MATEMATİK SORU BANKASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MATEMATİK SORU BANKASI"

Transkript

1 Bu kitap tarafından hazırlanmıştır. MATEMATİK SORU BANKASI ISBN Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup, tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyright Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E Blok B9A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0) Fax: (0)

2 MATEMATİK SORU BANKASI ISBN Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup, tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyright Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E Blok B9A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0) Fax: (0)

3 MATEMATİK SORU BANKASI ISBN Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup, tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyright Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E Blok B9A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0) Fax: (0)

4 MATEMATİK SORU BANKASI ISBN Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup, tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyright Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E Blok B9A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0) Fax: (0)

5 MATEMATİK Konu Kavrama Serisi BÖLÜMLER İÇİNDEKİLER TEST ADEDİ SAYFA. MANTIK... Test 8-. İŞLEM YETENEĞİ.... TEMEL KAVRAMLAR SAYI BASAMAKLARI... KONU TARAMA TESTLERİ - I BÖLME-BÖLÜNEBİLME EBOB-EKOK... KONU TARAMA TESTLERİ - II RASYONEL SAYILAR SIRALAMA MUTLAK DEĞER... KONU TARAMA TESTLERİ - III ÜSLÜ SAYILAR.... KÖKLÜ SAYILAR.... ÇARPANLARA AYIRMA.... ORAN-ORANTI DENKLEM ÇÖZME... 6 Test 8 Test 4 Test 6 Test 4 Test 4 Test 4 Test 6 Test Test Test 4 Test 7 Test 8 Test 9 Test 7 Test 7 Test

6 BÖLÜMLER İÇİNDEKİLER TEST ADEDİ SAYFA KONU TARAMA TESTLERİ - IV... 8 Test PROBLEMLER... 8 Test Denklem Kurma Problemleri... 6 Test Kesir Problemleri... Test Yaş Problemleri... Test İşçi - Havuz Problemleri... Test Basit Yüzde Problemleri... 4 Test Kâr - Zarar Problemleri... Test Faiz Problemleri... Test Karışım Problemleri... Test Hareket Problemleri... Test KONU TARAMA TESTLERİ - V... 8 Test 6. KÜMELER... 0 Test 7. KARTEZYEN ÇARPIM VE BAĞINTI... 6 Test 8. FONKSİYONLAR... Test 9. İŞLEM... 5 Test 0. MODÜLER ARİTMETİK... 4 Test KONU TARAMA TESTLERİ - VI... 9 Test GENEL TEKRAR TESTLERİ... 5 Test

7 MATEMATİK Konu Kavrama Serisi.BÖLÜM MANTIK Test ( - ) Mantık

8 MANTIK TEST /. I. Önermeler hüküm bildirir. II. Önermeler doðru veya yanlýþ olabilirler. III. Önermeler ayný zamanda hem doðru hem de yanlýþ olabilir. IV. Bir önerme bazý kiþiler için doðru, bazý kiþiler için yanlýþ olabilir. Yukarýda önermelerle ilgili verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doðrudur? 5. Aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) 0 B) C) p D) 0 p p E) 0 0 A) I, II B) I, II, III C) II, III, IV D) III, IV E) I, II, III, IV. Bir hafta 7 gündür. Bir yýl 9 aydýr. Bazý hayvanlar dört bacaklýdýr. 5=4 Günaydýn! Dikkatli ol! Bu sýnýfta kaç öðrenci var? Yukarýda verilen ifadelerden kaç tanesi önermedir? Yukarýda verilen eþitliklerden kaç tanesi doðrudur? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 A) B) C) 4 D) 5 E) 6 7. p q p q q p 0 0. I. En küçük asal sayý dir. II. En büyük negatif tam sayý dir. III. 4 tek basamaklý bir sayýdýr. IV. En küçük iki basamaklý doðal sayý 0 dur. Yukarýda verilen önermelerden hangisi veya hangileri doðrudur? A) I B) II C) III, IV D) I, II, III E) I, II, IV 0 0 Yukarýdaki tabloda p q ve q p deðerleri yazýlýrken bazý hatalar yapýlmýþtýr. Tabloda kaç tane hata vardýr? 0 A) B) C) D) 4 E) p : 5 4= q : Haftanýn ilk günü Pazartesidir. r : Bir yýl 45 gündür. önermelerinin deðer tablosu aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? p q r A) 0 0 B) 0 C) 0 D) 0 0 E) p : +5=8 q : =4 olduðuna göre, p q ý önermesi aþaðýdakilerden hangisidir? A) +5=8 veya =4 B) +5=8 veya 4 C) +5=8 veya + 4 D) +5=8 veya + 4 E) +5 8 veya 4

9 MANTIK TEST / 9. p 0, q olduðuna göre, [(p r) q] ý önermesi aþaðýdakilerden hangisine denktir? A) 0 B) C) p r D) r E) r ý Yukarýda verilen eþitliklerden kaç tanesi doðrudur? A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 0. p, q, r 0 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? A) (p q) r B) (p q) r 0 C) (p q ý ) r 0 D) (q r ý ) p E) (p ý q) r ý. p : Sevinç kahve içmeyi sever. q : Tuðba çalýþkandýr. önermeleri veriliyor. Buna göre, p q önermesi aþaðýdakilerden hangisidir? Yukarýda verilen eþitliklerden kaç tanesi doðrudur? A) 6 B) 5 C) 4 D) E) A) Sevinç kahve içmeyi sever ve Tuðba çalýþkandýr. B) Sevinç kahve içmeyi sever veya Tuðba çalýþkandýr. C) Sevinç kahve içmeyi sever ise Tuðba çalýþkandýr. D) Sevinç kahve içmeyi sever ancak ve ancak Tuðba çalýþkandýr. E) Sevinç kahve içmeyi severse Tuðba çalýþkan deðil dir. 5. Aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) 0 0 B) 0 C) D) 0 0 E) 0. p q p q p q p q 6. p q p q p q p q p q Yukarýda tabloda p q, p q, p q deðerleri verilirken bazý hatalar yapýlmýþtýr. Buna göre, tabloda kaç tane hata vardýr? Yukarýda verilen tabloda kaç tane hata yapýlmýþtýr? A) B) C) D) 4 E) 5 A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 -A -C -E 4-C 5-E 6-A 7-C 8-B 9-E 0-C -C -D -A 4-A 5-E 6-B 9

10 MANTIK TEST /. p, q, r 0 olduðuna göre, aþaðýda verilenlerden hangisi yanlýþtýr? A) p q B) r p C) p r 0 D) q r E) q p ý 0 5. Aþaðýda verilen tanýmlardan hangisi yanlýþtýr? A) Doðru ya da yanlýþ hüküm bildiren ifadelere önerme denir. B) Doðruluk deðeri ayný olan iki önermeye denk (eþdeðer) önerme denir. C) En az iki önermenin bir baðlaç yardýmý ile baðlanmasý ile oluþan yeni önermelere bileþik önerme denir. D) Bileþik olmayan önermelere basit önerme denir. E) Bir önermenin eþdeðerine bileþen denir.. p q 0 r 0 olduðuna göre, p, q ve r önermelerinin doðruluk tablosu aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? p q r A) 0 0 B) 0 0 C) 0 D) 0 E) Kendisini oluþturan önermelerin bütün doðruluk deðerlerine karþýlýk daima doðru () olan bileþik önermelere totoloji denir. Yukarýdaki tanýma göre, aþaðýda verilenlerden hangisi totolojidir? A) p p ý B) p p ý C) p p D) p p ý E) p (p p ý ). [ ( 0)] [(0 ( 0)] [0 (0 )] [( ( 0)] [0 ( 0)] [( (0 )] [0 ( 0) ý ] ý [ (0 ý )] [ ý (0 )] ý [0 ( 0) ý ] Yukarýda verilen bileþik önermelerden kaç tanesinin sonucu dir? A) B) C) D) 4 E) 5 7. p : Türkiye nin baþkenti Ýstanbul dur. q : 5 > 5 r : 0!+!= olmak üzere I. (p q) r ý II. (q ý r) p III. (p ý q) r ý önermelerinden hangisi veya hangileri çeliþkidir? A) I B) II C) III D) II, III E) I, II 4. p, q 0, r olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi veya hangileri doðrudur? I. p q 0 II. q r III. r p A) I B) II C) III D) I, II E) I, II, III 0 8. r p q olduðuna göre, r bileþik önermesinin deðili (olumsuzu) aþaðýdakilerden hangisidir? A) p q B) p ý q C) p q ý D) p q E) q ý p ý

11 MANTIK TEST / 9. Aþaðýda verilenlerden hangisi totolojidir? A) (p q) (p q) B) p (p ý q) C) (p q) (p q ý ) D) (p q) q E) (p p ý ) p ý. I. p q koþullu önermesinin karþýtý q p dir. II. p q koþullu önermesinin tersi p ý q ý dir. III. p q koþullu önermesinin karþýt tersi q ý p ý dir. Yukarýda verilen bilgilerden hangisi veya hangileri doðrudur? A) I, II B) I, III C) II, III D) I E) I, II, III 0. (p q) (p q) ý önermesi aþaðýdakilerden hangisine denktir? A) p q B) [p q] ý C) [q p] ý D) p q E) [p q] ý 4. p : Bir hafta 7 gündür. x q : x, = x r : x, x > önermelerinin deðer tablosu aþaðýdakilerden hangisinde doðru olarak verilmiþtir? p q r A) 0 0 B) 0 0 C) 0 D) E) 0 0. p q önermesinin tersi aþaðýdakilerden hangisidir? A) q p B) q ý p ý C) p ý q D) p ý q ý E) q p ý 5. x, x < x önermesinin olumsuzu aþaðýdakilerden hangisidir? A) x, x x B) x, x x C) x, x < x D) x, x < x E) x, x = x. Eve gidersem annemle konuþurum. koþullu önermesinin karþýt tersi aþaðýdakilerden hangisidir? A) Annemle konuþursam eve giderim. B) Eve gitmezsem annemle konuþurum. C) Eve gitmezsem annemle konuþmam. D) Eve gidersem annemle konuþmam. E) Annemle konuþmazsam eve gitmem. 6. p q nun karþýt tersi q p dir. Buna göre, ( x, x = 9) ( x, x = ) önermesinin karþýt tersi aþaðýdakilerden hangisidir? A) ( x, x 9) ( x, x ) B) ( x, x ) ( x, x 9) C) ( x, x 9) ( x, x ) D) ( x, x ) ( x, x = 9) E) ( x, x ) ( x, x = 9) -D -E -D 4-E 5-E 6-B 7-D 8-C 9-C 0-D -D -E -E 4-C 5-B 6-B

12 MATEMATİK SORU BANKASI ISBN Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup, tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyright Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E Blok B9A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0) Fax: (0)

13 MATEMATİK Konu Kavrama Serisi.BÖLÜM İŞLEM YETENEĞİ Test () Doğal Sayılarda İşlemler Test () Tam Sayılarda İşlemler Test ( - 4) Rasyonel Sayılarda İşlemler Test (5) Harfli İfadeler Test (6) Basit Denklem Çözümleri

14 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST / A) B) C) 4 D) 5 E) 6 A) 00 B) 00 C) 400 D) 500 E) A) 6 B) 9 C) D) 5 E) 8 A) 6 B) 4 C) D) 0 E) A) 0 B) 600 C) 460 D) 4680 E) Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A) 4 =4 B) < C) 6 <6 D) 5 >5 E) 5 = A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0 A) 65 B) 64 C) 6 D) 6 E) 6 4

15 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST / iþleminde elde edilen sonucun rakamlarý toplamý kaçtýr? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. I. 7+87=87+7 II. 8 = 8 III. 5.7=7.5 IV. 60:5=5:60 V. 8.(9 4)= Yukarýdaki eþitliklerden kaç tanesi doðrudur? A) B) C) D) 4 E) A) 008 B) 007 C) D) E) A) 6 B) 8 C) 4 D) E) A) B) C) D) 4 E) A) 875 B) 775 C) 75 D) 65 E) 55. I =0 II. 007.=007 III. 007:0=0 IV. 0:007=0 V. 007 = Yukarýdaki eþitliklerden kaç tanesi doðrudur? :(+5) A) B) C) D) 4 E) 5 A) 5 B) 4 C) D) E) -D -E -A 4-B 5-D 6-B 7-C 8-A 9-C 0-E -E -C -C 4-C 5-E 6-C 5

16 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST /. Aþaðýda verilen iþlemlerden hangisi yanlýþtýr? A) +9= B) 4+( 9)=5 C) ( 9)+= 6 D) ( 5)+( )= 7 E) ( 8)+0= 8 5. ( ) ( ) ( ) ( 4) A) 0 B) 5 C) 0 D) 5 E) 0. Aþaðýda verilen iþlemlerden hangisi doðrudur? A) 0 8=8 B) 5= C) +( 4)= 7 D) 5 9= 4 E) ( 6)+( 4)= 6. ( ).( 4).( 5) A) 60 B) 7 C) D) 7 E) 60. ( )+4 7..( 4) A) 7 B) 5 C) D) E) A) 5 B) C) D) E) 5 4. ( 8)+( ) 8. ( 5).8+( 4).( 9) A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 6 A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E)

