Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Tasarımı Design of Real Time Input Shaper

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gerçek Zamanlı Giriş Şekillendirici Tasarımı Design of Real Time Input Shaper"

Transkript

1 ELECO '0 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 asım - 0 ralık 0, Bursa Gerçek Zamalı Grş Şeklledrc Tasarımı Desg of Real Tme Iput Shaper Sa ÜNSL, Sırrı Suay GÜRLEYÜ Elektrk-Elektrok Mühedslğ Mühedslk Fakültes Bület Ecevt Üverstes, 6700, İcvez, Zoguldak Özet Ttreşm, eredeyse tüm mühedslk dallarıda karşılaşıla cdd br sorudur. Ttreşm azaltılmasıa yöelk açık çevrm ve kapalı çevrm brçok kotrol yötem bulumaktadır. Grş şeklledrme, bu yötemler çersde açık çevrm tekklerde brsdr. Damk sstemler öcede tasarlamış br hareket searyosu yapableceğ gb operatör tarafıda öcede belrlememş şeklde de çalıştırılablr. Operatörler tarafıda komutları alık olarak uygulaması kotrolü gerçek zamalı olarak tasarlamasıı gerektrr. Bu çalışmada grş şeklledrme tekğ damk sstemlerde gerçek zamalı olarak tasarımıa değlmştr. Farklı darbe sayısıa sahp grş şeklledrcler gerçek zamalı olarak tasarlaarak elde edle souçlar kıyaslamıştır. bstract Vbrato s a serous problem whch s ecoutered almost all egeerg felds. There are may ope-loop ad closed-loop cotrol methods to reduce the vbrato. Iput shapg s oe of the ope-loop techques these cotrol methods. Dyamc systems ca make a pre-desged scearo of movemet. Furthermore, they ca be operated as predetermed by the operator. s the commads are stataeously mplemeted by the operators; ths stuato requres the desg of the real-tme cotrol. I ths study, t s bee metoed about desgg of put shapg techque as real-tme dyamc systems. Desg has bee mplemeted as real-tme wth put shapers whch have dfferet umber of mpulses; the obtaed results are compared.. Grş Damk sstemler, hareketler soucuda geellkle büyük mktarlarda ve uzu süre devam ede ttreşmler üretr. Ttreşm azaltılması ç bu sstemler kotrolüde açık çevrm, kapalı çevrm ve uyarlamalı kotrol sstemler kullaılmaktadır. apalı çevrm ve uyarlamalı yaklaşımlar ger besleme blgs gerektrr. cak burada, ger besleme blgs doğru olarak ölçülmes gerekmektedr. Dğer yaklaşım se, ssteme göre tasarlaa açık çevrm kotroldür. Bazı durumlarda, bu yaklaşımlar sstem yapısıa göre brlkte kullaılablr. Brçok araştırmacı kapalı çevrm kotrol sstemler le ttreşm azaltma üzere çalışmışlardır [-]. cak uygulamada toz, kr, em ve ölçüm sstem zamala ayarıı değşmes gb bozucu etkler ger besleme blgs doğru olarak ölçülmes egellemektedr. Grş şeklledrme tekğ, bu tp uygulama alalarıda ttreşm azaltılmasıa yöelk kullaıla br açık çevrm kotrol yötemdr. Tekğ ger besleme blgs ve lave kotrol elemalarıı gerektrmemes kapalı çevrm kotrol yötemlere göre avatajıdır. Sstem model veya davraışıı blmes, bu tekğ uygulaablmes ç yeterldr. Bu çalışmada, artık ttreşm yok edlmese veya azaltılmasıa yöelk uygulaa grş şeklledrme tekğ alatılmıştır. İlk kısımda grş şeklledrme tekğ geel yapısıda bahsedlmş, ardıda tekğ matematksel deklemler ve tasarımda göz öüde buludurulacak kısıtlamalar ortaya koulmuştur. So olarak tekğ, hareket ble br searyodak ve gerçek zamalı tasarımlarıı asıl yapıldığı alatılmıştır.. Grş Şeklledrme Tekğ Grş şeklledrme, mekak sstemler hareketler sırasıda oluşturdukları ttreşm azaltmak ç uygulaa br tekktr []. Bu tekkte sstem grşe uygulaa komut, zamada ötelemş brde çok komuta döüştürülür. Grş komutu, grş şeklledrc adı verle fltre üzerde geçrlerek ssteme uygulaır. Bu fltre, matematksel olarak tasarlamış darbe dzlerde oluşur. Şeklledrlmş komut, stemeye salıımları yok ederek sstem ttreşmsz hareket sağlar. Metodu lk uygulaması, 950 ler solarıa doğru gelştrle Poscast kotroldür [4]. Bu metotta grş şeklledrc, Şekl de gösterldğ gb; aralarıda t kadar zama farkı bulua k darbe şeklde fade edlmştr. Dolayısıyla grş syal, grş şeklledrc le kovüle edldkte sora kl darbe bçme döüşmüş olur. 6

2 ELECO '0 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 asım - 0 ralık 0, Bursa () deklemde kosüslü termler C ve süslü termler S le gösterlmş olup, t zamaıda sora oluşacak artık ttreşm; yüzdesel olarak aşağıdak gb fade edleblr. V t (4) e C S Şekl : Poscast kotrol tekğ Poscast kotrol, sstem modelleme hatalarıa karşı hassas olduğuda uzu yıllar boyuca gerçek sstemlerde kullaılması terch edlmemştr. Sorak yıllarda Sger ve Seerg (990), model hatalarıa karşı daha dayaıklı şeklledrcler gelştrmşlerdr [5]. Böylece grş şeklledrme tekğ, brçok edüstryel uygulama ç kullaışlı br hale gelmştr. Hassas koordat ölçme makeler [6], robotk kolları kotrolü [7], frezeleme şlemler ve CNC tezgâhları [8-9], uydu sstemler [0], yüksek hızlı kamera sstemler [] bu uygulama alalarıda bazılarıdır. 0. yüzyılı solarıa doğru, grş şeklledrme yötem vç sstemler kotrolüde yaygı olarak kullaılmaya başlamıştır. Yapıla brçok çalışmada vç ssteme bağlı uç kütle ttreşm azaltılması amaçlamıştır [-6]. yrıca operatör kotrollü vç sstemlerde uç kütle egellere çarpmada ve ttreşmsz kotrolü üzere de çalışmalar yapılmıştır [7].. Grş Şeklledrc Deklemler Damk sstemler grşlere uygulaa darbe gelklere ve sstem parametrelere bağlı olarak ttreşm üretrler. Oluşa bu ttreşme artık ttreşm adı verlr. İkc derecede br sstem, t 0 aıda uygulaa darbeye karşı cevabı aşağıdak gbdr. 0 ( ) t y t e t s t t Burada uygulaa darbe gelğ, ω sstem doğal frekasıı, ζ sstem söüm oraıı göstermektedr. Sstem adet darbe uygulamasıda sora oluşturacağı cevap aşağıdak gbdr. y( t) e s t t 0 () t t () Burada t, darbe uygulama süres, darbe sırasıı ve se so darbey fade etmektedr. () deklemdek adet darbe oluşturacağı toplam artık ttreşm gelğ R le gösterlrse, bu fade trgoometrk deklemler kullaılarak aşağıdak gb yazılablr. t R e C S () Burada, t C e cos( t ) (5) d t S e s( t ) (6) olarak fade edlr. d Grş şeklledrcler, çerdkler darbe gelklere ve tasarladıkları ttreşm değerlere göre adladırılırlar. Darbe gelkler şarete göre poztf veya egatf şeklledrcler; tasarladıkları ttreşm değere göre se ekstra hassas veya sıfır ttreşm şeklledrcler bulumaktadır. (4) deklemde adet darbe ç, sosuz sayıda ve t çözümü bulmak mümküdür. ullaıcıı gereksmlere göre e uygu çözümü elde edleblmes ç deklemdek bazı parametreler ç kısıtlamalar koulmalıdır. Grş şeklledrc tasarımıda; ttreşm, gürbüzlük, zama ve gelk kısıtlamaları olmak üzere göz öüde buludurulması gereke dört temel kısıtlama bulumaktadır [8]. Grş şeklledrc darbe gelkler ve zama değerler, kısıtlama deklemler çözümüyle elde edlmektedr [9]. rtık ttreşm kısıtlamaları, damk sstem hareket souda oluşturacağı ttreşme yöelk kısıtlamalardır. Gürbüzlük kısıtlamaları, sstem parametre değşmlere karşı duyarsızlığıı br ölçüsüdür. Başka br fadeyle sstemler çalışmaları sırasıda daha öcede tasarlaa parametrelerde değşmler meydaa geleblmektedr. Buda dolayı sstemler uygulama esasıda bu parametre değşmlere mümkü olduğuca toleraslı olması ster. Zama kısıtlaması, tasarlaacak şeklledrc uygulama süres le lgl br kısıtlamadır. Şeklledrc mümkü ola e kısa zamada şeklledrme şlem yapması ster. Darbe gelk kısıtlamasıda, grş komutuu şeklledrc grşde ve çıkışıda ayı değerde olması ç darbe gelkler toplamıı brm gelkte olması gerekr. (7) Ttreşm kısıtlamalarıda (4) deklem sıfıra eştlep çözümler yapıldığıda sıfır ttreşm şeklledrcler elde edlr. Burada poztf darbe gelkl ZV ( darbe), ZVD ( darbe), ZVDD (4 darbe) ve darbel sıfır ttreşm grş şeklledrcler oluşturulur [5]. Şeklledrc smler soudak D harfler (5) ve (6) deklemler doğal frekasa göre türev alııp, kısıtlama deklemlere lave edleceğ fade etmektedr [5]. Tablo de adet darbe ç grş şeklledrc darbe gelkler geelleştrlmştr. 6

3 ELECO '0 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 asım - 0 ralık 0, Bursa Tablo : Şeklledrc Darbe Gelkler Hesaplaması ZV ( = ) 4 - ZVD ( = ) - - ZVDD ( =4 ) Darbel Şeklledrc 0 Şeklledrc kaç darbede oluşursa oluşsu lk darbe t 0 aıda uygulaır. Devamıda uygulaacak darbeler zamaları ç, t (8) d formülasyou geelleştrleblr. Burada şeklledrc darbe sayısıı fade etmektedr. Tabloda verle, doğal frekas ve söüm oraıa bağlı ola ve hesaplama kolaylığı sağlaya br katsayısıdır. e (9) Tablodak,,,, N şeklledrc darbe katsayıları; ve ye bağlı kombasyo ve bom açılımı olarak yazılablr. 4. Gerçek Zamalı Grş Şeklledrc Tasarımı Grş şeklledrme tekğ lave sesörlere veya ger besleme blgse htyaç duymaz. Buu ç sstemde bazı gerçek ölçümler yapılması yeterldr. Bular sstem doğal frekası ve söüm oraıdır. Bu k parametre kullaılarak grş şeklledrc fltre katsayıları elde edleblr. Grş şeklledrme tekğ öcede tasarlamış br hareket searyosu ç uygulaableceğ gb; gerçek zamalı olarak da tasarlaıp ssteme uygulaablr. Gerçek zamalı uygulamalar, çoğulukla operatör kotrollü sstemlerde kullaılmaktadır. Bu tekk, operatöre yardımcı kotrol tekğ olarak brçok araştırmacı tarafıda uygulamıştır [-7]. Bu bölümde öcelkle, ble br hareket süres ç grş şeklledrc tasarımıda kısaca bahsedlecektr. rdıda gerçek zamalı tasarımı asıl yapıldığı alatılacaktır. Şekl : Hareket süres ble grş şeklledrc tasarım aşamaları Şekl de, sstem ble br hareket süresde oluşturacağı ttreşm yok etmeye yöelk uygulama aşamaları gösterlmştr. Bu tasarımı lk adımıda ssteme daha öcede belrlee grş syal uygulaır. Damk sstem hareket soucu oluşa ttreşm aalz edlerek, tasarım ç gerekl ola parametreler hesaplaır. Hesaplaa bu değerler Tablo de yere yazılarak grş şeklledrc darbe gelkler ve uygulama zamaları hesaplaır. Bu tasarım, hareket tekrar ede veya komut uygulama süres sabt ola sstemlerde kullaılablr. Öreğ saye peryot le hareket ettrle br robot koluu kotrolüde veya her seferde 500 ms hareket ettrle br sstem kotrolü ç bu tasarım kullaılablr. Bu tasarım sadece tasarlaa parametrelerde ttreşmsz hareket sağlayablr. Belrlee grş şaret değştrlmes, dış bozucu etks veya sstem parametre değşmler gb durumlarda ttreşmsz hareket sağlaamayablr. 64

4 ELECO '0 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 asım - 0 ralık 0, Bursa Operatör kotrollü damk sstemler, uygu zamada ve doğrultuda uygulaa komutlar le yöetlr. Yöetle ssteme göre komutlar, br dğer btmes beklemede sürekl olarak uygulaablr. omutlar hag sıklıkla uygulaırsa uygulası, her br komutu hareket ttreşmsz olarak yapması ster. Buu sağlayablmek ç grş şeklledrme tekğ, gerçek zamalı olarak tasarlaır ve ssteme uygulaır. Gerçek zamalı grş şeklledrcler, ble hareket süres ç tasarlaa şeklledrcler le bezer şeklde oluşturulmaktadır. Bast olarak br gerçek zamalı şeklledrc, brde çok küçük şeklledrcler brlkte uygulamasıyla oluşturulur. Bu tasarımdak grş şeklledrc darbe gelkler Tablo de yararlaılarak hesaplaablr. Gerçek zamalı şeklledrcde uygulaa komutlar sırayla grş şeklledrc fltre üzerde geçrlrler. rdıda elde edle şeklledrlmş komutlar brbr ardıca ssteme uygulaırlar. Brc komut şeklledrlp ssteme uyguladıkta sora kc komut ayı şeklde şeklledrlp ssteme uygulaır. So komut uygulaaa kadar algortma bu şeklde devam eder. Bu şlem bast br mkro deetleyc le yapılablr. Şekl 4: = ( ZVD ) ç Gerçek Zamalı Grş Şeklledrme Tekğ Uygulaması Şekl te ssteme uygulaa komut profl bu kez Şekl 4 te gösterle üç darbel şeklledrc le kovüle edlerek şeklledrlmş komut profl oluşturulmuştur. Şeklledrc fltre üç darbede oluştuğu ç operatörü uyguladığı komutlar, zamada brbrlerde ötelemş üç komuta döüştürülmüştür. Şekl 5: = ( ZV ) ç şeklledrlmemş ve şeklledrlmş komut profller Şekl : = ( ZV ) ç Gerçek Zamalı Grş Şeklledrme Tekğ Uygulaması Operatörü uyguladığı beş komut ç gerçek zamalı k darbel şeklledrme şlem Şekl te gösterlmştr. Şekl e göre bazı komutları zama boyutuda brbrleryle çakıştıkları görülmektedr. Bu durum, o komut parçasıı kedsde öcek komut parçasıyla brlkte şleme alıacağıı gösterr. Uygulaa tüm komutlar, şeklledrc fltrede geçrlerek gerçek zamalı olarak belleğe kaydedlr. Uygulama sırasıda, fltrede geçrle komutlar bellektek mevcut komut le toplaır. Bu şlem devam ederke de, bellektek mevcut komut gerçek zamalı olarak ssteme uygulaır. Burada dkkat edlmes gereke belleğ hafızasıı aşılmamasıdır. Buu öüe geçmek ç bellek hafızasıı geçmş bell br yerde sora slr ve böylece ye gelecek komutlar ç hafızada yer açılmış olur [0]. Şekl 6: = ( ZVD ) ç şeklledrlmemş ve şeklledrlmş komut profller Şekl 7: =4 ( ZVDD ) ç şeklledrlmemş ve şeklledrlmş komut profller 65

5 ELECO '0 Elektrk - Elektrok ve Blgsayar Mühedslğ Sempozyumu, 9 asım - 0 ralık 0, Bursa Şekl 5, 6 ve 7 de operatörü uyguladığı şeklledrlmemş komut le grş şeklledrc fltrede geçrldkte sora elde edle şeklledrlmş komut profller gösterlmştr. Şekller celedğde, grş şeklledrc darbe sayısı arttıkça şeklledrlmş komutu uygulama süres uzadığı görülmektedr. Tasarımda öeml ola grş şeklledrc fltre darbe sayısıdır. omut profl alacağı şekl doğruda bu sayıyla bağlatılıdır. Grş şeklledrc fltre kaç darbede oluşursa oluşsu, ardışık darbeler arasıdak süre eşttr. İlk darbe dama sıfır aıda uygulaır ve darbe uygulama zamaları (8) dekleme uygu olarak hesaplaır. Gerçek zamalı grş şeklledrme ç öerle bu tasarımda göz öüde buludurulması gereke br dğer okta da, fltre e az k darbede e çok da darbede oluşableceğdr. 5. Souçlar Bu çalışmada, grş şeklledrme yötem farklı darbe sayılarıa sahp grş şeklledrcler le gerçek zamalı tasarımlarıı asıl yapıldığı alatılmış ve bu tasarımlar kıyaslamıştır. Teork olarak br grş şeklledrc sosuz sayıda darbe çereblr. cak, şeklledrc darbe sayısı arttıkça; şeklledrlmş komutu uygulama süres uzadığı görülmüştür. Buda dolayı kullaıcıı gereksmlere uygu e kısa süredek şeklledrc tasarlaması yararlı olacaktır. Çalışmada, k ve üç darbel şeklledrcler le tasarımlar; Şekl ve 4 te gösterlmştr. adet darbede oluşa br grş şeklledrc tasarımı ç de gerekl hesaplamalar Tablo de geelleştrlmştr. ullaıcı belrledğ darbe sayısıdak şeklledrcy öerle blgler ışığıda tasarlayablr. Bu çalışma, çersde egatf darbeler barıdıra şeklledrcler tasarımıı da kapsayacak şeklde geşletleblr. 6. ayaklar ) otk P.T., Yurkovch S. ad Ozguer, U., ccelerato feedback for cotrol of a flexble mapulator arm, Joural of Robotc Systems, 5(), pp. 8 96, 988. ) Zuo. ad Wag D., Closed Loop Shaped-Iput Cotrol of a Class of Mapulators wth a Sgle Flexble Lk, IEEE Coferece o Robotcs ad utomato, Nce, Frace, pp , 99. ) Smth J., ozak. ad Sghose W.E., Iput Shapg for a Smple No-Lear System, merca Cotrol Coferece, chorage,, pp: 8-6, 00. 4) Smth O.J.M., Feedback Cotrol Systems, McGraw-Hll Book Compay Ic., New York: s. -45, ) Sger N.C. ad Seerg W.P., Preshapg Commad Iputs to Reduce System Vbrato, Joural of Dyamc Systems, Measuremet ad Cotrol, March, pp: 76-8, ) Sghose W., Sger N. ad Seerg W., Improvg repeatablty of coordate measurg maches wth shaped commad sgals, Precso Egeerg, 8:8 46, ) Grosser., Fortgag J. ad Sghose W., Lmtg hgh mode vbrato ad rse tme flexble telerobotc arms. I Cof. O Systems, Cyberetcs, ad Iformatcs, Orlado, FL., ) Fortgag J., Marquez J., ad Sghose W., pplcato of Commad Shapg o Mcromlls, I 004 Japa-US Flexble Symposum o utomato, Dever, CO, ) Fortgag J., Sghose W., Marquez J., ad Perez J., Commad Shapg for Mcro-Mlls ad CNC Cotrollers, merca Cotrol Coferece, Dever, pp , ) Baerjee.., Dyamcs ad Cotrol of the WISP Shuttle-tea System, Joural of stroautcal Sceces, : 7-90, 99. ) Wederrch, J.L. ad Roth, B., Desg of Low Vbrato Cam Profles, Coferece o Cams ad Cam Mechasms, Lverpool, Eglad, Vol.., 974. ) Sger N., Sghose W. ad rkku E., Iput Shapg Cotroller Eablg Craes to Move Wthout Sway, NS 7th Topcal Meetg o Robotcs ad Remote Systems, ugusta, G, pp. 5-, 997. ) Sghose W., Porter L., eso M. ad rkku E., Effects of Hostg o the Iput Shapg Cotrol of Gatry Craes, Cotrol Egeerg Practce, vol. 8, pp , ) Sorese., Sghose W. ad Dckerso S., Combed Cotroller for Precso Crae Postog wth Mmal Sway, IFC World Cogress, Prague, Czech Republc, ) hald., Huey J., Sghose W., Lawrece J. ad Frakes D., Huma Operator Performace Testg Usg a Iput-Shaped Brdge Crae, SME J. of Dyamc Systems, Measuremet ad Cotrol, vol. 8, pp , ) hmad M.., Zulkfely Z., Zawaw M.., Expermetal Ivestgatos of Iput Shapg Schemes for Sway Cotrol of a Gatry Crae System, Secod Iteratoal Coferece o Computer ad Network Techology, pp , 00. 7) Frakes D., Grosser., Fortgag J. ad Sghose W.E., Smulatg Moto of a Operator- Cotrolled Gatry Crae a Cluttered Work Evromet, IMECE Coferece, Orlado, Fl, ) Sghose, W.E., Commad Geerato For Flexble Systems, PhD Thess, Massachusetts Isttute Of Techology, ) Gürleyük S.S., Optmal Uty-Magtude Iput Shaper Durato alyss, rchve of ppled Mechacs, Vol.77, No., pp.6-7, ) Sghose, W. ad Seerg, W., Commad Geerato for Dyamc Systems, Wllam Sghose, Cambrdge,

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğtm Blmler Educatoal Sceces: Theory & Practce - 3(4) 39-58 03 Eğtm Daışmalığı ve Araştırmaları İletşm Hzmetler Tc. Ltd. Şt. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 0.738/estp.03.4.867 Sosyal Blmlerde

Detaylı

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama

Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi ve Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama KMÜ Sosyal ve Ekoomk Araştırmalar Dergs (8): 37-45, 00 ISSN: 309-93, wwwkmuedutr Kuruluş Yer Seçmde Bulaık TOPSIS Yötem ve Bakacılık Sektörüde Br Uygulama Nha Tırmıkçıoğlu Çıar Yıldız Tekk Üverstes, Kmya-Metalür

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 9 Sayı: 1 s. 1-7 Ocak 2007 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜNDE TAŞIMA MATRİSİ YÖNTEMİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ lt: 9 Sayı: s -7 Ocak 7 HİDROLİK PROBLEMLERİNİN ÇÖÜMÜNDE AŞIMA MARİSİ YÖNEMİ (MEHOD OF RANSFER MARIX O HE ANALYSIS OF HYDRAULI PROBLEMS) Rasoul DANESHFARA*,

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektrok Hız Kotrol Chazları \ Sürücü Otomasyo \ Servs MOVITRAC B İletşm arabrm FSC11B Aalog modül FIO11B Baskı 11/2006 11557184 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR Tahrk tekğ \ Sürücü otomasyou \ Sstem etegrasyou \ Servsler MOVITRAC B Baskı 05/2009 16810988 / TR İşletme kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world İçdekler 1 Öeml uyarılar... 5 1.1 İşletme kılavuzuu kullaımı...

Detaylı

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya MEKATRONİK SİSTEMLER VE KONTROLÜ 655 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK23, 26-28 Eylül 23, Malatya EKF Tabanlı INS/GPS Entegrasyonu

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Blmler ve Mühedslk ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Appled Sceces ad Egeerg Clt/Vol.: 3-Sayı/No: : 5-63 (202 ARAŞTIRMA

Detaylı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Clt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Ole) TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Ahmet AYDIN Balıkesr Üverstes Badırma İ.İ.B.F. Kampüsü, Çaakkale Yolu 2.Km. Badırma/Balıkesr E-posta: ahmetayd10@gmal.com

