülkelerdeki çalımaların bire bir Türkiye için aynı sonucu vermesi beklenmemelidir. Dolayısyla Türkiye de yalı tüketiciyle yapılacak çalımalar büyük öneme sahiptir. Bu tür çalımaların Türkiye geneline yaygınlatırılarak sürdürülmesi bize gelecein pazarlama stratejileriyle ilgili yeni ipuçları verecektir. Çalımanın Kavramsal Çerçevesi imdiye kadar yalılıkla ilgili yapılan bilimsel çalımalar, yaam süresinin uzatılmasına ilikin çalımalardır. Bu nedenle uzunca bir süre tıp biliminin içerisinde sürdürülmütür. Yine bu nedene balı olarak, ilk gelitirilen yalılık teorileri de genelde biyolojik ve fizyolojik tabanlıdır. Türkiye de yalılık dönemini ele alan çalımalar Batıya göre oldukça yeni ve son derece sınırlıdır. Dolayısıyla konuyla ilgili bilimsel aratırmalar, henüz yeterli deildir. Çalımanın Yöntemi Bu çalımada, ulusal ve uluslararası yayınlanmı makaleler, konferans ve kongrelerde sunulmu bildiriler, tüketici davranıları ve reklâm ile ilgili yazılmı kitaplardan faydalanılmıtır.

17 - 6 - Verilerin önemli bir bölümü ngilizce kaynaklardan yararlanılarak elde edilmitir. ngilizce kaynakların çounluuna internet arcılıı ile ulaılmıtır. Çalımanın uygulama bölümünde anket yöntemi kullanılmıtır. Yalı tüketicilerin görülerini doru tespit edebilmek amacıyla 25 soruluk bir ön çalıma hazırlanmıtır. Bu sorular 15 yalı üzerinde uygulanmıtır. Yapılan ön çalıma sayesinde gereksiz görülen sorular çıkarılmı ve soru sayısı 17 ye indirilmitir. Anket, maliyet ve zaman sınırlaması nedeniyle, Aydın ilinin Nazilli ilçesindeki 55 ya üstündeki katılımcılarla gerçekletirilmitir. Çalımanın bu bölgede yapılmasının önemli bir nedeni vardır. Bu neden, Türkiye de bulunan yalı nüfusun Ege Bölgesinde toplanmı olmasıdır. Anket sonuçları ki kare ile deerlendirilmitir.

18 - 7 - BRNC BÖLÜM TÜKETC DAVRANILARI VE SATIN ALMA KARAR SÜREC 1. Tüketici Kavramı Nihai olarak ürün ve hizmeti satın alan veya satın alma potansiyeli bulunan gerçek kiiye tüketici denilmektedir. Tüm pazarlama çabaları tüketicilere ve onların tatminine yöneliktir. Tüketici, özellikle tüketim malları pazarlamasında daıtım kanallarının son halkası, belirli haklara sahip tam yetkili bir üyesidir. Kiisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileenlerini satın alan veya satın alma potansiyeli olan gerçek kiidir. Tüketici pek çok deiik biçimde tanımlanmıtır. Bunun nedeni farklı disiplinlerin tüketiciyi kendi bakı açılarıyla ele almalarıdır. Sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, ekonomi tüketiciyi kavramını açıklamaya çalıan bilim dallarından bazılarıdır (Odabaı, 2003: 42). Tüketici, bir mal veya hizmetin tüketimini gerçekletiren bir birey olarak tüketici pazarını oluturmaktadır (Bozkurt, 2004: 89). Tüketici, bir iletmenin hedef pazarında yer aldıı için iletmelerin pazara yönelik faaliyetlerinde temel belirleyicidir. letmeler tüketiciler üzerinde sürekli aratırma yapmak zorundadır Tüketici pazarlama sisteminin anlaılması en zor ve en karmaık elemanıdır. Bunun iki önemli nedeni vardır. Birincisi, insan davranılarını ölçme ve deerlendirmedeki zorluk dieri ise, insan davranılarının etkileyen pek çok iç ve dı faktörün varlııdır (slamoglu, 2003: 5,6). Tüketici en çok müteri kavramı ile karıtırılmaktadır. Müteri, belirli bir maaza ya da firmadan düzenli alıveri yapan kii iken(odabaı, 2002: 20), tüketici satın alma potansiyeli olan herkestir. Pazarlamacılar tüketicilerden müteriler yaratabilmek için çalımaktadırlar. Müteriler ürünün pazar payını koruyan kimselerdir (Kaıkçı, 2002:134). Tüketici, bir mal veya hizmetin tüketimini gerçekletiren bir birey olarak tüketici pazarını oluturmaktadır. Tüketici pazarının büyüklüü nüfus ile orantılıdır. Birey sayısı artıkça pazarın büyüklüü de artmaktadır. Demografik özellikler olarak sayabileceimiz; nüfus, ya cinsiyet corafi daılım aile yapısı ve özellikleri gibi faktörler de pazarın büyüklüünü etkilemektedir. Tüketici pazarının artıını salayan bir dier faktör de tüketicilerin satın alma güçlerindeki artıdır (Bozkurt, 2004: 89).