17 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST / 9. ( ) 4 +( ). ( 6).( 4) [( 6)+( 4)] A) 7 B) 7 C) 7 D) 74 E) 75 A) 6 B) 4 C) D) 0 E) (5 )+.(4 ) A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) 8 B) 4 C) 0 D) 4 E) :[6 (.)] 4 A) B) C) 4 D) 5 E) 6 A) 0 B) C) 4 D) 6 E) 8. Aþaðýdaki ifadelerden hangisi yanlýþtýr? A) En büyük negatif tam sayý ( ) dir. B) Ýki basamaklý en küçük tam sayý ( 99) dur. C) Pozitif sayýlarýn mutlak deðeri kendisine eþittir. D) Negatif sayýlarýn mutlak deðeri kendisinden büyüktür. E) Her sayýnýn mutlak deðeri pozitiftir. 6. ( )+4.[( ) ] A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 -B -D -A 4-D 5-E 6-E 7-A 8-D 9-C 0-C -B -E -B 4-A 5-B 6-A 7

18 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST /. kesrinin ondalýk gösterimi aþaðýdakilerden 5 hangisidir? A) 0,06 B) 0,09 C) 0, D) 0, E) 0, 4 5 A) B) C) D) E) , ondalýk sayýsýnýn rasyonel gösterimi aþaðýdakilerden hangisidir? 0 A) B) C) D) E) A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. kesrinin devirli ondalýk gösterimi aþaðýdakilerden 6 hangisidir? A) 0, 6 B) 0, C) 0, D) 0, 6 E) 0, A) B) C) D) E) Aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 9 5 A) = B) - = - C) - = D) = 0 E) = A) 0 B) - C) D) E)

19 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST / A) B) C) D) E) A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) æ ö æ ö ç è ø èç ø A) B) C) D) 4 E) 5 A) - B) - C) - D) E) A) B) C) D) E) Aþaðýdaki bölme iþlemlerinden hangisi yanlýþtýr? A) 6 : = B) 4 : 8= C) : = 6 4 D) : = 6 E) : = 4. (- 6) 6. 0 : - :(- ) 4 A) - 6 B) - 4 C) - D) - E) - A) - B) - C) 0 D) E) D -C -D 4-E 5-B 6-C 7-A 8-D 9-E 0-A -E -B -A 4-E 5-D 6-E 9

20 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST / 4. æ ö æ ö ç è ø è ç ø A) B) C) D) E) ,+0,0+0,00 A) 0,6 B) 0,8 C), D) 0, E) 0, , 0,+0, A) B) C) D) E) A) 0, B) 0, C) 0,4 D) 0,5 E) 0, A) - B) - C) D) E) (0,4) A), B) 0,8 C) 0,7 D) 0,6 E) 0, (0,) 00.(0,) A) B) C) D) E) A) 9 B) 7 C) 5 D) E) 0

21 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST / ,5.0,68 A) 0,084 B) 0,84 C) 44 D) 84 E) 840.,7+ 4,8 6,4-,4 4 7 A) B) C) D) E) 0. (0,) +(0,) A) 0,4 B) 0,05 C) 0,04 D) 0,0 E) 0, , 0, 0, A) 0, B) 0,6 C) D) E). 6 0, A) 5 B) 0 C) 5 D) 50 E) Aþaðýda verilen iþlemlerden hangisinin sonucu tam sayýdýr? 0,4 0,5 A) B) C) 4 0, 0, 0,5 0,04 D) E) 0, 0,08. 0, 0, ,, + - 0,6 0, A) 0,5 B) C) D) 4 E) 5 A) 0 B) C) D) E) 4 -A -C -D 4-E 5-D 6-B 7-A 8-B 9-A 0-C -D -E -D 4-A 5-B 6-C

22 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST / 5. a a+a ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 5. x+[(y x) y+x] ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) a B) a C) 0 D) a E) a A) x B) y C) x+y D) x+y E) y. (a 5a) ( a+a) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 6. - x - y y x - ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) 4a B) a C) a D) a E) a A) x B) x C) x+y D) y E) y. x 5 x+ ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 7. x - (y+ x) y ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) x+ B) x C) x 8 D) 4x E) 4x+ A) B) C) 0 D) E) y 4. x x+5+4x x ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 8. m.(m+).(m m) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) x +x 4 B) x x+4 C) x +x+4 D) x +x 4 E) x +x+4 A) m +4m B) m C) m 4m D) m E) m +4m

23 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST / 5 9. (m ).(m+) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) m B) m m C) m +m D) m m E) m +m. - a- a ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? a+ a+ a- A) B) C) a - a a- a a - a D) E) a- a a - a 0. (m+) m.(m+) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) m+4 B) m+4 C) m+4 D) m 4 E) 4 4. x= olmak üzere, x +5x ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) 9 C) D) 5 E) 7. (n ). n.(n+) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) n B) n n C) n n D) n n E) n 5. a= ve b= olmak üzere, a +ab+b ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 7 B) C) 5 D) 9 E) 40. a+ a- - ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? a+ a- - a A) B) C) a a D) E) Yandaki þekil, eþ 6 dikdörtgenin yan yana getirilmesiyle elde edilmiþtir. Eþ dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunluklarý (x ) cm ve (x+) cm olduðuna göre, taralý bölgenin çevresinin uzunluðu kaç cm dir? A) 6x B) x C) 8x D) 8x+4 E) 8x+8 -E -A -B 4-C 5-B 6-D 7-A 8-E 9-B 0-C -D -D -E 4-B 5-C 6-A

24 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST / 6. a =6 olduðuna göre, a kaçtýr? 5. x +x+=0 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 4 B) 6 C) 8 D) 0 E) A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7. x= 8 olduðuna göre, x+ ifadesinin deðeri kaçtýr? 6. 5(x )=0 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 4 B) C) 0 D) E) 4 A) 4 B) C) 0 D) E) 4. +4=9+a olduðuna göre, a kaçtýr? 7..(x )+.(x 5)=4 olduðuna göre, x kaçtýr? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 4. x 4=5 olduðuna göre, x kaçtýr? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 8. Çözüm kümesi {} olan denklem aþaðýdakilerden hangisidir? A) x+=0 B) x =4 C) x+4=0 D) x = E) x=0 4

25 ÝÞLEM YETENEÐÝ TEST / 6 9. x x+ + = 7 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9. x+5=4x olduðuna göre, x kaçtýr? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 0. - = x x olduðuna göre, x kaçtýr? A) - B) - C) D) E) (x+4)=4.(x+) olduðuna göre, x kaçtýr? A) 8 B) 6 C) 4 D) E) 0. [ ] - 4(x- 6) - 4 = x- x+ = 5 7 denkleminin çözüm kümesi aþaðýdakilerden hangisidir? olduðuna göre, x kaçtýr? A) { 7} B) { } C) { } A) B) 7 C) 9 D) 0 E) D) { 4} E) { }. (x ).(x+5)=0 eþitliðini saðlayan x deðerlerinin toplamý kaçtýr? 6. x- 4= x olduðuna göre, x kaçtýr? A) 4 B) C) D) E) 0 A) B) 5 C) 8 D) E) 4 -C -B -D 4-A 5-B 6-E 7-D 8-D 9-D 0-C -A -C -C 4-A 5-C 6-A 5

26 MATEMATİK SORU BANKASI ISBN Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup, tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyright Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E Blok B9A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0) Fax: (0)

27 MATEMATİK Konu Kavrama Serisi.BÖLÜM TEMEL KAVRAMLAR Test ( - ) Doğal Sayılar Test ( - 4) Tam Sayılar Test (5) Asal Sayılar Test (6-7) Ardışık Sayılar Test (8) Faktöriyel Kavramı

28 TEMEL KAVRAMLAR TEST /. a ve b birbirinden farklý rakamlardýr. a.b=6 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 0 B) 8 C) 6 D) E) 5. Rakamlarý farklý iki basamaklý en büyük doðal sayý ile rakamlarý farklý dört basamaklý en küçük doðal sayýnýn toplamý kaçtýr? A) B) C) D) E). Aþaðýdakilerden hangisi sayma sayýsý deðildir? 6. Birbirinden farklý iki basamaklý üç doðal sayýnýn toplamý en fazla kaç olabilir? A) 0 B) C) 9 D) 0 E) 45 A) 90 B) 9 C) 94 D) 95 E) 97. a ve b sayma sayýlarýdýr. a+b=9 olduðuna göre, a.b çarpýmý en az kaç olabilir? 7. Rakamlarý toplamý 6 olan iki basamaklý kaç tane doðal sayý vardýr? A) 0 B) 5 C) 8 D) 9 E) 4 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 4. ile 8 arasýnda kaç tane doðal sayý vardýr? 8. Rakamlarý toplamý 8 olan üç basamaklý doðal sayýlardan en büyüðü, en küçüðünden kaç fazladýr? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5 A) 69 B) 694 C) 695 D) 696 E) 697 8

29 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 9. Rakamlarý çarpýmý olan iki basamaklý doðal sayýlarýn toplamý kaçtýr? A) 45 B) 50 C) 55 D) 60 E) 65. a ve b doðal sayýlardýr. a.b= olduðuna göre, a+b toplamýnýn kaç farklý deðeri vardýr? A) B) C) D) 4 E) 5 0. a ve b doðal sayýlardýr. a+b=6 olduðuna göre, a.b çarpýmýnýn kaç farklý deðeri vardýr? 4. a ve b doðal sayýlardýr. a.b=4 olduðuna göre, a+b toplamýnýn deðeri aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 5 B) 8 C) 4 D) E) 0. a ve b doðal sayýlardýr. a+b=8 olduðuna göre, a.b çarpýmý en fazla kaç olabilir? 5. Birbirinden farklý iki basamaklý dört doðal sayýnýn toplamý 00 dür. Buna göre, büyük sayý en fazla kaç olabilir? A) 8 B) 6 C) 5 D) E) 0 A) 65 B) 66 C) 67 D) 68 E) 69. a ve b doðal sayýlardýr. a+b= olduðuna göre, b en fazla kaç olabilir? A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. Aylýk geliri 500 TL olan bir memur, gelirinin 80 TL sini fatura giderleri için, 00 TL sini mutfak giderleri için ayýrdýktan sonra, eþiyle günlük ücreti kiþi baþýna 60 TL olan bir otelde bir hafta tatil yapmýþtýr. Buna göre, geriye kaç TL si kalmýþtýr? A) 60 B) 80 C) 00 D) 40 E) 60 -D -A -C 4-E 5-A 6-C 7-A 8-A 9-E 0-A -B -E -A 4-B 5-C 6-B 9

30 TEMEL KAVRAMLAR TEST /. a sayýsý en büyük çift rakam, b sayýsý ise en küçük tek rakamdýr. Buna göre, a +b ifadesinin deðeri kaçtýr? 5. En büyüðü 80 olan birbirinden farklý iki basamaklý beþ doðal sayýnýn toplamý 50 dir. Buna göre, en küçük sayý en az kaç olabilir? A) 8 B) 7 C) 65 D) 64 E) 5 A) 6 B) 5 C) 4 D) E). a ve b birbirinden farklý iki rakam olmak üzere, a+5b ifadesinin deðeri en fazla kaç olabilir? A) 7 B) 70 C) 69 D) 68 E) a ve b doðal sayýlardýr. a =9 b =8 olduðuna göre, a b farký kaçtýr? A) B) C) D) 4 E) 5. a ve b sayma sayýlarýdýr. a.b= olduðuna göre, a+b toplamý en az kaç olabilir? 7. a ve b iki basamaklý doðal sayýlardýr. a+b=5 olduðuna göre, a yerine yazýlabilecek deðerler toplamý kaçtýr? A) 9 B) 0 C) D) E) A) 55 B) 60 C) 65 D) 70 E) Dört basamaklý kaç tane doðal sayý vardýr? 8. a ve b doðal sayýlardýr. a+b=0 olduðuna göre, b en fazla kaç olabilir? A) 900 B) 999 C) 9000 D) 9900 E) A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6

31 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 9. a ve b doðal sayýlardýr. a.b=8 olduðuna göre, b en az kaç olabilir? A) B) C) D) 4 E) 6. a, b ve c doðal sayýlardýr. a b= a c=5 olduðuna göre, a+b+c toplamý en az kaç olabilir? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 0. a ve b doðal sayýlardýr. a+b=5 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? A) a.b tek sayýdýr. B) a.b çift sayýdýr. C) a en fazla 4 olabilir. D) b en az olabilir. E) a.b en fazla 50 olabilir. 4. a, b ve c doðal sayýlardýr. a.b=c+5 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? A) a tek ise b tek sayýdýr. B) a çift ise c tek sayýdýr. C) b tek ise c çift sayýdýr. D) a, b ve c tek sayýlardýr. E) a, b ve c çift sayýlardýr. 5. a, b ve c doðal sayýlardýr. a+b=c olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur?. ABC üç basamaklý doðal sayýdýr. A<B<C A.B.C=4 olduðuna göre, kaç farklý ABC doðal sayýsý yazýlabilir? A) c çift sayýdýr. B) a ve b çift sayýlardýr. C) a tek ise b tek sayýdýr. D) b tek ise c çift sayýdýr. E) a, b ve c çift sayýlardýr. A) 6 B) 5 C) 4 D) E). a, b ve c sayma sayýlarýdýr. a.b=0 b.c=7 olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 6. Yandaki abaküste I, II, III ve IV ile numaralandýrýlmýþ olan çubuklar, sýrasýyla dört basamaklý bir doðal sayýnýn birler, onlar, yüzler ve binler basamaðýný göstermektedir. IV. 000 III. 00 II. 0 I. Çubuklara takýlan boncuk sayýsý ise, o basamaktaki rakamý göstermektedir. Toplam 8 boncuk çubuklara takýlarak doðal sayýlar oluþturuluyor. Örneðin, þekilde oluþturulan doðal sayý dir. Bu abaküste aþaðýdaki sayýlardan hangisi oluþturulamaz? A) 60 B) 50 C) 4 D) E) -C -C -D 4-C 5-A 6-A 7-E 8-A 9-B 0-B -D -D -E 4-B 5-C 6-A

32 TEMEL KAVRAMLAR TEST /. ( 8) ile 5 arasýnda kaç tane tam sayý vardýr? A) 0 B) C) D) E) 4 5. Rakamlarý farklý üç basamaklý en küçük tam sayý ile rakamlarý farklý iki basamaklý en büyük tam sayýnýn toplamý kaçtýr? A) B) C) 875 D) 889 E) 900. Rakamlarý farklý iki basamaklý en küçük tam sayý kaçtýr? A) 99 B) 98 C) 0 D) 0 E) 98 A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? 7. Aþaðýdaki iþlemlerden hangisinin sonucu pozitiftir? A) Ýki pozitif tam sayýnýn toplamý pozitiftir. B) Ýki negatif tam sayýnýn çarpýmý negatiftir. C) Ýki negatif tam sayýnýn toplamý negatiftir. D) Biri pozitif, diðeri negatif olan iki tam sayýnýn çarpýmý negatiftir. E) Pozitif tam sayýlar, negatif tam sayýlardan büyüktür. A) ( 9).( 0).( ) B) ( 50).(+49) C) ( 75) ( 90) D) ( 99) ( 65) E) ( 45)+( 49) 8. a=( ).( ) b=( ).( ) 4. ( 6) ile 9 arasýndaki tam sayýlarýn toplamý kaçtýr? A) 5 B) 8 C) D) 4 E) 7 c=( 5).5 olduðuna göre, a, b ve c nin iþaretleri sýrasýyla hangi seçenekte doðru verilmiþtir? A),, B),+, C) +,,+ D) +,, E),,+

33 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 9. Aþaðýdakilerden hangisi pozitif tek sayýdýr? A) 4 9 B) 5 C) 6 0 D) ( ) 5 E) ( 4) 6. a ve b tam sayýlardýr. a< 5<b<4 olduðuna göre, a+b toplamý en fazla kaç olabilir? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 0. a ve b tam sayýlardýr. a =5 b =7 olduðuna göre, a+b toplamýnýn en küçük deðeri kaçtýr? 4. a, b ve c pozitif tam sayýlardýr. a.b=6 b.c=8 olduðuna göre, a+b+c toplamý en fazla kaç olabilir? A) B) C) 0 D) E) A) 9 B) 0 C) D) E) 5. a ve b tam sayýlardýr. a.b= 5 olduðuna göre, a+b toplamý aþaðýdakilerden hangisi olabilir? A) 6 B) 8 C) 8 D) 4 E) 6 5. a<0 ve b>0 olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? A) a.b>0 B) a b<0 C) b a<0 D) a+b>0 E) a+b<0. a ve b tam sayýlardýr. <a 4 b<6 olduðuna göre, a+b toplamý en az kaç olabilir? A) 9 B) 4 C) D) 0 E) 6. a bir tam sayý olmak üzere, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle bir çift sayýdýr? A) a + B) a C) a+ D) a +a +a E) a +a -C -B -B 4-C 5-D 6-E 7-C 8-A 9-B 0-E -D -C -B 4-E 5-B 6-E

34 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 4. Rakamlarý birbirinden farklý olan iki basamaklý dört farklý negatif tam sayýnýn toplamý en fazla kaç olabilir? A) 46 B) 47 C) 48 D) 49 E) a ve b tam sayýlardýr. (a ).(b ) çarpýmý tek sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi çift sayýdýr? A) a+b B) a b C) a+b D) a.b E) a.b a Yukarýdaki toplama tablosunda a, b ve c yerine yazýlmasý gereken tam sayýlarýn çarpýmý kaçtýr? A) 08 B) C) 6 D) 44 E) 68 b c 6. a, b ve c tam sayýlardýr. a.b >0 b.c<0 a.c <0 olduðuna göre, a, b ve c nin iþaretleri sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir? A) +,+,+ B),, C) +,,+ D) +,+, E),+,+. a tam sayý olmak üzere, (a+) sayýsý çift sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi tek sayýdýr? A) a B) a C) a+ D) a +a E) 5a+ 7. a ve b tam sayýlardýr. 4<a< 5 b olduðuna göre, a.b çarpýmý en az kaç olabilir? A) 5 B) C) 6 D) 0 E) 8 4. a, b ve c tek tam sayýlar olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle çift sayýdýr? A) a+b+c B) a.b.c C) a.b+c D) (a+b):c E) a +b +c 8. x ve y tam sayýlardýr. x.y=0 olduðuna göre, x+y toplamý en az kaçtýr? A) 7 B) 7 C) 9 D) 0 E) 4

35 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 4 9. x, y ve z tam sayýlardýr. x.y=8 x.z=0 olduðuna göre, x+y+z toplamý en az kaç olabilir? A) 8 B) 5 C) 5 D) 8 E) 9. a<0<b olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? A) a+b<0 B) a+b>0 C) a <b D) a <b E) a < b 4. a<b<0<c þartýný saðlayan a, b ve c tam sayýlarý için aþaðýdakilerden hangisi sýfýra eþit olabilir? 0. a ve b pozitif tam sayýlardýr. a=5b olduðuna göre, a+b toplamý en az kaç olabilir? A) a+b B) a.c+b C) c b a D) a.b c E) c+b+a A) 8 B) 0 C) D) 5 E) 8 5. Ocak TL zarar Þubat TL zarar Mart TL kâr. a, b ve c pozitif tam sayýlardýr. 4a=b c=a+ olduðuna göre, c nin alabileceði en küçük deðer kaçtýr? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 Nisan TL kâr Bir þirketin ocak, þubat, mart ve nisan aylarýndaki kâr zarar durumu yukarýdaki tabloda gösterilmiþtir. Buna göre, yýlýn ilk 4 ayýnda þirketin kâr zarar durumu aþaðýdakilerden hangisidir? A) TL kâr B) TL kâr C) TL kâr D) TL zarar E) TL zarar. a ve b negatif tam sayýlardýr. a=b+5 olduðuna göre, a+b toplamý en çok kaç olabilir? 6. Bir ilin A, B, C ve D ilçelerinde, ayný anda sýcaklýk ölçümü yapýlmýþtýr. Bu ölçümde, A daki sýcaklýðýn 5 C olduðu görülmüþtür. B deki sýcaklýk A dan C fazla, C deki sýcaklýk B den C eksik, D deki sýcaklýk ise C den 4 C fazladýr. Buna göre, D deki sýcaklýk kaç C dir? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) B) C) D) 4 E) 5 -D -C -E 4-C 5-E 6-D 7-D 8-E 9-E 0-A -D -C -D 4-D 5-A 6-B 5

36 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 5. Aþaðýdakilerden hangisi asal sayýdýr? A) 5 B) C) 5 D) 9 E) 5. a ve b asal sayýlardýr. a+b=9 olduðuna göre, a.b çarpýmý kaçtýr? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0. a asal sayý olduðuna göre, a sayýsý aþaðýdakilerden hangisi olamaz? A) B) 49 C) 5 D) 4 E) 6. a ve b asal sayýlardýr. a.b=4 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 9 B) 0 C) D) E). ( 0) ile 0 arasýnda kaç tane asal sayý vardýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 7. Aþaðýdakilerden hangisi iki asal sayýnýn toplamý olamaz? A) 4 B) 6 C) D) 9 E) 4. Aþaðýdakilerden hangisi kesinlikle doðrudur? A) Ýki asal sayýnýn toplamý asal sayýdýr. B) Ýki asal sayýnýn çarpýmý asal sayýdýr. C) En küçük asal sayý dir. D) Çift asal sayý yoktur. E) hariç tüm asal sayýlar tek sayýdýr a ve b doðal sayýlardýr. a.b=7 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0

37 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 5 9. a ve b pozitif tam sayýlardýr. a b =7 olduðuna göre, a.b çarpýmý kaçtýr? A) 0 B) C) 4 D) 6 E) 8. 0 < x < 0 olarak veriliyor. 6 ve x sayýlarý aralarýnda asal olduðuna göre, x in alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? A) 47 B) 5 C) 49 D) 60 E) Aþaðýda verilen sayý ikililerinden hangileri aralarýnda asaldýr? A) (,5) B) (6,8) C) (9,0) D) (5,5) E) (6,7) 4. a ve b aralarýnda asal sayýlardýr. a+b= olduðuna göre, a.b çarpýmýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr? A) 0 B) 8 C) 4 D) 8 E) 0 5. x ve y aralarýnda asal sayýlardýr.. Aþaðýdaki sayýlardan hangisi 5 ile aralarýnda asaldýr? A) 0 B) 5 C) 45 D) 5 E) 60 x = y 6 olduðuna göre, y x farký kaçtýr? A) 5 B) 4 C) D) E). a ve b doðal sayýlarý aralarýnda asaldýr..a=0.b olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 6. a ve b aralarýnda asal sayýlardýr. a.b=0 olduðuna göre, a+b toplamýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr? A) B) C) 7 D) 5 E) -D -E -A 4-E 5-B 6-A 7-E 8-C 9-B 0-C -D -C -D 4-A 5-E 6-A 7

38 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 6. Aþaðýdaki sayý ikililerinden hangisinde, ardýþýk iki çift doðal sayý verilmiþtir? A) (0,) B) (7,9) C) (4,0) D) (8,0) E) (0,0) 5. En küçüðü olan ardýþýk 8 doðal sayýnýn en büyüðü kaçtýr? A) 46 B) 47 C) 48 D) 49 E) 50. Aþaðýdaki sayý ikililerinden hangisinde, 4 ün katý olan ardýþýk tam sayýlar verilmiþtir? A) (,6) B) (8,0) C) (,) D) (6,0) E) (,6) 6. Aþaðýdakilerden hangisi ardýþýk doðal sayýnýn toplamý olarak yazýlabilir? A) 0 B) C) D) E) 4. En küçüðü 5 olan ardýþýk dört doðal sayýnýn toplamý kaçtýr? A) 6 B) 64 C) 66 D) 68 E) Toplamlarý 7 olan ardýþýk iki doðal sayýnýn çarpýmý kaçtýr? A) 65 B) 69 C) 70 D) 7 E) En büyüðü 6 olan ardýþýk altý çift doðal sayýnýn toplamý kaçtýr? A) 86 B) 90 C) 9 D) 96 E) Çarpýmlarý olan ardýþýk iki doðal sayýnýn toplamý kaçtýr? A) 5 B) 7 C) 9 D) E)

39 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 6 9. a, b ve c ardýþýk çift doðal sayýlardýr. a<b<c olduðuna göre, (a b).(c a) ifadesinin deðeri kaçtýr?. 5 x < olduðuna göre, x in alabileceði kaç farklý tek tam sayý deðeri vardýr? A) 8 B) 4 C) 4 D) 8 E) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 0. a, b ve c ardýþýk çift doðal sayýlardýr. a<b<c olduðuna göre, b+c a ifadesinin deðeri kaçtýr? 4. 4, 8,,..., 5 sayý dizisi belli bir kurala göre ilerlemektedir. Buna göre, bu dizide kaç terim vardýr? A) 4 B) C) D) 4 E) 6 A) B) C) D) 4 E) 5. a, b ve c ardýþýk doðal sayýlardýr. a<b<c olduðuna göre, (a b).(b c).(c a) ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 4 B) C) 0 D) E) ,, 6, 9... sayý dizisi belli bir kurala göre ilerlemektedir. Buna göre, bu dizinin onuncu terimi kaçtýr? A) 9 B) 6 C) D) 0 E) 7. a, b ve c ardýþýk tek doðal sayýlardýr. a<b<c olduðuna göre, kaçtýr? (a- b)+(c- b) c- a ifadesinin deðeri 6. (n+) ve (n+) ardýþýk doðal sayýlardýr. n+>n+ olduðuna göre, n kaçtýr? A) 0 B) C) D) 4 E) 8 A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 -D -D -C 4-A 5-E 6-C 7-D 8-E 9-D 0-E -B -A -B 4-C 5-E 6-A 9

40 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 7. (x 4) ve (5x 7) sayýlarý ardýþýk tam sayýlar olduðuna göre, x in alabileceði deðerler toplamý kaçtýr? A) B) C) 4 D) 5 E) A) 60 B) 7 C) 84 D) 9 E) 400. (5n+8) ve (8n ) ardýþýk çift tam sayýlardýr. (5n+8) < (8n ) olduðuna göre, n kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 6. Ardýþýk beþ doðal sayýnýn toplamý 0 olduðuna göre, bu sayýlarýn en büyüðü ile en küçüðünün toplamý kaçtýr? A) 40 B) 4 C) 4 D) 4 E) A) 0 B) 0 C) 40 D) 50 E) Ardýþýk dört tek doðal sayýnýn toplamý 96 olduðuna göre, bu sayýlarýn en büyüðü kaçtýr? A) 9 B) C) D) 5 E) Ardýþýk altý çift doðal sayýnýn toplamý 90 olduðuna göre, ilk iki sayýnýn toplamý kaçtýr? A) 00 B) 0 C) 60 D) 90 E) A) 0 B) C) 0 D) E) 4

41 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 7 9. Ardýþýk dört çift doðal sayýnýn toplamý, bu sayýlarýn en küçüðünün 5 katýndan 4 eksiktir. Buna göre, bu sayýlarýn en büyüðü kaçtýr?. Ardýþýk üç doðal sayýnýn çarpýmý 4 olduðuna göre, toplamlarý kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 A) 4 B) C) 0 D) 8 E) 6 0. Ardýþýk üç doðal sayýnýn toplamý A+ olduðuna göre, bu sayýlardan en küçüðünün A cinsinden deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? A A A A A) B) C) D) + E) A 4. A= m B=(m+)+(m+) olduðuna göre, A+B toplamý kaçtýr? A) 980 B) 840 C) 80 D) 640 E) 40. Ardýþýk yedi tam sayýnýn toplamý 7 olduðuna göre, bu sayýlardan kaç tanesi pozitiftir? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 5. A= x B=++...+x olduðuna göre, A B farký kaçtýr? A) 45 B) 55 C) 60 D) 70 E) 0 6. T= Ardýþýk dört tam sayýnýn toplamý olduðuna göre, bu dört sayýnýn çarpýmý kaçtýr? A) B) 8 C) 6 D) E) 0 toplamýnda her terim artýrýlýrsa, T nin deðeri kaç artar? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 40 -B -A -A 4-B 5-D 6-E 7-E 8-D 9-B 0-A -C -E -D 4-C 5-B 6-C 4

42 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 8. Aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 0!+!+!+!+4! A) 0!=! B) 4!=4.! C) 4!=!+! D) 9!.0!=9! E)!=!+! sayýsýnýn birler basamaðýndaki rakam kaçtýr? A) 0 B) C) D) E) ! 8!. 5! ifadesinin deðeri kaçtýr? ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 00 B) 0 C) 0 D) 0 E) 40 A) 90 B) 95 C) 00 D) 0 E) 0. 5! 4!+!!+! 7.! +!! ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 5 B) 5 C) 6 D) 0 E) 95 A) 56 B) 5 C) 6 D) 4 E) 4. 8! sayýsýnýn birler basamaðýndaki rakam kaçtýr? 8. (x + )! + x! = 7 x! olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) C) 4 D) 6 E) 8 A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 4

43 TEMEL KAVRAMLAR TEST / 8 9. (n + )! = 8 (n + )! olduðuna göre, n kaçtýr?. a ve b pozitif tam sayýlardýr. 6! = a. b olduðuna göre, b en fazla kaç olabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) B) C) D) 4 E) 5 4. x, y ve A doðal sayýlardýr. 8!= x.5 y.a 0. 40! sayýsýnýn sondan kaç basamaðý sýfýrdýr? olduðuna göre, x+y toplamý en fazla kaç olabilir? A) 8 B) 9 C) 0 D) E) A) B) 4 C) 5 D) 8 E) 9 5. n ve A doðal sayýlardýr.. 0! sayýsýnýn sondan kaç basamaðý dokuzdur? 6! = 6 n.a olduðuna göre, A nýn alabileceði en küçük deðer için n kaç olmalýdýr? A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9 A) B) 7 C) 8 D) E) 4 6. a ve b doðal sayýlardýr. 7!=0 a.b. 8! sayýsýnýn en büyük asal çarpaný kaçtýr? olduðuna göre, bu eþitliði saðlayan en büyük a sayýsý kaçtýr? A) 5 B) 7 C) D) E) 7 A) 8 B) 7 C) 6 D) 5 E) 4 -C -C -D 4-A 5-E 6-A 7-D 8-D 9-C 0-B -C -E -B 4-E 5-B 6-A 4

44 MATEMATİK SORU BANKASI ISBN Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup, tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyright Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E Blok B9A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0) Fax: (0)

45 MATEMATİK Konu Kavrama Serisi 4.BÖLÜM SAYI BASAMAKLARI Test ( - ) Sayıların Çözümlenmesi Test ( - 4) Taban Aritmetiği

46 SAYI BASAMAKLARI TEST /. ab ve b üç basamaklý doðal sayýlardýr. ab=b olduðuna göre, a.b çarpýmý kaçtýr? A) 5 B) C) 0 D) 8 E) 6 5. abc üç basamaklý sayýsý aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 00a+b+c B) 00a+0b+c C) 0a+b+c D) 000a+00b+0c E) 00(a+b+c) sayýsý aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 45 B) 45 C) 405 D) 405 E) ab iki basamaklý bir doðal sayýdýr. Buna göre, abab dört basamaklý sayýsý aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A).ab B) 0.ab C) 05.ab D) 0.ab E) 00.ab sayýsýnýn binler basamaðýnda bulunan rakamýn basamak deðeri kaçtýr? 7. ab00 dört basamaklý sayýsý aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 5 B) 6 C) 000 D) 5000 E) 6000 A) 00.ab B) 0.ab C) 000.ab D) 0.ab E).ab 4. Dört basamaklý doðal sayýsýnda, rakamlarýnýn basamak deðerleri toplamý, rakamlarýnýn sayý deðerleri toplamýnýn kaç katýdýr? 8. ABC üç basamaklý bir doðal sayýdýr. 00.A+0.B+C=65 olduðuna göre, A+B+C toplamý kaçtýr? A) 0 B) 50 C) 50 D) 500 E) A) B) C) D) 4 E) 5

47 SAYI BASAMAKLARI TEST / 9. a, b ve c birbirinden farklý rakamlardýr. ab ve cb iki basamaklý sayýlar olduðuna göre, ab- cb oraný kaçtýr? a- c A) B) 5 C) 9 D) 0 E). Üç basamaklý 9 sayýsý iki basamaklý AB sayýsýnýn 7 katýdýr. Buna göre, A+B toplamý kaçtýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 0. aa, bb ve cc iki basamaklý sayýlardýr. 4. a iki basamaklý, b üç basamaklý doðal sayýlardýr. Buna göre, aa+bb+cc a+b+c ifadesinin deðeri aþaðýdakilerden hangisidir? Buna göre, b a farkýnýn deðeri en fazla kaç olabilir? A) 900 B) 976 C) 977 D) 987 E) 989 A) 6 B) 8 C) 9 D) 0 E). Dört basamaklý bir sayýnýn yüzler basamaðýndaki rakam artýrýlýrsa, sayýnýn deðeri kaç artar? A) B) 0 C) 00 D) 0 E) ,, ve 4 rakamlarý kullanýlarak yazýlan, rakamlarý birbirinden farklý dört basamaklý ABCD sayýsýnda A+B=C+D baðýntýsý vardýr. Bu koþullarý saðlayan dört basamaklý kaç tane ABCD doðal sayýsý yazýlabilir? A) B) 4 C) 6 D) 8 E) 0. Ýki basamaklý AB doðal sayýsýnda A rakamýnýn sayý deðeri artýrýlýp, B rakamýnýn sayý deðeri azaltýlýrsa, AB. iþleminin sonucu nasýl deðiþir? 6. A, B ve C sýfýrdan ve birbirinden farklý rakamlardýr. Bu rakamlar kullanýlarak oluþturulan, birbirinden farklý, iki basamaklý rakamlarý farklý bütün doðal sayýlarýn toplamý 0 olduðuna göre, A+B+C toplamý kaçtýr? A) 9 artar B) 9 azalýr C) 8 artar D) 7 artar E) 7 azalýr A) 8 B) 0 C) D) 6 E) 0 -E -A -E 4-E 5-B 6-D 7-A 8-C 9-D 0-E -C -D -B 4-E 5-D 6-B 47

48 SAYI BASAMAKLARI TEST /. Ýki basamaklý bir sayýnýn birler basamaðýndaki rakam 6 artýrýlýr, onlar basamaðýndaki rakam azaltýlýrsa bu sayý nasýl deðiþir? A) 5 artar B) artar C) deðiþmez D) 4 azalýr E) 6 azalýr 5. ab iki basamaklý bir sayýdýr. ab+a=86 olduðuna göre, b kaçtýr? A) 9 B) 8 C) 7 D) 6 E) 5. a ve a4 üç basamaklý sayýlardýr. Buna göre, a a4 farký kaçtýr? 6. a, b, c birer rakam ve ab iki basamaklý bir sayýdýr. ab=a+b+c+47 olduðuna göre, c kaçtýr? A) 07 B) 97 C) 57 D) 4 E) 7 A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 E). AB ve BA iki basamaklý doðal sayýlardýr. AB+BA=0 olduðuna göre, A+B toplamý kaçtýr? 7. ab iki basamaklý bir sayýdýr. ab=4a+b olduðuna göre, ab nin alabileceði en küçük deðer kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 A) B) 4 C) D) E) 4 4. AB ve BA iki basamaklý doðal sayýlardýr. AB BA=6 olduðuna göre, kaç farklý AB sayýsý yazýlabilir? 8. ab iki basamaklý bir sayýdýr. ab 5 a+b = olduðuna göre, ab sayýsý kaçtýr? A) 6 B) 5 C) 4 D) E) A) 40 B) 45 C) 50 D) 54 E) 56 48

49 SAYI BASAMAKLARI TEST / 9. Ýki basamaklý sayýlardan kaç tanesi, rakamlarý toplamýnýn 7 katýna eþittir? A) B) C) 4 D) 5 E) 6. Dört basamaklý ABC4 sayýsý, üç basamaklý ABC sayýsýndan 90 fazladýr. Buna göre, A+B+C toplamý kaçtýr? A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0 0. Ýki basamaklý ab sayýsý, iki basamaklý ba sayýsýnýn katýndan 6 eksiktir. Buna göre, iki basamaklý ab sayýsý kaçtýr? 4. Üç basamaklý AB sayýsý, iki basamaklý AB sayýsýnýn 6 katýdýr. Buna göre, iki basamaklý AB sayýsý kaçtýr? A) 4 B) 44 C) 46 D) 48 E) 5 A) 50 B) 48 C) 45 D) 40 E) 0. Üç basamaklý ABC, BCA ve CAB sayýlarýnýn toplamý dir. Buna göre, A+B+C toplamý kaçtýr? 5. Dört basamaklý AB sayýsý, iki basamaklý AB sayýsýnýn 6 katýdýr. Buna göre, A+B toplamý kaçtýr? A) B) 8 C) 6 D) 4 E) A) 6 B) 7 C) 8 D) 9 E) 0. Üç basamaklý ABC doðal sayýsýnýn birler ve yüzler basamaðýndaki rakamlarýn yerleri deðiþtirildiðinde, sayýnýn deðeri 97 artmýþtýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisinin sayýsal deðeri kesinlikle hesaplanabilir? 6. Bir öðrenciden, verilen dört basamaklý bir doðal sayýyý 5 ile çarpmasý isteniyor. Ancak öðrenci iþlemi kontrol ederken sayýnýn olan yüzler basamaðýný, 7 olarak gördüðünü fark ediyor. Buna göre, öðrencinin bulduðu sonuç doðru sonuçtan kaç fazladýr? A) A C B) A B C) B C D) A+B E) A+C A) 500 B) 000 C) 000 D) 500 E) 50 -D -E -E 4-E 5-A 6-A 7-A 8-B 9-C 0-A -E -A -B 4-D 5-C 6-A 49

50 SAYI BASAMAKLARI TEST /. 9 -,,,, 0,, Yukarýdaki sayýlardan kaç tanesi sayý tabaný olabilir? 5. 5 tabanýndaki 444 sayýsýnýn 0 tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) 0 B) C) D) E) 4 A) 6 B) 5 C) 4 D) E). 5 sayý tabaný olmak üzere, (a) 5 sayýsýnda a yerine yazýlabilecek deðerler toplamý kaçtýr? 6. tabanýndaki sayýsýnýn 0 tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) 6. a sayý tabaný olmak üzere, (5) a ifadesinde a en az kaç olabilir? 7. sayý tabaný olmak üzere, (,) sayýsýnýn 0 tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) 0 B) 9 C) 8 D) 7 E) A) B) C) D) E) (40) 5 ifadesinde sayý deðeri en çok olan rakamýn basamak deðeri kaçtýr? 8. 6 sayý tabaný olmak üzere, (a) 6 =50 eþitliðinde a kaçtýr? A) 50 B) 000 C) 500 D) 00 E) A) B) C) D) 4 E) 5

51 SAYI BASAMAKLARI TEST / 9. n sayý tabaný olmak üzere, () n =0 eþitliðinde n kaçtýr?. 6 sayýsý tabanýnda kaç basamaklýdýr? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8 0. ve 5 sayý tabaný olmak üzere, (a) 5 =(a) eþitliðini saðlayan a deðeri kaçtýr? 4. 6 sayý tabaný olmak üzere, 40=(abc) 6 eþitliðinde a+b+c toplamý kaçtýr? A) 0 B) C) D) E) 4 A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) 8. 5 ve x sayý tabaný olmak üzere, (0) x =() 5 eþitliðini saðlayan x deðeri kaçtýr? sayýsýnýn 7 tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) B) 4 C) 5 D) 6 E) 7 A) 5 B) 5 C) 54 D) 5 E) ve 6 sayý tabaný olmak üzere,. 0 tabanýndaki 6 sayýsýnýn 5 tabanýndaki deðeri kaçtýr? (0) 5 =(x) 6 eþitliðinde x kaçtýr? A) B) 4 C) 44 D) 00 E) 0 A) B) C) 4 D) 4 E) 4 -D -A -E 4-D 5-E 6-D 7-B 8-B 9-C 0-C -D -E -B 4-B 5-A 6-A 5

52 SAYI BASAMAKLARI TEST / 4. 5 sayý tabaný, a ve b sýfýrdan ve birbirinden farklý rakamlardýr. Buna göre, (ab) 5 sayýsýnýn alabileceði en büyük deðerin 0 tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) B) 7 C) D) 7 E) 5. 5 ve a sayý tabaný olmak üzere, (a) 5 +() a toplamýnýn 0 tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) B) C) D) 4 E) 5. Aþaðýdakilerden hangisinin 0 tabanýndaki deðeri çift sayýdýr? A) () 5 B) () 5 C) (0) D) () 4 E) () 6 6. ve x sayý tabaný, a sýfýrdan farklý bir rakamdýr. (aaa) =(aa) x olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) C) D) E) 4. 4 ve 5 sayý tabaný olmak üzere, () 5 () 4 farkýnýn 0 tabanýndaki deðeri kaçtýr? 7. 5 ve 6 sayý tabanýdýr. (ab) 5 +(ba) 5 =(00) 6 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) B) C) D) 4 E) 5 A) B) C) 4 D) 5 E) 6 4. a=(00) b=(00) c=(00) olduðuna göre, a, b, c sayýlarý arasýndaki sýralama aþaðýdakilerden hangisidir? 8. 4 ve 6 sayý tabaný, a sýfýrdan farklý bir rakam olmak üzere, A) a>b>c B) a>c>b C) b>a>c (aaa) (aa) 6 4 oraný kaçtýr? D) b>c>a E) c>b>a 5 A) B) C) 4 D) 5 E) 6

53 SAYI BASAMAKLARI TEST / ve 5 sayý tabanýdýr. (a) 4 =(b) 5 olduðuna göre, a+b toplamý en fazla kaç olabilir?. sayý tabaný olmak üzere, (0) () farkýnýn tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) B) C) 4 D) 5 E) 6 A) 00 B) C) D) 0 E) 4. sayý tabaný olmak üzere, (000) 0. ve 4 sayý tabaný olmak üzere, () < x < () 4 iþleminin sonucu tabanýnda kaçtýr? A) B) 0 C) D) 0 E) koþulunu saðlayan kaç tane x doðal sayýsý vardýr? A) B) C) D) 4 E) sayý tabaný olmak üzere, () 6.() 6 iþleminin sonucu 6 tabanýnda kaçtýr? A) 0 B) 40 C) 0 D) 0 E) 0. 4 sayý tabaný olmak üzere, () 4 +() 4 toplamýnýn 4 tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) 0 B) 00 C) 0 D) 0 E). 5 sayý tabaný olmak üzere, (4) 5 +6 toplamýnýn 5 tabanýndaki deðeri kaçtýr? 6. Bir mühendis, üç bölmesi bulunan özel bir numaratör tasarlamýþtýr. Bu numaratöre bir kez basýldýðýnda, I numaralý bölmedeki sayý artmaktadýr. Bu bölmedeki III 0 II 0 I 0 sayý 5 e ulaþtýðýnda sýfýrlanmakta ve II numaralý bölmedeki sayý artmaktadýr. II numaralý bölmedeki sayý 5 e ulaþtýðýnda sýfýrlanmakta ve III numaralý bölmedeki sayý artmaktadýr. Numaratörün tüm bölmelerindeki sayýlar 0 iken numaratöre kez basýldýðýnda, numaratörde görünen sayý kaç olur? A) B) C) 0 A) 00 B) 0 C) D) 0 E) 0 D) 0 E) -B -B -C 4-E 5-C 6-C 7-E 8-B 9-D 0-A -A -B -C 4-E 5-D 6-C 5

54 MATEMATİK SORU BANKASI ISBN Sertifika No: 748 Konu Kavrama s e r i s i Üniversiteye Hazırlık & Okula Yardımcı Bu kitabın tüm basım ve yayın hakları na ait olup, tüm hakları saklıdır. Kısmen de olsa alıntı yapılamaz. Metin ve sorular, kitabı yayınlayan şirketin önceden izni olmaksızın elektronik, mekanik, fotokopi, tarama ya da herhangi bir kayıt sistemiyle çoğaltılamaz, yayınlanamaz. Copyright Turgutreis Mah. Giyimkent Sitesi E Blok B9A No:85 ESENLER - İSTANBUL Tel: (0) Fax: (0)

55 MATEMATİK Konu Kavrama Serisi I. KONU TARAMA TESTLERİ Tarama ( - 6) İşlem Yeteneği Doğal Sayılar Tam Sayılar Gerçel Sayılar Asal Sayılar Ardışık Sayılar Faktöriyel Kavramı Sayıların Çözümlenmesi Taban Aritmetiği

56 KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA /. Aþaðýda verilen sayýlardan hangisi asaldýr? A) 7 B) 0 C) D) E) 9 5. x, y ve z gerçel (reel) sayýlardýr. x<0, xy>0 ve y+z>0 olduðuna göre, x, y ve z nin iþaretleri sýrasýyla aþaðýdakilerden hangisidir? A),+, B),+,+ C),, D) +,, E),,+. 64 sayýsýnda nin basamak deðeri ile 4 ün basamak deðerinin toplamý kaçtýr? A) 6 B) 4 C) 40 D) 00 E) a ve b ardýþýk çift sayýlardýr. a<b olduðuna göre, b a farký kaçtýr? A) B) C) D) 5 E) 7. ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. Buna göre, ab+ba a+b ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) 9 C) 5 D) E) 7. () 4 + () iþleminin sonucu tabanýnda kaçtýr? A) (000) B) (00) C) (000) D) (0000) E) (00) 4. +4: A) 6 B) 8 C) 0 D) 4 E) 6 56 A) B) C) 6 D) 8 E)

57 KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 9. (x4) 7 ifadesinde x in alabileceði en büyük deðer kaçtýr? A) B) 4 C) 6 D) 7 E) 8. 5 tabanýndaki sayýsýnýn 0 tabanýndaki deðeri kaçtýr? A) 8 B) 6 C) 4 D) 58 E) x = 5 olduðuna göre, x kaçtýr? A) B) C) 5 D) 7 E) 8 4. Çarpýmlarý 8 olan iki doðal sayýnýn toplamý en az kaç olabilir? A) 9 B) 8 C) 5 D) E) 9. 4! + 5!! A) 4 B) 0 C) 6 D) 40 E) Aþaðýdakilerden kaç tanesi tek sayýdýr? I. II. 0 III. 0,5 IV. V. 5 A) B) C) D) 4 E) 5. 4:+( ). 6. abc ve cab üç basamaklý doðal sayýlar olmak üzere, yanda verilen eldesiz toplama iþlemine göre, a+b+c toplamý kaçtýr? a b c + c a b A) 0 B) 8 C) 5 D) E) A) 5 B) 7 C) D) 4 E) 7 -D -C -A 4-D 5-E 6-B 7-D 8-A 9-C 0-E -A -B -D 4-E 5-B 6-C 57

58 KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA /. tabanýndaki 0 sayýsýnýn 5 tabanýndaki karþýlýðý kaçtýr? 5. (4) 5 sayýsýnda 4 ün basamak deðeri kaçtýr? A) 4 B) 6 C) 7 D) 9 E) 0 A) () 5 B) () 5 C) (4) 5 D) (40) 5 E) (4) 5. Ýki basamaklý en küçük tam sayý ile iki basamaklý en büyük tam sayýnýn toplamý kaçtýr? A) 98 B) 99 C) 0 D) 0 E) 0 6. a+.(a b)+b ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) a+b B) a b C) a b D) b a E) a b. Ardýþýk beþ tek doðal sayýnýn toplamý en az kaç olabilir? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 E) !+8! 9! 8! 5 9 A) B) C) D) 7 E) A) 99 B) 00 C) D) 60 E) : A) B) C) D) E)

59 KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 9. a, b ve c tam sayýlardýr. a.b = a.c = 5 olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr?. ( 4) + ( 6) ( ) ( ) + ( ) A) 8 B) 6 C) 4 D) E) 0 A) B) 5 C) 7 D) 9 E) 0 0. ( ) + ( 4) A) 5 B) C) D) E) aba üç basamaklý sayýsý, aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A) 00.a+b B) 00.a+0b C) 0.a+0.b D) 0.a+0.b E) 0.a+b 5. ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr.. ab iki basamaklý sayýdýr. ab=a+4b olduðuna göre, a kaçtýr? A) 9 B) 8 C) 7 D) 4 E) ab ba = 9 olduðuna göre, a nýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr? A) 0 B) C) D) E) 4. Toplamlarý 0 olan iki doðal sayýnýn çarpýmý en az kaç olabilir? A) 0 B) 9 C) 6 D) 5 E) ile 89 arasýnda kaç tane doðal sayý vardýr? A) 7 B) 69 C) 56 D) 4 E) 9 -C -D -B 4-A 5-E 6-C 7-B 8-A 9-D 0-B -E -A -E 4-D 5-C 6-A 59

60 KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / a = 80 b = 40 A) 5 B) 05 C) 95 D) 90 E) 85 olduðuna göre, a+b a - b oraný kaçtýr? 5 A) B) C) D) E) 7 5. a ve b doðal sayýlardýr. a+5b = 0 olduðuna göre, b en fazla kaç olabilir? 6. () 4 +(0) = (x) 5 eþitliðini saðlayan x sayýsý kaçtýr? A) 0 B) C) D) E) 4 A) B) C) D) E). ( 5) +( ) a ve b birbirinden farklý rakamlar olup, ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. ab+ba= olduðuna göre, a.b çarpýmý en çok kaç olabilir? A) 5 B) 8 C) D) 0 E) A) B) 8 C) 0 D) 5 E) 6 4. abc üç basamaklý, 4d iki basamaklý doðal sayýlar olmak üzere, yandaki çarpma iþleminde her nokta bir rakamýn yerini tutmaktadýr. Buna göre, d kaçtýr? x a b c 4 d (x y)+.( x+y) ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? A) B) C) 4 D) 6 E) 8 60 A) x+y B) x+y C) x y D) x y E) x

61 KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 9. 4 tabanýnda basamaklý en büyük sayýnýn onluk sistemdeki deðeri kaçtýr? A) 70 B) 6 C) 56 D) 49 E) 4. () 4.() iþleminin sonucu 5 tabanýnda kaçtýr? A) (0) 5 B) (0) 5 C) (4) 5 D) (40) 5 E) (4) 5 0. x çift sayý olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima tek sayýdýr? 4. a, b ve c birbirinden farklý asal sayýlar olmak üzere, abc üç basamaklý sayýsýnýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr? A) x 5 B) 5.x C) x+5 D) x 4 E) x+ A) 50 B) 590 C) 65 D) 75 E) 780. Dört basamaklý bir sayýnýn yüzler basamaðý artýrýlýrsa sayýnýn deðeri kaç artar? 5., ve 7 rakamlarý birer kez kullanýlarak yazýlabilecek en büyük üç basamaklý tek sayý A, en küçük üç basamaklý çift sayý B dir. Buna göre, A B farký kaçtýr? A) 75 B) 5 C) 97 D) 00 E) 0 A) 5 B) 5 C) 65 D) 440 E) x ve y negatif tam sayýlar olmak üzere, 5x=4y olduðuna göre, x+y toplamýnýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr? A) B) C) 4 D) 6 E) 9 A) 9 B) 7 C) 5 D) E) -A -E -C 4-B 5-D 6-B 7-D 8-E 9-B 0-C -D -A -B 4-D 5-B 6-A 6

62 KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 4. ( ) +( ) +( 4) A) 4 B) 9 C) 6 D) E) 9 5. Aþaðýda verilenlerden hangisi çift sayýdýr? A) 7!+0! B) 4 C) (5!)! D) 6 5 E) (0!) aabb dört basamaklý sayýsý aþaðýdakilerden hangisine eþittir? A).a0b B).ab C) 0.ab D).ab E).(a+b) 6. Ýki basamaklý ab, ba, ca ve ac sayýlarýnýn toplamý 4 olduðuna göre, a+b+c toplamýnýn alabileceði en küçük deðer kaçtýr? A) B) C) 0 D) 9 E) 8. 0 tabanýndaki 7 sayýsýnýn tabanýndaki yazýlýþý aþaðýdakilerden hangisidir? A) (00) B) (00) C) (0) D) (0) E) (00) 7. (a ) +(a b ) =0 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A) B) C) 0 D) E) 4. Rakamlarý çarpýmý 8 olan iki basamaklý kaç farklý doðal sayý vardýr? 8. :(6 5) A) B) 4 C) 6 D) E) 5 6 A) B) C) 7 D) 0 E) 4

63 KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 4 9. Ýki basamaklý üç tam sayýnýn toplamý en az kaç olabilir? A) 00 B) 97 C) 80 D) 7 E) 0. 4 : A) B) C) D) E) sayý tabaný olmak üzere, (a) 4 = (7) 0 olduðuna göre, a kaçtýr? 4. x, y ve z ardýþýk çift sayýlardýr. x<y<z olduðuna göre, (x z).(y z) ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 4 B) C) 0 D) E) A) B) 6 C) 8 D) 6 E). a, b ve c doðal sayýlardýr. a+b+c = 4 olduðuna göre, c en fazla kaç olabilir? 5., 4 ve 5 sayý tabaný, a sýfýrdan farklý bir rakam olmak üzere, (aa) + (a) (aa) 5 ifadesinin deðeri kaçtýr? 4 A) B) 6 C) D) 4 E) 7 A) B) C) D) 4 E) 5 6. a ve b tam sayýlardýr.. abc ve def üç basamaklý sayýlardýr. b sayýsý artýrýlýr, f sayýsý azaltýlýrsa abc+def toplamý nasýl deðiþir? a + = b olduðuna göre, aþaðýdakilerden hangisi daima doðrudur? A) 8 azalýr B) 8 artar C) 4 azalýr D) 4 artar E) artar A) b>a B) a pozitiftir C) b tek sayýdýr D) a tek sayýdýr E) a+>b -E -A -E 4-B 5-D 6-E 7-A 8-E 9-B 0-C -D -B -E 4-A 5-A 6-D 6

64 KONU TARAMA TESTLERÝ - I TARAMA / 5. x ve y iki basamaklý negatif tam sayýlar olmak üzere, x = y olduðuna göre, x+y toplamýnýn alabileceði en büyük deðer kaçtýr? A) 0 B) 5 C) 0 D) 5 E) 0 5. ve sayý tabaný olmak üzere, () + x 0, = (0) 0,4 eþitliðini saðlayan x kaçtýr? A) B) C) D) E) 5. 5x+7 x+ ifadesinin eþiti aþaðýdakilerden hangisidir? 6. ab ve ba iki basamaklý sayýlardýr. ab+ba = 66 olduðuna göre, a+b toplamý kaçtýr? A).(x+4) B) x+ C) x 7 D).(x 4) E).(x 9) A) B) C) D) 5 E) 6. () 5 () iþleminin sonucu 6 tabanýnda kaçtýr? 7. 9.x = eþitliðini saðlayan x kaçtýr? A) (54) 6 B) (4) 6 C) () 6 D) () 6 E) () 6 A) 5 B) 7 C) 9 D) 0 E) 4. a, b ve c rakam olmak üzere, a5b = 4c olduðuna göre, a+b+c toplamý kaçtýr? 8. 6 sayý tabanýný göstermek üzere, (45) 6 sayýsýnýn fazlasý ayný tabanda kaçtýr? A) 9 B) C) D) 5 E) 7 64 A) (5) 6 B) (4) 6 C) (50) 6 D) (5) 6 E) (5) 6

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1

KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 KÖKLÜ SAYILAR TEST / 1 1. Aþaðýdakilerden hangisi reel sayý deðildir? A) B) C) 0 D) 8 E). 6 2 9 A) 16 B) 18 C) 20 D) 2 E) 0 2. Aþaðýdakilerden hangisi irrasyonel sayýdýr? 6. Aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr?

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. a, b, c birbirinden farklý rakamlardýr. 2a + 3b - 4c ifadesinin alabileceði

Detaylı

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1

MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 MODÜLER ARÝTMETÝK TEST / 1 1. m Z, x y(mod m) ise xy=m.k, k Z olduðuna göre, aþaðýdaki eþitliklerden hangisi yanlýþtýr? 5. 3x+1 2(mod 7) olduðuna göre, x in en küçük pozitif tam sayý deðeri kaçtýr? A)

Detaylı

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür.

1. BÖLÜM. 4. Bilgi: Bir üçgende, iki kenarýn uzunluklarý toplamý üçüncü kenardan büyük, farký ise üçüncü kenardan küçüktür. 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. 1. 1 1 1 1 1 1 D E F 1 1 1 C 1 ir kenarý 1 birim olan 24 küçük kareden oluþan þekilde alaný 1 birimkareden

Detaylı

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir?

POLÝNOMLAR TEST / Aþaðýdakilerden hangisi polinom fonksiyonu deðildir? POLÝNOMLAR TEST / 1 1. Bir fonksiyonun polinom belirtmesi için, deðiþkenlerin kuvveti doðal sayý olmalýdýr. Buna göre, aþaðýdakilerden hangisi bir polinomdur? 5. m 4 8 m 1 P(x) = x + 2.x + 2 ifadesi bir

Detaylı

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý

5. 2x 2 4x + 16 ifadesinde kaç terim vardýr? 6. 4y 3 16y + 18 ifadesinin terimlerin katsayýlarý CEBÝRSEL ÝFADELER ve DENKLEM ÇÖZME Test -. x 4 için x 7 ifadesinin deðeri kaçtýr? A) B) C) 9 D). x 4x ifadesinde kaç terim vardýr? A) B) C) D) 4. 4y y 8 ifadesinin terimlerin katsayýlarý toplamý kaçtýr?.

Detaylı

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik

EÞÝTSÝZLÝKLER. I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik. Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik l l l EÞÝTSÝZLÝKLER I. ve II. Dereceden Bir Bilinmeyenli Eþitsizlik Polinomlarýn Çarpýmý ve Bölümü Bulunan Eþitsizlik Çift ve Tek Katlý Kök, Üslü ve Mutlak Deðerlik Eþitsizlik l Alýþtýrma 1 l Eþitsizlik

Detaylı

Polinomlar II. Dereceden Denklemler

Polinomlar II. Dereceden Denklemler Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - II Ödev Kitapçığı 1 (MF-TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Adý Soyadý :... BÝREY DERSHANELERÝ MATEMATÝK-II ÖDEV KÝTAPÇIÐI

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1

YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 YAZILIYA HAZIRLIK TESTLERÝ TEST / 1 1. x +6x+5=0 5. x +5x+m=0 denkleminin reel kökü olmadýðýna göre, m nin alabileceði en küçük tam sayý deðeri kaçtýr? A) {1,5} B) {,3} C) { 5, 1} D) { 5,1} E) {,3} A)

Detaylı

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler

LYS MATEMATÝK II. Polinomlar. II. Dereceden Denklemler LYS MATEMATÝK II Soru Çözüm Dersi Kitapçığı 1 (MF - TM) Polinomlar II. Dereceden Denklemler Bu yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm haklarý bry Birey Eðitim Yayýncýlýk Pazarlama Ltd. Þti. e aittir. Kýsmen de

Detaylı

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır.

Buna göre, eşitliği yazılabilir. sayılara rasyonel sayılar denir ve Q ile gösterilir. , -, 2 2 = 1. sayıdır. 2, 3, 5 birer irrasyonel sayıdır. TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Bir çokluk belirtmek için kullanılan sembollere rakam denir. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sembolleri birer rakamdır. 2. TAMSAYILAR KÜMESİ Z = {..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4,... }

Detaylı

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir.

DENEME Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. Bu testte 40 soru bulunmaktadýr. 2. Bu testteki sorular matematiksel iliþkilerden yararlanma gücünü ölçmeye yöneliktir. 1. 3 2x +1 = 27 olduðuna göre, x kaçtýr? A) 0 B) 1 C) 2 D) 3 E) 4 4. Yukarýda

Detaylı

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1

1. BÖLÜM. Sayılarda Temel Kavramlar. Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK. Kontrol Noktası 1 1. BÖLÜM Sayılarda Temel Kavramlar Bölme - Bölünebilme - Faktöriyel EBOB - EKOK Kontrol Noktası 1 Isınma Hareketleri 1 Uygun eşleştirmeleri yapınız. I. {0, 1, 2,..., 9} II. {1, 2, 3,...} III. {0, 1, 2,

Detaylı

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012

YGS Seti www.pianalitikyayinlari.com. YGS Matematik Soru Bankası. Yayýna Hazýrlýk Sürat Dizgi Grafik. Baský Tarihi Nisan 2012 YGS Seti www.pianalitikyayinlari.om YGS Matematik Soru Bankası Copyright Sürat Basým Reklamýlýk ve Eðitim Araçlarý San. Ti. AÞ Bu kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin ön eden

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor.

1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 6. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 36 12 6 O 1 O 2 O 3 1. Bir yel deðirmen motoru þekildeki gibi 3 diþliden oluþuyor. 3. A = 3

Detaylı

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER

DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER bilgi Üslü Doğal Sayılar DOĞAL SAYILARLA İŞLEMLER Bir bardak suda kaç tane molekül vardýr? Dünya daki canlý sayýsý kaçtýr? Ay ýn Dünya ya olan uzaklýðý kaç milimetredir? Tüm evreni doldurmak için kaç kum

Detaylı

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý..

Kümeler II. KÜMELER. Çözüm A. TANIM. rnek... 3. Çözüm B. KÜMELERÝN GÖSTERÝLMESÝ. rnek... 1. rnek... 2. rnek... 4. 9. Sýnýf / Sayý.. Kümeler II. KÜMLR. TNIM Küme, bir nesneler topluluðudur. Kümeyi oluþturan nesneler herkes tarafýndan ayný þekilde anlaþýlmalýdýr. Kümeyi oluþturan nesnelerin her birine eleman denir. Kümeyi genel olarak,,

Detaylı

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir?

KÜMELER TEST / 1. 1. Aþaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? KÜMELER TEST /. þaðýdakilerden hangisi bir küme belirtir? 6. ten küçük asal sayýlar kümesinin Venn þemasý ile gösterimi aþaðýdakilerden ) Yýlýn aylarý ) Sokaktaki yaþlý insanlar ) Trabzondaki en iyi lokantalar

Detaylı

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr.

10. 4a5, 2b7 ve 1cd üç basamaklý sayýlardýr. 5. ACB + AC BC iþlemine göre, A.C çarpýmý kaçtýr? 0. 4a5, b7 ve cd üç basamaklý sayýlardýr. 4a5 b7 cd A) B) 4 C) 5 D) 6 E) olduðuna göre, c + b a + d ifadesinin deðeri kaçtýr? A) 8 B) C) 5 D) 7 E) 8 (05-06

Detaylı

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01

Mantýk Kümeler I. MANTIK. rnek rnek rnek rnek rnek... 5 A. TANIM B. ÖNERME. 9. Sýnýf / Sayý.. 01 Matematik Mantýk Kümeler Sevgili öðrenciler, hayatýnýza yön verecek olan ÖSS de, baþarýlý olmuþ öðrencilerin ortak özelliði, 4 yýl boyunca düzenli ve disiplinli çalýþmýþ olmalarýdýr. ÖSS Türkiye Birincisi

Detaylı

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR.

TEOG. Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar ÇÖZÜM ÖRNEK ÇÖZÜM ÖRNEK SAYI BASAMAKLARI VE SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESİ 1. DOĞAL SAYILAR. TEOG Sayma Sayıları ve Doğal Sayılar 1. DOĞAL SAYILAR 0 dan başlayıp artı sonsuza kadar giden sayılara doğal sayılar denir ve N ile gösterilir. N={0, 1, 2, 3,...,n, n+1,...} a ve b doğal sayılar olmak

Detaylı

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI

YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ ÇÖZÜMLÜ SORU BANKASI YGS - LYS SAYILAR KONU ÖZETLİ LÜ SORU BANKASI ANKARA ÖN SÖZ Sevgili Öğrenciler, ÖSYM nin son yıllarda yaptığı sınavlardaki matematik sorularının eski sınav sorularından çok farklı olduğu herkes tarafından

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK

ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK ÜNİVERSİTEYE HAZIRLIK YGS MATEMATİK KONU ANLATIMLI SORU BANKASI CEVAP ANAHTARI RASYONEL SAYILAR ONDALIK SAYILAR ÖRNEKLER (Sayfa -) 6 ) ) ) 6) ; ; ) 0) ) ; 8 ) ) ) 0 ) 6 0 0 8) 0 ) 0) 6 ) 8 ) 8 8) ) ; 6

Detaylı

12-A. Sayılar - 1 TEST

12-A. Sayılar - 1 TEST -A TEST Sayılar -. Birbirinden farklı beş pozitif tam sayının toplamı 0 dur. Bu sayılardan sadece ikisi den büyüktür. Bu sayılardan üç tanesi çift sayıdır. Buna göre bu sayılardan en büyüğü en çok kaç

Detaylı

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26

1. ÜNİTE 2. ÜNİTE 3. ÜNİTE. Doğal Sayılar Örüntü Oluşturma Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 İçindekiler 1. ÜNİTE Doğal Sayılar... 8 Örüntü Oluşturma... 18 Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 26 Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri... 36 Toplama ve Çıkarma İşlemlerinde Tahmin... 44

Detaylı

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan

ales dört bin soru tarzına en yakın EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ales 2015 tarzına en yakın dört bin soru EŞİT AĞIRLIK ve SAYISAL ADAYLARA ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve

Detaylı

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4

KC00-SS.08YT05. Kolay Temel Matematik. Üniversite Haz rl k 1. 8 ( 3 + 2) 6. 3! 3 ( 3 3): ( 3) x = 3 ve y = 2 3. ( 5) + ( 7) (+2) + 4 Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I Kolay Temel Matematik. 8 ( + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6.! ( )": ( ) A) B) 0 C) D) E). 7. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D)

Detaylı

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez?

3. Tabloya göre aþaðýdaki grafiklerden hangi- si çizilemez? 5. SINIF COÞMY SORULRI 1. 1. BÖLÜM DÝKKT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. Kazan Bardak Tam dolu kazandan 5 bardak su alýndýðýnda kazanýn 'si boþalmaktadýr. 1 12 Kazanýn

Detaylı

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0

Aþaðýdaki tablodaki sayýlarýn deðerlerini bulunuz. Deðeri 0 veya 1 olan sayýlarýn bulunduðu kutularý boyayýnýz. b. ( 3) 4, 3 2, ( 3) 3, ( 3) 0 Tam Sayýlarýn Kuvveti Sýfýr hariç her sayýnýn sýfýrýncý kuvveti e eþittir. n 0 = (n 0) Sýfýrýn (sýfýr hariç) her kuvvetinin deðeri 0 dýr. 0 n = 0 (n 0) Bir sayýnýn birinci kuvveti her zaman kendisine eþittir.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Bir dik ikizkenar ABC üçgeni, BC = AB = birim olacak þekilde veriliyor. Üçgenin C köþesini merkez kabul ederek çizilen ve yarýçapý birim olan bir yay, hipotenüsü D noktasýnda, üçgenin

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýda verilen iþlemleri sýrayla yapýp, soru iþareti yerine yazýlmasý gereken sayýyý bulunuz. A) 7 B) 8 C) 10 D) 15 2. Erinç'in 10 eþit metal þeridi vardýr. Bu metalleri aþaðýdaki

Detaylı

YGS MATEMATİK SORU BANKASI

YGS MATEMATİK SORU BANKASI YGS MATEMATİK SORU BANKASI Sebahattin ÖLMEZ www.limityayinlari.com Sınavlara Hazırlık Serisi YGS Matematik Soru Bankası ISBN: 978-60-48--9 Copyright Lmt Limit Yayınları Bu kitabın tüm hakları Lmt Limit

Detaylı

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada,

TAMSAYILAR. 9www.unkapani.com.tr. Z = {.., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, } kümesinin her bir elemanına. a, b, c birer tamsayı olmak üzere, Burada, TAMSAYILAR Z = {.., -, -, -, 0,,,, } kümesinin her bir elemanına tamsayı denir. Burada, + Z = {,,,...} kümesine, pozitif tamsayılar kümesi denir. Z = {...,,,,} kümesine, negatif tamsayılar kümesi denir.

Detaylı

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU

MATEMATİK. Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU MATEMATİK Doç Dr Murat ODUNCUOĞLU Mesleki Matematik 1 TEMEL KAVRAMLAR RAKAM Sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Rakamlar 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

Detaylı

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok

Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol Eden :... LYS MATEMATİK - I Ödev Kitapçığı (MF-TM) Ýþlem Yeteneði Temel Kavramlar Sayý Basamaklarý Taban Aritmetiði Bölme ve Bölünebilme Ebob-Ekok Adý

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE

ÝÇÝNDEKÝLER 1. ÜNÝTE 2. ÜNÝTE ÝÇÝNDEKÝLER. ÜNÝTE ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ... Açýlarý Ýsimlendirme... Açýlarý Ölçme... Açý Çeþitleri... Üçgen Çeþitleri... 7 Üçgenlerin iç Açýlarýnýn Ölçüleri Toplamý... 9 Ölçme ve Deðerlendirme... Kazaným

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009

T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 T.C. İSTANBUL VALİLİĞİ ÖZEL COŞKUN EĞİTİM KURUMLARI İSTANBUL GENELİ MATEMATİK ŞENLİĞİ 10. MATEMATİK YARIŞMASI SORU KİTAPÇIĞI 21 MART 2009 DİKKAT: 1.Soru kitapçıklarını kontrol ederek, baskı hatası olan

Detaylı

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR

HATIRLAYALIM TAM SAYILAR HATIRLAYALIM bilgi TAM SAYILAR Sayıların önüne koyulan "+" ve " " işaretleri sayıların yönünü belirtir. Önünde "+" işareti olan tam sayılar "pozitif tam sayılar", önünde " " işareti olan tam sayılar "negatif

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI. ezberbozan serisi GEOMETRİ 30. KPSS tamamı çözümlü. eğitimde ezberbozan serisi MATEMATİK GEOMETRİ KPSS 2017 SORU BANKASI eğitimde tamamı çözümlü 30. Kerem Köker Kenan Osmanoğlu Levent Şahin Uğur Özçelik Ahmet Tümer Yılmaz Ceylan KOMİSYON KPSS EZBERBOZAN MATEMATİK

Detaylı

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller

Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller Ön Hazýrlýk Geometrik Þekiller 1 4 7 10 5 2 3 11 6 8 9 Noktalý kâðýtta bazý geometrik þekiller verilmiþtir. Bu þekillere göre aþaðýdaki ifadelerden doðru olanlarýn yanýna D yanlýþ olanlarýn yanýna Y harfini

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma

3. FASÝKÜL 1. FASÝKÜL 4. FASÝKÜL 2. FASÝKÜL 5. FASÝKÜL. 3. ÜNÝTE: ÇIKARMA ÝÞLEMÝ, AÇILAR VE ÞEKÝLLER Çýkarma Ýþlemi Zihinden Çýkarma Ýçindekiler 1. FASÝKÜL 1. ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta Düzlem ve Düzlemsel Þekiller Geometrik Cisimlerin Yüzleri ve Yüzeyleri Tablo ve Þekil Grafiði Üç Basamaklý Doðal Sayýlar Sayýlarý Karþýlaþtýrma

Detaylı

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI

İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ BÖLÜM: SAYILAR TEORİSİ III. BÖLÜM: ANALİZ VE CEBİR SORULARI İÇİNDEKİLER I. BÖLÜM: GEOMETRİ A) ÜÇGENLER...8 1. Üçgende açılar...8. Üçgen eşitsizliği...11 3. Teoremler, Pisagor, Kosinüs, Stewart, Carnot, Öklid, Menaleus, Ceva Teoremleri...14 4. Açıortay, Kenarortay

Detaylı

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde

ALES EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI. Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan. Eğitimde ALES 2017 EŞİT AĞIRLIK VE SAYISAL ADAYLAR İÇİN ALES SORU BANKASI Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan Eğitimde 30. yıl Kenan Osmanoğlu - Kerem Köker - Savaş Doğan ALES Eşit Ağırlık ve Sayısal Soru

Detaylı

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur?

p sayısının pozitif bölenlerinin sayısı 14 olacak şekilde kaç p asal sayısı bulunur? 07.10.2006 1. Kaç p asal sayısı için, x 3 x + 2 (x r) 2 (x s) (mod p) denkliğinin tüm x tam sayıları tarafından gerçeklenmesini sağlayan r, s tamsayıları bulunabilir? 2. Aşağıdaki ifadelerin hangisinin

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim

Geometriye Y olculuk. E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme E E E E E. Çevremizdeki Geometri. Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim Matematik 1. Fasikül ÜNÝTE 1 Geometriye Yolculuk ... ÜNÝTE 1 Geometriye Y olculuk Çevremizdeki Geometri E Kare, Dikdörtgen ve Üçgen E Açýlar E Açýlarý Ölçme Geometrik Þekilleri Ýnceleyelim E E E E E Üçgenler

Detaylı

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :.

SAYILAR MATEMATİK KAF03 BASAMAK KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. SAYILAR BASAMAK KAVRAMI İki basamaklı en küçük sayı : İki basamaklı en büyük negatif sayı :. Üç basamaklı rakamları farklı en küçük sayı :. SORU 5 MATEMATİK KAF03 TEMEL KAVRAM 01 Üç basamaklı birbirinden

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No MATEMATÝK - II POLÝNOMLAR - IV MF TM LYS1 04 Ders anlatým föyleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar çalýþýlmalýdýr

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar

TEMEL KAVRAMLAR. SAYI KÜMELERİ 1. Doğal Sayılar TEMEL KAVRAMLAR Rakam: Sayıları ifade etmeye yarayan sembollere rakam denir. Bu semboller {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9} kümesinin elemanlarıdır., b ve c birer rakamdır. 15 b = c olduğuna göre, + b + c

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Ayla 1997 ve kardeþi Cemile 2001 yýlýnda doðmuþtur. Bu iki kýz kardeþin yaþlarý farký için aþaðýdakilerden hangisi her zaman doðrudur? A) 4 yýldan azdýr B) en az 4 yýldýr C) tam 4

Detaylı

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b.

1. BÖLÜM. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? BB A) (a b). (b + c) B) (a + b). (a c) C) b. (c + b) D) a. b. 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. a < b < 0 < c ise, aþaðýdakilerden hangisi daima pozitiftir? A) (a b). (b + c) B) (a + b).

Detaylı

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2).

MATEMATÝK TESTÝ. Pozitif n tam sayýlarý için, 10,23 0, 4 1,023 0,04. n! = (n. iþleminin sonucu kaçtýr? R(n) 2). MATEMATÝK TESTÝ. Bu testte 0 soru vardýr.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Matematik Testi için ayrýlan kýsmýna iþaretleyiniz.. 0, 0, 4,0 0,04 iþleminin sonucu kaçtýr? A) 0 B) 9 0 D) 0 E) 0 4. Pozitif n

Detaylı

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların,

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER 7. ÜNİTE POLİNOMLAR Polinom Kavramı ve Polinomlarda İşlemler... 4 Polinom Kavramı... 4 9 Polinomlarda İşlemler... 9 Konu Testleri - - - 4-5... 6 Polinomlarda Çarpanlara Ayırma...

Detaylı

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3

4. a ve b, 7 den küçük pozitif tam sayý olduðuna göre, 2 a a b. 5. 16 x+1 = 3 LYS ÜNÝVSÝT HAZILIK ÖZ-D-BÝ YAYINLAI MATMATÝK DNM SINAVI A Soru saýsý: 5 Yanýtlama süresi: 75 dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn saýsýndan

Detaylı

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I

KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I Üniversite Hazırlık / YGS Kolay Temel Matematik 0 KE00-SS.08YT05 DOĞAL SAYILAR ve TAM SAYILAR I. 8 ( 3 + ) A) 7 B) 8 C) 9 D) 0 E) 6. 3! 3 ( 3 3)": ( 3) A) B) 0 C) D) E) 3. 7 3. + 5 A) 6 B) 7 C) 8 D) 0

Detaylı

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir.

Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. Temel Kavramlar 1 Doğal sayılar: N = {0, 1, 2, 3,.,n, n+1,..} kümesinin her bir elamanına doğal sayı denir ve N ile gösterilir. a) Pozitif doğal sayılar: Sıfır olmayan doğal sayılar kümesine Pozitif Doğal

Detaylı

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir.

Bu ders materyali 06.09.2015 23:17:19 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından hazırlanmıştır. Unutmayın bilgi paylaştıkça değerlidir. -- Bu ders materyali 06.09.05 :7:9 tarihinde matematik öğretmeni Ömer SENCAR tarafından UYGULAMA-00 Cevap: x- -x- x- =0 denklemini sağlayan x değeri kaçtır? UYGULAMA-00 Cevap: x x x 5 + = + denklemini

Detaylı

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28)

TEMEL KAVRAMLAR MATEMAT K. 6. a ve b birer do al say r. a 2 b 2 = 19 oldu una göre, a + 2b toplam kaçt r? (YANIT: 28) TEMEL KAVRAMLAR 6. a ve b birer do al say r. a b = 19 oldu una göre, a + b toplam (YANIT: 8) 1. ( 4) ( 1) 6 1 i leminin sonucu (YANIT: ). ( 6) ( 3) ( 4) ( 17) ( 5) :( 11) leminin sonucu (YANIT: 38) 7.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular. Aþaðýdaki þekilde her kutudaki sayý altýndaki iki kutuda bulunan sayýlarýn toplamýna eþittir. Soru iþaretinin bulunduðu kutudaki sayý kaçtýr? 2039 2020? 207 A) 5 B) 6 C) 7 D) 8 E) 9

Detaylı

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6.

LYS 1 ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI 1 MA = a 4, 3 b Bazý M pozitif gerçek sayýlarý için, 5M = M 5 ve. 6. LYS ÜNÝVERSÝTE HAZIRLIK ÖZ-DE-BÝR YAYINLARI MATEMATÝK DENEME SINAVI A Soru saýsý: 0 Yanýtlama süresi: dakika Bu testle ilgili anýtlarýnýzý optik formdaki Matematik bölümüne iþaretleiniz. Doðru anýtlarýnýzýn

Detaylı

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK

YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK YENİ ORTAÖĞRETİM MATEMATİK PROGRAMINA UYGUNDUR. YGS MATEMATİK 4. KİTAP MERVE ÇELENK FİKRET ÇELENK İÇİNDEKİLER Çarpanlara Ayırma 5 52 Polinomlar 53 100 İkinci Dereceden Denklemler 101 120 Karmaşık Sayılar

Detaylı

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan

Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende Alan Ödev Tarihi :... Ödev Kontrol Tarihi :... Kontrol den :... LYS GOMTRİ Ödev Kitapçığı 1 (M-TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve þkenar Üçgen Üçgende

Detaylı

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru,

ünite1 1. Aþaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur? A. ýþýn, B. doðru parçasý, d C. nokta, A D. doðru, ünite1 Geometri Matematik E 1 3. 1. þaðýdaki kavram ve gösterimi çiftlerinden hangisi doðrudur?. ýþýn, B B. doðru parçasý, d. nokta,. doðru, B Y erilen açýnýn gösterimi aþaðýdakilerden hangisi olabilir?.

Detaylı

ISBN Sertifika No: 11748

ISBN Sertifika No: 11748 ISN - 978-0--- Sertifika No: 78 GENEL KOORDİNTÖR: REMZİ ŞHİN KSNKUR REDKTE: REMZİ ŞHİN KSNKUR SERDR DEMİRCİ - SRİ ŞENTÜRK SERVET SVŞ ÇETİN as m Yeri: UMUT MTCILIK - MERTER / STNUL u kitab n tüm bas m ve

Detaylı

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer?

PARABOL TEST / 1. 1. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði parabol. 5. Aþaðýdaki fonksiyonlardan hangisinin grafiði A(0,2) noktalarýndan geçer? PARABOL TEST /. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði parabl belirtir? 5. Aþaðýdaki fnksinlardan hangisinin grafiði A(0,) nktalarýndan geçer? A) f()=5 f()=+ C) f()= D) f()= f()= 4 + + A) f()= f()=

Detaylı

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ

ÇEVREMÝZDEKÝ GEOMETRÝ ÇEVREMÝZDEÝ GEOMETRÝ çýlarý Ýsimlendirme þaðýdaki masa üzerindeki açýlarý gösterelim: çýlar, köþesine yazýlan büyük harfle isimlendirilirler. çý ^ veya sembollerinden biri kullanýlarak gösterilir. Yukarýda

Detaylı

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674

Basým Yeri: Ceren Matbaacılık AŞ. Basým Tarihi: Haziran / ISBN Numarası: Sertifika No: 33674 kapak sayfası İÇİNDEKİLER. ÜNİTE DENKLEM VE EŞİTSİZLİKLER Gerçek Sayılar... 4 Doğal Sayılarda İşlemler... 4 Tam Sayılar... 4 Rasyonel Sayılar... 5 İrrasyonel Sayılar... 5 Gerçek (Reel) Sayılar... 6 9 Konu

Detaylı

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II

BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ MATEMATÝK - II BÝREY DERSHANELERÝ SINIF ÝÇÝ DERS ANLATIM FÖYÜ DERSHANELERÝ Konu Ders Adý Bölüm Sýnav DAF No. MATEMATÝK - II KARMAÞIK SAYILAR - II MF TM LYS 3 Ders anlatým föleri öðrenci tarafýndan dersten sonra tekrar

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý LYS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI LYS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

2004 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI 4 II MATEMATİK YARIŞMASI I AŞAMA SORULARI 4? 4 4 A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? 5 A) B) C) - D) E) - 8 4 x x

Detaylı

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

5. a ve b birer pozitif tam sayıdır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 14 E) a ve b birer doğal sayıdır. 7. a ve b birer pozitif tam sayıdır. Üniversite Haz rl k Sözcükte Do al ve Say lar Söz Öbeklerinde ve Tam Say lar Anlam - I - I YGS Temel Matematik. 8 + 4. + 8 : 4 işleminin sonucu A) 8 B) 9 C) D) 5 E) 8 5. a ve b birer pozitif tam sayıdır.

Detaylı

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10.

8. 2 x+1 =20 x. 9. x 3 +6x 2-4x-24=0 10. MAT-1 EK SORULAR-2 1. 6. A)7 B)8 C)15.D)56 E)64 Olduğuna göre x.a)1 B)2 C)3 D)4 E)6 7. 2. Birbirinden farklı x ve y gerçek A)5.B)6 C)7 D)8 E)9 sayıları için; x 2 +2009y=y 2 +2009x eşitliği sağlandığına

Detaylı

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna

4. f(x) = x 3 3ax 2 + 2x 1 fonksiyonunda f ý (x) in < x < için f(x) azalan bir fonksiyon olduðuna Artan - Azalan Fonksionlar Ma. Min. ve Dönüm Noktalarý ÖSYM SORULARI. Aþaðýdaki fonksionlardan hangisi daima artandýr? A) + = B) = C) = ( ) + D) = E) = + (97). f() = a + fonksionunda f ý () in erel (baðýl)

Detaylı

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý

LYS GEOMETRÝ. Doðruda Açýlar Üçgende Açýlar Açý - Kenar Baðýntýlarý Dik Üçgen ve Öklit Baðýntýlarý LYS GEOMETRÝ Soru Çözüm ersi Kitapçığı 1 (MF - TM) oðruda çýlar Üçgende çýlar çý - Kenar aðýntýlarý ik Üçgen ve Öklit aðýntýlarý Ýkizkenar ve Eþkenar Üçgen Üçgende lan u yayýnýn her hakký saklýdýr. Tüm

Detaylı

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr

ASAL SAYILAR. www.unkapani.com.tr ASAL SAYILAR ve kendisinden aşka pozitif öleni olmayan den üyük doğal sayılara asal sayı denir.,, 5, 7,,, 7, 9, sayıları irer asal sayıdır. En küçük asal sayı dir. den aşka çift asal sayı yoktur. den aşka

Detaylı

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan

SAYILAR ( ) MATEMATİK KAF01 RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI TEMEL KAVRAM 01. Sayıları ifade etmeye yarayan SAYILAR RAKAM VE DOĞAL SAYI KAVRAMI MATEMATİK KAF01 TEMEL KAVRAM 01 Sayıları ifade etmeye yarayan { 0,1,, 3, i i i,9} kümesindeki semollere onluk sayma düzeninde rakam denir. N =... kümesinin elemanlarına

Detaylı

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü

Üçgenler Geometrik Cisimler Dönüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz Düþümü Üçgenler Geometrik isimler önüþüm Geometrisi Örüntü ve Süslemeler Ýz üþümü 119 120 Üçgenler Üçgenler 4 cm 2 cm 2 cm Yukarýdaki çubuklarýn uzunluklarý 4 cm, 2 cm ve 2 cm dir. u üç çubuðun uç noktalarýný

Detaylı

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir.

Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. A. SAYILAR Rakam : Sayıları yazmaya yarayan sembollere rakam denir. Sayı : Rakamların çokluk belirten ifadesine sayı denir.abc sayısı a, b, c rakamlarından oluşmuştur.! Her rakam bir sayıdır. Fakat bazı

Detaylı

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir?

Kareli kaðýda çizilmiþ olan. ABC üçgenin BC kenarýna ait yüksekliði kaç birimdir? 8. SINI ÜÇGN YRII NR TTi YÜSÝ üçgenin köþesinden kenarýna ait dikme inþa ediniz. yný iþlemi köþesinden kenarýna ve köþesinden kenarýna da uygulayýnýz. areli kaðýda çizilmiþ olan üçgenin kenarýna ait yüksekliði

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA

ÝÇÝNDEKÝLER KONULAR TEST ADEDÝ SAYFA MTMTÝK ÝÇÝNKÝLR KONULR TST Ý SYF 1. Kümeler 18 Test 7 -. Kartezyen Çarpým Test 5-5. Gerçek Sayýlar Test 5-60. 1. ereceden enklemler Test 61-70 5. Sýralama ve þitsizlikler Test 71-78 6. Mutlak eðer 6 Test

Detaylı

TAM SAYILAR. Tam Sayılarda Dört İşlem

TAM SAYILAR. Tam Sayılarda Dört İşlem TAM SAYILAR Tam Sayılarda Dört İşlem Pozitif ve negatif tam sayılar konu anlatımı ve örnekler içermektedir. Tam sayılarda dört işlem ve bu konuyla ilgili örnek soru çözümleri bulunmaktadır. Grup_09 29.11.2011

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ SINAV SORULARI 1. 1999 ÖSS a, b, c pozitif gerçel (reel) sayılar olmak üzere a+ b ifadesindeki her sayı 3 ile çarpılırsa aşağıdakilerden hangisi elde c edilir? 3 a+ b A) B) c a+ 3b C)

Detaylı

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ

LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ LYS - 1 MATEMATÝK TESTÝ DÝKKAT : 1. Bu ese oplam 50 soru vardýr.. Cevaplamaa isediðiniz sorudan baþlaabilirsiniz.. Cevaplarýnýzý, cevap kaðýdýnýn Maemaik Tesi için arýlan kýsmýna iþareleiniz.. Safalar

Detaylı

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir?

SINIF TEST. Üslü Sayılar A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 A) - 5 B) - 4 C) 5 D) 7. sayısı aşağıdakilerden hangisine eşittir? 8. SINIF. Üslü Sayılar - = T olduğuna göre T kaçtır? A) - B) - C) D) 7 TEST.. 0 - işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? A) B) C) 6 D) 7. n =- 7 için n ifadesinin değeri kaçtır? A) - 8 B) - C) 8 D)

Detaylı

barisayhanyayinlari.com

barisayhanyayinlari.com YGS MATEMATİK KONU ANLATIM FASİKÜLLERİ SERİSİ 1 ISBN 978-605-84147-0-9 Baskı Tarihi Ağustos 015 Baskı Yeri: İstanbul YAYINLARI İletişim tel: (538) 90 50 19 barisayhanyayinlari.com Benim için her şey bir

Detaylı

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor.

6. Rakamları farklı, iki basamaklı farklı beş doğal sayının. 7. A = 7 + 11 + 15 + 19 + + 99 veriliyor. Bölüm: Doğal Sayılar ve Tamsayılar Test: Temel Kavramlar. abc ve cba üç basamaklı doğal sayılardır. abc cba = 97 olduğuna göre, abc biçiminde yazılabilecek en küçük doğal sayının rakamları toplamı A) B)

Detaylı

Geometri Çalýþma Kitabý

Geometri Çalýþma Kitabý YGS GMTRÝ ÇLIÞM ÝTI YGS Geometri Çalýþma itabý opyright Sürat asým Reklamcýlýk ve ðitim raçlarý San. Tic. Þ u kitabýn tamamýnýn ya da bir kýsmýnýn, kitabý yayýmlayan þirketin önceden izni olmaksýzýn elektronik,

Detaylı

Test. Sosyal Bilgiler. 1. l ll. 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak. II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak

Test. Sosyal Bilgiler. 1. l ll. 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak. II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak 1. l ll 3. I.pusulanýn koyu renkli ibresine bakmak II.aðaçlarýn yosunlu yüzeyine bakmak III.karýnca yuvalarýnýn toprak yýðýlý tarafýna bakmak Verilenlerin hangisinden faydalanan biri yönünü tespit ederken

Detaylı

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI

SERİMYA II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI SERİMYA - 4 II. MATEMATİK YARIŞMASI I. AŞAMA SORULARI. 4? 4 4. A B denkleminde A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılar olduğuna göre, A + B toplamı kaçtır? işleminin sonucu kaçtır? A) 6 B) 8 C) D)

Detaylı

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R

Ý Ç Ý N D E K Ý L E R ÝÇÝNDEKÝLER A. BÝRÝNCÝ ÜNÝTE: ÞEKÝLLER VE SAYILAR Nokta...9 Düzlem...10 Geometrik Cisimler ve Modelleri...12 Geometrik Cisimler ve Yüzeyleri...14 Haftanýn Testi...16 Veri Toplama - Þekil Grafiði...18 Tablo...20

Detaylı

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1

sayısının tamkare olmasını sağlayan kaç p asal sayısı vardır?(88.32) = n 2 ise, (2 p 1 TAM KARELER 1. Bir 1000 basamaklı sayıda bir tanesi dışında tüm basamaklar 5 tir. Bu sayının hiçbir tam sayının karesi olamayacağını kanıtlayınız. (2L44) Çözüm: Son rakam 5 ise, bir önceki 2 olmak zorunda.

Detaylı