Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri"

Transkript

1

2

3 DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Dr. Tarık Öğüt Yayıı Hazırlayalar Cavit Çıar Nesri Güve Yöetim Yeri FİGES A.Ş. Ulutek Tekoloji Geliştirme Bölgesi, Uludağ Üiversitesi Görükle Kampüsü, Nilüfer Bursa Telefo : Faks : TEKNİK HİZMETLER Yayıa Hazırlama ve Tasarım UMSA Prodüksiyo Ltd. Şti. Telefo: Basım Yeri Ada Ofset Matbaacılık Sa. ve Tic. Ltd. Şti. Litros Yolu 2. Matbaacılar Sitesi E Blok No: ZE-2 Kat:1 Topkapı / İSTANBUL Telefo: Matbaa Sahibi: Kemal Kabaoğlu Yayı Türü Yerel Süreli Türkçe İgilizce Bilimsel Yayı 3 ayda bir yayımlaır. Dergide Yayımlaa Yazı, Fotoğraf, Harita, İllüstrasyo ve Kouları Her Hakkı Saklıdır. Kayak Gösterilmek şartıyla Alıtı Yapılabilir. Yayılaa Eserleri Sorumluluğu Eser Sahiplerie Aittir. Aksi belirtilmedikçe tüm görseller: ANSYS, MATHWORKS ve FİGES Para ile satılmaz Değerli AR-GE Dergisi okuyucuları, Bugü, Türk otomotiv saayii, üretim tekolojileri ve ürü kalitesi açısıda, düyaı öde gele otomotiv ülkelerideki saayi düzeyie ulaştığıı gururla söyleyebiliriz. Tedarik saayimizi Co-Desig yeteeğii ise devleti sağladığı Ar-Ge teşvikleri, Ar-Ge Merkezlerii yaygılaşması ve otomotiv aa firmalarıı bu yödeki zorlayıcı talepleri ile her geçe gü biraz daha gelişmekte olduğuu büyük memuiyetle gözlemlemekteyiz. Düyaı öde gele otomotiv şirketlerii beyalarıa göre, sadece 5-6 yıl sora, otoom gide "akıllı" araçlar kara yollarıda yerlerii alacaktır. Bu beyalarda otomotiv ya saayimiz açısıda alıması gereke mesaj; Otomotiv Sesörleri, Otomotiv Radarları, Navigasyo Sistemleri, Gömülü Yazılımlar, Gece Görüş Sistemleri vb. geliştire ve ürete şirketlerimizi ortaya çıkması içi gerekli ticari ekosistemi acile oluşturulmasıdır. Güümüzde, bir otomobili maliyetii %40'ı elektrik-elektroik ve gömülü yazılımlarda oluşmaktadır. Bu ora, hibrit araçlarda %50'i üstüe çıkmakta olup, 2020 yıllarıda ise bu oraı %70'lere tırmaması ögörülmektedir. Büyük çoğuluğu uluslararası şirketlerde oluşa Türk otomotiv aa saayi, bu gelişmeler çerçeveside, elbette yei ürülerle Türkiye'de ve uluslararası piyasalarda yerii alacaktır. Buu tam tersie, büyük çoğuluğu yerli sermayeli ola ya saayimiz içi ise alıması gereke acil tedbirler vardır. Taşıt Araçları Ya Saayicileri Dereği (TAYSAD)'e üye şirket sayısı 330 olup, bu şirketlerde yerli sermayeli olalarıı büyük çoğuluğu, bugü itibariyle sadece mekaik ürüler imal etmektedir. Bu şirketleri acile parça üretimide sistem üretimie geçiş yapması ve buu yaparke de ürettiği sisteme elektroik ve gömülü yazılım katarak "akıllı" sistemler geliştire ve ürete bir şirkete döüşmesi, bir seçeek olmakta çıkmış; so tekolojik gelişmelerle bir zorululuk halie gelmiştir. So o yılda baş dödürücü bir gelişme grafiği sergileye savuma saayimize ve bu saayimizi plalaya ve yöledire Savuma Saayii Müsteşarlığımıza da öemli görevler düşmektedir. Savuma saayimizi öe çıka özelliği, kritik tekolojileri milli imkâlarla geliştirmesi ve üretmesidir. "Nedir bu kritik tekolojiler?" diye sorduğumuzda, karşımıza sesörler, radarlar, avigasyo sistemleri, gömülü yazılımlar, çip tasarım ve üretimi, MEMS, gece görüş sistemleri, kompozit malzemeler vb. çıkmaktadır. Bular ise eredeyse bire bir şekilde otomotiv ya saayimizi zayıf ve eksik kaldığı alalarla örtüşmektedir. Bu olgu, ülkemiz içi çok büyük bir fırsattır. Bu fırsatı doğru kullaabilirsek hem savuma saayimiz sivil sektörlerde de faaliyet göstererek daha sürdürülebilir duruma gelecek hem de otomotiv ya saayimiz tekolojik bir atılım yaparak bir "sıçrama"yı başaracaktır. Ülkemiz ise böylece, katma değeri yüksek ürülerle degeli bir ekoomik büyümeyi garati altıa alacaktır. Saygılarımla, Dr. Tarık Öğüt Yöetim Kurulu Başkaı, FİGES A.Ş. 1 Dergide 2 FİGES te Haberler ve Yaklaşa Etkilikler 12 Elektrikli Araç Tekolojisi Öüdeki Fırsatlar ve Tehditler 15 Sürekli Tümleştirme ile Motor ve Aktarma Orgaları Kotrollerii Geliştirilmesi: PERSIST 18 Otomotiv Elektroiği ve Yazılımıda Model Tabalı Tasarım 20 AL-KOR Otomotivi Elektroiğe Yolculuğu 22 Elektrikli Araç Motoru içi Elektromayetik ve Isıl Tümleşik Aalizleri ARGE DERGİSİ 1

4 HABERLER I FİGES te 2

5 Savuma Saayide Otomotiv Sektörüe Tekoloji Trasferi FİGES, bu yıl 18 icisii düzelediği Bilgisayar Destekli Mühedislik ve Sistem Modelleme Koferası ı kousuu, özel olarak Otomotiv Elektroiği şeklide belirledi ve İstabul da düzelee koferasa, 169 u özel sektörde, 36 sı da üiversitelerde olmak üzere, 205 kişi katılım gösterdi. FİGES i, Türkiye de otomotiv elektroiği kousudaki gelişmelere öcülük etmesi ve savuma saayi ile otomotiv sektörüü bir araya getirerek iki sektör arasıda tekoloji trasferi köprüsü kurmak amacı ile düzelediği koferasa katıla davetliler ve kouşmacılar, bu buluşmada büyük bir memuiyet duyduklarıı ve bir vizyo elde ederek ayrıldıklarıı ifade ettiler. ARGE DERGİSİ 3

6 HABERLER I FİGES te Abdullah Raşit GÜLHAN Yöetim Kurulu Başkaı SİNERJİTÜRK Etki İş ve Güç Birliği Vakfı Türkiye, hale düyaı 16 cı büyük ekoomisidir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti, cumhuriyetimizi 100 ücü yılıda, yai 2023 yılıda, Türkiye mizi düyaı ilk 10 ekoomisi arasıa girmesii hedeflemiştir. İlk 10 ekoomide yer ala ülkelere bakıldığıda; bu ülkeleri çeşitli alalarda güçlü markalara sahip oldukları, tekoloji ürettikleri ve fe bilimleride spora ve saata kadar çeşitli alalarda başarı çalışmalara imza attıkları görülmektedir. Tekoloji üretmei, güçlü markalara sahip olmaı, ülkemizi istediğimiz oktaya taşımakta öem verilmesi gereke hususlar olduğu görülmektedir. Türkiye, üfus olarak düyada 19 ucu sırada ve yüz ölçüm olarak 34 ücü sıradadır. Görece olarak hem üfus hem de yüz ölçüm bakımıda büyük ülkeler arasıda ola ülkemizi, kalkımasıda birde fazla sayıda ileri tekoloji alaıda veya başka bir ifade ile çeşitli sektörlerde tekoloji üretmesi ve hatta tekolojiye yö vermesi gerekmektedir. Peki, bu asıl sağlamalıdır? Düya ülkeleri arasıda, rekabette başarılı souçları asıl almalıyız? Bu sorulara cevap teşkil edecek çalışmalara, gayretlere SİNERJİTÜRK VAKFI olarak çeşitli çözüm öerileri ve faaliyetlerimiz ile katkı sağlamaya çalışmaktayız. Savuma saayii, so yıl içide, Savuma Saayii Müsteşarlığımızı yol göstericiliğide, tekoloji üretme hedefie gü be gü öemli katkılar yaptığıa şahit olmaktayız. Savuma saayi, so yıllarda, hem üretimde hem ARGE de hem millileştirmede hem de ihracatta büyük atılımlar yapmıştır. Kedi savuma saayimiz tarafıda üretile silah ve teçhizatı oraı %60 seviyesie çıkmıştır. Savuma saayi buu asıl başardı? Otomotiv sektörü, ülkemizde üretile bir araçtaki katkımızı %50 seviyesi üzerie çıkarmak içi eler yapmalıdır? Bular tartışılmaktadır. Özellikle savuma saayie mühasıra kurula bir müsteşarlığıı hedefleri doğru ve et belirlemesi ve offset ile başlaya tekoloji aktarma ve sorasıda ARGE ye dayalı yerli üretim olgusu ile saayileşme ve tekoloji üretme hedefii diğer sektörler içi de örek teşkil ettiğie iaıyoruz. FİGES tarafıda İstabul da düzelee bu toplatıı da savuma sektörüde oluşa tecrübe ve bilgi birikimii otomotiv sektörüe aktarılma vesilesi olarak so derece öemli bir işlevi bulumaktadır. Bugü, Türkiye otomotiv edüstrisi oldukça öemli bir üretim üssüdür; ama bir ARGE üssü değildir. 4

7 Bu aşamada, biraz öce kısaca değidiğim SİNER- JİTÜRK VAKFI ı ülkemizi çağdaş uygarlıklar seviyesii üstüe çıkmasıda, tekoloji ürete ve hatta tekolojiye yö vere ülke olmasıa e gibi ve asıl katkıları olacağı sorusu akla gelebilir. Bu soruyu, FİGES i düzelediği bu güzide toplatıya katılaları çok kısa bilgiledirmek adıa cevapladırmaya çalışacağım. SİNERJİTÜRK VAKFI, her şeyde öce ülkemizi daha hızlı kalkımasıa katkı sağlamak üzere şu 8 ileri tekoloji alaı ile faaliyetlerii sıırladırmıştır: Edüstriyel Tasarım, Eerji, Gemi İşaat, Otomotiv, Naotekoloji, Sağlık Tekolojileri, Savuma Havacılık-Uzay ve Telekomüikasyo-Bilgi Tekolojileri. Acak, düyadaki gelişmeler ve ülkemizi gelecek ihtiyaçları çerçeveside, bu alaları gücellemek, bazılarıı çıkarmak veya yei alaları ilave etmek yöüde diamik ve etki bir yaklaşıma sahip olduğumuzu da belirtmek isterim. SİNERJİTÜRK olarak; Haberleşme&Bilişim ve Savuma-Uzay-Havacılık sektörleride, 2008 yılıda bugüe kadar, 7 etkilik gerçekleştirdik. Heme hepsi de ilgili Sayı Bakalarımızı, Müsteşarları ve Kurum Başkalarıı 3 gü boyuca katıldığı, belki de yegâe etkiliklerdir. Bu etkilikler, ikili görüşmeler yolu ile yurt içide ve dışıda katıla profesyoellerimizi ve şirketlerimizi birbirlerii taımalarıı ve aralarıda bağları güçlemesii sağlarke, etkiliklerde yer ala statlarda, şirketlerimizi ürü ve kabiliyetleri hakkıda farkıdalık da oluşturdular. SİNERJİTÜRK açısıda düzelee bu etkilikler öemli olmakla birlikte, Vakfımızı temel faaliyet alaı etkilikler düzelemek değildir. SİNERJİTÜRK VAKFI, 94 ülkede kişiye ulaşa ağıda, öcelikle çok yakıda Türk Profesyoelleri ve Türk Şirketleri Veri Tabaıı hazırlayarak yurt içide dışıda yaşaya isalarımız ve şirketlerimiz hakkıda öemli çalışmalar yaparak oları daha da güçlü koumlara gelmesi içi çaba sarf edecektir. Öte yada yurt dışıda göüllü temsilcilikler açmak sureti ile oradaki işlerde ve ihaleler ve iş birliği arayışları gibi türlü gelişmelerde üyelerii bilgiledirecektir. Buları dışıda, öreği üiversite öğrecilerie yöelik birçok faaliyeti sürdürecek ola SİNERJİTÜRK hakkıda, size bu süre zarfıda bu kadar bilgi vermekle yetieceğim. Saygılarımı suuyor, toplatımızı başarılı geçmesii diliyor ve başta Sayı Dr. Tarık Öğüt olmak üzere, emeği geçe tüm FİGES çalışalarıa şükralarımı arz ediyorum. ARGE DERGİSİ 5

8 HABERLER I FİGES te Ahmet Hamdi ATALAY İcra Kurulu Üyesi NETAŞ Telekomüikasyo A.Ş. B ir ülkei ve toplumu zegileşmesi, acak ürettiği değerle mümkü olabilmektedir. Üretile değeri yüksekliği, yaratıla katma değer ve kullaıla tekolojii yüksekliği ile doğru oratılıdır. Dolayısıyla ileri tekoloji geliştirilmesi ve kullaılması, toplumsal zegiliği de aahtarı durumudadır. İleri tekoloji geliştirilmesi, acak bu alada yapılacak ARGE çalışmaları ile mümküdür. İleri tekolojii e kolay geliştirilipyaygılaştırılabileceği alaları başıda, Elektroik gelmektedir. Elektroik ayı zamada, otomotivde sağlığa, üretimde eğitime heme heme tüm edüstri dallarıda kullaıla temel taşlarda biri halie gelmiştir. Otomotiv edüstrisi, daha çok mekaik tekolojileri kullaıldığı bir ala olarak düşüülmekteydi. Yakı geçmişte, otomobillere, ses ve alarm sistemleri gibi sürücüye kofor sağlaya elektroik birimleri de dâhil olmasıyla elektroikleşme başlamış oldu. Güümüzde ise kofora yöelik birimleri yaıda güvelik, kotrol ve performası attıra elektroik birimlerle otomobil tekerlekli bir bilgisayara döüşmektedir. İleri tekoloji geliştirilip kullaılmasıyla yaratıla katma değer de artmakta; buu etkisi, ihracat rakamlarıda, birim başıa sağlaa gelir artışı ya da toplam ihracat gelirleri artışı olarak ortaya çıkmaktadır. Toplam ihracatımız içeriside, ileri tekolojili ürüleri payı %4,8 dir. Bu ora, Almaya da %32, ABD de ise %46 seviyesidedir. İhraç ettiğimiz ürüleri kilogram başıa değeri, 1,5 dolar seviyesidedir. Katma değeri yüksek 6 ola ürüler üreterek bu rakam e az iki katı seviyesie çıkarılmalıdır. Buu gerçekleştirmek mümküdür; çükü hale yapıla ihracatta, tekopark kayaklı ürüleri kilogram fiyatı 6-7 dolar seviyesidedir. Buu edei, tekoparklarda gerçekleştirile ARGE faaliyetlerii ihraç ürülerideki katma değeri arttırmasıdır. Yerli katma değeri arttırılması, ileri tekoloji geliştirilmesi ve kullaılması içi ARGE faaliyetlerii desteklemesi kousuda, savuma saayide Savuma Saayii Müsteşarlığı koordiasyouda gerçekleştirile başarı hikâyeleri ve iyi uygulamaları, diğer sektörlere de aktarılması gerekir.

9 Koray GÖKALP Geel Müdür FİGES A.Ş. S avuma Saayii Müsteşarlığı (SSM), kara araçları projeleride, %100 milli çözümler aramaktadır. Özelikle silah taşıyıcı, keşif-gözetleme, persoel taşıma, KBRN teşhis gibi çok amaçlı roller içi tasarlaacak zırhlı araçlar içi büyük kayaklar ayrılmıştır. SSM ve savuma saayi firmaları, hızla çalışmalara devam etmektedir. Ayrıca milli Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi başlatılmış, pek çok kara ve deiz aracıda kullaılacak motor ve trasmisyo tasarım ve üretimi içi adım atılmıştır. SSM ye so 10 yılda teslim edile ve buda sora teslim edilecek bütü kara araçları, %100 milli olmak zoruda olsa da maalesef içerisideki güç grubu (motor ve trasmisyo) yerli değildir. Bugü, milli güç grubu, yai motor ve trasmisyo tasarımı ve üretimi, Türkiye Cumhuriyeti i, belki de yakı döemdeki e büyük projeleride biridir. Savuma saayi içi geliştirile kara araçları, otomotiv sektörüde de kullaılabilecek sistemler içermektedir. Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araç (ÖMTTZA ) Projesi içi ilgili geliştirme alaları; araç yöetim sistemi, motor ve trasmisyo elektroik yöetim sistemi, muharebe sahası komuta kotrol sistemi, KBRN keşif doaımı ve keşif gözetleme sistemi mekaik sistemleridir. Silah Taşıyıcı Araç (STA) Projesi içi ilgili geliştirme alaları; araç yöetim sistemi, motor ve trasmisyo elektroik yöetim sistemi, muharebe sahası komuta kotrol sistemi, keşif gözetleme sistemi ve mekaik sistemlerdir. Güç Grubu Geliştirilmesi Projesi kapsamıda, ilk etapta 2 farklı güç grubu tasarımı yapılacaktır bg Altay Takı Güç Grubu bg Fırtıa Obüs Güç Grubu bg aralığıdaki bir motor, yaklaşık küçük bir oda büyüklüğüdedir. Acak tasarlaacak motor ve trasmisyou 5 m3lük bir hacme sığması gerekmektedir. Bu özel tasarımlı motor, otomotiv sektörü içi üretilecek motora çok büyük bir başlagıç oluşturacaktır. Eksik kalacağı tek okta ise emisyo değerleri olacaktır. Çükü savuma saayide. emisyo değerleri dikkate alımamaktadır. Emisyo kriterleri içi ayrıca çalışmalar yapılması gerekecektir. ARGE DERGİSİ 7

10 HABERLER I FİGES te Dr. Mehmet DUDAROĞLU Yöetim Kurulu Başkaı Taşıt Araçları Ya Saayicileri Dereği (TAYSAD) Otomotiv edüstrisi, global alamda düya ekoomisii, e diamik ve birçok sektöre yö vere öemli bir lokomotifi. Düyadaki küresel otomotiv tedarik saayii pazar büyüklüğü, 2012 yılı itibariyle yaklaşık 1,4 trilyo dolar seviyeside idi. Bu değeri, 2020 ye kadar, yıllık ortalama yüzde 6,5 luk bir büyüme ile 2,3 trilyo dolara ulaşması beklemektedir. Türkiye ise küresel otomotiv tedarik saayi pazarıda, 5 temel parça grubu baz alıdığıda, e büyük pazar payıa sahip 10. ülke olarak öümüze çıkıyor. Acak, Türk tedarik saayii düyadaki yerii, bu şekilde matematiksel olarak görmei öteside, şu değerledirmeyi de yapabiliriz: Yarattığımız kalite, güve, üretimde eseklik ve lojistik avataj gibi usurlarımızla düyada ilk sıralarda tercih edile bir tedarik saayi halie geldik. Türkiye de, çeşitli iteliklerde, bi kadar otomotiv ya saayi firması yer alıyor. Buları 335 i TAYSAD ı üyesi olarak faaliyetlerii sürdürüyor. Üyelerimizi yıllık iş hacmi, yaklaşık 20 milyar doları buluyor. Üyelerimiz 110 bii üzeride persoele istihdam sağlarke, Türkiye i, geçe yılki toplam 21,3 milyar dolarlık toplam otomotiv ihracatıda da yüzde 43 pay aldılar. Bu yıl, ihracatı 23 milyar doları aşmasıı ümit ediyoruz. Ya saayi olarak ihracatımızı da yie buu içeriside yüzde 43 seviyelerii korumasıı; hatta birkaç pua artmasıı bekliyoruz. TAYSAD olarak Güçlü Saayi Güçlü Marka slogaı ile yürüttüğümüz faaliyetlerimiz ile güçlü saayi stratejisie ulaşabilmek içi Ar-Ge ve iovasyo stratejilerii üye firmalarda yaygılaşmasıı sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye de Ar-Ge ve iovasyo, emekleme sürecidedir. Ülkemizdeki Ar-Ge merkezlerie baktığımızda, Türkiye deki 155 adet Ar-Ge merkezii 60 taesii otomotiv sektörüde olduğuu görüyoruz. Buları 46 sı ise TAYSAD üyesi firmaları büyeside buluuyor. So 4-5 yıllık süreçte, otomotiv sektörüde Ar-Ge çalışmaları hız kazamıştır. Acak bu çalışmaları %25 i iovasyo alaıda olurke %75 i ürü ve süreç geliştirme alaıda olmaktadır. Güçlü marka stratejimizi hedefie ulaşabilmesi içi küresel pazarlarda da çalışmalarımız var. Bularla ilgili fiaslar çözümler üretmek de çalışmalarımız arasıdadır. Türkiye deki aa saayii yerlilik oraı %51 ike tedarik saayii yerlilik oraı %64 tür. Bu rakamlar, 2011 yılıda, Ekoomi Bakalığıı desteği ile yapıla bir çalışma soucuda ortaya çıkmıştır. Güümüzde, sadece üretimle yol alabilmek artık mümkü değil. Üretimi yaıda yaptığımız ürüleri de kedimiz tasarlayabilmeliyiz. Yetkiliğimizi geliştirmemiz gereke motor ve motor parçaları, güç aktarma orgaları, elektrik ve elektroik sistemler gibi aa ürü grupları var. Ayrıca, gelecekte elektroik daha da öemli olacak. Hibrit ve elektrikli araçlara yöelim biliiyor. Bua göre de malzemeler değişiyor; tekolojiyi yakalamamız gerekiyor. Dolayısıyla yedek parça ürete firmalarımız da bu kouları yakıda takip etmeli. Araç maliyetide, elektroiği payı 1950 yılıda %1 i altıda ike 2010 yılıda %35 e yükselmiştir yılıda ise %50 seviyesie ulaşacağı ögörülmektedir. Otomotiv sektörümüz, ekosistemimizi bütüüde yer ala yetki oyucuları desteğiyle, lider ülkelerde biri olma potasiyelie sahiptir. Bu potasiyelimizi, yüksek katma değerli tekolojik ürüler üretmeye yöledirerek slogaımızdaki gibi daha da güçlü saayimizle güçlü markalar yaratmak istiyoruz. Otomotiv saayii satış ve pazarlama alaıdaki yetkiliği ve savuma saayii mühedislik alaıdaki yetkilikleri birleştirilerek iş birliğie gidilebilir. Mevcut mühedislik yeteeklerii asıl satılabilir hale getirileceği düşüülmelidir. Çükü düyada, tekolojiler, savuma saayide geliştirildikte sora diğer sektörlere yayılır. Savuma saayi firmaları, stratejik plalarıa odak alaları olarak otomotiv elektroiğii koyarlarsa iş birliği süreci daha da hızlaacaktır. 8

11 Otomotiv Saayide Savuma Saayii Katkısı Vedat ÜNAL Proje Lideri ASELSAN Silah Sistemleri ve İsasız Sistemler Programı Müdürlüğü Güümüzde, araç üretim maliyetlerii yaklaşık olarak %30-35 lik bir bölümüü, elektroik ve gömülü yazılımlar oluşturmaktadır. Elektroik tekolojilerideki artış ile öümüzdeki 10 yıllık döemde, bu payı daha da artarak %40 ile %70 arasıa çıkması ögörülmektedir. Dış Ticaret Müsteşarlığı (DTM) ı yürütmekte olduğu Girdi Tedariki Strateji (GİTES) çalışmaları kapsamıda, otomotiv eylem plaı temel hedefleri içide yer ala elektroik bileşelerde yurt içi tedarik imkâlarıı geliştirilmesi hedefi ile uyumlu olarak, elektroik sistem ve gömülü yazılımları Türkiye de geliştirilerek üretilmesi, elde edile katma değeri arttırılması açısıda öemlidir. Savuma saayi sektörüde yurt içi imkâlarla ürü geliştirme, doğrulama ve üretme kousu öem kazamış ve ASELSAN bu kouda öcü kouma gelmiştir. ASELSAN, bu süreçlerde üiversite, araştırma kurumları ve ya saayi ile etegre hareket ederek yerli imkalarla geliştirilmiş yüksek tekolojiye sahip ürüler ortaya koymaktadır. Savuma saayi içi geliştirilmiş ola bazı ASELSAN ürüleri, özellikleri açısıda otomotiv sektörüde kullaıla ve kullaılacak ola ürülerle bezerlik göstermektedir. Otomotiv içi geliştirile ürüler, ortak tekolojik altyapılarda yararlaılarak, bezer süreçlerle ve bezer doğrulama adımları ile ortaya çıkarılmaktadır. Her iki alada da güveilirlik ve çevre koşulları dayaımı ASELSAN'ı çevre koşulları test altyapısıda 2 örek: titreşim testi ve yağmurlama testi ö plada yer almakla birlikte, otomotiv alaıda, yüksek üretim miktarları ile birlikte maliyetleri azaltılması öemli bir husus olarak ortaya çıkmaktadır. ASELSAN tarafıda geliştirilmekte ola savuma sistemlerii uyarlaarak otomotiv saayide doğruda kullaılabilir hale getirilmesi, tekoloji hâkimiyeti yüksek ola ASELSAN tarafıda gerçekleştirilebilecektir. ASELSAN ı Görev bilgisayarı, Kullaıcı arayüzüü sağlayaürüler, Elektrik motoru ve motorsürücüleri, Otoom hareket kotrolyazılımları, Gece görüş ve termal görütüleme birimleri, Radarlar ve Güveilir ve gerçek zamalı çalışa gömülü yazılımlar ASELSAN koularıdaki bilgi birikimi ve tekolojik hâkimiyeti, yüksek tekolojiye sahip yei esil otomotiv ürüleri geliştirme potasiyeli oluşturmaktadır. Savuma alaıda düya çapıda yeilikçi ürüler geliştire, bu ürüleri ile düya devleri ile rekabet ede, hem Türkiye hem düya pazarıa ürüler sua ASELSAN, otomotiv alaıda da öemli katkılar sağlayacaktır. ARGE DERGİSİ 9

12 HABERLER I FİGES te Otomotiv Elektroiği - Savuma Saayimizde Tekoloji Trasferi Evre YÜCEL Elektroik ve Yazılım Sektör Müdürü Savuma Saayii Müsteşarlığı Saayileşme Daire Başkalığı Savuma sistem ihtiyaçları, 1990 lı yıllara kadar daha çok hazır alım yoluyla karşılamıştır yılları arasıda, lisas altıda ortak üretim ve yerli olarak tasarlamış / üretilmiş alt sistemleri ortak üretile sistemlere etegre edilmesi yötemi, savuma sistemi ihtiyaçlarıı karşılaması içi tercih edile bir yötem olmuştur li yıllarda, sistem tasarım sorumluluğu da alımaya başlamış ve öemli yurt içi katma değer oralarıa ulaşılmış; savuma sistemleri ülkemizde tasarlaıp üretilmiştir. Bugü aa muharebe takı, savaş uçağı gibi savuma sistemlerii yerli firmalar tarafıda tasarlaıyor olması, kimseye şaşırtıcı gelmemektedir. Otomotiv saayide de yurt içi katma değer oralarıı arttırılması içi, ilk adım kapsamıda yerli olarak tasarlaıp üretilmiş otomotiv alt sistemlerii, ülkemiz ve düya pazarıda öemli pay sahibi otomotivlerde kullaılması içi gerekli girişimler yapılabilir. Otomotiv ya saayicilerimiz, ülkemizde Ar-Ge içi sağlaa foları ve savuma saayimizi de kabiliyetlerii kullaarak, geliştirdikleri otomotiv alt sistemlerii, gerekli kalifikasyo testleride geçirip, otomotiv sistem tasarımcılarıa, bir soraki esil otomotivlerde kullaılması içi suabilirler. Tekrarlamaya maliyetleri otomotiv sistem tasarımcısıda talep etmeye ve rakipleri ile bezer kalifikasyoa sahip alt sistemleri tasarlaya ya saayicimizi, rakiplerii öüde yer alma ihtimalii yüksek olduğuu değerledirmekteyiz. Düya pazarıda öemli yere sahip otomobillerde ülkemizde tasarlaıp üretilmiş alt sistemleri kullaılması, ülkemiz saayii kedie güveii arttıracak ve otomotiv sistem tasarımcısı olmak yöüde daha hızlı adımlarla ilerlemesie imkâ sağlayacaktır. Savuma saayi, özellikle elektroik ve yazılım alaıda kazadığı bilgi birikimi ile otomotiv sektörü içi gerekli tüm elektroik ve yazılım ağırlıklı alt sistemleri tasarlayacak ve üretebilecek yeteektedir. Elektroik ve yazlım ağırlıklı projelerde, yurt içi katma değer %70-80 oraıa ulaşmıştır. Projelerde, kayakları %20-30 uu yurt dışıa çıkmasıa, yurt dışıda tedarik ettiğimiz mikro-elektroikler sebep olmaktadır. Projelerde yurt içi katma değeri arttırılması içi, ülkemizde bir mikro-elektroik üretim tesisii kurulması plalaabilir. Fakat sadece savuma saayie hizmet edecek bir mikro-elektroik üretim tesisii sürdürebilirliği, maliyet etki olarak işletilebilmesi daha zor olacaktır. Bahse kou tesisi çok fazla sayıda sistem ürete otomotiv sektörüe de hizmet etmesii plalaması, tesise yatırım yapılmasıı daha maliyet etki hale getirecek ve tesisi sürdürülebilirliğii artıracaktır. 10

13 HABERLER I Yaklaşa Etkilikler Automechaika Moscow 2014 Fuarı Ağustos tarihleri arasıda Rusya da düzeleecek ola Automechaika Moscow 2014 Fuarı a, FİGES A.Ş. olarak stat açarak katılım sağlayacağız. Etkilikle ilgili detaylı bilgiye, adreside ulaşabilirsiiz. 18. Bilgisayar Destekli Mühedislik ve Sistem Modelleme Koferasımızı Gerçekleştirdik Bu yıl, Otomotiv Elektroiği - Savuma Saayimizde Tekoloji Trasferi başlığıyla, 18 Nisa da, 18. kez düzelediğimiz Bilgisayar Destekli Mühedislik ve Sistem Modelleme Koferasımızı, 250 de fazla katılımcı ile gerçekleştirdik. 40 a yakı kouşmacı ve paelisti katıldığı etkiliğimizde, savuma, otomotiv, makia ve beyaz eşya sektörleride temsilciler başta olmak üzere, farklı üiversitelerde birçok akademisyei kouşmacı ve katılımcı olarak ağırladık. ADEX 2014 Fuarı Azerbayca da, Eylül tarihleri arasıda gerçekleştirilecek ola ADEX 2014 (Iteratioal Defece Idustry Exhibitio) e, Savuma Saayii Müsteşarlığı himayeside düzeleecek milli katılım çerçeveside, FİGES A.Ş. olarak stat açarak katılım sağlayacağız. Detaylı bilgi içi adresii ziyaret edebilirsiiz. Souç olarak, özellikle so 10 yılda yapıla çalışmalarla kedi sistem çözümlerii tasarlayıp üretir hale gele savuma saayii, otomotiv sektörü içi de çözümler üretmesiyle savuma saayi daha da güçleecek; gerek savuma gerekse otomotiv sektörüde yurt içi katma değeri arttırılması içi öemli bir adım atılmış olacaktır. Başta savuma elektroik ve yazılım saayi olmak üzere, savuma saayii kabiliyetlerii otomotiv sektörüde kullaılması içi, Savuma Saayii Müsteşarlığı Saayileşme Dairesi olarak otomotiv ya saayicilerie rehberlik yapabileceğimizi belirtmek isteriz. ARGE DERGİSİ 11

14 MAKALE I Otomotiv Prof. Dr. R. Nejat TUNCAY Oka Üiversitesi ve Mekatro Ltd. Doç. Dr. Özgür ÜSTÜN İTÜ ve Mekatro Ltd. Elektrikli Araç Tekolojisi Öüdeki Fırsatlar ve Tehditler Kara yolu taşımacılığıı geçmişie bir göz atıldığıda, 19. yüzyılı soları ile 20. yüzyılı başlarıda satış üstülüğüü elektrikli otomobillerde olduğu görülür. O tarihlerde, petrolle çalışa taşıtlar marş, vites, gürültü, titreşim ve yağ kokusu gibi soruları aşamamıştı. Elektrikli otomobiller, yukarıdaki özellikleri ve fiyatları itibariyle petrolle çalışa bezerleride çok üstü buluuyordu. Şekil 1 de, o döemde taksi hizmeti vere bir elektrikli araç görülmektedir. Madem elektrikli araçlar bu deli üstü idi, o halde e oldu da 1920 yılıda itibare elektrikli araçlar ortalıkta siliiverdi? Buu birde çok edei bulumaktadır. ABD de petrol yatakları buludu; petrol bollaşarak ucuzladı; kara yolları gelişti ve uzu mesafe seyahatlere uygu hale geldi ve öldürücü darbe olarak Ford, seri üretim modelie geçti. Petrolle çalışa araçları imalat ve işletim maliyetleri çok düştü; mezili uzamasıa ise akü ile çalışa elektrikli araçlar ayak uyduramadı. Souç olarak, bir ürüü yaşaması içi tekik ve mali yöde avatajlı olmasıı gereği, bir kez daha görüldü. Güümüzde ise heme heme bütü otomotiv firmalarıı elektrikli ve hibrit elektrikli otomobiller içi prototipler ürettikleri ve piyasaya sürmeye başladıkları görülüyor. O zama, yei sorular sormak gerekiyor. Elektrikli araç çağı geri mi geldi? Hagi parametreler, bu araçları piyasaya hâkim olmasıa ya da tersie ede olabilir? 12

15 Elektrikli ve hibrit elektrikli araçları pek çok türü bulumaktadır. Burada, yalızca elektrikli araçlar içi kısa bir karşılaştırma yapılacaktır. Güümüzü tekolojiside, elektrikli bir araçta tekerleklere iletile mekaik eerji, elektrik makiası tarafıda üretilmekte ve basit bir dişli üzeride tekerleklere aktarılmaktadır. Elektrik eerjisi ise bataryalarda sağlamaktadır. Bataryalar dışarıda şarj edilebilmektedir. Elektrikli araçlar, frelemede, mekaik eerjiyi elektrik eerjisie çevirerek bataryaya geri verebilmektedir. Şekil 2 de, e basit bir elektrikli araç modeli, hızlama ve freleme durumu içi verilmiştir. Elektrikli araç tekolojilerii geleceği hakkıda pek çok rapor yazılmıştır. E basit alamda elektrikli araçları geleceğii belirleyecek parametreler aşağıdaki gibidir: İlk Yapım Maliyeti: Her e kadar güç aktarım sistemi daha basit olsa da özellikle pil maliyetleri edeiyle elektrikli araçları ilk yapım maliyetleri, petrol ile çalışa bezerleride yaklaşık %20-25 daha fazladır. Kitlesel üretim hatlarıı oluşturulmasıyla ve pil tekolojisii ucuzlamasıyla maliyetlerde azalma beklemektedir. Mezil: Bezili ve dizel yakıtlı araçlara göre, elektrikli araçları mezili çok daha kısadır. Elektrikli araçta kullaıla pilleri spesifik güç (kw/kg ve kw/litre) ve spesifik Şekil 2. Elektrikli aracı basit modeli ve iki çalışma koumu. Şekil 1. NewYork Taksi, Electric Carriage ad Wago şirketi, eerji (kwh/kg ve kwh/litre) değerleri, bezi ve dizel yakıtları %5-10 u kadardır. Acak içte yamalı motorlarla çalışa araçlarda, depodaki eerjii acak % 15 kadarıı tekerleklere iletilebildiği; bua karşı, elektrikli araçlardaki eerji verimii yaklaşık %75-80 düzeyleride olduğu göz öüe alıdığıda, birim ağırlık ve hacim olarak mezili, bezi ve dizel yakutlu araçları yarısıda daha az olacağı görülür. Kullaım Maliyeti: Ayı mesafede bezili ve dizel araçlarla karşılaştırıldığıda, elektrikli bir aracı yakıt maliyeti, sırasıyla yaklaşık 1/5 ve 1/4'ü değeride gerçekleşmektedir. Bu açıda, çok kullaıla bir araç içi işletim maliyeti, oldukça uygu avatajlar sumaktadır. Kullaım Kolaylığı ve Kofor: Gürültü ve titreşim yöüde içte yamalı motorlar ile karşılaştırıldığıda, elektrik motorlarıı çok üstü olduğu görülür. Ayrıca elektrik motorları çok kısa sürede çok yüksek tork değerlerie ulaşmaktadır. Kullaım rahatlığı bakımıda elektrikli araçlar, bezililere göre daha uygudur. Güvelik: Elektrikli araçlarda kullaıla Lityum tabalı piller, y aıcı-parlayıcı özelliktedir. Buları dolma ve boşalma akımlarıı sıırladırılmasıı çok iyi kotrol edilmesi gerekir. Hale kullaımda ola elektrikli araçlarda, çeşitli yagılar meydaa gelmiştir. Bu açıda, tam güveli oldukları söyleemez. Alt Yapı ve Servis Yeterliliği: Bilidiği üzere, karayolları, yakıt istasyolarıyla doatılmıştır. Oysa elektrikli araçları şarj edilmeleri içi bezeri olaaklar heüz sağlaamamıştır. Bu yöde elektrikli araçlar ciddi biçimde geri durumdadır. Güveirlik: Lityum tabalı piller, arızalama riski taşımaktadır. Buu yaıda dolu bir pil gerçekte e ölçüde doludur sorusu da tam olarak cevaba kavuşturulmuş değildir. Bu gü tüm araç kullaıcıları aklıdaki e öemli soru, Ya yolda kalırsam? sorusudur. Aküleri doluluk oraıı ARGE DERGİSİ 13

16 MAKALE I Otomotiv (SoC), arızalama riskii (SoH) ve kala ömürlerii belirlemesi, şu ada üzeride e yoğu olarak çalışıla koular arasıda yer almaktadır. Eerji Regülasyolarıa Uyum: Avrupa eerji regülasyoua göre, CO 2 ve diğer sera gazları salımı Euro 6 ile km başıa 130 gr CO 2 olarak sıırladırılmıştır. Öümüzdeki döemde, bu değer daha da azaltılacaktır. Kamuoyudaki yaygı kaaat, elektrikli araçları sıfır salım değerie sahip olduğu yöüdeyse de aslıda elektrikli bir araçta kullaıla elektrik eerjisii elde edilmesi esasıda çıka sera gazlarıı göz öüe ala kuyuda-tekerleğe CO 2 salımı hesapladığıda, bu Şekil 3. Elektrikli ve hibrit elektrikli araç satış ögörüsü. değer ülkede ülkeye değişmekte olup gr/km mertebeleridedir. Temiz elektrik üretimi arttıkça, bu ora azalacaktır. Akıllı Ulaşıma Uyum: Bilgi çağıı ve bilgi toplumuu e öemli yasımalarıda birisii otomotiv sektörüde meydaa geldiği görülmektedir. Sürücü hatalarıı asgariye idire ve birbirleriyle ve yol ile haberleşe araçlar kullaılmaya başlamıştır. Hatta tamamıyla otoom, sürücüsüz araçları geliştirildiği ve ABD de bir kaç eyalette yola çıkış izi aldıkları biliiyor. Elektrikli araçlar, yapısal olarak akıllı ulaşım çağıa uyum sağlamaya müsaittir. Malzeme Geri Kazaım Kabiliyeti: Elektrikli araçlar, klasik araçlara göre daha sora tasarımladırıldığıda, bularda kullaıla malzemei hafif ve dayaıklı olmasıı yaıda döüşüm ve yeide kullaım özelliği de bulumaktadır. Şu ada piyasada çok sayıda elektrikli otomobil satışa suulmuş buluuyor yılıda itibare, bulara yakıt hücresi (fuel cell) elektrikli araçları eklemesi beklemektedir. Uluslararası Eerji Ajası (Iteratioal Eergy Agecy / IEA) ı çevre öcelikli eerji searyosu (Blue Map) a göre, 2050 yılıa kadar, elektrikli ve karma elektrikli araç satışlarıdaki ögörüler, Şekil 3 te gösterilmiştir yılıa gelidiğide, akü beslemeli elektrikli ve yakıt hücresi beslemeli elektrikli araçları, toplam pazarı %60-65 düzeyideki kısmıı ele geçireceği, geri kala %30-35 i ise hibrit araçlarda oluşacağı görülmektedir. Souç 20. yüzyılı başıda, tekolojik ve ekoomik edelerle üstülüğü petrol kayaklı yakıtlar ile çalışa araçlara kaptıra elektrikli taşıtlar, 21. yüzyılı başlarıda itibare, öce hibrit tür ile ticari başarı sağlamaya başlamış; daha sora ise öce şehir içi araçlarda olmak üzere, pazar paylarıı arttırmaya devam etmişlerdir. Elektrik eerjisii depolamasıdaki yei tekolojiler ile daha hafif, daha küçük ve daha güvelikli pilleri geliştirilmesi beklemekte; güç elektroiği ve elektrik makie tekolojilerideki ilerlemelere paralel olarak, üstü eerji yöetim sistemlerii geliştirilmesi ve maliyetleri azaltılmasıyla birlikte, elektrikli taşıtları pazar payıı hızla artması ve IEA ı iyimser searyosua göre, 2050 yılıda, piyasaı tamamıa hâkim olmaları beklemektedir. 14

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen

Geçen sene düzenlenen 5 inci seminerde eksikliği hissedilen 6. DSS ÖZEL 74 Deiz Sistemleri Semieri Cepheside Değişe Bir Şey Yok Şebem ASİL / s.asil@savumahaber.com Ümit BAYRAKTAR / ubayraktar@savumahaber.com K. Burak CODUR / b.codur@savumahaber.com Bahri Mert DEMİREL/

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1

ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ. Enerji Üretim ve İletiminde Elektrik ve Otomasyon Sistemleri KONTROLMATİK 1 ENERJİ ÜRETİM VE İLETİMİNDE ELEKTRİK VE OTOMASYON SİSTEMLERİ Eerji Üretim ve İletimide Elektrik ve Otomasyo Sistemleri KONTROLMATİK 1 Eerji üretim ve iletimide elektrik ve otomasyo sistemleri Güümüzü e

Detaylı

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER

ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER ULAŞIM VE RAYLI SİSTEMLER İÇİN... ELEKTROMEKANİK ÇÖZÜMLER Ulaşım ve Raylı Sistemler içi Elektromekaik Çözümler KONTROLMATİK 1 ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşatımızı öemli bir parçası ola ulaşım sistemleri,

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI

DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI DEPREM BÖLGELERİNDE DİNAMİK TOPRAK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ İÇİN SİSMOGRAF VERİ-TABANLI BİR EXCEL PROGRAMI A Seismograph Data-based Excel Program for Determiatio of Dyamic Soil Properties i Quake Zoes

Detaylı

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri

Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri ANALİZ Türkiye de Sivil Havacılık Eğitimleri Bu makalede, ekoomi ile arasıda etkilee-etkileye ilişkisi edei ile kamuoyuu sürekli güdemide yer ala, küresel ve ulusal gelişim oraı edei ile so yıllarda daha

Detaylı

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ

GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ GELECEK İÇİN... ULAŞIM SİSTEMLERİ ULAŞIM SİSTEMLERİ Gülük yaşamımızda öemli bir yeri ola ulaşım sistemleri de gelişe tekoloji ile birlikte moderleşmektedir. Karayolları, metro, tramvay, hafif raylı sistemler

Detaylı

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Bölgesel kalkınmada öncü, Türkiye üniversiteleri arasında ilk sıralarda yer alan Büyük Abant İzzet Baysal Üniversitesi ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bölgesel kalkımada öcü, Türkiye üiversiteleri arasıda ilk sıralarda yer ala Büyük Abat İzzet Baysal Üiversitesi Prof. Dr. Mehmet Kutalmış Prof. Dr. Mehmet Kutalmış AİBÜ

Detaylı

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550

DERGİDEN. FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550 DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-1 / Sayı: 4 (Ocak-Şubat-Mart 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ :... :... :... :... GENEL AÇIKLAMALAR 015CS4-015CS4- ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ ADI SOYADI T.C. KİMLİK NO SALON NO SIRA NO Bu kitapçıkta İşletme Lisas Programıa ait dersler yer almaktadır. 1.Soru kitapçığıızı türü A dır. Kitapçık

Detaylı

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011

Ersin Kaya Sandal Accepted: October 2011 a ISSN:1306-3111 e-joural of New World Scieces Academy 2011, Volume: 6, Number: 4, Article Number: 4A0045 NATURE SCIENCES Received: April 2011 Ersi Kaya Sadal Accepted: October 2011 Nadire Karademir Series

Detaylı

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim-

Dergimizin 6 ncı sayısının yayın tarihinin, 29 Ekim- DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-3 / Sayı: 6 (Ekim-Kasım-Aralık 2014) SSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi

Ankarada Farklı Semtlerdeki Okul Öncesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekânlarının Kaza Riski Açısından Değerlendirilmesi Sağlık ve Toplum Yıl:, Sayı: Mayıs-Ağustos ARAŞTIRMALAR / Researches Akarada Farklı Semtlerdeki Okul Öcesi Eğitim Kurumları İç ve Dış Mekâlarıı Kaza Riski Açısıda Değerledirilmesi Preschool Educatio Istitutios

Detaylı

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü

DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ. Doç. Dr. ErĢan SEVER Aksaray Üniviversitesi ĠĠBF Ġktisat Bölümü DÖVĠZ KURU DALGALANMALARININ TARIMSAL DIġ TĠCARETE ETKĠSĠ: TÜRKĠYE ÖRNEĞĠ THE EFFECT OF EXCHANGE RATE VOLATILITY ON AGRICULTURAL FOREIGN TRADE: THE CASE OF TURKEY Doç. Dr. ErĢa SEVER Aksaray Üiviversitesi

Detaylı

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING

KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE DECISION MAKING Süleyma Demirel Üiversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Y.2008, C.13, S.1 s.29-56. KATILIMCI KARAR VERME: KARARLARA KATILIM KONUSUNDA ÇALIŞANLARIN DÜŞÜNCELERİNE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI PARTICIPATIVE

Detaylı

m Ekonomisi Dergisi, Turkish Journal of Agricultural Economics, 11(1,) Haziran,, s:51-59.

m Ekonomisi Dergisi, Turkish Journal of Agricultural Economics, 11(1,) Haziran,, s:51-59. 2005, Tarı m Ekoomisi Dergisi, Turkish Joural of Agricultural Ecoomics, 11(1,) Hazira,, s:51-59. DÜNYA BANKASI VE BİRLEŞM İŞ MİLLETLER İ N KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMADA YEN İ KAVRAMLAR ÖZET

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği

Üniversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üniversitesi Örneği Üiversite Sistem Odası Kurulumu: Gazi Üiversitesi Öreği Murat Dörterler ¹, Vilda Ateş², Mustafa Açıkgöz ³ ¹, ², ³ Gazi Üiversitesi, Bilgi İşlem Daire Başkalığı, Akara dorterler@gazi.edu.tr, vates@gazi.edu.tr,

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ AKŞEHİR MESLEK YÜKSEKOKULU SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Cil 1 Sayı 4 ISSN 1309-6729 Ocak 2013 Sahibi Selçuk Üiversiesi Akşehir Meslek Yüksek Okulu Adıa Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU Ediör Öğr.

Detaylı

DERGİDEN. FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013)

DERGİDEN. FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013) DERGİDEN FİGES ARGE Dergisi Nisan 2013 / Sayı: 1 (Nisan-Mayıs-Haziran 2013) FİGES A.Ş. Adına Sahibi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali Özgür Emekli ozgur.emekli@figes.com.tr

Detaylı

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan

Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan Sanayideki teşebbüsler dahi teşvik edecek ve cesaret verecek mahiyettedir. Fakat memleketin vazgeçilmez sanayiinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahatı duymamıza imkan yoktur. Bu sebeple

Detaylı

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU

STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU Akıllı Ulaşım Sistemleri OTOMOTİV TEKNOLOJİ PLATFORMU STRATEJİK ARAŞTIRMA EYLEM PLANI RAPORU VERSİYON 3.0 (08.2014) i Akıllı Ulaşım Sistemleri İÇİNDEKİLER I. YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 II. OTOMOTİV TEKNOLOJİ

Detaylı

Zukunft des türkischen Lebensmittelhandels

Zukunft des türkischen Lebensmittelhandels Özel SayI Sayi Soderausgabe Nr. 23 März April 2014 www.istebilgi.de Erstes deutsch-türkisches Magazi für die Wirtschafts- ud Arbeitswelt İŞTAH KABARTAN SEKTÖR: GIDA Zukuft des türkische Lebesmittelhadels

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖR KURULU RAPORU

OTOMOTİV SEKTÖR KURULU RAPORU 77 OTOMOTİV SEKTÖR KURULU RAPORU ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA GEÇMİŞTEN GELECEĞE BAKIŞ MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 28 34445 Beyoğlu-İSTANBUL Tel: +90 212 222 04 06 Faks:

Detaylı

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul

Dünya Sağlık Örgütü Kan Transfüzyon Güvenliği Cenevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastane Transfüzyon Komitesi İstanbul Kaı Kliik Kullaımı El kitabı Düya Sağlık Örgütü Ka Trasfüzyo Güveliği Ceevre İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastae Trasfüzyo Komitesi İstabul Published by the World Health Orgaizatio i 2001 uder the title

Detaylı

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI

THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI THOMAS MODELİ KAPSAMINDA YÖNETİCİLERİN ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ VE TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI Alpteki SÖKMEN İrfa YAZICIOĞLU ÖZET İşletmeler arası büyük rekabetleri yaşadığı, adeta ekoomik

Detaylı

Engelleri Güvenle Aşın!

Engelleri Güvenle Aşın! Sayı : 2 Şubat / 13 Engelleri Güvenle Aşın! Niğde de 20.000 m² si kapalı alan olmak üzere toplam 252.000 m² lik bir alanda; deneyimli ve eğitimli 400 e yakın çalışanıyla üretim yapmakta olan DİTAŞ, müşteri

Detaylı

ARGEM Projesi. Ar-Ge ve İnovasyon Her Şeyin Başladığı Nokta. 10 MAKALE I Tekstil İsmail KAYA / Hasan AVŞAR / Seyhan Uygur ONBAŞIOĞLU

ARGEM Projesi. Ar-Ge ve İnovasyon Her Şeyin Başladığı Nokta. 10 MAKALE I Tekstil İsmail KAYA / Hasan AVŞAR / Seyhan Uygur ONBAŞIOĞLU DERGİDEN 1 İÇİNDEKİLER 2 DERGİDEN 3 FİGES TEN ARGEM Projesi 6 SÖYLEŞİ: Halil Tokel Ar-Ge ve İnovasyon Her Şeyin Başladığı Nokta FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2015-1 / Sayı: 7 (Ocak-Şubat-Mart

Detaylı