İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/ / TR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR"

Transkript

1 Redüktörlü Motorlar \ Elektrok Hız Kotrol Chazları \ Sürücü Otomasyo \ Servs MOVITRAC B İletşm arabrm FSC11B Aalog modül FIO11B Baskı 11/ / TR İşletme Kılavuzu

2 SEW-EURODRIVE Drvg the world

3 İçdekler 1 Öeml uyarılar Emyet uyarıları Geel blgler Amacıa uygu kullaım Taşıma/Depolama Motaj Elektrk bağlatısı İşletme Bakım ve oarım FSC11B / FIO11B motajı FSC11B / FIO11B ye bağlatı ve motaj FSC11B ye sstem yolu (SBus) motajı RS-485 arabrm FSC11B ye takılması Aalog modül FIO11B bağlaması Devreye alma Blgsayar ve MOVITOOLS MotoStudo İle Devreye Alma İşletme ve Bakım Retur-Codes (r r-38) Chaz Durum Kodları arametreler arametreler açıklaması Tekk blgler İletşm modülü FSC11B Aalog modül FIO11B Alabetk Edeks Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 3

4 1 Öeml uyarılar 1 Öeml uyarılar Bu şletme kılavuzudak uyarıları yapısı: ktogramm SİNYAL SÖZCÜK! Tehlke türü ve kayağı. Uyulmadığıda: Tehlke öleme ölem(ler). ktogram Syal sözcük Alamı Uyulmadığıda Örek: TEHLİKE! Doğruda br tehlke Ölüm veya ağır yaralamalar Geel tehlke UYARI! Olası tehlkel durum Ölüm veya ağır yaralamalar DİKKAT! Olası tehlkel durum Ha yaralamalar Elektrk şoku DUR! Olası malzeme hasarları Tahrk sstemde veya ortamda hasar oluşması UYARI Faydalı br uyarı veya pucu. Tahrk sstem kullaılmasıı kolaylaştırır. UYARI Bu şletme kılavuzua uyulması arızasız br çalışma ve hasar tazm haklarıı kaybolmaması ç şarttır. Bu edele, chaz devreye alımada öce bu şletme kılavuzu dkkatlce okumalıdır. Sstem ve şletme sorumlusuu ve ked sorumlulukları altıda chaz üzerde çalışa kşler chaza erşeblmeler sağlayı. Sorumsuzluk: Frekas çevrcler güvel br şeklde şletlmes ve ögörüle ürü özellkler le güç değerlere erşlmes ç şletme kılavuzua uyulması şarttır. İşletme kılavuzua uyulmaması soucu oluşablecek kşsel, mal veya varlık hasarlarıda SEW- EURODRIVE sorumlu değldr. Bu gb durumlarda malzeme hatası sorumluluğu kabul edlmez. 4 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

5 Emyet uyarıları Geel blgler 2 2 Emyet uyarıları Aşağıdak emyet uyarıları saklamalıdır! 2.1 Geel blgler İşletme esasıda rekas çevrcler, koruma sıılarıa göre, gerlm taşıya veya döe parçalara sahp olablr veya üzerde sıcak yüzeyler oluşablr. Gerekl kapağı zsz olarak kaldırılması, yalış kullaım, motaj ve kullama soucu ağır yaralamalara ve hasarlara sebep olablecek kaza olma htmal mevcuttur. Ayrıtılı blgler dokümalarda alıablr. Naklye, motaj ve şletmeye alma le bakım çalışmaları br elektrk teksye taraıda yapılmalı (IEC60364 ve CENELEC HD 384 veya DIN VDE 0100 ve IEC veya DIN VDE 0110 ve ulusal kaza öleme talmatları dkkate alımalıdır). Bu emyet talmatlarıa göre, elektrk teksyeler ürüü yerleştrlmes, motajıı, devreye alımasıı ve şletmes ble ve bu koularda gerekl yeterllk belgelere sahp elemalardır. 2.2 Amacıa uygu kullaım Frekas çevrcler makelere ve elektrk sstemlere kompoet olarak mote etmek ç tasarlamıştır. Br make çerse mote edldğde rekas çevrcler şletmeye alıması (amacıa uygu şletme başlaması), AB Drekt 98/37/EG ye uyguluğu tespt edlee kadar yasaktır (EN dkkate alımalıdır). Devreye alımasıa (amacıa uygu şletme başlaması) sadece EMC Drekt e (89/336/EWG) uyulması durumuda z verlr. Frekas çevrcler Düşük Gerlm Yöetmelğ 73/23/EWG taraıda stee şartları yere getrmektedr. Frekas çevrcler ç, harmoze edle EN /DIN VDE T105 sers ormlar EN /VDE 0660 Bölüm 500 ve EN 60146/VDE 0558 le bağlatılı olarak kullaılır. Tekk verler ve bağlatı koşulları chazı etketde ve bu dokümatasyoda belrtlmştr ve bulara uyulmalıdır Güvelk şlevler SEW-EURODRIVE rekas çevrcler doğrusal motorlar br üst sevyede güvelk sstem bulumaya tesslerde güvelk ç kullaılmamalıdır. Makelere ve salara zarar vermemek ç üst sevyede br güvelk sstem kullaılmalıdır. Güvelk uygulamalarıda kullaıldığıda aşağıdak dokümalar dkkate alımalıdır: SEW-EURODRIVE rekas çevrcler ç güvel ayırma Koşullar SEW-EURODRIVE rekas çevrcler ç güvel ayırma Uygulamalar Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 5

6 2 Emyet uyarıları Taşıma/Depolama 2.3 Taşıma/Depolama Taşıma, depolama ve doğru olarak kullama uyarıları dkkate alımalıdır. EN taraıda belrtle klm koşullarıa uyulmalıdır. 2.4 Motaj Chazları motajı ve soğutulmaları lgl dokümalardak talmatlara uygu olarak gerçekleşmeldr. Frekas çevrcler z verlmeye yüklere karşı korumalıdır. Özellkle aklye sırasıda ve taşıırke modüller deorme olmamalı ve/veya yalıtım mesaeler değştrlmemeldr. Bu sebepte elektrok modüllere ve kotaklara temas edlmes ölemeldr. Frekas çevrclerde elektrostatk yüklere karşı hassas modüller bulumaktadır. Bu modüller yalış kullaım soucu kolayca hasar göreblrler. Elektrkl kompoetler mekak olarak hasar görmemel veya arızalamamalıdır (sağlık ç tehlkel olablr!). 2.5 Elektrk bağlatısı Gerlm altıdak rekas çevrclerde çalışma yaparke geçerl ulusal kaza öleme talmatları (ör. BGV A3) dkkate alımalıdır. Elektrk tessatı geçerl talmatlara göre yapılmalıdır (ör. kablo kestler, sgortalar, koruyucu letke bağlatıları). Buları dışıdak uyarılar dokümalarda verlmştr. EMC uyarıca yapılacak motaj çalışmaları (ekralama, topraklama, ltre düzeler ve kablo sermler) rekas çevrc dokümalarıda verlmektedr. Bu uyarılara CE şaretl rekas çevrclerde de dkkat edlmeldr. EMC yasaları taraıda belrlee sıır değerlere uyulmasıda make veya tess üretcs sorumludur. 2.6 İşletme Frekas çevrcler mote edldğ tessler ayrıca gözetm ve koruma tertbatları le doatılmalıdır. Bu tertbatlar geçerl yasal uygulamalara (ör. tekk doaım yasası, kaza öleme talmatları vb.) uygu olmalıdır. Frekas çevrcler kullaıcı yazılımı le değştrlmese z verlmez. Frekas çevrcler besleme gerlmde ayrıldıkta sora, kodesatörler şarjlı olableceğde, gerlm altıda ola chaz parçalarıa ve güç bağlatılarıa heme temas edlmemeldr. Bu kouda rekas çevrcdek lgl uyarı etketler dkkate alımalıdır. İşletme sırasıda tüm kapaklar ve kapılar kapatılmalıdır. 2.7 Bakım ve oarım Üretc dokümaı dkkate alımalıdır. 6 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

7 FSC11B / FIO11B motajı FSC11B / FIO11B ye bağlatı ve motaj 3 3 FSC11B / FIO11B motajı Aa chazlar FSC11B ve FIO11B modüller le geşletleblr. S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL X44 FIO11B X45 X40 HL Bağlatı / Chaz FIO11B FSC11B RS-485 servs arabrm X44 evet evet RS-485 klemes bağlatısı X45 evet evet SBus bağlatısı X46 evet hayır Aalog grş / çıkış X40 hayır evet 3.1 FSC11B / FIO11B ye bağlatı ve motaj Opsyolar chaza dama brlkte gele vdalarla bağlamalıdır. Boyut 0 da öce mesae pm mote ed (Boyut 1'de tbare pm zate mevcuttur). Rakor le temel chaz ve opsyo arasıda yüksek rekaslı EMC bağlatısı sağlayı. Foksyo Klemes Açıklama Verler FSC11B FIO11B Servs arabrm X44 RJ10 ş bağlatısı üzerde Sadece servs çalışmaları çdr Maksmum kablo uzuluğu 3 m RS-485 X45:H ST11: RS-485+ evet evet arabrm X45:L ST12: RS-485 X45:Ø GND: Reeras potasyel Sstem yolu X46:1 SC11: SBus Hgh CAN-Bus, CAN evet hayır X46:2 SC12: SBus Low Tekk Özellğ 2.0, Bölüm A ve B'ye göre X46:3 GND: Reeras potasyel Maks. 64 kullaıcı Soladırma drec X46:4 SC21: SBus Hgh 120 Ê, DI-aahtarı üzerde devreye X46:5 SC22: SBus Low grer X46:6 GND: Reeras potasyel DC 24 V X46:7 24VIO: Yardımcı gerlm / Harc gerlm beslemes evet hayır Aalog grş X40:1 AI2: Gerlm grş V X40:2 GND: Reeras potasyel R > 200 kê Çözüürlük 10 bt Tarama çevrm 5 ms evet hayır evet evet Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 7

8 3 FSC11B / FIO11B motajı FSC11B ye sstem yolu (SBus) motajı Foksyo Klemes Açıklama Verler FSC11B FIO11B Aalog çıkış X40:3 GND: Reeras potasyel X40:4 AOV1: Gerlm çıkışı X40:5 AOI1: Akım çıkışı V I max = 2 ma 0 (4) ma Çözüürlük 10 bt Tarama çevrm 5 ms 30 V ye kadar kısa devre ve harc akım korumalı hayır X46:7 DC 24 V oksyou aa chazı X12:8 le ayıdır. Chazı tüm GND klemesler brbrlere bağlıdır. Kablo özellkler 4 damarlı, bükülmüş ve ekralamış bakır kablo (bakır örgü ekralı ver letm kablosu) kullaılmalıdır. Bu kablo aşağıdak karakterstklere sahp olmalıdır: Damar kest 0,25 0,75 mm 2 (AWG AWG 18) Kablo drec 1 M'de 120 Ê Kapastas  40 pf/m, 1 k'de Öreğ, CAN bus veya DevceNet kabloları uygudur. Ekra bağlaması Ekra, rekas çevrc ve master kotrol ütes elektrok modül ekra klemes her k ucua geş br alada bağlamalıdır. Ekralı kablolarda MOVITRAC B le gateway ler veya MOVITRAC B ve MOVITRAC B arasıda toprak bağlatısıa gerek olmayablr. Bu durumda 2 damarlı kablo kullaılmasıa z verlr. MOVIDRIVE B le MOVITRAC B arasıdak bağlatıda dama DGND reeras gerlm le MOVIDRIVE B topraklaması arasıdak elektrk yalıtımıı kaldırılmasıa dkkat edlmeldr. DUR! otasyel arkı. İşlev hatalarıa ya da chazı tahrp olmasıa sebep olablr. Brbrlere bağlaa chazlar arasıda potasyel ark oluşmamalıdır. otasyel arkı uygu ölemler alıarak, ör. chazları sıırları ayrı br kablo le bağlaarak, ölemeldr. evet 3.2 FSC11B ye sstem yolu (SBus) motajı Sstem yolu (SBus) üzerde maksmum 64 CAN Bus katılımcı adresleeblr. Kablo uzuluğua ve kapastese bağlı olarak 20 le 30 katılımcıda sora br repeater kullaılmalıdır. SBus ISO a göre aktarım tekğ desteklemektedr. S1 S2 SC11/SC12 SC21/SC CAN1 CAN1 1 0 CAN1 tamamladı X 1 Rezerve edld 8 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

9 FSC11B / FIO11B motajı FSC11B ye sstem yolu (SBus) motajı 3 MOVITRAC B ç sstem bağlatısı (ayı klemesler) MOVITRAC B MOVITRAC B MOVIDRIVE B S1 S2 S1 S2 ON OFF S12 ON ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL OFF X44 FSC11B X45 X46 HL X12 : DGND 1 SC11 2 SC12 3 MOVITRAC B ç sstem bağlatısı (arklı klemesler) MOVITRAC B MOVITRAC B MOVIDRIVE B S12 S1 S2 S1 S2 ON OFF ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL X12: DGND 1 SC11 2 SC12 3 UFx le MOVIDRIVE B ç sstem bus bağlatısı MOVITRAC B UFx S1 S2 ON X44 OFF FSC11B X45 X46 HL Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 9

10 3 FSC11B / FIO11B motajı FSC11B ye sstem yolu (SBus) motajı UOH11B le MOVITRAC B ç sstem bus bağlatısı UOH11B DF21B RUN BUS FAULT X AS ADDRESS H1 H2 X24 X MOVITRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL Kablo uzuluğu İz verle toplam kablo uzuluğu ayarlamış ola SBus baud hızıa bağlıdır (884): 125 kbaud: 320 m 250 kbaud: 160 m 500 kbaud: 80 m 1000 kbaud: 40 m Sadece ekralamış kablolar kullaılmalıdır. UYARI Soladırma drec: Sstem bus bağlatısıı başıa ve soua sstem bus soladırma drec bağlayı (S1 = ON). Arada bulua chazlardak soladırma drec kapatı (S1 = OFF). Bazı chazları soladırma dreçler sabt olarak chaza etegre edldğde, kapatılmaları mümkü değldr. Bu durum UFx ve UOH/DFx gateway ler ç geçerldr. Bu gateway ler zksel olarak hattı soua bağlaır. Ayrıca harc soladırma dreçler bağlamamalıdır! 10 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

11 FSC11B / FIO11B motajı RS-485 arabrm FSC11B ye takılması RS-485 arabrm FSC11B ye takılması RS-485 arabrm le maks. 32 MOVITRAC chaz veya 31 MOVITRAC chaz ve br üst sevyedek kotrol ütes (LC) brbrlere bağlaablr. MOVITRAC B ye RS-485 bağlatısı MOVITRAC B MOVITRAC B MOVIDRIVE B X44 FSC11B / FIO11B X45 X46 HL X44 FSC11B / FIO11B X45 X46 HL X13 DGND 9 ST11 10 ST12 11 Kablo uzuluğu İz verle toplam kablo uzuluğu 200 m dr. Sadece ekralamış kablolar kullaılmalıdır. UYARI Soladırma drec: Damk soladırma dreçler sabt olarak bağlamıştır. Ayrıca harc soladırma dreçler bağlamamalıdır! 3.4 Aalog modül FIO11B bağlaması Bpolar aalog grş AI2 Upolar aalog grş AI2 Aalog akım çıkışı AOC1 Aalog gerlm çıkışı AOV1 X45 X40 X45 X40 X45 X40 X45 X40 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 HL HL HL HL GND A R V 10 V harc +10 V harc +10 V harc veya X10:1 GND Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 11

12 4 I 0 Devreye alma Blgsayar ve MOVITOOLS MotoStudo İle Devreye Alma 4 Devreye alma 4.1 Blgsayar ve MOVITOOLS MotoStudo İle Devreye Alma Wdows Başlat meüsü üzerde MOVITOOLS MotoStudo programıı başlatı: rograms / SEW / MOVITOOLS MotoStudo 5.x / MotoStudo 5.x MOVITOOLS MotoStudo başlarke SEW letşm suucusu da başlatılır. İletşm server yapıladırmak ç görev çubuğudak smges çt tıklatı. [Sca] butou le bağlı ola chazları tümü MOVITOOLS MotoStudo üzerde br chaz ağacı olarak gösterleblr. Sağ are tuşu le chazlarda bre tıkladığıda, öreğ devreye alma gerçekleştrleblr. Daha geş blg ç, Ole Yardım a bakı. 12 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

13 İşletme ve Bakım Retur-Codes (r r-38) 5 5 İşletme ve Bakım 5.1 Retur-Codes (r r-38) Retur-Codes MOVITRAC B: No. Adı Alamı 19 arametre kld akt arametre değştrmek mümkü değl 20 Fabrka ayarı akt arametre değştrmek mümkü değl 28 Cotroller hbt gerekl Cotroller hbt gerekl 29 arametre değer geçersz arametre değer geçersz. FBG mauel modu akt olduğuda, mauel omal değer ayarlayıcısı seçlemez. 32 Eable ENABLE durumuda bu oksyo gerçekleştrlemez 34 rogram akışıda hata FBG11B kaydıda hata oluştu. Devreye alma gerçekleşmez. MotoStudo le FBG devreye alma gerçekleştr veya motoru yede seç. 38 FBG11B yalış ver kümes Kaydedle ver kümes chaza uygu değl 5.2 Chaz Durum Kodları Chazı durum kodları status word 1 le okuablr. Kod 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x8 Alamı hazır değl Cotroller hbt Eable değl Durma akımı akt, eable değl Eable Fabrka ayarı akt Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 13

14 6 arametreler arametreler açıklaması 6 arametreler arametreler ormal olarak devreye almada ve servs durumuda değştrlmeldr. MOVITRAC B' parametreler çeştl şekllerde ayarlaablr: Tuş takımı le C programı MOVITOOLS MotoStudo le RS-485 arabrm üzerde arametreler, tuş takımı le kopyalayarak Fabrka taraıda ayarlamış ola parametreler değştrldğde: Yapıla değşklkler, "Devreye Alma" bölümüdek parametre lstese kaydedlmeldr. 6.1 arametreler açıklaması Değştrlmes mümkü ola abrka ayarları kalı harlerle yazılmıştır. Motoru devreye alma parametreler FBG tuş takımı le devreye alma bölümüde açıklamıştır. arametreler FBG11B tuş takımıda aşağıdak şeklde seçleblr: Uzu meüde seçme Kısa ve uzu meülerde seçm Tuş takımı üzerdek pktogram le seçm FBG motor devreye alma çersde seçm No. FBG Adı Açıklama 0 Gösterge değerler 00_ İşlem değerler 000 Devr sayısı (şaretl) [d/d] Çözüürlük 1d/d. Gösterle hız hesaplamış ola gerçek hızdır. 002 Frekas (şaretl) [] Frekas çevrc çıkış rekası. 004 Çıkış akımı (skaler) Görüür akım (omal chaz akımıı % 0... % 200 arasıda). [% I N ] 005 Akt akım (şaretl) [% I N ] Akt akım (omal chaz akımıı % 0... % 200 arasıda). Tork artı döme yöüde se, gösterge değer artı, eks döme yöüde se eks olur. 008 DC-lk gerlm [V] DC-lk gerlm. 009 Çıkış akımı [A] Frekas çevrc çıkışıdak görüür akım, AC A olarak gösterlr. 01_ Durum göstergeler 010 Frekas çevrc durumu Chazı çıkış katıı durumu: INHIBIT ENABLE 011 İşletme durumu Aşağıdak şletme durumları mümküdür: 24 V-MODU CONTR. INHIBIT ENABLE DEĞİL DURMA AKIMI ENABLE FABRİKA AYARI HATA 012 Hata durumu Hata umarası ve açık met olarak hata. 14 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

15 arametreler arametreler açıklaması 6 No. FBG Adı Açıklama 013 Akt parametre set arametre set 1 veya Soğutucu gövde sıcaklığı [ C] Frekas çevrc soğutucu gövdesde aşırı sıcaklık. 02_ İstee aalog değerler 020 Aalog grş AI1 [V] Gerlm V, AI1 aalog grşde. S11 = ON da ve 112 AI1 İşletme modu: = NMAX, ma: Gösterge V = ma = NMAX, ma: Gösterge V = ma 021 Aalog grş AI2 (opsyoel) Brm: [V] Gerlm ( 10 V V) 03_ Djtal grşler 030 Djtal grş DI00 Djtal grş DI00'ü durumu (Hata reset = abrka ayarı) 031 Djtal grş DI01 Djtal grş DI01' durumu (SAĞ/DUR = sabt olarak atamış durumda) 032 Djtal grş DI02 Djtal grş DI02' durumu (SOL/DUR = abrka ayarı) 033 Djtal grş DI03 Djtal grş DI03'ü durumu (ENABLE = abrka ayarı) 034 Djtal grş DI04 Djtal grş DI04'ü durumu (11/21 = abrka ayarı) 035 Djtal grş DI05 Djtal grş DI05' durumu (12/22 = abrka ayarı) 039 Djtal grşler DI00... DI05 Djtal grşler topluca gösterlmes. 05_ Djtal çıkışlar 051 Djtal çıkış DO01 Djtal çıkış DO01' durumu (ARIZA = abrka ayarı) 052 Djtal çıkış DO02 Djtal çıkış DO02' durumu (FREN AÇIK = abrka ayarı) 053 Djtal çıkış DO03 Djtal çıkış DO03'ü durumu (ÇALIŞMAYA HAZIR = abrka ayarı) 059 Djtal çıkışlar DO01... DO03 Djtal çıkışları topluca gösterlmes. 07_ Chaz verler 070 Chaz tp Chaz tp gösterges, ör. MC07B0008-2B1 071 Ama çıkış akımı [A] Chazı ama çıkış akımı gösterges [A] 076 Aa chazı bellem arça umarası ve bellem versyou 077 DBG60B bellem arça umarası ve bellem versyou 08_ Hata belleğ Hata t-0... Hata t-4 (tuş takımı: sadece hata t-0) Chaz hata oluşma aıda aşağıdak blgler kaydeder: Gerektğde bu blgler MOVITOOLS MotoStudo da gösterleblr: 036/053 Djtal grşler / çıkışları durumları 013 Akt parametre set 011 Frekas çevrc çalışma durumu 010 Frekas çevrc durumu 014 Soğutucu gövde sıcaklığı 000 Hız 004 Çıkış akımı 005 Akt akım Chazı kullaımı durumu 008 DC-Lk gerlm 09_ Bus dyagozu 094 O 1 İstee değer [hex] roses verler çıkış kelmes 1, stee değer 095 O 2 İstee değer [hex] roses verler çıkış kelmes 2, stee değer 096 O 3 İstee değer [hex] roses verler çıkış kelmes 3, stee değer 097 I 1 Gerçek değer [hex] İşlem verler grş kelmes 1, gerçek değer 098 I 2 Gerçek değer [hex] İşlem verler grş kelmes 2, gerçek değer 099 I 3 Gerçek değer [hex] İşlem verler grş kelmes 3, gerçek değer Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 15

16 6 arametreler arametreler açıklaması No. FBG Adı Açıklama 1 İstee değerler / Rampa üreteçler 10_ İstee değer ö seçm 100 İstee değer kayağı 0 / BIOL./FIX SETOINT. İstee değer aalog grşlerde veya sabt stee değerlerde alıır. Chaz sabt stee değerler şaretlere göre şler. Tel kopmasıda hız ayarlamış ola maksmum hız 302 / 312 le sıırladırılır V stee değer sağa döüş sağlar, V stee değer sola döüş sağlar. Bu şletme moduda AI1 aalog grş akım grş olarak kullaılamaz. 1 / UNIOL./FIX. SETOINT İstee değer aalog grşlerde veya sabt stee değerlerde alıır. Chaz sabt stee değerler skaler olarak şler. Döme yöü djtal grşler taraıda belrler. 2 / RS-485 İstee değer RS-485 arabrmde gelr. Döme yöü stee değer öüde bulua şaret taraıda belrler. 4 / MOTOROT. İstee değer programlamış ola Motorpot. yukarı ve Motorpot. aşağı klemesler üzerde ayarlamalıdır. Bu motor potasyometres saal br potasyometredr ve chaz üzerdek stee değer potasyometres le ayı değldr. 6 / FIX. SETOINT + AI1 İstee değer, seçle sabt stee değerle aalog grş AI1' toplamıda oluşur. Döme yöü djtal grşler taraıda belrler. 112 AI1 çalışma modu geçerldr. 7 / FIX.SETOINT * AI1 Aalog grş AI1'dek değer, seçle sabt stee değer ç değerledrme aktörü olarak kullaılır ( V = 0... % 100). Sabt br stee değer seçlmedğ zama, m etkdr. Döme yöü djtal grşler taraıda belrler. 10 / SBus İstee değer sstem ver yolu taraıda belrler. Döme yöü stee değer öüde bulua şaret taraıda belrler. 16 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

17 arametreler arametreler açıklaması 6 No. FBG Adı Açıklama 100 İstee değer kayağı 11 / Frekas grş İstee değer djtal grş DI04'dek rekas taraıda belrler. Bu değer 102 Frekas ölçeklemes parametres le ayarlamalıdır. Bu değer 110 AI1 ölçekledrme le etkleeblr. I deetleycs akt se, ölçeklemeye aşağıdak parametreler dahl edlr: 254 I gerçek değer ölçekledrme 255 I gerçek değer kayması Tarama oraı (Hgh ve Low syaller darbe geşlkler) yaklaşık 1:1 olmalıdır. Burada syal hem yüksele hem de e kearı tespt edlr. İstee sstem değer %100 e hag grş rekası üzerde erşldğ 102 Frekas ölçekledrme üzerde ayarlaablr. İstee sstem değer reerası 112 AI1 İşletme modu üzerde ayarlaır. Yö SAĞ/DUR ve SOL/DUR djtal grşler üzerde belrler. Frekas Mmum yaıt süres Çözüürlük ölçekledrme (Geckme süres) Frekas grş k 20 ms k 40 ms k 60 ms k 500 ms 2 İstee değer zcr DI rpm : Maksmum hız (d/d) 110: Kazaç : Frekas ölçekledrme k 112: İşletme modu stee değer 100 Örek: Değer aralığı k ola br stee değer verc d/d arasıda br motor hızı belrlemes steyor. Buu ç aşağıdak parametreler ayarlayı: Frekas ölçekledrme 102: 50 k İşletme modu stee değer 112: 3000 d/d İstee değer ölçekledrme 110: / Bpolar AI2 / Sabt stee değer İstee değer opsyoel aalog grş AI2 de veya sabt stee değerlerde alıır. Chaz sabt stee değerler şaretlere göre şler. Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 17

18 6 arametreler arametreler açıklaması No. FBG Adı Açıklama 101 Kotrol syal kayağı 0 / KLEMENSLER Kotrolü djtal grşler belrler. 1 / RS-485 Kotrolü RS-485 arabrm ve djtal grşler belrler. 3 / SBus Kotrolü SBus ve djtal grşler belrler. 4 / 3-WIRE-CONTROL Kotrolü 3-Wre-Cotrol presb belrler. Frekas çevrc eable edlmes ve döme yöü syaller kear kotrolüe tepk verrler. Djtal grş Sağ/dur a ormalde açık kotaklı sağa başlat butou bağlayı. Djtal grş Sol/dur a ormalde açık kotaklı sola başlat butou bağlayı. "Eable/Dur" ormalde açık grşl Stop butou bağlayı. Sağ ve sol ayı ada bağladığıda, tahrk ütes 131 / 141 aşağıya rampası le yavaşlar. Kotrol syal kayağı 3-WIRE-CONTROL akt se ve tahrk ütes "start" kearıda çalışmaya başladı se: RUN-STO butoları serbest bırakıldığıda, tahrk ütes STO butou le durdurulablr. Tahrk ütes daha sora, yede br "start" kearıa gerek kalmada, RUN butou le çalıştırılablr. Tahrk ütes STO butou le durdurulduğuda, chaz br "start" kearı kaydeder. Buu heme ardıda RUN butoua basıldığıda, chaz tahrk ütes derhal serbest bırakır. Kotrol syal kayağı 3-WIRE-CONTROL X12:2 X12:3 X12:4 X10 A [] X12: X10: X12:2 = Sağ/Dur X12:3 = Sol/Dur X12:4 = Eable/Dur X10 = İstee değer grş AI A = Çıkış rekası 0 = Start/Stop rekası CW = Saat yöüde CCW = Saat aks yöde t11 [1] = t11 YUKARI t11 [2] = t11 AŞAĞI t13 = Stop rampası 102 Frekas ölçekledrme Ayar aralığı [k] 18 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

19 arametreler arametreler açıklaması 6 No. FBG Adı Açıklama 11_ Aalog grş 1 ( V) 110 AI1 Ölçekledrme Ayar aralığı: Burada stee değer taım eğrs eğm belrler. Ölçekledrme "1"e ayarladığıda, aalog grştek grş gerlm U 1 = 10 V, (112) aalog grşdek çalışma şekle eşttr. Bu da 3000 d/d hızıa veya ayarlamış ola maksmum hıza (302) eşttr rpm / max AI1 İşletme modu Tel kopma emyet sadece ma şletme türüde mevcuttur. 10 V İstee taım eğrs eğm Tek kutuplu stee değer syal kayağıda sadece 1. bölge kullaılablr. Eks olarak grle stee değerler taraıda "sıır" stee oluşturulur. Akım grş çalışma şekl ayarladığıda, 110 AI1 ölçekledrmes etks yoktur. Akım grş çalışma şekl ayarlamak ç 112 AI1 NMAX, 0-20 ma veya NMAX, 4-20 ma olarak ayarlamalıdır. 0 / 3000 d/d ( V) 3000 d/d reeras değerdek ( V = d/d) gerlm grş. Taım eğrs AI1 Ölçekledrme le ayarlaablr. S11 aahtarı = V 1 / N-MAX ( V) max ( V = 0... max ) değerdek gerlm grş. Taım eğrs AI1 Ölçekledrme le ayarlaablr. S11 aahtarı = V. 2 / U-O., N-MAX max reeraslı gerlm grş. Taım eğrs 113 AI1 Gerlm kayması le ayarlaablr. 110 AI1 Ölçekledrme ve 114 AI1 Hız oset etkszdr. 5 / N-MAX ( ma) Akım grş ma = 0... max. 110 AI1 Ölçekledrme etks yoktur. S11 aahtarı = ma. 6 / N-MAX ( ma) Akım grş ma = 0... max. 110 AI1 Ölçekledrme etks yoktur. S11 aahtarı = ma. U 1 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 19

20 6 arametreler arametreler açıklaması No. FBG Adı Açıklama 113 AI1 İstee değer gerlm oset Ayar aralığı: 10 V V İstee değer taım eğrs sıır geçş U E ekse boyuca kaydırılablr. x 302/312 maks ozt osette reeras oktası (113) U-Oset U E 302/312 0V 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 12_ Aalog grş AI2 (opsyoel) / FBG11 tuş takımı stee değer ayarlayıcısı Aalog grş AI2 sadece opsyoel aalog modül FIO11B le mümküdür. - maks Negat osette reeras oktası 10V Grş değer 10 V V Norm Alıa grş değer % % 100 AI2- karakterstek Alıa stee değer / akım sıırladırma % % AI2 İşletme modu 0 / İşlevsz AI2 dek stee değer kullaılmaz, harc akım sıırladırması %100 e ayarlaır. 1 / V + İstee değer1 / % 100 = max AI2 dek değerledrle stee değer ö şaret doğru olarak stee değer 1 e (= AI1) ekler, harc akım değerledrmes %100 I max olarak ayarlaır. 2 / V I-sıırladırma / % 100 % = I max Grş harc akım sıırladırması görev yapar. 121 İlave tuş takımı stee değer ayarlayıcısı 0 / KAALI Chaz, tuş takımı FBG11 stee değer ayarlayıcısıı dkkate almaz. 1 / AÇIK Tuş takımı FBG11 stee değer ayarlayıcısıı değer ayarlamış ola bpolar stee değere kayağı / sabt stee değer, upolar / sabt stee değere, RS-485 / sabt stee değer, rekas grş / sabt stee değere veya SBus / sabt stee değere lave edlr. Bu ekleme sabt stee değerler de etkler. 2 / AÇIK (FIX. SETOINT YOK) Tuş takımı FBG11 stee değer ayarlayıcısıı değer ayarlamış ola bpolar stee değere kayağı / sabt stee değer, upolar / sabt stee değere, RS-485 / sabt stee değer, rekas grş / sabt stee değere veya SBus / sabt stee değere lave edlr. Bu ekleme sabt stee değerler etklemez. 20 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

21 arametreler arametreler açıklaması 6 No. FBG Adı Açıklama 122 FBG mauel şletme FBG mauel şletmesde tuş takımı FBG11 stee değer ayarlayıcısı le stee değer ayarlaması. 0 / UNIOLAR SAĞA Ayarlaable hız: max. 1 / UNIOLAR SOLA Ayarlaable hız: 0... max. 2 / BIOLAR SA. + SO. Ayarlaable hız: max... + max. 126 AI2 Taım eğrs x1 Ayar aralığı % % 100 ( 10 V V) 127 AI2 Taım eğrs y1 Ayar aralığı % %100 ( max max / 0... I max ) 128 AI2 Taım eğrs x2 Ayar aralığı % % 100 ( 10 V V) 129 AI2 Taım eğrs y2 Ayar aralığı % % 100 ( max max / 0... I max ) Her k x1/y1 ve x2/y2 koordatları le, aalog grş değerledrldğ taım eğrs taımlaır. Alıa stee değer / +% 100 akım sıırladırma (x2/y2) Fabrka ayarı (x1/y1) Grş değer % V % 0 0 V Örek +% V 13_ / Hız rampaları 1 / 2 14_ Rampa zamaları, stee değerdek Í = 3000 d/d'lık br değşmey dkkate alır. Yukarı (t11 / t21) ve aşağı (t11 / t21) rampaları stee değer değştğde etkdr. STO/RESET veya klemesler üzerde eable ptal edlrse, dur rampası t13 / t23 etkdr. 130 / Rampa t11 / t21 yukarı Ayar aralığı [s]; hızlama rampası / 141 Alçala rampa t11 / t21 Ayar aralığı [s]; Yavaşlama rampası 136 / 146 Durma rampası t13 / t23 yukarı = aşağı % 100 Ayar aralığı [s]; ENABLE DEĞİL şletme durumua getrldğde durma rampası Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 21

22 6 arametreler arametreler açıklaması No. FBG Adı Açıklama 15_ Motor potasyometres (bkz. 100 stee değer kayağı) Rampa zamaları, stee değerdek Í = 3000 d/d'lık br değşmey dkkate alır. 150 Rampa t3 (motor potasyometres) 152 So stee değer kaydedlmes Ayar aralığı [s] Bu rampa, klemes oksyou Motorpot. yukarı ve Motorpot. aşağı kullaıldığıda etkdr. o / KAALI Frekas çevrc m le başlar: Şebeke kapalı ve şebeke açık sorası Eable ptal edldğde Motor potasyometres devamlı olarak hız değştrmek ç kullaıldığıda, 152 So İstee Değer Kaydı = KAALI ayarlamalıdır. Aks takdrde yakl kayıt şlemde sora F25 EEROM hata mesajı verlr. Sadece stee değer değştğde kayıt yapılır. o / AÇIK Frekas çevrc e so ayarlamış ola motor potasyometres stee değer çe çalışmaya başlar: Şebeke kapalı ve şebeke açık sorası Eable ptal edldğde 16_ / Sabt stee değerler 1 / 2 17_ Sabt stee değerler 11/21 / 12/22 ve FIX.SETOINT. DEĞ. argümalı DI02... DI05 djtal grşler üzerde etkleştrleblr (arametre 60_). Sabt stee değerler 13/23, k djtal grşe 11/21 ve 12/22 oksyoları ataarak ve her kse de 1-syal verlerek etkleştrlr. 160 / / / / / / 175 Dahl stee değer 11 / 21 Dahl stee değer 12 / 22 Dahl stee değer 13 / 23 I deetleycs stee değer 11/21 I deetleycs stee değer 12/22 I deetleycs stee değer 13/23 Ayar aralığı [d/d] Ayar aralığı [d/d] Ayar aralığı [d/d] Ayar aralığı [%] (bkz. lalama / I deetleycs bölümü) Ayar aralığı [%] (bkz. lalama / I deetleycs bölümü) Ayar aralığı [%] (bkz. lalama / I deetleycs bölümü) 2 Deetleyc parametreler 25_ I deetleycs (arametrelerle lgl açıklamalar lalama / I deetleycs bölümüde) 250 I deetleycs 0 / KAALI I deetleycs kapalı. 1 / AÇIK-NORMAL I deetleycs ormal olarak çalıştırıldı. 2 / AÇIK-TERS I deetleycs ters olarak çalıştırıldı. 251 kazacı Ayar aralığı I oraı Ayar aralığı [s] 253 I gerçek değer modu 0 / V 1 / V 5 / ma 6 / ma 254 I gerçek değer ölçekledrme 255 I gerçek değer oset [%] 22 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

23 arametreler arametreler açıklaması 6 No. FBG Adı Açıklama 3 Motor parametreler Bu parametre grubu le rekas çevrc motora ayarlaır. 30_ / Sıırlamalar 1 / 2 31_ 300 / / / / 313 Start/Stop hızı 1 / 2 Mmum hız 1 / 2 Maksmum hız 1 / 2 Ayar aralığı [d/d] VFC & kaldırma düzeler dışıdak şletme şekllerde 0,5 x bağlı ola motoru ama oset kadar br değer ayarlaır. VFC & kaldırma düze şletme moduda devreye almada bağlı ola motoru ama oset kadar br değer ayarlaır. Bu değer rekas çevrc eable durumuda motoru hag e düşük hız talebde yükleyeceğ tespt edlr. İstee değer tespt üzerde tespt edle hıza geçş akt kalkış rampası le gerçekleşr. Br stop komutu yere getrlrke bu ayar motor akımıı kapatıldığı veya so mıkatıslama zamaıı ve releme başladığı e düşük hızı belrler. Ayar aralığı [d/d] İstee değer sııra ayarlasa dah, tahrk ütes bu hızı altıa düşmez. Bu durumda da M < Start / Stop le ayarlaa mmum hız geçerldr Dkkat: Kaldırma şlev aktve edldğde, M daha düşük ayarlamış olsa dah e düşük hız 15 d/d olur. Lmt aahtarları düşük hızlarda da serbest hareket edeblmes ç doaım lmt aahtarı hareket halde ke, M akt değldr. Ayar aralığı [d/d] İstee değer grş burada ayarlamış ola değer üzerde olamaz. m > max olarak ayarladığıda, mmum ve maksmum devr sayıları ç max 'ta ayarlaa değer geçerldr. VFC ve VFC + DC-FREN. çalışma şeklde, maksmum devr sayısıa bağlı olarak, aşağıdak kutup sayıları kaydedleblr: 2 kutuplu: maksmum 5500 d/d 4 kutuplu: maksmum 4000 d/d 6 kutuplu: maksmum 2600 d/d 8 kutuplu: maksmum 2000 d/d Daha yüksek br devr sayısı grldğde, 08 Devr sayısı deetm hatası görüleblr. Chaz maksmum devr sayısıı devreye almada otomatk olarak geçş hızıa ayarlar. Akım sıırı 1 / 2 Ayar aralığı [% I N ] Dahl akım sıırladırması görüe akım, ya rekas çevrc çıkış akımı çdr. Frekas çevrc, zayı ala aralığıda akım sıırıı otomatk olarak düşürür. Böylece motor ç br devrlme koruması gerçekleştrr. Kaldırma oksyou etkleştrldğde, motoru omal akımıda daha küçük br akım sıırı hmal edlr. 32_ / Motor ayarı 1 / 2 33_ 320 / 330 Otomatk Ayar oksyou sadece tek motor çalıştırıldığıda alamlıdır. Bu oksyo tüm motorlar ve kotrol yötemler ç kullaılablr. Frekas çevrc ö mıkatıslama zamaıda motoru ölçer ve 322 / 332 IxR-ayarı ve 321 / 331 Boost parametreler ayarlar. Buu yaparke de, çoğu tahrk uygulamaları ç yeterl br temel ayar tespt eder. Bu değerler uçucu belleğe kaydedlr. Aşağıdak durumlarda motor ölçülmez: 320 / 330 Otomatk ayar = KAALI. VFC & Yakalama şletme modu aktve edld. Ayarlamış ola ö mıkatısladırma süres devreye almada hesaplaa ö mıkatısladırma süresde 30 ms de daha kısadır. Otomatk ayarlama kapatıldığıda, e so ölçüle değerler temell olarak kaydedlr / parametreler ç verle abrka ayarı motora bağlıdır. Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 23

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR Tahrk tekğ \ Sürücü otomasyou \ Sstem etegrasyou \ Servsler MOVITRAC B Baskı 05/2009 16810988 / TR İşletme kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world İçdekler 1 Öeml uyarılar... 5 1.1 İşletme kılavuzuu kullaımı...

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme Kılavuzu MOVIDRIVE MDX60B / 61B Baskı 01/2010 16837789 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu

VIP X1600. Ağ Video Sunucusu. Kurulum ve İşletim Kılavuzu VIP X1600 Ağ Vdeo Sunucusu tr Kurulum ve İşletm Kılavuzu VIP X1600 Içndekler tr 3 Içndekler 1 Grş 7 1.1 Bu Kılavuz Hakkında 7 1.2 Bu Kılavuzun Kuralları 7 1.3 Kullanım Amacı 7 1.4 AB Yönergeler 8 1.5

Detaylı

El Kitabı. Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR. Baskı 10/2008 16607384 / TR

El Kitabı. Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR. Baskı 10/2008 16607384 / TR Tahrik t ekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Çok Eksenli Servo Sürücü MOVIAXIS Şebeke geri besleme modülü MXR Baskı 10/2008 16607384 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı

Kullanım Klavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Kullanım Klavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı İsvçre'de mal İsvçre'de edlmştr mal edlmştr... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık! teknk uzmanlık! 1. Güvenlk ve sorumluluk 4 1.1.

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B "Uçan Testere" Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Uçan Testere Uygulaması. Baskı 08/2005 FA362800 11335572 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDXB "Uçan Testere" Uygulaması FA2800 Baskı 08/200 72 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP. El Kitabı. Baskı 04/2008 11637587 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP. El Kitabı. Baskı 04/2008 11637587 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Fieldbus Arabirimi DFE33B EtherNet/IP Baskı 04/2008 11637587 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS

Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt işletme kılavuzu Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS Baskı 09/03 099 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Genel uyarılar....

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVIAXIS MX çok eksenli servo sürücü. Baskı 07/2007 11508388 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVIAXIS MX çok eksenli servo sürücü. Baskı 07/2007 11508388 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIAXIS MX çok eksenli servo sürücü Baskı 07/2007 11508388 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

El kitabı. open. Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları. Baskı 11/2008 16738586 / TR

El kitabı. open. Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları. Baskı 11/2008 16738586 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler open Merkezi olmayan montaj için tahrik sistemi DeviceNet/CANopen arabirimleri alan dağıtıcıları Baskı 11/2008 16738586 / TR El kitabı

Detaylı

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR

İşletme Kılavuzu. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11503173 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Operatör Paneli DOP11B Baskı 02/2007 11503173 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğtm Blmler Educatoal Sceces: Theory & Practce - 3(4) 39-58 03 Eğtm Daışmalığı ve Araştırmaları İletşm Hzmetler Tc. Ltd. Şt. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 0.738/estp.03.4.867 Sosyal Blmlerde

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Operatör Terminalleri DOP11B. Sistem El Kitabı. Baskı 11/2008 16666984 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Operatör Terminalleri DOP11B Baskı 11/28 Sistem El Kitabı 16666984 / TR SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR

El Kitabı. MOVI-PLC basic DHP11B.. kontrol ünitesi. Baskı 06/2006 11427582 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVI-PLC basic DHPB.. kontrol ünitesi Baskı 6/6 4758 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR

Sistem El Kitabı. Operatör Paneli DOP11B. Baskı 02/2007 11502789 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Operatör Paneli DOP11B Baskı 2/27 1152789 / TR Sistem El Kitabı SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC. İşletme Kılavuzu. Baskı 10/2008 11662786 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIFIT -SC Baskı 10/2008 11662786 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 5 1.1 İşletme

Detaylı

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus

Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Çok turlu aktüatörler SA 07.2 SA 16.2/SAR 07.2 SAR 16.2 Kontrol ünitesi: elektro mekanik Aktüatör kontrol ünitesi ile birlikte AUMATIC Kontrol Paralel Profibus DP Modbus Foundation Fieldbus Kullanma talimatı

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Aksesuar Kumanda, parametre modülü, kablo takımları *21327157_0515*

El Kitabı. MOVITRAC LTE-B/LTP-B Aksesuar Kumanda, parametre modülü, kablo takımları *21327157_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21327157_0515* El Kitabı MOVITRAC LTE-B/LTP-B Aksesuar Kumanda, parametre modülü, kablo takımları Baskı 05/2015 21327157/TR SEW-EURODRIVE

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280

İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzuna ek Patlama korumalı AC motorlar DR63/eDR63, DVE250, DVE280 Baskı 11/2012 19494971 / TR SEW-EURODRIVE Driving the

Detaylı

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B

MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVIDRIVE MDX61B Mutlak değer enkoder kartları DIP11B / DEH21B Baskı 12/2007 11702788 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO. Baskı 07/2006 11419571 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO. Baskı 07/2006 11419571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE12B PROFINET IO Baskı 07/2006 11419571 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

SINAMICS G120C. Frekans dönüştürücü. Getting Started 01/2011 SINAMICS. Answers for industry.

SINAMICS G120C. Frekans dönüştürücü. Getting Started 01/2011 SINAMICS. Answers for industry. SINAMICS G120C Getting Started 01/2011 SINAMICS Answers for industry. Güvenlik talimatları 1 Giriş 2 SINAMICS SINAMICS G120C İlk çalıştırma Kurma 3 Devreye sokma 4 Parametre listesi 5 Hata giderilmesi

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme kılavuzu. Elektro silindir CMS..50 71

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. İşletme kılavuzu. Elektro silindir CMS..50 71 Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzu Elektro silindir CMS..50 71 Baskı 03/2013 20071515 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar...

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP. Baskı 06/2006 11373571 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP. Baskı 06/2006 11373571 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIDRIVE MDX61B Fieldbus Arabirimi DFE13B EtherNet/IP Baskı 06/2006 11373571 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı