DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *"

Transkript

1 AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm GÜNEŞ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi Zirt Fkültesi Bhçe Bitkileri Bölümü, 77 ANTALYA Özet Arştırmd deneme mteryli olrk Sunrise Solo, Red Ldy, Tinung, SS-5, BH-65 ve Sel-2 ppy çeşitleri kullnılmıştır. Bu mçl tohumlr sırsı ile () kontrol; () uç kesme (1-2 mm); () ve st sud ekletme; (d) C deki sık sud 1, 15 ve 2 dkik ekletme; (e) ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmlrın ti tutulmuştur. Çimlenme özelliklerine ilişkin rştırm ulgulrı, çeşitlere göre değişmekle irlikte çimlenme ornının % 6.67 ile % 97.7 ve çimlenme süresinin ise 7 ile 2 gün rsınd değiştiğini göstermiştir. Çimlenme ornı ve süresi kımındn en iyi sonuu, Sunrise Solo, Red Ldy ve Tinung çeşitlerinde değişik konsntrsyonlrdki GA 3 çözeltisinde (25-1 ppm) st ekletme, SS-5, BH-65 ve Sel-2 çeşitlerinde ise C deki sık sud frklı sürelerde ekletme uygulmlrı vermiştir. En yüksek çimlenme ornı Red Ldy çeşidinde % 97.7 ile 75 ppm GA 3 çözeltisinde tohumlrın st ekletilmesi uygulmsınd kydedilmiştir. En kıs çimlenme süresi ise Tinung çeşidinde 7 gün ile tohumlrın 25 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsınd sptnmıştır. Arştırm sonuund çimlenme ornı ve süresi kımındn Sunrise Solo, Red Ldy ve Tinung çeşitlerinde değişik konsntrsyonlrdki GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmlrı, SS-5, BH-65 ve Sel-2 çeşitlerinde ise C deki sık sud ekletme uygulmlrı tvsiye edilmiştir. Anhtr Kelimeler: Cri ppy, Çeşit, Çimlenme Ornı, Çimlenme Süresi. Effet of Different Pre-Sowing Tretments on Seed Germintion Perentge nd Time of Ppy Cultivrs (Cri ppy L.) Astrt The study ws onduted using Sunrise Solo, Red Ldy, Tinung, SS-5, BH-65 nd Sel-2 ultivrs of Cri ppy (L.). The following pretretment were treted respetively; ( ) ontrol; () utting the seed tips (1-2 mm); () soking seeds in ool wter (1±2 o C) for nd hours; (d) soking seeds in hot wter ( o C) for 1, 15 nd 2 seond; nd (e) soking the seeds in 25, 5, 75 nd 1 ppm GA 3 solutions for hours. Germintion of the ultivrs vried from 6.67% to 97.77% nd germintion time rnged from 7 to 1 dys. Pretretment with GA 3 (25 nd 1 ppm) for hours ws the est tretment for germintion perentges nd germintion time for Sunrise Solo, Red Ldy nd Tinung, ut optimum GA 3 onentrtion vried with the ultivrs. Pretretment with soking seeds in hot wter ( o C) gve the est result for oth seed germintion perentges nd germintion times for SS-5, BH-65 nd Sel-2 ultivrs. Fst germintion ws produed with the GA 3 tretments depending on onentrtion. Red Ldy seeds treted with 75 ppm GA 3 for hours hd the highest germintion perentge with 97.7%. Tinung hd the shortest germintion time when treted with 5 ppm GA 3 for hours nd germinted in 7 dys. Overll we reommend pretretments with GA 3 for Sunrise Solo, Red Ldy nd Tinung nd soking seeds in hot wter ( o C) for SS-5, BH-65 nd Sel-2. Keywords: Cri ppy, ultivr, germintion perentge, germintion time 1. Giriş Ppy (Cri ppy), tropik ve sutropik iklim kuşğınd yer ln irçok ülkede ekonomik olrk yetiştiriiliği ypıln ir meyve türüdür (Alln 22). Ppy yetiştiriiliği yoğun olrk Brezily, Meksik, Nijery, Hindistn ve Endonezy gii ülkelerde ypılmktdır. Bu ülkelere ilve olrk Etiyopy, Kongo, Peru, Tylnd, Çin, Kolomiy ve Venezüell gii ülkelerde de ekonomik nlmd ppy yetiştiriiliği ypılmktdır. Düny ppy üretimi 25 yılı itirıyl ton olrk gerçekleşmiştir (Anonymous 25). Ppy, dikiminden hemen sonr * : Bu çlışm, Akdeniz Üniversitesi Bilimsel Arştırm Projeleri Yönetim Birimi trfındn no lu proje olrk desteklenen yüksek lisns tezi nin ir ölümüdür. 17

