NAD R AH. ( motivl. ii filmin ssenarisi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NAD R AH. ( motivl. ii filmin ssenarisi."

Transkript

1 B NAD R AH ( motivl ii filmin ssenarisi. 1

2 l seriya Ucu- ramda seyr edir. Ekranda bir- d v a t v ara yükl yeniyetm el m gözl H -arda düzülüb öz növb görünür. kis ç (t yeniyetm içi alma il s sonuncu kis tutan Ekranda M v tüstül davam edir O, kis Araba tam dolur v -, bir söz dem d yax -deyib dönür v y ir: -Allah s -b üstünd Ata "Ya Allah!"- deyir, h lar.!"-dey r h t Seyr ümumi planda görüntüsü. Yol il 2

3 ç -Nadirl bir yerd rd - d red.. Ekranda m ged alaca M (h -8 görünür. Onlar k ir - çatanda dig d üzl Bütün bu s ni O, sözün -...Çox zehinli v o onu t.. M t - z zehnin m - Kadrda qoca - c ub oturub. O deyir: - - -bölm öyr E -...Bugünd ayan y Ekranda yenid rünür. O, sözün -...Amma yeni mövzumuza keçm - ür bir Ekranda yenid v Xoca s yen d 3

4 -...Sual yeni mövzumuzl mahiyy Ekranda yenid -...T - ec niz ki, h ir gülüms -Dey Nadir bala, s söyl Obyektiv M yir: -Xocam, yeddi d deyil, bir d Bu sözl da h onra deyir: -M bu gün bir daha t s Yen i: - -Xocam, M -Nadir, bala, s Ekranda balaca Nadir görünür: -M -Af v -...S O, Nadir örm adir d Q r t s 4

5 "F - - aba göz d Burada da s -küy al ürüb. l olaraq - Araba dayanan kimi h enirl n yükl nec el ikisi arabaya oturur. Hac -tüstül - Araba h ar dar küç -H -M Nadirl -13 qoyulub. böyük v ayaq üst durublar. Yeniyetm müxt ed dind - s...dünyada el x h Yerd v -bitm yüngülc -Af Sonra xoca üzünü M -H onlar il M üz -etdir 5

6 -B -Böyük M llarla olan s C Xoca bir söz dem -k g - H t Xoca üzünü Nadir -Nadir, s üz bir tonla cavab verir: -S Buralarda is Xoca diqq çevirir. Onun gözl K ndun -bir O, - ona "m - deyir v tutur. küc -Allah s ay m. Çox göz böyütmüs ki, o çox böyük adam olacaq. Amma bu k etiraz etm, axundumuzla da - Nadiri, F l N -Allah s ki, ata- m -Allah onlara l b n Nadir m yegan arxa- a gör -maldan k üçün yet - 6

7 kusuba -maldan in veribl -pultar da ala bilir rudur, k mma, vallahbillah, Nadir olmasa, m Allah s m r -çox üzr ist Xoca: - llah. Üzr ist xdur, m K küç qoyun sürüsü h - bürüyüb. Kadr ar -Cüm Nadirl Sürünün yeniyetm v -... ram olurdu. Çünki t özümüzü müst K - g. Önd -hür - is - h olurduq... -d güd - M yön m - Bir gün gözl bir möcüz -bura g Bird 7

8 üfüqü süzm qoyunlarda -hür Ekranda qaya üz -Nadir, canavarlar!!! Ekranda kamera istiqam canavar v r -hür qaçan itl t y -S O bu sözl canavarla süpürl v Bu d Canavarlardan ikisi itd -yell - Nadir geri ç -ç qayaya dir üzr hiss olunur. Bu d zl Ekranda hündür bir qaya üz qurd görüntül Yenid endirm - u d daxil olur v Ekranda yenid rüntül davam edir. Kadr donur v r " 8

9 Titrl Ekrand r il topa z endirib onu keçirir v üz Musiqi v edir. xanlar l - ni seyr etm ini d R sonuncu sözl edir. durub ulayan qurd görüntül Yeniyetm r lamaqla m M qaça-qaça kadra daxil olurlar. Nadir - M - M r Fatmanis il bill deyib h - zl deyir: -Möcüz olub bizi xilas ed gözl adis heyr H özümüzd oldu... -l M 9

10 güllü d -deyib, l l M - üzünü yuyur, d d in -l Evin içi ata v -üz meyv -t -Günl rin birind k yax ziyar karvansarayda gec Bunlar is -g - v ni is bildirm N d -girm Nadir Ekranda k ayaq üst cd -biril - içind dik. Z Nadir t Az -S r m d (üzünü M sahibi olacaq. O bu sözl i deyib yenid Ekranda yenid M -Bu sözl. Özümüz d gör -birimiz san ki, bu bar gör kims 10

11 - edir. H -küyd dan çox sayda geyim -birind ç - v önü il -g d - - Ekranda dükan sahibinin gülüms - -B.. Kamera arxaya ç b bütün görünür. O, -...Buyurun iç -üz - papaqlar, dig - -Buyurun, Ata v i s n birin oturur v - bi daxil olur. O, s -H -b -b S -Bilir Tacir: 11

12 - mm. Görürs göz Hac d : -K Tacir: - -babadan ticar y bir n -Bilir k s sahibi: -B -b -b d O, sözünü bitir -bitirm içi T - tirib. - Q -deyib geri dönür v -H, K - Tacir: -Allah s - - -M lind Fatmanis v -H Fatmanis deyir: -Çox mübar Böyük bac - b - -D - 12

13 Bu sözl d -Xeyirdirmi? - qaynar su tökürl -Nec -S hili boyu düzülüb pal-paltar yumaqla m lar. Fatmanis - t sonuncu d ya ç - Fatmanis - ged y y -üskü, pal- - olan s Gülp -Ay Fatmanis, - Fatmanis -S t Gülp - maqdan? Deyirl özü d xan uzun müdd Allah önc özb Fatmanis ziyaf Gülp -deyirl - m 13

14 künd yaymaqla m k m Bütün bunla s - Qoç igidl - amaqla m Bir q -...S K Göy üzünd. -40 adam v ed yaf -yerd "b r keçir. Qonaqlardan biri: -... da görünt sözün -...Nadir xanla birlikd Abbasqulu b in himay girm sonra is nizd d -iki k Ekra M - Abbasqulu b xoca -14 bizim çiyinl Gec -gündüz qan-t mma bununla bel 14

15 H M uyduq. S Abbasqulu b d in h Ayda bir - y üz yön -iki n -... rak ed birind b ed Ekranda Abbasqulu b b v birlikd - sulu q bardaqlar var. Bir q yeniyetm -14 ) b - Musiqi v M - b Yeniyetm nd qoyub bir bucaqda diz üst -...H gözl - -ç -ç - -ç -ç Ekranda iri planda önc -...Q M ayi-ç Kuyind Mat -ç 15

16 -...Sanma ki, t Kimdir ki, d -ç Ç rxin v Yoxdur, Füzuli, heç k -ç -bitirm -yerd s b ig Abbasqulu b -H B -yerd -dey b Ekranda yeniyetm - ur: -Deyir Özünü rahat v M -O m Odur ki, x m min d -q ir d S -lütfünd -sit Güllü s Gülün r - Yeniyetm dir, f is -Q v -...Bir d t - -hicran x X T Ki, t üz heyr -...B -Vamiqü F P Onun t - 16

17 Q Ekranda yen -...S -möt Nadi söyl -bitirm -yerd Ekranda iri planda Abbasqulu b s -Xocam, çox z dem B davam edir: -...Deyir ed, h l onlar da bütün vaxtlar ed. Sonra is k, t Xoca (orta plan): - - ümumi panoram görüntüsü. Abbasqulu b tur: - ist -Allah sizd ra Abbasqulu b -Bel g söhb Bu ili k m gönd B -dem, tar v kamançaçalan is -Bel Nadirl -pis yetirdi. Biz d... 17

18 E H -...Bir gün D istifad Alp Manas b özb i k Alp Manas b K 5-6 dul v, 4-5 n D o üzd biz d ha- D -15 özb Nadirgilin evinin h m var. Kadr a - - H arxadan vurulan t -Kimsiniz, n mi planda -Evd -S -Özb -Dem l Bu sözl -K K. Onlardan biri atdan enm - dey qorxu ifad D ilin evinin yerl olmayan yeniyetm 18

19 - h - y Ekranda Nadirgilin evinin h Nadir "s eyir v -burnu qan içind Özb t : - El q - Özb n yeniyetm özün x taq deyir: -S Ümumi plan. - -M, buradan. M Nadir: -Özüm öl ist - Nadirgilin evl özb Küç - l 19

20 -Tez ol min! -B Nadir "tez ol"- -Belimd -b -Ana, anacan, bizi qoyub hara getdin? n q rinin üstün - - Gec H -üç özb arda özb - peyda olur v tlara t - ra yeniyetm is s t t -etm bir özb özb -B Bu d c Özb - il 20

21 Ekranda kiçik t ay v fonunda at çaparaq t silueti görünüb itir Bir ilin içind onun quldur d -bir heç bir x Çöllük bir düz -5 yüklü d,5-6 yüklü ulaq v -6 yüklü atdan ibar bir karvan ir v x - görünür. -Bir neç ki, onlar v öldürm v xan v m, b d idi. -Quldurlar! Ekranda t Nadirin t güll - l güll -birin bilm olmaq üçün ç ora-bura an ulaq v, güll qaçark at Ekranda at çapa-çapa güll -4 n ar bir neç -birini edir.. Ür ver 21

22 tüf biri Nadirgil -T Güll -X - Ekranda iri planda at belind adir onlara - Ümumi plan. -Kiml n biri: - Yenid - Ümumi plan.birinci - Nadir: -Yükünüzd -H Bu sözl atdan yer -dey -dey etm Birinci (iri plan): - güv Siz türkl rd var, dey z yerind Bu sözl - u göst Nadir gülüms - Birinci - Nadir: -Onun kür x Birinci 22

23 -H Ekranda Nadirin bir çevr kinci durub. Birinci brahim bir-biril sonrasa sol çiyinl r d m r üz b -b suyu süz - Ümumi plan. Nadirin ada x Nadir üzünü onlara tutur v - Xorasan -Biz Nadir: -De. Kims -T Fars, B Xorasan is bizim Q xan, iyiniz v T Q torpaq qalma n s tind?! M demir Kafir ed Nadir q - H i is görm önü. Nadir v Nadir d 23

24 -Da onlar kimi müs mi? Nadir: - olmazsa, bir Quran xo- din... - nec Nadir: -Az in v s m olununb. Bu S iqtidara g. Biz - n bu yerl S biz r. - Nadir: -M is qonaqlara tutub deyir: -Çox ç bad, Quçan v özb bildikl l Qonaqlardan biri: - -El yenic v isi at belind görünürl - 24

25 - - Ata v d n sür - r y süfr v bala süfr su içir v Orta deyir: -Buradan özün t ç m bilm Ümumi plan. Ata v -üz bitirib verir: -Yox, h -N - -Bunun bir o q edirs t - z birinci hiss verdiyin Nadir k t xan da ç 25

26 Baba görünür. Bab -ç -Bir h is K -F üz Bax, biz s inciklik bel ikiniz türk v Deyirl t k oymaqla üstün tök Baba gedir. Ondan s - Baba - Baba h -Görür - sözümü dedim. M Baba -Fikirl Baba d gedib diz üst çevirm üzünü göy - köm aba k getm Baba -N olub? 26

27 Ekranda yenid -Xan, bir n qarda- b Xan: - -zaddan verin içsin, bir azdan g Nök -geriy - -çör M -Deyil aba man xanla sözü ç di p gör, Nadirl Nadirl edirl - s t Baba - ortada iki övb m Bunun yolunu bilir m bar üstün gedib axundun v -10 -K h - qeyri-m ziyy üçün kims - Daha sonra ir xan olarsan. Xan olduqdan sonra is m 27

28 -m il üçün vaxta ehtiyac Ekranda yenid -çör ta deyir: -Deyil k etdi. Baba himay elan etdi... lar Arxa planda onlara -g f g q. ifad. Topun r Sonab inrl Ekranda iri planda sevincind Bu kadrlar l Nadir Nadir v E -neç Baba i xan seyr edir. Ekranda yenid -çör - Sonra toy oldu. Bel nin mülkünün varisin.. K mill - 28

29 hindli), hind geyiml n v -küyd "K - Baba. Nadirl - (28- meyv içind -neç, bir neç tumu, el göz d - ür göyn t deyil. - g ç -Nadir, d Nadir (iri plan): - Ümumi plan. Sonab -deyib gedir. - -Getm -Yox, d D d Nadir: - Söyl mütl Bu sözl Baba - - Üz-gözünd -tez öskürür. s Nad Xan öskür -Nadir, m son günl m Xan yen 29

30 -Allah el aqulunun toyunu da gör Xan: -T, amma m m i diqq yen s v bilikd (öskürür)... S is gör -gündüz h d - - Sarayda bütün siyasi m ölk Bir sözl s -gör Xan yen - r. d incanlar olan m Önc Nök bir neç -D xeyri çox olsun. Baba i xan: -D Sonab -Yox d - Nadir d canlara q - - -iki qurtum içir v yerin -H a bilm Sonab -H -bol t böyüy -d - Nadir Çünki m m üzd z t 30

31 Sonab - qurtum içir v - Baba -Harda q - Bu gün s ahmudun xeyrin, bilmir is F Qaçar v T... - S T d köpükl -H Yusif, söyl t -n D v l -dolaya deyir: -Vallah, bilmir -söhb D sözün -...M, F ki, buna imkan verm -olsun, v ad edib, k, h tta t... T -Bu bar? D - -T s h, özü d tam m T - - bir d D -ed -Q ki, d, sizinl m ki& T -H, 31

32 D -Bu gec zli yolla 200 qacar b daxil olub F r. T -N irdib-içirtm nec D -sil -Bu bar -al d T -Qibleyi-al th nür. Onun boynuna m -gör -V F -Sakit, g D -. Evl m Kadra nök - g F - Nök -Y - D -Am, bir az qorxan kimidi P cr f var. O, f -Ged -al D oturub. K D rub. Mirz ipind 32

33 -Siz etsin! f Bürcl atl Ekranda yenid -T özün s t il d dibl v lar. Biz d sözl b Ümumi plan.nadir Baba etm xan deyir: -Alim n g Ekranda yenid -çör -Baba an söz verdiyi kimi, Nadirin xeyrin xalq iç kimi ona bi Ata v M -...N Ekranda süfr d -, içind - O m -Yallah. 33

34 Ekranda Q "Q - F d -V -B F h - Xan q -N - mi q -M m. Sad müsaid deyil. F -Niy -B Xan : -Az S l n, v, ar, h etsin! F T m T b d da, görün n hiss lüt ol- m yuxulu- -Kims yirs Xan: -M qibleyi-al F V -N F -T V -Olmaz ki, s ya da el F 34

35 - Xanla v -küyünd - Q hücr lükl -bu t g -ged edilir v - iç -girm -H F : - n Q - Gözl ra is - -Ne...nec ç ola bilm F - t qoyub, möhürü d T Mirz (iri plan): - Az S F (iri plan): -H xan Ümumi plan.t -Bu nec Bel halda, m F -Nec yegan elan etm T 35

36 -Allah s lsun, ay F -. Mahmud - m Ekranda niz - f beld olan d M uldurlar. Onun b -gözünd k v -H son günl Sonuncu d Ekranda iri planda görün - -V. S Mahmud xan (iri planda): -B - Ümumi plan. Mahmud xan zünü - tik Mahmud xan bu sözl davam edirl m lar. K -b : "Q - -B bil-m t - birinci T bu taxtd, v m miz el acar b ad nc, 36

37 Ortaya sükut çökür. Bir neç -Etiraz ed F - Tac g xan üz h b - bir n rab Ekranda iri planda növb ni gözl Kamera geri h v v -M - Yer-yerd T qoyur v -Bismillahir-r -r Axund ni göy -Sübhanak mücir. Sübhan Ekranda (iri plan) növb T s -...Sübhan Sübhan u t Sübhan Sübhan Q - birlikd oxumaqda olan axundun s -...Sübhan l mücir. Sübhan t Sübhan Sübhan t al u Güllü-çiç toplamaqda v -...Sübhan u Sübhan 37

38 Sübhan t Sübhan, göld - rd yeml -T -zikri ancaq cariy l buraxmamaq, adam için olsun. Dövl m - Axund: - Baba ed F -T s -qala bilm ibbilm..h gönd Nadirin riyaziyyat mü - üz -süz - Bils dey Qoca mü Nadirin m epizodun t görünür: -M -Af -...S 38

39 ** -üz -M dey n, s F kimi gör... Xoca ekranda iri planda -...Dem ver m Bu d -Xocam, siz m Ekranda yenid -T Ümumi plan. Nadir deyir: - -dey -.. Ekranda yenid ciddilik -... Onlar Allahdan, bizimkil m. Allah-T m -...Bu üzd s.. Ekranda yenid - s -çox gerid oymusan. S.. Ümumi plan. Xoca sözün -...M s 39

40 m min dövrd dövl ikinci yerd bir türk dövl - -Türkiy lan qüdr idi. Ona deyirl ind bütün bizim s M kl.. Xoca yenid -... Oradaan da xaçp g l bizd d müharib N akimiyy sözün -...Gücl ad andan müst t, y ticar S m m nd landan v Ümumi plan. Xoca sözün -... S Sultan S eçirm v Nadir at belind - d rl edir: -...S ancaq s Ucu- d "TÜRKM - 40

41 Çöllükl plan nda t T t q Onun üz-gözünd olunur, sanki, taq A -t t G ub üfiqi seyr etm v Ucu- Uzaqda 4-5 d Yenid rana g 4-5 d ü. Türkm ikisinin d çiynind G deyir: -Ata, ora bax, g Qoca türkm Üfiqd nür. M - gic v -b tam yer - üçün düz, sudan iç vedr tökür. Arxa planda quyudan su ç ip - K x v dig s a ayaq üst ir biri Hac M 41

42 oxum M oxuduqca, sanki x " l " l l seriya B Ekranda Z küyünd "Z - - r qab su dönm -H Q - Bu d H töküb iç - divara söyk h - Q Ekranda ç görünür. Orta plan. Arxa t 42

43 -...X Ekranda yenid - - -Aqib Q r biri t -üz - d Kamera Süs s Süs -üst yektiv onun üzünd deyir: - Ekranda iri planda gülüms - Ekranda Süs raq hissi oxunur: -Yoxsa, Murad müharib Ümumi plan. Süs gülüms -gülüms -H sonuncu d içl Q -Allah s Süs -q Ekranda Z ntüsü v zadan iç - h -çiç t -balaban çalan müsiqiçil d birin r kalar görünür. 43

44 - -balaban s üzünü kadrdan k -S iki odun da at. - S -C -balaban s Ekranda yenid m - d -Usta, m biziml qoyur v - s O, h Balaca S a özün -Dem S -H - mür? Ekranda iri planda canlanan balaca S -Bilir demir. Ekranda iri planda S sif

45 Ümumi plan. Usta v -üz edir: -...Bax, S d ed Bu d Usta deyir: -G diyirl - -dey olur. F -Usta, bu ç ç -keçir - borcunu gönd F -birl -Usta, gönd Balaca S -S - Bu an f - geri ç Ekranda iri planda görün -H Bunlar is Q Ekranda iri planda - 45

46 -Yox birl Birinci f -Vallah, biz d içirl H - kimi onlar da sevm düz Ekranda qaya üz aqda davam edir. Kadr donur v musiqisi " Titrl qan oynayan g üz Musiqi v çaparaq ox atan g - lar d sonuncu sözl ll seriya B "Çitra" baletinin musiqisini yenid Süs -gülüms f l - Süs 46

47 t daha hündürdür. Ç Süs Ekranda Süs - S 9 Ç Süs edir: -...Bu h gözl Ekranda Süs gözünd -...T Ekranda yenid deyildir. Ç -K axmaqla doya bilmir Üzüm üzün üst ir. Kadr - Yenid - -s Aç gözünü, yox t Xanp daha sonra is ed 10 47

48 ç l r Q r v d t Ekranda h ri görünürl maqla m - -Bilmirdik, bu q - Ekranda yenid -B Bu d -gül deyir: -Ay d Q -M -sevilm Xanp - Süs - Q Q -Ür - Süs -Sabah Murad s S anda quyudan su ç türkm "TÜRKM Allah sizd - Kadra g a verir. Qoca türkm 48

49 - ötürür. G - versin. Qoca türkm -S - mömin b - S Ekranda iri planda görüntül -T Ümumi plan. Qoca türkm -AllahT -K müs Bax, görürs yerd quyusu yoxdur. Odur ki, onu qorumaq, ona qulluq etm qumla dolar, itib- -ged Qoca türkm -Allah sizd rast g Türkm - -gücüml Qoca bu sözl - durur v - dan tapança v y - bilirsiniz? h - deyir. Ekranda Z küyünd 49

50 "Z - yektiv ir görünürl ir era is geri getm -Ay Q Q hb kan vermir: -S Gülp -N Xanp - -, sizd -h Süs -gül - - Xanp - - Orta plan. Profild s -Çiç kl Süs -gülüms Getdi h -g Ekranda Q 50

