BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAFESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR)"

Transkript

1 BÖLÜM 4 YAPISAL ANALİZ (KAESLER-ÇERÇEVELER-MAKİNALAR) 4.1 Kafesler: Basit Kafes: İnce çubukların uçlarından birleştirilerek luşturulan apıdır. Bileştirme genelde 1. Barak levhalarına pimler ve kanak vasıtası ile, 2. Büük çaplı birleştirme parçalarına tutturarak gerçekleşir. Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

2 Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

3 4.1.1 Düzlem Kafesler: Kafesin tüm elemanları anı düzlem içindedir. Kabuller: 1. Tüm ükler bağlantı nkatalarından etkitilir. 2. Bağlantılar sürtünmesiz pimlerle apılmışlardır. 3. Tüm elemanlar çift kuvvet elemanıdır. 4. Elemanlar sadece çeki vea basıa zrlanırlar. Kafesler arıca rijit larak kabul edilir. Yani ükleme altında ve destek nktalarından arıldıklarında şeklillerinin değişmediği kabul edilir. En basit kafes apısı: Kafes apısının luşturulması: ABC kafes apısına B ve C birleşim nktalarından BD ve DC çubukları eklendiğinde kafes sistemi genişletilmiş lunacaktır. Yeni sistem ine rijittir. Çubuk ekleme işine devam edilerek basit kafes apısı genişetilebilir. Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

4 Hesap: m = ( j - 3 ) m=çubuk saısı j=bağlantı nktası saısı r=reaksin kuvveti saısı İzstatiklik şartı: m< 2j r m= 2j r m> 2j r Stabil değil Statikle çözülebilir Statik larak tanımsız Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

5 Kafeslerin Analizi 1. Dış denge Reaksin kuvvetleri bulunur. 2. İç denge Herbir çubuktaki kuvvetler bulunur. -Düğüm Yöntemi -Kesme Yöntemi Düğüm Yöntemi Düğüm dengesi göz önüne alınır. Düğümün SCD ı çizilir Kiriş elemanları çift kuvvet elemanlarıdır. Düğümün SCD ı eş nktasal kuvvetlerdir. İki denge denklemi mevcuttur.( ) Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

6 Örnek Prblem 4.1. Her bir çubuktaki kuvvetleri bulunuz. ÇÖZÜM: A ( ) ( ) 500 A C A A = 500 N A = C M C 2 A = C = 500 N BC BC BA sin 45 BC BC = N ( ) = N C cs 45 ( ) = 500 N T BA cs 45 CA ( ) = 500 N T C C CA 707.1sin 45 = 500 N A A = 500 N A A = 500 N Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

7 Yüksüz çubuklar (sıfır kuvvet elemanları) Kafes apılarında bazı çubuklar ük taşımazlar. Bu üksüz çubukların bulunma kuralları: 1. İki eleman birbirine bağlı ise ve bu bağlantı nktası ükün ugulandığı nkta vea mesnet nktası değilse, bu iki eleman ük taşımır demektir. 2. İkisi rtak çizgide lacak şekilde üç çubuğun bağlandığı düğüme dışarıdan ükleme k ise rtak çizgide lmaan çubuk üksüzdür. Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

8 Örnek Prblem 4.2 Yandaki çatı kafesteki bş çubukları bulalım. Düğüm öntemi ile çözümlemede bazen bazı çubukların çekie mi ksa basıa mı çalıştığı ilk anda belirlenemeebilir. Bu üzden düğüm öntemini ugulamada genel bir prsedürün rtaa knulması önem arz etmektedir. Düğüm öntemi aşağıdaki sırada ugulanmalıdır. 1. Tüm kafesin Serbest Cisim Diagramı çizilir ve mesnet tepkileri bulunur. 2. En az bir, en fazla iki bilinmeecek lacak şekilde düğümlerin Serbest Cisim Diagramları çizilir. 3. Düğümlerin SCD nda bilinen kuvvetler kendi önlerinde, bilinmeen tüm kuvvetler düğümden dışarı lacak şekilde (çeki) erleştirilir. Bilinmeen kuvvette snuç pzitifse çubuk çekidir ve negatifse çubuk basıdır madde ugulanmaacaksa gözlem snucu bilinmeen kuvvetin önü belirtilir. Bilinmeen kuvvette snuç pzitifse alınan ön dğrudur ve negatifse alınan ön terstir. Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

9 Örnek Prblem 4.3. Yandaki kafeste her bir çubuktaki kuvvetlerin şiddetini ve çubukların basıa vea çekie zrlandıklarını bulunuz. ÇÖZÜM: 4 1 AD + AB 17 2 P AD + AB ( ) ( ).687 P T AD.943 P C AB Simetriden : ( ) ( ).943 P T CD.943 P C CB A A A + C P= 0 M Pa+ C (2a) C P P = A = DB ( P) ( P) = 1.33 P T DB ( ) Çubuklardaki kuvvetlerin önleri CD (T) AD (T) CB (C) AB (C) DB (T) Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

10 Kesme Yöntemi Eğer bir apı dengede ise içerisinden çıkarılan bir parçası da dengededir. Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

11 Örnek Prblem 4.4 GE, GC ve BC çubuklarındaki kuvvetleri bulunuz. ÇÖZÜM: 400 A A = 400 N A A + D 1200 M 1200(8) 400(3) + D (12) D A = 900 N = 300 N BC M G 300(4) 400(3) + (3) = 800 N (T) BC GE GE M C 300(8) (3) GE = 800 N = 800 N (C) GC GC = 0 5 = 500 N (T) CEVAP: Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

12 Örnek Prblem 4.5 C çubuğundaki kuvvetleri bulunuz. ÇÖZÜM: Menet tepkileri: O ( ) ( )( ) ( )( ) ( ) C sin 45 12m 3kN 8 m 4.75kN 4m 0 C M + =.589kN C Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

13 Örnek Prblem 4.6 EB çubuğundaki kuvveti bulunuz. ÇÖZÜM: Bu prblemi tek kesme ile apamaız. Şekilde gösterildiği gibi iki kesme apılması gerekir. ED ED M ED B 1000(4) (2) 4000(4) sin 30 (4) = 3000 N = 3000 N (C) E E EB E E cs cs 30 = 3000 N = 3000 N (C) sin sin = 2000 N (T) EB Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

14 Kafes Çeşitleri -Çatı Kafesler: -Köprü Kafesler: Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

15 Örnek Prblem 4.7. DE, EH ve HG çubuklarındaki kuvvetleri bulunuz. M A A 20(4) 20(8) 40(12) + G (16) A G = 45 kn A + G A = 65 kn H 45(4) + (4) DE = 45 kn = 45 kn ( C) DE = 5 kn ( T) EH DE EH 45 HG = 45 kn ( T) HG M Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

16 4.1.2 Uza Kafesler: Uza kafeste temel eleman tetrahedrndur. Tetrahedrnlarda 6 eleman ve 4 düğüm mevcuttur. Kafesi genişletebilmek için üç eleman ve bir düğüm eklemek gerekir. Düğüm öntemi ile çözüm apılabilir. z Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

17 Örnek Prblem 4.8: ÇÖZÜM: P= 4 j AB AC = AB = AC r 2i+ 2j 2k AE = = = 0.577i j 0.577k AE AE AE AE r AE AE j k ( ) AC AB = P+ + + z.577 AE AC AE = = = 4kN AB AC AE AB ( T ) AE AE = BE BD = R cs B BE = 4+ RBsin45 = z BD BE = R = 5.66kN B = 2kN Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

18 4.2. Çerçeveler ve Makinalar: Çk önlü kuvvetlerin geldiği elemanların luşturduğu apılardır. Hareketsiz lup ükü desteklemek için kullanılan apılara çerçeve denir. İçerisinde hareketli parçaların lduğu ükü aktarmak ve değiştirmek gibi görevleri lan apılara makine denir. Her iki apıda da çözüm rtaktır: 1. Sistem parçalara arılarak Serbest Cisim Diagramları çizilir. Bazen bunu aparken dış çizgi sınırları alınır. Tüm kuvvetler gösterilir. 2. Çift kuvvet elemanları belirlenir. 3. Temas halindeki elemanlara ait rtak kuvvetler eşit şiddetli ve zıt önlüdür. 4. Eğer iki vea daha fazla eleman sistem larak ele alınırsa, bunların arılmasına gerek ktur. Serbest cisim diagramlarında birleşim erlerindeki kuvvetler gösterilmez. Arılan nktalarda kuvvetlerin gösterilmesi gerekir. Yu kar ıda ki örn ekt e de görüldüğü gibi çerçevei B nktasından aırmaa gerek ktur. Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

19 Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

20 Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

21 Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

22 Örnek Prblem 4.9: Yandaki çerçeve elemanlarında mesnet tepkilerini i bulunuz. ÇÖZÜM: B 2000(2) + C (4) C AB AB C AB M = 1000 N sin 60 + C 2000 = N cs 60 C = N Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

23 Örnek Prblem 4.10: Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

24 Örnek SCD ları: Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

25 Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

26 Makinalara örnekler: Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

27 Örnek Prblem 4.11 CD M E CD CD ( ) 5(4) sin (1) = lb ( ) E cs E = lb A ( )( ) ( )( ) ( ) sin cs E 1.75 A A A M = 36.0 lb Ugulanan kuvvetin 7 katı etki mevcut!!!!! Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

28 Örnek Prblem E ve AD pistnlarına gelen kuvvetleri bulunuz. Kepçenin içinde 1500 kg ük mevcuttur. E pistnu gösterilen knumda HG elemanına diktir. H 1250(9.81)(0.5) + (1.5sin 30 ) E = 8175 N = 8.18 kn ( T) E M AD M C 1250(9.81)(2 cs ) (cs 40 )(0.25) = N = 158 kn (C) AD Bu sunumun hazırlanılmasında ararlanılan kanak: Hibbeler, Engineering Mechanics: Statics,9e, Prentice Hall

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet

T E M E L L E R. q zemin q zemin emniyet q zemin 1.50 q zemin emniyet T E E L L E R 1 Temeller taşııcı sistemin üklerini zemine aktaran apı elemanlarıdır. Üst apı üklerinin ugun şekilde zemine aktarılması sırasında, taşııcı sistemde ek etkiler oluşabilecek çökmelerin ve

Detaylı

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta)

Karabük Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi...www.IbrahimCayiroglu.com. STATİK (3. Hafta) TAŞIYICI SİSTEMLER VE MESNET TEPKİLERİ STATİK (3. Hafta) Taşıyıcı Sistemler Bir yapıya etki eden çeşitli kuvvetleri güvenlik sınırları içinde taşıyan ve bu kuvvetleri zemine aktaran sistemlere taşıyıcı

Detaylı

www.mehmetsahinkitaplari.org

www.mehmetsahinkitaplari.org MATEMA www.mehmetsahinkitaplari.org T T r. P ALME YA YINCILIK Ankara I PALME YAYINLARI: 76 Sinif Matematik Konu Anlatım / Mehmet Şahin Yaına Hazırlama : PALME Dizgi-Grafik Tasarım Birimi Yaın Editörü :

Detaylı

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz.

ÇALIŞMA SORULARI. Şekilde gösterildiği gibi yüklenmiş ankastre mesnetli kirişteki mesnet tepkilerini bulunuz. ÇALIŞMA SORULARI Üniform yoğunluğa sahip plaka 270 N ağırlığındadır ve A noktasından küresel mafsal ile duvara bağlanmıştır. Ayrıca duvara C ve D noktasından bağlanmış halatlarla desteklenmektedir. Serbest

Detaylı

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği

STATİK Mekanik 1) Rijid cisimler mekaniği 2) Şekil değiştiren cisimler mekaniği 3) Akışkanlar mekaniği STTİK Mekanik ) Rijid cisimler mekaniği ) Şekil değiştiren cisimler mekaniği ) kışkanlar mekaniği Kuvvetler altında şekil değiştirmeyen cisme rijid cisim denir. ütün cisimler kuvvetler etkisinde az veya

Detaylı

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

MALZEME BİLGB DEĞİŞ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 4 MALZEME BİLGB LGİSİ ŞEKİL DEĞİŞ ĞİŞTİRME Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR ŞEKİL L DEĞİŞ ĞİŞTİRME Dış kuvvetlerin tesiri altında bulunan herhangi bir cismin şeklinde bazı değişiklikler

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları

Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin. Alternatif Gerilim. Alternatif Akımın Fazör Olarak İfadesi. Temel Devre Elemanlarının AG Etkisi Altındaki Davranışları Yrd. Doç. Dr. Levent Çetin İçerik Alternatif Gerilim Faz Kavramı ın Fazör Olarak İfadesi Direnç, Reaktans ve Empedans Kavramları Devresinde Güç 2 Alternatif Gerilim Alternatif gerilim, devre üzerindeki

Detaylı

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ

11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF MATEMATİK KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1.ÜNİTE: KARMAŞIK SAYILAR x 2 +3=0 gibi denklemlerin gerçek sayılarda çözümü olmadığından bu denklemlerin boş kümeden farklı çözüm kümeleri

Detaylı

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ

PARALEL KUVVETLERİN DENGESİ ARALEL KUVVETLERİN DENGESİ aralel kuvvetler eğer aynı yönlü ise bileşke kuvvet iki kuvvetin arasında ve büyük kuvvete daha yakın olur. Bileşke kuvvetin bulunduğu noktadan cisim asılacak olursak cisim dengede

Detaylı

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR

ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR ÇOK NOKTALI BAĞLAMA SİSTEMLERİ İLE İLGİLİ KURALLAR Cilt D Kısım 70 Çok Noktalı Bağlama Sistemleri ile İlgili Kurallar 2009 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane Mah. Tersaneler Cad. No:26 Tuzla 34944 İSTANBUL

Detaylı

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum

DERS 6. Çok Değişkenli Fonksiyonlarda Maksimum Minimum DERS Çok Değişkenli onksionlarda Maksimum Minimum.. Yerel Maksimum Yerel Minimum. z denklemi ile tanımlanan iki değişkenli bir onksionu ve bu onksionun tanım kümesi içinde ab R verilmiş olsun. Tanım. Eğer

Detaylı

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER

ÖZET. Basit Makineler. Basit Makine Çeşitleri BASİT MAKİNELER Basit Makineler Basit Makine Nedir? Günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştırmak için bir takım araçlar kullanırız. Bir kuvvetin yönünü, büyüklüğünü ya da bir kuvvetin hem büyüklüğünü hem de yönünü

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I

ÇOK FAZLI SİSTEMLER I ANKARA ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 81 ÇOK FAZLI SİSTEMLER I YÜZEY KİMYASI ve KOLLOİDLER Doç. Dr. Nurşin Gönül Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Ankara

Detaylı

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3

1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler MALZEME BILGISI B3 1. Giriş 2. Kristal Yapılar 3. Kristal Kafes Noktaları 4. Kristal Kafes Doğrultuları ve Düzlemler Katı malzemeler, atomların veya iyonların oluşturdukları düzene göre sınıflandırılabilir. Bir kristal

Detaylı

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Isı Farkı Analizi: Nasıl Yapılır? Neden Gereklidir? Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Genleşme Isı alan cisimlerin moleküllerinin hareketi artar. Bu da moleküller arası uzaklığın artmasına neden olur. Bunun

Detaylı

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ

11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ 2012 11. SINIF GEOMETRİ KONU ÖZETİ TOLGA YAVAN Matematik Öğretmeni 1. ÜNİTE: DÖRTGENLER DÖRTGEN VE TEMEL ELEMANLARI Herhangi üçü doğrusal olmayan A, B, C ve D noktaları verilsin. [AB], [BC], [CD] ve [DA]

Detaylı

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI

GENEL FİZİK II DERS NOTLARI GENEL FİZİK II DERS NOTLARI Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa POLAT Prof. Dr. Leyla TATAR YILDIRIM 1 BÖLÜM-1 Elektrik Yükü Bu bölümde, maddenin özelliklerinden birisi olan elektrik yükü ile tanışacağız.

Detaylı

Ergime ve katılaşma 2/41

Ergime ve katılaşma 2/41 Faz Diyagramları Ergime ve katılaşma Bir malzemenin eritilmesi ve katılaşması sırasında meydana gelen olayları bilerek bizler amacımıza uygun malzemeler elde edebiliriz. Bunun için erime ve katılaşma sırasında

Detaylı

Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I

Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I Gazi Üniversitesi Kimya Müh. Böl. 2005-2006 II YY KM-380 KİMYA MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI I SIVI-SIVI FAZ DENGESİ (ÜÇ BİLEŞENLİ SİSTEMLERDE) Deney No : 3a AMAÇ Çalışmanın amacı üç bileşenli sistemlerin

Detaylı

MAT223 AYRIK MATEMATİK

MAT223 AYRIK MATEMATİK MAT223 AYRIK MATEMATİK Saymanın Temelleri 1. Bölüm Emrah Akyar Anadolu Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü, ESKİŞEHİR 2014 2015 Öğretim Yılı Ayşe nin Doğum Günü Partisi Saymanın Temelleri Ayşe

Detaylı

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü

* Mak.Müh.Uğur ÖZKARA, Yük.Mak.Müh.Kadir ÇELİK, TTK Maden Makinaları Fabrika İşletme Müdürlüğü BÖLÜM 8... AÇIK İŞLETMELERDE SU ATIMI VE TULUMBALAR... 8. HİDROLİK ENERJİ... 8.. Potansiyel Enerji... 8...a Seviye (Konum) Enerjisi... 8...b Basınç Enerjisi... 3 8.. Kinetik Enerji... 4 8..3 Toplam Enerjİ...

Detaylı

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2

Soru. x y R olmak üzere 2 x y 3 1 x 4 olduğuna göre y nin alabileceği değerler hangi aralıktadır? A 3 y 1 B 6 y 2 Eşitsizliklerde taraf tarafa toplama Sağlama işlemi apma Adana Ankara İzmir zümresine katılan meslektaşlarımızla birlikte piasada cevabı hatalı verilen sorular azıldığını tespit ederek anı hatanın tekrarı

Detaylı

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi

Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapılara etkiyen karakteristik yükler ve yük analizi Yapıyı oluşturan duvar, döşeme, kiriş, kolon gibi elemanların kendi ağırlıkları; insan, eşya, kar, makine ağırlıkları; deprem, rüzgâr kuvvetleri gibi

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ DOĞRU AKIM ESASLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ

ÖLÇME HATALARI VE ÖZELLİKLERİ ÖLÇME VE KONTROL Birim adı verilen ve bilinen bir değerle, kendi cinsinden bilinmeyen bir değeri kıyaslamaya (karşılaştırmaya) ÖLÇME denir. Parçaların istenilen ölçü sınırları içersinde yapılıp yapılmadıkları

Detaylı

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc

2009 Kasım. www.guven-kutay.ch MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER. 05-5a. M. Güven KUTAY. 05-5a-ornekler.doc 2009 Kasım MUKAVEMET DEĞERLERİ ÖRNEKLER 05-5a M. Güven KUTAY 05-5a-ornekler.doc İ Ç İ N D E K İ L E R 5. MUKAVEMET HESAPLARI İÇİN ÖRNEKLER...5.3 5.1. 1. Grup örnekler...5.3 5.1.1. Örnek 1, aturalı mil

Detaylı

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler

TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler TS EN 1990 Yapı Tasarım Esasları TS EN 1991 Yapılar Üzerindeki Etkiler Carmen Amaddeo Yar. Doç. Dr. Gediz Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Özgür ÖZÇELİK Yar. Doç. Dr. Dokuz Eylul Universitesi İnşaat

Detaylı

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK

DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA YÖ ETMELĐK Yayın tarihi: 06.03.2007, Resmi Gazete o.:26454 Değişiklik : 03.05.2007, Resmi Gazete o.:26511 EK DEPREM BÖLGELERĐ DE YAPILACAK BĐ ALAR HAKKI DA

Detaylı