DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ"

Transkript

1

2 Abdullah Öcalan Devrimin Dili ve Eylemi ABDULLAH ÖCALAN DEVRİMİN DİLİ VE EYLEMİ WEŞANEN SERxWEBUN 82

3 Abdul lah ÖCA LAN Devrimin Dili ve Eylemi Weşanên Serxwebûn: 82 İ C İ N D E k İ L E R Önsöz 7 İlk söz 15 Öz gür lük ço cuk ta ba şlar 19 İlk is yan 39 Di yar ba kır 53 Tek ki şi lik or du 61 Birin ci baskı: Ağustos 1996 Duy gu lar sa va şı 127 Bü yük vu ruş ha re ke ti 151 İha net çö zü lü yor 185 Mem ve Zin 207 Şah me ran 213 Ben ka zan dık ça halk ka za nı yor 231 Ölü le rin ruh la rı 257 Ölüm süz lük pe şin de 281 Bü yük göz 315 Son söz 335 5

4 Önsöz Devrimin dili ve eylemi 1995 yılı yaz aylarında, Ortadoğu daki Parti Merkez Okulu'nda bir grup öğrenci tarafından hazırlandı ve aynı yılın sonlarında bitirildi. İçindeki her şey, Başkan APO nun yılları arasındaki çözümlemelerinden derlenmiştir. Başkan APO nun kendisine has üslubunu zedelememek için, hemen hiçbir sözcüğe dokunulmamış, ancak kronolojik zamanlama açısından çeşitli zamanlarda dile getirilenler, bir araya toplanmıştır. Kitap Başkan APO nun gerçeğini kendi diliyle ifade etmesi amacıyla tasarlandı. Birçok insanın tanımlama isteğine karşı onun kendi söyleminden bir tanım getirme gereğinin bir sonucu olarak bu çalışmaya başlanmasına karşın, ileriki satırlarda da anlaşılmaya çalışılacağı üzere, bunun gerçekleşmesi için kitabı hazırlayan grubun tam bir başarısından söz etmek de, mümkün değildir. Ama öte yandan da kitabın ilk birkaç fotokopi baskısının gördüğü büyük ilgiden de anlaşılacağı gibi, bu çalışma gerek Parti Merkez Okulu nda verilen Önderlik Gerçeği dersleri için, gerekse de kamuoyu için çok önemli bir boşluğu doldurmaktadır. Başkan APO için, bir kuraklık gerçeğinin değiştirilmesi, canlandırılması için kendi varlığını ortaya koyarak tarihin büyük güçler tarafından öngörülmüş akışını değiştiren bir kişilik denilebilir mi? Veya O, çok güçlü tarihsel temellere sahip bir düşmana karşı kendisini çok incelikli bir tarzda, PKK şahsında gerçekleştirmiş bir militan mıdır? Ya da, kişisel ve güçlü bir intikam eyleminin, tarihsel bir intikam durumuyla çakışması mıdır? İçinde bulunduğumuz yüzyılda ve üzerinde yaşadığımız coğrafyada O, kişi ile tarih arasındaki bağlantıyı çok dolaysız biçimde kurabilen bir önder midir? Bu türden önermeler giderek çoğaltılabilir ve bu yapıldığında da her türden kısa erimli hükmün yetersiz kaldığı bir kişilikle karşı karşıya olduğumuz görülecektir. Hiçbir felsefi tanımlama 6 7

5 veya teorik yargı, tek başına Abdullah Öcalan ı tümüyle kendi kapsamına alacak bir genişliğe sahip değildir. Yine de, doğru bir çözümleme anlayışıyla konunun üzerine gidildiğinde, birçok nokta aydınlığa kavuşabilir. Aydınlığa kavuşabilir, diyoruz; çünkü gerçekten de Abdullah Öcalan ve onun öğretisi, felsefesi; henüz tam olarak aydınlatılabilmiş değildir. Gerçi kendisinin de sık sık kullandığı bir terimle ifade edilecek olursa, ortadadır, gözler önündedir ancak onun böylesine açıklıkta durması, anlaşılmış olduğu anlamına gelmiyor. Şu anda, Abdullah Öcalan gerçeği karşısında insanlar yalnızca etkilenebilmekte ve bu etkilenmenin sonuçlarına zorunlu kaldıklarını görmektedirler. Bunun nasıl gerçekleştiği, hangi temelde ve neden gerçekleştiği sorularına, henüz çok yüzeysel cevaplar verilebilmektedir. Çünkü teorinin kendisini açması, sistemleştirmesi ve bir yeryüzü ölçüsü olarak sunması, henüz gerçekleşebilmiş değildir. Başkan APO nun varlığının yeryüzü gerçeği karşısındaki durumu, diğer bütün bireysel durumlardan biri olmasına karşın, hepsinden farklı, hatta hepsine karşıt bir etkiye sahiptir. Bu değerlendirme, sadece aynı veya farklı coğrafyalarda yaşayan Kürt insanlarını kapsamamaktadır. Yeryüzü ölçülerinde karşıt bir gerçeklik durumu söz konusudur ki, bu durum insanlığın ulaşmış olduğu etik, felsefi, teknik, uygarlığa ilişkin vb. genel toplumsal düzeyin de bir anlamda reddi olarak gerçekleşmek eğilimindedir. Onun şu sözleri, kendisinin nasıl bir red olarak ortaya çıktığını açıklaması açısından önemlidir. Bu ne büyük talihsizliktir ki, böyle bir halk gerçekliği başıma bela gelebilir. Ne büyük bir talihsizliktir ki, köy ortamında mensup olduğum böylesi bir ailedir. Tabii ki bunu kendi gerçekliğimi aşağılamak, yine bu anlamda halkımı aşağılamak için söylemiyorum. Sadece içinde bulunulan gerçekliği çarpıcı olarak göstermek için söylüyorum. Devrimcilerin mutlaka ve mutlaka gerçekliğe sadakatlarının olması gerekir. Gerçekliğe sadakati biten kişinin bırakalım devrimciliği, insanlığından bile kuşku duyulması gerekiyor. Yani temiz-dürüst bir insan anlamında: İşte büyük bela bize kendisini böyle dayattığında, çok erken yaşta tipik içine girdiğim bazı tavırlar vardı. Acaba kendimi inkar edebilir miyim? Çocukça hayaller; daha başka ailelere özenti... Tabii ki bu özentiye daha sonra başka uluslara özentiyi de eklemek gerekir. Keşke anam babam başka türlü olsaydı, keşke başka bir toplumda yaşama başlamış olsaydım... Bu soruları kendime sorduğumu hatırlıyorum. Fakat anladım ki, ergeç kaçış olmaz. Toplumsal realite, esas belirleyicidir. Hayallerin, özentilerin fazla önemi olamaz. Peki bu büyük çaresizlik içinde neler yapabilirsin? Öyle bir halk ki, belki de insanlığın en gerisinde ve dönemde yücelmiş hiçbir değeri yok. Belki de insanlığın en gerisinde. Ve vurgulandığı gibi, kendisine en büyük inkarı yakıştırmış. Bir inkar sınırında. Onun da en kötürüm bir köyü, ulusal-toplumsal çözülüşün yine en minimum noktasında yaşıyor. Yaşamdan başka her şeye benziyor. Bu köyün de yine en çözülmüş, zor bela kendini götürmeye çalışan bir ailesi. İnsanların kişilikleri ve tarihi çıkışları değerlendirilirken, onların çocukluklarının iyi incelenmesi gerekir. Bu gerekliliğin, birçok açıdan önemi vardır. Birincisi, hatırlanan ve özellikle hatırlanmayan yönleriyle her çocukluk, olgunluk deneminin bir temeli, olgunluğun hazırlayıcısıdır. Hatırlanmayan veya dile getirilmeyen yönler ile sürekli olarak dile getirilen yönler, bu kişilik gerçekleşmesinde çok büyük etkilere sahiptir. Hatırlanmayan yönler, kişiliklerin belli tarihsel dönemlerdeki belli hareket veya davranış eğrilerinin nedenlerini açıklarlar. Bunun dışında sürekli açıklanma gereği hissedilen yönler ise, temelde henüz tam ve net olarak anlaşılmadıkları için bu derece tekrarlanma gereği duyulmaktadır. Başkan APO nun bu anlamda tekrarlamaktan bıkmadığı bazı anıları bulunmaktadır ki, zaten kendisi bunları tekrarlamadaki ısrarının temelinde, bu türden anıların doğru değerlendirilmesi endişesinin bulunduğunu belirtmektedir. Bunlar biraz da psikolojik belirlemelerdir. Bizim ise, bundan kopuk olmayan, ancak bu türden belirlemeleri temel almayan bir 8 9

6 ulusal ve toplumsal devrim sorunumuz var. Üstelik yakın tarihimiz çerçevesinde gelişen olaylar, Başkan APO öncülüğünde gelişmiş ve gelişmekte olan devrimin, kendi ulusal sınırlarını oldukça kırmak zorunda bırakılacağını gösteriyor. Uluslararası alan, Kürt ulusal sorununu Kürdistan'ı bir sorun olmaktan çıkararak dünyasal bir sorun haline getirme sürecini gittikçe daha güçlü dayatıyor ve bütün belirtiler bunu başaracağını göstermektedir. Ancak bu başarının kime ait olacağı veya Kürtlerin mi, düşmanlarının mı yararına olacağını da, geleceğin tarihi hepimize gösterecektir. Bunlar, anlamak durumunda olduğumuz konunun bir kişi veya bir kişilik olmadığını, Abdullah Öcalan gerçeğini ulusal bir önder olarak değerlendirmenin bile dar kalabileceğini, onun yeryüzü tarihinin en azından belli bir dönemine oldukça kalıcı damgasını vuracağını göstermektedir. En azından, onun çıkışı temelinde beklenen gelişmelerin çok çarpıcı olacağı ve tarihsel sonuçları açısından, birçok yüzyıllık, hatta bin yıllık çelişkiyi kökten çözeceği, bunun da büyük toplumsal fırtınalarla gerçekleşeceği, hatta bunun bugünden gerçekleşmeye başladığı söylenebilir. Bütün felsefi veriler ve özellikle PKK nin yakın tarihsel gelişimi, ancak Başkan APO nun gerçeğine evrensel parçanın daha sınırlı bir bütünü olarak bakıldığında, onun nispeten daha anlaşılır olabileceğini göstermektedir. Onun gerçeğinin anlaşılması, evrensel gerçeğin mantıklı bir parçasının tüm çelişkileri, tüm kaotik yapısı ve bunun yanısıra yine olağanüstü toplumsal uyum ile yine düzenliliği; karşıtların evrensel anlamda apaçık ve çok gizli birlikteliğini ortaya koymaktadır. Bunun anlaşılması için ise, deyim yerindeyse insanın bugünkü sistem çerçevesi dahilinde oluşmak zorunda bırakılmış bir anlama gücü yetmemektedir. Ona bakışın, onun kendi öznelliğini, kişisel özgünlüğünü çok iyi değerlendirmesi ve bunun için de onu genelgeçer öznelliklerin tümünün dışında, ama yine de normlara uygun ve bu dünyanın içinden çıkan bir gerçeklik olarak kaydetmesi gerekiyor. Bakış açısına ilişkin bu tutum, Başkan APO nun yüceltilmesi veya övgüsü gibi bir değer taşımıyor. Ne bakışımıza konu olan kişinin kendisi, ne de onun verili durumu, böyle bir tutuma kesinlikle ihtiyaç göstermiyor. Tam tersine, Başkan APO nun da sık sık vurguladığı gibi, onun gerçeği ancak ve ancak son derece eleştirel bir tutumun sahibi olunmak suretiyle doğruya daha yakın bir tarzda değerlendirilebilir. Ancak hemen ardından, başka bir temel gereklilik daha ortaya çıkıyor ki, o da şudur: Başkan APO yu genelgeçer normlara uygun olarak değerlendirmek isteyen biri, son derece yanıldığını görmek bir yana; sonuç olarak çağın gerektirdiği ve giderek zorunlu kıldığı, hatta artık gerçekleşmeye başlayan yeni, devrimci toplumsal süreçlerin tam karşıtı bir yöne savrulmaktan da kurtulamayacaktır. Yine bunun nedeni de, Başkan APO nun gerçekliğinin bizzat kendisinin, verili sosyal ve tarihsel düzeyin tıkanmakta olan ve artık yeryüzü ve insanlığın doğal süreçlerine son derece zarar vermeye başlayan gerçekliğine karşı en kapsamlı bir devrimci red teşkil etmesidir. Böyle bir red durumunu reddedilen ortamın bizzat kendisinin toplumsal-tarihsel yasalarına göre değerlendirmek de, başlangıçta değerlendirmeye konu olan gerçeğin kendisinin mahkumiyetini gerektirdiği yanılgısına götürse de; açıktır ki bu, konunun anlaşılmasını değil, değerlendirmenin daha baştan mahkumiyetini getirecektir. Bu anlamda, Öcalan gerçeğinin bir bütün olarak anlaşılması gerçekten de çok yakıcı bir iştir ve neredeyse bu gerçeğin kendisinin oluşması sürecindeki zorluklar ölçüsünde bir fedakarlığın göze alınmasını gerektirmektedir. Bu gereklilik, inceleme konumuz olan gerçeğin kendine has özellikleriyle doğrudan bağlantılıdır. Başkan APO nun gerçeği, sadece onun sözle dile getirdiği teorik literatürün toplamı bir gerçek olmaktan son derece uzaktır ve bu türden bir yargı olayın anlaşılmasında eksiklik yaratmaktan da öteye, oldukça yanılgılı sonuçlara götürecektir. Kitabımızın başlığı biraz da bu nedenle, Devrimin Dili ve Eylemi başlığını taşımaktadır ve Başkan APO yu kişisel-tarihsel eyleminden soyutlayarak ele almak, onu bir gerçeklik olarak reddetmekle eş anlamlıdır ki bu da sıradan bir gözlemci için bile kendi çalışmasını daha baştan boşa çıkaran bir tutum olacaktır. Aksine, Başkan APO en 10 11

7 öncelikli bir tarzda eylemiyle ele alınabilir ve onun teorik olarak dile gelen yanı, eylemin kendisinin binde birini bile açıklayacak kapsamda değildir. Öte yandan teorik olarak dile gelenlerin kendisi eylemin bir parçası olarak vardır. Eylemle diyalektik bir bütün olmaktan öteye, eylemin içeriklerinden biridir. İşin doğrusu, Başkan APO nun sık sık dinsel bir tutumla veya dinsel kavramlar çerçevesi içinde açıklanmaya çalışılmasının ana nedenlerinden biri de budur. Onun tanrısal bir güç olarak değerlendirilmesinin en başlıca sebebi de, onun anlaşılmasının zorluğundan kaynaklanmaktadır ve bu kitapta kendisinin de belirttiği gibi, onun tanrısallığıyla vurgulanmak istenen şey, onun militanlığından başka bir şey değildir. Bütün bu doğrular, belki de kapsamlı bir tartışma yaratacak bambaşka bir gerçekliğe işaret etmektedir ki, bu da Başkan APO nun öğretisinin, eylemiyle açıkladığı kapsamda ve ona uygun olarak henüz sistematize edilmediği, bağımsız ve eylemini açıklayabilen bir kuram olarak henüz tam ortaya çıkmadığı durumudur. Bu konuda Başkan APO nun güncel gerçeği ile, onun tarihsel gerçeğinin, çoğunlukla iç içe ve aynı şeyler olsalar da, birbirlerinden ayırdedilmeleri sorunu vardır. Keskin sınırlarıyla diyalektiğin güncel yaşam içinde uygulanması için, başlangıçta yalnızca kişinin kendisine karşı dürüst olmasının gerekliliği ve bunun yeterliliğine karşın, örgütsel bir merkez olması açısından bu durumun tarihsel sonuçları hiç beklenmedik bir kapsamda ortaya çıkabilmektedir. Bu, bir yandan insanlık toplumunun bugünkü tarihsel-toplumsal düzeyi açısından son derece olumsuz ipuçları verirken, öte yandan Öcalan gerçeğinin kendisi ele alındığında bu olumsuzluğun giderilmesi için en büyük umuda işaret etmektedir. Bütün bu uygar karmaşa içerisinde, paramparça olmuş insanın kendi özünü yeniden keşfetmesi ve bu özün yeryüzünde yeniden temel bir geçerlilik olarak var olması için mücadele içine girmesi, Başkan APO nun felsefesinin genel bir içeriği olarak yerini almaktadır. Başkan APO gerçeğine biraz daha yaklaşmak açısından, onun yanında birkaç yıl kalmış ve olgunlaşma çağını onun eğitimi altında tamamlamış bir öğrencisinin, kendisinden Önderlik, İnsan ve Tarih başlığı altında bir yazı istendiğinde yazdığı şu ilk satırlara bakmak, bize bazı ipuçları verebilir. Sizlere bu yazıda çelikten örülü sınırlar içerisinde sınırsız yaşayan bir insanı anlatmak istiyorum. Belki büyük bir çelişki yakaladığımı sanır ve şu soruyu sorma gereği duyarsınız: Çelikten örülü duvarlar içinde sınırsızlık olur mu? Evet. Eğer bu, yaşamını dakikası dakikasına planlamış, yaşamı dört duvar arasında bile güzelleştirmenin, sınırsızlaştırmanın yollarını bulmuş, neden ve niçin yaşamalı sorusuna derin bir anlam kazandıracak köklü çözümler getirmiş biriyse, neden olmasın? Reddedilmesi gerekeni tümden reddetme, yaşanması gerekeni ise sınırsızca yaşamanın adı olan bu kişilik, hem çok sade, anlaşılır; hem de çok karmaşık ve anlaşılmazdır. Tabii ki, bu biraz da anlamak isteyip istememeye bağlı bir olaydır. Herkesin 'tam istediğim gibi bir adam' dediği bu kişilik, özünde herkesi yok eden bir kişiliktir. Ama yok ederken onu yeniden yaratmasını bilen ve onu gerçek yapan bir güçtür. Bu kısa belirlemelerde, Öcalan gerçeğinin bütün ağırlığını sezmek mümkündür. Bunun ötesinde, bu kısa yazıdan anlaşılması gereken temel gerçek, yazının genel içeriğinden çok, gözlemcinin gerçek karşısındaki son derece tedirgin tutumudur. Bu tedirginlik, bir gözlemci olarak anlamakta yetersiz kalmanın verdiği bir tedirginliktir. Başkan APO nun felsefesini tanımlamaya çalışmanın bedellerinin hangi kapsamda olacağı konusunda da uyarıcı bir özellikte olan bu tutum, sonuçlarını diğer birçok olayda da ortaya koymaktadır. Bunun verdiği temel ders şudur: Başkan APO nun gerçeği, bir yandan devrimci bir tutumun sahibi olmak isteyen herkes için mutlaka anlaşılması gereken bir olayken, öte yandan yakıcı, ateşten bir gerçek olarak çok iyi bir hazırlık ve donanımla anlaşılmaya çalışılması gereken bir olaydır. Weşanên Serxwebûn Haziran

8 İlk Söz Le style est l'homme même Ge or ges Buf fon ( ) An lat tı ğım ya şa mı öz gür lük tür kü sü bi çi min de an la yan lar, müt - hiş sa vaş çı ola rak kar şı lık ve re bi lir ler. Ap tal lar ise, ayak lar al tın da çiğ ne nip gi di yor. Us lub-u be yan, ay nıy le in san Ama her kes, bu ki ta bın her han gi bir fi gü rü nü tem sil edi yor. Hiç kim se bu ra da dış ta kal ma mış tır. Ne mut lu bi ze ki, düş ma na bi le bu ki tap ta öy le bir yer ver mi şiz ki, ne fes ne fe se dir. Bu ki ta ba gö re, düş ma nın dört na la kalk ma sı he ye can ve ri ci dir. Düş man pa şa la rı nın ağ zın dan alev fış kı rı yor. Bu da gü zel bir ge liş me. Aya kal tı olup ezi - len ler var. Bu da, ki ta bın ger çe ği dir. Ob lo mov lar var, ap tal lar var, ki tap ta on la rın da yer le ri var. Iz dı - rap lar, acı lar, tra je di ler, bun lar ki ta bı mı zın za ten vaz ge çil mez ge - rek le ri dir. Ki ta bın sev gi le ri de ge li şi yor. Bu da ol ma lı dır. Çıl gın lık - la rı, de li lik le ri ka dar; bü yük ak lı, man tı ğı da iç içe dir. Ve dik kat edi lir se, bu nu Tür ki ye ve ya Kürdistan'da he men her kes ya şı yor. Her kes bu an lam da so luk so lu ğa oy nu yor. Kar da kı ya met te as ker na sıl oy nu yor? Fa i li meç hul ci na yet ler na sıl kor kunç iş le ni - yor? Özel sa va şın çok çe şit li bö lüm le ri na sıl ha in ce plan la rın pe şin - de ler, ya kıp yı kı yor lar? Zin dan lar da on bin ler na sıl iş ken ce le re alı nı - yor? Dağ da sa vaş çı lar na sıl ak la ha ya le ge tir me dik le ri bir ya şa mı 14 15

9 hem bü yük bir tut kuy la, hem de bü yük tra jik bi çi miy le ya şı yor lar? Bu nu bir ira de or ta ya çı ka rır. Bu nu ya şa tan be nim. Bi zim ki ya zıl ma mış, ya şa nan bir ro man dır. Akıl lı olan bu ra da ken di ye ri ni da ha iyi bel li eder. Ya şa tı lı yor. Al dı ğı mız bü tün ted bir ler, man tık gü cü ka dar, bü yük ira de gü cü, he men her ke se bir rol oy na ta cak dü zey de dir. Bu ro ma nın te mel le ri 1970 'lerde atıl dı. Baş lan gı cıy dı. Tra jik ve çok ca na lı cı sü reç le ri var dı. Ama 1990 'ların or ta la rı na bak tı ğı mız da, ro man bü tün halk lar ger çe ği ne, düş man ger çe ği ne ma l ol muş, her ke si ne fes ne fe se ya şa - ma ve ya ya şat ma nın ger çe ği ne gö tür müş tü ve şim di so nu ca doğ ru git mek is ti yor. Kur tu la ma ya ca ğı nı zı he pi niz bi li yor su nuz. Al dı ğım ted bir ler ne düş ma nı ra hat bı ra kı yor, ne de dost la rı. Çıl dır tı cı dır, ba zı la rı için bi ti ri ci dir. Ba zı la rı için de lir ti ci dir. Ba - zı la rı nı acı dan acı ya, ba zı la rı nı çok tra jik bir so na gö tü rür. Ba zı la rı - nı da bü yük bir coş ku ya kal dı ra rak in ti kam al dı rır. Önem li olan bu sü re ci her ke se ya şat mak tır. Bu, ira de gü cü, yo la ge tir me gü cü dür. Ya şar sak, he pi ni ze na sıl ya şa ta ca ğı mı zı da gös te ri riz. Ba zı ön der ler var dır, si ya si çiz gi yi be lir ler. Si ya si çiz gi nin ken di - ne gö re bir mü ca de le sü re ci olur. Bi zim kisi sa de ce öy le de ğil: Çiz gi var, fa kat bi zim si ya si-as ke ri çiz gi miz, bir çok par ti de ol du ğu gi bi bir uy gu la ma çiz gi si de ğil, bir ro man pla nı na ben zi yor. Ya şam la o ka dar bü tün sel lik için de, ge ri ya şam la çiz gi nin iler le ti ci li ği iç içe geç miş, tah rik edi yor. Her kes aya ğa kal kı yor. Da ha doğ ru su, bi zim tarz ve üs lu bu muz bu nu ar tık ya ka la mış. O açı dan, ya şa dı ğı nı zı bir de bu yö nüy le ele al ma lı sı nız. Düş ma nın ağ zın dan alev sa çan pa şa la rı ne den bu du ru ma gel di - ler? Bir bur ju va ko ca ka rı sı kar şı mız da baş ve zir ol du ğun da ne den böy le tı rı sa kalk tı? Kim se tu ta mı yor. Ade ta bi zim ro ma nı mı zın için - de bir du ru ma ge ti ril di. Da ha ön ce sin de ko ca ka rı nın hiç bir ye te ne - ği, özel li ği yok tu. Ne den bi zim le sa va şa gi ri yor? Her ta raf böy le bir den aya ğa kal kı yor. Hal kı mı zın ev le ri ba şı na yı kıl dı, bin ler ce köy ya kıl dı. Ne den? Köy le ri ya kı lan la rın acı la rı ne ler dir? Diyarbakır'ın nü fu su bir kaç yıl ön ce sin de iken, şim di iki mil yo nu ge çi yor. Bu, ki ta bı - mı zın bü yük gü cü nü gös te ri yor. Doğ ru dan et kim al tın da or ta ya çık - tı. Diyarbakır'a ta şı rı lan köy lü le rin şim di acı la rı ne ler dir? Diyarbakır'da aç lık, so ğuk luk şim di on la ra ne ya pı yor? Bir oda da 30 ki şi na sıl ya tı yor? Zin dan lar dol muş, ol du ğu bi çi miy le ta şı rıl mış. Bin ler ce fa i li meç hul ci na yet var, acı ma sız kat li am lar var ve yi ne par ça la nan ce set ler var. Kor kunç iş ken ce ler den ge çi ri le rek im ha edi len ler var. Bun lar ro man da sa yıl ma ya cak ka dar faz la. İş te, dağ la - rın so ğu ğu nu müt hiş yi yen ler var, ayak la rı nı pa ram par ça eden ler, yi ne ken di le ri ni ma yın lar da pa ram par ça eden ler var. Ne den? İra de var, be nim ira dem var. Kim, ne ka dar, na sıl ik na edi le bi lir? Bir de bu yö nüy le an la mak is ter se niz, çok şey var. Ör ne ğin ben ne den bu ka dar et ki li ya pa bil - dim? Kö yün en güç süz ço cu ğun dan bu gün ül ke nin ve ya ül ke le rin en et ki le yi ci bir ki şi li ği ne na sıl ulaş tık? Na sıl ya şa ya ca ğız? Ve hâlâ tat min ol muş de ği lim. Bu ka dar al tüst et me me rağ men, hiç bir şey tam is te di ğim gi bi de ğil ve ho şu ma git mi yor. Tat min ola - mı yo rum. Bir çıl gın mı yım, bir ilah mı yım ve ya bü yük bir ma ce ra cı mı yım? Bü yük bir po li tik de ha mı yım? Halk sa vaş çı sı mı yım? Mut la ka an la ma ya ça lış ma lı sı nız. Yap tık, ol du. Ayar la dım ken di - mi, bi raz ne fes ne fe se ger çek leş tir dim. Bi raz ça lış may la iş te bu ge - liş me ler or ta ya çı kı yor. Es ki den kim se cid di ye al mı yor du, ama şim - di kim se et ki sin den kur tu la mı yor. Ne düş man, ne dost kur tu luyor

10 Hep si çıl gı na dön müş tip ler. Gö rü yo rum, her gün kar şı ma çı kı yor - lar. Göz le ri fal ta şı gi bi açıl mış, da ha da aç tı ra ca ğım. İn ti ka mı mı da ha bü yük al ma nın ça ba la rı için de yim. Çün kü kö tü - lük ten, çir kin lik ten in ti kam al mak, be nim ya şam oda ğım dır. Bü tün ge ri lik le re kar şı kor kun cum. So nuç çı kar ma sı nı bil mek ge re ki yor. Bu ne an la ma ge li yor? Sa - nıl dı ğın dan da ha faz la ki mi le ri ni, mev cut ya şam la rın dan do la yı bin de fa öl dür mek ge re ki yor. Sık ça be nim ken di me sor du ğum bir so ru var. Ba zen halk içi ne çık tım mı, ya rı sı nı di yo rum bun la rın, kı lıç - la kes me li yim. Ta bii bu nun an la mı şu dur: Kö tü lük le ri ni kes me li - yim, çir kin lik le ri ni kes me li yim, düş kün lük le ri ni kes me li yim. Di re - nen var sa, fi zi ki ola rak da kes me li yim. İş te bir sa vaş çı nın hır sı, id - di a sı... Ko ca ka rı gi bi adam la ra, ka rı la ra ba ka rım. Bin de fa öf ke du ya - rım, la net ge ti ri rim. Bu ben de hırs olur, bey ni me sıç rar ve o ira de - me yan sır. Siz le rin böy le yan la rı var mı? Or ta da dır, ben hep si ni ger çek leş ti - ri yo rum. En güç süz, en za val lı ca, alay edi len bir ki şi lik ten, şu an da ade ta her kes le alay eder ce si ne, ro man sı bir ya şam ya şa tı yo rum. Güç lü olan kim? Ve he nüz in ti ka mı tam al ma dım, iş te bi raz al mı şım. Ve dı şım da ki öd lek ler le, pa sif ler le, bi tik ler le kı yas la mak ge re ki yor. Bun la ra da bu ki tap ta yer ve ril miş. Ama kah re der ce si ne! Açık tır. Be ni kont rol al tı na al mak müm kün de ğil dir. Be ni et ki siz bı rak - mak müm kün de ğil dir. Çün kü en bü yük et ki le yen ben ol dum. Keş ke bi raz di ğer le ri gi bi genç ol say dım da, yük len sey dim Kürt hal kı bü yük fe da kar lı ğa kalk mış. Es ki den beş ku ruş yar dı - ma bi le üşe nir di. Her şe yi ni su nu yor şim di. Yi ne de beş pa ra et mez di yo rum. Da ha de ği şik ve da ha baş ka ver me le ri la zım. Ve olu yor da. Öz gür lük Ço cuk ta Ba şlar Hâlâ ha tır lı yo rum: Ca mi nin göl ge sin dey dik. An lat tım, an lat - tım İh ti yar ba şı nı çe vi ri yor du. Oğ lum di yor du, biz ku ru muş tah ta lar gi bi yiz. Sen şim di bu nu ye şer te bi le cek mi sin? Ha tır la dı ğım ilk anım olu yor ve hâlâ unu ta mı yo rum 'lerde bir şa ir gel miş ti ya nı ma, bir sö zü mü ha tır lat tı: Taş ta gül ol mak de di, se nin böy le bir sö zün var dı. Ya ni ben taş ta ekil miş bir gül gi bi yim ve ya öy le ol ma yı ba şa ra ca ğım. Ku ru tah ta yı ye şert mek, ka ya par ça sın da gül olup bit mek Hır sı mı zı bi li yor su nuz. Öz gür lük ço cuk ta baş lar. Es ki den be ri hep be ra ber yü rü mek is te - dim. Ço cuk fa a li yet le rin de, ço cuk oyun la rın da en çok ba yıl dı ğım olay lar dan bi ri si de, kü çük ço cuk la rın top lu gös te ri si ni, yü rü yü şü nü ge liş tir mek ti. Ba ya ğı o bil di ği miz oyun la rı ya rat mak için, oy na ya - lım di ye bin de re den su ge ti rir dim. Ama bir lik te. Yal nız oy na mak yok. Çok oyun çı ka rır dım. Ge ce gün düz on la rı ha re ket ha lin de tu - tar dım. Za ten o ko nu da bi raz isim de yap mış tım. Hep si ço cuk la rı nı sak lar dı. Bu na tes lim et me yin der ler di. Çok son ra dan Ke mal Bur - kay da ay nı şe yi söy le di. Ama o za man lar da böy le di yen ler çok tu. Ben ev le rin et ra fın da av cı gi bi do la şı yor dum. Yi ne di yor lar dı, 18 19

11 gel di. Bi zim ki ni baş tan çı ka ra cak. Çok tu lar ve ba zı la rı ço cuk la rı - nı me mur yap tı lar. Ama on la rı yi ne tu ta ca ğım. Bir gün kö ye gi der - sek eğer, o es ki den biz den sak la dık la rı ço cuk la rı kar şı ma ala ca ğım. Tek rar ge lin di ye ce ğim. On la rı bir mey dan da top la yıp oyun öğ re - te ce ğim. İş te, di le di ğim ka dar ço cuk lar la bi le oy na ya ma dım. Öz gür lük yok. İs te di ği miz sa vaş da de ğil di, ço cuk la rla oyun du. Ba sit oyun lar: Da ğa yü rü yüş ler yap mak, çiğ dem top la mak, ot top la mak, kuş av la - mak Bu nun için di tüm ça ba mız. Çok az oyu na çe ke bi li yor duk, şim diy se ge li yor lar. De dim ya, öz gür lük ço cuk ta baş lar. Dağ lar da çok ka lır dım. Ye miş top lar, kuş av cı lı ğı ya par dım Ger çi gi de rek faz la av la - na cak kuş da yok tu, ama o ka dar taş atı yor dum ki... Ha tır la dı ğım ka da rıy la bir kaç ku şu ha va da vur dum. Öy le dü şür düm. Ve kur du - ğum tu zak lar var dı. Epey üve yik av la dım. Ta bii, dört-beş ta ne si ni bir den av la mak çok bü yük bir ba şa rıy dı. Ve on la rı ar tık ken dim pi - şir me ye ça lı şa cak tım. Bu, ta bii, ço cuk la rın il gi si ni çek ti. On la rı kuş la rın ar dı sı ra de re ye ka dar gö tü rür düm. Ve o av la dı ğım kuş lar - dan her bi ri ne bir par ça ve rir dim. O sah ne hâlâ ak lım da. O kuş la rı av la dık tan son ra kı ras ii mın içi ne dol dur muş tum. Et ra fı mı dört göz lü yor dum. Çün kü ce bim de çok bü yük zen gin lik var! Ya ka la ya bi lir ler di be ni. Öy le ce tut muş - tum. Bir de ayak la rı mı dört aç mış tım. Bi ri si en ufa cık gel de se, fır la ya ca ğım, im ka nı yok be ni tut ma nın. İ çim den şöy le ge çi ri yor - dum: Ne ai le, ne köy lü ler be ni tut ma ya cak İş te bu gü ver cin le ri ken di bil di ğim gi bi pi şi re ce ğim Bi zim kö yün önün de bir ağaç var dı. Biz tavî der dik, da ra tavê. Çok bü yük bir ağaç tı. Bel ki de öm rü yüz yı lı bu lu yor du. Ya - zın sı cak lı ğın da hep bu ağa cın al tı na gi der dim. Be nim ta nı dığm böy le üç ta ne tavî ağa cı var dı. Üçü de be nim için hâlâ kut sal gi bi ge li yor. On lar dan bi ri si nin göl ge sin dey dim. Böy le yaz sı ca ğı da vu ru yor. Tek nik ge li yor di yor lar dı, su arı yor lar dı. Ta bii, bir dam la su be - nim için ola ğa nüs tü çe ki ciy di. Hat ta bi raz da ha öte de, bir yer de ma ğa ram sı bir me kan var dı, adı nı unut mu şum. Di bin de dam la dam la su bi ri ki yor du. Ya zın sı ca - ğın da bir ko va lık su var. Ona ulaş mak, ta bii, yi ne ola ğa nüs tü çe ki - ciy di. Uza nır dım, ken di mi zor-be la ka ya lık la rın al tın da böy le sı kış - tı ra sı kış tı ra ağ zı mı o su ya değ dir di ğim de, bü yük bir hoş nut luk du - yar dım. O su hâlâ ak lım da, du ru ve böy le, bir he def tir. O tek ni ği de gö rün ce, ül ke kav ra mı na şu nu ek le me ge re ği duy dum: Bu bü yük ku rak lı ğa kar şı ne ler ya pı la bi lir? Aca ba su bi zim kö yün han gi ta ra - fın da dır? Şu de re de mi dir? Şu tar la mey da nı na na sıl ge le bi lir? Evet, da ha baş ka su lar da var dı. Su ara yı şı önem liy di. Su lar o za man küp le re ko nur du ve yol ma dan ge lir dim. Öğ le sı ca - ğı ka vu rur ken öy le ken di mi zi at tı ğı mız da, bi zim en bü yük he de fi - miz küp ten böy le bir tas su iç mek ti. Tas de di ğim de ne, bi raz pas tut muş bir şey, yi ne su de di ğim ke sin lik le ya rı ya rı ya toz lu. Fa kat küp te bi raz so ğu muş. Ta bii, do ya do ya o bir tas su yu iç ti ği miz de, san ki dün ya lar bi zim olur du. On dan son ra da otu rur duk, yi ne ta dı hâlâ da ma ğım da olan bul gur pi la vı nı yer dik. An ne min o bul gur pi - la vı nı çok be ğe ni rim, hâlâ öy le pi lav ya pan yok sa nı yo rum ve ya o dö nem de ba na öy le ge li yor. Ya şam oy du iş te: Bir tas su, bir pi lav. Yi ne biz curn der dik. Bu curn a gi rip ba şı nı ko ya rak do ya do - ya su iç me nin ne an la ma gel di ği ni bil me yin ce; ku rak top rak lar ne - dir, on lar na sıl can lan dı rıl ma lı ha ya li, kim se de faz la yer et mez. Yi - ne kan ter için de bir yol ma yo lun ma dan, pi lav ye me nin bi le ne ka - dar lez zet li ol du ğu an la şı la maz.... Vaz ge çe me di ğim ar ka daş lık la rım var dı. Ba na gö re iyi emek ar - ka daş lık la rıy dı. Bir lik te iyi av cı lık yap mak, kuş av la mak, yi ne yı - lan lar la uğ raş mak, de re ler den te pe le re iyi çık mak ve bu ko nu da be - nim le bir lik te yü rü ye cek ler le bir lik te ol mak, can at tı ğım şey ler di

12 Hâlâ ha tır lı yo rum. Ha tır lı yo rum ar şın la dı ğım bü tün yol la rı, kar şı ma di ki len tüm ki şi lik le ri. Ai le miz den tu ta lım, ha sım ai le yi, yi ne oyun coş ku la rı - mı, ek mek ara yış la rı mı, okul ara yı şı mı Çok il ginç; mesala fıs - tık ağaç la rı nın, zey tin ağaç la rı nın ol du ğu kü çük bir ağaç lık var dı. İl ko ku la git me miz gün dem dey di. Bir ha va uyan mış, il ko ku la gi - de bi lir si niz di ye ve ya git me ih ti ma li miz var. Gü ze doğ ru gi di yo - ruz. İş te o za man, eli mi o zey tin ağa cı na da ya dı ğım da bu öğ ret - men ler aca ba as lan mı, kap lan mı, kurt mu? Be ni ne ya pa bi lir - ler? di ye dü şü nü yor dum. Öğ ret men ger çe ği ni o za man böy le al - gı lı yor du m: Be ni ne ya pa bi lir ler, kim dir bun lar? Ve da ha il ko - ku la git me miş sin, hiç bir şey bil mi yor sun, özel lik le Türk çe bil mi - yor sun... Has sas tım. Bir kom şu muz var dı, be nim dik ka te al dı ğım bi riy di iş te, ben den bü yük tü. On do ku zun cu yüz yıl dan kal ma bir Ka ra dağ si la hı var dı, uzun lu ğu bir ka rış tı. Ön ce saç ma sı nı dol du ru yor, ar dın - dan ba ru du, öy le pat la tı yor du. O si lah da hâlâ ak lım da ve ilk ta nı dı - ğım si lah tır. Bir kü mes var dı. Bu kü me se sık sık yı lan gi ri yor du. Böy le ka ra yı lan lar dı. Tam bi zim du var la kom şu la rın du va rı nın bi tiş ti ği yer den çı kı yor lar dı. Ta bii, yı lan la il gi le ne ce ğim. Yı lan için kom şu, hay di gel bu ara cı kul lan di yo rum. An cak kom şu muz be ni ve rem et ti. Ya rım sa at böy le te ti ği kal dı rı yor, bek li yor, bek li yor, bek li yor... De - dim bu ne araç tır? Gön lü me gö re do ya do ya pat lat ma dı. Vel ha sıl, de dim ya, ve rem et ti bi zi. Ama hep de üs tün dey di. Onun için bir güç gös te ri siy di. Onun si la hı na faz la an lam ve re me dik, ama hâlâ ak lım da dır. Evet, o si lah onu güç len di ri yor du, bir avan taj dı. O kü mes ten de öy le yı - lan lar çı kar dı. Bi zim evin du var la rın da gü ver cin yu va la rı var dı. Yı - lan çı kıp gö rü nün ce, bi zi ola ğa nüs tü he ye can lan dı rır dı. Yu ka rı ya çı - kı yor, taş la rı kal dı rı yor, mer di ven ge ti ri yor duk. Ta bii, yı la nı ney le vu ra cak sın? Çok cid di bir kav gay dı o. Kü me se gir miş, bir kaç yav - ru yu mi de si ne oturt muş. Yi ne da mın ikin ci gö zün de yı lan var. Bun - lar evin için de ya ni. Ay nı yer de ya tı yor sun. Çok cid di, teh li ke li or - tam de mek tir. İş te öl dür me ye ça lı şı yor duk. Fa kat faz la et ki li ola ma - dık. Da ha son ra gi de rek yı lan la rı öl dür me yi ba şar dık. Yı lan öl dür me tut ku su gi de rek ger çe ğe dö nüş tü.... Ben de va tan se ver lik yö nü güç lü dür. Do ğay la na sıl ya şan ma sı ge - rek ti ği ni bil di ğim gi bi, onu ko lay unut ma dı ğı mı da dü şü nü yo rum. O kı raç top rak lar da, de re ler de, o ha ra be ler de kal mak tan hiç bık - maz dım. Ama bi zim o za man ki köy lü ler hep ka çar lar dı. Za ten hiç ho şu ma git me di o top rak lar dan ka çış bi çim le ri. Çok ko lay bir ya - şam tar zı içi ne gir me le rin den nef ret edi yor dum ve bu be ni hep dü - şün dür dü. Bu in san lar hep kay be di yor lar, di ye dü şü nür düm. Ama na sıl bi ri si ol ma lı yım? so ru su da be nim için ce vap sız dı. Ka bul ede me di ğim şey ler git tik çe ço ğa lı yor du. Bu ra da iş te güç so ru nu or ta ya çı kı yor. Ka bul le ne mi yor sun, ama ne ya pa cak sın? İş - te sa bır, ken di ni yet kin leş tir me, ya şam tak tik le ri ni ge liş tir me ve ilk düş man lık duy gu su. Bak tım, ai le be ni bü yü te cek ve ben ha sım ai le ile ça tı şa ca ğım. Onu ön le mek için ha sım ai le ço cu ğu Ha san ile giz - li iliş ki ye gir dim. O ben de çok an lam lı dır as lın da. O, çok önem li tak tik bir iliş ki dir. Fe o dal ge ri ci li ğe kar şı önem li bir iliş ki dir. Ve o ha sım ai le ço cuk la rı nı iyi gö rü yor dum. Be ni da ha faz la çe ken o ço - cuk lar dı. Ve di ğer le ri ni ben faz la sev mez dim, ken di ya kın la rı mı bi - le. On la ra il gi duy mu yo ru dum. Bu, yüz yıl la rın o fe o dal iliş ki si ne ta ma men ka pa lı bir ki şi lik ol du ğu mu ve ba rış ma is te ği mi or ta ya ko yu yor. Ola ğa nüs tü bir ge liş me dir. Kürdistan'ı bi ti ren bir kav ga tar zı na çok er ken yaş ta kar şı çı kı yo rum ve onu ken dim ce çö zü yo - rum. Ço cuk tum, ço cuk la rı çek mek is ti yor dum; top lu luk ol mak, et ki li ol mak için, bi raz ABC'yi öğ ren mek için. Bi raz sağ da sol da av cı lık - la, bir de kır sal alan da çiğ dem top la mak la, var sa bağ-bos tan, ora dan bir şey ler ge tir mek le ilk ör güt len me le rim baş lar. Ve hep si ne de ta ne ta ne da ğı tır dım. Ya ni bir ço cuk çev re me gel di ğin de, bi lir ki ben de 22 23

13 bir şey ler var. Evet, ken di mi bir zen gin lik kay na ğı ha li ne ge ti rir - dim. Kö yün ilk ço cuk top lu luk la rı nı böy le oluş tur dum.... Gü ver cin le rim var dı. Yi ne kom şu nun gü ver cin le riy le be nim gü ver cin le rim çok do ğal yan ya na ge li yor lar. Ama bi zim bir gü ver ci ni miz hep gi di yor, kom - şu nun gü ver cin le riy le uçu yor. Ta bii, gö zet li yo rum. Bir uç tu, iki uç - tu, ken di gru bu nu bı rak tı. Ba na gö re bu iha net gi bi bir şey di. Tut - tum o gü ver ci ni, ta ma men yol dum, çı rıl çıp lak et tim ve bı rak tım da - mın ba şı na: Uç de dim. Öy le bir ce za lan dır ma yön te mim var dı. Çok tu haf, ama ger çek ten yap tım. Gü ver ci ni ta ma men tek bir tüy kal ma yın ca ya ka dar yol dum. Son ra ne ol du, bi le mi yo rum. Ama onun su çu ken di gru bu nu bı ra kıp, hep kom şu nun gü ver cin le riy le uç mak tı. Bu bana bir iha net gi bi ge li yor du. Kö pek de öy ley di. Be yaz bir kö pe ğim var dı. Ta bii ye di rir dik, içi - rir dik. Çok tu haf! Fıs tık ağaç la rı nı bek li yo ruz, uy ku ya da lar dal maz he men ya nım dan çı kıp kom şu nun ya nı na gi di yor du. Ar tık bi le mi - yo rum, o da ha iyi ör güt le miş her hal de. Ha in bir kö pek gi biy di. Çok tu haf tı, be ni de kan dı rı yor du. Ya ni hâlâ o bi zi kan dı ran lar var ya, öy le. O kö pek de be ni kan dı rı yor du. Ba kı yor dum, ge ce gün düz, fır - sa tı nı bu lur bul maz gi di yor o kom şu nun ya nı na O ka dar ra hat, o ka dar iyi ba kı yor du ki kom şu ya, ben hay ret ler için de ka lır dım. Yi ne ne den öy le yap tı o kö pek, bi le mi yo rum. Bi raz bi zim şan sı mız olu - yor ga li ba. Es ki den bi zim köy de eşek ler var dı. Bi zim eşe ği de ben ku ra la ge tir me ye ça lı şı yor dum. Bu bir kı çı nı, bir ka fa sı nı öy le ha va ya yük - sel tir di ki, kont rol ede mez dik. Kö yün en çok ka i de ye ku ra la gel me - yen eşe ğiy di. Hâlâ ak lım da, köy de bi zi gü lünç du ru ma ge tir miş ti. Öy le eşek yok tu. Ta bii sü per eşek (ger çek ten bi zim eşe ğin adı sü - per eşek ola bi lir di). Kö pe ği miz de sü per kö pek ti her hal de. Elim le ye di ri yor dum, bağ da bah çe de, fıs tık ta be ni bek le me si için. Ben da - ha uy ku ya da lar dal maz sı vı şır ka çar dı. Sü per kö pek, ka çan kö pek! Kü çük bir ço cuk tum. Bak tım kav ga et mi şiz, bi ri si be nim ka fa mı kır mış. Ta bii an ne min ba na müt hiş yö nel me si var dı. Yok de di, eve gel me ye cek sin. Anam ver di ilk der si. İn ti ka mı mı al dık tan son ra be ni eve ala bi le ce ği ni söy lü yor du. Ana ha liy le hiç de acı mı - yor, oğ lum dur, bil mem ne yim dir di ye ke sin lik le dü şün mü yor. Be - nim gü cüm var mı yok mu, ona da bak mı yor. Bu ço cuk kor kak tır, eli faz la kalk maz di ye hiç umu run da bi le de ğil. Ke sin de mi yo rum, ama bel ki de üze rim de et ki li ol muş tur. Ben den da ha za val lı kim se yok tu ço cuk luk ta. Ya da her kes di - yor du: Al lah kim se nin ço cu ğu nu fi lan ada mın ço cu ğu gi bi yap ma - sın. Uzun sü re hep böy le oldu, hep si alay la kar şı lar dı. Ba ba mın adı Ömer'di. Yan dı Ömer di yor lar dı, yan dı... Yi ne akıl lı ba ba nın akıl lı oğ lu olan bir ar ka da şım var dı, onu ile ri de an la tı rım. Akıl lı ba - ba nın akıl lı oğ luy la, be nim gi bi bir fu ka ra. Za ten Ömer de ni len adam ger çek ten çok il ginç bir adam. O da kö yün çok fa kir bir ada - mıy dı. Onu kim ta nır? Çok za val lı ca. Fa kat çok il ginç! Güç süz, fa - kat ba ya ğı Müs lü man ve di ni ne bağ lıy dı. İl ke liy di de di ye bi li rim. Ada mın hak kı nı da in kar et me mek la zım. Bü tün güç süz lü ğü ne rağ - men ba zı de ğer ler için ya şa dı ğı nı söy le ye bi li rim. Ya ni be ni hiç et ki - le me di de mek, nan kör lük olur. Ta bii, ba zı yön le riy le mut la ka et ki - le miş tir. İl ke ye bağ lı, fa kat çok güç süz. Ve güç süz lü ğü nü bi li yor. Bir gün yi ne uzak tan ak ra ba bi ri si nin fıs tık ağaç la rı na git tim, top la dım giz li ce. Adam gel di, gör dü, ba na ye tiş ti. Onun pat lat tı ğı to kat var, hâlâ ak lım da dır. Fa kat ben de bir gün de dim sa na ne ya pa ca ğı mı gös te ri rim. Zor ola yı na kar şı ben de böy le sa na ile ri de bir şey ya pa rım di ye bir dü şün ce be lir di o za man. Si lik ha tı ra lar dır bun lar. Evet, ye di ya da on ya şın day dım. Anam ba na ne söy lü yor du? Bi - li yor su nuz, ana ev de ağa dır, ye di ya şın da ki ço cuk için di yor du: Sen böy le sa vaş, şöy le sa vaş! Ben yap ma dım. Ne den yap ma dım? Be ni ite le yip gi dip vur di yor du. Bir-iki yol üze ri me böy le gel di: Sen na mus suz sun, sa va şa mı yor sun. Ben akıl lı bir ço cuk tum ta bii, onun de di ği gi bi git sey dim, be ni dö ve cek ler di. Za ten ba na vu ru yor - lar dı da. Ben de şim di ki sı ra dan sa vaş çı lar gi bi ge lip ağ lı yor dum: 24 25

14 Bu ram kı rıl dı, şu ram kı rıl dı! Son ra bak tım ki böy le ol maz, ben de ken di mi ha zır la dım. Ne nem de söy lü yor du: Bu nun na mus duy gu la rı teh li ke li dir. An lat tım: Ha san Bin dal ar ka da şın ai le si bi zim ki le re düş man dı. Ben de de ği şik bir ço cuk ol du ğum için, en çok Hasan'la ar ka daş lı ğı mı ge liş tir mek is te dim. An nem bir de fa gör dü, vay, bu na mus suz de - di, bi zim düş ma nı mı zın ço cu ğuy la iliş ki kur muş. Çok giz li bir iliş kiy di ve da ha son ra o düş man lı ğı aş tık. Ben ne den o giz li iliş ki yi ele al dım? Bir lik iliş ki si için mü ca de le edi yo rum. Fe o dal bir ku ra lı ben yedi ya şım dan iti ba ren boz ma ya ça lı şı yo rum. Eğer o za man bu tu tu mum ol ma say dı, ben bu ka dar aşi re ti, ka bi le yi, bu de ği şik in - san la rı bir ara ya ge ti re mez dim. Bi zim bir ka pı var dı, hâlâ göz le ri min önün de dir. An nem le kav - ga dan ötü rü, o ka pı nın taş lar la böy le de lik de şik edil me dik tek bir nok ta sı bi le yok tu. Hay di bu nu na sıl çö ze ce ğiz? Bi zim ka pı ya ge lip ba kan gü ler di, bu ne ka pı sı dır? der ler di. An nem le kav gam dan ötü rü, o be ni içe ri alır dı. Ahı ra gö tü rür dü ta bii, onun uy gu la ma yön te mi de böy ley di. Üç de fa eli ni gırt la ğı ma ko yup böy le kal dı rır - dı. Töv be de! di yor du, üç se fer hem de. Öy le ra hat de ğil, son ne - fe si mi ge ti rin ce ye ka dar ta bii. Çar na çar töv be eder dim. Fa kat ufak bir de lik bu lur bul maz, açar ka pı yı bir den fır lar dım. On dan son ra o ka pı yı ka pa tır dı. İki ka pı yı da vu rur dum, vu rur dum. Pe ri şan eder - dim ve böy le ce ge çer dim. O yaş tan be ri böy le yim. Za ten an nem di - yor du kim se bu nun la ba şe de mez ve ya kim se se nin le ba şe de mez, kim se uğ ra şa maz. Bu yön le rim de var. Açık söy le ye yim: Bu nu na - sıl yo rum lar sa nız yo rum la yın, ama dik kat edin. Be ni öy le gör dü ğü - nüz gi bi ele ala maz sı nız. Son ra dan bi zim mer kez de be ni böy le ele al dı ve be ni kul la na bi le cek le ri ni san dı lar. Ya nıl gı dır. Ana mın bek le di ği, bu la ma dı ğı Ana dan be nim bek le dik le rim, bu la ma dık la rım Bir lik te faz la uzun sü re li ol ma yan bir ya şa mı mız ol sa da, çok şid det liy di. Ken di ne gö re o be ni ta nı mı yor du, ken di me gö re ben ona an lam ver me ye ça lı şı yor dum. Bir yuf ka ek mek için anam la na sıl sa vaş yü rüt tü ğü mü (bir ek - mek sa va şı, ti pik, hâlâ anı la rım da) anım sı yo rum. Da rı ek me ğin den son ra buğ day ek me ği or ta ya çık tı ğın da, bu ben de bir ara yış tı ve yuf ka ek me ği nin bir ta ne si ni bi le faz la dan al mak, be nim için tam bir amaç tı ne re dey se. Onun için bü yük bir sa vaş çı lık ya pı yor dum. He def de anam dı ta bii. Onun sak la dı ğı yer den ve ya el le rin den al - ma lıy dım. Hak kım mıy dı, de ğil miy di, o ay rı bir me se le. Ta bii, tam is te di ğim ek me ği ko pa ra ma yın ca, da ğa çı kar dım. Dağ da bi li nen kök bit ki le ri var dır, on la rı top la mak, yi ne ekil miş bit ki ler den, mey - ve ağaç la rın dan de ğer ler top la mak da be nim için bir he def ti. Ba zı la - rı nı hır sız lar dık. Ba zı la rı nı biz zat bü yük ça ba har ca ya rak el de eder - dik. Bir dö nem böy le geç ti. Di ye bi li rim ki, bu ko nu da da bir ön cü sa va şı yü rü tü yor dum ki, ilk ço cuk luk grup la rı mı bu ko pa rı cı lık te - me lin de ör güt le me ye ça lış tım. İş te, ge lin si zi çiğ dem top la ma ya gö tü re yim. Fi lan yer de kar puz ekil miş, bir kaç ta ne ala bi li riz. Üzüm ler çık mış, fıs tık lar çık mış. Ba ba lar ço cuk la rı için ön der dir. Be nim de ba bam be nim için ön - der di. Fa kat yü rü te mi yor du. Ön der lik sa na tı na be nim er ken den el at mam, bi raz da ba ba mın yet mez li ğin den dir. Şu nu söy lü yo rum o za man: Be nim ba bam da baş ka la rı nın ba ba sı gi bi bi ze ön der lik et - se de, boş lu ğu ka pat sa. İyi ki öy le bir ba bam ol muş. Eğer öy le ol - ma say dı, da ha ço cuk yaş ta ön der lik ara yı şı için de ol maz dım. Bu ba ba di yor dum, bi zi ida re ede mi yor. Çok zor du rum da, çok za - val lı, bü yük yet mez lik ler ya şı yor. Ger çek ten köy de bil di ğim ka da - rıy la ai le için de en çok ön der li ğe oy na yan ki şiy dim. Her hal de bu an lam da, ön der lik üze ri ne te mel ders le ri al mı şım. Ba ba mın yap tı ğı bir kav ga var dı. Ayak la rı ha va da, öy le oy nu yor - du ade ta. Bi ri si üze ri ne çök müş tü. Be nim bü yük bir ba cım var dı, ba ğı rı yor du ona: Ulan ge tir o bı ça ğı Alt ta, ya ni ayak la rı ha va - da, bi ri bı ça ğı ge tir se bi le ala maz, çün kü el le ri tu tul muş. Ye nil gi li ruh ha li, felç edil miş ki şi lik, bir de bı çak is ti yor ben den. Si lah is ti - yor, ge tir Ab dul lah di yor. Evet, be nim de adı mı söy le miş ola bi lir. Ben utan dım bun dan ve böy le hiç kav ga et me ye ce ğim de dim. Çok bü yük ba şa rı la rım ol ma sa da, gü cü mün yet me ye ce ği şe ye gir

15 me dim. Gü cü mün yet me ye ce ği şe ye ni ye ölü mü ne gi re yim ki? Hâ lâ ha tır lı yo rum, Birecik'e yü rü dü ğüm de ba ba mın ete ğin den tu tu yor dum ve böy le bak ma ya baş la dım her şe ye. Kor kunç gö rü yo - rum. Bu ne dir? Bu ne dir? di ye so ru yo rum. Her şey den baş ka bir şey ka pı yo rum. Ba ba mın ete ğin de ilk şeh re gir di ğim de baş la dı be - nim sa va şım. Şe hir san ki bü yük bir dağ dır ve üze ri me yı kı lı yor. O Bi re cik cad de le rin de adım at mam, san ki az gın bir düş man or ta mın - da yü rü yor mu şum gi biy di. Ba bam be nim için bü yük kuv vet: Be ni o cad de ler de yü rüt tü ğü için. Ba bam çok kö tü olan bi ri si de ğil di. O da ben den hay li umut luy - du ve ba na gü ve nir di. Onun kal bi ni, yi ne en çok ben umut lu kıl mış - tım, ama bu na rağ men sık ça ona kar şı is yan lar da dü zen li yor dum. Ya ni kö tü bir ai le ço cu ğu ör ne ği su nar dım. Öy le laf an la maz, hep kö tü ye oy na yan, is yan eden de ğil, tam ter si ne, ben den hay li umut - luy du ba bam. Bu nu da hâlâ ha tır lı yo rum. Bir ağa cın al tın da, ar tık ona ne il ham ve ri yor bi le mi yo rum, ya nın da ki le re işa ret et ti. De di: Ona do kun ma yın, onun al nın da fe tih ya zı lı dır. Sa nı rım yi ne ya - şam ve ya üre tim de ki ba zı fa a li yet le ri me ba ka rak söy le ye bi li yor. Faz la işe gel mi yor dum, ama bir işe gi riş ti ğim za man sa nı yo rum çok te miz ya pı yor dum o işi. Bel ki de onu çok et ki le yen bu yö nüm dü. Ve sen ne re ye gi der sen git, fet he der sin. Al nın da fe tih işa re ti var. Hâlâ bu sö zü ha tır lı yo rum ve yi ne ne den söy le di, bi le mi yo rum. Uyuş mu yor dum, böy le bir tep ki sü re ci için dey dim. Te miz iş yap tı - ğım ke sin di, fa kat çok da tem kin liy dim, ko lay an laş mı yor dum. Or - tam da öy ley di. Faz la iş yap mı yor dum. Az ve öz ya pı yor dum. Fe tih de di ğin olay, iş te fet he diş tar zı dır. On ya şın day dım ya da de ğil dim da ha. Du yar lı lı ğım var dı. As lın da çok da akıl lı bir ço cuk tum. Ha tır lı - yo rum, hâlâ ak lım da çok iyi tu ta rım: İn sa na dik kat et mek ge rek ti ği - ni öğ re ni yor dum Ba bam, alim ol ma nın dü ze yi ne, de re ce si ne gö re öl çü le ri ni ko yu yor du: Bir si ga ra ka ğı dı nı di yor du, yas tı ğı nın al - tı na sok. Sen o yas tı ğın iş te bi raz yük sel di ği ni far ke der sen, iyi bir alim ol du ğu nu ka nıt lar sın. Ve unut ma dım, si ga ra ka ğı dı ne ka dar - dır? Yas tı ğın al tı na so kul du mu, yas tık yük sel miş di ye cek sin, ya - ni far ke de cek sin. Oy sa bu gün ki mi le ri için de ğil si ga ra ka ğı dı, yas tık la rı nın al tı na kü tük koy sak, de ğiş ti ği ni far ket me ye cek ler. Be nim de es ki den gü cüm faz la de ğil di. Ba bam o za man da söy - lü yor du, se ni ta ka cak tek bir ki şi bi le yok di yor du. Ay nı şey de - vam edi yor bir an lam da. Evet, bir an lam da bu gün de doğ ru dur. Te - kim. Fa kat ba bam dan da da ha güç lü yüm. Bu nu söy le yen ada mın ken di si bir hiç ti. Ben böy le ol mak la bir lik te, yi ne de ben ce hâlâ bil - di ğim den bir san tim bi le ge ri dur ma mı şım. Yi ne hep si ne gö re güç lü du rum da olan be nim. Ata ya-ba ba ya gö re de be nim. Hiç bir ba ba nın oğ lu onun ki gi bi ol ma sın der ler di ya, be nim ba bam da ba na öy le faz la akıl ve re cek du rum da de ğil di. Za ten ada - mı mah vet miş tim, ba ba lı ğı nı ta ma men bi tir miş tim. Hâlâ ha tır lı yo - rum, çok tem bel bir İs ma il var dı. Kur ban lık İs ma il mi, sa lak İs ma il mi? Ba ba sı nın ilk öğü dü öne geç me, ar ka da kal ma, tam or ta da dur idi. Tam köy fel se fe si. Bu, oğ lu nu uzun sü re oku la gön der mi - yor du. Bak tı ki biz bi raz ço cuk la rı oku la gön de ri yo ruz, ge le cek sa - hi bi ya pı yo ruz, o da gön der di. Son ra dan ço luk ço cu ğa ka rış tı. Ön - cü lü ğe ge le me di. Bü tün köy lü le rin ya şa mı kav ga lı ge çer. Fa kat köy lü nün bu tar - zın da ba şa rı yok tur. Halk sa va şı na ay kı rı bir du rum dur. Ve bu yüz - den de iç çe liş ki ler le bir bir le ri ni tü ket miş ler dir. Bu nun di ğer bir yü - zü de tan rı ya şük re den pa si fizm dir. Bu kav ga cı lı ğın so nu cu, köy lü pa si fiz mi, onun ka de re bo yun eğ miş li ği dir. Ba bam her kav ga da fır la fır la! Git böy le sa vaş kö yün üze rin de, git böy le küf ret di yor du. Ben onun tar zı nı yap ma dım. Ben onun gi bi yap say dım, şim di çok tan öl müş tüm. On beş ya şı mı bi le gör - mez dim. Ba ba da bir ağa dır, es ki sa va şı yü rüt mek is ter. Öy le an la şı lı yor ki, anam be nim en iyi öğ ren di ğim okul muş. Bu ka dın köy de en çok ba ğı rıp ça ğı ran, kav ga ya en açık, en is yan cı tip - ti. Ha len ak lım da ve ben ye rin di bi ne ge çer dim. Keş ke be nim öy le is yan cı bir anam ol ma say dı der dim. Köy de ele kar şı bu na sıl sı kıl - mı yor, na sıl utan mı yor? Na sıl bu ka dar kor kunç vel ve le ye bo ğu yor 28 29

16 her ke si, na sıl böy le is yan edi yor? Ta bii, ço cuk ha lim le ben ye rin di - bi ne ba tı yor dum. Ya ni na sıl tak tik çi ol du ğu mun en önem li ne de ni de, sa nı yo rum ora ya bağ la na bi lir. Onun o is yan cı lı ğı, ay nı za man da için de bir za yıf lı ğı ba rın dı rı yor du, bu nu gö re bi li yor dum. Çün kü bu ka dar ba ğı rıp ça ğı rı yor, ama tek bir ba şa rı lı so nuç ala mı yor. Ana ma gü ven mek is ti yo rum, ama ana mın elin den faz la bir iş gel mi yor. Ba - bam da öy ley di. Onun en bü yük ey le mi, çı kar dı da mın ba şı na, yu - mar dı gö zü nü Na sıl küf ret ti ği bi le bel li de ğil di. Vır vır vır... En bü yük kü für le ri sa vu rur du, ge lir di ye ri ne otu rur du. Düş man la rı na kar şı en te mel ey lem bi çi mi buy du. İki si de de mek ki, be ni çok et - ki le miş. Ben bu bü yük tak tik ön der lik esas la rı nı, on la rın ter si ni uy - gu la ya rak al mı şım. Ya ni bun la rı çok er ken yaş lar da boş, kof ola rak gö rü yor dum. Ken di le ri ni çok an lam sız kıl dık la rı nı, çok so nuç suz kav ga et tik le ri ni gö rü yor dum ve ter si ni uy gu lu yor dum. Öy le an la şı - lı yor ki, er ken yaş ta öğ ren me nin en te mel ne de ni, bu ai le ve ana ba - ba ger çek li ği ile bağ lan tı lı dır. En te mel ders le ri mi de ora dan al mı - şım. Da ha son ra hiç bir za man şaş ma dım. Ba ba mın hal-i ha ra bı, be - ni bu iş ler de ön der ol ma ya zor la dı. Da ha ço cuk yaş tay ken ya şa dı ğı - mız acı lar, iş le re iyi ön der lik et mek bi çi min de bir so nu ca gö tür dü. Ta bii, bü yük dü şü şe kar şı, bü yük ağ la yı şa kar şı, kü çük şey le ri ken di ne la yık gör me ye kar şı bir tav rım var dır. Za ten ba bam söy lü - yor du: Sen bir tek göz ya şı dök mez sin ben öl dü ğüm de. O, ne ye kar şı ol du ğu mu bi li yor du. Kü çük lük le re, ba sit lik le re ben göz ya şı dök mem. Ama di ğer yan dan da ne ka dar duy gu lu ol du ğu mu dün ya alem bi li yor. Be nim aşk yö nüm, duy gu yö nüm, bi linç ya nım dan da - ha güç lü dür. Fa kat bi linç de var, bu nu da ih mal et mi yo rum. Bi li me çok ya kın bir çiz gi de yü rü dü ğü mü kim se gö zar dı ede mez! Ben çar pı cı bir duy gu lar sa va şı yım. Dev rim za ten duy gu lar la baş lar. Ben de de duy gu yö nü kor kunç güç lü baş la dı. Ki ni, red le ri ka dar is tek le ri, çir kin li ğe kar şı ol du ğu ka dar gü zel lik le ri esas alan, ken di ne gö re bir ge liş mey le baş la dı. Ön ce le ri bi linç, si ya set yok tu, duy gu lar var dı. Ben bi zim kö yün en ge ri ve ya en çir kin an la yı şı nı bi le an la mak is te dim. Hâlâ ha tır lı yo rum, ço cuk la rı nı en de ğer li pa şa nın ço cu ğun - dan bi le da ha de ğer li gö rür ler di. Oy sa bel ki de çir kin lik te bi rer abi - dey di ler. Fa kat he le ba kın der ler, ne ka dar dün ya gü ze li, ne ka - dar vaz ge çil mez... Çö züm süz dür ler. Bi rer ucu be ol duk la rı açık ol - du ğu hal de, ai le ler bu nu böy le de ğer len di rir. Bu bir ide o lo ji dir. Bir ide o lo ji dir. As lın da o ka dar de ğer siz ve yok sul bı ra kıl mış ki, var lık de di ğin şu: Bir kaç ka rış top ra ğı ve ya bir-iki ke çi si, bir ta ne eşe ği, bir-iki kö pe ği ve bir-iki ta ne de çe lim siz ço cu ğu var dır. On la - rı va tan dan da, Al lah tan da, iş te de ğer ler sis te min de her tür lü de - ğer den de üs tün tu tar ve ya on la rın ye ri ne ko yar. Ve gö zü baş ka bir şe yi gör mez. Biz de ki ai le ci lik iliş ki si bu dur. Tar la ça lış ma la rı önem liy di. Tar la lar da ça lış tım. Yol ma lar bi zim için ba ya ğı bir yük tü. Yol ma ge rek li, di yor dum, yo lu yor dum. Ama bu nun la bir ömür tü ke til me me li, di ye dü şü nü yor dum. Çu ku ro va ya da git tim son ra dan, ya iki ya üç se fer. Pa muk top la dım. Ora da da o ya şa mı kan ter için de gör düm. Ora da emek ne dir, emek le ya şam na - sıl olur, an la şı lır dı, iyi ça lış tım, ama bu ça lış may la bu öm rü ge çi re - mem di yor dum. Kar deş le rim le de ça tı şır dım. Ama yi ne de kar deş ti ler. Her şey le - rin de çir kin lik de ol sa, kar deş ti ler. Yi ne de, ezi ciy dim (ta bii doğ ru te mel de). Yol ma ya çı kar dık, ben ölü mü ne bir eşit lik da ya tır dım. Ça lı şa - cak sı nız der dim. Bir ba cım var dı, hâlâ ha tır lı yo rum. Da yat tı ğım ga li ba bir ça lış may dı. Bel ki de zor la nı yordu. Üs tün lük kur ma yı mı amaç lı yor dum? Sa nı yo rum ça lış ma da et kin li ği da yat mış ola bi li rim. O ise se nin gü cün an cak ba na ye ter di yor du. Güç ye tir me. Ai le için de de ni yor dum, ama doğ ru te mel de. Er kek kar de şim le de öy le. Adam çok edil gen, ai le de bir mi ras ye - di ci ol ma teh li ke si var dı. Ni te kim son ra dan sa nı rım bi raz mi ras ye - di ci gi bi kal dı. Ki, da ha o za man dan yük len me min ne ka dar doğ ru ol du ğu an la şı lı yor. Adam eşe ğe bi le doğ ru dü rüst bi ne mi yor du. İki kar deş ba cak la rı nı kal dı rıp da eşe ğe bin di re rek onu öy le kazaya gö

17 tü rü yor duk. Ko lay has ta la nıp böy le ken di ni el le re tes lim eden bir kar deş ti. Ta bii bu nu ka bul et mi yor dum ve son ra dan an la ta ca ğım kav ga yı da onun için yap mış tım. Oyun lar da oy nar dım, ama faz la de ğil di. Tek ayak lı oyun, aşık oyu nu, bi raz da gü reş. Kız lar la da bir lik te oy na mak is ti yor dum. Hat ta bir lik te oy na ma ya ça lış tı ğım bir kı za, çok er ken ge lin ol duk - tan son ra gel se nin le oy na ma ya de vam ede lim de yi şim var mış. Biz zat ka dı nın böy le bir anı sı var mış. Ben de böy le bir anı yok, ama o söy le miş, ola bi lir. Köy kız la rıy la oyu nu mun is te di ğim gi bi so nuç lan ma ma sı na duy - du ğum tep ki ol ma say dı, kız la rı bu öz gür lük oyu nu na, bu sa va şa çe - ke mez dim. Ki şi nin ken di ne kar şı tu tar lı ol ma sı ge re ki yor. Bir sö - züm var dı, ço cuk lu ğa iha net et me mek. Bü yük le rin çe liş ki si ne dir as lın da? Ço cuk luk öz lem le ri ne iha net le baş la yan bir çe liş ki dir. Ben bu na da iha net et mek is te mi yor dum. Öz gür lük böy le baş lar. Ço cuk öz lem le ri kut sal öz lem ler dir, ba rış çıl öz lem ler dir. Bağ lı kal mak, ger çek bir iliş ki dir. Sı ra dan, ge le nek sel Kürt er ke ği ni ka bul et mek çok teh li ke li dir. Şu so ru yu sor dum kız la ra: Siz böy le er ke ği na sıl ka bul edi yor su - nuz? Be ni zin ci re bağ la sa lar, böy le bir iliş ki yi ka bul et mem. Ak lı - ma gel di. Köy de bir ka dı nı ver miş ler di. O ço cuk ha lim le duy muş - tum. De di ler, ka dı nı ar tık hep ev de kal ma sı için evin di re ği ne bağ - la mış lar. Ve yi ne di yor lar dı: Ka dın o ip le ri ko par mış, kaç mış. Ni çin kaç tı di ye, böy le bir il gi duy dum. Ama bu na rağ men, hep si de çok al çak ça bağ la na bi li yor bu gün. Ben bu ai le yi na sıl ai le ola rak ka bul ede ce ğim? İl ko ku la ilk baş la dı ğın da, adı nı-so ya dı nı öğ re tir ler. Ka ra tah ta ya kalk tı ğım anı hâlâ ha tır lı yo rum. Öğ ret men be ni kal dır dı, yaz de - di, adı nı-so ya dı nı. Be nim için en önem li sı nav lar dan bi ri dir, hâlâ bel le ğim de. Harf le ri ar tık bey ni me ade ta nak şet mi şim. Ta bii, adımso ya dım bi raz uzun ca. Ama sı ra la dım. Bi tir di ğim de, sa nırım ba ya ğı olum lu pu an da al dım. Bü yük bir sı na vı ba şar ma nın zor lu ya şan tı - sıy la git tim, o sı ra da otur dum. İl ko ku la baş la yış gün le riy di. Ola ğa nüs tü zor: Dil zor luk la rı var, ez ber le me zor luk la rı var. Za ten ai le de cid di bir ra hat lık gör me mi - şim. Köy zor luk lar la do lu. Oku lun da zor luk la rı ek le ni yor. Ya ni yağ mur dan kur tu la yım der ken, do lu ya tu tu lu yor sun da ha o yıl lar da. Ger çek, se ni hiç ra hat et tir me ye cek ka dar aman sız. San mı yo rum hiç bir ço cu ğun ken di si ni ger çek ler kar şı sın da bu ka dar apan sız bul du ğu nu. Çün kü ko şul la rı nız ra hat la tı cıy dı siz le rin. Ço cuk la rı na ha kim bir ai le, on la rın okul sü reç le ri ni de iyi ha zır lar. En azın dan den ge li, faz - la zo ra sok ma dan. Ve ta bii ço cuk için bir gü ven ce dir. Be nim hiç bir gü ven cem yok tu. Her hal de fay da sı da olu yor. O ço cuk yaş ta gü ven - cem ken dim olu yo rum. Faz la güç lü da yı la ra, ba ba la ra da yan sam, bü yük bir ih ti mal le fark lı bir çiz gi de ge li şe ce ğim. İş te bu nun böy le ger çek leş me yi şi, be nim bir çiz gi sa hi bi ol ma mın ilk adı mı dır, de ni - le bi lir. İlk öğ ret men Her hal de öğ ret men ler bi raz du yar lı dır. Adı nı ha - tır lı yo rum, Çorumlu'ydu, Meh met Mey dan kaş. Ben ona bi raz yu - mur ta ve yo ğurt mu gö tür düm? Yal nız bu yüz den de de ğil, ilk gün - den dik ka ti ni çek miş ol ma lı yım ki, be ni evi ne da vet et ti. İş te onun la ye di ğim ye mek hâlâ ak lım da ve be nim için önem li bir sof ray dı. Ono re edi ciy di. Onur lan dım. Öğ ret me ni min en göz de öğ ren ci si ol - ma ya baş la dım. Ve o say gı yı hep mu ha fa za et tim. İlk yıl dan ken di - mi ta nı dı ğım son gü ne, iş te şim di ye ka dar, öğ ret men lik ger çe ği ne kar şı hep say gı lı ol dum. Ke sin say gı sız de ğil dim, şı ma rık de ğil dim ve hep en iyi öğ ren ci si ol mak is te dim. Bu da ha o yaş lar da baş la dı di ye bi li rim. Öğ ren ci lik, imam lık, yol ma hep böy le ol du. Be nim ki şi li ğim ni ye ko lay ye nil mi yor? Ben ge rek ço cuk oyun dü zen le rin de ve kav ga la rın da, ge rek se da ha son ra oku la baş la dı - ğım da da, ye nil mez dim. Üni ver si te ye ka dar da bü tün öğ ret men le ri - min göz de siy dim. Öğ re ni me, eği tim pra ti ği ne yak la şı mım ola ğa - nüs tü dür. O öğ ret men le rin bü yük bir kıs mı bu gün ya şı yor. Ba na öv - gü le ri, yak la şım la rı; bü tün öğ ren ci le ri gıp ta, kıs kanç lık için de ve be nim et kim de bı rak tı. Do ğal bir ön der li ğim var dı. Eği tim de, 32 33

18 ABC'yi öğ ren mek te, ol duk ça cid di, say gı lıy dım ve çok özen gös te - rir dim. İl ko kul da iyi bir imam dım. Ken di mi di ne ver miş tim ve ol duk ça da na maz kı lı yor dum. Ta bii bel li bir dö nem yo ğun laş mış tım. Köy ima mı nok ta sın da yer al dım ve ile ri dü zey dey di di ye bi li rim. Be nim şan sım, bir de ai le özel lik le rin den ola bi lir. Ken di ni faz la ku rum laş tır ma mış, ku ral la rı nı uy gu la ya ma yan bir ba ba, yi ne ken di - ni tam ege men kıl ma yan bir ana, yi ne faz la ge liş kin ol ma yan kar - deş ler or ta mın da, ben çı kış yap ma ola na ğı nı el de edi yo rum. Ön cü - lük sa va şı mı nı ai le için de böy le ya man yü rüt tüm. İçin de bin ler ce olay var, bin ler ce kav ga var. Şu an da TC ile yü rüt tü ğü müz kav ga - nın bel ki de en şid det li bir kıs mı nı ben o za man yü rüt tüm. O za man ana mın ba na iliş kin söy le di ği bir çok ve ciz, söz ler var dır. Be nim ça - lış ma tar zı mı gö rü yor du. Hâlâ ha tır la rım, ah mak, hiç kim se se nin gi bi ça lı şır mı? der di. Fark lı ol du ğu mu bi li yor du. Kü çük bir öğ ren ci gru bu muz var dı. Sa yı la rı on ci va rın day dı. On - la rı ben oku la gö tür me ye ça lı şı yor dum. On la rı ol duk ça iyi ta lim et - tir dim di ye bi li rim. Hat ta hep si ne na maz kıl dı rır dım. Oku la gi di yo - ruz, say lak lar var. Yağ mur ya ğın ca bi raz su bi ri kin ti si var dı, hep si - ne ora dan ab dest al dı rı yor dum. He men ar kam da di zi lip na maz kı lı - yor lar dı. Bu an lam da da ba ya ğı imam lık yap tım. İl ko kul da ve ken di ken di me yap tım. Önem li bir ör güt le me aşa ma sı dır. De ğil mi, ken di ken di ne imam ol mak önem li dir. Ya ni kö ye gö re di ni ne bağ lı olan, en iyi sin den, bu çok er ken yaş ta imam ol mak. Bir ço cu ğun ko lay ko lay üst le ne me ye ce ği bir gö rev. Öğ ren ci gru bu ma oku lu aşı la ma ya ça lı şı yor dum. ABC'yi öğ re ti - yor dum. Hiç bir şey bek le me den yap tı ğım bu ça ba yı her hal de anam ah mak lık ola rak de ğer len di ri yor du. Sen böy le ya pı yor sun, bun la - rın hiç bi ri si se nin gi bi ça lı şı yor mu? Be ni suç lu yor du ve ken di ki - şi lik çer çe ve si için de hak lıy dı da. Hiç bi ri si se nin gi bi ça lış mı yor di yor du. Ben bu iş le re ve ya onun ak lı nın al ma dı ğı iş le re gir di ğim de bu nu söy lü yor du. Bir ba kı ma ay nen doğ ru. Ken di me has bir tarz da ça lış ma ko nu sun da bu gün ben ze rim yok tur. Dev rim ci ya şam, bi raz be nim yap tı ğım gi bi, ken di ni ça lış ma ya ver mek le ba şa rı lır. Anam üs te li yor du, Kar şı lı ğı ol ma dan on-on beş köy lü ço cu ğu nu sen ne di ye eği ti yor sun? Ben o ço cuk la rı okul sa hi bi ve gi de rek adam edi yor dum. Bu nu şöy le de ğer len di ri yor du: Hiç kim se se nin gi bi ya par mı? Ki doğ ruy du, hiç bi ri si be nim gi bi yap maz dı. O za man ken di ni or ta ya çı ka ran bir özel li ğim, in san la rı eğit me ça ba sı dır. Di - ğer yan dan ken di ne gö re ye tiş me yen bir ço cuk, bel li ki de li kan lı lı ğa doğ ru gi di yo rum. O za man şu nu far ket ti ler: Bu ço cuk nor mal bir ai le ço cu ğu ol ma - ya cak. Da ha o za man dan anam ba na bir ai le ku ra ma ya ca ğı mı söy lü - yor du. Kim se sa na kız ver mez, kim se sa na iş ver mez böy le eleş ti - ri yor du. O da doğ ru ola bi lir di. Çün kü ben den kay nak la nan ya şam işa ret le ri, be nim, onun dü şün dü ğü gi bi pek doğ ru, sağ lık lı bi ri si ola ma ya ca ğı mı gös te ri yor du. Ha tır lı yo rum, o za man böy le et ra fım da ço cuk lar var dı. On lar son ra dan hep dü ze ne koş tu. Biz zat ya nım da okul oku ma la rı na yar - dım cı ol du ğum, hat ta oku ma yı öğ ret ti ğim ki şi lik le rin, göz le ri hep dü zen dey di. Öğ ret men ol ma ya ça lı şı yor lar dı ve ya ai le dü ze ni ne, iş - te dev let dü ze ni ne ka pı l ma ya böy le göz le ri ni kal dır mış lar dı. Din ku ru mun da, okul ku ru mun da, da ha son ra ki ide o lo jik ku rum - lar da, po li tik ku rum lar da ba şım hep be la lı, hep is te di ği mi bu la ma - ma du ru mu ya şa dım. As lın da ta par ca sı na bağ lıy dım, ama is te di ği mi bir tür lü bu la ma ma, ben de hep en iyi si nin na sıl ger çek leş ti ri le ce ği so ru su na ve so nu cu na gö tür dü. Ne hiç kim se be nim gi bi ne ar ka da - şı na bağ lı dır, ne öğ ret men le ri ne bağ lı dır. Bü tün öğ ret men le rim be ni ta nır lar. Hep si nin üs tün sev gi si ni ka zan ma yı bil miş tim. Laf de ğil, ka nıt lar var. Ve her ke sim den öğ ret men ler var dı. Ar ka daş la rım da öy ley di. Be ni yıl ön ce ta nı yan lar, şim di be nim dost la rım dır. Türk ler de öy le dir. Okul ar ka daş la rım (bel ki de ba zı la rı şim di dev - let ka de me le rin de dir), hep si de be ni dost ola rak anar. De mek is te di - ğim, ar ka daş lı ğa bağ lı lık ta ben de güç lü bir ça ba var dı. Ama bu na rağ men, hep si nin aşıl ma sı ge rek ti ği ni söy le dim. Öğ ret me ni mi aş - mak zor bir olay dı

19 Ar ka da şı na ön der lik et mek de zor dur. De ne yin, ne ka dar zor ol - du ğu nu gö re cek si niz. Her şe ye rağ men on la rı üz me den, on la rı kır - ma dan... Çün kü on la rı aş mak, on la rı bel ki de kı rar. Bir ki şi nin aşıl - ma sı çok zor dur. Fa kat çok olum lu aşı lır sa se vi nir. Öğ ret me ni nin öğ ret me ni olur sun, bu onu se vin di rir. Ar ka da şı nın ön de ri olur sun, bu da onu se vin di rir. Yi ne ilk ço cuk luk ar ka da şım Ha san Bindal'ın kö yü, Ci bin kö yü var dı. Bir Türk kö yü dür ve hâlâ o ai le ler bi zi ha yır la yad eder ler. Be ni bir gün ev le ri ne mi sa fir et mek için bü yük il gi du yar lar dı. Böy - le say gın bir yak la şı mım var dı. Şim di bü yük sal dı rı ha re ke ti yiz, bü - yük yı kım ör güt lü yo ruz, ama ke sin böy le say gı da ku sur et me me du - ru mu da var dı. Hâlâ da or ta yer de du ru yo rum. Ko lay aşı la ca ğım ve bo şa çı ka rı - la ca ğım da bek le ne mez. Ada ma kıl lı uğ ra şa ca ğız da ha. Ya ni de lir - sem bi le bu işin pe şi ni ve ya pe şi ni zi bı rak ma ya ca ğım. Ye di ya şın - dan be ri bu işe ken di ni ya tı ran ko lay bı ra kır mı? Ben ha tır lı yo rum, öğ ret me nim be ni bir ki şiy le gü reş me ye kal dır mış tı. Sa nı yo rum Ha - san Bindal'dı. Çok çe ki ni yor dum, bu ar ka daş la gü re şe mem di yor - dum. O bi raz da ha güç lüy dü. Ben gü reş çi lik sa na tın da za yıf tım. Fa - kat şu duy gu hâlâ ak lım da: Kal ka yım mı, kalk ma ya yım mı? Bu ko - nu da gün ler ce, ay lar ca te red düt ge çir dim. Kalk tı ğım za man da ye ni - şe me dik. En çok ba şar dı ğım du rum, bu ye ni şe me me du ru mu ol du. Be nim için gü re şe kalk mak çok zor ol ma sı na rağ men, zor be la ye - ni şe me me du ru mu sağ la mak hay li önem li dir. Ar tık yü re ği mi o te - mel de ayar la dım. Be ra be re kal mak. Ye ne me ye cek sem de, kök lü bir ye nil gi yi ka bul et me mek. Ya şa mın her anın da ben böy le yim, öğ ren me de de böy le yim. Sı - nıf geç me ye ça lı şır ken, kav ra yış ne ka dar za yıf olur sa ol sun, müm - kün se en iyi nu ma ra yı al mak, ama çok az be şin al tı na düş mek, be - nim tar zım dı. Çok az üç ve ya dör düm var dı. Bir elin par mak sa yı sı ka dar ya var, ya yok tu. Ve bü tün ya şa mım da böy le dir: Ko şar ken, yü rür ken, her şey le il gi le nir ken. Li se de, or ta o kul da böy le bir sü rü il gi çe ki ci dav ra nış, bir sü rü ça tış ma ve hep si de ne fes ne fe sey di. Yen mez sem ol maz, ye ni lir sem hiç ol maz. Bu iki duy gu. Bir işe ken di mi ha zır la ma dan gi riş mem. Güç ye ti re me di ği me iliş kin ken di mi öl çüp tart ma özel li ğim dir. As lın da çok iyi bir gü reş - çi de ği lim, ama gi rip de he men kün de ye gel mek, ba na pek tu tar lı gel mi yor. Tüm oyun lar da böy le yim. Ka za na bil dik le ri mi za ten ka za - nı yor dum, di ğer le ri de hep be ra be rey di. Çok az oyun da kay bet tim sa nı yo rum. Bu bir psi ko lo ji, bir ki şi lik özel li ğiy di. Tar zım çok çar pı cıy dı. İlk na mazı kıl dı ğım da, il ko kul da, kö yün ima mı (1984'te öl dü ga li ba) sen bu hız la de vam eder sen uçar sın di yor du, ev li ya olur sun, uçar sın. İlk na maz kı lı şım, köy ima mı na bu de ğer len dir me yi yap tı rı yor. As lın da faz la du a dan da an la mam, ama en azın dan ta ki p e di yor dum. Ta ki p e tme tar zım, ima mı be nim hak kım da böy le bir ka nı ya gö tü rü yor. Bu na ben zer ya şa mı mın bir - çok de ne me si var. Hep si ne gi riş cid di, an lam lı ve böy le so nu ca gö - tür me var

20 İlk İs yan Bil mi yor lar, ama ya pı yor lar. Karl Marx Ya şa mın ken di si bir rü yay dı, sen rü ya da rü ya mı gö re cek sin? As lın da be nim ço cuk lu ğum da ola ğan dı şı bir şey yok. Dik kat edi lir - se her ke sin ya şa dı ğı du ru mun ge ri sin de. İl ginç ola nı da her hal de bu ra sı ola cak. Ana-ba ba sı ço cu ğu na faz la bir şey ve re mi yor, o ye te nek le ri yok. Köy yi ne bir şey ve re mi yor. Doğ ru dü rüst içi le cek bir su yu bi le yok. Okul yok. Öy le güç lü rü ya lar, ha yal ler gö re cek du ru mu da yok. Çok bi tik bir ara zi de ka lı yor bi zim ço cuk. As lın da ha yal de de ni le bi lir. Na sıl dı, düş ler ge li şe bi li yor muy du? Ona da, rü ya ya da faz la ce - sa ret ede mez dim.... Xe zo: Ka pı kom şu bir bi ri ni be ğen mez ya, ha tır lı yo rum, Xe zo di - ye bir kom şu muz var dı. Xe zo fu ka ray dı. Xezo'nun bir ta vu ğu eve gel di di ye, her gün kı ya met ler ko pa rı yor du anam. Kav ga et me di ği bir sa a ti yok tu ka dı nın. Ga li ba ben o kav ga nın an lam sız lı ğı nı dü şü - ne rek doğ ru kav ga nın an la mı na ulaş tım. Evet, çok yo ğun du biz de sa bah tan ak şa ma ka dar ka pı kom şu kav ga sı. An lam sız, bom boş.... İlk ta ban ca se si ni duy du ğum za man ki ruh ha lim hâlâ ha tı rım da. Ca mi nin ar ka sın da bir bak tım ta ban ca se si ge li yor. Ödüm kop tu 38 39

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R

VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Ve rim li ça lış ma nın il ke le ri ni açık la ya bi lir mi si niz? VE R M L ÇA LIŞ MA NIN L KE LE R Bil di ği niz gi bi, Ba şa rı lı Ol mak için dü zen li, prog ram lı, is tek li, is tik râr lı bir şe

Detaylı

Afetler ve İlişkilerimiz

Afetler ve İlişkilerimiz Afetler ve İlişkilerimiz DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Sayfa 2 DEPREM, KAYIPLAR VE EŞLER ARASI İLİŞKİLER Sayfa 10 DEPREM, KAYIPLAR VE DOSTLUKLAR Sayfa 14 DEPREM KAYIPLARIMIZ VE YAS Aşa ğı da ki bil gi ve

Detaylı

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83

Ayhan Kaya. Mordem'in Güncesi MORDEMİN GÜNCESİ. WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Ayhan Kaya MORDEMİN GÜNCESİ WEŞANEN SERxWEbûN 83 Ayhan Kaya Mordem'in Güncesi Weşanên Serxwebûn: 83 Birin ci baskı: Kasım 1996 Kan daha da akacak, çünkü ülkemiz bizim kanımıza

Detaylı

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI

Abdullah Öcalan. SEÇME YAZILAR Cilt VI Abdullah Öcalan SEÇME YAZILAR Cilt VI ABDULLAH ÖCALAN SEÇME YAZILAR CİLT 6 WEŞANÊN SERXWEBÛN 74 Abdul lah ÖCA LAN SEÇME YAZILAR / CİLT 6 Weşanên Serxwebûn: 74 Birin ci baskı: Temmuz 1995 Hera us ge ber:

Detaylı

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85

Abdullah Öcalan. Weşanên Serxwebûn 85 Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Abdullah Öcalan Ta rih gü nü müz de giz li ve biz ta ri hin baş lan gı cın da giz li yiz Weşanên Serxwebûn 85 Abdul

Detaylı

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak

Günlük GüneşlIk. Şarkılar. Ali Çolak Günlük GüneşlIk Şarkılar Ali Çolak Alý Ço lak; 1965 yýlýnda Na zil li de doð du. Ga zi Üni ver si te si Teknik Eði tim Fakülte si nde baþ ladýðý yüksek öðre ni mi ni, Do kuz Eylül Üni ver si te si Bu ca

Detaylı

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA

36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 36. AVRUPA BRİÇ ŞAMPİYONASI WIESBADEN / ALMANYA 1983 MİL Lİ TA IM SEÇ ME LE Rİ Al man ya, Wi es ba den 1983 Av ru pa Şam pi yo na sı için mil li ta kım seç me le ri, yi ne ba zı yö ne ti ci le rin is te

Detaylı

Din İstismarı Üzerine

Din İstismarı Üzerine ARAŞTIRMA VE İNCELEME Din İstismarı Üzerine Prof.Dr. Hüseyin CERTEL a a Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi AD, Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Isparta Ge liş Ta ri hi/re

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YENİ DÜNYANIN YENİ YÖNETİM SİSTEMLERİ TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ 1 TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ 13.03.2014 TSE İZMİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR

ABDULLAH ÖCALAN. PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR ABDULLAH ÖCALAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR WEŞANÊN SERWXEBÛN 73 Abdul lah ÖCA LAN PKK 5. Kongresi'ne sunulan POLİTİK RAPOR Weşanên

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne?

Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? ... 1 2... ... 3 Perihan Mağden Biz kimden kaçıyorduk Anne? 4... Can Yayınları: 1632 Türk Edebiyatı: 472 Perihan Mağden, 2007 Can Sanat Yayınları Ltd. Þti., 2007 1. basım: Haziran 2007 Kapak Tasarımı:

Detaylı

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA

DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA ABDULLAH ÖCALAN DİRİLİŞ TAMAMLANDI SIRA KURTULUŞTA Seçme Röportajlar (Cilt II) Ertuğrul Kürkçü ve Ragıp Duran'ın kapatılan Özgür Gündem gazetesi adına PKK Genel Başkanı Abdullah Öcalan'la yaptıklarıröportaj

Detaylı

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz.

De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. 01-10 NÜHAL: 01-10 NÜHAL 03.09.2008 12:46 Sayfa 1 De ğer li Müş te ri miz, Al fa Ro meo yu seç ti ği niz için te şek kür ede riz. Alfa 166nız, Al fa Ro meo ya öz gü; gü ven lik, kon for ve sü rüş mem nu

Detaylı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

1. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 1. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Yrd. Doç. Dr. Cem BABADO AN (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi)

Detaylı

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE GÖRE YAPACAKLARI TASDİKE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK 13 298 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN BANKALAR KANUNU NUN 46 NCI MADDESİNE

Detaylı

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME 8 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ. 99 98 9 ( ).( ).( ) ( ).( ).( ) = = = 00 00 ( ).. + bulunur. 5. a b+ = 0 ise b a b + = 0 ve b 0 ol ma lı b dir. a. + 0 ol ma lı a 0 a. A). = ise ( ) = B). = ise ( ) =

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK 23 424 SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğrenci El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğrenci El Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı nın 28.08.2006 tarih ve B.08.0.TTK.0.01.03.03.611/9036 sayılı yazısı ile Denizler Yaşamalı Programı nın*

Detaylı

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr

www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Bu broşürü size ulaştıran: www.ottobock.com.tr info@ottobock.com.tr Yaşamaya yeniden başlamak İndeks Önsöz...4 İlk Uygulama...5 Gögüs Protezinin Seçimi...6 Slikon Protezler...8 Bakım...9 Lenfödem...10

Detaylı

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA

Weşanên Serxwebûn 107. Kutsallık ve lanetin simgesi URFA 107 Weşanên Serxwebûn 107 Abdullah ÖCALAN SAVUNMALARIM Kutsallık ve lanetin simgesi URFA Dic le-fı rat hav za sın da ta rih KUTSALLIK VE LANETİN SİMGESİ URFA Dicle-Fırat havzasında tarih KUTSALLIK VE LANETİN

Detaylı

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke

le bir gü rül tü ç k yor du ki, bir sü re son ra ye rin al t n dan yük - se len u ul tu yu bi le du ya maz ol dum. Der hal böy le bir du - rum da ke KAR KUYUSU v B R D Ak l ba fl n da bir in sa n n bu gü ne ka dar ar t k çok tan ö ren - mifl ol ma s ge re kir di. Yüz ler ce ke re te le viz yon da an lat m fl lar, ga ze te ler de yaz m fl lar, lis

Detaylı

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84

Seçme Röportajlar ABDULLAH ÖCALAN. Onbinlerce İnsan Ölmesin. Abdullah Öcalan. Cilt-III. WeŞanen SerxWebûn 84 Abdullah Öcalan Seçme Röportajlar Cilt-III ABDULLAH ÖCALAN Seçme Röportajlar Cilt-III Onbinlerce İnsan Ölmesin Doğu Perinçek'in Ümit Sezgin Güneri Cıvağolu/Ramazan Öztürk Rafet Ballı Soner Ülker Yeni Asır

Detaylı

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI

TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI VAKIF INSAN TÜRKİYE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI (Kırkıncı Yıl Hatıra Kitabı) Editör TMKV adına Prof. Dr. Salih Tuğ İstanbul 2011 8 Bir top lu lu un (ger çek) efen di si ve ön de ri, o top lu ma hiz met eden dir

Detaylı

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr!

DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! DE NÝZ leri Anmak, YA DEV RÝM YA Ö LÜM Þiarýný Haykýrmaktýr! 6 Ma yýs 1972, üç ko mü nist ön de rin, dev ri me bað lý lý ðýn, halk la rýn kur tu luþ mü ca de le si ne i nan cýn, mark sizm-le ni nizm bay

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Çetin Öner. Roman GÜLİBİK. Çeviren: Aslı Özer. 26. basım. Resimleyen: Orhan Peker Çetin Öner GÜLİBİK ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Roman Çeviren: Aslı Özer Resimleyen: Orhan Peker 26. basım Çetin Öner GÜLİBİK Resimleyen: Orhan Peker cancocuk.com cancocuk@cancocuk.com Yayın Koordinatörü: İpek

Detaylı

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği:

Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Görsel İşitsel Politikasıyla Avrupa Birliği: Televizyon Yayıncılığından Yöndeşen Medyaya Doç. Dr. Ayşen Akkor Gül ii Ya yın No : 2930 letişim Di zi si : 103 1. Bas k - Ağustos 2013 İstanbul ISBN 978-605

Detaylı

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü

Nükleer korku. 90 ya þýn da. Halkýn yarýsý geçinemiyor. Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü SiyahMaviKýrmýzýSarý Sineklerin hukukunu savunan bir insan elbette ki cumhuriyetçidir Alper Görmüþ/ Taraf yazarý 23 MART I bekleyiniz Ja pon ya 2 metre denize kaydý, 70 santim çöktü uja pon ya nýn Tok

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BAÐIÞIKLIK SÝSTEMÝNÝ TAHRÝP EDÝYOR GRÝP ÝÇÝN ANTÝBÝYOTÝK KULLANMAYIN u HA BE RÝ SAYFA 11 DE Rusya, alkolü yasaklamayý tartýþýyor u HA BE RÝ SAYFA 12 DE Evliya Çelebi Vatikan da anýlacak u HA BE RÝ SAYFA

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Mescid-i Aksa ya kuþatma daralýyor Ýsrail arazilere el koyup, evleri yýkýyor n7 de TALMUDÝ BAHÇELERÝYLE ÇEVRÝLECEK uak sa Kül tür ve Mi ras Mü es sese si, Ýs ra il yö ne ti mi ne bað lý ku rum ve ku ru

Detaylı

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte

Türkiye nin kurtuluþu Kemalizmden demokrasiye geçiþte SiyahMaviKýrmýzýSarý NÝN BOYUN GÖRÜÞÜLCK TRFÝK GÜVNLÝÐÝ BZI KUSUR TNIMLRI DÐÝÞTÝ RÇ MUYND TSLKLR HZIRLNDI ÝSTÝKLÂL MRÞI ÝÇÝN MSD Ha be ri say fa 3 te YNÝ DÖNM Ha be ri say fa 6 da LOGO Ha be ri 16 da YGR

Detaylı

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde

Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Medeniyet: Kayıp Cennetin Peşinde Doç.Dr. Bilal SAMBUR a a Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, ISPARTA Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Doç.Dr. Bilal SAMBUR Süleyman Demirel

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR BEKLEYÝNÝZ... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 43 SA YI: 15.178 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝSTEKLERÝNÝ MEKTUPLA ÝLETTÝLER GENÇLER ANDIMIZ I ÝSTEMÝYOR

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Herþeyin yaratýlýþý en ince detayýna kadar planlý BÝR KUÞUN KANAT ÇIRPIÞININ ÝLK PATLAMA ÂNINDA PLANLANMASININ GEREKLÝ OLDUÐU BÝR VARLIK SÝSTEMÝNÝ DÜÞÜNDÜÐÜMÜZDE, ORTAYA GÜÇLÜ BÝR HAYRET VE DÝLE GETÝRMEKTE

Detaylı

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet

Said Nursî, Ýslâm için model þahsiyet KUR ÂN'A SUÝKAST PLANI RÝSALE-Ý NUR LA BOZULDU KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝ YAZISI SAY FA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 19. yüz yý lýn so nun da dek la re e di len ve Lo zan'dan son ra uy gu la ma ya ko

Detaylı

inancım inancım inancım ÜNİTE

inancım inancım inancım ÜNİTE inancım inancım inancım 5. ÜNİTE Meleklere İman 1. Me lek le rin Özel lik le ri 2. Me lek le rin Gö rev le ri 3. Me lek ler den Baş ka Gö rün me yen Var lık lar ÜNİTE 5 M E L E K L E R E İ M A N ÜNİTE

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR dan GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YIL: 42 SA YI: 15.038 / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Koruma kanunu ile gerçekler gizleniyor Mehmet Fatih Can TARÝH

Detaylı

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM

ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 24 ARALIK 2010 CUMA/ 75 Kr CEHALET, FAKÝRLÝK AYRIMCILIK ESERLERÝMÝ ONDAN ALDIÐIM ÝLHAMLA YAZDIM SiyahMaviKýrmýzýSarý SARAYBURNU NDA TÖREN DÜZENLENECEK Buðday sarý altýn oldu/ 13 TE MAVÝ MARMARA UÐURLANDIÐI GÝBÝ KARÞILANACAK Belçika da 85 bin aile iflâs etti/ 7 DE Ambulansta kaçak sigara / 3 TE Trafiðe

Detaylı

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları:

BU KALEM UN(UFAK)* SEL YAYINCILIK. Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: BU KALEM UN(UFAK)* Enis Batur un yayınevimizdeki kitapları: 60 mm Dizüstü Meşkler ve İçcep Meşkleri Elma / Örgü Teknikleri Üzerine Bir Roman Denemesi Bu Kalem - Bukalemun Bu Kalem - Melûn Bu Kalem - Un(Ufak)

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4

EĞİTİM BİLİMLERİ ÖRNEK DENEME SINAVI - 4 Bu Bölümde Toplam 120 Soru Bulunmaktadır. Eğitim Bilimleri Testi için verilen toplam cevaplama süresi 150 dakikadır. (2,5 saat) 1 ve 2. so ru la r pa rag ra fa gö re ya n t la y n z. Bir gün or man da

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI e Tashih Faruk DOĞAN Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Polen Yayınları Baskı Kilim Matbaacılık EKİM 2 0 0 8 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii Sok. Büyük Tulumba Çıkmazı

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerleyiz. Dünya halklarýnýn devrime yürüdüðü bir dönemdeyiz. Mýsýr ve Tunus devrimlerinin etkileri hala devam ediyor. Emperyalist güçler Libya ya düzenledikleri

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ?

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 13 TEMMUZ 2012 CUMA/ 75 Kr UÇAÐIMIZ NASIL VE NÝÇÝN DÜÞTÜ? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.230 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Köprü geçiþindeki herkesi bezdiren týkanýklýða çözüm bulunabilecek

Detaylı

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ

DENEME 3 SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ DENEME SAYISAL BÖLÜM ÇÖZÜMLERİ 1. a. b = 24 a. c = 0 a. d = 42 ortak çarpan a olduğu için a nın en büyük olması gerekir. 24, 0 ve 42 sayılarını bölen en büyük sayma sayısı 6 olduğundan a = 6 dır. 6. b

Detaylı

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR

TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR SiyahMaviKýrmýzýSarý TÜRKÝYE ATATÜRK GÖLGESÝNDEN UZAKLAÞIYOR KENDÝSÝNE YENÝ BÝR YOL ÝZMEK ÝSTÝYOR n Fran sýz der gi si L Ex pan si on da yayýnlanan Os man lý Ým pa ra tor lu ðunun Ýz le ri Ü ze rin de

Detaylı

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn

Atatürk milliyetçiliði anayasadan çýkarýlsýn GR ÇK TN H BR V RiR Sahabe mesleði YnLÂTF SLHOÐLU SYF 5 T YIL: 42 S YI: 15.048 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 12 OCK 2012 PRÞMB/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2012 zor lu ge çe cek u Koç

Detaylı

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK

ÖDEV ve ÖLÇME AKILLI. Barış TEPECİK AKILLI ÖDEV ve ÖLÇME. sınıf Barış TEPECİK AFG Matbaa Yayıncılık Kağıt İnş. Ltd. Şti. Buca OSB, BEGOS 2. Bölge 3/20 Sk. No: 17 Buca-İZMİR Tel: 0.232.442 01 01-442 03 03 Faks: 442 06 60 Bu kitabın tüm hakları

Detaylı

Kardeþliðimizi unutmayalým

Kardeþliðimizi unutmayalým GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YARIN GAZETENİZLE BİRLİKTE... YIL: 43 SA YI: 15.146 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Kardeþliðimizi unutmayalým MEHMET GÖRMEZ

Detaylı

JANE AUSTEN AŞK VE GURUR

JANE AUSTEN AŞK VE GURUR 1 2 JANE AUSTEN AŞK VE GURUR 3 Pride and Prejudice, Jane Austen 2007, Can Sanat Yayınları Ltd. Şti. Tüm hakları saklıdır. Tanıtım için yapılacak kısa alıntılar dışında yayıncının yazılı izni olmaksızın

Detaylı

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.147 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 28 ÞUBAT TA YENÝ GÖZALTILAR

Detaylı

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14

Sesleniş. 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 15 Mayıs 2003 Perşembe Ücretsizdir Ayda bir çıkar Yıl: 2 Sayı: 14 Ben Mayıs 1919 da Samsun a çıktığım gün elimde maddî hiç bir kuvvet yoktu. Yalnız büyük Türk Milletinin soyluluğundan doğan ve benim vicdanımı

Detaylı

Þemdinli nin barýþ feryadý

Þemdinli nin barýþ feryadý CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.256 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Þemdinli nin barýþ feryadý OPERASYON VE ÇATIÞMALARIN

Detaylı

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair

Be di üz za man ýn dos tu o lan Ja pon baþ ku man da nýna dair SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 Nev-i be þe re mo del ne dir? Âl-i LÂHÝKA lahika@yeniasya.com.tr Onlar (takvâ sahipleri) çirkin bir günah iþledikleri veya herhangi bir günaha girerek kendilerine zulmettikleri zaman

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cezaevinde üniversie biirdiler/ 3 TE Parik camiyi ziyare ei/ 5 TE Srese karþý bir dilim kavun/ 15 TE ALTIN KEMER SAHÝBÝNÝ BULUYOR Ha be ri SPOR da Çin Büyükelçisinden hadisli dave/

Detaylı

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ

TOPLUM, TEPEDEN DÝNDARLAÞTIRILAMAZ FKÝRLÝÐÝN ÇÖZÜM YOLU uprof. Dr. Os man Gü ner, fa kir li ðin çö zü mü i çin kâ - i nat ki ta bý nýn doð ru o kun ma sý ve sün ne tul la ha ri a - yet e dil me si ge rek ti ði ni be lirt ti. n16 da RKN

Detaylı

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış

Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış Yayına Hazırlayanlar NAZAN AKSOY - BÜLENT AKSOY Türk Edebiyatına Eleştirel Bir Bakış İletişim Yayınları 405 Edebiyat Eleştirisi 29 ISBN-13: 978-975-470-601-7 1997 İletişim Yayıncılık A. Ş. 1-3. BASKI 1997-2012,

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR BUGÜN GAZETENÝZLE BÝRLÝKTE ÜCRETSÝZ YIL: 43 SA YI: 15.119 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 MART 2012 CUMA / 75 Kr Bediüzzaman Said Nursî den ÇAÐIN EÐÝTÝM

Detaylı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı

4. - 5. sınıflar için. Öğretmen El Kitabı 4. - 5. sınıflar için Öğretmen El Kitabı HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Selahiddin Ö ÜLMÜfi (Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi) Doç. Dr. Ahmet ALTINDAĞ (Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi) Yrd. Doç.

Detaylı

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı.

için de ki ler Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın: STK'lar devlet okullarında çalışmalı. KILITTASI DERGI:Layout 1 12/11/09 2:13 AM Page 1 için de ki ler Sorumuz var Kültürel miras nedir, genç kuşaklara nasıl aktarılır? 48 6 50 Röportaj Darüşşafaka Eğitim Kurumları Genel Müdürü Nilgün Akalın:

Detaylı

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz

ÖNSÖZ Doğan HASOL. UZMAN GÖRÜŞÜ Prof. Dr. Metin TAŞ. Yap -Endüstri Merkezi Araşt rma Bölümü - Önsöz Yayımlayan YAPI-ENDÜSTRİ MERKEZİ The Building Information Centre, Istanbul Hazırlayan YEM ARAŞTIRMA BÖLÜMÜ (YEMAR) Yapı Bilgi Merkezi Bölüm Yöneticisi BİRGÜL YAVUZ YEM Araştırma Sorumlusu ANIL KAYGUSUZ

Detaylı

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ

BÝR VE ÖZKASNAK TAN SONRA FEVZÝ TÜRKERÝ ÞANLIURFA BEDÝÜZZAMAN PANELÝNE HAZIR nhaberý SAYFA 6 DA HAC ÝÇÝN BAÞVURU YAPANLARIN SAYISI 1 MÝLYONU GEÇTÝ nhaberý SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YENÝ ORTAYA ÇIKAN DERSÝM BELGELERÝNE GÖRE SÜRGÜN EMRÝ DE M. KEMAL DEN CANINI KURTARANLARA ZORUNLU ÝSKÂN ugizli li ði kal dý rý lan Der sim bel ge le ri ne gö re, ha re kât tan ca ný ný kur ta ra bi len

Detaylı

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR

MENDERES BU MÝLLETÝN ÖZETÝDÝR K A N AY A N Y A R A ALKOLÝZM GÜNÜMÜZÜN CÝDDÎ PROBLEMLERÝNDEN TÜKENMÝÞLÝK SENDROMUNUN EN ETKÝLÝ TEDÂVÝSÝ Ebru Olur sordu; Prof. Dr. Ýbrahim Balcýoðlu, Av. Muharrem Balcý, Dr. Itýr Tarý Cömert, Doç. Dr.

Detaylı

ABD, her yere ölüm götürdü

ABD, her yere ölüm götürdü TÜRKÝYE, SAÝD NURSÎMODELÝ ÝLE MODEL ÜLKE OLABÝLÝR Demokratik cumhuriyet kavramýnýn içi, Bediüzzaman'ýn yorumlarýna uygun tanýmlarla doldurulmalý ki, Türkiye Arap âlemi ve bütün dünya için bir örnek ülke

Detaylı

LÝBYA DA insanlýk dramý

LÝBYA DA insanlýk dramý SiyahMaviKýrmýzýSarý KÝTAP TOPLATMA SABIKAMIZ KABARIK um. LATÝF SALÝHOÐLU NUN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE NÝSAN AÐMURLARILA TOPRAÐA DÜÞEN NUR KAHRAMANLARI uahmet ÖZDEMÝR ÝN AZISI ELÝF-ENSTÝTÜ EKÝNDE GER

Detaylı

ÝSTANBUL PANELE HAZIR

ÝSTANBUL PANELE HAZIR SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL PANELE HAZIR Emevi Camiinde hoþ bir sada/ 16 da Bediüzzaman ýn evi tehlikede Ha be ri say fa 6 da u VI. Ri sa le-i Nur Kon gre si, 27 Mart Pa zar gü nü sa at 14.00 da Ýs tan

Detaylı

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X.

SIVI BASINCI. 3. K cis mi her iki K. sı vı da da yüzdü ğü ne gö re ci sim le re et ki eden kal dır ma kuv vet le ri eşittir. = F ky 2V.d X. BÖÜ SIVI BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER SIVI BSINCI 4a a a a a a a a a a 4a ka bı nın ta ba nın a ki sı vı ba sın cı, 4ag ka bı nın ta bı nın a ki sı vı ba sın cı, ag ve ba sınç la rı ta raf ta ra fa oran la nır

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Van da Medresetüzzehra Üniversitesi açýlsýn Van da düzen le nen Med re se tüz zeh ra Sem poz yu mu nun so nuç bil dir ge sin - de, Sa id Nur sî nin e ði tim fel se fe si ne uy gun, ö zel sta tü de, Med

Detaylı

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR

SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR ABDULLAH ÖCALAN ABDULLAH ÖCALAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur SÖMÜRGECİ CUMHURİYET KİRLİ VE SUÇLUDUR WeŞanên Serxwebûn 78 Abdul lah ÖCA LAN Sömürgeci Cumhuriyet Kirli ve Suçludur Weşanên Serxwebûn:

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 17 MART 2011 PERÞEMBE / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RAFLAR: A A SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 28 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr ÖYM BÝLMECESÝ RUM PRLMNTRÝN HZIRLDIÐI RPOR KPM D Müslüman kadýnlara ayrýmcýlýk bitmeli v ru pa Kon se yi Par la men ter ler Mec li si (KPM), v ru pa ül ke le rin de Müs lü man ka dýn la ra yö ne lik ay - rým cý lý ðýn

Detaylı

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK

PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü. Weşanên Serxwebûn 71. Yayınevinin notu PROGRAM VE TÜZÜK PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) Program ve Tüzüğü Weşanên Serxwebûn 71 PKK (Partiya Karkerên Kurdistan) PROGRAM VE TÜZÜK Weşanên Serxwebûn 71 Birinci Baskı: Nisan 1995 Herausgeber: Agri Verlag Vogelsanger

Detaylı

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva

GAZ BASINCI. 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, + h.d cıva . BÖÜ GZ BSINCI IŞTIRR ÇÖZÜER GZ BSINCI 1. Cıva seviyesine göre ba- sınç eşitliği yazılırsa, P +.d cıva.g Düzenek yeterince yüksek bir yere göre götürülünce azalacağından, 4. Y P zalır zalır ve nok ta

Detaylı

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR STK LAR: SALDIRILARIN HEDEFÝ, DEMOKRATÝK ÇÖZÜMÜ ENGELLEMEK Çözüm arayýþýna sabotaj. udað lý ca ve Ha tay da 9 as ke ri mi zin þe hit e dil me si nin ar dýn dan STK'larýn yaptýðý açýklamalar da, sal dý

Detaylı

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri

Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri - ORĐJĐNAL ARAŞTIRMA Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesi ve Etkileyen Faktörlere İlişkin Görüşleri Dr. Esra UĞUR, a Dr. Süheyla ABAAN b a Hemşirelik Hizmetleri Eğitim Koordinatörü, Yeditepe Üniversitesi Hastanesi,

Detaylı

Mýsýr da yargý darbesi

Mýsýr da yargý darbesi HOLLANDALI CORRÝENE: VEFATININ 20. YILINDA AVUKAT HABERÝ SAYFA u4 TE ELÝF ÝLÂVESÝNDE SAYFA u4-5 TE GERÇEKTEN HABER VERiR Y a rýnd yfala n sa mizi zete iz ga ekim ELÝF BEKÝR BERK Ý ANDIK RÝSALE-Ý NUR OKUYUNCA

Detaylı

KARINCA & POLEN YAYINLARI

KARINCA & POLEN YAYINLARI F Tashih Polen Yayınları Sayfa Düzeni Polen Yayınları Kapak Tasarımı Ramazan Erkut Baskı Kilim Matbaacılık 1. Baskı Ekim 2006 15. Baskı Mart 2010 KARINCA & POLEN YAYINLARI Adres ve Telefon Soğanağa Camii

Detaylı

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme

Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Müslümanlıktan Hıristiyanlığa Geçişin Sebepleri Üzerine Sosyo-Psikolojik Bir İnceleme Doç.Dr. Asım YAPICI a a Çu ku ro va Üni ver si te si İla hi yat Fa kül te si, Din Psi ko lo ji si ABD, ADANA Ya zış

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR AFYONKARAHÝSAR VALÝSÝ: TEBRÝK MAÝL VE TELEFONLARI ALIYORUZ Ýçki yasaðýna halk desteði uaf yon ka ra hi sar da, va li lik ka ra rýy la a çýk ta al

Detaylı

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ

SURÝYE DE LÝBYA MODELÝ ÝÞLEMEZ DOSTLUÐUN SEMBOLÜ OLACAK AZERBAYCAN A 4 BÝN KÝÞÝLÝK KARDEÞLÝK CAMÝSÝ nha BE RÝ SAY FA 16 DA YASANIN ERTELENMESÝNE TEPKÝ ENGELLER SADECE VÝCDANLA AÞILIR n AHMET TERZÝ NÝN HA BE RÝ SAY FA 3 TE GER ÇEK TEN

Detaylı

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ

SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ SERBEST MUHASEBECİLİK, 24 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MESLEKLERİNE İLİŞKİN HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ 478 SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ

Detaylı

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK

TÖREN KITASI OLMAKTAN BIKTIK SiyahMaviKýrmýzýSarý DUMANSIZ HAYAT 3. YILINDA HABERÝ SAYFA 13 TE TATÝLDE SINAV HEYECANI HABERÝ SAYFA 3 TE YOKSUL ÇOCUKLAR OYUNCAKLA SEVÝNECEK HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 11 OCAK 2012 ÇARÞAMBA/ 75 Kr dan PROF. DR. CEVT KÞT: Bu heyecana insanýmýzýn çok ihtiyacý var EBRU OLUR un röportajý sayfa 15 te GER ÇEK TEN H BER VE RiR Y YIL: 42 S YI: 15.047 S Y NIN BH TI NIN MF T HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 11

Detaylı

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK

KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK GER ÇEK TEN HA BER VE RiR BEKLEYÝNÝZ... YIL: 43 SA YI: 15.145 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr KÝN VE ÝNTÝKAM DEÐÝL, HUKUK CE MÝL ÇÝ ÇEK 28 ÞU BAT

Detaylı

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier

1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI. Erich Kästner. Roman UÇAN SINIF. Çeviren: Şebnem Sunar. 50. basım. Resimleyen: Walter Trier 1960 ANDERSEN ÖDÜLÜ Erich Kästner UÇAN SINIF ÇAĞDAŞ DÜNYA EDEBİYATI Roman Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier 50. basım Erich Kästner UÇAN SINIF Çeviren: Şebnem Sunar Resimleyen: Walter Trier

Detaylı

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi

İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi İbn Sînâ nın Kutsal Akıl Öğretisi Mustafa YILDIZ a a Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi, Kayseri Ya zış ma Ad re si/cor res pon den ce: Mustafa YILDIZ Melikgazi Mustafa Eminoğlu Anadolu Lisesi,

Detaylı

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim

Çatýþarak deðil, tartýþarak çözelim dan ahya Alkýn: Çok hayýrlý bir hizmet GER ÇEK TEN HA BER VE RiR EBRU OLUR UN RÖPORTAJI SAFA 6 DA IL: 42 SA I: 15.042 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat )

Siyer i Nebî. (Hazret i Peygamberin Hayat ) Siyer i Nebî (Hazret i Peygamberin Hayat ) Diyanet flleri Baflkanl Yay nlar /140 Meslekî Kitaplar/19 Tashih: Mehmet Ali Soy Altan Çap Bask Kontrol: Mehmet Ali Soy Grafik Tasar m: Recep Kaya Bask : San

Detaylı

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN

TSK, REJÝM MUHAFIZI OLMAKTAN ÇIKARILSIN ÇOCUK ÞENLÝÐÝ PILDI KON D RÝSLE-Ý NURUN BHRI u16 KÂZIM GÜLEÇÜZ BÝLECiK TE KONUÞTU: CEMTLER, EDEBLÝ GÝBÝ ÝRÞD VE ÝKZ EDÝCÝ OLMLI u6 GER ÇEK TEN H BER VE RiR Ge nel a yýn Mü dü rü müz Kâ zým Gü leç yüz,

Detaylı

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR

NEOCONLAR DÜNYAYI FELÂKETE SÜRÜKLÜYOR YIL: 43 SA YI: 15.093 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 26 ÞUBAT 2012 PAZAR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da YENÝ ASYA, BÜYÜK HÝZMETLERE ÝMZA ATIYOR

Detaylı

Tuhaf eyleme büyük tepki

Tuhaf eyleme büyük tepki GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Bin aydan hayýrlý olan Kadir Gecenizi tebrik eder, Ýslâm ve insanlýk âlemi için hayýrlara vesile olmasýný Cenab-ý Hak tan niyaz ederiz. YIL: 43 SA YI: 15.262 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA

Horhor Camii Ramazan ayýnda ibadete açýlacak HABERÝ SAYFA 6 DA FOTOÐRAF: YAKUP ÇABUK / AA Bayramda kredi kartý ile 3,7 milyar lira harcadýk nbankalararasý Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, 24-29 Ekim tarihleri arasýnda gerçekleþen Kurban Bayramý tatilinde, 37

Detaylı

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor

Siyasetteki yozlaþma toplumu da bozuyor SiyahMaviKýrmýzýSarý DANIÞTAY DAN ALKOLLÜ ÝÇKÝ SATIÞINA VÝZE HABERÝ SAYFA 4 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ÝÞÇÝLERÝN ÇALIÞTIÐI TÜNELÝ SU BASTI: 1 ÖLÜ DÜNYANIN 7 FELÂKETÝ SEÇÝLECEK HABERÝ SAYFA 15 TE HABERÝ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR UZMAN PSÝKOLOG KÜBRA YILMAZTÜRK: Baðýmlýlýða götüren en önemli sebep ruhî tatminsizliktir ÖZELLÝKLE GÜNÜMÜZDE BUNU ÇOK GÖRÜYORUZ. GENÇLER DAHA FAZLA EÐÝLÝMLÝ. KANAATÝMCE DEÐER MEKANÝZMASI BOZULMUÞ DURUMDADIR.

Detaylı