Detaylı

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ

MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN ANALİZİ Gazi Üiv. Müh. Mim. Fak. Der. Joural of the Faculty of Egieerig ad Architecture of Gazi Uiversity Cilt 27, No 4, 795-806, 2012 Vol 27, No 4, 795-806, 2012 MATLAB VE ASP.NET TABANLI WEB ARAYÜZÜ KULLANILARAK

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ

Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK2013, 26-28 Eylül 2013, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya AKILLI VE UYARLAMALI KONTROL SİSTEMLERİ 96 Otomatk Kontrol Ulusal Toplantısı, TOK3, 6-8 Eylül 3, Malatya Uyarlanablr Snrsel Bulanık Çıkarım

Detaylı

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data

CuEEG: EEG Verilerinin Hızlı İşlenmesi için GPU Tabanlı Bir Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processing of EEG Data ELECO '212 Elektrk - Elektronk ve Blgsayar Mühendslğ Sempozyumu, 29 Kasım - 1 Aralık 212, Bursa CuEEG: EEG Verlernn Hızlı İşlenmes çn GPU Tabanlı Br Yaklaşım CuEEG: A GPU-Based Approach for Fast Processng

Detaylı

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ

KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Eoometr ve İstatst Sayı:5 0-4 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KUKLA DEĞİŞKENLERİN T İSTATİSTİĞİ İLE AYKIRI GÖZLEMLER TESPİT EDİLEMEZ Arzdar KİRACI* Özet Gücel yazıda,

Detaylı

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü

Servis Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanizması Tasarımı ve Kontrolü Servs Amaçlı Robotlarda Modüler ve Esnek Boyun Mekanzması Tasarımı ve Kontrolü Neşe Topuz, Hüseyn Burak Kurt, Pınar Boyraz, Chat Bora Yğt Makna Mühendslğ Bölümü İstanbul Teknk Ünverstes İnönü Cd. No:65,

Detaylı

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ

ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞITIM TALİ HATLARINDA ARIZA ANALİZİ ORTA GERİLİM ENERJİ DAĞTM TALİ HATLARNDA ARZA ANALİZİ Yılmaz ASLAN Şebnem TÜRE 2,2 Dumlupınar Ünverstes Mühendslk Fak., Elektrk-Elektronk Müh. Bölümü, 4300, Kütahya e-posta: yaslan@dumlupnar.edu.tr 2 e-posta:

Detaylı

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM

DETERMINATION OF THE ECONOMIC DISPATCH IN ELECTRIC POWER SYSTEMS USING SIMULATED ANNEALING(SA) ALGORITHM 5 Uluslararası İler Teknolojler Sempozyumu (IATS 09), 3-5 Mayıs 2009, Karabük, Türkye ELEKTRİK GÜÇ SİSTEMİNDE OPTİMAL YAKIT MALİYETİNİN BENZETİM TAVLAMA (BT) ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ DETERMINATION

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR

YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ. Emrullah ACAR T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YAPAY ZEKA YÖNTEMLERİYLE BİTKİ YAPRAK İMGELERİNDE PAS HASTALIKLARININ TESPİTİ Emrullah ACAR YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

Detaylı

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM

MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ MONTE CARLO SIMULATION METHOD AND MCNP CODE SYSTEM Ekm 26 Clt:14 No:2 Kastamonu Eğtm Dergs 545-556 MONTE CARLO SİMÜLASYON METODU VE MCNP KOD SİSTEMİ Özet Aybaba HANÇERLİOĞULLARI Kastamonu Ünverstes, Fen-Edebyat Fakültes, Fzk Bölümü, Kastamonu. Monte Carlo

Detaylı

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği *

Şiddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetik Algoritma ile Belirlenmesi: GAP Örneği * İMO Teknk Derg, 28 4393-447, Yazı 29 Şddet-Süre-Frekans Bağıntısının Genetk Algortma le Belrlenmes: GAP Örneğ * Hall KARAHAN* M. Tamer AYVAZ** Gürhan GÜRARSLAN*** ÖZ Bu çalışmada, Genetk Algortma (GA)

Detaylı