19 - 8 - Tüketiciler pazarda ürün veya hizmetleri satın almadaki amaçlarına göre nihai ve endüstriyel olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ürün ve hizmetleri kendi üretimlerinde kullanmak üzere satın alan iletmelerin oluturduu pazarlar endüstriyel pazarlar olarak tanımlanmaktadır (Yükselen,2003:111). Bu çalımanın konusunu nihai tüketiciler oluturmaktadır. Üretilen ve tüketilen her ey tüketiciyi ilgilendirmektedir. Kentlemeden çevreye, havadan suya, ineden iplie, salıktan güvenlie, eitimden kültüre, televizyondan buzdolabına, konuttan gıdaya, ulaımdan alt yapı hizmetlerine kadar insanı ilgilendiren her ey bir tüketim konusudur ve tüketiciyi ilgilendirmektedir (KTO). Tüketiciyi ilgilendiren her ey iletmeleri de ilgilendirmektedir. Çünkü tüketici modern pazarlamanın odak noktasını oluturmaktadır. Pazarlamanın temelini oluturan 4P, yerini tüketici odaklı bir anlayı olan 4C ye bırakmıtır. letmeler pazarlama planlarını 4C ye çevirebildikleri oranda baarılı olacaklarıdır. 4 P 4 C Product(Ürün) Customer Value (Tüketiciye sunulan deer) Price(Fiyat) Customer Costs(Tüketici maliyetleri) Place( Yer ve Daıtım) Customer Convenience (Tük. ürüne rahat ulaabilmesi) Promotion (Tanıtım) Customer Communication (Tüketici ile iletiim) ekil 1:Tüketiciye yönelik pazarlama (Demirel, 1996: 93) Modern pazarlama anlayıına göre bir tüketicinin belirgin bazı özellikleri vardır. Bu özellikler öyledir (Thomas, 1997: 9): Rasyoneldir Planlı hareket eder Organizedir Rahatına dükündür (Konformisttir) Moral ve ahlaki deerlere sahiptir Tüketici kavramı, toplumsal deiime paralel olarak deimitir (Bozkurt, 2004: 95). Dünyada yaanan hızlı deiim ve buna paralel olarak artan rekabet olgusu, tüketici

20 - 9 - seçeneklerinin eskisine oranla artmasına neden olmaktadır (Çorolu,2006). Bu deiim tüketicilerin karar alma süreçlerini ve satın alma davranılarını da etkilemitir. Günümüz tüketicisi bilinçli olmasının yanında kararsız ve kaotik davranan bir kitledir. Tatmin olamayan bu tüketici kitlesinin davranıların takip edilmesi de güçlemektedir (Altınta, 2001:1). Reklâmcıların daha zengin ve daha iyi bir hayat tarzını göstermeleri, tüketicilerin beklentilerinin yükselmesi ve iletmelerin performanslarının artması sonucunda tüketicilerin tatmini zorlamıtır. Tüketiciler artık kendi düüncelerinin üstün olduunu düünerek kararlar almaktadırlar. Tüketici kendini dierlerinden farklı kılmakta ve farklı bireysel kimlikler oluturmaktadır (Çabuk ve Nakıbolu, 2005: 60). Bir anlamda tüketicilerde ve toplumda bir daılma yaanmaktadır. Tüketiciler tek bir merkezde deil bireysel anlamda daınık olarak yer almaktadırlar (Firat and Shultz 1997:191). Toplumda birebir ilikilerin ikinci plana itildii bunun yerini ise bireysel amaçların ve hedeflerin aldıı görülmektedir. Daha sıcak ilikiler yerine daha mesafeli ilikiler kurulmaktadır. Toplumdaki bu yapılanma tüketicilere de yansımaktadır (Altınta, 2001:1). Tüketiciler arasında kadınlar önemli bir güç haline gelmilerdir. Ancak yeni eilimleri yönlendirenler erkeklerdir. Millennials olarak tanımlanın yeni genç erkek tipi, dinlemekten fazla holanmayan, daha az mücadelecidir. irketler bu yeni erkek tipine ulamaya çalımaktadırlar (Karahasan, 2004:7). Teknolojik deiimler neticesinde internetin getirmi olduu sanal ortamdaki birliktelikler internette yer alan insanların adeta tek bir alt kültüre sahip olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla sanal toplum içerisinde tüketici de tüketici davranıları da deimektedir Bilgisayar teknolojisindeki hızlı deiimler tüketicilerin firmaların mal ve hizmetlerini internet vasıtasıyla satın alma imkânı tanımaktadır. Böylece tüketici davranıları sanal ortamda devam etmektedir. Daha önce deinilen ve tüketici davranılarını etkiledii belirtilen bilim dallarını inceleme alanları da sanal ortama geçmektedir. letiim çok hızlı ve aynı zamanda aracısız gerçeklemektedir. Günümüzde tüketicilerin hayat vizyonları da deimektedir. Medya internet ve eitim olguları ile her bireyin kendine ait farklı bir hayat vizyonu söz konusudur (Bozkurt, 2004: 97).

21 Bireysellik ve aynı zamanda küreselleme insanları ve dolayısıyla tüketicileri bir araya getirebilmede zorlukların yaanmasına neden olmaktadır. Her tüketicinin birbirinden farklı stil anlayıları yüzünden pazarı bölümlere ayırabilmek zorlamaktadır (Altınta, 2001:1). Sosyal sorumluluk, çevresel deerler pazarlama yönelimlerini de deitirmitir li yıllardaki benim deeri 1990 lı yıllarda bizim deerine dönümütür. Tüketicilerin daha duyarlı olmasına neden olan bu durum aynı zamanda tüketici davranılarına ve satın alma sürecinede yansımaktadır (Macchiette and Roy, 1994: 57). Tüketiciler eitimin ve teknolojinin etkisiyle daha önceleri anlamlandırdıı mal veya hizmetlerin yapısı deitiinden aynı mal veya hizmete farklı anlamlar yüklemeye balamaktadır. Geçen zaman içerisinde mal veya hizmetin fonksiyonu deimese de tüketicinin ona atfettii anlam deimektedir. Tüketici tutumlarındaki deiim olarak incelenebilecek bu yapılanma davranı deiiklii olarak ortaya çıkacaktır. Her anlam yüklemesi baka bir davranıı gerekli kılacaktır (Altınta, 2001:1). Tüketicilerin sahip oldukları gücün odaındaki deiim, bu gücün kullanılı ekillerini de etkilemektedir. Boykotlar, günümüz pazar ekonomisi içinde, tüketicilerin sahip oldukları en büyük silah durumundadır. Dolayısıyla, tüketici boykotları, hem kurumsal hem de hükümet politikalarının deiiminde etkili bir güç olabilmektedir (Zureik and Mowshowitz, 2005). Deien tüketici için kendini ifade etme, ürün ve markalar aracılııyla olmakta, ihtiyaçları sürekli ve hızlı deien bir yapıda ortaya çıkmakta, satın alma amaçları ise sadece bir ürün veya hizmete sahip olmak için deil elenme, sosyal bir davranıta bulunma gibi amaçlarla da gerçekletirilebilmektedir (Çabuk ve Nakıbolu, 2005: 60). Tüketici kavramının yeniden inası tüketici davranılarının incelenmesinde farklı bakı açıları gerektirmektedir. Tüketicinin özelliklerinin deiimi sonucu ortaya çıkan yeni aratırma konuları ve balıklarını aaıdaki tabloda öyle özetleyebiliriz:

22 Boyut/Kavram Genel Amaç Anlam Çizelge 1: Deien Tüketicinin Özellikleri Kaynak: Çabuk ve Nakıbolu, 2005: 60 Pazarlamacılar için tüketiciyi ve tüketici davranılarını anlamak, bu anlayı üzerine kurulu stratejiler gelitirmek baarının ilk anahtarı olarak görülmektedir (Çabuk ve Nakıbolu, 2005: 51). Kendini fade Etme Satın Alma Amacı Satın Alma Alıveri Yeri Alıveri Zamanı Tüketim Sistemi Deer Tatmin letme Amaçları Pazar Bölümü Özellikler Bireysel amaçlar Kiinin kendini dierlerinden farklılatırması Kimlik oluturma Kiiye ve dâhil olduu küçük gruba özgü, sembolik Ürün, marka, sembol vb. kullanılarak, kiisel imaj yaratarak Tüketim yapma, sosyal bir davranıta bulunma, elenme Anlık, kiisel anlamlara, kimlie ve amaca odaklı Hemen hemen her, sanal kii için anlamlı ve istedii yerde Deiik kanallar(internet, telefon vb.) nedeniyle düzensiz, deiken Sembolik ve bireye has anlamlar sistemi ile açıklanabilir yapıda Nesnenin içeriinden çok ekli imajı ve bireye salayacaı katkıya göre belirlenir Kısa süreli, ürüne, ürünün faydasına, beklentilerine göre deiken Müteri deeri odaklı, davranıla marka oluturma odaklı Müteri deeri ve balılık ölçümü yapma Az söz söyleyip çok ey sunmak Uzun dönemli ilikiler kurmak Tüketicinin niye satın aldıına deil, niye tükettiine odaklanmak Küçük, parçalanmı, ortak eylemlere, davranılara göre oluan yapıda

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing,

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles of Marketing, Prentice Hall, Inc., New Jersey, 15 th Edition Tüketici

Detaylı

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci

10/14/14. Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Tüketici Davranışı Modeli Tüketici davranışını etkileyen faktörler Tüketici satınalma karar süreci Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli

Tüketici Satın Alma Davranışı Tüketici Davranışı Modeli Bölüm 6 Pazarları ve Satın alma Davranışı Bölüm Amaçları davranış modelinin unsurlarını öğrenmek davranışını etkileyen başlıca özellikleri belirtmek Alıcı karar sürecini açıklamak Satın Alma Davranışı

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001

ICS 04.200.10 TÜRK STANDARDI TS EN OHSAS 18001/Mart 2001 OHSAS 18001 SALII VE GÜVENL YÖNETM REHBER STANDARDI GR : Dünyada, üretim faktörünün temel öesi olan çalıanların salıı ve güvenlii endüstriyel gelimelere paralel olarak, ön plana çıkmaktadır. Salıı ve i

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF

PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF PAZARLAMA YÖNETİMİ KISA ÖZET KOLAYAOF DİKKAT Burada ilk 4 sayfa gösterilmektedir. Özetin tamamı için sipariş veriniz www.kolayaof.com 2 Kolayaof.com 0 362 2338723 Sayfa 2 İÇİNDEKİLER 1. ÜNİTE- Pazarlamanın

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES

MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES T.C. EGE ÜNVERSTES FEN FAKÜLTES KMYA BÖLÜMÜ MKRODALGA, UV VE HOT PLATE LE BOZUNDURULMU SRKE ÖRNEKLERNDE KADMYUM, KURUN VE BAKIR ÇERNN POTANSYOMETRK SIYIRMA ANALZ LE NCELENMES Danıman: Doç. Dr. H. smet

Detaylı

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu

Vakum teknolojisi. Sistem kılavuzu Vakum teknolojisi Sistem kılavuzu Yazılım Yazılım aracı: Vakum seçimi Festo, vakum hesaplarına esas tekil eden, hızlı ve kolay bir ekilde uygun vantuz tutucu elemanının seçimini olanaklı kılan 2001 ürünleri

Detaylı

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu

Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu Taıt alımlarının ette tüketim endeksi kapsamında izlenmesi hakkında bilgi notu ette tüketim endeksi, ekonomideki tüketim eilimlerini kartla yapılan tüketimi baz alarak incelemektedir. Bu nedenle, endeks

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN

KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR YÖNET M PROF. DR. HALUK GÜRGEN KURUMSAL T BAR tibar alglamalardan oluur. Kurumsal itibar, bir kuruma yönelik her türlü alglamann bütünüdür. Kurumsal itibar; sosyal ortaklarn kurulula ilgili

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars

Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars KAR BEYAZ LTD. T. Küçük Asya Grubu, elektronik ve beyaz eya sektörüne, bir dünya teknoloji devi olan Three Stars (3 ) 1 ile 2005 yılında imzaladıı distribütörlük anlamasıyla giri yaptı. 2005 yılının ilk

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES

TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES TÜRKYE'DE OTOMOBL SAHPLNN MODELLENMES Kemal Selçuk ÖÜT 1 SUMMARY Car ownership forecasting plays an important role in both traditional and innovates planning. It is often recognised that the level of car

Detaylı

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ

1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 PAZARLAMA KAVRAMI VE PAZARLAMANIN GELİŞİMİ 11 1.1. İşletme Fonksiyonu Olarak Pazarlama Fonksiyonu 13 1.1.1. Pazarlama Fonksiyonları 14 1.2. Pazarlamanın Tanımı 15 1.3. Pazarlamanın

Detaylı

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ

GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ GİRİŞİMCİNİN GÜNDEMİ Girişimcinin Gündemi GİRİŞİMCİLER VE KOBİ LER AÇISINDAN MARKA VE ÖNEMİ Günal ÖNCE Günümüzde markalara, Amerikan Pazarlama Birliği nin tanımladığının yanı sıra sadece sahip oldukları

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir.

Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. PAZARLAMA İLETİŞİMİ Rekabet üstünlüğü, bıçaklarla yapılan bir kavgada, bir tabancaya sahip olmak gibidir. Hızla artan iletişim olanakları karşısında hedef kitleye en etkin şekilde ve doğru kanaldan ulaşmanın

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". " " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!",

! # $! %&'(()*!!+,$!-+ ./ #!.    0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! 2 3 $-! 0 $! 4 444,3,, 5!.!, !"# $ %&'()'$*!$+$&+,!!" # $! %&'(()*"!!+",$!-+ "./ #!". "-+ -.+. " " 0$ $ 1-0!.,0! 2! $!! ""2 3 $-! 0 "$! 4 444,3,," 5!.!", -. * ",/" - 6%%( 7 "#!896: ;, +"-** "8',& ""$ + + "0*0! -! 0# 0#!* -"0 " < +"!

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi

INTOSAI KAMU KES M Ç KONTROL STANDARTLARI REHBER. Özet Çeviri Baran Özeren Sayı tay Uzman Denetiçisi INTOSAI KAMU KESMÇ KONTROL STANDARTLARI REHBER Özet Çeviri Baran Özeren Sayıtay Uzman Denetiçisi 2 Haziran 2004 Çevirenin Notu Denetim meslei ile ilgili kamu ve özel sektör organizasyonları, son yirmi

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta

Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA. Beta Doç.Dr. Mehmet MARANGOZ İNTERNETTE PAZARLAMA İstanbul - 2014 Beta I Yayın No : 3055 İşletme-Ekonomi Dizisi : 639 1. Baskı - Ocak 2014 - İSTANBUL ISBN 978-605 - 333-082 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers

SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers SINIF ÖRETMENLERNN MOTVASYONUNUN TATMN ÜZERNE ETKS The effect on job satisfaction of the motivation of class teachers Cavit YAVUZ* 1 Cemile B. KARADENZ** 2 Özet Eitimin kalitesini ve niteliini etkileyen

