YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS"

Transkript

1 T.C. ADNAN MENDERES ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ L YL YALI TÜKETCLERN SATIN ALMA KARAR SÜREÇLERNE TELEVZYON REKLÂMLARININ ETKS HAZIRLAYAN: Bengü Emine ÇOLAKOLU DANIMAN: Yrd.Doç.Dr. Mustafa DOANER AYDIN

2 i ÖZ Bu çalımada, yalı tüketicilerin satın alma karar süreçlerinde televizyon reklâmlarının rolü ele alınmıtır. Tüketici kavramına ve davranılarına kısaca deinilmi, satın alma karar süreçlerini etkileyen faktörler üzerinde durulmutur. Yalı tüketicilerin karar süreçleri belirlenmeye çalıılmı ve yalı pazarının önemi vurgulanmak istenmitir. Televizyon reklâmlarının yalı tüketiciler satın alma karar süreçlerindeki etkinliini ortaya koyan bir uygulama çalıması yapılmıtır. Anahtar Kelimeler: Tüketici Davranıları, Satın Alma Karar Süreci, Yalı Tüketici, Televizyon Reklâmları. ABSTRACT This study clarifies the effects of TV advertisement on mature consumer. In the study, firstly, consumer behavior has been briefly explained then it has been focused on the factors of consumer s decision-making process. In this framework, it has been tried to specify the decision-making process of mature consumer and stressed on the importance of mature market. Finally, it was applied a survey, which required the effects of TV advertisement on mature consumer. Key Words: Consumer Behavior, Consumer s Decision-Making Process, Mature Consumer, TV Advertisement.

3 ii ÇNDEKLER ÖZ... ABSTRACT... ÇNDEKLER... ÇZELGELER LSTES...V EKLLER LSTES...X KISALTMALAR VE SMGELER...X GR... BRNC BÖLÜM TÜKETC DAVRANILARI VE SATIN ALMA KARAR SÜREC 1. Tüketici Kavramı Tüketici Davranıları Tüketici Davranılarını Etkileyen Faktörler Kiisel Faktörler Örenme Güdü Algı Tutum Yaam Tarzı Sosyo-Kültürel Faktörler Kültür Altkültür Sosyal Sınıf Referans Grupları Aile Rol Ve Statü

4 iii 3.3. Demografik Faktörler Ya Meslek Gelir Kiilik Cinsiyet Durumsal Faktörler Tüketici Satın Alma Karar Süreci Bir htiyacın Ortaya Çıkması Alternatiflerin Belirlenmesi Alternatiflerin Deerlendirilmesi Satın Alma Kararının Verilmesi Satın Alma Sonrası Duygular Tüketici Davranıları ve Satın Alma Karar Süreci likisi KNC BÖLÜM YALI TÜKETCLER VE SATIN ALMA KARAR SÜREÇLER 1. Tüketici Pazarlarındaki Demografik Deiim Yalılık ve Yalı Tüketici Kavramı Yalılık Kavramı Yalı Tüketici Kavramı Baby Boommers Yalılıın Gençlemesi Yalılıın Kadınsallaması Yalılıın Tekillemesi Yalı Tüketicilerin Genel Özellikleri Kiisel Özellikler Örenme Motivasyon-Güdü Algı Tutum

5 iv Yaam Tarzı Sosyo-Kültürel Özellikler Kültür Altkültür Sosyal Sınıf Referans Grupları Ve Aile Roller ve Statü Demografik Özellikler Ya Eitim Cinsiyet Gelir Kiilik Yalı Tüketicilerin Satın Alma Karar Süreçleri Bir htiyacın Ortaya Çıkması Alternatiflerin Belirlenmesi Alternatiflerin Deerlendirilmesi Satın Alma Kararının Verilmesi Satın Alma Sonrası Duygular Yalı Tüketicilerin Satın Alma Alıkanlıkları Yalı Tüketicilerin ihtiyaçları Salık Tatil-Seyahat Medya Finans Giyim-Kozmetik Yalı Tüketicinin Tüketici Pazarlarındaki Önemi Yalı Tüketici Pazarının Bölümlenmesi Yalı Tüketiciler Pazarına Yönelik Konumlandırma Demografik Deiime Balı Olarak Ortaya Çıkabilecek Pazar Fırsatları

6 v ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TELEVZYON REKLÂMLARI VE YALI TÜKETCLER 1. Reklâma Genel Bakı Reklâmın Tanımı Reklâmın Amaçları Reklâmın Türleri Reklâmı Yapanlar Açısından Reklâm Amaç Açısından Reklâm Mesaj Açısından Reklâm Ödeme Açısından Reklâm Corafi Alan Açısından Reklâm Reklâm Araçları Reklâmın Etkileri Televizyon Televizyon Reklâmlarının Etkileri Yalı Tüketiciler ve Televizyon Reklâmları DÖRDÜNCÜ BÖLÜM UYGULAMA 1. Türkiye de Yalı Nüfus Aratırma Yöntemi Aratırma Bulgularının Deerlendirilmesi SONUÇ ÖZET SUMMARY TEEKKÜR KAYNAKÇA ÖZGEÇM

7 vi ANKET FORMU EK-1. TÜRKYE GENELNDE 55 YA VE ÜSTÜ CNSYET ORANLARINA GÖRE NÜFUS DAILIMI EK DÜNYA NÜFUSUNUN YA VE CNSYET OLARAK DAILIMI ( 1000 ÜZERNDEN)

8 vii ÇZELGELER LSTES Çizelge 1: Deien Tüketicinin Özellikleri Çizelge 2: Güdüleri ortaya çıkaran ihtiyaçlar Çizelge 3: Referans grupları ve özellikleri Çizelge 4: Tüketicinin hayat seyri Çizelge 5: Tüketici riskleri Çizelge 6: Az gelimi ülkelerde 60 ya üzeri nüfus ve % olarak daılımı Çizelge 7: Gelimi ülkelerde 60 ya üzeri nüfus ve % olarak daılımı Çizelge 8: yıllarında dünya üzerindeki yalı nüfus Çizelge 9: Avusturalya, Çin, talya, Japon, ngiltere ve Amerika daki 50 ya üstü nüfusun karılatırılması Çizelge 10: Yalılık ve sınıflandırılması Çizelge 11: Kronolojik yalanma tablosu Çizelge 12: Dünya nüfusundaki cinsiyet daılımı Çizelge 13: 2050 yılında dünyada 55 ve daha üstü ya gruplarının cinsiyet daılımı Çizelge 14: yılları arasında dünyadaki 60 ya üzeri nüfus oranı Çizelge 15: 2005 yılında dünya nüfusunda 55 ya ve üstü cinsiyet daılımı Çizelge 16: Yalı tüketicilerin alıveri davranıları Çizelge 17: letmelerin yalı pazara bakıları Çizelge 18: Reklâm sınıflandırması Çizelge 19: Reklâm araçları ve olumlu-olumsuz yanları Çizelge 20:Reklâmın tüketici üzerindeki etkisi Çizelge 21: Reklâm adedi ve hatırlanma oranı Çizelge 22: Reklâm sıralaması ve hatırlanma oranı Çizelge 23: Bilgi kaynaklarına duyulan güven, ngiltere-türkiye karılatırması Çizelge 24: Ya gruplarına göre hafta için günlük TV izleme saatleri Çizelge 25: Cinsiyete göre reklâmları izleme Çizelge 26: 50 ya ve üstü modellerin medyada yer aldıkları ürünler Çizelge 27: 2050 yılına kadar Türkiye genelinde beklenen nüfus artıı Çizelge 28: yılları arasındaki demografik projeksiyonları Çizelge 29: 2020 yılında 50 ve üstü ya gruplarına göre nüfus projeksiyonu

9 viii Çizelge 30: Farklı hedef kitle büyüklükleri ve hata düzeyleri için ihtiyaç duyulan örneklem büyüklükleri Çizelge 31: Nazilli lçesinin yıllara göre nüfusu Çizelge 32: 2000 yılına göre Nazilli lçesi 55 ve üstü ya gruplarının nüfus daılımı Çizelge 33: Ya Gruplarının Nüfus Oranlarına Göre Uygulanan Anket Sayısı Çizelge 34: Ankete katılanların cinsiyetleri Çizelge 35: Ankete Katılanların Ya Gruplarına Göre Daılımı Çizelge 36: Aratırmaya Katılanların Eitim Durumuna Göre Daılımı Çizelge 37: Ankete katılanların medeni durumu Çizelge 38: Aratırmaya Katılanların Gelir Durumlarına Göre Daılımı Çizelge 39: Ankete katılanların meslekleri Çizelge 40: Ankete katılanların gün içinde televizyon izleme vakitleri Çizelge 41: Ankete katılanların gün içinde televizyon izleme süreleri Çizelge 42: Ankete katılanların izlemeyi tercih ettikleri televizyon programları Çizelge 43: Televizyon yayınları sırasında verilen reklâmları izleme durumları Çizelge 44: En çok dikkat ettikleri reklâmlar Çizelge 45: Reklâmların satın alma kararlarında etkili olup olmadıı Çizelge 46: Reklâma duyulan güven Çizelge 47: Reklâmın karılatırma olanaı saladıı fikrine katılanlar Çizelge 48: Reklâmlarda kendi ya gruplarını görmeyi isteme fikri Çizelge 49: Reklâmların satın alma isteini ortaya çıkadıına katılanlar Çizelge 50: Reklâmın satın alma kararlarında etkili olduu fikrine katılıyor musunuz? Sorusuna verilen cevapların daılımları Çizelge 51: Televizyon reklâmlarının ürün hakkında bilgi veren güvenilir bir kaynak olduu fikrine katılıyor musunuz? Sorusuna verilen cevapların daılımı Çizelge 52: Televizyon reklâmının piyasadaki ürünler arasında karılatırma yapma olanaı saladıı fikrine katılıyor musunuz? Sorusuna verilen cevapların daılımları Çizelge 53: zlediiniz bir reklâmdan sonra o ürüne karı satın alma istei duyuyor musunuz? Sorusuna verilen cevapların daılımları

10 ix EKLLER LSTES ekil 1:Tüketiciye yönelik pazarlama ekil 2: Tüketici davranıı genel modeli ekil 3: Tüketici Davranıının Pazarlama Stratejisi Gelitirilmesine Katkısı ekil 4 : Satın alma kararını etkileyen durumsal faktörler ekil 5: Tüketicinin ihtiyaç tanımlaması ekil 6: Tüketicinin bilgi edinmesini etkileyen faktörler ekil 7: Tüketici Karar-Verme Tipleri ekil 8: Tüketici davranıı ve satın alma karar süreci ekil 9: letiim süreci olarak reklâm ekil 10: Ürünün Hayat Seyri ve Reklâmlar ekil 11: Ankete katılanların cinsiyete göre daılımı ekil 12: Ankete Katılanların Ya Gruplarına Göre Daılımı ekil 13: Aratırmaya Katılanların Eitim Durumuna Göre Daılımı ekil 14: Ankete katılanların medeni durumu ekil 15: Aratırmaya Katılanların Gelir Durumlarına Göre Daılım ekil 16: Ankete katılanların meslekleri

11 x KISALTMALAR VE SMGELER CBDA: Charles Biondo Design Associates DE: Devlet statistik Enstitüsü ETEK: Eitim Teknolojileri Genel Müdürlüü HÜ GEBAM: Hacettepe Üniversitesi Geriatrik Bilimler Aratırma ve Uygulama Merkezi KTE: Kiilik Tipi Envanteri KTHP: Kültür ve Turizm Haber Portalı KTO: Kayseri Ticaret Odası MEB: Milli Eitim Bakanlıı SHU: Sosyal Hizmet Uzmanı SP: Salık Platformu TSK: Türkiye veren Sendikaları Konfederasyonu TÜK: Türkiye statistik Kurumu VOA: Voice of America

12 - 1 - GR Tezin balıı okunduunda akla gelebilecek ilk soru, niçin bu konunun seçildii olacaktır. Yalı tüketiciler konu olarak seçilmitir çünkü dünya nüfusu demografik bir deiim içerisindedir. Tıp, bilim ve teknoloji üçgenindeki gelimelere paralel olarak insan ömrü uzamaya dolayısıyla da yalı nüfus artmaya balamıtır. Bu artı nüfusun daha detaylı bir ekilde incelenmesini gerektirmektedir. Yalı tüketicilerin satın alma davranıları özellikle pazarlamacılar için önem arz etmektedir. Ancak pazarlamacılar yalı nüfusu bir kâr kapısı olarak görmediklerinden yalı nüfus göz ardı edilmektedir. Yalı tüketicileri fark eden çok az irket vardır ve onlarında ilgileri henüz istenilen boyutlarda deildir. Yakın zamanda irketler yalıların ihtiyaçlarına yanıt vermek zorunda kalacaklardır. Çünkü yalıların giderek artan sayısı ihtiyaçlarına ve yaam tarzlarına uygun ürün ve hizmetlerin oluturulmasını gerektirecektir. Tez konusu, Yalı tüketicilerin satın alma karar süreçlerinin anlaılması olarak tanımlanabilir. Ancak çok geni olan bu konunun sınırlandırılması için karar alma süreçlerine etki eden pek çok faktörden yalnızca biri ele alınmıtır. Yapılan aratırmalar yalıların dier tüketici gruplarına göre % 60 daha çok televizyon izlediini göstermektedir( Solomon, ). Yalı tüketicilerin gençlere ve dier ya gruplarına göre daha çok televizyon izlediklerinden yola çıkarak televizyon reklâmlarının satın alma karar süreçlerine etkileri incelenmeye çalıılmıtır. Yalılar için televizyon önemli bir kitle iletiim aracıdır. Acaba televizyon reklâmları da yalı tüketiciler için televizyon kadar önemli midir? Eer televizyon reklâmları yalı tüketiciler için etkiliyse, satın alma sürecinin hangi aamalarında daha etkili? Çalımanın ilk bölümünde genel olarak tüketici davranılarına ve satın alma karar sürecine yer verilmitir. Tüketici davranıları, bireylerin hangi mal ve hizmetlerin satın alınacaına kimden, nasıl, nereden, ne zaman satın alınacaına ve satın alınıp alınmayacaına ilikin kararlarına ait süreçtir (Walters, 1974: 6-7). Tüketicilerin zaman, enerji ve para gibi kısıtlı kaynaklarını tüketim için nasıl kullandıklarını incelemektedir (Odabaı, 2003: 30). Tüketici satın alma davranıı oldukça karmaık bir süreçtir. Satın alma eylemini gerçeklestirirken tüketici birçok iç ve dı deikenin etkisinde kalmaktadır. Bu nedenle tüketici davranıını etkileyen faktörler; kiisel, sosyo-kültürel, demografik ve durumsal olarak 4 balık

13 - 2 - altında kısaca ele alınmıtır. Her balık kendi alt balıkları içinde tanımlanmı böylece konuya açıklık getirilmeye çalıılmıtır. Çalımanın birinci bölümünde yer alan ikinci önemli balık, tüketici satın alma karar sürecidir. Tüketici satın alma karar süreci, tüketicinin ürünü veya hizmeti alırken geçirmi olduu 5 basamaklardan olumaktadır. Satın alma karar süreci, doyurulmamı bir ihtiyacın gerilim yaratmasıyla balamaktadır. htiyacın ortaya çıkmasından sonra ürün ve marka seçeneklerinin belirlenmesi ikinci aamayı oluturmaktadır. Üçüncü aama alternatiflerin deerlendirilmesidir. Bu aamada tüketici, belirledii seçenekler arasından hangisini seçeceinin deerlendirmesini yapmaktadır. Tüketici deerleme aamasından sonra satın alacaı ürüne ya da hizmete ilikin pek çok karar vermek zorundadır. Tüketicinin alım sonrası ortaya çıkan deerlendirmeleri, duygu ve düünceleri de pazarlama açısından önemlidir (Mucuk, 2001: 90). Tüketici bu aamada ürününü satın aldıktan sonra üründen bekledii ve üründen bulduu tatmini karılatırarak bir deerlendirme yapmaktadır. Çalımanın ikinci bölümünde yalı tüketicilerin genel özellikleri ve satın alma karar süreçleri incelenmitir. Daha önce genel olarak deinilen tüketici davranıları ve satın alma karar süreci aaması, bu bölümde yalı tüketiciler perpektifiyle aratırılmaya çalıılmıtır. Yalılık insan hayatının belirli bir aamasını oluturan kendine özgü üstünlükleri ve eksiklikleri olan bir dönemdir. Yalı nüfusun artmasıyla birlikte yalılık döneminde kiinin sosyal, ekonomik, psikolojik ve fiziksel ihtiyaçları deimektedir. Öncelikle yalılık kavramı üzerinde durulmutur. Yalılık, 60 yaın balangıç olarak kabul edildii, kronolojik bir kavramdır. Genç yalı (65 74), orta yalı (75 84), ve yalı yalı (85 90) olarak kabul edilmektedir. Yalılık ve yalanma ile ilgili biyolojik, fizyolojik ve duygusal bata olmak üzere farklı tanımlamalar mevcuttur. Yalı ve yalılık kavramının ardından yalı tüketici tanımlanmıtır. Algılama, tutum ve tüketim davranıları bakımından farklılık gösteren, altmı yaından hayatın sonuna kadar olan ihtiyarlık dönemini de kapsayan tüketiciler bu gruba dâhil edilmitir. Yalı tüketici kavramı günümüzdeki yalı tüketici kavramıyla ekillenen kavramlar içerisinde incelenmitir. Bu kavramlar, Baby boomers, yalılıın gençlemesi, kadınsallaması ve tekillemesidir. Yalı tüketici ile yapılan aratırmalar genellikle baby boomers ile ilgilidir. Yalılarda kendi aralarında bölümlere ayrıldıında Yalı ve olgun kavramı 55 ya üstü için

14 - 3 - kullanılmaktadır yıllarında domu olan Baby Boomerlar için bu kavram tercih edilmektedir. Yüksek refah düzeyine sahip bir ortamda büyüyen, bireysellii ön planda tutan bu kuak pazarlama anlayıında pek çok unsuru deitirmitir ve deitirmeye devam edecek görünmektedir. leri yalardaki insanların kendilerini daha genç hissetmelerine balı olarak yaamlarında ortaya çıkan deiimler yalılıın gençlemesi olarak tanımlanmıtır (Tufan, 2003: 46 47). Kadınların erkeklerden daha uzun yaıyor olmaları yalıların kadınsallaması kavramını yalnız yaayan yalıların sayısındaki artı yalılıın tekillemesi kavramını ortaya çıkarmıtır. kinci bölümde yer alan bir dier önemli balıkta, yalı tüketicilerin genel özellikleridir. Kiisel, sosyo-kültürel ve demografik faktörler olarak 3 balık altında kısaca ele alınmı ve her balık kendi alt balıkları içinde tanımlanmıtır. Benzer ekilde yalı tüketicinin satın alma karar süreci 5 basamakta incelenmitir. Bu bölümde yalı tüketiciyi genel tüketiciden ayıran farklı özelliklerine ıık tutmak amaçlanmıtır. Yalı tüketicilerin tüketici pazarlarındaki önemi, yalı pazarının bölümlenmesi, konumlandırılması ve demografik deiime balı olarak ortaya çıkan pazar fırsatlarına deinilerek bu bölüm noktalanmıtır. Yalı tüketiciler ve televizyon reklâmları balıklı üçüncü bölümde, reklâm-televizyon ve yalı üçgeni arasındaki ilikinin netletirilmesi amaçlanmıtır. Üçüncü bölümün ilk balıı reklâma genel bakıdır. Reklâmın tanımı, amaçları, türleri anlatılmıtır. Reklâm, yaratıcı stratejilerle desteklenen ve sınırları tam olarak çizilmi bir alanda uygulanan kitle iletiim yöntemidir. Reklâm araçlarının anlatıldıı balıkta asıl anlatılmak istenen televizyonun tek ve vazgeçilmez bir reklâm medyası olarak görmenin yanlılııdır. Televizyon çok etkili bir kitle iletiim aracıdır ancak her hedef kitleye yalnız televizyon ile ulaabilmek mümkün deildir. Reklâmlar deerleri deitirme gücüne sahiptir. Ancak reklâmın gücü tartımalara konu olmaktadır. Tartımaların ana balıı reklâmın gücünün zayıf mı kuvvetli mi olduu üzerinedir. Bu nedenle bir dier balıkta televizyon reklâmlarının etkilerine deinilmitir. Bu etkiler olumlu ve olumsuz yanları ile sıralanmıtır. Televizyona ve reklâmlara yansıyan yalı tüketiciler üçüncü bölümün son balıını oluturmaktadır. Günümüzde pek çok reklâm yalı tüketiciyi dılamaktadır. Televizyon izleme oranları yüksek olan yalılar için bu anlaılması zor bir durumdur. Yalılar için reklâmlarda kullanılan deyimler espriler sempatik olmaktan ziyade itici olmakta ve yalılardaki satın alma

15 - 4 - potansiyelini azaltmaktadır. Yalı tüketicinin dikkatini çekebilmek için oluturulacak reklâm mesajlarının nasıl olması gerektii tartıılmıtır. Yalı tüketicilerin reklâmları ile ilgili olarak karar verilen udur: Dili basit olmalı, mesaj tek bir eyden bahsetmeli, açık konuulmalı, kelime sayısı az olmalı, açık ve parlak renkler kullanılmalıdır. Reklâmcılar yalı tüketicinin yükselen bir deer olduunun farkına varmaya balamıtır. Yaın, toplumsal ve etnik profilinin sürekli deimesi reklâmcıları zorlamaktadır. Bazı ürünler zaten yalı tüketiciye de hitap ettikleri için bu konuda anslıdırlar. Bu çalımanın dördüncü bölümünde, Türkiye de yalı tüketiciler pazarı kısaca ele alınmıtır. Bu son bölümün aırlıklı kısmını uygulama oluturmaktadır. Sonuç kısmında anket çalıması bulguları deerlendirilmi ve önerilerde bulunulmutur.

16 - 5 - MATERYAL VE YÖNTEM Çalımanın Amacı Bu çalımanın konusunu,, yalı tüketicilerin satın alma karar süreçlerindeki televizyon reklâmlarının rolü oluturmaktadır. Amaç, yalıların televizyon reklâmlarından ne ekilde etkilendiklerini ortaya koymak ve yalılara yönelik uygun pazarlama stratejilerinin gelitirilmesine zemin hazırlamaktır. Çalımanın Önemi Dünyadaki yalı nüfusun artıı bu nüfusun daha detaylı bir ekilde incelenmesini gerektirmektedir. Pazarlamacılar yalı nüfusu bir kâr kapısı olarak görmemektedirler. Nitekim pazarlamacıların yalı nüfus ile ilgilenmeleri de henüz istenilen boyutlarda deildir. Ancak irketler, çok yakın bir zamanda yeni ürünler gelitirerek ya da mevcut olanları deitirerek yalıların ihtiyaçlarına yanıt vermek zorunda kalacaklardır. Çünkü yalıların giderek artan sayısı ihtiyaçlarına ve yaam tarzlarına uygun ürün ve hizmetlerin oluturulmasını gerektirecektir. Yalı tüketici üzerine çalımalar özellikle gelimi ülkelerde yılardan beri youn olarak yapılmaktadır. Ancak yalı tüketici kavramı Türkiye de oldukça yeni bir aratırma alanıdır. Kültürel ve toplumsal farklılıklardan dolayı baka ülkelerdeki çalımaların bire bir Türkiye için aynı sonucu vermesi beklenmemelidir. Dolayısyla Türkiye de yalı tüketiciyle yapılacak çalımalar büyük öneme sahiptir. Bu tür çalımaların Türkiye geneline yaygınlatırılarak sürdürülmesi bize gelecein pazarlama stratejileriyle ilgili yeni ipuçları verecektir. Çalımanın Kavramsal Çerçevesi imdiye kadar yalılıkla ilgili yapılan bilimsel çalımalar, yaam süresinin uzatılmasına ilikin çalımalardır. Bu nedenle uzunca bir süre tıp biliminin içerisinde sürdürülmütür. Yine bu nedene balı olarak, ilk gelitirilen yalılık teorileri de genelde biyolojik ve fizyolojik tabanlıdır. Türkiye de yalılık dönemini ele alan çalımalar Batıya göre oldukça yeni ve son derece sınırlıdır. Dolayısıyla konuyla ilgili bilimsel aratırmalar, henüz yeterli deildir. Çalımanın Yöntemi Bu çalımada, ulusal ve uluslararası yayınlanmı makaleler, konferans ve kongrelerde sunulmu bildiriler, tüketici davranıları ve reklâm ile ilgili yazılmı kitaplardan faydalanılmıtır.

17 - 6 - Verilerin önemli bir bölümü ngilizce kaynaklardan yararlanılarak elde edilmitir. ngilizce kaynakların çounluuna internet arcılıı ile ulaılmıtır. Çalımanın uygulama bölümünde anket yöntemi kullanılmıtır. Yalı tüketicilerin görülerini doru tespit edebilmek amacıyla 25 soruluk bir ön çalıma hazırlanmıtır. Bu sorular 15 yalı üzerinde uygulanmıtır. Yapılan ön çalıma sayesinde gereksiz görülen sorular çıkarılmı ve soru sayısı 17 ye indirilmitir. Anket, maliyet ve zaman sınırlaması nedeniyle, Aydın ilinin Nazilli ilçesindeki 55 ya üstündeki katılımcılarla gerçekletirilmitir. Çalımanın bu bölgede yapılmasının önemli bir nedeni vardır. Bu neden, Türkiye de bulunan yalı nüfusun Ege Bölgesinde toplanmı olmasıdır. Anket sonuçları ki kare ile deerlendirilmitir.

18 - 7 - BRNC BÖLÜM TÜKETC DAVRANILARI VE SATIN ALMA KARAR SÜREC 1. Tüketici Kavramı Nihai olarak ürün ve hizmeti satın alan veya satın alma potansiyeli bulunan gerçek kiiye tüketici denilmektedir. Tüm pazarlama çabaları tüketicilere ve onların tatminine yöneliktir. Tüketici, özellikle tüketim malları pazarlamasında daıtım kanallarının son halkası, belirli haklara sahip tam yetkili bir üyesidir. Kiisel arzu, istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileenlerini satın alan veya satın alma potansiyeli olan gerçek kiidir. Tüketici pek çok deiik biçimde tanımlanmıtır. Bunun nedeni farklı disiplinlerin tüketiciyi kendi bakı açılarıyla ele almalarıdır. Sosyoloji, psikoloji, sosyal psikoloji, ekonomi tüketiciyi kavramını açıklamaya çalıan bilim dallarından bazılarıdır (Odabaı, 2003: 42). Tüketici, bir mal veya hizmetin tüketimini gerçekletiren bir birey olarak tüketici pazarını oluturmaktadır (Bozkurt, 2004: 89). Tüketici, bir iletmenin hedef pazarında yer aldıı için iletmelerin pazara yönelik faaliyetlerinde temel belirleyicidir. letmeler tüketiciler üzerinde sürekli aratırma yapmak zorundadır Tüketici pazarlama sisteminin anlaılması en zor ve en karmaık elemanıdır. Bunun iki önemli nedeni vardır. Birincisi, insan davranılarını ölçme ve deerlendirmedeki zorluk dieri ise, insan davranılarının etkileyen pek çok iç ve dı faktörün varlııdır (slamoglu, 2003: 5,6). Tüketici en çok müteri kavramı ile karıtırılmaktadır. Müteri, belirli bir maaza ya da firmadan düzenli alıveri yapan kii iken(odabaı, 2002: 20), tüketici satın alma potansiyeli olan herkestir. Pazarlamacılar tüketicilerden müteriler yaratabilmek için çalımaktadırlar. Müteriler ürünün pazar payını koruyan kimselerdir (Kaıkçı, 2002:134). Tüketici, bir mal veya hizmetin tüketimini gerçekletiren bir birey olarak tüketici pazarını oluturmaktadır. Tüketici pazarının büyüklüü nüfus ile orantılıdır. Birey sayısı artıkça pazarın büyüklüü de artmaktadır. Demografik özellikler olarak sayabileceimiz; nüfus, ya cinsiyet corafi daılım aile yapısı ve özellikleri gibi faktörler de pazarın büyüklüünü etkilemektedir. Tüketici pazarının artıını salayan bir dier faktör de tüketicilerin satın alma güçlerindeki artıdır (Bozkurt, 2004: 89).

19 - 8 - Tüketiciler pazarda ürün veya hizmetleri satın almadaki amaçlarına göre nihai ve endüstriyel olmak üzere ikiye ayrılırlar. Ürün ve hizmetleri kendi üretimlerinde kullanmak üzere satın alan iletmelerin oluturduu pazarlar endüstriyel pazarlar olarak tanımlanmaktadır (Yükselen,2003:111). Bu çalımanın konusunu nihai tüketiciler oluturmaktadır. Üretilen ve tüketilen her ey tüketiciyi ilgilendirmektedir. Kentlemeden çevreye, havadan suya, ineden iplie, salıktan güvenlie, eitimden kültüre, televizyondan buzdolabına, konuttan gıdaya, ulaımdan alt yapı hizmetlerine kadar insanı ilgilendiren her ey bir tüketim konusudur ve tüketiciyi ilgilendirmektedir (KTO). Tüketiciyi ilgilendiren her ey iletmeleri de ilgilendirmektedir. Çünkü tüketici modern pazarlamanın odak noktasını oluturmaktadır. Pazarlamanın temelini oluturan 4P, yerini tüketici odaklı bir anlayı olan 4C ye bırakmıtır. letmeler pazarlama planlarını 4C ye çevirebildikleri oranda baarılı olacaklarıdır. 4 P 4 C Product(Ürün) Customer Value (Tüketiciye sunulan deer) Price(Fiyat) Customer Costs(Tüketici maliyetleri) Place( Yer ve Daıtım) Customer Convenience (Tük. ürüne rahat ulaabilmesi) Promotion (Tanıtım) Customer Communication (Tüketici ile iletiim) ekil 1:Tüketiciye yönelik pazarlama (Demirel, 1996: 93) Modern pazarlama anlayıına göre bir tüketicinin belirgin bazı özellikleri vardır. Bu özellikler öyledir (Thomas, 1997: 9): Rasyoneldir Planlı hareket eder Organizedir Rahatına dükündür (Konformisttir) Moral ve ahlaki deerlere sahiptir Tüketici kavramı, toplumsal deiime paralel olarak deimitir (Bozkurt, 2004: 95). Dünyada yaanan hızlı deiim ve buna paralel olarak artan rekabet olgusu, tüketici

20 - 9 - seçeneklerinin eskisine oranla artmasına neden olmaktadır (Çorolu,2006). Bu deiim tüketicilerin karar alma süreçlerini ve satın alma davranılarını da etkilemitir. Günümüz tüketicisi bilinçli olmasının yanında kararsız ve kaotik davranan bir kitledir. Tatmin olamayan bu tüketici kitlesinin davranıların takip edilmesi de güçlemektedir (Altınta, 2001:1). Reklâmcıların daha zengin ve daha iyi bir hayat tarzını göstermeleri, tüketicilerin beklentilerinin yükselmesi ve iletmelerin performanslarının artması sonucunda tüketicilerin tatmini zorlamıtır. Tüketiciler artık kendi düüncelerinin üstün olduunu düünerek kararlar almaktadırlar. Tüketici kendini dierlerinden farklı kılmakta ve farklı bireysel kimlikler oluturmaktadır (Çabuk ve Nakıbolu, 2005: 60). Bir anlamda tüketicilerde ve toplumda bir daılma yaanmaktadır. Tüketiciler tek bir merkezde deil bireysel anlamda daınık olarak yer almaktadırlar (Firat and Shultz 1997:191). Toplumda birebir ilikilerin ikinci plana itildii bunun yerini ise bireysel amaçların ve hedeflerin aldıı görülmektedir. Daha sıcak ilikiler yerine daha mesafeli ilikiler kurulmaktadır. Toplumdaki bu yapılanma tüketicilere de yansımaktadır (Altınta, 2001:1). Tüketiciler arasında kadınlar önemli bir güç haline gelmilerdir. Ancak yeni eilimleri yönlendirenler erkeklerdir. Millennials olarak tanımlanın yeni genç erkek tipi, dinlemekten fazla holanmayan, daha az mücadelecidir. irketler bu yeni erkek tipine ulamaya çalımaktadırlar (Karahasan, 2004:7). Teknolojik deiimler neticesinde internetin getirmi olduu sanal ortamdaki birliktelikler internette yer alan insanların adeta tek bir alt kültüre sahip olduklarını göstermektedir. Dolayısıyla sanal toplum içerisinde tüketici de tüketici davranıları da deimektedir Bilgisayar teknolojisindeki hızlı deiimler tüketicilerin firmaların mal ve hizmetlerini internet vasıtasıyla satın alma imkânı tanımaktadır. Böylece tüketici davranıları sanal ortamda devam etmektedir. Daha önce deinilen ve tüketici davranılarını etkiledii belirtilen bilim dallarını inceleme alanları da sanal ortama geçmektedir. letiim çok hızlı ve aynı zamanda aracısız gerçeklemektedir. Günümüzde tüketicilerin hayat vizyonları da deimektedir. Medya internet ve eitim olguları ile her bireyin kendine ait farklı bir hayat vizyonu söz konusudur (Bozkurt, 2004: 97).

21 Bireysellik ve aynı zamanda küreselleme insanları ve dolayısıyla tüketicileri bir araya getirebilmede zorlukların yaanmasına neden olmaktadır. Her tüketicinin birbirinden farklı stil anlayıları yüzünden pazarı bölümlere ayırabilmek zorlamaktadır (Altınta, 2001:1). Sosyal sorumluluk, çevresel deerler pazarlama yönelimlerini de deitirmitir li yıllardaki benim deeri 1990 lı yıllarda bizim deerine dönümütür. Tüketicilerin daha duyarlı olmasına neden olan bu durum aynı zamanda tüketici davranılarına ve satın alma sürecinede yansımaktadır (Macchiette and Roy, 1994: 57). Tüketiciler eitimin ve teknolojinin etkisiyle daha önceleri anlamlandırdıı mal veya hizmetlerin yapısı deitiinden aynı mal veya hizmete farklı anlamlar yüklemeye balamaktadır. Geçen zaman içerisinde mal veya hizmetin fonksiyonu deimese de tüketicinin ona atfettii anlam deimektedir. Tüketici tutumlarındaki deiim olarak incelenebilecek bu yapılanma davranı deiiklii olarak ortaya çıkacaktır. Her anlam yüklemesi baka bir davranıı gerekli kılacaktır (Altınta, 2001:1). Tüketicilerin sahip oldukları gücün odaındaki deiim, bu gücün kullanılı ekillerini de etkilemektedir. Boykotlar, günümüz pazar ekonomisi içinde, tüketicilerin sahip oldukları en büyük silah durumundadır. Dolayısıyla, tüketici boykotları, hem kurumsal hem de hükümet politikalarının deiiminde etkili bir güç olabilmektedir (Zureik and Mowshowitz, 2005). Deien tüketici için kendini ifade etme, ürün ve markalar aracılııyla olmakta, ihtiyaçları sürekli ve hızlı deien bir yapıda ortaya çıkmakta, satın alma amaçları ise sadece bir ürün veya hizmete sahip olmak için deil elenme, sosyal bir davranıta bulunma gibi amaçlarla da gerçekletirilebilmektedir (Çabuk ve Nakıbolu, 2005: 60). Tüketici kavramının yeniden inası tüketici davranılarının incelenmesinde farklı bakı açıları gerektirmektedir. Tüketicinin özelliklerinin deiimi sonucu ortaya çıkan yeni aratırma konuları ve balıklarını aaıdaki tabloda öyle özetleyebiliriz:

22 Boyut/Kavram Genel Amaç Anlam Çizelge 1: Deien Tüketicinin Özellikleri Kaynak: Çabuk ve Nakıbolu, 2005: 60 Pazarlamacılar için tüketiciyi ve tüketici davranılarını anlamak, bu anlayı üzerine kurulu stratejiler gelitirmek baarının ilk anahtarı olarak görülmektedir (Çabuk ve Nakıbolu, 2005: 51). Kendini fade Etme Satın Alma Amacı Satın Alma Alıveri Yeri Alıveri Zamanı Tüketim Sistemi Deer Tatmin letme Amaçları Pazar Bölümü Özellikler Bireysel amaçlar Kiinin kendini dierlerinden farklılatırması Kimlik oluturma Kiiye ve dâhil olduu küçük gruba özgü, sembolik Ürün, marka, sembol vb. kullanılarak, kiisel imaj yaratarak Tüketim yapma, sosyal bir davranıta bulunma, elenme Anlık, kiisel anlamlara, kimlie ve amaca odaklı Hemen hemen her, sanal kii için anlamlı ve istedii yerde Deiik kanallar(internet, telefon vb.) nedeniyle düzensiz, deiken Sembolik ve bireye has anlamlar sistemi ile açıklanabilir yapıda Nesnenin içeriinden çok ekli imajı ve bireye salayacaı katkıya göre belirlenir Kısa süreli, ürüne, ürünün faydasına, beklentilerine göre deiken Müteri deeri odaklı, davranıla marka oluturma odaklı Müteri deeri ve balılık ölçümü yapma Az söz söyleyip çok ey sunmak Uzun dönemli ilikiler kurmak Tüketicinin niye satın aldıına deil, niye tükettiine odaklanmak Küçük, parçalanmı, ortak eylemlere, davranılara göre oluan yapıda

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj

2. Reklamlarda leti im ve Mesaj Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 TÜRK TELEVZYONLARINDAK GIDA REKLAMLARINDA

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNVERSTES FEN BLMLER ENSTTÜSÜ STANBUL LNDE FALYET GÖSTEREN GIDA LETMELERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve BUNA BALI OLARAK ISO VE HACCP SSTEMLERNN ETKNL ÜZERNE BR ÇALIMA BLGE GÜNEL GÖKDA GIDA MÜHENDSL

Detaylı

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz

Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Dijital Gazeteler ve Pazarlama: Türkiye deki Dijital Gazetelerin Pazarlama Dinamiklerinin Deerlendirilmesine likin Bir Analiz Digital Newspapers and Marketing: An Analysis Related To Marketing Dynamics

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi. Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr. Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ULUSLARARASI LETMELERN WEB STELERNN TASARIMINDA KÜLTÜREL BOYUTLARIN

Detaylı

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract

Anahtar Kelimeler: Hizmet Kalitesi, Önem-performans Analizi, Konaklama letmeleri, Üniversite Sosyal Tesisleri. Abstract HZMET KALTESNN ÖNEM-PERFORMANS ANALZ LE ÖLÇÜLMES: ÜNVERSTE SOSYAL TESSLERNN KONAKLAMA ÜNTELER ÜZERNDE BR UYGULAMA MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH IMPORTANCE-PERFORMANCE ANALYSIS: AN APPLICATION ON

Detaylı

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA

TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Beyza ÖZBAY Temmuz 2008 DENZL TEDARK ZNCRNDE OPTMZASYON VE BR PLK LETMESNDE UYGULAMA Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans

Detaylı

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS

PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS ! "#$#%$#%&$#' #$$ PERFORMANS YÖNETM SÜRECNDE PERFORMANS DEERLENDRMENN ÖNEM THE IMPORTANCE OF PERFORMANCE APPRAISAL IN PERFORMANCE MANAGAMENT PROCESS Ara. Gör. M. Akif HELVACI Ankara Üniversitesi Eitim

Detaylı

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması Türkiye Tüketici Profili ve Bilinç Seviyesi Araştırması

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS

T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS T.C. ÇUKUROVA ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER ENSTTÜSÜ LETME ANABLM DALI HZMET LETMELERNN OLUMSUZ DURUM KARISINDAK TEPKSNN TÜKETCLERN MARKA ÇARIIMINA ETKS smail Yalım ÖZDNÇ Danıman: Prof. Dr. Serap ÇABUK DOKTORA

Detaylı

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı,

unsurlar sadece kamu politikasını etkileyen deil, aynı zamanda üretilen kamu politikasından etkilenen taraflar da olabilmektedir (Yıldız ve Sobacı, Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 KAMU POLTKASI

Detaylı

Cinsel Yaşam ve Sorunları

Cinsel Yaşam ve Sorunları Cinsel Eğitim Tedavi ve Araştırma Derneği Cinsel Yaşam ve Sorunları CİNSEL EĞİTİM TEDAVİ VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ Bu kitap Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Alanında Ulusal ve Yerel Medya Yoluyla Savunuculuk

Detaylı

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581

The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31. www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AVRUPA BRL NN TURZM POLTKASI VE TÜRKYE TURZM STRATEJS 2023 ÜZERNE BR DEERLENDRME THE TOURISM POLICY OF EUROPEAN UNION AND AN EVALUATION ABOUT TOURISM STRATEGY 2023 OF TURKEY Ferhat ARSLAN Öz Bu çalımanın

Detaylı

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANA BİLİM DALI İŞL-YL-2007-0007 MARKA BAĞIMLILIĞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri

Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri Örenme Stilleri: Tanımlamalar, Modeller ve levleri R.Levent VEZNEDAROLU, A. Oytun ÖZGÜR Ankara Özel Tevfik Fikret Okulları lveznedarolu@yahoo.com ÖZ: Bu makalede, örenme stillerinin ne olduu, öretim sürecini

Detaylı

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A..

FOMBRUN TBAR KATSAYI ÖLÇE ÇERÇEVESNDE BR TBAR VAKA ÇALIMASI: ARÇELK A.. A CASE STUDY WITHIN THE SCOPE OF FOMBRUN REPUTATION FACTOR SCALE: ARÇELK A.. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FOMBRUN TBAR

Detaylı

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET

ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI ÖZET ETM HZMETLERNDE TOPLAM KALTE YÖNETM ve KALTE POLTKALARI Elife Doan, Çidem Apaydın ve Özgür Önen ÖZET Bu çalımada Toplam Kalite Yönetiminden yola çıkarak, kalite, kalite garantisi, kalite belirleyicilerinin

Detaylı

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve

I. BÖLÜM. Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve I. BÖLÜM GR Ankara Üniversitesinin ngiliz Dili ve Edebiyatı ile Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Anabilim dallarına kayıt yaptıran birinci sınıf lisans örencileri, orta öretim kurumlarının, aırlıklı olarak

Detaylı

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜ"MANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu "!"

Bölüm:3 Sevgili Dü!manım Alkol! BÖLÜM 3 SEVG!L! DÜMANIM ALKOL. PLAST!K DÜ!LER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu ! Bölüm:3 Sevgili Dümanım Alkol BÖLÜM 3 SEVGL DÜ"MANIM ALKOL PLASTK DÜLER Prof. Dr. Ömer Ayhan Kalyoncu " " GR" Alkol; (Al-Kuhl) Arapça kökenli bir kelimedir. Kuhl ka boyamasında kullanılan antumuandan yapılan

Detaylı

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003

e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 e-örenme Kılavuzu Sürüm 1 Haziran, 2003 ÖNSÖZ Dünyada son yıllarda geni kitlelere meslek kazandırılmasında; çalıanların, ev kadınlarının, tutukluların, özürlülerin kendilerini yetitirmelerinde kullanılan

Detaylı

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS

STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR VE ZDÜÜMLER STADIUM: SIMILARITIES, PARALLELISMS AND PROJECTIONS Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 4 Sayı: 19 Volume: 4 Issue: 19 Güz 2011 Fall 2011 www.sosyalarastirmalar.com STADYUM: BENZERLKLER, KOUTLUKLAR

Detaylı

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei

Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei Mamur, N. (2004). Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme ve Deerlendirme Yaklaımları: Bolu li Örnei, lköretim- Online, 3(2), 1-18, [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Çok Alanlı Sanat Eitiminde Ölçümleme

Detaylı

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik

Avrupa Birlii nin 21. yüzyılda gerçekletirmeyi amaçladıı hedef, tek bir Avrupa Pazarı yaratarak Avrupa Birleik 1. GR Avrupa Birlii ülkelerinde uygulanan yükseköretim sistemleri için öngörülen yapısal deiikliin nitelii ile kapsamının belirlenmesi amacıyla atılan ilk adım olan Sorbon Deklarasyonu, Alman, Fransız,

Detaylı

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu

Sayı tayın Performans Ölçümüne li kin Ön Ara tırma Raporu Aratırma/nceleme/Çeviri Dizisi Sayıtayın Performans Ölçümüne likin Ön Aratırma Raporu Aratırma Sacit Yörüker (Kom Bakanı) Levent Karabeyli (Kom. Üyesi) Safiye Kaya (Kom. Üyesi) Baran Özeren (Kom. Raportörü)

Detaylı

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES

TÜRK YEYE TÜTÜN KONTROL POL T KALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES ULUSAL KAPAS TE DE ERLEND RMES TÜRKYEYE ETKL TÜRKYEYE TÜTÜN KONTROL POLTKALARININ ETKL TÜTÜN UYGULANMASI KONTROL POLTKALARININ ÜZER NE UYGULANMASI ORTAK ÜZER NE ORTAK ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES ULUSAL KAPASTE DEERLENDRMES DSÖ Avrupa

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI İNTERNET REKLAMLARININ TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ATILIM ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT

BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS A COMPETITION INSTRUMENT ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 BR REKABET ARACI OLARAK KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK CORPORATE SOCIAL

Detaylı

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*)

TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) TÜKETCLERN PAZARLAMA KARMASI KARARLARI VE MARKA DEER ALGILAMALARINA GÖRE KÜMELER HALNDE NCELENMES Eyyup YARA (*) Özet: Her eyin hızla deitii günümüz dünyasında pazarlama açısından da dikkate deer gelime

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract

Anahtar Kelimeler: Avrupa Birlii Hayat Boyu Örenme Projeleri, Öretim Elemanı, Tutum, Görü. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETM FAKÜLTES

Detaylı