2 Değişik Ppy Çeşitlerinde (Cri ppy L.) Tohumlr Ypıln Bzı Ön İşlemlerin Tohum Çimlenme Ornı ve Süresi Üzerine Etkileri meyveye ytmsı, tohuml çoğltılmsı, tohumlrının uygun koşullrd uzun süre muhfz edileilmesi, değişik iklim ve toprk koşullrın kolylıkl dpte olilmesi nedeniyle, gerek tropik ve gerekse sutropik iklim kuşğınd yer ln irçok ülkede yetiştiriiliği gün geçtikçe yygınlık kznmy şlmıştır (Ydv vd 199). Ülkemizde ise yetiştiriiliği henüz yygın olmmkl irlikte, Alny ve Gzipş d ypıln survey çlışmlrd muz yetiştiriiliğinin ypıldığı mikroklim lnlrd yetiştirilme şnsının olileeği kydedilmiştir. Ppy genertif ve vegettif olrk çoğltılilmekte, fkt tiri yetiştiriilikte genellikle tohuml çoğltılmktdır. Tohumlr, meyvenin etli kısmınd çok syıd ulunur, renkleri siyh ve etrfı jelimsi ir mdde ile kplıdır (Anonymous 23). Tohumlr ekimden öne etrfındki jelimsi mdde giderilineye kdr yıknmkt ve dh sonr gölge ir yerde kurutulmktdırlr (Villiers De 1999). Tohumlrın ekimden öne elli sürelerde su, sık su, sülfirik sit, lkol, gierellik sit (GA 3 ), etilen, sitokinin, potsyum nitrt (KNO 3 ) ve vitmin içerisinde ekletilmeleri çimlenme yüzdesini rttırmktdır. Konu ile ilgili olrk; Ngo ve Furutni (196), Kpoho Solo ppy çeşidine it tohumlr 1. M KNO 3 ve 6 ppm GA 3 uygulmışlrdır. Arştırmnın sonuund, kontrol tohumlrınd çimlenme %23. ornınd, 1 M KNO 3 uygulmsınd %7. ornınd ve 6 ppm GA 3 uygulmsınd ise %.5 ornınd gerçekleştiği ildirilmiştir. Arştırıılr yrı KNO 3 uygulnmış tohumlrdn elde edilen ppy fidnlrının, GA 3 uygulnmış tohumlrdn elde edilen ppy fidnlrın göre dh sğlıklı geliştiğini ildirmişlerdir. Tseng (1992), dış kuğu (srotest) uzklştırılmış ppy tohumlrın, 25 ve 5 ppm GA 3 ile 7-1 günlük sürelerde kurutm uygulmlrının çimlenme ornı üzerine etkilerini rştırmıştır. Arştırmd srotestsı uzklştırılmış tohumlrd 7 ve 1 günlük kurutm uygulmsı sonuu çimlenmenin %27-59 ornınd, 25 ppm GA 3 uygulmsının sonuund ise çimlenmenin %99 ornınd gerçekleştiği elirlenmiştir. Bhtthry ve Khuspe (21), trfındn yürütülen ir çlışmd Pus Mjesty, Co-, Pus Deliious, Experiment 15, Diso, Hyrid 71, Hyrid 76, Honey Dew, Pnt Ppy ve Wshington ppy çeşitlerine it tohumlrın in vivo koşullrd çimlenmesi üzerine değişik uygulmlrın etkilerini rştırmışlrdır. In vivo koşullrınd ypıln çlışmd tohumlr ve st sud ısltm,.1 N HCl de 1-2 dkik,.1 N HNO 3 de 2-5 dkik, H 2 SO de 3-6 sniye, 2 ppm GA 3 de st, 1-2 ppm NAA d st ve %1 lik KNO 3 d ise st ekletme uygulmlrın ti tutulmuşlrdır. Arştırm sonuund in vivo koşullrd çimlenme ornının %3-79 rsınd değişim gösterdiği ve en yüksek çimlenme ornının ise Honey Dew çeşidinde 2 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsındn elde edildiği elirlenmiştir. Experiment 15 hriç diğer ütün çeşitlerde en yüksek çimlenme ornı yine 2 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsınd sptnmıştır. In vivo koşullrd GA 3 uygulmsındn sonr en yüksek çimlenme ornı ve st sud ısltm uygulmlrınd elirlenmiştir. Phey vd (23), ppy tohumlrının çimlenme ornı üzerine değişik kurutm yöntemlerinin etkilerini rştırmışlrdır. Arştırmd ppy tohumlrını güneşte, C lik fırınd ve silik jel de olmk üzere üç frklı ortmd kurutmy ti tutmuşlrdır. Tohumlr sık fırın ve silik jel uygulmlrınd su ornı %5, %1, %15, %2 ye düşüneye kdr kurutulmuşlrdır. Arştırm sonuund silik jel uygulmsınd kurutulmuş tohumlrd nlılık %92 ve çimlenme ornı %57; C lik sık fırınd kurutuln tohumlrd nlılık %9, çimlenme ornı ise %7 olrk sptnmıştır. Güneşte kurutm uygulmsı sonuund ise nlılık %5 ve çimlenme ornı ise %3 olrk elirlenmiştir. Arştırmd yrı tohumlrın nlı olduğu hlde çimlenememesinin, kimysl engelleyiilerden kynklndığı ildirilmiştir. Nishin vd (), Rinow ppy çeşidinde srotestsı uzklştırılmış ppy tohumlrının çimlenmesi üzerine KNO 3 uygulmsının etkisini rştırmışlrdır. Arştırm sonuund, KNO 3 uygulmsının çimlenme süresini 1

3 E. GÜNEŞ, H. GÜBBÜK kıslttığı ve yrı çimlenme ornını d yükselttiği ildirilmiştir. Ppy tohumlrın yukrıd ildirilen ön işlemler ynınd, dormnsinin kırılmsı mıyl skrifiksyon işlemi de uygulnilmektedir (Riley 191). Tohum ekiminden itiren, itkiler 2 y sonr rziye trnsfer şmsın getirileilmektedir (Villiers De 1999). Bu rştırmd, Sunrise Solo, Red Ldy ve Tınung çeşitleri ile SS-5, BH-65 ve Sel-2 F 1 hirit ppy (Cri ppy L.) çeşitlerinde, tohumlr ypıln zı ön uygulmlrın tohumlrın çimlenme ornı ve süresi üzerine etkileri rştırılmıştır. 2. Mteryl ve Yöntem Arştırm, yılınd Akdeniz Üniversitesi Zirt Fkültesi Bhçe Bitkileri Bölümüne it lortuvr ve m serd yürütülmüştür. Arştırmd, sutropik koşullr dptsyonu iyi olrk ilinen Sunrise Solo, Red Ldy ve Tinung çeşitleri ile Güney Afrik Sutropik Meyveler Arştırm Enstitüsünden getirtilen SS-5, BH-65 ve Sel-2 F 1 hirit ppy çeşitlerine it tohumlr kullnılmıştır. Kontrol dışındki tohumlr ekimden öne şğıd ildirilen ön işlemler uygulnmıştır: Uç Kesme: Tohumlrın uç kısmındn 1-2 mm lik kısım ir isturi yrdımı ile uzklştırıldıktn sonr ekilmişlerdir. Sud Bekletme: Tohumlr sf su içerisinde ve st süreyle ekletildikten sonr ekilmişlerdir. Sık Sud Bekletme: Tohumlr O C deki sık su nyosund 1, 15 ve 2 dkik ekletildikten sonr ekilmişlerdir. GA 3 Çözeltisinde Bekletme: Tohumlr st süreyle 25, 5, 75 ve 1 ppm gierellik sit (GA 3 ) çözeltilerinde ekletildikten sonr ekilmişlerdir. Ppy tohumlrı, yukrıd ildirilen ön işlemlerden sonr 1:1 ornınd torf ve perlit içeren 5 (9X5) lik viollere yklşık 1 m derinliğinde ekilmişlerdir (Villiers De 1999). Violler, tohum çimlenmesi ve çimlenen tohumlrın gelişmesi süresine sıklığı 25-2 O C ve ornsl nemi %7- olk şekilde yrlnn m serd tutulmuşlrdır (Bertoi vd 1997). Arştırm, 3 tekerrürlü ve her tekerrürde 15 tohum olk şekilde, tesdüf prselleri deneme desenine göre plnlnmış ve ortlmlrın krşılştırılmsınd LSD testi kullnılmıştır. 3. Bulgulr Sunrise Solo, Red Ldy ve Tinung çeşitleri ile SS-5, BH-65 ve Sel-2 F 1 hirit ppy çeşitlerine it tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme ornı üzerine etkileri Şekil 1 de gösterilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gii Sunrise Solo ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin çimlenme ornı üzerine etkileri isttistiksel olrk önemli ulunmuştur. En yüksek çimlenme ornı %22.22 ile 25 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsınd sptnırken, unu %17.7 ile 5 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsı izlemiştir. En düşük çimlenme ornı ise %6.67 ile tohumlrın C deki sık sud 1 ve 2 dk. süre ile ekletme uygulmlrınd elirlenmiştir. Red Ldy ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme ornı üzerine etkileri Sunrise Solo çeşidinde olduğu gii isttistiksel olrk önemli ulunmuştur (Şekil 1). Çimlenme ornı uygulmlr göre değişmekle irlikte %97.7 ile %6.67 rsınd değişim göstermiş ve en yüksek çimlenme ornını %97.7 ile 75 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsınd sptnmıştır. Bu uygulmyı %95.55 çimlenme ornı ile 1 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsı izlemiştir. En düşük çimlenme ornı ise %6.67 ile uç kesme uygulmsınd kydedilmiştir. Tinung ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme ornı üzerine etkileri isttistiksel olrk önemli ulunmuştur (Şekil 1). Bu 19

4 Değişik Ppy Çeşitlerinde (Cri ppy L.) Tohumlr Ypıln Bzı Ön İşlemlerin Tohum Çimlenme Ornı ve Süresi Üzerine Etkileri şekilden en yüksek çimlenme ornının Red Ldy çeşidinde olduğu gii %. ile 75 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsının verdiği görülmektedir. Bu uygulmyı %75.56 çimlenme ornı ile st sud ekletme uygulmsı izlemiştir. En düşük çimlenme ornı ise %2.22 ile C deki sık sud 15 dk. süre ile ekletme uygulmsınd elirlenmiştir. SS-5 ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme ornı üzerine etkileri Şekil 1 de gösterilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gii en yüksek çimlenme ornı %2.22 ile C deki sık sud 2 dk. süre ile ekletme uygulmsınd sptnırken, unu %. çimlenme ornı ile kontrol ve C deki sık sud 15 dk. süre ile ekletme uygulmlrı izlemiştir. En düşük çimlenme ornı ise Sunrise Solo nun ksine %6.67 ile 25 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsınd elirlenmiştir. BH-65 ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme ornı üzerine etkileri uygulmlr göre isttistiksel olrk frklılık göstermiştir (Şekil 1). Çimlenme ornı uygulmlr göre frklılık göstererek %31.11 ile %95.55 rsınd değişim göstermiştir. En yüksek çimlenme ornı (%95.55) C deki sık sud 15 dk. süre ile ekletme uygulmsınd sptnmıştır. Bu uygulmyı %93.32 çimlenme ornı ile C deki sık sud 2 dk. süre ile ekletme uygulmsı izlemiştir. En düşük çimlenme ornı ise %31.11 ile uç kesme uygulmsınd elirlenmiştir. Sel-2 ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme ornı üzerine etkileri diğer tüm çeşitlerde olduğu gii isttistiksel olrk önemli ulunmuştur (Şekil 1). Bu şekilde de görüldüğü gii en yüksek çimlenme ornını BH-65 çeşidinde olduğu gii, C deki sık sud 15 dk. süre ile ekletme uygulmsı vermiştir. Bu uygulmyı kontrol, ve st sud ekletme uygulmlrı izlemiştir. En düşük çimlenme ornı ise 5 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsınd sptnmıştır. Sunrise Solo, Red Ldy ve Tinung çeşitleri ile, SS-5, BH-65 ve Sel-2 F 1 hirit ppy çeşitlerine it tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme süresi üzerine etkileri Şekil 2 de gösterilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gii Sunrise Solo ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin çimlenme süresi üzerine etkileri isttistiksel olrk önemli ulunmuştur. En kıs çimlenme süresi gün ile 5 ve 1 ppm GA 3 çözeltilerinde st ekletme uygulmlrınd sptnırken, u uygulmlrı. gün çimlenme süresi ile st sud ekletme uygulmsı izlemiştir. En uzun çimlenme süresi ise 15. gün ile C deki sık sud 1 ve 2 dk. süre ile ekletme uygulmlrınd sptnmıştır. Red Ldy ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme süresi üzerine etkileri Sunrise Solo çeşidinde olduğu gii isttistiksel olrk önemli ulunmuştur (Şekil 2). Çimlenme süresi uygulmlr göre değişmekle irlikte 11. ile 15. gün rsınd sptnmıştır. En kıs çimlenme süresi 11. gün ile kontrol uygulmsınd sptnırken, u uygulmyı.67 gün çimlenme süresi ile 5 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsı izlemiştir. En uzun çimlenme süresi ise 15. gün ile C deki sık sud 2 dk. süre ile ekletme uygulmsınd sptnmıştır. Tinung ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme süresi üzerine etkileri Şekil 2 de gösterilmiştir. Bu şekilde de görüldüğü gii en kıs çimlenme süresi Sunrise Solo çeşidinde olduğu gii, 5 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsınd sptnmış ve u uygulmyı 75 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsı izlemiştir. En uzun çimlenme süresi ise gün ile C deki sık sud 1 ve 2 dk. süre ile ekletme uygulmlrınd sptnmıştır. SS-5 ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme süresi üzerine etkileri diğer çeşitlerde olduğu gii isttistiksel olrk önemli ulunmuştur (Şekil 2). Bu şekilde de görüldüğü gii en kıs çimlenme süresi (.33 gün) 1 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsınd sptnmıştır. En uzun çimlenme süresi ise (.33 gün) 11

5 E. GÜNEŞ, H. GÜBBÜK Sunrise Solo SS-5 Çimlenme Ornı (%) Uygulmlr Çimlenme Ornı (%) d d d d Uygulmlr Red Ldy BH-65 Çimlenme Ornı (%) Çimlenme Ornı (%) Uygulmlr Uygulmlr Tinung Sel-2 Çimlenme Ornı (%) d d e e de Çimlenme Ornı (%) Uygulmlr Uygulmlr Şekil 1. Sunrise Solo, Red Ldy ve Tinung çeşitleri ile, SS-5, BH-65 ve Sel-2 F 1 hirit ppy çeşitlerine it tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme ornı üzerine etkileri (1: Kontrol; 2: Uç kesme; 3: st sud ekletme; : st sud ekletme; 5: 25 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme; 6: 5 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme; 7: 75 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme; : 1 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme; 9: C sık sud 1 dk. ekletme; 1: C sık sud 15 dk. ekletme; 11: C sık sud 2 dk. ekletme). C lik sık sud 2 dk. ekletme uygulmsınd elirlenmiştir. BH-65 ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme süresi üzerine etkileri Şekil 2 de gösterilmiştir. Denenen uygulmlrd en kıs çimlenme süresi SS-5 çeşidinde olduğu gii 1 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsınd, en uzun çimlenme süresi ise diğer ütün çeşitlerde olduğu gii C deki sık sud 2 dk. ekletme uygulmsınd elirlenmiştir. 111

6 Değişik Ppy Çeşitlerinde (Cri ppy L.) Tohumlr Ypıln Bzı Ön İşlemlerin Tohum Çimlenme Ornı ve Süresi Üzerine Etkileri Sel-2 ppy çeşidinde tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme süresi üzerine etkileri isttistiksel olrk önemli ulunmuş ve en kıs çimlenme süresi.33 gün ile 75 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsınd sptnmış ve u uygulmyı 13. gün ile 5 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsı izlemiştir. En uzun çimlenme süresi ise 2. gün ile C deki sık sud 15 dk. ekletme uygulmsınd sptnmıştır. Sunrise Solo SS d d d d d d d Uygulmlr Uygulmlr Red Ldy BH Uygulmlr Uygulmlr Tinung Sel Uygulmlr Uygulmlr Şekil 2. Sunrise Solo, Red Ldy ve Tinung stndrt çeşitleri ile, SS-5, BH-65 ve Sel- 2 F 1 hirit ppy çeşitlerine it tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme süresi üzerine etkileri (1: Kontrol; 2: Uç kesme; 3: st sud ekletme; : st sud ekletme; 5: 25 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme; 6: 5 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme; 7: 75 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme; : 1 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme; 9: C sık sud 1 dk. ekletme; 1: C sık sud 15 dk. ekletme; 11: C sık sud 2 dk. ekletme). 1

7 E. GÜNEŞ, H. GÜBBÜK. Trtışm ve Sonuç Arştırm ulgulrı, tohumlr ypıln zı ön işlemlerin tohumlrın çimlenme ornı üzerine etkilerinin çeşitlere göre frklılık gösterdiğini orty koymuştur. Sunrise Solo çeşidinde en yüksek çimlenme ornı 25 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme, Red Ldy ve Tinung çeşitlerinde 75 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme, SS-5 çeşidinde C deki sık sud 2 dk. süre ile ekletme, BH- 65 ve Sel-2 çeşitlerinde ise C deki sık sud 15 dk. süre ile ekletme uygulmlrınd sptnmıştır. Ayrı Sunrise Solo, Red Ldy ve Tinung çeşitlerinde, GA 3 ün tüm konsntrsyonlrının çimlenme ornını rttırdığı gözlenmiştir. Arştırm ulgulrı, Ngo ve Furutni (196), Bertoi vd (1997), Pz ve Vzquez-Ynes (199) ve Bhtthry ve Khuspe (21) in ulgulrı ile uyum içerisinde ulunmuştur. Nitekim u rştırıılr, çimlenme ornı kımındn tohumlr ypıln en iyi uygulmlrın değişik konsntrsyonlrdki GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmlrındn lındığını ildirmişlerdir. Ayrı Pz ve Vzquez-Ynes (199) çimlenme ornı üzerine değişik konsntrsyonlrdki GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsı ynınd, sdee st sud ekletme uygulmsının d iyi sonuç verdiğini ildirmişlerdir. Ayrı Tseng (1992) 5 ppm konsntrsyonlrdki GA 3 uygulmsının ppy tohumlrınd hem çimlenme ornını hem de çimlenme süresini kıslttığını, un krşın 25 ppm konsntrsyonlrdki GA 3 uygulmsının ise çimlenme ornını rtırmsın rğmen, çimlenme süresini uzttığını ildirmiştir. Arştırm sonuund, tohumlr ypıln zı ön işlemler çimlenme ornınd olduğu gii çimlenme süresi kımındn d çeşitlere göre frklılık göstermiştir. En kıs çimlenme süresi Red Ldy çeşidi dışınd kln tüm çeşitlerde değişik konsntrsyonlrdki GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmlrınd sptnmıştır. Red Ldy çeşidinde ise kontrol uygulmsı en iyi sonuu vermiştir. En uzun çimlenme süresi ise ütün çeşitlerde C lik sık sud değişik sürelerde ekletme uygulmlrınd sptnmıştır. En kıs çimlenme süresi 7 gün ile Tinung çeşidinde 5 ppm GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsınd, en uzun çimlenme süresi ise 2 gün ile BH-65 çeşidinde C lik sık sud 2 dk. ekletme ve Sel- 2 çeşidinde ise C lik sık sud 15 dk. ekletme uygulmlrınd elirlenmiştir. Arştırm ulgulrı Tseng (1992), Pz ve Vquez-Ynes (199) ve Slomo ve Mundim (2) in ulgulrı ile uyum göstermiştir. Tüm u ulgulr ışığınd, çimlenme ornı kımındn Sunrise Solo, Red Ldy ve Tinung çeşitlerinde değişik konsntrsyonlrdki GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsı, SS-5, BH-65 ve Sel-2 çeşitlerinde ise C deki sık sud ekletme uygulmsının, çimlenme süresi kımındn ise Red Ldy çeşidi dışınd kln tüm çeşitlerde değişik konsntrsyonlrdki GA 3 çözeltisinde st ekletme uygulmsının en iyi sonuu verdiğini söyleyeiliriz. Kynklr Alln, P., 22. Cri ppy responses under ool sutropil growth onditions. At Hort., 575: Anonymous, 23. The iology nd eology of ppy (pw pw), Cri ppy L., in Austrli (www.helth.gov.u/ogtr/pdf/ir/ppy.pdf) Anonymous, 25. FAO prodution yer ook (www.fo.org) Bertoi, F., Vehio, V. nd Csini, P., Effet of seed tretment on germintion response of ppy (Cri ppy L.). Adv. Hort. Si., 11: 99-. Bhtthry, J. nd Khuspe, S.S., 21. In vitro nd in vivo germintion of ppy (Cri ppy L.) seeds. Sienti Hortiulture, 91(1-2): Ngo, M.A. nd Furutni, S.C., 196. Improving germintion of ppy seed y density seprtion, potssium nitrte, nd gierelli id. Hortsiene, 21(6): Nishin, M.S., Ngo, M.A. nd Furutni, S.C.,. Optimizing germintion of ppy seeds. Fruits nd Nuts, F&N-, Hwii. Phey, N., Versilp, S., Krittigms, N. nd Suriyong, S., 23. Vrious drying tehnique ffeted ppy seeds qulities (http://www.tropentg.de/23/strts/links/su riyong_3dcsqt1.pdf) Pz, L. nd Vzquez-Ynes C., 199. Comprtive seed eophysiology of wild nd ultivted Cri ppy trees from tropil rin forest region in Mexio. Tree Physiology, 1:

8 Değişik Ppy Çeşitlerinde (Cri ppy L.) Tohumlr Ypıln Bzı Ön İşlemlerin Tohum Çimlenme Ornı ve Süresi Üzerine Etkileri Riley J. M., 191. Growing rre fruit from seed. Cliforni Rre Fruit Growers Yerook, 13: 1-7. Slomo, A.N. nd Mundim, R.C., 2. Germintion of ppy seed in response to desition, exposure to su-zero tempertures, nd gierelli id. Hortsiene, 35 (5): Tseng, M.T., Effet of srotest removl, gierelli-id nd drying tretments on the germintion of ppy seeds. Journl of the Agriulturl Assoition of Chin, 15: 6-5. Villiers De, E.A., The ultivtion of ppy ook. Institute for Tropil nd Sutropil Crops, ISBN X, 9 p. Ydv, U.L., Burris, J.A. nd Mrry, D., 199. A potentil nnul rop under middle Georgi onditions. Advnes in new rops. Timer Press, Portlnd, OR.,

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri

Müşküle Üzüm Çeşidinde Farklı Anaçların Aşıda Başarı ve Fidan Randımanı Üzerine Etkileri Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (2001) 15:47-58 Müşküle Üzüm Çeşidinde Frklı Ançlrın Aşıd Bşrı ve Fidn Rndımnı Üzerine Etkileri Nury SİVRİTEPE * Ciht TÜRKBEN * ÖZET Arştırmd Müşküle üzüm çeşidi, omeg şı yöntemi

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

PAPAYA (Carica papaya L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ ve ÜLKEMİZ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLME OLANAKLARI

PAPAYA (Carica papaya L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ ve ÜLKEMİZ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLME OLANAKLARI PAPAYA (Carica papaya L.) YETİŞTİRİCİLİĞİ ve ÜLKEMİZ KOŞULLARINDA YETİŞTİRİLME OLANAKLARI Esma DEMİRAL Hamide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi, Zıraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü, 07059 Antalya ÖZET Papaya

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University http://ziraatdergi.gop.edu. Gziosmnpş Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi Journl of griulturl Fulty of Gziosmnps University http://zirtdergi.gop.edu.tr/ rştırm Mklesi/Reserh rtile JFG ISSN: 13-291 E-ISSN: 2147-8848 (216) 33 (1), 162-172

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise;

4- SAYISAL İNTEGRAL. c ϵ R olmak üzere F(x) fonksiyonunun türevi f(x) ise ( F (x) = f(x) ); denir. f(x) fonksiyonu [a,b] R için sürekli ise; 4- SAYISAL İNTEGRAL c ϵ R olmk üzere F() onksiyonunun türevi () ise ( F () = () ); Z ` A d F ` c eşitliğindeki F()+c idesine, () onksiyonunun elirsiz integrli denir. () onksiyonu [,] R için sürekli ise;

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 17 (1) 2007, 58-70 MARA ŞEFTALİ AĞAÇLARINDA (CV. SPRİNGTİME, CV. EARLY RED ) GÖRÜLEN BAZI FİZYOLOJİK BOZUKLUKLARA VE MEYVE KALİTESİNE SULAMA, GİBBERELLİN VE AZOT UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Detaylı

Neriman BEYHAN, Ümit SERDAR, Taki DEMİR O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun

Neriman BEYHAN, Ümit SERDAR, Taki DEMİR O.M.Ü. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Samsun 78 O.M.Ü. Zirt Fkültesi Dergisi, 1999, 14, (2): 78-92 J. Agric., Fc., O.M.Ü., 1999, 14, (2): 78-92 FINDIKTA GENÇLEŞTİRME BUDAMA UYGULAMASININ VERİM, MEYVE KALİTESİ VE SÜRGÜN GELİŞİMİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI

KIVIRMA İŞLEMİNİN ŞEKİL ve BOYUTLARI 2011 Şut KIVIRMA İŞEMİNİN ŞEKİ ve BOYUTARI Hzırlyn: Adnn YIMAZ AÇINIM DEĞERERİ 50-21 DİKKAT: İyi niyet, ütün dikkt ve çm krşın ynlışlr olilir. Bu nedenle onucu orumluluk verecek ynlışlıklr için, hiçir

Detaylı

Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı

Taze Fasulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Termal Görüntülerin ve Spektral Verilerin Kullanımı ÇOMÜ Zirt Fkültesi Dergisi (COMU Journl of Agriulture Fulty Tze Fsulyede Su Stresinin Belirlenmesinde Terml Görüntülerin ve Spektrl Verilerin Kullnımı Gökhn Çmoğlu 1* Levent Genç 1 1 ÇOMÜ Zirt Fkültesi

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

Mısırın Su Kullanım Etkinliği ile Bazı Fizyolojik Parametrelerinin Tarla Koşullarında Karşılaştırılması

Mısırın Su Kullanım Etkinliği ile Bazı Fizyolojik Parametrelerinin Tarla Koşullarında Karşılaştırılması Türkiye de Trımsl Yyım Sisteminde Çoğulcu Ypının Bir Görünümü Arştırm Mklesi (Reserch Article) Emine DURMUŞ Uğur ÇAKALOĞULLARI Özgür TATAR Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2015, 52 (3):307-315 ISSN 1018 8851

Detaylı

Ankara (Ayaş) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliği*

Ankara (Ayaş) Koşullarında Organik Çilek Yetiştiriciliği* TRIM İLİMLERİ DERGİSİ 2008, 14 (3) 203-209 NKR ÜNİVERSİTESİ ZİRT FKÜLTESİ nkr (yş) Koşullrınd Orgnik Çilek Yetiştiriiliği* Mehmet POLT 1 Menşure ÇELİK 2 Geliş Trihi: 31.10.2007 Kul Trihi: 15.07.2008 Öz:

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır

ÖMER YAPRAK. Yüksek Lisans Tezi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı. Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009 Her hakkı saklıdır Sivs İli Hfik İlçesinde Açıkt ve Örtültınd Domtes Yetiştiriciliğinde Erkencilik ve Verim Özelliklerinin Belirlenmesi ÖMER YAPRAK Yüksek Lisns Tezi Bhçe Bitkileri Anbilim Dlı Yrd. Doç. Dr. Ali ECE 2009

Detaylı

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2

TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ. Ünal ASAN 1, İbrahim ÖZDEMİR 2 Süleymn Demirel Üniversitesi Ormn Fkültesi Dergisi Seri: A, Syı: 1, Yıl: 2005, ISSN: 1302-7085, Syf: 117-131 TURİZM MERKEZLERİ CİVARINDAKİ ORMANLARIN AMENAJMAN SORUNLARI VE PLANLANMA İLKELERİ Ünl ASAN

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Mehmet POLAT BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 1. GİRİŞ

Detaylı

Farklı Azolla (Azolla meksicana) Düzeylerinin Kimi Toprak Özellikleri ve Roka (Eruca sativa) Verimi Üzerine Etkileri

Farklı Azolla (Azolla meksicana) Düzeylerinin Kimi Toprak Özellikleri ve Roka (Eruca sativa) Verimi Üzerine Etkileri Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2006, 43(2):97-108 ISSN 1018-8851 Frklı Azoll (Azoll meksin) Düzeylerinin Kimi Toprk Özellikleri ve Rok (Eru stiv) Verimi Üzerine Etkileri Sezi DELİBACAK 1 Dursun EŞİYOK 2 Bülent

Detaylı

Araştırma Makalesi/Research Article.

Araştırma Makalesi/Research Article. Arştırm Mklesi/Reserh Artile www.zirtdergi.kdeniz.edu.tr AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ (4) 7(): 9-4 Vermikompost ve tvuk güresinin yzlık kğın (Cuurit pepo L. v. Skız) verim ve klitesi ile

Detaylı

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi

Siklamen (Cyclamen persicum) de Çiçeklenme Üzerine Giberelik Asitin Etkisi Ege Üniv. Zirt Fk. Derg., 2002, 39 (3): 1-8 ISSN 1018-8851 Siklmen (Cylmen persium) e Çiçeklenme Üzerine Gierelik Asitin Etkisi Şenol BOZTOK 1 Summry The Effet of Gierelli Ai on Flowering of Cylmen The

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi

Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi DOI: 10.17100/nevbiltek.63479 URL: http://dx.doi.org/10.17100/nevbiltek.63479 Bazı Yem Bezelyesi Hat ve Çeşitlerinin Farklı Sıcaklıklarda Çimlenme ve Çıkış Performanslarının Belirlenmesi Erdal Çaçan 1,*,

Detaylı

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT

VEKTÖRLER ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİTE 5. ÜNİT VKTÖRLR ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT 5. ÜNİT VKTÖRLR 1. Kznım : Vektör kvrmını çıklr.. Kznım : İki vektörün toplmını ve vektörün ir gerçek syıyl çrpımını ceirsel ve geometrik olrk gösterir. VKTÖRLR 1.

Detaylı

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi

Fonksiyonel özelliklere sahip probiyotik incir uyutması tatlısı üretimi SAÜ. Fen Bil. Der. 17. Cilt, 1. Syı, s. 147-153, 2013 SAU J. Sci. Vol 17, No 1, p. 147-153, 2013 Fonksiyonel özelliklere ship proiyotik incir uyutmsı ttlısı üretimi Meryem Hut 1*, Ahmet Ayr 1 ÖZET 1 Skry

Detaylı

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ

İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ Ordu Üniv. Bil. Tek. Derg.,Cilt:,Syı:,,3-4/Ordu Univ. J. Sci. Tech.,Vol:,No:,,3-4 İKİNCİ TÜREVİ PREQUASİİNVEKS OLAN FONKSİYONLAR İÇİN HERMITE-HADAMARD TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ İmdt İŞCAN *, Selim

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ysin Emre KİTİŞ ÇUKUROVA BÖLGESİ TURUNÇGİL BAHÇELERİNDE CANLI VE CANSIZ MALÇ UYGULAMALARININ ENTEGRE YABANCI OT KONTROLÜ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gziosmnpş Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi Journl of Agriulturl Fulty of Gziosmnps University http://zirtdergi.gop.edu.tr/ Arştırm Mklesi/Reserh Artile JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848 (2013)

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gziosmnpş Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi Journl of Agriulturl Fulty of Gziosmnps University http://zirtdergi.gop.edu.tr/ Arştırm Mklesi/Reserh Artile JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848 (2013)

Detaylı

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1

GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE. Abdullah AKKURT 1, Hüseyin YILDIRIM 1 IAAOJ, Scietific Sciece, 23,(2), 22-25 GENELLEŞTİRİLMİŞ FRACTİONAL İNTEGRALLER İÇİN FENG Qİ TİPLİ İNTEGRAL EŞİTSİZLİKLERİ ÜZERİNE Adullh AKKURT, Hüseyi YILDIRIM Khrmmrş Sütçü İmm Üirsitesi, Fe-Edeiyt Fkültesi

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNİN SUBTROPİK KOŞULLAR ALTINDA FENOLOJİK ÖZELLİKLER VE VERİM AÇISINDAN GÖSTERDİKLERİ PERFORMANSLAR *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNİN SUBTROPİK KOŞULLAR ALTINDA FENOLOJİK ÖZELLİKLER VE VERİM AÇISINDAN GÖSTERDİKLERİ PERFORMANSLAR * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 09, 22(1), 121 128 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNİN SUBTROPİK KOŞULLAR ALTINDA FENOLOJİK ÖZELLİKLER VE VERİM AÇISINDAN GÖSTERDİKLERİ PERFORMANSLAR * Esma GÜNEŞ

Detaylı

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: kvdiris@omu.edu.tr

Detaylı

Tuz Stresi Uygulanmış Yerli Kavun Aksesyonlarına Ait Fidelerde İyon Dağılımının İncelenmesi