Detaylı

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER

KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER KENTSEL RAYLI SSTEMLERDEK SON GELMELERE LKN GÖRÜ VE ÖNERLER Prof. Dr. Güngör EVREN Ara. Gör. K. Selçuk ÖÜT.T.Ü. naat Fakültesi Ulatırma Anabilim Dalı Ayazaa / STANBUL 1. GR Kentlerin, büyümeleri ölçüsünde

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar

Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Modern Pazarlama Anlayışındaki Önemli Kavramlar Müşteri Değeri: Bir değişim işleminde müşterinin elde ettiği yararların katlandığı veya ödediği bedele oranı Müşteri Tatmini: Mal veya hizmetin, müşteri

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 4.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER Kalite Planlaması Kalite Felsefesi KALİTE PLANLAMASI Planlama, bireylerin sınırsız isteklerini en üst düzeyde karşılamak amacıyla kaynakların en uygun

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama.

Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları. - Kotler, Philip & Armstrong, Gary

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ Bihter PEKCAN YÜKSEK LSANS TEZ YAZILIM ERGONOMS VE BR LETME YAZILIMI ÜZERNE UYGULANMASI ENDÜSTR MÜHENDSL ANABLM DALI ADANA, 2007 ÇUKUROVA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*)

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) Özet: Her eyin hızla deitii günümüz dünyasında pazarlama açısından da dikkate deer gelime

Detaylı

22.2.2016. http://aves.akdeniz.edu.tr/taylandortyol/

22.2.2016. http://aves.akdeniz.edu.tr/taylandortyol/ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI 1. HAFTA SATIN ALMA, SAHİP OLMA VE OLMA Taylan DÖRTYOL Yrd. Doç. Dr. Akdeniz Üniversitesi, Ayşe Sak Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, UTL Bölümü http://aves.akdeniz.edu.tr/taylandortyol/

Detaylı

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM

Eitim Notu. Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Eitim Notu Konu : SÜREÇLERLE YÖNETM Hazırlayan : Dr. M. Talat MD Sayfa 1 / 93 Giri...lerin baarısı, içinde bulunulan sektör veya i alanında baarıyı salayan faktörler, unsurlarla ilgilidir. Söz konusu alanlarda

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

Pazar Bölümlendirmesi

Pazar Bölümlendirmesi Pazar Bölümlendirmesi Umut Al H.Ü. Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü umutal@hacettepe.edu.tr Pazar Bölümlendirmesi Bir kurumun ürün ve hizmetlerine talep gösteren bireylerin oranı ile kurumun ürün ve hizmetleriyle

Detaylı

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma

28.10.2014. Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Pazar bölümlendirme Pazar Hedefleme Farklılaştırma ve Konumlandırma Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Kotler, Philip & Armstrong, Gary (2014), Principles

Detaylı

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015

Satış Reklam Dağıtım İkna etme İnsanları kandırma becerisi Satış kolaylaştırıcı faaliyetler 9/28/2015 Pazarlamanın Konusu ve Kapsamı Pazarlamanın Gelişimi, Pazarlama Anlayışı ve Toplumsal Pazarlama Anlayışı Pazarlama İle İlgili Son Gelişmeler Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri.

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT

ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER. Kemal Selçuk ÖÜT ÇOK AMAÇLI ALIVER MERKEZLERNN ULATIRMA ALYAPISINA ETKLER Kemal Selçuk ÖÜT stanbul Teknik Üniversitesi, naat Fakültesi, Ulatırma Anabilim Dalı, Ayazaa 80626, stanbul ÖZET : Çok amaçlı alıveri merkezleri

Detaylı

KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA

KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ TURZM LETMECL ANABLM DALI YÜKSEK LSANS TEZ KONAKLAMA LETMELERNDE HZMET Ç ETM LE ÖRGÜTSEL BALILIK ARASINDAK LKNN BELRLENMESNE YÖNELK BR ARATIRMA Osman ÇULHA

Detaylı

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi

2/24/15. Pazar Kavramı Pazarlama Çevresi Pazar Kavramı Pazarlama si Mikro Makro Kullanılan Kaynaklar: - Mucuk, İ. (2012). Pazarlama İlkeleri. Türkmen Kitabevi - Altunışık, R., Özdemir, Ş. & Torlak, Ö. (2012). Modern Pazarlama. Değişim Yayınları.

Detaylı

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU

ARACI KURUMUN UNVANI :DELTA MENKUL DEERLER A.. Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU Sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2009 31 Mart 2009 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. irket in Merkezi

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir.

TEK-ART TURZM A.. irketimizin 2003 yılı faaliyetleri sonunda esas faaliyet karını % 184 artırarak milyon TL düzeyine geldii görülmektedir. TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, irketimiz açısından baarılı bir yıl olan 2003 yılı olaan genel kurul toplantısında yönetim kurulu faaliyet raporunu siz deerli ortaklarımızın dikkatina sunmaktan

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015

Pazarlamanın Önemi. Toplumsal açıdan önemi. İşletmeler açısından önemi. Para Uzmanlık Pazar - 1. BBY 465, 6 Ekim 2015 Pazarlamanın Önemi Toplumsal açıdan önemi Para Uzmanlık Pazar İşletmeler açısından önemi - 1 Pazarlamanın Topluma Sağladığı Katkılar Toplumun gereksinim ve isteklerini karşılama hizmeti görür Ekonomik

Detaylı

TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız,

TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, TEK-ART TURZM A.. Deerli Ortaklarımız, 2004 yılı irketimiz açısından baarılı bir yıl olmutur. Yönetim Kurulu faaliyet raporunu deerli ortaklarımızın dikkatine sunmaktan büyük bir mutluluk duyduumuzu ifade

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

FRANSA DA OKULA GTME

FRANSA DA OKULA GTME Turc FRANSA DA OKULA GTME Fransa ya yeni gelen örencileri ve aileleri aırlama belgesi BU BELGE SORULARINIZI CEVAPLIYOR Çocuumu ilkokula, ortaokula veya liseye nasıl yazdırırım? Çocuum henüz fransızca konumuyor.

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007

T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ YL 2006 0007 TOPLAM KALTE YÖNETM UYGULAMALARINA ÖRGÜT KÜLTÜRÜNÜN ETKS: AMPRK BR ÇALIMA HAZIRLAYAN: BAAK ÇATALOLU DANIMAN: YRD. DOÇ. DR. AL ENDER ALTUNOLU

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI

ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI ÖRGÜTLERDE GÖREN ETM ÜZERNE BR ALAN ARATIRMASI Edip ÖRÜCÜ (*) Sedat YUMUAK (**) Özet: Bu aratırmanın amacı kamu kurulularında verilen hizmet içi eitimin çalıanlar üzerindeki etkilerinin hangi faktörlere

Detaylı

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular

Yöntem Ara tırma Modeli Evren ve Örneklem Veri Toplama Aracı Verilerin Analizi Bulgular Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÖRETMENLK UYGULAMASI

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET

MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ÖZET D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi Cilt:22 Sayı:1, Yıl:2007, ss:105-121 MAĞAZA İMAJI, MAĞAZA MEMNUNİYETİ VE MAĞAZA SADAKATİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TÜKETİCİLER AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Murat Selim SELVİ * Hatice ÖZKOÇ

Detaylı

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE)

TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) TÜRKÇE ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN ÖRENME STLLER VE BUNLARIN ÇETL DEKENLERLE LKS (GAZ ÜNVERSTES ÖRNE) LEARNING STYLES OF THE TURKISH TEACHING STUDENTS (The Case of Gazi University) Tazegül DEMR Özet Bu çalımada,

Detaylı

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya

İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya PAZARLAMA YÖNETİMİ İşletmelerin en temel iki fonksiyonu; mal ve hizmet üretmek ve üretilen mal ve hizmetleri pazarlamaktır. Üretim, mal veya hizmetlerin nasıl ortaya konulacağını; pazarlama ise hangi ürünlerin,

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

Yazılım Takımlarında Baarı

Yazılım Takımlarında Baarı Yazılım Takımlarında Baarı Tunca SELBES Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara, Türkiye e-posta: tunca.selbes@sgs.meteksan.com.tr e-posta:

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı