Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 Issn: AMERKA BRLEK DEVLETLER ÖRNEKLEMNDE KNC DÜNYA SAVAI DÖNEM ASKER PROPAGANDA POSTERLER MILITARY PROPAGANDA POSTERS DURING THE SECOND WORLD WAR WITHIN THE SAMPLE OF UNITED STATES OF AMERICA Burak BOYRAZ Ali CANTÜRK ** Öz kinci Dünya Savaı nda, mutlak zafer adına gereken igücü ve finansal destei propagandalar aracılııyla iç kaynaklardan edinen Franklin D. Roosevelt Hükümeti, ordunun temel ihtiyaçlarını karılamak için yine aynı yöntemi kullanmıtır. Bu dorultuda, Office of War Information adında resmi bir propaganda merkezi kurulmu ve sava döneminde kamuyu orduya destee tevik eden pek çok propaganda posteri hazırlanmıtır. Amerika Birleik Devletleri Örnekleminde kinci Dünya Savaı Dönemi Askeri Propaganda Posterleri adlı bu çalımada da, Office of War Information ve askeri propaganda posterleri üzerinden Birleik Devletler in kinci Dünya Savaı dönemindeki görsel propaganda politikası incelenmitir. Çalımanın giri bölümünde yöntem, kapsam ve tanımlamalar belirtilirken, ikinci bölümde; Birleik Devletler hükümetinin kinci Dünya Savaı dönemindeki askeri durumu ele alınmıtır. F. D. Roosevelt Hükümeti nin sava döneminde güçlü bir orduya sahip olmak için gerçekletirdii kamu odaklı giriimlerden bahsedilen bu bölümün hemen ardından, propaganda ve Birleik Devletler konusu ilenmi, Office of War Information ın faaliyetlerine deinilmitir. Takip eden bölümde, askeri propaganda posterlerinden örnekler görsel açıdan tetkik edilirken, sonuç bölümünde söz konusu posterlerin orduya asker kazandırma konusundaki baarısı ve dönemin görsel tasarım anlayıına olan etkileri tartıılmıtır. Anahtar Kelimeler: kinci Dünya Savaı, Amerika Birleik Devletleri, Askeri Propaganda Posterleri, Görsel Tasarım, Plastik Sanatlar. Abstract The Government of Franklin D. Roosevelt, who generated the necessary labour power and financial support required for an absolute victory for the Second World War out of inner sources by means of propaganda, used the same method to satisfy the needs of the military. To this end, an official propaganda center entitled Office of War Information was established and many propaganda posters have been prepared to encourage the public to support the military. In this study, which is entitled Military Propaganda Posters During the Second World War Within The Sample of the United States of America, the policy of visual propaganda adopted by the United States during the Second World War will be analysed based on the Office of War Information and military propaganda posters. In the first part of the study, the method, scope and the definitions will be clarified, whereas in the second part, the military situation in The United States during the Second World War will be examined. After this part, where the public-centred attempts initiated with the aim of The Government of F. D. Roosevelt to have a powerful army during the war are analysed, the issue of propaganda and The United States will be dealth with and the activities of the Office of War Information will be presented. In the following part, samples from the posters designed for military propaganda are visually analysed. In the final part, the extent to which such posters were successful in recruiting soldiers for the army and their effects on the understanding of visual design prevalent in the era will be examined. Keywords: World War II, United States of America, Military Propaganda Posters, Visual Design, Plastic Arts. Ar. Gör., Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Böl. Sanat Yönetimi A.B.D., Yıldız Teknik Üniversitesi. **Yüksek Lisans Örencisi, Müzecilik Y. L. Programı., Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi.

2 Giri Terence H. Qualter in R. G. Wreford dan aktardıı ekliyle propaganda; ilgi çekici enformasyon ve kanaat yayma ilemidir (Qualter, 1980: 259). Kitle iletiim araçlarından yararlanarak, dolaylı ya da dolaysız yoldan toplumsal görüleri, duyguları ve davranıları etkilemeyi amaçlayan bir iletiim biçimi olarak tanımlanabilecek bu kavram; hükümetlerin kamu güvenini kazanmak adına uyguladıı yöntemlerden biri olarak ifade edilebilir (Murphy ve White, 2007: 15). 1 Oldukça eski olan propaganda kavramının öncü uygulamalarına Makedonya Kralı Büyük skender döneminde bile rastlamak mümkündür. Tanrı Zeus un olu olarak görülen ve portresi Zeus un mitolojideki gerçek olu, güçlü ve yenilmez Herakles in yerine paralara ilenen Büyük skender, bu yolla dümanları üzerinde psikolojik baskı kurmaya çalımıtır (Jowett ve O Donnell, 2012: 53). Ancak, Antik Yunanlılar ve Roma mparatorluu nda da sıkça kullanılan bu kavramın kurumsal çatı altındaki ilk çıkıı, yine T. H. Qualter ın söylemiyle; bu ii yapan ve özel olarak da böyle bir isimle adlandırılan ilk kurulu olan Sacra Congregatio de Propaganda Fide dir (1622) (Qualter,1980: 255). 2 Amerika Birleik Devletleri Örnekleminde kinci Dünya Savaı Dönemi Askeri Propaganda Posterleri adlı bu makalede de Roma Katolik Kilisesi nin öretilerini yaymayı amaçlayan Sacra Congregatio de Propaganda Fide den yüzyıllar sonra kurulan bir baka kurumsal propaganda merkezinin çalımaları ele alınmıtır yılında, Franklin D. Roosevelt Hükümeti tarafından oluturulan Office of War Information ı (OWI), Birleik Devletler in kinci Dünya Savaı dönemindeki propaganda anlayıının sembolü olarak ele alan bu metinde, söz konusu kurumun yayınladıı propaganda posterleri üzerinden, dönemin askeri propagandasının görsel içeriini incelemek amaçlanmıtır. Bu nedenle makalenin konu kapsamı; askeri propaganda posterleri olurken corafi ve tarihsel kapsam, Birleik Devletler ve kinci Dünya Savaı dönemidir. Çalımada kullanılan yöntemler ise sırasıyla literatür taraması ve görsel veri analizidir. 1. kinci Dünya Savaı ve Birleik Devletler Askeri Kalkınma Politikaları F. D. Roosevelt Hükümeti, kinci Dünya Savaı nda ( ) balarda savaa aktif olarak girmeyi tercih etmemi ve 1941 den önceki periyodu müttefiklerine destek olarak geçirmitir (Karaka, 2009: 22). Bu kapsamda, Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu nu Mart 1941 de senatodan geçirerek söz konusu politikayı resmiletiren Amerikalılar, ülkenin savunulması adına önem taıyan müttefiklere askeri malzeme dahil olmak üzere her türlü yardımı yapmıtır (Karaka, 2009: 22). Ancak, Nazi Almanyası nın Avrupa da agresifleen büyüme politikası ve Ödünç Verme ve Kiralama Kanunu nun senatodan geçmesinden dokuz ay kadar sonra gerçekleen Japonların Pearl Harbor (Aralık 1941) saldırısı, ilerleyen zamanlarda Amerikalılara savaa dahil olmaktan baka seçenek bırakmamıtır (Karaka, 2009: 22). Böylece kendini savaın içinde bulan F. D. Roosevelt Hükümeti, ordunun ihtiyaçlarını karılamaya yönelik çalımalara kademeli ekilde öncelik vermeye balamı ve 1939 da %2 olan savunma harcamalarını, 1944 de %54 e çıkarmıtır (Van Evera, 2007: 60). Çalımanın bu bölümünde, hükümetin savunma harcamalarını desteklemek için gerçekletirdii giriimler; kadınların milli igücüne katılımı ve hazine bonolarının satıı balıklı iki örneklemeyle incelenecektir. 1 Hedef kitlelere ve kaynaa göre deiiklik gösteren propaganda için çeitli gruplamalar mevcuttur. Department of the Army Headquarters (Washington D.C.) tarafından hazırlanan Austos 1979 tarihli Psychological Operations (FM 33-1) adlı eserdeki beyaz, gri ve siyah propaganda gruplaması da bu gruplamalardan biridir (Psychological Operations, 1979: 11-2). Çalımada beyaz propaganda kısaca; kaynaı açık olan propaganda olarak belirtilirken, gri propaganda: kaynaı belirtilmeyen propaganda olarak tanımlanmıtır (Psychological Operations, 1979: 11-2). Bir dier propaganda olan ve kara propaganda olarak da bilinen; siyah propaganda ise kaynaı güvenilmez olan propaganda türü olarak ifade edilebilir (Psychological Operations, 1979: 11-2). 2 Antik Yunan ve Roma mparatorluu nda tarihi yazmalar ve hitabetler aracılııyla hükümdarların lehine propagandalar gerçekletirilmitir. Ancak, Ünsal Oskay ın çevirisiyle yayınlanan; Terence H. Qualter ın Propaganda Teorisi ve Propagandanın Geliimi adlı çalımasında, propagandanın sistemli ve kurumsal çerçevedeki kökeni; 1622 yılında Papa XV. Gregory nin dönemin Avrupa sında kilise kurumunun yeniden düzenlenmesine yönelik çalımalarına dayandırılmıtır (Qualter,1980: 255). Bkz. Sacra Congregatio de Propaganda Fide

3 Yukarıda belirtildii gibi zorunlu bir ekilde kinci Dünya Savaı na dahil olan Amerikalılar, F. D. Roosevelt Hükümeti nin iç ve dı politikadaki istikrarıyla savata müttefiklere liderlik etmitir. Fakat askeri stratejilerle sınırlı kalmayan bu liderlik zamanla üretim ve ekonomi politikalarında da kendini göstermitir. Müttefik devletlerin çou tarafından da benimsenen bu politikalar; Birleik Devletler ordusunun askeri üstünlüü için gereken üretim ve para akıı adına kaynak salamada oldukça baarılı olmutur. Bu çerçevede, dönemin kitle iletiim araçlarının desteiyle gerçekletirilen vatanseverlik odaklı propaganda kampanyalarından faydalanan F. D. Roosevelt Hükümeti; kadınların igücüne katılımını tevik ederek milli üretimin aksamasını engellemi, yüksek miktarda hazine bonosunu halka arz ederek de savunma harcamaları için gereken para akıını salamıtır. lk örnekleme olan, kadınların milli igücüne katılımı politikası sayılarla incelenebilir ve 1945 yılları arasında; erkek nüfusu seferberlie katılınca, erkek igücünde 9 milyon civarında bir düü yaanmı, 14 milyon olan kadın igücü 7 milyon kadar artmıtır (Goldin ve Olivetti, 2012: 257). Tüm ya gruplarında evli kadınların igücüne katılmadaki oranı ise 1940 da yüzde olurken, 1944 de bu rakam ei sa olan kadınlarda yüzde 21.7, ei kayıp ya da hala orduda olan kadınlarda yüzde 52.5 olmak üzere deimitir (Goldin, 1991: 741). Sonuç olarak, kadınların milli ekonomiye katılmadaki giderek artan girikenlii ve genç nüfusun igücüne dahil olmasıyla, 1940 dan 1944 e kadar ülkedeki isizlik oranı %14.6 dan %1.2 ye düerken, sivil igücü 1940 ve 1945 yılları arasında milyon civarında olmutur (Higgs, 1992: 42). Verilerden de anlaılabilecei gibi igücü ve üretim konusunda duraksama yaamayan Birleik Devletler, savata ekonomik istikrar adına önemli bir avantaj elde etmitir. 3 F. D. Roosevelt Hükümeti nin bir dier politikası olan hazine bonolarının satıı ise; A History of the United States Savings Bonds Program adlı eserden referanslarla açıklanabilir. Amerikan ekonomik sisteminin önemli bir parçası olan ve güncel anlamdaki ilk nüshası; 1935 yılının balarında basılan hazine bonoları, hükümetlerin iç borçlanmada kullandıı en yaygın yöntemlerden biridir (A History of the United States Savings Bonds Program, 1991: 9). Posterler, basılı ilanlar ve radyolar aracılııyla kamuya duyurulan bu bonoların 1941 yılında kadar; A, B, C ve D serileri basılmıtır. Fakat, kinci Dünya Savaı döneminde basılan E serisi dier serilerle kıyaslandıında ekonomik anlamda daha baarılıdır (A History of the United States Savings Bonds Program, 1991: 12) Çünkü, Bakan Franklin D. Roosevelt in bizzat katıldıı kampanyalarla duyurulan E tipi bonolar, sava bonosu adı altında arz edildikten sonra kamudan ciddi bir talep görmü ve milyonlarca Amerikalı tarafından satın alınmıtır. Sonuç olarak, savunma harcamaları için ihtiyaç duyulan igücü ve finansal destei kamudan salayan F. D. Roosevelt Hükümeti, dier ülkelerin aksine dı borçlanmaya en aza indirgemeyi baarmı ve savata öz kaynaklarıyla yer almıtır. Bu çerçevede üretimde yakaladıı ivmeyi, asker sayısında da yakalamak isteyen hükümet, seferberlik yasalarının yanı sıra; kadınların milli igücüne katılımı ve hazine bonolarının satıı örneklemlerinde olduu gibi propagandadan faydalanmı ve çok sayıda asker toplamıtır. Birleik Devletler de, New Orleans da bulunan The National WW II Museum un aktardıı sayılar sava döneminde yaanan bu artıı anlamak adına bize yardımcı olabilir. 4 The National WW II Museum un belirttii ekliyle Birleik Devletler in 1939 da toplamda olan asker sayısı, 1940 da olmutur ( 2014). Takip eden süreçte bu sayı; 1941 de olurken, 1942 de , 1943 de , 1944 de ve savaın son yılı olan 1945 de olarak belirtilmitir ( 2014). 5 3 Harvard Üniversitesi, Ekonomi Bölümü nden Prof. Claudia Goldin in Amerikan toplumunda kadınlar ve igücü temalı yayınlarına, detaylı istatistiklerine; scholar.harvard.edu/goldin/publications adresinden ulaılabilir yılında kurulan; The National WW II Museum, koleksiyonunda kinci Dünya Savaı dönemine ait olan askeri malzemeleri, belgeleri ve görsel materyalleri barındıran tematik bir müzedir. 5 Yine The National WW II Museum un aktardıı sayılarla kinci Dünya Savaı nda yer alan azınlıklar arasında Afrikalı Amerikalı lar kii ile ilk sırada yer alırken, Porto Rikolu la kii ile ikinci sırada, Japon Amerikalı lar kii ile üçüncü sırada yer almıtır ( 2014)

4 Rakamlar üzerinden bir okuma yapmak gerekirse; kinci Dünya Savaı nın baından itibaren Birleik Devletlerin asker sayısında ciddi bir artı gerçeklemitir. Yaanan bu artıta, daha önce de belirtildii gibi belirli ya gruplarında orduya katılmayı zorunluluk haline getiren seferberlik yasalarının önemli bir etkisi vardır. Ancak, orduya katılma konusunda gönüllülüü tevik eden askeri propaganda çalımalarının bu rakamlara saladıı katkı da göz ardı edilmemelidir. Çünkü, kinci Dünya Savaı döneminde ulusal düzeyde gerçekletirilen propaganda çalımalarıyla, orduya çok sayıda gönüllü asker kazandırılmıtır. Bu açıdan bakıldıında asker sayısındaki artıla, askeri propaganda çalımalarının baarısının doru orantılı olduu söylenebilir. Makalenin bu bölümünde yer verilen örneklem ve sayılardan da anlaılabilecei gibi, F. D. Roosevelt Hükümeti döneminde kamu ve ordu arasında bir i birlii gerçekletirilmitir. Söz konusu i birliini sürdürülebilir kılmak adına sava döneminde propagandayı sistemletiren hükümet, bu kavramı iletiim yöntemleri ekseninde ele almı ve kurumsal çalımalara önem vermitir. Konuyu daha detaylı ifade etmek için Office of War Information a deinmek gerekir. 2. Propaganda ve Office of War Information Giri bölümünde de belirtildii gibi; Sacra Congregatio de Propaganda Fide nin çok sonrasında, Dünya Savaları dönemlerinde kurulan resmi kurumlar eliinde, propaganda kurumsal çatı altındaki varlıını sürdürmütür lü yılların ilk çeyreinde dini amaçlara hizmet eden öncü kurumsal propaganda çabaları ise zamanla ülke politikalarını kapsar hale gelmi ve kitleleri yönlendirmede sıkça bavurulan bir yöntem olmutur. Birleik Devletler hükümeti de, tarihsel süreç içinde yukarıda belirtildii gibi propagandayı ülke politikalarına yön vermeye yardımcı olacak biçimde kullanmıtır. Amerikan Devrimi ni de içeren geni bir periyodu kapsayan bu yaklaım adına, farklı dönemlerde çok sayıda metin yazılmı, kitaplar basılmı ve politik karikatürler çizilmitir. Benjamin Franklin in kolonilerin birlemesi konusunda hazırladıı Join or Die (1754) adlı karikatürle örneklendirilebilecek bu ilk politik Amerikan propagandaları, Birinci Dünya Savaı Döneminde daha sistematik biçimde ele alınmı, kinci Dünya Savaı döneminde ise bir disipline dönümütür (Jowett ve O Donnell, 2012: 80). Ancak, kinci Dünya Savaı nı kapsayan ve propagandayı kurumsal perspektifte inceleyen bu metin dahilinde, propaganda konusunda Birleik Devletler hükümetinin attıı en somut adımın Office of War Information olduu söylenebilir. kinci Dünya Savaları sırasında savaa dahil olan devletler tarafından siyasi, ekonomik ve askeri amaçlarla sıklıkla kullanılan propaganda; Alman Nasyonal Sosyalistler de Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Dr. P. Joseph Goebbels in giriimlerinde öne çıkarken, Birleik Devletler de Bakan Franklin D. Roosevelt in politikalarında kendini göstermitir. 6 Sava boyunca bakanlık görevini sürdüren F. D. Roosevelt, bu kavramı müttefiklerin zaferi için anahtar elementlerden biri olarak görmü ve 1942 de Office of War Information u kurmutur (Culbert, 1986: v/5). Mihver devletlere karı neden savaıldıını ve savaı kazanmanın önemini anlatan yayınlar yapan bu kurum, radyo kökenli Elmer Davis in yönetmenliinde, medya aracılııyla ulusal ve uluslararası düzeyde propaganda faaliyetleri gerçekletirmitir (Culbert, 1986: v/5). Louise E. Hoffman ın ifadesiyle; bünyesinde reklam uzmanlarının ve fotorafçıların dıında davranı bilimcileri de bulunduran Office of War Information, sosyal psikolojiyle yakından ilgilenmi, gazete ve dergilerin pek çounda hükümet politikalarının lehine metinler, karikatürler ve illüstrasyonlar hazırlatmıtır (Hoffman, 1992: 264). Kurulduu yıl, Holywood da bir ofis açarak Amerikan sinemasının toplum üzerindeki etkisinden faydalanmayı da deneyen Office of War Information, büyük prodüksiyon irketlerinin desteiyle çalımalarını geni 6 Halkı Aydınlatma ve Propaganda Bakanı Dr. P. Joseph Goebbels in çalımalarında kullanılan araçlar içinde, bu çalımanın ana teması olan askeri propaganda posterleri de mevcuttur. Ancak makalenin kapsamı dıında kaldıı için metinde bu posterlerden bahsedilmemitir. Söz konusu posterlere ve Almanların kullandıı dier propaganda materyallerine ulamak için Prof. Randall Bytwerk in internet üzerinden eriilebilecek arivinden faydalanılabilir. Arive ulamak için:

5 kitlelere ulatırmak için çabalamıtır (Koppes and Black, 1977: 89). Ancak, deniz aırı ülkelerdeki propaganda faaliyetlerinin baında; Bakan F. D. Roosevelt in metin yazarı, üç Pulitzer ödüllü Robert Sherwood un olduu Office of War Information ın bu çabaları, 1945 yılında kurumun kapatılmasıyla sonlanmıtır (Culbert, Information Control and Propaganda: Record of the Office of War Information / Part II: Office of Policy Coordination, Series A: Propaganda and Policy Directives for Overseas Programs, , 1986: v/5). Birleik Devletler de milli propaganda adına ciddi yayınlar yapan Office of War Information dan geriye; görsel ve iitsel kayıtlar, gazeteler, dergiler, illüstrasyonlar ve posterler kalmıtır. Metnin devamında da çalımanın ana temasını oluturan bu posterlerden askeri propaganda ile ilikili olan örnekler incelenecektir. 3. Askeri Propaganda Posterleri Office of War Information ın yanı sıra Birleik Devletler hükümetinin dier birimleri tarafından da gerçekletirilen propaganda çalımalarında, belirlenen amaçlara ulamak adına posterler oldukça etkili olmutur. Dolayısıyla, hükümet ve kamu arasındaki her türlü pozitif ibirliini tevik etmek için hazırlanan propaganda posterleri, etkileim içinde oldukları reklamcılık dilinden sıkça faydalanmıtır. Etkileyici illüstrasyonlara ve özgün tipografik tasarımlara sahip olan bu posterleri Darlene C. Mahaney dört ana balık altında toplamıtır. Özetle bu balıklar; Vatanseverlik mesajı veren posterler, duygusal mesaj veren posterler, mizahi posterler ve negatif posterler olarak sıralanabilir (Mahaney, 2002: 41). Bu çalımada ele alınan askeri propaganda posterleri de D. C. Mahaney in belirttii; Vatanseverlik mesajı veren posterler grubuna yakın duran çalımalardır. Ulusal deerlerden yola çıkarak orduya katkı salamayı hedefleyen bu posterlerin misyonunu anlamak adına örneklerle inceleme yapmak faydalı olabilir. Bu dorultuda, çalımanın devamında sözü edilen inceleme için Office of War Information ın yararlandıı be poster seçilmitir. Metnin birinci bölümünde de belirtildii gibi, Birleik Devletler de seferberlik sonrasında ordunun ihtiyaç duyduu i alanlarında kadın igücünü kazanmaya yönelik çalımalar gerçekletirilmi ve kadınlar igücü konusunda öne çıkmaya balamıtır. Bu alanlardan biri de; kinci Dünya Savaı nda iletiim konusunda önemli yer tutan ve ülkeler arasındaki istihbarat çalımalarında da kullanılan radyo operatörlüüdür. ekil 1 de yer alan poster de, bu tema kapsamında üretilmi bir eserdir. It s a woman s war too! Join the waves adlı bu çalıma, Sanatçı John Falter ın tual üzeri yalıboya eserinden yola çıkarak hazırlanmıtır. Orijinal çalımada, deniz kuvvetlerinin iletiim operasyonlarında yer alan (telgraf anahtarı kullanan) radyo operatörü bir kadın asker resmedilmitir. Deniz kuvvetleri tarafından, posterlerin yanı sıra kartpostallarda da kullanılan bu eserde, kompozisyonun merkezinde olan kadın asker ciddi ifadesiyle görev bilincini ve üst düzey dikkati sembolize etmektedir. Dramatik bir ııklandırmayla vurgulanan eserin poster uyarlamasında yer alan alt metinlerdeyse, kadınlara orduya katılarak ülkeye hizmet etmek öütlenmitir. ekil 2 de yer alan Americans will always fight for liberty adlı ikinci poster ise bir baka sanatçı Bernard Perlin in illüstrasyonundan olumaktadır. Amerikan Devrimi döneminden ve 1943 yılından üçer askerin karılatıı kurgusal bir sahneyi betimleyen bu görsel, Office of War Information ın vatanseverlik ve özgürlük olgularının öne çıkardıı posterlerden biridir. Sıcak ve souk renk kontrastından yararlanan bu çalıma, kamu binalarının hemen hemen hepsine asılmıtır. Böylece, seferberlik çalımaları dorultusunda gönüllülerin orduya katılması tevik edilirken, 1943 yılını takip eden periyodda Birleik Devletler ordusunun asker sayısının artmasına da katkı salanmıtır. ekil 3 de ki; We have just begun to fight! adlı üçüncü poster ise savata yer alan bir askerin siyah beyaz betimlemesini içermektedir. Posterde; tüfei, balıı ve havaya kaldırdıı sol eliyle hareket halinde olan asker tasvirine ek olarak, sa alt köede Birleik Devletler in mücadele ettii cepheler sıralanmıtır. Pearl Harbor, Bataan, Coral Sea (Mercan Denizi), Casablanca vb. cepheleri vurgulayan bu posterde, kırmızı ve kalın fontlarla yazılan We have just begun to fight! cümlesiyle, Birleik Devletler in savaı sonuna kadar sürdürmekteki kararlılıı simgelenmi ve

6 bu sayede düman ordularına bir gönderme yapılmıtır. Dördüncü poster olan ekil 4 de ki I need your skill in a war job! adlı çalımada ise ana figür olarak Sam Amca nın portresine yer verilmitir. Sanatçı James Montgomery Flagg in eseri olan, 1943 tarihli bu örnekten de anlaılabilecei gibi, savaın ortalarında igücüne ciddi bir gereksinim duyulmaktadır. Öncü hedef kitle olarak Amerikan halkına hitap eden posterde; cinsiyet, ya grupları vb. ikincil hedef kitleler açıkça belirtilmemitir. Bu kapsamda, posterde ordunun ihtiyaç duyduu üretim alanlarını sıralanmı ve Amerikan halkı, U.S. Employment Service aracılııyla bu mesleklere katılmaya davet edilmitir. Makaledeki son poster olan ve ekil 5 de belirtilen; Give it your best! adlı poster ise oldukça minimalist bir çalımadır. Sanatçı ve sanat yönetmeni Charles T. Coiner tarafından ofset litografi olarak hazırlanan bu posterde, sadece Birleik Devletler bayraı kullanılmıtır. Bu sebeple, 1960 ların sanat akımlarından Pop-Art ın sanatçılarından biri olarak kabul edilen Jasper Johns un eserlerini andıran bu posterin; görsel tasarım ve plastik sanatlar açısından bir deer ifade ettii de söylenebilir. Zira, reklam sloganını andıran Give it your best! metni ve Amerikan bayraıyla kamu tarafından hemen benimsenen bu poster, bugün Museum of Modern Art (MoMA) koleksiyonunda da yer almaktadır. ekil 1: Office of War Information tarafından kullanılan bir poster. It s a woman s war too! Join the waves Kaynak: The Library of Congress, memory.loc.gov [ ]. ekil 2: Office of War Information tarafından hazırlanan bir baka poster ve 1943 yıllarındaki Amerikan askerleri, Americans will always fight for liberty Kaynak: Northwestern University Library, images.northwestern.edu [ ]. ekil 3: We have just begun to fight! Kaynak: University of North Texas, digital.library.unt.edu [ ]. ekil 4: I need your skill in a war job! Kaynak: University of North Texas, digital.library.unt.edu [ ]. ekil 5: Give it your best! Kaynak: University of North Texas, digital.library.unt.edu [ ]

7 Sonuç Örneklerde de görülebilecei gibi F. D. Roosevelt Hükümeti, sava döneminde ihtiyaç duyulan alanlarda kamunun desteini kazanmak için kısa ve öz mesajlardan oluan posterler hazırlatmıtır. Bu çerçevede söz konusu posterler; makalede sıkça belirtildii gibi vatanseverlik, özgürlük ve baımsızlık temalarıyla harmanlanan figür aırlıklı illüstrasyonlar eliinde kamuya servis edilmi ve görsel aırlıklı propaganda olarak tanımlanabilecek bu yöntem, F. D. Roosevelt Hükümeti nin belirledii hedeflere ulamasında oldukça etkili olmutur. Bu kapsamda, yukarıda yer alan baarının ardında; ulusal propagandanın etkisini arttırmak için Office of War Information tarafından gerçekletirilen çalımaların önemli bir paya sahip olduu açıktır. Çünkü önceki bölümlerde de belirtildii gibi, bünyesinde reklam yönetmenlerinden davranı bilimcilere kadar iletiim konusunda faydalı olabilecek pek çok uzmanı barındıran kurumun çalımalarıyla, ulusal propaganda aı genilemitir. Buradan yola çıkarak, dönemin Amerikan propagandasında, propagandayı bilimsel yöntemlerle ele alan bir yaklaımın hakim olduu kanısına varılabilir. Bu kanıya ek olarak, görsel propaganda yöntemlerinin sava döneminde dier alanlara referans olduu da söylenebilir. 7 Çünkü sosyoloji, iletiim, görsel tasarım ve plastik sanatlar gibi alanlarla etkileim içine girerek, disiplinler arası bir uygulamaya dönüen bu yöntemin metotları, ilerleyen zamanlarda insan ilikileriyle ilgili olan pek çok alanda güncellenerek kullanılmıtır. Grafiksel anlatımlardan, illüstrasyonlardan, tipografi tasarımlarından faydalanarak geni kitlelerden kısa sürede geri bildirimler almayı amaçlayan ve propaganda ile etkileim içinde olduu daha önce belirtilen Reklamcılık alanı, bu durumu örneklemek için kullanılabilir. KAYNAKÇA GOLDIN, Claudia, Olivetti, Claudia (2013). Shocking Labor Supply: A Reassessment of the Role of World War II on Women s Labor Supply, American Economic Review: Papers & Proceedings, V. 103, N. 3, pp GOLDIN, Claudia (1991). The Role of World War II in the Rise of Women s Employment, American Economic Review, V. 81 N. 4 September, pp HIGGS, Robert (1992). Wartime Prosperity? A Reassessment of the U.S. Economy in the 1940 s, The Journal of Economic History, V. 52, N.1 March, pp HOFFMAN, Louise E. (1997). American s and Wartime Research on Germany, , American Psychologist, V. 47, N. 2, February, pp KARAKA, Nuri (2009). Amerikan Ödünç Verme ve Kiralama Yardımlarında Türkiye, Tarih ncelemeleri Dergisi, C. 24, S. 1, Temmuz, s KOPPES, Clayton R., Black Gregory D. (1977). What the Show the World: The Office of War Information and Hollywood, The Journal of American History, V. 64, N. 1, June, pp MAHANEY, Darlene C. (2002). Propaganda Posters, OAH Magazine of History, V. 16, N. 13, Spring, pp MURPHY, Dennis M., White, James F. (2007). Propaganda: Can a Word Decide a War?. Parameters. Autumn, pp JOWETT, Garth S., O Donnell Victoria (2012). Propaganda and Persuasion, United States of America: SAGE Publications. QUALTER, Terence H. (1980). Propaganda Teorisi ve Propagandanın Geliimi çev. Ünsal Oskay, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. 35, S. 1, s VAN EVERA, Stephan (2007). The War on Terror: Forgotten Lessons From World War II. Middle East Policy, V. 14, N. 2, Summer, pp (1991). A History of the United States Savings Bonds Program 50th Anniversary Edition Washington: United States Department of the Treasury. (1986). Information Control and Propaganda: Record of the Office of War Information / Part I: The Director s Central Files ed. David H. Culbert. U.S.A.: University Publications of America. (1986). Information Control and Propaganda: Record of the Office of War Information / Part II: Office of Policy Coordination, Series A: Propaganda and Policy Directives for Overseas Programs, ed. David H. Culbert. U.S.A.: University Publications of America. (1979). Psychological Operations FM 33-1, U.S.A.: Department of the Army Headquarters (Washington D.C.). nternet Kaynakçası The National WW II Museum. [ ] 7 kinci Dünya Savaı döneminde kapsamlı bir ekilde gerçekletirilen iletiim ve tasarım aratırmaları, bugün son derece geni bir ariv oluturmutur. nternet aracılııyla rahatlıkla ulaılabilecek bu ariv sayesinde bugün 1940 lı yılların görsel tasarım anlayıına dair çok sayıda belge ve görsel incelenebilmektedir

8 Görseller çin Kaynakça Northwestern University Library, images.northwestern.edu The Library of Congress, memory.loc.gov University of North Texas, digital.library.unt.edu Notlar a) Propaganda Teorisi ve Propagandanın Geliimi adlı çalıma, Terence H. Qualter in Propaganda and Psychological Warfare adlı eserinin birinci ve ikinci bölümlerinin çevirisidir. b) Psychological Operations, FM-33-1, 1979: adlı kitapta karı propaganda (kontra-propaganda) kavramına da deinilmitir (Psychological Operations, 1979: 11-11). Karı propaganda kısaca; düman propaganda kampanyasını bertaraf etmek için yapılan propaganda faaliyeti olarak tanımlanabilir. c) Makale konusunda daha geni bilgilere ulamak için; yazarların aynı corafi ve tarihi kapsamda ele aldıı sava bonosu posterleri ve kadın igücü temalı propaganda posterleri içerikli dier çalımaları incelenebilir

- 431 - Anahtar Kelimeler: Amerika Birleik Devletleri, Propaganda Posterleri, Görsel Tasarım, Plastik Sanatlar, kinci Dünya Savaı.

- 431 - Anahtar Kelimeler: Amerika Birleik Devletleri, Propaganda Posterleri, Görsel Tasarım, Plastik Sanatlar, kinci Dünya Savaı. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 AMERKA BRLEK DEVLETLER ÖRNEKLEMNDE KNC

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI

AMER KA B RLE K DEVLETLER SAYI TAYI AMERKA BRLEK DEVLETLER SAYITAYI Yazan: Dawid M. WALKER Çeviren: Müslüm PARLAK Amerika Birleik Devletleri Sayıtayı, Birleik Devlet yönetiminin yasama bölümü içerisinde yer alan baımsız bir kurumdur. Genellikle

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir.

Madde 1.1. in 4.paragrafı aaıdaki ekilde güncellenmitir. YAPI VE KRED BANKASI A.. NN BANKA BONOSU VE/VEYA TAHVLLERNN HALKA ARZINA LKN SERMAYE PYASASI KURULU TARAFINDAN 3 HAZRAN 2011 TARHNDE ONAYLANAN ve TESCL ETTRLEN, 30 EYLÜL 2011 TARHNDE TADL VE 4 EKM 2011

Detaylı

Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Savaş Bonosu Posterleri

Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Savaş Bonosu Posterleri İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 3, Sayı: 4, 2014 Sayfa: 855-869 Amerika Birleşik Devletleri Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Savaş Bonosu Posterleri Öz Burak BOYRAZ Ali CANTÜRK

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi.sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 22 Ocak 09 Özet Aralık 08 itibariyle tüketim endeksi, nominal olarak yıllık bazda yüzde 3,3 oranında artı göstermitir.

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN Volume:1, Issue: 1, 2014, pp 1-9

YILDIZ JOURNAL OF ART AND DESIGN Volume:1, Issue: 1, 2014, pp 1-9 BİRLEŞİK DEVLETLER VE İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI DÖNEMİ PROPAGANDA POSTERLERİ 1 Arş. Gör. Burak BOYRAZ Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Sanat Bölümü, Sanat Yönetimi Anabilim Dalı bboyraz@yildiz.edu.tr

Detaylı

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ

KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ KOÇ ÜNVERSTES SOSYAL BLMLER (KÜSB) KULÜBÜ TÜZÜÜ YAPI Madde 1. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Kulübü, kısa adıyla K.Ü.S.B., Koç Üniversitesi örenci kulüpleri tüzüüne balı ve Koç Üniversitesi örencilerinin

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

!" # $%!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! # $%! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$%!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( *""+"'", -.'/0"""-".123!+"&,'* 4 5' ' 6 (" 6', &'* "(7 5' " 89+

Detaylı

! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )

! #$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) ! %2.* ) 3.%$&(' 01 0 4 *) / )/ ( +) ) ( ) ! "#$ % %&%' (! ) ) * ()#$ % (! ) ( + *)!! %, (! ) - )! ) ) +.- ) * (/ 01 ) "! %2.* ) 3."%$&(' "01 "0 4 *) / )/ ( +) ) ( )! )! ) 1 87 Seri No'lu Gider Vergileri Genel Teblii Resmi Gazete Sayısı 27737 Resmi

Detaylı

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ

PORTER MODEL: ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ : ULUSLARARASI REKABET ÖZLEM ÖZ ODTÜ LETME BÖLÜMÜ Genel Çerçeve Makroekonomik, Politik ve veyasal Çevre Rekabet Edebilirliliin Mikroekonomik Temelleri irket irket Stratejisi Stratejisi Mikroekonomik Mikroekonomik

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006)

DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (1987-2006) DI TCARET HADLERNDEK DEMN CAR LEMLER DENGES VE GSYH ÜZERNE ETKLER (-2006) Zafer YÜKSELER Danıman 10 Austos 2007 1. Giri: hracat ve ithalat fiyat endekslerindeki farklı deiimler, yıllar itibariyle dı ticaret

Detaylı

! " #$!" ## #! " $ $ # $ %%%! &' % ()! &'

! #$! ## #! $ $ # $ %%%! &' % ()! &' !"#$!" #$ %!" ### $$ %%%!&' ()!&' $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "( * ""+"'", - +./ 01"(23 4' 5 6"""/" 4 78 9!+"&,'* : ;'

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Yönetiim, Bölgesel Kalkınma ve Kalkınma Ajansları: Çukurova Kalkınma Ajansı Uygulaması A. Celil Öz 1 1- Giri Son çeyrek yüzyılda küresellemenin ve uluslar arası ve uluslar üstü kurumların da etkisiyle

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6)#6(-'(+#)75(#89,9(:

Detaylı

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler

AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler AB Uyum Sürecinde Türkiye nin Rekabet Gücü lerleme Raporu Üzerine Tespitler Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye hakkında hazırlanan lerleme Raporu, Türkiye ile müzakerelerin balaması yönünde olumlu bir

Detaylı

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8.

Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Ergin AYAN (2009). Willermus Tyrensis in Haçlı Kronii (1143-1163), Karadeniz Dergisi Yayınları, Ankara, 160 s, ISBN 978-975-8951-33-8. Abdullah GÜNEYSU Avrupa Hıristiyanlarının, kendilerince kutsal kabul

Detaylı

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan

Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. 30.09.2009 Tarihli Faaliyet Raporu Dousan Boru Sanayi ve Ticaret A.. Ödenmi Sermaye: 11.173.366 YTL. irket Merkezi Erzincan Sivas Karayolu 14 Km Pk 74 Erzincan Sayfa No:

Detaylı

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir.

Bu model ile çalımayı öngören kuruluların (servis ve içerik salayıcılar),.nic.tr sistemi ile uyumlu, XML tabanlı yazılım gelitirmeleri gerekmektedir. .tr alan adlarını tescili, 1991 yılından itibaren, Türkiye'yi ilk olarak nternet'e balayan Üniversitemiz bünyesinde devam etmektedir. Bu kapsamda, bugün itibarı ile, toplam yaklaık 70,000 adet.tr uzantılı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 Adı Soyadı: Hasan VERGİL Ünvanı: Prof. Dr. Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Siyasal Bilgiler Fakültesi / Ankara Üniversitesi 1992 İktisat Bölümü Y.

Detaylı

!" # $%! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! # $%! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$%!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%* &"! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+##,#(#-./(01###.#/23 ",#' -(+ 4 5( ( 6 )# 6(- '(+ #)7 5( #

Detaylı

e.t.t.e tüketim endeksi

e.t.t.e tüketim endeksi (Sayı 39 - Aralık 21) Kartlı alıverie dayalı e.t.t.e tüketim endeksi 39. sayı Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) 26 Ocak 211 (Sayı 39 - Aralık 21) Özet Aralık ayında nominal toplam tüketim, bir önceki

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE...

HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: HALKLA İLİŞKİLER: TEORİK ÇERÇEVE... 1 1.1. HALKLA İLİŞKİLERİN TANIMI... 1 1.1.1. Halkla İlişkilerin Farklı Tanımları... 2 1.1.2. Farklı Tanımlarda Halkla İlişkilerin Ortak Özellikleri

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U)

HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. HALKLA İLİŞKİLER (HİT102U) KISA ÖZET

Detaylı

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir.

Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. - 1 - I. A.B.D. HAKKINDA GERÇEKLER Bu bölümde A.B.D. nin tarihi ve A.B.D. hakkında sıkça sorulan konular hakkında genel bilgilere yer verilmektedir. 1- Genel bakış A.B.D. nin değişen nüfus yapısı: http://usinfo.state.gov/journals/itsv/0699/ijse/ijse0699.htm

Detaylı

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s.

AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. AKÇA, Hakan (2012). Ankara li Aızları (nceleme, Metinler, Dizin), Ankara: Türk Kültürünü Aratırma Enstitüsü Yayınları, XXII+672 s. Bahadır GÜNE * Aynı kökten geldii üst sistem durumundaki bir standart

Detaylı

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s.

Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Yonca Anzerliolu, Karamanlı Ortodoks Türkler, Phoenix Yayınları, Ankara 2003, 376 s. Hayrullah KAHYA Ortodoks Hıristiyanların Türkçe konuanlarına Karamanlı; bunların konutukları dile de Karamanlıca denmektedir.

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLERDE OTORİTE KAYNAK: SourceOECD Metin TUNÇ Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Örgütü, 1948 yılında aralarında kurucu üye olarak Türkiye nin de bulunduğu Avrupa ülkeleri tarafından Organization

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Adı Soyadı: AYBİKE SERTTAŞ Unvanı: Ph.D Öğrenim Durumu: Doktora ÖZGEÇMİŞ Derece Alan Üniversite Yıl Doktora İletişim 2007- Bilimleri/Radyo Marmara Üniversitesi 2010 Televizyon Yüksek Lisans İletişim Bilimleri/Radyo

Detaylı

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk

Amaç ve Kapsam. Yetki ve Sorumluluk TEKSTL BANKASI A.. Amaç ve Kapsam Tekstil Bankası A.. (Tekstilbank) bilgilendirme politikası; Bankacılık Kanunu ve bu kanuna ilikin düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Türk Ticaret Kanunu, stanbul

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION

ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION ALMANYA VE AVRUPA BRL NDE TÜRK GRMCL TURKISH ENTREPRENEURSHIP IN GERMANY AND EUROPE UNION Prof. Dr. Faruk en Yunus Ulusoy Cem entürk Özet Almanya daki Türk kökenli nüfus arasında 1990 lı yıllarda kendi

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci...

İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1. 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 1. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİM OLGU VE SÜRECİ... 3 1.1 Siyasal İletişimin Tanımı... 3 1.2 Siyasal İletişim Olgusu ve Süreci... 5 2. Bölüm: SİYASAL İLETİŞİMİN DİĞER DİSİPLİNLER VE ALANLARLA

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum

PIZZA DONALDO TÜRKYE. Mevcut Durum PIZZA DONALDO TÜRKYE Pizza Donaldo talya Ltd. (P.D.I) 1 1960 yılında talya da Senyör Donaldo tarafından küçük bir talyan restoranı olarak kurulmutur. 10 çocua sahip olan Senyör Donaldo yıllar içerisinde

Detaylı

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor!

MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! BASIN BÜLTENİ MediaCat Felis 2013 Ödülleri ne Başvurular Başlıyor! MediaCat dergisi tarafından bu yıl 8. düzenlenen Felis Ödülleri medya planlama stratejilerini ödüllendirmesinin yanı sıra bu yıl genişleyen

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A..

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 30 EYLÜL TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: TUĞÇE (ÇEDİKÇİ) ÇEVİK Doğum Tarihi: 6 Mart 1982 Öğrenim Durumu: YÜKSEK LİSANS Email: tugcecedikci@gmail.com Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İktisadi

Detaylı

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI

REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI REKLAM VE REKLAM YAZARLIĞI VİZE SORU VE CEVAPLARI 2015-2016 1 ) Daha samimi, daha şahsi ve nazik bir hitap şekline sahip ve bireysel ziyaretler kadar etkili olan doğrudan postalama reklam aracı Mektup

Detaylı

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU

TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU TÜRKYE OTOMOBL SPORLARI FEDERASYONU 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 FAALYET PROGRAMI Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, 2006 Faaliyet Programı, 01 Ocak 2006 31 Temmuz 2006 tarihleri arasında 5 ana balık

Detaylı

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES

T.C. BÜYÜKÇEKMECE BELEDYES Sayfa No 1 / 23 Sayfa No 2 / 23 PERFORMANS YÖNETM Gözlem ve Takip (kontrol ) Hedefleri konusunda nereye kadar ulatıklarını, gelitiklerini düzenli olarak sorun, takip edin htiyaçlarını belirleyin Gözlem

Detaylı

LC Sınıflama Sistemi. Doç. Dr. Özlem (Gökkurt) Bayram ozlembayr@gmail.com

LC Sınıflama Sistemi. Doç. Dr. Özlem (Gökkurt) Bayram ozlembayr@gmail.com LC Sınıflama Sistemi Doç. Dr. Özlem (Gökkurt) Bayram ozlembayr@gmail.com LC Sınıflama Sistemi: Giriş Sınıflama nedir? Bilginin sınıflandırılması mı? Dermenin sınıflandırılması mı? Konu başlığı varsa sınıflama

Detaylı

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü

BYS. T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü BYS T.C. Ulatırma Bakanlıı Biliim Belge Yönetim Sistemi Çözümü Sunu Planı E-Ulatırma Projesinin Amacı, Konusu biliimbys nin Projedeki Yeri biliimbys nin Kapsamı biliimbys Nasıl Çalııyor? Saladıı Yararlar

Detaylı

L Illustration Dergisi Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Süreli Yayın Reklamcılığında Militarizm 1

L Illustration Dergisi Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Süreli Yayın Reklamcılığında Militarizm 1 İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ Cilt: 4, Sayı: 1, 2015 Sayfa: 100-111 L Illustration Dergisi Örnekleminde İkinci Dünya Savaşı Dönemi Süreli Yayın Reklamcılığında Militarizm 1 Öz Burak BOYRAZ

Detaylı

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul

TÜS AD YÖNET M KURULU BA KANI ARZUHAN DO AN YALÇINDA IN GLOBAL L DERL K FORUMU AÇILI KONU MASI. 11 Mayıs 2007 Bahçe ehir Üniversitesi, stanbul TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BAHÇEEHR ÜNVERSTES GLOBAL LDERLK FORUMU AÇILI KONUMASI 11 Mayıs 2007 Bahçeehir Üniversitesi, stanbul Deerli katılımcılar,

Detaylı

Fatih Emiral. Deloitte

Fatih Emiral. Deloitte Bilgi güvenlii bilincinin genele yayılması Fatih Emiral Deloitte nsan faktörü bilgi güvenlii programlarındaki en zayıf halka olarak nitelendirilmektedir. Kullanıcılar kasıtlı veya kasıtsız olarak, bilgi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: : Gökhan Uğur 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Yabancı Dil Durumu: İngilizce ÜDS: 90 / IELTS: 6.

ÖZGEÇMİŞ. 1. Adı Soyadı: : Gökhan Uğur 2. Doğum Tarihi: Ünvanı: Doç. Dr. 4. Yabancı Dil Durumu: İngilizce ÜDS: 90 / IELTS: 6. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: : Gökhan Uğur 2. Doğum Tarihi: 21.10.1980 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Yabancı Dil Durumu: İngilizce ÜDS: 90 / IELTS: 6.5 Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İletişim Fakültesi Marmara

Detaylı

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI

BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI BRSA BRDGESTONE SABANCI LASTK SANAY VE TCARET A. BLGLENDRME POLTKASI Amaç Brisa, hissedarlarıyla effaf ve yakın bir iletiim içinde olmayı ilke edinmitir. Bu kapsamda Brisa yönetimi stratejik planları uygulayıp,

Detaylı

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei

Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Döviz Kuru Hareketleri ve Enflasyon Dinamii: Türkiye Örnei Hakan Berument Bilkent Üniversitesi Ankara Tel: + 32 266 2529 Faks: + 32 266 54 e-posta: berument@bilkent.edu.tr Mart 22 . Giri: 995 Meksika krizi

Detaylı

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri

Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Yazılım Süreç yiletirmede Baarı Faktörleri Seçkin TUNALILAR Doç. Dr. Onur DEMRÖRS ASELSAN A., Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Grubu, Görüntü leme Müdürlüü, 6, Akyurt, Ankara Orta Dou Teknik Üniversitesi,

Detaylı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı

KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES. Bülent AK Ba Hesap Uzmanı KTSAD LETMELRE DAHL MENKUL KIYMETLERN DEERLEMES Bülent AK Ba Hesap Uzmanı 1. TCAR KAZANCIN TESPT YÖNTEM VE DEERLEME LEM : 1.1. Öz Sermaye Nedir? Öz sermaye; iletmenin sahip olduu iktisadi kıymetler ile

Detaylı

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021

stanbul, 11 Ekim 2004 2004/1021 TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL Büyükdere Cad.No:173 I. Levent Plaza A-Blok Kat:4 34394 I. Levent-stanbul Tel : (212) 280 85 67 Faks : (212) 280 85 89 www.tspakb.org.tr stanbul, 11 Ekim 2004

Detaylı

- İşgücüne katılım oranlarının önemi anlaşılmalıdır.

- İşgücüne katılım oranlarının önemi anlaşılmalıdır. DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Adı Ekonomide Kadın Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Seviyesi Seçmeli Lisans Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Dersin

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ

MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Medya Ekonomisi Kavram ve Gelişimi Ünite 1 Medya ve İletişim Önlisans Programı MEDYA EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 1 MEDYA EKONOMİSİ KAVRAM VE GELİŞİMİ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM

(A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM F A A LYET RAPORU 2005 (A) GRUBU MTYAZLI PAY SAHPLER GENEL KURUL GÜNDEM 1. Bir bakan, bir oy toplama memuru ve katipten ibaret toplantı divanının tekili, 2. Divana tutanakları imzalama yetkisi verilmesi,

Detaylı

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar

BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar BilgiEdinmeHakki.Org Raporu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu nun Salık Bakanlıı Tarafından Uygulanmasındaki Yanlılıklar Sürüm 1.0 21 Ekim 2004 Dr. Yaman AKDENIZ * akdeniz@bilgiedinmehakki.org Bilgiedinmehakki.org

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

COCHRANE LİBRARY. http://brainshark.com/wiley/cochranetr COCHRANE KİTAPLIĞI NEDİR?

COCHRANE LİBRARY. http://brainshark.com/wiley/cochranetr COCHRANE KİTAPLIĞI NEDİR? COCHRANE LİBRARY Klinik incelemelerin tam metinlerinin yer aldığı; The Cochrane Database of Systematic Reviews (Cochrane Reviews), Database of Abstracts of Reviews of Effects (DARE), The Cochrane Central

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

! " #$! "# $$ $! " % % # $ &&& " '( % )* " '(

! #$! # $$ $! % % # $ &&& '( % )* '( !"#$!" #$ %!"# $$$ %% &&&"'( )*"'( $% &%'#& $ $()*+"" $%#,(-"./$ &(*(%*#0#"121"314*11"1"/5 %$#%%0#"3% )"$*#%! *#&% '" #*#6)#" $**)%& "(!+ ##,#(#-.,/0 12#)34 5( 6 7###0# 5 89 ",#' -(+ : ;(

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

Beykoz Belediyesi Yarışması

Beykoz Belediyesi Yarışması Logo Yarışması Beykoz Belediyesi Logo Yarışması Basın Bülteni Beykoz İçin Tasarla Beykoz Belediyesi logosunu ve kurumsal kimliğini yeniliyor. İlçeyi ve kurumu özgün bir çalışmayla temsil edecek yeni logo

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 12 Summer 2010 BURSA KENTNE YÖNELK GÖÇLERN GECEKONDULAMA SÜRECNE ETKLER: ULUDA YAMAÇLARINDAK GECEKONDULAR

Detaylı

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI

TÜS AD B LKENT ÜN VERS TES BUSINESS SEMINAR KONU MASI TÜRK SANAYCLER VE ADAMLARI DERNE TÜSAD YÖNETM KURULU BAKANI ARZUHAN DOAN YALÇINDA IN BLKENT ÜNVERSTES LETME VE EKONOM TOPLULUU NUN BUSINESS SEMINAR KONUMASI 31 Mart 2007 Abant Sevgili örenciler, deerli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Volkan TATAR 2. Doğum Tarihi : 08.04.1977 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Lisans Kamu Yönetimi Trakya Üniversitesi 2001 Y.Lisans Uluslararası

Detaylı

EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.

EKONOM!K KATMA DEER (EVA) YAKLA#IMI. Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu. EKONOM!K KATMA DE"ER (EVA) YAKLA#IMI Doç.Dr.Cemal ÇAKICI Marmara Üniversitesi,!!BF.!"letme Bölümü Ö#retim Üyesi cemal@marmara.edu.tr!stanbul 2008 Yayın No : 2015!"letme-Ekonomi Dizisi : 273 1. Bası Agustos

Detaylı

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR

OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART 2004 TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR OLMUKSA INTERNATIONAL PAPER SABANCI AMBALAJ SANAY VE TCARET A.. 31 MART TARH TBARYLE ÖZKAYNAK YÖNTEMNE GÖRE DÜZENLENEN ÖZET KONSOLDE MAL TABLOLAR BAIMSIZ DENETÇ SINIRLI DENETM RAPORU OLMUKSA INTERNATIONAL

Detaylı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı

03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) 03.01. EMS Yönteminde Dilüsyon Kavramı 03. En Muhtemel Sayı (EMS) Yöntemi (5 li EMS) En muhtemel sayı yöntemi, tüp dilüsyon yönteminin gelitirilmi eklidir. Bu yöntemde, materyalden FTS ile standart 1 : 9 oranında dilüsyon yapılır. Dilüsyonlardan

Detaylı

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu

Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi. 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu Tekstil Finansal Kiralama Anonim irketi 30 Eylül 2004 Tarihi tibariyle Mali Tablolar ve Baımsız Sınırlı Denetim Raporu ÇNDEKLER Sayfa Baımsız Sınırlı Denetim Raporu 1 Bilanço 2 Gelir Tablosu 3 Özkaynak

Detaylı

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI

TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Amaç ve Kapsam TÜRKYE SERMAYE PYASASI ARACI KURULULARI BRL SCL TUTMA ESASLARI Madde 1 Bu Esasların amacı, aracı kurulu, portföy yönetim irketi, yatırım fonu, yatırım ortaklıı (menkul kıymetler, gayrimenkul

Detaylı

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE

BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET ANONM RKET Sayfa No: 1 SER:XI NO:29 SAYILI TEBLE STNADEN HAZIRLANMI YÖNETM KURULU FAALYET RAPORU 31 MART 2010 TBARYLE Sayfa No: 1 A- 1-RAPORUN DÖNEM : Faaliyet raporu, BOYASAN A. nin MART/2010 yılı faaliyetlerini kapsar. 2-ORTAKLIIN ÜNVANI : BOYASAN TEKSTL SANAY VE TCARET A.. 3-DÖNEM ÇNDE YÖNETM VE DENETM KURULUNDA GÖREV

Detaylı

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır.

Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. infrastructure 1 Cadem CATIA Kitabı Cadem CAD/CAM Destek Merkezi A.. nin sertifikalı CATIA uzmanları tarafından hazırlanmıtır. Kitaptan azami seviyede yararlanılması amacıyla Cadem CATIA Kitabı Türk CAD/CAM

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ KİMLİK BİLGİLERİ Adı Soyadı Erdal ARSLAN Doğum Yeri Duisburg/ALMANYA Doğum Tarihi 03.06.1977 Yabancı Dili İngilizce/Almanca Uzmanlık Alanı İktisat/İktisat Politikası Medeni

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 KAYNAKLAR 67. genel kurul 389 390 1-2007, T.C. Kalkınma Bakanlığı, Gelir Dağılımı ve Yoksullukla Mücadele, Özel İhtisas Komisyonu Raporu, www.dpt.gov.tr/docobjects/download/3087/oik691.pdf,

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Deniz Akkahve Devlet Planlama Tekilatı Müstearlıı Bölgesel Gelime ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüü AB Bölgesel Programları Dairesi Bakanı zmir de düzenlenen 2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumunun

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması

2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması 2001 ve 2008 Yılında Oluşan Krizlerin Faktör Analizi ile Açıklanması Mahmut YARDIMCIOĞLU Özet Genel anlamda krizler ekonominin olağan bir parçası haline gelmiştir. Sıklıkla görülen bu krizlerin istatistiksel

Detaylı

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM

TURİZM PAZARLAMASI REKLAM TURİZM PAZARLAMASI Turizm Pazarlamasında Tutundurma REKLAM Reklâm; belirli bir ücret karşılığında ve ücretin kimin tarafından ödendiği bilinecek biçimde; bir turizm işletmesinin ve turizm bölgesinin ürünlerinin

Detaylı

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER

ETK LKELER BANKACILIK ETK LKELER ETK LKELER Türkiye Bankalar Birlii tarafından hazırlanan ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu nun 15 Haziran 2006 tarih ve 1904 sayılı kararlı ile yayımlanan Bankacılık Etik lkeleri Bankamız tarafından

Detaylı

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi

Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Java Tabanlı Akıı Sisteminin Gelitirilmesi Deniz KARATOPRAK 1 Meltem Turhan YÖNDEM 2 1 Meteksan Sistem, Simülasyon ve Görsel Sistemler 1,2, Orta Dou Teknik Üniversitesi, Bilgisayar Mühendislii, Ankara,

Detaylı

1. Satı ve Daıtım lemleri " # $ "!!

1. Satı ve Daıtım lemleri # $ !! 1. Satı ve Daıtım lemleri " " " " " %& % ' (& " & ' ( Stok kartı ilemlerine girmeden pratik bir ekilde ilem ) " & * + (& ", ) (& Satı Fatura ilemlerinde bu alan tıklayarak veya F 2 - " '"(& ". / 0 " &

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI

Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI Yrd.Doç.Dr. MERVE İREM YAPICI İktisadi Ve Uluslararası İlişkiler Siyasi Tarih Anabilim Dalı Eğitim Bilgileri 1996-2001 Lisans Ege Üniversitesi 2001-2003 Yüksek Lisans 2003-2009 Doktora Ankara Üniversitesi

Detaylı

ALAN VE ZEMN BÖLGELER

ALAN VE ZEMN BÖLGELER ALAN VE ZEMN Oyun alanı; 4000mmx2000mm boyutlarındadır. Oyun alanı, kaıt ile kaplanmı düzgün bir zemindir. Alan üzerinde, oyun çizgileri, bankalar, banka barkodları ve kasa barkodları tamamı siyah olacak

Detaylı

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER

TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER TEKSTL FNANSAL KRALAMA ANONM RKET ANA SÖZLEME TADL METNLER AMAÇ VE KONU Madde 3/5 Kira alacaklarını iskonto ettirebilir. Bu alacakları teminata verebilir, temlik edebilir, Finansal Kiralama Kanunu ve bununla

Detaylı