İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/ / TR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR"

Transkript

1 Redüktörlü Motorlar \ Elektrok Hız Kotrol Chazları \ Sürücü Otomasyo \ Servs MOVITRAC B İletşm arabrm FSC11B Aalog modül FIO11B Baskı 11/ / TR İşletme Kılavuzu

2 SEW-EURODRIVE Drvg the world

3 İçdekler 1 Öeml uyarılar Emyet uyarıları Geel blgler Amacıa uygu kullaım Taşıma/Depolama Motaj Elektrk bağlatısı İşletme Bakım ve oarım FSC11B / FIO11B motajı FSC11B / FIO11B ye bağlatı ve motaj FSC11B ye sstem yolu (SBus) motajı RS-485 arabrm FSC11B ye takılması Aalog modül FIO11B bağlaması Devreye alma Blgsayar ve MOVITOOLS MotoStudo İle Devreye Alma İşletme ve Bakım Retur-Codes (r r-38) Chaz Durum Kodları arametreler arametreler açıklaması Tekk blgler İletşm modülü FSC11B Aalog modül FIO11B Alabetk Edeks Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 3

4 1 Öeml uyarılar 1 Öeml uyarılar Bu şletme kılavuzudak uyarıları yapısı: ktogramm SİNYAL SÖZCÜK! Tehlke türü ve kayağı. Uyulmadığıda: Tehlke öleme ölem(ler). ktogram Syal sözcük Alamı Uyulmadığıda Örek: TEHLİKE! Doğruda br tehlke Ölüm veya ağır yaralamalar Geel tehlke UYARI! Olası tehlkel durum Ölüm veya ağır yaralamalar DİKKAT! Olası tehlkel durum Ha yaralamalar Elektrk şoku DUR! Olası malzeme hasarları Tahrk sstemde veya ortamda hasar oluşması UYARI Faydalı br uyarı veya pucu. Tahrk sstem kullaılmasıı kolaylaştırır. UYARI Bu şletme kılavuzua uyulması arızasız br çalışma ve hasar tazm haklarıı kaybolmaması ç şarttır. Bu edele, chaz devreye alımada öce bu şletme kılavuzu dkkatlce okumalıdır. Sstem ve şletme sorumlusuu ve ked sorumlulukları altıda chaz üzerde çalışa kşler chaza erşeblmeler sağlayı. Sorumsuzluk: Frekas çevrcler güvel br şeklde şletlmes ve ögörüle ürü özellkler le güç değerlere erşlmes ç şletme kılavuzua uyulması şarttır. İşletme kılavuzua uyulmaması soucu oluşablecek kşsel, mal veya varlık hasarlarıda SEW- EURODRIVE sorumlu değldr. Bu gb durumlarda malzeme hatası sorumluluğu kabul edlmez. 4 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

5 Emyet uyarıları Geel blgler 2 2 Emyet uyarıları Aşağıdak emyet uyarıları saklamalıdır! 2.1 Geel blgler İşletme esasıda rekas çevrcler, koruma sıılarıa göre, gerlm taşıya veya döe parçalara sahp olablr veya üzerde sıcak yüzeyler oluşablr. Gerekl kapağı zsz olarak kaldırılması, yalış kullaım, motaj ve kullama soucu ağır yaralamalara ve hasarlara sebep olablecek kaza olma htmal mevcuttur. Ayrıtılı blgler dokümalarda alıablr. Naklye, motaj ve şletmeye alma le bakım çalışmaları br elektrk teksye taraıda yapılmalı (IEC60364 ve CENELEC HD 384 veya DIN VDE 0100 ve IEC veya DIN VDE 0110 ve ulusal kaza öleme talmatları dkkate alımalıdır). Bu emyet talmatlarıa göre, elektrk teksyeler ürüü yerleştrlmes, motajıı, devreye alımasıı ve şletmes ble ve bu koularda gerekl yeterllk belgelere sahp elemalardır. 2.2 Amacıa uygu kullaım Frekas çevrcler makelere ve elektrk sstemlere kompoet olarak mote etmek ç tasarlamıştır. Br make çerse mote edldğde rekas çevrcler şletmeye alıması (amacıa uygu şletme başlaması), AB Drekt 98/37/EG ye uyguluğu tespt edlee kadar yasaktır (EN dkkate alımalıdır). Devreye alımasıa (amacıa uygu şletme başlaması) sadece EMC Drekt e (89/336/EWG) uyulması durumuda z verlr. Frekas çevrcler Düşük Gerlm Yöetmelğ 73/23/EWG taraıda stee şartları yere getrmektedr. Frekas çevrcler ç, harmoze edle EN /DIN VDE T105 sers ormlar EN /VDE 0660 Bölüm 500 ve EN 60146/VDE 0558 le bağlatılı olarak kullaılır. Tekk verler ve bağlatı koşulları chazı etketde ve bu dokümatasyoda belrtlmştr ve bulara uyulmalıdır Güvelk şlevler SEW-EURODRIVE rekas çevrcler doğrusal motorlar br üst sevyede güvelk sstem bulumaya tesslerde güvelk ç kullaılmamalıdır. Makelere ve salara zarar vermemek ç üst sevyede br güvelk sstem kullaılmalıdır. Güvelk uygulamalarıda kullaıldığıda aşağıdak dokümalar dkkate alımalıdır: SEW-EURODRIVE rekas çevrcler ç güvel ayırma Koşullar SEW-EURODRIVE rekas çevrcler ç güvel ayırma Uygulamalar Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 5

6 2 Emyet uyarıları Taşıma/Depolama 2.3 Taşıma/Depolama Taşıma, depolama ve doğru olarak kullama uyarıları dkkate alımalıdır. EN taraıda belrtle klm koşullarıa uyulmalıdır. 2.4 Motaj Chazları motajı ve soğutulmaları lgl dokümalardak talmatlara uygu olarak gerçekleşmeldr. Frekas çevrcler z verlmeye yüklere karşı korumalıdır. Özellkle aklye sırasıda ve taşıırke modüller deorme olmamalı ve/veya yalıtım mesaeler değştrlmemeldr. Bu sebepte elektrok modüllere ve kotaklara temas edlmes ölemeldr. Frekas çevrclerde elektrostatk yüklere karşı hassas modüller bulumaktadır. Bu modüller yalış kullaım soucu kolayca hasar göreblrler. Elektrkl kompoetler mekak olarak hasar görmemel veya arızalamamalıdır (sağlık ç tehlkel olablr!). 2.5 Elektrk bağlatısı Gerlm altıdak rekas çevrclerde çalışma yaparke geçerl ulusal kaza öleme talmatları (ör. BGV A3) dkkate alımalıdır. Elektrk tessatı geçerl talmatlara göre yapılmalıdır (ör. kablo kestler, sgortalar, koruyucu letke bağlatıları). Buları dışıdak uyarılar dokümalarda verlmştr. EMC uyarıca yapılacak motaj çalışmaları (ekralama, topraklama, ltre düzeler ve kablo sermler) rekas çevrc dokümalarıda verlmektedr. Bu uyarılara CE şaretl rekas çevrclerde de dkkat edlmeldr. EMC yasaları taraıda belrlee sıır değerlere uyulmasıda make veya tess üretcs sorumludur. 2.6 İşletme Frekas çevrcler mote edldğ tessler ayrıca gözetm ve koruma tertbatları le doatılmalıdır. Bu tertbatlar geçerl yasal uygulamalara (ör. tekk doaım yasası, kaza öleme talmatları vb.) uygu olmalıdır. Frekas çevrcler kullaıcı yazılımı le değştrlmese z verlmez. Frekas çevrcler besleme gerlmde ayrıldıkta sora, kodesatörler şarjlı olableceğde, gerlm altıda ola chaz parçalarıa ve güç bağlatılarıa heme temas edlmemeldr. Bu kouda rekas çevrcdek lgl uyarı etketler dkkate alımalıdır. İşletme sırasıda tüm kapaklar ve kapılar kapatılmalıdır. 2.7 Bakım ve oarım Üretc dokümaı dkkate alımalıdır. 6 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

7 FSC11B / FIO11B motajı FSC11B / FIO11B ye bağlatı ve motaj 3 3 FSC11B / FIO11B motajı Aa chazlar FSC11B ve FIO11B modüller le geşletleblr. S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL X44 FIO11B X45 X40 HL Bağlatı / Chaz FIO11B FSC11B RS-485 servs arabrm X44 evet evet RS-485 klemes bağlatısı X45 evet evet SBus bağlatısı X46 evet hayır Aalog grş / çıkış X40 hayır evet 3.1 FSC11B / FIO11B ye bağlatı ve motaj Opsyolar chaza dama brlkte gele vdalarla bağlamalıdır. Boyut 0 da öce mesae pm mote ed (Boyut 1'de tbare pm zate mevcuttur). Rakor le temel chaz ve opsyo arasıda yüksek rekaslı EMC bağlatısı sağlayı. Foksyo Klemes Açıklama Verler FSC11B FIO11B Servs arabrm X44 RJ10 ş bağlatısı üzerde Sadece servs çalışmaları çdr Maksmum kablo uzuluğu 3 m RS-485 X45:H ST11: RS-485+ evet evet arabrm X45:L ST12: RS-485 X45:Ø GND: Reeras potasyel Sstem yolu X46:1 SC11: SBus Hgh CAN-Bus, CAN evet hayır X46:2 SC12: SBus Low Tekk Özellğ 2.0, Bölüm A ve B'ye göre X46:3 GND: Reeras potasyel Maks. 64 kullaıcı Soladırma drec X46:4 SC21: SBus Hgh 120 Ê, DI-aahtarı üzerde devreye X46:5 SC22: SBus Low grer X46:6 GND: Reeras potasyel DC 24 V X46:7 24VIO: Yardımcı gerlm / Harc gerlm beslemes evet hayır Aalog grş X40:1 AI2: Gerlm grş V X40:2 GND: Reeras potasyel R > 200 kê Çözüürlük 10 bt Tarama çevrm 5 ms evet hayır evet evet Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 7

8 3 FSC11B / FIO11B motajı FSC11B ye sstem yolu (SBus) motajı Foksyo Klemes Açıklama Verler FSC11B FIO11B Aalog çıkış X40:3 GND: Reeras potasyel X40:4 AOV1: Gerlm çıkışı X40:5 AOI1: Akım çıkışı V I max = 2 ma 0 (4) ma Çözüürlük 10 bt Tarama çevrm 5 ms 30 V ye kadar kısa devre ve harc akım korumalı hayır X46:7 DC 24 V oksyou aa chazı X12:8 le ayıdır. Chazı tüm GND klemesler brbrlere bağlıdır. Kablo özellkler 4 damarlı, bükülmüş ve ekralamış bakır kablo (bakır örgü ekralı ver letm kablosu) kullaılmalıdır. Bu kablo aşağıdak karakterstklere sahp olmalıdır: Damar kest 0,25 0,75 mm 2 (AWG AWG 18) Kablo drec 1 M'de 120 Ê Kapastas  40 pf/m, 1 k'de Öreğ, CAN bus veya DevceNet kabloları uygudur. Ekra bağlaması Ekra, rekas çevrc ve master kotrol ütes elektrok modül ekra klemes her k ucua geş br alada bağlamalıdır. Ekralı kablolarda MOVITRAC B le gateway ler veya MOVITRAC B ve MOVITRAC B arasıda toprak bağlatısıa gerek olmayablr. Bu durumda 2 damarlı kablo kullaılmasıa z verlr. MOVIDRIVE B le MOVITRAC B arasıdak bağlatıda dama DGND reeras gerlm le MOVIDRIVE B topraklaması arasıdak elektrk yalıtımıı kaldırılmasıa dkkat edlmeldr. DUR! otasyel arkı. İşlev hatalarıa ya da chazı tahrp olmasıa sebep olablr. Brbrlere bağlaa chazlar arasıda potasyel ark oluşmamalıdır. otasyel arkı uygu ölemler alıarak, ör. chazları sıırları ayrı br kablo le bağlaarak, ölemeldr. evet 3.2 FSC11B ye sstem yolu (SBus) motajı Sstem yolu (SBus) üzerde maksmum 64 CAN Bus katılımcı adresleeblr. Kablo uzuluğua ve kapastese bağlı olarak 20 le 30 katılımcıda sora br repeater kullaılmalıdır. SBus ISO a göre aktarım tekğ desteklemektedr. S1 S2 SC11/SC12 SC21/SC CAN1 CAN1 1 0 CAN1 tamamladı X 1 Rezerve edld 8 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

9 FSC11B / FIO11B motajı FSC11B ye sstem yolu (SBus) motajı 3 MOVITRAC B ç sstem bağlatısı (ayı klemesler) MOVITRAC B MOVITRAC B MOVIDRIVE B S1 S2 S1 S2 ON OFF S12 ON ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL OFF X44 FSC11B X45 X46 HL X12 : DGND 1 SC11 2 SC12 3 MOVITRAC B ç sstem bağlatısı (arklı klemesler) MOVITRAC B MOVITRAC B MOVIDRIVE B S12 S1 S2 S1 S2 ON OFF ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL X12: DGND 1 SC11 2 SC12 3 UFx le MOVIDRIVE B ç sstem bus bağlatısı MOVITRAC B UFx S1 S2 ON X44 OFF FSC11B X45 X46 HL Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 9

10 3 FSC11B / FIO11B motajı FSC11B ye sstem yolu (SBus) motajı UOH11B le MOVITRAC B ç sstem bus bağlatısı UOH11B DF21B RUN BUS FAULT X AS ADDRESS H1 H2 X24 X MOVITRAC B S1 S2 ON OFF X44 FSC11B X45 X46 HL Kablo uzuluğu İz verle toplam kablo uzuluğu ayarlamış ola SBus baud hızıa bağlıdır (884): 125 kbaud: 320 m 250 kbaud: 160 m 500 kbaud: 80 m 1000 kbaud: 40 m Sadece ekralamış kablolar kullaılmalıdır. UYARI Soladırma drec: Sstem bus bağlatısıı başıa ve soua sstem bus soladırma drec bağlayı (S1 = ON). Arada bulua chazlardak soladırma drec kapatı (S1 = OFF). Bazı chazları soladırma dreçler sabt olarak chaza etegre edldğde, kapatılmaları mümkü değldr. Bu durum UFx ve UOH/DFx gateway ler ç geçerldr. Bu gateway ler zksel olarak hattı soua bağlaır. Ayrıca harc soladırma dreçler bağlamamalıdır! 10 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

11 FSC11B / FIO11B motajı RS-485 arabrm FSC11B ye takılması RS-485 arabrm FSC11B ye takılması RS-485 arabrm le maks. 32 MOVITRAC chaz veya 31 MOVITRAC chaz ve br üst sevyedek kotrol ütes (LC) brbrlere bağlaablr. MOVITRAC B ye RS-485 bağlatısı MOVITRAC B MOVITRAC B MOVIDRIVE B X44 FSC11B / FIO11B X45 X46 HL X44 FSC11B / FIO11B X45 X46 HL X13 DGND 9 ST11 10 ST12 11 Kablo uzuluğu İz verle toplam kablo uzuluğu 200 m dr. Sadece ekralamış kablolar kullaılmalıdır. UYARI Soladırma drec: Damk soladırma dreçler sabt olarak bağlamıştır. Ayrıca harc soladırma dreçler bağlamamalıdır! 3.4 Aalog modül FIO11B bağlaması Bpolar aalog grş AI2 Upolar aalog grş AI2 Aalog akım çıkışı AOC1 Aalog gerlm çıkışı AOV1 X45 X40 X45 X40 X45 X40 X45 X40 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 RS-485+ RS-485 GND AI2 GND GND AOV1 AOC1 HL HL HL HL GND A R V 10 V harc +10 V harc +10 V harc veya X10:1 GND Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 11

12 4 I 0 Devreye alma Blgsayar ve MOVITOOLS MotoStudo İle Devreye Alma 4 Devreye alma 4.1 Blgsayar ve MOVITOOLS MotoStudo İle Devreye Alma Wdows Başlat meüsü üzerde MOVITOOLS MotoStudo programıı başlatı: rograms / SEW / MOVITOOLS MotoStudo 5.x / MotoStudo 5.x MOVITOOLS MotoStudo başlarke SEW letşm suucusu da başlatılır. İletşm server yapıladırmak ç görev çubuğudak smges çt tıklatı. [Sca] butou le bağlı ola chazları tümü MOVITOOLS MotoStudo üzerde br chaz ağacı olarak gösterleblr. Sağ are tuşu le chazlarda bre tıkladığıda, öreğ devreye alma gerçekleştrleblr. Daha geş blg ç, Ole Yardım a bakı. 12 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

13 İşletme ve Bakım Retur-Codes (r r-38) 5 5 İşletme ve Bakım 5.1 Retur-Codes (r r-38) Retur-Codes MOVITRAC B: No. Adı Alamı 19 arametre kld akt arametre değştrmek mümkü değl 20 Fabrka ayarı akt arametre değştrmek mümkü değl 28 Cotroller hbt gerekl Cotroller hbt gerekl 29 arametre değer geçersz arametre değer geçersz. FBG mauel modu akt olduğuda, mauel omal değer ayarlayıcısı seçlemez. 32 Eable ENABLE durumuda bu oksyo gerçekleştrlemez 34 rogram akışıda hata FBG11B kaydıda hata oluştu. Devreye alma gerçekleşmez. MotoStudo le FBG devreye alma gerçekleştr veya motoru yede seç. 38 FBG11B yalış ver kümes Kaydedle ver kümes chaza uygu değl 5.2 Chaz Durum Kodları Chazı durum kodları status word 1 le okuablr. Kod 0x0 0x1 0x2 0x3 0x4 0x8 Alamı hazır değl Cotroller hbt Eable değl Durma akımı akt, eable değl Eable Fabrka ayarı akt Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 13

14 6 arametreler arametreler açıklaması 6 arametreler arametreler ormal olarak devreye almada ve servs durumuda değştrlmeldr. MOVITRAC B' parametreler çeştl şekllerde ayarlaablr: Tuş takımı le C programı MOVITOOLS MotoStudo le RS-485 arabrm üzerde arametreler, tuş takımı le kopyalayarak Fabrka taraıda ayarlamış ola parametreler değştrldğde: Yapıla değşklkler, "Devreye Alma" bölümüdek parametre lstese kaydedlmeldr. 6.1 arametreler açıklaması Değştrlmes mümkü ola abrka ayarları kalı harlerle yazılmıştır. Motoru devreye alma parametreler FBG tuş takımı le devreye alma bölümüde açıklamıştır. arametreler FBG11B tuş takımıda aşağıdak şeklde seçleblr: Uzu meüde seçme Kısa ve uzu meülerde seçm Tuş takımı üzerdek pktogram le seçm FBG motor devreye alma çersde seçm No. FBG Adı Açıklama 0 Gösterge değerler 00_ İşlem değerler 000 Devr sayısı (şaretl) [d/d] Çözüürlük 1d/d. Gösterle hız hesaplamış ola gerçek hızdır. 002 Frekas (şaretl) [] Frekas çevrc çıkış rekası. 004 Çıkış akımı (skaler) Görüür akım (omal chaz akımıı % 0... % 200 arasıda). [% I N ] 005 Akt akım (şaretl) [% I N ] Akt akım (omal chaz akımıı % 0... % 200 arasıda). Tork artı döme yöüde se, gösterge değer artı, eks döme yöüde se eks olur. 008 DC-lk gerlm [V] DC-lk gerlm. 009 Çıkış akımı [A] Frekas çevrc çıkışıdak görüür akım, AC A olarak gösterlr. 01_ Durum göstergeler 010 Frekas çevrc durumu Chazı çıkış katıı durumu: INHIBIT ENABLE 011 İşletme durumu Aşağıdak şletme durumları mümküdür: 24 V-MODU CONTR. INHIBIT ENABLE DEĞİL DURMA AKIMI ENABLE FABRİKA AYARI HATA 012 Hata durumu Hata umarası ve açık met olarak hata. 14 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

15 arametreler arametreler açıklaması 6 No. FBG Adı Açıklama 013 Akt parametre set arametre set 1 veya Soğutucu gövde sıcaklığı [ C] Frekas çevrc soğutucu gövdesde aşırı sıcaklık. 02_ İstee aalog değerler 020 Aalog grş AI1 [V] Gerlm V, AI1 aalog grşde. S11 = ON da ve 112 AI1 İşletme modu: = NMAX, ma: Gösterge V = ma = NMAX, ma: Gösterge V = ma 021 Aalog grş AI2 (opsyoel) Brm: [V] Gerlm ( 10 V V) 03_ Djtal grşler 030 Djtal grş DI00 Djtal grş DI00'ü durumu (Hata reset = abrka ayarı) 031 Djtal grş DI01 Djtal grş DI01' durumu (SAĞ/DUR = sabt olarak atamış durumda) 032 Djtal grş DI02 Djtal grş DI02' durumu (SOL/DUR = abrka ayarı) 033 Djtal grş DI03 Djtal grş DI03'ü durumu (ENABLE = abrka ayarı) 034 Djtal grş DI04 Djtal grş DI04'ü durumu (11/21 = abrka ayarı) 035 Djtal grş DI05 Djtal grş DI05' durumu (12/22 = abrka ayarı) 039 Djtal grşler DI00... DI05 Djtal grşler topluca gösterlmes. 05_ Djtal çıkışlar 051 Djtal çıkış DO01 Djtal çıkış DO01' durumu (ARIZA = abrka ayarı) 052 Djtal çıkış DO02 Djtal çıkış DO02' durumu (FREN AÇIK = abrka ayarı) 053 Djtal çıkış DO03 Djtal çıkış DO03'ü durumu (ÇALIŞMAYA HAZIR = abrka ayarı) 059 Djtal çıkışlar DO01... DO03 Djtal çıkışları topluca gösterlmes. 07_ Chaz verler 070 Chaz tp Chaz tp gösterges, ör. MC07B0008-2B1 071 Ama çıkış akımı [A] Chazı ama çıkış akımı gösterges [A] 076 Aa chazı bellem arça umarası ve bellem versyou 077 DBG60B bellem arça umarası ve bellem versyou 08_ Hata belleğ Hata t-0... Hata t-4 (tuş takımı: sadece hata t-0) Chaz hata oluşma aıda aşağıdak blgler kaydeder: Gerektğde bu blgler MOVITOOLS MotoStudo da gösterleblr: 036/053 Djtal grşler / çıkışları durumları 013 Akt parametre set 011 Frekas çevrc çalışma durumu 010 Frekas çevrc durumu 014 Soğutucu gövde sıcaklığı 000 Hız 004 Çıkış akımı 005 Akt akım Chazı kullaımı durumu 008 DC-Lk gerlm 09_ Bus dyagozu 094 O 1 İstee değer [hex] roses verler çıkış kelmes 1, stee değer 095 O 2 İstee değer [hex] roses verler çıkış kelmes 2, stee değer 096 O 3 İstee değer [hex] roses verler çıkış kelmes 3, stee değer 097 I 1 Gerçek değer [hex] İşlem verler grş kelmes 1, gerçek değer 098 I 2 Gerçek değer [hex] İşlem verler grş kelmes 2, gerçek değer 099 I 3 Gerçek değer [hex] İşlem verler grş kelmes 3, gerçek değer Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 15

16 6 arametreler arametreler açıklaması No. FBG Adı Açıklama 1 İstee değerler / Rampa üreteçler 10_ İstee değer ö seçm 100 İstee değer kayağı 0 / BIOL./FIX SETOINT. İstee değer aalog grşlerde veya sabt stee değerlerde alıır. Chaz sabt stee değerler şaretlere göre şler. Tel kopmasıda hız ayarlamış ola maksmum hız 302 / 312 le sıırladırılır V stee değer sağa döüş sağlar, V stee değer sola döüş sağlar. Bu şletme moduda AI1 aalog grş akım grş olarak kullaılamaz. 1 / UNIOL./FIX. SETOINT İstee değer aalog grşlerde veya sabt stee değerlerde alıır. Chaz sabt stee değerler skaler olarak şler. Döme yöü djtal grşler taraıda belrler. 2 / RS-485 İstee değer RS-485 arabrmde gelr. Döme yöü stee değer öüde bulua şaret taraıda belrler. 4 / MOTOROT. İstee değer programlamış ola Motorpot. yukarı ve Motorpot. aşağı klemesler üzerde ayarlamalıdır. Bu motor potasyometres saal br potasyometredr ve chaz üzerdek stee değer potasyometres le ayı değldr. 6 / FIX. SETOINT + AI1 İstee değer, seçle sabt stee değerle aalog grş AI1' toplamıda oluşur. Döme yöü djtal grşler taraıda belrler. 112 AI1 çalışma modu geçerldr. 7 / FIX.SETOINT * AI1 Aalog grş AI1'dek değer, seçle sabt stee değer ç değerledrme aktörü olarak kullaılır ( V = 0... % 100). Sabt br stee değer seçlmedğ zama, m etkdr. Döme yöü djtal grşler taraıda belrler. 10 / SBus İstee değer sstem ver yolu taraıda belrler. Döme yöü stee değer öüde bulua şaret taraıda belrler. 16 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

17 arametreler arametreler açıklaması 6 No. FBG Adı Açıklama 100 İstee değer kayağı 11 / Frekas grş İstee değer djtal grş DI04'dek rekas taraıda belrler. Bu değer 102 Frekas ölçeklemes parametres le ayarlamalıdır. Bu değer 110 AI1 ölçekledrme le etkleeblr. I deetleycs akt se, ölçeklemeye aşağıdak parametreler dahl edlr: 254 I gerçek değer ölçekledrme 255 I gerçek değer kayması Tarama oraı (Hgh ve Low syaller darbe geşlkler) yaklaşık 1:1 olmalıdır. Burada syal hem yüksele hem de e kearı tespt edlr. İstee sstem değer %100 e hag grş rekası üzerde erşldğ 102 Frekas ölçekledrme üzerde ayarlaablr. İstee sstem değer reerası 112 AI1 İşletme modu üzerde ayarlaır. Yö SAĞ/DUR ve SOL/DUR djtal grşler üzerde belrler. Frekas Mmum yaıt süres Çözüürlük ölçekledrme (Geckme süres) Frekas grş k 20 ms k 40 ms k 60 ms k 500 ms 2 İstee değer zcr DI rpm : Maksmum hız (d/d) 110: Kazaç : Frekas ölçekledrme k 112: İşletme modu stee değer 100 Örek: Değer aralığı k ola br stee değer verc d/d arasıda br motor hızı belrlemes steyor. Buu ç aşağıdak parametreler ayarlayı: Frekas ölçekledrme 102: 50 k İşletme modu stee değer 112: 3000 d/d İstee değer ölçekledrme 110: / Bpolar AI2 / Sabt stee değer İstee değer opsyoel aalog grş AI2 de veya sabt stee değerlerde alıır. Chaz sabt stee değerler şaretlere göre şler. Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 17

18 6 arametreler arametreler açıklaması No. FBG Adı Açıklama 101 Kotrol syal kayağı 0 / KLEMENSLER Kotrolü djtal grşler belrler. 1 / RS-485 Kotrolü RS-485 arabrm ve djtal grşler belrler. 3 / SBus Kotrolü SBus ve djtal grşler belrler. 4 / 3-WIRE-CONTROL Kotrolü 3-Wre-Cotrol presb belrler. Frekas çevrc eable edlmes ve döme yöü syaller kear kotrolüe tepk verrler. Djtal grş Sağ/dur a ormalde açık kotaklı sağa başlat butou bağlayı. Djtal grş Sol/dur a ormalde açık kotaklı sola başlat butou bağlayı. "Eable/Dur" ormalde açık grşl Stop butou bağlayı. Sağ ve sol ayı ada bağladığıda, tahrk ütes 131 / 141 aşağıya rampası le yavaşlar. Kotrol syal kayağı 3-WIRE-CONTROL akt se ve tahrk ütes "start" kearıda çalışmaya başladı se: RUN-STO butoları serbest bırakıldığıda, tahrk ütes STO butou le durdurulablr. Tahrk ütes daha sora, yede br "start" kearıa gerek kalmada, RUN butou le çalıştırılablr. Tahrk ütes STO butou le durdurulduğuda, chaz br "start" kearı kaydeder. Buu heme ardıda RUN butoua basıldığıda, chaz tahrk ütes derhal serbest bırakır. Kotrol syal kayağı 3-WIRE-CONTROL X12:2 X12:3 X12:4 X10 A [] X12: X10: X12:2 = Sağ/Dur X12:3 = Sol/Dur X12:4 = Eable/Dur X10 = İstee değer grş AI A = Çıkış rekası 0 = Start/Stop rekası CW = Saat yöüde CCW = Saat aks yöde t11 [1] = t11 YUKARI t11 [2] = t11 AŞAĞI t13 = Stop rampası 102 Frekas ölçekledrme Ayar aralığı [k] 18 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

19 arametreler arametreler açıklaması 6 No. FBG Adı Açıklama 11_ Aalog grş 1 ( V) 110 AI1 Ölçekledrme Ayar aralığı: Burada stee değer taım eğrs eğm belrler. Ölçekledrme "1"e ayarladığıda, aalog grştek grş gerlm U 1 = 10 V, (112) aalog grşdek çalışma şekle eşttr. Bu da 3000 d/d hızıa veya ayarlamış ola maksmum hıza (302) eşttr rpm / max AI1 İşletme modu Tel kopma emyet sadece ma şletme türüde mevcuttur. 10 V İstee taım eğrs eğm Tek kutuplu stee değer syal kayağıda sadece 1. bölge kullaılablr. Eks olarak grle stee değerler taraıda "sıır" stee oluşturulur. Akım grş çalışma şekl ayarladığıda, 110 AI1 ölçekledrmes etks yoktur. Akım grş çalışma şekl ayarlamak ç 112 AI1 NMAX, 0-20 ma veya NMAX, 4-20 ma olarak ayarlamalıdır. 0 / 3000 d/d ( V) 3000 d/d reeras değerdek ( V = d/d) gerlm grş. Taım eğrs AI1 Ölçekledrme le ayarlaablr. S11 aahtarı = V 1 / N-MAX ( V) max ( V = 0... max ) değerdek gerlm grş. Taım eğrs AI1 Ölçekledrme le ayarlaablr. S11 aahtarı = V. 2 / U-O., N-MAX max reeraslı gerlm grş. Taım eğrs 113 AI1 Gerlm kayması le ayarlaablr. 110 AI1 Ölçekledrme ve 114 AI1 Hız oset etkszdr. 5 / N-MAX ( ma) Akım grş ma = 0... max. 110 AI1 Ölçekledrme etks yoktur. S11 aahtarı = ma. 6 / N-MAX ( ma) Akım grş ma = 0... max. 110 AI1 Ölçekledrme etks yoktur. S11 aahtarı = ma. U 1 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 19

20 6 arametreler arametreler açıklaması No. FBG Adı Açıklama 113 AI1 İstee değer gerlm oset Ayar aralığı: 10 V V İstee değer taım eğrs sıır geçş U E ekse boyuca kaydırılablr. x 302/312 maks ozt osette reeras oktası (113) U-Oset U E 302/312 0V 1V 2V 3V 4V 5V 6V 7V 8V 9V 12_ Aalog grş AI2 (opsyoel) / FBG11 tuş takımı stee değer ayarlayıcısı Aalog grş AI2 sadece opsyoel aalog modül FIO11B le mümküdür. - maks Negat osette reeras oktası 10V Grş değer 10 V V Norm Alıa grş değer % % 100 AI2- karakterstek Alıa stee değer / akım sıırladırma % % AI2 İşletme modu 0 / İşlevsz AI2 dek stee değer kullaılmaz, harc akım sıırladırması %100 e ayarlaır. 1 / V + İstee değer1 / % 100 = max AI2 dek değerledrle stee değer ö şaret doğru olarak stee değer 1 e (= AI1) ekler, harc akım değerledrmes %100 I max olarak ayarlaır. 2 / V I-sıırladırma / % 100 % = I max Grş harc akım sıırladırması görev yapar. 121 İlave tuş takımı stee değer ayarlayıcısı 0 / KAALI Chaz, tuş takımı FBG11 stee değer ayarlayıcısıı dkkate almaz. 1 / AÇIK Tuş takımı FBG11 stee değer ayarlayıcısıı değer ayarlamış ola bpolar stee değere kayağı / sabt stee değer, upolar / sabt stee değere, RS-485 / sabt stee değer, rekas grş / sabt stee değere veya SBus / sabt stee değere lave edlr. Bu ekleme sabt stee değerler de etkler. 2 / AÇIK (FIX. SETOINT YOK) Tuş takımı FBG11 stee değer ayarlayıcısıı değer ayarlamış ola bpolar stee değere kayağı / sabt stee değer, upolar / sabt stee değere, RS-485 / sabt stee değer, rekas grş / sabt stee değere veya SBus / sabt stee değere lave edlr. Bu ekleme sabt stee değerler etklemez. 20 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

21 arametreler arametreler açıklaması 6 No. FBG Adı Açıklama 122 FBG mauel şletme FBG mauel şletmesde tuş takımı FBG11 stee değer ayarlayıcısı le stee değer ayarlaması. 0 / UNIOLAR SAĞA Ayarlaable hız: max. 1 / UNIOLAR SOLA Ayarlaable hız: 0... max. 2 / BIOLAR SA. + SO. Ayarlaable hız: max... + max. 126 AI2 Taım eğrs x1 Ayar aralığı % % 100 ( 10 V V) 127 AI2 Taım eğrs y1 Ayar aralığı % %100 ( max max / 0... I max ) 128 AI2 Taım eğrs x2 Ayar aralığı % % 100 ( 10 V V) 129 AI2 Taım eğrs y2 Ayar aralığı % % 100 ( max max / 0... I max ) Her k x1/y1 ve x2/y2 koordatları le, aalog grş değerledrldğ taım eğrs taımlaır. Alıa stee değer / +% 100 akım sıırladırma (x2/y2) Fabrka ayarı (x1/y1) Grş değer % V % 0 0 V Örek +% V 13_ / Hız rampaları 1 / 2 14_ Rampa zamaları, stee değerdek Í = 3000 d/d'lık br değşmey dkkate alır. Yukarı (t11 / t21) ve aşağı (t11 / t21) rampaları stee değer değştğde etkdr. STO/RESET veya klemesler üzerde eable ptal edlrse, dur rampası t13 / t23 etkdr. 130 / Rampa t11 / t21 yukarı Ayar aralığı [s]; hızlama rampası / 141 Alçala rampa t11 / t21 Ayar aralığı [s]; Yavaşlama rampası 136 / 146 Durma rampası t13 / t23 yukarı = aşağı % 100 Ayar aralığı [s]; ENABLE DEĞİL şletme durumua getrldğde durma rampası Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 21

22 6 arametreler arametreler açıklaması No. FBG Adı Açıklama 15_ Motor potasyometres (bkz. 100 stee değer kayağı) Rampa zamaları, stee değerdek Í = 3000 d/d'lık br değşmey dkkate alır. 150 Rampa t3 (motor potasyometres) 152 So stee değer kaydedlmes Ayar aralığı [s] Bu rampa, klemes oksyou Motorpot. yukarı ve Motorpot. aşağı kullaıldığıda etkdr. o / KAALI Frekas çevrc m le başlar: Şebeke kapalı ve şebeke açık sorası Eable ptal edldğde Motor potasyometres devamlı olarak hız değştrmek ç kullaıldığıda, 152 So İstee Değer Kaydı = KAALI ayarlamalıdır. Aks takdrde yakl kayıt şlemde sora F25 EEROM hata mesajı verlr. Sadece stee değer değştğde kayıt yapılır. o / AÇIK Frekas çevrc e so ayarlamış ola motor potasyometres stee değer çe çalışmaya başlar: Şebeke kapalı ve şebeke açık sorası Eable ptal edldğde 16_ / Sabt stee değerler 1 / 2 17_ Sabt stee değerler 11/21 / 12/22 ve FIX.SETOINT. DEĞ. argümalı DI02... DI05 djtal grşler üzerde etkleştrleblr (arametre 60_). Sabt stee değerler 13/23, k djtal grşe 11/21 ve 12/22 oksyoları ataarak ve her kse de 1-syal verlerek etkleştrlr. 160 / / / / / / 175 Dahl stee değer 11 / 21 Dahl stee değer 12 / 22 Dahl stee değer 13 / 23 I deetleycs stee değer 11/21 I deetleycs stee değer 12/22 I deetleycs stee değer 13/23 Ayar aralığı [d/d] Ayar aralığı [d/d] Ayar aralığı [d/d] Ayar aralığı [%] (bkz. lalama / I deetleycs bölümü) Ayar aralığı [%] (bkz. lalama / I deetleycs bölümü) Ayar aralığı [%] (bkz. lalama / I deetleycs bölümü) 2 Deetleyc parametreler 25_ I deetleycs (arametrelerle lgl açıklamalar lalama / I deetleycs bölümüde) 250 I deetleycs 0 / KAALI I deetleycs kapalı. 1 / AÇIK-NORMAL I deetleycs ormal olarak çalıştırıldı. 2 / AÇIK-TERS I deetleycs ters olarak çalıştırıldı. 251 kazacı Ayar aralığı I oraı Ayar aralığı [s] 253 I gerçek değer modu 0 / V 1 / V 5 / ma 6 / ma 254 I gerçek değer ölçekledrme 255 I gerçek değer oset [%] 22 Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B

23 arametreler arametreler açıklaması 6 No. FBG Adı Açıklama 3 Motor parametreler Bu parametre grubu le rekas çevrc motora ayarlaır. 30_ / Sıırlamalar 1 / 2 31_ 300 / / / / 313 Start/Stop hızı 1 / 2 Mmum hız 1 / 2 Maksmum hız 1 / 2 Ayar aralığı [d/d] VFC & kaldırma düzeler dışıdak şletme şekllerde 0,5 x bağlı ola motoru ama oset kadar br değer ayarlaır. VFC & kaldırma düze şletme moduda devreye almada bağlı ola motoru ama oset kadar br değer ayarlaır. Bu değer rekas çevrc eable durumuda motoru hag e düşük hız talebde yükleyeceğ tespt edlr. İstee değer tespt üzerde tespt edle hıza geçş akt kalkış rampası le gerçekleşr. Br stop komutu yere getrlrke bu ayar motor akımıı kapatıldığı veya so mıkatıslama zamaıı ve releme başladığı e düşük hızı belrler. Ayar aralığı [d/d] İstee değer sııra ayarlasa dah, tahrk ütes bu hızı altıa düşmez. Bu durumda da M < Start / Stop le ayarlaa mmum hız geçerldr Dkkat: Kaldırma şlev aktve edldğde, M daha düşük ayarlamış olsa dah e düşük hız 15 d/d olur. Lmt aahtarları düşük hızlarda da serbest hareket edeblmes ç doaım lmt aahtarı hareket halde ke, M akt değldr. Ayar aralığı [d/d] İstee değer grş burada ayarlamış ola değer üzerde olamaz. m > max olarak ayarladığıda, mmum ve maksmum devr sayıları ç max 'ta ayarlaa değer geçerldr. VFC ve VFC + DC-FREN. çalışma şeklde, maksmum devr sayısıa bağlı olarak, aşağıdak kutup sayıları kaydedleblr: 2 kutuplu: maksmum 5500 d/d 4 kutuplu: maksmum 4000 d/d 6 kutuplu: maksmum 2600 d/d 8 kutuplu: maksmum 2000 d/d Daha yüksek br devr sayısı grldğde, 08 Devr sayısı deetm hatası görüleblr. Chaz maksmum devr sayısıı devreye almada otomatk olarak geçş hızıa ayarlar. Akım sıırı 1 / 2 Ayar aralığı [% I N ] Dahl akım sıırladırması görüe akım, ya rekas çevrc çıkış akımı çdr. Frekas çevrc, zayı ala aralığıda akım sıırıı otomatk olarak düşürür. Böylece motor ç br devrlme koruması gerçekleştrr. Kaldırma oksyou etkleştrldğde, motoru omal akımıda daha küçük br akım sıırı hmal edlr. 32_ / Motor ayarı 1 / 2 33_ 320 / 330 Otomatk Ayar oksyou sadece tek motor çalıştırıldığıda alamlıdır. Bu oksyo tüm motorlar ve kotrol yötemler ç kullaılablr. Frekas çevrc ö mıkatıslama zamaıda motoru ölçer ve 322 / 332 IxR-ayarı ve 321 / 331 Boost parametreler ayarlar. Buu yaparke de, çoğu tahrk uygulamaları ç yeterl br temel ayar tespt eder. Bu değerler uçucu belleğe kaydedlr. Aşağıdak durumlarda motor ölçülmez: 320 / 330 Otomatk ayar = KAALI. VFC & Yakalama şletme modu aktve edld. Ayarlamış ola ö mıkatısladırma süres devreye almada hesaplaa ö mıkatısladırma süresde 30 ms de daha kısadır. Otomatk ayarlama kapatıldığıda, e so ölçüle değerler temell olarak kaydedlr / parametreler ç verle abrka ayarı motora bağlıdır. Arabrm şletme kılavuzu MOVITRAC B 23

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR Tahrk tekğ \ Sürücü otomasyou \ Sstem etegrasyou \ Servsler MOVITRAC B Baskı 05/2009 16810988 / TR İşletme kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world İçdekler 1 Öeml uyarılar... 5 1.1 İşletme kılavuzuu kullaımı...

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 03/2007 11586788 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 03/2007 11586788 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B Baskı 03/2007 11586788 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving

Detaylı

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ

ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 03.05.013 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ ve ÖRNEKLEM GENİŞLİĞİ 1 Nede Örekleme? Öreklemde çalışmak ktlede çalışmakta daha kolaydır. Ktle üzerde çalışmak çok daha masraflı olablr. Çoğu durumda tüm ktleye ulaşmak

Detaylı

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ

MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Gözlee ver düzeleerek çzelgelerle, graklerle suulması çoğu kez yeterl olmaz. Geel durumu yasıtacak br takım ölçülere gereksm vardır. Bu ölçüler verler yalızca özlü br bçmde belrtmekle

Detaylı

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR

ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR ÖLÇÜM, ÖLÇÜM HATALARI ve ANLAMLI RAKAMLAR Ölçme, her deeysel blm temel oluşturur. Fzk blmde de teorler sıaması ç çeştl deeyler tasarlaır ve bu deeyler sırasıda çok çeştl ölçümler yapılır. Br fzksel celğ

Detaylı

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama

= k. Aritmetik Ortalama. Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER. Sınıflanmış Seriler İçin Aritmetik Ortalama TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER Taımlayıcı İstatstkler MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F..B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl aksarayl@deu.edu.tr Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler)

Detaylı

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir.

YER ÖLÇÜLERİ. Yer ölçüleri, verilerin merkezini veya yığılma noktasını belirleyen istatistiklerdir. YER ÖLÇÜLERİ Yer ölçüler, verler merkez veya yığılma oktasıı belrleye statstklerdr. Grafkler bze verler yığılma oktaları hakkıda ö blg vermede yardımcı olurlar. Acak bu değerler gerçek değerler değldr,

Detaylı

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarihli ve 25391 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak YILLIK ÜCRETLİ İZİN YÖNETMELİĞİ (03.03.2004 tarhl ve 25391 sayılı Resm Gazete'de yayımlamıştır.) Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayaak Madde 1 Bu Yöetmelğ amacı, 4857 sayılı İş Kauuu 53 ücü maddes

Detaylı

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi

Regresyon ve Korelasyon Analizi. Regresyon Analizi Regresyo ve Korelasyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo Aalz Regresyo aalz, aralarıda sebep-souç lşks bulua k veya daha fazla değşke arasıdak lşky belrlemek ve bu lşky kullaarak o kou le lgl tahmler (estmato)

Detaylı

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR

Düzeltme. MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B. Baskı 09/2005 11456787 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX61B Kontrol Kartı MOVI-PLC DHP11B Baskı 09/2005 11456787 / TR Düzeltme SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması

Tahmin Edicilerin ve Test Đstatistiklerinin Simülasyon ile Karşılaştırılması . Ders ĐSTATĐSTĐKTE SĐMÜLASYON Tahm Edcler ve Test Đstatstkler Smülasyo le Karşılaştırılması Đstatstk rasgelelk olgusu çere olay süreç ve sstemler modellemesde özellkle bu modellerde souç çıkarmada ve

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B Tuş Takımı. Baskı 07/2006 11469986 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B Tuş Takımı. Baskı 07/2006 11469986 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVTRAC B Tuş Takımı Baskı 7/26 11469986 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B Tuş Takımı. Baskı 03/ / TR

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B Tuş Takımı. Baskı 03/ / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVTRAC B Tuş Takımı Baskı 3/27 11586389 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar...

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

1. GAZLARIN DAVRANI I

1. GAZLARIN DAVRANI I . GZLRIN DRNI I İdeal Gazlar ç: lm 0 RT İdeal gazlar ç: RT Hacm() basıçla() değşk sıcaklıklarda değşm ekl.. de gösterlmştr. T >T 8 T T T 3 asıç T 4 T T 5 T 7 T 8 Molar Hacm ekl.. Gerçek br gazı değşk sıcaklıklardak

Detaylı

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER

HĐPERSTATĐK SĐSTEMLER HĐPERSTATĐK SĐSTELER Taım: Bütü kest zorları, şekldeğştrmeler ve yerdeğştrmeler belrlemes ç dege deklemler yeterl olmadığı sstemlere hperstatk sstemler der. Hperstatk sstemler hesabı ç, a) Dege deklemlere,

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Taımlayıcı İstatstkler br değerler dzs statstksel olarak geel özellkler taımlaya ölçülerdr Taımlayıcı İstatstkler Yer Göstere Ölçüler Yaygılık Ölçüler Yer Göstere Ölçüler Br dağılımı

Detaylı

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU

FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU FUJI MICRO HIZLI DEVREYE ALMA KILAVUZU KONTEK OTOMASYON A.Ş. BEYİT SOK. NO:27 YUKARI DUDULLU ÜMRANİYE / İSTANBUL 0216 466 47 00 (T) 0216 466 21 20 (F) www.kontekotomasyon.com.tr Sayfa 1 / 7 TUŞ FONKSİYONLARI

Detaylı

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç

Sayısal Türev Sayısal İntegrasyon İnterpolasyon Ekstrapolasyon. Bölüm Üç Sayısal Türev Sayısal İtegrasyo İterpolasyo Ekstrapolasyo Bölüm Üç Bölüm III 8 III-. Pvot Noktaları Br ( ) oksyouu değer, geellkle ekse üzerdek ayrık oktalarda belrler. Bu oktalara pvot oktaları der. Bu

Detaylı

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR

MOVITRAC 07. Katalog 02/2003 1056 4470 / TR MOVITRAC 07 Sürüm 02/2003 Katalog 1056 4470 / TR SEW-EURODRIVE İçindekiler 1 Sistem Açõklamasõ... 5 1.1 Sisteme Genel Bakõş... 5 1.2 Cihazlara Genel Bakõş... 8 1.3 Fonksiyonlar / Özellikler... 9 2 Teknik

Detaylı

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M200, M201 (Boy 1-4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals adresinden indirebileceğiniz

Detaylı

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR

El Kitabı. MOVIDRIVE MDX60B/61B Güvenli Ayırma Uygulamalar. Baskı 01/2005 FA363000 11322675 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIDRIVE MDX60B/6B Güvenli Ayırma Uygulamalar FA6000 Baskı 0/005 675 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması

İki veri setinin yapısının karşılaştırılması İk ver set yapısıı karşılaştırılması Dağılım: 6,6,6 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: 6 td. apma: 0 Dağılım: 0,6,1 Ortalama: 6 Medya: 6 Mod: çoklu mod td: apma: 6 Amaç: Görüe Ötese Bakablmek Verler değşkelk durumuu

Detaylı

Kompakt işletme kılavuzu MOVITRAC B

Kompakt işletme kılavuzu MOVITRAC B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt işletme kılavuzu MOVITRAC B Baskı 6/21 1171587 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 4 1.1 Bu

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI

KONTROL KARTLARI 1)DEĞİŞKENLER İÇİN KONTROL KARTLARI 1 KONTOL KATLAI 1)DEĞİŞKENLE İÇİN KONTOL KATLAI Ölçe,gözle veya deey yolu le elde edle verler değşke(ölçüleblr-sürekl) ve özellk (sayılablr-keskl) olak üzere başlıca k gruba ayrılır. Değşke verler belrl

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler TANIMLAYICI İSTATİSTİKLER MERKEZİ EĞİLİM ÖLÇÜLERİ Dr. Mehmet AKSARAYLI D.E.Ü. İ.İ.B.F. EKONOMETRİ BÖLÜMÜ mehmet.aksarayl@deu.edu.tr Taımlayıcı İstatstkler Yer Ölçüler (Merkez Eğlm Ölçüler) Duyarlı Ortalamalar

Detaylı

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim.

Tarihli Mühendislik ekonomisi final sınavı. Sınav süresince görevlilere soru sormayın. Başarılar dilerim. 6..27 Tarhl Mühedslk ekooms fal sıavı Süre 9 dakka Sıav Saat: Sıav süresce görevllere soru sormayı. Başarılar dlerm. D: SOYD: ÖĞRENCİ NO: İMZ: Tek ödemel akümüle değer faktörü Tek ödemel gücel değer faktörü

Detaylı

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS

BEKLENEN DEĞER VE VARYANS BEKLEE DEĞER VE VARYAS.1. İadel ve adesz öreklemede tüm mümkü örekler.. Beklee değer.3. Varyas.4. İk değşke ortak dağılımı.5. İstatstksel bağımsızlık.6. Tesadüf değşkeler doğrusal kombasyolarıı beklee

Detaylı

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı.

TEKNİK ÖZELLİKLER. Giriş Beslemesi. Giriş besleme voltajı. Motor Çıkışı. Motor gerilimi. Aşırı yük ve kısa devre korumalı. 1 TEKNİK ÖZELLİKLER Giriş besleme voltajı Maks. güç harcaması Besleme koruması Motor gerilimi Motor çıkış akımı Motor kontrol şekli Motor koruması Encoder tipi Encoder çözünürlüğü Encoder voltajı Kumanda

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ

Tanımlayıcı İstatistikler (Descriptive Statistics) Dr. Musa KILIÇ Taımlayıcı İstatstkler (Descrptve Statstcs) Dr. Musa KILIÇ TANIMLAYICI ÖRNEK İSTATİSTİKLERİ YER ÖLÇÜLERİ (Frekas dağılışıı abss eksedek durumuu belrtr.) DEĞİŞİM ÖLÇÜLERİ ( Frekas dağılışıı şekl belrtr.).

Detaylı

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR

El Kitabı. MOVITRAC B Emniyetli Ayırma Uygulamalar. Baskı 06/2007 11468785 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis Emniyetli Ayırma Uygulamalar Baskı 06/007 68785 / TR El Kitabı SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Önemli uyarılar...

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVITRAC 07 GA320000. İşletme Kılavuzu. Baskı 07/2004 11299282 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVITRAC 07 GA320000. İşletme Kılavuzu. Baskı 07/2004 11299282 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVITRAC 07 GA320000 Baskı 07/2004 11299282 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli

Detaylı

değerine bu matrisin bir girdisi(elemanı,bileşeni) denir. Bir sütundan (satırdan) oluşan bir matrise bir sütun (satır) matrisi denir.

değerine bu matrisin bir girdisi(elemanı,bileşeni) denir. Bir sütundan (satırdan) oluşan bir matrise bir sütun (satır) matrisi denir. Bölüm 2 Matrsler aım 2.1 F br csm, m, brer doğal sayı olsu. a F ( 1,.., m; j 1,..., ) olmak üzere, a11... a1 fadese m satır sütuda oluşa (veya m tpde) br F matrs der. am 1... a m Böyle br matrs daha sade

Detaylı

Kompakt işletme kılavuzu MOVITRAC B

Kompakt işletme kılavuzu MOVITRAC B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt işletme kılavuzu MOVITRAC B Baskı 04/2013 20153511 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Genel uyarılar... 4 1.1

Detaylı

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Unidrive M400 (Boy 1 ila 4) Hızlı Başlangıç Kılavuzu Bu kılavuzun amacı bir motoru çalıştırmak üzere bir sürücünün kurulması için gerekli temel bilgileri sunmaktır. Daha ayrıntılı kurulum bilgileri için lütfen www.controltechniques.com/userguides veya www.leroy-somer.com/manuals

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme Kılavuzu. Baskı 02/2008 16602188 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme Kılavuzu. Baskı 02/2008 16602188 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B Baskı 02/2008 16602188 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar... 5 1.1 Emniyet

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

Değişkenler Arasındaki İlişkiler Regresyon ve Korelasyon. Dr. Musa KILIÇ

Değişkenler Arasındaki İlişkiler Regresyon ve Korelasyon. Dr. Musa KILIÇ Değşkeler Arasıdak İlşkler Regresyo ve Korelasyo Dr. Musa KILIÇ http://ks.deu.edu.tr/musa.klc 1. Grş Buda öcek bölümlerde celedğmz koular, br tek değşke ç yorumlamalar yapmaya yöelk statstk yötemler üzerde

Detaylı

Yataklı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı

Yataklı vanalar (PN16) VF 2-2 yollu vana, flanşlı VF 3-3 yollu vana, flanşlı Tekik föy Yataklı vaalar (PN16) VF 2-2 yollu vaa, flaşlı VF 3-3 yollu vaa, flaşlı Açıklama Özellikler: Sızdırmaz tasarım AMV(E) 335, AMV(E) 435 ile kolay mekaik bağlatı 2 ve 3 yollu vaa Ayırma uygulamaları

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

Polinom İnterpolasyonu

Polinom İnterpolasyonu Polom İterpolasyou (Ara Değer Bulma Br foksyou solu sayıdak, K, R oktalarıda aldığı f (, f (,, f ( değerler bls (foksyou keds blmyor. Bu oktalarda geçe. derecede br tek, P a + a + a + + a (... polumu vardır

Detaylı

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge

ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD110 Sürücüleri (3,7...11 kw) elge control products. elge ELGE 380V AC Sürücüleri Kullanım Klavuzu ELD0 Sürücüleri (3,7... kw) elge control products elge Güvenl k Uyarı! ELD0 AC sürücüler n n tüm montaj şlemler SADECE uzman tekn k personel tarafından gerçekleşt

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. Düzeltme. Baskı 07/2008 16658175 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. Düzeltme. Baskı 07/2008 16658175 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B Baskı 07/2008 16658175 / TR Düzeltme 1 Uyarılar 1 Uyarılar UYARILAR Bu ek bilgiler ayrıntılı işletme kılavuzu yerine kullanılamaz!

Detaylı

Mühendislikte Olasılık, İstatistik, Risk ve Güvenilirlik Altay Gündüz. Mühendisler için İstatistik Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Prof. Dr.

Mühendislikte Olasılık, İstatistik, Risk ve Güvenilirlik Altay Gündüz. Mühendisler için İstatistik Prof. Dr. Mehmetçik Bayazıt, Prof. Dr. İSTATİSTİK DERSİ (BAÜ Müh-Mm Fakültes Dr. Bau Yağcı KAYNAKLAR Mühedslkte Olasılık, İstatstk, Rsk ve Güvelrlk Altay Güdüz Blgsayar (Ecel Destekl Uygulamalı İstatstk Pro. Dr. Mustaa Akkurt Mühedsler ç İstatstk

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör.

KUVVET SİSTEMLERİ KUVVET. Vektörel büyüklük. - Kuvvetin büyüklüğü - Kuvvetin doğrultusu - Kuvvetin uygulama noktası - Kuvvetin yönü. Serbest vektör. İ.T.Ü. aka akültes ekak Aa Blm Dalı STATİK - Bölüm KUVVET SİSTELEİ KUVVET Vektörel büyüklük - Kuvvet büyüklüğü - Kuvvet doğrultusu - Kuvvet uygulama oktası - Kuvvet yöü S = (,,..., ) = + +... + = Serbest

Detaylı

EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI

EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI 03 III. ULUSAL HIDROLIK PNÖMATIK KONGRESI VE SERGISI 411 EGITIM AMAÇLI PNÖMATIK SERVO-KONTROL DÜZENEGIN DENEYSEL DEGERLENDIRMESI Mehmet YUNT Ark YETIS Koray K. SAFAK Osma S. TÜRKAY ÖZET Pömatk sstemler

Detaylı

Kompakt işletme kılavuzu MOVITRAC B

Kompakt işletme kılavuzu MOVITRAC B Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler Kompakt işletme kılavuzu MOVITRAC B Baskı /2 9363788 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler Genel uyarılar... 4. Bu dokümanın

Detaylı

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455

İleri Teknoloji Bilimleri Dergisi Journal of Advanced Technology Sciences ISSN:2147-3455 İler Tekoloj Blmler Dergs Joural of Advaced Techology Sceces ISSN:47-3455 GÜÇ SİSTEMLERİNDE HARMONİKLERİN KRİTİK DEĞERLERE ETKİSİ Yusuf ALAŞAHAN İsmal ERCAN Al ÖZTÜRK 3 Salh TOSUN 4,4 Düzce Üv, Tekoloj

Detaylı

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek

FİNANSAL YÖNETİM. Finansal Yönetim Örnek Sorular Güz 2015. Yrd. Doç. Dr. Rüstem Barış Yeşilay 1. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek. Örnek Fasal Yöetm Örek lar Güz 2015 Güz 2015 Fasal Yöetm Örek lar 2 Örek FİNNSL YÖNETİM ÖRNEKLER 1000 TL %10 fazde kaç yıl süreyle yatırıldığıda 1600 TL olur? =1000 TL, FV=1600 TL, =0.1 FV (1 ) FV 1600 (1 )

Detaylı

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme. Çok eksenli servo sürücü MOVIAXIS *21330360_1014* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21330360_1014* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

*22161961_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme MOVITRAC B

*22161961_0515* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme MOVITRAC B Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *22161961_0515* Düzeltme MOVITRAC B Baskı 05/2015 22161961/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler 1 Düzeltmeler...

Detaylı

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t)

III.4. YÜKSEK MERTEBE TAYLOR METODLARI. ( t) III.4. YÜKSEK MEREBE AYLOR MEODLARI Saısal tekkler amacı mmum çaba le olablğce uarlı aklaşımlar ele etmektr. Bu eele çeştl aklaşım ötemler vermllğ karşılaştıracak br krtere gereksm varır. İlk ele alıacak

Detaylı

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2

Parametrik Olmayan İstatistik Çözümlü Sorular - 2 Parametrk Olmaya İstatstk Çözümlü Sorular - Soru Böbrek hastalarıa at Kreat (KRT) değerlere lşk br araştırma yapılmak stemektedr. Buu ç rasgele seçle hastaya at Kreat değerler aşağıdak gb elde edlmştr

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134312 MSI 410.F50-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

İçindekiler. Giriş Tarif edilen kullanım şekli... Sayfa 85 Gönderi kapsamı... Sayfa 85 Parça tarifi... Sayfa 85 Teknik bilgiler...

İçindekiler. Giriş Tarif edilen kullanım şekli... Sayfa 85 Gönderi kapsamı... Sayfa 85 Parça tarifi... Sayfa 85 Teknik bilgiler... İçndekler Grş Tarf edlen kullanım şekl... Sayfa 85 Gönder kapsamı... Sayfa 85 Parça tarf... Sayfa 85 Teknk blgler... Sayfa 85 Güvenlk uyarıları... Sayfa 85 Kullanım Elektrkl chazları bağlayınız... Sayfa

Detaylı

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine

Genelleştirilmiş Ortalama Fonksiyonu ve Bazı Önemli Eşitsizliklerin Öğretimi Üzerine Geelleşrlmş Oralama Foksyou ve Bazı Öeml Eşszlkler Öğrem Üzere Gabl ADİLOV, Gülek TINAZTEPE & Serap KEALİ * Öze Armek oralama, Geomerk oralama, Harmok oralama, Kuvadrak oralama ve bular arasıdak lşk vere

Detaylı

Kullanım Kitapçığı. Ürün: tempmate. -M1 Veri Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talimatları. tempmate. -M1 için Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Veri Toplayıcısı

Kullanım Kitapçığı. Ürün: tempmate. -M1 Veri Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talimatları. tempmate. -M1 için Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Veri Toplayıcısı Kullanım Ktapçığı tempmate. -M1 çn Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Ver Toplayıcısı Ürün: tempmate. -M1 Ver Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talmatları Özet Tema Sayfa 01. Teknk Ver 2 02. Chaz İşlem Talmatı 2 03.

Detaylı

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg]

Konsol mesnetleri. 2M-Pratik duvar pergel vinci. Max. Aç kl k. Tafl ma Kapasitesi. Siparifl Numaras. [mt] [kg] Vnç Tekn Pergel Vnçler Duvar Pergel Ekonomk Kald rma Yöntem Do ru yük da l m le sa lan r Tarama alan 180 genfll F Vnç Tekn Konsol mesnetler Maksmum ç kl k yüksekl MPratk, duvar pergel vnc: En yen DIN 18

Detaylı

İstatistik ve Olasılık

İstatistik ve Olasılık İstatistik ve Olasılık Ders 3: MERKEZİ EĞİLİM VE DAĞILMA ÖLÇÜLERİ Prof. Dr. İrfa KAYMAZ Taım Araştırma souçlarıı açıklamasıda frekas tablosu ve poligou isteile bilgiyi her zama sağlamayabilir. Verileri

Detaylı

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ

L300P GÜÇ BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ L3P HITACHI HIZ KONTROL ÜNİTESİ KULLANIM KILAVUZU L3P GÜÇ BAĞLANTISI KONTROL DEVRESİ TERMİNAL BAĞLANTISI BAĞLANTI TERMİNALLERİ Terminal Tanımı Açıklama Sembolü L1 L2 L3 Giriş fazları Şebeke gerilimi bağlanacak

Detaylı

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü

İçerik. Ürün no.: MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Ürün no.: 50134315 MSI 430.F50-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler

Detaylı

İşletme kılavuzuna ek

İşletme kılavuzuna ek Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler İşletme kılavuzuna ek MOVITRAC LTX MOVITRAC LTP-B için servo modülü Baskı 09/2011 19352182 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132989 MSI 430-03 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 7 Teknik veriler Temel

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İKT351 Ekonometri I, Ara Sınavı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İKT351 Ekonometri I, Ara Sınavı TOBB Ekoom ve Tekoloj Üverstes İKT351 Ekoometr I, Ara Sıavı Öğr.Gör.: Yrd. Doç. Dr. A. Talha YALTA Ad, Soyad: Açıklamalar: Bu sıav toplam 100 pua değerde 4 soruda oluşmaktadır. Sıav süres 90 dakkadır ve

Detaylı

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik

Ürün no.: MSI Güvenlik kontrolü İçerik Ürün no.: 50132984 MSI 410-01 Güvenlik kontrolü Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Devre şeması Aksesuarlar Uyarılar 1 / 6 Teknik veriler Temel

Detaylı

TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ

TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ TRAFİK SİMÜLASYON TEKNİKLERİ 2. HAFTA Doç. Dr. Haka GÜLER (2015-2016) 1. TRAFİK AKIM PARAMETRELERİ Üç öeml rafk akım parameres vardır: Hacm veya akım oraı, Hız, Yoğuluk. 2. KESİNTİSİZ AKIM HACİM E AKIM

Detaylı

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com

Düzeltme MOVITRAC LTP-B *21353557_1114* www.sew-eurodrive.com Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *21353557_1114* Düzeltme SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 76642 Bruchsal/Germany Phone +49 7251 75-0 Fax +49 7251-1970 sew@sew-eurodrive.com

Detaylı

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ

TALEP TAHMİNLERİ. Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ TALEP TAHMİNLERİ Y.Doç.Dr. Alpagut YAVUZ Yöetm e temel foksyolarıda br ola plalama, e kaba taımıyla, şletme geleceğe yöelk alıa kararları br bleşkesdr. Geleceğe yöelk alıa kararları başarısı yöetcler yaptıkları

Detaylı

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON)

BÖLÜM 4 KLASİK OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ (KISITLI OPTİMİZASYON) BÖÜM 4 KASİK OPTİMİZASYON TEKNİKERİ KISITI OPTİMİZASYON 4. GİRİŞ Öcek bölülerde de belrtldğ b optzaso probleler çoğuluğu kısıtlaıcı oksolar çerektedr. Kısıtlaasız optzaso problelerde optu değer ede oksou

Detaylı

KONSTRUKSİYONDA ŞEKİLLENDİRME

KONSTRUKSİYONDA ŞEKİLLENDİRME T.C. Uludağ Üverstes Fe Blmler Esttüsü ake ühedslğ Bölümü KOSTRUKSİYODA ŞEKİLLEDİRE PROJE: HASSAS DÖE SAYISI AYAR EKAIZASI TASARII Prof. Dr. Em GÜLLÜ Hazırlaya: ake üh. İlyaz İDRİZOGLU 585 Bursa 9 İÇİDEKİLER

Detaylı

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu

Bir KANUN ve Bir TEOREM. Büyük Sayılar Kanunu Br KANUN ve Br TEOREM Büyük Türkçe Sözlük kau Đg. law Doğa olaylarıı oluş edeler ortaya koya ve gelecektek olayları öcede kestrme olaağı vere bağıtı; Newto kauu, Kepler kauları. (BSTS / Gökblm Termler

Detaylı

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIMOT MD. İşletme Kılavuzu. Baskı 05/2006 11471182 / TR

Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ Servis MOVIMOT MD. İşletme Kılavuzu. Baskı 05/2006 11471182 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektronik Hız Kontrol Cihazları \ Sürücü Otomasyon \ MOVIMOT MD Baskı 05/2006 11471182 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar... 4 1.1

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. El Kitabı. Elektrik panosu frekans çevirici MOVITRAC B için işlevsel güvenlik

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. El Kitabı. Elektrik panosu frekans çevirici MOVITRAC B için işlevsel güvenlik Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler El Kitabı Elektrik panosu frekans çevirici MOVITRAC B için işlevsel güvenlik Baskı 05/2009 16811372 / TR SEW-EURODRIVE Driving the world

Detaylı

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü. Zekeriya Girgin DENİZLİ, 2015 OTOMATİK KONTROL DERS NOTLARI

PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ. Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü. Zekeriya Girgin DENİZLİ, 2015 OTOMATİK KONTROL DERS NOTLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ Mühedlk Fakülte, Make Mühedlğ Bölümü Zekerya Grg DENİZLİ, 05 OTOMATİK KONTROL DERS NOTLARI Ööz Mühedlkte vermeye başladığım Otomatk Kotrol der daha y alaşılablme ç bu otlar hazırlamaya

Detaylı

EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU

EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU EMOTRON FDU/VFX DEVREYE ALMA KLAVUZU Arıza Ledi 30 VSet/View ref Run 8.0 bar Çalışıyor Ledi Sola Dön Toggle Tuşu Program içinde gezmek için Değişiklik Tuşları Enerji Ledi Sağa Dön Stop / Hata Reset Program

Detaylı

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu

Laser Distancer LD 420. Kullanma kılavuzu Laser Dstancer LD 40 tr Kullanma kılavuzu İçndekler Chazın Kurulumu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Grş - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Genel bakış

Detaylı

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar

* _0916* Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. Düzeltme. SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Sürücü tekniği \ Tahrik otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler *23059486_0916* Düzeltme SL2 Senkron Doğrusal Motorlar Baskı 09/2016 23059486/TR SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler İçindekiler

Detaylı

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MEGA ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) SW1 X1 - X7 EN ENABLE GİRİŞİ Y1 - Y4

Detaylı

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz

6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için. Kullanma Kılavuzu. Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü. Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz 6304 5401 04/2001 TR Kullanıcı için Kullanma Kılavuzu Fonksiyon modülü FM 443 Güneş modülü Kullanmadan önce dikkatle okuyunuz Yayımlayan Bu cihaz ilgili norm ve yönetmelikler tarafından istenen şartları

Detaylı

Hydrokon Pompa Sistemleri İçin Tasarlanmış Hız Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu

Hydrokon Pompa Sistemleri İçin Tasarlanmış Hız Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Hydrokon Pompa Sistemleri İçin Tasarlanmış Hız Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu İÇİNDEKİLER Sayın Müşterimiz, Ürünümüzü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu ürünü doğru bir şekilde kullanmak için, kullanmaya

Detaylı

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC ECO ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 - X5 Y1 - Y3 DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) DİJİTAL ÇIKIŞ SW1 CMY

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. MOVITRAC LT E (Versiyon B) İşletme kılavuzu. Baskı 01/2008 11670371 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler. MOVITRAC LT E (Versiyon B) İşletme kılavuzu. Baskı 01/2008 11670371 / TR Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ ler MOVITRAC LT E (Versiyon B) Baskı 01/2008 11670371 / TR İşletme kılavuzu SEW-EURODRIVE Driving the world İçindekiler 1 Önemli uyarılar... 4

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde azla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla ve ayrıca örek verlerde hareket le rekas dağılışlarıı sayısal olarak özetleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlerde

Detaylı

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri

Operasyonel Risk İleri Ölçüm Modelleri Bakacılar Dergs, Sayı 58, 006 Grş Operasyoel Rsk İler Ölçüm Modeller Çalışma k bölümde oluşmaktadır. İlk bölümde operasyoel rskler ölçülmes kapsamıda hag ler ölçüm modeller kullaılması gerektğ, söz kousu

Detaylı

Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Tasarımı Design of Real Time Input Shaper

Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Tasarımı Design of Real Time Input Shaper ELECO '0 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 asım - 0 ralık 0, Bursa Gerçek Zamalı Grş Şeklledrc Tasarımı Desg of Real Tme Iput Shaper Sa ÜNSL, Sırrı Suay GÜRLEYÜ Elektrk-Elektrok Mühedslğ

Detaylı

Tanımlayıcı İstatistikler

Tanımlayıcı İstatistikler Taımlayıcı İstatstkler Br veya brde fazla dağılışı karşılaştırmak ç kullaıla veya ayrıca örek verlerde hareketle frekas dağılışlarıı sayısal olarak düzeleye değerlere taımlayıcı statstkler der. Aalzlede

Detaylı

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices

Filbert Matrislerinin Normları İçin Alt ve Üst Sınırlar. The Upper and Lower Bounds For Norms of Filbert Matrices lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Sülema Demrel Üverstes B Türe E Sarııar e Blmler Esttüsü Dergs - (00 - lert Matrsler Normları İç lt ve Üst Sıırlar Bahr TÜREN E SRIPINR Sülema Demrel Üverstes

Detaylı

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği

Bağıl Değerlendirme Sisteminin Simülasyon Yöntemi ile Test Edilmesi: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği Akademk Blşm 11 - III. Akademk Blşm Koferası Bldrler 2-4 Şubat 2011 İöü Üverstes, Malatya Bağıl Değerledrme Sstem Smülasyo Yötem le Test Edlmes: Kls 7 Aralık Üverstes Öreğ Kls 7 Aralık Üverstes, Blgsayar

Detaylı

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU

FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU FRENIC MULTİ ÖZET KULLANIM KLAVUZU GENEL BİLGİLER SÜRÜCÜ KONTROL BAĞLANTILARI PLC 24 VDC CM DİJİTAL GİRİŞ COM UCU FWD REV X1 X5 EN DİJİTAL GİRİŞLER ( PNP / NPN SEÇİLEBİLİR ) ENABLE GİRİŞİ SW1 Y1 Y2 DİJİTAL

Detaylı

OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING

OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING OMRON FREKANS İNVERTÖRLERİNDE AUTO-TUNING İÇİNDEKİLER Giriş MX2 İnvertörlerde Auto-tuning RX İnvertörlerde Auto-tuning V1000 İnvertörlerde Auto-tuning A1000 İnvertörlerde Auto-tuning SX İnvertörlerde Auto-tuning

Detaylı

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir.

DENEYĐN AMACI: Bu deneyin amacı MOS elemanların temel özelliklerini, n ve p kanallı elemanların temel uygulamalarını öğretmektir. DENEY NO: 7 MOSFET ÖLÇÜMÜ ve UYGULAMALARI DENEYĐN AMACI: Bu deeyi amacı MOS elemaları temel özelliklerii, ve p kaallı elemaları temel uygulamalarıı öğretmektir. DENEY MALZEMELERĐ Bu deeyde 4007 MOS paketi

Detaylı

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz;

Örnek A. Benzer tipteki 40 güç kaynağının dayanma süreleri aşağıdaki gibidir. Genişletilmiş frekans tablosu oluşturunuz; Öre A. Bezer pe 40 güç ayağıı dayama süreler aşağıda gbdr. Geşlelmş reas ablosu oluşuruuz;, 4,7 3, 3,4 3,3 3, 3,9 4, 3,4 4, 3,8 3,7 3,6 3,8 3,7 3,0,,6 3, 3,,6,9 3, 3,0 3,3 4,3 3, 4, 4,6 3, 3,3 4,4 3,9,9

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

Đst201 Đstatistik Teorisi I

Đst201 Đstatistik Teorisi I Đst20 Đstatstk Teors I DERSĐN TÜRÜ Zorulu DERSĐN DÖNEMĐ Yaz DERSĐN KREDĐSĐ Ulusal Kred: (4, 0, 0 ) 4 KTS: 7 DERSĐN VERĐLDĐĞĐ Bölüm: Đstatstk 200/20 Öğretm Yılı DERSĐN MCI Đstatstğ matematksel temeller

Detaylı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı

İçerik. Ürün no.: CML720i-R A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Ürün no.: 50126349 CML720i-R10-460.A/CN-M12-EX Işık perdesi alıcı Şekil farklılık gösterebilir İçerik Teknik veriler Uygun verici Boyutlandırılmış çizimler Elektrik bağlantısı Kumanda ve gösterge Aksesuarlar

Detaylı

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi

Yüksek Mertebeden Sistemler İçin Ayrıştırma Temelli Bir Kontrol Yöntemi Yüksek Mertebede Sstemler İç Ayrıştırma Temell Br Kotrol Yötem Osma Çakıroğlu, Müjde Güzelkaya, İbrahm Eks 3 Kotrol ve Otomasyo Mühedslğ Bölümü Elektrk Elektrok Fakültes İstabul Tekk Üverstes,34369, Maslak,

Detaylı

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI

ENDA EC442 ÝLERÝ/GERÝ SAYICI Cihazý kullamada öce kullama kýlavuzuu dikkatlice okuyuuz! Kullama kýlavuzudaki uyarýlara uyulmamasýda kayaklaa zarar ziya ve þahýslarý uðrayacaðý kazalarda sorumluluk kullaýcýya aittir. Bu durumda oluþa

Detaylı