51 - - Ekranda iri planda görün -utana gözl -...Naz eyl -g Yenid -en -...Yaz keç S Murad kame -...Murad da eyl -g -Salam- -filan yoxmu? Q -S d m - -filan gözl Süs -üz M s Gülp deyir: -Bunlar n Xanp -Yoxsa ist - Süs -Vallah-bilah, siz -zikriniz el y mirsiniz. Gülp -N - söyl Xanp - -m t - sevgi n Ekranda yenid - az görünür. Q 51

52 -Onsuz da atam heç vaxt m ancaq bir yolumuz var. Murad: -N Ekranda iri planda görün - -Heç vaxt. M -üz -Bunu nec - Murad: -Yolunu fikirl i gün T F elçilik etm Q -Bird Murad: -Onda s n mütl sanki, m gördünmü? Z sakini t obyektivi t mi planda görüntüsü. Bunlar Z axundu v -G etdir v Ekranda yenid At belind - plan. 52

53 - -biril ed da olmaqla dig etdir Vali deyir: -Az - d bl süvaril f olaraq, T -...Z Ekranda t kütl -küyd müdd t görüntül -balaban s b olan t -a b durur. Dig -Haqqdan inay Ekranda iri planda T sif -...Q Kafirl onun kim v Ekranda yenid -Ç asib, F gözünd m davam edir: 53

54 -...Fir Xorasana sala bir gün... Ekranda yenid - -Mehdi d - - unun n d -... Ekranda iri planda q axundu növb - T -B Ortaya d Ekranda ümumi planda üz-üz -B -kü türk d - Ekranda iri planda görün Z valisi görünür. Onu növb Z -Kim siz - deyib ki, sünnil Z -gözü görmür. Fit -Qibleyi al 54

55 -Bir q ba müsb b Nadirqulunu xan v Bu sözl - ist yan kis Kis vedr v - nun namiz Bu d a kis köpükl -Ül v -! M -Xum v F s -ni Mahmuddan qoruyarsan, görüm, nec kis S "TÜRKM - çör müraci -Dem -B Qoca türkm -. Bilirs olub. S Az kiçik v Söhb yerind g k Qoca türkm 55

56 -M r. S idi. B -b -b Bu sözl edir: - Ekranda iri planda gülüms -Allah sizd birin -Bismillah! -deib, yaymalardan götürül asta- - dirir v türkm sonra -Dem Nadirqulu xan çox z olana q önc ki, siz imam bizim söhb tutmaz. Nadir xan önc Ekranda K "K - M - xadimi Nadirqulu xan onlara müraci -M - - m - 24 M K - - z 56

57 toplanacaq v olub- -...B v H ana l valid Ekranda mühasibini böyük hörm Özb -...Mühacirl Nadir d -M edir - rik. Bu sözl bir-bir iki S üç at v "TÜRKM - lar v deyir: - sonra h Ekranda K "K - M - q

58 -Bizim fikrimiz h mizin v Q -Xumda H dikl sözün edir: -...Ümid edir d -söyl r v fürs -olmaya, z Ümumi plan. Nadir xan üzünü türkm Sizin bu bar -B - bildirilir. Bu üzd -sünn d -T -...Hörm -olmaya z sözl -K -bir istehza il - mühacirl ar v onu özl x zm edir v - h d Ekranda iri planda özb 58

59 -Xeyr. Söhb -K N chül-b -O m Nadir xan üzünü kadrdan k - -B xadimin seçibl Bu sözl iml bir-birl - özb xadiml deyir: - - t -Siz deyirsiniz ki, mühacirl bu bel -Tövb -cü ay yir? Ekranda iri planda görün -K ay - -d çaylar axan c özb -Siz 100-cü ay -ci ay -Görür t edir. M bildirilir. 101-ci ay 59

60 söhb M iy S "TÜRKM 35- lar. S deyir: -Nadirqulu xan özünd bilm H öyl l türkm Bel y Qoca türkm -... Türkm v m d -d üstün tuturdular v s di. Ül növb Ekranda K "K - M - xadimi Nadirqulu xan onlara müraci -X x mömin müs liyi öz üz bel -qüdsid nl nuz. - -qüdsini n 60

61 - M ed Ümumi plan. Özb - Nadir xan: -H üst yüks n, s üzd - Özb - S "TÜRKM - ortasnda üz-üz var. Qoca türkm -ç -T - ç Ekranda iri planda görüntül -...Xorasandan Q n Mahmud xan x h Bu d -... F x m S q Ümumi plan. Türkm - F 61

62 sonralar is Ekranda Z lanr. Bura bir t düz - -a q -balaban v ça "Z - val Bel hara is -balaban v s Gülp r edirl v -balaban v -Qibleyi-al - F -B - -Heç n Bu an güll Güll lir. 62

63 Murada zill Ekranda dig Murad h Görüntüy z ed Q tin bir q Ekranda yenid r q kütl - Ekranda orta planda m -ged -küyd vin edir. Q - Sevincind - öpürl -küyd dönd Murad at belind ür T - 63

64 - Ekranda iri planda görün - -D Ümumi plan. Murad deyir: -Qibleyi-al anlat- T Ekranda edirl T -gülüms - ör - d - iks T -S Murad: -Allah sizd onuna q siz -sevin verm G d birin r. Arxa t r menzurkalar görünür. - ar n -gülüms deyir: 64

65 -Usta siz Ekranda yenid -Xeyir ola, n Bu an S - -filan yoxdur. El - S -Q T g Bu sözl bir-iki saniy -Heç n S -Allah el -G r. - gücl -V Ekranda yenid - Bu d -B M -Bizi vali gönd siz -filana ehtiyac yoxdur. M -tap yer olan v -dey tinin Süs is 65

66 keçirl iz neç Onlar iç - - -V -Qibleyi-al z Süs Süs s lar. Xanp - öz r Gülp -Vallah-bilah, s Q -Atam el özün üçün edirl rda görüb b - -H d Ümumi plan. Gülp - Xanp -S sin. - Süs -Bizim bu Xanp G 66

67 Q il örtüb. Süs -Bax, el -bitirm s Q - çala- - - nibdi... Murad oxuya- -...Bad Ekranda utancaq halda gözl naz görünür. Kadra daxil olan Murad onunla üzb - N görünürl Üz-üz yir: - - Murad özünd - Ekranda iri planda görün d sözün - sonrasa bizi d Vallah, indiy g 67

68 Böyük bir gölün seyr -6 metr m dig an hissi sezilir. Gölün -gözl -Dem Murad: -B Ekranda iri planda görüntül -Siyas gözl yirs n t gizl -...B sürm Ümumi plan. T - lar düzürl Ekranda su üstünd -...Tez ol dart. Ümumi plan. Murad c At belind Xan deyir: 68

69 - yeni bir fikir g onu yenid Vali: - Q -N Vali d -M likd q Ekranda iri planda görün -S günd - - -T Ümumi plan. F - - g saxlamaqda davam edirl Davam etm - h Vali: -H özb bütün tutub. F -Bizim d t söhb -M Murad: - ed -sev 69

70 -M m s var. Bu gün Bilirs kimins qorxa- dost görünm -... Gec üçün h - F -s hakimiyy T -Bir b -birind yen y Ümumi plan -...Söyl Murad: - m T - hafiz h is in s -30 n m Bu gün bilmir ir h - bil f s 70

71 Ekranda Q "Q - qaz v -T - bizim F üzd Ekranda iri planda görüntül -...H i -X onra bütün gözünd v Q ha pis ola bil -Bilir x Molla S -Orada Nadir x -Bu da ola bil Ekranda M -çiç görünür. K -balaba d M - 71

72 M - d ed -H Komandan: - Nadir: - -içirdin. Ev- biz -K Q axund görünür. Ümumi plan. Bu m "Q - yir: -Xorasan ül - Molla: -Bel bilm nd: - rin türkm maq üçün c vi d Ekranda iri planda görüntül -...Z T sib Mirz xan O bu sözl g z cizgil d oxunur. 72

73 Ekrand - -Mehdi d Ekranda - - axund da kadra daxil olurlar d - Ekranda iri planda q axundu növb - T h q -B Ortaya d Ekranda ümumi planda üz-üz -B -kü türk - ikirl Ekranda iri planda görün valisi görünür. Onu növb Z axundu -Kim siz - deyib ki, sünnil (T * Ekranda yenid Molla deyir: - -B li. F -çatmaz, urus v - Molla S 73

74 -M hiyl - D - il -skeletin içind gör r m zad holland geyimli müh. Bu m - - r uzun etdikl sizinkil dir Holland müh d Bu an dig H 74

75 Müh il -8 rus süvürisi görünür. er c - yur v qrafa müraci - - m -Bu da m mütl Qraf z - Diktor m - Çar - Diktor m -Bura g t Çar v t - Diktor m -O, Baltik d q. deyir: - Diktor m -G türkl - - Diktor: 75

76 - x - Diktor m - burada v Pyotr: - Diktor m - zü b bilm siz olursa- T iz v -biri il ç bizim üçün böyük strateji ön Ekranda iri planda görüntül - - -Türkl q 55 v Ekranda yenid -? Diktor m -M 76

77 Ümumi plan. Qraf deyir: - - e cüm -Bizim R h tindir. Persiya is - Az n -n gör ki, onlar 200 ild Pyotr: - - Diktor m - l Ekranda iri planda görün - - Diktor: -Persiyaya g olaraq daha Az -p Ekranda iri planda - Diktor: -Ordunu b Ümumi plan. Qraf d - Diktor: -Bel 77

78 S b - HERAT, (12- Sonab vurur v -üz Rzaqulu görünürl döy - Nadir gülüms yön dir v nun çökür. nab kameraya t -M -b m Eyvandan 78

79 kameraya t sükut çökür. O, sözün - t qala bürcün vam edir: -M yenid Ekranda qala bürcü üz an yenid kameraya t sükut çökür. O, sözün -M m sizinl Ekranda yenid t - ik- T -Bu günd ibad -birin rm T -Bu günd S "TÜRKM - ortasnda üz-üz -ç deyir: 79

80 - hakimiyy tdi. Bütün Xorasanda dostluq v 60 M sürm Qoca türkm - eyni dilin f da türkl m yerd -b Ekranda iri planda türkm m edir: - is -rind q Ümumi plan. Üz-üz bir d - q hesab edirdil gücl Söhb urur. Qoca is sözün -... onun-bunun ri üçün istifad - Ekranda iri planda türkm -O n Ümumi plan. Qoca türkm sualla cavab verir: -M -Yox, Firdövsi kimdir? 80

81 G -Firdövsi iridir. T - Farslarla türkl -m -çox q ölk Söhb - edirdil - n - F qacarlardan ibar Ekranda iri planda görün -...T dir d üz özb Q Düz - dan ibar niz z QUÇAN-Q - - -Az qonaqp b Az - Rzaqulu: -Az Nadir: - -3 gün Rzaqulu: -Bils Nadir: -M n Az - -ba- 81

82 ba yurdumuzu görm m -l doyunca n, Bu sözl S "TÜRKM - ortasnda üz-üz Qoca türkm -ç k -Deyil -salamat t... Ümumi plan. Qoca türkm -... g Nadirin v x hakimini öldürm Q Q meyiti k dird n f Q - Ekranda hakimin meyitini qoruyan -üz q - fqan - -El on -yerd -Allah c 82

83 Q küç -40 n - arvad v -yir, f o, söz ulur. Bütün bu hadis musiqi s Böyük v -a q -150 n f -N -Biz sizin inizl -Sözünüzü Sakinl - amma sizin - zd geri ç -R Kütl -üz q - -Küçük s O, sözünü bitir -bitirm Kütl - niz imar kütl n niz Hüseyn! - - i. Kütl çöld -Ya Hüseyn! Ya Hüseyn!... Bu an iç 83

84 Ekranda at belind qaçan v Q m - lll seriya SIYAS Q S s Q - Ekranda Q li xan Qacar, Nadirqulu xan gül-çiç h zurna- Murad v yeniyetm -çiç s Bu d lunun diqq is Murad v Ekranda yenid ed s -K li xanla Nadirqulu xan ir 84

85 Üz-üz lalar v -Qibleyi-al -B iç Mo - k Bir d - verm - q k -k ayaq üst Mahmud: -Dem K - -M -yeni x y -...S Bu sözl n q -...Ped -süxt E 85

86 -...M Amma s Bu sözl ir: -...Amma s sözün zünü arxaya çevirir. - Onun h -N -Q mizin çoxu -y xan v Mahmud q - O, sözünü bitir -bitirm -q -üz davam edir. O, bird Mahmud xan - G Soltan Hüseyn bu sözl gözl -ixtiyari bir- ri ç Üzü tüpürc q -birini Ümumi plan. H belind - halda yer s Müseyib arxa t - S 86

87 - r maq ist Q -birin baxan mollalar görünür. Orta plan. Ekranda yenid yer Q -palazla b ahmud yen sin - -dil Mahmud yen -H Ekranda i nür. - Ümumi plan. H -Dem Q silk -S Özünü ir - -H Mahmudun növb hönkü H - arvad v 87

88 - Bu sözl stünd -Görünür, Q m maq fikrind -taca sahib d z - Q at belind boyu h - Q - T g - mühasir bir miqdar köm - iki ay da Bu müdd - m -tut iki topumuz, 11 d - gücünd k -Qibleyi-al - 88

89 -Söyl Ümumi plan. T -M l T -Allah l -V Nadir: - - Nadir: -M Q üz-üz -M r Rzaqulu: - at olma. Burada özümü s F darvazaya t lir. F -Ged Razaqulu bir söz dem Ekranda qaya üz edir. Kadr donur v in "Çitra" baletind musiqisi " Titrl üz Musiqi v 89

90 öpdüyü anda kadr yenid - d trl sonuncu sözl lll seriya Siyas "Çitra" baletinin musiqisini yenid S - v 6 dolu kis v m "TÜRKM - Qoca türkm v Nam -bir yerd - s istiot v - -bir kis türkm -Bura imza at, z Qoca türkm ür -ç alnndan öpür: - - olsun. Türkm - 90

91 v Qumlu s rüy gün - gedirl - -Yox, m -Dem köm m "GÜRGAN edirl deyir: -Bura türkm - rul: -B -Bu küç - bir-birind Ekranda d sahild -Dem din, s - n ikinci M 91

92 - -H -S Amma el -bel üzd f quraraq üz-üz önl iki g m süfr -Çay iç oxsa... -Yem Xidm - ran l -N -Az plovu. -Biz Xidm - -Quzu olsun. Xidm -Göz Ekranda iri planda kamançaçalan görünür. O, gözl -H Ümumi plan. Xidm -göy - -Bu n ur? Xidm -dey 92

93 -Bunu apar, ayran g Xidm -deyir v tutur: - de - - bildik ki, M Bu d xil olur v - - Xidm - Mahmud -deyib, - -N - idi. -M -S kürd d c in r gizli bir qasid gönd vedi. N d l Ekranda 5-6 t qoyun-quzu görünür. T n v -üz -cü il). N 93

94 -Xorasan kürdl y n m münasib h keçirm -y qiq Mahmud o q s Nadir bir q -N N -Dörd r apa bilm - keç - M -üz - dikl i, M qar- -p - xan onu T axundu molla S Ekranda Q pill görünr (1724- Qacar, Murad v - t kilirl Ekranda c - S tur: -Son olaraq söyl -deyir. S -K - 94

95 - Ümumi plan. m T masib Mirz obyektivi onun üz i plan. C kütl gözün - -Dediyim yer o biri küç ürl -Sonra n -M Bir-iki h köm kimi biz - ild çox mühasir m t -du... v - etdikl -lik ordu mühasir neç bilm t öldürm Sol ist sözün 95

96 - riz g F ar... edir: -...H d çox miqdarda top-tüf yimind - ir - t b -Bizim dilimizi harada öyr T - dem etm v a is oldular. - T -M - bizimkind T -Bu hesabdan deyil. Amma etiraf etm m -Ola bil T 96

97 - -Allah l - -Y Birinci lakey: - Diktor: -Allah bilir, b Pyotrun q - v azirl - - T rcüm i çar n sözl rini Az rbaycan türkc sin evirir: -Siz s - bu bar T - - yükl m 25- Ekranda Murad v görünür. Arxa planda öküzl -birini b - lardan sonra ç mi yüz kiçik top verm 97

98 - i v biz Deyirl -Af md - Murada tutur: - Murad: - T -Ged T gedirl -Qibleyi-al hana? -S Xan: - t -Önc dirm peyda olur. F - v F -M s yürüy 98

99 F kc müt -ç Ekranda c - S tur: -Son olaraq söyl -deyir. S -K - ini oxu! - Ümumi plan. n m T obyektivi onun üz C kütl gözün g q dik At belind Xan deyir: - u cür q yeni bir fikir g onu yenid d Vali: - Q -N Vali d 99

100 -M iyinizd q Ekranda iri planda görün -S günd - - -T sulu q g r edir: -Xan, dedil F v Ümumi plan. Xan ayaq üst - ç - -G -dön Ekranda iri planda gözl -Gec - Üstümüzd Ekranda at belind el - m M - Y bell öküzl 100

101 Ala- - obyektivi T -görüntül -birinin v v -C ni d hir Mirz çör Aman c D Kiml naraq dastan dinl 200- sözün - Bu üstü s B M Bel nec Zöhr B Ekranda Orta plan. Üz-gözünd olaraq o, k -C gizl Ekrana daxil olan Murad arxadan F -...H g 101

102 Ekranda yenid dir: çar içind -üz lu deyir: -Ata, m edir v Nadir onun sözünü k - in nec Rzaqulu: -Vallah, s - almasaq, günl ü deyir ki, m -Murad v fikird m a v - Ekranda iri planda görün -G edir: - daxil olur: - göz Hörm -Ged Nadirqulu xan önd il e -... Biz 102

103 ulu görünür. Onlar bir q ir -...M -tik Mirz l -Nec -tüf F -M -üç h r: - -V Üz-üz daxil olan Nadir iç -F -tüf -3 h Nadir: -M h üz - - -N -bir qazana - S des ltimas el 103

104 H Ekranda dastan söyl -...S bir sözünü k öy deyir: -H H -Bu gün yem Qazan döy - -b -edir. - -yey -S Rzaqulu: - mür Murad: - bütün top-tüf Rzaqulu: - dim ki, topl -tez bel Murad: -H bilirs ç Rzaquin: -Dem Ona gör Murad: -M Rzaqulu: -Bilir dan da, s ma gör Murad: -Dem Bunu özü m 104

105 T -üz - üzünü Nadir -M - -t lim edin. F S g -deyir, t r- Ekranda iri planda F gizl -S üzünü F Ekranda iri planda F h gizl çöhr Ümumi plan. Süfr -Dey Xan: -M b elmin gücyetm Bu sözl Ekranda milli geyimd kamanca, g ifa ed q "GÜRGAN üstünd 105

106 -H -H -Sabah is dan R - -N Dem -birimiz -dayaq durmaq borcumuzdur. Deyilmi? -El deyir: - Ekranda ik -biri il -birini -Amma n rd l -... l gönd süvaril bil sonra birl B -buna xidm Bu x - - an v Nadirqulu xan T - -qolunu. 106

107 -Siz gedin! Murad v r. T -Bu x v F -Sizi Q m -b al göst T Mirz - F -bura var-g r: M - -S Nadirqulu xan: - rr deyil ki, bu gün Qacar v iki etm - urana - T - -bitm H gülüms xac -S -b Xac - - m 107

108 d Üfüq X - G -üz d -Deyil t t d gün ilk d üç gün, üç gec - Kazm: -M dum. M minn mühafiz xidm m - llah, yumub açr. Sanki, h - - -Bel -B t - tutursunuz? erir: -B - 108

109 Rzaqulu b - idi. O da m nd - Rzaqulu b - da), Razaqulu b - - -biril ir q - Ekranda -yey planda görüntül - d Murad gülüms - Rzaquluya tutur) Görürs - - -utana: -B - ma Rzaqulu: - b müraci -, s -M Rzaqulu: - s Ekranda yenid rünürl - Bu d q - Ekranda d -G görmürs 109

110 Ekranda iri planda görüntül -Yelk Ümumi -gül -M önc etm -S n t Onun buna n -S - -El s bax. Ekranda üfüqd gövd -Gördünmü? Bayaq ancaq yelk tam görürs gördüyün kimi. Ekranda yenid n üz-üz Onlardan birincisi h - -gül -Gün ay nec dir -B - ub saxlayan Allah suyu da el - ki, m g Kadra önc nizd dönürl 110

111 D - - G v yir: - elmd idi. Az hakimiyy böyük Darülfü-nunu, Tibbiyy Fir -böyük aliml Bilirs dr nünda t - n müs -d k ind sarayda s H - bir sa M - y - T göst -Bu, dünyada ilk d Nadir böyük qürur hissil -B dir. T -H - oda ver T 111

112 -Bilir d h Bu sözl -M lik atam is Ekranda iri planda görüntül -... lb c -f - Ümumi plan. Nadirqulu xan: -M din xadiml etmirl - hesab edirl Bel - - g etmis Müsahibl ed - - T - - Nadir: - Bu d -dey - -X -Urus c T -biril -Uruslara göy ktub gönd 112

113 T Nadirqulu xan da iki n - -Dem d Ekranda c - vaqif deyilik? -Siz erm Ümumi plan. Birinci c -B -al bu is - Rum t -B - l -Ay susluq ed el -B Bu sözl Ekranda qaranlq d m X - G v y edildi. C -s

114 ötürürdül -Çox q - -Vallah, des görk b E -Deyin ki, bizim g -H erm aya zil -Gec -Sizin d Sahild lövb körpüy Onlardan birinin üstünd ikinci arabaya yükl yükl arabadan bir q v -Bir vaxtlar bütün bu olsun. Bütün X m s azad etdi. Düz birind - -üz -CU il, 29 SENTYABR 114

115 C -c C at belind - Murad v -Diqq ver rimi gözl - ç - - Ekranda yenid - T -Dey Nadir: - Ekranda hücuma keçirl v -5 n s dönd lir. Süvaril Üstünd - Nadirqulu xan 115

116 mühafiz -15 diqq -Gör nec ir T -. V ed Ekranda Nadirqulu xan v -Gördünüzmü, qibleyi-al Sevincd - Nadir: -H Nadir Ekranda yerl onlar düz ortadan iki yer -y Qaça-qaça hücuma keçm. H -duman bürüyür. Toz-dumana baxmayaraq, yer - Ekranda at belind xan görünür. Orta plan. Arxa planda kül -Allah l özümüzü v O, sözünü bitir -bitirm -göy növb - Ekranda T utur: - görünür. B 116

117 v P -p d Orta plan. T -biril m - qaçan 50-y -y q - görünür. H n uzanr. süvaril Yenid qaçan 50-y - süvarisi görünür. H süvari istisna olmaqla, dig v is -üz -biril -üz -birinin z z qan v u xan v Murad b Qibleyi-al xan is siz 117

118 - m izz Murad: - Nadir t - gil küp s - -g v - 12 NOYABR verm - - -Kiprikl -D S ed -...Düz 99 d - p -T ev köm - Evin içi. Burada iki t istifad Fatim - - görünürl - Fatim -Yox, n Solmaz: - min özü m -q Allah Mahmudun gorunu çatl 118

119 Fatim - -D i bitirm - keç -...G. Solmaz: -Bizim köm -l -deyib, yenid Evin h dig gir Gülm - - Qoca cavab verir: -V Gülm Xac -l d daxil olur v -S Xac -gül - apar ev -deyib, i xac -Görür Xac götürüb su tökm tün deyir: - Xac -tök -T - 119

120 -ed edir... Bu x -...T 8 minlik ordudan sad - Deyil da, dey - n d O, yenid tökm - -sabah g v qulu: - d etdim v Xac -k -Amma, çox t bilm -bura var-g mera t - -birigünd gücümüz yoxdur. El. Bütün x d s öldürün. Fars m m - Gec -k -25 d -y sg -çiç 120

121 görünür. K - d musiqi ifa edirl ISFAHAN asmaqda zurna-balaban v nax sad v - Az Solmaz: -Ay s Fatim -O n B Riz - lah, bir neç Gör - Solmaz: - bibisin Riz -bic gülür: -V iz -bitirm - H - - -l su töküb onu Riz - - : 121

122 -Allah Riz lu xan kimi m G. Nadirqulu xan kitabxanann r d -Bu kitabxanann d Nadir üzünü kitabxana r - S -B c Mahmud xan idi. Nadir: -Sad S -B Nadir: -Bunlara is S im: - elan ed - S -B -Bilik -T çox sev Nadir -Onlar m - Müsahibl -M llah R d -dürüst q Nadir: - bilmis yiqs S 122

123 -M vers Nadirqulu xan: -Buyur. S -Çox-çox üzr ist izinl -Xac S - Xan: - S -Burada, çöld Nadir: -De, g -deyib dönür v r g - Xan: -V Kadra daxil olan xac - Gülm Nadiri gülm utur, Gülm edir: -...R oturtduqdan sonra bu m c r - alça üstünd tan B 123

124 -M g Ekranda bu sözl Yenid lu: -Nadirqulu xan saraya dönm gönd -paltar, b z Ekranda sevincl -yer - -T sakini t obyektivi t lardan biri Nadirqulu xan Bird -G etdir v an sevinc v Ekranda yenid t At belind Murad b biril 124

125 çök landa -Az - d g Ekranda T - Ekranda d - Fatim Yenid m lv seriya Z -çiç - si Fatim -ed g görünür. Fatim - xan hum- qorxaraq z h h Ön planda müsahibl Fatim - zindanda atana v, M -deyib v gözl Bu d - T 125

126 -Qism acar t P rz -Ged -al D oturub. K z Mirz ipind usif deyir: -Siz EPIZODUN SONU ül-çiç T -ed g dig -B F küknar v -Onun m etm sizl Riz -Çox pis zaman T -H Fatim -B -Ona özüm ri il Ekranda ç sözün 126

127 - lu b - D R - -CI IL, OKTYABR tutqundur. Ümumi plan. Arxa planda d il - -Nec ir -birinin üstün ç ur: -Dutum, dutum, N S Dutum, dutum... üstünd -...M Dutum, dutum... Ekranda h nür. O, in - - Dutum, dutum, N - arxa planda, h d 127

128 -V - Ç - H - -Beb Ç -Dey -Türk dilini bilm deyir: - eeeee, m - -Bunlar da farslar kimi - r. -Amma, m -Yox, gerç Görünür, q - r - - ki, farslar dild -Sözünüzd -biçini d - -M Söhb bu yerind - 128

129 keçm - Ekranda qaya üz edir. Kadr donur v musiqisi " Titrl üz edir v Musiqi v Musiqi v an- d a r sonuncu sözl lll seriya Z "Çitra" baletinin musiqisini yenid v H v ipl -H -Allah sizd -Salamat qa - 129

130 T Rzaqulu b n tutduq. Burada gördükl d - Küç di. Cüm -N deyill g Ekranda yenid - zind - yerd l. H -...Y sünnil üzd -...C q C d c -Sünni il -Bu bar 130

131 da at belind Bu m - -Vallah, çox t - - Ekranda iri planda görüntül -Bu küç tapa bil kiray - -Allah köm ed -yerd - t h b -Heç yerd Farsda, Mazndaranda da bel yoxdur. Ona gör -birinin - -Hind ölk bilmir kömür kimi qapqara. Gec - -gücl - usiqi s - 131

132 - - Müs -Dem lik yerimiz d dörd n edir: - Buyurun iç iniz, s üstün - 12 n dürl - verim. deyib, h masa, iki s olurlar. Hindli deyir: - m S -H - -Nec - Ekranda iri planda görün -Sünni v -B 132

133 -Sünni sünn -qanun dem - K -qanun qayda-qanun m qayda-qanununa uyan, m hizb, m Nuh - -cu ay k H -T parça- -firq -...B d üçün istifad d müs Ümumi plan. Kadra daxil olan hindli masann üstün - - ma T Ekranda iri planda görüntül - -Önc - rl - - a - at 133

134 s -dumandan görünm girm - Qala bürcün ir tül N - - keçirm H - etdir -birin g belind - Qala bürcün XÜRR - m 730- S -çiç - v t 134

135 müdd - - -arda q - -N -Dey dirç dirqulu xan kim önc bilm böyük Ekranda iri planda görün - - -birini bir ç davam edir: tüf d Az -N -M bil - yerl Ekranda iri planda görün -Dem bir k -H 135

136 onlara Az m Bell - H -üz - x - özl c özüm verir Ekranda iri planda görün -... Özünüz d izin g ç verm özl müqavim -Dem üz -Söyl mma görünür, sizin üç il önc müqavil üz Ekranda bu x zün -...M - 136

137 rumlu h ki, onu da sabah siz Nadirqulu xan: -Dem Ekranda yenid -M keçm bilm müqavil -...Odur ki, üqavim Amma o da var ki, H d Nadir: -Dem T -Hörm rar ver G -tüf M - Nadir: -Sizin sözl mütl v - Nadir: -Müsaid 137

138 Xan v -Bilirsinizmi, sizin m - üçün d rc - - Nadir gülüms -Az min r - - onlara t t - Nadir: -Allah köm Xan v - d - un q - -L tan var-g -...Yen h elçisi - izin d 138

139 Ekranda iri planda görün -M - Ekranda onu iri planda -Yet didib- k - -söb nec - -Oh, T R l qubernatorunun iqam ayaq üst -üz R Dem niz, el Adyutant: - Diktor: -El Qubernator: - Diktor: -Y Adyutant: - Diktor: -Nadirqulu xan, Qubernator iri planda görüntül 139

140 - Diktor: -H Ekranda qubernatoru iri planda adyutant - Diktor: - Teymurla eyni so Ümumi plan.bu sözl T - yeml ISFAHAN m - onun m böyük x Molla S - -al verd z da sizin sözünüz - -N Ekranda iri planda görüntül - heç -tüf Ümumi plan. Molla S 140

141 - ist -Kimi c -c otur axund yerind T S - il -durur. Onun is - öhr -günd soxmasaq, bir gün bizim d q telin Mollalardan biri: - d Bizl a: -Mütl - dey Molla S - - ar onlarla birlikd ns irl -ASTARA YOLU T ordusunun Ir adirqulu geri ç keçm b vrd yatrmaq üçün üzünü Xorasana dönd Bu sözl - 141

142 ed - kimd -H Ka - - Astarann küç gül-çiç b -y yerd küç -çiç in Bu m ASTARA s -çiç rul - Süpürg -V Iri planda görüntül -Xeyir ola, bu n -çiç - Ümumi plan. Süpürg -O d olan bit -çiç Ekranda yenid - -N getdi? üpürg -L -L 142

143 - -t Özün d -pas içind m saray var. Bir gün dinc da hara getdikl - virir. Ekranda at belind atdan - - deyib onun v. Burada onu ikinci xidm Xidm -B Xidm - Xidm - -Q Xidm -Bura Gilan v s -H göz g - - Xidm - - qoydular. Bilirs Xidm -Vallah, - 143

144 Ekranda iri planda görün m - - ç -40 n -iki müs Onlar is zim hamamlarda çimirdil -iki d - döyürdül gedirdil Ümumi plan. Xidm - -Yox, önc Xidm -El a g Xidm -gözü ç. B -dü - Murad b - -N gedib? B -Y Mirz h elan - Ekranda iri planda görün n Murad: -S Ümumi plan. B -Vallah, m r rin yoxdur. M Murad b - B - 144

145 -B Murad: -H Xidm - bir g cangüd Murad: - H -üz süf -t yey -R -A - m va-cibliyin görünürl -çiç m ISFAHAN billah, bel nüfuzunun kölg -N Molla S -Bu gün s - üst iz gücl sin olsun ki, h -biri il bilm ikisini Ekranda iri planda görüntül -...Odur ki, m qurultayda xan seçdikl i M 145

146 F sizin onlara münasib - getm -Biz getm v ed etm T - Molla S -Qibleyi-al dirm is Molla S -...Deyil istifad q Ekranda ç axundun s -...Ümumiyy izd T T - Nüfuzunuz da bir Ekranda iri planda görüntül fikirl - gönd - 146

147 - önd Ümumi plan. Molla S - - Milla S - - -gözünd -N Murad: -Çala bilmir -billah, bu Molla S narahat edir. -Niy Murad: - vaxt farsa etibar etm un hökum is özl Ekranda iri planda görün sonra - ada s dünyada yegan d asibi dinl T -Amma siyas - bilir Ümumi plan. Murad: 147

148 -T -Qibleyi-al -De, g -M T -Yox, s gör T -H f el -B -al -B i özü il Ümumi plan: -Bel ibar T ib Mirz - -B -Sabah onun T - bilirs -B -al 148

149 -gözünd - sezil - H bir yem -üz -ci il). -t masqura var. Murad yey -yey - n Molla S T - - vuraraq, müxt z T - g n ç Ekranda çövqan oynayan v - -birini Ön planda - görüntül orta planda görüntül Ekranda k -palaz üstünd ünür. Ümumi plan. Xan - Xan -...Biri 149

150 Kamerann obyektivi t - l - siqiçil - keçib ged -g nin s - B - görünür. Arxa planda T car, Molla S -20 n X - sin k - ükür olsun Allaha, yetdim murada, M Mövlam t K üzl -...S K Kim ers Buyurram c D Ekranda növb X - Vallah, m S N, bu!

151 -...S Möhk ut d S - görünür. Arxa planda T b Mirz S dinl -20 n X -...Sonra S nu bir az da ür K H H ir yem -üz - - -t ayrandan bir qurtum içir v -T elçil ri d Murad iri planda görünür v -...El - g zin edir. O, müsahibini diqq - T pill en ÜÇMÜ - 151

152 -Y üstünd rs -tüf Murad: - R ets Ekranda iri görün s -Dostum, Üçmü gün yen Ümumi plan. Murad: -M T -Amin, ya Allah! m T -ed - c çann b - -iki q is - H -üz - - r neç -t Xidm - -B Murad: -Yox, söyl Xidm -deyib, gedir. Murad is -R 152

153 - z gözl Ekranda iri planda görüntül - t - bununla da h Ekranda iri planda h sözün -...Bel -salamat - q -ed ordudan sad - -bir d irc - h m - Murad Yem çöl -çxmaz, kadra daxil olanl nök ipl -ç irl -Gedirik. Ekranda bir t -a q r r. Bir t ed Arxa planda onlar izl 153

154 - Bütün günl bir k gözl ir: - Xalça-palazla b kiçik f nümay panoram. Bu m - - etdiniz. Siz biz il Kamerann obyektivi bir- -etdir Etiraf ed yildi. Bundan önc Buna baxmayaraq, biz h xaçp - n duq... Bu d b b davam edir: -...Biz gözl mma çox-çox t bel Ekranda iri planda göün 154

155 -...Halbuki, eyni anda siz d h hiss -tüf korluq ç urad b - - yiniz kimi, h üs -birinin x üçün imkan vers s Ekranda yenid - -dey - Ümu - ç müqavil Nadirqulu xan -...Bizd h sahibdir. hörm -li T -B Bir t n yolla h ed Arxa planda onlar izl 155

156 -N q çevirdil bir gün sonra b müzakir - il kreslonun R - ova t - : -M r Baron gülümsün - - Bu sözl gülüms - Diktor t -Yeri g -.. -Bu bar d General da ciddi görk -g -ed Diktor: -Q etmirl olasan v Lakeyin s 156

157 - Diktor: -Az m xan iç Ümumi plan. Baron v -üz Önc rl -deyir, general is sözl -Sizi yenid g n gülüms - General - general da o oturandan sonra yerl - - -Bu yerl d edir m olmayacaq. Ekranda iri planda gülüms -M tam qane edir v t t h Bu sözl gülüms - 157

158 Ekranda iri planda görüntül -Dem -T General Leva ov v -üz rl -X -H General: - sevindi v verm ki, d -Buna ehtiyac yoxdur. M dövl Ekranda iri planda görün -Siz m dövl olan hörm ad sind -C r? Ekranda yenid - v, biz is deyirik. Siz an deyirsiniz, bizs m menya Ekranda iri pla -Çox q Ekranda orta planda avar ç -Sizd ar, bizd pyat, sizd 158

159 - 53 -Nec General: - - Ümumi plan.general Leva ov v sürdükl -üz sahil v - M -kuda, çe-çto, z -znayu. Farsca ancaq bu sözl onlar da urus sözl öst v -Amma m Tatarlar is Gener -Bel özülü üz -türk s v z -Bu, h Ekranda iri planda xan general -Biz bu m m Ekranda yenid -bic gül -Çox. Vallah, ömrümd Ümumi plan. General gül -Bu gec mük g Bir t ed 159

160 nür. Onlar söhb - c ist v Amma bunun niy g çox-çox sonra biz M, o da onlardan Kür v Onun bu t -B s, gör Ekranda iri planda görün -H Osma tük ul v -sursat gönd -B Ümumi plan. Murad: -Hind ölk n -tez mane olurlar. Bir d h Çox ç tutdu. Ekranda Herat küç da HERAT

161 - - -gözü qan içind v -y - - g ind -Bunlar kimdir? - Nadir q ram. -üz ç -tutdu oyn - - ist q yill V m edir: -...H Nadirqulu xandan ehtiyat etdikl vil sinl Ekranda iri planda görün -Deyil -sursat v gönd 161

162 - yox. Ekranda iri planda Molla S dini -Dön - fikri n Ümumi plan. Molla S -Bu - vaxtdan v - -N Molla S -Deyir -q q Ekranda iri planda görün -S ür xanla M olacaqlar. n -El Ekranda yenid - üçüns - - Ümumi plan. Molla S - ona M - ç d 162

163 -M m s Molla S -S kiml -M Molla S - -söhb bir k -H Ekranda iri planda görün olla S -gözün r -Onu s -Bu bar ola bil Bu sözl ümumi plan Birinci planda is -tutdu oynay - ndurur v rirl HERAT adan at belind - nlikd - tur: -Xan, M Nadir: 163

164 -Bilmir - Novruzu onlarla birlikd H -H edim. Nadir: - üçlüyü (tar, kamança v görünür. Xan -G Vücudum, z -s - T - xan g -...X -s Z - S L -firdövsi- Rzaqulu b d y -...S -sovmim, safavü m H - görünür. Nadirqulu xan deyir: - -m h - d l - 164

165 v - rusu, uzun müdd h Nadir: - bilibs il - H -S Nadirqulu xan: - r Rzaqulu onu iki niz birlikd - -d Ekranda üzl y -Ata Bir n ir. Ekranda yenid Onlar m -m -biril V seriya 165

166 -palazla b - v k Az T - Nadirqulu xan Bu sözl -birinin üzün Ekranda iri planda görün Ekranda orta planda Nadir v...çox böyük t v - il Ekranda iri planda bu x köks ötür m...v - Rzaqulu b -M Rzaqulu t üzünü xana t. Nadir m -baxa deyir: - Rzaqulu: -Qasidin dediyin d r. Bir neç Nadirqulu xan bir söz dem gözl 166

167 -Yoxla gör, qasidin b sübut ed Ekranda gözl canlanr. Onu iri planda -Bu m Yenic - - Arxa planda s döy - köp -Dur, yet Rzaqulu döym kim r v Ekranda iri planda görün -H Ekranda iri planda Rzaqulunu qasid -Do h -Söyl y Ekranda iri planda görün - tarixl Ümumi plan. Rzaqulu qasid k m -Gördünmü, siz - H -Heç n idi ki? 167

168 Ekranda iri planda görüntül -bic gülür, f deyir: -G dan keçib çadrlara t M M - i. Sona B kiçiyinin üç, süfr yumurtalar v utur: -Ana, m O bu sözü dey -dem -M - - görürs -sabah s l Sözün bu yerind -Ana, bu n Sona b - yem - verir: - yerl El -Ana Fatim Bu x Ekranda gülüms m B - 168

169 O, ir B -üz -. Sona B -S g O da Fatim -...H Fatim b -Sizin d - Riz -G Fatim -Siz -sevin -Atam g r. Sona B yir: -Ay s Fatim -H Riz -H Sona B -S Ekrand -oxuya h çiç - -A kos-kosa, g G E -...Kosa bir az neyl Örd d edir: -Ay xala-xala, dursana

170 g q- -...Torban doldursana. El iç - - Kosam bir oyun eyl Quzunu qoyun eyl H r yerd Bu d - im -Sizn d - Sona B keçis -deyib iç - A salsana, salsana, Kosa, Keç -Ver Verm H Uzanr gündüzl yim görünür. O, gülüms verir v - Kosa: -Sizin d rüntüsü. Nadirqulu xan Rzaquu b Ekranda qaya üz edir. Kadr donur v musiqisi 170

171 Titrl "Nad üz donur. Musiqi v Musiqi v - tarixi abid d erind sonuncu sözl V seriya "Çitra" baletinin musiqisini yenid Bir t ed -ci il, oktyabr).önd körp is keçm -çox sonra x - Ekranda Murad iri planda görünür v -...Nadirqulu xan M keçirdi. Sonra xan H gönd xan t etsinl dövl t car olan halda is v 171

172 - m Ümumi plan. Murad ara verm -...Bir müdd üzl n Mahmud xan Q T - -gözünd s kamança, qaval, rübab, ç siqi al musiqi ifa edirl -. Kadra daxil olan v x Ekranda növb tül edir. Onun sir-sif H - durub. Bir q ddin musiqinin bitm sini v xan - üz Molla S h -S -C h da iki gündür onu gözl Molla S - özün dan sonra n sakitl 172

173 - Molla S - din susub ümid dolu n H bir- - -N - -al - -Ged o el H - durub. Bir q T - - edirl - T S -N bir-biril -H -al M Ekranda iri planda görün - -El arahat etdiniz? Ümumi plan. Molla S - 173

174 T -Deyirs xan v biril hal hiss edilir. keçhakeçd -Murad b göz -B -M -B - - -Görürs yenil unutmur. Dem mühafiz Molla S - inansa bel -Ön zl Molla S -Görür El - taxta oturur: - 174

175 h -Önc -B evind -Dem imkan vermir: -H - -Axund, get, d Molla S - am xana t -Söyl -Qibleyi-al ir, d -N keçir -B t -Nec - l m mükl - özüm öz gözl -vura: -Amma o siz m 175

176 - -Deyirs n -B T - q olub. Ya s -Amma o deyir ki, sizinl T - -M -B -Qibleyi-al, onu bura g T -Yox, birlikd -ixtiyari onun ar- -gözünd sezil -bir d l üz f m - H -adi h - -al etm T 176

177 -Axund, m sabah q m. - -S Ekranda iri planda görüntül -Gördüm. Üst b Ümumi plan. Molla S -G Molla S b d Murad komanda verir: - -Murad b Murad b -b Ekranda yenid -G O, üzünü qorçulara t -Bu günlük b edin istirah Murad bu sözl Murad b 30- Molla S durlar. H - g keçir maq v M Molla S - -günd 177

178 gücl bir q m Gözl t H s - q Ekranda iri planda görüntül v -Bu m üçün bu gün - -e - uruslarda - xan minn bütünlükl Ekranda T çapmaqda olan 35- l görünür. Ekranda yenid - t Ekranda suda üz -Vallah, b m - Ekranda iri planda görün - oxunan H -Nec Ekranda iri planda H 178

179 - Ümumi plan. H -N özüm öz gözl n onda 4- bil ddin dili topuq vura-vura deyir: - -qa heç k dedikl H -Siz onun niz deyir - abada yola H -H Dem klif edir. Özü is Molla S - Y H -Özünü tülkülüy nin x m B -H H b ist -B B -Qorçular, bura g Ba yumruqla yer qaça-qaça hadis 179

180 - H - t yer Ekranda yenid oradan daha dörd Yenid keçir. Onlarda sol qolunda k H - t qorçular onu t ub yer yolunu daha bir qorçu k l pill b v - 9 bilmirl - H v l -çatmaz, r, dig - mirl 180

181 -çapa - Ekranda qaçan v t Uca t -üfiqd v -Bu da bizim B B day d -üz T -Vallah artq s zad bilm olma. Y amma çox kövr Ekranda iri planda görün -Bird -Bax, s ax, öz göl ilm -Dem Südab 181

182 - -Kül m g zad Südab -M T tale el d day d -B Südab - M -birimizi sevdik v Q F yoxdur. Bir d b. -Ür Y Südab -El Söhb - Bel -S Seyr yannda du -Allah r H -Yolçu yolda g H önd 182

183 -palazla b z -üz - -tez d Ekranda iri planda görün hiss keçirdiyi sezilm -...Bir d -s etmir - zl - - Ekranda yenid - -Bir d - y - Bu sözl -dey asib Mirz - Riz - -dey T v - - deyir: -H T - 183

184 -Riz enib, kamerann obyektivinin t iki niz - -Siz burada n Qorçu: -B -sini q yetirib. Murad: - Qorçu: -H uqla vurdu. O da H tutuqlamaq bar ist Murad: -Nec Qorçu: - Murad -Aman Allah! Molla S Murad bu sözl d durub gözl - n - bütün m - -al 184

185 -Vacib sözünü sonra söyl -deyir, zad yoluna davam edir. F - - keçir: -Qibleyi-al T - T ged - yumruq vursun. Molla S - - -Ooy istirah r t -salamat qaça bilib. Ekranda iri planda görüntül -Bunu Murad b xidm bacara bilm Ç in ki, bu f m s - bilm -Bel s -Sonra bir Molla S d qiq öyr rada idi, ucdan-qulaqdan bir söz söyl söyl 185

186 V zir yenid -Önc - m tin g geri dönm Nadirqulu xan indi Reyd hmasib Mirz -Niy - - -hind ticar - - -al etdirm olar. -Q H söhb Bir t ed -ci il, oktyabr).önd -Bel sala v il üz l - ziyar - r - söz dey -tac üçün t 186

187 -bit l ki, ilk söyl Birinci molla: -Madam ki, dövl etdik, bu q -Biz s -filan olarsa, mütl Molla S -Allah sizd - çi mollalar c olur: - Mollalar: -V -Biz - y -B -b - -gözünü b göz V - -deyib -H verib. Ekranda iri planda görün - -H Mirz gözl -f v -bir ciddil -Sonra? -Sonra is - 187

188 v -H Molla S -M Molla S da görünür v -...Dey bilm m Ümumi plan. V - - T Molla S -Amma önc V -Onu v d - -Saatlar olsun, h Bu d Murad b -B Murad b - - Murad qorçu il edir. - göst Ekranda ayaq üst -M - 188

189 t h bilirs Murad: -Nec -Bu, m san. Nadirqulu xana m - Murad: Muradn evi. Q Ondan bir q - Q - Murad Q üzünd -H Q - Murad: - n Q -Bu, n Murad: - Q yeml - -Cavab vermirs ur. T gülüms 189

190 -M - ç gün, 40 gec - uzaqda görün m TEHRAN Ekranda at belind H -gözl xan Qacar otaqda var-g -ed - t gönd u, uruslara nifr H -sursatla, top-tüf ndan ç t Vallah, mat-m Nadir: - tutdular. M M ç v xanla Molla S M xan - Nadirqulu xan: -Birinci növb -L istiqam -tökm çirm n verm M - H

191 -B H - boyu h -Deyir - üstümüzd - Dig -El üstünd H -Dön - üst - Firdovsinin x Nadir üzm -Q -çox q ölk M -Fars, p - Nadirqulu: -Amma -birini sevm aycan türkl türkl l onlar özl Üst arzusu ür ist Nadir bu sözl edir. El -Ata... H 191

192 Hovuzda üz -Buradadrm? Rzaqulu: - - Nadirqulu xan, M Nök -Dem - kimi günl H -B S n M - H -Bilmir ged Ekranda iri planda görüntül -N Ekranda iri planda M -B -Vallah-billah, T - sözl xanla Molla S Ümumi plan. M -Dem elan etm S rmaq heç d Nadirqulu xan: -Önc Sonra xanlar bir yer Tehrana g etm deyil. 192

193 -Dig Molla S Nadirqulu xan: -Kabablar soyuyur, bismillah edin. Süfr -deyib yem söyl - -birind Ekranda bir d Çapa-çapa g - Çobanlar: -V Murad: - -Düz gedirsiz, bu yoldan sapmadan gets davam etm bizi çox sevindir Murad: - Murad bu sözl - Nadirqulu xan, M -içirl düzülüb. Nök üst - M 193

194 çevirm -...Dedil Getm Ekranda iri planda növb -iç him xan, H oxumaqda davam edir: - Sin Ekranda iri planda görün -...Bu sözl Yar Misir - ed bürcd -Kimsiniz? Murad: -Z xana m - - durub. Murad v - -V Murad: - m - Murad v 194

195 Bir t ed -ci il, oktyabr).önd -El m dönm nd - t xanla Molla S - ora da idi. Nadirqulu xann tehrandak iqam Murad b -Muradcan, s bugünl xan üçün n kimi Mazandaran, Gilan v g il Ekranda iri planda görün r gözl -...G -g h -tök Sözün bu yerind -Silahlar bil Murad b -Q M - t a üz-üz -göz 195

196 m olarsan, h Ümumi plan. Nadirqulu xan: - D Rus rind Dig yükl R R ayaq üst -üz - -Ümid Adyutant: - Diktor: -El General qubernator: - Diktor: - Adyutant: - Diktor: -T El -tüf qubernator v General qubernator d çind - Diktor: -Bu n At s çöl R l -ata geri ç - Küç - 196

197 Ba.qa bir küç il bir- D v - müxt G -birinin ardnca yer R -tüf s Binann p Ekranda at belind - general qubernatordur. Ekranda iri planda görün qürurlu görünm -Bu da sizin s v arzunuz gözünüzd - Bir t ed -ci il, oktyabr).önd gedir. Murad 197

198 -Bel Nadirin t - Nadirqulu xan M Murad iri planda görünür v -...Özü is vrd v n d q - -Az v a S v Ekranda T - S Ümumi plan. Murad m ktubu oxumaqda davam edir: - Uca m getm ki, H -yeni torpaqlar görüntül -birin gözl -...Odur ki, bu m edir Molla S u tökürl özl -...Böyük sevinc v L 198

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

Alternativ enerjiy keçid: dünyada v Az rbaycanda ged n prosesl r

Alternativ enerjiy keçid: dünyada v Az rbaycanda ged n prosesl r ALTERNAT V V RPA OLUNAN ENERJ NB RI N STIFAD, ENERJ ÜZR NDA YY N MÖVQEY Konfrans 14 sentyabr 2010-cu il Bak ri, Caspian Plaza Oteli Alternativ enerjiy keçid: dünyada v Az rbaycanda ged n prosesl r Sabit

Detaylı

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün

GELECEĞİ DÜŞÜNEN ÇEVREYE SAYGILI % 70. tasarruf. Sokak, Park ve Bahçelerinizi Daha Az Ödeyerek Daha İyi Aydınlatmak Mümkün www.urlsolar.com S L D-S K -6 0 W ile 1 5 0 W St an d art S o kak L a m ba sı F iya t K arşılaşt ırm a sı kw h Ü c reti Yıllık Tü ke tim Ü cre ti Y ıllık T ü ketim Fa rkı kw Sa at G ü n A y Stan d art

Detaylı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı

Üç Şiir. Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı Üç Şiir Yaşamaya Dair, Ceviz Ağacı, Masalların Masalı N â z ı m H i k m e t (Se la nik, 14 Ocak 1902 Mos ko va, 3 Ha zi ran 1963) Bah ri ye M e kt eb i n i b it i rd i (1919 ), H am id iy e K r uvaz ör

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ

œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ A RI DA I NDAN UÇTUM & b 4 2 & b Ağ rı Da ğı'n Kış la nın ö Dağda hay la danuç tum nü pı r kurdu Ça yır çi me Hep kuşlatım r le o A Yöre: Ağrı ne di düştüko r durdu Ça yır çi Hep küş lar A tım r me o le

Detaylı

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25

DÜZLEM AYNALAR BÖLÜM 25 DÜZE AAAR BÖÜ 5 DE SRU 1 DE SRUAR ÇÖZÜER 4 1 A B C D E F ışık ışını B noktasından geçer ışık ışını E noktasından geçer 5 ESE AAR ışını ve düzlem aynalarında yansıdığında, n = 3 ve n = 1 olur Bu durumda

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ.

ATAM MARŞI ... œ. œ. œ. œ. œ. -œ. œ œ bœ. œ œ nœ ... œ œ œ Œ œ œ. & b 1- &b œ j œ j œ j œ œ œ nœ œ. . œœ œ œ œ œ. œ Œ. œ œ. œ œ j œ. q=100 ATAM MARŞI Söz ve Müzik: Ziya AYDINTAN Eşlik Düzenleme:Ercan BAŞ 2 &b4 { Piano q=100.......... 2 & b - 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ intro...? 2 b 4 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ. -œ œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ..

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14)

7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ 1. I. ( 15) ( 1) 5. ( 125) : ( 25) 5 6. (+ 9) = (+ 14) 7. Sınıf MATEMATİK TAM SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMLERİ TEST 1 1. I. (15) (1) II. (1) (6) III. (+8) (1) IV. (10) (1) Yukarıda verilen işlemlerden kaç tanesinin sonucu pozitiftir? A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

Detaylı

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.

TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS. TC Kimlik Numarasi Öğrenci No Adı Soyadı Kampüs Ad Bina Ad Sinav Yeri 16337***274 o230114134 FET*** ÇEL*** Göztepe GZNS - Nihat Sayar Binası GZNS.401 19693***406 o238114131 İRE*** BAL*** Göztepe GZNS -

Detaylı

qs di il Az rbaycan Respublikas M rk zi Bank n dar Hey ti Az rbaycan

qs di il Az rbaycan Respublikas M rk zi Bank n dar Hey ti Az rbaycan AZ RBAYCAN RESPUBL KASININ HÜQUQ AKTLARIN DÖVL T REYESTR Akt n növü Az rbaycan Respublikas M rk zi Bank n dar Hey tinin rar bul edildiyi tarix 18.12.2013 Qeydiyyat nömr si 25/7 Kassa dövriyy si haqq nda

Detaylı

Ziyad Quluzad k ölümü

Ziyad Quluzad k ölümü Ziyad Quluzad k ölümü yim, bu dünyada ya amaq üçün m yegan b han olan sevgilim....sirli......k rli......v üç nöqt rl dolu h diyy... dedil r ki, ona minl rl yol gedir. El h min d qiq qorxdum. Bo luqda qanad

Detaylı

SMS Banking User Guide

SMS Banking User Guide SMS Banking User Guide SMS Banking nədir? Günün ist nil rinin bank lumat ld etm k, ya üz rind m liyyatlar h yata keçirtm k, h yata keçiril n m liyyatlar bar d m lumat almaq üçün n sad, münasib v SMS sorğular

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 5 BÖÜ RENER 1 2 ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖÜERİ T aralığı yalnız, T aralığı ise yalnız kaynaktan ışık alabilir aralığı her iki kaynaktan ışık alabileceğinden, + ( + yeşil) = renkte görünür I II O IV III

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi

2016 ÖSYS Ek Yerleştirme Sonucunda Yerleşen Aday Öğrencilerin Yatırması Gereken Katkı Payı Ücreti ve Öğrenci Numarası Listesi 237116094 EL.. ÇATA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri (İÖ) İkinci Öğretim Lisans ÖSYM: Ek Kontenjan Türkçe 577,5 237116095 FE.. ASLA.. İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir.

YAY DALGALARI. 1. m. 4. y(cm) Şe kil de 25 cm lik kıs mı 2,5 dal ga ya kar şı lık ge lir. 1. BÖÜM A DAGAARI AIŞTIRMAAR ÇÖZÜMER A DAGAARI 1.. (c) T λ 5c Şe kil de 5 c lik kıs ı,5 dal ga a kar şı lık ge lir. 0 5 (c) Bu du ru da, 5 λ = 5 λ = 10 c Dal ga nın aıla hı zı, 60 V = = = 15 t c/ s Dal

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008

U MK E K A MP Ç IL IK E Ğ T İ M İ İ 2008 U MK E K A MP Ç I L I K E ĞİT İMİ 2008 K A MP Y E R İ S E Ç İMİ V E Ö ZE L L İK L E R İ (Y A Z OP E R A S Y ON L A R I ) U L A Ş I M İÇ İN A R A Ç V E Y A Y A Y A Y OL U N A Y A K I N OL MA L I D I R.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı

E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı 420 E. AHMET TONAK 1951, İstanbul doğumlu. 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-1973 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı. 1973 te İsveç e, ardından ABD ye

Detaylı

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür.

BAĞIL HAREKET. 4. kuzey. Şekilde görüldüğü gibi, K aracındaki gözlemci L yi doğuya, M yi güneye, N yi güneybatıya doğru gidiyormuş gibi görür. AIŞTIRAAR BÖÜ BAĞI HAREET ÇÖZÜER BAĞI HAREET 1 4 N N =v =0 Şekilde görüldüğü gibi, aracındaki gözlemci yi doğuya, yi e, N yi batıya doğru gidiyormuş gibi görür = = = 0 olur ( aracı duruyor) =v = aracı

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr

BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 TEM MUZ 2012 PAZARTESÝ/ 75 Kr BELÇÝKA DA ÝFTAR ÇADIRI KURULDU n HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AHÝRET ÝNANCI BENÝ HAYATA BAÐLADI n HABERÝ SAYFA 11 DE EMNÝYET TRAFÝK TERÖRÜNE SAVAÞ AÇTI nha be ri say fa 6 da YIL: 43 SA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

Açıldı göklerin bâbı

Açıldı göklerin bâbı Dük Açıdı gök bbı Rast-Ih Âm Atş 8 A çı dı gök b bı O ha t m hac o du 5 A ı cü d v t Mv Muham M ço du 9 A ı çü gök gç t O hu u a ço du 13 (So) A ı cü d v t Mv Muham M ço du Sof 4 B vşm Hc-Ih Âm Atş 8 6

Detaylı

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 3. BÖÜ GAZ BASINCI ODE SORU - 1 DEİ SORUARIN ÇÖZÜERİ 3. ı ı Z ı 1. I II III,, muslukları açıldığında: I düzeneğinde: aptaki yüksekliği arttığından, kabın tabanına yapılan toplam basınç artar. Borudaki

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ

TÜKETÝCÝ KREDÝLERÝ DÝNAMÝT GÝBÝ ÇOCUK-CAMÝ BULUÞMASI PROJESÝ ÖÐRENCÝLER CAMÝDE DÝN DERSÝ YAPTI 3 ANKARA DA TARTIÞILDI KADINA ÞÝDDET DÝYANET ÝN GÜNDEMÝNDE 15 GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTASONU EKÝNÝZÝ GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE BAYÝNÝZDEN

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)...

KÜMELER KÜMELER Kümeler Konu Özeti Konu Testleri (1 6) Kartezyen Çarpım Konu Özeti Konu Testleri (1 6)... Sayfa No....................................................................9 - Kümeler Konu Özeti.......................................................... 9 Konu estleri ( 6)...........................................................

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 15.051 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 15 OCAK 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr DENKTAÞ, DUALAR EÞLÝÐÝNDE SON NEFESÝNÝ VERDÝ

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM

29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM 29 Ni san 2014 Salı Bİ Rİ NCİ OT URUM Açılm a Saati : 1 5. 0 0 BAŞKAN: Başk a n Vek i li Şükra n G ül d al MUMCU KÂTİ P ÜYELER: Fehm i KÜPÇÜ ( Bolu), Mi n e LÖK BEYAZ ( Diyarba k ır ) - -- -- 0 -- -- -

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR B E K L E Y Ý N Ý Z... YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÝYARBAKIR VE ÝZMÝT TE MUHTEÞEM ANMA nhaberlerý SAYFA 4 VE 16 DA YIL: 43 SA YI: 15.130 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki

Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Ya ş a r K e m a l Asıl adı Ke mal Sa dık Gök çe li. Van Gö lü ne yakın Ernis (bugün Ünseli ) köyünden olan ailesinin Birinci Dün ya Sa va şı nda ki Rus iş ga li yü zün den uzun bir göç s ür ec i s onu

Detaylı

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

OYA BAYDAR KAYIP SÖZ

OYA BAYDAR KAYIP SÖZ 1 2 OYA BAYDAR KAYIP SÖZ 3 2007, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz. 1. basım:

Detaylı

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986

Ahmed Güner Sayar. A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Ahmed Güner Sayar A. Süheyl Ünver (Hayatı-Şahsiyeti ve Eserleri) 1898-1986 Aziz hocam Süheyl Ünver in değerli eşi Müzehher Ünver e saygı ile, sevgi ile... A. SÜHEYL ÜNVER / 7 A. SÜHEYL ÜNVER / 9 çındekıler

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26

KÜRESEL AYNALAR BÖLÜM 26 ÜRESE AYNAAR BÖÜ 6 ODE SORU DE SORUARN ÇÖZÜER d d noktası çukur aynanın merkezidir ve ışınlarının izlediği yoldan, yargı doğrudur d noktası çukur aynanın odak noktasıdır d olur yargı doğrudur d + d + dir

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız.

NOT:Yukarıdaki hece ve sözcükleri öğrencimize bol bol okutunuz.15 tanesini yazımına bakmadan deftere yazdırınız. eş aş iş oş uş ış öş üş şe şa koş şi şo şu şı şö şü ez az iz oz uz ız öz üz ze za zi zu zı zö zü eşi aşı kuş kış düş işe aşar eşik şık kuşu kaz tiz boz yaş buz tuz muz kız köz yüz meze zaza izi mış dış

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ARALIK 2011 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Merkezden uyarý K âzým Güleçyüz ün kaleminden... l Be di üz za man Sa id Nur sî, Cum hu ri yet Tür ki ye sin de fi kir ha ya tý mý za müh rü nü vur muþ bir i nanç, te fek kür ve mü ca de le insaný. l M. Ke mal i se, ay

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

AKÇURAO LU YUSUF TÜRKÇÜLÜYÜN TAR BAKI-2006

AKÇURAO LU YUSUF TÜRKÇÜLÜYÜN TAR BAKI-2006 1 2 AKÇURAO LU YUSUF TÜRKÇÜLÜYÜN TAR BAKI-2006 3 Türkiy türkc sind n uy unla ran v ön sözün mü llifi: AYB Z K NG RL Filologiya elml ri doktoru Elmi redaktoru: Dr. Fethi Gedikli Türkiy Cümhuriyy ti Bak

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU

CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 1 2 CEMİL KAVUKÇU UZAK NOKTALARA DOĞRU 3 1995, Can Sanat Yayınları A.Ş. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın hiçbir yolla çoğaltılamaz.

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu?

Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? Morpa Kampüs Çocukları Okuma Yazmaya Hazırlamanın ve Öğretmenin Neden En Kolay Yolu? l Çünkü Morpa Kampüs te Okuma Yazmaya Hazırlık Çalışmaları için özel bölüm var. Bu bölümde okul öncesi eğitimi almış

Detaylı

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında

Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Küçük Bir Kız Tanıyorum Altı Yaşında Nezihe Meriç (Gemlik, 28 Şubat 1924 İstanbul, 18 Ağustos 2009) Karayolları mühendisi olan babasının görevi nedeniyle çocukluğu, doğudan batıya Anadolu illerinde geçti.

Detaylı

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz:

Değerli Müşterimiz, Bu sayfalarda yer alan ilgili semboller ile belirtilen uyar lar ve aç klamalar, dikkatle okuman z tavsiye ediyoruz: 001-023 TÜRKÇE N HAL:001-023 TÜRKÇE N HAL 08.08.2008 13:30 Sayfa 1 Değerli Müşterimiz, Fiat Stilo yu seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Bu kitab, yeni otomobilinizin tüm özelliklerini tan man za ve onu mümkün

Detaylı