Tuz Stresi Uygulanmış Yerli Kavun Aksesyonlarına Ait Fidelerde İyon Dağılımının İncelenmesi Nevşehir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitü Dergisi 30-45 Tuz Stresi Uygulnmış Yerli Kvun Aksesyonlrın Ait Fielere İyon Dğılımının İnelenmesi Serkn DEMIR 1, Şenem ELLIALTIOĞLU 1, Fikret YAŞAR 2, Şenem

Detaylı

JAPON GRUBU (Prunus salicina L.) BLACK AMBER ERİK ÇEŞİDİNİN MUHAFAZA PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VEDAT AVCI

JAPON GRUBU (Prunus salicina L.) BLACK AMBER ERİK ÇEŞİDİNİN MUHAFAZA PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VEDAT AVCI T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ JAPON GRUBU (Prunus slicin L.) BLACK AMBER ERİK ÇEŞİDİNİN MUHAFAZA PERFORMANSININ BELİRLENMESİ VEDAT AVCI YÜKSEK LİSANS TEZİ ORDU 2016 ÖZET JAPON GRUBU

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

Farklı Ön Bitki ve Ekim Zamanı Uygulamalarının Silajlık Mısırın (Zea mays L.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri

Farklı Ön Bitki ve Ekim Zamanı Uygulamalarının Silajlık Mısırın (Zea mays L.) Verim ve Bazı Kalite Özelliklerine Etkileri Türk Trım ve Doğ Bilimleri Dergisi 2(2): 163 170, 2015 TÜRK TARIM ve DOĞA BİLİMLERİ DERGİSİ TURKISH JOURNAL of AGRICULTURAL nd NATURAL SCIENCES www.turkjns.com Frklı Ön Bitki ve Ekim Zmnı Uygulmlrının

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

Bknlık Yyın No: 347 ISBN 978-605-393-022-8 Müdürlük Yyın No: 2 ANADOLU KARAÇAMI (Pinus nigr Arnold. ssp. pllsin (Lmb.) Holmboe) ULUSAL ISLAH ZONLAMASININ ORİJİN PERFORMANSI VE YETİŞME ORTAMI ÖZELLİKLERİ

Detaylı

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ

FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 109-114 FARKLI YETİŞTİRME ORTAMLARININ SERA VE İKLİM ODASI KOŞULLARINDA PATATES (Solanum tuberosum L.) MİNİ YUMRU ÜRETİMİNE ETKİLERİ Ercan ÖZKAYNAK

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

ş şşş ş ç ş şş ş ş çş Ç Ğ Ü Ü ş ç ç Ü ç ç ç Ü ç Ş Ü ş ç ş Ü Ş Ü ç ç ş Ş ş Ş Ü ş ş ş ş ş ş ş ş ş ç Ç Ş ş Ş ş ş Ü Ş ş ş ş Ü Ü ş ş Ü ş ş Ö ş ç ş ç Ç ç ç ş ş ç Ğ Ğ ş ç ş Ğ ş ş Ş Ğ ş ş ş ş ş ş ş ç Ç ç Ü ş ç

Detaylı

Farklı Ekim Sıklıklarının Korunganın (Onobrychis sativa L.) Kuru Ot ve Ham Protein Verimi Üzerine Etkisi

Farklı Ekim Sıklıklarının Korunganın (Onobrychis sativa L.) Kuru Ot ve Ham Protein Verimi Üzerine Etkisi TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (3) 292-298 Frklı Ekim Sıklıklrının Korungnın (Onoryhis stiv L.) Kuru Ot ve Hm Protein Verimi Üzerine Etkisi Mevlüt TÜRK 1 Geliş Trihi: 29.03.2005 Öz: Bu rştırm, korungy

Detaylı

Farklı Sıcaklık Dereceleri, Tuz ve Salisilik Asit Uygulamalarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarında Çimlenme Üzerine Etkisi

Farklı Sıcaklık Dereceleri, Tuz ve Salisilik Asit Uygulamalarının Fasulye (Phaseolus vulgaris L.) Tohumlarında Çimlenme Üzerine Etkisi Attürk Üniv. Zirt Fk. Derg., 44 (2): 145-150, 2013 Attürk Univ., J. of the Agriulturl Fulty, 44 (2): 145-150, 2013 ISSN : 1300-9036 Arştırm Mklesi/Reserh Artile Frklı Sıklık Dereeleri, Tuz ve Slisilik

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Veysel Mehmet ŞİMŞEK BAZI TARIMSAL SAVAŞ İLAÇLARININ TURUNÇGİL EKOSİSTEMİNDEKİ ÖNEMLİ PARAZİTOİT VE PREDATÖRLERE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI BİTKİ

Detaylı

Kurumsal Kimlik Klavuzu

Kurumsal Kimlik Klavuzu Kurumsl Kimlik Klvuzu İHAK Logosu dikey kullnım İHAK Logosu Hkkınd İHAK logosu, mrknın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, bütün ürün ve hizmetlerinde sdece bu kılvuzd belirtilen kurllr dhilinde kullnılmlıdır.

Detaylı

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications

Metropol Yayınları YÖS 2009 Metropol Publications > > etropol Yınlrı YÖS 009 etropol Pulictions. ve. sorulrd, gruptki kümelerin şekilleri irer rkml gösterilerek I gruptki sılr elde edilmiştir. Soru işretile elirtilen kümenin hngi sıl gösterildiğini ulunuz.

Detaylı

ÖZET. Oya KAÇAR * Fevzi ÇAKMAK ** Nazan ÇÖPLÜ *** Nedime AZKAN ****

ÖZET. Oya KAÇAR * Fevzi ÇAKMAK ** Nazan ÇÖPLÜ *** Nedime AZKAN **** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (2004) 18(1): 207-218 Burs Koşullrınd Bzı Kuru Fsulye Çeşitlerinde (Phseolus vulgris L.) Bkteri Aşılm ve Değişik Azot Dozlrının Verim ve Verim Unsurlrı Üzerine Etkisinin Belirlenmesi

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

Farklı Erirlikteki Tuz Cinslerine Sahip Sulama Suyu Tuz Düzeylerinin, Marul (Lactuca Sativa) Verimi Üzerine Etkileri *

Farklı Erirlikteki Tuz Cinslerine Sahip Sulama Suyu Tuz Düzeylerinin, Marul (Lactuca Sativa) Verimi Üzerine Etkileri * Süleymn Demirel Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi 11 (1):1-7, 2016 ISSN 1304-9984, Arştırm Mklesi B. KARAKOÇ, S. KALE Frklı Erirlikteki Tuz Cinslerine Ship Sulm Suyu Tuz Düzeylerinin, Mrul (Ltu Stiv)

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bknlığı trfındn geliştirilen modüller;

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi*

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi* Trım Mkinlrı Bilimi Dergisi 26, 2 (3), 245-254 Bir Bdem İşleme Mkinesi Tsrımı İçin Gerekli Bzı Fiziksel ve Meknik Özelliklerin Belirlenmesi* Selçuk Arsln, Kubily K. Vursvuş Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi,

Detaylı

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye RÜZGR-DİESEL HİRİT GÜÇ SİSTEMİNİN SİMULSYONU VE GÜÇ KIŞI KONTROLÜ SIMULTION ND POWER FLOW ONTROL OF WIND-DIESEL HYRID

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

Fide Yaşının Değişik Brokkoli (Brassica oleracea L. var. italica ) Çeşitlerinde Kuru Madde Miktarı ve Verime Etkisi

Fide Yaşının Değişik Brokkoli (Brassica oleracea L. var. italica ) Çeşitlerinde Kuru Madde Miktarı ve Verime Etkisi Fide Yşının Değişik Brokkoli (Brssic olerce L. vr. itlic ) Çeşitlerinde Kuru Mdde Miktrı ve Verime Etkisi Fik YARALI İsmil GÜVENÇ Hluk Çğlr KAYMAK Attürk Üniversitesi Zirt Fkültesi Bhçe Bitkileri Bölümü,

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE Afyon Kotepe Üniversitesi Özel Syı Afyon Kotepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME YÖNTEMİYLE Co VE Ti ALAŞIMLARI ÜZERİNE KAPLANAN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP/HİDROKSİAPATİT

Detaylı

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL 2011 2012 Bahar Dönemi Ödevi

U.Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Elektronik Mühendisliği Bölümü ELN3102 OTOMATİK KONTROL 2011 2012 Bahar Dönemi Ödevi U.Ü. Mühendislik Mirlık Fkültesi Elektronik Mühendisliği Bölüü ELN302 OTOMATİ ONTROL 20 202 Bhr Dönei Ödevi MATLAB Siulink Progrı ullnılrk DC Motor Açısl onu Denetiinin Gerçekleştirilesi Ödevi Ypn Öğrencinin

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

Geliş Tarihi: 10.11.2005

Geliş Tarihi: 10.11.2005 TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ 2005, 11 (4) 434-441 Angyrus pseudococci (Girult) (Hymenopter: Encyrtide) nin Frklı Yştki Plnococcus citri (Risso) (Hemipter: Pseudococcide) Üzerindeki Bzı Biyolojik Özellikleri

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ

BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ BETONARME KİRİŞLERİN DIŞTAN YAPIŞTIRILAN ÇELİK LEVHALARLA KESMEYE KARŞI GÜÇLENDİRİLMESİ Sinn ALTIN 1, Özgür ANIL 2, M. Emin KARA 3 1 İnşt Müh. Böl. Prof. Dr., Gzi Üniversitesi, Mltepe, Ankr, Türkiye, 06570

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University Gziosmnpş Üniversitesi Zirt Fkültesi Dergisi Journl of Agriculturl Fculty of Gziosmnps University http://zirtdergi.gop.edu.tr/ Arştırm Mklesi/Resech Article JAFAG ISSN: 100-2910 E-ISSN: 214-8848 (201)

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

Kam Mili Üretiminde Kullanılan AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlerde Mangan Fosfat Kaplanmanın Korozyon Davranışına Etkisi

Kam Mili Üretiminde Kullanılan AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlerde Mangan Fosfat Kaplanmanın Korozyon Davranışına Etkisi Afyon Kotepe Üniversitesi Fen ve Mühenislik Bilimleri Dergisi Afyon Kotepe University Journl of Siene n Engineering Km Mili Üretimine Kullnıln AISI 4140 Çeliği ve Gri Dökme Demirlere Mngn Fosft Kplnmnın

Detaylı

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu

Progresif Supranükleer Palsi: İki Olgu Sunumu 10 ISSN:2149-455X Olgu Sunumu / Cse Report Progresif Suprnükleer Plsi: İki Olgu Sunumu Progressive Suprnucler Plsy: Two Cse Reports Mustf Ceyln 1, Bekir Enes Demiryürek 2, Bilgehn Atılgn Acr 3, Ayl Neslihn

Detaylı

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI Ömer GÜZELDAL ÖZET Bu ildiride, Arlık 2003 trihinde, lojistik şirket için gerçekleştirilen, lojistik opersyon için süreç tsrımı ve iyileştirme çlışmsı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Ferhn KÜÇÜKBASMACI SABIR BÜTÜN VE TAZE DOĞRANMIŞ DOMATESLERDE FARKLI DERİM SONRASI UYGULAMALARIN MUHAFAZA SÜRESİ VE KALİTE ÜZERİNE ETKİLERİ BAHÇE

Detaylı

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER

BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2004, 17(2), 115-119 BAZI LİMON ÇEŞİTLERİNİN 1997-2000 YILLARI ARASINDA ANTALYA EKOLOJİK KOŞULLARINDA GÖSTERDİKLERİ VERİM VE POMOLOJİK ÖZELLİKLER Ebru CÜCÜ-AÇIKALIN

Detaylı

AYDIN EKOLOJİK KOŞULLARINDA ÇİNKO UYGULAMASININ BUĞDAY IN (Triticum aestivum L.) TANE VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

AYDIN EKOLOJİK KOŞULLARINDA ÇİNKO UYGULAMASININ BUĞDAY IN (Triticum aestivum L.) TANE VERİMİ VE KALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ iii T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI 2014-YL-064 AYDIN EKOLOJİK KOŞULLARINDA ÇİNKO UYGULAMASININ BUĞDAY IN (Triticum estivum L.) TANE VERİMİ VE KALİTESİ

Detaylı

Biber Tohumlarında Canlılık Tespitine Yönelik Kullanılan Tetrazolium Test Metodunun Modifikasyonu

Biber Tohumlarında Canlılık Tespitine Yönelik Kullanılan Tetrazolium Test Metodunun Modifikasyonu U. Ü. ZĐRAAT FAKÜLTESĐ DERGĐSĐ, 2009, Cilt 23, Sayı 1, 21-25 (Journal of Agricultural Faculty of Uludag University) Biber Tohumlarında Canlılık Tespitine Yönelik Kullanılan Tetrazolium Test Metodunun Modifikasyonu

Detaylı