SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon denir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon denir."

Transkript

1 SOYUT CEBİR Tanım 1: Uzunluğu 2 olan dairesel permütasyona transpozisyon Tanım 2: Bir grubun kendi üzerine izomorfizmine otomorfizm, grubun kendi üzerine homomorfizmine endomorfizm Sadece birebir olan homomorfizme monomorfizm Sadece örten olan homomorfizme epimorfizm Teorem 1: (Temel homomorfizm teoremi I. İzomorfizm teoremi): Ø:G G bir grup homomorfizmi ve K=çekf = {e} olmak üzere K G nin bir normal alt grubu olsun. O halde Ø (G) bir gruptur ve Ø (G) ile G/K arasında bir tabii izomorfizm vardır. Teorem 2 (II. İzomorfizm teoremi): K ve N, (G,o) grubunun iki alt grubu olsun. ayrıca N G olsun.buradan K/K N=KN/N dir. Teorem 3 (III. İzomorfizm teoremi): K ve N, (G,o) grubunun iki normal alt grubu olsun ve N K olsun.buradan (G/K)/(K/N) = (G/K) dir. Tanım 3 (G-cümlesi): (G,o) bir grup ve S de bir cümle olsun. f:gxs S f (g,x) = gx yazdığımızda her g 1, g 2 Є G ve her x Є S için : 1. ex =x 2. (g 1,g 2 )x=g 1 (g 2 )x Şartlarını sağlayan bir f fonksiyonu varsa G grubu S cümlesine etki ediyor denir veya S cümlesine G-cümlesi Tanım 4 (Grubun mertebesi): (G,o) bir grup olsun. G cümlesinin eleman sayısına (G,o) grubunun eleman sayısı Tanım 5 (Devirli grup): (G,o) bir grup olsun. (G,o) grubunun her elemanının ürettiği alt gruplardan birisi G ye eşit ise (G,o) grubuna devirli grup Tanım 6 (Elemanın mertebesi): (G,o) bir grup ve a Є G olsun. (G,o) grubunun a ile üretilen devirli alt grubunun mertebesine a elemanının mertebesi Tanım 7 (İndeks): (G,o) bir sonlu grup ve H<G olsun. H ın G deki birbirinden farklı sağ ve sol ötelemelerinin sayısına H ın G ye göre indeksi denir ve [G;H] ile gösterilir. Teorem 4 (Lagrange teoremi): (G,o) bir sonlu grup ve H<G olsun. H ın mertebesi G nin mertebesini tam böler. İSPAT: G nin eleman sayısı n ve H ın eleman sayısı m olsun. H ın G deki her ötelenmişi m elemanlıdır. (G,o) sonlu olduğundan bu ötelenmişlerin sayısıda sonludur. Ötelenmişlerin sayısı r olsun.bu ötelenmeler G nin bir parçalanışını verir.o halde n=m.r olur.yani H ın eleman sayısı G nin eleman sayısını böler. Tanım 8 (Normal alt grup): (G,o) bir grup ve H<G olsun Her x Є G için x.h =H.x önermesi doğru ise (H,o) grubuna G nin normal alt grubu denir ve H G ile gösterilir. Tanım 9 (Doğal homomorfizm): (N,o) (G,o) olsun. O halde D:G G/N homomorfizmine doğal homomorfizm 1

2 Tanım 10 (Torsiyon grubu): (G,o) grubunun her elemanının mertebesi sonlu ise (G,o) grubuna torsiyon grubu (G,o) grubunun birim elemandan başka hiçbir elemanı sonlu mertebeden değilse (G,o) grubuna free(serbest) grup Tanım 11 (Basit grup): Bir grubun basit alt gruplarından başka normal alt grubu yoksa bu gruba basit grup Tanım 12 (Bölüm grubu): (G,o) bir grup ve H G olsun.h ın G deki birbirinden farklı ötelenmişlerinin cümlesine bölüm cümlesi denir ve G/H ile gösterilir.g/h cümlesi G nin alt grupları arasındaki çarpma işlemine göre bir gruptur. Bu gruba bölüm grubu Tanım 13 (Betti sayısı): F sonlu üretilmiş bir sonlu abel grup olsun. O halde : F:ZXZX...XZ (m-tane) olacak şekilde pozitif bir m tamsayısı vardır. Bu sayıya F nin betti sayısı Teorem 5 (Cayley teoremi): Her grup uygun bir S cümlesinin permütasyonları grubunun alt grubuna izomorftur. Tanım 14 (İzotropi grubu): Gx = { g Є G gx=x } cümlesi (G,o) grubunun bir alt grubudur. Bu alt gruba x i sabit tutan alt grup yada x in izotropi grubu Tanım 15 (Merkezleştirici): (G,o) bir grup olsun. (G,o) nin bir alt grubu G cümlesine eşlenik olma bağıntısı ile etki etsin.hx = {h Є H hxh -1 = x } izotropi grubuna x in H daki merkezleştiricisi Tanım 16 (P-grubu): G bir grup ve p bir asal sayı olsun. o halde G nin her elemanının mertebesi p nin bir kuvveti ise G grubuna p-grubu Tanım 17 (Sylow p-alt grubu): (G,o) bir grup ve H da G nin bir p-alt grubu olsun. bu alt grup G nin maksimal p-alt grubu ise H a G nin sylow p-alt grubu Teorem 6 (Cauchy teoremi): (G,o) sonlu bir grup ve p bir asal sayı olsun.eğer p sayısı G nin mertebesini bölüyorsa G nin mertebesi p olan bir elemanı vardır. Teorem 7 (I. Sylow teoremi): p bir asal sayı ve (p,m) = 1 olmak üzere G nin mertebesi p n m olsun. 1 i n olacak şekilde G nin mertebesi p i olan her alt grubu G nin mertebesi p i+1 olan alt grubunda normaldir. Teorem 8 (II.Sylow teoremi): (G,o) sonlu bir grup olsun. G grubunun bir p-alt grubu H ve bir sylow p-alt grubu P olsun. H<xPx -1 olacak şekilde x Є G vardır. Ayrıca G nin özellikle iki sylow p-alt grubu eşleniktir. Teorem 9 ( III.Sylow teoremi): (G,o) sonlu bir grup ve p bir asal sayı olsun. O halde G nin sylow p-alt gruplarının sp sayısı O(G) yi böler. Uygun bir k 0 tam sayısı için sp = k.p+1 dir. Tanım 18 (Birli işlem): Boş olmayan bir A cümlesinden A ya tanımlanan fonksiyona yani f:a A ifadesine birli işlem Tanım 19 (İkili işlem): A Ø, α Ø ve α AXA olsun. *: α A şeklinde tanımlanan fonksiyona ikili işlem 2

3 Tanım 20 (Yarı grup): A cümlesi o işlemine göre kapalı olsun. Eğer o işleminin birleşme özelliği varsa (A,o) ikilisine yarı grup Tanım 21 (Regüler eleman): (A,o) bir yarı grup olsun.her x, y Є A için : aox = aoy x = y önermesi doğru ise a elemanına soldan regüler eleman Her x, y Є A için : xoa = xoy x = y önermesi doğru ise a ya sağdan regüler eleman Tanım 22 (Birim eleman): Bir A cümlesinde tanımlanan o ikili işlemi verilmiş olsun. Her x Є A için e Є A vardır öyle ki xoe =eox =x oluyorsa e ye o işlemine göre birim eleman Tanım 23 (Ters eleman): A cümlesinde o işlemi verilmiş olsun. bu işleme göre A da birim eleman olduğunu ve e ile gösterildiğini kabul edelim. Her x Є A için y Є A vardır öyle ki xoy = yox = e oluyorsa y elemanına x elemanının o işlemine göre tersi Tanım 24 (Cebirsel yapı): Üzerinde en az bir ikili işlem tanımlı boş olmayan bir kümeye cebirsel yapı Tanım 25 (Bağıntı): A ve B cümleleri verildiğinde AXB nin her alt cümlesine A dan B ye bir bağıntı Tanım 26 (Denklik bağıntısı): β A da bir bağıntı olsun. Aşağıdaki şartları sağlayan β bağıntısına denklik bağıntısı 1. a Є A için a β a ( Yansıma özelliği) 2. (a,b) Є β için (b,a) Є β (Simetri özelliği) 3. (a,b) Є β için (a,b) Є β ve (b,c) Є β ise (a,c) Є β (Geçişme özelliği) Tanım 27 (Grup): (G,o) cebirsel yapısı aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bu yapıya grup 1. G cümlesi o işlemine göre kapalıdır. 2. x,y,z Є G için (xoy)oz = xo(yoz) (Birleşme özelliği) 3. x Є G için y Є G bulmalıyız ki xoy = yox = x olsun. (Birim eleman) 4. x Є G için y Є G bulmalıyız ki xoy = yox = e olsun. (Ters eleman) Tanım 28 (Abel grup): (G,o) bir grup olsun. Eğer x,y Є G için xoy = yox önermesi doğru ise (G,o) bir değişimli yada abel gruptur Tanım 29 (Alt grup): G grubunun boş olmayan bir alt cümlesi olan H G deki işleme göre bir grup oluşturuyorsa H alt cümlesine G grubunun alt grubu Tanım 30 (Alt gruplar ailesi): I indisler cümlesi olmak üzere i Є I için (H i,o) çarpımsal grubu için (H i,o)< (G i,o) ise { H i i Є I } cümlesine G nin alt gruplar ailesi Tanım 31 (Permütasyon): Boş olmayan bir A cümlesi verilmiş olsun. A dan A ya birebir ve örten bir fonksiyona A da bir permütasyon Tanım 32 (Permütasyonlar grubu): Boş olmayan bir A cümlesinin bütün permütasyonlarının oluşturduğu (P A, o) grubuna A nın permütasyonları grubu 3

4 Tanım 33 (Tek ve çift permütasyon): Bir permütasyon σ Є S n olsun. σ permütasyonu çift sayıda transpozisyonun çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa σ ya çift permütasyon Eğer σ permütasyonu tek sayıda transpozisyonun çarpımı şeklinde yazılabiliyorsa σ ya tek permütasyon Tanım 34 (Grup homomorfizmi): (G,o) ve (H,*) iki grup olsun.f:g H fonksiyonu x,y Є G için : f(xoy) = f(x)*f(y) şartını sağlıyorsa f fonksiyonuna G den H a bir grup homomorfizmi Tanım 35 (İzomorfizm): f: G H homomorfizmi birebir ve örten ise bu homomorfizme izomorfizm Tanım 36 (Halka): Boş olmayan H cümlesinde + ve * işlemleri tanımlansın. O halde (H,+,*) cebirsel yapısı aşağıdaki özellikleri sağlıyorsa bu matematiksel yapıya halka 1. (H,+) bir abel gruptur. 2. H cümlesi * işlemine göre kapalıdır. 3. H cümlesi * işlemine göre birleşme özelliğine sahiptir. 4. * işleminin + işlemi üzerine dağılma özelliği vardır. Tanım 37 (Halkanın sıfırı): (H,+,*) bir halka olsun. (H,+,*) halkasının + işlemine göre birim elemanına halkanın sıfırı Tanım 38 (Değişimli ve birimli halka): (H,+,*) bir halka olsun. Eğer ikinci işlemin değişme özelliği varsa (H,+,*) halkasına değişimli halka Eğer ikinci işlemin birim elemanı varsa bu halkaya birimli halka Tanım 39 (Yarı cisim): Birimli bir halkada halkanın sıfırı dışındaki her elemanının ikinci işleme göre tersi varsa bu halkaya yarı cisim Tanım 40 (Cisim): Değişimli yarı cisme cisim Tanım 41 (Alt halka): (H,+,*) bir halka olsun. S ise H ın boş olmayan bir alt cümlesi olsun. (S,+,*) cebirsel yapısı bir halka ise bu halkaya (H,+,*) halkasının alt halkası ({O},+,*) ve (H,+,*) alt halkalarına (H,+,*) halkasının basit halkaları Bunlardan başka alt halkalarına tam halka Tanım 42 (Asal cisim): Herhangi bir cismin kendisinden başka alt cismi yok ise bu cisme asal cisim Örneğin : (IR,+,*) bir asal cisim değildir çünkü (IR,+,*) cisminin bir alt halkası (Q,+,*) dır. Tanım 43 (Sıfırın bölenleri): (H,+,*) halkasının sıfırı O olsun. Bazı a,b Є H lar için : a O ve b O a*b=o önermesi doğru ise a ya sıfırın sol böleni ve b ye sıfırın sağ böleni Eğer halka değişimli ise a ve b ye sıfırın bölenleri Örneğin: (Z,+,*) sonlu olmadığından sıfırın bölenleri yoktur. Tanım 44 (Tamlık bölgesi): Değişimli ve birimli bir halkada sıfırın bölenleri yoksa bu halkaya tamlık bölgesi Örneğin: (Z,+,*) birimli ve değişimli bir halkadır ve sıfırın bölenleri yoktur. O halde bir tamlık bölgesidir. (C,+,*) bir tamlık bölgesi değildir. 4

5 Tanım 45 (Halkanın karakteristiği): (H,+,*) halkasının sıfırı O olsun. O halde x Є H için n Є Z + olacak şekilde n*x = O şartını sağlayan en küçük pozitif n tamsayısına halkanın karakteristiği Eğer böyle bir n tamsayısı yok ise halkanın karakteristiği O dır Tanım 46 ( İdeal): (H,+,*) bir halka I H ve I Ø olsun. O halde (I,+) (H,+) olmak üzere : 1. x Є H ve a Є I için x*a Є I ise I ya halkanın sol ideali 2. x Є H ve a Є I için a*x Є I ise I ya halkanın sağ ideali I halkanın hem sağ hem de sol ideali ise I ya halkanın ideali Örneğin : 3Z idealdir. Tanım 47 (Basit ideal): (H,+,*) halkasının sıfırı O olsun. O halde {O} ve H ideallerine halkanın gerçek olmayan idealleri veya basit idealleri Eğer halkanın bunlardan başka bir ideali varsa bu ideale halkanın gerçek ideali Tanım 48 (Basit halka): Gerçek ideali olmayan halkaya basit halka Tanım 49 (Temel ideal): (H,+,*) halkasının sol ideali I olsun. I = { x Є H h Є H, n Є Z için x = h*a } olarak yazılabiliyorsa I ya halkanın sol temel ideali (H,+,*) halkasının sağ ideali I olsun.i = { x Є H hє H, n Є Z için x = a*h } yazılabiliyorsa I ya halkanın sağ temel ideali I halkanın hem sol hem de sağ temel ideali ise I ya halkanın temel ideali Örneğin : 3Z cümlesi (Z,+,*) halkasının temel idealidir. Çünkü 3Z cümlesi (Z,+,*) halkasının idealidir. Ayrıca 3Z = {x Є H h Є H için x = 3h = h3 } olarak yazılabildiğinden dolayı burada 3Z cümlesi (Z,+,*) halkasının bir temel idealidir. Tanım 50 (Temel ideal halkası): Değişimli ve birimli bir halkanın her ideali temel ideal ise bu halkaya temel ideal halkası Tanım 51 (Asal ideal): Değişimli bir (H,+,*) halkasının H dan farklı bir ideali I olsun. h, k Є H için h*k Є I h Є H ve k Є I önermesi doğru ise I ya asal ideal Tanım 52 (Maximal ideal): (H,+,*) halkasının bir ideali I olsun. I yı gerçek ideal olarak alan bu halkanın gerçek ideali yok ise I ya halkanın maximal ideali Örneğin : 3Z (Z,+,*) halkasının bir maksimal idealidir. Tanım 53 (Bölüm halkası): (H,+,*) halkasının ideali I olsun. O halde a + I, b + I Є H/I için (a +I) (b + I) = a + b ve ayrıca (a + I) (b + I) = a*b +I şeklindedir. H/I cümlesi ve işlemlerine göre bir halkadır. Bu halkaya bölüm halkası Tanım 54 (Halka homomorfizmi): (H,+,*) ve (T,, ) iki halka olsun. f:h T fonksiyonu x,y Є H için : 1. f(x +y) = f(x) f(y) 2. f(x*y) = f(x) f(y) şartlarını sağlıyorsa f fonksiyonuna halka homomorfizmi Tanım 55 (Halkanın çekirdeği): (H,+,*) halkasının sıfırı O ve (H,, ) halkasının sıfırı e olsun. f:h H bir halka homomorfizmi olmak üzere K = çekf = { x Є H f(x) =e } cümlesine f homomorfizminin çekirdeği 5

6 Tanım 56 (Polinom): H bir halka olsun. H ın a 0,., a n. Elemanlarının sonlu sayıdakileri sıfırdan farklı ve diğerleri sıfır olmak üzere (a 0,., a n ) dizisine H üzerinde bir polinom Tanım 57 (Polinom halkası): (H,+,*) halkası üzerindeki polinomların H[X] = {p p = (a 0,.a n ),a i Є H } cümlesi (a 0,.a n ) (b 0,.b n ) = (a 0 + b 0,., a n + b n ) ve (a 0,.a n ) (b 0,.b n ) = (d 0,., d n ) işlemlerine göre bir halkadır bu halkaya polinom halkası Tanım 58 (Halkanın belirsizi): (H[X],, ) polinom halkasının x = (0,1,0,..) elemanına halkanın belirsizi Tanım 59 (Öklidiyen halka): Değişimli (H,+,*) halkasının sıfırı O olsun. H-{O} da Z + {O} cümlesine aşağıdaki iki şartı sağlayan bir d fonksiyonu varsa (H,+,*) halkasına öklidiyen halka 1. a,b Є H-{O} için d(a) d(ab) 2. a,b Є H-{O} için a =bt +r olacak şekilde H da t ve r elemanları r =0 ve d(r) <d(b) olacak şekilde bulunurlar. Teorem 10: Sonlu sıradan bir cismin karakteristiği pozitiftir. Teorem 11: Bir cismin gerçek ideali yoktur. Teorem 12: Her cisim bir tamlık bölgesidir. Teorem 13: Bir cismin karakteristiği ya sıfırdır yada asaldır. Teorem 14: (H,+,*) bir tamlık bölgesi olsun. H sonlu ise (H,+,*) bir cisimdir. Teorem 15: Devirli her grup değişmelidir. Teorem 16: n. Basamaktan devirli her grup (Z n, ) grubuna izomorftur. Teorem 17: Sonsuz basamaktan devirli her grup (Z,+) grubuna izomorftur. Teorem 18: Her cismin bir asal alt cismi vardır. Teorem 19: Değişimli ve birimli bir halkanın gerçek ideali yok ise bu halka bir cisimdir. Teorem 20: (H,+,*) tamlık bölgesi I cümlesi bunun bir ideali olsun. (H/I,+,*) halkasının cisim olması için gerek ve yeter şart I nın maximal ideal olmasıdır. 6

7 7

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun.

için doğrudur. olmak üzere tüm r mertebeli gruplar için lemma nın doğru olduğunu kabul edelim. G grubunun mertebesi n olsun. ve olsun. 11. Cauchy Teoremi ve p-gruplar Bu bölümde Lagrange teoreminin tersinin doğru olduğu bir özel durumu inceleyeceğiz. Bu teorem Cauchy tarafından ispatlanmıştır. İlk olarak bu teoremi sonlu değişmeli gruplar

Detaylı

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır.

1.GRUPLAR. c (Birleşme özelliği) sağlanır. 2) a G için a e e a a olacak şekilde e G. vardır. 3) a G için denir) vardır. 1.GRUPLAR Tanım 1.1. G boş olmayan bir küme ve, G de bir ikili işlem olsun. (G, ) cebirsel yapısına aşağıdaki aksiyomları sağlıyorsa bir grup denir. 1) a, b, c G için a ( b c) ( a b) c (Birleşme özelliği)

Detaylı

10.Konu Tam sayıların inşası

10.Konu Tam sayıların inşası 10.Konu Tam sayıların inşası 1. Tam sayılar kümesi 2. Tam sayılar kümesinde toplama ve çarpma 3. Pozitif ve negatif tam sayılar 4. Tam sayılar kümesinde çıkarma 5. Tam sayılar kümesinde sıralama 6. Bir

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SERBEST İDEAL HALKALARI ÜZERİNDEKİ MODÜLLER MATEMATİK ANABİLİM DALI ADANA, 2013 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SERBEST İDEAL

Detaylı

1. KÜMELER TEORİSİ 1. Giriş. Modern matematiğin en önemli kullanım araçlarından birisi kümeler teorisidir. Kümeler teorisi çalışmaları matematiğin temelinde kullanılışı 20. yüzyılın başlangıcında Frege,

Detaylı

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ

VEKTÖR UZAYLARI 1.GİRİŞ 1.GİRİŞ Bu bölüm lineer cebirin temelindeki cebirsel yapıya, sonlu boyutlu vektör uzayına giriş yapmaktadır. Bir vektör uzayının tanımı, elemanları skalar olarak adlandırılan herhangi bir cisim içerir.

Detaylı

Mat624 Cebir II. Ders Notları. Bülent Saraç Hacettepe University Department of Mathematics http://www.mat.hacettepe.edu.tr/personel/akademik/bsarac/

Mat624 Cebir II. Ders Notları. Bülent Saraç Hacettepe University Department of Mathematics http://www.mat.hacettepe.edu.tr/personel/akademik/bsarac/ Mat624 Cebir II Ders Notları Bülent Saraç Hacettepe University Department of Mathematics http://www.mat.hacettepe.edu.tr/personel/akademik/bsarac/ İçindekiler Kısım 1. CİSİM TEORİSİ iii Bölüm 1. Eşitliklerin

Detaylı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı

2 şeklindeki bütün sayılar. 2 irrasyonel sayısı. 2 irrasyonel sayısından elde etmekteyiz. Benzer şekilde 3 irrasyonel sayısı 1.8.Reel Sayılar Kümesinin Tamlık Özelliği Rasyonel sayılar kümesi ile rasyonel olmayan sayıların kümesi olan irrasyonel sayılar kümesinin birleşimine reel sayılar kümesi denir ve IR ile gösterilir. Buna

Detaylı

Model Teoriye Giriş. Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur

Model Teoriye Giriş. Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur Model Teoriye Giriş Bruno Poizat tarafından verilen derslerden oluşturulmuştur 16 Nisan 2012 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü http://mat.msgsu.edu.tr/ Bu notlar, Bruno Poizat nın

Detaylı

MB1001 ANALİZ I. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü

MB1001 ANALİZ I. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN. İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü MB1001 ANALİZ I Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 2013, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

Kafes Yapıları. Hatırlatma

Kafes Yapıları. Hatırlatma Kafes Yapıları Ders 7 8-1 Hatırlatma Daha önce anlatılan sıra bağıntısını hatırlayalım. A kümesinde bir R bağıntsı verilmiş olsun. R bağıntısı; a. Yansıma (Tüm a A için, sadece ve sadece ara ise yansıyandır(reflexive)).

Detaylı

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom

Eksikler: Composition factors Inverse limit and Hom Ali Nesin Okura Not: Henüz bitmemiş ve gözden geçirilmemiş kitap notlarıdır. İçinde yanlışlar, eksiklikler, dikkatsizlikler, yanlış ifadeler, kötü anlatımlar olabilir. anesin@nesinvakfi.org adresine yollanan

Detaylı

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır.

Sıfırdan farklı a, b, c tam sayıları için aşağıdaki özellikler sağlanır. SAYILAR TEORİSİ 1 Bölünebilme Bölme Algoritması: Her a ve b 0 tam sayıları için a = qb + r ve 0 r < b olacak şekilde q ve r tam sayıları tek türlü belirlenebilir. r sayısı a nın b ile bölümünden elde edilen

Detaylı

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak

Şimdi de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor. teoreminini iki kere kullanarak 10.Konu İç çarpım uzayları ve özellikleri 10.1. ve üzerinde uzunluk de [ ] vektörünün ile gösterilen boyu veya büyüklüğü Pisagor teoreminden dir. 1.Ö.: [ ] ise ( ) ( ) ve ( ) noktaları gözönüne alalım.

Detaylı

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar

8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.Konu Vektör uzayları, Alt Uzaylar 8.1. Düzlemde vektörler Düzlemdeki her noktası ile reel sayılardan oluşan ikilisini eşleştirebiliriz. Buna P noktanın koordinatları denir. y-ekseni P x y O dan P ye

Detaylı

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez.

BÖLÜM IV. olsa r s(mod p) bulunur ki, bu mümkün değildir. Ayrıca bu sayı takımındaki hiçbir sayı p tarafından bölünmez. BÖLÜM IV (KÜÇÜK FERMAT VE WİLSON TEOREMLERİ Teorem 4. (Fermat Teoremi F a olan bir asal sayı olsun. Bu durumda a (mod İsat: a sayısının a a a K ( a gibi ilk ( katından oluşan sayı takımını gözönüne alalım.

Detaylı

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için

X normlu bir uzay olsun.x üzerindeki tüm gerçel veya karmaşık değerli sürekli (sınırlı) fonksiyoneller,x deki x ve α sayıları için HAHN-BANACH TEOREMİ VE SONUÇLARI G.F.Simmons 1963 tarihli Introduction to Topology and Modern Analysis adlı mükemmel kitabında soyut bir matematisel yapıyı anlamanın en iyi yollarından biri olarak o matematiksel

Detaylı

15. Bağıntılara Devam:

15. Bağıntılara Devam: 15. Bağıntılara Devam: Yerel Bağıntılardan Örnekler: Doğal sayılar kümesi üzerinde bir küçüğüdür (< 1 ) bağıntısı: < 1 {(x, x+1) x N} {(0,1), (1, 2), } a< 1 b yazıldığında, a doğal sayılarda bir küçüktür

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER

KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ ARASI ARAŞTIRMA PROJELERİ YARIŞMASI (01 013) KENAR UZUNLUKLARI GEOMETRİK DİZİ OLUŞTURAN TAM SAYI KENARLI ÜÇGENLER Fatih KORKUSUZ Şehit Fazıl Yıldırım Anadolu Lisesi Eskişehir Kadir

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı

ANALİZ III. Mert Çağlar

ANALİZ III. Mert Çağlar ANALİZ III Mert Çağlar Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Mert Çağlar C Matematik-Bilgisayar Bölümü

Detaylı

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları

Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları 4.Ders Rasgele Vektörler Çok Değişkenli Olasılık Dağılımları Tanım:,U, P bir olasılık uzayı ve X, X,,X n : R n X, X,,X n X, X,,X n olmak üzere, her a, a,,a n R n için : X i a i, i,, 3,,n U özelliği sağlanıyor

Detaylı

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu

REEL ANALİZ. Tunç Mısırlıoğlu REEL ANALİZ Tunç Mısırlıoğlu 9 Ocak 2011 Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim Desteği (UDES) lisansı altındadır. Ders notlarına erişim için: http://udes.iku.edu.tr CC $\ BY: Tunç Mısırlıoğlu C Matematik-Bilgisayar

Detaylı

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi

BÖLÜM 1 1. ALGORİTMALAR. 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi 1. ALGORİTMALAR BÖLÜM 1 1.1. Algoritmanın Tanımı, Matematikteki Yeri ve Önemi Endüstri ve hizmet sektörü organizasyonlarının karmaşıklığının artan bir yapıda olması, büyük ölçekli optimizasyon problemleri

Detaylı

4.3. Türev ile İlgili Teoremler

4.3. Türev ile İlgili Teoremler 4.. Türev ile İlgili Teoremler Bu kesimde ortalama değer teoremini vereceğiz. Ortalama değer teoremini ispatlarken kullanılacak olan Fermat teoremini ve diğer bazı teoremleri ispat edeceğiz. 4...Teorem

Detaylı

6. NORMAL ALT GRUPLAR

6. NORMAL ALT GRUPLAR 6. ORMAL ALT GRUPLAR G br grup ve olsun. 5. Bölümden çn eştlğnn her zaman doğru olamayacağını blyoruz. Fakat bu özellğ sağlayan gruplar, grup teorsnde öneml rol oynamaktadır. Bu bölümde bu tür grupları

Detaylı

MB5002 NÜMERİK ANALİZ

MB5002 NÜMERİK ANALİZ MB500 NÜMERİK ANALİZ Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Emel YAVUZ DUMAN İstanbul Kültür Üniversitesi Matematik-Bilgisayar Bölümü c 01, Emel Yavuz Duman Tüm hakkı saklıdır. Bu notlar Örgün Öğretimde Uzaktan Öğretim

Detaylı

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5

TEMEL MATEMATİĞE GİRİŞ - Matematik Kültürü - 5 1 14 ve 1 sayılarına tam bölünebilen üç basamaklı kaç farklı doğal sayı vardır? x = 14.a = 1b x= ekok(14, 1 ).k, (k pozitif tamsayı) x = 4.k x in üç basamaklı değerleri istendiğinden k =, 4, 5, 6, 7,,

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı