West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "West Marine de indirim devam ediyor! Dünyan n en büyük denizcilik marketi West Marine de KoçAilem e özel %5 indirim devam ediyor."

Transkript

1 i zd iz b en. n d p k k tü n r süssiniz. i l t n y 9 n 12 z m bilir 200 ülte d mulln B ve k m rl t r n Aile in hz l boyu fl ç p o K n iç zi y -y n. y nkulln sizi vimini l t tk in-k üle kes güle g e c it zi Bs vimini k t in kvim 12 d d n l y ter cen t t e j o r t c n rke M v! fl, l M indirim s m r n r e e l d iyo Ai,T S n rin Koç m ed Migros igros m üyelei h i n e k tr 5M l e M çaile dev s yf, i Ko ros r Mig z l t oln l k 2 r k m ulm 3 1 A sun n t j r. v erlidi geç 06 syf 1 e tl D i v turn özel %kdr d e s n e r leri rt üye n 31 M or yor! edi 10 w ww.ko le ci m. com Oc k syf niz i mi r i d in ivn iyor! e r i v em D %15 m ed s t n e lkoçailierim dev n p r nd 5 ind vm

2

3

4 West Mrine de indirim devm ediyor! Dünyn n en büyük denizcilik mrketi West Mrine de KoçAilem e özel %5 indirim devm ediyor. Kumlr Cddesi No:8 Atlr-Krtl stnbul (shil yolu, Krtl 3M Migros yn ) dresindeki m zs nd binlerce ürünü deniz tutkunlr n n be enisine sunn West Mrine ürünleri hkk ndki sorulr n z e-post dresine iletebilirsiniz. West Mrine ürün Ktegorileri: Yelken Giysileri Yelken Donn m Elektronik Bk m Demirleme ve B lm Motor Prçlr Hediyelik Güvenlik Elektrikli Aletler Botlr, D fltn Tkm Motorlr Tesist Hvlnd rm Kilitler Nvigsyon Kmr ve Mutfk Kitplr ve Videolr Treyler Oturm Grubu ve Tekne K l flr Bl kç l k Aykkb lr Giyim Giyim Aksesurlr Su Sporlr Güverte Donn m

5

6

7 Yp Kredi Kültür Snt Yy nc l k tn %40 indirim! Yp Kredi Kültür Snt Yy nc l k tn Ock, fiubt ve Mrt ylr nd tm %40 indirim f rst! Kmpny d fl ndki di er tüm kitplrd %35 indirim vntj d KoçAilem üyelerine özel devm ediyor! Yp Kredi Kültür Snt Yy nc l k St fl Noktlr STANBUL: stikll Cddesi No: Beyo lu Tel: (0212) (449) Fks: (0212) ANKARA: Attürk Bulvrı No: 93, Kızıly Tel: (0312) ZM R: Kıbrıs fiehitleri Cd. No: 46/A Alsnck Tel: (0232) GEBZE: OPC Bnkcılık Üssü fiekerpınr Tel: (0262) Liste Fiyt KoçAilem Fiyt Liste Fiyt KoçAilem Fiyt Liste Fiyt KoçAilem Fiyt 7,00 YTL 4,20 YTL 21,00 YTL 12,60 YTL 21,00 YTL 12,60 YTL Telefonl vey e-post ile siprifl verebilirsiniz! Türkiye nin heryeri için (0212) (449) numrl telefonu ryrk vey internetten e-post dresine sipriflinizi verebilirsiniz! Adn ve Burs Kitp Fur nd %35 indirim! Ock trihleri rs nd Adn Çukurov Kitp Furı ve 28 fiubt - 8 Mrt 2009 trihleri rs ndki Burs Kitp Fur nd Yp Kredi Kültür Snt stnd n gelen KoçAilem üyelerine %35 indirim vntj! Burs Kitp Fur Burs Uluslrrsı Fur ve Kongre Merkezi BUTT M Ynı Ylov Yolu - BURSA Liste Fiyt KoçAilem Fiyt Liste Fiyt KoçAilem Fiyt Liste Fiyt KoçAilem Fiyt 11,00 YTL 6,60 YTL 30,00 YTL 18,00 YTL 18,00 YTL 10,80 YTL Çukurov Kitp Furı 100.Yıl Mh. Turgut Özl Bulvrı Seyhn - ADANA

8

9 KoçAilem Bülten12 9 Arçelikler yeni y ld d indirimli! Arçelik ten KoçAilem üyelerine özel yeni y l indirimleri! Arçelik ütülerde %20 indirim. (4127, 4128, 4237, 4237 T, K 4246, K 4247, K 4216 ve 4510 kmpny d fl ndd r.) Arçelik 1574 SMS sert meyve sıkc ınd %20 indirim. K 3180 KM khve mkinesi ve K 3185 espresso cppuccino mkinelerinde %30 indirim. S W / POT, S W gövdeden kontrollü kuru süpürge ve S 4250 elektrikli süpürge 2500 W sptn kontrol süpürge modellerimizde %20 indirim. G-7550 S, G-7565 S, G-7580 S sıcklık göstergeli termosifonlrd ve T 7350 LCD, T 7365 LCD, T 7380 LCD LCD ekrnlı termosifon modellerimizde %15 indirim IH, 1500 IH DE, 2000 IH DE, 2500 IH VOLKANO, 2800 IH DE model infrred ısıtıcılr ve yeni teleskopik ykt %20 indirim. 31 Mrt trihine kdr sürecek bu kmpnydn yrrlnmk için ypmn z gereken tek fley KoçAilem st fl nokts oln Arçelik yetkili st c lr n u rmk.

10 KoçAilem Bülten12 10 %15 Divn indiriminiz devm ediyor! Divn pstneleri ve resturntlr nd KoçAilem üyelerine özel %15 indirim 31 Mrt kdr devm ediyor! Dekorsyonu, özel tsr m ürünleri ve sunum trz yl frkl bir konsept yrtn Divn pstnelerinde ve resturntlr nd KoçAilem üyelerine özel %15 indirimden 31 Mrt trihine kdr yrrlnbilirsiniz. %15 indirim orn, di er indirim ve kmpnylrl birlefltirilemiyor ve toplu st fllr kpsm yor.

11 Dh yflnbilir bir düny için herkesin ypck birfleyi mutlk vrd r! Yeflilsyf Do y korumk için beyz bir syf çl m! Dh yeflil bir düny için: Yeflilbilgi.org 24 Eylül 2008 trihinde fliyetlerine bfllnn Pltform, bir bilgi teknolojileri flirketleri grubu trf ndn hyt geçirilmifl olms ndn hreketle; çevre sorunlr yl, çevre bilgisi yyrk ve bilinçlendirme hedefiyle mücdele ediyor. Bu syede, her geçen gün dh fzl kiflinin çevre bilinci kznms mçln yor. Bünyesinde KoçSistem, Koç.net, Bilkom/Apple Türkiye, Promen, Koç Bilgi ve Svunm Teknolojileri, Tn / Pro ile Zer dl flirketleri br nd rn Koç Bilgi Grubu, Yeflil Bilgi Pltformu kpsm nd, öncelikle kendi pydfllr ndn bfllmk üzere, toplumd çevre bilgi ve bilincinin oluflms için bir dizi uygulm gerçeklefltiriyor. fiirketler genelinde tüketimin geri dönüfltürülebilir ve çevre dostu olms için gereken önlemler hyt geçiriliyor. Kmpus ve binlr yerlefltirilen t k kutulr nd toplnn t klr n, geri dönüflüm süreçlerinden geçmek vey do y en z zrr verecek flekilde imh edilmek üzere ilgili kurulufllr gönderilmesi s ln yor. Çevre bilinci, genifl kitlelere ise, dl çevre sitesiyle ulflt r l yor. Web sitesi ile, çevre bilgisinin genifl kitleler ile pylfl lms ve bilgi shibi oln genifl kitlelerin, tt klr her d md çevreye duyrl dvrnmy l flknl k hline getirmelerine ktk d bulunmk hedefleniyor. un içeri i, çevre ln nd fliyet gösteren Sivil Toplum Kurulufllr ndn d besleniyor. Pltformun iflbirli i içinde oldu u Bu dy Derne i, Do Derne i, TEMA, TURMEPA, TÜRÇEK ve WWF-Türkiye nin ship olduklr bilgi birikiminden fydln l yor. un uzun vdede ise, çevre konusund bir kütüphne hline gelmesi hedefleniyor. Migros Türk T.A.fi den Gelecek Kuflklr çin Büyük Ad m Türkiye de lk Kez Do d Eriyen Pofletler! Hm petrol ürünü oln plsti in do d çözünmesi en iyi ihtimlle yüzy l lmktd r. Plstiklerin do d uzun süre klrk çevre kirlili i yrtt gerçe inden yol ç kn Migros Türk T.A.fi çevre ve toplum krfl duydu u sorumlulu u, Türkiye de ilk kez uygulmy bflld do d çözünebilen poflet uygulms ile bir kez dh orty koyuyor. Oxo-bio-çözünür plstiklerin do d çözünmesi 2 flml d r. Birinci flm oksijen ile çözünme; pofletin rf ömrü doldu und oksijen plsti in zincir yp s n bozmy bfllr. Is, fl k, nem ve meknik (rüzgâr gibi) etkenlerle bu süreç h zln r, minik prçlr yr l r ve plstik, mikroorgnizmlr için besin hline gelir. kinci flm; biyolojik çözünme olup, besin özelli i kznn plstik yp, toprktki bkteri ve mikroorgnizmlr trf ndn yenilerek yok edilir. Norml bir plsti in do d çözünebilmesi en z 100 y l sürerken Oxo- bio-çözünür teknolojisi ile üretilen plstikler üretim flms nd ilve edilen özel bir ktk mddesinden doly, ürününü cinsi ve dönüflüm yerine göre 24 y gibi k s bir sürede % 100 çözünerek do y dönerler. Aç k ve kpl her ortmd okside olrk çözünebilen oxo-bioçözünür pofletler, do d prçlnm sürecini tkiben, ekolojik dengeyi bozmdn ve do y zrrl herhngi bir kl nt b rkmks z n mikroorgnizmlrc yenerek krbondioksit ve suy dönüfltürülür. lk olrk Mcrocenterlrd 19 Arlık 2008 trihinden itibren kullnılmy bfllnn do d eriyen pofletler Migroslrd Ock 2009 içerisinde kullnılmy bfllncktır Ay Ay Ay Ay *uygun koflullrd TURMEPA dn Gelece imiz Erimesin Projesi Denizlerimizin koruyucusu TURMEPA ile toprklr m z n koruyucusu TEMA Vkf el ele vererek Gelece imiz Erimesin bfll kl bir proje ile yol ç kt. Yklfl k 3 sene sürmesi plnlnn proje kpsm nd 81 ilde kifliye küresel s nm ve iklim de iflikli ine krfl l nbilecek önlemler konusund e itim verilecek. E itim çl flmlr krdn TEMA Vkf 'n n Mobil E itim Arc, denizden ise TURMEPA'n n E itim Teknesi ile gerçeklefltirilecek. Mobil E itim Arc 40 kifliye e itim verebilecek flekilde tsrlnck. TEMA'n n e itim rc nd çevreye dh z zrr veren motor seçilecek (Euro 4-5 vey hibrit motor) ve yk t olrk d biyodizel kulln lckt r. TURMEPA ise kiflilik lterntif enerji ile çl fln bir tekne ile projeyi gerçeklefltirecek. 5 Hzirn 2008 de bfllyn Küresel Is nm ve klim De iflikli ine Krfl TEMA ve TURMEPA El Ele Kifliye E itim Kmpnys için tüm duyrl vtndfllr n projeye destek vermeleri bekleniyor. Kmpnyy b fl ypmk için AVEA, TURKCELL vey VODAFONE htlr ndn 4014 e SMS t lbiliyor vey belirlenen özel bnk hesplr n b fl yp lbiliyor. Bnk Hesp Numrlr Vk flr Bnks - Levent fiubesi fl Bnks - Levent fiubesi Yp Kredi Bnks - Levent fiubesi Zirt Bnks - Levent fiubesi BUNLARA D KKAT ED N! G d l rken Türkiye de htt kendi yörenizde yetiflen ürünleri tercih edin. Mevsiminde ürün l n. Eti z tüketin. Et üretimi için hrcnn kynklr sebze üretimi için hrcnn kynklrdn dh fzld r. Üzerinde orgnik yzn her ürün orgnik olmybilir. G d, tekstil ve kozmetik ürünlerini l rken mblj n n üzerinde mutlk sertifiksyon firmlr n n logolr n ry n. Kullnmyc n z pilleri mblj ndn ç krmy n, yr c uzun süre cihzlr n içinde tutmy n. At k pilleri evsel çöplerle kr flt rmy n. Rsgele sok, denize ve knlizsyon tmy n, topr gömmeyin, teflte ykmy n. Her ne kdr toplu olrk ln kurumlr ols d, çöplerin kyn nd yr flt r lms, enerji emek ve zmn tsrrufu ç s ndn önemlidir. At k k tlr n geridönüfltürülmesi de enerji gerektiriyor. Bu nedenle öncelikli mç dh z k t hrcmk olml. K d n iki yüzünü de kullnmk, fks yerine elektronik post göndermek k t tüketimini zlt r. S ck su ihtiyc n z krfl lmk ve evinizi s tmk için de günefl enerjisinden yrrnbilirsiniz TL den bfllyn fiytlrl evinizin y ll k s ck su ihtiyc n n Türkiye nin güneyinde tmm n, Krdeniz hriç di er tüm bölgelerde ise %60-70 ini -günefl kollektörleri ile s trk- krfl lybilirsiniz. Pet flifleyi geridönüflüme göndermeden önce içindeki s v y bofllt n, kp n ve üzerindeki etiketleri ç krt n. Denize t ln cm flifle 1 miyon y l, plstik flifle 450y l, teneke kutu y l, deri 50 y l, boyl tht 13 y l, plstik çnt y l, gzete ise 6 hftd nck yok oluyor. Kynk: Türkiye için Yeflil Rehber - ARÇEL K / Do ufl Yy nlr 2008

12 B - ucu Burdn kesin A - ucu Burdn kesin Burdn ktly n C - Burdn içe do ru ktly n Burdn ktly n Pzt Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz Arl k / December Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz Ock / Jnury Pzt Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz Nisn / April Pzt Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz KoçAilem 2009 y l msüstü tkvimini ns l ypcks n z? 1 - flretli yerlerden kesin 2 - flretli yerlerden ktly n 3- A-ucu nu B-ucu ile birlefltirin ve bnt ile yp flt r n. Pzt Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz 1 / Ks m / November Pzt Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz A ustos / August Eylül / September 24/31 Pzt fiubt / Februry Pzt Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz My s / My Pzt Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz A-ucu C B-ucu Pzt Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz Ekim / October Pzt Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz Temmuz / July Mrt / Mrch Pzt Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz 1/ Hzirn / June Pzt Sl Çrfl Prfl Cu Cts Pz Burdn kesin Burdn kesin

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME

ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M ÇOCUK HAKLARINA DA R SÖZLEfiME Ç NDEK LER 2 Önsöz 3 I. K s m, Mdde 1 41 5 2. K s m, Mdde 42 45 18 3. K s

Detaylı

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES Her çocuk için S l k, E itim, Eflitlik, Korum NSANLI IN GEL fi M KADINLARA KARfiI HER TÜRLÜ AYRIMCILI IN ÖNLENMES ULUSLARARASI SÖZLEfiMES

Detaylı

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün

BÜYÜK BALKANLAR. Pegasus hava yolları ile. 7 gece 8 gün BÜYÜK BALKANLAR Pegsus hv yollrı ile 14/21 Eylül 2013 7 gece 8 gün MAKEDONYA-ARNAVUTLUK-KARADAĞ-HIRVATİSTANBOSNA-SIRBİSTAN Üsküp- Ohrid -Tirn-İşkodr-Budv-Dubrovnik Mostr -Srybosn-Belgrd-Üsküp Neden Gitmeli?

Detaylı

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK

TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK TüRKiYE'DEN TEFECiLERE EKMEK YOK Bkn Zeybekci, "Türkiye'nin rtık cri çık diye bir sorunu klmmıştır. Böyle sğlıklı bir ekonomik iklimden tefecilere, spekültörlere ekmek çıkmz" dedi. Zeybekci, Ankr 1.Orgnize

Detaylı

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit

Limit. Kapak Konusu: Gerçel Say lar V: Süreklilik ve Limit Kpk Konusu: Gerçel S lr V: Süreklilik Limit Limit v = ƒ() Bir bflk örne e bkl m. < c < b olsun. ƒ: [, b] \ {c}, grfi i fl dki gibi oln bir fonksion olsun. Fonksion c nokts nd tn mlnmm fl. Os fonksion c

Detaylı

38. Ulusal Hematoloji Kongresi

38. Ulusal Hematoloji Kongresi Temmuz-Ağustos 2012 Syı 4 İki yd bir yyımlnır. ATİLLA YALÇIN HOCAMIZI KAYBETMENİN DERİN ÜZÜNTÜSÜ İÇERİSİNDEYİZ 38. Ulusl Hemtoloji Kongresi 31 Ekim-3 Ksım 2012 Trihleri Arsınd Mritim Pine Bech Hotel Kongre

Detaylı

Yeni proje tartışma yarattı

Yeni proje tartışma yarattı Hlk Sğlığı Müdürü Kemik, Nükleer Sntrle destek verdi... Tepkiler demogoji n Akkuyu Nükleer Sntrli ne SATILIK İŞYERİ Mersin de Ormn Bölge Müdürlüğü ynınd, Cemlpş Cddesi ne cepheli, 3.kt, 210 m2, işyerine

Detaylı

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013

Romatizmal Hastalıklar Hakkında Daha Fazla Bilgi İçin. www.romatizmaveyasam.org. ROMATiZMA ve OCAK - ŞUBAT - MART - NİSAN 2013 TÜRKİYE DE ROMATOLOJİ Romtizml Hstlıklr Hkkınd Dh Fzl Bilgi İçin Prof. Dr. Nurullh AKKOÇ Türkiye Romtoloji Derneği Bşknı www.romtizmveysm.org T ürkiye Romtoloji Arştırm ve Eğitim Derneği, kıs dıyl Türkiye

Detaylı

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k

steme Adresi Ekstrem Yayıncılık Tlf: (0322) 235 64 65 Belgeç : (0322) 232 86 27 www.ekstrem.com.tr Grafik Tasar m Dizgi Ekstrem Yay nc l k u kit n her hkk skl d r ve kstrem Y nc l k ittir. Kit it metin ve sorulr, knk gösterilerek de ols kulln lmz. Kit n hz rln fl öntemi tklit edilemez. ISN: 978 0 9 8 9 steme dresi kstrem Yıncılık Tlf: (0)

Detaylı

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012

HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ. 18-19 Ekim 2012 HATAY ULUSLARARASI LOJİSTİK ZİRVESİ 18-19 Ekim 2012 2. Oturum... 37 Hrtmut BEYER- Hmburg Universl Trnsport Consulting Genel Müdürü... 38 Prof. Dr. Frncesco FILIPPI- Rom Spienz Üniversitesi Öğretim Üyesi,

Detaylı

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti

Barýþ ve Dostluk Rallisi, Sancaktepe'den geçti Gzetemiz; Andolu Yksý Gzeteciler erneði Üdir Hftlýk Bölge Gzeteniz 07 MAYIS 2013 YIL: 10 SAYI: 289 0216. 398 88 83-0542. 524 65 64 www.gercekmed.com gercekmed@gercekmed.com eskin: çk pýl mücdelede herkese

Detaylı

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k

YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA. Alt n Aral k YÖNET M VE EKONOM Y l:00 Cilt:0 Sy : Cell Byr Üniversitesi..B.F. MN S lt n rl k Yrd. Doç. Dr. Kn YRLIO LU Dokuz Eylül Üniversitesi, BF, Ekonometri Bölümü, ZM R ÖZET Geçme y d klmn n söz konusu oldu u skor

Detaylı

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ

KAPALI MAHALLERDE TER.MAL KONFOR, HA V ALANDIRMA SİSTEMLERİNDE YENİ NESİL MENFEZLER VE SEÇİM KRİTERLERİ SA U Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 6Cilt, JSy (Eylül 2002) Kpl Mhllerde Terml Konfor, Hvlndnn Sistemlerinde Yeni Nesil Menfezler ve Seçim Kriterleri KÇkr, ESğ KAPALI MAHALLERDE TERMAL KONFOR, HA V ALANDIRMA

Detaylı

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız).

Uyarı işareti yaralanmaların önüne geçmek için yapmanız gerekenleri belirtir. USB kablosunu henüz bağlamayın (USB kablosu kullanıyorsanız). Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-490CW Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve montj için u Hızlı Kurulum Kılvuzunu okuyun. UYARI Uyrı işreti yrlnmlrın önüne geçmek için ypmnız gerekenleri elirtir.

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU. STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU STADYUM ve GÜVENLİK KOMİTESİ TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Mdde 1- Bu tlimt, Stdyum ve Güvenlik Komitesinin, görev, yetki ve sorumluluğunu, çlışm ess ve usullerini, denetleme fliyetlerini

Detaylı

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri.

Türkiye Ürün Rehberi. Dünyanın en profesyonel tesislerinde kullanılan en iyi Absorban Matlar,Dökülme Kitleri ve Toplama Ürünleri. Türkiye Ürün Rehberi Dünynın en profesyonel tesislerinde kullnıln en iyi Absorbn Mtlr,Dökülme Kitleri ve Toplm Ürünleri. PIG Ürünleri ile Yetkili Dğıtıcınızdn size ulşn mükemmel çözümler! New Pig ve Yetkili

Detaylı

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz

4 Halefflan Sümen Ak ll binalar n yükselifli. 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Dergi yeni ama biz son derece deneyimliyiz çindekiler 8 Kapak IP kameralar 36 Pazarlama Fuar n flampiyonu olmak için Reklam ndeksi ACF CAM F LM...Arka Kapak ASEL...33 BOYUT...3 CH NT...25 ELEKTRAL...5 F BEREKS...7 HABERORTAK...Ön Kapak Banner -

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2

EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKOIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A M MART-N SAN 2010 SAYI:2 EKO MART-N SAN 2010 SAYI:2 MIQ Y E fi L B R fi V E Y A fi A 7 TL (KDV dahil) TEM Z TEKNOLOJ LER: Art k Çok mu Geç? Victor Ananias: Organik ç

Detaylı

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir)

kutusundan çıkarın ve içindekileri kontrol edin Drum Ünitesi Grubu (Standart Toner Kartuşu dahildir) Hızlı Kurulum Kılvuzu Burdn Bşlyın MFC-8880DN Mkineyi kullnmdn öne doğru kurulum ve yükleme için u Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı okuyun. Hızlı Kurulum Kılvuzu'nı görüntülemek için lütfen http://solutions.rother.om/

Detaylı

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?

bag lant Noktas b1 fiubat 2011 » Emre K nay, di doktorlar ndan NT KAMINI havada ald BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI? 13:33 N bag b1 fiubat 2011 S: 25 lant Noktas Ayl k www.baglantinoktasi.com.tr Ulaflt rma ve letiflim Dergisi ULAfiTIRMA BAKANI BINALI YILDIRIM 8 YILDA NELER YAPTI HANGI YOLLARI AÇTI?» Emre K nay, di doktorlar

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com.

Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis. Düzce Fabrika Sanayi Bölgesi / Düzce Tel: (0380) 552 64 74 Fax: (0380) 552 64 94. www.ferroli.com. çindekiler Ferroli Genel Müdürlük ve Merkez Teknik Servis Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:28 Y. Dudullu/ stanbul Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83 www.ferroli.com.tr Düzce Fabrika

Detaylı

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye?

EKOIQ AÇLIK! Adalet Ticaretin Temeli (midir?) Fairtrade. klim De iflikli i ve nsan Yap m. klim Pazarl klar nda Nereden Nereye? Project1 8/24/11 1:14 PM Page 1 EKOIQ MIQ Y E fi L fi / Y E fi L Y A fi A 7 TL (KDV dahil) EYLÜL-EK M 2011 SAYI:11 Organik Tar m Gezegenimizi Doyuramaz m? klim De iflikli i ve nsan Yap m AÇLIK! 2050 de:

Detaylı

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift

> Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift > Hyundai Mini Road Show > KOMATEK'in gözdesi HMF oldu > Sanayi motorunda tekeliz > Güvenin ad Forksan Forklift Ç NDEK LER HABERLER Hyundai Avrupa Bauma'ya damgas n vurdu MÜfiTER LER M Z Sanayi motorunda

Detaylı

Sevgili Dostlar m Merhabalar,

Sevgili Dostlar m Merhabalar, BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan Sevgili Dostlar m Merhabalar, Perakende sektöründe planl geliflmeyi hedefledi imizi ve bunun Türkiye perakendesiyle beraber etkiledi i üretici ve tüketici

Detaylı

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz.

De erli Dostlar m; BAfiKAN DAN. fieref Songör 02 PERDER. daha kal c ve uzun vadeli projeler gerçeklefltirmeliyiz. BAfiKAN DAN fieref Songör TPF Yönet m Kurulu Baflkan De erli Dostlar m; Bahar n bereketiyle canlan p renklenen tabiat gibi, ifl âleminde, perakendede, sanayide, ülkemizde ve tüm dünyada canlanma vaktinin

Detaylı

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez!

Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! çindekiler 8 Kapak Geri dönüflüm 4 Halefflan Sümen Tasar ma dikkat et, çevreye zarar verme! 6 Endüstride letiflim / Recep Akbayrak Yüksek kazanç için ille de yeni bulufl gerekmez! Röportaj 26 SKF vibrasyon

Detaylı

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m

Diyalog. izocam. Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m Diyalog izocam Nisan May s Haziran 2011 Pasif Evlerde tasarrufun anahtar yal t m zocam, Multi Konfor Binalar Buluflmas n n ikincisini gerçeklefltirdi, zocam, Enerji K Bak fl sergisiyle enerjiye sanatsal

Detaylı

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var

bizden Umutlu Olmak çin Çok Nedenimiz Var ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ford Otosan, Ticari Araç Segmentinin Lideri! e-dönüflüm...10 Koç Bilgi Grubu ndan E-Dönüflüm Program letiflim...23 Koç Yönder Üyeleri Uluslararas Arenada Suna K

Detaylı